HELSINGIN KAUPUNGIN TUTKIMUSAPURAHAN SAANEET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HELSINGIN KAUPUNGIN TUTKIMUSAPURAHAN SAANEET 1988 2012"

Transkriptio

1 HELSINGIN KAUPUNGIN TUTKIMUSAPURAHAN SAANEET Alho, Leena, TtM ja työryhmä Varhaisen puheeksioton malli työikäisten päihteettömyyden edistämiseen sosiaalialalla ja terveydenhuollossa Gaily-Luoma, Selma, PsM Cognitive-behavioral group therapy in Helsinki routine clinical practice: An effectiveness study Jalovaara, Ville, TT Sosiaalialanjärjestön rooli Helsingin yhteiskunnallisissa murrosvaiheissa - case: Helsingin kaupunkilähetys Jurva, Katrina, Master of Arts Discursive constructions of ethnic identity and adaptation among ethnic migrants in Helsinki, Finland Lehikoinen, Markku, LL ja työryhmä Kontekstuaalisten tekijöiden vaikutus sosioekonomisten ryhmien välisiin terveyseroihin sekä palvelujen käyttöön Helsingin peruspiirien tasolla Lähteenmäki, Minna, KM Lapsi turvapaikanhakijana Etnografisia näkökulmia vastaaottokeskuksen ja koulun arjesta Mannermaa, Kristiina, FT Helsingin Vanhankaupungin arkeologisten eläinluiden radiohiiliajoitukset ja stabiilien isotooppien ajoitukset Pál, Viktor, FM The Birth of Modern Water Pollution and Water Protection in Europe rfom teh industrial beginnings until the end of the 1960s Sipiläinen, Heidi, TtM Vanhusten kaltoinkohtelu ympärivuorokautisessa laitoshoidossa ja palveluasumisen yksiköissä. Kaltoinkohtelun ilmeneminen, sille altistavat tekijät, kaltoinkohteluun puuttuminen ja sen ennaltaehkäisy Vanhanen, Jonna, VTM Lastensuojelun asiakassuunnitelmat dokumentoinnin välineenä Åberg, Riikka, ELL Yksittäisten ruokamyrkytysepäilyjen esiintyvyys ravintoloissa ja niihin vaikuttavat tekijät Haikkola, Lotta, VTM Kohti monipaikkaista nuoruutta Hakkarainen, Louna, VTM Käyttäjät, kehittäjät ja gerontologian haasteet - Tutkimus living lab -pohjaisen tuotekehitysprojektin tulevaisuudesta Huovila, Eija, VTM Alle 25-vuotiaiden helsinkiläisten nuorten kokemuksia perusosiaalityöstä

2 Lilius, Johanna, FM Äidin, isän vai perheen tila? Tutkimus asuinympäristöjen ja elintapojen kohtaamisesta lapsiperheiden arkielämässä Linderborg, Hilkka, VTM Hennattuja partoja - parjattuja herroja. Etnografinen tutkimus ryhmätoiminnan merkityksestä ikääntyvien somalimiesten kotoutumiselle Malinen, Antti, FM Asuntounelmia arkihelvetissä. Asuntopula toisen maailmansodan jälkeisessä Helsingissä Männistö, Päivi, YTM Helsingin katuturvallisuuden parantaminen sosiaalityön keinoin Nyman, Katriina, MSc Architecture Eco-effiency and well-being in low-carbon developments Paasivirta, Annukka, VTM Sosiaalityön muuttuva asiantuntijuus ja läheisneuvonpito Renko, Elina, VTM Asennoituminen alkoholinkäytön puheeksiottoon sosiaalityössä Rouhikoski, Anu, FM Kielellisen variaation tehtävät asiointitilanteissa Sipari, Aino, HTM Maahanmuuttajien urapolut suomalaisissa organisaatioissa - urakehitystä edistävät ja hidastavat tekijät maahanmuuttajien näkökulmasta tarkasteltuna Toivonen, Saija, DI Toimitilamarkkinoiden tulevaisuus pääkaupunkiseudulla - muutosvoimat, markkinaosapuolien tulevaisuustavoitteet ja vaikutukset Eriksson, Pia, pol. mag. En lång och osäker väg till föräldrarskapet - perspektiv på den internationella adoptionsprocessen Jääskeläinen, Anu, MMM ja Kinnunen, Paula, ELL Citykanit zoonoottisten virusinfektioiiden ilmentäjinä Helsingissä Kaukoluoto, Eeva, YTM Varhaisen tuen päiväkoti lapsen mahdollisuutena - toiminnan teoreettinen kehittämistutkimus varhaiskasvatuksesta yhteisöllisenä tuottamisena ja kehkeyttämisenä Koskela, Kaisu, M.Sc Renegotiating belonging within socio-cultural categorisations in Finland as a skilled Western migrant Kyllönen, Marjo, KM Tulevaisuuden koulu ja sen johtaminen - näkymiä koulutuksen skenaarioista ja rehtorin työstä 2020 luvulle

3 Laaksoharju, Taina, MMM Lapsi puutarhassa - lasten oma puutarhakulttuuri Lehtonen, Heini, FM Nuorten kielelliset resurssit ja tyylit monietnisessä Helsingissä Leppo, Anna, VTM Päihteet, raskaus ja riskien hallinta. Sosiologinen tutkimus raskaudenaikaisen päihteidenkäytön yhteiskunnallisesta sääntelystä Maunu, Antti, VTM Avarage Party. Popular Nightclubs and Young Adult Finns' Way of Life Merisalo, Maria, FM Informaatioyhteiskuntaan osallistuminen pääkaupunkiseudun erilaisilla asuinalueilla Räty, Tapio, OTK Subjektiiviset oikeudet ja määrärahasidonnaiset palvelut ja tukitoimet - palvelusuunnitelman vaikutus kunnan järjestämisvastuuseen Salonen, Anne, TtM Vauvaperheen hyvinvointi lapsivuodeaikana. Internet-pohjaisen intervention vaikuttavuuden arviointi vanhempien näkökulmasta Sunikka, Sanna, YTM Hietaniemenkadun palvelukeskuksen asukkaat ja asunto ensin periaate Tikka, Ilona, KM Transcultural capital - a power struggle for social justice: A case of academic immigrants in Finland Uimonen, Laura, arkkitehti Taidetta suunnitteluun - kaupunkisuunnitteluun kohdistuvat taidetoiveet suomalisten julkisen kaupunkitilan taideteoshankkeiden näkökulmasta Yrjänä, Jouni, FT Helsingin maanhankinnan historia Hipp, Tiia, YTM Lastensuojelun sosiaalityön rajalla - Lastensuojelun vireille tulo, välitön tilannearvio ja kiireellisyyden arviointi Koivula, Tapani, Arkkitehti Helsingin koulupohjaisten monitoimitalojen ekologinen tarkastelu Krivý, Maros, MA Urban cultural policies and the question of obsolete industrial space in Helsinki Louhio, Katja, TtM ja työryhmä LT Sakari Suominen, FT, dosentti Ritva Laamanen, FT, dosentti Mikko Laaksonen Working age population's lifestyle related health behaviour Mäkinen, Kirsi-Maria, MMM Kaupunkimetsien kulttuurinen moninaisuus metsänhoidon tietolähteenä

4 Mäntynen, Milja, KM Opettajan kokemus osallisuudestaan koulutyön strategiseen suunnitteluun ja toteutukseen Niemelä, Reko, KM Kohti monikulttuurista koulua. Mitkä asiat tukevat ja mitkä estävät inkluusiota? Nummijoki, Jaana, TtM Cultivating agency in home care - transforming the paradigms for interaction between Home Care workers and their elderly clients Perälä, Riikka, VTM Kansanterveyttä hyvinvointivaltion murroksessa: suonensisäisten huumeiden käyttäjien terveysneuvonta näkökulmana hyvinvointivaltion muutokseen Ruohio, Heidi, HM Kotimaani ompi Suomi. Ulkomaalaistaustan merkitys kansainvälisesti adoptoitujen kulttuurisessa identiteetissä Schwöbel, Laura, MA Negotiating Sikh identity: A comparison of Sikh immigrants in Helsinki (FIN) and in Yuba City (USA) Alvarez, Luis, VTT, FT ja työryhmä Jukka Lempa, FT, ma. assistentti ja Elias Oikarinen, KTT, ma. assistentti Vuokra-asuntorakentamisen optimaalinen ajoittaminen - sovellus pääkaupunkiseudun markkinoille Heikkilä-Daskalopoulos, Sanna, FL Maahanmuuttajataustaisten vuotiaiden lasten kokemuskerronta helsinkiläisympäristön turvallisuudesta Jormakka, Päivi, KM Matkalla kaikille yhteiseen päivähoitoon Jääskeläinen, Aki, Diplomi-insinööri Julkisten palvelujen tuottavuus: johtamista tukevien mittausjärjestelmien suunnittelu Koskinen, Sanna, MMM Vuoropuhelussa kaupungin kanssa - koululaiset omien asuinalueidensa kehittäjinä Liukko, Eeva, VTM Mitä on sosiaalityön tekeminen kunnallisessa perussosiaalityössä? Oikarinen-Jabai, Helena, FL Suomalainen, ulkomaalainen vai ylirajainen hoppari: Tutkimus afrikkalaistaustaisten lasten ja nuorten identifikaatioiden ja kuulumisten neuvotteluista

5 Pitkänen, Miia, VTM Huostassapidon lopettaminen lastensuojelun ammatillisena toimenpiteenä Saad-Sulonen, Joanna, Master of Art Assessing the potentials of a co-design approach for developing tools for ICT-mediated citizen participation: the case of Urban Mediator Salonen, Inari, KM, FM Hallinto-organisaatio ammatillisen kasvun ympäristönä Seliger, Marja, TaM Katujen galleriat - ulkomainonnan visuaalista retoriikkaa. Tutkimus ulkomainoksista Helsingissä vuosina Torppa, Minna, FM Kruunuvuoren huviloiden historia Törmä, Sinikka, VTM Matalan kynnyksen palvelumalli huono-osaisimpien huumeiden käyttäjien tavoittajana ja palveluihin kiinnottäjänä Vilkama, Katja, FM Maahanmuuttajataustaisen väestön alueellinen sijoittuminen Helsingissä Virtanen, Marjaana, VTM Vertaileva tutkimus turvattomuudesta ja julkisten tilojen käytöstä Rio de Janeirossa ja Helsingissä Yijälä, Anu, VTM Factors Ensuring Integration Among International High Skilled Professionals in Finland (InterProF) Zilliacus, Harriet, Pedagogie Magister Att hitta sin plats som invandrarelev i det finlandssvenska och finska högstadiet. En etnografisk studie i akademisk självuppfatning och skolidentitet Aarva, Kim, FM Hoivan ja hoitotyön johtaminen. Ameel, Lieven, FM Koettu ja kuviteltu Helsinki suomenkielisessä proosakirjallisuudessa ( ) Hästbacka, Kaarina, FM, psykologi Vanhemman ja hoitajan luottamussuhteen yhteys lapsen hoitajakiintymyssuhteeseen Kengu-Ru -lasten päivähoidon interventioprojekti.

6 Högnabba, Stina, Sosionomi, VTM Syntyykö asiakkaan äänestä muutoksen työkaluja? Tutkimus BIKVA arviointimenetelmän vaikutuksista. Jokela, Salla, FM Helsinki matkailukuvastossa 1850-luvulta nykypäivään. Kaisla, Susanna, VTM Gerontologinen sosiaalityö Helsingissä, huoltotoimistosta suurpiirien kautta elämänkaareen. Kalanje, Humphrey, Master of architetecture Planning (in) difference: A study of role of planning in multi-ethnic neighbourhoods in Helsinki (Meri-Rastila), Stockholm (Rinkeby-Kista), Dublin and Vancouver. Kivilahti, Arhi, DI The success factors of shopping centers - the view of users and clients Lindqvist, Ulla, KM, sosiaalityöntekijä Varhaisia tekoja. Arviointitutkimus Helsingin kaupungin sosiaaliviraston perhekeskusten varhaisen tuen työmuodoista. Mattila-Aalto, Minna, VTM Thaddeus - päihekuntoutuksen asiantuntijuus sosiaalisen inkluusion rakentumisessa. Mölsä, Mulki, LL, tutkija Ikääntyvien somalialaisten maahanmuuttajien mielenterveys Suomessa: merkitykset, mielenterveysongelmien esiintyvyys ja selittävät tekijät. Oulasvirta, Leena, HTL Palvelun ladun arviointi moniportaisessa julkisessa organisaatiossa. Ponteva, Katariina, TkL Työntekijöiden vieraantuminen organisaatiosta muutosprosessin seurauksena - ilmiön narratiivista tarkastelua kilpailuun valmistautuvassa kaupunkiorganisaatiossa vuosina Rahikka, Anne, VTM Sähköiset sosiaalipalvelut ja asiantuntijuuden muutos. Rönkä, Anu-Liisa, YTM Langaton riskiyhteiskunta. Spångberg, Jonna, VTM Asiakkaiden osallisuus vammaisten sosiaalityössä.

7 Venn, Stephen, FM ja fil. yo, opiskelija Paula Vehko & fil.yo, tutkimusavustaja Heli Kinnunen & fil.yo, opiskelija Päivi Ketola & FM, tutkija Juho Paukkunen & fil.yo, opiskelija Sonja Forss Helsingin niityt - Niittyhoitomenetelmien vaikutukset kaupungin luonnon monimuotoisuuteen Ahmad, Akhlaq, Ph.D Ethnic differences in Economic attainment: The Labour Market Experience of Four Immigrant Groups in Finland Heinonen, Hanna, YTM Tutkiva ja arvioiva työote sosiaalityössä Kaisla, Susanna, VTM Gerontologinen sosiaalityö Helsingissä, huoltotoimistosta suurpiirien kautta elämänkaareen Kalima, Riitta, KL Miten ammattikorkeakoulu voi ohjaus- ja opetustoimintaansa kehittämällä vähentää opiskelijoiden opintojen viivästymistä ja keskeyttämistä Kuukka, Katri, KM Rehtorin eettinen ajattelu ja johtaminen monikulttuurisessa koulussa La Vecchia, Vanja, Master of political science Integration of Iraqi people in Finland and Italy Laakkonen, Simo, VTT, dosentti Vertaileva tutkimus merialueen saastumisen ja suojelun historiasta Tukholmassa, Helsingissä ja Pietarissa luvuilla Laitinen, Ilpo, TM, MBA Evaluaatioetiikka Lavento, Mika, FT & työryhmä Mätäjokilaakson menneisyys arkeologin, maantieteilijän ja maisema-arkkitehdin silmin Lehvävirta, Susanna, FT & työryhmä Pirstoutumisen ja virkistyskäytön aiheuttamat muutokset Helsingin kaupunkimetsissä Määttä, Mirja, VTM Paikallistettu moraaliyhteisö? - Moniammatilliset ryhmät nuorten ongelmia ehkäisemässä Oikarinen, Elias, KTL Dynamic linkages between lot and housing prices - empirical evidence from Helsinki

8 Riitaoja, Anna-Leena, KM Monikulttuurisuuteen kasvaminen ja kasvattaminen - näkökulmia helsinkiläisiin kouluympäristöihin ja opettajan monikulttuuriseen ammattitaitoon Turtiainen, Pirjo, VTM Nuoret ja hyvinvointi alueellisen erilaistumisen näkökulmasta Vento, Soili, VTM, KTM Franchising-yrittäjyyden soveltuminen sosiaalipalveluihin Wilhelmsson, Niklas, Politices magister Politisk deltagande och politisk representation i ett mångkulturellt Finland. En analys av det politiska deltagandet och den politiska representationen bland invandrare i huvudstadsregionen Virtanen, Hanna, HTM Maahanmuuttajien asumisen toiveet ja todellisuudet Ampuja, Outi, FM Kohti keinotekoista äänimaisemaa? Melun sieto ja sen kulttuuriset säätelykeinot modernissa yhteiskunnassa. Clark, Peter, MA & työryhmä Images of Green Space and Sport in Helsinki Hilger, Peter, DSS Organising volunteers: Activating infrastructures and reflexive volunteering in the municipality of Helsinki. Jaakkola-Kivinen, Maria, Maisema-arkkitehti Landscape as Attraction. Jallinoja, Reijo, Arkkitehti Ehrensvärdin Viaporin kaupunkiarkkitehtuuri. Koski, Pirjo, TtM Somaliperheiden perhevalmennus: tarvekartoitus ja kulttuurisesti sensitiivisen ohjelman kehittäminen toimintatutkimuksen keinoin. Kuparinen, Riitta, VTL, FM "Ei meidän naapuriin." Tapaustutkimus asukasyhteisön suhtautumisesta kehitysvammaisten asuntolan rakentamiseen. Kuukka, Katri, KM Rehtorin eettinen ajattelu ja johtaminen monikulttuurisessa koulussa.

9 Lehtovuori, Panu, Arkkitehti Tarttuuko luovuus kampusverkkoon? Tutkimus kaupunkisuunnittelun keinoista seudullisen innovaatiojärjestelmän tukemisessa. Mallat, Niina, KTM Matkapuhelimella maksaminen - case HKL kännykkälippu Molander, Sole, VTL From Call Centre to Contact Centre: Safety Telephone Services for the Elderly. Mylläri, Kirsti, YTK Selviytyminen. Nuorten päihteidenkäyttäjien elämäntarinoita Nyström, Samu, FM Päääkaupunki kriisissä. Helsinki Näslindh-Ylispangar, Anita, TtM Helsingin koillisen alueen 40-vuotiaiden miesten koettu terveydentila. Puhto, Jukka, DI Palveluntuottajan valinta liike-elämän palveluissa - Case: Kiinteistöpalvelut. Teräs, Marianne, TtM Moninaisuuden haaste - kulttuurilaboratoriomenetelmä maahanmuuttajakoulutuksen kehittämisessä suomalaisessa ammatillisessa oppilaitoksessa. Tukiainen, Janne, VTM Ekonometrisiä sovelluksia bussiliikenne- ja asvaltointihuutokauppoihin. Yli-Pelkonen, Vesa, FM Ekologisen tiedon merkitys kaupunkien maankäytön poliittisessa päätöksenteossa Tikkanen, Matti, FT & työryhmä Helsingin virtavedet ja urbanisaatio (HEVI). Karisto, Antti, VTT & työryhmä Senioritalo seurattavana. Seurantatutkimus ikääntyvien omatoimisesta asumissuunnittelusta ja palvelumallista sekä yhteisöllisestä asumisesta. Anttila, Erkko, VTM Asuinalueen paikallisten yhdistysten ja asuinalueen asukkaiden välinen suhde pääkaupunkiseudun pientaloalueilla 1900-luvulla. Halme, Jukka-Pekka, VT Kunnanhallituksen otto-oikeus. Heikkinen, Alpo, YTM Lastensuojelun ryhmätoiminnan realistinen arviointi.

10 Kalalahti, Mira, VTM Helsinkiläisnuorten kiinnittyminen kouluun ja koulutusyhteiskuntaan. Kangasoja, Jonna, KM Colliding Logics. Configuring the public good and private interests into the Arabianranta model of local broadband information infrastructure. Kepsu, Kaisa, FM Settlement, community and everyday social networks of the Swedish-speaking minority in the Helsinki metropolitan area. Konkola, Riitta, KTL Käytäntöläheisen suunnittelu- ja kehitystyön välineet ammattikorkeakoulussa: Välineiden rakentaminen, koettelu ja arviointi AREENA-hankkeessa. Lento, Katri, FM Nature and culture in the city: The greening of Helsinki Lindfors, Teemu, OTK Julkisten hankintojen sääntely ja hankintatoimen kustannustehokkuus Mierzejewska, nyk. Havel, Malgorzata Barbara, M.Sc.Arch. The evolvement of the urban land development process Nordström, Hanna, FM Monikulttuurisuus- ja ympäristökasvatuksen yhdistäminen luontokoulupedagogiikassa. Peltola, Sanna, MMM Suomen jätepolitiikan hierarkia hyvinvointianalyysin valossa. Tapaustutkimuksena sanomalehtipaperin hyödyntäminen YTV:n alueella. Ruokonen, Ria, Maisema-arkkitehti & työryhmä URMAS II pihatutkimus. Salmenhaara, Perttu, VTM Maahanmuuttajuus, sukupuoli ja määräaikaiset työsuhteet. Maahanmuuttajien työmarkkinaurien muodostuminen Suomen työmarkkinoilla Ahonen, Sanna, MMM Ways of life in greening society Erätuuli, Tea, DI Sähkön ja lämmön yhteistuotanto ja hiilidioksidipäästöt Galanakis, Michail, Master of Arts Urban public space desing and social exlusion

11 Harinen, Olli, VTL Talvisodan JR 11:n aseveliyhdistys ja sen toiminta Helsingissä. Heikkilä, Leo, VTM BARO -haastattelumenetelmän käyttö sosiaalityön välineenä nuorten lainrikkojien rikoskierteeseen puuttumisessa ja palvelutarpeen arvioinnissa. Kalima, Riitta, KM Helsingin ammattikorkeakoulun opiskelijoiden opintojen viivästymisen syistä ja sekä niihin vaikuttamisesta oppilaitoksen omin voimin. Knuuti, Ulla, VTM Huumeiden käytön lopettaneiden menneisyys, muutos ja uusi elämäntapa. Kulkki, Seija, KTT & työryhmä Julkisten toimenpiteiden rooli metropolikokoisessa innovaatioekologiassa. Lehmuspuisto, Vuokko, Arkkitehti & työryhmä Malmin vanhusten palvelutalon ja sen lähiympäristön kehittämistarpeiden selvitys. Lumijärvi, Tarja, HTM Kansainvälisen kehittämisprojekti- ja verkostotoiminnan vaikutukset kaupunkien toimintaan ja asemaan. Malin, Maili, VTM & työryhmä Maahanmuuttajanaisten lisääntymisterveys - raskauden keskeytysten ja synnytyksenaikaisen terveyden alueellinen vertailu. Mäenpää, Pasi, VTM Urbaanin vapaa-ajan lähihistoria Pelkonen, Tommi, KTM Digitaalien median asiantuntijayritysten kansainvälistyminen vuosituhannen vaihteessa. Valkama, Pekka, KTL, HL Kilpailuneutraliteetti ja kuntapalveluiden näennäismarkkinat. Vesikansa, Sari, VTM Meidän koulu ja demokraattinen kasvatuspolitiikka. Sosiologinen tutkimus peruskouluikäisten kasvatuksesta. Voipio, Sanna, KM Maahanmuuttajaoppilaiden kaksikielisyyden toteutuminen ja tukeminen Aschan, Carita, FT & työryhmä Talvikunnossapidon vaikutus katujen liukkauteen

12 Alitolppa-Niitamo, Anne, PsykM, MPhil Esitutkimus toisen polven maahanmuutajista ja kotoutumisen segmentoitumisesta Haverinen, Risto, VTM Ympäristöongelman rakentuminen kaupunkiasumisen arjessa Hyytinen, Riitta, YM Huumeperheiden kuntoutumisprosessi Juvonen, Tarja, YTM Osallisuuden areenat - etsivän työn arviointitutkimus Kangas, Jouni, FM Helsingin olympialaiset 1952 lehdistössä Kangas, Annika, MMT Helsingin kaupungin ulkoilualueilta löytyvän lahopuun määrä Lallukka, Tea, ETM Työ, terveyskäyttäytyminen ja sepelvaltimotaudin riskitekijät Heslingin kaupungin henkilöstössä Lipsanen, Niko, FM Places in green space, viheralueiden muodostuminen paikkoina Helsingissä, Tukholmassa ja Pietarissa Louhivuori, Leena, FM Nuoruus Helsingin Koskelassa Martikainen, Pekka, PdD & työryhmä Suurten ikäluokkien helsinkiläinen eliitti Martin, Mari, Teatteritaiteen M Lasten syrjäytymisen ehkäiseminen taiteellisen omaelämänkertatyöskentelyn kautta Rainisto, Seppo, TkL,KTM Success Factors of Place Branding in Place Marketing:Comparative Case Study of Place Marketing Projects in USA and Europe. Saksela, Sanna Maria, Hum. Mag. Syrjäytyneiden maahanmuuttajanaisten sopeutuminen Suomeen. Tutkimus latinalaisamerikkalaisten ja aasialaisten nasiten sosiaalisista verkostoista Helsingin alueella Salmi, Jarmo, TM Kärsimyksen kohtaaminen ensihoitajan työssä Sassi, Sinikka, VTT & työryhmä Urbaania elämää verkoissa - kulttuurista erilaisuutta vai sosiaalista eriarvoisuutta? Kallio ja Maunula paikallisina tietoyhteiskuntina.

13 Sinkkonen, Hanna-Maija, KL Peruskoulun keskeyttäminen 2001 Ahlgren-Leinvuo, Hanna, VTM Kaupungit, sosiaaliset oikeudet ja alueellinen oikeudenmukaisuus. Pakolaisten vastaanottopolitiikka kaupungin näkökulmasta Suomessa ja Isossa-Britanniassa. Brotherus, Annu, KL Toimintakulttuurit 6-vuotiaiden esiopetusessa. Heinonen-Guzejev, Marja, LL Kokonaismelualtistus, yksilön meluherkkyys ja melun häiritsevyys sekä niiden vaikutus verenpaineeseen. Ilomäki, Liisa, FK Tieto- ja viestintätekniikka koulun kehittymisen mahdollistajana. Ilonen, Pia, Arkkitehti Tasapainon etsiminen esteettisten ja toiminnallisten tavoitteiden välillä arkkitehdin keskeisenä luovana työnä restaurointihankkeessa, esimerkkikohteena Lasipalatsi. Jalkanen, Riitta, Arkkitehti Eräät asuinalueen suunnitteluihanteet ja niiden totetuttamismahdollisuudet Helsingissä. Jalonen, Pauliina, MMM Riskiperustainen päätöksenteko ja epävarmuuden hallinta: ympäristöterveysriskien vertailua paikallistasolla Kesänen, Juha, YM Kulttuurivuoden 2000 perintö kulttuuriselle yhdyskuntatyölle. Kunnaskari, Mia, FM Maankäytön arvot kokijan näkökulmasta sekä kaupunkiluonto ja sen arvottaminen Kuokkanen, Liisa, THM Sairaanhoitajien työnhallintaa ja ammatissa kehittymistä sekä niiihin vaikuttavia tekijöitä Lind, Merja, FM Aikakauslehti Imagessa konstruoitu yksilö Linnovaara, Kristina, FM, Master of Arts Taiteilijat, kulttuurieliitti ja Helsinki vuodesta 1945 alkaen Mattila, Hanna, FM Ympäristöesteettinen näkökulma vuorovaikutteisen suunnittelun teoriaan. Mäkiranta, Marja, KM Oulunkylän ensikodin hoidon arviointitutkimus

14 Määttä, Mirja, VTM Klaari Helsinki -projektin evaluaatio/toimijaryhmäinterventio Tenkanen, Raija, YTL Hyvän kotihoidon olemus - tutkimus vanhusten kotihoidon vaikuttavuudesta. Vepsäläinen, Esa, TkL Milloin tila on tehokas? Paikallistieto maankäytön ohjaajana Järvelä, Juha, TkL & työryhmä Kaupunkipurojen ja -jokien kunnostus Lappalainen, Jyrki, FL & työryhmä Rehevöitymisen vaikutukset Helsingin lahtialueiden kalastoon. Ahmad, Akhlag, M. Soc. Sc. Studying marginalisation from the inside: The immigrants from the Indian subcontinent in the Finnish labour market Ajwani, Shilpi, Bachlor of Dental Surgery Iensairauksien merkitys vanhusten kuolemanriskissä Forsén, Annette, FM Saksalaisten yhdistysten poliittinen toiminta ja kulttuuritoiminta vuosina Heinonen, Noora, Maitrise de géogrephie/de linquistique Helsinkiä käsittelevä kirja ranskankieliseen kirjasarjaan "Metropoles 2000": "Helsinki - l'étoile polaire des métropoles mondiales - espaces et identités" Innamaa, Satu, DI Pääteiden liikenteen hallinnan kehittäminen telematiikan avulla, kohteina mm. Länsiväylä ja Kehä I Jussila, Minna M., FM Öljyllä saastuneen maan biologista puhdistumista käsittelevä väitöskirjatyö. Juuristobakteeriston monimuotoisuuden kehitys ja vaikutus öljyllä saastuneen maan puhdistustehokkuuteen rehuvuorenherneen ritsossfäärissä Jääskeläinen, Päivi, Arkkitehti Asumisen tilat ja muodot Kalam-Salminen, Ly, THM Lapsivuodeosastojen hoidon laatu ja sen vastaavuus asiakkaiden tarpeisiin. Kalliovaara, Nina, VTM Yliopiston suhde yrityksiin ja julkiseen sektoriin tiedepuistossa - tapaustutkimuksena - Viikki

15 Kolhonen, Pasi, Arkkitehti Mainoskatko kaupunkikuvassa, kaupallisen kulttuurin vaikutuksia julkiseen tilaan. Kopisto, Kaisa, KM, LTO Pienet arjen sankarit - alle 3-vuotiaan lapsen arki päiväkodissa Lyijynen (Tuovila), Annu, MuM Helsinkiläisten musiikkiopistojen toiminta ja niissä opiskelevien vuotiaiden lasten musiikin harrastaminen Manninen, Juhani, YM, HL Arvioinnin käyttö Helsingin kaupungin toimintojen ohjauksessa Mustola, Kati, VTM Näkymätön kaupunki: Helsingin homo- ja lesbohistoria Oikarinen-Jabai, Helena, FM Monikulttuurinen taidekasvatus - Monikulttuuriset identiteetit ja esteettiset merkityksenannot Pennanen, Paula, FM How Successful is Urban Regeneration? Waterfront developments in Helsinki, Finland Reijonen, Merja, VTL, MA in contemporary Urban Studies Tila ja kulttuurinen identiteetti, tutkimus inkerin-suomalaisista maahanmuuttajista Rekola, Leena, THM Opettajien tieteellisen tiedon tiedonhallinta ammattikorkeakouluissa terveydenhuollon koulutuksessa Tiilikainen, Marja, FL Diaspora ja arjen islam. Suomessa asuvien somalinaisten kokemukset terveydestä, sairaudesta ja hoidosta Aaltonen, Sanna, VTM Nuorten naisten sukupuolinen ahdistelu Helsingissä Castrén, Maaret, LT Hätäpuhelut koskien sydänpysähdyspotilaita Helsingissä 1996 Gürler, Mustafa, Arkkitehti Monikulttuurinen pääkaupunkiseutu: tila ja yhdyskuntasuunnittelu sosiaalisen vuorovaikutuksen, yhteisöllisyyden ja omaehtoisen kulttuurituotannon mahdollistajana. Hakkarainen, Kai, PH. D. Tieto- ja viestintätekniikka tutkivan oppimisen välineenä

16 Hirvonen, Juha, KM Kotiseutuopetus Helsingin kaupungin ala-asteen kouluissa vuosina Hypén, Harri, VTM Kirkko kaupungissa - tutkimus kirkon ja uskonnollisuuden näyttäytymisestä kaupunkiympäristössä. Jukola, Päivi, Arkkitehti, kuvanveistäjä Taide & kaupunkitila Kara, Reijo, DI Pk-teollisuuden Helsinkiin sijoittumisen motiivit Kaustia, Markku, KTM Teoreettinen malli omistusasunnon hintatakuun arvon määrittämiseksi optioteorian avulla sekä mallin empiirinen sovellus Halsingin tapauksessa Kivistö, Jorma, FM Pikku Huopalahti - paikka ja paikan haltuunotto Kosonen, Iisakki, TkL HUTSIM - Urban Traffic Simulation and Control Model: Principles and Applications. Kääriäinen, Aino, VTM Arjen hallinta lastensuojelussa Lumme, Riitta, ELH, SHO, KM Laboratoriohoitajan ammatilliset kvalifikaatiot - haasteita koulutuksen kehittämiselle. Malmivaara, Minna, FM Pirstoutumisen ja kulutuksen vaikutus taajamametsien rakenteeseen ja kasvillisuuteen Nygård, Henry, FM, Ins. Helsingin ympäristöhistoria, puhtaanapito Olkkonen, Marjatta, KTM Henkinen väkivalta työpaikalla Sutinen, Päivi, KM Työn kehittävät haasteet ja esimiestyössä kehittyminen - case Helsingin ammattikorkeakoulu Toiskallio, Kalle, VTM Helsinkiläisten liikennekulttuuri ja kuri Valta, Anja, THM Iäkkäiden henkilöiden suoriutuminen Åberg, Marina, PeM Ett experiment i läsförståelse: att utveckla strategier i specialundervisning

17 Ahlberg, Heini, YM Opettajien työssä jaksaminen ja selvittavät tekijät Hynynen, Raija, PhD Helsingin kaupungin ja yksityissektorin toimijoiden välisen yhteistyön arviointi asuntotoimessa. Jääskeläinen, Inkeri, FM Virolaisten kielellinen ja kulttuurinen sopeutuminen Suomeen. Kauko, Tom, DI luvun taloudellisen laman vaikutuksista asuntomarkkinoiden segmentoitumiseen. Keso, Pirjo, KM Resurssierityislastentarhaopettajen ammattikuva ja sen kehittyminen Helsingin sosiaalikeskusten kokeiluprojektissa lukuvuosina Koponen, Leena, THM Iäkästä ihmistä arvostava hoito- ja palveluketju. Lehto, Mervi, DI Telematiikan ja älytalopiirteiden merkitys toimitilarakentamisessa Lindholm, Mika, TkL Infrahankkeiden suunnitelmien taloudellisuuden ohjeusmenettelyn ja siihen liittyvän kustannusarviomenettelyn kehittäminen. Lipponen, Lasse, KM Tiedonmuodostus verkostopohjaisissa oppimisympäristöissä. Ljungman, Elina, FK Somalinuorten ryhmän sosiaaliset suhteet suomalaisiin, koulu- ja nuorisotoimen henkilöstöön sekä koulu- ja nuorisotalokavereihinsa ja ryhmän toiminta kotouttamisen edistäjänä. Maikkula, Irma, KMP Murrosikäisen nuoren kehityksellinen tuki ja sen järjestäminen. Malinen, Ismo, FM Maaseudun ja maailmanmarkkinoiden välissä - Haminan, Helsingin ja Loviisan ulkomaankauppaa harjoittavat laivanvarustaja-sahayrittäjät Helsingissä luvulla. Metso, Tuija, KM Kodin ja koulun väliset suhteet. Munasinghe, Harsha Padmalal, MSc Cultural Heritage of a Nation Capital

18 Parikka, Raimo, VTL & työryhmä Malmi-Tapanila-Puistola-Pukinmäki -alueen historia. Reijonen, Merja, VTL Tila ja kulttuurinen identiteetti, tutkimus inkeriläisistä paluumuuttajista. Rinta, Eija, VTM Vapaaehtoistyö Helsingissä Ruth, Olli, FM Kaupunkipuron malli Tyynilä, Taru, Arkkitehti Töölönlahden alueen suunnittelu luvulla Vesikansa, Sari, VTK Koululaisten iltapäivätoiminnan pedagoginen kehittäminen Ahola, Eeva-Katri, KTM Helsinki näyttely- ja messukaupunkina - Mikä näyttelyissä ja messuissa kuluttajaa kiinnostaa? Enqvist, Ove, Yleisesikunta-everstiluutnantti Suomenlinna Varuskunnasta maailmanperinnöksi. Eskola, Tuomas, Arkkitehti Kadun paluu vai tie turmioon? Lähiön julkinen tila yhteiskunnallisessa muutospaineessa. Haila, Sirpa, FT Arkkitehti Sebastian Gripenbergin elämä ja tuotanto. Kervanto-Nevanlinna, Anja, TkL Kaupunkitilan kulttuuriset merkitykset. Teollisuusyhteiskunnan murros Helsingin historiallisessa ytimessä. Kjellman, Jakob, FM & työryhmä Rehevöitymistason muutosten vaikutukset kalojen lisääntymiseen Helsingin lahtivesissä. Korhonen, Ulla, FM Kansainvälisen kulttuurikeskus Caisan toiminta. Kylmäaho, Iiris-Ella, THM & työryhmä Koti läpi elämän - vanhuksen omatoimisen suoriutumisen ja elämänhallinnan sekä avustajan toimintaolosuhteiden parantaminen kotiympäristössä. Lahelma, Eero, VTT & työryhmä Marginaalinuoret - vertailu eriarvoisuuden kehittymisestä Helsingissä ja Glasgow'ssa.

19 Lehtovuori, Panu, Arkkitehti & työryhmä Helsigin julkisen ulkotilan käyttö ja tilojen saamat merkitykset. Melin, Tuomo, YTM Päihdehuollon laitospalveluiden tilaaja-tuottaja -malli Helsingissä. Nybergh, Frey, OTK Uudet yksityisoikeudelliset suojantarpeet - esimerkkinä sopimuspakko. Oikeustieteellinen tutkimus hyvinvointivaltio-odotuksista, yksityistämisestä ja siviilioikeudesta. Pitkänen, Mikko, FM & työryhmä Lepakkolajiston selvitys Helsingissä Puumalainen, Niina, DI Vakuumikonsolidoinnin laskennallinen mallintaminen. Routamo, Reino, Ekonomi & työryhmä Kulttuuriyrittäminen työllistäjänä. Tepponen, Pirkko, THL Koti- ja palveluasumisen vertailu asukkaan näkökulmasta. Tutkimusalueina Helsingin kaupungin keskinen ja eteläinen suurpiiri. Tiilikainen, Marja, FM, fysioterapeutti Suomessa asuvien somalinaisten käsitykset terveydestä, sairaudesta ja hoidosta Ahjopalo-Nieminen, Tarja, FM, tait.maisteri Tapanila Gustaf Strengelllin taideluomana. Granfeld, Riitta, VTL Kodittomuus naisten elämässä Hautaniemi, Petri, FM Koulu, kulttuuri ja lähiö - somalialaisnuoren arki itäisessä Helsingissä. Iduezee, Taina, FM Helsingin kaupunginkirjasto monikulttuurisena kirjastona. Järvinen, Arja, YK Helsingin alueen kestävän materiaalitalouden palveluiden tarjonta; millaiset edellytykset asukkailla on saada palveluja. Kallio, Hilkka, FM, logonomi Viestintäilmasto ja viestintätyyli sen ilmentäjänä. Tapaustutkimus Helsingin kaupunginvaltuuston kokouksista ja valtuutettujen viestintätyylistä valtuustokaudella

20 Kilpeläinen, Kaisa, Arkkitehti Maahanmuuttajien julkisten erityispalveluiden toiminnallis-tilallinen kehittäminen suomalaisessa kaupunkiympäristössä. Koskijoki, Maria, FM & työryhmä luvun alun Helsinki kaupunkikansatieteellisen aineiston valossa. Lindh, Tommi, Arkkitehti Kerrostaloarkkitehtuuri ja suunnittelijat luvulla. Esimerkkinä Helsingin Taka-Töölö. Parhankangas, Annaleena, DI Teknologiayritysten kytkeytyminen paikallisiin innovaatioverkostoihin - yrityksen asema, liikkumavapaus ja epäsuorat kasvuvaikutukset. Pietala, Jorma, FL Helsingin kauppakeskukset, alueprofiilit ja kulutuskäyttäytyminen. Rouhiainen, Hanna, DI Maaomaisuuden hallintajärjestelmä tunnuslukujen pohjalta - esimerkkinä Helsingin kaupunki. Sinkkonen, Hanna-Maija, KK Peruskoulun keskeyttäminen oppivelvollisuusiässä ja sitä ehkäisevät toimenpiteet. Solonen, Tapio, FL Helsingin kaupngin puistoje pönttölintututkimus. Vihavainen, Maija, VTM Asunnottomuus Helsingissä. Wrede-Jäntti, Matilda, VTM Työttömien helsinkiläisnuorten selviytymisstrategiat Bell, Marja-Liisa, FM Helsingin kaupungin kuvataidetoimi Haarni, Tuukka, FM Kaupunkikulttuuri ja suunnittelun muutostrendit Henttu, Jarmo, FK Asiakaslähtöinen viherpalveluiden kehittäminen Hoivala, Harri, YM Yritystoiminnan aloittaminen yrittäjän oppimisprosessina Kilpi, Anu, FM Mäntymäen mökin historiikin tutkimus- ja kirjoitustyö

21 Leiwo, Kaisaliisa, KTM Kunnan rakennuskannan arvostus kiinteistöpääoman kannattavuuden seurannan tarpeisiin Blauberk (ent.metsälä), Tarja-Riitta, MMK Helsingin ja Wienin biojätteen erilliskeräyksen vertailu Rakkolainen (ent. Nyström), Mari, FK Rikollisuus yhteiskunnallisena ilmiönä 1700 luvun alun kaupungeissa Pakarinen, Terttu, YM Alhaalta ylös johtamisjärjestelmien käyttöönottotavan vaikutuk set työjärjestelmään Räsänen, Mika, TkL Sähkön kysynnän ohjaaminen dynaamisen hinnoittelun avulla Vierros (ent. Rönkä), Anne, KM Voimavara ja ratkaisusuuntautuneen asiakastyön vaikuttavuus asiakkaan näkökannalta Soikkanen, Hannu, Professori & työryhmä Helsingin ympäristöhistoria Staffans, Aija, Arkkitehti Pihlajiston lähiöstrategia Tervamäki, Erkki, FT & työryhmä Helsingin vahvojen yritysryhmittymien ja niitä tukevien verkostojen kehityspiirteet Vehkalahti, Miira, HTL Hammashoitopalvelujen rationaalisuus ja taloudellisuus Helsingin terveyskeskuksissa Virtanen, Timo, KT Ulkomaalaisiin kohdistuva väkivalta pääkaupunkiseudulla 1994 Halme, Aila, FM & työryhmä Tuettu kommunikaatio Kahri, Esko, Arkkitehti, tekn.lis Avoimen ympäristökehityksen menettely Kinnunen, Kirsi, LL Tehostetun avohoidon vaikutukset pysyvän laitoshoidon tarpeeseen Korvela, Pirjo, KM Helsinkiläisten lapsiperheiden arjen hallinta

22 Koskela, Hille, FK Kun sun aivos pysähtyy, jäät yksin sydämesi kanssa - naisten pelon vaikutus kaupunki tilan käyttöön Vaattovaara (ent. Lahtinen), Mari, FK Helsingin kaupungin sosiaalinen segregoituminen sekä luonnonympäristön vaikutus kaupungin aluerakenteeseen Levón, Bengt-Vilhelm, Arkkitehti Kerrostaloasunnon soveltuvuus ikäihmisille Loikkanen, Heikki A., VTT & työryhmä Demografisten tekijöiden vaikutus asuntojen kysyntään pääkaupunkiseudulla Lähteenmaa, Jaana, VTK & työryhmä Seksibaarit Helsingissä Meronen, Jyrki, DI Kaavan rakentamistaloudellinen arvostus menetelmä Mäkelä, Johanna, VTK Kahvila - 90-luvun kohtauspaikka Pakkala, Timo, FL, va ass. Helsingin keskustan pesimälinnusto; linnuston inventointi ja niistä luotu paikkatietomuotoinen ympäristötietokanta Palm, Jarmo, FK Yritysten yhteistyö ja alueellinen työnjako Helsingin seudulla Pitkälä, Kaisu, LTK Vanhuksen sekavuuden syyt, ennuste ja hoidon vaikuttavuus Pyyhtiä, Mervi, FK Pääkaupunkiseudun asema Suomen alueel lisen työnjaon ja joustavien tuotantotapojen murroksessa Raudalainen, Taisto, FK Inkerinsuomalaisten sopeutumisesta pääkaupunkiseudulla - tutkimus muutoksista paluumuuttajien identiteetissä Sutinen, Päivi, KK Ammattiin kasvaminen. Ammatillisen kasvun prosessi sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon ammatillisessa koulutuskokeilussa Tani, Sirpa, FL Helsinki as mindscapes and screenscapes; Geographical interpretations of the filmed city,

23 Tikkanen, Matti, FT dos. & työryhmä Helsingin ympäristöhistoria ja veden laadun muutokset Töölönlahden poh jasedimenttien kuvastamana, Wallander, Bo, VTK Mielenterveyden häiriö ja elämänhallinta - elämäkertatutkimus 1993 Broas, Pertti, DI Tuulen simulointi asemakaavojen pienoismallikokeissa Häyrynen, Maunu, FK Helsingin kaupunkipuistot ja puistopolitiikka 1820-luvulta 1930-luvulle Junttila, Ulla-Kirsi, TaK Kadun kalusteiden kehitys kuuden suomalaisen esimerkkikaupungin valossa Karvonen, Antti, Arkkitehti Kaupunki ilman takapihaa Kokljuschkin, Mikael, KK Liikunta esikoululaisten oppimisvalmiuksien kehittä jänä Kyttä, Marketta, Psyk kand Lasten toimintamahdollisuudet lähiympäristössään Mäenpää, Pasi, VTK Kulutus ja kaupunkikulttuuri Pakkala, Pekka, Arkkitehti Elinympäristö fyysisen suunnittelun tuloksena Rännäri, Osmo, KTT Tuotantokustannuskäsite julkisten palvelujen hinnoittelussa Sairinen, Rauno, VTK Ympäristökonfliktit Helsingin kaupungin suunnittelussa ja päätöksenteos sa Santasalo, Tuomas, KTM Vähittäiskaupan toimialarakenteen kehittäminen Suonto, Yrjö, Arkkitehti & työryhmä Lasten päiväkotien uudelleenkäytön selvitys Tuominen, Risto, HLT & työryhmä Terveys arvona helsinkiläisillä nuorilla Uusitalo, Maria, YTM Sosiaaliviraston lomatoiminnan arviointia lastensuojelun avohuollon tukitoimenpiteenä

24 Vaajanen, Timo, KTM, DI Korkean teknologian yritysten sijaintipäätökset Vilkuna, Johanna, FK Viheralueiden turvaamisen edellytykset tiivistyvässä kaupunkirakentamisessa 1992 Aulanko, Marja, Vt prof Yksin asuvien vanhusten selviytyminen kotitalouden hoidosta Halme, Seppo J., Prof Radiopalvelut kotipalvelun ja kotisairaanhoidon apuna Hänninen, Sakari, VTT Kyläsaari-liikkeen toiminta Lehmuslaakso, Henrik, VTK Sijaisperheiden ja kriminaalihuollon asiakkaiden kanssa asiakastyötä tekevät sosiaalityöntekijät Sirola, Soili, VTK Pakolaisten psykososiaalinen tilanne ja vastaanottotyön mahdollisuudet vastata siihen Temmes, Anneli, HTL Tulosjohtamisen toteutuminen Helsingin kaupungissa Uuskallio, Irma, VTL Arvostettu alue asuinympäristönä Varunki, Pirkko, THK Työelämän laatua Helsingin perusterveydenhuollossa Vuorinen, Juha, KTM Yritysten kiinteistöliiketoiminnan tutkimustoiminta Häkkinen, Antti, VTK /työryhymä Kaupungin laita - Helsingin vastakohtia ja yhdentymistä kahden vuosisadan kulues sa 1990 Hansson, Joakim, FM Svenskt inflytande i Finländsk arkitektur kring sekelskiftet 1900 Keisteri, Tarja, FL Kaupunkimaiseman muutos Helsingissä

25 Parikka, Raimo, VTK Tutkimushanke huono-osaisuudesta ja huono-osaistumisesta Helsingissä ja sen liepeillä 1800-luvun lopulta 1960-luvulle Valvanne, Jaakko, LL Helsinkiläisvanhusten terveydentila, sairastuvuus sekä tutkimusten ja hoidon tarve 1989 Hansson, Joakim, FM Svenskt inflytande i Finländsk arkitektur kring sekelskiftet 1900 Helin, Heikki, VTL 1.Verouudistuksen vaikutukset kuntien veropohjaan 2. Kuntien palvelutason ja tarpeen arvioinnin kehittäminen Hänninen, Sakari, VTT Pollution and Power Kopomaa, Timo, VTK Kaupunkitilan funktiot ja paikan merkitys. Havaintoja Hakaniemen torista. Kurtto, Arto, FK Helsingin kasvio Manninen, Juhani, YK Kunnallinen tietohuolto Määttä, Sami, FK Kiviaineskulutus ja ympäristövaikutukset Helsingissä Paunonen, Heikki, FT Helsingin slangisanakirja Peltonen, Vesa, Arkkitehti Helsinkiläisten huvilaesikaupunkien tutkimus Pitkänen, Seppo, KTM Kunnallinen tilintarkastelu Helsingin kaupungissa, ja muissa Suomen kunnissa sekä vertailu Englannin, Saksan liittotasavallan ja muiden pohjoismaiden kunnalliseen tilintarkastukseen Poteri, Paavo, VTM 1.Verouudistuksen vaikutukset kuntien veropohjaan. 2. Kuntien palvelutason ja tarpeen arvioinnin kehittäminen Saarikoski-Hyttinen, Helena, FK Penkinpainajaiset koulun perinteenä

26 Torkkeli, Outi, DI Kiinteistömarkkinat Suomessa Vuolanto, Timo, Arkkitehti Yleiskaavoitus Suur-Helsingissä. Kehitys maankäyttösuunnitelmana ja instituutiona luvulla 1988 Aalto-Setälä, Terhi, LL Hesperian sairaalan nuorisopsykiatriset potilaat Carpen, Kirsti, VTK Peruskoulun keskeyttäneiden nuorten elämäntavat ja tarinoiden tutkiminen Erkamo, Viljo, Apul.prof Helsingin flora Hutri, Kirsti, FK Suomenlinnan ja Pihlajasaaren maanilvijäislajisto Härkki, Taija, MMK Helsingin kaupungin asukkaiden taloudellisen päätöksenteon perustana olevat tiedot ja niiden käyttö Mantsinen, Jari, VTL REGIS-mallin soveltaminen Suomeen Penttilä, Marikki, Arkkitehti, tekn.lis. Helsingin ns. vanhan kaupunginosan raken nushistoria ja alueen asemakaavallisen suojelun tarkastelu Pitkänen, Seppo, KTK Suomen kunnallinen tilintarkastus, sen sisältö ja laajuus, kehit tyminen sekä kehitysnäkymät Poteri, Paavo, VTM Äyrit, tulot, vähennykset Ihalainen-Siniharju, Marjatta, FM Kodin ja koulun yhteistyö Sinkkonen, Hanna-Maija, KK Peruskoulunsa keskeyttäneet nuoret Uusitalo, Paavo, Prof Kaupunki ja laki Walls, Georg, Prof Social- och hälsovårdens aktörer i storstaden

27 Tiedustelut: Helsingin kaupungin tietokeskus kaupunkitutkimusyksikkö tai

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT Lista päivitetään noin kuukauden välein Numero PA26 AALTONEN, Virpi Marjatta 17.12.2019 PA6 AHLGREN, Mari Johanna PA49 AHONEN, Minna Susanna PA21 AHTIALA-HUOTARI, Elina

Lisätiedot

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70 100 m: 10,93 Tero Heikkinen -94 11,18 Hannu Hokkanen -84 11,1 Tapani Nykänen -80 11,44 Pasi Tervonen -90 11,2 Kalevi Vauhkonen -70 11,54 Jari Pynnönen -87 11,57 Reijo Erkkilä -84 11,4 Seppo Kupila -56

Lisätiedot

PROVINSSIROCK 2008 PERJANTAI

PROVINSSIROCK 2008 PERJANTAI PERJANTAI 13.06.2008 15. 21.00 1 Joni Renko H 2 Janna Renko H 3 Laura Raninen H 4 Antti-Pekka Valli H 5 Riina Yli-Ojanperä H 6 Sanna Peltoniemi H 7 Reijo Pulli H 8 Tiina Korkonen H 9 Kari Hautamäki H 10

Lisätiedot

Kaupunginhallitus päätti valita vuonna 2017 toimitettavia kuntavaaleja varten. 001 äänestysalue (Yhteiskoulu)

Kaupunginhallitus päätti valita vuonna 2017 toimitettavia kuntavaaleja varten. 001 äänestysalue (Yhteiskoulu) Kaupunginhallitus päätti valita vuonna 2017 toimitettavia kuntavaaleja varten 1. asetettaviin äänestysalueiden vaalilautakuntiin viisi varajäsentä 2. asettaa kaksi vaalitoimikuntaa ja niihin nimetään kolme

Lisätiedot

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat 1 (5) Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat Myönnetyt luvat 18.12.2015 Lappeenrannan 5. apteekki apteekkari, farmasian tohtori Hannu Tapani Taipale Loviisan apteekki apteekkari,

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. Kaupunginhallitus 10 19.01.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten Kh 10 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

Turun Osuuskaupan Edustajistovaali VAALIN TULOS EHDOKASLISTOITTAIN JÄSENALUE 2

Turun Osuuskaupan Edustajistovaali VAALIN TULOS EHDOKASLISTOITTAIN JÄSENALUE 2 21.3.2012 Turun Osuuskaupan Edustajistovaali 2012 05.03.12 14.03.12 VAALIN TULOS EHDOKASLISTOITTAIN JÄSENALUE 2 Lista N 1 316 Lehikoinen Jouni 269 3,049.00 Valittu 2 330 Virtanen Leena 214 1,524.50 Valittu

Lisätiedot

Virtain Soutu 24.5.2014 T U L O K S E T 24.5.2014 Virtain Urheilijat --------------- 16:29. Sija Nimi Seura Loppuaika Ero

Virtain Soutu 24.5.2014 T U L O K S E T 24.5.2014 Virtain Urheilijat --------------- 16:29. Sija Nimi Seura Loppuaika Ero Virtain Soutu 24.5.2014 T U L O K S E T 24.5.2014 Virtain Urheilijat --------------- 16:29 Sija Nimi Seura Loppuaika Ero Kirkkovene miehet 10 km Joukkue ================================== 1. Kuopion Soutajat

Lisätiedot

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus 3. 4.5.2011/18 Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011 EDUSKUNNAN VIIKKO Toimittanut eduskuntatiedotus SISÄLLYSLUETTELO Muuta.................... 41 MUUTA Tiistai 3.5.2011 Valiokuntien vaaleissa

Lisätiedot

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT Lista päivitetään noin kuukauden välein Numero PA26 AALTONEN, Virpi Marjatta 17.12.2019 PA6 AHLGREN, Mari Johanna PA49 AHONEN, Minna Susanna PA21 AHTIALA-HUOTARI, Elina

Lisätiedot

Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA

Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA M30 4 x 100 m 1. Varsinais-Suomen Veteraaniurheilijat 47,81 SE Mikko Kiuru Henri Heikkinen Jukka Mertanen Krister Laine M30 4 x

Lisätiedot

Hämeen aluemestaruuskilpailut

Hämeen aluemestaruuskilpailut Orimattila 04. - 17:51:29 10m Ilmakivääri 40 ls, sarja N 1. Noora Etula LAS 96 99 94 98 387 2. Katariina Laine HlAS 95 97 92 99 383 19x 3. Saana Tattari HlAS 95 98 95 95 383 17x 10m Ilmakivääri 40 ls,

Lisätiedot

Tulos vertailulukujärjestyksessä

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 I Vaalipiiri 1 Viitasalo Mikko 10 Kokoomus 975 5197,00 valittu 2 Leppiniemi Raili 12 Sitoutumattomat 1674 3262,00 valittu 3 Rautava Risto 8 Kokoomus 737 2598,50 valittu 4 Heinäluoma Eero 16 SDP 1299

Lisätiedot

72 osallistujaa, yhteissaalis g MIEHET YLEINEN sijoitus Nimi Tulos OSASTON NIMI 1 Harri Hakulinen 7365 Kiteen Puutyöntekijät r.y.

72 osallistujaa, yhteissaalis g MIEHET YLEINEN sijoitus Nimi Tulos OSASTON NIMI 1 Harri Hakulinen 7365 Kiteen Puutyöntekijät r.y. 72 osallistujaa, yhteissaalis 150355 g MIEHET YLEINEN sijoitus Nimi Tulos OSASTON NIMI 1 Harri Hakulinen 7365 Kiteen Puutyöntekijät r.y. 2 Eino Karppinen 6465 Puuliitto Kuhmon os. 752 ry 3 Mikko Kuusimaa

Lisätiedot

Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet

Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet 1. Sosiaali- ja terveysryhmä Aulis Laaksonen, pj. Pori Terttu Nordman Eija Kuokka Hanna-Leena Markki Harjavalta Jaana Karrimaa Eero Mattsson Pomarkku

Lisätiedot

Kunnallisvaalissa 2017 Kajaanin kaupunginvaltuustoon toimikaudeksi valitut. Suomen Keskusta yhteensä 14 valtuutettua ja 14 varavaltuutettua

Kunnallisvaalissa 2017 Kajaanin kaupunginvaltuustoon toimikaudeksi valitut. Suomen Keskusta yhteensä 14 valtuutettua ja 14 varavaltuutettua Kajaanin kaupunginvaltuusto 2017-2021 Kunnallisvaalissa 2017 Kajaanin kaupunginvaltuustoon toimikaudeksi 2017-2021 valitut. Nimi Ääniä Suomen Keskusta yhteensä 14 valtuutettua ja 14 varavaltuutettua Hatva

Lisätiedot

Bussiin nousulista ==============

Bussiin nousulista ============== 1/6 Bussiin nousulista ============== Grp. Metallin ao. 148 r.y. Päivitetty lista 28.1.2009 Virkistysviikonloppumatka Kuusamoon 31.1. - 1.2.2009 (la-su/2 pv) "Holiday Club Kuusamon tropiikki" Bussi nro

Lisätiedot

MAASEUTUTUTKIJATAPAAMISEN TYÖRYHMÄT JA ESITYKSET Pieksämäki 28. 29.8.2014

MAASEUTUTUTKIJATAPAAMISEN TYÖRYHMÄT JA ESITYKSET Pieksämäki 28. 29.8.2014 MAASEUTUTUTKIJATAPAAMISEN TYÖRYHMÄT JA ESITYKSET Pieksämäki 28. 29.8.2014 TYÖRYHMÄ 1: Hankkeilla lisää lähiruokaa? Kehitys- ja tutkimustyön tavoitteita, tuloksia ja kohdentamisen tarpeita Ossi Kotavaara,

Lisätiedot

Valittu Vertausluku nro

Valittu Vertausluku nro Valitut ja varamiehet vertausluvuittain Sivu 1 Valittu Järj Ehdokas Ryhmä Äänet Vertausluku nimi 1. 117 Kääriäinen, Seppo KESK 608 3506,000 VTT, kansanedustaja 2. 31 Eestilä, Markku KOK 276 1770,000 kansanedustaja,

Lisätiedot

# Pelaaja Seura Yhteensä

# Pelaaja Seura Yhteensä Teerenpeli Tour 2015 kokonaistilanne - 3 parasta tulosta lasketaan mukaan SCR # Pelaaja Seura 1 2 3 4 5 6 Yhteensä 1 El- Ghaoui Mohamed MeG 79 86 80 84 243 2 Lehtikangas Jari LG 85 76 85 85 246 3 Lindqvist

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten

LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten Kh 39 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 - - - - - Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

KAINUUN PIIRIN YLEISURHEILUN ENNÄTYKSET 2012 päivitys KH

KAINUUN PIIRIN YLEISURHEILUN ENNÄTYKSET 2012 päivitys KH KAINUUN PIIRIN YLEISURHEILUN ENNÄTYKSET 2012 päivitys 2.10.2012 KH MIEHET 100 m 10,54 Jari Haverinen KajKi 1994 200 m 21,46 Matti Rusanen KuKi 1980 400 m 46,65 Matti Rusanen KuKi 1983 800 m 1.49,38 Esko

Lisätiedot

E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa

E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa Suunta-Jurva 1(5) E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa 17.2.2013 Lopputulokset H21 (2+2+2+2+2+2) 1) Pohjankyrön Rasti 1 52:47 (Saari Petri 8:18/2., Heiska Samu 9:25/1., Saari Petri 8:59/2., Heiska

Lisätiedot

1 / 5 Ehdokasluettelo suppea 28.10.2012 27.09.2012 15:24. Ehdokasnro Sukunimi Etunimi Ammatti Kotikunta

1 / 5 Ehdokasluettelo suppea 28.10.2012 27.09.2012 15:24. Ehdokasnro Sukunimi Etunimi Ammatti Kotikunta 1 / 5 KV-2012 Ehdokasluettelo suppea 28.10.2012 27.09.2012 15:24 Ehdokasnro Sukunimi Etunimi Ammatti Kotikunta Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p. 2 Aho Maria toimistosihteeri 3 Ailio kapteeni evp

Lisätiedot

Suunnistuksen maakuntaviesti Paljakassa

Suunnistuksen maakuntaviesti Paljakassa Suunnistuksen maakuntaviesti 9.8.2014 Paljakassa Puolangan Ryhti T U L O K S E T Kilpailun sarjat: NUA; NUA1; NUA2; NUA3; NUB; NUB1; NUB2; NUB3; MYL; MYL1; MYL2; MYL3; MYL4; MYL5; NYL; NYL1; NYL2; NYL3;

Lisätiedot

YLEISURHEILUN PIIRINENNÄTYKSET (Päivitys /KH)

YLEISURHEILUN PIIRINENNÄTYKSET (Päivitys /KH) Piirinennätykset 2008 YLEISURHEILUN PIIRINENNÄTYKSET (Päivitys 19.11.2008/KH) MIEHET 100 m 10,54 Jari Haverinen KajKi 1994 200 m 21,46 Matti Rusanen KuKi 1980 400 m 46,65 Matti Rusanen KuKi 1983 800 m

Lisätiedot

(Lähti: 1 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 1 1. Hulkkonen Mikko Pihkan 41.00

(Lähti: 1 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 1 1. Hulkkonen Mikko Pihkan 41.00 H6 (Lähti: 6 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 6. Sorsa Aleksi Pihkan 23.2 2. Hakuli Tommi KeU 24.02 +50 3. Pietiläinen Aleksi Pihkan 26.54 +3.42 4. Koikkalainen Severi Pihkan 2.46 +4.34 5. Koivisto Antton KeU

Lisätiedot

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 KiU KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 JOUKKUEET: 1920 Luku Kiteenkylän pesäpallojoukkue Hakulinen Heikki Hakulinen Onni Hakulinen Simo Hakulinen Toivo Hakulinen Viljo Hirvonen Arvi Kosonen Juho Lipponen Toivo

Lisätiedot

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ==============================================================

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ============================================================== 25m Pienoispistooli erä 1, lauantai 18.8.2012, klo 10:00-11:45 ============================================================== 2. Tomi Mustonen H V-S 3. Yrjö Munukka H Hel 4. Antti Leinonen H Kai 5. Jussi

Lisätiedot

Leena Valkeeniemi-Tasanen. terveydenhoitaja Tampere. Marika Tasanen väyläsuunnittelija Tampere. Matti Hirvonen järjestelmäsuunnittelija Tampere

Leena Valkeeniemi-Tasanen. terveydenhoitaja Tampere. Marika Tasanen väyläsuunnittelija Tampere. Matti Hirvonen järjestelmäsuunnittelija Tampere 112 113 114 115 A Timo Malmi FL, kirjailija Leena Valkeeniemi-Tasanen terveydenhoitaja Mauri Poussa toimitusjohtaja, työyhteisövalmentaja Pirjo Kokkonen kotitalousteknikko 116 117 118 119 120 Ilkka Nikander,

Lisätiedot

Suur-Helsingin Golf ry Tulokset Sia & Altia Avio- ja avopari Open

Suur-Helsingin Golf ry Tulokset Sia & Altia Avio- ja avopari Open Suur-Helsingin Golf ry Tulokset Sia & Altia Avio- ja avopari Open 9.7.2011 Sarja: 18 hcp gs pb +scr, Pistebogey Hcp, Keltainen / Punainen Kierros 1: Luukki # Pelaaja Seura Slope Out In Tulos 1 Virkki Anna-Liisa

Lisätiedot

Kirkolliskokousvaalit 2016

Kirkolliskokousvaalit 2016 I Viinipuu 87 Engström Vesa asiantuntija I Viinipuu 88 Ijäs Mika palvelukokonaisuuden esimies, yhteisöpedagogi (AMK) I Viinipuu 89 Leipakka Laura TM I Viinipuu 90 Leskinen Heikki TM I Viinipuu 91 Orpana

Lisätiedot

Hirvenjuoksun ISM-kisa

Hirvenjuoksun ISM-kisa Hirvenjuoksun ISM-kisa Juuka, 04.07.2015 Yksilökilpailut Kävelijät Sarjalle ei lasketa aikapisteitä. Sarjassa on 4 arviomatkaa. Nimi Nro Piiri Arviointi Ammunta Pisteet 1. Lemmetty Tuomas 164 PS 548 (+9m/+3m/+8m/+6m)

Lisätiedot

1 ( 7 ) TENAN TUOPPI 2014 TULOKSET. Lyöntipeli HCP

1 ( 7 ) TENAN TUOPPI 2014 TULOKSET. Lyöntipeli HCP 1 ( 7 ) TENAN TUOPPI 2014 TULOKSET 17.9.2014 Lyöntipeli HCP # Pelaaja Seura OUT IN TOT Slope Tulos CBA +/- 1 Laahanen Reino VG 49 45 94 23 71-0.8 2 Aalto Timo VG 48 39 87 15 72-0.9 3 Martin Tuomo VG 45

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 156/00.02.04/2014 131 Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 27.8.2014 Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg 20.8.2014: Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 156/00.02.04/2014 154 Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 24.9.2014 Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg 17.9.2014: Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Jos olet ilmoittautunut vapaaehtoiseksi mutta nimesi puuttuu listalta ota yhteyttä suoraan ryhmäsi vetäjään. Sprintin toimitsijat Tilanne 9.9.

Jos olet ilmoittautunut vapaaehtoiseksi mutta nimesi puuttuu listalta ota yhteyttä suoraan ryhmäsi vetäjään. Sprintin toimitsijat Tilanne 9.9. Jos olet ilmoittautunut vapaaehtoiseksi mutta nimesi puuttuu listalta ota yhteyttä suoraan ryhmäsi vetäjään Sprintin toimitsijat Tilanne 9.9.2014 Nimi Helanterä Antero Laine Jukka Nuuttila Marja-Leena

Lisätiedot

Lehtimäen Ampujat ry:n avoimet alueelliset syysilma-asekilpailut Pilkan ilma-aseradalla , tulosluettelo:

Lehtimäen Ampujat ry:n avoimet alueelliset syysilma-asekilpailut Pilkan ilma-aseradalla , tulosluettelo: Yleinen sarja, ilmakivääri 60 ls 1. Ville Nokipii P-HA 98 97 95 100 99 99 588 2. Arto Tiihonen SySi 96 99 99 96 97 94 581 3. Minna Hytönen KSA 96 97 95 97 97 92 574 4. Carl Bergman NSK 93 95 96 91 99 96

Lisätiedot

TULOKSET SM-PILKKI 2009 28.2.2009 Voionmaan opisto

TULOKSET SM-PILKKI 2009 28.2.2009 Voionmaan opisto TULOKSET SM-PILKKI 2009 28.2.2009 Voionmaan opisto TKEK = Työväen Kala- ja Eräkerho Kirkkonummi = Kirkkonummen Kala- ja Metsämiehet H-linna = Hämeenlinnan Kala ja Erä ry TEM = Tesoman Erämiehet ry TULOKSET

Lisätiedot

KAINUUN PIIRIN YLEISURHEILUN ENNÄTYKSET 2013 (Päiv KH)

KAINUUN PIIRIN YLEISURHEILUN ENNÄTYKSET 2013 (Päiv KH) KAINUUN PIIRIN YLEISURHEILUN ENNÄTYKSET 2013 (Päiv 15.10.2013 KH) MIEHET 100 m 10,54 Jari Haverinen KajKi 1994 200 m 21,46 Matti Rusanen KuKi 1980 400 m 46,65 Matti Rusanen KuKi 1983 800 m 1.49,38 Esko

Lisätiedot

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Nuoret alle 12 v 1. Pasi Autio Saarijärven Kaira 4 495 g Nuoret alle 15 v 1. Erik Pirtala Laukaan Ahvenpojat 5 310 g 2. Tiia Piekäinen Tikkakosken Kalamiehet

Lisätiedot

KAINUUN PIIRIN YLEISURHEILUN ENNÄTYKSET (PÄIV KH)

KAINUUN PIIRIN YLEISURHEILUN ENNÄTYKSET (PÄIV KH) KAINUUN PIIRIN YLEISURHEILUN ENNÄTYKSET (PÄIV 29.10.2014 KH) MIEHET 100 M 10,54 JARI HAVERINEN KAJKI 1994 200 M 21,46 MATTI RUSANEN KUKI 1980 400 M 46,65 MATTI RUSANEN KUKI 1983 800 M 1.49,38 ESKO HUTTU

Lisätiedot

VUODEN 2013 VIRALLISTEN KISOJEN TALKOOVUOROT Päivitetty 31.5.2013 Sivu 1/5

VUODEN 2013 VIRALLISTEN KISOJEN TALKOOVUOROT Päivitetty 31.5.2013 Sivu 1/5 VUODEN 2013 VIRALLISTEN KISOJEN TALKOOVUOROT Päivitetty 31.5.2013 Sivu 1/5 TYÖNTEKIJÄLISTA MAALISKUU LAUANTAI 02.03.2013 3 LK Anne Laine Jenni Sokura Satu Tolonen Anni Rämä Linda Laurikainen Sonja Meuronen

Lisätiedot

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ==============================================================

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ============================================================== 25m Pienoispistooli erä 1, lauantai 18.8.2012, klo 10:00-11:45 ============================================================== 2. Ltn, Tomi Mustonen H V-S 3. Vänr, Yrjö Munukka H Hel 4. Ylil, Antti Leinonen

Lisätiedot

Äänestys 17. Esitys kaupunginhallitus = Jaa Karnisto-Toivonen Saija, nykyinen malli = EI. (n) (%) 32 62,7% JAA 18 35,3% EI 0 0% TYHJÄÄ 1 2% POISSA

Äänestys 17. Esitys kaupunginhallitus = Jaa Karnisto-Toivonen Saija, nykyinen malli = EI. (n) (%) 32 62,7% JAA 18 35,3% EI 0 0% TYHJÄÄ 1 2% POISSA Salon kaupunginvaltuusto Dnro 117/12.06/2016 7.3.2016 Äänestysluettelot 17, varhaiskasvatuslain muutokset 1.8.2016 Äänestys 17 Esitys kaupunginhallitus = Jaa Karnisto-Toivonen Saija, nykyinen malli = (n)

Lisätiedot

Suomen avantouintiliitto SM-Kisat 08.03.2008. A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija

Suomen avantouintiliitto SM-Kisat 08.03.2008. A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija Junila Sandra Tampereen Talviuimarit 13:20 4. 26,53 1 Virta Sini Katismaan Avantouimarit 13:20 2. 32,13 2 B Miehet 20-29 v. Heinämäki Janne Apian

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 156/00.02.04/2014 115 Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 11.6.2014 Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg 4.6.2014: Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

5. Kyösti Korpiola ,1971,1973,1974 ( ,1967,1970, ,1968) ( ,1964) ( )

5. Kyösti Korpiola ,1971,1973,1974 ( ,1967,1970, ,1968) ( ,1964) ( ) 1. Timo Korpiola 68 1963 80 1967,1969,1970 (3. 1966) 93 1971 +93 1972 (3. Yleismestaruus 1963) 2. Max Jensen 80 1963,1964 Yleismestaruus 1963 (2. 1964) 3. Pauli Hissa +80 1963,1964 Yleismestaruus 1964

Lisätiedot

Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne )

Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne ) Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne 15.4.2015) 1 Marko van den Berg Helsingin normaalilyseo 2 Jani Kiviharju Helsingin normaalilyseo 3 Tuula Koskimies-Sirén Helsingin normaalilyseo 4 Veli-Pekka

Lisätiedot

TEA henkilökohtaiset suunnistusmestaruuskilpailut 2004 Olari Miehet H21

TEA henkilökohtaiset suunnistusmestaruuskilpailut 2004 Olari Miehet H21 H21 1 Hannu Numminen Espoon Kunto 47.32 2 Esa Karjalainen TietoEnator 48.07 3 Niko Torvela Espoon Kunto 48.21 4 Risto Vilkki Espoon Kunto 53.20 5 Markku Syrjälä TietoEnator 55.16 6 Janne Mörsky Tekla 143.49

Lisätiedot

Ahonkylän koulun johtokunta

Ahonkylän koulun johtokunta 1 KOULUJEN JOHTOKUNNAT 2013-2016 Ahonkylän koulun johtokunta Puheenjohtaja Toni Lahti Lassi-Matti Rauhala Varapuheenjohtaja Anne Mäenpää Johan Mäenpää Jäsen Marjut Lahti Matti Ylisaukko-Oja Jäsen Marja

Lisätiedot

Kansallinen tikkaa Järjestäjä Jämsän Seudun Tikka ry

Kansallinen tikkaa Järjestäjä Jämsän Seudun Tikka ry Kansallinen 25 + 125 tikkaa 27.1.2018 Järjestäjä Jämsän Seudun Tikka ry päivitetty 28.1.2018 klo 17 25 tikkaa MM 1. Järvinen Tarmo JST 42 41 40 40 40 203 2. Vaarala Simo PaavT 38 43 36 39 45 201 (4x10,

Lisätiedot

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 0:09:02 Harri Hakola 7,8 4 12:35:06 0:09:10 Harri Hakola

Lisätiedot

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 0:09:02 Harri Hakola 7,8 4 12:35:06 0:09:10 Harri Hakola

Lisätiedot

LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015

LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015 LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015 MIEHET 100 m 11,10 Joonas Kokko 2015 200 m 22,55 Joonas Kokko 2015 400 m 48,53 Jukka Latva-Rasku -97 800 m 1.51,78 Pekka Passinen -94 1000 m 2.26,94 Ville Hautala -91 1500

Lisätiedot

Suomen Aikuisurheiluliiton SM-viestit Kangasala Kultamitalijoukkueet:

Suomen Aikuisurheiluliiton SM-viestit Kangasala Kultamitalijoukkueet: Suomen Aikuisurheiluliiton SM-viestit Kangasala 11.6.2016 Kultamitalijoukkueet: M35 4 x 1500 m 1. Varsinais-Suomen Veteraaniurheilijat 18.30,10 Lasse Kero Timo Kero Jukka Savonheimo Juha Kukkamo M40 4

Lisätiedot

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 I Vaalipiiri 1 Leppiniemi Jarmo 3 Sitoutumattomat - 2757 4601,00 valittu 2 Akaan-Penttilä Eero 8 Kokoomus 794 3793,00 valittu 3 Hakala Lotta 4 Sitoutumattomat - 557

Lisätiedot

Organisaatio

Organisaatio Organisaatio 1.1.2017 2.11.2016 Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Yhteiset palvelut Valtuusto Tarkastuslautakunta Hallitus Yksilöasiainjaosto Henkilöstöjaosto Toimitusjohtaja

Lisätiedot

Nimi Sarja Maakunta Tulos Loppukilpailu Yhteensä Sijoitus Huhti Jani S16 V-S

Nimi Sarja Maakunta Tulos Loppukilpailu Yhteensä Sijoitus Huhti Jani S16 V-S Tulokset Joukkuekilpailu Satakunta Makelä Antti M SA 99 Väyrynen Reijo M50 SA 96 Keikko Tommi M SA 96 Laarimo Mika M SA 95 Ikola Juha M50 SA 92 Ylijoki Juho M SA 92 Nurmi Markku M50 SA 91 Saunaluoma Jouni

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 19.9.2012 Hallinto Sosiaali- ja terveysjohtaja Sanna-Tuulia Lehtomäki - henkilöstöasiat 182 190 Johtava ylilääkäri Katariina Korkeila - henkilöstöasiat/maksusitoumukset

Lisätiedot

SM-esikilpailu. Yksilökilpailut. Lumijoki, 27.06.2015

SM-esikilpailu. Yksilökilpailut. Lumijoki, 27.06.2015 SM-esikilpailu Lumijoki, 27.06.2015 Yksilökilpailut M 1. Kuitunen Lasse 21 Keski-Pohja 300 (20:06) 240 (-24m/+6m) 582 (97) 1122 2. Marttila Petri 1 Oulu 278 (23:41) 288 (-1m/-5m) 546 (91) 1112 3. Tapani

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 156/00.02.04/2014 96 Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 14.5.2014 Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg 5.5.2014: Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 94/00.02.04/2013 132 Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 22.5.2013 Vt. sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korkeila 14.5.2013 Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

LINNAMASTERS 2016 SATURDAY

LINNAMASTERS 2016 SATURDAY EVENT 1 09:00 1 M40-44 1 Vara Jesperi 09:36 4 W40-44 1 Pulkkinen Anni 09:00 1 M40-44 2 Seppälä Sami 09:36 4 W40-44 2 Halmepuro-Jaatinen Suvi 09:00 1 M40-44 3 Sjöblom Aarno 09:36 4 W40-44 3 Koski Jaana

Lisätiedot

Ilmakiväärin ja -pistoolin AM-kilpailut

Ilmakiväärin ja -pistoolin AM-kilpailut Turku 07. - 19:03:27 10m Ilmakivääri 40 ls, sarja N16 1. Elina Takku PuKu 93 96 90 96 375 AE 10m Ilmakivääri 40 ls, sarja N18 1. Maria Liewendahl ÅSSF 95 92 97 98 382 2. Essi Laitinen TSA 92 95 97 95 379

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 1035/00.02.04/2014 25 Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 18.2.2015 Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg 11.2.2015: Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

WFA-MAAPÄIVÄT Osallistujat

WFA-MAAPÄIVÄT Osallistujat WFA-MAAPÄIVÄT Osallistujat 1. Niemi-Aro Antti 2. Saari Aapo 3. Kinnari Sirpa 4. Koskinen Eila 5. Lähdesmäki Liisa 6. Niemi Anne 7. Palojoki Ulla 8. Hyvönen Juhani 9. Peltola Asko 10. Saunamäki Raimo 11.

Lisätiedot

Yhteistulokset. Helsingin Siirtolapuutarhojen Aluejärjestö KESÄKISAT 2006 HERTTONIEMI PÖYTÄKIRJA. Siirtolapuutarha. Marjaniemi. Tali.

Yhteistulokset. Helsingin Siirtolapuutarhojen Aluejärjestö KESÄKISAT 2006 HERTTONIEMI PÖYTÄKIRJA. Siirtolapuutarha. Marjaniemi. Tali. Helsingin Siirtolapuutarhojen Aluejärjestö KESÄKISAT PÖYTÄKIRJA Yhteistulokset Lasten viestit Siirtolapuutarha Tulos Kroketti Kuulakikka Mölkky Lentopallo Lausunta Puhe Tikka Petankki Tytöt < v Pojat

Lisätiedot

Ikäluokka Painoluokka Vaaka Nimi / Synt 1. nosto 2. nosto 3. nosto Tulos Paikkakunta N 57 52,05 Hanna Rantala / 82 85,0 90,0 90,0 Tampere 26.8.

Ikäluokka Painoluokka Vaaka Nimi / Synt 1. nosto 2. nosto 3. nosto Tulos Paikkakunta N 57 52,05 Hanna Rantala / 82 85,0 90,0 90,0 Tampere 26.8. MAKSIMIRANKING 2017 N 57 52,05 Hanna Rantala / 82 85,0 90,0 90,0 Tampere 26.8.2017 N 52 50,2 Johanna Forsström / 88 65,0 70,0 72,5 72,5 Rauma 15.4.2017 N 63 61,70 Anne Heikkilä / 78 65,0 72,5 80,0 72,5

Lisätiedot

LUUMÄEN PERUSKOULUJEN JA LUKION HENKILÖSTÖ 2014 2015

LUUMÄEN PERUSKOULUJEN JA LUKION HENKILÖSTÖ 2014 2015 LUUMÄEN PERUSKOULUJEN JA LUKION HENKILÖSTÖ 2014 2015 KANGASVARREN KOULU Rehtori Timo Piesanen Opettajat Luokat Maija Parkkari-Räty Maaret Liikkanen Kaisa Jääskeläinen Tarja Käyhty Simo Jääskeläinen Timo

Lisätiedot

10000m Tulos Sija Helena Rantakari N ,95 1 Raimo Hartonen M ,68 10 Kauko Kuningas M ,35 5

10000m Tulos Sija Helena Rantakari N ,95 1 Raimo Hartonen M ,68 10 Kauko Kuningas M ,35 5 100m Tulos Sija Vesa Lappalainen M55 14.67 28 Varpu Holmberg N70 20.06 15 Terhi Kokkonen N65 15.53 3 Raimo Koskela M55 12.83 5 Pauli Rantala M55 14.21 20 Tuula Siekkinen N55 16.13 12 200m Tulos Sija Jan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 94/00.02.04/2013 181 Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 11.9.2013 Vt. sosiaali- ja terveysjohtaja Markku Liimatainen 6.9.2013: Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

SEASON CLOSING RACE Lauantai Iso rata 100 m M45 YLI-OJANPERÄ Mikko : Iso rata 500 m L SISSO-KORISEVA Marja :51.

SEASON CLOSING RACE Lauantai Iso rata 100 m M45 YLI-OJANPERÄ Mikko : Iso rata 500 m L SISSO-KORISEVA Marja :51. SEASON CLOSING RACE 17.-18.3.2007 Lauantai Iso rata 100 m M45 YLI-OJANPERÄ Mikko :11.69 PC YLI-OJANPERÄ Matti :12.28 PD JÄÄSKELÄINEN Eero :12.68 ITKONEN Petri :13.04 PELTONIEMI Harri :13.17 PE11 HAUTAMÄKI

Lisätiedot

Jurvan Metsästysseura ry Ilma-asehalli, Salontie 20

Jurvan Metsästysseura ry Ilma-asehalli, Salontie 20 POHJANMAAN III KULTAHIPPUKARSINNAT JA Y/N SARJOJEN AVOIN ILMA-ASEKILPAILU Tulokset ilmapistooli: IT 8 1 Tuomas Olli LappA 95 + 96 = 191 2 Aleksi Heinonen LappA 93 + 90 = 183 3 Topias Teikari IU 82 + 81

Lisätiedot

Vanha kenttä: 1987-1992

Vanha kenttä: 1987-1992 JYVÄS-GOLF HOLE-IN-ONE 1978-2010 Vanha kenttä: 1987-1992 1987 1 Matti Tikkinen väylä 6 1988 2 Tuomo Kilpeläinen väylä 8 1989 3 Jaakko Nieminen väylä 6 4 Pertti Virtanen väylä 4 5 Sami Rantakari väylä 6

Lisätiedot

SEASON CLOSING RACE Tulokset

SEASON CLOSING RACE Tulokset SEASON CLOSING RACE Tulokset 17.-18.3.2007 Lauantai Iso rata 100 m M45 YLI-OJANPERÄ, Mikko 11,69 C-pojat YLI-OJANPERÄ, Matti SU 12,28 E D-pojat JÄÄSKELÄINEN, Eero SU 12,68 E ITKONEN, Petri SU 13,04 E PELTONIEMI,

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, STL 0,5 km (v) 1. Oskari Kotiaho Vantaan Taksiautoilijat ry 4.11 2. Veera Yletyinen Kuopion Taksiautoilijat ry 6.33 Lapset alle 8, STL 0,5 km (v) 1. Elias Korhonen Ristijärven Taksiautoilijat

Lisätiedot

Puheenjohtaja Esko Lehtimäki. Varapuheenjohtaja Anne Luhtala KUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJA JA VARAPUHEENJOHTAJAT

Puheenjohtaja Esko Lehtimäki. Varapuheenjohtaja Anne Luhtala KUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJA JA VARAPUHEENJOHTAJAT 1 (10) TEUVAN KUNTA LUOTTAMUSTOIMIEN TÄYTTÄMINEN - Teuvan kunnanvaltuusto 19.1.2009 KUNNANVALTUUSTON VAALILAUTAKUNTA varsinaiset et Lehtimäki Esko Luhtala Anne Lilja Jukka Mäntylä Anu henkilökohtaiset

Lisätiedot

Teht. Pist. Ikä Hyv.

Teht. Pist. Ikä Hyv. Kilpailu: Puumieskesätaitokilpailu 2013 Järjestäjä: Mikkelin Seudun Puumiehet ry Päivämäärä: 21.9.2013, Anttolanhovi, Mikkeli Miesten kilpasarja Ikä Hyv. Pisteet 1 Pekka Repo P-Savo 88 17 72 177 29:10

Lisätiedot

Äänestys 42: Esitys kaupunginhallitus = Jaa, Sanna Lundström, tuntikehitys opetuslautakunnalle = Ei. (n) (%) 25 49% JAA 24 47,1% EI 0 0% TYHJÄÄ

Äänestys 42: Esitys kaupunginhallitus = Jaa, Sanna Lundström, tuntikehitys opetuslautakunnalle = Ei. (n) (%) 25 49% JAA 24 47,1% EI 0 0% TYHJÄÄ Salon kaupunginvaltuusto Dnro 621/00.01.01.00/2016 22.5.2017 Äänestysluettelo 42, hallintosäännön hyväksyminen Äänestys 42: Esitys kaupunginhallitus = Jaa, Sanna Lundström, tuntikehitys opetuslautakunnalle

Lisätiedot

EL Valtakunnalliset Keilakilpailut 2016 Jyväskylä osanottajat

EL Valtakunnalliset Keilakilpailut 2016 Jyväskylä osanottajat EL Valtakunnalliset Keilakilpailut 2016 Jyväskylä osanottajat Joukkuekisassa naiset lisäpisteitä 8 p/srj # Nimi Syntymävuosi Yhdistys Hyvitys/srj Hyvitys 6 srjjoukkue Torstai 9.00 1 Tamminen Matti 1928

Lisätiedot

KONSERNIN ENEMMISTÖOMISTEISET TOIMITILAYHTIÖT, JOISSA VIRKAMIESHALLITUS = = X

KONSERNIN ENEMMISTÖOMISTEISET TOIMITILAYHTIÖT, JOISSA VIRKAMIESHALLITUS = = X KONSERNIN ENEMMISTÖOMISTEISET TOIMITILAYHTIÖT, JOISSA VIRKAMIESHALLITUS Yhtiö (konsernin omistusosuus) Hallitukset vuodelta 2009 kaupungin edustajat = X Hallitusehdotus vuodelle 2010 kaupungin edustajat

Lisätiedot

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,?

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,? TamRU:n hallitukset Kuvia hallituksista vuodesta 1959 vuoteen 2014. Tietoja lisätään, kun saadaan. Hallitus 1959 J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?,

Lisätiedot

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht.

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht. OPM-Cup 2013 Lopullinen tulosluettelo OPM cupin lisenssejä lunastettu 169 kpl. Harri Nikula teki kovat pohjat heti alkukaudesta, ja voittaa cupin Tuurin hauki kisassa suurin hauki 10435 g, Sami Aittokallion

Lisätiedot

1. Hokkanen Jaana URMAS Savolainen Päivi KAMS Niskanen Eeva K-SMAS

1. Hokkanen Jaana URMAS Savolainen Päivi KAMS Niskanen Eeva K-SMAS Suomen Metsästäjäliitto Pohjois-Savon piiri Hirvenjuoksun PM-kilpailut IISALMI 21.7.2013 Sarja M Paras aika 21.00 1. Väätäinen Kari URMAS 287 254 594 1135 2. Lemmetty Timo Haapamäen HS 300 272 534 1106

Lisätiedot

EHDOKKAAT ÄÄNIMÄÄRITTÄIN Sivut 5. Hyvinkään seurakunta Päiväys 15/11/ Virtanen, Marja-Leena I Keskellä elämää 114 Valittu

EHDOKKAAT ÄÄNIMÄÄRITTÄIN Sivut 5. Hyvinkään seurakunta Päiväys 15/11/ Virtanen, Marja-Leena I Keskellä elämää 114 Valittu Kirkkovaltuuston vaalit 2010 EHDOKKAAT ÄÄNIMÄÄRITTÄIN Sivut 5 Hyvinkään seurakunta Päiväys 15/11/2010 Espoon hiippakunta Valittuja ehdokkaita:33 Aika ke24 21.51 Sija Ehdokas Ehdolle asettaja Ääniä Tila

Lisätiedot

Äänestys 84 Esitys kaupunginhallitus = JAA Harri Lindholm, jäsenmäärä toimielimet = EI. n) (%) 40 78,4% JAA 11 21,6% EI 0 0% TYHJÄÄ 0 0% POISSA

Äänestys 84 Esitys kaupunginhallitus = JAA Harri Lindholm, jäsenmäärä toimielimet = EI. n) (%) 40 78,4% JAA 11 21,6% EI 0 0% TYHJÄÄ 0 0% POISSA Salon kaupunginvaltuusto Dnro 1807/00.00.01/2016 10.10.2016 Äänestysluettelot 84 Luottamushenkilöorganisaation linjaus 1.6.2017 alkavalle valtuustokaudelle Äänestys 84 Esitys kaupunginhallitus = Harri

Lisätiedot

Henkilökohtaiset SM-mitalit ajanjaksolla 1921 2010 (mukana myös joukkuemitalit)

Henkilökohtaiset SM-mitalit ajanjaksolla 1921 2010 (mukana myös joukkuemitalit) Henkilökohtaiset SM-mitalit ajanjaksolla 1921 2010 (mukana myös joukkuemitalit) Nimi Kulta Hopea Pronssi Yhteensä Aila Virkberg 15 17 9 41 Teija Virkberg 21 7 8 36 Petri Keskitalo 25 4 3 32 Arto Peltoniemi

Lisätiedot

Kainuun maakuntaviestisuunnistus Paljakassa

Kainuun maakuntaviestisuunnistus Paljakassa Kainuun maakuntaviestisuunnistus Paljakassa 15.9.2013 Puolangan Ryhti T U L O K S E T Naiset 1. KaSu 1 Kajaanin Suunnistajat 1.51.12,3 2. SoJy 3 Sotkamon Jymy 1.54.51,4 3.39,1 3. SuRa Suomussalmen Rasti

Lisätiedot

Kaupunginhallitus = JAA Pertti Vallittu, esteellisyydet Lounea= EI. (n) (%) 38 74,5% JAA 4 7,8% EI 5 9,8% TYHJÄÄ 4 7,8% POISSA 51 93% (N / %)

Kaupunginhallitus = JAA Pertti Vallittu, esteellisyydet Lounea= EI. (n) (%) 38 74,5% JAA 4 7,8% EI 5 9,8% TYHJÄÄ 4 7,8% POISSA 51 93% (N / %) Salon kaupunginvaltuusto Dnro 2210/00.01.00/2016 19.12.2016 Äänestysluettelot 111, Osaamiskeskittymän ja siihen liittyvää kiinteistöliiketoimintaa harjoittavan yhtiön perustaminen Saloon Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta

Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta Työntekijän nimi Nykyinen virka- tai toiminimike 31.12.2010 Palvelussuhteen luonne 31.12.2010 Palvelussuhteen luonne 1.1.2011 Virka- tai toiminimike 1.1.2011

Lisätiedot

Lehtimäen Ampujat ry:n avoimet alueelliset Kevätilma-asekilpailut Pilkan ilma-aseradalla 27.02.-01.03.2009, tulosluettelo:

Lehtimäen Ampujat ry:n avoimet alueelliset Kevätilma-asekilpailut Pilkan ilma-aseradalla 27.02.-01.03.2009, tulosluettelo: Yleinen sarja, ilmakivääri 60 ls 1. Juho Kurki KaA 98 99 100 98 99 98 592 2. Jaakko Björkbacka KarMAS 95 97 97 97 97 93 576 3. Markku Niemi AlavA 95 92 95 92 96 96 566 4. Veli Ylinen AlavA 91 96 92 96

Lisätiedot

Nuoret 28.4.2012 29.4.2012 1.5.2012 Kokonaistulos Ville Lappi Pielavesi 9665 Janne Lappi Pielavesi 8830 Mikko Juurikka Pudasjärvi 5892

Nuoret 28.4.2012 29.4.2012 1.5.2012 Kokonaistulos Ville Lappi Pielavesi 9665 Janne Lappi Pielavesi 8830 Mikko Juurikka Pudasjärvi 5892 32617 16751 49368 Nuoret 1 Ville Lappi Pielavesi 9665 4858 14523 2 Janne Lappi Pielavesi 8830 3843 12673 3 Mikko Juurikka Pudasjärvi 5892 4050 9942 4 Elina Luokkanen Taivalkoski 4424 2402 6826 5 Tuomas

Lisätiedot

Linkopallo 2017 Naiset. pvm. Linkopallo 2017 Miehet

Linkopallo 2017 Naiset. pvm. Linkopallo 2017 Miehet Linkopallo 2017 Naiset pvm 1 Pirjo Saukkonen LepU 42,91 30.5.2017 Ylämylly 2 Asta Kankaala LepU 40,20 15.5.2017 Leppävirta 3 Milla Pesonen Ylämylly 31,33 30.5.2017 Ylämylly 4 Piritta Hannukari JoPa 26,06

Lisätiedot

Y-tunnus 21744500 Siltakatu 4, Joensuu

Y-tunnus 21744500 Siltakatu 4, Joensuu Yrityksen nimi Pohjois-Karjalan Osuuspankki Yhtiömuoto Osuuspankki Y-tunnus 21744500 Osoite Siltakatu 4, Joensuu E-mail joensuu@op.fi Puhelinnumero 0102564201 Perustamisvuosi 2008 Yhtiön kotipaikka Joensuu

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Vapaa-ajankalastajapiiri Onkicup 2011

Pohjois-Karjalan Vapaa-ajankalastajapiiri Onkicup 2011 sijoitus Miehet Tulos Tulos Tulos Tulos Tulos osakisat tulos g osakilpailun sijoitus 1. Heikki Matikainen PKUK 9 2900 8 1710 4 325 2,5 565 9 3014 32,5 8514 30 1. 2. Juuso Piiroinen PKUK 7 2820 10 2262

Lisätiedot

Autonrengas Naiset 5 kg

Autonrengas Naiset 5 kg Autonrengas Naiset 5 kg pvm 1 Pirjo Saukkonen LepU 15,61 8.10.2011 Heinävesi 2 Riikka Ruuth KivKiv 13,78 22.4.2011 Kuopio 3 Ulvi Jurikivi KU-58 12,62 24.9.2011 Leppävirta 4 Lotta Kirvesmies MikKV 12,40

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, SKAL 0,5 km (v) 1. Petra Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat ry 6.20 Lapset alle 8, SKAL 0,5 km (v) 1. Jukka Rautio Oulun Kuorma-autoilijat ry 3.08 2. Jenni Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston hoitotieteen laitos, PSSHP:n Koulutuspalvelut ja VeTe hanke

Itä-Suomen yliopiston hoitotieteen laitos, PSSHP:n Koulutuspalvelut ja VeTe hanke 1(5) Kohti parasta mahdollista ja vaikuttavaa toiminnan johtamista! Aika torstaina 16.9.2010 klo 8.40-16.00 Järjestäjä Itä-Suomen yliopiston hoitotieteen laitos, PSSHP:n Koulutuspalvelut ja VeTe Puheenjohtaja:

Lisätiedot

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A)

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A) 16.8.2014 17:16:25 1 (134) 1 Piippola Pauli (Classic A) 1 2:22,60 0:19,74 2 2:02,86 0:00,00 3 2:54,59 0:51,73 16.8.2014 17:16:25 2 (134) 3 Väkeväinen Tom (Classic A) 1 2:09,60 2 2:33,70 0:09,43 3 2:24,27

Lisätiedot