Kuntouttavan työtoiminnan kehittäminen Espoossa, Vantaalla ja Forssan seudulla / KOPPI-hanke

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuntouttavan työtoiminnan kehittäminen Espoossa, Vantaalla ja Forssan seudulla / KOPPI-hanke"

Transkriptio

1 Kuntouttavan työtoiminnan kehittäminen Espoossa, Vantaalla ja Forssan seudulla / KOPPI-hanke Kehittämispäällikkö Jarno Karjalainen, THL, KOPPI-hanke KOPPI - Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita -hanke Yhteistyössä: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Espoon kaupunki - Vantaan kaupunki - Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymä FSTKY

2 KOPPI Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita hanke: KOPPI - Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita ESR-hankkeen ( ) päätavoite kuntouttavan työtoiminnan ja kuntien vaikeasti työllistyvien palveluiden kokonaisuuden kehittäminen Yhteistyökumppanit: Espoon ja Vantaan kaupungit sekä Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymä (Forssa, Jokioinen, Tammela, Humppila, Ypäjä), THL koordinoi hanketta Kolme projektityöntekijää kunnissa toteuttamassa kehittämistyötä Keinoina verkostoituminen ja yhteistyö kunnan muiden tahojen, hankkeiden ja järjestöjen kanssa (työryhmät ym.), kehittämisen tukena pilotointeja Hanke on Euroopan sosiaalirahaston ja Uudenmaan ELY-keskuksen sekä Espoon ja Vantaan kaupunkien sekä Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymän rahoittama

3 KOPPI Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita hanke: Hankkeen tavoitteet tiivistettynä: Kuntouttavan työtoiminnan sisältö, rooli ja siihen liittyvät prosessit ovat selkeitä kunnissa ja toimintamallit ovat kehittyneet Kuntouttavan työtoiminnan yhteys muihin kuntoutusta edistäviin palveluihin sosiaali- ja terveydenhuollossa, KELA:ssa, työhallinnossa ja oppilaitoksissa on vahvistunut Asiakkaan osallisuus palveluiden kehittämisessä on lisääntynyt Vaikeasti työllistyvien palveluja koskevia hyviä käytäntöjä on juurrutettu toimintaan kunnissa ja levitetty muihin kuntiin Kunkin osatoteuttajan tavoitteissa painottuvat eri asiat riippuen kunnan tai seudun kehittämistarpeista.

4 KOPPI Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita -hanke Vantaan osahanke: Arviointilomakkeet Palautelomakkeet kuntouttavan työtoiminnan asiakkaille Ostopalveluiden ohjeistukset ja prosessikuvaukset Ryhmätoimintapilotit: Nuorten starttiryhmät, Meidän kylä Koivukylä ryhmätoiminta Kuntouttavan työtoiminnan prosessikuvaukset Opinnollistaminen Asiakasraadit Espoon osahanke: Yhteistyö ESTER- ja Nimi Ovessa hankkeiden kanssa Kipinä-ryhmätoiminta Kuntouttavan työtoiminnan prosessikuvaukset Nuorten vaikutusmahdollisuuksien lisääminen kehittämisessä (nuorten tekemä opas ja elokuva) Asiakasprosessien kuvaukset Soukan työkeskuksen toiminnan kehittäminen

5 KOPPI Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita hanke: FSTKY:n osahanke: Kuntakohtaiset työryhmät ja asiakasraadit Kuntouttavan työtoiminnan toimintamallien kehittäminen yhteistyössä eri tahojen kanssa (esim. kotihoidon apuryhmien (Helsingin malli), mobiilipaja Seutukunnallisen yhteistyön lisääminen ja yhteisten pelisääntöjen luominen Työpajojen kehitys seutukunnallisesti Uusien kuntouttavan työtoiminnan paikkojen etsintä koko seutukunnan alueella Yhteistyö muiden hankkeiden kanssa Arvioinnin kehittäminen Yhteistyö terveydenhuollon kanssa, toimintamallien kehittäminen (mm. PTT-hankkeen tulosten juurruttaminen) Koulutus terveydenhuollon henkilökunnalle ja kuntouttavan työtoiminnan parissa työskenteleville yhteistyössä Kiipulan ammattiopiston Akaan-verkon kanssa Kotihoidon apuryhmät laajennetaan Forssassa ja seutukunnallisesti Hoiva-avustajan koulutuksen suunnittelu ja toteutus Uusien hankkeiden suunnittelu

6 Esimerkki kehittämistyöstä KOPPIhankkeessa: Koivukylän starttiryhmätoiminta Kuntouttavan työtoiminnan Koivukylän starttiryhmätoiminta käynnistyi Vantaan kaupungin hyvinvointityöryhmän rahoittaman Koivukylä, Meidän kylä hankkeen aloitteesta, jonka yhdeksi kokeilukohteeksi nousi kuntouttavan työtoiminnan alueellisen palvelun kehittäminen. KOPPI hanke kytkettiin tiiviisti Koivukylän starttiryhmän kehittämistoimintaan. KOPPI-hankkeen Vantaan projektityöntekijänä työskentelee Ira Mattila. Kehittämisen tavoitteena oli: Lisätä yhteistyötä ja madaltaa raja-aitoja asukkaiden, alueella toimivien järjestöjen sekä kaupungin ja seurakunnan työntekijöiden välillä Kehittää Koivukylän alueelle uusia työllistymispolkuja Uudistaa starttiryhmätoimintaa Toteuttaa palvelu mahdollisimman pian aktivointisuunnitelman jälkeen Tarjota asiakkaille yksilöllinen jatkopolku heti ryhmätoiminnan jälkeen ilman keskeytyksiä Luoda hyvä käytäntö, mikä on hyödynnettävissä perustoiminnoissa jatkossakin. Kehittämistyön pohjaksi otettiin vakiintunut starttiryhmän prosessi. Ira Mattilan raportti starttiryhmästä KOPPI-hankkeen verkkosivuilla maaliskuun lopulla:

7 Kuntouttava työtoiminta Vantaalla asti Vapaa-ajan ja asukaspalvelut alkaen Konserni- ja asukaspalvelut Asiakkaan aktivointisuunnitelma Starttiryhmät Ostopalvelut Integroidut Työtoimintapaikat - Säätiöt, järjestöt - Valtion virastot - Vantaan kaupungin toimintayksiköt Työllisyyspalveluiden pajat

8 RYHMÄTOIMINTA Ryhmätoimintaa syksyllä 2012: Starttiryhmät Vernissakadulla Maahanmuuttajien ohjauksellinen ryhmä Nuorten starttiryhmä PILOTTI Koivukylän starttiryhmä PILOTTI 1-2 pv/viikko, 4h/pv 3 kk jakso HAASTEET: lisääntyvä palveluntarve (mm. kasvava työttömyys, nuorisotakuu) asiakasohjaus prosessi (esim. sykli, kirjaukset, haastattelut) matkakorvaus ja 9 /toimintapäivä yksilöllinen jatkosuunnitelma

9 Koivukylän starttiryhmätoiminta/ Suunnitteluprosessi Ennen ryhmätoiminnan käynnistymistä järjestettiin useita asiaa valmistelevia yhteistyökokouksia, joihin osallistui terveydenhoidon, työllisyyspalveluiden, kuntouttavan työtoiminnan, hankkeiden, seurakunnan ja TE-toimiston edustajia. 1. Ideointipalaveri 2. Malli kuntouttavan työtoiminnan ryhmätoiminnasta 3. Hyvinvointityöryhmälle esitys kuntouttavan työtoiminnan ryhmätoiminnasta. 4. Jatkotyöstettiin esitystä ryhmätoiminnan toteuttamismalliksi. 5. Tapaaminen Rekolan seurakunnan diakoniatyön kanssa 6. Vantaan kaupungin Hyvinvointityöryhmän kokouksessa hyväksyttiin Koivukylä - Meidän kylä -projektin toimintasuunnitelma ja budjetti: starttiryhmä pilottihankkeeksi 7. Sovittiin ryhmätoimintapäivät ja tehtiin tarvittavat tilavaraukset ym. 8. Sovittiin, että KOPPI-hankkeen projektityöntekijä osallistuu kunnan edustajana aktivointisuunnitelmatilaisuuksiin sekä tarvittaessa ohjaajana toimintaan. 9. Sosiaalitiimin kokouksessa tiedotettiin Koivukylän starttiryhmästä. 10. Pidettiin kokous, jossa sovittiin vielä käytännön asioista ja työjaosta. Tiedote Koivukylän alueen sosiaalityöhön toimitettiin kesäkuussa 2012.

10 Koivukylän starttiryhmätoiminta/prosessi Asiakasohjaus Asiakasohjaus seurakunnan diakoniatyön ja sosiaalitoimen kautta. Info, aktivointisuunnitelma, sopimus ja päätös Infotilaisuus ei sidottu työnhakuun, osallistuminen vapaaehtoista. Ryhmäinfo ja halukkaille samassa yhteydessä sopimus kuntouttavan työtoiminnan ryhmätoimintaan osallistumisesta sekä aktivointisuunnitelma. Yksilötapaamiset Ennen ryhmätoiminnan käynnistymistä ei erillisiä alkuhaastatteluita. Ryhmätoimintaa täydentävä työtoiminta jakson aikana Mahdollista myös aloittaa ryhmätoiminnan rinnalla kuntouttava työtoiminta esim. yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa. Asiakaspalautteen keruu toiminnan keskivaiheella ja loppupuolella kirjallisena ja suullisena

11 Koivukylän starttiryhmätoiminta/prosessi Terveystarkastukset Yhteisöterveydenhoitaja tarjosi terveystarkastukset halukkaille ryhmäläisille. Ryhmätoiminnan loppupuolella toteutettava aktivointisuunnitelma Uusi aktivointisuunnitelma ryhmätoiminnan loppupuolella. Aikavaraus jo alkuvaiheen aktivointisuunnitelma-tilaisuuden yhteydessä. Ryhmätoiminnan keskeytys, poissaoloista ilmoittaminen ja ilmoitukset tehdyistä toimintapäivistä (toimintatavat) Todistus Osallistumistodistus ryhmätoiminnan lopussa. Lisäksi todistus kuntouttavasta työtoiminnasta.

12 Koivukylän starttiryhmätoiminta/ Asiakasohjaus Toiminnan ideointivaiheessa sovittiin, että vain Rekolan seurakunnan diakonit voisivat lähettää asiakkaita ryhmätoimintaan. Myöhemmin päätettiin asiakasohjausta laajentaa niin, että myös aikuissosiaalityön sosiaalityöntekijöiltä pyydettiin kartoittamaan ja lähettämään asiakkaitaan palveluun. Myöhemmin pyydettiin mukaan myös Työvoiman palvelukeskuksen ja Te-toimen virkailijat ja Petran palveluohjaajat (3 infoa, joihin kutsuttiin yht. 20 asiakasta, tehtiin 10 sopimusta) Infotilaisuudessa asiakkaille kerrottiin ryhmätoiminnan sisällöstä ja toimintaan osallistumisen eduista sekä velvollisuuksista. Ryhmätoimintaan osallistuneiden asiakkaiden palautteen perusteella voi todeta, että lähettävä taho oli tiedottanut toiminnasta riittävästi. Infotilaisuudet sitoivat henkilökuntaa ja työaikaa suhteessa ryhmään saatuihin ohjauksiin (asiakkaita jäi saapumatta infotilaisuuteen). Asiakasrekrytoinnin merkittäväksi haasteeksi nousi myös kesäloma-aika ja työntekijävaihdokset.

13 Koivukylän starttiryhmätoiminta/ Ryhmätoimintajakson sisältö Palvelukokonaisuus sisälsi yksilöllistä asiakastyötä, jossa edettiin asiakkaan toimeksiannolla hänen tavoitteidensa suuntaisesti ja ryhmämuotoista toimintaa CABLE (Community Action Based Learning for Impowerment) -yhteisötyömetodia hyödyntäen. CABLEn tavoitteena on ammatillisen yhteisöllisyyden vahvistaminen, yhteisörakenteiden kehittäminen ja palvelunkäyttäjien voimaantuminen, osallisuus ja vastuunotto itsestä ja omasta yhteisöstä. Ryhmätoimintaa oli ajalla , yksi tai kaksi päivää viikossa ja neljä tuntia päivässä. Ryhmäkertoja oli yhteensä 24 ja toiminta toteutettiin pääosin Koivukylän Kafnettissa. Ryhmätoiminta oli kuntouttavaa työtoimintaa, joten asiakkaat saivat korvausta 9 euroa ryhmätoimintaan osallistumispäivältä sekä matkakorvauksen Vantaan kaupungin julkisen liikenteen 30 päivän lipun hinnan mukaisesti kuukausittain. Ryhmän ohjaajina toimivat Vantaan kaupungin Koivukylä, Meidän kylä hankkeen projektipäällikkö, työllisyyspalveluiden KOPPI-hankkeesta projektityöntekijä Ira Mattila sekä Vantaan seurakuntayhtymästä yhteiskuntatyön diakoni.

14 Koivukylän starttiryhmä ajalla Orientaatio Biografia Havainnointi Sopimukset ja tavoitteet oma elämäntarina yhteisöt, verkostot ympäristössä, mitä ajattelen siitä 10 sopimusta Ryhmätoimintaa Sosiaaliohjaajan tapaamiset Yhteisöterveydenhoitajan terveystarkastus Yhteenveto/ sosiaalinen analyysi koetun reflektointi ja analysointi vrt. oma tausta Toiminta uusi tapa toimia? oma positio Arviointi kaikkien näkemykset kuuluviin, kirjallinen palaute lopuksi Lähde: Katri Valve 2012: A Perspective on the Exposure Approach to Pedagogy in Community Development Work.

15 Koivukylän starttiryhmätoiminta/ Ryhmätoimintajakson sisältö Starttiryhmätoiminnan sisältöä suunniteltaessa pyrittiin siihen, että toiminta kiinnostaisi tasapuolisesti molempia sukupuolia ja eri elämäntilanteissa olevia asiakkaita. Tavoitteena oli samanaikaisesti tukea ryhmäprosessin käynnistymistä. Ensimmäisten ryhmäkertojen aikana asiakkaalle tiedotettiin toiminnan rungosta, käytiin läpi asiakkaan velvollisuudet ja oikeudet jakson ajalta sekä ideoitiin toimintaa ja selvitettiin asiakkaiden tavoitteita ryhmätoimintajaksolle. Teemoja työstettiin korttien, toiminnallisten harjoitteiden sekä Learning Cafe tyyppisen työskentelytekniikan avulla Ideoinnin tuloksena asiakkaat tuottivat sisällöllisiä toiveita ryhmäpäiville: Erityisesti toivottiin potkua kouluun ja opiskeluun hakemiseen ja oman koulutussuunnan löytämiseen. Tutustumiskohdetoiveiksi esitettiin mm. yrityksiä, messuilla käynti ja kuntouttavan työtoiminnan tai työelämävalmennuksen mahdollisuudet. Ryhmäläiset myös laativat ryhmälle säännöt. Asiakaspalautteiden perusteella asiakkaat olivat tyytyväisiä siihen, että sovituista säännöistä pidettiin kiinni.

16 Koivukylän starttiryhmätoiminta/ Ryhmätoimintajakson sisältö Yhteisövalmennuksen lähtökohtana oli työskentely oman elämäntarinan kanssa. Aluksi varattiin aikaa itsenäiselle työskentelylle, jonka jälkeen elämäntarina jaettiin asiakkaan valitsemalla avoimuudella pienryhmässä. Toinen yhteisövalmennuksen elementti oli havainnointi. Ryhmäläisiä pyydettiin kiertämään rajatulla alueella ja tekemään siitä havaintoja. Havainnoinnin tuloksia käsiteltiin yhdessä heti havainnoinnin jälkeen ja seuraavilla ryhmäkerroilla. Havainnoinnin avulla ryhmäläiset oppivat jotain uutta omista toimintatavoistaan ja se tuki biografiatyöskentelyä. Prosessia tuki yksilökohtainen sosiaaliohjaus, jota asiakkaille tarpeen mukaan tarjottiin. Jatkopaikkoja esiteltiin laajasti eri aloilta. Tutustumiskäynnit ja palveluesittelytapaamiset järjestettiin osittain yhdessä muiden starttiryhmien kanssa. Asiakaspalautteissa tutustumiskäynnit mainittiin tärkeänä tai erittäin tärkeänä toimintona. Havainnointitehtävä näytti kannustaneen asiakkaita erilaisten vierailujen yhteydessä ottamaan tarkastelevan ja asioita kyselevän sekä havainnoivan otteen.

17 Koivukylän starttiryhmätoiminta/ Ryhmätoimintajakson sisältö Tutustumiskäyntejä järjestettiin myös asiakkaan yksilöllisen suunnitelman mukaisesti ja ne toteutettiin erillään ryhmäpäivistä ja yhdessä sosiaaliohjaajan (KOPPI-hankkeen projektityöntekijä) kanssa. Sosiaaliohjaajan lähityö sisälsi asiakkaan prosessin tukemista ja siirtymän valmistelua, työote oli tulevaisuusorientoitunut. Sosiaaliohjaaja vastasi asiakkaiden jakson aikaisesta, kuntouttavaan työtoimintaan liittyvästä verkostotyöstä. Ryhmätoiminnan rinnalla jokaiselle asiakkaalle tarjottiin vähintään yksi yksilöaika, jolloin tehtiin tilannearvio asiakkaan jatkopolkusuunnittelua varten. Lisäksi sosiaaliohjaaja osallistui lähes jokaiseen ryhmäkertaan ohjaajana. Yhteisöterveydenhoitaja osallistui ensimmäiselle ja toiselle ryhmäkerralle, lisäksi hän vastasi yhden ryhmäkerran sisällöstä. Hän tiedotti asiakkaille mahdollisuudesta osallistua terveystarkastukseen ja samalla hoiti ajanvarauksen sekä jakoi esitietolomakkeet täytettäväksi. Terveystarkastus räätälöitiin asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Ryhmän kestoon ja ryhmäpäivien pituuteen oltiin tyytyväisiä.

18 Koivukylän starttiryhmätoiminta/ Arvioinnin toteuttaminen Arviointitilaisuudet järjestettiin ryhmäläisille kaksi kertaa. Ryhmäläisten palaute kerättiin kirjallisena sekä palautepajakeskusteluissa. Ohjaajien arviointikeskustelut käytiin erillisinä tilaisuuksina ulkopuolisen vetäjän ohjaamina. Arvioinnit toteutettiin kolme kertaa. Ryhmän toimintaa arvioitiin myös jokaisen ryhmäpäivän jälkeen käydyssä ohjaajien keskustelussa.

19 Koivukylän starttiryhmätoiminta/ Arvioinnin tulokset Starttiryhmä oli kaikkien palautekyselyyn vastanneiden asiakkaiden mielestä oikea vaihtoehto tässä elämäntilanteessa ja suurin osa koki saaneensa ryhmän aikana apua jatkosuunnitelmiesi selvittämisessä. Toiminnan järjestäminen omalla alueella, lähellä kotia koettiin hyvänä ratkaisuna. Asiakkaat kertoivat toiminnan luoneen rytmiä ja säännöllisyyttä elämään. Myös tutustumiskäynneistä pidettiin. Jatkosuunnitelmien tekeminen motivoi jatkamaan osallistumista. Palautteessa toivottiin enemmän aikaa erilaisten vaihtoehtojen miettimiselle. Ryhmän ilmapiiri koettiin rennoksi ja porukka hyväksi. Kokemusten jakaminen ja vertaistuki oli tärkeää. Ryhmäläiset arvostivat päivittäin tarjottua lämmintä ateriaa. Lisäksi muu taloudellinen hyöty koettiin tärkeänä, Tuet ja raha-asiat mietityttivät, esimerkiksi osallistumisen vaikutus ns. karenssien purkautumiseen. Ohjaajat koettiin positiivisina ja asiansa osaavina, mutta myös tavallisina ihmisinä. Ohjaajien itsearvioinnissa todettiin yhteistyön ja järjestelyjen sujuneen hyvin.

20 Koivukylän starttiryhmätoiminta/ Jatkopolut Kaikkien starttiryhmään osallistuneiden asiakkaiden jatkosuunnitelmat sisälsivät jatkon kuntouttavassa työtoiminnassa. Sopimukset tehtiin Vantaan kaupungin yksiköihin, järjestöihin, pajalle ja ostopalvelupaikkoihin. Osalla asiakkaista ensisijaisena tavoitteena oli koulutukseen osallistuminen. Polkua kohti koulutusta lähdettiin muutaman asiakkaan kanssa rakentamaan siten, että ensin tarjottiin mahdollisuus tutustua kyseiseen alaan. Työtoimintapaikkaa kartoitettaessa etsittiin sellainen työtoimintapaikka, joka voisi jatkossa tarjota asiakkaalle oppisopimuskoulutuspaikan tai riittävän monipuolista työkokemusta. Asiakkaiden tavoitteet liittyivät myös elämänhallinnan tukemiseen. Työllistymispolkua lähdettiin tällöin suunnittelemaan näiden tavoitteiden pohjalta.

21 Koivukylän starttiryhmätoiminta/ Vaikutukset prosesseihin Koivukylän starttiryhmässä asiakkaat kohdattiin ilman ennakkotietoa heidän yksilöllisestä taustastaan. Lähtökohtana oli luottamus lähettävän tahon palvelutarvearvioon. Asiakkaan jakson tavoitteet oli kirjattuna lähetelomakkeessa. Hyvien kokemusten myötä tämä toimintamalli päätettiin ottaa käyttöön työllisyyspalveluiden starttiryhmissä vuonna Pilotin jälkeen sovittiin, että starttiryhmälle nimetään vastuusosiaalityöntekijä, joka jatkaa asiakkaan prosessinhaltijana ryhmätoiminnan jälkeen, mikäli asiakkuus jatkuu muussa kuntouttavassa työtoiminnassa (poikkeuksena tästä ovat Työvoiman palvelukeskuksen asiakkaat, joiden asiakkuus säilyy aiemmin määritellyllä työllisyyspalveluiden sosiaalityöntekijällä). Ryhmätoiminnan loppupuolella toteutettavan aktivointisuunnitelman ajanvaraus tulisi toteuttaa jo alkuaktivointisuunnitelman yhteydessä. Suunnitelman tarkistus olisi tällöin helppo tiedottaa yhteistyökumppaneille. Vuoden 2013 organisaatiouudistukset TE-toimessa sekä Vantaan kaupungin työllisyyspalveluissa ja sosiaalitoimessa tulee huomioida suunniteltaessa tulosten juurruttamista peruspalveluihin.

22 Koivukylän starttiryhmätoiminta/ Yhteenveto Koivukylän starttiryhmän osalta voidaan todeta asiakkaiden tilanteiden muuttuneen huomattavasti lähtökohtatilanteesta. Ryhmätoiminnan rinnalla kulki asiakkaan oma yksilöllinen prosessi jatkosuunnitelman laatimiseksi. Tätä prosessia tuki yksilösosiaaliohjaus, mutta myös ryhmän tuottama vertaistuki. Asuinympäristön huomioiminen palvelun tuottamisessa nousi myös uudeksi näkökulmaksi. Palvelun sisällöstä tiedottaminen on tärkeää oikea-aikaisen palveluun ohjauksen toteutumiseksi. Koivukylän starttiryhmällä oli vaikutusta myös ohjaajien ammatilliseen kasvuun. Jatkokehittäminen: Suunnitteilla Koivukylän hoiva-apuryhmä pilotti (ryhmäpäiviä, asiakaskäyntejä, alan koulutukseen ohjaus) (mahdollisesti syksyllä 2013)

23 Kiitos!

Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita

Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita Jarno Karjalainen, Ewa Kirjavainen, Ira Mattila, Hilla-Maaria Sipilä, Tiia Valkonen TYÖPAPERI TYÖPAPERI Jarno Karjalainen Ewa Kirjavainen Ira Mattila Hilla-Maaria Sipilä Tiia Valkonen Terveyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan osahanke. Loppuraportti. Tiina Kallionalusta ja Merja Paulasaari (2013)

Etelä-Pohjanmaan osahanke. Loppuraportti. Tiina Kallionalusta ja Merja Paulasaari (2013) Etelä-Pohjanmaan osahanke Loppuraportti Tiina Kallionalusta ja Merja Paulasaari (2013) 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 4 2 ETELÄ-POHJANMAAN OSAHANKKEEN ORGANISOITUMINEN, LÄHTÖKOHDAT JA TOIMINTA... 5 3

Lisätiedot

ESPOON KIPINÄN TOIMINTAKERTOMUS 2011 2012

ESPOON KIPINÄN TOIMINTAKERTOMUS 2011 2012 ESPOON KIPINÄN TOIMINTAKERTOMUS 2011 2012 Kaijus Varjonen Ryhmätoimintojen koordinaattori Aikuisten sosiaalipalvelut SISÄLLYSLUETTELO KIITOKSET TIIVISTELMÄ 1 MIKÄ ON ESPOON KIPINÄ? 1 1.1 KIPINÄ- KLUBIT

Lisätiedot

Starttiverstas -hanke

Starttiverstas -hanke 2010 2014 Starttiverstas -hanke 3 SISÄLTÖ STARTTIVERSTAS STARTTI OMAAN ELÄMÄÄN... 6 STARTTIVALMENNUKSEN TAVOITTET JA MENETELMÄT... 8 Sosiaalipedagoginen näkökulma... 8 Ratkaisukeskeinen työskentelytapa...

Lisätiedot

1.10.2005-30.4.2008. Oulun työvoiman palvelukeskus

1.10.2005-30.4.2008. Oulun työvoiman palvelukeskus OULUN TYÖVOIMAN PALVELUKESKUKSEN PALVELUTUOTANNON JA TYÖELÄMÄYHTEYKSIEN KEHITTÄMISHANKKEEN LOPPURAPORTTI 1.10.2005-30.4.2008 Oulun työvoiman palvelukeskus 19.5.2008 Hanketiivistelmä Hankenimi: Oulun työvoiman

Lisätiedot

TYÖLLISYYDEN KUNTAKOKEILUN VUOSIKERTOMUS

TYÖLLISYYDEN KUNTAKOKEILUN VUOSIKERTOMUS Vuosikertomus 2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. Loppukiriä kohden...3 2. Töihin!-palvelu Jyväskylä...4 2.1. Elinkeinopolitiikka ja yritysyhteistyö... 4 2.2. Työn merkitys ihmiselle... 4 2.3. Yrittäjän tukena...

Lisätiedot

SOS II Sosiaalisesti osalliseksi sosiaalityöllä TOIMINTASUUNNITELMA. Pirkanmaa ja Kanta-Häme

SOS II Sosiaalisesti osalliseksi sosiaalityöllä TOIMINTASUUNNITELMA. Pirkanmaa ja Kanta-Häme SOS II Sosiaalisesti osalliseksi sosiaalityöllä TOIMINTASUUNNITELMA Pirkanmaa ja Kanta-Häme Sisällys 1. Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen tiimin lähtökohtia... 3 2. Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen tavoitteet... 4

Lisätiedot

Perheen voimavaraistaminen neuvolatyön avulla 1.4.2006-30.6.2008

Perheen voimavaraistaminen neuvolatyön avulla 1.4.2006-30.6.2008 FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KY. Perheen voimavaraistaminen neuvolatyön avulla 1.4.2006-30.6.2008 ESLH-2006-03839/So-62 Loppuraportti 11.9.2008 Arto Honkala Taina Kultanen Satu Kujala Laila Mäki-Kerttula

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11416 Tila Keskeneräinen 1. PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin

Lisätiedot

VÄLKE välityömarkkinoiden kehittämishanke 2008 2010

VÄLKE välityömarkkinoiden kehittämishanke 2008 2010 VÄLKE välityömarkkinoiden kehittämishanke 2008 2010 LOPPURAPORTTI 1.1.2008 30.6.2011 2 TIIVISTELMÄ Välke välityömarkkinoiden kehittämishanke 2008 2010 oli alueen kuntien ja Pohjois-Savon ELY-keskuksen

Lisätiedot

1. JOHDANTO.3 2. KOLMAS KERTA PROJEKTIN TAUSTAA..5. 3. PROJEKTIN TAVOITTEET 9 3.1. Projektin päätavoitteet.9 3.2. Projektin vuosisuunnitelmia..

1. JOHDANTO.3 2. KOLMAS KERTA PROJEKTIN TAUSTAA..5. 3. PROJEKTIN TAVOITTEET 9 3.1. Projektin päätavoitteet.9 3.2. Projektin vuosisuunnitelmia.. SISÄLTÖ 1. JOHDANTO.3 2. KOLMAS KERTA PROJEKTIN TAUSTAA..5 3. PROJEKTIN TAVOITTEET 9 3.1. Projektin päätavoitteet.9 3.2. Projektin vuosisuunnitelmia..10 4. PROJEKTIN TOTEUTUMINEN..11 4.1. Yhteistyö työterveyksien,

Lisätiedot

MUISTISAIRAUDET ALKOHOLIN VARJOSSA -PROJEKTI 2011 2013

MUISTISAIRAUDET ALKOHOLIN VARJOSSA -PROJEKTI 2011 2013 MUISTISAIRAUDET ALKOHOLIN VARJOSSA -PROJEKTI 2011 2013 LOPPURAPORTTI -tietoa muistisairauksien tunnistamiseksi ja toimintaa arjen hallinnan tukemiseksi Sari Mäkinen Sari Nyrhinen 1 SISÄLTÖ 1 PROJEKTIN

Lisätiedot

JOHDANTO... 4 PROJEKTIN TAUSTAA... 5. Nuorisotyöttömyydestä... 5 VOIMALINJA-PROJEKTI... 7. Helsingin kaupunki... 7. Työhönohjaus... 7. Voimalinja...

JOHDANTO... 4 PROJEKTIN TAUSTAA... 5. Nuorisotyöttömyydestä... 5 VOIMALINJA-PROJEKTI... 7. Helsingin kaupunki... 7. Työhönohjaus... 7. Voimalinja... [PROJEKTIRAPORTTI] Matti Alopaeus, Emilia Björklund, Sanna Kattelus-Mäkisalo, Hanna Kempe, Laura Lassila, Kaisa Leväsaari, Henri Pyykkö (hankkeessa aiemmin työskennelleet ohjaajat: Birgitta Hyvönen, Sari

Lisätiedot

Kuntouttava työtoiminta Espoossa

Kuntouttava työtoiminta Espoossa Kuntouttava Espoossa Projektisuunnittelija Hilla-Maaria Sipilä Espoon kaupunki 2.5. Espoossa 2(74) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 4 2 Työllisyyspalvelut Espoossa... 6 2.1 Soukan työkeskus... 9 2.2 Työhönvalmennuskeskus

Lisätiedot

Eevan perhe -projekti Virpi Kujala

Eevan perhe -projekti Virpi Kujala Hanke- ja arviointiraportti Eevan perhe -projekti Virpi Kujala Kirjoittajat Sininauhaliitto Virpi Kujala Sininauhaliitto r.y. Helsinki 2006 Eevan perhe projektin rahoitus Raha-automaattiyhdistys 2002-2005

Lisätiedot

RAUMAN PILOTIN YHTEENVETORAPORTTI. Länsi 2012 Länsi-Suomen päihde- ja mielenterveystyön kehittämishanke 1.3.2010 30.9.2012

RAUMAN PILOTIN YHTEENVETORAPORTTI. Länsi 2012 Länsi-Suomen päihde- ja mielenterveystyön kehittämishanke 1.3.2010 30.9.2012 RAUMAN PILOTIN YHTEENVETORAPORTTI Länsi 2012 Länsi-Suomen päihde- ja mielenterveystyön kehittämishanke 1.3.2010 30.9.2012 Leena Kivimäki Tuula Karmisto 5.10.2012 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 1 2. PILOTIN TAVOITTEET

Lisätiedot

VÄLI-SUOMEN POTKU LOPPURAPORTTI

VÄLI-SUOMEN POTKU LOPPURAPORTTI VÄLI-SUOMEN POTKU LOPPURAPORTTI MaaliPOTKU osahanke 1.4.2010 31.10.2012 Marita Pitkänen Tiina Nurmela Heta Leino Sisällysluettelo 1. OSAHANKKEEN ORGANISOITUMINEN... 4 2. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN FORSSAN

Lisätiedot

Keuruun kaupunki, työllisyyspalvelut

Keuruun kaupunki, työllisyyspalvelut Raportti 2014 Keuruun kaupunki, työllisyyspalvelut 1 2 Sisällysluettelo 1. Hankkeen perustiedot... 3 1.1. Työntekijät... 3 1.2. Ohjausryhmä... 3 2. Keuruun Työkanava -hankkeen tavoitteet ja toiminta 2014...

Lisätiedot

Perhe elämään -projekti (2006 2010)

Perhe elämään -projekti (2006 2010) Perhe elämään -projekti (2006 2010) Loppuraportti Kalliolan setlementti, kehittämisyksikkö 2010 Kirsi-Marja Iskandar Tuula Immonen 2 SISÄLLYS Johdanto... 3 1. Projektin tausta ja tarve... 5 2. Projektin

Lisätiedot

Vammaispalveluhanke Lapin osahanke Sari Mehtälä

Vammaispalveluhanke Lapin osahanke Sari Mehtälä KOLPENEEN PALVELUKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄ Vammaispalveluhanke Lapin osahanke Sari Mehtälä 2013 M Y L L Ä R I N T I E 3 5, 96400 R O V A N I E M I Sisältö Sisältö... 1 Tiivistelmä... 2 1. Lappi osana vammaispalveluhanketta...

Lisätiedot

Jupiter-säätiön vuosikertomuksen toimituksesta vastaa Mediapaja

Jupiter-säätiön vuosikertomuksen toimituksesta vastaa Mediapaja Vuosikertomus 2014 Jupiter-Säätiö Pähkinänkuoressa Jupiterin valmennuspalvelut - Valmentavat työhön ja koulutukseen - Työtä tai harjoittelua joko Jupiteriin työyksiköissä tai ulkopuolisilla työpaikoilla

Lisätiedot

KUNTOUTTAVA LYHYTAIKAISHOITO Omaishoidon tukena

KUNTOUTTAVA LYHYTAIKAISHOITO Omaishoidon tukena KUNTOUTTAVA LYHYTAIKAISHOITO Omaishoidon tukena Loppuraportti LyhDeKe-projekti 2005-2007 projektipäällikkö Jaana Sulanen projektityöntekijä Jaana Paasonen SISÄLLYS 1. PROJEKTIN LÄHTÖKOHDAT JA TAUSTATIEDOT...

Lisätiedot

Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti

Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti PROJEKTIN LÄHTÖKOHTA, KOHDERYHMÄ JA TAVOITTEET Yleinen maailmantaloudellinen tilanne on muuttunut radikaalisti hankkeen toteutuksen aikana. Taloudellisen taantuman

Lisätiedot

Räätäli-projekti 2005 2008

Räätäli-projekti 2005 2008 Räätäli-projekti 2005 2008 Arvioinnit Mari Tuomainen Kirsi Purhonen Tyynelän Kehittämiskeskus SISÄLLYS Johdanto...3 Kuntoutuja vai työnhakija? Päihdeasiakkaan tukeminen työllistämisen kontekstissa. Pro

Lisätiedot

Ripaus osallisuutta, hyppysellinen vaikuttamista. Osallisuuden reseptejä Oulun seudun kunnista

Ripaus osallisuutta, hyppysellinen vaikuttamista. Osallisuuden reseptejä Oulun seudun kunnista Ripaus osallisuutta, hyppysellinen vaikuttamista Osallisuuden reseptejä Oulun seudun kunnista Sisällysluettelo Johdanto 4 OSALLISUUS RAKENTEISSA 7 Oppilaskunnan hallituksen vaalit 8 Oppilaskunta opettajien

Lisätiedot

Orimattilan kaupungin työllistämisprojekti. LOPPURAPORTTI Orimattilan kaupungin uusi ohjaus- ja työllistämismalli-

Orimattilan kaupungin työllistämisprojekti. LOPPURAPORTTI Orimattilan kaupungin uusi ohjaus- ja työllistämismalli- OTE Orimattilan kaupungin työllistämisprojekti LOPPURAPORTTI Orimattilan kaupungin uusi ohjaus- ja työllistämismalli- yhteiskuntavastuullinen monitoimijaverkosto 2012-2015 21.4.2015 Sina Rasilainen projektipäällikkö

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ KUNTAKOKEILU- HANKKEIDEN HANKEKUVAUSTEN TIIVISTELMÄT

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ KUNTAKOKEILU- HANKKEIDEN HANKEKUVAUSTEN TIIVISTELMÄT TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ KUNTAKOKEILU- HANKKEIDEN HANKEKUVAUSTEN TIIVISTELMÄT HUHTIKUU 2013 2 SISÄLLYS: ESPOO... 3 ETELÄ-KARJALA... 4 ETELÄ-PIRKANMAA... 5 HAMINA JA KOTKA... 6 HELSINKI... 7 HATTULA,

Lisätiedot

PELIRAJAT ON-HANKE 2012-2014. Loppuraportti

PELIRAJAT ON-HANKE 2012-2014. Loppuraportti PELIRAJAT ON-HANKE 2012-2014 Loppuraportti SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2! 2 TAUSTA & TARVE... 2! 3 TAVOITTEET & KOHDERYHMÄT... 4! 3.1 Pää- ja osatavoitteet... 4! 3.2 Kohderyhmät... 4! 4 TOIMINTAMUODOT & TUOTOKSET...

Lisätiedot

SOSIAALISEN KUNTOUTUKSEN SELVITYSTYÖ

SOSIAALISEN KUNTOUTUKSEN SELVITYSTYÖ TAMPEREEN KAUPUNKI Työllisyydenhoidon palveluyksikkö SOSIAALISEN KUNTOUTUKSEN SELVITYSTYÖ Loppuraportti 10.9.2013 Mikko Kesä, Innolink Research Oy Riitta Kinnunen, Sosiaalikehitys Mika Ala-kauhaluoma,

Lisätiedot

MT-NAVIGAATTORI PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI 1.5.2010 30.9.2011. Heino Pirkko Jansén Annastiina Loijas Ritu Nieminen Minna Valtanen Tiina

MT-NAVIGAATTORI PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI 1.5.2010 30.9.2011. Heino Pirkko Jansén Annastiina Loijas Ritu Nieminen Minna Valtanen Tiina MT-NAVIGAATTORI PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI 1.5.2010 30.9.2011 Heino Pirkko Jansén Annastiina Loijas Ritu Nieminen Minna Valtanen Tiina 2 SISÄLTÖ 1 PROJEKTIN TAVOITTEET... 3 2 PROJEKTIORGANISAATIO... 3 2.1

Lisätiedot