HELSINGIN KAUPUNGIN TUTKIMUSAPURAHAN SAANEET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HELSINGIN KAUPUNGIN TUTKIMUSAPURAHAN SAANEET 1988 2012"

Transkriptio

1 HELSINGIN KAUPUNGIN TUTKIMUSAPURAHAN SAANEET Alho, Leena, TtM ja työryhmä Varhaisen puheeksioton malli työikäisten päihteettömyyden edistämiseen sosiaalialalla ja terveydenhuollossa Gaily-Luoma, Selma, PsM Cognitive-behavioral group therapy in Helsinki routine clinical practice: An effectiveness study Jalovaara, Ville, TT Sosiaalialanjärjestön rooli Helsingin yhteiskunnallisissa murrosvaiheissa - case: Helsingin kaupunkilähetys Jurva, Katrina, Master of Arts Discursive constructions of ethnic identity and adaptation among ethnic migrants in Helsinki, Finland Lehikoinen, Markku, LL ja työryhmä Kontekstuaalisten tekijöiden vaikutus sosioekonomisten ryhmien välisiin terveyseroihin sekä palvelujen käyttöön Helsingin peruspiirien tasolla Lähteenmäki, Minna, KM Lapsi turvapaikanhakijana Etnografisia näkökulmia vastaaottokeskuksen ja koulun arjesta Mannermaa, Kristiina, FT Helsingin Vanhankaupungin arkeologisten eläinluiden radiohiiliajoitukset ja stabiilien isotooppien ajoitukset Pál, Viktor, FM The Birth of Modern Water Pollution and Water Protection in Europe rfom teh industrial beginnings until the end of the 1960s Sipiläinen, Heidi, TtM Vanhusten kaltoinkohtelu ympärivuorokautisessa laitoshoidossa ja palveluasumisen yksiköissä. Kaltoinkohtelun ilmeneminen, sille altistavat tekijät, kaltoinkohteluun puuttuminen ja sen ennaltaehkäisy Vanhanen, Jonna, VTM Lastensuojelun asiakassuunnitelmat dokumentoinnin välineenä Åberg, Riikka, ELL Yksittäisten ruokamyrkytysepäilyjen esiintyvyys ravintoloissa ja niihin vaikuttavat tekijät Haikkola, Lotta, VTM Kohti monipaikkaista nuoruutta Hakkarainen, Louna, VTM Käyttäjät, kehittäjät ja gerontologian haasteet - Tutkimus living lab -pohjaisen tuotekehitysprojektin tulevaisuudesta Huovila, Eija, VTM Alle 25-vuotiaiden helsinkiläisten nuorten kokemuksia perusosiaalityöstä

2 Lilius, Johanna, FM Äidin, isän vai perheen tila? Tutkimus asuinympäristöjen ja elintapojen kohtaamisesta lapsiperheiden arkielämässä Linderborg, Hilkka, VTM Hennattuja partoja - parjattuja herroja. Etnografinen tutkimus ryhmätoiminnan merkityksestä ikääntyvien somalimiesten kotoutumiselle Malinen, Antti, FM Asuntounelmia arkihelvetissä. Asuntopula toisen maailmansodan jälkeisessä Helsingissä Männistö, Päivi, YTM Helsingin katuturvallisuuden parantaminen sosiaalityön keinoin Nyman, Katriina, MSc Architecture Eco-effiency and well-being in low-carbon developments Paasivirta, Annukka, VTM Sosiaalityön muuttuva asiantuntijuus ja läheisneuvonpito Renko, Elina, VTM Asennoituminen alkoholinkäytön puheeksiottoon sosiaalityössä Rouhikoski, Anu, FM Kielellisen variaation tehtävät asiointitilanteissa Sipari, Aino, HTM Maahanmuuttajien urapolut suomalaisissa organisaatioissa - urakehitystä edistävät ja hidastavat tekijät maahanmuuttajien näkökulmasta tarkasteltuna Toivonen, Saija, DI Toimitilamarkkinoiden tulevaisuus pääkaupunkiseudulla - muutosvoimat, markkinaosapuolien tulevaisuustavoitteet ja vaikutukset Eriksson, Pia, pol. mag. En lång och osäker väg till föräldrarskapet - perspektiv på den internationella adoptionsprocessen Jääskeläinen, Anu, MMM ja Kinnunen, Paula, ELL Citykanit zoonoottisten virusinfektioiiden ilmentäjinä Helsingissä Kaukoluoto, Eeva, YTM Varhaisen tuen päiväkoti lapsen mahdollisuutena - toiminnan teoreettinen kehittämistutkimus varhaiskasvatuksesta yhteisöllisenä tuottamisena ja kehkeyttämisenä Koskela, Kaisu, M.Sc Renegotiating belonging within socio-cultural categorisations in Finland as a skilled Western migrant Kyllönen, Marjo, KM Tulevaisuuden koulu ja sen johtaminen - näkymiä koulutuksen skenaarioista ja rehtorin työstä 2020 luvulle

3 Laaksoharju, Taina, MMM Lapsi puutarhassa - lasten oma puutarhakulttuuri Lehtonen, Heini, FM Nuorten kielelliset resurssit ja tyylit monietnisessä Helsingissä Leppo, Anna, VTM Päihteet, raskaus ja riskien hallinta. Sosiologinen tutkimus raskaudenaikaisen päihteidenkäytön yhteiskunnallisesta sääntelystä Maunu, Antti, VTM Avarage Party. Popular Nightclubs and Young Adult Finns' Way of Life Merisalo, Maria, FM Informaatioyhteiskuntaan osallistuminen pääkaupunkiseudun erilaisilla asuinalueilla Räty, Tapio, OTK Subjektiiviset oikeudet ja määrärahasidonnaiset palvelut ja tukitoimet - palvelusuunnitelman vaikutus kunnan järjestämisvastuuseen Salonen, Anne, TtM Vauvaperheen hyvinvointi lapsivuodeaikana. Internet-pohjaisen intervention vaikuttavuuden arviointi vanhempien näkökulmasta Sunikka, Sanna, YTM Hietaniemenkadun palvelukeskuksen asukkaat ja asunto ensin periaate Tikka, Ilona, KM Transcultural capital - a power struggle for social justice: A case of academic immigrants in Finland Uimonen, Laura, arkkitehti Taidetta suunnitteluun - kaupunkisuunnitteluun kohdistuvat taidetoiveet suomalisten julkisen kaupunkitilan taideteoshankkeiden näkökulmasta Yrjänä, Jouni, FT Helsingin maanhankinnan historia Hipp, Tiia, YTM Lastensuojelun sosiaalityön rajalla - Lastensuojelun vireille tulo, välitön tilannearvio ja kiireellisyyden arviointi Koivula, Tapani, Arkkitehti Helsingin koulupohjaisten monitoimitalojen ekologinen tarkastelu Krivý, Maros, MA Urban cultural policies and the question of obsolete industrial space in Helsinki Louhio, Katja, TtM ja työryhmä LT Sakari Suominen, FT, dosentti Ritva Laamanen, FT, dosentti Mikko Laaksonen Working age population's lifestyle related health behaviour Mäkinen, Kirsi-Maria, MMM Kaupunkimetsien kulttuurinen moninaisuus metsänhoidon tietolähteenä

4 Mäntynen, Milja, KM Opettajan kokemus osallisuudestaan koulutyön strategiseen suunnitteluun ja toteutukseen Niemelä, Reko, KM Kohti monikulttuurista koulua. Mitkä asiat tukevat ja mitkä estävät inkluusiota? Nummijoki, Jaana, TtM Cultivating agency in home care - transforming the paradigms for interaction between Home Care workers and their elderly clients Perälä, Riikka, VTM Kansanterveyttä hyvinvointivaltion murroksessa: suonensisäisten huumeiden käyttäjien terveysneuvonta näkökulmana hyvinvointivaltion muutokseen Ruohio, Heidi, HM Kotimaani ompi Suomi. Ulkomaalaistaustan merkitys kansainvälisesti adoptoitujen kulttuurisessa identiteetissä Schwöbel, Laura, MA Negotiating Sikh identity: A comparison of Sikh immigrants in Helsinki (FIN) and in Yuba City (USA) Alvarez, Luis, VTT, FT ja työryhmä Jukka Lempa, FT, ma. assistentti ja Elias Oikarinen, KTT, ma. assistentti Vuokra-asuntorakentamisen optimaalinen ajoittaminen - sovellus pääkaupunkiseudun markkinoille Heikkilä-Daskalopoulos, Sanna, FL Maahanmuuttajataustaisten vuotiaiden lasten kokemuskerronta helsinkiläisympäristön turvallisuudesta Jormakka, Päivi, KM Matkalla kaikille yhteiseen päivähoitoon Jääskeläinen, Aki, Diplomi-insinööri Julkisten palvelujen tuottavuus: johtamista tukevien mittausjärjestelmien suunnittelu Koskinen, Sanna, MMM Vuoropuhelussa kaupungin kanssa - koululaiset omien asuinalueidensa kehittäjinä Liukko, Eeva, VTM Mitä on sosiaalityön tekeminen kunnallisessa perussosiaalityössä? Oikarinen-Jabai, Helena, FL Suomalainen, ulkomaalainen vai ylirajainen hoppari: Tutkimus afrikkalaistaustaisten lasten ja nuorten identifikaatioiden ja kuulumisten neuvotteluista

5 Pitkänen, Miia, VTM Huostassapidon lopettaminen lastensuojelun ammatillisena toimenpiteenä Saad-Sulonen, Joanna, Master of Art Assessing the potentials of a co-design approach for developing tools for ICT-mediated citizen participation: the case of Urban Mediator Salonen, Inari, KM, FM Hallinto-organisaatio ammatillisen kasvun ympäristönä Seliger, Marja, TaM Katujen galleriat - ulkomainonnan visuaalista retoriikkaa. Tutkimus ulkomainoksista Helsingissä vuosina Torppa, Minna, FM Kruunuvuoren huviloiden historia Törmä, Sinikka, VTM Matalan kynnyksen palvelumalli huono-osaisimpien huumeiden käyttäjien tavoittajana ja palveluihin kiinnottäjänä Vilkama, Katja, FM Maahanmuuttajataustaisen väestön alueellinen sijoittuminen Helsingissä Virtanen, Marjaana, VTM Vertaileva tutkimus turvattomuudesta ja julkisten tilojen käytöstä Rio de Janeirossa ja Helsingissä Yijälä, Anu, VTM Factors Ensuring Integration Among International High Skilled Professionals in Finland (InterProF) Zilliacus, Harriet, Pedagogie Magister Att hitta sin plats som invandrarelev i det finlandssvenska och finska högstadiet. En etnografisk studie i akademisk självuppfatning och skolidentitet Aarva, Kim, FM Hoivan ja hoitotyön johtaminen. Ameel, Lieven, FM Koettu ja kuviteltu Helsinki suomenkielisessä proosakirjallisuudessa ( ) Hästbacka, Kaarina, FM, psykologi Vanhemman ja hoitajan luottamussuhteen yhteys lapsen hoitajakiintymyssuhteeseen Kengu-Ru -lasten päivähoidon interventioprojekti.

6 Högnabba, Stina, Sosionomi, VTM Syntyykö asiakkaan äänestä muutoksen työkaluja? Tutkimus BIKVA arviointimenetelmän vaikutuksista. Jokela, Salla, FM Helsinki matkailukuvastossa 1850-luvulta nykypäivään. Kaisla, Susanna, VTM Gerontologinen sosiaalityö Helsingissä, huoltotoimistosta suurpiirien kautta elämänkaareen. Kalanje, Humphrey, Master of architetecture Planning (in) difference: A study of role of planning in multi-ethnic neighbourhoods in Helsinki (Meri-Rastila), Stockholm (Rinkeby-Kista), Dublin and Vancouver. Kivilahti, Arhi, DI The success factors of shopping centers - the view of users and clients Lindqvist, Ulla, KM, sosiaalityöntekijä Varhaisia tekoja. Arviointitutkimus Helsingin kaupungin sosiaaliviraston perhekeskusten varhaisen tuen työmuodoista. Mattila-Aalto, Minna, VTM Thaddeus - päihekuntoutuksen asiantuntijuus sosiaalisen inkluusion rakentumisessa. Mölsä, Mulki, LL, tutkija Ikääntyvien somalialaisten maahanmuuttajien mielenterveys Suomessa: merkitykset, mielenterveysongelmien esiintyvyys ja selittävät tekijät. Oulasvirta, Leena, HTL Palvelun ladun arviointi moniportaisessa julkisessa organisaatiossa. Ponteva, Katariina, TkL Työntekijöiden vieraantuminen organisaatiosta muutosprosessin seurauksena - ilmiön narratiivista tarkastelua kilpailuun valmistautuvassa kaupunkiorganisaatiossa vuosina Rahikka, Anne, VTM Sähköiset sosiaalipalvelut ja asiantuntijuuden muutos. Rönkä, Anu-Liisa, YTM Langaton riskiyhteiskunta. Spångberg, Jonna, VTM Asiakkaiden osallisuus vammaisten sosiaalityössä.

7 Venn, Stephen, FM ja fil. yo, opiskelija Paula Vehko & fil.yo, tutkimusavustaja Heli Kinnunen & fil.yo, opiskelija Päivi Ketola & FM, tutkija Juho Paukkunen & fil.yo, opiskelija Sonja Forss Helsingin niityt - Niittyhoitomenetelmien vaikutukset kaupungin luonnon monimuotoisuuteen Ahmad, Akhlaq, Ph.D Ethnic differences in Economic attainment: The Labour Market Experience of Four Immigrant Groups in Finland Heinonen, Hanna, YTM Tutkiva ja arvioiva työote sosiaalityössä Kaisla, Susanna, VTM Gerontologinen sosiaalityö Helsingissä, huoltotoimistosta suurpiirien kautta elämänkaareen Kalima, Riitta, KL Miten ammattikorkeakoulu voi ohjaus- ja opetustoimintaansa kehittämällä vähentää opiskelijoiden opintojen viivästymistä ja keskeyttämistä Kuukka, Katri, KM Rehtorin eettinen ajattelu ja johtaminen monikulttuurisessa koulussa La Vecchia, Vanja, Master of political science Integration of Iraqi people in Finland and Italy Laakkonen, Simo, VTT, dosentti Vertaileva tutkimus merialueen saastumisen ja suojelun historiasta Tukholmassa, Helsingissä ja Pietarissa luvuilla Laitinen, Ilpo, TM, MBA Evaluaatioetiikka Lavento, Mika, FT & työryhmä Mätäjokilaakson menneisyys arkeologin, maantieteilijän ja maisema-arkkitehdin silmin Lehvävirta, Susanna, FT & työryhmä Pirstoutumisen ja virkistyskäytön aiheuttamat muutokset Helsingin kaupunkimetsissä Määttä, Mirja, VTM Paikallistettu moraaliyhteisö? - Moniammatilliset ryhmät nuorten ongelmia ehkäisemässä Oikarinen, Elias, KTL Dynamic linkages between lot and housing prices - empirical evidence from Helsinki

8 Riitaoja, Anna-Leena, KM Monikulttuurisuuteen kasvaminen ja kasvattaminen - näkökulmia helsinkiläisiin kouluympäristöihin ja opettajan monikulttuuriseen ammattitaitoon Turtiainen, Pirjo, VTM Nuoret ja hyvinvointi alueellisen erilaistumisen näkökulmasta Vento, Soili, VTM, KTM Franchising-yrittäjyyden soveltuminen sosiaalipalveluihin Wilhelmsson, Niklas, Politices magister Politisk deltagande och politisk representation i ett mångkulturellt Finland. En analys av det politiska deltagandet och den politiska representationen bland invandrare i huvudstadsregionen Virtanen, Hanna, HTM Maahanmuuttajien asumisen toiveet ja todellisuudet Ampuja, Outi, FM Kohti keinotekoista äänimaisemaa? Melun sieto ja sen kulttuuriset säätelykeinot modernissa yhteiskunnassa. Clark, Peter, MA & työryhmä Images of Green Space and Sport in Helsinki Hilger, Peter, DSS Organising volunteers: Activating infrastructures and reflexive volunteering in the municipality of Helsinki. Jaakkola-Kivinen, Maria, Maisema-arkkitehti Landscape as Attraction. Jallinoja, Reijo, Arkkitehti Ehrensvärdin Viaporin kaupunkiarkkitehtuuri. Koski, Pirjo, TtM Somaliperheiden perhevalmennus: tarvekartoitus ja kulttuurisesti sensitiivisen ohjelman kehittäminen toimintatutkimuksen keinoin. Kuparinen, Riitta, VTL, FM "Ei meidän naapuriin." Tapaustutkimus asukasyhteisön suhtautumisesta kehitysvammaisten asuntolan rakentamiseen. Kuukka, Katri, KM Rehtorin eettinen ajattelu ja johtaminen monikulttuurisessa koulussa.

9 Lehtovuori, Panu, Arkkitehti Tarttuuko luovuus kampusverkkoon? Tutkimus kaupunkisuunnittelun keinoista seudullisen innovaatiojärjestelmän tukemisessa. Mallat, Niina, KTM Matkapuhelimella maksaminen - case HKL kännykkälippu Molander, Sole, VTL From Call Centre to Contact Centre: Safety Telephone Services for the Elderly. Mylläri, Kirsti, YTK Selviytyminen. Nuorten päihteidenkäyttäjien elämäntarinoita Nyström, Samu, FM Päääkaupunki kriisissä. Helsinki Näslindh-Ylispangar, Anita, TtM Helsingin koillisen alueen 40-vuotiaiden miesten koettu terveydentila. Puhto, Jukka, DI Palveluntuottajan valinta liike-elämän palveluissa - Case: Kiinteistöpalvelut. Teräs, Marianne, TtM Moninaisuuden haaste - kulttuurilaboratoriomenetelmä maahanmuuttajakoulutuksen kehittämisessä suomalaisessa ammatillisessa oppilaitoksessa. Tukiainen, Janne, VTM Ekonometrisiä sovelluksia bussiliikenne- ja asvaltointihuutokauppoihin. Yli-Pelkonen, Vesa, FM Ekologisen tiedon merkitys kaupunkien maankäytön poliittisessa päätöksenteossa Tikkanen, Matti, FT & työryhmä Helsingin virtavedet ja urbanisaatio (HEVI). Karisto, Antti, VTT & työryhmä Senioritalo seurattavana. Seurantatutkimus ikääntyvien omatoimisesta asumissuunnittelusta ja palvelumallista sekä yhteisöllisestä asumisesta. Anttila, Erkko, VTM Asuinalueen paikallisten yhdistysten ja asuinalueen asukkaiden välinen suhde pääkaupunkiseudun pientaloalueilla 1900-luvulla. Halme, Jukka-Pekka, VT Kunnanhallituksen otto-oikeus. Heikkinen, Alpo, YTM Lastensuojelun ryhmätoiminnan realistinen arviointi.

10 Kalalahti, Mira, VTM Helsinkiläisnuorten kiinnittyminen kouluun ja koulutusyhteiskuntaan. Kangasoja, Jonna, KM Colliding Logics. Configuring the public good and private interests into the Arabianranta model of local broadband information infrastructure. Kepsu, Kaisa, FM Settlement, community and everyday social networks of the Swedish-speaking minority in the Helsinki metropolitan area. Konkola, Riitta, KTL Käytäntöläheisen suunnittelu- ja kehitystyön välineet ammattikorkeakoulussa: Välineiden rakentaminen, koettelu ja arviointi AREENA-hankkeessa. Lento, Katri, FM Nature and culture in the city: The greening of Helsinki Lindfors, Teemu, OTK Julkisten hankintojen sääntely ja hankintatoimen kustannustehokkuus Mierzejewska, nyk. Havel, Malgorzata Barbara, M.Sc.Arch. The evolvement of the urban land development process Nordström, Hanna, FM Monikulttuurisuus- ja ympäristökasvatuksen yhdistäminen luontokoulupedagogiikassa. Peltola, Sanna, MMM Suomen jätepolitiikan hierarkia hyvinvointianalyysin valossa. Tapaustutkimuksena sanomalehtipaperin hyödyntäminen YTV:n alueella. Ruokonen, Ria, Maisema-arkkitehti & työryhmä URMAS II pihatutkimus. Salmenhaara, Perttu, VTM Maahanmuuttajuus, sukupuoli ja määräaikaiset työsuhteet. Maahanmuuttajien työmarkkinaurien muodostuminen Suomen työmarkkinoilla Ahonen, Sanna, MMM Ways of life in greening society Erätuuli, Tea, DI Sähkön ja lämmön yhteistuotanto ja hiilidioksidipäästöt Galanakis, Michail, Master of Arts Urban public space desing and social exlusion

11 Harinen, Olli, VTL Talvisodan JR 11:n aseveliyhdistys ja sen toiminta Helsingissä. Heikkilä, Leo, VTM BARO -haastattelumenetelmän käyttö sosiaalityön välineenä nuorten lainrikkojien rikoskierteeseen puuttumisessa ja palvelutarpeen arvioinnissa. Kalima, Riitta, KM Helsingin ammattikorkeakoulun opiskelijoiden opintojen viivästymisen syistä ja sekä niihin vaikuttamisesta oppilaitoksen omin voimin. Knuuti, Ulla, VTM Huumeiden käytön lopettaneiden menneisyys, muutos ja uusi elämäntapa. Kulkki, Seija, KTT & työryhmä Julkisten toimenpiteiden rooli metropolikokoisessa innovaatioekologiassa. Lehmuspuisto, Vuokko, Arkkitehti & työryhmä Malmin vanhusten palvelutalon ja sen lähiympäristön kehittämistarpeiden selvitys. Lumijärvi, Tarja, HTM Kansainvälisen kehittämisprojekti- ja verkostotoiminnan vaikutukset kaupunkien toimintaan ja asemaan. Malin, Maili, VTM & työryhmä Maahanmuuttajanaisten lisääntymisterveys - raskauden keskeytysten ja synnytyksenaikaisen terveyden alueellinen vertailu. Mäenpää, Pasi, VTM Urbaanin vapaa-ajan lähihistoria Pelkonen, Tommi, KTM Digitaalien median asiantuntijayritysten kansainvälistyminen vuosituhannen vaihteessa. Valkama, Pekka, KTL, HL Kilpailuneutraliteetti ja kuntapalveluiden näennäismarkkinat. Vesikansa, Sari, VTM Meidän koulu ja demokraattinen kasvatuspolitiikka. Sosiologinen tutkimus peruskouluikäisten kasvatuksesta. Voipio, Sanna, KM Maahanmuuttajaoppilaiden kaksikielisyyden toteutuminen ja tukeminen Aschan, Carita, FT & työryhmä Talvikunnossapidon vaikutus katujen liukkauteen

12 Alitolppa-Niitamo, Anne, PsykM, MPhil Esitutkimus toisen polven maahanmuutajista ja kotoutumisen segmentoitumisesta Haverinen, Risto, VTM Ympäristöongelman rakentuminen kaupunkiasumisen arjessa Hyytinen, Riitta, YM Huumeperheiden kuntoutumisprosessi Juvonen, Tarja, YTM Osallisuuden areenat - etsivän työn arviointitutkimus Kangas, Jouni, FM Helsingin olympialaiset 1952 lehdistössä Kangas, Annika, MMT Helsingin kaupungin ulkoilualueilta löytyvän lahopuun määrä Lallukka, Tea, ETM Työ, terveyskäyttäytyminen ja sepelvaltimotaudin riskitekijät Heslingin kaupungin henkilöstössä Lipsanen, Niko, FM Places in green space, viheralueiden muodostuminen paikkoina Helsingissä, Tukholmassa ja Pietarissa Louhivuori, Leena, FM Nuoruus Helsingin Koskelassa Martikainen, Pekka, PdD & työryhmä Suurten ikäluokkien helsinkiläinen eliitti Martin, Mari, Teatteritaiteen M Lasten syrjäytymisen ehkäiseminen taiteellisen omaelämänkertatyöskentelyn kautta Rainisto, Seppo, TkL,KTM Success Factors of Place Branding in Place Marketing:Comparative Case Study of Place Marketing Projects in USA and Europe. Saksela, Sanna Maria, Hum. Mag. Syrjäytyneiden maahanmuuttajanaisten sopeutuminen Suomeen. Tutkimus latinalaisamerikkalaisten ja aasialaisten nasiten sosiaalisista verkostoista Helsingin alueella Salmi, Jarmo, TM Kärsimyksen kohtaaminen ensihoitajan työssä Sassi, Sinikka, VTT & työryhmä Urbaania elämää verkoissa - kulttuurista erilaisuutta vai sosiaalista eriarvoisuutta? Kallio ja Maunula paikallisina tietoyhteiskuntina.

13 Sinkkonen, Hanna-Maija, KL Peruskoulun keskeyttäminen 2001 Ahlgren-Leinvuo, Hanna, VTM Kaupungit, sosiaaliset oikeudet ja alueellinen oikeudenmukaisuus. Pakolaisten vastaanottopolitiikka kaupungin näkökulmasta Suomessa ja Isossa-Britanniassa. Brotherus, Annu, KL Toimintakulttuurit 6-vuotiaiden esiopetusessa. Heinonen-Guzejev, Marja, LL Kokonaismelualtistus, yksilön meluherkkyys ja melun häiritsevyys sekä niiden vaikutus verenpaineeseen. Ilomäki, Liisa, FK Tieto- ja viestintätekniikka koulun kehittymisen mahdollistajana. Ilonen, Pia, Arkkitehti Tasapainon etsiminen esteettisten ja toiminnallisten tavoitteiden välillä arkkitehdin keskeisenä luovana työnä restaurointihankkeessa, esimerkkikohteena Lasipalatsi. Jalkanen, Riitta, Arkkitehti Eräät asuinalueen suunnitteluihanteet ja niiden totetuttamismahdollisuudet Helsingissä. Jalonen, Pauliina, MMM Riskiperustainen päätöksenteko ja epävarmuuden hallinta: ympäristöterveysriskien vertailua paikallistasolla Kesänen, Juha, YM Kulttuurivuoden 2000 perintö kulttuuriselle yhdyskuntatyölle. Kunnaskari, Mia, FM Maankäytön arvot kokijan näkökulmasta sekä kaupunkiluonto ja sen arvottaminen Kuokkanen, Liisa, THM Sairaanhoitajien työnhallintaa ja ammatissa kehittymistä sekä niiihin vaikuttavia tekijöitä Lind, Merja, FM Aikakauslehti Imagessa konstruoitu yksilö Linnovaara, Kristina, FM, Master of Arts Taiteilijat, kulttuurieliitti ja Helsinki vuodesta 1945 alkaen Mattila, Hanna, FM Ympäristöesteettinen näkökulma vuorovaikutteisen suunnittelun teoriaan. Mäkiranta, Marja, KM Oulunkylän ensikodin hoidon arviointitutkimus

14 Määttä, Mirja, VTM Klaari Helsinki -projektin evaluaatio/toimijaryhmäinterventio Tenkanen, Raija, YTL Hyvän kotihoidon olemus - tutkimus vanhusten kotihoidon vaikuttavuudesta. Vepsäläinen, Esa, TkL Milloin tila on tehokas? Paikallistieto maankäytön ohjaajana Järvelä, Juha, TkL & työryhmä Kaupunkipurojen ja -jokien kunnostus Lappalainen, Jyrki, FL & työryhmä Rehevöitymisen vaikutukset Helsingin lahtialueiden kalastoon. Ahmad, Akhlag, M. Soc. Sc. Studying marginalisation from the inside: The immigrants from the Indian subcontinent in the Finnish labour market Ajwani, Shilpi, Bachlor of Dental Surgery Iensairauksien merkitys vanhusten kuolemanriskissä Forsén, Annette, FM Saksalaisten yhdistysten poliittinen toiminta ja kulttuuritoiminta vuosina Heinonen, Noora, Maitrise de géogrephie/de linquistique Helsinkiä käsittelevä kirja ranskankieliseen kirjasarjaan "Metropoles 2000": "Helsinki - l'étoile polaire des métropoles mondiales - espaces et identités" Innamaa, Satu, DI Pääteiden liikenteen hallinnan kehittäminen telematiikan avulla, kohteina mm. Länsiväylä ja Kehä I Jussila, Minna M., FM Öljyllä saastuneen maan biologista puhdistumista käsittelevä väitöskirjatyö. Juuristobakteeriston monimuotoisuuden kehitys ja vaikutus öljyllä saastuneen maan puhdistustehokkuuteen rehuvuorenherneen ritsossfäärissä Jääskeläinen, Päivi, Arkkitehti Asumisen tilat ja muodot Kalam-Salminen, Ly, THM Lapsivuodeosastojen hoidon laatu ja sen vastaavuus asiakkaiden tarpeisiin. Kalliovaara, Nina, VTM Yliopiston suhde yrityksiin ja julkiseen sektoriin tiedepuistossa - tapaustutkimuksena - Viikki

15 Kolhonen, Pasi, Arkkitehti Mainoskatko kaupunkikuvassa, kaupallisen kulttuurin vaikutuksia julkiseen tilaan. Kopisto, Kaisa, KM, LTO Pienet arjen sankarit - alle 3-vuotiaan lapsen arki päiväkodissa Lyijynen (Tuovila), Annu, MuM Helsinkiläisten musiikkiopistojen toiminta ja niissä opiskelevien vuotiaiden lasten musiikin harrastaminen Manninen, Juhani, YM, HL Arvioinnin käyttö Helsingin kaupungin toimintojen ohjauksessa Mustola, Kati, VTM Näkymätön kaupunki: Helsingin homo- ja lesbohistoria Oikarinen-Jabai, Helena, FM Monikulttuurinen taidekasvatus - Monikulttuuriset identiteetit ja esteettiset merkityksenannot Pennanen, Paula, FM How Successful is Urban Regeneration? Waterfront developments in Helsinki, Finland Reijonen, Merja, VTL, MA in contemporary Urban Studies Tila ja kulttuurinen identiteetti, tutkimus inkerin-suomalaisista maahanmuuttajista Rekola, Leena, THM Opettajien tieteellisen tiedon tiedonhallinta ammattikorkeakouluissa terveydenhuollon koulutuksessa Tiilikainen, Marja, FL Diaspora ja arjen islam. Suomessa asuvien somalinaisten kokemukset terveydestä, sairaudesta ja hoidosta Aaltonen, Sanna, VTM Nuorten naisten sukupuolinen ahdistelu Helsingissä Castrén, Maaret, LT Hätäpuhelut koskien sydänpysähdyspotilaita Helsingissä 1996 Gürler, Mustafa, Arkkitehti Monikulttuurinen pääkaupunkiseutu: tila ja yhdyskuntasuunnittelu sosiaalisen vuorovaikutuksen, yhteisöllisyyden ja omaehtoisen kulttuurituotannon mahdollistajana. Hakkarainen, Kai, PH. D. Tieto- ja viestintätekniikka tutkivan oppimisen välineenä

16 Hirvonen, Juha, KM Kotiseutuopetus Helsingin kaupungin ala-asteen kouluissa vuosina Hypén, Harri, VTM Kirkko kaupungissa - tutkimus kirkon ja uskonnollisuuden näyttäytymisestä kaupunkiympäristössä. Jukola, Päivi, Arkkitehti, kuvanveistäjä Taide & kaupunkitila Kara, Reijo, DI Pk-teollisuuden Helsinkiin sijoittumisen motiivit Kaustia, Markku, KTM Teoreettinen malli omistusasunnon hintatakuun arvon määrittämiseksi optioteorian avulla sekä mallin empiirinen sovellus Halsingin tapauksessa Kivistö, Jorma, FM Pikku Huopalahti - paikka ja paikan haltuunotto Kosonen, Iisakki, TkL HUTSIM - Urban Traffic Simulation and Control Model: Principles and Applications. Kääriäinen, Aino, VTM Arjen hallinta lastensuojelussa Lumme, Riitta, ELH, SHO, KM Laboratoriohoitajan ammatilliset kvalifikaatiot - haasteita koulutuksen kehittämiselle. Malmivaara, Minna, FM Pirstoutumisen ja kulutuksen vaikutus taajamametsien rakenteeseen ja kasvillisuuteen Nygård, Henry, FM, Ins. Helsingin ympäristöhistoria, puhtaanapito Olkkonen, Marjatta, KTM Henkinen väkivalta työpaikalla Sutinen, Päivi, KM Työn kehittävät haasteet ja esimiestyössä kehittyminen - case Helsingin ammattikorkeakoulu Toiskallio, Kalle, VTM Helsinkiläisten liikennekulttuuri ja kuri Valta, Anja, THM Iäkkäiden henkilöiden suoriutuminen Åberg, Marina, PeM Ett experiment i läsförståelse: att utveckla strategier i specialundervisning

17 Ahlberg, Heini, YM Opettajien työssä jaksaminen ja selvittavät tekijät Hynynen, Raija, PhD Helsingin kaupungin ja yksityissektorin toimijoiden välisen yhteistyön arviointi asuntotoimessa. Jääskeläinen, Inkeri, FM Virolaisten kielellinen ja kulttuurinen sopeutuminen Suomeen. Kauko, Tom, DI luvun taloudellisen laman vaikutuksista asuntomarkkinoiden segmentoitumiseen. Keso, Pirjo, KM Resurssierityislastentarhaopettajen ammattikuva ja sen kehittyminen Helsingin sosiaalikeskusten kokeiluprojektissa lukuvuosina Koponen, Leena, THM Iäkästä ihmistä arvostava hoito- ja palveluketju. Lehto, Mervi, DI Telematiikan ja älytalopiirteiden merkitys toimitilarakentamisessa Lindholm, Mika, TkL Infrahankkeiden suunnitelmien taloudellisuuden ohjeusmenettelyn ja siihen liittyvän kustannusarviomenettelyn kehittäminen. Lipponen, Lasse, KM Tiedonmuodostus verkostopohjaisissa oppimisympäristöissä. Ljungman, Elina, FK Somalinuorten ryhmän sosiaaliset suhteet suomalaisiin, koulu- ja nuorisotoimen henkilöstöön sekä koulu- ja nuorisotalokavereihinsa ja ryhmän toiminta kotouttamisen edistäjänä. Maikkula, Irma, KMP Murrosikäisen nuoren kehityksellinen tuki ja sen järjestäminen. Malinen, Ismo, FM Maaseudun ja maailmanmarkkinoiden välissä - Haminan, Helsingin ja Loviisan ulkomaankauppaa harjoittavat laivanvarustaja-sahayrittäjät Helsingissä luvulla. Metso, Tuija, KM Kodin ja koulun väliset suhteet. Munasinghe, Harsha Padmalal, MSc Cultural Heritage of a Nation Capital

18 Parikka, Raimo, VTL & työryhmä Malmi-Tapanila-Puistola-Pukinmäki -alueen historia. Reijonen, Merja, VTL Tila ja kulttuurinen identiteetti, tutkimus inkeriläisistä paluumuuttajista. Rinta, Eija, VTM Vapaaehtoistyö Helsingissä Ruth, Olli, FM Kaupunkipuron malli Tyynilä, Taru, Arkkitehti Töölönlahden alueen suunnittelu luvulla Vesikansa, Sari, VTK Koululaisten iltapäivätoiminnan pedagoginen kehittäminen Ahola, Eeva-Katri, KTM Helsinki näyttely- ja messukaupunkina - Mikä näyttelyissä ja messuissa kuluttajaa kiinnostaa? Enqvist, Ove, Yleisesikunta-everstiluutnantti Suomenlinna Varuskunnasta maailmanperinnöksi. Eskola, Tuomas, Arkkitehti Kadun paluu vai tie turmioon? Lähiön julkinen tila yhteiskunnallisessa muutospaineessa. Haila, Sirpa, FT Arkkitehti Sebastian Gripenbergin elämä ja tuotanto. Kervanto-Nevanlinna, Anja, TkL Kaupunkitilan kulttuuriset merkitykset. Teollisuusyhteiskunnan murros Helsingin historiallisessa ytimessä. Kjellman, Jakob, FM & työryhmä Rehevöitymistason muutosten vaikutukset kalojen lisääntymiseen Helsingin lahtivesissä. Korhonen, Ulla, FM Kansainvälisen kulttuurikeskus Caisan toiminta. Kylmäaho, Iiris-Ella, THM & työryhmä Koti läpi elämän - vanhuksen omatoimisen suoriutumisen ja elämänhallinnan sekä avustajan toimintaolosuhteiden parantaminen kotiympäristössä. Lahelma, Eero, VTT & työryhmä Marginaalinuoret - vertailu eriarvoisuuden kehittymisestä Helsingissä ja Glasgow'ssa.

19 Lehtovuori, Panu, Arkkitehti & työryhmä Helsigin julkisen ulkotilan käyttö ja tilojen saamat merkitykset. Melin, Tuomo, YTM Päihdehuollon laitospalveluiden tilaaja-tuottaja -malli Helsingissä. Nybergh, Frey, OTK Uudet yksityisoikeudelliset suojantarpeet - esimerkkinä sopimuspakko. Oikeustieteellinen tutkimus hyvinvointivaltio-odotuksista, yksityistämisestä ja siviilioikeudesta. Pitkänen, Mikko, FM & työryhmä Lepakkolajiston selvitys Helsingissä Puumalainen, Niina, DI Vakuumikonsolidoinnin laskennallinen mallintaminen. Routamo, Reino, Ekonomi & työryhmä Kulttuuriyrittäminen työllistäjänä. Tepponen, Pirkko, THL Koti- ja palveluasumisen vertailu asukkaan näkökulmasta. Tutkimusalueina Helsingin kaupungin keskinen ja eteläinen suurpiiri. Tiilikainen, Marja, FM, fysioterapeutti Suomessa asuvien somalinaisten käsitykset terveydestä, sairaudesta ja hoidosta Ahjopalo-Nieminen, Tarja, FM, tait.maisteri Tapanila Gustaf Strengelllin taideluomana. Granfeld, Riitta, VTL Kodittomuus naisten elämässä Hautaniemi, Petri, FM Koulu, kulttuuri ja lähiö - somalialaisnuoren arki itäisessä Helsingissä. Iduezee, Taina, FM Helsingin kaupunginkirjasto monikulttuurisena kirjastona. Järvinen, Arja, YK Helsingin alueen kestävän materiaalitalouden palveluiden tarjonta; millaiset edellytykset asukkailla on saada palveluja. Kallio, Hilkka, FM, logonomi Viestintäilmasto ja viestintätyyli sen ilmentäjänä. Tapaustutkimus Helsingin kaupunginvaltuuston kokouksista ja valtuutettujen viestintätyylistä valtuustokaudella

20 Kilpeläinen, Kaisa, Arkkitehti Maahanmuuttajien julkisten erityispalveluiden toiminnallis-tilallinen kehittäminen suomalaisessa kaupunkiympäristössä. Koskijoki, Maria, FM & työryhmä luvun alun Helsinki kaupunkikansatieteellisen aineiston valossa. Lindh, Tommi, Arkkitehti Kerrostaloarkkitehtuuri ja suunnittelijat luvulla. Esimerkkinä Helsingin Taka-Töölö. Parhankangas, Annaleena, DI Teknologiayritysten kytkeytyminen paikallisiin innovaatioverkostoihin - yrityksen asema, liikkumavapaus ja epäsuorat kasvuvaikutukset. Pietala, Jorma, FL Helsingin kauppakeskukset, alueprofiilit ja kulutuskäyttäytyminen. Rouhiainen, Hanna, DI Maaomaisuuden hallintajärjestelmä tunnuslukujen pohjalta - esimerkkinä Helsingin kaupunki. Sinkkonen, Hanna-Maija, KK Peruskoulun keskeyttäminen oppivelvollisuusiässä ja sitä ehkäisevät toimenpiteet. Solonen, Tapio, FL Helsingin kaupngin puistoje pönttölintututkimus. Vihavainen, Maija, VTM Asunnottomuus Helsingissä. Wrede-Jäntti, Matilda, VTM Työttömien helsinkiläisnuorten selviytymisstrategiat Bell, Marja-Liisa, FM Helsingin kaupungin kuvataidetoimi Haarni, Tuukka, FM Kaupunkikulttuuri ja suunnittelun muutostrendit Henttu, Jarmo, FK Asiakaslähtöinen viherpalveluiden kehittäminen Hoivala, Harri, YM Yritystoiminnan aloittaminen yrittäjän oppimisprosessina Kilpi, Anu, FM Mäntymäen mökin historiikin tutkimus- ja kirjoitustyö

21 Leiwo, Kaisaliisa, KTM Kunnan rakennuskannan arvostus kiinteistöpääoman kannattavuuden seurannan tarpeisiin Blauberk (ent.metsälä), Tarja-Riitta, MMK Helsingin ja Wienin biojätteen erilliskeräyksen vertailu Rakkolainen (ent. Nyström), Mari, FK Rikollisuus yhteiskunnallisena ilmiönä 1700 luvun alun kaupungeissa Pakarinen, Terttu, YM Alhaalta ylös johtamisjärjestelmien käyttöönottotavan vaikutuk set työjärjestelmään Räsänen, Mika, TkL Sähkön kysynnän ohjaaminen dynaamisen hinnoittelun avulla Vierros (ent. Rönkä), Anne, KM Voimavara ja ratkaisusuuntautuneen asiakastyön vaikuttavuus asiakkaan näkökannalta Soikkanen, Hannu, Professori & työryhmä Helsingin ympäristöhistoria Staffans, Aija, Arkkitehti Pihlajiston lähiöstrategia Tervamäki, Erkki, FT & työryhmä Helsingin vahvojen yritysryhmittymien ja niitä tukevien verkostojen kehityspiirteet Vehkalahti, Miira, HTL Hammashoitopalvelujen rationaalisuus ja taloudellisuus Helsingin terveyskeskuksissa Virtanen, Timo, KT Ulkomaalaisiin kohdistuva väkivalta pääkaupunkiseudulla 1994 Halme, Aila, FM & työryhmä Tuettu kommunikaatio Kahri, Esko, Arkkitehti, tekn.lis Avoimen ympäristökehityksen menettely Kinnunen, Kirsi, LL Tehostetun avohoidon vaikutukset pysyvän laitoshoidon tarpeeseen Korvela, Pirjo, KM Helsinkiläisten lapsiperheiden arjen hallinta

22 Koskela, Hille, FK Kun sun aivos pysähtyy, jäät yksin sydämesi kanssa - naisten pelon vaikutus kaupunki tilan käyttöön Vaattovaara (ent. Lahtinen), Mari, FK Helsingin kaupungin sosiaalinen segregoituminen sekä luonnonympäristön vaikutus kaupungin aluerakenteeseen Levón, Bengt-Vilhelm, Arkkitehti Kerrostaloasunnon soveltuvuus ikäihmisille Loikkanen, Heikki A., VTT & työryhmä Demografisten tekijöiden vaikutus asuntojen kysyntään pääkaupunkiseudulla Lähteenmaa, Jaana, VTK & työryhmä Seksibaarit Helsingissä Meronen, Jyrki, DI Kaavan rakentamistaloudellinen arvostus menetelmä Mäkelä, Johanna, VTK Kahvila - 90-luvun kohtauspaikka Pakkala, Timo, FL, va ass. Helsingin keskustan pesimälinnusto; linnuston inventointi ja niistä luotu paikkatietomuotoinen ympäristötietokanta Palm, Jarmo, FK Yritysten yhteistyö ja alueellinen työnjako Helsingin seudulla Pitkälä, Kaisu, LTK Vanhuksen sekavuuden syyt, ennuste ja hoidon vaikuttavuus Pyyhtiä, Mervi, FK Pääkaupunkiseudun asema Suomen alueel lisen työnjaon ja joustavien tuotantotapojen murroksessa Raudalainen, Taisto, FK Inkerinsuomalaisten sopeutumisesta pääkaupunkiseudulla - tutkimus muutoksista paluumuuttajien identiteetissä Sutinen, Päivi, KK Ammattiin kasvaminen. Ammatillisen kasvun prosessi sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon ammatillisessa koulutuskokeilussa Tani, Sirpa, FL Helsinki as mindscapes and screenscapes; Geographical interpretations of the filmed city,

23 Tikkanen, Matti, FT dos. & työryhmä Helsingin ympäristöhistoria ja veden laadun muutokset Töölönlahden poh jasedimenttien kuvastamana, Wallander, Bo, VTK Mielenterveyden häiriö ja elämänhallinta - elämäkertatutkimus 1993 Broas, Pertti, DI Tuulen simulointi asemakaavojen pienoismallikokeissa Häyrynen, Maunu, FK Helsingin kaupunkipuistot ja puistopolitiikka 1820-luvulta 1930-luvulle Junttila, Ulla-Kirsi, TaK Kadun kalusteiden kehitys kuuden suomalaisen esimerkkikaupungin valossa Karvonen, Antti, Arkkitehti Kaupunki ilman takapihaa Kokljuschkin, Mikael, KK Liikunta esikoululaisten oppimisvalmiuksien kehittä jänä Kyttä, Marketta, Psyk kand Lasten toimintamahdollisuudet lähiympäristössään Mäenpää, Pasi, VTK Kulutus ja kaupunkikulttuuri Pakkala, Pekka, Arkkitehti Elinympäristö fyysisen suunnittelun tuloksena Rännäri, Osmo, KTT Tuotantokustannuskäsite julkisten palvelujen hinnoittelussa Sairinen, Rauno, VTK Ympäristökonfliktit Helsingin kaupungin suunnittelussa ja päätöksenteos sa Santasalo, Tuomas, KTM Vähittäiskaupan toimialarakenteen kehittäminen Suonto, Yrjö, Arkkitehti & työryhmä Lasten päiväkotien uudelleenkäytön selvitys Tuominen, Risto, HLT & työryhmä Terveys arvona helsinkiläisillä nuorilla Uusitalo, Maria, YTM Sosiaaliviraston lomatoiminnan arviointia lastensuojelun avohuollon tukitoimenpiteenä

24 Vaajanen, Timo, KTM, DI Korkean teknologian yritysten sijaintipäätökset Vilkuna, Johanna, FK Viheralueiden turvaamisen edellytykset tiivistyvässä kaupunkirakentamisessa 1992 Aulanko, Marja, Vt prof Yksin asuvien vanhusten selviytyminen kotitalouden hoidosta Halme, Seppo J., Prof Radiopalvelut kotipalvelun ja kotisairaanhoidon apuna Hänninen, Sakari, VTT Kyläsaari-liikkeen toiminta Lehmuslaakso, Henrik, VTK Sijaisperheiden ja kriminaalihuollon asiakkaiden kanssa asiakastyötä tekevät sosiaalityöntekijät Sirola, Soili, VTK Pakolaisten psykososiaalinen tilanne ja vastaanottotyön mahdollisuudet vastata siihen Temmes, Anneli, HTL Tulosjohtamisen toteutuminen Helsingin kaupungissa Uuskallio, Irma, VTL Arvostettu alue asuinympäristönä Varunki, Pirkko, THK Työelämän laatua Helsingin perusterveydenhuollossa Vuorinen, Juha, KTM Yritysten kiinteistöliiketoiminnan tutkimustoiminta Häkkinen, Antti, VTK /työryhymä Kaupungin laita - Helsingin vastakohtia ja yhdentymistä kahden vuosisadan kulues sa 1990 Hansson, Joakim, FM Svenskt inflytande i Finländsk arkitektur kring sekelskiftet 1900 Keisteri, Tarja, FL Kaupunkimaiseman muutos Helsingissä

25 Parikka, Raimo, VTK Tutkimushanke huono-osaisuudesta ja huono-osaistumisesta Helsingissä ja sen liepeillä 1800-luvun lopulta 1960-luvulle Valvanne, Jaakko, LL Helsinkiläisvanhusten terveydentila, sairastuvuus sekä tutkimusten ja hoidon tarve 1989 Hansson, Joakim, FM Svenskt inflytande i Finländsk arkitektur kring sekelskiftet 1900 Helin, Heikki, VTL 1.Verouudistuksen vaikutukset kuntien veropohjaan 2. Kuntien palvelutason ja tarpeen arvioinnin kehittäminen Hänninen, Sakari, VTT Pollution and Power Kopomaa, Timo, VTK Kaupunkitilan funktiot ja paikan merkitys. Havaintoja Hakaniemen torista. Kurtto, Arto, FK Helsingin kasvio Manninen, Juhani, YK Kunnallinen tietohuolto Määttä, Sami, FK Kiviaineskulutus ja ympäristövaikutukset Helsingissä Paunonen, Heikki, FT Helsingin slangisanakirja Peltonen, Vesa, Arkkitehti Helsinkiläisten huvilaesikaupunkien tutkimus Pitkänen, Seppo, KTM Kunnallinen tilintarkastelu Helsingin kaupungissa, ja muissa Suomen kunnissa sekä vertailu Englannin, Saksan liittotasavallan ja muiden pohjoismaiden kunnalliseen tilintarkastukseen Poteri, Paavo, VTM 1.Verouudistuksen vaikutukset kuntien veropohjaan. 2. Kuntien palvelutason ja tarpeen arvioinnin kehittäminen Saarikoski-Hyttinen, Helena, FK Penkinpainajaiset koulun perinteenä

26 Torkkeli, Outi, DI Kiinteistömarkkinat Suomessa Vuolanto, Timo, Arkkitehti Yleiskaavoitus Suur-Helsingissä. Kehitys maankäyttösuunnitelmana ja instituutiona luvulla 1988 Aalto-Setälä, Terhi, LL Hesperian sairaalan nuorisopsykiatriset potilaat Carpen, Kirsti, VTK Peruskoulun keskeyttäneiden nuorten elämäntavat ja tarinoiden tutkiminen Erkamo, Viljo, Apul.prof Helsingin flora Hutri, Kirsti, FK Suomenlinnan ja Pihlajasaaren maanilvijäislajisto Härkki, Taija, MMK Helsingin kaupungin asukkaiden taloudellisen päätöksenteon perustana olevat tiedot ja niiden käyttö Mantsinen, Jari, VTL REGIS-mallin soveltaminen Suomeen Penttilä, Marikki, Arkkitehti, tekn.lis. Helsingin ns. vanhan kaupunginosan raken nushistoria ja alueen asemakaavallisen suojelun tarkastelu Pitkänen, Seppo, KTK Suomen kunnallinen tilintarkastus, sen sisältö ja laajuus, kehit tyminen sekä kehitysnäkymät Poteri, Paavo, VTM Äyrit, tulot, vähennykset Ihalainen-Siniharju, Marjatta, FM Kodin ja koulun yhteistyö Sinkkonen, Hanna-Maija, KK Peruskoulunsa keskeyttäneet nuoret Uusitalo, Paavo, Prof Kaupunki ja laki Walls, Georg, Prof Social- och hälsovårdens aktörer i storstaden

27 Tiedustelut: Helsingin kaupungin tietokeskus kaupunkitutkimusyksikkö tai

JANUS. Journal of the Finnish Society for Social Policy Journal of the Finnish Association for Social Work Research Vol. 17, no 1, 2009 ISSN 1235-7812

JANUS. Journal of the Finnish Society for Social Policy Journal of the Finnish Association for Social Work Research Vol. 17, no 1, 2009 ISSN 1235-7812 78 English Summaries JANUS Journal of the Finnish Society for Social Policy Journal of the Finnish Association for Social Work Research Vol. 17, no 1, 2009 ISSN 1235-7812 Editor-in-chief: Marjo Kuronen

Lisätiedot

AJAN MERKIT - MAHDOLLISET MAAILMAT SIGNS OF THE TIMES - POSSIBLE WORLDS JÄRJESTELYTOIMIKUNTA

AJAN MERKIT - MAHDOLLISET MAAILMAT SIGNS OF THE TIMES - POSSIBLE WORLDS JÄRJESTELYTOIMIKUNTA AJAN MERKIT - MAHDOLLISET MAAILMAT Sosiologia syntyi ymmärtämään murroksessa olevaa yhteiskuntaa ja tulkitsemaan oman aikansa sosiaalisia kysymyksiä. Sosiologian tehtävä ja lupaus C. Wright Millsiä mukaillen

Lisätiedot

Sosiologipäivien 2015 työryhmien aikataulut ja tilat

Sosiologipäivien 2015 työryhmien aikataulut ja tilat Sosiologipäivien 2015 työryhmien aikataulut ja tilat 1 CROSSING BOUNDARIES WHEN MAKING SENSE OF AGENCY: ROOM FOR NEW POSSIBILITIES Coordinators: Jose Cañada, University of Helsinki (jose.a.canada@helsinki.fi),

Lisätiedot

Leena Lehtimäki 10.3.2005 Helsingin yliopisto VOKKE projekti Leena.lehtimaki@helsinki.fi

Leena Lehtimäki 10.3.2005 Helsingin yliopisto VOKKE projekti Leena.lehtimaki@helsinki.fi Leena Lehtimäki 10.3.2005 Helsingin yliopisto VOKKE projekti Leena.lehtimaki@helsinki.fi Esityslistan kohta 4b. Tehdyt opinnäytetyöt Tohtorin väitöskirjat HELSINGIN YLIOPISTO Kasvatustieteellinen tiedekunta

Lisätiedot

Nuorisotutkimuksen opinnäytteet 2007

Nuorisotutkimuksen opinnäytteet 2007 Nuorisotutkimuksen opinnäytteet 2007 Janne Poikolainen nuorisotutkimusverkosto Verkkojulkaisusarja Nuorisotutkimuksen opinnäytteet 2007 Janne Poikolainen Nuorisotutkimusverkosto/ Nuorisotutkimusseura Verkkojulkaisuja

Lisätiedot

VAIKUTTAVAT OPPIMISYMPÄRISTÖT TERVEYSALALLA. Ensimmäinen terveysalan koulutuksen kansallinen konferenssi 30. 31.5.2011 Helsinki.

VAIKUTTAVAT OPPIMISYMPÄRISTÖT TERVEYSALALLA. Ensimmäinen terveysalan koulutuksen kansallinen konferenssi 30. 31.5.2011 Helsinki. VAIKUTTAVAT OPPIMISYMPÄRISTÖT TERVEYSALALLA Ensimmäinen terveysalan koulutuksen kansallinen konferenssi 30. 31.5.2011 Helsinki Abstraktit Metropolia Ammattikorkeakoulu, Terveysala Turun yliopisto, Hoitotieteen

Lisätiedot

WIHURIN RAHASTOT JAKOIVAT PALKINTOINA JA APURAHOINA 9,1 MILJOONAA EUROA

WIHURIN RAHASTOT JAKOIVAT PALKINTOINA JA APURAHOINA 9,1 MILJOONAA EUROA WIHURIN RAHASTOT JAKOIVAT PALKINTOINA JA APURAHOINA 9,1 MILJOONAA EUROA Wihurin Sibelius-palkinto Säveltäjä Kaija Saariaho 100.000 euroa Kunniapalkinto Luonto-Liitto ry 100.000 euroa Pitkäaikaisesta ja

Lisätiedot

Koneen Säätiön apurahat 2014

Koneen Säätiön apurahat 2014 Koneen Säätiön apurahat 2014 Tutkimusrahoituksen saajat yliopiston tai tutkimuslaitoksen mukaan (pois lukien Jakautuuko Suomi? ja Kielten elvytys -apurahat) Aalto-yliopisto 2 Cambridgen yliopisto 3 Helsingin

Lisätiedot

Koneen Säätiö Vuosikertomus

Koneen Säätiö Vuosikertomus Koneen Säätiö Vuosikertomus 1 2008 2 Koneen Säätiö Vuosikertomus 3 2008 2009 4 Koneen Säätiön vuosikertomus 2008 5 sisällys Koneen Säätiön 52. toimintavuosi Apurahat tieteelle ja kulttuurille Suunnattu

Lisätiedot

WIHURIN RAHASTOT JAKOIVAT PALKINTOINA JA APURAHOINA 10,8 MILJOONAA EUROA

WIHURIN RAHASTOT JAKOIVAT PALKINTOINA JA APURAHOINA 10,8 MILJOONAA EUROA WIHURIN RAHASTOT JAKOIVAT PALKINTOINA JA APURAHOINA 10,8 MILJOONAA EUROA Wihurin Sibelius-palkinto Säveltäjä György Kurtág 150.000 euroa Wihurin kansainvälinen palkinto Tutkimusprofessori Merja Penttilä

Lisätiedot

JENNY JA ANTTI WIHURIN RAHASTO JAKOI PALKINTOINA JA APURAHOINA 9,7 MILJOONAA EUROA

JENNY JA ANTTI WIHURIN RAHASTO JAKOI PALKINTOINA JA APURAHOINA 9,7 MILJOONAA EUROA JENNY JA ANTTI WIHURIN RAHASTO JAKOI PALKINTOINA JA APURAHOINA 9,7 MILJOONAA EUROA Kunniapalkinto Akateemikko Jorma Panula 30.000 euroa Tunnustuspalkinto Toimittaja Kari Lumikero 15.000 euroa Hakemuksetta

Lisätiedot

JENNY JA ANTTI WIHURIN RAHASTO JAKOI PALKINTOINA JA APURAHOINA 8,3 MILJOONAA EUROA

JENNY JA ANTTI WIHURIN RAHASTO JAKOI PALKINTOINA JA APURAHOINA 8,3 MILJOONAA EUROA JENNY JA ANTTI WIHURIN RAHASTO JAKOI PALKINTOINA JA APURAHOINA 8,3 MILJOONAA EUROA Kunniapalkinnot Professori Riitta Nikula 20.000 euroa Professori Tuula Tamminen 20.000 euroa Käden taito -tunnustuspalkinto

Lisätiedot

JENNY JA ANTTI WIHURIN RAHASTO JAKOI PALKINTOINA JA APURAHOINA 10,5 MILJOONAA EUROA

JENNY JA ANTTI WIHURIN RAHASTO JAKOI PALKINTOINA JA APURAHOINA 10,5 MILJOONAA EUROA JENNY JA ANTTI WIHURIN RAHASTO JAKOI PALKINTOINA JA APURAHOINA 10,5 MILJOONAA EUROA Kunniapalkinto Professori Risto Nieminen 30.000 euroa Tunnustuspalkinto Meta4 -kvartetti 20.000 euroa Tomas Djupsjöbacka,

Lisätiedot

WIHURIN RAHASTOT JAKOIVAT PALKINTOINA JA APURAHOINA 8,1 MILJOONAA EUROA

WIHURIN RAHASTOT JAKOIVAT PALKINTOINA JA APURAHOINA 8,1 MILJOONAA EUROA WIHURIN RAHASTOT JAKOIVAT PALKINTOINA JA APURAHOINA 8,1 MILJOONAA EUROA Presidentti Martti Ahtisaari (CMI) ja säveltäjä Per Nørgård Wihurin Sibelius-palkinto Säveltäjä Per Nørgård 100.000 euroa Kunniapalkinto

Lisätiedot

Apurahansaajat yliopistoittain (tutkijastipendit ja muu tutkimuksen rahoitus)

Apurahansaajat yliopistoittain (tutkijastipendit ja muu tutkimuksen rahoitus) Koneen Säätiön apurahat 2012 Apurahansaajat yliopistoittain (tutkijastipendit ja muu tutkimuksen rahoitus) Aalto yliopisto Tutkijastipendit Apurahoja 2 kpl, 50.400 euroa Jaana Kokko Kuvataiteilija, taiteen

Lisätiedot

Sosiologipäivien 2014 työryhmien aikataulut ja tilat

Sosiologipäivien 2014 työryhmien aikataulut ja tilat Sosiologipäivien 2014 työryhmien aikataulut ja tilat ASUMISEN SOSIOLOGIA Torstai 27.3 klo.15 18, Paikka: LS21 (A-siipi, 1.krs.) 1. Jukka Hirvonen: Naapuruus ja naapuruuskiistat asukaskyselyn valossa 2.

Lisätiedot

KASVATUKSEN JA KOULUTUKSEN TUTKIMUSREKISTERI

KASVATUKSEN JA KOULUTUKSEN TUTKIMUSREKISTERI MONISTE 1/2009 Pirjo Lehkonen, Marketta Männikkö (toim., eds.) KASVATUKSEN JA KOULUTUKSEN TUTKIMUSREKISTERI EDUCATIONAL RESEARCH IN FINLAND 2007-2008 Projektiluettelo List of Projects Opetushallitus Finnish

Lisätiedot

Taitto ja ulkoasu Tapio Aalto Painopaikka Saarijärven Offset Oy 2007. Kannen paperi G-Print 150 g/m 2 Sivun paperi G-Print 90 g/m 2

Taitto ja ulkoasu Tapio Aalto Painopaikka Saarijärven Offset Oy 2007. Kannen paperi G-Print 150 g/m 2 Sivun paperi G-Print 90 g/m 2 Taitto ja ulkoasu Tapio Aalto Painopaikka Saarijärven Offset Oy 2007 Kannen paperi G-Print 150 g/m 2 Sivun paperi G-Print 90 g/m 2 Hyvä lukija! Oletko tutustunut ammattikorkeakoulujen julkaisutoimintaan?

Lisätiedot

Kulttuurintutkimus Pirkanmaalla - kohteena Pirkanmaa

Kulttuurintutkimus Pirkanmaalla - kohteena Pirkanmaa Kulttuurintutkimus Pirkanmaalla - kohteena Pirkanmaa 2 Kulttuurintutkimus Pirkanmaalla - kohteena Pirkanmaa Pirkanmaan liitto Julkaisu B 110 3 Pirkanmaan liitto Tampere 2009 Sarja B julkaisu nro 110 ISSN

Lisätiedot

Käsiohjelma 11.11. 2014 Programme

Käsiohjelma 11.11. 2014 Programme Käsiohjelma 11.11.2014 Programme Käsiohjelma 11.11. 2014 Programme Fellmannia, Kirkkokatu 27, Lahti LAHDEN TIEDEPÄIVÄN 2014 OHJELMATYÖRYHMÄ Timo Vuorimaa Liisa Kiviluoto Kaisa Vuorivirta Anja Kuhalampi

Lisätiedot

Käden taito -tunnustuspalkinto

Käden taito -tunnustuspalkinto JENNY JA ANTTI WIHURIN RAHASTO JAKOI PALKINTOINA JA APURAHOINA 8,7 MILJOONAA EUROA Vasemmalta: seppä Upi Anttila, kansleri Kari Raivio, valt.maist. Yonca Ermutlu ja toiminnanjohtaja Ritva Siikala, Kassandra

Lisätiedot

Vanhustyön vastuunkantajat kansallinen vanhustyön moniammatillinen kongressi

Vanhustyön vastuunkantajat kansallinen vanhustyön moniammatillinen kongressi KONGRESSIKIRJA Vanhustyön vastuunkantajat kansallinen vanhustyön moniammatillinen kongressi 13. 14.10.2011 Marina Congress Center, Helsinki www.vanhustyonvastuunkantajat.fi Kirjan toimitus: Riitta Eerola,

Lisätiedot

EURAJOEN KUNNAN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYS- SUUNNITELMA

EURAJOEN KUNNAN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYS- SUUNNITELMA EURAJOEN KUNNAN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYS- SUUNNITELMA SISÄLTÖ OSA 1. PERUSTELU 1. Johdanto 2 2. Perusteet päihde- ja mielenterveystyön kehittämiseen 3 3. Kehittämistyön lähtökohdat 4 4. Periaatteet suunnittelutyössä

Lisätiedot

RINNAKKAISSESSIOIDEN OHJELMAT

RINNAKKAISSESSIOIDEN OHJELMAT KASVATUSTIETEEN PÄIVÄT Kasvatuksellinen mielikuvitus ja oppimisen tilat 25.-26.11.2010, Lapin yliopisto RINNAKKAISSESSIOIDEN OHJELMAT A1 KOULUHYVINVOINNIN EDISTÄMINEN Paikka: LS 2 Koordinaattorit: Sirpa

Lisätiedot

Graduluettelo 1.1.1973-25.4.2013

Graduluettelo 1.1.1973-25.4.2013 ID Nimi Päiväys Aihe 1293 Suvi Alatalo 25.4.2013 Vakuuttavia verkkopalveluja ikääntyneille 1292 Ville Lehtoniemi 25.4.2013 Asiakkuuksien hallinta ohjelmistoyrityksen kasvun vaiheissa Use of Workflow Techonology

Lisätiedot

JENNY JA ANTTI WIHURIN RAHASTO JAKOI PALKINTOINA JA APURAHOINA 9,7 MILJOONAA EUROA

JENNY JA ANTTI WIHURIN RAHASTO JAKOI PALKINTOINA JA APURAHOINA 9,7 MILJOONAA EUROA JENNY JA ANTTI WIHURIN RAHASTO JAKOI PALKINTOINA JA APURAHOINA 9,7 MILJOONAA EUROA Kunniapalkinto Professori Martti Häikiö 30.000 euroa Tunnustuspalkinto SPR:n kansainvälisen avustustoiminnan johtaja Kalle

Lisätiedot

keskiviikkona 14.9.2011 klo 9 17 torstaina 15.9.2011 klo 9 15 järjestäjinä kuntaliitto ja Kuntalehti

keskiviikkona 14.9.2011 klo 9 17 torstaina 15.9.2011 klo 9 15 järjestäjinä kuntaliitto ja Kuntalehti keskiviikkona 14.9.2011 klo 9 17 torstaina 15.9.2011 klo 9 15 Kuntatalolla, käyntiosoite tapahtuman aikana Alppikatu 1, 00530 Helsinki järjestäjinä kuntaliitto ja Kuntalehti ohjelma 2011 Näytteilleasettajia

Lisätiedot

XV VALTAKUNNALLISET PÄIHDE

XV VALTAKUNNALLISET PÄIHDE XV VALTAKUNNALLISET PÄIHDE PÄIVÄT 16. 17.9.2008 KUOPIO, KUOPION MUSIIKKIKESKUS Inhimilliset ihanteet rutisevat rakenteet Rakenteellista voimaa Viimeisen puolentoista vuoden aikana maassamme on työstetty

Lisätiedot

Bamfield, J. 2007. Global Retail Theft Barometer. Nottingham: Centre for Retail Research.

Bamfield, J. 2007. Global Retail Theft Barometer. Nottingham: Centre for Retail Research. LÄHTEET Aaltio, Sirkka-Liisa. 2002. Maahanmuuttajanaiset. Raportissa Nurmi, Reet ja Helander, Reetta (2002) toim. Väkivalta ei tunne kulttuurisia rajoja. Naisiin kohdistuvan väkivallan ja prostituution

Lisätiedot

PL 4600 Box 4600 90014 OULUN YLIOPISTO SF-90014 OULUN YLIOPISTO puh. 0294 482905 Phone 0294 482905

PL 4600 Box 4600 90014 OULUN YLIOPISTO SF-90014 OULUN YLIOPISTO puh. 0294 482905 Phone 0294 482905 OULUN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU UNIVERSITY OF OULU, OULU BUSINESS SCHOOL PL 4600 Box 4600 90014 OULUN YLIOPISTO SF-90014 OULUN YLIOPISTO puh. 0294 482905 Phone 0294 482905 Pro Gradu -tutkielmat, markkinointi

Lisätiedot