Nuoret ja eduskuntavaalit miten nuoret haluavat vaikuttaa?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nuoret ja eduskuntavaalit 2011 - miten nuoret haluavat vaikuttaa?"

Transkriptio

1 Nuoret ja eduskuntavaalit miten nuoret haluavat vaikuttaa? Työeläkepäivät Helsingin messukeskus Jussi Ronkainen, YTT, tutkimusjohtaja Mikkelin ammattikorkeakoulu Juvenia nuorisoalan osaamiskeskittymä

2 Nuorten eduskuntavaalitutkimus 2011 Nuorisoasiain neuvottelukunnan ja Nuorisotutkimusseuran hanke, toteutus Mikkelin ammattikorkeakoulun Juvenia nuorisoalan osaamiskeskittymä Hankkeen pohjalta tehtävä julkaisu ilmestyy huhtikuussa 2012 Hankkeen ja julkaisun runkona piti olla nuorilta vuotiailta kerättävän kyselyn tulokset, jossa tarkasteltiin nuorten äänestämistä, yhteiskunnallisia asenteita, politiikan seuraamista ja laajempaa yhteiskunnallista vaikuttamista Kyselyn tuloksia ei kuitenkaan voi käyttää, koska tiedonkeruusta vastannut yritys epäonnistui tehtävässään, eikä tuloksiin voida luottaa Tämän vuoksi myös esitelmäni pohjautuu tulevan julkaisun muihin artikkeleihin sekä aiempiin tutkimuksiin Jussi Ronkainen

3 Nuorten äänestysaktiivisuus Suomessa (Borg) Äänestysprosentti 70,5 (2007: 67,9%) Alle 30-vuotiaat äänestäjät: %, nuorten äänestäminen yleensäkin % yleistä äänestysprosenttia alhaisempi Puoluekielteisyys ja etääntyminen puolueiden toiminnasta voimistunut 70-luvulta lähtien, koskettanut aina erityisesti nuorimpia sukupolvia 2011 eduskuntavaalit monella tavalla mullistavat: Perussuomalaisten nousu muutti puolueiden voimasuhteita => politiikan sähköistyminen, politiikasta tuli kiinnostavaa, myös jotkin puolueet ilmoittivat lisääntyneestä jäsenmäärästä vaalien jälkeen (ainakin osin kritiikkinä PS:n nousulle) Taloustaantuma, Portugali-tuki, maahanmuutto, vaalirahakohu, eriarvoisuuden lisääntyminen, protestiäänet 3

4 Nuoret eduskuntavaaleissa (2) Nuorten alle 30-vuotiaiden suosikkipuolueet 2011: Perussuomalaiset 19,3 %, Keskusta 16,8 %, Vihreät 16,1 %, Kokoomus 14,3 %, SDP 11,8%, Vasemmistoliitto 10,6% (arvioita) Vielä 2003 ja 2007 vaaleissa Kokoomus, Keskusta, Vihreät ja SDP selvästi neljä suurinta puoluetta +/- 20 prosentin ääniosuudella, 2011 kaikki menettivät kannatustaan PS:lle ja Vasemmistoliitolle Perussuomalaisten nousu huima myös nuorten keskuudessa Erityisesti nuoriin äänestäjiin nojaavia puolueita ovat Vihreät ja Vasemmistoliitto (osuus nuorista äänestäjistä paljon suurempi verrattuna kaikkiin äänestäjiin) Nuoria äänestäjiä vähiten suhteessa kaikkiin äänestäjiin SDP:llä ja KD:lla. SDP:llä tämä on systemaattista jo useista vaaleista, KD:lla lasku alkoi jo 2007, 2011 kerhoon liittyi myös Kokoomus 4

5 Nuoret eduskuntavaaleissa (2) Merkittävää: Nuoret vähemmän puolueuskollisia Nuorten liikkuvuus puolueiden välillä suurempaa Äänestysaktiivisuus matalampaa verrattuna kaikkiin äänestäjiin Toisaalta: Nuoret aktivoituivat jo toisissa vaaleissa kaikkia äänestäjiä enemmän, vaikka myös passiivisten nuorten määrä on suurempi kuin kaikilla äänestäjillä eli kahtiajako aktiivisten ja passiivisten nuorten välillä lisääntyy Nuorten inhokkipuolueet ovat KD, Perussuomalaiset ja RKP, Perussuomalaiset myös pidetyimpiä puolueita nuorten jakautuminen kv. liberaaleihin ja kansallisia perusarvoja ja perinteitä korostaviin konservatiiveihin vahvistuu 5

6 Nuoret ehdokkaina ja edustajina Nuoret systemaattisesti aliedustettuina ehdokkaissa Miehiä ehdokkaina enemmän kuin naisia Suhteellisesti vähiten nuoria ehdokkaita Perussuomalaisilla Nuorten ehdokkaiden yliedustus Vihreillä ja RKP:llä Valittuja alle 30-vuotiaita edustajia vain 10 kappaletta => nuorten alle 30-vuotiaiden väestönosuus on noin 20%, ehdokkaiden osuus noin 16%, valittujen kansanedustajien osuus 5% Syitä: nuoret äänestävät vähemmän, puolueet eivät satsaa nuoriin ehdokkaisiin, nuorilla ei ole varaa kalliisiin kampanjoihin, nuoret itse äänestävät usein näkyviä ja tunnettuja ehdokkaita, koska eivät seuraa/tunne vaaleja ja ehdokkaita Miten nuoret sitten haluavat vaikuttaa? => 6

7 Aluksi: Nuorten poliittinen vaikuttaminen Nuoria voidaan jakaa esim. aktiivisiin kv. liberaaleihin, aktiivisiin perinteisiä arvoja korostaviin sekä passiivisiin suhteessa poliittiseen vaikuttamiseen ja arvoihin Puhe nuorista yhtenä yhtenäisenä joukkona ei tee oikeutta kenellekään, mutta joitain suuntaviivoja voidaan muotoilla: Nuorten yhteiskunnallinen tietämys Suomessa kv. vertailussa erittäin hyvää, mutta poliittinen osallistuminen hyvin passiivista Toisaalta: Nuorten tietämys politiikasta heikkoa verrattuna vanhempiin ikäluokkiin Politiikka ei ole kuollut, mutta politiikan instituutiot ovat menettäneet asemaansa nuorten silmissä=> Oikeisto-vasemmisto jako ja puolueiden ideologiapaketit eivät tavoita nuoria (uusissa puolueissa, kuten piraattipuolue, kaikista eniten nuoria ehdokkaita) 1 (2) Jussi Ronkainen

8 Nuorten poliittinen vaikuttaminen Liberalismi-konservatismi jaottelu mieluummin kuin oikeistovasemmisto Henkilöt ja tietyt vaihtuvat asiakysymykset kiinnostavat, ei puolueohjelmat Poliittinen sosialisaatio: perhetaustalla ja vanhemmilla kenties suurin merkitys poliittiseen aktiivisuuteen, paljon suurempi kuin esim. nuoren koulutuspaikalla tai -asteella (esim. Elo 2010) Kevyt puoluesuhde, nuoret haluavat olla mukana yksilöllisesti valittavissa poliittisen ryhmätoiminnan muodoissa, mutta ei sitoutua puolueisiin Järjestöjen luvattu maa: KYLLÄ luonto, ihmisoikeudet, myös uskonto ja ay EI poliittisille nuorisojärjestöille (Paakkunainen & Hoikkala 2007) Puoluemonopoli ohjaa kuitenkin suuren osan nuorisotyön avustuksista poliittisille nuorisojärjestöille, jotka eivät tavoita nuoria 2 (2) 8

9 Tihentyvä sukupolvikamppailu (Paakkunainen & Hoikkala) Portfoliosukupolvi ja tee-se-itse kansalaiset => Yksilöllisen pakkovalinnan sukupolvet tuottavat yhteiskunnan, jossa yhteiskunnalliset arvovalinnat ja vaikuttaminen ovat yksilöllisiä Pätkätyöt ja epävarmuus tuottavat etukamppailua suuria ikäluokkia vastaan, keskeisessä osassa myös keskustelu eläkkeistä Pessimismi omiin vaikutusmahdollisuuksiin, puoluepeli suurten ikäluokkien asia, ehdokkaat eivät aja nuorten asioita Puoluekentän pitäisi uusiutua aika ajoin, ilman että pelätään sen vievän yhteiskunnan epätasapainoon: vaihtuvat uudet puolueet säihköistävät politiikan ja vievät yhteiskunnaallista keskustelua eteenpäin, se on hyvä asia => tämä sopii myös paremmin nuorten mieltymyksiin yhteiskunnallisesta/poliittisesta vaikuttamisesta Esteitä: puolueoligarkia, kokovartalokorruptio: rahanjako ja poliittiset päätökset estävät uusiutumista Jussi Ronkainen

10 Media-aineisto vaaleista 2011 Osa nuorten eduskuntavaalihanketta 2011 Media-aineistossa tarkasteltiin Helsingin sanomien ja Karjalaisen printtilehtien ja verkkosivujen keskustelupalstoja siitä näkökulmasta, miten nuorista puhuttiin eduskuntavaalien yhteydessä Osallistujina niin kansalaiset, toimittajat, ehdokkaat, kuin asiantuntijat Yksi keskeinen teema: eläkejärjestelmä (taitettu indeksi, eläkeiän alaraja) ja sukupolvikamppailu nuorten ja eläkeläisten vastakkainasettelu, myös kritiikkiä vastakkainasettelulle eläkepommi: osaa nuorista tämä hiertää vahvasti, iso osa ei tiedosta nuoret töihin aiemmin (maksamaan veroja ja eläkemaksuja, turvaamaan nykyisen eläkeiän alarajan), nuoret tekevät vääriä valintoja, pelastettava instituutioiden suojaan => nuoria käsiteltiin poliittisen toiminnan kohteina useammin kuin aktiivisina toimijoina Keskustelu monipuolista, toisaalta: ahneet eläkeläiset, laiskat ja tietämättömät nuoret, toisaalta: solidaarisuuden etsintää, puhetta nuorten työllistymisen ja syrjäytymisen ehkäisemisen puolesta (yhteiskuntatakuu) 10

11 Nuorten kansalaisvaikuttaminen Uusien osallistumismuotojen teesejä Straniuksen mukaan: Yhteiskunnallisuudesta henkilökohtaisuuteen Pitkäjänteisyydestä projektimaisuuteen Paikallisuudesta ja kansainvälisyydestä verkkoon Asiantuntijuudesta performatiivisuuteen Rakenteista verkostoihin Hallintokeskeisyydestä autonomisuuteen Kansalaisvaikuttamisesta kevytaktivismiin Suuret ikäluokat: yhteinen kansakunnan eetos, puolueuskollisuus, yhdistystoiminta vanhojen jakolinjojen mukaan: joustamaton yhteisöllisyys Nuoret: yksilöllinen kilpailu, riskiyhteiskunnan riskit kannetaan itse, yksilöllinen ja kampanjaluonteinen vaikuttaminen kevytyhteisöissä: joustava yhteisöllisyys Uudet osallistumismuodot eivät kanavoidu olemassa olevien ryhmien, yhdistysten tai puolueiden kautta Vaikuttaminen yksilöityy ja muuttuu erilaisiksi hetkellisiksi elämäntapavalinnoiksi Jussi Ronkainen 1 (2) 11

12 Nuorten kansalaisvaikuttaminen 2 (2) Osa nuorista käyttää tai ohjautuu uusiin vaikuttamiskeinoihin => Suora vaikuttaminen (toisaalta kampanjat kuten Porkkanamafia, toisaalta mellakat, iskut) Sosiaalinen media, verkkokeskustelut, kannanotot (Hommaforum, Anonymous Finland, jne.) turhautuminen toisaalta yhteisten arvojen puuttumiseen, poliittisen kentän jäykkyyteen ja toimimattomuuteen, epätasa-arvoon => johtavat välillä suoraan vaikuttamiseen Eli osa nuorista haluaa vaikuttaa vaikka ei usko kovin paljon vaikuttamismahdollisuuksiinsa, vaikuttaminen projekti- ja kampanjaluonteista tietyn asiakysymyksen ympärillä, sosiaalinen media suuressa roolissa, suora vaikuttaminen nousussa Sosiaalinen media: nuoret seuraavat yhteiskunnallisia asioita, kommentoivat asioita yhteisöpalveluissa keskenään, ottavat jonkin verran kantaa uutispalveluihin ja keskustelupalstoille, mutta osallistuvat vähän verkon mielenilmaisuihin ja vetoomuksiin (Hokkanen & Liikanen 2010) Jussi Ronkainen

13 Kansalaistoiminta/vapaaehtoistoiminta Nuoria ei voi leimata itsekkäiksi: arkivaikuttamisessa (työ-, koulutus- ja kulutusvalinnat) tunnistetaan myös yhteiskunnallinen perusvastuu, joskin keskinäinen kilpailu heikentää pohjaa vuotiaat nuoret auttamishaluisimpia kansalaisia (Pessi 2008) Nuoret muita ikäryhmiä halukkaampia auttamaan erityisesti ventovieraita ja syrjäytyneitä, mutta haluttomampia sitoutumaan pitempiaikaisesti Motivaatioissa korostuvat auttamisen ilon lisäksi eettisyys, auttaminen oikeana tekona, velvollisuutena tai elämäntapana Kaksi kolmasosaa vapaaehtoistoimintaan osallistumattomista nuorista olisivat halukkaita osallistumaan, mikäli heitä pyydettäisiin mukaan (Yeung 2002) 13

14 Kansalaisvaikuttamisen kentät Mistä nuorten kansalaisvaikuttamista on etsitty: oppilaskunnat, ainejärjestöt, ammattiyhdistykset, nuorisovaltuustot, kansalaisjärjestöt Mistä sitä (ainakin) löytyy: arkisista, sosiaaliseen vuorovaikutukseen perustuvista vaikuttamistavoista Huomion kiinnittäminen kansalaisvaikuttamisen uusiin kenttiin: (Hokkanen & Liikanen, 2010) Tavoitteelliset elämäntapa- ja kulutusvalinnat arjessa Vaikuttaminen vertais- ja lähiyhteisöön esimerkeillä Julkiset kannanotot ja arvojen ilmaisu Soveltava tilan ja toimintaympäristöjen käyttö ja haltuunotto: hengaamisesta verkon salaseuroihin ja talonvaltaukseen 14

Ei pygee helsinkiläisten lukiolaisten suhtautuminen politiikkaan

Ei pygee helsinkiläisten lukiolaisten suhtautuminen politiikkaan Ei pygee helsinkiläisten lukiolaisten suhtautuminen politiikkaan Petriina Piuhola Yhteiskuntaopin tutkimus Ressun lukio 29.11.2010 Ohjaaja: Antti Kohi TIIVISTELMÄ Ei pygee helsinkiläisten lukiolaisten

Lisätiedot

KARI PAAKKUNAINEN (TOIM.) SUKUPOLVIPOLITIIKKA. Nuoret ja eduskuntavaalit 2007 OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA

KARI PAAKKUNAINEN (TOIM.) SUKUPOLVIPOLITIIKKA. Nuoret ja eduskuntavaalit 2007 OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA KARI PAAKKUNAINEN (TOIM.) SUKUPOLVIPOLITIIKKA Nuoret ja eduskuntavaalit 2007 OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja

Lisätiedot

KYLLÄ POLITIIKALLE, MUTTA...

KYLLÄ POLITIIKALLE, MUTTA... KARI PAAKKUNAINEN (TOIM.) KYLLÄ POLITIIKALLE, MUTTA... Nuoret ja eduskuntavaalit 23 OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura,

Lisätiedot

NUORET VAIKUTTAJAT VERKOSSA. Tutkimus akaalaisten nuorten poliittisesta osallistumisesta Internetissä

NUORET VAIKUTTAJAT VERKOSSA. Tutkimus akaalaisten nuorten poliittisesta osallistumisesta Internetissä NUORET VAIKUTTAJAT VERKOSSA Tutkimus akaalaisten nuorten poliittisesta osallistumisesta Internetissä Tampereen yliopisto Kasvatustieteiden yksikkö Pro gradu tutkielma Susanna Mikkonen Huhtikuu 2011 Tampereen

Lisätiedot

Nuorten sitouttaminen ja yhteisöt Suomen Kansallismuseo, 20.4.2010

Nuorten sitouttaminen ja yhteisöt Suomen Kansallismuseo, 20.4.2010 !"#$%&%'()(*$+,"'-*%$,,%)(.)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Nuorten sitouttaminen ja yhteisöt Suomen Kansallismuseo, 20.4.2010!"#$%&%'()(*$+,"'-*%$,,%)(.)!"##"$""%&'(")*+,-+../0.+1&2$3'(3+ 4445673$(&2*7"3(("583+9+3'86:673$(&2*7"3(("583+9+;,=?@=+

Lisätiedot

nuorisofoorumi 2010 Nuori, kuka käyttää ääntäsi? Valokeilassa huomisen vaikuttajat

nuorisofoorumi 2010 Nuori, kuka käyttää ääntäsi? Valokeilassa huomisen vaikuttajat nuorisofoorumi 2010 Nuori, kuka käyttää ääntäsi? Valokeilassa huomisen vaikuttajat TAT-ryhmän julkaisusarja Helsingissä 2010 Tomi Alakoski, Katja Laurén, Satu Olkinuora (toim.) / Taloudellinen tiedotustoimisto

Lisätiedot

Verkkovaikuttamista 2010-luvulla

Verkkovaikuttamista 2010-luvulla 1/2011 Verkkovaikuttamista 2010-luvulla Selvitys verkossa pääosin tai kokonaan tapahtuvan yhdistystoiminnan mahdollistamisesta Leo Stranius ja Lasse Laaksonen 1/2011 Verkkovaikuttamista 2010-luvulla Selvitys

Lisätiedot

Avoin ja yhdenvertainen osallistuminen

Avoin ja yhdenvertainen osallistuminen 14/2014 Avoin ja yhdenvertainen osallistuminen Valtioneuvoston demokratiapoliittinen selonteko 2014 14/2014 Avoin ja yhdenvertainen osallistuminen Valtioneuvoston demokratiapoliittinen selonteko 2014

Lisätiedot

14/2010 DEMOKRATIAPOLITIIKAN SUUNTAVIIVAT

14/2010 DEMOKRATIAPOLITIIKAN SUUNTAVIIVAT 14/2010 DEMOKRATIAPOLITIIKAN SUUNTAVIIVAT Oikeusministeriön julkaisuja 14/2010 Demokratiapolitiikan suuntaviivat 2 Demokratiapolitiikan suuntaviivat Kuvailulehti 3 Kuvailulehti Oikeusministeriö Julkaisun

Lisätiedot

Katsaus suomalaisen kansalaisvaikuttamisen tilaan ja tutkimukseen

Katsaus suomalaisen kansalaisvaikuttamisen tilaan ja tutkimukseen JULKAISU 2009:5 Suomalaiset osallistujina Katsaus suomalaisen kansalaisvaikuttamisen tilaan ja tutkimukseen Oikeusministeriön julkaisuja 2009:5 Suomalaiset osallistujina Katsaus suomalaisen kansalaisvaikuttamisen

Lisätiedot

JOHDANTO. 1 Kimmo Elo ja Lauri Rapeli: Suomalaisten politiikkatietämys, Oikeusministeriön julkaisu 2008:6.

JOHDANTO. 1 Kimmo Elo ja Lauri Rapeli: Suomalaisten politiikkatietämys, Oikeusministeriön julkaisu 2008:6. 1 JOHDANTO Opetushallitus myönsi 13.3.2009 erityisavustuksen Työväen Akatemian hankkeeseen Kansalaisuuteen kasvatus kansanopistoissa, kolmen toimijan näkökulma. Hankkeen lähtökohtana oli yhtäältä vapaan

Lisätiedot

Kansalaisyhteiskunta nyt

Kansalaisyhteiskunta nyt kepan taustaselvitykset n:o 38 kepa s working papers n:o 38 Kansalaisyhteiskunta nyt Selvitys suomalaisen kansalais yhteiskunnan toiminta edellytyksistä, tilasta ja asemasta maija seppo (2013) kepan taustaselvitykset

Lisätiedot

52/2013. Demokratiaindikaattorit 2013

52/2013. Demokratiaindikaattorit 2013 52/2013 Demokratiaindikaattorit 2013 52/2013 Demokratiaindikaattorit 2013 Toimittanut Sami Borg Edita Prima Oy, Helsinki 2013 Graafinen suunnittelu ja taitto Marita Alanko 17.10.2013 Julkaisun nimi Demokratiaindikaattorit

Lisätiedot

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas Anne Ilvonen OK-opintokeskus Sisältö Vaikuttaminen on jokaisen kansalaistaito... 5 1. Mitä vaikuttaminen on?... 6 1.1. Valta... 7 1.2. Osallistuminen...

Lisätiedot

Suomalaiset auttajina ja luottamus avun lähteisiin

Suomalaiset auttajina ja luottamus avun lähteisiin AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 19 Anne Birgitta Pessi Suomalaiset auttajina ja luottamus avun lähteisiin RAY:n juhlavuoden kansalaiskyselyjen tulokset AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 19 Anne Birgitta Pessi Suomalaiset

Lisätiedot

Eduskuntavaalit 2015, vahvistettu tulos

Eduskuntavaalit 2015, vahvistettu tulos Vaalit Eduskuntavaalit, vahvistettu tulos Keskusta vaalien voittaja eduskuntavaaleissa Korjattu 30.4. klo 10:45. Kuvio 2 julkistuksessa korjattu. Keskusta nousi vaalien voittajaksi Sosialidemokraattien,

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun demokratiaindikaattorit Käsikirja

Pääkaupunkiseudun demokratiaindikaattorit Käsikirja Pääkaupunkiseudun demokratiaindikaattorit Käsikirja Tiedustelut Pia Bäcklund p. (09) 310 36521 etunimi.sukunimi@hel.fi Julkaisija Helsingin kaupungin tietokeskus PL 5500 (Siltasaarenk. 18-20 A) 00099 Helsingin

Lisätiedot

VALTIO-OPIN JOHDANTOKURSSI

VALTIO-OPIN JOHDANTOKURSSI VALTIO-OPIN JOHDANTOKURSSI POLPOP02 (5 op) Opettaja: Tapio Raunio Kurssin suoritusmuoto Luentosarja + kirjallinen kuulustelu (2 op) Tentitään teos Heywood, Politics. Palgrave 2007. 3. painos (3 op) Vaihtoehtoisia

Lisätiedot

115. KESKIVIIKKONA 19. MARRASKUUTA 2014

115. KESKIVIIKKONA 19. MARRASKUUTA 2014 PTK 115/2014 vp 115. KESKIVIIKKONA 19. MARRASKUUTA 2014 kello 14.03 Päiväjärjestys Ilmoituksia Vaaleja 1) Valiokuntien täydennysvaali... 6 Ainoa käsittely 2) Avoin ja yhdenvertainen osallistuminen Valtioneuvoston

Lisätiedot

Järjestöbarometri. Järjestöbarometri 2012. Ajankohtaiskuva sosiaali- ja terveysjärjestöistä

Järjestöbarometri. Järjestöbarometri 2012. Ajankohtaiskuva sosiaali- ja terveysjärjestöistä Järjestöbarometri 2012 Järjestöbarometri 2012 Järjestöbarometri JÄRJESTÖBAROMETRI on ajankohtaiskuva sosiaali- ja terveys järjestöistä: niiden toiminnasta ja siihen osallistuvista sekä järjestöjen yhteiskunnallisesta

Lisätiedot

16/2012. Muutosvaalit 2011

16/2012. Muutosvaalit 2011 16/2012 Muutosvaalit 2011 16/2012 Muutosvaalit 2011 Toimittanut Sami Borg Edita Prima Oy, Helsinki 2012 Marita Alanko 29.3.2012 Julkaisun nimi Muutosvaalit 2011 Tekijä Oikeusministeriön julkaisu Åsa Bengtsson,

Lisätiedot

MUUTOSVAALIT 2011. toimittanut Sami Borg

MUUTOSVAALIT 2011. toimittanut Sami Borg MUUTOSVAALIT 2011 toimittanut Sami Borg Graafinen suunnittelu ja taitto Marita Alanko 29.3.2012 Julkaisun nimi Muutosvaalit 2011 Tekijä Oikeusministeriön julkaisu Åsa Bengtsson, Sami Borg (toim.), Henrik

Lisätiedot

JYTKY Eduskuntavaalien 2011 mediajulkisuus

JYTKY Eduskuntavaalien 2011 mediajulkisuus JYTKY Eduskuntavaalien 2011 mediajulkisuus Tekijät Kirja-Aurora 2012 Kansi ja tehosteet: Ville Tietäväinen Taitto: Mirja Sarlin Toimitussihteeri: Sini Ruohonen ISBN 978-951-29-5127-7 Suomen Yliopistopaino

Lisätiedot

NUORISOBAROMETRI 2002 PEKKA SAARELA NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA

NUORISOBAROMETRI 2002 PEKKA SAARELA NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA NUORISOBAROMETRI 2002 PEKKA SAARELA NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA Nuorisoasiain neuvottelukunta: Nuora, julkaisuja 24 Pekka Saarela ja Nuorisoasiain neuvottelukunta Kansi ja ulkoasun suunnittelu: Vesa

Lisätiedot

Suomalaisen kristillisdemokratian orientaatio

Suomalaisen kristillisdemokratian orientaatio Suomalaisen kristillisdemokratian orientaatio Kristillisdemokraattien vuonna 2000 valittujen kunnanvaltuutettujen näkemykset uskonnollisten taustatekijöiden valossa Merja Hannele Eräpolku Yleisen valtio-opin

Lisätiedot

SPECIAN ARVO- JA ASENNE- TUTKIMUS

SPECIAN ARVO- JA ASENNE- TUTKIMUS SPECIAN ARVO- JA ASENNE- TUTKIMUS SPECIAN JULKAISU 1/2007 Specia Kannet: Public Design Oy Piirrokset: Miiku Lehtelä Taitto: Olli Luotonen Forssan kirjapaino 2007 ISBN 978-952-5738-00-1 ISSN 1797-1810 SPECIAN

Lisätiedot

Laura Hokkanen (toim.) VAIKUTTAVAA! Nuoret kansalaisvaikuttamisen kentillä

Laura Hokkanen (toim.) VAIKUTTAVAA! Nuoret kansalaisvaikuttamisen kentillä Laura Hokkanen (toim.) VAIKUTTAVAA! Nuoret kansalaisvaikuttamisen kentillä Mikkelin ammattikorkeakoulu A: Tutkimuksia ja raportteja - Research Reports 45 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Mikkeli 2009 MIKKELIN

Lisätiedot

USKON ASIA NUORISOBAROMETRI 2006

USKON ASIA NUORISOBAROMETRI 2006 USKON ASIA NUORISOBAROMETRI 2006 TERHI-ANNA WILSKA (TOIM.) OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA 1 ESIPUHE Nuorisoasiain neuvottelukunta, julkaisuja 34 Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura,

Lisätiedot

Vapaaehtoisuuden trendit kehitysjärjestöissä

Vapaaehtoisuuden trendit kehitysjärjestöissä Internet ja yhteisöllinen media globalisaatio oikeudenmukaisuus Verkostomuotoinen toiminta Vapaaehtoisuuden trendit kehitysjärjestöissä Kotimaisen toimintaympäristön analyysi 2009 laura lager, kaisa laihiala,

Lisätiedot

TEKIJÄ Sari Pikkala. TAITTO Nina Palmu-Pietilä. 1. painos ISBN 952-213-153-9 Suomen Kuntaliitto Helsinki 2006

TEKIJÄ Sari Pikkala. TAITTO Nina Palmu-Pietilä. 1. painos ISBN 952-213-153-9 Suomen Kuntaliitto Helsinki 2006 Sari Pikkala Kunta kuntalaisosallistumisen edistäjänä Kuntien demokratiatilinpäätös, Teema II Kuntademokratian toimintatavat Helsinki 2006 ISBN 952-213-153-9 TEKIJÄ Sari Pikkala TAITTO Nina Palmu-Pietilä

Lisätiedot