HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI HUS Tilakeskus Hyvinkään sh-alueen johtaja hyväksynyt , 125

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI 31.8.2011 HUS Tilakeskus Hyvinkään sh-alueen johtaja hyväksynyt 12.09.2011, 125"

Transkriptio

1 Hallitus , OHEISMATERIAALI 3 HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI HUS Tilakeskus Hyvinkään sh-alueen johtaja hyväksynyt , 125 HYVINKÄÄN SAIRAALA ENDOSKOPIAYKSIKÖN MUUTOSTYÖT HANKESUUNNITELMA

2 TIIVISTELMÄ Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Hyvinkään sairaalan ensimmäiset rakennukset ovat valmistuneet vuonna Rakennusosia on lisätty vuosien varrella toiminnan laajentuessa. Sairaalan endoskopiayksikkö sijaitsee sairaalan päärakennuksen runko-osan ensimmäisessä kerroksessa. Peruskorjausta ei kyseisellä alueella ole tehty. Hankesuunnitelman mukaan endoskopiayksikön muutostöissä tilat rakennetaan ajanmukaisiksi vastaamaan potilas- ja työturvallisuutta, hyvää hygieniatasoa sekä laadukasta hoidon tasoa. Hankealueelle, endoskopiayksikön tiloihin rakennetaan kuusi toimenpidehuonetta, jotka varustetaan nykyaikaista toimintaa vastaaviksi. Potilaiden tarkkailutiloja lisätään ja varustetasoa parannetaan. Välinehuoltotilat rakennetaan kolmeosaiseksi ja varustetaan ajanmukaisilla tähystimien pesu- ja kuivauskaapeilla. Henkilökunnan tilat rakennetaan henkilökuntamäärää vastaavaksi ja toimistotilojen rakentamisessa huomioidaan potilaiden haastattelutilanteet intimiteettisuojaa vastaavaksi. Ilmanvaihtokonehuone uusitaan samoin hankealueen vesi- ja viemäriputket. Jätteiden keräystä parannetaan rakentamalla jätteiden keräilypiste. Hankkeen energiatehokkuussuunnitelmilla parannetaan rakennuksen energiataloutta. Yksikköön saadaan rakentamisen yhteydessä lämmön talteenottojärjestelmä. Energiatalous huomioidaan myös vesihanojen, sähkötoimintojen ja huoneiden lämpötilasäätöjen suunnittelussa. Suunnitelman mukaan yksikön muutostyöhanke vaiheistetaan kolmeen vaiheeseen, jotta rakennustöiden aiheuttama haitta olisi mahdollisimman vähäinen yksikön toiminnalle. Hankkeen vaiheistaminen vähentää rakennusaikaisia väistötilatarpeita. Rakennustöiden aikana normaalista endoskopiatoiminnasta arvioidaan voitavan suorittaa noin 60 %. Rakentamisesta aiheutuu hankealueen läheisyydessä oleville tiloille jonkin verran meluhaittaa, kulkureittien muutoksia ja katkoksia LVIS-järjestelmissä. Sairaalaalueen parkkipaikkatilanne huononee rakentamisen aikana. Muutostyöhankkeen hyötypinta-ala on 368,5 hym2 rakentamisen aikaiset väistötilat mukaan lukien ja bruttolaajuus on 573 brm2. Hankesuunnitelman tarkistettu kustannusarvio on Suunnitelman mukaan hankkeen rakennustyöt alkavat toukokuussa 2012 ja tilat valmistuvat toukokuun 2013 lopussa.

3 1 JOHDANTO SAIRAALAN YLEISKUVAUS SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA HANKKEEN PERUSTELUT ENDOSKOPIAYKSIKÖN TOIMINTA JA TILANTARVE Nykyinen toiminta Tuleva toiminta Tilantarve SELVITYS HENKILÖKUNNASTA HANKKEEN TILARATKAISUT JA TEKNINEN TOTEUTUS Hankkeen sijainti, tilat ja laajuus Suunnitellut tilaratkaisut Rakennustekniset työt LVI-tekniset työt Sähkö- ja teletekniikka Kiinteät sairaalalaitteet ENERGIATEHOKKUUDEN HUOMIOINTI SUUNNITTELURATKAISUISSA TILAPÄISJÄRJESTELYT JA HÄIRIÖT TYÖMAAN AIKANA Tilapäisjärjestelyt Häiriöt työmaan aikana HANKKEEN LAAJUUS JA ARVIO KUSTANNUKSISTA AIKATAULUTAVOITTEET ARVIO HANKKEEN VAIKUTUKSISTA TOIMINTAKULUIHIN...17 LIITTEET: Liite 1 Asemapiirustus Liite 2 Leikkauskuva Liite 3 Pohjapiirustus 1. krs Liite 4 Pohjapiirustus endoskopiayksikkö 1-osa Liite 5 Pohjapiirustus endoskopiayksikkö 2-osa Liite 6 Tilaluettelo Liite 7 KSL-laiteluettelo

4 3 1 JOHDANTO Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) kuntayhtymän Hyvinkään sairaala sijaitsee osoitteessa Sairaalankatu 1, Hyvinkää. Hyvinkään sairaalakiinteistö koostuu useasta eri rakennusosasta, jotka ovat valmistuneet vuosina Kiinteistön bruttoala on noin m2 ja tilavuus noin m3. Hyvinkään sairaanhoitoalue on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin pohjoisin tulosalue ja siihen kuuluu viisi kuntaa; Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi ja Tuusula. Alueen sairaalat ovat Hyvinkään sairaala Hyvinkäällä ja Kellokosken sairaala Tuusulassa. Sairaanhoitoalueen asukasluku on vuoden 2010 lopussa Hyvinkään sairaalan sairaansijamäärä vuoden 2010 lopussa on 232. Endoskopiayksikkö sijaitsee päärakennuksen runko-osan ensimmäisessä kerroksessa. Peruskorjausta ei kyseiselle alueelle ole tehty, yksittäisiä huoneita on saneerattu viime vuosien aikana. Peruskorjaussuunnittelu on aloitettu jo 2000 luvun alussa. Sekä rakennus- että taloteknisesti tilat ovat peruskorjauksen tarpeessa; välinehuoltotilat ovat puutteelliset ja riittämättömät nykyiseen toimintaan, LVI-järjestelmät ovat pääosin alkuperäisiä eivätkä vastaa nykyvaatimuksia, ilmastointi on puutteellinen ja sekä potilaiden että henkilökunnan tilat ovat riittämättömiä nykytoimintaan. Tilasuunnittelun tavoitteena on yleispätevyys. Tiloja tulee voida käyttää eri tarkoituksiin kulloistenkin toiminnallisten linjausten mukaisesti. Peruskorjattaviin tiloihin sijoitetaan edelleenkin endoskopiayksikkö, joka tarjoaa ruuansulatuskanavan tähystykset ja toimintatutkimukset, keuhkotähystykset ja virtsateiden tähystykset sekä toimintatutkimukset alueen avoterveydenhuollolle sekä sairaalan eri erikoisalojen poliklinikoiden ja osastojen aikuispotilaille. Tilat varustetaan ajanmukaisesti. Potilas- ja työturvallisuus lisääntyy samoin yksikön hygieniataso. Muutostyöhanke vaiheistetaan kolmeen vaiheeseen. Vaiheistuksella pyritään vähentämään rakennustöiden vaikutusta yksikön toimintaan. Vaiheistuksen ansiosta varsinaisia väistötiloja yksikön ulkopuolelta tarvitaan vain yhden huoneen ja yhden WCtilan verran. Toiminnan arvioidaan kuitenkin rakentamisen aikana supistuvan noin 40 %. Rakentamisesta aiheutuu hankealueen läheisyydessä oleville tiloille meluhaittoja, kulkureittien muutoksia ja toimintakatkoksia LVIS-järjestelmissä. Alakattoja joudutaan avaamaan erilaisten asennusten vuoksi. Ensisijaisia haitta-alueita ovat endoskopiayksikön lisäksi 1. kerroksen samassa siivessä sijaitsevat tilat sekä alapuolella sijaitsevat P-kerroksen tilat. Vesijohtojen ja viemäreiden nousulinjojen uusiminen aiheuttaa haittaa P-kerroksessa sijaitsevissa röntgenosastossa ja kliinisessä laboratoriossa. Haitat ovat sekä käyttökatkoksia että toimintaa rajoittavia. Kerroksen yläpuolisiin osastoihin ja T-kerroksen välinehuoltoon aiheutuu käyttökatkoksia. Sähkö- ja televerkostojen kaapelointityöt aiheuttavat haittaa T-kerroksen huoltokäytävälle ja sen varrella oleviin teknisiin tiloihin sekä 1. kerroksen laboratorion ja sisätautien poliklinikan tiloihin sekä näiden välisille käytäville. Hanke sisältyy HUS:n vuosien investointiohjelmaan. Koko hankkeelle on varattu euroa, josta euroa vuodelle 2011 ja loppuosa vuodelle Tarkistettu kustannusarvio on Ylitys tullaan huomioimaan uudessa, vuosien investointiohjelmassa. Peruskorjattavien tilojen bruttopinta-ala on 573 brm2 ja hyötypinta-ala on 368,5 hym2, joista väistönaikaisia tiloja on 19,5 hym2. Hankesuunnittelun yhteydessä on laadittu turvallisuusselvitys.

5 4 2 SAIRAALAN YLEISKUVAUS Hyvinkään sairaala on päivystävä monierikoisalainen sairaala. Sairaala päivystää 24 tuntia vuorokaudessa. Päivystyspoliklinikalla toimii erikoissairaanhoidon päivystyksen lisäksi Hyvinkään kaupungin terveyskeskuspäivystys ympärivuorokautisesti. Hyvinkään sairaalarakennus on valmistunut vuonna 1975 ja sitä on laajennettu moneen otteeseen. Terveysasema sijaitsee sairaala-alueella. Hyvinkään sairaalassa oli vuonna 2010 sairaansijoja 232. Hyvinkään sairaanhoitoalueen asukasluku vuoden 2010 lopussa oli yhteensä , mikä on noin 11.9 % Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitoalueen väestömäärästä. Hyvinkään sairaanhoitoalueen väestömäärä jakautuu siten, että Hyvinkäällä asukkaita oli , Järvenpäässä , Mäntsälässä , Nurmijärvellä ja Tuusulassa SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA HANKKEEN PERUSTELUT Hyvinkään sairaalan operatiiviseen tulosyksikköön kuuluva endoskopiayksikkö sijaitsee päärakennuksessa vuodeosastosiiven 1. kerroksessa. Endoskopiayksikkö on aloittanut toimintansa nykyisissä tiloissa vuonna Tiloja ei ole peruskorjattu, ainoastaan joitakin yksittäisiä huoneita on saneerattu viime vuosina. Tilojen peruskorjaussuunnittelu on aloitettu jo 2000 luvun alussa. Vuosien kuluessa muutostöiden tarvetta on tarkennettu. Vaativan endoskopiatoiminnan toteuttaminen nykyisissä tiloissa ei ole mahdollista potilas- ja työturvallisuuteen liittyvien puutteiden vuoksi. Nykyiset tilat eivät ole tarkoituksenmukaisia joustavalle endoskopiatoiminnalle, mikä vaikuttaa myös suoritettaviin tutkimusmääriin ja heijastuu muun muassa hoitotakuuvelvoitteen ylläpitämiseen. Nykyisissä tiloissa potilaille ei voida tarjota laadukasta hoitoa. Potilaiden tarkkailutilat eivät ole riittäviä. Haastattelu- ja valmistelutilat ovat puutteellisia ja riittämättömiä, minkä vuoksi potilaiden intimiteettisuoja ei toteudu. Henkilökunnan tauko- ja kokoustilat ovat kooltaan ja varustukseltaan riittämättömiä. Endoskopiayksikön muutostöistä on tehty tarveselvitys keväällä Tarveselvityksen mukaan yksikön välinehuoltotilat ovat puutteelliset ja riittämättömät nykyiseen toimintaan. Välinehuoltotilassa on tehty työsuojelutarkastus vuonna 2009, jolloin tilassa on todettu huomattavia melu-, ilmastointi- ja hajuhaittoja. Välinehuoltotilassa ei ole erotettu likaista ja puhdasta puolta. Puhdistettujen skooppien (tähystimien) asianmukaiset kuivaustilat puuttuvat. LVI-järjestelmät ovat pääosin alkuperäisiä ja eivät vastaa nykyvaatimuksia. Suurin osa hankealueen rakenteista ja teknisistä järjestelmistä on vuodelta ENDOSKOPIAYKSIKÖN TOIMINTA JA TILANTARVE 4.1 Nykyinen toiminta Endoskopiayksikkö on avoinna arkipäivisin klo Viikonloppupäivystystä ei ole, päivystyspotilaat hoidetaan arkipäivisin työpäivän aikana. Endoskopiayksikössä eri erikoisalojen lääkärit suorittavat tähystystoimenpiteitä. Tähystyksistä tavallisimpia ovat sisätautiset ja kirurgiset mahalaukun ja paksusuolen, sappi- ja haimateiden, virtsarakon sekä keuhkojen tähystykset. Tähystysten yhteydessä tehdään lisäksi erilaisia toimenpiteitä sekä muun muassa ruokatorven, virtsarakon ja peräsuolen toimintatutkimuksia. Ultraäänitutkimuksia tehdään muun muassa pe-

6 5 räsuolen toimintatutkimusten yhteydessä. Avannehoitaja ja uroterapeutti pitävät hoitajavastaanottoa kerran viikossa. 4.2 Tuleva toiminta Peruskorjauksen jälkeen endoskopiayksikön toiminnan organisoiminen helpottuu. Ajanmukaiset tilat mahdollistavat muun muassa päivystystähystysten tekemisen aamuisin ennen varsinaisen vastaanottotoiminnan alkamista. Tutkimusmäärien arvioidaan kasvavan lähivuosina väestön ikääntymisen myötä. Hyvinkään sairaanhoitoalueella oli vuonna 2010 yli 65 vuotiaita ja väestöennusteen mukaan vuonna 2020 yli 65 vuotiaita olisi Väestöennusteen lisäksi on muun muassa kolorektaali- eli paksu- ja peräsuolisyöpien sekä urologisten syöpien lisääntyminen odotettavissa, kymmenen vuoden kuluessa tähystysten tarve tältä pohjalta voisi lisääntyä noin 10 %. Lantionpohjan tutkimuksia tullaan laajentamaan ja lisäämään. 4.3 Tilantarve Tilatarpeen suunnittelun lähtökohtana pidetään toimintalukuja, joiden arvioidaan nousevan jonkin verran lähivuosien aikana. Toimintaluvut vuosina 2010 sekä arviot vuosille 2015 ja 2020 Vuosi E 2020E Suoritteet * Lähde: Cressida * sis. ensikäynnit, hoitokäynnit, uusintakäynnit, sarjahoitokäynnit Vuonna 2010 on lisäksi ollut noin 1100 lisäkäyntiä sekä hoitopuheluja ja soittoja yhteensä noin 630. Tarvittavien tutkimushuoneiden määrän laskennassa käytetään keskimääräisiä vastaanottoaikoja ja käyttöajaksi kuusi tuntia päivässä. Työpäiviä lasketaan tässä teoreettisessa laskelmassa olevan 240 vuodessa. Toimenpiteiden käyntimäärä arvio vuonna 2015 Keskimääräinen vastaanottoaika min. Käyntejä / vastaanottotila / päivä Vastaanottopäiviä / vuosi Huonetarve / päivä 4 800* 45 min ~3 * sis. ensikäynnit, hoitokäynnit, uusintakäynnit, sarjahoitokäynnit, arvion lisäkäynneistä (n1000) Toimenpidehuoneet Endoskopiayksikköön rakennetaan suunnitelmien mukaan kuusi toimenpidehuonetta. Kaikki huoneet sijaitsevat samalla puolella käytävää. Tähystysten erilaisuuden vuoksi useampi toimenpidehuone on toiminnan suunnittelun ja toteuttamisen kannalta eduksi. Tähystyksiä tekevät lääkärit eivät työskentele vakituisesti endoskopiayksikössä vaan heille kuuluu tähystysten lisäksi muun muassa vuodeosasto-, leikkaussali- sekä poliklinikkatyöskentelyä. Eri toimenpidehuoneissa tehdään eri erikoisalojen tähystyksiä. Potilaiden valmistelu toimenpiteisiin tehdään toimenpidehuoneissa. Potilaiden mahdollinen lääkitys, esim. rauhoittavat lääkkeet ennen tutkimuksia, annetaan tarvittaessa toimenpidehuoneissa. Huoneita käytetään myös sekä potilashaastatteluihin että potilasohjauksiin. Tähystysten kesto vaihtelee tähystyksestä riippuen mi-

7 6 nuuttiin. Potilaat tulevat tähystyksiin pääasiallisesti polikliinisena potilaana, mutta joskus myös vuodeosastoilta. Huoneissa tarvitaan riittävästi tilaa potilaan lisäksi yhdelle lääkärille ja kahdelle hoitajalle. Huoneessa voi olla tutkimusten aikana myös opiskelijoita ja joskus esimerkiksi nukutusryhmä. Tilaa tarvitaan myös tutkimuspöydälle ja laitteille sekä säilytystilaa tutkimusvälineille ja hoitotarvikkeille. Isommissa tutkimushuoneissa on tilaa myös sänkypotilaille. Heikkokuntoisille potilaille tähystys voidaan tehdä potilaan omassa sängyssä. Joidenkin toimenpidehuoneiden tutkimuspöytä voidaan säätää gynekologisille tutkimuksille sopivaksi. Toimenpidehuoneissa, joissa käytetään formaliinia näytepalojen säilömiseen jatkotutkimuksia varten, tarvitaan vetokaappi. Kaikissa toimenpidehuoneissa on happi ja paineilmakytkennät. Toimenpidehuoneessa 1 tehdään virtsarakon tähystyksiä noin seitsemän tähystystä päivässä. Tähystyksen jälkeen tilaa käytetään potilasohjaukseen ennen potilaan kotiutumista. Kyseinen huone varustetaan siten, että siellä voidaan tehdä myös nukutusta vaativia toimenpiteitä maha- ja suolikanavaan esimerkiksi lapsipotilaille. Huoneessa on monitorointimahdollisuus. Isommat toimenpidehuoneet 2 ja 5 varustetaan samanlaisiksi. Näissä huoneissa tehdään maha- ja suolikanavan tähystyksiä päivisin noin kymmenen kappaletta kummassakin huoneessa sekä pientoimenpiteitä. Huoneessa annetaan potilaille jatkohoitoohjeita tähystyksen jälkeen. Huoneissa on monitorointimahdollisuus. Toimenpidehuoneessa 3 tehdään erilaisia ruuansulatuskanavan toimintatutkimuksia. Tutkimuksiin tarvitaan tutkimuslaitteistoja sekä tutkimuspöytä. Avannehoitaja pitää vastaanottoaan tässä huoneessa. Toimenpidehuoneessa 4 tehdään urologisia toimintatutkimuksia. Uroterapeutti käyttää huoneen yhteydessä olevaa WC-tilaa muun muassa katetrointiopetukseen. Toimenpidehuoneessa 6 tehdään keuhkotähystyksiä päivisin1-3 kappaletta. Tutkimuksen jälkeen potilas siirretään välittömästi tarkkailuun joko keuhkopoliklinikalle tai vuodeosastolle. Keuhkotähystyksiin tulevien potilaiden esivalmistelut ja mahdollinen esilääkitys tehdään joko keuhkopoliklinikalla tai vuodeosastolla. Huoneeseen suunnitellaan alipaineistus. Huoneessa on monitorointimahdollisuus. Kaikkien toimenpidehuoneiden yhteyteen tulee WC-tilat ja pukeutumistilaa potilaille. Toimenpidehuoneiden 2 ja 5 yhteyteen tulee potilaille erilliset isommat pukeutumistilat. Tarkkailuhuoneet Potilaiden tarkkailuhuoneita on kaksi ja ne sijoitetaan toimenpidehuoneita vastapäätä. Toiseen huoneeseen mahtuu yksi sänky ja toiseen kaksi sänkyä. Isompaan tarkkailutilaan asennetaan videokamera, jonka kautta kuva välittyy osastonkansliaan. Pienenpää tarkkailuhuonetta voidaan käyttää myös sänkypotilaan odotustilana ennen tähystykseen tuloa. Potilaita seurataan 2-4 tuntia, jos he ovat saaneet rauhoittavaa lääkettä tai jos heille on tehty isompi toimenpide. Hyväkuntoiset potilaat lähtevät kotiin heti toimenpiteen jälkeen. Kahden hengen tarkkailuhuoneessa kummallakin potilaspaikalla on monitorointimahdollisuus sekä happi- ja imupisteet. Pienemmässä tarkkailuhuoneessa ei ole monitorointimahdollisuutta.

8 7 Toimistotilat Osastonkanslia sijoitetaan käytävän keskivaiheille, toimenpidehuoneiden väliin. Kanslia on osastonsihteerin työtila. Huoneessa säilytetään potilaspapereita ja potilaiden ilmoittautuminen tapahtuu tässä huoneessa. Osastonhoitajan huone on luonteeltaan toimistotila, joka soveltuu henkilöstöhallintotehtävien ja muun muassa potilaiden ajanvarauksien hoitamiseen. Lääkäreiden ja hoitajien toimistotilaa voidaan käyttää toimistotyöskentelyn lisäksi myös potilaiden haastattelutilana. Huoltohuone Huoltohuone on kolmiosainen ja sijoitetaan käytävän keskivaiheille, toimenpidehuoneita vastapäätä. Käytetyt välineet puhdistetaan, huolletaan ja desinfioidaan niin sanotussa likaisessa huoltohuoneessa, joka on alipaineistettu. Huoltotilojen laitehuoneessa sijaitsevat skooppien eli tähystimien läpiantomalliset pesukoneet sekä ultraäänipesukone. Puhtaassa huoltotilassa, jonne tähystimet saadaan läpiantopesukoneen kautta, sijaitsevat skooppien kuivauskaapit. Tässä huoneessa myös pakataan ja säilytetään tutkimus-, hoito- yms. välineitä. Puhdastila on ylipaineistettu. Likaisen huoltohuoneen laitteet palvelevat myös sisätautipoliklinikan tarpeita. Odotustila Potilaiden odotustila sijoitetaan lähelle osastonkansliaa, käytävän toiselle puolelle. Tila toimii myös saattajien odotustilana. Henkilökunnan taukotila Taukotilassa henkilökunnalla on mahdollisuus pitää tauot ja halutessaan myös ruokailla. Taukotilassa voidaan pitää myös osaston henkilökunnan yhteisiä pienimuotoisia neuvottelu-, kokous- ja koulutustilaisuuksia. Jäte- ja siivoushuone Jätehuone toimii jätteiden keräilypisteenä. Sinne sijoitetaan lajitteluohjeiden mukaiset jätesäiliöt jätteiden välivarastointia varten. Jätteiden keräilypiste eriytetään sisätautipoliklinikan käytävän päässä jo olemassa olevasta siivoushuoneesta. Jätteiden keräilypiste on useamman yksikön käytössä. Siivoushuone on siivouskärryn ja siivousvälineiden ja aineiden säilytystila. Lisäksi osastolla on tarvittavat oheistilat kuten WC- ja varastotilat. 5 SELVITYS HENKILÖKUNNASTA Endoskopiayksikön henkilökuntaan kuuluu yksi osastonhoitaja, kuusi sairaanhoitajaa, yksi perushoitaja ja yksi osastonsihteeri. Lääkäreitä ei ole vakinaisesti sijoitettu endoskopiayksikköön vaan jokainen erikoisala on sijoittanut lääkärityövoimasta tietyn prosenttimäärän endoskopiatoimintaan. Välinehuoltopalvelut ostetaan HUS-Desikolta. Nykyisen henkilökunnan lisäksi olisi tarvetta sekä yhdelle uroterapeutille että yhdelle avanne-/lantiopohjahoitajalle. Yksi sairaanhoitajan vakanssi tarvitaan lisää runsaan viiden vuoden kuluttua. Lääkärityövoima lisääntyy endoskopiatoiminnan laajenemisen

9 8 myötä. Välinehuoltopalvelujen tarve tulee lisääntymään toiminnan kasvaessa arviolta ½ työpäivää. 6 HANKKEEN TILARATKAISUT JA TEKNINEN TOTEUTUS 6.1 Hankkeen sijainti, tilat ja laajuus Endoskopiayksikön muutostyöt sijoittuvat Hyvinkään sairaalan vuonna 1975 valmistuneeseen A-osaan 1.kerrokseen. Hankealueen bruttopinta-ala on 573 brm2 ja hyötypinta-ala on 368,5 hym Suunnitellut tilaratkaisut Endoskopiayksikön toiminnan tehostamiseksi toimenpidehuoneiden yhteyteen lisätään pukuhuone/wc-tiloja, mikä nopeuttaa potilaiden kiertoa ja mahdollistaa toimenpiteiden määrän lisäämisen. Välinehuolto rakennetaan kolmeosaisena. Likainen puoli, pesutila ja puhdas puoli ovat omia tilojaan. Tämä parantaa hygieniaa ja työskentelyoloja (melu). Henkilökunnan taukotila mitoitetaan henkilömäärään sopivaksi. Taukotila toimii myös neuvottelutilana. 6.3 Rakennustekniset työt Purkutyöt Purku- ja rakennustyöt suoritetaan toimivan sairaalan tiloissa, joten töiden vaiheistukseen ja käytössä olevien tilojen suojaamiseen työmaan haitoilta on kiinnitettävä erityistä huomiota. Ilmanvaihtokonehuonetta laajennetaan ja konehuoneessa sijaitseva porras puretaan, jolloin saadaan tarvittavaa lisätilaa uusille ilmanvaihtokoneille. Konehuoneeseen järjestetään kulku 1. krs käytävältä uudella oviaukolla. Edellä mainitut työt aiheuttavat rakenteellisia muutoksia. Endoskopiayksikön tilajakoa muutetaan. Osa vanhoista seinistä säilytetään. Käytävälinjat säilyvät entisillä paikoillaan. Seinät Uudet väliseinät rakennetaan metallirunkoisina ääneneristettyinä levyseininä. Märkätilojen seinät ovat kiviaineisia. Kuivien tilojen seinät tasoitetaan ja maalataan. Käytävillä ja muissa törmäyksille alttiina olevissa tiloissa seinät suojataan puoleen korkeuteen seinäsuojaverhouksella. Märkätilojen ja WC-tilojen seinät laatoitetaan kokonaan. Osalaatoituksia käytetään keittiötiloissa, kalusteiden välitiloissa ja allastaustoissa. IV-konehuoneissa katto- ja seinäpinnat verhoillaan äänenvaimennuslevyillä.

10 9 Lattiat Lattiat päällystetään yleisesti hitsattavalla homogeenisella suuntavapaalla ja vahavapaalla muovimatolla ja muovisilla jalkalistoilla. Tarpeen mukaan käytetään puolijohtavaa muovimattoa. Kosteissa tiloissa käytetään liukuestemuovimattoa nostettuna seinille jalkalistaksi. Alakatot Alakatot tehdään huonetiloissa ja käytävillä pääosin akustoivasta alakattolevystä. Märkätiloissa ja WC-tiloissa käytetään hygienialevyä. Ovet Ovet ovat pääosin laminaattipintaisia laitosovia puureunalistoin. Puukarmit ovat rstsuojattuja. Osa ovista on liukuovia. Liukuovien karmirakenteeseen tehdään täyskorkea rst-suojaus. Joissakin ovissa on lasiaukot. Osa ovista on ääneneristettyjä. Porrashuoneen ovi on teräsrakenteinen ja lasiaukollinen palo-ovi. Ilmanvaihtokonehuoneen ovi on umpiteräksinen palo-ovi. Osa ovista varustetaan kulunvalvonnalla. Ovien lukitus uusitaan Hyvinkään sairaalan uuteen lukostoon. Kalusteet Laminaattipintaiset kalusteet tehdään kosteudenkestävästä lastulevystä. Reunoissa käytetään massiivipuulistaa. Välinehuoltotilojen kalusteet ovat rst-rakenteisia (ruostumatonta terästä). Irtokalustehankinnat eivät sisälly hankkeeseen. Materiaalit Materiaalit valitaan potilasturvallisuutta, helppohoitoisuutta, kestävyyttä ja viihtyisyyttä ajatellen. Kaikkien käytettävien pintamateriaalien valinnassa pyritään siihen, että tuotteet ovat mahdollisimman vähäpäästöisiä, pintamateriaaliluokituksen M1 mukaisia tuotteita. Varusteet Tiloihin asennetaan huonekorttien ja HUS-ohjeistuksen mukaiset varusteet. 6.4 LVI-tekniset työt Vaiheistus Saneeraustyö toteutetaan vaiheistettuna, joka aiheuttaa merkittäviä väliaikaisjärjestelmiä LVI-tekniikalle. Seuraavassa on esitetty seikkaperäinen listaus LVI-vaiheistuksesta: Vaihe 0.1 Väliaikainen tuloilmakoje siirretään rakennuksen päätyyn ja liitetään rakennuksen tuloilmakanaviin IV-konehuoneessa (esim. IV-konehuoneen lauhdutusilma säleikköä hyödyntäen). Vaihe 0.2 Nykyisen IV-konehuoneen A1.041 ilmanvaihtokojeiden purkaminen.

11 10 Ilmanvaihtokonehuoneessa A1.041 tehtävät rakennustekniset työt (väliseinän poistaminen, porrasaukon umpeen rakentaminen, uuden kulkuoven teko, pintojen uusiminen). Vaihe 0.3 Uuden tuloilmakojeen asennus ja liittäminen nykyisiin tuloilmakanaviin. Väliaikaisen tuloilmakojeen liitoskanavien purkaminen. Vaihe 1.1 Vaiheen 1 urakka-alueen saneeraus. Vaihe 1.2 Väliaikaisen ilmanvaihtokojeen siirtäminen vesikatolle sekä liittäminen vaiheen 1 ulkovyöhykkeelle rakennettavaan tuloilmakanavaan (kanavointi ikkunan läpi). Nykyinen vaiheen 2 alueella olevien jäähdytyspuhaltimien kompressorien (1 krs. parvekkeella) ja puhaltimien purku. Vaihe 2.1 Vaiheen 2 urakka-alueen saneeraus. Vaihe 2.2 Tuloilmakanavien lopullinen liittäminen uuteen tuloilmakojeeseeen. Väliaikaisen tuloilmakojeen kanavistojen purkaminen. Vesijohdot ja viemärit Vesijohto ja viemärikalusteet uusitaan koko urakka-alueella. Vesikalusteet ovat sairaalaan soveltuvia hygieniamalleja sekä kaikki käsienpesuun tarkoitetut hanat kosketusvapaita elektronisia hanoja sähköliitynnällä. Käytäville asennetaan 30 metrin välein pikapalopostit. Pikapalopostikaappi sisältää myös kalvovaahtosammuttimen. Kalustevesijohdot uusitaan koko urakka-alueen laajuudelta. Runkolinjat tehdään kuparista ja kalustejohdot ovat muovia uppoasennettuna suojaputkessa. Urakka-alueen vesijohtojen sekä viemäreiden nousulinjat uusitaan 1.kerroksen katosta P- kerroksen kattoon (ja siitä n. 500 mm alaspäin) asti. Kalusteviemärit uusitaan koko urakka-alueen laajuudelta. Kaikki viemärit ovat valurautaa. Lämmitys Nykyiset lämmityspatterit säilytetään. Lämmityspattereiden termostaattiventtiilit ja sulkuventtiilit uusitaan. Nykyiset lattiavalussa menevät patterikytkentäjohdot uusitaan pinta-asennettavina. Pattereiden lämmityksen nousulinjat uusitaan P-kerrokseen. Pattereita ei uusita, ne huoltomaalataan. Ilmanvaihtokojeen lämmityspatteri liitetään nykyiseen IV-lämmityslinjaan IVkonehuoneessa 1-patterijärjestelmän lämmönsiirtimen välityksellä. Jälkilämmityspattereille rakennetaan oma pumppu ja lämpötilasäätöpiiri ( C), joka liitetään IV-lämmitysverkostoon.

12 11 Jäähdytys Tilojen jäähdytys toteutetaan pääosin jäähdytetyllä tuloilmalla. IV-kojeen jäähdytyspatteri liitetään nykyiseen vedenjäähdyttimeen. Jäähdytyskojeesta on jo tehty putkistovaraukset IV-konehuoneeseen. Paljon lämpökuormaa sisältäviin tiloihin asennetaan kiertoilmajäähdyttimet. Kiertoilmajäähdyttimet toteutetaan ns. kondensoimattomina eli kiertoilmaa varten rakennetaan oma pumppu ja lämpötilansäätöpiiri ( C). Höyry ja lauhde Höyryä tarvitsevat laitteet sisältävät oman höyrynkehittimen. Kohteeseen ei rakenneta höyry- tai lauhdeverkostoja. Sairaalakaasut Hengityspaineilma, hengityshappi sekä instrumentti-ilma liitetään nykyisiin sairaalaalueen verkostoihin. Kaikki urakka-alueen kaasujohdot uusitaan täyttämään lääkkeellisille kaasuille asetetut vaatimukset. Tutkimus- ja hoitohuoneet varustetaan hengityspaineilman ja hengityshapen ulosottopistein. Lisäksi kattokeskukset liittyvät paineilma- ja happiverkostoihin. Hengityspaineilma- ja hengityshappiverkostot varustetaan osastokohtaisilla pikasulku- /hätäsyöttöventtiileillä. Verkostoihin tulee paineenvalvonta- ja hälytysjärjestelmä. Lisäksi huoltohuoneisiin asennetaan instrumentti-ilman ulosottopiste. Ilmanvaihto Yleistä Muutosalueen koneellinen ilmanvaihtojärjestelmä uusitaan ilmanvaihtokoneiden osalta kokonaisuudessaan. Nykyiset kolme ilmanvaihtokojetta puretaan. Uusi koneistus tullaan toteuttamaan yhdellä pääilmastointikojeella. Koneet, jotka varustetaan lämmöntalteenottojärjestelmällä, sijoitetaan nykyiseen konehuoneeseen. Lämmöntalteenoton poistoilmapatteristo sijoitetaan vesikatolle, josta rakennetaan lämmöntalteenottolinja 1. kerroksen IV-konehuoneeseen. Pääilmanvaihtokone toteutetaan ns. yksipatterijärjestelmällä, jossa yhdellä tuloilmakojeeseen asennetulla patterilla toteutetaan LTO-, lämmitys- ja jäähdytystoiminnot. Lämmitys ja jäähdytysverkostot kytketään järjestelmään lämmönsiirtimien välityksellä. Pääilmastointikojeiden puhaltimina käytetään suorakäyttöisiä keskipakopuhaltimia. Poistoilma toteutetaan nykyisiä vesikatolle meneviä poistoilmakanavointeja hyödyntäen. Vetokaapit liitetään nykyisiin vetokaappien poistoilmakanavointeihin. Aluetta palvelevat poistoilmapuhaltimet uusitaan. Kanavistoissa hyödynnetään nykyisiä kanavointeja. Uudet kanavistot toteutetaan sinkityillä kierresaumakanavilla. Kanttikanavia käytetään vain ahtaiden asennustilojen sitä vaatiessa. Tuloilman runkokanavat eristetään. Päätelaitteet uusitaan koko muutosalueelta.

13 12 Kanavistoon asennetaan riittävä määrä säätöpeltejä sekä puhdistusluukkuja. Toimenpidehuoneet varustetaan ilmamääräsääteisellä järjestelmällä. Tarvittaessa tilat voidaan alipaineistaa järjestelmän kautta. Palo-osastojen läpivientikohtiin asennetaan kanaviin moottoritoimiset palopellit. Peltien toimintaa ohjaa itsenäinen palopeltien ohjauskeskus. Rakennusautomaatio 1. kerroksen IV-konehuoneeseen sekä 6. kerroksen poistoilmanvaihtokonehuoneeseen asennetaan uudet alakeskukset, jotka liitetään nykyiseen rakennusautomaatiojärjestelmään. Kaikki rakennusautomaation kenttälaitteet liitetään uusiin alakeskuksiin. Automaattinen sammutusjärjestelmä Kohteessa jätetään tilavaraus mahdollisesti myöhemmin toteutettavan automaattisen sammutusjärjestelmän (vesisumusammutus) laajentamiseksi ko. alueelle. 6.5 Sähkö- ja teletekniikka Sähköasennukset toteutetaan standardin SFS 6000/2007 mukaisesti, käyttäen halogeenivapaita kaapelointeja. Purkutyöt Nykyisten tilojen sähköasennukset puretaan kokonaisuudessaan. Nykyiset keskukset puretaan nousujohtoineen pääkeskukselta asti. Purettavat, uusittavat keskukset syöttävät myös muutosalueen ulkopuolella olevia tiloja. Purkutöiden lisäksi joudutaan asentamaan väliaikaisia asennuksia vaiheistuksen edellyttämässä laajuudessa niin, että nykyiset järjestelmät toimivat muutostyön aikana. Sähkötilat Nykyisiä muutettavia tiloja varten rakennetaan uudet keskustilat huomioiden rakentamisen vaiheistukset. Sähkönjakelu ja keskukset Rakennettavia tiloja palvelemaan asennetaan uudet normaalivoiman, turvasyöttöverkon ja UPS-syöttöverkon nousu- ja jakokeskukset. Keskukset liitetään sairaalaan nykyiseen sähköverkkoon uusilla nousujohdoilla. Uudet keskukset palvelevat myös muutosalueen ulkopuolisia sisätautien poliklinikan ja laboratorion tiloja. G2-luokan lääkintätilojen IT-jakelua varten asennetaan lääkintäsuojaerotusmuuntajat valvontalaitteineen. Turvasyöttöverkon keskusten nousujohtoina käytetään palonkestäviä kaapeleita. Tilat luokitellaan lääkintätilojen sähköasennuksia koskevan standardin mukaisesti. Toimenpidehuoneet 1, 2, 3, 5 ja 6 luokitellaan lääkintätilaluokkaan G2, muut tilat luokkaan G1 tai G0. Muutosalueille asennetaan johtoreiteiksi uudet kaapelihyllyt ja johtokourut. Muilla alueilla käytetään pääsääntöisesti nykyisiä johtoreittejä.

14 13 Asennettavat LVI- ja kiinteät sairaalalaitteet sekä ovikoneistot varustetaan tarvittavilla ryhmä-, ohjaus- ja hälytysjohdoilla. Valaistus Muutosalueen tiloihin asennetaan tilojen käyttötarkoituksen mukaiset valaisimet. Käytävätilojen valaistusta ohjataan rakennusautomaatiojärjestelmän aikaohjelmalla ja aikaohjelman ulkopuolella läsnäolotunnistimilla. Muutosalue varustetaan määräysten mukaisella merkki- ja turvavalaistuksella. Kulunvalvonta Muutosalueelta sekä laboratoriosta aulaan A1.102 johtaviin sisäovien ohjaamista sekä kiinniolon valvomista varten asennetaan kulunvalvontajärjestelmä. Järjestelmän laitteet liitetään nykyiseen järjestelmään. Sairaalassa on Timecon-työajanseuranta- ja kulunvalvontajärjestelmä, jota täydennetään. Tele- ja turvajärjestelmät Muutosalueelle asennetaan ristikytkentäkaapit, joihin sijoitetaan yleiskaapeloinnin kerrosjakamot ja telejärjestelmien aktiivilaitteet ja pääkytkennät. Antennipistorasioita asennetaan huonekorttien mukaisesti, odotustiloihin sekä henkilökunnan tiloihin. Antennijärjestelmä liitetään nykyiseen yhteisantennijärjestelmään. Muutosalueelle asennetaan kuulutusjärjestelmää varten kaiutinverkosto, joka liitetään nykyiseen äänentoistojärjestelmään. Osastolle asennetaan tiedonsiirtoa ja puhelinpisteitä varten 6A-tasoiset yleiskaapelointipisteet. Tiedonsiirtoa varten asennetaan lisäksi tarvittavat valokuiturasiat valokuituverkkona huonerasialle asti. Yleiskaapeloinnin kerrosjakamoiden ja serverihuoneen talojakamon välille asennetaan optiset runkokaapeloinnit. Langatonta WLAN-verkkoa varten asennetaan yleiskaapelointi pisteet. Tiedonsiirtoverkon aktiivilaitteiden sekä WLAN-tukiasemien hankinta ei sisälly hankkeeseen. Puhelinjärjestelmän runkokaapelit päätetään yleiskaapeloinnin kerrosjakamoihin ja liitetään kiinteistön nykyiseen puhelinjakamoon. Langattomia puhelimia varten asennetaan langattoman puhelinjärjestelmän (DECT) tukiasemia varten yleiskaapelointijärjestelmän pistorasiat. Langattoman puhelinjärjestelmän tukiasemien hankinta ei sisälly hankkeeseen. Muutosalueelle asennetaan huonekorttien mukaisesti aikakelloja, jotka liitetään nykyiseen aikakellojärjestelmään. Neuvottelu-, toimenpide- ja pukuhuoneiden sekä asiakas WC-tilojen oville asennetaan varattu - valot. Toimenpidehuoneiden oven ulkopuolelle asennetaan Toimenpide käynnissä - valot, joiden ohjaus tehdään kytkimellä toimenpidetilan puolelta. Toimistotilojen oville asennetaan sisäänpyyntökojeet ( koputuskoje ). Toimenpide- ja tarkkailutiloihin asennetaan hoitajakutsu- ja lisäapukutsupainikkeet, puheyhteys sekä huonenäyttö. Potilas WC-tiloihin ja haastattelutoimistoon asennetaan hoitajakutsupainikkeet. Kutsunäyttöjä asennetaan lisäksi käytäville, kansliaan, toimistoon ja taukotilaan.

15 14 Tarkkailutilaan A1.021 asennetaan videokamerat, joiden kuvaa voidaan katsoa kansliassa. Toimenpidetilojen potilasmonitorointi hoidetaan siirrettävällä, langattomalla, akkukäyttöisellä tarkkailulaitteella. Laitteiston hankkii käyttäjä. Sairaalarakennuksen nykyistä päällekarkausjärjestelmää laajennetaan kattamaan endoskopia yksikön tilat. Muutosalueelle asennetaan sairaalakaasujen valvontaa varten hälyttimet, jotka hälyttävät paikallisesti. Hälytystieto siirretään myös rakennusautomaatiojärjestelmään. Muutosalueelle sekä samalla paloalueella oleviin tiloihin asennetaan nykyiseen järjestelmään liitettävä, osoitteellinen, automaattinen paloilmoitinjärjestelmä. Kansliaan asennetaan paloilmoitinjärjestelmän infotaulu. Palohälytystieto välitetään myös hoitajakutsujärjestelmään, jolloin se näkyy järjestelmän huone- ja käytävänäytöissä. Muutosalueelle asennetaan savunpoistojärjestelmän laukaisulaitteet ja automaattiset palo-ovien sulkujärjestelmän laitteet ohjauskeskuksineen. Virve-verkon nykyistä antennikaapelia jatketaan muutosalueelle. 6.6 Kiinteät sairaalalaitteet Vaihe 0: Nykyinen huoltohuone varustetaan kahdella entisellä skooppien pesukoneella, entisellä sairaalavälineiden pesukoneella sekä uusilla RST- kalusteilla. Huoltohuone toimii välinehuoltotilana vaiheen I aikana. Jätteen välivarasto ja siivoustila varustetaan tarvittavilla RST- kalusteilla ja jätteiden lajittelussa tarvittavilla lääketynnyrien tynnyrijalustoilla sekä tietosuojatun paperin keräysastialla. Vaihe I ja II: Välinehuollon likainen huone varustetaan desinfioivalla huuhtelulaitteella, kaatoklosetilla sekä tarvittavilla RST -kalusteilla. Välinehuollon pesuhuone varustetaan neljällä skooppien pesukoneella, joista kaksi on entisiä ja kaksi hankitaan uusina. Lisäksi huone varustetaan läpiantoisella sairaalavälineiden pesukoneella sekä ultraäänipesukoneella. Välinehuollon puhdashuone varustetaan sairaalavälineiden kuivauskaapilla ja neljällä skooppien kuivauskaapilla sekä tarvittavilla RST -kalusteilla. Toimenpidehuoneisiin tulee tarvittavat kattokeskukset, toimenpide- tai tutkimusvalaisimet sekä monitorivarret. Kaksi toimenpidehuonetta varustetaan formaliinityöskentelyn takia vaadittavilla vetokaapeilla. Osaan toimenpidehuoneita sijoitetaan lääkejääkaappi ja/tai lämpökaappi. Tarkkailu A1.021Huone varustetaan tutkimusvalaisimella. Vaiheessa II puretaan vaiheessa 0 rakennettu huoltohuone, tilalle rakennetaan varasto ja kaksi WC-tilaa.

16 15 7. ENERGIATEHOKKUUDEN HUOMIOINTI SUUNNITTELURATKAISUISSA Suunnittelussa noudetaan HUS:n ohjetta Energiatehokkuuden varmistaminen HUSrakennusinvestoinneissa. Saneerauksen yhteydessä tehtävät muutostyöt parantavat seuraavilta osin rakennuksen energiataloutta: Ilmanvaihtokoje varustetaan tehokkaalla 1-patterijärjestelmän lämmöntalteenotolla (nykyisissä kojeissa ei ole lämmöntalteenottoa). Uusi ilmanvaihtokoje liitetään nykyiseen vedenjäähdytysyksikköön, joka mahdollistaa energiataloudellisemman ja paremman jäähdytysenergiansäädön (nykyisissä kojeissa suorahöyrysteinen jäähdytyspatteri). Käsienpesualtaiden varustaminen elektronisilla hanoilla vähentää vedenkulutusta ja lämpimänkäyttöveden energiankulutusta. Toimenpidehuoneet varustetaan tarpeenmukaisella lämpötilaohjatulla ilmanvaihdolla sekä tehostuspainikkeella. Valaisimina käytetään hyvän valaistushyötysuhteen omaavia valaisimia ja liitäntälaitteina käytetään vähähäviöisiä elektronisia liitäntälaitteita. Valaisinten valonlähteinä käytetään energiatehokkaita ja pitkäikäisiä lamppuja esim. LED-lamppuja. Nousukaapeleiden mitoituksessa ja laitevalinnoissa huomioidaan myös energiahäviöt. Portaiden, aulojen, sekä vähemmän käytettyjen käytävätilojen valaistusta ohjataan rakennusautomaatiojärjestelmän aikaohjelmalla ja aikaohjelman ulkopuolella läsnäolotunnistimilla. 8 TILAPÄISJÄRJESTELYT JA HÄIRIÖT TYÖMAAN AIKANA 8.1 Tilapäisjärjestelyt Endoskopiayksikön toimintaa ei voida siirtää kokonaan pois nykyisistä tiloista, minkä vuoksi hanke vaiheistetaan kahteen päävaiheeseen. Ennen päävaiheita tehdään niin sanotun 0-vaiheen työt, jolloin uusitaan ilmanvaihtokonehuone, muutetaan nykyinen huoltohuone väliaikaiseksi välinehuoltotilaksi, käytävän päästä olevasta siivoushuoneesta erotetaan jätteiden välivarastointitila, uusitaan porrashuoneen ovi ja sisätautipoliklinikan taukotilasta tehdään toimenpiteiden väistötila. Vaiheessa 1 rakennetaan hissiaulan puoleinen osa ja vaiheessa 2 parvekkeen puoleinen osa. Hankkeen ensimmäisen vaiheen aikana voidaan väistötiloina käyttää hankkeen toisen vaiheen huoneita siten, että vain kirurgiset endoskopiat ja kystoskopiat voitaneen suurelta osin suorittaa. Huoneiden käyttöaikataulua porrastetaan erityyppisille tähystyksille. Välinehuolto toimii nykyisessä pienessä huoltohuonetilassa, mutta toiminta ei ole täysipainoista tilojen pienuuden vuoksi. Sisätautipoliklinikan henkilökunnan taukotila muutetaan väistönaikaiseksi toimenpidetilaksi, jossa voidaan tehdä gastroenterologisia tähystyksiä. Tilan yhteyteen rakennetaan mahdollisuuksien mukaan WC-tilat. Bronkoskopioille eli keuhkotähystyksille varataan yksi käytössä olevista toimenpidehuoneista aamuisin klo 8-9. Tämä vaikeuttaa kiireellisten endoskopioiden järjestelyä. Vuodeosaston bronkoskopiat järjestetään osasto 3:n tiloissa liikkuvan endoskopiayksikön avulla. Kystoskopiatoiminta siirretään osastonhoitajan huoneeseen.

17 16 Endoskopiayksikön osastonhoitajan ja osastonylilääkärin toimistotilat siirretään Ekstran alakerran toimistotiloihin. Ekstran tiloissa on ylemmässä kerroksessa sekä hoitajien että lääkäreiden vastaanottotiloja ja alemmassa kerroksessa ATK-yksikön toimitiloja. Lisäksi tarvittaessa voidaan toimistotilaa osoittaa ns. väistöparakista. Ekstran kulloinkin vapaana olevaa tilaa voidaan käyttää potilaiden haastattelutilana. Potilaiden tarkkailu- ja valmistelutila sekä varastotilaa voidaan järjestää endoskopiatiloissa joustaen. Henkilökunnan taukotilana voidaan käyttää joko Ekstran taukotilaa, alakerran aulatilaa tai kirurgian poliklinikan taukotilaa. Väistön aikana endoskopiayksikön toiminta supistuu. Arvioiden mukaan toimenpiteistä voidaan suorittaa noin 60 %. 8.2 Häiriöt työmaan aikana Rakentaminen aiheuttaa häiriötä sairaalan normaaliin toimintaan rakennuskohteena olevan yksikön lisäksi urakka-alueen läheisyydessä olevissa tiloissa. Meluhaitat, kulkureittien muutokset ja katkokset LVIS-järjestelmissä ovat merkittävimmät häiriöt. LVIS-teknisten töiden vuoksi alakattoja joudutaan avaamaan ja asennuksia tekemään myös varsinaisen hankealueen ulkopuolella. Haitta-aluetta ovat ensisijaisesti 1. kerroksen samassa siivessä sijaitsevat tilat sekä alapuolella sijaitsevat P-kerroksen tilat. Endoskopiayksikön kanssa samassa kerroksessa ja palo-osastossa sijaitsevat sisätautien poliklinikka sekä laboratorio/näytteenotto. Rakentamisen aikaisilla suojaseinillä erotetaan toimivat alueet rakennustyömaasta. Kerroksen vesijohtojen ja viemäreiden nousulinjojen uusiminen aiheuttaa selkeää haittaa endoskopiaosaston alapuolella P-kerroksessa sijaitsevissa röntgenosastossa ja kliinisessä laboratoriossa. Haitat ovat sekä käyttökatkoksia että toimintaa rajoittavia. Kerroksen yläpuolisiin osastoihin ja T-kerroksen välinehuoltoon aiheutuu käyttökatkoksia. Kaikkiin ympäröiviin tiloihin aiheutuu myös meluhaittaa. Sähkötöistä aiheutuvat häiriöt sairaalan toiminnalle Hankealueen sähkö- ja televerkostojen liittämisestä nykyisiin verkostoihin aiheutuu haittaa kaapelointitöistä ja niitä varten avattavista alakatoista ja läpivientien tekemisestä johtuen. Laboratorio ja sisätautien poliklinikkatilojen sähkö- ja televerkot liitetään muutosalueen uusittaviin keskuksiin. Haitat keskittyvät lähinnä T-kerroksen huoltokäytävälle ja sen varrella oleviin teknisiin tiloihin sekä 1. kerroksen laboratorion ja sisätautien poliklinikan tiloihin sekä näiden välisille käytäville. Purkutyöt ja väliaikaisasennukset aiheuttavat katkoksia sähkö- ja telejärjestelmien toimintaan muutosalueen ulkopuolella. Sairaala-alueen parkkipaikkatilanne huononee rakennusaikana. 9 HANKKEEN LAAJUUS JA ARVIO KUSTANNUKSISTA Hanke käsittää Endoskopiayksikön peruskorjauksen ja toiminnalliset tilamuutokset.

18 17 Hankesuunnitteluvaiheen tietojen perusteella Hyvinkään sairaalan Endoskopiayksikön muutostöiden kustannusarvio on elokuun 2011 kustannustasossa (alv 0 %). Kustannukset jakaantuvat seuraavan erittelyn mukaisesti: Hyvinkään sairaala, Endoskopiayksikön muutostyöt Kustannukset Rakennuttaminen ja suunnittelu Rakennustekniset työt LVIA-työt Sähkötyöt Erillishankinnat Yhteensä Kustannusarvioon sisältyy hankeselvitysvaiheen jälkeen suunnitelmiin lisätyt alkuperäisen hankealueen ulkopuolella olevien väistötilojen sekä jätteen välivaraston ja siivoustilan rakentaminen. Hankeselvitysvaiheessa ei suunnitelmassa ollut myöskään ilmastoinnin lämmöntalteenottoa. Kustannusarvio ei sisällä hoitajakutsujärjestelmää. Hankkeen hyötyala on 368,5 hym2 ja bruttoala 573 brm2. Kustannukset ovat / hym2 ja / brm2. 10 AIKATAULUTAVOITTEET Hankesuunnitteluvaiheen aikataulusuunnitelman mukaan toteutussuunnittelu alkaa lokakuussa 2011, tarjouspyynnöt lähetetään helmikuussa 2012, hallituskäsittely on huhtikuussa 2012 ja rakennustyöt aloitetaan toukokuussa Työt valmistuvat toukokuun 2013 lopussa. 11 ARVIO HANKKEEN VAIKUTUKSISTA TOIMINTAKULUIHIN Muutostöiden jälkeen endoskopiayksikön sisäisen vuokran arvioidaan olevan euroa vuodessa. Rakentamisen jälkeen endoskopiayksikön käyttöön otettavien tilojen hyötypinta-ala on 349 hym2. HUS-tasolla hanke nostaa tilakustannuksia euroa vuodessa Vaikutukset henkilökunnan palkkoihin, tarvikekuluihin ja palveluiden ostoon Hoitohenkilökunnan määrä pysyy samana, joten mutta sillä ei ole toimintakuluvaikutuksia. Palveluiden ostojen arvioidaan lisääntyvän vuodessa, joista toimisto ja kunnossapitopalvelujen ostot muodostavat HUS-Desikon palvelujen ostot ovat Lääke- ja hoitotarvikkeiden kustannusten arvioidaan kasvavan vuodessa.

19 18 Vaikutus toimintakuluihin Suoritemäärien kasvun myötä toimintatuottojen arvioidaan kasvavan vuosittain ATK-laitteet hankitaan HUS-Tietotekniikan kautta leasingsopimuksella.

2 6000 m 2 vapaata toimistotilaa Rakennusvuosi 1997 Toimistotilaa 12 604 m 2 Vapaana ~6 000 m 2 Kerroksia 7 Tilojen kunto Sijaitsevat parkkitalossa P5, johon kulku yhdyskäytävän kautta. Vieraspaikat sijaitsevat

Lisätiedot

Hallitus 7.10.2013, OHEISMATERIAALI 3 HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI 20.06.2013 LASTEN JA NUORTEN SAIRAALA LASTENKLINIKKA

Hallitus 7.10.2013, OHEISMATERIAALI 3 HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI 20.06.2013 LASTEN JA NUORTEN SAIRAALA LASTENKLINIKKA Hallitus 7.10.2013, OHEISMATERIAALI 3 HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI 20.06.2013 LASTEN JA NUORTEN SAIRAALA LASTENKLINIKKA VESIKATTO, A-OSA - PERUSKORJAUS HANKESUUNNITELMA HUS- KIINTEISTÖT OY

Lisätiedot

Kara m 2 vapaata toimistotilaa. Kara Business Campus

Kara m 2 vapaata toimistotilaa. Kara Business Campus 2 6000 m 2 vapaata toimistotilaa LISÄTIEDOT Senaatin Notariaatti Oy Jukka Myyryläinen 0400 688 861 jukka.myyrylainen@senaatinnotariaatti.fi Rakennusvuosi 1997 Toimistotilaa 12 604 m 2 Vapaana ~6 000 m

Lisätiedot

Asunto Oy Iidesranta 1 Iidesranta 11 33100 TAMPERE SÄHKÖJÄRJESTELMÄKUVAUS

Asunto Oy Iidesranta 1 Iidesranta 11 33100 TAMPERE SÄHKÖJÄRJESTELMÄKUVAUS Asunto Oy Iidesranta 1 Iidesranta 11 33100 TAMPERE SÄHKÖJÄRJESTELMÄKUVAUS Tampere 27.08.2012 GRANLUND TAMPERE OY Arto Lehmus Työ 01762.P000 SISÄLLYSLUETTELO 0 SÄHKÖJÄRJESTELMÄT... 1 01 Yleistä... 1 02

Lisätiedot

KIRURGINEN SAIRAALA LEIKKAUSSALIEN RAKENTAMINEN

KIRURGINEN SAIRAALA LEIKKAUSSALIEN RAKENTAMINEN Hallitus 25.10.2010, OHEISMATERIAALI 2 HELSINGIN JA UUDENMAAN 22.4.2010 SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ HYKS-sh-alueen johtaja HUS-TILAKESKUS hyväks. 7.5.2010 KIRURGINEN SAIRAALA LEIKKAUSSALIEN RAKENTAMINEN

Lisätiedot

Liite 2 Vuokranantajan ja Vuokralaisen muutostyöt vuokrakohteessa

Liite 2 Vuokranantajan ja Vuokralaisen muutostyöt vuokrakohteessa Liite 2 Vuokranantajan ja Vuokralaisen muutostyöt vuokrakohteessa Vuokranantajan muutostyöt - Vuokranantaja toteuttaa Vuokrakohteessa merkittäviä muutostöitä. - Vuokranantaja rakentaa Liitteen 1 pohjapiirustuksen

Lisätiedot

Kyllön terveysaseman peruskorjaus 2004-2012

Kyllön terveysaseman peruskorjaus 2004-2012 Kyllön terveysaseman peruskorjaus 2004-2012 14.12.2012 Asemapiirros vuoden 2010 hankesuunnitelmasta Yhteenveto Rakentamiskustannukset yhteensä 24 400 000 euroa (alv 0 %) Suunnittelu ja rakentaminen vuosina

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI 27.8.2012 HUS Tilakeskus

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI 27.8.2012 HUS Tilakeskus Hallitus 3.6.2013, OHEISMATERIAALI 4 HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI 27.8.2012 HUS Tilakeskus KELLOKOSKEN SAIRAALA Ohkolan sairaalan peruskorjaus, vaihe 2 HANKESUUNNITELMA TIIVISTELMÄ Kellokosken

Lisätiedot

IDEN PERUSKORJAUKSET

IDEN PERUSKORJAUKSET TALOYHTIÖIDEN IDEN PERUSKORJAUKSET säästöjen etsiminen lisä- ja muutostöiden minimointi voiko urakoitsija olla mukana jo suunnitteluvaiheessa? aikataulutus lisärakentaminen yhtenä rahoituskeinona Säästöjen

Lisätiedot

KUNTOARVIOISTA: Rakennustekniikka

KUNTOARVIOISTA: Rakennustekniikka KUNTOARVIOISTA: A-Insinöörit Suunnittelu Oy Kauhava; Pernaan koulu KUNTOARVIO Rakennukset ovat rakennusteknisiltä osiltaan tyydyttävässä sekä osin vain välttävässä kunnossa. Merkittävimmät kustannukset

Lisätiedot

AURORAN SAIRAALA, RAKENNUS 22 NORDENSKIÖLDINKATU 20. HANKESUUNNITELMA Vesikaton kunnostus

AURORAN SAIRAALA, RAKENNUS 22 NORDENSKIÖLDINKATU 20. HANKESUUNNITELMA Vesikaton kunnostus AURORAN SAIRAALA, RAKENNUS 22 NORDENSKIÖLDINKATU 20 HANKESUUNNITELMA Vesikaton kunnostus 23.3.2012 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 1 YHTEENVETO... 3 1.1 Hankkeen perustiedot... 3 1.2 Hankkeen tarpeellisuus...

Lisätiedot

KUSTANNUSSELVITYS. SIILAISTEN TERVEYSKESKUS Noljakantie 17 a 80130 Joensuu 23.10.2014. 2014 FMC Laskentapalvelut Oy Sivu 1/6

KUSTANNUSSELVITYS. SIILAISTEN TERVEYSKESKUS Noljakantie 17 a 80130 Joensuu 23.10.2014. 2014 FMC Laskentapalvelut Oy Sivu 1/6 KUSTANNUSSELVITYS SIILAISTEN TERVEYSKESKUS Noljakantie 17 a 80130 Joensuu 23.10.2014 2014 FMC Laskentapalvelut Oy Sivu 1/6 23.10.2014 Sivu 1/2 Ari Saari FMC Laskentapalvelut Oy Hanke: 14568 2VE2U Siilaisen

Lisätiedot

IV-kuntotutkimus. Jokiuoman päiväkoti 23.3.2012. Vihertie 16 01710 Vantaa. HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145

IV-kuntotutkimus. Jokiuoman päiväkoti 23.3.2012. Vihertie 16 01710 Vantaa. HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 23.3.2012 IV-kuntotutkimus Jokiuoman päiväkoti Vihertie 16 01710 Vantaa HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 www.asb.fi TAMPERE: asb-yhtiot@asb.fi

Lisätiedot

Lohjan keskustan terveysaseman laboratorion toimitilojen tarveselvitys

Lohjan keskustan terveysaseman laboratorion toimitilojen tarveselvitys HUS-kuntayhtymä HUSLAB Perusterveydenhuollon vastuualue Länsi-Uudenmaan terveysasemalaboratoriot Lohjan keskustan terveysaseman laboratorion toimitilojen tarveselvitys Versio 7.12.2015 Riitta Pekki Teuvo

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Kh. 5.2.2015 / 38 1 Kv. 9.2.2015 / 10. Olemassa olevista kunnan omistamista tiloista käytetään seuraavat tilat:

Ruokolahden kunta Kh. 5.2.2015 / 38 1 Kv. 9.2.2015 / 10. Olemassa olevista kunnan omistamista tiloista käytetään seuraavat tilat: Ruokolahden kunta Kh. 5.2.2015 / 38 1 KIRKONKYLÄN KOULUN TILAVAIHTOEHDOT KUNNANHALLITUS 5.2.2015 Vaihtoehto VE 1 Olemassa olevista kunnan omistamista tiloista käytetään seuraavat tilat: Rasilan päiväkoti

Lisätiedot

Mäntsälän kunta Tekninen keskus / tilapalvelu

Mäntsälän kunta Tekninen keskus / tilapalvelu Mäntsälän kunta Tekninen keskus / tilapalvelu Kiinteistön LVISA-järjestelmiä koskevia viitetietoja suunnittelua varten. Käytetyt tunnukset Talo90-järjestelmän mukaisesti. Kohde: Osoite: Toimistotalo Mäntsälä

Lisätiedot

Vallilan ala-aste Hämeentie 80 IKKUNOIDEN KORJAUSTYÖN TEKNINEN HANKESUUNNITELMA

Vallilan ala-aste Hämeentie 80 IKKUNOIDEN KORJAUSTYÖN TEKNINEN HANKESUUNNITELMA Vallilan ala-aste Hämeentie 80 IKKUNOIDEN KORJAUSTYÖN TEKNINEN HANKESUUNNITELMA hankenumero 8010159 9.12.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Tekninen hankesuunnitelma, Asko Rintamäki 2 Tekninen hankesuunnitelma,

Lisätiedot

HYKS, LASTENKLINIKKA. OSASTO K6:n PERUSKORJAUS HANKESUUNNITELMA

HYKS, LASTENKLINIKKA. OSASTO K6:n PERUSKORJAUS HANKESUUNNITELMA HELSINGIN JAUUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI HYKS tilakeskus 30.9.2008 HYKS, LASTENKLINIKKA OSASTO K6:n PERUSKORJAUS HANKESUUNNITELMA TIIVISTELMÄ Lastenklinikan päärakennus valmistui vuonna 1946. Päärakennuksesta

Lisätiedot

SIJAINTIKARTAT 3 ILMAKUVA JA ASEMAPIIRROS RAKENNUSTAPASELOSTUS NÄKYMÄ TOIMISTOTILOISTA LAAJUUSTIEDOT ALAKELLARI YLÄKELLARI 1.

SIJAINTIKARTAT 3 ILMAKUVA JA ASEMAPIIRROS RAKENNUSTAPASELOSTUS NÄKYMÄ TOIMISTOTILOISTA LAAJUUSTIEDOT ALAKELLARI YLÄKELLARI 1. 2 SIJINTIKRTT 3 ILMKUV J SEMPIIRROS 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 RKENNUSTPSELOSTUS NÄKYMÄ TOIMISTOTILOIST LJUUSTIEDOT LKELLRI YLÄKELLRI 1. KERROS, KOMI 2. KERROS, VOTOIMISTO 3. KERROS, HUONETOIMISTO 4. KERROS,

Lisätiedot

LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAALA E- JA F-SIIVEN PERUSKORJAUS

LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAALA E- JA F-SIIVEN PERUSKORJAUS HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI 28.4.2011 HUS Tilakeskus LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAALA E- JA F-SIIVEN PERUSKORJAUS HANKESUUNNITELMA TIIVISTELMÄ HUS:n Länsi-Uudenmaan sairaalassa on aloitettu toiminta

Lisätiedot

RANTAKYLÄN LIIKUNNAN MONITOIMIHALLI, PATALUODONKATU 2 UUDISRAKENNUS. HANKESUUNNITELMA päivitetty Nykyinen liikuntahalli

RANTAKYLÄN LIIKUNNAN MONITOIMIHALLI, PATALUODONKATU 2 UUDISRAKENNUS. HANKESUUNNITELMA päivitetty Nykyinen liikuntahalli Nykyinen liikuntahalli RANTAKYLÄN LIIKUNNAN MONITOIMIHALLI, PATALUODONKATU 2 HANKESUUNNITELMA päivitetty 14.06.2016 JOENSUUN TILAKESKUS Länsikatu 15, rakennus 2 80100 Joensuu puh. (013) 267 7111 faksi

Lisätiedot

Pakilan yläaste Pakilantie 67. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

Pakilan yläaste Pakilantie 67. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Pakilan yläaste Pakilantie 67 Rakennetekniset korjaukset Hanke 8081401 9.12.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus 1.3 Laajuus ja aikataulu

Lisätiedot

Hallitus 24.1.2011, OHEISMATERIAALI 5

Hallitus 24.1.2011, OHEISMATERIAALI 5 Hallitus 24.1.2011, OHEISMATERIAALI 5 HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI 26.04.2010 HUS Tilakeskus Hyvinkään Sh-alueen johtaja hyväksynyt 29.4.2010, 62 KELLOKOSKEN SAIRAALA Ohkolan sairaalan peruskorjaus,

Lisätiedot

Euran kunta Terveyskeskus-vanhainkodin peruskorjaus ja laajennus

Euran kunta Terveyskeskus-vanhainkodin peruskorjaus ja laajennus Euran kunta Terveyskeskus-vanhainkodin peruskorjaus ja laajennus Työmaaraportti nro 10 maaliskuu 2015 - huhtikuu 2015 Päiväys: 30.4.2015 Raportin laatija: Rantanen Markus SISÄLLYS 1 TYÖMAATILANNE JA AIKATAULU...

Lisätiedot

PERUSKORJAUSSELVITYKSIÄ, ILMANVAIHDON SELVITYSTYÖ

PERUSKORJAUSSELVITYKSIÄ, ILMANVAIHDON SELVITYSTYÖ 4.6.2013 1(4) Pelimannin ala-aste ja päiväkoti Pelimannintie 16 Helsinki PERUSKORJAUSSELVITYKSIÄ, ILMANVAIHDON SELVITYSTYÖ 1. TEHTÄVÄ Tarkoituksena oli selvittää ilmanvaihtolaitteiden mahdolliset mineraalivillalähteet

Lisätiedot

Stadin ammattiopisto Taucher-Talo Nilsiänkatu 3. Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

Stadin ammattiopisto Taucher-Talo Nilsiänkatu 3. Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Stadin ammattiopisto Taucher-Talo Nilsiänkatu 3 Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke 8010146 27.11.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus

Lisätiedot

LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAALA E- JA F-SIIVEN PERUSKORJAUS

LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAALA E- JA F-SIIVEN PERUSKORJAUS Hallitus 15.12.2011, OHEISMATERIAALI 2 HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI 28.4.2011 HUS Tilakeskus Länsi-Uudenmaan sh-alueen johtaja hyväksynyt 02.05.2011, 25 LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAALA E- JA F-SIIVEN

Lisätiedot

HEKA OY:N TOIMISTON SANEERAUS VIIPURINKATU 2 HANKESUUNNITELMA

HEKA OY:N TOIMISTON SANEERAUS VIIPURINKATU 2 HANKESUUNNITELMA HEKA OY:N TOIMISTON SANEERAUS VIIPURINKATU 2 HANKESUUNNITELMA 7.10.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 1 YHTEENVETO... 3 1.1 Hankkeen perustiedot... 3 1.2 Hankkeen tarpeellisuus... 3 1.3 Laajuus ja aikataulu...

Lisätiedot

www.asb.fi 29.5.2008 IV-kuntotutkimus Orvokkitien koulu, ruokalarakennus Orvokkitie 15 01300 VANTAA

www.asb.fi 29.5.2008 IV-kuntotutkimus Orvokkitien koulu, ruokalarakennus Orvokkitie 15 01300 VANTAA www.asb.fi 29.5.2008 IV-kuntotutkimus Orvokkitien koulu, ruokalarakennus Orvokkitie 15 01300 VANTAA www.asb.fi Helsinki email: posti@asb.fi Tampere email: asb-yhtiot@asb.fi PÄÄKONTTORI: Konalankuja 4,

Lisätiedot

Pintamääritteet ks raksel ARK 101 01 URAKKALASKENTAA VARTEN. Rakennustoimenpide. Korjaus- ja muutostyö KASAVUOREN KOULUKESKUS. Rakennusmestarintie 8 A

Pintamääritteet ks raksel ARK 101 01 URAKKALASKENTAA VARTEN. Rakennustoimenpide. Korjaus- ja muutostyö KASAVUOREN KOULUKESKUS. Rakennusmestarintie 8 A Pintamääritteet ks raksel ARK 101 01 URAKKALASKENTAA VARTEN Tuloste sisältää kannen sekä 8 sivua, tulostus A3. Rakennustoimenpide Piirustuslaji Korjaus- ja muutostyö TYÖPIIRUSTUS Rakennuskohteen nimi ja

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS. Naulakallion hoitokoti KASTELLI Naulakalliontie 11. TEKNINEN PERUSKORJAUS Hanke 8085203 16.4.2013

HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS. Naulakallion hoitokoti KASTELLI Naulakalliontie 11. TEKNINEN PERUSKORJAUS Hanke 8085203 16.4.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Naulakallion hoitokoti KASTELLI Naulakalliontie 11 TEKNINEN PERUSKORJAUS Hanke 8085203 16.4.2013 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus 1.3 Laajuus

Lisätiedot

Ilvestarhan rakennustyöt

Ilvestarhan rakennustyöt HKR-RAKENNUTTAJA Ilvestarhan rakennustyöt, Mustikkamaanpolku 12 Perusparannus Hankenumero R-04238 Sijainti Yhteenveto Hankkeen nimi Hankenumero Ilvestarhan rakennustyö R-04238 Osoite Rakennustunnus (RATU)

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4 07.06.2012 Sivu 1 / 1 24/00.02.02/2011 4 Pelastustoimen rakennushankkeet vuosina 2013-2017 Valmistelijat / lisätiedot: Lindholm Stefan, puh. (09) 816 83061 Pietikäinen Olli, puh. (09) 816 26820 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10 Rakennetekniset korjaukset Hanke 8081470 11.6.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus 1.3 Laajuus

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI HYKS tilakeskus 24.11.2008 JORVIN SAIRAALA PÄIVYSTYKSEN TILAMUUTOSTYÖT HANKESUUNNITELMA

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI HYKS tilakeskus 24.11.2008 JORVIN SAIRAALA PÄIVYSTYKSEN TILAMUUTOSTYÖT HANKESUUNNITELMA HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI HYKS tilakeskus 24.11.2008 JORVIN SAIRAALA PÄIVYSTYKSEN TILAMUUTOSTYÖT HANKESUUNNITELMA Tiivistelmä Jorvin sairaalan päivystyspoliklinikka, joka on HUS:n toiseksi

Lisätiedot

IV-kuntotutkimus. Metsikköpolun päiväkoti 30.3.2012. Kukinkuja 14 01620 Vantaa. HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145

IV-kuntotutkimus. Metsikköpolun päiväkoti 30.3.2012. Kukinkuja 14 01620 Vantaa. HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 30.3.2012 IV-kuntotutkimus Metsikköpolun päiväkoti Kukinkuja 14 01620 Vantaa HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 www.asb.fi TAMPERE: asb-yhtiot@asb.fi

Lisätiedot

PYSÄKÖINTITALON HANKESUUNNITELMA

PYSÄKÖINTITALON HANKESUUNNITELMA ETELÄ-SAVON HANKESUUNNITELMA SAIRAANHOITOPIIRI 15.5.2014 Sivu 1/7 Tilaaja: Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Porrassalmenkatu 35-37 50100 Mikkeli Hanke: ESPER 2014 PYSÄKÖINTITALON HANKESUUNNITELMA

Lisätiedot

1/16. Säterintie 8. Tehdasalueella vuokrattavana olevat TOIMISTOTILAT VARASTOTILAT TUOTANTOTILAT

1/16. Säterintie 8. Tehdasalueella vuokrattavana olevat TOIMISTOTILAT VARASTOTILAT TUOTANTOTILAT 1/16 Säterintie 8 Tehdasalueella vuokrattavana olevat TOIMISTOTILAT VARASTOTILAT TUOTANTOTILAT 2/16 Silkinkehruu Lämmin tuotantotila / varastotila puukatto jonka yläpuolella toimistotiloja Ikkunat ulos

Lisätiedot

Pyydän tarjoustanne kylpyhuoneen muutostyöstä tässä tarjouspyynnössä ja liitteissä esitetyn mukaisesti.

Pyydän tarjoustanne kylpyhuoneen muutostyöstä tässä tarjouspyynnössä ja liitteissä esitetyn mukaisesti. KYLPYHUONEEN MUUTOSTYÖ Muutostyön kohde Pyydän tarjoustanne kylpyhuoneen muutostyöstä tässä tarjouspyynnössä ja liitteissä esitetyn mukaisesti. Muutostyön kohteen on vuonna 2003 valmistuneen kerrostaloasunnon

Lisätiedot

NIKKILÄN SYDÄMEN PÄIVÄKOTI Sähkö-hankeselostus

NIKKILÄN SYDÄMEN PÄIVÄKOTI Sähkö-hankeselostus Nikkilän sydämen päiväkoti Hankesuunnitelman liite 10 NIKKILÄN SYDÄMEN PÄIVÄKOTI Sähkö-hankeselostus Iso Kylätie 12, 04130 Sipoo 2 1 RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 3 2 TEKNISET JÄRJESTELMÄT... 4 2.1 Sähköliittymä

Lisätiedot

Etelä-Savon shp:n tekniikan tulosyksikön ja vuokralaisen välinen vastuunjakotaulukko. YLEISET Tekninen varallaolojärjestelmä

Etelä-Savon shp:n tekniikan tulosyksikön ja vuokralaisen välinen vastuunjakotaulukko. YLEISET Tekninen varallaolojärjestelmä Sivu1 / 5 YLEISET Tekninen varallaolojärjestelmä Kiinteistövero Talvikunnossapito Ulkoalueiden hoito Yhdyskuntajätteiden kuljetus ja hävitys Koko kiinteistöä palvelevat järjestelmät Energian kulutus -

Lisätiedot

Mäntsälän kunta Tekninen keskus / tilapalvelu

Mäntsälän kunta Tekninen keskus / tilapalvelu Mäntsälän kunta Tekninen keskus / tilapalvelu Kiinteistön LVISA-järjestelmiä koskevia viitetietoja suunnittelua varten. Käytetyt tunnukset Talo90-järjestelmän mukaisesti. Kohde: Osoite: Riihenmäen koulun

Lisätiedot

HANKINTAHINTA, KORJAUS - PÄÄRYHMITTÄIN

HANKINTAHINTA, KORJAUS - PÄÄRYHMITTÄIN 26.2.2015 Sivu 1/2 Lauri Laukkanen FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Hanke: 003 01/nykytila Karkkilan terveysasema Huhdintie 23-25 03600 Karkkila Vaihe: Paikkakunta: HANKINTAHINTA, KORJAUS - PÄÄRYHMITTÄIN

Lisätiedot

OHJE OSAKKEENOMISTAJALLE HUONEISTON KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖILMOITUKSEN LAATIMISEKSI:

OHJE OSAKKEENOMISTAJALLE HUONEISTON KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖILMOITUKSEN LAATIMISEKSI: OHJE OSAKKEENOMISTAJALLE HUONEISTON KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖILMOITUKSEN LAATIMISEKSI: Taloyhtiön tiedot: Taloyhtiön nimi: Isännöitsijän nimi: Osoite: Puhelin/sähköpostiosoite: Osakkaan tiedot: Nimi:

Lisätiedot

AS OY TUUSULAN UPSEERINHOVI Nappulakatu 1, 04300 Tuusula RAKENNUSTAPASELOSTUS 5.6.2015

AS OY TUUSULAN UPSEERINHOVI Nappulakatu 1, 04300 Tuusula RAKENNUSTAPASELOSTUS 5.6.2015 AS OY TUUSULAN UPSEERINHOVI Nappulakatu 1, 04300 Tuusula RAKENNUSTAPASELOSTUS 5.6.2015 Yleiskuvaus: Perustukset: Ulkoseinät: Yläpohja: Alapohja: Välipohja: Väliseinät: Ikkunat: Ovet: Portaat Parvekkeet

Lisätiedot

Röykän sairaala / Nummela Sanatorium

Röykän sairaala / Nummela Sanatorium Tilakeskus Röykän sairaala / Nummela Sanatorium Käytöstä poistetun sairaalarakennuksen kunnostaminen vastaanottokeskukseksi Hankenumero 8037276 Tilakeskus Sijainti Tilakeskus Yhteenveto Hankkeen nimi Hankenumero

Lisätiedot

HELTECH VALLILA STURENKATU 18-20 TEKNINEN HANKESUUNNITELMA B-TALON IV-KANAVIEN ASBESTIPURKU

HELTECH VALLILA STURENKATU 18-20 TEKNINEN HANKESUUNNITELMA B-TALON IV-KANAVIEN ASBESTIPURKU HELTECH VALLILA STURENKATU 18-20 TEKNINEN HANKESUUNNITELMA B-TALON IV-KANAVIEN ASBESTIPURKU 23.4.2012 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Heltech Vallila, Tekninen peruskorjaus, hankesuunnitelma, 23.4.2012,

Lisätiedot

SARVIKUONO KORTTELI K 31 SOFIANKATU 4 JA UNIONINKATU 25, VESIKATTOJEN KORJAUSTYÖT. HANKESUUNNITELMA Hanke 86893 19.8.2011

SARVIKUONO KORTTELI K 31 SOFIANKATU 4 JA UNIONINKATU 25, VESIKATTOJEN KORJAUSTYÖT. HANKESUUNNITELMA Hanke 86893 19.8.2011 SARVIKUONO KORTTELI K 31 SOFIANKATU 4 JA UNIONINKATU 25, VESIKATTOJEN KORJAUSTYÖT HANKESUUNNITELMA Hanke 86893 19.8.2011 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS TARKASTUSVIRASTO KAUPUNGINMUSEO 2 1 YHTEENVETO 1.1

Lisätiedot

High Class ratkaisu! Joustavat moduuliratkaisut toimistotiloiksi

High Class ratkaisu! Joustavat moduuliratkaisut toimistotiloiksi High Class ratkaisu! Joustavat moduuliratkaisut toimistotiloiksi www.ramirent.fi Korkeat standardit Monipuolisiin High Class moduuleihimme sovelletaan standardeja, jotka ovat lähes yhtä tiukat kuin uusiin,

Lisätiedot

High Class ratkaisu! Joustavat moduuliratkaisut toimistotiloiksi

High Class ratkaisu! Joustavat moduuliratkaisut toimistotiloiksi High Class ratkaisu! Joustavat moduuliratkaisut toimistotiloiksi www.ramirent.fi Korkeat standardit Monipuolisiin High Class moduuleihimme sovelletaan standardeja, jotka ovat lähes yhtä tiukat kuin uusiin,

Lisätiedot

Iisalmen terveyskeskus: Hoitajakutsujärjestelmän minimi vaatimukset

Iisalmen terveyskeskus: Hoitajakutsujärjestelmän minimi vaatimukset 1 2 Iisalmen terveyskeskus: Hoitajakutsujärjestelmän minimi vaatimukset ominaisuuksille alueittain Osasto 1 Osasto 2 Osasto 3 Avovastaanotot Yleiset käytävätilat Aulat Liite 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Sijainti:

Lisätiedot

Rakennusosat ja tekniset järjestelmät Liite 4. Rakennusteknilliset osat. Hankkeen nimi. Huomioita

Rakennusosat ja tekniset järjestelmät Liite 4. Rakennusteknilliset osat. Hankkeen nimi. Huomioita Hankkeen nimi Rakennusosat ja tekniset järjestelmät Liite 4 Rakennusteknilliset osat Alueosat Maaosat Tuennat ja vahvistukset Päällysteet Alueen varusteet, opasteet Alueen rakenteet, aidat, tukimuurit

Lisätiedot

Hakaniemen Kauppahalli

Hakaniemen Kauppahalli Tilakeskus Hakaniemen Kauppahalli Peruskorjaus Hankenumero 8086089 Tilakeskus Helsingin kaupungin tukkutori Sijainti 2 Yhteenveto Hankkeen nimi Hankenumero 8086089 Osoite, 00530 Helsinki Sijainti Kaupunginosa

Lisätiedot

IV-kuntotutkimus. Näätäpuiston päiväkoti 12.1.2012. Siilitie 26 01480 Vantaa. HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145

IV-kuntotutkimus. Näätäpuiston päiväkoti 12.1.2012. Siilitie 26 01480 Vantaa. HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 12.1.2012 IV-kuntotutkimus Näätäpuiston päiväkoti Siilitie 26 01480 Vantaa HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 www.asb.fi TAMPERE: asb-yhtiot@asb.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 80

Espoon kaupunki Pöytäkirja 80 22.10.2014 Sivu 1 / 1 4235/10.03.02/2014 80 Matinkylän terveysaseman tarveselvityksen hyväksyminen Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Kumpulainen, puh. 046 877 1914 Heli Yli-Knuuttila, puh. 046 877 2627

Lisätiedot

SSTY/Toiminnallisen jaoston tutustumismatka Ruotsiin 25 27.8.2013

SSTY/Toiminnallisen jaoston tutustumismatka Ruotsiin 25 27.8.2013 SSTY/Toiminnallisen jaoston tutustumismatka Ruotsiin 25 27.8.2013 Lundin yliopistollinen sairaala, lasten ja sädehoidon rakennusosat sekä Malmön akuuttisairaala Lundin yliopistollinen sairaala Lundin yliopistollinen

Lisätiedot

LOGOMO LVIA-RAKENNUSTAPASELOSTUS

LOGOMO LVIA-RAKENNUSTAPASELOSTUS LOGOMO LVIA-RAKENNUSTAPASELOSTUS Climaconsult 0941-9 pvm. 24.5.2010 LVIA-rakennustapaselostus 2 HR 24.5.2010 0941-9 LOGOMO LVIA -RAKENNUSTAPASELOSTUS LUONNOSSUUNNITTELU 1. Yleistä Tässä rakennustapaselostuksessa

Lisätiedot

KANNELMÄEN PERUSKOULU, PERUSKORJAUS

KANNELMÄEN PERUSKOULU, PERUSKORJAUS KANNELMÄEN PERUSKOULU, PERUSKORJAUS RUNONLAULAJANTIE 40 00420 HELSINKI Bruttoala 5410 Valmistunut 2009 KOULUN PÄÄSISÄÄNKÄYNTI KOHDE Koulu on rakennettu vuonna 1966 Etelä-Kaarelan Yhteiskouluksi. Rakennuksen

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Helsingin Kumpulantie 3 Kumpulantie 3, Helsinki

Kiinteistö Oy Helsingin Kumpulantie 3 Kumpulantie 3, Helsinki HYVÄT TILAT HYVÄT TILAT Kumpulantie 3 sijaitsee suositulla työpaikka-alueella Helsingin Vallilassa. Näyttävä julkisivu avautuu Teollisuuskadulle päin. Rakennus muodostuu vuonna 1952 rakennetusta ja vuosina

Lisätiedot

LASKENTAMUISTIO pvm 11.12.2014. Sisältää laskelmat Tavoitehinta, uusi päiväkoti, v1.0a Tavoitehinta, koulurakennuksen muutos, v1.

LASKENTAMUISTIO pvm 11.12.2014. Sisältää laskelmat Tavoitehinta, uusi päiväkoti, v1.0a Tavoitehinta, koulurakennuksen muutos, v1. LASKENTAMUISTIO pvm 11.12.2014 Sisältää laskelmat Tavoitehinta, uusi päiväkoti, v1.0a Tavoitehinta, koulurakennuksen muutos, v1.0b Hanke proj. nro 3879 KINNULAN PÄIVÄKOTI Uudisrakennus / saneeraus 43900

Lisätiedot

Sähköliittymä ja työmaasähkö

Sähköliittymä ja työmaasähkö Sähköliittymä ja työmaasähkö Rakentajailta Keskiviikko 23.3.2011 Juha Viherjälaakso 1 17.3.2010 Suunnitteluvaihe Onnistunut talon sähköistys alkaa hyvästä suunnittelusta koskee myös ä. Rakennuksen suunnitteluvaiheessa

Lisätiedot

Hallitus 11.5.2015, LIITE 2

Hallitus 11.5.2015, LIITE 2 Hallitus 11.5.2015, LIITE 2 1/6 Koy Uusi Lastensairaala HANKINTARAJAT KOy HUS 04.05.2015, JJ, Tlu KOy:n 1 RAKENNUSOSAT 11 Alueosat Tontin rakentamiskelpoiseksi tekeminen Hallintorakennuksen talotekniikan

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA, RIIHENMÄEN YHTENÄISKOULU HANKESUUNNITTELU

MÄNTSÄLÄN KUNTA, RIIHENMÄEN YHTENÄISKOULU HANKESUUNNITTELU MÄNTSÄLÄN KUNTA, RIIHENMÄEN YHTENÄISKOULU HANKESUUNNITTELU LVIA RAKENNUSTAPASELOSTUS Muutos/Uudisrakennus Asiakirja n:o LVI 001 Projekti n:o 01274.P000 Viimeisin muutos Laadittu 27.12.2013 Laatija RB Tark./Hyv.

Lisätiedot

PERUSKORJAUSSELVITYKSIÄ, ILMANVAIHDON SELVITYSTYÖ

PERUSKORJAUSSELVITYKSIÄ, ILMANVAIHDON SELVITYSTYÖ Pelimannin ala-aste ja päiväkoti ILMANVAIHDONSELVITYSTYÖ 4.6.2013 1(4) Pelimannin ala-aste ja päiväkoti Pelimannintie 16 Helsinki PERUSKORJAUSSELVITYKSIÄ, ILMANVAIHDON SELVITYSTYÖ 1. TEHTÄVÄ Tarkoituksena

Lisätiedot

Helsingin kaupungintalo, galleria

Helsingin kaupungintalo, galleria Hankesuunnitelma Pohjoisesplanadi 11-13 Muutos Hankenumero 2085412 Helsingin Leijona Oy Sijainti 2 Yhteenveto Hankkeen nimi Hankenumero 2085412 Osoite Pohjoisesplanadi 11-13, 00170 Helsinki Sijainti 1.

Lisätiedot

LPK KANERVA - LISÄTILA Näyttelijäntie 2 TARVESELVITYS / HANKESUUNNITELMA 20.1.2012

LPK KANERVA - LISÄTILA Näyttelijäntie 2 TARVESELVITYS / HANKESUUNNITELMA 20.1.2012 LPK KANERVA - LISÄTILA Näyttelijäntie 2 TARVESELVITYS / HANKESUUNNITELMA 20.1.2012 HELSINGIN KAUPUNKI SOSIAALIVIRASTO TILAKESKUS LPK KANERVAN LISÄTILA Näyttelijäntie 2 SISÄLLYSLUETTELO 0 YHTEENVETO / HANKKEEN

Lisätiedot

HYKS PSYKIATRIA KIVELÄN OSASTO KORJAUS- JA MUUTOSTYÖ HANKESUUNNITELMA

HYKS PSYKIATRIA KIVELÄN OSASTO KORJAUS- JA MUUTOSTYÖ HANKESUUNNITELMA Hallitus 23.1.2012, OHEISMATERIAALI 3 HYKS PSYKIATRIA KIVELÄN OSASTO KORJAUS- JA MUUTOSTYÖ HANKESUUNNITELMA 19.12.2011 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS HYKS Psykiatria Kivelän osasto 2 1 YHTEENVETO... 3 1.1

Lisätiedot

KUNNANVIRASTO/TERVEYSASEMA, MYRSKYLÄ URAKKALASKENTAAN

KUNNANVIRASTO/TERVEYSASEMA, MYRSKYLÄ URAKKALASKENTAAN KUNNANVIRASTO/TERVEYSASEMA, MYRSKYLÄ URAKKALASKENTAAN HUONESELITYS HUONESELITYS huonekortit Rs nro viittaus selityksessä oleviin pääkohtiin. Kohdassa "" mainitaan lattian päällysteen alla oleva rakenne.

Lisätiedot

LASKENTAMUISTIO pvm 21.02.2015. Sisältää laskelman Tavoitehinta 1.1. Hanke proj. nro 3879. KINNULAN PÄIVÄKOTI Uudisrakennus 43900 KINNULA

LASKENTAMUISTIO pvm 21.02.2015. Sisältää laskelman Tavoitehinta 1.1. Hanke proj. nro 3879. KINNULAN PÄIVÄKOTI Uudisrakennus 43900 KINNULA LASKENTAMUISTIO pvm 21.02.2015 Sisältää laskelman Tavoitehinta 1.1 Hanke proj. nro 3879 KINNULAN PÄIVÄKOTI Uudisrakennus 43900 KINNULA Laatinut: Veli Matti Hokkanen LASKENTAMUISTIO 21.02.2015 Kinnulan

Lisätiedot

PERUSKORJAUS, C-SIIPI (TEKNISEN TYÖN TILAT (3 KPL) TEKSTIILITYÖ, MUSIIKKI, KUVATAIDE JA PERUSLUOKKIA

PERUSKORJAUS, C-SIIPI (TEKNISEN TYÖN TILAT (3 KPL) TEKSTIILITYÖ, MUSIIKKI, KUVATAIDE JA PERUSLUOKKIA HANKE- /TARVESELVITYS 1.9.2014 Sivu 1/3 AMA Tilaaja: Turun Kiinteistöliikelaitos PL 11 20101 Turku Hanke: Puropellon koulu, C-osan korjaustyöt Osoite: Sepänkatu 11, 20700 Turku PERUSKORJAUS, C-SIIPI (TEKNISEN

Lisätiedot

KIINTEISTÖN PERUSTIEDOT

KIINTEISTÖN PERUSTIEDOT Sivu 1/6 Isännöintialue: 4 Tiedottaja: Veijo Kotilainen 6053 Kaakkurin terveysasema OSOITE: KÄYTTÖTARKOITUS: Pesätie 11, Oulu terveysasema KÄYTTÄJÄN EDUSTAJA: Auli Mylly Puh. 044-703 4261 KIINTEISTÖNHOITAJA:

Lisätiedot

1(4) SAKKY, SAVONIA, RAVINTOLA- JA AULATILOJEN MUUTOS, VAIHE 3 SÄHKÖTÖIDEN HANKINTAOHJE

1(4) SAKKY, SAVONIA, RAVINTOLA- JA AULATILOJEN MUUTOS, VAIHE 3 SÄHKÖTÖIDEN HANKINTAOHJE 1(4) SAKKY, SAVONIA, RAVINTOLA- JA AULATILOJEN MUUTOS, VAIHE 3 SÄHKÖTÖIDEN HANKINTAOHJE 1. RAKENNUSKOHDE JA YLEISOHJEET Rakennuskohde on Kuopiossa, Sammakkolammentie 2:ssa olevassa Hotelli Savonian ravintolassa.

Lisätiedot

PERUSTAMISKUSTANNUKSET, KORJAUS - PÄÄRYHMITTÄIN

PERUSTAMISKUSTANNUKSET, KORJAUS - PÄÄRYHMITTÄIN Sivu 1/2 12273 D-osa Masalan koulu Paikkakunta: Laajuus: Hankekoko: 396 m2, 451 brm2, 1 739 rm3 446 brm2 Jakaja: 396 m2 PERUSTAMISKUSTANNUKSET, KORJAUS - PÄÄRYHMITTÄIN Talo 80 -nimikkeistö /m2 % B1 Rakennuttajan

Lisätiedot

Arabian peruskoulun vanhan osan julkisivusaneeraus

Arabian peruskoulun vanhan osan julkisivusaneeraus Arabian peruskoulun vanhan osan julkisivusaneeraus Arabian peruskoulun vanhan osan julkisivusaneeraus Tiivistyskorjaukset 2015-2016 Koulusiiven julkisivukorjaukset 2017 Kysymykset ja vastaukset Tiivistystyöt

Lisätiedot

Martinkartano. Asemapiirros Rakennustapaseloste Kerrospohjakuvat Huoneistojen pohjakuvat. Senioriasumisoikeusasuntoja. Iltamantie 7, 05810 Hyvinkää

Martinkartano. Asemapiirros Rakennustapaseloste Kerrospohjakuvat Huoneistojen pohjakuvat. Senioriasumisoikeusasuntoja. Iltamantie 7, 05810 Hyvinkää Martinkartano Senioriasumisoikeusasuntoja Iltamantie 7, 05810 Hyvinkää Asemapiirros Rakennustapaseloste Kerrospohjakuvat Huoneistojen pohjakuvat SENIORIASUMISOIKEUS OY ILTAMANTIE 7, 05810 HYVINKÄÄ P +108.00

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, TUPALANKULMA VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS 4.5.2015. Järvenpään kaupunki työ 5667 Eltel Networks Oy työ JK-U416

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, TUPALANKULMA VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS 4.5.2015. Järvenpään kaupunki työ 5667 Eltel Networks Oy työ JK-U416 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, TUPALANKULMA VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS 4.5.2015 Järvenpään kaupunki työ 5667 Eltel Networks Oy työ JK-U416 SISÄLTÖ 1 VALAISTUS 1.1 Yleistä 1.2 Työselityksen käyttöalue 1.3

Lisätiedot

YLIVIESKAN TERVEYSKESKUS SOSIAALITILAT JA VÄLINEHUOLTO Saneeraus 2014 HUONESELOSTUS 22.04.2014. Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy

YLIVIESKAN TERVEYSKESKUS SOSIAALITILAT JA VÄLINEHUOLTO Saneeraus 2014 HUONESELOSTUS 22.04.2014. Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy YLIVIESKAN TERVEYSKESKUS SOSIAALITILAT JA VÄLINEHUOLTO Saneeraus 2014 HUONESELOSTUS 22.04.2014 2 Purkutyöt: - piirustuksiin merkityt väliseinät puretaan - vanhat kalusteet ja varusteet puretaan, tilaaja

Lisätiedot

Hallitus 1.6.2009, LIITE 16

Hallitus 1.6.2009, LIITE 16 Hallitus 1.6.2009, LIITE 16 HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI 20.8.2007 LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAALA E- JA F-OSAN PERUSKORJAUS HANKESUUNNITELMA HUS-Kiinteistöt Oy TIIVISTELMÄ HUS Länsi-Uudenmaan sairaalan

Lisätiedot

Uusi sairaala hanke Keski-Suomen toimintamallit rakentamisen pohjana P R O J E K T I J O H T A J A J O R M A T E I T T I N E N

Uusi sairaala hanke Keski-Suomen toimintamallit rakentamisen pohjana P R O J E K T I J O H T A J A J O R M A T E I T T I N E N Uusi sairaala hanke Keski-Suomen toimintamallit rakentamisen pohjana P R O J E K T I J O H T A J A J O R M A T E I T T I N E N 2 9. 3. 2 0 1 1 Miksi uusi sairaala tarvitaan? ongelmat sairaalakiinteistöissä

Lisätiedot

Tekninen toimi PÄIVÄKOTI NIKSULA HANKESUUNNITELMA

Tekninen toimi PÄIVÄKOTI NIKSULA HANKESUUNNITELMA Tekninen toimi PÄIVÄKOTI NIKSULA HANKESUUNNITELMA 27.5.2014 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ 3 2 PÄIVÄKODIN NYKYINEN TILANNE 3 2.1 TOIMINNAN MITOITUSPERUSTEET 4 3 KUNTALAISTEN TALO 4 3.1 AIEMMAT TARKASTELUT 5 3.2 PÄIVÄKODIN

Lisätiedot

ECO-järjestelmä: Ilmanvaihdon lämmöntalteenotto kerrostalossa ja saneerauskohteissa 1 2008-11-24

ECO-järjestelmä: Ilmanvaihdon lämmöntalteenotto kerrostalossa ja saneerauskohteissa 1 2008-11-24 ECO-järjestelmä: Ilmanvaihdon lämmöntalteenotto kerrostalossa ja saneerauskohteissa 1 2008-11-24 ECO-järjestelmän taustaa: ECO järjestelmää lähdettiin kehittämään 2004, tarkoituksena saada pelkällä poistojärjestelmällä

Lisätiedot

Svenska skolcentrum, liikuntatilat

Svenska skolcentrum, liikuntatilat Svenska skolcentrum, liikuntatilat, hankesuunnitelma Sivu 1 / 10 Svenska skolcentrum, liikuntatilat Liikuntatilan saneeraaminen Hanke 890 049 Hankesuunnitelma 31.10.2014 Svenska skolcentrum, liikuntatilat,

Lisätiedot

ESPOON SUURIN TOIMISTORAKENNUS

ESPOON SUURIN TOIMISTORAKENNUS 1 Kiinteistö M² ESPOON SUURIN TOIMISTORAKENNUS PK²:n suuri rakennusala on onnistuneesti sijoitettu julkisivultaan ja massoittelultaan puutarhakaupungin mittakaavaan. Maanpäälliset kuusi kerrosta on jaettu

Lisätiedot

Pintamääritteet ks raksel ARK Rakennustoimenpide. Korjaus- ja laajennus MÄNTYMÄEN KOULU. Tinasepäntie 45

Pintamääritteet ks raksel ARK Rakennustoimenpide. Korjaus- ja laajennus MÄNTYMÄEN KOULU. Tinasepäntie 45 Pintamääritteet ks raksel ARK 101-01 Tuloste sisältää kannen sekä 4 sivua, tulostus A3. Rakennustoimenpide Piirustuslaji Korjaus- ja laajennus TYÖPIIRUSTUS Rakennuskohteen nimi ja osoite Piirustuksen sisältö

Lisätiedot

Juankosken päiväkoti, kustannusarvio

Juankosken päiväkoti, kustannusarvio Juankosken päiväkoti, kustannusarvio 25.02.2016 Uudisvaihtoehto Olemme arvioineet Juankosken päiväkodin uudisrakennushinnan. Kustannukset on laskettu arvioituun Juankosken hintatasoon 03/2016. Laskelma

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI Liittyy hankesuunnitelmaan

HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI Liittyy hankesuunnitelmaan ROIHUVUOREN ALA-ASTE VUORENPEIKONTIE 7 00820 HELSINKI PERUSPARANNUS HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI 12.4.2013 Liittyy hankesuunnitelmaan 18.3.2010 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Roihuvuoren ala-aste, perusparannushankkeen

Lisätiedot

KUSTANNUSSELVITYS. LOVISA SSC Loviisa ruotsinkielinen koulukeskus LOVIISA

KUSTANNUSSELVITYS. LOVISA SSC Loviisa ruotsinkielinen koulukeskus LOVIISA KUSTANNUSSELVITYS LOVISA SSC Loviisa ruotsinkielinen koulukeskus LOVIISA 28.11.2016 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 2 Dokumentin tiedot 2 Hankekuvaus 3 Lähtökohdat 3 Laskentaperusteet 4 Erillishinnat

Lisätiedot

VILLA BREDA SANEERAUS JA LAAJENNUS

VILLA BREDA SANEERAUS JA LAAJENNUS 26 6,1 6,3 6, 2,4,4 2299,3,366 2828 24 6 6,,19 9 2727,1,,89 9 22,8 7,, +27, 23 23 4,8,6 2626,6 4,2 2,, 2 3,, 3 9 4, 1 3 2 7 9 8 6, 1 3 2 4 9 8 7 6 7, 4 3 4 6 8 9 1, 2 9, 8 3,7 7 6 4 3 2 1, 4 n.,4 3 n.

Lisätiedot

CCC CO-CREATION CENTER LINNANMAAN KAMPUS, OULU

CCC CO-CREATION CENTER LINNANMAAN KAMPUS, OULU CO-CREATION CENTER LINNANMAAN KAMPUS, OULU 8.8.2014 Toimistoalueen käytävä (arkkitehdin näkemys) CO-CREATION CENTER Co-Creation Center sijaitsee noin viisi kilometriä Oulun keskustan pohjoispuolella Linnanmaalla,

Lisätiedot

KANNUKSEN KOULUKESKUS JUHANI VUORISEN KOULU, KANNUKSEN LUKIO PERUSKORJAUS HANKESUUNNITELMA

KANNUKSEN KOULUKESKUS JUHANI VUORISEN KOULU, KANNUKSEN LUKIO PERUSKORJAUS HANKESUUNNITELMA 1 KANNUKSEN KOULUKESKUS JUHANI VUORISEN KOULU, KANNUKSEN LUKIO PERUSKORJAUS HANKESUUNNITELMA 1.6.2016 Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 SELOSTUS HANKKEESTA 1.1 Hankesuunnitelman

Lisätiedot

PALVELUKUVAUS YTHS Oulun toimipiste Yliopistokatu 1 A Oulu

PALVELUKUVAUS YTHS Oulun toimipiste Yliopistokatu 1 A Oulu PALVELUKUVAUS 15.3.2017 YTHS Oulun toimipiste Yliopistokatu 1 A 90570 Oulu 1. KRS TILAT Päivittäin siivottavat tilat: - vastaanottohuoneet n. 300 m² - ajanvaraustila n. 52 m² - toimisto n. 12 m² - WC tilat

Lisätiedot

KASAVUOREN KOULUKESKUS KESKUSKEITTIÖN PERUSKORJAUS Kasavuorentie 1 02700 Kauniainen

KASAVUOREN KOULUKESKUS KESKUSKEITTIÖN PERUSKORJAUS Kasavuorentie 1 02700 Kauniainen KASAVUOREN KOULUKESKUS KESKUSKEITTIÖN PERUSKORJAUS Kasavuorentie 1 02700 Kauniainen ALUSTAVA Hankesuunnitteluvaiheen LVIA - rakennustapaselostus Asiakirja n:o H0002 Projekti n:o 05009.P029 Viimeisin muutos

Lisätiedot

IV-kuntotutkimus. Itä-Hakkilan päiväkoti, keskitalo 01.02.2012. Keskustie 1 01260 Vantaa

IV-kuntotutkimus. Itä-Hakkilan päiväkoti, keskitalo 01.02.2012. Keskustie 1 01260 Vantaa 01.02.2012 IV-kuntotutkimus Itä-Hakkilan päiväkoti, keskitalo Keskustie 1 01260 Vantaa HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 www.asb.fi TAMPERE:

Lisätiedot

TOIVOLA LASTENKOTI Talousrakennus Mikkolankuja 6, 00680 Helsinki

TOIVOLA LASTENKOTI Talousrakennus Mikkolankuja 6, 00680 Helsinki Tilakeskus Kohteen nimi ja osoite Toivolan lastenkoti, talousrakennus TOIVOLA LASTENKOTI Talousrakennus Mikkolankuja 6, 00680 Helsinki Vesikaton uusiminen ja savupiipun purku Hankenumero 8033053 Tilakeskus

Lisätiedot

Kiinteistön käyttöönotto peruskorjauksen jälkeen tilaajan ja käyttäjän haasteet

Kiinteistön käyttöönotto peruskorjauksen jälkeen tilaajan ja käyttäjän haasteet 1 Kiinteistön käyttöönotto peruskorjauksen jälkeen tilaajan ja käyttäjän haasteet Tilakeskuksen investoinnit 2014 Kaupungintalokorttelien elävöittäminen 7 M Uudisrakentaminen 53 M Peruskorjaukset 115 M

Lisätiedot

www.asb.fi 09.02.2011 IV-kuntotutkimus Lintukallion päiväkoti Lintukallionkuja 9B 01620 VANTAA

www.asb.fi 09.02.2011 IV-kuntotutkimus Lintukallion päiväkoti Lintukallionkuja 9B 01620 VANTAA www.asb.fi 09.02.2011 IV-kuntotutkimus Lintukallion päiväkoti Lintukallionkuja 9B 01620 VANTAA www.asb.fi Helsinki email: posti@asb.fi Tampere email: asb-yhtiot@asb.fi PÄÄKONTTORI: Konalankuja 4, 00390

Lisätiedot

1/6 SIILITIEN SÄHKÖNSYÖTTÖASEMAN PERUSKORJAUS LVIA-RAKENNUSTAPASELOSTUS

1/6 SIILITIEN SÄHKÖNSYÖTTÖASEMAN PERUSKORJAUS LVIA-RAKENNUSTAPASELOSTUS 1/6 MH/KH SIILITIEN SÄHKÖNSYÖTTÖASEMAN PERUSKORJAUS LVIA-RAKENNUSTAPASELOSTUS Insinööritoimisto Matti Hallasaari Oy Kumpulantie 1 * 00520 HELSINKI * FINLAND Y-tunnus 0550682-8 puh. +358-9-142 122 www.hallasaari.com

Lisätiedot

SAIRAANHOITOPIIRI hyväksynyt 16.7.2009, 103 HUS Tilakeskus 3.7.2009 VUODEOSASTON PERUSKORJAUS 6. KERROS, KORVAKLINIKKA

SAIRAANHOITOPIIRI hyväksynyt 16.7.2009, 103 HUS Tilakeskus 3.7.2009 VUODEOSASTON PERUSKORJAUS 6. KERROS, KORVAKLINIKKA HELSINGIN JA UUDENMAAN HYKS sairaanhoitoalueen johtaja SAIRAANHOITOPIIRI hyväksynyt 16.7.2009, 103 HUS Tilakeskus 3.7.2009 SILMÄ KORVASAIRAALA VUODEOSASTON PERUSKORJAUS 6. KERROS, KORVAKLINIKKA HANKESUUNNITELMA

Lisätiedot

LOGISTIIKKAKIINTEISTÖN EVALUOINTI. Hakkilankaari 1 11.6.2007

LOGISTIIKKAKIINTEISTÖN EVALUOINTI. Hakkilankaari 1 11.6.2007 LOGISTIIKKAKIINTEISTÖN EVALUOINTI Hakkilankaari 1 11.6.2007 Sijainti ja tontti Vantaa, Hakkilan teollisuusalue Sijainti logistiikan kannalta hyvä Pääliikenneyhteydet Lahden, Porvoon ja Tuusulan moottoritiet,

Lisätiedot