JOULULAUTANEN TERVEYSKESKUKSEN RUOKASALISSA KLO 16.00

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JOULULAUTANEN TERVEYSKESKUKSEN RUOKASALISSA KLO 16.00"

Transkriptio

1 PERUSTURVALAUTAKUNTA ASIALISTA KOKOUS 9/2014 Kokousaika , klo Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat JOULULAUTANEN TERVEYSKESKUKSEN RUOKASALISSA KLO ILMOITUS YKSITYISESTÄ SOSIAALIPALVELUTOIMINNASTA/ EIJAN KOTIAPU ILMOITUS YKSITYISESTÄ SOSIAALIPALVELUTOIMINNASTA/MATROCKS OY/PIRKANMAAN EXTRA-AVUSTAJAT LASTENSUOJELUN SOSIAALITYÖNTEKIJÄN PALVELUIDEN MYYMINEN KIHNIÖN KUNNALLE VUONNA OPTION KÄYTTÖ IKÄIHMISTEN YMPÄRIVUOROKAUTISTEN ASUMISPALVELUJEN HANKINNASSA / TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN OMAISHOIDON TUEN HOITOPALKKIOT LÄÄKINNÄLLISEN KUNTOUTUKSEN JA TERAPIAPALVELUJEN OSTOPALVELUT VUOSILLE SUUN TERVEYDENHUOLLON SELVITYS TUOTTAMISTAVASTA JA TERVEYSKESKUSHAMMASLÄÄKÄRIN VIRAN PERUSTAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT TYÖPAJAN KOTITALOUSPALVELUJEN MAKSUT ALKAEN PIRKANMAAN MAAKUNNALLISEN KEHITYSVAMMAISTEN PERHEHOIDON YKSIKÖN TOIMINTAOHJEEN MUUTOKSET ALKAEN PERUSTURVAPALVELUT, VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET ILMOITUKSET

2 KOKOUSPÖYTÄKIRJA s. 127 (148) 9/2014 KOKOUSAIKA , klo KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET pj Raija Mäensivu vj Hannele Haavisto I vpj Aku Ankelo vj Ilkka Jokinen j Lauri Korpijaakko vj Pasi Alakomi j Paula Ylivakeri vj Satu Suokas j Mari Kola vj Pentti Kahila j Juhani Vatajaniemi vj Ilpo Kärkkäinen j Jarmo Järvinen vj Ida Viitaniemi j Kiukainen Pekka vj Eija Koivisto j Palomäki Susanna vj Joel Järvinen MUUT SAAPUVILLA OLLEET Heimo Nordfors kunnanhallituksen edustaja 1) Jouni Ovaska kunnanhallituksen pj VIRANHALTIJAT Pekka Nokso-Koivisto esittelijä, ylilääkäri Kirsi Sinisalo pöytäkirjanpitäjä, talouspäällikkö Taina Niiranen esittelijä, sosiaalijohtaja Tarja Soukko johtava hoitaja Päivi Niemi johtava sosiaalityöntekijä/lastenvalvoja Antero Alenius kunnanjohtaja 1) saapui klo 18:05 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. ASIAT :t PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Jarmo Järvisen ja Pekka Kiukaisen. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Raija Mäensivu Pöytäkirjanpitäjä Kirsi Sinisalo PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Tarkastusaika , klo mennessä. PÖYTÄKIRJA ON KOKOUKSEN KULUN MUKAINEN Jarmo Järvinen Pekka Kiukainen PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ , klo perusturvakeskuksessa Talouspäällikkö Kirsi Sinisalo

3 ILMOITUS YKSITYISESTÄ SOSIAALIPALVELUTOIMINNASTA/ EIJAN KOTI- APU , 59 Hämeenkyrön kuntaan on saapunut Eijan Kotiapu (toiminimi) ilmoitus yksityisen sosiaalialanpalvelutoiminnan aloittamisesta alkaen. Ilmoitus tulee tehdä sosiaalilautakunnalle yksityisen sosiaalipalvelun aloittamisesta annetun lain (603/1996) mukaisesti. Eijan Kotiapu ( ) tarjoaa asiakkaiden kotiin vietäviä yksityisiä edellä mainitun lain piiriin kuuluvia muita rekisteröitäviä palveluita. Yrityksen kotipaikka on Sastamala. Toimintasuunnitelman mukaan palveluntuottajan toimialaan kuuluvat seuraavat kotihoidon avustavat palvelut: Kotihoito- ja hoivapalvelut a. henkilökohtaisen hygienian hoito Kotiapu ja kodinhoidolliset työt a. siivoukset b. pyykki- ja vaatehuolto c. ruoanlaitto Lapsiperheiden tukipalvelut a. asiointi-, ulkoilu- ja saattoapu b. avustusten sekä tukien haku ja neuvonta Asiointi- ja virkistyspalvelut Arjen monipuoliset tukipalvelut Omaishoitajien tukipalvelut Palveluiden kohderyhmänä ovat lapset/nuoret, lapsiperheet, vanhukset, kehitysvammaiset ja muut vammaiset. Työ tehdään asiakkaan kotona, kuntien ja kaupunkien yksiköissä, taloyhtiöissä ja yrityksissä. Perusturvalautakunnan lausunto: Yrityksen toimitusjohtajana toimii Eija Kovanen. Palveluiden vastuuhenkilö Ritva Aalto on koulutukseltaan lähihoitaja. Yksityisen palvelun tuottajan, joka harjoittaa muuta kuin ympärivuorokautista toimintaa, on tehtävä ennen toiminnan aloittamista, olennaista muuttamista tai lopettamista kirjallinen ilmoitus sosiaalihuollosta vastaavalle monijäseniselle toimielimelle siinä kunnassa, jossa palveluja annetaan. Yksityinen palvelutuotanto täydentää kunnan oman palvelutuotantoa. Palvelu perustuu yrittäjän ja asiakkaan väliseen kirjalliseen sopimuk-

4 129 seen. Sosiaalihuoltolain mukaisten palveluiden on perustuttava asiakkaan kanssa yhteisesti tehtyyn palvelusuunnitelmaan. Yritys täyttää yksityisen sosiaalipalveluiden valvonnasta annetun lain 6 :n mukaisen ilmoituksenvaraisen rekisteröitävän toiminnan edellytykset. Jos toimintaan sisältyy sairaanhoidollisia toimenpiteitä, palveluista vastaavalla tulee olla korkeakoulututkinto. Yrityksen omavalvontasuunnitelma on toimitettava kunnan sosiaalipalveluihin 6 kuukauden kuluessa toiminnan aloittamisesta. Lisäksi tulee toimittaa työntekijöiden täydennyskoulutus suunnitelma lääkehoidon osalta, jos hoivaan ja huolenpitoon sisältyy lääkehoitoa. Yrityksen toimintasuunnitelmassa yhtenä palvelumuotona tarjotaan lasten ja nuorten palvelut. Tästä syystä jokaisesta työntekijästä, joka työskentelee lasten tai nuorten kanssa on ennen tämän toiminnan aloittamista toimitettava rikosrekisteriotteet sosiaalijohtajan nähtäväksi. Yrityksen toimittamat asiakirjat ovat nähtävänä kokouksessa. Esitys (sosiaalijohtaja Taina Niiranen): hyväksyy Eijan Kotiavun toimintailmoituksen ja merkitsee yrityksen Hämeenkyrön kunnan yksityisten sosiaalipalvelun tuottajien rekisteriin. Omavalvontasuunnitelma tulee toimittaa Hämeenkyrön kunnalle 6 kuukauden kuluessa, viimeistään mennessä. Päätös: hyväksyi esityksen yksimielisesti. Ote: - Eijan kotiapu

5 ILMOITUS YKSITYISESTÄ SOSIAALIPALVELUTOIMINNASTA/MATROCKS OY/PIRKANMAAN EXTRA-AVUSTAJAT , 60 Hämeenkyrön kuntaan on saapunut Matrocks Oy/Pirkanmaan extra-avustajat ilmoitus yksityisen sosiaalialanpalvelutoiminnan aloittamisesta alkaen. Ilmoitus tulee tehdä sosiaalilautakunnalle yksityisen sosiaalipalvelun aloittamisesta annetun lain (603/1996) mukaisesti. Matrocks Oy/Pirkanmaan extra-avustajat ( ) tarjoaa asiakkaiden kotiin vietäviä yksityisiä edellä mainitun lain piiriin kuuluvia muita rekisteröitäviä palveluita sekä kulttuuritoimintoja liikkuvan päivätoiminnan muodossa. Yrityksen kotipaikka on Hämeenkyrö. Toimintasuunnitelman mukaan palveluntuottajan toimialaan kuuluvat seuraavat kaikenikäisille asiakkaille tarjottavat palvelut: avustajapalvelut ohjaajapalvelut ystäväpalvelut tukihenkilöpalvelut Perusturvalautakunnan lausunto: Toiminnasta vastaava Paula Kerola on koulutukseltaan lähihoitaja ja medianomi AMK (sosiokulttuurinen työ). Hän on yrityksen toimitusjohtaja ja työntekijä. Lisäksi yrityksessä työskentelee yrityksen toinen omistaja Akseli Kerola sekä lähihoitajia ja sosionomeja. Yksityisen palvelun tuottajan, joka harjoittaa muuta kuin ympärivuorokautista toimintaa, on tehtävä ennen toiminnan aloittamista, olennaista muuttamista tai lopettamista kirjallinen ilmoitus sosiaalihuollosta vastaavalle monijäseniselle toimielimelle siinä kunnassa, jossa palveluja annetaan. Palvelu perustuu yrittäjän ja asiakkaan väliseen kirjalliseen sopimukseen. Sosiaalihuoltolain mukaisten palveluiden on perustuttava asiakkaan kanssa yhteisesti tehtyyn palvelusuunnitelmaan. Yritys täyttää yksityisen sosiaalipalveluiden valvonnasta annetun lain 6 :n mukaisen ilmoituksenvaraisen rekisteröitävän toiminnan edellytykset. Yrityksen omavalvontasuunnitelma on toimitettava kunnan sosiaalipalveluihin 6 kuukauden kuluessa toiminnan aloittamisesta. Rikostaustan selvittämiseksi lasten kanssa työskentelyä varten rikosrekis-

6 131 teriotteet on esitetty yrityksen toiminnasta vastaavasta ja toisesta omistajasta Jos yrityksen muu henkilökunta työskentelee lasten kanssa, tulee myös heistä esittää rikosrekisteriotteet Hämeenkyrön perusturvalautakunnalle. Yrityksen toimittamat asiakirjat ovat nähtävänä kokouksessa. Esitys (sosiaalijohtaja Taina Niiranen): hyväksyy Matrocks Oy/Pirkanmaan extraavustajat toimintailmoituksen ja merkitsee yrityksen Hämeenkyrön kunnan yksityisten sosiaalipalvelun tuottajien rekisteriin. Omavalvontasuunnitelma tulee toimittaa sosiaalipalveluihin 6 kuukauden kuluessa toiminnan aloittamisesta, viimeistään mennessä. Päätös: hyväksyi esityksen yksimielisesti. Ote: - Matrocks Oy/Pirkanmaan extra-avustajat

7 LASTENSUOJELUN SOSIAALITYÖNTEKIJÄN PALVELUIDEN MYYMINEN KIHNIÖN KUNNALLE VUONNA , 61 Liite Hämeenkyrön kunta on myynyt vuosina sosiaalityöntekijän palveluita Kihniön kunnalle. Kihniön kunnan perusturvajohtaja Markku Yli-Salomäki on edelleen tiedustellut Hämeenkyrön mahdollisuutta jatkaa edelleen sopimusta vuonna Tänä vuonna Kihniölle on kertynyt Hämeenkyröstä sosiaalityön aktiivityöaikaa 4h 45min, mikä laskutetaan erikseen työaikakorvauksien mukaisesti. Vuonna 2013 laskutettiin erikseen 5 tuntia. Sen lisäksi on peritty kiinteä kuukausikorvaus, mikä sisältää sähköposti- ja puhelinkonsultaation. Palvelun myynnistä tehdään erikseen kirjallinen sopimus. Sopimusluonnos on liitteenä nro 18. Hämeenkyrön sosiaalipalvelut on valmis jatkamaan Kihniön kunnan kanssa tehtyä sopimusta vuodelle 2015 entisin ehdoin lukuun ottamatta kuukausikorvausta, jota korotetaan 20 /kk alkaen. Esitys (sosiaalijohtaja Taina Niiranen): päättää 1) jatkaa vuonna 2015 lastensuojelun sosiaalityön palveluiden myyntiä Kihniön kunnalle 2) hyväksyy liitteenä olevan sopimuksen 3) oikeuttaa sosiaalijohtajan allekirjoittamaan sopimuksen. Päätös: hyväksyi esityksen yksimielisesti. Ote: - Kihniön kunta - johtava sosiaalityöntekijä Päivi Niemi - sosiaalijohtaja Taina Niiranen

8 OPTION KÄYTTÖ IKÄIHMISTEN YMPÄRIVUOROKAUTISTEN ASUMISPALVE- LUJEN HANKINNASSA / TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN , 62 Liite Vuonna 2013 Hämeenkyrön kunnan perusturvapalvelut järjesti yhdessä Ikaalisten kaupungin kanssa tarjouskilpailun ikäihmisten ympärivuorokautisten asumispalveluiden / tehostettu palveluasuminen tarjouskilpailun. Tarjousvertailu suoritettiin yhteistyössä. Kumpikin kunta toimi omana hankintayksikkönä ja teki itsenäisesti hankintapäätöksen. päätti (31 ) hankkia tehostetun palveluasumisen palvelut puitesopimuksella etusijajärjestyksessä liitteenä nro 19 olevan taulukon mukaisesti. Puitesopimuksella ei sitouduta hankittavien palveluiden ostomäärään. Palveluita on hankittu asiakkaan yksilölliset tarpeet ja etusijajärjestys huomioiden palveluntuottajalta, jolla on tarvehetkellä ollut vapaita paikkoja kilpailutuksessa mukana olleessa yksikössä. Voimassa oleva kilpailutuksen sopimuskausi on ollut Sopimusta voidaan jatkaa entisin ehdoin enintään kahdella (2) optiovuodella. Optio on mahdollisuus jatkosopimukseen. Sopimuksen mukaan tilaajan on ilmoitettava kirjallisesti option käytöstä kuusi kuukautta ennen varsinaisen sopimuskauden päättymistä. Jokaisen palveluntuottajan kanssa käydään neuvottelut ennen sopimusten allekirjoitusta. Esitys (sosiaalijohtaja Taina Niiranen): päättää käyttää ikäihmisten tehostetun palveluasumisen hankinnassa kahden vuoden option ajalle ja oikeuttaa sosiaalijohtajan allekirjoittamaan sopimukset palvelutuottajien kanssa. Päätös: hyväksyi esityksen yksimielisesti. Ote: - sopimuskumppanit - vs kotihoidon esimies Kati Kola-Huhtala - vs palvelukotipäällikkö Henna-Riikka Tomperi

9 OMAISHOIDON TUEN HOITOPALKKIOT , 63 Omaishoitajille maksettavien hoitopalkkioiden määrästä ja alimmista hoitopalkkioista säädetään omaishoidon tuesta annetun lain (937/2005) 5 :ssä. Lain 6 : n mukaan hoitopalkkioita tarkistetaan kalenterivuosittain työntekijän eläkelain (395/2006) 96 :ssä tarkoitetulla palkkakertoimella. Vuodelle 2015 vahvistettu palkkakerroin on 1,363. Omaishoidon tuen hoitopalkkion vähimmäismäärä on lukien 384,67 euroa kuukaudessa. Hoidollisesti raskaan siirtymävaiheen aikana maksettava hoitopalkkio on vähintään 769,33 euroa kuukaudessa. Hoitopalkkion määrän tarkistus tehdään lukien myös sellaisiin hoitopalkkioihin, jotka on sovittu palkkion vähimmäismäärää suuremmiksi tai pienemmiksi ja jotka perustuvat ennen tarkistusajankohtaa voimassa olleeseen omaishoitosopimukseen. Vuodelle 2015 vahvistettu palkkakerroin merkitsee hoitopalkkoihin noin 0,96 prosentin nousua vuoteen 2014 verrattuna. Hämeenkyrön perusturvalautakunnan vahvistamia omaishoidon tuen maksuluokkia korotetaan indeksitarkistuksen johdosta lukien seuraavasti; OMAISHOIDON TUEN KRITEERIT JA MAKSULUOKAT Maksuluokka III / 384,67 /kk (381,00) Hoidettava tarvitsee runsaasti apua, hoivaa ja huolenpitoa päivittäisissä toiminnoissaan. Häntä täytyy avustaa monta kertaa päivässä esim. ruokailussa ja WC-asioissa, tai hän tarvitsee hoitajan läsnäolon muistamattomuuden tai levottomuuden takia. Hän tarvitsee apua ja valvontaa öisinkin. Hoitotyö on sitovaa eikä hoitajan työssäkäynti pääsääntöisesti ole mahdollista. Joissakin tapauksissa hoidettava voi olla osan päivästä hoidossa, koulussa tai toimintakeskuksessa, jos hoito hänen kotona ollessaan on erittäin vaativaa ja sitovaa. Ilman omaishoitajaa asiakas tarvitsisi runsaasti kotihoidon palveluja (käynnit 3-5 kertaa vrk) ja/tai kuormittaisi laitoshoitoa. Maksuluokka II / 514,53 /kk (509,64) Hoidettava tarvitsee lähes jatkuvasti apua, hoivaa ja huolenpitoa päivittäisissä toiminnoissaan. Häntä täytyy avustaa monta kertaa päivässä esim. liikkumisessa, ruokailussa ja WC-asioissa. Hän tarvitsee apua ja valvontaa öisinkin. Hoitotyö on sitovaa eikä hoitajan työssä-

10 135 käynti pääsääntöisesti ole mahdollista. Hoitotyöllä vältetään säännöllinen toistuva laitoshoidon tarve. Maksuluokka I / 686,03 /kk (679,51) Hoidettava tarvitsee jatkuvaa apua päivittäisissä toiminnoissaan ja runsaasti hoivaa ja huolenpitoa myös yöaikaan. Hoidettavaa ei voi jättää yksin mihinkään vuorokauden aikaan. Hoitotyö on raskasta ja sitovaa. Hoitajan työssäkäynti ei ole mahdollista. Hoidettavalla on runsas avuntarve esim. peseytymisessä, pukeutumisessa, WC-asioissa ja ruokailussa, tai hän vaatii muistamattomuuden ja levottomuuden takia jatkuvaa valvontaa tai hän on vuodepotilas. Hoidettava ei voi toimintakykynsä takia käydä päivittäin hoidossa, koulussa tai toimintakeskuksessa. Ilman omaishoitajaa asiakas tarvitsee tehostetun asumispalvelu- tai laitoshoitopaikan. Omaishoitajan vapaan aikainen sijaishoito Sijaishoitajalle maksetaan sama palkkio kuin omaishoitajalle. Hoitopalkkio jaetaan hoidettavien päivien määrällä. Omaishoitajan vapaan aikaiset palvelut Omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikaisesta hoidosta, joka korvaa omaishoitajan antamaa hoitoa ja huolenpitoa peritään maksua 11,30 euroa vuorokaudelta. Esitys (sosiaalijohtaja Taina Niiranen): vahvistaa omaishoidon tuen maksuluokat ja vapaapäivän hoitomaksun lähtien. Päätös: hyväksyi esityksen yksimielisesti. Otteet: - vs kotihoidon esimies Kati Kola-Huhtala - palveluohjaaja Arja Salonen - palveluohjaaja Susanne Willman - toimistosihteeri Rea Uppa

11 LÄÄKINNÄLLISEN KUNTOUTUKSEN JA TERAPIAPALVELUJEN OSTOPALVE- LUT VUOSILLE , 64 Ylilääkäri Pekka Nokso-Koivisto, puh , fysioterapeutti Marketta Tahlo-Tiittanen: Liitteet Perusturvapalvelut pyysi tarjouksia terapia- ja kuntoutuspalveluista vuosille sisältäen optiomahdollisuuden yhdeksi vuodeksi. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä liitteen B mukainen palveluhankinta. Hankinnan yhteisarvo on noin euroa/vuosi. Hankintailmoitus julkaistiin Hilma -ilmoituskanavalla ja kunnan internet-sivuilla sekä postitse Hämeenkyrön kunnan nykyisille palveluntuottajille. Hankintamenettely oli avoin. Tarjouspyyntö liitteineen liitteenä nro 20. Tarjoajien esittämiin tarkentaviin kysymyksiin vastattiin kunnan internet-sivuilla Määräaikaan mennessä saatiin tarjoukset 34 eri palveluntuottajalta. Yksi tarjous saapui myöhässä. Tarjoukset todettiin tarjouspyynnön mukaisiksi yhtä lukuun ottamatta. Lisätietoja pyydetään 10 palveluntuottajalta. Määräaikaan mennessä tarjouspyynnön mukaisia tarjouksia saatiin: fysioterapiasta 9, lymfaterapiasta 4, puheterapiasta 9, toimintaterapiasta 9, neuropsykologisesta kuntoutuksesta 6, psykoterapiasta 5 ja jalkahoidosta 4. Tarjousten avaus ja alustava käsittely oli klo alkaen. Avauspöytäkirja liitteenä nro 21. Palvelua ostetaan sopimuskaudella kustakin palvelukokonaisuudesta kokonaistaloudellisesti edullisimman ja saatavuuden mukaisessa järjestyksessä ottaen kuitenkin huomioon palveluntuottajan erityisosaaminen ja kokemus eli soveltuvuus asiakkaan tarpeeseen. Lisäksi asiakkaiden erityisistä yksilöllisistä tarpeista johtuen palveluja voidaan ostaa tämän puitejärjestelyn ulkopuolelta silloin, kun suorahankinnalle on hankintalain (67 ) mukaiset erityiset perusteet. Painoarvot: hinta 60 %/max 60 p, laatu 40 % /max 40 p (palveluntuottajan koulutus ja kokemus max 20 p, saavutettavuus max 20 p). Tarjousvertailu liitteenä nro 22. Tarjousasiakirjat ovat nähtävänä kokouksessa.

12 137 Esitys (ylilääkäri Pekka Nokso-Koivisto): hyväksyy lääkinnällisen kuntoutuksen palveluntuottajat liitteen 22 mukaisesti ja oikeuttaa ylilääkärin allekirjoittamaan palvelujen tuottajien kanssa solmittavat sopimukset. Päätös: hyväksyi esityksen yksimielisesti. Ote: - tarjouksen lähettäneet - fysioterapeutti Marketta Tahlo-Tiittanen

13 SUUN TERVEYDENHUOLLON SELVITYS TUOTTAMISTAVASTA JA TERVE- YSKESKUSHAMMASLÄÄKÄRIN VIRAN PERUSTAMINEN , 65 Vastaava terveyskeskushammaslääkäri Eija Lammi ja johtava hoitaja Tarja Soukko: Taloussuunnitelman, vuosille , selviytymisohjelmassa mainitaan suun terveydenhuollon selvitys tuottamistavasta. Toiminnallisten muutosten kautta arvioitiin saavutettavan kustannustehokkuutta jo vuodelle 2014 valmistautuen samanaikaisesti kysynnän kasvuun. Suun terv.huolto TP2012 TP2013 TA2014 TA2015 Toimintatuotot yht Henkilöstökulut yht Palvelujen ostot yht Toimintakulut yht Netto Yllä olevasta taulukosta selviää tilinpäätös 2012 talousarvion 2015 nettokulujen kehitys. Henkilöstökulut ovat lisääntyneet, mutta samalla palvelujen ostot ovat vähentyneet sekä toimintatuotot lisääntyneet. Suun terveydenhuollon nettokustannukset ovat laskeneet vuoden 2012 tilinpäätösluvuista vuoden 2015 talousarvio lukuihin 15 %. Avoinna olevaa terveyskeskushammaslääkärin virkaa ei saatu täytettyä vuosina ja palvelu jouduttiin ostamaan. Vuonna 2014 on hammaslääkärin avoinna oleva, sekä avoin 50 % virka, on saatu täytettyä määräaikaisella sopimuksella. Hammaslääkäritilanteen ollessa vuonna 2014 hyvä, on ostopalvelun tarve merkittävästi vähentynyt ja samalla toimintatuotot ovat lisääntyneet. Tarkoituksenmukaista on vahvistaa hammashuoltoa omana toimintana jatkossakin. Terveyskeskushammaslääkärin vapaana olevaa 50 % virkapohjaa määräaikaisesti hoitava henkilö on halukas siirtymään 100 % työaikaan alkaen. Työajan lisäys edellyttää terveyskeskushammaslääkärin viran perustamista alkaen. Tarkemmat virkasuhteen ehdot määräytyvät erikseen tehtävässä viranhoitomääräyksessä. Hammaslääkärityöpanoksen lisäämisen myötä tarvitaan myös hammashoitajan työpanosta. Hammashoitajan resurssin tarpeeseen on mahdollista palkata oppisopimuksella työntekijä määräajaksi.

14 139 Lisäresurssien kustannukset katetaan talousarvioon palvelujen ostoon varatusta määrärahasta. Esitys (ylilääkäri Pekka Nokso-Koivisto): antaa edellä esitetyn selvityksen hammashuollon tuottamistavasta ja esittää hallitukselle, että suun terveydenhuoltoon perustetaan terveyskeskushammaslääkärin virka alkaen. Päätös: hyväksyi esityksen yksimielisesti. Ote: - kunnanhallitus - vs vastaava hammaslääkäri Lammi Eija - johtava hoitaja Tarja Soukko

15 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT , 66 Talouspäällikkö Kirsi Sinisalo, p : Liite Valtioneuvosto antoi asetuksen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen muuttamisesta alkaen. Terveydenhuollon maksukattoon kuulumattomia maksuja ei koroteta lausunto- ja sakkomaksuja lukuun ottamatta. Muutoksen taustalla on hallituksen päätös peruspalvelujen valtionosuuden alentamisesta 40 miljoonalla eurolla vuoden 2015 alussa. Kunnat päättävät, perivätkö ne asiakasmaksuja enimmäismäärän. Voimassa olevat maksut ovat olleet asiakasmaksulain ja -asetuksen enimmäismäärien suuruisia, mikä on vallitseva valtakunnallinenkin käytäntö. Terveyskeskuksen lääkäripalveluista peritään käyntimaksuna kolmelta ensimmäiseltä terveyskeskuskäynniltä kalenterivuodessa, 16,10 euron käyntimaksu. Iltaisin, öisin ja viikonloppuisin voidaan käyntikerroista riippumatta periä 22,10 euron suuruinen käyntimaksu. Sairaalan poliklinikkamaksun enimmäismäärä nousee 29,30 eurosta 32,10 euroon käynniltä. Tämä sama maksu peritään myös terveyskeskuksen maksusitoumuksella yksityisillä lääkäriasemilla tutkittavalta ja hoidettavalta sekä terveyskeskuksessa tehtävistä holter-, verenpaine-, uniapnea-, silmänpohja- ja tähystystutkimuksista, röntgenlääkärin UÄtutkimuksesta sekä yli 18 -vuotiaalta ravitsemusterapeutin ensimmäiseltä käynniltä. Päiväkirurgisesta toimenpiteestä voidaan periä enintään 105,50 euroa (aiemmin 96,40 euroa). Tämä sama maksu peritään terveyskeskuksen maksusitoumuksella yksityisten lääkäriasemien leikkaussaleissa suoritetuista toimenpiteistä. Jos hoito jatkuu seuraavaan hoitopäivään tai pidempään, peritään säädetty hoitopäivämaksu. Sarjassa annettavasta hoidosta, kuten jatkuvasta dialyysihoidosta, lääkinnällisestä kuntoutuksesta, hyposensibilisaatio-, puhe- ja äänihäiriö, säde- ja sytostaattihoidosta tai muusta vastaavasta hoidosta peritään 8,80 euroa hoitokerralta. Maksu voidaan periä 45 hoitokerralta kalenterivuodessa. Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta perittävän ns. sakkomaksun suuruus on 39,60 euroa.

16 141 Lääkärin ja hammaslääkärin todistuksesta ja lausunnosta perittävän maksun enimmäismäärä nousee 36,20 eurosta 39,60 euroon. Tieliikennelaissa säädetyn ajo-oikeuden saamiseksi tai säilyttämiseksi tarvittavasta lääkärintodistuksesta voidaan periä enintään 47,70 euroa (aiemmin 43,60 euroa). Lyhytaikaisessa laitoshoidossa olevalta voidaan periä hoidosta ja ylläpidosta enintään 38,10 euroa (aiemmin 34,80 euroa) hoitopäivältä. Psykiatrian toimintayksikössä maksu on 17,60 (aiemmin 16,10 euroa). Vammaiselle henkilölle laitoshoitona annetusta kuntoutushoidosta tai kehitysvammaisten erityishuoltona annetusta kuntoutushoidosta voidaan periä enintään euroa hoitopäivältä (aiemmin 12,10 euroa). Suun ja hampaiden tutkimuksesta ja hoidosta perittävät maksut, tilapäisen kotisairaanhoidon käyntimaksut ja lastensuojelun maksut säilyvät ennallaan. Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote 228/2014 on liitteenä nro 23. Esitys (ylilääkäri Pekka Nokso-Koivisto): päättää korottaa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut alkaen esityksen mukaisesti. Päätös: hyväksyi esityksen yksimielisesti. Ote: - palvelupäälliköt - laskuttajat

17 TYÖPAJAN KOTITALOUSPALVELUJEN MAKSUT ALKAEN Työpajan esimies Jaana Helminen Ylisalo, p : Työpaja tuottaa vuositasolla kotisiivouspalvelua n. 100 ikäihmiselle, veteraanille sekä sotainvalidille ja tukee näin heidän kotona selviytymistään. Kotisiivouksesta vastaa kotisiivouspalveluvastaava, jolla on apuna kaksi palkkatuella palkattua työntekijää. Tarvittaessa myös kuntouttavassa työtoiminnassa olevat henkilöt voivat työskennellä kotisiivouksessa. Pyykinpesupalvelua käyttävät yksityiset asiakkaat, jotka ovat myös kotisiivousasiakkaita. Lisäksi työpaja tarjoaa ulkotyöpalvelua; nurmikoiden ja pensasaitojen leikkausta, haravointia ja lumen luontia. Pienimuotoiset remontti- ja kunnostustyöt kuuluvat myös tarjottaviin palveluihin. Ulko- ja remonttitöistä vastaa työvalmentaja, jolla on apuna kuntouttavassa työtoiminnassa olevia henkilöitä. Yleisen kustannustason nousun vuoksi hinnat tarkistetaan vuosittain Kotisiivous (alv 0 %) /tunti / tunti 1 henkilö 13,30 13,50 2 henkilöä 26,60 27,00 3 henkilöä 39,90 40,50 Väline- ja siivousainelisä / kerta 1,20 1,50 Perussiivous, sis. aineet, koneet 25,00 Ulkotyöt (sis. alv 24 %) / tunti / tunti 1 henkilö 15,50 16,00 2 henkilöä 31,00 32,00 Korjaus- ja remonttityöt (sis. alv 24 %) / tunti / tunti 1 henkilö 24,50 25,00 2 henkilöä 49,00 50,00 Työpajan koneilla (sis. alv 24 %)

18 143 ruohonleikkuri, trimmeri/ kpl /kerta 5,20 5,40 päältä ajettava ruohonleikkuri/kerta 12,40 12,60 moottorisaha / tunti 7,80 8,00 Pyykinpesupalvelu (alv 0 %) 1 koneellinen 7,80 8,00 Esitys (sosiaalijohtaja Taina Niiranen): päättää, että Työpajan kotitalouspalveluista peritään esityksen mukaiset maksut alkaen. Päätös: hyväksyi esityksen yksimielisesti. Ote: - Työpajan esimies Jaana Helminen-Ylisalo - toimistosihteeri Anneli Kivimäki

19 PIRKANMAAN MAAKUNNALLISEN KEHITYSVAMMAISTEN PERHEHOIDON YKSIKÖN TOIMINTAOHJEEN MUUTOKSET ALKAEN , 68 Kehitysvammapalveluiden esimies, Satu Vina p : Liite Pirkanmaan maakunnallisen kehitysvammaisten perhehoidon yksikön järjestäminen yhteistoimintana alkaen sopimus on hyväksytty Pirkanmaan kuntien lautakunnissa ja yksikön toimintaohje on tullut voimaan Toimintaohje on hallinnollinen ohje siitä, miten maakunnan alueella toteutetaan kehitysvammaisten henkilöiden toimeksiantosopimussuhteista perhehoitoa. Toimintaohje luo yhtenäisen toteuttamismallin kehitysvammaisten perhehoitoon Pirkanmaan alueella. Pirkanmaan maakunnallisen kehitysvammaisten perhehoidon yksikön toiminnan aikana on noussut esille tarve tehdä toimintaohjeeseen tarkennuksia. Yksikön ohjausryhmän kokouksessa käsiteltiin näitä asioita ja päädyttiin siihen, että tarkennukset esitetään voimaan tulevaksi alkaen. Toimintaohjeeseen on kirjattu vuorokausikäsite perhehoitajan vapaiden yhteyteen. Käytännössä perhehoitajien vapaat kertyvät päivinä, joten tämä käsite vaihdetaan toimintaohjeeseen vastaamaan olemassa olevaa käytäntöä. Sama tarkennus tehdään toimeksiantosopimuslomakkeeseen. Tilapäisestä perhehoidosta maksettava palkkio ja kulukorvaus määritellään toimintaohjeessa vuorokausina, vaikka ne maksetaan hoitopäiviltä. Vuorokausi-ilmaisu tarkennetaan toimintaohjeeseen hoitopäiväksi. Sama tarkennus tehdään toimeksiantosopimuslomakkeelle, liitteenä nro 24. Toimintaohjeeseen on määritelty, että toista perhehoitajaa omassa kodissaan lomittavalle perhehoitajalle maksetaan vakituisen perhehoitajan hoitopalkkio 15 %:lla korotettuna. Perhehoitajan kotiin tulevalle sijaiselle maksetaan vastaavasti tilapäisen perhehoidon hoitopalkkio. Tämä käytäntö yhtenäistetään niin, että jatkossa myös lomittavalle perhehoitajalle maksetaan tilapäisen perhehoidon hoitopalkkio. Lomittavan perhehoitajan kannalta ei ole merkitystä, tulevatko hoidettavat toisen perhehoitajan luota vai omasta kodistaan jaksolle eli palkkiokäytäntö yhtenäisestään maksettavaksi tilapäisen hoitopalkkion mukaan. Tilapäisessä perhehoidossa perhehoitajalle kertyy vapaata kolme arkipäivää kutakin kalenterikuukautta kohden, jona hän on toiminut toi-

20 145 meksiantosopimuksen perusteella perhehoitajana vähintään 14 vuorokautta. Kertyneet vapaapäivät korvataan rahana. Yhtenäistetään vapaapäivien korvauskäytäntö toimintaohjeeseen siten, että perhehoitajalle kertyneet vapaapäivät maksetaan tilapäisen perhehoidon palkkiokäytännön mukaan. Toimintaohjeessa on määritelty pitkäaikaiseen perhehoitoon erityismaksuluokka 4. Maksuluokka on määritelty myönnettäväksi ainoastaan erityistilanteissa ja määräaikaisesti. Toimintaohjeeseen tarkennetaan, että erityismaksuluokkaa 4 voidaan soveltaa ainoastaan erityistilanteissa ja pääsääntöisesti määräaikaisesti. Joissakin tilanteissa erityismaksuluokka 4 on tarpeen maksaa toistaiseksi, esimerkiksi siirryttäessä laitoshoidosta perhehoitoon erittäin vaativan hoivan ja huolenpidon tilanteissa. Esitys (sosiaalijohtaja Taina Niiranen): päättää hyväksyä liitteenä nro 24 olevan toimeksiantosopimuksen ja hyväksyä liitteenä nro 25 oleva Pirkanmaan maakunnallisen kehitysvammaisten perhehoidon yksikön toimintaohjeen alkaen. Päätös: hyväksyi esityksen yksimielisesti. Ote: - Tampereen kaupunki - kehitysvammapalveluiden esimies Satu Vina

21 PERUSTURVAPALVELUT, VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET , 69 Talouspäällikkö Kirsi Sinisalo, puh : Seuraavat mennessä perusturvalautakunnalle toimitetut päätöspöytäkirjat ovat nähtävänä kokouksessa: Sosiaalijohtaja: A1; Vartioinnin toimeksiantosopimus Raippakuja A2; Sosiaalipäivystyksen tukipalvelua Hämeenkyrön kunnalle A3; Tutkimuslupahakemus Eija Mantila A4; Hämeenkyrön seniorit ry:n toiminta-avustusanomus A5; Kyrösjärven seudun Näkövammaiset ry:n toimintaavustusanomus A6; Tutkimuslupahakemus Johanna Matikka A7; Perusturvalautakunnan perimät asuntojen vuokrat vuonna A8; Kyselyaineiston keräämistä, analysointia ja säilyttämistä koskeva lupa-anomus/lasse -hanke Esitys (ylilääkäri Pekka Nokso-Koivisto): merkitsee päätökset tietoonsa saatetuksi. Päätös: hyväksyi esityksen yksimielisesti.

22 147 ILMOITUKSET 1. Pirkanmaan Syöpäyhdistys , Suolistosyövän seulonnan hinta lukien. 2. Mammografiaseulontaan kutsuttavat ikäluokat v Aluehallintoviraston päätös LSSA- VI/914/ /2013; Kyröskartanon lastensuojelulaitos. 4. Olympus Finland Oy ; Ylläpitosopimuksen mukainen skopia-laitteiden hinnan tarkistus ajalle Vanhusneuvoston kokousmuistio Valviran ilmoitus ja päätös Dnro 8406/ /2014; Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antaminen, Osuuskunta Daxos. 7. THL:n tilastoraportti, Perusterveydenhuolto 2013 (www.thl.fi/tilastot/perusterveydenhuolto). 8. THL; Toimeentulotulen käsittelyaikojen seuranta Aluehallintoviraston päätös LSSA- VI/4093/ /2014; Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan muuttaminen (Ravitsemusterapeuttien Osuuskunta VitaMiinat). 10. Valviran ilmoitus Dnro 9475/ /2014; Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan lopettaminen ja päätös 9476/ /2014; Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen (Valmius Hyvinvointiin Group Oy). 11. Ilmoitus sosiaalipalvelujen vastuuhenkilön vaihtumisesta (Kotija siivouspalvelu Hurjat Harjat). 12. Aluehallintoviraston päätös LSSA- VI/5707/ /2014; Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan muuttaminen (9Lives Pirkanmaa Oy). 13. Talouden toteuma tammi-lokakuu 2014 oheismateriaalina.

23 Erikoissairaanhoidon palvelulaskutus tammi-lokakuu 2014 oheismateriaalina. 15. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 986/2014 terveydenhuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen käyttömaksuista 16. Perusturvalautakunnan kevään kokousajat, valtuustosalissa keskiviikkoisin klo alkaen 28.1., 4.3., 15.4., 13.5., ja Kuntainfo 6/2014; Elatusapujen ja elatustukien määrät nousevat Kuntainfo 7/2014; Perhehoidon palkkiot ja korvaukset vuonna Kunnanvaltuusto ; Muutostalousarvio 5/2014, lisämääräraha, Kurjenmäkikoti. 20. Kunnanvaltuusto ; Taloussuunnitelma Sote-rahoituksen, valtionosuusuudistuksen ja vos-leikkausten vaikutukset kuntien talouteen. 22. Tekninen lautakunta ; Ruokapalvelut, laskutuskäytännön muuttaminen.

24 Hämeenkyrön kunta OIKAISUVAATIMUSOHJEET Kokouspäivä Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävillä Pykälät Oikaisuvaatimus. oikeus. viranomainen. aika Edellä mainittuihin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianomainen) sekä kunnan jäsen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: Hämeenkyrön kunta Härkikuja HÄMEENKYRÖ puh Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäville. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Päätöksen tiedoksianto Päätös luovutettu asianosaiselle / 2014 asianosaisen/vastaanottajan allekirjoitus Päätös lähetetty tiedoksi kirjeellä (Kuntalaki 95 ). Annettu postin kuljetettavaksi / 2014 tiedoksiantaja Päätös toimitettu muulla tavoin, miten Oikaisuvaatimuksen. sisältö. liitteet Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi. päätös johon haetaan muutosta. vaatimus perusteineen. oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja kotikunta, sekä osoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, on oikaisuvaatimuskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Oikaisuvaatimusasiakirja on hakijan tai muun laatijan allekirjoitettava. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä päätös, josta valitetaan, sekä ne asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi. Asiamiehen on esitettävä valtakirjansa tai osoitettava oikeutensa edustukseen hallintolain 12 :n mukaisesti. Oikaisuvaatimuksen toimittaminen Oikaisuvaatimus on toimitettava viranomaiselle viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.

ENNEN KOKOUKSEN ALKUA IT-PALVELUT ESITTELEE PAPERITTOMAAN LAUTAKUNTATYÖSKENTELYYN SIIRTYMISTÄ

ENNEN KOKOUKSEN ALKUA IT-PALVELUT ESITTELEE PAPERITTOMAAN LAUTAKUNTATYÖSKENTELYYN SIIRTYMISTÄ PERUSTURVALAUTAKUNTA ASIALISTA KOKOUS 5/2014 Kokousaika 19.8.2014, klo 17.00 18.23 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Asiat 34-42 ENNEN KOKOUKSEN ALKUA IT-PALVELUT ESITTELEE PAPERITTOMAAN LAUTAKUNTATYÖSKENTELYYN

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / 2014. 16.12.2014 klo 17.00 18.05

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / 2014. 16.12.2014 klo 17.00 18.05 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / 2014 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 16.12.2014 klo 17.00 18.05 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Yli-Kujala Minna

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 201. Otsikko Sivu 93 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 203 94 SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 201. Otsikko Sivu 93 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 203 94 SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 201 Sosiaali- ja terveyslautakunta 16.12.2014 AIKA 16.12.2014 17:00-19:10 PAIKKA Huovisen navettasali, Muhos KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 93 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Lisätiedot

Ennen kokousta juhlistamme Monitoimikeskuksen hankkeen alkamista. Paikalla ovat sivistysjohtaja Kati Halonen ja tekninen johtaja Satu Hyötylä.

Ennen kokousta juhlistamme Monitoimikeskuksen hankkeen alkamista. Paikalla ovat sivistysjohtaja Kati Halonen ja tekninen johtaja Satu Hyötylä. ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 13/2014 Kokousaika 8.9.2014, klo 17.25 19.37 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat 96-99 Ennen kokousta juhlistamme Monitoimikeskuksen hankkeen alkamista. Paikalla ovat sivistysjohtaja

Lisätiedot

Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 10/2009 135 KOKOUSAIKA Tiistai 15.12.2009 klo 10.00-11.40

Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 10/2009 135 KOKOUSAIKA Tiistai 15.12.2009 klo 10.00-11.40 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA/JULKINEN Nro Sivu Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 10/2009 135 KOKOUSAIKA Tiistai 15.12.2009 klo 10.00-11.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA MUUT

Lisätiedot

Pöytäkirja 15/2014 252. Pohjois-Satakunnan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä. Johtokunta. Aika 17.12.2014 klo 17:00-18:50

Pöytäkirja 15/2014 252. Pohjois-Satakunnan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä. Johtokunta. Aika 17.12.2014 klo 17:00-18:50 Pöytäkirja 15/2014 252 Johtokunta Aika 17.12.2014 klo 17:00-18:50 Paikka PoSa kokoushuone, Tapalankatu 20, 2. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 146 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 254 147 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

44 HAILUODON KUNTA 14.12.2011 Perusturvalautakunta Kokouspöytäkirja 6/2011. Otsikko sivu. 58 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 46

44 HAILUODON KUNTA 14.12.2011 Perusturvalautakunta Kokouspöytäkirja 6/2011. Otsikko sivu. 58 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 46 44 KOKOUSAIKA Tiistai 20.12.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus Käsitelyt asiat: Otsikko sivu 58 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 46 59 valinta 47 60 Perusturvan ajankohtaiskatsaus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 204

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 204 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 204 Perusturvalautakunta 12.11.2014 Aika 12.11.2014 klo 17:00-20:35 Paikka Hyvinvointineuvola, Menninkäinen 4, 04620 Mäntsälä Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 108 Kokouksen

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 192

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 192 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 192 Perusturvalautakunta 18.12.2013 AIKA 18.12.2013 klo 17:00-18:10 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 104 SIRKKA-LIISA

Lisätiedot

PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2012. Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä

PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2012. Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2012 Kokousaika 24.1.2012 klo 18.00 20.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 31

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 31 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 31 Sosiaali- ja terveyslautakunta 25.03.2014 AIKA 25.03.2014 17:00-20:00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 16 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Lisätiedot

44 HAILUODON KUNTA 15.9.2011 Perusturvalautakunta Kokouspöytäkirja 4/2011. Otsikko Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 46

44 HAILUODON KUNTA 15.9.2011 Perusturvalautakunta Kokouspöytäkirja 4/2011. Otsikko Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 46 44 KOKOUSAIKA Torstaina 15.9.2011 klo 18.00 19.25 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: Otsikko Sivu 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 46 34 valinta 47 35 Perusturvan ajankohtaiskatsaus

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1 Perusturvalautakunta Aika 28.04.2015 klo 12:00-16:16 Paikka Kiteen perusturvalakeskuksen hallintorakennus, Savikontie 15, 82500 Kitee Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot

Lisätiedot

HALLITUKSEN KOKOUS 3/2015. Kokousaika 9.2.2015, klo 16.30 17.40. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat 20-22. Asialista

HALLITUKSEN KOKOUS 3/2015. Kokousaika 9.2.2015, klo 16.30 17.40. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat 20-22. Asialista ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 3/2015 Kokousaika 9.2.2015, klo 16.30 17.40 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat 20-22 Asialista H 20 Hämeenkyrön liittyminen kehyskuntien tietotekniikan kehittämisen yhteistyösopimukseen...

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 9/2014 1

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 9/2014 1 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 9/2014 1 Perusturvalautakunta Aika 27.11.2014 klo 18:05 20:46 Paikka Kokoushuone Ervast, Kirkkonummen kunnantalo 1. krs. Ervastintie 2, 02400 Kirkkonummi Läsnäolijat Määttä

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 14 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2010/ Perusturvapalvelut Liite 1 ja 2

Otsikko Sivu. 14 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2010/ Perusturvapalvelut Liite 1 ja 2 HAILUODON KUNTA 24.3.2011 13 KOKOUSAIKA Torstai 24.3.2011 klo 18.00 20.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 11 valinta

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 13/2014 1 (21)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 13/2014 1 (21) EURAN KUNTA Pöytäkirja 13/2014 1 (21) Perusturvalautakunta Aika 09.12.2014 klo 15:30-18:25 Paikka Perusturvakeskuksen hallinnon kokoustila Saapuvilla olleet jäsenet Hakala Manu jäsen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014. Kokousaika 3.2.2014, klo 17.05 18.50. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat 12-18. Asialista

HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014. Kokousaika 3.2.2014, klo 17.05 18.50. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat 12-18. Asialista ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014 Kokousaika 3.2.2014, klo 17.05 18.50 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat 12-18 Asialista H 12 Haja-alueen viemäriverkoston suunnitelmat ja rakentaminen... 30 H 13

Lisätiedot

Pöytäkirja Johtokunta

Pöytäkirja Johtokunta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Pöytäkirja Johtokunta N:o 14 / 2011 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Aika 17.10.2011 klo 12.00 13.47 Saapuvilla olleet jäsenet Lasse

Lisätiedot

HALLITUKSEN KOKOUS 2/2015. Kokousaika 26.1.2015, klo 16.30 18.30. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat 11-19. Asialista

HALLITUKSEN KOKOUS 2/2015. Kokousaika 26.1.2015, klo 16.30 18.30. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat 11-19. Asialista HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 2/2015 Kokousaika 26.1.2015, klo 16.30 18.30 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat 11-19 Asialista H 11 Maanhankinta; Perämoisio-niminen tila Hämeenkyrön

Lisätiedot

Pöytäkirja Johtokunta

Pöytäkirja Johtokunta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Pöytäkirja Johtokunta N:o 15 / 2008 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Aika 18.12.2008 klo 12.00 12.40 Saapuvilla olleet jäsenet Lasse

Lisätiedot

HALLITUKSEN KOKOUS 5/2015. Kokousaika 16.3.2015, klo 17.40 19.50. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat 31-37. Asialista

HALLITUKSEN KOKOUS 5/2015. Kokousaika 16.3.2015, klo 17.40 19.50. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat 31-37. Asialista HÄMEENKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA HALLITUKSEN KOKOUS 5/2015 Kokousaika 16.3.2015, klo 17.40 19.50 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat 31-37 Asialista H 31 Antolainojen takaisinmaksuehdot... 65 H 32 Edustajan

Lisätiedot

Heinäveden kunnanvirasto, Kermanrannantie 7, 79700 Heinävesi. Otsikko Sivu 81 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN ASIAKASMAKSUT

Heinäveden kunnanvirasto, Kermanrannantie 7, 79700 Heinävesi. Otsikko Sivu 81 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN ASIAKASMAKSUT HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 137 Perusturvalautakunta 16.12.2014 AIKA 16.12.2014 klo 17:00-18:25 PAIKKA Heinäveden kunnanvirasto, Kermanrannantie 7, 79700 Heinävesi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

184 lastentarhanopettajan palkaton työloma 100 Lähihoitajan toimen täyttäminen (Karigasniemen

184 lastentarhanopettajan palkaton työloma 100 Lähihoitajan toimen täyttäminen (Karigasniemen Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2013 172 Perusturvalautakunta Aika 17.12.2013 klo 10:00-12:50 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 91 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 175 92 Pöytäkirjan

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 4 /2015 Perusturvalautakunta Sivu 58. Isonkyrön kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 4 /2015 Perusturvalautakunta Sivu 58. Isonkyrön kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 4 /2015 Perusturvalautakunta Sivu 58 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Torstai 20.8.2015 klo 18.00 19.00 Isonkyrön

Lisätiedot

HALLITUKSEN KOKOUS 17/2014. Kokousaika 10.11.2014, klo 16.30 18.00. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat 123-125. Asialista

HALLITUKSEN KOKOUS 17/2014. Kokousaika 10.11.2014, klo 16.30 18.00. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat 123-125. Asialista ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 17/2014 Kokousaika 10.11.2014, klo 16.30 18.00 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat 123-125 Asialista H 123 Kunnan pankkitilien käyttöoikeus...335 H 124 Hyvinvointikertomus;

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2013 160. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2013 160. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2013 160 Sosiaali- ja terveyslautakunta 29.10.2013 AIKA 29.10.2013 18:00-21:20 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 81 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Lisätiedot

Pekka Ruuska ja Osmo Rauhala ovat hallituksen vieraina ennen kokouksen alkua.

Pekka Ruuska ja Osmo Rauhala ovat hallituksen vieraina ennen kokouksen alkua. ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 9/2015 Kokousaika 25.5.2015, klo 18.15 21.56 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat 54-62 Pekka Ruuska ja Osmo Rauhala ovat hallituksen vieraina ennen kokouksen alkua. Sosiaalijohtaja

Lisätiedot

VALTUUSTON KYSELYTUNTI klo 17.30 valtuustosalissa.

VALTUUSTON KYSELYTUNTI klo 17.30 valtuustosalissa. HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA VALTUUSTON KOKOUS 1/2014 Kokousaika 17.2.2014, klo 18.00 - Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat 1-5 VALTUUSTON KYSELYTUNTI klo 17.30 valtuustosalissa. Kyselytunnilla jatketaan

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2013 Sivu 46. 1 / 103 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2013 Sivu 46. 1 / 103 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2013 Sivu 46 Käsitellyt asiat 1 / 103 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 / 104 Pöytäkirjantarkastajat 3 / 105 Hammaslääkäripalveluiden optiovuoden käyttöönotto

Lisätiedot