VALKEALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ (17) Seurakuntaneuvosto

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VALKEALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 28.5.2015 1(17) Seurakuntaneuvosto 1.6.2015"

Transkriptio

1 VALKEALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ (17) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika to klo Paikka Valkealan srk-keskus, alasali Läsnäolijat Marttila Marko jäsen, kirkkoherra, pj Holttinen Maria jäsen Lankinen Sari jäsen, varapj Nurmi Liisa jäsen Pasi Kari jäsen Puuri Ari jäsen Sainio Anssi jäsen Siekkeli Arja jäsen, paikalla klo Smeds Kirsi Pyötsiän varajäsen Varvikko Mika jäsen Soini Päivi sihteeri Poissa Askola-Mauno Kikko jäsen Mänttäri Leena jäsen Paloniemi Anne-Mari jäsen Pyötsiä Johanna jäsen Käsitellyt asiat 52 Kokouksen avaus 53 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 54 Pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat 55 Työjärjestys 56 Ilmoitusasiat 57 Päätösluettelo 58 Rippikoulujen toteutussuunnitelma Avustamisperiaatteet diakoniatyössä 60 Tallinnan matkan vetäjät 61 Lausunto energiansäästösuunnitelmista 62 Päätearkiston siirto Elimäelle 63 Nuorisodiakonin irtisanoutuminen 64 Nuorisodiakonin viran tulevaisuus 65 Niinirannan toimintakeskuksen kehittäminen 66 Talousarvion laadintaohjeet Osa-aikaisen lastenohjaajan palkkaaminen 68 Aloitteet 69 Muut asiat 70 Oikaisuvaatimusohjeiden antaminen ja valitusosoitus 71 Kokouksen päättäminen

2 VALKEALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ (17) 52 KOKOUKSEN AVAUS Marko Marttila piti alkuhartauden. Virren 571:1-4 jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen. 53 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Puheenjohtajan lisäksi seurakuntaneuvostoon kuuluu 12 jäsentä. KL 7:4,1 mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. n ohjesäännön 2 1.mom. mukaan Kutsu toimitetaan jäsenille ja kokouksessa läsnäoloon oikeutetuille seurakuntaneuvoston päättämällä tavalla. Kutsuun on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista. Toimitetaan nimenhuuto ja todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Nimenhuudon jälkeen kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 54 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOITTEN VALINTA n ohjesäännön 5 mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjantarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, seurakuntaneuvosto kokouksessaan. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskijoina. Aakkosjärjestystä noudattaen tarkastusvuorossa ovat Kari Pasi ja Ari Puuri. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kari Pasi ja Ari Puuri. 55 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Kirkkoherran muutettu päätösehdotus: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi siten, että lisäasiana nro 67 käsitellään osa-aikaisen lastenohjaajan valinta. Tämän jälkeisten pykälien numerointi muuttuu yhdellä suuremmaksi.

3 VALKEALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ (17) 56 ILMOITUSASIAT Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi muutetun päätösehdotuksen mukaisesti. 1. Mikkelin hpk tuomiokapitulin päätöksiä a) Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli on myöntänyt kirkkoherra Marko Marttilalle palkatonta virkavapautta Valkealan seurakunnan kirkkoherran virasta ajalle opintovapaata varten. b) Samalla tuomiokapituli on antanut kappalainen Merja Larville viranhoitomääräyksen Valkealan seurakunnan kirkkoherran viransijaiseksi omasta virasta vapautettuna. c) Edelleen tuomiokapituli on antanut pastori Arto Hyvättiselle viranhoitomääräyksen Valkealan seurakunnan kappalaisen viransijaiseksi omasta virasta vapautettuna. Viransijaisuudet päättyvät kuitenkin ennen , jos viran vakinainen haltija opintovapaalain nojalla palaa hoitamaan virkaansa. 2. Vastuuryhmien muistiot a) Diakonia- ja yhteiskuntatyön vastuuryhmä b) Lapsityön vastuuryhmä Merkitään tiedoksi. Ilmoitusasiat merkittiin tiedoksi. 57 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖSLUETTELO lle saatetaan tiedoksi kirkkoherran päätösluetteloiden otsikot nrot ajalta Merkitään tiedoksi. Päätösluettelo merkittiin tiedoksi. 58 RIPPIKOULUJEN TOTEUTUSSUUNNITELMA 2015 Rippikoulutyöstä vastaava seurakuntapastori Arto Hyvättinen on koonnut Valkealan seurakunnan vuoden 2015 rippikouluja koskevan

4 VALKEALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ (17) toteutussuunnitelman. Suunnitelmaan on merkitty kunkin rippikoululeirin turvallisuusvastaava. Hyväksytään liitteenä oleva rippikoulujen toteutussuunnitelma vuodelle 2015 ja vahvistetaan leirien turvallisuusvastaaviksi valitut henkilöt. Hyväksyttiin päätösehdotus. 59 TALOUDELLISEN AVUSTAMISEN PERIAATTEET DIAKONIATYÖSSÄ Valkealan seurakunnan diakonia- ja yhteiskuntatyön vastuuryhmä on kokouksessaan käsitellyt taloudellisen avustamisen periaatteita. Periaatteet on laadittu yhteistyönä Kouvolan seurakuntayhtymän diakonian viranhaltijoiden kesken. Tavoitteena on ollut yhtenäistää yhtymän seurakuntien avustuskäytännöt, jotta asiakkaat olisivat mahdollisimman yhdenvertaisessa asemassa. Hyväksytään liitteenä olevat taloudellisen avustamisen periaatteet diakoniatyössä. Hyväksyttiin liitteenä oleva taloudellisen avustamisen periaatteet diakoniatyössä pienin tarkennuksin. Myöntämisoikeudet -kohdassa kaksi oleva lause muutettiin muotoon: Neuvoteltuaan toisen diakoniaviranhaltijan tai kirkkoherran kanssa diakoniaviranhaltija voi myöntää enintään 500 euron avustuksen. 60 MATKANVETÄJIEN NIMEÄMINEN SEURAKUNNAN TALLINNAN MATKALLE Valkealan seurakunnan lähetystyö järjestää matkan Tallinnaan Tutustumiskohteena on nimikkolähettiemme Minna ja Tommi Nikin työ. Koko matkan ajan mukana on oma linja-auto. Jotta lähetystyö tulisi tutuksi nuoremmillekin seurakuntalaisille, mukaan pyritään saamaan Valkealan seurakunnan nuoria. Matkalle lähtijöitä toivotaan myös Anjalankoskelta, koska Nikit ovat Anjalankosken seurakunnankin nimikkolähettejä. Tallinnan matka on seurakunnan useamman eri työalan yhteinen projekti, ja täten on perusteltua, että matkanvetäjät edustavat kyseisiä työaloja (lähetystyö, nuorisotyö, aikuistyö).

5 VALKEALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ (17) a) Nimetään pastori Ari Luomajoki seurakunnan Tallinnan matkan ohjelma- ja turvallisuusvastaavaksi. b) Nimetään lähetyssihteeri Päivi Koskinen ja nuorisotyönohjaaja Lotta Kemppainen Tallinnan matkan ohjaajiksi. c) Kaikille yllä mainituille viranhaltijoille Tallinnan matka on virkamatka. Hyväksyttiin kirkkoherran päätösehdotus. 61 LAUSUNTO KIRKKOJEN JA KAPPELIEN ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMISTA Kouvolan seurakuntayhtymän kiinteistö- ja hautauspalvelujen johtokunta pyytää seurakuntaneuvostoilta lausuntoa mennessä kirkkojen ja kappelien energiansäästöä koskevaan selvitykseen, jonka ovat laatineet ylipuutarhuri Janne Saarinen ja arkkitehti Edla Mäkelä yhteistyössä laitosmestari Ari Salmisen ja kiinteistöpäällikkö Jukka Reijon kanssa. Valkealan seurakunnan kirkkojen ja kappeleiden osalta selvityksessä todetaan: VALKEALAN KIRKON lämmönsyöttö tulee seurakuntakeskuksen kautta. Kun kirkon lämpötilaa halutaan nostaa kovalla pakkasella, samalla nousee seurakuntakeskuksen lämpötila. Työntekijän on seurattava ulkolämpötilan muutosta ja sen mukaan säädettävä lämmitystä. Toimenpide-ehdotuksia Valkealan kirkon osalta: Lämmön kulutuksen seuranta, esim. mittarin hankinta. Lisäkoulutusta Haahtelan järjestelmän käyttöön ja sen täydentäminen rutiiniksi. Veden kulutusseurantatietoja puuttuu joiltain kuukausilta. Kirkolle rakennetaan oma runkolinja, jotta sen lämmitystä voidaan säätää ja seurata erikseen seurakuntakeskuksesta. Kirkon valaisimiin vaihdetaan led-lamput. TUOHIKOTIN KIRKON peruslämpötila on +10 astetta. Tilaisuuksia varten työntekijä käy lisäämässä lämmitystä. Lämpötila nostetaan tilaisuuksien ajaksi +18 asteeseen. Kirkko toimii myös siunauskappelina. Toimenpide-ehdotuksia Tuohikotin kirkon osalta: Kirkon valaisimiin vaihdetaan led-lamput. Haahtelan järjestelmän käyttö rutiiniksi. Sähkön kulutusseuranta puuttuu maaliskuusta 2013 lähtien. Lämmityksessä siirryttäisiin etäohjaukseen. TIRVAN KIRKOSSA peruslämpötila on +10 astetta. Kirkkoon hankittiin pari vuotta sitten ilmalämpöpumppu lämmityskustannusten alentamiseksi. Lämmityskustannukset ovat selvityksen tehneen työryhmän mielestä edelleen korkeat. Toimenpide-ehdotuksia Tirvan kirkon osalta:

6 VALKEALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ (17) Periaatepäätös: peruslämpötila +8 astetta, tilaisuuksien lämpötila +18 astetta. Ajalla 1.1.-pääsiäinen tilaisuudet siirrettäisiin viereiseen seurataloon. Kirkon valaisimiin vaihdetaan led-lamput. Lämmityksessä siirryttäisiin etäohjaukseen. VOIKOSKEN KIRKOSSA ei ole peruslämmitystä. Kovalla pakkasella myös kirkon sisätilat ovat pakkasen puolella. Paikallinen asukas huolehtii lämmön päälle kytkemisestä tilaisuuksia varten. Toimenpide-ehdotus Voikosken kirkon osalta: Kirkon valaisimiin vaihdetaan led-lamput. MÄNTYSAAREN KAPPELI ei kuluta energiaa ollenkaan; ei tarvetta muutostöihin. Lausuntonaan seurakuntayhtymän kiinteistö- ja hautauspalvelujen johtokunnalle Valkealan seurakuntaneuvosto toteaa, että työryhmän esittämät toimenpide-ehdotukset energian säästämiseksi Valkealan seurakunnan sakraalikiinteistöissä ovat muilta osin hyväksyttävissä, mutta jumalanpalvelusten ja muiden tilaisuuksien siirtämistä Tirvan kirkosta Seuralaan talvikuukausina ei hyväksytä. Tällä siirrolla saavutettava taloudellinen hyöty olisi kyseenalaista, koska seuratalon käytöstä seurakunta joutuisi maksamaan vuokraa sekä siirtämään sinne kirkollista irtaimistoa. On myös muistettava, että Tirvan kyläläiset ovat vasta pari vuotta sitten tehneet koko srk-yhtymän kiinteistötoimelle suuren palveluksen remontoimalla talkoovoimin Tirvan kirkon sekä sisältä että ulkoa. On tämän talkootyön halveksimista, jos kyläläisille rakkaasta kirkosta vietäisiin toiminta muihin tiloihin. Seurakunnassa ja yhtymässä on tiettyjä asioita ajateltava muistakin lähtökohdista kuin taloudesta käsin. Kirkko ei ole mikä tahansa rakennus. Se on tarkoitukseensa varta vasten vihitty ja pyhitetty tila. Tällöin jokin lähistöllä sijaitseva seuratalo ei korvaa kirkkoa. Voikosken kyläkirkon osalta lienee syytä todeta, että kyseisen kirkon käyttö on vuoden mittaan varsin vähäistä, joten led-lamppujen vaihtaminen valaisimiin ei ole välttämätöntä, ei ainakaan kiireellisyyslistan kärjessä. Valkealan seurakuntaneuvosto hyväksyi lausuntonaan kirkkoherran päätösehdotuksen. Valkealan seurakuntaneuvosto edellyttää, että kiinteistötoimen työntekijät ovat kykeneviä käyttämään sitä teknologiaa ja niitä järjestelmiä, joita heidän käytettävissään on energiankäytön seurantaan.

7 VALKEALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ (17) 62 VALKEALAN SEURAKUNTATOIMISTON ARKISTON SIIRTO ELIMÄEN SEURAKUNTATOIMISTOON Valkealan seurakuntakeskuksen tiloja joudutaan järjestämään uudelleen osana kiinteistöstrategiaa. Seurakuntatoimiston alakerrassa olevia toimistohuoneita, joissa nyt toimii lähetyskirppis, joudutaan ottamaan uudelleen työntekijöiden toimipisteiksi viimeistään siinä vaiheessa, kun toiminta Lastentalossa on lopetettu. Lähetyskirppis pystytään sijoittamaan seurakuntatoimiston arkistoon, kun sieltä on siirretty arkistomateriaalia muihin tiloihin. Seurakunnan kiinteistöjä koskevat rakennuspiirustukset ja muut kiinteistötoimen alaan kuuluvat tekniset kansiot siirretään kiinteistötoimen omaan arkistoon. Kirkollisten arkistojen seulontaan ja järjestämiseen erikoistunut yritys Arkistointipalvelu Signum Oy seuloo parhaillaan Valkealan seurakuntatoimiston arkistoa Keskusrekisterin alaan kuuluvan arkistomateriaalin osalta. Kun vanhentunut aineisto, jota ei tarvitse säilyttää pysyvästi, poistetaan ja hävitetään, arkistomateriaalin määrä supistuu. Valkealan arkistotiloihin jäisi jatkossa vain pieni käsiarkisto sellaisesta aineistosta, jota säännöllisesti tarvitaan. Muu arkistomateriaali tullaan seulonnan ja järjestämisen myötä sijoittamaan Elimäen seurakuntatoimiston arkistotiloihin, jossa käyttökelpoista tilaa on runsaasti. Seurakuntayhtymän kiinteistöpalvelut ovat todenneet kyseiset arkistotilat paloturvallisiksi ja ilmanvaihdoltaan toimiviksi. Siirto tapahtuu asteittain vuoden 2015 aikana. merkitsee seurakuntatoimiston päätearkiston siirron Valkealasta Elimäelle tiedoksi. Hyväksyttiin päätösehdotus. 63 NUORISODIAKONI ANTTO NAUKKARISEN IRTISANOUTUMINEN Valkealan seurakunnan nuorisodiakonina vuodesta 2008 toiminut Antto Naukkarinen on päiväämällään kirjeellä ilmoittanut irtisanoutuvansa virastaan alkaen. Tällä hetkellä Antto Naukkarinen on virkavapaalla, jonka Valkealan seurakuntaneuvosto on hänelle myöntänyt kokouksessaan ( 50). Valkealan seurakunta myöntää nuorisodiakoni Antto Naukkariselle eron nuorisodiakonin virasta lukien. Hyväksyttiin päätösehdotus.

8 VALKEALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ (17) 64 AVOIMEKSI TULEVAN NUORISODIAKONIN VIRAN TULEVAISUUS Nuorisodiakonin virka on tullut avoimeksi Antto Naukkarisen irtisanouduttua. On tarpeen pohtia, mitä kyseiselle viralle tulisi tehdä ja mikä olisi eniten seurakunnan edun mukaista. Asiaa ovat jo alustavasti pohjustaneet nuoriso- ja diakoniatyön vastuuryhmät, jotka ovat kokoontuneet ensin erikseen ja sitten yhdessä Vastuuryhmien yhteistapaamisessa nousi esiin mm. seuraavia ajatuksia: Avoimeksi tulevan viran lakkauttamista ei vastuuryhmissä kannatettu. Huoli vapaaehtoisista, heidän ohjaamisestaan ja kouluttamisestaan tuli esiin, ja melko vahvasti toivottiin, että vapaaehtoisten ohjaaminen saataisiin yhdistettyä täytettävän viran toimenkuvaan. Diakoniatyö muistutti, että Valkealan seurakunnassa on Kouvolan seurakuntayhtymän seurakunnista kaikkein vähiten diakonian viranhaltijoita suhteessa väkilukuun, jos puolikas virka diakoniasta vähennetään. Valkealassa diakoniatyöntekijöiden työaikaa kuluttavat myös pitkät välimatkat. Nuorisotyössä on pyrkimys tukea nuorten aikuisten mahdollisuutta löytää seurakuntayhteys, mutta se on vaikeaa nykyisillä resursseilla. Puolikkaan viran menetys nuorisotyöstä aiheuttaisi suuremman kausityöntekijöiden tarpeen nuoriso- ja rippikoulutyössä. Koska jokainen tekee työtä omalla persoonallaan, vastuuryhmien kokoontumisessa muistutettiin, että liian tiukka toimenkuvan määrittely ei välttämättä toimi. On tärkeää, että viranhaltija olisi mahdollisimman joustava ja monitoiminen. Kirkollisen toimielimen on päätöksenteossaan huomioitava käsiteltävän asian vaikutus lapsiin ja nuoriin. Lapsivaikutuksen arvioinnissa lapsella tarkoitetaan alle 18- vuotiasta. Nuorisodiakonin virassa noin puolet työajasta on suoranaisesti kohdistunut alle 18-vuotiaisiin. Nyt vaihtoehtoisia virantäyttömalleja on useita. Vaikka virka täytettäisiin muunlaisin painotuksin kuin nuorisodiakonin virkana, viranhaltija tulee työssään kohtaamaan myös seurakuntamme alle 18-vuotiasta jäsenistöä. Vaihtoehdot tukevat eri tavoin alle 18-vuotiaiden ja heidän perheidensä henkistä ja hengellistä hyvinvointia. Käytännössä erilaisia, realistisia vaihtoehtoja on viisi kappaletta. Ne on alla lueteltu lyhyiden kommenttien kera: 1) Täytetään avautuva virka voimassaolevan tehtäväkuvauksen mukaisesti nuorisodiakonin virkana. Onko realismia saada yhdistelmävirka toimimaan käytännössä? Pitäisikö tehtävänkuvausta selkeyttää? Onko toimenkuva riittävän itsenäinen vai ainoastaan toisten viranhaltijoiden tuuraamista? Työaikaa ei saada käytännössä puolitettua matemaattisesti tasan nuoriso- ja diakoniatyön kesken; ajateltavissa oleva vaihtoehto olisi moduulimalli, jossa sovitaan tietyt selkeärajaiset nuorisotyön ja diakoniatyön tehtävät nuorisodiakonin hoidettaviksi.

9 VALKEALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ (17) 2) Luovutaan nuorisodiakonin virasta ja muutetaan virka nuorisotyönohjaajan viraksi. Perustelu sille, miksi virka painottuu nuorisotyöhön ja diakonia jää syrjään? Jos olisi kolme päätoimista nuorisotyönohjaajaa, niin lomat ja muut vapaajärjestelyt toimisivat. Viranhaltijoiden vastuualueet voisivat mennä ikäryhmien mukaan: 1) varkkarityö; 2) rippikoulu + isoskoulutus; 3) varttuneemmat nuoret. Nuorisotyössä mukana olevien nuorten määrä aaltoilee. Onko kolmelle nuorisotyönohjaajalle riittävästi mielekästä työtä, jos jossakin vaiheessa tulee muutaman vuoden hiljaisempi jakso nuorisotyössä? 3) Luovutaan nuorisodiakonin virasta ja muutetaan virka diakonin viraksi. Perustelu sille, miksi virka painottuu diakoniatyöhön ja nuorisotyö jää syrjään? Kolmannen diakonin viran pääpainopisteet tulisivat olemaan päihdetyö ja perhetyö. Samalla kaikille diakoneille vapautuisi enemmän resursseja sielunhoitotyöhön sekä jumalanpalveluselämään, jossa diakoneja pystyttäisiin käyttämään hyvin laajaalaisesti. Myös syntymäpäiväkäyntejä voitaisiin lisätä, jos työvoimaresursseja on enemmän. Perhetyöhön keskittyminen on tärkeää senkin vuoksi, että perheet eivät enää osaa olla perheitä. Valkeala ei diakoniatyön näkökulmasta kuulu kriisiseurakuntiin, koska esimerkiksi työttömyys on maltillisemmalla tasolla kuin monilla teollisuuspaikkakunnilla. 4) Luovutaan nuorisodiakonin virasta ja muutetaan virka aikuistyönohjaajan viraksi. Mitä seurakunnalla on tarjota vuotiaille, jotka haluaisivat osallistua säännölliseen viikkotoimintaan? Seurakunta satsaa lapsiin, nuoriin ja vanhuksiin, mutta miten kohdata keski-ikäinen, työssä käyvä väestö? Olisiko tarpeen keskittää yksi viranhaltija puhtaasti tälle sektorille? Aikuistyönohjaaja olisi luonteva henkilö visioimaan ja koordinoimaan vapaaehtoistyötä, jota nykyisellään kukaan ei ehdi riittävästi hoitaa. Aikuistyönohjaaja pystyisi ottamaan vastuuta pienryhmätoiminnasta sekä luomaan kontakteja työpaikkoihin ja eri yhdistyksiin. Miten seurakunta tavoittaa sinkut, joita Valkealan alueellakin on huomattava määrä? Tämäkin kuuluisi luontevasti aikuistyönohjaajan toimenkuvaan, samoin parisuhdetyö. Tämän ratkaisumallin suuri haaste olisi kokonaan uuden toimenkuvan luominen. Mitään aiempaa pohjaa seurakunnassamme ei ole käytettävissä. Tarvittaisiin hyvin innovatiivinen henkilö, ja uusi virka muotoutuisi pitkälti viranhaltijan näköiseksi. Miten tämä virka integroituisi seurakunnan muihin työaloihin? 5) Luovutaan nuorisodiakonin virasta eikä perusteta toista virkaa tilalle. Jaetaan viran palkkarahat muiden työalojen toimintamenoihin.

10 VALKEALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ (17) Nuorisodiakonin virka on seurakunnassamme verraten uusi. Vuosikymmenten ajan on pärjätty ilman tätä virkaa. Valkealan seurakunnassa ei toisaalta tällä hetkellä ole akuuttia virkojen vähentämisen tarvetta, mutta pitkällä tähtäimellä palkatun henkilöstön määrä tulee kaikissa seurakunnissa vähenemään. Muutetaan nuorisodiakonin virka aikuistyönohjaajan viraksi. Siihen kelpoinen hakija on koulutukseltaan joko diakoni tai kirkon nuorisotyönohjaaja. Virka julistetaan haettavaksi ajalla Tehtävän vaativuusryhmä on 502. Virkaan valittavalta vaaditaan rikosrekisteriote sekä lääkärintodistus terveydentilasta. Virassa noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa. asettaa työryhmän, joka haastattelee hakijoita viikolla 33. Henkilövalinnasta päätetään seurakuntaneuvoston kokouksessa Hyväksyttiin kirkkoherran päätösehdotus. Aikuistyön ohjaajan virkaan kelpoisella voi olla diakonin, kirkon nuorisotyönohjaajan tai muu soveltuva koulutus. Haastattelutyöryhmään valittiin Kirsi Smeds, Anssi Sainio, Leena Mänttäri ja Marko Marttila. Tehtävänkuvauksen laatii Marko Marttila. 65 NIINIRANNAN TOIMINTAKESKUKSEN KEHITTÄMINEN Niinirannan toimintakeskuksen tulevaisuutta suunniteltiin palaverissa, johon osallistuivat kirkkoherra Marko Marttila, kurssisihteeri Leena Vierre, rakennusmestari Ari Hämäläinen, lapsityönohjaaja Helena Kokkonen-Nurmela ja seurakuntapastori Arto Hyvättinen. Pastori Hyvättisen palaverista laatima muistio on liitteenä alkaen Niinirannan varaukset aletaan hoitaa Valkealassa Katrina-järjestelmän kautta. Tarjoilut laskutetaan tavanomaisen sisäisen hinnaston mukaisesti. Tilavuokria ei peritä seurakuntien toiminnasta. Leirejä järjestävät työmuodot maksaisivat aterioiden lisäksi sisäisenä laskuna 10 / yöpyminen. Kiinteistöstrategian mukaisesti toimintaa pyritään siirtämään Lastentalosta ja Nurkkikselta Niinirantaan seuraavan aikataulun mukaisesti: a) Elo-syyskuussa isoskoulutus ja varhaisnuorten lauantaikerhot siirtyvät Niinirantaan. b) Nuortenillat Niinirannassa alkavat lokakuussa c) Avointen ovien toiminta siirtyy Niinirantaan marraskuussa Nuortentalosta voidaan kokonaan luopua joulukuussa 2015, kun kaikki tavarat on saatu siirrettyä Niinirantaan. Niinirantaan tulee työskentelytilat kahdelle nuorisotyönohjaajalle.

11 VALKEALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ (17) Niinirannan kioski muokataan keittiötilaksi, jota varhaisnuorisotyön kokkikerhot pystyvät käyttämään. Keittiön suunnittelu tapahtuu 2015, varsinainen keittiön rakentaminen tapahtunee alkuvuodesta Vaiheessa 2 lapsityön toimintoja siirretään Niinirantaan. Tässä on kaksi vaihtoehtoa, joihin seurakuntaneuvoston tulisi ottaa periaatteellinen kanta. Vaihtoehto 1 sisältää ehdotuksen Niinirannan uuden osan päädyn laajentamisesta. Uuteen tilaan tulisi kerhohuone, WC- ja varastotilat sekä työhuoneet lapsityönohjaajalle, lastenohjaajille sekä mahdollisesti sille henkilölle, joka valitaan Antto Naukkarisen tilalle. Toteutuessaan Niinirannan laajennus aiheuttaisi sen, että Ahoristin kiinteistöstä voidaan luopua. Todennäköisesti vuonna 2017 Niinirannan laajennusosa olisi valmis otettavaksi käyttöön. Vaihtoehto 2 on Lastentalosta luopuminen ilman lisärakentamista. Tällöin lapsityön kerhoja pidetään Ahoristissä, Niinirannassa (luokka) sekä seurakuntakeskuksessa. Uudeksi kerhotilaksi seurakuntakeskuksesta tulisi asuntosiiven kolmio, jossa tällä hetkellä on kanttorien ja yhden papin toimitilat. Tämä kerhotila tarvitaan siinäkin tapauksessa, että Niinirantaa laajennetaan, sillä lapsityön kerhoille on tarkoituksenmukaista jättää kokoontumistila kirkonkylään. Vaihtoehdon 2 toteutuessa Lastentalosta luovuttaisiin elokuussa Molemmissa vaihtoehdoissa seurakuntakeskuksen asuntosiiven yksiö (ns. vahtimestarin tila) osoitetaan partiolaisille, kun Lastentalo ei enää ole käytössä. Iso avoin kysymys liittyy Niinirannan kiinteistön hoitamiseen. On tärkeää nimetä joku tietty henkilö vastaamaan Niinirannan kiinteistöstä. Kirkollisen toimielimen on päätöksenteossaan huomioitava käsiteltävän asian vaikutus lapsiin ja nuoriin. Niinirannan toimintakeskuksen kehittämisessä edetään erityisesti alle 18-vuotiaiden toimintakeskuksen käyttäjien tarpeita ja toiveita seuraten. Asioita on suunniteltu yhdessä lapsi- ja nuorisotyön viranhaltijoiden sekä kyseisten toimialojen vastuuryhmien kanssa. keskustelee Niinirannan tulevaisuuden suunnitelmista pidetyn palaverin muistion pohjalta, ottaa kantaa erityisesti siihen, minkä vaihtoehdon pohjalta lapsityön sijoittumista selvitetään sekä lähettää lausuntonsa kiinteistö- ja hautauspalvelujen johtokunnalle. ei kannata lisärakentamista Niinirantaan, joten lapsityön tilatarpeiden suunnittelua jatketaan vaihtoehto 2:n pohjalta. Lähetetään lausunto kiinteistö- ja hautauspalveluiden johtokuntaan.

12 VALKEALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ (17) 66 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET SUUNNITELMAKAUDELLE Yhteinen kirkkoneuvosto on kokouksessaan ( 74) antanut suuntaviivat seurakuntien vuoden 2016 talousarvion valmistelulle. Yhteisen kirkkovaltuuston on hyväksyttävä seurakuntayhtymän talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma viimeistään edellisen vuoden joulukuussa (KJ 15.3). Talousarviossa sekä siihen liittyvässä toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kolmeksi vuodeksi. Talousarvio on toiminta- ja taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviovuosi (tilikausi) on kalenterivuosi. Talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittava siten, että edellytykset tehtävien hoitamiseen turvataan. (KJ 15.2) Kouvolan seurakuntayhtymän talous Kouvolan seurakuntayhtymän tulokset ennen tilinpäätöseriä ovat olleet ylijäämäiset vuosina 2011, 2013 ja Väkiluku on vähentynyt seurakuntayhtymän alueella yhtymän aikana ( ) 7 675:lla, 10,3 %. Vastaavana ajanjaksona henkilöstökulut ovat kasvaneet 9,9 %. Henkilöstö on vähentynyt tänä aikana 20 henkilötyövuodella kausityö mukaan lukien. Edelleen tarvitaan rakenteellisia muutoksia, kiinteiden kulujen muuttamista muuttuviksi kuluiksi, väkiluvun vähenemisen pysäyttämistä, rakennuskannan pienentämistä ja toiminnan kulujen sopeuttamista tuloihin talouden pitämiseksi tasapainossa. Laadinnan yleisohje Määrärahojen jakoperusteet Yhteinen kirkkoneuvosto vahvisti määrärahojen jakoperusteet ja talkootyön tukemisen kokouksessaan : Jaettava määräraha perustuu väkilukuun sopeuttamisajan jälkeen. Seurakunnat päättävät itsenäisesti kokonaismäärärahan käytöstä. Yhtymän seurakunnat toimivat hyvin erisuuruisilla maantieteellisillä alueilla (Anjalankoski 26 %, Elimäki 14 %, Kouvola 2 %, Kuusankoski 24 %, Valkeala 35 %). Alueelliset erot huomioidaan vuoden 2010 kilometrikorvausten suhteessa. Talousarviota laadittaessa tavoitteena on tasapainoinen talous, jossa vuosikate kattaa korvausinvestoinnit ja lainanlyhennykset sekä talousarvio osoittaa ylijäämää. YKV : Seurakuntien prosenttiosuus kokonaisvastuukatteesta on vähintään 51 % (TA 2014 s. 9) seurakuntien toiminnan turvaamiseksi, sihteerien seurakuntiin siirtymisen huomioimiseksi ja sen korostamiseksi, että säästöt kohdistuvat yhtymään vähintään samalla osuudella kuin seurakuntiin. Keittiötoimen kulujen siirtäminen sitoviksi lisää seurakuntien osuutta (vuoden 2015 talousarvion laskelmien mukaisesti) , yhtymän Jatkossa seurakuntien osuus kokonaisvastuukatteesta on vähintään 51,7 %. Väkilukuun suhteutetut henkilöstö- ja toimintamäärärahat sopeutetaan viiden vuoden ajanjaksolla ( ) seurakunnittain yhteneviksi (YKN ).

13 VALKEALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ (17) Seurakuntien osuuksissa huomioidaan ensin alueelliset erot: Anjalankoski , Elimäki , Kouvola , Kuusankoski , Valkeala Määrärahojen ylitykset/alitukset Seurakuntien ja yhteisen seurakuntatyön määrärahojen (=toimintamäärärahat pois lukien lomapalkkavelkakirjaukset) ylityksistä on vuoden 2015 talousarvion seurannassa tehtävä alijäämän kattamissuunnitelma yhteiselle kirkkovaltuustolle. Määrärahojen alitusmäärä (enintään 5 % talousarvion määrärahasta) siirretään seuraavan vuoden talousarvioon uuden talousarvion muutosesityksenä. (Ykv:n vahvistama talousarvio vuodeksi 2015, s. 10) Talkootyön tukeminen Seurakunta voi tehdä jo sovitun talousarviossa olevan investoinnin tai muun työn talkoilla sopimalla siitä ensin asianomaisen yhtymän viranhaltijan kanssa (mm. kiinteistöpäällikkö, hautaustoimenpäällikkö). Talkootyöläisille tarjotaan ruoka ja kahvit. Talousarvioon nähden säästyneistä kuluista seurakunnalle maksetaan puolet hyvityksenä kestitys vähentäen. Tarjoamme näin seurakunnissa vapaaehtoisille uusia toimintamahdollisuuksia. Talkootyön valvontavastuu on yhtymällä. Henkilöstön kehittämissuunnitelma Henkilöstön kehittämissuunnitelma laaditaan vuosille Kehittäminen kattaa koulutuksen lisäksi mm. mentoroinnin ja työnohjauksen. Henkilöstöpalvelut antavat tarkemman ohjeistuksen työaloille. Toimintasuunnitelma Toimintasuunnitelman alussa esitetään seurakunnan / työalan pysyvä toiminta-ajatus. Toimintasuunnitelman hyvin asetettu tavoite täyttää seuraavat tunnusmerkit: tavoitteiden lukumäärä 3-5 perustuu seurakuntalaisten tarpeisiin ja odotuksiin sidoksissa aikaan (esim. kerrotaan toteutusaikataulu) esitetään mittari toteutumisen seuraamiseksi konkreettinen, yksiselitteinen, realistisesti saavutettavissa, arvioitavissa (ei ole tehtäväkuvaus) ohjaa toimintaa strategian toteuttamiseen haasteellinen, mutta saavutettavissa. Ohjeen antaminen Yhteinen kirkkoneuvosto kehottaa seurakuntaneuvostoja ja yhtymän työaloja laatimaan oman toiminta- ja talousarvioehdotuksensa varainhoitovuodeksi 2016 sekä suunnitelman vuosille Vastuukatteet Pääluokkien vastuukatteet vuodelle 2016 esitetään liitetietona (Liite). Seurakuntien vastuukatteiden sopeutussuunnitelma vuosille esitetään liitetietona (Liite).

14 VALKEALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ (17) Sitovuustasot Käyttötalousosan sitovuus yhteiselle kirkkoneuvostolle on ollut seurakuntaneuvostoilla ja yhtymän pääluokilla vastuukate. Tällä hetkellä Kirkon palvelukeskuksen järjestelmistä ei Kouvolan seurakuntayhtymän kaltaista vastuukatetta saa suoraan raportoitua (se on itse rakentamamme välikate), täytyy määrittelyä uusia: sitovuustaso on toimintakate (ulkoinen + sisäinen) vähennettynä käyttöosuusvuokrilla. Vaihtoehtoisesti sitovuustaso voisi sisältää myös käyttöosuusvuokramenot, mikä on kiinteistöpalvelujen tavoite. Asia vaatii vielä jatkovalmisteluja, eikä sitä nyt esitetä. Käyttöosuus kiinteistökuluista eli sisäiset vuokrat on veloitettu koko yhtymän ajan kirkkohallituksen ohjeiden mukaisesti tiloja käyttäneiltä tehtäväalueilta käyttökertojen mukaisessa suhteessa. (määritelmät: talousarvio 2015 s.14 17). Aikataulu Toiminta- ja taloussuunnitelman laadinnassa ja käsittelyssä noudatetaan seuraavaa aikataulua: Huhtikuu: Yhteisen kirkkoneuvoston talousarvion laadintaohjeet sekä euromääräiset vastuukatteet seurakunnille ja yhtymän työaloille Toukokuu: jen ohjeet työaloille, esimerkiksi painopistemuutokset. Kesäkuu: Yhteinen kirkkovaltuusto tekee päätöksen veroprosentista vuodelle Elokuu: Työalojen tiedot statukseen mennessä. Aikataulu on sitova kaikille työmuodoille. Syyskuu: jen kokoukset 4.9. mennessä Syyskuu: Talouspalvelut kokoaa saamansa aineiston yhteiselle kirkkoneuvostolle esitettäväksi talousarvioksi ja kolmivuotissuunnitelmaksi ja neuvottelee tarvittaessa seurakuntien ja toimintayksiköiden kanssa tarpeellisiksi katsomistaan muutoksista eri ehdotuksiin. Lokakuu: Yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee toiminta- ja taloussuunnitelman, tekee siihen mahdollisesti muutoksia ja pyytää lausunnot seurakuntaneuvostoilta Marraskuu: Yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee toiminta- ja taloussuunnitelman toisen kerran, tekee siihen mahdollisesti muutoksia ja antaa esityksensä kirkkovaltuustolle. Joulukuu: Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy toiminta- ja taloussuunnitelman. Tammikuu: Yhteinen kirkkoneuvosto antaa täytäntöönpanopäätöksessään talousarvion käyttöohjeet. Seurakunnat ja työalat tarkastavat toiminta- ja rahankäyttösuunnitelmat saamiensa määrärahojen mukaisiksi ja toimittavat tarkastetut tiedot talouspalveluihin (toimintasuunnitelmatekstit ja rahankäyttösuunnitelmat). Valkealan seurakunnan kokonaisvastuukate vuodelle 2016 on Se on suurempi kuin vuoden 2015 talousarviossa ja enemmän kuin vuoden 2014 toteutuneessa tilinpäätöksessä. Henkilöstömenojen osuus vastuukatteesta on eli n. 78,4 % vastuukatteesta. Vastuukatteen kehitys näyttää vuosina seuraavalta: vuoden 2017 suunnitelmassa , ja vuoden 2018 suunnitelmassa Koska henkilöstökulut

15 VALKEALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ (17) kasvavat vuosittain, toimintaan käytettävä määräraha tulee työaloilla säilymään vuonna 2016 suunnilleen vuoden 2015 tasolla. valtuuttaa kirkkoherran antamaan Valkealan seurakunnan työaloille yksityiskohtaisemmat ohjeet toiminta- ja talousarvioehdotusten laatimiseksi varainhoitovuodeksi 2016 sekä suunnitelman vuosille Työalojen sitovuustasoksi määritellään työalojen vastuukate, jota ei ilman seurakuntaneuvoston lupaa saa ylittää. Työalojen tiedot tulee syöttää Status-ohjelmaan mennessä. Kirkkoherran muutettu päätösehdotus: valtuuttaa kirkkoherran antamaan Valkealan seurakunnan työaloille yksityiskohtaisemmat ohjeet toiminta- ja talousarvioehdotusten laatimiseksi varainhoitovuodeksi 2016 sekä suunnitelman vuosille Työalojen sitovuustasoksi määritellään työalojen vastuukate, jota ei ilman seurakuntaneuvoston lupaa saa ylittää. Työalojen tiedot tulee syöttää Statusohjelmaan mennessä. Hallintojohtaja yhdessä taloussihteerin kanssa on tarkastellut tulevaa tulopohjaa ennusteiden ja toteutuneen perusteella todeten, että raamit on hyväksytty liian suurina. Oikeampi pohja budjettiraamiksi 2016 on tilinpäätös Seurakuntiin ja yhtymän työaloille lähetetään uudet, korjatut budjettiraamit, jotka ovat lähempänä ennustettua tulopohjaa, laskettuna tilinpäätöksestä Hyväksyttiin muutettu päätösehdotus. 67 MINNA LÖPPÖSEN PALKKAAMINEN OSA-AIKAISEEN LASTENOHJAAJAN TOIMEEN Lastenohjaaja Minna Löppönen on toiminut Valkealan seurakunnassa määräaikaisena lastenohjaajana vuoden 2014 alusta ja sitä ennen oppisopimusopiskelijana. Tällä hetkellä Minna Löppösen määräaikainen, osaaikainen työsuhde kestää saakka (Kirkkoherran viranhaltijapäätös 73 / ). Hän on suoriutunut tehtävistään kiitettävästi. Valkealan seurakunnan lapsityö on laaja-alaista, ja toimintaa on myös keskustaajamien ulkopuolella. Osa-aikaiselle lastenohjaajalle on tarvetta kokoaikaisten lisäksi. Minna Löppönen on ilmoittanut halunsa jatkaa edelleen osa-aikaisena lastenohjaajana. Valkealan seurakunnassa on tällä hetkellä neljä päätoimista lastenohjaajaa, joista Nina Paavola toimii Anjalankosken seurakunnassa kahtena päivänä viikossa. Minna Löppönen on osa-aikaisena, ja lisäksi on yksi oppisopimusopiskelija osa-aikaisena. Minna Löppönen on lisäksi koulutukseltaan restonomi, ja hän on ilmaissut kiinnostuksensa keittiö- ja kiinteistöpalveluiden puolella työskentelemiseen tarvittaessa.

16 VALKEALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ (17) Lapsivaikutuksen näkökulmasta on tärkeää, että lasten ja perheiden parissa työskentelee alalle koulutuksen kautta pätevöityneitä lastenohjaajia. Jatketaan lastenohjaaja Minna Löppösen työsopimusta osa-aikaisena alkaen toistaiseksi. Työaika on n. 60 % täydestä työajasta. Osa-aikaisuuden laajuudessa voi olla pientä vaihtelua vuosittain. Yksityiskohtaisemmin työajat määrittelee Minna Löppösen lähiesimiehenä toimiva lapsityönohjaaja Helena Kokkonen-Nurmela. Kesäajaksi 2015 Minna Löppönen lomautetaan, koska työnantajalla ei ole osoittaa työtehtäviä. Hyväksyttiin päätösehdotus. 68 ALOITTEET 69 MUUT ASIAT Ei aloitteita. Seuraava kokous klo OIKAISUVAATIMUSOHJEIDEN ANTAMINEN JA VALITUSOSOITUS 71 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Päätetään oikaisuvaatimuksen antamisesta ja valituskielloista sekä annetaan oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus. Puheenjohtaja antoi oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen, joka liitettiin pöytäkirjaan. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo MARKO MARTTILA PÄIVI SOINI Vakuudeksi Marko Marttila Päivi Soini puheenjohtaja sihteeri Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty kokouksen kulun mukaiseksi.

17 VALKEALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ (17) Kouvolassa _2 / _ _3 / 6_ 2015 KARI PASI Kari Pasi ARI PUURI Ari Puuri Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä seurakuntatoimistossa seurakuntatoimiston aukioloaikoina ja ilmoitus nähtävillä pitämisestä seurakuntatoimiston ilmoitustaululla 3.6. lähtien nähtävillä olon päättymiseen asti.

VALKEALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ (6) Seurakuntaneuvosto

VALKEALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ (6) Seurakuntaneuvosto VALKEALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 6.4. 1(6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika 6.4.2016 klo 16.30-18.07 Paikka Valkealan srk-keskus, alasali Läsnäolijat Larvi Merja jäsen, vs.kirkkoherra, pj Askola-Mauno

Lisätiedot

Aika Keskiviikko 27.päivä huhtikuuta 2016 klo 17.00 18.40. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Aika Keskiviikko 27.päivä huhtikuuta 2016 klo 17.00 18.40. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (8) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko 27.päivä huhtikuuta 2016 klo 17.00 18.40 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo yhteisen

Lisätiedot

VALKEALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 8.4. 1(6) Seurakuntaneuvosto 10.4.2015

VALKEALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 8.4. 1(6) Seurakuntaneuvosto 10.4.2015 VALKEALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 8.4. 1(6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika ke 8.4.2015 klo 16.30-18.50 Paikka Valkealan srk-keskus, alasali Läsnäolijat Marttila Marko pj/khra/, esteell. 45, poistui

Lisätiedot

VALKEALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ (7) Seurakuntaneuvosto jäsen, II Kotiseurakunta. jäsen, I Meidän kirkko. jäsen, III Elävä srk

VALKEALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ (7) Seurakuntaneuvosto jäsen, II Kotiseurakunta. jäsen, I Meidän kirkko. jäsen, III Elävä srk VALKEALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 2.9. 1(7) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika ke 2.9.2015 klo 16.30-19.25 Paikka Valkealan srk-keskus, alasali Läsnäolijat Marttila Marko Askola-Mauno Kikko Holttinen

Lisätiedot

VALKEALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 9.4. 1(6) Seurakuntaneuvosto 11.4.2014

VALKEALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 9.4. 1(6) Seurakuntaneuvosto 11.4.2014 VALKEALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 9.4. 1(6) VALKEALAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika ke 9.4.2014 klo 16.30-17.55 Paikka Valkealan srk-keskus, alasali Läsnäolijat Marttila Marko, kirkkoherra,pj

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA KUUSANKOSKEN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS. Paikka Seurakuntakeskuksen kokoushuone, Maunukselantie 3

Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA KUUSANKOSKEN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS. Paikka Seurakuntakeskuksen kokoushuone, Maunukselantie 3 Aihe KUUSANKOSKEN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina klo 17.00 18.20 Paikka Seurakuntakeskuksen kokoushuone, Maunukselantie 3 Osanottajat Läsnä Asioiden esittelijä Ylikangas Kimmo kirkkoherra, pj.

Lisätiedot

VALKEALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 6.2.2014 1(6) Seurakuntaneuvosto 11.2.2014. Koskela Birgit jäsen, poistui 18.40 12

VALKEALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 6.2.2014 1(6) Seurakuntaneuvosto 11.2.2014. Koskela Birgit jäsen, poistui 18.40 12 VALKEALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 6.2.2014 1(6) VALKEALAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika to 6.2.2014 klo 16.30-18.42 Paikka Valkealan srk-keskus, alasali Läsnäolijat Marttila Marko, kirkkoherra,pj

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(10) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(10) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(10) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 17.31 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet Gärdström Keijo pj. Ainali Päivi

Lisätiedot

Ti 17.5.2016 klo 19 Kymin Huvila Ahlmannintie 1, 45700 Kuusankoski.

Ti 17.5.2016 klo 19 Kymin Huvila Ahlmannintie 1, 45700 Kuusankoski. ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1(7) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 4/2016 Aika ja paikka Ti 17.5.2016 klo 19 Kymin Huvila Ahlmannintie 1, 45700 Kuusankoski. Läsnä Aalto Kari Hannula Ulla Maija Heijala

Lisätiedot

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(5) Seurakuntaneuvosto

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(5) Seurakuntaneuvosto ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 4/2015 Aika ja paikka Ke 13.5.2015 klo 18.00-19.25 Elimäen Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, kulmakamari (käynti Härmävaarantien puolelta),

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA/ ESITYSLISTA

Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA/ ESITYSLISTA Aihe KUUSANKOSKEN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina klo 17.00 18.20 Paikka Seurakuntakeskuksen sali läsnä / poissa Osanottajat Asioiden esittelijä: Ylikangas Kimmo, kirkkoherra, p. 040 591 8415

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA / 2012-04 PÖYTÄKIRJA

Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA / 2012-04 PÖYTÄKIRJA Aihe KUUSANKOSKEN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina klo 17.00 18.33 Paikka Seurakuntakeskuksen kokoushuoneessa, Maunukselantie 3 Osanottajat Ylikangas Kimmo, kirkkoherra Janhunen Ritva, jäsen,

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA/ 2013-03 PÖYTÄKIRJA

Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA/ 2013-03 PÖYTÄKIRJA Aihe KUUSANKOSKEN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantaina klo 17.00 18.20. Paikka Seurakuntakeskuksen kokoushuoneessa läsnä / poissa Osanottajat Ylikangas Kimmo, kirkkoherra Grönlund Reino, jäsen Hartikainen

Lisätiedot

Läsnä jäsenet Heinonen Heikki kirkkoherra, pj. Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Raskinen Marjatta jäsen. Vainio Marja-Leena jäsen

Läsnä jäsenet Heinonen Heikki kirkkoherra, pj. Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Raskinen Marjatta jäsen. Vainio Marja-Leena jäsen ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ Nro 5/2014 Sivu 1 (9) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 12.6.2014 klo 16.00 18.26 Paikka Inkeroisten seurakuntatalo Läsnä et Heinonen Heikki kirkkoherra, pj.

Lisätiedot

Läsnä jäsenet Heinonen Heikki kirkkoherra, pj. Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Raskinen Marjatta jäsen

Läsnä jäsenet Heinonen Heikki kirkkoherra, pj. Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Raskinen Marjatta jäsen ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ Nro 3/2015 Sivu 1 (7) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 12.3.2015 klo 17.00-19.13 Paikka Inkeroisten seurakuntatalo Läsnä et Heinonen Heikki kirkkoherra, pj.

Lisätiedot

VALKEALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ (12) Läsnäolijat Larvi Merja jäsen, vs.kirkkoherra, pj, poissa 37. jäsen, II Kotiseurakunta

VALKEALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ (12) Läsnäolijat Larvi Merja jäsen, vs.kirkkoherra, pj, poissa 37. jäsen, II Kotiseurakunta VALKEALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 19.5. 1(12) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika 19.5.2016 klo 16.30-20.00 Paikka Valkealan srk-keskus, alasali Läsnäolijat Larvi Merja jäsen, vs.kirkkoherra, pj, poissa

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 2015 03 1 / 6 7.5.2015

Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 2015 03 1 / 6 7.5.2015 1 / 6 Aihe KUUSANKOSKEN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina klo 17.00 - Paikka Pytynlahden kesäkoti (HUOM. PAIKKA) Osanottajat Asioiden esittelijä: Ylikangas Kimmo, kirkkoherra, p. 040 591 8415 läsnä

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VII/2014 Ma klo Seurakuntakoti

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VII/2014 Ma klo Seurakuntakoti Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VII/2014 Ma 1.12.2014 klo 18.00- Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4.

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Keskiviikko klo Kirkkokatu 10, neuvotteluhuone 3. krs, Lappeenranta.

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Keskiviikko klo Kirkkokatu 10, neuvotteluhuone 3. krs, Lappeenranta. Lappeenrannan evankelisluterilaiset seurakunnat Kirkkokatu 10 A, 3. krs. / PL 45 53101 Lappeenranta 040 3126 301 lappeenranta.seurakunta@evl.fi Aika Keskiviikko 7.10.2015 klo 18.00 20.31 Paikka Kirkkokatu

Lisätiedot

Läsnä jäsenet Heinonen Heikki kirkkoherra, pj. Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Raskinen Marjatta jäsen. Riikonen Kyösti jäsen

Läsnä jäsenet Heinonen Heikki kirkkoherra, pj. Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Raskinen Marjatta jäsen. Riikonen Kyösti jäsen ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ Nro 4/2016 Sivu 1 (9) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 12.5.2016 klo 17.00-19.04 Paikka Inkeroisten seurakuntatalo Läsnä et Heinonen Heikki kirkkoherra, pj.

Lisätiedot

Läsnä jäsenet Heinonen Heikki kirkkoherra, pj. Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Raskinen Marjatta jäsen Riikonen Kyösti jäsen

Läsnä jäsenet Heinonen Heikki kirkkoherra, pj. Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Raskinen Marjatta jäsen Riikonen Kyösti jäsen ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ Nro 2/2016 Sivu 1 (5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 10.3.2016 klo 17.00 Paikka Inkeroisten seurakuntatalo Läsnä et Heinonen Heikki kirkkoherra, pj. Lehtomäki

Lisätiedot

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1(7) Seurakuntaneuvosto

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1(7) Seurakuntaneuvosto ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1(7) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 4/2017 Aika ja paikka Ke 3.5.2017 klo 18 Elimäen Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, kulmakamari (käynti Härmävaarantien puolelta), kahvit

Lisätiedot

Aika torstaina klo Myllykosken seurakuntatalo. Läsnä jäsenet Huovila Juhani kirkkoherra, pj. Mynttinen Anne jäsen

Aika torstaina klo Myllykosken seurakuntatalo. Läsnä jäsenet Huovila Juhani kirkkoherra, pj. Mynttinen Anne jäsen ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ Nro 7/2011 Sivu 1 (6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina klo 17.00 Paikka Myllykosken seurakuntatalo Läsnä et Huovila Juhani kirkkoherra, pj. Ahola Pekka Halme

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 1(9) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 1(9) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 1(9) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 18.04 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet, läsnä Gärdström Keijo pj., poistui

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9 Sivu 1 Kokousaika Maanantaina 12.12.2016 klo 17 17.35 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

VALKEALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 1(9) PL 43 45371 VALKEALA Seurakuntaneuvosto 1.2.2013 05-3411 313

VALKEALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 1(9) PL 43 45371 VALKEALA Seurakuntaneuvosto 1.2.2013 05-3411 313 VALKEALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 1(9) VALKEALAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Ke 30.1.2013 klo 16.30-19.35 Paikka Valkealan srk-keskus, alasali Läsnäolijat Marttila Marko, kirkkoherra,pj

Lisätiedot

Aika tiistaina klo (tauko ) Inkeroisten seurakuntatalo

Aika tiistaina klo (tauko ) Inkeroisten seurakuntatalo ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ Nro 4/2017 Sivu 1 (8) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika tiistaina 9.5.2017 klo 17.30-21.23 (tauko 19.00-19.05) Paikka Inkeroisten seurakuntatalo Läsnä et Heinonen Heikki

Lisätiedot

Läsnä jäsenet Heinonen Heikki kirkkoherra, pj. Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Riikonen Kyösti jäsen

Läsnä jäsenet Heinonen Heikki kirkkoherra, pj. Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Riikonen Kyösti jäsen ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ Nro 6/2016 Sivu 1 (6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 8.9.2016 klo 17.00 Paikka Inkeroisten seurakuntatalo Läsnä et Heinonen Heikki kirkkoherra, pj. Lehtomäki

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 6

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 6 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 11.10.2017 klo 17-18.15 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Huostila Anja, jäsen Huostila Mari, jäsen Kanerva Esa, varajäsen

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto 116-125 Aika Tiistai 30.11.2016 kello 17.30 17.55 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen, poistui kokouksesta 122

Lisätiedot

Läsnä jäsenet Murto Eija vs. kirkkoherra, pj., Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Mörsäri Sirkku. Raskinen Marjatta jäsen

Läsnä jäsenet Murto Eija vs. kirkkoherra, pj., Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Mörsäri Sirkku. Raskinen Marjatta jäsen ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ Nro 1/2013 Sivu 1 (6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 17.1.2013 klo 17.00 19.14 Paikka Myllykosken seurakuntatalo Läsnä et Murto Eija vs. kirkkoherra, pj.,

Lisätiedot

HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO

HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika maanantai 7.11.2011 klo 17.30 Paikka Mikaelinkirkon takkahuone, Emännänpolku 1, Helsinki Läsnä Poissa Häkkänen Martti, puh.johtaja

Lisätiedot

MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 8/2017

MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 8/2017 1 MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 8/2017 Aika ja paikka Reposaaren pappila 6.11.2017 klo 18.00-19.21 Läsnä: Poissa: Hietanen Heimo, pj Gustafsson Tarja Grönblom Kirsi

Lisätiedot

Läsnä jäsenet Heinonen Heikki kirkkoherra, puheenjohtaja Lehtomäki Elina varapj., puheenjohtaja Raskinen Marjatta jäsen

Läsnä jäsenet Heinonen Heikki kirkkoherra, puheenjohtaja Lehtomäki Elina varapj., puheenjohtaja Raskinen Marjatta jäsen ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ Nro 1/2017 Sivu 1 (5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 5.1.2017 klo 15.00-18.48 Paikka Myllykosken kirkon seurakuntasalo Läsnä et Heinonen Heikki kirkkoherra,

Lisätiedot

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(6) Seurakuntaneuvosto. Aika Ti 19.4.2011 klo 18.30 Elimäen Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, takkahuone

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(6) Seurakuntaneuvosto. Aika Ti 19.4.2011 klo 18.30 Elimäen Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, takkahuone ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 4/2011 Aika Ti 19.4.2011 klo 18.30 Paikka Elimäen Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, takkahuone Läsnä Aalto Kari jäsen Hannula Ulla Maija

Lisätiedot

KUOPION ALAVAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6/2016 Keihäskatu 5 B PÖYTÄKIRJA 6/2016 p SEURAKUNTANEUVOSTO

KUOPION ALAVAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6/2016 Keihäskatu 5 B PÖYTÄKIRJA 6/2016 p SEURAKUNTANEUVOSTO Aika Tiistai 20.9.2016 klo 16.30 18.47 Paikka Alavan seurakuntasalissa, Keihäskatu 5 Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Upi Heinonen jäsen läsnä Sakari Kainulainen jäsen poissa

Lisätiedot

SAVONLINNAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 01/2017 Rantasalmen kappeliseurakunnan PÖYTÄKIRJA SIVU 1 kappelineuvosto

SAVONLINNAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 01/2017 Rantasalmen kappeliseurakunnan PÖYTÄKIRJA SIVU 1 kappelineuvosto Rantasalmen kappeliseurakunnan PÖYTÄKIRJA SIVU 1 Kokousaika Tiistai 24.01.2017 kello 16.00-17.35 Kokouspaikka Rantasalmen seurakuntatalo Kirkkorinne Läsnä Härmälä Irja Julkunen Pia Korhonen Suvi Lankinen

Lisätiedot

Kotka-Kymin seurakunta Pöytäkirja 7/2017 Kirkkoneuvosto 1 (9)

Kotka-Kymin seurakunta Pöytäkirja 7/2017 Kirkkoneuvosto 1 (9) Kirkkoneuvosto 1 (9) Aika: Keskiviikko 27.9.2017 kello 16.30-17.38 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Kaisa Rönkä puheenjohtaja Seppo Eerola jäsen Onni Hämäläinen Jukka Lemmetyinen Ville

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 Asialista Kauppalankatu 1, 53300 Lappeenranta P. 040 3126 400, 040 3126 401 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Maanantai 13.3.2017 klo 17.30 18.07 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 ASIALISTA

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto V/2015 Ma klo 18 Seurakuntakoti. Asia/esityslista

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto V/2015 Ma klo 18 Seurakuntakoti. Asia/esityslista Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto V/2015 Ma 26.10.2015 klo 18 Seurakuntakoti Asia/esityslista 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Tiistai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Tiistai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 Asialista Kauppalankatu 1, 53300 Lappeenranta P. 040 3126 400, 040 3126 401 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Tiistai 17.2.2015 klo 17.00 19.40 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 ASIALISTA

Lisätiedot

Läsnä jäsenet Eija Murto kirkkoherra, pj. Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Raskinen Marjatta jäsen. Riikonen Kyösti jäsen

Läsnä jäsenet Eija Murto kirkkoherra, pj. Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Raskinen Marjatta jäsen. Riikonen Kyösti jäsen ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ Nro 8/2017 Sivu 1 (7) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika tiistaina 7.11.2017 klo 17-20.17 Paikka Inkeroisten seurakuntatalo Läsnä et Eija Murto kirkkoherra, pj. Lehtomäki

Lisätiedot

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19 kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19 Kokousaika: Keskiviikko 15.4.2015 klo 16.30 18.50 Kokouspaikka: Kerimäen seurakuntakoti Saapuvilla olleet jäsenet: Lamberg Jani, puheenjohtaja Hannonen Tapani, vara puh.joht.

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto 23.10.2014. Aika: 23.10.2014 klo 18.15 21.00. Osallistujat Päätöksen tekijät

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto 23.10.2014. Aika: 23.10.2014 klo 18.15 21.00. Osallistujat Päätöksen tekijät 105 Aika: 23.10.2014 klo 18.15 21.00 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kesola Anneli Luukkaala Liisa Savitaipale Jalle Sokk Margus

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA LAPPEENRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 1 Aika Keskiviikko 5.10.2011 klo 17.00 Paikka Seurakuntakeskus, Koulukatu 10, rippikoulusali Käsiteltävät asiat: 70 KOKOUKSEN AVAUS 71 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18 Tyrnävän seurakuntatalon kerhohuone. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45. Tervetuloa!

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko klo 17: Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja

PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko klo 17: Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 7/2016 1 (6) Aika Keskiviikko 2.11.2016 klo 17:01-18.34 Paikka Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja Alanen Nina varapuheenjohtaja Itämetsä Risto Järvinen Kaija

Lisätiedot

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, takkahuone. Hellsten Aino jäsen

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, takkahuone. Hellsten Aino jäsen ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 1(6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika 10.02.2010 klo 18.00 Paikka Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, takkahuone Läsnä jäsenet Puhakka Osmo kirkkoherra Anttila Maire jäsen

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Torstai klo Paikka. Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Torstai klo Paikka. Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta PL 45, 53101 Lappeenranta P. 040 3126 601, 040 3126 602 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Torstai 9.4.2015 klo 17.30 18.53 Paikka Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta ASIALISTA 56 KOKOUKSEN

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Pappilan neuvotteluhuone, Savilahdentie 18 C ASIALUETTELO

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Pappilan neuvotteluhuone, Savilahdentie 18 C ASIALUETTELO KIRKKONEUVOSTO KOKOUSAIKA 14.12.2017 klo 17.30 KOKOUSPAIKKA Pappilan neuvotteluhuone, Savilahdentie 18 C ASIALUETTELO ASIA LIITE N:O N:O 123 - Kokouksen avaus 124 - Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1(6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 18.17 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet, läsnä Gärdström Keijo pj. 62 Ainali

Lisätiedot

Läsnä jäsenet Heinonen Heikki kirkkoherra, pj. Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Raskinen Marjatta jäsen. Riikonen Kyösti jäsen

Läsnä jäsenet Heinonen Heikki kirkkoherra, pj. Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Raskinen Marjatta jäsen. Riikonen Kyösti jäsen ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ Nro 9/2016 Sivu 1 (7) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 15.12.2016 klo 16-17.38 Paikka Puhjonrannan kurssikeskus Läsnä et Heinonen Heikki kirkkoherra, pj.

Lisätiedot

Pöytäkirja Lappeenrannan kirkon alasali, Mannerheiminkatu 1, Lappeenranta (HUOM! PAIKKA)

Pöytäkirja Lappeenrannan kirkon alasali, Mannerheiminkatu 1, Lappeenranta (HUOM! PAIKKA) 5-2016 Aika Torstai 26.5.2016 klo 17.00 (kahvit klo 16.45) Lappeenrannan evankelisluterilaiset seurakunnat Paikka Lappeenrannan kirkon alasali, Mannerheiminkatu 1, Lappeenranta (HUOM! PAIKKA) ASIALISTA

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA KUUSANKOSKEN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS. Paikka Seurakuntakeskuksen kokoushuone, Maunukselantie 3

Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA KUUSANKOSKEN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS. Paikka Seurakuntakeskuksen kokoushuone, Maunukselantie 3 Aihe KUUSANKOSKEN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina klo 17.00 18.00 Paikka Seurakuntakeskuksen kokoushuone, Maunukselantie 3 Osanottajat Läsnä Asioiden esittelijä Ylikangas Kimmo kirkkoherra, pj.

Lisätiedot

Pöytäkirja Lappeen srk-sali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta

Pöytäkirja Lappeen srk-sali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta PL 45, 53101 Lappeenranta P. 040 3126 601, 040 3126 602 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Maanantai 21.8.2017 klo 17.00 17.48 Paikka Lappeen srk-sali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta ASIALISTA 63 KOKOUKSEN

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Maanantai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Maanantai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 Asialista Kauppalankatu 1, 53300 Lappeenranta P. 040 3126 400, 040 3126 401 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Maanantai 20.2.2017 klo 17.30 18.18 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 ASIALISTA

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Tark: Seurakuntaneuvosto. Aika: Torstaina klo 18.00, kahvit klo Lehtonen, Mirkka jäsen

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Tark: Seurakuntaneuvosto. Aika: Torstaina klo 18.00, kahvit klo Lehtonen, Mirkka jäsen 12 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstaina 17.3.2016 klo 18.00, kahvit klo 17.30 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Niittynen, Ville puheenjohtaja, poistui :n 32 käsittelyn ajaksi Ainasoja,

Lisätiedot

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1. jäsen jäsen

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1. jäsen jäsen VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 Aika: 20.5.2013 klo 17.30-18.00 Paikka: Seurakuntatalo Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kesola Anneli Luukkaala

Lisätiedot

Läsnä jäsenet Heinonen Heikki kirkkoherra, pj. Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Riikonen Kyösti jäsen

Läsnä jäsenet Heinonen Heikki kirkkoherra, pj. Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Riikonen Kyösti jäsen ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ Nro 5/2016 Sivu 1 (6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 9.6.2016 klo 17.00-19.40 Paikka Inkeroisten seurakuntatalo Läsnä et Heinonen Heikki kirkkoherra, pj.

Lisätiedot

PL HELSINKI ESITYSLISTA p. (09) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 5/2012

PL HELSINKI ESITYSLISTA p. (09) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 5/2012 2.5.2012 1 (6) PL 57 00531 HELSINKI ESITYSLISTA p. (09) 2340 3600 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 5/2012 Kokousaika: Tiistai 8.5.2012 kello 18.00 Paikka: Kallion kirkon Kappelisali, Itäinen papinkatu 2. Käynti

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Pappila, Savilahdentie 18 C ASIALUETTELO

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Pappila, Savilahdentie 18 C ASIALUETTELO KIRKKONEUVOSTO KOKOUSAIKA 15.8.2017 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Pappila, Savilahdentie 18 C ASIALUETTELO ASIA LIITE N:O N:O 64 - Kokouksen avaus 65 - Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 66 - Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

VALKEALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2012 1(8) PL 43 45371 VALKEALA Seurakuntaneuvosto 8.2.2012. Läsnäolijat Marttila Marko jäsen, kirkkoherra,pj

VALKEALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2012 1(8) PL 43 45371 VALKEALA Seurakuntaneuvosto 8.2.2012. Läsnäolijat Marttila Marko jäsen, kirkkoherra,pj VALKEALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2012 1(8) VALKEALAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika ke 8.2.2012 klo 16.30-18.37 Paikka Valkealan srk-keskus, alasali Läsnäolijat Marttila Marko, kirkkoherra,pj

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto Aika: klo Osallistujat Päätöksen tekijät

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto Aika: klo Osallistujat Päätöksen tekijät 47 Aika: 26.5.2016 klo 18.15-20.25 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Maria-Anne Sorva Valto

Lisätiedot

KAUNIAISTEN SUOMALAINEN PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 SEURAKUNTA SEURAKUNTANEUVOSTO 5.5.2015

KAUNIAISTEN SUOMALAINEN PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 SEURAKUNTA SEURAKUNTANEUVOSTO 5.5.2015 KAUNIAISTEN SUOMALAINEN PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 NEUVOSTO 5.5.2015 NEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai 5.5.2015 klo 17.00 18.50 Paikka Läsnä Kauniaisten kirkko, yläsali Ala-Reinikka Tapani Helistekangas Laura Huoponen

Lisätiedot

Asiat: Liitteet: 1/ 82, 1-2/ 83, 1/ 84, 1-5/ 86, 1/ 87.

Asiat: Liitteet: 1/ 82, 1-2/ 83, 1/ 84, 1-5/ 86, 1/ 87. 107 Aika: 15.10.2015 klo 18.15-19.25 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Mari-Anne Sorva Valto

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja varapuheenjohtaja, poissa Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja varapuheenjohtaja, poissa Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika keskiviikko 25.10.2017 klo 18-20.05 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja, poissa Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko

Lisätiedot

Aika keskiviikkona 15.6.2011 klo 17.00 19.01 Anjalan seurakuntatalo

Aika keskiviikkona 15.6.2011 klo 17.00 19.01 Anjalan seurakuntatalo ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ Nro 6/2011 Sivu 1 (8) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika keskiviikkona klo 17.00 19.01 Paikka Anjalan seurakuntatalo Läsnä et Huovila Juhani kirkkoherra, pj. Lehtomäki

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Tiistai klo Paikka Sammonlahden seurakuntakeskus, Ankkurisali, Hietakallionkatu 7

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Tiistai klo Paikka Sammonlahden seurakuntakeskus, Ankkurisali, Hietakallionkatu 7 Asialista Hietakallionkatu 7, 53850 Lappeenranta p. 040 3126 501 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Tiistai 16.5.2017 klo 17.00 Paikka Sammonlahden seurakuntakeskus, Ankkurisali, Hietakallionkatu 7 ASIALISTA

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto Aika 14.6.2016 klo 17.30-18.22 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen Heikkinen

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 21.1.2015 klo 17-18.20 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 Kokousaika klo 18.00 19.10 Kokouspaikka Keskusseurakuntatalo, Rauhan sali, Rauhankatu 14 Läsnä Jarmo Vainio Hannu Fagerlund Jonni Levaniemi Leena Murtonen Paula

Lisätiedot

3.10.2011 Kokous 7/2011 Sivu 1. Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, 3.10.2011 klo 18.00-19.30

3.10.2011 Kokous 7/2011 Sivu 1. Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, 3.10.2011 klo 18.00-19.30 3.10.2011 Kokous 7/2011 Sivu 1 Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, 3.10.2011 klo 18.00-19.30 Jäsenet Posti Timo pj Elonsalo Raimo Erkkilä Pentti Harinen Ari poissa Hickey Hanna-Leena Kaurila

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali.

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali. KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 1(5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 16.00 18.05 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet Gärdström Keijo pj. Ainali Päivi Kenttälä

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2017 Kirkkoneuvosto 46-55

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2017 Kirkkoneuvosto 46-55 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2017 Kirkkoneuvosto 46-55 Aika Tiistai 4.4.2017 kello 16.00 17.10 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen, poissa Husso Leena jäsen Minna

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 Tark: Seurakuntaneuvosto. Aika: Keskiviikko klo 17.45, kahvit klo 17.15

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 Tark: Seurakuntaneuvosto. Aika: Keskiviikko klo 17.45, kahvit klo 17.15 KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 Tark: 55 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko 16.11.2016 klo 17.45, kahvit klo 17.15 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Kaarina Läsnä: Niittynen, Ville

Lisätiedot

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs)

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015 Aika: ti 24.2.2015 klo 16 18.25 Paikka: Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) Läsnä: Erkkola Kari puheenjohtaja, 14-25 ajan,

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja 7-2013. Aika Keskiviikko 4.12.2013 klo 17.00-19.00. Lappeen neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10, Lappeenranta.

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja 7-2013. Aika Keskiviikko 4.12.2013 klo 17.00-19.00. Lappeen neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10, Lappeenranta. PL 45, 53101 Lappeenranta P. 040 3126 601, 040 3126 602 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Keskiviikko 4.12.2013 klo 17.00-19.00 Paikka Lappeen neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10, Lappeenranta ASIALISTA

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 15.4.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 15.4.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen ,Aika 15.4.2014 klo 17.30 - Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Kangas Anja varajäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Neuvotteluhuone, Savilahdentie 18 C ASIALUETTELO

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Neuvotteluhuone, Savilahdentie 18 C ASIALUETTELO KIRKKONEUVOSTO KOKOUSAIKA 24.4.2017 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Neuvotteluhuone, Savilahdentie 18 C ASIALUETTELO ASIA LIITE N:O N:O 44 - Kokouksen avaus 45 - Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 46 - Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15 SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15 Kirkkoneuvosto Laatimispäivämäärä 02.07.2015 KOKOUSTIEDOT Aika 09.07.2015 kello 16.30 (kahvi 16.00) Paikka Saarijärven seurakuntatalon kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1(5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 18.16 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet, läsnä Gärdström Keijo pj. 1 5 Ainali

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, Savilahdentie 18 ASIALUETTELO

KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, Savilahdentie 18 ASIALUETTELO KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA 28.12.2017 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, Savilahdentie 18 ASIALUETTELO ASIA LIITE N:O N:O 40 - Kokouksen avaus 41 - Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 42 - Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 1(5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 17.39 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet, läsnä Gärdström Keijo pj. 76, poistui

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto Aika: klo Osallistujat Päätöksen tekijät

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto Aika: klo Osallistujat Päätöksen tekijät 76 Aika: 27.8.2015 klo 19 20.50 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Marttila Raija Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Mari-Anne

Lisätiedot

TÖÖLÖN SEURAKUNNAN VERKKOPÖYTÄKIRJA 5/2014 [1] SEURAKUNTANEUVOSTO

TÖÖLÖN SEURAKUNNAN VERKKOPÖYTÄKIRJA 5/2014 [1] SEURAKUNTANEUVOSTO TÖÖLÖN SEURAKUNNAN VERKKOPÖYTÄKIRJA 5/2014 [1] Aika 4.6.2014 Paikka Läsnä Seurakuntakoti, Runeberginkatu 39 A Naukkarinen Auvo, puheenjohtaja Akaan-Penttilä Aulikki Hirvonen-Nurmi Katri Kiviluoto Hilkka

Lisätiedot

Aika: ke klo Paikka: Riistaveden seurakuntatalo, Keskustie 2, Riistavesi Osallistujat: Leino Reijo, puh.joht.

Aika: ke klo Paikka: Riistaveden seurakuntatalo, Keskustie 2, Riistavesi Osallistujat: Leino Reijo, puh.joht. 8/2017-15.11.2017 Aika: ke 15.11.2017 klo 17.00-19.40 Paikka: Riistaveden seurakuntatalo, Keskustie 2, 71160 Riistavesi Osallistujat: Leino Reijo, puh.joht. Huhtala Pauliina Iskanius Raija Julkunen Kaija,

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti Seurakuntaneuvosto 12.1.2011 klo 18.30 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 18.02.2008 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 03.03.2008

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 18.02.2008 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 03.03.2008 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantai klo 18.30 20.16 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Petri Jurkka

Lisätiedot

AIKA To klo PAIKKA Kabinetti, Vesala, Vesalantie 136, Vesanka. Sivu / Alkuhartaus ja kokouksen avaus

AIKA To klo PAIKKA Kabinetti, Vesala, Vesalantie 136, Vesanka. Sivu / Alkuhartaus ja kokouksen avaus JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5 / 2017 1 AIKA To 15.6.2017 klo 17.00. PAIKKA Kabinetti, Vesala, Vesalantie 136, 41940 Vesanka Sivu / Alkuhartaus ja kokouksen avaus 2 / 49 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkoneuvosto 1/2012 1.3.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkoneuvosto 1/2012 1.3.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) KOKOUSTIEDOT Aika 1.3.2012 klo 17-19.10 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Muraja Asko kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj. x Haikonen

Lisätiedot

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Pöytäkirja 4/2016 Lapinlahden seurakunnan seurakuntaneuvosto

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Pöytäkirja 4/2016 Lapinlahden seurakunnan seurakuntaneuvosto Ylä-Savon seurakuntayhtymä Pöytäkirja 4/2016 Seurakuntaneuvoston kokous Aika: keskiviikkona 17.8.2016 klo 18 19.21 Paikka: Seurakuntatalo, Mykkäläntie 6, 73100 Lapinlahti Osallistujat: Jäsenet: Jäntti

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/ 2017 Kirkkovaltuusto 1-14

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/ 2017 Kirkkovaltuusto 1-14 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/ 2017 Kirkkovaltuusto 1-14 Aika 24.1.2017 klo 18.00 19.00 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Tiitinen Ilkka jäsen/puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen poissa Hänninen

Lisätiedot

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS lista kokous 7/2016 Seurakuntaneuvosto 22.9.2016 sivu 1 (6) REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 22.9.2016 klo 18.00 Paikka Rekolan Pyhän Andreaan kirkko, kerhohuone 1 Kustaantie

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 2010-07 1 / 5 18.11.2010

Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 2010-07 1 / 5 18.11.2010 1 / 5 Aihe KUUSANKOSKEN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina klo 18.00 20.45 Paikka Seurakuntakeskuksen kokoushuoneessa Osanottajat Ylikangas Kimmo, pj. Rikala Tuula, varapj., kokouksen pj. Huuskonen

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA /

Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA / 1 / 8 Aihe KUUSANKOSKEN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 18.5.2011 klo 18.00 20.25 Paikka Jaalan kesäkodilla Osanottajat Ylikangas Kimmo, pj. Grönlund Reino, jäsen Hartikainen Jutta, jäsen

Lisätiedot

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(6) Seurakuntaneuvosto

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(6) Seurakuntaneuvosto ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 4/2012 Aika ja paikka Ke 16.5.2012 klo 18.00, Elimäen Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, takkahuone (käynti Härmävaarantien puolelta),

Lisätiedot

Asialista Tiistai klo _ Joutsenon seurakuntakeskus, luentosali

Asialista Tiistai klo _ Joutsenon seurakuntakeskus, luentosali Asialista Penttiläntie 5, 54100 Joutseno P. 040 3126 700, 040 3126 701 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Paikka Tiistai 14.2.2017 klo 18.00 - _18.40 Joutsenon seurakuntakeskus, luentosali ASIALISTA

Lisätiedot

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 6/2007 Seurakuntaneuvosto 13.11.2007 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh.

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 6/2007 Seurakuntaneuvosto 13.11.2007 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 6/2007 Aika: tiistaina 13.11.2007 klo 18.00 19.55 Paikka: Virastotalo (ent.suom.pappila), Kirkonkylä ASIALISTA 67 KOKOUKSEN AVAUS

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 50 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 50 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 50 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantai klo 18.00 20.00 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 2/ 2017 Kirkkoneuvosto 14-23

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 2/ 2017 Kirkkoneuvosto 14-23 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 2/ 2017 Kirkkoneuvosto 14-23 Aika Torstai 19.1.2017 kello 16.00 16.55 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Kytölä Reijo

Lisätiedot