HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI HUS Tilakeskus Hyvinkään sh-alueen johtaja hyväksynyt , 125

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI 31.8.2011 HUS Tilakeskus Hyvinkään sh-alueen johtaja hyväksynyt 12.09.2011, 125"

Transkriptio

1 Hallitus , OHEISMATERIAALI 3 HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI HUS Tilakeskus Hyvinkään sh-alueen johtaja hyväksynyt , 125 HYVINKÄÄN SAIRAALA ENDOSKOPIAYKSIKÖN MUUTOSTYÖT HANKESUUNNITELMA

2 TIIVISTELMÄ Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Hyvinkään sairaalan ensimmäiset rakennukset ovat valmistuneet vuonna Rakennusosia on lisätty vuosien varrella toiminnan laajentuessa. Sairaalan endoskopiayksikkö sijaitsee sairaalan päärakennuksen runko-osan ensimmäisessä kerroksessa. Peruskorjausta ei kyseisellä alueella ole tehty. Hankesuunnitelman mukaan endoskopiayksikön muutostöissä tilat rakennetaan ajanmukaisiksi vastaamaan potilas- ja työturvallisuutta, hyvää hygieniatasoa sekä laadukasta hoidon tasoa. Hankealueelle, endoskopiayksikön tiloihin rakennetaan kuusi toimenpidehuonetta, jotka varustetaan nykyaikaista toimintaa vastaaviksi. Potilaiden tarkkailutiloja lisätään ja varustetasoa parannetaan. Välinehuoltotilat rakennetaan kolmeosaiseksi ja varustetaan ajanmukaisilla tähystimien pesu- ja kuivauskaapeilla. Henkilökunnan tilat rakennetaan henkilökuntamäärää vastaavaksi ja toimistotilojen rakentamisessa huomioidaan potilaiden haastattelutilanteet intimiteettisuojaa vastaavaksi. Ilmanvaihtokonehuone uusitaan samoin hankealueen vesi- ja viemäriputket. Jätteiden keräystä parannetaan rakentamalla jätteiden keräilypiste. Hankkeen energiatehokkuussuunnitelmilla parannetaan rakennuksen energiataloutta. Yksikköön saadaan rakentamisen yhteydessä lämmön talteenottojärjestelmä. Energiatalous huomioidaan myös vesihanojen, sähkötoimintojen ja huoneiden lämpötilasäätöjen suunnittelussa. Suunnitelman mukaan yksikön muutostyöhanke vaiheistetaan kolmeen vaiheeseen, jotta rakennustöiden aiheuttama haitta olisi mahdollisimman vähäinen yksikön toiminnalle. Hankkeen vaiheistaminen vähentää rakennusaikaisia väistötilatarpeita. Rakennustöiden aikana normaalista endoskopiatoiminnasta arvioidaan voitavan suorittaa noin 60 %. Rakentamisesta aiheutuu hankealueen läheisyydessä oleville tiloille jonkin verran meluhaittaa, kulkureittien muutoksia ja katkoksia LVIS-järjestelmissä. Sairaalaalueen parkkipaikkatilanne huononee rakentamisen aikana. Muutostyöhankkeen hyötypinta-ala on 368,5 hym2 rakentamisen aikaiset väistötilat mukaan lukien ja bruttolaajuus on 573 brm2. Hankesuunnitelman tarkistettu kustannusarvio on Suunnitelman mukaan hankkeen rakennustyöt alkavat toukokuussa 2012 ja tilat valmistuvat toukokuun 2013 lopussa.

3 1 JOHDANTO SAIRAALAN YLEISKUVAUS SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA HANKKEEN PERUSTELUT ENDOSKOPIAYKSIKÖN TOIMINTA JA TILANTARVE Nykyinen toiminta Tuleva toiminta Tilantarve SELVITYS HENKILÖKUNNASTA HANKKEEN TILARATKAISUT JA TEKNINEN TOTEUTUS Hankkeen sijainti, tilat ja laajuus Suunnitellut tilaratkaisut Rakennustekniset työt LVI-tekniset työt Sähkö- ja teletekniikka Kiinteät sairaalalaitteet ENERGIATEHOKKUUDEN HUOMIOINTI SUUNNITTELURATKAISUISSA TILAPÄISJÄRJESTELYT JA HÄIRIÖT TYÖMAAN AIKANA Tilapäisjärjestelyt Häiriöt työmaan aikana HANKKEEN LAAJUUS JA ARVIO KUSTANNUKSISTA AIKATAULUTAVOITTEET ARVIO HANKKEEN VAIKUTUKSISTA TOIMINTAKULUIHIN...17 LIITTEET: Liite 1 Asemapiirustus Liite 2 Leikkauskuva Liite 3 Pohjapiirustus 1. krs Liite 4 Pohjapiirustus endoskopiayksikkö 1-osa Liite 5 Pohjapiirustus endoskopiayksikkö 2-osa Liite 6 Tilaluettelo Liite 7 KSL-laiteluettelo

4 3 1 JOHDANTO Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) kuntayhtymän Hyvinkään sairaala sijaitsee osoitteessa Sairaalankatu 1, Hyvinkää. Hyvinkään sairaalakiinteistö koostuu useasta eri rakennusosasta, jotka ovat valmistuneet vuosina Kiinteistön bruttoala on noin m2 ja tilavuus noin m3. Hyvinkään sairaanhoitoalue on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin pohjoisin tulosalue ja siihen kuuluu viisi kuntaa; Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi ja Tuusula. Alueen sairaalat ovat Hyvinkään sairaala Hyvinkäällä ja Kellokosken sairaala Tuusulassa. Sairaanhoitoalueen asukasluku on vuoden 2010 lopussa Hyvinkään sairaalan sairaansijamäärä vuoden 2010 lopussa on 232. Endoskopiayksikkö sijaitsee päärakennuksen runko-osan ensimmäisessä kerroksessa. Peruskorjausta ei kyseiselle alueelle ole tehty, yksittäisiä huoneita on saneerattu viime vuosien aikana. Peruskorjaussuunnittelu on aloitettu jo 2000 luvun alussa. Sekä rakennus- että taloteknisesti tilat ovat peruskorjauksen tarpeessa; välinehuoltotilat ovat puutteelliset ja riittämättömät nykyiseen toimintaan, LVI-järjestelmät ovat pääosin alkuperäisiä eivätkä vastaa nykyvaatimuksia, ilmastointi on puutteellinen ja sekä potilaiden että henkilökunnan tilat ovat riittämättömiä nykytoimintaan. Tilasuunnittelun tavoitteena on yleispätevyys. Tiloja tulee voida käyttää eri tarkoituksiin kulloistenkin toiminnallisten linjausten mukaisesti. Peruskorjattaviin tiloihin sijoitetaan edelleenkin endoskopiayksikkö, joka tarjoaa ruuansulatuskanavan tähystykset ja toimintatutkimukset, keuhkotähystykset ja virtsateiden tähystykset sekä toimintatutkimukset alueen avoterveydenhuollolle sekä sairaalan eri erikoisalojen poliklinikoiden ja osastojen aikuispotilaille. Tilat varustetaan ajanmukaisesti. Potilas- ja työturvallisuus lisääntyy samoin yksikön hygieniataso. Muutostyöhanke vaiheistetaan kolmeen vaiheeseen. Vaiheistuksella pyritään vähentämään rakennustöiden vaikutusta yksikön toimintaan. Vaiheistuksen ansiosta varsinaisia väistötiloja yksikön ulkopuolelta tarvitaan vain yhden huoneen ja yhden WCtilan verran. Toiminnan arvioidaan kuitenkin rakentamisen aikana supistuvan noin 40 %. Rakentamisesta aiheutuu hankealueen läheisyydessä oleville tiloille meluhaittoja, kulkureittien muutoksia ja toimintakatkoksia LVIS-järjestelmissä. Alakattoja joudutaan avaamaan erilaisten asennusten vuoksi. Ensisijaisia haitta-alueita ovat endoskopiayksikön lisäksi 1. kerroksen samassa siivessä sijaitsevat tilat sekä alapuolella sijaitsevat P-kerroksen tilat. Vesijohtojen ja viemäreiden nousulinjojen uusiminen aiheuttaa haittaa P-kerroksessa sijaitsevissa röntgenosastossa ja kliinisessä laboratoriossa. Haitat ovat sekä käyttökatkoksia että toimintaa rajoittavia. Kerroksen yläpuolisiin osastoihin ja T-kerroksen välinehuoltoon aiheutuu käyttökatkoksia. Sähkö- ja televerkostojen kaapelointityöt aiheuttavat haittaa T-kerroksen huoltokäytävälle ja sen varrella oleviin teknisiin tiloihin sekä 1. kerroksen laboratorion ja sisätautien poliklinikan tiloihin sekä näiden välisille käytäville. Hanke sisältyy HUS:n vuosien investointiohjelmaan. Koko hankkeelle on varattu euroa, josta euroa vuodelle 2011 ja loppuosa vuodelle Tarkistettu kustannusarvio on Ylitys tullaan huomioimaan uudessa, vuosien investointiohjelmassa. Peruskorjattavien tilojen bruttopinta-ala on 573 brm2 ja hyötypinta-ala on 368,5 hym2, joista väistönaikaisia tiloja on 19,5 hym2. Hankesuunnittelun yhteydessä on laadittu turvallisuusselvitys.

5 4 2 SAIRAALAN YLEISKUVAUS Hyvinkään sairaala on päivystävä monierikoisalainen sairaala. Sairaala päivystää 24 tuntia vuorokaudessa. Päivystyspoliklinikalla toimii erikoissairaanhoidon päivystyksen lisäksi Hyvinkään kaupungin terveyskeskuspäivystys ympärivuorokautisesti. Hyvinkään sairaalarakennus on valmistunut vuonna 1975 ja sitä on laajennettu moneen otteeseen. Terveysasema sijaitsee sairaala-alueella. Hyvinkään sairaalassa oli vuonna 2010 sairaansijoja 232. Hyvinkään sairaanhoitoalueen asukasluku vuoden 2010 lopussa oli yhteensä , mikä on noin 11.9 % Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitoalueen väestömäärästä. Hyvinkään sairaanhoitoalueen väestömäärä jakautuu siten, että Hyvinkäällä asukkaita oli , Järvenpäässä , Mäntsälässä , Nurmijärvellä ja Tuusulassa SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA HANKKEEN PERUSTELUT Hyvinkään sairaalan operatiiviseen tulosyksikköön kuuluva endoskopiayksikkö sijaitsee päärakennuksessa vuodeosastosiiven 1. kerroksessa. Endoskopiayksikkö on aloittanut toimintansa nykyisissä tiloissa vuonna Tiloja ei ole peruskorjattu, ainoastaan joitakin yksittäisiä huoneita on saneerattu viime vuosina. Tilojen peruskorjaussuunnittelu on aloitettu jo 2000 luvun alussa. Vuosien kuluessa muutostöiden tarvetta on tarkennettu. Vaativan endoskopiatoiminnan toteuttaminen nykyisissä tiloissa ei ole mahdollista potilas- ja työturvallisuuteen liittyvien puutteiden vuoksi. Nykyiset tilat eivät ole tarkoituksenmukaisia joustavalle endoskopiatoiminnalle, mikä vaikuttaa myös suoritettaviin tutkimusmääriin ja heijastuu muun muassa hoitotakuuvelvoitteen ylläpitämiseen. Nykyisissä tiloissa potilaille ei voida tarjota laadukasta hoitoa. Potilaiden tarkkailutilat eivät ole riittäviä. Haastattelu- ja valmistelutilat ovat puutteellisia ja riittämättömiä, minkä vuoksi potilaiden intimiteettisuoja ei toteudu. Henkilökunnan tauko- ja kokoustilat ovat kooltaan ja varustukseltaan riittämättömiä. Endoskopiayksikön muutostöistä on tehty tarveselvitys keväällä Tarveselvityksen mukaan yksikön välinehuoltotilat ovat puutteelliset ja riittämättömät nykyiseen toimintaan. Välinehuoltotilassa on tehty työsuojelutarkastus vuonna 2009, jolloin tilassa on todettu huomattavia melu-, ilmastointi- ja hajuhaittoja. Välinehuoltotilassa ei ole erotettu likaista ja puhdasta puolta. Puhdistettujen skooppien (tähystimien) asianmukaiset kuivaustilat puuttuvat. LVI-järjestelmät ovat pääosin alkuperäisiä ja eivät vastaa nykyvaatimuksia. Suurin osa hankealueen rakenteista ja teknisistä järjestelmistä on vuodelta ENDOSKOPIAYKSIKÖN TOIMINTA JA TILANTARVE 4.1 Nykyinen toiminta Endoskopiayksikkö on avoinna arkipäivisin klo Viikonloppupäivystystä ei ole, päivystyspotilaat hoidetaan arkipäivisin työpäivän aikana. Endoskopiayksikössä eri erikoisalojen lääkärit suorittavat tähystystoimenpiteitä. Tähystyksistä tavallisimpia ovat sisätautiset ja kirurgiset mahalaukun ja paksusuolen, sappi- ja haimateiden, virtsarakon sekä keuhkojen tähystykset. Tähystysten yhteydessä tehdään lisäksi erilaisia toimenpiteitä sekä muun muassa ruokatorven, virtsarakon ja peräsuolen toimintatutkimuksia. Ultraäänitutkimuksia tehdään muun muassa pe-

6 5 räsuolen toimintatutkimusten yhteydessä. Avannehoitaja ja uroterapeutti pitävät hoitajavastaanottoa kerran viikossa. 4.2 Tuleva toiminta Peruskorjauksen jälkeen endoskopiayksikön toiminnan organisoiminen helpottuu. Ajanmukaiset tilat mahdollistavat muun muassa päivystystähystysten tekemisen aamuisin ennen varsinaisen vastaanottotoiminnan alkamista. Tutkimusmäärien arvioidaan kasvavan lähivuosina väestön ikääntymisen myötä. Hyvinkään sairaanhoitoalueella oli vuonna 2010 yli 65 vuotiaita ja väestöennusteen mukaan vuonna 2020 yli 65 vuotiaita olisi Väestöennusteen lisäksi on muun muassa kolorektaali- eli paksu- ja peräsuolisyöpien sekä urologisten syöpien lisääntyminen odotettavissa, kymmenen vuoden kuluessa tähystysten tarve tältä pohjalta voisi lisääntyä noin 10 %. Lantionpohjan tutkimuksia tullaan laajentamaan ja lisäämään. 4.3 Tilantarve Tilatarpeen suunnittelun lähtökohtana pidetään toimintalukuja, joiden arvioidaan nousevan jonkin verran lähivuosien aikana. Toimintaluvut vuosina 2010 sekä arviot vuosille 2015 ja 2020 Vuosi E 2020E Suoritteet * Lähde: Cressida * sis. ensikäynnit, hoitokäynnit, uusintakäynnit, sarjahoitokäynnit Vuonna 2010 on lisäksi ollut noin 1100 lisäkäyntiä sekä hoitopuheluja ja soittoja yhteensä noin 630. Tarvittavien tutkimushuoneiden määrän laskennassa käytetään keskimääräisiä vastaanottoaikoja ja käyttöajaksi kuusi tuntia päivässä. Työpäiviä lasketaan tässä teoreettisessa laskelmassa olevan 240 vuodessa. Toimenpiteiden käyntimäärä arvio vuonna 2015 Keskimääräinen vastaanottoaika min. Käyntejä / vastaanottotila / päivä Vastaanottopäiviä / vuosi Huonetarve / päivä 4 800* 45 min ~3 * sis. ensikäynnit, hoitokäynnit, uusintakäynnit, sarjahoitokäynnit, arvion lisäkäynneistä (n1000) Toimenpidehuoneet Endoskopiayksikköön rakennetaan suunnitelmien mukaan kuusi toimenpidehuonetta. Kaikki huoneet sijaitsevat samalla puolella käytävää. Tähystysten erilaisuuden vuoksi useampi toimenpidehuone on toiminnan suunnittelun ja toteuttamisen kannalta eduksi. Tähystyksiä tekevät lääkärit eivät työskentele vakituisesti endoskopiayksikössä vaan heille kuuluu tähystysten lisäksi muun muassa vuodeosasto-, leikkaussali- sekä poliklinikkatyöskentelyä. Eri toimenpidehuoneissa tehdään eri erikoisalojen tähystyksiä. Potilaiden valmistelu toimenpiteisiin tehdään toimenpidehuoneissa. Potilaiden mahdollinen lääkitys, esim. rauhoittavat lääkkeet ennen tutkimuksia, annetaan tarvittaessa toimenpidehuoneissa. Huoneita käytetään myös sekä potilashaastatteluihin että potilasohjauksiin. Tähystysten kesto vaihtelee tähystyksestä riippuen mi-

7 6 nuuttiin. Potilaat tulevat tähystyksiin pääasiallisesti polikliinisena potilaana, mutta joskus myös vuodeosastoilta. Huoneissa tarvitaan riittävästi tilaa potilaan lisäksi yhdelle lääkärille ja kahdelle hoitajalle. Huoneessa voi olla tutkimusten aikana myös opiskelijoita ja joskus esimerkiksi nukutusryhmä. Tilaa tarvitaan myös tutkimuspöydälle ja laitteille sekä säilytystilaa tutkimusvälineille ja hoitotarvikkeille. Isommissa tutkimushuoneissa on tilaa myös sänkypotilaille. Heikkokuntoisille potilaille tähystys voidaan tehdä potilaan omassa sängyssä. Joidenkin toimenpidehuoneiden tutkimuspöytä voidaan säätää gynekologisille tutkimuksille sopivaksi. Toimenpidehuoneissa, joissa käytetään formaliinia näytepalojen säilömiseen jatkotutkimuksia varten, tarvitaan vetokaappi. Kaikissa toimenpidehuoneissa on happi ja paineilmakytkennät. Toimenpidehuoneessa 1 tehdään virtsarakon tähystyksiä noin seitsemän tähystystä päivässä. Tähystyksen jälkeen tilaa käytetään potilasohjaukseen ennen potilaan kotiutumista. Kyseinen huone varustetaan siten, että siellä voidaan tehdä myös nukutusta vaativia toimenpiteitä maha- ja suolikanavaan esimerkiksi lapsipotilaille. Huoneessa on monitorointimahdollisuus. Isommat toimenpidehuoneet 2 ja 5 varustetaan samanlaisiksi. Näissä huoneissa tehdään maha- ja suolikanavan tähystyksiä päivisin noin kymmenen kappaletta kummassakin huoneessa sekä pientoimenpiteitä. Huoneessa annetaan potilaille jatkohoitoohjeita tähystyksen jälkeen. Huoneissa on monitorointimahdollisuus. Toimenpidehuoneessa 3 tehdään erilaisia ruuansulatuskanavan toimintatutkimuksia. Tutkimuksiin tarvitaan tutkimuslaitteistoja sekä tutkimuspöytä. Avannehoitaja pitää vastaanottoaan tässä huoneessa. Toimenpidehuoneessa 4 tehdään urologisia toimintatutkimuksia. Uroterapeutti käyttää huoneen yhteydessä olevaa WC-tilaa muun muassa katetrointiopetukseen. Toimenpidehuoneessa 6 tehdään keuhkotähystyksiä päivisin1-3 kappaletta. Tutkimuksen jälkeen potilas siirretään välittömästi tarkkailuun joko keuhkopoliklinikalle tai vuodeosastolle. Keuhkotähystyksiin tulevien potilaiden esivalmistelut ja mahdollinen esilääkitys tehdään joko keuhkopoliklinikalla tai vuodeosastolla. Huoneeseen suunnitellaan alipaineistus. Huoneessa on monitorointimahdollisuus. Kaikkien toimenpidehuoneiden yhteyteen tulee WC-tilat ja pukeutumistilaa potilaille. Toimenpidehuoneiden 2 ja 5 yhteyteen tulee potilaille erilliset isommat pukeutumistilat. Tarkkailuhuoneet Potilaiden tarkkailuhuoneita on kaksi ja ne sijoitetaan toimenpidehuoneita vastapäätä. Toiseen huoneeseen mahtuu yksi sänky ja toiseen kaksi sänkyä. Isompaan tarkkailutilaan asennetaan videokamera, jonka kautta kuva välittyy osastonkansliaan. Pienenpää tarkkailuhuonetta voidaan käyttää myös sänkypotilaan odotustilana ennen tähystykseen tuloa. Potilaita seurataan 2-4 tuntia, jos he ovat saaneet rauhoittavaa lääkettä tai jos heille on tehty isompi toimenpide. Hyväkuntoiset potilaat lähtevät kotiin heti toimenpiteen jälkeen. Kahden hengen tarkkailuhuoneessa kummallakin potilaspaikalla on monitorointimahdollisuus sekä happi- ja imupisteet. Pienemmässä tarkkailuhuoneessa ei ole monitorointimahdollisuutta.

8 7 Toimistotilat Osastonkanslia sijoitetaan käytävän keskivaiheille, toimenpidehuoneiden väliin. Kanslia on osastonsihteerin työtila. Huoneessa säilytetään potilaspapereita ja potilaiden ilmoittautuminen tapahtuu tässä huoneessa. Osastonhoitajan huone on luonteeltaan toimistotila, joka soveltuu henkilöstöhallintotehtävien ja muun muassa potilaiden ajanvarauksien hoitamiseen. Lääkäreiden ja hoitajien toimistotilaa voidaan käyttää toimistotyöskentelyn lisäksi myös potilaiden haastattelutilana. Huoltohuone Huoltohuone on kolmiosainen ja sijoitetaan käytävän keskivaiheille, toimenpidehuoneita vastapäätä. Käytetyt välineet puhdistetaan, huolletaan ja desinfioidaan niin sanotussa likaisessa huoltohuoneessa, joka on alipaineistettu. Huoltotilojen laitehuoneessa sijaitsevat skooppien eli tähystimien läpiantomalliset pesukoneet sekä ultraäänipesukone. Puhtaassa huoltotilassa, jonne tähystimet saadaan läpiantopesukoneen kautta, sijaitsevat skooppien kuivauskaapit. Tässä huoneessa myös pakataan ja säilytetään tutkimus-, hoito- yms. välineitä. Puhdastila on ylipaineistettu. Likaisen huoltohuoneen laitteet palvelevat myös sisätautipoliklinikan tarpeita. Odotustila Potilaiden odotustila sijoitetaan lähelle osastonkansliaa, käytävän toiselle puolelle. Tila toimii myös saattajien odotustilana. Henkilökunnan taukotila Taukotilassa henkilökunnalla on mahdollisuus pitää tauot ja halutessaan myös ruokailla. Taukotilassa voidaan pitää myös osaston henkilökunnan yhteisiä pienimuotoisia neuvottelu-, kokous- ja koulutustilaisuuksia. Jäte- ja siivoushuone Jätehuone toimii jätteiden keräilypisteenä. Sinne sijoitetaan lajitteluohjeiden mukaiset jätesäiliöt jätteiden välivarastointia varten. Jätteiden keräilypiste eriytetään sisätautipoliklinikan käytävän päässä jo olemassa olevasta siivoushuoneesta. Jätteiden keräilypiste on useamman yksikön käytössä. Siivoushuone on siivouskärryn ja siivousvälineiden ja aineiden säilytystila. Lisäksi osastolla on tarvittavat oheistilat kuten WC- ja varastotilat. 5 SELVITYS HENKILÖKUNNASTA Endoskopiayksikön henkilökuntaan kuuluu yksi osastonhoitaja, kuusi sairaanhoitajaa, yksi perushoitaja ja yksi osastonsihteeri. Lääkäreitä ei ole vakinaisesti sijoitettu endoskopiayksikköön vaan jokainen erikoisala on sijoittanut lääkärityövoimasta tietyn prosenttimäärän endoskopiatoimintaan. Välinehuoltopalvelut ostetaan HUS-Desikolta. Nykyisen henkilökunnan lisäksi olisi tarvetta sekä yhdelle uroterapeutille että yhdelle avanne-/lantiopohjahoitajalle. Yksi sairaanhoitajan vakanssi tarvitaan lisää runsaan viiden vuoden kuluttua. Lääkärityövoima lisääntyy endoskopiatoiminnan laajenemisen

9 8 myötä. Välinehuoltopalvelujen tarve tulee lisääntymään toiminnan kasvaessa arviolta ½ työpäivää. 6 HANKKEEN TILARATKAISUT JA TEKNINEN TOTEUTUS 6.1 Hankkeen sijainti, tilat ja laajuus Endoskopiayksikön muutostyöt sijoittuvat Hyvinkään sairaalan vuonna 1975 valmistuneeseen A-osaan 1.kerrokseen. Hankealueen bruttopinta-ala on 573 brm2 ja hyötypinta-ala on 368,5 hym Suunnitellut tilaratkaisut Endoskopiayksikön toiminnan tehostamiseksi toimenpidehuoneiden yhteyteen lisätään pukuhuone/wc-tiloja, mikä nopeuttaa potilaiden kiertoa ja mahdollistaa toimenpiteiden määrän lisäämisen. Välinehuolto rakennetaan kolmeosaisena. Likainen puoli, pesutila ja puhdas puoli ovat omia tilojaan. Tämä parantaa hygieniaa ja työskentelyoloja (melu). Henkilökunnan taukotila mitoitetaan henkilömäärään sopivaksi. Taukotila toimii myös neuvottelutilana. 6.3 Rakennustekniset työt Purkutyöt Purku- ja rakennustyöt suoritetaan toimivan sairaalan tiloissa, joten töiden vaiheistukseen ja käytössä olevien tilojen suojaamiseen työmaan haitoilta on kiinnitettävä erityistä huomiota. Ilmanvaihtokonehuonetta laajennetaan ja konehuoneessa sijaitseva porras puretaan, jolloin saadaan tarvittavaa lisätilaa uusille ilmanvaihtokoneille. Konehuoneeseen järjestetään kulku 1. krs käytävältä uudella oviaukolla. Edellä mainitut työt aiheuttavat rakenteellisia muutoksia. Endoskopiayksikön tilajakoa muutetaan. Osa vanhoista seinistä säilytetään. Käytävälinjat säilyvät entisillä paikoillaan. Seinät Uudet väliseinät rakennetaan metallirunkoisina ääneneristettyinä levyseininä. Märkätilojen seinät ovat kiviaineisia. Kuivien tilojen seinät tasoitetaan ja maalataan. Käytävillä ja muissa törmäyksille alttiina olevissa tiloissa seinät suojataan puoleen korkeuteen seinäsuojaverhouksella. Märkätilojen ja WC-tilojen seinät laatoitetaan kokonaan. Osalaatoituksia käytetään keittiötiloissa, kalusteiden välitiloissa ja allastaustoissa. IV-konehuoneissa katto- ja seinäpinnat verhoillaan äänenvaimennuslevyillä.

10 9 Lattiat Lattiat päällystetään yleisesti hitsattavalla homogeenisella suuntavapaalla ja vahavapaalla muovimatolla ja muovisilla jalkalistoilla. Tarpeen mukaan käytetään puolijohtavaa muovimattoa. Kosteissa tiloissa käytetään liukuestemuovimattoa nostettuna seinille jalkalistaksi. Alakatot Alakatot tehdään huonetiloissa ja käytävillä pääosin akustoivasta alakattolevystä. Märkätiloissa ja WC-tiloissa käytetään hygienialevyä. Ovet Ovet ovat pääosin laminaattipintaisia laitosovia puureunalistoin. Puukarmit ovat rstsuojattuja. Osa ovista on liukuovia. Liukuovien karmirakenteeseen tehdään täyskorkea rst-suojaus. Joissakin ovissa on lasiaukot. Osa ovista on ääneneristettyjä. Porrashuoneen ovi on teräsrakenteinen ja lasiaukollinen palo-ovi. Ilmanvaihtokonehuoneen ovi on umpiteräksinen palo-ovi. Osa ovista varustetaan kulunvalvonnalla. Ovien lukitus uusitaan Hyvinkään sairaalan uuteen lukostoon. Kalusteet Laminaattipintaiset kalusteet tehdään kosteudenkestävästä lastulevystä. Reunoissa käytetään massiivipuulistaa. Välinehuoltotilojen kalusteet ovat rst-rakenteisia (ruostumatonta terästä). Irtokalustehankinnat eivät sisälly hankkeeseen. Materiaalit Materiaalit valitaan potilasturvallisuutta, helppohoitoisuutta, kestävyyttä ja viihtyisyyttä ajatellen. Kaikkien käytettävien pintamateriaalien valinnassa pyritään siihen, että tuotteet ovat mahdollisimman vähäpäästöisiä, pintamateriaaliluokituksen M1 mukaisia tuotteita. Varusteet Tiloihin asennetaan huonekorttien ja HUS-ohjeistuksen mukaiset varusteet. 6.4 LVI-tekniset työt Vaiheistus Saneeraustyö toteutetaan vaiheistettuna, joka aiheuttaa merkittäviä väliaikaisjärjestelmiä LVI-tekniikalle. Seuraavassa on esitetty seikkaperäinen listaus LVI-vaiheistuksesta: Vaihe 0.1 Väliaikainen tuloilmakoje siirretään rakennuksen päätyyn ja liitetään rakennuksen tuloilmakanaviin IV-konehuoneessa (esim. IV-konehuoneen lauhdutusilma säleikköä hyödyntäen). Vaihe 0.2 Nykyisen IV-konehuoneen A1.041 ilmanvaihtokojeiden purkaminen.

11 10 Ilmanvaihtokonehuoneessa A1.041 tehtävät rakennustekniset työt (väliseinän poistaminen, porrasaukon umpeen rakentaminen, uuden kulkuoven teko, pintojen uusiminen). Vaihe 0.3 Uuden tuloilmakojeen asennus ja liittäminen nykyisiin tuloilmakanaviin. Väliaikaisen tuloilmakojeen liitoskanavien purkaminen. Vaihe 1.1 Vaiheen 1 urakka-alueen saneeraus. Vaihe 1.2 Väliaikaisen ilmanvaihtokojeen siirtäminen vesikatolle sekä liittäminen vaiheen 1 ulkovyöhykkeelle rakennettavaan tuloilmakanavaan (kanavointi ikkunan läpi). Nykyinen vaiheen 2 alueella olevien jäähdytyspuhaltimien kompressorien (1 krs. parvekkeella) ja puhaltimien purku. Vaihe 2.1 Vaiheen 2 urakka-alueen saneeraus. Vaihe 2.2 Tuloilmakanavien lopullinen liittäminen uuteen tuloilmakojeeseeen. Väliaikaisen tuloilmakojeen kanavistojen purkaminen. Vesijohdot ja viemärit Vesijohto ja viemärikalusteet uusitaan koko urakka-alueella. Vesikalusteet ovat sairaalaan soveltuvia hygieniamalleja sekä kaikki käsienpesuun tarkoitetut hanat kosketusvapaita elektronisia hanoja sähköliitynnällä. Käytäville asennetaan 30 metrin välein pikapalopostit. Pikapalopostikaappi sisältää myös kalvovaahtosammuttimen. Kalustevesijohdot uusitaan koko urakka-alueen laajuudelta. Runkolinjat tehdään kuparista ja kalustejohdot ovat muovia uppoasennettuna suojaputkessa. Urakka-alueen vesijohtojen sekä viemäreiden nousulinjat uusitaan 1.kerroksen katosta P- kerroksen kattoon (ja siitä n. 500 mm alaspäin) asti. Kalusteviemärit uusitaan koko urakka-alueen laajuudelta. Kaikki viemärit ovat valurautaa. Lämmitys Nykyiset lämmityspatterit säilytetään. Lämmityspattereiden termostaattiventtiilit ja sulkuventtiilit uusitaan. Nykyiset lattiavalussa menevät patterikytkentäjohdot uusitaan pinta-asennettavina. Pattereiden lämmityksen nousulinjat uusitaan P-kerrokseen. Pattereita ei uusita, ne huoltomaalataan. Ilmanvaihtokojeen lämmityspatteri liitetään nykyiseen IV-lämmityslinjaan IVkonehuoneessa 1-patterijärjestelmän lämmönsiirtimen välityksellä. Jälkilämmityspattereille rakennetaan oma pumppu ja lämpötilasäätöpiiri ( C), joka liitetään IV-lämmitysverkostoon.

12 11 Jäähdytys Tilojen jäähdytys toteutetaan pääosin jäähdytetyllä tuloilmalla. IV-kojeen jäähdytyspatteri liitetään nykyiseen vedenjäähdyttimeen. Jäähdytyskojeesta on jo tehty putkistovaraukset IV-konehuoneeseen. Paljon lämpökuormaa sisältäviin tiloihin asennetaan kiertoilmajäähdyttimet. Kiertoilmajäähdyttimet toteutetaan ns. kondensoimattomina eli kiertoilmaa varten rakennetaan oma pumppu ja lämpötilansäätöpiiri ( C). Höyry ja lauhde Höyryä tarvitsevat laitteet sisältävät oman höyrynkehittimen. Kohteeseen ei rakenneta höyry- tai lauhdeverkostoja. Sairaalakaasut Hengityspaineilma, hengityshappi sekä instrumentti-ilma liitetään nykyisiin sairaalaalueen verkostoihin. Kaikki urakka-alueen kaasujohdot uusitaan täyttämään lääkkeellisille kaasuille asetetut vaatimukset. Tutkimus- ja hoitohuoneet varustetaan hengityspaineilman ja hengityshapen ulosottopistein. Lisäksi kattokeskukset liittyvät paineilma- ja happiverkostoihin. Hengityspaineilma- ja hengityshappiverkostot varustetaan osastokohtaisilla pikasulku- /hätäsyöttöventtiileillä. Verkostoihin tulee paineenvalvonta- ja hälytysjärjestelmä. Lisäksi huoltohuoneisiin asennetaan instrumentti-ilman ulosottopiste. Ilmanvaihto Yleistä Muutosalueen koneellinen ilmanvaihtojärjestelmä uusitaan ilmanvaihtokoneiden osalta kokonaisuudessaan. Nykyiset kolme ilmanvaihtokojetta puretaan. Uusi koneistus tullaan toteuttamaan yhdellä pääilmastointikojeella. Koneet, jotka varustetaan lämmöntalteenottojärjestelmällä, sijoitetaan nykyiseen konehuoneeseen. Lämmöntalteenoton poistoilmapatteristo sijoitetaan vesikatolle, josta rakennetaan lämmöntalteenottolinja 1. kerroksen IV-konehuoneeseen. Pääilmanvaihtokone toteutetaan ns. yksipatterijärjestelmällä, jossa yhdellä tuloilmakojeeseen asennetulla patterilla toteutetaan LTO-, lämmitys- ja jäähdytystoiminnot. Lämmitys ja jäähdytysverkostot kytketään järjestelmään lämmönsiirtimien välityksellä. Pääilmastointikojeiden puhaltimina käytetään suorakäyttöisiä keskipakopuhaltimia. Poistoilma toteutetaan nykyisiä vesikatolle meneviä poistoilmakanavointeja hyödyntäen. Vetokaapit liitetään nykyisiin vetokaappien poistoilmakanavointeihin. Aluetta palvelevat poistoilmapuhaltimet uusitaan. Kanavistoissa hyödynnetään nykyisiä kanavointeja. Uudet kanavistot toteutetaan sinkityillä kierresaumakanavilla. Kanttikanavia käytetään vain ahtaiden asennustilojen sitä vaatiessa. Tuloilman runkokanavat eristetään. Päätelaitteet uusitaan koko muutosalueelta.

13 12 Kanavistoon asennetaan riittävä määrä säätöpeltejä sekä puhdistusluukkuja. Toimenpidehuoneet varustetaan ilmamääräsääteisellä järjestelmällä. Tarvittaessa tilat voidaan alipaineistaa järjestelmän kautta. Palo-osastojen läpivientikohtiin asennetaan kanaviin moottoritoimiset palopellit. Peltien toimintaa ohjaa itsenäinen palopeltien ohjauskeskus. Rakennusautomaatio 1. kerroksen IV-konehuoneeseen sekä 6. kerroksen poistoilmanvaihtokonehuoneeseen asennetaan uudet alakeskukset, jotka liitetään nykyiseen rakennusautomaatiojärjestelmään. Kaikki rakennusautomaation kenttälaitteet liitetään uusiin alakeskuksiin. Automaattinen sammutusjärjestelmä Kohteessa jätetään tilavaraus mahdollisesti myöhemmin toteutettavan automaattisen sammutusjärjestelmän (vesisumusammutus) laajentamiseksi ko. alueelle. 6.5 Sähkö- ja teletekniikka Sähköasennukset toteutetaan standardin SFS 6000/2007 mukaisesti, käyttäen halogeenivapaita kaapelointeja. Purkutyöt Nykyisten tilojen sähköasennukset puretaan kokonaisuudessaan. Nykyiset keskukset puretaan nousujohtoineen pääkeskukselta asti. Purettavat, uusittavat keskukset syöttävät myös muutosalueen ulkopuolella olevia tiloja. Purkutöiden lisäksi joudutaan asentamaan väliaikaisia asennuksia vaiheistuksen edellyttämässä laajuudessa niin, että nykyiset järjestelmät toimivat muutostyön aikana. Sähkötilat Nykyisiä muutettavia tiloja varten rakennetaan uudet keskustilat huomioiden rakentamisen vaiheistukset. Sähkönjakelu ja keskukset Rakennettavia tiloja palvelemaan asennetaan uudet normaalivoiman, turvasyöttöverkon ja UPS-syöttöverkon nousu- ja jakokeskukset. Keskukset liitetään sairaalaan nykyiseen sähköverkkoon uusilla nousujohdoilla. Uudet keskukset palvelevat myös muutosalueen ulkopuolisia sisätautien poliklinikan ja laboratorion tiloja. G2-luokan lääkintätilojen IT-jakelua varten asennetaan lääkintäsuojaerotusmuuntajat valvontalaitteineen. Turvasyöttöverkon keskusten nousujohtoina käytetään palonkestäviä kaapeleita. Tilat luokitellaan lääkintätilojen sähköasennuksia koskevan standardin mukaisesti. Toimenpidehuoneet 1, 2, 3, 5 ja 6 luokitellaan lääkintätilaluokkaan G2, muut tilat luokkaan G1 tai G0. Muutosalueille asennetaan johtoreiteiksi uudet kaapelihyllyt ja johtokourut. Muilla alueilla käytetään pääsääntöisesti nykyisiä johtoreittejä.

14 13 Asennettavat LVI- ja kiinteät sairaalalaitteet sekä ovikoneistot varustetaan tarvittavilla ryhmä-, ohjaus- ja hälytysjohdoilla. Valaistus Muutosalueen tiloihin asennetaan tilojen käyttötarkoituksen mukaiset valaisimet. Käytävätilojen valaistusta ohjataan rakennusautomaatiojärjestelmän aikaohjelmalla ja aikaohjelman ulkopuolella läsnäolotunnistimilla. Muutosalue varustetaan määräysten mukaisella merkki- ja turvavalaistuksella. Kulunvalvonta Muutosalueelta sekä laboratoriosta aulaan A1.102 johtaviin sisäovien ohjaamista sekä kiinniolon valvomista varten asennetaan kulunvalvontajärjestelmä. Järjestelmän laitteet liitetään nykyiseen järjestelmään. Sairaalassa on Timecon-työajanseuranta- ja kulunvalvontajärjestelmä, jota täydennetään. Tele- ja turvajärjestelmät Muutosalueelle asennetaan ristikytkentäkaapit, joihin sijoitetaan yleiskaapeloinnin kerrosjakamot ja telejärjestelmien aktiivilaitteet ja pääkytkennät. Antennipistorasioita asennetaan huonekorttien mukaisesti, odotustiloihin sekä henkilökunnan tiloihin. Antennijärjestelmä liitetään nykyiseen yhteisantennijärjestelmään. Muutosalueelle asennetaan kuulutusjärjestelmää varten kaiutinverkosto, joka liitetään nykyiseen äänentoistojärjestelmään. Osastolle asennetaan tiedonsiirtoa ja puhelinpisteitä varten 6A-tasoiset yleiskaapelointipisteet. Tiedonsiirtoa varten asennetaan lisäksi tarvittavat valokuiturasiat valokuituverkkona huonerasialle asti. Yleiskaapeloinnin kerrosjakamoiden ja serverihuoneen talojakamon välille asennetaan optiset runkokaapeloinnit. Langatonta WLAN-verkkoa varten asennetaan yleiskaapelointi pisteet. Tiedonsiirtoverkon aktiivilaitteiden sekä WLAN-tukiasemien hankinta ei sisälly hankkeeseen. Puhelinjärjestelmän runkokaapelit päätetään yleiskaapeloinnin kerrosjakamoihin ja liitetään kiinteistön nykyiseen puhelinjakamoon. Langattomia puhelimia varten asennetaan langattoman puhelinjärjestelmän (DECT) tukiasemia varten yleiskaapelointijärjestelmän pistorasiat. Langattoman puhelinjärjestelmän tukiasemien hankinta ei sisälly hankkeeseen. Muutosalueelle asennetaan huonekorttien mukaisesti aikakelloja, jotka liitetään nykyiseen aikakellojärjestelmään. Neuvottelu-, toimenpide- ja pukuhuoneiden sekä asiakas WC-tilojen oville asennetaan varattu - valot. Toimenpidehuoneiden oven ulkopuolelle asennetaan Toimenpide käynnissä - valot, joiden ohjaus tehdään kytkimellä toimenpidetilan puolelta. Toimistotilojen oville asennetaan sisäänpyyntökojeet ( koputuskoje ). Toimenpide- ja tarkkailutiloihin asennetaan hoitajakutsu- ja lisäapukutsupainikkeet, puheyhteys sekä huonenäyttö. Potilas WC-tiloihin ja haastattelutoimistoon asennetaan hoitajakutsupainikkeet. Kutsunäyttöjä asennetaan lisäksi käytäville, kansliaan, toimistoon ja taukotilaan.

15 14 Tarkkailutilaan A1.021 asennetaan videokamerat, joiden kuvaa voidaan katsoa kansliassa. Toimenpidetilojen potilasmonitorointi hoidetaan siirrettävällä, langattomalla, akkukäyttöisellä tarkkailulaitteella. Laitteiston hankkii käyttäjä. Sairaalarakennuksen nykyistä päällekarkausjärjestelmää laajennetaan kattamaan endoskopia yksikön tilat. Muutosalueelle asennetaan sairaalakaasujen valvontaa varten hälyttimet, jotka hälyttävät paikallisesti. Hälytystieto siirretään myös rakennusautomaatiojärjestelmään. Muutosalueelle sekä samalla paloalueella oleviin tiloihin asennetaan nykyiseen järjestelmään liitettävä, osoitteellinen, automaattinen paloilmoitinjärjestelmä. Kansliaan asennetaan paloilmoitinjärjestelmän infotaulu. Palohälytystieto välitetään myös hoitajakutsujärjestelmään, jolloin se näkyy järjestelmän huone- ja käytävänäytöissä. Muutosalueelle asennetaan savunpoistojärjestelmän laukaisulaitteet ja automaattiset palo-ovien sulkujärjestelmän laitteet ohjauskeskuksineen. Virve-verkon nykyistä antennikaapelia jatketaan muutosalueelle. 6.6 Kiinteät sairaalalaitteet Vaihe 0: Nykyinen huoltohuone varustetaan kahdella entisellä skooppien pesukoneella, entisellä sairaalavälineiden pesukoneella sekä uusilla RST- kalusteilla. Huoltohuone toimii välinehuoltotilana vaiheen I aikana. Jätteen välivarasto ja siivoustila varustetaan tarvittavilla RST- kalusteilla ja jätteiden lajittelussa tarvittavilla lääketynnyrien tynnyrijalustoilla sekä tietosuojatun paperin keräysastialla. Vaihe I ja II: Välinehuollon likainen huone varustetaan desinfioivalla huuhtelulaitteella, kaatoklosetilla sekä tarvittavilla RST -kalusteilla. Välinehuollon pesuhuone varustetaan neljällä skooppien pesukoneella, joista kaksi on entisiä ja kaksi hankitaan uusina. Lisäksi huone varustetaan läpiantoisella sairaalavälineiden pesukoneella sekä ultraäänipesukoneella. Välinehuollon puhdashuone varustetaan sairaalavälineiden kuivauskaapilla ja neljällä skooppien kuivauskaapilla sekä tarvittavilla RST -kalusteilla. Toimenpidehuoneisiin tulee tarvittavat kattokeskukset, toimenpide- tai tutkimusvalaisimet sekä monitorivarret. Kaksi toimenpidehuonetta varustetaan formaliinityöskentelyn takia vaadittavilla vetokaapeilla. Osaan toimenpidehuoneita sijoitetaan lääkejääkaappi ja/tai lämpökaappi. Tarkkailu A1.021Huone varustetaan tutkimusvalaisimella. Vaiheessa II puretaan vaiheessa 0 rakennettu huoltohuone, tilalle rakennetaan varasto ja kaksi WC-tilaa.

16 15 7. ENERGIATEHOKKUUDEN HUOMIOINTI SUUNNITTELURATKAISUISSA Suunnittelussa noudetaan HUS:n ohjetta Energiatehokkuuden varmistaminen HUSrakennusinvestoinneissa. Saneerauksen yhteydessä tehtävät muutostyöt parantavat seuraavilta osin rakennuksen energiataloutta: Ilmanvaihtokoje varustetaan tehokkaalla 1-patterijärjestelmän lämmöntalteenotolla (nykyisissä kojeissa ei ole lämmöntalteenottoa). Uusi ilmanvaihtokoje liitetään nykyiseen vedenjäähdytysyksikköön, joka mahdollistaa energiataloudellisemman ja paremman jäähdytysenergiansäädön (nykyisissä kojeissa suorahöyrysteinen jäähdytyspatteri). Käsienpesualtaiden varustaminen elektronisilla hanoilla vähentää vedenkulutusta ja lämpimänkäyttöveden energiankulutusta. Toimenpidehuoneet varustetaan tarpeenmukaisella lämpötilaohjatulla ilmanvaihdolla sekä tehostuspainikkeella. Valaisimina käytetään hyvän valaistushyötysuhteen omaavia valaisimia ja liitäntälaitteina käytetään vähähäviöisiä elektronisia liitäntälaitteita. Valaisinten valonlähteinä käytetään energiatehokkaita ja pitkäikäisiä lamppuja esim. LED-lamppuja. Nousukaapeleiden mitoituksessa ja laitevalinnoissa huomioidaan myös energiahäviöt. Portaiden, aulojen, sekä vähemmän käytettyjen käytävätilojen valaistusta ohjataan rakennusautomaatiojärjestelmän aikaohjelmalla ja aikaohjelman ulkopuolella läsnäolotunnistimilla. 8 TILAPÄISJÄRJESTELYT JA HÄIRIÖT TYÖMAAN AIKANA 8.1 Tilapäisjärjestelyt Endoskopiayksikön toimintaa ei voida siirtää kokonaan pois nykyisistä tiloista, minkä vuoksi hanke vaiheistetaan kahteen päävaiheeseen. Ennen päävaiheita tehdään niin sanotun 0-vaiheen työt, jolloin uusitaan ilmanvaihtokonehuone, muutetaan nykyinen huoltohuone väliaikaiseksi välinehuoltotilaksi, käytävän päästä olevasta siivoushuoneesta erotetaan jätteiden välivarastointitila, uusitaan porrashuoneen ovi ja sisätautipoliklinikan taukotilasta tehdään toimenpiteiden väistötila. Vaiheessa 1 rakennetaan hissiaulan puoleinen osa ja vaiheessa 2 parvekkeen puoleinen osa. Hankkeen ensimmäisen vaiheen aikana voidaan väistötiloina käyttää hankkeen toisen vaiheen huoneita siten, että vain kirurgiset endoskopiat ja kystoskopiat voitaneen suurelta osin suorittaa. Huoneiden käyttöaikataulua porrastetaan erityyppisille tähystyksille. Välinehuolto toimii nykyisessä pienessä huoltohuonetilassa, mutta toiminta ei ole täysipainoista tilojen pienuuden vuoksi. Sisätautipoliklinikan henkilökunnan taukotila muutetaan väistönaikaiseksi toimenpidetilaksi, jossa voidaan tehdä gastroenterologisia tähystyksiä. Tilan yhteyteen rakennetaan mahdollisuuksien mukaan WC-tilat. Bronkoskopioille eli keuhkotähystyksille varataan yksi käytössä olevista toimenpidehuoneista aamuisin klo 8-9. Tämä vaikeuttaa kiireellisten endoskopioiden järjestelyä. Vuodeosaston bronkoskopiat järjestetään osasto 3:n tiloissa liikkuvan endoskopiayksikön avulla. Kystoskopiatoiminta siirretään osastonhoitajan huoneeseen.

17 16 Endoskopiayksikön osastonhoitajan ja osastonylilääkärin toimistotilat siirretään Ekstran alakerran toimistotiloihin. Ekstran tiloissa on ylemmässä kerroksessa sekä hoitajien että lääkäreiden vastaanottotiloja ja alemmassa kerroksessa ATK-yksikön toimitiloja. Lisäksi tarvittaessa voidaan toimistotilaa osoittaa ns. väistöparakista. Ekstran kulloinkin vapaana olevaa tilaa voidaan käyttää potilaiden haastattelutilana. Potilaiden tarkkailu- ja valmistelutila sekä varastotilaa voidaan järjestää endoskopiatiloissa joustaen. Henkilökunnan taukotilana voidaan käyttää joko Ekstran taukotilaa, alakerran aulatilaa tai kirurgian poliklinikan taukotilaa. Väistön aikana endoskopiayksikön toiminta supistuu. Arvioiden mukaan toimenpiteistä voidaan suorittaa noin 60 %. 8.2 Häiriöt työmaan aikana Rakentaminen aiheuttaa häiriötä sairaalan normaaliin toimintaan rakennuskohteena olevan yksikön lisäksi urakka-alueen läheisyydessä olevissa tiloissa. Meluhaitat, kulkureittien muutokset ja katkokset LVIS-järjestelmissä ovat merkittävimmät häiriöt. LVIS-teknisten töiden vuoksi alakattoja joudutaan avaamaan ja asennuksia tekemään myös varsinaisen hankealueen ulkopuolella. Haitta-aluetta ovat ensisijaisesti 1. kerroksen samassa siivessä sijaitsevat tilat sekä alapuolella sijaitsevat P-kerroksen tilat. Endoskopiayksikön kanssa samassa kerroksessa ja palo-osastossa sijaitsevat sisätautien poliklinikka sekä laboratorio/näytteenotto. Rakentamisen aikaisilla suojaseinillä erotetaan toimivat alueet rakennustyömaasta. Kerroksen vesijohtojen ja viemäreiden nousulinjojen uusiminen aiheuttaa selkeää haittaa endoskopiaosaston alapuolella P-kerroksessa sijaitsevissa röntgenosastossa ja kliinisessä laboratoriossa. Haitat ovat sekä käyttökatkoksia että toimintaa rajoittavia. Kerroksen yläpuolisiin osastoihin ja T-kerroksen välinehuoltoon aiheutuu käyttökatkoksia. Kaikkiin ympäröiviin tiloihin aiheutuu myös meluhaittaa. Sähkötöistä aiheutuvat häiriöt sairaalan toiminnalle Hankealueen sähkö- ja televerkostojen liittämisestä nykyisiin verkostoihin aiheutuu haittaa kaapelointitöistä ja niitä varten avattavista alakatoista ja läpivientien tekemisestä johtuen. Laboratorio ja sisätautien poliklinikkatilojen sähkö- ja televerkot liitetään muutosalueen uusittaviin keskuksiin. Haitat keskittyvät lähinnä T-kerroksen huoltokäytävälle ja sen varrella oleviin teknisiin tiloihin sekä 1. kerroksen laboratorion ja sisätautien poliklinikan tiloihin sekä näiden välisille käytäville. Purkutyöt ja väliaikaisasennukset aiheuttavat katkoksia sähkö- ja telejärjestelmien toimintaan muutosalueen ulkopuolella. Sairaala-alueen parkkipaikkatilanne huononee rakennusaikana. 9 HANKKEEN LAAJUUS JA ARVIO KUSTANNUKSISTA Hanke käsittää Endoskopiayksikön peruskorjauksen ja toiminnalliset tilamuutokset.

18 17 Hankesuunnitteluvaiheen tietojen perusteella Hyvinkään sairaalan Endoskopiayksikön muutostöiden kustannusarvio on elokuun 2011 kustannustasossa (alv 0 %). Kustannukset jakaantuvat seuraavan erittelyn mukaisesti: Hyvinkään sairaala, Endoskopiayksikön muutostyöt Kustannukset Rakennuttaminen ja suunnittelu Rakennustekniset työt LVIA-työt Sähkötyöt Erillishankinnat Yhteensä Kustannusarvioon sisältyy hankeselvitysvaiheen jälkeen suunnitelmiin lisätyt alkuperäisen hankealueen ulkopuolella olevien väistötilojen sekä jätteen välivaraston ja siivoustilan rakentaminen. Hankeselvitysvaiheessa ei suunnitelmassa ollut myöskään ilmastoinnin lämmöntalteenottoa. Kustannusarvio ei sisällä hoitajakutsujärjestelmää. Hankkeen hyötyala on 368,5 hym2 ja bruttoala 573 brm2. Kustannukset ovat / hym2 ja / brm2. 10 AIKATAULUTAVOITTEET Hankesuunnitteluvaiheen aikataulusuunnitelman mukaan toteutussuunnittelu alkaa lokakuussa 2011, tarjouspyynnöt lähetetään helmikuussa 2012, hallituskäsittely on huhtikuussa 2012 ja rakennustyöt aloitetaan toukokuussa Työt valmistuvat toukokuun 2013 lopussa. 11 ARVIO HANKKEEN VAIKUTUKSISTA TOIMINTAKULUIHIN Muutostöiden jälkeen endoskopiayksikön sisäisen vuokran arvioidaan olevan euroa vuodessa. Rakentamisen jälkeen endoskopiayksikön käyttöön otettavien tilojen hyötypinta-ala on 349 hym2. HUS-tasolla hanke nostaa tilakustannuksia euroa vuodessa Vaikutukset henkilökunnan palkkoihin, tarvikekuluihin ja palveluiden ostoon Hoitohenkilökunnan määrä pysyy samana, joten mutta sillä ei ole toimintakuluvaikutuksia. Palveluiden ostojen arvioidaan lisääntyvän vuodessa, joista toimisto ja kunnossapitopalvelujen ostot muodostavat HUS-Desikon palvelujen ostot ovat Lääke- ja hoitotarvikkeiden kustannusten arvioidaan kasvavan vuodessa.

19 18 Vaikutus toimintakuluihin Suoritemäärien kasvun myötä toimintatuottojen arvioidaan kasvavan vuosittain ATK-laitteet hankitaan HUS-Tietotekniikan kautta leasingsopimuksella.

2 6000 m 2 vapaata toimistotilaa Rakennusvuosi 1997 Toimistotilaa 12 604 m 2 Vapaana ~6 000 m 2 Kerroksia 7 Tilojen kunto Sijaitsevat parkkitalossa P5, johon kulku yhdyskäytävän kautta. Vieraspaikat sijaitsevat

Lisätiedot

Lohjan keskustan terveysaseman laboratorion toimitilojen tarveselvitys

Lohjan keskustan terveysaseman laboratorion toimitilojen tarveselvitys HUS-kuntayhtymä HUSLAB Perusterveydenhuollon vastuualue Länsi-Uudenmaan terveysasemalaboratoriot Lohjan keskustan terveysaseman laboratorion toimitilojen tarveselvitys Versio 7.12.2015 Riitta Pekki Teuvo

Lisätiedot

RANTAKYLÄN LIIKUNNAN MONITOIMIHALLI, PATALUODONKATU 2 UUDISRAKENNUS. HANKESUUNNITELMA päivitetty Nykyinen liikuntahalli

RANTAKYLÄN LIIKUNNAN MONITOIMIHALLI, PATALUODONKATU 2 UUDISRAKENNUS. HANKESUUNNITELMA päivitetty Nykyinen liikuntahalli Nykyinen liikuntahalli RANTAKYLÄN LIIKUNNAN MONITOIMIHALLI, PATALUODONKATU 2 HANKESUUNNITELMA päivitetty 14.06.2016 JOENSUUN TILAKESKUS Länsikatu 15, rakennus 2 80100 Joensuu puh. (013) 267 7111 faksi

Lisätiedot

Stadin ammattiopisto Taucher-Talo Nilsiänkatu 3. Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

Stadin ammattiopisto Taucher-Talo Nilsiänkatu 3. Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Stadin ammattiopisto Taucher-Talo Nilsiänkatu 3 Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke 8010146 27.11.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus

Lisätiedot

Pakilan yläaste Pakilantie 67. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

Pakilan yläaste Pakilantie 67. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Pakilan yläaste Pakilantie 67 Rakennetekniset korjaukset Hanke 8081401 9.12.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus 1.3 Laajuus ja aikataulu

Lisätiedot

LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10 Rakennetekniset korjaukset Hanke 8081470 11.6.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus 1.3 Laajuus

Lisätiedot

SARVIKUONO KORTTELI K 31 SOFIANKATU 4 JA UNIONINKATU 25, VESIKATTOJEN KORJAUSTYÖT. HANKESUUNNITELMA Hanke 86893 19.8.2011

SARVIKUONO KORTTELI K 31 SOFIANKATU 4 JA UNIONINKATU 25, VESIKATTOJEN KORJAUSTYÖT. HANKESUUNNITELMA Hanke 86893 19.8.2011 SARVIKUONO KORTTELI K 31 SOFIANKATU 4 JA UNIONINKATU 25, VESIKATTOJEN KORJAUSTYÖT HANKESUUNNITELMA Hanke 86893 19.8.2011 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS TARKASTUSVIRASTO KAUPUNGINMUSEO 2 1 YHTEENVETO 1.1

Lisätiedot

NIKKILÄN SYDÄMEN PÄIVÄKOTI Sähkö-hankeselostus

NIKKILÄN SYDÄMEN PÄIVÄKOTI Sähkö-hankeselostus Nikkilän sydämen päiväkoti Hankesuunnitelman liite 10 NIKKILÄN SYDÄMEN PÄIVÄKOTI Sähkö-hankeselostus Iso Kylätie 12, 04130 Sipoo 2 1 RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 3 2 TEKNISET JÄRJESTELMÄT... 4 2.1 Sähköliittymä

Lisätiedot

PERUSKORJAUSSELVITYKSIÄ, ILMANVAIHDON SELVITYSTYÖ

PERUSKORJAUSSELVITYKSIÄ, ILMANVAIHDON SELVITYSTYÖ Pelimannin ala-aste ja päiväkoti ILMANVAIHDONSELVITYSTYÖ 4.6.2013 1(4) Pelimannin ala-aste ja päiväkoti Pelimannintie 16 Helsinki PERUSKORJAUSSELVITYKSIÄ, ILMANVAIHDON SELVITYSTYÖ 1. TEHTÄVÄ Tarkoituksena

Lisätiedot

KANNUKSEN KOULUKESKUS JUHANI VUORISEN KOULU, KANNUKSEN LUKIO PERUSKORJAUS HANKESUUNNITELMA

KANNUKSEN KOULUKESKUS JUHANI VUORISEN KOULU, KANNUKSEN LUKIO PERUSKORJAUS HANKESUUNNITELMA 1 KANNUKSEN KOULUKESKUS JUHANI VUORISEN KOULU, KANNUKSEN LUKIO PERUSKORJAUS HANKESUUNNITELMA 1.6.2016 Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 SELOSTUS HANKKEESTA 1.1 Hankesuunnitelman

Lisätiedot

KUSTANNUSSELVITYS. LOVISA SSC Loviisa ruotsinkielinen koulukeskus LOVIISA

KUSTANNUSSELVITYS. LOVISA SSC Loviisa ruotsinkielinen koulukeskus LOVIISA KUSTANNUSSELVITYS LOVISA SSC Loviisa ruotsinkielinen koulukeskus LOVIISA 28.11.2016 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 2 Dokumentin tiedot 2 Hankekuvaus 3 Lähtökohdat 3 Laskentaperusteet 4 Erillishinnat

Lisätiedot

Uusi sairaala hanke Keski-Suomen toimintamallit rakentamisen pohjana P R O J E K T I J O H T A J A J O R M A T E I T T I N E N

Uusi sairaala hanke Keski-Suomen toimintamallit rakentamisen pohjana P R O J E K T I J O H T A J A J O R M A T E I T T I N E N Uusi sairaala hanke Keski-Suomen toimintamallit rakentamisen pohjana P R O J E K T I J O H T A J A J O R M A T E I T T I N E N 2 9. 3. 2 0 1 1 Miksi uusi sairaala tarvitaan? ongelmat sairaalakiinteistöissä

Lisätiedot

NYKYAINEN SÄHKÖISTYS LISÄÄ HYVINVOINTIA MONIN TAVOIN Energiatehokkuus Sähköturvallisuus Asumismukavuus Turva ja huolettomuus Helppohoitoisuus

NYKYAINEN SÄHKÖISTYS LISÄÄ HYVINVOINTIA MONIN TAVOIN Energiatehokkuus Sähköturvallisuus Asumismukavuus Turva ja huolettomuus Helppohoitoisuus NYKYAINEN SÄHKÖISTYS LISÄÄ HYVINVOINTIA MONIN TAVOIN Energiatehokkuus Sähköturvallisuus Asumismukavuus Turva ja huolettomuus Helppohoitoisuus Tyylikkyys Arvon säilyminen Ajanmukaiset tietoliikenneverkot

Lisätiedot

Juankosken päiväkoti, kustannusarvio

Juankosken päiväkoti, kustannusarvio Juankosken päiväkoti, kustannusarvio 25.02.2016 Uudisvaihtoehto Olemme arvioineet Juankosken päiväkodin uudisrakennushinnan. Kustannukset on laskettu arvioituun Juankosken hintatasoon 03/2016. Laskelma

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI Liittyy hankesuunnitelmaan

HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI Liittyy hankesuunnitelmaan ROIHUVUOREN ALA-ASTE VUORENPEIKONTIE 7 00820 HELSINKI PERUSPARANNUS HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI 12.4.2013 Liittyy hankesuunnitelmaan 18.3.2010 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Roihuvuoren ala-aste, perusparannushankkeen

Lisätiedot

ILMOITUS HUONEISTON KUNNOSSAPITO JA MUUTOSTYÖSTÄ

ILMOITUS HUONEISTON KUNNOSSAPITO JA MUUTOSTYÖSTÄ 1 ILMOITUS HUONEISTON KUNNOSSAPITO JA MUUTOSTYÖSTÄ 1. TALOYHTIÖ (osakas täyttää) Yhtiön nimi Rakennuksen sijaintiosoite Isännöitsijän nimi Osoite Puhelin Sähköpostiosoite 2. OSAKAS (osakas täyttää) Nimi

Lisätiedot

Omakotitalon perusparantaminen. Toimenpide- ja kustannusluettelo YM 33a 1/5. Hakija: Osoite:

Omakotitalon perusparantaminen. Toimenpide- ja kustannusluettelo YM 33a 1/5. Hakija: Osoite: Omakotitalon perusparantaminen Hakija: Toimenpide- ja kustannusluettelo YM 33a Osoite: Kustannustaso 1/2014 (ALV 24%) (rak.kust.indeksi 106,9 (2010=100)) 1.Vaippaan kohdistuvat toimenpiteet 1.1 Vesikatto

Lisätiedot

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ HÄMEENKYRÖSTÄ kem 2

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ HÄMEENKYRÖSTÄ kem 2 MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ HÄMEENKYRÖSTÄ 2.440 kem 2 MYYTÄVÄ KOHDE Hämeenkyrössä osoitteessa Sivutie 11, 39200 Hämeenkyrö sijaitseva teollisuuskiinteistö. Kiinteistön vieressä on K-Supermarket ja Tokmanni

Lisätiedot

Stadin ammattiopisto Nilsiänkatu 3, Taucher-talo julkisivukorjaus JULKISIVUJEN PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITELMA

Stadin ammattiopisto Nilsiänkatu 3, Taucher-talo julkisivukorjaus JULKISIVUJEN PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITELMA Stadin ammattiopisto Nilsiänkatu 3, Taucher-talo julkisivukorjaus JULKISIVUJEN PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITELMA 4.4.2016 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Tekninen peruskorjaus, Nilsiänkatu 3, Taucher-talo,

Lisätiedot

Pekka Makkonen Versokuja 4 D Kuopio

Pekka Makkonen Versokuja 4 D Kuopio SKVY Oy LAUSUNTO Pekka Makkonen Versokuja 4 D 70150 Kuopio 24.11.2015 Juuan kunta Ympäristölautakunta Poikolantie 1 83900 JUUKA Yleistä Juuan rengasvesiosuuskunta teki vuonna 2011 päätöksen vesihuoltosuunnitelman

Lisätiedot

RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTIEN YLLÄPITOSIIVOUS

RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTIEN YLLÄPITOSIIVOUS TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 4 B 2 1 (6) Ryhmäperhepäiväkotien ylläpitosiivouksen palvelukuvaus 18.4.2012 1751/02.08.00/2012 RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTIEN YLLÄPITOSIIVOUS RYHMÄ- JA LEPOHUONEET Paperi- ja saippua-annostelijat

Lisätiedot

Ilmanvaihdon tarkastus

Ilmanvaihdon tarkastus PJS IV- ja SISÄILMATUTKIMUS OY Päivämaantie 5 24280 SALO Petri Sorola MUISTIO 1 (8) Korson terveysasema Naalipolku 6 b 01450 VANTAA 10.8.2011 Ilmanvaihdon tarkastus Aika 12.7-10.8.2010 Lähtökohta Ennakkotiedot

Lisätiedot

UUSI OMAKOTITALO KARHUNMÄKEEN Talviunentie 19, 80230 Joensuu

UUSI OMAKOTITALO KARHUNMÄKEEN Talviunentie 19, 80230 Joensuu UUSI OMAKOTITALO KARHUNMÄKEEN Talviunentie 19, 80230 Joensuu OMALLA 1176m2 TONTILLA, päättyvällä kadulla, moderni nykyaikainen omakotitalo. Huonejakauma velaton kokonaishinta 4h+k+khh+s 100m2, +autokatos+varasto,

Lisätiedot

KOLJONVIRRAN KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET

KOLJONVIRRAN KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET 1 KOLJONVIRRAN KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET Sisällys 1. Tilarakenne ja muunneltavuus... 2 1.1. Käytävälinjan muuttaminen... 3 2. Koljonvirran tilat asumiskäytössä... 4 2.1. Hoitolaitostyyppinen asuminen... 4 2.1.1.

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖTOIMIEN VAIKUTUS SISÄILMAAN

ENERGIANSÄÄSTÖTOIMIEN VAIKUTUS SISÄILMAAN ENERGIANSÄÄSTÖTOIMIEN VAIKUTUS SISÄILMAAN Artti Elonen, insinööri Tampereen Tilakeskus, huoltopäällikkö LAIT, ASETUKSET Rakennus on suunniteltava ja rakennettava siten, etteivät ilman liike, lämpösäteily

Lisätiedot

TALOYHTIÖN VASTUUJAKOTAULUKKO

TALOYHTIÖN VASTUUJAKOTAULUKKO 1 (8) TALOYHTIÖN VASTUUNJAKOTAULUKKO Vastuunjaon yleistiedot ja kohdistus Taloyhtiön nimi Y-tunnus Osoite Kunta Kaupunginosa Laadintapäivämäärä Rakenteet Vesikatto Ylä-, ala-, välipohja Ulko- ja sisäseinät

Lisätiedot

Tulevaisuuden sairaala KYS Tilasuunnittelun lähtökohdat

Tulevaisuuden sairaala KYS Tilasuunnittelun lähtökohdat Tulevaisuuden sairaala KYS MASTERPLAN Tilasuunnittelun lähtökohdat PSSHP: n hallituksen ja valtuuston Masterplan seminaari 18.8.2014 Juhani Kouri Suunnittelulla LISÄARVOA LISÄARVOA Taloudellisen riskin

Lisätiedot

Rakennuksen työntekijöillä on esiintynyt oireita, joiden on epäilty liittyvän sisäilman laatuun. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää rakennuksen

Rakennuksen työntekijöillä on esiintynyt oireita, joiden on epäilty liittyvän sisäilman laatuun. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää rakennuksen Rakennuksen työntekijöillä on esiintynyt oireita, joiden on epäilty liittyvän sisäilman laatuun. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää rakennuksen olemassa olevat rakenteet, niiden kunto sekä muita sisäilman

Lisätiedot

AS OY ULVILANTIE 29 ALUSTAVIEN SUUNNITELMIEN INFOTILAISUUS 10.2.2016. Tomas Andersson (LVI) Arto Heikkilä (sähkö) Marja Heikinheimo Heiskanen `(ARK)

AS OY ULVILANTIE 29 ALUSTAVIEN SUUNNITELMIEN INFOTILAISUUS 10.2.2016. Tomas Andersson (LVI) Arto Heikkilä (sähkö) Marja Heikinheimo Heiskanen `(ARK) AS OY ULVILANTIE 29 ALUSTAVIEN SUUNNITELMIEN INFOTILAISUUS 10.2.2016 Tomas Andersson (LVI) Arto Heikkilä (sähkö) Marja Heikinheimo Heiskanen `(ARK) VESIJOHTOJEN, VIEMÄREIDEN JA LÄMMITYSJÄRJESTELMIEN SEKÄ

Lisätiedot

Tila avain

Tila avain Etusivu Ajankohtaista 17.8.2010 Alppilassa Sturenkatu 8:n toimitiloissa on meneillään merkittävästi työhyvinvointia lisäävä perusparannustyö. Helsingin Toimitilat päätti lisätä talon varustetasoon jäähdytyksen.

Lisätiedot

ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE

ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE KIINTEISTÖN ENERGIA- TEHOKKUUTTA LUODAAN JOKA PÄIVÄ Kiinteistöjen tehokas energiankäyttö on fiksua paitsi ympäristön kannalta, myös taloudellisesta

Lisätiedot

Kerimäen kuntapalvelujen keskittäminen

Kerimäen kuntapalvelujen keskittäminen SAVONLINNAN KAUPUNKI Sivu 1 / 6 Kerimäen kuntapalvelujen keskittäminen Tasapainottamisohjelman yhteydessä kaupungin valtuusto on päättänyt Kerimäen yhteispalvelupiste ja muut kunnanvirastolla olevat palvelut

Lisätiedot

Lapin keskussairaalan sairaala-apteekin tilatarveselvitys. yhtymävaltuuston seminaari Laura Huotari

Lapin keskussairaalan sairaala-apteekin tilatarveselvitys. yhtymävaltuuston seminaari Laura Huotari Lapin keskussairaalan sairaala-apteekin tilatarveselvitys yhtymävaltuuston seminaari 22.11.2011 Laura Huotari Ohjausryhmä: Leena Laine, sairaala-apteekkari Rauno Karjalainen, tekninen johtaja Petri Puumalainen,

Lisätiedot

LISÄKIRJE 1 TARJOUSPYYNTÖÖN

LISÄKIRJE 1 TARJOUSPYYNTÖÖN KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD YHDYSKUNTATOIMI Päivämäärä Rakennuttaminen ja tekninen suunnittelu 7.3.2017 1/1 LISÄKIRJE 1 TARJOUSPYYNTÖÖN KASAVUOREN KOULUKESKUS - LIIKUNTASALIN LATTIAN SANEERAUS

Lisätiedot

Kaikki alkaa oikeastaan ovesta

Kaikki alkaa oikeastaan ovesta Kaikki alkaa oikeastaan ovesta Psykiatrian palvelutoiminnan muutos laitospaikoista avohoitoon 7.4.2016 Mielen terveyttä asiakas vai potilas terveydenhuollossa Hyvinkään sairaanhoitoalueen alueellinen koulutus

Lisätiedot

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Kuopion Musiikkikeskus, Kuopionlahdenkatu 23 C

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Kuopion Musiikkikeskus, Kuopionlahdenkatu 23 C esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Kuopion Musiikkikeskus, Kuopionlahdenkatu 23 C Kunta: Kuopio Päivämäärä: 4.1.2017 esteettömyysselvitys s. 2 / 7 KOHTEEN YHTEYSTIEDOT Rakennuskohteen

Lisätiedot

MYYDÄÄN TAI VUOKRATAAN UUDEHKO KIINTEISTÖ PIRKKALASTA kem 2

MYYDÄÄN TAI VUOKRATAAN UUDEHKO KIINTEISTÖ PIRKKALASTA kem 2 MYYDÄÄN TAI VUOKRATAAN UUDEHKO KIINTEISTÖ PIRKKALASTA 3.469 kem 2 MYYTÄVÄ KOHDE Osoitteessa Turkkirata 27-29, 33960 Pirkkala, sijaitseva uudehko tuotantorakennus ja tontin vuokraoikeus. Vuokratontin kiinteistötunnus

Lisätiedot

Kårkulla Samkommun. BARNENS BY Vålaxvägen 553, Vålax RUOKALARAKENNUS MUUTOSTYÖT H U O N E S E L O S T E Sivua

Kårkulla Samkommun. BARNENS BY Vålaxvägen 553, Vålax RUOKALARAKENNUS MUUTOSTYÖT H U O N E S E L O S T E Sivua Kårkulla Samkommun BARNENS BY Vålaxvägen 553, 07450 Vålax RUOKALARAKENNUS MUUTOSTYÖT H U O N E S E L O S T E 12 Sivua Kohde: BARNENS BY, R U O K A L A Osoite: VÅLAXVÄGEN 553 laadittu: 2 TAMBUR tv h=n.2500

Lisätiedot

Muistio ja laskelmat

Muistio ja laskelmat Muistio ja laskelmat 23.05.2016 HELSINGIN YLIOPISTOKIINTEISTÖT OY SIBELIUS-AKATEMIA, HANKESUUNNITELMA RAKENNUSOSAKUSTANNUSARVIO DI Ari Joro, mobile 050 3806673, ari.joro@rapal.fi Rapal Oy, Panorama Tower,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Kaupunkiympäristön palvelualue Ympäristöterveydenhuolto

Kuopion kaupunki Kaupunkiympäristön palvelualue Ympäristöterveydenhuolto Kuopion kaupunki Kaupunkiympäristön palvelualue Ympäristöterveydenhuolto ILMOITUS JATKUVAAHOITOA ANTAVASTA SOSIAALIHUOLLON TOIMIVAYKSIKÖSTÄ Terveydensuojelulaki 13 1 mom. 4. kohta Mitä ilmoitus koskee:

Lisätiedot

OSAKKAAN ILMOITUSVELVOLLISUUS MUUTOSTYÖN HYVÄKSYNTÄ MUUTOSTYÖN VALVONTA ILMOITUKSEN TOIMITTAMINEN, KULUT JA LUPA-ASIAT NEUVONTA

OSAKKAAN ILMOITUSVELVOLLISUUS MUUTOSTYÖN HYVÄKSYNTÄ MUUTOSTYÖN VALVONTA ILMOITUKSEN TOIMITTAMINEN, KULUT JA LUPA-ASIAT NEUVONTA MUSTIKKAHAAN HUOLTO OY Versio 2016 OSAKKAAN ILMOITUSVELVOLLISUUS Asunto-osakeyhtiölaki 5. luku 2, osakkeenomistajan on ilmoitettava muutostyöstä etukäteen kirjallisesti hallitukselle tai isännöitsijälle,

Lisätiedot

ENERGIATEHOKAS KORJAUSRAKENTAMINEN Markku Sinisalo Juha Hartikka

ENERGIATEHOKAS KORJAUSRAKENTAMINEN Markku Sinisalo Juha Hartikka ENERGIATEHOKAS KORJAUSRAKENTAMINEN Markku Sinisalo Juha Hartikka Poistoilmapuhaltimien uusiminen Poistoilmapuhaltimien uusiminen EC puhaltimiksi Poistoilmapuhaltimien rakenteellinen käyttöikä on yleensä

Lisätiedot

Espoon uusi sairaala

Espoon uusi sairaala Kuntoutus- ja kotiutussairaala Espoon, Kauniaisten ja Kirkkonummen asukkaille Suunnittelu ja rakentaminen: Lujatalo Oy Rakennuttaja: Kiinteistö Oy Espoon sairaala Hankkeen kokonaislaajuus: 69 000 bm 2

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1 Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 (5) 123 Kiinteistölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle Lasten päiväkoti Yliskylän uudisrakennuksen tarveselvityksen ja hankesuunnitelman hyväksymiseksi HEL 2016-002292

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN PÄÄKIRJASTON HANKESUUNNITELMA

LEMPÄÄLÄN PÄÄKIRJASTON HANKESUUNNITELMA LEMPÄÄLÄN PÄÄKIRJASTON HANKESUUNNITELMA Nina Tielinen toimistoarkkitehti 7.5.15 Vapaa-aikalautakunta 12.5.15 Tekninen lautakunta Lempäälän kirjasto- ja tietoliikennepalvelut Hankesuunnittelun aikataulu

Lisätiedot

Korjaus- ja kunnossapitovastuun jakautuminen osakkaan muutostöissä Kirsi Ruutu Lakimies, varatuomari

Korjaus- ja kunnossapitovastuun jakautuminen osakkaan muutostöissä Kirsi Ruutu Lakimies, varatuomari Korjaus- ja kunnossapitovastuun jakautuminen osakkaan muutostöissä Kirsi Ruutu Lakimies, varatuomari Yhtiö, vanha osakas ja uusi osakas Yhtiö Vahingonkorvaus Kunnossapitovastuu Vanha Uusi osakas Asuntokauppa

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Suolahden yhtenäisperuskoulun hankesuunnitelman hyväksyminen 64/02.07.

Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Suolahden yhtenäisperuskoulun hankesuunnitelman hyväksyminen 64/02.07. Tekninen lautakunta 3 27.01.2016 Tekninen lautakunta 78 20.07.2016 Suolahden yhtenäisperuskoulun hankesuunnitelman hyväksyminen 64/02.07.00/2016 TELA 27.01.2016 3 Äänekosken kaupungin tilapalvelut on tehnyt

Lisätiedot

Sairaalarakennusten ilmanvaihtojärjestelmien puhdistamisen haasteet

Sairaalarakennusten ilmanvaihtojärjestelmien puhdistamisen haasteet Sairaalarakennusten ilmanvaihtojärjestelmien puhdistamisen haasteet Rauno Holopainen Työterveyslaitos, Laadukas sisäympäristö teema Terve ja turvallinen sairaalarakennus työympäristönä 23.4.2009 Helsinki

Lisätiedot

TA-ASUMISOIKEUS OY/ AAKKULANTIE 15

TA-ASUMISOIKEUS OY/ AAKKULANTIE 15 30.06.2010 ASEMAPIIRUSTUS 3h + k + s 76,5 m² As. 2, 3, 6, 7, 9, 11, 12 4h + k + s 85,0 m² As. 8, 10 4h + k + s 85,5 m² As. 1, 4, 5, 13 MITTAKAAVA 1:600 Oikeudet muutoksiin pidätetään. Puiden ja pensaiden

Lisätiedot

SAVUNPOISTOSUUNNITELMA

SAVUNPOISTOSUUNNITELMA SAVUNPOISTOSUUNNITELMA 25.5.2016 Muutos kappaleessa 5. Savunpoistopuhaltimien mallit muutettu. K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/rno Rakennustoimenpide Asiakirjan nimi Juoks.no SANEERAUS SAVUNPOISTOSUUNNITELMA

Lisätiedot

A R K K I T E H T I T O I M I S T O A R K T U R E. TEL LAPPIA LOUE LIHANJALOSTUS RAKENNUSSELOSTUS

A R K K I T E H T I T O I M I S T O A R K T U R E. TEL LAPPIA LOUE LIHANJALOSTUS RAKENNUSSELOSTUS LAPPIA LOUE LIHANJALOSTUS RAKENNUSSELOSTUS 182 300 3.11.2016 B RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT B1 Rakennushanke AMMTTIOPISTO LAPPIA LOUE TERVOLA Rakennushanke sisältää oppilaitoksen sisällä tilojen käyttötarkoituksen

Lisätiedot

Asunto Oy. Sipoon Kvartsi. Kvartsitie 1

Asunto Oy. Sipoon Kvartsi. Kvartsitie 1 Asunto Oy Sipoon Kvartsi Kvartsitie 1 Uutta modernia asumista Söderkullassa! Asunto Oy Sipoon Kvartsi rakennetaan Söderkullan alueelle lähelle palveluja ja hyviä ulkoilumaastoja. Yhtiöön tulee kolme taloa,

Lisätiedot

LVIA-KORJAUKSEN HANKESUUNNITELMA

LVIA-KORJAUKSEN HANKESUUNNITELMA LVIA-KORJAUKSEN HANKESUUNNITELMA B63779.AT02 KARTANONKOSKEN KOULU, VANTAA 5.1.2015 VTK SISÄLLYSLUETTELO 1 AUTOMAATIOJÄRJESTELMÄN YLEISET VAATIMUKSET... 3 1.1 MUUTOKSIIN LIITTUVÄT YLEISET VAATIMUKSET...

Lisätiedot

MÄKELÄNRINTEEN LUKIO Mäkelänkatu 47 PUUIKKUNOIDEN PERUSKORJAUS

MÄKELÄNRINTEEN LUKIO Mäkelänkatu 47 PUUIKKUNOIDEN PERUSKORJAUS MÄKELÄNRINTEEN LUKIO Mäkelänkatu 47 PUUIKKUNOIDEN PERUSKORJAUS HANKESUUNNITELMA 30.11.2015 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 1 YHTEENVETO... 3 1.1 Hankkeen perustiedot... 3 1.2 Hankkeen tarpeellisuus... 3

Lisätiedot

Kantavan alapohjan osuus 100 % Paalutussyvyys Rakennuksen lisäkustannukset. Tavarahissit kpl Kerrosluku krs

Kantavan alapohjan osuus 100 % Paalutussyvyys Rakennuksen lisäkustannukset. Tavarahissit kpl Kerrosluku krs 31.8.2015 Sivu 1/2 Jari Kiema KIEMA Management Oy Hanke: 1118 Isonniityn päiväkoti Isonniityntie 04600 Mäntsälä Vaihe: L1-luonnokset Paikkakunta: Järvenpää Haahtela-ind.: 84,0 / 1.2015 Hintataso: 86,5

Lisätiedot

Asunto Oy Kuopion. Neulamuikku. Savottatie 9, Kuopio

Asunto Oy Kuopion. Neulamuikku. Savottatie 9, Kuopio Asunto Oy Kuopion Neulamuikku Savottatie 9, 70150 Kuopio Uutta rakentamista Neulamäessä! Asunto Oy Kuopion Neulamuikku rakennetaan Neulamäen etuosaan lähelle palveluja ja hyviä ulkoilumaastoja. Yhtiöön

Lisätiedot

LASKENTAMUISTIO, TAVOITEHINTALASKELMA

LASKENTAMUISTIO, TAVOITEHINTALASKELMA MUISTIO 1 (5) Tilaaja: Orimattilan kaupunki / tilapalvelu PL 46 16301 Orimattila Hanke: Orimattilan urheilutalo Uudisrakennus, 1. ja 2. vaihe LASKENTAMUISTIO, TAVOITEHINTALASKELMA 1. YLEISTÄ Laskelmat

Lisätiedot

Heikinniementie 2a:n tarjouspyyntö

Heikinniementie 2a:n tarjouspyyntö TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Heikinniementie 2a:n tarjouspyyntö Rakennukset Asemakaava Helsingin kaupungin kiinteistölautakunta myy Meilahdessa, osoitteessa Heikinniementie 2a sijaitsevat kaksi rakennusta ja vuokraa

Lisätiedot

Harri Koskenranta

Harri Koskenranta T-110.460 FYYSINEN TURVALLISUUS - Kuorisuojaus Harri Koskenranta 3.2. 2005 SUOJAUKSET UHKAT VAHINGOT 3.2. 2005 T-110.460 Koskenranta 2 RAKENTEELLINEN SUOJAUS Rakenteellinen suojaus on ehkäisevää vahingontorjuntaa,

Lisätiedot

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ TAMPEREELTA SIJOITUSKOHDE

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ TAMPEREELTA SIJOITUSKOHDE MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ TAMPEREELTA SIJOITUSKOHDE Hankkion teollisuusalueelta Hyllilänkatu 8 33730 TAMPERE Pirkan OP- Kiinteistökeskus Oy, Tampere, Y-tunnus 0247838-2 MYYTÄVÄ KOHDE Tampereella, Hankkion

Lisätiedot

KUUKAUSITIEDOTE LOKAKUU 2015

KUUKAUSITIEDOTE LOKAKUU 2015 22.10.2015 Sivu 1/8 Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut liikelaitos PL 84 13101 Hämeenlinna Hanke: Tuomelan koulun peruskorjaus KUUKAUSITIEDOTE LOKAKUU 2015 Tällä tiedotteella pyrimme kuvaamaan rakennuskohteen

Lisätiedot

3429 Masalan koulun liikuntasalin ja keittiön rakentaminen ( )

3429 Masalan koulun liikuntasalin ja keittiön rakentaminen ( ) 1 SVOL Liite TALOUSSUUNNITELMA 2016-2020/ INVESTOINNIT SVOL (Tähän eritellään hankkeen nimi, sanalliset perustelut, investointitulot ja menot, sekä hankkeen kesto, mikäli hanke jakautuu usealle vuodelle)

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä olevaan

Lisätiedot

Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE

Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE LVI-TYÖSELOSTUS IV-urakka KOHDE Ranuan jäähalli 24.4.2015 1 Sisältö LVI-TYÖSELOSTUS... 1 1. Yleistä rakennuskohteesta... 3 1.1 Rakennuskohteen tiedot... 3 1.1.1 Rakennuttaja... 3 1.1.2 Käyttäjän edustaja...

Lisätiedot

KUUKAUSITIEDOTE HEINÄKUU 2015

KUUKAUSITIEDOTE HEINÄKUU 2015 29.7.2015 Sivu 1/9 Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut liikelaitos PL 84 13101 Hämeenlinna Hanke: Tuomelan koulun peruskorjaus KUUKAUSITIEDOTE HEINÄKUU 2015 Tällä tiedotteella pyrimme kuvaamaan rakennuskohteen

Lisätiedot

Kampaamo, parturi, kauneushoitola, jalkahoitola tai tatuointi-/lävistysliike. Espoon seudun ympäristöterveys Ohje 27.4.2009

Kampaamo, parturi, kauneushoitola, jalkahoitola tai tatuointi-/lävistysliike. Espoon seudun ympäristöterveys Ohje 27.4.2009 Kampaamo, parturi, kauneushoitola, jalkahoitola tai tatuointi-/lävistysliike Espoon seudun ympäristöterveys Ohje 27.4.2009 ESPOON KAUPUNKI OHJE 2 (6) ESPOON SEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYS KAMPAAMON, PARTURIN,

Lisätiedot

RETERMIA-RUNKOON TOIMINNAN KUVAUS EDUT

RETERMIA-RUNKOON TOIMINNAN KUVAUS EDUT TOIMINNAN KUVAUS Neulalämmönsiirtimien neulat ovat alumiinia, putket ovat alumiinia tai kuparia ja jakotukit kuparia. Neulaputket on varustettu sisäpuolisilla turbulaattoreilla nestepuolen lämmönsiirron

Lisätiedot

RAKENNUSHANKKEEN OHJAUS KOSTEUDENHALLINNAN NÄKÖKULMASTA SISÄILMASTOSEMINAARI , HELSINKI KIIA MIETTUNEN JA TIMO TURUNEN

RAKENNUSHANKKEEN OHJAUS KOSTEUDENHALLINNAN NÄKÖKULMASTA SISÄILMASTOSEMINAARI , HELSINKI KIIA MIETTUNEN JA TIMO TURUNEN RAKENNUSHANKKEEN OHJAUS KOSTEUDENHALLINNAN NÄKÖKULMASTA SISÄILMASTOSEMINAARI 16.3.2016, HELSINKI KIIA MIETTUNEN JA TIMO TURUNEN TAUSTAA JA TAVOITTEET Kosteusteknisen toimivuuden ja kosteudenhallinnan kannalta

Lisätiedot

Staran ja liikuntaviraston Vuosaaren tukikohdan esirakentaminen ja alueella sijaitsevien rakennusten purkaminen

Staran ja liikuntaviraston Vuosaaren tukikohdan esirakentaminen ja alueella sijaitsevien rakennusten purkaminen Staran ja liikuntaviraston Vuosaaren tukikohdan ja alueella sijaitsevien rakennusten purkaminen Itäreimarintie 5 ja Pallokuja 5, Esirakentaminen Hankenumero 2080109 Sijainti Yhteenveto Hankkeen nimi Staran

Lisätiedot

IV-kuntotutkimus. Rekolanmäen päiväkoti. Hansinkatu VANTAA

IV-kuntotutkimus. Rekolanmäen päiväkoti. Hansinkatu VANTAA IV-Special Oy 19.12.2011 IV-kuntotutkimus Rekolanmäen päiväkoti Hansinkatu 4 01480 VANTAA HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 www.asb.fi TAMPERE: asb-yhtiot@asb.fi keskus:

Lisätiedot

AS OY PIRKKALAN FÄRMINNIITTY

AS OY PIRKKALAN FÄRMINNIITTY UUDISKOHDE 98,5m2 4h+k+sauna Paritalo AS OY PIRKKALAN FÄRMINNIITTY Färminpolku 1, Pirkkala As Oy Pirkkalan Färminniitty on Taloteko Oy:n uusi myyntikohde, joka rakentuu Pirkkalan Färmin alueelle. Naapurissa

Lisätiedot

ILMANVAIHTO- JA ILMASTOINTIJÄRJESTELMÄN YLEISARVI- OINTI, RAPORTTIMALLI

ILMANVAIHTO- JA ILMASTOINTIJÄRJESTELMÄN YLEISARVI- OINTI, RAPORTTIMALLI IVKT 2016 / SuLVI 1(9) Liite 2.1 IV-kuntotutkimus ILMANVAIHTO- JA ILMASTOINTIJÄRJESTELMÄN YLEISARVI- OINTI, RAPORTTIMALLI Kiinteistön nimi Kiinteistön osoite Kiinteistötunnus Tutkimuksen tekijät Päivämäärä

Lisätiedot

T-110.460 Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04

T-110.460 Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04 T-110.460 Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04 Harri Koskenranta Fyysinen turvallisuus 4.2.2004: Kuorisuojaus Arvot Suojaustoimenpiteet Uhkat Tunnistetaan Luokitellaan Mitoitetaan Otetaan

Lisätiedot

ILMALAMPOPUMPUN ASENTAMINEN OHJEISTUS OSAKKAALLE. As Oy Säästökenno

ILMALAMPOPUMPUN ASENTAMINEN OHJEISTUS OSAKKAALLE. As Oy Säästökenno ILMALAMPOPUMPUN ASENTAMINEN As Oy Säästökenno SISÄLTÖ 1.... 3 2. ASENNUSPAIKKA... 3 3. KONDENSSI... 3 4. ÄÄNIARVOT... 4 5. LÄMPÖKUORMA... 4 6. LÄPIVIENNIT... 4 7. SÄHKÖTYÖT... 5 8. LAITTEISTON HUOLTO JA

Lisätiedot

Kokoelmakeskus, hyllytys ja suunnittelu

Kokoelmakeskus, hyllytys ja suunnittelu Tilakeskus ja suunnittelu Kalustehankinta, suunnittelu Hankenro 8037228 Tilakeskus Kaupunginmuseo Taidemuseo Sijainti 2 Yhteenveto Hankkeen nimi Hankenumero ja suunnittelu 8037228 Osoite Rakennustunnus

Lisätiedot

Ääni- ja kosteusteknisesti hyvä sekä käyttökustannuksiltaan edullinen betonikerrostalo

Ääni- ja kosteusteknisesti hyvä sekä käyttökustannuksiltaan edullinen betonikerrostalo Ääni- ja kosteusteknisesti hyvä sekä käyttökustannuksiltaan edullinen betonikerrostalo Yli 30 vuoden asuntorakennuttamisen kokemus. 1 RATKAISU Ulkoseinät eps-eristeisiä, ohutrapattuja betonielementtejä

Lisätiedot

MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE?

MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE? MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE? KOSTEUSVAURIOT JA MUUT SISÄILMAONGELMAT Juhani Pirinen 15.10.2014 Hieman kosteusvaurioista Kosteuden lähteet SADE, LUMI PUUTTEELLINEN TUULETUS VESIKATTEEN ALLA TIIVISTYMINEN

Lisätiedot

Ryhmätyöprojekti, 9. luokka

Ryhmätyöprojekti, 9. luokka Ryhmätyöprojekti, 9. luokka Opettajan määräämissä noin kolmen hengen ryhmissä toteutetaan projekti, jossa yhdistyy yhtälöiden ratkaiseminen hahmotuskyky ja luovuus annettujen resurssien käyttö tutustuminen

Lisätiedot

Raision yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksen virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen järjestäminen

Raision yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksen virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen järjestäminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 449/00.04.01/2012 150 Raision yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksen virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen järjestäminen Tiivistelmä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Eero Nippala lehtori ja rakennetun ympäristön tutkimusalueen vetäjä Tampereen ammattikorkeakoulu, Asunto-osakeyhtiön hallitustyöskentelyä

Eero Nippala lehtori ja rakennetun ympäristön tutkimusalueen vetäjä Tampereen ammattikorkeakoulu, Asunto-osakeyhtiön hallitustyöskentelyä Asunto-osakeyhtiö korjaushanke - hallituksen kokemukset Eero Nippala lehtori ja rakennetun ympäristön tutkimusalueen vetäjä Tampereen ammattikorkeakoulu, Asunto-osakeyhtiön hallitustyöskentelyä 1987-2016

Lisätiedot

Perusturvakuntayhtymä Akseli. www.soteakseli.fi Terveyspalvelujen palvelulinja, TA-info 7.10.2015

Perusturvakuntayhtymä Akseli. www.soteakseli.fi Terveyspalvelujen palvelulinja, TA-info 7.10.2015 www.soteakseli.fi Terveyspalvelujen palvelulinja, TA-info 7.10.2015 Ulkoiset toimintamenot, M Terveyspalvelut, koko linja 14.0 12.0 10.0 8.0 1.6 2.7 1.9 1.8 2.8 2.6 1.7 1.8 1.6 2.2 2.4 2.3 6.0 4.0 7.2

Lisätiedot

Tekniset palvelut / tekninen johtaja Hannu Seppälä. Sivistyspalvelut/ Pekka Lintonen, Janne Mäkinen

Tekniset palvelut / tekninen johtaja Hannu Seppälä. Sivistyspalvelut/ Pekka Lintonen, Janne Mäkinen TOIMITILAT Riihenmäen yhtenäiskoulu Sivistyspalvelut/ Pekka Lintonen, Janne Mäkinen Aikataulu: Rakentamisen aloitus 11/2015 Budjetti: 15 300 000 Nykyisen koulurakennuksen yhteyteen rakennetaan laajennusosa,

Lisätiedot

WP5 Hankeprosessien kehittäminen ja rakennusten toimivuuden varmistus

WP5 Hankeprosessien kehittäminen ja rakennusten toimivuuden varmistus WP5 Hankeprosessien kehittäminen ja rakennusten toimivuuden varmistus Energiatehokkaan rakentamisen hankeprosessi Olli Teriö Uusi RT-kortti: Talonrakennushankkeen kulku Puretaanko vai korjataanko? Puretaanko

Lisätiedot

ILMOITUS HUONEISTON MUUTOS- TAI KUNNOSSAPITOTYÖSTÄ

ILMOITUS HUONEISTON MUUTOS- TAI KUNNOSSAPITOTYÖSTÄ ILMOITUS HUONEISTON MUUTOS- TAI KUNNOSSAPITOTYÖSTÄ Yleisiä ohjeita Asunto-osakeyhtiölain (1599/09) 4 luvun mukaan osakkeenomistajan on pidettävä kunnossa osakehuoneistonsa sisäosat. Osakkeenomistajan on

Lisätiedot

Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen:

Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen: Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen: RT-ohjekortti RT 12-10277 Rakennuksen pinta-alat (1985) Kerrosalan laskeminen, Ympäristöopas 72 (2000) RAKENNUSALA: Rakennusala on se alue tontilla,

Lisätiedot

ENNAKKOMARKKINOINTI Asunto Oy Posteljoonin Piha

ENNAKKOMARKKINOINTI Asunto Oy Posteljoonin Piha ENNAKKOMARKKINOINTI Asunto Oy Posteljoonin Piha Uusia rivitaloasuntoja Lahden Kariston kaupunginosaan. Asunto Oy Lahden Posteljoonin Piha rakennetaan halutulle pientaloalueelle, lähelle Kariston kauppakeskusta,

Lisätiedot

Päivystysuudistus perustason näkökulmasta - terveydenhuolto

Päivystysuudistus perustason näkökulmasta - terveydenhuolto Päivystysuudistus perustason näkökulmasta - terveydenhuolto Sosiaali- ja terveysjohtajien neuvottelupäivät Kuntatalo Toinen linja 14 Helsinki 14.2.2017 Lääkintöneuvos Timo Keistinen 14.2.2017 1 Kansanterveystyö

Lisätiedot

Tulevaisuuden sairaalan toiminnan kuvaus. Ohjeet työryhmille Kevät 2016 Tuula Pahkala, Miia Palo

Tulevaisuuden sairaalan toiminnan kuvaus. Ohjeet työryhmille Kevät 2016 Tuula Pahkala, Miia Palo Tulevaisuuden sairaalan toiminnan kuvaus Ohjeet työryhmille Kevät 2016 Tuula Pahkala, Miia Palo Toiminnan muutoksen suunnittelu / hankesuunnitelmavaihe Vanhaa toimintaa ei uusiin tiloihin Tilatarpeiden

Lisätiedot

Rakennustapaseloste, asunnot

Rakennustapaseloste, asunnot RAKENNUSTAPASELOSTE TA-Asumisoikeus Oy / KIVELÄNTIE 4 26.4.2011 Rakennustapaseloste, asunnot Rakenteet Asuinrakennukset ovat puu- tai betonirunkoisia. Rakennukset perustetaan paalujen varaan. Yläpohjat

Lisätiedot

ETUOIKEUS. Hei. yksilöllisesti juuri asiakkaan tarpeiden mukaisesti. PUHDAS ILMA ON

ETUOIKEUS. Hei. yksilöllisesti juuri asiakkaan tarpeiden mukaisesti. PUHDAS ILMA ON Hei. Oletteko jo tutustuneet IV-kone ja IV-konehuoneratkaisuihimme? Ohessa on tuotteidemme lyhyt esittely. Tarjoamme erittäin energiatehokkaita vesikatto- ja ullakkosovitteisia koneita ja saman tekniikan

Lisätiedot

ASUMISYHTEISÖJÄ IKÄIHMISILLE ASUNTO-OSAKEYHTIÖT LOPPUKIRI JA KOTISATAMA

ASUMISYHTEISÖJÄ IKÄIHMISILLE ASUNTO-OSAKEYHTIÖT LOPPUKIRI JA KOTISATAMA ASUMISYHTEISÖJÄ IKÄIHMISILLE ASUNTO-OSAKEYHTIÖT LOPPUKIRI JA KOTISATAMA Loppukiri: Aktiiviset Seniorit Ry /Sato Birger Kaipiaisenkatu 1, 00550 Helsinki Kerrosala 3732 kem² Bruttoala 5181 brm² Huoneistoala

Lisätiedot

LAAJENNUS L, PSYKIATRIATALO Tila- ja toiminnan suunnittelua uudistuvissa palvelurakenteissa

LAAJENNUS L, PSYKIATRIATALO Tila- ja toiminnan suunnittelua uudistuvissa palvelurakenteissa LAAJENNUS L, PSYKIATRIATALO Tila- ja toiminnan suunnittelua uudistuvissa palvelurakenteissa Menna Kärnä menna.karna@pkssk.fi Suunnittelukoordinaattori, sh, TtM Tekniset palvelut/tilahallinta L TALO 1 2

Lisätiedot

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Opiskelijankatu 3

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Opiskelijankatu 3 esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Opiskelijankatu 3 Kunta: Varkaus Päivämäärä: 13.12.2016 esteettömyysselvitys s. 2 / 7 KOHTEEN YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

Uloskäytävät ja lukitukset

Uloskäytävät ja lukitukset 2014 Uloskäytävät ja lukitukset Päijät-Hämeen pelastuslaitos 25.11.2014 Sisältö 1. Yleistä... 2 2. Uloskäytävien vähimmäisleveys... 2 3. Kulkureitin pituus... 3 4. Uloskäytävien merkitseminen ja valaiseminen...

Lisätiedot

JOKELA - VÄLIPOHJAN KANTAVUUDEN MÄÄRITYS RAPORTTI 1. KRS. KATON VAAKARAKENTEISTA Torikatu 26 80100 Joensuu 02.09.2011

JOKELA - VÄLIPOHJAN KANTAVUUDEN MÄÄRITYS RAPORTTI 1. KRS. KATON VAAKARAKENTEISTA Torikatu 26 80100 Joensuu 02.09.2011 JOENSUUN JUVA OY JOKELA - VÄLIPOHJAN KANTAVUUDEN MÄÄRITYS RAPORTTI 1. KRS. KATON VAAKARAKENTEISTA Torikatu 26 80100 Joensuu 02.09.2011 JOENSUUN JUVA OY Penttilänkatu 1 F 80220 Joensuu Puh. 013 137980 Fax.

Lisätiedot

TUUSULAN BOSTONIN RIVITALOT ALUSTAVA RAKENNUSTAPA- JA TALOTEKNIIKKASELOSTUS

TUUSULAN BOSTONIN RIVITALOT ALUSTAVA RAKENNUSTAPA- JA TALOTEKNIIKKASELOSTUS TUUSULAN BOSTONIN RIVITALOT ALUSTAVA RAKENNUSTAPA- JA TALOTEKNIIKKASELOSTUS 12.06.2015 ALUSTAVA RAKENNUSTAPASELOSTUS Tuusulan Bostonin rivitalot Bostoninkaari 3, 04320 Tuusula Bostonin rivitalot sijaitsevat

Lisätiedot

TIIVESTELMÄ HAVAITUISTA ONGELMISTA

TIIVESTELMÄ HAVAITUISTA ONGELMISTA PAIJULAN KOULU Paijulan koulu Nousiaisten kunnassa. Alun perin rakennettu noin 1920 ja laajennus tehty 1970. Rakennuksen kerrosala on noin 528 m² ja huoneistoala noin 470 m². Rakennuksen arvioitu tilavuus

Lisätiedot

KEILARANTA 1. aivan kiinteistön tontin rajalle ja kiinteistöstä tulee olemaan maanalainen yhteys suoraan metroon.

KEILARANTA 1. aivan kiinteistön tontin rajalle ja kiinteistöstä tulee olemaan maanalainen yhteys suoraan metroon. KEILARANTA 1 Toukokuussa 2012 valmistunut toimistokiinteistö Suunnittelussa on huomioitu kestävän kehityksen periaatteet ja tilat on rakennettu käyttäen uusinta rakennustekniikkaa. Kiinteistölle on haettu

Lisätiedot

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE JUUKA

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE JUUKA RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE 3 83900 JUUKA 14.02.2011 Sisällys Esipuhe...3 1 Yleistä kiinteistöstä...3 2 Asiakirjat...3 3 Rakenteiden ja järjestelmien

Lisätiedot