VALKEALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ (17) Seurakuntaneuvosto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VALKEALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 28.5.2015 1(17) Seurakuntaneuvosto 1.6.2015"

Transkriptio

1 VALKEALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ (17) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika to klo Paikka Valkealan srk-keskus, alasali Läsnäolijat Marttila Marko jäsen, kirkkoherra, pj Holttinen Maria jäsen Lankinen Sari jäsen, varapj Nurmi Liisa jäsen Pasi Kari jäsen Puuri Ari jäsen Sainio Anssi jäsen Siekkeli Arja jäsen, paikalla klo Smeds Kirsi Pyötsiän varajäsen Varvikko Mika jäsen Soini Päivi sihteeri Poissa Askola-Mauno Kikko jäsen Mänttäri Leena jäsen Paloniemi Anne-Mari jäsen Pyötsiä Johanna jäsen Käsitellyt asiat 52 Kokouksen avaus 53 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 54 Pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat 55 Työjärjestys 56 Ilmoitusasiat 57 Päätösluettelo 58 Rippikoulujen toteutussuunnitelma Avustamisperiaatteet diakoniatyössä 60 Tallinnan matkan vetäjät 61 Lausunto energiansäästösuunnitelmista 62 Päätearkiston siirto Elimäelle 63 Nuorisodiakonin irtisanoutuminen 64 Nuorisodiakonin viran tulevaisuus 65 Niinirannan toimintakeskuksen kehittäminen 66 Talousarvion laadintaohjeet Osa-aikaisen lastenohjaajan palkkaaminen 68 Aloitteet 69 Muut asiat 70 Oikaisuvaatimusohjeiden antaminen ja valitusosoitus 71 Kokouksen päättäminen

2 VALKEALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ (17) 52 KOKOUKSEN AVAUS Marko Marttila piti alkuhartauden. Virren 571:1-4 jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen. 53 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Puheenjohtajan lisäksi seurakuntaneuvostoon kuuluu 12 jäsentä. KL 7:4,1 mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. n ohjesäännön 2 1.mom. mukaan Kutsu toimitetaan jäsenille ja kokouksessa läsnäoloon oikeutetuille seurakuntaneuvoston päättämällä tavalla. Kutsuun on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista. Toimitetaan nimenhuuto ja todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Nimenhuudon jälkeen kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 54 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOITTEN VALINTA n ohjesäännön 5 mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjantarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, seurakuntaneuvosto kokouksessaan. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskijoina. Aakkosjärjestystä noudattaen tarkastusvuorossa ovat Kari Pasi ja Ari Puuri. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kari Pasi ja Ari Puuri. 55 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Kirkkoherran muutettu päätösehdotus: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi siten, että lisäasiana nro 67 käsitellään osa-aikaisen lastenohjaajan valinta. Tämän jälkeisten pykälien numerointi muuttuu yhdellä suuremmaksi.

3 VALKEALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ (17) 56 ILMOITUSASIAT Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi muutetun päätösehdotuksen mukaisesti. 1. Mikkelin hpk tuomiokapitulin päätöksiä a) Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli on myöntänyt kirkkoherra Marko Marttilalle palkatonta virkavapautta Valkealan seurakunnan kirkkoherran virasta ajalle opintovapaata varten. b) Samalla tuomiokapituli on antanut kappalainen Merja Larville viranhoitomääräyksen Valkealan seurakunnan kirkkoherran viransijaiseksi omasta virasta vapautettuna. c) Edelleen tuomiokapituli on antanut pastori Arto Hyvättiselle viranhoitomääräyksen Valkealan seurakunnan kappalaisen viransijaiseksi omasta virasta vapautettuna. Viransijaisuudet päättyvät kuitenkin ennen , jos viran vakinainen haltija opintovapaalain nojalla palaa hoitamaan virkaansa. 2. Vastuuryhmien muistiot a) Diakonia- ja yhteiskuntatyön vastuuryhmä b) Lapsityön vastuuryhmä Merkitään tiedoksi. Ilmoitusasiat merkittiin tiedoksi. 57 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖSLUETTELO lle saatetaan tiedoksi kirkkoherran päätösluetteloiden otsikot nrot ajalta Merkitään tiedoksi. Päätösluettelo merkittiin tiedoksi. 58 RIPPIKOULUJEN TOTEUTUSSUUNNITELMA 2015 Rippikoulutyöstä vastaava seurakuntapastori Arto Hyvättinen on koonnut Valkealan seurakunnan vuoden 2015 rippikouluja koskevan

4 VALKEALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ (17) toteutussuunnitelman. Suunnitelmaan on merkitty kunkin rippikoululeirin turvallisuusvastaava. Hyväksytään liitteenä oleva rippikoulujen toteutussuunnitelma vuodelle 2015 ja vahvistetaan leirien turvallisuusvastaaviksi valitut henkilöt. Hyväksyttiin päätösehdotus. 59 TALOUDELLISEN AVUSTAMISEN PERIAATTEET DIAKONIATYÖSSÄ Valkealan seurakunnan diakonia- ja yhteiskuntatyön vastuuryhmä on kokouksessaan käsitellyt taloudellisen avustamisen periaatteita. Periaatteet on laadittu yhteistyönä Kouvolan seurakuntayhtymän diakonian viranhaltijoiden kesken. Tavoitteena on ollut yhtenäistää yhtymän seurakuntien avustuskäytännöt, jotta asiakkaat olisivat mahdollisimman yhdenvertaisessa asemassa. Hyväksytään liitteenä olevat taloudellisen avustamisen periaatteet diakoniatyössä. Hyväksyttiin liitteenä oleva taloudellisen avustamisen periaatteet diakoniatyössä pienin tarkennuksin. Myöntämisoikeudet -kohdassa kaksi oleva lause muutettiin muotoon: Neuvoteltuaan toisen diakoniaviranhaltijan tai kirkkoherran kanssa diakoniaviranhaltija voi myöntää enintään 500 euron avustuksen. 60 MATKANVETÄJIEN NIMEÄMINEN SEURAKUNNAN TALLINNAN MATKALLE Valkealan seurakunnan lähetystyö järjestää matkan Tallinnaan Tutustumiskohteena on nimikkolähettiemme Minna ja Tommi Nikin työ. Koko matkan ajan mukana on oma linja-auto. Jotta lähetystyö tulisi tutuksi nuoremmillekin seurakuntalaisille, mukaan pyritään saamaan Valkealan seurakunnan nuoria. Matkalle lähtijöitä toivotaan myös Anjalankoskelta, koska Nikit ovat Anjalankosken seurakunnankin nimikkolähettejä. Tallinnan matka on seurakunnan useamman eri työalan yhteinen projekti, ja täten on perusteltua, että matkanvetäjät edustavat kyseisiä työaloja (lähetystyö, nuorisotyö, aikuistyö).

5 VALKEALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ (17) a) Nimetään pastori Ari Luomajoki seurakunnan Tallinnan matkan ohjelma- ja turvallisuusvastaavaksi. b) Nimetään lähetyssihteeri Päivi Koskinen ja nuorisotyönohjaaja Lotta Kemppainen Tallinnan matkan ohjaajiksi. c) Kaikille yllä mainituille viranhaltijoille Tallinnan matka on virkamatka. Hyväksyttiin kirkkoherran päätösehdotus. 61 LAUSUNTO KIRKKOJEN JA KAPPELIEN ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMISTA Kouvolan seurakuntayhtymän kiinteistö- ja hautauspalvelujen johtokunta pyytää seurakuntaneuvostoilta lausuntoa mennessä kirkkojen ja kappelien energiansäästöä koskevaan selvitykseen, jonka ovat laatineet ylipuutarhuri Janne Saarinen ja arkkitehti Edla Mäkelä yhteistyössä laitosmestari Ari Salmisen ja kiinteistöpäällikkö Jukka Reijon kanssa. Valkealan seurakunnan kirkkojen ja kappeleiden osalta selvityksessä todetaan: VALKEALAN KIRKON lämmönsyöttö tulee seurakuntakeskuksen kautta. Kun kirkon lämpötilaa halutaan nostaa kovalla pakkasella, samalla nousee seurakuntakeskuksen lämpötila. Työntekijän on seurattava ulkolämpötilan muutosta ja sen mukaan säädettävä lämmitystä. Toimenpide-ehdotuksia Valkealan kirkon osalta: Lämmön kulutuksen seuranta, esim. mittarin hankinta. Lisäkoulutusta Haahtelan järjestelmän käyttöön ja sen täydentäminen rutiiniksi. Veden kulutusseurantatietoja puuttuu joiltain kuukausilta. Kirkolle rakennetaan oma runkolinja, jotta sen lämmitystä voidaan säätää ja seurata erikseen seurakuntakeskuksesta. Kirkon valaisimiin vaihdetaan led-lamput. TUOHIKOTIN KIRKON peruslämpötila on +10 astetta. Tilaisuuksia varten työntekijä käy lisäämässä lämmitystä. Lämpötila nostetaan tilaisuuksien ajaksi +18 asteeseen. Kirkko toimii myös siunauskappelina. Toimenpide-ehdotuksia Tuohikotin kirkon osalta: Kirkon valaisimiin vaihdetaan led-lamput. Haahtelan järjestelmän käyttö rutiiniksi. Sähkön kulutusseuranta puuttuu maaliskuusta 2013 lähtien. Lämmityksessä siirryttäisiin etäohjaukseen. TIRVAN KIRKOSSA peruslämpötila on +10 astetta. Kirkkoon hankittiin pari vuotta sitten ilmalämpöpumppu lämmityskustannusten alentamiseksi. Lämmityskustannukset ovat selvityksen tehneen työryhmän mielestä edelleen korkeat. Toimenpide-ehdotuksia Tirvan kirkon osalta:

6 VALKEALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ (17) Periaatepäätös: peruslämpötila +8 astetta, tilaisuuksien lämpötila +18 astetta. Ajalla 1.1.-pääsiäinen tilaisuudet siirrettäisiin viereiseen seurataloon. Kirkon valaisimiin vaihdetaan led-lamput. Lämmityksessä siirryttäisiin etäohjaukseen. VOIKOSKEN KIRKOSSA ei ole peruslämmitystä. Kovalla pakkasella myös kirkon sisätilat ovat pakkasen puolella. Paikallinen asukas huolehtii lämmön päälle kytkemisestä tilaisuuksia varten. Toimenpide-ehdotus Voikosken kirkon osalta: Kirkon valaisimiin vaihdetaan led-lamput. MÄNTYSAAREN KAPPELI ei kuluta energiaa ollenkaan; ei tarvetta muutostöihin. Lausuntonaan seurakuntayhtymän kiinteistö- ja hautauspalvelujen johtokunnalle Valkealan seurakuntaneuvosto toteaa, että työryhmän esittämät toimenpide-ehdotukset energian säästämiseksi Valkealan seurakunnan sakraalikiinteistöissä ovat muilta osin hyväksyttävissä, mutta jumalanpalvelusten ja muiden tilaisuuksien siirtämistä Tirvan kirkosta Seuralaan talvikuukausina ei hyväksytä. Tällä siirrolla saavutettava taloudellinen hyöty olisi kyseenalaista, koska seuratalon käytöstä seurakunta joutuisi maksamaan vuokraa sekä siirtämään sinne kirkollista irtaimistoa. On myös muistettava, että Tirvan kyläläiset ovat vasta pari vuotta sitten tehneet koko srk-yhtymän kiinteistötoimelle suuren palveluksen remontoimalla talkoovoimin Tirvan kirkon sekä sisältä että ulkoa. On tämän talkootyön halveksimista, jos kyläläisille rakkaasta kirkosta vietäisiin toiminta muihin tiloihin. Seurakunnassa ja yhtymässä on tiettyjä asioita ajateltava muistakin lähtökohdista kuin taloudesta käsin. Kirkko ei ole mikä tahansa rakennus. Se on tarkoitukseensa varta vasten vihitty ja pyhitetty tila. Tällöin jokin lähistöllä sijaitseva seuratalo ei korvaa kirkkoa. Voikosken kyläkirkon osalta lienee syytä todeta, että kyseisen kirkon käyttö on vuoden mittaan varsin vähäistä, joten led-lamppujen vaihtaminen valaisimiin ei ole välttämätöntä, ei ainakaan kiireellisyyslistan kärjessä. Valkealan seurakuntaneuvosto hyväksyi lausuntonaan kirkkoherran päätösehdotuksen. Valkealan seurakuntaneuvosto edellyttää, että kiinteistötoimen työntekijät ovat kykeneviä käyttämään sitä teknologiaa ja niitä järjestelmiä, joita heidän käytettävissään on energiankäytön seurantaan.

7 VALKEALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ (17) 62 VALKEALAN SEURAKUNTATOIMISTON ARKISTON SIIRTO ELIMÄEN SEURAKUNTATOIMISTOON Valkealan seurakuntakeskuksen tiloja joudutaan järjestämään uudelleen osana kiinteistöstrategiaa. Seurakuntatoimiston alakerrassa olevia toimistohuoneita, joissa nyt toimii lähetyskirppis, joudutaan ottamaan uudelleen työntekijöiden toimipisteiksi viimeistään siinä vaiheessa, kun toiminta Lastentalossa on lopetettu. Lähetyskirppis pystytään sijoittamaan seurakuntatoimiston arkistoon, kun sieltä on siirretty arkistomateriaalia muihin tiloihin. Seurakunnan kiinteistöjä koskevat rakennuspiirustukset ja muut kiinteistötoimen alaan kuuluvat tekniset kansiot siirretään kiinteistötoimen omaan arkistoon. Kirkollisten arkistojen seulontaan ja järjestämiseen erikoistunut yritys Arkistointipalvelu Signum Oy seuloo parhaillaan Valkealan seurakuntatoimiston arkistoa Keskusrekisterin alaan kuuluvan arkistomateriaalin osalta. Kun vanhentunut aineisto, jota ei tarvitse säilyttää pysyvästi, poistetaan ja hävitetään, arkistomateriaalin määrä supistuu. Valkealan arkistotiloihin jäisi jatkossa vain pieni käsiarkisto sellaisesta aineistosta, jota säännöllisesti tarvitaan. Muu arkistomateriaali tullaan seulonnan ja järjestämisen myötä sijoittamaan Elimäen seurakuntatoimiston arkistotiloihin, jossa käyttökelpoista tilaa on runsaasti. Seurakuntayhtymän kiinteistöpalvelut ovat todenneet kyseiset arkistotilat paloturvallisiksi ja ilmanvaihdoltaan toimiviksi. Siirto tapahtuu asteittain vuoden 2015 aikana. merkitsee seurakuntatoimiston päätearkiston siirron Valkealasta Elimäelle tiedoksi. Hyväksyttiin päätösehdotus. 63 NUORISODIAKONI ANTTO NAUKKARISEN IRTISANOUTUMINEN Valkealan seurakunnan nuorisodiakonina vuodesta 2008 toiminut Antto Naukkarinen on päiväämällään kirjeellä ilmoittanut irtisanoutuvansa virastaan alkaen. Tällä hetkellä Antto Naukkarinen on virkavapaalla, jonka Valkealan seurakuntaneuvosto on hänelle myöntänyt kokouksessaan ( 50). Valkealan seurakunta myöntää nuorisodiakoni Antto Naukkariselle eron nuorisodiakonin virasta lukien. Hyväksyttiin päätösehdotus.

8 VALKEALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ (17) 64 AVOIMEKSI TULEVAN NUORISODIAKONIN VIRAN TULEVAISUUS Nuorisodiakonin virka on tullut avoimeksi Antto Naukkarisen irtisanouduttua. On tarpeen pohtia, mitä kyseiselle viralle tulisi tehdä ja mikä olisi eniten seurakunnan edun mukaista. Asiaa ovat jo alustavasti pohjustaneet nuoriso- ja diakoniatyön vastuuryhmät, jotka ovat kokoontuneet ensin erikseen ja sitten yhdessä Vastuuryhmien yhteistapaamisessa nousi esiin mm. seuraavia ajatuksia: Avoimeksi tulevan viran lakkauttamista ei vastuuryhmissä kannatettu. Huoli vapaaehtoisista, heidän ohjaamisestaan ja kouluttamisestaan tuli esiin, ja melko vahvasti toivottiin, että vapaaehtoisten ohjaaminen saataisiin yhdistettyä täytettävän viran toimenkuvaan. Diakoniatyö muistutti, että Valkealan seurakunnassa on Kouvolan seurakuntayhtymän seurakunnista kaikkein vähiten diakonian viranhaltijoita suhteessa väkilukuun, jos puolikas virka diakoniasta vähennetään. Valkealassa diakoniatyöntekijöiden työaikaa kuluttavat myös pitkät välimatkat. Nuorisotyössä on pyrkimys tukea nuorten aikuisten mahdollisuutta löytää seurakuntayhteys, mutta se on vaikeaa nykyisillä resursseilla. Puolikkaan viran menetys nuorisotyöstä aiheuttaisi suuremman kausityöntekijöiden tarpeen nuoriso- ja rippikoulutyössä. Koska jokainen tekee työtä omalla persoonallaan, vastuuryhmien kokoontumisessa muistutettiin, että liian tiukka toimenkuvan määrittely ei välttämättä toimi. On tärkeää, että viranhaltija olisi mahdollisimman joustava ja monitoiminen. Kirkollisen toimielimen on päätöksenteossaan huomioitava käsiteltävän asian vaikutus lapsiin ja nuoriin. Lapsivaikutuksen arvioinnissa lapsella tarkoitetaan alle 18- vuotiasta. Nuorisodiakonin virassa noin puolet työajasta on suoranaisesti kohdistunut alle 18-vuotiaisiin. Nyt vaihtoehtoisia virantäyttömalleja on useita. Vaikka virka täytettäisiin muunlaisin painotuksin kuin nuorisodiakonin virkana, viranhaltija tulee työssään kohtaamaan myös seurakuntamme alle 18-vuotiasta jäsenistöä. Vaihtoehdot tukevat eri tavoin alle 18-vuotiaiden ja heidän perheidensä henkistä ja hengellistä hyvinvointia. Käytännössä erilaisia, realistisia vaihtoehtoja on viisi kappaletta. Ne on alla lueteltu lyhyiden kommenttien kera: 1) Täytetään avautuva virka voimassaolevan tehtäväkuvauksen mukaisesti nuorisodiakonin virkana. Onko realismia saada yhdistelmävirka toimimaan käytännössä? Pitäisikö tehtävänkuvausta selkeyttää? Onko toimenkuva riittävän itsenäinen vai ainoastaan toisten viranhaltijoiden tuuraamista? Työaikaa ei saada käytännössä puolitettua matemaattisesti tasan nuoriso- ja diakoniatyön kesken; ajateltavissa oleva vaihtoehto olisi moduulimalli, jossa sovitaan tietyt selkeärajaiset nuorisotyön ja diakoniatyön tehtävät nuorisodiakonin hoidettaviksi.

9 VALKEALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ (17) 2) Luovutaan nuorisodiakonin virasta ja muutetaan virka nuorisotyönohjaajan viraksi. Perustelu sille, miksi virka painottuu nuorisotyöhön ja diakonia jää syrjään? Jos olisi kolme päätoimista nuorisotyönohjaajaa, niin lomat ja muut vapaajärjestelyt toimisivat. Viranhaltijoiden vastuualueet voisivat mennä ikäryhmien mukaan: 1) varkkarityö; 2) rippikoulu + isoskoulutus; 3) varttuneemmat nuoret. Nuorisotyössä mukana olevien nuorten määrä aaltoilee. Onko kolmelle nuorisotyönohjaajalle riittävästi mielekästä työtä, jos jossakin vaiheessa tulee muutaman vuoden hiljaisempi jakso nuorisotyössä? 3) Luovutaan nuorisodiakonin virasta ja muutetaan virka diakonin viraksi. Perustelu sille, miksi virka painottuu diakoniatyöhön ja nuorisotyö jää syrjään? Kolmannen diakonin viran pääpainopisteet tulisivat olemaan päihdetyö ja perhetyö. Samalla kaikille diakoneille vapautuisi enemmän resursseja sielunhoitotyöhön sekä jumalanpalveluselämään, jossa diakoneja pystyttäisiin käyttämään hyvin laajaalaisesti. Myös syntymäpäiväkäyntejä voitaisiin lisätä, jos työvoimaresursseja on enemmän. Perhetyöhön keskittyminen on tärkeää senkin vuoksi, että perheet eivät enää osaa olla perheitä. Valkeala ei diakoniatyön näkökulmasta kuulu kriisiseurakuntiin, koska esimerkiksi työttömyys on maltillisemmalla tasolla kuin monilla teollisuuspaikkakunnilla. 4) Luovutaan nuorisodiakonin virasta ja muutetaan virka aikuistyönohjaajan viraksi. Mitä seurakunnalla on tarjota vuotiaille, jotka haluaisivat osallistua säännölliseen viikkotoimintaan? Seurakunta satsaa lapsiin, nuoriin ja vanhuksiin, mutta miten kohdata keski-ikäinen, työssä käyvä väestö? Olisiko tarpeen keskittää yksi viranhaltija puhtaasti tälle sektorille? Aikuistyönohjaaja olisi luonteva henkilö visioimaan ja koordinoimaan vapaaehtoistyötä, jota nykyisellään kukaan ei ehdi riittävästi hoitaa. Aikuistyönohjaaja pystyisi ottamaan vastuuta pienryhmätoiminnasta sekä luomaan kontakteja työpaikkoihin ja eri yhdistyksiin. Miten seurakunta tavoittaa sinkut, joita Valkealan alueellakin on huomattava määrä? Tämäkin kuuluisi luontevasti aikuistyönohjaajan toimenkuvaan, samoin parisuhdetyö. Tämän ratkaisumallin suuri haaste olisi kokonaan uuden toimenkuvan luominen. Mitään aiempaa pohjaa seurakunnassamme ei ole käytettävissä. Tarvittaisiin hyvin innovatiivinen henkilö, ja uusi virka muotoutuisi pitkälti viranhaltijan näköiseksi. Miten tämä virka integroituisi seurakunnan muihin työaloihin? 5) Luovutaan nuorisodiakonin virasta eikä perusteta toista virkaa tilalle. Jaetaan viran palkkarahat muiden työalojen toimintamenoihin.

10 VALKEALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ (17) Nuorisodiakonin virka on seurakunnassamme verraten uusi. Vuosikymmenten ajan on pärjätty ilman tätä virkaa. Valkealan seurakunnassa ei toisaalta tällä hetkellä ole akuuttia virkojen vähentämisen tarvetta, mutta pitkällä tähtäimellä palkatun henkilöstön määrä tulee kaikissa seurakunnissa vähenemään. Muutetaan nuorisodiakonin virka aikuistyönohjaajan viraksi. Siihen kelpoinen hakija on koulutukseltaan joko diakoni tai kirkon nuorisotyönohjaaja. Virka julistetaan haettavaksi ajalla Tehtävän vaativuusryhmä on 502. Virkaan valittavalta vaaditaan rikosrekisteriote sekä lääkärintodistus terveydentilasta. Virassa noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa. asettaa työryhmän, joka haastattelee hakijoita viikolla 33. Henkilövalinnasta päätetään seurakuntaneuvoston kokouksessa Hyväksyttiin kirkkoherran päätösehdotus. Aikuistyön ohjaajan virkaan kelpoisella voi olla diakonin, kirkon nuorisotyönohjaajan tai muu soveltuva koulutus. Haastattelutyöryhmään valittiin Kirsi Smeds, Anssi Sainio, Leena Mänttäri ja Marko Marttila. Tehtävänkuvauksen laatii Marko Marttila. 65 NIINIRANNAN TOIMINTAKESKUKSEN KEHITTÄMINEN Niinirannan toimintakeskuksen tulevaisuutta suunniteltiin palaverissa, johon osallistuivat kirkkoherra Marko Marttila, kurssisihteeri Leena Vierre, rakennusmestari Ari Hämäläinen, lapsityönohjaaja Helena Kokkonen-Nurmela ja seurakuntapastori Arto Hyvättinen. Pastori Hyvättisen palaverista laatima muistio on liitteenä alkaen Niinirannan varaukset aletaan hoitaa Valkealassa Katrina-järjestelmän kautta. Tarjoilut laskutetaan tavanomaisen sisäisen hinnaston mukaisesti. Tilavuokria ei peritä seurakuntien toiminnasta. Leirejä järjestävät työmuodot maksaisivat aterioiden lisäksi sisäisenä laskuna 10 / yöpyminen. Kiinteistöstrategian mukaisesti toimintaa pyritään siirtämään Lastentalosta ja Nurkkikselta Niinirantaan seuraavan aikataulun mukaisesti: a) Elo-syyskuussa isoskoulutus ja varhaisnuorten lauantaikerhot siirtyvät Niinirantaan. b) Nuortenillat Niinirannassa alkavat lokakuussa c) Avointen ovien toiminta siirtyy Niinirantaan marraskuussa Nuortentalosta voidaan kokonaan luopua joulukuussa 2015, kun kaikki tavarat on saatu siirrettyä Niinirantaan. Niinirantaan tulee työskentelytilat kahdelle nuorisotyönohjaajalle.

11 VALKEALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ (17) Niinirannan kioski muokataan keittiötilaksi, jota varhaisnuorisotyön kokkikerhot pystyvät käyttämään. Keittiön suunnittelu tapahtuu 2015, varsinainen keittiön rakentaminen tapahtunee alkuvuodesta Vaiheessa 2 lapsityön toimintoja siirretään Niinirantaan. Tässä on kaksi vaihtoehtoa, joihin seurakuntaneuvoston tulisi ottaa periaatteellinen kanta. Vaihtoehto 1 sisältää ehdotuksen Niinirannan uuden osan päädyn laajentamisesta. Uuteen tilaan tulisi kerhohuone, WC- ja varastotilat sekä työhuoneet lapsityönohjaajalle, lastenohjaajille sekä mahdollisesti sille henkilölle, joka valitaan Antto Naukkarisen tilalle. Toteutuessaan Niinirannan laajennus aiheuttaisi sen, että Ahoristin kiinteistöstä voidaan luopua. Todennäköisesti vuonna 2017 Niinirannan laajennusosa olisi valmis otettavaksi käyttöön. Vaihtoehto 2 on Lastentalosta luopuminen ilman lisärakentamista. Tällöin lapsityön kerhoja pidetään Ahoristissä, Niinirannassa (luokka) sekä seurakuntakeskuksessa. Uudeksi kerhotilaksi seurakuntakeskuksesta tulisi asuntosiiven kolmio, jossa tällä hetkellä on kanttorien ja yhden papin toimitilat. Tämä kerhotila tarvitaan siinäkin tapauksessa, että Niinirantaa laajennetaan, sillä lapsityön kerhoille on tarkoituksenmukaista jättää kokoontumistila kirkonkylään. Vaihtoehdon 2 toteutuessa Lastentalosta luovuttaisiin elokuussa Molemmissa vaihtoehdoissa seurakuntakeskuksen asuntosiiven yksiö (ns. vahtimestarin tila) osoitetaan partiolaisille, kun Lastentalo ei enää ole käytössä. Iso avoin kysymys liittyy Niinirannan kiinteistön hoitamiseen. On tärkeää nimetä joku tietty henkilö vastaamaan Niinirannan kiinteistöstä. Kirkollisen toimielimen on päätöksenteossaan huomioitava käsiteltävän asian vaikutus lapsiin ja nuoriin. Niinirannan toimintakeskuksen kehittämisessä edetään erityisesti alle 18-vuotiaiden toimintakeskuksen käyttäjien tarpeita ja toiveita seuraten. Asioita on suunniteltu yhdessä lapsi- ja nuorisotyön viranhaltijoiden sekä kyseisten toimialojen vastuuryhmien kanssa. keskustelee Niinirannan tulevaisuuden suunnitelmista pidetyn palaverin muistion pohjalta, ottaa kantaa erityisesti siihen, minkä vaihtoehdon pohjalta lapsityön sijoittumista selvitetään sekä lähettää lausuntonsa kiinteistö- ja hautauspalvelujen johtokunnalle. ei kannata lisärakentamista Niinirantaan, joten lapsityön tilatarpeiden suunnittelua jatketaan vaihtoehto 2:n pohjalta. Lähetetään lausunto kiinteistö- ja hautauspalveluiden johtokuntaan.

12 VALKEALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ (17) 66 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET SUUNNITELMAKAUDELLE Yhteinen kirkkoneuvosto on kokouksessaan ( 74) antanut suuntaviivat seurakuntien vuoden 2016 talousarvion valmistelulle. Yhteisen kirkkovaltuuston on hyväksyttävä seurakuntayhtymän talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma viimeistään edellisen vuoden joulukuussa (KJ 15.3). Talousarviossa sekä siihen liittyvässä toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kolmeksi vuodeksi. Talousarvio on toiminta- ja taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviovuosi (tilikausi) on kalenterivuosi. Talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittava siten, että edellytykset tehtävien hoitamiseen turvataan. (KJ 15.2) Kouvolan seurakuntayhtymän talous Kouvolan seurakuntayhtymän tulokset ennen tilinpäätöseriä ovat olleet ylijäämäiset vuosina 2011, 2013 ja Väkiluku on vähentynyt seurakuntayhtymän alueella yhtymän aikana ( ) 7 675:lla, 10,3 %. Vastaavana ajanjaksona henkilöstökulut ovat kasvaneet 9,9 %. Henkilöstö on vähentynyt tänä aikana 20 henkilötyövuodella kausityö mukaan lukien. Edelleen tarvitaan rakenteellisia muutoksia, kiinteiden kulujen muuttamista muuttuviksi kuluiksi, väkiluvun vähenemisen pysäyttämistä, rakennuskannan pienentämistä ja toiminnan kulujen sopeuttamista tuloihin talouden pitämiseksi tasapainossa. Laadinnan yleisohje Määrärahojen jakoperusteet Yhteinen kirkkoneuvosto vahvisti määrärahojen jakoperusteet ja talkootyön tukemisen kokouksessaan : Jaettava määräraha perustuu väkilukuun sopeuttamisajan jälkeen. Seurakunnat päättävät itsenäisesti kokonaismäärärahan käytöstä. Yhtymän seurakunnat toimivat hyvin erisuuruisilla maantieteellisillä alueilla (Anjalankoski 26 %, Elimäki 14 %, Kouvola 2 %, Kuusankoski 24 %, Valkeala 35 %). Alueelliset erot huomioidaan vuoden 2010 kilometrikorvausten suhteessa. Talousarviota laadittaessa tavoitteena on tasapainoinen talous, jossa vuosikate kattaa korvausinvestoinnit ja lainanlyhennykset sekä talousarvio osoittaa ylijäämää. YKV : Seurakuntien prosenttiosuus kokonaisvastuukatteesta on vähintään 51 % (TA 2014 s. 9) seurakuntien toiminnan turvaamiseksi, sihteerien seurakuntiin siirtymisen huomioimiseksi ja sen korostamiseksi, että säästöt kohdistuvat yhtymään vähintään samalla osuudella kuin seurakuntiin. Keittiötoimen kulujen siirtäminen sitoviksi lisää seurakuntien osuutta (vuoden 2015 talousarvion laskelmien mukaisesti) , yhtymän Jatkossa seurakuntien osuus kokonaisvastuukatteesta on vähintään 51,7 %. Väkilukuun suhteutetut henkilöstö- ja toimintamäärärahat sopeutetaan viiden vuoden ajanjaksolla ( ) seurakunnittain yhteneviksi (YKN ).

13 VALKEALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ (17) Seurakuntien osuuksissa huomioidaan ensin alueelliset erot: Anjalankoski , Elimäki , Kouvola , Kuusankoski , Valkeala Määrärahojen ylitykset/alitukset Seurakuntien ja yhteisen seurakuntatyön määrärahojen (=toimintamäärärahat pois lukien lomapalkkavelkakirjaukset) ylityksistä on vuoden 2015 talousarvion seurannassa tehtävä alijäämän kattamissuunnitelma yhteiselle kirkkovaltuustolle. Määrärahojen alitusmäärä (enintään 5 % talousarvion määrärahasta) siirretään seuraavan vuoden talousarvioon uuden talousarvion muutosesityksenä. (Ykv:n vahvistama talousarvio vuodeksi 2015, s. 10) Talkootyön tukeminen Seurakunta voi tehdä jo sovitun talousarviossa olevan investoinnin tai muun työn talkoilla sopimalla siitä ensin asianomaisen yhtymän viranhaltijan kanssa (mm. kiinteistöpäällikkö, hautaustoimenpäällikkö). Talkootyöläisille tarjotaan ruoka ja kahvit. Talousarvioon nähden säästyneistä kuluista seurakunnalle maksetaan puolet hyvityksenä kestitys vähentäen. Tarjoamme näin seurakunnissa vapaaehtoisille uusia toimintamahdollisuuksia. Talkootyön valvontavastuu on yhtymällä. Henkilöstön kehittämissuunnitelma Henkilöstön kehittämissuunnitelma laaditaan vuosille Kehittäminen kattaa koulutuksen lisäksi mm. mentoroinnin ja työnohjauksen. Henkilöstöpalvelut antavat tarkemman ohjeistuksen työaloille. Toimintasuunnitelma Toimintasuunnitelman alussa esitetään seurakunnan / työalan pysyvä toiminta-ajatus. Toimintasuunnitelman hyvin asetettu tavoite täyttää seuraavat tunnusmerkit: tavoitteiden lukumäärä 3-5 perustuu seurakuntalaisten tarpeisiin ja odotuksiin sidoksissa aikaan (esim. kerrotaan toteutusaikataulu) esitetään mittari toteutumisen seuraamiseksi konkreettinen, yksiselitteinen, realistisesti saavutettavissa, arvioitavissa (ei ole tehtäväkuvaus) ohjaa toimintaa strategian toteuttamiseen haasteellinen, mutta saavutettavissa. Ohjeen antaminen Yhteinen kirkkoneuvosto kehottaa seurakuntaneuvostoja ja yhtymän työaloja laatimaan oman toiminta- ja talousarvioehdotuksensa varainhoitovuodeksi 2016 sekä suunnitelman vuosille Vastuukatteet Pääluokkien vastuukatteet vuodelle 2016 esitetään liitetietona (Liite). Seurakuntien vastuukatteiden sopeutussuunnitelma vuosille esitetään liitetietona (Liite).

14 VALKEALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ (17) Sitovuustasot Käyttötalousosan sitovuus yhteiselle kirkkoneuvostolle on ollut seurakuntaneuvostoilla ja yhtymän pääluokilla vastuukate. Tällä hetkellä Kirkon palvelukeskuksen järjestelmistä ei Kouvolan seurakuntayhtymän kaltaista vastuukatetta saa suoraan raportoitua (se on itse rakentamamme välikate), täytyy määrittelyä uusia: sitovuustaso on toimintakate (ulkoinen + sisäinen) vähennettynä käyttöosuusvuokrilla. Vaihtoehtoisesti sitovuustaso voisi sisältää myös käyttöosuusvuokramenot, mikä on kiinteistöpalvelujen tavoite. Asia vaatii vielä jatkovalmisteluja, eikä sitä nyt esitetä. Käyttöosuus kiinteistökuluista eli sisäiset vuokrat on veloitettu koko yhtymän ajan kirkkohallituksen ohjeiden mukaisesti tiloja käyttäneiltä tehtäväalueilta käyttökertojen mukaisessa suhteessa. (määritelmät: talousarvio 2015 s.14 17). Aikataulu Toiminta- ja taloussuunnitelman laadinnassa ja käsittelyssä noudatetaan seuraavaa aikataulua: Huhtikuu: Yhteisen kirkkoneuvoston talousarvion laadintaohjeet sekä euromääräiset vastuukatteet seurakunnille ja yhtymän työaloille Toukokuu: jen ohjeet työaloille, esimerkiksi painopistemuutokset. Kesäkuu: Yhteinen kirkkovaltuusto tekee päätöksen veroprosentista vuodelle Elokuu: Työalojen tiedot statukseen mennessä. Aikataulu on sitova kaikille työmuodoille. Syyskuu: jen kokoukset 4.9. mennessä Syyskuu: Talouspalvelut kokoaa saamansa aineiston yhteiselle kirkkoneuvostolle esitettäväksi talousarvioksi ja kolmivuotissuunnitelmaksi ja neuvottelee tarvittaessa seurakuntien ja toimintayksiköiden kanssa tarpeellisiksi katsomistaan muutoksista eri ehdotuksiin. Lokakuu: Yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee toiminta- ja taloussuunnitelman, tekee siihen mahdollisesti muutoksia ja pyytää lausunnot seurakuntaneuvostoilta Marraskuu: Yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee toiminta- ja taloussuunnitelman toisen kerran, tekee siihen mahdollisesti muutoksia ja antaa esityksensä kirkkovaltuustolle. Joulukuu: Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy toiminta- ja taloussuunnitelman. Tammikuu: Yhteinen kirkkoneuvosto antaa täytäntöönpanopäätöksessään talousarvion käyttöohjeet. Seurakunnat ja työalat tarkastavat toiminta- ja rahankäyttösuunnitelmat saamiensa määrärahojen mukaisiksi ja toimittavat tarkastetut tiedot talouspalveluihin (toimintasuunnitelmatekstit ja rahankäyttösuunnitelmat). Valkealan seurakunnan kokonaisvastuukate vuodelle 2016 on Se on suurempi kuin vuoden 2015 talousarviossa ja enemmän kuin vuoden 2014 toteutuneessa tilinpäätöksessä. Henkilöstömenojen osuus vastuukatteesta on eli n. 78,4 % vastuukatteesta. Vastuukatteen kehitys näyttää vuosina seuraavalta: vuoden 2017 suunnitelmassa , ja vuoden 2018 suunnitelmassa Koska henkilöstökulut

15 VALKEALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ (17) kasvavat vuosittain, toimintaan käytettävä määräraha tulee työaloilla säilymään vuonna 2016 suunnilleen vuoden 2015 tasolla. valtuuttaa kirkkoherran antamaan Valkealan seurakunnan työaloille yksityiskohtaisemmat ohjeet toiminta- ja talousarvioehdotusten laatimiseksi varainhoitovuodeksi 2016 sekä suunnitelman vuosille Työalojen sitovuustasoksi määritellään työalojen vastuukate, jota ei ilman seurakuntaneuvoston lupaa saa ylittää. Työalojen tiedot tulee syöttää Status-ohjelmaan mennessä. Kirkkoherran muutettu päätösehdotus: valtuuttaa kirkkoherran antamaan Valkealan seurakunnan työaloille yksityiskohtaisemmat ohjeet toiminta- ja talousarvioehdotusten laatimiseksi varainhoitovuodeksi 2016 sekä suunnitelman vuosille Työalojen sitovuustasoksi määritellään työalojen vastuukate, jota ei ilman seurakuntaneuvoston lupaa saa ylittää. Työalojen tiedot tulee syöttää Statusohjelmaan mennessä. Hallintojohtaja yhdessä taloussihteerin kanssa on tarkastellut tulevaa tulopohjaa ennusteiden ja toteutuneen perusteella todeten, että raamit on hyväksytty liian suurina. Oikeampi pohja budjettiraamiksi 2016 on tilinpäätös Seurakuntiin ja yhtymän työaloille lähetetään uudet, korjatut budjettiraamit, jotka ovat lähempänä ennustettua tulopohjaa, laskettuna tilinpäätöksestä Hyväksyttiin muutettu päätösehdotus. 67 MINNA LÖPPÖSEN PALKKAAMINEN OSA-AIKAISEEN LASTENOHJAAJAN TOIMEEN Lastenohjaaja Minna Löppönen on toiminut Valkealan seurakunnassa määräaikaisena lastenohjaajana vuoden 2014 alusta ja sitä ennen oppisopimusopiskelijana. Tällä hetkellä Minna Löppösen määräaikainen, osaaikainen työsuhde kestää saakka (Kirkkoherran viranhaltijapäätös 73 / ). Hän on suoriutunut tehtävistään kiitettävästi. Valkealan seurakunnan lapsityö on laaja-alaista, ja toimintaa on myös keskustaajamien ulkopuolella. Osa-aikaiselle lastenohjaajalle on tarvetta kokoaikaisten lisäksi. Minna Löppönen on ilmoittanut halunsa jatkaa edelleen osa-aikaisena lastenohjaajana. Valkealan seurakunnassa on tällä hetkellä neljä päätoimista lastenohjaajaa, joista Nina Paavola toimii Anjalankosken seurakunnassa kahtena päivänä viikossa. Minna Löppönen on osa-aikaisena, ja lisäksi on yksi oppisopimusopiskelija osa-aikaisena. Minna Löppönen on lisäksi koulutukseltaan restonomi, ja hän on ilmaissut kiinnostuksensa keittiö- ja kiinteistöpalveluiden puolella työskentelemiseen tarvittaessa.

16 VALKEALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ (17) Lapsivaikutuksen näkökulmasta on tärkeää, että lasten ja perheiden parissa työskentelee alalle koulutuksen kautta pätevöityneitä lastenohjaajia. Jatketaan lastenohjaaja Minna Löppösen työsopimusta osa-aikaisena alkaen toistaiseksi. Työaika on n. 60 % täydestä työajasta. Osa-aikaisuuden laajuudessa voi olla pientä vaihtelua vuosittain. Yksityiskohtaisemmin työajat määrittelee Minna Löppösen lähiesimiehenä toimiva lapsityönohjaaja Helena Kokkonen-Nurmela. Kesäajaksi 2015 Minna Löppönen lomautetaan, koska työnantajalla ei ole osoittaa työtehtäviä. Hyväksyttiin päätösehdotus. 68 ALOITTEET 69 MUUT ASIAT Ei aloitteita. Seuraava kokous klo OIKAISUVAATIMUSOHJEIDEN ANTAMINEN JA VALITUSOSOITUS 71 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Päätetään oikaisuvaatimuksen antamisesta ja valituskielloista sekä annetaan oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus. Puheenjohtaja antoi oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen, joka liitettiin pöytäkirjaan. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo MARKO MARTTILA PÄIVI SOINI Vakuudeksi Marko Marttila Päivi Soini puheenjohtaja sihteeri Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty kokouksen kulun mukaiseksi.

17 VALKEALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ (17) Kouvolassa _2 / _ _3 / 6_ 2015 KARI PASI Kari Pasi ARI PUURI Ari Puuri Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä seurakuntatoimistossa seurakuntatoimiston aukioloaikoina ja ilmoitus nähtävillä pitämisestä seurakuntatoimiston ilmoitustaululla 3.6. lähtien nähtävillä olon päättymiseen asti.

Läsnä jäsenet Heinonen Heikki kirkkoherra, pj. Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Raskinen Marjatta jäsen. Vainio Marja-Leena jäsen

Läsnä jäsenet Heinonen Heikki kirkkoherra, pj. Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Raskinen Marjatta jäsen. Vainio Marja-Leena jäsen ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ Nro 5/2014 Sivu 1 (9) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 12.6.2014 klo 16.00 18.26 Paikka Inkeroisten seurakuntatalo Läsnä et Heinonen Heikki kirkkoherra, pj.

Lisätiedot

Läsnä jäsenet Huovila Juhani kirkkoherra, pj., kokouksen puheenjohtaja 57. :n aikana Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja

Läsnä jäsenet Huovila Juhani kirkkoherra, pj., kokouksen puheenjohtaja 57. :n aikana Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ Nro 4/2012 Sivu 1 (12) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina klo 17.00 20.13 Paikka Inkeroisten seurakuntatalo Läsnä et Huovila Juhani kirkkoherra, pj., kokouksen

Lisätiedot

Ykv 18.12.2014, liite 3 28 vahvistettu. TALOUSARVIO 2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017

Ykv 18.12.2014, liite 3 28 vahvistettu. TALOUSARVIO 2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 Ykv 18.12.2014, liite 3 28 vahvistettu TALOUSARVIO 2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 SISÄLLYS 1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON PUHEENJOHTAJAN KATSAUS... 3 2 YLEISPERUSTELUT... 4 2.1 Yleinen taloudellinen

Lisätiedot

Kouvolan seurakuntakeskus, Maria-sali, Savonkatu 40, 45100 KOUVOLA

Kouvolan seurakuntakeskus, Maria-sali, Savonkatu 40, 45100 KOUVOLA PÖYTÄKIRJA 4/2009 1 (28) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 16. päivänä huhtikuuta 2009 klo 17.00 20.00 Paikka Kouvolan seurakuntakeskus, Maria-sali, Savonkatu 40, 45100 KOUVOLA Läsnä Huovila

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 2016

TALOUSARVIO 2014 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 2016 TALOUSARVIO 2014 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 2016 Ykv:n käsittelyyn 12.12.2013 SISÄLLYS 1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON PUHEENJOHTAJAN KATSAUS... 3 2 YLEISPERUSTELUT... 4 2.1 Yleinen taloudellinen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 28.8. 2008 99 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 28.8. 2008 99 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS seurakuntaneuvosto 28.8. 2008 99 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 28.8.2008 klo 18.00 20.50 Paikka Martin seurakuntatalo Läsnä Tuomo Norvasuo puheenjohtaja Kirsti Grönberg Anna-Liisa

Lisätiedot

Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20

Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20 PÖYTÄKIRJA 5/2012 1 (23) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Nuortentilat, III kerros B, 45700 Kuusankoski

Lisätiedot

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski ESITYSLISTA 9/2013 1 (12) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstai 21. marraskuuta 2013 klo 17.00 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo yhteisen kirkkoneuvoston

Lisätiedot

Aika Keskiviikko 21. toukokuuta 2014 klo 17.00-17.50. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Aika Keskiviikko 21. toukokuuta 2014 klo 17.00-17.50. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 (12) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko 21. toukokuuta 2014 klo 17.00-17.50 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo yhteisen

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto 2/2014 27.3.2014 25

Kirkkoneuvosto 2/2014 27.3.2014 25 Kirkkoneuvosto 2/2014 27.3.2014 25 Paikka ja aika Seurakuntatalo Vihti, torstai 27.3.2014 klo 18.00 22.00 Läsnäolevat jäsenet Valkeapää Pekka pj Autelo Asko varajäsen Huitu Outi Kaarto Rakel Ketola Jukka

Lisätiedot

Aika Keskiviikkona 27. päivänä maaliskuuta 2013 klo 17.00. Keskustan seurakuntatalon sali, Valtakatu 43, 45700 Kuusankoski

Aika Keskiviikkona 27. päivänä maaliskuuta 2013 klo 17.00. Keskustan seurakuntatalon sali, Valtakatu 43, 45700 Kuusankoski PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 (18) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 27. päivänä maaliskuuta 2013 klo 17.00 Paikka Keskustan seurakuntatalon sali, Valtakatu 43, 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström

Lisätiedot

Aika Torstai 30. päivänä lokakuuta 2014 klo 17.00 19.10. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Aika Torstai 30. päivänä lokakuuta 2014 klo 17.00 19.10. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 (15) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstai 30. päivänä lokakuuta 2014 klo 17.00 19.10 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo yhteisen

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/2010 1(18) Kasvatustyön johtokunta Kokous 9.11.2010

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/2010 1(18) Kasvatustyön johtokunta Kokous 9.11.2010 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/2010 1(18) Aika Paikka 9.11.2010 klo 17:30 Kyttälänkatu 1, kokoushuone Osallistujat Jäsenet Ropo, Eero puheenjohtaja Laaksonen, Leena Suni, Pentti Skyttä,

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2008 1 (23) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 18.12.2008 Puh. 0207 596 300

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2008 1 (23) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 18.12.2008 Puh. 0207 596 300 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2008 1 (23) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 18. päivänä joulukuuta 2008 klo 17.00 19.50 Paikka Kouvolan Seurakuntakeskus,, kirkkovaltuuston istuntosali

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 15.9.2011 363. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 15.9.2011 363. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 15.9.2011 363 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 405 426. Aika torstai 15.9.2011 klo16.00 18.30. Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Valkealan seurakunnan kirkkoherra Elimäen seurakunnan kirkkoherra Kuusankosken seurakunnan kirkkoherra

Valkealan seurakunnan kirkkoherra Elimäen seurakunnan kirkkoherra Kuusankosken seurakunnan kirkkoherra ESITYSLISTA 1/2010 1 (21) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 14. päivänä tammikuuta 2010 klo 17.00 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Kokoushuone 1 (1. krs),, Kuusankoski Läsnä Huovila Juhani,

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/2011 1(40) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 16.6.2011

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/2011 1(40) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 16.6.2011 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/2011 1(40) Aika Torstai 16.6.2011 klo 16.15 19.15 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja 123-129, poistui 130 käsittelyn

Lisätiedot

Aika Torstaina 22. päivänä huhtikuuta 2010 klo 17.15-19.27. Kouvolan srk-keskus, Maria-sali, Savonkatu 40, 45100 Kouvola

Aika Torstaina 22. päivänä huhtikuuta 2010 klo 17.15-19.27. Kouvolan srk-keskus, Maria-sali, Savonkatu 40, 45100 Kouvola PÖYTÄKIRJA 4/2010 1 (18) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 22. päivänä huhtikuuta 2010 klo 17.15-19.27 Paikka Kouvolan srk-keskus, Maria-sali, Savonkatu 40, 45100 Kouvola Läsnä Huovila Juhani,

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 21.1.2014 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 2 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 26.3.2013 klo 18.32 21.55 PAIKKA: Vanhankirkon alasali, Kirkkotie 2 Liite Asia 95 KOKOUKSEN AVAUS 124 96 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(39) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 5.2.2015

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(39) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 5.2.2015 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(39) Aika Torstai 5.2.2015 klo 16.15 18.00 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Mäkinen, Jussi puheenjohtaja Alajoki, Asko Eskelinen, Tiina

Lisätiedot

Yhteinen kirkkoneuvosto 31.3.2011

Yhteinen kirkkoneuvosto 31.3.2011 -Evankeliumista elävätasekirja 2010 Yhteinen kirkkoneuvosto 31.3.2011 Yhteinen kirkkovaltuusto 9.6.2011 SISÄLLYS I TOIMINTAKERTOMUS...1 1 Yleiskatsaus...1 1.1 Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan katsaus...1

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 7.2.2008 19 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 7.2.2008 19 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS seurakuntaneuvosto 7.2.2008 19 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 7.2.2008 klo 18.00-19.55 Paikka Martin seurakuntatalo Läsnä Tuomo Norvasuo puheenjohtaja Pirjo Aaltonen varajäsen

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 4.11.2014 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 201 KOKOUKSEN AVAUS... 283 202 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

KOTKA - KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (18)

KOTKA - KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (18) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (18) Aika: Keskiviikko 26.11.2014 kello 16.30-17.40 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Seppo Eerola jäsen Päivi Harsia Onni Hämäläinen

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 24.3.2015 klo 18.30 21.46 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 76 KOKOUKSEN AVAUS... 84 77 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(29) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 5.3.2015

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(29) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 5.3.2015 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(29) Aika Torstai 5.3.2015 klo 16.15 18.30 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Mäkinen, Jussi puheenjohtaja Alajoki, Asko Eskelinen, Tiina

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 24/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 24.11.2005 542. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 24/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 24.11.2005 542. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 24.11.2005 542 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 536 562 Aika torstai 24.11.2005 klo 16.00 19.10 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12 /2012 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12 /2012 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12 /2012 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 21.8.2012 klo 18.30 20.57 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 196 KOKOUKSEN AVAUS 316 197 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 11/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 14.5.2008 247. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 11/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 14.5.2008 247. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 14.5.2008 247 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 272 297 Aika keskiviikko 14.5.2008 klo 16.00 17.25 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja

Lisätiedot