Saapuvilla Virtanen Leena puheenjohtaja x. Alppiranta Jari varapuh.joht. x. Junnila Arja jäsen x. Korvenpää Jukka jäsen - Lehtinen Juha jäsen x

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Saapuvilla Virtanen Leena puheenjohtaja x. Alppiranta Jari varapuh.joht. x. Junnila Arja jäsen x. Korvenpää Jukka jäsen - Lehtinen Juha jäsen x"

Transkriptio

1 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja nro 10 / 12 1 (18) Aika Tiistai kello Paikka Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Läsnä Saapuvilla Virtanen Leena puheenjohtaja x Vuolle Sanna varajäsen Alppiranta Jari varapuh.joht. x Heilala Tuomas varajäsen Junnila Arja jäsen x Mäkilä Arja varajäsen Korvenpää Jukka jäsen - Heikkinen Timo varajäsen Lehtinen Juha jäsen x Rasilainen Pekka varajäsen Ojala Virpi jäsen x Sampolahti Eija varajäsen Pennala Pia jäsen - Lindholm Hannele varajäsen x Ruohonen Veikko jäsen x Ojala Jouni varajäsen Toivonen Osmo jäsen Soukka Risto varajäsen x Reide Pirjo valt. puh.joht. - Tuominen Veikko I valt. puh.joht. x Tyyskänen-Mäkilä Eveliina II valt. puh.joht. - Muut läsnäolijat Uudenkaupungin edustajat Virtanen Antti kuntayhtymäjohtaja x Suonkanta Leena pöytäkirjanpitäjä x Yhteensä 8/9 Takala Anne x Kallinen Arto x Pöytäkirjan allekirjoitus Loimaa Puheenjohtaja Leena Virtanen Pöytäkirjanpitäjä Leena Suonkanta Pöytäkirjan tarkastus Myllykyläntie 8, Loimaa Virpi Ojala Pöytäkirja yleisesti Myllykyläntie 8, Loimaa nähtävänä Pöytäkirjanpitäjä Leena Suonkanta Otteen oikeaksi todistaa Hannele Lindholm Pöytäkirjanpitäjä Leena Suonkanta

2 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja nro 10 / 12 2 (18) sisällysluettelo Käsitellyt asiat 101 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 102 Pöytäkirjantarkastajien vaali ja tarkastusajankohta 103 Kurinpitorangaistuksista päättävän toimielimen jäsenen vaihtuminen 104 Henkilöstösuunnitelma vuosille Talousarvio vuodelle 2013 ja taloussuunnitelma vuosille Tilinkäyttöoikeudet ja yrityskortti 107 Hankintarajojen hyväksyminen kiinteistöpäällikölle 108 Palkkaus pedagogisten opintojen ja tutkintoon johtavien opintojen aikana 109 Viranhaltijapäätökset 110 Tiedoksiantoasiat 111 Kokouksen päättäminen ja oikaisuvaatimusohjeet Pöytäkirjan nähtävilläpito Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävillä tekniikan ja palvelualojen yksikössä torstaina kello Merk Leena Virtanen Leena Suonkanta hallituksen puheenjohtaja hallituksen pöytäkirjanpitäjä

3 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja nro 10 / 12 3 (18) Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus YH 101 Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toteaa läsnä olevat ja mahdolliset poissaolot, varahenkilöt ja asiantuntijat. Kokouksesta on lähetetty kirjallinen kutsu jokaiselle jäsenelle ja yhtymävaltuuston puheenjohtajille sekä asioiden esittelijöille. Kokous todetaan laillisella tavalla kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Kokous todettiin laillisella tavalla kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajien vaali ja tarkastusajankohta YH 102 Yhtymähallituksen kokouksissa pöytäkirjantarkastajiksi valitaan kaksi saapuvilla olevaa yhtymähallituksen jäsentä. Kuntayhtymäjohtajan esitys: Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan jäsenet Virpi Ojala ja Hannele Lindholm. Pöytäkirja tarkastetaan tiistaina kokouksen jälkeen. Päätös: Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Virpi Ojala ja Hannele Lindholm. Pöytäkirja tarkastetaan tiistaina kokouksen jälkeen.

4 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja nro 10 / 12 4 (18) Kurinpitorangaistuksista päättävän toimielimen jäsenen vaihtuminen YH 103 Yhtymähallitus on nimennyt kokouksessaan opiskelijoiden kurinpitorangaistuksista päättävän toimielimen jäsenet. Viime kokouksessaan yhtymähallitus nimesi Risto Sinervon tilalle Antti Virtasen. Opiskelijahuollon edustajana toimielimessä on jäsenenä Arja-Maija Ojanen ja hänen varajäsenenään on toiminut Tiina Lähteenmäki, joka on hakenut työlomaa noin vuodeksi. Lähteenmäen tilalle varajäseneksi tulisi valita uusi henkilö. Kuntayhtymäjohtajan esitys: Yhtymähallitus päättää nimetä opiskelijahuoltoa edustavaksi Arja-Maija Ojasen varajäseneksi Marianne Hyvösen opiskelijoiden kurinpitorangaistuksista päättävään toimielimeen lukien. Päätös: Yhtymähallitus hyväksyi päätösesityksen.

5 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja nro 10 / 12 5 (18) Henkilöstösuunnitelma vuosille YH 104 Yhteistoimintalain mukaan yrityksessä on vuosittain laadittava henkilöstösuunnitelma ja koulutustavoitteet työntekijöiden ammatillisen osaamisen ylläpitämiseksi ja edistämiseksi (YTL 16.1 ). Henkilöstösuunnitelmasta tulisi käydä ilmi mm. henkilöstön rakenne ja määrä, arvio henkilöstön määrän ja rakenteen kehittymisestä, erilaisten työsuhdemuotojen käytön periaatteet, henkilöstön ammatillinen osaaminen ja koulutustavoitteet ja henkilöstön eläköityminen. Henkilöstösuunnitelmaluonnos on esityslistan liitteenä. Kuntayhtymäjohtajan esitys: Yhtymähallitus käsittelee alustavasti henkilöstösuunnitelmaa, joka tuodaan lopullisesti hyväksyttäväksi marraskuun yhtymähallitukseen. Päätös: Yhtymähallitus hyväksyi päätösesityksen.

6 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja nro 10 / 12 6 (18) Talousarvio vuodelle 2013 ja taloussuunnitelma vuosille YH 105 Talousarvio (ulkoinen) on tällä hetkellä alijäämäinen. Toimintamenot ovat ja toimintatulot tasolla talousarvion sitovuus on kuntayhtymätaso sekä Loimaan ja Uudenkaupungin tulosalueet. Alustava talousarvio on esityslistan liitteenä. Kuntayhtymäjohtajan esitys: Yhtymähallitus aloittaa talousarvion ja taloussuunnitelman alustavan käsittelyn. Yhtymähallituksen tulisi käsitellä ja hyväksyä taloussuunnitelman toiminnalliset tavoitteet, käyttötalous, investoinnit ja taloussuunnitelman rahoitusosa. Tarkoituksena on, että talousarvio ja taloussuunnitelma hyväksytään lopullisesti marraskuun kokouksessa. Päätös: Yhtymähallitus hyväksyi päätösesityksen.

7 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja nro 10 / 12 7 (18) Tilinkäyttöoikeudet ja yrityskortti YH 106 Yrityskortti on hallituksen aikaisemmilla päätöksillä haettu talous- ja hallintojohtaja Leena Suonkannalle, rehtori Merja Koskelle ja kansainvälisyysvastaava Kristiina Jylännölle, Aino Suomiselle ja Kari Valtaselle. Kortti on Nordean Business MasterCard, jossa on Suonkannalla ja Koskella käteisnostoraja ja kortin käyttöraja Kansainvälisyysvastaaville haetut kortit ovat käyttörajalla 3 000, ilman käteisnostorajaa. Kuntayhtymäjohtaja Antti Virtanen on esittänyt myös toiveen saada yrityskortti. Talous- ja hallintojohtajan esitys: Yhtymähallitus päättää hakea kuntayhtymäjohtaja Antti Virtaselle Nordea pankin Business MasterCard korttia kortin käteisnostorajalla ja kortin käyttörajalla Päätös: Yhtymähallitus hyväksyi päätösesityksen. Merkittiin pöytäkirjaan, että Antti Virtanen poistui esteellisenä kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi.

8 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja nro 10 / 12 8 (18) Hankintarajojen hyväksyminen kiinteistöpäällikölle YH 107 Hyväksyessään talousarvion täytäntöönpano-ohjeet yhtymähallitus on päättänyt myös yksittäisten hankintojen hankintarajoista viranhaltijoille ja muille hankintoja tekeville. Määräaikaiselle kiinteistöpäällikölle hankintarajoja ei ole vielä hyväksytty. Talous- ja hallintojohtaja on esittänyt, että yhtymähallitus hyväksyisi :n hankintarajan kiinteistöpäällikölle. Kuntayhtymäjohtajan esitys: Yhtymähallitus päättää hyväksyä kiinteistöpäällikön hankintarajaksi Päätös: Yhtymähallitus hyväksyi päätösesityksen.

9 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja nro 10 / 12 9 (18) Palkkaus pedagogisten opintojen ja tutkintoon johtavien opintojen aikana YH 108 Loimaan koulutuskuntayhtymässä on ollut vakiintuneena käytänteenä, että pätevyyden saavuttamiseksi suoritettava koulutus on palkatonta. Loimaan tulosalue on jatkanut tätä käytännettä. Riittävänä kannusteena esimerkiksi opettajille suorittaa pedagoginen pätevyys on pidetty palkan nousua ja mahdollisuutta saada vakituinen palvelussuhde pätevöitymisen myötä. Koulutuskuntayhtymän pääluottamusmiehen kautta on tullut esille, että Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopistossa rehtori on suullisesti luvannut kahdeksalle henkilölle opettajien pedagogiset opinnot palkallisena koulutuksena. Koulutus on räätälöity tälle henkilöstölle siten, että sen toteuttaja, Ammatillinen opettajakorkeakoulu HAAGA-HELIA, tulee antamaan lähipäivien opetuksen joko Turkuun tai Uuteenkaupunkiin. Lisäksi opettajien osalta opetustunnit on apulaisrehtorin toimesta siirretty ko. opettajien osalta muuhun ajankohtaan, joten koulutus toteutetaan opettajan opetuksettomalla ajalla, opiskelijat saavat opetussuunnitelman mukaisen opetuksen ja järjestelyistä ei aiheudu sijaiskuluja. Pätevien sijaisten saanti on vaikeata. Kuntayhtymäjohtaja on laajalle johtoryhmälle lähettämässään sähköpostissa todennut, että pedagoginen koulutus suoritetaan palkattomalla ajalla ja omalla kustannuksella, ellei kyse ole ammatin vaihtamisesta yhteisen suunnitelman ja tahdon mukaan. Palkan nousun ja työn pysyvyys ovat riittävä kannustus pätevöitymiseen. Kuntayhtymän käytäntö on ollut selkeä tässä asiassa. Kuntayhtymäjohtaja pyysi rehtoria tutkimaan tilanteen uudelleen. Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (luku III, työajaksi luettava aika, 4 2 mom. kolmas kohta) mukaan koulutukseen käytetty työaika luetaan työajaksi vain ja ainoastaan, jos kyseessä on työnantajan itsensä järjestämä, välittömästi viranhaltijan virkatehtäviin/työntekijän työtehtäviin liittyvä sekä virka-/työtehtävien hoidon kannalta välttämätön ja työnopastukseen rinnastettava koulutus, josta viranhaltija ei voi virkavelvollisuuttaan ja virkatehtäviään laiminlyömättä/työntekijä työvelvollisuuksiaan laiminlyömättä kieltäytyä. Mikäli kaikki mainitut edellytykset eivät täyty yhtäaikaisesti, aikaa ei lueta työajaksi. Mikäli viranhaltijalle/työntekijälle on hakemuksesta myönnetty virka- /työvapaata koulutukseen osallistumista varten, tulee työnantajan päätöksessä samalla ratkaista, onko se palkaton, palkallinen tai maksetaanko osapalkkaa sekä missä määrin työnantaja mahdollisesti osallistuu muihin kustannuksiin. Tehtyjen päätösten perusteella kuntayhtymän opetushenkilökuntaa ei kohdella tasapuolisesti ja kohteluun vaikuttaa asiasta päättävän virkamiehen kanta. Kuntayhtymän tavoitteena ovat yhtenäiset käytänteet siitä riippumatta,

10 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja nro 10 / (18) missä osoitteessa tai kenenkä alaisuudessa opettaja työskentelee. Yksittäiset, harkinnanvaraiset poikkeukset ovat mahdollisia, mikäli niihin on olemassa vahvat perusteet. Kuntayhtymäjohtaja ja yhtymähallitus ohjeistavat ja seuraavat yhdenvertaisuuden toteutumista. Kuntalain 51 ( /578) säädetään asian ottamisesta ylemmän toimielimen käsiteltäväksi. Kuntalaki koskee myös kuntayhtymiä. Laissa todetaan mm. seuraavaa. Kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai johtosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen. Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi viimeistään sen ajan kuluessa, jossa 89 :ssä tarkoitettu oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä. Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei kuitenkaan saa ottaa: 1) lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenettelyä koskevia asioita; 2) yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita; eikä 3) 77 :ssä tarkoitetulle kuntien yhteiselle toimielimelle siirrettyjä asioita, jos asianomaiset kunnat niin sopivat. Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän hallintosäännössä ei ole erillisiä määräyksiä viranhaltijan päätöksen otto-oikeudesta, joten asia määräytyy kuntalain mukaan. Loimaan ammatti-instituutin kuntayhtymän yhtymähallitus on tehnyt päätöksen niistä asioista, joita ei tarvitse ilmoittaa yhtymähallitukselle. Otto-oikeuden käyttäminen merkitsee sitä, että alemman viranomaisen käsittelemä asia siirtyy kokonaisuudessaan yhtymähallituksen tai kuntayhtymäjohtajan käsiteltäväksi. Asiassa voidaan tehdä uusi päätös tai aiemmin tehty päätös voidaan pysyttää, kumota taikka asia voidaan palauttaa päätöksen tehneen viranomaisen käsiteltäväksi. Kuntalain 93 :ssä todetaan, että oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän ja kunnallisvalitus 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kuntalain 95 :ssä todetaan, että asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

11 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja nro 10 / (18) Koska opettajien pedagogista koulutusta koskeva viranhaltijapäätös on tehty jo kesällä 2012, ei päätökseen enää ole otto-oikeutta ja päätös on saanut lainvoiman. Kuntayhtymäjohtajan esitys: Yhtymähallitus päättää, että johtoryhmässä laaditaan syksyn aikana kuntayhtymäjohtajan johdolla opettajien ja muun henkilökunnan ammattitaidon kehittämistä ja kouluttautumista koskevat ohjeet, jotka yhtymähallitus vahvistaa. Valmistelutyössä tulee kuulla JUKO:n, JYTY:n ja JHL:n pääluottamusmiehiä. Päätös: Yhtymähallitus hyväksyi päätösesityksen.

12 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja nro 10 / (18) Viranhaltijapäätökset YH 109 Talous- ja hallintojohtaja Leena Suonkannan viranhaltijapäätöksiä 48/2012/yh Puuhamaa Opetushallin lattialämmitysputkituksen hyväksyminen Warmialta Warmia lattialämmitys Muovitec-tuotteilla hintaan alv 0 % Rehtori Markku Kaurilan viranhaltijapäätöksiä 169/2012/yh Kone- ja metalliosaston hankintaehdotuksen hyväksyminen Yleisjyrsinkone Lagun FU130 Machinery Oy:ltä hintaan alv 0 % 171/2012/yh Erityisopiskelijat lukuvuonna syksy Tekniikka ja palvelualat 178/2012/yh Erityisopiskelijat lukuvuonna syksy Hämeentie 179/2012/yh Erityisopiskelijat lukuvuonna syksy Ylistaronkatu 180/2012/yh Erityisopiskelijat lukuvuonna syksy Turuntie Rehtori Merja Kosken viranhaltijapäätöksiä 32/2012/yh Ajoharjoitteluradan louhinnan hyväksyminen Mattilan Maansiirto Oy urakkahintaan alv 0 % 33/2012/yh Uuden sadekaivon ja putkiston asentaminen Novidan yläpihalle Mattilan Maansiirto Oy urakkahinta 1278,60 alv 0 % 34/2012/yh Novidan paloilmoitin- ja turvavalaistusjärjestelmän sähkötekninen suunnittelu Enertel Oy Suunnitteluinsinöörin tuntihinta 65 /h ja piirtäjän tuntihinta 30 /h 35/2012/yh Sälekaihtimien hankinta 18 kpl Karmiiniliike Zenger Oy:ltä hintaan 1089,43 alv 0 % 36/2012/yh KNX-oppilaitospaketti sähköalalle opetuskäyttöön toimittaja Practicum hintaan alv 0 %

13 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja nro 10 / (18) 37/2012/yh Yleiskoneiden (2 kpl) hankinta hotelli-, ravintola ja cateringalalle Musta Pörssi Uusikaupunki yhteishintaan 1.136,60 alv 0 % Aikuiskoulutus/Oppisopimus 15/2012/yh Hitsauskoneiden hankinta aikuiskoulutuksen metalliosastolle Ahlsell Oy:ltä 2 kpl hintaan alv 0 % Rehtori Tarja Asulan viranhaltijapäätöksiä 43/2012/yh /2012/yh /2012/yh Rakennusosaston hankintaehdotuksen hyväksyminen työasut opiskelijoille 17 kpl Tools MertekGroupilta hintaan 3182,74 alv 0% Liiketalouden hankintaehdotuksen hyväksyminen somistustarvikkeita Tammertukusta hintaan 222,90 Sähkö-osaston hankintaehdotuksen hyväksyminen 20 työasemaa AKRData Oy:ltä hintaan 6300 alv 0% 50/2012/yh Rakennusosaston hankintaehdotuksen hyväksyminen Hinattava puomilava/henkilönostin Pekkaniska Oy:ltä Dino 150T hintaan ,00 alv 0% 51/2012/yh Rakennusosaston hankintaehdotuksen hyväksyminen Peräkärry M Alander oy:ltä Saris PM1720 hintaan alv 0% 52/2012/yh Rakennusosaston hankintaehdotuksen hyväksyminen työkaluja Rautia Oriketo:lta hintaan 5.543,35 alv 0% 53/2012/yh Liedon ammatti- ja aikuisopistossa maksettavat erilliskorvaukset ja TVA lisä lukuvuosi /2012/yh Hankintaehdotuksen hyväksyminen datanomiopetukseen ulkoinen kiintolevy esata liitännällä IT-Corner:lta hintaan 1638 alv 0% 57/2012/yh Hankintaehdotuksen hyväksyminen sähköosastolle jännite- ja jatkuvuusmittari Ahlsell Oy:ltä hintaan 778,95 alv 0%

14 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja nro 10 / (18) 58/2012/yh Hankintaehdotuksen hyväksyminen sähköosasto ruuvitalttasarja 40 kpl Ahlsell Oy:ltä hintaan 631,71 alv 0 % 59/2012/yh Erityisopiskelijat syyslukukaudella 2012 Lieto Apulaisrehtori Petri Lähteen viranhaltijapäätöksiä 73/2012/yh Uusien opiskelijoiden ottaminen Turuntien, Hämeentien ja Ylistaronkadun toimipaikkoihin sekä Hämeentien asuntolamajoitukseen oikeutetut opiskelijat Koulutustarkastaja Auli Guevaran viranhaltijapäätöksiä 120/2012/yh Solmitut oppisopimukset ajalla yht. 25 kpl 121/2012/yh Hankintasopimukset; Turun kristillinen opisto 8360, Kankaanpään opisto 1850 Henkilöstöpäätökset: Viranhaltijoiden päätösluettelo ajalta on liitteenä. Päätös: Yhtymähallitus merkitsi tietoonsa saatetuksi viranhaltijapäätökset.

15 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja nro 10 / (18) Tiedoksiantoasiat YH 110 Kuntayhtymäjohtajan esitys: Yhtymähallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi: - toteutuma hallintosäännön muutosten valmistelu - järjestämisverkon kokoamisen vauhdittamishankkeeseen liittyvä yksikköhinnan korotushakemus vuodelle Varsinais-Suomen maakunnan yhteistyöryhmän koulutusjaoston kannanotto opetus- ja kulttuuriministeriölle - Uudenkaupungin kaupungin konserniohje yhtymähallituksen seuraavat kokoukset ovat ja yhtymävaltuuston kokous on Päätös: Yhtymähallitus merkitsi tietoonsa saatetuksi.

16 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja nro 10 / (18) Kokouksen päättäminen ja oikaisuvaatimusohjeet YH 111 Asialistan asioiden tultua käsitellyiksi julistaa puheenjohtaja kokouksen päättyneeksi ja tehdyistä päätöksistä annetaan kunnallislain mukainen o i k a i s u v a a t i m u s

17 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja nro 10 / (18) OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUS Seuraaviin päätöksiin :iin 106 ja 107 tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimus tehdään Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän hallitukselle, osoite PL 124, LOIMAA. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksessa on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä päätöstä koskeva pöytäkirjanote. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Kuntayhtymän päätöksestä oikaisuvaatimuksen saa tehdä myös kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen. Päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, pykälät , Oikaisuvaatimusta ei myöskään saa tehdä hallintolainkäyttölain 5 :n/muun lainsäädännön perusteella seuraavista päätöksistä, pykälät. VALITUSOSOITUS Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Tuomioistuinten ja eräiden oikeusviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 80 euroa. Valitus tehdään Lounais-Suomen aluehallintovirasto/kirjaamo, osoite Itsenäisyydenaukio 2 / PL 22, TURKU, 30 päivän kuluessa tiedoksisaannista. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että 1) Päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä 2) Päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa; tai 3) Päätös on muuten lainvastainen Valituskirjassa on ilmoitettava - valitusviranomainen - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja osoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätökseen haetaan muutosta ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - vaatimuksen perusteet, jolleivät ne ilmene siitä, mitä valittaja on aikaisemmin esittänyt asiassa Valituskirjaan on liitettävä päätöstä koskeva pöytäkirjanote ja tiedoksisaantia koskeva selvitys. Valitusasiakirjat Valitusasiakirjat on toimitettava hallinto-oikeudelle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituskirjat toimittaa hallintooikeudelle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla voi valitusasiakirjat lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

18 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja nro 10 / (18) OIKAISUVAATIMUSOHJEEN LIITE Hallinto-oikeuksien osoitteet: HELSINGIN HALLINTO-OIKEUS Ratapihantie 9, Helsinki PL 120, Helsinki Puhelin Telekopio KOUVOLAN HALLINTO-OIKEUS Salpausselänkatu 22, Kouvola PL 401, Kouvola Puhelin , Telekopio TURUN HALLINTO-OIKEUS Sairashuoneenkatu 2 4, Turku PL 32, Turku Puhelin Telekopio HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUS Raatihuoneenkatu 1, Hämeenlinna PL 640, Hämeenlinna Puhelin , Telekopio VAASAN HALLINTO-OIKEUS Kalarannanpuisto, Rantakatu, Vaasa PL 204, Vaasa Puhelin , Telekopio KUOPION HALLINTO-OIKEUS Maaherrankatu 21, Kuopio PL 1744, Kuopio Puhelin , Telekopio OULUN HALLINTO-OIKEUS Isokatu 4, Oulu PL 189, Oulu Puhelin , Telekopio ROVANIEMEN HALLINTO-OIKEUS Valtakatu 17, Rovaniemi PL 8112, Rovaniemi Puhelin , Telekopio

Saapuvilla Virtanen Leena puheenjohtaja x. Alppiranta Jari varapuh.joht. x. Junnila Arja jäsen x. Korvenpää Jukka jäsen x. Lehtinen Juha jäsen x

Saapuvilla Virtanen Leena puheenjohtaja x. Alppiranta Jari varapuh.joht. x. Junnila Arja jäsen x. Korvenpää Jukka jäsen x. Lehtinen Juha jäsen x Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja nro 8 / 11 1 (14) Aika Tiistai 21.9.2011 kello 17 17.50. Paikka Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8 Läsnä Saapuvilla Virtanen Leena puheenjohtaja

Lisätiedot

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa. Saapuvilla Virtanen Leena puheenjohtaja x. Alppiranta Jari varapuh.joht.

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa. Saapuvilla Virtanen Leena puheenjohtaja x. Alppiranta Jari varapuh.joht. Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja nro 10 / 11 1 (17) Aika Tiistai 15.11.2011 kello 17 18.10. Paikka Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Läsnä Saapuvilla Virtanen Leena

Lisätiedot

Alppiranta Jari varapuh.joht. x. Junnila Arja jäsen x. Korvenpää Jukka jäsen x. Lehtinen Juha jäsen - Ojala Virpi jäsen x

Alppiranta Jari varapuh.joht. x. Junnila Arja jäsen x. Korvenpää Jukka jäsen x. Lehtinen Juha jäsen - Ojala Virpi jäsen x Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja nro 8 / 12 1 (14) Aika Tiistai 21.8.2012 kello 17 17.50. Paikka Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Läsnä Saapuvilla Virtanen Leena puheenjohtaja

Lisätiedot

Saapuvilla Virtanen Leena puheenjohtaja x. Alppiranta Jari varapuh.joht. - Junnila Arja jäsen x. Korvenpää Jukka jäsen x. Lehtinen Juha jäsen x

Saapuvilla Virtanen Leena puheenjohtaja x. Alppiranta Jari varapuh.joht. - Junnila Arja jäsen x. Korvenpää Jukka jäsen x. Lehtinen Juha jäsen x Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja nro 5/11 1 (17) Aika Tiistai 17.5.2011 kello 17-17.50. Paikka Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8 Läsnä Saapuvilla Virtanen Leena puheenjohtaja

Lisätiedot

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja nro 7 / 12 1 (20) Aika Tiistai 26.6.2012 kello 17 18.20. Paikka Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Läsnä Saapuvilla Virtanen Leena puheenjohtaja

Lisätiedot

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa. Saapuvilla Virtanen Leena puheenjohtaja x. Alppiranta Jari varapuh.joht.

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa. Saapuvilla Virtanen Leena puheenjohtaja x. Alppiranta Jari varapuh.joht. Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja nro 9 / 11 1 (22) Aika Torstai 27.10.2011 kello 17 19.10. Paikka Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Läsnä Sinervo Risto kuntayhtymäjohtaja

Lisätiedot

Alppiranta Jari varapuh.joht. x. Junnila Arja jäsen x. Korvenpää Jukka jäsen x. Lehtinen Juha jäsen x. Ojala Virpi jäsen x

Alppiranta Jari varapuh.joht. x. Junnila Arja jäsen x. Korvenpää Jukka jäsen x. Lehtinen Juha jäsen x. Ojala Virpi jäsen x Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja nro 3 / 12 1 (17) Aika Tiistai 20.3.2012 kello 17 19.25. Paikka Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8 Läsnä Saapuvilla Virtanen Leena puheenjohtaja

Lisätiedot

Saapuvilla Virtanen Leena puheenjohtaja x. Alppiranta Jari varapuh.joht. x. Junnila Arja jäsen x. Korvenpää Jukka jäsen - Lehtinen Juha jäsen x

Saapuvilla Virtanen Leena puheenjohtaja x. Alppiranta Jari varapuh.joht. x. Junnila Arja jäsen x. Korvenpää Jukka jäsen - Lehtinen Juha jäsen x Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja nro 7 / 11 1 (23) Aika Tiistai 30.8.2011 kello 17 18.15. Paikka Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8 Läsnä Saapuvilla Virtanen Leena puheenjohtaja

Lisätiedot

Saapuvilla Virtanen Leena puheenjohtaja x. Alppiranta Jari varapuh.joht. x Heilala Tuomas varajäsen Junnila Arja jäsen x

Saapuvilla Virtanen Leena puheenjohtaja x. Alppiranta Jari varapuh.joht. x Heilala Tuomas varajäsen Junnila Arja jäsen x Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja nro 2 / 11 1 (24) Aika Tiistai 15.2.2011 kello 17 18.10. Paikka Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8 Läsnä Saapuvilla Virtanen Leena puheenjohtaja

Lisätiedot

Saapuvilla Virtanen Leena puheenjohtaja x. Alppiranta Jari varapuh.joht. x. Pennala Pia jäsen - Lindholm Hannele varajäsen x Ruohonen Veikko jäsen x

Saapuvilla Virtanen Leena puheenjohtaja x. Alppiranta Jari varapuh.joht. x. Pennala Pia jäsen - Lindholm Hannele varajäsen x Ruohonen Veikko jäsen x Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja nro 11 / 11 1 (25) Aika Tiistai 20.12.2011 kello 17 18.55. Paikka Läsnä Paijan Maatilamajoitus, Köllintie 20, 32100 Ypäjä Saapuvilla Virtanen Leena puheenjohtaja

Lisätiedot

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Hämeentie 238, Loimaa. Saapuvilla Virtanen Leena puheenjohtaja x

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Hämeentie 238, Loimaa. Saapuvilla Virtanen Leena puheenjohtaja x Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja nro 4/11 1 (22) Aika Tiistai 19.4.2011 kello 17-18.45. Paikka Läsnä Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Hämeentie 238, Loimaa Saapuvilla Virtanen Leena puheenjohtaja

Lisätiedot

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Ylistaronkatu 36, Loimaa

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Ylistaronkatu 36, Loimaa Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 4/2014 1 Yhtymähallitus 15.04.2014 Aika 15.04.2014 17:00-19:22 Paikka Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Ylistaronkatu 36, Loimaa Käsitellyt asiat Otsikko Sivu

Lisätiedot

Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa

Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 4/2015 1 Yhtymähallitus 21.04.2015 Aika 21.04.2015 17:00-17:30 Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa Käsitellyt

Lisätiedot

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 3/2015 1 Yhtymähallitus 17.03.2015 Aika 17.03.2015 17:00-19:25 Paikka Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Käsitellyt asiat Otsikko Sivu

Lisätiedot

16 2013-2016/muutokset 10 Ammattiosaamisen näyttöjä koskevien toimielinten jäsenet

16 2013-2016/muutokset 10 Ammattiosaamisen näyttöjä koskevien toimielinten jäsenet Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 1/2015 1 Yhtymähallitus 20.01.2015 Aika 20.01.2015 17:00-18:00 Paikka Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Käsitellyt asiat Otsikko Sivu

Lisätiedot

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ASIALISTA NRO 3/2014 Kokousaika 14.11.2014 klo 10 13.22 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan

Lisätiedot

12 Liedossa 60 Koulutusalavastaavan tehtävästä maksettava työn vaativuuden

12 Liedossa 60 Koulutusalavastaavan tehtävästä maksettava työn vaativuuden Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 5/2015 1 Yhtymähallitus 19.05.2015 Aika 19.05.2015 18:20-18:52 Paikka Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Käsitellyt asiat Otsikko Sivu

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 39

SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 39 SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 39 Tekninen lautakunta 20.04.2011 AIKA 20.04.2011 klo 17:00-17:35 PAIKKA Säkylän kunnanvirasto, kokoushuone 202 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 22 OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.1.-28.2.2011

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Aika: Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 232 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 415

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 08/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 08/2013 AIKA Keskiviikko 19.6.2013 kello 13.30 14.10 PAIKKA Technopolis Kuopio, D-osan 4. kerroksen tila D 4023 (huom! poikkeava kokoustila) käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 242 Nro 8 Kokoustiedot Aika: Maanantai 18.05.2015, klo 17.30 20.00. Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 242 Nro 8 Kokoustiedot Aika: Maanantai 18.05.2015, klo 17.30 20.00. Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 242 Nro 8 Kokoustiedot Aika: Maanantai 18.05.2015, klo 17.30 20.00. Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 130 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 244 131 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 05/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 05/2013 AIKA Maanantai 13.5.2013 kello 17.00-19.18 PAIKKA Technopolis Kuopion C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris Asikainen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 18/2010 551 (- 561) KOKOUSAIKA Tiistaina 7. joulukuuta 2010 klo 12.00-14.00

Kunnanhallitus 18/2010 551 (- 561) KOKOUSAIKA Tiistaina 7. joulukuuta 2010 klo 12.00-14.00 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 18/2010 551 (- 561) KOKOUSAIKA Tiistaina 7. joulukuuta 2010 klo 12.00-14.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (11)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (11) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (11) Tekninen lautakunta 20.08.2015 AIKA 20.08.2015 klo 18:30-20:30 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 29 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 30 Pöytäkirjan

Lisätiedot

-2, KH 20.4.2015 14:00

-2, KH 20.4.2015 14:00 -2, KH 20.4.2015 14:00 Kokousaika Maanantai 20.4.2015 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

28.2.2013 1 Yhtymähallitus 2/2013. Amisto POMO-talo, Aleksanterinkatu 20, Porvoo

28.2.2013 1 Yhtymähallitus 2/2013. Amisto POMO-talo, Aleksanterinkatu 20, Porvoo 28.2.2013 1 KOKOUSAIKA 28.2.2013 klo 17.15- KOKOUSPAIKKA Amisto POMO-talo, Aleksanterinkatu 20, Porvoo KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no Yh 15 : Kokouksen avaus... 3 Yh 16 : Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2014

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2014 AIKA Torstai 4.12.2014 kello 16.00 18.14 PAIKKA Microkadun kampus, B-osan 2. kerroksen neuvotteluhuone B2031 käyntiosoite: Technopolis Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris

Lisätiedot