JOULULAUTANEN TERVEYSKESKUKSEN RUOKASALISSA KLO 16.00

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JOULULAUTANEN TERVEYSKESKUKSEN RUOKASALISSA KLO 16.00"

Transkriptio

1 PERUSTURVALAUTAKUNTA ASIALISTA KOKOUS 9/2014 Kokousaika , klo Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat JOULULAUTANEN TERVEYSKESKUKSEN RUOKASALISSA KLO ILMOITUS YKSITYISESTÄ SOSIAALIPALVELUTOIMINNASTA/ EIJAN KOTIAPU ILMOITUS YKSITYISESTÄ SOSIAALIPALVELUTOIMINNASTA/MATROCKS OY/PIRKANMAAN EXTRA-AVUSTAJAT LASTENSUOJELUN SOSIAALITYÖNTEKIJÄN PALVELUIDEN MYYMINEN KIHNIÖN KUNNALLE VUONNA OPTION KÄYTTÖ IKÄIHMISTEN YMPÄRIVUOROKAUTISTEN ASUMISPALVELUJEN HANKINNASSA / TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN OMAISHOIDON TUEN HOITOPALKKIOT LÄÄKINNÄLLISEN KUNTOUTUKSEN JA TERAPIAPALVELUJEN OSTOPALVELUT VUOSILLE SUUN TERVEYDENHUOLLON SELVITYS TUOTTAMISTAVASTA JA TERVEYSKESKUSHAMMASLÄÄKÄRIN VIRAN PERUSTAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT TYÖPAJAN KOTITALOUSPALVELUJEN MAKSUT ALKAEN PIRKANMAAN MAAKUNNALLISEN KEHITYSVAMMAISTEN PERHEHOIDON YKSIKÖN TOIMINTAOHJEEN MUUTOKSET ALKAEN PERUSTURVAPALVELUT, VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET ILMOITUKSET

2 KOKOUSPÖYTÄKIRJA s. 127 (148) 9/2014 KOKOUSAIKA , klo KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET pj Raija Mäensivu vj Hannele Haavisto I vpj Aku Ankelo vj Ilkka Jokinen j Lauri Korpijaakko vj Pasi Alakomi j Paula Ylivakeri vj Satu Suokas j Mari Kola vj Pentti Kahila j Juhani Vatajaniemi vj Ilpo Kärkkäinen j Jarmo Järvinen vj Ida Viitaniemi j Kiukainen Pekka vj Eija Koivisto j Palomäki Susanna vj Joel Järvinen MUUT SAAPUVILLA OLLEET Heimo Nordfors kunnanhallituksen edustaja 1) Jouni Ovaska kunnanhallituksen pj VIRANHALTIJAT Pekka Nokso-Koivisto esittelijä, ylilääkäri Kirsi Sinisalo pöytäkirjanpitäjä, talouspäällikkö Taina Niiranen esittelijä, sosiaalijohtaja Tarja Soukko johtava hoitaja Päivi Niemi johtava sosiaalityöntekijä/lastenvalvoja Antero Alenius kunnanjohtaja 1) saapui klo 18:05 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. ASIAT :t PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Jarmo Järvisen ja Pekka Kiukaisen. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Raija Mäensivu Pöytäkirjanpitäjä Kirsi Sinisalo PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Tarkastusaika , klo mennessä. PÖYTÄKIRJA ON KOKOUKSEN KULUN MUKAINEN Jarmo Järvinen Pekka Kiukainen PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ , klo perusturvakeskuksessa Talouspäällikkö Kirsi Sinisalo

3 ILMOITUS YKSITYISESTÄ SOSIAALIPALVELUTOIMINNASTA/ EIJAN KOTI- APU , 59 Hämeenkyrön kuntaan on saapunut Eijan Kotiapu (toiminimi) ilmoitus yksityisen sosiaalialanpalvelutoiminnan aloittamisesta alkaen. Ilmoitus tulee tehdä sosiaalilautakunnalle yksityisen sosiaalipalvelun aloittamisesta annetun lain (603/1996) mukaisesti. Eijan Kotiapu ( ) tarjoaa asiakkaiden kotiin vietäviä yksityisiä edellä mainitun lain piiriin kuuluvia muita rekisteröitäviä palveluita. Yrityksen kotipaikka on Sastamala. Toimintasuunnitelman mukaan palveluntuottajan toimialaan kuuluvat seuraavat kotihoidon avustavat palvelut: Kotihoito- ja hoivapalvelut a. henkilökohtaisen hygienian hoito Kotiapu ja kodinhoidolliset työt a. siivoukset b. pyykki- ja vaatehuolto c. ruoanlaitto Lapsiperheiden tukipalvelut a. asiointi-, ulkoilu- ja saattoapu b. avustusten sekä tukien haku ja neuvonta Asiointi- ja virkistyspalvelut Arjen monipuoliset tukipalvelut Omaishoitajien tukipalvelut Palveluiden kohderyhmänä ovat lapset/nuoret, lapsiperheet, vanhukset, kehitysvammaiset ja muut vammaiset. Työ tehdään asiakkaan kotona, kuntien ja kaupunkien yksiköissä, taloyhtiöissä ja yrityksissä. Perusturvalautakunnan lausunto: Yrityksen toimitusjohtajana toimii Eija Kovanen. Palveluiden vastuuhenkilö Ritva Aalto on koulutukseltaan lähihoitaja. Yksityisen palvelun tuottajan, joka harjoittaa muuta kuin ympärivuorokautista toimintaa, on tehtävä ennen toiminnan aloittamista, olennaista muuttamista tai lopettamista kirjallinen ilmoitus sosiaalihuollosta vastaavalle monijäseniselle toimielimelle siinä kunnassa, jossa palveluja annetaan. Yksityinen palvelutuotanto täydentää kunnan oman palvelutuotantoa. Palvelu perustuu yrittäjän ja asiakkaan väliseen kirjalliseen sopimuk-

4 129 seen. Sosiaalihuoltolain mukaisten palveluiden on perustuttava asiakkaan kanssa yhteisesti tehtyyn palvelusuunnitelmaan. Yritys täyttää yksityisen sosiaalipalveluiden valvonnasta annetun lain 6 :n mukaisen ilmoituksenvaraisen rekisteröitävän toiminnan edellytykset. Jos toimintaan sisältyy sairaanhoidollisia toimenpiteitä, palveluista vastaavalla tulee olla korkeakoulututkinto. Yrityksen omavalvontasuunnitelma on toimitettava kunnan sosiaalipalveluihin 6 kuukauden kuluessa toiminnan aloittamisesta. Lisäksi tulee toimittaa työntekijöiden täydennyskoulutus suunnitelma lääkehoidon osalta, jos hoivaan ja huolenpitoon sisältyy lääkehoitoa. Yrityksen toimintasuunnitelmassa yhtenä palvelumuotona tarjotaan lasten ja nuorten palvelut. Tästä syystä jokaisesta työntekijästä, joka työskentelee lasten tai nuorten kanssa on ennen tämän toiminnan aloittamista toimitettava rikosrekisteriotteet sosiaalijohtajan nähtäväksi. Yrityksen toimittamat asiakirjat ovat nähtävänä kokouksessa. Esitys (sosiaalijohtaja Taina Niiranen): hyväksyy Eijan Kotiavun toimintailmoituksen ja merkitsee yrityksen Hämeenkyrön kunnan yksityisten sosiaalipalvelun tuottajien rekisteriin. Omavalvontasuunnitelma tulee toimittaa Hämeenkyrön kunnalle 6 kuukauden kuluessa, viimeistään mennessä. Päätös: hyväksyi esityksen yksimielisesti. Ote: - Eijan kotiapu

5 ILMOITUS YKSITYISESTÄ SOSIAALIPALVELUTOIMINNASTA/MATROCKS OY/PIRKANMAAN EXTRA-AVUSTAJAT , 60 Hämeenkyrön kuntaan on saapunut Matrocks Oy/Pirkanmaan extra-avustajat ilmoitus yksityisen sosiaalialanpalvelutoiminnan aloittamisesta alkaen. Ilmoitus tulee tehdä sosiaalilautakunnalle yksityisen sosiaalipalvelun aloittamisesta annetun lain (603/1996) mukaisesti. Matrocks Oy/Pirkanmaan extra-avustajat ( ) tarjoaa asiakkaiden kotiin vietäviä yksityisiä edellä mainitun lain piiriin kuuluvia muita rekisteröitäviä palveluita sekä kulttuuritoimintoja liikkuvan päivätoiminnan muodossa. Yrityksen kotipaikka on Hämeenkyrö. Toimintasuunnitelman mukaan palveluntuottajan toimialaan kuuluvat seuraavat kaikenikäisille asiakkaille tarjottavat palvelut: avustajapalvelut ohjaajapalvelut ystäväpalvelut tukihenkilöpalvelut Perusturvalautakunnan lausunto: Toiminnasta vastaava Paula Kerola on koulutukseltaan lähihoitaja ja medianomi AMK (sosiokulttuurinen työ). Hän on yrityksen toimitusjohtaja ja työntekijä. Lisäksi yrityksessä työskentelee yrityksen toinen omistaja Akseli Kerola sekä lähihoitajia ja sosionomeja. Yksityisen palvelun tuottajan, joka harjoittaa muuta kuin ympärivuorokautista toimintaa, on tehtävä ennen toiminnan aloittamista, olennaista muuttamista tai lopettamista kirjallinen ilmoitus sosiaalihuollosta vastaavalle monijäseniselle toimielimelle siinä kunnassa, jossa palveluja annetaan. Palvelu perustuu yrittäjän ja asiakkaan väliseen kirjalliseen sopimukseen. Sosiaalihuoltolain mukaisten palveluiden on perustuttava asiakkaan kanssa yhteisesti tehtyyn palvelusuunnitelmaan. Yritys täyttää yksityisen sosiaalipalveluiden valvonnasta annetun lain 6 :n mukaisen ilmoituksenvaraisen rekisteröitävän toiminnan edellytykset. Yrityksen omavalvontasuunnitelma on toimitettava kunnan sosiaalipalveluihin 6 kuukauden kuluessa toiminnan aloittamisesta. Rikostaustan selvittämiseksi lasten kanssa työskentelyä varten rikosrekis-

6 131 teriotteet on esitetty yrityksen toiminnasta vastaavasta ja toisesta omistajasta Jos yrityksen muu henkilökunta työskentelee lasten kanssa, tulee myös heistä esittää rikosrekisteriotteet Hämeenkyrön perusturvalautakunnalle. Yrityksen toimittamat asiakirjat ovat nähtävänä kokouksessa. Esitys (sosiaalijohtaja Taina Niiranen): hyväksyy Matrocks Oy/Pirkanmaan extraavustajat toimintailmoituksen ja merkitsee yrityksen Hämeenkyrön kunnan yksityisten sosiaalipalvelun tuottajien rekisteriin. Omavalvontasuunnitelma tulee toimittaa sosiaalipalveluihin 6 kuukauden kuluessa toiminnan aloittamisesta, viimeistään mennessä. Päätös: hyväksyi esityksen yksimielisesti. Ote: - Matrocks Oy/Pirkanmaan extra-avustajat

7 LASTENSUOJELUN SOSIAALITYÖNTEKIJÄN PALVELUIDEN MYYMINEN KIHNIÖN KUNNALLE VUONNA , 61 Liite Hämeenkyrön kunta on myynyt vuosina sosiaalityöntekijän palveluita Kihniön kunnalle. Kihniön kunnan perusturvajohtaja Markku Yli-Salomäki on edelleen tiedustellut Hämeenkyrön mahdollisuutta jatkaa edelleen sopimusta vuonna Tänä vuonna Kihniölle on kertynyt Hämeenkyröstä sosiaalityön aktiivityöaikaa 4h 45min, mikä laskutetaan erikseen työaikakorvauksien mukaisesti. Vuonna 2013 laskutettiin erikseen 5 tuntia. Sen lisäksi on peritty kiinteä kuukausikorvaus, mikä sisältää sähköposti- ja puhelinkonsultaation. Palvelun myynnistä tehdään erikseen kirjallinen sopimus. Sopimusluonnos on liitteenä nro 18. Hämeenkyrön sosiaalipalvelut on valmis jatkamaan Kihniön kunnan kanssa tehtyä sopimusta vuodelle 2015 entisin ehdoin lukuun ottamatta kuukausikorvausta, jota korotetaan 20 /kk alkaen. Esitys (sosiaalijohtaja Taina Niiranen): päättää 1) jatkaa vuonna 2015 lastensuojelun sosiaalityön palveluiden myyntiä Kihniön kunnalle 2) hyväksyy liitteenä olevan sopimuksen 3) oikeuttaa sosiaalijohtajan allekirjoittamaan sopimuksen. Päätös: hyväksyi esityksen yksimielisesti. Ote: - Kihniön kunta - johtava sosiaalityöntekijä Päivi Niemi - sosiaalijohtaja Taina Niiranen

8 OPTION KÄYTTÖ IKÄIHMISTEN YMPÄRIVUOROKAUTISTEN ASUMISPALVE- LUJEN HANKINNASSA / TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN , 62 Liite Vuonna 2013 Hämeenkyrön kunnan perusturvapalvelut järjesti yhdessä Ikaalisten kaupungin kanssa tarjouskilpailun ikäihmisten ympärivuorokautisten asumispalveluiden / tehostettu palveluasuminen tarjouskilpailun. Tarjousvertailu suoritettiin yhteistyössä. Kumpikin kunta toimi omana hankintayksikkönä ja teki itsenäisesti hankintapäätöksen. päätti (31 ) hankkia tehostetun palveluasumisen palvelut puitesopimuksella etusijajärjestyksessä liitteenä nro 19 olevan taulukon mukaisesti. Puitesopimuksella ei sitouduta hankittavien palveluiden ostomäärään. Palveluita on hankittu asiakkaan yksilölliset tarpeet ja etusijajärjestys huomioiden palveluntuottajalta, jolla on tarvehetkellä ollut vapaita paikkoja kilpailutuksessa mukana olleessa yksikössä. Voimassa oleva kilpailutuksen sopimuskausi on ollut Sopimusta voidaan jatkaa entisin ehdoin enintään kahdella (2) optiovuodella. Optio on mahdollisuus jatkosopimukseen. Sopimuksen mukaan tilaajan on ilmoitettava kirjallisesti option käytöstä kuusi kuukautta ennen varsinaisen sopimuskauden päättymistä. Jokaisen palveluntuottajan kanssa käydään neuvottelut ennen sopimusten allekirjoitusta. Esitys (sosiaalijohtaja Taina Niiranen): päättää käyttää ikäihmisten tehostetun palveluasumisen hankinnassa kahden vuoden option ajalle ja oikeuttaa sosiaalijohtajan allekirjoittamaan sopimukset palvelutuottajien kanssa. Päätös: hyväksyi esityksen yksimielisesti. Ote: - sopimuskumppanit - vs kotihoidon esimies Kati Kola-Huhtala - vs palvelukotipäällikkö Henna-Riikka Tomperi

9 OMAISHOIDON TUEN HOITOPALKKIOT , 63 Omaishoitajille maksettavien hoitopalkkioiden määrästä ja alimmista hoitopalkkioista säädetään omaishoidon tuesta annetun lain (937/2005) 5 :ssä. Lain 6 : n mukaan hoitopalkkioita tarkistetaan kalenterivuosittain työntekijän eläkelain (395/2006) 96 :ssä tarkoitetulla palkkakertoimella. Vuodelle 2015 vahvistettu palkkakerroin on 1,363. Omaishoidon tuen hoitopalkkion vähimmäismäärä on lukien 384,67 euroa kuukaudessa. Hoidollisesti raskaan siirtymävaiheen aikana maksettava hoitopalkkio on vähintään 769,33 euroa kuukaudessa. Hoitopalkkion määrän tarkistus tehdään lukien myös sellaisiin hoitopalkkioihin, jotka on sovittu palkkion vähimmäismäärää suuremmiksi tai pienemmiksi ja jotka perustuvat ennen tarkistusajankohtaa voimassa olleeseen omaishoitosopimukseen. Vuodelle 2015 vahvistettu palkkakerroin merkitsee hoitopalkkoihin noin 0,96 prosentin nousua vuoteen 2014 verrattuna. Hämeenkyrön perusturvalautakunnan vahvistamia omaishoidon tuen maksuluokkia korotetaan indeksitarkistuksen johdosta lukien seuraavasti; OMAISHOIDON TUEN KRITEERIT JA MAKSULUOKAT Maksuluokka III / 384,67 /kk (381,00) Hoidettava tarvitsee runsaasti apua, hoivaa ja huolenpitoa päivittäisissä toiminnoissaan. Häntä täytyy avustaa monta kertaa päivässä esim. ruokailussa ja WC-asioissa, tai hän tarvitsee hoitajan läsnäolon muistamattomuuden tai levottomuuden takia. Hän tarvitsee apua ja valvontaa öisinkin. Hoitotyö on sitovaa eikä hoitajan työssäkäynti pääsääntöisesti ole mahdollista. Joissakin tapauksissa hoidettava voi olla osan päivästä hoidossa, koulussa tai toimintakeskuksessa, jos hoito hänen kotona ollessaan on erittäin vaativaa ja sitovaa. Ilman omaishoitajaa asiakas tarvitsisi runsaasti kotihoidon palveluja (käynnit 3-5 kertaa vrk) ja/tai kuormittaisi laitoshoitoa. Maksuluokka II / 514,53 /kk (509,64) Hoidettava tarvitsee lähes jatkuvasti apua, hoivaa ja huolenpitoa päivittäisissä toiminnoissaan. Häntä täytyy avustaa monta kertaa päivässä esim. liikkumisessa, ruokailussa ja WC-asioissa. Hän tarvitsee apua ja valvontaa öisinkin. Hoitotyö on sitovaa eikä hoitajan työssä-

10 135 käynti pääsääntöisesti ole mahdollista. Hoitotyöllä vältetään säännöllinen toistuva laitoshoidon tarve. Maksuluokka I / 686,03 /kk (679,51) Hoidettava tarvitsee jatkuvaa apua päivittäisissä toiminnoissaan ja runsaasti hoivaa ja huolenpitoa myös yöaikaan. Hoidettavaa ei voi jättää yksin mihinkään vuorokauden aikaan. Hoitotyö on raskasta ja sitovaa. Hoitajan työssäkäynti ei ole mahdollista. Hoidettavalla on runsas avuntarve esim. peseytymisessä, pukeutumisessa, WC-asioissa ja ruokailussa, tai hän vaatii muistamattomuuden ja levottomuuden takia jatkuvaa valvontaa tai hän on vuodepotilas. Hoidettava ei voi toimintakykynsä takia käydä päivittäin hoidossa, koulussa tai toimintakeskuksessa. Ilman omaishoitajaa asiakas tarvitsee tehostetun asumispalvelu- tai laitoshoitopaikan. Omaishoitajan vapaan aikainen sijaishoito Sijaishoitajalle maksetaan sama palkkio kuin omaishoitajalle. Hoitopalkkio jaetaan hoidettavien päivien määrällä. Omaishoitajan vapaan aikaiset palvelut Omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikaisesta hoidosta, joka korvaa omaishoitajan antamaa hoitoa ja huolenpitoa peritään maksua 11,30 euroa vuorokaudelta. Esitys (sosiaalijohtaja Taina Niiranen): vahvistaa omaishoidon tuen maksuluokat ja vapaapäivän hoitomaksun lähtien. Päätös: hyväksyi esityksen yksimielisesti. Otteet: - vs kotihoidon esimies Kati Kola-Huhtala - palveluohjaaja Arja Salonen - palveluohjaaja Susanne Willman - toimistosihteeri Rea Uppa

11 LÄÄKINNÄLLISEN KUNTOUTUKSEN JA TERAPIAPALVELUJEN OSTOPALVE- LUT VUOSILLE , 64 Ylilääkäri Pekka Nokso-Koivisto, puh , fysioterapeutti Marketta Tahlo-Tiittanen: Liitteet Perusturvapalvelut pyysi tarjouksia terapia- ja kuntoutuspalveluista vuosille sisältäen optiomahdollisuuden yhdeksi vuodeksi. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä liitteen B mukainen palveluhankinta. Hankinnan yhteisarvo on noin euroa/vuosi. Hankintailmoitus julkaistiin Hilma -ilmoituskanavalla ja kunnan internet-sivuilla sekä postitse Hämeenkyrön kunnan nykyisille palveluntuottajille. Hankintamenettely oli avoin. Tarjouspyyntö liitteineen liitteenä nro 20. Tarjoajien esittämiin tarkentaviin kysymyksiin vastattiin kunnan internet-sivuilla Määräaikaan mennessä saatiin tarjoukset 34 eri palveluntuottajalta. Yksi tarjous saapui myöhässä. Tarjoukset todettiin tarjouspyynnön mukaisiksi yhtä lukuun ottamatta. Lisätietoja pyydetään 10 palveluntuottajalta. Määräaikaan mennessä tarjouspyynnön mukaisia tarjouksia saatiin: fysioterapiasta 9, lymfaterapiasta 4, puheterapiasta 9, toimintaterapiasta 9, neuropsykologisesta kuntoutuksesta 6, psykoterapiasta 5 ja jalkahoidosta 4. Tarjousten avaus ja alustava käsittely oli klo alkaen. Avauspöytäkirja liitteenä nro 21. Palvelua ostetaan sopimuskaudella kustakin palvelukokonaisuudesta kokonaistaloudellisesti edullisimman ja saatavuuden mukaisessa järjestyksessä ottaen kuitenkin huomioon palveluntuottajan erityisosaaminen ja kokemus eli soveltuvuus asiakkaan tarpeeseen. Lisäksi asiakkaiden erityisistä yksilöllisistä tarpeista johtuen palveluja voidaan ostaa tämän puitejärjestelyn ulkopuolelta silloin, kun suorahankinnalle on hankintalain (67 ) mukaiset erityiset perusteet. Painoarvot: hinta 60 %/max 60 p, laatu 40 % /max 40 p (palveluntuottajan koulutus ja kokemus max 20 p, saavutettavuus max 20 p). Tarjousvertailu liitteenä nro 22. Tarjousasiakirjat ovat nähtävänä kokouksessa.

12 137 Esitys (ylilääkäri Pekka Nokso-Koivisto): hyväksyy lääkinnällisen kuntoutuksen palveluntuottajat liitteen 22 mukaisesti ja oikeuttaa ylilääkärin allekirjoittamaan palvelujen tuottajien kanssa solmittavat sopimukset. Päätös: hyväksyi esityksen yksimielisesti. Ote: - tarjouksen lähettäneet - fysioterapeutti Marketta Tahlo-Tiittanen

13 SUUN TERVEYDENHUOLLON SELVITYS TUOTTAMISTAVASTA JA TERVE- YSKESKUSHAMMASLÄÄKÄRIN VIRAN PERUSTAMINEN , 65 Vastaava terveyskeskushammaslääkäri Eija Lammi ja johtava hoitaja Tarja Soukko: Taloussuunnitelman, vuosille , selviytymisohjelmassa mainitaan suun terveydenhuollon selvitys tuottamistavasta. Toiminnallisten muutosten kautta arvioitiin saavutettavan kustannustehokkuutta jo vuodelle 2014 valmistautuen samanaikaisesti kysynnän kasvuun. Suun terv.huolto TP2012 TP2013 TA2014 TA2015 Toimintatuotot yht Henkilöstökulut yht Palvelujen ostot yht Toimintakulut yht Netto Yllä olevasta taulukosta selviää tilinpäätös 2012 talousarvion 2015 nettokulujen kehitys. Henkilöstökulut ovat lisääntyneet, mutta samalla palvelujen ostot ovat vähentyneet sekä toimintatuotot lisääntyneet. Suun terveydenhuollon nettokustannukset ovat laskeneet vuoden 2012 tilinpäätösluvuista vuoden 2015 talousarvio lukuihin 15 %. Avoinna olevaa terveyskeskushammaslääkärin virkaa ei saatu täytettyä vuosina ja palvelu jouduttiin ostamaan. Vuonna 2014 on hammaslääkärin avoinna oleva, sekä avoin 50 % virka, on saatu täytettyä määräaikaisella sopimuksella. Hammaslääkäritilanteen ollessa vuonna 2014 hyvä, on ostopalvelun tarve merkittävästi vähentynyt ja samalla toimintatuotot ovat lisääntyneet. Tarkoituksenmukaista on vahvistaa hammashuoltoa omana toimintana jatkossakin. Terveyskeskushammaslääkärin vapaana olevaa 50 % virkapohjaa määräaikaisesti hoitava henkilö on halukas siirtymään 100 % työaikaan alkaen. Työajan lisäys edellyttää terveyskeskushammaslääkärin viran perustamista alkaen. Tarkemmat virkasuhteen ehdot määräytyvät erikseen tehtävässä viranhoitomääräyksessä. Hammaslääkärityöpanoksen lisäämisen myötä tarvitaan myös hammashoitajan työpanosta. Hammashoitajan resurssin tarpeeseen on mahdollista palkata oppisopimuksella työntekijä määräajaksi.

14 139 Lisäresurssien kustannukset katetaan talousarvioon palvelujen ostoon varatusta määrärahasta. Esitys (ylilääkäri Pekka Nokso-Koivisto): antaa edellä esitetyn selvityksen hammashuollon tuottamistavasta ja esittää hallitukselle, että suun terveydenhuoltoon perustetaan terveyskeskushammaslääkärin virka alkaen. Päätös: hyväksyi esityksen yksimielisesti. Ote: - kunnanhallitus - vs vastaava hammaslääkäri Lammi Eija - johtava hoitaja Tarja Soukko

15 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT , 66 Talouspäällikkö Kirsi Sinisalo, p : Liite Valtioneuvosto antoi asetuksen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen muuttamisesta alkaen. Terveydenhuollon maksukattoon kuulumattomia maksuja ei koroteta lausunto- ja sakkomaksuja lukuun ottamatta. Muutoksen taustalla on hallituksen päätös peruspalvelujen valtionosuuden alentamisesta 40 miljoonalla eurolla vuoden 2015 alussa. Kunnat päättävät, perivätkö ne asiakasmaksuja enimmäismäärän. Voimassa olevat maksut ovat olleet asiakasmaksulain ja -asetuksen enimmäismäärien suuruisia, mikä on vallitseva valtakunnallinenkin käytäntö. Terveyskeskuksen lääkäripalveluista peritään käyntimaksuna kolmelta ensimmäiseltä terveyskeskuskäynniltä kalenterivuodessa, 16,10 euron käyntimaksu. Iltaisin, öisin ja viikonloppuisin voidaan käyntikerroista riippumatta periä 22,10 euron suuruinen käyntimaksu. Sairaalan poliklinikkamaksun enimmäismäärä nousee 29,30 eurosta 32,10 euroon käynniltä. Tämä sama maksu peritään myös terveyskeskuksen maksusitoumuksella yksityisillä lääkäriasemilla tutkittavalta ja hoidettavalta sekä terveyskeskuksessa tehtävistä holter-, verenpaine-, uniapnea-, silmänpohja- ja tähystystutkimuksista, röntgenlääkärin UÄtutkimuksesta sekä yli 18 -vuotiaalta ravitsemusterapeutin ensimmäiseltä käynniltä. Päiväkirurgisesta toimenpiteestä voidaan periä enintään 105,50 euroa (aiemmin 96,40 euroa). Tämä sama maksu peritään terveyskeskuksen maksusitoumuksella yksityisten lääkäriasemien leikkaussaleissa suoritetuista toimenpiteistä. Jos hoito jatkuu seuraavaan hoitopäivään tai pidempään, peritään säädetty hoitopäivämaksu. Sarjassa annettavasta hoidosta, kuten jatkuvasta dialyysihoidosta, lääkinnällisestä kuntoutuksesta, hyposensibilisaatio-, puhe- ja äänihäiriö, säde- ja sytostaattihoidosta tai muusta vastaavasta hoidosta peritään 8,80 euroa hoitokerralta. Maksu voidaan periä 45 hoitokerralta kalenterivuodessa. Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta perittävän ns. sakkomaksun suuruus on 39,60 euroa.

16 141 Lääkärin ja hammaslääkärin todistuksesta ja lausunnosta perittävän maksun enimmäismäärä nousee 36,20 eurosta 39,60 euroon. Tieliikennelaissa säädetyn ajo-oikeuden saamiseksi tai säilyttämiseksi tarvittavasta lääkärintodistuksesta voidaan periä enintään 47,70 euroa (aiemmin 43,60 euroa). Lyhytaikaisessa laitoshoidossa olevalta voidaan periä hoidosta ja ylläpidosta enintään 38,10 euroa (aiemmin 34,80 euroa) hoitopäivältä. Psykiatrian toimintayksikössä maksu on 17,60 (aiemmin 16,10 euroa). Vammaiselle henkilölle laitoshoitona annetusta kuntoutushoidosta tai kehitysvammaisten erityishuoltona annetusta kuntoutushoidosta voidaan periä enintään euroa hoitopäivältä (aiemmin 12,10 euroa). Suun ja hampaiden tutkimuksesta ja hoidosta perittävät maksut, tilapäisen kotisairaanhoidon käyntimaksut ja lastensuojelun maksut säilyvät ennallaan. Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote 228/2014 on liitteenä nro 23. Esitys (ylilääkäri Pekka Nokso-Koivisto): päättää korottaa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut alkaen esityksen mukaisesti. Päätös: hyväksyi esityksen yksimielisesti. Ote: - palvelupäälliköt - laskuttajat

17 TYÖPAJAN KOTITALOUSPALVELUJEN MAKSUT ALKAEN Työpajan esimies Jaana Helminen Ylisalo, p : Työpaja tuottaa vuositasolla kotisiivouspalvelua n. 100 ikäihmiselle, veteraanille sekä sotainvalidille ja tukee näin heidän kotona selviytymistään. Kotisiivouksesta vastaa kotisiivouspalveluvastaava, jolla on apuna kaksi palkkatuella palkattua työntekijää. Tarvittaessa myös kuntouttavassa työtoiminnassa olevat henkilöt voivat työskennellä kotisiivouksessa. Pyykinpesupalvelua käyttävät yksityiset asiakkaat, jotka ovat myös kotisiivousasiakkaita. Lisäksi työpaja tarjoaa ulkotyöpalvelua; nurmikoiden ja pensasaitojen leikkausta, haravointia ja lumen luontia. Pienimuotoiset remontti- ja kunnostustyöt kuuluvat myös tarjottaviin palveluihin. Ulko- ja remonttitöistä vastaa työvalmentaja, jolla on apuna kuntouttavassa työtoiminnassa olevia henkilöitä. Yleisen kustannustason nousun vuoksi hinnat tarkistetaan vuosittain Kotisiivous (alv 0 %) /tunti / tunti 1 henkilö 13,30 13,50 2 henkilöä 26,60 27,00 3 henkilöä 39,90 40,50 Väline- ja siivousainelisä / kerta 1,20 1,50 Perussiivous, sis. aineet, koneet 25,00 Ulkotyöt (sis. alv 24 %) / tunti / tunti 1 henkilö 15,50 16,00 2 henkilöä 31,00 32,00 Korjaus- ja remonttityöt (sis. alv 24 %) / tunti / tunti 1 henkilö 24,50 25,00 2 henkilöä 49,00 50,00 Työpajan koneilla (sis. alv 24 %)

18 143 ruohonleikkuri, trimmeri/ kpl /kerta 5,20 5,40 päältä ajettava ruohonleikkuri/kerta 12,40 12,60 moottorisaha / tunti 7,80 8,00 Pyykinpesupalvelu (alv 0 %) 1 koneellinen 7,80 8,00 Esitys (sosiaalijohtaja Taina Niiranen): päättää, että Työpajan kotitalouspalveluista peritään esityksen mukaiset maksut alkaen. Päätös: hyväksyi esityksen yksimielisesti. Ote: - Työpajan esimies Jaana Helminen-Ylisalo - toimistosihteeri Anneli Kivimäki

19 PIRKANMAAN MAAKUNNALLISEN KEHITYSVAMMAISTEN PERHEHOIDON YKSIKÖN TOIMINTAOHJEEN MUUTOKSET ALKAEN , 68 Kehitysvammapalveluiden esimies, Satu Vina p : Liite Pirkanmaan maakunnallisen kehitysvammaisten perhehoidon yksikön järjestäminen yhteistoimintana alkaen sopimus on hyväksytty Pirkanmaan kuntien lautakunnissa ja yksikön toimintaohje on tullut voimaan Toimintaohje on hallinnollinen ohje siitä, miten maakunnan alueella toteutetaan kehitysvammaisten henkilöiden toimeksiantosopimussuhteista perhehoitoa. Toimintaohje luo yhtenäisen toteuttamismallin kehitysvammaisten perhehoitoon Pirkanmaan alueella. Pirkanmaan maakunnallisen kehitysvammaisten perhehoidon yksikön toiminnan aikana on noussut esille tarve tehdä toimintaohjeeseen tarkennuksia. Yksikön ohjausryhmän kokouksessa käsiteltiin näitä asioita ja päädyttiin siihen, että tarkennukset esitetään voimaan tulevaksi alkaen. Toimintaohjeeseen on kirjattu vuorokausikäsite perhehoitajan vapaiden yhteyteen. Käytännössä perhehoitajien vapaat kertyvät päivinä, joten tämä käsite vaihdetaan toimintaohjeeseen vastaamaan olemassa olevaa käytäntöä. Sama tarkennus tehdään toimeksiantosopimuslomakkeeseen. Tilapäisestä perhehoidosta maksettava palkkio ja kulukorvaus määritellään toimintaohjeessa vuorokausina, vaikka ne maksetaan hoitopäiviltä. Vuorokausi-ilmaisu tarkennetaan toimintaohjeeseen hoitopäiväksi. Sama tarkennus tehdään toimeksiantosopimuslomakkeelle, liitteenä nro 24. Toimintaohjeeseen on määritelty, että toista perhehoitajaa omassa kodissaan lomittavalle perhehoitajalle maksetaan vakituisen perhehoitajan hoitopalkkio 15 %:lla korotettuna. Perhehoitajan kotiin tulevalle sijaiselle maksetaan vastaavasti tilapäisen perhehoidon hoitopalkkio. Tämä käytäntö yhtenäistetään niin, että jatkossa myös lomittavalle perhehoitajalle maksetaan tilapäisen perhehoidon hoitopalkkio. Lomittavan perhehoitajan kannalta ei ole merkitystä, tulevatko hoidettavat toisen perhehoitajan luota vai omasta kodistaan jaksolle eli palkkiokäytäntö yhtenäisestään maksettavaksi tilapäisen hoitopalkkion mukaan. Tilapäisessä perhehoidossa perhehoitajalle kertyy vapaata kolme arkipäivää kutakin kalenterikuukautta kohden, jona hän on toiminut toi-

20 145 meksiantosopimuksen perusteella perhehoitajana vähintään 14 vuorokautta. Kertyneet vapaapäivät korvataan rahana. Yhtenäistetään vapaapäivien korvauskäytäntö toimintaohjeeseen siten, että perhehoitajalle kertyneet vapaapäivät maksetaan tilapäisen perhehoidon palkkiokäytännön mukaan. Toimintaohjeessa on määritelty pitkäaikaiseen perhehoitoon erityismaksuluokka 4. Maksuluokka on määritelty myönnettäväksi ainoastaan erityistilanteissa ja määräaikaisesti. Toimintaohjeeseen tarkennetaan, että erityismaksuluokkaa 4 voidaan soveltaa ainoastaan erityistilanteissa ja pääsääntöisesti määräaikaisesti. Joissakin tilanteissa erityismaksuluokka 4 on tarpeen maksaa toistaiseksi, esimerkiksi siirryttäessä laitoshoidosta perhehoitoon erittäin vaativan hoivan ja huolenpidon tilanteissa. Esitys (sosiaalijohtaja Taina Niiranen): päättää hyväksyä liitteenä nro 24 olevan toimeksiantosopimuksen ja hyväksyä liitteenä nro 25 oleva Pirkanmaan maakunnallisen kehitysvammaisten perhehoidon yksikön toimintaohjeen alkaen. Päätös: hyväksyi esityksen yksimielisesti. Ote: - Tampereen kaupunki - kehitysvammapalveluiden esimies Satu Vina

21 PERUSTURVAPALVELUT, VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET , 69 Talouspäällikkö Kirsi Sinisalo, puh : Seuraavat mennessä perusturvalautakunnalle toimitetut päätöspöytäkirjat ovat nähtävänä kokouksessa: Sosiaalijohtaja: A1; Vartioinnin toimeksiantosopimus Raippakuja A2; Sosiaalipäivystyksen tukipalvelua Hämeenkyrön kunnalle A3; Tutkimuslupahakemus Eija Mantila A4; Hämeenkyrön seniorit ry:n toiminta-avustusanomus A5; Kyrösjärven seudun Näkövammaiset ry:n toimintaavustusanomus A6; Tutkimuslupahakemus Johanna Matikka A7; Perusturvalautakunnan perimät asuntojen vuokrat vuonna A8; Kyselyaineiston keräämistä, analysointia ja säilyttämistä koskeva lupa-anomus/lasse -hanke Esitys (ylilääkäri Pekka Nokso-Koivisto): merkitsee päätökset tietoonsa saatetuksi. Päätös: hyväksyi esityksen yksimielisesti.

22 147 ILMOITUKSET 1. Pirkanmaan Syöpäyhdistys , Suolistosyövän seulonnan hinta lukien. 2. Mammografiaseulontaan kutsuttavat ikäluokat v Aluehallintoviraston päätös LSSA- VI/914/ /2013; Kyröskartanon lastensuojelulaitos. 4. Olympus Finland Oy ; Ylläpitosopimuksen mukainen skopia-laitteiden hinnan tarkistus ajalle Vanhusneuvoston kokousmuistio Valviran ilmoitus ja päätös Dnro 8406/ /2014; Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antaminen, Osuuskunta Daxos. 7. THL:n tilastoraportti, Perusterveydenhuolto 2013 (www.thl.fi/tilastot/perusterveydenhuolto). 8. THL; Toimeentulotulen käsittelyaikojen seuranta Aluehallintoviraston päätös LSSA- VI/4093/ /2014; Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan muuttaminen (Ravitsemusterapeuttien Osuuskunta VitaMiinat). 10. Valviran ilmoitus Dnro 9475/ /2014; Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan lopettaminen ja päätös 9476/ /2014; Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen (Valmius Hyvinvointiin Group Oy). 11. Ilmoitus sosiaalipalvelujen vastuuhenkilön vaihtumisesta (Kotija siivouspalvelu Hurjat Harjat). 12. Aluehallintoviraston päätös LSSA- VI/5707/ /2014; Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan muuttaminen (9Lives Pirkanmaa Oy). 13. Talouden toteuma tammi-lokakuu 2014 oheismateriaalina.

23 Erikoissairaanhoidon palvelulaskutus tammi-lokakuu 2014 oheismateriaalina. 15. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 986/2014 terveydenhuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen käyttömaksuista 16. Perusturvalautakunnan kevään kokousajat, valtuustosalissa keskiviikkoisin klo alkaen 28.1., 4.3., 15.4., 13.5., ja Kuntainfo 6/2014; Elatusapujen ja elatustukien määrät nousevat Kuntainfo 7/2014; Perhehoidon palkkiot ja korvaukset vuonna Kunnanvaltuusto ; Muutostalousarvio 5/2014, lisämääräraha, Kurjenmäkikoti. 20. Kunnanvaltuusto ; Taloussuunnitelma Sote-rahoituksen, valtionosuusuudistuksen ja vos-leikkausten vaikutukset kuntien talouteen. 22. Tekninen lautakunta ; Ruokapalvelut, laskutuskäytännön muuttaminen.

24 Hämeenkyrön kunta OIKAISUVAATIMUSOHJEET Kokouspäivä Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävillä Pykälät Oikaisuvaatimus. oikeus. viranomainen. aika Edellä mainittuihin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianomainen) sekä kunnan jäsen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: Hämeenkyrön kunta Härkikuja HÄMEENKYRÖ puh Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäville. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Päätöksen tiedoksianto Päätös luovutettu asianosaiselle / 2014 asianosaisen/vastaanottajan allekirjoitus Päätös lähetetty tiedoksi kirjeellä (Kuntalaki 95 ). Annettu postin kuljetettavaksi / 2014 tiedoksiantaja Päätös toimitettu muulla tavoin, miten Oikaisuvaatimuksen. sisältö. liitteet Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi. päätös johon haetaan muutosta. vaatimus perusteineen. oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja kotikunta, sekä osoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, on oikaisuvaatimuskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Oikaisuvaatimusasiakirja on hakijan tai muun laatijan allekirjoitettava. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä päätös, josta valitetaan, sekä ne asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi. Asiamiehen on esitettävä valtakirjansa tai osoitettava oikeutensa edustukseen hallintolain 12 :n mukaisesti. Oikaisuvaatimuksen toimittaminen Oikaisuvaatimus on toimitettava viranomaiselle viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.

HUOM! KOKOUS PIDETÄÄN SASIN UUDESSA PÄIVÄKODISSA, (SASINTIE 81).

HUOM! KOKOUS PIDETÄÄN SASIN UUDESSA PÄIVÄKODISSA, (SASINTIE 81). PERUSTURVALAUTAKUNTA ASIALISTA KOKOUS 7/2015 Kokousaika 21.10.2015, klo 17.00-18.20 Paikka Sasin päiväkoti, Sasintie 81 Asiat 46 49 HUOM! KOKOUS PIDETÄÄN SASIN UUDESSA PÄIVÄKODISSA, (SASINTIE 81).... 95

Lisätiedot

Kunnantalo, valtuustosali (kahvit kahviossa klo 16.30, sisäänkäynti hlökunnan ovesta)

Kunnantalo, valtuustosali (kahvit kahviossa klo 16.30, sisäänkäynti hlökunnan ovesta) PERUSTURVALAUTAKUNTA ASIALISTA KOKOUS 7/2014 Kokousaika 15.10.2014, klo 17.00 19.00 Paikka Kunnantalo, valtuustosali (kahvit kahviossa klo 16.30, sisäänkäynti hlökunnan ovesta) Asiat 48 52... 48 PERUSTURVALAUTAKUNNAN

Lisätiedot

Kunnantalo, valtuustosali (kahvit ja tutustuminen Työpajan toimintaan, os. Eteläntie 2 klo 15.45, kokous valtuustosalissa klo 17.

Kunnantalo, valtuustosali (kahvit ja tutustuminen Työpajan toimintaan, os. Eteläntie 2 klo 15.45, kokous valtuustosalissa klo 17. PERUSTURVALAUTAKUNTA ASIALISTA KOKOUS 4/2015 Kokousaika 10.6.2015, klo 17.15 17.45 Paikka Kunnantalo, valtuustosali (kahvit ja tutustuminen Työpajan toimintaan, os. Eteläntie 2 klo 15.45, kokous valtuustosalissa

Lisätiedot

KOKOUS ALKAA JO KLO 16.15 HEISKAN PÄÄTALOLLA, HEISKANKUJA 1. KOKOUKSEN JÄLKEEN TA-SEMINAARI. Ta-seminaarin aineisto julkaistaan Satamassa torstaina.

KOKOUS ALKAA JO KLO 16.15 HEISKAN PÄÄTALOLLA, HEISKANKUJA 1. KOKOUKSEN JÄLKEEN TA-SEMINAARI. Ta-seminaarin aineisto julkaistaan Satamassa torstaina. PERUSTURVALAUTAKUNTA ASIALISTA KOKOUS 5/2015 Kokousaika 27.8.2015, klo 16.15-16.43 Paikka Heiskan Päätalo, Heiskankuja 1 Asiat 33 36 Huom! KOKOUS ALKAA JO KLO 16.15 HEISKAN PÄÄTALOLLA, HEISKANKUJA 1. KOKOUKSEN

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / 2014. 16.12.2014 klo 17.00 18.05

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / 2014. 16.12.2014 klo 17.00 18.05 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / 2014 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 16.12.2014 klo 17.00 18.05 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Yli-Kujala Minna

Lisätiedot

155 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen indeksitarkistus 1.1.2014 alkaen / muutos 1.1.2015 alkaen

155 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen indeksitarkistus 1.1.2014 alkaen / muutos 1.1.2015 alkaen 155 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen indeksitarkistus 1.1.2014 alkaen / muutos 1.1.2015 alkaen Dnro D/17/02.09.00/2012 Aikaisemmat käsittelyt: johtokunta 23.12.2013 205 johtokunta 25.8.2014

Lisätiedot

Kunnanviraston valtuustosali (joulupuuro ja kahvit kahviossa klo 16.30)

Kunnanviraston valtuustosali (joulupuuro ja kahvit kahviossa klo 16.30) PERUSTURVALAUTAKUNTA ASIALISTA KOKOUS 8/2013 Kokousaika 18.12.2013, klo 17.00 18.11 Paikka Kunnanviraston valtuustosali (joulupuuro ja kahvit kahviossa klo 16.30) Asiat 77 84... KOHDUN KAULAOSAN SYÖVÄN

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

KOKOUSAIKATAULU: klo 16.00 SATU VINA PAIKALLA KESKUSTELEMASSA ASUMISPALVELUISTA klo 16.30 JOULULAUTANEN klo 17.00 KOKOUS PERUSTURVALAUTAKUNTA

KOKOUSAIKATAULU: klo 16.00 SATU VINA PAIKALLA KESKUSTELEMASSA ASUMISPALVELUISTA klo 16.30 JOULULAUTANEN klo 17.00 KOKOUS PERUSTURVALAUTAKUNTA PERUSTURVALAUTAKUNTA ASIALISTA KOKOUS 9/2015 Kokousaika 9.12.2015, klo 17.00-18.40 Paikka Terveyskeskuksen ruokala Asiat 56 64 KOKOUSAIKATAULU: klo 16.00 SATU VINA PAIKALLA KESKUSTELEMASSA ASUMISPALVELUISTA

Lisätiedot

Yksilökohtainen fysioterapia hoitokerta 8,80 11,50

Yksilökohtainen fysioterapia hoitokerta 8,80 11,50 LIITE 26 PERUSTURVALAUTAKUNTA 9.12.2015 60 HÄMEENKYRÖN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 alkaen: Terveyskeskuksen avosairaanhoidon käyntimaksu - lääkärikäynti 16,10 20,90 - sairaanhoitajakäynti

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Pääterveysaseman poliklinikan neuvotteluhuone (kahvit terveyskeskuksen ruokasalissa klo 16.30)

Pääterveysaseman poliklinikan neuvotteluhuone (kahvit terveyskeskuksen ruokasalissa klo 16.30) PERUSTURVALAUTAKUNTA ASIALISTA KOKOUS 8/2014 Kokousaika 6.11.2014, klo 17.00 18.15 Paikka Pääterveysaseman poliklinikan neuvotteluhuone (kahvit terveyskeskuksen ruokasalissa klo 16.30) Asiat 53 58... 53

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 28.10.2010 klo 19.00 20.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Maanantai 15.02.2010 klo 10.00 11.35.

Maanantai 15.02.2010 klo 10.00 11.35. Viranomainen PÖYTÄKIRJA Nro 1/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta KOKOUSAIKA Maanantai 15.02.2010 klo 10.00 11.35. KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 6 /2015 Perusturvalautakunta Sivu 89

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 6 /2015 Perusturvalautakunta Sivu 89 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 6 /2015 Perusturvalautakunta Sivu 89 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Torstai 17.12.2015 klo 18.00 19.00

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 / 2011. Perusturvalautakunta. 18.01.2011 klo 17.30 18.10

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 / 2011. Perusturvalautakunta. 18.01.2011 klo 17.30 18.10 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 / 2011 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet 18.01.2011 klo 17.30 18.10 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 / 2015

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 / 2015 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 / 2015 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 29.1.2015 klo 17.00-18.00 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Yli-Kujala Minna Aittoniemi

Lisätiedot

TERVEYSPALVELUJEN MAKSUT. Avoterveydenhoidon maksut

TERVEYSPALVELUJEN MAKSUT. Avoterveydenhoidon maksut Perusturvalautakunta 65 19.12.2013 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudet asiakasmaksut 1.1.2014 Ptltk 65 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuissa noudatetaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista

Lisätiedot

1. 36 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus --------------------52. 2. 37 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen --------------------52

1. 36 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus --------------------52. 2. 37 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen --------------------52 Tekninen lautakunta 18.6.2013 51 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 4 / 2013 Kokousaika 18.6.2013 klo 15.00-15.50 Kokouspaikka Kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 36 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus --------------------52

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 55 HINTATARJOUSPYYNTÖ HONKAHOVIN LÄÄKÄRIPALVELUISTA VUODELLE 2015 (LIITTEET) 2

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 55 HINTATARJOUSPYYNTÖ HONKAHOVIN LÄÄKÄRIPALVELUISTA VUODELLE 2015 (LIITTEET) 2 PERUSTURVAJAOSTO ESITYSLISTA 9/2014 Kokousaika 9.12.2014 klo 16.30 Kokouspaikka, Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

1. 26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..30. 2. 27 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen.30. 3. 28 Työjärjestyksen hyväksyminen 31

1. 26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..30. 2. 27 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen.30. 3. 28 Työjärjestyksen hyväksyminen 31 Tekninen lautakunta 07.04.2015 29 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 4/2015 Kokousaika 07.04.2015 klo 15.00 16.22 Kokouspaikka Heikinniemi, Heikinkoti ASIAT 1. 26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..30

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

KIIKOISTEN LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19.11.2012

KIIKOISTEN LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19.11.2012 KIIKOISTEN LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19.11.2012 Käsitellyt asiat: 17. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 18. Pöytäkirjantarkastajien valinta 19. Talousarvion toteutuminen 01.01. 30.09.2012

Lisätiedot

PERUSTURVALAUTAKUNTA KOKOUS 4/2014. Kokousaika 14.5.2014, klo 18.00 19.35. Kunnanvirasto, valtuustosali. Asiat 28 33 KOKOUKSEN AIKATAULU:

PERUSTURVALAUTAKUNTA KOKOUS 4/2014. Kokousaika 14.5.2014, klo 18.00 19.35. Kunnanvirasto, valtuustosali. Asiat 28 33 KOKOUKSEN AIKATAULU: PERUSTURVALAUTAKUNTA ASIALISTA KOKOUS 4/2014 Kokousaika 14.5.2014, klo 18.00 19.35 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Asiat 28 33 KOKOUKSEN AIKATAULU: klo 16.30 TUTUSTUMINEN KOTIHOITOKESKUKSEEN klo 17.00

Lisätiedot

Liite nro 3 Kouvolan kaupunki Pela 13.1.2009. Ei säädöksiä Ryhmäkertoja on yleensä 10.

Liite nro 3 Kouvolan kaupunki Pela 13.1.2009. Ei säädöksiä Ryhmäkertoja on yleensä 10. Liite nro 3 Kouvolan kaupunki Pela 13.1.2009 1 (5) Perusturva Terveydenhuollon asiakast 1.1.2009 alkaen Avoterveydenhuolto nimi Terveyskeskuksen lääkäripalvelun Terveyskeskuksen päivystyksen 12,80 1*)

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1.1.2015 alkaen

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1.1.2015 alkaen Omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1.1.2015 alkaen OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMINEN Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä vastaa kunta. Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen,

Lisätiedot

Riitta Voutila (x) kunnanhallituksen edustaja Markku Toikkanen (x) kunnanhallituksen puheenjohtaja Juha Urpilainen (-) kunnanjohtaja

Riitta Voutila (x) kunnanhallituksen edustaja Markku Toikkanen (x) kunnanhallituksen puheenjohtaja Juha Urpilainen (-) kunnanjohtaja KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 3/2008 39 Kokousaika Perjantai 28.03.2008 klo 18.30 19.20 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Helsingin Satama -liikelaitos 3/2014 Tekniset palvelut 24.02.2014 Tekninen johtaja

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Helsingin Satama -liikelaitos 3/2014 Tekniset palvelut 24.02.2014 Tekninen johtaja Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 3 Helsingin Sataman sähkösuunnittelupalvelut v. 2014 HEL 2013-015162 T 02 08 01 00 Päätös päätti solmia Helsingin Sataman ja Vuosaaren sataman puitesopimukset sähkösuunnittelutöistä

Lisätiedot

Alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuen myöntämisohjeet vuodelle 2016 Salon kaupunki, vammaispalvelut

Alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuen myöntämisohjeet vuodelle 2016 Salon kaupunki, vammaispalvelut 1(9) Alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuen myöntämisohjeet vuodelle 2016 Salon kaupunki, vammaispalvelut 2(9) SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ OMAISHOIDON TUESTA 3 2 OMAISHOIDON TUEN HAKEMINEN 4 3 OMAISHOIDON SOPIMUS 5

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI Omaishoidon tuen ohje SISÄLLYS 1. Yleistä... 1 2. Omaishoidon tuen myöntäminen... 1 2.1. Tuen hakeminen... 1 2.2. Tuen myöntämisedellytykset... 1 3. Hoitopalkkio...

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Helsingin Satama -liikelaitos 18/2014 15.12.2014

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Helsingin Satama -liikelaitos 18/2014 15.12.2014 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 18 Länsisataman laajennusalueen syvätiivistysurakka 2015 HEL 2014-014030 T 02 08 03 00 Päätös päätti tilata Länsisataman syvätiivistysurakan edullisimman tarjouksen

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kokousaika 1.10.2014 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA OHJEET OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEKSI

KIIKOISTEN KUNTA OHJEET OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEKSI KIIKOISTEN KUNTA OHJEET OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEKSI Tämä ohjeistus astuu voimaan 01.01.2009 ja on voimassa toistaiseksi. Ohjeistusta tarkistetaan tarvittaessa. 1. TUEN HAKU Omaishoidon tuesta säädetään

Lisätiedot

Muut saapuvilla olleet Jaakko Alamattila khall edustaja Paula Alatalo rehtori-koulutoimenjohtaja

Muut saapuvilla olleet Jaakko Alamattila khall edustaja Paula Alatalo rehtori-koulutoimenjohtaja ENONTEKIÖN KUNTA Sivistyslautakunta PÖYTÄKIRJA Kokousaika 28.9.2011 klo 16-16.25 Kokouspaikka Virastotalo Saapuvilla Seppo Alatörmänen pj olleet jäsenet Jyri Hautamäki vpj Mika Vaari vj Sirpa-Liisa Korva

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 / 2011. Perusturvalautakunta. 15.02.2011 klo 17.30 19.15

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 / 2011. Perusturvalautakunta. 15.02.2011 klo 17.30 19.15 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 / 2011 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 15.02.2011 klo 17.30 19.15 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Kohtala Paavo Heinilä

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 / 2014. 27.11.2014 klo 17.00 19.25

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 / 2014. 27.11.2014 klo 17.00 19.25 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 / 2014 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 27.11.2014 klo 17.00 19.25 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Yli-Kujala Minna

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2014. 20.05.2014 klo 17.00 18.55

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2014. 20.05.2014 klo 17.00 18.55 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2014 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 20.05.2014 klo 17.00 18.55 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Aittoniemi Helena Haveri

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Helsingin Satama -liikelaitos 12/2013 Tekniset palvelut Tekninen johtaja 11.12.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Helsingin Satama -liikelaitos 12/2013 Tekniset palvelut Tekninen johtaja 11.12.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 12 Helsingin Sataman LVI-suunnittelutyöt vuosille 2014-2015 HEL 2013-013468 T 02 08 01 00 Päätös Tekninen johtaja päätti oikeuttaa tekniset palvelut osaston laatimaan

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

ASIAKASMAKSULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISET LAITOSHOIDON JA TERVEYDENHUOLLON AVOHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN

ASIAKASMAKSULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISET LAITOSHOIDON JA TERVEYDENHUOLLON AVOHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN ASIAKASMAKSULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISET LAITOSHOIDON JA TERVEYDENHUOLLON AVOHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN 1/3 2014 AVOHOIDON MAKSUT Maksukatto 679,00 Terveyskeskusmaksu sisältyy maksukattoon Terveyskeskusmaksu

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA Sivistyslautakunta 7.8.2013 43

HIRVENSALMEN KUNTA Sivistyslautakunta 7.8.2013 43 Sivistyslautakunta 7.8.2013 43 Aika: 7.8.2013 klo 17.00-17.05 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Asiat 1 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 28 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 3 29 Työjärjestyksen

Lisätiedot

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 Mitä omaishoidon tuki on? Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä kunnan tulee huolehtia määrärahojensa puitteissa. Omaishoidon

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Perusturvalautakunta 10.12.2014 AIKA 10.12.2014 klo 17:30-18:26 PAIKKA Kunnantalo johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 87 Kokouksen laillisuus 3 88 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KOKOUSAIKA Torstai 11.2.2016 kello 15.15 16.10 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto, Äyräpääntie 2, 72600 Keitele SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015. 07.09.2015 klo 17.00 17.55

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015. 07.09.2015 klo 17.00 17.55 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 07.09.2015 klo 17.00 17.55 Kunnanviraston kokoushuone Kärkelä Pilvi Aittoniemi Helena Kohtala Paavo

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Tarkastuslautakunta 05.11.2013 AIKA 05.11.2013 klo 16:45 PAIKKA KPMG:n toimist, Isokatu 32 B, Oulu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 15 Kokouksen avaus 3 16 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Tuen yleiset myöntämisperusteet

Tuen yleiset myöntämisperusteet Yleistä Omaishoidontukea koskeva laki (937/2005) tuli voimaan 1.1.2006. Laki korvasi sosiaalihuoltolaissa olleet omaishoidontukea koskevat säännökset sekä asetuksen omaishoidontuesta. Samaan aikaan myös

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.6.2012 ALKAEN

LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.6.2012 ALKAEN 1 LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.6.2012 ALKAEN (Laki omaishoidontuesta 2.12.2005/937) Omaishoidon tuen sisältö: Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

Kaavoitustyön tarjouspyynnöt

Kaavoitustyön tarjouspyynnöt HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 8/11 Kokousaika: 29.06.2011 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, Teknisen toimen kokoustila Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

(x) esittelijä, pöytäkirjanpitäjä. Osastonhoitaja Leena Viinikainen klo 18-18.40 kuultavana henkilöstöasioista ja Kotipihan tilanteesta

(x) esittelijä, pöytäkirjanpitäjä. Osastonhoitaja Leena Viinikainen klo 18-18.40 kuultavana henkilöstöasioista ja Kotipihan tilanteesta KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 6/2008 64 Kokousaika Tiistai 24.06.2008 klo 18.00 19.05 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta 2/2014 1. Tiistai 18.3.2014 klo 17.30-19.30. Kunnantoimiston uusi kokoushuone

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta 2/2014 1. Tiistai 18.3.2014 klo 17.30-19.30. Kunnantoimiston uusi kokoushuone Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 2/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tiistai 18.3.2014 klo 17.30-19.30 Kunnantoimiston uusi kokoushuone

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2013. Perusturvalautakunta. 18.03.2013 klo 17.00 17.55

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2013. Perusturvalautakunta. 18.03.2013 klo 17.00 17.55 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2013 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 18.03.2013 klo 17.00 17.55 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Yli-Kujala Minna Aittoniemi

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy 134 Kokousaika Tiistai 28.6.2011 kello 17.50 18.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite 98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 Tarkastuslautakunta 03.10.2013 AIKA 03.10.2013 klo 16:50-19:10 PAIKKA KPMG:n toimisto, Isokatu 32, Oulu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 9 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013. Korsmalmin hoitokoti, Parantolantie 71, 07800 Lapinjärvi KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013. Korsmalmin hoitokoti, Parantolantie 71, 07800 Lapinjärvi KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 7.10.2013 klo 18.30 22.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Korsmalmin hoitokoti, Parantolantie 71, 07800 Lapinjärvi KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) 7/2015 HKL-Raitioliikenne 20.03.2015 Yksikön johtaja

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) 7/2015 HKL-Raitioliikenne 20.03.2015 Yksikön johtaja Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 14 pakettiautojen vuokraus HEL 2015-003371 T 02 08 02 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti hankkia pakettiautojen vuokrauksen vuodelle 2015 Stara logistiikalta 42 000

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Kokousaika 10.04.2012 klo 19.00 19.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2010. Sosiaali- ja terveyslautakunta. 29.06.2010 klo 17.30 18.15

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2010. Sosiaali- ja terveyslautakunta. 29.06.2010 klo 17.30 18.15 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2010 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 29.06.2010 klo 17.30 18.15 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Kohtala Paavo

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 143. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 143. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta :t 143 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus tekniselle lautakunnalle. Oikeus oikaisuvaatimuksen

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4. Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011. 5 Lautakunnan jäsenten esittämät kysymykset

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4. Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011. 5 Lautakunnan jäsenten esittämät kysymykset KOKOUSAIKA Tiistai 10.04.2012 klo 16 KOKOUSPAIKKA Palvelukoti Saarenkartano Käsiteltävät asiat: Asialista 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 valinta 3 Perusturvan ajankohtaiskatsaus 4. Toimintakertomus

Lisätiedot

Kunnantalo, valtuustosali (tutustuminen vastaanottokeskukseen Opintie 5. klo 16.00)

Kunnantalo, valtuustosali (tutustuminen vastaanottokeskukseen Opintie 5. klo 16.00) PERUSTURVALAUTAKUNTA ASIALISTA KOKOUS 2/2016 Kokousaika 10.2.2016, klo 17.20-18.50 Paikka Kunnantalo, valtuustosali (tutustuminen vastaanottokeskukseen Opintie 5. klo 16.00) Asiat 7 12 klo 16.00 TUTUSTUMINEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2015 1 (10) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 13:00-16:05 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10,

Lisätiedot

(Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää)

(Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää) 1 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 alkaen (Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää) 1. Omaishoidon tuen perusteet Laki omaishoidon tuesta (937/ 2005) Asiakasmaksulaki

Lisätiedot

LAUKAAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUMAKSUT 1.1. 31.12.2014

LAUKAAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUMAKSUT 1.1. 31.12.2014 Kunnanhallitus 9.12.2013 LAUKAAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUMAKSUT 1.1. 31.12.2014 1. Soveltamisala: Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävistä maksuista säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 Ympäristölautakunta Kokousaika: 23.11.2015 ke llo 18.00-18.35 Kokouspaikka: Kunnanhallitukse n kokoushuone Saapuvilla olleet: Jäsenet: Varajäsenet: X Kangas Antti

Lisätiedot

Sosiaalijohtaja Tuomas Aikkila esittelijänä ja. Pöytäkirjanpitäjä. 15-21 (Pykälät 19-21 salassa pidettäviä)

Sosiaalijohtaja Tuomas Aikkila esittelijänä ja. Pöytäkirjanpitäjä. 15-21 (Pykälät 19-21 salassa pidettäviä) Viranomainen PÖYTÄKIRJA Nro 3/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta KOKOUSAIKA Maanantai 9.5.2011 klo 10.00 11.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (11) Rakentamispalvelu (Stara) 4/2014 Rakennustekniikka 23.01.2014 Yksikönjohtaja

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (11) Rakentamispalvelu (Stara) 4/2014 Rakennustekniikka 23.01.2014 Yksikönjohtaja Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (11) 7 IVA-työt, hammashoitolan muutos opetustiloiksi, Vartiokylän alaaste HEL 2013-013426 T 02 08 03 00 Päätös Päätöksen perustelut Yksikön johtaja päätti hylätä LVI-Urakointi

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Helsingin Satama -liikelaitos 10/2014 10.03.2014

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Helsingin Satama -liikelaitos 10/2014 10.03.2014 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 10 Ympäristöalan asiantuntijapalvelut, päätöksen muuttaminen HEL 2013-002442 T 02 08 02 00 Päätös Päätöksen perustelut päätti muuttaa teknisen johtajan päätöstä 24.5.2013,

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 37, 39, 41-43. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 37, 39, 41-43. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 37, 39, 41-43 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 6/2011 61. Jussi Leinonen. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Helinä Niemelä, jäsen

Tekninen lautakunta 6/2011 61. Jussi Leinonen. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Helinä Niemelä, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 6/2011 61 KOKOUSAIKA 16.11.2011 klo 18.00-18.45 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kahvio SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Hannu Riuttanen, Jussi Leinonen,

Lisätiedot

PERUSTURVALAUTAKUNTA KOKOUS 8/2015. Kokousaika 18.11.2015, klo 17.10-18.10 (kahvit klo 16.30)

PERUSTURVALAUTAKUNTA KOKOUS 8/2015. Kokousaika 18.11.2015, klo 17.10-18.10 (kahvit klo 16.30) PERUSTURVALAUTAKUNTA ASIALISTA KOKOUS 8/2015 Kokousaika 18.11.2015, klo 17.10-18.10 (kahvit klo 16.30) Paikka Attendo Kyröskosken hoivakoti (Pohjantähdentie 12, Kyröskoski) Asiat 50 55 HUOM! KOKOUS PIDETÄÄN

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6/2010. Sosiaali- ja terveyslautakunta. 11.05.2010 klo 17.30 18.05

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6/2010. Sosiaali- ja terveyslautakunta. 11.05.2010 klo 17.30 18.05 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6/2010 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 11.05.2010 klo 17.30 18.05 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Kohtala Paavo Heinilä

Lisätiedot

LIITE 4. Omaishoidon tuen myöntämisperusteet vuonna 2012. (vahvistettu Kuopion perusturva- ja terveyslautakunnassa 25.2.

LIITE 4. Omaishoidon tuen myöntämisperusteet vuonna 2012. (vahvistettu Kuopion perusturva- ja terveyslautakunnassa 25.2. Kuopion kaupunki Omaishoidon tuki 2012 1 (5) Omaishoidon tuen myöntämisperusteet vuonna 2012 (vahvistettu Kuopion perusturva- ja terveyslautakunnassa 25.2.2012) LIITE 4 Perusteet Omaishoidon tuki on lain

Lisätiedot

Kiteen kaupunki Omaishoidontuen myöntämisperusteet

Kiteen kaupunki Omaishoidontuen myöntämisperusteet Kiteen kaupunki Omaishoidontuen myöntämisperusteet Perusturvalautakunta 17.12.2013 165 1 Omaishoidon tuki Omaishoidon tuki perustuu omaishoidon tuesta annettuun lakiin (937/2005) ja siihen tehtyihin muutoksiin

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (10) Maaninka-neuvottelukunta

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (10) Maaninka-neuvottelukunta Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (10) Julkinen Kokoustiedot Aika torstai klo 18:00-19:45 Paikka Maaningan kunnantalo, Maaningantie 32 Saapuvilla olleet jäsenet Aarne Blom, puheenjohtaja Marko Huttunen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Helsingin Satama -liikelaitos 15/2014 16.06.2014

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Helsingin Satama -liikelaitos 15/2014 16.06.2014 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 15 Vuosaaren sataman vesialueen pohjatutkimukset 2014 HEL 2014-007526 T 02 08 02 00 Päätös Päätöksen perustelut päätti, että Vuosaaren sataman vesialueen pohjatutkimukset

Lisätiedot

Maanantai 4.3.2013 klo 10.00 10.41. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Maanantai 4.3.2013 klo 10.00 10.41. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Viranomainen PÖYTÄKIRJA Nro 2/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta KOKOUSAIKA Maanantai 4.3.2013 klo 10.00 10.41 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011

Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011 Li 2 Ikla 15.12.2010 3 Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011 Yleiset perusteet Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön kotona tapahtuvaa säännöllisen

Lisätiedot

Opas omaishoidontuesta

Opas omaishoidontuesta Opas omaishoidontuesta 1 2 Omaishoito Omaishoito on hoidettavan kotona tapahtuvaa hänen henkilökohtaista hoitoa. Omaishoitajana voi toimia hoidettavan avo- tai aviopuoliso, vanhempi, lapsi tai muu hoidettavalle

Lisätiedot

Kiteen kaupunki Ikäihmisten asumispalvelut ja myöntämisperusteet

Kiteen kaupunki Ikäihmisten asumispalvelut ja myöntämisperusteet Perusturvalautakunta 17.12.2013 167, Liite 2. Kiteen kaupunki Ikäihmisten asumispalvelut ja myöntämisperusteet 1 Ikäihmisten asumispalvelut Lyhytaikainen asuminen Lyhytaikaisella asumispalvelulla pyritään

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Helsingin Satama -liikelaitos 4/2014 31.01.2014

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Helsingin Satama -liikelaitos 4/2014 31.01.2014 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 4 Helsingin Sataman rakenne- ja laitesuunnittelun vuosityötarjousten hyväksyminen HEL 2013-014604 T 02 08 01 00 Päätös päätti oikeuttaa tekniset palvelut -osaston laatimaan

Lisätiedot

Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen ja

Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen ja KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 7/2015 1 Koululautakunta Aika 26.08.2015 klo 09:00-12:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen

Lisätiedot

Keskiviikko 20.11.2013 klo 16.00 17.20. Vanhusten palvelukeskus

Keskiviikko 20.11.2013 klo 16.00 17.20. Vanhusten palvelukeskus Viranomainen No 9/ 2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Perusturvalautakunta Sivu 79 KOKOUSAIKA Keskiviikko 20.11.2013 klo 16.00 17.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 Asiat 73, 74, 75, 76, 78, 79 ja 81 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 48 URAKKATARJOUKSET KATUVALAISTUSKESKUKSIEN UUSIMISESTA (LIITE 1) 49 KIRJEITÄ TIEDOKSI 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 48 URAKKATARJOUKSET KATUVALAISTUSKESKUKSIEN UUSIMISESTA (LIITE 1) 49 KIRJEITÄ TIEDOKSI 4 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 Kokousaika 7.10.2014 klo 18.00 20.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 Kokousaika 14.12.2010 klo 19.00 19.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA Esityslista KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2015

KIHNIÖN KUNTA Esityslista KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2015 Esityslista KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2015 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 12.5.2015 klo 17.00 Kunnanviraston kokoushuone Kärkelä Pilvi Yli-Kujala Minna Aittoniemi Helena

Lisätiedot