KERTOMUS TYÖVÄEN URHEILULIITON TOIMINNASTA V HELSINKI 1936 TYÖVÄEN KIRJAPAINO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KERTOMUS TYÖVÄEN URHEILULIITON TOIMINNASTA V. 1934 HELSINKI 1936 TYÖVÄEN KIRJAPAINO"

Transkriptio

1 KERTOMUS TYÖVÄEN URHEILULIITON TOIMINNASTA V. 1 HELSINKI 1 TYÖVÄEN KIRJAPAINO

2 KERTOMUS TYÖVÄEN URHEILULIITON TOIMINNASTA V. 1., Johdanto. Kertomusvuoden aikana on maamme työväenluokka joutunut elämään edelleenkin taloudellisen pulan ja valtiollisen taantumuksen puristuksessa. Maan rahallinen asema on kyllä laajentuneen ulkomaankaupan johdosta huomattavasti parantunut, mutta tästä aiheutunut hyöty on joutunut maan harvalukuisen omistavan luokan taskuihin. Työväen pa:lkkataso on huonon ammatillisen järjestäytymisen takia pysynyt suurelta osalta edelleenkin vaatimattomimman toimeentulomäärän alapuolella. Eduskunnan säätämien pusero- ja kiihotuslakien sekä yhdistyslain kovennuksien avulla ovat hallitsevat piirit käyneet entistä lujemmin työläisurheiluväen kimppuun saaden aikaan pukurettelöitä, oikeusjuttuja ja rahasakkoja. Työnantajat ovat säestäneet näitä vainotoimenpiteitä kilpailumatkakielloin ja työstäerottaii\isin. Myöskin eräät kunnat ovat kiihkotaantumuksellisten painostuksesta evänneet työväen urheiluseuroilta avustuksensa. Mutta taantumuksellisten pyyteet työläisurheilutoiminnan tukahuttamiseksi vainotoimenpitein ovat valuneet hiekkaan. J oitakin heikkoja seuroja on tosin joutunut pois riveistä, minkä johdosta seurojen lukumäärä osoittaa laskua, mutta jäsenmäärä sitävastoin on noussut n. %. Toiminnan laajuuteen nähden on kertomusvuosi liiton tähänastisista ensimmäinen. Minään aikaisempina vuosina eivät niin suuret jäsenjoukot ole olleet mukana säännöllisessä harjoitustoiminnassa, eikä innostus ja toiminnan vireys niin korkealla kuin nyt. Tämän sai aikaan

3 pääasiassa toinen liittojubla. Työläisurheiluväki tahtoi. ju~lansa avulla saattaa vainoojansa häpeään. Ja se onmstul. Suurpiirteiset valmistelut ja meidän oloissa~e ainutlaatui~ nen juhlan suoritus suurine joukk~esityksme~n hankki työläisurheilulle koko sivistyneen yhteisku=an Jak~mattoman myötätunnon ja mykisti vannoutuneen vastustajan. Porvarillisen urheilutoiminllan samanaikainen rappeutuminen on ailieuttanut sen, että yliloikkaukset ovat käyneet harvinaisemmiksi ja virran suunta allmnut kääntyä päinvastaiseksi. Kun taantumuksen ote valtionavun epäämisessäkin on osoittautunut pitämättömäksi, voidaan lyhyt seisahduskausi työläisurheiluliikkeemme kehityksessä katsoa sivuutetuksi ja uusi nousukausi aletuksi..... Taantumuksellisten toimenpiteet ovat SItäPaItSI osoittaneet, että urheilun puolueettomuus on sillä taholla vain tyhjä iskulause ja että työläisurheilu voi menestyä vain toimin1alla yh. teisymmärryksessä muun työväenliikkeen kanssa. Liittokokous. Liiton VII. liittokokous pidettiin Helsingissä tammikuun - p:nä. Kokouksen pöytäkirja on julkaistu painettuna. Liittoneuvosto. Liittokokouksen päätökseen nojaten jätettiin liittoneuvo~ton varsinainen kokous pitämättä. Ylimääräinen kokous valhonapu asian käsittelyä varten pidettiin elokuun p:nä. Liittotoimikunta. Liittokokouksen 0/11-1 valitsemina k,uuluivat liittotoimikuntaan /1-- pidettyyn liittokokoukseen saakka pu~eenjohtajana T. H. Vilppula, varapuheenjohtajana U. Rmne, jäseninä M. Leskinen, T. Salonen, Elina Jääskeläinen ja K. A Vuori; varajäseninä V. Laherma, V. Vainio, K. Altti, J. Edelman ja Y. Lehto. Liittotoimikunta piti tässä kokoonpanossaan 5 kokousta, käsitellen niissä 1 asiaa. Jäsenet osallistuivat kokouksiin seuraavasti: Vilppula, Rinne, Leskinen 5, Salonen, Jääskeläinen 5, Vuori 5, Laherma, Vainio 5, Altti, Edelman ja Lehto 5 kertaa. -/1- pidetyssä liittokokouksessa valittiin liittotoimikuntaan puheenjohtajaksi T. H. Vlippula,. varapuheenjohtajaksi V. Laherma, jäseniksi M. Leskinen, Elina Jääskeläinen, J. Edelman, V. Vainio ja A. Heiskanen, varajäseniksi Y. Lehto, K. Siltanen, E. K. Kalervo. K. A. Vuori ja E. Katajisto, joista Siltanen muutti paikkaku=alta / ja Vuori ollut esteellinen pitkähkön sairauden vuoksi, josta hän kuitenkin vuoden lopulla on parantunut. Uusi liittotoimikunta piti 51 kokousta käsitellen niissä asiaa. Kokouksissa kävivät Vilppula 0, Laherma, Leskinen, Jääskeläinen, Edelman, Vamio 51. Heiskanen 5, Lehto 5, Siltanen 1, Kalervo, K. A. Vuori 1 Ja Katajisto kertaa. Naistoimikunta. Liittokokouksessa 0/11--1 valittuina toimivat -/1 - asti naistoimikunnassa Irja Rainio puheenjohtajana, Elina JääskeläiI1en varapuheenjohtajana ja jäseninä Saima Hartell, Terttu Lehtonen, AIli Salomaa, Ida Kallio, Elli Vuorinen. Tammikuun - p:nä pidetyssä liittt'kokouksessa valittiin naistoimikuntaan Elina Jääskeläinen puheenjohtajaksi, Terttu Lehtonen varapuheenjohtajaksi ja jäseniksi Ida Kallio, Alli Salomaa, Aune Salo, Elli Vuorinen, Helmi Ranta, Hilja GJumerus. V. 1 piti naistoimikunta 5 kokousta. Jaostot. Liittokokouksen antaman valtuuden nojalla vahvisti liittotoimikunta jaostojen kokoonpanon allamainitunlaiseksi. Ensiksi mainittu on puheenjohtaja, toinen varapuheenjohtaja, seuraavat kolme jäseniä, seuraavat kolme varajäseniä ja viimeinen liittotoimiku=an edustaja jaostossa. Numeroluku osoittaa kertomusvuonna pidettyjen kokousten määrää. Painiiaosto: S. Koskinen, A. Tuhkunen, K. A. Vuori, N. Alanko, V. Liljeqvist, K. Malmström, M. Huhtala. Paikkakun- 5

4 nalta pöismuuton vuoksi Liittotoimikunta täydensi jaostoa /, Alankon ja Liljeqvistin tilalle V. Pahlsten ja S. Salmi, E. Kaukinen. Nyrkkeily jaosto: U. Ronkanen, O. Viander, O. Louhimo, E. K. Kalervo, H. Nurmio, J. Suokas, T. Peltonen, M. Hokkanen, E. K. Kalervo.. Palloilujaosto: K. Altti, Y. Timonen, E. Lilja, P. Vuorio, A. Karlsson, E. Simula, T. Siimes, V. Vickström, M. Leskinen.. Pesäpallojaosto: A. Heiskanen, 1/ lähtien O. Suvanto, S. Virtanen, 1/ lähtien T. Lehtonen, R. Laurin, H. Lundström (kuoh /-), A. Saarinen, Hilkka Hirvonen, E. Herkman, A. Heiskanen.. Voimistelujaosto: V. Laherma, T. Salonen, Y. Ahtio, R. Kaaja, L. Grönlund, O. Puukilainen, Y. Höglund, K. Mulli, V. Laherma.. Yleisurheilujaosto: V. Vainio, Y. Lehto, V. Koivula, U. Siivonen, H. Haanpää, H. Kangas, V. Järvinen, V. Kalervo, V. Vainio. 0. Hiihtojaosto: U. Harjanne, E. Katajisto, V. Harjunen, V. Pullinen, J. Edelman, M. Nikkinen, V. Tokkola, O. Sarell, J. Edelman.. Uintijaosto: H. Nieminen, F. Salakari, Taimi Alanen, O. Kinnunen, L. Nyström, O. Rauttu, V. Soininen, U. Koskinen, V. J. Kostiainen.. Nuortenjaosto: B. Halme, U. Aalto, K. Löfberg, T. Vesterinen, E. Virtanen, V. Hiekkaranta, V. Leivo, Y. Lehto.. Purjehdusjaosto: R. Peterssohn, L. Forsten, T. Eloheimo, E. Glans, L. Liljeblad, S. Hilbert, V. Helin, R. Glans, E. Kaukinen.. Pyöräily jaosto: K. Vaittinen, V. Lindgren, V. Eloranta, A. Päivärinta, U. Suomalainen, H. Vänskä, Y. Lehtinen, E. Kaukinen.. Luistelujaosto: Y. Pirhonen, H. Helenius, V. Pihl, O. Larsen, O. Ahlgren, E. Jäntti, V. Parkkonen, M. Rinne, V. Koivula. 5. Kasvatusjaosto: E. A. PulH, Helmi Paasonen, A. Hautamäki, J. Ahokas, E. K. Kalervo, Nyberg, Y. Lehto.. Henkilökunta. Sihteerinä on toiminut V. J. Kostiainen, taloudenhoitajana heinäkuun päivään saakka J. Klami ja elokuun 0 päivästä lähtien E. Kaukinen, naissihteerinä ja Työläisnaisten Urheilulehden toimittajana ja Pajulahden voimistelu kodin hoitajana Helmi Paasonen, TUL-Iehden toimittajana V. Koivula, kirjanpitäjänä Siiri Vuorinen, toimistoapulaisena Aili Kaukonen ja lähettinä Fr. Nuotio. Jaostosihteerin tehtävät on edelleen hoidettu siten, että sihteerin hoidettavana on ollut paitsi liittotoimikuntaa palloilu-, pesäpalloilu-, hiihto-, iunti- ja kasvatusjaostot, talolldenhoitajan paini-, nyrkkeily-, voimistelu-, pyöräily- ja purjehdusjaostot, toimittajan yleisurheiluja luistelujaostot ja naissihteerin naistoimikunnan lisäksi nuortenjaosto. TV L-Iehti ja Työläisnaisten Urheilulehti. TUL-Iehden toimitusneuvostoon ovat kuuluneet M. Leskinen, Y. Lehto ja V. Koivula. Neuvosto on kokoontunut kertaa. Lehteä on julkaistu 5 numeroa. Työläisnaisten Urheilu lehden toimitusneuvostoon ovat kuuluneet Terttu Lehtonen, Hilja Glumerus ja He!mi Paasonen. Neuvosto on kokoontunut 1 kertaa ja lehteä julkaistu 11 numeroa. Vuosikirja. Liiton kahdeksas vuosikirja julkaistiin vuoden lopulla. Kun vuosikirjan sisältöön tehtiin huom~ttavia laajennuksia ja kun vuosikirj a julkaistiin llittoj uhlan merkeissä, sai se aivan ennä tysmäisen levikin. Kirjeenvaihto. Saapunut: kirjeitä.....:.... arvolähetyksiä lehti- ja arpajaiskirjeitä..... tarviketilauskirjeitä Yht.,0,5, ,0

5

6 1 Jalkapalloilu Jääpalloilll Hiihto Uinti Pyöräily... 5 Voimistelu Moottoripyöräily Luistelu Mäenlask II... Purjebdus Kansainväliset kilpailu suhteet. Ulkomailla ovat suomalaiset kilpailleet /1 Velke Hamryssä biihtäjät V. Koskelainen ja M. Salminen ja Latvian talviurbeilujublassa Riiassa 1-1/ hiihtäjät E. Ruuskanen ja L. Posti sekä luistelija O. Larsen. Painijoista kävi T. Gerdt kilpailu matkalla Tallinnassa 11 / ja belmikuun puolivälissä osallistui liitto Oslossa pidettyihin pohjoismaisiin mestaruuskisoihin lähettäen seuraavan joukkueen: V. Holmberg, K Lahokoski, T. Melkko, V. Lempinen, T. Gerdt, E. Härmä, V. LindqvistjajohtajanaS. Koskinen. /11 suoritettiin liitto-ottelu Eestin kanssa Tallinnassa kahta eestiläisti;i joukkuetta vastaan seuraavalla miehistöllä: J. Kyllönel1, V. Kanervo, A. Marttila, 1\1. Nyman, K Rönn, K Räikkönen, K Ponsen ja johtajana A. Tubkunen. Nyrkkeilyjoukkueen, jolla liitto osallistui pobjoismaisiin nyrkkeilymestaruuskilpailuibin Oslossa helmikuussa muodostivat seuraavat: U. Tuovinen, Y. Heino, A. Sandström, E. Paavilainen, U. Lindevall, V. Urbonen, N. Tommola, Y. Puukko ja jobtajana U. Ronkanen. Näistä kilpailivat paluumatkalla Tukbolmassa Sandström, Lindevall, Urbonen ja Puukko. / kilpaili nyrkkeilijä O. Taimi Riiassa ja /11 A. Sandström, S. Linden, T. Peltonen ja V. Urhonen Oslossa, sekä A. Jokinen, O. Nikulainen ja T. Mörönen samoin Oslossa -/1. Yleisurbeilijoista kilpailivat A. Tammisto, E. Mömmö ja S. Bärlund -/ Norjassa. T lj.. KAN/ALLI/E T J A KI L" "'ILlJI VUO/ ITTA I/ET,,, KAN/AINVA LI/.T A LUKUMÄÄ R ÄT PAINI ----~= YL E liu R IH: IL U -'--" PALLOILU --- ' J"~ ' /J "' 1!JJ 11 "1 "1 "' 1.)0 ".1 1~.J tjjj ',J"I-

7 LUKUMAAF\>\"" VUO.LJT'TAIN ~~------~~~--~ J I-~+_~~~tc~~_i~; t--i_~ fj c-:t=l-~+_--~~~f I~~--+ fl MI~\_lIÄ 1.J0 1J QJ [1:N J Ä f ~ N MAA RA IU wn: ~T '~Jl.,~",,,., 5--/ kävi helsinkiläisiä työläisnyrkkeilijöitä, -palloilijoita ja yleisurheilijoita kilpailumatkalla Tallinnassa. Suomessa ovat seuraavat ulkomaisten veljesjärjestöjen edustajat kilpaill~et: Painijoista vierailivat liittojuhlassa norjalaiset R. Heggeli, J. Pettersen, eestiläiset E. AIro, H. Reinberg, K. Aasman, O. Brenner, A. Pohla, A. Kurnim ja D. Podgornöi. Nyrkkeilijöistä osallistui liittojuhlaan norjalaiset Abrahamsen, Eriksen ja Stokke, eestiläiset Prii, Jann, Kiisson, Riikenberg ja Kuura. Yleisurheilijoista amerikkalaiset suomalaissyntyiset Parhiala, Moisio, Teittinen ja Tofferi, norjalaiset Nordström, Moen, Börve ja Jacobsen. Pyöräilijöistä norjalaiset Olsen, Petersen ja Bahke. Uimareista amerikkalaiset Haapanen ja Heikkilä, norjalaiset Edit Palm, Eriksen ja H. ja T. Andersen. Liittojuhlan jalkapallokilpailuihin osallistui norjalainen ja eestiläinen joukkue. Liittojuhlan jälkeen kilpailivat amerllkkalaiset uimarit vielä Vaasassa, Voikaalla, Kotkassa ja Helsingissä, yleisurheilijat Tampereella, Nokialla, Tainionkoskella Ensossa ja Kymissä, norjalainen jalkapallojoukkue Tampereella ja Turussa. 1-/ kilpailivat Helsingissä norjalaiset nyrkkeilijät Gangeskar ja Jensen, -/ Kymissä Kristensen ja Kristoffersen ja 1--1/11 Helsingissä Larsen ja Thoresen. NAI / la Liiton edustus kansainvälisissä kokou~sissa. Sosialistisen urheiluinternationaalin toimiston kokouksessa Ziirichissä tammikuun - p:nä ja saman järjestön VII kongressissa Karlsbadissa lokakuun 5-- p:nä edusti liittoa sihteeri Kostiainen. ~ TYTTOJÄ.l.l..l LAP/ IA,.. k Piirijuhlat. Piirijuhlia on järjestetty kuudessa eri piirikunnassa. Osanottajien lukumäärä yhteisvoimisteluesityksiin nousee yli,000.

8 PoikaurheilupaiviH. Liiton V. poikaurheilupäivät pidettiin Tampereella elokuun 1-1 p:nä. Osanottajia lähemmä 00. Päivät onnistuivat hyvin luoden uutta pohjaa liittomme yleisurheilutoiminnalle. 11. liittojuhla. Toisen liittojuhlan, josta jo ennakkoon oli määrä muodostua ensimmäistä paljon mahtavampi, valmistelutoimiin ryhdyttiin jo edellisenä vuonna, jolloin liittotoimikunta asetti juhlaa valmistelemaan keskustoimikunnan, juhlatoimikunnan, talousvaliokunnan, mainostoimikunnan, majoitustoimikunnan ja teknillisen toimikunnan. Juhlan lähestyessä ja valmistelutöiden kiihtyessä osoittautui tämä koneisto kuitenkin liian mutkikkaaksi, minkä johdosta valmistelutöiden suoritus oli keskitettävä pääasiassa j aostoj en, liiton toimiston ja liittotoirnikunnan käsiin. Myöskin eri yhteisesitysten ohjelmat valmistettiin jo edellisen vuoden alkupuolella ja kouluutettiin ohjaajat, naisten Pajulahdessa ja miesten TyöväenAkatemiassa pidetyillä kursseilla. Ohjelmat sävellytettiin ja miesten ja naisten ohjelmien sävel lykset kiinnitettiin äänilevyille niin ikään jo edellisen vuoden joulukuun p:nä. Levyt valmistuivat kertomusvuoden tammikuun lopulla, minkä jälkeen voitiin alkaa varsinainen harjoitus seuroissa. Tämä järjestelmä osoittautuikin tarkoituksenmukaiseksi. Äänilevyharjoitusta täydennettiin yleisradion avulla järjestetyillä koko maata käsittävillä yhteisharjoituksilla. Helmikuun p:nä annettiin radiossa yleisennakkoselostus ja sen jälkeen eri harjoitustuntia, kullekin ryhmälle, miehille, naisille ja nuorille. Tämäkin harjoitusmenetelmä onnistui hyvin ja vaikutti osaltaan suurten yhteisesitysten erinomaiseen onnistumiseen itse juhlassa. Yalmistelut saatiin hyvissä ajoin loppuun suoritetuksi ja juhla vietettiin Helsingissä kesäkuun -heinäkuun 1 p:nä. Vaikka työnantajat eri tahoilla maata estivät liiton jäseniä juhlaan saapumasta peloitteluin ja työstäerottamisin, nousi juh- laan osanottajain lukumäärä silti tuhanteen. Naisten yhteisnäytökseen otti osaa,000, miesten,000 ja nuorten 1,00, ja eri alojen kilpailuihin 1,0. Ulkomaalaisia tovereita oli Eestistä, Norjasta, Ameriikasta ja Tsekkoslovakiasta. Juhla onnistui kaikin puolin suuremmoisesti. Myöskin sääsuhteet olivat suotuisat. Maan sanomalehdistö, kokoomuksen juhlasta vaienneita lehtiä lukuunottamatta, antoi juhlasta korkeimman arvolauseen. Juhlan eri tapahtumia selostettiin myös radion välityksellä ja juhlasta valmistettiin kaitaelokuva, joka on tilattu myös Ameriikkaan. TULn VIII. vuosikirja on omistettu liittojuhlalle. TUL:n II. liittojuhla tulee aina säilymään liittomme ja koko maamme urheilu historiassa yhtenä sen kauneimmista ja kunniajlliaimmista tapauksista. Voimistelu- ja urheihlmerkit. Eri merkkejä on jaettu seuraavasti: (suluissa tähän asti kaikkiaan) naisten voimistelu..... urheilu.... kultainen voimistelu.....» kultainen urheilu... tyttöjen urheilu... poikain urheilu II.... (5,).) III......) voimistelu (,) miesten urheilu II......).) III... (0) miesten voimistelu 1....» naisten uinti 1.. II..... III..... II o 1 1 o 1 o o () () (5) (11) ( 1) (5) ( ) (1,55) (1) () (1) () () () (0) () (0) (1) (1)

9 1 1 miesten uinti II Rekisteriasiat. Seurojen rekisteriasioita hoidettiin. Luottoliput. () (11) () () 1, (,) Opetusministeriön myöntämä,500 markan määrä käytettiin seuraavasti: voimisteluneuvontamatkat,1: -, kurssimatkat 1,: -, esitelmämatkat 00:-. Seurat ja jäsenistö. Vuoden alussa oli jäsenseuroja, uusia seuroja hyväksyttiin vuoden kuluessa 0, toimintansa lopettamisen ja lakkauttamisen vuoksi poistettiin'liiton luetteloista vuoden ajalla seuraa, joten jäsenseurojen luku vuoden lopussa oli 0. Seurojen jäsenmäärät piirikunnittain v. 1 lopussa liittoverotilitysten ja tilastokaavakkeiden mukaan. Piirikunta Eteläsaimaa. Hytin Jyry..,.... Imatran Korvenveikot.. Imatran Voima..... Joutsenon Kataja..... Lappeenrannan TU..... Lauritsalan Teräs Luotolahden Tarmo.... Tainionkosken Tähti.... Taipalsaaren Riento.... Ruokolahden Reipas..... Ruokolahden Kanto () Vuoksenniskan Vesa... 1,," :a Q) ~ ;;; '" '0; z '" ;g o '" ,," ~ > :i. ~~ ~:>, , Eteläsavo. Anttolan Uusiyritys Elisenvaaran yritys..... Enonkosken Pyrintö..... Haapakosken Pyrintö... Hartolan Toverit Hirvensalmen Toverit... Joroisten J yske..... J outsan Tarmo..... Jäppilän Jänne..... Kangasniemen Valo.... Lieviskän Pyrintö... Lohikosken Kisaveikot Miekkoniemen J yske.... Mikkelin Vauhti.... Mäntyharjun Jäntevä... Mäntyharjun yritys..... Otavan Otavanviesti.... Pieksämän Pyrintö () Putikon Ponsi... Puumalan Riuska..... Rantasalmen Nousu..... Savonlinnan Jyry Simpeleen Vesa Sulkavan Alku ()... Särkisalmen Viesti 5 Helsinki. Hakaniemen Urheilijat... Isku ().... Kalervo.... Kisatoverit..... Kotkat..... Kullervo.... Käpylän Kunto.... Pasilan Vire.... Ponnistus.... Tarmo Toukolan Teräs..... Työväen Hiihtäjät Työväen Luistelijat.... Työväen Mailapojat.... Työv. Moottoripyöräili j I 1 1 1,

10 1 1 Työv. Naisvoimistelijat 00 Työväen Nyrkkeilijät... 5 Työväen Palloilijat..... Työväen Pursiseura Työväen Pyörä veikot... 5 Työväen Uimarit... 5 Työväen Voimistelijat Vesa Visa () , 1, 1,1 Häme. Forssan Alku..... Harvialan Tenho... Herajoen yritys... Humppilan Raivaajanveikot.... Hyvikkälän Haka.... Hämeenlinnan Kisa.... Hämeenlinnan Ryhti.... Idänpään Toive.... Jokioisten Koetus...: Launosten Nouseva.... Leppäkpsken Voima.... Länsivanajan Kajastus.. Mustialan Toverit Napialan Pyrkivä... Oitin Vesa.... Parolan Visa... Riihimäen Kiistaveikot Riihimäen Pyrkivä... Ryttylän Kiri.... Someron Voima.... Tammelan Nousu..... Toijalan Valpas..... Turengin Sarastus.... Urjalan Taimi..... Valkeakosken Koskenpojat.... Vaulammin Kiusa () Viralan Vauhti Vähikkälän Kipinä... Ypäjän Touhu , ,0 ](arjala. Hammaslahden Vekarat Helylän Voima.... Joensuun Yritys... ]ärventauksen Salonpojat..... Kaltimon Kaiku.... Lahdenpohjan Yritys... Lamminkylän Isku.... Lieksan Into Liperin Valpas..... Läskelän Riento... Läskelänsuun Reipas... Mutalan Riento..... Outokummun Vesa Pankakosken Tarmonpojat..... Pielisensuun Alku..... Pitkänrannan Tenho.... Sortavalan Ponnistus... Suojärven Toverit.... Tikkalan Kehitys..... Tohmajärven Voima.... Värtsilän Yritys 1 ]{eskisuomi. Haapamäen Visa ()... Inhan Taimi.... Jyväskylän Kisa Jyväskylän Toverit... J:kylän Työv. Naisvoim. Jyväskylän Veikot Jämsänkosken Jyry.... Jämsän Tarmo..... Karhulankylän Kontio ().... Keuruun Toverit..... Killinkosken Myrsky.... Kolhon Vihuri..... Korpilahden Pyrintö.... Koskenpään yritys..... Koskensaaren Pojat.... Laukaan Kisaveljet () Lievestuoreen Toive ,

11 0 1 Äänekosken Huima Kuusankosken Puhti Lohikosken Lohi..... Kymintehtaan Kisa Löytänän Koitto ()... Kymin Urheilijat Multian Köntys ()... Kymin Veikot Muroleen Sisu ()... Munsaaren Saarenpojat 1 Muuramen Yritys Oravalan Taimi Nisulan Nuija Popinniemen Ponnistus 0 0 Oravasaaren Vauhti... 1 Pyhtään Voima Pihlajaveden Kontio Sippolan Toverit Suolahden Urho... Strömforssin Riento... Säynätsalon Riento Summan Kisatoverit Toivakan Haka Svartbäckin Nousu Vaajakosken Kuohu Tiutisen Pyrintö Virtain Veikot... 5 Vehkalahden Pyrkivät , , Virojoen Toverit... 0 Virolahden Vapaus Voikan Viesti Kuopio., 5 1 1,0 Iisalmen TU Iisveden Kisatoverit 0 0 Juankosken Pyrkivä () 0 Lahti. Kajaanin Kuohu Heinolan TU Kotalahden Into Kausalan Yritys () 5 5 Kuopion Kisaveikot Lahden Kaleva Kuopion T. Palloilijat Lappilan Nousu... 1 Kurkimäen Kiri ()... Loviisan Riento Leppävirran Viesti... Marjoniemen Tähti... Männistön Urheilijat () Orimattilan Toive... 1 Pielaveden Alku Padasjoen Isku 1 0 Pihlaisten Yritys Ratulan Alku Pörsänmäen Yritys Sysmän Alku... Sorsakosken Jäntevä Sysmän Tuuri... Varkauden Tarmo Sysmän Yritys Varpaisjärven Tenho '" 50 Valkon Visa Vesannon TU , Kyminlaakso. Länsiuusmaa. Haminan Ponteva Haagan Haka... Inkeroisten Viburi Han~on Toverit Juurikorven Kaiku... 1 Hyvmkäänkylän Kisaa- Kotkan Kisailijat jat Kotkan Työv. Palloilijat Hyvinkään Ponteva... t Kouvolan Kullervo... Hyvink. Urheilu veikot Kouvolan Pojat... Immolan Teho

12 Jokelan Kisa... 0 Pohianmaa. Järvenpään Isku I\.lavuuden Kipinä Karjaan Ura Himangan Isku () Karkkilan Sisu Ilmajoen Ilves... 5 Kauklahden Pyrintö... 1 Isonkyrön Voitto Kellokosken Alku... 1 Kannuksen Kiisto... 1 Keravan Toverit 0 1 Kauhavan Alku Korson Veto Kauhavan Taimi... 5 Korven Korvenpojat Kokkolan Jymy Leppävaaran Sisu Laihian Kimmo... 1 Lepsämän Humu Lapuan TU... 0 Lohjan Louhi Pietarsaaren Into Malmin Urheilijat Pietarsaaren Stjärnan Masalan Masa... Seinäjoen Kisa Nummelan Kisaajat... Sydänmaan Karhu... Nummen Korvenvoima Toholammin Jyske () 1 Nummen Yritys... Vaasan Toverit Ojakkalan Yritys... 1 Vaasan Työv. Palloilijat 5 5 Otalammen Metsänpojat 1 1 Ykspihlajan Sisu 0 0 Oulun1..yrlän Tähti Pitäjänmäen Tarmo Puistolan Urheilijat... 0 Rajamäen Kehitys Porvoo. Rekolan Raikas Forsbyn Stjärnan Skurun Sport... 5 Halkian Alku... 1 n Tapanilan Tarmo Hamarin Elo... 0 Tikkurilan Kajastus Isnäsin Start... Vihdin Isku... 1 Kerkkoon Eskot Virkkalan Syöksy 1 1 MyrskyIän Tuisku ,0 5 0,55 Mäntsälän Kunto... 1 Pornaisten Taimi Porvoon Veikot Pukkilan Toverit... ' Oulu ja Peräpohjola. Särkijärven Yritys 11 Haukiputaan Heitto Tolkisten Hercules 1 Kemin Veto KestiIän Veikot 'Oulun Jyry Oulun Kisko Satakunta. PiipFa0lan Reima Euran Raiku Puo angan Reima... Friitalan Yritys Puolangan Tarmo Haukijärven Ryhti... 0 Raahen Ponnistus... 0 Kankaanpään Meno Rovaniemen Lappi Keikyän Yritys... 1 Koiviston Isku Kyläsaaren Pyry.... 0

13 5 Köyliön Kaiku Pekkalan Isku Lampin Isku Pispa1an Taxmo Mouhijärven Ryhti Pälkäneen Pyry..... Mäntyluodon Kiri... Rantaperkiön Isku Nakkilan Visa Riitialan Taisto Noormarkun Koitto Ruoveden Ryhti Pihlavan Työv. Urheilijat Siuron Tuisku Pomarkun Ura '- Tahmelan Vesa... Porin Pallotoverit... 5 Tampereen Kilpaveljet Porin Pyrintö Tampereen Kisatoverit.., Punkalaitumen Tuisku Tampereen Kullervo... 1 Rauman Työv. Urheilijat 5 1 Tampereen Palloveikot Reposaaren Kunto Tampereen Säkenet Sunniemenrannan Mahti 1 1 Tampereen Toive Säkylän Yritys... Tampereen T. Naisvoim Tyrvään Kisa Tamper. Työv. Uimarit Uudenkoiviston Veto Tampereen Visa Vanhankylän Alku Tampereen. Yritys Vähärauman Viesti Teiskon Klsatovent Teiskon Urheilijat , , Vehmaisten Urheilijat... Viialan Pyry Vilppulan Tähti Tampere. Ylöjärven RyhtI Aito1ahden Voitto ,0 1, 1,0 5,0 Eräjärven Vauhti... 1 Finlaysonin V-u.-seura Hirsilän Pyrkivä... 0 Ikaalisten Alku Varsinaissuomi. Järvensivun Kisa Askaisten Visa Kangasalan Voitto Kaaxinan Kisa... 0 Karkun Isku Kaaxinan Ura Koivistonkylän Kunto 1 Kaarinan Vesa Korkeakosken Kisaurhot Kirjakkalan Alku 1 5 Kurun Reipas Kiskon Kiistaveikot 1 Kyröskosken Kiskojat Korvensuun Sisu... Lamminpään Korpi Kosken Kaiku Lielahden Kipinä Littoisten TU Lu<?pi?,isten Taistonpy- Maaxian Kisaveikot nnto... Maaxian Pyrkivä Messukylän Toverit Maarian Reipas Monoskylän Toverit Mynämäen Jyry... Muroleen Sisu... 5 Naantalin Toverit... 0 Mäntän Valo Oripään Vesa Nokian Pyry Paimion Yritys... Oriveden Toverit Piikkiön Kehitys

14 ~ Talin Koskenpojat... Pöytyän Kaima... Tammisuon Suonpojat.., 11 Salon Vilpas Terijoen Visa... Sauvon Veikot Tienhaaran Vesa... Taalintehtaan Jäntevä... 1 Uuraan Vilpas Turun Isku Vahvialan Kilpaveikot 5 1 Turun Kilpaveikot Viipurin Isku Turun Kiri Viipurin Ryhti Turun Taimi Viipurin Toverit Turun Toverit Viipurin T. Pursiseura... Turun Voima Viipurin T. Uimarit... 0 Turun Työväen Uirnarit Turun Työv. Pursiseura , 1 1,0 Uudenkaupungin Roima Vartsalan Sauva 5 1 Yhteenveto. 1 1, ,1.., Piirikunta.... co 'co.. ~....._,c '" 0 >,.. ~» '0' :c.;;; ;g :.;;;... '" Viipuri. "'" Si Z en Il. E-- ~ Alasommeen Voima Eteläsaimaa , Antrean Vuoksenpojat Eteläsavo ,1 Enson Koitto Helsinki... 1, 1, 1,1 1,11 Esisaaren Yritys Räme ,0 Rannilan T. Urheilijat Karjala ,1 Hiitolan Vesa... Keskisuomi , , Ronkaniemen Niemen- Kuopio ,5 pojat Kyminlaakso..., 5 1 1,0 Rovinmaan Into 5 5 Lahti Inkilän ]yske Länsiuusmaa ,0 5 0,55 Johanneksen Mäenpojat 5 11 Oulu-Peräpohjola 5 1 Jääsken Toive Pohjanmaa Karisalmen Kisailijat... Porvoo Karppilan Kaiku Satakunta... 1, , Kavantsaaren Lahden- Tampere... 5,0 1, 1,0 5,0 pojat... Varsinaissuomi , ,1 Koiviston Murto 1 Viipuri... 1, 1 1,0 Kukkolan PyrintÖ'.::::::: 1 0 1,11,,,!J 5, Käkisalmen Tuisku... 1 Raivolan Ponnistus Räisälän Riento Rättijärven Viesti':::::::: 1 0 Saarelan Nousu... 1 Sorvalin Veikot Suurperon Salonpojat... 0 Säiniön Jäntevä Säkkijärven Veikot

15 JOOOO ' O 00 0 TIJL.. JA![:r1MÄ A.RA. ;;., ~ 1'1',no IU.I "1 IU. ~.U.. IllT ".' lj:n IU U"JI luo U1 IJJ 1 TlJL:N![UROJ[!I LUKUf1AARÄ., Erinäisiä tietoja. Huhtikuun päivään mennessä on 0 seuraa palauttanut liiton tilastokaavakkeen v. 1. Kaavakkeista saatujen tietojen mukaan ovat seurat järjestäneet kansainvälisiä, kansallisia, liiton ja piirikuntien mestaruuskilpailuja, piirikunnallisia, seuraotteluja ja jäsentenvälisiä kilpailuja eri urheilualoiila seuraavasti: Yleisurheilukilpailuj a Hiihtokilpailuja Pesäpallo-otteluja J~~p~lo ~ot~eluja.... r:;~~t-~~il~j~.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: : Pyorailykilp'allu]a.... Voimistelukilpailuja.... Nyrkkeilykilpailuja.... Uintikilpailuja.... Luistelukilpailuja.... Purjehduskilpailuja Mäenlaskukilpailuja Moottoripyöräilykilpailuja Melontakilpailuja.... 1, Yhteensä, Samojen tietojen mukaan ovat seurat järjestäneet yleisiä juhla- ja huvitilaisuuksia 1,051 ja juhlia jäsenilleen 1. 5 seurassa on toimitettu seuralehteä ja samoin ilmoitetaan toimivaksi seurojen keskuudessa 5 opintokerhoa. Suurarpajaiset. Liiton toiset suurarpajaiset aloitettiin jo edellisenä vuotena ja päättyivät kertomusvuonna. Arpajaiset onnistuivat tyydyttävästi ja antoivat ylijäämää Mk. 0,: 50. Ylijäämällä rahoitettiin seurojen taloutta ja helpoitettiin huomattavalla tavalla osallistumista liittojuhl'aan..,,, 1110 IJI 11' ". '"s ',( "1 IJ1 "1 U,JO fj.j1 "H (HJ IJ;J'I Talous. Kertamusvuosi aloitettiin valoisemmissa merkeissä. Liittojuhlan perustavat alkutyöt olivat piristäneet seurojen toimintaa huomattavalla tavalla. Vaikka valtiovallan taholta edel- j

16 0 leenkin suhtauduttiin liittoamme kohtaan penseästi, asettamalla valtionavun saannin ehdoksi samanlaisia vaatimuksia kuin edellisenäkin vuotena ja valtionapu näin jäi tavallisena aikanaan nostamatta, osoitti liittojuhlamme tappiollisesta taloudellisesta tuloksesta huolimatta sen, että valoisampaan suuntaan ollaan menossa. Kesällä ryhtyi hallitus neuvottelemaan liittomme kanssa valtionapukysymyksestä ja kun liittoneuvosto elok. p:nä pitämässä kokouksessaan päätti ottaa valtionavun vastaan, aiheutui liitolle siitä sellainen tuloerä, jonka turvin voitiin ryhtyä tehokkaaseen kurssi- ja neuvontatoimintaan. Tilinpäätös osoittaa pientä säästöä, eli markoissa laskettuna Mk.,11:. Kun valtionavusta voitiin osa käyttää valistusmenojen katteeksi, ei liittojuhlan tappiokaan voinut kääntää tulosta tappiolliseksi. Valtionapua liitto sai nostaa Pajulahden voimistelukotia varten 1,000 mk. ja vuotuiseen valistustyöhön kuten edellä jo viitattlin 00,000 mk. Työväen Urheiluliiton tiliasema 1 /1-1. Varat: Rahatili: Rahaa kassassa Pankkitili: Työv. Säästöp. säästökirj. 55» t & 11 5» 055 juoksevat. 0»»»,1: 0,: 0,:,: 5 11,: 50 5,5: 0,: 0 : Sälinkään Osuusk. säästökirj. 5...,0: 0 0,: 5 Kustannustuotteidentili: Varasto.... Vuosikirjan ilmoitussaatavat... :.,0: 0 1,0: - TUL-Iehden tili: Ilmoitussaatavat T N U -lehden tili: Ilmoitussaatavia ,,0: 0,0: - 50:- Velallisten tili: Saatavia lehtiasiamiehiltä 1,: Liittoverojen tili: Liittoverosaatavia ,500: - Edustajakokousten tili: Liittokokoussaatavia......,500: -- Yleiskulujen tili: Postikassa ,000: - Osakkeiden tili: Osakkeita ja obligatioita luettelon mukaan... 11,00: J( iinteistö- ja kalustotili: Pajulahti kalustoineen ,05: 50 poistetaan... 0,000: - ]0,05: 50 Kalustoa toimistossa...,: Aikais. poisto 5,: 50 Poisto 0 %,5:,00:,5: l{irjasto _-==1=:==---..:::::::...'.,.::0:.:0::..::~:..:... 1 Mk.,00: Velat: Henkilötili: Velat: Sälinkään Humun omais.,1: 5 Syväniemen Tarmon omais. 5: 0 Tornion Iskun omaisuus...,10: 0 Pakinkylän Veljien omais. : 55 Sekalaisia : -,: 0 Saatavat: Vlipurin Piirikunta...,000: - Korvensuun Keihäs... 1,1: 50 Kurkimäen Alku : -,51: 50 0: 5 Velallisten tili: V. maksettuja tilausmaksuja...,: 0 TUL-lehden tili: Maksamattomia kirjoituspalkkioita,500: - palkintoja...,500: : - J J. Suur-arpajaisten tili: Maksamattomia arpajaisvoittoja...,00: - Maksamatonta arpaj. ylijäämä seur. 1,1: -,1:- Pajulahden tili: Naisten voimistelukotirahasto... 0,0: 0

17 Rahastojen tili: Olympiarahasto ,: 0 Liittotalorah!tsto,: 0 Väinö Mikkolan ;~h~~t~..:::::::::::::,: 5,: 5 Valistustili: Siirto v. v: oi~isteluohjelmiin ~vlurhe!lujuhlan järjestelyyn... LUl~telu- Ja mäenlaskun neuvonta... Yl~lst~rheilu~lokuvan valmistamiseen VOillllst.elu- Ja nuorten neuvonta... Ny!~eilytuomari- ja ohjaajakurss.,00: -,000: -,000: - 1,000: - 1,0: -- 1,000: - 1,000: - Pa=euvontaan Toimitsij aoppaan. p~i~~tt~;::;i~~~~':: :,000: -,0:- Pääomatili: E~~llisten vuosien ylijäämä... 1,5: 5 TIlikauden ylijäämä... 1, 1:,: Voltto- ja tapplotlli 1 / 1-1. Tttlot: Kustann ustu otteiden tili Liittoverojen tili... ::::::::::: I. Suur-arpajaisten tili.... II. Suur- a'aisten tili.... Valtiona~~ksen tili Korkotili : :::: :::::: :::::::: :::::: ::::::::: Mk.,00: 5,1: 5 1,: 50,: 5,: 50 00,000: - 1,5: 5 l\1k. 511,11: 5 Menot: itt~~~~:: :.~ ,0: 0 TNU-lehden ;ili'" ,0: 05 Valistustili... :::::::......,: 0 f~~~t~~~~ tili' '.:::::::::::: :::::: ::: :::::::::: :::: ::::: :::: ~:~~t g~ Edustajakokousten tili....,: 5 Kiinteistö- ja kalustotiii.... 1,1: 0 Pääomatili (tilikauden ylijää~äi"::::::::::::::::::::: 5,5:..:..., 1:...:..~1 :-=~ Mk. 511,11: 5 TIlintarkastuslausunto. Työväen Urheiluliiton tammikuun - p. 1 pidetyn liittokokouksen valitsemina tilintarkastajina olemme tarkastaneet liiton tilejä ja toimintaa tilikaudelta 1 ja esitämme tarkastuksen tuloksena seuraavan. 1. Tilinavaus oli oikea.. Liittotoimikunnan valitsemat tarkkailijat ovat tarkastaneet kassan tulo- ja menotositteet, eivätkä ole niissä havainneet muistuttamisen aihetta. Tilintarkastuksessa totesimme kassatositteet asiallisiksi ja rahatiliin oikein rrierkityiksi.. Tarkastuksen aikana laskemamme käteiset kassavarat vastasivat rahatilin erotusta.. Rahavarat oli talletettu hyväksyttävällä tavalla. 5. Kustannustuotteiden varasto, kiinteistö ja irtaimisto vastasivat niille tilinpäätökseen merkittyjä arvoja.. Tarkastuksessa esitettiin arvopapereita tilinpäätökseen merkitty määrä.. Liiton rahastot ja muut velkaerät olivat oikein merkityt tilinpäätökseen.. Kirjanpito oli hoidettu huolellisesti.. Tarkastuksen perusteella saamamme käsityksen mukaan on liiton asioita hoidettu sääntöjen ja liittokokouksen antamien ohjeiden mukaisesti. Edellä olevan perusteella ehdotamme, että tilinpäätös vahvistettaisiin ja tili- ja vastuuvelvollisille myönnettäisiin vastuuvapaus vuodelta 1. Helsingissä 5 päivänä maaliskuuta. Matti Cajander. Artturi Saarimaa. K.K:n määräämät tilintarkastajat. Severi I{oskinen.

KERTOMUS TYÖVÄEN URHEILULIITON TOIMINNASTA VUONNA 1940.

KERTOMUS TYÖVÄEN URHEILULIITON TOIMINNASTA VUONNA 1940. johdanto. KERTOMUS TYÖVÄEN URHEILULIITON TOIMINNASTA VUONNA 1940. Liittomme vuoden 1940 toiminta jakaantuu kahteen jaksoon: Toimintaan sota-aikana ja toimintaan rauhanteon jälkeen. Näin ei suinkaan yksinomaan

Lisätiedot

TYOVAEN URHEILULIITTO. R,y, TO IMINTAKERTOMUS. Helsinki 1')30. Työviien kirjapaino

TYOVAEN URHEILULIITTO. R,y, TO IMINTAKERTOMUS. Helsinki 1')30. Työviien kirjapaino D TYOVAEN URHEILULIITTO R,y, TO IMINTAKERTOMUS Helsinki 1')30 Työviien kirjapaino KERTOMUS T YÖVÄEN URHEILULIITON TOIMIN ASTA V. 1929. 1. Johdanto. Tapahtumien lukuisuudessa ja tärkeydessä voittaa v. 1929

Lisätiedot

--------------------- --------------------------- Oy. Kuvat yön laskut. Työläisnaisten Urheilulehden tili vo1928. Tulot:

--------------------- --------------------------- Oy. Kuvat yön laskut. Työläisnaisten Urheilulehden tili vo1928. Tulot: Työläisnaisten Urheilulehden tili vo1928. Tulot: Tilausmaksuja Irtonumeromaksuja Ilmoituksista 28.224:75 68.112:75 10.771:70 Smk. 78.884:45 --------------------------- Menot: Painatuskulut Oy. Kuvat yön

Lisätiedot

o ~z.. KERTOMUS TYÖVÄEN URHEILULIITON TOIMINNASTA VUODELTA HELSINKI 1929

o ~z.. KERTOMUS TYÖVÄEN URHEILULIITON TOIMINNASTA VUODELTA HELSINKI 1929 o ~z.. KERTOMUS TYÖVÄEN URHEILULIITON TOIMINNASTA VUODELTA 1928 '. / HELSINKI 1929 KERTOMUS TYÖVÄEN URHEILULIITON TOIMINNASTA VUODELTA 1928 JOHDANTO Kertomusvuoden aikana 011 liiton toiminta ollut entistään

Lisätiedot

TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta 19"7. sekä vuoden 1948 sääntömääräisen LIITTOKOKOUKSEN. asialuettelo.

TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta 197. sekä vuoden 1948 sääntömääräisen LIITTOKOKOUKSEN. asialuettelo. TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 1" sekä vuoden 1 sääntömääräisen LIITTOKOKOUKSEN asialuettelo ja esityslista HELSINGISSÄ 1 / TYOVÄEN URHEILULIITTO J TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y.. TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

TyöväEN URHEILULIITTO. TOIMINTl\KERTOMUS. YY. 1921, 1922, 1923 ja 1924. HELSiNKI 1924 TYÖVJ\EN KIRJRPRINO

TyöväEN URHEILULIITTO. TOIMINTl\KERTOMUS. YY. 1921, 1922, 1923 ja 1924. HELSiNKI 1924 TYÖVJ\EN KIRJRPRINO D TyöväEN URHEILULIITTO TOIMINTl\KERTOMUS YY. 1921, 1922, 1923 ja 1924 HELSiNKI 1924 TYÖVJ\EN KIRJRPRINO Työväen tomus v. Urheiluliiton toimintaker... 1921, 1922, 1923 ja 1924. Kuopiossa pidetty liittokokous

Lisätiedot

y.~ sihteeri Sa.apunut Huhti... KUUN28. P :NÄ 1938. Työväen Urheiluliitto, Nuorte n jaosto,

y.~ sihteeri Sa.apunut Huhti... KUUN28. P :NÄ 1938. Työväen Urheiluliitto, Nuorte n jaosto, Sa.apunut 4...,.. VALTION Vast.at1u. HEILU- JA VOIMISTELULAUTAKUNTA HELSINGISSÄ Huhti... KUUN28. P :NÄ 1938. N :o.. Työväen Urheiluliitto, Nuorte n jaosto, T ä ä 1 1 ä Koska Valtion Urheilu- ja Voimistelulautakunnassa

Lisätiedot

Kalajoen Työväen Urheilijat Oulun ja Peräpohjolan pii rikunnasta 10 jäs. hyväksyttiin uutena seurana liittoon.

Kalajoen Työväen Urheilijat Oulun ja Peräpohjolan pii rikunnasta 10 jäs. hyväksyttiin uutena seurana liittoon. Luettiin ja hyväksyttiin Työväen Urheiluliiton liittotoimikunnan Hels i ngissä lii ton toimi stossa 2 p ;nä syyskuuta 1935 pidetyn (37) kokouksen pöytäkirja. Läsnä olivat Vilppula (25), Laherma (26), Leskinen(32),

Lisätiedot

'i1..- ~I\-\ Ylimääräisen liittovaltuuston päätöksen ja tehdyn sopimuksen mukaan ovat allamainitut TUL:n seurat hyväksytty liiton jäseniksi:

'i1..- ~I\-\ Ylimääräisen liittovaltuuston päätöksen ja tehdyn sopimuksen mukaan ovat allamainitut TUL:n seurat hyväksytty liiton jäseniksi: Lapin piiri: Aavasaksan Urheilijat Kemijärven Urheilijat Kemin Kunnan Urheilijat Kemin Palloseura Lapin Erotuomarikerho Lapin Palloveikot Muonion Tunturi-Veikot Pellon Ponsi Rovaniemen Palloseura Sallan

Lisätiedot

TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA SEKA VUODEN 19"5 SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN LIITTOKOKOUKSEN ASIALUETTELO. ESITYSLISTA

TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA SEKA VUODEN 195 SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN LIITTOKOKOUKSEN ASIALUETTELO. ESITYSLISTA TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA SEKA VUODEN 19"5 SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN LIITTOKOKOUKSEN ASIALUETTELO. JA ESITYSLISTA HELSINGISSÄ I9U TYÖVÄEN URHEILULIITTO TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. i~ TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

työ":;,,, ~;,,... la~il. I...i. h... "'wllo r., Ar.;llstokappale TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuopelta sekä

työ:;,,, ~;,,... la~il. I...i. h... 'wllo r., Ar.;llstokappale TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuopelta sekä työ":;,,, ~;,,... la~il. I...i. h... "'wllo r., Ar.;llstokappale TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuopelta 1950 sekä vuoden 1951 sään tömääräisen LIITTOKOKOUKSEN ASIALUETTELO HELSINGISSÄ 1951

Lisätiedot

Varsinaissuomen piirikunnan lausunnon perusteella hyväksyttiin. liitosta aikaisemmin erodettu Turun Työväen Moottoripyöräilijät

Varsinaissuomen piirikunnan lausunnon perusteella hyväksyttiin. liitosta aikaisemmin erodettu Turun Työväen Moottoripyöräilijät seninä olevista seuroista. 6. Varsinaissuomen piirikunnan lausunnon perusteella hyväksyttiin liitosta aikaisemmin erodettu Turun Työväen Moottoripyöräilijät jäsenelcsi vanhana seurana, ehdolla e t tä seura

Lisätiedot

Rovaniemen Myrsky Oulun ja Feräpohjolan piirikunnasta lr jäs., ja Helsingin Kotkat Helsingin piirikunnasta 24 jäsentä, hyväksyttiin

Rovaniemen Myrsky Oulun ja Feräpohjolan piirikunnasta lr jäs., ja Helsingin Kotkat Helsingin piirikunnasta 24 jäsentä, hyväksyttiin Työväem Urheiluliiton liittotoimikunnan Helsingissä liiton toimistossa 2 p:nä marraskuuta 1931 pidetyn kokouksen pöytäkirja. Läsnä olivat T.H.Vilppula, V. Lähteinen, J.Ethol~n, Taimi Taisto, Elina Jääskeläinen,

Lisätiedot

Voimistelu: Yleismestaruus U. Mäkinen Sauva- ja vapaal.mest. M. Lehtonen

Voimistelu: Yleismestaruus U. Mäkinen Sauva- ja vapaal.mest. M. Lehtonen 104 105 10-ottelu E. Hänninen 6.276.17 p. 5- T. Jäppinen Murtomaajuoksu Vauhditon pituus korkeus 3-loikka A. Kinnunen E. Riihimäki 304 E. Riihimäki 141.5 E. Riihimäki 896 Voimistelu: Yleismestaruus U.

Lisätiedot

TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA. sekl. vuoden 1956 sääntömäärålsen liittoneuveston kokouksen. ASIAlU ETTE LO.

TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA. sekl. vuoden 1956 sääntömäärålsen liittoneuveston kokouksen. ASIAlU ETTE LO. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1955 sekl vuoden 1956 sääntömäärålsen liittoneuveston kokouksen ASIAlU ETTE LO esityksineen HELSINGISSÄ 1956 TYOVAEN URHEILULIITTO R.Y. Työväen Urheiluliitto

Lisätiedot

Urheiluliiflo r. A r.u:! s toi.,.. y. "C!Ppale. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA HELSINGISSÄ 1952

Urheiluliiflo r. A r.u:! s toi.,.. y. C!Ppale. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA HELSINGISSÄ 1952 t.. YOVä~~ Urheiluliiflo r A r.u:! s toi.,.. y. "C!Ppale TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1951 HELSINGISSÄ 1952 T Y 0 V Ä E N U R HEI L U L I I T TOR. Y. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:n

Lisätiedot

v. 1941. Kerttu Vehviläinen 7 Ro Kantonen> J. Hinkkanen ja Vo Ripatti o Taini Hirvonen) Lil1i 1)8 G~;!8[!..

v. 1941. Kerttu Vehviläinen 7 Ro Kantonen> J. Hinkkanen ja Vo Ripatti o Taini Hirvonen) Lil1i 1)8 G~;!8[!.. Työväen Urhei~:uliito~ v. 1941. liittol;:okousedl?btajat Etel ä - Sainaa : Kerttu Vehviläinen 7 Ro Kantonen> J. Hinkkanen ja Vo Ripatti o Etelä-Savo: Helsinki: Taini Hirvonen) Lil1i 1)8 G~;!8[!.. Ida Kallio,

Lisätiedot

TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:D TOIMINT AK.ERTOMUS VUODELTA HELSINGISSÄ 1955

TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:D TOIMINT AK.ERTOMUS VUODELTA HELSINGISSÄ 1955 TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:D TOIMINT AK.ERTOMUS VUODELTA 1954 HELSINGISSÄ 1955 TYOVÄE... URHEILULIITTO R.Y. Liittoneuvoston sääntömääräisen kokouksen ASIALUETTELO l. Kokouksen avaus - Liittoneuvoston puheenjohtaja.

Lisätiedot

~.. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta. HELSINGISSÄ 1960 TYOVÄEN URHEILULIITTO r.y.

~.. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta. HELSINGISSÄ 1960 TYOVÄEN URHEILULIITTO r.y. ~.. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 1959 HELSINGISSÄ 1960 TYOVÄEN URHEILULIITTO r.y. I Hämeenlinna 1960 - Kirjapaino Jaarli SISÄLTÖ Sivu Johdanto 5 Liiton hallinto elimet..............................

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA LIITTEENÄ:

PÖYTÄKIRJA LIITTEENÄ: PÖYTÄKIRJA SUOMEN SOSIALIDEMOKRAAT TISEN PUOLUEEN XVII PUOLUE KOKOUKSESTA, JOKA PIDETTIIN HELSINGIN TYÖVÄENYHDIS TYKSEN TALOSSA TOUKOKUUN 25-28 PÄIVINÄ 1936 LIITTEENÄ: a) "Alustuksia"-niminen alustusvihko.

Lisätiedot

XXI EDUSTAJAKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA KOKOUS PIDETTIIN HELSINGISSÄ HUHTIKUUN 22. JA 23. PÄIVINÄ 1956

XXI EDUSTAJAKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA KOKOUS PIDETTIIN HELSINGISSÄ HUHTIKUUN 22. JA 23. PÄIVINÄ 1956 '3X4* ih- öttz /wo) SOS.-DEM. NAISLIITON XXI EDUSTAJAKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA KOKOUS PIDETTIIN HELSINGISSÄ HUHTIKUUN 22. JA 23. PÄIVINÄ 1956 Liitteenä: Liiton toimintakertomukset vuosilta 1953 1955 ja kokoukselle

Lisätiedot

Elina Jäå.skeläinen~ markan kokonaisarvosta vuotta 1931 varten.

Elina Jäå.skeläinen~ markan kokonaisarvosta vuotta 1931 varten. Työväen Urheiluliiton liittotoimikunnan Helsingissä liiton toimistossa 7 :p ;nä tammikuuta 1931. Läsnä olivat V.Lohteinen, U. Rinne~ V.Laherma~ J. Etholen~ Taimi Taisto: Elina Jäå.skeläinen~ U. Salokannel,

Lisätiedot

SOSIAALIDEMOKRAATTISEN TYÖLÄIS* NAISLIITON XIX EDUSTAJAKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA. KOKOUS PIDETTIIN HELSINGISSÄ MARRASKUUN 4. ja 5. p:nä 1950.

SOSIAALIDEMOKRAATTISEN TYÖLÄIS* NAISLIITON XIX EDUSTAJAKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA. KOKOUS PIDETTIIN HELSINGISSÄ MARRASKUUN 4. ja 5. p:nä 1950. SOSIAALIDEMOKRAATTISEN TYÖLÄIS* NAISLIITON XIX EDUSTAJAKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA KOKOUS PIDETTIIN HELSINGISSÄ MARRASKUUN 4. ja 5. p:nä 1950. Liitteenä: Liiton toimintakertomukset vv. 1947 1949 ja kokoukselle

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA SUOMEN SOSIALIDEMOKRAATTISEN PUOLUEEN XVI PUOLUEKOKOUKSESTA TAMPEREELLA 25 28. 5. 1933. Liitteenä

PÖYTÄKIRJA SUOMEN SOSIALIDEMOKRAATTISEN PUOLUEEN XVI PUOLUEKOKOUKSESTA TAMPEREELLA 25 28. 5. 1933. Liitteenä PÖYTÄKIRJA SUOMEN SOSIALIDEMOKRAATTISEN PUOLUEEN XVI PUOLUEKOKOUKSESTA TAMPEREELLA 25 28. 5. 1933. Liitteenä kokoukselle esitetyt kertomukset ja alustukset. 1934 Sos.-dem. Puoluetoimikunta, Helsinki. i

Lisätiedot

Kymen piiri I. Ummeljoen SdTy, Anjalan SdTy. II. Haminan Ty, Haminan Sd Naisyhdistys. III. Joutsenon Korvenkylän Ty, Joutsenon

Kymen piiri I. Ummeljoen SdTy, Anjalan SdTy. II. Haminan Ty, Haminan Sd Naisyhdistys. III. Joutsenon Korvenkylän Ty, Joutsenon 543 meenlinnan Ty, Idänpään Ty. V. Hyvikkälän Ty Taisto, Janakkalan Leppäkosken SdY, Janakkalan Napialan Ty Voitto, Löytynmäen Ty, Mallinkaisten Ty, Tanttalan Ty, Turengin Ty, Ty Yritys, Viralan Ty. VI.

Lisätiedot

. ;. ~ ... Jalkapalloilu: Ottelujen lukumäärä, Nimi Piiri M9sta-. Suomiruuss. Jääpalloilli.

. ;. ~ ... Jalkapalloilu: Ottelujen lukumäärä, Nimi Piiri M9sta-. Suomiruuss. Jääpalloilli. Jalkapalloilu: Ottelujen lukumäärä, Nimi Piiri M9sta-. Suomiruuss. sarja W. Karni Helsinki... 6 2 J. Alho Helsinki........... 4 3 T. Aro Helsinki........... 0 4 E. Kel/unen Kymenlaakso.... 9 2 F. Nyberg

Lisätiedot

Tilintarkastajat. Liiton tilintarkastajina ovat toimineet konttoripäälliköt O. Bogomoloff ja T. Laine, varalla johtaja L. Klärieh ja ekonomi

Tilintarkastajat. Liiton tilintarkastajina ovat toimineet konttoripäälliköt O. Bogomoloff ja T. Laine, varalla johtaja L. Klärieh ja ekonomi Lindblom, A. Pohjonen. Lapin piiri: J. H enriksson, H. Siekkinen, A. Autio. K eski-suomen piiri: V. Vuokko, S. Parviainen. Oulun piiri: j. K ettumäki, V. Hautamäki, Hj. Tammelin. Liinsi-Uudenmcum piiri:

Lisätiedot

SOS.DEM. NAISLIITON EDUSTAJAKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA KOKOUS PIDETTIIN HELSINGISSÄ HUHTIKUUN 19. JA 20. P:NÄ 1953

SOS.DEM. NAISLIITON EDUSTAJAKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA KOKOUS PIDETTIIN HELSINGISSÄ HUHTIKUUN 19. JA 20. P:NÄ 1953 SOS.DEM. NAISLIITON XX EDUSTAJAKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA KOKOUS PIDETTIIN HELSINGISSÄ HUHTIKUUN 19. JA 20. P:NÄ 1953 Liitteenä: Liiton toimintakertomukset vv. 1950 1952 ja kokoukselle esitetyt alustukset. Toimittaneet:

Lisätiedot

TYÖVÄEN URHEILULIITTO r.y. TOIMINTAKERTOMUS

TYÖVÄEN URHEILULIITTO r.y. TOIMINTAKERTOMUS TYÖVÄEN URHEILULIITTO r.y. TOIMINTAKERTOMUS SUOr.,l":::N UR! {EI' U'~I~.JASTO 118;'0 TYöVÄEN URDEIL ULII1.TO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA HELSINGISSÄ 1970 TYÖVÄEN URHEILULIITTO r.y. Menestyksellinen

Lisätiedot