SYKE-2010-P-103. Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Ympäristö ja luonnonvarat Ympäristönsuojeluyksikkö PL Hämeenlinna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "30.8.2010 SYKE-2010-P-103. Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Ympäristö ja luonnonvarat Ympäristönsuojeluyksikkö PL 131 13101 Hämeenlinna"

Transkriptio

1 SYKE-2010-P-103 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Ympäristö ja luonnonvarat Ympäristönsuojeluyksikkö PL Hämeenlinna Lausuntopyyntö HAMELY/170/07.00/2010 ( ) LAUSUNTO HENKEL MAKROFLEX OY:N YMPÄRISTÖVAHINGOSTA Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on pyytänyt lausuntoa Suomen ympäristökeskukselta Henkel Makroflex Oy:n ympäristövahingosta koskien 1,1,- difluorietaanin (CAS-numero ) polttamisesta nestekaasun yhteydessä kesäkuussa 2010 ( ja ) Hausjärven Oitissa. 1,1-Difluorietaanin poltosta syntyy pääsääntöisesti fluorivetyä ja fluorideja. Fluorivety on voimakkaasti syövyttävä happo ja sen happovaikutukset olivat nähtävissä ympäristössä pian polton jälkeen tuotantolaitoksen lähiseudun kasveissa ja puissa. Fluorivety ei kuitenkaan ole erityisen pysyvää, vaan se muuttuu ilmassa, maaperässä ja vedessä erilaisiksi fluoriyhdisteiksi. Joissain tietolähteissä mainitaan 1,1- difluorietaanin palamisen hajoamistuotteiksi myös fosgeeni (karbonyylikloridi) ja hiilimonoksidi (häkä). Fosgeenin muodostuminen 1,1-difluorietaanista on epätodennäköistä, koska puhdas 1,1-difluorietaani sisältää ainoastaan fluoria, vetyä ja hiiltä, mutta ei klooria, ellei siinä ole epäpuhtautena jotain klooriyhdistettä. Hiilimonoksidia (häkää) syntyy orgaanisen aineen epätäydellisessä palamisessa. Koska 1,1-difluorietaanin poltossa pääsääntöisesti syntyy fluorivetyä ja fluorideja, Suomen ympäristökeskus keskittyy lausunnossaan niistä aiheutuneisiin ympäristöhaittoihin. Fluorivedyn ja fluoridien ympäristövaikutukset Fluorivedyn ja fluorivetyhapon ns. OVA-ohjeessa 1 todetaan fluorivedyn olomuodon olevan maaperässä ja vedessä riippuvainen ympäristön ph:sta. Vedessä, jonka ph on suurempi kuin 5, on fluorivety pääsääntöisesti fluorideina (F - ). Alhaisemmilla pharvoilla fluoridin osuus pienenee, kun taas dissosioitumattoman fluorivedyn (HF) ja vetyfluoridi-ionin (HF 2 - ) osuus kasvaa. Vesiympäristössä voi fluorideista muodostua myös huonosti liukenevia kompleksiyhdisteitä. Maaperässä, joissa ph on yli 6,5, voivat fluoridit sitoutua voimakkaasti maa-ainekseen. 1 Fluorivety ja fluorivetyhappo - Turvallisuusohje onnettomuuden vaaraa aiheuttaville aineille. Suomen ympäristökeskus, Mechelininkatu 34a, PL 140, HELSINKI, puh , faksi , s-posti Finlands miljöcentral, Mechelingatan 34a, PB 140, HELSINGFORS, tfn , fax , e-post Finnish Environment Institute, Mechelininkatu 34a, P.O. Box 140, FI HELSINKI, tel , fax ,

2 EU:n riskinarvioinnin mukaan 2 fluorivedyn vaikutuksia vesieliöille on arvioitu testamalla fluoridia (NaF:n vesiliuoksessa fluoridi-ioneja). Lyhytaikaisissa testeissä todetaan fluoridin olevan haitallista vesieliöille (LC50/EC50-arvoja vesieliöille mg/l). Pitkäaikaistestituloksen NOEC-arvon (= alhaisin vaikutukseton pitoisuus, NOEC-arvo = 8,9 mg/l; vesikirppu, 21 vrk) perusteella on PNEC-arvoksi eli haitattomaksi pitoisuudeksi vedessä arvioitu 0,9 mg/l. Riskinarviossa määritetään myös PNEC-arvot maaperässä (11 mg/l), ilmassa (0,0002 mg/m 3 ) sekä jätevedenpuhdistamolla (51 mg/l). Saaduissa PNEC-arvoissa ei ole otettu huomioon fluoridin luontaisia taustapitoisuuksia ympäristössä. EU:n riskinarviossa todetaan, että tärkein fluorivedyn altistusreitti kasveihin on ilman kautta. Kaasumainen fluoridi tunkeutuu kasvin lehtien sisään ja vaikuttaa niissä niin, että sokerin ja klorofyllin pitoisuus, kasvin hengitysnopeus ja ATPaasi vähenee. Myös hedelmien koon pienenemistä ja sadon määrän vähenemistä on havaittu. Herkkiä lajeja ovat mm. tulppaanit, gladiolukset, havupuut ja heinät. Yhden päivän kaasutuskokeissa haittoja aiheuttamattomiksi pitoisuuksiksi, (eli NOEC-arvoiksi), arvioitiin 0,76 2,8 mg/m 3 (kaikille kasvilajeille), 1,0 mg/m 3 (hyvin herkille lajeille), 2,0 mg/m 3 (herkille lajeille) ja 7,5 mg/m 3 (vähemmän herkille lajeille). Kasveille ilman kautta tulevan pitkäaikaisen altistuksen (7 kk) PNEC-arvoksi saatiin 0,2 µg/m 3. Henkel Makroflex Oy:n tuotatolaitoksen läheisyydessä tehtyjä selvityksiä fluoripitoisuuksista ERM GmbH -laboratorio (ERM) on Henkel AG & Co. KGaA (Henkel) toimeksiannosta kerännyt heinäkuun alussa useita maa-, vesi- ja kasvinäytteitä tilaajan tuotantolaitoksen lähialueilta Oitissa arvioidakseen fluoria sisältävien aineiden päästöstä aiheutuneita vaikutuksia. Kaikista maa-, vesi- ja kasvinäytteistä analysoitiin fluorin kokonaispitoisuus ja / tai fluoridi. Maanäytteiden korkein fluoripitoisuus oli 6,3 mg/l ja vesinäytteiden osalta fluoripitoisuus jäi alle määritysrajan (0,2 mg/l). Kasvinäytteiden fluorin kokonaispitoisuus vaihteli mg/kg/kuiva-ainetta ja fluoridin vesiliukoinen pitoisuus vaihteli 2 79 mg/kg/kuiva-ainetta siten, että korkeimmat pitoisuudet olivat päästölähteen läheisyydessä. Kasvitutkimusten perusteella ERM suositteli selvityksessään jatkoseurantaa kasvien ja kynnetyn rypsipellon maaperän osalta loppukesälle 2010 ja keväälle 2011 asti. Lisäksi selvityksessä suositeltiin, ettei puutarhoissa tai muualla päästöalueella kasvatettuja hedelmiä tai kasviksia tulisi toistaiseksi syödä. Johtopäätökset Suomen ympäristökeskuksen arvion mukaan ympäristövahingot ovat aiheutuneet todennäköisemmin 1,1-difluorietaanin polttamisessa muodostuneesta fluorivedystä ja fluoridista. Toiminnanharjoittajalta tulee kuitenkin varmistaa, ettei poltetussa 1,1- difluorietaanissa ole ollut epäpuhtautena klooriyhdisteitä, joista voisi poltossa muodostua muita haitallisia hajoamistuotteita. Päästöalueella mitatut pitoisuudet jäävät vesiympäristössä ja maaperässä alle EU:n riskinarvioinnissa mainittuja PNEC-arvoja. Kasveista mitattujen fluoridimäärien (mitattu pitoisuus mg/kg/kuiva-ainetta) ja EU:n riskinarvioinnin haitattomien altistuspitoisuuksien (mitattu pitoisuus mg/m 3 ) välillä ei voida tehdä vertailuja. Pitoisuuksia, joille kasvit todennäköisesti ovat altistuneet, tulisi yrittää selvittää mallintamalla altistuspitoisuudet päästöjen perusteella. Suomen ympäristökeskus pitää tärkeänä, että kasvien osalta järjestetään seurantaa ERMin suunnitelman mukaisesti. On myös tärkeää ottaa näytteitä maaperästä ja ve- 2 European Union Risk Assessment Report. Hydrogen Fluoride. The Netherlands, Yhteenveto fluorivedyn EU:n riskinarvioista. 2/3

3 siympäristöstä, vaikka saadut tulokset ovatkin jääneet EU:n riskinarvioissa mainittujen PNEC-arvojen alapuolelle. Maaperän fluoripitoisuus voi kasvaa rypsistä tulevan fluorin osalta rypsipellon kynnön jälkeen. Myös vesiympäristössä voi fluoridin pitoisuus kasvaa mahdollisten huonosti liukenevien fluoridiyhdisteiden myöhemmin liuetessa veteen. Suomen ympäristökeskus ei ota kantaa siihen, ovatko päästöalueella kasvatettujen hedelmien ja kasvisten suositellut rajoitukset riittäviä fluoridin haitallisten terveysvaikutusten ehkäisemiseksi, koska terveysvaikutusten arviointi ei kuulu Suomen ympäristökeskuksen toimialaan. 3/3 Yksikönpäällikkö Kaija Kallio-Mannila Kemisti Birgit Kemiläinen TIEDOKSI YM/Pajukallio STM/Lahtinen SYKE/KYT, KHA

HYDRATSIINI CAS 302-01-2 HYDRAZINE

HYDRATSIINI CAS 302-01-2 HYDRAZINE HYDRATSIINI CAS 302-01-2 HYDRAZINE DIAMIDI DIAMIINI H H DIAMIDE DIAMINE NITROGEN HYDRIDE N N H H Kemikaalit ympäristöluvassa -hanke Versio 18.3.2002 Suomen ympäristökeskus, kemikaaliyksikkö YMPÄRISTÖLUVANVARAISUUS

Lisätiedot

VANTAAN RUOKAKESKO SEVESO-SELVITYS

VANTAAN RUOKAKESKO SEVESO-SELVITYS VANTAAN RUOKAKESKO SEVESO-SELVITYS SEVESO-SELVITYS 1 Päivämäärä 12/09/2012 Laatijat Tarkastaja Laura Lundgren Laura Lehtovuori Jari Mannila SEVESO-SELVITYS 2 Sisällys 1. Yleisesti seveso-lainsäädännöstä

Lisätiedot

Vaaralliset kemikaalit

Vaaralliset kemikaalit Työsuojeluoppaita ja ohjeita 20 Vaaralliset kemikaalit SOSIAALI JA TERVEYSMINISTERIÖ Työsuojeluosasto Sosiaali ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus Ympäristöministeriö Suomen ympäristökeskus Tampere

Lisätiedot

Kaavamuutokseen liittyvä hajuselvitys

Kaavamuutokseen liittyvä hajuselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NAANTALIN KAUPUNKI Kaavamuutokseen liittyvä hajuselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 16.4.2013 141-P19858 Raportti 1 (19) Sippola Hannu 16.4.2013 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista annettujen säädösten soveltaminen

Vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista annettujen säädösten soveltaminen YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 15 2012 Vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista annettujen säädösten soveltaminen Kuvaus hyvistä menettelytavoista Airi Karvonen, Tuire Taina, Juhani Gustafsson,

Lisätiedot

Westenergy Oy Ab. Ympäristövahinkojen torjuntasuunnitelma. 19. joulukuuta 2013

Westenergy Oy Ab. Ympäristövahinkojen torjuntasuunnitelma. 19. joulukuuta 2013 Westenergy Oy Ab Ympäristövahinkojen torjuntasuunnitelma 19. joulukuuta 2013 Westenergy Oy Ab Y-tunnus 2165379-9 PL 10, 65101 Vaasa Kotipaikka Mustasaari Finland www.westenergy.fi 2(25) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Uudet käyttöturvallisuustiedotteet ja pakkausmerkinnät. -opas työpaikoille

Uudet käyttöturvallisuustiedotteet ja pakkausmerkinnät. -opas työpaikoille Uudet käyttöturvallisuustiedotteet ja pakkausmerkinnät -opas työpaikoille Sisältö Johdanto... 1 Työpaikan kemialliset tekijät... 2 Kemiallisten tekijöiden tunnistaminen pölyt, savut ja lämpöhajoamistuotteet...

Lisätiedot

HÄPESUON KAATOPAI- KAN KUNNOSTUS VESIENKÄSITTELYN YLEISSUUNNITELMA

HÄPESUON KAATOPAI- KAN KUNNOSTUS VESIENKÄSITTELYN YLEISSUUNNITELMA Vastaanottaja Nokian kaupunki Asiakirjatyyppi Yleissuunnitelma Päivämäärä Helmikuu 2014 Projekti 1510007770 HÄPESUON KAATOPAI- KAN KUNNOSTUS VESIENKÄSITTELYN YLEISSUUNNITELMA HÄPESUON KAATOPAIKAN KUNNOSTUS

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 110/11/1 Dnro PSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.11.2011

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 110/11/1 Dnro PSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.11.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 110/11/1 Dnro PSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.11.2011 ASIA Tornion nestekaasuterminaalin ympäristöluvan tarkistaminen, Tornio HAKIJA Neste Oil Oyj Keilaranta 21 02150

Lisätiedot

Keljonkankaan pohjavesialueen suojelusuunnitelma

Keljonkankaan pohjavesialueen suojelusuunnitelma Keljonkankaan pohjavesialueen suojelusuunnitelma JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELU Alkusanat Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma on selvitys ja ohje, jota sovelletaan maankäytön suunnittelussa ja

Lisätiedot

Lokan ja Porttipahdan tekojärvien sekä niiden alapuolisten jokien vedenlaadun tarkkailu v. 2013

Lokan ja Porttipahdan tekojärvien sekä niiden alapuolisten jokien vedenlaadun tarkkailu v. 2013 AHMA YMPÄRISTÖ OY Projektinro: 1778 KEMIJOKI OY Lokan ja Porttipahdan tekojärvien sekä niiden alapuolisten jokien vedenlaadun tarkkailu v. 213 Vesistötarkkailu vuonna 213 KEMIJOKI OY LOKAN JA PORTTIPAHDAN

Lisätiedot

LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA, ONGELMAJÄTTEI- DEN POLTTO VANTAAN ENERGIAN JÄTEVOIMALASSA, VANTAA. ELY-keskukseen 27.5.2011.

LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA, ONGELMAJÄTTEI- DEN POLTTO VANTAAN ENERGIAN JÄTEVOIMALASSA, VANTAA. ELY-keskukseen 27.5.2011. LAUSUNTO UUDELY/59/07.04/2010 26.10.2011 Vantaan Energia Oy PL 95 01301 Vantaa LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA, ONGELMAJÄTTEI- DEN POLTTO VANTAAN ENERGIAN JÄTEVOIMALASSA, VANTAA 1.

Lisätiedot

HAITALLISET AINEET KYMIJOEN EDUSTAN MERIALUEEN SEDIMENTEISSÄ VUONNA 2009

HAITALLISET AINEET KYMIJOEN EDUSTAN MERIALUEEN SEDIMENTEISSÄ VUONNA 2009 HAITALLISET AINEET KYMIJOEN EDUSTAN MERIALUEEN SEDIMENTEISSÄ VUONNA 2009 Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n julkaisu no 206/2011 Marja Anttila-Huhtinen & Jukka Mattila ISSN 1458-8064 TIIVISTELMÄ Pyhtää Kotka

Lisätiedot

OSA III: VAIHTOEHTOJEN VERTAILU JA JATKOTOIMENPITEET

OSA III: VAIHTOEHTOJEN VERTAILU JA JATKOTOIMENPITEET OSA III: VAIHTOEHTOJEN VERTAILU JA JATKOTOIMENPITEET 129 10. VAIHTOEHTOJEN VERTAILU JA TOTEUTTAMISKELPOISUUS 10.1 Vaihtoehtojen vertailu Ympäristövaikutuksia tässä arvioinnissa on tarkasteltu muutoksena

Lisätiedot

Helsinki 21.10.2009. No YS 1292

Helsinki 21.10.2009. No YS 1292 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Helsinki 21.10.2009 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2008-Y-289-111 No YS 1292 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee Edita Prima Oy:n Hakuninmaan

Lisätiedot

Vesistöjen ja juomaveden 137. Cs, 90 Sr ja 3 H sekä pitoisuuksien arviointi valmiustilanteessa

Vesistöjen ja juomaveden 137. Cs, 90 Sr ja 3 H sekä pitoisuuksien arviointi valmiustilanteessa / JOULUKUU 2009 A Vesistöjen ja juomaveden Cs, 90 Sr ja 3 H sekä pitoisuuksien arviointi valmiustilanteessa Ritva Saxén, Iisa Outola Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety

Lisätiedot

Lämpökaivo. Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa. Janne Juvonen (toim.) Suomen ympäristökeskus YMPÄRISTÖOPAS 20 09

Lämpökaivo. Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa. Janne Juvonen (toim.) Suomen ympäristökeskus YMPÄRISTÖOPAS 20 09 YMPÄRISTÖOPAS 20 09 Lämpökaivo Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa Janne Juvonen (toim.) Suomen ympäristökeskus Y M PÄ R I S TÖ O PA S 2 0 0 9 Lämpökaivo Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa Janne Juvonen

Lisätiedot

Mitä hiilidioksidin (CO ) 2 geologinen varastointi tarkoittaa?

Mitä hiilidioksidin (CO ) 2 geologinen varastointi tarkoittaa? Mitä hiilidioksidin (CO ) 2 geologinen varastointi tarkoittaa? Vastuullista fossiilisten polttoaineiden käyttöä Suurimman kasvihuonekaasujen lähteen poistamista Palautetaan hiili maan alle Lisäaikaa ilmastoystävällisten

Lisätiedot

Helsinki 30.12.2009. No YS 1696

Helsinki 30.12.2009. No YS 1696 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Helsinki 30.12.2009 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2009-Y-207-111 No YS 1696 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee Vantaan Långmossebergeniin

Lisätiedot

Miten tulkita yleisimpien vesitutkimusten tuloksia?

Miten tulkita yleisimpien vesitutkimusten tuloksia? Miten tulkita yleisimpien vesitutkimusten tuloksia? Vesitutkimustulosten tulkinta 1 (6) AHe: Vesianalyysien Tulkinta A Miten tulkita yleisimpien vesitutkimusten tuloksia? TALOUSVEDEN MIKROBIOLOGISET JA

Lisätiedot

Raaseporin Karjaan kaupunginosan Myllylammen eli Kvarnträskin kunnostussuunnitelma

Raaseporin Karjaan kaupunginosan Myllylammen eli Kvarnträskin kunnostussuunnitelma Uusimaa Raaseporin Karjaan kaupunginosan Myllylammen eli Kvarnträskin kunnostussuunnitelma 20/2010 Uudenmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen julkaisuja UUDENMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSEN

Lisätiedot

Vantaanjoen yhteistarkkailu

Vantaanjoen yhteistarkkailu Vantaanjoen yhteistarkkailu Vedenlaatu vuonna 212 Julkaisu 7/213 Heli Vahtera, Jari Männysalo ja Kirs Lah Vantaanjoen yhteistarkkailu Vedenlaatu vuonna 212 Heli Vahtera, Jari Männynsalo ja Kirsti Lahti

Lisätiedot

Sörnäistenrannan-Hermanninrannan osayleiskaavaehdotus, vaikutusten arvioinnit. Hanasaaren B-voimalaitoksen turvallisuusriskien kartoitus 15

Sörnäistenrannan-Hermanninrannan osayleiskaavaehdotus, vaikutusten arvioinnit. Hanasaaren B-voimalaitoksen turvallisuusriskien kartoitus 15 Sörnäistenrannan-Hermanninrannan osayleiskaavaehdotus, vaikutusten arvioinnit Hanasaaren B-voimalaitoksen turvallisuusriskien kartoitus 15 2 HANASAAREN B-VOIMALAITOKSEN TURVALLISUUSRISKIEN KARTOITUS SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Kouvolan seudun asukkaille

Kouvolan seudun asukkaille JULKINEN TIEDOTE KAIKKIIN TALOUKSIIN KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOS 2010 TURVALLISUUSTIEDOTE SUURONNETTOMUUDEN VARALTA Kouvolan seudun asukkaille Tässä EU:n Seveso-direktiivin edellyttämässä turvallisuustiedotteessa

Lisätiedot

OPAS RÄJÄHDYSSUOJAUSASIAKIRJAN LAATIMISEKSI OFFSETPAINOLLE

OPAS RÄJÄHDYSSUOJAUSASIAKIRJAN LAATIMISEKSI OFFSETPAINOLLE OPAS RÄJÄHDYSSUOJAUSASIAKIRJAN LAATIMISEKSI OFFSETPAINOLLE Graafinen Teollisuus ry 2 Esipuhe Ajatus alakohtaisen räjähdyssuojausasiakirjaoppaan laatimisesta syntyi keväällä 2005 Graafinen Teollisuus ry:n

Lisätiedot

VESISTÖTULOSTEN TULKITSEMISEKSI HAVAINTOESIMERKEIN VA- RUSTETTUNA

VESISTÖTULOSTEN TULKITSEMISEKSI HAVAINTOESIMERKEIN VA- RUSTETTUNA OPASVIHKONEN VESISTÖTULOSTEN TULKITSEMISEKSI HAVAINTOESIMERKEIN VA- RUSTETTUNA Tämä opasvihkonen on laadittu tyydyttämään sitä tarvetta, jota esiintyy eri tahoilla ns. ei asiantuntijoiden keskuudessa velvoitetarkkailuraportteja

Lisätiedot

VALTATIE 12 TAMPEREEN TUNNELI ILMANLAADUN SEURANTA

VALTATIE 12 TAMPEREEN TUNNELI ILMANLAADUN SEURANTA VALTATIE 12 TAMPEREEN TUNNELI ILMANLAADUN SEURANTA Kuva: Rantatunnelin allianssi Mittaustulokset vuodelta 214 ASIANTUNTIJAPALVELUT ILMANLAATU JA ENERGIA 215 VALTATIE 12 TAMPEREEN TUNNELI ILMANLAADUN SEURANTA

Lisätiedot

ILMANLAATU SUOMESSA -MITATUT PITOISUUDET SUHTEESSA OHJE- JA RAJA- ARVOIHIN SEKÄ VERTAILUJA EUROOPPALAISIIN PITOISUUS- TASOIHIN

ILMANLAATU SUOMESSA -MITATUT PITOISUUDET SUHTEESSA OHJE- JA RAJA- ARVOIHIN SEKÄ VERTAILUJA EUROOPPALAISIIN PITOISUUS- TASOIHIN I L M A N L A A D U N J U L K A I S U J A P U B L I C A T I O N E R O M L U F T K V A L I T E T P U B L I C A T I O N S O N A I R Q U A L I T Y 33 ILMANLAATU SUOMESSA -MITATUT PITOISUUDET SUHTEESSA OHJE-

Lisätiedot

Maitotilojen jätevesijärjestelmien käyttökokemuksia

Maitotilojen jätevesijärjestelmien käyttökokemuksia Maitotilojen jätevesijärjestelmien käyttökokemuksia Kyselytutkimus Heli Hyttinen Lokakuu 2007 Haja-asutuksen vesihuollon koulutus- ja kehittämishanke Tekijä(t) Heli Hyttinen Julkaisun laji Selvitys Sivumäärä

Lisätiedot

Hankkeen yva-menettelyn tarve

Hankkeen yva-menettelyn tarve Helsinki Helsingfors Dnro Dnr 21.3.2006 UUS-2005-R-7-53 YTV Jätehuoltolaitos Opastinsilta 6 00520 Helsinki Viite / Hänvisning Arviointiselostus 9.11.2005 Asia / Ärende Lausunto ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta,

Lisätiedot