4 Läsnäolijoiden toteaminen Kokouksessa on läsnä piirihallituksen jäseniä, toimikuntien puheenjohtajia, PDG:t, leijonia, puolisoita, yhteensä 49.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "4 Läsnäolijoiden toteaminen Kokouksessa on läsnä piirihallituksen jäseniä, toimikuntien puheenjohtajia, PDG:t, leijonia, puolisoita, yhteensä 49."

Transkriptio

1 Lions Clubs International Piiri 107-L, Finland Piirikuvernööri DG Markku ILMAVIRTA ja puoliso Soili Lions Club Pello, Rakkatie 2, Pello GSM Markku GSM Soili Piirihallituksen 1. kokous klo 09:00 Pello, maaseutunäyttely PÖYTÄKIRJA 1/ Kokouksen avaus Aluksi laulettiin Leijonahenki. Piirikuvernööri Markku Ilmavirta avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi Pelloon piirihallituksen ensimmäiseen kokoukseen ja samalla osallistumaan PellonKorjuu- maaseutunäyttelyyn. 2 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin toteaminen 107 L-piirin ohjesääntö 4 : Kokouksen puheenjohtajana toimii piirikuvernööri ja sihteerinä toimii piirisihteeri. Puheenjohtajana toimii piirikuvernööri Markku Ilmavirta ja sihteerinä toimii piirisihteeri Marja-Leena Kyrö. 3 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Pöytäkirjan tarkastajiksi esitetään Timo Enbuska ja Tapani Risku, molemmat LC Pellon jäseniä. Ehdotetaan, että pöytäkirjan liitteet tallennetaan alkuperäisen pöytäkirjan liitteeksi, eikä niitä lähetetä pöytäkirjan kopioiden mukana jäsenille. Tarvittaessa liitteitä saa piirisihteeriltä. Liitteet lähetetään kuitenkin varapiirikuvernööreille (1. VDG ja 2. VDG). 4 Läsnäolijoiden toteaminen Kokouksessa on läsnä piirihallituksen jäseniä, toimikuntien puheenjohtajia, PDG:t, leijonia, puolisoita, yhteensä Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 107 L-piirin ohjesääntö 4, kohta 6 ja 8: Kokous on päätösvaltainen, kun piirikuvernööri tai varapiirikuvernööri ja vähintään puolet hallituksen äänivaltaisista jäsenistä on paikalla. Piirihallitus kokoontuu piirikuvernöörin kutsusta tai hänen ollessa estyneenä varapiirikuvernöörin kutsusta vähintään neljä kertaa toimikaudessa (elo-, marras-, helmi- ja huhtikuu).

2 Kokouskutsu on toimitettava piirihallituksen läsnäolo-oikeutetuille jäsenille kirjallisesti (posti tai faksi) tai sähköpostitse jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen tai henkilökohtaisesti vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta. Kokouskutsu on lähetetty sähköpostilla ja kirjeitse PDG:lle , joilla ei ole sähköpostia. Paikalla on piirikuvernööri ja 17 hallituksen jäsentä (piirihallituksessa 18 jäsentä), toimikuntien puheenjohtajia 13, puolisoita 16 ja muut 2, yhteensä 49. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 6 Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi seuraavilla lisäyksillä: Lisäyksiä ei ollut. 7 Puhe- ja äänioikeuden toteaminen kaudella L-piirin ohjesääntö 4 : Piirin asioita hoitaa sekä piiriä edustaa hallitus, johon kuuluvat piirikuvernööri, edellinen piirikuvernööri ja 1. ja 2. varapiirikuvernööri sekä piirikuvernöörin nimittämät piirisihteeri ja rahastonhoitaja tai piirisihteeri/ rahastonhoitaja, alueiden puheenjohtajat sekä lohkojen puheenjohtajat. Äänioikeus on hallituksen jäsenillä. Piirin ohjesäännön 4 :n 1.kohdan mukaan piirihallituksen puhevaltaisina asiantuntijajäseninä toimivat piirikuvernöörin nimittämät toimikuntien puheenjohtajat. Hallitus voi myöntää äänioikeuden vuodeksi kerrallaan myös muille piirihallituksen asiantuntijajäsenille. Piirin klubiin kuuluvilla entisillä piirikuvernööreillä on läsnäolo- ja puheoikeus. Puhe- ja äänioikeus toimintakaudella on hallituksen jäsenillä ja myös paikalla olevilla toimikuntien puheenjohtajilla sekä piirin klubiin kuuluvilla entisillä piirikuvernööreillä. 8 Piirihallituksen jäsenten, toimikunta- ja työryhmäpuheenjohtajien esittely sekä virkamerkkien ja muun materiaalin jako. Piirikuvernööri Markku Ilmavirta apunaan puoliso Soili Ilmavirta jakoivat virkamerkit ja muut materiaalit ja asianomaiset esittelivät itsensä. 9 Toiminta- ja tilikertomus kaudelta , alustava tilinpäätös Edellisen kauden piirikuvernööri Raija Väre kertoo toimintakertomuksen ja rahastonhoitaja Ahti Massa kertoo tilinpäätöksen tilanteen. Edellisen kauden piirikuvernööri Raija Väre kertoi alustavan toimintakertomuksen ja rahastonhoitaja Ahti Massa kertoi tilinpäätöksen tilanteen kaudelta Nuorisoleirin tilinpäätöstä esitteli Jarmo Rastas. 10 Piirin pankkitilit, tilinkäyttöoikeudet ja laskujen hyväksyminen Piirin tili: OP FI Leiritili: OP FI Näiden tilien käyttöoikeus on piirikuvernööri Markku Ilmavirralla ja piirin rahastonhoitaja Ahti Massalla. Nettipalvelun yrityspalveluavaimet ovat Ahti Massalla. Rahastonhoitaja suorittaa maksut piirikuvernöörin hyväksynnän mukaisesti.

3 11 Piirin talousarvion vahvistaminen toimikaudelle Piirin rahastonhoitaja Ahti Massa esittelee talousarvion. Hyväksytään rahastonhoitaja Ahti Massan esitys talousarvioksi kaudelle Piirihallituksen jäsenille aiheutuneet matkakulukorvaukset maksetaan keväällä 2015, vain mikäli piirin rahatilanne sen sallii. Ensisijaisesti korvataan piirin koulutuksista aiheutuvia kuluja GLT- koulutusohjelman puheenjohtajalle, GMT- jäsenohjelman puheenjohtajalle ja muille kouluttajille. Lisäksi korvataan muita koulutuksen vaatimia kustannuksia. 12 Toimintakauden teemat Kuvernööri esittelee kauden teemat: Kansainvälisen presidentin Joe Prestonin teema: Streghten the Pride Vahvempina Yhdessä Kauden Kotimainen teema: Palvelulla hyvinvointia L-piirin teema : Palvelua Yhdessä Merkitään tiedoksi. 13 Varapiirikuvernöörien (1. ja 2.) puheenvuorot 1.varapiirikuvernööri Kauko Niemelä, LC Sodankylä ja 2. VDG Markku Kylmälä, LC Simo käytti puheenvuoron. Asiaa alusti piirikuvernööri Markku Ilmavirta. Suunnitelmilla on suuri merkitys, mutta näkyvyyttä on lisättävä. Ask one! eli pyydä yhtä, jolla taataan klubien jäsenmäärien ja klubien säilyttäminen. Eroamisista tulisi asianomaisen kanssa keskustella ja tarkistella erilaisia vaihtoehtoja. Adresseja voi käyttää moninaisiin tarkoituksiin. Klubien juhlat huomioidaan, jos klubilta on tullut virallinen kutsu. Klubien jäsentiedot tulee viipymättä täydentää ajan tasalle. Merkitään tiedoksi. 14 Alueiden, lohkojen ja toimikuntien puheenjohtajien toimintasuunnitelmat kaudelle Kokouksessa esitellään toimintasuunnitelmat lyhyesti. Tarkemmin suunnitelmaa ja myöhemmin tarkentuvaa toimintakertomusta esitteli Raija Väre. Seuraavaksi Merja Lämsä esitteli toimintasuunnitelmaa ja jäsentietoja klubeissa. Nettojäseniä piiriin tulisi saada vähintään sata ja jokaisen klubin nettona 2-3 jäsentä. Jos ei mahdollista saada sekaklubeja, niin naisia voisi ottaa liitännäisklubeina. Jokaisen piirin jäsenen tulisi sitoutua henkilökohtaisesti hankkimaan yhden uuden jäsenen. Jäsenhankintaan laadittu rahoitusanomus esitellään tarkemmin seuraavassa piirihallituksen kokouksessa Rovaniemellä. Tietoa erilaisista jäsentyypeistä selvitetään mahdollista eroamista harkitsevalle. Sirkka Lankila esitteli koulutusohjelmaa, mikä tärkeää kaikille toimihenkilöille. Koulutuksen ajankohta tulee olla säännöllistä ja opitun kertausta. Perinteisesti koulutusta on toukokuussa 2015 Rovaniemellä. Muista koulutustilaisuuksista paikkakunnittain ilmoitetaan erikseen. Aktiviteetteja esitteli Jarmo Rastas, palvelu- ja varainhankinta on toimintana varsin laajaa. Näkyvästi esillä erilaisissa palvelu- ja rahanhankintatehtävissä tuottaa tunnettavuutta ja kiinnostusta lionstoimintaan ja jäsenten hankkimiseksi. Matti Mälkiä esitteli omaa vastuualuettaan Sri Lankan Lionsystävien seura ja LCIF. Jukka Salmi esitteli Kiitos Veteraanit ja siihen liittyvät juhlapäivät ja oman piirin alueella suoritetaan asiaan liittyviä pikkuasioita. Aktiviteetit tulee tunnollisesti kirjata ylös, jolloin ne tulevat huomioitavaksi kokonaisraporteissa. Erkki Kämäräinen esitteli Nuorisovaihto-leirin toteutumisesta. Hilkka Paloniemi kertoi adressien saatavuudesta ja aktiivisesta markkinoimisesta. Kari Heikkilä kertoi, että tuleva Lapin Leijona on hänen tekemänä 15. lehti, josta tehdään juhlava painos. Alueet: I-alue pj. Kaisa Akola II-alue pj. Reijo Lantto

4 III-alue pj. Raimo Torvela Lohkot: I/1 pj Seppo Reiman I/2 pj Kari Tallavaara II/1pj Pentti Yliniva II/2 pj Janne Moilanen II/3 pj Seppo Jäänkälä II/4 pj Jaakko Iso-Möttönen III/1 pj Raija Kylmälä III/2 pj Ulf Tiger III/3 pj Pekka Seppänen Toimikunnat: Kunnia- ja PDG tmk pj. Raija Väre Viestintä ja PR/ Lapin Leijona tmk pj. Kari Heikkilä Internet/ Webmaster Jaana Pesonen GLT-koulutusohjelma pj. Sirkka Lankila GMT-jäsenohjelma ja nenäpäivävastaava pj. Merja Lämsä AR-säätiö pj. Hilkka Paloniemi Nuorisoleiri ja -vaihto tmk pj. Erkki Kämäräinen Puolisotoiminta työryhmä pj. Soili Ilmavirta Juhla- ja kokous toimikunta pj. Timo Enbuska Rauhanjuliste työryhmä pj. Terttu Alavuokila Leo- toimintatyöryhmä pj. Tommi Sandberg Lions Quest- työryhmä pj. Jari Paksuniemi Kansainväliset suhteet Barents yhteistyö pj. Tapani Risku Palvelu- ja varainhankinta, Turvassa tiellä, Uusi Lastensairaala 2017, Suomi Johtoon ja joulukortit pj. Jarmo Rastas Kiitos Veteraanit Jukka Salmi LCIF ja Suomen Sri Lankan ystävät Matti Mälkiä Kummilapsitoiminta Marjatta Hinkkala Skeba vastaava Pekka Lakkala Suunnitelmat ja tarkemmat esittelyt merkitään tiedoksi. 15 Ritarin Kilven ryöstökilpailu kaudella Kilpailua ei järjestetä. L-piirin kotisivulta Missä Kilpi voi lukea tarkemmat kilpailu- ja ryöstösäännöt, jotka liittyvät oleellisesti myös ryöstötapahtumaan. Kilpi on ryöstettävissä tällä hetkellä tiistaina Pudasjärvellä. 16 Seuraavat kokoukset Seuraavat L-piirin piirihallituksen kokousajat ovat: - lauantaina Rovaniemellä, paikka varattu: Lähteentien pirtti klo lauantaina Ylläksellä, paikka varattu: Kellokas - lauantaina Pellossa, missä yhteydessä myös 107-L-piirin vuosikokous ja juhla, paikka: Pellonhovi Hyväksytään esitetyt paikkakunnat ja ajankohdat.

5 17 Ilmoitusasiat ja muut esille tulevat asiat - Melvin Jones/Arne Ritari juhla Pellossa Vieraana mm. Harri Alakulju, entinen liiton puheenjohtaja, entinen kansainvälinen johtaja, ehdolla kansainväliseksi presidentiksi ja Sinikka Uola AR-säätiön puheenjohtaja - N-piirin ystävyysvierailu mahdollisesti Tallinnan laivalla, odotellaan kutsua. - Barents-konferenssi toukkuussa 2015 Ruotsin Skellefteåssa Merkitään tiedoksi. Päätös: Merkittiin tiedoksi 18 Kokouksen päättäminen Piirikuvernööri päättää kokouksen klo ja kiitti kokoukseen osallistuvia. Markku Ilmavirta, piirikuvernööri Marja-Leena Kyrö, piirisihteeri Pöytäkirja tarkistettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi / 2014 Timo Enbuska Tapani Risku

Follow Your Dream Seuraa Unelmaasi Palvelulla hyvinvointia- Ilo palvella

Follow Your Dream Seuraa Unelmaasi Palvelulla hyvinvointia- Ilo palvella Piirikuvernööri, DG 2013-2014 Raija Väre ja puoliso Timo Allenius Lions Club Kuusamo / Pohjanakat, Nuottatie 5, 93600 Kuusamo GSM Raija +35840 7390 413, Timo +358400 289 140 E-mail: raija.vare@lions.fi

Lisätiedot

Lions-aiheisen DVD filmin (n.10 min) esityksen jälkeen puolisot, 10 henkilöä siirtyivät omaan ohjelmaan.

Lions-aiheisen DVD filmin (n.10 min) esityksen jälkeen puolisot, 10 henkilöä siirtyivät omaan ohjelmaan. Lions Clubs International Piiri 107-F, Finland Distrikt 107-F, Finland. Piirikuvernööri, DG 2012-2013 Seppo Rajamäki ja puoliso Maria Distriktsguvernör DG 2012 2013 Seppo Rajamäki ja puoliso Maria Lions

Lisätiedot

POKKINEN. marraskuu 2009 LC OULU/POKKITÖRMÄ. perustettu 14.1.1958

POKKINEN. marraskuu 2009 LC OULU/POKKITÖRMÄ. perustettu 14.1.1958 1 POKKINEN marraskuu 2009 LC OULU/POKKITÖRMÄ perustettu 14.1.1958 JÄRJESTÖMME TUNNUSLAUSE Me palvelemme - We serve KANSAINVÄLINEN TEEMA: Liikkeellä kasvuun Move to grow KOTIMAINEN TEEMA: Yhdessä nuorten

Lisätiedot

LC - IISALMI KLUBIKOKOUS 2 KAUSI 2012/2013 KOKOUSKUTSU

LC - IISALMI KLUBIKOKOUS 2 KAUSI 2012/2013 KOKOUSKUTSU 1 2 HALLITUS TOIMINTAVUONNA 2012/2013 Presidentti: Veli Matti Pulkka Rahastonhoitaja: Jouko Koivunen 1.Varapresidentti: Pertti Halonen Klubimestari: Sakari Kinnunen 2.Varapresidentti: Seppo Toppinen Nuorisoasiamies:

Lisätiedot

1. Kokouksen avaus Piirikuvernööri Martti Törrönen avasi kokouksen klo 9.45.

1. Kokouksen avaus Piirikuvernööri Martti Törrönen avasi kokouksen klo 9.45. Lions 107 K PIIRIHALLITUKSEN KOKOUS NRO 2 / 2012-2013 Lauantai 1. joulukuuta 2012 klo 9.30 14.00 Hotelli Iso-Valkeinen, Kuopio PÖYTÄKIRJA 2. VDG Pekka Seppä toivotti kokousvieraat tervetulleeksi kauden

Lisätiedot

Klubin käsikirja. LC Helsinki/Malminkartano

Klubin käsikirja. LC Helsinki/Malminkartano Klubin käsikirja LC Helsinki/Malminkartano 4/4.12.2014 2 / 21 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Johdanto... 4 1 Arvot... 5 2 Tunnuslause ja teemat... 5 3 Suomen Lions-järjestön toiminta-ajatus...

Lisätiedot

MK 26.6.2013 1 (13) AIKA Lauantai 8.6.2012 klo 13.19 16.36 ja sunnuntai 9.6.2012 klo 9.02 9.38

MK 26.6.2013 1 (13) AIKA Lauantai 8.6.2012 klo 13.19 16.36 ja sunnuntai 9.6.2012 klo 9.02 9.38 MK 26.6.2013 1 (13) SUOMEN LIONS-LIITON 60. VUOSIKOKOUS AIKA Lauantai 8.6.2012 klo 13.19 16.36 ja sunnuntai 9.6.2012 klo 9.02 9.38 PAIKKA Vierumäki Areena, Heinola LÄSNÄ Seppo Söderholm CC pj. Maarit Kuikka

Lisätiedot

Aktiivitili: 460010-297220 Hallintoitili: 460010-297238 LC-Iisalmi OSANOTTO 2012-2013 Syys Loka Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä

Aktiivitili: 460010-297220 Hallintoitili: 460010-297238 LC-Iisalmi OSANOTTO 2012-2013 Syys Loka Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä HALLITUS TOIMINTAVUONNA 2012/2013 Presidentti: Veli Matti Pulkka Rahastonhoitaja: Jouko Koivunen 1.Varapresidentti: Pertti Halonen Klubimestari: Sakari Kinnunen 2.Varapresidentti: Seppo Toppinen Nuorisoasiamies:

Lisätiedot

POKKINEN. syyskuu 2009. LC OULU/POKKITÖRMÄ perustettu 14.1.1958

POKKINEN. syyskuu 2009. LC OULU/POKKITÖRMÄ perustettu 14.1.1958 1 POKKINEN syyskuu 2009 LC OULU/POKKITÖRMÄ perustettu 14.1.1958 JÄRJESTÖMME TUNNUSLAUSE Me palvelemme - We serve KANSAINVÄLINEN TEEMA: Liikkeellä kasvuun Move to grow KOTIMAINEN TEEMA: Yhdessä nuorten

Lisätiedot

Lapin lumoa Japaniin. s. 12 13. Naisenergiaa pursuava RONJAT Rovaniemen uudet lionit s. 7 8. MM-Umpilumijenkkaa MARTIN PILKILLÄ s.

Lapin lumoa Japaniin. s. 12 13. Naisenergiaa pursuava RONJAT Rovaniemen uudet lionit s. 7 8. MM-Umpilumijenkkaa MARTIN PILKILLÄ s. MM-Umpilumijenkkaa MARTIN PILKILLÄ s. 18 Naisenergiaa pursuava RONJAT Rovaniemen uudet lionit s. 7 8 Lapin lumoa Japaniin s. 12 13 Vahvempina yhdessä Hienoa lionsmatkaa tapaamisia ystäviä kokemuksia kovaa

Lisätiedot

LIONS-KLUBIN KÄSIKIRJA 2015-2016. 107I-piiri Koulutustoimikunta

LIONS-KLUBIN KÄSIKIRJA 2015-2016. 107I-piiri Koulutustoimikunta LIONS-KLUBIN KÄSIKIRJA 2015-2016 107I-piiri Koulutustoimikunta KÄSIKIRJAN SISÄLTÖ 1. LIONSKLUBIN VUOSISUUNNITETELMAN KESKEISET OSAT 2. VUOSISUUNNITELMAN SISÄLTÖ JA ENNAKKOSUUNNITTELU 3. PRESIDENTIN VASTUUT

Lisätiedot

SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2013-2014 ME PALVELEMME. YHDESSÄ.

SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2013-2014 ME PALVELEMME. YHDESSÄ. LIONS CLUBS INTERNATIONAL LEO MONINKERTAISPIIRI 107 SUOMI LEO MULTIPLE DISTRICT 107 FINLAND SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2013-2014 ME PALVELEMME. YHDESSÄ. i Älä jää nurkkaan nyhräämään MATRIKKELI Copyright

Lisätiedot

LIONS CLUB. Tampere/Lassinlinna r.y. SÄÄNNÖT

LIONS CLUB. Tampere/Lassinlinna r.y. SÄÄNNÖT LIONS CLUB Tampere/Lassinlinna r.y. SÄÄNNÖT 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lions Club Tampere/Lassinlinna r.y. Sen kotipaikka on Tampereen kaupunki. Yhdistystä nimitetään jäljempänä klubiksi.

Lisätiedot

SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ.

SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ. LIONS CLUBS INTERNATIONAL LEO MONINKERTAISPIIRI 107 SUOMI LEO MULTIPLE DISTRICT 107 FINLAND SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ. i Opitaan antamaan enemmän MATRIKKELI Copyright

Lisätiedot

THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBS

THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBS THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBS Piiri 107-E Suomi District 107- Finland Piirikuvernööri 2011 2012 District Governor Päivi Ihamäki, puoliso lion Tero Vaali Lions Club Virrat/ Tarjanne Puutteentie

Lisätiedot

POKKINEN. Lokakuu 2010. Kuva: Eero Kettunen. LC OULU/POKKITÖRMÄ perustettu 14.1.1958

POKKINEN. Lokakuu 2010. Kuva: Eero Kettunen. LC OULU/POKKITÖRMÄ perustettu 14.1.1958 POKKINEN Lokakuu 2010 Kuva: Eero Kettunen LC OULU/POKKITÖRMÄ perustettu 14.1.1958 Kansainvälinen teema: Kotimainen teema: Piirimme teema: a Beacon of Hope - Toivon merkkituli Vastuu on minun Pienillä teoilla

Lisätiedot

Lions piiri 107-A. Toimintasuunnitelma 2015-2016

Lions piiri 107-A. Toimintasuunnitelma 2015-2016 Lions piiri 107-A Toimintasuunnitelma 2015-2016 Teemat kaudella 2015-2016 KANSAINVÄLINEN Dignity. Harmony. Humanity. Mänsklighet. Harmoni. Värdighet KANSALLINEN Monta tapaa tehdä hyvää Många sätt att göra

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS Lions piiri 107-N

TOIMINTAKERTOMUS Lions piiri 107-N TOIMINTAKERTOMUS Lions piiri 107-N 2003-2004 PIIRIN TOIMINTA Kausi 2003 2004 oli sisällöltään hyvinkin perinteinen. Kauden alkajaisiksi tehtiin piirissä lohkojako muutos, I-alueen klubit jaettiin kahteen

Lisätiedot

INTERNET- TIEDOTUS ja PR-toimikunta J.Ahoranta M.Torni T.Hakkarainen

INTERNET- TIEDOTUS ja PR-toimikunta J.Ahoranta M.Torni T.Hakkarainen INTERNET- TIEDOTUS ja PR-toimikunta J.Ahoranta M.Torni T.Hakkarainen 16.08.2010 INTERNET- TIEDOTUS ja PR-toimikunta Toimintasuunnitelma: Jäsenet: Lion Jorma Ahoranta pj, LC Parikkala Lion Marko Torni tiedotus-

Lisätiedot

Kauden 2015-2016 toimintasuunnitelma

Kauden 2015-2016 toimintasuunnitelma International IInterInteronl Kauden 2015-2016 toimintasuunnitelma 1 Järjestön kansainväliset ja kansalliset ylpeydenaiheet: Luotettavuus Vuonna 2007 valitsi 445 yritystä Lions-järjestön parhaimmaksi yhteistyökumppanikseen

Lisätiedot

SUOMEN AKVARELLITAITEEN YHDISTYS RY 21.10.2014

SUOMEN AKVARELLITAITEEN YHDISTYS RY 21.10.2014 SUOMEN AKVARELLITAITEEN YHDISTYS R.Y:N SÄÄNNÖT Rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksessa 10.7.2009 ja 14.10.2009 (1 ja 5 ) SUOMEN AKVARELLITAITEEN YHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja toiminta-alue Yhdistyksen

Lisätiedot

LC IISALMI KLUBIKOKOUS 2 KAUSI 2014/2015 KOKOUSKUTSU

LC IISALMI KLUBIKOKOUS 2 KAUSI 2014/2015 KOKOUSKUTSU LC IISALMI KLUBIKOKOUS 2 KAUSI 2014/2015 KOKOUSKUTSU 1 LC IISALMI KLUBIKOKOUS 2 KAUSI 2014/2015 KOKOUSKUTSU 2 HALLITUS TOIMINTAVUONNA 2014/2015 Presidentti: Arvo Ryhänen Kassa: Jouko Koivunen 1.Varapresidentti:

Lisätiedot

LÄSNÄ Seppo Söderholm CC puheenjohtaja Heimo Potinkara IPCC Asko Merilä. Maarit Kuikka GS sihteeri

LÄSNÄ Seppo Söderholm CC puheenjohtaja Heimo Potinkara IPCC Asko Merilä. Maarit Kuikka GS sihteeri MK 26.2.2013 Sivu 1 (12) KUVERNÖÖRINEUVOSTO AIKA Perjantai 15.2.2013 klo 15.43 19.28 PAIKKA Hotelli Savonsolmu, Pieksämäki LÄSNÄ Seppo Söderholm CC puheenjohtaja Heimo Potinkara IPCC Asko Merilä VCC KÄSITELTÄVÄT

Lisätiedot

LIONS CLUB HELSINKI/REVONSALMI RY:N SÄÄNNÖT

LIONS CLUB HELSINKI/REVONSALMI RY:N SÄÄNNÖT - 1 - LIONS CLUB HELSINKI/REVONSALMI RY:N SÄÄNNÖT 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on LIONS CLUB HELSINKI/REVONSALMI ry. Sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistystä nimitetään jäljempänä klubiksi.

Lisätiedot

Pyhä-Nattasen valloitus s. 12-13

Pyhä-Nattasen valloitus s. 12-13 Pyhä-Nattasen valloitus s. 12-13 LC Posio 50 vuotta s. 6 Valoa pimeyteen Pudasjärven Venetsialaisissa s. 20 Onnea Kauno 90 vuotta! Kannattaa olla Leijona! s. 8 Ilo palvella! Perinteinen yhteiskuva kansainvälisen

Lisätiedot

LUKU VII SÄÄNNÖT JA OHJESÄÄNNÖT

LUKU VII SÄÄNNÖT JA OHJESÄÄNNÖT LUKU VII SÄÄNNÖT JA OHJESÄÄNNÖT A. SÄÄNNÖT 1. Yksittäis- ja osapiirin Mallisäännöt ja ohjesäännöt PÄÄTETÄÄN, että hallitus hyväksyy Mallisäännöt ja ohjesäännöt, jotka on esitetty Liitteessä A, yksittäis-

Lisätiedot

Unioni käyttää tunnuksenaan Soroptimist Internationalin tunnusta.

Unioni käyttää tunnuksenaan Soroptimist Internationalin tunnusta. SOROPTIMIST INTERNATIONAL FINLAND RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Soroptimist International Finland ry, jäljempänä Unioni. Unioni on jäsenenä Soroptimist International of Europe -nimisessä

Lisätiedot

MLL Tapaninkylän syyskokous. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tapaninkylän paikallisyhdistys ry.

MLL Tapaninkylän syyskokous. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tapaninkylän paikallisyhdistys ry. MLL Tapaninkylän syyskokous Tapaninkylän paikallisyhdistys ry. 1. Kokouksen avaus Yhdistyksen puheenjohtaja avaa kokouksen. Hän pitää usein myös lyhyen tervetulopuheenvuoron: Hyvät osanottajat, toivotan

Lisätiedot

Suomen Lions-liitto ry www.lions.fi lokakuu 5/2012. Nuorisovaihto jo miehen ikään

Suomen Lions-liitto ry www.lions.fi lokakuu 5/2012. Nuorisovaihto jo miehen ikään Suomen Lions-liitto ry www.lions.fi lokakuu 5/2012 Nuorisovaihto jo miehen ikään Toimituksen näkökulmasta Täysiä vuosikymmeniä Aika kiitää entistä vinhempaa vauhtia ja useasti kuulee tokaisuja: taas Raul

Lisätiedot

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN Sisältö: Liitteet: Mikä on vanhempainyhdistys? Rekisteröity vai rekisteröimätön vanhempainyhdistys? VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMINEN 1. Perustava kokous 2. Vanhempainyhdistyksen

Lisätiedot