Kuntouttavan työtoiminnan kehittäminen Espoossa, Vantaalla ja Forssan seudulla / KOPPI-hanke

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuntouttavan työtoiminnan kehittäminen Espoossa, Vantaalla ja Forssan seudulla / KOPPI-hanke"

Transkriptio

1 Kuntouttavan työtoiminnan kehittäminen Espoossa, Vantaalla ja Forssan seudulla / KOPPI-hanke Kehittämispäällikkö Jarno Karjalainen, THL, KOPPI-hanke KOPPI - Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita -hanke Yhteistyössä: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Espoon kaupunki - Vantaan kaupunki - Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymä FSTKY

2 KOPPI Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita hanke: KOPPI - Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita ESR-hankkeen ( ) päätavoite kuntouttavan työtoiminnan ja kuntien vaikeasti työllistyvien palveluiden kokonaisuuden kehittäminen Yhteistyökumppanit: Espoon ja Vantaan kaupungit sekä Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymä (Forssa, Jokioinen, Tammela, Humppila, Ypäjä), THL koordinoi hanketta Kolme projektityöntekijää kunnissa toteuttamassa kehittämistyötä Keinoina verkostoituminen ja yhteistyö kunnan muiden tahojen, hankkeiden ja järjestöjen kanssa (työryhmät ym.), kehittämisen tukena pilotointeja Hanke on Euroopan sosiaalirahaston ja Uudenmaan ELY-keskuksen sekä Espoon ja Vantaan kaupunkien sekä Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymän rahoittama

3 KOPPI Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita hanke: Hankkeen tavoitteet tiivistettynä: Kuntouttavan työtoiminnan sisältö, rooli ja siihen liittyvät prosessit ovat selkeitä kunnissa ja toimintamallit ovat kehittyneet Kuntouttavan työtoiminnan yhteys muihin kuntoutusta edistäviin palveluihin sosiaali- ja terveydenhuollossa, KELA:ssa, työhallinnossa ja oppilaitoksissa on vahvistunut Asiakkaan osallisuus palveluiden kehittämisessä on lisääntynyt Vaikeasti työllistyvien palveluja koskevia hyviä käytäntöjä on juurrutettu toimintaan kunnissa ja levitetty muihin kuntiin Kunkin osatoteuttajan tavoitteissa painottuvat eri asiat riippuen kunnan tai seudun kehittämistarpeista.

4 KOPPI Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita -hanke Vantaan osahanke: Arviointilomakkeet Palautelomakkeet kuntouttavan työtoiminnan asiakkaille Ostopalveluiden ohjeistukset ja prosessikuvaukset Ryhmätoimintapilotit: Nuorten starttiryhmät, Meidän kylä Koivukylä ryhmätoiminta Kuntouttavan työtoiminnan prosessikuvaukset Opinnollistaminen Asiakasraadit Espoon osahanke: Yhteistyö ESTER- ja Nimi Ovessa hankkeiden kanssa Kipinä-ryhmätoiminta Kuntouttavan työtoiminnan prosessikuvaukset Nuorten vaikutusmahdollisuuksien lisääminen kehittämisessä (nuorten tekemä opas ja elokuva) Asiakasprosessien kuvaukset Soukan työkeskuksen toiminnan kehittäminen

5 KOPPI Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita hanke: FSTKY:n osahanke: Kuntakohtaiset työryhmät ja asiakasraadit Kuntouttavan työtoiminnan toimintamallien kehittäminen yhteistyössä eri tahojen kanssa (esim. kotihoidon apuryhmien (Helsingin malli), mobiilipaja Seutukunnallisen yhteistyön lisääminen ja yhteisten pelisääntöjen luominen Työpajojen kehitys seutukunnallisesti Uusien kuntouttavan työtoiminnan paikkojen etsintä koko seutukunnan alueella Yhteistyö muiden hankkeiden kanssa Arvioinnin kehittäminen Yhteistyö terveydenhuollon kanssa, toimintamallien kehittäminen (mm. PTT-hankkeen tulosten juurruttaminen) Koulutus terveydenhuollon henkilökunnalle ja kuntouttavan työtoiminnan parissa työskenteleville yhteistyössä Kiipulan ammattiopiston Akaan-verkon kanssa Kotihoidon apuryhmät laajennetaan Forssassa ja seutukunnallisesti Hoiva-avustajan koulutuksen suunnittelu ja toteutus Uusien hankkeiden suunnittelu

6 Esimerkki kehittämistyöstä KOPPIhankkeessa: Koivukylän starttiryhmätoiminta Kuntouttavan työtoiminnan Koivukylän starttiryhmätoiminta käynnistyi Vantaan kaupungin hyvinvointityöryhmän rahoittaman Koivukylä, Meidän kylä hankkeen aloitteesta, jonka yhdeksi kokeilukohteeksi nousi kuntouttavan työtoiminnan alueellisen palvelun kehittäminen. KOPPI hanke kytkettiin tiiviisti Koivukylän starttiryhmän kehittämistoimintaan. KOPPI-hankkeen Vantaan projektityöntekijänä työskentelee Ira Mattila. Kehittämisen tavoitteena oli: Lisätä yhteistyötä ja madaltaa raja-aitoja asukkaiden, alueella toimivien järjestöjen sekä kaupungin ja seurakunnan työntekijöiden välillä Kehittää Koivukylän alueelle uusia työllistymispolkuja Uudistaa starttiryhmätoimintaa Toteuttaa palvelu mahdollisimman pian aktivointisuunnitelman jälkeen Tarjota asiakkaille yksilöllinen jatkopolku heti ryhmätoiminnan jälkeen ilman keskeytyksiä Luoda hyvä käytäntö, mikä on hyödynnettävissä perustoiminnoissa jatkossakin. Kehittämistyön pohjaksi otettiin vakiintunut starttiryhmän prosessi. Ira Mattilan raportti starttiryhmästä KOPPI-hankkeen verkkosivuilla maaliskuun lopulla:

7 Kuntouttava työtoiminta Vantaalla asti Vapaa-ajan ja asukaspalvelut alkaen Konserni- ja asukaspalvelut Asiakkaan aktivointisuunnitelma Starttiryhmät Ostopalvelut Integroidut Työtoimintapaikat - Säätiöt, järjestöt - Valtion virastot - Vantaan kaupungin toimintayksiköt Työllisyyspalveluiden pajat

8 RYHMÄTOIMINTA Ryhmätoimintaa syksyllä 2012: Starttiryhmät Vernissakadulla Maahanmuuttajien ohjauksellinen ryhmä Nuorten starttiryhmä PILOTTI Koivukylän starttiryhmä PILOTTI 1-2 pv/viikko, 4h/pv 3 kk jakso HAASTEET: lisääntyvä palveluntarve (mm. kasvava työttömyys, nuorisotakuu) asiakasohjaus prosessi (esim. sykli, kirjaukset, haastattelut) matkakorvaus ja 9 /toimintapäivä yksilöllinen jatkosuunnitelma

9 Koivukylän starttiryhmätoiminta/ Suunnitteluprosessi Ennen ryhmätoiminnan käynnistymistä järjestettiin useita asiaa valmistelevia yhteistyökokouksia, joihin osallistui terveydenhoidon, työllisyyspalveluiden, kuntouttavan työtoiminnan, hankkeiden, seurakunnan ja TE-toimiston edustajia. 1. Ideointipalaveri 2. Malli kuntouttavan työtoiminnan ryhmätoiminnasta 3. Hyvinvointityöryhmälle esitys kuntouttavan työtoiminnan ryhmätoiminnasta. 4. Jatkotyöstettiin esitystä ryhmätoiminnan toteuttamismalliksi. 5. Tapaaminen Rekolan seurakunnan diakoniatyön kanssa 6. Vantaan kaupungin Hyvinvointityöryhmän kokouksessa hyväksyttiin Koivukylä - Meidän kylä -projektin toimintasuunnitelma ja budjetti: starttiryhmä pilottihankkeeksi 7. Sovittiin ryhmätoimintapäivät ja tehtiin tarvittavat tilavaraukset ym. 8. Sovittiin, että KOPPI-hankkeen projektityöntekijä osallistuu kunnan edustajana aktivointisuunnitelmatilaisuuksiin sekä tarvittaessa ohjaajana toimintaan. 9. Sosiaalitiimin kokouksessa tiedotettiin Koivukylän starttiryhmästä. 10. Pidettiin kokous, jossa sovittiin vielä käytännön asioista ja työjaosta. Tiedote Koivukylän alueen sosiaalityöhön toimitettiin kesäkuussa 2012.

10 Koivukylän starttiryhmätoiminta/prosessi Asiakasohjaus Asiakasohjaus seurakunnan diakoniatyön ja sosiaalitoimen kautta. Info, aktivointisuunnitelma, sopimus ja päätös Infotilaisuus ei sidottu työnhakuun, osallistuminen vapaaehtoista. Ryhmäinfo ja halukkaille samassa yhteydessä sopimus kuntouttavan työtoiminnan ryhmätoimintaan osallistumisesta sekä aktivointisuunnitelma. Yksilötapaamiset Ennen ryhmätoiminnan käynnistymistä ei erillisiä alkuhaastatteluita. Ryhmätoimintaa täydentävä työtoiminta jakson aikana Mahdollista myös aloittaa ryhmätoiminnan rinnalla kuntouttava työtoiminta esim. yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa. Asiakaspalautteen keruu toiminnan keskivaiheella ja loppupuolella kirjallisena ja suullisena

11 Koivukylän starttiryhmätoiminta/prosessi Terveystarkastukset Yhteisöterveydenhoitaja tarjosi terveystarkastukset halukkaille ryhmäläisille. Ryhmätoiminnan loppupuolella toteutettava aktivointisuunnitelma Uusi aktivointisuunnitelma ryhmätoiminnan loppupuolella. Aikavaraus jo alkuvaiheen aktivointisuunnitelma-tilaisuuden yhteydessä. Ryhmätoiminnan keskeytys, poissaoloista ilmoittaminen ja ilmoitukset tehdyistä toimintapäivistä (toimintatavat) Todistus Osallistumistodistus ryhmätoiminnan lopussa. Lisäksi todistus kuntouttavasta työtoiminnasta.

12 Koivukylän starttiryhmätoiminta/ Asiakasohjaus Toiminnan ideointivaiheessa sovittiin, että vain Rekolan seurakunnan diakonit voisivat lähettää asiakkaita ryhmätoimintaan. Myöhemmin päätettiin asiakasohjausta laajentaa niin, että myös aikuissosiaalityön sosiaalityöntekijöiltä pyydettiin kartoittamaan ja lähettämään asiakkaitaan palveluun. Myöhemmin pyydettiin mukaan myös Työvoiman palvelukeskuksen ja Te-toimen virkailijat ja Petran palveluohjaajat (3 infoa, joihin kutsuttiin yht. 20 asiakasta, tehtiin 10 sopimusta) Infotilaisuudessa asiakkaille kerrottiin ryhmätoiminnan sisällöstä ja toimintaan osallistumisen eduista sekä velvollisuuksista. Ryhmätoimintaan osallistuneiden asiakkaiden palautteen perusteella voi todeta, että lähettävä taho oli tiedottanut toiminnasta riittävästi. Infotilaisuudet sitoivat henkilökuntaa ja työaikaa suhteessa ryhmään saatuihin ohjauksiin (asiakkaita jäi saapumatta infotilaisuuteen). Asiakasrekrytoinnin merkittäväksi haasteeksi nousi myös kesäloma-aika ja työntekijävaihdokset.

13 Koivukylän starttiryhmätoiminta/ Ryhmätoimintajakson sisältö Palvelukokonaisuus sisälsi yksilöllistä asiakastyötä, jossa edettiin asiakkaan toimeksiannolla hänen tavoitteidensa suuntaisesti ja ryhmämuotoista toimintaa CABLE (Community Action Based Learning for Impowerment) -yhteisötyömetodia hyödyntäen. CABLEn tavoitteena on ammatillisen yhteisöllisyyden vahvistaminen, yhteisörakenteiden kehittäminen ja palvelunkäyttäjien voimaantuminen, osallisuus ja vastuunotto itsestä ja omasta yhteisöstä. Ryhmätoimintaa oli ajalla , yksi tai kaksi päivää viikossa ja neljä tuntia päivässä. Ryhmäkertoja oli yhteensä 24 ja toiminta toteutettiin pääosin Koivukylän Kafnettissa. Ryhmätoiminta oli kuntouttavaa työtoimintaa, joten asiakkaat saivat korvausta 9 euroa ryhmätoimintaan osallistumispäivältä sekä matkakorvauksen Vantaan kaupungin julkisen liikenteen 30 päivän lipun hinnan mukaisesti kuukausittain. Ryhmän ohjaajina toimivat Vantaan kaupungin Koivukylä, Meidän kylä hankkeen projektipäällikkö, työllisyyspalveluiden KOPPI-hankkeesta projektityöntekijä Ira Mattila sekä Vantaan seurakuntayhtymästä yhteiskuntatyön diakoni.

14 Koivukylän starttiryhmä ajalla Orientaatio Biografia Havainnointi Sopimukset ja tavoitteet oma elämäntarina yhteisöt, verkostot ympäristössä, mitä ajattelen siitä 10 sopimusta Ryhmätoimintaa Sosiaaliohjaajan tapaamiset Yhteisöterveydenhoitajan terveystarkastus Yhteenveto/ sosiaalinen analyysi koetun reflektointi ja analysointi vrt. oma tausta Toiminta uusi tapa toimia? oma positio Arviointi kaikkien näkemykset kuuluviin, kirjallinen palaute lopuksi Lähde: Katri Valve 2012: A Perspective on the Exposure Approach to Pedagogy in Community Development Work.

15 Koivukylän starttiryhmätoiminta/ Ryhmätoimintajakson sisältö Starttiryhmätoiminnan sisältöä suunniteltaessa pyrittiin siihen, että toiminta kiinnostaisi tasapuolisesti molempia sukupuolia ja eri elämäntilanteissa olevia asiakkaita. Tavoitteena oli samanaikaisesti tukea ryhmäprosessin käynnistymistä. Ensimmäisten ryhmäkertojen aikana asiakkaalle tiedotettiin toiminnan rungosta, käytiin läpi asiakkaan velvollisuudet ja oikeudet jakson ajalta sekä ideoitiin toimintaa ja selvitettiin asiakkaiden tavoitteita ryhmätoimintajaksolle. Teemoja työstettiin korttien, toiminnallisten harjoitteiden sekä Learning Cafe tyyppisen työskentelytekniikan avulla Ideoinnin tuloksena asiakkaat tuottivat sisällöllisiä toiveita ryhmäpäiville: Erityisesti toivottiin potkua kouluun ja opiskeluun hakemiseen ja oman koulutussuunnan löytämiseen. Tutustumiskohdetoiveiksi esitettiin mm. yrityksiä, messuilla käynti ja kuntouttavan työtoiminnan tai työelämävalmennuksen mahdollisuudet. Ryhmäläiset myös laativat ryhmälle säännöt. Asiakaspalautteiden perusteella asiakkaat olivat tyytyväisiä siihen, että sovituista säännöistä pidettiin kiinni.

16 Koivukylän starttiryhmätoiminta/ Ryhmätoimintajakson sisältö Yhteisövalmennuksen lähtökohtana oli työskentely oman elämäntarinan kanssa. Aluksi varattiin aikaa itsenäiselle työskentelylle, jonka jälkeen elämäntarina jaettiin asiakkaan valitsemalla avoimuudella pienryhmässä. Toinen yhteisövalmennuksen elementti oli havainnointi. Ryhmäläisiä pyydettiin kiertämään rajatulla alueella ja tekemään siitä havaintoja. Havainnoinnin tuloksia käsiteltiin yhdessä heti havainnoinnin jälkeen ja seuraavilla ryhmäkerroilla. Havainnoinnin avulla ryhmäläiset oppivat jotain uutta omista toimintatavoistaan ja se tuki biografiatyöskentelyä. Prosessia tuki yksilökohtainen sosiaaliohjaus, jota asiakkaille tarpeen mukaan tarjottiin. Jatkopaikkoja esiteltiin laajasti eri aloilta. Tutustumiskäynnit ja palveluesittelytapaamiset järjestettiin osittain yhdessä muiden starttiryhmien kanssa. Asiakaspalautteissa tutustumiskäynnit mainittiin tärkeänä tai erittäin tärkeänä toimintona. Havainnointitehtävä näytti kannustaneen asiakkaita erilaisten vierailujen yhteydessä ottamaan tarkastelevan ja asioita kyselevän sekä havainnoivan otteen.

17 Koivukylän starttiryhmätoiminta/ Ryhmätoimintajakson sisältö Tutustumiskäyntejä järjestettiin myös asiakkaan yksilöllisen suunnitelman mukaisesti ja ne toteutettiin erillään ryhmäpäivistä ja yhdessä sosiaaliohjaajan (KOPPI-hankkeen projektityöntekijä) kanssa. Sosiaaliohjaajan lähityö sisälsi asiakkaan prosessin tukemista ja siirtymän valmistelua, työote oli tulevaisuusorientoitunut. Sosiaaliohjaaja vastasi asiakkaiden jakson aikaisesta, kuntouttavaan työtoimintaan liittyvästä verkostotyöstä. Ryhmätoiminnan rinnalla jokaiselle asiakkaalle tarjottiin vähintään yksi yksilöaika, jolloin tehtiin tilannearvio asiakkaan jatkopolkusuunnittelua varten. Lisäksi sosiaaliohjaaja osallistui lähes jokaiseen ryhmäkertaan ohjaajana. Yhteisöterveydenhoitaja osallistui ensimmäiselle ja toiselle ryhmäkerralle, lisäksi hän vastasi yhden ryhmäkerran sisällöstä. Hän tiedotti asiakkaille mahdollisuudesta osallistua terveystarkastukseen ja samalla hoiti ajanvarauksen sekä jakoi esitietolomakkeet täytettäväksi. Terveystarkastus räätälöitiin asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Ryhmän kestoon ja ryhmäpäivien pituuteen oltiin tyytyväisiä.

18 Koivukylän starttiryhmätoiminta/ Arvioinnin toteuttaminen Arviointitilaisuudet järjestettiin ryhmäläisille kaksi kertaa. Ryhmäläisten palaute kerättiin kirjallisena sekä palautepajakeskusteluissa. Ohjaajien arviointikeskustelut käytiin erillisinä tilaisuuksina ulkopuolisen vetäjän ohjaamina. Arvioinnit toteutettiin kolme kertaa. Ryhmän toimintaa arvioitiin myös jokaisen ryhmäpäivän jälkeen käydyssä ohjaajien keskustelussa.

19 Koivukylän starttiryhmätoiminta/ Arvioinnin tulokset Starttiryhmä oli kaikkien palautekyselyyn vastanneiden asiakkaiden mielestä oikea vaihtoehto tässä elämäntilanteessa ja suurin osa koki saaneensa ryhmän aikana apua jatkosuunnitelmiesi selvittämisessä. Toiminnan järjestäminen omalla alueella, lähellä kotia koettiin hyvänä ratkaisuna. Asiakkaat kertoivat toiminnan luoneen rytmiä ja säännöllisyyttä elämään. Myös tutustumiskäynneistä pidettiin. Jatkosuunnitelmien tekeminen motivoi jatkamaan osallistumista. Palautteessa toivottiin enemmän aikaa erilaisten vaihtoehtojen miettimiselle. Ryhmän ilmapiiri koettiin rennoksi ja porukka hyväksi. Kokemusten jakaminen ja vertaistuki oli tärkeää. Ryhmäläiset arvostivat päivittäin tarjottua lämmintä ateriaa. Lisäksi muu taloudellinen hyöty koettiin tärkeänä, Tuet ja raha-asiat mietityttivät, esimerkiksi osallistumisen vaikutus ns. karenssien purkautumiseen. Ohjaajat koettiin positiivisina ja asiansa osaavina, mutta myös tavallisina ihmisinä. Ohjaajien itsearvioinnissa todettiin yhteistyön ja järjestelyjen sujuneen hyvin.

20 Koivukylän starttiryhmätoiminta/ Jatkopolut Kaikkien starttiryhmään osallistuneiden asiakkaiden jatkosuunnitelmat sisälsivät jatkon kuntouttavassa työtoiminnassa. Sopimukset tehtiin Vantaan kaupungin yksiköihin, järjestöihin, pajalle ja ostopalvelupaikkoihin. Osalla asiakkaista ensisijaisena tavoitteena oli koulutukseen osallistuminen. Polkua kohti koulutusta lähdettiin muutaman asiakkaan kanssa rakentamaan siten, että ensin tarjottiin mahdollisuus tutustua kyseiseen alaan. Työtoimintapaikkaa kartoitettaessa etsittiin sellainen työtoimintapaikka, joka voisi jatkossa tarjota asiakkaalle oppisopimuskoulutuspaikan tai riittävän monipuolista työkokemusta. Asiakkaiden tavoitteet liittyivät myös elämänhallinnan tukemiseen. Työllistymispolkua lähdettiin tällöin suunnittelemaan näiden tavoitteiden pohjalta.

21 Koivukylän starttiryhmätoiminta/ Vaikutukset prosesseihin Koivukylän starttiryhmässä asiakkaat kohdattiin ilman ennakkotietoa heidän yksilöllisestä taustastaan. Lähtökohtana oli luottamus lähettävän tahon palvelutarvearvioon. Asiakkaan jakson tavoitteet oli kirjattuna lähetelomakkeessa. Hyvien kokemusten myötä tämä toimintamalli päätettiin ottaa käyttöön työllisyyspalveluiden starttiryhmissä vuonna Pilotin jälkeen sovittiin, että starttiryhmälle nimetään vastuusosiaalityöntekijä, joka jatkaa asiakkaan prosessinhaltijana ryhmätoiminnan jälkeen, mikäli asiakkuus jatkuu muussa kuntouttavassa työtoiminnassa (poikkeuksena tästä ovat Työvoiman palvelukeskuksen asiakkaat, joiden asiakkuus säilyy aiemmin määritellyllä työllisyyspalveluiden sosiaalityöntekijällä). Ryhmätoiminnan loppupuolella toteutettavan aktivointisuunnitelman ajanvaraus tulisi toteuttaa jo alkuaktivointisuunnitelman yhteydessä. Suunnitelman tarkistus olisi tällöin helppo tiedottaa yhteistyökumppaneille. Vuoden 2013 organisaatiouudistukset TE-toimessa sekä Vantaan kaupungin työllisyyspalveluissa ja sosiaalitoimessa tulee huomioida suunniteltaessa tulosten juurruttamista peruspalveluihin.

22 Koivukylän starttiryhmätoiminta/ Yhteenveto Koivukylän starttiryhmän osalta voidaan todeta asiakkaiden tilanteiden muuttuneen huomattavasti lähtökohtatilanteesta. Ryhmätoiminnan rinnalla kulki asiakkaan oma yksilöllinen prosessi jatkosuunnitelman laatimiseksi. Tätä prosessia tuki yksilösosiaaliohjaus, mutta myös ryhmän tuottama vertaistuki. Asuinympäristön huomioiminen palvelun tuottamisessa nousi myös uudeksi näkökulmaksi. Palvelun sisällöstä tiedottaminen on tärkeää oikea-aikaisen palveluun ohjauksen toteutumiseksi. Koivukylän starttiryhmällä oli vaikutusta myös ohjaajien ammatilliseen kasvuun. Jatkokehittäminen: Suunnitteilla Koivukylän hoiva-apuryhmä pilotti (ryhmäpäiviä, asiakaskäyntejä, alan koulutukseen ohjaus) (mahdollisesti syksyllä 2013)

23 Kiitos!

Kuntouttava työtoiminta Espoossa 2013

Kuntouttava työtoiminta Espoossa 2013 Kuntouttava työtoiminta Espoossa 2013 Koppi Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita hanke Projektisuunnittelija Hilla-Maaria Sipilä KOPPI - Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita Yhteistyössä: Terveyden

Lisätiedot

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT I MINULLA EI OLE HUOLTA OPETUS-, PERHE- (kouluterveydenhuolto) ja TERVEYSPALVELUT (kuntoutus) SEKÄ PERHEIDEN OMATOIMISUUS TÄYDENTÄVÄT

Lisätiedot

SUUNTA Nuorten vanhempien suunta työuralle

SUUNTA Nuorten vanhempien suunta työuralle SUUNTA Nuorten vanhempien suunta työuralle Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn mittaaminen ja arviointi -seminaari Helsinki 17.11.2016 Johanna Moilanen & Taina Era SUUNTA Nuorten vanhempien suunta työuralle

Lisätiedot

#Noste sosiaalista kuntoutusta Lahdessa

#Noste sosiaalista kuntoutusta Lahdessa #Noste sosiaalista kuntoutusta Lahdessa Valtakunnalliset aikuissosiaalityön päivät 25.-26.1.2017 Lahti Sibeliustalo Kaisa Hujanen Johtava sosiaalityöntekijä Lahden aikuissosiaalityö 23.1.2017 Kaisa Hujanen

Lisätiedot

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (6) 9/

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (6) 9/ Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (6) 15 Osallistuminen EU:n Suomen rakennerahasto-ohjelmasta toteutettavan hankkeen "Hankinnoista duunia" toteuttamiseen HEL 2015-002023 T 02 05 02 Päätös Päätöksen

Lisätiedot

OPI kurssin sisältö ja toteutus

OPI kurssin sisältö ja toteutus OPI kurssin sisältö ja toteutus tiedotustilaisuus palveluntuottajille 4.2.2015 Irja Kiisseli Suunnittelija Kuntoutusryhmä 2 Esitys sisältää OPI-kurssien taustaa Hankevaiheesta pysyvään toimintaan Tietoa

Lisätiedot

Kertomuksia sosiaalityöstä - Opiskelijoiden puheenvuoro. Terveyden edistämisen kehittämispäivät

Kertomuksia sosiaalityöstä - Opiskelijoiden puheenvuoro. Terveyden edistämisen kehittämispäivät Kertomuksia sosiaalityöstä - Opiskelijoiden puheenvuoro Terveyden edistämisen kehittämispäivät 13.1.2010 Jenni Kehus & Sanna Lähteinen, Lapin yliopisto Puheenvuoro pohjautuu: Opiskelijoiden ennakkotehtäviin

Lisätiedot

Niina Kaksonen

Niina Kaksonen Niina Kaksonen 11.3.2016 2 Osaaminen ja koulutus, kärkihanke 6: Nuorisotakuuta yhteisötakuun suuntaan Vaikeassa tilanteessa olevien nuorten auttamiseen kehitetään nuorisotakuussa ESR-rahoituksen turvin

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu. Osela Tampereen kaupunkiseudun TYP:n johtaja Tommi Eskonen

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu. Osela Tampereen kaupunkiseudun TYP:n johtaja Tommi Eskonen Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu Osela 9.6.2016 Tampereen kaupunkiseudun TYP:n johtaja Tommi Eskonen Työllistymistä edistävällä monialainen yhteispalvelu (TYP) Yhteistoimintamalli, jossa

Lisätiedot

Nuorten Ohjaamot. Kohtaamo-hanke 15.9.2015

Nuorten Ohjaamot. Kohtaamo-hanke 15.9.2015 Nuorten Ohjaamot Kohtaamo-hanke NUORISOTAKUU ESR-OHJELMAKAUDELLA 2014-2020 NUORTEN PALVELUJEN KEHITTÄMISKOKOKONAISUUS Ohjaamo-toiminta ja verkko-ohjaus (Kohtaamo) kehittää Ohjaamoja ja verkko-ohjausta

Lisätiedot

Työttömien työkyvyn arviointi Jyväskylässä Prosessin kuvaus ja esite palvelusta asiakastyön tueksi

Työttömien työkyvyn arviointi Jyväskylässä Prosessin kuvaus ja esite palvelusta asiakastyön tueksi Työttömien työkyvyn arviointi Jyväskylässä Prosessin kuvaus ja esite palvelusta asiakastyön tueksi Työkykykoordinaattori Suvi Kaipainen, Jyväskylän kaupungin työllisyyspalvelut 29.9.2016 Työkyvyn arvioinnin

Lisätiedot

Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016

Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016 Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016 Kempeleen kunta Nuorisopalvelut xx.xx.2015 Johdanto Nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin (Nuorisolaki, Kuntien nuorisotyö ja

Lisätiedot

TYÖLLISYYSAREENA Kuntouttava työtoiminta Raahen seutukunnassa

TYÖLLISYYSAREENA Kuntouttava työtoiminta Raahen seutukunnassa TYÖLLISYYSAREENA Kuntouttava työtoiminta Raahen seutukunnassa 19.1.2012 Kuntouttava työtoiminta Raahen seutukunnassa Sosiaalihuoltolain 17 mukainen sosiaalipalvelu, jonka organisoi kunnan/kaupungin määräämät

Lisätiedot

MIEPÄ -kuntoutusmalli. Paljon tukea tarvitsevien palveluprosessit ja rakenteet Pohjois-Suomessa seminaari Amira Bushnaief

MIEPÄ -kuntoutusmalli. Paljon tukea tarvitsevien palveluprosessit ja rakenteet Pohjois-Suomessa seminaari Amira Bushnaief MIEPÄ -kuntoutusmalli Paljon tukea tarvitsevien palveluprosessit ja rakenteet Pohjois-Suomessa seminaari 15.1.2014 Amira Bushnaief MIEPÄ RAY:n rahoittama kehityshanke vuosina 2003-2010 Oulun kaupungin

Lisätiedot

Asumispalvelut murroksessa. Nimi ovessa hankkeen loppuseminaari

Asumispalvelut murroksessa. Nimi ovessa hankkeen loppuseminaari Asumispalvelut murroksessa Nimi ovessa hankkeen loppuseminaari Palveluasuminen (235), tuettu asuminen (199) ja tehostetusti tuettu asuminen (40) Asukkaita 474 Työntekijöitä 185 - Budjetti 14,1 milj. Auroratalo

Lisätiedot

Asiakaslähtöisyys vammaissosiaalityön prosessissa

Asiakaslähtöisyys vammaissosiaalityön prosessissa Asiakaslähtöisyys vammaissosiaalityön prosessissa Eskoon alueellinen vammaissosiaalityöntekijöiden tapaaminen 6.9.2016 13.9.16 Asiakaslähtöisyys vammaissosiaalityön prosessissa / Stina Sjöblom 1 THL:n

Lisätiedot

Niina Kaksonen

Niina Kaksonen Niina Kaksonen 3.2.2016 2 Osaaminen ja koulutus, kärkihanke 6: Nuorisotakuuta yhteisötakuun suuntaan Vaikeassa tilanteessa olevien nuorten auttamiseen kehitetään nuorisotakuussa ESR-rahoituksen turvin

Lisätiedot

Nuorten ohjaus koulutukseen ja työelämään

Nuorten ohjaus koulutukseen ja työelämään Reitti projekti Projektipäällikkö Matti Autio Reitti projekti (2010 2012) Hallinnoija: Toteutusalue: Kohderyhmä: Henkilöstö: Kemi Tornion seutukunta (Simo, Kemi, Tervola, Keminmaa, Tornio) 15 25 vuotiaat

Lisätiedot

Markkinavuoropuhelu / infotilaisuus: Kuntouttavan työtoiminnan hankinta

Markkinavuoropuhelu / infotilaisuus: Kuntouttavan työtoiminnan hankinta Markkinavuoropuhelu / infotilaisuus: Kuntouttavan työtoiminnan hankinta 18.11.2016 klo 12-14, Satakunnankatu 18 A 1 Hankinnan tausta Työllisyydenhoidon palveluyksikkö ja Hyvinvointipalvelut yhteistyössä

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN ASIAKASRAADIT JA PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN. Helena Koskimies Projektipäällikkö, OSKU projekti

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN ASIAKASRAADIT JA PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN. Helena Koskimies Projektipäällikkö, OSKU projekti KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN ASIAKASRAADIT JA PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN Helena Koskimies Projektipäällikkö, OSKU projekti HK 8.10.2012 1 Asiakasraatien avulla vahvistetaan asiakkaiden osallisuutta palveluiden

Lisätiedot

Arjen Keskiössä

Arjen Keskiössä Arjen Keskiössä 6.3.2014 Yksilöllisen asumisen malli Kotkassa Arjen Keskiössä hankkeen myötä Kotkassa käytetään sanaa kortteliasuminen, siinä asiakas asuu itsenäisesti ja tarvittava tuki hänelle järjestetään

Lisätiedot

SOTE- ja maakuntauudistus

SOTE- ja maakuntauudistus Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne muuttuu miten kuntouttava työtoiminta, sosiaalinen kuntoutus ja muu osallisuutta edistävä toiminta asemoituvat muutoksessa Eveliina Pöyhönen SOTE- ja maakuntauudistus

Lisätiedot

Lapsiperheiden ja nuorten päihdepalvelujen kehittäminen Kainuussa

Lapsiperheiden ja nuorten päihdepalvelujen kehittäminen Kainuussa Lapsiperheiden ja nuorten päihdepalvelujen kehittäminen Kainuussa Hyvinvointi hakusessa riippuvuus riskinä Lappi/ Kainuu (Kaste-ohjelma) 2013-2015 Kainuun kehittämisosio Saara Pikkarainen, projektipäällikkö

Lisätiedot

ASIAKASKYSELY VANHEMMILLE

ASIAKASKYSELY VANHEMMILLE As ASIAKASKYSELY VANHEMMILLE Oulun kaupungin lastensuojelupalvelut on mukana Pohjois-Suomen Lasten kaste hankkeessa. Lastensuojelun kehittämisen kohteena ovat lasten ja perheiden osallisuuden vahvistaminen,

Lisätiedot

Onko aktivointi myös hyvinvointipolitiikkaa? Vappu Karjalainen Esityksen nimi / Tekijä 1

Onko aktivointi myös hyvinvointipolitiikkaa? Vappu Karjalainen Esityksen nimi / Tekijä 1 Onko aktivointi myös hyvinvointipolitiikkaa? Vappu Karjalainen 18.1.2011 2.2.2011 Esityksen nimi / Tekijä 1 Vaikea työttömyys vajaakuntoisuus: kyse on mittavasta eri sektoreita yhdistävästä ilmiöstä Vaikeasti

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 8. VIRTA RAAHEN SEUDUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt Koordinaatiohankkeen ja alahankkeiden työntekijät

Lisätiedot

JUST Nyt: Aikuissosiaalityön palvelut ja perustoimeentulotuen Kela-siirto

JUST Nyt: Aikuissosiaalityön palvelut ja perustoimeentulotuen Kela-siirto JUST Nyt: Aikuissosiaalityön palvelut ja perustoimeentulotuen Kela-siirto 31.1.2017 10.1.2017 Toimeentulotuki Toimeentulotuki on tarkoitettu tilapäiseksi tueksi auttamaan yli pahimpien talousvaikeuksien.

Lisätiedot

SOKU. Nuorten työelämäosallisuuden ja sosiaalisen kuntoutuksen kehittäminen Rauni Räty

SOKU. Nuorten työelämäosallisuuden ja sosiaalisen kuntoutuksen kehittäminen Rauni Räty SOKU Nuorten työelämäosallisuuden ja sosiaalisen kuntoutuksen kehittäminen 2015-2018 Perustiedot Toteuttajat: Lapin AMK Oy, Hyvinvointiala; Osatoteuttajina Meri-Lapin Työhönvalmennussäätiö, Sodankylän

Lisätiedot

KUNNAN ROOLI ALKUVAIHEEN KOTOUTTAMISESSA. Jenni Lemercier Johtava sosiaalityöntekijä Espoon maahanmuuttajapalvelut

KUNNAN ROOLI ALKUVAIHEEN KOTOUTTAMISESSA. Jenni Lemercier Johtava sosiaalityöntekijä Espoon maahanmuuttajapalvelut KUNNAN ROOLI ALKUVAIHEEN KOTOUTTAMISESSA Jenni Lemercier Johtava sosiaalityöntekijä Espoon maahanmuuttajapalvelut Organisaatiokaavio (toiminnot) Maahanmuuttajapalvelut InEspoo Monikulttuurinen neuvonta

Lisätiedot

Ohjaamo osana ESR-toimintaa

Ohjaamo osana ESR-toimintaa Ohjaamo osana ESR-toimintaa Kohti ohjaamoa 23.9.2014 Merja Rossi Ohjelmakausi 2014-2020 yksi ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 - Suomen rakennerahasto-ohjelma Sekä Euroopan sosiaalirahaston ESR

Lisätiedot

Lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen avaimet luonnosta Forssan seudun Green Care klusterihankkeen I työpaja

Lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen avaimet luonnosta Forssan seudun Green Care klusterihankkeen I työpaja Lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen avaimet luonnosta Forssan seudun Green Care klusterihankkeen I työpaja Työpaja Aika: tiistai 5.4.2016 kello 13.00-16.00 Paikka: HAMK, Forssan toimipiste, Maisemasali,

Lisätiedot

OPI -kurssit uusi kuntoutuspalvelu käynnistyy. Suunnittelija Irja Kiisseli 17.11.2015

OPI -kurssit uusi kuntoutuspalvelu käynnistyy. Suunnittelija Irja Kiisseli 17.11.2015 OPI -kurssit uusi kuntoutuspalvelu käynnistyy Suunnittelija Irja Kiisseli 17.11.2015 Esitys sisältää Vähän taustaa - Hankevaiheesta pysyvään toimintaan Uusi palvelu käynnistyy yhteistyö alkaa Kenelle OPI

Lisätiedot

Valtaistus -Valtakunnallinen aikuissosiaalityön kartoitus

Valtaistus -Valtakunnallinen aikuissosiaalityön kartoitus Valtaistus -Valtakunnallinen aikuissosiaalityön kartoitus Tuloksia ja johtopäätöksiä 23.04.2012 Valtaistus/ Sanna Blomgren 1 Valtaistus Aikuissosiaalityö kokoavana käsitteenä, sisältää laajasti ymmärrettynä

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/ (1) Perusturva- ja terveyslautakunta Asianro 7705/ /2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/ (1) Perusturva- ja terveyslautakunta Asianro 7705/ /2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 (1) 98 Asianro 7705/05.20.00/2015 Osatyökykyiset täysillä töihin -hanke Perusturva- ja terveyslautakunnan kokouksessa 21.10.2015 keskusteltiin osatyökykyisten työttömien

Lisätiedot

Osallistavan sosiaaliturvanpilotointi. Varkaudessa KIRSI RYYNÄNEN-MARKKANEN JOENSUU

Osallistavan sosiaaliturvanpilotointi. Varkaudessa KIRSI RYYNÄNEN-MARKKANEN JOENSUU Osallistavan sosiaaliturvanpilotointi Varkaudessa KIRSI RYYNÄNEN-MARKKANEN JOENSUU 15.4.2015 Toteutettiin kuntalähtöisenä toimintana yhdessä eri verkostotoimijoiden kanssa - ViaDia Pohjois-Savo Ry (mukana

Lisätiedot

KUNTOUTTAVA TYÖTOIMINTA MUUTTUVASSA TILANTEESSA

KUNTOUTTAVA TYÖTOIMINTA MUUTTUVASSA TILANTEESSA KUNTOUTTAVA TYÖTOIMINTA MUUTTUVASSA TILANTEESSA Peppi Saikku Kuntouttava työtoiminta tie osallisuuteen vai pakkotyötä? 20.10.2016 SSOS Kuntien lakisääteisiä palveluita ja muita velvoitteita työllisyydenhoidossa

Lisätiedot

Sosiaalisen osallisuuden ja työllisyyden kehittäminen

Sosiaalisen osallisuuden ja työllisyyden kehittäminen KUJELMA Sosiaalisen osallisuuden ja työllisyyden kehittäminen Minna Saastamoinen 11.11.2016 Tavoite ja kohderyhmä Hankkeen tavoitteena on tukea asiakkaiden osallisuutta ympäröivässä yhteiskunnassa taiteen

Lisätiedot

Itä-Suomen Varikko 2015-2017 (ESR) Kuntouttava päivä- ja työtoimintamalli 16.6.2015 1

Itä-Suomen Varikko 2015-2017 (ESR) Kuntouttava päivä- ja työtoimintamalli 16.6.2015 1 Itä-Suomen Varikko 2015-2017 (ESR) Kuntouttava päivä- ja työtoimintamalli 16.6.2015 1 Itä-Suomen Varikot 16.6.2015 2 Varikon tavoitteet Sosiaalisen osallisuuden vahvistaminen ja tukeminen Köyhyyden torjuminen

Lisätiedot

Työkyvyn arviointi osana työllisyyspalveluiden asiakasprosessia Jyväskylässä

Työkyvyn arviointi osana työllisyyspalveluiden asiakasprosessia Jyväskylässä Työkyvyn arviointi osana työllisyyspalveluiden asiakasprosessia Jyväskylässä Työkykykoordinaattori Suvi Kaipainen, Jyväskylän kaupungin työllisyyspalvelut 12.09.2016 Työkyvyn arvioinnin tiimi Työkykykoordinaattori

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 1. VIRTA KAINUUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt Koordinaatiohankkeen ja alahankkeiden työntekijät Virta

Lisätiedot

Lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen avaimet luonnosta

Lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen avaimet luonnosta Lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen avaimet luonnosta Forssan seudun Green Care klusterihankkeen 2016 2017 aloitusseminaari 16.2.2016 Yliopettaja Päivi Homan-Helenius HAMK ja tutkija Anja Yli-Viikari

Lisätiedot

NUORTEN STARTTIRYHMÄ Raportti pilottiryhmästä ajalta14.3.-13.6.2012

NUORTEN STARTTIRYHMÄ Raportti pilottiryhmästä ajalta14.3.-13.6.2012 NUORTEN STARTTIRYHMÄ Raportti pilottiryhmästä ajalta14.3.-13.6.2012 Ira Mattila, projektityöntekijä KOPPI-hanke 1(26) Sisällys JOHDANTO... 2 1. NUORTEN STARTTIRYHMÄN SUUNNITTELU... 3 1.1 Ohjautuminen nuorten

Lisätiedot

Ohjaamot tukea koulutuksen ja työn poluilla Ohjaamot nuorisotakuuta toteuttamassa

Ohjaamot tukea koulutuksen ja työn poluilla Ohjaamot nuorisotakuuta toteuttamassa Ohjaamot tukea koulutuksen ja työn poluilla Ohjaamot nuorisotakuuta toteuttamassa Pasi Savonmäki, projektipäällikkö Kohtaamo-hanke Kymenlaakson ELO-ryhmä 18.10.2016 Ohjaamojen ja verkkopalvelujen kehittämisen

Lisätiedot

SenioriKaste. Johtajat

SenioriKaste. Johtajat SenioriKaste Johtajat 2.11.2015 Hanketyöskentely Hanke tukee kuntien omaa kehittämistyötä Järjestämällä mm. kaikille yhteisiä työkokouksia (vertaistuki ja hyvien käytäntöjen jakaminen), seminaareja, koulutuksia

Lisätiedot

Forssan seudun Green Care - klusterihanke

Forssan seudun Green Care - klusterihanke Forssan seudun Green Care - klusterihanke 2016 2017 Yliopettaja Päivi Homan-Helenius, Hämeen ammattikorkeakoulu, Hoitotyön koulutusohjelma, Forssa Museo Militarian Tykkihalli, Linnankasarmi, Hämeenlinna

Lisätiedot

henkilöstön kanssa. Osallistujia 6. Valmennuksessa yht. 8 tapaamista jotka sijoittuvat aikavälille 18.9.2014 12.2.2015.

henkilöstön kanssa. Osallistujia 6. Valmennuksessa yht. 8 tapaamista jotka sijoittuvat aikavälille 18.9.2014 12.2.2015. Länsi Lappi i/ Kuntien yhteiset t alueelliset lli KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN ALUEELLINEN TYÖ Kuntouttavan työtoiminnan alueellinen verkosto ottaa Vantaan Koppi hankkeesta koppia ja kokeilee 12 viikon ajan

Lisätiedot

Erilaisille oppijoille selkeyttä jatkosuunnitelmiin

Erilaisille oppijoille selkeyttä jatkosuunnitelmiin Erilaisille oppijoille selkeyttä jatkosuunnitelmiin Tiina Myllymäki Projektivastaava / Työhönvalmentaja 3kk Ohjaava työhönvalmennuspalvelu projekti 3kk Ohjaava työhönvalmennuspalvelu projekti (2015 2017)

Lisätiedot

Lahden diakonian instituutti. Vastuuta ottamalla opit 3- hanke. Loppuraportti 2.6.2014 31.12.2015. Lahden Diakoniasäätiö, sosiaali- ja terveyspalvelut

Lahden diakonian instituutti. Vastuuta ottamalla opit 3- hanke. Loppuraportti 2.6.2014 31.12.2015. Lahden Diakoniasäätiö, sosiaali- ja terveyspalvelut Lahden diakonian instituutti Vastuuta ottamalla opit 3- hanke Loppuraportti 2.6.2014 31.12.2015 Lahden Diakoniasäätiö, sosiaali- ja terveyspalvelut Anne-Maria Karjalainen kehittämisvastaava Lahden diakonian

Lisätiedot

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ HYVINVOINTIJOHTAMISELLA ONNISTUMISEN POLUILLE JA HYVÄÄN ARKEEN LAPISSA KOULUTUS 2.4.2014 Sinikka Suorsa Vs.suunnittelija

Lisätiedot

Diabetesyhdistykset omahoidon tukena

Diabetesyhdistykset omahoidon tukena Diabetesyhdistykset omahoidon tukena Järjestösuunnittelija Kati Multanen, Suomen Diabetesliitto ry Puheenjohtaja Saija Hurme, Loimaan Seudun Diabetesyhdistys ry Dehko-päivät 31.1.2011 Omahoidon tuki yhteistyö

Lisätiedot

PÄIVÄ- JA TYÖTOIMINTA PSYKOSOSIAALISET AVOPALVELUT

PÄIVÄ- JA TYÖTOIMINTA PSYKOSOSIAALISET AVOPALVELUT PÄIVÄ- JA TYÖTOIMINTA PSYKOSOSIAALISET AVOPALVELUT PÄIVÄ- JA TYÖTOIMINTA PÄIVÄ- JA TYÖTOIMINTA ON OSA PORIN PERUS- TURVAN PSYKOSOSIAALISIA AVOPALVELUJA. SEN PERUSTEHTÄVÄ ON EDISTÄÄ ASIAKKAAN KOKONAISVALTAISTA

Lisätiedot

Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen etsivässä nuorisotyössä

Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen etsivässä nuorisotyössä Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen etsivässä nuorisotyössä Riitta Kinnunen, asiantuntija Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Pohjois-Suomen etsivän nuorisotyön päivät, Joutenlampi 10.11.2016 Sovari

Lisätiedot

Palvelutarpeenarvio Käytännöt Tampereen aikuissosiaalityössä

Palvelutarpeenarvio Käytännöt Tampereen aikuissosiaalityössä Palvelutarpeenarvio Käytännöt Tampereen aikuissosiaalityössä Riikka Kimpanpää Projektipäällikkö Työllisyys- ja sosiaalipalveluiden tehostamisen projekti 2016 1 Uudistuvat palvelut Tampereelle uusi keskitetty

Lisätiedot

ELO -toiminnan organisoitumisen vaihe alueilla

ELO -toiminnan organisoitumisen vaihe alueilla ELO -toiminnan organisoitumisen vaihe alueilla Opin ovi klinikka, Tampere 19.11.2013 Mervi Sirviö LAITURI projekti Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia Alueellisten ELO - ryhmien kyselyn vastausten yhteenvetoa

Lisätiedot

vahvistamisen kehittämisryhmän kokous klo 9 12 Nummelassa

vahvistamisen kehittämisryhmän kokous klo 9 12 Nummelassa Poikkisektorisen rakenteen vahvistamisen kehittämisryhmän kokous 10.11.2008 klo 9 12 Nummelassa LÄNSI- JA KESKI-UUDENMAAN LAPSUUDEN HYVINVOINNIN KEHITTÄMISYKSIKKÖ-HANKKEEN 2007-2009 TAVOITTEIDEN TÄSMENTYMINEN

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia Satu Loippo 27.3.2013 Satu Loippo 1 Vanhuspalvelulain tarkoitus 1 Tuetaan ikääntyneen väestön

Lisätiedot

Sartoneva Hanna - OhjausPiste

Sartoneva Hanna - OhjausPiste Sartoneva Hanna - OhjausPiste..2 OhjausPisteen esittely OVI OSAAMISEEN? Vuodesta 8 syvennetty alueellista yhteistyötä aikuisten ohjauksessa ja neuvonnassa Itä-Uudenmaan Opin Ovi, osana kansallista projektiverkostoa

Lisätiedot

CIMO Osallisuus-työpaja

CIMO Osallisuus-työpaja This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for anyuse which may be made

Lisätiedot

Nuorisotakuun toteuttaminen

Nuorisotakuun toteuttaminen Nuorisotakuun toteuttaminen Hyvinvointi- ja turvallisuuspalveluja sekä nuorisotakuun toteutumista koskeva kehittämisneuvottelu 4.8.2013 Saariselkä Lapin ELY-keskus Tiina Keränen 11.9.2013 Nuorisotakuu

Lisätiedot

Itä-Lapin Ammattiopisto Nuorten Aikalisä

Itä-Lapin Ammattiopisto Nuorten Aikalisä Itä-Lapin Ammattiopisto Nuorten Aikalisä 30.3.2009 Itä-Lapin Ammattioppilaitos 30.3.2009 Sirkku Valve, Mt ja Päihdehanke ja Erkki Vartiainen, LaPsyKe-hanke Kuva: Sirkku Valve Sirkku Valve ja Erkki Vartiainen

Lisätiedot

Tämä osallistumista ja vahvuuksia edistävä toimintamalli on toteutettu opinnäytetyö projektina Pirilän toimintakeskukseen.

Tämä osallistumista ja vahvuuksia edistävä toimintamalli on toteutettu opinnäytetyö projektina Pirilän toimintakeskukseen. JOHDANTO Tämä osallistumista ja vahvuuksia edistävä toimintamalli on toteutettu opinnäytetyö projektina Pirilän toimintakeskukseen. Mallin tarkoituksena on antaa seuraaville toimintapäivän tekijöille ideoita

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun Urabaari - verkosto 2011 Projektista toiminnoksi

Pääkaupunkiseudun Urabaari - verkosto 2011 Projektista toiminnoksi Pääkaupunkiseudun Urabaari - verkosto 2011 Projektista toiminnoksi Miksi elinikäistä ohjausta perustelut päättäjille 1/3 Prosessi alkoi 2010 UBE:n ohjausryhmässä Perustelut: Tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen

Lisätiedot

Työllisyyden hoito yhteisenä haasteena Rovaniemi

Työllisyyden hoito yhteisenä haasteena Rovaniemi Työllisyyden hoito yhteisenä haasteena 13.5.2014 Rovaniemi Työelämälähtöiset koulutusmallit tukea ja ohjausta tarvitsevien asiakkaiden osaamisen kehittämisen välineenä Kirsi-Maria Luusua-Pudas Lapin Ely-keskus,

Lisätiedot

Kotouttamispalvelut osana Lapin TE-palveluja

Kotouttamispalvelut osana Lapin TE-palveluja Kotouttamispalvelut osana Lapin TE-palveluja Marja Perälä, toimistonjohtaja 1 Maahanmuuttajien palveluun sovellettavat lait ja ohjeet Laki kotoutumisen edistämisestä (1386/2010) - kotoutumislaki voimaan

Lisätiedot

Palveluntuottajien ja Kelan yhteistyö. Tuula Ahlgren Kehittämispäällikkö, Kuntoutusryhmä

Palveluntuottajien ja Kelan yhteistyö. Tuula Ahlgren Kehittämispäällikkö, Kuntoutusryhmä Palveluntuottajien ja Kelan yhteistyö Tuula Ahlgren Kehittämispäällikkö, Kuntoutusryhmä 28.1.2014 Esityksen sisältö Yhteistyöllä kohti parempia palveluja Sopimuskauden aikaisessa yhteistyössä muistettavaa

Lisätiedot

VANHUSPALVELULAKI. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10.

VANHUSPALVELULAKI. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10. VANHUSPALVELULAKI Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10.2013 Lain tarkoitus ( 1 ) IKÄÄNTYNYTTÄ VÄESTÖÄ KOSKEVAT TAVOITTEET

Lisätiedot

Monialainen yhteispalvelu (TYP) ja työllisyyden kokeilut missä mennään?

Monialainen yhteispalvelu (TYP) ja työllisyyden kokeilut missä mennään? Monialainen yhteispalvelu (TYP) ja työllisyyden kokeilut missä mennään? TEM:n ajankohtaisiltapäivä Ohjaamoille 15.3.2016 Helsinki Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz, TEM TYP-lain toimeenpanon etappeja

Lisätiedot

GeroMetro Vanhustyön kehittämisverkosto pääkaupunkiseudulla

GeroMetro Vanhustyön kehittämisverkosto pääkaupunkiseudulla GeroMetro Vanhustyön kehittämisverkosto pääkaupunkiseudulla Ensimmäisen kehittämiskauden tuloksia 2014-2016 1 Unelma hyvinvoivasta ikäihmisestä 2 Yhdessä jakaen ikäihmisen hyväksi! 3 Mikä on GeroMetro?

Lisätiedot

Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen etsivässä nuorisotyössä

Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen etsivässä nuorisotyössä Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen etsivässä nuorisotyössä Riitta Kinnunen, asiantuntija Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Itä-Suomen nuorisotyönpäivät 29.9.2016 Sovari sosiaalisen vahvistumisen

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen

Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen Hankepäällikkö Marja Heikkilä Hanketyöntekijä Päivi Koikkalainen Eläköön elämä ja työ V Laajavuori

Lisätiedot

Moniammatillinen verkosto vuosina : tavoitteet, menetelmät ja tulokset

Moniammatillinen verkosto vuosina : tavoitteet, menetelmät ja tulokset Moniammatillinen verkosto vuosina 2012-2016: tavoitteet, menetelmät ja tulokset Antti Mäntylä, apteekkari, FaT 26.1.2017 Keskustelutilaisuus: Moniammatillinen yhteistyö tulevissa sote-rakenteissa Helsinki

Lisätiedot

Vahvistaako laki sosiaalityön asemaa, antaako se sosiaalityölle uusia työkaluja. Saila Nummikoski Sosiaalipalveluiden johtaja 22.6.

Vahvistaako laki sosiaalityön asemaa, antaako se sosiaalityölle uusia työkaluja. Saila Nummikoski Sosiaalipalveluiden johtaja 22.6. Vahvistaako laki sosiaalityön asemaa, antaako se sosiaalityölle uusia työkaluja Saila Nummikoski Sosiaalipalveluiden johtaja 22.6.2011 Sosiaalihuoltolain uudistaminen vahvistaa sosiaalityön asemaa Nostaa

Lisätiedot

LOP Vaahtera- osaprojektin väliarviointi

LOP Vaahtera- osaprojektin väliarviointi LOP Vaahtera- osaprojektin väliarviointi LOP-kehittämistyön organisaatio 2014 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTITYÖN JOHTORYHMÄ Tekee kehittämistyötä koskevat toimiala- ja sektori rajat ylittävät sopimukset

Lisätiedot

Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus

Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus Vaikuttamistoiminnan päällikkö Marika Ahlstén, Kehitysvammaliitto 4.3.2015 1 Nykytila Sosiaalihuoltolaki

Lisätiedot

Länsi-Pohjan Ikäihminen toimijana-hankkeen aikataulu

Länsi-Pohjan Ikäihminen toimijana-hankkeen aikataulu Länsi-Pohjan Ikäihminen toimijana-hankkeen aikataulu (Alustava aikataulu, täydentyy sitä mukaa kun kuntien kanssa saadaan sovittua asioista) Hankeaika: 1.10.2013-31.10.2014 (+ 30.9.2013) Syyskuu Länsi-Pohjan

Lisätiedot

KASPERI II hankkeen Osallisuuden helmet seminaari Terveiset Lasten Kaste osaohjelmasta

KASPERI II hankkeen Osallisuuden helmet seminaari Terveiset Lasten Kaste osaohjelmasta KASPERI II hankkeen Osallisuuden helmet seminaari 22.5.2013 Terveiset Lasten Kaste osaohjelmasta Arja Hastrup Kehittämispäällikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Lasten, nuorten ja lapsiperheiden palveluja

Lisätiedot

Ajankohtaista Kohtaamosta / Tuki Ohjaamoille

Ajankohtaista Kohtaamosta / Tuki Ohjaamoille Ajankohtaista Kohtaamosta / Tuki Ohjaamoille Mirja Määttä Tutkija 9.9.2015 Kouvola Mitä Kohtaamossa tehdään Ohjaamo-verkoston rakentumisen tuki (30) Paikkakuntakäynnit, alueelliset työpajat Projektipäällikköpäivä

Lisätiedot

Aikaisempia tuloksia - Virta I

Aikaisempia tuloksia - Virta I Virta II: tausta Kainuun tulottomat alle 25 -vuotiaat nuoret, noin 250-300 (henkilöä?) Valtakunnallinen kehittämiskonteksti Virta I hankkeen tulokset / havainnot Aikaisempia tuloksia - Virta I Nuorten

Lisätiedot

Hyvän ikääntymisen kehittämisympäristö Sonectus 1.1.2012-31.5.2014

Hyvän ikääntymisen kehittämisympäristö Sonectus 1.1.2012-31.5.2014 Hyvän ikääntymisen kehittämisympäristö Sonectus 1.1.2012-31.5.2014 Hankkeen toimijat Hallinnoi Oulun seudun ammattikorkeakoulu, terveyalan Oulaisten yksikkö Osatoteuttajina: Kalajoen SoTe yhteistoiminta-alue

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 6. VIRTA OULUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Virta Oulu alahankkeessa noudatetaan Oulun kaupungin viestintäohjetta: http://www.ouka.fi/viestinta/pdf/viestintaohje.pdf Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä

Lisätiedot

ESITYS HIIOP Opinnollistetut työpajat hankeesta

ESITYS HIIOP Opinnollistetut työpajat hankeesta ESITYS HIIOP Opinnollistetut työpajat hankeesta 1.4.2015 31.12.2017 28.10.2015 Kirsi Ohrankämmen ja Taina Räsänen HIIOP kehittämishankkeen tarve nousi mm. POLKU II hankkeen asiakasprofiloinnista vuosina

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous

Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous 8.3.2016 Vapaamuotoinen palaute ELO-kyselyyn Kokouksien järjestelyt hyviä Asiat ovat sujuneet

Lisätiedot

Tornion Työvoimalasäätiön Starttivalmennus Stara hanke

Tornion Työvoimalasäätiön Starttivalmennus Stara hanke 20.10.2015 Tornion Työvoimalasäätiön Starttivalmennus Stara hanke 2015 2018 Toimijaverkosto Sosiaalitoimi Nuorisotoimi ja etsivä nuorisotyö Typ / tetoimisto Mielenterveyspalvelut STARTTI VALMENNUS Päihdepalvelut

Lisätiedot

Hippolis- Hevosalan osaamiskeskus

Hippolis- Hevosalan osaamiskeskus Hippolis- Hevosalan osaamiskeskus Kasvava hevosala Hevosalan tiedon, taidon, voimavarojen ja osaamisen kokoamisella tiiviiseen yhteistoimintaan on suuri merkitys hevosalan ja alueellisten hevoskeskittymien

Lisätiedot

Yhteisvoimin kotona- ja Pois syrjästä Kaste hankkeet Satakunnan alueella. Hanketoiminnan päällikkö Mari Niemi

Yhteisvoimin kotona- ja Pois syrjästä Kaste hankkeet Satakunnan alueella. Hanketoiminnan päällikkö Mari Niemi Yhteisvoimin kotona- ja Pois syrjästä Kaste hankkeet Satakunnan alueella Hanketoiminnan päällikkö Mari Niemi Yhteisvoimin kotona Ikääntyneiden kotiin annettavien palveluiden ja kuntoutuksen kehittäminen

Lisätiedot

Syrjäytyminen ja sosiaalityö Tukeeko vai ennaltaehkäiseekö sosiaalityö sosiaalisten ongelmien periytymistä

Syrjäytyminen ja sosiaalityö Tukeeko vai ennaltaehkäiseekö sosiaalityö sosiaalisten ongelmien periytymistä Syrjäytyminen ja sosiaalityö Tukeeko vai ennaltaehkäiseekö sosiaalityö sosiaalisten ongelmien periytymistä Rovaniemen amkin seminaari 4.10.2012 Sosiaali- ja terveysjohtaja Markus Hemmilä Miten Rovaniemellä

Lisätiedot

TEMPO Polkuja työelämään Pirkko Mäkelä-Pusa/

TEMPO Polkuja työelämään Pirkko Mäkelä-Pusa/ TEMPO Polkuja työelämään 2015-2018 Pirkko Mäkelä-Pusa/25.8.2016 Osatyökykyisyys ja työelämä Hyvinvointiyhteiskunnan turvaaminen edellyttää korkeampaa työllisyysastetta ja pidempiä työuria. Osatyökykyisten

Lisätiedot

Nuorisotakuu määritelmä

Nuorisotakuu määritelmä Mitä on ohjaus nuorisotakuussa Elise Virnes 25.9.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

Osallisuus yhteiskunnassa ja palveluissa. Eila Linnanmäki ja Jarno Karjalainen Varrelta Virran seminaari Kajaani

Osallisuus yhteiskunnassa ja palveluissa. Eila Linnanmäki ja Jarno Karjalainen Varrelta Virran seminaari Kajaani Osallisuus yhteiskunnassa ja palveluissa Eila Linnanmäki ja Jarno Karjalainen Varrelta Virran seminaari 19.9.2013 Kajaani Osallisuuden käsitteestä Voidaan hahmottaa positiivisena vastaparina yksilön, perheen

Lisätiedot

Henkilöstösuunnittelua varten

Henkilöstösuunnittelua varten Sosiaaliohjaaja Lasten ja nuorten palvelut Lapsiperheiden sosiaalipalvelut 36,25 040SOS050 I sivukuluja)* 31940 Johtava sosiaalityöntekijä 1.1.2017 toimen muuttaminen viraksi alkaen Sosiaalialalle suuntaava

Lisätiedot

Esivalmistelun sote-tiimi

Esivalmistelun sote-tiimi MUISTIO 1/2016 1 Esivalmistelun sote-tiimi Aika 21.12.2016 klo 14:00-16:20 Paikka Uudenmaan liitto, Esterinportti 2 B Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen 3 2 Sote- ja maakuntauudistuksen

Lisätiedot

Hyvinkää Järvenpää Kerava Mäntsälä Nurmijärvi Pornainen Sipoo Tuusula. PARKKI Nuorten työllistymisen edistämiseksi

Hyvinkää Järvenpää Kerava Mäntsälä Nurmijärvi Pornainen Sipoo Tuusula. PARKKI Nuorten työllistymisen edistämiseksi Hyvinkää Järvenpää Kerava Mäntsälä Nurmijärvi Pornainen Sipoo Tuusula PARKKI Nuorten työllistymisen edistämiseksi Keski-Uudenmaan nuorisotakuun kuntakokeilu 2016 Sisällys PARKKI -kokeilu... 3 Suunnittelu

Lisätiedot

Parempaa työ- ja toimintakykyä

Parempaa työ- ja toimintakykyä Parempaa työ- ja toimintakykyä Turun Party -osahanke Party Rauman hallinnoima ja koordinoima hanke, johon Turku on lähtenyt mukaan omalla osahankkeella Lisäksi mukana Salo, Somero, Eura, Eurajoki, Taitokunto

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Helsinki 27.2.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

VALTAKUNNALLISET OHJAAMO-KUULUMISET. Tuija Kautto Kohtaamo-hanke

VALTAKUNNALLISET OHJAAMO-KUULUMISET. Tuija Kautto Kohtaamo-hanke VALTAKUNNALLISET OHJAAMO-KUULUMISET Tuija Kautto Kohtaamo-hanke OHJAAMOTOIMINTA KEHITTYY Toimijoita syksyllä 2015 yli 30, mukana yli 80 kuntaa Monta aaltoa - Osa toiminut pidempään, osa aloittanut vuoden

Lisätiedot

VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ

VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA 2007-2013 KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ Lassi Hurskainen Hämeen ELY-keskus 15.1.2014 Sivu 1 Kaksi lähestymistapaa matkailuhankkeen koordinaatioon Kylämatkailuhanke

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

STARTTIVALMENNUS -mistä on kyse?

STARTTIVALMENNUS -mistä on kyse? STARTTIVALMENNUS -mistä on kyse? Alueelliset työpajapäivät 10.6.2015 Tampere Mea Hannila-Niemelä projektipäällikkö Startti parempaan elämään juurruttamishanke (2012-2016), TPY www.tpy.fi Sisältöä Hankkeesta

Lisätiedot

Lähipalvelut, palveluverkko ja asukkaiden osallisuus, raportti. Riitta Pylvänen hankesuunnittelija

Lähipalvelut, palveluverkko ja asukkaiden osallisuus, raportti. Riitta Pylvänen hankesuunnittelija Lähipalvelut, palveluverkko ja asukkaiden osallisuus, raportti Riitta Pylvänen hankesuunnittelija PERUSTURVAJOHTAJIEN TAPAAMINEN KUNTAKIERROKSELLA SYKSYLLÄ 2014 Esiin nousseita kysymyksiä: Miten työllisyyden

Lisätiedot

PALAPELI2-PROJEKTI Alkukartoitus, alkuvaiheen koulutus ja ohjauspalvelut maahanmuuttajille

PALAPELI2-PROJEKTI Alkukartoitus, alkuvaiheen koulutus ja ohjauspalvelut maahanmuuttajille PALAPELI2-PROJEKTI 1.8.2008-31.12.2012 Alkukartoitus, alkuvaiheen koulutus ja ohjauspalvelut maahanmuuttajille Palapeli2-projektin tavoite saada hyvin ja tehokkaasti alkuun maahanmuuttajan kotoutumisja

Lisätiedot