KERTOMUS TYÖVÄEN URHEILULIITON TOIMINNASTA V HELSINKI 1936 TYÖVÄEN KIRJAPAINO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KERTOMUS TYÖVÄEN URHEILULIITON TOIMINNASTA V. 1934 HELSINKI 1936 TYÖVÄEN KIRJAPAINO"

Transkriptio

1 KERTOMUS TYÖVÄEN URHEILULIITON TOIMINNASTA V. 1 HELSINKI 1 TYÖVÄEN KIRJAPAINO

2 KERTOMUS TYÖVÄEN URHEILULIITON TOIMINNASTA V. 1., Johdanto. Kertomusvuoden aikana on maamme työväenluokka joutunut elämään edelleenkin taloudellisen pulan ja valtiollisen taantumuksen puristuksessa. Maan rahallinen asema on kyllä laajentuneen ulkomaankaupan johdosta huomattavasti parantunut, mutta tästä aiheutunut hyöty on joutunut maan harvalukuisen omistavan luokan taskuihin. Työväen pa:lkkataso on huonon ammatillisen järjestäytymisen takia pysynyt suurelta osalta edelleenkin vaatimattomimman toimeentulomäärän alapuolella. Eduskunnan säätämien pusero- ja kiihotuslakien sekä yhdistyslain kovennuksien avulla ovat hallitsevat piirit käyneet entistä lujemmin työläisurheiluväen kimppuun saaden aikaan pukurettelöitä, oikeusjuttuja ja rahasakkoja. Työnantajat ovat säestäneet näitä vainotoimenpiteitä kilpailumatkakielloin ja työstäerottaii\isin. Myöskin eräät kunnat ovat kiihkotaantumuksellisten painostuksesta evänneet työväen urheiluseuroilta avustuksensa. Mutta taantumuksellisten pyyteet työläisurheilutoiminnan tukahuttamiseksi vainotoimenpitein ovat valuneet hiekkaan. J oitakin heikkoja seuroja on tosin joutunut pois riveistä, minkä johdosta seurojen lukumäärä osoittaa laskua, mutta jäsenmäärä sitävastoin on noussut n. %. Toiminnan laajuuteen nähden on kertomusvuosi liiton tähänastisista ensimmäinen. Minään aikaisempina vuosina eivät niin suuret jäsenjoukot ole olleet mukana säännöllisessä harjoitustoiminnassa, eikä innostus ja toiminnan vireys niin korkealla kuin nyt. Tämän sai aikaan

3 pääasiassa toinen liittojubla. Työläisurheiluväki tahtoi. ju~lansa avulla saattaa vainoojansa häpeään. Ja se onmstul. Suurpiirteiset valmistelut ja meidän oloissa~e ainutlaatui~ nen juhlan suoritus suurine joukk~esityksme~n hankki työläisurheilulle koko sivistyneen yhteisku=an Jak~mattoman myötätunnon ja mykisti vannoutuneen vastustajan. Porvarillisen urheilutoiminllan samanaikainen rappeutuminen on ailieuttanut sen, että yliloikkaukset ovat käyneet harvinaisemmiksi ja virran suunta allmnut kääntyä päinvastaiseksi. Kun taantumuksen ote valtionavun epäämisessäkin on osoittautunut pitämättömäksi, voidaan lyhyt seisahduskausi työläisurheiluliikkeemme kehityksessä katsoa sivuutetuksi ja uusi nousukausi aletuksi..... Taantumuksellisten toimenpiteet ovat SItäPaItSI osoittaneet, että urheilun puolueettomuus on sillä taholla vain tyhjä iskulause ja että työläisurheilu voi menestyä vain toimin1alla yh. teisymmärryksessä muun työväenliikkeen kanssa. Liittokokous. Liiton VII. liittokokous pidettiin Helsingissä tammikuun - p:nä. Kokouksen pöytäkirja on julkaistu painettuna. Liittoneuvosto. Liittokokouksen päätökseen nojaten jätettiin liittoneuvo~ton varsinainen kokous pitämättä. Ylimääräinen kokous valhonapu asian käsittelyä varten pidettiin elokuun p:nä. Liittotoimikunta. Liittokokouksen 0/11-1 valitsemina k,uuluivat liittotoimikuntaan /1-- pidettyyn liittokokoukseen saakka pu~eenjohtajana T. H. Vilppula, varapuheenjohtajana U. Rmne, jäseninä M. Leskinen, T. Salonen, Elina Jääskeläinen ja K. A Vuori; varajäseninä V. Laherma, V. Vainio, K. Altti, J. Edelman ja Y. Lehto. Liittotoimikunta piti tässä kokoonpanossaan 5 kokousta, käsitellen niissä 1 asiaa. Jäsenet osallistuivat kokouksiin seuraavasti: Vilppula, Rinne, Leskinen 5, Salonen, Jääskeläinen 5, Vuori 5, Laherma, Vainio 5, Altti, Edelman ja Lehto 5 kertaa. -/1- pidetyssä liittokokouksessa valittiin liittotoimikuntaan puheenjohtajaksi T. H. Vlippula,. varapuheenjohtajaksi V. Laherma, jäseniksi M. Leskinen, Elina Jääskeläinen, J. Edelman, V. Vainio ja A. Heiskanen, varajäseniksi Y. Lehto, K. Siltanen, E. K. Kalervo. K. A. Vuori ja E. Katajisto, joista Siltanen muutti paikkaku=alta / ja Vuori ollut esteellinen pitkähkön sairauden vuoksi, josta hän kuitenkin vuoden lopulla on parantunut. Uusi liittotoimikunta piti 51 kokousta käsitellen niissä asiaa. Kokouksissa kävivät Vilppula 0, Laherma, Leskinen, Jääskeläinen, Edelman, Vamio 51. Heiskanen 5, Lehto 5, Siltanen 1, Kalervo, K. A. Vuori 1 Ja Katajisto kertaa. Naistoimikunta. Liittokokouksessa 0/11--1 valittuina toimivat -/1 - asti naistoimikunnassa Irja Rainio puheenjohtajana, Elina JääskeläiI1en varapuheenjohtajana ja jäseninä Saima Hartell, Terttu Lehtonen, AIli Salomaa, Ida Kallio, Elli Vuorinen. Tammikuun - p:nä pidetyssä liittt'kokouksessa valittiin naistoimikuntaan Elina Jääskeläinen puheenjohtajaksi, Terttu Lehtonen varapuheenjohtajaksi ja jäseniksi Ida Kallio, Alli Salomaa, Aune Salo, Elli Vuorinen, Helmi Ranta, Hilja GJumerus. V. 1 piti naistoimikunta 5 kokousta. Jaostot. Liittokokouksen antaman valtuuden nojalla vahvisti liittotoimikunta jaostojen kokoonpanon allamainitunlaiseksi. Ensiksi mainittu on puheenjohtaja, toinen varapuheenjohtaja, seuraavat kolme jäseniä, seuraavat kolme varajäseniä ja viimeinen liittotoimiku=an edustaja jaostossa. Numeroluku osoittaa kertomusvuonna pidettyjen kokousten määrää. Painiiaosto: S. Koskinen, A. Tuhkunen, K. A. Vuori, N. Alanko, V. Liljeqvist, K. Malmström, M. Huhtala. Paikkakun- 5

4 nalta pöismuuton vuoksi Liittotoimikunta täydensi jaostoa /, Alankon ja Liljeqvistin tilalle V. Pahlsten ja S. Salmi, E. Kaukinen. Nyrkkeily jaosto: U. Ronkanen, O. Viander, O. Louhimo, E. K. Kalervo, H. Nurmio, J. Suokas, T. Peltonen, M. Hokkanen, E. K. Kalervo.. Palloilujaosto: K. Altti, Y. Timonen, E. Lilja, P. Vuorio, A. Karlsson, E. Simula, T. Siimes, V. Vickström, M. Leskinen.. Pesäpallojaosto: A. Heiskanen, 1/ lähtien O. Suvanto, S. Virtanen, 1/ lähtien T. Lehtonen, R. Laurin, H. Lundström (kuoh /-), A. Saarinen, Hilkka Hirvonen, E. Herkman, A. Heiskanen.. Voimistelujaosto: V. Laherma, T. Salonen, Y. Ahtio, R. Kaaja, L. Grönlund, O. Puukilainen, Y. Höglund, K. Mulli, V. Laherma.. Yleisurheilujaosto: V. Vainio, Y. Lehto, V. Koivula, U. Siivonen, H. Haanpää, H. Kangas, V. Järvinen, V. Kalervo, V. Vainio. 0. Hiihtojaosto: U. Harjanne, E. Katajisto, V. Harjunen, V. Pullinen, J. Edelman, M. Nikkinen, V. Tokkola, O. Sarell, J. Edelman.. Uintijaosto: H. Nieminen, F. Salakari, Taimi Alanen, O. Kinnunen, L. Nyström, O. Rauttu, V. Soininen, U. Koskinen, V. J. Kostiainen.. Nuortenjaosto: B. Halme, U. Aalto, K. Löfberg, T. Vesterinen, E. Virtanen, V. Hiekkaranta, V. Leivo, Y. Lehto.. Purjehdusjaosto: R. Peterssohn, L. Forsten, T. Eloheimo, E. Glans, L. Liljeblad, S. Hilbert, V. Helin, R. Glans, E. Kaukinen.. Pyöräily jaosto: K. Vaittinen, V. Lindgren, V. Eloranta, A. Päivärinta, U. Suomalainen, H. Vänskä, Y. Lehtinen, E. Kaukinen.. Luistelujaosto: Y. Pirhonen, H. Helenius, V. Pihl, O. Larsen, O. Ahlgren, E. Jäntti, V. Parkkonen, M. Rinne, V. Koivula. 5. Kasvatusjaosto: E. A. PulH, Helmi Paasonen, A. Hautamäki, J. Ahokas, E. K. Kalervo, Nyberg, Y. Lehto.. Henkilökunta. Sihteerinä on toiminut V. J. Kostiainen, taloudenhoitajana heinäkuun päivään saakka J. Klami ja elokuun 0 päivästä lähtien E. Kaukinen, naissihteerinä ja Työläisnaisten Urheilulehden toimittajana ja Pajulahden voimistelu kodin hoitajana Helmi Paasonen, TUL-Iehden toimittajana V. Koivula, kirjanpitäjänä Siiri Vuorinen, toimistoapulaisena Aili Kaukonen ja lähettinä Fr. Nuotio. Jaostosihteerin tehtävät on edelleen hoidettu siten, että sihteerin hoidettavana on ollut paitsi liittotoimikuntaa palloilu-, pesäpalloilu-, hiihto-, iunti- ja kasvatusjaostot, talolldenhoitajan paini-, nyrkkeily-, voimistelu-, pyöräily- ja purjehdusjaostot, toimittajan yleisurheiluja luistelujaostot ja naissihteerin naistoimikunnan lisäksi nuortenjaosto. TV L-Iehti ja Työläisnaisten Urheilulehti. TUL-Iehden toimitusneuvostoon ovat kuuluneet M. Leskinen, Y. Lehto ja V. Koivula. Neuvosto on kokoontunut kertaa. Lehteä on julkaistu 5 numeroa. Työläisnaisten Urheilu lehden toimitusneuvostoon ovat kuuluneet Terttu Lehtonen, Hilja Glumerus ja He!mi Paasonen. Neuvosto on kokoontunut 1 kertaa ja lehteä julkaistu 11 numeroa. Vuosikirja. Liiton kahdeksas vuosikirja julkaistiin vuoden lopulla. Kun vuosikirjan sisältöön tehtiin huom~ttavia laajennuksia ja kun vuosikirj a julkaistiin llittoj uhlan merkeissä, sai se aivan ennä tysmäisen levikin. Kirjeenvaihto. Saapunut: kirjeitä.....:.... arvolähetyksiä lehti- ja arpajaiskirjeitä..... tarviketilauskirjeitä Yht.,0,5, ,0

5

6 1 Jalkapalloilu Jääpalloilll Hiihto Uinti Pyöräily... 5 Voimistelu Moottoripyöräily Luistelu Mäenlask II... Purjebdus Kansainväliset kilpailu suhteet. Ulkomailla ovat suomalaiset kilpailleet /1 Velke Hamryssä biihtäjät V. Koskelainen ja M. Salminen ja Latvian talviurbeilujublassa Riiassa 1-1/ hiihtäjät E. Ruuskanen ja L. Posti sekä luistelija O. Larsen. Painijoista kävi T. Gerdt kilpailu matkalla Tallinnassa 11 / ja belmikuun puolivälissä osallistui liitto Oslossa pidettyihin pohjoismaisiin mestaruuskisoihin lähettäen seuraavan joukkueen: V. Holmberg, K Lahokoski, T. Melkko, V. Lempinen, T. Gerdt, E. Härmä, V. LindqvistjajohtajanaS. Koskinen. /11 suoritettiin liitto-ottelu Eestin kanssa Tallinnassa kahta eestiläisti;i joukkuetta vastaan seuraavalla miehistöllä: J. Kyllönel1, V. Kanervo, A. Marttila, 1\1. Nyman, K Rönn, K Räikkönen, K Ponsen ja johtajana A. Tubkunen. Nyrkkeilyjoukkueen, jolla liitto osallistui pobjoismaisiin nyrkkeilymestaruuskilpailuibin Oslossa helmikuussa muodostivat seuraavat: U. Tuovinen, Y. Heino, A. Sandström, E. Paavilainen, U. Lindevall, V. Urbonen, N. Tommola, Y. Puukko ja jobtajana U. Ronkanen. Näistä kilpailivat paluumatkalla Tukbolmassa Sandström, Lindevall, Urbonen ja Puukko. / kilpaili nyrkkeilijä O. Taimi Riiassa ja /11 A. Sandström, S. Linden, T. Peltonen ja V. Urhonen Oslossa, sekä A. Jokinen, O. Nikulainen ja T. Mörönen samoin Oslossa -/1. Yleisurbeilijoista kilpailivat A. Tammisto, E. Mömmö ja S. Bärlund -/ Norjassa. T lj.. KAN/ALLI/E T J A KI L" "'ILlJI VUO/ ITTA I/ET,,, KAN/AINVA LI/.T A LUKUMÄÄ R ÄT PAINI ----~= YL E liu R IH: IL U -'--" PALLOILU --- ' J"~ ' /J "' 1!JJ 11 "1 "1 "' 1.)0 ".1 1~.J tjjj ',J"I-

7 LUKUMAAF\>\"" VUO.LJT'TAIN ~~------~~~--~ J I-~+_~~~tc~~_i~; t--i_~ fj c-:t=l-~+_--~~~f I~~--+ fl MI~\_lIÄ 1.J0 1J QJ [1:N J Ä f ~ N MAA RA IU wn: ~T '~Jl.,~",,,., 5--/ kävi helsinkiläisiä työläisnyrkkeilijöitä, -palloilijoita ja yleisurheilijoita kilpailumatkalla Tallinnassa. Suomessa ovat seuraavat ulkomaisten veljesjärjestöjen edustajat kilpaill~et: Painijoista vierailivat liittojuhlassa norjalaiset R. Heggeli, J. Pettersen, eestiläiset E. AIro, H. Reinberg, K. Aasman, O. Brenner, A. Pohla, A. Kurnim ja D. Podgornöi. Nyrkkeilijöistä osallistui liittojuhlaan norjalaiset Abrahamsen, Eriksen ja Stokke, eestiläiset Prii, Jann, Kiisson, Riikenberg ja Kuura. Yleisurheilijoista amerikkalaiset suomalaissyntyiset Parhiala, Moisio, Teittinen ja Tofferi, norjalaiset Nordström, Moen, Börve ja Jacobsen. Pyöräilijöistä norjalaiset Olsen, Petersen ja Bahke. Uimareista amerikkalaiset Haapanen ja Heikkilä, norjalaiset Edit Palm, Eriksen ja H. ja T. Andersen. Liittojuhlan jalkapallokilpailuihin osallistui norjalainen ja eestiläinen joukkue. Liittojuhlan jälkeen kilpailivat amerllkkalaiset uimarit vielä Vaasassa, Voikaalla, Kotkassa ja Helsingissä, yleisurheilijat Tampereella, Nokialla, Tainionkoskella Ensossa ja Kymissä, norjalainen jalkapallojoukkue Tampereella ja Turussa. 1-/ kilpailivat Helsingissä norjalaiset nyrkkeilijät Gangeskar ja Jensen, -/ Kymissä Kristensen ja Kristoffersen ja 1--1/11 Helsingissä Larsen ja Thoresen. NAI / la Liiton edustus kansainvälisissä kokou~sissa. Sosialistisen urheiluinternationaalin toimiston kokouksessa Ziirichissä tammikuun - p:nä ja saman järjestön VII kongressissa Karlsbadissa lokakuun 5-- p:nä edusti liittoa sihteeri Kostiainen. ~ TYTTOJÄ.l.l..l LAP/ IA,.. k Piirijuhlat. Piirijuhlia on järjestetty kuudessa eri piirikunnassa. Osanottajien lukumäärä yhteisvoimisteluesityksiin nousee yli,000.

8 PoikaurheilupaiviH. Liiton V. poikaurheilupäivät pidettiin Tampereella elokuun 1-1 p:nä. Osanottajia lähemmä 00. Päivät onnistuivat hyvin luoden uutta pohjaa liittomme yleisurheilutoiminnalle. 11. liittojuhla. Toisen liittojuhlan, josta jo ennakkoon oli määrä muodostua ensimmäistä paljon mahtavampi, valmistelutoimiin ryhdyttiin jo edellisenä vuonna, jolloin liittotoimikunta asetti juhlaa valmistelemaan keskustoimikunnan, juhlatoimikunnan, talousvaliokunnan, mainostoimikunnan, majoitustoimikunnan ja teknillisen toimikunnan. Juhlan lähestyessä ja valmistelutöiden kiihtyessä osoittautui tämä koneisto kuitenkin liian mutkikkaaksi, minkä johdosta valmistelutöiden suoritus oli keskitettävä pääasiassa j aostoj en, liiton toimiston ja liittotoirnikunnan käsiin. Myöskin eri yhteisesitysten ohjelmat valmistettiin jo edellisen vuoden alkupuolella ja kouluutettiin ohjaajat, naisten Pajulahdessa ja miesten TyöväenAkatemiassa pidetyillä kursseilla. Ohjelmat sävellytettiin ja miesten ja naisten ohjelmien sävel lykset kiinnitettiin äänilevyille niin ikään jo edellisen vuoden joulukuun p:nä. Levyt valmistuivat kertomusvuoden tammikuun lopulla, minkä jälkeen voitiin alkaa varsinainen harjoitus seuroissa. Tämä järjestelmä osoittautuikin tarkoituksenmukaiseksi. Äänilevyharjoitusta täydennettiin yleisradion avulla järjestetyillä koko maata käsittävillä yhteisharjoituksilla. Helmikuun p:nä annettiin radiossa yleisennakkoselostus ja sen jälkeen eri harjoitustuntia, kullekin ryhmälle, miehille, naisille ja nuorille. Tämäkin harjoitusmenetelmä onnistui hyvin ja vaikutti osaltaan suurten yhteisesitysten erinomaiseen onnistumiseen itse juhlassa. Yalmistelut saatiin hyvissä ajoin loppuun suoritetuksi ja juhla vietettiin Helsingissä kesäkuun -heinäkuun 1 p:nä. Vaikka työnantajat eri tahoilla maata estivät liiton jäseniä juhlaan saapumasta peloitteluin ja työstäerottamisin, nousi juh- laan osanottajain lukumäärä silti tuhanteen. Naisten yhteisnäytökseen otti osaa,000, miesten,000 ja nuorten 1,00, ja eri alojen kilpailuihin 1,0. Ulkomaalaisia tovereita oli Eestistä, Norjasta, Ameriikasta ja Tsekkoslovakiasta. Juhla onnistui kaikin puolin suuremmoisesti. Myöskin sääsuhteet olivat suotuisat. Maan sanomalehdistö, kokoomuksen juhlasta vaienneita lehtiä lukuunottamatta, antoi juhlasta korkeimman arvolauseen. Juhlan eri tapahtumia selostettiin myös radion välityksellä ja juhlasta valmistettiin kaitaelokuva, joka on tilattu myös Ameriikkaan. TULn VIII. vuosikirja on omistettu liittojuhlalle. TUL:n II. liittojuhla tulee aina säilymään liittomme ja koko maamme urheilu historiassa yhtenä sen kauneimmista ja kunniajlliaimmista tapauksista. Voimistelu- ja urheihlmerkit. Eri merkkejä on jaettu seuraavasti: (suluissa tähän asti kaikkiaan) naisten voimistelu..... urheilu.... kultainen voimistelu.....» kultainen urheilu... tyttöjen urheilu... poikain urheilu II.... (5,).) III......) voimistelu (,) miesten urheilu II......).) III... (0) miesten voimistelu 1....» naisten uinti 1.. II..... III..... II o 1 1 o 1 o o () () (5) (11) ( 1) (5) ( ) (1,55) (1) () (1) () () () (0) () (0) (1) (1)

9 1 1 miesten uinti II Rekisteriasiat. Seurojen rekisteriasioita hoidettiin. Luottoliput. () (11) () () 1, (,) Opetusministeriön myöntämä,500 markan määrä käytettiin seuraavasti: voimisteluneuvontamatkat,1: -, kurssimatkat 1,: -, esitelmämatkat 00:-. Seurat ja jäsenistö. Vuoden alussa oli jäsenseuroja, uusia seuroja hyväksyttiin vuoden kuluessa 0, toimintansa lopettamisen ja lakkauttamisen vuoksi poistettiin'liiton luetteloista vuoden ajalla seuraa, joten jäsenseurojen luku vuoden lopussa oli 0. Seurojen jäsenmäärät piirikunnittain v. 1 lopussa liittoverotilitysten ja tilastokaavakkeiden mukaan. Piirikunta Eteläsaimaa. Hytin Jyry..,.... Imatran Korvenveikot.. Imatran Voima..... Joutsenon Kataja..... Lappeenrannan TU..... Lauritsalan Teräs Luotolahden Tarmo.... Tainionkosken Tähti.... Taipalsaaren Riento.... Ruokolahden Reipas..... Ruokolahden Kanto () Vuoksenniskan Vesa... 1,," :a Q) ~ ;;; '" '0; z '" ;g o '" ,," ~ > :i. ~~ ~:>, , Eteläsavo. Anttolan Uusiyritys Elisenvaaran yritys..... Enonkosken Pyrintö..... Haapakosken Pyrintö... Hartolan Toverit Hirvensalmen Toverit... Joroisten J yske..... J outsan Tarmo..... Jäppilän Jänne..... Kangasniemen Valo.... Lieviskän Pyrintö... Lohikosken Kisaveikot Miekkoniemen J yske.... Mikkelin Vauhti.... Mäntyharjun Jäntevä... Mäntyharjun yritys..... Otavan Otavanviesti.... Pieksämän Pyrintö () Putikon Ponsi... Puumalan Riuska..... Rantasalmen Nousu..... Savonlinnan Jyry Simpeleen Vesa Sulkavan Alku ()... Särkisalmen Viesti 5 Helsinki. Hakaniemen Urheilijat... Isku ().... Kalervo.... Kisatoverit..... Kotkat..... Kullervo.... Käpylän Kunto.... Pasilan Vire.... Ponnistus.... Tarmo Toukolan Teräs..... Työväen Hiihtäjät Työväen Luistelijat.... Työväen Mailapojat.... Työv. Moottoripyöräili j I 1 1 1,

10 1 1 Työv. Naisvoimistelijat 00 Työväen Nyrkkeilijät... 5 Työväen Palloilijat..... Työväen Pursiseura Työväen Pyörä veikot... 5 Työväen Uimarit... 5 Työväen Voimistelijat Vesa Visa () , 1, 1,1 Häme. Forssan Alku..... Harvialan Tenho... Herajoen yritys... Humppilan Raivaajanveikot.... Hyvikkälän Haka.... Hämeenlinnan Kisa.... Hämeenlinnan Ryhti.... Idänpään Toive.... Jokioisten Koetus...: Launosten Nouseva.... Leppäkpsken Voima.... Länsivanajan Kajastus.. Mustialan Toverit Napialan Pyrkivä... Oitin Vesa.... Parolan Visa... Riihimäen Kiistaveikot Riihimäen Pyrkivä... Ryttylän Kiri.... Someron Voima.... Tammelan Nousu..... Toijalan Valpas..... Turengin Sarastus.... Urjalan Taimi..... Valkeakosken Koskenpojat.... Vaulammin Kiusa () Viralan Vauhti Vähikkälän Kipinä... Ypäjän Touhu , ,0 ](arjala. Hammaslahden Vekarat Helylän Voima.... Joensuun Yritys... ]ärventauksen Salonpojat..... Kaltimon Kaiku.... Lahdenpohjan Yritys... Lamminkylän Isku.... Lieksan Into Liperin Valpas..... Läskelän Riento... Läskelänsuun Reipas... Mutalan Riento..... Outokummun Vesa Pankakosken Tarmonpojat..... Pielisensuun Alku..... Pitkänrannan Tenho.... Sortavalan Ponnistus... Suojärven Toverit.... Tikkalan Kehitys..... Tohmajärven Voima.... Värtsilän Yritys 1 ]{eskisuomi. Haapamäen Visa ()... Inhan Taimi.... Jyväskylän Kisa Jyväskylän Toverit... J:kylän Työv. Naisvoim. Jyväskylän Veikot Jämsänkosken Jyry.... Jämsän Tarmo..... Karhulankylän Kontio ().... Keuruun Toverit..... Killinkosken Myrsky.... Kolhon Vihuri..... Korpilahden Pyrintö.... Koskenpään yritys..... Koskensaaren Pojat.... Laukaan Kisaveljet () Lievestuoreen Toive ,

11 0 1 Äänekosken Huima Kuusankosken Puhti Lohikosken Lohi..... Kymintehtaan Kisa Löytänän Koitto ()... Kymin Urheilijat Multian Köntys ()... Kymin Veikot Muroleen Sisu ()... Munsaaren Saarenpojat 1 Muuramen Yritys Oravalan Taimi Nisulan Nuija Popinniemen Ponnistus 0 0 Oravasaaren Vauhti... 1 Pyhtään Voima Pihlajaveden Kontio Sippolan Toverit Suolahden Urho... Strömforssin Riento... Säynätsalon Riento Summan Kisatoverit Toivakan Haka Svartbäckin Nousu Vaajakosken Kuohu Tiutisen Pyrintö Virtain Veikot... 5 Vehkalahden Pyrkivät , , Virojoen Toverit... 0 Virolahden Vapaus Voikan Viesti Kuopio., 5 1 1,0 Iisalmen TU Iisveden Kisatoverit 0 0 Juankosken Pyrkivä () 0 Lahti. Kajaanin Kuohu Heinolan TU Kotalahden Into Kausalan Yritys () 5 5 Kuopion Kisaveikot Lahden Kaleva Kuopion T. Palloilijat Lappilan Nousu... 1 Kurkimäen Kiri ()... Loviisan Riento Leppävirran Viesti... Marjoniemen Tähti... Männistön Urheilijat () Orimattilan Toive... 1 Pielaveden Alku Padasjoen Isku 1 0 Pihlaisten Yritys Ratulan Alku Pörsänmäen Yritys Sysmän Alku... Sorsakosken Jäntevä Sysmän Tuuri... Varkauden Tarmo Sysmän Yritys Varpaisjärven Tenho '" 50 Valkon Visa Vesannon TU , Kyminlaakso. Länsiuusmaa. Haminan Ponteva Haagan Haka... Inkeroisten Viburi Han~on Toverit Juurikorven Kaiku... 1 Hyvmkäänkylän Kisaa- Kotkan Kisailijat jat Kotkan Työv. Palloilijat Hyvinkään Ponteva... t Kouvolan Kullervo... Hyvink. Urheilu veikot Kouvolan Pojat... Immolan Teho

12 Jokelan Kisa... 0 Pohianmaa. Järvenpään Isku I\.lavuuden Kipinä Karjaan Ura Himangan Isku () Karkkilan Sisu Ilmajoen Ilves... 5 Kauklahden Pyrintö... 1 Isonkyrön Voitto Kellokosken Alku... 1 Kannuksen Kiisto... 1 Keravan Toverit 0 1 Kauhavan Alku Korson Veto Kauhavan Taimi... 5 Korven Korvenpojat Kokkolan Jymy Leppävaaran Sisu Laihian Kimmo... 1 Lepsämän Humu Lapuan TU... 0 Lohjan Louhi Pietarsaaren Into Malmin Urheilijat Pietarsaaren Stjärnan Masalan Masa... Seinäjoen Kisa Nummelan Kisaajat... Sydänmaan Karhu... Nummen Korvenvoima Toholammin Jyske () 1 Nummen Yritys... Vaasan Toverit Ojakkalan Yritys... 1 Vaasan Työv. Palloilijat 5 5 Otalammen Metsänpojat 1 1 Ykspihlajan Sisu 0 0 Oulun1..yrlän Tähti Pitäjänmäen Tarmo Puistolan Urheilijat... 0 Rajamäen Kehitys Porvoo. Rekolan Raikas Forsbyn Stjärnan Skurun Sport... 5 Halkian Alku... 1 n Tapanilan Tarmo Hamarin Elo... 0 Tikkurilan Kajastus Isnäsin Start... Vihdin Isku... 1 Kerkkoon Eskot Virkkalan Syöksy 1 1 MyrskyIän Tuisku ,0 5 0,55 Mäntsälän Kunto... 1 Pornaisten Taimi Porvoon Veikot Pukkilan Toverit... ' Oulu ja Peräpohjola. Särkijärven Yritys 11 Haukiputaan Heitto Tolkisten Hercules 1 Kemin Veto KestiIän Veikot 'Oulun Jyry Oulun Kisko Satakunta. PiipFa0lan Reima Euran Raiku Puo angan Reima... Friitalan Yritys Puolangan Tarmo Haukijärven Ryhti... 0 Raahen Ponnistus... 0 Kankaanpään Meno Rovaniemen Lappi Keikyän Yritys... 1 Koiviston Isku Kyläsaaren Pyry.... 0

13 5 Köyliön Kaiku Pekkalan Isku Lampin Isku Pispa1an Taxmo Mouhijärven Ryhti Pälkäneen Pyry..... Mäntyluodon Kiri... Rantaperkiön Isku Nakkilan Visa Riitialan Taisto Noormarkun Koitto Ruoveden Ryhti Pihlavan Työv. Urheilijat Siuron Tuisku Pomarkun Ura '- Tahmelan Vesa... Porin Pallotoverit... 5 Tampereen Kilpaveljet Porin Pyrintö Tampereen Kisatoverit.., Punkalaitumen Tuisku Tampereen Kullervo... 1 Rauman Työv. Urheilijat 5 1 Tampereen Palloveikot Reposaaren Kunto Tampereen Säkenet Sunniemenrannan Mahti 1 1 Tampereen Toive Säkylän Yritys... Tampereen T. Naisvoim Tyrvään Kisa Tamper. Työv. Uimarit Uudenkoiviston Veto Tampereen Visa Vanhankylän Alku Tampereen. Yritys Vähärauman Viesti Teiskon Klsatovent Teiskon Urheilijat , , Vehmaisten Urheilijat... Viialan Pyry Vilppulan Tähti Tampere. Ylöjärven RyhtI Aito1ahden Voitto ,0 1, 1,0 5,0 Eräjärven Vauhti... 1 Finlaysonin V-u.-seura Hirsilän Pyrkivä... 0 Ikaalisten Alku Varsinaissuomi. Järvensivun Kisa Askaisten Visa Kangasalan Voitto Kaaxinan Kisa... 0 Karkun Isku Kaaxinan Ura Koivistonkylän Kunto 1 Kaarinan Vesa Korkeakosken Kisaurhot Kirjakkalan Alku 1 5 Kurun Reipas Kiskon Kiistaveikot 1 Kyröskosken Kiskojat Korvensuun Sisu... Lamminpään Korpi Kosken Kaiku Lielahden Kipinä Littoisten TU Lu<?pi?,isten Taistonpy- Maaxian Kisaveikot nnto... Maaxian Pyrkivä Messukylän Toverit Maarian Reipas Monoskylän Toverit Mynämäen Jyry... Muroleen Sisu... 5 Naantalin Toverit... 0 Mäntän Valo Oripään Vesa Nokian Pyry Paimion Yritys... Oriveden Toverit Piikkiön Kehitys

14 ~ Talin Koskenpojat... Pöytyän Kaima... Tammisuon Suonpojat.., 11 Salon Vilpas Terijoen Visa... Sauvon Veikot Tienhaaran Vesa... Taalintehtaan Jäntevä... 1 Uuraan Vilpas Turun Isku Vahvialan Kilpaveikot 5 1 Turun Kilpaveikot Viipurin Isku Turun Kiri Viipurin Ryhti Turun Taimi Viipurin Toverit Turun Toverit Viipurin T. Pursiseura... Turun Voima Viipurin T. Uimarit... 0 Turun Työväen Uirnarit Turun Työv. Pursiseura , 1 1,0 Uudenkaupungin Roima Vartsalan Sauva 5 1 Yhteenveto. 1 1, ,1.., Piirikunta.... co 'co.. ~....._,c '" 0 >,.. ~» '0' :c.;;; ;g :.;;;... '" Viipuri. "'" Si Z en Il. E-- ~ Alasommeen Voima Eteläsaimaa , Antrean Vuoksenpojat Eteläsavo ,1 Enson Koitto Helsinki... 1, 1, 1,1 1,11 Esisaaren Yritys Räme ,0 Rannilan T. Urheilijat Karjala ,1 Hiitolan Vesa... Keskisuomi , , Ronkaniemen Niemen- Kuopio ,5 pojat Kyminlaakso..., 5 1 1,0 Rovinmaan Into 5 5 Lahti Inkilän ]yske Länsiuusmaa ,0 5 0,55 Johanneksen Mäenpojat 5 11 Oulu-Peräpohjola 5 1 Jääsken Toive Pohjanmaa Karisalmen Kisailijat... Porvoo Karppilan Kaiku Satakunta... 1, , Kavantsaaren Lahden- Tampere... 5,0 1, 1,0 5,0 pojat... Varsinaissuomi , ,1 Koiviston Murto 1 Viipuri... 1, 1 1,0 Kukkolan PyrintÖ'.::::::: 1 0 1,11,,,!J 5, Käkisalmen Tuisku... 1 Raivolan Ponnistus Räisälän Riento Rättijärven Viesti':::::::: 1 0 Saarelan Nousu... 1 Sorvalin Veikot Suurperon Salonpojat... 0 Säiniön Jäntevä Säkkijärven Veikot

15 JOOOO ' O 00 0 TIJL.. JA![:r1MÄ A.RA. ;;., ~ 1'1',no IU.I "1 IU. ~.U.. IllT ".' lj:n IU U"JI luo U1 IJJ 1 TlJL:N![UROJ[!I LUKUf1AARÄ., Erinäisiä tietoja. Huhtikuun päivään mennessä on 0 seuraa palauttanut liiton tilastokaavakkeen v. 1. Kaavakkeista saatujen tietojen mukaan ovat seurat järjestäneet kansainvälisiä, kansallisia, liiton ja piirikuntien mestaruuskilpailuja, piirikunnallisia, seuraotteluja ja jäsentenvälisiä kilpailuja eri urheilualoiila seuraavasti: Yleisurheilukilpailuj a Hiihtokilpailuja Pesäpallo-otteluja J~~p~lo ~ot~eluja.... r:;~~t-~~il~j~.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: : Pyorailykilp'allu]a.... Voimistelukilpailuja.... Nyrkkeilykilpailuja.... Uintikilpailuja.... Luistelukilpailuja.... Purjehduskilpailuja Mäenlaskukilpailuja Moottoripyöräilykilpailuja Melontakilpailuja.... 1, Yhteensä, Samojen tietojen mukaan ovat seurat järjestäneet yleisiä juhla- ja huvitilaisuuksia 1,051 ja juhlia jäsenilleen 1. 5 seurassa on toimitettu seuralehteä ja samoin ilmoitetaan toimivaksi seurojen keskuudessa 5 opintokerhoa. Suurarpajaiset. Liiton toiset suurarpajaiset aloitettiin jo edellisenä vuotena ja päättyivät kertomusvuonna. Arpajaiset onnistuivat tyydyttävästi ja antoivat ylijäämää Mk. 0,: 50. Ylijäämällä rahoitettiin seurojen taloutta ja helpoitettiin huomattavalla tavalla osallistumista liittojuhl'aan..,,, 1110 IJI 11' ". '"s ',( "1 IJ1 "1 U,JO fj.j1 "H (HJ IJ;J'I Talous. Kertamusvuosi aloitettiin valoisemmissa merkeissä. Liittojuhlan perustavat alkutyöt olivat piristäneet seurojen toimintaa huomattavalla tavalla. Vaikka valtiovallan taholta edel- j

16 0 leenkin suhtauduttiin liittoamme kohtaan penseästi, asettamalla valtionavun saannin ehdoksi samanlaisia vaatimuksia kuin edellisenäkin vuotena ja valtionapu näin jäi tavallisena aikanaan nostamatta, osoitti liittojuhlamme tappiollisesta taloudellisesta tuloksesta huolimatta sen, että valoisampaan suuntaan ollaan menossa. Kesällä ryhtyi hallitus neuvottelemaan liittomme kanssa valtionapukysymyksestä ja kun liittoneuvosto elok. p:nä pitämässä kokouksessaan päätti ottaa valtionavun vastaan, aiheutui liitolle siitä sellainen tuloerä, jonka turvin voitiin ryhtyä tehokkaaseen kurssi- ja neuvontatoimintaan. Tilinpäätös osoittaa pientä säästöä, eli markoissa laskettuna Mk.,11:. Kun valtionavusta voitiin osa käyttää valistusmenojen katteeksi, ei liittojuhlan tappiokaan voinut kääntää tulosta tappiolliseksi. Valtionapua liitto sai nostaa Pajulahden voimistelukotia varten 1,000 mk. ja vuotuiseen valistustyöhön kuten edellä jo viitattlin 00,000 mk. Työväen Urheiluliiton tiliasema 1 /1-1. Varat: Rahatili: Rahaa kassassa Pankkitili: Työv. Säästöp. säästökirj. 55» t & 11 5» 055 juoksevat. 0»»»,1: 0,: 0,:,: 5 11,: 50 5,5: 0,: 0 : Sälinkään Osuusk. säästökirj. 5...,0: 0 0,: 5 Kustannustuotteidentili: Varasto.... Vuosikirjan ilmoitussaatavat... :.,0: 0 1,0: - TUL-Iehden tili: Ilmoitussaatavat T N U -lehden tili: Ilmoitussaatavia ,,0: 0,0: - 50:- Velallisten tili: Saatavia lehtiasiamiehiltä 1,: Liittoverojen tili: Liittoverosaatavia ,500: - Edustajakokousten tili: Liittokokoussaatavia......,500: -- Yleiskulujen tili: Postikassa ,000: - Osakkeiden tili: Osakkeita ja obligatioita luettelon mukaan... 11,00: J( iinteistö- ja kalustotili: Pajulahti kalustoineen ,05: 50 poistetaan... 0,000: - ]0,05: 50 Kalustoa toimistossa...,: Aikais. poisto 5,: 50 Poisto 0 %,5:,00:,5: l{irjasto _-==1=:==---..:::::::...'.,.::0:.:0::..::~:..:... 1 Mk.,00: Velat: Henkilötili: Velat: Sälinkään Humun omais.,1: 5 Syväniemen Tarmon omais. 5: 0 Tornion Iskun omaisuus...,10: 0 Pakinkylän Veljien omais. : 55 Sekalaisia : -,: 0 Saatavat: Vlipurin Piirikunta...,000: - Korvensuun Keihäs... 1,1: 50 Kurkimäen Alku : -,51: 50 0: 5 Velallisten tili: V. maksettuja tilausmaksuja...,: 0 TUL-lehden tili: Maksamattomia kirjoituspalkkioita,500: - palkintoja...,500: : - J J. Suur-arpajaisten tili: Maksamattomia arpajaisvoittoja...,00: - Maksamatonta arpaj. ylijäämä seur. 1,1: -,1:- Pajulahden tili: Naisten voimistelukotirahasto... 0,0: 0

17 Rahastojen tili: Olympiarahasto ,: 0 Liittotalorah!tsto,: 0 Väinö Mikkolan ;~h~~t~..:::::::::::::,: 5,: 5 Valistustili: Siirto v. v: oi~isteluohjelmiin ~vlurhe!lujuhlan järjestelyyn... LUl~telu- Ja mäenlaskun neuvonta... Yl~lst~rheilu~lokuvan valmistamiseen VOillllst.elu- Ja nuorten neuvonta... Ny!~eilytuomari- ja ohjaajakurss.,00: -,000: -,000: - 1,000: - 1,0: -- 1,000: - 1,000: - Pa=euvontaan Toimitsij aoppaan. p~i~~tt~;::;i~~~~':: :,000: -,0:- Pääomatili: E~~llisten vuosien ylijäämä... 1,5: 5 TIlikauden ylijäämä... 1, 1:,: Voltto- ja tapplotlli 1 / 1-1. Tttlot: Kustann ustu otteiden tili Liittoverojen tili... ::::::::::: I. Suur-arpajaisten tili.... II. Suur- a'aisten tili.... Valtiona~~ksen tili Korkotili : :::: :::::: :::::::: :::::: ::::::::: Mk.,00: 5,1: 5 1,: 50,: 5,: 50 00,000: - 1,5: 5 l\1k. 511,11: 5 Menot: itt~~~~:: :.~ ,0: 0 TNU-lehden ;ili'" ,0: 05 Valistustili... :::::::......,: 0 f~~~t~~~~ tili' '.:::::::::::: :::::: ::: :::::::::: :::: ::::: :::: ~:~~t g~ Edustajakokousten tili....,: 5 Kiinteistö- ja kalustotiii.... 1,1: 0 Pääomatili (tilikauden ylijää~äi"::::::::::::::::::::: 5,5:..:..., 1:...:..~1 :-=~ Mk. 511,11: 5 TIlintarkastuslausunto. Työväen Urheiluliiton tammikuun - p. 1 pidetyn liittokokouksen valitsemina tilintarkastajina olemme tarkastaneet liiton tilejä ja toimintaa tilikaudelta 1 ja esitämme tarkastuksen tuloksena seuraavan. 1. Tilinavaus oli oikea.. Liittotoimikunnan valitsemat tarkkailijat ovat tarkastaneet kassan tulo- ja menotositteet, eivätkä ole niissä havainneet muistuttamisen aihetta. Tilintarkastuksessa totesimme kassatositteet asiallisiksi ja rahatiliin oikein rrierkityiksi.. Tarkastuksen aikana laskemamme käteiset kassavarat vastasivat rahatilin erotusta.. Rahavarat oli talletettu hyväksyttävällä tavalla. 5. Kustannustuotteiden varasto, kiinteistö ja irtaimisto vastasivat niille tilinpäätökseen merkittyjä arvoja.. Tarkastuksessa esitettiin arvopapereita tilinpäätökseen merkitty määrä.. Liiton rahastot ja muut velkaerät olivat oikein merkityt tilinpäätökseen.. Kirjanpito oli hoidettu huolellisesti.. Tarkastuksen perusteella saamamme käsityksen mukaan on liiton asioita hoidettu sääntöjen ja liittokokouksen antamien ohjeiden mukaisesti. Edellä olevan perusteella ehdotamme, että tilinpäätös vahvistettaisiin ja tili- ja vastuuvelvollisille myönnettäisiin vastuuvapaus vuodelta 1. Helsingissä 5 päivänä maaliskuuta. Matti Cajander. Artturi Saarimaa. K.K:n määräämät tilintarkastajat. Severi I{oskinen.

Juankosken kaupunki 27 700,00 Juuan kunta 18 000,00 Juvan kunta 27 700,00 Jyväskyläm kristillisen koulun yhdistys ry 17 000,00 Jyväskylän kaupunki 1

Juankosken kaupunki 27 700,00 Juuan kunta 18 000,00 Juvan kunta 27 700,00 Jyväskyläm kristillisen koulun yhdistys ry 17 000,00 Jyväskylän kaupunki 1 Saajat 2013 Akaan kaupunki 253 300,00 Alajärven kaupunki 72 000,00 Alavieskan kunta 55 100,00 Alavuden kaupunki 17 000,00 Asikkalan kunta 51 000,00 Auran kunta 54 700,00 Aurinkorannikon suomalaisen koulun

Lisätiedot

, Seinäjoki, Urheilijat / Virrat, Killinkosken Urheilijat ja Killinkosken Myrsky

, Seinäjoki, Urheilijat / Virrat, Killinkosken Urheilijat ja Killinkosken Myrsky 21. -22.10.1950, Seinäjoki, Urheilijat / Virrat, Killinkosken Urheilijat ja Killinkosken Myrsky 1. Oiva Timonen Seinäjoen Urheilijat 2. Aarre Nieminen Popinniemen Ponnistus 3. Aukusti Hakola Hallan Visa

Lisätiedot

Helsingin kansainvälisen koulun kannatusyhdistys ry 1500,00 Helsingin kaupunki 217600,00 Helsingin Normaalilyseo 1500,00

Helsingin kansainvälisen koulun kannatusyhdistys ry 1500,00 Helsingin kaupunki 217600,00 Helsingin Normaalilyseo 1500,00 Valtion erityisavustus pedagogisten ICTohjaukseen Statligt specialunderstöd för pedagogisk ICT-handledning Koulutuksen järjestäjä Myönnettävä summa ( ) Akaan kaupunki 10900,00 Alajärven kaupunki 9800,00

Lisätiedot

Karjalan Liiton jäsenyhteisöjen toimintakilpailut 2015 TULOKSET. Seurat yli 300 jäsentä 1 Hyvinkään Karjala-seura ry Oulun Karjalaseura ry 3139

Karjalan Liiton jäsenyhteisöjen toimintakilpailut 2015 TULOKSET. Seurat yli 300 jäsentä 1 Hyvinkään Karjala-seura ry Oulun Karjalaseura ry 3139 Karjalan Liiton jäsenyhteisöjen toimintakilpailut 2015 TULOKSET Seurat yli 300 jäsentä 1 Hyvinkään Karjala-seura ry 5354 2 Oulun Karjalaseura ry 3139 Seurat 201-300 jäsentä 1 Paimion Karjalaseura ry 5209

Lisätiedot

, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti

, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti 12. - 13.3.1955, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti 1. Reijo Nykänen Varkauden Tarmo 2. Kauko Tolvanen Tainiokosken Tähti 3. Heikki Hakola Kotkan Painimiehet 1. Matti Rantala Vaasan

Lisätiedot

19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu

19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu 19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu 62 kg 67 kg 73 kg 79 kg + 1. Heikki Hakola Lapuan Virkiä 2. Lauri Prusti Veitsiluodon Vastus 3. Raimo Sjöblom Teuvan Rivakka

Lisätiedot

M16 3 x 5,0 km (P) klo 9.00

M16 3 x 5,0 km (P) klo 9.00 M16 3 x 5,0 km (P) klo 9.00 101 Sievin Sisu 1 102 Hollolan Urheilijat -46 1 103 Teuvan Rivakka 1 104 Kiteen Urheilijat 1 105 Rajamäen Kehitys 1 106 Laukaan Urheilijat 1 107 Pöytyän Urheilijat 1 108 Leppävirran

Lisätiedot

Power Cupin 2002 loppujärjestykset

Power Cupin 2002 loppujärjestykset Power Cupin 2002 loppujärjestykset Helsinki 6.-9.6.2002 A-POJAT: 1) EURAN RAIKU, 2) ANRILL-THM, VENÄJÄ, 3) PUMA-VOLLEY, 4) EAST VOLLEY, 5) PUIJO WOLLEY, 6) PUDASJÄRVEN URHEILIJAT, 7) LEMPÄÄLÄN JYRY, 8)

Lisätiedot

, KURIKKA, Ilmajoen Kisailijat

, KURIKKA, Ilmajoen Kisailijat 9. - 11.3.1990, KURIKKA, Ilmajoen Kisailijat 1. Tero Katajisto Ilmajoen Kisailijat 2. Hannu Vaskelainen Vaajakosken Kuohu 3. Paavo Paananen Kemin Into 1. Ismo Kamesaki Voikkaan Viesti 2. Vesa Mäki-Turja

Lisätiedot

Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, , Lapinlahti ja Oulu

Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, , Lapinlahti ja Oulu Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 27.-28.10.1956, Lapinlahti ja Oulu 1. T. Toivonen Voikkaan Viesti 2. Yrjö Kuismin Heinolan Isku 3. T. Kinnunen Vaasan Voima-Veikot 1. M. Ukkola Haukiputaan Heitto

Lisätiedot

Vihreiden yhdistysten jäsenmaksumäärät 2007 (vahvistettu puoluehallituksessa

Vihreiden yhdistysten jäsenmaksumäärät 2007 (vahvistettu puoluehallituksessa Vihreiden yhdistysten jäsenmaksumäärät 2007 (vahvistettu puoluehallituksessa 8.2.2008 sekä yhdistysten edustajamäärät puoluekokouksessa 2008 (sääntöjen 22 perusteella) (tilanne 3.3.08 huhtikuussa hyväksyttävät

Lisätiedot

KIERTO KIRJE KO KO ELMA

KIERTO KIRJE KO KO ELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTO KIRJE KO KO ELMA 1965 No 130 Posti- ja lennätinhallitus julistaa haettaviksi seuraavat virat ja toimet: Posti- ja lennnätinhallit uksen kansliaosastossa yksi apulaisasianvalvojan

Lisätiedot

, PORI, Painimiehet

, PORI, Painimiehet 13. - 15.11.1970, PORI, Painimiehet 1. Raimo Hirvonen Viipurin Voimailijat 2. Esko Pakarinen Joensuun Voimailu-Kerho 3. Erkki Huhtala Lapuan Virkiä 1. Tuomo Kallijärvi Kemin Into 2. Hannu Järvinen Oulun

Lisätiedot

Joutsan kunta ,00 Juankosken kaupunki ,00 Juvan kunta ,00 Jyväskylän kaupunki ,00 Järvenpään kaupunki ,00 Kaarinan

Joutsan kunta ,00 Juankosken kaupunki ,00 Juvan kunta ,00 Jyväskylän kaupunki ,00 Järvenpään kaupunki ,00 Kaarinan Saajat 2014 Akaan kaupunki 257 100,00 Alavieskan kunta 55 900,00 Alavuden kaupunki 17 300,00 Asikkalan kunta 51 800,00 Auran kunta 55 500,00 Aurinkorannikon suomalaisen koulun kannatusyhdistys ry 26 400,00

Lisätiedot

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, , Sunila ja Nurmo

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, , Sunila ja Nurmo Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 15.-16.10.1966, Sunila ja Nurmo 1. Ilmari Huhtala Lapuan Virkiä 2. Jorma Kujanne Tampereen Painimiehet 3. Matti Huhtala Lapuan Virkiä 1. Eino Juusela Nurmon Jymy 2.

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2011 433/2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Parhaat seurat. Nimi:

Parhaat seurat. Nimi: Sivu 1/5 Nimi: Hae! Parhaat seurat 1. Lappajärven Kalaveikot ry 80.471 kg 2. Itä-Päijänteen Kalakaverit ry 71.930 kg 3. Puijon Pilkki ry 59.486 kg 4. Ylä-Keiteleen Koukku ry 56.391 kg 5. Alavuden Seudun

Lisätiedot

Juniorien kr.room. Painin SM-kilpailut, 12.-13.4.1986, HELSINKI (HPM)

Juniorien kr.room. Painin SM-kilpailut, 12.-13.4.1986, HELSINKI (HPM) Juniorien kr.room. Painin SM-kilpailut, 12.-13.4.1986, HELSINKI (HPM) 48 kg 1. Mika Heikkonen Riihimäen Voima-Veikot 2. Harri Back Ylä-Tikkurilan Kipinä 3. Arto Tervonen Oulun Pyrintö 4. Mika Kainulainen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vaalilain 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että vaalilain vaalipiirijakoa koskeva sääntely saatetaan vastaamaan ensi vuoden

Lisätiedot

Vapaa sivistystyön opintoseteliavustukset, kansalaisopistot 2016

Vapaa sivistystyön opintoseteliavustukset, kansalaisopistot 2016 Vapaa sivistystyön opintoseteliavustukset, kansalaisopistot 2016 Opintosetelita voidaan vuonna 2016 myöntää kansalaisopistoille, kansanopistoille sekä opintokeskuksille. Kaikkiaan avusta haettiin 8,3 miljoonan

Lisätiedot

SUOMEN AIKUIS- URHEILU- LIITON

SUOMEN AIKUIS- URHEILU- LIITON SUOMEN AIKUIS- URHEILU- LIITON SM-VIESTIT 11.6.2016 KANGASALA KUNTO-PIRKAT ja KANGASALAN URHEILIJAT 68 M30 4 x 100 m 1 Jyväskylän Kenttäurheilijat 3 LahtiSport 35+ M30 4 x 400 m 3 LahtiSport 35+ M30 4

Lisätiedot

, HELSINKI, Jyry

, HELSINKI, Jyry 14. - 16.2.1975, HELSINKI, Jyry 1. Raimo Hirvonen Helsingin Paini-Miehet 3. Raimo Rasinkangas Lapin Kaira 1. Kari Toivonen Viipurin Voimailijat 2. Martti Pykäläinen Outokummun Vesa 3. Kari Väliaho Muhoksen

Lisätiedot

Maanmittaushallituksen pitäjänkartat polyedriprojektiossa 1: :

Maanmittaushallituksen pitäjänkartat polyedriprojektiossa 1: : Maanmittaushallituksen pitäjänkartat polyedriprojektiossa 1:20.000 1916 1932: (Timo Meriluoto) (Päivitetty 7.2.2015) [Huom! Luettelon lähtöoletuksena on, että MMH teki kaikista 1916 1924 laatimistaan pitäjänkartoista

Lisätiedot

Avustuksen saaja / Kansalaisopisto Ylläpitäjä Myönnetty avustus euroa

Avustuksen saaja / Kansalaisopisto Ylläpitäjä Myönnetty avustus euroa Avustuksen saaja / Kansalaisopisto Ylläpitäjä Myönnetty avustus euroa Ahjolan kansalaisopisto Ahjolan kannatusyhdistys ry 10 000 Auralan kansalaisopisto Auralan Setlementti 7 000 Autere-opisto Mänttä-Vilppulan

Lisätiedot

, ILMAJOKI, Ilmajoen Kisailijat

, ILMAJOKI, Ilmajoen Kisailijat 10. - 12.3.1995, ILMAJOKI, Ilmajoen Kisailijat 48 kg 1. Janne Vakkila Kyrön Voima 2. Teemu Mattila Ilmajoen Kisailijat 3. Sami Salminen Vaajakosken Kuohu 52 kg 2. Petri Isokoski Haukiputaan Heitto 3. Tomi

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2014 517/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen

Lisätiedot

Liite. Päätös. Hakija

Liite. Päätös. Hakija Hakija Päätös Akaan kaupunginhallitus 211 070 Alavieskan kunnanhallitus 47 890 Askolan kunnanhallitus 39 420 Auran kunnanhallitus 47 480 Aurinkorannikon suomalaisen koulun kannatusyhdistys 28 160 Elias-koulun

Lisätiedot

Juniorien (20 v.) vapaapainin SM-kilpailut, 1.-2.11.1986, Heinola, 112 osallistujaa

Juniorien (20 v.) vapaapainin SM-kilpailut, 1.-2.11.1986, Heinola, 112 osallistujaa Juniorien (20 v.) vapaapainin SM-kilpailut, 1.-2.11.1986, Heinola, 112 osallistujaa 48 kg 1. Ari Härkänen Ylä-Tikkurilan Kipinä 2. Kari Salmi Vaasan Voima-Veikot 3. Ismo Kamesaki Voikkan Viesti 4. Ari

Lisätiedot

14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet

14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet 14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet 1. Soini Kauppinen Suolahden Urho 2. Matti Laitinen Viipurin Voimailijat 3. Jaakko Piutunen Varkauden Urheilijat 1. Reino Salimäki Seinäjoen

Lisätiedot

Vaasa, Voima-Veikot / Riihimäki, Voima-Veljet

Vaasa, Voima-Veikot / Riihimäki, Voima-Veljet 14. - 16.10.1955 Vaasa, Voima-Veikot / Riihimäki, Voima-Veljet 1. Kauno Laitila Nokian Urheilijat 2. Lenni Viitala Vaajakosken Terä 3. Niilo Kinnunen Vaasan Voima-Veikot 1. Rauno Mäkinen Tampereen Poliisi-Urheilijat

Lisätiedot

1 LPS Homenokat ry Jyväskylä, Suomi 2 Light Volley Tuusula, Suomi

1 LPS Homenokat ry Jyväskylä, Suomi 2 Light Volley Tuusula, Suomi Tulokset Pirkka 2016 M40 M45 M50 1 Uuraisten Raiku Uurainen, Suomi 2 Kitinojan Lentopallo M40 Seinäjoki, Finland 3 Region 10,Petrozavodsk Petrozavodsk, Venaja 4 Senkun nostat Sydänmaa, Suomi 1 LPS Homenokat

Lisätiedot

KIERTOKIRJEKOKOELMA 1945 N:o

KIERTOKIRJEKOKOELMA 1945 N:o POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1945 N:o 146-147 N :o 146. Kiertokir j e postinkuljetuksesta valtionrautateillä. Kuluvan kesäkuun 15 päivästä tapahtuu postinkuljetus valtionrautateillä

Lisätiedot

YLEISURHEILUN SEURALIIGA 2016

YLEISURHEILUN SEURALIIGA 2016 YLEISURHEILUN SEURALIIGA 2016 SUPERLIIGA (20 seuraa) 1 Esbo Idrottsförening 2 Espoon Tapiot 3 Helsingin Kisa-Veikot 4 HIFK-friidrott Helsinki 5 IK Falken Pedersöre 6 Joensuun Kataja 7 Jyväskylän Kenttäurheilijat

Lisätiedot

651 523 Loviisanseudun Jyty ry, Lovisanejdens Jyty rf 1,26% 651 524 JYTY Naantalin seutu ry 1,35% 651 525 Jyty Nurmes ry 1,2% 651 526 Jyty Sakky ry

651 523 Loviisanseudun Jyty ry, Lovisanejdens Jyty rf 1,26% 651 524 JYTY Naantalin seutu ry 1,35% 651 525 Jyty Nurmes ry 1,2% 651 526 Jyty Sakky ry Liittotunnus yhdistysnumero Yhdistyksen nimi prosentti 2016 374 021 Jyty Espoo ry, Jyty Esbo rf 1,26% 374 022 Jyty Etelä-Pirkanmaa ry 1,19% 374 036 Jyty Hangö Hanko rf 1,3% 374 066 Jyty Hämeenlinna ry

Lisätiedot

NAISTEN FINAALIT 2014

NAISTEN FINAALIT 2014 NAISTEN FINAALIT 2014 Otteluohjelma la 06.09. klo 13.00 Lapuan Virkiä Kirittäret, Jyväskylä su 07.09. klo 13.00 Kirittäret, Jyväskylä Lapuan Virkiä la 13.09. klo 16.30 Lapuan Virkiä Kirittäret, Jyväskylä

Lisätiedot

25. - 26.11.1995 Kauhajoki, Karhu

25. - 26.11.1995 Kauhajoki, Karhu 25. - 26.11.1995 Kauhajoki, Karhu 48 kg 1. Jussi Ojala Seinäjoen Paini-Miehet 3. Jarkko Ala-Huikku Ilmajoen Kisailijat 52 kg 2. Janne Vakkila Kyrön Voima 3. Teppo Haukilahti Tampereen Voimailijat 57 kg

Lisätiedot

Naisten ja tyttöjen SM-kisat VAASA, Voima-Veikot

Naisten ja tyttöjen SM-kisat VAASA, Voima-Veikot Naisten ja tyttöjen SM-kisat 27.-28.11.1999 VAASA, Voima-Veikot Tytöt 34 kg 1. Anna Soronen Haukiputaan Heitto 2. Johanna Hautala Alahärmän Kisa 3. Helmi Alatalo Haukiputaan Heitto 4. Anne-Mari Hautamäki

Lisätiedot

Käynnissä olevat kuntajakoselvitykset. Ville Nieminen

Käynnissä olevat kuntajakoselvitykset. Ville Nieminen Käynnissä olevat kuntajakoselvitykset Ville Nieminen Käynnistyneet kuntajakoselvitykset 33 selvitystä, joissa yhteensä 169 kuntaa mukana» n. 5 kuntaa selvitystä kohden 136 eri kuntaa 8 erityisselvitystä»

Lisätiedot

Oulu, Pyrintö

Oulu, Pyrintö 1.-2.4.2000 Oulu, Pyrintö 54 kg 1. Antti Näivä Lappeenrannan Työväen Urheilijat 2. Esa Uimonen Janakkalan Paini-Ilves 3. Jussi Ojala Seinäjoen Painimiehet 4. Toni Rasinkangas Janakkalan Paini-Ilves 5.

Lisätiedot

Poikien kr.room painin SM-kilpailut, KUORTANE, Kunto

Poikien kr.room painin SM-kilpailut, KUORTANE, Kunto Poikien kr.room painin SM-kilpailut, 19.-20.5.1973 KUORTANE, Kunto 30 kg 1. Erkki Palovaara Viipurin Voimailijat 2. Jouko Salomäki Kauhajoen Karhu 3. Heikki Viljanen Kauhajoen Karhu 4. Onni Luokkanen Koskelankylän

Lisätiedot

Maakuntien ja seutukuntien suhdanteet

Maakuntien ja seutukuntien suhdanteet Maakuntien ja seutukuntien suhdanteet Lokakuu 2016 Tilastokeskuksen aineistoja Meeri Koski Koko yritysliikevaihdon trendit Q1/15-Q1/16 Vuosi 2010=100 115 110 105 100 95 90 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

Lisätiedot

SEURALUOKITTELU VUODELLE 2014 (vuonna 2013 kerätyt pisteet) 20.11.13

SEURALUOKITTELU VUODELLE 2014 (vuonna 2013 kerätyt pisteet) 20.11.13 SEURALUOKITTELU VUODELLE 2014 (vuonna 2013 kerätyt pisteet) 20.11.13 SUPERLUOKKA Kalevan malja Sij Seura Yht. 1 Turun Urheiluliitto 493.5 161 487 6 167 1314.5 2 Helsingin Kisa-Veikot 331.33 120 524.5 37

Lisätiedot

8. - 10.3.1985, RIIHIMÄKI, Voima-Veljet

8. - 10.3.1985, RIIHIMÄKI, Voima-Veljet 8. - 10.3.1985, RIIHIMÄKI, Voima-Veljet 1. Jyrki Vesterinen Lappeenrannan Työväen Urheilijat 2. Ismo Kortesmaa Peräseinäjoen Toive 3. Martti Uusi-Ranta Ilmajoen Kisailijat 1. Reijo Haaparanta Kauhajoen

Lisätiedot

- IC 43 Helsinki asema Oulu asema 7:30:00 14:08:00 Ma Ti Ke To Pe La Su + IC 43 Helsinki asema Oulu asema 7:30:00 14:08:00 Ma Ti Ke To Pe

- IC 43 Helsinki asema Oulu asema 7:30:00 14:08:00 Ma Ti Ke To Pe La Su + IC 43 Helsinki asema Oulu asema 7:30:00 14:08:00 Ma Ti Ke To Pe - AE 30 Pietari_(Finljandski) Helsinki asema 5:40:00 9:16:00 Ma Ti Ke To Pe La Su - PVV 31 Helsinki asema Moskova_(Leningradski) 17:52:00 7:25:00 Ma Ti Ke To Pe La Su - PVV 32 Moskova_(Leningradski) Helsinki

Lisätiedot

Juniorien kr.room. Painin SM-kilpailut, , JOENSUU (JVK)

Juniorien kr.room. Painin SM-kilpailut, , JOENSUU (JVK) Juniorien kr.room. Painin SM-kilpailut, 25.-26.4.1981, JOENSUU (JVK) 1. Reijo Luokkanen Tampereen Painiseura 2. Vesa Mäki-Turja Kauhajoen Karhu 3. Ari Kenakkala Oulun Pyrintö 4. Hannu Markkanen Lappeenrannan

Lisätiedot

PERÄSEINÄJOKI, Toive

PERÄSEINÄJOKI, Toive 5.-6.3.2005 PERÄSEINÄJOKI, Toive 1. Ville Käki Kotkan Painimiehet 2. Jonni Laulainen Kotkan Painimiehet 3. Teemu Mattila Ilmajoen Kisailijat 4. Jussi Ojala Seinäjoen Painimiehet 5. Petri Isokoski Haukiputaan

Lisätiedot

Puoluetta edustavat yhdistykset kunnissa

Puoluetta edustavat yhdistykset kunnissa Puoluetta edustavat yhdistykset kunnissa Ehdokasasetteluoikeudet vahvistettu puoluehallituksen kokouksessa 31.10.2015 (Oulun piirin osalta 16.11.2015, Lapin piiriin muutoksia 12.2.2016) Luetteloa tarkistetaan

Lisätiedot

Puoluetta edustavat yhdistykset kunnissa

Puoluetta edustavat yhdistykset kunnissa Puoluetta edustavat yhdistykset kunnissa Ehdokasasetteluoikeudet vahvistettu puoluehallituksen kokouksessa 31.10.2015 (muutoksia: Oulun piiri 16.11.2015&12.3.&15.4.2016, Lappi 12.2.2016, Varsinais-Suomi

Lisätiedot

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 14. 15.2.1970 LAHDESSA Lahden Kaleva 48 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Mauri Saarivaino Iisalmen Työväen Urheilijat 2. Hannu Miettinen Kuopion Riento 2. Jorma Pikkujämsä

Lisätiedot

Hoitotakuun toteutuminen terveyskeskuksissa (ei sisällä suun terveydenhuoltoa) Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, huhtikuu 2008

Hoitotakuun toteutuminen terveyskeskuksissa (ei sisällä suun terveydenhuoltoa) Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, huhtikuu 2008 Hoitotakuun toteutuminen terveyskeskuksissa (ei sisällä suun terveydenhuoltoa) Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, huhtikuu 2008 Selvitys Kysely toteutettiin huhtikuussa 2008 Luonteeltaan selvitys:

Lisätiedot

Turvapaikanhakijoiden vastaanotto. Olli Snellman, Maahanmuuttovirasto Espoon monikulttuurisasiain neuvottelukunta

Turvapaikanhakijoiden vastaanotto. Olli Snellman, Maahanmuuttovirasto Espoon monikulttuurisasiain neuvottelukunta Turvapaikanhakijoiden vastaanotto Olli Snellman, Maahanmuuttovirasto Espoon monikulttuurisasiain neuvottelukunta 24.8.2016 Vastaanotto Vastaanottolain tarkoituksena on turvata kansainvälistä suojelua hakevan

Lisätiedot

Juniorien kr.room. Painin SM-kilpailut, , ILMAJOKI (IK)

Juniorien kr.room. Painin SM-kilpailut, , ILMAJOKI (IK) Juniorien kr.room. Painin SM-kilpailut, 13.-14.4.1991, ILMAJOKI (IK) 1. Marko Einola Porin Paini-Miehet 2. Petri Isokoski Haukiputaan Heitto 3. Mika Oikarinen Koskelankylän Riento 4. Pasi Kohtala Teuvan

Lisätiedot

Toimeentulotuen käsittelyaikojen seuranta

Toimeentulotuen käsittelyaikojen seuranta Toimeentulotuen käsittelyaikojen seuranta 1 (21) Toimeentulotuen käsittelyaikojen seuranta Uusimaa (01) Kaupunkimaiset kunnat (1) Espoo (049) 6 516 6 407 7 342 Hanko (078) 252 277 234 Helsinki (091) 23

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 341. Valtioneuvoston asetus

SISÄLLYS. N:o 341. Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä toukokuuta 2008 SISÄLLYS N:o Sivu 341 Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen teletoimintaan määrättyjen

Lisätiedot

Juniorien kr.room. Painin SM-kilpailut, , TAMPERE (TaVo)

Juniorien kr.room. Painin SM-kilpailut, , TAMPERE (TaVo) Juniorien kr.room. Painin SM-kilpailut, 10.-11.4.1976, TAMPERE (TaVo) 1. Pekka Rauhala Teuvan Rivakka 2. Hannu Kanninen Joensuun Voimailu-Kerho 3. Aulis Tuomainen Karihaaran Tenho 4. Pasi Anttila Oulun

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY Yhdistyksen säännöt Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Maanmittauslaitoksen tekniset MATE ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat 1 (5) Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat Myönnetyt luvat 18.12.2015 Lappeenrannan 5. apteekki apteekkari, farmasian tohtori Hannu Tapani Taipale Loviisan apteekki apteekkari,

Lisätiedot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, helmikuu 2015, kaikki asunnot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, helmikuu 2015, kaikki asunnot Yhteensä: Manner-Suomi 87 200 334,6 10,9 58,4 97 008 300,0 11,7 51,0 Pääkaupunkiseutu Espoo 4 735 399,7 12,2 63,6 3 745 380,1 14,4 56,3 Helsinki 14 957 399,2 12,1 62,4 13 921 349,0 16,7 44,0 Vantaa 5 652

Lisätiedot

Valiokunnan kokoonpano kaudella

Valiokunnan kokoonpano kaudella Valiokunnan kokoonpano kaudella 2016-2017 Kai Hildén Turku pj. Tuomas Eivola Tampere Marja Hongisto Turku Piritta Maja Kuortane Eino Styrman Helsinki Juha Viberg Kotka Avaintehtävät: valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen

Lisätiedot

Poikien (18v.) kr.room. painin SM-kilpailut, 31.5.-1.6.1986 KUUSANKOSKI, 272 os.

Poikien (18v.) kr.room. painin SM-kilpailut, 31.5.-1.6.1986 KUUSANKOSKI, 272 os. Poikien (18v.) kr.room. painin SM-kilpailut, 31.5.-1.6.1986 KUUSANKOSKI, 272 os. 30 kg 1. Juha Mikkonen Pyhäjärven Pohti 2. Arto Heinola Saloisten Salama 3. Sami Kangas Seinäjoen Paini-Miehet 4. Juha-Matti

Lisätiedot

Hoitoonpääsy terveyskeskuksissa

Hoitoonpääsy terveyskeskuksissa Hoitoonpääsy terveyskeskuksissa Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille maaliskuu 2010 26.5.2010 Tieto-osasto / PATI 1 Tiedonkeruu keväällä 2010 Hoitotakuukysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille

Lisätiedot

Asemajuoksu Riihimäki

Asemajuoksu Riihimäki Pojat 11v Lähtö : klo 11:00 1 - Elias Hietanen - 5:00,3 2 2 Ville Mustonen - 5:25,2 Osanottajia sarjassa 2 Tytöt 11v Lähtö : klo 11:00 1 32 Emmi Hietanen 4:20,0 2 1 Nea Hyvärinen Riihimäen Kisko 4:53,9

Lisätiedot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto (Kela), kaikki asunnot, helmikuu 2016

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto (Kela), kaikki asunnot, helmikuu 2016 Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto (Kela), kaikki asunnot, helmikuu 2016 Yhteensä: Manner-Suomi 101 405 363,59 11,10 59,0 115 631 335,39 11,83 52,0 Pääkaupunkiseutu Espoo 6 115 429,83 12,46 63,7

Lisätiedot

Kampanjan nimi Yhtiö Viite Istuta puu AKAAN SEURAKUNTA Istuta puu ALAJÄRVEN SEURAKUNTA Istuta puu ALAVIESKAN

Kampanjan nimi Yhtiö Viite Istuta puu AKAAN SEURAKUNTA Istuta puu ALAJÄRVEN SEURAKUNTA Istuta puu ALAVIESKAN Kampanjan nimi Yhtiö Viite Istuta puu AKAAN SEURAKUNTA 4074419000784554 Istuta puu ALAJÄRVEN SEURAKUNTA 4074722000784555 Istuta puu ALAVIESKAN SEURAKUNTA 4074448000784554 Istuta puu ALAVUDEN SEURAKUNTA

Lisätiedot

Poikien (17v.) kr.room. painin SM-kilpailut, KAUHAJOKI, 299 osallistujaa

Poikien (17v.) kr.room. painin SM-kilpailut, KAUHAJOKI, 299 osallistujaa Poikien (17v.) kr.room. painin SM-kilpailut, 6.-7.6.1981 KAUHAJOKI, 299 osallistujaa 30 kg 1. Taisto Palmroth Mäntän Valo 2. Petteri Meskanen Tainionkosken Tähti 3. Anssi Aitta Lapin Lukko 4. Marko Kiikeri

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 Ari Laine 4/2002 15.2.2002 Asumisoikeusasunnot 1990-2001 Asumisoikeusasuntojen rakentaminen aravalainoituksen tuella alkoi vuonna 1990 ja korkotukilainoituksen

Lisätiedot

Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta

Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta Palvelurakenneuudistuksesta Päivi Voutilainen STM/STO Uudistuksen keskeinen sisältö Integroidaan sosiaali- ja terveydenhuolto

Lisätiedot

Juniorien (18v.) vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.12.1986 KUUSANKOSKI, 264 osallistujaa

Juniorien (18v.) vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.12.1986 KUUSANKOSKI, 264 osallistujaa Juniorien (18v.) vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.12.1986 KUUSANKOSKI, 264 osallistujaa 30 kg 1. Juha Mikkonen Pyhäjärven Pohti 2. Marko Konttinen Riihimäen Voima-Veljet 3. Juha-Matti Korsman Porin Paini-Miehet

Lisätiedot

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain Asiakaspalvelukeskus löytää asiantuntijamme Asiakaspalvelukeskus on ABB:n yhteydenottokanava, jonka kautta välitämme asiasi oikean henkilön

Lisätiedot

KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT

KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT 1.1.-31.12.2015 21.1.2016 Alioikeus Rikos- Muut rikos- Pakko- Sakon Maaoikeus- Laajat Erill. turv.- Summaa- Avio- Muut Velka- Yritys- Konk. Ulosotto- Yhasiat oik.asiat

Lisätiedot

Akaan kaupunki 29 685,25 0 29 685,25 0

Akaan kaupunki 29 685,25 0 29 685,25 0 Rintamaveteraanien kotiin vietävien kunnallisten avopalveluiden määrärahan käyttö vuodelta 2015 Kunta / Kuntayhtymä Määräraha Lisämääräraha Yhteensä Käyttäm. jäänyt Akaan kaupunki 29 685,25 0 29 685,25

Lisätiedot

KIERTOKIRJE KOKOELMA

KIERTOKIRJE KOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KOKOELMA 1952 N:o 146 N:o 146. Kiertokirje toimipaikoille avatuista postisiirtotileistä. Posti- ja lennätinhallituksen talousosasto on avannut jäljempänä olevassa

Lisätiedot

Beach volleyn SM-mitalistit 1988 2015

Beach volleyn SM-mitalistit 1988 2015 Beach volleyn SM-mitalistit 1988 2015 Naiset 2015 1. Riikka Lehtonen/Taru Lahti 2. Essi Hasu/Anniina Parkkinen 3. Ida Sinisalo/Niina Ahtiainen 2014 1. Minna Sikiö/Maria Tuominen 2. Niina Ahtiainen/Ida

Lisätiedot

Sivustolle 8.9.2011 tehdyt muutokset:

Sivustolle 8.9.2011 tehdyt muutokset: Sivustolle 8.9.2011 tehdyt muutokset: Seuraava materiaali on lisätty sivustolle 8.9.2011: Hakemistoon Kartografiaa koskevia aikalaiskirjoituksia: *Maanmittaushallituksen kirjeenvaihtoa 1945 1960 (142 tiedostoa)

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1367. Työministeriön asetus. työvoimapoliittisen lausunnon antamisesta ja lausuntoon merkittävistä asioista

SISÄLLYS. N:o 1367. Työministeriön asetus. työvoimapoliittisen lausunnon antamisesta ja lausuntoon merkittävistä asioista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2002 N:o 1367 1368 SISÄLLYS N:o Sivu 1367 Työministeriön asetus työvoimapoliittisen lausunnon antamisesta ja lausuntoon merkittävistä

Lisätiedot

Kadettien kr.room.painin Suomen mestaruus kilpailut Jyväskylän Vaajakoski

Kadettien kr.room.painin Suomen mestaruus kilpailut Jyväskylän Vaajakoski Kadettien kr.room.painin Suomen mestaruus kilpailut 9.4.2016 Jyväskylän Vaajakoski Pojat 17 vuotta 42 kg 1. Tino Ojala Helsingin Haka 2. Eemeli Rautanen Viialan Pyry 3. Juho Takamaa Ilmajoen Kisailijat

Lisätiedot

3 Tilivuoden ylijäämän käyttö Päätettiin esittää, että tilivuoden ylijäämä 57,37 mk siirrettäisiin voitto- ja tappiotilille.

3 Tilivuoden ylijäämän käyttö Päätettiin esittää, että tilivuoden ylijäämä 57,37 mk siirrettäisiin voitto- ja tappiotilille. Pöytäkirja Rautatieliikenne-lehden toimituskunnan kokouksesta Helsingissä 10.4.1973. Läsnä: Apulaisjohtaja Elomaa, apulaisjohtaja Alava, johtaja Miettinen, johtaja Lamminpää, mainospäällikkö Ahvenlahti,

Lisätiedot

Juniorien kr.room. painin SM-kilpailut, , Joensuu, Rovaniemi ja Ilmajoki

Juniorien kr.room. painin SM-kilpailut, , Joensuu, Rovaniemi ja Ilmajoki Juniorien kr.room. painin SM-kilpailut, 23.-24.1.1971, Joensuu, Rovaniemi ja Ilmajoki 1. Raimo Hirvonen Viipurin Voimailijat 2. Esko Pakarinen Joensuun Voimailu-Kerho 3. Kari Toivonen Helsingin Tarmo 1.

Lisätiedot

POHJANMAAN ELY-KESKUS LASTEN JA NUORTEN PAIKALLISEN HARRASTUSTOIMINNAN AVUSTUKSET VUONNA 2013 ETELÄ-POHJANMAA. Alajärven 4H-yhdistys ry 2 500 1

POHJANMAAN ELY-KESKUS LASTEN JA NUORTEN PAIKALLISEN HARRASTUSTOIMINNAN AVUSTUKSET VUONNA 2013 ETELÄ-POHJANMAA. Alajärven 4H-yhdistys ry 2 500 1 POHJANMAAN ELY-KESKUS LASTEN JA NUORTEN PAIKALLISEN HARRASTUSTOIMINNAN AVUSTUKSET VUONNA 203 ETELÄ-POHJANMAA Alajärven 4H-yhdistys ry Alajärven nuorisoseura 000 Alavuden 4H-yhdistys 000 Alavuden kaupunki

Lisätiedot

MATKUSTAJALIIKENTEEN AIKATAULUT HSL-alueen sisäinen lähiliikenne ei sisälly taulukoihin.

MATKUSTAJALIIKENTEEN AIKATAULUT HSL-alueen sisäinen lähiliikenne ei sisälly taulukoihin. MATKUSTAJALIIKENTEEN AIKATAULUT 11.12.2016 18.6.2017 HSL-alueen sisäinen lähiliikenne ei sisälly taulukoihin. Merkkien selitykset Muutokset edellisiin versioihin 1 Helsinki Turku satama, Turku satama Helsinki

Lisätiedot

Tyttöjen (17v.) vapaapainin SM-kilpailut SEINÄJOKI (SPM) 38 kg 1. Valma Salomäki Lappajärven Veikot 2. Emma Kujala Ylistaron Kilpa-Veljet

Tyttöjen (17v.) vapaapainin SM-kilpailut SEINÄJOKI (SPM) 38 kg 1. Valma Salomäki Lappajärven Veikot 2. Emma Kujala Ylistaron Kilpa-Veljet Tyttöjen (17v.) vapaapainin SM-kilpailut 3.-4.12.2011 SEINÄJOKI (SPM) 1. Valma Salomäki Lappajärven Veikot 2. Emma Kujala Ylistaron Kilpa-Veljet 1. Pinja Liimatainen Muuramen Yritys 1. Miia Majasaari Vähänkyrön

Lisätiedot

Atte Dahlman Tomi Hurme

Atte Dahlman Tomi Hurme Atte Dahlman Atte Dahlman aloitti McDonald s-yrittäjänä huhtikuussa 2015. Hän omistaa Tammiston ravintolan. Ennen yrittäjyyttä Atte on työskennellyt it-alalla myyntitehtävissä. Tomi Hurme Tomi Hurme aloitti

Lisätiedot

Seuraluokittelu 2004. sijat

Seuraluokittelu 2004. sijat Seuraluokittelu 2004 sijat Nuorisotoiminta 50% Huippu-urheilu 25% Harrasteliikunta 25% Valioluokka 1-20 1.1. Hiihtokoululaisten määrä 5% 2.1. Ranking 10% 3.1. Kuntotapahtumat 10% I luokka 21-150 1.2. Piiriluokiteltujen

Lisätiedot

63/508/2011 Ahjolan kansalaisopisto Ahjolan kannatusyhdistys ry /508/2011 Borgå medborgarinstitut Borgå stad 9 000

63/508/2011 Ahjolan kansalaisopisto Ahjolan kannatusyhdistys ry /508/2011 Borgå medborgarinstitut Borgå stad 9 000 Vapaa sivistystyö Opintosetelityyppiset valtionavustukset 2011 Kansalaisopistot euroa 63/508/2011 Ahjolan kansalaisopisto Ahjolan kannatusyhdistys ry 23 000 90/508/2011 Borgå medborgarinstitut Borgå stad

Lisätiedot

Juniorien (20 v.) vapaapainin SM-kilpailut, 4.-5.11.2011, Kaskinen (TeRi)

Juniorien (20 v.) vapaapainin SM-kilpailut, 4.-5.11.2011, Kaskinen (TeRi) Juniorien (20 v.) vapaapainin SM-kilpailut, 4.-5.11.2011, Kaskinen (TeRi) 1. Jami Torjama Karkkilan Urheilijat 2. Joona Talvitie Vaasan Toverit 3. Joni Toppinen Ylä-Tikkurilan Kipinä 4. Jimi Haapaniemi

Lisätiedot

IX Kalevi Hämäläisen muistohiihdot Juva

IX Kalevi Hämäläisen muistohiihdot Juva IX Kalevi Hämäläisen muistohiihdot 7.1.2017 Juva MIEHET 10 V 2 KM V 1 1 Veikka Huuskonen Rantasalmen Urh 140654 08:11,6 2 2 Nuutti Seppänen Sulkavan Urh-41 345398 08:55,9 0:44,3 3 4 Johannes Kääriö Sulkavan

Lisätiedot

SEURALIIGA 2016, joista muodostuu kauden 2017 seuraluokittelu

SEURALIIGA 2016, joista muodostuu kauden 2017 seuraluokittelu Kalevan malja Luokkaurheilijat SM 14/15 Lisenssit SUOMEN URHEILULIITTO ry 1 SEURALIIGA 2016, joista muodostuu kauden 2017 seuraluokittelu Sij Seura Yht, Superliiga 1 Turun Urheiluliitto 322 761 41 327

Lisätiedot

AJONEUVOJEN YKSITTÄISHYVÄKSYNTÖJEN MYÖNTÄJÄT LÄHTIEN

AJONEUVOJEN YKSITTÄISHYVÄKSYNTÖJEN MYÖNTÄJÄT LÄHTIEN 14.2.2017 1(7) AJONEUVOJEN YKSITTÄISHYVÄKSYNTÖJEN MYÖNTÄJÄT 1.1.2015 LÄHTIEN Yksittäishyväksyntöjä myöntävät A-Katsastus Oy:n, E. Valjakka Oy:n, K1 Katsastajat Oy:n, Oy Testmill Ltd:n, Suomen Yksittäishyväksyntä

Lisätiedot

Eläkkeelle numeroina 2013

Eläkkeelle numeroina 2013 Eläkkeelle numeroina 2013 Voit tutustua eläkeläisen tukiin verkossa www.kela.fi Lisätietoja palvelunumeroista ma pe klo 8 18 Eläkeasiat 020 692 202 Omaisen kuoltua 020 692 208 Sisältö: Kansaneläke 2 Takuueläke

Lisätiedot

Junioreiden kr.room. painin SM-kilpailut

Junioreiden kr.room. painin SM-kilpailut 50 kg 50 kg 1 Juho Lamberg (Vaajakosken Kuohu) - Ilari Kurunsaari (Lapuan Virkiä) 4,0 : 1,0 12 : 1 06:00 TÜ PP4;4P4 1; 1 Juho Ronkainen (Vantaan Sampo) - Kasper Törmälä (Kemin Into) 1,0 : 3,0 4 : 5 06:00

Lisätiedot

Säännöllinen kapasiteetti

Säännöllinen kapasiteetti Junatyyppi Juna Kulkuväli Lähtö Tulo Linja Kulkupäivät Voimassaoloaika IC 1 Helsinki asema Joensuu asema 7:17:00 11:40:00 Ma Ti Ke To Pe La Su 30.10.2016 10.12.2016 IC 2 Joensuu asema Helsinki asema 5:18:00

Lisätiedot

Asemajuoksu 12.9.2010 Riihimäki

Asemajuoksu 12.9.2010 Riihimäki Miehet Yl. nro nimi seura / paikkakunta aika 1 15 Arto Hakala Janakkalan Jana 34.29,6 2 13 Kari Virtanen Itella posti Parola 35.02,9 3 2 Antti Rönkkö 35.10,0 4 29 Juha Löppönen Nummela 36.01,8 5 5 Tero

Lisätiedot

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, , Vähäkyrö (VäVi)

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, , Vähäkyrö (VäVi) Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 23.-24.10.1976, Vähäkyrö (VäVi) 1. Kari Petrov Vaajakosken Kuohu 2. Heikki Viljanen Kauhajoen Karhu 3. Jukka Nissilä Pyhäjärven Pohti 4. Timo Keski-Lammi Teuvan Rivakka

Lisätiedot

OTTELUT 1979 tulos yleisömäärä pelituomari syöttötuomari su 6.5.1979 Alajärven Ankkurit - Kouvolan Pallonlyöjät 5-7 1502 Reijo Koskinen Raimo Teppo

OTTELUT 1979 tulos yleisömäärä pelituomari syöttötuomari su 6.5.1979 Alajärven Ankkurit - Kouvolan Pallonlyöjät 5-7 1502 Reijo Koskinen Raimo Teppo OTTELUT 1979 tulos yleisömäärä pelituomari syöttötuomari su 6.5.1979 Alajärven Ankkurit - Kouvolan Pallonlyöjät 5-7 1502 Reijo Koskinen Raimo Teppo su 6.5.1979 Hyvinkään Tahko - Kiteen Urheilijat 9-5 2622

Lisätiedot

MATKUSTAJALIIKENTEEN AIKATAULUT Lähiliikenne Helsinki Kirkkonummi, Helsinki Vantaankoski ja Helsinki Kerava ei sisälly taulukoihin.

MATKUSTAJALIIKENTEEN AIKATAULUT Lähiliikenne Helsinki Kirkkonummi, Helsinki Vantaankoski ja Helsinki Kerava ei sisälly taulukoihin. 1 MATKUSTAJALIIKENTEEN AIKATAULUT 6.6. 30.10.2011 Lähiliikenne Helsinki Kirkkonummi, Helsinki Vantaankoski ja Helsinki Kerava ei sisälly taulukoihin. Merkkien selitykset Muutokset 1 Helsinki Turku satama,

Lisätiedot

Pohjanmaan Sulkapalloilijat ry. Vuosikertomus ja tilinpäätös 2015

Pohjanmaan Sulkapalloilijat ry. Vuosikertomus ja tilinpäätös 2015 Pohjanmaan Sulkapalloilijat ry Vuosikertomus ja tilinpäätös 2015 Sisällysluettelo Yleistä Vuosikokous Pohjanmaan Sulkapalloilijat ry:n jäsenet Hallitus, toiminnantarkastaja ja hallituksen toiminta Kilpailutoiminta

Lisätiedot

NUORISOTOIMINTAKILPAILU 2014

NUORISOTOIMINTAKILPAILU 2014 NUORISOTOIMINTAKILPAILU 2014 Huipentumat Sij Seura Yht. 1 Tampereen Pyrintö 318 202 320 474 56 360 1730 2 Espoon Tapiot 152 48 140 135 35 670 1180 3 Turun Urheiluliitto 168 130 130 93 32 413 966 4 Jyväskylän

Lisätiedot

HämSY:n sisulisähuipentuma miniottelut

HämSY:n sisulisähuipentuma miniottelut HämSY:n sisulisähuipentuma 17.-18.9.2016 miniottelut P9 Miniottelu 40m / 1000m 1 Reko Laine Hämeenlinnan Tarmo 587 6,74 292 211,76 295 2 Aapo Närhi Lempäälän Kisa Yleisurheilu 409 7,12 216 234,38 193 3

Lisätiedot

WINRES BUSSIREITIT JA LIITYNTÄKULJETUSHINNAT

WINRES BUSSIREITIT JA LIITYNTÄKULJETUSHINNAT WINRES BUSSIREITIT JA LIITYNTÄKULJETUSHINNAT Aikataulu tilausvahvistuksen osanottajatodistuksessa. Reitti 2: Isojoki-Pori-Huittinen-Forssa-Helsinki Isojoki Matkahuolto Honkajoki Honkacenter Kankaanpää

Lisätiedot