KERTOMUS TYÖVÄEN URHEILULIITON TOIMINNASTA V HELSINKI 1936 TYÖVÄEN KIRJAPAINO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KERTOMUS TYÖVÄEN URHEILULIITON TOIMINNASTA V. 1934 HELSINKI 1936 TYÖVÄEN KIRJAPAINO"

Transkriptio

1 KERTOMUS TYÖVÄEN URHEILULIITON TOIMINNASTA V. 1 HELSINKI 1 TYÖVÄEN KIRJAPAINO

2 KERTOMUS TYÖVÄEN URHEILULIITON TOIMINNASTA V. 1., Johdanto. Kertomusvuoden aikana on maamme työväenluokka joutunut elämään edelleenkin taloudellisen pulan ja valtiollisen taantumuksen puristuksessa. Maan rahallinen asema on kyllä laajentuneen ulkomaankaupan johdosta huomattavasti parantunut, mutta tästä aiheutunut hyöty on joutunut maan harvalukuisen omistavan luokan taskuihin. Työväen pa:lkkataso on huonon ammatillisen järjestäytymisen takia pysynyt suurelta osalta edelleenkin vaatimattomimman toimeentulomäärän alapuolella. Eduskunnan säätämien pusero- ja kiihotuslakien sekä yhdistyslain kovennuksien avulla ovat hallitsevat piirit käyneet entistä lujemmin työläisurheiluväen kimppuun saaden aikaan pukurettelöitä, oikeusjuttuja ja rahasakkoja. Työnantajat ovat säestäneet näitä vainotoimenpiteitä kilpailumatkakielloin ja työstäerottaii\isin. Myöskin eräät kunnat ovat kiihkotaantumuksellisten painostuksesta evänneet työväen urheiluseuroilta avustuksensa. Mutta taantumuksellisten pyyteet työläisurheilutoiminnan tukahuttamiseksi vainotoimenpitein ovat valuneet hiekkaan. J oitakin heikkoja seuroja on tosin joutunut pois riveistä, minkä johdosta seurojen lukumäärä osoittaa laskua, mutta jäsenmäärä sitävastoin on noussut n. %. Toiminnan laajuuteen nähden on kertomusvuosi liiton tähänastisista ensimmäinen. Minään aikaisempina vuosina eivät niin suuret jäsenjoukot ole olleet mukana säännöllisessä harjoitustoiminnassa, eikä innostus ja toiminnan vireys niin korkealla kuin nyt. Tämän sai aikaan

3 pääasiassa toinen liittojubla. Työläisurheiluväki tahtoi. ju~lansa avulla saattaa vainoojansa häpeään. Ja se onmstul. Suurpiirteiset valmistelut ja meidän oloissa~e ainutlaatui~ nen juhlan suoritus suurine joukk~esityksme~n hankki työläisurheilulle koko sivistyneen yhteisku=an Jak~mattoman myötätunnon ja mykisti vannoutuneen vastustajan. Porvarillisen urheilutoiminllan samanaikainen rappeutuminen on ailieuttanut sen, että yliloikkaukset ovat käyneet harvinaisemmiksi ja virran suunta allmnut kääntyä päinvastaiseksi. Kun taantumuksen ote valtionavun epäämisessäkin on osoittautunut pitämättömäksi, voidaan lyhyt seisahduskausi työläisurheiluliikkeemme kehityksessä katsoa sivuutetuksi ja uusi nousukausi aletuksi..... Taantumuksellisten toimenpiteet ovat SItäPaItSI osoittaneet, että urheilun puolueettomuus on sillä taholla vain tyhjä iskulause ja että työläisurheilu voi menestyä vain toimin1alla yh. teisymmärryksessä muun työväenliikkeen kanssa. Liittokokous. Liiton VII. liittokokous pidettiin Helsingissä tammikuun - p:nä. Kokouksen pöytäkirja on julkaistu painettuna. Liittoneuvosto. Liittokokouksen päätökseen nojaten jätettiin liittoneuvo~ton varsinainen kokous pitämättä. Ylimääräinen kokous valhonapu asian käsittelyä varten pidettiin elokuun p:nä. Liittotoimikunta. Liittokokouksen 0/11-1 valitsemina k,uuluivat liittotoimikuntaan /1-- pidettyyn liittokokoukseen saakka pu~eenjohtajana T. H. Vilppula, varapuheenjohtajana U. Rmne, jäseninä M. Leskinen, T. Salonen, Elina Jääskeläinen ja K. A Vuori; varajäseninä V. Laherma, V. Vainio, K. Altti, J. Edelman ja Y. Lehto. Liittotoimikunta piti tässä kokoonpanossaan 5 kokousta, käsitellen niissä 1 asiaa. Jäsenet osallistuivat kokouksiin seuraavasti: Vilppula, Rinne, Leskinen 5, Salonen, Jääskeläinen 5, Vuori 5, Laherma, Vainio 5, Altti, Edelman ja Lehto 5 kertaa. -/1- pidetyssä liittokokouksessa valittiin liittotoimikuntaan puheenjohtajaksi T. H. Vlippula,. varapuheenjohtajaksi V. Laherma, jäseniksi M. Leskinen, Elina Jääskeläinen, J. Edelman, V. Vainio ja A. Heiskanen, varajäseniksi Y. Lehto, K. Siltanen, E. K. Kalervo. K. A. Vuori ja E. Katajisto, joista Siltanen muutti paikkaku=alta / ja Vuori ollut esteellinen pitkähkön sairauden vuoksi, josta hän kuitenkin vuoden lopulla on parantunut. Uusi liittotoimikunta piti 51 kokousta käsitellen niissä asiaa. Kokouksissa kävivät Vilppula 0, Laherma, Leskinen, Jääskeläinen, Edelman, Vamio 51. Heiskanen 5, Lehto 5, Siltanen 1, Kalervo, K. A. Vuori 1 Ja Katajisto kertaa. Naistoimikunta. Liittokokouksessa 0/11--1 valittuina toimivat -/1 - asti naistoimikunnassa Irja Rainio puheenjohtajana, Elina JääskeläiI1en varapuheenjohtajana ja jäseninä Saima Hartell, Terttu Lehtonen, AIli Salomaa, Ida Kallio, Elli Vuorinen. Tammikuun - p:nä pidetyssä liittt'kokouksessa valittiin naistoimikuntaan Elina Jääskeläinen puheenjohtajaksi, Terttu Lehtonen varapuheenjohtajaksi ja jäseniksi Ida Kallio, Alli Salomaa, Aune Salo, Elli Vuorinen, Helmi Ranta, Hilja GJumerus. V. 1 piti naistoimikunta 5 kokousta. Jaostot. Liittokokouksen antaman valtuuden nojalla vahvisti liittotoimikunta jaostojen kokoonpanon allamainitunlaiseksi. Ensiksi mainittu on puheenjohtaja, toinen varapuheenjohtaja, seuraavat kolme jäseniä, seuraavat kolme varajäseniä ja viimeinen liittotoimiku=an edustaja jaostossa. Numeroluku osoittaa kertomusvuonna pidettyjen kokousten määrää. Painiiaosto: S. Koskinen, A. Tuhkunen, K. A. Vuori, N. Alanko, V. Liljeqvist, K. Malmström, M. Huhtala. Paikkakun- 5

4 nalta pöismuuton vuoksi Liittotoimikunta täydensi jaostoa /, Alankon ja Liljeqvistin tilalle V. Pahlsten ja S. Salmi, E. Kaukinen. Nyrkkeily jaosto: U. Ronkanen, O. Viander, O. Louhimo, E. K. Kalervo, H. Nurmio, J. Suokas, T. Peltonen, M. Hokkanen, E. K. Kalervo.. Palloilujaosto: K. Altti, Y. Timonen, E. Lilja, P. Vuorio, A. Karlsson, E. Simula, T. Siimes, V. Vickström, M. Leskinen.. Pesäpallojaosto: A. Heiskanen, 1/ lähtien O. Suvanto, S. Virtanen, 1/ lähtien T. Lehtonen, R. Laurin, H. Lundström (kuoh /-), A. Saarinen, Hilkka Hirvonen, E. Herkman, A. Heiskanen.. Voimistelujaosto: V. Laherma, T. Salonen, Y. Ahtio, R. Kaaja, L. Grönlund, O. Puukilainen, Y. Höglund, K. Mulli, V. Laherma.. Yleisurheilujaosto: V. Vainio, Y. Lehto, V. Koivula, U. Siivonen, H. Haanpää, H. Kangas, V. Järvinen, V. Kalervo, V. Vainio. 0. Hiihtojaosto: U. Harjanne, E. Katajisto, V. Harjunen, V. Pullinen, J. Edelman, M. Nikkinen, V. Tokkola, O. Sarell, J. Edelman.. Uintijaosto: H. Nieminen, F. Salakari, Taimi Alanen, O. Kinnunen, L. Nyström, O. Rauttu, V. Soininen, U. Koskinen, V. J. Kostiainen.. Nuortenjaosto: B. Halme, U. Aalto, K. Löfberg, T. Vesterinen, E. Virtanen, V. Hiekkaranta, V. Leivo, Y. Lehto.. Purjehdusjaosto: R. Peterssohn, L. Forsten, T. Eloheimo, E. Glans, L. Liljeblad, S. Hilbert, V. Helin, R. Glans, E. Kaukinen.. Pyöräily jaosto: K. Vaittinen, V. Lindgren, V. Eloranta, A. Päivärinta, U. Suomalainen, H. Vänskä, Y. Lehtinen, E. Kaukinen.. Luistelujaosto: Y. Pirhonen, H. Helenius, V. Pihl, O. Larsen, O. Ahlgren, E. Jäntti, V. Parkkonen, M. Rinne, V. Koivula. 5. Kasvatusjaosto: E. A. PulH, Helmi Paasonen, A. Hautamäki, J. Ahokas, E. K. Kalervo, Nyberg, Y. Lehto.. Henkilökunta. Sihteerinä on toiminut V. J. Kostiainen, taloudenhoitajana heinäkuun päivään saakka J. Klami ja elokuun 0 päivästä lähtien E. Kaukinen, naissihteerinä ja Työläisnaisten Urheilulehden toimittajana ja Pajulahden voimistelu kodin hoitajana Helmi Paasonen, TUL-Iehden toimittajana V. Koivula, kirjanpitäjänä Siiri Vuorinen, toimistoapulaisena Aili Kaukonen ja lähettinä Fr. Nuotio. Jaostosihteerin tehtävät on edelleen hoidettu siten, että sihteerin hoidettavana on ollut paitsi liittotoimikuntaa palloilu-, pesäpalloilu-, hiihto-, iunti- ja kasvatusjaostot, talolldenhoitajan paini-, nyrkkeily-, voimistelu-, pyöräily- ja purjehdusjaostot, toimittajan yleisurheiluja luistelujaostot ja naissihteerin naistoimikunnan lisäksi nuortenjaosto. TV L-Iehti ja Työläisnaisten Urheilulehti. TUL-Iehden toimitusneuvostoon ovat kuuluneet M. Leskinen, Y. Lehto ja V. Koivula. Neuvosto on kokoontunut kertaa. Lehteä on julkaistu 5 numeroa. Työläisnaisten Urheilu lehden toimitusneuvostoon ovat kuuluneet Terttu Lehtonen, Hilja Glumerus ja He!mi Paasonen. Neuvosto on kokoontunut 1 kertaa ja lehteä julkaistu 11 numeroa. Vuosikirja. Liiton kahdeksas vuosikirja julkaistiin vuoden lopulla. Kun vuosikirjan sisältöön tehtiin huom~ttavia laajennuksia ja kun vuosikirj a julkaistiin llittoj uhlan merkeissä, sai se aivan ennä tysmäisen levikin. Kirjeenvaihto. Saapunut: kirjeitä.....:.... arvolähetyksiä lehti- ja arpajaiskirjeitä..... tarviketilauskirjeitä Yht.,0,5, ,0

5

6 1 Jalkapalloilu Jääpalloilll Hiihto Uinti Pyöräily... 5 Voimistelu Moottoripyöräily Luistelu Mäenlask II... Purjebdus Kansainväliset kilpailu suhteet. Ulkomailla ovat suomalaiset kilpailleet /1 Velke Hamryssä biihtäjät V. Koskelainen ja M. Salminen ja Latvian talviurbeilujublassa Riiassa 1-1/ hiihtäjät E. Ruuskanen ja L. Posti sekä luistelija O. Larsen. Painijoista kävi T. Gerdt kilpailu matkalla Tallinnassa 11 / ja belmikuun puolivälissä osallistui liitto Oslossa pidettyihin pohjoismaisiin mestaruuskisoihin lähettäen seuraavan joukkueen: V. Holmberg, K Lahokoski, T. Melkko, V. Lempinen, T. Gerdt, E. Härmä, V. LindqvistjajohtajanaS. Koskinen. /11 suoritettiin liitto-ottelu Eestin kanssa Tallinnassa kahta eestiläisti;i joukkuetta vastaan seuraavalla miehistöllä: J. Kyllönel1, V. Kanervo, A. Marttila, 1\1. Nyman, K Rönn, K Räikkönen, K Ponsen ja johtajana A. Tubkunen. Nyrkkeilyjoukkueen, jolla liitto osallistui pobjoismaisiin nyrkkeilymestaruuskilpailuibin Oslossa helmikuussa muodostivat seuraavat: U. Tuovinen, Y. Heino, A. Sandström, E. Paavilainen, U. Lindevall, V. Urbonen, N. Tommola, Y. Puukko ja jobtajana U. Ronkanen. Näistä kilpailivat paluumatkalla Tukbolmassa Sandström, Lindevall, Urbonen ja Puukko. / kilpaili nyrkkeilijä O. Taimi Riiassa ja /11 A. Sandström, S. Linden, T. Peltonen ja V. Urhonen Oslossa, sekä A. Jokinen, O. Nikulainen ja T. Mörönen samoin Oslossa -/1. Yleisurbeilijoista kilpailivat A. Tammisto, E. Mömmö ja S. Bärlund -/ Norjassa. T lj.. KAN/ALLI/E T J A KI L" "'ILlJI VUO/ ITTA I/ET,,, KAN/AINVA LI/.T A LUKUMÄÄ R ÄT PAINI ----~= YL E liu R IH: IL U -'--" PALLOILU --- ' J"~ ' /J "' 1!JJ 11 "1 "1 "' 1.)0 ".1 1~.J tjjj ',J"I-

7 LUKUMAAF\>\"" VUO.LJT'TAIN ~~------~~~--~ J I-~+_~~~tc~~_i~; t--i_~ fj c-:t=l-~+_--~~~f I~~--+ fl MI~\_lIÄ 1.J0 1J QJ [1:N J Ä f ~ N MAA RA IU wn: ~T '~Jl.,~",,,., 5--/ kävi helsinkiläisiä työläisnyrkkeilijöitä, -palloilijoita ja yleisurheilijoita kilpailumatkalla Tallinnassa. Suomessa ovat seuraavat ulkomaisten veljesjärjestöjen edustajat kilpaill~et: Painijoista vierailivat liittojuhlassa norjalaiset R. Heggeli, J. Pettersen, eestiläiset E. AIro, H. Reinberg, K. Aasman, O. Brenner, A. Pohla, A. Kurnim ja D. Podgornöi. Nyrkkeilijöistä osallistui liittojuhlaan norjalaiset Abrahamsen, Eriksen ja Stokke, eestiläiset Prii, Jann, Kiisson, Riikenberg ja Kuura. Yleisurheilijoista amerikkalaiset suomalaissyntyiset Parhiala, Moisio, Teittinen ja Tofferi, norjalaiset Nordström, Moen, Börve ja Jacobsen. Pyöräilijöistä norjalaiset Olsen, Petersen ja Bahke. Uimareista amerikkalaiset Haapanen ja Heikkilä, norjalaiset Edit Palm, Eriksen ja H. ja T. Andersen. Liittojuhlan jalkapallokilpailuihin osallistui norjalainen ja eestiläinen joukkue. Liittojuhlan jälkeen kilpailivat amerllkkalaiset uimarit vielä Vaasassa, Voikaalla, Kotkassa ja Helsingissä, yleisurheilijat Tampereella, Nokialla, Tainionkoskella Ensossa ja Kymissä, norjalainen jalkapallojoukkue Tampereella ja Turussa. 1-/ kilpailivat Helsingissä norjalaiset nyrkkeilijät Gangeskar ja Jensen, -/ Kymissä Kristensen ja Kristoffersen ja 1--1/11 Helsingissä Larsen ja Thoresen. NAI / la Liiton edustus kansainvälisissä kokou~sissa. Sosialistisen urheiluinternationaalin toimiston kokouksessa Ziirichissä tammikuun - p:nä ja saman järjestön VII kongressissa Karlsbadissa lokakuun 5-- p:nä edusti liittoa sihteeri Kostiainen. ~ TYTTOJÄ.l.l..l LAP/ IA,.. k Piirijuhlat. Piirijuhlia on järjestetty kuudessa eri piirikunnassa. Osanottajien lukumäärä yhteisvoimisteluesityksiin nousee yli,000.

8 PoikaurheilupaiviH. Liiton V. poikaurheilupäivät pidettiin Tampereella elokuun 1-1 p:nä. Osanottajia lähemmä 00. Päivät onnistuivat hyvin luoden uutta pohjaa liittomme yleisurheilutoiminnalle. 11. liittojuhla. Toisen liittojuhlan, josta jo ennakkoon oli määrä muodostua ensimmäistä paljon mahtavampi, valmistelutoimiin ryhdyttiin jo edellisenä vuonna, jolloin liittotoimikunta asetti juhlaa valmistelemaan keskustoimikunnan, juhlatoimikunnan, talousvaliokunnan, mainostoimikunnan, majoitustoimikunnan ja teknillisen toimikunnan. Juhlan lähestyessä ja valmistelutöiden kiihtyessä osoittautui tämä koneisto kuitenkin liian mutkikkaaksi, minkä johdosta valmistelutöiden suoritus oli keskitettävä pääasiassa j aostoj en, liiton toimiston ja liittotoirnikunnan käsiin. Myöskin eri yhteisesitysten ohjelmat valmistettiin jo edellisen vuoden alkupuolella ja kouluutettiin ohjaajat, naisten Pajulahdessa ja miesten TyöväenAkatemiassa pidetyillä kursseilla. Ohjelmat sävellytettiin ja miesten ja naisten ohjelmien sävel lykset kiinnitettiin äänilevyille niin ikään jo edellisen vuoden joulukuun p:nä. Levyt valmistuivat kertomusvuoden tammikuun lopulla, minkä jälkeen voitiin alkaa varsinainen harjoitus seuroissa. Tämä järjestelmä osoittautuikin tarkoituksenmukaiseksi. Äänilevyharjoitusta täydennettiin yleisradion avulla järjestetyillä koko maata käsittävillä yhteisharjoituksilla. Helmikuun p:nä annettiin radiossa yleisennakkoselostus ja sen jälkeen eri harjoitustuntia, kullekin ryhmälle, miehille, naisille ja nuorille. Tämäkin harjoitusmenetelmä onnistui hyvin ja vaikutti osaltaan suurten yhteisesitysten erinomaiseen onnistumiseen itse juhlassa. Yalmistelut saatiin hyvissä ajoin loppuun suoritetuksi ja juhla vietettiin Helsingissä kesäkuun -heinäkuun 1 p:nä. Vaikka työnantajat eri tahoilla maata estivät liiton jäseniä juhlaan saapumasta peloitteluin ja työstäerottamisin, nousi juh- laan osanottajain lukumäärä silti tuhanteen. Naisten yhteisnäytökseen otti osaa,000, miesten,000 ja nuorten 1,00, ja eri alojen kilpailuihin 1,0. Ulkomaalaisia tovereita oli Eestistä, Norjasta, Ameriikasta ja Tsekkoslovakiasta. Juhla onnistui kaikin puolin suuremmoisesti. Myöskin sääsuhteet olivat suotuisat. Maan sanomalehdistö, kokoomuksen juhlasta vaienneita lehtiä lukuunottamatta, antoi juhlasta korkeimman arvolauseen. Juhlan eri tapahtumia selostettiin myös radion välityksellä ja juhlasta valmistettiin kaitaelokuva, joka on tilattu myös Ameriikkaan. TULn VIII. vuosikirja on omistettu liittojuhlalle. TUL:n II. liittojuhla tulee aina säilymään liittomme ja koko maamme urheilu historiassa yhtenä sen kauneimmista ja kunniajlliaimmista tapauksista. Voimistelu- ja urheihlmerkit. Eri merkkejä on jaettu seuraavasti: (suluissa tähän asti kaikkiaan) naisten voimistelu..... urheilu.... kultainen voimistelu.....» kultainen urheilu... tyttöjen urheilu... poikain urheilu II.... (5,).) III......) voimistelu (,) miesten urheilu II......).) III... (0) miesten voimistelu 1....» naisten uinti 1.. II..... III..... II o 1 1 o 1 o o () () (5) (11) ( 1) (5) ( ) (1,55) (1) () (1) () () () (0) () (0) (1) (1)

9 1 1 miesten uinti II Rekisteriasiat. Seurojen rekisteriasioita hoidettiin. Luottoliput. () (11) () () 1, (,) Opetusministeriön myöntämä,500 markan määrä käytettiin seuraavasti: voimisteluneuvontamatkat,1: -, kurssimatkat 1,: -, esitelmämatkat 00:-. Seurat ja jäsenistö. Vuoden alussa oli jäsenseuroja, uusia seuroja hyväksyttiin vuoden kuluessa 0, toimintansa lopettamisen ja lakkauttamisen vuoksi poistettiin'liiton luetteloista vuoden ajalla seuraa, joten jäsenseurojen luku vuoden lopussa oli 0. Seurojen jäsenmäärät piirikunnittain v. 1 lopussa liittoverotilitysten ja tilastokaavakkeiden mukaan. Piirikunta Eteläsaimaa. Hytin Jyry..,.... Imatran Korvenveikot.. Imatran Voima..... Joutsenon Kataja..... Lappeenrannan TU..... Lauritsalan Teräs Luotolahden Tarmo.... Tainionkosken Tähti.... Taipalsaaren Riento.... Ruokolahden Reipas..... Ruokolahden Kanto () Vuoksenniskan Vesa... 1,," :a Q) ~ ;;; '" '0; z '" ;g o '" ,," ~ > :i. ~~ ~:>, , Eteläsavo. Anttolan Uusiyritys Elisenvaaran yritys..... Enonkosken Pyrintö..... Haapakosken Pyrintö... Hartolan Toverit Hirvensalmen Toverit... Joroisten J yske..... J outsan Tarmo..... Jäppilän Jänne..... Kangasniemen Valo.... Lieviskän Pyrintö... Lohikosken Kisaveikot Miekkoniemen J yske.... Mikkelin Vauhti.... Mäntyharjun Jäntevä... Mäntyharjun yritys..... Otavan Otavanviesti.... Pieksämän Pyrintö () Putikon Ponsi... Puumalan Riuska..... Rantasalmen Nousu..... Savonlinnan Jyry Simpeleen Vesa Sulkavan Alku ()... Särkisalmen Viesti 5 Helsinki. Hakaniemen Urheilijat... Isku ().... Kalervo.... Kisatoverit..... Kotkat..... Kullervo.... Käpylän Kunto.... Pasilan Vire.... Ponnistus.... Tarmo Toukolan Teräs..... Työväen Hiihtäjät Työväen Luistelijat.... Työväen Mailapojat.... Työv. Moottoripyöräili j I 1 1 1,

10 1 1 Työv. Naisvoimistelijat 00 Työväen Nyrkkeilijät... 5 Työväen Palloilijat..... Työväen Pursiseura Työväen Pyörä veikot... 5 Työväen Uimarit... 5 Työväen Voimistelijat Vesa Visa () , 1, 1,1 Häme. Forssan Alku..... Harvialan Tenho... Herajoen yritys... Humppilan Raivaajanveikot.... Hyvikkälän Haka.... Hämeenlinnan Kisa.... Hämeenlinnan Ryhti.... Idänpään Toive.... Jokioisten Koetus...: Launosten Nouseva.... Leppäkpsken Voima.... Länsivanajan Kajastus.. Mustialan Toverit Napialan Pyrkivä... Oitin Vesa.... Parolan Visa... Riihimäen Kiistaveikot Riihimäen Pyrkivä... Ryttylän Kiri.... Someron Voima.... Tammelan Nousu..... Toijalan Valpas..... Turengin Sarastus.... Urjalan Taimi..... Valkeakosken Koskenpojat.... Vaulammin Kiusa () Viralan Vauhti Vähikkälän Kipinä... Ypäjän Touhu , ,0 ](arjala. Hammaslahden Vekarat Helylän Voima.... Joensuun Yritys... ]ärventauksen Salonpojat..... Kaltimon Kaiku.... Lahdenpohjan Yritys... Lamminkylän Isku.... Lieksan Into Liperin Valpas..... Läskelän Riento... Läskelänsuun Reipas... Mutalan Riento..... Outokummun Vesa Pankakosken Tarmonpojat..... Pielisensuun Alku..... Pitkänrannan Tenho.... Sortavalan Ponnistus... Suojärven Toverit.... Tikkalan Kehitys..... Tohmajärven Voima.... Värtsilän Yritys 1 ]{eskisuomi. Haapamäen Visa ()... Inhan Taimi.... Jyväskylän Kisa Jyväskylän Toverit... J:kylän Työv. Naisvoim. Jyväskylän Veikot Jämsänkosken Jyry.... Jämsän Tarmo..... Karhulankylän Kontio ().... Keuruun Toverit..... Killinkosken Myrsky.... Kolhon Vihuri..... Korpilahden Pyrintö.... Koskenpään yritys..... Koskensaaren Pojat.... Laukaan Kisaveljet () Lievestuoreen Toive ,

11 0 1 Äänekosken Huima Kuusankosken Puhti Lohikosken Lohi..... Kymintehtaan Kisa Löytänän Koitto ()... Kymin Urheilijat Multian Köntys ()... Kymin Veikot Muroleen Sisu ()... Munsaaren Saarenpojat 1 Muuramen Yritys Oravalan Taimi Nisulan Nuija Popinniemen Ponnistus 0 0 Oravasaaren Vauhti... 1 Pyhtään Voima Pihlajaveden Kontio Sippolan Toverit Suolahden Urho... Strömforssin Riento... Säynätsalon Riento Summan Kisatoverit Toivakan Haka Svartbäckin Nousu Vaajakosken Kuohu Tiutisen Pyrintö Virtain Veikot... 5 Vehkalahden Pyrkivät , , Virojoen Toverit... 0 Virolahden Vapaus Voikan Viesti Kuopio., 5 1 1,0 Iisalmen TU Iisveden Kisatoverit 0 0 Juankosken Pyrkivä () 0 Lahti. Kajaanin Kuohu Heinolan TU Kotalahden Into Kausalan Yritys () 5 5 Kuopion Kisaveikot Lahden Kaleva Kuopion T. Palloilijat Lappilan Nousu... 1 Kurkimäen Kiri ()... Loviisan Riento Leppävirran Viesti... Marjoniemen Tähti... Männistön Urheilijat () Orimattilan Toive... 1 Pielaveden Alku Padasjoen Isku 1 0 Pihlaisten Yritys Ratulan Alku Pörsänmäen Yritys Sysmän Alku... Sorsakosken Jäntevä Sysmän Tuuri... Varkauden Tarmo Sysmän Yritys Varpaisjärven Tenho '" 50 Valkon Visa Vesannon TU , Kyminlaakso. Länsiuusmaa. Haminan Ponteva Haagan Haka... Inkeroisten Viburi Han~on Toverit Juurikorven Kaiku... 1 Hyvmkäänkylän Kisaa- Kotkan Kisailijat jat Kotkan Työv. Palloilijat Hyvinkään Ponteva... t Kouvolan Kullervo... Hyvink. Urheilu veikot Kouvolan Pojat... Immolan Teho

12 Jokelan Kisa... 0 Pohianmaa. Järvenpään Isku I\.lavuuden Kipinä Karjaan Ura Himangan Isku () Karkkilan Sisu Ilmajoen Ilves... 5 Kauklahden Pyrintö... 1 Isonkyrön Voitto Kellokosken Alku... 1 Kannuksen Kiisto... 1 Keravan Toverit 0 1 Kauhavan Alku Korson Veto Kauhavan Taimi... 5 Korven Korvenpojat Kokkolan Jymy Leppävaaran Sisu Laihian Kimmo... 1 Lepsämän Humu Lapuan TU... 0 Lohjan Louhi Pietarsaaren Into Malmin Urheilijat Pietarsaaren Stjärnan Masalan Masa... Seinäjoen Kisa Nummelan Kisaajat... Sydänmaan Karhu... Nummen Korvenvoima Toholammin Jyske () 1 Nummen Yritys... Vaasan Toverit Ojakkalan Yritys... 1 Vaasan Työv. Palloilijat 5 5 Otalammen Metsänpojat 1 1 Ykspihlajan Sisu 0 0 Oulun1..yrlän Tähti Pitäjänmäen Tarmo Puistolan Urheilijat... 0 Rajamäen Kehitys Porvoo. Rekolan Raikas Forsbyn Stjärnan Skurun Sport... 5 Halkian Alku... 1 n Tapanilan Tarmo Hamarin Elo... 0 Tikkurilan Kajastus Isnäsin Start... Vihdin Isku... 1 Kerkkoon Eskot Virkkalan Syöksy 1 1 MyrskyIän Tuisku ,0 5 0,55 Mäntsälän Kunto... 1 Pornaisten Taimi Porvoon Veikot Pukkilan Toverit... ' Oulu ja Peräpohjola. Särkijärven Yritys 11 Haukiputaan Heitto Tolkisten Hercules 1 Kemin Veto KestiIän Veikot 'Oulun Jyry Oulun Kisko Satakunta. PiipFa0lan Reima Euran Raiku Puo angan Reima... Friitalan Yritys Puolangan Tarmo Haukijärven Ryhti... 0 Raahen Ponnistus... 0 Kankaanpään Meno Rovaniemen Lappi Keikyän Yritys... 1 Koiviston Isku Kyläsaaren Pyry.... 0

13 5 Köyliön Kaiku Pekkalan Isku Lampin Isku Pispa1an Taxmo Mouhijärven Ryhti Pälkäneen Pyry..... Mäntyluodon Kiri... Rantaperkiön Isku Nakkilan Visa Riitialan Taisto Noormarkun Koitto Ruoveden Ryhti Pihlavan Työv. Urheilijat Siuron Tuisku Pomarkun Ura '- Tahmelan Vesa... Porin Pallotoverit... 5 Tampereen Kilpaveljet Porin Pyrintö Tampereen Kisatoverit.., Punkalaitumen Tuisku Tampereen Kullervo... 1 Rauman Työv. Urheilijat 5 1 Tampereen Palloveikot Reposaaren Kunto Tampereen Säkenet Sunniemenrannan Mahti 1 1 Tampereen Toive Säkylän Yritys... Tampereen T. Naisvoim Tyrvään Kisa Tamper. Työv. Uimarit Uudenkoiviston Veto Tampereen Visa Vanhankylän Alku Tampereen. Yritys Vähärauman Viesti Teiskon Klsatovent Teiskon Urheilijat , , Vehmaisten Urheilijat... Viialan Pyry Vilppulan Tähti Tampere. Ylöjärven RyhtI Aito1ahden Voitto ,0 1, 1,0 5,0 Eräjärven Vauhti... 1 Finlaysonin V-u.-seura Hirsilän Pyrkivä... 0 Ikaalisten Alku Varsinaissuomi. Järvensivun Kisa Askaisten Visa Kangasalan Voitto Kaaxinan Kisa... 0 Karkun Isku Kaaxinan Ura Koivistonkylän Kunto 1 Kaarinan Vesa Korkeakosken Kisaurhot Kirjakkalan Alku 1 5 Kurun Reipas Kiskon Kiistaveikot 1 Kyröskosken Kiskojat Korvensuun Sisu... Lamminpään Korpi Kosken Kaiku Lielahden Kipinä Littoisten TU Lu<?pi?,isten Taistonpy- Maaxian Kisaveikot nnto... Maaxian Pyrkivä Messukylän Toverit Maarian Reipas Monoskylän Toverit Mynämäen Jyry... Muroleen Sisu... 5 Naantalin Toverit... 0 Mäntän Valo Oripään Vesa Nokian Pyry Paimion Yritys... Oriveden Toverit Piikkiön Kehitys

14 ~ Talin Koskenpojat... Pöytyän Kaima... Tammisuon Suonpojat.., 11 Salon Vilpas Terijoen Visa... Sauvon Veikot Tienhaaran Vesa... Taalintehtaan Jäntevä... 1 Uuraan Vilpas Turun Isku Vahvialan Kilpaveikot 5 1 Turun Kilpaveikot Viipurin Isku Turun Kiri Viipurin Ryhti Turun Taimi Viipurin Toverit Turun Toverit Viipurin T. Pursiseura... Turun Voima Viipurin T. Uimarit... 0 Turun Työväen Uirnarit Turun Työv. Pursiseura , 1 1,0 Uudenkaupungin Roima Vartsalan Sauva 5 1 Yhteenveto. 1 1, ,1.., Piirikunta.... co 'co.. ~....._,c '" 0 >,.. ~» '0' :c.;;; ;g :.;;;... '" Viipuri. "'" Si Z en Il. E-- ~ Alasommeen Voima Eteläsaimaa , Antrean Vuoksenpojat Eteläsavo ,1 Enson Koitto Helsinki... 1, 1, 1,1 1,11 Esisaaren Yritys Räme ,0 Rannilan T. Urheilijat Karjala ,1 Hiitolan Vesa... Keskisuomi , , Ronkaniemen Niemen- Kuopio ,5 pojat Kyminlaakso..., 5 1 1,0 Rovinmaan Into 5 5 Lahti Inkilän ]yske Länsiuusmaa ,0 5 0,55 Johanneksen Mäenpojat 5 11 Oulu-Peräpohjola 5 1 Jääsken Toive Pohjanmaa Karisalmen Kisailijat... Porvoo Karppilan Kaiku Satakunta... 1, , Kavantsaaren Lahden- Tampere... 5,0 1, 1,0 5,0 pojat... Varsinaissuomi , ,1 Koiviston Murto 1 Viipuri... 1, 1 1,0 Kukkolan PyrintÖ'.::::::: 1 0 1,11,,,!J 5, Käkisalmen Tuisku... 1 Raivolan Ponnistus Räisälän Riento Rättijärven Viesti':::::::: 1 0 Saarelan Nousu... 1 Sorvalin Veikot Suurperon Salonpojat... 0 Säiniön Jäntevä Säkkijärven Veikot

15 JOOOO ' O 00 0 TIJL.. JA![:r1MÄ A.RA. ;;., ~ 1'1',no IU.I "1 IU. ~.U.. IllT ".' lj:n IU U"JI luo U1 IJJ 1 TlJL:N![UROJ[!I LUKUf1AARÄ., Erinäisiä tietoja. Huhtikuun päivään mennessä on 0 seuraa palauttanut liiton tilastokaavakkeen v. 1. Kaavakkeista saatujen tietojen mukaan ovat seurat järjestäneet kansainvälisiä, kansallisia, liiton ja piirikuntien mestaruuskilpailuja, piirikunnallisia, seuraotteluja ja jäsentenvälisiä kilpailuja eri urheilualoiila seuraavasti: Yleisurheilukilpailuj a Hiihtokilpailuja Pesäpallo-otteluja J~~p~lo ~ot~eluja.... r:;~~t-~~il~j~.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: : Pyorailykilp'allu]a.... Voimistelukilpailuja.... Nyrkkeilykilpailuja.... Uintikilpailuja.... Luistelukilpailuja.... Purjehduskilpailuja Mäenlaskukilpailuja Moottoripyöräilykilpailuja Melontakilpailuja.... 1, Yhteensä, Samojen tietojen mukaan ovat seurat järjestäneet yleisiä juhla- ja huvitilaisuuksia 1,051 ja juhlia jäsenilleen 1. 5 seurassa on toimitettu seuralehteä ja samoin ilmoitetaan toimivaksi seurojen keskuudessa 5 opintokerhoa. Suurarpajaiset. Liiton toiset suurarpajaiset aloitettiin jo edellisenä vuotena ja päättyivät kertomusvuonna. Arpajaiset onnistuivat tyydyttävästi ja antoivat ylijäämää Mk. 0,: 50. Ylijäämällä rahoitettiin seurojen taloutta ja helpoitettiin huomattavalla tavalla osallistumista liittojuhl'aan..,,, 1110 IJI 11' ". '"s ',( "1 IJ1 "1 U,JO fj.j1 "H (HJ IJ;J'I Talous. Kertamusvuosi aloitettiin valoisemmissa merkeissä. Liittojuhlan perustavat alkutyöt olivat piristäneet seurojen toimintaa huomattavalla tavalla. Vaikka valtiovallan taholta edel- j

16 0 leenkin suhtauduttiin liittoamme kohtaan penseästi, asettamalla valtionavun saannin ehdoksi samanlaisia vaatimuksia kuin edellisenäkin vuotena ja valtionapu näin jäi tavallisena aikanaan nostamatta, osoitti liittojuhlamme tappiollisesta taloudellisesta tuloksesta huolimatta sen, että valoisampaan suuntaan ollaan menossa. Kesällä ryhtyi hallitus neuvottelemaan liittomme kanssa valtionapukysymyksestä ja kun liittoneuvosto elok. p:nä pitämässä kokouksessaan päätti ottaa valtionavun vastaan, aiheutui liitolle siitä sellainen tuloerä, jonka turvin voitiin ryhtyä tehokkaaseen kurssi- ja neuvontatoimintaan. Tilinpäätös osoittaa pientä säästöä, eli markoissa laskettuna Mk.,11:. Kun valtionavusta voitiin osa käyttää valistusmenojen katteeksi, ei liittojuhlan tappiokaan voinut kääntää tulosta tappiolliseksi. Valtionapua liitto sai nostaa Pajulahden voimistelukotia varten 1,000 mk. ja vuotuiseen valistustyöhön kuten edellä jo viitattlin 00,000 mk. Työväen Urheiluliiton tiliasema 1 /1-1. Varat: Rahatili: Rahaa kassassa Pankkitili: Työv. Säästöp. säästökirj. 55» t & 11 5» 055 juoksevat. 0»»»,1: 0,: 0,:,: 5 11,: 50 5,5: 0,: 0 : Sälinkään Osuusk. säästökirj. 5...,0: 0 0,: 5 Kustannustuotteidentili: Varasto.... Vuosikirjan ilmoitussaatavat... :.,0: 0 1,0: - TUL-Iehden tili: Ilmoitussaatavat T N U -lehden tili: Ilmoitussaatavia ,,0: 0,0: - 50:- Velallisten tili: Saatavia lehtiasiamiehiltä 1,: Liittoverojen tili: Liittoverosaatavia ,500: - Edustajakokousten tili: Liittokokoussaatavia......,500: -- Yleiskulujen tili: Postikassa ,000: - Osakkeiden tili: Osakkeita ja obligatioita luettelon mukaan... 11,00: J( iinteistö- ja kalustotili: Pajulahti kalustoineen ,05: 50 poistetaan... 0,000: - ]0,05: 50 Kalustoa toimistossa...,: Aikais. poisto 5,: 50 Poisto 0 %,5:,00:,5: l{irjasto _-==1=:==---..:::::::...'.,.::0:.:0::..::~:..:... 1 Mk.,00: Velat: Henkilötili: Velat: Sälinkään Humun omais.,1: 5 Syväniemen Tarmon omais. 5: 0 Tornion Iskun omaisuus...,10: 0 Pakinkylän Veljien omais. : 55 Sekalaisia : -,: 0 Saatavat: Vlipurin Piirikunta...,000: - Korvensuun Keihäs... 1,1: 50 Kurkimäen Alku : -,51: 50 0: 5 Velallisten tili: V. maksettuja tilausmaksuja...,: 0 TUL-lehden tili: Maksamattomia kirjoituspalkkioita,500: - palkintoja...,500: : - J J. Suur-arpajaisten tili: Maksamattomia arpajaisvoittoja...,00: - Maksamatonta arpaj. ylijäämä seur. 1,1: -,1:- Pajulahden tili: Naisten voimistelukotirahasto... 0,0: 0

17 Rahastojen tili: Olympiarahasto ,: 0 Liittotalorah!tsto,: 0 Väinö Mikkolan ;~h~~t~..:::::::::::::,: 5,: 5 Valistustili: Siirto v. v: oi~isteluohjelmiin ~vlurhe!lujuhlan järjestelyyn... LUl~telu- Ja mäenlaskun neuvonta... Yl~lst~rheilu~lokuvan valmistamiseen VOillllst.elu- Ja nuorten neuvonta... Ny!~eilytuomari- ja ohjaajakurss.,00: -,000: -,000: - 1,000: - 1,0: -- 1,000: - 1,000: - Pa=euvontaan Toimitsij aoppaan. p~i~~tt~;::;i~~~~':: :,000: -,0:- Pääomatili: E~~llisten vuosien ylijäämä... 1,5: 5 TIlikauden ylijäämä... 1, 1:,: Voltto- ja tapplotlli 1 / 1-1. Tttlot: Kustann ustu otteiden tili Liittoverojen tili... ::::::::::: I. Suur-arpajaisten tili.... II. Suur- a'aisten tili.... Valtiona~~ksen tili Korkotili : :::: :::::: :::::::: :::::: ::::::::: Mk.,00: 5,1: 5 1,: 50,: 5,: 50 00,000: - 1,5: 5 l\1k. 511,11: 5 Menot: itt~~~~:: :.~ ,0: 0 TNU-lehden ;ili'" ,0: 05 Valistustili... :::::::......,: 0 f~~~t~~~~ tili' '.:::::::::::: :::::: ::: :::::::::: :::: ::::: :::: ~:~~t g~ Edustajakokousten tili....,: 5 Kiinteistö- ja kalustotiii.... 1,1: 0 Pääomatili (tilikauden ylijää~äi"::::::::::::::::::::: 5,5:..:..., 1:...:..~1 :-=~ Mk. 511,11: 5 TIlintarkastuslausunto. Työväen Urheiluliiton tammikuun - p. 1 pidetyn liittokokouksen valitsemina tilintarkastajina olemme tarkastaneet liiton tilejä ja toimintaa tilikaudelta 1 ja esitämme tarkastuksen tuloksena seuraavan. 1. Tilinavaus oli oikea.. Liittotoimikunnan valitsemat tarkkailijat ovat tarkastaneet kassan tulo- ja menotositteet, eivätkä ole niissä havainneet muistuttamisen aihetta. Tilintarkastuksessa totesimme kassatositteet asiallisiksi ja rahatiliin oikein rrierkityiksi.. Tarkastuksen aikana laskemamme käteiset kassavarat vastasivat rahatilin erotusta.. Rahavarat oli talletettu hyväksyttävällä tavalla. 5. Kustannustuotteiden varasto, kiinteistö ja irtaimisto vastasivat niille tilinpäätökseen merkittyjä arvoja.. Tarkastuksessa esitettiin arvopapereita tilinpäätökseen merkitty määrä.. Liiton rahastot ja muut velkaerät olivat oikein merkityt tilinpäätökseen.. Kirjanpito oli hoidettu huolellisesti.. Tarkastuksen perusteella saamamme käsityksen mukaan on liiton asioita hoidettu sääntöjen ja liittokokouksen antamien ohjeiden mukaisesti. Edellä olevan perusteella ehdotamme, että tilinpäätös vahvistettaisiin ja tili- ja vastuuvelvollisille myönnettäisiin vastuuvapaus vuodelta 1. Helsingissä 5 päivänä maaliskuuta. Matti Cajander. Artturi Saarimaa. K.K:n määräämät tilintarkastajat. Severi I{oskinen.

Painin SM-kisojen mitalitilasto seuroittain (seniorisarjat), päivitetty Yhteensä

Painin SM-kisojen mitalitilasto seuroittain (seniorisarjat), päivitetty Yhteensä Painin SM-kisojen mitalitilasto seuroittain 1898-2016 (seniorisarjat), päivitetty 24.5.2016 Yhteensä KR Seniorit VP Seniorit NP seniorit 1. Ilmajoen Kisailijat 113 80 75 268 61 32 35 128 46 36 36 118 6

Lisätiedot

SM-kisojen mitalitilasto seuroittain ( )

SM-kisojen mitalitilasto seuroittain ( ) SM-kisojen mitalitilasto seuroittain 1898-2017 (27.3.2017) Yhteensä KR Seniorit VP Seniorit NP seniorit KR juniorit 1. Ilmajoen Kisailijat 281 210 190 681 61 32 35 128 46 36 36 118 6 13 4 23 47 23 25 95

Lisätiedot

M 4 x 100 m M 4 x 400 m

M 4 x 100 m M 4 x 400 m M 4 x 100 m SB 1 Tampereen Pyrintö 1 41,38 2 Helsingin Kisa-Veikot 1 42,39 3 Borgå Akilles 1 42,59 4 If Sibbo-Vargarna 1 42,94 5 Esbo IF 1 43,74 6 Kenttäurheilijat -58 1 44,01 7 Tampereen Urheilijat -38

Lisätiedot

17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot

17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot 17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot kärpässarja 56 kg 1. Antti Halonen Viipurin Voimailijat 2. Erkki Johansson Sunilan Sisu 3. Esko Heinonen Lapuan Työväen

Lisätiedot

Työväen Maila-Pojat, Helsinki Pelipaita naisten mestaruussarjasta 1960-luvulta

Työväen Maila-Pojat, Helsinki Pelipaita naisten mestaruussarjasta 1960-luvulta Työväen Maila-Pojat, Helsinki Pelipaita naisten mestaruussarjasta 1960-luvulta Rajamäen Rykmentti, Nurmijärvi Pelipaita 1950-luvulta Kankaantaan Kisa, Nokia Pelipaita maakuntasarjasta1950-luvulta Jyväskylän

Lisätiedot

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit 50 kg 66.5 kg 1. Uuno Tuovinen Kouvolan Pojat 1. Erkki Mela Talikkalan Toverit 2. Ossi Mäki Tampereen Yritys 2. Usko Ronkanen Hki Työväen

Lisätiedot

, Seinäjoki, Urheilijat / Virrat, Killinkosken Urheilijat ja Killinkosken Myrsky

, Seinäjoki, Urheilijat / Virrat, Killinkosken Urheilijat ja Killinkosken Myrsky 21. -22.10.1950, Seinäjoki, Urheilijat / Virrat, Killinkosken Urheilijat ja Killinkosken Myrsky 1. Oiva Timonen Seinäjoen Urheilijat 2. Aarre Nieminen Popinniemen Ponnistus 3. Aukusti Hakola Hallan Visa

Lisätiedot

Liite IV: Toimitetun talousveden laatu (aritmeettinen keskiarvo). Keskiarvo on nolla, jos kaikki tulokset ovat olleet alle määritysrajan.

Liite IV: Toimitetun talousveden laatu (aritmeettinen keskiarvo). Keskiarvo on nolla, jos kaikki tulokset ovat olleet alle määritysrajan. 1 Liite IV: Toimitetun talousveden laatu (aritmeettinen keskiarvo). Keskiarvo on nolla, jos kaikki tulokset ovat olleet alle määritysrajan. Etelä-Suomi Altia Oyj A sikkalan kunnan vesilaito s Espoon Vesi

Lisätiedot

HOPEASOMPA-LOPPUKILPAILU 08.03.2009 VIESTIT, Vapaa-ajankeskus Parra, TEUVA

HOPEASOMPA-LOPPUKILPAILU 08.03.2009 VIESTIT, Vapaa-ajankeskus Parra, TEUVA 1 / 5 6.3.2009 10:46 HOPEASOMPA-LOPPUKILPAILU 08.03.2009 VIESTIT, Vapaa-ajankeskus Parra, TEUVA Hiihtotapa perinteinen Arvonnassa käytetty kahta arvontaryhmää ( ja ) tulostukseen sopivampi versio >> N16,

Lisätiedot

Pallo-Toverit, Helsinki Pelipaita mestaruussarjasta 1950-luvulta

Pallo-Toverit, Helsinki Pelipaita mestaruussarjasta 1950-luvulta Pallo-Toverit, Helsinki Pelipaita mestaruussarjasta 1950-luvulta Lahden Mailaveikot Pelipaita mestaruussarjasta 1950-luvulta Jyväskylän Kiri Pelipaita mestaruussarjasta 1950-luvulta Katajanokan Haukat,

Lisätiedot

Juankosken kaupunki 27 700,00 Juuan kunta 18 000,00 Juvan kunta 27 700,00 Jyväskyläm kristillisen koulun yhdistys ry 17 000,00 Jyväskylän kaupunki 1

Juankosken kaupunki 27 700,00 Juuan kunta 18 000,00 Juvan kunta 27 700,00 Jyväskyläm kristillisen koulun yhdistys ry 17 000,00 Jyväskylän kaupunki 1 Saajat 2013 Akaan kaupunki 253 300,00 Alajärven kaupunki 72 000,00 Alavieskan kunta 55 100,00 Alavuden kaupunki 17 000,00 Asikkalan kunta 51 000,00 Auran kunta 54 700,00 Aurinkorannikon suomalaisen koulun

Lisätiedot

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 20. 21.10.1940 TURUSSA Turun Toverit

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 20. 21.10.1940 TURUSSA Turun Toverit TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 20. 21.10.1940 TURUSSA Turun Toverit 1. Urho Tikander Kotkan Kisailijat 1. Erkki Jokinen Tampereen Yritys 2. Veikko Heikkilä Turun Toverit 2. Reino Hiltunen Kymin Veikot 3. Yrjö

Lisätiedot

SM 14/15 FM 14/15 Kaarlenkenttä, Vaasa 17. - 19.8.2012. Osallistujamäärät seuroittain

SM 14/15 FM 14/15 Kaarlenkenttä, Vaasa 17. - 19.8.2012. Osallistujamäärät seuroittain Aavasaksan Urheilijat 1 1 Alajärven Ankkurit 6 8 Alatornion Pirkat 1 2 Alavieskan Viri 1 2 Alavuden Urheilijat 2 2 Asikkalan Raikas 1 1 Borgå Akilles 4 8 Esbo IF 8 14 Esbo If 1 2 Espoon Tapiot 28 52 Eurajoen

Lisätiedot

Helsingin kansainvälisen koulun kannatusyhdistys ry 1500,00 Helsingin kaupunki 217600,00 Helsingin Normaalilyseo 1500,00

Helsingin kansainvälisen koulun kannatusyhdistys ry 1500,00 Helsingin kaupunki 217600,00 Helsingin Normaalilyseo 1500,00 Valtion erityisavustus pedagogisten ICTohjaukseen Statligt specialunderstöd för pedagogisk ICT-handledning Koulutuksen järjestäjä Myönnettävä summa ( ) Akaan kaupunki 10900,00 Alajärven kaupunki 9800,00

Lisätiedot

Yhdistysluettelo 2017

Yhdistysluettelo 2017 Yhdistysluettelo 2017 Jäsen- ja äänimäärät Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n jäsenyhdistykset Jäsenmäärä 1.1.2017 liiton rekisterin mukaan Äänimäärä ALAJÄRVI-VIMPELIN KVT RY 41 1 ALAVIESKAN KVT RY 41 1

Lisätiedot

13. - 14.11.1950, HELSINKI, Olympialaisten kilpailutoimikunta

13. - 14.11.1950, HELSINKI, Olympialaisten kilpailutoimikunta 13. - 14.11.1950, HELSINKI, Olympialaisten kilpailutoimikunta kärpässarja 1. Alvar Vihersalo Popinniemen Ponnistus 2. Oiva Timonen Seinäjoen Urheilijat 3. Tapio Parkkinen Seinäjoen Sisu kärpässarja 1.

Lisätiedot

, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti

, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti 12. - 13.3.1955, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti 1. Reijo Nykänen Varkauden Tarmo 2. Kauko Tolvanen Tainiokosken Tähti 3. Heikki Hakola Kotkan Painimiehet 1. Matti Rantala Vaasan

Lisätiedot

19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu

19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu 19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu 62 kg 67 kg 73 kg 79 kg + 1. Heikki Hakola Lapuan Virkiä 2. Lauri Prusti Veitsiluodon Vastus 3. Raimo Sjöblom Teuvan Rivakka

Lisätiedot

Power Cupin 2002 loppujärjestykset

Power Cupin 2002 loppujärjestykset Power Cupin 2002 loppujärjestykset Helsinki 6.-9.6.2002 A-POJAT: 1) EURAN RAIKU, 2) ANRILL-THM, VENÄJÄ, 3) PUMA-VOLLEY, 4) EAST VOLLEY, 5) PUIJO WOLLEY, 6) PUDASJÄRVEN URHEILIJAT, 7) LEMPÄÄLÄN JYRY, 8)

Lisätiedot

D 0"" KERTOMUS TYÖVÄEN URHEILULIITON TOIMINNASTA. v. 1932. Helsinki '933. Työväen kirjapaino.

D 0 KERTOMUS TYÖVÄEN URHEILULIITON TOIMINNASTA. v. 1932. Helsinki '933. Työväen kirjapaino. D 0"" KERTOMUS TYÖVÄEN URHEILULIITON TOIMINNASTA v. 1932 Helsinki '933. Työväen kirjapaino. KERTOMUS TYÖVÄEN URHEILULIITON TOIMINNASTA V. 1932. 1. Johdanto. Kertomusvuoden toiminnalle 0;, ollut leimaa-antavina

Lisätiedot

6. - 7.11.1965, KOTKA, Paini-Miehet

6. - 7.11.1965, KOTKA, Paini-Miehet 6. - 7.11.1965, KOTKA, Paini-Miehet 1. Reino Salimäki Kuortaneen Kunto 2. Veikko Järvelä TUL / Haukiputaan Heitto 3. Kaarlo Nykänen TUL / Koiton Riento 1. Raimo Taskinen TUL / Kemin Into 2. Jorma Virolainen

Lisätiedot

Juniorien kr.room. painin SM-kilpailut, , Viitasaari, Lappajärvi ja Tiutinen, 126 osallistujaa

Juniorien kr.room. painin SM-kilpailut, , Viitasaari, Lappajärvi ja Tiutinen, 126 osallistujaa Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 29.-30.1.1966 (Janakkalan Jana, Hallan Visa ja Lappajärven Veikot) 2. Raimo Virolainen Tampereen Painimiehet 3. Jorma Kujanne Tampereen Painimiehet 1. Jorma Virolainen

Lisätiedot

Karjalan Liiton jäsenyhteisöjen toimintakilpailut 2015 TULOKSET. Seurat yli 300 jäsentä 1 Hyvinkään Karjala-seura ry Oulun Karjalaseura ry 3139

Karjalan Liiton jäsenyhteisöjen toimintakilpailut 2015 TULOKSET. Seurat yli 300 jäsentä 1 Hyvinkään Karjala-seura ry Oulun Karjalaseura ry 3139 Karjalan Liiton jäsenyhteisöjen toimintakilpailut 2015 TULOKSET Seurat yli 300 jäsentä 1 Hyvinkään Karjala-seura ry 5354 2 Oulun Karjalaseura ry 3139 Seurat 201-300 jäsentä 1 Paimion Karjalaseura ry 5209

Lisätiedot

M16 3 x 5,0 km (P) klo 9.00

M16 3 x 5,0 km (P) klo 9.00 M16 3 x 5,0 km (P) klo 9.00 101 Sievin Sisu 1 102 Hollolan Urheilijat -46 1 103 Teuvan Rivakka 1 104 Kiteen Urheilijat 1 105 Rajamäen Kehitys 1 106 Laukaan Urheilijat 1 107 Pöytyän Urheilijat 1 108 Leppävirran

Lisätiedot

Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, , Lapinlahti ja Oulu

Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, , Lapinlahti ja Oulu Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 27.-28.10.1956, Lapinlahti ja Oulu 1. T. Toivonen Voikkaan Viesti 2. Yrjö Kuismin Heinolan Isku 3. T. Kinnunen Vaasan Voima-Veikot 1. M. Ukkola Haukiputaan Heitto

Lisätiedot

, KURIKKA, Ilmajoen Kisailijat

, KURIKKA, Ilmajoen Kisailijat 9. - 11.3.1990, KURIKKA, Ilmajoen Kisailijat 1. Tero Katajisto Ilmajoen Kisailijat 2. Hannu Vaskelainen Vaajakosken Kuohu 3. Paavo Paananen Kemin Into 1. Ismo Kamesaki Voikkaan Viesti 2. Vesa Mäki-Turja

Lisätiedot

Kirjastojen lainat 2015 Kirjasto Lainojen lkm

Kirjastojen lainat 2015 Kirjasto Lainojen lkm Kirjastojen lainat 2015 Tässä tilastossa esitetään kaikkien Celian äänikirjapalveluun liittyneiden kirjastojen lainat vuonna 2015 Tietosuojasyistä alle viiden menevät lainat ilmaistaan "< 5" merkinnällä.

Lisätiedot

Power Cupin 2008 loppujärjestykset

Power Cupin 2008 loppujärjestykset Power Cupin 2008 loppujärjestykset Savonlinna 5.-8.6.2008 N22P: 1)HERKÄT KESÄMIEHET, 2)KARHULAN VEIKOT, 3)VIHDIN LENTOPALLO, 4)SEINÄJOKI-LENTIS, 5)LOIMAAN JANKKO. N22T: 1)PEIPITTELIJÖLÖITÄ, 2)TEAM KK,

Lisätiedot

Tulokset Pirkka 2012 M40. 1 Toijalan Valpas TOIJALA. 2 Uuraisten Raiku UURAINEN. 3 Varkauden Tarmo VARKAUS. 4 Kitinojan lentopallo M40 KITINOJA

Tulokset Pirkka 2012 M40. 1 Toijalan Valpas TOIJALA. 2 Uuraisten Raiku UURAINEN. 3 Varkauden Tarmo VARKAUS. 4 Kitinojan lentopallo M40 KITINOJA Tulokset Pirkka 2012 M40 1 Toijalan Valpas TOIJALA 2 Uuraisten Raiku UURAINEN 3 Varkauden Tarmo VARKAUS 4 Kitinojan lentopallo M40 KITINOJA 5 Pihlajamäen Isku HELSINKI 6 Seku SEINÄJÄRVI M45 1 Lights Volley

Lisätiedot

Jyväskylän steinerk 16000 Jämsän kaupunki 72000 Kaarinan kaupunki 306300 Kajaanin kaupunki 143900 Kalajoen kaupunki 92100 Kangasalan kunta 542500

Jyväskylän steinerk 16000 Jämsän kaupunki 72000 Kaarinan kaupunki 306300 Kajaanin kaupunki 143900 Kalajoen kaupunki 92100 Kangasalan kunta 542500 VUOSI 2015 Akaan kaupunki 127900 Asikkalan kunta 25700 Auran kunta 27600 Aurinkorannikon suomalaisen koulun kannatusyhdistys ry 13000 Englantilaisen koulun säätiö 24000 Espoon kaupunki 1773900 Espoon Steinerkoulun

Lisätiedot

Urheilu-, metsästys- ja kalastustarvikkeiden lahjoittama UMK-malja

Urheilu-, metsästys- ja kalastustarvikkeiden lahjoittama UMK-malja Kiertopalkinnot 2010 KIERTOPALKINNOT 2010 Urheilu-, metsästys- ja kalastustarvikkeiden lahjoittama UMK-malja Piiri Pisteet 2010 Pisteet 2009 Pisteet 2008 1. Pohjois-Pohjanmaa 52 40 14 2. Lahti 47 51 89

Lisätiedot

Loimaan Power Cupin 2006 loppujärjestykset

Loimaan Power Cupin 2006 loppujärjestykset Loimaan Power Cupin 2006 loppujärjestykset Loimaa 8.-11.6.2006 AP: 1)PIEKSÄMÄEN TSEMPPI 82, 2)PIELAVEDEN SAMPO, 3)PERTTELIN PEIKOT, 4)KUUSAMON PALLO-KARHUT, 5)LIPERI VOLLEY, 6)PUIJO WOLLEY JUNIORIT, 7)A-VOLLEY,

Lisätiedot

ERITYISAVUSTUS KOULUTUKSELLISTA TASA-ARVOA EDISTÄVIIN TOIMENPITEISIIN

ERITYISAVUSTUS KOULUTUKSELLISTA TASA-ARVOA EDISTÄVIIN TOIMENPITEISIIN Liitteessä mainitut PÄÄTÖS 17.12.2014 Dnro 842/520/2014 ERITYISAVUSTUS KOULUTUKSELLISTA TASA-ARVOA EDISTÄVIIN TOIMENPITEISIIN Opetus- ja kulttuuriministeriö on päättänyt myöntää valtion erityisavustusta

Lisätiedot

KIE RTOKIRJEKOKOE LM A

KIE RTOKIRJEKOKOE LM A POSTI, JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIE RTOKIRJEKOKOE LM A 1936 N:o 30-31 Sisällys: N:o 30. Postinkuljetuksesta valtionrautateillä. N:o 31. Postinkuljetuksesta yksityisillä rautateillä. N:o 30. Kiertokirje postinkuljetuksesta

Lisätiedot

28.4.1945 Valkeakoski, Haka

28.4.1945 Valkeakoski, Haka 28.4.1945 Valkeakoski, Haka 56 kg 1. Erkki Johansson Sunilan Sisu 2. Kauko Kiisseli Valkeakosken Haka 3. Torsti Kiisseli Tainionkosken Urheilijat 61 kg 1. Martti Laine Hallan Visa 2. Aarne Lanne Valkeakosken

Lisätiedot

, PORI, Painimiehet

, PORI, Painimiehet 13. - 15.11.1970, PORI, Painimiehet 1. Raimo Hirvonen Viipurin Voimailijat 2. Esko Pakarinen Joensuun Voimailu-Kerho 3. Erkki Huhtala Lapuan Virkiä 1. Tuomo Kallijärvi Kemin Into 2. Hannu Järvinen Oulun

Lisätiedot

Asemakaavalla suojeltujen rakennusten määrä ja kerrosala sekä niiden muutokset ELY-keskuksittain vuosina

Asemakaavalla suojeltujen rakennusten määrä ja kerrosala sekä niiden muutokset ELY-keskuksittain vuosina Asemakaavalla suojeltujen rakennusten määrä ja kerrosala sekä niiden muutokset ELY-keskuksittain vuosina 2006 2011 Liite 1 Lähde: Ympäristötiedon hallintajärjestelmä Hertta, Asemakaavojen seurantalomakkeet,

Lisätiedot

Vihreiden yhdistysten jäsenmaksumäärät 2007 (vahvistettu puoluehallituksessa

Vihreiden yhdistysten jäsenmaksumäärät 2007 (vahvistettu puoluehallituksessa Vihreiden yhdistysten jäsenmaksumäärät 2007 (vahvistettu puoluehallituksessa 8.2.2008 sekä yhdistysten edustajamäärät puoluekokouksessa 2008 (sääntöjen 22 perusteella) (tilanne 3.3.08 huhtikuussa hyväksyttävät

Lisätiedot

Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 27.-28.1.1962, Myllykoski ja Ilmajoki

Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 27.-28.1.1962, Myllykoski ja Ilmajoki Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 21.-22.1.1961, Sodankylä ja Tainionkoski 1. Tom Rutqvist Kouvolan Painijat 2. Veli Haarala Ylivieskan Kuula 3. Taisto Aikio Lapin Veikot 1. Väinö Rantala Lapuan Virkiä

Lisätiedot

20.-21.3.1965 Myllykoski, Kilpa-Veljet / Ylistaro, Kilpa-Veljet / Hyvinkää, Urheilu-Toverit

20.-21.3.1965 Myllykoski, Kilpa-Veljet / Ylistaro, Kilpa-Veljet / Hyvinkää, Urheilu-Toverit 20.-21.3.1965 Myllykoski, Kilpa-Veljet / Ylistaro, Kilpa-Veljet / Hyvinkää, Urheilu-Toverit 2. Yrjö Leppänen Heinolan Isku 3. Tapio Nurmi Vaasan Voima-Veikot 1. Ilmari Maunula Nurmon Jymy 2. Pekka Alanen

Lisätiedot

KERTOMUS. TyövAEN URHEILULIITON TOIMINNASTA VUONNA 1 9 3 6 HELSINKI 1937 TYÖVAEN KIRJAPAINO

KERTOMUS. TyövAEN URHEILULIITON TOIMINNASTA VUONNA 1 9 3 6 HELSINKI 1937 TYÖVAEN KIRJAPAINO KERTOMUS TyövAEN URHEILULIITON TOIMINNASTA VUONNA 1 9 3 6 r HELSINKI 1937 TYÖVAEN KIRJAPAINO KERTOMUS TYÖVÄEN URHEILULIITON TOIMINNASTA VUONNA 1936. johdanto. Kulunut vuosi oli maallemme kansantaloudellisesti

Lisätiedot

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, , Sunila ja Nurmo

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, , Sunila ja Nurmo Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 15.-16.10.1966, Sunila ja Nurmo 1. Ilmari Huhtala Lapuan Virkiä 2. Jorma Kujanne Tampereen Painimiehet 3. Matti Huhtala Lapuan Virkiä 1. Eino Juusela Nurmon Jymy 2.

Lisätiedot

24. - 25.11.1990 Vantaa, Sampo ja Viipurin Voimailijat

24. - 25.11.1990 Vantaa, Sampo ja Viipurin Voimailijat 24. - 25.11.1990 Vantaa, Sampo ja Viipurin Voimailijat 1. Marko Einola Porin Paini-Miehet 2. Petri Isokoski Haukiputaan Heitto 3. Hannu Vaskelainen Vaajakosken Kuohu 1. Tero Katajisto Ilmajoen Kisailijat

Lisätiedot

Puoluekokous äänivaltaiset edustajat Alla mainittujen lisäksi kukin piirijärjestö saa yhden edustajapaikan

Puoluekokous äänivaltaiset edustajat Alla mainittujen lisäksi kukin piirijärjestö saa yhden edustajapaikan Puoluekokous 17. 18.6.2017 - äänivaltaiset edustajat Alla mainittujen lisäksi kukin piirijärjestö saa yhden edustajapaikan Yhdistys Järjestökokonaisuus Edustajia Arabian-Käpylän-Viikin Vihreät Helsinki

Lisätiedot

KIERTO KIRJE KO KO ELMA

KIERTO KIRJE KO KO ELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTO KIRJE KO KO ELMA 1965 No 130 Posti- ja lennätinhallitus julistaa haettaviksi seuraavat virat ja toimet: Posti- ja lennnätinhallit uksen kansliaosastossa yksi apulaisasianvalvojan

Lisätiedot

Toimintasäännöt, päivitetty 2013 Syyskokoukselle ja kevätkokoukselle hyväksyttäväksi Säätiörekisteriin hyväksyttäväksi

Toimintasäännöt, päivitetty 2013 Syyskokoukselle ja kevätkokoukselle hyväksyttäväksi Säätiörekisteriin hyväksyttäväksi Toimintasäännöt, päivitetty 2013 Syyskokoukselle ja kevätkokoukselle hyväksyttäväksi Säätiörekisteriin hyväksyttäväksi Säätiön nimi, kotipaikka ja tarkoitus 1 Säätiön nimi on Tampereen Urheilun Edistämissäätiö

Lisätiedot

Joutsan kunta ,00 Juankosken kaupunki ,00 Juvan kunta ,00 Jyväskylän kaupunki ,00 Järvenpään kaupunki ,00 Kaarinan

Joutsan kunta ,00 Juankosken kaupunki ,00 Juvan kunta ,00 Jyväskylän kaupunki ,00 Järvenpään kaupunki ,00 Kaarinan Saajat 2014 Akaan kaupunki 257 100,00 Alavieskan kunta 55 900,00 Alavuden kaupunki 17 300,00 Asikkalan kunta 51 800,00 Auran kunta 55 500,00 Aurinkorannikon suomalaisen koulun kannatusyhdistys ry 26 400,00

Lisätiedot

12.-13.11.1960 Kuortane, Kunto / Kotka, Paini-Miehet

12.-13.11.1960 Kuortane, Kunto / Kotka, Paini-Miehet 12.-13.11.1960 Kuortane, Kunto / Kotka, Paini-Miehet 1. Jussi Hakola Vaasan Voima-Veikot 2. Kalervo Jutila Lapuan Virkiä 3. Kaino Laitila Nokian Urheilijat 1. Pentti Koskela Helsingin Paini-Miehet 2. Väinö

Lisätiedot

Puoluekokousedustajiin. EdustajiaErityistä Puoluekokousedustajat 2009 (päivitetty 20.4.)

Puoluekokousedustajiin. EdustajiaErityistä Puoluekokousedustajat 2009 (päivitetty 20.4.) Yhdistys EdustajiaErityistä Puoluekokousedustajat 009 (päivitetty 0.4.) Etelä-Savo Mikkelin Seudun Vihreät ry 3 Pieksämäen seudun vihreät ry Rantasalmen vihreät ry Ristiinan vihreät ry Savonlinnan Seudun

Lisätiedot

KERTOMUS. v. 1930 TYÖVÄEN URHEILULIITON TOIMINNASTA. Hei 5 i n k i 1 93 1. Työ V ä e n k i r ja p a i 11 Q.

KERTOMUS. v. 1930 TYÖVÄEN URHEILULIITON TOIMINNASTA. Hei 5 i n k i 1 93 1. Työ V ä e n k i r ja p a i 11 Q. KERTOMUS TYÖVÄEN URHEILULIITON TOIMINNASTA v. 1930 Hei 5 i n k i 1 93 1. Työ V ä e n k i r ja p a i 11 Q. KERTOMUS TYÖVÄEN URHEILULIITON TOIMINNASTA V. 1930. 1. Johdanto. Leimaa-an tavana piirteenä liiton

Lisätiedot

Juniorien (20 v.) vapaapainin SM-kilpailut, 24.-25.10.1981, Rauma, 138 osallistujaa

Juniorien (20 v.) vapaapainin SM-kilpailut, 24.-25.10.1981, Rauma, 138 osallistujaa Juniorien (20 v.) vapaapainin SM-kilpailut, 24.-25.10.1981, Rauma, 138 osallistujaa 1. Vesa Mäki-Turja Kauhajoen Karhu 2. Ari Hakanen Muuramen Yritys 3. Kari Ruuth Mukkulan Riento 4. Kari Väyrynen Hyvinkään

Lisätiedot

54 kg 71 kg 1. Paavo Roininen Kokkolan Jymy 1. Mauri Backman Hämeenlinnan Kisa 2. Pauli Kemppainen Kemin Into 2. Pentti Söderlund Turun Jyry

54 kg 71 kg 1. Paavo Roininen Kokkolan Jymy 1. Mauri Backman Hämeenlinnan Kisa 2. Pauli Kemppainen Kemin Into 2. Pentti Söderlund Turun Jyry TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 23. 24.1.1960 FORSSASSA: 51 kg, 57 kg, 63.5 kg, 71 kg, 81 kg/forssan Alku KEMISSÄ: 54 kg, 60 kg, 67 kg, 75 kg, + 81 kg/kemin Into 1. Pentti Saviaro Kemin Into 1. Mauri Ruonala

Lisätiedot

ELÄKELIITON KÄVELYTAPAHTUMA - TUNNISSA MAAPALLON YMPÄRI

ELÄKELIITON KÄVELYTAPAHTUMA - TUNNISSA MAAPALLON YMPÄRI ELÄKELIITON KÄVELYTAPAHTUMA - TUNNISSA MAAPALLON YMPÄRI Tulosluettelo Piiri Yhdistyksen nimi Osallistujapisteet Kierrokset Pisteet Jäsenmäärä 31.12. Tulos Etelä-Häme Humppila 630 443 1073 213 5,038 Etelä-Häme

Lisätiedot

ELÄKELIITON KÄVELYTAPAHTUMA - TUNNISSA MAAPALLON YMPÄRI

ELÄKELIITON KÄVELYTAPAHTUMA - TUNNISSA MAAPALLON YMPÄRI ELÄKELIITON KÄVELYTAPAHTUMA - TUNNISSA MAAPALLON YMPÄRI Tulosluettelo Yhdistyksittäin Piiri Yhdistyksen nimi Osallistujapisteet Kierrokset Pisteet Jäsenmäärä 31.12. Tulos Varsinais-Suomi Raisio 1610 1302

Lisätiedot

Juniorien kr.room. Painin SM-kilpailut, 12.-13.4.1986, HELSINKI (HPM)

Juniorien kr.room. Painin SM-kilpailut, 12.-13.4.1986, HELSINKI (HPM) Juniorien kr.room. Painin SM-kilpailut, 12.-13.4.1986, HELSINKI (HPM) 48 kg 1. Mika Heikkonen Riihimäen Voima-Veikot 2. Harri Back Ylä-Tikkurilan Kipinä 3. Arto Tervonen Oulun Pyrintö 4. Mika Kainulainen

Lisätiedot

Tilanne seurojen välisessä kilpailussa Jämsän jälkeen

Tilanne seurojen välisessä kilpailussa Jämsän jälkeen Tilanne seurojen välisessä kilpailussa Jämsän jälkeen S1, S2, S3 = Sijoitus Hallissa, SM-maastoissa, Jämsässä P1, P2, P3 = Seurapisteet Hallista, SM-maastoista, Jämsästä Sij P1 S1 P2 S2 P3 S3 Yht 1. Tampereen

Lisätiedot

SUOMEN AIKUIS- URHEILU- LIITON

SUOMEN AIKUIS- URHEILU- LIITON SUOMEN AIKUIS- URHEILU- LIITON SM-VIESTIT 11.6.2016 KANGASALA KUNTO-PIRKAT ja KANGASALAN URHEILIJAT 68 M30 4 x 100 m 1 Jyväskylän Kenttäurheilijat 3 LahtiSport 35+ M30 4 x 400 m 3 LahtiSport 35+ M30 4

Lisätiedot

Teuva, Rivakka

Teuva, Rivakka 23. - 24.11.1985 Teuva, Rivakka 1. Marko Kiikeri Ilmajoen Kisailijat 2. Michael Lyyski Laihian Liitto-Urheilijat 3. Mika Heikkonen Riihimäen Voima-Veljet 2. Hannu Härkänen Ylä-Tikkurilan Kipinä 3. Seppo

Lisätiedot

Parhaat seurat. Nimi:

Parhaat seurat. Nimi: Sivu 1/5 Nimi: Hae! Parhaat seurat 1. Lappajärven Kalaveikot ry 80.471 kg 2. Itä-Päijänteen Kalakaverit ry 71.930 kg 3. Puijon Pilkki ry 59.486 kg 4. Ylä-Keiteleen Koukku ry 56.391 kg 5. Alavuden Seudun

Lisätiedot

Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1

Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1 Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1 11 poliisilaitosaluetta Lapin poliisilaitos Oulun poliisilaitos Pohjanmaan poliisilaitos Sisä Suomen poliisilaitos Itä Suomen poliisilaitos

Lisätiedot

, HELSINKI, Jyry

, HELSINKI, Jyry 14. - 16.2.1975, HELSINKI, Jyry 1. Raimo Hirvonen Helsingin Paini-Miehet 3. Raimo Rasinkangas Lapin Kaira 1. Kari Toivonen Viipurin Voimailijat 2. Martti Pykäläinen Outokummun Vesa 3. Kari Väliaho Muhoksen

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN POHTI 30 48 HIMANGAN URHEILIJAT 29 IF FEMMAN 29 JUUAN JÄNNE 29 KERAVAN URHEILIJAT 29 KOUVOLAN HIIHTOSEURA 29 SAARIJÄRVEN PULLISTUS 29 54

PYHÄJÄRVEN POHTI 30 48 HIMANGAN URHEILIJAT 29 IF FEMMAN 29 JUUAN JÄNNE 29 KERAVAN URHEILIJAT 29 KOUVOLAN HIIHTOSEURA 29 SAARIJÄRVEN PULLISTUS 29 54 Pisteet seuroittain sijoitus seura pisteet 1 OUNASVAARAN HIIHTOSEURA 127 2 IMATRAN URHEILIJAT 110 3 KEMINSUUN KISA 102 4 KITTILÄN KOTAVEIKOT 90 5 RAJAMÄEN KEHITYS 85 6 JÄMIN JÄNNE 81 7 TOHOLAMMIN URHEILIJAT

Lisätiedot

Tulokset Pirkka 2014 M40. 1 Raisu Lumous Vantaa. 2 Kitinojan Lentopallo M40 Kitinoja, Seinäjoki. 3 Perttulan Riento Nurmijävi. 4 VaReVa Suomi M45

Tulokset Pirkka 2014 M40. 1 Raisu Lumous Vantaa. 2 Kitinojan Lentopallo M40 Kitinoja, Seinäjoki. 3 Perttulan Riento Nurmijävi. 4 VaReVa Suomi M45 Tulokset Pirkka 2014 M40 1 Raisu Lumous Vantaa 2 Kitinojan Lentopallo M40 Kitinoja, Seinäjoki 3 Perttulan Riento Nurmijävi 4 VaReVa Suomi M45 1 Almaz Belarus Minsk 2 Light Volley Tuusula 3 LPS Homenokat

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2011 433/2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vaalilain 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että vaalilain vaalipiirijakoa koskeva sääntely saatetaan vastaamaan ensi vuoden

Lisätiedot

Majoituskoulut seuroittain

Majoituskoulut seuroittain Majoituskoulut seuroittain Askiston koulu Euran Raiku 83 82 70 12 HPK-Naiset 46 46 42 4 KIIKOISTEN KIRMA 8 8 1 7 Valkealan Kajo 27 27 22 3 164 163 135 26 Haagan peruskoulu If Sibbo Vargarna 37 35 23 12

Lisätiedot

Maanmittaushallituksen pitäjänkartat polyedriprojektiossa 1: :

Maanmittaushallituksen pitäjänkartat polyedriprojektiossa 1: : Maanmittaushallituksen pitäjänkartat polyedriprojektiossa 1:20.000 1916 1932: (Timo Meriluoto) (Päivitetty 7.2.2015) [Huom! Luettelon lähtöoletuksena on, että MMH teki kaikista 1916 1924 laatimistaan pitäjänkartoista

Lisätiedot

LIITE 1: Omistajat SITOVASTI MUKANA OLEVAT YHTEISÖT. KuntaPro Oy

LIITE 1: Omistajat SITOVASTI MUKANA OLEVAT YHTEISÖT. KuntaPro Oy 1 LIITE 1: Omistajat Yhteishankintayksikön kilpailuttamia sopimuksia voivat hyödyntää KuntaPro Oy:n ja sen tytäryhteisöjen lisäksi kaikki KuntaPro Oy:n omistajayhteisöt ja niiden omistajayhteisöt. SITOVASTI

Lisätiedot

Vapaa sivistystyön opintoseteliavustukset, kansalaisopistot 2016

Vapaa sivistystyön opintoseteliavustukset, kansalaisopistot 2016 Vapaa sivistystyön opintoseteliavustukset, kansalaisopistot 2016 Opintosetelita voidaan vuonna 2016 myöntää kansalaisopistoille, kansanopistoille sekä opintokeskuksille. Kaikkiaan avusta haettiin 8,3 miljoonan

Lisätiedot

SM-KILPAILUT HELSINGISSÄ 2. 3.11.1940

SM-KILPAILUT HELSINGISSÄ 2. 3.11.1940 SM-KILPAILUT HELSINGISSÄ 2. 3.11.1940 1. Olli Lehtinen H:gin Voimailijat 1. Åke Granö Helsingin Nyrkkeilyseura 2. Unto Fernelius Viipurin Nyrkkeilijät 2. Toivo Vuorinen Rauman Voimailijat 3. Sven Nyström

Lisätiedot

Bruunon kisat 24.7.2013 Ratinan stadion Tulokset

Bruunon kisat 24.7.2013 Ratinan stadion Tulokset Sivu 1 / 6 Bruunon kisat 24.7.2013 Ratinan stadion Tulokset 100m juoksu M30 +0,5m/s 1) Sami Koivunen Noormarkun Nopsa 12,21 +0,5m/s 1) Juho-Pekka Karjalainen Kunto-Pirkat 11,91 2) Aku Kallio Kosken Kaiku

Lisätiedot

KEHTOMUS. Suomen Urheilun Keskuaarklsto l-aina~~~ TYÖVÄEN URHEILULIITON TOIMINNASTA VUONNA 1937. JOHDANTO.

KEHTOMUS. Suomen Urheilun Keskuaarklsto l-aina~~~ TYÖVÄEN URHEILULIITON TOIMINNASTA VUONNA 1937. JOHDANTO. Suomen Urheilun Keskuaarklsto l-aina KEHTOMUS TYÖVÄEN URHEILULIITON TOIMINNASTA VUONNA 197. Helsinki 198. Työväen kirjapaino. JOHDANTO. Sama suotuisa kehityssuunta, joka v. 196 oli vallitsevana, jatkui

Lisätiedot

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os.

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os. Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os. 1. Kari Toivonen Helsingin Tarmo 2. Kari Keskinen Tampereen Voimailijat 3. Pekka Laakso Rauman Voimailijat

Lisätiedot

Tyttöjen (17v.) vapaapainin SM-kilpailut 2.-3.12.2006 VAASA (VVV)

Tyttöjen (17v.) vapaapainin SM-kilpailut 2.-3.12.2006 VAASA (VVV) Tyttöjen (17v.) vapaapainin SM-kilpailut 2.-3.12.2006 VAASA (VVV) 1. Katarina Varteva Espoon Urheilijat 3. Emilia Haapoja Lapuan Virkiä 4. Solja Ala-Korpi Muuramen Yritys 1. Nathalie Nurminen Espoon Urheilijat

Lisätiedot

14. - 16.3.1980, HELSINKI, Viipurin Voimailijat

14. - 16.3.1980, HELSINKI, Viipurin Voimailijat 14. - 16.3.1980, HELSINKI, Viipurin Voimailijat 1. Reijo Haaparanta Kauhajoen Karhu 2. Reijo Luokkanen Tampereen Painiseura 3. Jukka-Pekka Tanner Tampereen Painiseura 1. Taisto Halonen Lapin Veikot 2.

Lisätiedot

, ILMAJOKI, Ilmajoen Kisailijat

, ILMAJOKI, Ilmajoen Kisailijat 10. - 12.3.1995, ILMAJOKI, Ilmajoen Kisailijat 48 kg 1. Janne Vakkila Kyrön Voima 2. Teemu Mattila Ilmajoen Kisailijat 3. Sami Salminen Vaajakosken Kuohu 52 kg 2. Petri Isokoski Haukiputaan Heitto 3. Tomi

Lisätiedot

Avustuksen saaja / Kansalaisopisto Ylläpitäjä Myönnetty avustus euroa

Avustuksen saaja / Kansalaisopisto Ylläpitäjä Myönnetty avustus euroa Avustuksen saaja / Kansalaisopisto Ylläpitäjä Myönnetty avustus euroa Ahjolan kansalaisopisto Ahjolan kannatusyhdistys ry 10 000 Auralan kansalaisopisto Auralan Setlementti 7 000 Autere-opisto Mänttä-Vilppulan

Lisätiedot

TAMMIKUU VIIKKO MAANANTAI TIISTAI KESKIVIIKKO TORSTAI PERJANTAI LAUANTAI SUNNUNTAI. Lipposen Talvirallisprint, Rantasalmi - K. Suonenjoki ralli - HRT

TAMMIKUU VIIKKO MAANANTAI TIISTAI KESKIVIIKKO TORSTAI PERJANTAI LAUANTAI SUNNUNTAI. Lipposen Talvirallisprint, Rantasalmi - K. Suonenjoki ralli - HRT TAMMIKUU 2009 VIIKKO MAANANTAI TIISTAI KESKIVIIKKO TORSTAI PERJANTAI LAUANTAI SUNNUNTAI 1 2 OP 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Suonenjoki ralli - HRT Lipposen Talvirallisprint, Rantasalmi - K 12 13 14 15 16

Lisätiedot

K E R TOM U S. Voimistelu- ja Urheiluliiton. v. 1913.

K E R TOM U S. Voimistelu- ja Urheiluliiton. v. 1913. .. - K E R TOM U S Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton Pyörä~ly-, luistelu- ja hiihtojaostohallinnon toiminnasta v. 1913. Pyöräily-, luistelu-ja hiihtojaostohallinnon jäseni~si valit tiin LIiton VUOSiKoKouKsessa

Lisätiedot

YLEISURHEILUN SEURALIIGA 2016

YLEISURHEILUN SEURALIIGA 2016 YLEISURHEILUN SEURALIIGA 2016 SUPERLIIGA (20 seuraa) 1 Esbo Idrottsförening 2 Espoon Tapiot 3 Helsingin Kisa-Veikot 4 HIFK-friidrott Helsinki 5 IK Falken Pedersöre 6 Joensuun Kataja 7 Jyväskylän Kenttäurheilijat

Lisätiedot

VAPAAN SIVISTYSTYÖN OPINTOSETELIAVUSTUKSET Kansalaisopistot

VAPAAN SIVISTYSTYÖN OPINTOSETELIAVUSTUKSET Kansalaisopistot VAPAAN SIVISTYSTYÖN OPINTOSETELIAVUSTUKSET 2017 Kansalaisopistot Opintoseteliavustusta voidaan vuonna 2017 myöntää kansalaisopistoille, kansanopistoille sekä opintokeskuksille. Kaikkiaan avusta haettiin

Lisätiedot

Vattenfall Seuracup on suosittu myös Mega-sarjan kärkipaikkaa pitävässä Noormarkun Nopsassa.

Vattenfall Seuracup on suosittu myös Mega-sarjan kärkipaikkaa pitävässä Noormarkun Nopsassa. TIEDOTE 5.7.2012 Vattenfall Seuracupin ensimmäisen kierroksen tulokset selvillä: Larsmo, Noormarkku, Lempäälä ja Tampere sarjojen johdossa Vattenfall Seuracupin ensimmäisen kierroksen tulokset ovat selvillä.

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta /2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus. kiinteistötietojärjestelmän tulojen jakamisesta

Julkaistu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta /2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus. kiinteistötietojärjestelmän tulojen jakamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2014 1140/2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötietojärjestelmän tulojen jakamisesta Annettu Helsingissä 10 päivänä joulukuuta

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012. 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012. 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen

Lisätiedot

Juniorien (20 v.) vapaapainin SM-kilpailut, 1.-2.11.1986, Heinola, 112 osallistujaa

Juniorien (20 v.) vapaapainin SM-kilpailut, 1.-2.11.1986, Heinola, 112 osallistujaa Juniorien (20 v.) vapaapainin SM-kilpailut, 1.-2.11.1986, Heinola, 112 osallistujaa 48 kg 1. Ari Härkänen Ylä-Tikkurilan Kipinä 2. Kari Salmi Vaasan Voima-Veikot 3. Ismo Kamesaki Voikkan Viesti 4. Ari

Lisätiedot

SEINÄJOKI, Ylistaron Kilpa-Veljet

SEINÄJOKI, Ylistaron Kilpa-Veljet 9.5.2015 SEINÄJOKI, Ylistaron Kilpa-Veljet 1. Jani Haapamäki Kauhajoen Karhu 2. Ville Pasanen Kuortaneen Kunto 3. Lauri Mähönen Lapin Veikot 4. Juho Huttunen Haukiputaan Heitto 5. Lauri Karjalainen Perhon

Lisätiedot

TYOVAEN URHEILULIITTO. R,y, TO IMINTAKERTOMUS. Helsinki 1')30. Työviien kirjapaino

TYOVAEN URHEILULIITTO. R,y, TO IMINTAKERTOMUS. Helsinki 1')30. Työviien kirjapaino D TYOVAEN URHEILULIITTO R,y, TO IMINTAKERTOMUS Helsinki 1')30 Työviien kirjapaino KERTOMUS T YÖVÄEN URHEILULIITON TOIMIN ASTA V. 1929. 1. Johdanto. Tapahtumien lukuisuudessa ja tärkeydessä voittaa v. 1929

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä päivänä kuuta 2012 Liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

NAISTEN FINAALIT 2015

NAISTEN FINAALIT 2015 NAISTEN FINAALIT 2015 Otteluohjelma la 05.09. klo 13.00 Lapuan Virkiä Kirittäret, Jyväskylä su 06.09. klo 13.00 Kirittäret, Jyväskylä Lapuan Virkiä la 12.09. klo 12.00 Lapuan Virkiä Kirittäret, Jyväskylä

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2014 517/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen

Lisätiedot

Vaasa, Voima-Veikot / Riihimäki, Voima-Veljet

Vaasa, Voima-Veikot / Riihimäki, Voima-Veljet 14. - 16.10.1955 Vaasa, Voima-Veikot / Riihimäki, Voima-Veljet 1. Kauno Laitila Nokian Urheilijat 2. Lenni Viitala Vaajakosken Terä 3. Niilo Kinnunen Vaasan Voima-Veikot 1. Rauno Mäkinen Tampereen Poliisi-Urheilijat

Lisätiedot

14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet

14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet 14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet 1. Soini Kauppinen Suolahden Urho 2. Matti Laitinen Viipurin Voimailijat 3. Jaakko Piutunen Varkauden Urheilijat 1. Reino Salimäki Seinäjoen

Lisätiedot

Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit

Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit Kaupunki/kunta Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit Tontin kiint.vero euroa/m²/kk Rakenn. kiint.vero Kaukol. Vesi/jätev. Jätehuolto Yhteensä Lappeenranta 0.21 0.27

Lisätiedot

Ilveksen kannanhoidolliset poikkeusluvat metsästysvuonna : Suomen riistakeskus / JHT-raportointi

Ilveksen kannanhoidolliset poikkeusluvat metsästysvuonna : Suomen riistakeskus / JHT-raportointi Ilveksen kannanhoidolliset poikkeusluvat metsästysvuonna 2012-2013: Suomen riistakeskus / JHT-raportointi 2.11.2012 Aluetoimisto Hakemuksia Haettu Myönnetty ETELÄ-HÄME 22 55 18 ETELÄ-SAVO 28 77 41 KAAKKOIS-SUOMI

Lisätiedot

SEURALUOKITTELU VUODELLE 2014 (vuonna 2013 kerätyt pisteet) 20.11.13

SEURALUOKITTELU VUODELLE 2014 (vuonna 2013 kerätyt pisteet) 20.11.13 SEURALUOKITTELU VUODELLE 2014 (vuonna 2013 kerätyt pisteet) 20.11.13 SUPERLUOKKA Kalevan malja Sij Seura Yht. 1 Turun Urheiluliitto 493.5 161 487 6 167 1314.5 2 Helsingin Kisa-Veikot 331.33 120 524.5 37

Lisätiedot

Liite. Päätös. Hakija

Liite. Päätös. Hakija Hakija Päätös Akaan kaupunginhallitus 211 070 Alavieskan kunnanhallitus 47 890 Askolan kunnanhallitus 39 420 Auran kunnanhallitus 47 480 Aurinkorannikon suomalaisen koulun kannatusyhdistys 28 160 Elias-koulun

Lisätiedot

NAISTEN FINAALIT 2014

NAISTEN FINAALIT 2014 NAISTEN FINAALIT 2014 Otteluohjelma la 06.09. klo 13.00 Lapuan Virkiä Kirittäret, Jyväskylä su 07.09. klo 13.00 Kirittäret, Jyväskylä Lapuan Virkiä la 13.09. klo 16.30 Lapuan Virkiä Kirittäret, Jyväskylä

Lisätiedot

Paikalliset kattavuusalueet ja runkoverkkoalueet

Paikalliset kattavuusalueet ja runkoverkkoalueet Paikalliset kattavuusalueet ja runkoverkkoalueet Elisan kapasiteettipalveluiden paikalliset kattavuusalueet Jokainen paikallinen seutu jakaantuu vielä kahteen osaan, Paikallinen runkoverkkoalue 1 ja Paikallinen

Lisätiedot

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 19. 20.1.1980 TAMPEREELLA Tampereen Työväen Nyrkkeilijät

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 19. 20.1.1980 TAMPEREELLA Tampereen Työväen Nyrkkeilijät TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 19. 20.1.1980 TAMPEREELLA Tampereen Työväen Nyrkkeilijät 51 kg 67 kg 1. Antti Juntumaa Oulun Tarmo 1. Rainer Tapio Rovaniemen Reipas 2. Jukka Arola Otanmäen Työv.Urh. 2. Kalevi

Lisätiedot

Helsinki Espoo Vantaa Kauniainen. Riihimäki 05800 Hyvinkää 12400 Tervakoski 12240 Hikiä 12310 Ryttylä 12100 Oitti 12540 Launonen 12520 Kormu

Helsinki Espoo Vantaa Kauniainen. Riihimäki 05800 Hyvinkää 12400 Tervakoski 12240 Hikiä 12310 Ryttylä 12100 Oitti 12540 Launonen 12520 Kormu Local Availability of Capacity Services Elisa Corporation networks local availability of capacity services Capital area (Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen) Jyväskylä area Joensuu area Lappeenranta area

Lisätiedot