Hyvinvoinnin johtaminen työyhteisössä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hyvinvoinnin johtaminen työyhteisössä"

Transkriptio

1 Hyvinvoinnin johtaminen työyhteisössä Hilkka Ylä-Pynnönen ERI SUKUPOLVET TYÖELÄMÄSSÄ

2 MITEN ERI-IKÄISET TYÖNTEKIJÄT KOKEVAT JOHTAJUUDEN JA TYÖHYVINVOINNIN JA ONKO NIILLÄ YHTEYTTÄ TOISIINSA? Ikä Johtaminen Hyvinvointi

3 MÄÄRITELMIÄ Elämänkaari yksilön kehitys, tarpeet ja vahvuudet. Minuus, perimä ja oppiminen. (Dunderfelt 1999) Johtaminen tavoitteellista toimintaa, jolla esimies motivoi työntekijät kohti yhteistä päämäärää vuorovaikutteisesti (Burns 1978) Hyvinvointi- elämänhallintaa,kasvumotivaatiota ja koettua terveyttä ja tasapainoa. Työhyvinvointi kokonaisvaltainen työkyky. Työn sisältöön, yksilöön, työilmapiiriin, johtamiseen ja organisaatioon liittyvät tekijät. Kokonaishyvinvointi, työtyytyväisyys, motivaatio. (Manka 2008) Ikä+työhyvinvointi = toimintakyky

4 HYVINVOIVA TYÖNTEKIJÄ Toimintakyky Työn vaatimukset Voimavarojen reservi

5 ELÄMÄNKAARI ERIKSONIN MUKAAN(1997) Kehitys on biologista kypsymistä, sosiaalisten suhteiden luomista, egon toimintaa 8 vaihetta, kehitystehtävä kullakin: luottamus, autonomia, aloitteellisuus, pystyvyys, identiteetti, läheisyys, luovuus, eheytyminen Negatiiviset vastineet: summana persoonallisuuden perusvoimia- toivo-uskollisuus-rakkaus-viisaus Yhteiskunta, koti, koulu, perhe, työpaikka. Lapsuus ja nuoruus tärkeitä, kehitystä koko ikä. Aikuinen tekee valintoja oman psyykkisen kehitysasteensa mukaan ->olemme erilaisia

6 LEVINSON 1983 Oman paikan etsimisen ja ottamisen jakso, Itsenäistyminen. Siirtymä keski-ikään 45 v Perustamisen aika 40 v Keskeisen aikuisiän kulminaatio 60 v Viidenkymmenen siirtymä 55 v Saapuminen keskiikään 50 v 70 Siirtymä myöhäiseen aikuisuuteen 65 v keskiaikuisuus Myöhäinen aikuisuus noviisi aika Kolmenkymmenen siirtymä 33 v Saapuminen aikuisuuteen 28 v Siirtymä aikaiseen aikuisuuteen 22 v Aikainen aikuisuus 17 Lapsuus ja nuoruus

7 JOHTAMINEN ON IHMISTUNTEMUSTA Superin Sateenkaarimalli Scheinin biososiaalinen elämänkaari, organisatorisen uran kaari, perhe-elämän kaari Coping-mallit (tuen etsiminen, välttäminen, ongelmanratkaisu) HAASTE: oikeaan aikaan annetut mahdollisuudet edistävät yksilön kehitystä kasvuhakuiseen suuntaan ja kyvyt tulevat käyttöön tai haasteiden puuttuessa yksilö menettää mielenkiintonsa ammatillisen identiteetin kehittämiseen, katkeroituu, henkinen kasvu estyy, henkilö taantuu tai sairastuu tai lähtee.

8 IKÄJOHTAMINEN Tarkoitetaan työntekijän iän ja ikäsidonnaisten tekijöiden huomioimista päivittäisjohtamisessa, työn suunnittelussa ja organisoinnissa niin, että kaiken ikäiset voivat saavuttaa terveellisesti ja turvallisesti sekä henkilökohtaiset että organisaation tavoitteet työssä. (Ilmarinen 2006) Monet työntekijän ominaisuudet kuitenkin persoonallisuuteen liittyviä tai yksittäisen henkilön elämäntapoihin tai tautialttiuteen enemmän kuin kronologiseen ikään. (Griffiths1997) Työntekijän tarpeet joustoihin, tukeen tai uuden oppimiseen liittyvät enemmän elämäntilanteeseen ja rooleihin kuin ikään? Boomersit(-40-60), X-( ) ja Y-sukupolvi(-80), Millenals

9 SUKUPOLVET HAASTAVAT TOISENSA Kaikissa ikäluokissa työn merkitys vähentynyt ja halu tasapainoon työn ja muun elämän välillä lisääntynyt. (Smola&Sutton 2002, vuodet 1974ja 1999) X-sukupolvi ei enää niin sitoutunut työhön kuin edeltäjänsä, valtavat uudistukset työuran aikana Y-sukupolvi kiinnostunut omasta kehityksestään, työ vain yksi väline, epävarmuus ollut läsnä koko työuran, joustava työ+vapaa, omia vaatimuksia, tekniikka hallussa Millenals-sukupolvi (lapsemme?) ei ole enää varma onko tehtävä työtä! Työpaikalla kaikkien etiikat kulminoituvat johtamiseen!

10 TYÖN HINTA SUOMESSA? Keskimääräisesti eläkkeelle vuotiaana Työurien jatkaminen ei ole mahdollista ilman uudistuksia Työhyvinvointiin nyt n 2 miljardia /vuosi Jokaisen 30 vuotiaan menetetty työaika maksaa yhteiskunnalle 1,5 milj Ennenaikaisesti eläköityvien työajan menetys maksaa 21 mrd /vuosi! Työhyvinvointiin sijoitettu euro tulee kuusinkertaisena takaisin Alle 25-vuotiaiden työttömyys 2/12 20% (Eurostat) HUOM: nuorten normaali kehitys häiriytyy pysyvästi! Työhyvinvointiin tarvittava raha on olemassa

11 Yli/alikuormitus stressi KALIMO 1988 Psyykkinen reaktio. ristiriita Fysiologinen reaktio Käyttäytymisen ja elämäntavan muutos työympäristö työntekijä Heikentynyt työsuoritus -Työn sisältö ja organisointi - roolit - johtaminen -Urakehitys -T yöajat -Kytkentä vapaaaikaan edellytykset vaatimukset odotukset mahdollisuudet -Ikä - Sukupuoli - Taidot -Motivaatio -Minäkäsitys -Terveys sairaus Psyykkinen fyysinen sosiaalinen terveys yhteiskunnalliset tekijät elämäntilanne Parantunut työsuoritus tasapain o Persoonallisuude n kehitys Työympäristöön Kohdistuvat tekijät Sopiva kuormitus Optimaalinen tarpeentyydytys työtyytyväisyys Motivaatio itseluottamus Työntekijöihin kohdistuvat toimenpiteet

12 JOHTAMISODOTUKSET JA ERI-IKÄISET TYÖNTEKIJÄT (YLIKOSKI 2000) Alle 25-vuotiaat valmentavaa tukea, opastusta, kokeilut kiinnostavat v oppivat tekijät - valtuuttava ja vastuuta antava ote, kokeneemman työpari 35-45v ammattilaiset - valtuuttava, kokonaisvastuuta antava johtajuus, haluavat osallistua, tietoa jaettava

13 JATKOA JOHTAMISODOTUKSET 45-50v kokeneet opettajat - arvostusta johtajalta, kuunteleva ja valmisteluun osallistava johtaminen Yli 50v auttavat viisaat haluavat arvostusta, kunnioitusta ja rehellistä palautetta, arvokkaita verkostoja KAIKKI: halu kehittyä ja kasvaa, hyväksynnän, hyvän vuorovaikutuksen, yhteisöllisyyden ja arvostuksen tarpeet

14 NIIN PIENESTÄ KIINNI Arvostus ja osaamiseen kohdistuva positiivinen huomio ja tuki lisäävät tuottavuutta kaikissa ikäryhmissä. Arvostusta voidaan osoittaa esimerkiksi yksilöllisillä työjärjestelyillä elämäntilanne huomioiden jo tieto auttaa. Epävarmat työolot lisäävät sairaslomia/eläkkeelle hakeutumista. Luonteva urakehitys eri suuntiin puuttuu

15 TYÖHYVINVOINTIA TUKEVAT JOHTAMISOPIT Tilannejohtaminen delegoiva, osallistuva, myyvä, ohjaava Ihmiskeskeisin --- kyseenalaistamaton suorittaja Vaatii johtajalta ihmistuntemusta ja joustavaa käytöstä LMX-teoria (leader-member exhange theory) Perustuu hyviin suhteisiin. Työntekijä sitoutuu, kun kohtelu oikeudenmukaista.

16 LMX-TEORIA In-group, out-group Iästä riippumatta johtaja tarvitsee onnistuakseen 1) vaikuttavuutta 2) työntekijöiden tyytyväisyyttä 3) työntekijöiden tukemista Korkean generatiivisuuden omaavat iäkkäät johtajat pärjäävät paremmin kuin kolleegat

17 AUTENTTINEN JOHTAMINEN Yksilöiden erilaisuus on voimavara Palaute kehittää itsetuntemusta Tutkittu yhteys parempaan työhyvinvointiin ja tuottavuuteen (Morgeson&Nahrgang 2005) Johtaja johtaa esimerkillään, omilla arvoilla paljon merkitystä, itsetuntemus tärkeä. Vuorovaikutus korostuu Sekä esimiehen että työntekijän kehitys yksilönä merkityksellistä Yhteiset arvot ja toimintatavat keskusteltu

18 MIETITTÄVÄÄ Johdon ja erityisesti lähimmän esimiehen asenne ratkaiseva Käytännön vastuu esimiehellä lakisääteisestä työhyvinvoinnista + resurssit, koulutus, palkitseminen, joustot, työnkuvat Suhde esimieheen työntekijän hyvinvoinnin kannalta tärkein yksittäinen tekijä!

19 JATKOA MIETITTÄVÄÄ Voisiko esimies olla kiinnostunut työntekijän kiinnostuksen kohteista ja huolista? Työn ja muun elämän yhteensovittaminen kaikkien etu Elämäntilanteesta johtuva jouston tarve usein tilapäinen

20 KÄYTÄNNÖN ESIMERKKEJÄ Lepotauko iltapäivällä edistää hyviä yöunia ja tehokkuutta työssä! Etätyömahdollisuus Lyhyempi työaika ja työajan joustot Räätälöidyt työn kuvat Mentorointi Yritysgerontologi? Lastenhoitoapu, iltapäiväkerhot, lomaohjelma Esimiehen koulutus eri-ikäisten johtamiseen

21 OMA TUTKIMUS Aineisto yksityisen eläkevakuuttajan asiakkaat 3500 henkilöä, 2/3 miehiä, 1/3 naisia Esimiehiä 13,8 % (n 484) Toimihenkilöitä 14,2 % (n 498) Työntekijöitä 70,1 % (n 2467) Kvantitatiivinen tutkimus, SPSS Taustamuuttujat (ikä, sukupuoli, asema) Kuinka tyytyväinen olet lähiesimiehesi johtamistapaan Likert 1(erittäin tyytyväinen)-5, kokonaishyvinvointi asteikolla 1-10, paras 10 Esimiehen johtamisominaisuudet 7 kpl, Likert 1-5

22 TUTKIMUSTULOKSIA IKÄRYHMÄT v perheettömiä, uran alku, pätkätöitä, identiteetin etsintää, Y v perheen perustamisen aika, pienet lapset, taloudelliset paineet, osa sinkkuja, Y v ruuhkavuodet, lastenhoitoa ja harrastuksia, tarve luoda uraa, juurtumisen aika, haasteita parisuhteelle, X v kouluikäiset lapset, aikaa omille harrastuksille, uraa luodaan, keski-iän kriisi, sairaudet alkavat, X v lapset itsenäistyvät, omaa aikaa, lastenlapsia, sairauksia enemmän, uran huipulla tai varhaiseläkeajatuksia, tyhjä pesä, huoli omista vanhemmista, Y-boomers v jäähdyttelyä työelämästä, varhaiseläkkeitä, isovanhemmuus, omat vanhemmat avun tarpeessa, terveys horjuu, eläkkeelle, boomerseja

23 Prosenttia % ESIMIESARVIO Ikäryhmät ja esimiesarvio erittäin tyytyväinen 2 melko tyytyväinen Kuvio Esimiesyleisarvio 0 Kaikki 18-27v 28-34v 35-42v 43-50v 51-58v 59-68v Ikäryhmä 3 en tyytyväinen enkä tyytymätönkään 4 melko tyytymätön 5 erittäin tyytymätön

24 IKÄ JA ESIMIEHEN OMINAISUUDET Tiedotus 2,5 Oikeudenmukaisuus Kuunteleminen Järjestelmällisyys Käytännön taidot Jämäkkyys 2,3 2,27 2,26 2,26 2, v 51-58v 43-50v 35-42v 28-34v 18-27v Kaikki Kannustus 2,56 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3

25 IKÄ JA HYVINVOINTI Ikä ja hyvinvointi hyvinvointi ,05 8,1 8,15 8,2 8,25 8,3 8,35

26 IKÄ,ESIMIESTYÖ JA TYÖTYYTYVÄISYYS Ikä, esimiestyö ja työtyytyväisyys esimiestyö työtyytyväisyys ikä ,5 1 1,5 2 2,5

27

28

29 Likertin asteikolla ESIMIEHEN OMINAISUUDET 2,7 2,6 2,5 2,4 Tiedottaminen Järjestelmällisyys Kuuntelemisen taito 2,3 2,2 Kannustaminen Oikeudenmukaisuus Käytännön taidot Jämäkkyys 2, Ikä

30 ESIMIEHEN OMINAISUUDET JA IKÄ Esimiehen ominaisuudet suhteessa ikään M/L M/L Ominaisuus Korrelaatio M/L Erot Korrelaatio Erot Tiedotus ei L ei * 1 ja 4 Oikeudenmukaisuus * L 1 ja 3,4 * 1 ja 4 Kuunteleminen *** L 1 ja 3,4 * 1 ja 4 Järjestelmällisyys ei M ei ** 1 ja 3,4,5,6 Käytännön taidot ** M 1 ja 3,4,5,6 ** 1 ja 3,4,5,6 Jämäkkyys ** M 1 ja 3,4,5,6 ** 1 ja 3,4,5,6 Kannustus ** L 1 ja 3,4,5,6 * 1 ja 4 Korrelaatio = korrelaatio iän ja ominaisuuden välillä, vahvuus = ei, *, ** tai *** (vahvin) M/L = Management/Leadership - ominaisuus Erot = erot ikäryhmien välillä, numerot ikäryhmiä, ja= minkä ryhmien välillä M/L Korrelaatio= korrelaatio jaolla managenet ja leadership - ominaisuudet M/L erot = erot ikäryhmien välillä management/leadership - jaolla, ja= minkä ryhmien välillä

31 TULOS TYÖTYYTYVÄISYYDESTÄ Iän, johtamisen ja hyvinvoinnin kokevat parhaaksi nuorin ikäryhmä. Tyytyväisyydessä heillä on toiseksi huonoin kokemus Ikäryhmä vuotiaat ovat tyytymättömimpiä johtamistapaan, heidän työtyytyväisyytensä on alhaisin ja hyvinvoinnin kokemus alhaisin. KUORMITTAVA AIKA? Vanhin ikäryhmä on tyytyväisiä työhönsä, heillä on toiseksi paras kokemus johtamistavasta ja hyvinvoinnin kokemus on toiseksi huonoin. Hyvinvoinnin kokemus laskee iän myötä hieman.

32 TUTKITTUA Työhyvinvointia ei voi erottaa erillisiksi projekteiksi, vaan teho on parempi jos toimenpiteet ovat luonteva osa normaalia arkea. Myös korkeimman johdon pitää olla sitoutunut ja tiedottamisesta pitää huolehtia Työntekijällä on myös vastuu omasta hyvinvoinnistaan! Kaikkea ei voi ulkoistaa esimiehelle tai työyhteisölle.

33 AAKKOSET Hyvinvointia lisäävät asiat ovat usein hyvään vuorovaikutukseen ja korrektiin käyttäytymiseen liittyviä, ei siis kovin monimutkaisia! Tervehdi ihmisiä työpaikallasi. Ole kiinnostunut työkaverisi asioista ja voinnista, kysy älä kyräile! Pidä huoli, että et itse syyllisty kiusaamiseen tai tue kiusaajaa!

34 VIRALLINEN TUKI Säännölliset ilmapiirikartoitukset avaavat keskustelua hyvinvoinnista työyhteisössä. Kehityskeskusteluissa käydään yksilötason asiat läpi, usein tukitoimia voidaan ennakoida. Esim lisäkoulutusta, tai työjärjestelyjä elämäntilanteen mukaan.

35 HYVINVOINTI KOKONAISVALTAISTUU Terveyden johtaminen on tulevaisuuden trendi. Yksilön terveellisillä elämäntavoilla merkitystä myös työssä jaksamiselle. Voimavaratekijät kehittyvät koko elämän ajan Kannustaminen voimavaroja kartuttavien asioiden tekemiseen /riittävä palautuminen Hyvistä muutoksista palkitseminen?

36 KIITOKSET! Ikääntyminen on luomisprosessi, johon ei tarvitse pelkästään ajautua, vaan jota voi tietoisesti suunnitella ja löytää siihen kuuluvat hyvät asiat. (K-M Junkkari)

Miten johtaa ja tukea eri-ikäisiä? Tutkimustieto työpaikkatason toiminnan tueksi

Miten johtaa ja tukea eri-ikäisiä? Tutkimustieto työpaikkatason toiminnan tueksi Miten johtaa ja tukea eri-ikäisiä? Tutkimustieto työpaikkatason toiminnan tueksi Tampereen yliopisto, tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos, työhyvinvoinnin tutkimus- ja kehittämisryhmä KM Sanna Nuutinen

Lisätiedot

KILPAILUKYKYÄ ERI-IKÄISTEN JOHTAMISELLA. Opas ikästrategian laatimisen tueksi

KILPAILUKYKYÄ ERI-IKÄISTEN JOHTAMISELLA. Opas ikästrategian laatimisen tueksi KILPAILUKYKYÄ ERI-IKÄISTEN JOHTAMISELLA Opas ikästrategian laatimisen tueksi SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. ELÄMÄN JA TYÖELÄMÄN KULKU 5 Ihmisen monet iät 5 3. ERI-IKÄISTEN JOHTAMISEN HAASTEET 7 3.1

Lisätiedot

Hyvinvointia työyhteisöön

Hyvinvointia työyhteisöön Marja-Liisa Manka, Maija-Leena Kaikkonen, Sanna Nuutinen Hyvinvointia työyhteisöön Eväitä kehittämistyön avuksi Hyvinvointia työyhteisöön eväitä kehittämistyön avuksi Lukijalle Sisällysluettelo SIVU Lukijalle

Lisätiedot

Työhyvinvointia kaikille sukupolville

Työhyvinvointia kaikille sukupolville Työhyvinvointia kaikille sukupolville Lukijalle Työelämään kohdistuvat paineet pyrkivät nakertamaan työssä jaksamista ja siinä viihtymistä. Jatkuvat muutokset toimintaympäristössä ja epävarmuus tulevaisuudesta

Lisätiedot

Onnistuneesti työelämään!

Onnistuneesti työelämään! JOHANNA KORKEAMÄKI TERHI KORKIALA KIMMO TERÄVÄ Onnistuneesti työelämään! Tukea nuoren työkykyyn ja oppimiseen työuran alussa Sisällys 3 Lukijalle 5 Nuoret ja työ 5 Tukea nuoren työuran alkuun 6 Nuoret

Lisätiedot

KERROSHOITAJIEN TYÖHYVINVOINTI

KERROSHOITAJIEN TYÖHYVINVOINTI KERROSHOITAJIEN TYÖHYVINVOINTI Case: Scandic LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Matkailun ala Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma Majoitustoiminta Opinnäytetyö Kevät 2015 Henna-Riikka Niutanen Lahden ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Työkaarimallilla kohti pidempiä työuria - opas ikäohjelman laatimiseen

Työkaarimallilla kohti pidempiä työuria - opas ikäohjelman laatimiseen 31.5.2013 Työkaarimallilla kohti pidempiä työuria - opas ikäohjelman laatimiseen Bjarne Andersson, Karoliina Haggrén, Kari Haring, Päivi Lanttola, Oili Marttila, Jan Schugk ja Riitta Työläjärvi Sisällysluettelo

Lisätiedot

MITEN SATAKUNTALAINEN YRITTÄJÄ VOI?

MITEN SATAKUNTALAINEN YRITTÄJÄ VOI? MITEN SATAKUNTALAINEN YRITTÄJÄ VOI? Satakuntalaisten yrittäjien hyvinvoinnin tila Liiketaloustiede, johtamisen ja organisoinnin pro gradu -tutkielma Laatija: Sini Elomaa Ohjaajat: KTT Harri Virolainen

Lisätiedot

ESIMIESTYÖSKENTELYN VAIKUTUS APTEEKISSA TYÖSKENTELEVIEN FARMASEUTTIEN TYÖHYVINVOINTIIN

ESIMIESTYÖSKENTELYN VAIKUTUS APTEEKISSA TYÖSKENTELEVIEN FARMASEUTTIEN TYÖHYVINVOINTIIN ESIMIESTYÖSKENTELYN VAIKUTUS APTEEKISSA TYÖSKENTELEVIEN FARMASEUTTIEN TYÖHYVINVOINTIIN Anu Viitala Projektityö Apteekkifarmasian Erikoistumisopinnot, PD Helsingin Yliopisto Koulutus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä 6.11.2012 1. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä 6.11.2012 1. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä 6.11.2012 1 Eija Lehto, erityisasiantuntija ATERIA 2012 IKÄYSTÄVÄLLISYYDESTÄ VOIMAA TYÖYHTEISÖÖN 6.11.2012 Eija Lehto, Työterveyslaitos 2 Ikäystävällisyydestä VOIMAA... Elämänkulku

Lisätiedot

IKÄÄNTYNEIDEN TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖURIEN JATKAMINEN

IKÄÄNTYNEIDEN TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖURIEN JATKAMINEN Pekka Peltonen ja Outi Wallin IKÄÄNTYNEIDEN TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖURIEN JATKAMINEN työntekijän, organisaation ja talouden näkökulmasta IKÄSTRATEGIA -HANKKEEN TUTKIMUSRAPORTTI Ikääntyneiden työntekijöiden työurien

Lisätiedot

TYÖN KOHERENSSIN TUNNE TYÖHYVINVOINNIN MITTARINA

TYÖN KOHERENSSIN TUNNE TYÖHYVINVOINNIN MITTARINA TYÖN KOHERENSSIN TUNNE TYÖHYVINVOINNIN MITTARINA Tutkimus koherenssin tunteesta työssä ja työkykyä edistävässä toiminnassa Pro gradu tutkielma Anna Ala-Poikela Mikko Ravantti Kasvatustieteiden tiedekunta

Lisätiedot

Opettajien työssä jaksaminen ja jatkaminen

Opettajien työssä jaksaminen ja jatkaminen Opettajien työssä jaksaminen ja jatkaminen - QPS Nordic-ADW - Monitoring Age Diverse Workforce Työterveyslaitos 2007 Krista Pahkin Anna Vanhala Kari Lindström Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 1.1. Ikä

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin uhkatekijät. Marina Toivonen

Työhyvinvoinnin uhkatekijät. Marina Toivonen Työhyvinvoinnin uhkatekijät Marina Toivonen Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2015 Tiivistelmä Päiväys Päiväys 2.3.2015 Tekijä Marina Toivonen Koulutusohjelma Liiketalous Opinnäytetyön otsikko

Lisätiedot

KUVAILULEHTI. Opinnäytetyön päivämäärä. Tekijä(t) Koulutusohjelma ja suuntautuminen. Nimeke. Tiivistelmä. Asiasanat (avainsanat) Sivumäärä Kieli URN

KUVAILULEHTI. Opinnäytetyön päivämäärä. Tekijä(t) Koulutusohjelma ja suuntautuminen. Nimeke. Tiivistelmä. Asiasanat (avainsanat) Sivumäärä Kieli URN Elina Häkkinen Anna Orava ITÄ-SUOMEN SHELL HELMISIMPUKKA -RAVINTOLOIDEN TYÖHYVINVOINTI JA ORGANISAATIOMUUTOS Opinnäytetyö Liiketalous 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 10.12.2007 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN TYÖHYVINVOINTI 2012

LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN TYÖHYVINVOINTI 2012 SUPERIN SELVITYKSIÄ 2012 LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN TYÖHYVINVOINTI 2012 Jaksamisen rajat tulee työssä vastaan. Huoli hoidon laadusta painaa. Lähi- ja perushoitajien työhyvinvointi 2012 -selvitystyöryhmä:

Lisätiedot

TYÖKYKYÄ YLLÄPITÄVÄN VIRKISTYSTOIMINNAN KEHITTÄMINEN MIKKELIN SOKOKSELLA

TYÖKYKYÄ YLLÄPITÄVÄN VIRKISTYSTOIMINNAN KEHITTÄMINEN MIKKELIN SOKOKSELLA Sanna Huopalainen Jenni Väkimies TYÖKYKYÄ YLLÄPITÄVÄN VIRKISTYSTOIMINNAN KEHITTÄMINEN MIKKELIN SOKOKSELLA Opinnäytetyö Liiketalous Toukokuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 19.5.2008 Tekijä(t)

Lisätiedot

Lastentarhanopettajien kokema henkinen työhyvinvointi. ja työssä jaksaminen

Lastentarhanopettajien kokema henkinen työhyvinvointi. ja työssä jaksaminen Lastentarhanopettajien kokema henkinen työhyvinvointi ja työssä jaksaminen Pauliina Gummerus & Jenni Kajakulma Varhaiskasvatustieteen kandidaatintutkielma Kevät 2015 Kasvatustieteiden laitos Jyväskylän

Lisätiedot

KOLMIKANTAPALAVERI TYÖHYVINVOINNIN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ

KOLMIKANTAPALAVERI TYÖHYVINVOINNIN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ KOLMIKANTAPALAVERI TYÖHYVINVOINNIN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ Sini Kujanpää Pro gradu-tutkielma Kasvatustieteiden laitos Turun Yliopisto Syyskuu 2012 TURUN YLIOPISTO Kasvatustieteiden laitos / Kasvatustieteiden

Lisätiedot

TYÖSTÄ JOHTUVA STRESSI. Kuinka sitä voi hallita?

TYÖSTÄ JOHTUVA STRESSI. Kuinka sitä voi hallita? TYÖSTÄ JOHTUVA STRESSI Kuinka sitä voi hallita? Sisältö 1. Johdanto 2. Työstressi 2.1. Mitä stressi on? 2.2. Mikä aiheuttaa työstressiä? 2.3. Työstressin vaikutukset yksilöihin ja organisaatioihin 2.4.

Lisätiedot

HYVINVOIVA LIIKUNNANOPETTAJA +50 -VUOTIAANA. Keski-ikäisen liikunnanopettajan työssä jaksaminen ja selviytymiskeinot

HYVINVOIVA LIIKUNNANOPETTAJA +50 -VUOTIAANA. Keski-ikäisen liikunnanopettajan työssä jaksaminen ja selviytymiskeinot HYVINVOIVA LIIKUNNANOPETTAJA +50 -VUOTIAANA Keski-ikäisen liikunnanopettajan työssä jaksaminen ja selviytymiskeinot Tuula Lindholm Liikuntapedagogiikan pro gradu - tutkielma Kevät 2014 Liikuntakasvatuksen

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin vaikutus työntekijöiden vaihtuvuuteen Fennian Contact Centerissä. Juho Jokinen

Työhyvinvoinnin vaikutus työntekijöiden vaihtuvuuteen Fennian Contact Centerissä. Juho Jokinen Työhyvinvoinnin vaikutus työntekijöiden vaihtuvuuteen Fennian Contact Centerissä Juho Jokinen Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2011 Tiivistelmä Liiketalouden koulutusohjelma 26.1.2011 Tekijä

Lisätiedot

OSASTONHOITAJA TYÖHYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ NYT JA TULEVAISUUDESSA

OSASTONHOITAJA TYÖHYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ NYT JA TULEVAISUUDESSA Opinnäytetyö (YAMK) Terveysala Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen 2014 Taru Heikkilä OSASTONHOITAJA TYÖHYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ NYT JA TULEVAISUUDESSA OPINNÄYTETYÖ (YAMK) TIIVISTELMÄ TURUN

Lisätiedot

ASIANTUNTIJAORGANISAATION TYÖHYVINVOINTI; ORGANISAATIOILMAPIIRI YLIOPISTOYKSIKÖN VOIMAVARATEKIJÄNÄ

ASIANTUNTIJAORGANISAATION TYÖHYVINVOINTI; ORGANISAATIOILMAPIIRI YLIOPISTOYKSIKÖN VOIMAVARATEKIJÄNÄ ASIANTUNTIJAORGANISAATION TYÖHYVINVOINTI; ORGANISAATIOILMAPIIRI YLIOPISTOYKSIKÖN VOIMAVARATEKIJÄNÄ Liiketaloustiede, hyvinvointialan maisteriohjelma, johtamisen ja organisoinnin pro gradu -tutkielma Laatija:

Lisätiedot

TYÖURAN JATKAMISEN KEINOT - selvitys työuran jatkamisen kannustimista ja hyvistä käytännöistä sekä toimenpidesuosituksia

TYÖURAN JATKAMISEN KEINOT - selvitys työuran jatkamisen kannustimista ja hyvistä käytännöistä sekä toimenpidesuosituksia TAMPEREEN YLIOPISTO Työorganisaatioiden toimintakunto - Instituutti Liiketaloudellinen tutkimusja koulutuskeskus 33014 Tampereen yliopisto Pia Siekkinen, Marja-Liisa Manka, Antti Tammivuori ja Arttu Laine

Lisätiedot

Eri-ikäiset yrityksen voimavarana

Eri-ikäiset yrityksen voimavarana Eri-ikäiset yrityksen voimavarana Vihdin Yrittäjät 14.4.2015 Hannu Simström FT, KTM Työn ja johtajuuden murros Työelämä on muuttunut nopeammaksi ja vaativammaksi. Tulokset, numerot ja näytöt korostuvat.

Lisätiedot

Esimies työhyvinvointia rakentamassa

Esimies työhyvinvointia rakentamassa Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Esimies työhyvinvointia rakentamassa 1 Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Kuntoutussäätiö Pakarituvantie

Lisätiedot

MILJOONAVASTUU Tutkimus kirjastoautohenkilöstön työstä

MILJOONAVASTUU Tutkimus kirjastoautohenkilöstön työstä MILJOONAVASTUU Tutkimus kirjastoautohenkilöstön työstä Vesa Sarajärvi Oulun seudun ammattikorkeakoulu Kaupan ja hallinnon yksikkö Kirjasto- ja tietopalvelun koulutusohjelma 03.04.2002 Sarajärvi, Vesa.

Lisätiedot

Hyvinvointiviestintä

Hyvinvointiviestintä Hyvinvointiviestintä Osallistava sisäinen viestintä kuntaorganisaation työhyvinvointia rakentamassa Pasi Pekkola, Maarit Pedak, Pekka Aula Viestinnän tutkimuskeskus CRC Communication Research Centre CRC

Lisätiedot

Eri-ikäisyys ja ikäjohtaminen Diskursiivinen tutkimus

Eri-ikäisyys ja ikäjohtaminen Diskursiivinen tutkimus Eri-ikäisyys ja ikäjohtaminen Diskursiivinen tutkimus By: Pinja Halme PINJA.HALME@ECON.JYU.FI Abstract The purpose of this paper is to examine different age groups and age management in organizations.

Lisätiedot