VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI 2/2005 VASA STADS INFORMATIONSTIDNING

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI 2/2005 VASA STADS INFORMATIONSTIDNING"

Transkriptio

1 YKKÖSOSOITTEETON OADRESSERADE ETTAN Julkinen tiedote, jaetaan kaikkiin talouksiin Offentligt meddelande, delas ut till alla hushåll VAASAN VESI 90 V VASA VATTEN 90 ÅR VAASAN KAUPUNKI VIDEOLLA VASA STAD PÅ FILM ALUETOIMIKUNNAT: SUNDOM OMRÅDESKOMMITTÉER: SUNDOM KAAVOITUSKATSAUS PLANLÄGGNINGSÖVERSIKTEN TERVEYDENHUOLLON UUDET TUULET NYA VINDAR INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN PYSÄKÖINNINVALVONTA 30 V PARKERINGSÖVERVAKNINGEN 30 ÅR VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI 2/2005 VASA STADS INFORMATIONSTIDNING

2 Vaasan kaupungin tiedotuslehti 2/2005 Vasa stads informationstidning Sisällysluettelo Innehållsförteckning Yhteistyöllä kohti uudistuksia 2 Reformer genom samarbete 2 Vaasan valtuustokauden uudenlainen aloitus 3 Fullmäktigeperioden 3 i Vasa inleddes på ett nytt sätt Vaasan Vesi täyttää 90 vuotta 4 5 Vasa Vatten fyller 90 år 4 5 Vaasan Marssi 6 Tuliko kirjastosta tekstiviesti? 7 Fick du ett textmeddelande 7 från biblioteket? Kaavoituskatsaus Planläggningsöversikten Terveydenhuollon uudet tuulet Pohjalaiset Masennustalkoot Nya vindar inom hälso- och sjukvården Österbottniska Depressionstalkot Svenska Yrkesinstitutet 18 Pysäköinninvalvonta toiminut jo 30 vuotta 19 Parkeringsövervakningen fyller 30 år 19 Pohjanmaan museon kesä 20 Österbottens museums sommar 20 Suun terveydenhuolto Vaasassa palvelee 21 Munhälsovården i Vasa mångsidigare 21 Ajankohtaista kaupungilta 23 Aktuellt från staden 23 Lukijakysely 23 Läsarenkät 23 Vaasan kaupunki esittäytyy videolla 25 Vasa stad presenterar sig på film 25 Juttusarja: Vaasan aluetoimikunnat osa 1. Sundom 26 Artikelserie: Vasa stads 26 områdeskommittéer, del 1. Sundom Vaasan kaupungin karttasivut uudistuivat 27 Vasa stads kartsidor förnyas 27 Jatkotutkinto vastaa haasteisiin 29 Tapahtumakalenteri 31 Evenemangskalender 31 Toimitus, Redaktion Päätoimittaja, Huvudredaktör: Veli-Matti Laitinen Toimittajat, Redaktörer: Anni Johde ja/och Hannele Saloranta Kielenkäännökset, Översättningar: Vaasan kaupungin kielenkääntämö, Vasa stads översättningsbyrå Julkaisija ja kustantaja Utgivare och förläggare Vaasan kaupunki, Vasa stad PB 3, Vaasa, Vasa Puh./Tfn (06) ISSN (Painettu, Tryckt) ISSN (Verkkolehti, Nättidningen) Taitto, Ombrytning: Mainostoimisto Bonnie&Clyde Oy, Vaasa Paino, Tryck: UPC-Print Vaasa Painos, Upplaga: kpl/st Seuraava tiedotuslehti ilmestyy syyskuussa Följande nummer av informationstidningen ges ut i september Pääkirjoitus Ledare Yhteistyöllä kohti uudistuksia Valtiosihteeri Raimo Sailas on sanonut, että kuntien hyvinvointi on valtuutettujen käsissä. Haluaisin lisätä, että kyllä valtion tulee vastata kuntia enemmän hyvinvoinnin perusedellytyksistä. Tulos on suuresti riippuvainen myös kuntalaisten panostuksista. Vaasan kaupungin valtuutettuina kannamme suurta vastuuta hyvästä elämästä Vaasassa. Olemme vastuussa kaikille äänestäjille ja kuntalaisille. Meidän poliitikkojen ja viranhaltijoiden on kunnioitettava toisiamme ja osoitettava, että meillä on tahtoa ja taitoa yhteistyöhön kaupungin parhaaksi. Valtuuston keskeinen tehtävä on kaupungin kehityksen poliittinen linjaaminen, mikä vaatii meiltä valtuutetuilta paljon. Seminaarit ja iltakoulut ovatkin erityisen tärkeitä ideoiden ja yhteistyön syntymiseksi, sillä edessämme on tärkeä tehtävä: on luotava kestävä perusta kaupungin taloudelle. Asukkaille tärkeitä asioita on puolustettava ja ne on säilytettävä, mutta on myös oltava valmiutta muutoksiin. Suuret uudistukset eivät kuitenkaan tapahdu nopeasti. Vaasanseudun yhteistyötä on joka tapauksessa kehitettävä tällä valtuustokaudella, jotta uudistukset ovat mahdollisia. Voittajia ovat ne, jotka ovat valmiita tekemään muutoksia ennen kuin on myöhäistä. Vaasassa on hyvä palvelutaso, elinkeinoelämä, koulutustarjonta ja kulttuurielämä. Meidän valtuutettujen sekä kaikkien kuntalaisten on syytä olla ylpeitä kaupungistamme ja puolustaa sitä. En tarkoita, että meidän tulisi olla ylimielisiä, mutta meidän ei myöskään pidä hyväksyä muiden tai omasta piiristä tulevia virheellisiä ja vähätteleviä lausuntoja. Lyhennelmä kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Håkan Nordmanin avajaispuheesta valtuuston seminaarissa Härmässä Reformer genom samarbete Statssekreterare Raimo Sailas har sagt att välfärden i kommunerna ligger i fullmäktiges händer. Jag vill tillägga att det nog är staten som i högre grad än kommunerna skall stå för grundförutsättningarna för välfärden. Resultatet är i hög grad också beroende av kommuninvånarnas insatser. Som fullmäktige i Vasa bär vi ett stort ansvar för ett bra liv i Vasa. Vi är ansvariga inför väljarna och kommuninvånarna. Vi politiker och tjänsteinnehavare skall respektera varandra och visa att vi har vilja och förmåga att samarbeta för stadens bästa. En central uppgift för fullmäktige är att kunna ange de politiska riktlinjerna för stadens utveckling, vilket kräver mycket av oss ledamöter. Seminarier och aftonskolor är speciellt viktiga fora för tillkomsten av idéer och samarbete, eftersom vi har en viktig uppgift framför oss: att skapa en hållbar grund för stadens ekonomi. Det gäller att försvara och bevara det som är viktigt för invånarna, men också att vara beredd på förändringar. Stora förändringar sker likväl inte snabbt. Samarbetet i Vasaregionen måste hur som helst utvecklas under denna fullmäktigeperiod för att reformer skall vara möjliga. Vinnare blir de som är beredda att göra ändringar innan det är för sent. Vasa har en god servicenivå, ett bra näringsliv, ett stort utbildningsutbud och ett rikt kulturliv. Vi fullmäktigeledamöter och alla kommuninvånare har anledning att vara stolta över vår stad och försvara den. Jag menar inte att vi skall vara övermodiga, men vi skall inte heller godkänna oriktiga och nedvärderande omdömen, varken andras eller ur egen krets. Resumé av stadsfullmäktigeordförande Håkan Nordmans öppningstal vid fullmäktiges seminarium i Härmä

3 Asenne yhteistyöhön ratkaisee kuntien tulevaisuuden oli Vaasan kaupunginvaltuuston kaksipäiväisen seminaarin keskeisin aihe. Uudet ja jatkavat valtuutetut saivat Vaasan tilasta, taloudesta ja suunnitelmista tiiviin tietopaketin. Yhteishenkeä ja suhteita luotiin tutustumalla toisiin päättäjiin. Vaasan valtuustokausi aloitettiin ensimmäistä kertaa kaksipäiväisellä kehitysseminaarilla, jossa samaan aikaan olivat mukana sekä uudet että jatkavat valtuutetut. Paikan piti olla sopiva, noin tunnin matkan päässä Vaasasta. Pois tavallisista ympyröistä, se antaa vaihtelua kokoustyöskentelyyn, kertoi kaupunginjohtaja Markku Lumio järjestelyistä. Tämän valtuustoseminaarin tavoitteena on perehdyttää kaikki, sekä luoda käsityksille yhteistä pohjaa jonka perustalta on helpompi jatkaa yhdessä toimintaa tulevat neljä vuotta, kuvasi Lumio tilaisuuden tarkoitusta. Suurin osa valtuutetuista oli paikalla Härmän kuntokeskuksessa helmikuun puolessa välissä pidetyn seminaarin molempina päivinä. Ensimmäinen seminaaripäivä oli tiivis. Rahoitusjohtaja Raili Tiitolan kaupungin talouden esittely, Vaasassa hyvä elämä strategia ja muut esitykset antoivat kattavan kuvan Vaasan tilanteesta. Perehdytyspaketissa on valtuutetuille paljon pureskeltavaa. Valtuustokonkari Wahlström Valtuustossa ensimmäisellä varasijalla oleva Jarmo Wahlström, entinen kansanedustaja ja liikenneministeri, toi esille käyttäytymisen merkityksen. Kun poliittisen yhteistyön tavoitteena on kaupungin kehittäminen, on toimittava yhteisymmärryksen hengessä. Sehän on selvää, että valtuusto viimekädessä päättää isoista asioista, mutta valtuustoryhmien omista, epävirallisista keskusteluista alkaa tahtojen muodostaminen. Neuvottelemalla pitäisi päästä kompromisseihin, kuvaili Wahlström rakentavaa linjaansa. Lauantaina seminaarin loppukeskustelussa suunniteltiin jatkoakin valtuustoyhteistyölle. Yhteinen valtuutettujen mielipide oli, että tämä tilaisuus oli erinomainen niin tutustumisen kuin tulevan yhteistyönkin kannalta. Kun tuntee toisensa, vaikka toisesta puolueesta onkin, voi yhteyden ottaminen ja keskustelu olla helpompaa, kuvasi varavaltuutettu Arja Haapaoja tilaisuuden tuomia mielialoja. Vaasan valtuustokauden uudenlainen aloitus Fullmäktigeperioden i Vasa inleddes på ett nytt sätt Vaasan valtuutettuja oli kiitettävästi paikalla ja joitakin johtavia viranhaltijoita asioita esittelemässä. Eturivissä vasemmalta apulaiskaupunginjohtaja Bengt Strandin ja valtuutetut Thor Österholm, Anna-Lena Ahlnäs ja Sara Eklund, toisessa rivissä Kari Kujanpää ja Heikki Kouhi, kaupunginhallituksen puheenjohtaja. Fullmäktigeledamöterna i Vasa var väl representerade och ett antal ledande tjänsteinnehavare som presenterade olika frågor. I första raden från vänster biträdande stadsdirektör Bengt Strandin och fullmäktigeledamöterna Thor Österholm, Anna-Lena Ahlnäs och Sara Eklund, i andra raden Kari Kujanpää och Heikki Kouhi, stadsstyrelsens ordförande. Attityden till samarbete är avgörande för kommunernas framtid var det viktigaste temat för Vasa stadsfullmäktiges tvådagarsseminarium. De nya och de omvalda fullmäktigeledamöterna fick ett komprimerat infopaket om Vasa stads situation, ekonomi och planer. Vi-anda och kontakter skapades i och med att beslutsfattarna bekantade sig med varandra. Fullmäktigeperioden i Vasa inleddes för första gången med ett tvådagars utvecklingsseminarium, som både de nya och de omvalda ledamöterna deltog i. Stället skulle vara på ett lämpligt, ungefär en timmes avstånd från Vasa. Att komma bort från de vanliga cirklarna ger variation i sammanträdesarbetet, berättar stadsdirektör Markku Lumio om arrangemangen. Målet med fullmäktigeseminariet är att introducera alla, skapa en gemensam grund för åsikter utgående från vilka det är lättare att fortsätta med den gemensamma verksamheten under de kommande fyra åren, beskrev Lumio syftet med seminariet. Största delen av fullmäktigeledamöterna deltog under båda dagarna i seminariet som ordnades i Badhotellet Härmä i februari. Den första seminariedagens program var späckat. Finansdirektör Raili Tiitolas presentation av stadens ekonomi, strategin Ett bra liv i Vasa 2015 och andra framställningar gav en heltäckande bild av Vasas situation. Introduktionspaketet gav ledamöterna mycket att bita i. Fullmäktigeveteranen Wahlström Jarmo Wahlström som är första ersättare i fullmäktige och före detta riksdagsman och trafikminister tog upp frågan om uppförandets betydelse. Då målet med det politiska samarbetet är att utveckla staden, skall arbetet ske i samförstånd. Det är ju klart att fullmäktige i sista hand beslutar om stora saker, men utgående från fullmäktigegruppernas egna inofficiella diskussioner börjar olika viljor att ta form. Genom att förhandla borde man åstadkomma kompromisser, beskrev Wahlström sin konstruktiva linje. Vid seminariets slutdiskussion på lördagen planerades också en fortsättning på fullmäktigesamarbetet. Fullmäktigeledamöternas gemensamma åsikt var att det här seminariet var mycket lyckat både med tanke på att lära känna varandra och samarbetet. Då man känner varandra kan det vara lättare att ta kontakt och diskutera fastän den andra är från ett annat parti, beskrev ersättare Arja Haapaoja stämningen vid seminariet. Teksti ja kuvat / Text och bilder: Hannele Saloranta 3 Samaa tunnelmaa on kehitysseminaarissa ja siinä, että katsoo kaupunkiaan uudesta näkökulmasta Vaasassa on paljon metsää! Ett utvecklingsseminarium ger samma stämning som att se på sin stad ur en ny synvinkel Vasa har mycket skog! Vaasan kaupungin tiedotuslehti 2/2005

4 Vaasan Vesi täyttää 90 vuotta 4 Aprillipäivänä 1915 vietettiin Vaasan vesilaitoksen avajaisia ottamalla kauppatorin vesiposti käyttöön. Päivä oli merkittävä, sillä sitä oli edeltänyt vuosia kestänyt suunnittelu ja kiistely oikeasta ratkaisusta. Vaasasta tuli 14. kaupunki Suomessa, joka sai oman vesilaitoksen. Helsingissä, Viipurissa ja Tampereella laitokset oli otettu käyttöön jo luvun lopulla. Seuraavina valmistuivat Oulun ja Turun laitokset 1902 ja Selvitykset Vaasan vesilaitoksen toteuttamiseksi aloitettiin jo Laitos toteutettiin berliiniläisen insinöörin Prinzin laatimien suunnitelmien pohjalta vuosina Suunnitelmat perustuivat Ampiaislaakson ja Grundfjärdenin pohjavesien hyödyntämiseen. Vesilaitosrakenteisiin kuului 7 pohjavesikaivoa, konehuone, asuinrakennus ja varsinainen vedenpuhdistuslaitos sekä vesitorni. Vesilaitokselta vesitornille rakennettiin 7,2 km:n päävesijohto ja sen lisäksi vesijohtoverkostoa 14,5 km. Samalla uusittiin kolmasosa vanhasta viemäriverkostosta, noin 8,4 km. Kaikki rakenteet valmistuivat käyttökuntoon keväällä Kertainvestointi oli nykyrahassa arvioituna milj. euron luokkaa ja merkitsi kaupungin sen aikaisiin voimavaroihin suhteutettuna valtavaa voimainponnistusta. Vertailun vuoksi mainittakoon, että vuonna 2004 Vaasan Veden kokonaisinvestoinnit olivat noin 3 milj. euroa. Viemäriasiat ja jätevesien puhdistus Jätevesien puhdistus Vaasassa alkoi vuonna 1953 Hietalahden puhdistamon valmistuttua. Eri puolille kaupunkia rakennettiin sen jälkeen useita pieniä puhdistamoja. Påttin puhdistamon valmistuttua vuonna 1971 jätevesiä alettiin keskittää sinne puhdistettaviksi. Kesti kuitenkin 10 vuotta ennen kuin kaikki Vaasan kaupungin ja osa Mustasaaren kunnan jätevesistä saatiin johdettua Påttille ja muut puhdistamot poistettua käytöstä. Organisaation kehitys Vesilaitos toimi liikelaitoksena alusta alkaen, mutta viemäriasiat ja myöhemmin jätevedenpuhdistamot olivat siitä täysin erillään osana kaupungin rakennusviraston laajaa tehtäväkenttää. Vuonna 1975 kaupungin vesi- ja viemärilaitostoiminnot koottiin yhteen perustamalla niitä varten tekniseen virastoon vesihuolto-osasto. Vuonna 1992 vesihuolto-osastosta muodostettiin teknisen lautakunnan alainen kunnallinen liikelaitos, Vaasan kaupungin vesilaitos. Seuraava kehityksen vaihe oli Vaasan Veden perustaminen Siitä tuli oman johtokuntansa alainen liikelaitos. Tätä vaihetta kesti vain kaksi vuotta, sillä Vaasan Veden johtokunta lakkautettiin vuoden 2004 lopussa ja Vaasan Vesi yhdessä Vaasan Sataman ja Talotoimen kanssa siirtyi perustetun liikelaitosten lautakunnan alaisuuteen. Vaasan Vesi vuonna 2005 Tänä keväänä 90 vuotta täyttävän Vaasan Veden palveluksessa on 65 henkilöä. Laitos toimittaa hyvälaatuista talousvettä vaasalaisen lisäksi koko Vähänkyrön kunnalle. Vesijohtoverkkoa on 360 km ja viemäriverkkoa 460 km. Laitos puhdistaa kaikki Vaasan ja suurimman osan Mustasaaren jätevesistä. Puhdistuslaitokset ja verkostot ovat hyvässä kunnossa, ja niiden toiminta-arvot ja toimintavarmuus ovat hyvät. Veden laatu kestää vertailun minkä Suomen kaupungin kanssa tahansa, ja katkokset vedenjakelussa ovat harvinaisia. Vaasan Vesi toimii nuorekkaana liikelaitoksena ja kehittää jatkuvasti palveluitaan. Vaasan Veden strategia ja liiketaloussuunnitelma valmistuivat keväällä Strategiansa mukaisesta Vaasan Vesi kehittää palveluitaan tasapainoitetun mittariston hengessä siten, että niin asiakkaan, henkilöstön, prosessien kuin taloudenkin näkökulmille annetaan yhtä suuret painot. Tästä on hyvä jatkaa kohti vuoden 2015 visiotamme Vaasan Vesi on asiakkaidensa ylpeydenaihe. Vaasan vesi- ja viemärilaitoksen historiakirja on tekeillä. Sen tekemisestä vastaavat tekniikan tohtori Tapio Katko Tampereen Teknillisestä Yliopistosta ja filosofian tohtori Petri Juuti Tampereen Yliopistosta. Mielenkiintoinen teos pyritään saamaan valmiiksi Vaasan kaupungin 400-vuotispäiville ensi vuonna Ilkka Mikkola Vaasan Veden toimitusjohtaja Vesitorni rakenteilla Kirkkopuistikon pää olisi ollut korkeammalla, mutta asemakaavan muutosanomus hylättiin. Vattentornet byggs Slutet av Kyrkoesplanaden ligger högre, men ansökan om stadsplaneändring förkastades. Vasa stads informationstidning 2/2005 Palosaarelle johtavan vesijohdon asentaminen. Vattenledningen till Brändö installeras.

5 Vasa Vatten fyller 90 år Pilvilammen laitos. Edessä yksi hidasssuodatusaltaista. Molnträskets vattenverk. I förgrunden finns en av långsamfiltreringsbassängerna. Painehuuhteluauto. Tryckspolningsbil. Den första april 1915 firades invigningen av Vasa vattenverk genom att vattenposten vid salutorget togs i bruk. Det var en viktig dag, för den hade föregåtts av flera års planering och oenighet om vilken vattenförsörjningslösning som är den rätta. Vasa blev Finlands 14 stad som fick ett eget vattenverk. I Helsingfors, Viborg och Tammerfors hade vattenverk tagits i bruk redan i slutet av 1800-talet. Därefter byggdes vattenverk i Uleåborg 1902 och Åbo Utredningar om att bygga ett vattenverk i Vasa hade inletts redan Verket byggdes under åren enligt ritningar av ingenjör Prinz från Berlin. Planerna utgick från att grundvattnet i Getingflyet och Grundfjärden utnyttjas. Vasa Vatten, som denna vår fyller 90 år, har en personal på 65 personer. Vattenverket producerar hushållsvatten av god kvalitet till vasabor och dessutom till hela Lillkyro kommun. Längden på vattenledningsnätet är 360 km och på avloppsledningsnätet 460 km. Verket renar allt avloppsvatten från Vasa och största delen av Korsholms avloppsvatten. Reningsverken och näten är i gott skick, har bra driftsvärden och hög driftsäkerhet. Vattenkvaliteten tål en jämförelse med vilken stad som helst i landet, och avbrott i vattendistributionen är sällsynta. Vasa Vatten är ett vitalt affärsverk som hela tiden utvecklar sina tjänster. Vasa Vattens strategi och affärsverksamhetsplan blev färdig våren I överensstämmelse med strategin utvecklar Vasa Vatten sina tjänster enligt en balanserad mätaruppsättning så att såväl kund-, personal- och processaspekten som den ekonomiska aspekten ges lika stor vikt. Härifrån är det bra att fortsätta mot vår vision 2015 Vasa Vatten är en källa till stolthet för sina kunder. Vasa vatten- och avloppsverks historia håller på att skrivas. Teknologie doktor Tapio Katko från Tammerfors tekniska universitet och filosofie doktor Petri Juuti från Tammerfors universitet har ansvaret för skrivandet. Avsikten är att verket blir färdigt till Vasa stads 400-årsjubileum år Ilkka Mikkola Vasa Vattens verkställande direktör 5 Vesijohtokaivantoa välillä vesilaitos-kaupunki. Vattenledningskanal mellan vattenverket-staden. Kauppatorin vesipostin avaamispäivänä Vattenposten vid Salutorget öppnas Vaasan kaupungin tiedotuslehti 2/2005

6 6 Kuluvan vuoden Vaasan Marssi järjestetään Ilmoittautumiset ovat parhaillaan menossa ja erityisesti paikkakuntalaisten osallistumista toivotaan. Kolmen päivän tapahtumassa työporukat voivat lähteä keräämään porukkaa ja osallistua esimerkiksi palkintojen arvontaan. Palkintona on 100 ilmaista osallistumiskorttia vuoden 2006 juhlavuosikävelyyn. Kaikki 2005 leimatut/ arvontaan jätetyt osallistumiskortit osallistuvat arvontaan. Jos arvonnassa samasta porukasta vähintään 5 voittaa arvonnassa, voi koko joukkue (vuonna 2005 osallistuneet kävelijät) osallistua maksutta vuonna 2006 valitsemilleen matkoille (poislukien saaristoretki). Mitä suurempi porukka, tietenkin sen suurempi todennäköisyys voittaa ilmainen osallistuminen kaikille. Vaasan Marssi ordnas i år Anmälningstiden pågår som bäst och vi hoppas på stort lokalt deltagande. Kom med i tredagarsevenemanget med ett lag från arbetsplatsen och delta i utlottningen av priser: 100 gratis deltagarkort i jubileumsårets vandring år Alla stämplade/till utlottningen inlämnade deltagarkort år 2005 är med i utlottningen. Om minst 5 personer från samma lag vinner vid utlottningen, kan hela laget (de som deltagit i vandringen år 2005) avgiftsfritt delta i de sträckor som de väljer år 2006 (förutom skärgårdsutflykten). Ju större laget är desto större är naturligtvis sannolikheten att vinna ett avgiftsfritt deltagande för alla. Vasa stads informationstidning 2/2005

7 Tuliko kirjastosta tekstiviesti? Fick du ett textmeddelande från biblioteket? Vaasan kaupunginkirjasto-maakuntakirjastossa otettiin maaliskuun lopulla käyttöön uusi ATK-järjestelmä. Sen ansiosta kirjasto tarjoaa verkossa uusia palveluja, jotka helpottavat esimerkiksi palautuspäivän muistamista ja aineiston varaamista. Kirjaston uusi verkkopalvelu on nimeltään Pallas Pro Intro, jossa voi asioida omalla kotikoneellaan tai kirjaston asiakaspäätteillä. Vaasan pääkirjaston Maat ja kulttuurit -osaston erikoiskirjastonhoitaja Ulrika Nykvist luettelee uuden verkkopalvelun etuja: Verkossa voi etsiä, varata ja uusia lainoja. Uutuutena varauksen voi tehdä nyt myös paikalla oleviin kirjoihin. Varatun aineiston saapumisesta ilmoitetaan asiakkaan valitsemalla tavalla tekstiviestillä, sähköpostilla tai perinteisellä kirjeellä. Verkosta näkee myös omat tietonsa, joita voi tarvittaessa itse muuttaa kirjautumalla kirjastokortin numerolla ja pin-koodilla. Samaa pin-koodiahan käytetään myös lainausautomaateissa. Kannattaa kuitenkin muistaa, että kirjastoasioita voi edelleen hoitaa henkilökunnan kanssa. Uusi atk-järjestelmä antaa henkilökunnallekin entistä paremmat mahdollisuudet ja valmiudet palvella asiakkaita, sanoo Nykvist. Uutuusvahti pitää ajan tasalla Vaasan pääkirjaston tietotekniikkavirkailija Antti Vänniä kertoo, että IntroActiven uutuusvahti-palvelu ilmoittaa, koska esimerkiksi odotettu kirja on tilattu kirjastoon. IntroActiveen voi syöttää hakuehdot, vaikkapa lempikirjailijansa nimen. Ohjelma ilmoittaa valitun kirjailijan uutuuskirjasta heti, kun se on tilattu tai saapunut kirjastoon. Ei tarvitse itse päivystää, kun tietokone tekee sen asiakkaan puolesta, Vänniä toteaa tyytyväisenä. Hän kertoo myös, että IntroActiveen voi luoda sähköisiä kirjahyllyjä, joihin voi tallentaa listoja vaikkapa cd-levyistä myöhempää käyttöä varten. Palvelun suosio kasvussa IntroActiven aktivointeja on Nykvistin ja Vänniän mukaan tehty jo mukava määrä. He uskovat, että suosio vielä kasvaa, mitä tutummaksi uutuus käy ja mitä useampi sen eduista kuulee. Usein luullaan, että ainoastaan opiskelijat käyttävät internetiä; totuus kuitenkin on, että yllättävän moni opettelee verkon käytön siirtyessään eläkkeelle, lisää Vänniä. Hanki nelinumeroinen pin-koodi ja aktivoi IntroActive-verkkokirjasto käymällä kirjastossa. Klikkaa sivulta vasemmasta valikosta Kirjastopalvelut, avautuvalta sivulta Intro-verkkokirjasto ja sieltä Intro-Active-linkkiä. Omiin tietoihin ja IntroActiveen pääset kirjautumaan kirjastokorttisi numerolla ja pin-koodillasi. Kom till biblioteket och skaffa dig en fyrsiffrig PIN-kod och aktivera IntroActive-nätbiblioteket. Klicka på sidan i menyn till vänster på Biblioteksservice på följande sida Intro-nätbiblioteket och där på länken IntroActive. Till dina egna uppgifter och IntroActive kommer du in genom att logga in dig med ditt bibliotekskorts nummer och din PIN-kod. Pääkirjaston Antti Vänniä ja Ulrika Nyqvist toivottavat asiakkaat tervetulleeksi kirjastoon asioimaan sekä rekisteröimään itselleen uudet pin-koodit. Antti Vänniä och Ulrika Nyqvist på huvudbiblioteket önskar kunderna välkomna till biblioteket för att uträtta ärenden och registrera nya PIN-koder. Vid Vasa stadsbibliotek-landskapsbibliotek togs i slutet av mars i bruk ett nytt ADB-system. Tack vare det erbjuder biblioteket i nätet nya serviceformer, som t.ex. gör det lättare att komma ihåg återlämningsdagen och att reservera material. I bibliotekets nya nätservice Pallas Pro Intro kan man sköta sina biblioteksärenden på sin hemdator eller på bibliotekets kundterminal. Specialbibliotekarie Ulrika Nykvist på Vasa huvudbiblioteks avdelning Länder och kulturer räknar upp fördelarna med den nya nätservicen: I nätet kan du söka, reservera och förnya lån. En nyhet är att man också kan reservera böcker som finns inne. Om reserverat material som anlänt meddelas kunderna på det sätt som de önskar via textmeddelande, e-post eller ett vanligt brev. I nätet ser du också dina egna uppgifter, som du vid behov själv kan ändra genom att logga in dig med bibliotekskortets nummer och PIN-koden. Samma PINkod används ju också vid låneautomaterna. Det lönar sig dock att komma ihåg att biblioteksärendena fortfarande också kan skötas med personalen. Det nya ADBsystemet ger personalen allt bättre möjlig- heter och beredskap att betjäna kunderna, säger Nykvist. Nyhetsvakten håller á jour Vasa huvudbiblioteks datateknikfunktionär Antti Vänniä berättar att IntroActive nyhetsvakten meddelar när t.ex. en väntad bok har beställts till biblioteket. I IntroActive kan du mata in sökkriterierna, t.ex. din favoritförfattares namn. Programmet meddelar den valda författarens nyutkomna bok genast då den har beställts eller anlänt till biblioteket. Man behöver inte själv vakta, då datorn gör detta för kundens räkning, konstaterar Vänniä belåtet. Han berättar också att i IntroActive kan man skapa elektroniska bokhyllor, där man kan lagra listor t.ex. över cdskivor för senare användning. Servicens popularitet ökar I IntroActive har enligt Nykvist och Vänniä redan gjorts en hel del aktiveringar. De tror att populariteten ökar, ju mer bekant nyheten blir och ju fler hör om dess fördelar. Ofta tror man att endast studerandena använder Internet: sanningen är dock att överraskande många lär sig att använda nätet då de blir pensionerade, säger Vänniä. Anni Johde Vaasan kaupungin tiedotuslehti 2/ Kuva / Bild: Anni Johde

8 VAASAN KAUPUNGINTEATTERIS 8 TUKKIJOELLA TUKKIJOELLA-MUSIKAALIN Syyskuussa valmistuu Vaasan kaupunginteatteriin hauska ja romanttinen musikaali KATRI JA TURKKA TUKKIJOELLA. Näyttämölle nousevat VALMISTAUTUVAT SYKSYN humisevat hongat ja kohiseva joenuoma, ENSI-ILTAAN kylänraitti ja Pietolan pihapiiri. Markus Packalén ja Martti Tiainen ovat sovittaneet Teuvo Pakkalan ikivihreän näytelmän vereväksi tukkilaismusikaaliksi. Näytelmän alkuperäisen musiikin on säveltänyt Oskar Merikanto. Musikaaliversiossa Merikannon musiikin osuutta on lisätty säveltäjän yksinlaulutuotannosta ja orkesterisävellyksistä. Riikka Siren, Tukkijoella-musikaalin ohjaa Sören Lillkung. Markus Packalén. Kuva Jyrki Tervo Musiikin sovittaa ja johtaa Martti Tiainen. Lavastajana ja pukusuunnittelijana vierailee Katariina Kirjavainen Helsingin kaupunginteatterista. Valot suunnittelee vierailijana Maaret Salminen. Koreografina vierailee Mia Malviniemi. Läpi teoksen soivat Oskar Merikannon unohtumattomat sävelmät 10-miehisen orkesterin voimin yli kolmessakymmenessä laulu-, tanssi- ja musiikkinumerossa. Tuotannossa ovat mukana tanssiryhmä ja Vaasan Oopperan kuoro 12-henkisenä kokoonpanona. Tukkijoella saa ensi-iltansa Vaasan kaupunginteatterin suurella näyttämöllä 17. syyskuuta. Vielä niitä honkia humisee Pieni kylä elää talviuntaan jossain Suomen latvajokien takamailla. Pietolan talon ikkunat ovat vielä talvisessa huurussa, kun joessa jäiden alta alkaa kuulua lupaavaa solinaa. Samassa etäältä maantieltä alkaa raikua lähestyvien tukkilaisten voimallinen laulu: Vielä niitä honkia humisee Suomen sydänmailla Kylä herää kevääseen ja kesään. Tukkilaisten mukana tulee rannalle ja kylänraitille vilskettä. Rakkaus leiskuu kesäyössä, ja osansa siitä saavat Pietolan isännän kaunis tytär Katri ja miehekäs ja salaperäinen tukkilainen Turkka. Yhteistä säveltä etsivät myös säkenöivä mökintyttö Anni ja nuori tukkilainen Huotari. Ja kytee se lemmenkipinä pitempäänkin sykkineissä sydämissä, sen tietävät kaupustelija Maija ja monet uitot kokenut Tolari. Jännitystä tarinaan tuo ovela Rättäri, joka punoo juoniaan nuorten rakastavaisten onnen esteeksi Riikka Sirén ja Sören Lillkung musikaalin pääpari Tukkilaismusikaalin päärooleissa nuorina rakastavaisina nähdään kaksi vierailijaa. Riikka Sirén on ison talon tytär Katri ja Sören Lillkung komea tukkilainen Turkka. Muissa keskeisissä rooleissa esiintyvät Vaasan kaupunginteatterin näyttelijät, mm. Karoliina Kudjoi (Anni), Juha Lagström (Huotari), Ilkka Aro (Pietola), Allu Tuppurainen (Rättäri), Kirsi Asikainen ( Maija Rivakka) sekä Hannes Lukinmaa (Tolari). Laulajatar Riikka Sirén on syntyisin Turusta, mutta opinnot Sibelius-Akatemiassa veivät pääkaupunkiseudulle. Musiikin maisterin tutkinto valmistuu tänä keväänä. Riikka Sirén on sijoittunut kärkeen Lappeenrannan laulukilpailuissa ja on laulanut oopperarooleja mm. Jyväskylässä (Figaron häi- Tukkilaismusikaalissa on lempeä ja koskien kuo Vasa stads informationstidning 2/2005 VAASAN KAUPUNGINTEATTERI Pitkäkatu VAASA vaasa.fi Lippumyymälä (06) Markkinointi (06) Studio Ticket Ylätori, VAASA (1 /min + pvm) HUOM! Kesä-heinäkuussa lippuvaraukset Studio Ticketistä. Teatterin lippumyymälä avoinna jälleen elokuussa.

9 SA SYKSYLLÄ 2005 den Susanna) ja Porissa (Taikahuilun Papagena) sekä esiintynyt konserttien solistina. Tänä kesänä hänet nähdään Liisan roolissa Madetojan Pohjalaisissa Ilmajoen musiikkijuhlilla. Sören Lillkung toimii taiteellisena johtajana Pietarsaaren Musiikkitalossa. Hän suoritti alun perin valtiotieteiden maisterin tutkinnon, ennen kuin ryhtyi opiskelemaan musiikkia ja valmistui Sibelius- Akatemiasta musiikin maisteriksi. Sören Lillkung on menestynyt Helsingin kaupunginteatterin suurissa musikaalituotannoissa, kuten vaativassa Javertin roolissa Les Miserables musikaalissa sekä mainion sutenöörin koomisessa roolissa Miss Saigon musikaalissa. Sören on nähty taannoin myös Wasa Teaterin Sugarissa ja Mahagonnyssä. Molemmat ovat innostuneita uudesta tehtävästä. Minusta on ihana päästä teatterin lavalle laulamaan musikaalia. Vierailu on aina virkistävää, kun tulee uuteen taloon ja tutustuu uusiin kollegoihin, sanoo Riikka Sirén. Siinä on itselläkin mahdollisuus uudistua ja päästä irti totutuista työtavoista. Suomenruotsalaisesta kulttuuriympäristöstä tulleena Sören Lillkung pitää Tukkijoellaaihetta todella mielenkiintoisena. Tukkijoella on niin supisuomalainen aihe, se kertoo paljon suomalaisesta perinteestä, joka eroaa suomenruotsalaisesta, sanoo Sören. Siihen perinteeseen on hienoa tutustua syvemmin. Isoisäni äiti, jonka vielä muistan, oli kotoisin Keuruulta ja täysin suomenkielinen. Toki suomen kielen puhuminen näyttämöllä on haastavaa. Kun luin tekstiä, pähkäilin kauan, mitä Tolarin usein toistama Ottiatuota oikein tarkoittaa Mutta aion todella panostaa kieleen ja ottaa asian laulua, huja vakavasti. Uskon kyllä pystyväni siihen. Sainhan siihen jo Helsingin produktioissa hyvää harjoitusta! Roolin rakentaminen on vasta alkuvaiheessa keväällä oli jonkin verran harjoituksia ja tiiviimpi harjoitusjakso on vasta elokuussa. Katri on ylpeä suuren talon tytär, aluksi hän vaikuttaa hallitulta ja pidättyväiseltä. Mutta kun hän kohtaa Turkan, tunteet saavat vallan. Se on rakkautta ensi silmäyksellä, Riikka kuvailee. Vaikka toisaalta hän vahvana luonteena haluaa miehestä vähän vastustakin itselleen. Ja Turkassa sitä on, hän on miesten mies, myhäilee Sören. Johtajatyyppiä, iloinen ja temperamenttinen, häneen on helppo samastua. Mutta hänen henkilöllisyyteensä liittyy salaperäisyyttä, ikään kuin hän leikittelisi maailman ja kohtalon kanssa. Merikannon tuotanto on molemmille laulajille tuttua. Musikaaliin sisältyy kummallekin sekä soololauluja että duettoja. Mielikappaleeni? Kyllä se on Omenankukat. Ja Itkevä huilu, sanoo Riikka epäröimättä. Minun suosikkini on Muistellessa, tuumii Sören. Sinua muistellessa katselen taivaaseen. Tarkastan kotijärven tyynehen syvyyteen Lippuja Tukkijoella-esityksiin voi kesäheinäkuussa varata ja lunastaa Studio Ticketistä, os. Rewell Center, Ylätori, Vaasa, puh (1 /min+pvm). Elokuussa palvelee jälleen myös teatterin lippumyymälä, puh. (06) Teksti Kirsi Sand SYKSYN MUITA UUTUUKSIA: Stephen King: PIINA Ensi-ilta Pieni näyttämö Julia Dramatisointi Simon Moore Ohjaus ja visualisointi Antti Mikkola Trillerien kuninkaan kihelmöivä jännitystarina näyttämöllä. Tarina kuuluisasta kirjailijasta ja hänen psykoottisesta ihailijastaan. Georges Feydeau: KORVIA KUUMOTTAA Ensi-ilta Suuri näyttämö Romeo Ohjaus Markus Packalén Lavastus ja puvut Liisa Ikonen Hillittömän hauska farssi rakkaudesta, mustasukkaisuudesta ja väärinkäsityksistä. Mitä kaikkea tapahtuu, kun kunniallista elämää viettävä vakuutusyhtiön johtaja herra Chandebise törmää kaksoisolentoonsa? Kuva Heidi Vähäjärvi-Parkkamäki William Shakespeare: RIKHARD III Ensi-ilta Pieni näyttämö Julia Ohjaus Juha Luukkonen Yhteistyössä: Vaasan kaupunginteatteri Ylioppilasteatteri Ramppi Vielä ehdit nähdä myös nämä! Reko Lundán: AINA JOKU EKSYY Syksyn ensiesitys Suuri näyttämö Romeo Ohjaus Saana Lavaste Kuva Jyrki Tervo Kuva Timo Teräväinen 9 Karoliina Kudjoi (ed.), Juha Lagström, Riikka Siren, Sören Lillkung. Kuva Jyrki Tervo Rinteen perheen tarina, koskettava ja huumorin sävyttämä kuvaus meistä nykypäivän suomalaisista ja meidän juuristamme. Axel Hellstenius: ELLING yksyn ensiesitys Pieni näyttämö Julia Ohjaus Taava Hakala Komedia kahdesta aikamiehestä, ystävyydestä, kasvukivuista ja elämän pienistä ihmeistä. Kuva Jyrki Tervo Vaasan kaupungin tiedotuslehti 2/2005

10 KAUPUNKI MUUTOKSEN TILASSA KAAVOITUSKATSAUS Kaupunki on rakenne ja mielentila, se on koti ja kohtauspaikka. Kaupunki on samanaikaisesti aina valmis ja jatkuvassa muutoksen tilassa. Se, mitä ja miten kaupungissa rakennetaan, määräytyy monien prosessien tuloksena. Vaasan kaupunginvaltuuston vuonna 2003 hyväksymän vision mukaan tavoitteena on Hyvä elämä Vaasassa 2015 eli merellinen kaupunki, jossa ihmisillä on turvallinen elämä puhtaassa ja virikkeisessä ympäristössä. Visio on perustana, kun määrittelemme kaupunkisuunnittelun ja kaavoituksen tavoitteita. Kaavoitukselle luo perustan vuoden 2000 alussa voimaan tullut maankäyttö- ja rakennuslaki. Suomessa on kuntatasolla kaksi kaavamuotoa: yleiskaavoitus ja asemakaavoitus. Näistä edellinen antaa perustan kaupunkirakenteelle ja jälkimmäinen kaupunkikuvalle. Kaavoituksen tehtävä on edistää toimivaa, turvallista ja viihtyisää lähiympäristöä: ihmisillä on oltava riittävästi monipuolisia asunto- ja virkistysalueita, toimivia elinkeino- ja työpaikka-alueita, elävä ja viihtyisä kaupunkikeskusta sekä turvallinen liikenne verkko. Kaavoituksessa vertailemme eri maankäyttövaihtoehtoja, vaikutamme kaupungin laajenemissuuntiin, tiivistämme ja kehitämme kaupunkirakennetta sekä parannamme kaupunkiympäristöä eri suunnitelmin. Seuraavilla aukeamilla on esitetty Vaasan kaavoituksen tärkeimmät kohteet vuonna Painopiste on kokonaisyleiskaavan laadinnassa sekä siihen liittyvässä viheraluesuunnittelussa. Lisäksi valmistellaan Sundomin osayleiskaavaa ja aloitetaan Höstveden osayleiskaavatyö. Vuoden 2005 asemakaavoituskohteet jakautuvat kolmeen toiminnalliseen alueeseen: asumiseen, liikeja yritysalueisiin sekä keskustaan. Erityisinä teemoina painottuu rannan kehittäminen (Suvilahden asuntomessualue ja kaupunginranta) sekä kulttuuriympäristön vaaliminen (mm. kasarmi ja Palosaaren salmenranta). Ympäristön laadun varmistamiseksi tavoitteena on järjestää tärkeimmistä kohteista suunnittelukilpailut. Keskustassa on vireillä useita korttelikohtaisia hankekaavoja liittyen pysäköintitalotonttien kaavatarkistuksiin. Liike- ja yritysaluekaavoista ajankohtaisia ovat Rantamaantien ja Meijerikadun alueet. Uutta pientalorakentamista suunnitellaan Purolassa sekä täydennysrakentamiskohteita asumiselle eri puolilla kaupunkia. Liikennekaavoista merkittävin on Pohjolankadun jatkeen kaavahanke Vetokannaksella. Tärkeä osa maankäyttö- ja rakennuslakia on vuorovaikutteisuus; yksi tapa lisätä tietoa ja osallistumismahdollisuuksia on vuosittainen kaavoituskatsaus, joka nyt kolmannen kerran julkaistaan kaupungin tiedotuslehdessä. Toivomme, että kaavoituskatsaus auttaa näkemään kaupungin muutosta kohti tulevaisuutta ja houkuttelee aktiiviseen osallisuuteen yhteisen ympäristön kehittämisessä. Kaavoituspäällikkö Tapio Ivakko EN STAD I FÖRÄNDRING PLANLÄGGNINGSÖVERSIKT 2005 Staden skapar strukturer och stämningar, staden är ett hem och en samlingsplats. Staden är på samma gång alltid både färdig och i ett fortgående förändringstillstånd. Var och hur byggandet i staden sker är resultat av många olika processer. Enligt Vasa stads vision, som stadsfullmäktige godkände år 2003, är målet Ett bra liv i Vasa 2015, närmare bestämt en havsnära stad där människorna lever ett tryggt liv i en ren och stimulerande miljö. Visionen utgör grunden när stadsplanerings- och planläggningsmål skall fastställas. Grunden för planläggningen ges av markanvändnings- och bygglagen, som trädde i kraft i början av år På kommunal nivå har vi två typer av planering: generalplanläggning och detaljplanläggning. Den förstnämnda skapar utgångspunkter för stadsstrukturen och den senare för stadsbilden. Planläggningens uppgift är att främja en fungerande, trygg och trivsam närmiljö: det skall finnas tillräckligt med mångsidiga bostads- och rekreationsområden, lämpliga områden för näringsverksamhet och arbetsplatser, ett levande och trivsamt centrum samt ett fungerande och säkert trafiknät. I planläggningsprocessen jämför vi olika markanvändningsalternativ, påverkar stadens utvidgningsriktningar, förtätar och utvecklar stadsstrukturen samt förbättrar kvaliteten i stadsmiljön med planer av olika slag. På följande uppslag presenteras planläggningens viktigaste objekt år Tyngdpunkten ligger på utarbetandet av en totalgeneralplan samt på grönområdesplanering i anslutning till den. Vidare är delgeneralplanen för Sundom under beredning och arbetet med delgeneralplanen för Höstves skall starta. Detaljplanläggningsobjekten år 2005 uppdelas i tre funktionellt olika områden: boende, affärs- och företagsområden samt centrum. Speciella teman som framhålls är utvecklandet av stränderna (Sunnanviks bostadsmässområde och stadsstränderna) och värnandet om kulturmiljöer (bl.a områdena vid kasernen och Rahkola). För att säkerställa miljöns kvalitet avser man utlysa planeringstävlingar för de viktigaste objekten. Flera projektplaner för kvarter i centrum som rör justeringar av planer för parkeringshustomter är aktuella. Bland aktuella planer för affärs- och företagsområden kan nämnas områdena vid Strandvägen och Mejerigatan. Nytt småhusbyggande planeras i Bobäck samt kompletteringsbyggnadsobjekt för bostadsändamål runt om i staden. Den viktigaste trafikplanen är planprojektet för Pohjolagatans förlängning i Dragnäsbäck. En viktig del i markanvändnings- och bygglagen är växelverkan; ett sätt att öka informationen och möjligheterna till deltagande är den årliga planläggningsöversikten, som nu för tredje gången publiceras i stadens informationstidning. Vi hoppas att planläggningsöversikten är till hjälp för att skapa en bild av stadsförändringen inför framtiden och uppmuntrar till aktivt deltagande i utvecklandet av en gemensam miljö. Planläggningschef Tapio Ivakko Vasa stads informationstidning 2/2005

11 Kuva/Bild: R.Kujala Kuva/Bild: T.Sjöberg Kaavoituksen kulku Valmisteluaineisto on esillä kaupunkisuunnittelussa osoitteessa Kirkkopuistikko 22 B III krs ja Internetissä > Julkiset palvelut > Kaupunkisuunnittelu > Kaavoitus. Tästä tiedotetaan osallisille kirjeitse ja lehtikuulutuksella*. Kaavan valmistelijaan voi ottaa yhteyttä valmistelun aikana. Tarpeen mukaan kaavahankkeista järjestetään vuorovaikutustilaisuuksia ja kaavoituskokouksia. Mielipiteet kaavaluonnoksesta jätetään kirjallisesti osoitteeseen Kaupunkisuunnittelu, PL 3, Kirkkopuistikko 22 B, Vaasa tai sähköpostitse ao. valmistelijalle faksilla tai suullisesti kaavan valmistelijalle. Suunnittelujaoston puoltama ehdotus on nähtävillä kaupunkisuunnittelussa. Tästä kuulutetaan kaupungin ilmoituslehdissä* ja Internetissä > Julkiset palvelut > Kaupunkisuunnittelu > Kaavoitus. Esityslistat, pöytäkirjat ja päätökset ovat liitteineen luettavissa Internetistä > Esityslistat ja pöytäkirjat. Mahdolliset muistutukset toimitetaan kirjallisesti kaupunginhallitukselle osoitteeseen Kaupunginkanslia/kirjaamo, PL 3, Vaasa tai käyntiosoitteeseen Vaasanpuistikko 10. *) Lehti-ilmoitukset sanomalehti Pohjalaisessa ja Vasabladetissa. Yhteystiedot: Kaupunkisuunnittelu, Kirkkopuistikko 22 B III krs, p , fax Sähköpostitse yhteydet 11 Planläggningsprocessen Beredningsmaterialet finns till påseende på stadsplaneringen, Kyrkoesplanaden 22 B, III vån. samt på internet > Offentliga tjänster > Stadsplanering > Planläggning. Intressenterna meddelas per brev och genom tidningskungörelse*. Planberedaren kan kontaktas medan arbetet med planen pågår. Planeringsmöten och möten för växelverkan ordnas alltefter behov. Åsikter om planutkastet kan framföras skriftligt till adressen Stadsplaneringen, PB 3, Kyrkoesplanaden 22 B, Vasa eller per e-post per fax eller muntligt till planberedaren. Förslaget som planeringssektionen förordar finns framlagt till påseende på stadsplaneringen. Detta kungörs i stadens kungörelsetidningar* och på internet Offentliga tjänster > Stadsplanering > Planläggning. Föredragningslistor, protokoll och beslut inklusive bilagor kan läsas på internet > Föredragningslistor, Protokoll. Eventuella anmärkningar inlämnas skriftligt till stadsstyrelsen, adress Stadskansliet/registraturen, PB 3, Vasa eller besöksadressen Vasaesplanaden 10. *) Pohjalainen och Vasabladet. Kontaktuppgifter. Stadsplaneringen, Kyrkoesplanaden 22 B, III vån. tfn , fax eller e-post: Vaasan kaupungin tiedotuslehti 2/2005

12 KAAVOITUSKATSAUS 2005 MAAKUNTAKAAVA Maakuntakaava on yleispiirteinen suunnitelma alueiden käytöstä 18 kunnan alueella. Siinä esitetään alueiden käytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet sekä osoitetaan maakunnan kehittämisen kannalta tarpeellisia alueita. Maakuntakaavan tehtävänä on ratkaista valtakunnalliset, maakunnalliset ja seudulliset alueiden käytön kysymykset. Kaavaluonnos on ollut nähtävillä ja lausunnoilla vuoden 2004 aikana. Pohjanmaan maakuntaliitto /Saini Heikkuri-Alborzi, p YLEISKAAVOITUS Kokonaisyleiskaava Kokonaisyleiskaavaa on laadittu vaiheittain vuodesta 1976 lähtien. Vuonna 1978 valmistui lähtötieto- ja tavoiteraportti, vuonna 1980 kaupunkirakenne ja maankäytön suositusmalli. Sen pohjalta on laadittu 19 osayleiskaavaa, joista neljä on vahvistettu ympäristöministeriössä. Osayleiskaavojen ja erillissuunnitelmien pohjalta kootaan parhaillaan tarkennettu ehdotus Vaasan yleiskaavaksi. Ilmoitus yleiskaavan vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä vuonna Vuoden 2005 aikana järjestetään alueittain yleisötilaisuuksia, joissa osallisilla on mahdollisuus vaikuttaa kaavan sisältöön. Kevääksi 2006 laaditaan yleiskaavan luonnos, josta lausuntojen, mielipiteiden ja neuvottelujen kautta laaditaan yleiskaavan ehdotus syksyllä Tavoitteena on lainvoimainen yleiskaava vuonna Harri Nieminen p Sundom Kaupunginvaltuusto hyväksyi Sundomin osayleiskaavan vuonna Sen jälkeen on vahvistettu Sundomin uusjako ja alueelle on myönnetty noin 200 poikkeuslupaa omakotitalojen rakentamiseksi. Uusjaossa ja poikkeusluparakentamisessa tapahtuneet kiinteistömuutokset edellyttävät osayleiskaavan tarkistamista. Sundomin osayleiskaava on tarkoitus laatia oikeusvaikutteisena niin, että se voi olla suoraan rakennuslupien myöntämisen perustana. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä keväällä Vuosina 2004 ja 2005 on järjestetty alueittain yleisötilaisuuksia, joissa Sundomin asukkaiden kanssa on käyty läpi kaavan tavoitteita ja tulevaa sisältöä. Syksyksi 2005 laaditaan osayleiskaavan luonnos, josta osallisten mielipiteiden pohjalta laaditaan osayleiskaavan ehdotus siten, että se tulee käsittelyyn vuoden 2006 aikana. Ann Holm p Höstves Höstves on Sundomin ohella asuinalue, jota ei ole tarkoitus asemakaavoittaa. Tämän vuoksi on tarkoituksenmukaista laatia yleiskaavaa tarkempi osayleiskaava alueen rakentamisen ohjaamiseksi. Osa Höstveden kylää on osoitettu valtakunnallisesti merkittäväksi kulttuurihistoriallisek- Vasa stads informationstidning 2/2005

13 si ympäristöksi, mikä tulee olemaan yksi suunnittelun lähtökohdista. Syksyllä 2005 laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja keväällä 2006 järjestään yleisötilaisuus, jossa asukkaiden kanssa käydään läpi kaavan tavoitteita ja sisältöä. Vuoden 2006 aikana laaditaan luonnos osayleiskaavaksi ja siitä edelleen osayleiskaavan ehdotus, joka tulee käsittelyyn vuoden 2007 aikana. Reino Vuoto p Viheraluejärjestelmä Kokonaisyleiskaavan rinnalla on laadittu teemaosiona suunnitelma Vaasan kaupungin viheraluejärjestelmäksi. Viheraluejärjestelmässä viheralueet on luokiteltu maisemarakenteen, ekologisen tuottavuuden, hoidon, toiminnallisuuden ja virkistyskäytön pohjalta tarkempiin luokkiin. Teemaosio teksteineen on laadittu vuosina Maisemarakenteeseen pohjautuva viheraluejärjestelmä toisaalta jäsentää kaupunkikuvaa, osoittaa rakentamiseen sopivat alueet sekä viheralueina kehitettävien alueiden luonteen. Osallisten on mahdollista vaikuttaa suunnitelmaan yleiskaavan käsittelyn yhteydessä vuoden 2005 aikana järjestettävissä yleisötilaisuuksissa. Lopullinen suunnitelma laaditaan palautteen pohjalta vuoden 2006 aikana. Jorma Panu p Ulkoilualuesuunnitelmat Viheraluejärjestelmään sisältyy seitsemän erilaista ulkoilualuekokonaisuutta. Ulkoilualueet sijoittuvat pääosin kaupunkia jäsentäviin laaksopainanteisiin ja rantavyöhykkeille. Ulkoilualueiden yleispiirteisen maisema-, käyttö- ja hoitosuunnitelman laatiminen aloitetaan vuoden 2005 kesällä. Christine Bonn p ASEMAKAAVOITUS 1. Matkakeskus Matkakeskuksen osalta tutkitaan uusia ratkaisumahdollisuuksia. Aiemmin esillä on ollut vuonna 2001 pidetyn arkkitehtikilpailun tulos, jossa nykyisen rautatieaseman yhteyteen suunniteltiin eritasoratkaisua sekä uudisrakentamista. Kilpailuehdotuksen mukaista toteutusta on jatkosuunnittelun yhteydessä kevennetty ja tarkastelualueeseen on liitetty Postitalo, jonka pysäköinti on tarkoitus toteuttaa matkakeskushankkeeseen liittyen. Tapio Ivakko p , Juhani Hallasmaa p Villatavaratehtaan kortteli Kaavamuutokseen sisältyy yleisen pysäköintilaitostontin mahdollinen muuttaminen asuinkäyttöön. Ratkaistavana on kysymys yleisten pysäköintipaikkojen riittävyydestä sekä kustannukset. Hankkeeseen sisältyy rakennusliike Skanskan kanssa tehty esisopimus alueen käytöstä asuinkäyttöön. Asemakaavan muuttaminen edellyttää kaavoitussopimusta. Tavoitteena on lainvoimainen asemakaava keväällä Juhani Hallasmaa p Raastuvankatu 1 5 sekä Raastuvankadun jatke Kysymys on yleisen pysäköintilaitostontin muuttamisesta asuinkäyttöön, yleisten au- topaikkojen riittävyydestä sekä kustannuksista. Kaavahankkeeseen sisältyy Raastuvankadun jatkaminen. Kaupunginhallitus on alustavasti varannut kohteen rakennusliike Konte Oy:lle. Hankkeessa on tehty suunnitelmia konsultin toimesta. Tavoitteena on lainvoimainen asemakaava keväällä Juhani Hallasmaa p Wasaborg/Aktian kortteli Kortteleiden vuosina 1967 ja 1970 vahvistetut asemakaavat ovat vanhentuneet. Useat korttelin kiinteistöt ovat hakeneet aluetta koskevaa asemakaavan muutosta. Pysäköintilaitostontin uudistaminen Raastuvankatu edellyttää mm. rakennussuojeluasioiden selvittämistä sekä mahdollisen uudisrakentamisen määrittelyä. Kaavatyö käynnistetään vuoden 2005 aikana ja tavoitteena on lainavoimainen asemakaava vuonna Tapio Ivakko p Nuorisotalon kortteli ja Koulukatu 64 Asemakaavan muutokset ovat osa keskustan rakennussuojelukohteiden tehtäväkokonaisuutta, jossa pyritään saattamaan vanhentuneet asemakaavat ajantasalle huomioon ottaen keskustan osayleiskaavan ja rakennusperinneinventointi II:n esittämät tavoitteet. Koulukatu 47 on rakennuskiellossa asemakaavan muuttamista varten saakka. Marketta Kujala p Minimani Teollisuuskorttelin muutos uuteen käyttötarkoitukseen liiketoimintaan ja asumiseen. Alueelle mahdollistetaan markettyyppinen kaupallinen toiminta. Lisäksi kortteliin sijoitetaan asumista noin 8400 m 2. Asemakaavan muutosehdotus on ollut julkisesti nähtävillä marras-/joulukuussa 2004 ja tavoitteena on lainvoimainen asemakaava keväällä Asemakaavan muuttaminen edellyttää kaavoitussopimusta maanomistajan kanssa. Aila Virtanen p Kivihaan Y-tontti Kaavahankkeeseen sisältyy yleisten rakennusten tontti sekä sitä ympäröivät puistoalueet. Korttelin käyttötarkoitus muutetaan liiketoiminnaksi. Asemakaavan ehdotus on ollut julkisesti nähtävillä lokakuussa Tavoitteena on lainvoimainen asemakaava kevään 2005 aikana. Tapio Ivakko p Rantamaantie Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen tavoitteena on määritellä Rantamaantiehen tukeutuvien liike- ja yritysalueiden toimintaedellytykset sekä alueen suojaviheralueet. Alueen pinta-ala on noin 21 ha. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä huhtikuussa 2005 ja tavoitteena on lainvoimainen asemakaava vuoden 2006 alussa. Juha-Matti Linna p Klemettilä pohjoinen/meijerikatu Alue on liike- ja yritystoiminnan kannalta keskeistä laajentumisaluetta. Teollisuusja varastorakennusten korttelialueiden vuonna 1975 vahvistettu asemakaava on vanhentunut erityisesti käyttötarkoitusten osalta. Kaavatyöhön liittyy liikennejärjestelmän kannalta tärkeän Myllykadun katualueen leventäminen. Työ on tarkoitus aloittaa syksyllä Juha-Matti Linna p Purola Tavoitteena on täydentää ja laajentaa Purolan pientaloaluetta sekä kehittää Asevelikylän ja Purolan välistä vihervyöhykettä. Uudisaluetta suunnitellaan omakotitalovaltaisena pientaloalueena. Rakentaminen sijoittuu nykyisen asutuksen pohjoispuolisille metsäalueille. Rakentamisaluetta laajennetaan myös Teeriniemen suuntaan ja Asevelikylän itäpuolisten alueiden rakentamismahdollisuuksia tutkitaan. Asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä huhtikuussa 2005 ja lainvoimainen asemakaava on tavoitteena keväällä Alueen rakentamiseen on tarkoitus ryhtyä vuoden 2007 aikana. Aila Virtanen p Suvilahdenranta Alue on vuoden 2008 asuntomessukohde. Alueelle suunnitellaan sekä asuinpientaloja että pienkerrostaloja yhteensä noin m 2 Kohteen asemakaavoitus käynnistetään keväällä 2005 ja se on osa Vaasan rantaprojektia. Suvilahteen suunnatut maankäyttöhankkeet tukevat lähipalvelurakenteen säilymistä ja kehittämistä. Juhani Hallasmaa p Palosaaren Salmen ranta Rahkolan kiinteistö on valtakunnallisesti merkittävä funktionalismia edustava teollisuuskiinteistö. Asemakaavan muutoksen tarkoituksena on tutkia Ympäristöministeriön vuonna 2002 tekemän suojelupäätöksen mukaisesti alueen uudiskäyttöä, rakennussuojelua, ja lisärakentamista. Asemakaavoitus on teetättänyt VTT:llä Påttin jätevedenpuhdistamon hajuhaittojen kartoituksen vuonna Hanke on osa Vaasan rantaprojektia. Asemakaavan muuttaminen edellyttää maanomistajien kanssa tehtäviä maankäyttösopimuksia. Juhani Hallasmaa p Levoninkatu Yleisten pysäköintilaitosten korttelialue, jolla rakennusperinneinventoinnissa arvokkaiksi luokiteltuja asuinrakennuksia. Rakennusten kunto vaatii kaavallisen tilanteen tarkistamista. Kiinteistöt ovat kaupungin omistuksessa. Juhani Hallasmaa p Palosaarentie Käynnistettävän kaavaprosessin kautta tutkitaan mahdollisuuksia täydennysrakentaa Palosaaren urheilukentän reuna-aluetta. Marja-Liisa Hämynen p Malmöntalo ympäristöineen Asemakaavan muutokseen sisältyy rakennetun ympäristön kehittämistä ja täydennysrakentamista. Tavoitteena on muodostaa tontti Vöyrinkatu 1-3:n kiinteistöille sekä ratkaista niiden rakennussuojelustatus. Malmöntalon tontilla tavoitteena on mahdollinen täydennysrakentaminen kerrostaloin. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ollut nähtävillä maaliskuussa Marja-Liisa Hämynen p Vaasan Vasa stads kaupungin informationstidning tiedotuslehti 2/2005

VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHDEN JUHLAVUODEN NUMERO 2/2006 VASA STADS INFORMATIONSTIDNING JUBILEUMSÅRETS NUMMER VAASAN 400-JUHLAVUOSI

VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHDEN JUHLAVUODEN NUMERO 2/2006 VASA STADS INFORMATIONSTIDNING JUBILEUMSÅRETS NUMMER VAASAN 400-JUHLAVUOSI VAASAN 400-JUHLAVUOSI VASAS 400-ÅRSJUBILEUMSÅR KOTISEUTUPÄIVÄT 2.-6.8. HEMBYGDSDAGARNA 2.-6.8. KAAVOITUSKATSAUS 2006 PLANLÄGGNINGS- ÖVERSIKT 2006 ASUNTOMESSUT 2008 BOSTADSMÄSSAN 2008 TAITEIDEN YÖ 10.8.

Lisätiedot

SUUNNITTELEE JA RAKENTAA ~ PLANERAR OCH BYGGER 2/2010. Kaavoituskatsaus ja rakentamiskohteet 2010

SUUNNITTELEE JA RAKENTAA ~ PLANERAR OCH BYGGER 2/2010. Kaavoituskatsaus ja rakentamiskohteet 2010 SUUNNITTELEE JA RAKENTAA ~ PLANERAR OCH BYGGER 2/2010 Kaavoituskatsaus ja rakentamiskohteet 2010 Planläggningsöversikt och byggnadsprojekt 2010 PÄÄKIRJOITUS LEDARE SUUNNITTELEE JA RAKENTAA ~ PLANERAR OCH

Lisätiedot

Kuluttaja- ja velkaneuvonta - Vaasan Vesi 90 vuotta - Sorakatu - Öjberget

Kuluttaja- ja velkaneuvonta - Vaasan Vesi 90 vuotta - Sorakatu - Öjberget Vaasan kaupungin henkilöstölehti - Vasa stads personaltidning No 2-2005 Kuluttaja- ja velkaneuvonta - Vaasan Vesi 90 vuotta - Sorakatu - Öjberget 2/2005 MERITUULI - HAVSVINDEN PÄÄKIRJOITUS Henkilöstöpäällikkö

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI 1/2005 VASA STADS INFORMATIONSTIDNING. Julkinen tiedote, jaetaan kaikkiin talouksiin

VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI 1/2005 VASA STADS INFORMATIONSTIDNING. Julkinen tiedote, jaetaan kaikkiin talouksiin YKKÖSOSOITTEETON OADRESSERADE ETTAN Julkinen tiedote, jaetaan kaikkiin talouksiin Offentligt meddelande, delas ut till alla hushåll SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSVÄSENDET TIEDOTUSLEHTI

Lisätiedot

Uudet toimialajohtajat esittelyssä De nya sektordirektörerna presenteras Eduskuntavaalit 2011 Riksdagsvalet 2011

Uudet toimialajohtajat esittelyssä De nya sektordirektörerna presenteras Eduskuntavaalit 2011 Riksdagsvalet 2011 VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI ~ VASA STADS INFORMATIONSTIDNING 1/2011 4 12 Uudet toimialajohtajat esittelyssä De nya sektordirektörerna presenteras Eduskuntavaalit 2011 Riksdagsvalet 2011 VAASAN KAUPUNGIN

Lisätiedot

UUSI KAUPUNGIN- VALTUUSTO NYA STADSFULL- MÄKTIGE VAASAN TALOUS 2009 VASAS EKONOMI 2009 NUORISO- VALTUUSTO UNGDOMSFULL- MÄKTIGE SÄHKÖINEN ASIOINTI

UUSI KAUPUNGIN- VALTUUSTO NYA STADSFULL- MÄKTIGE VAASAN TALOUS 2009 VASAS EKONOMI 2009 NUORISO- VALTUUSTO UNGDOMSFULL- MÄKTIGE SÄHKÖINEN ASIOINTI UUSI KAUPUNGIN- VALTUUSTO NYA STADSFULL- MÄKTIGE VAASAN TALOUS 2009 VASAS EKONOMI 2009 NUORISO- VALTUUSTO UNGDOMSFULL- MÄKTIGE SÄHKÖINEN ASIOINTI ELEKTRONISK KOMMUNIKATION LUKIJAKYSELY LÄSARENKÄT VAASAN

Lisätiedot

Rewell Centeriin uusia vaatekauppoja. Vaasa paloi 150 vuotta sitten. Tule kohottamaan Vaasan imagoa! Nya klädaffärer till Rewell Center

Rewell Centeriin uusia vaatekauppoja. Vaasa paloi 150 vuotta sitten. Tule kohottamaan Vaasan imagoa! Nya klädaffärer till Rewell Center V AASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI /2002 VASA STADS INFORMATIONSTIDNING V AASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI /2002 VASA STADS INFORMATIONSTIDNING Rewell Centeriin uusia vaatekauppoja Vaasa paloi 0 vuotta sitten

Lisätiedot

VAASAN 400-JUHLAVUOSI VASAS 400-ÅRSJUBILEUMSÅR MERENKURKUN SAARISTO KVARKENS SKÄRGÅRD TEATTERIASIAA TEATRARNA III JORMA PANULA KAPELIMESTARI- KILPAILU

VAASAN 400-JUHLAVUOSI VASAS 400-ÅRSJUBILEUMSÅR MERENKURKUN SAARISTO KVARKENS SKÄRGÅRD TEATTERIASIAA TEATRARNA III JORMA PANULA KAPELIMESTARI- KILPAILU VAASAN 400-JUHLAVUOSI VASAS 400-ÅRSJUBILEUMSÅR MERENKURKUN SAARISTO KVARKENS SKÄRGÅRD TEATTERIASIAA TEATRARNA III JORMA PANULA KAPELIMESTARI- KILPAILU III JORMA PANULA KAPELLMÄSTAR- TÄVLINGEN POHJANMAAN

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI ~ VASA STADS INFORMATIONSTIDNING 1/2010

VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI ~ VASA STADS INFORMATIONSTIDNING 1/2010 VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI ~ VASA STADS INFORMATIONSTIDNING 1/2010 > 3. > 4. Suurempi Vaasa edistää kasvua ja resursseja Ett större Vasa bidrar till tillväxt och resurser UpCode koodeja löytyy jo lenkkipoluiltakin

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI ~ VASA STADS INFORMATIONSTIDNING 1/2012

VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI ~ VASA STADS INFORMATIONSTIDNING 1/2012 VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI ~ VASA STADS INFORMATIONSTIDNING 1/2012 8 20 22 Lämmin ja yhteisöllinen Purola Värme och gemenskap i Bobäck Vaasa mukaan designpääkaupunkivuoteen Vasa medverkar i designhuvudstadsåret

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI 1/2004 VASA STADS INFORMATIONSTIDNING

VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI 1/2004 VASA STADS INFORMATIONSTIDNING VSSS HJO VS OPO VS H V ÄGSVSPO Y YYSO Y FÖGSO VSSD HYS OY YÖHÖ VSGOS VCG B D S VSH VS PG DOSH 1/2004 VS SDS FOOSDG ktiivinen elinkeinopolitiikka hyvinvoinnin edistäjänä Vaasan kaupunki on päivittänyt strategiansa

Lisätiedot

VAASA UUSI PAIKKA VASA ETT NYTT STÄLLE TURVALLISUUS- SUUNNITELMA SÄKERHETSPLAN VAASAN VESITORNI VATTENTORNET I VASA VIINIMESSUT VINMÄSSAN

VAASA UUSI PAIKKA VASA ETT NYTT STÄLLE TURVALLISUUS- SUUNNITELMA SÄKERHETSPLAN VAASAN VESITORNI VATTENTORNET I VASA VIINIMESSUT VINMÄSSAN VAASA UUSI PAIKKA VASA ETT NYTT STÄLLE TURVALLISUUS- SUUNNITELMA SÄKERHETSPLAN VAASAN VESITORNI VATTENTORNET I VASA VIINIMESSUT VINMÄSSAN YSTÄVYYSKAUPUNKI KIEL VÄNORTEN KIEL VAASAN RAVIRATA VASAS TRAVBANA

Lisätiedot

VAASAN YLEISKAAVA 2030 - VASA GENERALPLAN 2030 VAASAN YLEISKAAVA VASA GENERALPLAN 2030

VAASAN YLEISKAAVA 2030 - VASA GENERALPLAN 2030 VAASAN YLEISKAAVA VASA GENERALPLAN 2030 VAASAN YLEISKAAVA VASA GENERALPLAN 2030 EHDOTUS 23.11.2010 FÖRSLAG 23.11.2010 VAASAN KAUPUNKISUUNNITTELU VASA STADSPLANERING 100 VAASAN YLEISKAAVA 2030 GENERALPLAN FÖR VASA 2030 VAASAN KAUPUNKISUUNNITTELU

Lisätiedot

Kaavoituskatsaus 2009

Kaavoituskatsaus 2009 Helsingfors stad stadsplaneringskontoret Kaavoituskatsaus 2009 Planläggningsöversikt 2009 Täydennysrakentaminen on ympäristöteko Ilmastonmuutoksen hillinnästä puhutaan paljon ja yhteiskunnan eri sektoreilla

Lisätiedot

Trumpetit riviin ja menoksi! Åken Jazzfestivaali järjestetään 27.2. 1.3. nyt jo kolmannen kerran

Trumpetit riviin ja menoksi! Åken Jazzfestivaali järjestetään 27.2. 1.3. nyt jo kolmannen kerran Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita Innehåller stadens officiella meddelanden No Nr 2/ Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla KANNATUSYHDISTYS / UNDERSTÖDSFÖRENINGEN Trumpetit riviin

Lisätiedot

VAASAN VERKKOVIESTINTÄ VASAS WEBB- KOMMUNIKATION ASUNTOMESSUT 2008 BOSTADSMÄSSAN 2008 KAKSIKIELISIÄ JURISTEJA VAASASTA TVÅSPRÅKIGA JURISTER FRÅN VASA

VAASAN VERKKOVIESTINTÄ VASAS WEBB- KOMMUNIKATION ASUNTOMESSUT 2008 BOSTADSMÄSSAN 2008 KAKSIKIELISIÄ JURISTEJA VAASASTA TVÅSPRÅKIGA JURISTER FRÅN VASA VAASAN VERKKOVIESTINTÄ VASAS WEBB- KOMMUNIKATION ASUNTOMESSUT 2008 BOSTADSMÄSSAN 2008 KAKSIKIELISIÄ JURISTEJA VAASASTA TVÅSPRÅKIGA JURISTER FRÅN VASA YHTEISHAUT OPPILAITOKSIIN GEMENSAM ANSÖKAN TILL SKOLOR

Lisätiedot

Vuxenutbildningscentret

Vuxenutbildningscentret vaasa VASA 4/09 Vasa stads informationstidning Uusi henkilöstöjohtaja esittäytyy 3 Nya personaldirektören presenterar sig 3 Aikuiskoulutuskeskus muuttaa 5 Vuxenutbildningscentret flyttar 5 Tekemistä nuorille

Lisätiedot

s. 4-5 s. 8-9 s. 12 Uimahalli uudistuu Simhallen förnyas Pitsitehtaasta tuli koti Spetsfabriken blev ett hem Vaasan Marssi 9. - 11. 8.

s. 4-5 s. 8-9 s. 12 Uimahalli uudistuu Simhallen förnyas Pitsitehtaasta tuli koti Spetsfabriken blev ett hem Vaasan Marssi 9. - 11. 8. Kaupungin tiedotuslehti - Stadens informationstidning Uimahalli uudistuu Simhallen förnyas s. 4-5 Pitsitehtaasta tuli koti Spetsfabriken blev ett hem s. 8-9 Vaasan Marssi 9. - 11. 8. 2002 s. 12 2/2002

Lisätiedot

FORUM3/2005. s. 16. s. 23. s. 4. s. 10. Urheiluakatemia kannustaa nuoria tuloksiin urheilussa ja opinnoissa

FORUM3/2005. s. 16. s. 23. s. 4. s. 10. Urheiluakatemia kannustaa nuoria tuloksiin urheilussa ja opinnoissa FORUM3/2005 VAASANSEUDUN KEHITYS OY:N TIEDOTUSLEHTI - VASAREGIONENS UTVECKLING AB:S INFORMATIONSTIDNING Urheiluakatemia kannustaa nuoria tuloksiin urheilussa ja opinnoissa Idrottsakademin sporrar till

Lisätiedot

Mitä Kauniaisten pankit ennustavat? Vad tror bankerna om årets utsikter? Selvitysmiehet tapaavat valtuuston 4.2.

Mitä Kauniaisten pankit ennustavat? Vad tror bankerna om årets utsikter? Selvitysmiehet tapaavat valtuuston 4.2. Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita Innehåller stadens officiella meddelanden No Nr 1/ Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla Talous Ekonomi Mitä Kauniaisten pankit ennustavat? n

Lisätiedot

Vaasan kaupunginteatterin tiedotuslehti 2/2005

Vaasan kaupunginteatterin tiedotuslehti 2/2005 Vaasan kaupunginteatterin tiedotuslehti 2/2005 Vaasassa 16.8.2005 Vaasan kaupunginteatterin tiedotuslehti 2/2005 8. vuosikerta Julkaisija Vaasan kaupunginteatteri Päätoimittaja Markus Packalén Toimitussihteeri

Lisätiedot

No 6 ~ 2013. Muutama sana säästämisestä Några tankar om att spara. Miehiä montun reunoilla Männen kring gropen. Metsäkallion lähiliikunta-alue

No 6 ~ 2013. Muutama sana säästämisestä Några tankar om att spara. Miehiä montun reunoilla Männen kring gropen. Metsäkallion lähiliikunta-alue No 6 ~ 2013 VAASAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖLEHTI ~ VASA STADS PERSONALTIDNING 4 8 16 Muutama sana säästämisestä Några tankar om att spara Miehiä montun reunoilla Männen kring gropen Metsäkallion lähiliikunta-alue

Lisätiedot

Lue Metsämajasta ja muista kaupungin huviloista, joista tuli päiväkoteja sivuilta 10 11.

Lue Metsämajasta ja muista kaupungin huviloista, joista tuli päiväkoteja sivuilta 10 11. Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita Innehåller stadens officiella meddelanden No Nr 13/12.11. 25.11.2013 Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla Kai Kuusisto KAUNIAISTEN MUSIIKKIJUHLAT

Lisätiedot

Kaavoituskatsaus 2010

Kaavoituskatsaus 2010 Helsingfors stad stadsplaneringskontoret Kaavoituskatsaus 2010 Planläggningsöversikt 2010 Kaupunkisuunnittelu on arvovalintojen taidetta laatuun ja avaamaan ovia myös kansainvälisille suunnittelijoille.

Lisätiedot

Mikael Jakobsson, Foto/Kuva: P. Salonen

Mikael Jakobsson, Foto/Kuva: P. Salonen LEDARE PÄÄKIRJOITUS Förändringar Regeringen Katainen I har en kommunreform som en av de viktigaste strategiska åtgärderna i sitt regeringsprogram. Behovet av en reform är uppenbar. Vi står infor stora

Lisätiedot

Aluetyöterveys - Vaasan 400-vuotinen viherrakentaminen - Jalkapallorobotit

Aluetyöterveys - Vaasan 400-vuotinen viherrakentaminen - Jalkapallorobotit Vaasan kaupungin henkilöstölehti - Vasa stads personaltidning No 4-2006 Aluetyöterveys - Vaasan 400-vuotinen viherrakentaminen - Jalkapallorobotit 4/2006 MERITUULI - HAVSVINDEN PÄÄKIRJOITUS Päätoimittaja

Lisätiedot

www - sivut www - sidorna velkaneuvonta skuldrådgivning sosiaaliasiamies socialonbudsmannen palvelubussi servicebussen jätehuolto avfallshantering

www - sivut www - sidorna velkaneuvonta skuldrådgivning sosiaaliasiamies socialonbudsmannen palvelubussi servicebussen jätehuolto avfallshantering V A A S A N K A U P U N G I N T I E D O T U S L E H T I 1 / 2 0 0 1 V A S A S T A D S I N F O R M A T I O N S T I D N I N G www - sivut www - sidorna velkaneuvonta skuldrådgivning sosiaaliasiamies socialonbudsmannen

Lisätiedot

Björn Wahlroos talar på Grani Närhjälps seminarium på stadshuset 4.2.

Björn Wahlroos talar på Grani Närhjälps seminarium på stadshuset 4.2. Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita No Nr 1/ Innehåller stadens officiella meddelanden Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla PAIKALLISHISTORIAN ARKISTO / LOKALHISTORISKA ARKIVET

Lisätiedot

Kauniaisten paikallislehti. Lisää aikaa jäällä ja tilaa pirueteille? Saako Kauniainen uuden jäähallin? LUE LISÄÄ SIVULTA 10

Kauniaisten paikallislehti. Lisää aikaa jäällä ja tilaa pirueteille? Saako Kauniainen uuden jäähallin? LUE LISÄÄ SIVULTA 10 Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita Innehåller stadens officiella meddelanden No Nr 9/ Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla JYRILAITINEN.FI EEMELI MOISIO JYRILAITINEN.FI Miten

Lisätiedot

KOKKOLA.fi. Kotikaupungin fiilis vetää LOISTAVIA KULTTUURIELÄMYKSIÄ. Tiikerit hyökkää Mestaruusliigassa KYSE ON IHMISTEN OMISTA PALVELUISTA

KOKKOLA.fi. Kotikaupungin fiilis vetää LOISTAVIA KULTTUURIELÄMYKSIÄ. Tiikerit hyökkää Mestaruusliigassa KYSE ON IHMISTEN OMISTA PALVELUISTA KOKKOLA.fi 3 / 2011 LOISTAVIA KULTTUURIELÄMYKSIÄ Tiikerit hyökkää Mestaruusliigassa Kotikaupungin fiilis vetää AILA-LEENA MATTHIES: KYSE ON IHMISTEN OMISTA PALVELUISTA 2 tässä numerossa: 1 Pääkirjoitus

Lisätiedot