sosiaalipalvelujen kilpailu- ja markkinatilanne

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "sosiaalipalvelujen kilpailu- ja markkinatilanne"

Transkriptio

1 Asumisen sisältävien yksityisten sosiaalipalvelujen kilpailu- ja markkinatilanne - tuoreet tutkimustulokset Ulla-Maija Laiho, kehitysjohtaja TEM Hämeenlinna

2 TEM raportteja 24/2012 Pekka Lith Palveluasumisen markkinat Suomessa 2010 luvun vaihteessa Tilastollinen selvitys toimialan palvelukysynnästä, palvelutuottajista ja yritystoiminnan kehityksestä Ulla-Maija Laiho

3 Tutkimuksen lähtökohta ja kohde Palveluasuminen ja erityisesti ympärivuorokautiseen hoivaan perustuva asuminen lisääntyy väestön ikääntymisen ja laitoshoidon purun myötä Palveluasumisen järjestämisestä vastaavat kunnat, mutta se tuotetaan enenevästi yritysten ja järjestöjen toimesta Palveluasumisessa yhdistyy kaksi toisistaan poikkeavaa komponenttia: omistus- tai vuokrasuhteeseen perustuva asunnon hallinta ja kunnan jäsenyyteen perustuva palveluasiakkuus suhteessa kuntaan Asumisen kustannuksista vastaa asukas (KELA:n asumistuki) Palvelun kustannukset tuottajalle suorittaa kunta perien asiakasmaksut asukkaalta. Palveluasumisen ostojen jatkuvasti kasvaessa kysytään: y Toimiiko kilpailu, toimivatko markkinat? Ulla-Maija Laiho

4 Tietoa yrityksistä ja palvelutuotannosta Ulla-Maija Laiho

5 Kaikki asumisen sisältäviä sosiaalipalveluja tuottavat yritykset toimialoittain 2010 Yrityksiä, lkm Toimi- paikkoja, lkm Osuus toimipaikkojen henkilöstöstä, % Osuus toimipaikkojen liikevaihdosta, % Palvelutalo- ja asumispalvelutoiminta ,0 56,2 - vanhusten asumispalvelut ,0 33,5 -mielenterveysongelmallisten l lli asumispalvelut l ,11 15,4 - vammaisten asumispalvelut ,0 7,4 Lasten ja nuorten laitoshuolto ,3 28,7 Kehitysvammaisten asumis- ja laitospalvelut ,1 6,6 Vanhusten ja vammaisten hoitolaitokset t ,5 61 6,1 Päihdeongelmallisten laitospalvelut ,1 1,3 Muut asumisen sisältävät palvelut ,0 1,1 Yhteensä ,0 100,0 Lähde: Yritys- ja toimipaikkarekisteri, Tilastokeskus Ulla-Maija Laiho

6 Yritysten ja järjestöjen osuudet palvelutalo- ja asumispalvelujen toimipaikoista, henkilöstöstä ja laskennallisesta liikevaihdosta Prosenttia ,2 36,8 55,1 55,7 44,9 44,3 Yritysten osuus palvelutaloja asumispalvelutuotannossa on järjestöjen osuutta suurempi. Tämä on osittain seurausta siitä, että järjestöt ovat organisoineet maksullisen palveluliiketoimintansa omiin yrityksiinsä. 0 Osuus toimipaikoista Osuus henkilöstöstä Osuus liikevaihdosta Yritykset Järjestöt Ulla-Maija Laiho

7 Erikokoisten liikeyritysten ja järjestöjen osuudet yksityisestä palvelutalo- ja asumispalvelujen tarjonnasta työllisyydellä mitattuna 2010, prosenttia henkilöstöstä (suluissa yritysten määrä) Palvelutalo- ja asumispalvelut yhteensä, % Vanhusten palveluasuminen, % Vammaisten palveluasuminen, % Mielenterveyskuntoutujien palveluasuminen, % Asumisen sisältävät sosiaalipalvelut ht ä % % yhteensä, % Suuret yritykset 19,2 (6) 15,5 (4) 51,9 (1) 10,9 (1) 16,1 (10) Keskisuuret yritykset 9,2 (16) 10,2 (12) 2,7 (1) 9,4 (3) 6,7 (23) Pienet yritykset 22,2 (247) 21.5 (170) 4,5 (6) 39,1 (71) 22,1 (426) Mikro-yritykset 5,9 (221) 4,3 (125) 2,5 (10) 15,8 (86) 8,6 (682) Järjestöt 43,5 48,5 38,4 24,8 46,5 Yhteensä 100,0 (490) 100,0 (311) 100,0 (18) 100,0 (161) 100,0 (1141) Ulla-Maija Laiho

8 Yritystoimipaikkojen kasvu ja koko palvelutalo- l l ja asumispalveluissa alueittain Ulla-Maija Laiho Maakunta Henkilöstön kasvu , % Liikevaihdon kasvu , % Liikevaihto/ henkilöstö 2010, euroa Uusimaa 25,9 51, Pääkaupunkiseutu 19,5 49, Pks:n kehyskunnat 46,2 66, Muu Uusimaa 7,0 17, Pohjois-Pohjanmaa 27,8 72, Varsinais-Suomi 55,9 97, Keski-Suomi 45,7 51, Pohjois-Savo 39,1 57, Pirkanmaa 198,7 256, Etelä-Pohjanmaa 43,6 81, Pohjois-Karjala -0,9 17, Etelä-Karjala 40,8 47, Satakunta 77,1 131, Lappi 52,9 75, Kanta-Häme 38,1 125, Etelä-Savo 82,6 120, Kymenlaakso 22,8 40, Kainuu 20,6 57, Ahvenanmaa Päijät-Häme -5,4 45, Pohjanmaa 14,0 83, Keski-Pohjanmaa 33,7 63, Koko maa 44,1 76,

9 Mikroyritykset: Yritysten määrän, henkilöstön ja liikevaihdon kehitys kaikissa asumisen sisältävissä sosiaalipalveluissa Muutos osuus yrityksistä, i tä % 67,4 65,4 60,7 59,8-76 7,6 - osuus henkilöstöstä, % 25,1 22,5 19,2 16,1-9,0 - osuus liikevaihdosta, % 28,1 25,1 21,7 18,9-9,2 Pienet yritykset: - osuus yrityksistä, % 30,9 32,8 36,7 37,3 + 6,4 - osuus henkilöstöstä, % 43,8 43,6 42,9 41,9-1,9 - osuus liikevaihdosta, % 44,4 43,7 42,4 41,8-2,6 Keskisuuret yritykset - osuus yrityksistä, i tä % 11 1,1 11 1,1 19 1,9 20 2, ,9 - osuus henkilöstöstä, % 12,3 10,7 14,2 12,6 + 0,3 - osuus liikevaihdosta, % 11,9 10,1 14,2 11,8-0,1 Suuret yritykset: - osuus yrityksistä, % 0,6 0,7 0,7 0,9 + 0,3 - osuus henkilöstöstä, tä % 18,88 23,33 23,7 30, ,2 - osuus liikevaihdosta, % 15,6 21,1 21,6 27,5 + 11,9 Ulla-Maija Laiho

10 Yritysten kasvu ja kasvuodotukset Ulla-Maija Laiho

11 Kasvuyritysten määrä ja osuus yrityskannasta sosiaali- ja terveyspalveluissa ja koko yrityskentässä pl. alkutuotanto Kaikki kasvuyritykset: Yli 10 % Osuus Yli 30 % Osuus kasvaneet, yrityskannasta kasvaneet yrityskannasta, lkm 2010, % 2010, lkm % Terveyspalvelut 466 (456) 3,22 73 (66) 0,50 Asumisen sisältävät sosiaalipalvelut 81 (75) 7,10 15 (5) 1,31 Avohuollon sosiaalipalvelut 98 (111) 4,53 13 (21) 0,60 Sosiaali- ja terveyspalvelut yht. 645 (642) 3, (92) 0,57 Yrityskenttä yhteensä 6943 (7676) 2, (1262) 0,47 Toimialan yrityskantaan suhteutettuna kasvuyrityksiä oli lähes kolme kertaa enemmän kuin yrityskentässä keskimäärin vuonna Gaselliyritysten osuus toimialan yrityskannasta oli huomattavasti koko yrityskentän keskiarvoa parempi. Ulla-Maija Laiho

12 Asumisen sisältäviä sosiaalipalveluja tuottavien pk-yritysten suhdanneodotukset eri tekijöiden suhteen , prosenttia yrityksistä Tuotantokustan nukset Palveluhinnat Liikevaihto Kannattavuus Tilausten määrä Investoinnit Henkilöstö Prosenttia yrityksistä Kasvaa Pysyy ennallaan Pienenee Lähde: Syksyn 2012 pk -yritysbarometri Ulla-Maija Laiho

13 Asumisen sisältäviä sosiaalipalveluja tuottavien pk-yritysten ja kaikkien maamme pk-yritysten kasvuhakuisuus 2012, prosenttia yrityksistä Prosenttia yrity yksistä Voimakkaasti kasvuhakuinen Kasvaa mahdollisuuksien mukaan Pyrkii säilyttämään asemansa Ei kasvutavoitteita 2 3 Yritystoiminta loppumassa Asumisen sisältävät sosiaalipalvelut Kaikki pk yritykset Lähde: Syksyn 2012 pk -yritysbarometri Ulla-Maija Laiho

14 Markkinoiden keskittyminen? Ulla-Maija Laiho

15 Suurimmat yritykset kaikissa asumisen sisältävissä sosiaalipalveluissa henkilöstön mukaan 2011 Päätoimiala Henkilöstö, Aloittamisvuosi Omistajatyyppi lkm Invalidiliiton Asumispalvelut Oy vammaisten palveluasuminen kotimainen Attendo Oy vanhusten palveluasuminen ulkomainen Mainio Vire Oy vanhusten palveluasuminen ulkomainen Rinnekoti-Säätiö kehitysvamm. laitospalvelut kotimainen Hgin Diakonissalaitoksen Säätiö lasten ja nuorten laitoshuolto kotimainen Helsingin Seniorisäätiö vanhusten hoitolaitokset kunta Mikeva Oy vanhusten palveluasuminen ulkomainen Esperi Care Oy vanhusten palveluasuminen kotimainen Nuorten Ystävät-Palvelut Oy lasten ja nuorten laitoshuolto kotimainen KVSP Tukena Oy kehitysvamm. laitospalvelut kotimainen Carema Oy vanhusten palveluasuminen ulkomainen Aspa Palvelut Oy mielenterveysong.as.palvelut kotimainen Ruskatalojen Palveluyhdistys ry vanhusten palveluasuminen kotimainen Gaius-Säätiö vanhusten hoitolaitokset kotimainen Mediverkko Hoivapalvelut Oy vanhusten palveluasuminen kotimainen Folkhälsan Botnia Ab vanhusten hoitolaitokset kotimainen Kuurojen Palvelusäätiö vammaisten palveluasuminen kotimainen Betesda-Säätiö vanhusten palveluasuminen kotimainen Lahden Diakoniasäätiö vanhusten hoitolaitokset kotimainen Savon Vammaisasuntosäätiö kehitysvamm. laitospalvelut kotimainen Miinan Hoitolat Oy vanhusten palveluasuminen kotimainen Caritas-Säätiö vanhusten palveluasuminen kotimainen Tampereen kaupunkilähetys ry kehitysvamm. laitospalvelut kotimainen Sopimusvuori Oy vanhusten palveluasuminen kotimainen Ulla-Maija Laiho

16 Bruttokansantuotteen ja liikevaihdon (LV) kasvu eri yrityskategorioissa , prosenttia Bruttokansantuotteen kehitys (arvo) 3,2-7,2 3,8 5,9 LV:n kasvu Suomen kk koko yritystoiminnassa t i i 5,9-15,2 6,66 - LV:n kasvu kaikissa väh. 250 henkilön yrityksissä 2,6-6,8-0,9 - LV:n kasvu palvelutalo- ja asumispalveluissa yht. 36,4 8,1 14,0 - LV:n kasvu em. toimialan 10 suuressa yrityksessä 38,7 28,0 32,2 23,9 Kokonaistyöllisyyden ja henkilöstön (HK) kasvu eri yrityskategorioissa , prosenttia Maamme kokonaistyöllisyyden kehitys 2,6-2,6-0,1 1,1 HK:n kasvu Suomen koko yritystoiminnassa 1,5-3,7-0,4 - HK:n kasvu kaikissa väh. 250 henkilön yrityksissä 7,6-19,1 7,5 - HK:n kasvu palvelutalo- ja asumispalveluissa yht. 25,2 8,2 12,1 - HK:n kasvu em. toimialan 10 suuressa yrityksessä 106,66 38,2 31,4 19,8 Ulla-Maija Laiho

17 Yritystoiminnan keskittyminen maakunnittain palvelutalo- ja asumispalveluissa tilastollisesti Kuntien ostopalvelujen kasvu yli keskitason kit ja toimipaikkojen määrän kasvu yli keskitason Kuntien ostopalvelujen kasvu alle keskitason ja toimipaikkojen määrän kasvu yli keskitason YRITYSTEN MÄÄRÄ KASVANUT SELVÄSTI 1. Palvelujen ulkoistaminen nopeassa kasvussa, yritysten orgaanista kasvua ja uusperustantaa - Varsinais-Suomi - Kanta-Häme 2. Palvelujen ulkoistaminen käynnistynyt/lähdössä kasvuun, yritysten orgaaninen kasvu, yritysten uusperustantaa - Lappi YRITYSTEN MÄÄRÄ PYSYNYT SUURIN PIIRTEIN SAMANA 3. Palvelujen ulkoistaminen lisääntyy nopeasti, alueelle ll sijaitsevien yritysten orgaanista kasvua - Pirkanmaa - Etelä-Savo - Pks:n kehyskunnat 4. Palvelujen ulkoistaminen tasaisesti laajenevaa, alueella sijaitsevat yritykset hyötyvät/kasvavat - Pohjanmaa - Satakunta YRITYSTEN MÄÄRÄ VÄHENTYNYT SELVÄSTI 6. Ostopalvelut lisääntyvät nopeasti, yritysten t orgaaninen ja epäorgaaninen kasvu/yritysostot, alan keskittyminen käynnissä -Muu Uusimaa - Pohjois-Karjala Kuntien ostopalvelujen kasvu alle keskitason ja toimipaikkojen määrän kasvu alle keskitason Kuntien ostopalvelujen kasvu yli keskitason ja toimipaikkojen määrän kasvu alle keskitason 5. Ostopalvelujen kasvu rajallista / tasaisesti laajenevaa, yritystoiminta vakiintuneessa tilassa - Etelä-Karjala - Keski-Suomi 7. Ostopalvelujen kasvu rajallista/tasaisesti laajenevaa, yritystoiminnan y rakennemuutos/pienten yritysten lopetukset/ala keskittyy - Pohjois-Pohjanmaa - Päijät-Häme -Etelä-Pohjanmaa - Keski-Pohjanmaa - Pohjois-Savo 8. Ostopalvelut lisääntyvät nopeasti, yritysten orgaaninen kasvu /toimintayksiköiden koko kasvaa/ala keskittyy - Pääkaupunkiseutu - Kymenlaakso, Kainuu Ulla-Maija Laiho

18 Palveluasumisen kasvu ja kilpailutus Ulla-Maija Laiho

19 Palvelutalot ja asuntolarakennukset omistajatyypeittäin 2011, prosenttia Ulla-Maija Laiho

20 Suorat kiinteistöomistukset omistajatyypeittäin asumisen sisältävissä yksityisissä sosiaalipalveluissa 2009 Yrityksiä ja yhteisöjä, Osuus, % Henkilöstö, lkm Osuus, % Kiinteistöjä, lkm Osuus, % lkm Yritykset , , ,5 Yleishyödylliset yhteisöt , , ,3 Muut järjestöt , , ,1 Yhteensä , , ,0 Asumisen sisältävissä sosiaalipalveluissa palvelutuottajien suoraan omistamien kiinteistöjen verotusarvo oli 950 miljoonaa euroa vuonna Toimialoittain tarkasteltuna palvelutalojen ja - asuntojen merkitys oli ylivoimaisesti suurin kiinteistöjen verotusarvolla mitattuna. Yleensä kiinteistöjen verotusarvot ovat paljon alhaisemmat kuin käyvät markkina-arvot. arvot. Tästä syystä johtuen sosiaalipalvelun yritysten ja järjestöjen suoraan omistamien kiinteistöjen verotusarvoja voidaan korottaa laskennallisesti jopa prosentilla, jotta ne vastaisivat paremmin markkinaarvoa. Korotusprosentit perustuvat puhtaasti asiantuntija-arvioihin. Näin laskettuna kiinteistöjen laskennallinen arvo oli asumisen sisältävissä ja yhteensä 2,32 2,902,90 miljardia vuonna Palveluasunnoissa ja taloissa summa nousi 1,31 1,63 miljardiin euroon tuolloin. Ulla-Maija Laiho

21 Palveluasumisen ja laitoshoidon 65 vuotta täyttäneet asiakkaat Lähde: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL Ulla-Maija Laiho

22 Vähintään keskivaikeasti dementoituneiden ihmisten arvioitu määrä (M) vuosina 2009, 2015 & M M M Yhteensä Ympärivuorokautisen hoivan palveluasumista l on tarjolla vajaalle henkilölle Lähde: Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2010:28 Ikähoiva työryhmän muistio Jos puolet asuisi tehostetussa palveluasumisessa, pitäisi seuraavan kahdeksan vuoden aikana rakentaa hoivakotiasuntoa. Niiden investointikustannukset ovat n. 4 4,5 miljardia. Ulla-Maija Laiho

23 Nykyinen laki Sosiaalihuoltolaki ohjaa kuntien toimintaa palveluasumisen järjestämisessä Sosiaalipalvelut (17 ) Kunnan on huolehdittava seuraavien sosiaalipalvelujen järjestämisestä: 1) sosiaalityö; 2) kasvatus- ja perheneuvonta; 3) kotipalvelut; 4) asumispalvelut; 5) laitoshuolto; 6) perhehoito; h 7) vammaisten henkilöiden työllistymistä tukeva toiminta ja vammaisten henkilöiden työtoiminta; 8) toimenpiteet elatusavun vahvistamiseksi. 22 Asumispalveluilla tarkoitetaan palvelu- ja tukiasumisen järjestämistä. Ehdotus uudeksi laiksi Tuen tarpeisiin vastaaminen (23 ) Kunnan on järjestettävä sosiaalipalveluina: 1) perheitä tukevia palveluja; 2) suoriutumista ja osallistumista tukevia palveluja; 3) hoivaa; 4) yksilö- ja perhekohtaista sosiaalityötä; 5) työelämäosallisuutta tukevaa toimintaa; 6) sosiaalista kuntoutusta; 7) asumisen järjestämistä tukevia palveluja 8) omaisia ja läheisiä tukevia palveluja; Muutos on oleellinen: toteutuessaan uusi sosiaalihuoltolaki edellyttää palvelujen järjestämistä, ei palveluasumisen järjestämistä. Ulla-Maija Laiho

24 PALVELUASUMISEN PALVELUJEN KILPAILUTTAMINEN Ulla-Maija Laiho

25 Markkinoiden toimivuus on kaikkien etu Palveluasumisen palvelujen kilpailutuksella on keskeinen merkitys palvelumarkkinoiden toimivuudelle. Palvelutilojen kustannuksiin myönnettävät valtionavustukset alentavat asukkailta perittävien vuokrien lisäksi myös palvelujen hintaa, koska palvelutilojen pääoma- ja hoitokustannukset luonnollisesti huomioidaan palvelujen hinnoittelussa. Mikäli palveluasumisessa l palveluja l voivat tuottaa tt vain tilojen omistajat tai niiden kanssa sopimussuhteissa olevat palvelutuottajat, valtiontuki vääristää kilpailua, estää eri toimijoiden markkinoille pääsyn ja yksipuolistaa palvelumarkkinaa tavalla, joka ei ole järjestämisvastuussa olevien kuntien eikä palvelujen tarpeessa olevien kansalaisten etu. Ulla-Maija Laiho

26 Kiitos! Ulla-Maija Laiho

TEM raportteja 9/2013

TEM raportteja 9/2013 TEM raportteja 9/2013 Vanhusten ja erityisryhmien yksityisen palveluasumisen kilpailutilanne Jatkoselvitys toimialan palvelukysynnästä, yrityksistä ja markkinoista 2011-12 Pekka Lith Strategiset ohjelmat

Lisätiedot

Kiinteistöala Suomen kansantaloudessa

Kiinteistöala Suomen kansantaloudessa Kiinteistöala Suomen kansantaloudessa Muistio kiinteistöalan yritystoiminnasta, markkinoista ja kehityslinjoista 2012-2013 Helsinki 29.12.2013 Pekka Lith Suunnittelu- ja tutkimuspalvelut Pekka Lith Projektering

Lisätiedot

TEM raportteja 19/2014

TEM raportteja 19/2014 TEM raportteja 19/2014 Kuntoutusalan markkinat Raportti yksityisten palveluntuottajien kuntoutustoiminnasta tilastoaineistojen valossa Pekka Lith Elinkeino- ja innovaatio-osasto 10.6.2014 2 Sisältö Lukijalle

Lisätiedot

www.toimialaraportit.fi

www.toimialaraportit.fi Sosiaalipalvelut www.toimialaraportit.fi Sosiaalipalvelut Toimialaraportti 15/2007 Riitta Kettunen Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite Toimialaraportti Aleksanterinkatu 4 PL 32 Puhelin

Lisätiedot

SOSIAALIALAN TYÖNANTAJAT SELVITYKSIÄ (2015) Kuntien julkinen ja. sairaanhoitopiireittäin ja maakunnittain 2013. Pekka Lith, Lith Consulting Group

SOSIAALIALAN TYÖNANTAJAT SELVITYKSIÄ (2015) Kuntien julkinen ja. sairaanhoitopiireittäin ja maakunnittain 2013. Pekka Lith, Lith Consulting Group SOSIAALIALAN TYÖNANTAJAT SELVITYKSIÄ (2015) Kuntien julkinen ja yksityinen palvelukysyntä sairaanhoitopiireittäin ja maakunnittain 2013 Pekka Lith, Lith Consulting Group 2 Alkusanat Sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Kuntien hankinnat. Tilastollinen päivitysmuistio yksityisten tavara- ja palveluostojen merkityksestä kunta-alalla. Helsinki lokakuu 2012 Pekka Lith

Kuntien hankinnat. Tilastollinen päivitysmuistio yksityisten tavara- ja palveluostojen merkityksestä kunta-alalla. Helsinki lokakuu 2012 Pekka Lith Kuntien hankinnat Tilastollinen päivitysmuistio yksityisten tavara- ja palveluostojen merkityksestä kunta-alalla Helsinki lokakuu 2012 Pekka Lith Suunnittelu ja tutkimuspalvelut Pekka Lith 2 Alkusanat

Lisätiedot

Suurten kuntien hankinnat

Suurten kuntien hankinnat Suurten kuntien hankinnat Tilastollinen muistio yksityisten tavara- ja palveluostojen merkityksestä suurissa kaupungeissa Helsinki 30.03.2014 Pekka Lith Lith Consulting Group 2 1 Johdanto Kuntayhteisöjen

Lisätiedot

TEM raportteja 34/2013

TEM raportteja 34/2013 TEM raportteja 34/2013 Yksityiset sosiaali- ja terveyspalvelut Raportti yksityisestä palvelutarjonnasta ja yritysten kasvusta sekä julkisista hankinnoista ja toiminnan kehittämisestä sosiaali- ja terveyspalveluissa

Lisätiedot

Pk-yritysten rooli Suomessa 1

Pk-yritysten rooli Suomessa 1 Pk-yritysten rooli Suomessa 1 1 Yritysten määrä on kasvanut 2 Yritystoiminta maakunnittain 3 Pk-yritykset tärkeitä työllistäjiä 4 Tutkimus- ja kehityspanostukset sekä innovaatiot 5 Pk-sektorin rooli kansantaloudessa

Lisätiedot

Toimialaraporttisarja. Sosiaalipalvelut. Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia

Toimialaraporttisarja. Sosiaalipalvelut. Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia Toimialaraporttisarja Sosiaalipalvelut Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia Sosiaalipalvelut Toimialaraportti 16/2005 Riitta Kettunen Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite

Lisätiedot

Yksityiset sosiaalipalvelut Pohjois-Karjalassa

Yksityiset sosiaalipalvelut Pohjois-Karjalassa Kasvua Yhteistyötä Verkostoja Yksityiset sosiaalipalvelut Pohjois-Karjalassa Tuloksia HYMY-projektin tekemästä kyselystä 3/2013 Koskimies, Minna & Sorjonen, Katja Sisällysluettelo 1 HYMY Hyvinvointialan

Lisätiedot

Sosiaalipalvelut. Toimialaraportti Riitta Kettunen 11/2010 TEM:N JA ELY-KESKUSTEN JULKAISU

Sosiaalipalvelut. Toimialaraportti Riitta Kettunen 11/2010 TEM:N JA ELY-KESKUSTEN JULKAISU Sosiaalipalvelut Toimialaraportti Riitta Kettunen 11/2010 TEM:N JA ELY-KESKUSTEN JULKAISU Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite Toimialaraportti Aleksanterinkatu 4 00170 HELSINKI PL 32

Lisätiedot

Hoito- ja hoivapalvelualan tila ja tulevaisuudennäkymät

Hoito- ja hoivapalvelualan tila ja tulevaisuudennäkymät Hoito- ja hoivapalvelualan tila ja tulevaisuudennäkymät Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja TEM raportteja 3/2015 2 Lukijalle Työ- ja elinkeinoministeriön helmikuussa 2009 asettama hyvinvointialan

Lisätiedot

Hyvinvointialan kehittäminen -peruskartoitukset. Osa II Pekka Lith Yritystoiminta ja yrittäjyyden edellytykset

Hyvinvointialan kehittäminen -peruskartoitukset. Osa II Pekka Lith Yritystoiminta ja yrittäjyyden edellytykset Hyvinvointialan kehittäminen -peruskartoitukset Osa II Pekka Lith Yritystoiminta ja yrittäjyyden edellytykset Terveyspalvelut kansantaloudessa Terveyspalvelujen tuotos, eli tuotettujen palvelujen arvo

Lisätiedot

Hoito- ja hoivapalvelujen kansainvälistyminen ja vienti. - mahdollisuudet sekä työryhmän ehdotukset strategisiksi linjauksiksi

Hoito- ja hoivapalvelujen kansainvälistyminen ja vienti. - mahdollisuudet sekä työryhmän ehdotukset strategisiksi linjauksiksi Hoito- ja hoivapalvelujen kansainvälistyminen ja vienti - mahdollisuudet sekä työryhmän ehdotukset strategisiksi linjauksiksi Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 2/2011 Hoito- ja hoivapalvelujen

Lisätiedot

Yritysrekisterin vuositilasto 2011

Yritysrekisterin vuositilasto 2011 Yritykset Yritysrekisterin vuositilasto Yritysten liikevaihto kasvoi vuonna seitsemän prosenttia edellisvuodesta Suomessa toimi Tilastokeskuksen yritysrekisterin mukaan 3 3 yritystä vuonna. Henkilöstöä

Lisätiedot

Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi

Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö ELY-keskus Tekes Finpro Matkailun edistämiskeskus Lapin liitto

Lisätiedot

Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi

Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö ELY-keskus Tekes Finpro Matkailun edistämiskeskus Lapin liitto

Lisätiedot

Selvitys ARAn erityisryhmien asumisen investointirahoituksesta ja palveluasumisesta. Saila Eskola

Selvitys ARAn erityisryhmien asumisen investointirahoituksesta ja palveluasumisesta. Saila Eskola Selvitys ARAn erityisryhmien asumisen investointirahoituksesta ja palveluasumisesta Saila Eskola 31.5.2012 YMPÄRISTÖMINISTERIÖLLE Ympäristöministeriö kutsui allekirjoittaneen selvityshenkilöksi, jonka

Lisätiedot

Erityisryhmien palveluasumisen. ja Kilpailun edistäminen

Erityisryhmien palveluasumisen. ja Kilpailun edistäminen Erityisryhmien palveluasumisen kilpailuolosuhteet ja Kilpailun edistäminen Helena Tuorila Julkaisija Kilpailu- ja kuluttajavirasto Puhelinvaihde: 029 505 3000 Sähköposti: kirjaamo@kkv.fi Julkaisutilaukset:

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen markkinat Muistio yksityisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvästä piilevästä arvonlisäverosta

Sosiaali- ja terveyspalvelujen markkinat Muistio yksityisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvästä piilevästä arvonlisäverosta Sosiaali- ja terveyspalvelujen markkinat Muistio yksityisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvästä piilevästä arvonlisäverosta Helsinki 28.03.2008 Pekka Lith Suunnittelu- ja tutkimuspalvelut Pekka

Lisätiedot

TUTKIMUS JA KEHITYS YLIVIESKA Reeta Limingoja KUNTIEN SOSIAALIPALVELUIDEN ULKOISTAMINEN YLIVIESKAN SEUTUKUNNASSA Nykytila ja tulevaisuuden näkymät 31.10.2005 TIIVISTELMÄ Hyvinvointiyrittäjyyden tarvetta

Lisätiedot

Uudenmaan kasvuyrittäjyys

Uudenmaan kasvuyrittäjyys Uudenmaan kasvuyrittäjyys Raportti Uudenmaan kasvuyrityksistä kyselytutkimusten ja hallinnollisten tilastoaineistojen valossa Helsinki 12.12.2014 Pekka Lith Lith Consulting Group Sisältö 1 Johdanto 3

Lisätiedot

Kiinteistöpalvelut Suomessa yritystoiminta, markkinat ja keskeiset kehityslinjat

Kiinteistöpalvelut Suomessa yritystoiminta, markkinat ja keskeiset kehityslinjat Kiinteistöpalvelut Suomessa yritystoiminta, markkinat ja keskeiset kehityslinjat 5. kesäkuuta 2006 Sisältö Johdanto 3 Kiinteistö- ja rakennusalan kansantaloudellinen asema 4 Kiinteistöpalvelujen markkinat

Lisätiedot

PALVELUT TURVATAAN YHTEISTYÖSSÄ - seminaari Raahe 20.2.2014. Ulla-Maija Laiho, kehitysjohtaja, TEM/HYVÄ

PALVELUT TURVATAAN YHTEISTYÖSSÄ - seminaari Raahe 20.2.2014. Ulla-Maija Laiho, kehitysjohtaja, TEM/HYVÄ PALVELUT TURVATAAN YHTEISTYÖSSÄ - seminaari Raahe 20.2.2014 Ulla-Maija Laiho, kehitysjohtaja, TEM/HYVÄ Sisältö Keskeiset muutokset toimintaympäristössä Väestökehitys Julkisen talouden tila ja kehitysnäkymät

Lisätiedot

Yhteistyöstä voimaa? Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten yhteistyö ja verkottuminen

Yhteistyöstä voimaa? Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten yhteistyö ja verkottuminen Yhteistyöstä voimaa? Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten yhteistyö ja verkottuminen Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 32/2010 satu aaltonen jarna heinonen jaana hildén anne kovalainen

Lisätiedot

HYVINVOINTIALAN YRITTÄJYYS

HYVINVOINTIALAN YRITTÄJYYS HYVINVOINTIALAN YRITTÄJYYS Näkemyksiä hyvinvointialan yrittäjyyden tulevaisuudesta Marja Haapa-aho Metropolia Ammattikorkeakoulu Kulttuuri ja hyvinvointi 2014 Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Hyvinvointiala...

Lisätiedot

Hyvinkään-Riihimäen talousalueen yritystoiminta Tilastollinen selvitys talousalueen yritys- ja toimipaikkarakenteesta,

Hyvinkään-Riihimäen talousalueen yritystoiminta Tilastollinen selvitys talousalueen yritys- ja toimipaikkarakenteesta, Hyvinkään-Riihimäen talousalueen yritystoiminta Tilastollinen selvitys talousalueen yritys- ja toimipaikkarakenteesta, kasvuyrittäjyydestä ja toimialakohtaisista erityiskysymyksistä Suunnittelu- ja tutkimuspalvelut

Lisätiedot

Yrittäjyyskatsaus 2012

Yrittäjyyskatsaus 2012 Yrittäjyyskatsaus 2012 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 46/2012 Yrittäjyyskatsaus 2012 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 46/2012 Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Tässä syksyn 2004 valtakunnallisessa raportissa tarkastellaan pk-yritysten suhdanneodotuksia

Tässä syksyn 2004 valtakunnallisessa raportissa tarkastellaan pk-yritysten suhdanneodotuksia Esipuhe Finnvera Oyj ja Suomen Yrittäjät ry tekevät yhteistyössä pientä ja keskisuurta yritystoimintaa ja sen kehitystä kuvaavaa Pk-yritysbarometria kaksi kertaa vuodessa. Pk-yritysbarometri perustuu runsaan

Lisätiedot