Vaikuttavuutta marssien

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vaikuttavuutta marssien"

Transkriptio

1 SISÄLLYSLUETTELO PUHEENJOHTAJALTA YRJÖ SUHONEN Vaikuttavuutta marssien PUHEENJOHTAJALTA Edunvalvonta Jäsentoiminta Hallinto ja talous Sidosryhmäyhteistyö lukuina Marssi Muuta Yhteenveto LIITTEET* * Liitteiden numerot viittaavat otsikkonumeroihin liitteessä. on omilla sektoreillaan merkittävin ammattijärjestö ja tulee sellaisena säilymäänkin. Valtion väen vähentäminen ja sitä kautta lisääntyvät työpaineet saivat aikaan liikehdintää myös :n hallinnonaloilla. Ensin marssivat ulos tuomioistuinten henkilöstöryhmät vastustaen tiedossa olevista kehyksistä johtuvia henkilövähennyksiä. Sopimustoiminta Työllisyys- ja kasvusopimus nosti vuonna 014 sopimuspalk ko ja kes ki mää rin 0,7 prosenttia. Muiden tekijöiden vaikutus on ollut lähes saman verran, joten ennakkotietojen perusteella palkansaajien nimellisansiot nousivat yhteensä 1,4 prosenttia ja reaaliansiot 0,4 prosenttia. Yleiskorotus Palkkoja korotettiin yleiskorotuksella, jonka suuruus oli 0 euroa. Tehtäväkohtaisten palkanosien taulukoita ja vastaavia sekä henkilökohtaisia palkanosia, kokemusosia ja muita suhteessa taulukkopalkkaukseen määräytyviä palkanosia tarkistettiin yleiskorotusta vastaavasti. Seuraava hallitusohjelma tulee näyttämään, muuttuuko saatu huomio konkreettisiksi parannuksiksi sisäisen turvallisuuden ja oikeudenhoidon suhteen. Marraskuun 19. päivänä järjesti näyttävän mielenilmausmarssin keskellä Helsinkiä. Siihen otti osaa yli 1 00 liittomme jäsentä kaikilta hallinnonaloiltamme. Saavutimme erittäin laajan medianäkyvyyden. Lisäksi saimme tukea kansalaisilta muun muassa sosiaalisen median kautta. Poliittiset päättäjät useista eri puolueista osallistuivat Senaatintorin joukkotapahtumaan. Poliisin puolella siirryttiin vuoden alussa Pora III:n kautta uuteen maailmaan. Poliisilaitoksia oli enää 11 ja Liikkuva poliisi katosi valtakunnallisten yksiköiden listalta. Osalla työpaikka ja -tehtävät vaihtuivat. Kahden vuoden palkkatakuu tuli entistä useammalle arkitodellisuudeksi. Vuoden loppupuolella alkoi tulla vahvasti tietoa siitä, että Pora IV on jo alkanut: usealla poliisilaitoksella alkoi työ ryhmäkokojen suurentamiseksi ja sitä kautta ryhmänjohtajien määrän vähentämiseksi. Etäjohtaminen tulee siis lisääntymään entisestään. Oikeusministeriön hallinnonalalla aiemmin päätetyt hovi- ja hallinto-oikeuksien muutokset pantiin täytäntöön Rovaniemi Oulu, Kouvola Kuopio akseleilla. Lisäksi rakennemuutoksia vietiin eteenpäin ulosottolaitoksen ja oikeusavun puolella. Toimipaikkojen vähentäminen tulee toteutumaan myös näillä sektoreilla. Hätäkeskusuudistus saatettiin päätökseen vuoden 014 aikana kun Keravan, Turun ja Vaasan hätäkeskukset aloittivat sovitussa muodossaan. Uudistusten yhteydessä tapahtui lukuisia irtisanomisia, sillä kaikilla ei suinkaan ollut mahdollisuutta muuttaa työn perässä uudelle paikkakunnalle. Hätäkeskuslaitoksen rahoitus heikkenee kaiken aikaa ja henkilöstön vähentäminen jatkuu entisestään. Työllisyys- ja kasvusopimus toi ainoastaan 0 euron korotuksen palkkoihin Palkansaajan ostovoima heikkeni kuitenkin vuoden aikana entisestään. Vuoden lopussa uutisoitiin hankkeesta muodostaa uusi palkansaajakeskusjärjestö korvaamaan nykyiset kolme. SAK ja STTK ovat jäsenliittoineen viemässä asiaa eteenpäin, Akava ei näytä asiasta juurikaan innostuneen. Vuoden loppupuolella aloitti päättäjiin vaikuttamisen lähestyvien eduskuntavaalien suhteen. Eduskuntapuolueille lähetettiin :n omat hallitusohjelmatavoitteet, puolueiden puheenjohtajia tavattiin ja vierailut eduskuntaryhmiin saatiin alulle. Joka tapauksessa marraskuinen marssi oli :n jäsenkunnalle vuoden ykkösasia. Oli aistittavissa että marssi paransi yhteishenkeä ja yhteenkuuluvuuden tunnetta. Meitä on liian vähän! Yrjö Suhonen Tarkentavat virkaehtosopimukset Koska Valtion yleisellä virka- ja työehtosopimuksella ei sovittu mistään paikallisesta tai virastokohtaisista eristä, niin millään sopimusalalla ei ollut varsinaista tarvetta neuvotteluille. Kaikkien sopimusalojemme osalta käytiin :n pyynnöstä tarkasteluneuvottelut keväällä 014. Millään sopimusalalla ei löydetty sellaista kustannusvaikutuksiltaan neutraalia seikkaa, josta olisi voitu käynnistää varsinaiset tarkentavat virkaehtosopimusneuvottelut.

2 Edunvalvonta Edunvalvonta Asiat ovat usein hankalia, mutta vain työtä tekemällä saadaan ratkaisuja - Pekka Lassila Luottamusmiesten käsittelyssä: Palkkaus Kielikysymys (poliisilaitoksen muuttuminen yksikielisestä suomenkielisestä kaksikieliseksi) Matkustamisen lukeminen työajaksi ja työaikamuo don muutokset jaksotyöstä virastotyöajaksi Operatiiviseen toimintaan liittyviä uudistuksia. Suurimmat muutokset, jotka toteutuessaan vähentävät valvonta- ja rikostutkintaryhmien määrää ja samalla kasvattavat niiden kokoa, oli työn alla Sisä-Suomen ja Itä-Suomen poliisilaitoksissa. Suunnitelluilla muutoksilla oli luonnollisesti oma vaikutuksensa ryhmänjohtajien määrään heitä on jatkossa entistä vähemmän. Oikeusministeriön hallinnonalan muutoksia Valtakunnansyttäjänvirasto ilmoitti vuoden 014 lopulla, että se tulee aloittamaan YT-neuvottelut henkilöstön vähentämisestä alkuvuonna 015. Valtakunnansyyttäjänvirasto ilmoitti vuoden 014 lopulla, että se tulee aloittamaan YT-neuvottelut henkilöstön vähentämisestä alkuvuonna 015, jos määrärahoja ei saada riittävästi. Oikeusaputoimistojen rakenneuudistus eteni. Työryhmä on suositellut kuuden oikeusapupiirin muodostamista siten, että piirit vastaisivat oikeudenhoidon uudistamisohjelmassa esiintuotua poliisin ja syyttäjän toimialuejakoa. Rakenne vastaisi pääpiirteittäin nykyistä rakennetta, eikä toisi muutoksia esteellisyyksiin tai toimipaikkoihin. Piirien johtajat keskittyisivät lähtökohtaisesti johtamis-, kehittämis- ja hallintotehtäviin. Selvitysmiehet esittivät oikeusministeriölle summaaristen riita-asioiden käsittelyn siirtämistä käräjäoikeuksista ulosottoviranomaisten käsiteltäväksi. Summaaristen asioiden käsittelyn keskittäminen on osa oikeudenhoidon uudistamisohjelmaa. Oikeuslaitoksen yleisen sopimusalan arviointi- ja kehittämisryhmän kokouksia oli yhteensä seitsemän. Työryhmän kokouksissa käsiteltiin virastojen tekemiä vaativuustasojen muutosesityksiä. Palkkausjärjestelmän kehitystyötä jatkettiin. Palkkatyöryhmä Palkkatyöryhmä kokoontui vuoden 014 aikana kaksi kertaa ja sillä oli käsiteltävänään yhteensä 1 vaativuustasoihin liittyvää muutosvaatimusta. Vuonna 011 aloitettu Poliisin palkkausjärjestelmän soveltamisohjeen päivittäminen oli edelleen työn alla ja kesken vuoden 014 lopussa. Poliisin palkkausjärjestelmän soveltamisohjeen päivittäminen oli edelleen työn alla ja kesken vuoden 014 lopussa. Paikallisneuvotteluja kolme eri tapausta Tapauksista kaksi liittyivät yleisen virkaehtosopimuksen soveltamiseen ja yksi poliisin palkkausjärjestelmästä tehdyn tarkentavan virkaehtosopimuksen soveltamiseen vaativuustason valinnassa ( ). VIDE 6 EDUSTUSTA spjl.fi Lukuisat uudistukset ja muutokset sekä määrärahojen niukkuus ovat lisänneet henkilöstön pelkoja ja epävarmuutta työpaikoilla. Tämä on näkynyt myös lisääntyneinä yhteydenottoina luottamusmiehiin. - Pirjo Lappalainen Rakenneuudistuksia Oikeudenhoidon uudistamisohjelman mukaisia rakenneuudistuksia toteutettiin lähes kaikilla oikeushallinnon sektoreilla. Valtakunnanvoudinvirasto jatkoi ulosoton rakenneuudistushankkeen valmistelua. Valtakunnanvoudinvirasto antoi loppuvuonna hankkeen toteutumissuunnitelman oikeusministeriölle. Ulosottovirastojen toimipaikkahanke eteni suunnitellusti, verkostoa supistettiin kolmea paikkakuntaa lukuun ottamatta asetuksen mukaisesti siirtymäajan puitteissa. 1 LUOTTAMUSMIEHET (SM, OM, Häke) Jaksotyötä koskeva selvitys Jaksotyöryhmän työskentely päättyi jo , mutta loppuraportti (Valtiovarainministeriön julkaisuja nro 5/014) allekirjoitettiin ja jätettiin vasta Jaksotyöryhmän työn yhteenvetona todettiin: Työryhmä ei ole yksimielisesti minkään keskeytynyttä jaksoa koskevan kehittämisvaihtoehdon kannalla, eikä se muutoinkaan ole päätynyt tekemään yhteisiä ehdotuksia valtion nykyisten jaksotyötä koskevien sopimusmääräysten muuttamiseksi. Jaksotyöryhmän työskentelyn pohjalta on laadittu myös kaksi väliraporttia (Valtiovarainministeriön julkaisuja nrot 1/ ja 6/ ). 1 LUOTTAMUSMIEHET (SM, OM, Häke) 5 LAUSUNNOT, KOMMENTIT, KUULEMISET Hätäkeskusuudistus Hätäkeskuslaitoksen muutoksen yhteydessä irtisanottiin noin 100 henkilöä. Hätäkeskuslaitoksen uudistaminen saatiin päätökseen , kun Keski-Suomen ja Pohjanmaan hätäkeskukset yhdistettiin Vaasan hätäkeskukseksi. Tämän jälkeen Suomessa toimii kuusi hätäkeskusta, jotka sijaitsevat Vaasan lisäksi Keravalla, Turussa, Porissa, Kuopiossa ja Oulussa. Muutos ja sen myötä esille tulevat ongelmat ovat työllistäneet luottamusmiehiä. Muuttokustannusten korvauksista Hätäkeskuslaitoksen asioissa on käyty yksi erimieliseksi jäänyt paikallisneuvottelu muuttokustannusten korvauksista. Hätäkeskuslaitos oli tehnyt päätöksiä, joiden perusteella se on rajannut muutosturvan ulkopuolelle jälkeen vakituisen nimityksen saaneet päivystäjät. Muutosturva on sisältänyt muuttokustannusten korvaukset, joiden osalta valtion yleinen virka- ja työehtosopimus edellyttää tarkentavan virkaehtosopimuksen tekemistä mikäli muuttokustannuksista halutaan sopia toisin. Sopimusta ei oltu tehty, ja liiton vaatimuksena on ollut virkaehtosopimuksen noudattaminen muuttokustannusten osalta. Paikallisneuvottelut päättyivät erimielisiksi ja asia on lähetetty Pardialle keskusneuvottelun käymistä varten. Keskusneuvottelut käyminen on siirtynyt vuodelle 015. Työtuomioistuimeen vietäviä asioita ei ollut. 4 5

3 JÄSENTOIMINTA JÄSENTOIMINTA Luottamusmiesten neuvottelupäivät, joissa käsitellään ajankohtaisia asioita ja palvelussuhteenehtoja, ovat suosittuja ja tarpeellisia. - Tarja Heinonen VES-asioita ja uusi YT-laki Henkilöstön eduastajien (HED) koulutuksissa käsiteltiin ajankohtaisia VES-asioita ja uutta YT-lakia. Oikeushallinnon luottamusmiehille järjestettiin sekä keväällä että syksyllä kaksipäiväiset koulutustilaisuudet. Koulutuksen aiheina olivat muun muassa vuorotteluvapaalain muutokset, työttömyysturva sekä YT-menettely lomautus- ja irtisanomistilanteissa. Poliisihallinnon ja Hätäkeskuslaitoksen yhteiset luottamusmiesten neuvottelupäivät järjestettiin Helsingissä keväällä. Aiheina olivat neuvottelumenettely ja oikeusturva-asiat. Poliisihallinnon syksyn neuvottelupäivien aiheina olivat virkamiehen lomauttaminen, palkkausjärjestelmien kehittäminen. Yhdistysten puheenjohtajat kutsuttiin koolle Helsinkiin lokakuussa. Puheenjohtajapäivien aiheina olivat hallinnonaloilla tapahtuneiden muutosten vaikutukset, ansiokehitykset ja -tasot ja tulevan valtuuston asiat. Työsuojelutoimikunnan koulutus Poliisihallinnon uusille työsuojelutoimikunnan edustajille järjestettiin työsuojelupäivät keväällä. Päiville kutsuttiin myös edustaja jokaisesta poliisilaitoksesta ja valtakunnallisesta yksiköstä. Päivien aiheina olivat työsuojelun yhteistoimintasopimus 014, lainsäädäntö, työsuojeluvaltuutetun ja keskustoimikunnan jäsenen yhteistoiminta. Järjestökoulutus Keväällä järjestettiin järjestötoiminnan täydennyskurssi Tallinnassa ja järjestötoiminnan peruskurssi syksyllä Helsingissä. Järjestötoiminnan jatkokurssille ilmoittautui niin vähän osallistujia, että kurssi jouduttiin siirtämään seuraavalle vuodelle. Järjestötoiminnan kurssien kohderyhmänä ovat jäsenyhdistysten hallitusten uudet toimijat, mutta kurssit soveltuvat sisällöltään erinomaisesti myös luottamusmiehille. 50 HENKILÖÄ osallistui kaikkiaan erilaisiin liiton järjestämiin koulutus-seminaaripäiviin. Pardian koulutus Liiton oman koulutuksen lisäksi 4 henkilöä on osallistunut Pardian järjestämään luottamusmies- ja järjestökoulutukseen tai työnohjaukseen. Askel Hyvinvointijaksot :n jäsenistä 1. Askel hyvinvointijakso aikuisille, hakijoita oli 60 henkilöä ja tukea myönnettiin 6:lle ja 1.Askel perheille, hakijoita oli 1 perhettä ja tukea sai 5 perhettä. Opiskelu- ja nuorisotoiminta luovutti valmistuneiden poliisimiesten valajuhlassa liiton stipendit Elina Katajamäelle ja Anders Södermanille. Palkansaajajärjestö PardiaPardian nuorten aikuisten seminaari ja Plus Miinus 0 vuosikokous pidettiin Vantaalla Sokos Hotelli Vantaan tiloissa. Keskustoimikunta valmisteli asioita Sisäasianministeriön poliisihallituksen yhteydessä toimii työsuojelun keskustoimikunta, jonka sijaintipaikka on Helsinki ja toimialue koko maa. Keskustoimikunnassa on 1 jäsentä. Suomen Poliisijärjestöjen Liitolla on oikeus nimetä toimikuntaan seitsemän varsinaista jäsentä ja heille henkilökohtaiset varamiehet. Poliisihallinnon työsuojelun keskustoimikunnan jäsenen toimikausi on neljä kalenterivuotta alkaen liittokokousta seuraavan vuoden alusta. :n lakimies Rita Ridanpää toimi keskustoimikunnassa asiantuntijana. :n edustajat kokoontuivat vuonna 014 neljä kertaa. Kokoukset olivat samalla valmistelukokouksia poliisihallinnon työsuojelun keskustoimikunnan kokouksiin. Poliisihallinnon työsuojelun keskustoimikunnan toiminta alkoi poikkeuksellisesti vasta kesäkuussa 014 johtuen PORA III:n aiheuttamista organisaatio- ja henkilöstömuutoksista. Poliisihallinnon työsuojelun keskustoimikunta kokoontui vuonna 014 neljä kertaa. Aluetoimikunnat Aluetoimikuntien toiminta perustuu liittokokouksen vahvistamaan ohjesääntöön ja aluetoimikunnat toimivat liiton ja jäsenyhdistysten yhteistyöelimenä sekä yhdistysten yhteisenä keskustelu- ja neuvottelufoorumina. Aluetoimikunnat pitivät neljästä kuuteen kokousta vuoden aikana. Aluetoimikuntien puheenjohtajat kokoontuivat yhteisille neuvottelupäiville vuonna 014 kerran ja syksyllä yhdessä yhdistyspuheenjohtajien kanssa. Lounais-Suomen ja Itä-Suomen aluetoimikuntien perinteisten koulutusja YT-seminaarien lisäksi myös Lapin aluetoimikunta järjesti oman koulutusseminaarinsa. Työssäjaksaminen Työsuojelutoiminta keskittyi toiminnan käynnistämiseen uusissa poliisilaitoksissa sekä vanhojen, keskeneräisten asioiden loppuunsaattamiseen. Uusina asioina painotettiin työssäjaksamista sekä aloitettiin työikäohjelman laatiminen poliisihallintoon. Oikeusministeriön hallinnonalan työsuojelutoimikunnan (HTK) kokouksia on ollut vuoden 014 aikana viisi ja valmisteluryhmä Hanskan kokouksia on ollut kahdeksan. Hallinnonalan työsuojelutoimikunta HTK nimesi kunkin sektorin vastuuhenkilön OTE -vaiheen työskentelylle. Vastuuhenkilöt perustivat sektorilleen kehittäjäryhmän työsuojelun avainhenkilöistä. Tavoitteena oli toteuttaa sektorikohtaisia seminaareja ja tilaisuuksia. Sektorikohtaisia seminaareja oli seitsemän kertaa. Ote-hankkeen loppuseminaari oli kesäkuussa, jonka jälkeen työ jatkuu virkamiestyönä. Lisätään työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksia. POLIISIN yhteistoimintaneuvottelukunta kokoontui vuoden 014 aikana kerran kuukaudessa heinäkuuta lukuun ottamatta. OIKEUSMINISTERIÖN sekä oikeusministeriön hallinnonalan yhteistoimintakokouksia oli molempia yhteensä kuusi. Kokouksissa käsiteltiin muun muassa talousarvioehdotusta, Valtioneuvoston hallintoyksikkö -hanketta (VNHY-hanke), työterveyspalvelujen kilpailutusta ja sisältöä sekä tulostavoiteasiakirjoja. SYYTTÄJÄLAITOKSEN yhteistyötoimikunnan kokouksia oli neljä. Kokouksissa käsiteltiin ajankohtaisia aiheita muun muassa syyttäjälaitoksen toimintasuunnitelmaa vuosille , osaamista ja erikoistumista syyttäjälaitoksessa, työterveyshuollon kilpailutusta ja vuonna 015 alkavia YT-neuvotteluja. ULOSOTTOLAITOKSEN yhteistyötoimikunnan kokouksia oli neljä. Kokouksissa käsiteltiin muun muassa ulosottotoimen rakenneuudistusta, tulosneuvotteluja, työhyvinvointisuunnitelmaa, talousarviota ja tulostavoitteita. Ulosottolaitoksen Syyttäjälaitoksen Poliisin yhteistoimintaneuvottelukunta Oikeusministeriön Oikeusministeriön hallinnonalan Poliisihallituksen YT-neuvotteluelin * :n edustajina palkansaajajärjestö Pardian kautta. 6 7

4 MAR 1 00 osallistujaa 550 artikkelia tavoitettu FB:ssä 87 LUOTTAMUS- MIESTÄ Poliisi SM valtakunnallinen pääluottamusmies + varapääluottamusmies Häke OM SM OM ME 9 KANNANOTTOA pääluottamusmiehet pääluottamusmiehet + 85 yhdistystä 11 aluetoimikuntaa 17 lausunnot kommentit kuulemiset luottamusmiehet luottamusmiehet luottamusmiehet jäsentä 58 valtuusto** 1 +1 hallitus** + pj 10 5 ANSIOSIDONNAISTA PÄIVÄRAHAA MAKSETTIIN 599 JÄSENELLE (01/518). VUOROTTELUKORVAUSTA MAKSET- TIIN 79 JÄSENELLE (01/41) toimisto* * 11 päätoimista, 1 osa-aikainen, määräaikaista ja valtakunnallista pääluottamusmiestä **varsinaiset jäsenet TOP edunvalvonnassa 1 Palkkausjärjestelmän kehittäminen Virkaehtosopimusten soveltaminen Päättäjiin vaikuttaminen 060 MAJOITUSVUORO- KAUTTA YHTEENSÄ 861 (88) RAUHAMÄKI 488 (57) KESKUSRAKKA 44 (6) VIERUMÄKI 50 (551) MARAKKA 50 (55) TELKÄNPESÄ 468 (479) TIRAKKA 19 (180) PANKAJÄRVI MAJOJEN KÄYTTÖASTE 014 (vuosi 01) 6 EDUSTUSTA NPF kokousta Europol kokousta Valtuusto kokousta Hallitus 8 kokousta Työvaliokunta 5 kokousta 8 9

5 HALLINTO ja talous SIDOSRYHMÄYHTEISTYÖ Liiton 91. toimintavuosi meni talouden puolella ilman suuria muutoksia. - Anita Heino Katsaus talouteen Tulos kehittyy positiivisesti siitäkin huolimatta, että jäsenmäärät vähenivät ja työpaikkoja jäi avoimiksi hallintojen määrärahojen puutteiden vuoksi. Liitto toteutti mittavan marssitapahtuman, jonka kustannukset nousivat euroon. Koulutuksen kustannuksista säästyi budjettiin verrattuna noin euroa, kun kaikkia arvioon varattuja kursseja ei järjestetty. Jäsenrekisterin sisäänajo ja työnantajan palkanlaskennan Kieku-ohjelmiston käyttöönotto samalle vuodelle aiheutti kuitenkin suoriteperusteiselle kirjanpidolle haasteita, joiden osalta vuodelle 014 tehtiin poikkeuksellinen pääomasiirto edelliseltä vuodelta. Liittomaksu Liittomaksua perittiin jäsenten ennakonpidätyksen alaisesta tulosta 0,9 prosenttia. Liittomaksun lisäksi perintään on kuulunut jäsenyhdistysten jäsenmaksuosuudet (0 0,4 %), jotka liitto on palauttanut yhdistyksille kuukausittain. Palautusten suuruus on vaihdellut sen mukaan kuinka työnantajat ovat toimittaneet liitolle jäsenmaksuselvityksiä ja millä aikataululla itsemaksavat ovat jäsenmaksunsa maksaneet. Liittomaksu on pitänyt sisällään myös Työttömyyskassa Statian jäsenmaksun 0,17 prosenttia. Jäsenmaksujen bruttokertymä oli 8 49,5 euroa pienempi kuin edellisvuonna, kun vertailussa otetaan huomioon tehty pääomansiirto ,16 euroa. Talouden kannalta tulevaisuus näyttää vakaalta ja tulotaso säilynee vielä pitkään sellaisena, että suuriin muutoksiin tulorakenteen suhteen ei tarvitse varautua. Talouden tarkemmat luvut ja tiedot löytyvät tasekirjasta. 4 HALLINTO JA TALOUS 0,9 % LIITTOMAKSUN SUURUUS 014 Viestintäkanavat valitaan asian ja kohderyhmän mukaan vuorovaikutteisuutta ja visuaalisuutta lisäten. - Hannele Lotsari-Coffeng Viestintästrategia Viestintästrategia uudistettiin tavoitteena entistä tiiviimpi strategian tukeminen viestinnällisin keinoin. Viestintää painotetaan tuomalla esille edunvalvonnan, johtamisen ja koulutuksen asioita. Viestintäkanavat valitaan asian ja kohderyhmän mukaan vuorovaikutteisuutta ja visuaalisuutta lisäten. :n ilme uudistui Ilmeuudistuksissa painotettiin liiton toimintaa ja jäsenkuntaamme yhdistäviä tekijöitä. Uudistuksella haettiin visuaalisuutta avoimesta, keskustelevasta ja ajassa olevasta ay-toiminnasta. Viestinnän painopisteen muuttuessa yhä voimakkaammin sähköisiin viestintäkanaviin tulee myös SP- JL:n tunnuksen toimia netissä ja sosiaalisen median kanavissa. Kalenteri :n kalenteri vuodelle 015 ilmestyi joulukuun alussa. Kysyimme toukokuussa jäsenistön mielipidettä :n poliisijärjestöjen kalenterista. Perinteinen kalenteri oli edelleen ykkönen jäsentemme mielestä. Kyselyitä lähetettiin yhteensä 7541 osoitteeseen, vastausprosentti oli 40. Kannet muuttuivat kovakantisiksi ja ulkoasu uudistui. Lähes 70 % vastanneista toivoi kalenteria postitettavaksi kuten ennenkin. 4Poliisi & Oikeus -lehden ilmestymistiheys päätettiin harventaa neljään vuodesta 015 alkaen. ASIOISTAMME PUHUTTIIN 1746 media 55 muut 51 keskustelufoorumit 7 organisaatiot hallinto 6 blogit Some käyttäjämäärät Someaktiivisuus lisääntyi niin seuraajien kuin viestienkin osalta noin puolella vuoteen 01 verrattuna (vuosi 01). FB 000 (1184) Twitter 700 (400) Valtuusto Valtuusto kokoontui kaksi kertaa vuoden 014 aikana. Suomen Poliisijärjestöjen Liiton hallitus ja valtuusto kokoontuvat Kokkolassa Sääntöjen mukaisten asioiden lisäksi asialistalla ja keskusteluissa olivat valtiohallinnon rajujen säästöjen kohdentuminen poliisihallintoon ja valtion palkkaliukumien leikkaaminen. Valtuusto kokouksen vieraina ovat toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n puheenjohtaja Antti Palola ja palkansaajajärjestö Pardian puheenjohtaja Niko Simola. Syysvaltuusto kokoontui Helsingissä Valtuusto osallistui omalla ajallaan myös marssiin. Kokouksessa vieraana olivat poliisiylijohtaja Mikko Paateri ja STTK:n puheenjohtaja Antti Palola. Hallitus Hallitus kokoontui kahdeksan kertaa vuoden 014 aikana. Hallituksen kokouksiin osallistuivat puhevaltaisina valtuuston puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, valtakunnalliset (SM ja OM) pääluottamusmiehet ja liiton toimiston edustajina kokouksen pöytäkirjasihteeri sekä järjestöpäällikkö, lisäksi ainakin asianomaisessa kohdassa käsiteltävän asian valmistelija/esittelijä. Hallituksen, työvaliokunnan, keskusvaalilautakunnan ja lakon keskusjohdon kokoonpanot pysyivät samoina kuin vuonna 01. TOIMIELIMET 6 TOIMISTO Liiton logo uusittiin, samalla leijona erotettiin logosta käytettäväksi juhlallisemmissa yhteyksissä. Yleisesite uudistettiin

6 SIDOSRYHMÄYHTEISTYÖ MARSSI Haluamme herättää yhteiskunnallista keskustelua sisäisestä turvallisuudesta. - Yrjö Suhonen Pohjoismaiden poliisiliitto (NPF) NPF piti hallituksen vuosikokouksen sekä sen yhteydessä yksityistämiseen liittyvän teemakokouksen :n tiloissa Helsingissä Kokouksessa nousi esille huoli turvallisuusalan kehityksestä sekä siitä, miten laadukas ja objektiivinen työskentely voidaan taata tulevaisuudessakin. Vuonna 014 :n edustajina NPF:n hallituksessa toimivat puheenjohtaja Yrjö Suhonen sekä lakimies Rita Ridanpää. EUROCOP Euroopan poliisijärjestöjen keskusliitto European Confederation of Police (EuroCOP) kokoontui kaksi kertaa. EuroCOP:n puheenjohtajana on toiminut vuodesta 011 lähtien Anna Nellberg Ruotsista. :n edustajana EuroCOP:n hallituksen jäsenenä toimi :n puheenjohtaja Yrjö Suhonen. Varajäsenenä kevään hallituksen kokoukseen osallistui neuvottelupäällikkö Auno Mäkinen. EuroCOP oli edustettuna :n järjestämässä Meitä on liian vähän -marssilla marraskuussa. Vieraita Norjasta Ryhmä Norjan parlamentin jäseniä kävi vierailulla SP- JL:n toimistossa Tutustumiskäynnin pääteemana oli PORA III ja liiton näkemys uudistuksesta. Norjassa mietitään poliisiorganisaation uudistamista ja paineita on nimenomaan toiminnan tehosatamisella. Muutosajurina on poliisia kohtaan esitetty kritiikki osaksi liittyen kolmen vuoden takaiseen terrori-iskuun Oslossa ja Utøyan saarella Oslon lähistöllä. Iskuissa kuoli 77 ihmistä. Eduskunnassa Eduskuntavaalit pidetään keväällä 015. Tulevaan hallitusohjelmaan vaikuttaminen aloitettiin jo syksyllä 014 laatimalla :n hallitusohjelmatavoitteet :n jäsenten terveiset välitettiin kansanedustajille suoraan eduskuntaan aamukahvitilaisuudessa. Paikalla oli noin 5 kansanedustajaa ja muutama kansanedustajan avustaja. Keskustelutilaisuudessa aiheiksi nousivat muun muassa: työturvallisuus ja oikeusturva, resurssit, eläkekysymykset, kyläpoliisi ja jatkuvat organisaatiouudistukset. Kansanedustajille jaettiin myös :n tavoitteet hallitusohjelmaan Puheenjohtaja tapasi kaikkien suurimpien puolueiden puheenjohtajat ja liiton hallitusohjelmatavoitteet lähetettiin kaikille kansanedustajille. Keskustan eduskuntaryhmä halusi tietää, mikä on poliisien työtilanne :n näkökulmasta katsottuna. :n puheenjohtaja Yrjö Suhonen kutsuttiin eduskuntaan keskustalaisten vieraaksi Olen aina ollut skeptinen ja kriittinen :n tehokkuuden suhteen, mutta tämänpäiväinen tapahtuma oli kyllä paikallaan ja toi huomiota. Kiitos teille, jotka olitte siellä paikan päällä! - FB kommentti Marssi Marraskuun 19. päivänä järjesti näyttävän mielenilmausmarssin keskellä Helsinkiä. Siihen otti osaa yli 1 00 liittomme jäsentä kaikilta hallinnonaloiltamme. Marssi-työryhmä asetettiin hallituksen kokouksessa ja sen kokoonpano oli: Yrjö Suhonen, Mika Nygård, Tuija Heino ja Pekka Nieminen. Kampanja Pääviestit vyörytettiin jäsenistön tietoon aluetoimijoiden välityksellä viestintäkanavia hyväksikäyttäen. Marssista julkaistiin spjl.fi -sivuilla ja P&O-lehdessä artikkeleja ja perustettiin oma Meitä on liian vähän FB-sivu. 114 LEIKKIAJONEUVOA KERÄT- TIIN MARSSIN YHTEYDESSÄ. NE LAHJOITETTIIN PELAS- TAKAA LAPSET RY:LLE. Norjan parlamentin jäseniä vierailulla :n toimistolla Hallistusohjelmatavoitteet lähetettiin kaikille kansanedustajille. Tulevaan hallitusohjelmaan vaikuttaminen aloitettiin jo syksyllä 014. Aamukahvitilaisuus eduskunnassa Senaatintorilla kantaa ottivat puheenjohtaja Yrjö Suhosen lisäksi monet kansanedustajat ja SP- JL:n sidosryhmän edustajat. Sininen meri valtasi Helsingin Mannerheimintien ja Aleksanterinkadun 19. marraskuuta. Marssin pääviesti oli Meitä on liian vähän. Tapahtuma sai alkunsa vanhempi konstaapeli Janne Niiniharjun aloitteesta. Marssiin osallistui yli 1 00 :n jäsentä. VIDE spjl.fi 1 1

7 MUUTA MUUTA SELVITYS UUDEN KESKUSJÄRJESTÖN perustamiseksi tapahtui lokakuussa. Pardia julkaisi tiedotteen liittyen selvitykseen uuden keskusjärjestön perustamiseksi. Tiedotteessa tuotiin julki yhteinen tahtotila palkansaajakeskusjärjestöjen ja niiden liittojen yhteistyön tiivistämiseksi. POLIISIN ARKEA 11 TOSITARINAA julkaistiin elokuussa liiton nettisivuilla. Poliisi kokee palvelun olevan tasolla, mikä ei täytä kansalaisten oikeutettuja odotuksia. ja Sisä-Suomen aluetoimikunta pyysivät toukokuussa 014 jäseniä kertomaan työstään teemalla Miten poliisin resurssien rajallisuus näkyy käytännön työssä. Kertomusten toivottiin edistävän ymmärrystä liittyen poliisityön arkeen. Medianäkyvyys oli huikea. KYLÄPOLIISIT! Keskustelua käytiin vilkkaasti poliisiylijohtaja Mikko Paateron ehdotuksesta kyläpoliisista. Niin sanottuja Reinikaisia värvättäisiin takaisin poliisin palvelukseen ja näin pelastaisimme poliisipalvelut harvaan asutuilla seuduilla. Liitto tyrmäsi yksiselitteisesti ehdotuksen kyläpoliisista muun muassa työturvallisuusnäkökulmasta. VUODEN POLIISIKSI 014 valittiin ylikomisario Kauko Hakala Poliisiammattikorkeakoulusta Tampereelta. Ammattitaidostaan Hakala on saanut niin kansallista kuin kansainvälistäkin arvostusta. Vuoden poliisi valittiin 9. kerran. Vuoden poliisin valitsivat yhteistyössä Helsingin Nuorkauppakamari, Suomen Poliisijärjestöjen Liitto sekä Poliisihallitus. LIITTOVIIKKO Reilu työ kuuluu kaikille. STTK lainen liittoviikko järjestettiin teemalla Reilu työ kuuluu kaikille. :n toimistolla edunvalvontatiimi vastasi jäsenten kysymyksiin chatin kautta kahtena päivänä viikon aikana. Liittoviikolle valmistui myös :n video. VIDE YouTube Me turvaamme selustasi HYVÄÄ JOURNALISTISTA TAPAA RIKOTTIIN. Kantelu julkisen sanan neuvostolle liittyi Keskisuomalaisen uutisointiin Myllylän tietojen oikeudeton katselu toi sakot viidelle. Julkisen sanan neuvosto päätti, että Keskisuomalainen on rikkonut hyvää journalistista tapaa ja antoi lehdelle huomautuksen. EUROVAALIT pidettiin Ammattiliitot kannustivat jäseniään vaaliuurnille äänestämään. Suomalaisten palkansaajaliittojen jäsenten keskuudessa tehdyn kyselyn mukaan suuri osa palkansaajista haluaa Euroopan unionin jäsenmaille vähimmäistason koskien työntekijöiden työehtoja ja irtisanomissuojaa, sekä yhtenäistää eri jäsenmaiden työaikalainsäädäntöä. POLIISIN KIRKKOPYHÄÄ vietettiin Hämeenkylän kirkossa Vantaalla. Saarnan piti :n neuvottelupääl- likkö Auno Mäkinen. Messussa esiintyi Helsingin Poliisilaulajat ja messun jälkeen oli kahvitilaisuus, jossa puheenvuoron piti :n puheenjohtaja Yrjö Suhonen. LIIKKUVAN POLIISIN PERINNEYHDISTYKSEN perustamiskokous pidettiin Yhdistyksen tarkoituksena on vaalia yli 80 vuoden ikään ehtineen ja lakkautetun Liikkuvan poliisin perinnettä ja tukea liikenneturvallisuuden hyväksi tehtävää viranomaistyötä kolmannen sektorin toimijana. :n puheenjohtaja on jäsenenä mukana yhdistyksessä. MUUTOKSIA Vuorotteluvapaan ehdot muuttuvat Vuorotteluvapaalle voi jatkossa päästä 16 vuoden työhistorian jälkeen nykyisen 10 vuoden sijasta. Vuorotteluvapaalta ei voi enää jäädä suoraan eläkkeelle. Muutokset tulivat voimaan Valtion virkamieslakiin muutoksia 1.9. alkaen. Valtion virkamieslaki muuttui alkaen. Virkamieslakiin lisättiin yleinen viittaus korkolain viivästyskorkoa koskeviin säännöksiin. Lisäksi säädettiin viivästyskoron maksamisesta hallintolainkäyttöasian yhteydessä sekä tilanteessa, jossa virkasuhde on irtisanottu tai purettu virkamieslain vastaisesti. Työeläkeratkaisu sovittiin. Työeläkeratkaisu sovittiin SAK:n, STTK:n, EK:n ja Kuntatyönantajien kesken. STTK hyväksyi eläkeratkaisun äänestyksen jälkeen 19. :n puheenjohtaja Suhonen teki vastaehdotuksen kohtaan, jossa käsiteltiin henkisesti tai fyysisesti raskaassa työssä olevien mahdollisuutta jäädä eläkkeelle, mikäli työura on kestänyt vähintään 8 vuotta. Suhonen ehdotti, että 5 vuotta kestänyt työura riittäisi kuormittavassa työssä vanhuuseläkkeelle pääsyyn. Yhdenvertaisuuslakia ja tasa-arvolakia uudistettiin. Yhdenvertaisuuslain ja tasa-arvolain muutosten on tarkoitus tulla voimaan vuoden 015 alusta. Yhdenvertaisuuslain uudistamisen tavoitteena on muun muassa vahvistaa yhdenvertaisuuden suojaa soveltumaan yhdenmukaisemmin kaikkiin elämän alueisiin ja asettaa eri perusteilla tapahtuva syrjintä mahdollisimman samanlaisten oikeussuojakeinojen ja seuraamusten piiriin. Perhevapaalta palaavan asemaan liittyviä lakimuutoksia ei tullut. Keskusjärjestöjen työryhmä kartoitti, miten lainsäädäntö turvaa perhevapaalta palaavien aseman. STTK yhdessä muiden palkansaajakeskusjärjestöjen kanssa esitti perhevapaan jälkeen tapahtuvaa perehdytystä, yhteistoimintaneuvottelujen ajankohtaa, tehostettua irtisanomissuojaa ja paluuta helpottavia joustavia työaikajärjestelyjä koskevia lainsäädäntömuutoksia. Työnantajien ja ministeriön edustajat kuitenkin katsoivat nykyisen työsopimus- ja tasa-arvolain tarjoaman suojan riittäväksi. STTK, SAK ja Akava jättivät työryhmän muistioon yhteisen eriävän mielipiteen. Valtioneuvoston antaman valtiontalouden kehyspäätöksen mukaan valtion palkkaliukuma rajoitetaan yleisten työmarkkinoiden keskimääräiselle tasolle. Kehyspäätöksessä on arvioitu palkkaliukuman määrän rajoittamisesta aiheutuvan laskennallinen toimintamenojen säästön, joka toteutetaan siten, että vuoden 015 osalta virastojen budjettirahoitteisia määrärahoja vähennetään työvoimakustannuksista laskettavalla 0,44 prosentilla. Vuosien osalta valtiovarainministeriö tarkastelee vuoden 016 talousarviovalmistelun yhteydessä virastojen ja muiden työmarkkinasektoreiden toteutunutta palkkaliukumakehitystä sekä virastojen palkkausmenojen kokonaismäärien kehitystä. Sen perusteella päätetään, miten vuosia koskeva eli yhteensä 1, prosenttia vastaava vähennys kohdennetaan tulevissa talousarvioissa. Muutoksia sairastumiseen vuosiloman aikana alkaen tuli voimaan vuosilomasopimuksen 1. mom. Oikeus vuosiloman siirtoon ei tapahdu automaattisesti, vaan sitä on erikseen pyydettävä ja sairastumisesta on ilmoitettava heti, kun se on mahdollista ja työkyvyttömyys on todistettava. Jatkossa virkamiehellä on oikeus palkkaan yhdenjaksoiselta sairauslomalta enintään vuoden ajalta. YHTEENVETO Vuosi 015 ei lupaa taloudellisesti kovin ruusuista tulevaisuutta. Julkinen sektori on kaiken aikaa suurennuslasin alla, leikkauksia lienee luvassa myös seuraavalla vaalikaudella. Jo aiemmin tehtyjen ratkaisujen johdosta poliisimäärä tulee laskemaan jopa alle rajan vaalikauden puoleen väliin mennessä. Tilanne ei ole edes rahalla nopeasti korjattavissa; kestäähän poliisin peruskoulutus kolme vuotta. Poliisitoimintaa uhkaa entistä merkittävämpi keskittäminen pääpoliisiasemapaikkakunnille, harvaan asuttujen alueiden kustannuksella. Säästöpaineet tulevat johtamaan toimipisteverkon harventamiseen. Oikeusministeriön hallinnonalalla saattaa kevään 015 aikana olla edessä YT-neuvottelut ainakin syyttäjälaitoksen kohdalla. Tämä sopii erittäin heikosti oikeusvaltion julkikuvaan. Se osoittaa kuitenkin sen, mihin juustohöylämäinen kulujen leikkaaminen pahimmillaan on johtamassa. Hätäkeskuslaitos on ryhtynyt sekin erikoisiin säästötoimenpiteisiin. Esimerkiksi hätäkeskuspäivystäjien koulutusta ollaan lyhentämässä kolmanneksella. Samaan aikaan tehtävämäärät sekä lisääntyvät että vaikeutuvat. Lisäongelma saattaa syntyä siitä, että poliisin koulutusmäärien vähäisyydestä johtuen hätäkeskuksiin työllistetyt poliisimiehet siirtynevät lähivuosina koulutustaan vastaaviin tehtäviin poliisiin. :n jäsenmäärä on loivassa laskussa johtuen henkilöstön vähenemisestä sen kaikilla hallinnonaloilla. Siitä huolimatta on omilla sektoreillaan merkittävin ammattijärjestö ja tulee sellaisena säilymäänkin. Järjestäytymiselle on tänä päivänä aikaisempaa suurempi tilaus. Seuraamme tiiviisti meneillään olevaa keskusjärjestöhanketta valmiina reagoimaan jäseniä parhaiten palvelevalla tavalla

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 JOHTOSÄÄNTÖ sivu 1(6) KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 I JOHTOSÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 Johtosäännössä määrätään siitä luottamusjohdon toiminnasta, joka ei sisälly sääntöihin,

Lisätiedot

Valtion virka- ja työehtosopimus 2014 2017. Neuvottelutulos 24.10.2013

Valtion virka- ja työehtosopimus 2014 2017. Neuvottelutulos 24.10.2013 Valtion virka- ja työehtosopimus 2014 2017 Neuvottelutulos 24.10.2013 Sopimuskausi Sopimuskausi on 1.4.2014 31.1.2017. Sopimuskauden ensimmäinen jakso päättyy 31.1.2016 ja toinen jakso 31.1.2017. Työmarkkinakeskusjärjestöt

Lisätiedot

PALKKAKYSELY PALKKAKYSELY

PALKKAKYSELY PALKKAKYSELY 1. PALKKAKYSELY 1 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RILin jäsenille tehtiin lokakuussa 2016 työmarkkinatutkimus internet-kyselynä. Kysely toteutettiin yhteistyössä Tekniikan Akateemisten Liitto TEKin vastaavan

Lisätiedot

Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt

Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt Yhdistyksen nimi on Vesaisten Keskusliitto ry., josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. I TARKOITUS Liiton tarkoituksena

Lisätiedot

ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO 1 SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ SAK

ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO 1 SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ SAK ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO 1 EK SAK KOULUTUSTYÖRYHMÄSSÄ HYVÄKSYTYT KURSSIT VUONNA 2017 Luottamusmiesten peruskurssi (3 pv + 2 pv, 5 pv) 1. 30.01.-03.02. Paperiliitto 2. 30.01.-03.02.

Lisätiedot

Kristillinen Eläkeliitto ry

Kristillinen Eläkeliitto ry Kristillinen Eläkeliitto ry Piirin mallisäännöt Mallisäännöt Hyväksytty PRH 1 Sisällys I PERUSSÄÄNNÖKSET... 2 Nimi, kotipaikka... 2 Tarkoitus... 2 Toiminta... 2 II JÄSENYYS... 3 Jäsenet... 3 Jäsenen velvollisuudet...

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt

Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt 1 Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt NIMI, TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Äänekoski ja toiminta-alueena

Lisätiedot

Tämä sopimus on tehty 31.10.2007 tehdyn valtion virka- ja työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjan 11 :n mukaisesti.

Tämä sopimus on tehty 31.10.2007 tehdyn valtion virka- ja työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjan 11 :n mukaisesti. # 12886 2068/85/2008 Tarkentava virka- ja työehtosopimus uuden palkkausjärjestelmän käyttöönottamisesta Maaseutuvirastossa. Sopimus on tehty 15:nä päivänä joulukuuta 2008 Maaseutuviraston sekä Julkisalan

Lisätiedot

Vaikuttamisen ABC Case STTK. Lounais-Suomen Partiopiirin Lippukuntapäivä Turku

Vaikuttamisen ABC Case STTK. Lounais-Suomen Partiopiirin Lippukuntapäivä Turku Vaikuttamisen ABC Case STTK Lounais-Suomen Partiopiirin Lippukuntapäivä 28.9.2014 Turku Mikä STTK? Palkansaajakeskusjärjestö Tehtävänä parantaa toimihenkilöiden taloudellista ja henkistä hyvinvointia sekä

Lisätiedot

Kilpailukykysopimus Neuvottelutulos

Kilpailukykysopimus Neuvottelutulos Kilpailukykysopimus Neuvottelutulos 29.2.2016 1 Yleistä Sopimuksen hyväksymisen edellytyksenä on, että se korvaa hallituksen valmistelevat pakkolait Työmarkkinakeskusjärjestöt edellyttävät, että hallitus

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/2009 1 Kokoustiedot Aika: 5.5.2009 klo 13.00 13.57 Paikka: Jyväskylän Paviljonki Messukatu 10, Jyväskylä Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/2009 2 Sisällysluettelo Sivu

Lisätiedot

YTYn tarkoituksena on valvoa ja edistää jäsentensä yhteisiä etuja työelämässä ja yhteiskunnassa.

YTYn tarkoituksena on valvoa ja edistää jäsentensä yhteisiä etuja työelämässä ja yhteiskunnassa. Säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Yksityisalojen Esimiehet ja Asiantuntijat YTY ry, ruotsiksi Privatsektorns Chefer och Specialister, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt

LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt LIEKSAN KAUPUNKI KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 6/1994 ============================================================ LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.9.1994

Lisätiedot

SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA YMPÄRISTÖHALLINNON HENKILÖKUNTAYHDISTYS YHY RY:N VÄLINEN LUOTTAMUSMIESTOIMINTAA KOSKEVA SOPIMUS 1.3.

SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA YMPÄRISTÖHALLINNON HENKILÖKUNTAYHDISTYS YHY RY:N VÄLINEN LUOTTAMUSMIESTOIMINTAA KOSKEVA SOPIMUS 1.3. SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA YMPÄRISTÖHALLINNON HENKILÖKUNTAYHDISTYS YHY RY:N VÄLINEN LUOTTAMUSMIESTOIMINTAA KOSKEVA SOPIMUS 1.3.2008 LUKIEN Suomen ympäristökeskus ja Ympäristöhallinnon henkilökuntayhdistys

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PUHEMIESNEUVOSTON EHDOTUS 1/2010 vp Puhemiesneuvoston ehdotus laiksi eduskunnan virkamiehistä annetun lain 10 ja 71 :n, eduskunnan työjärjestyksen 73 :n ja eduskunnan kanslian ohjesäännön muuttamisesta

Lisätiedot

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Vahvistettu 19.9.2006 Collegium Culinarium, CC - Kilta ry:n SÄÄNNÖT I NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on: Collegium Culinarium, CC - Kilta ry Kotipaikka

Lisätiedot

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN TOISTA JAKSOA KOSKEVA ALLEKIRJOITUS- PÖYTÄKIRJA

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN TOISTA JAKSOA KOSKEVA ALLEKIRJOITUS- PÖYTÄKIRJA KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2014 2016 TOISTA JAKSOA 1.1.2016 31.1.2017 KOSKEVA ALLEKIRJOITUS- PÖYTÄKIRJA 1 Työmarkkinakeskusjärjestöjen neuvottelutuloksen toteuttaminen koskien

Lisätiedot

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA TYJ säännöt S. 1 (6) I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja tarkoitus II LUKU Yhdistyksen nimi on Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry, ruotsiksi Arbetslöshetskassornas

Lisätiedot

TYÖELÄMÄTOIMIKUNNAN OHJESÄÄNTÖ

TYÖELÄMÄTOIMIKUNNAN OHJESÄÄNTÖ TYÖELÄMÄTOIMIKUNNAN OHJESÄÄNTÖ 1 SEFEn hallitus asettaa toimintakautensa ensimmäisessä kokouksessa työelämätoimikunnan. Puheenjohtajan lisäksi toimikuntaan kuuluu vähintään viisi ja enintään kahdeksan

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt. 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta.

Yhdistyksen säännöt. 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta. ELÄKELIITON HÄMEEN YHDISTYS ry Yhdistyksen säännöt 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka on Helsingin kaupunki.

1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka on Helsingin kaupunki. SUOMEN HITSAUSTEKNILLINEN YHDISTYS r.y. FINLANDS SVETSTEKNISKA FÖRENING r.f. SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka

Lisätiedot

TEHY RY:N AY-KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2008

TEHY RY:N AY-KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2008 KT 1 TEHY RY:N AY-KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2008 Luottamusmieskoulutus Tehy 14.-16.4. Vantaa Luottamusmiesten perusopinnot 3-jakso (3/07) Tehy 4.-6.2. Vantaa Luottamusmiesten perusopinnot 1-jakso (1/08)

Lisätiedot

1 Äänestys- ja vaalijärjestyksen tarkoitus.. 2 Äänestys- ja vaalijärjestyksen tulkinta... 3 Äänestys- ja vaalijärjestyksen muuttaminen...

1 Äänestys- ja vaalijärjestyksen tarkoitus.. 2 Äänestys- ja vaalijärjestyksen tulkinta... 3 Äänestys- ja vaalijärjestyksen muuttaminen... SUOMEN POLIISIJÄRJESTÖJEN LIITTO RY Äänestys- ja vaalijärjestys Hyväksytty liittokokouksessa 17.10.2013 SISÄLLYSLUETTELO I YLEISTÄ 1 Äänestys- ja vaalijärjestyksen tarkoitus.. 2 Äänestys- ja vaalijärjestyksen

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki.

1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki. KAAKKOIS-SUOMEN VEROVIRKAILIJAT R.Y:N SÄÄNNÖT Hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 23.11.2011 1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki. Tarkoitus 2.

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS

VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS 2016 Maakunnan viestintäryhmä Varsinais-Suomen liitto YDINVIESTIT Suodatamme

Lisätiedot

Terveyspalvelujen tulevaisuus Suomessa

Terveyspalvelujen tulevaisuus Suomessa Terveyspalvelujen tulevaisuus Suomessa Vaikuttajatutkimuksen tulokset LUOTTAMUKSELLINEN Lehdistötilaisuus Lasipalatsi 12.6.2014 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti terveyspolitiikan vaikuttajien

Lisätiedot

KUTSU. Jyty Iisalmi ry:n sääntömääräinen. syyskokous. pidetään maanantaina klo alkaen Meijän Vintillä os.

KUTSU. Jyty Iisalmi ry:n sääntömääräinen. syyskokous. pidetään maanantaina klo alkaen Meijän Vintillä os. KUTSU Jyty Iisalmi ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään maanantaina 21.11.2016 klo 16.45 alkaen Meijän Vintillä os. Savonkatu 11 A 6 Kokouksessa käsitellään sääntöjen 15 määräämät asiat. Luottamusvaalikokous

Lisätiedot

Osaaja tekee. Shutterstock. Liity Verovirkailijain Liittoon!

Osaaja tekee. Shutterstock. Liity Verovirkailijain Liittoon! Osaaja tekee. Shutterstock Liity Verovirkailijain Liittoon! Verovirkailijain Liitto tukenasi työelämässä VISIO Verovirkailijain Liitto on Verohallinnon suurin ja vaikuttavin henkilöstöjärjestö, joka neuvottelee

Lisätiedot

Työmarkkinoiden keskusjärjestöt ovat 29.11.2004 allekirjoittaneet neuvottelutuloksen tulopoliittiseksi sopimukseksi vuosille 2005 2007.

Työmarkkinoiden keskusjärjestöt ovat 29.11.2004 allekirjoittaneet neuvottelutuloksen tulopoliittiseksi sopimukseksi vuosille 2005 2007. TES : 313011 PL: 01-06 P ö y t ä k i r j a Merenkulkulaitoksen ja Merenkulkulaitoksen tekniset toimihenkilöt MERTE ry:n välisestä työehtosopimusneuvottelusta, joka pidettiin Merenkulkulaitoksessa 9.12.2004.

Lisätiedot

PAPERILIITTO SUOMALAISTEN PAPERITYÖNTEKIJÖIDEN EDUNVALVONTAJÄRJESTÖ

PAPERILIITTO SUOMALAISTEN PAPERITYÖNTEKIJÖIDEN EDUNVALVONTAJÄRJESTÖ PAPERILIITTO SUOMALAISTEN PAPERITYÖNTEKIJÖIDEN EDUNVALVONTAJÄRJESTÖ 23.9.2016 Paperiliitto r.y. 1 PAPERILIITTO Yksi liitto (21:stä) yli miljoona jäsenisestä SAK:sta Perustettu vuonna 1906 Tampereella 61

Lisätiedot

MITÄ HYÖDYN. OAJ:n jäsenyydestä?

MITÄ HYÖDYN. OAJ:n jäsenyydestä? MITÄ HYÖDYN OAJ:n jäsenyydestä? Miksi kannattaa olla ammattijärjestön jäsen? Konkreettiset taloudelliset jäsenedut on jokaisen helppo ymmärtää, mutta mitä muuta jäsenmaksulla saa? OAJ:n tärkein tehtävä

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2012 Carita Bardakci 23.11.2011 1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 1. JOHDANTO JA TOIMINTA-AJATUS

Lisätiedot

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY SÄÄNNÖT 1 (5) VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Vanhustyön keskusliitto - Centralförbundet för de gamlas väl ry. Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot

Nuorisoneuvoston toimintaohje

Nuorisoneuvoston toimintaohje 1 (5) Nuorisoneuvoston toimintaohje 2 (5) Sisällysluettelo 1 Nuorisoneuvoston tarkoitus... 3 2 Nuorisoneuvoston kokoonpano... 3 3 Nuorisoneuvoston tehtävät... 3 4 Nuorisoneuvoston toimikausi ja ikäraja...virhe.

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana Omakotiyhdistyksen säännöt Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Saarenkylän Omakotiyhdistys ry. Sen kotipaikka on Rovaniemi ja toimialue on Saarenkylä. Näissä säännöissä käytetään nimitystä

Lisätiedot

Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO. Hallituksen ohjesääntö

Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO. Hallituksen ohjesääntö Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO Hallituksen ohjesääntö 15.11.2016 Sivu 1 / 5 Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan hallituksen ohjesääntö I LUKU Yleistä 1 Soveltaminen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 HYVINVOINTIALAN LIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja paikka Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. Liitto on Elinkeinoelämän

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton.. piiri ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä piiri.

Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton.. piiri ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä piiri. 1 ELÄKELIITTO RY:N PIIRIEN MALLISÄÄNTÖ Yhdistysrekisterin ennakkotarkastus 26.4.2012 Hyväksytty XVII liittokokouksessa 6.6.2012.piirin säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton.. piiri

Lisätiedot

SAK ry ESITYS TULOPOLIITTINEN SOPIMUS VUOSILLE , PALKANTARKISTUKSET

SAK ry ESITYS TULOPOLIITTINEN SOPIMUS VUOSILLE , PALKANTARKISTUKSET SAK ry ESITYS 1 TULOPOLIITTINEN SOPIMUS VUOSILLE 2005-2006, PALKANTARKISTUKSET 1 LÄHTÖKOHDAT Sopimuksen tavoitteena on myönteisen talous- ja työllisyyskehityksen saavuttamiseksi turvata palkansaajien suotuisa

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

EXTRA JÄRJESTÖSEKTORIN. tulevaa vuotta 2011. Iloisin mielin kohti. Sisällys. 4 Henkilöstöedustajien yhteystiedoista. Joulukuu 2010

EXTRA JÄRJESTÖSEKTORIN. tulevaa vuotta 2011. Iloisin mielin kohti. Sisällys. 4 Henkilöstöedustajien yhteystiedoista. Joulukuu 2010 JÄRJESTÖSEKTORIN EXTRA Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori Iloisin mielin kohti tulevaa vuotta 2011 Joulukuu 2010 Näin joulun alla on hyvä pysähtyä

Lisätiedot

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA SOPIMUS SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 334/2007 (jatkossa yhteistoimintalaki) mukaan työnantajan tulee antaa henkilöstölle oikea-aikaisesti riittävästi

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoitus on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä

Lisätiedot

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Lääkäripalveluyritykset ry, Läkarföretagen rf. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. YHDISTYKSEN TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT

Lisätiedot

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT Sisällysluettelo 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA...3 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS...3 3 TOIMINNAN LAATU...3 4 JÄSENYYTTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET...4 5 YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN

Lisätiedot

Neuvottelutulos SAK/RJ. Sopimuskierros Neuvottelutulos

Neuvottelutulos SAK/RJ. Sopimuskierros Neuvottelutulos 29.11.2004 Neuvottelutulos SAK/RJ Sopimuskierros 2005-2007 Neuvottelutulos 29.11.2004 PALKANKOROTUKSET Sopimuskorotusten rakenne ja kustannusvaikutus! Sopimuskausi 16.2.2005-30.9.2007! 1.3.2005 1.6.2006!

Lisätiedot

2 Arviointiryhmän työn kehittäminen ja palkkauksen turvaaminen muutostilanteessa

2 Arviointiryhmän työn kehittäminen ja palkkauksen turvaaminen muutostilanteessa Tarkentava virkaehtosopimus, joka tehtiin 25 päivänä toukokuuta 2011 sisäasiainministeriön sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n ja Palkansaajajärjestö Pardia ry:n välillä virastoerän

Lisätiedot

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring Perustettu 2005 Suomen Toimii yhdyselimenä omaishoidon alalla tai siihen läheisesti liittyvällä alueella Suomessa toimivien järjestöjen, säätiöiden

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2015

TOIMINTAKERTOMUS 2015 INFRA-ALAN TOIMIHENKILÖLIITTO INTEK RY TOIMINTAKERTOMUS 2015 1 1 TALOUDELLINEN EDUNVALVONTA 1.1 Palvelussuhteen ehtojen tarkistukset vuonna 2015 Kertomusvuoden sopimuksen mukaan palkkoja korotettiin 1.8.2015

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT 1(5) YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Ylöjärven Reserviupseerit r.y. Sen kotipaikka on Ylöjärven kaupunki. 1 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund

Lisätiedot

TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU VIESTINNÄN KESKUSLIITTO MEDIAUNIONI TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 23.11.2011 Paikka Viestinnän Keskusliiton kokoustilat, Helsinki Läsnä VKL Johanna Varis Elina Nissi

Lisätiedot

Vuoden 2017 säästötoimenpiteet

Vuoden 2017 säästötoimenpiteet Yhtymähallitus 4 26.01.2016 Yhtymähallitus 27 23.02.2016 Yhtymähallitus 51 26.04.2016 Vuoden 2017 säästötoimenpiteet 23/00.01.02/2015 Yh 26.01.2016 4 Valtio leikkaa ammatillisen koulutuksen kustannuksia

Lisätiedot

Espoo JHL tiedotustilaisuus yhdistysten yhdistymissuunnitelmasta. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Espoo JHL tiedotustilaisuus yhdistysten yhdistymissuunnitelmasta. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Espoo JHL tiedotustilaisuus yhdistysten yhdistymissuunnitelmasta TIEDOTE ESPOON JHL-YHDISTYSTEN YHDISTYMISHANKKEESTA Maan hallituksen päätökset ja Sote-hanke toteutuessaan, vaikuttavat myös meidän JHL

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty JHL 212:n syyskokouksessa

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty JHL 212:n syyskokouksessa Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty :n syyskokouksessa 25.11.2016 Sivu 2 / 10 Sisällysluettelo Järjestötoiminta... 3 Edunvalvonta...

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 7/ (5) Kaupunginhallituksen johtamisen jaosto Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 7/ (5) Kaupunginhallituksen johtamisen jaosto Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 7/2015 1 (5) 5 Lausunto pormestarin ja alueellisten toimielinten suoria vaaleja koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta HEL 2015-005013 T 03 00 00 Esitysehdotus esittää

Lisätiedot

Kiuruveden JHL ry toimintasuunnitelma 2016

Kiuruveden JHL ry toimintasuunnitelma 2016 Yhdistyksen toiminnallisen tilan kuvaus Yhdistyksen jäsenmäärä 311 Jäsenten työpaikat Kiuruveden kaupunki, Iisalmen kaupunki, Seurakunta, Yksityiset hoivakodit, Fysikaaliset hoitolaitokset, Toimi-säätiö

Lisätiedot

YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY. SUUNNITTELUALAN EDUNVALVONTATAVOITTEET Toukokuu Ylemmät yhdessä enemmän

YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY. SUUNNITTELUALAN EDUNVALVONTATAVOITTEET Toukokuu Ylemmät yhdessä enemmän YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY SUUNNITTELUALAN EDUNVALVONTATAVOITTEET Toukokuu 2010 Ylemmät yhdessä enemmän Sisällysluettelo I Työelämän muutosturvallisuuden ja työssä jaksamisen vahvistaminen... 3 1.1 Koko

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Suomen Motoristit ry. Toimialueena on Suomi ja kotipaikkana Forssan kaupunki.

1. Yhdistyksen nimi on Suomen Motoristit ry. Toimialueena on Suomi ja kotipaikkana Forssan kaupunki. Suomen Motoristit ry Kuusimäenkatu 21 33560 TAMPERE 1 (6) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi: Suomen Motoristit ry Kotipaikka: Forssa Osoite: Kuusimäenkatu 21 33560 Tampere Rekisterinumero: 151.543 Merkitty rekisteriin:

Lisätiedot

Sovittiin VM:n 2.11.2007 antamien sopimuskauden 2007 2010 neuvottelu- ja sopimusmääräysten mukaisesti seuraavaa:

Sovittiin VM:n 2.11.2007 antamien sopimuskauden 2007 2010 neuvottelu- ja sopimusmääräysten mukaisesti seuraavaa: TES: 313014 Työehtosopimus, joka tehtiin 26.2.2008 Merenkulkulaitoksen ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n välillä. Sovittiin VM:n 2.11.2007 antamien sopimuskauden 2007 2010 neuvottelu- ja

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 (5) Karateseura Honbu ry yhdistyksen kokoukseen 17.5.09 hyväksymät säännöt YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Yhdistyksen tarkoitus on edistää

Lisätiedot

NOUSUN KOULUTUSOHJELMA VUONNA 2015

NOUSUN KOULUTUSOHJELMA VUONNA 2015 KOULUTUSOHJELMA 2015 1 (8) NOUSUN KOULUTUSOHJELMA VUONNA 2015 Nousu tarjoaa jäsenilleen ja luottamustoimisille monipuolista ja innoittavaa koulutusta! Arkena työajalla tapahtuva koulutus on palkallista.

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajisto Säännöt

Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajisto Säännöt Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajiston työvaliokunta/paavilainen Sääntömuutosehdotus Edustajiston sääntöihin Versio 280215 Edustajiston syksyn kasvokkaistapaamisen pohjalta Suomen Nuorisovaltuustojen

Lisätiedot

Äänestäjien liitto ry

Äänestäjien liitto ry Äänestäjien liitto ry Tilinpäätös ja toimintakertomus 2009 Äänestäjien liitto ry perustettiin vuonna 2009. Halusimme innostaa ihmisiä mukaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen luomalla heille työkaluja

Lisätiedot

JÄRJESTYSSÄÄNTÖ - MENETTELYTAPAOHJE. RESERVILÄISLIITTO Menettelytapavaliokunta

JÄRJESTYSSÄÄNTÖ - MENETTELYTAPAOHJE. RESERVILÄISLIITTO Menettelytapavaliokunta SOVELTAMISALA JÄRJESTYSSÄÄNTÖ - MENETTELYTAPAOHJE RESERVILÄISLIITTO Menettelytapavaliokunta Reserviläisliitto r.y:n varsinaisissa kokouksissa noudatetaan tätä menettelytapaohjetta ja vakiintunutta kokouskäytäntöä

Lisätiedot

SIL2020 Strategia. Avainhenkilöpäivät Eila Pohjola

SIL2020 Strategia. Avainhenkilöpäivät Eila Pohjola SIL2020 Strategia Avainhenkilöpäivät 26.10.2014 Eila Pohjola Keskustelun tavoite Käydä avointa keskustelua liiton toiminnasta, sen kehittämisestä sekä lajitoimikuntien toiveista liittyen SIL 2020 strategiaan

Lisätiedot

evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta

evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta EDUSKUNNAN VASTAUS 108/2005 vp Hallituksen esitys laiksi evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi

Lisätiedot

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi.

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi. ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Paikka Järjestötalo, Paulan Sali, Seinäjoki Aika Ke 25.5.2016 klo 18.00 - Läsnä VUOSIKOKOUS 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen järjestäytyminen Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri,

Lisätiedot

Lahela-Seuran säännöt

Lahela-Seuran säännöt Lahela-Seuran säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lahela-Seura ry ja sen kotipaikka on Tuusula 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Yhdistyksen

Lisätiedot

2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi aluejärjestö:

2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi aluejärjestö: Aluejärjestön säännöt 1 (5) 21. liittokokouksen hyväksymät säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Aluejärjestön tarkoitus ja tehtävät 1. Yhdistyksen nimi on Metallityöväen... aluejärjestö ry ja sitä nimitetään

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku.

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 1 Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on -edistää oppilaiden vanhempien ja koulun välistä

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoituksena on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina

Lisätiedot

Valtion työmarkkinalaitos ja pääsopijajärjestöt ovat 7.11.2013 uudistaneet valtion virka- ja työehtosopimukset sopimuskaudelle 2014-2017.

Valtion työmarkkinalaitos ja pääsopijajärjestöt ovat 7.11.2013 uudistaneet valtion virka- ja työehtosopimukset sopimuskaudelle 2014-2017. Suomen ympäristökeskuksen ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n, Palkansaajajärjestö Pardia ry:n sekä Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n välinen TYÖEHTOSOPIMUS 29.2.2008

Lisätiedot

SÄÄNNÖT (epävirallinen suomennos 25.4.2010)

SÄÄNNÖT (epävirallinen suomennos 25.4.2010) GrIFK Salibandy ry SÄÄNNÖT (epävirallinen suomennos 25.4.2010) 1 Nimi, kotipaikka, perustamisajankohta ja kieli Yhdistyksen nimi on GrIFK Salibandy ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kauniaisten kaupunki Uudenmaan

Lisätiedot

Osapuolten välisen työehtosopimuksen 7 :n mukainen ja virkaehtosopimuksen 7 :n mukainen toimiraha on 1.10.2007 lukien:

Osapuolten välisen työehtosopimuksen 7 :n mukainen ja virkaehtosopimuksen 7 :n mukainen toimiraha on 1.10.2007 lukien: TES: 313012 TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS (sisävesiluotsit, väylämestarit ja väylänhoitajat) P ö y t ä k i r j a Merenkulkulaitoksen ja Suomen Merimies-Unioni SMU ry:n välisestä työ/virkaehtosopimusneuvottelusta,

Lisätiedot

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Inarijärvi-yhdistys ry ja sen kotipaikka on Inarin kunta. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Inarin, Utsjoen ja Sodankylän

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIA 36/2010 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 37/2012 8.6.2012 Asia Korvausvaatimus Korvausvaatimuksen tekijä A, vahtimestari Virasto Korkeakoulu Korvausvaatimus Korkeakoulu on

Lisätiedot

TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2014

TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2014 TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 1/2015 Bulevardi 28 00120 Helsinki Puhelin 0404 504 211 4.2.2015 Faksi 0404 504 246 Merja Salonen 1(1) TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA AKAAN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNTÖ

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA AKAAN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNTÖ AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA AKAAN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNTÖ Kaupunginhallitus/valtuusto hyväksynyt 13.09.2006 Akaan kaupunki Sääntökokoelma NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Suomen Tekstiili ja Muoti ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistystä sanotaan jäljempänä liitoksi.

Yhdistyksen nimi on Suomen Tekstiili ja Muoti ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistystä sanotaan jäljempänä liitoksi. 1 (7) SUOMEN TEKSTIILI JA MUOTI RY:N SÄÄNNÖT 2016 1 Liiton nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Tekstiili ja Muoti ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistystä sanotaan jäljempänä liitoksi.

Lisätiedot

AMMATTILIITTO PRO ry Koulutuskalenteri 2017 Sivu 1 (5) VIESTINNÄN KESKUSLIITTO. Osallistumisoikeus ay-koulutukseen: työehtosopimus 12 Luku 5

AMMATTILIITTO PRO ry Koulutuskalenteri 2017 Sivu 1 (5) VIESTINNÄN KESKUSLIITTO. Osallistumisoikeus ay-koulutukseen: työehtosopimus 12 Luku 5 AMMATTILIITTO PRO ry Koulutuskalenteri 2017 Sivu 1 (5) AY- JA TYÖSUOJELUVALTUUTETTUJEN KOULUTUS 2017 Viestintäalan toimihenkilöt ja tekniset toimihenkilöt Osallistumisoikeus ay-koulutukseen: työehtosopimus

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

Kunnallinen työmarkkinalaitos Yleiskirjeen 13/2016 liite 3 1 (7)

Kunnallinen työmarkkinalaitos Yleiskirjeen 13/2016 liite 3 1 (7) Kunnallinen työmarkkinalaitos Yleiskirjeen 13/2016 liite 3 1 (7) LUOTTAMUSMIES- KOULUTUS 18. 19.1. Kuopio LM-perusopinnot 1 18.1. Kunnan toiminta, talous ja tietosuoja verkkokurssi 15.2. Verkkokurssi 26.

Lisätiedot

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma toimintavuosi syyskokous Liite 1

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma toimintavuosi syyskokous Liite 1 Järjestötoiminta Edustajistovaalit Ehdokasasettelu 1.10.2016-31.1.2017 Äänestysaika 13.3. 28.3. palautuskuori viimeistään postiin 22.3. palautuskuori viimeistään keskustoimistossa 29.3. klo 12.00 Kuntavaalit

Lisätiedot

Sisältö: Tehtävät, rooli, asema, perustiedot työehtosopimuksesta, palkkausjärjestelmästä, työpaikkatoiminnasta ja paikallisista sopimuksista

Sisältö: Tehtävät, rooli, asema, perustiedot työehtosopimuksesta, palkkausjärjestelmästä, työpaikkatoiminnasta ja paikallisista sopimuksista KOULUTUSOHJELMA 2017 1 (6) KOULUTUS VUONNA 2017 - Nousu-liiton koulutus perustuu pitkälti henkilöstöedustajille suunnattuihin koulutuksiin. Osa koulutuksista on työaikana suoritettavaa yhdessä työnantajaliiton

Lisätiedot

KATSAUS NOORMARKKU- TOIMIKUNNAN TYÖHÖN. 19.1.2013 Pirjo Mäki, Matti Rehula,

KATSAUS NOORMARKKU- TOIMIKUNNAN TYÖHÖN. 19.1.2013 Pirjo Mäki, Matti Rehula, KATSAUS NOORMARKKU- TOIMIKUNNAN TYÖHÖN 19.1.2013 Pirjo Mäki, Matti Rehula, NOORMARKKU-TOIMIKUNTA Peruskirjana kuntaliitossopimus Noormarkun alueellisen edustavuuden lisäämiseksi ja asukkaiden vaikutusvallan

Lisätiedot

TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers. Tiedettä elämää varten

TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers. Tiedettä elämää varten TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers Tiedettä elämää varten Tieteentekijöiden liiton jäsenyys on tärkeä osoitus oman ammatillisen identiteetin

Lisätiedot

Liitolla on oikeus hankkia ja omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta, ja sillä on oikeus vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja.

Liitolla on oikeus hankkia ja omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta, ja sillä on oikeus vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja. 1 SUOMEN YRITTÄJÄNAISET RY SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Yrittäjänaiset ry ja kotipaikka Helsinki. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimeä Liitto. Yhdistyksestä voidaan

Lisätiedot

Arvioi vastaustesi pistemäärät arvosteluohjeiden mukaisesti. Huomaa, että kaikkia asioita ei pidä aina mainita.

Arvioi vastaustesi pistemäärät arvosteluohjeiden mukaisesti. Huomaa, että kaikkia asioita ei pidä aina mainita. Arvioi vastaustesi pistemäärät arvosteluohjeiden mukaisesti. Huomaa, että kaikkia asioita ei pidä aina mainita. 1. Miten laki ja perustuslaki säädetään Suomessa 3 4 p. 5 6 p. Hallitus valmistelee ja antaa

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Tanssikas ry ja sen kotipaikka on Kouvola.

Yhdistyksen nimi on Tanssikas ry ja sen kotipaikka on Kouvola. SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Tanssikas ry ja sen kotipaikka on Kouvola. 2 Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoitus on taloudellista voittoa tavoittelematta toimia

Lisätiedot

Luottamusmies henkilöstön edustajana Luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet

Luottamusmies henkilöstön edustajana Luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet Luottamusmies henkilöstön edustajana Luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet Kirkon alat ry:n luottamusmiesseminaari 11.-12.5.2016 Pekka Pietinen Luottamusmiestoiminnan järjestäminen Luottamusmiessopimus

Lisätiedot

Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry Työpaikka- ja alueosaston säännöt 1 (6) Työpaikka- ja alueosaston säännöt

Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry Työpaikka- ja alueosaston säännöt 1 (6) Työpaikka- ja alueosaston säännöt Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry Työpaikka- ja alueosaston säännöt 1 (6) Työpaikka- ja alueosaston säännöt 2.4.2016 Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry Työpaikka- ja alueosaston säännöt 2 (6)

Lisätiedot

Vuosikokouspöytäkirja

Vuosikokouspöytäkirja Vuosikokouspöytäkirja RKL Naisten klubin vuosikokous 2012 Paikka: Aika: Läsnä: Hanasaaren kurssikeskus kokoustila Stig (2 krs.) lauantaina 17. marraskuuta 2012 klo 16.00 alkaen, Helena Railama, Marja Aaltonen,

Lisätiedot

Puheenjohtajan palsta

Puheenjohtajan palsta Puheenjohtajan palsta Einon päivän mietteitä Keväällä pohdittiin syksyn tes-neuvotteluista tulevan haasteelliset ja että lakoistakaan tuskin säästytään. Neuvotteluissa päästiin kuitenkin sekä työntekijöitä

Lisätiedot

Parvinen Heli jäsen 3 Tiainen Jarmo 1. Saukkonen Mia jäsen - Jääskeläinen Juha-Matti 1

Parvinen Heli jäsen 3 Tiainen Jarmo 1. Saukkonen Mia jäsen - Jääskeläinen Juha-Matti 1 240 Maaseutuelinkeinolautakunta Maaseutuelinkeinolautakunta Lautakunnan kokoonpano Varsinainen jäsen Asema Läsnä Henkiökohtainen Läsnä varajäsen Pekonen Kari puheenjohtaja 4 Repo Minna Jantunen Timo varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Yksityisyyden suoja työsuhteessa

Yksityisyyden suoja työsuhteessa Yksityisyyden suoja työsuhteessa Yksityisyyden suoja työsuhteessa Talentum Media Oy Helsinki 7., uudistettu painos Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Toimitus: Heidi Antinkari Taitto: Marja-Leena Saari

Lisätiedot

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LAKIALOITE 110/2009 vp Laki vakuutetun sairausvakuutusmaksun ja työnantajan sairausvakuutusmaksun suuruudesta vuonna 2010 ja sairausvakuutuslain 7 luvun :n ja 18 luvun :n muuttamisesta Eduskunnalle ALOITTEEN

Lisätiedot

Ajankohtaista. Kirkon alat ry Kirkon alat ry 1

Ajankohtaista. Kirkon alat ry Kirkon alat ry 1 Ajankohtaista Kirkon alat ry 04.-05.02.2016 Kirkon alat ry 1 Kirkon alat ry o Suomen suurin kirkollisten alojen ammattiliitto, n. 6000 jäsentä eri ammattikunnista ja kirkoista. o Perustettu vuonna 1957

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 ProUnioni SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. TARKOITUS JA TOIMINNAN MUODOT

Lisätiedot