Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO klo Seurakunnan toimisto

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 27.8.2014 klo 17.30. Seurakunnan toimisto"

Transkriptio

1 KIRKKONEUVOSTO klo Seurakunnan toimisto

2 PIRKKALAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO Nro 9 / 2014 Kokousaika Keskiviikko klo Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Seurakunnan toimisto Silfverhuth Olli-Pekka puheenjohtaja Alamäki Jukka varapuheenjohtaja, puheenjohtajana pykälän 171 ajan Knuuti Pentti Koivisto Risto Ollila Tuija Ruusunoksa Marko Savilahti Elina Muut läsnäolijat Luotonen Kari kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Elomaa Pekka talouspäällikkö Bister Margit hallintosihteeri Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokouskutsu on lähetetty ja esityslista on lähetetty Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokousasiat Kokouksessa käsiteltiin Pöytäkirjan tarkastustapa ja nähtävillä olo Pöytäkirjantarkastajat tarkastavat pöytäkirjan. Tarkastus suoritetaan Pöytäkirja on nähtävillä seurakunnan taloustoimistossa Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Pöytäkirjan tarkastustoimitus Olli-Pekka Silfverhuth, puheenjohtaja. Jukka Alamäki pykälä 171 Margit Bister, sihteeri Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pirkkalassa pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirja nähtävilläolosta on ilmoitettu kuulutuksella Pirkkalan seurakunnan ilmoitustaululla 27 / / Ilmoitustaulun hoitaja

3 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 9 / 2014 Sivu KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkojärjestyksen mukaan n kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla. Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä on saapuvilla, KL 7: 4. Kokouskutsu on lähetetty , korjattu asialista ja esityslista on lähetetty Puheenjohtajan esitys: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirja on nähtävillä seurakunnan taloustoimistossa PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Puheenjohtajan esitys: Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan aakkosjärjestyksen mukaan Tuija Ollila ja Marko Ruusunoksa, varalle Elina Savilahti. Tarkastus suoritetaan kokouksen jälkeen keskiviikkona ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Puheenjohtajan esitys: Asiat käsitellään esityslistan esittämässä järjestyksessä. Käsitellään väentuvan ja aitan peruskorjaushankkeen talousarvion ylitys asia omana pykälänään.

4 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 9 / 2014 Sivu RAKENNUSTOIMIKUNNAN ESITYS PERIAATELINJAUKSESTA PAPPILAN ALUEEN KEHITTÄMISESSÄ Rakennustoimikunnan kokouksesta : Pappilan alueen kehittämisen ja rakennushankkeiden osalta on kustannustehokkaampaa ja toiminnan kannalta pitkällä tähtäimellä hyvin järkevää tarkastella kaikkia tulevia hankkeita kokonaisuutena, jolloin yksittäisen hankkeen toteutus palvelee ja ottaa huomioon hyvin muut hankkeet. Talousarviossa on asetettu rantaalueelle rakennettavan sauna- ja toimintarakennuksen suunnitteluun. Alkuperäinen rakennuspaikka meni suunnittelukilpailutuksen jälkeen pysyvästi rakennuskieltoon muinaisjäännelöydösten vuoksi. Nykyisen pappilarakennuksen sopivuudesta sellaisenaan nykyiseen ja erityisesti tulevaan toimintaympäristöön ja toimintamuotoihin on asetettu kyseenalaiseksi. Rakennuksen epäsuotuisa kontrasti ympäröiviin historiallisiin rakennuksiin korostuu peruskorjauksen jälkeen merkittävästi. Pappilarakennus edellyttäisi myös merkittäviä muutos- ja korjaustöitä tulevaisuudessa. Pappilarakennus on kuitenkin suunniteltu asumiseen eikä seurakuntatoimintaan, jolloin sen käyttökelpoisuus on joka tapauksessa rajoittunutta, vaikka muutoin rakennusta kunnostettaisiinkin. Pappilarakennuksen kohtalo pitkällä tähtäimellä vaikuttaa myös rantaan suunnitellun rakennuksen tilasuunnittelutarpeisiin. Suunnittelua, saati rakentamista, ei ole mielekästä aloittaa ilman pitkäjänteistä ratkaisua kokonaisuudesta alueella. On esitetty ajatus, että pappilarakennus purettaisiin ja kyseiseen paikkaan rakennettaisiin uusi toimintarakennus. Tämän ratkaisun mahdollisen toteutumisen ja toteutuksen tavan pitäisi siis vaikuttaa myös rantarakennuksen tilatarpeisiin oleellisesti. Rakennustoimikunnan tulee esittää kirkkoneuvostolle pappilan alueen kehittämisen periaatesuunnat, liittyen erityisesti sauna- ja toimintatilojen rakentamiseen ja nykyisen pappilan purkamiseen. Rakennustoimikunta esittää kirkkoneuvostolle, että kirkkoneuvosto esittää talousarvioon vuodelle 2015 suunnittelumäärärahaa, jossa huomioitu sekä rantaan tuleva sauna/toimintarakennus että nykyisen pappilarakennuksen purkaminen ja tilalle rakennettavan toimintakeskuksen suunnittelu. Todettiin myös, että seurakunnassa on tilasuunnittelun tarvetta ennen kuin voidaan rakennussuunnitteluvaiheeseen siirtyä. Tilasuunnittelua varten voisi perustaa erillisen työryhmän. Rakennussuunnittelun pohjana tulee olla kokonaisvaltainen näkemys Pappilan alueen tulevaisuudesta ja tilatarpeista. Talouspäällikön esitys: päättää muodostaa tilasuunnittelutyöryhmän, joka toimii samalla koko seurakunnan tilasuunnittelussa päätöksentekoa avustavana työryhmänä.

5 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 9 / 2014 Sivu RAKENNUSTOIMIKUNNAN ESITYS PERIAATELINJAUKSESTA PAPPILAN ALUEEN KEHITTÄMISESSÄ (jatkoa) keskustelee ja päättää, miten pappilan alueen rakennusten ja tilojen suunnittelu etenee viitaten rakennustoimikunnan esitykseen periaatelinjauksesta pappilan alueen kehittämisessä. päätti muodostaa tilatarvesuunnittelutyöryhmän, joka toimii vuoden 2014 ajan ja joka toimii kaikkien tilojen suunnittelutyöryhmänä ja johon valittiin kirkkoherra, talouspäällikkö (koollekutsujana), Marko Ruusunoksa, Tuija Ollila, Jukka Alamäki, Kari Luotonen ja Risto Koivisto.

6 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 9 / 2014 Sivu UITTAMON ALUEEN RANTAKIINTEISTÖJEN MUODOSTAMINEN MYYNTITAVOITETTA VARTEN Pirkkalan valtuuston hyväksymässä ja keväällä 2014 lainvoiman saaneessa ranta-asemakaavassa on määriteltynä Uittamon alueelle Uittamonnokkaan loma-asuntojen korttelialue (RA1), jossa kolme m 2 tonttia. Kullekin tontille saa rakentaa enintään 80 k-m 2 loma-asunnon, 25 k-m 2 erillisen saunarakennuksen ja 25 k-m 2 erillisen talousrakennuksen, sekä erillisen käymälän. Rakennusoikeus yhteensä 130 k-m 2. Yhden tulevan tontin alueella on vuokralainen, joka omistaa tontilla olevat rakenteet. Kaavoitettu alue on ilmeisesti hieman vuokrasopimuksen mukaista aluetta suurempi. Vuokrasopimus muutettu jo vuonna 1999 lyhytaikaiseksi (kolmivuotisjaksot) valmisteilla olevan kaavamuutoksen ja seurakunnan muuttuneiden alueen käyttösuunnitelmien vuoksi. Kolmivuotinen vuokrasopimusjakso päättyisi seuraavan kerran Vuokrasopimus pitää irtisanoa vähintään kuusi kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä. Vuokrasopimuksen voi sanoa myös kesken sopimuskautta, jolloin seurakunta vastaisi saunamajarakennuksen pois siirtämisen kustannuksista. Vuokrasopimus ei estä alueen myyntiä. Pirkkalan seurakunnassa on käynnissä tai käynnistyy useita isoja rakennushankkeita ja tarpeita hankkia lisähuoneistoja kerhotoimintaan ja majoituskapasiteettia leiritoimintaan Lotjalla. Näiden hankkeiden rahoittaminen ei ole mahdollista pelkästään kirkollisverovaroin, joten seurakunnan tulee uudelleen kohdistaa kiinteistövarallisuuttaan. Näiden rantatonttien myyntituottojen lisäksi käsittelyn alla on osakehuoneiston myynti toisessa pykälässä. Kaavoitettujen rantatonttien omistamisen pitkittämisestä ei saavuteta taloudellista hyötyä. Mikäli tontteja ei myydä, joudutaan hankkeita rahoittamaan joko vähentämällä tuottavia sijoituksia merkittävästi tai ottamalla lainaa. Liite (kartta, ranta-asemakaava) Talouspäällikön esitys: päättää erottaa omiksi määräaloikseen kiinteistöstä 4:21 Pappila ranta-asemakaavan (RA1-kortteli) mukaiset kolme tonttia. Tonteilla tehdään tarvittaessa maisemointiin liittyviä pienimuotoisia metsähakkuita. esittää kirkkovaltuustolle, että kiinteistölle 4:21 Pappila rantaasemakaavassa (RA1-kortteli) määritellyt kolme loma-asuntotonttia myydään. päättää, että talouspäällikkö hoitaa tonttien myyntijärjestelyt sopivaksi katsomansa kiinteistövälittäjän kautta. Tonttien myynti edellyttää tarjousten

7 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 9 / 2014 Sivu UITTAMON ALUEEN RANTAKIINTEISTÖJEN MUODOSTAMINEN MYYNTITAVOITETTA VARTEN (jatkoa) hyväksymistä kirkkovaltuustossa ja päätös on vielä alistettava kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Talouspäällikkö hoitaa tonttien myyntijärjestelyt tonttien omiksi tiloikseen erottamisen jälkeen sillä ehdolla, että kirkkovaltuusto päättää hyväksyä periaatteellisella tasolla myyntiasian etenemisen.

8 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 9 / 2014 Sivu PERIAATELINJAUS SEURAKUNNAN VUOKRA-ASUNTOJEN TULEVAISUUDESTA Seurakunnalla on omistuksessa Pirkkalassa neljä asunto-osaketta, joissa on ollut käytännön mukaisesti vuokralla vain seurakunnan työntekijöitä. Asunnot ovat tulleet seurakunnan omistukseen vuosien välisenä aikana. Asuntojen hankintaarvo ja täten nykyinen tasearvo on yhteensä euroa. Asunnot on vuokrattu aina saman periaatteen mukaisesti eli verottajan vahvistaman verotusarvon määrällä. Talouspäällikön laskelmien mukaan asuntojen vuosittainen nettotuotto nykyisestä markkina-arvosta on alle kolme prosenttia ja tässä ei vielä otettu huomioon korjausja ylläpitokuluja, joita aiheutuu erityisesti muuttotilanteissa. Edellä mainitut kulut huomioiden ja kirjanpidon mukaan asuntojen vuosituotto viimeisen kymmenen vuodelta ajalta on alle 1 % nykyisestä markkina-arvosta (tuottoa pääomalle). Tässä ei vielä mukana hallinnolliset kulut. Kirjanpidon mukaan vuosien tuotto asunto-osakkeista on negatiivinen. Tuotto asunto-osakesijoituksista paranee merkittävästi, kun asunnon arvonnousu kirjataan myyntitapahtuman myötä. Pirkkalan seurakunnassa on käynnissä tai käynnistyy useita isoja rakennushankkeita ja seurakunnassa on tarpeita hankkia lisähuoneistoja kerhotoimintaan ja majoituskapasiteettia leiritoimintaan Lotjalla. Näiden hankkeiden rahoittaminen ei ole mahdollista pelkästään kirkollisverovaroin, joten seurakunnan tulee uudelleen kohdentaa kiinteistö- ja asunto-osakevarallisuuttaan. Kreetantie 7 E 60 asunnosta vuokralainen on muuttanut pois ja talouspäällikkö on vuokrannut huoneiston väliaikaisesti seurakunnan työntekijälle asti. Täten asunto on luovutettavissa ostajalle alkaen. Talouspäällikön esitys: päättää luopua seurakunnan vuokra-asunnoista sitä mukaan, kun asunto vapautuu seurakunnan työntekijän vuokrasuhteesta joko muuton tai eläkkeelle siirtymisen johdosta. päättää myydä Kreetantie 7 E 60 asunto-osakkeen niin, että asunto on luovutettavissa aikaisintaan päättää antaa asunnon myynnistä toimeksiannon kiinteistövälittäjälle; Pirkkalan Kiinteistömaailma. Talouspäällikkö hoitaa käytännön järjestelyt sekä hyväksyy kauppakirjan. Sijoitus- ja rahavarojen tarkastajien kanssa tulee konsultoida ennen kaupan vahvistamista. Asuntoosakkeen kauppa ei edellytä kirkkovaltuuston päätöstä, mutta kirkkovaltuustoa tiedotetaan asiassa.

9 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 9 / 2014 Sivu PAPPILAN ALUEEN FRISBEEGOLFRADAN RAKENTAMISASIA teki hankinnasta periaatepäätöksen kokouksessa 16.6., että pappilan alueelle rakennetaan frisbeegolfrata. Päätökseen liittyen yksityiskohtia vielä vahvistettiin sähköpostitse kirkkoneuvostolta viikolla 26. Varat hankkeeseen osoitettiin määrärahasiirtona (5 000 ) rantalentopallokenttähankkeesta, jota ei voinut toteuttaa esitettyyn paikkaansa. Lisäksi annettiin lisämääräraha Hankkeen kustannukseksi tuli yhteensä euroa. Kilpailutuksesta ja kustannuksista tarkemmin talouspäällikön viranhaltijapäätöksissä 47, 52 ja 54/2014. Kentän rakentaminen on aloitettu ; rata valmistui lähes kokonaan elokuun aikana. Laattojen asentaminen oletettua työläämpää. Kiinteistöväestä ei ole voitu osoittaa aloitustyöpäivän jälkeen resursseja rakentamiseen lomien vuoksi. Talouspäällikön esitys: toteaa hankkeen toteutuksen tietoon saatetuksi ja talousarviota vuodelle 2014 päivitetään toteuman mukaiseksi, määrärahasiirto rantalentopallokentästä frisbeegolfrataan.

10 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 9 / 2014 Sivu KOKOUSPALKKIOKÄYTÄNTÖ Pirkkalan seurakunnassa on tarpeen päivittää kokouspalkkiokäytäntö KirVESTES :n mukaisesti ja talousarvion laadinnan osana. Kokouspalkkiomääräykset koskevat vain hengellisen työn viranhaltijaa ja johtavaa talous- ja henkilöstöhallinnon viranhaltijaa, joka ei ole työaikalain alainen. Työaikamääräysten piirissä olevia viranhaltijoita/työntekijöitä määräykset eivät koske. Heille kokousaika voi olla säännönmukaista työaikaa tai lisä- ja ylityötä, josta suoritetaan työaikakorvausta. Kokouspalkkiomääräykset eivät koske myöskään luottamushenkilön asemassa olevaa kokoukseen osallistujaa. Luottamushenkilö saa kokouspalkkiota sen mukaisesti kuin kirkkovaltuusto erikseen päättää. Maksettavan kokouspalkkion määrän päättää seurakunta. Se ei voi päättää Kir- VESTES:n liitteen 1 kohdassa 4 mainittua määrää suuremmasta palkkiosta. Asia kuuluu talousarviokysymyksenä yleensä kirkkovaltuustolle. Luettelo toimielimistä, joiden kokouksista voidaan maksaa kokouspalkkio, on tyhjentävä. KirVESTES 42 : 1 mom. kohdassa 5 tarkoitettua toimikuntaa asetettaessa tulisi selkeästi todeta, onko toimikunta asetettu taloushallinnollisia vai toiminnallisia tai muita asioita varten. Vain ensiksi mainittua tarkoitusta varten asetetun toimikunnan kokouksista voidaan maksaa kokouspalkkio. Taloushallinnollisia toimikuntia ovat esim. it- ja rakennushankkeita, virkojen järjestelyjä, yhteistoimintaa seurakunnassa, hautausmaasuunnittelua tai muuta vastaavaa tarkoitusta varten asetetut toimikunnat. Sen sijaan esim. jumalanpalvelus-, diakonia-, pyhäkoulutyö-, nuorisotyö-, kirkkomusiikki- tms. toimikuntien kokouksista ei voida maksaa kokouspalkkiota. Kirkkoherran ja talouspäällikön esitys: hyväksyy liitteenä olevan kokouspalkkiosäännön osana talousarvion vuodelle 2015 laadinnan perusteita. päättää, että vuoden 2014 kokouspalkkiot suoritetaan KirVESTES 42 :n ja liitteen mukaisesti. päättää esittää kirkkovaltuustolle luottamusmiesten kokouspalkkioita vuodelle 2015 liitteen 2. mukaisesti. esittää luottamushenkilöiden kokouspalkkion korottamista 50 euroon ja kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan ja kirkkovaltuuston puheenjohtajan palkkion korottamista 400 euroon vuodesta 2015 alkaen. Asia on esillä esitetyllä tavalla talousarvion 2015 valmistelussa.

11 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 9 / 2014 Sivu AMMATTILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN JA KORVAUKSEN HAKEMINEN Koulutuskorvaus on taloudellinen tuki osaamisen kehittämistoimiin niille työnantajille, joilla ei ole oikeutta koulutusvähennykseen elinkeinotulon verottamisesta annetun lain perusteella, kuten seurakunta. Koulutuskorvausta voidaan hakea alkaen suoritetusta koulutuksesta. Koulutuskorvaus haetaan jälkikäteen kalenterivuosittain työttömyysvakuutusrahastolta työttömyysvakuutusmaksun määräämistä varten annettavan palkkailmoituksen yhteydessä. Hakemus jätettävä mennessä. Hakemuksessa edellytetään vakuutusta koulutussuunnitelman laatimisesta ja koulutustuen edellytysten täyttymisestä. Koulutuskorvausta voi saada enintään kolmelta koulutuspäivältä työntekijää kohti vuodessa. koulutuspäivänä pidetään päivää, jona koulutuksen kesto on ollut vähintään kuusi tuntia. Koulutuksen tulee perustua koulutussuunnitelmaan ja tulee liittyä työtehtäviin työnantajan palveluksessa. Liite: Päivitetty vuoden 2014 koulutussuunnitelma Kirkkoherran ja talouspäällikön esitys: hyväksyy päivitetyn koulutussuunnitelman ja seurakunta jättää koulutuskorvaushakemuksen viimeistään vuoden 2014 koulutussuunnitelman mukaisesta koulutuksesta työttömyysvakuutusrahastolle. Asian käsittely siirretään seuraavaan kirkkoneuvoston kokoukseen.

12 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 9 / 2014 Sivu LASTENOHJAAJAN TOIMEN VAKINAISTAMINEN Pirkkalan seurakunnassa on yksi lastenohjaaja, joka tekee toimintakauden lyhennettyä työviikkoa sekä yksi lastenohjaaja, joka tekee syyskauden 2014 lyhennettyä työviikkoa. Lapsityöllä on 10 tointa, joista kaikki eivät ole olleet täytettyinä, koska seurakunnalla on ollut lapsityössä myös oppisopimusopiskelijoita. Lastenohjaaja Krista Karoluto on valmistunut oppisopimuskoulutuksella lastenohjaajaksi kesällä Hän on osoittautunut osaavaksi ja lastenohjaajan työhön sitoutuneeksi työntekijäksi. Kirkkoherran esitys: valitsee lastenohjaaja Krista Karoluodon vakinaiseen lastenohjaajan toimeen alkaen. Työaika on 38 tuntia 15 minuuttia/viikossa ja palkka vaativuusryhmän 402 mukaan.

13 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 9 / 2014 Sivu NUORISOTYÖNOHJAAJAN IRTISANOUTUMINEN Nuorisotyönohjaaja Janne Salonen on sanoutunut irti Pirkkalan seurakunnan nuorisotyönohjaajan virasta alkaen. Ilmoitus irtisanoutumisesta on liitteenä. Kirkkoherran esitys: myöntää Janne Saloselle eron Pirkkalan seurakunnan Nuorisotyönohjaajan virasta alkaen irtisanoutumisen perusteella.

14 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 9 / 2014 Sivu YLIMÄÄRÄINEN KIRKKOPOSTI Pirkkalan kirkko täyttää marraskuussa vuotta. Juhlakuukauden kunniaksi kirkossa on monenlaisia tapahtumia kuten konsertteja, yleisöluentoja, Martin päivä tapahtuma, lapsille ja nuorille suunnattua ohjelmaa sekä monipuolinen jumalanpalveluselämä. Juhla antaa hyvän mahdollisuuden pitää Pirkkalan kirkkoa esillä eri tavoin. Onhan kirkon rakentaminen, arkkitehtuuri, taide ja kaikki toiminta merkityksellisiä Pirkkalalle. Rovasti Juhani Husa on kevään ja kesän 2014 aikana kirjannut ylös kirkon rakentamiseen liittyviä vaiheita. Tämä työ on osaltaan innoittanut ajatukseen, että syksyllä julkaistaan ylimääräinen Kirkkoposti Kirkon 20-vuotisjuhlien kunniaksi. Lehdessä on monipuolinen katsaus kirkon rakentamiseen, joka itsessään on kiinnostava. Lisäksi lehteen on pyydetty kirjoitus arkkitehdeiltä Käpy ja Simo Paavilaiselta sekä taiteilija Tuula Lehtiseltä. Kirkkopostin lisänumero tulee olemaan 12-sivuinen ja se jaetaan ilmestyvän Pirkkalaisen liitteenä. Lisäksi kyseistä juhlanumeroa tehdään 1000 kappaleen lisäpainos jaettavaksi seurakunnan eri tapahtumissa. Juhlakirkkopostin tekeminen vaatii 6000 euron määrärahan lisätalousarvioon. Kirkon 20-vuotisjuhlien muista tapahtumista kerrotaan kokouksessa Kirkkoherran esitys: hyväksyy Juhlakirkkopostin laatimisen, ja esittää kirkkovaltuustolle 6000 euron lisämäärärahaa varattavaksi talousarviokorjaukseen sekä merkitsee kirkon 20-vuotisjuhlallisuudet tiedoksi.

15 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 9 / 2014 Sivu VIRANHALTIJOIDEN PALKKAUKSEN SIIRTÄMINEN YLIMMÄN JOHDON PALKKAUSJÄRJESTELMÄN PIIRIIN LUKIEN Kotisivuillamme julkaistavissa pöytäkirjoissa emme julkaise henkilöstöhallintoon liittyviä asioita ja noudatamme muutenkin hyvää tiedonhallintatapaa huomioiden hallintolain, julkisuuslain ja yksityisyyden suojan.

16 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 9 / 2014 Sivu KOLEHTIKOHTEET Kirkkoherra on laatinut kolehtisuunnitelman kolehtikohteista ajalle Kolehtikohteiden laadintaa ovat ohjeistaneet kirkkohallituksen ja tuomiokapitulin määräämät viralliset kolehdit. Liitteenä kolehtisuunnitelma. Kirkkoherran esitys: päättää vahvistaa kolehtikohteet ajalle

17 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 9 / 2014 Sivu KIRKKOHERRAN PÄÄTÖKSET Mahdollista siirtämistä varten kirkkoneuvoston puheenjohtaja ilmoittaa kirkkoneuvoston ohjesäännön 4 luvun 8 :n nojalla tehneensä seuraavat virkamiespäätökset. Päätökset ovat nähtävillä kokouksessa. Kirkkoherran päätösluettelo: 28/2014 Vuosisidonnaisen palkanlisän korjaus 29/2014 Kesän 2014 rippikoululeirien ohjelma- ja turvallisuusvastaavat 30/2014 Sijaiskanttorin palkkaaminen 4/2014 Talouspäällikön vuosiloman ajankohta 5/2014 Palkattoman virkavapaan myöntäminen 6/2014 Rippikoulun ruokamaksun palautus 31/2014 Lomapäivän myöntäminen talouspäällikölle 32/2014 Kirkkokuoron Tallinnan matkan ohjelma- ja turvallisuusvastaava 33/2014 Vuosiloman siirto 34/2014 Sijaiskanttorin palkkaaminen 35/2014 Anna Arolan palkkaaminen kanttoriksi eläkeläisten Pappila päivään Puheenjohtajan esitys: merkitsee kirkkoherran tekemät päätökset tiedoksi. 174 TALOUSPÄÄLLIKÖN PÄÄTÖKSET Mahdollista siirtämistä varten talouspäällikkö ilmoittaa kirkkoneuvoston ohjesäännön 4 luvun 9 :n nojalla tehneensä seuraavat virkamiespäätökset. Päätökset ovat nähtävänä kokouksessa. Talouspäällikön päätösluettelo: 45/2014 Vuosiloman siirto 46/2014 Kiinteistöjen kesätyöntekijöiden valinta 47/2014 Frisbeegolfradan suunnittelu ja toteutus pappilan alueella 48/2014 Perehdyttämisestä maksettava palkkio 49/2014 Ilmoitus joululehdessä 50/2014 Perehdyttämisestä maksettava palkkio 51/2014 Seurakunnan huoneiston vuokraaminen 52/2014 Päätös frisbeegolftarvikkeiden tilauksesta 53/2014 Vuokrasopimuksen irtisanominen

18 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 9 / 2014 Sivu TALOUSPÄÄLLIKÖN PÄÄTÖKSET (jatkoa) 54/2014 Frisbeegolfradan suunnittelu ja toteutus pappilan alueelle 55/2014 Corbel lisäpalveluiden hankinta 56/2014 Asuntojen ja kerhotilojen remonttipäätöksiä 57/2014 Aitan katon muutostyötarjous 58/2014 Ylimmän johdon palkkauksen täytäntöönpano /2014 Pappilan väentuvan ja aitan muutostyötarjousten hyväksyminen 60/2014 Corbel / hankevalvontasopimuksen hyväksyminen 61/2014 Seurakunnan huoneiston vuokraaminen 62/2014 Vuosiloman siirto 63/2014 Vuosiloman siirto 64/2014 Vuosiloman siirto 65/2014 E -Officen lisäpääkäyttäjä 66/2014 Toivion kerhotilan kalustaminen 67/2014 Kirjausmuutokset kiinteistöhallinnan oman käytön ja kiinteistöjen arvonlisävähennyksiin 68/2014 Anomus korvauksesta vuokra-asunnon siivoamisesta 69/2014 Kesätyöntekijän työsuhteen pidennys kuukaudella 70/2014 Vuosiloman siirto Puheenjohtajan esitys: merkitsee talouspäällikön tekemät päätökset tiedoksi. 175 OHJAUSRYHMIEN MUISTIOT JA TOIMIKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT 1. Viestintätyöryhmä Pappilan rakennustoimikunta Pappilan rakennustoimikunta Puheenjohtajan esitys: keskustelee ja tekee tarvittaessa päätöksiä muistioista ja pöytäkirjoista sekä merkitsee ne tiedoksi.

19 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 9 / 2014 Sivu 18 Rakennustoimikunta esittää yksimielisesti kirkkoneuvostolle, että väentupaa ja aittaa vuokrataan myös seurakunnan ulkopuolisille. Väentupa ja aitta kalustetaan kuitenkin ensisijaisesti seurakuntatoiminnan tarpeisiin. päättää tilojen vuokrahinnoittelusta.

20 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 9 / 2014 Sivu ANOMUS OHJESÄÄNNÖSTÄ HIEMAN POIKKEAVASTA HAUTAMUISTO- MERKISTÄ Kotisivuillamme julkaistavissa pöytäkirjoissa emme julkaise henkilöstöhallintoon liittyviä asioita ja noudatamme muutenkin hyvää tiedonhallintatapaa huomioiden hallintolain, julkisuuslain ja yksityisyyden suojan.

21 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 9 / 2014 Sivu ANOMUS OHJESÄÄNNÖSTÄ HIEMAN POIKKEAVASTA HAUTAMUISTO- MERKISTÄ Kotisivuillamme julkaistavissa pöytäkirjoissa emme julkaise henkilöstöhallintoon liittyviä asioita ja noudatamme muutenkin hyvää tiedonhallintatapaa huomioiden hallintolain, julkisuuslain ja yksityisyyden suojan.

22 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 9 / 2014 Sivu SEURAAVAT KOKOUKSET Käsitellään kohdassa mahdollisesti tulleet muutokset aikatauluun. Puheenjohtajan esitys: Ei muutoksia. Kokousaikataulu ke , ke ja Tiedoksi klo 17alkaen jouluretki Tampereelle työntekijöille ja luottamushenkilöille on video -foorumi. 179 ILMOITUSASIAT 1. Verottajan ratkaisu kiinteistöjen oman käytön arvonlisäverotuksen hyvitysvaatimuksesta: - Savo-Karjalan yritysverotoimistoon on jätetty oikaisuhakemus vuosien ja sen jälkeisen ajan arvonlisäverotuksesta. Hyvitysvaatimuksessa esitetään väliseltä ajalta ,30 euron palautusta liikaa suoritetusta arvonlisäverosta. Hyvitysvaatimus perustuu alkaen voimaan tulleesta kiinteistöjen oman käytön verotuksen muuttuneesta laskentarajasta ( :sta :on), jota ei oltu tiedostettu Pirkkalan seurakunnassa. Verohallinnon päätöksellä palautettu vuosilta yhteensä ,99, jonka lisäksi seurakunta voi tehdä vuodelta 2014 hyvitykset tarpeettomista suoritetuista arvonlisäveroista, joita kertynyt tammi-elokuussa yhteensä n Verotulotilanne : - Kirkollisverotulot , yhteisöverotulot eli yhteensä Vuoden 2013 heinäkuun tilanteeseen nähden yhteisöverotuloissa 17,5 %:n kasvu ja kirkollisveroissa 5 %:n kasvu. 3. Rakennushankkeiden tilanne: - Talouspäällikkö selvitti kokoukselle hankkeiden tilannetta. Pappilan osalta tiedotettu kesän aikana kirkkoneuvostoa hankkeen etenemisestä. Pappilan väentuvan ja aitan peruskorjauksen osalta lisätalousarvio on toistaiseksi riittänyt huolimatta väentuvasta löytyneistä yllättävistä korjausmenoista. 4. Ote tuomiokapitulin pöytäkirjasta 13/2014

23 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 9 / 2014 Sivu ILMOITUSASIAT (jatkoa) - Viranhoitomääräys pastori Reetta Mäkinen. Ehdollinen: lääkärintodistus ja Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin suostumus. 5. Myrskytuhoja kirkkoveräjän kiinteistöllä - Kirkkoveräjän tontilla, seurakuntatalon sisääntulon vasemmalla puolella sijaitseva koivu oli kaatunut tuulenpuuskassa ajoneuvon päälle, josta ei henkilövahinkoja mutta vaurioita ajoneuvolle. Puun sijainnin varmistivat kunnan työntekijät. Ajoneuvo oli pysäköitynä pysäköintikieltoalueelle. Tapaus on annettu vakuutusyhtiölle selvitettäväksi, koska ajoneuvon omistaja oli yhteydessä seurakuntaan. Pohjola yhtiön päätös nro EK Seurakunta ei ole korvausvastuussa. 6. Kokoontumishuoneen käyttöönottotarkastus Toivion kerhohuone. 7. Kirkkoveneen talaksen rakentamissuunnitelmalle ei myönnetty rakennuslupaa. 8. Pappilan öljysäiliön pilaama maa poistettu ja siitä saatu tarkastuskertomus. 9. Pappilan grilli on vielä paketissa. Grilli otetaan käyttöön. Pappilan tie tulee olla vapaana, jotta siellä voidaan liikennöidä. Puheenjohtajan esitys: Merkitään tiedoksi

24 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 9 / 2014 Sivu VÄENTUVAN JA AITAN PERUSKORJAUSHANKKEESSA TALOUSARVION YLITYS Budjetoitu lisätalousarviossa rakennustöihin, suunnittelukustannuksiin. Pappilan väentuvan ja aitan peruskorjaushankkeessa talouspäällikkö toteuttaa hankkeen kirkkovaltuuston lisätalousarvion puitteissa. Talouspäällikön alaisuudessa toimivalla rakennushankkeen valvojalla on talouspäällikön määrittelemät valtuudet. Toimitetussa työmaakatselmuksessa todettiin, että väentuvan uunin ympärillä on lattiakannattajiin ulottuva maatäyttö joka on osaksi savea. Lattian alusrakennetta ei päästy tutkimaan suunnitteluvaiheessa. Leivinuuniryhmän kivijalka sulkee länsipuolen reitin, pihanpuolella lattian alustila on hyvin ahdas. Urakkaohjelman suunnitelmissa edellytettiin urakoitsijaa tutkimaan lattianrakenne ja sen kunto, ja mainittiin, että katselmuksen pohjalta sovitaan mahdollisista korjaustoimenpiteistä. Korjaustyöt tehdään laskutyönä. Lattiarakenne on ongelmallinen ja sen käyttöikä rajallinen. Tuulettuva rossilattia on vain ulkoseinillä 1-2 metrin kaistaleella ja keskilattian lattiarakenne lepää savilaastipedin päällä tuulettumattomana. On mahdollista, että keskilattialla alapohjan kannattajat puuttuvat. Vanhat lattialankut ovat hyväkuntoiset, mutta 100 mm eristekerroksen alapuolella olevat vahvat savikerroksella lepäävät aluslankut lahovaurioituneet. Rakenne on toiminut aikoinaan talousrakennuksessa, mutta uudessa julkisessa käytössä lattiassa on riskirakenne. Lattiarakenne tulee korjattavaksi lähivuosina. Korjaamattomana rakenteen kosteusvaurioituminen etenee ja tulee aiheuttamaan terveysriskin käyttäjilleen. Koska tilassa on myös kahden eri aikakauden lattiarakennetta, on koko tilan lattian kuntoa mahdoton arvioida ilman lattiarakenteen purkua. Näin ollen ei voida määritellä tarkkaan eri lattian korjausvaihtoehtoja eikä korjauskustannuksia. Urakoitsijalta saatu lattian täydelliseen korjaukseen liittyen muutostyötarjous 12, hinta alv 24%. Muutostyötarjouksen myötä talousarvio hankkeessa ylittyisi ja täten talouspäällikön valtuudet eivät riitä korjauksen käynnistämiseen. Mikäli korjausta ei toteuteta nyt käynnissä olevassa rakennushankkeessa, tulee sopia menettelyistä, joilla lattiarakenteen kuntoa seurataan puolivuosittain, ja tulee varautua lattian korjaamiseen lähivuosien investoinneissa. Lattian korjauksessa mahdollisesti saatavat säästöt selviävät vasta lattian avauksen jälkeen, jos voimme kohdistaa korjaustoimet pelkästään ja vain osin lahonneisiin lattian osiin. Lisäksi työmenetelmistä haetaan säästöjä. Urakoitsijalta pyydetään uusi tarjous. Lattian korjaamattomuus ei liene tule vaurion suuruuden vuoksi kyseeseen. Positiivista on, että mikäli peruskorjaushanketta olisi tehty pienemmässä mittakaavassa kuin nyt lähdetty tekemään, olisi tämä ja muut isommat piilevät vauriot jääneet korjaamatta.

25 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 9 / 2014 Sivu VÄENTUVAN JA AITAN PERUSKORJAUSHANKKEESSA TALOUSARVION YLITYS (jatkoa) Talouspäällikön esitys: päättää, että väentuvan leivintuvan lattiavauriot korjataan. Talouspäällikkö selvittää mahdollisia järkeviä säästöjä korjaustoimenpiteissä.

26 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 9 / 2014 Sivu MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT n jäsenillä on mahdollisuus esittää ehdotuksia asioista, joita he toivovat neuvoston käsittelevän. Puheenjohtajan esitys: Kuullaan kokouksessa. Todettiin, että ehdotuksia ei ollut. 182 OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS Puheenjohtajan esitys: käsittelee oikaisuvaatimusohjeen ja valitusosoituksen. Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus ovat liitteenä. 183 KOKOUKSEN PÄÄTÖS Puheenjohtajan esitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen. Puheenjohtaja päätti kokouksen kello

119 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

119 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 6 / 2015 Sivu 120 119 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkojärjestyksen mukaan n kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla.

Lisätiedot

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 16.4.2014 klo 17.30. Seurakunnan toimisto

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 16.4.2014 klo 17.30. Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO 16.4.2014 klo 17.30 Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 4 / 2014 Sivu 2 71 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkojärjestyksen mukaan n kokouksen

Lisätiedot

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 25.9.2014 klo 17.00. Pirkkalan kirkon aikuistyön tila

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 25.9.2014 klo 17.00. Pirkkalan kirkon aikuistyön tila KIRKKONEUVOSTO 25.9.2014 klo 17.00 Pirkkalan kirkon aikuistyön tila KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10 / 2014 Sivu 2 184 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkojärjestyksen mukaan n kokouksen

Lisätiedot

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 28.4.2014 klo 17.30. Pirkkalan kirkko

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 28.4.2014 klo 17.30. Pirkkalan kirkko KIRKKONEUVOSTO 28.4.2014 klo 17.30 Pirkkalan kirkko KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 5 / 2014 Sivu 2 83 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkojärjestyksen mukaan n kokouksen

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS

KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS N KOKOUS 28.10.2014 klo 18.00 Ryhmäkokoukset klo 17.00 Pirkkalan kirkko, seurakuntasali PÖYTÄKIRJA PIRKKALAN SEURAKUNTA 4/2014 Sivu 2 43 KOKOUKSEN AVAUS n puheenjohtaja avaa kokouksen. 44 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 22.5.2013 klo 17.30. Pappila

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 22.5.2013 klo 17.30. Pappila KIRKKONEUVOSTO 22.5.2013 klo 17.30 Pappila KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 5 / 2013 Sivu 2 93 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkojärjestyksen mukaan n kokouksen kutsuu

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS. 26.3.2015 klo 18.00 Pirkkalan kirkko, seurakuntasali. Pöytäkirja

KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS. 26.3.2015 klo 18.00 Pirkkalan kirkko, seurakuntasali. Pöytäkirja N KOKOUS 26.3.2015 klo 18.00 Pirkkalan kirkko, seurakuntasali Pöytäkirja PIRKKALAN SEURAKUNTA 2/2015 Sivu 21 20 KOKOUKSEN AVAUS n puheenjohtaja avaa kokouksen. 21 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 7/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.8.2015

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 7/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.8.2015 NRO 7/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.8.2015 KOKOUSTIEDOT AIKA 10.8.2015 Keskiviikko klo 18 18.45 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Koivunen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 8.12.2014 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 11.12.2014-12.01.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 21.8.2012 klo 17.30. Seurakunnan toimisto

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 21.8.2012 klo 17.30. Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO 21.8.2012 klo 17.30 Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 7 / 2012 Sivu 2 Pirkkalan seurakunnassa vieraanamme ollut Tesfaye Niguse Etiopiasta kertoi kokouksen alussa

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 9/2009 Kirkkoneuvosto 15.7.2009 97 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 9/2009 Kirkkoneuvosto 15.7.2009 97 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2009 Kirkkoneuvosto 15.7.2009 97 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2009 KOKOUSAIKA keskiviikko 15. päivänä heinäkuuta 2009 kello 10.00 alkaen KOKOUSPAIKKA JÄSENET Seurakuntatalo/takasali Sari Heiskanen Markku Huttunen

Lisätiedot

277 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

277 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 14 / 2015 Sivu 290 277 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkojärjestyksen mukaan n kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla.

Lisätiedot

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 22.5.2013 klo 17.30. Pappila

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 22.5.2013 klo 17.30. Pappila KIRKKONEUVOSTO 22.5.2013 klo 17.30 Pappila KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 5 / 2013 Sivu 2 93 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkojärjestyksen mukaan n kokouksen kutsuu

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 5/2017 Kirkkoneuvosto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 5/2017 Kirkkoneuvosto 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA torstaina 15. päivä kesäkuuta klo 18:00 Kahvitarjoilu klo 17:30 alkaen KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo/takasali 61 Kokouksen avaus 62 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 63 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 05.10.2016 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 10.10.2016-11.11.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 15.4.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 15.4.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen ,Aika 15.4.2014 klo 17.30 - Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Kangas Anja varajäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 24 Kirkkovaltuusto 3/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 24 Kirkkovaltuusto 3/ 24 23 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkovaltuusto 13.6.2016 23 KJ 8:5 KL 7:4 Kirkkovaltuuston työjärjestys 1 Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston jäsenille viimeistään

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6 1/6 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Paikka Torstai klo 18.00 Virastotalo LÄSNÄ Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Holppi Hanna- Maria Ääri Anna- Liisa Mäki Kaija Pajula Heikki Toivonen Ari Sahla Taru Laakso Arvo

Lisätiedot

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 16.10.2012 klo 17.30. Seurakunnan toimisto

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 16.10.2012 klo 17.30. Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO 16.10.2012 klo 17.30 Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 9 / 2012 Sivu 2 158 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkojärjestyksen mukaan n

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 13/2014 Kirkkoneuvosto 13.11.2014 150. KOKOUSAIKA torstaina 13. päivänä marraskuuta 2014

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 13/2014 Kirkkoneuvosto 13.11.2014 150. KOKOUSAIKA torstaina 13. päivänä marraskuuta 2014 150 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 13/2014 KOKOUSAIKA torstaina 13. päivänä marraskuuta 2014 KOKOUSPAIKKA JÄSENET Seurakuntatalo/takasali Sari Heiskanen Markku Huttunen Erkki Huuskonen Tuula Karppinen Ellen

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 10/

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 10/ ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 16.11.2011 klo 17.00 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 Toijala Päätöksentekijät Lindström Sari, puheenjohtaja Ahlfors Sirpa

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA 2/2015 PÖYTÄKIRJA 14.04.2015

AURAN SEURAKUNTA 2/2015 PÖYTÄKIRJA 14.04.2015 Sivu 1/4 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Tiistai 14.04.2015 klo 18.00 Paikka LÄSNÄ Virastotalo Jarmo Arvola Leena Hafrén Timo Isotalo Pekka Kalmi Outi Leino Kaija Mäki Taina Mäkinen Eila Saari Taru Sahla

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 1/2017 Kirkkoneuvosto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 1/2017 Kirkkoneuvosto 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA keskiviikkona 4. päivä tammikuuta klo 18:00 Kahvitarjoilu klo 17:30 alkaen KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo/takasali 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 13.6.2017 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 19.6.2017-20.7.2017 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Kirkkoneuvosto 20.1.2016 1 (8) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 20.1.2016 klo 17.30-19.00 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 17.15 alkaen

Lisätiedot

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 9.10.2014 klo 17.30. Pirkkalan seurakunnan toimisto

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 9.10.2014 klo 17.30. Pirkkalan seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO 9.10.2014 klo 17.30 Pirkkalan seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11 / 2014 Sivu 2 200 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkojärjestyksen mukaan n kokouksen

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 7/ 2017 Kirkkoneuvosto 68-77

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 7/ 2017 Kirkkoneuvosto 68-77 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 7/ 2017 Kirkkoneuvosto 68-77 Aika Tiistai 30.5.2017 kello 16.00 17.10 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Minna Rossi

Lisätiedot

Asiat: Liitteet: 1/ 82, 1-2/ 83, 1/ 84, 1-5/ 86, 1/ 87.

Asiat: Liitteet: 1/ 82, 1-2/ 83, 1/ 84, 1-5/ 86, 1/ 87. 107 Aika: 15.10.2015 klo 18.15-19.25 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Mari-Anne Sorva Valto

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 12. 2.2013 Kirkkoneuvosto 1/5

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 12. 2.2013 Kirkkoneuvosto 1/5 1/5 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai 12.2.2013 klo 18.00 Paikka Läsnä Auran seurakunnan virastotalo Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Kalmi Pekka Loukonen Terttu Moisala Taina Mäki Kaija Lindholm Minna

Lisätiedot

taloustoimistossa, Kirkkokatu 8 A ajalla

taloustoimistossa, Kirkkokatu 8 A ajalla Esityslista/pöytäkirja 1/2017 Kirkkovaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Osallistujat: jäsenet Keskiviikko 11.1.2017 klo 18 18.50 Seurakuntatalon monitoimisali, Kirkkokatu 8, 74700 Kiuruvesi Ahponen Pentti

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 11/2013. KOKOUSAIKA torstaina 12. päivänä syyskuuta Maija-Liisa Pulkka Sirkka Rönkkö Kalevi Vidgren

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 11/2013. KOKOUSAIKA torstaina 12. päivänä syyskuuta Maija-Liisa Pulkka Sirkka Rönkkö Kalevi Vidgren 149 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 11/2013 KOKOUSAIKA torstaina 12. päivänä syyskuuta 2013 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo/takasali Sari Heiskanen Markku Huttunen Erkki Huuskonen Tuula

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 08/ Kirkkoneuvosto 1/6

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 08/ Kirkkoneuvosto 1/6 1/6 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko klo 18.00 Paikka Läsnä Seurakuntatalo Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Loukonen Terttu Moisala Taina Mäki Kaija Pajula Heikki Toivonen Ari Sahla Taru poistui paikalta

Lisätiedot

jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen

jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen Aika: 28.1.2016 klo 18.15 20.00 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Maria-Anne Sorva Valto Vaasvainio

Lisätiedot

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1. jäsen jäsen

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1. jäsen jäsen VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 Aika: 20.5.2013 klo 17.30-18.00 Paikka: Seurakuntatalo Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kesola Anneli Luukkaala

Lisätiedot

Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus

Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Kokousaika Maanantaina 13.02.2017 klo 18.00 Kokouspaikka Säkylän seurakuntatalo Läsnä Aalto-Setälä Päivi Huhtinen Sari Huitu Pertti Karilainen Leena Kivineva Tiina Kytövuori Tuula Lahti Sirpa Laine Pentti

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkoneuvosto KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkoneuvosto KIRKKONEUVOSTON KOKOUS RUSK SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 KIRKKEUVOST KOKOUS Aika: Torstai 19.01.2017 kello 18.00 19.37 Paikka: Ruskon seurakuntakeskus ( Vanhatie 7 Rusko) Kirkkoneuvoston jäsenet Pasi Salminen, kirkkoherra, puheenjohtaja

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 2/2017 Kirkkoneuvosto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 2/2017 Kirkkoneuvosto 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA keskiviikkona 15. päivä helmikuuta klo 18:00 Kahvitarjoilu klo 17:30 alkaen KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo/takasali 19 Kokouksen avaus 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto 116-125 Aika Tiistai 30.11.2016 kello 17.30 17.55 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen, poistui kokouksesta 122

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 31 Kirkkoneuvosto 3/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 31 Kirkkoneuvosto 3/ 31 28 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto 30.05.2016 28 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 23.1.2017 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 26.01.2017-27.02.2017 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

PYHÄRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA / (5)

PYHÄRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA / (5) PYHÄRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19.01.2017 1/2017 1 (5) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika perjantaina 20.1.2017 klo 18.00 19.12 Paikka seurakuntakodilla Läsnä Petri Laitinen kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 9/2010 Kirkkoneuvosto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2010

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 9/2010 Kirkkoneuvosto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2010 Kirkkoneuvosto 1.9.2010 82 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2010 KOKOUSAIKA keskiviikko 1. päivänä syyskuuta 2010 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo, takasali Sari Heiskanen Tuula Kauppinen,

Lisätiedot

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 2.10.2013 klo 17.30. Seurakunnan toimisto

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 2.10.2013 klo 17.30. Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO 2.10.2013 klo 17.30 Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 8 / 2013 Sivu 2 146 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkojärjestyksen mukaan n kokouksen

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 Kirkkoneuvosto 10.12.2013. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 Kirkkoneuvosto 10.12.2013. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 10.12.2013 klo 17.30 18.10 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi Aila varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 8/2010 Kirkkoneuvosto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 8/2010

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 8/2010 Kirkkoneuvosto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 8/2010 Kirkkoneuvosto 19.7.2010 76 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 8/2010 KOKOUSAIKA maanantai 19. päivänä heinäkuuta 2010 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo, takasali Sari Heiskanen Markku Huttunen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS: Pöytäkirja on tarkastettu Hämeenkyrössä / 2014 / 2014

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS: Pöytäkirja on tarkastettu Hämeenkyrössä / 2014 / 2014 1 KOKOUSAIKA Maanantai 26.5.2014 17.00 KOKOUSPAIKKA Isopappila SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET: pj Erkki Malmberg,.khra (x) vpj Heimo Nordfors (x) j Tarja Hätönen (x) j Liisa Kivimäki (x) j Taina Pusa (x) vj

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS: Pöytäkirja on tarkastettu Hämeenkyrössä / 2013 / 2013

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS: Pöytäkirja on tarkastettu Hämeenkyrössä / 2013 / 2013 1 KOKOUSAIKA Maanantai 4.3.2013 17.00 KOKOUSPAIKKA Isopappila SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET: pj Erkki Malmberg, khra (X) vj Heikki Uusitalo (Heimo Nordfors) (X) j Tarja Hätönen (X) j Liisa Kivimäki (X) j Eveliina

Lisätiedot

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouskutsu ja Esityslista 1/2015 Sivu 1 Lapinlahden seurakunnan seurakuntaneuvosto Kokouspäivä 12.1.

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouskutsu ja Esityslista 1/2015 Sivu 1 Lapinlahden seurakunnan seurakuntaneuvosto Kokouspäivä 12.1. Sivu 1 Seurakuntaneuvoston kokous pidetään 12.1.2014 Lapinlahden seurakuntatalossa. Ennen kokousta klo 18-19 on uuden seurakuntaneuvoston perehdytystilaisuus, jossa kirkkoherran johdolla käsitellään seurakuntaneuvoston

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 11/2011. KOKOUSAIKA keskiviikkona 23. päivänä marraskuuta 2011

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 11/2011. KOKOUSAIKA keskiviikkona 23. päivänä marraskuuta 2011 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 11/2011 KOKOUSAIKA keskiviikkona 23. päivänä marraskuuta 2011 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA seurakuntatalo, takasali Markku Huttunen Erkki Huuskonen 146 153 Tuula Kaitila-Juntunen

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto N:o 1/2017 Sivu 1

Kirkkovaltuusto N:o 1/2017 Sivu 1 N:o 1/2017 Sivu 1 Aika: 18.1.2017 klo 19 19.35 Paikka: Seurakuntatalo Saapuvilla olleet Jäsenet Hintsala Kirsti Ikäläinen Kirsi Laukkanen Esko Laukkanen Jari poissa, ei varajäsentä Leskinen Antero Muhos

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2016 Kirkkoneuvosto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2016 Kirkkoneuvosto 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA keskiviikkona 22. päivä kesäkuuta 2016 klo 18.00 alkaen tarjoilua klo 17.30 18.00 Seurakuntatalo/takasali ESITYSLISTA 42 Kokouksen avaus 43 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 24.5.2016 klo 17.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali 2. krs, Kirkkotie 6 Liite Asia 103 KOKOUKSEN AVAUS... 125 104 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 27.5.2014 N:o 7/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 22.5.2014 Sivu 69

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 27.5.2014 N:o 7/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 22.5.2014 Sivu 69 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 22.5.2014 Sivu 69 Kokousaika Tiistai 27.5.2014 kello 16.30-17.04 Kokouspaikka Laukaan seurakuntatalo Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina, poissa ei varajäsentä Kallio Marja Kuokkanen

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 20.09.2016 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 26.09.2016-27.10.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto 14.6.2012. Aika: 14.6.2012 klo 18.00-18.45. Osallistujat Päätöksen tekijät

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto 14.6.2012. Aika: 14.6.2012 klo 18.00-18.45. Osallistujat Päätöksen tekijät Aika: 14.6.2012 klo 18.00-18.45 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Kivistö Pekka Eronen Heikki Luukkaala Liisa Marttila Raija Savitaipale Jalle

Lisätiedot

LAPUAN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 Kirkkoneuvosto

LAPUAN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 Kirkkoneuvosto 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 8.12.2015 klo 18.30-18.52 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, tornisali Läsnä jäsenet: Salomäki Matti, pj Kallio Kirsti Annala Tarja Kivisaari Pekka Haukkala Pentti Kuntsi Marjanne

Lisätiedot

Viranomainen UURAISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2012 Kirkkoneuvosto 13.11.2012 Sivu 69

Viranomainen UURAISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2012 Kirkkoneuvosto 13.11.2012 Sivu 69 PÖYTÄKIRJA 13/2012 Kirkkoneuvosto 13.11.2012 Sivu 69 Kokousaika Ti 13.11.2012 klo 17.00 19.50 Kokouspaikka Kirkkoherranvirasto, Multiantie 3, 41230 Uurainen Saapuvilla olleet jäsenet Heinola Antti, kirkkoherra,

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 22.2.2017 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Käsitellyt asiat 16 - - Allekirjoitukset

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo jäsen Aika 12.4.2016 klo 17.30 18.10 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo Elo Joonas Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja (pj 57) Lehtonen Riitta

Lisätiedot

1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1 / 2016 Sivu 2 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkojärjestyksen mukaan n kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla.

Lisätiedot

Viranomainen TOHMAJÄRVEN EVL SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto 8/2017

Viranomainen TOHMAJÄRVEN EVL SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto 8/2017 Viranomainen TOHMAJÄRVEN EVL SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto 8/2017 Kokousaika Tiistai 3.10.2017 kello 12.30 Kokouspaikka Kemien kirkon kahvio, Tohmajärvi Käsiteltävät asiat 88 Kokouksen avaus 89

Lisätiedot

AKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 3/2013 PÖYTÄKIRJA

AKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 3/2013 PÖYTÄKIRJA 1 KOKOUSAIKA 15.12.2014 kello 18.00 19.35 Kahvitarjoilu kello 17.15-18.00, valokuvaus 17.40 Kokouksen alussa rakennusinsinööri Hannu Järvinen esittelee Toijalan siunauskappelin kuntoarvioraportit ja korjaussuunnitelman

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA 4/2008 KIRKKOVALTUUSTO 8.10.2008 1 ( 5 )

SYSMÄN SEURAKUNTA 4/2008 KIRKKOVALTUUSTO 8.10.2008 1 ( 5 ) 1 ( 5 ) Aika Keskiviikko klo 19.00 19.50 Paikka Olavin toimintakeskus, seurakuntasali Nuotta Läsnä Lauri Kirves puheenjohtaja Hannu Hyttinen Hannu Jolula Mari Kantola Pekka Koivisto Markku Kontinen Päivi

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/2015 PÖYTÄKIRJA Kirkkoneuvosto 1/10

AURAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/2015 PÖYTÄKIRJA Kirkkoneuvosto 1/10 Kirkkoneuvosto 1/10 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstai 10.09.2015 klo 18.00 Paikka Virastotalon kokoushuone LÄSNÄ Jäsenet: Torsti Äärelä.pj Leena Hafren. Jarmo Arvola Timo Isotalo Kirsti Numminen Taina

Lisätiedot

Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus

Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Kokousaika Keskiviikkona 01.11.2017 klo 18.00 Kokouspaikka Köyliön seurakuntatalo Läsnä Aalto-Setälä Päivi Eskola Petri Huitu Pertti Hulmi Merja Kankare Tarja Karilainen Leena Krusberg Mauri Kytövuori

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 8/2013. KOKOUSAIKA tiistaina 18. päivänä kesäkuuta Kyrönniemi ulkoalueet/pappila

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 8/2013. KOKOUSAIKA tiistaina 18. päivänä kesäkuuta Kyrönniemi ulkoalueet/pappila 108 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 8/2013 KOKOUSAIKA tiistaina 18. päivänä kesäkuuta 2013 KOKOUSPAIKKA JÄSENET Kyrönniemi ulkoalueet/pappila Sari Heiskanen Markku Huttunen Erkki Huuskonen Tuula Karppinen Ellen

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 SIVU 24/2013. Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone. LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 SIVU 24/2013. Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone. LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 SIVU 24/2013 AIKA Perjantai 17.5.2013 klo 9 10.50 PAIKKA Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari jäsen Hjerppe Ilkka Jokinen

Lisätiedot

178 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

178 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 9 / 2015 Sivu 180 178 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkojärjestyksen mukaan n kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla.

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 8 ) KIRKKONEUVOSTO 1/2011 26.1.2011

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 8 ) KIRKKONEUVOSTO 1/2011 26.1.2011 SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 8 ) KIRKKONEUVOSTO 1/2011 26.1.2011 Aika Keskiviikko 26.1.2011 klo 18.30 19.40 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Petri Tervo puheenjohtaja

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS

KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS N KOKOUS 13.12.2011 klo 18.30 Ryhmäkokoukset klo 17.30 Pirkkalan kirkko, seurakuntasali ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA PIRKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 4 / 2011 Sivu 2 48 KOKOUKSEN AVAUS n kokouksen

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto Pvm Nro / 2017

Kirkkovaltuusto Pvm Nro / 2017 KOKOUSKUTSU Pvm Nro 2.1.2017 1 / 2017 KOKOUSAIKA Keskiviikko 11.1.2017 klo 18 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo päätysali KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS...2 2 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 2/ 2017 Kirkkoneuvosto 14-23

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 2/ 2017 Kirkkoneuvosto 14-23 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 2/ 2017 Kirkkoneuvosto 14-23 Aika Torstai 19.1.2017 kello 16.00 16.55 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Kytölä Reijo

Lisätiedot

63 KOKOUKSEN AVAUS Kirkkovaltuuston puheenjohtaja avaa kokouksen.

63 KOKOUKSEN AVAUS Kirkkovaltuuston puheenjohtaja avaa kokouksen. PIRKKALAN SEURAKUNTA 5/2015 Sivu 59 63 KOKOUKSEN AVAUS n puheenjohtaja avaa kokouksen. 64 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS n työjärjestyksen mukaan kirkkovaltuuston kutsuu koolle puheenjohtaja

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Kirkkoneuvosto 02/2013 8.4.2013

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Kirkkoneuvosto 02/2013 8.4.2013 17 15 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 8.4.2013 15 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 8/ 2017 Kirkkoneuvosto 78-86

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 8/ 2017 Kirkkoneuvosto 78-86 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 8/ 2017 Kirkkoneuvosto 78-86 Aika Keskiviikko 5.7.2017 kello 16.00 18.00 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Rossi

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9 Sivu 1 Kokousaika Maanantaina 12.12.2016 klo 17 17.35 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2012. KOKOUSAIKA tiistaina 13. päivänä maaliskuuta 2012. Tuula Kaitila-Juntunen Tuula Karppinen Ellen Kellberg

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2012. KOKOUSAIKA tiistaina 13. päivänä maaliskuuta 2012. Tuula Kaitila-Juntunen Tuula Karppinen Ellen Kellberg 27 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2012 KOKOUSAIKA tiistaina 13. päivänä maaliskuuta 2012 KOKOUSPAIKKA JÄSENET seurakuntatalo, takasali Markku Huttunen Tuula Kaitila-Juntunen Tuula Karppinen Ellen Kellberg

Lisätiedot

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 14 Aika tiistai 10.12.2013 klo 18.30 19.56 Paikka Seurakuntakeskus, Taavetti Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan

Lisätiedot

ROIHUVUOREN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 SEURAKUNTANEUVOSTO Tulisuontie 2 00820 HELSINKI. Tammisalon kirkko, Väylänrinne 1, 00830 Helsinki

ROIHUVUOREN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 SEURAKUNTANEUVOSTO Tulisuontie 2 00820 HELSINKI. Tammisalon kirkko, Väylänrinne 1, 00830 Helsinki 1 ROIHUVUOREN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 SEURAKUNTANEUVOSTO Tulisuontie 2 00820 HELSINKI Kokousaika Keskiviikkona 21.8.2013 kello 18.00 Kokouspaikka Tammisalon kirkko, Väylänrinne 1, 00830 Helsinki Osanottajat

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Torstaina 11.3.2016 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Käsitellyt asiat 14 - xx- Allekirjoitukset

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja varapuheenjohtaja, poissa Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja varapuheenjohtaja, poissa Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika keskiviikko 25.10.2017 klo 18-20.05 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja, poissa Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 5/2014 26.8.2014

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 5/2014 26.8.2014 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 5/2014 26.8.2014 Aika 26.8.2014 klo 17.00 19.00 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1 Päätöksentekijät Lindström Sari,

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 5/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 5/2016 Kirkkovaltuusto 30.11.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Keskiviikko 30. päivä marraskuuta 2016, klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto Aika: klo Osallistujat Päätöksen tekijät

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto Aika: klo Osallistujat Päätöksen tekijät 47 Aika: 26.5.2016 klo 18.15-20.25 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Maria-Anne Sorva Valto

Lisätiedot

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19 kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19 Kokousaika: Keskiviikko 15.4.2015 klo 16.30 18.50 Kokouspaikka: Kerimäen seurakuntakoti Saapuvilla olleet jäsenet: Lamberg Jani, puheenjohtaja Hannonen Tapani, vara puh.joht.

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 9/2017 Kirkkoneuvosto Keskiviikko 25. päivä lokakuuta klo 16:00 alkaen

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 9/2017 Kirkkoneuvosto Keskiviikko 25. päivä lokakuuta klo 16:00 alkaen 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Keskiviikko 25. päivä lokakuuta klo 16:00 alkaen KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo/takasali 110 Kokouksen avaus 111 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 112 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 1/2010 Kirkkoneuvosto 2.2.2010 2. KOKOUSAIKA tiistaina 2. päivänä helmikuuta 2010

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 1/2010 Kirkkoneuvosto 2.2.2010 2. KOKOUSAIKA tiistaina 2. päivänä helmikuuta 2010 Kirkkoneuvosto 2.2.2010 2 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 1/2010 KOKOUSAIKA tiistaina 2. päivänä helmikuuta 2010 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo Sari Heiskanen Markku Huttunen Tuula Kauppinen,

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 Kirkkoneuvosto Rantala Hannu jäsen. Virtanen Markku jäsen, läsnä 87-99

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 Kirkkoneuvosto Rantala Hannu jäsen. Virtanen Markku jäsen, läsnä 87-99 Aika 1.6.2015 klo 16.30 17.50 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen, läsnä 95-103 Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto 25.1.2017 1 3 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Kärsämäen seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus. Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto Aika 14.6.2016 klo 17.30-18.22 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen Heikkinen

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna. Anniina Iivonen Taisto Jantunen Jorma Lundström. Markku Salmisaari

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna. Anniina Iivonen Taisto Jantunen Jorma Lundström. Markku Salmisaari YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Tiistai 12.2.1.2015 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Heikki Kilpeläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kokouspaikka: Kestilän seurakuntatalo

Kokouspaikka: Kestilän seurakuntatalo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2015 Sivu 1 Kirkkovaltuusto ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kokousaika: Keskiviikko 3.6.2015

Lisätiedot

taloustoimistossa, Kirkkokatu 8 A ajalla

taloustoimistossa, Kirkkokatu 8 A ajalla Esityslista/pöytäkirja 2/2017 Kirkkovaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Osallistujat: jäsenet varajäsenet poissa Muut osallistujat (KJ 8:7 ) Tiistai 21.2.2017 klo 18 18.17 Seurakuntatalon monitoimisali,

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, Savilahdentie 18 ASIALUETTELO

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, Savilahdentie 18 ASIALUETTELO KIRKKONEUVOSTO KOKOUSAIKA 30.5.2017 klo 16.30 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, Savilahdentie 18 ASIALUETTELO ASIA LIITE N:O N:O 54 - Kokouksen avaus 55 - Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 56 - Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle kirkkoherran virastossa

Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle kirkkoherran virastossa Viranomainen TOHMAJÄRVEN EVL SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto 5/2016 Kokousaika Tiistai 18.10.2016 kello 12.30 Kokouspaikka Kemien kirkon kahvio, Tohmajärvi Käsiteltävät asiat 57 Kokouksen avaus 58

Lisätiedot

taloustoimistossa, Kirkkokatu 8 A ajalla

taloustoimistossa, Kirkkokatu 8 A ajalla Esityslista/pöytäkirja 5/2017 Kirkkovaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Osallistujat: jäsenet Keskiviikko 13.9.2017 klo 18 18.24 Seurakuntatalon monitoimisali, Kirkkokatu 8, 74700 Kiuruvesi Ahponen Pentti

Lisätiedot

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Pöytäkirja 4/2016 Lapinlahden seurakunnan seurakuntaneuvosto

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Pöytäkirja 4/2016 Lapinlahden seurakunnan seurakuntaneuvosto Ylä-Savon seurakuntayhtymä Pöytäkirja 4/2016 Seurakuntaneuvoston kokous Aika: keskiviikkona 17.8.2016 klo 18 19.21 Paikka: Seurakuntatalo, Mykkäläntie 6, 73100 Lapinlahti Osallistujat: Jäsenet: Jäntti

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2017 Kirkkoneuvosto 35-45

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2017 Kirkkoneuvosto 35-45 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2017 Kirkkoneuvosto 35-45 Aika Tiistai 21.3.2017 kello 16.00 17.05 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Minna Rossi

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:o 4/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA Sivu 37

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:o 4/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA Sivu 37 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 28.3.2014 Sivu 37 Kokousaika Keskiviikko 2.4.2014 kello 16.00 Kokouspaikka Lievestuoreen kirkko Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina, poissa ei varajäsentä Kallio Marja Kuokkanen

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Kirkkoneuvosto 18.5.2016 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 18.5.2016 klo 16.30-17.40 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen

Lisätiedot