Vaikuttavuutta marssien

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vaikuttavuutta marssien"

Transkriptio

1 SISÄLLYSLUETTELO PUHEENJOHTAJALTA YRJÖ SUHONEN Vaikuttavuutta marssien PUHEENJOHTAJALTA Edunvalvonta Jäsentoiminta Hallinto ja talous Sidosryhmäyhteistyö lukuina Marssi Muuta Yhteenveto LIITTEET* * Liitteiden numerot viittaavat otsikkonumeroihin liitteessä. on omilla sektoreillaan merkittävin ammattijärjestö ja tulee sellaisena säilymäänkin. Valtion väen vähentäminen ja sitä kautta lisääntyvät työpaineet saivat aikaan liikehdintää myös :n hallinnonaloilla. Ensin marssivat ulos tuomioistuinten henkilöstöryhmät vastustaen tiedossa olevista kehyksistä johtuvia henkilövähennyksiä. Sopimustoiminta Työllisyys- ja kasvusopimus nosti vuonna 014 sopimuspalk ko ja kes ki mää rin 0,7 prosenttia. Muiden tekijöiden vaikutus on ollut lähes saman verran, joten ennakkotietojen perusteella palkansaajien nimellisansiot nousivat yhteensä 1,4 prosenttia ja reaaliansiot 0,4 prosenttia. Yleiskorotus Palkkoja korotettiin yleiskorotuksella, jonka suuruus oli 0 euroa. Tehtäväkohtaisten palkanosien taulukoita ja vastaavia sekä henkilökohtaisia palkanosia, kokemusosia ja muita suhteessa taulukkopalkkaukseen määräytyviä palkanosia tarkistettiin yleiskorotusta vastaavasti. Seuraava hallitusohjelma tulee näyttämään, muuttuuko saatu huomio konkreettisiksi parannuksiksi sisäisen turvallisuuden ja oikeudenhoidon suhteen. Marraskuun 19. päivänä järjesti näyttävän mielenilmausmarssin keskellä Helsinkiä. Siihen otti osaa yli 1 00 liittomme jäsentä kaikilta hallinnonaloiltamme. Saavutimme erittäin laajan medianäkyvyyden. Lisäksi saimme tukea kansalaisilta muun muassa sosiaalisen median kautta. Poliittiset päättäjät useista eri puolueista osallistuivat Senaatintorin joukkotapahtumaan. Poliisin puolella siirryttiin vuoden alussa Pora III:n kautta uuteen maailmaan. Poliisilaitoksia oli enää 11 ja Liikkuva poliisi katosi valtakunnallisten yksiköiden listalta. Osalla työpaikka ja -tehtävät vaihtuivat. Kahden vuoden palkkatakuu tuli entistä useammalle arkitodellisuudeksi. Vuoden loppupuolella alkoi tulla vahvasti tietoa siitä, että Pora IV on jo alkanut: usealla poliisilaitoksella alkoi työ ryhmäkokojen suurentamiseksi ja sitä kautta ryhmänjohtajien määrän vähentämiseksi. Etäjohtaminen tulee siis lisääntymään entisestään. Oikeusministeriön hallinnonalalla aiemmin päätetyt hovi- ja hallinto-oikeuksien muutokset pantiin täytäntöön Rovaniemi Oulu, Kouvola Kuopio akseleilla. Lisäksi rakennemuutoksia vietiin eteenpäin ulosottolaitoksen ja oikeusavun puolella. Toimipaikkojen vähentäminen tulee toteutumaan myös näillä sektoreilla. Hätäkeskusuudistus saatettiin päätökseen vuoden 014 aikana kun Keravan, Turun ja Vaasan hätäkeskukset aloittivat sovitussa muodossaan. Uudistusten yhteydessä tapahtui lukuisia irtisanomisia, sillä kaikilla ei suinkaan ollut mahdollisuutta muuttaa työn perässä uudelle paikkakunnalle. Hätäkeskuslaitoksen rahoitus heikkenee kaiken aikaa ja henkilöstön vähentäminen jatkuu entisestään. Työllisyys- ja kasvusopimus toi ainoastaan 0 euron korotuksen palkkoihin Palkansaajan ostovoima heikkeni kuitenkin vuoden aikana entisestään. Vuoden lopussa uutisoitiin hankkeesta muodostaa uusi palkansaajakeskusjärjestö korvaamaan nykyiset kolme. SAK ja STTK ovat jäsenliittoineen viemässä asiaa eteenpäin, Akava ei näytä asiasta juurikaan innostuneen. Vuoden loppupuolella aloitti päättäjiin vaikuttamisen lähestyvien eduskuntavaalien suhteen. Eduskuntapuolueille lähetettiin :n omat hallitusohjelmatavoitteet, puolueiden puheenjohtajia tavattiin ja vierailut eduskuntaryhmiin saatiin alulle. Joka tapauksessa marraskuinen marssi oli :n jäsenkunnalle vuoden ykkösasia. Oli aistittavissa että marssi paransi yhteishenkeä ja yhteenkuuluvuuden tunnetta. Meitä on liian vähän! Yrjö Suhonen Tarkentavat virkaehtosopimukset Koska Valtion yleisellä virka- ja työehtosopimuksella ei sovittu mistään paikallisesta tai virastokohtaisista eristä, niin millään sopimusalalla ei ollut varsinaista tarvetta neuvotteluille. Kaikkien sopimusalojemme osalta käytiin :n pyynnöstä tarkasteluneuvottelut keväällä 014. Millään sopimusalalla ei löydetty sellaista kustannusvaikutuksiltaan neutraalia seikkaa, josta olisi voitu käynnistää varsinaiset tarkentavat virkaehtosopimusneuvottelut.

2 Edunvalvonta Edunvalvonta Asiat ovat usein hankalia, mutta vain työtä tekemällä saadaan ratkaisuja - Pekka Lassila Luottamusmiesten käsittelyssä: Palkkaus Kielikysymys (poliisilaitoksen muuttuminen yksikielisestä suomenkielisestä kaksikieliseksi) Matkustamisen lukeminen työajaksi ja työaikamuo don muutokset jaksotyöstä virastotyöajaksi Operatiiviseen toimintaan liittyviä uudistuksia. Suurimmat muutokset, jotka toteutuessaan vähentävät valvonta- ja rikostutkintaryhmien määrää ja samalla kasvattavat niiden kokoa, oli työn alla Sisä-Suomen ja Itä-Suomen poliisilaitoksissa. Suunnitelluilla muutoksilla oli luonnollisesti oma vaikutuksensa ryhmänjohtajien määrään heitä on jatkossa entistä vähemmän. Oikeusministeriön hallinnonalan muutoksia Valtakunnansyttäjänvirasto ilmoitti vuoden 014 lopulla, että se tulee aloittamaan YT-neuvottelut henkilöstön vähentämisestä alkuvuonna 015. Valtakunnansyyttäjänvirasto ilmoitti vuoden 014 lopulla, että se tulee aloittamaan YT-neuvottelut henkilöstön vähentämisestä alkuvuonna 015, jos määrärahoja ei saada riittävästi. Oikeusaputoimistojen rakenneuudistus eteni. Työryhmä on suositellut kuuden oikeusapupiirin muodostamista siten, että piirit vastaisivat oikeudenhoidon uudistamisohjelmassa esiintuotua poliisin ja syyttäjän toimialuejakoa. Rakenne vastaisi pääpiirteittäin nykyistä rakennetta, eikä toisi muutoksia esteellisyyksiin tai toimipaikkoihin. Piirien johtajat keskittyisivät lähtökohtaisesti johtamis-, kehittämis- ja hallintotehtäviin. Selvitysmiehet esittivät oikeusministeriölle summaaristen riita-asioiden käsittelyn siirtämistä käräjäoikeuksista ulosottoviranomaisten käsiteltäväksi. Summaaristen asioiden käsittelyn keskittäminen on osa oikeudenhoidon uudistamisohjelmaa. Oikeuslaitoksen yleisen sopimusalan arviointi- ja kehittämisryhmän kokouksia oli yhteensä seitsemän. Työryhmän kokouksissa käsiteltiin virastojen tekemiä vaativuustasojen muutosesityksiä. Palkkausjärjestelmän kehitystyötä jatkettiin. Palkkatyöryhmä Palkkatyöryhmä kokoontui vuoden 014 aikana kaksi kertaa ja sillä oli käsiteltävänään yhteensä 1 vaativuustasoihin liittyvää muutosvaatimusta. Vuonna 011 aloitettu Poliisin palkkausjärjestelmän soveltamisohjeen päivittäminen oli edelleen työn alla ja kesken vuoden 014 lopussa. Poliisin palkkausjärjestelmän soveltamisohjeen päivittäminen oli edelleen työn alla ja kesken vuoden 014 lopussa. Paikallisneuvotteluja kolme eri tapausta Tapauksista kaksi liittyivät yleisen virkaehtosopimuksen soveltamiseen ja yksi poliisin palkkausjärjestelmästä tehdyn tarkentavan virkaehtosopimuksen soveltamiseen vaativuustason valinnassa ( ). VIDE 6 EDUSTUSTA spjl.fi Lukuisat uudistukset ja muutokset sekä määrärahojen niukkuus ovat lisänneet henkilöstön pelkoja ja epävarmuutta työpaikoilla. Tämä on näkynyt myös lisääntyneinä yhteydenottoina luottamusmiehiin. - Pirjo Lappalainen Rakenneuudistuksia Oikeudenhoidon uudistamisohjelman mukaisia rakenneuudistuksia toteutettiin lähes kaikilla oikeushallinnon sektoreilla. Valtakunnanvoudinvirasto jatkoi ulosoton rakenneuudistushankkeen valmistelua. Valtakunnanvoudinvirasto antoi loppuvuonna hankkeen toteutumissuunnitelman oikeusministeriölle. Ulosottovirastojen toimipaikkahanke eteni suunnitellusti, verkostoa supistettiin kolmea paikkakuntaa lukuun ottamatta asetuksen mukaisesti siirtymäajan puitteissa. 1 LUOTTAMUSMIEHET (SM, OM, Häke) Jaksotyötä koskeva selvitys Jaksotyöryhmän työskentely päättyi jo , mutta loppuraportti (Valtiovarainministeriön julkaisuja nro 5/014) allekirjoitettiin ja jätettiin vasta Jaksotyöryhmän työn yhteenvetona todettiin: Työryhmä ei ole yksimielisesti minkään keskeytynyttä jaksoa koskevan kehittämisvaihtoehdon kannalla, eikä se muutoinkaan ole päätynyt tekemään yhteisiä ehdotuksia valtion nykyisten jaksotyötä koskevien sopimusmääräysten muuttamiseksi. Jaksotyöryhmän työskentelyn pohjalta on laadittu myös kaksi väliraporttia (Valtiovarainministeriön julkaisuja nrot 1/ ja 6/ ). 1 LUOTTAMUSMIEHET (SM, OM, Häke) 5 LAUSUNNOT, KOMMENTIT, KUULEMISET Hätäkeskusuudistus Hätäkeskuslaitoksen muutoksen yhteydessä irtisanottiin noin 100 henkilöä. Hätäkeskuslaitoksen uudistaminen saatiin päätökseen , kun Keski-Suomen ja Pohjanmaan hätäkeskukset yhdistettiin Vaasan hätäkeskukseksi. Tämän jälkeen Suomessa toimii kuusi hätäkeskusta, jotka sijaitsevat Vaasan lisäksi Keravalla, Turussa, Porissa, Kuopiossa ja Oulussa. Muutos ja sen myötä esille tulevat ongelmat ovat työllistäneet luottamusmiehiä. Muuttokustannusten korvauksista Hätäkeskuslaitoksen asioissa on käyty yksi erimieliseksi jäänyt paikallisneuvottelu muuttokustannusten korvauksista. Hätäkeskuslaitos oli tehnyt päätöksiä, joiden perusteella se on rajannut muutosturvan ulkopuolelle jälkeen vakituisen nimityksen saaneet päivystäjät. Muutosturva on sisältänyt muuttokustannusten korvaukset, joiden osalta valtion yleinen virka- ja työehtosopimus edellyttää tarkentavan virkaehtosopimuksen tekemistä mikäli muuttokustannuksista halutaan sopia toisin. Sopimusta ei oltu tehty, ja liiton vaatimuksena on ollut virkaehtosopimuksen noudattaminen muuttokustannusten osalta. Paikallisneuvottelut päättyivät erimielisiksi ja asia on lähetetty Pardialle keskusneuvottelun käymistä varten. Keskusneuvottelut käyminen on siirtynyt vuodelle 015. Työtuomioistuimeen vietäviä asioita ei ollut. 4 5

3 JÄSENTOIMINTA JÄSENTOIMINTA Luottamusmiesten neuvottelupäivät, joissa käsitellään ajankohtaisia asioita ja palvelussuhteenehtoja, ovat suosittuja ja tarpeellisia. - Tarja Heinonen VES-asioita ja uusi YT-laki Henkilöstön eduastajien (HED) koulutuksissa käsiteltiin ajankohtaisia VES-asioita ja uutta YT-lakia. Oikeushallinnon luottamusmiehille järjestettiin sekä keväällä että syksyllä kaksipäiväiset koulutustilaisuudet. Koulutuksen aiheina olivat muun muassa vuorotteluvapaalain muutokset, työttömyysturva sekä YT-menettely lomautus- ja irtisanomistilanteissa. Poliisihallinnon ja Hätäkeskuslaitoksen yhteiset luottamusmiesten neuvottelupäivät järjestettiin Helsingissä keväällä. Aiheina olivat neuvottelumenettely ja oikeusturva-asiat. Poliisihallinnon syksyn neuvottelupäivien aiheina olivat virkamiehen lomauttaminen, palkkausjärjestelmien kehittäminen. Yhdistysten puheenjohtajat kutsuttiin koolle Helsinkiin lokakuussa. Puheenjohtajapäivien aiheina olivat hallinnonaloilla tapahtuneiden muutosten vaikutukset, ansiokehitykset ja -tasot ja tulevan valtuuston asiat. Työsuojelutoimikunnan koulutus Poliisihallinnon uusille työsuojelutoimikunnan edustajille järjestettiin työsuojelupäivät keväällä. Päiville kutsuttiin myös edustaja jokaisesta poliisilaitoksesta ja valtakunnallisesta yksiköstä. Päivien aiheina olivat työsuojelun yhteistoimintasopimus 014, lainsäädäntö, työsuojeluvaltuutetun ja keskustoimikunnan jäsenen yhteistoiminta. Järjestökoulutus Keväällä järjestettiin järjestötoiminnan täydennyskurssi Tallinnassa ja järjestötoiminnan peruskurssi syksyllä Helsingissä. Järjestötoiminnan jatkokurssille ilmoittautui niin vähän osallistujia, että kurssi jouduttiin siirtämään seuraavalle vuodelle. Järjestötoiminnan kurssien kohderyhmänä ovat jäsenyhdistysten hallitusten uudet toimijat, mutta kurssit soveltuvat sisällöltään erinomaisesti myös luottamusmiehille. 50 HENKILÖÄ osallistui kaikkiaan erilaisiin liiton järjestämiin koulutus-seminaaripäiviin. Pardian koulutus Liiton oman koulutuksen lisäksi 4 henkilöä on osallistunut Pardian järjestämään luottamusmies- ja järjestökoulutukseen tai työnohjaukseen. Askel Hyvinvointijaksot :n jäsenistä 1. Askel hyvinvointijakso aikuisille, hakijoita oli 60 henkilöä ja tukea myönnettiin 6:lle ja 1.Askel perheille, hakijoita oli 1 perhettä ja tukea sai 5 perhettä. Opiskelu- ja nuorisotoiminta luovutti valmistuneiden poliisimiesten valajuhlassa liiton stipendit Elina Katajamäelle ja Anders Södermanille. Palkansaajajärjestö PardiaPardian nuorten aikuisten seminaari ja Plus Miinus 0 vuosikokous pidettiin Vantaalla Sokos Hotelli Vantaan tiloissa. Keskustoimikunta valmisteli asioita Sisäasianministeriön poliisihallituksen yhteydessä toimii työsuojelun keskustoimikunta, jonka sijaintipaikka on Helsinki ja toimialue koko maa. Keskustoimikunnassa on 1 jäsentä. Suomen Poliisijärjestöjen Liitolla on oikeus nimetä toimikuntaan seitsemän varsinaista jäsentä ja heille henkilökohtaiset varamiehet. Poliisihallinnon työsuojelun keskustoimikunnan jäsenen toimikausi on neljä kalenterivuotta alkaen liittokokousta seuraavan vuoden alusta. :n lakimies Rita Ridanpää toimi keskustoimikunnassa asiantuntijana. :n edustajat kokoontuivat vuonna 014 neljä kertaa. Kokoukset olivat samalla valmistelukokouksia poliisihallinnon työsuojelun keskustoimikunnan kokouksiin. Poliisihallinnon työsuojelun keskustoimikunnan toiminta alkoi poikkeuksellisesti vasta kesäkuussa 014 johtuen PORA III:n aiheuttamista organisaatio- ja henkilöstömuutoksista. Poliisihallinnon työsuojelun keskustoimikunta kokoontui vuonna 014 neljä kertaa. Aluetoimikunnat Aluetoimikuntien toiminta perustuu liittokokouksen vahvistamaan ohjesääntöön ja aluetoimikunnat toimivat liiton ja jäsenyhdistysten yhteistyöelimenä sekä yhdistysten yhteisenä keskustelu- ja neuvottelufoorumina. Aluetoimikunnat pitivät neljästä kuuteen kokousta vuoden aikana. Aluetoimikuntien puheenjohtajat kokoontuivat yhteisille neuvottelupäiville vuonna 014 kerran ja syksyllä yhdessä yhdistyspuheenjohtajien kanssa. Lounais-Suomen ja Itä-Suomen aluetoimikuntien perinteisten koulutusja YT-seminaarien lisäksi myös Lapin aluetoimikunta järjesti oman koulutusseminaarinsa. Työssäjaksaminen Työsuojelutoiminta keskittyi toiminnan käynnistämiseen uusissa poliisilaitoksissa sekä vanhojen, keskeneräisten asioiden loppuunsaattamiseen. Uusina asioina painotettiin työssäjaksamista sekä aloitettiin työikäohjelman laatiminen poliisihallintoon. Oikeusministeriön hallinnonalan työsuojelutoimikunnan (HTK) kokouksia on ollut vuoden 014 aikana viisi ja valmisteluryhmä Hanskan kokouksia on ollut kahdeksan. Hallinnonalan työsuojelutoimikunta HTK nimesi kunkin sektorin vastuuhenkilön OTE -vaiheen työskentelylle. Vastuuhenkilöt perustivat sektorilleen kehittäjäryhmän työsuojelun avainhenkilöistä. Tavoitteena oli toteuttaa sektorikohtaisia seminaareja ja tilaisuuksia. Sektorikohtaisia seminaareja oli seitsemän kertaa. Ote-hankkeen loppuseminaari oli kesäkuussa, jonka jälkeen työ jatkuu virkamiestyönä. Lisätään työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksia. POLIISIN yhteistoimintaneuvottelukunta kokoontui vuoden 014 aikana kerran kuukaudessa heinäkuuta lukuun ottamatta. OIKEUSMINISTERIÖN sekä oikeusministeriön hallinnonalan yhteistoimintakokouksia oli molempia yhteensä kuusi. Kokouksissa käsiteltiin muun muassa talousarvioehdotusta, Valtioneuvoston hallintoyksikkö -hanketta (VNHY-hanke), työterveyspalvelujen kilpailutusta ja sisältöä sekä tulostavoiteasiakirjoja. SYYTTÄJÄLAITOKSEN yhteistyötoimikunnan kokouksia oli neljä. Kokouksissa käsiteltiin ajankohtaisia aiheita muun muassa syyttäjälaitoksen toimintasuunnitelmaa vuosille , osaamista ja erikoistumista syyttäjälaitoksessa, työterveyshuollon kilpailutusta ja vuonna 015 alkavia YT-neuvotteluja. ULOSOTTOLAITOKSEN yhteistyötoimikunnan kokouksia oli neljä. Kokouksissa käsiteltiin muun muassa ulosottotoimen rakenneuudistusta, tulosneuvotteluja, työhyvinvointisuunnitelmaa, talousarviota ja tulostavoitteita. Ulosottolaitoksen Syyttäjälaitoksen Poliisin yhteistoimintaneuvottelukunta Oikeusministeriön Oikeusministeriön hallinnonalan Poliisihallituksen YT-neuvotteluelin * :n edustajina palkansaajajärjestö Pardian kautta. 6 7

4 MAR 1 00 osallistujaa 550 artikkelia tavoitettu FB:ssä 87 LUOTTAMUS- MIESTÄ Poliisi SM valtakunnallinen pääluottamusmies + varapääluottamusmies Häke OM SM OM ME 9 KANNANOTTOA pääluottamusmiehet pääluottamusmiehet + 85 yhdistystä 11 aluetoimikuntaa 17 lausunnot kommentit kuulemiset luottamusmiehet luottamusmiehet luottamusmiehet jäsentä 58 valtuusto** 1 +1 hallitus** + pj 10 5 ANSIOSIDONNAISTA PÄIVÄRAHAA MAKSETTIIN 599 JÄSENELLE (01/518). VUOROTTELUKORVAUSTA MAKSET- TIIN 79 JÄSENELLE (01/41) toimisto* * 11 päätoimista, 1 osa-aikainen, määräaikaista ja valtakunnallista pääluottamusmiestä **varsinaiset jäsenet TOP edunvalvonnassa 1 Palkkausjärjestelmän kehittäminen Virkaehtosopimusten soveltaminen Päättäjiin vaikuttaminen 060 MAJOITUSVUORO- KAUTTA YHTEENSÄ 861 (88) RAUHAMÄKI 488 (57) KESKUSRAKKA 44 (6) VIERUMÄKI 50 (551) MARAKKA 50 (55) TELKÄNPESÄ 468 (479) TIRAKKA 19 (180) PANKAJÄRVI MAJOJEN KÄYTTÖASTE 014 (vuosi 01) 6 EDUSTUSTA NPF kokousta Europol kokousta Valtuusto kokousta Hallitus 8 kokousta Työvaliokunta 5 kokousta 8 9

5 HALLINTO ja talous SIDOSRYHMÄYHTEISTYÖ Liiton 91. toimintavuosi meni talouden puolella ilman suuria muutoksia. - Anita Heino Katsaus talouteen Tulos kehittyy positiivisesti siitäkin huolimatta, että jäsenmäärät vähenivät ja työpaikkoja jäi avoimiksi hallintojen määrärahojen puutteiden vuoksi. Liitto toteutti mittavan marssitapahtuman, jonka kustannukset nousivat euroon. Koulutuksen kustannuksista säästyi budjettiin verrattuna noin euroa, kun kaikkia arvioon varattuja kursseja ei järjestetty. Jäsenrekisterin sisäänajo ja työnantajan palkanlaskennan Kieku-ohjelmiston käyttöönotto samalle vuodelle aiheutti kuitenkin suoriteperusteiselle kirjanpidolle haasteita, joiden osalta vuodelle 014 tehtiin poikkeuksellinen pääomasiirto edelliseltä vuodelta. Liittomaksu Liittomaksua perittiin jäsenten ennakonpidätyksen alaisesta tulosta 0,9 prosenttia. Liittomaksun lisäksi perintään on kuulunut jäsenyhdistysten jäsenmaksuosuudet (0 0,4 %), jotka liitto on palauttanut yhdistyksille kuukausittain. Palautusten suuruus on vaihdellut sen mukaan kuinka työnantajat ovat toimittaneet liitolle jäsenmaksuselvityksiä ja millä aikataululla itsemaksavat ovat jäsenmaksunsa maksaneet. Liittomaksu on pitänyt sisällään myös Työttömyyskassa Statian jäsenmaksun 0,17 prosenttia. Jäsenmaksujen bruttokertymä oli 8 49,5 euroa pienempi kuin edellisvuonna, kun vertailussa otetaan huomioon tehty pääomansiirto ,16 euroa. Talouden kannalta tulevaisuus näyttää vakaalta ja tulotaso säilynee vielä pitkään sellaisena, että suuriin muutoksiin tulorakenteen suhteen ei tarvitse varautua. Talouden tarkemmat luvut ja tiedot löytyvät tasekirjasta. 4 HALLINTO JA TALOUS 0,9 % LIITTOMAKSUN SUURUUS 014 Viestintäkanavat valitaan asian ja kohderyhmän mukaan vuorovaikutteisuutta ja visuaalisuutta lisäten. - Hannele Lotsari-Coffeng Viestintästrategia Viestintästrategia uudistettiin tavoitteena entistä tiiviimpi strategian tukeminen viestinnällisin keinoin. Viestintää painotetaan tuomalla esille edunvalvonnan, johtamisen ja koulutuksen asioita. Viestintäkanavat valitaan asian ja kohderyhmän mukaan vuorovaikutteisuutta ja visuaalisuutta lisäten. :n ilme uudistui Ilmeuudistuksissa painotettiin liiton toimintaa ja jäsenkuntaamme yhdistäviä tekijöitä. Uudistuksella haettiin visuaalisuutta avoimesta, keskustelevasta ja ajassa olevasta ay-toiminnasta. Viestinnän painopisteen muuttuessa yhä voimakkaammin sähköisiin viestintäkanaviin tulee myös SP- JL:n tunnuksen toimia netissä ja sosiaalisen median kanavissa. Kalenteri :n kalenteri vuodelle 015 ilmestyi joulukuun alussa. Kysyimme toukokuussa jäsenistön mielipidettä :n poliisijärjestöjen kalenterista. Perinteinen kalenteri oli edelleen ykkönen jäsentemme mielestä. Kyselyitä lähetettiin yhteensä 7541 osoitteeseen, vastausprosentti oli 40. Kannet muuttuivat kovakantisiksi ja ulkoasu uudistui. Lähes 70 % vastanneista toivoi kalenteria postitettavaksi kuten ennenkin. 4Poliisi & Oikeus -lehden ilmestymistiheys päätettiin harventaa neljään vuodesta 015 alkaen. ASIOISTAMME PUHUTTIIN 1746 media 55 muut 51 keskustelufoorumit 7 organisaatiot hallinto 6 blogit Some käyttäjämäärät Someaktiivisuus lisääntyi niin seuraajien kuin viestienkin osalta noin puolella vuoteen 01 verrattuna (vuosi 01). FB 000 (1184) Twitter 700 (400) Valtuusto Valtuusto kokoontui kaksi kertaa vuoden 014 aikana. Suomen Poliisijärjestöjen Liiton hallitus ja valtuusto kokoontuvat Kokkolassa Sääntöjen mukaisten asioiden lisäksi asialistalla ja keskusteluissa olivat valtiohallinnon rajujen säästöjen kohdentuminen poliisihallintoon ja valtion palkkaliukumien leikkaaminen. Valtuusto kokouksen vieraina ovat toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n puheenjohtaja Antti Palola ja palkansaajajärjestö Pardian puheenjohtaja Niko Simola. Syysvaltuusto kokoontui Helsingissä Valtuusto osallistui omalla ajallaan myös marssiin. Kokouksessa vieraana olivat poliisiylijohtaja Mikko Paateri ja STTK:n puheenjohtaja Antti Palola. Hallitus Hallitus kokoontui kahdeksan kertaa vuoden 014 aikana. Hallituksen kokouksiin osallistuivat puhevaltaisina valtuuston puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, valtakunnalliset (SM ja OM) pääluottamusmiehet ja liiton toimiston edustajina kokouksen pöytäkirjasihteeri sekä järjestöpäällikkö, lisäksi ainakin asianomaisessa kohdassa käsiteltävän asian valmistelija/esittelijä. Hallituksen, työvaliokunnan, keskusvaalilautakunnan ja lakon keskusjohdon kokoonpanot pysyivät samoina kuin vuonna 01. TOIMIELIMET 6 TOIMISTO Liiton logo uusittiin, samalla leijona erotettiin logosta käytettäväksi juhlallisemmissa yhteyksissä. Yleisesite uudistettiin

6 SIDOSRYHMÄYHTEISTYÖ MARSSI Haluamme herättää yhteiskunnallista keskustelua sisäisestä turvallisuudesta. - Yrjö Suhonen Pohjoismaiden poliisiliitto (NPF) NPF piti hallituksen vuosikokouksen sekä sen yhteydessä yksityistämiseen liittyvän teemakokouksen :n tiloissa Helsingissä Kokouksessa nousi esille huoli turvallisuusalan kehityksestä sekä siitä, miten laadukas ja objektiivinen työskentely voidaan taata tulevaisuudessakin. Vuonna 014 :n edustajina NPF:n hallituksessa toimivat puheenjohtaja Yrjö Suhonen sekä lakimies Rita Ridanpää. EUROCOP Euroopan poliisijärjestöjen keskusliitto European Confederation of Police (EuroCOP) kokoontui kaksi kertaa. EuroCOP:n puheenjohtajana on toiminut vuodesta 011 lähtien Anna Nellberg Ruotsista. :n edustajana EuroCOP:n hallituksen jäsenenä toimi :n puheenjohtaja Yrjö Suhonen. Varajäsenenä kevään hallituksen kokoukseen osallistui neuvottelupäällikkö Auno Mäkinen. EuroCOP oli edustettuna :n järjestämässä Meitä on liian vähän -marssilla marraskuussa. Vieraita Norjasta Ryhmä Norjan parlamentin jäseniä kävi vierailulla SP- JL:n toimistossa Tutustumiskäynnin pääteemana oli PORA III ja liiton näkemys uudistuksesta. Norjassa mietitään poliisiorganisaation uudistamista ja paineita on nimenomaan toiminnan tehosatamisella. Muutosajurina on poliisia kohtaan esitetty kritiikki osaksi liittyen kolmen vuoden takaiseen terrori-iskuun Oslossa ja Utøyan saarella Oslon lähistöllä. Iskuissa kuoli 77 ihmistä. Eduskunnassa Eduskuntavaalit pidetään keväällä 015. Tulevaan hallitusohjelmaan vaikuttaminen aloitettiin jo syksyllä 014 laatimalla :n hallitusohjelmatavoitteet :n jäsenten terveiset välitettiin kansanedustajille suoraan eduskuntaan aamukahvitilaisuudessa. Paikalla oli noin 5 kansanedustajaa ja muutama kansanedustajan avustaja. Keskustelutilaisuudessa aiheiksi nousivat muun muassa: työturvallisuus ja oikeusturva, resurssit, eläkekysymykset, kyläpoliisi ja jatkuvat organisaatiouudistukset. Kansanedustajille jaettiin myös :n tavoitteet hallitusohjelmaan Puheenjohtaja tapasi kaikkien suurimpien puolueiden puheenjohtajat ja liiton hallitusohjelmatavoitteet lähetettiin kaikille kansanedustajille. Keskustan eduskuntaryhmä halusi tietää, mikä on poliisien työtilanne :n näkökulmasta katsottuna. :n puheenjohtaja Yrjö Suhonen kutsuttiin eduskuntaan keskustalaisten vieraaksi Olen aina ollut skeptinen ja kriittinen :n tehokkuuden suhteen, mutta tämänpäiväinen tapahtuma oli kyllä paikallaan ja toi huomiota. Kiitos teille, jotka olitte siellä paikan päällä! - FB kommentti Marssi Marraskuun 19. päivänä järjesti näyttävän mielenilmausmarssin keskellä Helsinkiä. Siihen otti osaa yli 1 00 liittomme jäsentä kaikilta hallinnonaloiltamme. Marssi-työryhmä asetettiin hallituksen kokouksessa ja sen kokoonpano oli: Yrjö Suhonen, Mika Nygård, Tuija Heino ja Pekka Nieminen. Kampanja Pääviestit vyörytettiin jäsenistön tietoon aluetoimijoiden välityksellä viestintäkanavia hyväksikäyttäen. Marssista julkaistiin spjl.fi -sivuilla ja P&O-lehdessä artikkeleja ja perustettiin oma Meitä on liian vähän FB-sivu. 114 LEIKKIAJONEUVOA KERÄT- TIIN MARSSIN YHTEYDESSÄ. NE LAHJOITETTIIN PELAS- TAKAA LAPSET RY:LLE. Norjan parlamentin jäseniä vierailulla :n toimistolla Hallistusohjelmatavoitteet lähetettiin kaikille kansanedustajille. Tulevaan hallitusohjelmaan vaikuttaminen aloitettiin jo syksyllä 014. Aamukahvitilaisuus eduskunnassa Senaatintorilla kantaa ottivat puheenjohtaja Yrjö Suhosen lisäksi monet kansanedustajat ja SP- JL:n sidosryhmän edustajat. Sininen meri valtasi Helsingin Mannerheimintien ja Aleksanterinkadun 19. marraskuuta. Marssin pääviesti oli Meitä on liian vähän. Tapahtuma sai alkunsa vanhempi konstaapeli Janne Niiniharjun aloitteesta. Marssiin osallistui yli 1 00 :n jäsentä. VIDE spjl.fi 1 1

7 MUUTA MUUTA SELVITYS UUDEN KESKUSJÄRJESTÖN perustamiseksi tapahtui lokakuussa. Pardia julkaisi tiedotteen liittyen selvitykseen uuden keskusjärjestön perustamiseksi. Tiedotteessa tuotiin julki yhteinen tahtotila palkansaajakeskusjärjestöjen ja niiden liittojen yhteistyön tiivistämiseksi. POLIISIN ARKEA 11 TOSITARINAA julkaistiin elokuussa liiton nettisivuilla. Poliisi kokee palvelun olevan tasolla, mikä ei täytä kansalaisten oikeutettuja odotuksia. ja Sisä-Suomen aluetoimikunta pyysivät toukokuussa 014 jäseniä kertomaan työstään teemalla Miten poliisin resurssien rajallisuus näkyy käytännön työssä. Kertomusten toivottiin edistävän ymmärrystä liittyen poliisityön arkeen. Medianäkyvyys oli huikea. KYLÄPOLIISIT! Keskustelua käytiin vilkkaasti poliisiylijohtaja Mikko Paateron ehdotuksesta kyläpoliisista. Niin sanottuja Reinikaisia värvättäisiin takaisin poliisin palvelukseen ja näin pelastaisimme poliisipalvelut harvaan asutuilla seuduilla. Liitto tyrmäsi yksiselitteisesti ehdotuksen kyläpoliisista muun muassa työturvallisuusnäkökulmasta. VUODEN POLIISIKSI 014 valittiin ylikomisario Kauko Hakala Poliisiammattikorkeakoulusta Tampereelta. Ammattitaidostaan Hakala on saanut niin kansallista kuin kansainvälistäkin arvostusta. Vuoden poliisi valittiin 9. kerran. Vuoden poliisin valitsivat yhteistyössä Helsingin Nuorkauppakamari, Suomen Poliisijärjestöjen Liitto sekä Poliisihallitus. LIITTOVIIKKO Reilu työ kuuluu kaikille. STTK lainen liittoviikko järjestettiin teemalla Reilu työ kuuluu kaikille. :n toimistolla edunvalvontatiimi vastasi jäsenten kysymyksiin chatin kautta kahtena päivänä viikon aikana. Liittoviikolle valmistui myös :n video. VIDE YouTube Me turvaamme selustasi HYVÄÄ JOURNALISTISTA TAPAA RIKOTTIIN. Kantelu julkisen sanan neuvostolle liittyi Keskisuomalaisen uutisointiin Myllylän tietojen oikeudeton katselu toi sakot viidelle. Julkisen sanan neuvosto päätti, että Keskisuomalainen on rikkonut hyvää journalistista tapaa ja antoi lehdelle huomautuksen. EUROVAALIT pidettiin Ammattiliitot kannustivat jäseniään vaaliuurnille äänestämään. Suomalaisten palkansaajaliittojen jäsenten keskuudessa tehdyn kyselyn mukaan suuri osa palkansaajista haluaa Euroopan unionin jäsenmaille vähimmäistason koskien työntekijöiden työehtoja ja irtisanomissuojaa, sekä yhtenäistää eri jäsenmaiden työaikalainsäädäntöä. POLIISIN KIRKKOPYHÄÄ vietettiin Hämeenkylän kirkossa Vantaalla. Saarnan piti :n neuvottelupääl- likkö Auno Mäkinen. Messussa esiintyi Helsingin Poliisilaulajat ja messun jälkeen oli kahvitilaisuus, jossa puheenvuoron piti :n puheenjohtaja Yrjö Suhonen. LIIKKUVAN POLIISIN PERINNEYHDISTYKSEN perustamiskokous pidettiin Yhdistyksen tarkoituksena on vaalia yli 80 vuoden ikään ehtineen ja lakkautetun Liikkuvan poliisin perinnettä ja tukea liikenneturvallisuuden hyväksi tehtävää viranomaistyötä kolmannen sektorin toimijana. :n puheenjohtaja on jäsenenä mukana yhdistyksessä. MUUTOKSIA Vuorotteluvapaan ehdot muuttuvat Vuorotteluvapaalle voi jatkossa päästä 16 vuoden työhistorian jälkeen nykyisen 10 vuoden sijasta. Vuorotteluvapaalta ei voi enää jäädä suoraan eläkkeelle. Muutokset tulivat voimaan Valtion virkamieslakiin muutoksia 1.9. alkaen. Valtion virkamieslaki muuttui alkaen. Virkamieslakiin lisättiin yleinen viittaus korkolain viivästyskorkoa koskeviin säännöksiin. Lisäksi säädettiin viivästyskoron maksamisesta hallintolainkäyttöasian yhteydessä sekä tilanteessa, jossa virkasuhde on irtisanottu tai purettu virkamieslain vastaisesti. Työeläkeratkaisu sovittiin. Työeläkeratkaisu sovittiin SAK:n, STTK:n, EK:n ja Kuntatyönantajien kesken. STTK hyväksyi eläkeratkaisun äänestyksen jälkeen 19. :n puheenjohtaja Suhonen teki vastaehdotuksen kohtaan, jossa käsiteltiin henkisesti tai fyysisesti raskaassa työssä olevien mahdollisuutta jäädä eläkkeelle, mikäli työura on kestänyt vähintään 8 vuotta. Suhonen ehdotti, että 5 vuotta kestänyt työura riittäisi kuormittavassa työssä vanhuuseläkkeelle pääsyyn. Yhdenvertaisuuslakia ja tasa-arvolakia uudistettiin. Yhdenvertaisuuslain ja tasa-arvolain muutosten on tarkoitus tulla voimaan vuoden 015 alusta. Yhdenvertaisuuslain uudistamisen tavoitteena on muun muassa vahvistaa yhdenvertaisuuden suojaa soveltumaan yhdenmukaisemmin kaikkiin elämän alueisiin ja asettaa eri perusteilla tapahtuva syrjintä mahdollisimman samanlaisten oikeussuojakeinojen ja seuraamusten piiriin. Perhevapaalta palaavan asemaan liittyviä lakimuutoksia ei tullut. Keskusjärjestöjen työryhmä kartoitti, miten lainsäädäntö turvaa perhevapaalta palaavien aseman. STTK yhdessä muiden palkansaajakeskusjärjestöjen kanssa esitti perhevapaan jälkeen tapahtuvaa perehdytystä, yhteistoimintaneuvottelujen ajankohtaa, tehostettua irtisanomissuojaa ja paluuta helpottavia joustavia työaikajärjestelyjä koskevia lainsäädäntömuutoksia. Työnantajien ja ministeriön edustajat kuitenkin katsoivat nykyisen työsopimus- ja tasa-arvolain tarjoaman suojan riittäväksi. STTK, SAK ja Akava jättivät työryhmän muistioon yhteisen eriävän mielipiteen. Valtioneuvoston antaman valtiontalouden kehyspäätöksen mukaan valtion palkkaliukuma rajoitetaan yleisten työmarkkinoiden keskimääräiselle tasolle. Kehyspäätöksessä on arvioitu palkkaliukuman määrän rajoittamisesta aiheutuvan laskennallinen toimintamenojen säästön, joka toteutetaan siten, että vuoden 015 osalta virastojen budjettirahoitteisia määrärahoja vähennetään työvoimakustannuksista laskettavalla 0,44 prosentilla. Vuosien osalta valtiovarainministeriö tarkastelee vuoden 016 talousarviovalmistelun yhteydessä virastojen ja muiden työmarkkinasektoreiden toteutunutta palkkaliukumakehitystä sekä virastojen palkkausmenojen kokonaismäärien kehitystä. Sen perusteella päätetään, miten vuosia koskeva eli yhteensä 1, prosenttia vastaava vähennys kohdennetaan tulevissa talousarvioissa. Muutoksia sairastumiseen vuosiloman aikana alkaen tuli voimaan vuosilomasopimuksen 1. mom. Oikeus vuosiloman siirtoon ei tapahdu automaattisesti, vaan sitä on erikseen pyydettävä ja sairastumisesta on ilmoitettava heti, kun se on mahdollista ja työkyvyttömyys on todistettava. Jatkossa virkamiehellä on oikeus palkkaan yhdenjaksoiselta sairauslomalta enintään vuoden ajalta. YHTEENVETO Vuosi 015 ei lupaa taloudellisesti kovin ruusuista tulevaisuutta. Julkinen sektori on kaiken aikaa suurennuslasin alla, leikkauksia lienee luvassa myös seuraavalla vaalikaudella. Jo aiemmin tehtyjen ratkaisujen johdosta poliisimäärä tulee laskemaan jopa alle rajan vaalikauden puoleen väliin mennessä. Tilanne ei ole edes rahalla nopeasti korjattavissa; kestäähän poliisin peruskoulutus kolme vuotta. Poliisitoimintaa uhkaa entistä merkittävämpi keskittäminen pääpoliisiasemapaikkakunnille, harvaan asuttujen alueiden kustannuksella. Säästöpaineet tulevat johtamaan toimipisteverkon harventamiseen. Oikeusministeriön hallinnonalalla saattaa kevään 015 aikana olla edessä YT-neuvottelut ainakin syyttäjälaitoksen kohdalla. Tämä sopii erittäin heikosti oikeusvaltion julkikuvaan. Se osoittaa kuitenkin sen, mihin juustohöylämäinen kulujen leikkaaminen pahimmillaan on johtamassa. Hätäkeskuslaitos on ryhtynyt sekin erikoisiin säästötoimenpiteisiin. Esimerkiksi hätäkeskuspäivystäjien koulutusta ollaan lyhentämässä kolmanneksella. Samaan aikaan tehtävämäärät sekä lisääntyvät että vaikeutuvat. Lisäongelma saattaa syntyä siitä, että poliisin koulutusmäärien vähäisyydestä johtuen hätäkeskuksiin työllistetyt poliisimiehet siirtynevät lähivuosina koulutustaan vastaaviin tehtäviin poliisiin. :n jäsenmäärä on loivassa laskussa johtuen henkilöstön vähenemisestä sen kaikilla hallinnonaloilla. Siitä huolimatta on omilla sektoreillaan merkittävin ammattijärjestö ja tulee sellaisena säilymäänkin. Järjestäytymiselle on tänä päivänä aikaisempaa suurempi tilaus. Seuraamme tiiviisti meneillään olevaa keskusjärjestöhanketta valmiina reagoimaan jäseniä parhaiten palvelevalla tavalla

Tuomioistuinviraston perustaminen

Tuomioistuinviraston perustaminen Lausuntopyyntö 21.04.2017 OM 9/021/2016 Tuomioistuinviraston perustaminen Johdanto asetti 10.5.2016 toimikunnan valmistelemaan tuomioistuinviraston perustamista. Toimikunnan määräaika päättyi 28.2.2017.

Lisätiedot

Yksityisen sosiaalialan palkallisiksi hyväksymät kurssit vuodelle 2015

Yksityisen sosiaalialan palkallisiksi hyväksymät kurssit vuodelle 2015 14.11.2014 Yksityisen sosiaalialan palkallisiksi hyväksymät kurssit vuodelle 2015 Yksityinen sosiaalipalveluala Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna 2015 - JHL YHTEENVETO ESITYKSEEN SISÄLTYVISTÄ

Lisätiedot

Hyväksytty liittokokouksessa 17.10.2013. Vahva ja tehokas jäsenistön edunvalvoja

Hyväksytty liittokokouksessa 17.10.2013. Vahva ja tehokas jäsenistön edunvalvoja Hyväksytty liittokokouksessa 17.10.2013 Vahva ja tehokas jäsenistön edunvalvoja Suomen Poliisijärjestöjen Liitto ry:n toimintastrategia 2014 2017 Visio Vahva, itsenäinen ja osaava toimija Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna JHL

Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna JHL 27.11.2017 Yksityinen sosiaalipalveluala Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna 2018 - JHL YHTEENVETO KURSSEISTA 1. LUOTTAMUSMIESKOULUTUS Peruskurssit, 3 kpl - Uuden luottamusmiehen kurssi, kaikki

Lisätiedot

Valtion virka- ja työehtosopimus 2014 2017. Neuvottelutulos 24.10.2013

Valtion virka- ja työehtosopimus 2014 2017. Neuvottelutulos 24.10.2013 Valtion virka- ja työehtosopimus 2014 2017 Neuvottelutulos 24.10.2013 Sopimuskausi Sopimuskausi on 1.4.2014 31.1.2017. Sopimuskauden ensimmäinen jakso päättyy 31.1.2016 ja toinen jakso 31.1.2017. Työmarkkinakeskusjärjestöt

Lisätiedot

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 JOHTOSÄÄNTÖ sivu 1(6) KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 I JOHTOSÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 Johtosäännössä määrätään siitä luottamusjohdon toiminnasta, joka ei sisälly sääntöihin,

Lisätiedot

Yksityinen sosiaalipalveluala. Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna 2010 26.11.2009 YHTEENVETO ESITYKSEEN SISÄLTYVISTÄ KURSSEISTA

Yksityinen sosiaalipalveluala. Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna 2010 26.11.2009 YHTEENVETO ESITYKSEEN SISÄLTYVISTÄ KURSSEISTA 26.11.2009 Yksityinen sosiaalipalveluala Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna 2010 YHTEENVETO ESITYKSEEN SISÄLTYVISTÄ KURSSEISTA 1. LUOTTAMUSMIESKOULUTUS Peruskurssit, 2 kpl - Luottamusmieskurssi

Lisätiedot

YHTEISTOIMINNAN JA TYÖSUOJELUN JÄRJESTÄMINEN ITÄ-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄSSÄ 1.1.2014 ALKAEN

YHTEISTOIMINNAN JA TYÖSUOJELUN JÄRJESTÄMINEN ITÄ-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄSSÄ 1.1.2014 ALKAEN 2 1. YHTEISTOIMINNAN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT Yhteistoiminnan taustaa Yhtymähallituksen päätös 21.6.2006/ 82 vanha sopimus irtisanottiin 31.7.2007 tilalle valtakunnallinen yhteistoimintalaki 2007 / 449

Lisätiedot

ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO 1 SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ SAK 6.11.2015

ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO 1 SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ SAK 6.11.2015 ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO 1 EK SAK KOULUTUSTYÖRYHMÄSSÄ HYVÄKSYTYT KURSSIT VUONNA 2016 Luottamusmiesten peruskurssi (3 pv + 2 pv, 5 pv) 1. 01.02. 05.02. Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto

Lisätiedot

15.4.2010 ad OM 8/102/2010 1(2)

15.4.2010 ad OM 8/102/2010 1(2) OIKEUSMINISTERIÖ PÄÄTÖS 15.4.2010 ad OM 8/102/2010 1(2) Asia Samapalkkaerän kohdentaminen oikeuslaitoksen yleisellä sopimusalalla; uusiin välitasoihin Y 7,5 ja Y 8,5 sijoittuvat virkamiehet, uusien vaativuustasojen

Lisätiedot

Liite 1 HAMINAN JHL RY TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Liite 1 HAMINAN JHL RY TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Liite 1 Me HAMINAN JHL RY TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1. EDUNVALVONTA TAVOITE MITÄ TEHDÄÄN MISSÄ JA MILLÄ VÄLINEELLÄ työsuhdeturva palvelurakennemuutoksessa jäsenten palkkojen oikeudenmukaisuus paikallinen

Lisätiedot

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1 SISÄLLYS 1. YHDISTYKSEN TOIMINNAN TAVOITTEET 2 2. HALLITUS JA SEN KOKOONTUMINEN 2 3. JÄSENTOIMINTA 2 4. JÄRJESTÖ- JA PAIKALLISOSASTOTOIMINTA 3 5. OPISKELIJATOIMINTA

Lisätiedot

Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna JHL

Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna JHL 21.11.2016 tarkistettu ja korjattu Yksityisen sosiaalipalveluala Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna 2017 - JHL YHTEENVETO ESITYKSEEN SISÄLTYVISTÄ KURSSEISTA 1. LUOTTAMUSMIESKOULUTUS Peruskurssit,

Lisätiedot

Lupsakkaa talven aikaa ja hyviä hiihtokelejä!

Lupsakkaa talven aikaa ja hyviä hiihtokelejä! Jyty Varkaus Ry Tammikuu 2015 Jäsentiedote 1 Hallituksen joulukuun kokouksen päätökset 2 Edunvalvontakatsaus 3 Syyskokouksen päätökset 4 Yhdistyksen toimihenkilöt 2015 5 Hallitus 2015 6 Kuntokorttikausi

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2014

Toimintasuunnitelma 2014 1 Toimintasuunnitelma 2014 TOIMINNAN PÄÄTAVOITE: Lastentarhanopettajien merkityksen esiin nostaminen yhteiskunnassa YHDISTYS: 1. Vaikuttaa jäsenistönsä asemaa koskevaan päätöksentekoon, työolosuhteisiin

Lisätiedot

Työmarkkinoiden pelikenttä

Työmarkkinoiden pelikenttä Työmarkkinoiden pelikenttä Luennon sisältö Työmarkkinajärjestöt Palkansaajien keskusjärjestöt Työnantajien keskusjärjestöt Ammattiliitto Luottamusmiesjärjestelmä Paikallinen toiminta Toimihenkilökeskusjärjestö

Lisätiedot

TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 Turun Seudun Sähkötyöntekijöiden ammattiosasto on perustettu 1956. Osastoon kuuluu tällä hetkellä yli 2000 jäsentä. Ammattiosasto on ns. sekaosasto. Osastoon

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön 1.12.2004 antamien neuvottelu- ja sopimusohjeiden mukaisesti sovittiin seuraavaa:

Valtiovarainministeriön 1.12.2004 antamien neuvottelu- ja sopimusohjeiden mukaisesti sovittiin seuraavaa: TES: 313013 PL: 01 Pöytäkirja Merenkulkulaitoksen, Suomen Erityisteknisten Liitto SETELI ry:n ja Suomen Laivanpäällystöliitto ry:n välisestä työehtosopimusneuvottelusta, joka pidettiin 17.2.2005 Merenkulkulaitoksessa.

Lisätiedot

Hallituksen kokoukset puheenjohtaja hallitus 4-5 kertaa vuodessa / tarvittaessa. Kevätkokous hallitus kaikki osaston jäsenet 1.2. 31.3.

Hallituksen kokoukset puheenjohtaja hallitus 4-5 kertaa vuodessa / tarvittaessa. Kevätkokous hallitus kaikki osaston jäsenet 1.2. 31.3. JYTT ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 JYTT ry toimii jäsentensä ammatillisten, taloudellisten, sosiaalisten, koulutuksellisten ja oikeudellisten etujen puolesta. Osaston toiminnan tavoitteena on inhimillinen

Lisätiedot

Yleinen järjestökoulutus:

Yleinen järjestökoulutus: Tervehdys Sinulle luottamusmies tai muuten vaan liittosi toiminnasta kiinnostunut fiksu henkilö! Olen alle listannut hieman liiton järjestämää alkuvuoden 2018 koulutusta; listasta löytyy ihan varmasti

Lisätiedot

Koonti työpajatyöskentelyistä Edustajiston kokouksessa Lahdessa

Koonti työpajatyöskentelyistä Edustajiston kokouksessa Lahdessa Edustajiston kokouksessa Lahdessa 21.03.2015 Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajisto kokoontui vuoden 2015 ensimmäiseen kasvokkaintapaamiseen Lahdessa 21.03.2015. Kokouksen lisäksi paikalla olleet edustajat

Lisätiedot

TSN koulutus 2015 /Yksityinen terveyspalveluala. Luottamusmiesten peruskoulutus ja neuvottelupäivät. 26.11.2014 Neuvottelutulos

TSN koulutus 2015 /Yksityinen terveyspalveluala. Luottamusmiesten peruskoulutus ja neuvottelupäivät. 26.11.2014 Neuvottelutulos 26.11.2014 Neuvottelutulos TSN koulutus 2015 /Yksityinen terveyspalveluala PAIKKA KURSSI Luottamusmiesten peruskoulutus ja neuvottelupäivät Super 24.-25.3. Yksityissektorin neuvottelupäivät Super 12.-13.11.

Lisätiedot

1(5) Muutosturvatyöryhmän väliraportti

1(5) Muutosturvatyöryhmän väliraportti 1(5) Muutosturvatyöryhmän väliraportti 15.6.2015 2(5) Sisällysluettelo JOHDANTO... 3 1. Muutosturvakysely... 3 2. Valtioneuvoston periaatepäätöksen mahdollisia kehittämistarpeita...4 2.1. Periaatepäätöksen

Lisätiedot

PALKKAKYSELY PALKKAKYSELY

PALKKAKYSELY PALKKAKYSELY 1. PALKKAKYSELY 1 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RILin jäsenille tehtiin lokakuussa 2016 työmarkkinatutkimus internet-kyselynä. Kysely toteutettiin yhteistyössä Tekniikan Akateemisten Liitto TEKin vastaavan

Lisätiedot

1 Kokouksen avaus Varapuheenjohtaja Kimmo Laajavuori avasi kokouksen.

1 Kokouksen avaus Varapuheenjohtaja Kimmo Laajavuori avasi kokouksen. 1(10) Aika 6.5.2015 klo 9.00 16.00 Paikka Liiton toimisto, Asemamiehenkatu 2, Helsinki Läsnä +Yrjö Suhonen 3- puheenjohtaja +Kimmo Laajavuori 1. varapj. Tuomo Villanen +Tuija Heino 2. varapj. Pirkko Kauppinen

Lisätiedot

2 Luottamusmiehet ja luottamusmiespalkkiot (palkkatekijätunnus TI:315, YK:04258)

2 Luottamusmiehet ja luottamusmiespalkkiot (palkkatekijätunnus TI:315, YK:04258) 1 (6) Tiehallinnon luottamusmiessopimus 1 Sopimuksen soveltamisala Tiehallinnon ja tämän sopimuksen allekirjoittajajärjestöjen välisessä luottamusmiestoiminnassa noudatetaan tämän sopimuksen määräyksiä.

Lisätiedot

OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU. Yhdistyksen kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhdistyksen tarkoituksena on jäsenistönsä

OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU. Yhdistyksen kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhdistyksen tarkoituksena on jäsenistönsä OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 2 Yhdistyksen tarkoitus 3 Tarkoituksen toteuttaminen 4 Toiminnan tukeminen Yhdistyksen nimi on Oulun Insinööriopiskelijat

Lisätiedot

ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO 1 SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ SAK 20.11.2014

ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO 1 SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ SAK 20.11.2014 ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO 1 EK - SAK KOULUTUSTYÖRYHMÄSSÄ HYVÄKSYTYT KURSSIT VUONNA 2015 Luottamusmiesten peruskurssi (3 pv + 2 pv, 5 pv) 1. 26.01. 30.01. Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto

Lisätiedot

Kuopion kaupungin JHL yhdistys 862 TOIMINTASUUNNITELMA 2016

Kuopion kaupungin JHL yhdistys 862 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Kuopion kaupungin JHL yhdistys 862 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1.10.2015 Kuopion kaupungin JHL 862 toimintasuunnitelma 2016 Yhdistyksen toiminnallinen tila Yhdistyksen toiminnallinen tila Jäsenmäärä Yhdistyksen

Lisätiedot

ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO 1 SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ SAK

ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO 1 SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ SAK ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO 1 EK SAK KOULUTUSTYÖRYHMÄSSÄ HYVÄKSYTYT KURSSIT VUONNA 2017 Luottamusmiesten peruskurssi (3 pv + 2 pv, 5 pv) 1. 30.01.-03.02. Paperiliitto 2. 30.01.-03.02.

Lisätiedot

ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ 16.12.2009 1 (13)

ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ 16.12.2009 1 (13) KESKUSJÄRJESTÖ 16.12.2009 1 (13) EK - SAK -KOULUTUSTYÖRYHMÄSSÄ HYVÄKSYTYT KURSSIT VUONNA 2010 Luottamusmiesten peruskurssi (5 päivää ja 3 päivää) 1. 25.01. 29.01. Yleinen 2. 01.02. 05.02. Kemianliitto

Lisätiedot

Sovitut toimintatavat

Sovitut toimintatavat Green Building Council Finland Sovitut toimintatavat 4.4.2013 Toimielimet Vuosikokous Valitsee hallituksen ja sen puheenjohtajan sekä vaalitoimikunnan, sääntömuutokset Hyväksyy vuosittain toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Kysely tehtiin loka-marraskuussa 2016 Kohderyhmänä työmarkkinoilla olevat TEKin jäsenet Vastaajia noin 9 500, vastausprosentti noin 22 Erilaiset

Kysely tehtiin loka-marraskuussa 2016 Kohderyhmänä työmarkkinoilla olevat TEKin jäsenet Vastaajia noin 9 500, vastausprosentti noin 22 Erilaiset Kysely tehtiin loka-marraskuussa 2016 Kohderyhmänä työmarkkinoilla olevat TEKin jäsenet Vastaajia noin 9 500, vastausprosentti noin 22 Erilaiset vastauspolut työmarkkina-aseman mukaan (palkkatyössä olevat,

Lisätiedot

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240 /Maire Korkeamäki JHL ry. 240 2 (7) TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 1. JOHDANTO Tämä toimintasuunnitelma on laadittu

Lisätiedot

Vaikuttamisen ABC Case STTK. Lounais-Suomen Partiopiirin Lippukuntapäivä Turku

Vaikuttamisen ABC Case STTK. Lounais-Suomen Partiopiirin Lippukuntapäivä Turku Vaikuttamisen ABC Case STTK Lounais-Suomen Partiopiirin Lippukuntapäivä 28.9.2014 Turku Mikä STTK? Palkansaajakeskusjärjestö Tehtävänä parantaa toimihenkilöiden taloudellista ja henkistä hyvinvointia sekä

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta JHL 103 edustaa Jyväskylän kaupungilla ja osakeyhtiöissä työskenteleviä,

Lisätiedot

Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt

Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt Yhdistyksen nimi on Vesaisten Keskusliitto ry., josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. I TARKOITUS Liiton tarkoituksena

Lisätiedot

TEHYN ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN AO 668 RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

TEHYN ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN AO 668 RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 1 / 5 TEHYN ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN AO 668 RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 2 / 5 1. JOHDANTO Ammattiosaston tarkoituksena on koota toimialueensa terveydenhuoltoalan koulutuksen saaneet

Lisätiedot

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2015 59. toimintavuosi

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2015 59. toimintavuosi JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2015 59. toimintavuosi syys 13.11.2014 Liite 1 Tapahtuma/tehtävä Tavoite Kuka järjestää Milloin Arviointi Järjestötoiminta Tehdään jäsenkartoitus ammattinimikkeistä

Lisätiedot

Sopimus on tehty valtiovarainministeriön sopimuskauden 2007-2010 neuvottelu- ja sopimusmääräysten

Sopimus on tehty valtiovarainministeriön sopimuskauden 2007-2010 neuvottelu- ja sopimusmääräysten Tarkentava virkaehtosopimus oikeusministeriön ja Valtakunnansyyttäjänviraston sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n välillä paikallisesti toteutettavien erien käytöstä syyttäjälaitoksessa

Lisätiedot

Koulutus on tarkoitettu henkilöstönedustajalle (lm ja tsv) ja varahenkilölle.

Koulutus on tarkoitettu henkilöstönedustajalle (lm ja tsv) ja varahenkilölle. AMMATTILIITTO PRON KOULUTUKSET 2018 LUOTTAMUSHENKILÖKOULUTUS Koulutus on tarkoitettu henkilöstönedustajalle (lm ja tsv) ja varahenkilölle. Työsuojeluinfo Kohderyhmä: uudet työsuojeluvaltuutetut ja varavaltuutetut

Lisätiedot

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Ammattina hyvinvointi Tiedotuslehti Lehden toimitus: Levikki: Kohderyhmä: Merja Patokoski Vesa Vento 200 kpl Opetustoimen henkilöstö, pois lukien

Lisätiedot

Tämä sopimus on tehty 31.10.2007 tehdyn valtion virka- ja työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjan 11 :n mukaisesti.

Tämä sopimus on tehty 31.10.2007 tehdyn valtion virka- ja työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjan 11 :n mukaisesti. # 12886 2068/85/2008 Tarkentava virka- ja työehtosopimus uuden palkkausjärjestelmän käyttöönottamisesta Maaseutuvirastossa. Sopimus on tehty 15:nä päivänä joulukuuta 2008 Maaseutuviraston sekä Julkisalan

Lisätiedot

Valtakunnallista kehittämistehtävää hoitavan yleisen kirjaston toimialueena

Valtakunnallista kehittämistehtävää hoitavan yleisen kirjaston toimialueena OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Johtaja 26.9.2017 Hannu Sulin OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN ASETUS YLEISISTÄ KIRJASTOISTA 1 Asetuksen sisältö Yleistä Yleisistä kirjastoista annetussa laissa (1492/2016)

Lisätiedot

Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2011

Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2011 TutkimusYksikön julkaisuja 1/2012 Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2011 perälauta suosituin korotusvaihtoehdoista JOHDANTO Metallityöväen Liitto ry ja Teknologiateollisuus ry sopivat lokakuussa 2011

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

UUSI KESKUSJÄRJESTÖ -hanke LIITTOJEN KOKOUS 12.2.2015 HELSINKI

UUSI KESKUSJÄRJESTÖ -hanke LIITTOJEN KOKOUS 12.2.2015 HELSINKI UUSI KESKUSJÄRJESTÖ -hanke LIITTOJEN KOKOUS 12.2.2015 HELSINKI LIITTOJEN KOKOUS 12.2.2015 - esityslista 1. Valitaan kokouksen puheenjohtajisto 2. Todetaan selvitystyöhön 10.2.2015 mennessä ilmoittautuneet

Lisätiedot

TSN:n luottamusmiesten peruskoulutus ja neuvottelupäivät

TSN:n luottamusmiesten peruskoulutus ja neuvottelupäivät Ammattiyhdistyskoulutukset sosiaalipalvelualalla 2014 Ohessa ovat palkanmaksun piiriin hyväksytyt ammattiyhdistyskurssit, joista on sovittu sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen allekirjoittajajärjestöjen

Lisätiedot

ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO 1 SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ SAK 11.11.2013

ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO 1 SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ SAK 11.11.2013 ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO 1 EK SAK KOULUTUSTYÖRYHMÄSSÄ HYVÄKSYTYT KURSSIT VUONNA 2014 Luottamusmiesten peruskurssi (3 pv + 2 pv, 5 pv) 1. 20.01. 22.01. Rakennusliitto 1. jakso (Tampere,

Lisätiedot

Kilpailukykysopimus Neuvottelutulos

Kilpailukykysopimus Neuvottelutulos Kilpailukykysopimus Neuvottelutulos 29.2.2016 1 Yleistä Sopimuksen hyväksymisen edellytyksenä on, että se korvaa hallituksen valmistelevat pakkolait Työmarkkinakeskusjärjestöt edellyttävät, että hallitus

Lisätiedot

Kristillinen Eläkeliitto ry

Kristillinen Eläkeliitto ry Kristillinen Eläkeliitto ry Piirin mallisäännöt Mallisäännöt Hyväksytty PRH 1 Sisällys I PERUSSÄÄNNÖKSET... 2 Nimi, kotipaikka... 2 Tarkoitus... 2 Toiminta... 2 II JÄSENYYS... 3 Jäsenet... 3 Jäsenen velvollisuudet...

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt

LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt LIEKSAN KAUPUNKI KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 6/1994 ============================================================ LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.9.1994

Lisätiedot

Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli

Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli tilinpäätöksen tarkastus ja alllekirjoitus), Roby oli sihteerinä

Lisätiedot

LUOTTAMUSMIESVALINTASÄÄNNÖT

LUOTTAMUSMIESVALINTASÄÄNNÖT LUOTTAMUSMIESVALINTASÄÄNNÖT 1. Yleistä Luottamusmiesvalinnoissa noudatetaan Palvelualojen Ammattiliitto PAMin hallituksen vahvistamia luottamusmiesvalintoja koskevia sääntöjä. Näillä säännöillä ei ole

Lisätiedot

Toimihenkilöbarometri 2013

Toimihenkilöbarometri 2013 Toimihenkilöbarometri 2013 Seppo Nevalainen 2 7. 11. 2 0 1 3 Vastanneet jäsenliitoittain Yhteensä N = 1288 Miehet N = 307 Naiset N = 979 Naisten osuus, % Vastausprosentti Painokerroin Ammattiliitto PRO

Lisätiedot

Kuntoutusalan työ Tehyssä

Kuntoutusalan työ Tehyssä Kuntoutusalan työ Tehyssä Kuntoutusalan seminaari Helsinki 24.11.2017 Outi Töytäri Kuntoutusalan asiantuntija, ft, TtM outi.toytari@tehy.fi 24.11.2017 Outi Töytäri 1 Tehy on myös kuntoutusalan ammattilaisten

Lisätiedot

Työmarkkinoiden kansainvälistyminen

Työmarkkinoiden kansainvälistyminen Työmarkkinoiden kansainvälistyminen Ulkomaiset yritykset tulevat 1 Puheenvuoron aiheet Kilpailuasetelma yritysten välillä Kilpailu työpaikoista Lainsäädäntö ja työehtosopimukset Päättäjien toimenpiteet

Lisätiedot

SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA YMPÄRISTÖHALLINNON HENKILÖKUNTAYHDISTYS YHY RY:N VÄLINEN LUOTTAMUSMIESTOIMINTAA KOSKEVA SOPIMUS 1.3.

SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA YMPÄRISTÖHALLINNON HENKILÖKUNTAYHDISTYS YHY RY:N VÄLINEN LUOTTAMUSMIESTOIMINTAA KOSKEVA SOPIMUS 1.3. SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA YMPÄRISTÖHALLINNON HENKILÖKUNTAYHDISTYS YHY RY:N VÄLINEN LUOTTAMUSMIESTOIMINTAA KOSKEVA SOPIMUS 1.3.2008 LUKIEN Suomen ympäristökeskus ja Ympäristöhallinnon henkilökuntayhdistys

Lisätiedot

HE 49/2017 vp. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä lokakuuta 2017.

HE 49/2017 vp. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä lokakuuta 2017. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion talousarviosta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt

Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt 1 Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt NIMI, TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Äänekoski ja toiminta-alueena

Lisätiedot

Tehy ry KUNTASEKTORIN AY-KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2014 11.11.2013

Tehy ry KUNTASEKTORIN AY-KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2014 11.11.2013 Luottamusmieskoulutus Tehy Helsinki 12.-14.2. Luottamusmiesten perusopinnot 1-jakso (1/14) Tehy Helsinki 24.-26.3. Luottamusmiesten perusopinnot 2-jakso (1/14) Tehy Vantaa 22.-24.9. Luottamusmiesten perusopinnot

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2011 Carita Bardakci 24.11.2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

Aika: 13.1.2012 klo 18.00 Paikka: Tampere, Joukahaisenkatu 7, Tampereen uintikeskuksen kahvio

Aika: 13.1.2012 klo 18.00 Paikka: Tampere, Joukahaisenkatu 7, Tampereen uintikeskuksen kahvio Scuba do ry VUOSIKOKOUS 2012 Aika: 13.1.2012 klo 18.00 Paikka: Tampere, Joukahaisenkatu 7, Tampereen uintikeskuksen kahvio Läsnä: Ari Immonen Petri Immonen Jussi Sila Annaleena Sila Veli-Matti Viitala

Lisätiedot

Yleiskorotus 1.6.2006 Yleiskorotus 1.6.2006 lukien on 1,4 prosenttia.

Yleiskorotus 1.6.2006 Yleiskorotus 1.6.2006 lukien on 1,4 prosenttia. Pöytäkirja ympäristöministeriön ja Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry:n välisestä työehtosopimusneuvottelusta, joka pidettiin ympäristöministeriössä 10.12.2004 Paikalla olivat ympäristöministeriön

Lisätiedot

Työllisyys- ja kasvusopimus Neuvottelutulos. STTK:n ylimääräinen hallitus 30.8.2013

Työllisyys- ja kasvusopimus Neuvottelutulos. STTK:n ylimääräinen hallitus 30.8.2013 Työllisyys- ja kasvusopimus Neuvottelutulos STTK:n ylimääräinen hallitus 30.8.2013 Tavoite Talouden kääntäminen kasvu-uralle Työllisyyden lisääminen Kaikkien palkansaajien ostovoiman tukeminen Kustannuskilpailukyvyn

Lisätiedot

JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelmasta yleisesti Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta Edunvalvonta Koulutus

JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelmasta yleisesti Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta Edunvalvonta Koulutus JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma Toimintasuunnitelmasta yleisesti Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

1 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO

1 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2014-2016 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Allekirjoittaneet liitot sopivat työmarkkinoiden keskusjärjestöjen 30.8.2013 työllisyys- ja kasvusopimusta koskevan neuvottelutuloksen

Lisätiedot

Osaaja tekee. Shutterstock. Liity Verovirkailijain Liittoon!

Osaaja tekee. Shutterstock. Liity Verovirkailijain Liittoon! Osaaja tekee. Shutterstock Liity Verovirkailijain Liittoon! Verovirkailijain Liitto tukenasi työelämässä VISIO Verovirkailijain Liitto on Verohallinnon suurin ja vaikuttavin henkilöstöjärjestö, joka neuvottelee

Lisätiedot

ALUEELLISTEN YMPÄRISTÖKESKUSTEN HENKILÖSTÖN UUTTA PALKKAUSJÄRJESTELMÄÄ KOSKEVAN 10.12

ALUEELLISTEN YMPÄRISTÖKESKUSTEN HENKILÖSTÖN UUTTA PALKKAUSJÄRJESTELMÄÄ KOSKEVAN 10.12 ALUEELLISTEN YMPÄRISTÖKESKUSTEN HENKILÖSTÖN UUTTA PALKKAUSJÄRJESTELMÄÄ KOSKEVAN 10.12.2004 UUDISTETUN TARKENTAVAN VIRKAEHTOSOPIMUKSEN JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Allekirjoituspöytäkirjan

Lisätiedot

TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS: OPETUSMINISTERIÖ; KULTTUURIHALLINTO

TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS: OPETUSMINISTERIÖ; KULTTUURIHALLINTO TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS: OPETUSMINISTERIÖ; KULTTUURIHALLINTO Hallinnonalakohtainen tarkentava virkaehtosopimus, joka tehtiin 13 päivänä joulukuuta 2004 opetusministeriön (hallinnonalan neuvotteluviranomainen)

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2015

TOIMINTAKERTOMUS 2015 INFRA-ALAN TOIMIHENKILÖLIITTO INTEK RY TOIMINTAKERTOMUS 2015 1 1 TALOUDELLINEN EDUNVALVONTA 1.1 Palvelussuhteen ehtojen tarkistukset vuonna 2015 Kertomusvuoden sopimuksen mukaan palkkoja korotettiin 1.8.2015

Lisätiedot

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC NORDEA UNIONI SUOMI RY TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC Työpaikkaosastoille Järjestötoimikunta 2012 R A T A M E S T A R I N K A T U 12A 8.K R S, 00520 H E L S I N K I TYÖPAIKKATOIMINNAN TOIMINTAMALLI 1. TOIMIALUE

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki.

1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki. KAAKKOIS-SUOMEN VEROVIRKAILIJAT R.Y:N SÄÄNNÖT Hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 23.11.2011 1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki. Tarkoitus 2.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014 sivu 2 / 8 Toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus vuodelle 2014 SISÄLLYSLUETTELO 3. VUODEN 2014 TOIMINNAN PAINOPISTEET 1. PARANNETAAN NUORISOVALTUUSTON

Lisätiedot

VENEENRAKENNUSTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMISTA KOSKEVA ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

VENEENRAKENNUSTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMISTA KOSKEVA ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA VENEENRAKENNUSTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMISTA KOSKEVA ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Aika 13.1.2011 Paikka Läsnä Eteläranta 10, Helsinki Veneteollisuuden Työnantajat ry Timo Sarparanta Puu- ja erityisalojen

Lisätiedot

17.12.2010. JÄRJESTÄJÄ AIKA PAIKKA KURSSI LUOTTAMUSMIESKOULUTUS JHL ry 10.01. 14.01. Raasepori Edunvalvonnan ja yhteistoiminnan johdantokurssi, 5 pv

17.12.2010. JÄRJESTÄJÄ AIKA PAIKKA KURSSI LUOTTAMUSMIESKOULUTUS JHL ry 10.01. 14.01. Raasepori Edunvalvonnan ja yhteistoiminnan johdantokurssi, 5 pv 1 JULKISTEN JA HYVINVOINTIALOJEN LIITTO JHL RY AY-KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2011 KUNTASEKTORIN SOPIMUSKOULUTUS VUONNA 2011 JÄRJESTÄJÄ AIKA PAIKKA KURSSI LUOTTAMUSMIESKOULUTUS 10.01. 14.01. Raasepori Edunvalvonnan

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA TYÖOIKEUDESTA HR- AMMATTILAISILLE. Uudista ja Uudistu -messut 2009 HUOMISEN JOHTAMINEN Asianajaja Anu Kaisko

AJANKOHTAISTA TYÖOIKEUDESTA HR- AMMATTILAISILLE. Uudista ja Uudistu -messut 2009 HUOMISEN JOHTAMINEN Asianajaja Anu Kaisko AJANKOHTAISTA TYÖOIKEUDESTA HR- AMMATTILAISILLE Uudista ja Uudistu -messut 2009 HUOMISEN JOHTAMINEN Asianajaja Anu Kaisko KKO 2007:69 Työntekijän takaisin ottaminen Työnantaja ja työntekijä olivat tehneet

Lisätiedot

YTYn tarkoituksena on valvoa ja edistää jäsentensä yhteisiä etuja työelämässä ja yhteiskunnassa.

YTYn tarkoituksena on valvoa ja edistää jäsentensä yhteisiä etuja työelämässä ja yhteiskunnassa. Säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Yksityisalojen Esimiehet ja Asiantuntijat YTY ry, ruotsiksi Privatsektorns Chefer och Specialister, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

VES 299151, PL:01, PR:101-109 VES 299751, PL:01-05, PR:101-504

VES 299151, PL:01, PR:101-109 VES 299751, PL:01-05, PR:101-504 TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS OPETUSMINISTERIÖ KULTTUURIHALLINTO VES 299151, PL:01, PR:101-109 VES 299751, PL:01-05, PR:101-504 Hallinnonalakohtainen tarkentava virkaehtosopimus, joka tehtiin 29. päivänä

Lisätiedot

Paikallinen sopiminen

Paikallinen sopiminen Paikallinen sopiminen Puheenjohtajien neuvottelupäivät Kevät 2017 Kirsti Hietaranta Järjestöasiamies, OAJ Kilpailukykysopimus /Paikallinen sopiminen Alakohtaisesti sovitaan virka-ja työehtosopimuksissa:

Lisätiedot

Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Tämä on Kuopion kaupungin JHL ry:n (yhdistys 862) 4. toimintavuosi ja haasteet tehokkaalle ja tulokselliselle edunvalvonnalle ovat mittavat.

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/2009 1 Kokoustiedot Aika: 5.5.2009 klo 13.00 13.57 Paikka: Jyväskylän Paviljonki Messukatu 10, Jyväskylä Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/2009 2 Sisällysluettelo Sivu

Lisätiedot

TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS VES 299451 PL 01 PR 101-113 (liite 2)

TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS VES 299451 PL 01 PR 101-113 (liite 2) TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS VES 299451 PL 01 PR 101-113 (liite 2) OPETUSMINISTERIÖ KULTTUURIHALLINTO Hallinnonalakohtainen tarkentava virkaehtosopimus, joka tehtiin 14. päivänä lokakuuta 2008 opetusministeriön

Lisätiedot

Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker AKI r.y:n säännöt

Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker AKI r.y:n säännöt Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker AKI r.y. ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä AKI. AKIn kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

KT 30.11.2015 Yleiskirjeen 15/2015 liite 2

KT 30.11.2015 Yleiskirjeen 15/2015 liite 2 Luottamusmieskoulutus Johdantokurssit 18.1. - 22.1. JHL-opisto, Helsinki Edunvalvonnan ja yhteistoiminnan johdanto, 5 pv 30.5. - 3.6. JHL-opisto, Helsinki Edunvalvonnan ja yhteistoiminnan johdanto, 5 pv

Lisätiedot

Kurssi Ajankohta Sisältö Kohderyhmä Sektori. Ajankohtaista työlainsäädäntö ja työehtosopimusaiheita, luottamusmiestapausten läpikäyntejä

Kurssi Ajankohta Sisältö Kohderyhmä Sektori. Ajankohtaista työlainsäädäntö ja työehtosopimusaiheita, luottamusmiestapausten läpikäyntejä YHL Kurssi Ajankohta Sisältö Kohderyhmä Sektori Luottamusmieskurssi 2 x 1 pv (kevät/syksy) Ajankohtaista työlainsäädäntö ja työehtosopimusaiheita, luottamusmiestapausten läpikäyntejä lm, tsv, varat yliopisto,

Lisätiedot

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö JHL 015 ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2016. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö JHL 015 ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2016. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö :n toimintasuunnitelma vuodelle 2016 :n toimintasuunnitelma 2016 Yhdistyksemme Yhdistyksemme on aktiivinen jäsenistönsä edunvalvonnassa, seuraamalla tarkoin

Lisätiedot

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN TOISTA JAKSOA KOSKEVA ALLEKIRJOITUS- PÖYTÄKIRJA

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN TOISTA JAKSOA KOSKEVA ALLEKIRJOITUS- PÖYTÄKIRJA KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2014 2016 TOISTA JAKSOA 1.1.2016 31.1.2017 KOSKEVA ALLEKIRJOITUS- PÖYTÄKIRJA 1 Työmarkkinakeskusjärjestöjen neuvottelutuloksen toteuttaminen koskien

Lisätiedot

TEHY RY:N AY-KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2008

TEHY RY:N AY-KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2008 KT 1 TEHY RY:N AY-KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2008 Luottamusmieskoulutus Tehy 14.-16.4. Vantaa Luottamusmiesten perusopinnot 3-jakso (3/07) Tehy 4.-6.2. Vantaa Luottamusmiesten perusopinnot 1-jakso (1/08)

Lisätiedot

Liitteessä 3 on esitetty henkilökohtaisen palkanosan taulukko.

Liitteessä 3 on esitetty henkilökohtaisen palkanosan taulukko. PÖYTÄKIRJA Työehtosopimus STUK/ Pardia ja JHL (TES: 331002) Tarkentava virkaehtosopimus STUK/ Pardia ja JHL (VES: 331052) Pöytäkirja Säteilyturvakeskuksen (STUK), Pardia ry:n ja JHL ry:n välisestä neuvottelusta,

Lisätiedot

Työmarkkinoiden keskusjärjestöt ovat 29.11.2004 allekirjoittaneet neuvottelutuloksen tulopoliittiseksi sopimukseksi vuosille 2005 2007.

Työmarkkinoiden keskusjärjestöt ovat 29.11.2004 allekirjoittaneet neuvottelutuloksen tulopoliittiseksi sopimukseksi vuosille 2005 2007. TES : 313011 PL: 01-06 P ö y t ä k i r j a Merenkulkulaitoksen ja Merenkulkulaitoksen tekniset toimihenkilöt MERTE ry:n välisestä työehtosopimusneuvottelusta, joka pidettiin Merenkulkulaitoksessa 9.12.2004.

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Työ- ja elinkeinohallinnon henkilöstöliiton Hämeen piiri ry.

1 Yhdistyksen nimi on Työ- ja elinkeinohallinnon henkilöstöliiton Hämeen piiri ry. Työ- ja elinkeinohallinnon henkilöstöliiton Hämeen piiri ry. THHL ry SÄÄNNÖT I LUKU TARKOITUS JA TOIMINTA Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Työ- ja elinkeinohallinnon henkilöstöliiton Hämeen piiri

Lisätiedot

1 Suhde aikaisempiin sopimuksiin

1 Suhde aikaisempiin sopimuksiin VES 318051 TES 318003 Ilmatieteen laitoksen sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n, Pardia ry:n ja Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry:n välillä tehtiin tarkentava virka-

Lisätiedot

KT 30.11.2015 Yleiskirjeen 15/2015 liite 5

KT 30.11.2015 Yleiskirjeen 15/2015 liite 5 Luottamusmieskoulutus KoHo/Tehy Vantaa 7.-9.3. Luottamusmiesten perusopinnot 3-jakso (4/15) KoHo/Tehy Helsinki 11.-13.1. Luottamusmiesten perusopinnot 1-jakso (1/16) KoHo/Tehy Helsinki 15.-17.2. Luottamusmiesten

Lisätiedot

TYÖELÄMÄTOIMIKUNNAN OHJESÄÄNTÖ

TYÖELÄMÄTOIMIKUNNAN OHJESÄÄNTÖ TYÖELÄMÄTOIMIKUNNAN OHJESÄÄNTÖ 1 SEFEn hallitus asettaa toimintakautensa ensimmäisessä kokouksessa työelämätoimikunnan. Puheenjohtajan lisäksi toimikuntaan kuuluu vähintään viisi ja enintään kahdeksan

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA

VIESTINTÄSUUNNITELMA 1 (5) ETELÄ-KARJALAN KUNTARAKENNESELVITYS Kuntajohtajien työvaliokunta 17.12.2013 Ohjausryhmä 21.1.2014 Sisältö 1. TAUSTAA JA SELVITYKSEN ORGANISOINTI... 2 2. VIESTINNÄN TAVOITE JA VASTUUT... 2 Tavoite

Lisätiedot

1(5) SF- CARAVAN YDIN-HÄME RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA YLEISTÄ

1(5) SF- CARAVAN YDIN-HÄME RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA YLEISTÄ 1(5) SF- CARAVAN YDIN-HÄME RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 1. YLEISTÄ SF-Caravan Ydin-Häme ry on perustettu Tuusulassa 19.11.2011 Kantele Caravan nimellä. Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin

Lisätiedot

1 Äänestys- ja vaalijärjestyksen tarkoitus.. 2 Äänestys- ja vaalijärjestyksen tulkinta... 3 Äänestys- ja vaalijärjestyksen muuttaminen...

1 Äänestys- ja vaalijärjestyksen tarkoitus.. 2 Äänestys- ja vaalijärjestyksen tulkinta... 3 Äänestys- ja vaalijärjestyksen muuttaminen... SUOMEN POLIISIJÄRJESTÖJEN LIITTO RY Äänestys- ja vaalijärjestys Hyväksytty liittokokouksessa 17.10.2013 SISÄLLYSLUETTELO I YLEISTÄ 1 Äänestys- ja vaalijärjestyksen tarkoitus.. 2 Äänestys- ja vaalijärjestyksen

Lisätiedot

MITÄ HYÖDYN. OAJ:n jäsenyydestä?

MITÄ HYÖDYN. OAJ:n jäsenyydestä? MITÄ HYÖDYN OAJ:n jäsenyydestä? Miksi kannattaa olla ammattijärjestön jäsen? Konkreettiset taloudelliset jäsenedut on jokaisen helppo ymmärtää, mutta mitä muuta jäsenmaksulla saa? OAJ:n tärkein tehtävä

Lisätiedot