Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "27.05.-27.06.2011 00.00.-00.00.2014"

Transkriptio

1

2 2 MÄNTSÄLÄ KAPULI III työ 188 ASEMAKAAVA 1:4 1. PERUS JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan selostus, joka koskee 1. päivänä tammikuuta 214 päivättyä asemakaavakarttaa. Alueen määrittely: Asemakaavalla muodostuvat Mäntsälän kunnan kirkonkylän asemakaavan korttelit 2314 osa, ja niihin liittyvät tavaraterminaali, erityis ja katualueet. 1.2 Kaavaalueen sijainti Suunnittelualue on Hyvinkää Porvoo kt25 pohjoispuolella ja Helsinki Lahti moottoritien E75 risteysalueen vieressä. 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus Nimi ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavatunnus 188 Kapuli III asemakaava 1:4 Tarkoitus Asemakaavan tarkoituksena on laajentaa nykyistä Kapulin yritysaluetta pohjoiseen. Asemakaavalla pyritään vastaamaan yritystonttien kysyntään. Asemakaavalla tutkitaan myös oikoradan pistoraidetta, joka palvelisi tavaraliikennettä. MAANKÄYTTÖPALVELUT HEIKINKUJA 4, 46 MÄNTSÄLÄ

3 3 MÄNTSÄLÄ KAPULI III työ 188 ASEMAKAAVA 1:4 1. PERUS JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot Kaavaalueen sijainti Kaavan nimi ja tarkoitus Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista 4 2. TIIVISTELMÄ Käsittelyvaiheet Asemakaava Asemakaavan toteuttaminen 5 3. LÄHTÖKOHDAT Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Yhdyskuntarakenne Rakennukset Palvelut Liikenne Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot Tekninen huolto Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt Luonnonympäristö Suunnittelutilanne Maakuntakaava Yleiskaava Asemakaava, rakennusjärjestys ja kiellot Muut aluetta koskevat suunnitelmat 13 MAANKÄYTTÖPALVELUT HEIKINKUJA 4, 46 MÄNTSÄLÄ

4 4 4. ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET Kunnan tavoitteet Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Osallistuminen ja yhteistyö Luonnosvaiheen osallistuminen Luonnosvaiheen perusteella tehdyt muutokset Luonnosvaiheen jälkeiset tapahtumat Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tunnistaminen / Kapuli Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteuttaminen / Kapuli III Rakennemalli yritysalueet ASEMAKAAVAN KUVAUS Yleiskuvaus Mitoitus KAAVAN VAIKUTUKSET 35 7 TOTEUTUMINEN Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Liitteet: 1. Osallistumis ja arviointisuunnitelma OAS Kapuli III asemakaava 2. Kapuli III seurantalomakkeet Luontoselvitys Kapuli III / Enviro Oy Luontoselvitys Kapuli laajennusalue / Enviro Oy Mäntsälän keskustan kevyen liikenteen runkoverkkoehdotus Vedenjakajat ja kokoojat Kapulin liikenneselvitys / Ramboll Oy Viranomaisneuvottelu Kapuli III 8. Viranomaisneuvottelu Kapuli III MAANKÄYTTÖPALVELUT HEIKINKUJA 4, 46 MÄNTSÄLÄ

5 5 2. TIIVISTELMÄ 2.1 Käsittelyvaiheet Kunnanhallitus käynnistäminen Maankäyttölautakunta luonnos ja OAS nähtävillä Maankäyttölautakunta ehdotus nähtävillä x Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto x x x vahvistaminen 2.2 Asemakaava Asemakaavalla muodostuvat: Teollisuus ja varastorakennuksien kortteleita (T6) 21,5 ha, e=,6 129 k m2, 3,1ha, e=,5 155 km2 ja 2,1 ha, e=,4, 84 km2, yht km2 Erityis /teollisuus ja varastorakennuksien korttelialuetta (ETT) 3,2 ha, e=,3, 96 km2. Rakentamiseen on varattu kaikkiaan yhteensä 35,8 ha, e=,54, 163 km2. Tavaraliikenneterminaalin aluetta 6,7 ha. Maa ja metsätalousaluetta 4,9 ha. Katualuetta 8,9 ha. Rakennusoikeutta teollisuus ja varastorakennuksien tonteille muodostuu tehokkuusluvulla tontin koosta riippuen n km2 Kaavamääräykset pitävät sisällään rakentamistapaohjeet alueen liittämiseksi Tokmanni Oy:n miljööseen. Liikennöinti tonteille tapahtuu Isolammintien kautta. Asemakaavan ja muutosalue on n. 53,3 ha. 2.3 Asemakaavan toteuttaminen Liikerakentaminen toteutuu n. 1 v kuluessa kaavan vahvistumisesta. MAANKÄYTTÖPALVELUT HEIKINKUJA 4, 46 MÄNTSÄLÄ

6 6 3. LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Idässä alue rajautuu oikorataan ja Lahden moottoritiehen E75. Lännessä ja pohjoisessa on rakentamattomia metsäalueita. Etelässä alue rajautuu Hyvinkääntiehen Kt25. Alueen lähellä 3m:n etäisyydellä ei ole asusta. Pohjoisessa alue rajautuu pieneen suohon ja kallioihin. Pohjoisessa, 8m:n päässä sijaitsee Jurvalan asuntoalue. Alueen käyttö ulkoiluun ja virkistykseen on hyvin vähäistä. Muutokset nykytilaan ovat pieniä virkistyskäyttöarvon laskiessa Yhdyskuntarakenne Korttelit ovat Mäntsälän taajamassa 4 m: etäisyydellä Hanko Porvoontien Kt25 ja Lahti Helsinki moottoritien E75 risteyksen lounaissektorissa. Valtateiden risteys on Mäntsälän seudullinen pääristeys ja sijainniltaan logistisesti paras. Mäntsälän rautatieasemalle on matkaa kevyen liikenteen suunniteltuja reittejä pitkin n. 13 m. Palvelut ovat 2 3 km:n etäisyydellä ja kunnallistekniset verkostot valmiina Rakennukset Alueella ei ole rakennuksia tai asutukseen liittyviä toimintoja. Kaavaalueen etelärajalla on Tokmannin logistiikkakeskus (n. 75km2). Kapulin laajennus täydentää Kapulin ja Veturin työpaikkaaluetta (ent. Hyvinkääntien teollisuusalue.), joka sijoittuu Kt 25:n eteläpuolelle Palvelut Mäntsälän kaupallinen keskusta palveluineen on n. 2 km etäisyydellä kaavoitettavasta alueesta. Lahden moottoritien itäpuolella sijaitsee Mäntsälän portin alue, johon on sijoittunut päivittäistavarakauppa, erikoistavarakaupan myymälöitä ja pienteollisuutta. Aluetta pyritään kehittämään palvelutoimintojen, hallinnon ja erikoiskaupan alueena Liikenne Hyvinkääntien eteläpuolella, Veturin työpaikkaalueelta on varattu tontteja teollisuus ja varastorakennuksille. Liikenne on toimiva ja kapasiteetiltaan riittävä suurellekin jakeluyksikölle: Alueelta on erillinen kokoojatieliittymä Kt 25:lle. Vieressä on E75:n moottoritien liittymä. Alueelle on suunniteltu 27 oikoradan pistoraide. Tavoitteellinen liikenneverkko liitteenä ks. seur. sivu. MAANKÄYTTÖPALVELUT HEIKINKUJA 4, 46 MÄNTSÄLÄ

7 7 M AANKÄYTTÖPALVELUT HEIKINKUJA 4, 46 MÄNTSÄLÄ

8 8 Liikennemäärät Vilkkaasti liikennöidyllä HelsinkiLahti moottoritiellä E75 vuorokausiliikenne kirkonkylän eteläpuolella on noin 19 autoa, Hyvinkääntiellä keskimääräinen vuorokausiliikenne on 5328 ajoneuvoa, josta raskaan liikenteen osuus on 718 ajoneuvoa (n. 13 %). Mäntsälän kunnan liikennejärjestelmäsuunnitelmassa esitetyn liikenneennusteen mukaan Kt25 keskimääräinen vuorokausiliikenne v.22 nykyverkolla on 75 ajoneuvoa ja tavoiteverkolla 13 ajoneuvoa, eli lähes kaksinkertainen nykyiseen liikennemäärään verrattuna. Tavoiteverkossa Kapulin alueen kokoojakadun keskimääräinen vuorokausiliikenne liikennejärjestelmäsuunnitelmassa esitetyn liikenneennusteen mukaan on 47 ajoneuvoa tien eteläosassa ja 365 ajoneuvoa tien pohjoisosassa eli maantien 1471 puoleisessa päässä. Kevyt liikenne ja virkistysyhteydet Kevyelle liikenteelle ei ole virallista väylää rautatieasemalta tai keskustasta. Asukkaat käyttävät jonkin verran metsäreittejä. Kt25:n reunassa ei ole kevyen liikenteen reittiä Mäntsälän suunnasta. Kapulin muissa asemakaavoissa on katualueiden mitoituksessa huomioitu mahdolliset kevyenliikenteen reitit, joita pitkin voidaan järjestää yhteys myös Hyvinkääntien varteen sijoittuville bussipysäkeille. Joukkoliikenne Nykyisin linjaautoliikenne kulkee kaavoitettavan alueen eteläpuolitse Hyvinkääntietä Kt25 pitkin. Sälinkääntien ja Hyvinkääntien välisen tieyhteyden toteutuessa joukkoliikenteen kulkureitit tulevat uudelleen arvioitavaksi Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot Rakennushistoriallisesti arvokkaat alueet Alueella ei ole rakennushistoriallisesti merkittäviä kohteita. Rakennussuojelualueet Alueella ei ole merkittäviä kulttuuriympäristökokonaisuuksia. Yksittäiset kohteet, kuten muinaismuistot ja muistomerkit Alueella ei ole säilytettäviä muinaismuistoja eikä muistomerkkejä Tekninen huolto Alue kuuluu kunnallisen vesi ja viemäriverkoston piiriin, lisäksi alueella on maakaasu ja kaukolämpöputkisto valmius. Vesihuolto Vesihuolto on valmiina alueen keskellä. Kortteleiden muodostaminen edellyttää vesihuollon uudelleen rakentamista muulle Kapuliin. Tämä tarkoittaa uusien runkolinjojen rakentamista alueen pohjoispuolelta, Jurvalan suunnasta. Vesihuolto joudutaan rakentamaan kokonaisuudessa kalliokanaaleihin, mikä lisää merkittävästi alueen rakentamiskustannuksia. MAANKÄYTTÖPALVELUT HEIKINKUJA 4, 46 MÄNTSÄLÄ

9 9 Sähkö Kaapelointi tapahtuu pääosin tiealueella ja mahdollisia puistomuuntamoita sijoitetaan tonteille tien varteen. Arvioitu muuntoasemakustannus on 2milj.. Tietoliikenne Alueen keskellä on 15v ikäinen radiomasto jonka tekninen jäljellä oleva käyttöikä on n. 1v. Radiomaston siirtokustannuksen nykyarvoksi arvioidaan Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt Melu Lahden moottoritie, oikorata ja Hyvinkääntie aiheuttavat melua alueelle. Alue on osoitettu kaavassa teollisuus ja varastorakennusten korttelialueeksi, jonne ei ole mahdollista rakentaa asuntoja, eikä erillisen melunsuojauksen rakentaminen ole tarpeellista. Rakennusten pääkäyttötarkoitukseen liittyvien toimistotilojen sisämelutason ohjearvot pystytään saavuttamaan huonetilojen oikealla sijoituksella ja käyttämällä tarvittaessa mm. ääneneristävyydeltään parempia ikkunoita. Tärinä Alueella ei ole tehty tärinämittauksia. Ilman laatu Ilman laadun pitoisuusarvoja ei ole tutkittu suunnittelualueella. Pilaantuneet maaalueet Alueella ei ole pilaantuneita maaalueita Luonnonympäristö Topografialtaan alue on hyvin vaihtelevaa. Kallioiset mäet rajaavat alavampia, osittain soistuneita välialueita. Ympärillä puusto on paikoin tiheää ja havupuuvoittoista, kaavaalue on suurelta osin nuorta metsää. Kallionpinta lähellä maanpintaa. Yritysrakentaminen vaatii tasauksia ja täyttöjä. Alueelle on teetetty v.25 luontoselvitys, jonka mukaan kasvillisuudeltaan ja luontotyypeiltään arvokkain on luoteisreunalla sijaitseva Puirojan suo, joka on paikallisesti arvokas luontokohde. Koilliskulman metsä todettiin vuonna 22 liitooravan asuttamaksi. Sittemmin rakennettu moottoritie ja oikorata jakavat metsän osiin. Merkkejä liitooravasta löydettiin myös keväällä 211. Asemakaavassa varaudutaan liitooravien suojeluun. Suunnittelualueella ei ole luokiteltua pohjavesialuetta. MAANKÄYTTÖPALVELUT HEIKINKUJA 4, 46 MÄNTSÄLÄ

10 Maanomistus Alue on lähes kokonaan kunnan omistuksessa, ainoastaan uuden Mt 1471 Sälinkääntien yhteys sijoittuu länsireunassa osittain yksityisen alueelle. Maanomistus, kunnan alue on vaakaviivoitettu ja yksityisen vihreä. M AANKÄYTTÖPALVELUT HEIKINKUJA 4, 46 MÄNTSÄLÄ

11 Suunnittelutilanne Maakuntakaava Alue on ympäristöministeriön vahvistamassa Uudenmaan maakuntakaavassa merkitty taajamatoimintojen alueeksi. Lisäksi on merkitty ohjeellinen Sälinkääntien Mt 1471 yhdystien sähköjohdon linjaus. MAANKÄYTTÖPALVELUT HEIKINKUJA 4, 46 MÄNTSÄLÄ

12 Yleiskaava Oikeusvaikutteisessa Kirkonkylän osayleiskaava 22:ssa alue on merkitty teollisuusalueen laajenemissuunnaksi. MAANKÄYTTÖPALVELUT HEIKINKUJA 4, 46 MÄNTSÄLÄ

13 Asemakaava, rakennusjärjestys ja kiellot Suunnittelualueella ei ole voimassa asemakaavaa. Rakennusjärjestys Rakennusjärjestys on hyväksytty kunnanvaltuustossa Rakennuskiellot Alueella ei ole voimassa rakennuskieltoa Muut aluetta koskevat suunnitelmat Aluetta koskevat lisäksi mm. seuraavat suunnitelmat ja selvitykset : Mäntsälän kunnan liikennejärjestelmäsuunnitelma Liikennejärjestelmäsuunnitelma laadittiin Uudenmaan tiepiirin ja Mäntsälän kunnan toimeksiannosta JPTransplan Oy:ssä v.23. Liikennejärjestelmäsuunnitelmassa on annettu kaikkia liikennemuotoja koskevia toimenpideesityksiä koko kunnan liikenneverkon parantamiseksi. Mäntsälän kaupan palveluverkkoselvitys Palveluverkkoselvityksen laati Entrecon Oy Mäntsälän kunnan toimeksiannosta v.26. Palveluverkkoselvityksen tarkoituksena oli jäsentää Mäntsälän kunnan vähittäiskaupan myymälärakennetta ja luoda näkemys kaupan palveluverkostosta v.22. Palveluverkkoselvityksessä todettiin mm., että Mäntsälän eteläinen moottoritien risteyksen länsipuolinen alue soveltuu hyvin liikennepalveluaseman sijoituspaikaksi. Sijainti palvelee valtateiden ohikulkuliikennettä ja toimii keskustaajaman asukkaille täydennysostopaikkana. MAANKÄYTTÖPALVELUT HEIKINKUJA 4, 46 MÄNTSÄLÄ

14 14 4. ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Kunnan tavoitteet Logistinen sijainti, yhteyksien turvallisuus ja luonnonolosuhteet sekä riskitekijät ovat alueen teknisen toimivuuden ja kustannustehokkuuden rinnalla vaikuttamassa yritysalueiden sijoitteluun. Kapuli III asemakaavan laajennusta ohjasi myös oikeusvaikutteinen yleiskaava, jossa osoitetaan koko Kapulin alueelle tavoitteellinen laajenemissuunta pohjoiseen. Kunnan tarpeita tarkastellen laajennustarve koskee koko Kapulia eli päätavoitteena pidettiin Kapulin olemassa olevan teollisuusalueen hyödyntämistä uusien yritysten sijoittumispaikkana. Verkostojen hyödyntäminen mm. kuitukaapelit ja energiaverkko ovat tavoitteena. Tavoitteena on toiminnallisesti ja taloudellisesti toteuttamiskelpoinen työpaikkaalue, jolla turvataan kunnan työpaikkatonttien tarjonta. Veturissa Kt25 eteläpuolella ja Linnalassa Mt14 Helsingin suunta ei ole suuria yli 2 ha:n kaavoitettuja yritystontteja vapaana ja ne sijaitsevat yhdyskuntarakenteessa huonommin (kauempana liikenteen risteyskohdista ja verkostoista. Kaavarunkovaiheessa 27 tutkittiin oikoradasta erkanevan pistoraiteen rakentamista alueelle. Teollisuusraiteesta laadittiin yleissuunnitelmatasoinen selvitys, jossa tutkittiin kolme eri linjausvaihtoehtoa ja laadittiin alustava kustannusarvio. Selvityksen pohjalta päädyttiin vaihtoehtoon, jossa mahdollinen pistoraide linjataan ensisijaisesti nykyisen oikoradan varteen ilman kallioleikkauksia. Suunnitelmassa esitetty tontti tukeutuu Isolammintiehen, joka noudattelee Sälinkääntien ja Hyvinkääntien välistä yhteyttä. Yhteyttä siirrettiin n. 4m länteen koska muutoin tämän vaiheen rakentamismahdollisuudet jäävät pienemmiksi. Tielinjauksen liittymispisteet Jurvalan alueella ja Isolammintiellä pysyivät ennallaan, samoin kaarresäteet ja yleissuunnitelma. Kapulin työpaikkaalueen kaavoituksella toteutetaan mm. elinkeinostrategiaa, jonka mukaan Mäntsälän kunta panostaa elinkeinotoimen kehittämiseksi erityisesti yrittäjäystävälliseen kaavoitukseen sekä hankkii aktiivisesti maaalueita työpaikkarakentamiseen ja asumiseen. 4.3 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Kunnanhallitus käynnistäminen Viranomaisneuvottelu Viranomaisneuvottelu Maankäyttölautakunta luonnos ja OAS nähtävillä Maankäyttölautakunta ehdotus nähtävillä x Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto x x vahvistaminen

15 Osallistuminen ja yhteistyö Luonnosvaiheen osallistuminen Viranomaiseuvotteluissa Kapuli III asemakaava todettiin: Uudenmaan tiepiiri totesi, että alueen liikennemäärät on syytä selvittää kokonaisuutena Kapuli I:n, Kapuli II:n, Kapuli III:n ja Veturin yritysalueen osalta ja huomioida liikenneverkon suunnittelussa. Jatkosuunnittelussa tulee huomioida kevyen liikenteen järjestelyt ja mahdollisuudet joukkoliikenteen käyttöön. Kapuli III:n suunnittelussa tulee huomioida riittävä liittymäväli (n.4 m uudella Isolammintiellä). Vastine: Alueelle laadittiin Iiikenneselvitys yhtenäiselle Veturin ja Kapulin yritysalueelle / Ramboll Liikenneselvityksessä tutkittiin seuraavat asiat: Otteet liikenneselvityksestä Ramboll 28, tehtävämäärittely ja Johtopäätökset (kohta 5): 1) Veturin ja Kapulin yritysalueiden Iiikennemäärät ennustetilanteessa vuonna 22 ja niiden vaikutus Hyvinkääntien (Veturin yritysalueen) Iiittymän toimivuuteen. 2. Alueen sisäiseltä kokoojakadulta (Hyllyväntieltä) Dpisteelle johtavan Iiittymän toimivuus. 3. Mahdolliset toimenpideehdotukset liikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden takaamiseksi kummassakin liittymässä. Liikennemäärät ja liittymnät mallinnettiin ja simuloitiin testiajoin mm. herkkyystarkasteluin.

16 Johtopäätökset (kohta 5 liikenneverkkotarkastelusta Ramboll 28) ote: 16

17 17

18 18 Isolammintielle tuleva liittymäväli 33 m mahdollistaa Tokmannin viereisen ja taustan yritystontit yhteensä n. 14 ha. Liikenneturvallisuus säilyy hyvänä koska liittymä on hyvin havaittavassa paikassa. Uudenmaan ympäristökeskus totesi, että kevyen liikenteen yhteydet tulisi huomioida jo suunnittelun alkuvaiheessa. Yhteydet junaaseman ja keskustan suuntaan olisi syytä tutkia esimerkiksi erillisen karttaesityksen avulla, jossa on osoitettu kevyen liikenteen järjestelyt eri toteutusvaiheissa. Uudenmaan ympäristökeskus totesi, että liitooravaselvitys on syytä päivittää alueen asemakaavoitusta varten, mikäli rakentamista tullaan osoittamaan osayleiskaavaan merkityn liitooravan elinympäristön alueelle. Uudenmaan ympäristökeskus totesi lisäksi, että laajennusalueen suunnittelussa on syytä kiinnittää huomioita mm. alueen pohjoisreunan rajaukseen ja sen etäisyyteen Jurvalan asuntoalueesta. Jatkosuunnittelussa kannattaisi säilyttää mahdollisuus pistoraiteen toteuttamiseen. Vastine: Kevyen liikenteen väylien toteutukseen rautatieasemalta ja keskustasta on varauduttu v Liitooravaselvitys päivitettiin luontoselvityksen osana FCG , liitteenä. ELYkeskus teki asiassa päätöksen: Luonnonsuojelulain 72 a :n mukainen päätös liitooravan lisääntymis ja levähdyspaikan sijainnin ja sallitun metsänkäsittelyn määrittämisestä (UUDEL Y/138/7.1/211). Ote ko. päätöksestä: Uudenmaan ELYkeskus määrittelee metsänkäyttöilmoituksen kuviot 29,295 ja 296 kiinteistöllä AliOllila RN:o 7:97, liitooravan lisääntymis ja levähdyspaikaksi. Junaradan läheisyydessä olevia liikenneturvallisuuden kannalta vaarallisia huonokuntoisia puita voidaan kuitenkin poistaa. Jurvalan asuntoalueen ja Kapuli II väliin jää maisemaa rajaava luonnonmuodostuma kallioinen metsä selänne. Pistoraiteen toteuttamista tutkittiin ja todettiin ettei sitä ole mahdollista kohtuullisin kustannuksin toteuttaa YTokmannin vieressä (VE 2), sen sijaan varaudutaan oikoradan varressa toteutettavaan (VE 1) mukaiseen pistoraiteeseen. Uudenmaan liitolla ei ollut huomautettavaa kaavahankkeesta. Osallistumis ja arviointisuunnitelmaan on syytä lisätä maininta Uudenmaan vaihemaakuntakaavan luonnoksesta ja lisätä Uudenmaan liitto osallisten listaan. PäijätHämeen maakuntamuseolla ei ollut huomautettavaa kaavahankkeesta.

19 19 Kapuli III asemakaavaluonnos oli nähtävillä ja siitä saatiin 6 lausuntoa ja yksi mielipide (aiemmin): Elinkeino, liikenne ja ympäristökeskus (ELYkeskus) Teollisuus ja varastorakennusten korttelialueen (T4) määräys tulee täydentää muotoon: "Tontin rakennetusta kerrosalasta saa enintään 1% käyttää tontin pääkäyttötarkoitukseen liittyviä liike ja toimistotiloja varten. Alueelle ei saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikköä eikä vaikutuksiltaan siihen verrattavaa myymäläkeskittymää. Asemakaavaluonnoksessa on tavaraterminaalin alueeile (LTA) osoitettu osaaluerajaus s1, jolla sijaitsee luonnonsuojelulain 49 :n perusteella suojeltu liitooravien lisääntymis tai levähdyspaikkoja. Päällekkäismerkintä ei ole hyväksyttävä vaan liitooravaalue on merkittävä ilman että pääkäyttötarkoitus on LTA. Kaavaselostuksessa on viitattu kohdassa 3./.9 Luonnonympäristö, että alueelta selvitetään liitooravan esiintyminen myös keväällä 211. Lausuntoaineistosta ei löydy ko. selvitystä. Oikoradan pistoraidetta varten on laadittu selvitys, jota tulee avata kaavaselostuksessa viimeistään ehdotusvaiheessa. Alueen tuottamat liikennemäärät valtatielle 25 tulee selvittää huomioon ottaen aikaisemmat Kapuli I ja IIalueet. Alueelta tulee toteuttaa toimivat ja turvalliset kevytliikenneyhteydet kirkonkylän keskustan suuntaan sekä joukkoliikenneyhteyksiin. Valtatien 25 pysäkkijärjestelyt eivät ole toimivia ilman alikulkujärjestelyä. Kaavaselostusta tulee täydentää asemakaavan ehdotusvaiheessa. Kaavaselostuksessa sekä osallistumis ja arviointisuunnitelmassa (OAS) on esitetty asemakaavaalueen rajaus laajempana kuin laadittu luonnos. Kaavaselostuksessa tulee esittää vaikutusten arviointi, jossa on huomioitu aikaisemmat Kapuli Ija IIalueet. Lisäksi tulee huomioida vireillä oleva Kapuli IIBasemakaava ja asemakaavan muutos. Ehdotusvaiheessa kaavaasiakirjoihin tulee lisätä illustraatio kaavaalueen järjestelyistä yhdistettynä aikaisempiin Kapulin alueen asemakaavoihin. Vastine: Täydennetään kaavamerkintä ja poistetaan päällekkäismerkintä. Liitooravaselvitys 211 on liitetty ehdotusvaiheen aineistoon. Oikoradan pistoraideselvitys ja varaus sekä varauksen vaikutukset lähialueisiin on täydennetty asemakaavaehdotukseen ja kaavaselostukseen. Alueen tuottamat liikennemäärät ja arvio vaikutuksista Vt25:lle sisältyvät jo tehtyyn "Veturi ja Kapuli liikenneselvitys 28":een koska: Kapuli II alueet yhteensä jäävät ajoneuvoliikenteeltään pienemmäksi kuin selvityksen tilanteessa sillä em kaavaalueen laajennuksia suuremman osuuden pintaalaa ottaa Yandex Oy aiheuttaen liikennettä alle 1 ajoneuvoa / vrk. Kapuli III alue jää pienemmäksi kuin liikenneselvityksen mukainen alue johtuen louhintatasattavan alueen pienenemisestä pohjoisosassa. Kokonaisuudessaan kaikkien Kapuli I III alueiden aiheuttama liikenne jää pienemmäksi kuin ko. liikenneselvityksessä on tarkasteltu. Kevyen liikenteen yhteyksiin rautatieasemalta ja keskustasta Kapuliin on varattu v. 214 talousarvioon 32. Reitit ovat pääosin olemassa toteutettuina viemärilinjoina ja huoltoteinä. Valtatie 25:n pysäkkijärjestelyihin ei alikulun osalta ole lähivuosina mahdollisuutta, koska Mäntsälän keskustassa tarvittaisiin vielä kipeämmin alikulkuja. Pääosa Kapulin työntekijöistä saapuu omalla autolla ja keskustasta tai rautateitse kevyen liikenteen reitin kautta. Seudullinen osuus työntekijöistä näyttää asettuvan tasolle 3% joista n. alle 5% käyttää julkisia kulkuneuvoja. Nyt ko. pysäkkejä käyttää Kapulin osalta alle 2 henkilöä ja enimmillään ko. pysäkkiä käyttää n. v. 22 n. 1 henkilöä mikäli vapaat tulevat Kapuli IIc ja III alueet olisi rakennettu

20 2 työvoimavaltaisilla logistiikkayrityksillä. Pysäkkijärjestelyjä Veturi Kapuli kohdalla valtatie 25:llä selvitetään v Kaavaselostusta on täydennetty vaikutusten arvioinnilla sekä lisätty illustraatiot kaavaalueen järjestelyistä yhdistettynä aikaisempiin Kapulin alueen asemakaavoihin. Liikennevirasto Pistoraide edellyttää sivuraidetta vaihtotöille sekä liikennemääristä riippuen voi aiheuttaa muutoksia ratatekniikkaan. Pistoraide edellyttää yksityisraidesopimusta, jossa sovitaan mm. kunnossapitorajoista. Vastine: Pistoraide on varattu alkuperäisessä Oikoratasuunnitelmassa. Kapuli III alueella on pitäydytty sen VE1:ssä. KeskiUudenmaan ympäristökeskus Kaavaalueelle tehtiin liitooravaselvitys oikoratahankkeen yhteydessä vuonna 22, jolloin metsä todettiin liitooravan asuttamaksi. Liitooravat ovat edellisen kerran käyty tarkastamassa vuonna 28 (Enviro Oy), jolloin liitooravan jätöksiä ei havaittu. Metsäalue oli tuolloin kuitenkin vielä potentiaalinen liitooravan esiintymiselle. Vaikka liitooravaa ei tuolloin todettu, on mahdollista, että alue on edelleen liitooravan elinympäristöä. Asemakaavaselostuksessa on mainittu, että liitooravat selvitetään myös keväällä 211. Ympäristökeskuksen tietojen mukaan liitooravaselvitystä ei ole tehty. Asia tulee varmistaa. Asemakaavaluonnoksessa liitooravan elinympäristö on rajattu s1 merkinnällä. Kaavamääräyksiin on kirjattu: liitooravan elinympäristö. Ajantasaisessa kirkonkylän osayleiskaavassa 22 (Kv /1 ) liitooravan elinympäristö on rajattu kaavamerkinnällä slo. Kaavamääräyksiin on kirjattu mm. seuraavaa: "Alueen yksityiskohtaisessa suunnittelussa ja alueella suoritettavissa toimenpiteissä on huolehdittava siitä, että liitooravan lisääntymis tai levähdyspaikkoja ei hävitetä tai heikennetä. Maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ilman MRL:n mukaista lupaa". Ympäristökeskus katsoo, että myös asemakaavaluonnoksessa olevaa liitooravan elinympäristöön liittyvää kaavamääräystä tulee tarkentaa vastaavanlaisella määräyksellä. Asemakaavassa ei ole huomioitu liitooravan kulkuyhteyttä. Enviro Oy:n vuonna 25 tekemässä luontoselvityksessä on mainittu, että suunnittelussa tulee ottaa huomioon liitooravan asuttamaksi todettu metsä ja siitä länteen ja pohjoiseen johtavat puustoiset kulkuyhteydet. Nämä kulkuyhteydet ovat selvästi havaittavissa alueelta otetusta ilmakuvasta. Ympäristökeskus painottaa, että myös kulkuyhteyksien säilyminen tulee tarvittaessa turvata kaavassa. Kaavaalueen luoteisreunalla sijaitsee mäkien väliin kehittynyt kapea Puirojantien suo, joka on paikallisesti arvokas luontokohde. Asemakaavaluonnoksessa rakentamista ei ole ohjattu suolle, vaan se jää T4 alueen pohjoispuolelle. Kaavassa tulee kuitenkin huomioida laajan todennäköisesti asfalttipäällysteisen teollisuus ja varastorakennusten korttelialueen vaikutukset alueen vesitalouteen. Muutoinkin tulee ottaa huomioon, että kyseessä on merkittävän laaja alue jonka rakentaminen tulee lisäämään alapuolisen vesistön tulvimisherkkyyttä varsinkin rankkasadetilanteissa. Erityistä huomiota tulee kiinnittää pintavesien ohjaukseen mikäli edellyttää yksityiskohtaisempaa selvitystä alueen hulevesien johtamisesta. Vastine: Alueella tehtiin liitooravaselvitys v. 211 jossa todettiin paikalla edelleen elävän liitooravia. Kapuli III alueella on metsää, länsipuolinen metsä ei johda vapaalle metsävyöhykkeelle vaan yritysalueille. Sen sijaan pohjoisreunan kalliovyöhykkeen metsä ja siitä länteen jatkuva metsävyöhyke toimivat jatkossakin kulkuyhteyksinä.

21 21 Kaavaselostusta on täydennetty hulevesiä koskien. Puirojantien suon vesitasapaino säilyy koska alueelle ohjautuu edelleen ojista vettä, lisättiin määräys: "Korttelin 2317 hulevedet tulee ohjata korttelin pohjoispuolelle." Suurien kovien pintojen (asfaltti) toteutuessa hulevesien pidättäminen alueella säädellään hulevesialtaalla 2m3 sekä kortteleittain hulevesien ohjauksella kaavamääräyksin: "Korttelin 2316 hulevedet tulee ohjata korttelin länsipuolelle." "Korttelin 2317 hulevedet tulee ohjata korttelin pohjoispuolelle." Yllämainittujen kortteleiden hulevedet ohjautuvat soiden ja vedenjakajien takaa pitkällä viipymällä Färjärinojaan joten Färjärinojan kapasiteetti ei ylity. Kortteleiden 2318 ja 2319 hulevedet mahtuvat 2 m3 kaavassa määritettyyn hulevesialtaaseen esim. kerran 2v 24t aikana tapahtuvan rankkasateen osalta. Mäntsälän Sähkö Oy Isolammintien rakennetulla osalla on tien itäreunalla 2kV maakaapeli Tokmannin logistiikkakeskukseen. Kadunrakennuksen yhteydessä tierunkoon on varattava alue tätä linjaa varten. Alueen sähkönjakelu vaatii puistomuuntamon ja puistomuuntamon paikka tulisi määrittää vasta kun alue alkaa rakentua. Tällöin tiedetään tarkemmin alueelle sijoittuvien rakennusten paikat sekä sähkön käyttö. Nykyisellä rakennetulla lsolammintien osalla välillä Moreenitie Tokmannin logistiikkakeskus on tiealueen itäreunaan rakennettu viemäri sekä maakaasun jakeluputki. Nämä on tarkoitus yhdistää Hepolan verkostoihin osin samoissa johtokäytävissä vesi ja viemärijohtolinjojen kanssa. Mäntsälän Sähkö Oy:n lämpöliiketoiminta on osallistunut ennakkoon kallion irtilouhinnan kustannuksiin varatulle rasitealueelle joka on nyt asemakaavaehdotuksen mukaisesti jäämässä tontin alle. Edellytämme etukäteen tehtyjen louhintakustannusten korvaamista jos putkilinjojen sijoitusalue muuttuu. Asemakaavaehdotuksessa tavaraterminaalin alueelle (LTA) varatun putki ja johtorasitteen leveys on mitoitettava siten, että kaukolämpö ja maakaasuputkistot voidaan määräysten mukaisesti rakentaa ja eri linjojen väliset etäisyydet jäävät riittävän suuriksi myöhempiä lisäyksiä varten. Edellytämme kaukolämpö ja maakaasuputkistojen tilavaraukseksi vähintään viisi (5) metriä. Alueen kaavamerkintä s1 (liitooravaalue) ei saa vaikuttaa putkilinjojen rakennettavuuteen, muuten rasitealue on varattava tontin alueelle joka ohittaa s1 alueen. Lisäksi Isolammintien itäpuolelle tulevan jk/pptien tierunkoon on varattava kolmen (3) metrin alue em. putkistojen sijoittamista varten. Huomiota on kiinnitettävä myös tien korkeusasemaan etenkin tonttiin ja tavaraterminaalialueeseen liityttäessä, että putkilinjat voidaan määräystenmukaisesti sijoittaa ja tarkoituksenmukaisesti rakentaa. Vastine: Asemakaavaehdotus perustuu aiemmasta poiketen pienempiin korttelialueisiin jolloin putkilinjat voidaan säilyttää. Mäntsälän Vesi Asemakaava tulisi toteuttaa huomioiden olemassa oleva infra tai varautuminen (kaukolämmön irtilouhinta) siihen. Mikäli kuitenkin kaavaa valmistellaan siten, että olemassa oleva vesihuoltoverkosto tulee siirtää toiseen paikkaan, on vastuu kustannuksista sekä toteutuksesta siirrettävä siitä hyötyvälle taholle. Mäntsälän Vesi ei vastaa mahdollisista putkimuutoksista aiheutuvista kuluista. Vastine: Asemakaavaehdotus perustuu aiemmasta poiketen pienempiin korttelialueisiin jolloin putkilinjat voidaan säilyttää.

22 22 Tekninen lautakunta Kustannusten minimoimiseksi tulisi tietää, onko hanke toteutettavissa useampaan tasoon ja minkälaisia korkeuseroja rakennuksessa voidaan sallia. Mikäli kunta joutuu tasaamaan alueen, on tasaukseen varattava riittävästi aikaa, minimissään kolme vuotta Tasauskustannusten lisäksi laskelmissa tulee huomioida hukkaan menevä, muuta Kapulin aluetta palveleva vesihuoltolinjasto, siirrettävä telemasto sekä alueen hulevesien käsittely erittäin todennäköisesti tarvittavine tasausaltaineen. Vastine: Asemakaavaehdotus perustuu aiemmasta poiketen pienempiin korttelialueisiin jolloin putkilinjat voidaan säilyttää ja louhiminen toteuttaa useampaan tasoon. Luonnosvaiheen perusteella tehdyt muutokset Asemakaavaehdotusta muutettiin luonnosvaiheeseen nähden saatujen mielipiteiden, tehtyjen pääteiden liikennejärjestely, kaupallisten tarkastelujen, yhdyskuntarakenne, maankäyttö ja ympäristökuvatarkastelujen perusteella: Teollisuus ja varastorakennusten korttelialueen (T4 => T6) määräys: "Tontin rakennetusta kerrosalasta saa enintään 1% käyttää tontin pääkäyttötarkoitukseen liittyviä liike ja toimistotiloja varten. Alueelle ei saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikköä eikä vaikutuksiltaan siihen verrattavaa myymäläkeskittymää. Liitooravien suojelualue pääkäyttötarkoitus muutettiin Liikenteen terminaalialueesta Maa ja metsätalousalueeksi LTA => M. Oikoradan pistoraideselvitys ja varaus sekä varauksen vaikutukset lähialueisiin on täydennetty asemakaavaehdotukseen ja kaavaselostukseen. Kaavaselostusta on täydennetty vaikutusten arvioinnilla sekä lisätty illustraatiot kaavaalueen järjestelyistä yhdistettynä aikaisempiin Kapulin alueen asemakaavoihin. Pistoraide on varattu alkuperäisessä Oikoratasuunnitelmassa. Kapuli III alueella on pitäydytty sen VE1:ssä. Lisättiin määräykset: Kiinteistöjen hulevesiä ei saa johtaa maantien alueelle. "Korttelin 2317 hulevedet tulee ohjata korttelin pohjoispuolelle." "Korttelin 2316 hulevedet tulee ohjata korttelin länsipuolelle." "Korttelin 2317 hulevedet tulee ohjata korttelin pohjoispuolelle." Asemakaava muutettiin rakenteeltaan pienemmistä korttelialueista muodostuvaksi. Lisättiin käyttötarkoitusalueet: Palo ja pelastuslaitoksen toimintoja palvelevien rakennusten ja laitosten korttelialue.(etp). Mastoalue. (EM). Muutettiin pysäköintimääräystä: Alueella on varattava autopaikkoja vähintään seuraavasti : Teollisuus ja varastotilat 1ap / 35 km2 Toimistotilat: 1ap / 7 km2

23 Luonnosvaiheen jälkeiset tapahtumat Kapuli III asemakaavaehdotus oli pohjana Ramboll Oy:n laatimille: Sälinkääntien linjauksen uudelleen tarkastelu, pituus ja poikkileikkaukset sekä massalaskenta. Hulevesiselvitys. Liikenneselvityksen uudelleentarkastelu. Katujen ja kunnallistekniikan alustava suunnittelu. Tasaussuunnitelma ja kustannuslaskenta. Selvitysten alustavien tulosten pohjalta päätettiin laatia uusi suunnitelma, jossa toteuttaminen vaiheistetaan ja kalleimmat osat jätetään toteuttamatta.

24 24 Kapuli III asemakaavaehdotus oli pohjana Ramboll Oy:n vertailulle: Korttelialueiden koko pieneni n. 5,1 ha, koska louhintoja vähennettiin. Toteuttaminen vaiheistettiin 1) vaihe länsiosa ja 2) vaihe itäosa. Lastaus ja terminaalialueen (LTA) kulku toteutettiin ensisijassa pohjoisesta ja alue merkittiin myös korttelin 2316 eteläpuolelle esim rekkaparkki käyttöön. Korttelia 2371 pienennettiin pohjoisessa täyttöjen vähentämiseksi. Katu kortteleihin 2314 ja 219 lyhennettiin. (ETP) alue muutettiin: Yhdyskuntateksnistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten, sekä teollisuus ja varastorakennusten korttelialue (ETT). Merkittiin Vt 25 viereen suojaviheralue (EV). Vaihtoehtojen vertailusta pidettiin kokous jossa päätettiin tarkennuksista: Lähennettiin korttelia 2317 pohjoiseen hulevesialtaita varten. Merkittiin kortteleihin Malueelle hulevesialtaat ohjeellisina. Levennettiin eteläistä katua ja merkittiin jätevedenpumppaamo sen päähän. Varattiin Tokmanni Oy:n eteläpuolelle johtorasite. Vaihe 1 Vaihe 2

25 Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tunnistaminen / Kapuli Tarkistetut valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet tulivat voimaan Seuraavassa pyritään erittelemään asiakokonaisuudet, jotka tulisi huomioida riittävällä painoarvolla Kapulin asemakaavojen laadinnassa. Toimiva aluerakenne Yleistavoite Mäntsälän kirkonkylän taajama suunnitellaan yritysten saavutettavuus eri liikennemuodoilla huomioiden. Mahdollisimman suuri osa liikennesuoritteesta tulee olla mahdollista toteuttaa kevyen liikenteen yhteyksin. Asumista ei ohjata suojaamattomana alle 1km:n etäisyydelle työpaikkaalueista ja keskeisimmillä työpaikkaalueilla pyritään korkeaan aluetehokkuuteen. Yritysalueet kootaan saavutettavuudeltaan tehokkaasti keskitettyinä synergiaetujen ja toimivuuden saavuttamiseksi, jolloin pääalueina ovat Kapuli, Veturi ja Mäntsälänportti. Taajama suuntautuu yritysalueiden osalta ensisijaisesti etelään kuitenkin mahdollisimman lähelle joukkoliikenteen mahdollistavaa rautatieasemaa. Erityistavoitteet Yritysalueet sijoitetaan painottaen nykyisten verkostojen hyödyntämistä pyrkien välttämään erillisten asemakaavoitettavien saarekkeiden toteuttamista. Kirkonkylän yritysalueita täydennettävät uudet alueet kootaan yhtenäisiksi, jolloin yhdyskuntatekniset verkostot tulevat kokonaisuutena tehokkaasti hyödynnetyiksi. Kirkonkylän eteläosa Kehä V:n (Hyvinkää Porvoo tie) ja Helsingintien (Mt 14) varsilla mahdollistaa monipuolisen eri yritystoimialoja sisältävän rakenteen toteuttamisen, esim. suuret logistiikkayritykset, datakeskukset, PKsektorin tuotantotilat sekä tilaa vievien palveluiden sijoittumisen. Mäntsälän taajama pidetään yhtenäisenä rakenteena olemassa olevien palvelujen lähellä, erillisiä satelliittiosia ja etäämpänä palveluista tai turvallisista liikenneyhteyksistä sijaitsevia yritysten tai asuntoalueiden saarekkeita ei suosita. Maanpuolustuksen ja rajavalvonnan tarpeet: Ei ole todettu. Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu Yleistavoitteet Tehokasta yhdyskuntarakennetta etsitään yritysalueiden vertailulla, kullekin alueelle sopivien yritysten valinnalla ja yritysalueiden sijoittelun painottamisella. Erityistavoitteet Yhdyskuntarakenteen eheyttäminen: Mäntsälän kirkonkylän toimivuutta tuetaan ohjaamalla yritysalueet kiinni kunnallisteknisiin verkostoihin tai niiden edullisimpiin laajentamissuuntiin. Toimiva liikennejärjestelmä: Rakennetaan ja parannetaan kevyen liikenteen reittejä rautatieasemalta ja keskustasta. Vähittäiskaupan suuryksiköiden sijoittaminen: Mäntsälän päivittäistavarakaupat sijoitetaan tiiviinä ryhmänä ydinkeskustaan, jolloin ne ovat kaikki toisistaan helposti kävelyetäisyydellä saavutettavina. Tilaa vievät kaupat kootaan Mäntsälän kirkonkylän taajaman eteläosaan yhteen paikkaan ilman hajottavia erillisiä suuryksiköitä. Em. jako ja sijoitus merkitsevät vetovoimaista sekä monipuoliset palvelut tarjoavaa kaupallista keskustaa sekä tilaa vievän kaupan ja yritystoimintojen

26 26 keskittymistä Kapuli Mäntsälänportti Linnala alueelle. Tällä vältetään turhaa kunnan sisäistä liikennettä. Maa ja kallioperän soveltuvuus suunniteltuun käyttöön: Mäntsälän keskustaa rajaavat metsät ja peltoaukeat. Taajamarakenteen ulkopuolisten alueiden käyttöönotto merkitsisi erillisten lähiötyyppisten saarekkeiden toteuttamista, jolloin saavutettavuus ja verkostojen toteuttaminen hajauttaisivat yhdyskuntarakennetta. Meluhaitan huomiointi toimintojen sijoittamisessa: Yritysalueet tulee keskittää meluisille vyöhykkeille so. moottoritien ja oikoradan vierustoille. Energian säästäminen sekä uusiutuvien energialähteiden ja kaukolämmön edistäminen: Keskitetään yritysalueet kaukolämmön ja lämmön talteenoton pääputkilinjojen varteen ja edullisimpiin laajennussuuntiin. Vedenhankinnan turvaaminen: Ei sijoiteta teollisuutta tai tuotannollista yritystoimintaa pohjavesialueille. Kulttuuri ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat Erityistavoitteet Valtakunnallisesti merkittävät maisemat ja kulttuuriympäristöt ja kohteet: Yritysalueita ei sijoiteta kulttuurihistoriallisesti arvokkaille alueille. Ekologisesti tai virkistyskäytön kannalta merkittävät ja yhtenäiset luonnonalueet: Suojelualueet osoitetaan kaavassa, Kapulissa on liitooravien asuinmetsikkö. Ylikunnallisesti merkittävät virkistyskäytön reitistöt ja verkostot: Reittejä ei ole merkitty Kapuliin. Rantaalueiden säilyminen, lomaasumisen viihtyisyys, kyläverkoston tukeminen, nykyisen infrastruktuurin hyväksikäyttö: Kapulissa ei ole. Hyvien ja yhtenäisten peltoalueiden ja metsätalousalueiden säilyttäminen: Kapulissa ei ole. Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto Yleistavoitteet Henkilöautoliikenteen tarpeen vähentäminen ja ympäristöä vähän kuormittavien liikennemuotojen edistäminen: Keskitetään yritysrakentaminen mahdollisimman lähelle moottoritien Vt4 ja Kehä V (Hyvinkää Mäntsälä Porvoo tie) risteystä sekä Helsingintien Mt14 varteen ja mieluiten alle 5km:n etäisyydelle rautatieasemasta ja Mäntsälänportin palveluista. Parannetaan kevyttä liikennettä kevyen liikenteen runkoverkolla. Energiahuolto: Erityisetuna ovat sähköverkon 11 kv:n päälinja ja lämmön talteenotto taajamakaukolämmöksi (piuarvona arvioitu saavutettavan 1,2). Erityistavoitteet Kehitetään ensisijaisesti olemassa olevia pääliikenneyhteyksiä ja verkostoja: Yrityskortteleita sijoitetaan vain nykyisen päätiestön lähivaikutusalueelle (etäisyydelle alle 1 km). Valtakunnallisesti merkittävät radat, maantiet, vesiväylät, lentoasemat ja rajanylityspaikat: Varaudutaan uusien rautatieasemien ja pistoraiteiden rakentamiseen oikoradan varressa.

27 27 Luonto ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet Yleistavoitteet Mäntsälän kirkonkylän henki ja toimivuus: pyritään säilyttämään sijoittamalla yritysalueet lähelle, mutta suojaavien maisemallisten kokonaisuuksien rajaamiksi sekä antamaan kaavamääräyksin ja rakenteina kullekin osaalueelle sopiva mittakaava esim. Kapuliin sopeutuvat suuret yritykset. 4.5 Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteuttaminen / Kapuli III Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 1 Toimiva aluerakenne 2 Eheytyvä aluerakenne ja elinympäristön laatu 3 Kulttuuri ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat 4 Toimivat yhteysverkot ja energiahuolto 1) Toimiva aluerakenne sekä elinkeinoelämän kilpailukyky ja monipuolisuus ja rajavalvonnan tarpeet Mäntsälän kunnan väestön kasvu ja kokonaisliikenteen määrä riippuvat merkittävästi yritysalueiden kehittymisestä. Nyt Mäntsälän työssäkäyvistä pendelöi n. 6%. Moottoritie ja rautatie ovat ruuhkaisia aamulla Helsingin suuntaan ja illalla päinvastoin. Työpaikkojen sijoittuminen Mäntsälän kirkonkylään vähentäisi liikennettä, kustannuksia ja asukkaiden liikkumiseen käyttämää aikaa. Resurssien tehokkaampi käyttö parantaisi myös elämisen laatua. Mäntsälässä seudulliset päätiet ja rautatie sekä keskustan rakenne ohjaavat yritysten sijoittamista: Työpaikkavaltaiset suuret ja paljon energiaa käyttävät yritykset soveltuvat Kapuli III:n alueelle. Vähän liikennettä aiheuttavat suuret logistiset yritykset soveltuvat Mäntsälä pohjoinen ja Linnala eteläinen rakentamattomille alueille. Tilaa vievä kauppa ja palvelut soveltuvat Mäntsälän portin ja Linnalan yritysalueille (ei moottoritien länsipuolelle asiakasliikenteen takia). PKyritykset ja alihankinta soveltuvat Linnala eteläinen ja Poikkitie yritysalueille. 2) Alueidenkäytöllä edistetään yhdyskuntien ja elinympäristöjen ekologista, taloudellista, sosiaalista ja kulttuurista kestävyyttä. Olevaan rakenteeseen tukeutuva uusi rakentaminen ja olevan rakennuskannan hyödyntäminen, hyvän taajamakuvan luominen ja yhtenäisten viheralueiden säilyminen, huomioida ilmastonmuutos, kuten tulvavaaraalueet ja riskien ehkäiseminen, melusta, tärinästä ja ilman epäpuhtauksista aiheutuvien haittojen ehkäiseminen. Nykyistä rakennetta täydennetään rakentamalla kevyen liikenteen reitit keskustasta ja rautatieasemalta Kapuliin. Kapulin laajentamisessa ovat rajaavina reunaehtoina luonto ja häiriötön suhde asumiseen esim. säilytetään liitooravien alue sekä suojaava metsävyöhyke. Ilmastomuutos huomioidaan koska Kapuli sijaintinsa ansiosta vähentää tarvittavaa kokonaisliikenteen määrää.

28 28 Teollisuuden hukkalämpöä kaukolämmöksi tullaan hyödyntämään keskustaajaman kaukolämpönä Melu, yritykset ovat erillään asumisesta. Tärinästä ei aiheudu maaperän (yleensä kallio tai hiekkamoreeni) takia ongelmia, ainoastaan Linnala eteläinen teollisuusalue sijoittuu osin savialueille. Yritystoiminnan ja liikenteen aiheuttamia ilman epäpuhtauksia rajataan sijoittamalla yritysalueet moottoritien ja Kehä V:n (Hyvinkää Porvoo tie) vaikutusalueille. Turvallisuutta ja toimivuutta lisätään kevyen liikenteen reittien rakentamisella. 3) Kulttuuri ja luonnonperinnön ja luonnonvarojen säilyminen ja virkistyskäytön edistäminen, ekologisen kestävyyden huomioiden, ekologisesti tai virkistyskäytön kannalta merkittävien alueiden säilymisen varmistaminen ja pinta ja pohjavesien suojelutarpeen huomiointi Kapuli III:ssä ei ole kulttuuri ja luonnonperinnön kohteita. Kapuli III:n ei suuntaudu virkistyskäyttöä. Kapulin III:n rakentaminen yritystoimintaan aiheutaa muutoksia pintavesien virtauksissa tai määrissä paikallisia pihoilta tapahtuvia valuntoja lukuun ottamatta. Tältä osin on tilattu selvitys Ramboll Oy:ltä hulevesien hallinnasta Kapuli IIIalueella. Koska alue on ollut aiemmin pääosin kalliota jota suot ympäröivät, ei pintavesien imeytymisessä ja virtauksissa tapahdu laajemmalla alueella muutoksia. Kapulin III:llä ei ole pohjavesialueita. 4) Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto Kapuli III on Kehä V (Hyvinkää Porvoo tie) ja E75 moottoritien liittymän vieressä ja lähellä rautatieasemaa (n. 3km). Kevyen liikenteen reitit tulee rakentaa Kapuli III:hen rautatieasemalta ja keskustasta. Tämä tarkoittaa keskustan osien välille toteutettavia opastein merkittyjä kevyen liikenteen runkoreittejä. Kapuliin suuntautuva reitti ohjautuu moottoritien ja oikoradan yli nykyistä siltaa pitkin (Kapuliin ja rautatieaseman keskivälillä). Tämä reitti parantaa samalla rautatien länsipuolisten asuntoalueiden kevyen liikenteen yhteyksiä keskustaan. Rakentaminen käyttää nykyisiä sähkö, vesi, viemäri, katu ja kaukolämpöverkkoja. Viereiselle 11kV:n runkolinjalle on rakenteilla muuntoasema jolloin sähkön kapasiteetti edelleen kasvaa. Kapuli sijoittuu liikenteen painopisteeseen eikä aiheuta Mäntsälän sisäiselle verkolle rasitetta. Yhdistetään energian käyttö ja energian talteenotto sähkön ja kaukolämmön synergialla. Pyritään hyödyntämään tietoverkoille alueella oleva kuitukaapeli. Oikoradalla on valmius pistoraiteeseen.

29 Rakennemalli yritysalueet Rakennemallilla tarkastellaan aluerakenteen osien keskinäistä vuorovaikutusta, toimintaa sekä rakentamis ja käyttökustannuksia. Yhdyskunnan voimavarat, vaikka riittäisivätkin useiden samanaikaisten alueiden vaatimien verkostojen toteuttamiseen, eivät tule tehokkaasti käytettyä ilman selkeää toimivaa kokonaistavoitetta. Yhdyskunnan tulee tuottaa edullisesti korkealaatuisia yrittämisen palveluja. Selkeä toiminnallinen rakenne on yksinkertainen ja rakenteen osat tukevat kokonaisuuden toteuttamista ja toiminnan tavoitetta. Vaihtoehtoisten kokonaisrakenteiden selvittäminen merkitsee osien keskinäisten vuorovaikutusten löytämistä huomioiden yhdyskunnan resurssien riittävyys tarkastelujaksolla. Tässä Kapuli III:n rakennemallitarkastelussa ei laadita vertailumalleja, vaan todetaan eri alueiden ominaisuudet suhteessa toisiinsa. Rakenteen toiminta Seudulliset ja kokoojatiet sekä turvallisuus Kevyen liikenteen reitit ja joukkoliikenne Yritysalueen toimivuus Yritystonttien monipuolisuus Asumisen ja yritystoiminnan yhdistelmät ja erottelu Rakentamiskustannukset (Kiinteitä, verkostopituuksiin voidaan vaikuttaa (n. 8 % kokonaiskustannuksista)) Talorakentaminen Seudulliset pääväylät ja kokoojatiet Kunnallistekniikka Käyttökustannukset (Muuttuvia ja näihin voidaan vaikuttaa) Palvelujen saavutettavuus ja toimivuus Huoltoajo lenkkiperiaate Laadulliset tekijät Yritysalueita ja osia leimaava kokonaishenki Kulttuuriarvot, paikalliskulttuurin ilmeneminen Maisemaarvot Asumisviihtyisyys, erityisesti eriytyminen häiriötekijöistä ja turvallisuus (myös muu kuin liikenne) Virkistysverkosto, Luonto ja puhtaus, sekä nykyinen puusto ja kasvillisuus

30 3

31 Mäntsälän yritysalueiden vertailutaulukko 31 Vertailtava Kapuli IIc Kapuli III Veturi Mäntsälän portti / Linnala Linnala etelä Poikkitie Liljendal Kruunun alue Sälinkäänti e Mänts. pohjoin. Rakenteen toiminta Ajoneuvoliikenne ja turvallisuus Kevyt liikenne reitit ja turvallisuus huom! huom! huom! huom! Yritysalueen toimivuus Yritystonttien monipuolisuus Asumisen ja yritysten erottelu Rakentamiskustannukset Rakentaminen Seutu ja kokoojatiet Kunnallistekniikka Käyttökustannukset Yrityksen saavutettavuus Työpaikkaliikenteen määrä Huoltoajo lenkkiperiaate Laadulliset tekijät Kokonaishenki Isot yritykset Isot yritykset PKyritykset Tilaavievä ja Tilaavievä ja PKyritykset PKyritykset PKyritykset PKyritykset Isot yritykset Sopeutuu Sopeutuu Sopeutuu palvelut palvelut Sopeutuu Ei sopeudu Ei sopeudu Ei sopeudu Sopeutuu Yhdyskuntarakenteen shde hyöd verk hyöd verk hyöd verk Sopeutuu Sopeutuu hyöd verk hyöd verk hyöd verk hyöd verk ei verkost Häiriöt Ei aiheuta Ei aiheuta Ei aiheuta hyöd verk Ei aiheuta ei verkost Ei aiheuta Ei aiheuta Aiheuttaa Aiheuttaa Aiheuttaa Ei aiheuta Kapuli IIc yhdyskuntarakennearvioinnin vaikutukset Kapuli III:n asemakaavan laadinnassa korostui monessa vaiheessa tapahtunut työstäminen. Inventointien ja lähtökohtien selvityksen jälkeen todettiin selkeä mahdollisuus Kapulin yritysalueen laajentumiselle vaiheittain. Kapuli III todettiin yhdyskuntarakenteen kehittämisen reunaehtojen perusteella ensisijaiseksi yritysalueeksi. Muutoin vaihtoehdot selkiytyivät vaiheittaisiksi kehitysnäkemyksiksi, joiden osalta tavoitteena on käynnistää Mäntsälän yritysalueiden OYK vuoden 214 aikana. Kapuli III:n rakentaminen työpaikkaalueena ja turvallisten kevyen liikenteen pääreittien rakentaminen rautatieasemalta ja kirkonkylän keskustasta Kapuliin. Nämä reitit tulee toteuttaa mahdollisimman nopeasti, koska niitä hyödyntävät myös nykyiset Kapulin ja Veturin yritykset sekä rautatien länsipuolella asuvat.

32 32 5. ASEMAKAAVAN KUVAUS 5.1 Yleiskuvaus Teollisuusrakentaminen Alueelle on osoitettu neljä teollisuus ja varastorakennuksille varattua korttelia, johon voidaan sijoittaa 19 km2 rakennuksia siten, että ympärille jää rekkojen tarvitsema n. 5m:n levyinen liikennealue. Yhdyskuntatekninen huolto Alue on verkostojen piirissä jotka valmistuivat 21. Tarvittaessa putkilinjat siirretään kiertämään kortteleiden itäpuolelta (johtorasite). Palvelut Alueelle ei tule palveluja. Kaakossa n.,5 2km:n etäisyydellä ja on seudullisten ja tilaavievien kauppojen keskittymä. Etelässä Veturin yritysalueella on ruokailu ja muita liiketoimintojen tukipalveluja. Liikenne ja autopaikoitus Alueen pääkokoojakadulle, Isolammintielle tulee yksi maantien yleissuunnitelman mukainen liittymä. Rautatieasemalta n. 1,5km päästä on osoitettu kevyenliikenteen yhteys yrityksille ja edelleen Veturin teollisuusalueen tulevaan alikulkuun. Alueelle tulee varata autopaikkoja teollisuudelle vähintään 1 ap/1 km2, toimistotiloille 1 ap/7 km2 ja liiketiloille 1 ap/5 km2. Pintavesien johtaminen Logistiikkakeskuksen rakennuksen 15ha kattopinnoilta ja pihalta (15ha) syntyy arviolta 2 m3 lyhytjaksoinen pintavesien maksimi. Alavimpaan kohtaan kaavaalueen koilliskulmaan josta laajemman alueen hulevedet johdetaan radan ali itään Färjärinojaan on varattu pintaalalta n. 8ha ja tilavuudeltaan riittävän kokoisen tasausaltaan rakentamiselle alue. Rautatien ali johdettu putki on halkaisijaltaan 8cm, joten tasausallas tarvitaan varmistamaan hulevesien virtaaman tasaisuus. Viheralueet Kaavaalueen koilliskulmassa sijaitseva metsä on merkitty Malueeksi ELYkeskuksen pitämällä katselmuksella ja sen perusteella tehdyllä päätöksellä sekä merkitty suojeltavaksi liitooravaesiintymäksi. Liitooravien oletettu oleskelualue on pääosin jätetty rakentamisen ulkopuolelle. Kevyen liikenteen reitti rautatieasemalta ja Mäntsälän keskustan suunnasta ns. Suomisen sillalta, sekä oikoradan pistoraide on kuitenkin johdettu liitooravaalueen läpi ko. korttelin yrityksille. Nämä sijoittuvat nyt melkein kokonaan nyt avoimena olevalle radan reunavyöhykkeelle. Tilavaraus ratakiskojen reunasta mitaten on 4 m ja vahvistetun rautatiealueen rajalta lukien 1 m. Tälle alueelle mahtuu mahdollinen 3 m:n aluevarauksen suojaaita ja 5 m:n levyinen kevyen liikenteen reitti luiskaalueineen ja lumitiloineen.

33 33 Liitooravien suojelualue ja hulevesien tasausallas asemakaavaalueen koilliskulmauksessa. 5.2 Mitoitus Asemakaavalla muodostuvat: Teollisuus ja varastorakennuksien kortteleita (T6) 21,5 ha, e=,6 129 km2, 3,1ha, e=,5 155 km2 ja 2,1 ha, e=,4, 84 km2, yht km2 Erityis /teollisuus ja varastorakennuksien korttelialuetta (ETT) 3,2 ha, e=,3, 96 k m2. Rakentamiseen on varattu kaikkiaan yhteensä 35,8 ha, e=,54, 163 km2. Tavaraliikenneterminaalin aluetta 6,7 ha. Maa ja metsätalousaluetta 4,9 ha. Katualuetta 8,9 ha. Rakennusoikeutta teollisuus ja varastorakennuksien tonteille muodostuu tehokkuusluvulla tontin koosta riippuen n km2 Kaavamääräykset pitävät sisällään rakentamistapaohjeet alueen liittämiseksi Tokmanni Oy:n miljööseen. Liikennöinti tonteille tapahtuu Isolammintien kautta. Asemakaavan ja muutosalue on n. 53,3 ha.

3. LÄHTÖKOHDAT. 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista. 3.1.1 Alueen yleiskuvaus. 3.1.2 Yhdyskuntarakenne. 3.1.3 Rakennukset. 3.1.

3. LÄHTÖKOHDAT. 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista. 3.1.1 Alueen yleiskuvaus. 3.1.2 Yhdyskuntarakenne. 3.1.3 Rakennukset. 3.1. 6 3. LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 3.1.1 Alueen yleiskuvaus Alueen lähellä ei ole asutusta. Idässä alue rajautuu rakennettuun logistiikkatonttiin. Lännessä ja pohjoisessa on rakentamattomia

Lisätiedot

Kapulin yritysalueen III-vaiheen asemakaava / ehdotuksen nähtäville asettaminen

Kapulin yritysalueen III-vaiheen asemakaava / ehdotuksen nähtäville asettaminen Maankäyttölautakunta 3 29.01.2014 Kapulin yritysalueen III-vaiheen asemakaava / ehdotuksen nähtäville asettaminen 94/10.02.03/2014 Kunnanhallitus 25.06.2007 245 Asemakaavan tarkoituksena on laajentaa nykyistä

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(6) Maankäyttöpalvelut KAPULI III-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(6) Maankäyttöpalvelut KAPULI III-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(6) KAPULI III-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 188B Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(6) Maankäyttöpalvelut KAPULI III-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(6) Maankäyttöpalvelut KAPULI III-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(6) KAPULI III-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 188 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE

Lisätiedot

Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut

Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut KAPULIN YRITYSALUEEN III-VAIHEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TEHTÄVÄ PROJ.NRO 188 Asemakaava OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Alueen ohjeellinen rajaus on

Lisätiedot

FCG Planeko Oy Kittilä kirkonkylän osayleiskaava 1 (5) Rakennemallit

FCG Planeko Oy Kittilä kirkonkylän osayleiskaava 1 (5) Rakennemallit FCG Planeko Oy Kittilä kirkonkylän osayleiskaava 1 (5) Rakennemallit 18.3.29 1 RAKENNEMALLIT 1.1 YLEISTÄ Rakennemalleilla tutkitaan aluerakenteen osien keskinäistä vuorovaikutusta, yhdistelmien toimintaa

Lisätiedot

KIVAPIHA KORTTELI 467 OSA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1:2000 työ PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. Alueen määrittely:

KIVAPIHA KORTTELI 467 OSA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1:2000 työ PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. Alueen määrittely: 2 MÄNTSÄLÄ KIVAPIHA KORTTELI 467 OSA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1:2000 työ 221 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan selostus, joka koskee 18. päivänä marraskuuta 2011 päivättyä asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

KAPULI ciid ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAPULI ciid ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KAPULI ciid ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS VIREILLE KUNNANHALLITUS..215 EHDOTUS NÄHTÄVILLÄ...215 KUNNAHALLITUS..215 KAAVATUNNUS 223c MÄNTSÄLÄ KAPULI IId ASEMAKAAVA työ 223d 1. PERUS JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

4. ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET

4. ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 13 4. ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET. 4.1 Osallisten tavoitteet 4.2 Kunnan tavoitteet Parantaa pitkänomainen ja suuren yrityksen käyttöön liian kapea tontti muodoltaan. 4.3 Suunnittelun käynnistäminen

Lisätiedot

ORAVATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS 1: PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

ORAVATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS 1: PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 2 MÄNTSÄLÄ ORAVATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS 1:1000 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 25. päivänä marraskuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa. Alueen määrittely:

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 13.4.2011 KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 13.4.2011 KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(7) KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 223 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut (6) KORTTELIT 1200 OSA JA 1229 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut (6) KORTTELIT 1200 OSA JA 1229 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(6) KORTTELIT 1200 OSA JA 1229 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 234 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA Maankäyttölautakunnan päätös

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(6) Maankäyttöpalvelut 28.3.2011 KAPULI IIC-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(6) Maankäyttöpalvelut 28.3.2011 KAPULI IIC-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(6) KAPULI IIC-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 223c Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE

Lisätiedot

KAPULI IIc ASEMAKAAVA

KAPULI IIc ASEMAKAAVA KAPULI IIc ASEMAKAAVA 1:2 c 21.5.24.6.213 KAAVATUNNUS 223c MÄNTSÄLÄ KAPULI IIb ASEMAKAAVA työ 223c 1. PERUS JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan selostus, joka koskee 17. päivänä huhtikuuta

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 30.3.2015. KAPULI IId-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 30.3.2015. KAPULI IId-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(5) Maankäyttöpalvelut 30.3.2015 KAPULI IId-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 223d Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ASEMAKAAVA-ALUE

Lisätiedot

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 Kaavaselostus ASEMAKAAVALLA MUODOSTUU KORTTELI 221. P30129 2.8.2016 Kaavan vireille tulo: Tekninen lautakunta._.2015

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄ KIVAPIHAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 476 OSA JA 478 OSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MÄNTSÄLÄ KIVAPIHAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 476 OSA JA 478 OSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1(7) MÄNTSÄLÄ KIVAPIHAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 476 OSA JA 478 OSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOSALUE PROJ.NRO 221 Asemakaavan muutos Suunnittelualue käsittää Linnalan yritysalueen

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU MAA- JA METSÄTALOUSALUETTA. P27193 13.5.2015 Kaavan

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 33 TONTIT 1, 3, 4 JA 5 SEKÄ

Lisätiedot

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 51. kaupunginosan korttelin 5003 tonttia 5 koskeva asemakaavan muutos HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS

Lisätiedot

RISTOLAN ASEMAKAAVAN MUUTOS

RISTOLAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Y-tunnus: FI20462958 TENGBOM OY Säkylän kunta RISTOLAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaavan muutos koskee osaa 17.12.2007 vahvistetun Ristolan asemakaavan liikenneja suojaviheralueista sekä osaa teollisuus-

Lisätiedot

RAJAMÄEN SÄHKÖASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Rajamäki, Urttila

RAJAMÄEN SÄHKÖASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Rajamäki, Urttila Kaavatunnus 1/6 1-153 Asianumero RAJAMÄEN SÄHKÖASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Rajamäki, Urttila Asemakaavan muutos koskee tiloja 543-414-1-219 ja -220 Asemakaavan muutoksella muodostuvat korttelin 1130 tontit

Lisätiedot

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMI KORTTELI 801 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PROJ. NRO 256 Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti on osoitettu oheisessa

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue.

Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue. IITTI KIRKONKYLÄ Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue. ASEMAKAAVALLA KUMOUTUU OSA SORRONNIEMEN RANTA- ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos

Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMEN KOULUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 7.9.2014 PROJ. NRO 244 Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti

Lisätiedot

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49.

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. SULKAVAN KUNTA RANTA-SASTAVIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 26.11.2013 Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. Ranta-asemakaavan muutoksella muodostuu

Lisätiedot

107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS. Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy

107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS. Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy 107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (14) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

Kirkonkylän asemakaavan laajennus

Kirkonkylän asemakaavan laajennus TUUSNIEMI Kirkonkylän asemakaavan laajennus Kaavaselostus HYVÄKSYTTY: KVAL pp.kk.2017 xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 1 (10) Savolainen Lilian 8.9.2017 Sisällysluettelo 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT...

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut VUOLTEENPELTO ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut VUOLTEENPELTO ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(7) VUOLTEENPELTO ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 248 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA Maankäyttölautakunnan päätös asemakaavan

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 5.10.2010 MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS ASEMAKAAVA

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 5.10.2010 MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS ASEMAKAAVA 1(5) MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 220 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ASEMAKAAVA ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue Suunnittelun

Lisätiedot

PELTOLANTIE 400 OSA, 402 JA 403 OSA ASEMAKAAVA MUUTOS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. Alueen määrittely:

PELTOLANTIE 400 OSA, 402 JA 403 OSA ASEMAKAAVA MUUTOS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. Alueen määrittely: 2 MÄNTSÄLÄ PELTOLANTIE 400 OSA, 402 JA 403 OSA ASEMAKAAVA MUUTOS KAAVATUNNUS 208 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 5. päivänä lokakuuta 2010 päivättyä

Lisätiedot

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys PORNAINEN Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 10.5.2017 Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 16.1.2017 Luonnos nähtävänä (MRA 30 ) 31.1-14.2.2017 Ehdotus nähtävänä (MRA 27 ) Hyväksytty kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut (5) VÄINÖNTIE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut (5) VÄINÖNTIE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(5) VÄINÖNTIE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 240 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue Suunnittelun

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA KOKKOLAN KAUPUNKI KAAVOITUSPALVELUT 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 340. kaupunginosan kortteleita

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

JOUTSAN KUNTA / RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN KUNTA / RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSA KOIVULA 172-413-1-45 RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Ote rantaosayleiskaavakartasta, kaavamuutosalueella punainen rajaus SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista

Lisätiedot

107-AK1701 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN LAAJENNUKSEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS. Kaavaluonnos. Versio Nosto Consulting Oy

107-AK1701 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN LAAJENNUKSEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS. Kaavaluonnos. Versio Nosto Consulting Oy 107-AK1701 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN LAAJENNUKSEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 30.5.2017 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (12) Sisällysluettelo 1. Perus- ja

Lisätiedot

MARKKINAKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

MARKKINAKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS HARTOLA, Kirkonseudun asemakaava-alue MARKKINAKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Ehdotus Koskee 21.3.2012 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA Asemakaavan muutos koskee: Kirkonseudun asemakaava-alue kortteli

Lisätiedot

NIHATTULAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 54

NIHATTULAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 54 107-AK1602 MYNÄMÄEN KUNTA NIHATTULAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 54 KAAVASELOSTUS Kaavaehdotus Versio 1.0 14.10.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (16) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS PARKANON KAUPUNKI PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS 12.1.2009 Kaavoitus- Arkkitehtipalvelu Mattila Oy 1 PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 17.02.2010 OPPILASASUNNOT ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ.

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 17.02.2010 OPPILASASUNNOT ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. 1(7) OPPILASASUNNOT ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 212 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA Maankäyttölautakunnan päätös asemakaavan

Lisätiedot

Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL

Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL 1 (13) VAALAN KUNTA Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL Asemakaavaselostus Kaavamuutosalueen rajaus voimassa olevalla asemakaavakartalla.

Lisätiedot

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa 7.10.2016 kaavoitusarkkitehti Theodora Rissanen KUVA: Suunnittelualueen sijaintikartta (pohjassa on osoitekartta). Suunnittelualue

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Kaavatunnus 2-236 Asianumero 144/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 8.4.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Asemakaavan muutos koskee korttelin 2061 tonttia 1. Asemakaavan muutoksella muodostuvat

Lisätiedot

HYÖKÄNNUMMI ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1:1000 TYÖ N:O 222

HYÖKÄNNUMMI ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1:1000 TYÖ N:O 222 2 MÄNTSÄLÄ HYÖKÄNNUMMI 216-217 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1:1000 TYÖ N:O 222 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 8. päivänä maaliskuuta 2011 päivättyä

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(6) Maankäyttöpalvelut 20.10.2015 LEMPIVAARA ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 229

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(6) Maankäyttöpalvelut 20.10.2015 LEMPIVAARA ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 229 1(6) LEMPIVAARA ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 229 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA Maankäyttölautakunnan päätös asemakaavan muuttamiseksi

Lisätiedot

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 4 3. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

ISO-IIVARINTIEN ASEMAKAAVA

ISO-IIVARINTIEN ASEMAKAAVA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus YKSYKKÖSEN YRITYSALUE ISO-IIVARINTIEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2016 päivitetty: 15.09.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut 15.02.2012 1(6) KORTTELIT 1201 OSA, 1226 JA 1227 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut 15.02.2012 1(6) KORTTELIT 1201 OSA, 1226 JA 1227 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(6) KORTTELIT 1201 OSA, 1226 JA 1227 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 212 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA Maankäyttölautakunnan

Lisätiedot

KIRKONKYLÄ KORTTELIN 198 VAIHEASEMAKAAVAN MUUTOS

KIRKONKYLÄ KORTTELIN 198 VAIHEASEMAKAAVAN MUUTOS 107-AK1706 SAUVON KUNTA KIRKONKYLÄ KORTTELIN 198 VAIHEASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 5.10.2017 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (12) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 23. päivänä maaliskuuta 2015 päivättyä asemakaavakarttaa.

Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 23. päivänä maaliskuuta 2015 päivättyä asemakaavakarttaa. MÄNTSÄLÄ KAPULI IId ASEMAKAAVA työ 223d 1. PERUS JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 23. päivänä maaliskuuta 215 päivättyä asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

Janakkalan kunta Turenki

Janakkalan kunta Turenki Janakkalan kunta Turenki 17.8.2015 1 Kauriinmaa etelä D:no 267/2015 Asemakaava ja asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee Turengin keskustan pohjoispuolella,

Lisätiedot

LAURINTIE KORTTELI 700 OSA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1:1000. Alueen määrittely: Suunnittelualue on Lahdentien (Mt 140) Riihenmäen teollisuusalueella.

LAURINTIE KORTTELI 700 OSA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1:1000. Alueen määrittely: Suunnittelualue on Lahdentien (Mt 140) Riihenmäen teollisuusalueella. 2 MÄNTSÄLÄ Työ 230 LAURINTIE KORTTELI 700 OSA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1:1000 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan selostus, joka koskee 1. päivänä maalis 2013 päivättyä asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen

Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LEPPÄVIRRAN KUNTA Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen Kaavaselostus, ehdotus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20689 Kaavaselostus, ehdotus 1

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 13.10.2009

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 13.10.2009 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 13.10.2009 KAAVA-ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee n. 1 km Turengin keskustan länsipuolella ja rajoittuu Pyhämäentiehen ja Sairaalantiehen. KAAVAMUUTOKSEN TARKOITUS Kunnanhallitus

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PENTTILÄN YHTEISMETSÄN RANTA- ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN. Kaavaselostus, valmisteluvaihe

KIVIJÄRVEN KUNTA PENTTILÄN YHTEISMETSÄN RANTA- ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN. Kaavaselostus, valmisteluvaihe KIVIJÄRVEN KUNTA PENTTILÄN YHTEISMETSÄN RANTA- ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P31477 1 (10) Paananen Susanna Sisällysluettelo 1 TIIVISTELMÄ... 1 1.1 Kaavaprosessin vaiheet...

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS LENTOLAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUUNTAMONTIE 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 17.5.2017 ASEMAKAAVAN NUMERO 799 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE LINTURINNE/5 KORTTELIT 860 osa ja

Lisätiedot

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS Kunta: Kirkkonummi Kaavan nimi: VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 Hankenumero: 40118 Piirustusnro: 3121 Laatija: kaavoitusteknikko Mikael Pettersson.

Lisätiedot

Kaavaselostus

Kaavaselostus 4 NIVALAN KAUPUNKI KORTTELIN 309 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 15.5.2012 ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU kortteli 309, TONTIT 2 ja 4 ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN

Lisätiedot

Janakkalan kunta Turenki 5.9.2013

Janakkalan kunta Turenki 5.9.2013 1 KAAVA-ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee n. 1 km Turengin keskustan länsipuolella ja rajoittuu Pyhämäentiehen ja Sairaalantiehen. KAAVAMUUTOKSEN TARKOITUS Valtuusto on 10.6.2013 60 hyväksynyt talouden tasapainottamisohjelman.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 12. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 1127. 12:020 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.3.2015 Asemakaavan

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNTA. MERIKARVIAN MALSKERIN RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS MALSKERIN SAARI koskien tilaa Kivikari

MERIKARVIAN KUNTA. MERIKARVIAN MALSKERIN RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS MALSKERIN SAARI koskien tilaa Kivikari MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIAN MALSKERIN RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS MALSKERIN SAARI koskien tilaa Kivikari 484-414-2-122 Riispyyn kylässä KUNNAN KAAVATUNNUS 484RAKAM12016 4.12.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. (06) 4191 334, 044-4191 334 fax (06) 4191 311

Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. (06) 4191 334, 044-4191 334 fax (06) 4191 311 ILMAJOKI NIEMELÄN ALUE Asemakaavan muutos Ahonkylän kunnanosa kortteli 14 LÄHTÖTIEDOT 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Kunta: Ilmajoki Kunnanosa: Ahonkylä Kaava-alue: Niemelän alue Korttelit:

Lisätiedot

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SIIKANIEMI SELOSTUS Ote rantayleiskaavakartasta SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2 Alueen yleiskuvaus 1.3 Luonnonympäristö 1.4

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ Päiväys 15.6.2015 KOSKENKYLÄNTIEN YRITYSALUE ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA. Korttelien 103 ja 104 asemakaavan muutokset. Kaavaselostus Luonnos Kaavan vireilletulo:

HIRVENSALMEN KUNTA. Korttelien 103 ja 104 asemakaavan muutokset. Kaavaselostus Luonnos Kaavan vireilletulo: HIRVENSALMEN KUNTA Korttelien 103 ja 104 asemakaavan muutokset Kaavaselostus Luonnos 26.6.2017 Kaavan vireilletulo: Kaavan hyväksyminen: Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Korttelien 103

Lisätiedot

PIIPPOLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 3

PIIPPOLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 3 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA PIIPPOLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 3 Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 3 TONTTI 7 P27028 6.5.2015

Lisätiedot

HANGON KAUPUNKI HANGÖ STAD

HANGON KAUPUNKI HANGÖ STAD HANGON KAUPUNKI HANGÖ STAD 14.4.2016 8.3.2016 12 Lainvoimainen Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus 15.2.2016 33 4.8. 4.9.2014 Kaavaehdotus nähtävillä MRL 65, MRA 27 11.6.2014 Ympäristölautakunta 28.4.2014

Lisätiedot

Janakkalan kunta Turenki 25.4.2014

Janakkalan kunta Turenki 25.4.2014 Janakkalan kunta Turenki 25.4.2014 1 Taimistotie Asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee Turengin keskustassa, Turengintien pohjoispuolella, rautatien molemmin

Lisätiedot

MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT. Päiväys 16.11.2015.

MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT. Päiväys 16.11.2015. Kunnanhallitus 7.12.2015 154 LIITE 94 MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT Päiväys 16.11.2015. Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 22.6.2015 Luonnos nähtävänä

Lisätiedot

Kolpin asemakaavan muutos, korttelit ja sekä viheralue. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus:

Kolpin asemakaavan muutos, korttelit ja sekä viheralue. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus: Kolpin asemakaavan muutos, korttelit 210-211 ja 221-229 sekä viheralue Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus: 599407201606 2 Sisältö: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

NIINNIEMEN ASEMAKAAVA

NIINNIEMEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 18.3.2008 JOUTSAN KUNTA NIINNIEMEN ASEMAKAAVA Luonnos 18.3.2008 Korttelit 1-7 sekä niihin liittyvät lähivirkistys-, liikenne-, katu- ja vesialueet i 1 TIIVISTELMÄ 2 1.1 Kaavaprosessin vaiheet

Lisätiedot

1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS

1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS 1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS PROJ.NRO 174 Asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Kaavamuutosalueen rajaus on merkitty oheiseen karttaan ALOITE TAI

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10. LAVIAN KUNTA LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.2014 Ilmari Mattila Kaavoitus- ja Arkkitehtipalvelu Mattila Oy

Lisätiedot

LIDL / KORTTELI 2000 ASEMAKAAVAN MUUTOS 1:1000

LIDL / KORTTELI 2000 ASEMAKAAVAN MUUTOS 1:1000 2 MÄNTSÄLÄ LIDL / KORTTELI 2000 ASEMAKAAVAN MUUTOS 1:1000 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 26. päivänä elokuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASKOLA/MONNINKYLÄ Monninkylän kauppapaikka Päiväys7.9.2011 ASEMAKAAVAN MUUTOS SEKÄ ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN MÄNTSÄLÄNTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Asemakaavan muuttamista

Lisätiedot

Janakkalan kunta Turenki 12.9.2014

Janakkalan kunta Turenki 12.9.2014 Janakkalan kunta Turenki 12.9.2014 1 Moisio 1 D:no 287/2014 Asemakaava ja asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee Turengin keskustan itäpuolella ja se rajoittuu

Lisätiedot

KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli (at) sipoo.fi

KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli (at) sipoo.fi Valtuusto 9 07.04.2014 9 S 23 Söderkullan asemakaavan eteläosan kumoaminen, ehdotus 324/10.02.03/2013 KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaava ja asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaava ja asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaava ja asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 51. kaupunginosan korttelin 5003 tonttia 5 koskeva asemakaava ja asemakaavan muutos LUONNOS 51:006 HYVINKÄÄN

Lisätiedot

V096 Villähde kortteli 284 tontit 2 ja 3 Villähde, kortteli 284 Asemakaavan muutos

V096 Villähde kortteli 284 tontit 2 ja 3 Villähde, kortteli 284 Asemakaavan muutos Nastolan kunta Villähde, kortteli 284 Asemakaavan muutos Kaavaselostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa. Nastolan kunta Kaavoitus Nastolan kunta Selostus 1 (9) 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot

Lisätiedot

ASEMAKAAVA 651/AK HEIKKIMÄKI Vierumäen (30) kaupunginosa Härkälän kylän (404) tilat 3:128,3:181 ja 3:182 sekä osa tiealueesta 2:12

ASEMAKAAVA 651/AK HEIKKIMÄKI Vierumäen (30) kaupunginosa Härkälän kylän (404) tilat 3:128,3:181 ja 3:182 sekä osa tiealueesta 2:12 651/Ak ASEMAKAAVA 651/AK HEIKKIMÄKI Vierumäen (30) kaupunginosa Härkälän kylän (404) tilat 3:128,3:181 ja 3:182 sekä osa tiealueesta 2:12 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.9.2015, 22.4.2014 Suunnittelualue:

Lisätiedot

SIUNTIO BOTÅKER ASEMAKAAVAN MUUTOS

SIUNTIO BOTÅKER ASEMAKAAVAN MUUTOS SIUNTIO BOTÅKER ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS 12.6.2014 Vireille tulosta ilmoitettu: Tekninen lautakunta 26.2.2014. Ehdotus nähtävänä (MRA 27 ) Hyväksytty Pertti Hartikainen Pakkamestarinkatu 3, 00520

Lisätiedot

Lausunnot Kaakkois-Suomen ELY-keskus Etelä-Karjalan liitto Etelä-Karjalan pelastuslaitos Liikennevirasto 5. 5.

Lausunnot Kaakkois-Suomen ELY-keskus Etelä-Karjalan liitto Etelä-Karjalan pelastuslaitos Liikennevirasto 5. 5. Parikkalan kunta Koirniemen asemakaava 17.12.2014 Kaavaluonnos oli nähtävillä 26.6.2014 28.7.2014. Kaavaluonnoksesta saatiin 7 lausuntoa ja 2 muistutusta. Seuraavassa on lausunnot sekä kaavoittajan niihin

Lisätiedot

KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS 118-AK1502 SAUVON KUNTA KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 11.3.2015 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (10) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

RAIMELAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

RAIMELAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS 162-AK1603 MYNÄMÄEN KUNTA RAIMELAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 28.10.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (14) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN SELOSTUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 10. JA 25. KAUPUNGINOSIEN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS SEKÄ 10. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 44 TONTTIEN 6 JA 7 SEKÄ VIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS (KELJO, CITYMARKET)

Lisätiedot

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NILSIÄN KAUPUNKI TAHKOVUORI Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337 Kaavaselostus, ehdotus Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 11.12.2012

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT..

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 29. PÄIVÄNÄ TOUKOKUUTA 2015 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

KYLPYLÄ (10) KAUPUNGINOSA KYLPYLÄKADUN OSITTAINEN KUMOAMINEN SELOSTUS

KYLPYLÄ (10) KAUPUNGINOSA KYLPYLÄKADUN OSITTAINEN KUMOAMINEN SELOSTUS KYLPYLÄ (10) KAUPUNGINOSA KYLPYLÄKADUN OSITTAINEN KUMOAMINEN SELOSTUS Vireilletulo: Kaavoituskatsaus 2014 Kaavaluonnos: 16.12.2014 Kaavaehdotus: 3.3.2015 Kaupunginhallitus: 31.8.2015, 116 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

SEMENTTIVALIMON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

SEMENTTIVALIMON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus SEMENTTIVALIMON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 8.5.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen

Lisätiedot

SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA Ehdotus 27.4.2009

SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA Ehdotus 27.4.2009 SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA Ehdotus 27.4.2009 NAKKILAN TAAJAMAOSAYLEISKAAVAN Tarkistaminen ja laajentaminen 2010 SATAKUNNAN ALUESUUNNITTELUN YHTEISTYÖRYHMÄ 20.1.2011 * KAAVOITUSARKKITEHTI SUSANNA ROSLÖF Satakunnan

Lisätiedot

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Dnro 634/2013 9:15 Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaavan muutos Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 9.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 1 2. SUUNNITTELUALUE... 1 3. ALOITE...

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

S i s ä l l y s l u e t t e l o

S i s ä l l y s l u e t t e l o S i s ä l l y s l u e t t e l o 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus 2 1.4 Liitteet 2 2 LÄHTÖKOHDAT 2 2.1 Selvitys suunnittelualueen

Lisätiedot