Hallituksen jäsenet, jotka eivät ole valtuuston jäseniä Antti Huttu-Hiltunen. hallituksen jäsen Kyösti Juujärvi. hallituksen jäsen Sanna Isola

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hallituksen jäsenet, jotka eivät ole valtuuston jäseniä Antti Huttu-Hiltunen. hallituksen jäsen Kyösti Juujärvi. hallituksen jäsen Sanna Isola"

Transkriptio

1 KOKOUSKUTSU 2/2013 Kokousaika Kokouspaikka klo luentosali 10 Osallistujat Kokoukseen osallistuvat liitteestä 1 ilmenevät Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston varsinaiset jäsenet. Jos varsinainen jäsen on estynyt, valtuuston kokoukseen voi osallistua jäsenen kutsumana hänen henkilökohtainen varajäsenensä. Muut osallistujat n työjärjestyksen 6 :n mukaan hallituksen puheenjohtajan ja sairaanhoitopiirin johtajan on oltava läsnä valtuuston kokouksessa. Heidän poissaolonsa ei estä asioiden käsittelyä. Hallituksen jäsenillä on läsnäolo-oikeus. Em. henkilöllä on oikeus ottaa osaa keskusteluun, mutta ei päätöksen tekemiseen, jollei hän ole samalla valtuutettu. Hallituksen jäsenet, jotka eivät ole valtuuston jäseniä Antti Huttu-Hiltunen hallituksen puheenjohtaja Kai Pajala hallituksen jäsen Kyösti Juujärvi hallituksen jäsen Sanna Isola hallituksen jäsen Kaisa Louet hallituksen jäsen Pekka Simonen hallituksen jäsen Anne Huotari hallituksen jäsen Hannele Meskus hallituksen jäsen Juha Kukkonen hallituksen jäsen Leena Paasivaara hallituksen jäsen Hallituksen kokoukseen osallistuvat virkamiehet (Hallintosäännön 40 :n mukaan hallituksen kokouksessa jäsenten lisäksi on läsnäolo- ja puheoikeus seuraavilla virkamiehillä) Sairaanhoitopiirin johtaja Johtajaylilääkäri Hallintoylihoitaja Talousjohtaja Henkilöstöjohtaja Hallintolakimies, valtuuston sihteeri Hannu Leskinen Aino-Liisa Oukka Pirjo Kejonen Jarkko Raatikainen Juha Jääskeläinen Sari Haataja Oulussa, 3. kesäkuuta 2013 MERK. n puheenjohtaja ESKO VALIKAINEN Esko Valikainen Vs. valtuuston sihteeri Pasi Parkkila

2 KOKOUSKUTSU 2/2013 Kokousaika Kokouspaikka klo luentosali 10 Asian nro Liite nro Asia Sivu 1 1 Nimenhuuto ja ääniluettelon hyväksyminen 2 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 3 Pöytäkirjan tarkastajien vaali Sairaanhoitopiirin tilinpäätös Vuoden 2012 arviointikertomus Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Tilintarkastuksen kilpailuttaminen Tulevaisuuden sairaala OYS Korvauksen suorittaminen peruspääomasta Reisjärven kunnalle Omavelkainen takaus Kiinteistö Oy Oulun Heikinharjun lainaan Pääomalainan myöntäminen Kiinteistö Oy Muhoksen Päivärinteelle aloitteiden käsittely aloitteiden käsittely Aloitteet Kokouksen päättäminen 42

3 KOKOUSKUTSU 2/ Nimenhuuto ja ääniluettelon hyväksyminen Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston jäsenet ja heidän äänimääränsä on merkitty mukana seuraavaan ääniluetteloon (liite 1). Perussopimuksen 7 :n mukaan jäsenkunnan edustajien määrä valtuustossa määräytyy seuraavasti: Kunnan asukasluku kunnallisvaalivuonna Jäsenten lukumäärä tai vähemmän tai enemmän 5 Lisäksi Oulun yliopistolla on oikeus nimetä valtuustoon kaksi jäsentä. Kullekin jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen. n jäsenet valitaan jäsenkuntien valtuustojen toimikautta vastaavaksi ajaksi. Jäsenkunnan valitsemien jäsenten yhteinen äänimäärä valtuustossa määräytyy kunnan kunnallisvaalivuoden asukasluvun mukaan siten, että kunnan valitsemilla jäsenillä yhteensä on yksi ääni jokaista alkavaa asukasta kohti. Äänimäärä voi kuitenkin olla enintään kolmekymmentäkolme (33) prosenttia kaikkien jäsenkuntien valitsemien jäsenten yhteenlasketusta rajoittamattomasta äänimäärästä. Kunnan valitsemien jäsenten yhteinen äänimäärä jakautuu tasan heistä saapuvilla olevien kesken. Oulun yliopiston edustajien äänimäärä valtuustossa on 10 prosenttia kuntien kuntayhtymän valtuustoon valitsemien jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä. Yliopiston valtuustoon valitsemilla jäsenillä ei ole äänioikeutta hallitusta valittaessa. Suoritetaan nimenhuuto ja hyväksytään sen perusteella ääniluettelo.

4 KOKOUSKUTSU 2/ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kutsu valtuuston kokoukseen on toimitettu valtuuston ja hallituksen jäsenille, Oulun yliopistolle ja sairaanhoitopiirin jäsenkuntien kunnanhallituksille sekä sairaanhoitopiirin johtajalle, johtajaylilääkärille ja hallintoylihoitajalle kirjeissä, jotka on lähetetty eli perussopimuksen 8 :ssä määrätyllä tavalla vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta. Kokouksesta on lisäksi ilmoitettu seuraavissa alueella ilmestyvissä päivälehdissä: Kaleva, Kansan Tahto, Keskipohjanmaa, Koillissanomat ja Suomenmaa sekä Demokraatti, Nykypäivä ja Perussuomalainen. on perussopimuksen 9 :n mukaan päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmannesta (2/3) jäsenistä on saapuvilla ja he edustavat vähintään puolta (1/2) kaikkien jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä. Kokous todettaneen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 3 Pöytäkirjan tarkastajien vaali n työjärjestyksen 29 :n mukaan valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla toisin päätä. valinnee kaksi valtuutettua tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan. Pöytäkirjan tarkastajat toiminevat myös ääntenlaskijoina mahdollisten äänestysten sattuessa.

5 KOKOUSKUTSU 2/ DIAARI:119 / Sairaanhoitopiirin tilinpäätös 2012 Tilinpäätöstä koskevat säännökset Toimintakertomusta koskevat säännökset Kuntalain 68 :n mukaan kunnan tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Kuntayhtymän, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntayhtymäkonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Sairaanhoitopiirin perussopimuksen 18 mukaan kuntayhtymän kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä noudatetaan soveltuvin osin kirjanpitolain säännöksiä. Kuntayhtymän tilikausi on kalenterivuosi. Tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka on saatettava valtuuston käsiteltäväksi tilikautta seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä. Hyväksyessään tilinpäätöksen valtuusto päättää samalla tilikauden tuloksen käsittelystä ja tarvittavista talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä. Tilinpäätöksen laadinnasta on säännökset kuntalaissa ja kirjanpitolaissa. Kuntayhtymän hallitus laatii tilinpäätöksen tilikautta seuraavan maaliskuun loppuun mennessä ja antaa sen kuntayhtymän johtajan ja hallituksen jäsenten allekirjoituksen jälkeen tilintarkastajan tarkastettavaksi. Tilintarkastajan on tilintarkastuskertomuksessaan otettava kantaa, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko tilivelvollisille myöntää vastuuvapaus. Tilintarkastuskertomukseen liittyvien asioiden valmistelu kuuluu tarkastuslautakunnalle. Tarkastuslautakunnan on näin ollen myös otettava kantaa tilinpäätöksen hyväksyttävyyteen ja vastuuvapauden myöntämiseen. Tältä osin tilinpäätöstä käsitellään valtuustossa tarkastuslautakunnan esityksen pohjalta. Sen sijaan itse tilinpäätös on hallituksen laatima ja se käsitellään valtuustossa hallituksen valmistelun pohjalta. Hallitus vastaa tilinpäätöksen sisällöstä. Kuntalain 68 :n mukaisesti toimintakertomus on osa kuntayhtymän virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Kuntalain 69 :n mukaisesti hallituksen on toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Kirjanpitolain mukaan toimintakertomuksessa on annettava tiedot kirjanpitovelvollisen toiminnan kehittämistä koskevista tärkeistä seikoista. Kirjanpitoasetuksen mukaan toimintakertomuksessa tulee esittää tiedot olennaisista tapahtumista tilikaudelta ja sen päättymisen jälkeen, arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä ja selvitys tutkimus- ja kehittämistoiminnan laajuudesta. Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeen mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selonteko kuntayhtymän sisäisen valvonnan järjestämisestä ja arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista.

6 KOKOUSKUTSU 2/ Sairaanhoitopiirin tilinpäätös vuodelta 2012 Tilinpäätös 2012 Esityslistan liitteenä oleva Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tilinpäätös muodostuu seuraavista asiakokonaisuuksista: 1. Toimintakertomus 2. Talousarvion toteutuminen 3. Tilinpäätöslaskelmat 4. Tilinpäätöksen liitetiedot 5. Allekirjoitukset ja merkinnät 6. Luettelot ja selvitykset 7. Liiteosa Määrä-, tunnusluku- ja taloudellisuustavoitteet Sairaanhoidon palvelujen määrätavoitteista laskutettavien avohoitokäyntien tavoite ylittyi 8,4 %, ja avohoitokäynnin kokonaismäärä oli 4,5 % suurempi vuoteen 2011 verrattuna. Avohoitokäynneistä erityisesti erikoissairaanhoidon osalta käyntien määrä kasvoi 4,7 % edelliseen vuoteen verrattuna. Perusterveydenhuollon päivystyskäynnit kasvoivat 3,6 %. Vuodeosastohoidon jaksojen määrä oli 7,0 % arvioitua pienempi ja toteutuneiden hoitojaksojen lukumäärä (54 003) oli 4,0 % pienempi kuin vuonna Vuodeosastohoidon hoitopäivämäärä ( ) oli 2,6 % alhaisempi kuin talousarviossa ennakoitiin ja vähennystä vuoteen 2011 verrattuna muodostui hoitopäivää, mikä tavanomaisella kuormituksella laskettuna merkitsee hieman alle kahden vuodeosaston käytön määrää. Vuodeosastohoidon aleneminen ja avohoitopainotteisuuden kasvu on toteutunut strategian mukaisesti. Hoidossa olleiden jäsenkuntien potilaiden määrä ( ) puolestaan oli noin arvioitua suurempi, mikä on talousarviossa asetettua tavoitetta 2,3 % korkeampi. Vuodeosastoilla hoidettujen keskimääräinen hoitoaika (4,9 vrk) nousi 0,1 vuorokautta edelliseen vuoteen verrattuna ollen 0,2 vuorokautta tavoitetasoa (4,7 vrk) korkeampi. Päiväkirurgisten leikkausten osuus kaikista leikkauksista oli 42,2 prosenttia ja ajanvaraukseen perustuvista leikkauksista päiväkirurgian osuus oli viime vuonna 57,2 prosenttia. Molempien toteutuma on edellisvuotta ja talousarviossa asetettua tavoitetta huomattavasti parempi. Kasvua edelliseen vuoteen oli päiväkirurgisten leikkausten osalta 3,6 % - yksikköä ja ajanvaraukseen perustuvissa leikkauksissa 4,8 % -yksikköä. Jäsenkuntien laskutus (oma tuotanto) asukasta kohti oli 849 euroa vuonna 2012, mikä ylittää alkuperäisen toiminta- ja taloussuunnitelman luvun 9 eurolla/asukas. Kasvua vuoteen 2011 verrattuna on 22 euroa/asukas, mikä on 2,6 % edellisvuotta suurempi. Jäsenkuntalaskutuksen arvioitua suurempi kasvu perustuu hoidossa olleiden potilaiden ennakoitua suurempaan määrään sekä sairaanhoitopiirin vastuulle jäsenkunnilta, erityisesti Oulun kaupungilta siirtyneiden toimintojen johdosta. Lisäksi hoitotakuun velvoitteiden vaatima lisätyö ja arvioitua korkeampi hoidon tarve ovat omalta osaltaan lisänneet jäsenkuntalaskutuksen ennakoitua suurempaa kasvua. Sairaanhoitopiirin talousarvion tuloslaskelman mukaiset asiakaspalvelujen ostot (sis. sairaanhoidon välitettyjen palveluiden ostojen tulojen ja menojen määrärahat) toteutuivat joulukuussa tarkistettua talousarviota 3,7 % korkeampina 17,8 milj. euron suuruisina (TA 17,2 milj. euroa). Edelliseen vuo-

7 KOKOUSKUTSU 2/ Strategiasta johdetut tavoitteet Hoitoonpääsyyn liittyvät säännökset teen verrattuna asiakaspalvelujen ostot pienenivät noin 2,0 milj. eurolla. Tuloslaskelman rahoituskulujen netto-osuuden osalta vuosi 2012 toteutui -1,11 milj. euron suuruisena, kun talousarviossa summaksi arvioitiin -1,64 milj. euroa. Alitus talousarvioon nähden on noin 0,5 milj. euroa. Alitus johtuu arvioitua alhaisemmasta korkotasosta sekä talousarviolainojen suunnitelmasta poikkeavista nostoajankohdista. Sairaanhoitopiirin lainakanta kasvoi tilikauden aikana yhteensä 5,0 milj. eurolla 94,6 milj. eurosta 99,6 milj. euroon. Talousarvion sitovana tavoitteena lainakannan kasvun osalta oli 9,57 milj. euroa. Sairaanhoitopiirin strategiasta johdetut tavoitteet toteutuivat vuoden 2012 osalta valtaosin myönteisesti. Hoidon potilaslähtöisyyttä kuvaavat mittarit (lähetteen käsittelyaika, ensikäynnin toteutuminen 3 kuukaudessa ja hoitotoimenpiteen toteutuminen 6 kuukaudessa) toteutuivat selkeästi edellisvuotta paremmin. Sairaalan asiakasrakennetta kuvaava mittari (case-mix) toteutui yliopistollisen sairaalan osalta edellisvuoden tasolla ja Oulaskankaan sairaalaan osalta hieman edellisvuotta heikommin. Case-mix -luokittelulla tarkoitetaan asiakkaiden luokittelemista ryhmiin, joiden jäsenet kuluttavat yhtä paljon voimavaroja (henkilöstöä ja heidän osaamistaan yms.). Henkilötyön tuottavuutta kuvaava mittari drg-piste/työpanos nousi hieman edellisestä vuodesta. Drg-pisteen hinta kasvoi edellisestä vuodesta 2,8 %, mikä oli alle 3 % tavoitetason. Korvattujen potilasvahinkojen osalta vuosi 2012 oli edellisvuotta hieman heikompi. Sairaalahoitoon liittyvien infektioiden osalta lukumäärä kasvoi edellisvuodesta 65:lla. Talouden ja toiminnan osalta kaikkia tavoitteita ei toimintavuoden osalta saavutettu. Toimintamenot ylittivät alkuperäisen talousarvion 5,3 %. Tilikauden tulos oli huomattavasti heikompi kuin mitä talousarviossa arvioitiin johtuen erityisesti lomapalkkavelan kirjaustavan muutoksesta. Kustannukset/hoidettu potilas tunnusluvun osalta kasvu sen sijaan toteutui tavoitteen (< 3 %) mukaisena kasvun ollessa 2,6 %. Erikoissairaanhoidon kustannusten kasvu (jäsenkuntalaskutus euroa/asukas) kasvoi edellisestä vuodesta 2,6 %. Työpanoksen kasvu ylitti strategisen tavoitteen 1,7 %:lla. Hoidettu potilas/työpanos -tunnusluku säilyi samana kuin edellisenä vuonna. Henkilöstöä koskevat strategiset mittarit toteutuivat pääosin edellisvuotta paremmin. Sairastavuus % kasvoi 0,1 % -yksiköllä edellisvuodesta. Ammatillisen työnjaon, kannustavan palkitsemisen ja työaikapankin käyttöönoton osalta edistyttiin toimintavuoden aikana. Tutkimustoiminnan määrä kasvoi edellisestä vuodesta. Opiskelijatyytyväisyyttä kuvaava pisteluku parani. Säännösten mukaan lähetteen perusteella tapahtuva hoidon tarpeen arviointi on aloitettava kolmen viikon kuluessa siitä, kun lähete on saapunut kuntayhtymän sairaalaan tai muuhun erikoissairaanhoitoa toteuttavaan toimintayksikköön. Lähetteiden käsittelyaika on joissakin sairaanhoitopiirin yksiköissä edelleen liian pitkä. Keskimääräinen käsittelyaika oli 2 vrk, mutta yli määräajan (21 vrk) käsittelyä odottaneita lähetteitä kaudella oli 1,2 % kokonaismäärästä. Toukokuun alusta 2011 lähtien myös ensikäyntien osalle on säädetty aikarajat. Jos hoidon tarpeen arviointi edellyttää erikoissairaanhoidon arviointia tai erityisiä kuvantamis- tai laboratoriotutkimuksia, on arviointi ja tarvittavat tutkimukset toteutettava kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun lähete on saapunut. Ensikäyntiä odottavien osalta tilanne on parantunut merkittävästi

8 KOKOUSKUTSU 2/ vuoden 2011 lopun tilanteesta. Yli 3 kk odottaneita oli yhteensä 416 kun vuotta aiemmin vastaava luku oli Hoitoon pääsyn osalta tilanne on säilynyt kohtuullisen hyvänä; yli 6 kuukautta leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottaneita oli vuoden lopussa 13, kun vuotta aiemmin vataava luku oli 89. Maaliskuun alussa 2011 toimintansa aloittaneen uuden avohoitotalon rooli on hyvin keskeinen jäsenkuntiemme asukkaiden hoitoon pääsyn turvaamisessa. Avohoitotaloon sijoittuu myös Oulun kaupungin kuvantamistoiminta. Taloudellinen tilanne Talouden tunnusluvuilla mitattuna sairaanhoitopiirin taloudellinen tilanne vuonna 2012 heikkeni merkittävästi. Tilikauden alijäämäksi muodostui 9,7 milj. euroa. Taseeseen kertynyt alijäämä on yhteensä 5,1 milj. euroa. Edellisten tilikausien kertynyt ylijäämä 4,6 milj. euroa heikkeni siten suunnilleen samansuuruiseksi alijäämäksi. Sairaanhoitopiirin tuloksen tulisi olla vuosittain ylijäämäinen, jotta toiminta olisi kustannusvastaavaa ja myös lainojen lyhennykset voitaisiin hoitaa tulorahoituksella. Omavaraisuusaste heikkeni ollen tilikauden lopussa 43,0 % (46,2 %). Suhteellinen velkaisuus kasvoi 36,6 prosenttiin 34,7 prosentista. Vuosikatteen ja poistojen suhdeluku vuonna 2012 on 58 %, kun vuonna 2011 se oli vielä 114 %. Vuosikatteen heikkenemisen myötä myös lainanhoitokate heikkeni 1,3 (3,5). Investointien tulorahoituksen prosenttiosuus oli vuoden 2012 lopussa 45,7 % (61,9 %). Kassan riittävyyden päivämääräluku oli vuoden 2012 lopussa 23 päivää, vuoden 2011 vastaavana ajankohtana 26 päivää. Toimintatuotot Tilinpäätöksen mukaan sairaanhoitopiirin vuoden 2012 toimintatuotot 529,1 milj. euroa ylittävät käyttösuunnitelman 3,7 % ja olivat 1,7 % (8,65 milj. euroa) suuremmat kuin vuonna Jäsenkuntalaskutus oli kertomusvuonna 343,0 milj. euroa, ja se kasvoi vuoteen 2011 verrattuna 3,4 %. Jäsenkuntalaskutus ylitti alkuperäisen käyttösuunnitelman 2,8 %. Sairaanhoidollisten palvelujen myynti (53,6 milj. euroa) erityisvastuualueen sairaanhoitopiireille ja muille jäsenkuntien ulkopuolisille kasvoi 4,4 %. Asiakasmaksutuottoja kertyi yhteensä 24,5 milj. euroa mikä oli 1,1 milj. euroa alhaisempi (4,5 %) kuin edellisenä vuonna. Erityisesti vuodeosastohoitomaksut pienenivät noin miljoonalla eurolla edellisvuodesta. Muiden toimintatuottojen osuus ylitti suunnitelman 1,2 miljoonalla eurolla. Tähän tuottoerään kirjautui toimintavuonna tapahtunut Tahkokankaan alueella sijaitsevan tontin myyntivoitto 0,5 milj. euroa. Toimintakulut Sairaanhoitopiirin alkuperäistä talousarviota tarkistettiin joulukuun valtuuston kokouksessa toimintakulujen osalta yhteensä 17,75 milj. eurolla (3,6 %). Sairaanhoitopiirin toimintakulut olivat toimintakertomusvuonna yhteensä 515,7 milj. euroa. Kulujen toteutuma joulukuussa tarkistettuun talousarvioon nähden on 101,7 % ja kulujen kasvu edelliseen vuoteen verrattuna 3,9 %. Huomioimalla kulujen kasvuun vaikuttaneet siirtyneet toiminnot on vertailukelpoinen toimintakulujen kasvu alhaisempi, noin 3,6 %. Vertailua edellisen vuoden toiminnan kuluihin hankaloittaa mm. Oulaisten perusterveydenhuollon sopimuksen purku, Monetra Oy:n ja NordLabin perustamisesta aiheutuneet kustannukset sekä lisääntynyt palvelutuotanto Oulun

9 KOKOUSKUTSU 2/ kaupungin kanssa (mm. kuvantamis- ja laboratoriotoiminnot). Vertailukelpoinen toimintakulujen kasvu on omistajastrategisen linjauksen mukainen. Sairaanhoitopiirin tilinpäätöksen 2012 henkilöstömenot olivat yhteensä 339,5 milj. euroa. Henkilöstömenojen kokonaiskasvu oli yli 22 milj. euroa. Henkilöstömenot nousivat 7,1 % edellisestä vuodesta. Vuoden 2012 palkkojen nousuun vaikuttivat vielä edellisvuoden sopimuskorotukset 0,9 %. Lisäksi vuosien uuden kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen vaikutus henkilöstömenojen kasvuun oli toimintavuonna 3,9 %. Eri sopimusmuutosten kokonaisvaikutus vuonna 2012 oli yhteensä arviolta 4,8 %. Suurin sopimuskorotusvaikutus oli lääkäreiden henkilöstöryhmässä. Virka- ja työehtosopimusten kustannusvaikutus henkilöstömenoihin oli arviolta 13 milj. euroa. Lisäksi lomapalkkavelan laskentatavassa tapahtui muutos, kun uudessa kunnallisessa yleisessä virka- ja työehtosopimuksessa B-vuosilomataulukot poistettiin ja lomakorvaus määräytyy jatkossa ns. vanhojen A-taulukoiden vuosilomapäivien mukaan. Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston ohjeistuksen mukaan lomapalkkavelka kirjattiin varovaisuuden periaatetta noudattaen jo edellisvuoden tilinpäätökseen uusien vuosilomasäännösten mukaan, mikä ylimääräinen 3 miljoonan varaus purettiin vuonna Varauksen purkamisen jälkeen laskettu lomapalkkavelan laskentatavan nettovaikutus vuonna 2012 oli arviolta 6,1 milj. euroa, mikä nosti henkilöstömenoja 1,8 %. Loput henkilöstömenojen kasvusta (n. 3 milj. euroa) johtuivat toimintamuutoksista, hoitotakuun purkuun ja hoitohenkilökunnan saannin varmistamiseen tehdyistä paikallisista sopimuksista sekä ennakoimattomasta henkilöstömäärän kasvusta. Aineet, tarvikkeet ja tavaraostot pysyivät tarkistetun talousarvion tasolla ollen 98,6 milj. euroa. Kasvua edelliseen vuoteen nähden 5,2 %. Apteekkitarvikemenot olivat noin 1,1 milj. euroa korkeammat kuin edellisenä vuonna. Hoito-, kuvantamis- ja laboratoriotarvikkeiden sekä kuntoutustarvikkeiden menokehitys oli yhteensä noin 2,0 milj. euroa korkeampi kuin edellisenä vuonna (kasvua yhteensä 5,0 %). Yleistä kustannuskehitystä korkeampi kasvu johtuu hoidettujen potilaiden kasvaneesta määrästä ja ko. tarvikkeiden yleistä kustannuskehitystä korkeammasta noususta. Alkuperäinen talousarvio ylittyi välitettyjen palvelujen osalta n. 0,6 milj. euroa muissa sairaanhoitopiireissä, pääasiassa HUS:ssa, hoidettujen vaikeiden sairauksien mm. elinsiirtojen takia. Edellisen vuoden toteumaan nähden välitettyjen palveluihin ostot pienenivät kuitenkin n, 0,4 milj. euroa. Välitettyjen hoitotakuupalvelujen ostot pienenivät n. 1,5 milj. eurolla edellisestä vuodesta. Sairaanhoitopiirin oma tuotanto pystyi hoitamaan enemmän potilaita mm. avohoitotalon valmistumisen myötä. Tilikauden tulos Tuloslaskelman mukainen vuosikate oli kertomusvuodelta 13,4 milj. euroa. Vuosikate heikkeni 11 milj. eurolla vuoden 2011 vuosikatteesta. Sairaanhoitopiirin poistot kasvoivat merkittävästi edellisestä vuodesta (8,2 %) johtuen mm. avohoitotalon käyttöönotosta. Poistot olivat 23,2 milj. euroa (edellisenä vuonna 21,4 milj. euroa). Investointien bruttomenoiksi vuodelle 2012 vahvistettiin alkuperäisessä talousarviossa 30,1 milj. euroa. n vahvistamien talousarviomuutosten jälkeen investointimenoihin varattiin kaikkiaan 37,0 milj. euroa. In-

10 KOKOUSKUTSU 2/ Sairaanhoitopiirin henkilöstö vestoinneista toteutui vuoden 2012 aikana 29,4 milj. euroa. Investoinneista noin 6,9 milj. euroa siirtyi toteutettavaksi vuodelle Näistä ohjelmistojen, koneiden ja laitteiden osuus on 4,8 milj. euroa ja rakennusten osuus 2,2 milj. euroa. Sairaanhoitopiirin tilikauden tulos on ,89 euroa ja tilikauden alijäämäksi poistoeron kirjauksen jälkeen muodostuu ,25 euroa. Kuntayhtymän palveluksessa oli vuoden 2012 aikana keskimäärin henkilöä. Luvussa ovat mukana myös eri syistä virka- tai työvapaalla olevat henkilöt sekä heidän sijaisensa. Keskimääräinen henkilöstömäärä nousi edellisestä vuodesta 113 henkilöllä. Palvelussuhteessa olevan henkilöstön määrä vaihteli suuresti eri kuukausina ollen ylimmillään kesäkuussa henkilöä. Henkilöstömäärän vaihteluun vaikuttavat eniten vuosilomat, jotka nostavat kesällä sijaistarvetta. Henkilöstön lukumäärä oli henkilöä. Oulun yliopistollisessa sairaalassa työskenteli vuoden lopussa henkilöä, Oulaskankaan sairaalassa 367 ja Visalan sairaalassa 147 henkilöä sekä kehitysvammahuollon palveluksessa 306 henkilöä. Terveydenhuoltoala on varsin naisvaltainen ala, miesten osuus koko henkilöstöstä oli vuoden lopussa 17,1 % (1 191 miestä), naisten osuus vastaavasti 82,9 % (5 758 naista). Miesten osuudessa tapahtui noin puolen prosenttiyksikön kasvu edellisvuoteen, aiempina vuosina suhteelliset osuudet on pysyneet lähes muuttumattomina. Vuoden lopussa vakinaisessa palvelussuhteessa oli henkilöstöstä 76,0 % (5 278 henkilöä). Määräaikaisessa palvelussuhteessa olevan henkilökunnan suhteellinen osuus nousi noin prosenttiyksikön ollen vuoden lopussa 24,0 % (23,1 % ). Määräaikaista henkilökuntaa oli vuoden lopussa suhteellisesti eniten lääkäreiden ryhmässä, mikä selittyy vakanssien alhaisella täyttöasteella. Osa-aikaisena työskenteli vuoden aikana keskimäärin 744 henkilöä. Osaaikatyötä tekeviä oli suhteellisesti eniten (14,4 %) lääkäreiden henkilöstöryhmässä. Lisäksi lakisääteisellä osittaisella hoitovapaalla oli vuoden aikana yhteensä 424 henkilöä. Henkilöstön keski-ikä sairaanhoitopiirissä oli 44,0 vuotta. Naisten ja miesten keski-iässä oli noin puolen vuoden ero (miehet 43,5 vuotta, naiset 44,1 vuotta). Vakinaisen henkilöstön keski-ikä oli 46,9 vuotta ja määräaikaisen henkilöstön 34,7 vuotta. Henkilöstöryhmittäin tarkasteltuna korkein keski-ikä oli tutkimusta ja hoitoa avustavien ryhmässä 48,4 vuotta sekä huoltohenkilöillä (48,1 vuotta). Lääkäreiden henkilöstöryhmässä keski-ikä oli alhaisin 42,1 vuotta. Sairaanhoitopiirissä siirtyi eläkkeelle vuoden 2012 aikana 191 henkilöä, lähes saman verran kuin edellisvuonna. Kaikista eläketapahtumista vanhuuseläkkeelle siirtymisen osuus oli yli puolet (59,2 %). Osa-aikaeläkkeellä oli vuoden aikana 94 henkilöä, uusia osa-aikaeläkeläisiä 15 henkilöä. Osatyökyvyttömyyseläkkeellä ja osakuntoutustuella vuoden aikana oli 206 henkilöä, määräaikaisella kuntoutustuella 48 henkilöä.

11 KOKOUSKUTSU 2/ Sairaanhoitopiirissä on laadittu erillinen henkilöstökertomus, joka on kokonaisuudessaan tilinpäätöksen liiteosassa. Tilinpäätös on käsitelty yhteistyötoimikunnan kokouksessa Talousjohtajan ehdotus: Hallitus päättää a) allekirjoittaa vuoden 2012 tilinpäätöksen, b) esittää valtuustolle tilikauden ,89 euron tuloksen käsittelystä seuraavaa: - poistoeroa vähennetään 8.501,64 euroa, - tilikauden alijäämä ,25 euroa siirretään taseen tilikauden yli-/alijäämätilille, c) antaa tilinpäätöksen tilintarkastajan tarkastettavaksi ja lähettää tilinpäätöksen tarkastuslautakunnalle, d) saattaa tilinpäätöksen valtuuston käsiteltäväksi ja e) antaa valmisteleville viranhaltijoille oikeuden tehdä toimintakertomukseen mahdollisia teknisluonteisia korjauksia. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: Hallitus päättää hyväksyä talousjohtajan ehdotuksen Hall 54 Päätös: Hallitus hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen., liite 2: Sairaanhoitopiirin tilinpäätös 2012 Hallituksen esitys: 1) käsittelee Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tilinpäätöksen. 2) päättää tilikauden ,89 euron tuloksen käsittelystä seuraavaa: - poistoeroa vähennetään 8.501,64 euroa, - tilikauden alijäämä ,25 euroa siirretään taseen tilikauden yli-/alijäämätilille.

12 KOKOUSKUTSU 2/ DIAARI:154 / Vuoden 2012 arviointikertomus Esityslistan oheismateriaalina on aineistoa arviointikertomuksen laatimiseksi. Tarkoituksena on, että käytössä olevan materiaalin, tilinpäätöksen ja lautakunnan kokouksissa aikaisemmin hankitun materiaalin pohjalta lautakunta antaa evästystä arviointikertomuksen valmisteluun. Tältä pohjalta esitys arviointikertomukseksi valmitellaan lautakunnan seuraavaan kokoukseen. Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan esitys: Tarkastuslautakunta päättää antaa ohjeita arviointikertomusehdotuksen valmisteluun Tark.ltk 11 Päätös: Esitys hyväksyttiin. Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Ehdotus arviointikertomuksen sisällöksi on esityslistan liitteenä Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan esitys: Tarkastuslautakunta päättää Tark.ltk 21 Päätös: Esitys hyväksyttiin. saattaa arviointikertomuksen valtuustolle tiedoksi esittää valtuustolle, että arviointikertomus saatetaan yhtymähallituksen tiedoksi mahdollisia toimenpiteitä varten., liite 3: Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän arviointikertomus 2012 Tarkastuslautakunnan esitys: 1. merkitsee arviointikertomuksen 2012 tiedoksi. 2. saattaa arviointikertomuksen yhtymähallituksen tiedoksi mahdollisia toimenpiteitä varten.

13 KOKOUSKUTSU 2/ DIAARI:162 / Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Kuntalain 73 :n tilintarkastajien on viimeistään toukokuun loppuun mennessä tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös. Tilintarkastajien on tarkastettava: 1) onko kunnan hallintoa hoidettu lain ja valtuuston päätösten mukaisesti; 2) onko kunnan tilinpäätös ja siihen kuuluva konsernitilinpäätös laadittu tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti sekä antavatko ne oikeat ja riittävät tiedot tilikauden toiminnasta, taloudesta, taloudellisesta kehityksestä ja taloudellisista vastuista; 3) ovatko valtionosuuksien perusteista ja käytöstä annetut tiedot oikeita sekä 4) onko kunnan sisäinen valvonta ja konsernivalvonta järjestetty asianmukaisesti. Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat. Näihin kuuluu mm. tilintarkastuskertomus ja siihen liittyen vastuuvapauden myöntäminen. Kuntalain 75 :n mukaan tilintarkastajien on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on myös esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jäsenelle ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen) myöntää vastuuvapaus. Jos tilintarkastajat havaitsevat, että kunnan hallintoa ja taloutta on hoidettu vastoin lakia tai valtuuston päätöksiä eikä virhe tai aiheutunut vahinko ole vähäinen, tilintarkastuskertomuksessa on tehtävä asiasta tilivelvolliseen kohdistuva muistutus. Muistutusta ei voida kohdistaa valtuustoon. Tarkastuslautakunnan on hankittava tilintarkastuskertomuksessa tehdystä muistutuksesta asianomaisen selitys sekä kunnanhallituksen lausunto. päättää toimenpiteistä, joihin tarkastuslautakunnan valmistelu, tilintarkastuskertomus ja siinä tehdyt muistutukset antavat aihetta. Hyväksyessään tilinpäätöksen valtuusto päättää vastuuvapaudesta tilivelvollisille. Yhtymähallitus on käsitellyt tilinpäätöksen ja päättänyt antaa tilinpäätöksen tilintarkastajan tarkastettavaksi ja lähettää tilinpäätöksen tarkastuslautakunnalle sekä saattaa tilinpäätöksen valtuuston käsiteltäväksi Tilintarkastaja on tilintarkastuskertomuksessaan esittänyt tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tarkastamaltaan tilikaudelta. Tilintarkastuskertomus on esityslistan liitteenä.

14 KOKOUSKUTSU 2/ Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan esitys: Tarkastuslautakunta päättää Tark.ltk 22 Päätös: Esitys hyväksyttiin. saattaa tilintarkastuskertomuksen valtuustolle tiedoksi esittää valtuustolle, että vuoden 2012 tilinpäätös hyväksytään ja kuntayhtymän tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta , liite 4: Tilintarkastuskertomus 2012 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yhtymävaltuustolle Tarkastuslautakunnan esitys: päättää, että 1) tilintarkastuskertomus 2012 merkitään tiedoksi. 2) vuoden 2012 tilinpäätös hyväksytään ja kuntayhtymän tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta

15 KOKOUSKUTSU 2/ DIAARI:131 / Tilintarkastuksen kilpailuttaminen Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan esitys: Käydään alustava keskustelu asiasta Tark.ltk 23 Päätös: Esitys hyväksyttiin. Tarkastuslautakunnan kokouksessa tullaan keskustelemaan alustavasti tilintarkastuskilpailutuksesta. Kokoukseen kutsutaan hankintatoimistosta hankinta-asiantuntija Anja Kellolampi, talousjohtaja Jarkko Raatikainen, sairaanhoitopiirin tarkastaja Jaana Köykkä ja sisäinen tarkastaja Kimmo Holtinkoski. Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan esitys: Keskustellaan alustavasti kilpailutuksesta. Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan muutettu esitys: Tark.ltk 29 Päätös: Esitys hyväksyttiin. Keskustellaan alustavasti kilpailutuksesta. Tarvittavat päätökset kilpailutuksen osalta tehdään tarkastuslautakunnan syksyn kokouksessa. Merkittiin, että talousjohtaja Jarkko Raatikainen poistui kello 9.05 ja hankintapäällikkö Juha Putkonen ja sairaanhoitopiirin tarkastaja Jaana Köykkä poistuivat kello Henkilöt poistuivat kesken asian käsittelyn. Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan esitys: Jatketaan keskustelua tilintarkastuspalveluiden kilpailutuksesta. Tehdään päätöksiä kilpailutuksen periaatteista, pisteytyksestä ja hankinnan laajuudesta. Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan muutettu esitys: Tark.ltk 42 Päätös: Esitys hyväksyttiin. Jatketaan keskustelua tilintarkastuspalveluiden kilpailutuksesta. Tehdään päätökset seuraavassa kokouksessa. Merkittiin, että talousjohtaja Jarkko Raatikainen, sairaanhoitopiirin tarkastaja Jaana Köykkä ja hankinta-asiantuntija Anja Kellolampi poistuivat kokouksesta kello Henkilöt poistuivat kesken asian käsittelyn.

16 KOKOUSKUTSU 2/ Jatketaan keskustelua tilintarkastuspalveluiden kilpailuttamisesta. Hankinta-asiantuntija Anja Kellolampi esittelee alustavan tarjouspyynnön ja kilpailuttamisen periaatteet. Alustava tarjouspyyntö on esityslistan oheismateriaalina. Asian käsittelyn alussa kuullaan asiantuntijoina sairaanhoitopiirin tarkastajaa ja sisäistä tarkastajaa. Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan esitys: Tarkastuslautakunta hyväksyy alustavan tarjouspyyntöesityksen ja kilpailuttamisen periaatteet. Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan muutettu esitys: Tarkastuslautakunta hyväksyy alustavan tarjouspyyntöesityksen ja kilpailuttamisen periaatteet. Liiteenä oleva oheismateriaali ei ole vielä julkinen (JulkL 6 1.mom. kohta 2) Tark.ltk 48 Päätös: Esitys hyväksyttiin. Merkittiin, että sairaanhoitopiirin tarkastaja Jaana Köykkä, sisäinen tarkastaja Kimmo Holtinkoski ja hankintaasiantuntija Anja Kellolampi poistuivat kokouksesta ennen päätöksentekoa kello Sairaanhoitopiirin hallitus on hyväksynyt tilintarkastussäännön muuttamisen kokouksessaan käsittelee asian Tilintarkastuksen kilpailuttaminen voidaan tämän jälkeen toteuttaa. Hankintaasiantuntija Anja Kellolampi kertoo kokouksessa kilpailuttamisen aikataulun. Kutsuttuna asiantuntija kokoukseen pyydetään sairaanhoitopiirin tarkastaja Jaana Köykkö, hankinta-asiantuntija Anja Kellolampi ja sisäinen tarkastaja Kimmo Holtinkoski. Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan esitys: Merkitään tiedoksi kilpailuttamisen aikataulu ja päätetään mil loin lautakunta hyväksyy tarjouspyynnön. Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan muutettu esitys: Tarkastuslautakunta hyväksyy tarjouspyynnön kokouksessaan Tarjouspyyntö julkaistaan Hilma-järjestelmässä

17 KOKOUSKUTSU 2/ Tark.ltk 61 Päätös: Esitys hyväksyttiin. Merkittiin, että sairaanhoitopiirin tarkastaja Jaana Köykkä ja sisäinen tarkastaja Kimmo Holtinkoski poistuivat kokouksesta ennen päätöksentekoa kello Keskustelujen pohjalta hankinta-asiantuntija Anja Kellolampi on laatinut liitteen mukaisen tarjouspyynnön tilintarkastuksen kilpailuttamisesta. Kutsuttuina asiantuntijoina tämän asian käsittelyyn kokoukseen on pyydetty sairaanhoitopiirin tarkastaja Jaana Köykkä, sisäinen tarkastaja Kimmo Holtinkoski ja hankinta-asiantuntija Anja Kellolampi. Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan esitys: Tark.ltk 72 Päätös: Esitys hyväksyttiin. Lautakunta hyväksyy tilintarkastuksen kilpailuttamisen liitteenä olevan tarjouspyynnön mukaisesti. Tarjouspyyntö julkaistaan Hilma järjestelmässä. Merkittiin, että sairaanhoitopiirin tarkastaja Jaana Köykkä, hankinta-asiantuntija Anja Kellolampi ja sisäinen tarkastaja Kimmo Holtinkoski poistuivat kokouksesta ennen päätöksentekoa kello Tarkastuslautakunta on pyytänyt asiantuntijana kokoukseen hankinta-asiantuntija Anja Kellolammen, sairaanhoitopiirin tarkastaja Jaana Köykän ja sisäinen tarkastaja Kimmo Holtinkosken. Oheismateriaalina tarkastuslautakunnan kokouksessaan hyväksymä tarjouspyyntö liitteineen. Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan esitys: Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja tekee esityksen kokouksessa. Tarkastuslautakunnan kokoukseen on osallistunut pyydettynä asiantuntijana hankinta-asiantuntija Anja Kellolampi. Anja Kellolampi alusti asiaa. Alustuksen perusteella käytiin keskustelua. Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan esitys: Tark.ltk 29 Päätös: Esitys hyväksyttiin. Asia jätetään pöydälle ja siihen palataan seuraavassa kokouksessa. Tarkastuslautakunta on pyytänyt asiantuntijaksi kokoukseen hankinta-asiantuntija Anja Kellolammen.

18 KOKOUSKUTSU 2/ Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan esitys: Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja tekee esityksen kokouksessa. Tarkastuslautakunnan kokoukseen on osallistunut pyydettynä asiantuntijana hankinta-asiantuntija Anja Kellolampi. Anja Kellolampi on poistunut kokouksesta ennen päätöksentekoa kello Pöytäkirjan liitteenä on tarjouspyyntö sekä pisteytyksen yhteenvetotaulukko. Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan esitys: - esittää kuntayhtymän valtuustolle, että Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tilintarkastajaksi tilikausille valitaan tarjouskilpailussa kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehnyt JHTT yhteisö KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy vastuunalaisena tilintarkastajana JHTT Paula Hellén-Toivanen - tarkastuslautakunta tekee esityksen valtuustolle option käytöstä vuosille vuoden 2015 loppuun mennessä - PPSHP:n konserniohjeen mukaan konserniohjauksen tukemiseksi kuntayhtymän tytäryhteisöihin tulee valita tilintarkastajaksi kuntayhtymän JHTT-tilintarkastaja tai yhteisö. Vaihtoehtoisesti tytäryhteisön tilintarkastajaksi tulee valita kuntayhtymän tilintarkastajaksi valitun JHTT-yhteisön kanssa samaan yhtiöryhmään kuuluva HTM- tai KHT-tilintarkastaja tai -yhteisö. Tämän lisäksi kuntayhtymän tytäryhteisöihin voidaan valita toinen tilintarkastaja, jos yhtiöjärjestys tai jokin muu vastaava määräys sitä edellyttää. Tilintarkastus on järjestettävä kohdeyhteisön yhtiöjärjestyksen, perussopimuksen tai vastaavan määräyksen sekä ao. konserniyhteisöä koskevien tilintarkastussäännösten edellyttämällä tavalla. Tytäryhteisöt päättävät lakisääteisestä tilintarkastuksesta ja sopivat maksettavista palkkioista erikseen kuntayhtymälle valitun tilintarkastajan kanssa Tark.ltk 34 Päätös: Esitys hyväksyttiin., liite 5: Tarjouspyyntö sekä pisteytyksen yhteenvetotaulukko Tarjousasiakirjat ovat valtuutettujen nähtävinä valtuuston sihteerillä ennen kokouspäivää ja valtuuston kokouksessa.

19 KOKOUSKUTSU 2/ Tarkastuslautakunnan esitys: päättää - että Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tilintarkastajaksi tilikausille valitaan tarjouskilpailussa kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehnyt JHTT-yhteisö KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy vastuunalaisena tilintarkastajana JHTT Paula Hellén-Toivanen. - option käytöstä vuosille vuoden 2015 loppuun mennessä.

20 KOKOUSKUTSU 2/ DIAARI:158 / Tulevaisuuden sairaala OYS 2030 Hallitus ja , valtuusto Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin vuonna 2009 hyväksytyssä omistajastrategiassa tilojen ja kiinteistöjen tulevaisuuden tarpeiden suunnittelu ja rahoitus on valittu yhdeksi keskeiseksi osa-alueeksi. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tilojen ytimen muodostaa Oulun yliopistollinen sairaala (OYS). PPSHP:n omistuksessa olevien kiinteistöjen yhteenlaskettu bruttopinta-ala on noin m2. Valtaosa rakennuskannasta on rakennettu ja 1970-luvuilla, ja edessä on pakostakin mittavat peruskorjaus- ja uudisrakentamistarpeet. Toisaalta terveyspalvelujen, myös erikoissairaanhoidon, kysyntä tulee kasvamaan lähivuosikymmeninä merkittävästi. OYS:n nykyiset tilat on suunniteltu tukemaan vuosikymmenten takaisia toimintamalleja, eivätkä ne enää tue uusien toimintamallien ja teknologioiden mahdollistamaa toiminnan tehostamista nykyistä tuottavammaksi ja kustannustehokkaaksi. Toiminnan kehittämisessä ja kallistuvan erikoissairaanhoidon kustannusten hallinnassa tavoitteena on tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantaminen. Tuottavuuden kasvu ja parantunut vaikuttavuus saavutetaan tehostamalla palvelutuotantoa sekä hyödyntämällä tietotekniikkaa selvästi nykyistä laajemmin. Tilaratkaisujen toteuttamisessa korostuvat tilojen suunnittelu tehokkaampien palveluprosessien ehdoilla, muuntojoustavuus sekä ennakointi tulevien teknisten ja ICT-ratkaisujen toteuttamisen edesauttamiseksi. Uusien sairaaloiden suunnittelussa korostuvat erityisesti: potilasturvallisuus, tuottavuuden parantaminen, resurssien joustava käyttö, ammatillisen työnjaon uudistaminen, tilojen ja toimintojen vakiointi, tietojärjestelmien ja teknologian hyödyntäminen, tehokkaat logistiset ratkaisut, tilojen viihtyisyys ja monikäyttöisyys sekä energiatehokkuus ja uusiutuvien energialähteiden käyttö. Yleinen suuntaus on, että hoitoa suunnataan vuodeosastoilta avohoitoon, jossa voidaan toteuttaa yhä vaativampia toimenpiteitä aiempaa taloudellisemmin. Sairaansijojen ja vuodeosastojen lukumäärä vähenee, mutta vastaavasti vuodeosastoilla hoidettavien potilaiden keskimääräinen vaikeustaso nousee. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirillä on edessä monivuotinen rakentamis- ja peruskorjausjakso sekä samalla toiminnan uudistamisohjelma. Uudistamisohjelmalla tavoitellaan ensi sijassa hyötyjä taloudelle ja tuottavuudelle. Kustannustehokkuutta pyritään parantamaan % toimintatapamuutosten ja niitä tukevien tilaratkaisujen avulla. Toimintatapamuutosten tavoitteena on mm. nykyistä joustavampi henkilöstöresurssien hyödyntäminen hoitotyössä, potilaiden hoidon nykyistä lyhyemmät kokonaisläpimenoajat sekä oikea-aikaisen ja -sisältöisen hoidon myötä oikein käytetyt hoitoresurssit. Ohjelmalla tavoiteltavat hyödyt potilaille, toiminnalle sekä henkilöstölle ja johtamiselle ovat lähes kaikki sellaisia, että ne parantavat toiminnan tuottavuutta ja tehokkuutta ja luovat täten potentiaalin positiivisille taloudellisille muutoksille.

21 KOKOUSKUTSU 2/ Tehokkuutta parannetaan johtamisjärjestelmän ja toiminnanohjauksen muutosten avulla. Resursseja keskitetään niihin toimintoihin, joista saadaan aikaan suurin vaikuttavuus suhteessa käytettyyn panokseen. Yhteiskäyttöisyys on tilasuunnittelun johtavana ajatuksena ja yhdessä sujuvien toimintaprosessien sekä tehokkaiden teknologisten ratkaisujen kanssa ne tukevat ja mahdollistavat tulevaisuuden sairaalassa tuottavuuden parantamisen. Tehokkaat tilaratkaisut ja kehittynyt toimitusketjulogistiikka nopeuttavat prosessien läpimenoaikoja ja parantavat kustannustehokkuutta. Tulevaisuuden sairaalassa tilatarve voi olla nykyistä pienempi, mutta toiminnallisesti tilat ovat tehokkaammat ja niiden energiatalous on parempi. Merkittävimpiä hyötyjä potilaalle ovat parantuva hoidon laatu ja potilasturvallisuus. Toimintaa kehitetään potilaslähtöiseksi ja potilas osallistuu aktiivisesti oman hoitonsa suunnitteluun ja toteutukseen, jolloin myös kustannustehokkuus paranee. Potilas hyötyy myös teknologisista ratkaisuista, joilla hänen hoitomahdollisuuksia kotona voidaan lisätä ja sairaalassa oloaikaa lyhentää. Tulevaisuuden sairaala mahdollistaa erikoissairaanhoidon palveluiden nopean saatavuuden ja tuottamisen tulevaisuuden vaatimuksia vastaavissa tiloissa. Tilasuunnittelussa huomioidaan toiminnan tulevat kehittämistarpeet siirtymällä monikäyttöisiin ja joustaviin tiloihin. Työnjakokysymyksiin kiinnitetään erityistä huomiota: moniosaajia arvostetaan ja huippuosaajien työpanos pyritään keskittämään erityisosaamista vaativaan tuottavaan työhön. Teknologia tukee ja auttaa henkilöstöä työssään. Resurssien käyttö on optimoitu sekä määrän että laadun suhteen. Teknologiatuki varmistaa tehokkaan johtamisen ja sen, että johdetaan reaaliaikaisen tilannetiedon kautta. Potilaslähtöisesti johdettu organisaatio parantaa edelleen hoidon laatua, lyhentää tutkimusten ja hoitojen sisäisiä viiveitä, vähentää toiminnan kapeikoita, tehostaa resurssien joustavaa käyttöä ja työkuormituksen hallintaa. Kaikkiaan nykyisten kiinteistöjen peruskorjaustarpeen on arvioitu olevan noin 250 miljoonaa euroa sekä sairaanhoidollisten toimintatapojen muutoksesta ja kehittymisestä johtuvien uudistilojen rakentamistarpeen noin 250 miljoonaa euroa. Tulevaisuuden sairaala OYS ohjelmakokonaisuus ei ole pelkästään rakennushanke vaan mittava investointi, jolla on pitkäkantoiset taloudelliset vaikutukset koko sairaanhoitopiirille. Uuteen rakennukseen siirtyminen mahdollistaa perusteellisten toiminnallisten muutosten toteuttamisen, joiden suunnittelu tulee toteuttaa samanaikaisesti tilasuunnittelun kanssa. Toiminnan muutos ja nykyiset tilat luovat sekä paineita että tarjoavat mahdollisuuden suunnitella tehokkaampi ja vaikuttavampi sairaalakonsepti. Toiminnan kehittämisen painopiste tulee olemaan hoitoa tukevien ja avustavien teknologioiden ja tehokkaiden prosessien suunnittelussa. Tavoitteen saavuttaminen vaatii toiminnan suunnittelua ja alueen toimijoiden selkeää roolitusta koko hoitoketjun tavoitteiden mukaisesti. Jotta tulevaisuuden sairaalan tiloista saadaan prosessien näkökulmasta merkittävin hyöty irti, tulee toiminnassa ja tiloissa olla riittävästi joustavuutta. Olennaista on löytää sellaisia ratkaisuja, joihin löytyy tarpeeseen sopiva ja toimivaksi todettu teknologia ja joista voidaan olettaa saatavan paras kustannus-, laatu- ja/tai prosessihyöty. Teknologialla tuetaan muiden osakokonaisuuksien tavoitteiden saavuttamista.

22 KOKOUSKUTSU 2/ Tulevaisuuden sairaala OYS 2030 on uusiutumisprosessi ( muutosohjelma ), joka ajoittuu pääosin vuosille Uusiutumisprosessiin tulee kuulumaan 4-8 isompaa osakokonaisuutta ( hanketta ), nämä voivat puolestaan jakaantua pienempiin kokonaisuuksiin (ko. hankkeen projekteja ). Kesän syksyn 2012 aikana suunnitellaan ohjelmakokonaisuus ja edistetään samalla käynnissä olevia hankkeita. Vuoden 2012 loppuun mennessä tehdään tarkemman tason suunnittelu hankekohtaisesti. Ohjelmakokonaisuuden rahoittamisessa tullaan tarkastelemaan ja käyttämään erilaisia malleja rahoituksen suhteen. Tämä on välttämätöntä myös riskien hallinnan kannalta. Tarkasteluun sisällytetään myös kiinteistöjen omistajuuden vaihtoehtoiset ratkaisut. Päätöksenteon taloudellisen näkökulman vahvistamiseksi toteutetaan investointilaskelma ja kustannushyötyanalyysi ohjelmakokonaisuudesta. Tila- ja kiinteistöasian käsittely jatkuu kello alkavassa hallituksen kokouksessa. Kokoukseen ei lähetetä enää erillistä kutsua. Liite, Tulevaisuuden sairaala OYS ohjelmakokonaisuusluonnos. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: 1) Hallitus ehdottaa valtuustolle, että se toteaa - Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä on olemassa tarve käynnistää merkittävä erikoissairaanhoidon toiminnan, toimintatapojen ja rakennusten uudistaminen. - Nykyiset tilat eivät enää tue uusien toimintamallien ja teknologioiden mahdollistamaa toiminnan tehostamista nykyistä tuottavammaksi, tehokkaammaksi ja vaikuttavammaksi. - Sairaanhoitopiirin kiinteistöjen uudistaminen toteutuu vanhan purkamisena, peruskorjauksina sekä uudisrakentamisena. - Kansallisten ja kansainvälisten kokemusten perusteella uudella rakennustekniikalla voidaan vähentää merkittävästi kiinteistöjen ylläpitokustannuksia ja parantaa potilasturvallisuutta sekä kasvattaa tuottavuutta. 2) Hallitus päättää esittää valtuustolle, että - hallitukselle annetaan tehtäväksi valmistella vuoden 2012 loppuun mennessä etenemisestä konkreettinen suunnitelma valtuuston päätettäväksi - alustava kustannusarvio on noin 500 milj. euroa 15 vuoden aikana - hanke toteutetaan useana (4 8) hankkeena - rahoituksessa voidaan käyttää perinteisen rahoituksen lisäksi myös muita vaihtoehtoja - tulevaisuudessa sairaalan tiloissa voi toimia myös asiakkaita palvelevia yksityisiä toimintoja - toteutettavilla ratkaisuilla tavoitellaan tuottavuuden kasvattamista % - OYS:n rinnalla tarkastellaan myös eteläisen alueen sairaaloiden sekä kehitysvammahuollon tilatarpeita.

23 KOKOUSKUTSU 2/ ) Hallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto päättää hyväksyä alustaviksi suunnittelua ohjaaviksi periaatteiksi: - potilasnäkökulman korostaminen - hoidon laadun ja potilasturvallisuuden parantaminen - pääsääntöisesti yhden hengen potilashuoneet - sairaansijojen vähentäminen - potilashotellitoiminnan vahvistaminen - avohoidon vahvistaminen - tilojen yhteiskäyttöisyys, monikäyttöisyys ja viihtyisyys - tilojen ja toimintojen vakiointi - tehokkaat tilaratkaisut ja muuntojoustavuus - tietotekniikan ja tietojärjestelmien hyödyntäminen - resurssien joustava yhteiskäyttö - ammatillisen työnjaon uudistaminen - tehokkaat logistiset ratkaisut - energiatehokkuuden lisääminen - tuottavuuden, tehokkuuden ja vaikuttavuuden parantaminen tilojen ja toimintojen suunnittelu ja tarvittaessa toteutus tapahtuu yhdessä perusterveydenhuollon ja erityisvastuualueen toimijoiden kanssa toimivien palveluketjujen varmistamiseksi Hall 65 Kutsuttuina asiantuntijoina senior adviser Heikki Salumäki, kehitysjohtaja Pasi Parkkila ja hallintoylilääkäri Juha Korpelainen. Senior adviser Heikki Salumäki esitteli asian. Päätös: Käydyn keskustelun perusteella hallitus antoi jatkotyöskentelyohjeet. Asian käsittely jatkuu torstaina kello (G340) Hallituksen kokouksen 65 käsittelyä jatkettiin klo Kokouksessa olivat läsnä: Kyösti Juujärvi, puheenjohtaja Eija Säilynoja, varapuheenjohtaja, pöytäkirjan tarkastaja Tuija Haikola, jäsen Jari Latvala, jäsen (poistui klo asian ollessa kesken) Tuomo Haapalahti, varajäsen Kaija Sepponen, jäsen Esko Valikainen, jäsen Tuulikki Ukkola, jäsen Maire Mäki, jäsen (poistui klo asian ollessa kesken) Juha Kukkonen, jäsen Leena Paasivaara, varajäsen, pöytäkirjan tarkastaja Mikko Raudaskoski, valt. 3. varapj Hannu Leskinen, sh-piirin johtaja Aino-Liisa Oukka, johtajaylilääkäri Juha Jääskeläinen, henkilöstöjohtaja Sari Haataja, hallintolakimies, sihteeri Juha Korpelainen, hallintoylilääkäri, kutsuttu asiantuntija

24 KOKOUSKUTSU 2/ Pasi Parkkila, kehitysjohtaja, kutsuttu asiantuntija Heikki Salumäki, senior adviser, kutsuttu asiantuntija Sairaanhoitopiirin johtajan muutettu esitys: 1) Hallitus ehdottaa valtuustolle, että se toteaa - Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä on olemassa tarve käynnistää merkittävä erikoissairaanhoidon toiminnan, toimintatapojen ja rakennusten uudistaminen. - Nykyiset tilat eivät enää tue uusien toimintamallien ja teknologioiden mahdollistamaa toiminnan tehostamista nykyistä tuottavammaksi, tehokkaammaksi ja vaikuttavammaksi. - Sairaanhoitopiirin kiinteistöjen uudistaminen toteutuu vanhan purkamisena, peruskorjauksina sekä uudisrakentamisena. - Kansallisten ja kansainvälisten kokemusten perusteella uudella rakennustekniikalla voidaan vähentää merkittävästi kiinteistöjen ylläpitokustannuksia ja parantaa potilasturvallisuutta sekä kasvattaa tuottavuutta. 2) Hallitus päättää esittää valtuustolle, että - hallitukselle annetaan tehtäväksi valmistella vuoden 2012 loppuun mennessä etenemisestä konkreettinen suunnitelma valtuuston päätettäväksi - alustava kustannusarvio on noin 500 milj. euroa 15 vuoden aikana - hanke toteutetaan useana (4 8) hankkeena - rahoituksessa voidaan käyttää perinteisen rahoituksen lisäksi myös muita vaihtoehtoja - tulevaisuudessa sairaalan tiloissa voi toimia myös asiakkaita palvelevia yksityisiä toimintoja - toteutettavilla ratkaisuilla tavoitellaan tuottavuuden kasvattamista % ohjelmakokonaisuuden tuloksena - OYS:n rinnalla tarkastellaan myös eteläisen alueen sairaaloiden sekä kehitysvammahuollon tilatarpeita. 3) Hallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto päättää hyväksyä alustaviksi suunnittelua ohjaaviksi periaatteiksi: - potilasnäkökulman korostaminen - hoidon laadun ja potilasturvallisuuden parantaminen - pääsääntöisesti yhden hengen potilashuoneet - sairaansijojen vähentäminen - potilashotellitoiminnan vahvistaminen - avohoidon vahvistaminen - tilojen yhteiskäyttöisyys, monikäyttöisyys ja viihtyisyys - tilojen ja toimintojen vakiointi - tehokkaat tilaratkaisut ja muuntojoustavuus - tietotekniikan ja tietojärjestelmien hyödyntäminen - resurssien joustava yhteiskäyttö - ammatillisen työnjaon uudistaminen - tehokkaat logistiset ratkaisut - energiatehokkuuden lisääminen

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

17.6.2013 klo 13.00 14.39. Nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä.

17.6.2013 klo 13.00 14.39. Nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä. PÖYTÄKIRJA 2/2013 Kokousaika Kokouspaikka Osallistujat 17.6.2013 klo 13.00 14.39 luentosali 10 Edustajat Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän jäsenkunnista ja edustajat Oulun yliopistosta.

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 23.05.2016 klo 9.00 14.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 18 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 19 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 20 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 21 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Ritva Lill-Smeds, jäsen

Ritva Lill-Smeds, jäsen Tarkastuslautakunta 2009-2012 18.05.2010 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 18.05.2010 klo 15.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto Yhteispalvelupisteen kokoustila Lapinjärvi Mats Antas, puheenjohtaja

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 3/2015

KUNNANVALTUUSTO No 3/2015 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 3/2015 KOKOUSAIKA 30.06.2015 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 19 20 21 1,2 22 3 23 4 24

Lisätiedot

yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat

yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat KOKOUSKUTSU 5/2012 Kokousaika Kokouspaikka 21.5.2012 klo 09.00 yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat Varsinaiset jäsenet Kyösti Juujärvi, puh.joht. Eija Säilynoja, varapuh.joht. Tuija

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Arviointikertomus

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kaupunginhallitus 156 03.04.2017 Tarkastuslautakunta 2013-2017 37 02.05.2017 Tarkastuslautakunta 2013-2017 44 15.05.2017 Kaupunginvaltuusto 32 22.05.2017 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2016 149/02.06.01.03/2017

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (9) Juankosken tarkastuslautakunta Juankosken kaupungintalo 3. kerroksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (9) Juankosken tarkastuslautakunta Juankosken kaupungintalo 3. kerroksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2017 1 (9) 16 Kokoustiedot Aika maanantai klo 9:00-12:15 Paikka Juankosken kaupungintalo 3. kerroksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Pentti Rissanen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17 Iitin kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2015 Aika Maanantai 27.04.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, neuvotteluhuone (1. krs.) Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä

Lisätiedot

yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat

yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat KOKOUSKUTSU 4/2013 Kokousaika Kokouspaikka 25.3.2013 klo 08.30 yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat Varsinaiset jäsenet Kyösti Juujärvi, puh.joht. Eija Säilynoja, varapuh.joht. Tuija

Lisätiedot

Tilikauden ylijäämä oli 4,22 milj. euroa (TA -5,67 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä

Tilikauden ylijäämä oli 4,22 milj. euroa (TA -5,67 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä Kunnanhallitus 112 27.03.2017 Kunnanvaltuusto 51 29.05.2017 Vuoden 2016 tilinpäätöksen hyväksyminen 972/02.02.01/2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 112 Kuntalain mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta

Lisätiedot

Tilikauden alijäämä oli - 1,38 milj. euroa (TA -1,35 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä

Tilikauden alijäämä oli - 1,38 milj. euroa (TA -1,35 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä Kunnanhallitus 92 31.03.2016 Kunnanvaltuusto 55 20.06.2016 Vuoden 2015 tilinpäätöksen hyväksyminen 2/02.02.01/2016 Kunnanhallitus 31.03.2016 92 Kuntalain mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 19.05.2011 klo 15.00 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Y h t y m ä v a l t u u s t o

Y h t y m ä v a l t u u s t o LIITE 2 Y h t y m ä v a l t u u s t o KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA 1/2016 Kokousaika Tiistai 24.5.2016 klo 16.30 Kokouspaikka Ammattiopisto Tavastian auditorio, Hattelmalantie 8 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 Yhtymävaltuuston

Lisätiedot

Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus, vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus, vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Åbo stad Sammanträdets datum Ärende nr 1 5045-2014 (045) Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus, vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Sammandrag: Turun

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-15:45 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna

Lisätiedot

klo yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340

klo yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika Kokouspaikka 25.3.2013 klo 8.30-9.44 yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Osallistujat Läsnä :t 52-57 (kesken) Kyösti Juujärvi Eija Säilynoja Tuija Haikola Jari Latvala Jouko

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä. Palvelut Oy, :t 16 Rönnholm Riku kunnanjohtaja, 16

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä. Palvelut Oy, :t 16 Rönnholm Riku kunnanjohtaja, 16 Iitin kunta Pöytäkirja 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 21.04.2016 Aika Torstai 21.04.2016 klo 18:00-20:03 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Yli-Kaitala Markku Heinonen Sinikka Savelainen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 07.05.2012 Sivu 1 / 7

Tarkastuslautakunta 07.05.2012 Sivu 1 / 7 Espoon kaupunki Kokouskutsu Tarkastuslautakunta 07.05.2012 Sivu 1 / 7 Kokoustiedot Aika 07.05.2012 maanantai klo 17:30 Paikka Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 02770 Espoo, 1. kerros Lisätietoja

Lisätiedot

REISJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017. Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone

REISJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017. Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone 1 KOKOUSAIKA 31.5.2017 klo 9:00 14.00 PAIKKA Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone LÄSNÄ Vedenpää Antti, puheenjohtaja Pauli Niemi, varajäsen Puurula Merja, jäsen Potila Raija, kunnanjohtaja, kohta 23 Hirvinen

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 16.5.2017 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen Muut osallistujat: Mikko Luoma, tilintarkastaja

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 26.4.2017 1 Kokousaika Pe 28.4.2017 klo 16.00 19.10 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Tarkastuslautakunta 2 28.05.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Tarkastuslautakunta 2 28.05.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Kokoustiedot Aika tiistai klo 12:00-13:25 Paikka Saunakabinetti, Kaupungintalo 3. krs. Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Tapio Lankia, puheenjohtaja Raimo

Lisätiedot

Sataedu Ulvila, Yhdystie, Auditorio (1. krs)

Sataedu Ulvila, Yhdystie, Auditorio (1. krs) KOKOUSKUTSU 1 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymäkokous 27.4.2017 1 KOKOUSAIKA Torstai 18.5.2017 klo 14.00 KOKOUSPAIKKA Sataedu Ulvila, Yhdystie, Auditorio (1. krs) KÄSITELTÄVÄT

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 Kunnanvaltuusto 46 27.06.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kaupunginhallitus 78 08.03.2016 Kaupunginhallitus 97 22.03.2016 Tarkastuslautakunta 60 23.05.2016 Valtuusto 31 21.06.2016 Tilinpäätös ja vastuuvapaus vuodelta 2015 960/02.55/2016 KH 08.03.2016 78 Kuntalain

Lisätiedot

Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014

Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014 Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014 Uudenmaan liiton tilinpäätös 2013; tilinpäätöksen hyväksyminen 69/00.00.03.00/2014 MHS 10.03.2014 17 Kuntalain

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, 3. kerros KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 82 29.3.2016 Asianro 404/02.02.01/2016 46 Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2016 1 Aika 26.4.2016 klo 14:08 17:59 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 53 54 55 56 57 Tilintarkastusyhteisön raportin esittely tilinpäätöksen

Lisätiedot

Valtuusto 1/2015. Perjantai klo Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, auditorio Piilolantie 17, Äänekoski

Valtuusto 1/2015. Perjantai klo Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, auditorio Piilolantie 17, Äänekoski KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU ASIALUETTELO Valtuusto 1/2015 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 12.6.2015 klo 13.00 13.40 Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, auditorio Piilolantie 17, Äänekoski

Lisätiedot

Kunnanvirasto Kunnanhallituksen kokoushuone Lapinjärvi

Kunnanvirasto Kunnanhallituksen kokoushuone Lapinjärvi Tarkastuslautakunta 2009-2012 15.04.2010 1 KOKOUSAIKA Torstaina 15.04.2010 klo 15.00 19.12 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto Kunnanhallituksen kokoushuone Lapinjärvi Mats Antas, puheenjohtaja

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Tarkastuslautakunta. Keskiviikko klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Tarkastuslautakunta. Keskiviikko klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 11.5.2016 klo 9.00 - Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka (1. krs)

Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka (1. krs) KOKOUSKUTSU 3 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 20.3.2015 1 KOKOUSAIKA Torstai 26.3.2015 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka (1. krs) 9 Kuntayhtymän

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 27.5.2014

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 27.5.2014 1 Kokousaika Ti 27.5.2014 klo 14.00 15:45 Paikka Muonion terveyskeskus, ruokasali Jäsenet: Läsnä Keimiöniemi Anne-Mari Malila Kari Kurkela Outi, vj. Poissa Eira Birgitta Pettissalo Petri Muut saapuvilla

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 13.6.2017 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 19.6.2017-20.7.2017 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on 1 (5) VANTAAN KAUPUNGIN T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 28.1.2008 hyväksymä. Voimassa 1.3.2008 alkaen. 1 Tehtäväalue Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen

Lisätiedot

Liite 1: Määrärahojen ylitykset tehtäväalueittain

Liite 1: Määrärahojen ylitykset tehtäväalueittain Kirkkovaltuuston 8.6.2010 päätöksiä 6 VUODEN 2009 TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN YLITYSOIKEUS Liite 1: Määrärahojen ylitykset tehtäväalueittain Vuoden 2009 talousarvion käyttötalousosassa oli budjetoitu toimintatuloihin

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012 NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 24.5.2013 klo 10.00 12.15 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Kalevi

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro Kokousaika klo

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro Kokousaika klo KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 7 27.3.2017 180 + Kokousaika 27.3.2017 klo 17.00 19.17+ Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

Toimitusjohtaja esittelee tilinpäätöksen tämän hetkisen tilanteen kokouksessa.

Toimitusjohtaja esittelee tilinpäätöksen tämän hetkisen tilanteen kokouksessa. Johtokunta 7 22.01.2016 Johtokunta 19 26.02.2016 Tilinpäätös 2015 JOHTOK 22.01.2016 7 Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän perussopimuksen 4 luvun 17 :n mukaan johtokunnan on laadittava

Lisätiedot

VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA

VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA Yhtymäkokous 3 24.05.2016 VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA 1.1. - 31.12.2015 106/02.020.201/2013 Yhtymäkokous 3 Hallitus 37 29.3.2016

Lisätiedot

Valtuusto 1/2017. Perjantai klo Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, auditorio Piilolantie 17, Äänekoski

Valtuusto 1/2017. Perjantai klo Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, auditorio Piilolantie 17, Äänekoski KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU ASIALUETTELO Valtuusto 1/2017 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 19.5.2017 klo 13.00 13.40 Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, auditorio Piilolantie 17, Äänekoski

Lisätiedot

Vatajankosken Sähkön kuntayhtymä ESITYSLISTA 1/2017

Vatajankosken Sähkön kuntayhtymä ESITYSLISTA 1/2017 1 (6) KOKOUSKUTSU KUNTAYHTYMÄN VALTUUSTON KOKOUS 30.5.2017 Aika: 30.5.2017 klo 19.00 - Paikka: Vatajankosken Sähkö Oy:n toimitalo KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuuden toteaminen 3 2

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4 N:o 2/2016 Sivu 4 _ TILINPÄÄTÖKSEN 2015 HYVÄKSYMINEN 6.4.2016 10 Seurakunnan tilinpäätöksen laatimista ja käsittelyä koskevat säännökset ovat kirkkojärjestyksen15 luvun 9 :ssä. Seurakunnan on laadittava

Lisätiedot

Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymävaltuusto

Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymävaltuusto Raision seudun koulutuskuntayhtymä Esityslista 30.8.2017 RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ YHTYMÄVALTUUSTO ESITYSLISTA 2/2017 YHTYMÄVALTUUSTON ESITYSLISTA 2/2017 Aika Keskiviikko 30.8.2017 klo 17.00 Paikka

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 Kaupunginhallitus 87 08.04.2008 Kaupunginhallitus 123 06.05.2008 Kaupunginvaltuusto 43 04.06.2008 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 918/02/021/2008 KHALL 87 Liite

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 3/

Muonion kunta Esityslista / 3/ Muonion kunta Esityslista / 3/2016 Kokouskutsu 12.5.2016 Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16.30 Paikka Valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden

Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 130 25.3.2013 Asianro 313/02.02.01/2013 93 Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Päätöshistoria

Lisätiedot

VUODEN 2011 TILINTARKASTUSKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA

VUODEN 2011 TILINTARKASTUSKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA Yhtymäkokous 4 29.05.2012 VUODEN 2011 TILINTARKASTUSKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA 1.1. - 31.12.2011 42/02/020/201/2012 yhty 4 Hallitus 58 27.3.2012

Lisätiedot

Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen. Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1.

Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen. Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1. PÖYTÄKIRJA 1(6) VARSINAINEN KOKOUS V. 2011 Aika 24.5.2011 klo 18.30 19.40 Paikka Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1. 1. Kokouksen avaus

Lisätiedot

Kunnanhallitus salainen 31 11.06.2013 Kunnanhallitus 195 18.06.2013. Tilintarkastuskertomus 2012

Kunnanhallitus salainen 31 11.06.2013 Kunnanhallitus 195 18.06.2013. Tilintarkastuskertomus 2012 salainen 31 11.06.2013 195 18.06.2013 Tilintarkastuskertomus 2012 Khsal 31 Tarkastuslautakunta 42 5.6.2013 ja kunnanjohtaja ovat laatineet vuoden 2012 tilinpäätöksen, joka sisältää toimintakertomuksen,

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 26.4.2010 klo 9.00 14.15 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho varapuheenjohtaja Nummela Ritva varajäsen Laukkanen

Lisätiedot

Ulkoisen tarkastuksen tulosalue toimii tarkastuslautakunnan alaisuudessa. Kaupungin ulkoista tarkastusta johtaa kaupunginreviisori.

Ulkoisen tarkastuksen tulosalue toimii tarkastuslautakunnan alaisuudessa. Kaupungin ulkoista tarkastusta johtaa kaupunginreviisori. 1(5) VANTAAN KAUPUNGIN T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 24.8.2015 7 hyväksymä. Voimassa 1.9.2015 alkaen. 1 Tehtäväalue Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen

Lisätiedot

, klo 8.00 taloustoimisto, Riihikosken terveysasema

, klo 8.00 taloustoimisto, Riihikosken terveysasema Yhtymävaltuusto 21.5.2014 1 (5) Kokousaika 21.5.2013 klo 18.00 20.02 Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, taloustoimisto Osallistujat Päätöksentekijät Kajander Rauno Reino Kallio Hellevi Kulmala Teija

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 5/ (9)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 5/ (9) EURAN KUNTA Pöytäkirja 5/2016 1 (9) Aika 14.06.2016 klo 16:00-18:10 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Kallio Juha puheenjohtaja Kemppainen Jukka jäsen Satola Sirpa jäsen Suvanto

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 4/ (9)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 4/ (9) EURAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1 (9) Tarkastuslautakunta Aika 17.05.2016 klo 15:00-18:30 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone, kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Kallio Juha puheenjohtaja Kemppainen

Lisätiedot

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA ESITYSLISTA 1 Yhtymäkokous

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA ESITYSLISTA 1 Yhtymäkokous 1 YHTYMÄKOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 4 OMN/123/00.02.00/2015 ERON MYÖNTÄMINEN

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 32

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 32 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 32 Tarkastuslautakunta 2013-2016 28.09.2015 AIKA 28.09.2015 18:00-19:35 PAIKKA Lautakuntien huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 22 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 34 23 TILINTARKASTAJAN

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Pöytäkirja 5/ LAPINJÄRVEN KUNTA TARKASTUSLAUTAKUNTA KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3

SISÄLLYSLUETTELO. Pöytäkirja 5/ LAPINJÄRVEN KUNTA TARKASTUSLAUTAKUNTA KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 5/2011 1 SISÄLLYSLUETTELO ASIAT SIVU 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 4 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN VALMISTELU

Lisätiedot

Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös (KL 114 )

Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös (KL 114 ) Kaupunginhallitus 100 27.03.2017 Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2016 77/04.047/2017 KH 27.03.2017 100 Kuntalain (410/2015) 113 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 Tarkastuslautakunta 2009 2012 PÖYTÄKIRJA 5/2012 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 27.4.2012 klo 9.00 13.30 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho

Lisätiedot

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA. Kirkkovaltuusto Aika: klo (kokouskahvit alk. klo 18.30)

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA. Kirkkovaltuusto Aika: klo (kokouskahvit alk. klo 18.30) Aika: klo 19.00 (kokouskahvit alk. klo 18.30) 20.45. Paikka: Seurakuntatalo Allekirjoitukset: Seppo Parkkila puheenjohtaja Harri Henttinen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus: Vesilahti 31/5. 2016

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 9 ) KIRKKONEUVOSTO 4/

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 9 ) KIRKKONEUVOSTO 4/ SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 9 ) Aika Keskiviikko 23.4.2014 klo 10.00 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Petri Virkkunen vs. kirkkoherra, puheenjohtaja, poissa 39-40

Lisätiedot

Valtuusto. Olle Gull. Gösta Willman. Vaasa, hallintojohtajan virkahuone klo Olle Gull, hallintojohtaja

Valtuusto. Olle Gull. Gösta Willman. Vaasa, hallintojohtajan virkahuone klo Olle Gull, hallintojohtaja Esityslista sivu 1(10) nro 1/2016 Elin: Valtuusto Aika: Maanantai 6.6.2016, klo 13 Paikka: Vaasan keskussairaala, auditorio Merihanhi,Y3 Päätöksentekijät Katso liite 2 Läsnäolijat: Poissaolijat: Asiantuntijat:

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/ (12) SAIRAANHOITOPIIRI. Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/ (12) SAIRAANHOITOPIIRI. Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 (12) TARKASTUSLAUTAKUNTA AIKA 20.04.2015 klo 13:03-15:27 PAIKKA Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 38 EDELLISEN

Lisätiedot

Siikajoen kunnan vuoden 2011 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen

Siikajoen kunnan vuoden 2011 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen Kunnanhallitus 104 26.03.2012 Työyhteisötoimikunta 13 02.05.2012 Valtuusto 30 30.05.2012 Siikajoen kunnan vuoden 2011 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen 2722/04/041/2012 KHALL 104 Kuntalain

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8 Tarkastuslautakunta Aika 10.05.2017 klo 15:00-15:35 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 16 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2 (5) 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2.3 Tilintarkastuskertomus Kuntalain 73 75 säädetään tilintarkastajan tehtävistä. Tilintarkastajan on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden

Lisätiedot

Kokoustiedot. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (10) Tarkastuslautakunta. Aika torstai klo 14:00-16:20. Kaupungintalo, kabinetti 2.

Kokoustiedot. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (10) Tarkastuslautakunta. Aika torstai klo 14:00-16:20. Kaupungintalo, kabinetti 2. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 (10) Julkinen Kokoustiedot Aika torstai klo 14:00-16:20 Paikka Kaupungintalo, kabinetti 2. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna Olkkonen, puheenjohtaja Marja

Lisätiedot

Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Yhtymähallitus 20 20.03.2013 Yhtymävaltuusto 8 23.05.2013 Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 79/02.02.02/2013 Yh 20 Kuntalain 68 :n mukaan yhtymähallituksen on laadittava

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ VALTUUSTO 1

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ VALTUUSTO 1 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No VALTUUSTO 1 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELTÄVÄT ASIAT Aika Paikka Harri Kaunisto Kati Fonsell -Laurila Christer Friskopf

Lisätiedot

Hallituksen jäsenet, jotka eivät ole valtuuston jäseniä Kyösti Juujärvi. hallituksen jäsen Jari Latvala. hallituksen jäsen Kaija Sepponen

Hallituksen jäsenet, jotka eivät ole valtuuston jäseniä Kyösti Juujärvi. hallituksen jäsen Jari Latvala. hallituksen jäsen Kaija Sepponen KOKOUSKUTSU 2/2012 Kokousaika Kokouspaikka 11.6.2012 klo 13.00 luentosali 10 Osallistujat Kokoukseen osallistuvat liitteestä 1 ilmenevät Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston varsinaiset

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 11 / 2009 201 Kokousaika 30.03.2009 klo 17.00 19.20 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 3 / 2015. KOKOUSAIKA 22.6.2015 kello 19.00-20.00

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 3 / 2015. KOKOUSAIKA 22.6.2015 kello 19.00-20.00 PÖYTÄKIRJA KUNNANVALTUUSTO Nro 3 / 2015 KOKOUSAIKA 22.6.2015 kello 19.00-20.00 KOKOUSPAIKKA: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kilpukan ruokala Jäsenet paikalla: Varajäsenet järjest.: paikalla: Alaranta Juhani

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 9.5.2014 klo 9.15 14.05 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Myllykoski Satu puheenjohtaja Naakka Tommi varapuheenjohtaja Hatakka Jarno Kallela Sanna

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Tarkastuslautakunta pöytäkirja 2/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Tarkastuslautakunta pöytäkirja 2/ Aika: 20.4.2009 klo 11.05-11.15. Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, Viimeistämö (ent. Media54) -rakennus, 2 krs. Osallistujat: Jäsen: Ojala Reino, pj Kivistö

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN ESITYSLISTA 02/2016

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN ESITYSLISTA 02/2016 AIKA Tiistai 31.5.2016 kello 15.00 PAIKKA Microkadun kampus, B-osan 1. kerroksen luokkatila B1012 käyntiosoite: Technopolis, Microkatu 1, 70210 Kuopio KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Liite/Viite * Asia 1 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013-2016 Pöytäkirja 3/2017 Kokousaika: 19.4.2017 klo 12.00 15.45 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Minna Yli-Kujala, varajäsen

Lisätiedot

Sorvari Vuokko jäsen 9:53-13:05. Mäntyharju Kari sihteeri

Sorvari Vuokko jäsen 9:53-13:05. Mäntyharju Kari sihteeri PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 30.04.2015 AIKA 30.04.2015 klo 09:42-13:05 PAIKKA Halstarin kabinett OSALLISTUJAT LÄSNÄ Packalen Paul pj Parnetti Alfonso jäsen Peippo Jukka varapj Sorvari Vuokko

Lisätiedot

Långström Ulla sihteeri Partanen Henri viranhaltija Lindström-Koli Tove tilintarkastaja

Långström Ulla sihteeri Partanen Henri viranhaltija Lindström-Koli Tove tilintarkastaja PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 04.05.2017 AIKA 04.05.2017 klo 12:00-17:10 PAIKKA Messi OSALLISTUJAT LÄSNÄ Packalen Paul pj Parnetti Alfonso jäsen Peippo Jukka varapj Jaskari Minna jäsen Långström

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA KOSKEN TL KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 TARKASTUSLAUTAKUNTA

KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA KOSKEN TL KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 TARKASTUSLAUTAKUNTA KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA 13.5.2016 1 KOSKEN TL KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 TARKASTUSLAUTAKUNTA Aika: 13.5.2016 klo 9.00 12.15 Paikka: Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Läsnä Marja Jalli

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2016 Tarkastuslautakunta

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2016 Tarkastuslautakunta NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2016 Tarkastuslautakunta 2013 2016 KOKOUSTIEDOT Kokousaika Maanantai 30.5.2016 klo 12.00 15.02 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23 OSALLISTUJAT Esa

Lisätiedot