Hallituksen kertomus vuodelta 2007

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hallituksen kertomus vuodelta 2007"

Transkriptio

1 Duodecimin toimintaa Ilkka Rauramo Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry Hallituksen kertomus vuodelta 2007 Seuran 126. toimintavuonna aloitti toimintansa seuran järjestyksessä 13. valtuuskunta. Toimintavuonna käynnistettiin seuran strategian teko ja ratkaistiin toimitilakysymys. Seuralla on merkittäviä kumppanuushankkeita, kuten Terveyskirjasto, Facultas-toimintakykyhanke ja Lääkärien ammatillisen kehittämisen tuki ry. Strategiatyö aloitettiin luottamusmiesten ja virkailijoiden yhteisessä suunnitteluseminaarissa. Seuran perustoimintoja vahvistettiin ja kehitettiin. Seura vahvisti asemaansa maan suurimpana tieteellisenä yhdistyksenä. Jäsenmäärä lähenee :ta ja jäsenyhdistyksiä on 93. Runsaat 80 % lääkärikunnasta on seuran jäseniä. Seuran aktiiveja palkittiin ansiomerkein. Apurahoja ja palkintoja jaettiin ansioituneille aikaisempaan tapaan. Jäsenten kiinnostus seuran toimintaan on jatkunut vahvana. Jäsenkysely, joka toteutettiin perinteisenä posti- ja osin myös sähköpostikyselynä, kertoi jäsenkunnan melkoisesta tyytyväisyydestä toimintaan. Parituhatta seuran jäsentä osallistuu aktiivisesti monipuoliseen toimintaan. Seuran vakaa ja arvostettu asema näkyy helppoutena rekrytoida jäseniä toimintaan. Koulutustoiminta jatkui vilkkaana. Verkkokurssit ovat herättäneet ilahduttavaa kiinnostusta. Avauksia on tehty terveydenhuollon johtamisen ja vuorovaikutuskoulutuksen saralla. Kansainvälisen lääketieteen Global Health kurssi sai lisärahoituksen vuosille ja sen suunnittelu on ollut tiivistä. Aikakauskirja Duodecim jatkoi sähköisten palvelujen kuten uutiskirjeen ja verkkolehden kehittämistä. Yhteistyö jäsenetuna tulevan Hyvä Terveys lehden kanssa on jatkunut entiseen malliin. Käypä hoito suositustyö jatkui vilkkaana. Vuoden aikana panostettiin toiminnan jatkorahoituksen vakauttamiseen. Käypä hoito sai järjestettäväkseen kansainvälisen hoitosuositusjärjestön GIN:n vuoden 2008 kongressin. Tietohallintoa on järkeistetty ja sen toimintavarmuutta lisätty. Monet seuran toiminnot tukeutuvat tietojärjestelmiin ja niiden sujuvaan toimintaan. Yhteisöllisyyttä edistettiin erityisesti lukuisin perinteisin tapahtumin ja juhlin. Jäsenet, henkilökunta ja suuri yleisö on pidetty ajan tasalla hyvin toteutetulla viestinnällä. Seuran ammentaa menestyksensä luottamusmiesten pyyteettömästä toiminnasta ja sitä tukevasta sitoutuneesta ja osaavasta henkilökunnasta. Seuran talous on kehittynyt suotuisasti. Kaikki tämä antaa uskoa ja luottamusta hyvään tulevaisuuteen. Seuran toiminta on mittavaa ja laajenee jatkuvasti. Seuran vakaa ja hyvin kehittynyt talous on tehnyt tämän mahdolliseksi. Lähivuodet näyttävät toiminnan ja sen kehittämisen kannalta turvatuilta, mutta on syytä arvioida resurssien riittävyyttä tulevina vuosina. Tämä on erityisen tärkeää valmisteilla olevan strategian toteuttamista ajatellen. Mitäpä seura olisi ilman jäsenistön tukea sekä henkilökunnan panosta ja sitoutumista moninaiseen toimintaan ja sen kehittämiseen. Tämä luo hyvän pohjan suhtautua luottavaisesti seuran tulevaisuuteen. Ilkka Rauramo, pääsihteeri Duodecim 2008;124:

2 Jäsenet, valtuuskunta ja hallitus Henkilöjäsenet Duodecim-seura on suurin suomalainen tieteellinen yhdistys. Seuran jäsenmäärä oli vuoden 2007 lopussa Lääkärijäseniä oli , joista oli eläkkeellä. Kunniajäseniä oli 20 ja kutsuttuja jäseniä 12. Opiskelijajäsenten lukumäärä oli Seuraan liittyi 789 uutta jäsentä: lääkärijäseniä 87, eläkkeellä olevia 2 ja opiskelijajäseniä 700. Seurasta erosi toimintavuoden aikana 165 jäsentä ja 69 kirjattiin kuolleeksi. Jäsenistön lukumäärä kasvoi 555:llä. Lääketieteen opiskelijoille järjestettiin yhdessä aluetoimistojen ja paikallisyhdistysten kanssa jäseneksikutsumistilaisuudet Helsingissä, Kuopiossa, Oulussa, Tampereella ja Turussa. Niissä kerrottiin seuran, Kustannus Oy Duodecimin ja paikallisyhdistyksien toiminnasta. Seuran toiminnan esittelyssä käytettiin vuorovaikutteista yleisöpalautejärjestelmää. Tilaisuuksissa oli esityksiä myös lääkäriyteen liittyvistä asioista, mm. eettisistä kysymyksistä. Näistä ja muista opiskelijoille järjestetyistä tilaisuuksista on lisää tietoa kohdassa Koulutustoiminta. Valtuuskunnan vaalit pidettiin alkuvuodesta. Järjestyksessä kolmannentoista valtuuskunnan 40 jäsentä valittiin kolmivuotiskaudeksi alkaen. Valtuuskunnan vaaleissa oli ehdokkaita 189. Äänestysosuus oli 40,1 %. Entisistä valtuutetuista 18 uusi paikkansa. Valtuuskuntaan valituista 17 on naisia ja 23 miehiä. Valtuutettujen keski-ikä oli 50 vuotta. Suurin henkilökohtainen äänimäärä oli 192 ja pienin valtuuskuntapaikan tuonut 30. Uuden valtuuskunnan ensimmäinen kokous pidettiin toukokuussa Helsingissä. Kevätkokouksessaan valtuuskunta valitsi keskuudestaan vaalivaliokunnan. Puheenjohtajakseen valtuuskunta valitsi Marja Hyödyn ja varapuheenjohtajakseen Kati Juvan. Kevätkokouksessa hyväksyttiin tilinpäätös ja toimintakertomus sekä tehtiin sääntömääräiset henkilövalinnat. Syyskokouksessa joulukuussa vahvistettiin toimintaja taloussuunnitelmat vuodelle 2008 sekä tehtiin sääntömääräiset henkilövalinnat. Valtuuskunta sai selvityksen seuran apurahatoiminnasta sekä Kustannus Oy Duodecimin toiminnasta ja sen tuloksesta. Hallitus Hallituksen puheenjohtajana toimi Kimmo Kontula ja varapuheenjohtajana Raili Laru-Sompa. Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana kahdeksan kertaa, joista seitsemän kertaa Helsingissä ja kerran Tuusulassa. Hallituksen toimintaa ja sen järjestämiä tilaisuuksia on kuvattu kohdassa Hallintopalvelut. Yhdistysjäsenet Seuralla oli 93 yhdistysjäsentä. Näistä 24 on seuran paikallisyhdistyksiä ja 69 erikoisalayhdistyksiä tai muita lääketieteen alan yhdistyksiä. Vuoden aikana seuran jäseniksi hyväksyttiin Lääkäriseura Coccyx ry, Suomen Diabetestutkijat ja Diabetologit ry sekä Suomen Erikoislääkäriyhdistys ry. Valtuuskunta Koulutustoiminta Koulutusvaliokunta Koulutusvaliokunta kokoontui vuoden aikana kuusi kertaa. Valiokunta vieraili Turun lääketiedetapahtumassa marraskuussa, Tampereen Lääkäripäivillä maaliskuussa ja piti seminaarin Pohjassa toukokuussa. Valiokunta jatkoi lisäksi työskentelyä työryhmissä, joihin kutsuttiin myös valiokunnan ulkopuolisia asiantuntijoita. Sähköisiä verkkokursseja kehitettiin ja julkaistiin, ja ne saavuttivat suurta suosiota. Sähköisestä oppimisesta järjestettiin myös vuoden Opetuksen kehittämisseminaari. Uusia koulutushankkeita järjestettiin tutkijakoulutuksen, terveydenhuollon johtamisen sekä vuorovaikutus-, esiintymisja neuvottelutaitojen alueilla. Lääkärien amma Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry

3 Duodecimin valtuuskunta kevätkokouksessa Säätytalossa Kuva: Mauri Helenius. tillisen kehittämisen arviointineuvoston projekti päättyi, ja sen pohjalta muodostettiin Lääkärien ammatillisen kehittymisen tuki ry. Vuosipäivän symposiumi Seuran 126. vuosipäivän tieteellinen symposiumi järjestettiin aiheesta»terveyttä maassa ja ilmassa?» Helsingissä. Per Ashorn puhui aiheesta Current global health trends, professori John Oxford aiheesta Studies of the Great Pandemic of 1918 from arctic exhumations to virology, professori Markku Löytönen aiheesta Muuttuvasta maailmasta kulttuurimaantieteilijän näkökulmasta sekä FM Reija Ruuhela aiheesta Ilmaston terveysvaikutukset uskomuksia ja tutkittua tietoa. Symposiumiin osallistui noin 200 henkilöä. Opetuksen kehittämisseminaari Hallituksen kertomus vuodelta 2007 XVI Opetuksen kehittämisseminaari»oppia sähköllä vai ilman?» pidettiin Tampereella Seminaarin tavoitteina osallistujille olivat saada valmiuksia arvioida koulutuksen vaikuttavuutta ja suunnitella tutkimusta lääketieteen koulutuksesta sekä tutustua uusimpiin sähköisen oppimisen menetelmiin (multimedia). Seminaariin kuului myös kymmenen posterin näyttely. Tilaisuudessa jaettiin toinen Duodecimin opettajapalkinto. Sen sai dosentti Karl-August Lindgren. Seminaariin osallistui 70 henkilöä. Vuoden 2008 Opetuksen kehittämisseminaarin suunnittelu aloitettiin syksyllä aiheena lääkärien täydennyskoulutus. Tutkijakoulutus Kirkkonummella järjestettiin koulutustilaisuus omaa tutkimusryhmää perustaville, tohtoritutkijaksi aikoville ja väitöskirjaansa valmisteleville lääkäritutkijoille»polje sinä, minä ohjaan pedagogiset taidot, eri tutkimustyypit ja tutkimussuunnitelman teko». Osallistujia oli 32. Koulutuksessa käsiteltiin pedagogisten taitojen vahvistamista, eri tutkimustyyppejä ja tutkimussuunnitelman tekoa. Valtakunnallisilla Lääkäripäivillä järjestettiin yhteistyössä Valtakunnallisen kliinisen tutkijakoulun kanssa kurssi tieteellisen artikkelin kirjoittamisesta. Tutkijakoulun kanssa järjestettiin myös rekisteritutkimuksen kurssi keväällä Helsingissä. Osallistujia oli

4 Käypä hoito käytäntöön Käypä hoito suositusten toimeenpanoon liittyvä tutkimuskonsortio»eräiden kansallisten hoitosuositusten toimeenpanon arviointi» jatkoi tutkimushankkeena. Yhteistyössä Käypä hoito -yksikön kanssa jatkettiin verkkokurssien toteuttamista. Verkkokurssit Verkkokurssityöryhmä käsittelee uudet ehdotukset verkkokursseiksi. Neljä uutta verkkokurssia valmistui: Infektioiden torjunnan perusteet terveydenhuollossa, Osaatko ehkäistä kohdunkaulansyöpää?, Tunnetko diabeettisen retinopatian? ja Sivuontelotulehdus. Koulutuksen uusi verkkopalvelu Lääkärin videoarkisto saatiin valmiiksi. Verkkokurssien videoformaatiksi valittiin flash, ja kaikki videot muutettiin tähän muotoon. Vuoden 2007 aikana Duodecimin verkkokursseille tehtiin sivulatauksia 1,3 miljoonaa kertaa (2,5 tapahtumaa minuutissa). Vuonna 2006 latauksia oli Vuorovaikutus-, esiintymis- ja neuvottelutaidon koulutus Vuorovaikutuskoulutusta suunniteltiin. Kaksi pienryhmäkoulutustilaisuutta pidettiin lääkärin esiintymistaidoista ja lääkärin neuvottelutaidoista sekä yksi konfliktitilanteiden ratkaisusta. Osallistujia oli yhteensä 45. Lääkärien ammatillisen kehittämisen arviointineuvosto (ARVI) ja lääkärien koulutuskalenteri Lääkärien ammatillisen kehittämisen arviointineuvosto on ollut lääkärijärjestöjen yhteinen hanke vuodesta ARVIn kaksivuotinen projekti päättyi syksyllä, ja sen perusteella arviointineuvoston perustajajärjestöt Duodecim, Suomen Lääkäriliitto ja Finska Läkaresällskapet päättivät perustaa Lääkärien ammatillisen kehittämisen tuki ry:n. Sen perustava kokous pidettiin Villa Aikalassa Finska Läkaresällskapetin tiloissa. Entisenkaltainen arviointineuvosto jatkaa uuden yhdistyksen valiokuntana. Projektista julkaistiin erillinen raportti (www.arviointineuvosto.fi). Sähköisessä koulutuskalenterissa julkaistiin vuoden aikana 495 ilmoitusta. Painettu koulutuskalenteri toimitettiin Duodecimissa, ja se julkaistiin kahdesti Suomen Lääkärilehden liitteenä. Uutuutena koulutuskalenteriin kehitettiin kurssivahti, johon rekisteröitymällä lääkäri saa automaattisen viestin sähköpostiinsa koulutuskalenteriin ilmestyvistä kursseista, jotka täyttävät kurssivahtiin tallennetut kriteerit. Ilmoituksen sitoutumisesta Arviointineuvoston suositukseen ja täydennyskoulutuksen kehittämiseen oli antanut vuoden loppuun mennessä 67 lääkäriyhdistystä. Global Health 2007 Seura järjesti toisen kerran Global Health -kurssin saatuaan ulkoministeriöltä kehitysyhteistyörahoitusta vuosille Kurssin kolmiviikkoinen teoriajakso järjestettiin Tampereen yliopiston kanssa. Kurssille osallistui 18 opiskelijaa Suomesta ja 18 Filippiineiltä, Chilestä ja Tansaniasta. Ulkomaalaisten opiskelijoiden kenttäjaksoon kuului kahden viikon tutustuminen suomalaiseen terveydenhuoltoon. Suomalaisten opiskelijoiden kaksiviikkoinen kenttäjakso toteutettiin kolmessa kohdemaassa teoriajakson jälkeen. Kurssin yhteistyökumppaneita olivat lääketieteelliset tiedekunnat, Suomen Lääkäriliitto, Finska Läkaresällskapet, Suomen Hammaslääkäriliitto, Hammaslääkäriseura Apollonia, Suomen Eläinlääkäriliitto, David Livingstone -seura, Väestöliitto ja Lääkärin Sosiaalinen Vastuu. Terveydenhuollon johtaminen Duodecim aloitti yhteistyön Helsingin kauppakorkeakoulun HSE Educationin, Teknillisen korkeakoulun MBA-ohjelmien ja Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan kanssa. Terveydenhuollon johtaminen -koulutuskokonaisuus koostui kahdeksasta kaksipäiväisestä lähikoulutuksesta, joiden välillä oli ennakko- ja jälkitehtäviä eri teemoista. Kurssia voitiin käyt Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry

5 tää osana Hallinnon pätevyyden kurssiohjelmaa ja osan siitä voi käyttää hyväksi MBA-tutkintoon. Kurssin ensimmäisessä toteutuksessa lukuvuonna oli mukana 30 osallistujaa ja toisessa toteutuksessa lukuvuonna osallistujaa. Duodecimin asettama oma työryhmä työskentelee hankkeessa osallistuen sen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Facultas-hankkeen koulutusosio Toimintakyvyn arvioinnin Facultas-hankkeeseen liittyvän koulutusosion suunnittelu aloitettiin yhtä aikaa suosituksia kirjoittavien työryhmien työskentelyn kanssa. Koulutusmallissa toteutettiin valmennus yleislääketieteen ja työterveyshuollon kouluttajille ja halukkaille suositustyöryhmien jäsenille syyskuussa sekä kolme suositusten sisältöä käsittelevää pilottikoulutusta Oulussa, Tampereella ja Helsingissä. Osanottajia oli yhteensä 108. Lisäksi Facultas-hanke ja sen suositukset olivat mukana Itä-Suomen ja Turun lääketiedetapahtumissa. Jäsenpalvelutoiminta Nimikirja Lääkärin nimikirjan käytettävyyttä kehitettiin käyttäjiltä saadun palautteen pohjalta. Nimikirjaa esiteltiin lääketiedetapahtumissa ja lääkäriyhdistysten järjestämissä tilaisuuksissa. Vuoden 2007 lopussa palveluun oli rekisteröitynyt seuran jäsentä (1 862 vuonna 2006). Opiskelijatoiminta Opiskelijatoimintaa on kuvattu taulukossa 1. Seura maksoi asiantuntijoiden luento- ja matkapalkkiot Suomen Medisiinariliiton (SML) liittokokouksiin. Kuusi hakemuksen perusteella valittua lääketieteen opiskelijaa osallistui seuran tuella»kenen valta, kenen vastuu? lääkärin ja potilaan autonomia» seminaariin Valamon luostarissa. Suomen Medisiinariliiton aloitteesta aloitettiin yhteistyönä Lääkärin ammatinvalintaillat kaikilla yliopistopaikkakunnilla. Eettisiä keskustelutilaisuuksia järjestettiin kaikilla Taulukko 1. Lääketieteen opiskelijoille vuoden 2007 aikana järjestettyjä tilaisuuksia. Paikkakunta Kohderyhmä Tilaisuus Osallistujia Helsinki Opiskelijat ja nuoret lääkärit Eettiset keskusteluillat (3) 64 Opiskelijat Ammatinvalintailta 1. ja 2. vuosikurssi Lääkärin CD:n jakotilaisuudet 198 Kuopio 1. vuosikurssi Duodecim tutuksi vuosikurssi Lääkärin CD:n jakotilaisuudet vuosikurssi Jäseneksikutsumistilaisuus 110 Opiskelijat Ammatinvalintailta 40 Oulu 1. vuosikurssi Lääkärin CD:n ja Lääkäriksi-kirjan jakotilaisuus, Duodecim tutuksi 110 Opiskelijat Ammatinvalintailta vuosikurssi Jäseneksikutsumistilaisuus 130 Opiskelijat + lääkärit Eettiset keskusteluillat (2) 80 Tampere 1. ja 2. vuosikurssi Lääkärin CD:n jakotilaisuus, Duodecim tutuksi vuosikurssi Jäseneksikutsumistilaisuus 70 Opiskelijat Ammatinvalintailta 85 Opiskelijat + lääkärit Eettiset keskusteluillat (3) 100 Turku Opiskelijat Studia Generalia vuosikurssi Duodecim tutuksi, Lääkärin CD:n jakotilaisuus vuosikurssi Jäseneksikutsumistilaisuus 90 Opiskelijat + lääkärit Eettinen keskusteluilta 25 Opiskelijat Ammatinvalintailta 18 Hallituksen kertomus vuodelta

6 yliopistopaikkakunnilla yhteistyössä lääketieteenkandidaattiseurojen kanssa. Kaikille valmistuville kursseille järjestettiin informaatiotilaisuus ajankohtaisista koulutusasioista ja Kustannus Oy Duodecimin asioista. Opiskelijatoiminnasta on lisää tietoa kohdassa Hallituksen toimintaa. Palvelut jäsenyhdistyksille Koulutustoimisto järjesti 18 koulutustilaisuutta, joihin osallistui henkilöä. Se vastasi Helsingin seudun Duodecim-seuran, Suomen Diabetestutkijat ja Diabetologit ry:n, Suomen Endokrinologiyhdistyksen, Suomen Gastroenterologiayhdistyksen, Suomen Gastrokirurgit ry:n, Suomen Lastenlääkäriyhdistyksen, Suomen Perinatologisen Seuran, Suomen Sisätautilääkäriyhdistyksen ja Suomen Työterveyslääkäriyhdistyksen koulutustilaisuuksien järjestämisestä. Koulutustoimisto vastasi myös Suomen Gastroenterologiayhdistyksen, Suomen Perinatologisen Seuran, Suomen Työterveyslääkäriyhdistyksen ja Helsingin seudun Duodecim-seuran toimistopalveluista. Koulutustapahtuman sähköistä arviointi- ja todistuspalvelua käytettiin 54:ssä (40:ssä vuonna 2006 ) Duodecimin ja sen jäsenyhdistysten koulutustilaisuudessa sekä Pohjolan Lääkäripäivillä ja Itä-Suomen lääketiedetapahtumien kurssien yhteydessä. Kongressiohjelma otettiin käyttöön syksyn aikana järjestetyissä koulutustilaisuuksissa. Muu yhteistyö Pohjoismaiden lääkärijärjestöjen koulutusosastojen kokoukseen osallistuttiin syyskuussa Kööpenhaminassa. Alueellinen koulutustoiminta Duodecimin paikallisyhdistykset järjestivät toimintavuonna seuran tuella 70 jatko- ja täydennyskoulutustilaisuutta, joihin osallistui henkilöä. Lääketiedetapahtumat Lääkäripäivien koulutusohjelmien, osallistujien ja luennoitsijoiden lukumäärät on esitetty taulukossa 2. Valtakunnalliset lääkäripäivät järjestettiin Helsingin Messukeskuksessa 34. kerran. Duodecim oli mukana kahdeksan kurssin järjestämisessä. Kuopio. Itä-Suomen Lääketiedetapahtuma järjestettiin 27. kerran. Teemana oli»tiedonkorjuujuhlat». Duodecim-symposiumeja oli kaksi:»miten lääkäri arvioi toimintakykyä» ja»astman Käypä hoito». Lääketiedetapahtuman päätteeksi pidettiin Duodecimin ja Pohjois-Sa- Taulukko 2. Tietoja vuoden 2007 lääketiedetapahtumista. Tapahtuma Aika ja paikka Koulutusohjelmia Luennoitsijoita Osallistujia Järjestäjät Valtakunnalliset Lääkäripäivät (35. kerta) Itä-Suomen Lääketiedetapahtuma (27. kerta) Pohjolan Lääkäripäivät (42. kerta) Tampereen Lääkäripäivät (28. kerta) Turun Lääketiedepäivät (24. kerta) Helsinki (näyttelyssä ) Suomen lääkäriliitto (Duodecim, Finska Läkaresällskapet) Kuopio Pohjois-Savon Lääkäriyhdistys, Duodecim, KYS ja Pohjois- Savon sairaanhoitopiiri Oulu Oulun Duodecim, Duodecim (OYS, Oulun yliopisto) Tampere Tampereen Lääkäriseura, Duodecim Turku Turunmaan Duodecim-seura, Duodecim 1532 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry

7 von Lääkäriyhdistyksen yleisötilaisuus, jonka aiheena oli»elämänhallinta ja riippuvuudet». Oulu. Pohjolan Lääkäripäivien teemana oli»näytöstä käytäntöihin» ja Duodecim-symposiumin aiheena»akuutit hätätilanteet päivystyksessä». Yleisötilaisuuden aiheena oli Hyvän terveyden mahdollisuudet. Turku. Turun XXIV Lääketiedepäivillä pidettiin Duodecim-symposiumit aiheista»kipeä olka, kipeä jalka» ja»miten lääkäri arvioi potilaan toimintakykyä» (Facultas). Tieteellinen symposiumi järjestettiin Mauno Koivisto keskuksessa, aiheena»clinical PET/CT Imaging». Tampere. Tampereen lääkäripäivillä Duodecim-symposiumien aiheina olivat»yk:n vuosituhattavoitteet ja terveys» ja»ajankohtaista lääkehoidosta mistä kiistellään?». Lääkäripäiviä edeltäneenä iltana pidettiin yleisötilaisuus»voiko syövästä selvitä hengissä?», johon osallistui noin 250 kuulijaa. Julkaisutoiminta Julkaisuvaliokunta Julkaisuvaliokunta kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa. Kokouksissa käsiteltiin mm. Duodecim-seuran tulevaisuudennäkymiä, Aikakauskirja Duodecimin ja Kustannus Oy Duodecimin näkymiä sekä Aikakauskirjan taloutta. Aikakauskirja Duodecim Aikakauskirja Duodecim jatkoi toimintaansa lukijoiden jatkokoulutustarpeita palvelevana lehtenä ja johtavana suomalaisena lääketieteellisenä julkaisuna. Monipuolisen sisällön lisäksi tavoitteena oli edelleen sähköisen julkaisemismuodon kehittäminen. Hyvän suomen kielen käytön edistäminen lääketieteessä on lehden pysyvä tärkeä tavoite. Lehden 123. vuosikerta sisälsi entiseen tapaan 24 numeroa, ja sen kokonaislaajuus oli sivua. Lehden levikki oli noin kpl. Lehden kirjoittajina oli noin 700 lääkäriä tai muuta asiantuntijaa. Arvioijia oli 267. Artikkeleita oli 517, joista 57 % pyydettyjä. Pääkirjoituksia oli Hallituksen kertomus vuodelta , katsauksia 132, Näin hoidan/tutkin artikkeleja 26, kolumneja 22, Mitä nyt -kirjoituksia 131, erikoislääkärisivuja 107 ja in press artikkeleja 42. Käypä hoito suosituksia julkaistiin 8. Teemanumeroita oli kymmenen (taulukko 3). Kaikki teemanumerot sisälsivät myös tavallisissa numeroissa julkaistavaa aineistoa. Taulukko 3. Aikakauskirja Duodecimin teemanumerot vuonna Teema Lehden numero Nuorisolääketiede 2/2007 Kulttuurien kohtaaminen 4/2007 Työterveys 6/2007 Plastiikkakirurgia 8/2007 Neuropsykiatria 10/2007 Aikuisten diabetes 12/2007 Lasten korva-, nenä- ja kurkkutaudit 16/2007 Oikeuspsykiatria 19/2007 Silmätaudit 21/2007 Joulunumero 23/2007 Lehden rakennetta ja sisältöä suunnitteli entiseen tapaan lääketieteen asiantuntijoista koostuva 12-henkinen toimitus. Se käsitteli lehdelle tulleiden artikkelien käsikirjoitukset, joista lisäksi pyydettiin arviot ulkopuolisilta asiantuntijoilta. Toimitus kokoontui säännöllisesti joka toinen viikko. Aikakauskirjan uutispalsta on edelleen näkyvä osa Terveysportin etusivua. Uutissivulla kiertävät lehden pääkirjoitukset, kolumnit, osa katsauksista, in press artikkelit, Mitä nyt -palsta ja Erikoislääkärin uutiset sekä Vinkistä vihiä jutut. Etusivu on osoittautunut lukijoiden keskuudessa erittäin suosituksi, ja avausten määrä on jatkuvasti kasvanut. Aikakauskirjan artikkeleita avataan noin kertaa päivässä. Lehden sähköinen versio on verkossa luettavissa jo ennen paperiversion ilmestymistä. Uutispalvelun sähkeuutisia julkaistiin Terveysportin etusivun lisäksi myös Aikakauskirjassa. Aikakauskirja aloitti keväällä 2007 uutiskirjeiden lähettämisen halukkaille jäsenille. Kirjeet lähetetään pari päivää ennen paperilehden ilmestymistä, ja ne sisältävät sähköisessä muodossa kaikki lehden artikkelit. Uutiskirjeiden levikki on noin Aikakauskirjan entiset toimittajat muodostavat Torstaikillan, joka kokoontuu määrävälein 1533

8 pohtimaan ajankohtaisia kysymyksiä lääketieteen olemuksesta, etiikasta, tiedottamisesta, kielestä ja koulutuksesta. Killan 15-vuotisjuhlaa vietettiin lokakuussa. Kilta tuottaa Duodecimin joulunumeron. Ilmoitusten hankintaa lehteen tehostettiin. Ilmoitustulot pysyivät edellisvuoteen verrattuna sunnilleen samansuuruisina. Vuonna 2007 tarjottiin Aikakauskirjan vanhojen painosten sähköistä arkistoa Kansalliskirjastolle tutkijoiden käyttöön. Hanke kuitenkin kariutui, koska Kansallisarkiston lainoppineet olivat huolissaan artikkelien tekijänoikeuksista ja niiden siirtämisestä. Lääketieteen sanastolautakunta Lääketieteen suomen kielen sanavarojen kehittämisestä ja termiongelmien ratkomisesta seurassa vastaa Lääketieteen sanastolautakunta. Se kokoontui vuoden aikana yhdeksän kertaa. Sanastotyön ohella lautakunta saattoi päätökseen Lääketieteen termit -sanakirjan viidennen painoksen toimitustyön; viides painos valmistui elokuussa Sanastolautakunnan kokoonpano muuttui jonkin verran vuoden aikana. Sanastolautakunta toimi entiseen tapaan lääketieteen opiskelijoille tarkoitettujen kirjoituspalkintojen»iso-niilon» ja»pikku-niilon» tuomaristona. Hyvä Terveys lehti Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry ja Tieteen tiedotus ry julkaisevat Hyvä Terveys lehteä. Sen kustantajana toimii Sanoma Magazines Finland. Lehti tulee seuran jäsenille jäsenetuna. Hyvä Terveys lehden johtoryhmä kokoontui totuttuun tapaan kahdesti. Lehden seuralle maksama tekijänpalkkio on kasvanut. Lehden levikki oli vuoden lopussa pidettiin kehittämiskokous Tukholmassa. Taylor & Francisin kanssa tehdyn palvelusopimuksen mukaan lehden toimitus ja sihteeri työskentelevät edelleen Duodecim-seuran tiloissa. Kustannus Oy Duodecim Kausi oli yhtiön 24. toimikausi. Vuoden aikana julkaistiin 13 uutta ja kymmenen uudistettua painoteosta. Vuoden lopussa myynnissä oli 149 nimikettä, joista 19 www-tietokantoja ja 11 mobiilitietokantoja. Lisäksi julkaistiin kaksi Lääkärin CD:n päivitystä. Liikevaihto kasvoi kuuteen miljoonaan euroon; kasvua edellisestä vuodesta oli noin 8 %. Yhtiön tulos oli voitollinen. Henkilökunnan määrä kasvoi kolmella, ja vuoden lopussa yhtiön palkkalistoilla oli 36 työntekijää, joista kahdeksan oli osa-aikaisia. Terveysportin käytön kasvu jatkui voimakkaana edellisten vuosien tapaan. Palvelussa avattiin noin 30 miljoonaa artikkelia ja käytetyimmät osiot olivat lääkärin tietokannat, lääketietokannat (molemmissa noin kymmenen miljoonaa avattua artikkelia). Muista tietokannoista ja palveluista, käytetyimpiä olivat luokitukset, etusivun uutiset ja Duodecim-lehden artikkelit. Terveyskirjaston kehittäminen ja kansallinen avoin käyttö jatkuivat Duodecim seuran ja Sitran rahoittamina. Palvelun käyttö on reippaassa kasvussa, ja vuoden aikana avattiin noin 20 miljoonaa artikkelia. Terveyskirjaston hakuikkuna on integroitu osaksi yli 300 kunnan tai terveyskeskuksen terveyssivustoja. Tuotekehityksen painopisteet ovat olleet automaattisen päätöksentuen määritysten kehittämisessä ja järjestelmäintegraatiossa. Automaattista päätöksentukea varten luotiin kaksi lääkehoidon aputietokantaa (hoitosuositusten mukaiset indikaatio- ja kontraindikaatiotietokannat) ja kehitettiin skriptien toiminnallisuutta testiympäristössä. Annals of Medicine Annals of Medicine lehden kustantajan Taylor & Francisin kanssa pidettiin seurantakokous Helsingissä. Lehti siirtyi tammikuussa 2007 online-toimitusjärjestelmään, minkä yhteydessä Verkostotoiminta Verkostovaliokunta Verkostovaliokunta piti vuoden aikana kolme kokousta. Vuoden aikana keskityttiin valiokun Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry

9 nan toiminnan piiriin kuuluvien hankkeiden seurantaan ja vuoden 2008 konsensuskokouksen ja kansainvälisen symposiumin valmisteluun sekä mietittiin valiokunnan roolia. Valiokunnan piiriin kuuluvien toimintojen kertomukset on esitetty erillisinä seuraavassa. Käypä hoito Käyvällä hoidolla oli vilkas vuosi. Suositusryhmät kokoontuivat 150 kertaa, johtoryhmä kahdeksan kertaa ja toimitus yhdeksän kertaa. Lisäksi työryhmien puheenjohtajille ja johtoryhmälle pidettiin toinen yhteistapaaminen. Aktiivisista ryhmistä tapaamiseen osallistui 38 henkeä. Työprosesseja tehostettiin entisestään. Toukokuussa toimitus piti kahden päivän työseminaarin, jossa käytiin läpi suositusprosessin hiomista. Henkilöstön kehitys. Toimituksessa on työskennellyt yhteensä 26 henkilöä. Heistä täysipäiväisinä toimi kahdeksan. Kokonaisuudessaan Käypä hoito toimituksen ja sen tukihenkilöstön työpanos vastasi yli 11:tä henkilötyövuotta. Toimittajien työpanos vaihteli kolmesta 10,5 työpäivään kuukaudessa. Käypä hoito suositukset. Uusia suosituksia valmistui yhdeksän, ilmestymisjärjestyksessä seuraavasti: Polvi- ja lonkkanivelrikon hoito, Käden ja kyynärvarren rasitussairaudet, Diabetes, Purentaelimistön toimintahäiriöt, Lasten epilepsiat ja kuumekouristukset, Krooninen alaraajahaava, Diabeettinen nefropatia, Lasten ja nuorten aktiivisuuden ja tarkkaavaisuuden häiriön (ADHD) hoito, Iho- ja nivelpsoriaasin diagnostiikka ja hoito. Uusia suositushankkeita käynnistyi kolme (Diabeetikon jalkaongelmat, Dysfasia, Hampaan kiinnityskudossairaudet). Viisi suositusta päivitettiin (Glaukooma, Eturauhassyöpä, Munasarjasyöpä, Raskauden keskeytys, Rintasyövän hoito- ja seuranta), ja 12 suosituksen päivittäminen käynnistyi. Suositusten tiivistelmiä julkaistiin 17. Englanninkielisiä tiivistelmiä ilmestyi 16. Lisäksi kymmenen suositusta käännettiin Finska Läkaresällskapetin tuella ruotsiksi. Kaikki suositukset ovat luettavissa Internet-sivuilla osoitteessa Vuosina ilmestyneiden suositusten määrät on esitetty taulukossa 4. Hallituksen kertomus vuodelta 2007 Taulukko 4. Vuosina valmistuneiden Käypä hoito suositusten määrät. Vuosi Suosituksia valmistui Käypä hoito suosituksia varten informaatiopalvelussa rakennettiin uudet hakuseulat, joiden avulla päällekkäisten kirjallisuusviitteiden määrää saatiin vähennettyä. Työryhmät lähettivät yhteensä hakupyyntöä. Kaukopalvelutilauksina hankittiin 93 artikkelia. Suositustyössä vuonna 2007 mukana olleiden 47 työryhmän noin 500 henkilön nimet löytyvät Käyvän hoidon verkkosivuilta. Suositustyöryhmien kokouksia tai suosituksiin liittyviä tapaamisia oli 150. Sidosryhmien kokoukset mukaan luettuina kokouksia oli yhteensä 334. Kokousten määrä kasvoi 25 % edellisestä vuodesta. Kansainvälisen hoitosuositusverkoston kokousvalmistelut toivat tähän lisänsä, samoin aktiivinen Päätöksentukihanke. Tiedotus. Suositustyöhön osallistuvien sähköinen KH-NYT -tiedotuslehti ilmestyi neljä kertaa. Kustakin valmistuneesta suosituksesta laadittiin joukkoviestimille tiedote. Lisäksi kolmesta suosituksesta (Polvi- ja lonkkanivelrikko, Diabetes, ADHD) järjestettiin erillinen lehdistötilaisuus. Käypä hoito suosituksia luettiin omien verkkosivujen kautta entistä enemmän. Lääkäreille suunnattujen suositusten lukukertoja oli vuodessa yhteensä ja potilassuositusten lukukertoja (kuva 1), yhteensä Kun kaikki Terveyskirjaston avauskerrat otetaan mukaan, lukukertoja oli yhteensä Eniten luettuja lääkäreille suunnattuja suosituksia olivat Kohonnut verenpaine (65 205), Elvytys (43 653), Skitsofrenia (38 686), Alaselän sairaudet (34 185) ja Ihon bakteeri-infek- 1535

10 KH:n lukukerrat, suositukset lääkäreille KH:n lukukerrat, suositukset potilaille Google/joulukuu Kuva 1. Käyvän hoidon (KH) Internet-sivustojen lukukerrat vuosina sekä Google-osumat hakusanalla»käypä hoito». tiot (31 962) ja potilaille suunnatuista versioista Helikobakteeri-infektion diagnostiikka ja hoito (38 889), Nielutulehdus (34 580), Laskimotukos ja keuhkoembolia (34 489),Virtsatieinfektiot (30 447) ja Kohdunulkoinen raskaus (30 288). Koulutus. Lääketieteen toimittajat ry:n jäsenille järjestettiin tutkimustiedon kriittisen arvioinnin koulutus yhteistyössä Lääkehoidon Kehittämiskeskus Rohdon ja FinOHTAn kanssa. Toukokuun lopulla järjestettiin toinen valtakunnallinen hoitoketjuseminaari yhdessä Kuntaliiton ja Rohdon kanssa. Kriittisen arvioinnin koulutus järjestettiin kaksi kertaa. Osallistujia oli yhteensä 53. Näytönastekatsausten tekemisen kurssi (NAK-paja) järjestettiin kaksi kertaa yhdessä Rohdon kanssa. Osallistujia oli yhteensä 29. Lisäksi pidettiin toinen kielenhuollon ja viestinnän kurssi Käypä kieli, jossa osallistujia oli 37. Käyvän hoidon toimittajat pitivät Käyvästä hoidosta tai näyttöön perustuvasta lääketieteestä kuusi esitystä ulkomailla ja 93 kotimaassa. Lisäksi he toimivat puheenjohtajina tai ryhmätöiden vetäjinä 22 kertaa Käypä hoitoon tai näyttöön perustuvaan lääketieteeseen liittyvissä koulutustilaisuuksissa sekä kouluttajina Käypä hoito -työryhmien kokouksissa. Esitelmätilaisuuksiin osallistui yhteensä henkilöä. Hoitosuositusten käyttöönotto. Hoitosuosituksien pikaperehdyttäjiä eli tiivistelmiä julkaistiin edelleen Aikakauskirja Duodecimissa. Verkkokursseja valmistui kaksi uutta (PAPA, diabeettinen retinopatia) ja vanhoja päivitettiin. Lisäksi uusia verkkokurssihankkeita käynnistettiin useita. Päätöksentukihankkeessa osatyöt käynnistyivät, ja Käypä hoito osallistui siihen omalla panoksellaan. Hankkeen kotipesänä on toiminut Käypä hoito Duodecimissa (tarkemmin kohdassa Päätöksentukihanke). Kansainvälinen toiminta. Guidelines International Networkin (www.g-i-n.net) kokoukseen Torontossa osallistui Duodecimista kolme henkilöä useiden esitysten panoksella. Vuonna 2008 ( ) Suomi isännöi verkoston kansainvälistä konferenssia. Suomen-kokouksen valmistelu aloitettiin keväällä Lisäksi pidettiin skandinaavisten maiden GIN Nordic tapaaminen lokakuussa Helsingissä. Päätöksentukihanke Päätöksentukihankkeen tavoitteena on luoda, kokeilla ja arvioida olemassa oleviin sähköisiin potilaskertomusjärjestelmiin liitettävää laajaa kliinisen päätöksenteon tukijärjestelmää. Hanke toteutetaan Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Käyvän hoidon, Kustannus Oy Duodecimin, Lääkehoidon kehittämiskeskuksen sekä valittujen terveydenhuollon organisaatioiden ja tietojärjestelmätoimittajien yhteistyönä. Päätöksentukihanke muodostuu osahankkeista. Tuotteistamishanke, jossa seura on mukana, 1536 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry

11 jatkui vuonna 2007 suunnitellulla tavoin. Projektin muut käynnissä olevat hankkeet ovat kokeilu- ja tutkimushanke. Tuotteistamishankkeen johtoryhmä kokoontui vuoden 2007 aikana kaksi kertaa. Hankkeen neuvottelukunta piti yhden työseminaarin ja yhden kokouksen. Kuluneen vuoden aikana saatiin valmiiksi lääkehoidon kontraindikaatio- ja indikaatiotietokannat sekä Lääkärin käsikirjan ja Käypä hoito suositusten ICD-10-indeksointi. Nämä integroitiin Terveysportin ICD-10-hakuun ja otettiin marraskuussa hankkeen sisäiseen sekä joulukuussa Lääkehoidon kehittämiskeskus Rohdon kokeilukäyttöön. Päätöksentuen logiikan kuvaukseen käytettävä skriptieditori sekä siihen liittyvä skriptikuvaustietokanta valmistuivat ja otettiin käyttöön. Virtuaalisen terveystarkastuksen testaaminen aloitettiin Saarijärven- Karstulan terveyskeskuksessa. Skriptikuvauksia suunniteltiin ja tehtiin erityisesti diabeteksen ja valtimotaudin, sydänsairauksien, lonkka- ja polviartroosin sekä syöpätautien alueilta. Kansaneläkelaitoksen kanssa käynnistettiin hanke ohjaavien interaktiivisten lääkekorvauslausuntojen tekemiseksi. Hanketta esiteltiin useissa kansainvälisissä ja kansallisissa kongresseissa, tapaamisissa ja hankkeen Internet-sivujen välityksellä. Tietojärjestelmätoimittajien sekä Kymenlaakson ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirien kanssa tehtiin aktiivista yhteistyötä tavoitteena integroida päätöksentuki tärkeimpiin potilaskertomusjärjestelmiin, mutta vuoden loppuun mennessä ainoaksi toteutuneeksi jäi Pro- Wellness-integraatio. Konsensuskokous Vuoden 2008 konsensuskokouksen aiheeksi valittiin»äkillisten aivovaurioiden jälkeinen kuntoutus». Suunnittelutyöryhmä on valittu ja se on aloittanut toimintansa. Duodecimin VII kansainvälinen kongressi Seura järjestää kansainvälisen symposiumin kolmen vuoden välein. Seuran hallitus valitsi Hallituksen kertomus vuodelta 2007 aiheeksi»obesity and the gut-fat-brain-axis». Hallituksen nimeämä työryhmä aloitti tilaisuuden suunnittelun syksyllä Lääkärien eettinen foorumi Eettisellä foorumilla käsiteltiin 20 tapausta vuonna Viittä mielenkiintoisimmaksi arvioitua käsiteltiin lääkäripäivillä ja neljä tapausta julkaistiin Lääkärilehdessä. Paikallisyhdistysten edustajien tapaaminen Radisson SAS Royal hotellissa Helsingissä järjestettiin paikallisyhdistysten edustajien tapaaminen. Kokouksessa esiteltiin joidenkin yhdistysten toimintaa ja pohdittiin paikallisyhdistystoiminnan edellytyksiä ja nykytilaa. Tilaisuudessa oli edustajia 13 paikallisyhdistyksestä ja seuran henkilökuntaa. Toimintakyvyn arviointihanke Facultas Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ja Työeläkevakuuttajat TELA toteuttavat vuosina toimintakyvyn arviointiprojektin. Tavoitteena on yhdenmukaistaa ja kehittää toimintakyvyn arviointia lääkärikunnan parissa, parantaa lääkärin toimintaedellytyksiä sekä yhtenäistää lääkärinlausuntoja. Projektissa on koottu yhteen lääkärikunnan yhteisesti hyväksyttävissä oleva tieto ja kokemus toimintakyvyn arvioinnista neljällä sosiaalivakuutuksen kannalta keskeisellä alueella, jotka ovat alaselkä- ja niskasairaudet, suurten nivelten sairaudet, mielialahäiriöt ja krooninen kipu. Jokaisesta aiheesta julkaistaan työryhmän laatima suositus toimintakyvyn arviointia varten. Työryhmät luovuttivat suositusluonnokset projektin johtoryhmälle Suositusten sisältöä ja soveltuvuutta käytäntöön on arvioitu erikoislääkäriyhdistyksille suunnatulla lausuntokierroksella ja alueellisissa pilottikoulutuksissa. Facultas on järjestänyt koulutustilaisuuksia tai ollut esittäytymässä kaikilla lääkäripäivillä (ks. myös kohta Koulutus). 1537

12 Sisäiset palvelut Yhdistyspalvelut Henkilöstö. Seuralla oli vuoden 2007 lopussa 54 vähintään puolipäiväistä työntekijää. Työntekijämäärä kasvoi kolmella. Sivutoimisten työntekijöiden lukumäärä oli 38. Koko henkilökunnan kattavat kehityskeskustelut ovat muotoutuneet johtamisen kiinteäksi osaksi. Henkilöstön koulutettiin kehittämissuunnitelmien mukaisesti. Henkilöstölle järjestettiin yhteinen koulutustilaisuus tekijänoikeuksista sekä virkistys- ja kehittämispäivä viestinnästä. Yksiköt järjestivät omia kehittämispäiviään. Aluetoimistojen yhteiskokous järjestettiin Kuopiossa. Kokouksessa pohdittiin aluetoiminnan vahvuuksia ja tulevaisuutta. Työilmapiiritutkimus toteutettiin ja sen antia on purettu sekä koko henkilökunnan kuin yksiköidenkin toimesta. Henkilöstön muusta hyvinvoinnista huolehdittiin kattavin terveydenhuollon palveluin sekä tukemalla liikunta-, harrastus- ja virkistystoimintaa. Seuran toimitilat. Seura teki kauaskantoisen päätöksen toimitiloista. Kustannus Oy Duodecim muutti pois Kalevankatu 11:n toimistosta omiin tiloihin Kalevankatu 20:een mutta käyttää edelleen seuran talous-, tietohallinto- ja kokouspalveluja. Yhteisöllisyyden säilyttämistä on tuettu erityistoimenpitein. Käyvän hoidon toimitus jatkaa entisissä tiloissaan Kalevankatu 3:ssa. Kalevankatu 11:n tilojen saneerauksen suunnittelu käynnistyi, ja vuodenvaihteessa alkoi remontti. Seuran toimitiloja kehitetään niin, että kokoustiloja lisätään ja seuralle tulee kirjasto sekä tilat keskeisten luottamusmiesten käyttöön. Etätyön ja muiden toimijoiden lisääntyvät tarpeet tullaan myös huomioimaan. Tietohallinto Tietohallintostrategian laatiminen aloitettiin. Tietojärjestelmien integrointia jatkettiin. Käytännön työssä tämä näkyy siten, että tiedot siirtyvät käsin tallentamisen sijaan sähköisesti yhä useamman järjestelmän välillä. Ensimmäinen vaihe tietohallinnon toiminnanohjausjärjestelmän toteutuksesta käynnistettiin. Duodecimlehdelle toteutettiin sähköinen uutiskirje. Tehtiin päätös Office 2007:n käyttöönotosta. Yhteistyössä viestinnän kanssa on tehty suunnitelma Duodecimin intranetin toteuttamiseksi. Pilottikäytössä on ollut sovellus, jolla sähköpostit ja kalenterit synkronoidaan työasemalta matkapuhelimeen. Koulutuskalenteria on kehitetty, ja uutena ominaisuutena siihen on lisätty kurssivahti. Päätöksentuelle on toteutettu laskureita ja lomakkeita. Terveysportin ja siihen liittyvien sovellusten sekä muiden Kustannus Oy Duodecimin järjestelmien kehitys- ja ylläpitohankkeiden kanssa on tehty merkittävää yhteistyötä. Kustannus Oy Duodecimin muutto ja sitä seurannut toimipisteiden lukumäärän kasvu on lisännyt atk-tuen työmäärää. Tietohallintoyksikössä oli vuoden 2006 lopussa seitsemän työntekijää, joista viisi oli seuran ja kaksi Kustannus Oy Duodecimin palveluksessa. Atk-tuen ja ylläpidon piirissä oli 65 pöytäkonetta, 101 kannettavaa ja 25 palvelinkonetta. Talousyksikkö Talousyksikkö hoiti keskitetysti seuran ja sen omistamien tytäryhtiöiden sekä projektien taloushallinnon ja jäsen- ja lehtirekisterin ylläpidon Aikakauskirja Duodecimin ja Hyvä Terveys lehden jäsentilausten osalta. Työ jakautui seuraavasti: seura 54 %, Kustannus Oy Duodecim 44 %, Keskinäinen Kiinteistö Oy Viktorinranta 1 % ja Lydia ja Karl G. Lindbergin Duodecim- Säätiö 1 %. Yhtiöt ovat korvanneet työn aiheuttamisperiaatteen mukaisesti. Kirjojen myynnissä on otettu käyttöön verkkokauppa. Jäsen- ja tekijänpalkkio-ohjelmaa on kehitetty vastaamaan vaativampia tarpeitamme. Talousyksikössä toimii seitsemän vakituista työntekijää. Viestintä Viestintäyksikkö tiedotti seuran ja Kustannus Oy Duodecimin toiminnasta jäsenille ja tiedotusvälineille. Aikakauskirja Duodecimin»Duodecimin toimintaa» sivuilla ilmestyi 15 artikkelia. Lääketiedetapahtumissa Duodecimin osastolla esi Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry

13 teltiin uutuuskirjojen lisäksi muun muassa Terveyskirjastoa, Lääkärin nimikirjaa, Duodecimin kehittämiä mobiilisovelluksia ja Aikakauskirjan sähköistä uutiskirjettä. Duodecimin kotisivuilta haetaan tietoja yhä enemmän. Vuonna 2007 sivujen kokonaiskäyttö oli avausta, kun se edellisvuonna oli Vuoden aikana joukkoviestimille lähetettiin yksitoista seuran toimintaa, yhdeksän Kustannus Oy Duodecimin kirjoja sekä kuusi Käypä hoito -suosituksia käsitellyttä lehdistötiedotetta. Toimittajille järjestettiin kymmenen tiedotustilaisuutta. Mediaseuranta toteutettiin ajanjaksolla Seuraa, Käypää hoitoa tai Aikakauskirja Duodecimia käsitteleviä mediaosumia oli yhteensä 504. Osumista 70 % oli sanomalehdissä, 21 % aikakaus- ja ammattilehdissä, 5 % televisiossa ja radiossa ja 4 % uutistoimistojen jutuissa. Lukumääräisesti eniten juttuja oli seuraavista aiheista: Äyräpään palkinto Sirpa Jalkaselle (39 mediaosumaa), kahvihuoneiden maitovarkaudet / Aikakauskirjan joulunumero (19), diabeteksen Käypä hoito -suositus (18), korkean kolesterolin Käypä hoito -suositus (15), Terveyskirjasto (8) ja seuran uusi puheenjohtaja (6). Toimiston henkilökunnalle järjestettiin helmikuussa koulutuspäivä sisäisestä viestinnästä. Päivän jälkeen käynnistettiin konsernin yhteisen intranetin määritys- ja valmistelutyöt. Duodecimin viestintäyksikkö teki tiedotustyötä myös Lääkäreiden kulttuuripäiville, Suomen Lääketieteen Säätiölle ja Toimintakyvyn arviointiprojektille. Viestintäyksikössä työskenteli vuoden aikana yksi vakituinen ja yksi määräaikainen työntekijä sekä viestinnän korkeakouluharjoittelija. Käypä hoito -tiedotus toteutetaan ostopalveluna. Jäsenkysely Duodecim teetti kesäkuussa 2007 tutkimuksen selvittääkseen Duodecimin jäsenten mielipiteitä seurasta ja sen toiminnasta. Vastauspyyntö kyselyyn lähetettiin kirjeitse tai sähköpostilla 3 182:lle Duodecimin jäsenrekisteristä satunnaisesti valitulle, Suomessa asuvalle jäsenelle. Kyselyyn oli mahdollista vastata joko kirjeitse tai Internetin kautta. Vastauksia saatiin yhteensä 1024, ja kokonaisvastausosuus oli Hallituksen kertomus vuodelta %. Vastaajat edustivat kaikkia erikoisaloja ja Suomen eri osia. Kyselyyn vastanneilla Duodecimin jäsenillä on seurasta valtaosin myönteinen kuva. Vastaajista 92 % on täysin tai osittain samaa mieltä siitä, että seura hoitaa tärkeää osaa lääkäreiden ammattitaidon ylläpidosta. Vastaajat kokevat myös yhtä selvästi, että Duodecimin jäsenyys kuuluu lääkärin identiteettiin. Kolme neljästä vastaajasta on ainakin osittain sitä mieltä, että seura on lähellä jäseniään ja että käytännön lääkärintyö saa riittävästi arvostusta seuran toiminnassa. Suomalainen, perinteinen ja luotettava olivat kolme vahvimmin Duodecimiin liitettyä adjektiivia. Passiivinen ja etäinen yhdistettiin Duodecimiin vähiten. Kolmannes vastaajista ei pitänyt Duodecimia uudistuvana, eli mielikuva perinteisyydestä liitetään vahvasti Duodecimiin. Duodecimin toimintamuodoista tärkeimmiksi arvioitiin Aikakauskirja Duodecimin julkaiseminen, Terveysportti-palvelu tietokantoineen, suomenkielinen oppikirjatuotanto, Käypä hoito -suositusten laatiminen ja lääketiedetapahtumien järjestäminen. Seuran toiminnan kehittämiseen liittyvistä asioista oltiin useimmin samaa mieltä väittämästä, että seuran tulisi osallistua aktiivisemmin julkiseen keskusteluun terveydenhuollon ajankohtaisista kysymyksistä (86 % vastaajista samaa mieltä). Yli puolet vastaajista (63 %) oli sitä mieltä, ettei jäsenmaksuvaroja tule käyttää lääkäreiden vapaa-ajan mahdollisuuksien parantamiseen, mutta 53 % katsoi, että rahaa tulisi käyttää lääkäreiden sosiaalisen yhdessäolon lisäämiseen. Vastaajista 81 % oli sitä mieltä, että Duodecimin tulee lisätä alueellista koulutustoimintaa. Kaksi kolmasosaa arvioi, että lääkärin vuorovaikutus- ja johtamistaitojen parantamiseen koulutuksella tulee kiinnittää enemmän huomiota. Kokous- ja asiakaspalvelut Seuran kokouspalvelua hoiti kaksi henkilöä apunaan tarvittaessa tarjoiluhenkilökuntaa. Kokouksissa ja muissa tilaisuuksissa tarjottiin vuoden aikana oman keittiön antimia osallistujalle. Tilaisuuksia oli yhteensä 420. Monia 1539

14 Duodecimin hallitus kuvattuna joulukuussa Ylärivissä vasemmalta Juha Hartikainen, Raili Laru-Sompa, Timo Hautala, Sami Mustajoki, Pekka Kirstilä, Tapio Visakorpi, Markku Heikinheimo. Alarivissä Kristiina Mukala, Marja Hyöty, Kimmo Kontula, Marina Erhola, Petri Kovanen. Kuva: Petteri Kitti. kokouksia järjestettiin myös Käyvän hoidon tiloissa ja talon ulkopuolella. Seuran asiakaspalvelua on hoitanut asiakaspalvelusihteeri. Vastaanotossa myydään Kustannus Oy Duodecimin kirjoja sekä huolehditaan mm. Duodecimin Helsingin-toimipisteiden yhteisestä puhelinkeskuksesta ja postituksesta. Hallintopalvelut Hallituksen toimintaa Hallitus kokoontui kahdeksan kertaa. Hallituksen toimesta käynnistyi seuran strategiatyö elokuussa järjestetyssä kaksipäiväisessä strategiaseminaarissa. Tätä edelsi valiokuntien ja virkailijoiden valmistelutyö. Strategiatyö pääsi hyvään vauhtiin ja jatkui vilkkaana. Hallituksen vieraina olivat arkkiatri, lääketieteellisten tiedekuntien dekaanit, apurahavaliokunnan puheenjohtaja, Finska Läkaresällskapetin hallitus, kandidaattiseurojen ja medisiinariliiton johto ja Suomen Lääkäriliiton työvaliokunta. Hallitus kävi puolestaan Lääketeollisuus ry:n vieraana. Hallituksen toimesta tehtiin jäsenkysely, josta on lisää tietoa kohdassa Viestintä. Seuran arvot tieteellisyys, suomalaisuus, eettisyys, luotettavuus ja yhteisöllisyys saivat vahvan tuen samoin kuin seuran keskeiset toiminnot ja tuotteet. Kehittämisenkin aihetta löytyi. Näihin paneuduttiin strategiaseminaarissa. Avustukset. Seura on avustanut seuraavia yhteisöjä, hankkeita ja tapahtumia: Viipurin seudun Duodecim-seuran Sortavalan-matka perustajajäsen Werner Starckin haudan etsintään, Auli ja Paavo Toivasen mitalihanke, Musiikkilääketieteen yhdistyksen Savonlinnan Arts Medicine tapahtuma, Lääkärien jaksaminen viikonloppu Viktorinrannassa, Akateeminen terveyskeskus, Helsingin yliopiston Terveystieteiden keskuskirjaston Lux Humana kokoelma ja kahden Philosphic policlinic tilaisuuksien järjestelyt, Vanhan kirran Shostakovitshiaditkonsertti, nimikkotuolin hankinta Kajaanin 1540 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry

15 Lönnrot-taloon ja Filha ry. Lisäksi seura päätti osallistua Katse tulevaisuuteen patsashankkeeseen. Opiskelijoiden ja nuorten lääkärien toimintaa tuettiin monipuolisesti yhteensä eurolla. Tukea saivat Lääketieteenkandidaattiseuran juhla- ja vuosispeksit, joissa molemmissa oli herkulliset Duodecim-aiheiset kohtaukset, KuoLOn kerhotilan remontti, Turun lääketieteen kandidaattiseuran Studia generalia tilaisuus, Tampereen lääketieteen kandidaattien vuosijuhlasymposiumi ja kesälääkärikurssi, Fimsicin S.U.L.L.E. seksuaalikasvatushanke, kulttuuri- ja kehitysmaaviikonloppu, Lääkkeitä ilman rajoja tilaisuus ja lääkemarkkinoinnin haasteet terveydenhuollon ammattilaisille ja KuoLOn Ozgar-gaala sekä Medisiinariliitto kynätaskujen hankintaan. Saksan suomalaiset lääketieteen opiskelijat saivat toiminta-avustusta. Lisäksi Kuopion, Tampereen ja Oulun kandidaattiseuroja tuettiin ilmoitusten ja haalarimerkkien kautta. Kuuden lääketieteen opiskelijan osallistumista Valamon kansanopiston»potilaan ja lääkärin kohtaaminen» seminaariin tuettiin. Huomionosoitukset ja edustukset. Huomionosoitusvaliokunta kokoontui vuoden aikana kerran. Seuran ansiomerkit n:o myönnettiin Markku Kalliolle, Marjut Ranki-Pesoselle ja Liisa-Maria Voipio-Pulkille. Seuran edustajat kävivät onnittelemassa seuraavia järjestöjä: Apteekkariliitto (110 v), Filha ry (100 v), Pohjois-Savon lääkäriyhdistys (90 v), Pohjois-Karjalan lääkäriyhdistys (90 v), Farmasialiitto (90 v), Orion Oyj (90 v), Lääketeollisuus ry. (50 v) ja Kuopion lääketieteen opiskelijat (35 v). Lisäksi seura oli edustettuna Lääketieteen kandidaattiseuran ja Hammaslääkäriseura Apollonian vuosijuhlissa, Turun lääketieteen kandidaattiseuran proffajuhlassa, Lääkäriliiton vuosipäivän tilaisuudessa ja Lönnrot-seuran toimitalon avajaisissa. Opiskelijatoiminta. Neljännen vuosikurssin opiskelijat kutsuttiin seuran jäseniksi kullakin yliopistopaikkakunnalla. Tilaisuuksissa kerrottiin lyhyesti seuran historiasta, tavoitteista ja erityisesti tarjonnasta opiskelijoille. Tilaisuuksia Hallituksen kertomus vuodelta 2007 elävöitettiin yleisöpalautejärjestelmän eli äänestyskoneen avulla sekä lääkäriys- ja etiikka-aiheisilla esityksillä. Seuran tukema nuorten keskusteluryhmätoiminta jatkui koko maassa. Kullakin lääketieteellisellä yliopistopaikkakunnalla toimiva D-opiskelijayhteyshenkilö vastasi tilaisuuksien käytännön järjestelyistä. Toimintaa koordinoi seuran hallituksen opiskelijajäsen. Vuoden kuluessa järjestettiin Helsingissä ja Tampereella kolme tilaisuutta, Oulussa kaksi sekä Turussa yksi. Tilaisuuksiin osallistui yhteensä 279 opiskelijaa (Koulutustoiminta, taulukko 1). Ensimmäisen vuosikurssin lääketieteen opiskelijoille lahjoitettiin Lääkärin CD:t. Jaon yhteydessä annettiin myös käyttökoulutusta. Lääkäriksi-kirja päätettiin lahjoittaa kaikille lääketieteen opinnot aloittaville. Opiskelijoille järjestettiin videokuvauskilpailu. Seura avusti taloudellisesti useita Fimsicin hankkeita ja muita opiskelijoiden hankkeita. Tarkemmat tiedot kohdassa Avustukset. Lausunnot. Seura antoi sosiaali- ja terveysministeriön pyynnöstä lausunnot Terveydenhuollon kansallista tietojärjestelmäarkkitehtuuria koskevista määrittelydokumenteista ja erikoislääkärija erikoishammaslääkärikoulutuksen arvioinnista, Lääkelaitoksen pyynnöstä Kliinisiä lääketutkimuksia koskevasta määräysluonnoksesta sekä Sigrid Juséliuksen säätiön apurahoista. Historiakirjaprojekti. Seuran 125-vuotishistoriateoksen valmistelu jatkui. Tapahtumat, juhlat ja retket. Vuosipäivänä palkittiin ansioituneita, kuultiin erinomaisia esityksiä ja nautittiin yhteiselosta perinteisellä vuosipäivän illallisella. Hallitus järjesti karonkan luottamustoimensa jättäneille 9.2. Perinteinen kevätretki vietettiin Tuusulanjärven kulttuurimaisemissa. Ainolaan ja Halosenniemeen tutustumisen jälkeen nautittiin Krapihovin antimia kauniissa kesäillassa. Kevätretkelle osallistui noin kuusikymmentä aktiivijäsentä ja yli viisikymmentä henkilökuntaan kuuluvaa. Duodecimin glögit keräsivät seuran tiloihin noin 270 henkeä. Taidehankinnat. Hankittiin Juhana Blomstedtin maalaus»kaukana punainen». 1541

16 Lääketieteen kandidaatit Anna-Kaisa Heikkinen ja Vesa-Matti Matinolli palkittiin Duodecimin vuosipäivänä Niilo-palkinnoin. Kuva: Petteri Kitti. Yhteistyö. Seuralla oli aktiivinen ote valtakunnallisten Lääkäripäivien johto-, projekti- ja ohjelmaryhmissä. Seuran edustajat osallistuivat As Medicinan hallituksen ja hallintoneuvoston työskentelyyn. Seura toimii edelleen aktiivisesti Lääkärijärjestöjen koulutusrahastossa. Järjestyksessä kuudes Terveys, sairaus ja kulttuuri seminaari aiheesta Toivo ja usko järjestettiin Kuopiossa yhteistyössä Kuopion yliopiston ja Pohjois-Savon lääkäriyhdistyksen kanssa. Tilaisuudessa oli noin 70 kuulijaa. Toiset Lääkärien kulttuuripäivät järjestettiin yhteistyössä muiden lääkärijärjestöjen kanssa. Ohjelma oli monipuolinen tarjontaa oli oopperakurssista digikuvaukseen. Seuran edustaja osallistui Lääkärien ammatillisen kehittämisen arviointineuvoston ja Terve-SOS-neuvottelukuntien työskentelyyn. Kiinteistö Oy Viktorinranta Kiinteistö Oy Viktorinrannan kuudentena toimintavuonna Savitaipaleen Kuolimojärven rannalla sijaitsevien, jäsenetuna vuokrattavien vapaa-ajan asuntojen käyttöaste heikkeni jonkin verran edellisvuodesta. Tutkijaviikot. Viktorinrannan tutkijaviikot olivat jälleen tarjolla jäsenistölle. Kiinnostus tutkijaviikkoihin on vähänpuoleista, mihin voi vaikuttaa tietoliikenneyhteyksien hitaus. Yhteyksien parantaminen on osoittautunut hankalaksi. Apurahat ja palkinnot Apurahavaliokunta. Seuran apurahavaliokunta teki ehdotukset seuran ja Suomen Lääketieteen Säätiön apurahojen jaosta. Apurahoina jaettiin 160 henkilölle yhteensä euroa. Tästä Duodecimin osuus oli euroa ja Suomen Lääketieteen Säätiön euroa. Matti Äyräpään luennon pitäjän palkinto. Matti Äyräpään luennon pitäjän valitsemisvaliokunta kokoontui kerran ja valitsi luennon pitäjän, joka on menestyksellistä ja korkeatasoista tutkimustyötä aktiivisesti tekevä suomalainen lääkäri. Vuoden 2007 Matti Äyräpään luennon piti Sirpa Jalkanen valtakunnallisten Lääkäripäivien avajaisissa. Konrad ReijoWaaran palkinto, joka on tarkoitettu käytännön lääkärintyössä ansioituneelle ja potilaiden sekä kollegojen arvostamalle lääkärille, luovutettiin professori Eija Kalsolle seuran 126-vuotisjuhlakokouksessa. Palkinnon saajan valitsemisvaliokunta kokoontui vuoden aikana kerran. Duodecimin nuoren tutkijan palkinto. Apurahavaliokunta valitsee joka toinen vuosi myönnettävän Nuoren tutkijan palkinnon saajan. Palkinnon saajan tulee olla itsenäisen tutkimuskykynsä jo osoittanut etevä lääketieteen tutkija, joka ei vielä ole täyttänyt 38:aa vuotta. Palkinnon saajaksi valittiin dosentti Jukka Wes Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry

17 termarck, ja palkinto ojennettiin hänelle seuran vuosipäivän symposiumissa.»iso-niilo» ja»pikku-niilo». Sanastolautakunta toimi entiseen tapaan lääketieteen opiskelijoille tarkoitettujen kirjoituspalkintojen»iso-niilon» ja»pikku-niilon» tuomaristona. Vuonna 2007 nämä palkinnot ansiokkaasta ammattikielen käytöstä lääketieteen opiskelijoiden suomen kielen kypsyyskokeessa jaettiin kuudennentoista kerran. Iso-Niilon sai LK Vesa-Matti Matinolli Tyrnävältä ja Pikku-Niilon LK Anna- Kaisa Heikkinen Oulusta. Kirjoituspalkinnot. Aikakauskirja Duodecimissa julkaistuista kirjoituksista palkittiin viisi. Kirjoituspalkintojen yhteissumma oli euroa. Koulutusapurahat. Koulutusvaliokunnan ehdotuksen pohjalta jaettiin vuonna 2007 seitsemän matka-apurahaa, yhteensä euroa, ja neljä tutkimusapurahaa, yhteensä euroa. Lisäksi jaettiin kolme apurahaa perusterveydenhuollon ja yliopisto-opetuksen yhteistyön kehittämiseksi, yhteensä euroa. Duodecim-seuran kulttuuripalkinto. Suomalainen Lääkäriseura Duodecim jakaa kulttuuripalkinnon yhdelle tai useammalle henkilölle, joka on merkittävästi edistänyt terveyden, sairauden ja kulttuurin yhteyden ymmärrystä. Kulttuuripalkinnon sai näyttelijä Jussi Lehtonen, ja se luovutettiin Terveys, sairaus ja kulttuuri seminaarin yhteydessä Kuopiossa Käypä hoito -apurahat. Seura jakoi Käypä hoito -apurahoja 35 henkilölle suositusten kirjoittamiseen yhteensä euroa. Varainhoito ja varainhankinta Varainhoito Varainhoidossa pitkään jatkunut nousujohteinen kehitys saavutti kesäkuussa huipun, jonka jälkeen Yhdysvaltojen asunto- ja rahoitusmarkkinoiden häiriöt käänsivät rahoitusmarkkinat laskuun. Suomessa osakemarkkinat kuitenkin kasvoivat painorajoitetun indeksin mukaan 3,8 % Hallituksen kertomus vuodelta 2007 ja osingot huomioituna 8,0 %. Seuran sijoitusten arvo tilikauden lopussa oli 64,4 miljoonaa euroa (63,7 miljoonaa vuonna 2006). Sijoitusvarojen arvo kasvoi 1,1 % edellisvuoteen verrattuna, joten pitkän aikavälin 10 %:n nousutavoitteesta jäätiin selvästi eikä myöskään saavutettu indeksituottoa. Osakkeiden laaja hajautus ja vakaita osakesijoituksia suosiva sijoitustyyli eivät suojanneet markkinamuutokselta. Vuoden lopussa osakesijoituksissa oli 44,2 miljoonaa euroa (44,3 miljoonaa vuonna 2006) eli 68,6 % ja korko- ja vaihtoehtoissijoituksissa 20,2 miljoonaa euroa (19,5 vuonna 2006) eli 31,4 %. Suhteellisesti paras tuotto, 6,4 %, saatiin osakesijoituksille, arvonnousu, osingot ja rahastojen tuotto-osuudet huomioituina. Toiseksi paras tuotto, 3,0 %, saatiin vaihtoehtoissijoituksille. Korkosijoitukset tuottivat 2,4 % saadut korot mukaan luettuina. Osakesijoitusten tuottoa paransivat suuret osingot. Korkosijoitusten tuottoa alensi korkojen nousun seurauksena tapahtunut pitkäaikaisten lainasijoitusten pääoma-arvojen alentuminen vuoden loppupuolella. Vaihtoehtosijoituksien arvonnousutuotto perustui hedge-rahastojen hyvään kehitykseen. Sen sijaan kiinteistörahastosijoitusten arvot laskivat selvästi. Liikehuoneistojen vuokratuotot olivat euroa ja pysyivät edellisvuoden tasolla. Osinko- ja osakerahastojen tuotto-osuudet nousivat ennätykselliseen euroon ( vuonna 2006). Korkotuottoja kertyi euroa ( vuonna 2006). Arvopapereiden myyntivoittoja syntyi osakkeiden, indeksilainojen ja osakerahastojen myynneistä 2,1 miljoonaa euroa (4,1 miljoonaa vuonna 2006). Arvonalennuksia kirjattiin 0,8 miljoonaa euroa (0,69 miljoonaa vuonna 2006). Myyntitappioita syntyi euroa (2 782 euroa vuonna 2006). Omakatteisten rahastojen varat olivat tilikauden päättyessä noin 9 miljoonaa euroa (8,5 miljoonaa vuonna Arvonnousua syntyi 2,8 %, ja osinkoja ja korkotuottoja saatiin euroa. Apurahoja ja palkintoja jaettiin omakatteisista rahastoista euroa. 1543

18 Varainhankinta Jäsenmaksuina saatiin yhteensä euroa ( vuonna 2006). Jäsenmaksu oli 84 euroa, eläkeläisten 42 euroa, puolisojäsenten 27 euroa ja opiskelijajäsenten 15 euroa. Talous ja rahoitus Seuran talous toteutui vahvasti ylijäämäisenä; toiminnan kulut jäivät alle talousarvion ja tuottojen ylittivät sen. Varsinaiseen toimintaan käytettiin euroa talousarviota vähemmän. Myönteinen tuotonlisäys tapahtui Aikakauskirja Duodecimin ilmoitustuottojen noustessa eurosta euroon. Tämän vaikutuksesta julkaisutoiminnan alijäämä väheni euroa talousarvioon verrattuna. Sisäisissä palveluissa säästöä syntyi euroa ja yhdistystoiminnassa euroa. Koulutustoiminta alitti talousarvionsa eurolla ja verkostotoiminta ylitti eurolla. Varsinaisen toiminnan alijäämä 2,796 miljoonaa euroa pystyttiin kattamaan jäasenmaksujen ja sijoitustoiminnan tuotoilla, ja sen lisäksi jäi ylijäämää 1,2 miljoonaa euroa. Myyntivoittojen ja tappioiden, arvonalennusten ja sijoitustoiminnan kulujen jälkeen ylijäämää syntyi 2,3 miljoonaa euroa (3,7 miljoonaa vuonna 2006). Taseen loppusumma oli 5,19 miljoonaa euroa (45,3 vuonna 2006). Omavaraisuus on 98,5 %. Kiinteistö Oy Viktorinrannan kuudes toimintavuosi oli hyvin edellisen kaltainen. Savitaipaleen Kuolimojärven rannalla sijaitsevien, jäsenetuna vuokrattavien vapaa-ajan asuntojen käyttöaste oli 41 % (vuonna %). Toiminta toteutui talousarvion mukaisesti. Seuran omistaman Kustannus Oy Duodecimin toiminta oli voitollista ja rahoituksellisesti ylijäämäistä. Liikevaihto oli euroa ja se kasvoi 8,4 %. Kustannus Oy Medicinan liikevaihto oli euroa, ja se kasvoi 23 %:lla. Kiinteistö Oy Ykstoista kirjasi tilikauden tulokseksi euroa. Yhtiön toiminta ja taloudellinen tulos olivat tavoitteiden mukaisia. 1544

Hallituksen kertomus vuodelta 2006

Hallituksen kertomus vuodelta 2006 Duodecimin toimintaa Ilkka Rauramo Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry Hallituksen kertomus vuodelta 2006 Seuran 125. toimintavuosi sujui vakaan perustoiminnan, uusien avausten ja juhlavuoden tapahtumien

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2005

Toimintakertomus vuodelta 2005 Duodecimin toimintaa Ilkka Rauramo Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry Toimintakertomus vuodelta 2005 Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin 124. toimintavuosi sujui vireästi ja iloisesti ahkeroiden. Vuoden

Lisätiedot

syyskokous Helsingissä uudessa Käpylän kuntoutuskeskuksessa yhdessä alaosaston kanssa

syyskokous Helsingissä uudessa Käpylän kuntoutuskeskuksessa yhdessä alaosaston kanssa Vuoden 2002 toimintasuunnitelma Yhdistyksemme toiminta-ajatuksena on kehittää ja ylläpitää jäsenistömme ammattitaitoa sekä kliinisessä että tieteellisessä työssä sekä toimia fysiatrien ja fysiatriaan erikoistuvien

Lisätiedot

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen OIKARISTEN sukuseura ry:n Toimintakertomus vuodelta Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen 2011 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2011 Oikaristen 11-vuotias sukuseura toimii

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2004

Toimintakertomus vuodelta 2004 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry Puheenjohtaja Amos Pasternack. (Kuva: Juha Jormanainen) Pääsihteeri Ilkka Rauramo. (Kuva: Juha Jormanainen) Uusi merkittävästi uudistunut valtuuskunta aloitti toimintansa.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1. Yleistä seurasta Hallinnon Tutkimuksen Seura ry. on tieteellinen yhdistys, jonka tarkoitus on edistää hallinnon tutkimusta Suomessa ja osallistua alan kansainväliseen

Lisätiedot

Suomen Kliinisen Fysiologian Yhdistys r.y. Jäsenkirje 1/2014. Sisällys

Suomen Kliinisen Fysiologian Yhdistys r.y. Jäsenkirje 1/2014. Sisällys 1 Suomen Kliinisen Fysiologian Yhdistys r.y. Jäsenkirje 1/2014 Sisällys 1. Puheenjohtajan palsta 2. Tulevia koulutustilaisuuksia 3. Yhteistyökumppanin tiedotus, Spira Oy Hallituksen kokouksen esityslistalle

Lisätiedot

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1 SISÄLLYS 1. YHDISTYKSEN TOIMINNAN TAVOITTEET 2 2. HALLITUS JA SEN KOKOONTUMINEN 2 3. JÄSENTOIMINTA 2 4. JÄRJESTÖ- JA PAIKALLISOSASTOTOIMINTA 3 5. OPISKELIJATOIMINTA

Lisätiedot

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim on laadukas, sitoutumaton ja arvostettu terveydenhuollon toimija ja terveyspoliittinen vaikuttaja.

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim on laadukas, sitoutumaton ja arvostettu terveydenhuollon toimija ja terveyspoliittinen vaikuttaja. Strategia 2016 2018 1. Tavoitteemme Suomalainen Lääkäriseura Duodecim on laadukas, sitoutumaton ja arvostettu terveydenhuollon toimija ja terveyspoliittinen vaikuttaja. 2. Arvomme tieteellisyys eettisyys

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2006

TOIMINTAKERTOMUS 2006 TOIMINTAKERTOMUS 2006 YLEISTÄ Vuosi 2006 oli OuLVI:n 44. toimintavuosi. Vuoden aikana järjestetty toiminta oli edellisten vuosien mukaista.tapahtumissa keskityttiin laatuun ja panostettiin tapahtumaympäristöön

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2003

Toimintakertomus vuodelta 2003 Duodecimin toimintaa Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry Toimintakertomus vuodelta 2003 Toimintavuotta leimasivat seuran sääntöjen muutos, Käypä hoito -hankkeen rahoituksen vakiintuminen ja Instrumentariumin

Lisätiedot

Helsingin terveyskeskuksen henkilökunta JHL 015 ry

Helsingin terveyskeskuksen henkilökunta JHL 015 ry Helsingin terveyskeskuksen henkilökunta JHL 015 ry Toimintakertomus vuodelta 2013 Nykytila: Yhdistyksemme jäsenmäärä kasvoi 14.11.1013 lähes kaksinkertaiseksi, kun Helsingin sosiaaliviraston henkilöstö

Lisätiedot

Esipuhe. Matti Rautalahti Pääsihteeri. Sivu 2 / 17

Esipuhe. Matti Rautalahti Pääsihteeri. Sivu 2 / 17 2011 Sivu 1 / 17 Esipuhe Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin 130. toimintavuotta 2011 voi kuvata monilla tavoin. Maailman, Euroopan ja Suomen taloutta sävytti yleinen epävarmuus ja osakekurssien vuoristorata.

Lisätiedot

LÄÄKÄRISEURA COCCYX ry Sihteeri. Martti Hyvönen 6.11.2006 1 (3)

LÄÄKÄRISEURA COCCYX ry Sihteeri. Martti Hyvönen 6.11.2006 1 (3) Martti Hyvönen 6.11.2006 1 (3) Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Hallitus, c/o Riitta Soinola PL 713, 00101 Helsinki YHDISTYSJÄSENYYS Lääkäriseura Coccyx ry (Association médicale Coccyx) on Ranskassa opiskelleiden

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Risto Kaaja. Lääketieteellinen tiedekunta. Sisätautioppi

PROFESSORILUENTO. Professori Risto Kaaja. Lääketieteellinen tiedekunta. Sisätautioppi PROFESSORILUENTO Professori Risto Kaaja Sisätautioppi Lääketieteellinen tiedekunta 18.11.2015 Professori Risto Kaaja pitää professoriluentonsa päärakennuksen Tauno Nurmela -salissa 18. marraskuuta 2015

Lisätiedot

Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry

Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry Koulutettuja hammashoitajia, suun terveydenhoitoalan lähihoitajia ja suuhygienistejä sekä alan opiskelijoita edustava

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 KANKAANPÄÄM SEUDUN TYKISTÖKILTA RY 38700 KANKAANPÄÄ 15.2.2002 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 Kulunut vuosi oli kiltamme 37. Toimintavuosi SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET KILLAN HALLINTO Kevätkokous pidettiin

Lisätiedot

MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY

MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY Toimintakertomus 2010 Sisältö 1. Toiminnan ydinalueet 1 2. Toiminta 1 2.1 Säännöllinen toiminta 1 2.2 Tapahtumat 1 2.3 Tapahtumia, joihin osallistuimme

Lisätiedot

Suomen Traumatologiyhdistys ry - Vuosikertomus 2006

Suomen Traumatologiyhdistys ry - Vuosikertomus 2006 Suomen Traumatologiyhdistys ry - Vuosikertomus 2006 1.10.2005-30.9.2006 Suomen Traumatologiyhdistyksen perustava kokous pidettiin 29.8.1997 Helsingin Pörssiklubilla. Perustajajäseninä paikalla olivat Eero

Lisätiedot

Kandien kesätyöt 2014. Yhteenveto Lääkäriliiton opiskelijakyselyn tuloksista Tiedot on kerätty lokakuussa 2014

Kandien kesätyöt 2014. Yhteenveto Lääkäriliiton opiskelijakyselyn tuloksista Tiedot on kerätty lokakuussa 2014 Kandien kesätyöt 2014 Yhteenveto Lääkäriliiton opiskelijakyselyn tuloksista Tiedot on kerätty lokakuussa 2014 Kyselytutkimus lääketieteen opiskelijoille Kandien kesätöitä tutkittiin Lääkäriliiton Opiskelijatutkimuksen

Lisätiedot

TURUN KEMISTIKERHO RY

TURUN KEMISTIKERHO RY TURUN KEMISTIKERHO RY Vuosikertomus 2011 Yleistä Turun Kemistikerho ry on Turun alueella asuvien Suomalaisten Kemistien Seuran (SKS) jäsenten välinen yhdistys, joka emoseuransa tavoin pyrkii edistämään

Lisätiedot

Vuoden 2008 Medisiinariliiton kannanotto ja nykytila

Vuoden 2008 Medisiinariliiton kannanotto ja nykytila Vuoden 2008 Medisiinariliiton kannanotto ja nykytila AVOIMUUS JA SIDONNAISUUDET -SEMINAARI Veli-Matti Isoviita puheenjohtaja, SML 6.3.2013 JOHDANTO: Sidonnaisuudet 1 LK, 5. vuosikurssi, Helsingin yliopisto

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Suomen on aatteellinen yhdistys, jonka kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko Suomi. Vuoden 2015 aikana Yhdistys jatkaa anestesiasairaanhoitajien osaamisen ja koulutuksen

Lisätiedot

Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli

Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli tilinpäätöksen tarkastus ja alllekirjoitus), Roby oli sihteerinä

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11

TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11 TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11 1 SUOMEN HAUTAUSTOIMINNAN KESKUSLIITTO RY BEGRAVNINGSVERKSAMHETENS CENTRALFÖRBUND I FINLAND RF YLEISTÄ Liiton kotisivu: www.shk.fi Y-tunnus: 1480117-5 LIITTOKOKOUS

Lisätiedot

Oikaristen Sukuseura Ry:n. toimintakertomus 2013

Oikaristen Sukuseura Ry:n. toimintakertomus 2013 Oikaristen Sukuseura Ry:n toimintakertomus 2013 Kuva: Sirpa Heikkinen 2013 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2013 Oikaristen 13-vuotiaan sukuseuran toiminta jatkui edelleen aktiivisena. Seuran

Lisätiedot

FINNISH SERVICE ALLIANCE TOIMINTASUUNNITELMA 2013. FSA:n vuosikokous 2.5.2013

FINNISH SERVICE ALLIANCE TOIMINTASUUNNITELMA 2013. FSA:n vuosikokous 2.5.2013 FINNISH SERVICE ALLIANCE TOIMINTASUUNNITELMA 2013 FSA:n vuosikokous 2.5.2013 TOIMINTASUUNNITELMAN PÄÄLINJAT Vuoden 2013 toimintasuunnitelma keskittyy: Jäsenlähtöisen toiminnan aktivoimiseen* FSA:n toiminnasta

Lisätiedot

Mälläistentie 137, 32440 ALASTARO (puh. 02 76 41 492 Mirja Liukas, majoitusmahdollisuus)

Mälläistentie 137, 32440 ALASTARO (puh. 02 76 41 492 Mirja Liukas, majoitusmahdollisuus) 1/5 Vuosikokouksen 2014 esityslista SAKSIN SUKUSEURA RY:N VUOSIKOKOUS :n jäsenet ja suvun toiminnasta kiinnostuneet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310 Toimintasuunnitelma 2012 Joensuun seudun JHL 310 TOIMIHENKILÖT 2012 2013 2 (10) (: etunimi.sukunimi@jns.fi tai poikkeavat mainittu erikseen) Puheenjohtaja Helena Timoskainen.............. 050 452 0013

Lisätiedot

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society nimisen yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. 2

Lisätiedot

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsingin yliopiston jatko-opiskelijat ry, ruotsiksi Doktorander vid

Lisätiedot

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa.

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa. TOIMINTAKERTOMUS 2015 YLEISTÄ Metsäkansan kyläyhdistyksen toiminta vuonna 2015 oli aktiivista. Vuotta värittivät erityisesti hyvin onnistuneet tapahtumat ja kyläyhdistyksen saama positiivinen huomio. Yhdistys

Lisätiedot

Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston toimintakertomus vuodelta 2008

Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston toimintakertomus vuodelta 2008 Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston toimintakertomus vuodelta 2008 YLEISTÄ Vuosi 2008 oli Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston 32. toimintavuosi. Ammattiosastomme toiminta on ollut jälleen kuluneena

Lisätiedot

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi Tulokset kyselystä -potilasversioiden kehittämiseksi Tiina Tala, Mari Honkanen, Kirsi Tarnanen, Raija Sipilä 30.9.2015 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Sisältö 1 Kyselyn tavoite... 3 2 Kyselyn vastaajat...

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTON KIRJASTO JULKAISUKESKUS

TAMPEREEN YLIOPISTON KIRJASTO JULKAISUKESKUS Esityksen pääkohdat Yliopistot kustantajina Helsingin yliopisto Väitöskirjan julkaisuprosessi Tampereen yliopistossa Verkkojulkaiseminen ja väitöskirjan myynti Yliopistot kustantajina Kustantamisen perinteinen

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 5/2005 HALLITUKSEN KOKOUS 11.5.2005

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 5/2005 HALLITUKSEN KOKOUS 11.5.2005 1(5) Aika 11.5.2005 Paikka Läsnä Poissa Asianajotoimisto Auhto Laitinen Tuominen Oy:n toimitilat, Helsinki Janne Nyman, hallituksen puheenjohtaja Salla Tuominen, pääsihteeri Matti Hietanen, hallituksen

Lisätiedot

www.vaasanteknillinenseura.fi jsa

www.vaasanteknillinenseura.fi jsa www.vaasanteknillinenseura.fi VAASAN TEKNILLINEN SEURA RY 5 Toimintasuunnitelma vuodeksi 2015 1 YLEISTÄ Kuten aikaisempinakin vuosina, myös vuoden 2015 aikana järjestämme useita erilaisia tilaisuuksia

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1

TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1 1. YLEISTÄ Keski Suomen Ekonomit ry. on v.1937 perustettu yhdistys, jonka tehtävänä on toimia korkeamman taloustieteellisen koulutuksen hankkineiden yhdyssiteenä toiminta alueellaan,

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry S i v u 2 DIABETESHOITAJAT RY VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLTÖ 1.YHDISTYS... 2 3.HALLINTO... 3 5.2. Yhteistyö... 4 5.3. Tiedotus... 4 5.4. Toimikuntatyöskentely... 5 6.1.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011. Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry

Toimintasuunnitelma 2011. Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry Toimintasuunnitelma 2011 Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry Yleistä 2 Yhdistyksemme on perustettu 9.5.1937, vuosi 2011 on yhdistyksemme 74. toimintavuosi. Jäsenmäärämme 1.1.2010 oli 786. Toiminta-ajatuksemme

Lisätiedot

Lions K piiri toimintasuunnitelma kaudelle 2012 2013

Lions K piiri toimintasuunnitelma kaudelle 2012 2013 Lions K piiri toimintasuunnitelma kaudelle 2012 2013 Lions teema: Me Palvelemme Kansainvälisen presidentin teema: In a World of Service Palvelun Maailmassa Kotimainen teema: Palvelulla Hyvinvointia Piirin

Lisätiedot

Suomalainen Klubi 26.1.2015. Jukka Heikkilä

Suomalainen Klubi 26.1.2015. Jukka Heikkilä Suomalainen Klubi 26.1.2015 Jukka Heikkilä 1 Perustettu 18.1.1944 nimellä Sotamuistoyhdistys ry. V. 1949 Sotamuseoseura ry. V. 1957 Sotahistoriallinen Seura ry. > sotahistoriallinen yleisseura Vuonna 2004

Lisätiedot

VAPAAEHTOINEN PELASTUSPALVELU LAPPEENRANNAN PAIKALLISTOIMIKUNTA

VAPAAEHTOINEN PELASTUSPALVELU LAPPEENRANNAN PAIKALLISTOIMIKUNTA VAPAAEHTOINEN PELASTUSPALVELU LAPPEENRANNAN PAIKALLISTOIMIKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 201 Paikallistoimikunta Paikallistoimikunnan kokouksia oli vuonna 201 kaksi: kevätkokous (11.2.) ja syyskokous (13.11.).

Lisätiedot

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma Finland 2012 Finland Toimintasuunnitelma 2012 2 (6) Sisällysluettelo 1 Yhdistyksen tehtävä... 3 1.1 Yhdistyksen tarkoitus... 3 1.2 Yhdistyksen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2005

TOIMINTAKERTOMUS 2005 TOIMINTAKERTOMUS 2005 YLEISTÄ Vuosi 2005 oli OuLVI:n 43. toimintavuosi. Vuoden aikana järjestetty toiminta oli edellisten vuosien mukaista.tapahtumissa keskityttiin laatuun ja panostettiin tapahtumaympäristöön

Lisätiedot

Lääkeinformaation koordinaatioryhmä: Fimean esitys koordinaatioryhmän kokoonpanoksi

Lääkeinformaation koordinaatioryhmä: Fimean esitys koordinaatioryhmän kokoonpanoksi Lääkeinformaation koordinaatioryhmä: Fimean esitys koordinaatioryhmän kokoonpanoksi Lääkeinformaatiofoorumi käyttäjät ja tuottajat 11.5.2012 Katri Hämeen-Anttila Kehittämispäällikkö Lääkehoitojen arviointi

Lisätiedot

Joanna Briggs Instituutin yhteistyökeskuksen toiminta Suomessa

Joanna Briggs Instituutin yhteistyökeskuksen toiminta Suomessa Joanna Briggs Instituutin yhteistyökeskuksen toiminta Suomessa Yhteistyökeskuksen julkistamistilaisuus Hoitotyön Tutkimussäätiö Marjaana Pelkonen, hallituksen pj Sisällys Tausta Organisoituminen Miten

Lisätiedot

Kunta-alan tutkijoiden läsnäolo sosiaalisessa mediassa

Kunta-alan tutkijoiden läsnäolo sosiaalisessa mediassa Riikka Laaninen 8.1.015 Kunta-alan tutkijoiden läsnäolo sosiaalisessa mediassa Sisällys 1. Tutkimuksen esittely.... Tutkimukseen vastanneet.... Somen nykyinen käyttö.... Miten tutkijat käyttävät somea

Lisätiedot

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Maaseudun uusi aika -yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Toiminnan tarkoitus Maaseudun uusi aika -yhdistyksen sääntöjen mukaan yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää suomalaista maaseutututkimusta

Lisätiedot

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Sotaveteraaniliitto ry, ruotsiksi Finlands Krigsveteranförbund rf. Näissä säännöissä

Lisätiedot

OULUNKYLÄ-SEURAN TOIMINTASUUNNITELMA 2011

OULUNKYLÄ-SEURAN TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1 OULUNKYLÄ-SEURAN TOIMINTASUUNNITELMA 2011 A. Oulunkylä - asuinalueen toiminnallisuus, viihtyvyys ja yhteisöllisyys Tavoitteet * Oulunkylä säilyy ja kehittyy toiminnallisena, palvelevana, viihtyisänä

Lisätiedot

MAOL-Kuopio ry Vuosikokous 9.10.2014

MAOL-Kuopio ry Vuosikokous 9.10.2014 MAOL-Kuopio ry Vuosikokous 9.10.2014 Sisällys Esityslista...1 Toimintakertomus 1.8.2013 31.7.2014...2 Esitys toimintasuunnitelmaksi 2014 2015...4 Tilinpäätös 31.7.2014...5 Talousarvio toimikaudelle 1.8.2014

Lisätiedot

Pirkanmaan Tietojenkäsittely-yhdistys ry VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2012-31.12.2012

Pirkanmaan Tietojenkäsittely-yhdistys ry VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2012-31.12.2012 Pirkanmaan Tietojenkäsittely-yhdistys ry VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2012-31.12.2012 Sisältö Sisältö... 1 1. Yleistä... 2 2. Virallinen toiminta... 2 2.1. Yhdistyksen kokoukset... 2 2.2. Tietotekniikan

Lisätiedot

CADDIES asukaskyselyn tulokset

CADDIES asukaskyselyn tulokset CADDIES asukaskyselyn tulokset Kysely toteutettiin 27.4.-17.5.2009 Kyselyyn vastattiin Internet-pohjaisella lomakkeella osoitteessa http://kaupunginosat.net/asukaskysely tai paperilomakkeella Arabianrannan,

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma TOIMINTAVUOSI 2015. Malliyhdistys Ry. Hallituksen ehdotus hyväksyttäväksi yhdistyksen vuosikokoukselle

Toimintasuunnitelma TOIMINTAVUOSI 2015. Malliyhdistys Ry. Hallituksen ehdotus hyväksyttäväksi yhdistyksen vuosikokoukselle Toimintasuunnitelma TOIMINTAVUOSI 2015 Hallituksen ehdotus hyväksyttäväksi yhdistyksen vuosikokoukselle Malliyhdistys Ry Puh. 040 123 4567 Y-tunnus 12345-6 Tiekatu 23 A 15 00120 PAIKKAKUNTA www.malliyhdistys.fi

Lisätiedot

Studia Generalia syksy 2011 AINEEN ARVOITUS. Tervetuloa!

Studia Generalia syksy 2011 AINEEN ARVOITUS. Tervetuloa! Studia Generalia syksy 2011 AINEEN ARVOITUS Tervetuloa! 10.11.2011 1 Onko koko todellisuus ainetta? 10.11.2011 2 Todellisuus on se, mikä on totta. Että jos vaikka uskoo, että mörköjä on olemassa, niin

Lisätiedot

Helsingin Yliopiston Ylioppilaskunta ja Lääketieteenkandidaattiseura r.y. luovuttavat säätiölle peruspääomaksi yhteensä 10.000 markkaa.

Helsingin Yliopiston Ylioppilaskunta ja Lääketieteenkandidaattiseura r.y. luovuttavat säätiölle peruspääomaksi yhteensä 10.000 markkaa. Oikeusministeriön päätös hakemukseen, jossa Helsingin kaupungista olevat Helsingin Yliopiston Ylioppilaskunta ja Lääketieteeenkandidaattiseura r.y. ovat pyytäneet lupaa saada 2. päivänä joulukuuta 1965

Lisätiedot

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö JHL 015 ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2016. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö JHL 015 ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2016. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö :n toimintasuunnitelma vuodelle 2016 :n toimintasuunnitelma 2016 Yhdistyksemme Yhdistyksemme on aktiivinen jäsenistönsä edunvalvonnassa, seuraamalla tarkoin

Lisätiedot

Sisällysluettelo Error! Bookmark not defined.

Sisällysluettelo Error! Bookmark not defined. 2012 Hyväksytty valtuuskunnan kokouksessa 16.12.2011 1 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 2. Jäsenet, valtuuskunta ja hallitus...4 3. Hallinto- ja yhdistyspalvelut...5 4. Koulutustoiminta...6 Yleinen koulutustoiminta...6

Lisätiedot

PANKKIEN YHTEINEN VIESTINTÄ SUORAVELOITUS- MIGRAATIOSSA. Kristiina Siikala 19.9.2012

PANKKIEN YHTEINEN VIESTINTÄ SUORAVELOITUS- MIGRAATIOSSA. Kristiina Siikala 19.9.2012 PANKKIEN YHTEINEN VIESTINTÄ SUORAVELOITUS- MIGRAATIOSSA Kristiina Siikala 19.9.2012 1 VIESTINNÄN VAIHEET VUONNA 2012 Faktat Viestinnän strategiset linjaukset: mitä, kenelle, miten ja milloin? Fkl.fi verkkopalvelun

Lisätiedot

SÄÄNNÖT: LIITE 1. Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus

SÄÄNNÖT: LIITE 1. Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus SÄÄNNÖT: Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus 1 nimi: Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan killaksi, nimi on Kemiantekniikan Kilta ry. 2 Kotipaikka Killan kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki.

Lisätiedot

Kiina on POP! Yanzu- ja POP kiinaa -hankkeiden yhteisseminaari

Kiina on POP! Yanzu- ja POP kiinaa -hankkeiden yhteisseminaari Kiina on POP! Yanzu- ja POP kiinaa -hankkeiden yhteisseminaari Hotel Arthur 9.5.2014 Vaskivuoren lukion rehtori Eira Kasper Hankekoordinaattori Veli-Matti Palomäki YANZU 言 祖 Kiinan kieltä lukioissa Kansainvälistymisen

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012. Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry

Toimintakertomus 2012. Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry Toimintakertomus 2012 Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry VasE:n toimintakertomus vuodelta 2012 Vuosi 2012 oli yhdistyksen 75. toimintavuosi. Jäsenistölle järjestettiin vuoden aikana koulutustilaisuuksia,

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT

JYVÄSKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT JYVÄSKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Jyväskylän Reserviupseerit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Päivi Rautava. Lääketieteellinen tiedekunta. Ehkäisevä terveydenhuolto

PROFESSORILUENTO. Professori Päivi Rautava. Lääketieteellinen tiedekunta. Ehkäisevä terveydenhuolto PROFESSORILUENTO Professori Päivi Rautava Ehkäisevä terveydenhuolto Lääketieteellinen tiedekunta 4.5.2016 Professori Päivi Rautava pitää professoriluentonsa päärakennuksen Tauno Nurmela -salissa 4. toukokuuta

Lisätiedot

2014 vv. Sivu 1 / 17

2014 vv. Sivu 1 / 17 2014 vv. Sivu 1 / 17 1. JÄSENET, VALTUUSKUNTA, HALLITUS JA HALLINTO... 4 2. KOULUTUSTOIMINTA... 6 3. JULKAISUTOIMINTA... 8 4. VIESTINTÄ... 9 5. VERKOSTOTOIMINTA... 11 6. PALVELUTOIMINTA... 13 7. VARAINHOITO...

Lisätiedot

Vuosi oli yhdistyksemme 53. toimintavuosi. Hallituksen tavoitteena oli tehostaa edunvalvontaa ja seurantaa eri virastoissa.

Vuosi oli yhdistyksemme 53. toimintavuosi. Hallituksen tavoitteena oli tehostaa edunvalvontaa ja seurantaa eri virastoissa. 2 (7) Yleistä Vuosi oli yhdistyksemme 53. toimintavuosi. Hallituksen tavoitteena oli tehostaa edunvalvontaa ja seurantaa eri virastoissa. Lisäksi hallituksen tavoitteena oli kehittää yhdistystoimintaa

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Suomen on aatteellinen yhdistys, jonka kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko Suomi. Vuosi 2016 on Yhdistyksen juhlavuosi, jolloin se täyttää 50 vuotta. Sitä juhlistetaan

Lisätiedot

tehdä itsensä tunnetuksi aktiivisena, jäsenistään huolehtivana ja vastuunsa kantavana järjestönä.

tehdä itsensä tunnetuksi aktiivisena, jäsenistään huolehtivana ja vastuunsa kantavana järjestönä. MAOL TIEDOTTAA Liiton tavoitteena on sisäisen ja ulkoisen tiedotuksen avulla tehdä itsensä tunnetuksi aktiivisena, jäsenistään huolehtivana ja vastuunsa kantavana järjestönä. Liiton eri tiedotuskanavat

Lisätiedot

Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220.

Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220. 1 2 3 4 1 Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry TOIMINTAKERTOMUS 1.7.2013 30.6.2014 YLEISTÄ Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220. Toimintaa

Lisätiedot

Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt

Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt Yhdistyksen nimi on Vesaisten Keskusliitto ry., josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. I TARKOITUS Liiton tarkoituksena

Lisätiedot

- MIKSI TUTKIMUSNÄYTTÖÖN PERUSTUVAA TIETOA? - MISTÄ ETSIÄ?

- MIKSI TUTKIMUSNÄYTTÖÖN PERUSTUVAA TIETOA? - MISTÄ ETSIÄ? THM M Mustajoki Sairaanhoitajan käsikirjan päätoimittaja - MIKSI TUTKIMUSNÄYTTÖÖN PERUSTUVAA TIETOA? - MISTÄ ETSIÄ? M Mustajoki 290506 1 Miksi? Kaikilla potilas(!) ja sairaanhoitaja - sama tieto Perustelut

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry. Jäljempänä yhdistyksestä käytetään nimitystä kerho.

1. Yhdistyksen nimi on Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry. Jäljempänä yhdistyksestä käytetään nimitystä kerho. Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi on Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry. Jäljempänä yhdistyksestä käytetään nimitystä kerho. 2. Kerhon kotipaikka on Helsinki. 3. Kerhon tarkoituksena

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 5/2007 HALLITUKSEN KOKOUS 20.6.2007

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 5/2007 HALLITUKSEN KOKOUS 20.6.2007 1(6) Aika 13.6.2007 Paikka Läsnä Asianajotoimisto Fredman & Månsson Mikko Salo, hallituksen puheenjohtaja Une Tyynilä, pääsihteeri Matti Hietanen, hallituksen jäsen Jan Hjelt, hallituksen jäsen Salla Korhonen,

Lisätiedot

Hyvä Jäsenemme! Johtokunta. Johtokunnan jäsenet toimintavuonna 2009:

Hyvä Jäsenemme! Johtokunta. Johtokunnan jäsenet toimintavuonna 2009: MTK- Kerimäki Toimintakertomus 2009 Hyvä Jäsenemme! MTK-Kerimäen tuottajayhdistyksen johtokunta päätti toimittaa vuoden 2009 toimintakertomuksen kaikille jäsenilleen. Yhdistyksen toiminta oli vuonna 2009

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003 KANKAANPÄÄM SEUDUN TYKISTÖKILTA RY 38700 KANKAANPÄÄ 19.02.2004 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003 Kulunut vuosi oli kiltamme 39. Toimintavuosi SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET KILLAN HALLINTO Kevätkokous pidettiin

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 MIKKELIN JUDO RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 Toimintasuunnitelma 2009 Sivu 1 Sisällysluettelo 1. JÄRJESTÖTOIMINTA... 3 1.1 Hallinto... 3 1.1.1 Edustajat... 3 1.1.2 Aluetoiminta... 3 1.1.3 Huomionosoitukset...

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2011 Carita Bardakci 24.11.2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

Suositus täydennyskoulutuksesta

Suositus täydennyskoulutuksesta Suositus täydennyskoulutuksesta Lääkärien ammatillisen kehittämisen arviointineuvosto 11.4.2007 Lääkärien ammatillisen kehittämisen arviointineuvoston vuonna 2003 julkaiseman suosituksen päivitys Sisältö:

Lisätiedot

Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf SÄÄNNÖT

Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf SÄÄNNÖT Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf Nämä sääännöt on hyväksytty piirin syyskokouksessa 28.10.2006 ja rekisteröity yhdistysreksiteriin 28.12.2006. SÄÄNNÖT Yhdistys ja sen tarkoitus

Lisätiedot

Vaikuttava terveydenhuolto

Vaikuttava terveydenhuolto Yhteistyöllä näyttöä ja vaikuttavuutta terveydenhuoltoon 14.4.2011 Arja Holopainen, TtT, johtaja Suomen JBI yhteistyökeskus Hoitotyön Tutkimussäätiö Vaikuttava terveydenhuolto Potilaan hoidon päätösten

Lisätiedot

TOIMINTA- KERTOMUS 2013

TOIMINTA- KERTOMUS 2013 TOIMINTA- KERTOMUS 2013 VaLa Vastuullinen Lahjoittaminen ry AnDo Ansvarsfullt Donerande rf 2 (6) Vastuullinen Lahjoittaminen ry / Ansvarsfullt Donerande rf SISÄLLYS 1. Vastuullinen Lahjoittaminen ry 2.

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA. vuodelle 2010

KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA. vuodelle 2010 KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA vuodelle 2010 1. TOIMINNAN LÄHTÖKOHTA Kankaanpään Uimarit ry:n toiminnan tarkoituksena on tuottaa eri ikäryhmille uimaopetus, harrastus- ja kilpauintipalveluita.

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2012

TOIMINTAKERTOMUS 2012 Oulun-seudun Lämpö-,Vesi-ja Ilmastointitekninen Yhdistys ry, OuLVI TOIMINTAKERTOMUS 2012 Perustietoja yhdistyksestä: Rekisteri no 110.106 Asiakirja no 69195649 Y-10161609 Merkitty rekisteriin 13.6.1972

Lisätiedot

vv. v.1.3 26.4.2013 Sivu 1 / 30

vv. v.1.3 26.4.2013 Sivu 1 / 30 2012 vv. v.1.3 26.4.2013 Sivu 1 / 30 1. JÄSENET, VALTUUSKUNTA JA HALLITUS... 4 2. KOULUTUSTOIMINTA... 5 3. JULKAISUTOIMINTA... 8 4. VERKOSTOTOIMINTA... 9 5. KUSTANNUS OY DUODECIM... 12 6. SISÄISET PALVELUT...

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2014-2015

TOIMINTAKERTOMUS 2014-2015 TOIMINTAKERTOMUS 2014-2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 2. KOKOUKSET... 3 3. TAPAHTUMAT... 4 5. VAIKUTTAMINEN... 5 6. SOSIAALINEN MEDIA... 6 TOIMINTAKERTOMUS 2014-2015 3(6) 1. YLEISTÄ Tehyn opiskelijayhdistyksen

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA

VIESTINTÄSUUNNITELMA 1 (5) ETELÄ-KARJALAN KUNTARAKENNESELVITYS Kuntajohtajien työvaliokunta 17.12.2013 Ohjausryhmä 21.1.2014 Sisältö 1. TAUSTAA JA SELVITYKSEN ORGANISOINTI... 2 2. VIESTINNÄN TAVOITE JA VASTUUT... 2 Tavoite

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 SISÄLLYS 1 Johdanto... 3 2 Tiedotustoiminta... 3 3 Oma toiminta... 4 3.1 Yhdistystoiminta... 4 3.2 Aatteellinen toiminta... 4 3.3 Kenttäkelpoisuus... 4 3.4 Urheilutoiminta... 4

Lisätiedot

Vanhusneuvostot Keski-Suomessa Askeleen edellä

Vanhusneuvostot Keski-Suomessa Askeleen edellä Vanhusneuvostot Keski-Suomessa Askeleen edellä Oma tupa, oma lupa hanke/ Ulla Halonen 5.3.2014 Vanhuspalvelulain toimeenpanoa Keski-Suomessa tukee Oma tupa, oma lupa -hanke Hankkeen tavoitteita ovat: 1.

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten cv:t

Hallituksen jäsenten cv:t Hallituksen jäsenten cv:t Maire Ahopelto Maire Ahopelto on 54-vuotias terveystieteiden maisteri. Ahopelto toimii Kainuun maakunta -kuntayhtymän sosiaali- ja terveysjohtajana sekä sairaanhoitopiirin johtajana.

Lisätiedot

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1 1 TOIMINTA-AJATUS Sairaanhoitajien koulutussäätiön tarkoituksena on tukea ja edistää hoitotyön koulutusta ja ammatillista toimintaa kartuttamalla säätiön varoja ja käyttämällä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014 sivu 2 / 8 Toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus vuodelle 2014 SISÄLLYSLUETTELO 3. VUODEN 2014 TOIMINNAN PAINOPISTEET 1. PARANNETAAN NUORISOVALTUUSTON

Lisätiedot

Projektiyhdistys ry. SÄÄNNÖT 13.1.2016 Sivu 1 / 6 SÄÄNNÖT. 1 Nimi

Projektiyhdistys ry. SÄÄNNÖT 13.1.2016 Sivu 1 / 6 SÄÄNNÖT. 1 Nimi Sivu 1 / 6 Projektiyhdistys ry SÄÄNNÖT 1 Nimi Yhdistyksen nimi on Projektiyhdistys ry, ruotsiksi Projektföreningen rf, ja sen kotipaikka on Helsinki. Kansainvälisissä yhteyksissä yhdistys voi käyttää epävirallista

Lisätiedot

KAAKKOIS-SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY

KAAKKOIS-SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY KAAKKOIS - SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois - Suomen Pelastusalanliitto. Yhdistystä nimitetään näissä säännöissä liitoksi. Liiton toiminta-alue on Kymenlaakson ja Etelä

Lisätiedot

Ulkomaalaisten jäsenten luku voi olla korkeintaan 1/5 yhdistyksen koko jäsenluvusta.

Ulkomaalaisten jäsenten luku voi olla korkeintaan 1/5 yhdistyksen koko jäsenluvusta. 1 (7) V9.12.2008 PRH:n hyväksymät FINPRO RY:N SÄÄNNÖT Sääntöjen muutos rekisteröity 18.9.2009. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Finpro ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2014

Toimintasuunnitelma 2014 1 Toimintasuunnitelma 2014 TOIMINNAN PÄÄTAVOITE: Lastentarhanopettajien merkityksen esiin nostaminen yhteiskunnassa YHDISTYS: 1. Vaikuttaa jäsenistönsä asemaa koskevaan päätöksentekoon, työolosuhteisiin

Lisätiedot

Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Pohjois-Savo ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010. Edunvalvonta

Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Pohjois-Savo ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010. Edunvalvonta Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Pohjois-Savo ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Edunvalvonta Talentia Pohjois-Savo ry:n hallitus kokoontuu vuonna 2010 vähintään viisi kertaa. Hallitus pyritään muodostamaan

Lisätiedot