Kirjolohen kutukypsyyden säätö ruokakalan tuotannossa (KutuSää)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kirjolohen kutukypsyyden säätö ruokakalan tuotannossa (KutuSää)"

Transkriptio

1 Kirjolohen kutukypsyyden säätö ruokakalan tuotannossa (KutuSää) LOPPURAPORTTI HANKKEEN HANKENUMERO KESTO Susanna Airaksinen ja Kari Ruohonen TILAAJA Cygnaeuksenkatu 41 Suomen Jyväskylä Kalankasvattajaliitto 5 A 3 ry. RAHOITTAJAT TUTKIMUKSEN TEKIJÄ Varsinais-Suomen Ålands Riista- ja Landskapsstyrelse kalatalouden TE-keskus tutkimuslaitos (KOR) (KOR) Yhteyshenkilö Elinkeino- Turun Tutkimusprofessori ja yhteiskuntatutkimus Itäinen riistan- Pitkäkatu ja kalantutkimus, 3, Kari 254 Ruohonen puh: , sähköposti: Turku

2 Johdanto...1 Sisällysluettelo Kirjolohen Aikaikkuna-hypoteesi...2 Valojakson lisääntymiskierto...1 Tulokset...4 Kutusää-hankkeen hyödyntäminen koeasetelmat kalankasvatuksessa...3 Sukukypsyvien ja martojen kalojen ja osuudet tavoitteet...3 Sukukypsymisen ajoittuminen valokäsittelyjen valokäsittelyryhmissä...4 Valojen vaikutus kalojen kasvuun...5 laatuominaisuuksiin...6 vaikutuksesta...4 Johtopäätökset...1

3 Kirjolohen lisääntymiskierto Johdanto tekijöitä Muiden sukurauhaset eläinten -akselin tapaan mekanismit, myös kalojen joiden sukukypsymistä toimintaan vaikuttaa säätelevät joukko hypotalamus-aivolisäke- kuten leptiini, (kuva 1). erilaiset Tällä akselilla kasvutekijät, ympäristötekijöiden, kortisoli, tyroksiini kuten lämpötila sekä kasvuhormoni, ja bioottisia valo, sekä ja aiheuttamat hormonien, abioottisia signaalit hetkellä on kohtaavat ja vastaako ja viestittävät se ympäristön kalalle vaateita. millainen sen elimistön tila ja energiatase kullakin Bioottiset ja abioottiset tekijät AIVOJEN HYPOTALAMUS gonadotropiinia vapauttava hormoni AIVOLISÄKE gonadotropiinituotanto (GtH-I ja GtH-II) GONADIT Kirjolohi lisääntyy luonnonolosuhteissa kausittaisesti. Kala kykenee kuitenkin ylläpitämään biologisen lisääntymisen ja ravinnon kellon suhteen. syklisyyttä rytmittämää. Tällä myös perusteella olosuhteiden Kello on kuitenkin kalan pysyessä lisääntymisen herkkä vakiona valojaksolle, esimerkiksi sanotaan jolloin valon, olevan sen lämpötilan sisäisen kulkua Kalan vaikutuksesta voidaan valokäsittelyin sama valokäsittely joko edistää eri vuodenaikoina tai hidastaa annettuna (kuva 2). saa Biologisen aikaan erilaisia sisäisen vasteita. kellon on päivien jäljessä, elimistö jatkuminen kun tulkitsee taas kesäpäivän lyhyiden pitkät päivät päivien seisauksen jatkuminen jälkeen alkupuoliskolla vuoden vaihteen merkiksi jälkeen siitä, tai että toisaalta sisäinen pitkien 1 tulkitaan kellon edistämiseksi. Korjaavat estradioli- ja testosteronituotanto M A T U R A A T I O Kuva 1. Sukukypsyyden säätely ja siihen osallistuvat keskeiset hormonit ja niitä erittävät elimet.

4 toimenpiteet jälkimmäisessä johtavat tapauksessa täten sen ensimmäisessä viivästymiseen. tapauksessa kutuajan aikaistumiseen ja A B luonnonvalo sukukypsymisen aikaistaminen vähentää kutevien kalojen lukumäärää luonnonvalo JOULUKUU MAALISKUU KESÄKUU SYYSKUU JOULUKUU TAMMIKUU HEINÄKUU TAMMIKUU HEINÄKUU Kuva 2. Valojakson vaikutus kirjolohen kutuaikaan Englannissa ja kutevien kalojen osuuteen parvessa. A) Kutukypsyyden aikaistuminen pimeään vuodenaikaan ajoitetulla valokäsittelyllä. Mitä enemmän kutuaika on aikaistunut, sitä pienempi osuus kaloista maturoituu (punainen nuoli; Randall,C.F., Bromage,N., Duston,J. & Symes,J. 1998: Photoperiod-induced phase-shifts of the endogenous clock controlling reproduction in the rainbow trout: a circannual phase-response curve. Journal of reproduction and fertility 112, ). B) Kutukypsyyden viivästyminen valoisaan vuodenaikaan ajoitetulla valokäsittelyllä (ylin käyrä) tai hidastetullla valojaksolla (keskimmäinen käyrä; Bromage,N.R., Elliott,J.A.K., Springate,J.R.C. & Whitehead,C. 1984: The effects of constant photoperiods on the timing of spawning in the rainbow trout. Aquaculture 43, ). Ylin (kuvassa A) ja alin (kuvassa B) käyrä kuvaavat luonnonvalojakson syklisyyttä kontrolliryhmässä. Muissa käsittelyryhmissä käyrän ylätaso kuvaa jaksoa, jolloin valot ovat päällä ja alataso jaksoa, jolloin valot ovat pois päältä. Musta nuolet Kalan osoittavat lisääntymiskierto Aikaikkuna-hypoteesi kutuajankohdan kussakin on prosessi, valokäsittelyryhmässä. kestävän lisääntymisestä yli vuoden on tehtävä ja toista varhaisessa kertaa jonka kutevilla vaiheessa. on arvioitu kaloillakin Aikaikkunahypoteesin useiden lähes tutkimusten vuoden. mukaan Täten perusteella päätös käynnistyy, lisääntymiskierron mikäli hetkellä vaaditut ikkuna edellytykset, kutukypsymispäätökselle kuten kriittinen koko, on kehityksen avoinna ja taso kypsymisprosessi ja/tai riittävä tietyllä kehitystä, energiavaranto vaan ikkuna tuolloin pysyy täyttyvät. suljettuna. Edellytysten täyttyminen muuna hetkenä ei käynnistä 2

5 Valojakson hyödyntäminen kalankasvatuksessa kalankasvatuksessa. Valokäsittelyillä pyrittiin Myöhemmin alunperin kiinnostus ympärivuotiseen valokäsittelyihin poikastuotannon on perustunut teuraskokoisen turvaamiseen sukukypsyyden halutulla laadun tavalla parantamiseen. mukanaan voidaan tuomien tuottaa Viivästämällä ominaisuuksien martoa tai tai muuten sukukypsyvää vuoksi ajoittamalla laadullisesti kalaa, sukukypsymisprosessia heikentynyttä. joka ole vielä Kutusää-hankkeessa Kutusää-hankkeen koeasetelmat ja tavoitteet merikasseissa sukukypsymiseen kasvatetulla vedenalaisin kirjolohella. lampuin Tavoitteena toteutettujen oli selvittää valokäsittelyjen valokäsittelyjen merkitystä vaikutusta tutkittiin osakokeen sekä teuraskokoisen kalan laatuun Suomen olosuhteissa. Kunkin Kutusää I (I-III) Kutukypsyyden pääasialliset tavoitteet ja koeasetelmat on kuvattu seuraavassa: toimivuus päivittäinen sukukypsymisen valojakso. viivästyttämiskoe, Ositetun viivästyttämisessä 23-faktoriaalin jonka tavoitteena mukaisesti sekä oli tutkia löytää muuttujina valokäsittelyn tehokas olivat Aro, valokäsittelyn (, Kalojen 2, T., 4 tai keskipaino Norrdahl, 6 kk) aloitusajankohta O., kokeen päivän Riihimäki, pituus alussa (, J.,Vaajala, (18, 2 oli tai noin 21, 4 kk 24 M., 61 kesäpäivän tuntia/vrk Ruohonen, g (Forsman,A., tai tasauksesta), K. NL, 24: luonnonvalo). Airaksinen, Kirjolohen kesto S., Kutusää II kutukypsyyden ja Kutukypsyyden riistaraportteja säätö 344). viivästyttämiskoe, ruokakalatuotannossa jonka j (KutuSää) tavoitteena - Ensimmäinen oli tutkia viivästymisen osakoe. Kalakeskipaino tehokkuutta valokäsittelyn kokeen sekä kesto sen alussa (, vaikutuksia 3, oli 6, 9 noin tai lihaksen kk g (Forsman,A., kesäpäivän ja mädin laatuun. tasauksesta). Airaksinen, Muuttujana S., Kalojen Aro, T., oli Kutusää III säätö Norrdahl, Kutukypsymisen ruokakalatuotannossa O., Riihimäki, J.,Vaajala, (KutuSää) M., - Ruohonen, Toinen osakoe. K. 26: Kala- Kirjolohen ja riistaraportteja kutukypsyyden alkupuolelle siirtokoe, jonka tavoitteena oli lisääntymiskierron iskierron 381). parvea osan ajoitetun kaloista valokäsittelyn siirtäessä sukukypsymisensä avulla aikaistaa sukukypsymistä seuraavaan vuoteen. osassa säätö Muuttujana Kalojen keskipaino oli valokäsittelyn kokeen alussa kesto (, oli 1, noin 2, 3, 4 4 tai g (Airaksinen,S. 5 kk vuodenvaihteesta). 388). Norrdahl, ruokakalantuotannossa O., Riihimäki, J.,Vaajala, (KutuSää). M., Ruohonen, Kolmas K. osakoe. 26: Kirjolohen Kala- ja kutukypsyyden riistaraportteja Forsman,A., 3

6 Kunkin riistaraportteja Tässä loppuraportissa osakokeen -sarjassa tulokset on (http://www.rktl.fi/julkaisut/). esitelty yksityiskohtineen lyhyesti hankkeen on esitetty keskeisimmät erillisissä raporteissa ja merkittävimmät RKTL:n tulokset. Kala- ja Odotusten Sukukypsyvien mukaisesti valokäsittelyt ja martojen eivät kalojen vaikuttaneet osuudet sukukypsyvien valokäsittelyryhmissä kalojen osuuteen I- IIosakokeessa, joissa kalojen osuuden toteutettiin oletettiin lisääntymiskierron III-osakokeessa loppupuolella. laskevan Sen aikaistuvan sijaan kutukypsyyden sukukypsyvien kuitenkaan Suurin pystytty seurauksena. vaikuttamaan Koeolosuhteissa syistä, joita tämän sukukypsyvien tutkimuksen kirjolohien perusteella osuuksiin tunneta. ei välillä sukukypsymisprosentti osa havaittu kaloista eroa jäi marroiksi sukukypsien sekä luonnonvalo- ja martojen että valokäsittelyryhmissä kalojen osuuksissa. eikä Alhainen ryhmien valokäsittelyistä kalaparvella vielä täyttyneet riippumattomat III:ssa (taulukko osakokeessa, sukukypsymisen 1). myös edellytykset luonnonvalokaloilla, eivät tämän viittaa siihen, osakokeen että Martojen kalojen osuus kaloista (%) KutuSää 15.8 I KutuSää 39.1 II KutuSää 7.2 III Taulukko 1. Martojen kalojen prosenttiosuudet kalaparvissa kokeiden lopussa. Kutukypsymisen Sukukypsymisen viivästyminen ajoittuminen havaittiin tarkasteltaessa valokäsittelyjen kalojen gonadosomaattista vaikutuksesta indeksiä aloitettiin Kutukypsyyden (GSI%; gonadien viivästäminen paino suhteutettuna lisääntymiskauden kalan painoon; aikana onnistui kuva 3) parhaiten, ja mätimunan kun valokäsittelyt halkaisijaa. vielä elokuussa keskikesällä. aloitetulla Jouluun saakka valokäsittelyllä kestänyt valokäsittely saavutettiin oli merkittävä tehokkain viivästyttäjä, ero suhteessa mutta vuorokausirytmit luonnonvalokaloihin. viivästyttänyt kypsymistä Sen eikä sijaan käytetyllä lokakuussa päivänpituudella valojen sytyttäminen ollut merkitystä, ei enää vaan mainittavasti valokäsittelyn 18 valoisasta tunnista jatkuvaan valoon toimivat yhtäläisesti. Myöskään testatut sillä käytännössä jatkaminen saavutettaisi vuodenvaihteen lisäetua yli kalan ei tehostanut pääasiallisen viivästymistä kysynnän merkittävästi keskittyessä eikä 4 Tulokset

7 veren joulunalusaikaan. hormonipiikkien Osakokeessa Muutokset siirtyessä III kutukypsyyden kutukypsymisajoissa vastaavasti aikaistaminen estradioli- havaittiin ja osassa testosteronitasoja myös samanaikainen fysiologisena mitattaessa. muutoksena aikana toisessa osassa parvea ei onnistunut odotusten mukaisesti. Kaloilla, jotka kypsyivät siirtäminen riippumatta, (noin joten 3 kutukypsymisen %:a kaikista kaloista) aikaistumista GSI-arvot ollut olivat havaittavissa. samansuuruiset Tosin sukukypsyvien käsittelystä kokeen kalojen mitattuja GSI-arvot GSI:n maksimiarvoja olivat joulukuussa ja siten lähellä heikentää 15 %:a, vaikutuksen mikä lähenee tulkintaa. aiemmissa Toisaalta kokeissa selkeästi aikaistumiseen maksimitasoa viittaavaa alhaisemmat. ei havaittu myöskään lokakuussa, jolloin GSI-arvot olivat mitään vielä Osakokeessa Valojen vaikutus kalojen kasvuun (kuva 4A) ja kasvu I kypsyvät oli nopeinta kalat kasvoivat ryhmissä, kasvukauden joissa valokäsittelyt aikana olivat martoja alkaneet kaloja nopeammin Sukukypsymisen 4B). Ero kasvussa oli suurempi kuin pelkästä mädistä aiheutuva aikaisimmin sukukypsyvillä myötä steroidihormonien tuotanto lisääntyy, mikä parantaa lisäkasvu. kasvua pikemminkin tehostamaan. Martojen kaloilla kalojen ja ilmeisesti kasvuun tätä valokäsittelyt vaikutusta tässä pystyttiin vaiheessa valokäsittelyin vuotta vaikuttivat edelleen samansuuntaisia, samoin negatiivisesti joskaan aineistoa (kuva 4B, ei avonaiset pystytty ruokinnassa ympyrät). Osakokeessa ilmenneiden ongelmien II tulokset vuoksi olivat osakokeessa analysoimaan. III näyttivät Sen sijaan lyhintä lisääntymiskierron valokäsittelyä alkupuolella toteutetut valokäsittelyt 5 (1 kk) lukuunottamatta parantavan Kuva 3. Gonadosomaattisen indeksin ennuste eri valokäsittelyissä (Kutusää I). Valokäsittelyt ovat NL (luonnonvalo), -2 (valot sytytetty kesäkuussa, päällä 2 kk), -6 (valot sytytetty kesäkuussa, päällä 6 kk), 2-4 (valot sytytetty elokuussa, päällä 4 kk) ja 4-2 (valot sytytetty lokakuussa, päällä 2 kk). Kuvassa x-akselilla on kuukaudet juhannuksesta ( kk) lukien.

8 suunniteltaessa lisääntymiskierron nimenomaan martojen on eri vaiheissa tärkeä kalojen toivottujen huomioida kasvua tulosten (kuva kalojen saavuttamiseksi. 5). erilainen Täten valokäsittelyn herkkyys valokäsittelyille ajankohtaa A B Kuva 4. Kalojen kasvu osakokeessa Kutusää I. Sukukypsien ja martojen näytekalojen kasvukäyrät kokeen ajalta (A). Katkoviivat rajaavat keskipainon 95 %:n luottamusvälin. Kalojen keskipainojen kehitys neljänneltä koekuukaudelta kokeen loppuun valonkäsittelyn aloitusajankohdan ( kk, 2 kk, 4 kk) mukaan järjestettynä (B). Luonnonvalokalat (NL) olivat ilman valokäsittelyä. Kypsyvien ja martojen kalojen keskipainot on esitetty erikseen. Perattu paino (g) Valojen vaikutus kalojen laatuominaisuuksiin sekä Laadullisia näytteenottoajankohtaan. vuodenajasta ominaisuuksia tai edellä Tarkoituksena tarkasteltiin mainituista oli tekijöistä suhteessa eritellä valokäsittelystä, valokäsittelyyn, sukukypsyysasteesta GSI:hin sekä 6 yhteisesti johtuvat vaikutukset kalan Valot päällä (kk) Kuva 5. Martojen kalojen paino () Kutusää III -kokeen lopussa eri valokäsittelyryhmissä (Valot päällä 1, 2, 3 tai 4 kuukautta). Luonnonvalokalat eivät saaneet valokäsittelyä (Valot päällä kuukautta). Katkoviivat rajaavat ennusteen 95 %:n luottamusvälin.

9 laatuun. ja kylkilihaksen rakenne Tutkittavina paksuus muuttujina sekä 2) laadulliset olivat 1) ominaisuudet, tuotannolliset kuten ominaisuudet, lihan ja mädin kuten koostumus, fileesaanto väri ja 1) Tuotannolliset sekä lihan ja ominaisuudet mädin aistinvaraisesti arvioidut ominaisuudet (VTT). sukukypsyviä Erot kalojen tuotannollisissa välillä korostuvat ominaisuuksissa vuodenvaihteen (fileesaanto jälkeen. ja Tällöin kyljen paksuus) martokalat sukukypsien pystyvät ylläpitämään ja martojen ohenemiseen suhteellisen hyvin kaloja molemmissa aina paremmin maaliskuulle ryhmissä kyljen saakka, paksuutta, (Kutusää jonka vaikka I ja jälkeen II). talven Myös saannot eteneminen fileesaantoa alenevat johtaakin molemmissa ylläpidetään kylkien ominaisuuksiin ryhmissä Sukukypsyysasteesta ja sukukypsyvien riippumattomia kalojen saannot valovaikutuksia romahtavat edellä suhteessa mainittuihin martoihin tuotannollisiin kaloihin. Talvella ei havaittu. yhtäpitävästi kuin annetut valokäsittelyryhmissä valokäsittelyt kiihdyttivät martojen martokalojen kyljet kasvua olivat (Kutusää huomattavasti III), minkä paksumpia kanssa valokäsittelystä paksuuden sukukypsillä riippumattomasti kaloilla. Fileesaannot eikä valokäsittelyvaikutusta olivat martokaloilla havaittu. sukukypsiä Fileesaannon kaloja suurempia vaikutus havaittiin välillä osakokeessa osoitettiin korrelaatio III ainostaan osakokeessa toisen mittarin, II, kyljen mutta paksuuden, merkittävä kohdalla. valokäsittelyn ja kyljen Rakenne pehmentyä 2) Laadulliset Lihaksella ominaisuudet pehmentynyt talven edetessä. oli taipumus Maalis- kiinteytyä ja toukokuussa kalan kutukypsyyden martojen kalojen myötä lihas ja oli toisaalta kaloilla suhteessa aiempiin mittauksiin joulukuussa kiinteyden pysyessä kutukypsillä täten kiinteyteen. samana (Kutusää I ja II). Valokäsittelyillä ei ollut merkittäviä vaikutuksia lihaksen tunnusmerkkinä. lihaksesta Väri Tummaa punaista Sukukypsymisen väriä pidetään myötä hyvän kala ja laadukkaan siirtää punaista kirjolohituotteen väriainetta, yhtenä astaksantiinia, näkyvänä viivästettiin lihaksen valomäärässä mätiin ja lihas ja vaalenee. punaisuudessa Tämä havaittiin (kuva 6). erona Lisäksi, martojen kun kalojen ja sukukypsien sukukypsymistä kalojen (kevättalvelle) valokäsittelyillä ja oli siten lähempänä säilyi martokalan lihas tummempana väriä samaan ja vuodenaikaan punaisempana mitattuna. pidempään osan Koostumus raakakoostumus Pääosa kalan eli rasva- lihaksen proteiini- myytävästä ja kuiva-ainepitoisuus materiaalista on ei ns. muuttunut valkeaa valokäsittelyjen lihasta. Tämän proteiinipitoisuutta ylläpitämään vaikutuksesta ja (Kutusää jopa aina I). kevättalvelle kasvattamaan Marrot kalat saakka. fileen pystyivät rasvapitoisuutta kuitenkin sukukypsiä sekä valkean kaloja paremmin lihaksen 7 Osakokeessa III valokäsittelyistä johtuvia

10 laadullisia vastasivat aiemmin muutoksia osakokeissa juurikaan I ja II havaittu. havaittuja Erot eroja. sukukypsien ja martojen kalojen välillä A B Valomäärä Värisävy Aistinvaraisesti valmistuvilla kaloilla arvioidut valokäsittelyjen ominaisuudet seurauksena Osakokeessa havaitut II muutokset haluttiin testata (kuvattu ovatko yllä) sellaisia, kutuun nesteen jotka huhtikuussa olisivat astinvaraisesti kuluttajan aistittavissa. arvioitaviksi Kalat ja tuloksena (luonnonvalo, luonnonvalokalat 6 kk ja 9 arvioitiin kk valoa) sokkotestissä toimitettiin rakenne, erottumista lukuunottamatta kaikilta ominaisuuksiltaan (hajun tuoreus, ulkonäkö, arvioiduilla arvioitiin useimmin maun tuoreus, parhaaksi. ja virhemaun Yhtäläiset voimakkuus) tulokset saatiin heikoimmiksi. sekä tuoreena Kuuden että kuukauden kypsennettynä ryhmä aistinvaraisesti kaloilla. Erot eri valokäsittelyissä olleiden kalojen laadussa olivat siten myös Mädin havaittavissa (kuva 7). kasvu mittaushetkillä ominaisuudet seurasi GSI:n Tutkimuksessa muutoksia. GSI:n paneuduttiin perusteella myös viivästyneiden mädin ominaisuuksiin kalojen mätimunat (II). Mätimunan toukokuussa, pienempiä kuin luonnonvalokaloilla lukuunottamatta viimeistä näytteenottoa olivat kutukypsyyden. rasvapitoisuus aleni, jolloin Muut väri mätimunan erot tummeni olivat ominaisuudet ja sen tasoittuneet intensiteetti seurasivat viimeistenkin kasvoi vastavaa siten, että kalojen aikataulua. muutokset saavuttaessa Mätimunan havaittiin luonnonvaloryhmän ensin saakka, luonnonvaloryhmässä jolloin eroja mäti ei enää arvioitiin ja havaittu. sitten laadultaan Maaliskuussa lyhimmässä heikoimmaksi valokäsittelyssä toteutetussa (kuva 8). aistinvaraisessa jne. aina toukokuulle arviossa 8 Valot päällä, vrk Valot päällä, vrk Kuva 6. Lihaksen väri. Vaaleus lisääntyy valomäärän (a) kasvaessa ja punaisuus sävyn (b) pienentyessä. Kypsyvät (1) ja marrot () kalat esitetään erikseen. Katkoviivat rajaavat ennusteen 95 %:n luottamusvälin. Värin määrittämisessä käytettiin spektrofotometriä (Minolta, malli 26d).

11 Havainnot Komp Komp1 Kuva 7. Kypsennetty lihas - Aistinvaraisesti määritettyjen havaintojen sijoittuminen pääkomponenttianalyysissä käsittelyittäin. Käsittelyt ovat luonnonvalo ( vrk, musta, ympyröidyt havainnot) sekä valokäsittelyt 6 ( vrk, punainen) ja 9 kk ( vrk, vihreä) kesäpäivän tasauksesta. Havainnot muodostuvat ominaisuuksista hajun tuoreus, ulkonäkö, nesteen erottuminen, rakenne, maun tuoreus ja virhemaun voimakkuus. Taustamuuttujana käytettiin gonadosomaattista indeksiä (GSI). Havainnot käsittelyryhmän sisällä olivat läheisemmin korreloituneita keskenään kuin muiden käsittelyryhmien havaintojen kanssa. Käsittelyt pystyttiin siten aistinvaraisesti erottamaan toisistaan. Ominaisuudet arvioitiin parhaiksi ryhmässä vrk ja huonoimmiksi luonnonvaloryhmässä vrk. Havainnot Komp Komp1 Kuva 8. Mäti - Aistinvaraisesti määritettyjen havaintojen sijoittuminen pääkomponenttianalyysissä käsittelyittäin. Käsittelyt ovat luonnonvalo ( vrk, musta, ympyröidyt havainnot) sekä valokäsittelyt 6 ( vrk, vihreä) ja 9 kk ( vrk, sininen) kesäpäivän tasauksesta. Havainnot muodostuvat ominaisuuksista hajun tuoreus, ulkonäkö, kimmoisuus, nesteen erottuminen, rakenne, maun tuoreus ja virhemaun voimakkuus. Havainnot valokäsittelyryhmien sisällä olivat läheisemmin korreloituneita 9 keskenään kuin luonnonvaloryhmän havaintojen kanssa. Valokäsiteltyjen kalojen mäti pystyttiin siten aistinvaraisesti erottamaan luonnonvalokalojen mädistä. Ominaisuudet arvioitiin huonoimmiksi luonnonvaloryhmässä vrk.

12 Valokäsittelyjen investointikustannuksiltaan toteuttaminen edullisen kokeessa keinon kalaparven käytetyllä kutukypsymisen tavalla tarjoaa säätämiseen. yksinkertaisen ja Johtopäätökset 1) Kesällä kehittymistä saakka on aloitettu tehokasta kutukypsyvällä ja myös perkuuseen parvella, parvella. jonka jatkuva Valokäsittelyn perkuu valokäsittely siirtyy jatkaminen kevättalvelle. viivästi vuodenvaihteeseen kutukypsyyden 2) Kutukypsymisen parantamaan samalla tasolla valokäsittelyjen olevia mukanaan kaloja luonnonvalo- tuomia avulla, laatua mikä ja ilmeni valokäsittelyryhmissä. heikentäviä verrattaessa ominaisuuksia kutukypsyydeltään Ominaisuuksista pystyttiin havaittu esim. havaittiin fileen paremmiksi rasvapitoisuus, valokäsittelyssä lihaksen olleilla väri sekä kaloilla. mädin Mitään ja lihaksen haitallisia aistittava muutoksia laatu verrattuna viivästetyn luonnonvalokaloihin. parven tuotannollisissa ja laadullisissa ominaisuuksissa ei 3) Instrumentaalisesti aistinvaraisesti arvioitujen mitatut ominaisuuksien muutokset laadullisissa kanssa ja ovat ominaisuuksissa täten käyttökelpoisia korreloivat 4) Kutukypsyyden kustannustehokkaasti aikaistaminen monitoroitavissa ja samanaikainen suuristakin siirtäminen kalamääristä. osassa parvea ei tämän ja kuitenkin kokeen olosuhteissa paransivat martojen onnistunut. kalojen Vuoden kasvua. vaihteen jälkeen aloitetut valokäsittelyt Tutkimus ansaitsee Kalankasvattaja-lehdessä toteutettiin panoksestaan RKTL:n nro kiitoksemme. 4/26. Rymättylän Tutkimuksen kalantutkimusasemalla, tuloksista julkaistaan jonka henkilökunta yhteenveto 1

Kasvatetun siian ominaisuuksien taloudelliset arvot

Kasvatetun siian ominaisuuksien taloudelliset arvot K A L A - J A R I I S T A R A P O R T T E J A n r o 4 1 4 Markus Kankainen Jari Setälä Antti Kause Kasvatetun siian ominaisuuksien taloudelliset arvot Helsinki 2007 Julkaisija Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos

Lisätiedot

Saraikkovyöhykkeen merkitys hauen lisääntymisalueena Oulujärvellä

Saraikkovyöhykkeen merkitys hauen lisääntymisalueena Oulujärvellä KALA- JA RIISTARAPORTTEJA nro 243 Pekka K. Korhonen Juha Riihimäki Markku Lahti Saraikkovyöhykkeen merkitys hauen lisääntymisalueena Oulujärvellä Paltamo 2002 Julkaisija Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos

Lisätiedot

Sikarotuyhdistelmien erot tuotanto- ja lihan laatuominaisuuksissa sekä erojen taloudellinen merkitys

Sikarotuyhdistelmien erot tuotanto- ja lihan laatuominaisuuksissa sekä erojen taloudellinen merkitys Sikarotuyhdistelmien erot tuotanto- ja lihan laatuominaisuuksissa sekä erojen taloudellinen merkitys Tutkimushankkeen loppuraportti 30.6.2010 0 Sisällysluettelo Tiivistelmä ja tutkimusryhmän yhteystiedot...2

Lisätiedot

Valo ja sen vaikutukset kalanviljelyssä

Valo ja sen vaikutukset kalanviljelyssä KALA- JA RIISTARAPORTTEJA nro 245 Sirkka Heinimaa Valo ja sen vaikutukset kalanviljelyssä Helsinki 2002 Julkaisija Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos KUVAILULEHTI Julkaisuaika Helmikuu 2002 Tekijä(t)

Lisätiedot

Korkojen aikarakenne ja suhdannevaihtelut

Korkojen aikarakenne ja suhdannevaihtelut Korkojen aikarakenne ja suhdannevaihtelut Kansantaloustiede Pro gradu -tutkielma Johtamiskorkeakoulu Tampereen yliopisto Toukokuu 2012 Antti Mustonen TIIVISTELMÄ Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu

Lisätiedot

Nuorten sinikettunaaraiden tuotantokauden aikaisen ruokinnan vaikutus hormonaaliseen tasapainoon

Nuorten sinikettunaaraiden tuotantokauden aikaisen ruokinnan vaikutus hormonaaliseen tasapainoon Nuorten sinikettunaaraiden tuotantokauden aikaisen ruokinnan vaikutus hormonaaliseen tasapainoon Loppuraportti Juhani Sepponen 1, Hannu T. Korhonen 1, Heli Lindeberg 1, Nita Koskinen 1 ja Anne-Helene Tauson

Lisätiedot

Soveltavan biotekniikan instituutti. Pasi Nissinen

Soveltavan biotekniikan instituutti. Pasi Nissinen Soveltavan biotekniikan instituutti Harjuksen viljelyopas Pasi Nissinen Kuopio 2003 HARJUKSEN VILJELYOPAS Pasi Nissinen Kuva 1: 1-kesäisiä harjuksen poikasia RKTL/vesiviljely Kuopion yliopisto 2003 1 Kuopion

Lisätiedot

Dynaaminen allokaatio ja riskibudjetointi sijoitusstrategioissa

Dynaaminen allokaatio ja riskibudjetointi sijoitusstrategioissa Aalto yliopisto Mat 2.4177 Operaatiotutkimuksen projektityöseminaari Dynaaminen allokaatio ja riskibudjetointi sijoitusstrategioissa Loppuraportti 8.5.2013 Vesa Husgafvel (projektipäällikkö) Tomi Jussila

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI. projektinro 310633, DNro MMM 4963/715/2005

LOPPURAPORTTI. projektinro 310633, DNro MMM 4963/715/2005 LOPPURAPORTTI projektinro 310633, DNro MMM 4963/715/2005 JÄRVILOHEN VAELLUSTEN AKUSTINEN TELEMETRIA: TIETOA KALASTUKSEN TÄSMÄOHJAUKSEEN JA JÄRVILOHIKANNAN KESTÄVÄÄN KÄYTTÖÖN Jorma Piironen, Tauno Nurmio,

Lisätiedot

Automaattinen lypsyjärjestelmä vaikutukset tuotokseen, terveyteen ja taloudelliseen tulokseen. Anna-Maija Heikkilä, Leena Vanninen, Timo Karhula

Automaattinen lypsyjärjestelmä vaikutukset tuotokseen, terveyteen ja taloudelliseen tulokseen. Anna-Maija Heikkilä, Leena Vanninen, Timo Karhula Automaattinen lypsyjärjestelmä vaikutukset tuotokseen, terveyteen ja taloudelliseen tulokseen Anna-Maija Heikkilä, Leena Vanninen, Timo Karhula Loppuraportti 2009 Alkusanat Automaattisten lypsyjärjestelmien

Lisätiedot

Helsinki 2004. Selvitys työaikojen tilastoinnista Suomessa ja kansainvälisesti

Helsinki 2004. Selvitys työaikojen tilastoinnista Suomessa ja kansainvälisesti Helsinki 2004 Selvitys työaikojen tilastoinnista Suomessa ja kansainvälisesti 2004 Tilastokeskus Tietoja lainattaessa lähteenä on mainittava Tilastokeskus. ISBN 952-467-327-4 Edita Prima Oy, Helsinki 2004

Lisätiedot

Muikun ruokamädin viljelyn tuotantotalous esiselvitys

Muikun ruokamädin viljelyn tuotantotalous esiselvitys Muikun ruokamädin viljelyn tuotantotalous esiselvitys Markus Kankainen ja Juha Koskela r i i s t a - j a k a l a t a l o u s t u t k i m u k s i a j a s e l v i t y k s i ä 1 4 / 2 0 1 3 RIISTA- JA KALATALOUS

Lisätiedot

Toutain ( Aspius aspius) Kymijoen alajuoksulla ja lajin hyödyntäminen kalastusmatkailussa 77(1-2006)

Toutain ( Aspius aspius) Kymijoen alajuoksulla ja lajin hyödyntäminen kalastusmatkailussa 77(1-2006) Toutain ( Aspius aspius) Kymijoen alajuoksulla ja lajin hyödyntäminen kalastusmatkailussa 77(1-26) Toutain (Aspius aspius) Kymijoen alajuoksulla ja lajin hyödyntäminen kalastusmatkailussa Niko Lehtola,

Lisätiedot

Harjuksen mädintuotannossa ongelmia kalanviljelylaitoksilla

Harjuksen mädintuotannossa ongelmia kalanviljelylaitoksilla KALA- JA RIISTARAPORTTEJA nro 301 Jarmo Makkonen Markku Pursiainen Harjuksen mädintuotannossa ongelmia kalanviljelylaitoksilla Helsinki 2004 Julkaisija Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos KUVAILULEHTI

Lisätiedot

Luomuperunan laatu hallintaan kasvua kulutukseen (SLUPElaatu)

Luomuperunan laatu hallintaan kasvua kulutukseen (SLUPElaatu) Luomuperunan laatu hallintaan kasvua kulutukseen (SLUPElaatu) LOPPURAPORTTI Jaakko Nuutila, Anu Kankaala, Elina Virtanen ja Virpi Vorne Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT Kuva: EkoCentria/

Lisätiedot

Kolmen eri kestävyyslajin urheilijoiden kestävyyssuorituskyky ja sen kehittyminen

Kolmen eri kestävyyslajin urheilijoiden kestävyyssuorituskyky ja sen kehittyminen Kolmen eri kestävyyslajin urheilijoiden kestävyyssuorituskyky ja sen kehittyminen Ari Nummela 1, Tapani Keränen 1, Margareetta Tummavuori 1, Merja Soanjärvi, Lasse Mikkelsson 2, Petteri Kähäri 3, Tommy

Lisätiedot

Hevosen hedelmällisyyteen vaikuttavat tekijät kirjallisuuskatsaus

Hevosen hedelmällisyyteen vaikuttavat tekijät kirjallisuuskatsaus Hevosen hedelmällisyyteen vaikuttavat tekijät kirjallisuuskatsaus Maija Hagman Lisensiaatin tutkielma Helsingin yliopisto Eläinlääketieteellinen tiedekunta Kliinisen tuotantoeläinlääketieteen laitos Kotieläinten

Lisätiedot

Edistystä luomutuotantoon loppuraportti. Arto Huuskonen (toim.)

Edistystä luomutuotantoon loppuraportti. Arto Huuskonen (toim.) 175 Edistystä luomutuotantoon loppuraportti Arto Huuskonen (toim.) 175 Edistystä luomutuotantoon loppuraportti Arto Huuskonen (toim.) MTT yhdistyy Metsäntutkimuslaitos Metlan, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos

Lisätiedot

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus. Tutkimukset 160. Vaikuttavuuden huomioon ottava tuottavuus vanhuspalveluissa

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus. Tutkimukset 160. Vaikuttavuuden huomioon ottava tuottavuus vanhuspalveluissa Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Tutkimukset 160 Vaikuttavuuden huomioon ottava tuottavuus vanhuspalveluissa Aki Kangasharju Teija Mikkola Tuomas Mänttäri Tero Tyni Maija Valta VATT Tutkimukset 160

Lisätiedot

Faktoreiden identifiointi ja rahastotuottojen analysointi Eurooppalaisille Large Cap osakerahastoille

Faktoreiden identifiointi ja rahastotuottojen analysointi Eurooppalaisille Large Cap osakerahastoille Faktoreiden identifiointi ja rahastotuottojen analysointi Eurooppalaisille Large Cap osakerahastoille Mat 2.77 Operaatiotutkimuksen projektityöseminaari Kristian Nikinmaa (projektipäällikkö) Markus Ehrnrooth

Lisätiedot

1 Hankkeen toteutus... 4. 2 Arvioijien arviointia koskevia tuloksia... 6. 3 Validiutta koskevia tuloksia... 10. 4 Taitotasojen asettamisesta...

1 Hankkeen toteutus... 4. 2 Arvioijien arviointia koskevia tuloksia... 6. 3 Validiutta koskevia tuloksia... 10. 4 Taitotasojen asettamisesta... 1 ESIPUHE Ylioppilastutkinnon kielikokeita on kehitetty määrätietoisesti jo yli kymmenen vuoden ajan Lukion opetussuunnitelman perusteiden ja Eurooppalaisen viitekehyksen antamien suuntaviivojen mukaisesti.

Lisätiedot

IT-barometri 2012 Julkinen raportti. Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta

IT-barometri 2012 Julkinen raportti. Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta IT-barometri 2012 Julkinen raportti Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta 4.12.2012 IT-Barometri 2012 Julkinen raportti Copyright Tietotekniikan liitto

Lisätiedot

Kevyen liikenteen seurannan kehittäminen Oulun seudulla

Kevyen liikenteen seurannan kehittäminen Oulun seudulla Käyntiosoite: Uusikatu 26 Postiosoite: PL 32, 90015 Oulun kaupunki Puhelin: (08) 558 410 Kevyen liikenteen seurannan kehittäminen Oulun seudulla etunimi.sukunimi@ouka.fi www.ouka.fi/tekninen Sisällysluettelo

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOS TIETOA MAASTA

MAANMITTAUSLAITOS TIETOA MAASTA Raakamaan RAAKAMAAN HINTA hinta Peltola, Risto Risto Peltola, Väänänen, Juhani Väänänen, Juhani Juhana Hiironen, Hiironen, Juhana Markus Eronen, Eronen Markus Maanmittauslaitoksen julkaisuja nro 109 Maanmittauslaitoksen

Lisätiedot

Työvoiman poistuma vuosina 2007 2025. Alue- ja toimialatarkastelu

Työvoiman poistuma vuosina 2007 2025. Alue- ja toimialatarkastelu Työvoiman poistuma vuosina 2007 2025 Alue- ja toimialatarkastelu Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Alueiden kehittäminen 62/2009 jari järvinen samuli leveälahti työvoimasta vuosina 2007 2025 Alue-

Lisätiedot

Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu. Tuntimittausdatan käyttö sähkökuorman ennustamisessa

Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu. Tuntimittausdatan käyttö sähkökuorman ennustamisessa Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu Sähkötekniikan laitos Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta Matti Koivisto Tuntimittausdatan käyttö sähkökuorman ennustamisessa Diplomityö, joka

Lisätiedot

Pielisen Järvilohi ja Taimen 2008 2010 -hanke Loppuraportti

Pielisen Järvilohi ja Taimen 2008 2010 -hanke Loppuraportti Pielisen Järvilohi ja Taimen 2008 2010 -hanke Loppuraportti 31.8.2010 Pikes Oy Mirko Laakkonen Sisältö TIIVISTELMÄ... 1 1. RAPORTOINTIKAUSI... 2 2. PROJEKTIN PERUSTIEDOT... 2 3. PROJEKTIN TOTEUTTAJAN TIEDOT...

Lisätiedot

Vantaa-lisä ja lapsen hoitoura. Vantaa-lisän muutosten vaikutuksista hoitovalintoihin ja kuntatalouteen. Juhani Riihelä

Vantaa-lisä ja lapsen hoitoura. Vantaa-lisän muutosten vaikutuksista hoitovalintoihin ja kuntatalouteen. Juhani Riihelä Vantaa-lisä ja lapsen hoitoura Vantaa-lisän muutosten vaikutuksista hoitovalintoihin ja kuntatalouteen Juhani Riihelä VANTAAN KAUPUNKI Tietopalvelu Metsolantie 4, II kerros, 01450 Vantaa KUVAILULEHTI

Lisätiedot

Suomenlahden lohi-istutusten kannattavuus

Suomenlahden lohi-istutusten kannattavuus KALA- JA RIISTARAPORTTEJA nro 372 Tiia Jyräsalo Markku Ollikainen Suomenlahden lohi-istutusten kannattavuus Helsinki 2005 Julkaisija Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos KUVAILULEHTI Julkaisuaika Joulukuu

Lisätiedot

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Muistiot. Verohallinnon ja VATT:n yhteishankkeiden tulokset

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Muistiot. Verohallinnon ja VATT:n yhteishankkeiden tulokset Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Muistiot 35 Verohallinnon ja VATT:n yhteishankkeiden tulokset Jarkko Harju Tuomas Kosonen Olli Ropponen Muistiot 35 syyskuu 2013 VATT MUISTIOT 35 Verohallinnon ja

Lisätiedot