TIEMIES. Terve Organisaatio -ilmapiirikyselyn tuloksista. Tekevät-lehden TAJ:n järjestöliite 4/2003

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TIEMIES. Terve Organisaatio -ilmapiirikyselyn tuloksista. Tekevät-lehden TAJ:n järjestöliite 4/2003"

Transkriptio

1 TIEMIES Tekevät-lehden TAJ:n järjestöliite 4/2003 Terve Organisaatio -ilmapiirikyselyn tuloksista Kolmena perättäisenä syksynä tehdyn, koko Tieliikelaitoksen henkilöstöä koskevan Terve Organisaatio ilmapiirikyselyn yhteenvedot ovat olleet Tieliikelaitoksen Netta-verkkolehdessä luettavissa marraskuun alusta lukien. Tulokset, eli työssä jaksaminen ja viihtyminen, esimiestyö ym. ovat kyselyn perusteella kohentuneet edellisistä vuosista kautta linjan, mutta hymistelyyn ei liene vielä aihetta. Kyselyn sai 3595 henkilöä, joista lomakkeella vastasi 1156 ja intranetin kautta 1174 henkilöä. Vastausaktiivisuus kokonaisuutena katsoen oli hyvä, eli 65 prosenttia, jolla tasolla on aiemminkin oltu ( % ja %). Esimiesasemassa olevia kyselyyn vastasi 27 %. Määräaikaisia oli vastaajista 10 %. Vastausaktiivisuus vaihteli kovasti yksiköittäin, joka tietysti on tilastoijan ja työnantajan kannalta huono asia, koska jokin ryhmä vaisulla osallistumisella vaikeuttaa tulosten yleistämistä koko ryhmää koskevaksi. Se, kuinka paljon vastaamatta jättäneistä on niitä esimiehiä tai tiukkaan aikatauluun sidottuja, jotka koko ajan taistelevat päälle kaatuvia päivämääriä ja kellonaikoja vastaan, on hieman vaikeampi kysymys. Väistämättä osa esim. Päällyste- ja ympäristöpalvelujen heikosta vastausaktiivisuudesta johtunee normaalista syksyn työruuhkasta. Varsinkin työnjohto on yhtenä kiireenpoisto-menetelmänä saanut työkaluksi ns. tehtävien priorisoinnin, joka tarkoittaa lyhyesti sitä, että ne tehtävät, jotka eivät palvele oman projektin toteuttamista, jäävät järjestyksessä tehtäväjoukon hännille! Jokainen tietää, mitä se lyhytnäköisesti ajateltuna työjärjestyksen osalta tarkoittaa, kun on kysymys muusta, kuin omaa projektia koskevien lomakkeiden täyttämisestä. Lyhytnäköisyys on tässä tapauksessa sitä, että ne, joilla olisi kenties eniten aihetta ilmaista kiirettä, stressiä, työuupumista tms., jäävät tilastoimatta, jolloin työnantajalle tulee helposti väärä kuva kehityksen suunnasta. Esimiesasemassa olevat olivat vastanneet kysymyksiin samaan tapaan kuin edellisinä vuosina. Tulokset olivat kaikilla keskeisillä organisaation toiminnan alueilla muita työntekijöitä myönteisemmät. Esimiestyöhön liittyi kuitenkin edelleen vahvasti työn kuormittavuuden kokemukset. Suuri työmäärä, työn henkinen ja fyysinen rasittavuus ja stressi olivat esimiehillä muita työntekijöitä tyypillisempiä. Lähemmäs suositusarvoja työmäärän suhteen ollaan kuitenkin menossa. Kyselyn tulkinnan mukaan kommenttipuheenvuorojen sävy oli ollut aikaisempaa kriittisempi. Useat vastaukset olivat käsitelleet palveluprojektien epävarmoja työsuhteita ja työsuhteiden päättymisen vaikutuksia työntekijöiden hyvinvointiin ja jaksamiseen. Myös työturvallisuuteen ja työsuojelukysymyksiin liittyviä tekijöitä oli otettu esille. Työssä esiintyvä kiire, suuri työmäärä, koetut palkkaukseen liittyvät epäkohdat ja esimiestyö olivat saaneet runsaasti palstatilaa. Jatkuu sivulla 4.

2 PUHEENJOHTAJAN PALSTA ollut, ja niistä ollaan myös avoimesti voitu keskustella ja tukea näin tehtyjä päätöksiä. Ongelmana on kuitenkin ollut ja on edelleenkin alueiden kokoerot ja erilaisuudet. Pohjoisessa ongelmat ovat erilaiset kuin etelässä. Pääluottamusmiehen ja liikelaitoksen hallituksen henkilöstön edustajan välityksellä on saatu tietoa ja informaatiota talotasolla tehdyistä päätöksistä ja sopimuksista. Tätä vuoropuhelua tulee jatkaa ja tiivistää tulevalle kaudelle siten, että järjestömme kautta otetaan vieläkin aktiivisempi ote tuottaa uusia henkilöstön mielipiteitä eteenpäin vietäväksi. Eri Pardialaisten järjestöjen kesken perustettu tukiryhmä on tähän oiva työkalu. TAJ:n ensimmäinen toimintajakso eli liittokokousväli on takanapäin ja liittokokous on valinnut uuden hallituksen ja sen toimihenkilöt seuraavaksi kahdeksi vuodeksi. Taakse jäänyt kausi on ollut TAJ:lle kovaa muutoksen aikakautta, mutta olemme siitä selviytyneet vähintäänkin tyydyttävästi. Järjestömme talous on kunnossa ja toimintamalli seuraaville vuosille saatu hyvälle pohjalle. Tätä palstaa kirjoittaessani liittokokous on edessäpäin, mutta kun te saatte tämän liitteen, niin liittokokous on pidetty ja sen tuomat ratkaisut ovat tiedossa. Valitettavasti lehden materiaalin työstäminen ja painoon saaminen ajoittuu huonosti meidän päätösten ja niiden tiedottamisen kannalta. Liittokokouksen tekemistä päätöksistä ja uudesta toimikaudesta kerrotaan ensi vuoden alussa ilmestyvässä liitteessä, mutta järjestö tiedottaa sähköpostitse alueyhdistyksiä liittokokouksessa esille otetuista asioista. Mennyt toimikausi Kun mennyttä liittokokousväliä tarkastellee avoimesti ja rehellisesti, voi sieltä löytää onnistumisia ja parannettavaa. Onnistumisen listalle on helppo laittaa se muutoksen hallinta, kun TiRa muutettiin kahdeksi eri järjestöksi ja Tieliikelaitospuolelle perustettiin TAJ. Onnistuminen varmistettiin tulevaisuuden näkemyksillä ja vankalla kokemuksella, jonka pohjalta molempia järjestöjä arvostaen ja kuunnellen perustettiin selvitystyöryhmä, joka luotsasi muutosta läpi lakija asiakarikkojen. Hallituksen jäsenet ovat kokouksissa rehellisesti tuoneet ne alueelliset ongelmat pöytään, joita alueyhdistyksillä on Koulutus ja tapahtumat Järjestömme on myös suhtautunut perin myötämielisesti TTT:n ja muidenkin tarjoamiin koulutusmahdollisuuksiin ja tapahtumiin ja näin tulee jatkossakin olla. Ongelmana tässä on meillä kuten muillakin järjestöillä se, että emme tahdo saada uusia ja mieluimmin sieltä nuoremmasta päästä olevia jäseniä opiskelemaan ja laajentamaan näkemyksiään. Koulutustarjonta on varsin runsasta, ja se on tänä päivänä hyvin kohdistettua täsmäopetusta, jossa varsinkin TTT räätälöi mielellään koulutuksensa talokohtaisiin raameihin tai järjestön vaatimuksiin. Jäsenistölle tarjotaan mahdollisuuksia osallistua myös Pardialaisten järjestöjen risteilyyn sekä TTT tutuksi sekä huippuosaajien kohtaamispaikka -risteilylle. Talon sisällä meillä on joka vuosi järjestetty kaksipäiväiset Pardialaiset luottamusmiespäivät, johon myös yhdistysten puheenjohtajat ovat saaneet osallistua. Jotta saataisiin jäsenistöä paremmin aktivoitua, tulee meidän jatkossa vakavasti pohtia vaikka joitakin alueellisia teemapäiviä, tai alueellisten yhdistysten kevät- tai syyskokoukset samassa paikassa olevia tapahtumia. Pardian kehittäminen TAJ vastasi myöntävästi Pardian kehittämisen pilottivaiheeseen ja yläpuolinen järjestömme TTT on myös vahvasti mukana kehittämistyössä. Pardialaisista järjestöistä n. 70% lähti kehittämishanketta pilotoimaan. Olemme pilotoinnissa kehittämässä liikennetoimialaa, ja tämä työ on lähtenyt syksyllä hyvin käyntiin. Pilotoinnista saadaan väliraportit ensi vuoden talvella ja alkukesästä, ja niissä sitten nähdään, mitä on saatu aikaan. Syksyllä on sitten päätettävä Pardian kehittämisen jatkosta. Haluan tässä lopuksi kiittää teitä kaikkia siitä tuesta ja kannustuksesta, jota olen teiltä saanut ja olen sitä myös tarvinnut puheenjohtajan työssäni. Samalla kiitän hallitusta ja sen mukana olleita toimihenkilöitä hyvästä ja rakentavasta yhteistyöstä. Tästä on hyvä jatkaa ja rakentaa sitä muutosta, joka meitä väistämättä kohtaa. Mukavaa talven alkua ja joulun odottelua sekä hyvää loppuvuotta! Teuvo Salolammi TAJ;n puheenjohtaja 2 Tiemies 4/2003

3 LAAKSOLAN PALSTA Yt-sopimus Viime Tiemies-tiedotteessa kerroin uudesta Tieliikelaitoksen yt-sopimuksesta ja sopimus myös julkaistiin Tiemies-tiedotteessa. Toivottavasti alueilla on saatu nimettyä uudet edustajat neuvottelukuntiin ja mahdolliset työsuojeluvaltuutetut valittua. Koko yt-sopimuksen uusimisen tärkein tavoite oli saada työsuojelutointa toimimaan paremmin kuin ennen. Toivottavasti me saamme omat edustajamme valittua sopimuksen mukaisesti ja asiallisesti. Tällä hetkellä ( ) näyttää, ettei työnantajamme aio nimittää työsuojelupäälliköitä sopimuksen mukaisesti, vaan useampaan työpaikkaan Länsi- ja Itä-Suomessa ollaan nimittämässä vain yksi osa-aikainen työsuojelupäällikkö, vaikka sopimuksessa lukee: Työpaikkojen työsuojelupäällikkönä toimii palveluyksikön päällikkö tai hänen nimeämänsä henkilö palveluyksikön esikunnasta. Sekä idässä että lännessä on kuitenkin useita työpaikkoja ja nyt on kuitenkin tulossa vain yksi työsuojelupäällikkö kumpaankin. Jos tämä työsuojelupäällikkö olisi kokopäiväinen kuten RESSissä tulee näillä näkymin olemaan, voisin uskoa, että työnantajamme todella yrittää saavuttaa niitä tavoitteita, joita uudelle sopimukselle asetettiin heti neuvottelujen alussa, eli parantaa työsuojelun tasoa Tieliikelaitoksessa. Nyt kuitenkin on tulossa osaan Tieliikelaitosta entisen usean oto-työsuojelupäällikön (projektipäälliköt) tilalle yksi monen työpaikan oto-työsuojelupäällikkö. Jokainen voi itse miettiä panostetaanko asiaan tosissaan! Palkkausjärjestelmäneuvottelut Syksystä 2002 alkaen on neuvoteltu järjestöjen ja liikelaitoksen kesken uudesta toimihenkilöiden palkkausjärjestelmästä. Tällä hetkellä palkkausjärjestelmäluonnos on lausunnolla järjestöillä ja sen jälkeen jatketaan neuvotteluja. Kokonaispalkkaus Kokonaispalkkasopimuksia kunnossapidon töihin ei tänä vuonnakaan saatu työnantajan toimesta tehtyä ennen päivystyskauden alkua. Lisäksi tänä syksynä on tarjottu mitä merkillisempiä sopimuksia, jotka eivät ole tehdyn sopimuksen mukaisia. Tarkastakaa kaikki itse sopimuksenne tai pyytäkää luottamusmiestä tarkistamaan sopimuksen oikeellisuus. Sopimukseen sisältyviä ylityömääriä ei pyöristellä mihinkään, vaan ne interpoloidaan suoraan raja-arvojen välistä. Kokonaispalkkasopimuksia voidaan tehdä myös muualle kuin kunnossapitoon, mutta pitää muistaa, että sopimuksen tekeminen edellyttää ylitöitä tai muita palkan päälle tulevia lisiä säännöllisesti noin euron edestä kuukausittain. Sellaiset henkilöt, joilla ylitöitä tai muita lisiä tulee epäsäännöllisesti, saavat ylityökorvaukset ja muut mahdolliset lisät aina todellisten toteutuneiden tapahtumien perusteella kerran kuukaudessa. Työhyvinvointi Tyky-toiminta jää jatkuvasti meidän jokapäiväisessä toiminnassamme liikaa taka-alalle. Työhyvinvointiin liittyvät asiat pitäisivät olla osa jokapäiväistä toimintaamme työtä tehdessämme. Meillä on Netassa todella hyvät työhyvinvointisivut, joihin kannattaa tutustua. Sinikka Niemi-Korpi on nähnyt paljon vaivaa sivujen luomisessa, joten käykäämme kaikki näillä sivuilla tutustumassa niihin ja ottamassa oppia asioista. STTK:n sivuilta löytyy työelämän uudistaminen -sivusto ja siellä on myös laajasti esitelty tyky-, tasa-arvo-, yhteistoiminta ynnä muuta työhyvinvointiin liittyvää asiaa. Sivustossa on myös Työpaikan peili, toimivan työyhteisön puolesta. Työpaikan peilin testauksen voit tehdä oman työpaikkasi osalta tässä tiedotteessa olevaan kyselyyn vastaamalla. Luottamusmiespäivät 2004 Pardialaiset luottamusmiespäivät ovat Vaasan kylpylässä. Kaikki luottamusmiehet, varaluottamusmiehet ja puheenjohtajat laittakaa päivämäärät kalenteriinne, jotta voitte osallistua päiville. Päivät noudattavat jo totuttua tapaa siten, että ensimmäiseksi päiväksi tulevat ainakin Heikki Koivisto ja Timo Aaltonen sekä Pardian puheenjohtaja Matti Krats. Toisen päivän pyhitämme omille sopimuksiimme liittyville asioille, joista sitten lähemmin ensi vuonna. Toivotan kaikille lukijoille HAUSKAA JOULUA ja MENESTYKSEKÄSTÄ VUOTTA 2004! Tiemies 4/2003 3

4 Terve Organisaatio -kysely, jatkoa sivulta 1. Mitä vastattiin Seuraavassa lainauksessa on joitakin kysymyksiä ja esimiesasemassa olevien vastausosuuksia prosentteina niiden ääripäistä (suluissa on vuosien 2002 ja 2001 vastaavat osuudet): Oman työpaikan pysyvyys: melko varmana piti 50 % (49, 40) ja erittäin tai melko epävarmana 22 % (25, 33) Tarjoaako työpaikkasi mahdollisuuksia työkiertoon: melko tai täysin riittävästi 28 % (27, 25) ja erittäin tai melko riittämättömästi 37 % (38, 41) Työn arvostuksen kokeminen: melko / erittäin paljon 56 % (56, 52) ja ei lainkaan / melko vähän 8 % (9, 12) Tyytyväisyys nykyiseen työhön: melko / erittäin paljon 74 % (68, 70) ja ei lainkaan / melko vähän 10 % (10, 10) Työn henkinen kuormittavuus: ei lainkaan / melko kevyttä 7 % (6, 5) ja melko / hyvin rasittavaa 68 % (68,72) Stressin esiintyminen: ei lainkaan / melko vähän 31 % (29, 28) ja melko / hyvin paljon 32 % (33, 33) Miltä tuntuu tulla aamulla töihin: keskiarvo 7,3 (7,0, 6,9) mediaani 8,0, keskihajonta 2,25. Yhteenvetolainauksia Kyselyn tulkinnan mukaan tuloksissa oli nähtävissä selvä myönteinen kehitys lähes kaikilla keskeisillä Terve Organisaatio -mittarin alueilla: Ulkopuolisiin viiteaineistoihin verrattuna Tieliikelaitoksen vahvuuksina ja voimavaroina koko organisaation tasolla korostuivat esimiesten hyvät tekniset johtamistaidot. Tieliikelaitoksen sisäinen tiedonkulku oli myös aikaisempien vuosien tapaan vertailuaineistoja parempi. Työmäärä on kyselytulkinnan mukaan Tieliikelaitoksessa keskimäärin kohtuullisella tasolla. Tilastollisesti merkitsevää kehitystä on tapahtunut työmäärää, tavoitteiden selkeyttä ja luottamuksellista esimiessuhdetta sekä palautteenantoa koskevissa ulottuvuuksissa. Organisaation tiedonkulkua sekä muutosten hallintaa ja koulutusta kuvaavilla mittarin alueilla oli niin ikään tilastollisesti merkitsevää positiivista vaihtelua. Myös eriikäisten työntekijöiden tasaarvokysymyksissä sekä työpaikan pysyvyyttä ja tulos- ja kehityskeskustelujen määrällistä toteutumista käsittelevissä kysymyksissä positiivinen kehityssuunta oli huomattava. Millään osa-alueella tuloksissa ei koko organisaation tasolla esiintynyt taantumista. Koko kahden vuoden tutkimusjakson aikana tilastollisesti merkitseviä muutoksia oli tapahtunut edellä lueteltujen lisäksi sukupuolten välisen tasa-arvon kehityksessä, ristiriitaisten ohjeiden, työn henkisen kuormittavuuden ja stressikokemusten vähenemisessä, työkiertomahdollisuuksien lisääntymisessä ja vastaajien myönteisemmissä kokemuksissa työilmapiiristä ja työryhmätyöskentelystä, toimintojen kehittämisestä organisaatiossa, oman työn arvostuksesta, vaikutusmahdollisuuksista omaan työhön ja työntekijöiden yleisestä työtyytyväisyydestä. Valtaosa Tieliikelaitoksen henkilöstöstä katsoo, että työilmapiiri ei suinkaan ole jännittynyt, kilpaileva, omaa etua tavoitteleva tai riitaisa ja eripurainen. Ilmapiiriä luonnehdittiin sen sijaan pikemminkin leppoisaksi ja mukavaksi. Henkistä väkivaltaa ja kiusaamista koettiin kaikissa henkilöstöryhmissä. Ikävät kokemukset olivat yleisimpiä 50 vuotta täyttäneiden keskuudessa. Viimevuotisesta tilannearviosta poiketen naiset raportoivat miehiä enemmän itseen kohdistuvaa henkistä väkivaltaa tai kiusaamista. Vakituiset työntekijät kokivat haastatteluhetkellä määräaikaisia. Tiemies-järjestöliite palannee seuraavassa, vuoden 2004 ensimmäisessä numerossa lähemmin kyselyn tuloksiin ja tulkintoihin. Mutta jo sitä ennen olisi toivottavaa, että myös TAJ:n Tieliikelaitoksessa työskentelevä jäsenistö osallistuisi aktiivisesti tulosten käsittelyyn omassa yksikössään ja mahdollisesti muissakin laitoksen elimissä. Yhteistyöllä ja aktiivisella kehittämishakuisuudella voimme parantaa edelleen työpaikkamme ilmapiiriä sekä samalla omaa viihtyvyyttämme ja jaksamistamme. Eero Kemppainen Artikkelin lähde suorine lainauksineen Tieliikelaitoksen intranetistä löytyvä raportti: Terve Organisaatio 2003-kyselyn tulokset ; Medivire, Helena Kotro & Mona Rajakangas Testaa tilanne omalla työpaikallasi! Toteutuvatko sinun työpaikallasi esimerkiksi: Palkat kohdalleen miesten ja naisten palkkaeroja pyritään tasaamaan kyllä ei en tiedä Iloa työhön henkilöstö voi vaikuttaa omaa työtään koskeviin asioihin kyllä ei en tiedä Aikaa elämälle kyllä ei resursit riittävät ja kiireet hallitaan en tiedä tavoitteiden saavuttamisesta ja tuloksista palkitaan esimiehet ovat oikeudenmukaisia ja kannustavia työn ja perheelämän saa sovitettua yhteen palkka nousee kun tehtävien vaativuus kasvaa työpaikalla vallitsee hyvä meininki työ ja vapaa pysyvät erillään Osoitteessa löydät enemmän kysymyksiä aiheesta. Lisäksi sivulla on neuvoja tulosten tulkintaan sekä ideoita työyhteisön kehittämiseksi. Ter vetuloa jäseneksi! w w w. s t t k. f i 4 Tiemies 4/2003

5 Jäsenistön mielipidepalsta Kaikkea ei voi ihmisjärjellä ymmärtää suus on unohtunut myös, kun päätettiin tielaitoksesta. Tärkeintä oli saada aikaan päätös, jottei se kuumu liikaa veronmaksajain käsissä. Tuntuu oudolta, että tieliikelaitoksen työntekijöitä houkutellaan työttömyysputkeen ym. tuotannollisista ja taloudellisista seikoista johtuen. Samaan aikaan kun heidän töitään teetetään konsulteilla ja erilaisilla urakoitsijoilla tuloksena joskus jopa.. Yhteiskunnallisesti työllä on joskus vain kaksinkertainen hinta, ei muuta. Erityistä kummastusta ja ihmetystä olen kuullut kanssaihmisteni ihmettelevän, eikö heitä arvosteta, kun väkeä lisätään? Samoja tehtäviä tehdään, toinen tekee liikelaitoksen nimissä ja toinen palveluprojektin. Olen joutunut monessa yhteydessä toteamaan, että on ilmoitettu talossa noudatettavan hyvää henkilöstöpolitiikkaa. Tässä yhteydessäkin voin sanoa, että eduskunnan siirtymäajan rahoitus on Eräs tuttavani kertoi venäjällä, että tämä on sellainen maa, ettei kaikkea voi ihmisjärjellä ymmärtää. Allekirjoittaneellakin on pyyhkäissyt joskus kylmät väreet läpi ruumiin, onko näin käymässä Suomessakin? Samaan aikaan kun valtiovallan taholta kerrotaan, että ihmiset ovat siirtymässä liian aikaisin pois työmarkkinoilta. Samalla valtiovalta itse on sitä samaa tekemässä. Valtiovallan suuntaan voi heittää senkin, ettei se näytä tietävän itsekkään mitä tuli päätettyä tielaitoksen liikelaitostamisessa. Tämä on ennen kaikkea sangen valitettavaa. Päättäjämmehän ovat kansakunnan eliittiä ja tuntuisi siltä, että he kyllä osaavat, ettei jää tulkinnoille mahdollisuuksia. Mutta näin juuri näyttää käyvän. Liekö tarkoituskin? Onko kuunneltu liian pitkälle alan asiantuntijoita, jotka ovat ujuttaneet omat tavoitteensa päättäjien päätettäviksi ja tärkeä yhteiskunnallinen tekijä kansantaloudellituonut myöskin mahdollisuuksia sen käyttämiselle epätarkoituksenmukaisesti ja rahoitus ei aina ole mennyt oikeaan osoitteeseen. On ilmennyt sellaistakin, että on olemassa todennäköisesti jokin näkymätön hiuksenhieno hopealanka erilaisten osapuolten välillä. Päätökset ja suositukset eivät aina kohtaa, se jos mikä nakertaa eniten uskottavuutta. Ei soisi olevan niin, että mitä kielletään tekemästä sen voi varmimmin ennakoida tehtäväksi. Mitä luvataan tehdä, sitä ei tehdäkään. Viimeisin, että luvattu 9 kk: n palkanmaksu ilman työntekovelvoitetta, olekaan välttämättä aivan niin kuin äkkiä luulisi. Liian monesta lähteestä myöskin tulee tietoa siitä, että kuka pääsee nauttimaan ko. eduista. Minusta on henkilöä loukkaavaa, kun henkilö ei itse välttämättä tiedä ollenkaan. Kuuntelin 90 luvun taitteessa Koiviston uudenvuoden puhetta, jossa hän kertoi, että tulemme elämään mielenkiintoisen vuosikymmenen ja sitä se tosiaan olikin. Nyt näyttää siltä, että työmarkkinoilla tulemme kokemaan mielenkiintoisia aikoja. Ennusmerkit ovat olemassa ja jotain on jo tapahtunutkin. Haasteita riittää tulevaisuudessa työmarkkinakentällä. Viimepäivien tapahtumat työmarkkinoilla osoittavat kyllä yhä suurempaakin ihmetystä, onko valtakunnan puoluepolitiikkakin tullut työmarkkinoille? Kun entiset valtioneuvoston jäsenetkin viisastelevat työmarkkinoiden suuntaan. Tilanne oli tämä tätä kirjoittaessani, mitä tuonee huominen? Kaikkea ei ole luultavasti tarkoitettukaan ihmisjärjellä ymmärrettäväksi, mitä tulevaisuustoimikunnat suunnittelevat? Täytyy vain uskoa, että hyvää! Onni Nygård, Pardialainen luottamusmies, Oulun palveluyksikkö MERKKIPÄIVIÄ vuotta Moilanen Teuvo Nybäck Karl Vuorinen Kaino Alho Seppo Kuusela Arvi Kiiskinen Martti Kyrönlahti Risto Pitkänen Pekka Kelamo Matti 50 vuotta Talvinen Tapio Rauhala Tuomo Wallin Veijo Rossinen Seppo Leppänen Reijo Hurmerinta Ilmo Laaksola Kimmo Kytömäki Teuvo Mård Reijo Heinonen Tapio TAJ ja Tiemies-järjestöliite onnittelevat! Mikäli joku ei halua 50- tai 60-vuotismerkkipäiväänsä julkaistavaksi tässä yhteydessä, ilmoittakoon siitä toimitukselle viimeistään seuraavaan aineistopäivään mennessä. Tiemies 4/2003 5

6 Leikkeitä yläpuolisten järjestöjen internet-sivuilta ja verkkotiedotteista Selvitysmiesten avulla kierretään yt-menettelyä Palkansaajajärjestö Pardian puheenjohtaja Matti Krats arvostelee selvitysmiesten ja virkamiestyöryhmien käyttöä valtion hallinnossa. - Heidän avullaan röyhkeästi kierretään yt-menettelyä, joka on lakisääteinen työpaikoilla. On väärin, että ulkopuolinen selvitysmies pääsee päättämään tuhansien työpaikoista, eikä tässä pudotuspelissä henkilöstöltä totuttuun tapaan kysytä mitään, ihmettelee Krats. Krats puhui Pardian edustajakokouksessa Helsingissä tiistaina. Pardia vaatii, että henkilöstö pääsee mukaan työryhmiin ja yt-menettelyä uudistetaan näiltä osin. Korulauseissa puhutaan, että valtion virastojen ja laitosten tulisi keskittyä ydintoimintoihin. Avoimeksi jää, mitä nämä ydintoiminnot ovat ja kuka ne määrittelee? Kyseessä on jälleen työnantaja tai poliittinen päättäjä, joiden sanelupolitiikka on vallalla, toteaa Krats. Muutosilmoitus jäsen- ja jäsenmaksurekisteriin Jos jäsenyystietoihisi tulee muutos, ilmoita siitä välittömästi oman yhdistyksesi sihteerille tai suoraan TTT:n toimistoon, faksilla ( 09) Ilmoituksessa tulee näkyä muutoksen syy, yhteystiedot sekä alku- ja loppupäivämäärä (arvioitu, ellei ole tiedossa), näin vältytään tarpeettomilta tiedusteluilta. Ilmoitettavia syitä ovat mm. kaikki syyt, jotka johtavat palkan maksun keskeytykseen kuten irtisanominen, lomautus, pitkäaikainen palkaton sairasloma, äitiysloma, vuorotteluvapaa, palkaton virkavapaus jne. Voit tehdä ilmoituksen netistä (www.ttt.sci.fi/jäsenyys) saatavalla lomakkeella tulostamalla sen itsellesi ja faksaamalla sen numeroon (09) Jos palkanmaksu ja/tai työnantajaperintä jostain syystä loppuu, niin jäsen pyytää maksulomakkeet TTT:n toimistosta. Liitosta ja työttömyyskassasta eroaminen Eroilmoitus perusyhdistyksestä ja työttömyyskassasta on tehtävä aina kirjallisesti. Ilmoituksessa on mainittava henkilön nimi, sosiaaliturvatunnus ja päivämäärä, josta ero tulee voimaan. Ilmoitus on toimitettava omalle yhdistykselle. Voit tehdä ilmoituksen netistä saatavalla eroilmoituslomakkeella tulostamalla sen itsellesi ja faksaamalla sen numeroon Oletko jäämässä eläkkeelle? TTT:n jäsenet voivat halutessaan säilyttää jäsenyyden ja jäsenedut myös eläkkeelle jäätyään. Eläkeläiset maksavat palvelumaksua, joka vaihtelee yhdistyksittäin euroon vuodessa. Maksamalla palvelumaksun säilytät: jäsenetuvakuutukset (vapaa-ajan tapaturma- sekä matkustaja- ja matkatavaravakuutus) sen kalenterivuoden loppuun asti, kun täytät 70 vuotta omistajaliiton erikoisedut hotelli Levitunturille jäsenkortilla saatavat edut, kuten risteilyjä alennetuin hinnoin sekä polttoainealennukset Tekevät -lehden neljä kertaa vuodessa sekä kalenterin vuosittain. Jos haluat säilyttää jäsenyyden eläkkeelle jäätyäsi, ilmoita siitä TTT:n toimistoon muutosilmoituslomakkeella. Lisätietoa: kohdasta jäsenedut. Työmarkkinaavain julkaistu Kaikkien työmarkkinakeskusjärjestöjen työmarkkinatietouden perusinfopaketti Työmarkkina-avain on julkaistu. Tänä vuonna Työmarkkinaavaimesta tehtiin vain sähköinen versio, koska vuodenvaihteessa tulee voimaan useita lakimuutoksia, joiden takia sisältö muuttuu. Painettu versio ilmestyy ensi vuoden puolella. Työmarkkina-avain -kirjanen on kattava peruspaketti työelämään ja työmarkkinoihin liittyvistä asioista. Oppaassa kerrotaan mm. työmarkkinajärjestelmästä, työhön perustuvista oikeuksista ja velvollisuuksista sekä työntekijän sosiaaliturvasta. Oppaassa käydään selkokielisesti läpi esimerkiksi palkkaan, työaikaan, vapaisiin, tasa-arvoon ja työsuojeluun liittyviä asioita. Työmarkkina-avain pdfmuodossa löytyy STTK:n Internet-sivuilta osoitteesta Eväitä työyhteisön hyvinvointiin -opas valmistunut Työssä jaksamisen ohjelma on julkaissut oppaan Eväitä työyhteisön hyvinvointiin. Opas esittelee niitä hyviä käytäntöjä, joita on syntynyt ohjelman kolmen vuoden aikana tukemassa 173 työpaikan kehittämishankkeessa. Vaikuttavimmiksi niissä nousevat päivittäisjohtaminen, työn arjessa oppiminen sekä työaika- ja työjärjestelyt. Oppaassa hyödynnetään myös ohjelmassa toteutettujen tutkimusten tuloksia. Hyviksi osoittautuneet käytännöt tarjoavat tuoreita ajatuksia ja työn arjessa koeteltuja malleja toiminnan kehittämiseen yritysten ja yhteisöjen johdolle, henkilöstöasioista vastaaville ja lähiesimiehille, luottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille ja jokaiselle omasta ja työyhteisönsä hyvinvoinnista kiinnostuneelle Suuri työpaikkojen sukupolvenvaihdos on jo ovella. Oppaassa esitellään oivallisia työkaluja kokemustiedon siirtämiseen ja paneudutaan eri ikäisten johtamiseen. Tutkitusti tiedetään, että yksilön ja yhteisön työhyvinvoinnin vahvistaminen kartuttaa liiketoiminnan tulosta ja lisää työn vaikuttavuutta. Vuoden 2003 lopussa päättyvän Työssä jaksamisen ohjelman tavoitteena on parantaa suomalaisten työhyvinvointia ja elämänlaatua. Ohjelmassa korostuu työpaikkojen sosiaalisen pääoman, luottamuksen ja yhteistyön kehittäminen. Eväitä työyhteisön hyvinvointiin -opas on luettavissa pdf-muodossa osoitteessa Evaita%20tyoyhteison%20hy vinvointiin.pdf Työssä jaksamisen ohjelman Internet-sivuilla. Sitä voi tilata työministeriöstä erikoisuunnittelija Elina Moisiolta, tai puhelimitse soittamalla numeroon (09) Tiemies 4/2003

7 Yhdistyskuulumiset TAJ:n Itä-Suomen ammattiyhdistyksen kuulumisia TAJ:n Itä-Suomen ammattiyhdistys teki syyskokous-/ virkistysmatkan Tallinnaan. Vaikkakin lähtö ensimmäisinä linja-autoon nousseilla Kuopiosta oli yön hämärinä tunteina, seuraavan päivän kokouksessa saimme aikaan hyviä päätöksiä. Mukana matkallamme oli TAJ:n puheenjohtaja Teuvo Salolammi sekä 22 yhdistyksen jäsentä eri puolilta Itä-Suomea. Syyskokous pidettiin Tallinnassa, hotelli Olympiassa, jossa myös majoituimme. Heikki Valkosen toimiessa kokouksen puheenjohtajana TAJ:n Itä-Suomen ammattiyhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Juha Räsänen. Vuodelle 2004 johtokunnan jäseniksi valittiin (varajäsen suluissa) Jari Lievonen (Markku Manninen), Kristiina Kuosmanen (Marja Bäck), Jouko Kauppinen (Pekka Ulvila), Matti Eskelinen (Mikko Puttonen), Markku Heiskanen (Seppo Rautiainen), Jyrki Haajanen (Jukka Silvennoinen) ja Pertti Kylliäinen (Kari Kiiski). Tilintarkastajiksi valittiin Pentti Kuusela ja Keijo Voutilainen sekä varalle Hannu Valtonen ja Hannu Hukkanen. I-S:en yhdistyksen syyskokousväkeä. Syyskokouksen puheenjohtaja Heikki Valkonen ja sihteeri Kristiina Kuosmanen. Kokouksessa Teuvo Salolammi kertoi liiton kuulumisista, mm Pardian kehittämisestä. Teuvo piti tärkeänä jäsenten aktiivisuutta liiton toiminnassa ja toivoi, että jäsenet käyttäisivät hyväkseen liiton tarjoamia koulutustilaisuuksia. Kokouksessa yhdeksi keskustelunaiheeksi kohosi liiton toiminta palveluprojektihenkilöstön etujen ajamisessa. Koska välimatkat toimintaalueellamme ovat melko pitkät, tällaisilla virkistysmatkoilla jäsenillä on hyvä mahdollisuus päästä tutustumaan toisiinsa. Hyvää talvenodotusta kaikille Tiemies-liitteen lukijoille! Yhdistyksen sihteeri, Kristiina Kuosmanen Pohjois-Suomen yhdistyksen kuulumisia Pohjois-Suomen yhdistys piti syyskokouksen Oulun Eden kylpylähotellissa. Kokous valitsi yhdistyksen puheenjohtajaksi edelleen Kai Mattilan. Oulun ja Lapin alaosastoista paikalla olleet jäsenet lupasivat seuraavaan syyskokoukseen mennessä etsiä uuden puheenjohtajaehdokkaan, koska Mattila katsoi tulevan kauden olevan ehdottomasti viimeinen tä- toimihenkilövalinnat ovat muutoin auki. Yhdistyksen edustajiksi TAJ:n hallitukseen esitetään Kai Mattila (Esa Mäki-Lohiluoma) ja Eero Kemppainen (Seppo J Heikkinen) sekä mahdolliselle kolmannelle paikalle Vilho Rauhala (Jouko Vuorinen). Tieliikelaitoksen Pohjois-Suomen palveluryhmän neuvottelukuntaan valittiin edelleen Seppo Rikala. Yhdistyksen Kokouskahvilla, puheenjohtajana jatkava Kai Mattila kauimmaisena. hän jaksoon. Yhdistyksen johtokunta säilyi ennallaan varamiehiä lukuun ottamatta. Sen kokoonpano on seuraava (suluissa varahenkilöt): Jouko Vuorinen (Vilho Rauhala), Kari Kärki (Rauno Karvo), Eero Kemppainen (Jorma Pyhäluoto), Seppo-J Heikkinen (Alpo Heikkinen), Seppo Rikala (Anja Erling), Jarmo Malmi (Esa Mäki-Lohiluoma). Yhdistyksen tilintarkastajiksi valittiin edelleen Anita Erkkilä (Jari Palviainen) ja Raimo Pelkonen (Jarmo Erho). Uusi johtokunta järjestäytyy aikanaan, joten ja alaosastojen johtokunnille annettiin omalla toimintaalueellaan valtuudet valita edustajia eri toimielimiin. Yhdistys toimittaa Tierakennusmestari-lehden 2/ Sen tekemisessä on Vaasan ja Oulun alaosastoilla skarpattavaa edelliseen kertaan verrattuna. Lapin alaosasto pystyi tekemään edellisellä lehtituotolla kunnon opintomatkan Kaakkois- Aasian saaristoon mm. niiden kulku- ja tieolosuhteisiin tutustuen (?). Eero Kemppainen Tiemies 4/2003 7

8 TIELIIKELAITOKSEN AMMATTIJÄRJESTÖ TAJ ry. Puheenjohtaja Teuvo Salolammi Työosoite: Opastinsilta 12 B, PL 12 Toimipiste: Tehtävänimike: HELSINKI Pasila, RES Projektipäällikkö Työpuhelin: , , Liittosihteeri Timo Krigsman Työosoite: Opastinsilta 12 B, PL 73 Toimipiste: Tehtävänimike: HELSINKI Pasila, Pääkonttori Tietohallintovastaava Työpuhelin: , Varapj., koulutusvast. Pentti Rosenberg Työosoite: Toroksenkatu 4, PL 84 Toimipiste: Tehtävänimike: KANKAANPÄÄ Kankaanpään tukikohta Projektivastaava Työpuhelin: , Toimistonhoitaja Seija Honkakuru Pohjoisranta 4 A HELSINKI Puh. (09) Faksi (09) TIEMIES-JÄRJESTÖLIITE Tieliikelaitoksen ammattijärjestö TAJ:n julkaisu Vastaava päätoimittaja: Teuvo Salolammi , , Toimittaja: Eero Kemppainen Toimituksen osoite: Eero Kemppainen Urpiaisentie 35 B OULU , Osoiteasiat: TAJ ry Seija Honkakuru Pohjoisranta 4 A HELSINKI Taitto: Painotalo Auranen Oy Kirjapaino: Painotalo Auranen Oy Toimitus ottaa vastaan järjestöliitteen luonteeseen sopivia kirjoituksia, kuvia ja piirroksia. Toimitus pidättää itselleen oikeuden päättää aineiston julkaisukelpoisuudesta. Pääluottamusmies (Tieliikelaitoksen PARDIA-laiset toimihenkilöt): Kimmo Laaksola Osoite: Harjutie MASKU Työpuhelin: ( ) Faksi: (03) Aineiston julkaisu- ja käyttöoikeudet siirtyvät TAJ:lle, ellei sitä ole aineiston lähetyksen yhteydessä erikseen rajattu. Tiemies-liitteen kirjoitusten osia voi lainata kun lähde mainitaan. Järjestö- ja jäsenasiat internetissä: Liitteen seuraava ilmestymispäivä on Aineiston on oltava toimituksessa mennessä. 8 Tiemies 4/2003

9

TIEMIES. TAJ:n hallituksen. 22.-24.8. toiminnansuunnitteluseminaariin. Tekevät-lehden TAJ:n järjestöliite 3/2003. TAJ:n hallitus kokoontui

TIEMIES. TAJ:n hallituksen. 22.-24.8. toiminnansuunnitteluseminaariin. Tekevät-lehden TAJ:n järjestöliite 3/2003. TAJ:n hallitus kokoontui TIEMIES Tekevät-lehden TAJ:n järjestöliite 3/2003 TAJ:n hallituksen toiminnansuunnitteluseminaari TAJ:n hallitus kokoontui 22.-24.8. toiminnansuunnitteluseminaariin Savonlinnaan. Kylpylähotelli Casino

Lisätiedot

TIEMIES. Miten meillä Tieliikelaitoksessa menee. Tekevät-lehden TAJ:n järjestöliite 1/2004. Henkilöstöjohtaja Timo Aaltonen

TIEMIES. Miten meillä Tieliikelaitoksessa menee. Tekevät-lehden TAJ:n järjestöliite 1/2004. Henkilöstöjohtaja Timo Aaltonen TIEMIES Tekevät-lehden TAJ:n järjestöliite 1/2004 Henkilöstöjohtaja Timo Aaltonen Miten meillä Tieliikelaitoksessa menee Tieliikelaitoksen henkilöstön työoloista ja hyvinvoinnista minut herätti kirjoittamaan

Lisätiedot

TIEMIES. PardiaNYT-lehden InTek ry:n järjestöliite 2/2007. InTek ry:n LIITTOKOKOUS

TIEMIES. PardiaNYT-lehden InTek ry:n järjestöliite 2/2007. InTek ry:n LIITTOKOKOUS TIEMIES PardiaNYT-lehden InTek ry:n järjestöliite 2/2007 InTek ry:n LIITTOKOKOUS Infra-alan Toimihenkilöliitto InTek ry. piti sääntömääräisen liittokokouksensa 10. marraskuuta Ravintola Limonessa, Pardian

Lisätiedot

TIEMIES. Pardian luottamusmiespäivät Naantalissa. PardiaNyt-lehden TAJ:n järjestöliite 2/2005

TIEMIES. Pardian luottamusmiespäivät Naantalissa. PardiaNyt-lehden TAJ:n järjestöliite 2/2005 TIEMIES PardiaNyt-lehden TAJ:n järjestöliite 2/2005 Pardian luottamusmiespäivät Naantalissa Perinteisille, Tieliikelaitoksen Pardialaisten luottamusmiespäiville 10-11.5.2005, tällä kertaa Naantalin Kylpylässä,

Lisätiedot

TIEMIES. PardiaNyt-lehden InTek ry:n järjestöliite 4/2008. InTek:n TRIPLAKOKOUSVIIKONLOPPU

TIEMIES. PardiaNyt-lehden InTek ry:n järjestöliite 4/2008. InTek:n TRIPLAKOKOUSVIIKONLOPPU TIEMIES PardiaNyt-lehden InTek ry:n järjestöliite 4/2008 InTek:n TRIPLAKOKOUSVIIKONLOPPU Infra-alan toimihenkilöliitto InTek ry. piti sääntömääräisen edustaja- sekä ylimääräisen liittokokouksensa Tikkurilassa,

Lisätiedot

TIEMIES. TAJ:n liittokokous päätti järjestön nimen muutoksesta. PardiaNyt-lehden TAJ:n järjestöliite 4/2005

TIEMIES. TAJ:n liittokokous päätti järjestön nimen muutoksesta. PardiaNyt-lehden TAJ:n järjestöliite 4/2005 TIEMIES PardiaNyt-lehden TAJ:n järjestöliite 4/2005 TAJ:n liittokokous päätti järjestön nimen muutoksesta Tieliikelaitoksen ammattijärjestö TAJ ry. piti sääntömääräisen liittokokouksensa lokakuun puolivälissä

Lisätiedot

JÄSENMAKSU ALENNETAAN YHTEEN PROSENTTIIN

JÄSENMAKSU ALENNETAAN YHTEEN PROSENTTIIN TIEMIES PardiaNYT-lehden InTek ry:n järjestöliite 2/2006 InTek:n hallitus esittää: JÄSENMAKSU ALENNETAAN YHTEEN PROSENTTIIN InTek ry:n laajennettu hallitus kokoontui 2.-3.9. toiminnansuunnitteluseminaariin

Lisätiedot

ESITTÄYTYI TYÖNANTAJALLE

ESITTÄYTYI TYÖNANTAJALLE TIEMIES PardiaNYT-lehden intek ry:n järjestöliite 1/2006 Järjestöesittely ja koulutus pääaiheena InTek ESITTÄYTYI TYÖNANTAJALLE Tammikuun loppupuolella, työpäivän jälkeen kokoontui Ravintola Königiin joukko

Lisätiedot

Ralf Holmlund, Wärtsilä: Työssäjaksaminen. edellyttää vapaan ja työajan jaksottamista

Ralf Holmlund, Wärtsilä: Työssäjaksaminen. edellyttää vapaan ja työajan jaksottamista Ralf Holmlund, Wärtsilä: Työssäjaksaminen edellyttää vapaan ja työajan jaksottamista 8/2011 sisältö Pääkirjoitus... 5 Uutisia... 6 Kolumni... 8 Puheenjohtajan palsta... 9 Edunvalvontaa... 10 10 Pertti

Lisätiedot

Autokatsastajat. Vuosikokous 2014 Tampere 1/2014

Autokatsastajat. Vuosikokous 2014 Tampere 1/2014 Autokatsastajat Vuosikokous 2014 Tampere 1/2014 Puheenjohtaja 1/2014 31. VUOSIKERTA Julkaisija Autokatsastajat AK ry www.autokatsastajat.fi Vastuullinen päätoimittaja Tuomo Vikstedt Haastemiehenkatu 6

Lisätiedot

2/2006. Katsastaja Anne-Marie Pastoft, Tåstrup Bilsyn. Susanna Huovinen: Autokatsastus tuo turvaa tiellä

2/2006. Katsastaja Anne-Marie Pastoft, Tåstrup Bilsyn. Susanna Huovinen: Autokatsastus tuo turvaa tiellä Autokatsastajat 2/2006 Katsastaja Anne-Marie Pastoft, Tåstrup Bilsyn Susanna Huovinen: Autokatsastus tuo turvaa tiellä Kolumni Autokatsastus tuo turvaa tiellä 2/2006 23. VUOSIKERTA Julkaisija Autokatsastajat

Lisätiedot

3/2008. Kokouksen yhtenä, tärkeänä teemana oli toiminta- ja taloussuunnittelun lisäksi sääntömuutosasia, jota kesän ja alkusyksyn aikana on puitu

3/2008. Kokouksen yhtenä, tärkeänä teemana oli toiminta- ja taloussuunnittelun lisäksi sääntömuutosasia, jota kesän ja alkusyksyn aikana on puitu Netti- 3/2008 INTEK:N TOIMINNANSUUNNITTELUSEMINAARI VUOSAARESSA InTek ry:n, Destian pardialaisella pääluottamusmiehellä vahvistettu hallitus kokoontui 30.-31.8. vuosittaiseen toiminnansuunnitteluseminaariinsa

Lisätiedot

nordea unioni suomi ry:n jäsenlehti 3/2007

nordea unioni suomi ry:n jäsenlehti 3/2007 nordea unioni suomi ry:n jäsenlehti 3/2007 Puheenjohtajalta Haluamme vaikuttaa ihmisten arkeen Miten matkustaminen muuttuu ongelmaksi? ENSIMMÄINEN VUOSI puheenjohtajana on päättymässä. Tehtävä on vastannut

Lisätiedot

PAU:N PASILAN OSASTON LEHTI 4 / 2005

PAU:N PASILAN OSASTON LEHTI 4 / 2005 PAU:N PASILAN OSASTON LEHTI 4 / 2005 1 SISÄLLYS Pasi Poussu Hannu Sojakka Eija Heikkilä Antti Ketola Anne Karppanen Timo Bomb Mikko Poutanen Jokke ja Jusa Pasi Poussu Eero Karhimo Pasi Poussu Pasi Poussu

Lisätiedot

PardiaNyt Palkansaajajärjestö Pardian jäsenlehti 1 2015

PardiaNyt Palkansaajajärjestö Pardian jäsenlehti 1 2015 PardiaNyt Palkansaajajärjestö Pardian jäsenlehti 1 2015 Niko Simola: Katse vaalikautta pidemmälle SIVU 14 Näkymätön näkyväksi SIVU 29 SUUNNITTELIJA TUNTEE TIENSÄ SIVU 10 TEEMANA nuoret aikuiset TUTUSTU

Lisätiedot

AUTO- KATSASTAJAT 1/2005. Autokatsastajat Ak ry:n järjestölehti 22. vuosikerta

AUTO- KATSASTAJAT 1/2005. Autokatsastajat Ak ry:n järjestölehti 22. vuosikerta AUTO- KATSASTAJAT 1/2005 Autokatsastajat Ak ry:n järjestölehti 22. vuosikerta Puheenjohtajan palsta: Vuosikokouksen avauspuhe Arvon naiset, hyvät herrat, kaikki te ihanat ihmiset, tervetuloa viettämään

Lisätiedot

RVL 3 2014 Meillähän meni hyvin... Tuuliajolla olo päättyi irtisanomiseen

RVL 3 2014 Meillähän meni hyvin... Tuuliajolla olo päättyi irtisanomiseen RAUTATIEVIRKAMIES RVL rautatievirkamiesliiton jäsenlehti 3 2014 Sinustako luottamusmies? sivu 5 Kuvat Seppo Juselius Meillähän meni hyvin... sivu 8 Tuuliajolla olo päättyi irtisanomiseen sivu 9 Pääkirjoitus

Lisätiedot

Palkansaajien työpaikkaedustajien asema ja tulevaisuus

Palkansaajien työpaikkaedustajien asema ja tulevaisuus Palkansaajien työpaikkaedustajien asema ja tulevaisuus Raportti palkansaajakeskusjärjestöjen työelämän kehittämisseminaarista Kirjan-sali, Helsinki 10.10.2006 Lukijalle Palkansaajien työpaikkaedustajien

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

METALLITYÖNTEKIJÖIDEN LEHTI SATAKUNTA 1 / 2012. Tässä lehdessä:

METALLITYÖNTEKIJÖIDEN LEHTI SATAKUNTA 1 / 2012. Tässä lehdessä: METALLITYÖNTEKIJÖIDEN LEHTI SATAKUNTA 1 / 2012 Tässä lehdessä: Erno Välimäki: Avoin, vahva Metalli... 2 Jari-Matti Välkkynen: Uusia toimijoita Ay-liikkeeseen... 2 Matti Mäkelä: Tehdään vaikutus!... 3 Reijo

Lisätiedot

Valtiotyönantaja 3/2003. Tässä numerossa:

Valtiotyönantaja 3/2003. Tässä numerossa: Valtiotyönantaja 3/2003 Tässä numerossa: Hyvinvointi ja viihtyminen työssä sallittu Kirjoittajina Hallitusneuvos Martti Salminen Projektijohtaja Tuulikki Petäjäniemi Linjanjohtaja Jyri Tapper Piiritarkastaja

Lisätiedot

Autokatsastajat 2/2008

Autokatsastajat 2/2008 Autokatsastajat 2/2008 Puheenjohtaja 2/2008 25. VUOSIKERTA Julkaisija Autokatsastajat AK ry www.autokatsastajat.fi Vastuullinen päätoimittaja Olli Virtanen Nokkalantie 10 A 90500 OULU GSM 040-523 3357

Lisätiedot

URA. Sivistyksen airuet Ammatti-identiteettinä yhteiskunnan rakentaminen. Valtiotieteilijä on nyt. 13 Irtisanotun oikeudet 28 9 askelta omaan lomaan

URA. Sivistyksen airuet Ammatti-identiteettinä yhteiskunnan rakentaminen. Valtiotieteilijä on nyt. 13 Irtisanotun oikeudet 28 9 askelta omaan lomaan Valtiotieteilijä on nyt URA Lehti yhteiskunta-alan korkeakoulutetuille 2-2012 EDUNVALVONTA Eri-ikäiset työyhteisön voimavarana VALOKEILASSA Ilman viestintää ei voi vaikuttaa LANSEERAUS Liitolle uusi nimi

Lisätiedot

Valtuuston vaalikokous

Valtuuston vaalikokous 2/2009 Valtuuston vaalikokous Liiton kultaiset ansiomerkit Eläketyöryhmän selvitys Säästötoimet Talven liikuntatapahtumia Pääkirjoitus Helsingissä 24. päivänä huhtikuuta 2009 Julkilausuma Helsingissä huhtikuun

Lisätiedot

logistiikan toimihenkilöiden ammattilehti 4/2010 työn JÄLKEEN

logistiikan toimihenkilöiden ammattilehti 4/2010 työn JÄLKEEN logistiikan toimihenkilöiden ammattilehti 4/2010 työn JÄLKEEN 2 4/2010 Työn jälkeen Julkaisija: Logistiikan toimihenkilöt ry Asemamiehenkatu 4 00520 Helsinki Puh. 09-613 231 Telefax 020 1130 201 Logistiikan

Lisätiedot

1/2007. Rovaniemen kokous

1/2007. Rovaniemen kokous Autokatsastajat 1/2007 Rovaniemen kokous Kolumni Järjestörakenne myllerryksessä 1/2007 24. VUOSIKERTA Julkaisija Autokatsastajat AK ry www.autokatsastajat.fi Vastuullinen päätoimittaja Olli Virtanen Nokkalantie

Lisätiedot

EKSAKTI 2/2014. Iloista kesää! www.talentia.fi/etelakarjala ektalentia@gmail.com olemme myös facebookissa

EKSAKTI 2/2014. Iloista kesää! www.talentia.fi/etelakarjala ektalentia@gmail.com olemme myös facebookissa Sosiaalialan Korkeakoulutetut Talentia Etelä-Karjala ry EKSAKTI 2/2014 Iloista kesää! www.talentia.fi/etelakarjala ektalentia@gmail.com olemme myös facebookissa Puheenjohtajan palsta Mukavaa alkanutta

Lisätiedot

RVL. Joulurauhaa ja valoisaa Uutta Vuotta! rautatievirkamiesliiton jäsenlehti. Palkitsevaa ay-toimintaa viidellä vuosikymmenellä sivu 6

RVL. Joulurauhaa ja valoisaa Uutta Vuotta! rautatievirkamiesliiton jäsenlehti. Palkitsevaa ay-toimintaa viidellä vuosikymmenellä sivu 6 RAUTATIEVIRKAMIES RVL rautatievirkamiesliiton jäsenlehti 6 2013 Joulurauhaa ja valoisaa Uutta Vuotta! Palkitsevaa ay-toimintaa viidellä vuosikymmenellä sivu 6 Vuodet 1993 2013 RVL:n historiassa sivu 20

Lisätiedot

HYVÄÄ TYÖPÄIVÄÄ TUOTTAJA!

HYVÄÄ TYÖPÄIVÄÄ TUOTTAJA! nea leo (toim.): HYVÄÄ TYÖPÄIVÄÄ TUOTTAJA! Ajatuksia esittävien taiteiden tuottajien työolosuhteista ja työhyvinvoinnista TAIVEX 2 -JULKAISUJA 3/2014 1 TAIVEX²-julkaisuja 3/2014 TINFO - Teatterin tiedotuskeskus

Lisätiedot

Kyltti. 4 Mitä tapahtui vuonna 2007? 8 Tulevaisuus yhdessä 10 Uusi palkkausjärjestelmä 14 Marokon erilaiset työolot 21 Kokoukseen ja risteilylle!

Kyltti. 4 Mitä tapahtui vuonna 2007? 8 Tulevaisuus yhdessä 10 Uusi palkkausjärjestelmä 14 Marokon erilaiset työolot 21 Kokoukseen ja risteilylle! Kyltti Yksityisten lääkintä- ja terveyspalvelulaitosten työntekijät YLTT ry:n jäsenlehti 1/2008 4 Mitä tapahtui vuonna 2007? 8 Tulevaisuus yhdessä 10 Uusi palkkausjärjestelmä 14 Marokon erilaiset työolot

Lisätiedot