TIEMIES. Terve Organisaatio -ilmapiirikyselyn tuloksista. Tekevät-lehden TAJ:n järjestöliite 4/2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TIEMIES. Terve Organisaatio -ilmapiirikyselyn tuloksista. Tekevät-lehden TAJ:n järjestöliite 4/2003"

Transkriptio

1 TIEMIES Tekevät-lehden TAJ:n järjestöliite 4/2003 Terve Organisaatio -ilmapiirikyselyn tuloksista Kolmena perättäisenä syksynä tehdyn, koko Tieliikelaitoksen henkilöstöä koskevan Terve Organisaatio ilmapiirikyselyn yhteenvedot ovat olleet Tieliikelaitoksen Netta-verkkolehdessä luettavissa marraskuun alusta lukien. Tulokset, eli työssä jaksaminen ja viihtyminen, esimiestyö ym. ovat kyselyn perusteella kohentuneet edellisistä vuosista kautta linjan, mutta hymistelyyn ei liene vielä aihetta. Kyselyn sai 3595 henkilöä, joista lomakkeella vastasi 1156 ja intranetin kautta 1174 henkilöä. Vastausaktiivisuus kokonaisuutena katsoen oli hyvä, eli 65 prosenttia, jolla tasolla on aiemminkin oltu ( % ja %). Esimiesasemassa olevia kyselyyn vastasi 27 %. Määräaikaisia oli vastaajista 10 %. Vastausaktiivisuus vaihteli kovasti yksiköittäin, joka tietysti on tilastoijan ja työnantajan kannalta huono asia, koska jokin ryhmä vaisulla osallistumisella vaikeuttaa tulosten yleistämistä koko ryhmää koskevaksi. Se, kuinka paljon vastaamatta jättäneistä on niitä esimiehiä tai tiukkaan aikatauluun sidottuja, jotka koko ajan taistelevat päälle kaatuvia päivämääriä ja kellonaikoja vastaan, on hieman vaikeampi kysymys. Väistämättä osa esim. Päällyste- ja ympäristöpalvelujen heikosta vastausaktiivisuudesta johtunee normaalista syksyn työruuhkasta. Varsinkin työnjohto on yhtenä kiireenpoisto-menetelmänä saanut työkaluksi ns. tehtävien priorisoinnin, joka tarkoittaa lyhyesti sitä, että ne tehtävät, jotka eivät palvele oman projektin toteuttamista, jäävät järjestyksessä tehtäväjoukon hännille! Jokainen tietää, mitä se lyhytnäköisesti ajateltuna työjärjestyksen osalta tarkoittaa, kun on kysymys muusta, kuin omaa projektia koskevien lomakkeiden täyttämisestä. Lyhytnäköisyys on tässä tapauksessa sitä, että ne, joilla olisi kenties eniten aihetta ilmaista kiirettä, stressiä, työuupumista tms., jäävät tilastoimatta, jolloin työnantajalle tulee helposti väärä kuva kehityksen suunnasta. Esimiesasemassa olevat olivat vastanneet kysymyksiin samaan tapaan kuin edellisinä vuosina. Tulokset olivat kaikilla keskeisillä organisaation toiminnan alueilla muita työntekijöitä myönteisemmät. Esimiestyöhön liittyi kuitenkin edelleen vahvasti työn kuormittavuuden kokemukset. Suuri työmäärä, työn henkinen ja fyysinen rasittavuus ja stressi olivat esimiehillä muita työntekijöitä tyypillisempiä. Lähemmäs suositusarvoja työmäärän suhteen ollaan kuitenkin menossa. Kyselyn tulkinnan mukaan kommenttipuheenvuorojen sävy oli ollut aikaisempaa kriittisempi. Useat vastaukset olivat käsitelleet palveluprojektien epävarmoja työsuhteita ja työsuhteiden päättymisen vaikutuksia työntekijöiden hyvinvointiin ja jaksamiseen. Myös työturvallisuuteen ja työsuojelukysymyksiin liittyviä tekijöitä oli otettu esille. Työssä esiintyvä kiire, suuri työmäärä, koetut palkkaukseen liittyvät epäkohdat ja esimiestyö olivat saaneet runsaasti palstatilaa. Jatkuu sivulla 4.

2 PUHEENJOHTAJAN PALSTA ollut, ja niistä ollaan myös avoimesti voitu keskustella ja tukea näin tehtyjä päätöksiä. Ongelmana on kuitenkin ollut ja on edelleenkin alueiden kokoerot ja erilaisuudet. Pohjoisessa ongelmat ovat erilaiset kuin etelässä. Pääluottamusmiehen ja liikelaitoksen hallituksen henkilöstön edustajan välityksellä on saatu tietoa ja informaatiota talotasolla tehdyistä päätöksistä ja sopimuksista. Tätä vuoropuhelua tulee jatkaa ja tiivistää tulevalle kaudelle siten, että järjestömme kautta otetaan vieläkin aktiivisempi ote tuottaa uusia henkilöstön mielipiteitä eteenpäin vietäväksi. Eri Pardialaisten järjestöjen kesken perustettu tukiryhmä on tähän oiva työkalu. TAJ:n ensimmäinen toimintajakso eli liittokokousväli on takanapäin ja liittokokous on valinnut uuden hallituksen ja sen toimihenkilöt seuraavaksi kahdeksi vuodeksi. Taakse jäänyt kausi on ollut TAJ:lle kovaa muutoksen aikakautta, mutta olemme siitä selviytyneet vähintäänkin tyydyttävästi. Järjestömme talous on kunnossa ja toimintamalli seuraaville vuosille saatu hyvälle pohjalle. Tätä palstaa kirjoittaessani liittokokous on edessäpäin, mutta kun te saatte tämän liitteen, niin liittokokous on pidetty ja sen tuomat ratkaisut ovat tiedossa. Valitettavasti lehden materiaalin työstäminen ja painoon saaminen ajoittuu huonosti meidän päätösten ja niiden tiedottamisen kannalta. Liittokokouksen tekemistä päätöksistä ja uudesta toimikaudesta kerrotaan ensi vuoden alussa ilmestyvässä liitteessä, mutta järjestö tiedottaa sähköpostitse alueyhdistyksiä liittokokouksessa esille otetuista asioista. Mennyt toimikausi Kun mennyttä liittokokousväliä tarkastellee avoimesti ja rehellisesti, voi sieltä löytää onnistumisia ja parannettavaa. Onnistumisen listalle on helppo laittaa se muutoksen hallinta, kun TiRa muutettiin kahdeksi eri järjestöksi ja Tieliikelaitospuolelle perustettiin TAJ. Onnistuminen varmistettiin tulevaisuuden näkemyksillä ja vankalla kokemuksella, jonka pohjalta molempia järjestöjä arvostaen ja kuunnellen perustettiin selvitystyöryhmä, joka luotsasi muutosta läpi lakija asiakarikkojen. Hallituksen jäsenet ovat kokouksissa rehellisesti tuoneet ne alueelliset ongelmat pöytään, joita alueyhdistyksillä on Koulutus ja tapahtumat Järjestömme on myös suhtautunut perin myötämielisesti TTT:n ja muidenkin tarjoamiin koulutusmahdollisuuksiin ja tapahtumiin ja näin tulee jatkossakin olla. Ongelmana tässä on meillä kuten muillakin järjestöillä se, että emme tahdo saada uusia ja mieluimmin sieltä nuoremmasta päästä olevia jäseniä opiskelemaan ja laajentamaan näkemyksiään. Koulutustarjonta on varsin runsasta, ja se on tänä päivänä hyvin kohdistettua täsmäopetusta, jossa varsinkin TTT räätälöi mielellään koulutuksensa talokohtaisiin raameihin tai järjestön vaatimuksiin. Jäsenistölle tarjotaan mahdollisuuksia osallistua myös Pardialaisten järjestöjen risteilyyn sekä TTT tutuksi sekä huippuosaajien kohtaamispaikka -risteilylle. Talon sisällä meillä on joka vuosi järjestetty kaksipäiväiset Pardialaiset luottamusmiespäivät, johon myös yhdistysten puheenjohtajat ovat saaneet osallistua. Jotta saataisiin jäsenistöä paremmin aktivoitua, tulee meidän jatkossa vakavasti pohtia vaikka joitakin alueellisia teemapäiviä, tai alueellisten yhdistysten kevät- tai syyskokoukset samassa paikassa olevia tapahtumia. Pardian kehittäminen TAJ vastasi myöntävästi Pardian kehittämisen pilottivaiheeseen ja yläpuolinen järjestömme TTT on myös vahvasti mukana kehittämistyössä. Pardialaisista järjestöistä n. 70% lähti kehittämishanketta pilotoimaan. Olemme pilotoinnissa kehittämässä liikennetoimialaa, ja tämä työ on lähtenyt syksyllä hyvin käyntiin. Pilotoinnista saadaan väliraportit ensi vuoden talvella ja alkukesästä, ja niissä sitten nähdään, mitä on saatu aikaan. Syksyllä on sitten päätettävä Pardian kehittämisen jatkosta. Haluan tässä lopuksi kiittää teitä kaikkia siitä tuesta ja kannustuksesta, jota olen teiltä saanut ja olen sitä myös tarvinnut puheenjohtajan työssäni. Samalla kiitän hallitusta ja sen mukana olleita toimihenkilöitä hyvästä ja rakentavasta yhteistyöstä. Tästä on hyvä jatkaa ja rakentaa sitä muutosta, joka meitä väistämättä kohtaa. Mukavaa talven alkua ja joulun odottelua sekä hyvää loppuvuotta! Teuvo Salolammi TAJ;n puheenjohtaja 2 Tiemies 4/2003

3 LAAKSOLAN PALSTA Yt-sopimus Viime Tiemies-tiedotteessa kerroin uudesta Tieliikelaitoksen yt-sopimuksesta ja sopimus myös julkaistiin Tiemies-tiedotteessa. Toivottavasti alueilla on saatu nimettyä uudet edustajat neuvottelukuntiin ja mahdolliset työsuojeluvaltuutetut valittua. Koko yt-sopimuksen uusimisen tärkein tavoite oli saada työsuojelutointa toimimaan paremmin kuin ennen. Toivottavasti me saamme omat edustajamme valittua sopimuksen mukaisesti ja asiallisesti. Tällä hetkellä ( ) näyttää, ettei työnantajamme aio nimittää työsuojelupäälliköitä sopimuksen mukaisesti, vaan useampaan työpaikkaan Länsi- ja Itä-Suomessa ollaan nimittämässä vain yksi osa-aikainen työsuojelupäällikkö, vaikka sopimuksessa lukee: Työpaikkojen työsuojelupäällikkönä toimii palveluyksikön päällikkö tai hänen nimeämänsä henkilö palveluyksikön esikunnasta. Sekä idässä että lännessä on kuitenkin useita työpaikkoja ja nyt on kuitenkin tulossa vain yksi työsuojelupäällikkö kumpaankin. Jos tämä työsuojelupäällikkö olisi kokopäiväinen kuten RESSissä tulee näillä näkymin olemaan, voisin uskoa, että työnantajamme todella yrittää saavuttaa niitä tavoitteita, joita uudelle sopimukselle asetettiin heti neuvottelujen alussa, eli parantaa työsuojelun tasoa Tieliikelaitoksessa. Nyt kuitenkin on tulossa osaan Tieliikelaitosta entisen usean oto-työsuojelupäällikön (projektipäälliköt) tilalle yksi monen työpaikan oto-työsuojelupäällikkö. Jokainen voi itse miettiä panostetaanko asiaan tosissaan! Palkkausjärjestelmäneuvottelut Syksystä 2002 alkaen on neuvoteltu järjestöjen ja liikelaitoksen kesken uudesta toimihenkilöiden palkkausjärjestelmästä. Tällä hetkellä palkkausjärjestelmäluonnos on lausunnolla järjestöillä ja sen jälkeen jatketaan neuvotteluja. Kokonaispalkkaus Kokonaispalkkasopimuksia kunnossapidon töihin ei tänä vuonnakaan saatu työnantajan toimesta tehtyä ennen päivystyskauden alkua. Lisäksi tänä syksynä on tarjottu mitä merkillisempiä sopimuksia, jotka eivät ole tehdyn sopimuksen mukaisia. Tarkastakaa kaikki itse sopimuksenne tai pyytäkää luottamusmiestä tarkistamaan sopimuksen oikeellisuus. Sopimukseen sisältyviä ylityömääriä ei pyöristellä mihinkään, vaan ne interpoloidaan suoraan raja-arvojen välistä. Kokonaispalkkasopimuksia voidaan tehdä myös muualle kuin kunnossapitoon, mutta pitää muistaa, että sopimuksen tekeminen edellyttää ylitöitä tai muita palkan päälle tulevia lisiä säännöllisesti noin euron edestä kuukausittain. Sellaiset henkilöt, joilla ylitöitä tai muita lisiä tulee epäsäännöllisesti, saavat ylityökorvaukset ja muut mahdolliset lisät aina todellisten toteutuneiden tapahtumien perusteella kerran kuukaudessa. Työhyvinvointi Tyky-toiminta jää jatkuvasti meidän jokapäiväisessä toiminnassamme liikaa taka-alalle. Työhyvinvointiin liittyvät asiat pitäisivät olla osa jokapäiväistä toimintaamme työtä tehdessämme. Meillä on Netassa todella hyvät työhyvinvointisivut, joihin kannattaa tutustua. Sinikka Niemi-Korpi on nähnyt paljon vaivaa sivujen luomisessa, joten käykäämme kaikki näillä sivuilla tutustumassa niihin ja ottamassa oppia asioista. STTK:n sivuilta löytyy työelämän uudistaminen -sivusto ja siellä on myös laajasti esitelty tyky-, tasa-arvo-, yhteistoiminta ynnä muuta työhyvinvointiin liittyvää asiaa. Sivustossa on myös Työpaikan peili, toimivan työyhteisön puolesta. Työpaikan peilin testauksen voit tehdä oman työpaikkasi osalta tässä tiedotteessa olevaan kyselyyn vastaamalla. Luottamusmiespäivät 2004 Pardialaiset luottamusmiespäivät ovat Vaasan kylpylässä. Kaikki luottamusmiehet, varaluottamusmiehet ja puheenjohtajat laittakaa päivämäärät kalenteriinne, jotta voitte osallistua päiville. Päivät noudattavat jo totuttua tapaa siten, että ensimmäiseksi päiväksi tulevat ainakin Heikki Koivisto ja Timo Aaltonen sekä Pardian puheenjohtaja Matti Krats. Toisen päivän pyhitämme omille sopimuksiimme liittyville asioille, joista sitten lähemmin ensi vuonna. Toivotan kaikille lukijoille HAUSKAA JOULUA ja MENESTYKSEKÄSTÄ VUOTTA 2004! Tiemies 4/2003 3

4 Terve Organisaatio -kysely, jatkoa sivulta 1. Mitä vastattiin Seuraavassa lainauksessa on joitakin kysymyksiä ja esimiesasemassa olevien vastausosuuksia prosentteina niiden ääripäistä (suluissa on vuosien 2002 ja 2001 vastaavat osuudet): Oman työpaikan pysyvyys: melko varmana piti 50 % (49, 40) ja erittäin tai melko epävarmana 22 % (25, 33) Tarjoaako työpaikkasi mahdollisuuksia työkiertoon: melko tai täysin riittävästi 28 % (27, 25) ja erittäin tai melko riittämättömästi 37 % (38, 41) Työn arvostuksen kokeminen: melko / erittäin paljon 56 % (56, 52) ja ei lainkaan / melko vähän 8 % (9, 12) Tyytyväisyys nykyiseen työhön: melko / erittäin paljon 74 % (68, 70) ja ei lainkaan / melko vähän 10 % (10, 10) Työn henkinen kuormittavuus: ei lainkaan / melko kevyttä 7 % (6, 5) ja melko / hyvin rasittavaa 68 % (68,72) Stressin esiintyminen: ei lainkaan / melko vähän 31 % (29, 28) ja melko / hyvin paljon 32 % (33, 33) Miltä tuntuu tulla aamulla töihin: keskiarvo 7,3 (7,0, 6,9) mediaani 8,0, keskihajonta 2,25. Yhteenvetolainauksia Kyselyn tulkinnan mukaan tuloksissa oli nähtävissä selvä myönteinen kehitys lähes kaikilla keskeisillä Terve Organisaatio -mittarin alueilla: Ulkopuolisiin viiteaineistoihin verrattuna Tieliikelaitoksen vahvuuksina ja voimavaroina koko organisaation tasolla korostuivat esimiesten hyvät tekniset johtamistaidot. Tieliikelaitoksen sisäinen tiedonkulku oli myös aikaisempien vuosien tapaan vertailuaineistoja parempi. Työmäärä on kyselytulkinnan mukaan Tieliikelaitoksessa keskimäärin kohtuullisella tasolla. Tilastollisesti merkitsevää kehitystä on tapahtunut työmäärää, tavoitteiden selkeyttä ja luottamuksellista esimiessuhdetta sekä palautteenantoa koskevissa ulottuvuuksissa. Organisaation tiedonkulkua sekä muutosten hallintaa ja koulutusta kuvaavilla mittarin alueilla oli niin ikään tilastollisesti merkitsevää positiivista vaihtelua. Myös eriikäisten työntekijöiden tasaarvokysymyksissä sekä työpaikan pysyvyyttä ja tulos- ja kehityskeskustelujen määrällistä toteutumista käsittelevissä kysymyksissä positiivinen kehityssuunta oli huomattava. Millään osa-alueella tuloksissa ei koko organisaation tasolla esiintynyt taantumista. Koko kahden vuoden tutkimusjakson aikana tilastollisesti merkitseviä muutoksia oli tapahtunut edellä lueteltujen lisäksi sukupuolten välisen tasa-arvon kehityksessä, ristiriitaisten ohjeiden, työn henkisen kuormittavuuden ja stressikokemusten vähenemisessä, työkiertomahdollisuuksien lisääntymisessä ja vastaajien myönteisemmissä kokemuksissa työilmapiiristä ja työryhmätyöskentelystä, toimintojen kehittämisestä organisaatiossa, oman työn arvostuksesta, vaikutusmahdollisuuksista omaan työhön ja työntekijöiden yleisestä työtyytyväisyydestä. Valtaosa Tieliikelaitoksen henkilöstöstä katsoo, että työilmapiiri ei suinkaan ole jännittynyt, kilpaileva, omaa etua tavoitteleva tai riitaisa ja eripurainen. Ilmapiiriä luonnehdittiin sen sijaan pikemminkin leppoisaksi ja mukavaksi. Henkistä väkivaltaa ja kiusaamista koettiin kaikissa henkilöstöryhmissä. Ikävät kokemukset olivat yleisimpiä 50 vuotta täyttäneiden keskuudessa. Viimevuotisesta tilannearviosta poiketen naiset raportoivat miehiä enemmän itseen kohdistuvaa henkistä väkivaltaa tai kiusaamista. Vakituiset työntekijät kokivat haastatteluhetkellä määräaikaisia. Tiemies-järjestöliite palannee seuraavassa, vuoden 2004 ensimmäisessä numerossa lähemmin kyselyn tuloksiin ja tulkintoihin. Mutta jo sitä ennen olisi toivottavaa, että myös TAJ:n Tieliikelaitoksessa työskentelevä jäsenistö osallistuisi aktiivisesti tulosten käsittelyyn omassa yksikössään ja mahdollisesti muissakin laitoksen elimissä. Yhteistyöllä ja aktiivisella kehittämishakuisuudella voimme parantaa edelleen työpaikkamme ilmapiiriä sekä samalla omaa viihtyvyyttämme ja jaksamistamme. Eero Kemppainen Artikkelin lähde suorine lainauksineen Tieliikelaitoksen intranetistä löytyvä raportti: Terve Organisaatio 2003-kyselyn tulokset ; Medivire, Helena Kotro & Mona Rajakangas Testaa tilanne omalla työpaikallasi! Toteutuvatko sinun työpaikallasi esimerkiksi: Palkat kohdalleen miesten ja naisten palkkaeroja pyritään tasaamaan kyllä ei en tiedä Iloa työhön henkilöstö voi vaikuttaa omaa työtään koskeviin asioihin kyllä ei en tiedä Aikaa elämälle kyllä ei resursit riittävät ja kiireet hallitaan en tiedä tavoitteiden saavuttamisesta ja tuloksista palkitaan esimiehet ovat oikeudenmukaisia ja kannustavia työn ja perheelämän saa sovitettua yhteen palkka nousee kun tehtävien vaativuus kasvaa työpaikalla vallitsee hyvä meininki työ ja vapaa pysyvät erillään Osoitteessa löydät enemmän kysymyksiä aiheesta. Lisäksi sivulla on neuvoja tulosten tulkintaan sekä ideoita työyhteisön kehittämiseksi. Ter vetuloa jäseneksi! w w w. s t t k. f i 4 Tiemies 4/2003

5 Jäsenistön mielipidepalsta Kaikkea ei voi ihmisjärjellä ymmärtää suus on unohtunut myös, kun päätettiin tielaitoksesta. Tärkeintä oli saada aikaan päätös, jottei se kuumu liikaa veronmaksajain käsissä. Tuntuu oudolta, että tieliikelaitoksen työntekijöitä houkutellaan työttömyysputkeen ym. tuotannollisista ja taloudellisista seikoista johtuen. Samaan aikaan kun heidän töitään teetetään konsulteilla ja erilaisilla urakoitsijoilla tuloksena joskus jopa.. Yhteiskunnallisesti työllä on joskus vain kaksinkertainen hinta, ei muuta. Erityistä kummastusta ja ihmetystä olen kuullut kanssaihmisteni ihmettelevän, eikö heitä arvosteta, kun väkeä lisätään? Samoja tehtäviä tehdään, toinen tekee liikelaitoksen nimissä ja toinen palveluprojektin. Olen joutunut monessa yhteydessä toteamaan, että on ilmoitettu talossa noudatettavan hyvää henkilöstöpolitiikkaa. Tässä yhteydessäkin voin sanoa, että eduskunnan siirtymäajan rahoitus on Eräs tuttavani kertoi venäjällä, että tämä on sellainen maa, ettei kaikkea voi ihmisjärjellä ymmärtää. Allekirjoittaneellakin on pyyhkäissyt joskus kylmät väreet läpi ruumiin, onko näin käymässä Suomessakin? Samaan aikaan kun valtiovallan taholta kerrotaan, että ihmiset ovat siirtymässä liian aikaisin pois työmarkkinoilta. Samalla valtiovalta itse on sitä samaa tekemässä. Valtiovallan suuntaan voi heittää senkin, ettei se näytä tietävän itsekkään mitä tuli päätettyä tielaitoksen liikelaitostamisessa. Tämä on ennen kaikkea sangen valitettavaa. Päättäjämmehän ovat kansakunnan eliittiä ja tuntuisi siltä, että he kyllä osaavat, ettei jää tulkinnoille mahdollisuuksia. Mutta näin juuri näyttää käyvän. Liekö tarkoituskin? Onko kuunneltu liian pitkälle alan asiantuntijoita, jotka ovat ujuttaneet omat tavoitteensa päättäjien päätettäviksi ja tärkeä yhteiskunnallinen tekijä kansantaloudellituonut myöskin mahdollisuuksia sen käyttämiselle epätarkoituksenmukaisesti ja rahoitus ei aina ole mennyt oikeaan osoitteeseen. On ilmennyt sellaistakin, että on olemassa todennäköisesti jokin näkymätön hiuksenhieno hopealanka erilaisten osapuolten välillä. Päätökset ja suositukset eivät aina kohtaa, se jos mikä nakertaa eniten uskottavuutta. Ei soisi olevan niin, että mitä kielletään tekemästä sen voi varmimmin ennakoida tehtäväksi. Mitä luvataan tehdä, sitä ei tehdäkään. Viimeisin, että luvattu 9 kk: n palkanmaksu ilman työntekovelvoitetta, olekaan välttämättä aivan niin kuin äkkiä luulisi. Liian monesta lähteestä myöskin tulee tietoa siitä, että kuka pääsee nauttimaan ko. eduista. Minusta on henkilöä loukkaavaa, kun henkilö ei itse välttämättä tiedä ollenkaan. Kuuntelin 90 luvun taitteessa Koiviston uudenvuoden puhetta, jossa hän kertoi, että tulemme elämään mielenkiintoisen vuosikymmenen ja sitä se tosiaan olikin. Nyt näyttää siltä, että työmarkkinoilla tulemme kokemaan mielenkiintoisia aikoja. Ennusmerkit ovat olemassa ja jotain on jo tapahtunutkin. Haasteita riittää tulevaisuudessa työmarkkinakentällä. Viimepäivien tapahtumat työmarkkinoilla osoittavat kyllä yhä suurempaakin ihmetystä, onko valtakunnan puoluepolitiikkakin tullut työmarkkinoille? Kun entiset valtioneuvoston jäsenetkin viisastelevat työmarkkinoiden suuntaan. Tilanne oli tämä tätä kirjoittaessani, mitä tuonee huominen? Kaikkea ei ole luultavasti tarkoitettukaan ihmisjärjellä ymmärrettäväksi, mitä tulevaisuustoimikunnat suunnittelevat? Täytyy vain uskoa, että hyvää! Onni Nygård, Pardialainen luottamusmies, Oulun palveluyksikkö MERKKIPÄIVIÄ vuotta Moilanen Teuvo Nybäck Karl Vuorinen Kaino Alho Seppo Kuusela Arvi Kiiskinen Martti Kyrönlahti Risto Pitkänen Pekka Kelamo Matti 50 vuotta Talvinen Tapio Rauhala Tuomo Wallin Veijo Rossinen Seppo Leppänen Reijo Hurmerinta Ilmo Laaksola Kimmo Kytömäki Teuvo Mård Reijo Heinonen Tapio TAJ ja Tiemies-järjestöliite onnittelevat! Mikäli joku ei halua 50- tai 60-vuotismerkkipäiväänsä julkaistavaksi tässä yhteydessä, ilmoittakoon siitä toimitukselle viimeistään seuraavaan aineistopäivään mennessä. Tiemies 4/2003 5

6 Leikkeitä yläpuolisten järjestöjen internet-sivuilta ja verkkotiedotteista Selvitysmiesten avulla kierretään yt-menettelyä Palkansaajajärjestö Pardian puheenjohtaja Matti Krats arvostelee selvitysmiesten ja virkamiestyöryhmien käyttöä valtion hallinnossa. - Heidän avullaan röyhkeästi kierretään yt-menettelyä, joka on lakisääteinen työpaikoilla. On väärin, että ulkopuolinen selvitysmies pääsee päättämään tuhansien työpaikoista, eikä tässä pudotuspelissä henkilöstöltä totuttuun tapaan kysytä mitään, ihmettelee Krats. Krats puhui Pardian edustajakokouksessa Helsingissä tiistaina. Pardia vaatii, että henkilöstö pääsee mukaan työryhmiin ja yt-menettelyä uudistetaan näiltä osin. Korulauseissa puhutaan, että valtion virastojen ja laitosten tulisi keskittyä ydintoimintoihin. Avoimeksi jää, mitä nämä ydintoiminnot ovat ja kuka ne määrittelee? Kyseessä on jälleen työnantaja tai poliittinen päättäjä, joiden sanelupolitiikka on vallalla, toteaa Krats. Muutosilmoitus jäsen- ja jäsenmaksurekisteriin Jos jäsenyystietoihisi tulee muutos, ilmoita siitä välittömästi oman yhdistyksesi sihteerille tai suoraan TTT:n toimistoon, faksilla ( 09) Ilmoituksessa tulee näkyä muutoksen syy, yhteystiedot sekä alku- ja loppupäivämäärä (arvioitu, ellei ole tiedossa), näin vältytään tarpeettomilta tiedusteluilta. Ilmoitettavia syitä ovat mm. kaikki syyt, jotka johtavat palkan maksun keskeytykseen kuten irtisanominen, lomautus, pitkäaikainen palkaton sairasloma, äitiysloma, vuorotteluvapaa, palkaton virkavapaus jne. Voit tehdä ilmoituksen netistä ( saatavalla lomakkeella tulostamalla sen itsellesi ja faksaamalla sen numeroon (09) Jos palkanmaksu ja/tai työnantajaperintä jostain syystä loppuu, niin jäsen pyytää maksulomakkeet TTT:n toimistosta. Liitosta ja työttömyyskassasta eroaminen Eroilmoitus perusyhdistyksestä ja työttömyyskassasta on tehtävä aina kirjallisesti. Ilmoituksessa on mainittava henkilön nimi, sosiaaliturvatunnus ja päivämäärä, josta ero tulee voimaan. Ilmoitus on toimitettava omalle yhdistykselle. Voit tehdä ilmoituksen netistä saatavalla eroilmoituslomakkeella tulostamalla sen itsellesi ja faksaamalla sen numeroon Oletko jäämässä eläkkeelle? TTT:n jäsenet voivat halutessaan säilyttää jäsenyyden ja jäsenedut myös eläkkeelle jäätyään. Eläkeläiset maksavat palvelumaksua, joka vaihtelee yhdistyksittäin euroon vuodessa. Maksamalla palvelumaksun säilytät: jäsenetuvakuutukset (vapaa-ajan tapaturma- sekä matkustaja- ja matkatavaravakuutus) sen kalenterivuoden loppuun asti, kun täytät 70 vuotta omistajaliiton erikoisedut hotelli Levitunturille jäsenkortilla saatavat edut, kuten risteilyjä alennetuin hinnoin sekä polttoainealennukset Tekevät -lehden neljä kertaa vuodessa sekä kalenterin vuosittain. Jos haluat säilyttää jäsenyyden eläkkeelle jäätyäsi, ilmoita siitä TTT:n toimistoon muutosilmoituslomakkeella. Lisätietoa: kohdasta jäsenedut. Työmarkkinaavain julkaistu Kaikkien työmarkkinakeskusjärjestöjen työmarkkinatietouden perusinfopaketti Työmarkkina-avain on julkaistu. Tänä vuonna Työmarkkinaavaimesta tehtiin vain sähköinen versio, koska vuodenvaihteessa tulee voimaan useita lakimuutoksia, joiden takia sisältö muuttuu. Painettu versio ilmestyy ensi vuoden puolella. Työmarkkina-avain -kirjanen on kattava peruspaketti työelämään ja työmarkkinoihin liittyvistä asioista. Oppaassa kerrotaan mm. työmarkkinajärjestelmästä, työhön perustuvista oikeuksista ja velvollisuuksista sekä työntekijän sosiaaliturvasta. Oppaassa käydään selkokielisesti läpi esimerkiksi palkkaan, työaikaan, vapaisiin, tasa-arvoon ja työsuojeluun liittyviä asioita. Työmarkkina-avain pdfmuodossa löytyy STTK:n Internet-sivuilta osoitteesta Eväitä työyhteisön hyvinvointiin -opas valmistunut Työssä jaksamisen ohjelma on julkaissut oppaan Eväitä työyhteisön hyvinvointiin. Opas esittelee niitä hyviä käytäntöjä, joita on syntynyt ohjelman kolmen vuoden aikana tukemassa 173 työpaikan kehittämishankkeessa. Vaikuttavimmiksi niissä nousevat päivittäisjohtaminen, työn arjessa oppiminen sekä työaika- ja työjärjestelyt. Oppaassa hyödynnetään myös ohjelmassa toteutettujen tutkimusten tuloksia. Hyviksi osoittautuneet käytännöt tarjoavat tuoreita ajatuksia ja työn arjessa koeteltuja malleja toiminnan kehittämiseen yritysten ja yhteisöjen johdolle, henkilöstöasioista vastaaville ja lähiesimiehille, luottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille ja jokaiselle omasta ja työyhteisönsä hyvinvoinnista kiinnostuneelle Suuri työpaikkojen sukupolvenvaihdos on jo ovella. Oppaassa esitellään oivallisia työkaluja kokemustiedon siirtämiseen ja paneudutaan eri ikäisten johtamiseen. Tutkitusti tiedetään, että yksilön ja yhteisön työhyvinvoinnin vahvistaminen kartuttaa liiketoiminnan tulosta ja lisää työn vaikuttavuutta. Vuoden 2003 lopussa päättyvän Työssä jaksamisen ohjelman tavoitteena on parantaa suomalaisten työhyvinvointia ja elämänlaatua. Ohjelmassa korostuu työpaikkojen sosiaalisen pääoman, luottamuksen ja yhteistyön kehittäminen. Eväitä työyhteisön hyvinvointiin -opas on luettavissa pdf-muodossa osoitteessa Evaita%20tyoyhteison%20hy vinvointiin.pdf Työssä jaksamisen ohjelman Internet-sivuilla. Sitä voi tilata työministeriöstä erikoisuunnittelija Elina Moisiolta, tai puhelimitse soittamalla numeroon (09) Tiemies 4/2003

7 Yhdistyskuulumiset TAJ:n Itä-Suomen ammattiyhdistyksen kuulumisia TAJ:n Itä-Suomen ammattiyhdistys teki syyskokous-/ virkistysmatkan Tallinnaan. Vaikkakin lähtö ensimmäisinä linja-autoon nousseilla Kuopiosta oli yön hämärinä tunteina, seuraavan päivän kokouksessa saimme aikaan hyviä päätöksiä. Mukana matkallamme oli TAJ:n puheenjohtaja Teuvo Salolammi sekä 22 yhdistyksen jäsentä eri puolilta Itä-Suomea. Syyskokous pidettiin Tallinnassa, hotelli Olympiassa, jossa myös majoituimme. Heikki Valkosen toimiessa kokouksen puheenjohtajana TAJ:n Itä-Suomen ammattiyhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Juha Räsänen. Vuodelle 2004 johtokunnan jäseniksi valittiin (varajäsen suluissa) Jari Lievonen (Markku Manninen), Kristiina Kuosmanen (Marja Bäck), Jouko Kauppinen (Pekka Ulvila), Matti Eskelinen (Mikko Puttonen), Markku Heiskanen (Seppo Rautiainen), Jyrki Haajanen (Jukka Silvennoinen) ja Pertti Kylliäinen (Kari Kiiski). Tilintarkastajiksi valittiin Pentti Kuusela ja Keijo Voutilainen sekä varalle Hannu Valtonen ja Hannu Hukkanen. I-S:en yhdistyksen syyskokousväkeä. Syyskokouksen puheenjohtaja Heikki Valkonen ja sihteeri Kristiina Kuosmanen. Kokouksessa Teuvo Salolammi kertoi liiton kuulumisista, mm Pardian kehittämisestä. Teuvo piti tärkeänä jäsenten aktiivisuutta liiton toiminnassa ja toivoi, että jäsenet käyttäisivät hyväkseen liiton tarjoamia koulutustilaisuuksia. Kokouksessa yhdeksi keskustelunaiheeksi kohosi liiton toiminta palveluprojektihenkilöstön etujen ajamisessa. Koska välimatkat toimintaalueellamme ovat melko pitkät, tällaisilla virkistysmatkoilla jäsenillä on hyvä mahdollisuus päästä tutustumaan toisiinsa. Hyvää talvenodotusta kaikille Tiemies-liitteen lukijoille! Yhdistyksen sihteeri, Kristiina Kuosmanen Pohjois-Suomen yhdistyksen kuulumisia Pohjois-Suomen yhdistys piti syyskokouksen Oulun Eden kylpylähotellissa. Kokous valitsi yhdistyksen puheenjohtajaksi edelleen Kai Mattilan. Oulun ja Lapin alaosastoista paikalla olleet jäsenet lupasivat seuraavaan syyskokoukseen mennessä etsiä uuden puheenjohtajaehdokkaan, koska Mattila katsoi tulevan kauden olevan ehdottomasti viimeinen tä- toimihenkilövalinnat ovat muutoin auki. Yhdistyksen edustajiksi TAJ:n hallitukseen esitetään Kai Mattila (Esa Mäki-Lohiluoma) ja Eero Kemppainen (Seppo J Heikkinen) sekä mahdolliselle kolmannelle paikalle Vilho Rauhala (Jouko Vuorinen). Tieliikelaitoksen Pohjois-Suomen palveluryhmän neuvottelukuntaan valittiin edelleen Seppo Rikala. Yhdistyksen Kokouskahvilla, puheenjohtajana jatkava Kai Mattila kauimmaisena. hän jaksoon. Yhdistyksen johtokunta säilyi ennallaan varamiehiä lukuun ottamatta. Sen kokoonpano on seuraava (suluissa varahenkilöt): Jouko Vuorinen (Vilho Rauhala), Kari Kärki (Rauno Karvo), Eero Kemppainen (Jorma Pyhäluoto), Seppo-J Heikkinen (Alpo Heikkinen), Seppo Rikala (Anja Erling), Jarmo Malmi (Esa Mäki-Lohiluoma). Yhdistyksen tilintarkastajiksi valittiin edelleen Anita Erkkilä (Jari Palviainen) ja Raimo Pelkonen (Jarmo Erho). Uusi johtokunta järjestäytyy aikanaan, joten ja alaosastojen johtokunnille annettiin omalla toimintaalueellaan valtuudet valita edustajia eri toimielimiin. Yhdistys toimittaa Tierakennusmestari-lehden 2/ Sen tekemisessä on Vaasan ja Oulun alaosastoilla skarpattavaa edelliseen kertaan verrattuna. Lapin alaosasto pystyi tekemään edellisellä lehtituotolla kunnon opintomatkan Kaakkois- Aasian saaristoon mm. niiden kulku- ja tieolosuhteisiin tutustuen (?). Eero Kemppainen Tiemies 4/2003 7

8 TIELIIKELAITOKSEN AMMATTIJÄRJESTÖ TAJ ry. Puheenjohtaja Teuvo Salolammi Työosoite: Opastinsilta 12 B, PL 12 Toimipiste: Tehtävänimike: HELSINKI Pasila, RES Projektipäällikkö Työpuhelin: , , Liittosihteeri Timo Krigsman Työosoite: Opastinsilta 12 B, PL 73 Toimipiste: Tehtävänimike: HELSINKI Pasila, Pääkonttori Tietohallintovastaava Työpuhelin: , Varapj., koulutusvast. Pentti Rosenberg Työosoite: Toroksenkatu 4, PL 84 Toimipiste: Tehtävänimike: KANKAANPÄÄ Kankaanpään tukikohta Projektivastaava Työpuhelin: , Toimistonhoitaja Seija Honkakuru Pohjoisranta 4 A HELSINKI Puh. (09) Faksi (09) TIEMIES-JÄRJESTÖLIITE Tieliikelaitoksen ammattijärjestö TAJ:n julkaisu Vastaava päätoimittaja: Teuvo Salolammi , , Toimittaja: Eero Kemppainen Toimituksen osoite: Eero Kemppainen Urpiaisentie 35 B OULU , Osoiteasiat: TAJ ry Seija Honkakuru Pohjoisranta 4 A HELSINKI Taitto: Painotalo Auranen Oy Kirjapaino: Painotalo Auranen Oy Toimitus ottaa vastaan järjestöliitteen luonteeseen sopivia kirjoituksia, kuvia ja piirroksia. Toimitus pidättää itselleen oikeuden päättää aineiston julkaisukelpoisuudesta. Pääluottamusmies (Tieliikelaitoksen PARDIA-laiset toimihenkilöt): Kimmo Laaksola Osoite: Harjutie MASKU Työpuhelin: ( ) Faksi: (03) Aineiston julkaisu- ja käyttöoikeudet siirtyvät TAJ:lle, ellei sitä ole aineiston lähetyksen yhteydessä erikseen rajattu. Tiemies-liitteen kirjoitusten osia voi lainata kun lähde mainitaan. Järjestö- ja jäsenasiat internetissä: Liitteen seuraava ilmestymispäivä on Aineiston on oltava toimituksessa mennessä. 8 Tiemies 4/2003

9

TOIMINTAKERTOMUS 2009

TOIMINTAKERTOMUS 2009 INFRA-ALAN TOIMIHENKILÖLIITTO INTEK RY TOIMINTAKERTOMUS 2009 nettiversio 1 1 TALOUDELLINEN EDUNVALVONTA 1.1 Palvelussuhteen ehtojen tarkistukset vuonna 2009 - Tupo kausi 1.3.2008 28.2.2010 Kertomusvuoden

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2008

TOIMINTAKERTOMUS 2008 INFRA-ALAN TOIMIHENKILÖLIITTO INTEK RY TOIMINTAKERTOMUS 2008 nettiversio 1 1 TALOUDELLINEN EDUNVALVONTA 1.1 Palvelussuhteen ehtojen tarkistukset vuonna 2008 - Tupo kausi 1.10.2007 28.2.2010 Kertomusvuoden

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2015

TOIMINTAKERTOMUS 2015 INFRA-ALAN TOIMIHENKILÖLIITTO INTEK RY TOIMINTAKERTOMUS 2015 1 1 TALOUDELLINEN EDUNVALVONTA 1.1 Palvelussuhteen ehtojen tarkistukset vuonna 2015 Kertomusvuoden sopimuksen mukaan palkkoja korotettiin 1.8.2015

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2007 nettiversio (muutokset EKe)

TOIMINTAKERTOMUS 2007 nettiversio (muutokset EKe) INFRA-ALAN TOIMIHENKILÖLIITTO INTEK RY TOIMINTAKERTOMUS 2007 nettiversio (muutokset EKe) Hallituksen kertomus vuoden 2007 toiminnasta 1 1 TALOUDELLINEN EDUNVALVONTA... 1.1 Palvelussuhteen ehtojen tarkistukset

Lisätiedot

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Ammattina hyvinvointi Tiedotuslehti Lehden toimitus: Levikki: Kohderyhmä: Merja Patokoski Vesa Vento 200 kpl Opetustoimen henkilöstö, pois lukien

Lisätiedot

Miten jaksamme työelämässä?

Miten jaksamme työelämässä? Miten jaksamme työelämässä? työelämän haasteet Työhyvinvoinnin asiantuntija Tiina Holappa Sisältö: Työelämän haasteet Työelämän tämän hetkiset trendit Tilastoja suomalaisten eläköitymisestä Työurat pidemmiksi

Lisätiedot

Kysymykset ja vastausvaihtoehdot

Kysymykset ja vastausvaihtoehdot KAARI-TYÖHYVINVOINTIKYSELY 1 (8) Kysymykset ja vastausvaihtoehdot JOHTAMINEN TYÖYKSIKÖSSÄ Tässä osiossa arvioit lähiesimiehesi työskentelyä. Myös esimiehet arvioivat omaa lähiesimiestään. en enkä Minun

Lisätiedot

OAJ:n Työolobarometrin tuloksia

OAJ:n Työolobarometrin tuloksia OAJ:n Työolobarometrin tuloksia 31.1.2014 OAJ:n Työolobarometrin perustiedot Kysely toteutettiin loka-marraskuussa 2013 Kyselyn vastaajia 1347 Opetusalan ammattijärjestön ja Finlands Svenska Lärarförbundin

Lisätiedot

JYTYN KENEEN SINÄ LUOTAT- KAMPANJAKYSELY syksy 2013

JYTYN KENEEN SINÄ LUOTAT- KAMPANJAKYSELY syksy 2013 JYTYN KENEEN SINÄ LUOTAT- KAMPANJAKYSELY syksy 2013 KENEEN SINÄ LUOTAT- KAMPANJAKYSELY Lähetettiin syyskuussa kaikille Jytyn jäsenille, joiden sähköpostiosoitteet olivat jäsenrekisterissä. Vastauksia yhteensä

Lisätiedot

Porvoon kaupunki. Yleistä kyselystä. Yleistä raportoinnista. Raportin rakenne. Raportti tehty: , klo 16.

Porvoon kaupunki. Yleistä kyselystä. Yleistä raportoinnista. Raportin rakenne. Raportti tehty: , klo 16. n kaupunki Raportti tehty: 7..7, klo 6.9 Vastaajia: 75 Yleistä kyselystä n työhyvinvointikyselyssä kartoitettiin työntekijöiden työhyvinvoinnin tilaa ja kokemuksia työn sujuvuudesta. Työhyvinvointikyselyn

Lisätiedot

TTK kouluttaa. www.ttk.fi / Koulutuskalenteri Koulutus- ja kehittämispalvelut

TTK kouluttaa. www.ttk.fi / Koulutuskalenteri Koulutus- ja kehittämispalvelut TTK kouluttaa www.ttk.fi / Koulutuskalenteri Koulutus- ja kehittämispalvelut Päivi Rauramo 2010 Ristiriidoista ratkaisuihin Koulutuksessa perehdytään ristiriitojen syntyyn ja ihmisten erilaisuuteen, ristiriitatilanteissa

Lisätiedot

Verkkoaivoriihi: Mihin Suomessa tulisi keskittyä työurien pidentämiseksi?

Verkkoaivoriihi: Mihin Suomessa tulisi keskittyä työurien pidentämiseksi? Verkkoaivoriihi: Mihin Suomessa tulisi keskittyä työurien pidentämiseksi? Pauli Forma, Keva Toteuttaneet: Kalle Mäkinen & Tuomo Lähdeniemi, Fountain Park Verkkoaivoriihi, taustatietoa Tavoite: selvittää

Lisätiedot

YRITTÄJIEN HYVINVOINTI

YRITTÄJIEN HYVINVOINTI YRITTÄJIEN HYVINVOINTI Yrittäjien työhyvinvointikysely 2013 tulokset 4.9.2013 Kati Huoponen, Mari Merilampi ja Jouni Vatanen TAUSTAA Kysely lähetettiin yli 10 000:lle Ilmarisen yrittäjäasiakkaalle Kyselyyn

Lisätiedot

Osaaja tekee. Shutterstock. Liity Verovirkailijain Liittoon!

Osaaja tekee. Shutterstock. Liity Verovirkailijain Liittoon! Osaaja tekee. Shutterstock Liity Verovirkailijain Liittoon! Verovirkailijain Liitto tukenasi työelämässä VISIO Verovirkailijain Liitto on Verohallinnon suurin ja vaikuttavin henkilöstöjärjestö, joka neuvottelee

Lisätiedot

3/2008. Kokouksen yhtenä, tärkeänä teemana oli toiminta- ja taloussuunnittelun lisäksi sääntömuutosasia, jota kesän ja alkusyksyn aikana on puitu

3/2008. Kokouksen yhtenä, tärkeänä teemana oli toiminta- ja taloussuunnittelun lisäksi sääntömuutosasia, jota kesän ja alkusyksyn aikana on puitu Netti- 3/2008 INTEK:N TOIMINNANSUUNNITTELUSEMINAARI VUOSAARESSA InTek ry:n, Destian pardialaisella pääluottamusmiehellä vahvistettu hallitus kokoontui 30.-31.8. vuosittaiseen toiminnansuunnitteluseminaariinsa

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen

Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen Tavoitteet Tämän toimintamallin avulla opit määrittelemään kiireen. Työyhteisösi oppii tunnistamaan toistuvan, kuormittavan kiireen sekä etsimään sen syitä

Lisätiedot

Vastausprosentti % Kuntaliitto 2004, n=202 Kuntaliitto 2008, n=198 Kuntaliitto 2011, n=220. Parempi Työyhteisö -kysely Työterveyslaitos 1

Vastausprosentti % Kuntaliitto 2004, n=202 Kuntaliitto 2008, n=198 Kuntaliitto 2011, n=220. Parempi Työyhteisö -kysely Työterveyslaitos 1 Vastausprosentti % 9 8 75 74 67 Kuntaliitto 4, n=2 Kuntaliitto 8, n=198 Kuntaliitto 11, n=2 Työterveyslaitos 1 Parempi Työyhteisö -Avainluvut 19 Työyhteisön kehittämisedellytykset 18 Työryhmän kehittämisaktiivisuus

Lisätiedot

Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Pohjois-Savo ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010. Edunvalvonta

Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Pohjois-Savo ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010. Edunvalvonta Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Pohjois-Savo ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Edunvalvonta Talentia Pohjois-Savo ry:n hallitus kokoontuu vuonna 2010 vähintään viisi kertaa. Hallitus pyritään muodostamaan

Lisätiedot

Psykososiaalinen kuormitus työpaikoilla Liisa Salonen

Psykososiaalinen kuormitus työpaikoilla Liisa Salonen Psykososiaalinen kuormitus työpaikoilla 11.3.2017 Liisa Salonen Psykososiaalinen kuormitus Psykososiaalisilla kuormitustekijöillä tarkoitetaan työn sisältöön ja järjestelyihin sekä työyhteisön sosiaaliseen

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2015

Työhyvinvointikysely 2015 Työhyvinvointikysely 2015 Vakuutusväen Liitto VvL ry kyseli työoloista edellisen kerran vuonna 2012. Silloin kaikkien vakuutusalan työntekijöiden oli mahdollista vastata. Vastaajia oli yli 3.300, joista

Lisätiedot

Työhyvinvointikorttikoulutuksen vaikuttavuus koulutuksen käyneiden kokemuksia ja kehittämisehdotuksia. Katri Wänninen Veritas Eläkevakuutus 2015

Työhyvinvointikorttikoulutuksen vaikuttavuus koulutuksen käyneiden kokemuksia ja kehittämisehdotuksia. Katri Wänninen Veritas Eläkevakuutus 2015 Työhyvinvointikorttikoulutuksen vaikuttavuus koulutuksen käyneiden kokemuksia ja kehittämisehdotuksia. Katri Wänninen Veritas Eläkevakuutus 2015 Kyselyn toteutus Työhyvinvointikorttikoulutuksia on toteutettu

Lisätiedot

Ikääntyvät työntekijät organisaatiomuutoksessa - ELDERS -projektin tuloksia

Ikääntyvät työntekijät organisaatiomuutoksessa - ELDERS -projektin tuloksia Ikääntyvät työntekijät organisaatiomuutoksessa - ELDERS -projektin tuloksia Krista Pahkin Organisatoriset innovaatiot ja johtaminen -tiimi ELDERS -projektin aineisto 1. Kirjallisuuskatsaus 2. HYVIS -aineiston

Lisätiedot

TOB työolobarometrin väittämät (timantin ulottuvuuksittain)

TOB työolobarometrin väittämät (timantin ulottuvuuksittain) 20.7.2011 TOB työolobarometrin väittämät (timantin ulottuvuuksittain) (1) Työn kehittävyys Minulla on mahdollisuus ajatella ja toimia itsenäisesti työssäni Minulla on mahdollisuus kehittää itselleni ominaisia

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTUTKIMUS 2017 Parikkalan kunta. Jani Listenmaa, Hanna Aho

HENKILÖSTÖTUTKIMUS 2017 Parikkalan kunta. Jani Listenmaa, Hanna Aho HENKILÖSTÖTUTKIMUS 2017 Parikkalan kunta Jani Listenmaa, Hanna Aho Yleistä tutkimuksesta Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa Parikkalan kunnan henkilöstön hyvinvointia ja jaksamista, työyhteisön tilaa

Lisätiedot

Jäsenenä ammattiliitto Prossa

Jäsenenä ammattiliitto Prossa Jäsenenä ammattiliitto Prossa Jäsenyys Pron on toimihenkilötyön ammattilaisten asiantuntijoiden, esimiesten ja toimihenkilöiden oma etujärjestö. Jäseneksi voi liittyä koulutuksesta, ammattinimikkeestä,

Lisätiedot

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA 5.2.2016 Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö 2 10.2.2016 Keskeinen lähtökohta työhyvinvoinnille yksilö yhteisöllisyyden rakentajana ja yhteisöllisyys yksilön tukena arvostava

Lisätiedot

Luottamushenkilöt 23.10.15 Hyvinkää

Luottamushenkilöt 23.10.15 Hyvinkää Luottamushenkilöt 23.10.15 Hyvinkää Media ja edunvalvonta Kari Klemm KLEMM.IT Julkisuus on päivän sana * Media * Mediassa * Median kanssa Media(kin) on muutoksen kourissa *runsaat 2000 toimittajaa irtisanottu

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Työhyvinvointikysely 2014 Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 Yleistä Työhyvinvointikyselyyn 2014 vastasi 629 työntekijää (579 vuonna 2013) Vastausprosentti oli 48,7 % (vuonna

Lisätiedot

Savonlinnan kaupunki 2013

Savonlinnan kaupunki 2013 Savonlinnan kaupunki 2013 Kuntasi työhyvinvointisyke Yleistä kyselystä Savonlinnan kaupungin työhyvinvointikyselyssä kartoitettiin organisaation palveluksessa olevien työntekijöiden työhyvinvointi ja siinä

Lisätiedot

Ääni toimitukselle. Toimituskyselyt kehitysideoiden kartoittajana

Ääni toimitukselle. Toimituskyselyt kehitysideoiden kartoittajana Ääni toimitukselle Toimituskyselyt kehitysideoiden kartoittajana TOIMI-hanke, päätösseminaari 6.11.2014 Aurora Airaskorpi Projektitutkija, Media Concepts Research Group @aairaskorpi auroraairaskorpi.com

Lisätiedot

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusselvitys

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusselvitys Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusselvitys Eija Leinonen ja Marja-Leena Haataja 12.9.2017 Selvityksen tavoitteet Selvityksen tavoitteena oli selvitellä tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja työhyvinvoinnin yhteyttä

Lisätiedot

Mauno Rahikainen 2009-09-29

Mauno Rahikainen 2009-09-29 SISÄLTÖ - Alustus - Tutustutaan toisiimme - Omat odotukset (mitä minä haluan tietää) - Vaalivaliokunnan tehtävät (sääntöjen vaatimat) - Miksi vaalivaliokunta on tärkein vaikuttaja järjestöissä? - Järjestön

Lisätiedot

HAASTATTELUKYSYMYKSIÄ

HAASTATTELUKYSYMYKSIÄ HAASTATTELUKYSYMYKSIÄ Seuraavassa luettelossa on Tako-ryhmän käyttämiä ja toimivia aihepiireja eli teemoja kysymyksineen ja mahdollisia lisäkysymyksiä vapaasti sovellettavaksi. Ensin esittelemme kaikille

Lisätiedot

Vuokratyöntekijätutkimus 2014

Vuokratyöntekijätutkimus 2014 Vuokratyöntekijätutkimus 2014 Reilusti kohti tulevaisuuden työelämää seminaari 7.10.2014 Vastaajia 5552 Pekka Harjunkoski Tutkimuksen tausta Kuudes valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus Tiedonkeruu

Lisätiedot

KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008

KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008 KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008 OHJE KYSELYN TÄYTTÄMISEEN: Käykää ensin läpi koko kysely. Vastatkaa sen jälkeen omaa yhteisöänne koskeviin kysymyksiin. Kyselyssä on yleinen osa, johon pyydetään vastaus

Lisätiedot

Kyselyn yhteenveto. Työolobarometri (TOB) RKK Kyselyn vastaanottajia Kyselyn vastauksia Vastausprosentti. Laskennalliset ryhmät taulukossa

Kyselyn yhteenveto. Työolobarometri (TOB) RKK Kyselyn vastaanottajia Kyselyn vastauksia Vastausprosentti. Laskennalliset ryhmät taulukossa Hallitus 11.12.2013 LIITE 14 Kyselyn yhteenveto Kysely Työolobarometri (TOB) RKK 2013 Voimassa alkaen 10.4.2013 Voimassa asti 19.4.2013 Kyselyn vastaanottajia 937 Kyselyn vastauksia 528 Vastausprosentti

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. KP Martimo: Työhyvinvoinnista. www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. KP Martimo: Työhyvinvoinnista. www.ttl.fi Hyvinvointia työstä KP Martimo: Työhyvinvoinnista 12.2.2014 Hyvinvointi työssä vai siitä huolimatta? Kari-Pekka Martimo, LT Johtava ylilääkäri Vaikuttava työterveyshuolto teemajohtaja KP Martimo: Työhyvinvoinnista

Lisätiedot

Sääntömääräinen vaalikokous Esityslista 26.11.2013. 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen

Sääntömääräinen vaalikokous Esityslista 26.11.2013. 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen Esityslista 26.11.2013 Kokouksen asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen 3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 4 Kokouksen pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 2/2012 JHL 012

JÄSENTIEDOTE 2/2012 JHL 012 JÄSENTIEDOTE 2/2012 JHL 012 Hyvääsyksynalkuakaikillejäsenillemme! KävimmeelokuunlopussaretkelläPorvoossajaHangossa.Oliupeasääjamuutenkin reissuolionnistunut.kuvassaistunmustionlinnankartanonportaikolla.enollutkäynytsiellä

Lisätiedot

Yksityisen sosiaalialan palkallisiksi hyväksymät kurssit vuodelle 2015

Yksityisen sosiaalialan palkallisiksi hyväksymät kurssit vuodelle 2015 14.11.2014 Yksityisen sosiaalialan palkallisiksi hyväksymät kurssit vuodelle 2015 Yksityinen sosiaalipalveluala Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna 2015 - JHL YHTEENVETO ESITYKSEEN SISÄLTYVISTÄ

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen

Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen Tavoite Oppia menetelmä, jonka avulla työyhteisöt voivat yhdessä kehittää työkäytäntöjään. Milloin työkäytäntöjä kannattaa kehittää? Työkäytäntöjä

Lisätiedot

Kaari-työhyvinvointikysely - esimiehen opas

Kaari-työhyvinvointikysely - esimiehen opas Kaari-työhyvinvointikysely - esimiehen opas Valmistaudu kyselyyn vinkkilista esimiehelle vinkkilista työyhteisölle Valmistaudu kyselyyn - vinkkilista esimiehelle Missä tilaisuudessa/palaverissa työyhteisönne

Lisätiedot

VALTION TUTKIMUSALOJEN TEKNISET TOIMIHENKILÖT VATE RY

VALTION TUTKIMUSALOJEN TEKNISET TOIMIHENKILÖT VATE RY VALTION TUTKIMUSALOJEN TEKNISET TOIMIHENKILÖT VATE RY ORGANISAATIO STTK ry Pardia ry TTT ry VATE ry Toimihenkilöiden ammatillinen keskusjärjestö Yhteiskunnallinen edunvalvoja Keskustason pääsopija Edunvalvontajärjestö

Lisätiedot

Porvoon kaupunki 2011 Henkilöstökysely QPS 34+

Porvoon kaupunki 2011 Henkilöstökysely QPS 34+ 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 1 Porvoon kaupunki 2011 Henkilöstökysely QPS 34+ Porvoo 2011 - Borgå 2011 N = 1273 Sukupuoli 100 % 90 % 80 % 81 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 18 % 10 % 0 % mies nainen Ikäryhmä

Lisätiedot

TIEMIES. TAJ:n hallituksen. 22.-24.8. toiminnansuunnitteluseminaariin. Tekevät-lehden TAJ:n järjestöliite 3/2003. TAJ:n hallitus kokoontui

TIEMIES. TAJ:n hallituksen. 22.-24.8. toiminnansuunnitteluseminaariin. Tekevät-lehden TAJ:n järjestöliite 3/2003. TAJ:n hallitus kokoontui TIEMIES Tekevät-lehden TAJ:n järjestöliite 3/2003 TAJ:n hallituksen toiminnansuunnitteluseminaari TAJ:n hallitus kokoontui 22.-24.8. toiminnansuunnitteluseminaariin Savonlinnaan. Kylpylähotelli Casino

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Otsikko Sivu. 34 Kokouksen avaus Pöytäkirjan tarkastamisesta päättäminen 5

LIEKSAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Otsikko Sivu. 34 Kokouksen avaus Pöytäkirjan tarkastamisesta päättäminen 5 LIEKSAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 Yhteistyötoimikunta AIKA 23.10.2017 klo 15:09-17:07 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaus 3 35 Kokouksen

Lisätiedot

Kim Polamo Työnohjaukse ks n voi n m voi a Lu L e,,ku inka i t yönohj t aus s autt t a t a t yös t s yös ä s si s. i 1

Kim Polamo Työnohjaukse ks n voi n m voi a Lu L e,,ku inka i t yönohj t aus s autt t a t a t yös t s yös ä s si s. i 1 Kim Polamo Työnohjauksen voima Lue, kuinka työnohjaus auttaa työssäsi. 1 Työnohjauksen tulos näkyy taseessa.* * Vähentyneinä poissaoloina, parempana työilmapiirinä ja hyvinä asiakassuhteina... kokemuksen

Lisätiedot

11. Jäsenistön ansiotaso

11. Jäsenistön ansiotaso 24 Kuvio 19. 11. Jäsenistön ansiotaso Tutkimuksessa selvitettiin jäsenistön palkkaukseen liittyviä asioita. Vastaajilta kysyttiin heidän kokonaiskuukausiansioitaan (kuukausibruttotulot). Vastaajia pyydettiin

Lisätiedot

HYVINVOIVA SIHTEERI. Haasta itsesi huipulle seminaari Tapio Koskimaa Työhyvinvointipäällikkö

HYVINVOIVA SIHTEERI. Haasta itsesi huipulle seminaari Tapio Koskimaa Työhyvinvointipäällikkö HYVINVOIVA SIHTEERI Haasta itsesi huipulle seminaari 23.9.2016 Tapio Koskimaa Työhyvinvointipäällikkö SIHTEERI 2 26.9.2016 SIHTEERI ENNEN Kun esimies tuli aamulla töihin, hänen sihteerinsä oli ovella vastassa

Lisätiedot

PERUUTUSPEILIIN KATSOMISTA VAI ETEENPÄIN SUUNTAAMISTA?

PERUUTUSPEILIIN KATSOMISTA VAI ETEENPÄIN SUUNTAAMISTA? PERUUTUSPEILIIN KATSOMISTA VAI ETEENPÄIN SUUNTAAMISTA? Terve yritys pulssikysely ennustaa työhyvinvoinnin tasoa kehityspäällikkö Sabina Brunou sabina.brunou@diacor.fi 5157 PALVELUMME TYÖPAIKOILLE Työhyvinvointipalvelut

Lisätiedot

Toimihenkilöbarometri 2013

Toimihenkilöbarometri 2013 Toimihenkilöbarometri 2013 Seppo Nevalainen 2 7. 11. 2 0 1 3 Vastanneet jäsenliitoittain Yhteensä N = 1288 Miehet N = 307 Naiset N = 979 Naisten osuus, % Vastausprosentti Painokerroin Ammattiliitto PRO

Lisätiedot

Hyvän mielen viikko voi hyvin työssä 2015. Päivi Maisonlahti, Lahden kaupunki, työhyvinvointipäällikkö

Hyvän mielen viikko voi hyvin työssä 2015. Päivi Maisonlahti, Lahden kaupunki, työhyvinvointipäällikkö Hyvän mielen viikko voi hyvin työssä 2015 Päivi Maisonlahti, Lahden kaupunki, työhyvinvointipäällikkö Mie tahtoisin ihan tavallisen työpaikan semmosen missä pomo on paikalla kun sitä tarvii työkaveri ei

Lisätiedot

Osaaminen ja työhyvinvointi järjestötyössä

Osaaminen ja työhyvinvointi järjestötyössä Osaaminen ja työhyvinvointi järjestötyössä Heidi Ristolainen 2016 Opintokeskus Sivis 2016 Esittely Kerro lyhyesti, kuka olet ja mistä tulet. Millaisia ajatuksia sana työhyvinvointi sinussa herättää? Orientaatio

Lisätiedot

HYVINVOINTIIN JOHTAMINEN. - mitä hyvinvointi on ja miten siihen johdetaan? Erika Sauer Psycon Oy Seniorikonsultti, KTT, FM

HYVINVOINTIIN JOHTAMINEN. - mitä hyvinvointi on ja miten siihen johdetaan? Erika Sauer Psycon Oy Seniorikonsultti, KTT, FM HYVINVOINTIIN JOHTAMINEN - mitä hyvinvointi on ja miten siihen johdetaan? To be or Wellbe 11.2.2010 Oulu Erika Sauer Psycon Oy Seniorikonsultti, KTT, FM Nuoret työntekijät muuttavat työelämää: MEGATRENDIT

Lisätiedot

Janakkalan kunnan työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelma Hyväksytty Yhteistyöryhmä Kunnanhallitus Valtuusto 3.4.

Janakkalan kunnan työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelma Hyväksytty Yhteistyöryhmä Kunnanhallitus Valtuusto 3.4. Janakkalan kunnan työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelma 2017-2020 Hyväksytty Yhteistyöryhmä 6.3.2017 Kunnanhallitus 13.3.2017 Valtuusto 3.4.2017 4.4.2017 1 TYÖHYVINVOINNIN VISIO Työhyvinvointi on MEIDÄN

Lisätiedot

Työ tukee terveyttä. sivu 1

Työ tukee terveyttä. sivu 1 UUDENKAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- STRATEGIA 2010- Työ tukee terveyttä sivu 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Mikä henkilöstöstrategia on? 3 2. Mihin henkilöstöstrategia perustuu? 4 3. Miten toteutamme kaupungin strategiaa?

Lisätiedot

Yhdistystiedote 3/2015

Yhdistystiedote 3/2015 Yhdistystiedote 3/2015 Tervehdys yhdistysaktiivi, Kevät etenee hyvää vauhtia. Useimpien kanssa tapasimmekin jo liittokokouksessa. Tässä yhdistystiedotteessa on koottu tärkeimpiä liiton kuulumisia teille

Lisätiedot

Mitä kuuluu. politiikan journalismille?

Mitä kuuluu. politiikan journalismille? Mitä kuuluu politiikan journalismille? Politiikan toimittajien jäsenkyselyn tulokset Jukka Vahti Jäsenkysely Toteutettiin touko kesäkuussa 2014 sähköpostitse 49 vastaajaa yhdistyksen 132 jäsenestä vapaamuotoinen

Lisätiedot

Psykososiaalinen työkuormitus ja riskit opettajan työssä

Psykososiaalinen työkuormitus ja riskit opettajan työssä Psykososiaalinen työkuormitus ja riskit opettajan työssä To be a Teacher Filmscreening ja keskustelutilaisuus 8.11.2017 Tarja Kantolahti, Jaana Vastamäki, työ- ja tasa-avo-osasto, STM 1 Sisaltö Psykososiaaliset

Lisätiedot

ParTy. Parempi Työyhteisö -ilmapiirikysely. Luotettava väline työyhteisön vahvuuksien ja kehittämiskohteiden löytämiseen

ParTy. Parempi Työyhteisö -ilmapiirikysely. Luotettava väline työyhteisön vahvuuksien ja kehittämiskohteiden löytämiseen ParTy Parempi Työyhteisö -ilmapiirikysely Luotettava väline työyhteisön vahvuuksien ja kehittämiskohteiden löytämiseen Parempi työyhteisö ilmapiirikysely Työyhteisön tilaa voi arvioida ja kehittää rakentavasti

Lisätiedot

Jäsenmaksu on 1,4 % veronalaisesta palkasta ja sen voi vähentää verotuksessa.

Jäsenmaksu on 1,4 % veronalaisesta palkasta ja sen voi vähentää verotuksessa. Liittymällä Sähköliiton jäseneksi olet hyvässä seurassa. Meitä sähköliittolaisia on noin 36 000 ajamassa parempia työehtoja kaikille. Meitä on niin rakennustyömailla, voimalaitoksissa ja tehtaissa kuin

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI 1/5. Kajaanin kaupunki ja kaupungin työntekijöitä ja viranhaltijoita edustavat henkilöstöjärjestöt.

KAJAANIN KAUPUNKI 1/5. Kajaanin kaupunki ja kaupungin työntekijöitä ja viranhaltijoita edustavat henkilöstöjärjestöt. KAJAANIN KAUPUNKI 1/5 SOPIMUS YHTEISTOIMINTAORGANISAATIOSTA Sopijaosapuolet: Kajaanin kaupunki ja kaupungin työntekijöitä ja viranhaltijoita edustavat henkilöstöjärjestöt. Tällä sopimuksella sovitaan työnantajan

Lisätiedot

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA SOPIMUS SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 334/2007 (jatkossa yhteistoimintalaki) mukaan työnantajan tulee antaa henkilöstölle oikea-aikaisesti riittävästi

Lisätiedot

TÄRKEIMMÄT PERUSTEET LIITTYÄ SUOMEN ELINTARVIKETYÖLÄISTEN LIITTOON

TÄRKEIMMÄT PERUSTEET LIITTYÄ SUOMEN ELINTARVIKETYÖLÄISTEN LIITTOON TÄRKEIMMÄT PERUSTEET LIITTYÄ SUOMEN ELINTARVIKETYÖLÄISTEN LIITTOON LÄHTÖKOHDAT Selvittää jäseneksi liittyneiden ajatuksia ammattiliittoon liittymisestä, mitkä ovat tärkeimmät syyt, jotka ovat merkinneet

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2011 Oulun yliopisto / Muut yliopistot

Työhyvinvointikysely 2011 Oulun yliopisto / Muut yliopistot Työhyvinvointikysely 2011 n yliopisto / Muut yliopistot Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 1215 100% 80% 60% 55% 60% 40% 45% 40% 20% 0% Nainen (KA: 1.452, Hajonta: 1.117)

Lisätiedot

Workshop: Verkostot ja niiden merkitys sihteerin/assistentin työssä. 8.2.2010 Paasitorni

Workshop: Verkostot ja niiden merkitys sihteerin/assistentin työssä. 8.2.2010 Paasitorni Workshop: Verkostot ja niiden merkitys sihteerin/assistentin työssä 8.2.2010 Paasitorni Verkostot sihteerin ja assistentin työssä ammatilliset yhdistykset kollegat muissa yrityksissä henkilökohtaiset kontaktit

Lisätiedot

Seinäjoen opetustoimi. Henkilöstön kehittäminen 28.4 9.5.2008 Vastausprosentti 66,3% (222 vastaajaa)

Seinäjoen opetustoimi. Henkilöstön kehittäminen 28.4 9.5.2008 Vastausprosentti 66,3% (222 vastaajaa) Seinäjoen opetustoimi Henkilöstön kehittäminen 28.4 9.5.2008 Vastausprosentti 66,3% (222 vastaajaa) Yhteistulos, henkilöstön kehittäminen Henkilöstön kehittäminen 5 4 3 2 1 Ka 1 Miten suunnitelmallista

Lisätiedot

Oppimisvaikeudet pohjoismaisilla työpaikoilla kyselyn tuloksia

Oppimisvaikeudet pohjoismaisilla työpaikoilla kyselyn tuloksia Oppimisvaikeudet pohjoismaisilla työpaikoilla kyselyn tuloksia Tutkija Jouni Puumalainen 20.01.2015 27.1.2015 1 Selvityksen toteuttaminen - Sähköinen kysely - Neljässä maassa: Suomi, Norja, Ruotsi, Islanti

Lisätiedot

LUOTTAMUSMIESVALINTASÄÄNNÖT

LUOTTAMUSMIESVALINTASÄÄNNÖT LUOTTAMUSMIESVALINTASÄÄNNÖT 1. Yleistä Luottamusmiesvalinnoissa noudatetaan Palvelualojen Ammattiliitto PAMin hallituksen vahvistamia luottamusmiesvalintoja koskevia sääntöjä. Näillä säännöillä ei ole

Lisätiedot

10 hyvää syytä. Järjestäytynyt työntekijä on työnantajan etu

10 hyvää syytä. Järjestäytynyt työntekijä on työnantajan etu 10 hyvää syytä Järjestäytynyt työntekijä on työnantajan etu 10 hyvää syytä, miksi järjestäytynyt työntekijä on työnantajan etu Yhteiset pelisäänöt 1. Tehokas yhteistyö henkilöstön kanssa Luottamusmies

Lisätiedot

Valitse alla olevista tunnetiloista ne 3, jotka PARHAITEN kuvaavat viimeaikaisia vallitsevia fiiliksiäsi töissä.

Valitse alla olevista tunnetiloista ne 3, jotka PARHAITEN kuvaavat viimeaikaisia vallitsevia fiiliksiäsi töissä. Osio 1 - Taustatiedot Toimitko esimiestehtävissä? Kyllä En Osio 2 - Fiilikset Valitse alla olevista tunnetiloista ne 3, jotka PARHAITEN kuvaavat viimeaikaisia vallitsevia fiiliksiäsi töissä. Ihan ok, tässähän

Lisätiedot

THHL HÄMEEN PIIRI R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010 YLEISTÄ

THHL HÄMEEN PIIRI R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010 YLEISTÄ THHL HÄMEEN PIIRI R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010 YLEISTÄ Vuosi 2010 alkoi ELY- keskusten uudistuksella. Tehtäviä hoitamaan Hämeen ELYssä tuli uusia henkilöitä ja organisoituminen vei runsaasti aikaa.

Lisätiedot

Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B

Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B ETELÄ KAJAANIN KYLÄT RY PÖYTÄKIRJA 1(5) VUOSIKOKOUS 31.3.2015 Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Paikka Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B Osallistujat Fordell Pertti Juntunen Raija Kauppinen Esko Kallio

Lisätiedot

Henkilöstökyselyn yhteenveto

Henkilöstökyselyn yhteenveto 20.2.2017 Oulunkaaren kuntayhtymä Henkilöstökyselyn yhteenveto Henkilöstö, esimiehet ja johto Yhteenveto 1/2 Työhyvinvointi on pääsääntöisesti pysynyt hyvällä tasolla edellisten toimintavuosien tapaan.

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työhyvinvointikymppi työhyvinvointia rakentamassa 20.1.2014. Eija Lehto erityisasiantuntija Työhyvinvointipalvelut

Hyvinvointia työstä. Työhyvinvointikymppi työhyvinvointia rakentamassa 20.1.2014. Eija Lehto erityisasiantuntija Työhyvinvointipalvelut Hyvinvointia työstä Työhyvinvointikymppi työhyvinvointia rakentamassa 20.1.2014 Eija Lehto erityisasiantuntija Työhyvinvointipalvelut 6.2.2014 Eija Lehto, Työterveyslaitos Työhyvinvoinnin osatekijöitä

Lisätiedot

KirjautuminenPro+ PIKA OPAS PRO+ KÄYTTÖÖN

KirjautuminenPro+ PIKA OPAS PRO+ KÄYTTÖÖN KirjautuminenPro+ 1) Ammattiliitto Pro:n sivuilla, sivun oikeassa reunassa on Pro+ jäsenille. 1) Klikkaamalla logoa, pääset kirjautumaan Pro+ sivuille. Oman profiilin julkaisu Pro+ 2) 2) Kun olet kirjautunut

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2006

TOIMINTAKERTOMUS 2006 TOIMINTAKERTOMUS 2006 YLEISTÄ Vuosi 2006 oli OuLVI:n 44. toimintavuosi. Vuoden aikana järjestetty toiminta oli edellisten vuosien mukaista.tapahtumissa keskityttiin laatuun ja panostettiin tapahtumaympäristöön

Lisätiedot

Koulutus on tarkoitettu henkilöstönedustajalle (lm ja tsv) ja varahenkilölle.

Koulutus on tarkoitettu henkilöstönedustajalle (lm ja tsv) ja varahenkilölle. AMMATTILIITTO PRON KOULUTUKSET 2018 LUOTTAMUSHENKILÖKOULUTUS Koulutus on tarkoitettu henkilöstönedustajalle (lm ja tsv) ja varahenkilölle. Työsuojeluinfo Kohderyhmä: uudet työsuojeluvaltuutetut ja varavaltuutetut

Lisätiedot

Metsänhoitoyhdistysväen hyvinvointi ja hallittu muutos hanke. Etelä-Suomen ja Länsi-Suomen metsänomistajain liitot

Metsänhoitoyhdistysväen hyvinvointi ja hallittu muutos hanke. Etelä-Suomen ja Länsi-Suomen metsänomistajain liitot Metsänhoitoyhdistysväen hyvinvointi ja hallittu muutos hanke Etelä-Suomen ja Länsi-Suomen metsänomistajain liitot Metsänhoitoyhdistysväen hyvinvointi ja Tavoitteet: hallittu muutos -hanke 1. Toimihenkilöiden

Lisätiedot

1/2008. InTek ry:n hallituksen kokoonpano ja erityistehtävät v. 2008

1/2008. InTek ry:n hallituksen kokoonpano ja erityistehtävät v. 2008 Netti- 1/2008 INTEK:N HALLITUS JÄRJESTÄYTYI Helsingissä, syksyn 2007 liittokokouksen jälkeen tammikuussa ensimmäisen kerran kokoontunut InTek:n hallitus sopi keskinäisestä työnjaostaan. Kun hallituksen

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työhyvinvoinnin tilannekuva - Työnantajan nykyiset tiedot ja taidot toimintaan Rauno Pääkkönen Elina Ravantti Selvityksen tarkoitus ja toteutus Muodostaa käsitys mitä työhyvinvoinnilla

Lisätiedot

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962 1 Kokouksen avaus VUOSIKOKOUS 12.2.2007 ESITYSLISTA 2 Kokouksen laillisuuden toteaminen 3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 4 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 5 Vuoden 2006

Lisätiedot

Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston toimintakertomus vuodelta 2008

Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston toimintakertomus vuodelta 2008 Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston toimintakertomus vuodelta 2008 YLEISTÄ Vuosi 2008 oli Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston 32. toimintavuosi. Ammattiosastomme toiminta on ollut jälleen kuluneena

Lisätiedot

SAK:N NÄKEMYKSET HYVÄSTÄ TYÖSTÄ JA UUSI HYVÄN TYÖN MITTARI

SAK:N NÄKEMYKSET HYVÄSTÄ TYÖSTÄ JA UUSI HYVÄN TYÖN MITTARI SAK:N NÄKEMYKSET HYVÄSTÄ TYÖSTÄ JA UUSI HYVÄN TYÖN MITTARI LÄHTÖKOHDAT SAK:n tavoitteena on hyvinvointia rakentava työelämä SAK:n edustajakokous 2011: Työelämän ihmisoikeudet toteutuvat silloin, kun tärkeäksi

Lisätiedot

TOIVAKKA AUTOURHEILUKERHO RY. PÖYTÄKIRJA 1 (4) TOIVAKKA. 1 Kerhon puheenjohtaja Martti Liukkonen avasi kokouksen.

TOIVAKKA AUTOURHEILUKERHO RY. PÖYTÄKIRJA 1 (4) TOIVAKKA. 1 Kerhon puheenjohtaja Martti Liukkonen avasi kokouksen. TOIVAKKA AUTOURHEILUKERHO RY. PÖYTÄKIRJA 1 (4) 41660 TOIVAKKA 11.9.1999 SYYSKOKOUS Aika 11.9.1999 klo 15.00 16.35 Paikka Hirsiaho, Huikko Läsnä 21 jäsentä (osanottajaluettelo liitteenä) 1 Kokouksen avaus

Lisätiedot

Työn voimavarat ja vaatimukset kaupan alalla

Työn voimavarat ja vaatimukset kaupan alalla Taulukkoraportti Työn voimavarat ja vaatimukset kaupan alalla Tässä taulukkoraportissa verrataan kaupan esimiesten ja myymälätyöntekijöiden työn voimavaroja, vaatimuksia ja hyvinvointia. Kysely toteutettiin

Lisätiedot

Jyväskylä sopimuksen avainkohdat - Henkilöstötoimikunta 8.10.2007 - Pertti Malkki Henkilöstöjohtaja

Jyväskylä sopimuksen avainkohdat - Henkilöstötoimikunta 8.10.2007 - Pertti Malkki Henkilöstöjohtaja Jyväskylä sopimuksen avainkohdat - Henkilöstötoimikunta 8.10.2007 - Pertti Malkki Henkilöstöjohtaja Sisältö 1. Miksi Jyväskylä -sopimus? 2. Yhteistoiminta 3. Henkilöstösuunnittelu ja rekrytointi 4. Henkilöstön

Lisätiedot

OHJEITA TYÖSUOJELUVALTUUTETULLE JA LUOTTAMUSMIEHELLE KIUSAUS TAI EPÄASIALLISEN KOHTELUN EPÄILYJEN KÄSITTELYYN. Nordea Unioni Suomi ry

OHJEITA TYÖSUOJELUVALTUUTETULLE JA LUOTTAMUSMIEHELLE KIUSAUS TAI EPÄASIALLISEN KOHTELUN EPÄILYJEN KÄSITTELYYN. Nordea Unioni Suomi ry OHJEITA TYÖSUOJELUVALTUUTETULLE JA LUOTTAMUSMIEHELLE KIUSAUS TAI EPÄASIALLISEN KOHTELUN EPÄILYJEN KÄSITTELYYN KIUSAAMINEN / EPÄASIALLINEN KOHTELU 1 NORDEASSA TYÖPAIKKAKIUSAAMISTA EI HYVÄKSYTÄ - perustuu

Lisätiedot

TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 Turun Seudun Sähkötyöntekijöiden ammattiosasto on perustettu 1956. Osastoon kuuluu tällä hetkellä yli 2000 jäsentä. Ammattiosasto on ns. sekaosasto. Osastoon

Lisätiedot

EK-elinkeinopäivä Jyväskylässä 15.9.2005

EK-elinkeinopäivä Jyväskylässä 15.9.2005 EK-elinkeinopäivä Jyväskylässä 15.9.2005 Tuottavuutta ja hyvinvointia kannustavalla johtamisella Tuulikki Petäjäniemi Hyvä johtaminen on tuotannon johtamista sekä ihmisten osaamisen ja työyhteisöjen luotsaamista.

Lisätiedot

Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna JHL

Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna JHL 27.11.2017 Yksityinen sosiaalipalveluala Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna 2018 - JHL YHTEENVETO KURSSEISTA 1. LUOTTAMUSMIESKOULUTUS Peruskurssit, 3 kpl - Uuden luottamusmiehen kurssi, kaikki

Lisätiedot

Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna JHL

Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna JHL 21.11.2016 tarkistettu ja korjattu Yksityisen sosiaalipalveluala Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna 2017 - JHL YHTEENVETO ESITYKSEEN SISÄLTYVISTÄ KURSSEISTA 1. LUOTTAMUSMIESKOULUTUS Peruskurssit,

Lisätiedot

Työnantaja. Haluatko olla edelläkävijä? Haluatko panostaa henkilökuntasi hyvinvointiin ja tuottavuuteen?

Työnantaja. Haluatko olla edelläkävijä? Haluatko panostaa henkilökuntasi hyvinvointiin ja tuottavuuteen? Työnantaja Haluatko olla edelläkävijä? Haluatko panostaa henkilökuntasi hyvinvointiin ja tuottavuuteen? Jos vastasit kyllä, niin tule mukaan hankkeeseen, josta saat työkaluja toimivan henkilöstöpolitiikan

Lisätiedot

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70 100 m: 10,93 Tero Heikkinen -94 11,18 Hannu Hokkanen -84 11,1 Tapani Nykänen -80 11,44 Pasi Tervonen -90 11,2 Kalevi Vauhkonen -70 11,54 Jari Pynnönen -87 11,57 Reijo Erkkilä -84 11,4 Seppo Kupila -56

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Lupsakkaa talven aikaa ja hyviä hiihtokelejä!

Lupsakkaa talven aikaa ja hyviä hiihtokelejä! Jyty Varkaus Ry Tammikuu 2015 Jäsentiedote 1 Hallituksen joulukuun kokouksen päätökset 2 Edunvalvontakatsaus 3 Syyskokouksen päätökset 4 Yhdistyksen toimihenkilöt 2015 5 Hallitus 2015 6 Kuntokorttikausi

Lisätiedot

20-30-vuotiaat työelämästä

20-30-vuotiaat työelämästä Sakari Nurmela Tutkimuksen toteuttaminen ja sisältö Tutkimuksen toteuttaminen Tutkimukseen vastanneet edustavat maamme 20-30-vuotiasta lapsetonta väestöä (pl. Ahvenanmaan maakunnassa asuvat). Kyselyyn

Lisätiedot

72 osallistujaa, yhteissaalis g MIEHET YLEINEN sijoitus Nimi Tulos OSASTON NIMI 1 Harri Hakulinen 7365 Kiteen Puutyöntekijät r.y.

72 osallistujaa, yhteissaalis g MIEHET YLEINEN sijoitus Nimi Tulos OSASTON NIMI 1 Harri Hakulinen 7365 Kiteen Puutyöntekijät r.y. 72 osallistujaa, yhteissaalis 150355 g MIEHET YLEINEN sijoitus Nimi Tulos OSASTON NIMI 1 Harri Hakulinen 7365 Kiteen Puutyöntekijät r.y. 2 Eino Karppinen 6465 Puuliitto Kuhmon os. 752 ry 3 Mikko Kuusimaa

Lisätiedot

Paikka Tallinnan risteily, Baltic Queen- laivan kokoustila kansi 5

Paikka Tallinnan risteily, Baltic Queen- laivan kokoustila kansi 5 KAUPAN ESIMIESVETERAANIT RY VUOSIKOKOUS Pöytäkirja Aika 1.9.2015 kello 18.30 Paikka Tallinnan risteily, Baltic Queen- laivan kokoustila kansi 5 Läsnä Liitteessä 6 mainitut 43 henkilöä 1. Kokouksen avaus

Lisätiedot