ASUKAS- JA KANSALAISVAIKUTTAMISEN AVOIMET ILTAKAHVIT TEEMALLA: Mitä muutettais jos voitais? Hamina maanantai

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASUKAS- JA KANSALAISVAIKUTTAMISEN AVOIMET ILTAKAHVIT TEEMALLA: Mitä muutettais jos voitais? Hamina maanantai 20.5.2013"

Transkriptio

1 Sosiaali- ja terveysala 1 ASUKAS- JA KANSALAISVAIKUTTAMISEN AVOIMET ILTAKAHVIT TEEMALLA: Mitä muutettais jos voitais? Hamina maanantai Tervetuloa Haminaan Haminan kaupunginvaltuutettu Pirkko Parjanen toimi illan puheenjohtajana ja toivotti vieraat tervetulleeksi. Tapahtuman järjestäneet hankkeet esittelivät itsensä. Etelä-Kymenlaakson arjen turvallisuus-hanke (EK-ARTU) tekee alueen kuntiin turvallisuussuunnitelmaa, jossa näkökulmana on kuntalaisen arjen turvallisuus. Kymenlaakson kylät ry:n hankkeet tekevät alueella turvallisuustyötä eri tavoin nyt ja tulevaisuudessa kylien turvallisuuden parantamiseksi. Socomin Monteri-hanke kehittää monitoimijamalleja maaseutualueille. Yksillä Purjeilla -kumppanuushanke edistää ihmisten hyvinvointia ja osallisuutta yhteistoiminnan muotoja kehittämällä. Illan osanottajat esittelivät itsensä. Paikalla oli viranhaltijoita, yhdistys- ja kuntatoimijoita sekä kuntalaisia. Asukkaiden Lappeenranta Kokemuksia Lappeenrannan asukastoiminnasta ja hiukan lähidemokratiaa Lappeenrannan asukasyhteyshenkilö Pia Mantere esitteli Lappeenrannan asukastoiminnan mallia, sen tavoitteita ja tuloksia. Kysymyksiä, vastauksia ja keskustelua Lappeenrannan asukastoiminnan mallista: Minkälaisissa tiloissa alueraadit kokoontuvat? - Asukastuvissa, koululuokissa, kaupungintalon neuvotteluhuoneissa Miten Lappeenrannassa seurataan raatien toiminnan tuloksia muuten kuin loppuvuoden Asukkaiden Lappeenranta - tilaisuudessa? - Pöytäkirjaan kootaan onnistumiset, sähköpostien läpikäynti, pöytäkirjat nettiin, asioita käydään asukastilaisuudessa läpi - Seurantalistoilla seurataan niitä asioita, jotka eivät ole tulleet esille muualla tilaisuuksissa tai kokouksissa Kuinka paljon/usein kaupungin virkamiehet ja valtuutetut osallistuvat Lappeenrannan asukaskokouksiin? - Pia Mantere tekee työstä pääosin yksin, yleensä iltaisin - Tietyt virkamiehet käyvät tietyissä paikoissa

2 Sosiaali- ja terveysala 2 Alueraati valmistelee asukastilaisuudet. Jos asukas, joka ei kuulu raatiin, haluaa tuoda asiansa esiin, miten se on mahdollista? - Sähköinen palaute ja suorat yhteydenotot Mihin Lappeenrannan alueraatitoiminnalle myönnetty euron budjetti käytetään? - Tarjotaan kahvit, maksetaan vierailijoiden palkkiot, muuhun alueraadin toiminnan pyörittämiseen - Raha jakaantuu 7 raadin kesken Osallistuvatko nuoret alueraatitoimintaan? - Nuoria on vaikea saada mukaan - Nuorisovaltuuston kanssa sovittu, että jakavat oman edustajansa kuhunkin alueraatiin. Kaupunkiraadin edustajat menevät tapaamaan nuorisovaltuuston edustajia, nuorisovaltuuston puheenjohtaja on mukana? - Lappeenrannassa kokeillaan jossain vaiheessa nuorten omaa kansalaisraatia - Seniorit ja nuoret osallistuvat puistojen ja leikkipuistojen suunnitteluun Lappeenrannassa Suorempi demokratia öljyä koneistoon! Kotkan kaupungin valtuutettu Joona Mielonen kertoi osallistavammasta edustuksellisesta demokratiasta ja Kotkassa aloitetuista avoimista kuntalaiskokouksista. (Esitys liitteenä, liite 3). Yhteistä keskustelua asukastoiminnan kehittämiseen ja asukasvaikuttamiseen liittyviä keskeisiä teemoja Etelä-Kymenlaaksossa Kuulemisen merkityksestä yleensäkin - Kuntalaisäänestys: virkamiehille tärkeää tieto kuinka moni ihminen on jotain mieltä - Se joka meuhkaa eniten, ei edusta enemmistön kantaa. - Ihmisille enemmän tietoa, lisää läpinäkyvyyttä päätöksentekoon; vuoropuhelua edustuksellisen ihmisen ja tavallisten ihmisten välillä - Kuulemisesta tehdään liian byrokraattista, pitäisi olla matalan kynnyksen toimintamalleja - Diaarinumeron kautta voi seurata oman aloitteensa etenemistä - Haminassa on tehty kansalaisvaikuttamista edistävä valtuustoaloite - Esim. Haminassa seniorien asiakasraati kokoontui, ei kuitenkaan pyydetty eläkeläisjärjestöiltä kantaa: Yhdistysten näkökulmien ja osaamisen hyödyntäminen enemmän - Kuuleminen tapahtuu parhaiten, kun sen jalkauttaa lähiöihin

3 Sosiaali- ja terveysala 3 Puuttumattomuuden kulttuuriin vaikuttaminen - Haminan kylien kertomaa kirja: yhdessä tehty, opittu tuntemaan uusia alueita ja toimijoita - Kotkassa Korttelikodeissa tapahtuu kohtaamista ja toiminta lisää yhteisöllisyyttä ja välittämistä - Turvallisuusnäkökulmasta pitää puuttua nuorten turvallisuuteen - Lapsista ja nuorista ei puhuta hyvää, heille ei tehdä paikkaa tulevaisuudelle - Perustyölle luotava enemmän tilaa, se tuottaa tulosta Nuorten vaikutusmahdollisuuksien ja aktiivisuuden lisääminen - Nuoret tavoittaa parhaiten sosiaalisen median kautta - Nuorisovaltuustoon yhteyttä - Sopimuksia vanhempien kesken (kotiintuloajat, käytössäännöt allekirjoituksella) - Nuoret mukaan kylätoimintaan - Perjantai tai lauantai iltaisin virkailijoita, valtuutettuja jalkautuisi Haminan torille kuulemaan ja jututtamaan ihmisiä (oma pöytä) - Oppilaskunnan kuuleminen - Vanhemmat ihmiset haluaisivat osallistua nuorten elämään sosiaalisen median maailmassa (nuoret taitavia tietokoneen käytössä, voisivat opastaa) - Nuoret oppivat jo varhain, että he eivät pysty vaikuttamaan - Alakoulutasolta pitää pystyä muuttamaan asennetta Kokoontumispaikoista puutetta - Kokoontumispaikkoja puuttuu eri toimijoiden tarpeeseen - Yhdestä tilasta oli Haminassa tarkoitus tehdä iltaisin nuorisotalo ja päivisin korttelikoti ikääntyville. Tilan käyttötarkoitus muuttui kuitenkin pubiksi. - Ihmisten tulisi käyttää kohtaamispaikkoja, iltaisin tyhjäkäyttöä enemmän - Eri-ikäisten ihmisten tulisi voida löytää kohtaamispaikat - Mitä isompaa on tilojen käyttöaste, sitä suurempi on kunnan tuki tilalle Koulut alueen monipuolisessa yhteisöllisessä käytössä. - Kylissä moni koulu lakkautettu: kylältä lähtee viimeinenkin kokoontumispaikka ja kylän toiminta on näivettynyt - Kylien neuvottelukunta Kouvolassa: esitys Kouvolan kaupungille, kun kylältä lakkautetaan koulu tai liikuntapaikka. Aina ensin keskustellaan mitä ko. talolle tehdään. - Koulujen lakkauttamisia pitäisi harkita tarkkaan, koska koulurakennuksilla on muutakin tarvetta kuin koulunkäynti: harrastus- ja yhdistystoiminta, raadit ym.) - Noin euroa vuodessa kylätalojen ylläpitokustannukset

4 Sosiaali- ja terveysala 4 Miten edetään Etelä-Kymenlaaksossa? Yhteisesti keskusteluja tavoitteita Esimerkiksi Kotkan kaupungin kuntalaiskokoukset kokonaisuudessaan joidenkin valtuutettujen harteilla. Pidettiin tärkeänä, että yhdistetään erilaisia hankkeita ja viedään yhdessä kuntademokratiaa eteenpäin. a. Kotkan korttelikotien ja Haminan kohtaamispaikkojen toiminnan hyödyntämisen lisääminen asukasvaikuttamisen tarpeisiin on mahdollista b. Yhdistetään usean hankkeen voimavarat Etelä-Kymenlaaksossa (perustyön tukemiseen lisää voimavaroja, jotta saadaan asiat käyntiin) o Yksillä Purjeilla-kumppanuushanke o Socomin Monteri-hanke o Etelä-Kymenlaakson turvallisuus-hanke (EK-ARTU) o Kymenlaakson kylien hankkeet c. Etelä-Kymenlaakson kuntien turvallisuustyön kautta o Asukasvaikuttamisen luominen turvallisuustyön kautta: pysyvää, virallinen koneisto o Osallistaminen ja aktiivisuuden lisääminen o Valtuusto hyväksyy ja turvallisuustyö osana kuntien budjettia d. Tarvitaan myös yksittäisiä aktiivisia toimijoita (mainittiin Kotkan kaupungin kehittämispäällikkö Terhi Lindholm ja valtuutettu Joona Mielonen) Tiivistetysti keskusteltuja kehittämiskohteita: Lähidemokratian mallien luominen alueelle - miten lähdetään toteuttamaan? Kansalaisaloitteet, kuntalaisaloitteet Matalan kynnysten paikat keskiöön kuulemisen paikkoina Lapsista ja nuorista välittäminen Erilaisten yhdistystoimijoiden kuuleminen tähän rakenne Halu mielipiteiden kuulemiseen oltava Voisiko turvallisuustyön rakenne olla myös asukasvaikuttamisen kotipesä? Illan lopuksi päätettiin, että asukas- ja kansalaisvaikuttamisen asioita viedään yhdessä eteenpäin. Eri toimijoita yhdistävät hankkeet ovat tärkeässä asemassa toiminnan koordinoinnissa. Sovittiin, että vielä syksyn 2013 aikana aloitetaan ja kokeillaan toimintaa.

5 Sosiaali- ja terveysala 5 KESÄN 2013 AIKANA EDENNEITÄ ASIOITA, TULEVIA TAPAHTUMIA JA VIREILLÄ OLEVIA ASIOITA Asuinalueillat ja iltojen keskusteluteemat Kotkan korttelikodeissa klo : Ti Karhuvuori, Muorikka, Taruraitti 2: lapsiperheet, To Sunila, Alvariska, Harjukatu 2: nuoret Ke Karhula, Ratikka, Isännänraitti 3: työikäiset To Kotkansaari, Naapuri, Korkeavuorenkatu 14: ikäihmiset Loviisassa Kylä ja Kumppanuus illat klo Ma Ruotsinpyhtää/Strömfors, Strömforsin työväentalo, Forsellesintie/Forsellesvägen 2 Ti Liljendal, Sockengården, Koivutie/Björkvägen 12 Ti Loviisa, Työväentalo, Pernajankatu/Pernågatan 4 Ke Pernaja, Vanhakylä/Pernå, Gammelby, Byahemmet, Byahemintie / Byahemsvägen 16 Kylätapahtumia Etelä-Kymenlaaksossa Pe Tapaturmapäivä toimintakeskus Ratevassa, Keskustie 5A, Miehikkälä. Mukana kunta, kolmas sektori sekä turvahankkeet. Ti klo Kaakon kaksikon turvallisuusilta, Rajasali, Itätie 1, Virolahti Su Pyhältö, Hamina, Kyläilta/kuuleminen (tarkentuu myöhemmin) Ke Purola, Munapirtti, Pyhtää, kyläilta/kuuleminen (tarkentuu myöhemmin) Ti Pyhtään Kirkonkylä, Olkkari, kyläilta/kuuleminen (tarkentuu myöhemmin) Haminan kumppanuustalo Tavoitteena saada vuoden alusta yhdessä kaupungin ja järjestöjen kanssa toimintaan järjestöjen kohtaamispaikkana /asukkaiden olohuoneena ja osallistumisen paikkana toimiva kumppanuustalo. Kumppanuustalo voisi olla myös vapaaehtoistoiminnan ja kansalaisvaikuttamisen keskus Haminassa. Kotkassa kaupungin hyvinvointityöryhmään on esitetty kolmannen sektorin osallisuutta. Kotkaan on lisäksi ehdotettu toimivaksi kumppanuustaloraati, joka kokoaisi kolmannen sektorin tiedon kaupunkilaisten hyvinvoinnista liitettäväksi esim. sähköiseen hyvinvointikertomukseen. Sähköinen Yhdistysalusta: Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy:n Monteri-hanke kokoaa Kaakkois- Suomen yhdistyksiä yhteen sähköiselle alustalle Lisää ihmisten, järjestöjen ja muiden toimijoiden tietoisuutta kolmannen sektorin toiminnasta ja edistää osallistumista sekä palveluihin ohjautumista.

Asukkaiden Lappeenranta Kokemuksia Lappeenrannan asukastoiminnasta ja hiukan lähidemokratiaa

Asukkaiden Lappeenranta Kokemuksia Lappeenrannan asukastoiminnasta ja hiukan lähidemokratiaa Asukkaiden Lappeenranta Kokemuksia Lappeenrannan asukastoiminnasta ja hiukan lähidemokratiaa L A P P E E N R A N N A N K A U P U N K I Asukasyhteyshenkilö Pia Mantere 21.5.2013 IHMISTEN LAPPEENRANTA Järvi

Lisätiedot

Vaihdon tori -kuntakierros

Vaihdon tori -kuntakierros Vaihdon tori -kuntakierros Mitä hyviä toimintamalleja Etelä-Karjalan kyliltä löytyy ja mitä voimme niistä oppia? Etelä-Karjalan kylät ry, Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socomin Monteri -

Lisätiedot

Kaupungin strategia mahdollistaa uusia toimenpiteitä, jotka on pyritty ottamaan huomioon tässä toimenpideohjemassa.

Kaupungin strategia mahdollistaa uusia toimenpiteitä, jotka on pyritty ottamaan huomioon tässä toimenpideohjemassa. 2.9.2013 KAIKKIEN ORIMATTILA OSALLISTUMISEN JA VAIKUTTAMISEN TOIMENPIDEOHJELMA 2013-2015 Kaikkien Orimattila itsenäinen ja ihmisen kokoinen 1. Toimenpideohjelman tavoitteet Orimattilan kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

Yhessä eteenpäin! -järjestöpäivän 29.3.2014 koonti

Yhessä eteenpäin! -järjestöpäivän 29.3.2014 koonti Yhessä eteenpäin! -järjestöpäivän 29.3.2014 koonti Aika: lauantai 29.3.2014 klo 9-12 Paikka: Saimaan ammattikorkeakoulu (luokka A2042), Skinnarilankatu 36, Lappeenranta 1. Missä mennään järjestöyhteistyön

Lisätiedot

Kylätoimintaohjelma. Pirkanmaan

Kylätoimintaohjelma. Pirkanmaan Kylätoimintaohjelma Pirkanmaan 2014 2020 Lukijalle Mitä on kylätoiminta? Yhteinen kehittämisohjelma s.4 1. Maaseutuasuminen s.6 2. Yhteistyöstä ja yhteisöllisyydestä voimaa s.8 3. Arjen sujuvuus ja turvallinen

Lisätiedot

Lähidemokratiaa Lempäälässä. Toimintatutkimuksen raportti

Lähidemokratiaa Lempäälässä. Toimintatutkimuksen raportti Lähidemokratiaa Lempäälässä Toimintatutkimuksen raportti Anna Kulmakorpi 26.8.2015 s. 1 / 20 Lähidemokratiaa Lempäälässä Toimintatutkimuksen raportti Sisällys Tiivistelmä... 2 1. Johdanto... 3 2. Tutkimuksen

Lisätiedot

Kymenlaakson Kylät ry Kyläkirje 4 / Joulukuu 2012

Kymenlaakson Kylät ry Kyläkirje 4 / Joulukuu 2012 Kymenlaakson Kylät ry Kyläkirje 4 / Joulukuu 2012 On joulussa tuoksua, lämpöä taikaa On joulussa hitunen mennyttä aikaa Enäjärvellä joulukuun alussa 2012 HEI TAAS KAIKILLE! Kulunut syksy on ollut täynnä

Lisätiedot

luonnos ver 2.5 27.11.2012 Marko Raitanen etunimi.sukunimi@saimia.fi Työnimi: Ikäihmisen asiantuntemus -toimintamalli

luonnos ver 2.5 27.11.2012 Marko Raitanen etunimi.sukunimi@saimia.fi Työnimi: Ikäihmisen asiantuntemus -toimintamalli luonnos ver 2.5 27.11.2012 Marko Raitanen etunimi.sukunimi@saimia.fi Työnimi: Ikäihmisen asiantuntemus -toimintamalli Kysy, älä oleta. Edistä kuulemisen kulttuuria. Päättäjän tehtävä on varmistaa, että

Lisätiedot

YHDISTYKSET 2020-LUVUN TOIMINTAYMPÄRISTÖISSÄ keskustelutilaisuudet Kouvola-talo Paja-kabinetti 4.4.2014 klo 9.00 11.30

YHDISTYKSET 2020-LUVUN TOIMINTAYMPÄRISTÖISSÄ keskustelutilaisuudet Kouvola-talo Paja-kabinetti 4.4.2014 klo 9.00 11.30 YHDISTYKSET 2020-LUVUN TOIMINTAYMPÄRISTÖISSÄ keskustelutilaisuudet Kouvola-talo Paja-kabinetti 4.4.2014 klo 9.00 11.30 klo 9.00 klo 9.10 9.40 klo 9.40 10.00 klo 10.00 11.00 klo 11.00 11.30 Kahvit ja tervetuloa!

Lisätiedot

Kansalaistoimijalähtöisen kehittämisen toimintasuunnitelma Kotkaan ja Kymenlaaksoon 2014-2020

Kansalaistoimijalähtöisen kehittämisen toimintasuunnitelma Kotkaan ja Kymenlaaksoon 2014-2020 Kansalaistoimijalähtöisen kehittämisen toimintasuunnitelma Kotkaan ja Kymenlaaksoon 2014-2020 1. Kansalaistoimijalähtöisen kehittämisen tausta, toimijat sekä alueet 1.1. Mitä on kansalaistoimijalähtöinen

Lisätiedot

Jokioislaiset yhdessä -pitäjäsuunnitelma

Jokioislaiset yhdessä -pitäjäsuunnitelma 2012 Jokioislaiset yhdessä -pitäjäsuunnitelma Vahvistetaan yhdessä paikallista toimintaa, asukkaiden aktiivisuutta ja jokioislaisuutta. Yhdessä ja verkostoituen löydämme avaimet tulevaisuuden haasteisiin.

Lisätiedot

2. Päivähoidon ja neuvolan asiakasraatien esittäytyminen ja odotukset yhteiselle tapaamiselle

2. Päivähoidon ja neuvolan asiakasraatien esittäytyminen ja odotukset yhteiselle tapaamiselle JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUISTIO 1 (5) LASTEN PÄIVÄHOITOPALVELUIDEN JA NEUVOLAN ASIAKASRAATI Aika ke 18.5.2011 klo 18.00 20.00 Paikka Kypärämäen päiväkoti, Erämiehenkatu 6 Läsnä Päivähoidon asiakasraati Taru

Lisätiedot

LUONNOS 15.6.2015. Jyväskylän kaupungin osallisuusohjelma

LUONNOS 15.6.2015. Jyväskylän kaupungin osallisuusohjelma LUONNOS 15.6.2015 Jyväskylän kaupungin osallisuusohjelma 2 Sisällys JOHDANTO... 3 Ohjelman rakenne... 3 I. OSALLISTUMINEN JA VAIKUTTAMINEN JYVÄSKYLÄSSÄ... 4 1.1 Asuinalueilla tapahtuva osallistuminen ja

Lisätiedot

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa.

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Lea Vaitti Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Selvitys Kehitysvammaisten Tukiliiton jäsenyhdistysten toiminnasta Osaamme Toimimme Vaikutamme Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Lisätiedot

Alueellinen osallistuminen demokratian vahvistajana käytäntöjä ja keinoja

Alueellinen osallistuminen demokratian vahvistajana käytäntöjä ja keinoja Alueellinen osallistuminen demokratian vahvistajana käytäntöjä ja keinoja Mikko Saukko 30.09.2009 1 Sisällysluettelo Johdanto 3 Alueellisen osallistumisen malleja 4 Hollolan lähipalvelualueneuvosto 4 Lähipalvelualueneuvostojen

Lisätiedot

KOTKA: VUOSITTAINEN RAPORTTI 2014 JA HYVINVOINTISUUNNITELMA VUODELLE 2015

KOTKA: VUOSITTAINEN RAPORTTI 2014 JA HYVINVOINTISUUNNITELMA VUODELLE 2015 KOTKA: VUOSITTAINEN RAPORTTI 2014 JA HYVINVOINTISUUNNITELMA VUODELLE 2015 1 Sisällys 1 JOHDANTO... 3 2 TILANNEKATSAUS HYVINVOINTIIN... 4 2.1 Kunnan rakenteet, talous ja elinvoima... 4 2.2 Lapset, lapsiperheet

Lisätiedot

PALVELUVERKON UUDISTAMINEN POIKKIHALLINNOLLISENA YHTEISTYÖNÄ. Hallintokuntien yhteinen työseminaari Paasitornissa 8.12.2008

PALVELUVERKON UUDISTAMINEN POIKKIHALLINNOLLISENA YHTEISTYÖNÄ. Hallintokuntien yhteinen työseminaari Paasitornissa 8.12.2008 *Työpaperi, palveluverkkoprojektin ja työryhmien käyttöön PALVELUVERKON UUDISTAMINEN POIKKIHALLINNOLLISENA YHTEISTYÖNÄ Hallintokuntien yhteinen työseminaari Paasitornissa 8.12.2008 Seminaariraportti SISÄLLYS

Lisätiedot

Lasten ja nuorten Vantaa II

Lasten ja nuorten Vantaa II Lasten ja nuorten Vantaa II Toimintaohjelma vuosille 2013 2016 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Taustaa... 3 Toimintaohjelman valmistelu... 5 Lasten ja nuorten vaikuttamistapoja Vantaalla... 7 Osallisuus

Lisätiedot

TYÖKALUT KUUMA-kuntien ja sosiaali- ja terveysjärjestöjen kumppanuudelle 2015

TYÖKALUT KUUMA-kuntien ja sosiaali- ja terveysjärjestöjen kumppanuudelle 2015 TYÖKALUT KUUMA-kuntien ja sosiaali- ja terveysjärjestöjen kumppanuudelle 2015 SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT...3 1. TARKOITUS...4 KUUMA-seudun tahtotila vuonna 2015...5 Hyvinvoinnin määritteleminen...5 2.

Lisätiedot

KOHTI KUMPPANUUTTA? Selvitys yhdistysten yhteistyösuhteiden nykytilasta ja tulevaisuuden tarpeista Kaakkois-Suomessa. Heini Maijanen 2013

KOHTI KUMPPANUUTTA? Selvitys yhdistysten yhteistyösuhteiden nykytilasta ja tulevaisuuden tarpeista Kaakkois-Suomessa. Heini Maijanen 2013 KOHTI KUMPPANUUTTA? Selvitys yhdistysten yhteistyösuhteiden nykytilasta ja tulevaisuuden tarpeista Kaakkois-Suomessa Heini Maijanen 2013 Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom Sisältö 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

KUNTALAISEN HYVINVOINTI JA OSALLISUUS - KOMMUNINVÅNARENS VÄLFÄRD OCH DELTAGANDE

KUNTALAISEN HYVINVOINTI JA OSALLISUUS - KOMMUNINVÅNARENS VÄLFÄRD OCH DELTAGANDE VAIKUTTAJARAATI 10.4.2013 - KESKUSTELUN YHTEENVETO Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå KUNTALAISEN HYVINVOINTI JA OSALLISUUS - KOMMUNINVÅNARENS VÄLFÄRD OCH DELTAGANDE RYHMÄKESKUSTELUT 1. Oikea-aikainen

Lisätiedot

Nuorisopolitiikan toteutuminen pääkaupunkiseudulla valtuustokaudella 2009 2012

Nuorisopolitiikan toteutuminen pääkaupunkiseudulla valtuustokaudella 2009 2012 Nuorisopolitiikan toteutuminen pääkaupunkiseudulla valtuustokaudella 2009 2012 Tekijä: Inka Hopsu Tilaaja: Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry xxx 2 SISÄLLYS ALKUSANAT... 4 1 JOHDANTO... 5 2 LASTEN JA NUORTEN

Lisätiedot

Kohti kumppanuutta? KOHTI KUMPPANUUTTA? Selvitys yhdistysten yhteistyösuhteiden nykytilasta ja tulevaisuuden tarpeista Kaakkois-Suomessa

Kohti kumppanuutta? KOHTI KUMPPANUUTTA? Selvitys yhdistysten yhteistyösuhteiden nykytilasta ja tulevaisuuden tarpeista Kaakkois-Suomessa KOHTI KUMPPANUUTTA? Selvitys yhdistysten yhteistyösuhteiden nykytilasta ja tulevaisuuden tarpeista Kaakkois-Suomessa Heini Maijanen 2013 Kohti kumppanuutta? Selvitys yhdistysten yhteistyösuhteiden nykytilasta

Lisätiedot

VARKAUS Osallisuusselvitys 2.11.2009. Sinikka Mäntysalo- Lamppu Sinikka.ml@lastenparlamenti.fi

VARKAUS Osallisuusselvitys 2.11.2009. Sinikka Mäntysalo- Lamppu Sinikka.ml@lastenparlamenti.fi VARKAUS Osallisuusselvitys 2.11.2009 Sinikka Mäntysalo- Lamppu Sinikka.ml@lastenparlamenti.fi Konsultaatio-prosessi I. V a i h e Osallisuusselvityksen aloituskokous kunnassa 30.3.2009 II. Osallisuuskysely

Lisätiedot

Ripaus osallisuutta, hyppysellinen vaikuttamista. Osallisuuden reseptejä Oulun seudun kunnista

Ripaus osallisuutta, hyppysellinen vaikuttamista. Osallisuuden reseptejä Oulun seudun kunnista Ripaus osallisuutta, hyppysellinen vaikuttamista Osallisuuden reseptejä Oulun seudun kunnista Sisällysluettelo Johdanto 4 OSALLISUUS RAKENTEISSA 7 Oppilaskunnan hallituksen vaalit 8 Oppilaskunta opettajien

Lisätiedot

VAIKUTA KUNTASI IKÄIHMISTEN ELÄMÄÄN!

VAIKUTA KUNTASI IKÄIHMISTEN ELÄMÄÄN! VAIKUTA KUNTASI IKÄIHMISTEN ELÄMÄÄN! Vinkkivihko vanhusneuvostoille Sisällys Esipuhe... Vanhusneuvosto vanhojen ihmisten osallistumisväylä... Käytännön toimintamalleja... Valtaa Vanhuus -verkosto... LIITTEET...

Lisätiedot

Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS

Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS JOHDANTO Pitelet käsissäsi arvokasta opasta nuorisovaltuustotoiminnan arviointiopasta. Suomalaisilla nuorilla on monia keinoja vaikuttaa päätöksentekoon ja osallistua,

Lisätiedot

Yksi kaikkien, kaikki yhden puolesta

Yksi kaikkien, kaikki yhden puolesta Yksi kaikkien, kaikki yhden puolesta Kumppanuutta Poriin -hanke toimi yhdistysten yhteishankkeena 2007-2009, hallinnoijana Satakunnan Salpa ry. Tavoitteena oli yhdistysten välisen verkostoitumisen kehittäminen

Lisätiedot

MARIANKADUN KUMPPANUUSTALON TIEDOTE Numero 1 / 2015 (23.2.2015)

MARIANKADUN KUMPPANUUSTALON TIEDOTE Numero 1 / 2015 (23.2.2015) MARIANKADUN KUMPPANUUSTALON TIEDOTE Numero 1 / 2015 (23.2.2015) Valmisteluryhmän terveiset Yksillä Purjeilla -kumppanuushanke ja Kotkan kaupunki järjestivät Kulmassa avoimen kumppanuustilaisuuden 10.2.2015.

Lisätiedot

KANSALAISVUOROVAIKUTUS

KANSALAISVUOROVAIKUTUS KANSALAISVUOROVAIKUTUS SEUDULLISISSA MAL HANKKEISSA KYSELYN YHTEENVETO 7.10.2011 MAL VERKOSTO JANI HANHIJÄRVI MAL verkosto suoritti syyskuussa 2011 sähköpostitse kyselyn, jossa kartoitettiin verkoston

Lisätiedot