TIEMIES. Terve Organisaatio -ilmapiirikyselyn tuloksista. Tekevät-lehden TAJ:n järjestöliite 4/2003

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TIEMIES. Terve Organisaatio -ilmapiirikyselyn tuloksista. Tekevät-lehden TAJ:n järjestöliite 4/2003"

Transkriptio

1 TIEMIES Tekevät-lehden TAJ:n järjestöliite 4/2003 Terve Organisaatio -ilmapiirikyselyn tuloksista Kolmena perättäisenä syksynä tehdyn, koko Tieliikelaitoksen henkilöstöä koskevan Terve Organisaatio ilmapiirikyselyn yhteenvedot ovat olleet Tieliikelaitoksen Netta-verkkolehdessä luettavissa marraskuun alusta lukien. Tulokset, eli työssä jaksaminen ja viihtyminen, esimiestyö ym. ovat kyselyn perusteella kohentuneet edellisistä vuosista kautta linjan, mutta hymistelyyn ei liene vielä aihetta. Kyselyn sai 3595 henkilöä, joista lomakkeella vastasi 1156 ja intranetin kautta 1174 henkilöä. Vastausaktiivisuus kokonaisuutena katsoen oli hyvä, eli 65 prosenttia, jolla tasolla on aiemminkin oltu ( % ja %). Esimiesasemassa olevia kyselyyn vastasi 27 %. Määräaikaisia oli vastaajista 10 %. Vastausaktiivisuus vaihteli kovasti yksiköittäin, joka tietysti on tilastoijan ja työnantajan kannalta huono asia, koska jokin ryhmä vaisulla osallistumisella vaikeuttaa tulosten yleistämistä koko ryhmää koskevaksi. Se, kuinka paljon vastaamatta jättäneistä on niitä esimiehiä tai tiukkaan aikatauluun sidottuja, jotka koko ajan taistelevat päälle kaatuvia päivämääriä ja kellonaikoja vastaan, on hieman vaikeampi kysymys. Väistämättä osa esim. Päällyste- ja ympäristöpalvelujen heikosta vastausaktiivisuudesta johtunee normaalista syksyn työruuhkasta. Varsinkin työnjohto on yhtenä kiireenpoisto-menetelmänä saanut työkaluksi ns. tehtävien priorisoinnin, joka tarkoittaa lyhyesti sitä, että ne tehtävät, jotka eivät palvele oman projektin toteuttamista, jäävät järjestyksessä tehtäväjoukon hännille! Jokainen tietää, mitä se lyhytnäköisesti ajateltuna työjärjestyksen osalta tarkoittaa, kun on kysymys muusta, kuin omaa projektia koskevien lomakkeiden täyttämisestä. Lyhytnäköisyys on tässä tapauksessa sitä, että ne, joilla olisi kenties eniten aihetta ilmaista kiirettä, stressiä, työuupumista tms., jäävät tilastoimatta, jolloin työnantajalle tulee helposti väärä kuva kehityksen suunnasta. Esimiesasemassa olevat olivat vastanneet kysymyksiin samaan tapaan kuin edellisinä vuosina. Tulokset olivat kaikilla keskeisillä organisaation toiminnan alueilla muita työntekijöitä myönteisemmät. Esimiestyöhön liittyi kuitenkin edelleen vahvasti työn kuormittavuuden kokemukset. Suuri työmäärä, työn henkinen ja fyysinen rasittavuus ja stressi olivat esimiehillä muita työntekijöitä tyypillisempiä. Lähemmäs suositusarvoja työmäärän suhteen ollaan kuitenkin menossa. Kyselyn tulkinnan mukaan kommenttipuheenvuorojen sävy oli ollut aikaisempaa kriittisempi. Useat vastaukset olivat käsitelleet palveluprojektien epävarmoja työsuhteita ja työsuhteiden päättymisen vaikutuksia työntekijöiden hyvinvointiin ja jaksamiseen. Myös työturvallisuuteen ja työsuojelukysymyksiin liittyviä tekijöitä oli otettu esille. Työssä esiintyvä kiire, suuri työmäärä, koetut palkkaukseen liittyvät epäkohdat ja esimiestyö olivat saaneet runsaasti palstatilaa. Jatkuu sivulla 4.

2 PUHEENJOHTAJAN PALSTA ollut, ja niistä ollaan myös avoimesti voitu keskustella ja tukea näin tehtyjä päätöksiä. Ongelmana on kuitenkin ollut ja on edelleenkin alueiden kokoerot ja erilaisuudet. Pohjoisessa ongelmat ovat erilaiset kuin etelässä. Pääluottamusmiehen ja liikelaitoksen hallituksen henkilöstön edustajan välityksellä on saatu tietoa ja informaatiota talotasolla tehdyistä päätöksistä ja sopimuksista. Tätä vuoropuhelua tulee jatkaa ja tiivistää tulevalle kaudelle siten, että järjestömme kautta otetaan vieläkin aktiivisempi ote tuottaa uusia henkilöstön mielipiteitä eteenpäin vietäväksi. Eri Pardialaisten järjestöjen kesken perustettu tukiryhmä on tähän oiva työkalu. TAJ:n ensimmäinen toimintajakso eli liittokokousväli on takanapäin ja liittokokous on valinnut uuden hallituksen ja sen toimihenkilöt seuraavaksi kahdeksi vuodeksi. Taakse jäänyt kausi on ollut TAJ:lle kovaa muutoksen aikakautta, mutta olemme siitä selviytyneet vähintäänkin tyydyttävästi. Järjestömme talous on kunnossa ja toimintamalli seuraaville vuosille saatu hyvälle pohjalle. Tätä palstaa kirjoittaessani liittokokous on edessäpäin, mutta kun te saatte tämän liitteen, niin liittokokous on pidetty ja sen tuomat ratkaisut ovat tiedossa. Valitettavasti lehden materiaalin työstäminen ja painoon saaminen ajoittuu huonosti meidän päätösten ja niiden tiedottamisen kannalta. Liittokokouksen tekemistä päätöksistä ja uudesta toimikaudesta kerrotaan ensi vuoden alussa ilmestyvässä liitteessä, mutta järjestö tiedottaa sähköpostitse alueyhdistyksiä liittokokouksessa esille otetuista asioista. Mennyt toimikausi Kun mennyttä liittokokousväliä tarkastellee avoimesti ja rehellisesti, voi sieltä löytää onnistumisia ja parannettavaa. Onnistumisen listalle on helppo laittaa se muutoksen hallinta, kun TiRa muutettiin kahdeksi eri järjestöksi ja Tieliikelaitospuolelle perustettiin TAJ. Onnistuminen varmistettiin tulevaisuuden näkemyksillä ja vankalla kokemuksella, jonka pohjalta molempia järjestöjä arvostaen ja kuunnellen perustettiin selvitystyöryhmä, joka luotsasi muutosta läpi lakija asiakarikkojen. Hallituksen jäsenet ovat kokouksissa rehellisesti tuoneet ne alueelliset ongelmat pöytään, joita alueyhdistyksillä on Koulutus ja tapahtumat Järjestömme on myös suhtautunut perin myötämielisesti TTT:n ja muidenkin tarjoamiin koulutusmahdollisuuksiin ja tapahtumiin ja näin tulee jatkossakin olla. Ongelmana tässä on meillä kuten muillakin järjestöillä se, että emme tahdo saada uusia ja mieluimmin sieltä nuoremmasta päästä olevia jäseniä opiskelemaan ja laajentamaan näkemyksiään. Koulutustarjonta on varsin runsasta, ja se on tänä päivänä hyvin kohdistettua täsmäopetusta, jossa varsinkin TTT räätälöi mielellään koulutuksensa talokohtaisiin raameihin tai järjestön vaatimuksiin. Jäsenistölle tarjotaan mahdollisuuksia osallistua myös Pardialaisten järjestöjen risteilyyn sekä TTT tutuksi sekä huippuosaajien kohtaamispaikka -risteilylle. Talon sisällä meillä on joka vuosi järjestetty kaksipäiväiset Pardialaiset luottamusmiespäivät, johon myös yhdistysten puheenjohtajat ovat saaneet osallistua. Jotta saataisiin jäsenistöä paremmin aktivoitua, tulee meidän jatkossa vakavasti pohtia vaikka joitakin alueellisia teemapäiviä, tai alueellisten yhdistysten kevät- tai syyskokoukset samassa paikassa olevia tapahtumia. Pardian kehittäminen TAJ vastasi myöntävästi Pardian kehittämisen pilottivaiheeseen ja yläpuolinen järjestömme TTT on myös vahvasti mukana kehittämistyössä. Pardialaisista järjestöistä n. 70% lähti kehittämishanketta pilotoimaan. Olemme pilotoinnissa kehittämässä liikennetoimialaa, ja tämä työ on lähtenyt syksyllä hyvin käyntiin. Pilotoinnista saadaan väliraportit ensi vuoden talvella ja alkukesästä, ja niissä sitten nähdään, mitä on saatu aikaan. Syksyllä on sitten päätettävä Pardian kehittämisen jatkosta. Haluan tässä lopuksi kiittää teitä kaikkia siitä tuesta ja kannustuksesta, jota olen teiltä saanut ja olen sitä myös tarvinnut puheenjohtajan työssäni. Samalla kiitän hallitusta ja sen mukana olleita toimihenkilöitä hyvästä ja rakentavasta yhteistyöstä. Tästä on hyvä jatkaa ja rakentaa sitä muutosta, joka meitä väistämättä kohtaa. Mukavaa talven alkua ja joulun odottelua sekä hyvää loppuvuotta! Teuvo Salolammi TAJ;n puheenjohtaja 2 Tiemies 4/2003

3 LAAKSOLAN PALSTA Yt-sopimus Viime Tiemies-tiedotteessa kerroin uudesta Tieliikelaitoksen yt-sopimuksesta ja sopimus myös julkaistiin Tiemies-tiedotteessa. Toivottavasti alueilla on saatu nimettyä uudet edustajat neuvottelukuntiin ja mahdolliset työsuojeluvaltuutetut valittua. Koko yt-sopimuksen uusimisen tärkein tavoite oli saada työsuojelutointa toimimaan paremmin kuin ennen. Toivottavasti me saamme omat edustajamme valittua sopimuksen mukaisesti ja asiallisesti. Tällä hetkellä ( ) näyttää, ettei työnantajamme aio nimittää työsuojelupäälliköitä sopimuksen mukaisesti, vaan useampaan työpaikkaan Länsi- ja Itä-Suomessa ollaan nimittämässä vain yksi osa-aikainen työsuojelupäällikkö, vaikka sopimuksessa lukee: Työpaikkojen työsuojelupäällikkönä toimii palveluyksikön päällikkö tai hänen nimeämänsä henkilö palveluyksikön esikunnasta. Sekä idässä että lännessä on kuitenkin useita työpaikkoja ja nyt on kuitenkin tulossa vain yksi työsuojelupäällikkö kumpaankin. Jos tämä työsuojelupäällikkö olisi kokopäiväinen kuten RESSissä tulee näillä näkymin olemaan, voisin uskoa, että työnantajamme todella yrittää saavuttaa niitä tavoitteita, joita uudelle sopimukselle asetettiin heti neuvottelujen alussa, eli parantaa työsuojelun tasoa Tieliikelaitoksessa. Nyt kuitenkin on tulossa osaan Tieliikelaitosta entisen usean oto-työsuojelupäällikön (projektipäälliköt) tilalle yksi monen työpaikan oto-työsuojelupäällikkö. Jokainen voi itse miettiä panostetaanko asiaan tosissaan! Palkkausjärjestelmäneuvottelut Syksystä 2002 alkaen on neuvoteltu järjestöjen ja liikelaitoksen kesken uudesta toimihenkilöiden palkkausjärjestelmästä. Tällä hetkellä palkkausjärjestelmäluonnos on lausunnolla järjestöillä ja sen jälkeen jatketaan neuvotteluja. Kokonaispalkkaus Kokonaispalkkasopimuksia kunnossapidon töihin ei tänä vuonnakaan saatu työnantajan toimesta tehtyä ennen päivystyskauden alkua. Lisäksi tänä syksynä on tarjottu mitä merkillisempiä sopimuksia, jotka eivät ole tehdyn sopimuksen mukaisia. Tarkastakaa kaikki itse sopimuksenne tai pyytäkää luottamusmiestä tarkistamaan sopimuksen oikeellisuus. Sopimukseen sisältyviä ylityömääriä ei pyöristellä mihinkään, vaan ne interpoloidaan suoraan raja-arvojen välistä. Kokonaispalkkasopimuksia voidaan tehdä myös muualle kuin kunnossapitoon, mutta pitää muistaa, että sopimuksen tekeminen edellyttää ylitöitä tai muita palkan päälle tulevia lisiä säännöllisesti noin euron edestä kuukausittain. Sellaiset henkilöt, joilla ylitöitä tai muita lisiä tulee epäsäännöllisesti, saavat ylityökorvaukset ja muut mahdolliset lisät aina todellisten toteutuneiden tapahtumien perusteella kerran kuukaudessa. Työhyvinvointi Tyky-toiminta jää jatkuvasti meidän jokapäiväisessä toiminnassamme liikaa taka-alalle. Työhyvinvointiin liittyvät asiat pitäisivät olla osa jokapäiväistä toimintaamme työtä tehdessämme. Meillä on Netassa todella hyvät työhyvinvointisivut, joihin kannattaa tutustua. Sinikka Niemi-Korpi on nähnyt paljon vaivaa sivujen luomisessa, joten käykäämme kaikki näillä sivuilla tutustumassa niihin ja ottamassa oppia asioista. STTK:n sivuilta löytyy työelämän uudistaminen -sivusto ja siellä on myös laajasti esitelty tyky-, tasa-arvo-, yhteistoiminta ynnä muuta työhyvinvointiin liittyvää asiaa. Sivustossa on myös Työpaikan peili, toimivan työyhteisön puolesta. Työpaikan peilin testauksen voit tehdä oman työpaikkasi osalta tässä tiedotteessa olevaan kyselyyn vastaamalla. Luottamusmiespäivät 2004 Pardialaiset luottamusmiespäivät ovat Vaasan kylpylässä. Kaikki luottamusmiehet, varaluottamusmiehet ja puheenjohtajat laittakaa päivämäärät kalenteriinne, jotta voitte osallistua päiville. Päivät noudattavat jo totuttua tapaa siten, että ensimmäiseksi päiväksi tulevat ainakin Heikki Koivisto ja Timo Aaltonen sekä Pardian puheenjohtaja Matti Krats. Toisen päivän pyhitämme omille sopimuksiimme liittyville asioille, joista sitten lähemmin ensi vuonna. Toivotan kaikille lukijoille HAUSKAA JOULUA ja MENESTYKSEKÄSTÄ VUOTTA 2004! Tiemies 4/2003 3

4 Terve Organisaatio -kysely, jatkoa sivulta 1. Mitä vastattiin Seuraavassa lainauksessa on joitakin kysymyksiä ja esimiesasemassa olevien vastausosuuksia prosentteina niiden ääripäistä (suluissa on vuosien 2002 ja 2001 vastaavat osuudet): Oman työpaikan pysyvyys: melko varmana piti 50 % (49, 40) ja erittäin tai melko epävarmana 22 % (25, 33) Tarjoaako työpaikkasi mahdollisuuksia työkiertoon: melko tai täysin riittävästi 28 % (27, 25) ja erittäin tai melko riittämättömästi 37 % (38, 41) Työn arvostuksen kokeminen: melko / erittäin paljon 56 % (56, 52) ja ei lainkaan / melko vähän 8 % (9, 12) Tyytyväisyys nykyiseen työhön: melko / erittäin paljon 74 % (68, 70) ja ei lainkaan / melko vähän 10 % (10, 10) Työn henkinen kuormittavuus: ei lainkaan / melko kevyttä 7 % (6, 5) ja melko / hyvin rasittavaa 68 % (68,72) Stressin esiintyminen: ei lainkaan / melko vähän 31 % (29, 28) ja melko / hyvin paljon 32 % (33, 33) Miltä tuntuu tulla aamulla töihin: keskiarvo 7,3 (7,0, 6,9) mediaani 8,0, keskihajonta 2,25. Yhteenvetolainauksia Kyselyn tulkinnan mukaan tuloksissa oli nähtävissä selvä myönteinen kehitys lähes kaikilla keskeisillä Terve Organisaatio -mittarin alueilla: Ulkopuolisiin viiteaineistoihin verrattuna Tieliikelaitoksen vahvuuksina ja voimavaroina koko organisaation tasolla korostuivat esimiesten hyvät tekniset johtamistaidot. Tieliikelaitoksen sisäinen tiedonkulku oli myös aikaisempien vuosien tapaan vertailuaineistoja parempi. Työmäärä on kyselytulkinnan mukaan Tieliikelaitoksessa keskimäärin kohtuullisella tasolla. Tilastollisesti merkitsevää kehitystä on tapahtunut työmäärää, tavoitteiden selkeyttä ja luottamuksellista esimiessuhdetta sekä palautteenantoa koskevissa ulottuvuuksissa. Organisaation tiedonkulkua sekä muutosten hallintaa ja koulutusta kuvaavilla mittarin alueilla oli niin ikään tilastollisesti merkitsevää positiivista vaihtelua. Myös eriikäisten työntekijöiden tasaarvokysymyksissä sekä työpaikan pysyvyyttä ja tulos- ja kehityskeskustelujen määrällistä toteutumista käsittelevissä kysymyksissä positiivinen kehityssuunta oli huomattava. Millään osa-alueella tuloksissa ei koko organisaation tasolla esiintynyt taantumista. Koko kahden vuoden tutkimusjakson aikana tilastollisesti merkitseviä muutoksia oli tapahtunut edellä lueteltujen lisäksi sukupuolten välisen tasa-arvon kehityksessä, ristiriitaisten ohjeiden, työn henkisen kuormittavuuden ja stressikokemusten vähenemisessä, työkiertomahdollisuuksien lisääntymisessä ja vastaajien myönteisemmissä kokemuksissa työilmapiiristä ja työryhmätyöskentelystä, toimintojen kehittämisestä organisaatiossa, oman työn arvostuksesta, vaikutusmahdollisuuksista omaan työhön ja työntekijöiden yleisestä työtyytyväisyydestä. Valtaosa Tieliikelaitoksen henkilöstöstä katsoo, että työilmapiiri ei suinkaan ole jännittynyt, kilpaileva, omaa etua tavoitteleva tai riitaisa ja eripurainen. Ilmapiiriä luonnehdittiin sen sijaan pikemminkin leppoisaksi ja mukavaksi. Henkistä väkivaltaa ja kiusaamista koettiin kaikissa henkilöstöryhmissä. Ikävät kokemukset olivat yleisimpiä 50 vuotta täyttäneiden keskuudessa. Viimevuotisesta tilannearviosta poiketen naiset raportoivat miehiä enemmän itseen kohdistuvaa henkistä väkivaltaa tai kiusaamista. Vakituiset työntekijät kokivat haastatteluhetkellä määräaikaisia. Tiemies-järjestöliite palannee seuraavassa, vuoden 2004 ensimmäisessä numerossa lähemmin kyselyn tuloksiin ja tulkintoihin. Mutta jo sitä ennen olisi toivottavaa, että myös TAJ:n Tieliikelaitoksessa työskentelevä jäsenistö osallistuisi aktiivisesti tulosten käsittelyyn omassa yksikössään ja mahdollisesti muissakin laitoksen elimissä. Yhteistyöllä ja aktiivisella kehittämishakuisuudella voimme parantaa edelleen työpaikkamme ilmapiiriä sekä samalla omaa viihtyvyyttämme ja jaksamistamme. Eero Kemppainen Artikkelin lähde suorine lainauksineen Tieliikelaitoksen intranetistä löytyvä raportti: Terve Organisaatio 2003-kyselyn tulokset ; Medivire, Helena Kotro & Mona Rajakangas Testaa tilanne omalla työpaikallasi! Toteutuvatko sinun työpaikallasi esimerkiksi: Palkat kohdalleen miesten ja naisten palkkaeroja pyritään tasaamaan kyllä ei en tiedä Iloa työhön henkilöstö voi vaikuttaa omaa työtään koskeviin asioihin kyllä ei en tiedä Aikaa elämälle kyllä ei resursit riittävät ja kiireet hallitaan en tiedä tavoitteiden saavuttamisesta ja tuloksista palkitaan esimiehet ovat oikeudenmukaisia ja kannustavia työn ja perheelämän saa sovitettua yhteen palkka nousee kun tehtävien vaativuus kasvaa työpaikalla vallitsee hyvä meininki työ ja vapaa pysyvät erillään Osoitteessa löydät enemmän kysymyksiä aiheesta. Lisäksi sivulla on neuvoja tulosten tulkintaan sekä ideoita työyhteisön kehittämiseksi. Ter vetuloa jäseneksi! w w w. s t t k. f i 4 Tiemies 4/2003

5 Jäsenistön mielipidepalsta Kaikkea ei voi ihmisjärjellä ymmärtää suus on unohtunut myös, kun päätettiin tielaitoksesta. Tärkeintä oli saada aikaan päätös, jottei se kuumu liikaa veronmaksajain käsissä. Tuntuu oudolta, että tieliikelaitoksen työntekijöitä houkutellaan työttömyysputkeen ym. tuotannollisista ja taloudellisista seikoista johtuen. Samaan aikaan kun heidän töitään teetetään konsulteilla ja erilaisilla urakoitsijoilla tuloksena joskus jopa.. Yhteiskunnallisesti työllä on joskus vain kaksinkertainen hinta, ei muuta. Erityistä kummastusta ja ihmetystä olen kuullut kanssaihmisteni ihmettelevän, eikö heitä arvosteta, kun väkeä lisätään? Samoja tehtäviä tehdään, toinen tekee liikelaitoksen nimissä ja toinen palveluprojektin. Olen joutunut monessa yhteydessä toteamaan, että on ilmoitettu talossa noudatettavan hyvää henkilöstöpolitiikkaa. Tässä yhteydessäkin voin sanoa, että eduskunnan siirtymäajan rahoitus on Eräs tuttavani kertoi venäjällä, että tämä on sellainen maa, ettei kaikkea voi ihmisjärjellä ymmärtää. Allekirjoittaneellakin on pyyhkäissyt joskus kylmät väreet läpi ruumiin, onko näin käymässä Suomessakin? Samaan aikaan kun valtiovallan taholta kerrotaan, että ihmiset ovat siirtymässä liian aikaisin pois työmarkkinoilta. Samalla valtiovalta itse on sitä samaa tekemässä. Valtiovallan suuntaan voi heittää senkin, ettei se näytä tietävän itsekkään mitä tuli päätettyä tielaitoksen liikelaitostamisessa. Tämä on ennen kaikkea sangen valitettavaa. Päättäjämmehän ovat kansakunnan eliittiä ja tuntuisi siltä, että he kyllä osaavat, ettei jää tulkinnoille mahdollisuuksia. Mutta näin juuri näyttää käyvän. Liekö tarkoituskin? Onko kuunneltu liian pitkälle alan asiantuntijoita, jotka ovat ujuttaneet omat tavoitteensa päättäjien päätettäviksi ja tärkeä yhteiskunnallinen tekijä kansantaloudellituonut myöskin mahdollisuuksia sen käyttämiselle epätarkoituksenmukaisesti ja rahoitus ei aina ole mennyt oikeaan osoitteeseen. On ilmennyt sellaistakin, että on olemassa todennäköisesti jokin näkymätön hiuksenhieno hopealanka erilaisten osapuolten välillä. Päätökset ja suositukset eivät aina kohtaa, se jos mikä nakertaa eniten uskottavuutta. Ei soisi olevan niin, että mitä kielletään tekemästä sen voi varmimmin ennakoida tehtäväksi. Mitä luvataan tehdä, sitä ei tehdäkään. Viimeisin, että luvattu 9 kk: n palkanmaksu ilman työntekovelvoitetta, olekaan välttämättä aivan niin kuin äkkiä luulisi. Liian monesta lähteestä myöskin tulee tietoa siitä, että kuka pääsee nauttimaan ko. eduista. Minusta on henkilöä loukkaavaa, kun henkilö ei itse välttämättä tiedä ollenkaan. Kuuntelin 90 luvun taitteessa Koiviston uudenvuoden puhetta, jossa hän kertoi, että tulemme elämään mielenkiintoisen vuosikymmenen ja sitä se tosiaan olikin. Nyt näyttää siltä, että työmarkkinoilla tulemme kokemaan mielenkiintoisia aikoja. Ennusmerkit ovat olemassa ja jotain on jo tapahtunutkin. Haasteita riittää tulevaisuudessa työmarkkinakentällä. Viimepäivien tapahtumat työmarkkinoilla osoittavat kyllä yhä suurempaakin ihmetystä, onko valtakunnan puoluepolitiikkakin tullut työmarkkinoille? Kun entiset valtioneuvoston jäsenetkin viisastelevat työmarkkinoiden suuntaan. Tilanne oli tämä tätä kirjoittaessani, mitä tuonee huominen? Kaikkea ei ole luultavasti tarkoitettukaan ihmisjärjellä ymmärrettäväksi, mitä tulevaisuustoimikunnat suunnittelevat? Täytyy vain uskoa, että hyvää! Onni Nygård, Pardialainen luottamusmies, Oulun palveluyksikkö MERKKIPÄIVIÄ vuotta Moilanen Teuvo Nybäck Karl Vuorinen Kaino Alho Seppo Kuusela Arvi Kiiskinen Martti Kyrönlahti Risto Pitkänen Pekka Kelamo Matti 50 vuotta Talvinen Tapio Rauhala Tuomo Wallin Veijo Rossinen Seppo Leppänen Reijo Hurmerinta Ilmo Laaksola Kimmo Kytömäki Teuvo Mård Reijo Heinonen Tapio TAJ ja Tiemies-järjestöliite onnittelevat! Mikäli joku ei halua 50- tai 60-vuotismerkkipäiväänsä julkaistavaksi tässä yhteydessä, ilmoittakoon siitä toimitukselle viimeistään seuraavaan aineistopäivään mennessä. Tiemies 4/2003 5

6 Leikkeitä yläpuolisten järjestöjen internet-sivuilta ja verkkotiedotteista Selvitysmiesten avulla kierretään yt-menettelyä Palkansaajajärjestö Pardian puheenjohtaja Matti Krats arvostelee selvitysmiesten ja virkamiestyöryhmien käyttöä valtion hallinnossa. - Heidän avullaan röyhkeästi kierretään yt-menettelyä, joka on lakisääteinen työpaikoilla. On väärin, että ulkopuolinen selvitysmies pääsee päättämään tuhansien työpaikoista, eikä tässä pudotuspelissä henkilöstöltä totuttuun tapaan kysytä mitään, ihmettelee Krats. Krats puhui Pardian edustajakokouksessa Helsingissä tiistaina. Pardia vaatii, että henkilöstö pääsee mukaan työryhmiin ja yt-menettelyä uudistetaan näiltä osin. Korulauseissa puhutaan, että valtion virastojen ja laitosten tulisi keskittyä ydintoimintoihin. Avoimeksi jää, mitä nämä ydintoiminnot ovat ja kuka ne määrittelee? Kyseessä on jälleen työnantaja tai poliittinen päättäjä, joiden sanelupolitiikka on vallalla, toteaa Krats. Muutosilmoitus jäsen- ja jäsenmaksurekisteriin Jos jäsenyystietoihisi tulee muutos, ilmoita siitä välittömästi oman yhdistyksesi sihteerille tai suoraan TTT:n toimistoon, faksilla ( 09) Ilmoituksessa tulee näkyä muutoksen syy, yhteystiedot sekä alku- ja loppupäivämäärä (arvioitu, ellei ole tiedossa), näin vältytään tarpeettomilta tiedusteluilta. Ilmoitettavia syitä ovat mm. kaikki syyt, jotka johtavat palkan maksun keskeytykseen kuten irtisanominen, lomautus, pitkäaikainen palkaton sairasloma, äitiysloma, vuorotteluvapaa, palkaton virkavapaus jne. Voit tehdä ilmoituksen netistä (www.ttt.sci.fi/jäsenyys) saatavalla lomakkeella tulostamalla sen itsellesi ja faksaamalla sen numeroon (09) Jos palkanmaksu ja/tai työnantajaperintä jostain syystä loppuu, niin jäsen pyytää maksulomakkeet TTT:n toimistosta. Liitosta ja työttömyyskassasta eroaminen Eroilmoitus perusyhdistyksestä ja työttömyyskassasta on tehtävä aina kirjallisesti. Ilmoituksessa on mainittava henkilön nimi, sosiaaliturvatunnus ja päivämäärä, josta ero tulee voimaan. Ilmoitus on toimitettava omalle yhdistykselle. Voit tehdä ilmoituksen netistä saatavalla eroilmoituslomakkeella tulostamalla sen itsellesi ja faksaamalla sen numeroon Oletko jäämässä eläkkeelle? TTT:n jäsenet voivat halutessaan säilyttää jäsenyyden ja jäsenedut myös eläkkeelle jäätyään. Eläkeläiset maksavat palvelumaksua, joka vaihtelee yhdistyksittäin euroon vuodessa. Maksamalla palvelumaksun säilytät: jäsenetuvakuutukset (vapaa-ajan tapaturma- sekä matkustaja- ja matkatavaravakuutus) sen kalenterivuoden loppuun asti, kun täytät 70 vuotta omistajaliiton erikoisedut hotelli Levitunturille jäsenkortilla saatavat edut, kuten risteilyjä alennetuin hinnoin sekä polttoainealennukset Tekevät -lehden neljä kertaa vuodessa sekä kalenterin vuosittain. Jos haluat säilyttää jäsenyyden eläkkeelle jäätyäsi, ilmoita siitä TTT:n toimistoon muutosilmoituslomakkeella. Lisätietoa: kohdasta jäsenedut. Työmarkkinaavain julkaistu Kaikkien työmarkkinakeskusjärjestöjen työmarkkinatietouden perusinfopaketti Työmarkkina-avain on julkaistu. Tänä vuonna Työmarkkinaavaimesta tehtiin vain sähköinen versio, koska vuodenvaihteessa tulee voimaan useita lakimuutoksia, joiden takia sisältö muuttuu. Painettu versio ilmestyy ensi vuoden puolella. Työmarkkina-avain -kirjanen on kattava peruspaketti työelämään ja työmarkkinoihin liittyvistä asioista. Oppaassa kerrotaan mm. työmarkkinajärjestelmästä, työhön perustuvista oikeuksista ja velvollisuuksista sekä työntekijän sosiaaliturvasta. Oppaassa käydään selkokielisesti läpi esimerkiksi palkkaan, työaikaan, vapaisiin, tasa-arvoon ja työsuojeluun liittyviä asioita. Työmarkkina-avain pdfmuodossa löytyy STTK:n Internet-sivuilta osoitteesta Eväitä työyhteisön hyvinvointiin -opas valmistunut Työssä jaksamisen ohjelma on julkaissut oppaan Eväitä työyhteisön hyvinvointiin. Opas esittelee niitä hyviä käytäntöjä, joita on syntynyt ohjelman kolmen vuoden aikana tukemassa 173 työpaikan kehittämishankkeessa. Vaikuttavimmiksi niissä nousevat päivittäisjohtaminen, työn arjessa oppiminen sekä työaika- ja työjärjestelyt. Oppaassa hyödynnetään myös ohjelmassa toteutettujen tutkimusten tuloksia. Hyviksi osoittautuneet käytännöt tarjoavat tuoreita ajatuksia ja työn arjessa koeteltuja malleja toiminnan kehittämiseen yritysten ja yhteisöjen johdolle, henkilöstöasioista vastaaville ja lähiesimiehille, luottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille ja jokaiselle omasta ja työyhteisönsä hyvinvoinnista kiinnostuneelle Suuri työpaikkojen sukupolvenvaihdos on jo ovella. Oppaassa esitellään oivallisia työkaluja kokemustiedon siirtämiseen ja paneudutaan eri ikäisten johtamiseen. Tutkitusti tiedetään, että yksilön ja yhteisön työhyvinvoinnin vahvistaminen kartuttaa liiketoiminnan tulosta ja lisää työn vaikuttavuutta. Vuoden 2003 lopussa päättyvän Työssä jaksamisen ohjelman tavoitteena on parantaa suomalaisten työhyvinvointia ja elämänlaatua. Ohjelmassa korostuu työpaikkojen sosiaalisen pääoman, luottamuksen ja yhteistyön kehittäminen. Eväitä työyhteisön hyvinvointiin -opas on luettavissa pdf-muodossa osoitteessa Evaita%20tyoyhteison%20hy vinvointiin.pdf Työssä jaksamisen ohjelman Internet-sivuilla. Sitä voi tilata työministeriöstä erikoisuunnittelija Elina Moisiolta, tai puhelimitse soittamalla numeroon (09) Tiemies 4/2003

7 Yhdistyskuulumiset TAJ:n Itä-Suomen ammattiyhdistyksen kuulumisia TAJ:n Itä-Suomen ammattiyhdistys teki syyskokous-/ virkistysmatkan Tallinnaan. Vaikkakin lähtö ensimmäisinä linja-autoon nousseilla Kuopiosta oli yön hämärinä tunteina, seuraavan päivän kokouksessa saimme aikaan hyviä päätöksiä. Mukana matkallamme oli TAJ:n puheenjohtaja Teuvo Salolammi sekä 22 yhdistyksen jäsentä eri puolilta Itä-Suomea. Syyskokous pidettiin Tallinnassa, hotelli Olympiassa, jossa myös majoituimme. Heikki Valkosen toimiessa kokouksen puheenjohtajana TAJ:n Itä-Suomen ammattiyhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Juha Räsänen. Vuodelle 2004 johtokunnan jäseniksi valittiin (varajäsen suluissa) Jari Lievonen (Markku Manninen), Kristiina Kuosmanen (Marja Bäck), Jouko Kauppinen (Pekka Ulvila), Matti Eskelinen (Mikko Puttonen), Markku Heiskanen (Seppo Rautiainen), Jyrki Haajanen (Jukka Silvennoinen) ja Pertti Kylliäinen (Kari Kiiski). Tilintarkastajiksi valittiin Pentti Kuusela ja Keijo Voutilainen sekä varalle Hannu Valtonen ja Hannu Hukkanen. I-S:en yhdistyksen syyskokousväkeä. Syyskokouksen puheenjohtaja Heikki Valkonen ja sihteeri Kristiina Kuosmanen. Kokouksessa Teuvo Salolammi kertoi liiton kuulumisista, mm Pardian kehittämisestä. Teuvo piti tärkeänä jäsenten aktiivisuutta liiton toiminnassa ja toivoi, että jäsenet käyttäisivät hyväkseen liiton tarjoamia koulutustilaisuuksia. Kokouksessa yhdeksi keskustelunaiheeksi kohosi liiton toiminta palveluprojektihenkilöstön etujen ajamisessa. Koska välimatkat toimintaalueellamme ovat melko pitkät, tällaisilla virkistysmatkoilla jäsenillä on hyvä mahdollisuus päästä tutustumaan toisiinsa. Hyvää talvenodotusta kaikille Tiemies-liitteen lukijoille! Yhdistyksen sihteeri, Kristiina Kuosmanen Pohjois-Suomen yhdistyksen kuulumisia Pohjois-Suomen yhdistys piti syyskokouksen Oulun Eden kylpylähotellissa. Kokous valitsi yhdistyksen puheenjohtajaksi edelleen Kai Mattilan. Oulun ja Lapin alaosastoista paikalla olleet jäsenet lupasivat seuraavaan syyskokoukseen mennessä etsiä uuden puheenjohtajaehdokkaan, koska Mattila katsoi tulevan kauden olevan ehdottomasti viimeinen tä- toimihenkilövalinnat ovat muutoin auki. Yhdistyksen edustajiksi TAJ:n hallitukseen esitetään Kai Mattila (Esa Mäki-Lohiluoma) ja Eero Kemppainen (Seppo J Heikkinen) sekä mahdolliselle kolmannelle paikalle Vilho Rauhala (Jouko Vuorinen). Tieliikelaitoksen Pohjois-Suomen palveluryhmän neuvottelukuntaan valittiin edelleen Seppo Rikala. Yhdistyksen Kokouskahvilla, puheenjohtajana jatkava Kai Mattila kauimmaisena. hän jaksoon. Yhdistyksen johtokunta säilyi ennallaan varamiehiä lukuun ottamatta. Sen kokoonpano on seuraava (suluissa varahenkilöt): Jouko Vuorinen (Vilho Rauhala), Kari Kärki (Rauno Karvo), Eero Kemppainen (Jorma Pyhäluoto), Seppo-J Heikkinen (Alpo Heikkinen), Seppo Rikala (Anja Erling), Jarmo Malmi (Esa Mäki-Lohiluoma). Yhdistyksen tilintarkastajiksi valittiin edelleen Anita Erkkilä (Jari Palviainen) ja Raimo Pelkonen (Jarmo Erho). Uusi johtokunta järjestäytyy aikanaan, joten ja alaosastojen johtokunnille annettiin omalla toimintaalueellaan valtuudet valita edustajia eri toimielimiin. Yhdistys toimittaa Tierakennusmestari-lehden 2/ Sen tekemisessä on Vaasan ja Oulun alaosastoilla skarpattavaa edelliseen kertaan verrattuna. Lapin alaosasto pystyi tekemään edellisellä lehtituotolla kunnon opintomatkan Kaakkois- Aasian saaristoon mm. niiden kulku- ja tieolosuhteisiin tutustuen (?). Eero Kemppainen Tiemies 4/2003 7

8 TIELIIKELAITOKSEN AMMATTIJÄRJESTÖ TAJ ry. Puheenjohtaja Teuvo Salolammi Työosoite: Opastinsilta 12 B, PL 12 Toimipiste: Tehtävänimike: HELSINKI Pasila, RES Projektipäällikkö Työpuhelin: , , Liittosihteeri Timo Krigsman Työosoite: Opastinsilta 12 B, PL 73 Toimipiste: Tehtävänimike: HELSINKI Pasila, Pääkonttori Tietohallintovastaava Työpuhelin: , Varapj., koulutusvast. Pentti Rosenberg Työosoite: Toroksenkatu 4, PL 84 Toimipiste: Tehtävänimike: KANKAANPÄÄ Kankaanpään tukikohta Projektivastaava Työpuhelin: , Toimistonhoitaja Seija Honkakuru Pohjoisranta 4 A HELSINKI Puh. (09) Faksi (09) TIEMIES-JÄRJESTÖLIITE Tieliikelaitoksen ammattijärjestö TAJ:n julkaisu Vastaava päätoimittaja: Teuvo Salolammi , , Toimittaja: Eero Kemppainen Toimituksen osoite: Eero Kemppainen Urpiaisentie 35 B OULU , Osoiteasiat: TAJ ry Seija Honkakuru Pohjoisranta 4 A HELSINKI Taitto: Painotalo Auranen Oy Kirjapaino: Painotalo Auranen Oy Toimitus ottaa vastaan järjestöliitteen luonteeseen sopivia kirjoituksia, kuvia ja piirroksia. Toimitus pidättää itselleen oikeuden päättää aineiston julkaisukelpoisuudesta. Pääluottamusmies (Tieliikelaitoksen PARDIA-laiset toimihenkilöt): Kimmo Laaksola Osoite: Harjutie MASKU Työpuhelin: ( ) Faksi: (03) Aineiston julkaisu- ja käyttöoikeudet siirtyvät TAJ:lle, ellei sitä ole aineiston lähetyksen yhteydessä erikseen rajattu. Tiemies-liitteen kirjoitusten osia voi lainata kun lähde mainitaan. Järjestö- ja jäsenasiat internetissä: Liitteen seuraava ilmestymispäivä on Aineiston on oltava toimituksessa mennessä. 8 Tiemies 4/2003

9

TOIMINTAKERTOMUS 2015

TOIMINTAKERTOMUS 2015 INFRA-ALAN TOIMIHENKILÖLIITTO INTEK RY TOIMINTAKERTOMUS 2015 1 1 TALOUDELLINEN EDUNVALVONTA 1.1 Palvelussuhteen ehtojen tarkistukset vuonna 2015 Kertomusvuoden sopimuksen mukaan palkkoja korotettiin 1.8.2015

Lisätiedot

OAJ:n Työolobarometrin tuloksia

OAJ:n Työolobarometrin tuloksia OAJ:n Työolobarometrin tuloksia 31.1.2014 OAJ:n Työolobarometrin perustiedot Kysely toteutettiin loka-marraskuussa 2013 Kyselyn vastaajia 1347 Opetusalan ammattijärjestön ja Finlands Svenska Lärarförbundin

Lisätiedot

Psykososiaalinen kuormitus työpaikoilla Liisa Salonen

Psykososiaalinen kuormitus työpaikoilla Liisa Salonen Psykososiaalinen kuormitus työpaikoilla 11.3.2017 Liisa Salonen Psykososiaalinen kuormitus Psykososiaalisilla kuormitustekijöillä tarkoitetaan työn sisältöön ja järjestelyihin sekä työyhteisön sosiaaliseen

Lisätiedot

Osaaja tekee. Shutterstock. Liity Verovirkailijain Liittoon!

Osaaja tekee. Shutterstock. Liity Verovirkailijain Liittoon! Osaaja tekee. Shutterstock Liity Verovirkailijain Liittoon! Verovirkailijain Liitto tukenasi työelämässä VISIO Verovirkailijain Liitto on Verohallinnon suurin ja vaikuttavin henkilöstöjärjestö, joka neuvottelee

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

Kyselyn yhteenveto. Työolobarometri (TOB) RKK Kyselyn vastaanottajia Kyselyn vastauksia Vastausprosentti. Laskennalliset ryhmät taulukossa

Kyselyn yhteenveto. Työolobarometri (TOB) RKK Kyselyn vastaanottajia Kyselyn vastauksia Vastausprosentti. Laskennalliset ryhmät taulukossa Hallitus 11.12.2013 LIITE 14 Kyselyn yhteenveto Kysely Työolobarometri (TOB) RKK 2013 Voimassa alkaen 10.4.2013 Voimassa asti 19.4.2013 Kyselyn vastaanottajia 937 Kyselyn vastauksia 528 Vastausprosentti

Lisätiedot

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA 5.2.2016 Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö 2 10.2.2016 Keskeinen lähtökohta työhyvinvoinnille yksilö yhteisöllisyyden rakentajana ja yhteisöllisyys yksilön tukena arvostava

Lisätiedot

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA SOPIMUS SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 334/2007 (jatkossa yhteistoimintalaki) mukaan työnantajan tulee antaa henkilöstölle oikea-aikaisesti riittävästi

Lisätiedot

HYVINVOIVA SIHTEERI. Haasta itsesi huipulle seminaari Tapio Koskimaa Työhyvinvointipäällikkö

HYVINVOIVA SIHTEERI. Haasta itsesi huipulle seminaari Tapio Koskimaa Työhyvinvointipäällikkö HYVINVOIVA SIHTEERI Haasta itsesi huipulle seminaari 23.9.2016 Tapio Koskimaa Työhyvinvointipäällikkö SIHTEERI 2 26.9.2016 SIHTEERI ENNEN Kun esimies tuli aamulla töihin, hänen sihteerinsä oli ovella vastassa

Lisätiedot

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio 1/6 1 KOKOUKSEN AVAUS Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry:n puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Vainio kertoi Suomen Pelastusalan Keskusjärjestössä meneillään olevasta luottamusjohdon valintaprosessista,

Lisätiedot

Toimialariippumattomien tieto- ja viestintäteknisten tehtävien kokoamishankkeen asettaminen

Toimialariippumattomien tieto- ja viestintäteknisten tehtävien kokoamishankkeen asettaminen Asettamispäätös VM035:00/2012 16.5.2012 Toimialariippumattomien tieto- ja viestintäteknisten tehtävien kokoamishankkeen asettaminen 1 Asettaminen 2 Toimikausi 3 Tausta Valtiovarainministeriö on tänään

Lisätiedot

RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTIKYSELYN TULOKSET. Yhteenveto vuosilta 2011, 2014 ja 2015 toteutetuista kyselyistä

RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTIKYSELYN TULOKSET. Yhteenveto vuosilta 2011, 2014 ja 2015 toteutetuista kyselyistä RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTIKYSELYN TULOKSET Yhteenveto vuosilta, ja toteutetuista kyselyistä Yleistä kyselystä Ranuan työhyvinvointikyselyssä kartoitettiin kunnan palveluksessa olevien työntekijöiden

Lisätiedot

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962 1 Kokouksen avaus VUOSIKOKOUS 12.2.2007 ESITYSLISTA 2 Kokouksen laillisuuden toteaminen 3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 4 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 5 Vuoden 2006

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely Biologian laitos. Vastaajia 47

Yliopistojen työhyvinvointikysely Biologian laitos. Vastaajia 47 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos Vastaajia 7 Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: LuTK 06, Biologian laitos 9 00% 80% 60% % 6% 0% 0% % 0% 0% Nainen Mies

Lisätiedot

TÄRKEIMMÄT PERUSTEET LIITTYÄ SUOMEN ELINTARVIKETYÖLÄISTEN LIITTOON

TÄRKEIMMÄT PERUSTEET LIITTYÄ SUOMEN ELINTARVIKETYÖLÄISTEN LIITTOON TÄRKEIMMÄT PERUSTEET LIITTYÄ SUOMEN ELINTARVIKETYÖLÄISTEN LIITTOON LÄHTÖKOHDAT Selvittää jäseneksi liittyneiden ajatuksia ammattiliittoon liittymisestä, mitkä ovat tärkeimmät syyt, jotka ovat merkinneet

Lisätiedot

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70 100 m: 10,93 Tero Heikkinen -94 11,18 Hannu Hokkanen -84 11,1 Tapani Nykänen -80 11,44 Pasi Tervonen -90 11,2 Kalevi Vauhkonen -70 11,54 Jari Pynnönen -87 11,57 Reijo Erkkilä -84 11,4 Seppo Kupila -56

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto 25.1.2017 1 3 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Kärsämäen seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus. Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Lisätiedot

Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013

Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013 Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013 Toteutimme syyskuussa 2013 jäsenillemme kyselyn liittyen mm. työhyvinvointiin, ajankohtaisiin työmarkkina-asioihin sekä luottamusmiestoimintaan.

Lisätiedot

SAK:N NÄKEMYKSET HYVÄSTÄ TYÖSTÄ JA UUSI HYVÄN TYÖN MITTARI

SAK:N NÄKEMYKSET HYVÄSTÄ TYÖSTÄ JA UUSI HYVÄN TYÖN MITTARI SAK:N NÄKEMYKSET HYVÄSTÄ TYÖSTÄ JA UUSI HYVÄN TYÖN MITTARI LÄHTÖKOHDAT SAK:n tavoitteena on hyvinvointia rakentava työelämä SAK:n edustajakokous 2011: Työelämän ihmisoikeudet toteutuvat silloin, kun tärkeäksi

Lisätiedot

THHL HÄMEEN PIIRI R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010 YLEISTÄ

THHL HÄMEEN PIIRI R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010 YLEISTÄ THHL HÄMEEN PIIRI R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010 YLEISTÄ Vuosi 2010 alkoi ELY- keskusten uudistuksella. Tehtäviä hoitamaan Hämeen ELYssä tuli uusia henkilöitä ja organisoituminen vei runsaasti aikaa.

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos tukihenkilöstö Vastaajia Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 0 8 6 8% 6% % 8% Nainen Mies Biologian laitos, Muu henkilökunta,

Lisätiedot

Sisäisen turvallisuuden ohjelman vuosiraportin sisällöstä ja valmistelusta Mikkeli Tarja Mankkinen Sisäministeriö

Sisäisen turvallisuuden ohjelman vuosiraportin sisällöstä ja valmistelusta Mikkeli Tarja Mankkinen Sisäministeriö 9.9.2013 Sisäisen turvallisuuden ohjelman vuosiraportin sisällöstä ja valmistelusta Mikkeli 5.9.2013 Tarja Mankkinen Sisäministeriö Mistä puhun Valtakunnallisen sisäisen turvallisuuden ohjelman vuosiraportin

Lisätiedot

Ollahanpas ihimisiksi

Ollahanpas ihimisiksi Kunnanhallitus 2.5.2016 65 Ollahanpas ihimisiksi Toimintamalli häirinnän ja epäasiallisen kohtelun varalle Isojoen kunta Häirinnän ja epäasiallisen kohtelun hallinnan ohjeistus. Häirinnän ja epäasiallisen

Lisätiedot

Imatran Keilailuliitto ry veteraanisarja 2009

Imatran Keilailuliitto ry veteraanisarja 2009 Sivu 1 Joukkue Liitto Yhteensä O V T H KA Paras Ero Tilanne 1 6. 8164 15 7 1 7 544.27 610 2 12. 8151 15 11 0 4 543.40 658-13 3 1. 8151 15 10 1 4 543.40 623-13 4 4. 8091 15 7 1 7 539.40 629-73 5 3. 8087

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja 50

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja 50 Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja 50 Osanottajia yhteensä 49 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Thure Seppo Suur-Savon SB 50 191 94 97 2 9 9 2 Riihiluoma Tapio

Lisätiedot

Tiedonkulku ja vuorovaikutus

Tiedonkulku ja vuorovaikutus Tiedonkulku ja vuorovaikutus Työkyky Työn kehittävyys 5 3,20 3,18 4 3,59 3,62 3 3,58 3,12 2 Esimiestyö 3,43 3,32 3,38 1 4,05 397 3,97 4,00 3,23 3,25 3,55 369 3,69 3,60 Ergonomia 3,37 Optimaalinen kuormitus

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN TULOSTEN JALOSTAMINEN Henkilöstöjohtaja Kirsi Matero, Lassila & Tikanoja Oyj Back-to-Basics, Katajanokka 7.5.

HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN TULOSTEN JALOSTAMINEN Henkilöstöjohtaja Kirsi Matero, Lassila & Tikanoja Oyj Back-to-Basics, Katajanokka 7.5. HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN TULOSTEN JALOSTAMINEN Henkilöstöjohtaja Kirsi Matero, Lassila & Tikanoja Oyj Back-to-Basics, Katajanokka 7.5.2014 Lassila & Tikanoja Oyj 1 TÄNÄÄN KÄYMME LÄPI 1. Taustaa henkilöstökyselylle

Lisätiedot

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1. Ursan puheenjohtaja Tapio Markkanen avasi kokouksen klo

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1. Ursan puheenjohtaja Tapio Markkanen avasi kokouksen klo Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1 SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2011 Paikka: Tieteiden talo, sali 104, Kirkkokatu 6, Helsinki Aika: Tiistai 8.11.2011 kello 19.15. 1. KOKOUKSEN AVAUS Ursan puheenjohtaja

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n juhlaseminaari Kuopio Sandra Gehring

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n juhlaseminaari Kuopio Sandra Gehring :n juhlaseminaari Kuopio 23.11. 2011 Sandra Gehring Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry Terveydenhuollon ohjauksessa etusijalla on sairaus, vammaisuus ja kuntoutuminen.

Lisätiedot

Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy

Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy T-Media Oy T-Media tarjoaa parhaat palvelut maineen ja sidosryhmäsuhteiden johtamiseen. Palvelemme asiakkaitamme

Lisätiedot

Puhelinpalvelutyön työolokysely 2011

Puhelinpalvelutyön työolokysely 2011 Puhelinpalvelutyön työolokysely 2011 1 Taustaa I Vastausaika 3.-21.2.2011 Kysely kohdistettu ensisijaisesti isompien vahinkovakuutusyhtiöiden toimihenkilöille, mutta muutkin saivat vastata Vastaajia yhteensä

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, SKAL 0,5 km (v) 1. Petra Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat ry 6.20 Lapset alle 8, SKAL 0,5 km (v) 1. Jukka Rautio Oulun Kuorma-autoilijat ry 3.08 2. Jenni Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat

Lisätiedot

PALKKAKYSELY PALKKAKYSELY

PALKKAKYSELY PALKKAKYSELY 1. PALKKAKYSELY 1 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RILin jäsenille tehtiin lokakuussa 2016 työmarkkinatutkimus internet-kyselynä. Kysely toteutettiin yhteistyössä Tekniikan Akateemisten Liitto TEKin vastaavan

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti. Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015

MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti. Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015 MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015 AIHE KOETTIIN KIINNOSTAVAKSI YLI TUHAT VASTAAJAA 1008

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö. Vastaajia 27

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö. Vastaajia 27 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö Vastaajia 7 Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 66 0 8 6 6% 9% % 9% Nainen Mies Biologian

Lisätiedot

PAPERILIITTO SUOMALAISTEN PAPERITYÖNTEKIJÖIDEN EDUNVALVONTAJÄRJESTÖ

PAPERILIITTO SUOMALAISTEN PAPERITYÖNTEKIJÖIDEN EDUNVALVONTAJÄRJESTÖ PAPERILIITTO SUOMALAISTEN PAPERITYÖNTEKIJÖIDEN EDUNVALVONTAJÄRJESTÖ 23.9.2016 Paperiliitto r.y. 1 PAPERILIITTO Yksi liitto (21:stä) yli miljoona jäsenisestä SAK:sta Perustettu vuonna 1906 Tampereella 61

Lisätiedot

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana Helka Pirinen Esimies muutoksen johtajana Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Helka Pirinen Kansi: Ea Söderberg, Hapate Design Sisuksen ulkoasu: Sami Piskonen, Suunnittelutoimisto

Lisätiedot

Ratko mallin yksilölähtöinen tutkimusosuus

Ratko mallin yksilölähtöinen tutkimusosuus Ratko mallin yksilölähtöinen tutkimusosuus Lähtökohdat Ratko mallin soveltaminen työpaikalla. osallistaa työntekijät tarjoaa vaikutusmahdollisuuden omaan työhön /työtehtäviin on yhteisöllistä muuttaa/helpottaa

Lisätiedot

Jarmo Solja, Kommodori

Jarmo Solja, Kommodori Jarmo Solja, Kommodori Kommodorin mietteitä Vuoden viimeistä Puuskaa eetteriin! Tällä kertaa palstatilan valtaa kuvat, kun kauden ylivoimainen päätapahtuma, 50-vuotisjuhla, vietettiin Teatteriravintolassa

Lisätiedot

Jaksamiskysely 10/2016 (netti) Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt

Jaksamiskysely 10/2016 (netti) Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Jaksamiskysely 10/2016 (netti) Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Vastaus%: 60 Havaintoja A (omat esimiehet ja johto): Reilu 3/7 hakee tukea omasta esimiehestään, kun tarve siihen on.

Lisätiedot

Espoo JHL tiedotustilaisuus yhdistysten yhdistymissuunnitelmasta. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Espoo JHL tiedotustilaisuus yhdistysten yhdistymissuunnitelmasta. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Espoo JHL tiedotustilaisuus yhdistysten yhdistymissuunnitelmasta TIEDOTE ESPOON JHL-YHDISTYSTEN YHDISTYMISHANKKEESTA Maan hallituksen päätökset ja Sote-hanke toteutuessaan, vaikuttavat myös meidän JHL

Lisätiedot

Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt

Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Vastaus%: 54 Havaintoja A (omat esimiehet ja johto): 5/9 hakee tukea omasta esimiehestään, kun tarve siihen on. Reilu

Lisätiedot

Osalliseksi omaan lähiyhteisöön Susanna Tero, Malike-toiminta

Osalliseksi omaan lähiyhteisöön Susanna Tero, Malike-toiminta Osalliseksi omaan lähiyhteisöön 1.12.2015 Susanna Tero, Malike-toiminta Kun YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva sopimus saatetaan Suomessa voimaan. Sopimus laajentaa esteettömyyden ja saavutettavuuden

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja Y

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja Y Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 36 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Tiihonen Tommi Kymenlaakson RT Y 187 94 93 3 6 9 2 Palo Timo Porvoon

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA Annamari Mäki-Ullakko, Ilmarinen, 5.11.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Oma jaksaminen on perusta 2. Työyhteisössä jokainen vaikuttaa ja on vastuussa 3. Ammattitaidon

Lisätiedot

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous PÖYTÄKIRJA Kokousaika Torstaina 25.04.2013 klo 18.00-19.41 Kokouspaikka Osuuskunnan toimisto, Keiteleentie 11, 44200 Suolahti Kutsutut: 8 osuuskunnan

Lisätiedot

Pk-yritys Hyvä työnantaja 2010: kaikki kalvot

Pk-yritys Hyvä työnantaja 2010: kaikki kalvot Pk-yritys Hyvä työnantaja 2010: kaikki kalvot Suomen Yrittäjät 30.6.2010 30.6.2010 1 Yritysten määrä kokoluokittain 2008 Pienyritykset (10-49 hlöä); 14 570; 5,5 % Keskisuuret yritykset (50-249 hlöä); 2

Lisätiedot

Esimiehen opas kehityskeskusteluihin. Irma Meretniemi

Esimiehen opas kehityskeskusteluihin. Irma Meretniemi Esimiehen opas kehityskeskusteluihin Irma Meretniemi Talentum Helsinki 2012 Copyright 2012 Talentum Media Oy ja Irma Meretniemi Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Lapine Oy Taitto: Anni Palotie ISBN

Lisätiedot

Luottamusmies henkilöstön edustajana Luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet

Luottamusmies henkilöstön edustajana Luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet Luottamusmies henkilöstön edustajana Luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet Kirkon alat ry:n luottamusmiesseminaari 11.-12.5.2016 Pekka Pietinen Luottamusmiestoiminnan järjestäminen Luottamusmiessopimus

Lisätiedot

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

Järjestöjen tavoittamien ihmisten hyvinvointi ja toimintakyky MIPA 4. työpaja, Vanhempi tutkija, Tuuli Pitkänen A-klinikkasäätiö

Järjestöjen tavoittamien ihmisten hyvinvointi ja toimintakyky MIPA 4. työpaja, Vanhempi tutkija, Tuuli Pitkänen A-klinikkasäätiö Järjestöjen tavoittamien ihmisten hyvinvointi ja toimintakyky MIPA 4. työpaja, 13.9.2016 Vanhempi tutkija, Tuuli Pitkänen A-klinikkasäätiö Pitkänen 2016 1 www.a-klinikka.fi/mipa Pitkänen 2015 2 MIPA-hyvinvointikyselyyn

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Kuormituksen hallinta ja toimintakyvyn ylläpito työpaikoilla , Tampere Esittäjän nimi / 8.2.

Hyvinvointia työstä. Kuormituksen hallinta ja toimintakyvyn ylläpito työpaikoilla , Tampere Esittäjän nimi / 8.2. Hyvinvointia työstä 1 Kuormituksen hallinta ja toimintakyvyn ylläpito työpaikoilla 20.4.2015, Tampere Rauno Hanhela, johtava asiantuntija, aluevastaava 2 Esittäjän nimi / 8.2.2011 1 Ihmisen mittainen työ

Lisätiedot

Työhyvinvointi Helsingin yliopistossa ilmapiirikyselyjen valossa Yliopistojen työsuojelupäivät

Työhyvinvointi Helsingin yliopistossa ilmapiirikyselyjen valossa Yliopistojen työsuojelupäivät Työhyvinvointi Helsingin yliopistossa ilmapiirikyselyjen valossa Yliopistojen työsuojelupäivät 9. 10. 9. 2010 Henkilöstö- ja lakiasiat Eeva-Liisa Putkinen, hallinnollinen ylilääkäri Terhi Somerkallio,

Lisätiedot

Työmarkkinatutkimus 1/2014 Lehdistöaamiainen, Ravintola Loiste,

Työmarkkinatutkimus 1/2014 Lehdistöaamiainen, Ravintola Loiste, Työmarkkinatutkimus 1/2014 Lehdistöaamiainen, Ravintola Loiste, 8.4.2014 Pro on Yksi Suomen suurimmista ammattiliitoista: suurin yksityisen sektorin toimihenkilöliitto ja Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n

Lisätiedot

EXTRA JÄRJESTÖSEKTORIN. tulevaa vuotta 2011. Iloisin mielin kohti. Sisällys. 4 Henkilöstöedustajien yhteystiedoista. Joulukuu 2010

EXTRA JÄRJESTÖSEKTORIN. tulevaa vuotta 2011. Iloisin mielin kohti. Sisällys. 4 Henkilöstöedustajien yhteystiedoista. Joulukuu 2010 JÄRJESTÖSEKTORIN EXTRA Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori Iloisin mielin kohti tulevaa vuotta 2011 Joulukuu 2010 Näin joulun alla on hyvä pysähtyä

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry. Sen kotipaikka on Oulu kaupunki. Yhdistyksen toimialue on entinen Oulun lääni.

Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry. Sen kotipaikka on Oulu kaupunki. Yhdistyksen toimialue on entinen Oulun lääni. 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry. Sen kotipaikka on Oulu kaupunki. Yhdistyksen toimialue on entinen Oulun lääni. 2 TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Poliisien sm-hiihdot sprintti

Poliisien sm-hiihdot sprintti Page 1 / 5 Poliisien sm-hiihdot sprintti T U L O K S E T Oulun Hiihtoseura M60; M55; M50; M45; M40; M35; NYL; MYL; M60_F1; M55_F1; M50_F1; M45_F1; M40_F1; M35_F1; NYL_F1; MYL_F1; M60 Miehet 60 vuotta 1.1

Lisätiedot

valvoa, että lakeja ja työehtosopimusta noudatetaan oikein Ensihoitopalvelualaa koskevan työehtosopimuksen 22 :n mukaan:

valvoa, että lakeja ja työehtosopimusta noudatetaan oikein Ensihoitopalvelualaa koskevan työehtosopimuksen 22 :n mukaan: YKSITYISEN ENSIHOITOPALVELUALAN LUOTTAMUSMIESVAALIOHJEET YLEISTÄ Ensihoitopalvelualan työehtosopimuksessa on sovittu luottamusmiestoiminnasta ja Tehyyn järjestäytyneiden työtekijöiden oikeudesta valita

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN MESTARUUSKILPAILUT JOROINEN

ITÄ-SUOMEN MESTARUUSKILPAILUT JOROINEN TULOKSET..009 19:09 SARJA M Kainulainen Olavi PS 95 9 191 1 45 51 Mankinen Mika PS 89 95 184 5 Seppä Timo SS 91 90 181 Eskelinen 4 1 Jukka PS 95 81 17 5 59 Hassinen Ari PK 89 81 170 Kirjavainen 4 Mikko

Lisätiedot

Kaikki hyvin työssä? Valtion henkilöstön työhyvinvointi vuosina

Kaikki hyvin työssä? Valtion henkilöstön työhyvinvointi vuosina Kaikki hyvin työssä? Valtion henkilöstön työhyvinvointi vuosina - Irma Väänänen-Tomppo Taustatietoa tutkimusaineistoista Kyselyn otos on poimittu satunnaisotannalla valtion henkilörekisteristä, jolloin

Lisätiedot

AMMATTILIITTO PRO ry Koulutuskalenteri 2017 Sivu 1 (5) VIESTINNÄN KESKUSLIITTO. Osallistumisoikeus ay-koulutukseen: työehtosopimus 12 Luku 5

AMMATTILIITTO PRO ry Koulutuskalenteri 2017 Sivu 1 (5) VIESTINNÄN KESKUSLIITTO. Osallistumisoikeus ay-koulutukseen: työehtosopimus 12 Luku 5 AMMATTILIITTO PRO ry Koulutuskalenteri 2017 Sivu 1 (5) AY- JA TYÖSUOJELUVALTUUTETTUJEN KOULUTUS 2017 Viestintäalan toimihenkilöt ja tekniset toimihenkilöt Osallistumisoikeus ay-koulutukseen: työehtosopimus

Lisätiedot

VTT:n malli määräaikaistarkasteluissa. Teknologian tutkimuskeskus VTT

VTT:n malli määräaikaistarkasteluissa. Teknologian tutkimuskeskus VTT VTT:n malli määräaikaistarkasteluissa Teknologian tutkimuskeskus VTT 12.12.2011 2 Työryhmän toiminta Määräaikaisia työsuhteita tarkasteleva työryhmä on ollut toiminnassa jo pitkään ja toiminta on vakiintunutta

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä.

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä. MTK TERVO-VESANTO JÄSENKYSELY 2009 Yleistä kyselyn toteutuksesta MTK Tervo-Vesanto ry:n jäsenkysely toteutettiin 12.4.-5.5.2009 välisenä aikana. Kysely oli internet-kysely. Kyselystä tiedotettiin jäseniä

Lisätiedot

sosiaalialan menestystekijä

sosiaalialan menestystekijä sosiaalialan menestystekijä Osaaminen, vuorovaikutus, tahto. {Osaaminen on tietoa, taitoa ja oikeaa asennetta.} Ammattijärjestö Talentia edistää jäsentensä urakehitystä vaikuttamalla sosiaalialan lainsäädäntöön,

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt

LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt LIEKSAN KAUPUNKI KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 6/1994 ============================================================ LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.9.1994

Lisätiedot

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry. S ä ä n n ö t

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry. S ä ä n n ö t Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry S ä ä n n ö t Merkitty yhdistysrekisteriin 9.12.2005 Nimi Yhdistyksen nimi on Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas

Lisätiedot

Tässä on seurallenne Hevosjalostusliiton kevätkokouksen materiaali.

Tässä on seurallenne Hevosjalostusliiton kevätkokouksen materiaali. Pohjois-Karjalan 13.4.2010 Hevosjalostusliitto ry Tervehdys! Tässä on seurallenne Hevosjalostusliiton kevätkokouksen materiaali. Kokous pidetään Joensuun raviradalla pääkatsomossa tiistaina 4.5. Kokous

Lisätiedot

Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ

Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Talentum Helsinki 2015 Copyright 2015 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kansi, ulkoasu ja kuvitus: Maria Mitrunen 978-952-14-2411-3 978-952-14-2412-0

Lisätiedot

Psykososiaalisen kuormittumisen ehkäisy 2.12.2015

Psykososiaalisen kuormittumisen ehkäisy 2.12.2015 Psykososiaalisen kuormittumisen ehkäisy 2.12.2015 Seinäjoen kaupunki Elisa Saunamäki Psykososiaalinen kuormittuminen Jokaisen yksilön työhyvinvointi ja psykososiaalinen kuormittuminen koostuu eri asioista.

Lisätiedot

Lapsiasianeuvottelukunnan toimintaa arvioivan kyselyn tulokset Mirella Huttunen, Lapsiasianeuvottelukunnan sihteeri/ Suomen UNICEFin kotimaan

Lapsiasianeuvottelukunnan toimintaa arvioivan kyselyn tulokset Mirella Huttunen, Lapsiasianeuvottelukunnan sihteeri/ Suomen UNICEFin kotimaan Lapsiasianeuvottelukunnan toimintaa arvioivan kyselyn tulokset Mirella Huttunen, Lapsiasianeuvottelukunnan sihteeri/ Suomen UNICEFin kotimaan vaikuttamistyön päällikkö Osa I Taustamuuttujat Vastaajat Vastaajia

Lisätiedot

Osapuolet ovat saaneet aikaan seuraavan neuvottelutuloksen: MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

Osapuolet ovat saaneet aikaan seuraavan neuvottelutuloksen: MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Osapuolet ovat saaneet aikaan seuraavan neuvottelutuloksen: MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2010-2012 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO 2 PALKKOJEN KOROTTAMINEN Palkkojen

Lisätiedot

Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita

Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita Erkki Auvinen, STTK 7. 4. 2 0 1 6 Työpaikan kehittämistä ei saa unohtaa vaikeinakaan aikoina Työpaikan kehittämistä ei saa haudata mukamas tärkeämpien

Lisätiedot

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi.

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi. ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Paikka Järjestötalo, Paulan Sali, Seinäjoki Aika Ke 25.5.2016 klo 18.00 - Läsnä VUOSIKOKOUS 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen järjestäytyminen Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri,

Lisätiedot

Fokusryhmäkeskustelut perheystävällisyyden arvioinnin ja kehittämisen menetelmänä

Fokusryhmäkeskustelut perheystävällisyyden arvioinnin ja kehittämisen menetelmänä Fokusryhmäkeskustelut perheystävällisyyden arvioinnin ja kehittämisen menetelmänä Väestöliitto Perheystävällinen työpaikka -ohjelma Laura Hannola 29.9.2016 Sisältö Fokusryhmähaastattelumenetelmä Mikä toimi/mikä

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajisto Säännöt

Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajisto Säännöt Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajiston työvaliokunta/paavilainen Sääntömuutosehdotus Edustajiston sääntöihin Versio 280215 Edustajiston syksyn kasvokkaistapaamisen pohjalta Suomen Nuorisovaltuustojen

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kirkkovaltuusto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kirkkovaltuusto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika: Keskiviikkona klo 19.00 19:15 Paikka: Seurakuntatalo Läsnä: Valtuutetut: läsnä poissa Auvinen Marketta Hämäläinen Sari Karjalainen

Lisätiedot

Varaluottamusmiehen asema on sama kuin muidenkin työntekijöiden. Hoitaessaan luottamusmiestehtäviä, hänellä on samat oikeudet kuin luottamusmiehellä.

Varaluottamusmiehen asema on sama kuin muidenkin työntekijöiden. Hoitaessaan luottamusmiestehtäviä, hänellä on samat oikeudet kuin luottamusmiehellä. Tehy ry / Hammaslääkärien työnantajayhdistys ry työehtosopimus Luottamusmiesvaaliohje LUOTTAMUSMIEHEN VALINTA KAUDELLE 2017 2019 YLEISTÄ Tehyläisiä työntekijöitä edustaa työehtosopimukseen liittyvissä

Lisätiedot

Osallistumisoikeus ay-koulutukseen: työehtosopimus 12 Luku 5

Osallistumisoikeus ay-koulutukseen: työehtosopimus 12 Luku 5 AMMATTILIITTO PRO ry Koulutuskalenteri 2016 Sivu 1 (5) AY- JA TYÖSUOJELUVALTUUTETTUJEN KOULUTUS 2016 Viestintäalan toimihenkilöt ja tekniset toimihenkilöt Osallistumisoikeus ay-koulutukseen: työehtosopimus

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Pöytäkirja 1/ Xamk

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Pöytäkirja 1/ Xamk Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Pöytäkirja 1/2015 1 Työsuojelutoimikunta 06.02.2015 Aika 06.02.2015 klo 13:05-14:05 Paikka Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

Lisätiedot

JY työhyvinvointikysely 2015 (2013) Bio- ja ympäristötieteiden laitos

JY työhyvinvointikysely 2015 (2013) Bio- ja ympäristötieteiden laitos JY työhyvinvointikysely 2015 (2013) Bio- ja ympäristötieteiden laitos 30.10.2015 Työhyvinvointikysely 2015 Taustatiedot Palvelussuhde: 50,0 % Määräaikainen 50,0 % 50,0 % Toistaiseksi voimassaoleva 50,0

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016

PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016 1/5 SF-CARAVAN YDIN-HÄME RY PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016 Aika 10.4.2016 klo 13.00 Paikka Hämeenhelmi, Leppäkoskentie 788, Leppäkoski Läsnä 23 SF-Caravan Ydin-Häme ry:m varsinaista jäsentä

Lisätiedot

Maarit Pedak

Maarit Pedak Osallistava sisäinen viestintä Lahden kaupungissa Kuntamarkkinat 15.9.2011 Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Maarit Pedak KTM ja VTM, tutkija maarit.pedak@helsinki.fi 9/19/2011 1 OSVI: Osallistava

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia - miksi Suomen Yrittäjät ei hyväksy paikallista sopimista koskevaa kompromissia

Kysymyksiä ja vastauksia - miksi Suomen Yrittäjät ei hyväksy paikallista sopimista koskevaa kompromissia 31.5.2016 1 (5) Kysymyksiä ja vastauksia - miksi Suomen Yrittäjät ei hyväksy paikallista sopimista koskevaa kompromissia Suomen Yrittäjät hylkäsi paikallista sopivan kompromissiesityksen. Esityksen hyväksyminen

Lisätiedot

K O O D E E. Kangasalan Kristillisdemokraatit toivottaa hyvää alkavaa syksyä ja menestystä vaaleissa.

K O O D E E. Kangasalan Kristillisdemokraatit toivottaa hyvää alkavaa syksyä ja menestystä vaaleissa. K O O D E E Kangasalan Kristillisdemokraattien tiedotuslehti 3/2012 Kangasalan Kristillisdemokraatit toivottaa hyvää alkavaa syksyä ja menestystä vaaleissa. Sisällys: Puheenjohtajan mietteitä.. 3 Vierailu

Lisätiedot

13 Luottamushenkilön oikeus erota luottamustoimesta Tampereen Vesi Liikelaitoksen toimitusjohtajan päätöspöytäkirjat

13 Luottamushenkilön oikeus erota luottamustoimesta Tampereen Vesi Liikelaitoksen toimitusjohtajan päätöspöytäkirjat Tampere Pöytäkirja 2/2016 1 (9) Aika 20.10.2016, klo 15:30-18:54 Paikka Tampereen Veden neuvotteluhuone Käsitellyt asiat 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 12 Pöytäkirjan tarkastus 13 Luottamushenkilön

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN MAAKUNTAUUDISTUKSEN VALMISTELURYHMÄN 1. KOKOUS

ETELÄ-KARJALAN MAAKUNTAUUDISTUKSEN VALMISTELURYHMÄN 1. KOKOUS ETELÄ-KARJALAN MAAKUNTAUUDISTUKSEN VALMISTELURYHMÄN 1. KOKOUS MUISTIO Aika: tiistai 15.3.2016 kello 10.00 12.15 Paikka: Etelä-Karjalan liiton toimisto, kokoustila Koivikko 4. krs, Kauppakatu 40 D., Lappeenranta

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN RESERVIPIIRIEN YHTEYSTIEDOT 2014

KESKI-SUOMEN RESERVIPIIRIEN YHTEYSTIEDOT 2014 KESKI-SUOMEN RESERVIPIIRIEN YHTEYSTIEDOT 2014 Piiritoimisto Gummeruksenkatu 7, 40100 Jyväskylä Verkkosivut: www.ksrespiirit.fi Reserviupseeripiirin toiminnanjohtaja Reserviläispiirin toiminnanjohtaja reservilaispiiri@ksrespiirit.fi

Lisätiedot

Näin homma toimii seminaari Aika: Tiistai klo Paikka: Pääkirjasto Metso, Pirkankatu Tampere

Näin homma toimii seminaari Aika: Tiistai klo Paikka: Pääkirjasto Metso, Pirkankatu Tampere 10.00 Aamukahvi 10.20 Tervetuloa Näin homma toimii seminaari Aika: Tiistai 25.9.2012 klo 10.00-15.30 Paikka: Pääkirjasto Metso, Pirkankatu 2 33101 Tampere 10.30 Omaishoitotilanteen varhainen tunnistaminen

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 4/2005 HALLITUKSEN KOKOUS Suomen Lakimiesliiton Ylähuone, Helsinki

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 4/2005 HALLITUKSEN KOKOUS Suomen Lakimiesliiton Ylähuone, Helsinki 1(5) Aika 6.4.2005 Paikka Läsnä Poissa Suomen Lakimiesliiton Ylähuone, Helsinki Janne Nyman, hallituksen puheenjohtaja Salla Tuominen, pääsihteeri Matti Hietanen, hallituksen jäsen Olli Kärkkäinen, hallituksen

Lisätiedot

Raportointi >> Perusraportti Tasa arvovaalikone

Raportointi >> Perusraportti Tasa arvovaalikone heli.kiemunki (Lapin ammattiopisto), olet kirjautuneena sisään. 10. maaliskuuta 2011 10:21:05 Your boss is {0} Kirjaudu ulos Etusivu Kyselyt Raportointi Asetukset Käyttäjätiedot Ota yhteyttä Oppaat Help

Lisätiedot

Raportointi >> Perusraportti Tasa arvovaalikone

Raportointi >> Perusraportti Tasa arvovaalikone heli.kiemunki (Lapin ammattiopisto), olet kirjautuneena sisään. 10. maaliskuuta 2011 10:16:23 Your boss is {0} Kirjaudu ulos Etusivu Kyselyt Raportointi Asetukset Käyttäjätiedot Ota yhteyttä Oppaat Help

Lisätiedot

Varsinainen liittokokous alkaa

Varsinainen liittokokous alkaa KUUROJEN LIITTO RY ESITYSLISTA 1 (5) Varsinainen liittokokous Aika 11.6.2016 Paikka Porin Yliopistokeskus, Pohjoisranta 11, 28101 Pori Lounas klo 12.00-13.00 Kahvi klo 15.30 16.00 9.00 10.00 Edustajavaltakirjojen

Lisätiedot

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 KiU KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 JOUKKUEET: 1920 Luku Kiteenkylän pesäpallojoukkue Hakulinen Heikki Hakulinen Onni Hakulinen Simo Hakulinen Toivo Hakulinen Viljo Hirvonen Arvi Kosonen Juho Lipponen Toivo

Lisätiedot

Yhteistoimintalainsäädännön uudistaminen

Yhteistoimintalainsäädännön uudistaminen Yhteistoimintalainsäädännön uudistaminen 14.2.2017 Taustaa Nykyisen YT-lain tavoitteet: 1. Edistää työnantajan ja työntekijän välistä sekä henkilöstöryhmien keskinäistä vuorovaikutusta perustuen oikea-aikaisesti

Lisätiedot

ALA OUNASJOEN ERÄSTÄJIEN VUOSIKOKOUS 2010

ALA OUNASJOEN ERÄSTÄJIEN VUOSIKOKOUS 2010 Ala-Ounasjoen Erästäjät PÖYTÄKIRJA Johtokunta Rovaniemi 17.2.2010 ALA OUNASJOEN ERÄSTÄJIEN VUOSIKOKOUS 2010 AIKA 17.2.2010 klo 18.00 PAIKKA Toimitalo, Erästäjänpolku OSALLISTUJAT Seuran jäseniä 25 liitteenä

Lisätiedot

Kuntalain 35 :n mukaan vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

Kuntalain 35 :n mukaan vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan: Joutsan kunnanhallitus 8 12.01.2015 Kunnanvaltuusto 7 19.01.2015 KUNNANHALLITUKSEN VAALI Joutsan kunnanhallitus 12.01.2015 8 Kuntalain 17 :n mukaan valtuusto asettaa kunnanhallituksen. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

N50 N

N50 N SVA Riistamaali mestaruuskilpailu 23.-24.8.2014 Sipoo Hirvi 20 kertalaukaus Nimi Seura Ikäl. Tulos Ratko N50 N50 1000 0 1000 0 1 Savukari Sirkka ESA N50 83 67 150 0 N55 N55 1000 0 1000 0 1 Jaakkola Asta

Lisätiedot

KUTSU. Jyty Iisalmi ry:n sääntömääräinen. syyskokous. pidetään maanantaina klo alkaen Meijän Vintillä os.

KUTSU. Jyty Iisalmi ry:n sääntömääräinen. syyskokous. pidetään maanantaina klo alkaen Meijän Vintillä os. KUTSU Jyty Iisalmi ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään maanantaina 21.11.2016 klo 16.45 alkaen Meijän Vintillä os. Savonkatu 11 A 6 Kokouksessa käsitellään sääntöjen 15 määräämät asiat. Luottamusvaalikokous

Lisätiedot