Tarkkaamattomuus tieliikenteessä. Petri Jääskeläinen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tarkkaamattomuus tieliikenteessä. Petri Jääskeläinen"

Transkriptio

1 Tarkkaamattomuus tieliikenteessä Petri Jääskeläinen

2 Kainuun sanomat

3

4 Kansainvälisesti tunnistettu liikenneturvallisuusongelma Tarkkaamattomuusonnettomuuksia on Yhdysvalloissa 10 % kuolemaan johtaneista ja 17 % loukkaantumiseen johtaneista onnettomuuksista. Menehtyneitä on yli ja loukkaantuneita yli vuosittain. Tarkkaamattomuutta pidetään jo vaarallisena epidemiana, joka aiheuttaa tuhoa teillä. Maailman terveysjärjestö WHO pitää matkapuhelimen käyttöä kasvavana liikenneturvallisuusongelmana

5 Onnettomuudet Euroopassa ja Suomessa SafetyNet-ohjelmassa aineisto tutkijalautakuntamenetelmällä (Iso- Britannia, Alankomaat, Ruotsi, Saksa, Suomi ja Italia) onnettomuutta 1828 ajoneuvoa ja 2422 tienkäyttäjää. 32 prosentissa onnettomuuksista joko kuljettaja, polkupyöräilijä tai jalankulkija oli tarkkaamaton ( inattentive tai distracted ). Suomessa liikennevahinkojen tutkijalautakuntien mukaan matkapuhelimen käyttö taustariskinä onnettomuuksissa todetaan keskimäärin kolmessa kuolemaan johtaneessa onnettomuudessa vuosittain. Loukkaantumiseen johtaneissa onnettomuuksissa tai omaisuusvahinko-onnettomuuksissa tarkkaamattomuuden yleisyyttä ei olemassa olevan tilastoaineiston avulla saada selville

6 Matkapuhelimen aiheuttamat vaaratilanteet Autoilijat, jotka käyttäneet matkapuhelinta ajon aikana N = % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% En ole joutunut vaaratilanteeseen Muun liikenteen seuraaminen on hetkeksi herpaantunut Nopeuden alentuminen huomaamatta Auton ajautuminen pois omalta ajolinjalta Liikennemerkin tai liikennevalon jääminen havaitsematta ajoissa Äkkijarrutus peräänajon välttämiseksi Ajoreitiltä poikkeaminen tai eksyminen Jalankulkijan tai pyöräilijän jääminen havaitsematta ajoissa Peräänajo, kolari tai muu liikennevahinko 11% 6% 5% 3% 2% 0,40% 22% 29% 59% 4/10 kuljettajasta on ollut itseraportoidussa vaaratilanteessa viimeisen kahden vuoden aikana

7 Matkapuhelimen käytön aiheuttamat vaaratilanteet (N = 417) Prosenttia (%) Puhuin puhelua 37 Olin vastaamassa puheluun 24 Etsin puhelinta autosta tai laukusta 19 Kirjoitin tekstiviestiä tai sosiaalisen median viestiä 16 Luin tekstiviestiä tai sosiaalisen median viestiä Olin soittamassa puhelua Katsoin navigaattoria Selasin puhelimen valikkoja 10 Jotain muuta 8 Otin valokuvaa / videota

8 Tarkkaamattomuus tieliikenteessä Tarkkaamattomuus tarkoittaa huomion kiinnittymistä muuhun kuin ajotehtävän turvallisen suorittamisen vaatimiin toimintoihin. Distraction on ulkoisen tekijän aiheuttamaa huomion kiinnittymistä Inattention on sisäsyntyistä huomion rapautumista, mikä vie hetkellisesti toimintakykyä

9 Tarkkaamattomuuden vaikutuskanavat Visuaalinen Katseen kiinnittyminen pois tiestä muun toiminnon suorittamiseksi. Esimerkiksi sähköpostin tai tekstiviestin lukeminen, lasten rauhoittaminen, maisemien tai ihmisten katselu. Manuaalinen Käden irrottaminen ratista muun toiminnon suorittamiseksi. Esimerkiksi puhelimen kurottaminen laukusta, esineen nostaminen lattialta, syöminen, tekstin syöttäminen navigaattoriin tai puhelimeen. Kognitiivinen Tiedollisten ajatustoimintojen kiinnittyminen pois ajotehtävästä muun toiminnon suorittamiseksi. Esimerkiksi keskittyminen intensiiviseen puhelinkeskusteluun, sähköpostiin tai tekstiviestiin. Näistä voi olla yksi tekijä tai kaikki kolme vaikuttamassa ajotehtävää suoritettaessa (joskus käytetään auditiivista neljäntenä)

10 Vaikutukset havainnointiin Silmänliikkeitä seuraamalla on havaittu, että normaalissa ajamisessa katse liikkuu laajemmin ja kattaa koko edessä olevan liikennetilanteen ja sivupeilit. Puhelinkeskustelun aikana katse kattaa suppeamman tunnelimaisen alueen ja eksyy harvemmin sivu- ja taustapeiliin. Visuaalinen havaintokenttä kapenee. Odottamattomien vaaratekijöiden havaitseminen näkökentän laidalta vaikeutuu (hirvi, jalankulkija pientareella). Vaarojen tunnistaminen vaikeutuu (tiedollinen prosessi). Katsoo, mutta ei näe. Kuva: Science News

11 Sekunnit ratkaisevat 2 sekuntia 3X riski Driver distraction in commercial vehicle operations, VTTI 2009 NDS. 80 km/h = 22,22 m/s

12 Aivot eivät multitaskaa Helsingin Sanomat

13 Aivojen informaatioprosessi Ihminen prosessoi informaatiota sarjana. Aivot pystyvät keskittymään tietoisesti yhteen tehtävään kerrallaan. Huomiota voidaan kuitenkin hyvin nopeasti vaihtaa toiseen tehtävään. Tämän vuoksi ihmiset ajattelevat kykenevänsä multitaskingiin (Smiley 2005). Ihmisaivoilla on rajallinen kyky jakaa huomiota kilpailevien tehtävien välillä. Tämän vuoksi jommankumman tai molempien tehtävien suorittaminen kärsii, kun tietty kuormituksen intensiteetti ylittyy. Petollisinta on se, että informaation valikoituminen tapahtuu tiedostamattomasti. Kuljettaja ei edes tiedosta, että aivot jättävät jotain informaatiota tunnistamatta. Matkapuhelinta ajon aikana käyttävältä jää jopa 50 % ajoympäristön informaatiosta tunnistamatta (Strayer D.L. 2007)

14 Aivojen informaatioprosessi Henkinen kuormitus ja tarkkaamattomuus eivät tarkoita samaa asiaa. Henkisen kuormituksen lisääntyminen ei automaattisesti lisää tarkkaamattomuutta, mikäli kuljettaja on sitoutunut primääritehtävään eli turvalliseen ajamiseen. Kaksoistehtävän aiheuttama kuormituksen ja sitoutuneisuuden aste on avaintekijä. Mikäli se vetää puoleensa voimakkaasti kärsii myös primääritehtävän suorittaminen. Kuormituksen aiheuttama vaikutus on yksilöllistä. Kokemattoman kuljettajan ajotehtävä häiriintyy helpommin kuin kokeneen

15 Aivojen informaatioprosessi Kuljettajan aivojen aktiivisuusalueita kuvattiin ajosimulaattorissa. Ajamiseen liittyvän aivoalueen aktiviteetti laski kilpailevaa tehtävää suoritettaessa 37 % verrattuna tilanteeseen, jossa kuljettaja keskittyi vain ajamiseen. Kokeessa tämä näkyi mm. kaistalla pysymisen häiriintymisenä. Myös visuaalisen informaation prosessoimiseen käytettävän aivoalueen aktiviteetti laski (Just et al. 2008)

16 Ketjureaktio Informaation havaitseminen. Vaarojen tunnistaminen häiriintyy. Päätöksenteko viivästyy. Reaktio lähtee myöhemmin. Tulkintavirheet - korjausliikkeet tehdään usein väärään suuntaan. Lisää siten riskiä läheltä piti - tilanteisiin ja onnettomuuksiin

17 Riskitaso

18 Riskitasoja eri tutkimuksista Numeron valinta. Onnettomuus tai läheltä piti-tilanne kokemattomalla kuljettajalla (Klauer 2014) Peräänajo-onnettomuusriski tekstaajalla (SHRP2 2014) Visuaalis-manuaaliset (VTTI 2013) Syöminen kokemattomilla kuljettajilla (Klauer 2014) WHO (matkapuhelimen käyttö ajon aikana HH+HF) 2011 Tekstaus kokemattomilla (Klauer 2014)

19 Käyttöliittymä on muuttunut Suomalaisista kahdella kolmesta on kosketusnäytöllinen puhelin. Ikäryhmässä15-24 osuus on 9/10. Käyttöliittymän käyttö vaatii kaikki vaikutuskanavat (visuaalinen + manuaalinen + kognitiivinen) = kasvanut onnettomuusriski. Syvät valikot? Helsingin Sanomat

20 Kannettavilla laiteilla viestiminen on yleistä Yli neljä miljardia puhelua matkapuhelimista vuonna Puhelujen keskipituus oli noin 3,5 minuuttia. Suomessa lähetettiin yli kolme miljardia tekstiviestiä vuonna Käyttö ei rajoitu pelkästään puhelimiin. Data matkaviestinverkoissa kaksinkertaistuu joka vuosi (älypuhelimet, tabletit, kannettavat). Ajonaikaisen käytön osuutta ei tiedetä.? Lähde: Viestintävirasto. Toimialakatsaus 1/2015

21 Kannettavilla laiteilla viestiminen on yleistä?

22 Kuljettajien matkapuhelimen käyttö N = 1173 kuljettajaa Emme tiedä missä käyttö tapahtuu: liikenneruuhkassa, liikennevaloissa, 80 km/h vai 0 km/h. Luonnollisesti tämä heijastuu onnettomuusriskiin. 4/5 Vastaan puheluihin /3 Soitan perheenjäsenille Soitan ystäville tai tuttaville /3 Luen tekstiviestejä tai sosiaalisen median viestejä Soitan työpuheluja /4 Kirjoitan tekstiviestejä tai sosiaalisen median viestejä Otan puhelimella valokuvia / videota Käyn läpi sähköpostia Luen uutisia tai selaan internet-sivuja % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Usein Joskus Harvoin En koskaan ajaessani autoa

23 Kuljettajien matkapuhelimen käyttö Sukupuoli: Miehet käyttävät useammin. Keski-ikäiset: ajavat enemmän, käyttävät enemmän. N = 1173 kuljettajaa Ainakin harvoin ajaessani autoa Total Women Men yrs yrs yrs yrs 65+ yrs...vastaan puheluihin 83 % 79 % 85 % 75 % 86 % 89 % 83 % 74 %...soitan perheenjäsenille 65 % 63 % 66 % 65 % 68 % 73 % 63 % 44 % soitan ystäville ja tuttaville 54 % 50 % 58 % 57 % 62 % 63 % 49 % 33 %... luen tekstiviestejä tai sosiaalisen median viestejä 35 % 35 % 36 % 50 % 48 % 42 % 23 % 15 %.. soitan työpuheluja 33 % 23 % 41 % 26 % 37 % 42 % 34 % 11 %... kirjoitan tekstiviestejä tai sosiaalisen median viestejä 25 % 24 % 26 % 41 % 37 % 28 % 16 % 5 %... otan puhelimella valokuvia / videota 17 % 12 % 21 % 29 % 22 % 19 % 10 % 7 %... käyn läpi sähköpostia 11 % 6 % 14 % 17 % 14 % 11 % 7 % 4 %... luen uutisia tai internet-sivuja 9 % 5 % 12 % 15 % 13 % 8 % 6 % 3 % Nuoret: Vaikuttaa enemmän, käyttävät enemmän

24 Nuoret ja tarkkaamattomuus Nuorten ajotoiminnot eivät ole vielä automatisoituneet, muun muassa tämän vuoksi muun toiminnon suorittaminen häiritsee heitä enemmän. Klauer et al 2014 tutki Naturalistic Driving Study-menetelmällä kokemattomien kuljettajien ja kokeneiden kuljettajien onnettomuuksia. Kokemattomien kuljettajien riskitaso joutua onnettomuuteen tai läheltä piti -tilanteeseen nousi seuraavasti: Kahdeksankertainen onnettomuusriski: numeron valinta. Seitsemänkertainen riski: puhelimen kurottelu. Nelinkertainen riski: tekstiviestin lähettäminen tai vastaanottaminen. Kahdeksankertainen riski: muun esineen kuin puhelimen kurottelu. Nelinkertainen riski: tien sivussa olevan kohteen katselu. Kolminkertainen riski: syöminen

25 Nuoret ja tarkkaamattomuus

26 Lapset ja tarkkaamattomuus Liikennetilanteet kuormittavat lasta eri tavalla kuin aikuista. Lapsen kyky hahmottaa liikennetilanteita, etäisyyksiä ja esimerkiksi lähestyvän ajoneuvon nopeutta ei ole kehittynyt samalle tasolle kuin aikuisen. Erityisesti tienylitykset ja risteystilanteet ovat hankalia. Puhelu, pelaaminen tai tekstaaminen vie lapsen huomiota liikenteessä ja liikenteen seuraaminen herpaantuu. Selkeät ohjeet vanhemmilta ja opettajilta. Pysähdy ennen kuin vastaat älä ylitä tietä tai risteystä. Pysähdy ennen kuin tekstaat älä ylitä tietä tai risteystä. Näytä itse esimerkkiä

27 Jalankulkijan risteyksen ylitys

28 Pyöräilijän risteyksen ylitys

29 4/

30 Riskin tiedostaminen Puhelimen haitta ajamiselle tiedostetaan hyvin. Lähes kolme neljästä (71 %) suomalaisesta pitää matkapuhelimen käyttöä autoa ajaessa vaarallisena. Suurin osa kuljettajista (82 %) välttää puhelimen käyttöä autoillessa. Riski koetaan myös, jos ollaan matkustajana autossa, jossa kuljettaja puhuu puhelimeen. 6/10 haluaisi pyytää tällöin kuljettajaa keskittymään ajamiseen

31 Sosiaalinen ristiriita ja sanktiot Kuljettajat kokevat pakkoa käyttää puhelinta ajon aikana (39 %). Mikäli ei vastata puhelimeen ajon aikana, se jää painamaan mieltä (36 %). Yli puolet autoilijoista (58 %) haluaisi, että poliisi sakottaisi autoilijoita nykyistä useammin lainvastaisesta puhelimen käytöstä ajon aikana. Moni (42 %) on sitä mieltä, että lainvastaisesta käytöstä tulisi saada nykyistä ankarampi rangaistus

32 Miksi matkapuhelin on niin koukuttava? Psykologit vertaavat älypuhelinta hedelmäpeliin. Koskaan ei tiedä, koska tulee mielihyvää tuottava voitto eli kiva tekstiviesti, sähköposti, Facebook-päivitys jne. Dopamiinia virtaa aivoihin voiton tullessa. Variable ratio reinforcement satunnainen ennustamaton voitto koukuttaa dopamiinineuronit ennustettua tehokkaammin. Ihmisillä on syvä, primitiivinen tarve tietää, mitä kaikkea ympärillä tapahtuu. Lähde: Center for Internet and Technology Addiction

33 Tutkimukset käyttäytymisen selittäjänä Opittua käyttäytymistä sosiaalistuminen. Tavoitettavissa joka paikassa liikenne ole ei erillinen saareke. Jos puhuu puhelimeen ajaessa helpommin tekstaa myös (32x). Tekstaajan kyydissä ollut tekstaa helpommin itse (7x). Kokouksessa, elokuvissa tms. tekstaava tekstaa myös ajaessaan (1,5x). Hand on the wheel, mind on the mobile: an analysis of social factors contributing to texting while driving Seiler Steven J Cyberpsychology, Behavior and Social Networking 2015 Feb;18(2):

34 Suosituksia Katseen pitäisi pysyä mahdollisimman tiiviisti tiessä. Kuljettajan, ei ulkoisen laitteen, tulisi kontrolloida toimintojen suoritustahtia. Poissa silmistä poissa mielestä. Näyttöjen tulee olla helposti kuljettajan nähtävissä ja sisällön selkeästi ymmärrettävissä. Mieti, missä liikennetilanteessa suoritat toiminnon. Pysähdy tarvittaessa turvalliseen paikkaan esim. kahvitauolle soittamaan tai lukemaan viestit. Yritysjohto ja vanhemmat näyttävät esimerkkiä

35 Yhteenveto Kuljettajat ovat aika ajoin tarkkaamattomia. Älypuhelimista ja muista kannettavista laitteista on tullut kiinteä osa elämää ja niitä on houkutus käyttää myös ajaessa. Tarkkaamattomuutta aiheuttavaa toimintaa aiheutuu muustakin kuin laitteiden käytöstä. Katseen ollessa pois tiestä yli kaksi sekuntia tilastollinen onnettomuusriski nousee. Tarkkaamattomuus rapauttaa keskittymistä ajotehtävään. Syy liittyy ihmisen biologiaan ja aivojen kykyyn käsitellä informaatiota. Kognitiivinen ylikuorma ja tästä seuraava onnettomuusriskin kasvu on todennettu lukuisissa tutkimuksissa. Vaikutus on osin tietoista ja osin tiedostamatonta. Aiheen esillä pitäminen on tärkeää käyttäytymismuutoksen aikaansaamiseksi ja onnettomuuksien määrän kasvun ehkäisemiseksi. Eri OECD-maissa on rinnastettu tarkkaamattomuus alkoholin, ylinopeuden ja turvalaitteiden käyttämättömyyden aiheuttamaan liikenneturvallisuusongelmaan. Säännöksiä ja sanktioita on tiukennettu onnettomuuksien määrän kasvun jälkeen

36 Yhteenveto Sosiaalisia normeja tulisi vahvistaa. Mikäli kuljettaja kokee, että hänelle tärkeiden ihmisten mielestä hänen käytöksensä on hyväksyttävää ja rangaistusta ei seuraa, he jatkavat käyttäytymistään (Riquelma et al. 2010). Alkoholi ja liikenne eivät nykyään sovi yhteen ihmisten mielissä, mikä on vaatinut useita vuosikymmeniä tämän sosiaalisen normin vahvistamista. Tämä saavutettiin tutkimustulosten viestimisellä, sanktioilla ja kampanjoinnilla. Samaan tulisi pyrkiä tarkkaamattomuuden kohdalla viestimällä sen aiheuttamasta onnettomuusriskistä, kustannuksista ja inhimillisestä kärsimyksestä

37 Suomalaisten liikkuminen vuodessa Jalankulkijat miljoonaa kilometriä Pyöräilijät miljoonaa kilometriä Henkilöautossa 53,6 miljardia kilometriä 4 Riskin kompensointi Lähde: Henkilöliikennetutkimus

38 Laki kieltää viestintälaitteen käytön

39

Huomiovarkaat liikenteessä s. 16. Uusi älypuhelinsovellus varoittaa kuljettajaa s. 8 Käyttöliittymät kuljettajan ongelmana s. 20

Huomiovarkaat liikenteessä s. 16. Uusi älypuhelinsovellus varoittaa kuljettajaa s. 8 Käyttöliittymät kuljettajan ongelmana s. 20 4 2014 Uusi älypuhelinsovellus varoittaa kuljettajaa s. 8 Käyttöliittymät kuljettajan ongelmana s. 20 Huomiovarkaat liikenteessä s. 16 Katseen ollessa pois tiestä yli kaksi sekuntia, onnettomuuriski kolminkertaistuu.

Lisätiedot

Skarppina liikenteessä

Skarppina liikenteessä Skarppina liikenteessä Tavoite Tavoitteena on havainnollistaa nuorille tarkkaavaisuuden merkitystä liikenteessä. Todetaan, että liikenteessä selviämiseen tarvitaan hyvää huomiokykyä ja tarkkaavaisuutta

Lisätiedot

LEENA-MARIA TÖRMÄLÄ NUORTEN LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN PORIN KAUPUNGISSA

LEENA-MARIA TÖRMÄLÄ NUORTEN LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN PORIN KAUPUNGISSA LEENA-MARIA TÖRMÄLÄ NUORTEN LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN PORIN KAUPUNGISSA Diplomityö Tarkastaja: professori Jorma Mäntynen Tarkastaja ja aihe hyväksytty Talouden ja rakentamisen tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

TUTKIMUS LIIKENNEKÄYTTÄYTYMISESTÄ JA -TURVALLISUUDESTA

TUTKIMUS LIIKENNEKÄYTTÄYTYMISESTÄ JA -TURVALLISUUDESTA Juha-Pekka Sopanen TUTKIMUS LIIKENNEKÄYTTÄYTYMISESTÄ JA -TURVALLISUUDESTA Opinnäytetyö Auto- ja kuljetustekniikka Toukokuu 2012 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä Tekijä(t) Juha-Pekka Sopanen Koulutusohjelma

Lisätiedot

Alkoholi ja liikenne

Alkoholi ja liikenne Alkoholi ja liikenne Sisällysluettelo Alkoholi ja liikenne 4 Alkoholi tieliikenteessä 5 Alkoholi heikentää ajokykyä 8 Rattijuoppojen onnettomuudet 9 Alkoholi aiheuttaa onnettomuuksia myös jalankulkijoille

Lisätiedot

Turvallisesti työliikenteessä

Turvallisesti työliikenteessä Turvallisesti työliikenteessä Toimintamalleja ja vinkkejä työyhteisöille LIIKENNETURVA Sisältö Johdanto...2 Työliikenne peruskäsitteet...3 Työmatka...4 Työasiamatka...6 Työliikenteen riskit ja niiden

Lisätiedot

Lehti Toyotaautoilijalle 2/2015. Uusi Avensis nyt ennakkomyynnissä! Rahoituspäätös helposti netissä Aygo x-wave

Lehti Toyotaautoilijalle 2/2015. Uusi Avensis nyt ennakkomyynnissä! Rahoituspäätös helposti netissä Aygo x-wave Lehti Toyotaautoilijalle 2/2015 Uusi Avensis nyt ennakkomyynnissä! Rahoituspäätös helposti netissä Aygo x-wave UUSI YARIS. ANNA HYVÄN FIILIKSEN NÄKYÄ MYÖS VARUSTELUSSA. Uuden Yarisin mukavuus ja varustelu

Lisätiedot

Opas työliikenteestä TYÖ JA LIIKENNE LIIKENNETURVA 1

Opas työliikenteestä TYÖ JA LIIKENNE LIIKENNETURVA 1 Opas työliikenteestä TYÖ JA LIIKENNE LIIKENNETURVA 1 Julkaisija: Liikenneturva Teksti: Erkki Lähdeniemi, Lasse Saharinen Kuvitus: Juhani Hämäläinen Ulkoasu: Teppo Jokinen Painopaikka: IS-Print Oy, 2002

Lisätiedot

Harri Pursiainen Teknologia muuttaa liikennettä s. 8. Älyliikenne haastaa ja helpottaa s. 12 Pyöräilykypärä tutkijoiden silmin s.

Harri Pursiainen Teknologia muuttaa liikennettä s. 8. Älyliikenne haastaa ja helpottaa s. 12 Pyöräilykypärä tutkijoiden silmin s. 3 2014 Älyliikenne haastaa ja helpottaa s. 12 Pyöräilykypärä tutkijoiden silmin s. 26 Harri Pursiainen Teknologia muuttaa liikennettä s. 8 Vapaasti kohkaaminen vähenee tien päällä. Sampo Hietanen, ITS

Lisätiedot

Opas opetuslupa opettajlle ja oppilaalle

Opas opetuslupa opettajlle ja oppilaalle Teorian oppitunnit Opas opetuslupa opettajlle ja oppilaalle Oppaan ohjeet perustuvat 21.5.2014 Trafin hyväksymään opetuslupasuunnitelmaan B-luokan optuslupaopetus Opetussuunnitelma ja opetuksen toteuttaminen

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 219/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikennelain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan tieliikennelakia muutettavaksi. Sellainen viestintälaitteiden

Lisätiedot

IKÄKULJETTAJAN ITSEARVIOINTI

IKÄKULJETTAJAN ITSEARVIOINTI IKÄKULJETTAJAN ITSEARVIOINTI Miten risteysajo sujuu? Onnistuuko kaistanvaihto vaikeuksitta? Miten vaikeissa oloissa ajaminen luonnistuu? Ovatko sairaudet riskitekijä liikenteessä? Riittääkö näkökyky? Haittaavatko

Lisätiedot

ENNAKOIVAN AJAMISEN OPAS

ENNAKOIVAN AJAMISEN OPAS ENNAKOIVAN AJAMISEN OPAS 1 ENNAKOI PIDÄ PELIVARAA JOS PELI- VARA KÄY VÄHIIN JOS PELI- VARAA EI ENÄÄ OLE Mitä ennakointi on?... 4 Ennen ajoon lähtöä... 5 Nopeus tilanteen mukaan...7 Tarkkaile kokonaistilannetta...

Lisätiedot

kutsuu pyöräilijää s. 12

kutsuu pyöräilijää s. 12 2 2012 Musta vyö -kampanja palkittiin s. 23 Martti Korhonen uskoo myönteisen viestin voimaan s. 8 Kesä kutsuu pyöräilijää s. 12 Pitkäjänteisyys on osa valistuskampanjointia. Viestintäpäällikkö KARE Ojaniemi

Lisätiedot

Wilma- keskustelu lasten kännykän ja netin käytöstä - Yhteenveto 2/2015

Wilma- keskustelu lasten kännykän ja netin käytöstä - Yhteenveto 2/2015 Wilma- keskustelu lasten kännykän ja netin käytöstä - Yhteenveto 2/2015 Hyvät Hakalan koulun oppilaiden vanhemmat! Aiemmin syksyllä Wilmassa käytiin keskustelua lasten tietokoneiden, kännyköiden ja muiden

Lisätiedot

Nuoret liikenteessä. Liikenneturva KH / PJ 27.01.2014 1(8)

Nuoret liikenteessä. Liikenneturva KH / PJ 27.01.2014 1(8) 27.01.2014 1(8) Nuoret liikenteessä Liikenneturvan, Puolustusvoimien ja Sotilaskotiliiton yhteistyössä suunnittelema varusmiesten liikenneturvallisuuskampanja Särmänä liikenteessä on toteutettu varusmieskoulutusta

Lisätiedot

IÄKKÄIDEN ASIALLA. Itsearviointi auttaa. Talvikeleihin voi varautua. PAPPAkaarat ja MUMMOkärryt. ongelmien tunnistamisessa

IÄKKÄIDEN ASIALLA. Itsearviointi auttaa. Talvikeleihin voi varautua. PAPPAkaarat ja MUMMOkärryt. ongelmien tunnistamisessa Numero 5 2006 LIIKENNETURVAN ASIAKASLEHTI IÄKKÄIDEN ASIALLA PAPPAkaarat ja MUMMOkärryt Itsearviointi auttaa ongelmien tunnistamisessa Talvikeleihin voi varautua tekniikalla ja hyvillä tiedoilla Sisältö

Lisätiedot

Tieliikenteen turvallisuus 2006 2010

Tieliikenteen turvallisuus 2006 2010 Tieliikenteen turvallisuus 2006 2010 Tieliikenteen turvallisuus 2006 2010 Tieliikenteen turvallisuus 2006 2010 Liikenne- ja viestintäministeriö Ohjelmia ja strategioita 8/2005 ISSN 1457-747X (painotuote),

Lisätiedot

Vaarallinen väsymys s. 12. Tekniikka valvomaan nuorten ajamista s. 24. Kokemuksen puute voi kolhaista s. 16

Vaarallinen väsymys s. 12. Tekniikka valvomaan nuorten ajamista s. 24. Kokemuksen puute voi kolhaista s. 16 3 2010 Vaarallinen väsymys s. 12 Tekniikka valvomaan nuorten ajamista s. 24 Kokemuksen puute voi kolhaista s. 16 Hirvellä on hirven reitit Hirvi ei valitettavasti osaa tulkita liikennemerkkejä, eikä aina

Lisätiedot

Naisrahtari miesten maailmassa s. 8. Älytekniikka palvelee kaikenikäisiä kuljettajia s. 24. Miehen rankka rooli s. 16

Naisrahtari miesten maailmassa s. 8. Älytekniikka palvelee kaikenikäisiä kuljettajia s. 24. Miehen rankka rooli s. 16 1 2010 Naisrahtari miesten maailmassa s. 8 Älytekniikka palvelee kaikenikäisiä kuljettajia s. 24 Miehen rankka rooli s. 16 Turvavöissä olet symppis Takapenkillä on tiivis tunnelma kun lähdetään äijäporukalla

Lisätiedot

Selvitys lasten liikennekäyttäytymisestä

Selvitys lasten liikennekäyttäytymisestä Juha Heltimo Selvitys lasten liikennekäyttäytymisestä Uudenmaan tiepiiri Juha Heltimo Selvitys lasten liikennekäyttäytymisestä Uudenmaan tiepiiri Tiehallinto Helsinki 2009 Kansikuva: kyselyyn vastanneiden

Lisätiedot

Ruotsi: puh. 0771 43 00 00, www.if.se Norja: puh. 980 024 00, www.if.no Tanska: puh. 70 12 12 12, www.if.dk Suomi: puh. 010 19 15 15, www.if.

Ruotsi: puh. 0771 43 00 00, www.if.se Norja: puh. 980 024 00, www.if.no Tanska: puh. 70 12 12 12, www.if.dk Suomi: puh. 010 19 15 15, www.if. YhteysTIEDOT: Ruotsi: puh. 0771 43 00 00, www.if.se Norja: puh. 980 024 00, www.if.no Tanska: puh. 70 12 12 12, www.if.dk Suomi: puh. 010 19 15 15, www.if.fi JOKA PÄIVÄ IHMISET TEKEVÄT VIRHEITÄ, JOILLA

Lisätiedot

toisiin ihmisiin. Alkoholi on suuri kansanterveydellinen

toisiin ihmisiin. Alkoholi on suuri kansanterveydellinen LIITE 5 Alkoholi jokaisen oma asia? -dvd:n keskusteluaineisto Videot: Mitä isot edellä (kesto 46 sek) Uutinen (kesto 1,07 min) Ajatuksia alkoholista (kesto 4,03 min) 1. Miten käytän Alkoholi jokaisen oma

Lisätiedot

Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma RAPORTTEJA XX 2015 Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma JAAKKO KLANG JUHA HELTIMO MIKKO LAUTALA Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma JAAKKO KLANG JUHA HELTIMO MIKKO LAUTALA

Lisätiedot

RAISION KAUPUNGIN LIIKENNETURVALLISUUSSELVITYS NYKYTILANNE JA KEHITTÄMISTARPEET

RAISION KAUPUNGIN LIIKENNETURVALLISUUSSELVITYS NYKYTILANNE JA KEHITTÄMISTARPEET RAISION KAUPUNGIN LIIKENNETURVALLISUUSSELVITYS NYKYTILANNE JA KEHITTÄMISTARPEET 2011 SISÄLTÖ YHTEENVETO 1 ESIPUHE 3 1. JOHDANTO 4 1.1 Selvityksen tausta ja tavoitteet 4 1.2 Lähtöaineistot 4 2. ONNETTOMUUSANALYYSIT

Lisätiedot

Turvavyön käyttö ja käyttämättömyys. Kansalaisten mielipiteitä ja käsityksiä turvavöistä

Turvavyön käyttö ja käyttämättömyys. Kansalaisten mielipiteitä ja käsityksiä turvavöistä Liikenneturvan tutkimusmonisteita 108/2009 Turvavyön käyttö ja käyttämättömyys. Kansalaisten mielipiteitä ja käsityksiä turvavöistä ISSN 0785 9244 ISBN 978 951 560 165 0 (pdf) Liikenneturva Helsinki LIIKENNETURVA

Lisätiedot

SADANKUUDENKYMMENEN MERKIN JOURNALISMIA Matkapuhelin uutisten välittäjänä

SADANKUUDENKYMMENEN MERKIN JOURNALISMIA Matkapuhelin uutisten välittäjänä SADANKUUDENKYMMENEN MERKIN JOURNALISMIA Matkapuhelin uutisten välittäjänä Marika Suojanen Opinnäytetyö, kevät 2004 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Turun yksikkö Viestinnän koulutusohjelma Medianomi (AMK)

Lisätiedot

timo Tervo Liikennelääketiede sai professuurin s. 8 Huumeratit huolestuttavat s. 16 Suojatiekampanja raidoitti kasvot s. 22

timo Tervo Liikennelääketiede sai professuurin s. 8 Huumeratit huolestuttavat s. 16 Suojatiekampanja raidoitti kasvot s. 22 2 2014 Huumeratit huolestuttavat s. 16 Suojatiekampanja raidoitti kasvot s. 22 timo Tervo Liikennelääketiede sai professuurin s. 8 Ajokyvyn arvioinnin tulisi olla rutiinia kaikille lääkäreille. Liikennelääketieteen

Lisätiedot

PÄÄTÖKSENTEKOON LIITTYVÄT INHIMILLISET RISKITEKIJÄT

PÄÄTÖKSENTEKOON LIITTYVÄT INHIMILLISET RISKITEKIJÄT TAMPEREEN YLIOPISTO Oikeustieteiden laitos PÄÄTÖKSENTEKOON LIITTYVÄT INHIMILLISET RISKITEKIJÄT Vakuutustiede Pro Gradu tutkielma Heinäkuu 2009 Ohjaaja: Antti Kanto Päivi Lindroos TIIVISTELMÄ Tampereen

Lisätiedot

Kyllä vanha viisas on, vaikkei väkevä. Iäkkäiden liikenneturvallisuus

Kyllä vanha viisas on, vaikkei väkevä. Iäkkäiden liikenneturvallisuus Kyllä vanha viisas on, vaikkei väkevä Iäkkäiden liikenneturvallisuus Työryhmän loppuraportti 2.10.2008 3 Liikenne- ja viestintäministeriölle Liikenne- ja viestintäministeriö asetti 21.3.2007 Iäkkäiden

Lisätiedot