Vaikuttavuutta marssien

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vaikuttavuutta marssien"

Transkriptio

1 SISÄLLYSLUETTELO PUHEENJOHTAJALTA YRJÖ SUHONEN Vaikuttavuutta marssien PUHEENJOHTAJALTA Edunvalvonta Jäsentoiminta Hallinto ja talous Sidosryhmäyhteistyö lukuina Marssi Muuta Yhteenveto LIITTEET* * Liitteiden numerot viittaavat otsikkonumeroihin liitteessä. on omilla sektoreillaan merkittävin ammattijärjestö ja tulee sellaisena säilymäänkin. Valtion väen vähentäminen ja sitä kautta lisääntyvät työpaineet saivat aikaan liikehdintää myös :n hallinnonaloilla. Ensin marssivat ulos tuomioistuinten henkilöstöryhmät vastustaen tiedossa olevista kehyksistä johtuvia henkilövähennyksiä. Sopimustoiminta Työllisyys- ja kasvusopimus nosti vuonna 014 sopimuspalk ko ja kes ki mää rin 0,7 prosenttia. Muiden tekijöiden vaikutus on ollut lähes saman verran, joten ennakkotietojen perusteella palkansaajien nimellisansiot nousivat yhteensä 1,4 prosenttia ja reaaliansiot 0,4 prosenttia. Yleiskorotus Palkkoja korotettiin yleiskorotuksella, jonka suuruus oli 0 euroa. Tehtäväkohtaisten palkanosien taulukoita ja vastaavia sekä henkilökohtaisia palkanosia, kokemusosia ja muita suhteessa taulukkopalkkaukseen määräytyviä palkanosia tarkistettiin yleiskorotusta vastaavasti. Seuraava hallitusohjelma tulee näyttämään, muuttuuko saatu huomio konkreettisiksi parannuksiksi sisäisen turvallisuuden ja oikeudenhoidon suhteen. Marraskuun 19. päivänä järjesti näyttävän mielenilmausmarssin keskellä Helsinkiä. Siihen otti osaa yli 1 00 liittomme jäsentä kaikilta hallinnonaloiltamme. Saavutimme erittäin laajan medianäkyvyyden. Lisäksi saimme tukea kansalaisilta muun muassa sosiaalisen median kautta. Poliittiset päättäjät useista eri puolueista osallistuivat Senaatintorin joukkotapahtumaan. Poliisin puolella siirryttiin vuoden alussa Pora III:n kautta uuteen maailmaan. Poliisilaitoksia oli enää 11 ja Liikkuva poliisi katosi valtakunnallisten yksiköiden listalta. Osalla työpaikka ja -tehtävät vaihtuivat. Kahden vuoden palkkatakuu tuli entistä useammalle arkitodellisuudeksi. Vuoden loppupuolella alkoi tulla vahvasti tietoa siitä, että Pora IV on jo alkanut: usealla poliisilaitoksella alkoi työ ryhmäkokojen suurentamiseksi ja sitä kautta ryhmänjohtajien määrän vähentämiseksi. Etäjohtaminen tulee siis lisääntymään entisestään. Oikeusministeriön hallinnonalalla aiemmin päätetyt hovi- ja hallinto-oikeuksien muutokset pantiin täytäntöön Rovaniemi Oulu, Kouvola Kuopio akseleilla. Lisäksi rakennemuutoksia vietiin eteenpäin ulosottolaitoksen ja oikeusavun puolella. Toimipaikkojen vähentäminen tulee toteutumaan myös näillä sektoreilla. Hätäkeskusuudistus saatettiin päätökseen vuoden 014 aikana kun Keravan, Turun ja Vaasan hätäkeskukset aloittivat sovitussa muodossaan. Uudistusten yhteydessä tapahtui lukuisia irtisanomisia, sillä kaikilla ei suinkaan ollut mahdollisuutta muuttaa työn perässä uudelle paikkakunnalle. Hätäkeskuslaitoksen rahoitus heikkenee kaiken aikaa ja henkilöstön vähentäminen jatkuu entisestään. Työllisyys- ja kasvusopimus toi ainoastaan 0 euron korotuksen palkkoihin Palkansaajan ostovoima heikkeni kuitenkin vuoden aikana entisestään. Vuoden lopussa uutisoitiin hankkeesta muodostaa uusi palkansaajakeskusjärjestö korvaamaan nykyiset kolme. SAK ja STTK ovat jäsenliittoineen viemässä asiaa eteenpäin, Akava ei näytä asiasta juurikaan innostuneen. Vuoden loppupuolella aloitti päättäjiin vaikuttamisen lähestyvien eduskuntavaalien suhteen. Eduskuntapuolueille lähetettiin :n omat hallitusohjelmatavoitteet, puolueiden puheenjohtajia tavattiin ja vierailut eduskuntaryhmiin saatiin alulle. Joka tapauksessa marraskuinen marssi oli :n jäsenkunnalle vuoden ykkösasia. Oli aistittavissa että marssi paransi yhteishenkeä ja yhteenkuuluvuuden tunnetta. Meitä on liian vähän! Yrjö Suhonen Tarkentavat virkaehtosopimukset Koska Valtion yleisellä virka- ja työehtosopimuksella ei sovittu mistään paikallisesta tai virastokohtaisista eristä, niin millään sopimusalalla ei ollut varsinaista tarvetta neuvotteluille. Kaikkien sopimusalojemme osalta käytiin :n pyynnöstä tarkasteluneuvottelut keväällä 014. Millään sopimusalalla ei löydetty sellaista kustannusvaikutuksiltaan neutraalia seikkaa, josta olisi voitu käynnistää varsinaiset tarkentavat virkaehtosopimusneuvottelut.

2 Edunvalvonta Edunvalvonta Asiat ovat usein hankalia, mutta vain työtä tekemällä saadaan ratkaisuja - Pekka Lassila Luottamusmiesten käsittelyssä: Palkkaus Kielikysymys (poliisilaitoksen muuttuminen yksikielisestä suomenkielisestä kaksikieliseksi) Matkustamisen lukeminen työajaksi ja työaikamuo don muutokset jaksotyöstä virastotyöajaksi Operatiiviseen toimintaan liittyviä uudistuksia. Suurimmat muutokset, jotka toteutuessaan vähentävät valvonta- ja rikostutkintaryhmien määrää ja samalla kasvattavat niiden kokoa, oli työn alla Sisä-Suomen ja Itä-Suomen poliisilaitoksissa. Suunnitelluilla muutoksilla oli luonnollisesti oma vaikutuksensa ryhmänjohtajien määrään heitä on jatkossa entistä vähemmän. Oikeusministeriön hallinnonalan muutoksia Valtakunnansyttäjänvirasto ilmoitti vuoden 014 lopulla, että se tulee aloittamaan YT-neuvottelut henkilöstön vähentämisestä alkuvuonna 015. Valtakunnansyyttäjänvirasto ilmoitti vuoden 014 lopulla, että se tulee aloittamaan YT-neuvottelut henkilöstön vähentämisestä alkuvuonna 015, jos määrärahoja ei saada riittävästi. Oikeusaputoimistojen rakenneuudistus eteni. Työryhmä on suositellut kuuden oikeusapupiirin muodostamista siten, että piirit vastaisivat oikeudenhoidon uudistamisohjelmassa esiintuotua poliisin ja syyttäjän toimialuejakoa. Rakenne vastaisi pääpiirteittäin nykyistä rakennetta, eikä toisi muutoksia esteellisyyksiin tai toimipaikkoihin. Piirien johtajat keskittyisivät lähtökohtaisesti johtamis-, kehittämis- ja hallintotehtäviin. Selvitysmiehet esittivät oikeusministeriölle summaaristen riita-asioiden käsittelyn siirtämistä käräjäoikeuksista ulosottoviranomaisten käsiteltäväksi. Summaaristen asioiden käsittelyn keskittäminen on osa oikeudenhoidon uudistamisohjelmaa. Oikeuslaitoksen yleisen sopimusalan arviointi- ja kehittämisryhmän kokouksia oli yhteensä seitsemän. Työryhmän kokouksissa käsiteltiin virastojen tekemiä vaativuustasojen muutosesityksiä. Palkkausjärjestelmän kehitystyötä jatkettiin. Palkkatyöryhmä Palkkatyöryhmä kokoontui vuoden 014 aikana kaksi kertaa ja sillä oli käsiteltävänään yhteensä 1 vaativuustasoihin liittyvää muutosvaatimusta. Vuonna 011 aloitettu Poliisin palkkausjärjestelmän soveltamisohjeen päivittäminen oli edelleen työn alla ja kesken vuoden 014 lopussa. Poliisin palkkausjärjestelmän soveltamisohjeen päivittäminen oli edelleen työn alla ja kesken vuoden 014 lopussa. Paikallisneuvotteluja kolme eri tapausta Tapauksista kaksi liittyivät yleisen virkaehtosopimuksen soveltamiseen ja yksi poliisin palkkausjärjestelmästä tehdyn tarkentavan virkaehtosopimuksen soveltamiseen vaativuustason valinnassa ( ). VIDE 6 EDUSTUSTA spjl.fi Lukuisat uudistukset ja muutokset sekä määrärahojen niukkuus ovat lisänneet henkilöstön pelkoja ja epävarmuutta työpaikoilla. Tämä on näkynyt myös lisääntyneinä yhteydenottoina luottamusmiehiin. - Pirjo Lappalainen Rakenneuudistuksia Oikeudenhoidon uudistamisohjelman mukaisia rakenneuudistuksia toteutettiin lähes kaikilla oikeushallinnon sektoreilla. Valtakunnanvoudinvirasto jatkoi ulosoton rakenneuudistushankkeen valmistelua. Valtakunnanvoudinvirasto antoi loppuvuonna hankkeen toteutumissuunnitelman oikeusministeriölle. Ulosottovirastojen toimipaikkahanke eteni suunnitellusti, verkostoa supistettiin kolmea paikkakuntaa lukuun ottamatta asetuksen mukaisesti siirtymäajan puitteissa. 1 LUOTTAMUSMIEHET (SM, OM, Häke) Jaksotyötä koskeva selvitys Jaksotyöryhmän työskentely päättyi jo , mutta loppuraportti (Valtiovarainministeriön julkaisuja nro 5/014) allekirjoitettiin ja jätettiin vasta Jaksotyöryhmän työn yhteenvetona todettiin: Työryhmä ei ole yksimielisesti minkään keskeytynyttä jaksoa koskevan kehittämisvaihtoehdon kannalla, eikä se muutoinkaan ole päätynyt tekemään yhteisiä ehdotuksia valtion nykyisten jaksotyötä koskevien sopimusmääräysten muuttamiseksi. Jaksotyöryhmän työskentelyn pohjalta on laadittu myös kaksi väliraporttia (Valtiovarainministeriön julkaisuja nrot 1/ ja 6/ ). 1 LUOTTAMUSMIEHET (SM, OM, Häke) 5 LAUSUNNOT, KOMMENTIT, KUULEMISET Hätäkeskusuudistus Hätäkeskuslaitoksen muutoksen yhteydessä irtisanottiin noin 100 henkilöä. Hätäkeskuslaitoksen uudistaminen saatiin päätökseen , kun Keski-Suomen ja Pohjanmaan hätäkeskukset yhdistettiin Vaasan hätäkeskukseksi. Tämän jälkeen Suomessa toimii kuusi hätäkeskusta, jotka sijaitsevat Vaasan lisäksi Keravalla, Turussa, Porissa, Kuopiossa ja Oulussa. Muutos ja sen myötä esille tulevat ongelmat ovat työllistäneet luottamusmiehiä. Muuttokustannusten korvauksista Hätäkeskuslaitoksen asioissa on käyty yksi erimieliseksi jäänyt paikallisneuvottelu muuttokustannusten korvauksista. Hätäkeskuslaitos oli tehnyt päätöksiä, joiden perusteella se on rajannut muutosturvan ulkopuolelle jälkeen vakituisen nimityksen saaneet päivystäjät. Muutosturva on sisältänyt muuttokustannusten korvaukset, joiden osalta valtion yleinen virka- ja työehtosopimus edellyttää tarkentavan virkaehtosopimuksen tekemistä mikäli muuttokustannuksista halutaan sopia toisin. Sopimusta ei oltu tehty, ja liiton vaatimuksena on ollut virkaehtosopimuksen noudattaminen muuttokustannusten osalta. Paikallisneuvottelut päättyivät erimielisiksi ja asia on lähetetty Pardialle keskusneuvottelun käymistä varten. Keskusneuvottelut käyminen on siirtynyt vuodelle 015. Työtuomioistuimeen vietäviä asioita ei ollut. 4 5

3 JÄSENTOIMINTA JÄSENTOIMINTA Luottamusmiesten neuvottelupäivät, joissa käsitellään ajankohtaisia asioita ja palvelussuhteenehtoja, ovat suosittuja ja tarpeellisia. - Tarja Heinonen VES-asioita ja uusi YT-laki Henkilöstön eduastajien (HED) koulutuksissa käsiteltiin ajankohtaisia VES-asioita ja uutta YT-lakia. Oikeushallinnon luottamusmiehille järjestettiin sekä keväällä että syksyllä kaksipäiväiset koulutustilaisuudet. Koulutuksen aiheina olivat muun muassa vuorotteluvapaalain muutokset, työttömyysturva sekä YT-menettely lomautus- ja irtisanomistilanteissa. Poliisihallinnon ja Hätäkeskuslaitoksen yhteiset luottamusmiesten neuvottelupäivät järjestettiin Helsingissä keväällä. Aiheina olivat neuvottelumenettely ja oikeusturva-asiat. Poliisihallinnon syksyn neuvottelupäivien aiheina olivat virkamiehen lomauttaminen, palkkausjärjestelmien kehittäminen. Yhdistysten puheenjohtajat kutsuttiin koolle Helsinkiin lokakuussa. Puheenjohtajapäivien aiheina olivat hallinnonaloilla tapahtuneiden muutosten vaikutukset, ansiokehitykset ja -tasot ja tulevan valtuuston asiat. Työsuojelutoimikunnan koulutus Poliisihallinnon uusille työsuojelutoimikunnan edustajille järjestettiin työsuojelupäivät keväällä. Päiville kutsuttiin myös edustaja jokaisesta poliisilaitoksesta ja valtakunnallisesta yksiköstä. Päivien aiheina olivat työsuojelun yhteistoimintasopimus 014, lainsäädäntö, työsuojeluvaltuutetun ja keskustoimikunnan jäsenen yhteistoiminta. Järjestökoulutus Keväällä järjestettiin järjestötoiminnan täydennyskurssi Tallinnassa ja järjestötoiminnan peruskurssi syksyllä Helsingissä. Järjestötoiminnan jatkokurssille ilmoittautui niin vähän osallistujia, että kurssi jouduttiin siirtämään seuraavalle vuodelle. Järjestötoiminnan kurssien kohderyhmänä ovat jäsenyhdistysten hallitusten uudet toimijat, mutta kurssit soveltuvat sisällöltään erinomaisesti myös luottamusmiehille. 50 HENKILÖÄ osallistui kaikkiaan erilaisiin liiton järjestämiin koulutus-seminaaripäiviin. Pardian koulutus Liiton oman koulutuksen lisäksi 4 henkilöä on osallistunut Pardian järjestämään luottamusmies- ja järjestökoulutukseen tai työnohjaukseen. Askel Hyvinvointijaksot :n jäsenistä 1. Askel hyvinvointijakso aikuisille, hakijoita oli 60 henkilöä ja tukea myönnettiin 6:lle ja 1.Askel perheille, hakijoita oli 1 perhettä ja tukea sai 5 perhettä. Opiskelu- ja nuorisotoiminta luovutti valmistuneiden poliisimiesten valajuhlassa liiton stipendit Elina Katajamäelle ja Anders Södermanille. Palkansaajajärjestö PardiaPardian nuorten aikuisten seminaari ja Plus Miinus 0 vuosikokous pidettiin Vantaalla Sokos Hotelli Vantaan tiloissa. Keskustoimikunta valmisteli asioita Sisäasianministeriön poliisihallituksen yhteydessä toimii työsuojelun keskustoimikunta, jonka sijaintipaikka on Helsinki ja toimialue koko maa. Keskustoimikunnassa on 1 jäsentä. Suomen Poliisijärjestöjen Liitolla on oikeus nimetä toimikuntaan seitsemän varsinaista jäsentä ja heille henkilökohtaiset varamiehet. Poliisihallinnon työsuojelun keskustoimikunnan jäsenen toimikausi on neljä kalenterivuotta alkaen liittokokousta seuraavan vuoden alusta. :n lakimies Rita Ridanpää toimi keskustoimikunnassa asiantuntijana. :n edustajat kokoontuivat vuonna 014 neljä kertaa. Kokoukset olivat samalla valmistelukokouksia poliisihallinnon työsuojelun keskustoimikunnan kokouksiin. Poliisihallinnon työsuojelun keskustoimikunnan toiminta alkoi poikkeuksellisesti vasta kesäkuussa 014 johtuen PORA III:n aiheuttamista organisaatio- ja henkilöstömuutoksista. Poliisihallinnon työsuojelun keskustoimikunta kokoontui vuonna 014 neljä kertaa. Aluetoimikunnat Aluetoimikuntien toiminta perustuu liittokokouksen vahvistamaan ohjesääntöön ja aluetoimikunnat toimivat liiton ja jäsenyhdistysten yhteistyöelimenä sekä yhdistysten yhteisenä keskustelu- ja neuvottelufoorumina. Aluetoimikunnat pitivät neljästä kuuteen kokousta vuoden aikana. Aluetoimikuntien puheenjohtajat kokoontuivat yhteisille neuvottelupäiville vuonna 014 kerran ja syksyllä yhdessä yhdistyspuheenjohtajien kanssa. Lounais-Suomen ja Itä-Suomen aluetoimikuntien perinteisten koulutusja YT-seminaarien lisäksi myös Lapin aluetoimikunta järjesti oman koulutusseminaarinsa. Työssäjaksaminen Työsuojelutoiminta keskittyi toiminnan käynnistämiseen uusissa poliisilaitoksissa sekä vanhojen, keskeneräisten asioiden loppuunsaattamiseen. Uusina asioina painotettiin työssäjaksamista sekä aloitettiin työikäohjelman laatiminen poliisihallintoon. Oikeusministeriön hallinnonalan työsuojelutoimikunnan (HTK) kokouksia on ollut vuoden 014 aikana viisi ja valmisteluryhmä Hanskan kokouksia on ollut kahdeksan. Hallinnonalan työsuojelutoimikunta HTK nimesi kunkin sektorin vastuuhenkilön OTE -vaiheen työskentelylle. Vastuuhenkilöt perustivat sektorilleen kehittäjäryhmän työsuojelun avainhenkilöistä. Tavoitteena oli toteuttaa sektorikohtaisia seminaareja ja tilaisuuksia. Sektorikohtaisia seminaareja oli seitsemän kertaa. Ote-hankkeen loppuseminaari oli kesäkuussa, jonka jälkeen työ jatkuu virkamiestyönä. Lisätään työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksia. POLIISIN yhteistoimintaneuvottelukunta kokoontui vuoden 014 aikana kerran kuukaudessa heinäkuuta lukuun ottamatta. OIKEUSMINISTERIÖN sekä oikeusministeriön hallinnonalan yhteistoimintakokouksia oli molempia yhteensä kuusi. Kokouksissa käsiteltiin muun muassa talousarvioehdotusta, Valtioneuvoston hallintoyksikkö -hanketta (VNHY-hanke), työterveyspalvelujen kilpailutusta ja sisältöä sekä tulostavoiteasiakirjoja. SYYTTÄJÄLAITOKSEN yhteistyötoimikunnan kokouksia oli neljä. Kokouksissa käsiteltiin ajankohtaisia aiheita muun muassa syyttäjälaitoksen toimintasuunnitelmaa vuosille , osaamista ja erikoistumista syyttäjälaitoksessa, työterveyshuollon kilpailutusta ja vuonna 015 alkavia YT-neuvotteluja. ULOSOTTOLAITOKSEN yhteistyötoimikunnan kokouksia oli neljä. Kokouksissa käsiteltiin muun muassa ulosottotoimen rakenneuudistusta, tulosneuvotteluja, työhyvinvointisuunnitelmaa, talousarviota ja tulostavoitteita. Ulosottolaitoksen Syyttäjälaitoksen Poliisin yhteistoimintaneuvottelukunta Oikeusministeriön Oikeusministeriön hallinnonalan Poliisihallituksen YT-neuvotteluelin * :n edustajina palkansaajajärjestö Pardian kautta. 6 7

4 MAR 1 00 osallistujaa 550 artikkelia tavoitettu FB:ssä 87 LUOTTAMUS- MIESTÄ Poliisi SM valtakunnallinen pääluottamusmies + varapääluottamusmies Häke OM SM OM ME 9 KANNANOTTOA pääluottamusmiehet pääluottamusmiehet + 85 yhdistystä 11 aluetoimikuntaa 17 lausunnot kommentit kuulemiset luottamusmiehet luottamusmiehet luottamusmiehet jäsentä 58 valtuusto** 1 +1 hallitus** + pj 10 5 ANSIOSIDONNAISTA PÄIVÄRAHAA MAKSETTIIN 599 JÄSENELLE (01/518). VUOROTTELUKORVAUSTA MAKSET- TIIN 79 JÄSENELLE (01/41) toimisto* * 11 päätoimista, 1 osa-aikainen, määräaikaista ja valtakunnallista pääluottamusmiestä **varsinaiset jäsenet TOP edunvalvonnassa 1 Palkkausjärjestelmän kehittäminen Virkaehtosopimusten soveltaminen Päättäjiin vaikuttaminen 060 MAJOITUSVUORO- KAUTTA YHTEENSÄ 861 (88) RAUHAMÄKI 488 (57) KESKUSRAKKA 44 (6) VIERUMÄKI 50 (551) MARAKKA 50 (55) TELKÄNPESÄ 468 (479) TIRAKKA 19 (180) PANKAJÄRVI MAJOJEN KÄYTTÖASTE 014 (vuosi 01) 6 EDUSTUSTA NPF kokousta Europol kokousta Valtuusto kokousta Hallitus 8 kokousta Työvaliokunta 5 kokousta 8 9

5 HALLINTO ja talous SIDOSRYHMÄYHTEISTYÖ Liiton 91. toimintavuosi meni talouden puolella ilman suuria muutoksia. - Anita Heino Katsaus talouteen Tulos kehittyy positiivisesti siitäkin huolimatta, että jäsenmäärät vähenivät ja työpaikkoja jäi avoimiksi hallintojen määrärahojen puutteiden vuoksi. Liitto toteutti mittavan marssitapahtuman, jonka kustannukset nousivat euroon. Koulutuksen kustannuksista säästyi budjettiin verrattuna noin euroa, kun kaikkia arvioon varattuja kursseja ei järjestetty. Jäsenrekisterin sisäänajo ja työnantajan palkanlaskennan Kieku-ohjelmiston käyttöönotto samalle vuodelle aiheutti kuitenkin suoriteperusteiselle kirjanpidolle haasteita, joiden osalta vuodelle 014 tehtiin poikkeuksellinen pääomasiirto edelliseltä vuodelta. Liittomaksu Liittomaksua perittiin jäsenten ennakonpidätyksen alaisesta tulosta 0,9 prosenttia. Liittomaksun lisäksi perintään on kuulunut jäsenyhdistysten jäsenmaksuosuudet (0 0,4 %), jotka liitto on palauttanut yhdistyksille kuukausittain. Palautusten suuruus on vaihdellut sen mukaan kuinka työnantajat ovat toimittaneet liitolle jäsenmaksuselvityksiä ja millä aikataululla itsemaksavat ovat jäsenmaksunsa maksaneet. Liittomaksu on pitänyt sisällään myös Työttömyyskassa Statian jäsenmaksun 0,17 prosenttia. Jäsenmaksujen bruttokertymä oli 8 49,5 euroa pienempi kuin edellisvuonna, kun vertailussa otetaan huomioon tehty pääomansiirto ,16 euroa. Talouden kannalta tulevaisuus näyttää vakaalta ja tulotaso säilynee vielä pitkään sellaisena, että suuriin muutoksiin tulorakenteen suhteen ei tarvitse varautua. Talouden tarkemmat luvut ja tiedot löytyvät tasekirjasta. 4 HALLINTO JA TALOUS 0,9 % LIITTOMAKSUN SUURUUS 014 Viestintäkanavat valitaan asian ja kohderyhmän mukaan vuorovaikutteisuutta ja visuaalisuutta lisäten. - Hannele Lotsari-Coffeng Viestintästrategia Viestintästrategia uudistettiin tavoitteena entistä tiiviimpi strategian tukeminen viestinnällisin keinoin. Viestintää painotetaan tuomalla esille edunvalvonnan, johtamisen ja koulutuksen asioita. Viestintäkanavat valitaan asian ja kohderyhmän mukaan vuorovaikutteisuutta ja visuaalisuutta lisäten. :n ilme uudistui Ilmeuudistuksissa painotettiin liiton toimintaa ja jäsenkuntaamme yhdistäviä tekijöitä. Uudistuksella haettiin visuaalisuutta avoimesta, keskustelevasta ja ajassa olevasta ay-toiminnasta. Viestinnän painopisteen muuttuessa yhä voimakkaammin sähköisiin viestintäkanaviin tulee myös SP- JL:n tunnuksen toimia netissä ja sosiaalisen median kanavissa. Kalenteri :n kalenteri vuodelle 015 ilmestyi joulukuun alussa. Kysyimme toukokuussa jäsenistön mielipidettä :n poliisijärjestöjen kalenterista. Perinteinen kalenteri oli edelleen ykkönen jäsentemme mielestä. Kyselyitä lähetettiin yhteensä 7541 osoitteeseen, vastausprosentti oli 40. Kannet muuttuivat kovakantisiksi ja ulkoasu uudistui. Lähes 70 % vastanneista toivoi kalenteria postitettavaksi kuten ennenkin. 4Poliisi & Oikeus -lehden ilmestymistiheys päätettiin harventaa neljään vuodesta 015 alkaen. ASIOISTAMME PUHUTTIIN 1746 media 55 muut 51 keskustelufoorumit 7 organisaatiot hallinto 6 blogit Some käyttäjämäärät Someaktiivisuus lisääntyi niin seuraajien kuin viestienkin osalta noin puolella vuoteen 01 verrattuna (vuosi 01). FB 000 (1184) Twitter 700 (400) Valtuusto Valtuusto kokoontui kaksi kertaa vuoden 014 aikana. Suomen Poliisijärjestöjen Liiton hallitus ja valtuusto kokoontuvat Kokkolassa Sääntöjen mukaisten asioiden lisäksi asialistalla ja keskusteluissa olivat valtiohallinnon rajujen säästöjen kohdentuminen poliisihallintoon ja valtion palkkaliukumien leikkaaminen. Valtuusto kokouksen vieraina ovat toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n puheenjohtaja Antti Palola ja palkansaajajärjestö Pardian puheenjohtaja Niko Simola. Syysvaltuusto kokoontui Helsingissä Valtuusto osallistui omalla ajallaan myös marssiin. Kokouksessa vieraana olivat poliisiylijohtaja Mikko Paateri ja STTK:n puheenjohtaja Antti Palola. Hallitus Hallitus kokoontui kahdeksan kertaa vuoden 014 aikana. Hallituksen kokouksiin osallistuivat puhevaltaisina valtuuston puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, valtakunnalliset (SM ja OM) pääluottamusmiehet ja liiton toimiston edustajina kokouksen pöytäkirjasihteeri sekä järjestöpäällikkö, lisäksi ainakin asianomaisessa kohdassa käsiteltävän asian valmistelija/esittelijä. Hallituksen, työvaliokunnan, keskusvaalilautakunnan ja lakon keskusjohdon kokoonpanot pysyivät samoina kuin vuonna 01. TOIMIELIMET 6 TOIMISTO Liiton logo uusittiin, samalla leijona erotettiin logosta käytettäväksi juhlallisemmissa yhteyksissä. Yleisesite uudistettiin

6 SIDOSRYHMÄYHTEISTYÖ MARSSI Haluamme herättää yhteiskunnallista keskustelua sisäisestä turvallisuudesta. - Yrjö Suhonen Pohjoismaiden poliisiliitto (NPF) NPF piti hallituksen vuosikokouksen sekä sen yhteydessä yksityistämiseen liittyvän teemakokouksen :n tiloissa Helsingissä Kokouksessa nousi esille huoli turvallisuusalan kehityksestä sekä siitä, miten laadukas ja objektiivinen työskentely voidaan taata tulevaisuudessakin. Vuonna 014 :n edustajina NPF:n hallituksessa toimivat puheenjohtaja Yrjö Suhonen sekä lakimies Rita Ridanpää. EUROCOP Euroopan poliisijärjestöjen keskusliitto European Confederation of Police (EuroCOP) kokoontui kaksi kertaa. EuroCOP:n puheenjohtajana on toiminut vuodesta 011 lähtien Anna Nellberg Ruotsista. :n edustajana EuroCOP:n hallituksen jäsenenä toimi :n puheenjohtaja Yrjö Suhonen. Varajäsenenä kevään hallituksen kokoukseen osallistui neuvottelupäällikkö Auno Mäkinen. EuroCOP oli edustettuna :n järjestämässä Meitä on liian vähän -marssilla marraskuussa. Vieraita Norjasta Ryhmä Norjan parlamentin jäseniä kävi vierailulla SP- JL:n toimistossa Tutustumiskäynnin pääteemana oli PORA III ja liiton näkemys uudistuksesta. Norjassa mietitään poliisiorganisaation uudistamista ja paineita on nimenomaan toiminnan tehosatamisella. Muutosajurina on poliisia kohtaan esitetty kritiikki osaksi liittyen kolmen vuoden takaiseen terrori-iskuun Oslossa ja Utøyan saarella Oslon lähistöllä. Iskuissa kuoli 77 ihmistä. Eduskunnassa Eduskuntavaalit pidetään keväällä 015. Tulevaan hallitusohjelmaan vaikuttaminen aloitettiin jo syksyllä 014 laatimalla :n hallitusohjelmatavoitteet :n jäsenten terveiset välitettiin kansanedustajille suoraan eduskuntaan aamukahvitilaisuudessa. Paikalla oli noin 5 kansanedustajaa ja muutama kansanedustajan avustaja. Keskustelutilaisuudessa aiheiksi nousivat muun muassa: työturvallisuus ja oikeusturva, resurssit, eläkekysymykset, kyläpoliisi ja jatkuvat organisaatiouudistukset. Kansanedustajille jaettiin myös :n tavoitteet hallitusohjelmaan Puheenjohtaja tapasi kaikkien suurimpien puolueiden puheenjohtajat ja liiton hallitusohjelmatavoitteet lähetettiin kaikille kansanedustajille. Keskustan eduskuntaryhmä halusi tietää, mikä on poliisien työtilanne :n näkökulmasta katsottuna. :n puheenjohtaja Yrjö Suhonen kutsuttiin eduskuntaan keskustalaisten vieraaksi Olen aina ollut skeptinen ja kriittinen :n tehokkuuden suhteen, mutta tämänpäiväinen tapahtuma oli kyllä paikallaan ja toi huomiota. Kiitos teille, jotka olitte siellä paikan päällä! - FB kommentti Marssi Marraskuun 19. päivänä järjesti näyttävän mielenilmausmarssin keskellä Helsinkiä. Siihen otti osaa yli 1 00 liittomme jäsentä kaikilta hallinnonaloiltamme. Marssi-työryhmä asetettiin hallituksen kokouksessa ja sen kokoonpano oli: Yrjö Suhonen, Mika Nygård, Tuija Heino ja Pekka Nieminen. Kampanja Pääviestit vyörytettiin jäsenistön tietoon aluetoimijoiden välityksellä viestintäkanavia hyväksikäyttäen. Marssista julkaistiin spjl.fi -sivuilla ja P&O-lehdessä artikkeleja ja perustettiin oma Meitä on liian vähän FB-sivu. 114 LEIKKIAJONEUVOA KERÄT- TIIN MARSSIN YHTEYDESSÄ. NE LAHJOITETTIIN PELAS- TAKAA LAPSET RY:LLE. Norjan parlamentin jäseniä vierailulla :n toimistolla Hallistusohjelmatavoitteet lähetettiin kaikille kansanedustajille. Tulevaan hallitusohjelmaan vaikuttaminen aloitettiin jo syksyllä 014. Aamukahvitilaisuus eduskunnassa Senaatintorilla kantaa ottivat puheenjohtaja Yrjö Suhosen lisäksi monet kansanedustajat ja SP- JL:n sidosryhmän edustajat. Sininen meri valtasi Helsingin Mannerheimintien ja Aleksanterinkadun 19. marraskuuta. Marssin pääviesti oli Meitä on liian vähän. Tapahtuma sai alkunsa vanhempi konstaapeli Janne Niiniharjun aloitteesta. Marssiin osallistui yli 1 00 :n jäsentä. VIDE spjl.fi 1 1

7 MUUTA MUUTA SELVITYS UUDEN KESKUSJÄRJESTÖN perustamiseksi tapahtui lokakuussa. Pardia julkaisi tiedotteen liittyen selvitykseen uuden keskusjärjestön perustamiseksi. Tiedotteessa tuotiin julki yhteinen tahtotila palkansaajakeskusjärjestöjen ja niiden liittojen yhteistyön tiivistämiseksi. POLIISIN ARKEA 11 TOSITARINAA julkaistiin elokuussa liiton nettisivuilla. Poliisi kokee palvelun olevan tasolla, mikä ei täytä kansalaisten oikeutettuja odotuksia. ja Sisä-Suomen aluetoimikunta pyysivät toukokuussa 014 jäseniä kertomaan työstään teemalla Miten poliisin resurssien rajallisuus näkyy käytännön työssä. Kertomusten toivottiin edistävän ymmärrystä liittyen poliisityön arkeen. Medianäkyvyys oli huikea. KYLÄPOLIISIT! Keskustelua käytiin vilkkaasti poliisiylijohtaja Mikko Paateron ehdotuksesta kyläpoliisista. Niin sanottuja Reinikaisia värvättäisiin takaisin poliisin palvelukseen ja näin pelastaisimme poliisipalvelut harvaan asutuilla seuduilla. Liitto tyrmäsi yksiselitteisesti ehdotuksen kyläpoliisista muun muassa työturvallisuusnäkökulmasta. VUODEN POLIISIKSI 014 valittiin ylikomisario Kauko Hakala Poliisiammattikorkeakoulusta Tampereelta. Ammattitaidostaan Hakala on saanut niin kansallista kuin kansainvälistäkin arvostusta. Vuoden poliisi valittiin 9. kerran. Vuoden poliisin valitsivat yhteistyössä Helsingin Nuorkauppakamari, Suomen Poliisijärjestöjen Liitto sekä Poliisihallitus. LIITTOVIIKKO Reilu työ kuuluu kaikille. STTK lainen liittoviikko järjestettiin teemalla Reilu työ kuuluu kaikille. :n toimistolla edunvalvontatiimi vastasi jäsenten kysymyksiin chatin kautta kahtena päivänä viikon aikana. Liittoviikolle valmistui myös :n video. VIDE YouTube Me turvaamme selustasi HYVÄÄ JOURNALISTISTA TAPAA RIKOTTIIN. Kantelu julkisen sanan neuvostolle liittyi Keskisuomalaisen uutisointiin Myllylän tietojen oikeudeton katselu toi sakot viidelle. Julkisen sanan neuvosto päätti, että Keskisuomalainen on rikkonut hyvää journalistista tapaa ja antoi lehdelle huomautuksen. EUROVAALIT pidettiin Ammattiliitot kannustivat jäseniään vaaliuurnille äänestämään. Suomalaisten palkansaajaliittojen jäsenten keskuudessa tehdyn kyselyn mukaan suuri osa palkansaajista haluaa Euroopan unionin jäsenmaille vähimmäistason koskien työntekijöiden työehtoja ja irtisanomissuojaa, sekä yhtenäistää eri jäsenmaiden työaikalainsäädäntöä. POLIISIN KIRKKOPYHÄÄ vietettiin Hämeenkylän kirkossa Vantaalla. Saarnan piti :n neuvottelupääl- likkö Auno Mäkinen. Messussa esiintyi Helsingin Poliisilaulajat ja messun jälkeen oli kahvitilaisuus, jossa puheenvuoron piti :n puheenjohtaja Yrjö Suhonen. LIIKKUVAN POLIISIN PERINNEYHDISTYKSEN perustamiskokous pidettiin Yhdistyksen tarkoituksena on vaalia yli 80 vuoden ikään ehtineen ja lakkautetun Liikkuvan poliisin perinnettä ja tukea liikenneturvallisuuden hyväksi tehtävää viranomaistyötä kolmannen sektorin toimijana. :n puheenjohtaja on jäsenenä mukana yhdistyksessä. MUUTOKSIA Vuorotteluvapaan ehdot muuttuvat Vuorotteluvapaalle voi jatkossa päästä 16 vuoden työhistorian jälkeen nykyisen 10 vuoden sijasta. Vuorotteluvapaalta ei voi enää jäädä suoraan eläkkeelle. Muutokset tulivat voimaan Valtion virkamieslakiin muutoksia 1.9. alkaen. Valtion virkamieslaki muuttui alkaen. Virkamieslakiin lisättiin yleinen viittaus korkolain viivästyskorkoa koskeviin säännöksiin. Lisäksi säädettiin viivästyskoron maksamisesta hallintolainkäyttöasian yhteydessä sekä tilanteessa, jossa virkasuhde on irtisanottu tai purettu virkamieslain vastaisesti. Työeläkeratkaisu sovittiin. Työeläkeratkaisu sovittiin SAK:n, STTK:n, EK:n ja Kuntatyönantajien kesken. STTK hyväksyi eläkeratkaisun äänestyksen jälkeen 19. :n puheenjohtaja Suhonen teki vastaehdotuksen kohtaan, jossa käsiteltiin henkisesti tai fyysisesti raskaassa työssä olevien mahdollisuutta jäädä eläkkeelle, mikäli työura on kestänyt vähintään 8 vuotta. Suhonen ehdotti, että 5 vuotta kestänyt työura riittäisi kuormittavassa työssä vanhuuseläkkeelle pääsyyn. Yhdenvertaisuuslakia ja tasa-arvolakia uudistettiin. Yhdenvertaisuuslain ja tasa-arvolain muutosten on tarkoitus tulla voimaan vuoden 015 alusta. Yhdenvertaisuuslain uudistamisen tavoitteena on muun muassa vahvistaa yhdenvertaisuuden suojaa soveltumaan yhdenmukaisemmin kaikkiin elämän alueisiin ja asettaa eri perusteilla tapahtuva syrjintä mahdollisimman samanlaisten oikeussuojakeinojen ja seuraamusten piiriin. Perhevapaalta palaavan asemaan liittyviä lakimuutoksia ei tullut. Keskusjärjestöjen työryhmä kartoitti, miten lainsäädäntö turvaa perhevapaalta palaavien aseman. STTK yhdessä muiden palkansaajakeskusjärjestöjen kanssa esitti perhevapaan jälkeen tapahtuvaa perehdytystä, yhteistoimintaneuvottelujen ajankohtaa, tehostettua irtisanomissuojaa ja paluuta helpottavia joustavia työaikajärjestelyjä koskevia lainsäädäntömuutoksia. Työnantajien ja ministeriön edustajat kuitenkin katsoivat nykyisen työsopimus- ja tasa-arvolain tarjoaman suojan riittäväksi. STTK, SAK ja Akava jättivät työryhmän muistioon yhteisen eriävän mielipiteen. Valtioneuvoston antaman valtiontalouden kehyspäätöksen mukaan valtion palkkaliukuma rajoitetaan yleisten työmarkkinoiden keskimääräiselle tasolle. Kehyspäätöksessä on arvioitu palkkaliukuman määrän rajoittamisesta aiheutuvan laskennallinen toimintamenojen säästön, joka toteutetaan siten, että vuoden 015 osalta virastojen budjettirahoitteisia määrärahoja vähennetään työvoimakustannuksista laskettavalla 0,44 prosentilla. Vuosien osalta valtiovarainministeriö tarkastelee vuoden 016 talousarviovalmistelun yhteydessä virastojen ja muiden työmarkkinasektoreiden toteutunutta palkkaliukumakehitystä sekä virastojen palkkausmenojen kokonaismäärien kehitystä. Sen perusteella päätetään, miten vuosia koskeva eli yhteensä 1, prosenttia vastaava vähennys kohdennetaan tulevissa talousarvioissa. Muutoksia sairastumiseen vuosiloman aikana alkaen tuli voimaan vuosilomasopimuksen 1. mom. Oikeus vuosiloman siirtoon ei tapahdu automaattisesti, vaan sitä on erikseen pyydettävä ja sairastumisesta on ilmoitettava heti, kun se on mahdollista ja työkyvyttömyys on todistettava. Jatkossa virkamiehellä on oikeus palkkaan yhdenjaksoiselta sairauslomalta enintään vuoden ajalta. YHTEENVETO Vuosi 015 ei lupaa taloudellisesti kovin ruusuista tulevaisuutta. Julkinen sektori on kaiken aikaa suurennuslasin alla, leikkauksia lienee luvassa myös seuraavalla vaalikaudella. Jo aiemmin tehtyjen ratkaisujen johdosta poliisimäärä tulee laskemaan jopa alle rajan vaalikauden puoleen väliin mennessä. Tilanne ei ole edes rahalla nopeasti korjattavissa; kestäähän poliisin peruskoulutus kolme vuotta. Poliisitoimintaa uhkaa entistä merkittävämpi keskittäminen pääpoliisiasemapaikkakunnille, harvaan asuttujen alueiden kustannuksella. Säästöpaineet tulevat johtamaan toimipisteverkon harventamiseen. Oikeusministeriön hallinnonalalla saattaa kevään 015 aikana olla edessä YT-neuvottelut ainakin syyttäjälaitoksen kohdalla. Tämä sopii erittäin heikosti oikeusvaltion julkikuvaan. Se osoittaa kuitenkin sen, mihin juustohöylämäinen kulujen leikkaaminen pahimmillaan on johtamassa. Hätäkeskuslaitos on ryhtynyt sekin erikoisiin säästötoimenpiteisiin. Esimerkiksi hätäkeskuspäivystäjien koulutusta ollaan lyhentämässä kolmanneksella. Samaan aikaan tehtävämäärät sekä lisääntyvät että vaikeutuvat. Lisäongelma saattaa syntyä siitä, että poliisin koulutusmäärien vähäisyydestä johtuen hätäkeskuksiin työllistetyt poliisimiehet siirtynevät lähivuosina koulutustaan vastaaviin tehtäviin poliisiin. :n jäsenmäärä on loivassa laskussa johtuen henkilöstön vähenemisestä sen kaikilla hallinnonaloilla. Siitä huolimatta on omilla sektoreillaan merkittävin ammattijärjestö ja tulee sellaisena säilymäänkin. Järjestäytymiselle on tänä päivänä aikaisempaa suurempi tilaus. Seuraamme tiiviisti meneillään olevaa keskusjärjestöhanketta valmiina reagoimaan jäseniä parhaiten palvelevalla tavalla

NUORTEN MAAILMAA ON YMMÄRRETTÄVÄ. Ankkuri-poliisi Pauliina Laukko-Kemppi 2O15. Rahaa ja raameja. Heidin hyväksi keräys 34

NUORTEN MAAILMAA ON YMMÄRRETTÄVÄ. Ankkuri-poliisi Pauliina Laukko-Kemppi 2O15. Rahaa ja raameja. Heidin hyväksi keräys 34 SUOMEN POLIISIJÄRJESTÖJEN LIITON JÄSENLEHTI Ankkuri-poliisi Pauliina Laukko-Kemppi NUORTEN MAAILMAA ON YMMÄRRETTÄVÄ AJASSA Rahaa ja raameja 28 PINNALLA Heidin hyväksi keräys 34 TYÖSSÄ Vartijan tehtävissä

Lisätiedot

Hallintosihteeri Aira Sahikoski: Muutosta on ollut koko työurani ajan. Muiden kokemukset opettavat parhaiten Mars matkaan!

Hallintosihteeri Aira Sahikoski: Muutosta on ollut koko työurani ajan. Muiden kokemukset opettavat parhaiten Mars matkaan! 7 2014 Hallintosihteeri Aira Sahikoski: Muutosta on ollut koko työurani ajan Muiden kokemukset opettavat parhaiten Mars matkaan! Mietipä hetki, KETÄ VARTEN HENKIVAKUUTUS HANKITAAN. SUOMEN EDULLISIN * Moni

Lisätiedot

1 (16) 16.8.2012. PORA III Hallintorakenneuudistuksen päälinjaukset Hankeryhmän esitys. Eriävä mielipide

1 (16) 16.8.2012. PORA III Hallintorakenneuudistuksen päälinjaukset Hankeryhmän esitys. Eriävä mielipide 1 (16) 16.8.2012 PORA III Hallintorakenneuudistuksen päälinjaukset Hankeryhmän esitys Eriävä mielipide Hankeryhmän toimeksianto ja työskentely Hankeryhmän työ pohjaa valtioneuvoston kehyspäätökseen 4.4.2012.

Lisätiedot

SAK:n toimintakertomus 2006

SAK:n toimintakertomus 2006 SAK:n toimintakertomus 2006 Huhtikuu 2007 ISBN 978-951-714-252-6 Tilaukset: SAK puh. +358 20 774 00 SAK Toimintakertomus 2006 1 SISÄLLYS TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 3 Taloudelliset lähtökohdat... 3 Yhteiskunnalliset

Lisätiedot

Sisällys 1. Toiminnan painopisteet... 3 2. Edunvalvonta... 4 2.1 Voimassa olevat työ- ja virkaehtosopimukset... 4 2.2 Yliopistojen

Sisällys 1. Toiminnan painopisteet... 3 2. Edunvalvonta... 4 2.1 Voimassa olevat työ- ja virkaehtosopimukset... 4 2.2 Yliopistojen Vuosikertomus 2014 1 Sisällys 1. Toiminnan painopisteet... 3 2. Edunvalvonta... 4 2.1 Voimassa olevat työ- ja virkaehtosopimukset... 4 2.2 Yliopistojen palkkausjärjestelmä... 4 2.3 Valtion tutkimuslaitosten

Lisätiedot

Ylikonstaapeli Ilkka Pietiläinen: Liikennevalvonnasta puuttuu suunnitelmallisuus. Turvallisuuden kaksi maailmaa Vuorotteluvapaan ehtoihin muutoksia

Ylikonstaapeli Ilkka Pietiläinen: Liikennevalvonnasta puuttuu suunnitelmallisuus. Turvallisuuden kaksi maailmaa Vuorotteluvapaan ehtoihin muutoksia 3 2014 Ylikonstaapeli Ilkka Pietiläinen: Liikennevalvonnasta puuttuu suunnitelmallisuus Turvallisuuden kaksi maailmaa Vuorotteluvapaan ehtoihin muutoksia Tiedonhankinnan rajat Tulossa! Arto Hankilanoja

Lisätiedot

PROFESSORILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2012

PROFESSORILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2012 1 PROFESSORILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2012 Sisältö 1 TOIMINNAN YLEISKUVA... 4 2 EDUNVALVONTA... 5 2.1 Voimassa olevat virka- ja työehtosopimukset... 5 2.2 Yliopistojen palkkausjärjestelmä... 5 2.3 Yliopistoja

Lisätiedot

3/2014 TOUKOKUU. Eduvalvontaa Ilmavoimissa. Puheenjohtajapäivillä visioitiin tulevaisuutta Rajalla monia sopeuttamistoimia

3/2014 TOUKOKUU. Eduvalvontaa Ilmavoimissa. Puheenjohtajapäivillä visioitiin tulevaisuutta Rajalla monia sopeuttamistoimia 3/2014 TOUKOKUU Eduvalvontaa Ilmavoimissa Puheenjohtajapäivillä visioitiin tulevaisuutta Rajalla monia sopeuttamistoimia 4 8 1 3/2014TOUKOKUU SUOMEN ALIUPSEERI VUOSINA 1930-44, ASEMIES V.1945, SAULI VV.1946-53,

Lisätiedot

PardiaNyt Palkansaajajärjestö Pardian jäsenlehti 1 2015

PardiaNyt Palkansaajajärjestö Pardian jäsenlehti 1 2015 PardiaNyt Palkansaajajärjestö Pardian jäsenlehti 1 2015 Niko Simola: Katse vaalikautta pidemmälle SIVU 14 Näkymätön näkyväksi SIVU 29 SUUNNITTELIJA TUNTEE TIENSÄ SIVU 10 TEEMANA nuoret aikuiset TUTUSTU

Lisätiedot

Pilvi Hirvonen: Positiivisuus on voimavara. Liukumaa kohti tuntematonta Työn vastapaino

Pilvi Hirvonen: Positiivisuus on voimavara. Liukumaa kohti tuntematonta Työn vastapaino 4 2014 Pilvi Hirvonen: Positiivisuus on voimavara Liukumaa kohti tuntematonta Työn vastapaino Nyt saat K-PLUSSAA IFIN VAKUUTUKSISTA REKISTERÖI KORTTISI IFIIN OSOITTEESSA IF.FI/PLUSSAA Kaipaan maijaa Laineiden

Lisätiedot

rajaviesti Sisäasiainministeri Päivi Räsäsen haastattelu IV Rajaviestimaraton juostiin Jyväskylässä K-SR:ssa luotetaan paikallistason yhteistyöhön

rajaviesti Sisäasiainministeri Päivi Räsäsen haastattelu IV Rajaviestimaraton juostiin Jyväskylässä K-SR:ssa luotetaan paikallistason yhteistyöhön Rajavartioliiton ja Merivartioliiton jäsenlehti 3 / 2011 rajaviesti rajanylityspaikoilla - maastossa - merellä - ilmassa - tukitoiminnoissa Sisäasiainministeri Päivi Räsäsen haastattelu IV Rajaviestimaraton

Lisätiedot

TIEMIES. PardiaNYT-lehden InTek ry:n järjestöliite 2/2007. InTek ry:n LIITTOKOKOUS

TIEMIES. PardiaNYT-lehden InTek ry:n järjestöliite 2/2007. InTek ry:n LIITTOKOKOUS TIEMIES PardiaNYT-lehden InTek ry:n järjestöliite 2/2007 InTek ry:n LIITTOKOKOUS Infra-alan Toimihenkilöliitto InTek ry. piti sääntömääräisen liittokokouksensa 10. marraskuuta Ravintola Limonessa, Pardian

Lisätiedot

Akavan Erityisalojen vuosikertomus 2014

Akavan Erityisalojen vuosikertomus 2014 Akavan Erityisalojen vuosikertomus 2014 1 Akavan Erityisalojen vuosikertomus 2014 Katsaus toimintavuoteen 2014... 3 Yksityissektorin edunvalvonta... 5 Kuntasektorin edunvalvonta... 7 Valtiosektorin edunvalvonta...

Lisätiedot

1/2007. Rovaniemen kokous

1/2007. Rovaniemen kokous Autokatsastajat 1/2007 Rovaniemen kokous Kolumni Järjestörakenne myllerryksessä 1/2007 24. VUOSIKERTA Julkaisija Autokatsastajat AK ry www.autokatsastajat.fi Vastuullinen päätoimittaja Olli Virtanen Nokkalantie

Lisätiedot

Toimintakertomus 2011

Toimintakertomus 2011 Toimintakertomus 2011 Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry. TOIMINTAKERTOMUS 2011 PUHEENJOHTAJAN KATSAUS... 3 JOHDANTO... 6 Yleinen talouskehitys... 6 Kuntien ja valtion talouskehitys... 6 JHL:n

Lisätiedot

5/2014 AMMATTI SOTILAS -

5/2014 AMMATTI SOTILAS - 5/2014 AMMATTI SOTILAS - Ammattisotilas 5/2014 Aliupseeriliitto ry 27.vuosikerta. Ilmestyy 6 kertaa vuodessa. Vuosina 1988-2001 Puol väli. Aikakauslehtien Liiton jäsen. ISSN-L 1459-0565 ISSN 1459-0565

Lisätiedot

Toimintakertomus 2014

Toimintakertomus 2014 Toimintakertomus 2014 RAKENNUSLIITTO 90 VUOTTA Toimintakertomus 2014 SISÄLLYSLUETTELO Puheenjohtajan katsaus 6 EDUNVALVONTAOSASTO (EVO) 8 Muu edunvalvonta 8 TYÖEHTOTOIMINTA 9 Talonrakennusala 9 Talotekniikka-ala

Lisätiedot

TIEMIES. TAJ:n liittokokous päätti järjestön nimen muutoksesta. PardiaNyt-lehden TAJ:n järjestöliite 4/2005

TIEMIES. TAJ:n liittokokous päätti järjestön nimen muutoksesta. PardiaNyt-lehden TAJ:n järjestöliite 4/2005 TIEMIES PardiaNyt-lehden TAJ:n järjestöliite 4/2005 TAJ:n liittokokous päätti järjestön nimen muutoksesta Tieliikelaitoksen ammattijärjestö TAJ ry. piti sääntömääräisen liittokokouksensa lokakuun puolivälissä

Lisätiedot

Mika Nygård: Onko huumepoliisi helppo säästökohde? Reipas OTE työsuojeluun Valmiina eläkeuudistukseen

Mika Nygård: Onko huumepoliisi helppo säästökohde? Reipas OTE työsuojeluun Valmiina eläkeuudistukseen 5 2014 Mika Nygård: Onko huumepoliisi helppo säästökohde? Reipas OTE työsuojeluun Valmiina eläkeuudistukseen Vain 2 /kk Lapsen TAPATURMAVAKUUTUS Hanki nyt Ifistä lapsellesi turvapaketti, joka on voimassa

Lisätiedot

Autokatsastajat. Vuosikokous 2014 Tampere 1/2014

Autokatsastajat. Vuosikokous 2014 Tampere 1/2014 Autokatsastajat Vuosikokous 2014 Tampere 1/2014 Puheenjohtaja 1/2014 31. VUOSIKERTA Julkaisija Autokatsastajat AK ry www.autokatsastajat.fi Vastuullinen päätoimittaja Tuomo Vikstedt Haastemiehenkatu 6

Lisätiedot

RVL. Joulurauhaa ja valoisaa Uutta Vuotta! rautatievirkamiesliiton jäsenlehti. Palkitsevaa ay-toimintaa viidellä vuosikymmenellä sivu 6

RVL. Joulurauhaa ja valoisaa Uutta Vuotta! rautatievirkamiesliiton jäsenlehti. Palkitsevaa ay-toimintaa viidellä vuosikymmenellä sivu 6 RAUTATIEVIRKAMIES RVL rautatievirkamiesliiton jäsenlehti 6 2013 Joulurauhaa ja valoisaa Uutta Vuotta! Palkitsevaa ay-toimintaa viidellä vuosikymmenellä sivu 6 Vuodet 1993 2013 RVL:n historiassa sivu 20

Lisätiedot

PROFESSORILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2013

PROFESSORILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2013 1 PROFESSORILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2013 Sisältö 1 TOIMINNAN PAINOPISTEET... 4 2 EDUNVALVONTA... 5 2.1 Voimassa olevat virka- ja työehtosopimukset... 5 2.2 Yliopistojen palkkausjärjestelmä... 5 2.3. Valtion

Lisätiedot

SAK:n toimintakertomus 2009

SAK:n toimintakertomus 2009 SAK:n toimintakertomus 2009 SAK Toimintakertomus 2009 1 SISÄLTÖ TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 3 Työllisyys heikkeni taantumassa rajusti... 3 Epävarmuus kasvoi, eriarvoisuus lisääntyi... 3 Järjestölliset lähtökohdat...

Lisätiedot

Ralf Holmlund, Wärtsilä: Työssäjaksaminen. edellyttää vapaan ja työajan jaksottamista

Ralf Holmlund, Wärtsilä: Työssäjaksaminen. edellyttää vapaan ja työajan jaksottamista Ralf Holmlund, Wärtsilä: Työssäjaksaminen edellyttää vapaan ja työajan jaksottamista 8/2011 sisältö Pääkirjoitus... 5 Uutisia... 6 Kolumni... 8 Puheenjohtajan palsta... 9 Edunvalvontaa... 10 10 Pertti

Lisätiedot

AUTO- KATSASTAJAT 1/2003. Autokatsastajat Ak ry:n järjestölehti 20. vuosikerta

AUTO- KATSASTAJAT 1/2003. Autokatsastajat Ak ry:n järjestölehti 20. vuosikerta AUTO- KATSASTAJAT 1/2003 Autokatsastajat Ak ry:n järjestölehti 20. vuosikerta Puheenjohtajan palsta Palkkausjärjestelmä Suomen Autokatsastus Oy:ssa palkkausjärjestelmän nykymuotoinen kehitystyö aloitettiin

Lisätiedot

PROFESSORILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2011

PROFESSORILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2011 1 PROFESSORILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2011 1 TOIMINNAN YLEISKUVA... 4 2 EDUNVALVONTA... 5 2.1 Voimassa olevat virka- ja työehtosopimukset... 5 2.2 Yliopistojen palkkausjärjestelmä... 5 2.3 Yliopistoja koskeva

Lisätiedot

LETKU & LAASTARI. Pirkanmaan pelastuslaitoksen henkilöstölehti 4/4 2013 LETKU & LAASTARI

LETKU & LAASTARI. Pirkanmaan pelastuslaitoksen henkilöstölehti 4/4 2013 LETKU & LAASTARI LETKU & LAASTARI Pirkanmaan pelastuslaitoksen henkilöstölehti 4/4 2013 LETKU & LAASTARI 1 Kohti suurempia kokonaisuuksia Ei liene yllätys, että informaatioähkyn kyllästämässä yhteiskunnassa ei tunnu olevan

Lisätiedot

6/2014 JOULUKUU. Juhlaa arkisen työn ohessa. Sotilaspapisto sinunkin tukenasi

6/2014 JOULUKUU. Juhlaa arkisen työn ohessa. Sotilaspapisto sinunkin tukenasi 6/2014 JOULUKUU Juhlaa arkisen työn ohessa Sotilaspapisto sinunkin tukenasi 4 20 1 6/2014 JOULUKUU SUOMEN ALIUPSEERI VUOSINA 1930-44, ASEMIES V.1945, SAULI VV.1946-53, ALIUPSEERI VV.1954-74, TOIMIUPSEERI

Lisätiedot

Tietoväki. Tietoväki ry:n luottamushenkilöt. Päätoimittaja Pirjo Salo. Toimitus Pirjo Salo Marjo Wikstedt. Taitto Marsa Pihlaja

Tietoväki. Tietoväki ry:n luottamushenkilöt. Päätoimittaja Pirjo Salo. Toimitus Pirjo Salo Marjo Wikstedt. Taitto Marsa Pihlaja Tietoväki vuotta Yksin voi tehdä monia asioita edunvalvonta on yhteistyötä! 2 I Tietoväki 3 / 2010 Tietoväki 3 / 2010 I 3 4 Puheenjohtajan palsta: Onnea 40-vuotias Tietoväki! Päätoimittaja Pirjo Salo Toimitus

Lisätiedot

rajaviesti Mika Kukkonen on Vuoden Rajamies 2009 Työnantajalla arvot pahasti hukassa! Neuvottelutulos hyväksyttiin pitkin hampain nro 2/2010

rajaviesti Mika Kukkonen on Vuoden Rajamies 2009 Työnantajalla arvot pahasti hukassa! Neuvottelutulos hyväksyttiin pitkin hampain nro 2/2010 Rajavartioliiton jäsenlehti nro 2/2010 rajaviesti rajanylityspaikoilla - maastossa - merellä - ilmassa - tukitoiminnoissa Mika Kukkonen on Vuoden Rajamies 2009 Työnantajalla arvot pahasti hukassa! Neuvottelutulos

Lisätiedot