Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO klo Seurakunnan toimisto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 27.8.2014 klo 17.30. Seurakunnan toimisto"

Transkriptio

1 KIRKKONEUVOSTO klo Seurakunnan toimisto

2 PIRKKALAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO Nro 9 / 2014 Kokousaika Keskiviikko klo Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Seurakunnan toimisto Silfverhuth Olli-Pekka puheenjohtaja Alamäki Jukka varapuheenjohtaja, puheenjohtajana pykälän 171 ajan Knuuti Pentti Koivisto Risto Ollila Tuija Ruusunoksa Marko Savilahti Elina Muut läsnäolijat Luotonen Kari kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Elomaa Pekka talouspäällikkö Bister Margit hallintosihteeri Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokouskutsu on lähetetty ja esityslista on lähetetty Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokousasiat Kokouksessa käsiteltiin Pöytäkirjan tarkastustapa ja nähtävillä olo Pöytäkirjantarkastajat tarkastavat pöytäkirjan. Tarkastus suoritetaan Pöytäkirja on nähtävillä seurakunnan taloustoimistossa Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Pöytäkirjan tarkastustoimitus Olli-Pekka Silfverhuth, puheenjohtaja. Jukka Alamäki pykälä 171 Margit Bister, sihteeri Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pirkkalassa pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirja nähtävilläolosta on ilmoitettu kuulutuksella Pirkkalan seurakunnan ilmoitustaululla 27 / / Ilmoitustaulun hoitaja

3 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 9 / 2014 Sivu KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkojärjestyksen mukaan n kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla. Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä on saapuvilla, KL 7: 4. Kokouskutsu on lähetetty , korjattu asialista ja esityslista on lähetetty Puheenjohtajan esitys: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirja on nähtävillä seurakunnan taloustoimistossa PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Puheenjohtajan esitys: Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan aakkosjärjestyksen mukaan Tuija Ollila ja Marko Ruusunoksa, varalle Elina Savilahti. Tarkastus suoritetaan kokouksen jälkeen keskiviikkona ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Puheenjohtajan esitys: Asiat käsitellään esityslistan esittämässä järjestyksessä. Käsitellään väentuvan ja aitan peruskorjaushankkeen talousarvion ylitys asia omana pykälänään.

4 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 9 / 2014 Sivu RAKENNUSTOIMIKUNNAN ESITYS PERIAATELINJAUKSESTA PAPPILAN ALUEEN KEHITTÄMISESSÄ Rakennustoimikunnan kokouksesta : Pappilan alueen kehittämisen ja rakennushankkeiden osalta on kustannustehokkaampaa ja toiminnan kannalta pitkällä tähtäimellä hyvin järkevää tarkastella kaikkia tulevia hankkeita kokonaisuutena, jolloin yksittäisen hankkeen toteutus palvelee ja ottaa huomioon hyvin muut hankkeet. Talousarviossa on asetettu rantaalueelle rakennettavan sauna- ja toimintarakennuksen suunnitteluun. Alkuperäinen rakennuspaikka meni suunnittelukilpailutuksen jälkeen pysyvästi rakennuskieltoon muinaisjäännelöydösten vuoksi. Nykyisen pappilarakennuksen sopivuudesta sellaisenaan nykyiseen ja erityisesti tulevaan toimintaympäristöön ja toimintamuotoihin on asetettu kyseenalaiseksi. Rakennuksen epäsuotuisa kontrasti ympäröiviin historiallisiin rakennuksiin korostuu peruskorjauksen jälkeen merkittävästi. Pappilarakennus edellyttäisi myös merkittäviä muutos- ja korjaustöitä tulevaisuudessa. Pappilarakennus on kuitenkin suunniteltu asumiseen eikä seurakuntatoimintaan, jolloin sen käyttökelpoisuus on joka tapauksessa rajoittunutta, vaikka muutoin rakennusta kunnostettaisiinkin. Pappilarakennuksen kohtalo pitkällä tähtäimellä vaikuttaa myös rantaan suunnitellun rakennuksen tilasuunnittelutarpeisiin. Suunnittelua, saati rakentamista, ei ole mielekästä aloittaa ilman pitkäjänteistä ratkaisua kokonaisuudesta alueella. On esitetty ajatus, että pappilarakennus purettaisiin ja kyseiseen paikkaan rakennettaisiin uusi toimintarakennus. Tämän ratkaisun mahdollisen toteutumisen ja toteutuksen tavan pitäisi siis vaikuttaa myös rantarakennuksen tilatarpeisiin oleellisesti. Rakennustoimikunnan tulee esittää kirkkoneuvostolle pappilan alueen kehittämisen periaatesuunnat, liittyen erityisesti sauna- ja toimintatilojen rakentamiseen ja nykyisen pappilan purkamiseen. Rakennustoimikunta esittää kirkkoneuvostolle, että kirkkoneuvosto esittää talousarvioon vuodelle 2015 suunnittelumäärärahaa, jossa huomioitu sekä rantaan tuleva sauna/toimintarakennus että nykyisen pappilarakennuksen purkaminen ja tilalle rakennettavan toimintakeskuksen suunnittelu. Todettiin myös, että seurakunnassa on tilasuunnittelun tarvetta ennen kuin voidaan rakennussuunnitteluvaiheeseen siirtyä. Tilasuunnittelua varten voisi perustaa erillisen työryhmän. Rakennussuunnittelun pohjana tulee olla kokonaisvaltainen näkemys Pappilan alueen tulevaisuudesta ja tilatarpeista. Talouspäällikön esitys: päättää muodostaa tilasuunnittelutyöryhmän, joka toimii samalla koko seurakunnan tilasuunnittelussa päätöksentekoa avustavana työryhmänä.

5 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 9 / 2014 Sivu RAKENNUSTOIMIKUNNAN ESITYS PERIAATELINJAUKSESTA PAPPILAN ALUEEN KEHITTÄMISESSÄ (jatkoa) keskustelee ja päättää, miten pappilan alueen rakennusten ja tilojen suunnittelu etenee viitaten rakennustoimikunnan esitykseen periaatelinjauksesta pappilan alueen kehittämisessä. päätti muodostaa tilatarvesuunnittelutyöryhmän, joka toimii vuoden 2014 ajan ja joka toimii kaikkien tilojen suunnittelutyöryhmänä ja johon valittiin kirkkoherra, talouspäällikkö (koollekutsujana), Marko Ruusunoksa, Tuija Ollila, Jukka Alamäki, Kari Luotonen ja Risto Koivisto.

6 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 9 / 2014 Sivu UITTAMON ALUEEN RANTAKIINTEISTÖJEN MUODOSTAMINEN MYYNTITAVOITETTA VARTEN Pirkkalan valtuuston hyväksymässä ja keväällä 2014 lainvoiman saaneessa ranta-asemakaavassa on määriteltynä Uittamon alueelle Uittamonnokkaan loma-asuntojen korttelialue (RA1), jossa kolme m 2 tonttia. Kullekin tontille saa rakentaa enintään 80 k-m 2 loma-asunnon, 25 k-m 2 erillisen saunarakennuksen ja 25 k-m 2 erillisen talousrakennuksen, sekä erillisen käymälän. Rakennusoikeus yhteensä 130 k-m 2. Yhden tulevan tontin alueella on vuokralainen, joka omistaa tontilla olevat rakenteet. Kaavoitettu alue on ilmeisesti hieman vuokrasopimuksen mukaista aluetta suurempi. Vuokrasopimus muutettu jo vuonna 1999 lyhytaikaiseksi (kolmivuotisjaksot) valmisteilla olevan kaavamuutoksen ja seurakunnan muuttuneiden alueen käyttösuunnitelmien vuoksi. Kolmivuotinen vuokrasopimusjakso päättyisi seuraavan kerran Vuokrasopimus pitää irtisanoa vähintään kuusi kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä. Vuokrasopimuksen voi sanoa myös kesken sopimuskautta, jolloin seurakunta vastaisi saunamajarakennuksen pois siirtämisen kustannuksista. Vuokrasopimus ei estä alueen myyntiä. Pirkkalan seurakunnassa on käynnissä tai käynnistyy useita isoja rakennushankkeita ja tarpeita hankkia lisähuoneistoja kerhotoimintaan ja majoituskapasiteettia leiritoimintaan Lotjalla. Näiden hankkeiden rahoittaminen ei ole mahdollista pelkästään kirkollisverovaroin, joten seurakunnan tulee uudelleen kohdistaa kiinteistövarallisuuttaan. Näiden rantatonttien myyntituottojen lisäksi käsittelyn alla on osakehuoneiston myynti toisessa pykälässä. Kaavoitettujen rantatonttien omistamisen pitkittämisestä ei saavuteta taloudellista hyötyä. Mikäli tontteja ei myydä, joudutaan hankkeita rahoittamaan joko vähentämällä tuottavia sijoituksia merkittävästi tai ottamalla lainaa. Liite (kartta, ranta-asemakaava) Talouspäällikön esitys: päättää erottaa omiksi määräaloikseen kiinteistöstä 4:21 Pappila ranta-asemakaavan (RA1-kortteli) mukaiset kolme tonttia. Tonteilla tehdään tarvittaessa maisemointiin liittyviä pienimuotoisia metsähakkuita. esittää kirkkovaltuustolle, että kiinteistölle 4:21 Pappila rantaasemakaavassa (RA1-kortteli) määritellyt kolme loma-asuntotonttia myydään. päättää, että talouspäällikkö hoitaa tonttien myyntijärjestelyt sopivaksi katsomansa kiinteistövälittäjän kautta. Tonttien myynti edellyttää tarjousten

7 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 9 / 2014 Sivu UITTAMON ALUEEN RANTAKIINTEISTÖJEN MUODOSTAMINEN MYYNTITAVOITETTA VARTEN (jatkoa) hyväksymistä kirkkovaltuustossa ja päätös on vielä alistettava kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Talouspäällikkö hoitaa tonttien myyntijärjestelyt tonttien omiksi tiloikseen erottamisen jälkeen sillä ehdolla, että kirkkovaltuusto päättää hyväksyä periaatteellisella tasolla myyntiasian etenemisen.

8 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 9 / 2014 Sivu PERIAATELINJAUS SEURAKUNNAN VUOKRA-ASUNTOJEN TULEVAISUUDESTA Seurakunnalla on omistuksessa Pirkkalassa neljä asunto-osaketta, joissa on ollut käytännön mukaisesti vuokralla vain seurakunnan työntekijöitä. Asunnot ovat tulleet seurakunnan omistukseen vuosien välisenä aikana. Asuntojen hankintaarvo ja täten nykyinen tasearvo on yhteensä euroa. Asunnot on vuokrattu aina saman periaatteen mukaisesti eli verottajan vahvistaman verotusarvon määrällä. Talouspäällikön laskelmien mukaan asuntojen vuosittainen nettotuotto nykyisestä markkina-arvosta on alle kolme prosenttia ja tässä ei vielä otettu huomioon korjausja ylläpitokuluja, joita aiheutuu erityisesti muuttotilanteissa. Edellä mainitut kulut huomioiden ja kirjanpidon mukaan asuntojen vuosituotto viimeisen kymmenen vuodelta ajalta on alle 1 % nykyisestä markkina-arvosta (tuottoa pääomalle). Tässä ei vielä mukana hallinnolliset kulut. Kirjanpidon mukaan vuosien tuotto asunto-osakkeista on negatiivinen. Tuotto asunto-osakesijoituksista paranee merkittävästi, kun asunnon arvonnousu kirjataan myyntitapahtuman myötä. Pirkkalan seurakunnassa on käynnissä tai käynnistyy useita isoja rakennushankkeita ja seurakunnassa on tarpeita hankkia lisähuoneistoja kerhotoimintaan ja majoituskapasiteettia leiritoimintaan Lotjalla. Näiden hankkeiden rahoittaminen ei ole mahdollista pelkästään kirkollisverovaroin, joten seurakunnan tulee uudelleen kohdentaa kiinteistö- ja asunto-osakevarallisuuttaan. Kreetantie 7 E 60 asunnosta vuokralainen on muuttanut pois ja talouspäällikkö on vuokrannut huoneiston väliaikaisesti seurakunnan työntekijälle asti. Täten asunto on luovutettavissa ostajalle alkaen. Talouspäällikön esitys: päättää luopua seurakunnan vuokra-asunnoista sitä mukaan, kun asunto vapautuu seurakunnan työntekijän vuokrasuhteesta joko muuton tai eläkkeelle siirtymisen johdosta. päättää myydä Kreetantie 7 E 60 asunto-osakkeen niin, että asunto on luovutettavissa aikaisintaan päättää antaa asunnon myynnistä toimeksiannon kiinteistövälittäjälle; Pirkkalan Kiinteistömaailma. Talouspäällikkö hoitaa käytännön järjestelyt sekä hyväksyy kauppakirjan. Sijoitus- ja rahavarojen tarkastajien kanssa tulee konsultoida ennen kaupan vahvistamista. Asuntoosakkeen kauppa ei edellytä kirkkovaltuuston päätöstä, mutta kirkkovaltuustoa tiedotetaan asiassa.

9 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 9 / 2014 Sivu PAPPILAN ALUEEN FRISBEEGOLFRADAN RAKENTAMISASIA teki hankinnasta periaatepäätöksen kokouksessa 16.6., että pappilan alueelle rakennetaan frisbeegolfrata. Päätökseen liittyen yksityiskohtia vielä vahvistettiin sähköpostitse kirkkoneuvostolta viikolla 26. Varat hankkeeseen osoitettiin määrärahasiirtona (5 000 ) rantalentopallokenttähankkeesta, jota ei voinut toteuttaa esitettyyn paikkaansa. Lisäksi annettiin lisämääräraha Hankkeen kustannukseksi tuli yhteensä euroa. Kilpailutuksesta ja kustannuksista tarkemmin talouspäällikön viranhaltijapäätöksissä 47, 52 ja 54/2014. Kentän rakentaminen on aloitettu ; rata valmistui lähes kokonaan elokuun aikana. Laattojen asentaminen oletettua työläämpää. Kiinteistöväestä ei ole voitu osoittaa aloitustyöpäivän jälkeen resursseja rakentamiseen lomien vuoksi. Talouspäällikön esitys: toteaa hankkeen toteutuksen tietoon saatetuksi ja talousarviota vuodelle 2014 päivitetään toteuman mukaiseksi, määrärahasiirto rantalentopallokentästä frisbeegolfrataan.

10 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 9 / 2014 Sivu KOKOUSPALKKIOKÄYTÄNTÖ Pirkkalan seurakunnassa on tarpeen päivittää kokouspalkkiokäytäntö KirVESTES :n mukaisesti ja talousarvion laadinnan osana. Kokouspalkkiomääräykset koskevat vain hengellisen työn viranhaltijaa ja johtavaa talous- ja henkilöstöhallinnon viranhaltijaa, joka ei ole työaikalain alainen. Työaikamääräysten piirissä olevia viranhaltijoita/työntekijöitä määräykset eivät koske. Heille kokousaika voi olla säännönmukaista työaikaa tai lisä- ja ylityötä, josta suoritetaan työaikakorvausta. Kokouspalkkiomääräykset eivät koske myöskään luottamushenkilön asemassa olevaa kokoukseen osallistujaa. Luottamushenkilö saa kokouspalkkiota sen mukaisesti kuin kirkkovaltuusto erikseen päättää. Maksettavan kokouspalkkion määrän päättää seurakunta. Se ei voi päättää Kir- VESTES:n liitteen 1 kohdassa 4 mainittua määrää suuremmasta palkkiosta. Asia kuuluu talousarviokysymyksenä yleensä kirkkovaltuustolle. Luettelo toimielimistä, joiden kokouksista voidaan maksaa kokouspalkkio, on tyhjentävä. KirVESTES 42 : 1 mom. kohdassa 5 tarkoitettua toimikuntaa asetettaessa tulisi selkeästi todeta, onko toimikunta asetettu taloushallinnollisia vai toiminnallisia tai muita asioita varten. Vain ensiksi mainittua tarkoitusta varten asetetun toimikunnan kokouksista voidaan maksaa kokouspalkkio. Taloushallinnollisia toimikuntia ovat esim. it- ja rakennushankkeita, virkojen järjestelyjä, yhteistoimintaa seurakunnassa, hautausmaasuunnittelua tai muuta vastaavaa tarkoitusta varten asetetut toimikunnat. Sen sijaan esim. jumalanpalvelus-, diakonia-, pyhäkoulutyö-, nuorisotyö-, kirkkomusiikki- tms. toimikuntien kokouksista ei voida maksaa kokouspalkkiota. Kirkkoherran ja talouspäällikön esitys: hyväksyy liitteenä olevan kokouspalkkiosäännön osana talousarvion vuodelle 2015 laadinnan perusteita. päättää, että vuoden 2014 kokouspalkkiot suoritetaan KirVESTES 42 :n ja liitteen mukaisesti. päättää esittää kirkkovaltuustolle luottamusmiesten kokouspalkkioita vuodelle 2015 liitteen 2. mukaisesti. esittää luottamushenkilöiden kokouspalkkion korottamista 50 euroon ja kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan ja kirkkovaltuuston puheenjohtajan palkkion korottamista 400 euroon vuodesta 2015 alkaen. Asia on esillä esitetyllä tavalla talousarvion 2015 valmistelussa.

11 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 9 / 2014 Sivu AMMATTILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN JA KORVAUKSEN HAKEMINEN Koulutuskorvaus on taloudellinen tuki osaamisen kehittämistoimiin niille työnantajille, joilla ei ole oikeutta koulutusvähennykseen elinkeinotulon verottamisesta annetun lain perusteella, kuten seurakunta. Koulutuskorvausta voidaan hakea alkaen suoritetusta koulutuksesta. Koulutuskorvaus haetaan jälkikäteen kalenterivuosittain työttömyysvakuutusrahastolta työttömyysvakuutusmaksun määräämistä varten annettavan palkkailmoituksen yhteydessä. Hakemus jätettävä mennessä. Hakemuksessa edellytetään vakuutusta koulutussuunnitelman laatimisesta ja koulutustuen edellytysten täyttymisestä. Koulutuskorvausta voi saada enintään kolmelta koulutuspäivältä työntekijää kohti vuodessa. koulutuspäivänä pidetään päivää, jona koulutuksen kesto on ollut vähintään kuusi tuntia. Koulutuksen tulee perustua koulutussuunnitelmaan ja tulee liittyä työtehtäviin työnantajan palveluksessa. Liite: Päivitetty vuoden 2014 koulutussuunnitelma Kirkkoherran ja talouspäällikön esitys: hyväksyy päivitetyn koulutussuunnitelman ja seurakunta jättää koulutuskorvaushakemuksen viimeistään vuoden 2014 koulutussuunnitelman mukaisesta koulutuksesta työttömyysvakuutusrahastolle. Asian käsittely siirretään seuraavaan kirkkoneuvoston kokoukseen.

12 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 9 / 2014 Sivu LASTENOHJAAJAN TOIMEN VAKINAISTAMINEN Pirkkalan seurakunnassa on yksi lastenohjaaja, joka tekee toimintakauden lyhennettyä työviikkoa sekä yksi lastenohjaaja, joka tekee syyskauden 2014 lyhennettyä työviikkoa. Lapsityöllä on 10 tointa, joista kaikki eivät ole olleet täytettyinä, koska seurakunnalla on ollut lapsityössä myös oppisopimusopiskelijoita. Lastenohjaaja Krista Karoluto on valmistunut oppisopimuskoulutuksella lastenohjaajaksi kesällä Hän on osoittautunut osaavaksi ja lastenohjaajan työhön sitoutuneeksi työntekijäksi. Kirkkoherran esitys: valitsee lastenohjaaja Krista Karoluodon vakinaiseen lastenohjaajan toimeen alkaen. Työaika on 38 tuntia 15 minuuttia/viikossa ja palkka vaativuusryhmän 402 mukaan.

13 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 9 / 2014 Sivu NUORISOTYÖNOHJAAJAN IRTISANOUTUMINEN Nuorisotyönohjaaja Janne Salonen on sanoutunut irti Pirkkalan seurakunnan nuorisotyönohjaajan virasta alkaen. Ilmoitus irtisanoutumisesta on liitteenä. Kirkkoherran esitys: myöntää Janne Saloselle eron Pirkkalan seurakunnan Nuorisotyönohjaajan virasta alkaen irtisanoutumisen perusteella.

14 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 9 / 2014 Sivu YLIMÄÄRÄINEN KIRKKOPOSTI Pirkkalan kirkko täyttää marraskuussa vuotta. Juhlakuukauden kunniaksi kirkossa on monenlaisia tapahtumia kuten konsertteja, yleisöluentoja, Martin päivä tapahtuma, lapsille ja nuorille suunnattua ohjelmaa sekä monipuolinen jumalanpalveluselämä. Juhla antaa hyvän mahdollisuuden pitää Pirkkalan kirkkoa esillä eri tavoin. Onhan kirkon rakentaminen, arkkitehtuuri, taide ja kaikki toiminta merkityksellisiä Pirkkalalle. Rovasti Juhani Husa on kevään ja kesän 2014 aikana kirjannut ylös kirkon rakentamiseen liittyviä vaiheita. Tämä työ on osaltaan innoittanut ajatukseen, että syksyllä julkaistaan ylimääräinen Kirkkoposti Kirkon 20-vuotisjuhlien kunniaksi. Lehdessä on monipuolinen katsaus kirkon rakentamiseen, joka itsessään on kiinnostava. Lisäksi lehteen on pyydetty kirjoitus arkkitehdeiltä Käpy ja Simo Paavilaiselta sekä taiteilija Tuula Lehtiseltä. Kirkkopostin lisänumero tulee olemaan 12-sivuinen ja se jaetaan ilmestyvän Pirkkalaisen liitteenä. Lisäksi kyseistä juhlanumeroa tehdään 1000 kappaleen lisäpainos jaettavaksi seurakunnan eri tapahtumissa. Juhlakirkkopostin tekeminen vaatii 6000 euron määrärahan lisätalousarvioon. Kirkon 20-vuotisjuhlien muista tapahtumista kerrotaan kokouksessa Kirkkoherran esitys: hyväksyy Juhlakirkkopostin laatimisen, ja esittää kirkkovaltuustolle 6000 euron lisämäärärahaa varattavaksi talousarviokorjaukseen sekä merkitsee kirkon 20-vuotisjuhlallisuudet tiedoksi.

15 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 9 / 2014 Sivu VIRANHALTIJOIDEN PALKKAUKSEN SIIRTÄMINEN YLIMMÄN JOHDON PALKKAUSJÄRJESTELMÄN PIIRIIN LUKIEN Kotisivuillamme julkaistavissa pöytäkirjoissa emme julkaise henkilöstöhallintoon liittyviä asioita ja noudatamme muutenkin hyvää tiedonhallintatapaa huomioiden hallintolain, julkisuuslain ja yksityisyyden suojan.

16 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 9 / 2014 Sivu KOLEHTIKOHTEET Kirkkoherra on laatinut kolehtisuunnitelman kolehtikohteista ajalle Kolehtikohteiden laadintaa ovat ohjeistaneet kirkkohallituksen ja tuomiokapitulin määräämät viralliset kolehdit. Liitteenä kolehtisuunnitelma. Kirkkoherran esitys: päättää vahvistaa kolehtikohteet ajalle

17 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 9 / 2014 Sivu KIRKKOHERRAN PÄÄTÖKSET Mahdollista siirtämistä varten kirkkoneuvoston puheenjohtaja ilmoittaa kirkkoneuvoston ohjesäännön 4 luvun 8 :n nojalla tehneensä seuraavat virkamiespäätökset. Päätökset ovat nähtävillä kokouksessa. Kirkkoherran päätösluettelo: 28/2014 Vuosisidonnaisen palkanlisän korjaus 29/2014 Kesän 2014 rippikoululeirien ohjelma- ja turvallisuusvastaavat 30/2014 Sijaiskanttorin palkkaaminen 4/2014 Talouspäällikön vuosiloman ajankohta 5/2014 Palkattoman virkavapaan myöntäminen 6/2014 Rippikoulun ruokamaksun palautus 31/2014 Lomapäivän myöntäminen talouspäällikölle 32/2014 Kirkkokuoron Tallinnan matkan ohjelma- ja turvallisuusvastaava 33/2014 Vuosiloman siirto 34/2014 Sijaiskanttorin palkkaaminen 35/2014 Anna Arolan palkkaaminen kanttoriksi eläkeläisten Pappila päivään Puheenjohtajan esitys: merkitsee kirkkoherran tekemät päätökset tiedoksi. 174 TALOUSPÄÄLLIKÖN PÄÄTÖKSET Mahdollista siirtämistä varten talouspäällikkö ilmoittaa kirkkoneuvoston ohjesäännön 4 luvun 9 :n nojalla tehneensä seuraavat virkamiespäätökset. Päätökset ovat nähtävänä kokouksessa. Talouspäällikön päätösluettelo: 45/2014 Vuosiloman siirto 46/2014 Kiinteistöjen kesätyöntekijöiden valinta 47/2014 Frisbeegolfradan suunnittelu ja toteutus pappilan alueella 48/2014 Perehdyttämisestä maksettava palkkio 49/2014 Ilmoitus joululehdessä 50/2014 Perehdyttämisestä maksettava palkkio 51/2014 Seurakunnan huoneiston vuokraaminen 52/2014 Päätös frisbeegolftarvikkeiden tilauksesta 53/2014 Vuokrasopimuksen irtisanominen

18 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 9 / 2014 Sivu TALOUSPÄÄLLIKÖN PÄÄTÖKSET (jatkoa) 54/2014 Frisbeegolfradan suunnittelu ja toteutus pappilan alueelle 55/2014 Corbel lisäpalveluiden hankinta 56/2014 Asuntojen ja kerhotilojen remonttipäätöksiä 57/2014 Aitan katon muutostyötarjous 58/2014 Ylimmän johdon palkkauksen täytäntöönpano /2014 Pappilan väentuvan ja aitan muutostyötarjousten hyväksyminen 60/2014 Corbel / hankevalvontasopimuksen hyväksyminen 61/2014 Seurakunnan huoneiston vuokraaminen 62/2014 Vuosiloman siirto 63/2014 Vuosiloman siirto 64/2014 Vuosiloman siirto 65/2014 E -Officen lisäpääkäyttäjä 66/2014 Toivion kerhotilan kalustaminen 67/2014 Kirjausmuutokset kiinteistöhallinnan oman käytön ja kiinteistöjen arvonlisävähennyksiin 68/2014 Anomus korvauksesta vuokra-asunnon siivoamisesta 69/2014 Kesätyöntekijän työsuhteen pidennys kuukaudella 70/2014 Vuosiloman siirto Puheenjohtajan esitys: merkitsee talouspäällikön tekemät päätökset tiedoksi. 175 OHJAUSRYHMIEN MUISTIOT JA TOIMIKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT 1. Viestintätyöryhmä Pappilan rakennustoimikunta Pappilan rakennustoimikunta Puheenjohtajan esitys: keskustelee ja tekee tarvittaessa päätöksiä muistioista ja pöytäkirjoista sekä merkitsee ne tiedoksi.

19 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 9 / 2014 Sivu 18 Rakennustoimikunta esittää yksimielisesti kirkkoneuvostolle, että väentupaa ja aittaa vuokrataan myös seurakunnan ulkopuolisille. Väentupa ja aitta kalustetaan kuitenkin ensisijaisesti seurakuntatoiminnan tarpeisiin. päättää tilojen vuokrahinnoittelusta.

20 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 9 / 2014 Sivu ANOMUS OHJESÄÄNNÖSTÄ HIEMAN POIKKEAVASTA HAUTAMUISTO- MERKISTÄ Kotisivuillamme julkaistavissa pöytäkirjoissa emme julkaise henkilöstöhallintoon liittyviä asioita ja noudatamme muutenkin hyvää tiedonhallintatapaa huomioiden hallintolain, julkisuuslain ja yksityisyyden suojan.

21 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 9 / 2014 Sivu ANOMUS OHJESÄÄNNÖSTÄ HIEMAN POIKKEAVASTA HAUTAMUISTO- MERKISTÄ Kotisivuillamme julkaistavissa pöytäkirjoissa emme julkaise henkilöstöhallintoon liittyviä asioita ja noudatamme muutenkin hyvää tiedonhallintatapaa huomioiden hallintolain, julkisuuslain ja yksityisyyden suojan.

22 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 9 / 2014 Sivu SEURAAVAT KOKOUKSET Käsitellään kohdassa mahdollisesti tulleet muutokset aikatauluun. Puheenjohtajan esitys: Ei muutoksia. Kokousaikataulu ke , ke ja Tiedoksi klo 17alkaen jouluretki Tampereelle työntekijöille ja luottamushenkilöille on video -foorumi. 179 ILMOITUSASIAT 1. Verottajan ratkaisu kiinteistöjen oman käytön arvonlisäverotuksen hyvitysvaatimuksesta: - Savo-Karjalan yritysverotoimistoon on jätetty oikaisuhakemus vuosien ja sen jälkeisen ajan arvonlisäverotuksesta. Hyvitysvaatimuksessa esitetään väliseltä ajalta ,30 euron palautusta liikaa suoritetusta arvonlisäverosta. Hyvitysvaatimus perustuu alkaen voimaan tulleesta kiinteistöjen oman käytön verotuksen muuttuneesta laskentarajasta ( :sta :on), jota ei oltu tiedostettu Pirkkalan seurakunnassa. Verohallinnon päätöksellä palautettu vuosilta yhteensä ,99, jonka lisäksi seurakunta voi tehdä vuodelta 2014 hyvitykset tarpeettomista suoritetuista arvonlisäveroista, joita kertynyt tammi-elokuussa yhteensä n Verotulotilanne : - Kirkollisverotulot , yhteisöverotulot eli yhteensä Vuoden 2013 heinäkuun tilanteeseen nähden yhteisöverotuloissa 17,5 %:n kasvu ja kirkollisveroissa 5 %:n kasvu. 3. Rakennushankkeiden tilanne: - Talouspäällikkö selvitti kokoukselle hankkeiden tilannetta. Pappilan osalta tiedotettu kesän aikana kirkkoneuvostoa hankkeen etenemisestä. Pappilan väentuvan ja aitan peruskorjauksen osalta lisätalousarvio on toistaiseksi riittänyt huolimatta väentuvasta löytyneistä yllättävistä korjausmenoista. 4. Ote tuomiokapitulin pöytäkirjasta 13/2014

23 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 9 / 2014 Sivu ILMOITUSASIAT (jatkoa) - Viranhoitomääräys pastori Reetta Mäkinen. Ehdollinen: lääkärintodistus ja Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin suostumus. 5. Myrskytuhoja kirkkoveräjän kiinteistöllä - Kirkkoveräjän tontilla, seurakuntatalon sisääntulon vasemmalla puolella sijaitseva koivu oli kaatunut tuulenpuuskassa ajoneuvon päälle, josta ei henkilövahinkoja mutta vaurioita ajoneuvolle. Puun sijainnin varmistivat kunnan työntekijät. Ajoneuvo oli pysäköitynä pysäköintikieltoalueelle. Tapaus on annettu vakuutusyhtiölle selvitettäväksi, koska ajoneuvon omistaja oli yhteydessä seurakuntaan. Pohjola yhtiön päätös nro EK Seurakunta ei ole korvausvastuussa. 6. Kokoontumishuoneen käyttöönottotarkastus Toivion kerhohuone. 7. Kirkkoveneen talaksen rakentamissuunnitelmalle ei myönnetty rakennuslupaa. 8. Pappilan öljysäiliön pilaama maa poistettu ja siitä saatu tarkastuskertomus. 9. Pappilan grilli on vielä paketissa. Grilli otetaan käyttöön. Pappilan tie tulee olla vapaana, jotta siellä voidaan liikennöidä. Puheenjohtajan esitys: Merkitään tiedoksi

24 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 9 / 2014 Sivu VÄENTUVAN JA AITAN PERUSKORJAUSHANKKEESSA TALOUSARVION YLITYS Budjetoitu lisätalousarviossa rakennustöihin, suunnittelukustannuksiin. Pappilan väentuvan ja aitan peruskorjaushankkeessa talouspäällikkö toteuttaa hankkeen kirkkovaltuuston lisätalousarvion puitteissa. Talouspäällikön alaisuudessa toimivalla rakennushankkeen valvojalla on talouspäällikön määrittelemät valtuudet. Toimitetussa työmaakatselmuksessa todettiin, että väentuvan uunin ympärillä on lattiakannattajiin ulottuva maatäyttö joka on osaksi savea. Lattian alusrakennetta ei päästy tutkimaan suunnitteluvaiheessa. Leivinuuniryhmän kivijalka sulkee länsipuolen reitin, pihanpuolella lattian alustila on hyvin ahdas. Urakkaohjelman suunnitelmissa edellytettiin urakoitsijaa tutkimaan lattianrakenne ja sen kunto, ja mainittiin, että katselmuksen pohjalta sovitaan mahdollisista korjaustoimenpiteistä. Korjaustyöt tehdään laskutyönä. Lattiarakenne on ongelmallinen ja sen käyttöikä rajallinen. Tuulettuva rossilattia on vain ulkoseinillä 1-2 metrin kaistaleella ja keskilattian lattiarakenne lepää savilaastipedin päällä tuulettumattomana. On mahdollista, että keskilattialla alapohjan kannattajat puuttuvat. Vanhat lattialankut ovat hyväkuntoiset, mutta 100 mm eristekerroksen alapuolella olevat vahvat savikerroksella lepäävät aluslankut lahovaurioituneet. Rakenne on toiminut aikoinaan talousrakennuksessa, mutta uudessa julkisessa käytössä lattiassa on riskirakenne. Lattiarakenne tulee korjattavaksi lähivuosina. Korjaamattomana rakenteen kosteusvaurioituminen etenee ja tulee aiheuttamaan terveysriskin käyttäjilleen. Koska tilassa on myös kahden eri aikakauden lattiarakennetta, on koko tilan lattian kuntoa mahdoton arvioida ilman lattiarakenteen purkua. Näin ollen ei voida määritellä tarkkaan eri lattian korjausvaihtoehtoja eikä korjauskustannuksia. Urakoitsijalta saatu lattian täydelliseen korjaukseen liittyen muutostyötarjous 12, hinta alv 24%. Muutostyötarjouksen myötä talousarvio hankkeessa ylittyisi ja täten talouspäällikön valtuudet eivät riitä korjauksen käynnistämiseen. Mikäli korjausta ei toteuteta nyt käynnissä olevassa rakennushankkeessa, tulee sopia menettelyistä, joilla lattiarakenteen kuntoa seurataan puolivuosittain, ja tulee varautua lattian korjaamiseen lähivuosien investoinneissa. Lattian korjauksessa mahdollisesti saatavat säästöt selviävät vasta lattian avauksen jälkeen, jos voimme kohdistaa korjaustoimet pelkästään ja vain osin lahonneisiin lattian osiin. Lisäksi työmenetelmistä haetaan säästöjä. Urakoitsijalta pyydetään uusi tarjous. Lattian korjaamattomuus ei liene tule vaurion suuruuden vuoksi kyseeseen. Positiivista on, että mikäli peruskorjaushanketta olisi tehty pienemmässä mittakaavassa kuin nyt lähdetty tekemään, olisi tämä ja muut isommat piilevät vauriot jääneet korjaamatta.

25 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 9 / 2014 Sivu VÄENTUVAN JA AITAN PERUSKORJAUSHANKKEESSA TALOUSARVION YLITYS (jatkoa) Talouspäällikön esitys: päättää, että väentuvan leivintuvan lattiavauriot korjataan. Talouspäällikkö selvittää mahdollisia järkeviä säästöjä korjaustoimenpiteissä.

26 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 9 / 2014 Sivu MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT n jäsenillä on mahdollisuus esittää ehdotuksia asioista, joita he toivovat neuvoston käsittelevän. Puheenjohtajan esitys: Kuullaan kokouksessa. Todettiin, että ehdotuksia ei ollut. 182 OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS Puheenjohtajan esitys: käsittelee oikaisuvaatimusohjeen ja valitusosoituksen. Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus ovat liitteenä. 183 KOKOUKSEN PÄÄTÖS Puheenjohtajan esitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen. Puheenjohtaja päätti kokouksen kello

KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS

KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS N KOKOUS 28.10.2014 klo 18.00 Ryhmäkokoukset klo 17.00 Pirkkalan kirkko, seurakuntasali PÖYTÄKIRJA PIRKKALAN SEURAKUNTA 4/2014 Sivu 2 43 KOKOUKSEN AVAUS n puheenjohtaja avaa kokouksen. 44 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 03.12.2014 klo 17.30. Pirkkalan seurakunnan toimisto

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 03.12.2014 klo 17.30. Pirkkalan seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO 03.12.2014 klo 17.30 Pirkkalan seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 13 / 2014 Sivu 2 241 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkojärjestyksen mukaan n kokouksen

Lisätiedot

Pöytäkirja. Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 26.3.2015 klo 16.30. Pirkkalan kirkko, seurakuntasali

Pöytäkirja. Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 26.3.2015 klo 16.30. Pirkkalan kirkko, seurakuntasali Pöytäkirja Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO 26.3.2015 klo 16.30 Pirkkalan kirkko, seurakuntasali KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 4 / 2015 Sivu 93 91 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 28.4.2014 klo 17.30. Pirkkalan kirkko

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 28.4.2014 klo 17.30. Pirkkalan kirkko KIRKKONEUVOSTO 28.4.2014 klo 17.30 Pirkkalan kirkko KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 5 / 2014 Sivu 2 83 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkojärjestyksen mukaan n kokouksen

Lisätiedot

159 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

159 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 8 / 2015 Sivu 160 159 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkojärjestyksen mukaan n kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla.

Lisätiedot

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 26.3.2014 klo 17.30. Seurakunnan toimisto

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 26.3.2014 klo 17.30. Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO 26.3.2014 klo 17.30 Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 3 / 2014 Sivu 2 48 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkojärjestyksen mukaan n kokouksen

Lisätiedot

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7 / 2015 Sivu 135 Kokousaika 12.5.2015. Pöytäkirja. Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7 / 2015 Sivu 135 Kokousaika 12.5.2015. Pöytäkirja. Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7 / 2015 Sivu 135 Pöytäkirja Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO 12.5.2015 klo 17.15 Pirkkalan seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7 / 2015 Sivu 136 136 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN

Lisätiedot

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 9.10.2014 klo 17.30. Pirkkalan seurakunnan toimisto

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 9.10.2014 klo 17.30. Pirkkalan seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO 9.10.2014 klo 17.30 Pirkkalan seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11 / 2014 Sivu 2 200 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkojärjestyksen mukaan n kokouksen

Lisätiedot

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 22.1.2014 klo 17.30. Seurakunnan toimisto

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 22.1.2014 klo 17.30. Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO 22.1.2014 klo 17.30 Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 1 / 2014 Sivu 2 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkojärjestyksen mukaan n kokouksen

Lisätiedot

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO Seurakunnan toimisto

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO 20.3.2013 klo 17.30 Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 3 / 2013 Sivu 2 56 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkojärjestyksen mukaan n kokouksen

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Sivu 169

Kirkkoneuvosto Sivu 169 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 5/2012 Kirkkoneuvosto Sivu 169 Kokousaika 21.11.2012 klo 18.00-19.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet Jäsenet Seurakuntatalo Erkki Jaskari, puheenjohtaja Kauko Nuutinen

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2006 1 (35) 5.9.2006

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2006 1 (35) 5.9.2006 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2006 1 (35) KOKOUSAIKA Tiistai klo 18.00 20.35 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Hannu Juntunen, pj Erkki Kilpinen, vpj. Maija Riikonen Martti Hara Leena

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12 /2012 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12 /2012 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12 /2012 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 21.8.2012 klo 18.30 20.57 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 196 KOKOUKSEN AVAUS 316 197 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto 21.11.2013 198

Kirkkoneuvosto 21.11.2013 198 Kirkkoneuvosto 21.11.2013 198 Paikka ja aika Seurakuntatalo Vihti, torstai 21.11.2013 klo 18.00 22.30 Läsnäolevat jäsenet Valkeapää Pekka, pj Aspila Pentti Hacklin Seija varajäsen Hägglund-Viljanen Pia

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 7/2009 1 (30) 11.9.2009

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 7/2009 1 (30) 11.9.2009 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 7/2009 1 (30) 8OKOUSAIKA Perjantai klo 16.00 19.00 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Hannu Juntunen, pj Martti Hara Marja-Leena Ilvonen 146 155 ja 157-164

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 1/2015 09.02.2015

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 1/2015 09.02.2015 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 09.02.2015 klo 17.00 20.15 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 AKAA Päätöksentekijät Lindström Sari puheenjohtaja paikalla

Lisätiedot

KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 01/14 1 Kirkkovaltuusto

KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 01/14 1 Kirkkovaltuusto KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 01/14 1 KOKOUSTIEDOT Kokousaika maanantai 10. pvä maaliskuuta 2014 klo 18:00 19:35 Kokouspaikka Seurakuntakeskuksen kokoussali, Keminmaa Osallistujat Päätöksentekijät (23)

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokouksen päätöksiä 8/2009 1 (32) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 12.11.2009 ASIALISTA 8 / 2009

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokouksen päätöksiä 8/2009 1 (32) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 12.11.2009 ASIALISTA 8 / 2009 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokouksen päätöksiä 8/2009 1 ASIALISTA 8 / 2009 Sivu 181 Kokouksen avaus 3 182 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 183 Pöytäkirjantarkastajien valinta 3

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU N:o 4/2010 KIRKKOVALTUUSTO Sivu 70

LAUKAAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU N:o 4/2010 KIRKKOVALTUUSTO Sivu 70 LAUKAAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU N:o 4/2010 KIRKKOVALTUUSTO Sivu 70 Kokousaika Torstai 2.12.2010 kello 17.00 Kokouspaikka Kirkonkylän seurakuntatalo Käsiteltävät asiat 30 Kokouksen avaus 31 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Muut läsnäolevat Valkeapää Pekka kirkkoherra Yliluoma Tapio talousjohtaja

Muut läsnäolevat Valkeapää Pekka kirkkoherra Yliluoma Tapio talousjohtaja PÖYTÄKIRJA Kirkkovaltuusto 3/2014 17.9.2014 32 Paikka ja aika Riuttarannan leirikeskus, keskiviikkona 17.9.2014 klo 18.30 22.01 Läsnäolevat jäsenet Ali-Mattila Liisa Ketola Jukka Pulkkinen Rauno Aspila

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/2007 1 (26) 4.6.2007

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/2007 1 (26) 4.6.2007 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/2007 1 (26) KOKOUSAIKA Maanantai klo 15.00 17.37 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo, neuvotteluhuone Hannu Juntunen, pj Seppo Pulkkinen, vpj. Martti Hara

Lisätiedot

104 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

104 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvosto Tark: EH AK PÖYTÄKIRJA 8/ 28.8.2012/ 100 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 8/ 2012 Aika Tiistai 28.8.2012 klo 18.00 21.15 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

Keskiviikko 20.8.2014 klo 17.15 20.15. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 20.8.2014 klo 17.15 20.15. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 7/2014 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (22) 142 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 20.8.2014 klo 17.15 20.15 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 24.4.2012 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman Sali 2. krs, Kirkkotie 6 Liite Asia sivu 125 KOKOUKSEN AVAUS 188 126 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/2008 1 (29) 23.07.2008

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/2008 1 (29) 23.07.2008 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/2008 1 (29) KOKOUSAIKA Keskiviikko 23.7.2008 klo 15.00 16.50 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Hannu Juntunen, pj Seppo Pulkkinen, vpj. Martti Hara Anja

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72 RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Torstai 2.10.2008 klo 18.00-19.40 Paikka Seurakuntatalo Läsnä: Vähä-Piikkiö Antti pj II Eskola Reima vpj I Hurme-Kouki Päivi jäsen

Lisätiedot

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO Seurakunnan toimisto

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO 18.1.2012 klo 16.30 Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 1/ 2012 Sivu 2 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkojärjestyksen mukaan n kokouksen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 28.8. 2008 99 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 28.8. 2008 99 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS seurakuntaneuvosto 28.8. 2008 99 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 28.8.2008 klo 18.00 20.50 Paikka Martin seurakuntatalo Läsnä Tuomo Norvasuo puheenjohtaja Kirsti Grönberg Anna-Liisa

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 6/2014 1. Torikulman alakerran kokoustila, Keskuskatu 51 b

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 6/2014 1. Torikulman alakerran kokoustila, Keskuskatu 51 b KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 6/2014 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 11.08.2014 klo 19.00 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila, Keskuskatu 51 b Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 16/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.9.2007 407. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 16/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.9.2007 407. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 6.9.2007 407 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 426 455 Aika torstai 6.9.2007 klo 16.00 17.20 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot