Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., Mäntsälä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä"

Transkriptio

1 Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 1 / Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Torstai klo Kokouspaikka Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., Mäntsälä Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä puheenjohtajasta) Läsnä Varsinainen jäsen Syväniemi Martti, pj. Lindberg Arto, vpj. Järvinen Tiina Kotiranta Pirjo Mäntylä Matti Nummenranta Charlotte Palenius Timo Peltola Veijo Pokki Hilkka Salovaara Risto Sovasto Eeva Suuronen Airi Warras-Stjernvall Annika Henkilökohtainen varajäsen Lempiäinen Jussi Träff Raija Lylylahti Harri Järvinen Anja Hautala Hanna Nikulainen Heikki Alén Hannu Rahkio Marjatta Lyly Sakari Rossi Reeta Keipilä Leenamaria Alatalo John Bäckroos Roger Muut saapuvilla olleet Katrina Harjuhahto-Madetoja, toimitusjohtaja, esittelijä Kaarina Kilpeläinen, talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä Laillisuus ja päätösvaltaisuus Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Asiat ja liitteet 1 21 Sivut 1 30 Liitteet Pta-liitteet 1 14 Pöytäkirjantarkastajien valinta Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Airi Suuronen ja Raija Träff Puheenjohtaja Martti Syväniemi Sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Heti kokouksessa: Muilta osin: Tarkastusaika (esityslistan yhteydessä jaettava perustietoaineisto) Kaarina Kilpeläinen Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Allekirjoitukset Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä Airi Suuronen Paikka ja pvm Mäntsälä Raija Träff Allekirjoitus Talousjohtaja Kaarina Kilpeläinen

2 Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 2 1 Eteva kuntayhtymän vuoden 2014 toimintakertomus ja tilinpäätös 2 Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:n lainatakaushakemus 3 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 4 Yhtymäkokouksen päätösten täytäntöönpano 5 Eteva kuntayhtymän erityishuollon johtoryhmän toiminta vuonna Vuoden 2014 suojatoimenpiteitä koskeva selvitys yhtymähallitukselle 7 Alle 16-vuotiaille suunnattu yhden viikon päiväleirikokeilu toimintakeskuksessa kesällä Palvelujohtajan varahenkilö erityishuollon johtoryhmässä 9 Etevan työnohjauspalveluiden hankinta 10 Eteva kuntayhtymän viestintäohjelma ja viestinnän ja markkinoinnin suunnitelma vuodelle Osaamisen kehittämisen ohjausryhmä 12 Työnantajan edustus yhteistyötoimikunnassa 13 Korkeakoulu- ja tutkimustyöryhmä 14 Esitys eräiden virkojen lakkauttamisesta / Neljän palvelupäällikön, taso 1, ja 44 toimintayksikön esimiehen viran lakkauttaminen asumispalvelujen ja päiväaikaisen toiminnan vastuualueelta sekä muutosesitykset päätöksiin ( 36) ja ( 84) 15 Esitys eräiden virkojen lakkauttamisesta / Kolmen palvelupäällikön, taso 2, ja kolmen toimintayksikön esimiehen, taso 2, viran lakkauttaminen erityispalvelujen vastuualueelta 16 Esitys eräiden virkojen lakkauttamisesta / Neljän toimintayksikön esimiehen, taso 1, viran lakkauttaminen 17 Etevan tehtävänimikkeet ja kelpoisuusehdot 18 Tampereen työmarkkinaseminaari 19 Viestintä- ja kehitysjohtajan viran täyttäminen 20 Tiedoksi yhtymähallitukselle 21 Muut asiat

3 Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 3 1 Eteva kuntayhtymän vuoden 2014 toimintakertomus ja tilinpäätös Eteva kuntayhtymässä on kertomusvuoden aikana toteutettu sekä strategian että keskeisien prosessien uudistaminen aloittaneen uuden toimitusjohtajan johdolla. Lisäksi alkuvuodesta valmisteltiin yhtymäkokouksen aloitteesta talouden tasapainotusohjelma vuosille Näiden toimenpiteiden avulla on kuntayhtymän talous saatu tasapainoon ja saavutettu kuntayhtymän historian ensimmäinen ylijäämäinen tulos. Uuden strategian, talouden tasapainotusohjelman ja uudistettujen prosessien avulla talous saadaan pysymään tavoitetasolla tulevinakin vuosina. Etevan tulevaisuuteen vaikuttaa kuntasektorin taloudellisen tilanteen ohella erittäin merkittävästi käynnissä oleva sote-uudistus. Yhtymähallitus päätti kokouksessaan tehdä Etevan perussopimukseen muutoksen, jolla eläkemenoperusteiset eläkemaksut siirtyisivät suoraan jäsenkuntien vastuulle alkaen ja Keva laskuttaisi ne jatkossa suoraan jäsenkunnilta. Kaikkien jäsenkuntien valtuustot hyväksyivät muutoksen alkuvuonna 2014 ja uusi perussopimus annettiin yhtymäkokoukselle tiedoksi. Tuusulan Kellokoskelle valmistui ja otettiin käyttöön uusi asumisyksikkö, joka korvasi vanhan kiinteistön Tuusulan Hyrylästä. Porvooseen valmistui ja otettiin käyttöön uusi asumisyksikkö, joka korvasi vanhan omakotitalon, ja samalla lisäsi Porvoon alueen kokonaiskapasiteettia. Toimintavuonna vietiin päätökseen asumispalveluiden organisaatiouudistus, jonka myötä palvelupäälliköt pystyvät keskittymään varsinaiseen esimiestyöhön. Espoon keskuksessa elokuussa 2013 aloitetun päiväaikaisen toiminnan asiakasmäärä kasvoi merkittävästi kertomusvuoden aikana. Hämeenlinnan yksikön toiminta siirrettiin Perttulaan entistä suurempiin ja toimivampiin tiloihin syksyllä 2014, ja samalla yksikön koko toiminta saatiin samoihin tiloihin. Jäsenkuntamyynti ja toimintatuotot toteutuivat tilikauden aikana budjetoidun mukaisesti. Eläkemenoperusteisen maksun siirto jäsenkunnille tapahtui vuonna 2014 poikkeuksellisesti Eteva kuntayhtymän kautta. Tämän johdosta tilinpäätösvaiheessa on jäsenkunnille hyvitetty vuoden 2014 palveluiden ostojen suhteessa niille siirtynyttä eläkemenoperusteista maksua vastaava osuus 2 M. Hyvityksen jälkeen jäsenkuntamyynti ja toimintatuotot olivat vuoden 2013 tasolla. Henkilöstökulut, joihin on laskettu mukaan henkilöstöpalvelujen ostot, alittivat tilikauden aikana budjetoidut henkilöstökulut 0,8 %. Perussopimuksen muutoksen johdosta on vuoden 2014 eläkemenoperusteisen maksun ennakkomaksu 2 M laskutettu joulukuun lopussa jäsenkunnilta, mikä näkyy henkilöstökulujen vähennyksenä vuodesta 2013 vuoteen Toimintakulut kokonaisuudessaan alittivat budjetin 2 % ja toimintakate ylitti budjetin 1,1 M. Tilikauden ylijäämä oli 1,1 M selkeästi ylittäen 10 t budjetin.

4 Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 4 Kuntayhtymän henkilöstömäärä oli 1 383, henkilötyövuosiksi muutettuna luku tarkoittaa henkilötyövuotta. Toistaiseksi voimassa olevassa palvelussuhteessa oli henkeä. Määräaikaisen henkilöstön määrä oli 376. Tulos (1 000 eur) TP2014 TP2013 ind B2014 B-ind Toimintatuotot josta jäsenkuntamyynti Toimintakulut josta henkilöstökulut Toimintakate Tulos Suoritteet Indeksin oikeellisuutta vähentävät yli- ja alijäämäiset tulokset. Vastuualueittain tulos oli: Tulos (1 000 eur) TP2014 TP2013 ind B2014 B-ind Asumispalvelut Päiväaikainen toiminta Kehitysvammapsykiatria Asiantuntijat/Palveluratk Yhteensä Kuntayhtymähallinto UVP PKP Indeksin oikeellisuutta vähentävät yli- ja alijäämäiset tulokset. Eteva-konsernin tulos oli 1,1 M (2013-1,1 M ). Konsernitaseen loppusumma oli 64,2 M ( ,7 M ), josta lainat olivat 40,4 M ( ,2 M ). Konsernin toimintatuotot kattavat toimintakulut. Vuosikate kattaa 152 % poistoista. Konsernin toiminnan rahavirta on positiivinen, investoinneista 68 % katetaan tulorahoituksella ja lainanlyhennyksistä 57 %. Lainanhoitokate osoittaa, että konsernin tulorahoitus riittää lainankorkojen ja -lyhennysten hoitoon lainanhoitokyvyn ollessa hyvä. Konsernin omavaraisuusaste on huonompi kuin Etevan, koska asumisyksiköt rakennetaan velkarahoituksella, joka on pääosin korkosuojattua (ARA). Vieraan pääoman takaisinmaksuun kuluisi yli puolet vuoden toimintatuotoista. Konsernin henkilöstömäärä oli kertomusvuonna 1 389, ja henkilötyövuosia kertyi Konsernin 100 % omistamat kiinteistöyhtiöt Pääjärven Kiinteistöpalvelut Oy ja Kiinteistö Oy Ollinpolku 2 fuusioitiin Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:öön Fuusion myötä kiinteistöjen omistus, hallinta ja ylläpito keskittyvät yhteen yhtiöön Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:öön, mikä muun muassa vähentää kiinteistöihin liittyviä hallinnollisia tehtäviä.

5 Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 5 Pta-liite 1 Eteva kuntayhtymän vuoden 2014 toimintakertomus ja tilinpäätös on ptaliitteenä 1. Henkilöstökertomus tuodaan yhtymähallituksen käsiteltäväksi (Valmistelija: talousjohtaja Kaarina Kilpeläinen, p ) Toimitusjohtaja esittää, että yhtymähallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että 1 yhtymäkokous hyväksyy Eteva kuntayhtymän vuoden 2014 toimintakertomuksen, 2 yhtymäkokous hyväksyy Eteva kuntayhtymän vuoden 2014 tilinpäätöksen, 3 yhtymäkokous oikeuttaa taloushallinnon tekemään tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen teknisluonteisia korjauksia, 4 tilikauden ylijäämä 1.098,572,50 euroa siirretään edellisten kausien yli- /alijäämätilille, jolloin kertynyt alijäämä on ,51 euroa ja oma pääoma ,32 euroa, ja että 5 peruspääomalle ei makseta korkoa.

6 Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 6 2 Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:n lainatakaushakemus Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:n hallitus käsitteli kokouksessaan kohteen Mäntsälä Mäntymäki uudisrakentamisen rahoitusta. Seuraavassa on esitetty ote UVP:n hallituksen kokouspöytäkirjasta 7. Taustaa Eteva yhteistyössä PKP/UVP Oy:n kanssa on käynnistänyt Mäntsälään kehitysvammaisten asuntojen rakentamishankeen tarvekartoituksella ja suunnittelulla vuonna Varsinainen rakentaminen aloitettiin syksyllä Kohde sijaitsee Mäntsälän Mäntymäelle osoitteessa Mäntymäentie 3. Rakennettavat asuntotilat käsittävät 11 erillistä asuntoa yhteensä 542 kem2 sekä henkilökuntatiloja. Kokonaishankinta-arvo on n M ja valmistumisaika on syksy Hankkeella on Etevan tilaus ja tarve. Uudisrakentamisen tavoitteena on tuottaa pääsääntöisesti korvaavia asuntoja alueen kehitysvammaisille asukkaille. Perustamiskustannukset Rahoitustapa Hankkeen rahoitus eli kustannukset katetaan pääsääntöisesti yhtiön n. 40 %:n omarahoitusosuudella (osa kiinteistöjen myynnillä) ja n. 60 %:n pankkilainalla. Rakennuskustannukset Hankkeen sidotut rakennuskustannukset ovat laskelman mukaan yhteensä noin Rakennuskustannuksiin ei sisälly arvonlisäveroa. Arvonlisäveroarvio (24 %) on noin Työaikainen lisä- ja muutostyöarvio on n. 5 % eli noin Muut perustamiskustannukset Rakennusaikaisten korkojen arvio on n Perustamiskustannukset yhteensä Hankkeen arvioidut verottomat perustamiskustannukset ovat kokonaisuudessaan seuraavat: Rakennuskustannukset n Tontin ostohinta 0.0 Rakennusaikaiset korot n Yhteensä n Rakennuskustannusten rahoitus arvio Oma rahoitus n Rahalaitoslainat n Yhteensä n

7 Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 7 Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:n hallitus esittää Etevan hallitukselle, että Eteva kuntayhtymä myöntää omavelkaisen takauksen yhtiölle myönnettävälle 1,05 M :n suuruiselle rahalaitoslainalle kyseisen kohteen rakentamista varten. Vastavakuutena yhtiö luovuttaa Etevalle rakennettavan kohteen, kiinteistötunnus , tonttiin ja rakennuksiin kohdistuvat panttikirjat. Lisäksi Uudenmaan Vammaispalevlut Oy:n hallitus esittää, että väliaikainen rakennusaikainen rahoitus hoidetaan Etevan kassalimiitin puitteissa. Menettelytapa valittiin yhtiön hankkeeseen kohdistuvien rahoitusehtojen parantamiseksi. (Valmistelija: hallintojohtaja Seppo Åstedt, p ja toimitusjohtaja Katrina Harjuhahto-Madetoja, p ) Toimitusjohtaja esittää, että yhtymähallitus päättää 1 että väliaikainen rakennusaikainen rahoitus hoidetaan Etevan kassalimiitin puitteissa ja 2 esittää yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous päättää myöntää omavelkaisen takauksen edellä mainittuun tarkoitukseen myönnettävälle 1,05 M :n rahalaitoslainalle, ja että takauksen myöntäminen edellyttää, että kiinteistöyhtiö toimittaa kuntayhtymälle vastavakuutena tonttiin ja rakennuksiin kohdistuvat panttikirjat ja maksaa lainan maksamattomalle pääomalle toistaiseksi 0,1 prosentin suuruista takausprovisiota vuosittain. Yhtymähallituksen jäsenet Tiina Järvinen, Timo Palenius, Airi Suuronen ja Annika Warras-Stjernvall jääväsivät itsensä ja poistuivat pykälän käsittelyn ajaksi.

8 Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 8 3 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Kuntalain 13 mukaan yhtymäkokouksen tulee päättää kuntayhtymä konsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista, mikä on kirjattu Eteva kuntayhtymän perussopimuksen 8 Yhtymäkokouksen tehtävät ja toimivalta kohtaan 20. Kuntalain 50 mukaan yhtymäkokous hyväksyy hallintosäännön, jossa annetaan tarpeelliset määräykset ainakin hallinnon ja talouden tarkastuksesta sekä sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta. Yhtymähallitus vastaa kuntayhtymän hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä yhtymäkokouksen päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta (Kuntalaki 23 ). Operatiivinen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen on osa yhtymähallitukselle ja toimitusjohtajalle säädettyä hallinnon ja taloudenhoidon tehtävää. Lisäksi kaikki ne toimielimet ja viranhaltijat, joille on annettu toimivaltaa kunnan varojen käytössä ja toimivat viranomaisina, vastaavat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteuttamisesta. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa, että kuntayhtymä konsernille asetetut tavoitteet saavutetaan ja että toiminta on tuloksellista. Sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa ei eriytetä muusta tavoitteiden saavuttamiseen tähtäävästä toiminnasta, vaan se on jatkuva osa päivittäistä johtamista, ohjaamista ja työn toteuttamista. Sisäinen valvonta on osa kuntayhtymä konsernin johtamisjärjestelmää sekä kuntayhtymä konsernin johdon ja hallinnon työväline, jonka avulla arvioidaan asetettujen tavoitteiden toteutumista, toimintaprosesseja ja riskejä. Valvonnan tarkoituksena on edistää organisaation tehokasta johtamista, riskien hallintaa, toiminnan kehittämistä ja tuloksellisuuden arviointia. Riskienhallinta on osa sisäistä valvontaa ja sen tavoitteena on saada kohtuullinen varmuus organisaation tavoitteiden saavuttamisesta sekä toiminnan jatkuvuudesta ja häiriöttömyydestä. Kuntayhtymän johto on valmistellut yhtymähallitukselle Eteva kuntayhtymä konsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet yhtymäkokouksen Pta-liite 2 hyväksyttäväksi, pta-liite 2. Yhtymähallitus on hyväksynyt Sisäisen valvonnan periaatteet ja sisäisen tarkastuksen ohjelman Vuoden 2015 aikana Eteva kuntayhtymän konserniohjeistus tulee päivittää uudistuvan kuntalain mukaiseksi. Konserniohjeistukseen sisällytetään omana osionaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan yleisohje. Eteva kuntayhtymän johto on tammi-helmikuussa 2015 yhteistyössä LähiTapiolan kanssa toteuttanut kokonaisvaltaisen riskikartoituksen, joka tuodaan yhtymähallitukselle tiedoksi Voimassa olevan hallintosäännön 34 :n mukaan yhtymähallitus vahvistaa sisäisen valvonnan periaatteet koskien koko konsernia. Hallintosääntö on tältä osin päivitettävä noudattamaan kuntalakia. Hallintosäännön päivitys toteutetaan samanaikaisesti johtamisjärjestelmän uudistuksen kanssa

9 Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 9 (Valmistelija: talousjohtaja Kaarina Kilpeläinen, p ) Toimitusjohtaja esittää, että yhtymähallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että 1 yhtymäkokous hyväksyy Eteva konsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet.

10 Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 10 4 Yhtymäkokouksen päätösten täytäntöönpano Pta-liite 3 Pta-liitteessä 3 on jäljennös yhtymäkokouksen pidetyn kokouksen tarkastetusta pöytäkirjasta. Pöytäkirja siihen liitettyine valitusosoituksineen on ollut yhtymäkokouksen päätöksen mukaisesti yleisesti nähtävänä kuntayhtymän taloustoimistossa Ennen pöytäkirjan nähtävänä pitämistä siitä on lähetetty kuntalain 85.1 :n mukaisesti jäljennös jäsenkuntien kunnanhallituksille. Jäsenkunnalle ei ole säädetty velvollisuutta asettaa pöytäkirjaa jäsenkunnassa nähtäväksi eikä sen tarvitse lähettää jäljennöksen saapumisesta ilmoitusta kuntayhtymän yhtymähallitukselle. (Valmistelija: hallintojohtaja Seppo Åstedt, p ) Toimitusjohtaja esittää, että yhtymähallitus päättää 1 todeta, että yhtymäkokouksen päätökset eivät ole syntyneet virheellisessä järjestyksessä eivät mene yhtymäkokouksen toimivaltaa ulommaksi eivätkä ole muutoinkaan lainvastaisia sekä 2 panna päätökset täytäntöön kuntalain säätämässä järjestyksessä.

11 Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 11 5 Eteva kuntayhtymän erityishuollon johtoryhmän toiminta vuonna 2014 Erityishuollon johtoryhmän puheenjohtaja Pirjo Riikonen sekä sihteeri ja yksilöä koskevien asioiden esittelijä Johanna Lindfors ovat laatineet erityishuollon johtoryhmän vuoden 2014 toiminnasta yhteenvedon. Pta-liite 4 Pta-liitteessä 4 on kooste vuoden 2014 toiminnasta. Raportti on käsitelty erityishuollon johtoryhmän kokouksessa Erityishuollon johtoryhmä päätti saattaa raportin yhtymähallitukselle tiedoksi. Raportti on merkitty tiedoksi kuntayhtymän johtoryhmässä (Valmistelija: palvelujohtaja Pirjo Riikonen, p ) Toimitusjohtaja esittää, että yhtymähallitus päättää 1 merkitä tiedoksi raportin erityishuollon johtoryhmän toiminnasta vuonna 2014.

12 Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 12 6 Vuoden 2014 suojatoimenpiteitä koskeva selvitys yhtymähallitukselle Etevan suojatoimenpidetoimikunta on toimittanut erityishuollon johtoryhmälle päivätyn selvityksen suojatoimenpiteistä Etevassa vuonna Erityishuollon johtoryhmä lähettää selvityksen edelleen yhtymähallitukselle tiedoksi. Etevan suojatoimenpidetoimikunta on asiantuntijaryhmä, jonka tehtävänä on seurata suojatoimenpiteiden käyttöä ja siihen liittyviä kehittämis- ja koulutustarpeita, huolehtia suojatoimenpidekäsikirjan päivittämisestä sekä raportoida ja tehdä esityksiä edellä mainituista asioista erityishuollon johtoryhmälle sekä kiireellisissä asioissa asianomaiselle vastuualuejohtajalle ja suojatoimenpidepäätöksiä tekeville viranhaltijoille. Toimikunnan puheenjohtajana toimii konsultoiva psykiatri Terhi Koskentausta. Selvitykseen sisältyy luettelo käytetyistä suojatoimenpiteistä sekä tapausmäärät. Vuonna 2014 suojatoimenpiteitä on ollut 123 asiakkaalla yhteensä kappaletta. Pta-liite 5 Selvitys yhtymähallitukselle suojatoimenpiteistä vuodelta 2014 on ptaliitteessä 5. (Valmistelija: palvelujohtaja Pirjo Riikonen, p ) Toimitusjohtaja esittää, että yhtymähallitus päättää 1 merkitä selvityksen vuoden 2014 suojatoimenpiteistä tiedoksi.

13 Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 13 7 Alle 16-vuotiaille suunnattu yhden viikon päiväleirikokeilu toimintakeskuksessa kesällä 2015 Etevan toimintakeskuksissa (Porvoo ja Järvenpää) on vuoden 2014 alusta toteutettu projektina viikonloppuisin tarjottavaa, alle 16-vuotiaiden erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten toiminnallista tuntiperusteista hoitoa. Projektin työntekijät Eija Forssell (projektityöntekijä/vastaava ohjaaja), Terttu Liimatta (ankkurityöntekijä/järvenpää), Erika Westerlund (ankkurityöntekijä/porvoo) ja Nina Saastamoinen (palvelupäällikkö, perhehoito ja viikonloppuisin toteutuva tuntihoito) ovat valmistelleet projektin laajentamista. Laajentaminen tarkoittaisi kesäaikaisena kokeiluna, aikavälillä , päivisin toteutettavaa asiakkaan hoitoa yhden viikon ajan Järvenpään toimintakeskuksessa. Viikon jakso toteutuisi leirimuotoisena. Hoitoaika olisi arkisin klo Perheille mahdollistuisi näin vaihtoehtoisesti pidempi yhteinen loma-aika tai loman suunnitteleminen palvelemaan paremmin perheen tarpeita. Leiri noudattaisi toiminnallista viikonloppuhoidon sisältöä ja toimintaa (Etevan palvelutuoteluettelon 2015 kohta 2.1.5). Leirin vastuutyöntekijänä tulisi toimimaan toinen ankkurityöntekijä. Muu henkilökuntamäärä ja -rakenne määriteltäisiin lasten lukumäärän ja palvelutarpeen mukaan. Leiriläisten määrä olisi enintään 10 henkilöä. Palvelun hinta määräytyisi tuntiperusteen mukaan. Leirin hinnaksi esitetään 20 tunnilta, jolloin päivähinnaksi tulee 200 ja koko viikon hinnaksi (Valmistelijat: perhehoidon palvelupäällikkö Nina Saastamoinen, p ja aluepäällikkö (läntinen asuminen ja päiväaikainen toiminta sekä perhepalvelut) Kirsi Reunanen, p ) Toimitusjohtaja esittää, että yhtymähallitus päättää 1 hyväksyä toteutettavaksi edellä selostetun päiväleirikokeilun.

14 Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 14 8 Palvelujohtajan varahenkilö erityishuollon johtoryhmässä Etevan yhtymähallitus on asettanut kehitysvammalain (519/1977) tarkoittaman erityishuollon johtoryhmän ja valinnut ryhmälle puheenjohtajan, esittelijät, asiantuntijajäsenet ja palvelutuotannon edustajat. Asumispalvelujen palvelujohtajan (nykyisin asumispalvelujen ja päiväaikaisen toiminnan palvelujohtaja) varahenkilöksi nimitettiin tuolloin palvelupäällikkö (nykyisin aluepäällikkö) Merja Siltala. Palvelujohtajan varahenkilön osalta esitetään muutosta niin että lukien asumispalvelujen ja päiväaikaisen toiminnan palvelujohtajan sijaisena erityishuollon johtoryhmässä toimisi aluepäällikkö Kirsi Reunanen. (Valmistelijat: erityishuollon johtoryhmän puheenjohtaja, erityispalvelujen palvelujohtaja Pirjo Riikonen, p ja asumispalvelujen ja päiväaikaisen toiminnan palvelujohtaja Elli Luoma, p ) Toimitusjohtaja esittää, että yhtymähallitus päättää 1 nimetä asumispalvelujen ja päiväaikaisen toiminnan palvelujohtajan varahenkilöksi erityishuollon johtoryhmään lukien aluepäällikkö Kirsi Reunasen.

15 Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 15 9 Etevan työnohjauspalveluiden hankinta Eteva kuntayhtymä on kilpailuttanut henkilökunnan työnohjauspalvelut sopimuskaudelle yhden/kahden vuoden optiolla. Hankinnassa on sovellettu julkisia hankintoja koskevaa lainsäädäntöä ja se suoritettiin käyttämällä avointa hankintamenettelyä. Tarjouspyyntö julkaistiin Hilmailmoituskanavalla Hankinnalla on tarkoitus varmistaa kuntayhtymän tarpeita vastaavat, laadukkaat ja kustannustehokkaat työnohjauspalvelut. Tavoitteena on tehdä valittujen palveluntuottajien kanssa puitesopimukset, jolloin työnohjaajia käytetään tarpeen mukaan erillisen tilauksen pohjalta. Työnohjaustarjouksia jätettiin yhteensä 80 kappaletta. Hankinnan kokonaisarvo ylittää hankintalain 15 :n kynnysarvon. Talousarviossa 2015 työnohjauspalveluiden hankintaan on varattu euron määräraha. Etevan toimivaltaohjeen mukaan päätöksen koko yhtymää koskevista asiantuntijapalveluostoista enintään euroon saakka tai budjetissa tarkoitukseen osoitetun määrärahan puitteissa tekee yhtymähallitus tai toimitusjohtaja yhtymähallituksen erikseen päättämissä rajoissa. Työnohjauspalveluiden hankintaan liittyvä päätöksentekovaltuutus esitetään annettavaksi toimitusjohtajalle. (Valmistelijat: työhyvinvointiasiantuntija Marja Jyrkinen, p ja hallintojohtaja Seppo Åstedt, p ) Toimitusjohtaja esittää, että yhtymähallitus päättää 1 merkitä tiedoksi Etevan työnohjauspalveluiden hankinnan vaiheen ja 2 valtuuttaa toimitusjohtajan tekemään hankintaan liittyvät päätökset ja allekirjoittamaan sopimukset valittujen palveluntuottajien kanssa. Lisäksi yhtymähallitus päätti, että toimitusjohtaja Katrina Harjuhahto-Madetoja toimittaa Eteva kuntayhtymän sisäisen työnohjausohjeistuksen yhtymähallitukselle tiedoksi.

16 Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja Eteva kuntayhtymän viestintäohjelma ja viestinnän ja markkinoinnin suunnitelma vuodelle 2015 Etevassa laadittiin kevään 2014 aikana uusi strategia vuosille Yhtymähallitus hyväksyi strategian kokouksessaan Strategian linjausten mukaisesti yhtymähallitus kokouksessaan muutti palvelujohtajan viran viestintä- ja kehitysjohtajan viraksi alkaen. Viestinnän tavoitteena on lisätä tilaaja-asiakkaiden ja muiden sidosryhmien tietoisuutta palveluistamme ja toiminnastamme sekä edistää asiakkaiden ja henkilökunnan hyvinvointia. Tavoitteena on myös ylläpitää Etevan hyvää mainetta, kasvattaa Etevan vetovoimaa työnhakijamarkkinoilla ja toimia vammaisen äänenä yhteiskunnassa. Viestinnän tehtävänä on suunnitella, toteuttaa, arvioida ja kehittää Etevan strategian mukaiseen tahtotilaan vaikuttavia ja sitä edistäviä viestinnällisiä sisältöjä, menetelmiä ja toimenpiteitä. Viestinnän merkitys korostuu nykyisessä toimintaympäristön muutostilanteessa, ja viestinnän kehittämisen tarve tuli selkeästi esille myös syksyllä 2014 toteutetussa henkilöstötyytyväisyystutkimuksessa. Pta-liite 6 Pta-liitteenä 6 oleva viestintäohjelma vuosille on rakennettu Etevan strategian pohjalta. Sen tarkoituksena on koota yhteen Etevan viestintään vaikuttavat linjaukset ja näin tukea Etevan viestintätyötä. Pta-liite 7 Pta-liitteenä 7 on viestinnän ja markkinoinnin suunnitelma vuodelle 2015, johon on aikataulutettu Etevan viestinnän ja markkinoinnin tehtävät. (Valmistelija: viestintä- ja kehitysjohtaja Merja Hento, p ) Toimitusjohtaja esittää, että yhtymähallitus päättää 1 merkitä tiedoksi Etevan viestintäohjelman sekä viestinnän ja markkinoinnin suunnitelman 2015.

17 Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja Osaamisen kehittämisen ohjausryhmä Yhtymähallitus hyväksyi Etevaan ensimmäisen Osaamisen johtaminen ja kehittäminen -ohjelman. Ohjelmaa on sen jälkeen päivitetty ja se ulottuu nyt vuosille Ohjelmassa osaamisen kehittämisen ohjausryhmä määriteltiin yhdeksi kuntayhtymätason vastuutahoksi. Ohjausryhmän tehtävänä on: edistää osaamisen johtamista Etevassa toimia osaamisen kehittämisen asiantuntijaryhmänä ottaa kantaa osaamisen kehittämisen suunnitelmiin seurata osaamisen kehittämistä asiantuntijuutensa mukaisesti tehdä esityksiä johtoryhmälle osaamisen kehittämiseksi Etevassa strategisten linjausten ja kaikilta Etevan vastuualueilta koottujen osaamistarpeiden pohjalta; esitykset voivat koskea täydennyskoulutuksia, kehittämishankkeita sekä muita työssä oppimisen keinoja Ohjausryhmään ovat olleet nimettyinä palvelujohtajat, henkilöstöjohtaja puheenjohtajana, kehittämispäällikkö (hr-päällikkö) esittelijänä ja sihteerinä sekä yksi henkilöstön nimeämä edustaja. Osaamisen kehittämisen ohjausryhmän kokoonpano on ollut kuntayhtymän johtoryhmän käsittelyssä Ohjausryhmään esitetään valittavaksi palvelujohtajien, henkilöstöjohtajan ja hr-päällikön lisäksi viestintä- ja kehitysjohtaja Merja Hento sekä kehittämispäälliköt Marketta Salminen ja Laura- Kaisa Repo. Esittelijän tehtävä olisi tällöin kiertävä kehittämispäälliköiden ja hr-päällikön kesken. Henkilöstön edustaja osallistuisi ryhmään tarvittaessa kutsuttuna. Esitetään, että yhtymähallitus delegoi jäsenten nimittämisen ohjausryhmään toimitusjohtajalle. (Valmistelija henkilöstöjohtaja Irma Oinonen, p ) Toimitusjohtaja esittää, että yhtymähallitus päättää 1 merkitä asiassa tiedoksi johtoryhmän käsittelyn, ja että 2 toimitusjohtajalle delegoidaan oikeus nimetä jäsenet osaamisen kehittämisen työryhmään.

18 Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja Työnantajan edustus yhteistyötoimikunnassa Laissa työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa (449/2007) määrätään, että kunnassa (ja kuntayhtymässä) on yhteistoimintaelin, joka koostuu työnantajan ja henkilöstön edustajista. Etevassa yhteistoimintaelin tarkoittaa yhteistyötoimikuntaa. Yhteistyötoimikunta käsittelee myös työsuojelun asiat ja se sisältää työsuojelutoimikunnan siten kuin asiasta on määrätty päivätyssä Kunnallisen alan työsuojelun yhteistoimintasopimuksessa, työturvallisuuslaissa ja työsuojelun valvontalaissa (44/2006). Lainsäädäntö määrittelee omalta osaltaan yhteistyötoimikunnassa käsiteltävät asiat. Laki 449/2007 ei sisällä määräyksiä yhteistyötoimikunnan koosta. Lain mukaan luontevat työnantajaedustajat ovat kuntayhtymän johtaja, henkilöstöasioista vastaava ja käsiteltävistä asioista riippuen työsuojelupäällikkö. Henkilöstön edustajia ovat luottamusmies, työsuojeluvaltuutettu tai muu henkilöstön edustaja. Järjestäytymättömällä henkilöstöllä on oikeus valita keskuudestaan yhteistoimintaedustaja. Mikäli edustuksellinen työsuojelu- ja muu yhteistoimintaorganisaatio yhdistetään, työsuojeluvaltuutetut ovat yhteistoimintaelimen jäseniä ja yhteistoimintaelin toimii työsuojelutoimikuntana. Yhteistyötoimikunta voi päättää alaisuuteensa tarvittavien valmistelevien työryhmien perustamisesta, kokoonpanosta ja tehtävistä. Yhtymähallitus on käsittelyssä merkinnyt tiedoksi, että työnantajan edustajina yhteistyötoimikunnassa toimikautena ovat: Varsinainen jäsen hallituksen puheenjohtaja toimitusjohtaja henkilöstöjohtaja palvelujohtaja riskienhallintapäällikkö/työsuojelupäällikkö työhyvinvointiasiantuntija kiinteistöyhtiön edustaja Varahenkilö hallituksen varapuheenjohtaja talousjohtaja palvelussuhdeasiantuntija palvelupäällikkö kiinteistöyhtiön edustaja Työnantajan edustusta yhteistyötoimikunnassa on käsitelty johtoryhmässä Esitetään, että palvelujohdon edustaja on Elli Luoma ja hänen varajäsenekseen nimetään aluepäällikkö Terhi Tehola. Kiinteistöyhtiön edustaja on Markku Lehtimäki ja hänen varajäsenenään Tommi Hartonen tai Marko Mörsky. Esitetään, että yhtymähallitus delegoi toimitusjohtajalle toimivallan nimetä henkilökunnan keskuudesta yhteistyötoimikuntaan kulloinkin valittavat työnantajan edustajat. (Valmistelija: hallintojohtaja Seppo Åstedt, p )

19 Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 19 Toimitusjohtaja esittää, että yhtymähallitus päättää 1 merkitä asiassa tiedoksi johtoryhmän käsittelyn, ja että 2 toimitusjohtajalle delegoidaan toimivalta nimetä henkilökunnan keskuudesta yhteistyökomiteaan kulloinkin valittavat työnantajan edustajat.

20 Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja Korkeakoulu- ja tutkimustyöryhmä Etevan yhtymähallitus hyväksyi Tutkimus Etevassa ohjelman tavoitteet ja nimesi tutkimustoiminnan kehittämisestä vastaavan korkeakoulu- ja tutkimustyöryhmän. Työryhmä vastaa tutkimusohjelman toteutuksesta. Sen jäseniksi yhtymähallitus nimesi seuraavat henkilöt: palvelupäällikkö Oili Sauna-aho, työryhmän puheenjohtaja henkilöstöjohtaja Irma Oinonen, työryhmän varapuheenjohtaja psykologi Juha Salmitaipale konsultoiva psykiatri Terhi Koskentausta palvelujohtaja Elli Luoma palvelujohtaja Pirjo Riikonen hr-päällikkö Iiris Hyppänen, työryhmän sihteeri Kutsuttuina asiantuntijajäseninä työryhmässä ovat Päivi Huotari, Lamk ja Raimo Lappalainen, JY. Kokoonpanoa ja kokoustoimihenkilöitä on tarpeellista tarkastella uudelleen, koska työryhmän puheenjohtaja on siirtynyt pois Etevan palveluksesta ja henkilöstötoimessa on tapahtunut resurssivähennystä. Kuntayhtymän johtoryhmä on käsitellyt asiaa Johtoryhmä esittää, että työryhmän puheenjohtajaksi nimitetään henkilöstöjohtaja Irma Oinonen, varapuheenjohtajaksi palvelujohtaja Pirjo Riikonen ja jäseneksi hr-päällikkö Iiris Hyppäsen tilalle kehittämispäällikkö Marketta Salminen, joka toimisi myös työryhmän esittelijänä ja sihteerinä. Esitetään, että yhtymähallitus delegoi työryhmän jäsenten nimittämisen ja työryhmän tehtävänjaosta määräämisen toimitusjohtajalle. (Valmistelija: toimitusjohtaja Katrina Harjuhahto-Madetoja, p ) Toimitusjohtaja esittää, että yhtymähallitus päättää 1 merkitä asiassa tiedoksi johtoryhmän käsittelyn, ja että 2 toimitusjohtajalle delegoidaan oikeus nimetä jäsenet korkeakoulu- ja tutkimustyöryhmään ja määrätä työryhmän tehtäväjaosta.

21 Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja Esitys eräiden virkojen lakkauttamisesta / Neljän palvelupäällikön, taso 1, ja 44 toimintayksikön esimiehen viran lakkauttaminen asumispalvelujen ja päiväaikaisen toiminnan vastuualueelta sekä muutosesitykset päätöksiin ( 36) ja ( 84) Hallitus hyväksyi asumispalvelujen ja päiväaikaisen toiminnan organisaatiomuutoksen suunnitelman kokouksessaan ( 5). Hallitus päätti ( 34) asumispalveluiden ja päiväaikaisen toiminnan organisoinnista siten, että vastuualue jaetaan kolmeen osavastuualueeseen, joiden jokaisen vastuuhenkilönä toimii aluepäällikkö. Palvelujohtaja on vastuualueen johtaja. Lisäksi hallitus hyväksyi esityksen, jonka mukaan osavastuualueiden toiminta organisoidaan 2-3 yksikön kokonaisuuksiksi, joissa jokaisessa vastuuhenkilönä toimii yksi palvelupäällikkö. Samassa kokouksessa, ( 35), hallitus päätti palvelupäällikkö, taso 1, tehtävänimikkeen muuttamisen aluepäälliköksi. Muutos koski neljää palvelupäällikön, taso 1, tehtävässä toimivaa. Lisäksi hallitus teki päätöksen toimintayksikön esimiehen tehtävänimikkeen muuttamisesta palvelupäälliköksi. Esityksen 34 palvelupäällikön viran perustamisesta alkaen hallitus hyväksyi 36:ssä. Suunnitelman täsmennysvaiheessa todettiin päätösesityksestä poiketen, että vain 31 palvelupäällikön viran perustaminen on tarpeellista. Hallitus teki päätöksen ( 84) yhden aluepäällikön viran muuttamisesta kehittämispäällikön viraksi. Tehtävän tarkemmassa määrittelyssä on tullut ilmi, että esityksenä olisi tullut olla kehittämispäällikön työsopimussuhteinen tehtävä. Kyseessä ei ole tehtävä, jossa käytetään julkista valtaa toimivallan perusteella eikä tehtävä, jossa voi yksipuolisesti päättää toisen edusta, oikeudesta tai velvollisuudesta. Organisaatiomuutoksen toteuttamisen jälkeen hallitukselle tuli valmistella esitys palvelupäällikön, taso 1, ja toimintayksikön esimiehen virkojen lakkauttamisista. Pta-liite 8 Pta-liite 9 Pta-liitteessä 8 ovat tiedot neljän (4) palvelupäällikön, taso 1, lakkautettaviksi esitettävistä viroista. Pta-liitteessä 9 ovat tiedot 44 toimintayksikön esimiehen lakkautettaviksi esitettävistä viroista. (Valmistelija henkilöstöjohtaja Irma Oinonen, p ) Toimitusjohtaja esittää, että yhtymähallitus päättää hyväksyä asumispalveluiden ja päiväaikaisen toiminnan vastuualueella alkaen 1 neljän (4) palvelupäällikön, taso 1, viran lakkauttamisen, 2 44 toimintayksikön esimiehen viran lakkauttamisen sekä

22 Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 22 3 muutosesityksen päätökseen ( 36). Päätöksestä poiketen vastuualueelle on perustettu vain 31 palvelupäällikön virkasuhteista tehtävää ja 4 muutosesityksen päätökseen ( 84), jonka mukaan yhden aluepäällikön virkasuhteinen tehtävänimike muutetaan työsopimussuhteiseksi kehittämispäällikön tehtävänimikkeeksi alkaen.

23 Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja Esitys eräiden virkojen lakkauttamisesta / Kolmen palvelupäällikön, taso 2, ja kolmen toimintayksikön esimiehen, taso 2, viran lakkauttaminen erityispalvelujen vastuualueelta Hallitus teki päätöksen ( 43) erityispalvelujen vastuualueen tehtävänimikemuutoksista alkaen. Muutosesitykset olivat yhdenmukaiset asumispalvelujen ja päiväaikaisen toiminnan tehtävänimikkeiden muutosten kanssa. Palvelupäällikön, taso 2, tehtävänimike esitettiin muutettavaksi aluepäällikön tehtävänimikkeeksi ja toimintayksikön esimiehen, taso 2, tehtävänimike esitettiin muutettavaksi palvelupäällikön tehtävänimikkeeksi. Samassa kokouksessa hallitus teki päätöksen kolmen (3) aluepäällikön viran perustamisesta ( 44) ja kolmen (3) palvelupäällikön viran perustamisesta ( 45). Muutosten toteuttamisen jälkeen hallitukselle tuli valmistella esitys palvelupäällikön, taso 2, ja toimintayksikön esimiehen virkojen lakkauttamisista. Pta-liite 10 Pta-liitteessä 10 ovat tiedot kolmen (3) palvelupäällikön, taso 2, lakkautettaviksi esitettävistä viroista. Pta-liite 11 Pta-liitteessä 11 ovat tiedot kolmen (3) toimintayksikön esimiehen, taso 2, lakkautettaviksi esitettävistä viroista. (Valmistelija henkilöstöjohtaja Irma Oinonen, p ) Toimitusjohtaja esittää, että yhtymähallitus päättää hyväksyä erityispalvelujen vastuualueella alkaen 1 kolmen (3) palvelupäällikön, taso 2, viran lakkauttamisen ja 2 kolmen (3) toimintayksikön esimiehen, taso 2, viran lakkauttamisen.

24 Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja Esitys eräiden virkojen lakkauttamisesta / Neljän toimintayksikön esimiehen, taso 1, viran lakkauttaminen Hallituksen päätöksen ( 84) mukaisesti asumispalveluiden ja päiväaikaisen toiminnan organisaatiomuutosta ei toteutettu yksiköissä, jotka siirtyivät Lahden kaupungin ja Peruspalvelukeskus Aava -liikelaitoksen toiminnaksi alkaen. Liikkeenluovutuksessa vastaanottava taho tekee päätökset virkojen ja toimien perustamisesta oman päätösmenettelynsä mukaisesti. Neljä (4) toimintayksikön esimiehen virkaa jäi Etevalle tarpeettomiksi toiminnan siirtymisen vuoksi. Pta-liite 12 Liitteenä 12 ovat tiedot neljän (4) toimintayksikön esimiehen lakkautettaviksi esitettävistä viroista. (Valmistelija henkilöstöjohtaja Irma Oinonen, p ) Toimitusjohtaja esittää, että yhtymähallitus päättää hyväksyä 1 neljän (4) toimintayksikön esimiehen, taso 1, viran lakkauttamisen toiminnan kunnallistamisen vuoksi.

25 Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja Etevan tehtävänimikkeet ja kelpoisuusehdot Etevan hallintosäännön 4 luvun 12 :n mukaan yhtymähallitus päättää viran perustamisesta ja lakkauttamisesta. Yhtymähallitus päättää virkojen nimikkeistä ja kelpoisuusehdoista. Henkilöstötoimi ylläpitää henkilöstöresurssirekisteriä viroista ja työsopimussuhteista tehtävistä. Virat ja työsopimussuhteet tehdään kuntayhtymään. Jos virkaan ei siihen tehtävien muutosten jälkeen sisälly julkisen vallan käyttöä, yhtymähallitus muuttaa viran työsopimussuhteeksi. Jos työsopimussuhteeseen sisällytetään tehtäviä, joissa käytetään julkista valtaa, yhtymähallitus muuttaa työsopimussuhteen viraksi. Työsopimussuhteisen tehtävän perustaa ja lakkauttaa toimitusjohtaja. Pta-liite 13 Pta-liitteenä 13 on esitys yhtymän virka- ja työsopimussuhteisiksi tehtävänimikkeiksi ja niiden kelpoisuusehdoiksi. (Valmistelija: henkilöstöjohtaja Irma Oinonen, p ) Toimitusjohtaja esittää, että yhtymähallitus päättää 1 hyväksyä pta-liite 13 mukaisen esityksen Etevan tehtävänimikkeiksi ja kelpoisuusehdoiksi.

26 Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja Tampereen työmarkkinaseminaari KT Kuntatyönantajat järjestää yhdessä kunta-alan pääsopijajärjestöjen ja Tampereen kaupungin kanssa työmarkkinaseminaarin Tampere-talolla (KT-yhteyshenkilötiedote ). Seminaari jatkaa aikaisempien vuosien Rauman työmarkkinaseminaarien perinteitä uudistuneella toteutustavalla. Ohjelmassa käsitellään hallittua muutosta tulevaisuuden kunnassa erityisesti työmarkkinatoiminnan ja henkilöstöasioiden näkökulmasta. Etevasta työmarkkinaseminaariin ovat osallistuneet henkilöstön nimeämät järjestöjen pääluottamusmiehet, työsuojeluvaltuutetut ja työnantajan edustajina työsuojelupäällikkö ja henkilöstöjohtaja. Hallitus on nimennyt keskuudestaan seminaariin osallistujat. (Valmistelija: henkilöstöjohtaja Irma Oinonen, p ) Toimitusjohtaja esittää, että yhtymähallitus päättää 1 merkitä asian tiedoksi saaduksi ja 2 nimeää keskuudestaan seminaariin osallistujat. Yhtymähallitus merkitsi asian tiedoksi saaduksi ja päätti, ettei yhtymähallitus lähetä keskuudestaan edustajaa seminaariin.

27 Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja Viestintä- ja kehitysjohtajan viran täyttäminen Yhtymähallitus päätti kokouksessaan muuttaa virkasuhteisen työ- ja päivätoiminnan vastuualueen palvelujohtajan tehtävänimikkeen virkasuhteiseksi viestintä- ja kehitysjohtajaksi alkaen. Kuntayhtymässä on ollut haettavana klo mennessä kyseinen viestintä- ja kehitysjohtajan virka. Yleisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi viestintä- ja kehitysjohtajalta edellytetään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa sekä riittävää kokemusta viestintä- ja kehittämistehtävistä. Määräaikaan mennessä virkaa haki kaksi (2) henkilöä. Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä hallituksen kokouksessa. Yhteenveto kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden tehtävän hoitoon vaikuttavista tutkinnoista ja työkokemuksesta on pta-liitteenä 14. Perustuslain 125 :n mukaan yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto. Hallintolain 45 :n mukaan valintapäätös on perusteltava. Perusteluissa on ilmoitettava, mitkä seikat ja selvitykset ovat vaikuttaneet ratkaisuun ja mainittava sovelletut säädökset. Hakijoista haastateltiin kaksi (2): Merja Hento ja Miina Laru. Hakijoiden pätevyys ja ansioituneisuus viestintä- ja kehitysjohtajan viran hoitamiseen arvioitiin koulutuksen, työkokemuksen ja yksilöhaastattelun perusteella. Pta-liite 14 Yhteenveto kelpoisuusehdot täyttävistä hakijoista (Valmistelijat: toimitusjohtaja Katrina Harjuhahto-Madetoja, p ja henkilöstöjohtaja Irma Oinonen puh ) Toimitusjohtaja esittää, että yhtymähallitus päättää 1 valita viestintä- ja kehitysjohtajan virkaan KTM, vt. viestintä- ja kehitysjohtaja Merja Hennon, 2 koeajan pituudeksi hakuilmoituksessa mainitun 4 kuukautta sekä 3 valtuuttaa toimitusjohtajan sopimaan palkasta ja muista palvelussuhteen ehdoista.

28 Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja Tiedoksi yhtymähallitukselle Yhtymähallituksen tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluonteiset asiat: Kuntien ilmoitukset Etevan yhtymäkokousedustajien valinnasta ym.: 1 Pöytäkirjanote Raaseporin kaupunginhallituksen päätöksestä : Edustajan valinta Eteva kuntayhtymän yhtymäkokoukseen Varsinainen edustaja Tuula Öhman, varaedustaja Anna-Kaisa Varis. 2 Pöytäkirjanote Lohjan kaupunginhallituksen päätöksestä : Edustajan valinta Eteva kuntayhtymän yhtymäkokoukseen Varsinainen edustaja Virpi Mäkinen, varaedustaja Janne Jalava. 3 Tiedoksianto Askolan kunnanhallituksen päätöksestä : Jäsenkunnan edustajan valitseminen Eteva kuntayhtymän yhtymäkokouksiin vuosille Varsinainen edustaja Seija Hämäläinen, varaedustaja Rauna Kiiskinen. 4 Tiedoksianto Hämeenlinnan kaupunginhallituksen päätöksestä : Konserniyhtiöiden, säätiöiden ja kuntayhtymien seuranta ja kokousedustajien nimeäminen. Toiminnan seuraaja v. 2015: Jukka Lindberg / Merja Korhonen. 5 Pöytäkirjanote Hausjärven kunnanhallituksen päätöksestä : Kunnan edustaja Eteva kuntayhtymän yhtymäkokouksiin v Varsinainen edustaja perusturvajohtaja Teija Suorsa-Salonen, varaedustaja Heini Ristavaara. 6 Pöytäkirjanote Hollolan kunnanhallituksen konsernijaoston päätöksestä : Eteva kuntayhtymän yhtymäkokousedustajien valinta vuodeksi Varsinainen edustaja vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja Tarja Rautsiala, varaedustaja vammaispalvelupäällikkö Leena Kunttunen. 7 Pöytäkirjanote Riihimäen kaupunginhallituksen päätöksestä : Edustajan nimeäminen Eteva kuntayhtymään Varsinainen edustaja sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja Janne Yrjölä, varaedustaja sosiaali- ja terveysjohtaja Mirja Saarni. 8 Pöytäkirjanote Tuusulan kunnanhallituksen päätöksestä : Eteva kuntayhtymän yhtymäkokousedustajan valinta v Varsinainen edustaja Arto Lindberg, varaedustaja Olli Kamunen. 9 Pöytäkirjanote Heinolan kaupunginhallituksen päätöksestä : Kokousedustajat vuosiksi

29 Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 29 Eteva kuntayhtymän yhtymäkokoukseen varsinainen edustaja Eeva Sovasto, varaedustaja Niina Varjo. 10 Pöytäkirjanote Vihdin kunnanhallituksen päätöksestä : Kunnan edustajien nimeäminen kuntayhtymien yhtymäkokouksiin vuosiksi Varsinainen edustaja Sari Virta, varaedustaja Erkki Aronen. Muut: 11 Tilastokeskus, : Vuoden 2014 sosiaalipalvelujen toimintatilaston tiedonkeruu. Tiedustelussa kerätään kaikilta Suomen kunnilta ja sosiaalipalveluja tuottavilta kuntayhtymiltä tietoja niiden itse tuottamien, myymien ja ostamien sosiaalipalvelujen määristä. Kuntayhtymiä on pyydetty vastaamaan mennessä. Tiedustelu on lähetetty Etevassa asianomaisille sähköistä valmistelua varten. (Valmistelija: hallintoassistentti Kimmo Luoti, p ) Toimitusjohtaja esittää, että yhtymähallitus päättää 1 merkitä asiat tiedoksi saaduksi.

30 Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja Muut asiat Yhtymähallituksella ei ollut esittää muita asioita.

31 Eteva kuntayhtymä Kokouspäivämäärä ( 1 21) Muutoksenhakukiellot, oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Muutoksenhakukiellot (liitetään pöytäkirjaan) Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 1, 2/2, 3, 4, 5, 6, 10, 14, 15, 16, 18, 20, 21 Seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla, koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus. Seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla HLL:n* 5 :n 2 mom./ muun lainsäädännön mukaan. * Hallintolainkäyttölaki (586/1996) Pykälät ja valituskieltojen perusteet 2/1, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 17, 19 Oikaisuvaatimusohjeet Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista Eteva kuntayhtymän yhtymähallitukselle ja se on toimitettava ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä osoitteella PL 43, MÄNTSÄ- LÄ, käyntiosoite Karhukuja 1, MÄNTSÄLÄ, puh , 2/1, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 17, 19 Oikaisuvaatimusoikeus ja oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksen voi tehdä asianosainen eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa tai kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen. Oikaisuvaatimusajan määräaikaa laskettaessa ei tiedoksisaantipäivää lueta määräaikaan. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Jäsenkunnan ja sen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava: muutoksenhakijan nimi, postiosoite, kotikunta ja puhelinnumero; päätös, johon haetaan muutosta; miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi; muutosvaatimuksen perusteet. Oikaisuvaatimus on sen tekijän allekirjoitettava ja siihen on liitettävä: päätös, johon oikaisua haetaan joko kopiona tai alkuperäisenä ja asiakirjat, joihin vedotaan. Jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös allekirjoittajan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Asiakirjat on toimitettava viranomaisen asiointiosoitteeseen, postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä lähettäjän omalla vastuulla. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. Valitusosoitus (liitetään pöytäkirjaan)

32 Eteva kuntayhtymä Muutoksenhakukiellot, oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Kokouspäivämäärä ( 1 21) Valitusviranomainen, mistä valitusaika alkaa ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös jäsenkunta ja sen jäsen. Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnallisvalitus Valitusviranomainen: Helsingin hallinto-oikeus Radanrakentajantie 5, HELSINKI Hallintovalitus Valitusaika on 30 päivää Valitusviranomainen: Helsingin hallinto-oikeus Radanrakentajantie 5, HELSINKI Valitusaika: päivää Muu valitusviranomainen Muu valitusviranomainen Valitusviranomainen: Markkinaoikeus Valitusaika päivää Valitusviranomainen: Valitusaika päivää Tuomioistuinten ja eräiden muiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 97 ja markkinaoikeudessa 244. Maksuista lisää osoitteessa Valituskirjelmä Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet Valituskirjelmä on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjojen toimittaminen Lisätietoja Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimus/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

Katrina Harjuhahto-Madetoja, toimitusjohtaja, esittelijä Kaarina Kilpeläinen, talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä

Katrina Harjuhahto-Madetoja, toimitusjohtaja, esittelijä Kaarina Kilpeläinen, talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 3 / 2014 49 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Keskiviikko 23.4.2014 klo 10.00 10.37 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä puheenjohtajasta) Läsnä

Lisätiedot

Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä

Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 8 / 2014 120 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Torstai 27.11.2014 klo 10.00 11.30 Kokouspaikka Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä Saapuvilla

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 40

Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 40 Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 3 / 2015 39 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Tiistai 21.4.2015 klo 9.34 9.36 Kokouspaikka Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:n tilat, Alhotie 24, 2. krs., 04430

Lisätiedot

Markku Niemelä, toimitusjohtaja, esittelijä Kimmo Luoti, hallintoassistentti, pöytäkirjanpitäjä. Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Markku Niemelä, toimitusjohtaja, esittelijä Kimmo Luoti, hallintoassistentti, pöytäkirjanpitäjä. Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 5 / 2012 75 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Torstai 21.6.2012 klo 10.00 10.20 Kokouspaikka Kuntayhtymän hallintorakennus, Einontie 1, 04600 MÄNTSÄLÄ Saapuvilla

Lisätiedot

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Pöytäkirja tarkastajiksi valittiin Tero Aaltonen ja Arto Lindberg.

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Pöytäkirja tarkastajiksi valittiin Tero Aaltonen ja Arto Lindberg. Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 6 / 2011 86 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Perjantai 26.8.2011 klo 10.00 11.37 Kokouspaikka Rantasipi Sveitsi, Härkävehmaankatu 4, 05900 Hyvinkää Saapuvilla olleet

Lisätiedot

Markku Niemelä, toimitusjohtaja, esittelijä Seppo Åstedt, hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä

Markku Niemelä, toimitusjohtaja, esittelijä Seppo Åstedt, hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 4 / 2012 61 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Torstai 31.5.2012 klo 10.00 11.06 Kokouspaikka Kokoushotelli Gustavelund, Kirkkotie 36, 04310 TUUSULA Saapuvilla olleet jäsenet

Lisätiedot

Hämeenlinna 26.5.2011

Hämeenlinna 26.5.2011 Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 4 / 2011 62 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Torstai 26.5.2011 klo 10.00 10.31 Kokouspaikka Virvelinrannan palvelukeskus, Ansarikuja 1, 13100 Hämeenlinna Saapuvilla olleet

Lisätiedot

Markku Niemelä, toimitusjohtaja, esittelijä Seppo Åstedt, hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä Kaarina Kilpeläinen, talousjohtaja

Markku Niemelä, toimitusjohtaja, esittelijä Seppo Åstedt, hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä Kaarina Kilpeläinen, talousjohtaja Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 6 / 2012 89 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Perjantai 31.8.2012 klo 10.00 11.25 Kokouspaikka Rantasipi Sveitsi, Härkävehmaankatu 4, 05900 Hyvinkää Saapuvilla

Lisätiedot

Markku Niemelä, toimitusjohtaja, esittelijä Seppo Åstedt, hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä Leena Pöyhönen, talousjohtaja ( 2)

Markku Niemelä, toimitusjohtaja, esittelijä Seppo Åstedt, hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä Leena Pöyhönen, talousjohtaja ( 2) Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 1 / 2012 1 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Torstai 1.3.2012 klo 13.00 14.35 Kokouspaikka Kuntayhtymän hallintorakennus, Einontie 1, 04600 MÄNTSÄLÄ Saapuvilla olleet

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 1 / 2012 1. Kuntayhtymän yhtymäkokous. Kokoushotelli Gustavelund, Kirkkotie 36, 04310 TUUSULA. Martti Syväniemi 1-5 6-14

Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 1 / 2012 1. Kuntayhtymän yhtymäkokous. Kokoushotelli Gustavelund, Kirkkotie 36, 04310 TUUSULA. Martti Syväniemi 1-5 6-14 Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 1 / 2012 1 Kuntayhtymän yhtymäkokous Kokousaika Torstai 31.5.2012 klo 13.00 14.53 Kokouspaikka Kokoushotelli Gustavelund, Kirkkotie 36, 04310 TUUSULA Saapuvilla olleet edustajat

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 2 / 2013 30. Kuntayhtymän yhtymäkokous. Mäntsälän kunnantalon valtuustosali, Heikinkuja 4, 04600 MÄNTSÄLÄ

Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 2 / 2013 30. Kuntayhtymän yhtymäkokous. Mäntsälän kunnantalon valtuustosali, Heikinkuja 4, 04600 MÄNTSÄLÄ Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 2 / 2013 30 Kuntayhtymän yhtymäkokous Kokousaika Torstai 31.10.2013 klo 13.00 13.30 Kokouspaikka Mäntsälän kunnantalon valtuustosali, Heikinkuja 4, 04600 MÄNTSÄLÄ Saapuvilla

Lisätiedot

Torstai 28.11.2013 klo 10.00 11.57 Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä

Torstai 28.11.2013 klo 10.00 11.57 Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 10 / 2013 179 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Kokouspaikka Torstai 28.11.2013 klo 10.00 11.57 Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä Saapuvilla olleet

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 2 / 2012 33. Kuntayhtymän yhtymäkokous. Mäntsälän kunnantalon valtuustosali, Heikinkuja 4, 04600 MÄNTSÄLÄ

Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 2 / 2012 33. Kuntayhtymän yhtymäkokous. Mäntsälän kunnantalon valtuustosali, Heikinkuja 4, 04600 MÄNTSÄLÄ Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 2 / 2012 33 Kuntayhtymän yhtymäkokous Kokousaika Torstai 29.11.2012 klo 13.00 14.26 Kokouspaikka Mäntsälän kunnantalon valtuustosali, Heikinkuja 4, 04600 MÄNTSÄLÄ Saapuvilla

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 2 / 2011 20. Kuntayhtymän yhtymäkokous. Mäntsälän kunnantalon valtuustosali, Heikinkuja 4, 04600 MÄNTSÄLÄ

Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 2 / 2011 20. Kuntayhtymän yhtymäkokous. Mäntsälän kunnantalon valtuustosali, Heikinkuja 4, 04600 MÄNTSÄLÄ Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 2 / 2011 20 Kuntayhtymän yhtymäkokous Kokousaika Keskiviikko 30.11.2011 klo 13.00 14.01 Kokouspaikka Mäntsälän kunnantalon valtuustosali, Heikinkuja 4, 04600 MÄNTSÄLÄ Saapuvilla

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Eteva kuntayhtymä Yhtymähallitus 26.2.2015 1 Pta-liite 1 Yhtymäkokous 28.5.2015 6 Pta-liite 1 Sisältö 1 Toimintakertomus... 4 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

-2, KV 18.6.2014 18:30

-2, KV 18.6.2014 18:30 -2, KV 18.6.2014 18:30 Kokousaika Torstaina 18.6.2014 klo 18.30 Kokouspaikka Valtuustosali (kahvit 18.00 -) KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen A.Töllin varajäs. kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja laskentapäällikkö

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen A.Töllin varajäs. kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja laskentapäällikkö -1, KH 16.8.2010 14:00 Kokousaika 16.8.2010 kello 14.00-16.22. Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Jarmo Vuolteenaho

Lisätiedot

Marjaana Laitila-Säily. Päivi Määttä, Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa,

Marjaana Laitila-Säily. Päivi Määttä, Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa, HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 7/2009 173 KOKOUSAIKA 20.4.2009 klo 14.00-16.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA Kaupungintalo Erkki Rytky, Heikki Halla-aho, Marjaana

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 9.5.2011 14:00 Kokousaika Maanantai 9.5.2011 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

-2, KH 20.4.2015 14:00

-2, KH 20.4.2015 14:00 -2, KH 20.4.2015 14:00 Kokousaika Maanantai 20.4.2015 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

-2, KH 30.6.2015 15:00

-2, KH 30.6.2015 15:00 -2, KH 30.6.2015 15:00 Kokousaika Maanantai 30.6.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

ESKO KANGAS Esko Kangas kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

ESKO KANGAS Esko Kangas kaupunginvaltuuston puheenjohtaja -2, KV 19.12.2013 8:00 Kokousaika Torstaina 19.12.2013 klo 08.00 Kokouspaikka Valtuustosali (kahvit 07.30 -) KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen huone

Kaupunginhallituksen huone -2, KH 18.6.2012 14:00 Kokousaika Maanantai 18.6.2012 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA VIRHE.

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 07/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 07/2013 AIKA Maanantai 10.6.2013 kello 16.00 21.03 PAIKKA Technopolis Kuopion C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris Asikainen

Lisätiedot

17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvosto Tark: JK KK PÖYTÄKIRJA 2/ 24.2.2015/ 17 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 2 / 2015 Aika Tiistai 24.2.2015 klo 18.00 19.40 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

Ylä-Savon ammattiopiston, Hingunniemi, Wanha isosali

Ylä-Savon ammattiopiston, Hingunniemi, Wanha isosali PÖYTÄKIRJA 7/2015 121 (15) Yhtymähallitus 17.06.2015 AIKA 17.06.2015 klo 15:00-15:50 PAIKKA Ylä-Savon ammattiopiston, Hingunniemi, Wanha isosali KÄSITELLYT ASIAT 62 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2014

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2014 AIKA Torstai 4.12.2014 kello 16.00 18.14 PAIKKA Microkadun kampus, B-osan 2. kerroksen neuvotteluhuone B2031 käyntiosoite: Technopolis Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 4 / 2014 Sivu 1 21.08.2014

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 4 / 2014 Sivu 1 21.08.2014 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 4 / 2014 Sivu 1 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta 21.08.2014 Kokoustiedot Aika 21.08.2014 Torstai klo 14.00-15.45 Paikka Mikkelin lautakuntien kokoushuone,

Lisätiedot

-2, KH 12.1.2015 14:00

-2, KH 12.1.2015 14:00 -2, KH 12.1.2015 14:00 Kokousaika Maanantai 12.1.2015 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 2/2011 1 (31) 6.4.2011

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 2/2011 1 (31) 6.4.2011 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 2/2011 1 (31) KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS AIKA Keskiviikko klo 18.00 19.45 PAIKKA Lieksan kirkko LÄSNÄ Varsinainen jäsen Varajäsen MUUT LÄSNÄ OLLEET ( KJ 8:7) Ahtola Sirkka

Lisätiedot