lpv Korttelitalo Kanava, Helsinki 2012 Yleistä Aurinkotuulenkatu 11, Helsinki Arkkitehtitoimisto Lehto Peltonen Valkama Oy

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "lpv Korttelitalo Kanava, Helsinki 2012 Yleistä Aurinkotuulenkatu 11, 00990 Helsinki Arkkitehtitoimisto Lehto Peltonen Valkama Oy"

Transkriptio

1 Korttelitalo Kanava, Helsinki Arkkitehtitoimisto Lehto Peltonen Valkama Oy Pääsuunnittelijat: Tarmo Peltonen, Arto Aho Muut suunnittelijat: Anna Björn, Juho Leskelä, Jarkko Rauvanlahti Tilaaja: Helsingin kaupungin tilakeskus Rakennuttaja: Helsingin kaupunki / HKR-rakennuttaja, Pekka Pussinen Valmistuu 2012/06 Laajuustiedot Rakennuksen bruttoala: 3115 brm² Rakennuksen tilavuus: m³ Rakennuksen huoneistoala: 211 m² Rakennuksen kerrosala: 3043 kem² +pihavarasto kem 21 m² Rakennuksen hyötyala: 2059hym² Toiminta Peruskoulu Vuosiluokat 1-6, 118 oppilasta ja 2 erityisopetusryhmää á max 8 oppilasta (EHA), 150 yleisopetuksen oppilaspaikkaa Päiväkoti: 3 x 21= 63 paikkaa Yleistä Korttelitalo Kanava sijaitsee Vuosaaren kaupunginosassa uutelan kanavan tuntumassa. Rakentaminen alkoi kesäkuussa 2011 ja rakennus otetaan käyttöön elokuussa Kustannukset (hintatasossa 2/2011, alv 0%) Hankkeen urakkatarjousten mukaan laskettu kustannusarvio oli 8, M, joka alitti hankesuunnitelmavaiheen kustannusarvion 18,2%. Ylempi kuva: Suunnitteluvaiheen tietomallinäkymä kadun puolelta Alempi kuva: Näkymä pihalta vastaanottovaiheessa elokuussa 2012 arkkitehtitoimisto lehto peltonen valkama oy tel. +358(0) mob. +358(0) internet: pursimiehenkatu 26 B helsinki, finland

2 Korttelitalo Kanava, Helsinki Energiatehokkuus Suunnitteluvaiheessa tavoitteeksi asetettiin, että rakennuksen tulee täyttää Helsingin kaupungin v määrittelemän Palvelurakennusten matalaenergiarakentamisohjeet mukaiset metalaenergiatavoitteet. Rakennusselostuskessa vaipan ilmanvuotolukuvaatimukseksi asetettiin n50, 1/h = 0,6, ja rakennuslupahakemukseen liitetyssä energiatodistuksessa rakennuksen energiatehokkuusluku ET-luku on 113 kwh/brm². Rakennuksen ominaislämpöhäviö on noin 55% vertailuarvosta, kun matalaenergiarakennuksen vaatimus on enintään 85% vertailuarvosta. Rakennus on muodoltaan erittäin kompakti, pohjapiirrokseltaan lähes neliön muotoinen. Pohjoissivulle on sijoitettu tilat jotka tarvitsevat vähän tai ei lainkaan luonnonvaloa. Eniten luonnonvaloa vaativat opetustilat ja lasten leikkitilat on sijoitettu pääosin eteläsivulle, ja ne on suojattu koko eteläjulkisivun laajuisella auringonsuojasäleiköllä. Rakennuksen keskellä oleva korkea ruokasalitila on valaistu kattolyhdyillä, joissa lasipinnat ovat pystysuoria. Rakennus on kytketty kaukolämpöverkkoon, ja rakennuksen vesikatolle on sijoitettu aurinkopaneelit, joiden tehohuippu on 20 kw. Rakennuksen vesikatto toimii sisäpuolisella vedenpoistolla, mutta kattopinnan kallistukset on suunniteltu siten, että mikäli kaikki kaivot tukkeutuisivat, vesi ohjautuu ulkopuolisen vedenpoiston kautta vaipan ulkopuolelle. Rakenteet ja arkitehtuuri Rakennuksen runko muodostuu teräspilareista ja -palkeista sekä jäykistävistä betoniseinistä. Väli- ja yläpohjarakenteet ovat ontelolaattaa, ulkoseinien runko on pääosin termorankaa, eristepaksuus 200 mm, U-arvo 0.14 W/m2K. Rakennuksella on Corten-pintainen kuori, joka alkaa pohjoissivulla lähes umpinaisena, jatkuu itä- ja länsisivuilla suojaavana ulokeräystäänä, ja muuttuu eteläsivulla ulkopuoliseksi auringonsuojasäleiköksi. Corten-teräs on elinkaariominaisuuksiltaan edullinen, kestävä ja täysin kierrätettävä materiaali. Ulokeräystäiden suojaamat julkisivut itä-, etelä- ja länsisivuilla ovat valkobetonisia pinnoittamattomia kuorielementtejä, joista osalla on kiillotettu pinta. Pihakatoksen alapinta arkkitehtitoimisto lehto peltonen valkama oy tel. +358(0) mob. +358(0) internet: pursimiehenkatu 26 B helsinki, finland

3 Korttelitalo Kanava, Helsinki 2012 Pihasuunnittelu 33 Pihasuunnittelu on tehty yhteistyönä alikonsulttimme Studio Terra Oy:n kanssa. Käytettävissä oleva tontin osa on melko pieni, ja huomattavan osan siitä käyttää 20 m2 kokoinen pallokenttä. Pihat on suunniteltu urbaaneiksi, toiminnallisiksi ja hyvin kulutusta kestäviksi, koska Vuosaaressa koulun lähialueilla on paljon luonnonmukaisia leikki- ja ulkoilualueita. Pihojen tiiveyden vuoksi niiden talvikunnossapitoa varten on laadittu erillinen suunnitelma (kuva yllä), jossa on osoitettu koneellisesti puhdistettavat reitit ja lumen kasausalueet. a r k k i te h t i to i m i sto l e h to p e l to n e n va l ka m a o y te l. +358(0) mob. +358(0) e - m a i l : h e l s i n k l p v.f i i n te r n e t : w w w. l p v.f i p u rs i m i e h e n kat u 2 6 B h e l s i n k i, f i n l a n d

4 Korttelitalo Kanava, Helsinki Yllä valokuvia koulun pihalta vastaanottovaiheessa kesä - heinäkuussa a r k k i te h t i to i m i sto l e h to p e l to n e n va l ka m a o y te l. +358(0) mob. +358(0) e - m a i l : h e l s i n k l p v.f i i n te r n e t : w w w. l p v.f i p u rs i m i e h e n kat u 2 6 B h e l s i n k i, f i n l a n d

5 ASTIOIDEN PALAUTUS b 25a PHO-M ASTIOIDEN PALAUTUS b 25a PHO-M Korttelitalo Kanava, Helsinki KERROS a a b a b KUIV KY KY PAK ast.var. 031a siiv. KOULUN PIHA KUIV KY KY PAK ast.var siiv BLX ? ? PÄIVÄKODIN PIHA U2000 U TK 002 Aula 003 Kouluisäntä 004 IWC 005 Et. 006 Pesut. 00 Pesut. 008 Märkäet. 009 Ryhmäh. 010 Ryhmäh. 011 Ryhmäh. 012 Ryhmäh. 013 Pienryhmäh. 014 Varasto 015 Aula K 015a Eteinen PK 016 WC 01 WC 018 Ryhmäh. 0 WC 020 WC 021 Kotiluokka 022 Kotiluokka 023 Pienryhmäh. 024 Märkäet. PK 024a Eteinen 025 Henkilökunnan työhuone 026 Porras 02 Ruokasali 055 Käytävä Päiväkodin ja esikoulun tilat on sijoitettu 029 Käytävä 056 Tekninen työ rakennuksen eteläsivulle maantasoon. 030 Näyttämö 0 Pintakäs. 001 TK 031a Ulkovaatetila 02 Ruokasali 058 Kuumakäs. 055 Tiloista Käytävä on hyvä yhteys yhteistkäyttötiloihin (ruokasali, Tekninen työ näyttämö ja liikuntasali). 002 Aula 031b Käytävä 029 Käytävä 059 Konesali Kouluisäntä 032 Henkilökunnan kahvila 030 Näyttämö 060 Opett. 0 Isommat Pintakäs. lapset käyttävät ruokasalia, 004 IWC 033 Puku- ja pesutilat 031a Ulkovaatetila 061 Kalustonh. 058 pienemmille Kuumakäs. ruoka viedään ryhmätilaan. 005 Et. 034 WC 031b Käytävä 063 Käytävä 059 Konesali 006 Pesut. 035 S 032 Henkilökunnan 064 Siivouskeskus kahvila 060 Opett. 1. kerroksessa sijaitsevat myös teknisen 00 Pesut. 036 Puku- ja pesutilat 033 Puku- 065 ja pesutilat WC 061 Kalustonh. käsityön tilat, kouluisännän tila sekä 008 Märkäet. 03 S 034 WC 066 WC 063 Käytävä 009 Ryhmäh. 038 WC 035 S 068 Keittiö 064 henkilökunnan Siivouskeskuskahvila ja sosiaalitilat. 010 Ryhmäh. 039 N.var. 036 Puku- 69 ja pesutilat Siivous. 065 WC 011 Ryhmäh. 0 Liikunta 03 S 00 Astiavar. 066 WC 012 Ryhmäh. 041 Voimisteluvälinetila 038 WC 01 Kuiva-ainevar. 068 Keittiö 013 Pienryhmäh. 042 Voimisteluvälinetila 039 N.var. 02 TK 69 Siivous. 014 Varasto 043 Ulkourheiluvälinetila 0 Liikunta 03 TSTO 00 Astiavar. 015 Aula 043a K IVK 041 Voimisteluvälinetila 6 Tarjoilu 01 Kuiva-ainevar. 015a Eteinen 044 PK Pukuh. 042 Voimisteluvälinetila 090 Jäte 02 TK 016 WC 045 PH 043 Ulkourheiluvälinetila 091 Purunp. 03 TSTO 01 WC 046 Pukuh. 043a IVK 092 Tele 6 Tarjoilu 018 Ryhmäh. 04 PH 044 Pukuh. 093 SPKH 090 Jäte 0 WC 048 Käytävä 045 PH 300 Hissi 091 Purunp. 020 WC 048b N.var. 046 Pukuh. JK13 JK Tele 021 Kotiluokka 050 TK 04 PH JK14 JK SPKH 022 Kotiluokka 051 Kiinteistönhoitotila 048 Käytävä JK15 JK arkkitehtitoimisto Hissi lehto peltonen valkama oy 023 Pienryhmäh. 052 LJH 048b N.var. JK16 JK16 JK13 tel. JK (0) Märkäet. 053 PK Käytävä 050 TK U92 Kiinteistövälinevarasto JK14 mob. JK (0) a Eteinen 054 Käytävä 051 Kiinteistönhoitotila U93 Ulkovälinevarasto JK15 JK15 internet: 025 Henkilökunnan 052 LJH U2000 Vaunukatos JK16 pursimiehenkatu JK16 26 B helsinki, finland työhuone 053 Käytävä U92 Kiinteistövälinevarasto 026 Porras 054 Käytävä U93 Ulkovälinevarasto U2000 Vaunukatos

6 Korttelitalo Kanava, Helsinki KERROS LIIKUNTASALIN YLÄOSA 108b LIIKUNTASALIN YLÄOSA b BLX PARVEKE 121 KOULUN PIHA SISÄPIHA 113 PARVEKE NÄYTTÄMÖN YLÄOSA SISÄPIHA NÄYTTÄMÖN YLÄOSA RUOKASALIN YLÄOSA RUOKASALIN YLÄOSA PÄIVÄKODIN PIHA 4 Hoitoh. 5 Varasto 100 Aula 101 IWC 102 Kuraattori 103 Terveydenhoito 104 Lepo 105 Sihteeri 106 IVKH 10 Kielet ja musiikki 108 Monitoimitila 108b Pienryhmä 113 Opett. tt / OVV 114 Kirjasto 4 Hoitoh. 115 ATK 5 Varasto 116 SK 100 Aula 11 WC 101 IWC118 WC 102 Kuraattori 120 Käytävä 103 Terveydenhoito 121 EO 104 Lepo 122 Aula 105 Sihteeri 123 TK 106 IVKH 124 SK 10 Kielet 125ja musiikki WC 108 Monitoimitila 126 WC 108b Pienryhmä 12 Kotiluokka 113 Opett. tt / OVV 128 Kotiluokka KirjastoKotiluokka ATK Kotiluokka SK ELA WC WC WC WC Käytävä Tekstiilityö ja taide EO IVKH Aula EO 123 JK22 TK JK JK24 SK JK JK25 WC JK WC 12 Kotiluokka Koulun luokkatilat, kirjasto ja oppilashuollon Kotiluokka tilat sijaitsevat toisessa ker roksessa Kotiluokka ja kiertyvät kattolyhdyillä 130 valaistun Kotiluokka korkean keskusaula / ruokasalitilan ELA ympärille WC 133 WC Ruokasali ja näyttämö ovat akustisesti 134 Tekstiilityö ja taide erotettuja sekä koulun tiloista, joten 135 IVKH 136 niiden EOkäyttö ei häiritse eikä häiriinny JK22 muusta JK22toiminnasta. JK24 JK24 JK25 Toisen JK25kerroksen soluaulan avattavista ikkunoista voidaan seurata myös näyttämöllä pidettäviä esityksiä. Aulatila on väljä, ja sitä käytetään myös opetustarkoituksiin. Oppilaat kulkevat välitunneille katetun ja sääsuojatun ulkoportaan kautta. arkkitehtitoimisto lehto peltonen valkama oy tel. +358(0) mob. +358(0) internet: pursimiehenkatu 26 B helsinki, finland

HANKE TESOMAN YHTENÄISKOULU JA PÄIVÄKOTI, PERUSPARANNUS JA LAAJENNUS

HANKE TESOMAN YHTENÄISKOULU JA PÄIVÄKOTI, PERUSPARANNUS JA LAAJENNUS TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOS KIINTEISTÖKEHITYS HANKESUUNNITELMA 28.2.2014 Kirsti Hankela HANKE TESOMAN YHTENÄISKOULU JA PÄIVÄKOTI, PERUSPARANNUS JA LAAJENNUS Kohmankaari 11, 33310 Tampere ASIAKIRJA

Lisätiedot

Tarveselvitys. Hankekortti. Talotekniikkaselvitykset. Tilaohjelma. Hankeaikataulu. Tavoitehinta-arvio. Luonnokset TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOS

Tarveselvitys. Hankekortti. Talotekniikkaselvitykset. Tilaohjelma. Hankeaikataulu. Tavoitehinta-arvio. Luonnokset TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOS TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOS KIINTEISTÖKEHITYS HANKESUUNNITELMA 20.8.2014 Jarmo Viljakka HANKE VEHMAISTEN KOULU JA PÄIVÄKOTI Sarvannankatu 7, 33730 Tampere ASIAKIRJA SISÄLLYSLUETTELO Tarveselvitys

Lisätiedot

KANNELMÄEN PERUSKOULU RUNONLAULAJANTIE 40 HANKESUUNNITELMA 31.1.2007

KANNELMÄEN PERUSKOULU RUNONLAULAJANTIE 40 HANKESUUNNITELMA 31.1.2007 KANNELMÄEN PERUSKOULU RUNONLAULAJANTIE 40 PERUSPARANNUS JA MUUTOS HANKESUUNNITELMA 31.1.2007 HELSINGIN KAUPUNKI OPETUSVIRASTO TILAKESKUS HKR-Rakennuttaja Kannelmäen peruskoulu, Runonlaulajantie, perusparannus,

Lisätiedot

Toiseen vaiheeseen kutsuttu TRIPLE JUMP. Tekijät Pekka Lukkaroinen, arkkitehti SAFA, Arkkitehtitoimisto. Pekka Lukkaroinen Oy

Toiseen vaiheeseen kutsuttu TRIPLE JUMP. Tekijät Pekka Lukkaroinen, arkkitehti SAFA, Arkkitehtitoimisto. Pekka Lukkaroinen Oy Toiseen vaiheeseen kutsuttu ehdotus 6 TRIPLE JUMP Avustajat Heini Kaskela, arkkitehtiyo, Arkkitehtitoimisto Henry Kouva, arkkitehtiyo, Arkkitehtitoimisto Tekijät Pekka Lukkaroinen, arkkitehti SAFA, Arkkitehtitoimisto

Lisätiedot

KARHUNMÄEN KOULU UUDISRAKENNUS HANKESUUNNITELMA 24.11.2014. Oulun normaalikoulun alakoulun solu

KARHUNMÄEN KOULU UUDISRAKENNUS HANKESUUNNITELMA 24.11.2014. Oulun normaalikoulun alakoulun solu Oulun normaalikoulun alakoulun solu KARHUNMÄEN KOULU UUDISRAKENNUS HANKESUUNNITELMA 24.11.2014 Joensuun kaupunki / Joensuun Tilakeskus Länsikatu 15, rakennus 2, 80110 Joensuu / p. 013 267 7111 / y-tunnus

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA KIVIJÄRVEN KOULUKESKUS KESKUSTIE 32 43800 KIVIJÄRVI

KIVIJÄRVEN KUNTA KIVIJÄRVEN KOULUKESKUS KESKUSTIE 32 43800 KIVIJÄRVI KIVIJÄRVEN KUNTA KIVIJÄRVEN KOULUKESKUS KESKUSTIE 3 43800 KIVIJÄRVI HANKESUUNNITELMA VERSIO.5 7.0.04 HANKESUUNNITELMA 7.0.04 Versio.5 Sivu (0) Sisällys. HANKESUUNNITTELUTYÖRYHMÄ... 4... YHDYSHENKILÖIDEN

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMA. Lyceiparkens skola 21.11.2014

HANKESUUNNITELMA. Lyceiparkens skola 21.11.2014 1 HANKESUUNNITELMA Lyceiparkens skola 21.11.2014 2 LYCEIPARKENS SKOLA, HANKESUUNNITELMA 18.08.2014 1. YHTEENVETO HANKKEESTA... 3 2. HANKESUUNNITELMAN LAADINTA... 4 2.1 Hankesuunnitteluun osallistuneet

Lisätiedot

TILALUETTELO, UUDISHINTA

TILALUETTELO, UUDISHINTA 27.6.2014 Sivu 1/5 Mika Sutinen Lappeenrannan kaupunki Hanke: 2014 12 Pontuksen päiväkoti-koulu, karsittu 24.6.14 sovitusti Muukontie Vaihe: Hankesuunnittelu Paikkakunta: Lappeenranta Haahtela-ind.: 75,0

Lisätiedot

Aarrekartan (Heimolan) päiväkoti HANKENUMERO 3689 Hankesuunnitelma 31.10.2014

Aarrekartan (Heimolan) päiväkoti HANKENUMERO 3689 Hankesuunnitelma 31.10.2014 20.11.2014 Aarrekartan (Heimolan) päiväkoti HANKENUMERO 3689 Hankesuunnitelma 31.10.2014 HANKESUUNNITELMA 1 (18) SISÄLLYSLUETTELO 1. Yhteenveto hankkeesta... 2 2. Hankesuunnitelman laadinta... 3 3. Hankkeesta

Lisätiedot

Tarveselvitys. Hankekortti. Talotekniikkaselvitykset. Tilaohjelma. Hankeaikataulu. Tavoitehinta-arviot. Luonnokset TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOS

Tarveselvitys. Hankekortti. Talotekniikkaselvitykset. Tilaohjelma. Hankeaikataulu. Tavoitehinta-arviot. Luonnokset TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOS TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOS KIINTEISTÖKEHITYS HANKESUUNNITELMA 27.1.2012 Liisa Parviainen HANKE AMURIN KOULUN PERUSPARANNUS JA LAAJENNUS Satakunnankatu 60, 33230 Tampere ASIAKIRJA SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

1 (19) Kirkkojärven päiväkoti ja nuorisotila, korvaava uudisrakennus Hankesuunnitelma 1.11.2013

1 (19) Kirkkojärven päiväkoti ja nuorisotila, korvaava uudisrakennus Hankesuunnitelma 1.11.2013 1 (19) Kirkkojärven päiväkoti ja nuorisotila, korvaava uudisrakennus Hankesuunnitelma 1.11.2013 2 (19) Sisällysluettelo 1. Yhteenveto hankkeesta... 3 2. Hankesuunnitelman laadinta... 4 3. Hankkeesta aiemmin

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMA 2011

HANKESUUNNITELMA 2011 HANKESUUNNITELMA 2011 Nikkilän sosiaali- ja terveysasema; lisärakentaminen ja perusparantaminen Jussaksentie 14 04130 SIPOO sivu 1/10 NIKKILÄN SOSIAALI- JA TERVEYSASEMA HANKESUUNNITELMA 2011 HS 3010 001

Lisätiedot

22.9.2010. Loviisan suomenkielinen koulukeskus Hankesuunnitelma. Loviisan kaupunki

22.9.2010. Loviisan suomenkielinen koulukeskus Hankesuunnitelma. Loviisan kaupunki 22.9.2010 Loviisan suomenkielinen koulukeskus Hankesuunnitelma Loviisan kaupunki Loviisan suomenkielinen koulukeskus, hankesuunnitelma 2(13) SISÄLLYSLUETTELO 1. Hanke...3 1.1. Hankesuunnitelman laatijat...4

Lisätiedot

TUOMELAN KOULU perusparannus ja laajennus HANKESUUNNITELMA

TUOMELAN KOULU perusparannus ja laajennus HANKESUUNNITELMA 12.1.2011 Vantaan kaupungin tilakeskus Hankepalvelut, hankevalmistelu Kielotie 13, 01300 Vantaa TUOMELAN KOULU perusparannus ja laajennus HANKESUUNNITELMA 2(14) SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...3 2. TOIMINNASTA

Lisätiedot

OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Lindelöf Henry kaupunginjohtaja

OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Lindelöf Henry kaupunginjohtaja -1, KH 3.2.2014 17:00 OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja Lommi Semi II varapuheenjohtaja Haakana Mervi jäsen Hirvonen Pasi Luumi Jari Olsson Birgitta

Lisätiedot

KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Nro 1/2014. Tekninen lautakunta 1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajat...

KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Nro 1/2014. Tekninen lautakunta 1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajat... KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Nro 1/2014 Tekninen lautakunta 1 KOKOUSAIKA Tiistai 21.1.2014 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kh:n kokoushuone, 5. krs KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...

Lisätiedot

EHNROOSIN YHTENÄISKOULUN HANKESUUNNITELMA 08.10.2014

EHNROOSIN YHTENÄISKOULUN HANKESUUNNITELMA 08.10.2014 EHNROOSIN YHTENÄISKOULUN HANKESUUNNITELMA 08.10.2014 2 SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO... 3 1. HANKESUUNNITELMATYÖRYHMÄ... 4 2. HANKKEEN TARPEELLISUUS... 4 2.1 Hankeselvitys... 4 2.2 Hankkeen tarpeellisuuden

Lisätiedot

Dnro TRE: 1592 /10.03.07/2014 ote pöytäkirjasta osela 11.3.2014/ 36

Dnro TRE: 1592 /10.03.07/2014 ote pöytäkirjasta osela 11.3.2014/ 36 TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOS KIINTEISTÖKEHITYS HANKESUUNNITELMA 25.4.2014 Liisa Parviainen HANKE TREDU Lempäälä Valkeakoskentie 19, 37500 Lempäälä ASIAKIRJA SISÄLLYSLUETTELO Tarveselvitys Tampereen

Lisätiedot

JÄÄLIN MONITOIMITALON PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITELMAN PÄIVITYS

JÄÄLIN MONITOIMITALON PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITELMAN PÄIVITYS JÄÄLIN MONITOIMITALON PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITELMAN PÄIVITYS Hankesuunnitelman päivitystyöryhmä: Oulussa 9.4.2014 Jarmo Järvelä (pj) Hannu Kuusela Johanna Leipälä (siht.) Rami Tuominen Lucina Väärälä

Lisätiedot

JÄTKÄSAAREN PERUSKOULU JA BUSHOLMENS GRUNDSKOLA YLEINEN KAKSIVAIHEINEN ARKKITEHTUURIKILPAILU

JÄTKÄSAAREN PERUSKOULU JA BUSHOLMENS GRUNDSKOLA YLEINEN KAKSIVAIHEINEN ARKKITEHTUURIKILPAILU JÄTKÄSAAREN PERUSKOULU JA BUSHOLMENS GRUNDSKOLA YLEINEN KAKSIVAIHEINEN ARKKITEHTUURIKILPAILU Kilpailuohjelma 1. vaihe 18.02. - 21.04.2015 2. vaihe 16.06. - 14.09.2015 Helsingin kaupunki Kiinteistövirasto,

Lisätiedot

Esitys Tuomelan koulun perusparannus- ja laajennus Hankesuunnitelman muuttamisesta Tuomelan koulun Kunnossapitosuunnitelmaksi

Esitys Tuomelan koulun perusparannus- ja laajennus Hankesuunnitelman muuttamisesta Tuomelan koulun Kunnossapitosuunnitelmaksi Esitys Tuomelan koulun perusparannus- ja laajennus Hankesuunnitelman muuttamisesta Tuomelan koulun Kunnossapitosuunnitelmaksi!!!!!!!!!! Laatineet:!!!!!!!!!! Marko Järvitalo!!!!!!!!!! Timo Karén!!!!!!!!!!

Lisätiedot

Riilahden toimintakeskus, peruskorjaus ja laajennus Hankesuunnitelma 21.5.2014 Täsmennyksiä 4.9.2014 (kappaleet: 12., 15. ja 16.)

Riilahden toimintakeskus, peruskorjaus ja laajennus Hankesuunnitelma 21.5.2014 Täsmennyksiä 4.9.2014 (kappaleet: 12., 15. ja 16.) 1 (15) Riilahden toimintakeskus, peruskorjaus ja laajennus Hankesuunnitelma 21.5.2014 Täsmennyksiä 4.9.2014 (kappaleet: 12., 15. ja 16.) Ilmakuva Riilahden toimintakeskuksesta kiinteistörajoineen 2 (15)

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMA 28.2.2014 Kirsti Hankela. Tarveselvitys Tesoman palloiluhallin tarveselvitys 17.11.2011, Dnro TRE: 8882/10.03.06/2011.

HANKESUUNNITELMA 28.2.2014 Kirsti Hankela. Tarveselvitys Tesoman palloiluhallin tarveselvitys 17.11.2011, Dnro TRE: 8882/10.03.06/2011. TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOS KIINTEISTÖKEHITYS HANKESUUNNITELMA 28.2.2014 Kirsti Hankela HANKE TESOMAN PALLOILUHALLI Tesoman valtatie 44, 33310 Tampere ASIAKIRJA SISÄLLYSLUETTELO Tarveselvitys Tesoman

Lisätiedot

HELSINGIN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA HELSINGIN YLIOPISTON TOIMITALO VIIKKIIN HANKESUUNNITELMA 30.4.2008

HELSINGIN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA HELSINGIN YLIOPISTON TOIMITALO VIIKKIIN HANKESUUNNITELMA 30.4.2008 HELSINGIN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA HELSINGIN YLIOPISTON TOIMITALO VIIKKIIN HELSINKI HANKESUUNNITELMA 30.4.2008 HELSINGIN KAUPUNKI HKR-Rakennuttaja Helsingin ympäristökeskuksen ja Helsingin yliopiston toimitalo

Lisätiedot

Mitä teknisten tilojen mitoitusta käytetään? Teknisten tilojen koko määräytyy suunnitteluratkaisun mukaisesti.

Mitä teknisten tilojen mitoitusta käytetään? Teknisten tilojen koko määräytyy suunnitteluratkaisun mukaisesti. Kysymys 1. Mikä on ehdoton välituntipihan minimikoko tontilla? Välituntipihalle ei ole ehdotonta minimikokoa. Suosituksissa mainitaan miniminä 5 m2/oppilas. Keskusta-alueilla ei tällaiseen mitoitukseen

Lisätiedot

Etelä Sipoon alueen keskuskeittiö Uudisrakennus

Etelä Sipoon alueen keskuskeittiö Uudisrakennus Hankesuunnitelma 1 Etelä Sipoon alueen keskuskeittiö Uudisrakennus Hankesuunnitelma 2 Hankkeen yhteenveto Hankkeen tavoitteena on parantaa ruokapalveluja Etelä Sipoon alueella. Hankesuunnitteluryhmä esittää,

Lisätiedot

OLYMPIASTADION TARVESELVITYS. Olympiastadion - Suuria elämyksiä!

OLYMPIASTADION TARVESELVITYS. Olympiastadion - Suuria elämyksiä! OLYMPIASTADION TARVESELVITYS Olympiastadion - Suuria elämyksiä! Stadion-säätiö 20.1.2012 1 SUURIA ELÄMYKSIÄ! Perinteikäs Helsingin Olympiastadion on ajanmukaiset vaatimukset täyttävä kaikenikäisten ihmisten

Lisätiedot

HANKE TAMPERE-TALON TOIMINNALLINEN UUDISTUSHANKE, LAAJENNUS JA MUUTOSTYÖ Yliopistonkatu 55, 33100 Tampere

HANKE TAMPERE-TALON TOIMINNALLINEN UUDISTUSHANKE, LAAJENNUS JA MUUTOSTYÖ Yliopistonkatu 55, 33100 Tampere TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOS KIINTEISTÖKEHITYS HANKESUUNNITELMA 11.11.2014 Jarmo Viljakka HANKE TAMPERE-TALON TOIMINNALLINEN UUDISTUSHANKE, LAAJENNUS JA MUUTOSTYÖ Yliopistonkatu 55, 33100 Tampere ASIAKIRJA

Lisätiedot

HELPA ROIHUVUOREN KOULUTUSYKSIKKÖ Prinsessantie 2, 00820 Helsinki PERUSPARANNUS

HELPA ROIHUVUOREN KOULUTUSYKSIKKÖ Prinsessantie 2, 00820 Helsinki PERUSPARANNUS HELPA ROIHUVUOREN KOULUTUSYKSIKKÖ Prinsessantie 2, 00820 Helsinki PERUSPARANNUS TARVESELVITYS JA HANKESUUNNITELMA 12.8.2011 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS OPETUSVIRASTO HKR-RAKENNUTTAJA 0. YHTEENVETO...

Lisätiedot

JÄÄLIN KOULUN PERUSKORJAUS JA LAAJENTAMINEN JÄÄLIN MONITOIMITALOKSI

JÄÄLIN KOULUN PERUSKORJAUS JA LAAJENTAMINEN JÄÄLIN MONITOIMITALOKSI Oulun kaupunki JÄÄLIN KOULUN PERUSKORJAUS JA LAAJENTAMINEN JÄÄLIN MONITOIMITALOKSI HANKESUUNNITELMA Hankesuunnitteluryhmä 10.10.2012 Rehtori Markku Väisänen, opetuspalvelut Kirjastonhoitaja Eeva Mäkinen,

Lisätiedot