USIX Uusi käyttäjäkeskeinen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "USIX Uusi käyttäjäkeskeinen"

Transkriptio

1 USIX Uusi käyttäjäkeskeinen tietotekniikka Teknologiaohjelmaraportti 19/2003 Loppuraportti

2 USIX Uusi käyttäjäkeskeinen tietotekniikka Loppuraportti Teknologiaohjelmaraportti 19/2003 Helsinki 2003

3 Kilpailukykyä teknologiasta Tekes tarjoaa rahoitusta ja asiantuntijapalveluja kansainvälisesti kilpailukykyisten tuotteiden ja tuotantomenetelmien kehittämiseen. Tekesillä on vuosittain käytettävissä avustuksina ja lainoina noin 390 miljoonaa euroa teknologian kehityshankkeisiin. Teknologiaohjelmien avulla maahamme luodaan uutta teknologiaosaamista yritysten, tutkimuslaitosten ja korkeakoulujen yhteistyönä. Ohjelmien tavoitteena on nostaa teknologista kilpailukykyämme tulevaisuuden keskeisillä teollisuuden toimialoilla. Tällä hetkellä Tekesillä on käynnissä noin 35 teknologiaohjelmaa. ISSN ISBN Kansi: Oddball Graphics Oy Sisäsivut: DTPage Oy Paino: Paino-Center Oy, 2003

4 Esipuhe Tekes käynnisti nelivuotisen Uusi käyttäjäkeskeinen tietotekniikka USIX -teknologiaohjelman vuonna Suomalaisilla yrityksillä ja tutkimuslaitoksilla on ollut hyvät lähtökohdat ja tulokset tietoliikenteen ja tietotekniikan laitteistojen ja perusteknologioiden suunnittelussa ja kehityksessä erityisesti matkapuhelinteollisuudessa, mutta myös mm. tiedon ja sisällön käsittelyssä, tietoturvaratkaisuissa, salausteknologioissa sekä sähköisissä pankki- ja maksuratkaisuissa. Käynnistämällä USIX-ohjelman Tekes halusi nostaa kuluttajien ja käyttäjien tarpeet uusien laadukkaiden tuotteiden ja palvelujen suunnittelun lähtökohdaksi. Yleisesti hyväksytyn määritelmän mukaan laatu tarkoittaa kykyä täyttää asiakkaan tarpeet. Määritelmästä on johdettavissa, että laadukkaan tuotteen tai palvelun valmistaminen ei ole mahdollista ilman käyttäjän ja hänen tarpeidensa tunnistamista ja niiden täyttämistä. Ohjelmaa edelsi laaja tutkimus- ja yrityspuolen selvitys liittyen käytettävyyteen, ergonomiaan ja käyttäjäkeskeiseen tietotekniikkaan. Esiselvitys toi selkeästi esille merkittävät tutkimus- ja kehitystarvekokonaisuudet näillä aloilla. USIX-ohjelman alussa todettiin selkeä tarve panostaa erityisesti suomenkieliseen puheentunnistukseen, suurien tietomäärien hallintaan, jalostamiseen ja yhdistelyyn, hakutekniikoihin sekä uusiin käyttöliittymiin. Muita ohjelman painopistealueita olivat vuorovaikutteiset ympäristöt, elektroninen asiointi ja vaikuttaminen, paikkatietoon perustuvat sovellukset sekä tietotekniikkaan pohjautuvat opetus- ja oppimisympäristöt. USIX-ohjelman aikana markkinoille on tullut kokonaan uudentyyppisiä päätelaitteita multimediapuhelimista tabletti-pc:ihin ja digi-tv:hen. Tämä laitteiden kirjo antaa uusia mahdollisuuksia ja haasteita käyttäjäkeskeisten sovellusten ja käyttöliittymien suunnittelijoille. Helposti omaksuttavien ja käytettävien sekä erilaisiin käyttötilanteisiin mukautuvien tuotteiden suunnittelu on tullut yhä tärkeämmäksi. Ohjelman aikana entistä enemmän esille nousseita tietotekniikkaan liittyviä kysymyksiä ovat mm. digitaalisten oikeuksien hallinta, uudet liiketoimintamallit sekä sähköisen asioinnin ja kaupankäynnin tietoturva ja luotettavuus. Teknologiaohjelman ohjelmapäällikkönä toimi toimitusjohtaja Kari Jääskeläinen Espoo Enterprises Oy:stä. Tekesin ohjelmavastaavina toimivat teknologia-asiantuntija Jouko Salo ( ) sekä teknologia-asiantuntija Marko Heikkinen ( ). Johtoryhmään kuuluivat seuraavat henkilöt: Pirjo Tiainen (Alma Media Oyj), Hannu Nieminen (Nokia Oyj), Risto Linturi (R. Linturi Oy) Mika Wenell (Akumiitti Oy), Kari-Jouko Räihä (Tampereen yliopisto), Kari Mikkelä (Human Capital Investment), Matti Pulkkinen (LTT Tutkimus Oy), Kristiina Laurila (Tekes), Eero Silvennoinen (Tekes), Satu Toivonen (Tekes), Jouko Salo (Tekes) ja Marko Heikkinen (Tekes). Tekes haluaa esittää parhaat kiitokset ohjelmapäällikölle ja vastaaville sekä johtoryhmän jäsenille ja muille USIX-ohjelman menestykselliseen toteuttamiseen osallistuneille henkilöille.

5 USIX-teknologiaohjelmassa rahoitettiin 181 hanketta ja ohjelman kokonaisvolyymi oli 83 miljoonaa euroa, mistä Tekesin rahoitusosuus oli noin 53 % eli 44 miljoonaa euroa. Resursseista noin 29 % kohdistui tutkimushankkeisiin ja noin 71 % yritysten ja yhteisöjen kehityshankkeisiin. Kehityshankkeiden suuri osuus kuvaa hyvin ohjelman soveltavaa luonnetta. Teknologiaohjelma synnytti soveltavan tietotekniikan alueelle huomattavan määrän uutta tutkimustietoa ja osaamista sekä loi valituilla teknologia-alueilla pohjaa uusille sovellutuksille. Nämä ovat laajasti hyödynnettävissä yritysten tuotekehityshankkeissa ja kansainvälisessä tutkimusyhteistyössä. Selkeästi on nähtävissä ohjelman positiiviset vaikutukset markkinoilla jo olevissa tuotteissa ja palveluissa. USIX oli poikkeuksellisen poikkitieteellinen ohjelma, mikä osaltaan edesauttoi eri alojen tutkimus- ja yritysosapuolien verkottumista ja toi paljon aivan uusia asiakkaita hyödyntämään Tekesin palveluita ja resursseja. USIX-ohjelman päättyessä Suomi on edelleen tietoyhteiskuntakehityksen kärkimaita, mutta tämän aseman säilyttäminen vaatii jatkuvia ponnistuksia ja uudistumista. Tekesin vuonna 2003 käynnistämä Vuorovaikutteinen tietotekniikka (FENIX) -teknologiaohjelma jatkaa uusin painotuksin ja resurssein panostamista käyttäjäkeskeiseen ja vuorovaikutteiseen tietotekniikkaan. Helsingissä maaliskuussa 2003 Teknologian kehittämiskeskus Tekes

6 Yhteenveto Vuodesta 1999 kevääseen 2003 jatkuneen USIXteknologiaohjelman tavoitteena oli kartuttaa suomalaista osaamista uusien tieto- ja viestintätekniikoihin perustuvien sovellusten ja palvelujen sekä tuotteiden kehittämisessä ja edistää kansainvälisesti kilpailukykyisen liiketoiminnan kehittymistä. USIX-ohjelman tavoitteisiin kuuluivat myös kansainvälistä huippua edustavat tutkimustulokset sekä innovaatioiden tuotteistusta estävien teknologisten pullonkaulojen avaaminen. USIX-teknologiaohjelman avainalueiksi valittiin aluksi aktiiviympäristöt, sähköinen asiointi ja vaikuttaminen, henkilökohtainen navigointi, luonnollisen kielen sovellukset, opetus- ja oppimisympäristöt, tiedon hakeminen, yhdistely ja jalostaminen, tietämyksen hallinta sekä käyttäjäkeskeisyys. Myöhemmin omiksi aihealueikseen muodostuivat mm kiinteistöihin liittyvät aktiiviympäristösovellukset, käyttöliittymät, verkkoyhteisöt, älyvaatteet, kunto ja terveys, personointi, portaalit, dokumentit ja julkaisujärjestelmät, verkkoliiketoiminta, kuvantunnistus, digi-tv sekä mobiiliratkaisut. Vajaan neljän vuoden aikana USIXiin kertyi mukaan 98 yritysprojektia ja 83 tutkimuslaitosten projektia. Hankkeiden yhteenlaskettu budjetti oli 83 miljoonaa euroa. Tästä Tekes rahoitti 44 miljoonaa euroa ja hankkeisiin osallistuvat yritykset rahoittivat lopun. Vaikka USIX ajoittui yleisen talouskehityksen näkökulmasta erittäin haastavaan aikaan (jyrkästä noususta historialliseen lamaan), saavutettiin ohjelmalla monia merkittäviä tuloksia. Useat ohjelmassa kehitetyt tuotteet ovat jo markkinoilla. Tavoitetutkimuksessa on saavutettu edistysaskelia ja kaikki aihealueet ovat edelleen erittäin ajankohtaisia. Monet USIX-hankkeet ovat lisäksi saaneet erilaisia palkintoja ja tunnustuksia

7 Sisältö Esipuhe Yhteenveto 1 USIX-ohjelman lähtökohdat Strategia Tavoitteena uusi osaaminen ja liiketoiminta sekä teknologiapullonkaulojen avaaminen Keinoina verkostoituminen ja arvoketjut Ohjelman avainalueet Strategian tarkistus Uusia enabloijia syntyy nopeasti tuoteteknisellä alueella ja infrastruktuurin kehittyessä Kompleksisuuden ja itseorganisoituvuuden huomioimiseen Henkilökohtainen navigointi....7 Case-esimerkki: Henkilökohtainen navigointi-instrumentti Aktiiviympäristöt ja kiinteistöratkaisut...10 Case-esimerkki: Nokian Scents projekti Case-esimerkki: COBA (Connected Open Building Automation) Älyvaatteet Case-esimerkki: Älyvaatemateriaalit Case-esimerkki: Puettavan älykkyyden palvelut ja käyttöliittymät Käyttäjäkeskeisyys...20 Case-esimerkki: Verkon henki Käyttöliittymät...23 Case-esimerkki: Lumetila...23 Case-esimerkki: Interact kielellinen vuorovaikutus Verkkoyhteisöt...26 Case-esimerkki: Mansetori Sähköinen asiointi ja palvelut...29 Case-esimerkki: BookIT-ajanvarausjärjestelmä Verkkoliiketoiminta Case-esimerkki: Mobile Mirror Tietämyksen hallinta...33 Case-esimerkki: Tietotyöläisen työasema TYTTI Personointi...36 Case-esimerkki: Personoidut adaptiiviset käyttöliittymät (PAI) Case-esimerkki: Oppiva personointiratkaisu

8 13 Portaalit, dokumentit ja julkaisujärjestelmät Case-esimerkki: ToolsOnline Kuvantunnistus...45 Case-esimerkki: Isaac-kuvantunnistus Digi-TV Case-esimerkki: Tuoteperhe digi-tv-tuotantoon Tekes laati oppaan Digi-TV:n palveluntekijöille Mobiiliratkaisut...52 Case-esimerkki: WAP UAProf Oppiminen...54 Case-esimerkki: Verkko-oppimisen materiaalien arviointi Case-esimerkki: Verkkosalkku Luonnollisen kielen sovellukset eli kieliteknologia...58 Case-esimerkki: Sähköposti puheeksi Case-esimerkki: Trifonimallilla koartikulaation kimppuun Kunto ja terveys Case-esimerkki: Älykorteilla toimivat kuntolaitteet USIX-ohjelman koordinointi...65 Liite: Luettelo USIX-hankkeista Tekesin teknologiaohjelmaraportteja....72

9 1 USIX-ohjelman lähtökohdat Teknologiaohjelmat ovat Tekesin toimintamuoto, joilla halutaan kannustaa riittävän suurta joukkoa tutkijoita ja tuotekehittäjiä lähtemään työskentelemään yhdessä samaan suuntaan niin suurella massalla, että tuloksena tapahtuu toimialan merkittävää edistymistä ja joskus syntyy jopa kokonaan uusia toimialoja. Tekes on panostanut digitaalisen median kehittämiseen merkittävästi aina 1990-luvun puolivälistä asti, jolloin käynnistyi Kansallinen multimediaohjelma (KAMU). Tämän jälkeen Tekesissä käynnistyivät samaan aihepiiriin läheisesti liittyvät Elektroninen painoviestintä (EP), Digitaalisen median sisältötuotteet (DMS), Terveydenhuollon digitaalinen media (TDM) sekä Multimedian teolliset sovellukset (MUTS). Näiden ohjelmien lähestyessä päätöstään 1998 ryhdyttiin valmistelemaan USIXia. USIXin valmistelussa käytettiin apuna kolmea eri esiselvitystä: Käyttäjäkeskeinen uusi tieto- ja viestintätekniikka, Oppimisen uudet ympäristöt sekä Kieliteknologia Suomessa. Esiselvityksissä kävi ilmi, että suomalaisilla yrityksillä olisi edessään hyvät mahdollisuudet lähteä kehittämään mainittujen alojen tuotteita ja palveluja. Etujemme nähtiin perustuvan tietoliikenne- ja tietotekniikka-alojen jo 30-vuotiseen kehitystyöhön, jonka seurauksena suomalaisilla oli jo mm. seuraavia vahvuuksia: GSM-puhelimien ja Internetin käyttöasteet sekä tietokoneisiin perustuva pankkitoiminta ovat Suomessa maailman huippuluokkaa Suomessa on korkeatasoista osaamista salaustekniikoiden alueella Kolmannen sukupolven matkapuhelinverkkojen eli UMTS-verkkojen arvioitiin tulevan Suomessa ensimmäisinä käyttöön. Suomalaiset teleoperaattorit yhdessä muiden osaavien yritysten kanssa tarjoavat tulevaisuuden tietoyhteiskuntapalveluja ensimmäisinä maailmassa. Suomen osaamiskeskuksiin sijoittuvat yritykset ja tutkimuslaitokset ovat kehittämässä uusia teknologiainfrastruktuuriin perustuvia sisältöja palveluhankkeita. Suomalaiset ovat innokkaita omaksumaan uutta teknologiaa tarjoten siten kansainvälisillekin toimijoille mielenkiintoisen tulevaisuuden koeympäristön. Uuden tekniikan levinneisyys tekee suomalaisista halutun kumppanin kansainvälisiin yhteistyöhankkeisiin. Asemamme Nokian ja Linuxin kotimaan nähtiin vahvistavan tätä halukkuutta. Vahvuuksien kautta suomalaisille arvioitiin aukeavan mahdollisuuksia mm. seuraavissa murroksissa: Eri medioiden yhdistyminen, viestintäteknologian sulautuminen kaikkiin laitteisiin, käyttäjäkeskeisyyden yhä kasvava merkitys, käyttäjän tunnistamisen ja paikantamisen muuttuminen yhä tärkeämmäksi, toiminnan globalisoituminen ja kilpailun kiristyminen. Mahdollisuuksia liittyy myös tarpeeseen luoda kokonaan uusia sisältöjä ja palveluja sekä toisaalta muuttaa vanhoja sisältöjä ja palveluja uuteen muotoon. Myös liiketoiminnan pelisääntöjen muuttuminen suosimaan yhä enemmän kokonaisia arvoketjuja ja ensimmäisenä liikkeellelähteviä yrityksiä avaa uusia mahdollisuuksia. Avautuvien mahdollisuuksien hyödyntämiseksi esiselvityksissä painotettiin monien yritys- ja tutkimulaitososapuolien yhteishankkeita. Monitieteisyyttä ja kokonaisia arvoketjuja kattavia hankkeita haluttiin kannustaa. Näiden esiselvitysten tuloksena Tekesin hallitus päätti käynnistää Uusi käyttäjäkeskeinen tietotekniikka USIX-ohjelman. Uuden ohjelman tavoitteeksi asetettiin kartuttaa suomalaista osaamista uusien tieto- ja viestintätekniikoihin perustuvien sovellusten, palvelujen ja tuotteiden kehittämistä sekä edistää kilpailukykyisen liiketoiminnan syntymistä. 1

10 Nyt USIX-loppuraporttia kirjoitettaessa tiedetään, että todellisuus ei osoittautunut aivan sellaiseksi kuin esiselvityksissä odotettiin. Internetiin, mobiilisovelluksiin ja sähköiseen kaupankäyntiin latautui ylisuuria odotuksia, jotka purkautuivat romahduksena ja yhä käynnissä olevana laskusuhdanteena. Itse asiassa USIXin vajaan neljän vuoden kestolle mahtuu kansantalouden koko suhdannekierto lähes täydellisesti. Viisautta tai varovaisuutta, USIXhankkeiden perusta on kuitenkin osoittautunut erittäin kestäväksi. Arvioitaessa nyt mukana olevaa noin 180 hanketta monet ovat osoittautuneet menestyksellisiksi eikä hankkeiden joukosta helposti löydy montaakaan projektia, johon ei kannattaisi lähteä mukaan vielä tämän päivänkin tiedolla. USIXin piirissä on syntynyt suuri joukko mm. jäljempänä olevissa case-esimerkeissä kuvattujan tuotteita ja palveluita, jotka ovat edelläkävijöitä ja suunnannäyttäjiä kansainvälisillä markkinoilla. Vajaan neljän vuoden aikana USIXiin kertyi mukaan 98 yritysprojektia ja 83 tutkimuslaitosten projektia. Hankkeiden yhteenlaskettu budjetti oli 83 miljoonaa euroa. Tästä Tekes rahoitti 44 miljoonaa euroa ja hankkeisiin osallistuvat yritykset rahoittivat lopun. 2

11 2 Strategia Tekes asetti USIX-teknologiaohjelmalle johtoryhmän, johon kuuluivat Hannu Nieminen Nokia tutkimuskeskuksesta, Risto Linturi R. Linturi Oy:stä, Pirjo Tiainen Alma Media Oy:stä, Mika Wenell Akumiitti Oy:stä, Kari-Jouko Räihä Tampereen yliopistosta, Kari Mikkelä Human Capital Investmentistä sekä Matti Pulkkinen LTT Tutkimus Oy:stä. Tekesiä edustivat Kristiina Laurila, Eero Silvennoinen, Satu Toivonen, Jouko Salo ja Marko Heikkinen. Työnsä alkuvaiheessa USIX-johtoryhmä määritteli ohjelmalle seuraavanlaisen strategian. 2.1 Tavoitteena uusi osaaminen ja liiketoiminta sekä teknologiapullonkaulojen avaaminen USIX-teknologiaohjelman tavoitteeksi strategiassa asetettiin kartuttaa suomalaista osaamista uusien tieto- ja viestintätekniikoihin perustuvien sovellusten ja palvelujen sekä tuotteiden kehittämisessä ja edistää kansainvälisesti kilpailukykyisen liiketoiminnan kehittymistä. Tavoitteisiin kuuluivat myös kansainvälistä huippua edustavat tutkimustulokset sekä innovaatioiden tuotteistusta estävien teknologisten pullonkaulojen avaaminen. 2.2 Keinoina verkostoituminen ja arvoketjut Tavoitteisiin pyrittiin strategian mukaan mm. tukemalla yritysten ja tutkimuslaitosten verkottumista ja tutkijavaihtoa yli toimialarajojen kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Hakijoita ohjeistettiin niin, että kehitettävien tuotteiden, sovellusten ja palvelujen pilotointia tulisi mahdollisuuksien mukaan tehdä yhdessä muiden kansallisten ja kansainvälisten tahojen kanssa. USIXin alkaessa kokonaisten arvoketjujen muodostuminen nähtiin tärkeäksi. Haluttiin välttää tilanne, jossa esimerkiksi teknologia on valmista, mutta siltä puuttuvat sisällöt. USIXin käynnistysseminaareissa tyyppiesimerkkinä vaillinnaisesta arvoketjusta käytettiin ISDN-modeemin syntyä. Itse modeemi ehti olla valmiina jo 20 vuotta ennen kuin www:n keksiminen loi tarpeen siirtää koteihin suuria tiedostoja. Myös monitieteisyyttä painotettiin USIXissa monia teknologiaohjelmia enemmän. Tämä näkyikin heti ohjelman alussa tutkimuslaitoksista tulleena suurena hakemustulvana. Myöhemmin monitieteisyys näkyy niin, että USIXissa on mukana yksitoista eri korkeakoulua, joka on selvästi enemmän kuin monessa muussa teknologiaohjelmassa. USIXin johtoajatuksia oli kehitettävien teknologioiden ja sovellusten käytettävyys. Tällä tarkoitetaan, että niiden tulisi olla aiotulle loppukäyttäjälleen miellyttäviä, helppokäyttöisiä ja tehokkaita. Käytettävyyden toinen puoli on usein käyttäjätiedon ja muiden profiilien kertyminen palveluntarjoajan tietokantoihin. USIXissa kannustettiin nimenomaan henkilötietojen hyödyntämisen eettiseen kestävyyteen ja käyttäjän intimiteetin kunnioittamiseen. Käytettävyyden lisäksi projekteilta toivottiin laajan käyttäjäkunnan näkökulmaa ja tiedon parempaa hallintaa. Käyttäjäkunnan näkökulmaa etsittäessä on keskeistä huomata, että se tarkoittaa käyttöliittymän lisäksi käyttötarkoitusta ja käytön luonnetta. USIX-ohjelma pyrki siis suuntaamaan kehitystä niin, että mahdollisimman laaja käyttäjäkunta saa elämänlaatuaan ja työskentelymahdollisuuksiaan sekä opiskelu- ja tiedonhallintamahdollisuuksiaan tukevia välineitä ja menetelmiä helposti ja edullisesti käyttöönsä. Kaikilta USIX-hankkeilta edellytettyjä yhteisiä kriteerejä olivat käyttäjäsuuntautuneisuuden ja/tai tietämyksenhallinnan vahva rooli hankkeessa. Lisäksi sovellettiin Tekesin kaikille ohjelmille tyypillisiä kriteerejä. Tutkimuslaitosten hankkeissa nämä tarkoittavat, että usean laitoksen ja yritysten mukanaoloa pidetään suotavana. Yrityshakemuksissa Tekes kriteereissä etusijalle asetetaan hake- 3

12 mukset, joissa on toimialarajat ylittävää arvoketjuyhteistyötä, suurten ja pienten yritysten välistä yhteistyötä sekä/tai tutkimuslaitosyhteistyötä. 2.3 Ohjelman avainalueet Ohjelman avainalueiksi valittiin aluksi seuraavat alat: aktiiviympäristöt sähköinen asiointi ja vaikuttaminen henkilökohtainen navigointi luonnollisen kielen sovellukset opetus- ja oppimisympäristöt tiedon hakeminen, yhdistely ja jalostaminen. Monet edellä luetelluista avainalueista jakautuivat myöhemmin vielä alaryhmiin ja mukaan tuli muutamia uusia alueita. Ohjelman päättyessä USIXissa voidaan todeta olevan mukana hankkeita ainakin seuraavilta aihealueilta: Aktiiviympäristöt Aktiiviympäristöt kiinteistösovelluksina Sähköinen asiointi ja palvelut Henkilökohtainen navigointi Luonnollisen kielen sovellukset Oppiminen Tietämyksen hallinta Käyttäjäkeskeisyys Käyttöliittymät Yhteisöt Älyvaatteet Kunto ja terveys Personointi Portaalit, dokumentit ja julkaisujärjestelmät Verkkoliiketoiminta Kuvantunnistus DigiTV Mobiiliratkaisut. Yksittäisten sovellusten lisäksi USIXissa haluttiin ohjata kehitystyötä sellaisten teknologioiden suuntaan, joiden arvioitiin muodostuvat tulevaisuudessa USIXiin kuuluvien painopistealueiden valtavirtateknologioiksi. Eräänä tavoitteena oli myös sovelluskehityksen esteenä olevien teknologiapullonkaulojen ratkaiseminen sekä kokonaan uusien teknologioiden kehittäminen. Esimerkkinä teknologiapullonkauloista käytettiin suomenkielistä puheentunnistusta, jonka kehittämistä haluttiin viedä eteenpäin, koska oli odotettavissa, että maailmalta ei kaupallisin perustein ole odotettavissa kovin nopeasti suomen kieleen tehtyä puheentunnistinta. Jos taas tuotekehittelijät joutuisivat testaamaan puhekäyttöliittymiä englanninkielisillä ohjelmistoilla nähtiin, että käyttäjäkokemukset eivät olisi riittävän aidon tuntuisia ja tämä saattaisi jopa vaikuttaa monenkin alan kilpailukykyyn. USIXissa haluttiin kannustaa avainalueisiin liittyvien sovellusten tuottamista mm. seuraaville alustoille: Jakelukanavat Mobiiliverkot (GSM, GSM:n uudet versiot, 3 G, radiolan, Bluetooth) DigiTV/DVB Internet PC Internet appliances Sovellusprotokollat IP HTML ja sen sukulaiset, XML WAP Java/Jini Sähköiset tunnistusjärjestelmät Maksujärjestelmät Käyttöjärjestelmät Linux Java EPOC Windows Windows CE. Ohjelmassa ohjattiin kehitystä asettamalla etusijalle hankkeet, joissa kehitetään näihin ympäristöihin soveltuvia tuotteita tai palveluja. 2.4 Strategian tarkistus USIX-teknologiaohjelman johtoryhmä kokoontui joulukuussa 2001 tarkistamaan edellä kuvattuja tavoitteita ja tunnistamaan aihealueen keskeisiä kehitysnäkymiä teknologiaohjelman loppukauden suuntaamiseksi. Tässä vaiheessa ideoitiin jo aiheita myös USIXia seuraavien teknologiaohjelmien tee- 4

13 moiksi. Aiheet tunnistettiin kartoittamalla alaan vaikuttavia yleisiä trendejä ja ideoimalla niistä joukko konkreettisia suuntaamisehdotuksia. Uusia suuntia haettiin mm. megatrendeistä ja enabloijista. Tulevaa kehitystä pyrittiin ennakoimaan mm. tutkimalla niinsanottuja jo havaittuja tilastollisia megatrendejä. Tällaisia trendejä ovat ilmaston muutos, väestön lisääntyminen, teknologian kehittyminen ja yleistyminen, kaiken kattava tietoliikenne, älykkäiden laitteiden ja prosessien leviäminen, vapaan markkinatalouden leviäminen, globalisoituminen, tribalismi, pluralismi, arvomaailman muutos elämykselliseksi ja yksilön mahdollisuuksia korostavaksi sekä toisaalta esimerkiksi häiriökäyttäytymisen lisääntyminen. Uusia trendejä luovia mahdollistajina (enabloijina) pidettiin mm. tavaroiden ja ihmisten liikkuvuuden lisääntymistä. Tähän nähtiin liittyvän myös hierarkioiden purkautumiseen johtava transaktiokustannusten lasku. Yhteisöllisen (ryhmä)reaktiokyvyn kasvua pidettiin omanlaisenaan mahdollistajana. Teknologiamyönteisyyden lisääntyessä kasvaa taas oman elämän ja lähiympäristön hallinnan merkitys Uusia enabloijia syntyy nopeasti tuoteteknisellä alueella ja infrastruktuurin kehittyessä Tuotantotekniikan kehityksen synnyttämiä uusia enabloijia ovat mm. uudet raaka-aineet ja komponentit, uudet havainnointimahdollisuudet (muoto, paikka, asia, tila, aika), liikkumiseen liittyvä kehitys (itseliikkuminen, itseohjaus), tuotteen olemuksen muuttumiseen liittyvät asiat (muoto, rakenne, ominaisuus, kopiointi, katalysointi), viestiminen (indikointi, mittaus, palaute), energia (tuottaminen, johtaminen, eristäminen, varastointi, saatavuus), keveys, tehokkuus, kestävyys, lujuus, kovuus sekä esimerkiksi elastiset tai läpinäkyvät uudet pohjamateriaalit Infrastruktuuri kehittyy nopeasti mm. liikkumisen alueella (paikkatieto, GPS, geneerinen kauko-ohjaus, robotit) viestinnän alueella (tietokoneverkot, kännykät, satelliitit, geneeriset kaukosäätimet) rakennusautomaatioverkoissa, tunnistusteknologiassa, jne. USIX johtoryhmä suuntasikin tuotekehittäjille kysymyksen: Mille tuotteille tämä infrastruktuurin kehittyminen luo markkinoita? Kompleksisuuden ja itseorganisoituvuuden huomioimiseen Merkittävinä yhteiskunnallisina trendeinä nähtiin myös ihmisten kasvava halu viestintään, itseorganisointiin ja oman elämänsä hallintaan. Kompleksisten ja itseorganisoituvien järjestelmien teorian ymmärtäminen ja soveltaminen käytäntöön käyvät tärkeämmiksi. Näitä teorioita voidaan soveltaa myös analysoitaessa uusien ilmiöiden, toimintatapojen ja innovaatioiden leviämistä ihmisyhteisöissä. Pienten muutosten suuret vaikutukset perustuvat siihen, että ilmiöiden kokonaisuus sisältää monimutkaisempia säännönmukaisuuksia kuin sen osat. Kun ominaisuuksissa tai olosuhteissa tapahtuu suurta yksilöjoukkoa koskevia muutoksia, lisäävät ne edelleen kokonaisuuden mahdollista kompleksisuustasoa. Ihmisten toimiessa vapaamuotoisissa yhteisöissä leviävät uudet taidot ja ideat kiihtyvällä nopeudella aiheuttaen uusia ominaisuuksia kokonaisuuteen. USIXin piirissä kehitettävien hankkeiden kannalta tärkeinä teknologisina enabloijina pidettiin mm. semanttista webiä, tekoälyä, robotiikkaa, kognitiivisiä arkkitehtuureja sekä ihmisen ja terminaalin interaktiota. Kognitiivisilla laskenta-arkkitehtuureilla pyritään aiempaa tehokkaammin jäljittelemään aivojen tapaa käsitellä tietoa. Uuden sukupolven kognitiiviset arkkitehtuurit rakentuvat ei-numeerisen symbolisen tiedonkäsittelyn, assosiatiivisten tiedonkäsittelytapojen ja massiivisen rinnakkaisuuden pohjalle. Assosiatiivisten rakenteiden ja perinteisen von Neumann tietokonearkkitehtuurien yhdistelmät tarjoavat uudentyyppisiä tapoja kehittää tietokoneita, jotka kykenevät kommunikoimaan käyttäjiensä kanssa tavoilla, jotka ovat entistä lähempänä ihmisen tapaa kommunikoida. Internetin puolella semanttisen webin arveltiin olevan seuraavien viiden vuoden aikana suuri kehitysalue, joka mahdollistaa merkityksen ja raken- 5

14 teen yhdistämisen. Semanttinen web muuttaa internetin jättiläismäiseksi relaatiotietokannaksi. Muina tärkeinä sovelluksina pidettiin visuaalisesti ja emotionaalisesti rikasta viestintää, cross-mediaa, yhteistyötä edistäviä sovelluksia (collaborative applications), Googlen tyyppistä yhteisöllistä selailua, laajennetuja chat-ympäristöjä (augmented chat), aktiiviympäristöjä, profiileja sekä uusia interaktiotapoja puhetta, kuvaa ja muita aisteja jäljittelevin tavoin. Myös kontekstin huomioivat käyttöliittymät nähtiin tärkeänä kehitysalueena. eoppimisen alueella oltiin edetty tilanteeseen, jossa suomalaiset kouluttajat pyrkivät eristyneistä kokeiluista ja päällekkäisestä kehitystyöstä laajempiin ratkaisuihin. Usko e-oppimisen teknologioiden ja palveluiden merkitykseen vaihteli vielä suuresti ja kysyntä kasvaa varsin rauhallisesti. Suuret yritykset käynnistävät oppimista (mm. henkilöstö-, asiakas-, kumppani-, tuote-, muutoskoulutus) tukevia e-oppimisen hankkeita. Julkiset organisaatiot ottavat e-oppimista käyttöön varsin rauhallisesti, mutta kokoavat (paikallisesti, alueellisesti, sektoraalisesti jne.) avoimia e-oppimisen foorumeja ja kehittämisverkostoja. Alan toimijoille syntyy pikkuhiljaa informaatio-, koulutus- ja valmennuspalveluita. eoppimisklusterin dynamiikkaan kuuluvat mm. sisältötuotanto, koulutus-, sekä ICT- ja tietointensiiviset bisnespalvelut. Klusteria kehittävät hankkeet ja niiden ongelmat on tunnistettu. Myös kansallisesti tärkeät yhteistyö- ja kehittämisalueet on jo tunnistettu ja valmisteilla on lukuisia kokoavia hankkeita. eoppimisen käyttöönottoon liittyy useita erilaisia tarpeita ja rooleja. Eri rooleissa toimivilla osapuolilla on erilaisia käsityksiä omaan käyttöön sopivimmista ratkaisuista. Tarjolla on jopa tuhansia erilaisia teknologiaratkaisuja. Kokemus osoittaa, ettei ole yhtä yleistä tapaa toteuttaa e-oppimista ja edetä suunnitelluin askelein strategisen kehyksen sisällä. Haasteena on silti eri osa-alueiden yhteensopivuus. Kaikki USIXin alkuperäiset aihealueet (aktiiviympäristöt, sähköinen asiointi ja vaikuttaminen, henkilökohtainen navigointi, luonnollisen kielen sovellukset, opetus- ja oppimisympäristöt sekä tiedon hakeminen, yhdistely ja jalostaminen) nähtiin strategiaan tarkastettaessa edelleen ajankohtaisina. USIXin loppukauden suuntaamisessa tärkeiksi uusiksi linjoiksi nousivat mm. aivotutkimuksen viimeaikaisten tulosten entistä tiiviimpi huomioiminen, elämysten tuottaminen sekä itseorganisoitumisen ja yhteisöllisyyden huomioiminen erityisesti oppimisessa sekä myös kaikessa teknologian hyödyntämisessä. Aivotutkimuksen viimeaikaisten edistysaskeleita ja tuloksia haluttiin hyödyntää laajemmin käytettävyydessä ja käyttöliittymäsuunnittelussa. Tekoälyä tulisi lähestyä käyttöliittymien (UI) ja ihmisälyn (HI) toimintaperiaatteiden näkökulmasta. Tietojenkäsittelyn arkkitehtuurissa suuntaa tulisi hakea esimerkiksi laatimalla ne muistuttamaan aivojen arkkitehtuuria. Sisällöntuotannon näkökulmasta tärkeänä pidettiin sisällön hallinta, kokemusten luomista ja psykologista räätälöintiä. Esimerkiksi sanomalehden tasolla tämä tarkoittaisi tavoitetta, että jokainen voisi kokea lehden olevan kirjoitettu juuri hänelle. Sisällöntuottajan toimialueeseen alkavat kuulua tunteiden luominen sekä tunteiden ja tahtojen välitys telekommunikaation kautta. Ihmisille tulisi myös tarjota mahdollisuus laatia itse omat universaalit sisältöprofiilinsa, niin että he voivat saada itselleen sopivaa materiaalia. Myös älykkäät assistentit ja alustojen älykkyys ovat tärkeitä tähän liittyviä teemoja. Oppimisjärjestelmiä haluttiin kehitettävän sellaisten työkalujen suuntaan, joilla voi opetella itse muiden kokemuksien perusteella kuten Googlella hakeminen tapahtuu. Myös yhteisöllinen oppiminen oli tärkeä teema. Haluttiin kysyä, mikä on oppimisen tukijärjestelmä silloin kun opetellaan sellaista jota kukaan muu ei vielä osaa? USIXin näkökulmasta tärkeitä oppimiseen liittyviä aiheita ovat mm. yksilölliset osaamisen ja oppimisen hallinnan teknologiat, yhteisöt, mobiilin oppijan ratkaisut sekä ubi-oppiminen. Myös digitaalinen televisio ja uudet oppimisformaatit (sisältö, palvelut ja teknologiat) sekä teollisuuden koulutus- ja työnteon tuen ratkaisut ovat ajankohtaisia aiheita. 6

15 3 Henkilökohtainen navigointi Henkilökohtainen navigointi tarkoittaa henkilön paikantamista sekä tarpeellista reitin ja liikkumismuodon valintaa ja opastusta haluttuun kohteeseen pääsemiseksi sekä ulko- että sisätiloissa hyödyntäen paikannettuja kohteita, ilmiöitä ja palveluja koskevaa informaatiota. Tähän alueeseen kuuluvat henkilökohtainen navigointi sekä vuorovaikutus aktiiviympäristön kanssa. Alaan liittyviä teknologioita ovat mm. 2D- ja 3D-mallit, GPS- ja kännykkäpaikantaminen sekä langattomat (mm. Bluetooth) verkot. Alueen sovelluksia ovat esim. älykäs kartta, valvonta- ja paikkatietotuotteet, itseliikkuvat järjestelmät, geneeriset kaukosäätimet jne. Henkilökohtaisen navigoinnin alueella lähiaikoina koittava suuri murros liittyy siihen, että esimerkiksi Nokian kaikkiin peruspuhelimiinkin tulee satelliittipaikannus perusominaisuudeksi. Kehitys on jo todellisuutta USA:ssa, jossa hätäpuhelut pitää viranomaismääräysten johdosta pystyä paikantamaan. Toinen merkittävä trendi on se, että maailman suuret operaattorit tuovat palvelut saataville tämän vuoden aikana niin, että niihin voidaan liittää maanrajat ylittävä roaming. Tulevat uudet paikannustuotteet voidaan ennustaa esimerkiksi Japanin i-moden kokemusten nojalla, jossa pelkkiä karttahakuja tapahtuu jo päivässä. Karttoja käytetään tyypillisesti palvelujen hakemiseen tai sitten yhteistöissä ystävien tai työtoverien paikantamiseen. Lisäksi on nähtävissä, että puhelimeen ladattavat erilliset sovellukset tulevat yleistymään. Käyttäjä voi ladata itselleen esimerkiksi jonkin kaupungin kartan. Tällöin ns. osoitteesta osoitteeseen navigointi mahdollistuu, jolloin kännykkä kertoo risteyksessä, mihin suuntaan pitää kääntyä. Samoin joukkoliikenteen aikataulut voi tallentaa kännykkään. Paikannussovelluksissa USIX-ohjelmassa haluttiin suosii ratkaisuja, joissa päätösvalta sijaintitiedon lähettämisestä ja käytöstä on laitteen käyttäjällä. USIXin henkilökohtainen navigointi aihealue toteutettiin tiiviissä yhteistyössä liikenne- ja viestintäministeriön käynnistämän NAVI-ohjelman kanssa. NAVI-ohjelman tavoitteena oli kuluttajien tarpeiden ja teknologian mahdollisuuksien puitteissa kehittää ja kokeilla matkapuhelinverkon paikannuspalveluja, paikantavia mobiililaitteita sekä erilaisia opastuspalveluja ja muita sovelluksia. NAVI-ohjelman osapuolet rahoittivat yhdessä Tekesin kanssa niin sanotut tukiprojektit, joiden avulla voitiin sitten edistää mm. USIXissa mukana olevia tuotekehityshankkeita. NAVI-ohjelmassa oli mukana mm. seuraavia tukiprojekteja: Säädöspuitteet, Käytettävyys ja eettinen arviointi (KEN), Käyttäjätarveselvitys (NAVItarve), Palveluarkkitehtuuri ja metatieto (PAM), Paikallisportaaliselvitys, testiympäristön määrittely, paikannuksen testiympäristö (NAVItestbed), karttapalvelun testiympäristö (NAVImap), hakupalvelupilotti (NAVIsearch), Markkinaseuranta, Sanastotyö sekä Tulevaisuustyöskentely. NAVI-ohjelman tulokset on kirjattu ohjelman loppuraporttiin (Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 11/2003), dokumentit/julkaisu/julkaisusarja/2003/a pdf. Verkkopaikannuksen oikeudellisissa kysymyksissä opastetaan erillisessä julkaisussa (Liikenne- ja viestintäministeriön muistioita ja mietintöjä B7/2003), NAVI-ohjelman yhteydessä syntyi suomalainen mobiilipaikannuksen yritysklusteri NAVI-verkosto (www.naviverkosto.org), jossa keskeiset osapuolet jatkavat yhteistyötä mm. kansainvälisten markkinoiden ja standardoinnin seurantahankkeilla. 7

16 Case-esimerkki: Henkilökohtainen navigointi-instrumentti Suunto kehitti USIX-projektissaan tekniikkaa henkilökohtaista navigointi-instrumenttia varten. G9 on uuden sukupolven golfkentille tarkoitettu henkilökohtainen instrumentti ja M9 puolestaan henkilökohtainen purjehdusinstrumentti. Kuva 1. Suunnon henkilökohtainen purjehdusinstrumentti. Golfinstrumentti G9 on rannetietokone mittausantureineen ja GPS-paikantimineen, joiden avulla pelaaja voi mitata helposti ja tarkasti lyöntiensä pituudet sekä etäisyyden seuraavalle reiälle. Laitteen avulla voi seurata mailavalintojen vaikutusta ja tallentaa muistiin erilaista peliin liittyvää lisätietoa suoraan kentällä. Tiedot voi ladata myöhemmin kotitietokoneeseen syvällisempää analyysiä varten. Suunnon urheiluinstrumentissa onkin esimerkiksi kaksoisbagi-toiminto, joka mahdollistaa kahden erilaisen mailasetin tulosten tallentamisen ja vertailun. Golfominaisuuksien lisäksi instrumentissa on kello, ilmanpainemittari, lämpömittari, korkeusmittari sekä digitaalinen 3D-kompassi. Taulukko 1. Henkilökohtaiseen navigointiin liittyvät USIX-projektit. Toteuttaja Hanke MS Location Oy GSM-soluverkkoihin perustuva paikantamisjärjestelmä Digital Information Architects Inc Digia Oy Digia Navigator 1.0 Joensuun yliopisto Dynaaminen karttojen käyttö mobiilissa ympäristössä Benefon Oyj GPS indoor Navinova Oy Henkilökohtainen navigointi (NAVI) -ohjelman tukiprojektit Suunto Oy Henkilökohtainen navigointilaite Tietomekka Oy Henkilökohtaiseen paikannukseen, wap-puhelinteknologiaan ja internet-tietoverkkoihin perustuvan liikenteen palvelukonseptin tuotekehitysprojekti Valtion teknillinen tutkimuskeskus Henkilökohtaisen navigoinnin kärkihankkeen valmistelu Tampereen yliopisto Henkilökohtaisen navigoinnin käyttöliittymä Alpha Positron Oy Indoor Satellite Navigation Space Systems Finland Oy Indoor Satellite Navigation Fastrax Oy Indoor Satellite Navigation Joensuun yliopisto Karttakuvien reaaliaikainen käyttö (Real-time cartography imaging) Navinova Oy Karttapalvelun testiympäristö Valtion teknillinen tutkimuskeskus Käyttäjien tietotarpeet liikkuminen ja henkilökohtainen navigointi Nexim Oy Nexim Navigator -esiselvitys Navinova Oy Paikannuspalvelun testiympäristö Oy Arbonaut Ltd Technology for Personalized Location Based Mobile Services Tampereen yliopisto TRE-D 8

17 Kuva 2. Purjehdusinstrumentilla voi ajoittaa kilpailun lähdön. Purjehdusinstrumentilla puolestaan voi analysoida ja parantaa omaa purjehdussuoritustaan. Purjehduskilpailuissa M9 auttaa mm. sijoittumaan paremmin lähtölinjalle antaen purjehtijalle enemmän aikaa keskittyä itse veneen hallintaan. Lähdön jälkeen laite auttaa valitsemaan tuuliolosuhteiden kannalta optimaalisimman reitin. Purjehduksen aikana laite tarjoaa hyödyllistä navigointitietoa ja auttaa pitämään veneen optimaalisessa kurssissa. Myös purjehdusmallin tiedot voi ladata kotitietokoneeseen myöhempää analyysiä ja purjehduksen opettelua varten. Suunnon 9-sarjan urheiluinstrumenteissa yhdistyvät monet erilaiset huipputeknologiat. Tuotekehittelyssä on hyödynnettynä mm. teollinen muotoilu, käytettävyyssuunnittelu, vaativa mekaniikkasuunnittelu, elektroniikka, mikrosensorit, matemaattisia algoritmeja hyödyntävät ohjelmistot. Laitteet ovatkin teknisesti erittäin edistyksellisiä. Niissä on mm. maailman pienin ja vähiten virtaa kuluttava GPS-järjestelmä. GPS-antenni on kokonaan sulautettu instrumentin kuoreen, eikä sitä voi erillisenä havaita. Instrumentti sisältää myös maailman tiiveimmin pakatun mikrosensoreihin perustuvan mittausjärjestelmän. Prosessoreja laitteessa on kaksi. Instrumentin kello pysyy oikeassa ajassa satelliittien atomikellojen avulla. Tuotekehitysprojektin tavoitteena ei tuotekehityspäällikkö Eero Punkan mukaan kuitenkaan ollut tekninen kikkailu, vaan käyttäjien tarpeet. Tekesprojekti oli Eero Punkan mielestä sikälikin poikkeuksellinen, että kaikki sen tavoitteet saavutettiin ja vieläpä aikataulussa. 9

18 4 Aktiiviympäristöt ja kiinteistöratkaisut Ihminen tarvitsee ja hyödyntää erilaista tietoa erilaisissa ympäristöissä. Tietoympäristöjen voidaan ajatella muodostavan laajenevia kehiä, joiden renkaita ovat sisimmästä alkaen oman kehon alue, käsien ulottuvilla oleva alue, elinympäristö, yhteisö, kulttuuri, jaettu tieto ja kaukaisuudessa oleva tieto. Aktiiviympäristöihin liittyvissä tutkimuksissa lähdetään siitä, että apuvälineiden tulisi ymmärtää, millaisessa ympäristössä käyttäjänsä kulloinkin liikkuu. Aktiiviympäristöjen alueella kiinnostavimpia asioita USIXin kuluessa ovat olleet käyttöliittymän hävittäminen ja sen täydellinen piilottaminen ympäristöön. Kehitystä ajaa edelleen eteenpäin lyhyen kantaman langattomien radio- (esim. Bluetooth) ja IR-linkkien kehitys ja niiden miniatyrisointi. Kehitys on tuomassa mukanaan mahdollisuuden integroida yksinkertaisetkin laitteet langattomaan Internet-ympäristöön. Laitteen käyttöliittymä voi aktivoitua auktorisoidun käyttäjän lähestyessä laitetta esimerkiksi kännykkänsä kanssa. Tyypillisesti esimerkiksi kodinkone voisi lähettää käyttöliittymänsä kännykän ruudulle. Toisaalta laitteet voivat viestiä verkkoon päin ja toisilleen esimerkiksi vioista ja käyttöongelmistaan. Näin voitaisiin varoittaa käyttäjää ajoissa vaikkapa oikosulun tai tulipalon vaarasta. Yhtenä aktiiviympäristöjen markkinointiesimerkkinä käytettiin ajatusta suuresta näyttötaulusta muodostuvasta ruokapöydästä, johon aamulla ilmaantuisi päivän lehti. USIXissa haluttiin kannustaa tällaisten sovellusten kehittämiseen erityisesti käyttäjän ehdoilla siten, että ympäristö kertoo käyttäjälle, mitä siellä voi tehdä. Toisaalta ympäristö ei lähettäisi käyttäjätietoa asiattomille ja ylipäätään tietoa lähettäessään varmistuisi, että käyttäjä sallii sen lähettämisen. USIXissa kannustettiin myös yhteisten standardien löytymiseen tällä alueella. Aktiiviympäristöt nähdään eränä vahvimmista tulevaisuuden trendeistä. Alan kehitystä vievät eteenpäin mm. Java, Jini, Bluetooth sekä Windows Universal Plug and play -teknologioiden kehitys. Case-esimerkki: Nokian Scents -projekti Nokian Scents projekti muodostui useasta erillisisestä Nokian sisäisestä projektista. Projektin tavoitteena oli mm. oppia ymmärtämään aktiiviympäristöjä paremmin ja monelta eri näkökulmalta. Tutkimuksen kohteena oli mm. kannettavaan älykkyyteen (wearable computing) liittyviä kysymyksiä sekä toisaalta ympäristön hallintaa. Yksi projektin keskeisiä tavoitteita oli mahdollistaa päällepuettavan (tai jopa henkilössä itsessä olevan) käyttöliittymän ja toisaalta ympäristössä olevan käyttöliittymän tutkiminen. Edelleen tutkittiin miten nämä kaksi asiaa liittyvät toisiinsa. Koti- ja sisäympäristössä tutkittiin laitteisiin liittymistä. Julkisiin tiloihin liittyen hankkeessa toteutettiin langattomaan laajennettuun todellisuuteen (mobile augmented realityyn) liittyvä sovellus. Tiloihin liittyviä sovelluksia testattiin Nokian omassa laboratoriossa. Osana Smart Clothes -projektiaan Nokia tutki mm. älyvaatteiden ja vaatemateriaaleihin liittyviä trendejä ja teknologioita. Yksi näkökulma vaatteisiin oli, miten ne voisivat toimia mobiilin viestinnän input ja output kanavina. Eli siis esimerkiksi miten vaatteisiin voisi integroida mikrofoneja, kuulokkeita, näppäimistöjä tai suoraan ihmisen reaktioita lukevia sensoreita. Nokia kehittikin yhdessä Reima-Tutan kanssa lumilautailijoille suunnatun asukokonaisuuden, johon kuului hands free -mikrofoni/kuulokeosa, erillinen tasku liittimineen puhelinta varten ja asuun integroitu puhelimen käyttöliit- 10

19 tymä. Tavoitteena oli kehittää laite, jolla lumilautailijaryhmä voi olla välittömässä puheyhteydessä toisiinsa jopa laskiessaan mäkeä. ARE-projektissa puolestaan tutkittiin millaisia lisätyn todellisuuden (augmented reality) sovelluksia voisi tehdä tämän päivän teknologialla. Hankkeessa kokeiltiin pieniä kannettavia näyttöjä, ääniä strereoista 3D-ääneen, 2D- ja 2 1/2 D -grafiikkaa, tarkkaa paikkatietoa, langatonta laajakaistaa, Bluetoothia ja WLANia. Tavoitteena oli kehittää nimenomaan viihdesovelluksia. Yksi sovellusalue ovat ryhmäpelit (Pirates) jotka toimivat toisiaan lähestyvän laitteen keskinäisen kommunikaation avulla. Laitteet tarkkailevat etäisyyttä toisistaan ja jos toinen laite tulee riittävän lähelle laite käynnistää pelitilanteen. Smart Home -osuudessa pyrittiin selvittämään, millainen olisi älykäs koti. Kodin älykkyydelle löydettiin hankkeessa monenlaisia asteita. Kauko-ohjattava koti toimisi lähinnä komentojen toteuttajana. Oppiva koti voisi opetella käyttäjänsä mieltymyksiä tämän aikaisempien komentojen perusteella ja pyrkiä automatisoimaan käyttäjän tekemiä valintoja. Luova koti voisi osoittaa todellista älykkyyttä erilaisten keinoälyratkaisujen avulla. Tällöin nousee jo kysymykseksi, miten käyttäjät reagoivat muutokseen, kun koti oppii yhä uutta. Viestivä koti auttaisi perheenjäsenten keskinäistä kommunikaatioita ja kysymykseksi nousee, voisimmeko kommunikoida kotimmekin kanssa. Hyper TAG -projektissa pohdittiin, miten henkilö voisi yleisellä paikalle kulkiessaan tuoda esiin hänestä tarjolla olevan julkisen tiedon. Kuhunkin henkilöön liittyy paljon sellaista tietoa, jonka tämä haluaa yleensä viestiä ulkomaailmaan. Näitä tietoja ovat mm. työpaikka, ammatilliset kiinnostuksen kohteet, harrastukset, siviilisääty, jne. Kyseessä on pitkälti sama tieto, jota ihmiset haluavat kertoa itsestään www-sivuillaan. Projektin tavoitteena oli suunnitella ja kokeilla kannettavien tietokoneiden ja viestintäjärjestelmien toimintaa niin, että ihmisestä tarjolla oleva julkinen tieto olisi yhdistettävissä häneen. Tässä projektissa tutkittiin, miten tämä tieto voitaisiin tarjota saataville tavattaessa esim julkisessa tilassa. Kuva 3. HyperTAG -konsepti. Nokian projektia vetäneen Juha Kaarion mukaan tärkeimpiä aktiiviympäristöjen sovellusalueita ovat kontekstiherkät sovellukset. Ne ovat alue, jossa on selkeimmin päästy eteenpäin. Tyypillinen esimerkki kontekstiherkistä sovelluksista on etampereen kalenteri, joka kertoo relevanttia tietoa ajan ja ihmisen paikan perusteella. Pyrimme katsomaan tätä vielä vähän laajemmin ja saamaan mukaan kaikkea muuta sensoritietoa, kuten esimerkiksi fysiologista mittausta tai kiihtyvyysanturien antamaa tietoa. Tyypillisesti kännykkä voisi esimerkiksi säätää äänensä kovemmalle kun sen laittaa taskuun. Nokia rakensi myös laboratorion aktiiviympäristöjen testaamiseen. Laboratorio muodostuu asunnosta, jossa on keittiö, olohuone, työtila ja halli. Ohjaushuone on varustettu monipuolisella AV-teknologialla käyttäjäkokemusten seuraamiseksi. 11

20 Kuva 4. Nokian laboratorio, jossa tutkittiin aktiiviympäristöjä. Case-esimerkki: COBA (Connected Open Building Automation) Kiinteistöihin liittyvien aktiiviympäristöjen kohdalla ovat ajankohtaisia trendejä tilojen automaattinen säätäminen niissä työskentelevien ihmisten tarpeiden mukaan sekä toisaalta erilaiset uudet kaukoluentamahdollisuudet. Myös järjestelmien avoimuus ja yhteensopivuus tuo kiinteistöjen omistajille säästöjä. Esimerkiksi Lonixin kiinteistönautomaatioratkaisujen tavoitteena on tarjota käyttäjille viihtyisät ja toimivat ratkaisut säätämällä kiinteistön toimintoja huone-, vyöhyke- tai rakennuskohtaisesti. Valaistusta, ilmastointia ja jäähdytystä voidaan hallita käyttäjien läsnäolon ja heidän antamiensa säätöjen mukaisesti. Sähkön-, energian- ja vedenkulutuksen seuranta, raportointi ja kaukoluento on tehty helpoksi mahdollistamalla toiminnot mm. Internetin yli. Kiinteistön älykkyyden lisäämisellä pyritään säästämään ympäristöä ja kiinteistön omistajan varallisuutta. Avoin ja hajautettu automaatioratkaisu tekee myös kiinteistön muuntelusta helpompaa ja edullisempaa. Lonix Oy:n kehittämä uusi käyttöjärjestelmä huolehtii kiinteistön ja sen huollon yhteisistä järjestelmistä. Järjestelmä voi huolehtia mm. paikallisverkkoliikenteestä, aikasarjatietojen keräämisestä, hälytysten käsittelystä, tapahtumalokeista sekä käyttöoikeuksista. Lisäksi sen avulla voidaan mallintaa rakennuksessa olevia tiloja, laitteita, järjestelmiä ja käyttäjiä. Järjestelmä toimii myös uusien sovellusten standardikäyttöliittymänä olemassa oleviin järjestelmiin. 12

21 Kuva 5. Järjestelmien keskittämisen edut selviävät vertailtaessa kuvia, joissa ovat kiinteistöt ilman keskitettyä järjestelmää ja keskitetyn järjestelmän kanssa. 13

22 Taulukko 2. Kiinteistöihin liittyvät USIX-aktiiviympäristöhankkeet. Toteuttaja Air-Ix Talotekniikka Oy Lonix Oy Sonera Oyj Valtion teknillinen tutkimuskeskus Hanke Avoin kiinteistötiedon hallintasovellus COBA-serverille Connected Open Building Automation Kiinteistöpalvelujen informaatiologistiikka ILO Taloteknisten järjestelmien käytön ja huollon multimediapohjainen tukijärjestelmä (TATEM) COBA-käyttöjärjestelmän päälle voidaan luoda helposti sovelluksia, jotka palvelevat kiinteistön käyttäjiä, omistajia, huoltohenkilökuntaa, vartijoita sekä muita palveluntarjoajia. Järjestelmään voi liittää mm. seuraavantyyppisiä sovelluksia: Kiinteistönhuollon valvontapalvelin Turvajärjestelmien valvontapalvelin Palohälytysten käyttöliittymä Kiinteistön käyttö- ja huolto-ohjeet Kulutustiedot ja niiden benchmark-tiedot Hälytysten vastaanotto ja edelleen ohjaus Huollon tietojärjestelmä Optimointisovellukset, joissa haetaan haluttuja tasoa mukavuuden, kustannustehokkuuden ja kustannusten jakamisen välillä. COBA-tuotekehityshanke aloitettiin teknologiaja laiteselvityksellä, joka vahvisti, että markkinoilla ei ollut yhtään vastaavaa tuotetta eikä tiettävästi ollut edes tulossa. Lähimpienkin vertailukohtien todettiin muistuttavan enemmän LON-reititintä (Local Operating Network) kuin kiinteistön käyttöjärjestelmää. Alkutarkastelun jälkeen hankkeessa määriteltiin järjestelmän ohjelmistoarkkitehtuuri yhteistyössä partnereiden kanssa. Parhaillaan Lonix keskittyy ensimmäisen kaupallisen version tekemiseen sekä sen rajapintojen dokumentointiin. Pilottiversio 0.5 valmistui marraskuussa 2001 ja se on käytössä Senaatti-kiinteistöjen pääkonttorissa. Lonix Oy:n toimitusjohtaja Tuomas Koskenrannan mukaan yhteistyö COBAan osallistuvien yritysten kanssa on ollut edelleen tiivistä. Ohjelmistoarkkitehtuurin implementoinnin katselmointiin on osallistunut aktiivisesti merkittävä osa yrityksistä. Johtoryhmätyöskentelyyn ovat osallistuneet lähes kaikki hankkeessa mukana olevat yritykset. Mukana hankkeessa ovat tällä hetkellä Senaatti-kiinteistöt, HKR, SOL, Hewlett Packard, Elisa Communications, ABB, Nokia, YIT, NCC, Airix, Securitas Tekniikka, Solid ja FCS-Partners. Käytännön implementoinnin ohjaamiseen ovat osallistuneet aktiivisesti Airix, Securitas Tekniikka ja Solid. Projektissa tehtiin yhteistyötä myös Raklin ja TAKEn suuntaan, jotta projektissa määriteltellyt avoimet rajapinnat saataisiin yleisesti hyväksyttyä alalla ja laajasti käyttöön eri valmistajien avoimissa ja suljetuissa järjestelmissä. Lisäksi hankkeesta on pidetty yhteyttä VERA projektin kanssa ja hyödynnetty VERAssa kehitettyä IFCmallia niiltä osin kun siinä on määritelty COBAn tarvitsemia asioita. Koskenrannan mukaan näin on pyritty vahvistamaan COBAn rajapintamäärittelyjen mahdollisuuksia tulla alalla yleisesti hyväksytyksi standardiksi. 14

23 Hierarkioita ja vertikaaleja kaatamassa Kaaosteorian kehittäjä David Ruelle vertaa yhteiskuntaa vesikattilaan. Kun energiaa lisätään, liikkuvat molekyylit vapaammin toistensa suhteen ja aluksi veden pinta aaltoilee suhdanteiden tavoin. Energian lisääntyessä syntyviä pyörteitä voi verrata nykyisen nopean teknologisen kehityksen rajumpiin vaikutuksiin. Roger Lewin toteaa elämän, riskeistä huolimatta, viihtyvän kaaoksen reunalla. Joustava ympäristön mukainen reagointi, eli informaation käsittely, sujuu energiatehokkaasti, kun mihinkään järjestykseen ei olla liian sitoutuneita. Salaisuus piilee siis kyvyssä välttää kiehumisen kaaos ja jäätymisen järjestys. Robert Wright kuvaa esihistorian ja historian pitkän kaaren positiivisen summapelin alueen ja määrän lisääntymisenä. Satojen esimerkkien kautta hän näkee historiallisena välttämättömyytenä ihmisten keskinäisen yhteistyön määrän ja laajuuden jatkuvan kasvun. Alueelliset taantumat hän näkee poikkeuksina, jotka karsiutuvat yhteistyökeskittymien kilpailussa. Tähän optimismiin Michael Mann lisää laajassa elämäntyössään tarkkuutta ja tervettä järkeä. Hän jakaa vallan poliittiseen, sotilaalliseen, taloudelliseen ja ideologiseen sekä katsoo selkeiden alueellisten vallan rakenteiden lisäävän yleensä eriarvoisuutta, yhteiskunnan kerroksellisuutta ja estävän kehitystä verkostomaisempiin, limittäisiin rakenteisiin verrattuina. Kristinuskon hieman sattumalta aikaansaamat sekavat valtarakenteet ovat Mannin mukaan keskeisin syy Euroopan nopeaan keskiaikaiseen kehitykseen homogeenisempien Kiinan ja Lähi-idän kulttuurien ohi. Maailmaa ei nykyaikanakaan kannata tarkastella yksinomaan hierarkkisina organisaatioina ja niihin kuuluvia tehtäviä suorittavina ihmisinä. Steven Johnson ja Ilkka Tuomi kuvaavat monien internetin vauhdittamien tuoreiden esimerkkien avulla, miten kehitys etenee verkostomaisesti leviävinä ideoina ja yhteistyömuotoina. Innovaatiot syntyvät käyttäjäyhteisöissä, ei keksijän päässä. Risto Linturi kuului USIX-teknologiaohjelman johtoryhmään. Näihin taustoihin sopivalla tavalla USIX on pyrkinyt tukemaan käyttäjäkeskeistä tietojenkäsittelyä. Sen kautta kasvavan itsenäisen tiedonsaannin ja muokkauskyvyn arvioidaan johtavan kasvavaan itseorganisoitumisen kykyyn. Ihmisten käyttämien tuotteiden, palveluiden ja organisaatioiden läpinäkyvyys auttaa tilanteen arvioinnissa ja rajapintojen avoimuus tukee yhteistyömuotoja organisaatiorajoista ja hierarkioista piittaamatta. Eräs projektiesimerkki, COBA (Connected Open Building Automation) on rakennusautomaation vertikaalirakenteiden pilkkomiseen tähtäävä laaja konsortioprojekti. Michael Mannin historiallisen katsauksen mukaisesti muutosta eivät niinkään kaipaa ne, joilla on vahva ote nykyisistä rakenteista, vaan uusien tehokkaampien yhteistyömuotojen etsijät ja haastajat. Kumouksen edellytykset rakennusautomaatiosektorilla ovat kuitenkin hyvät, koska vanhoissa rakenteissa on runsaasti tehottomuutta ja ominaisuusvajeita. Asiakkaat ovat myös kokeneet ne haitat, joita suljettujen automaatiotoimittajien vangiksi jääminen aiheuttaa. 15

3. UUSIEN TEKNOLOGIOIDEN LUOMAT MAHDOLLISUUDET

3. UUSIEN TEKNOLOGIOIDEN LUOMAT MAHDOLLISUUDET 42 uusien teknologioiden luomat mahdollisuudet 3. UUSIEN TEKNOLOGIOIDEN LUOMAT MAHDOLLISUUDET Tässä luvussa tarkastellaan tulevaisuuden kehityssuuntia teknologian näkökulmasta. Esitys ei ole tarkkuudeltaan

Lisätiedot

T I E D O T T E I T A

T I E D O T T E I T A 2 0 2 3 V T T T I E D O T T E I T A V T T T I E D O T T E I T A Henkilökohtainen navigointi NAVI-ohjelma vuosille 2000 2002 Globaali Lokaali Avoin kilpailu ja sektorien välinen yhteistyö Paikannetut palvelut

Lisätiedot

MONA Mobiilipalvelujen kehittämisohjelma Arviointiraportti

MONA Mobiilipalvelujen kehittämisohjelma Arviointiraportti LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 47/2003 /V MONA Mobiilipalvelujen kehittämisohjelma Arviointiraportti Liikenne- ja viestintäministeriö Helsinki, 2003 ESIPUHE MONA-ohjelma on vuosina 2001 2003

Lisätiedot

Mobiiliteknologia rakennus- ja kiinteistöalalla

Mobiiliteknologia rakennus- ja kiinteistöalalla Mobiiliteknologia rakennus- ja kiinteistöalalla Jussi Kanerva, Harri Haapasalo Teknologiakatsaus 187/2005 Mobiiliteknologia rakennus- ja kiinteistöalalla Jussi Kanerva Harri Haapasalo Teknologiakatsaus

Lisätiedot

Julkisen sektorin mobiilitekniikan hyödyntämissuunnitelma

Julkisen sektorin mobiilitekniikan hyödyntämissuunnitelma Julkisen sektorin mobiilitekniikan hyödyntämissuunnitelma Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 8/2007 Julkisen sektorin mobiilitekniikan hyödyntämissuunnitelma Valtineuvoston kanslian julkaisusarja

Lisätiedot

Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys. Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle. Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012

Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys. Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle. Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012 Foredata Oy Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012 Foredata Oy Sisällys Johdanto... 2 Kehittämishankkeet

Lisätiedot

Digitalisoituvan viestinnän monet kasvot

Digitalisoituvan viestinnän monet kasvot Digitalisoituvan viestinnän monet kasvot Kuluttajatutkimukset-hanke Teknologiakatsaus 118/2001 Digitalisoituvan viestinnän monet kasvot Teknologiakatsaus 118/2001 Helsinki 2001 Kilpailukykyä teknologiasta

Lisätiedot

Digitaalisten palvelujen tuottamisen perusta. Heikki Sundquist Klaus Oesch

Digitaalisten palvelujen tuottamisen perusta. Heikki Sundquist Klaus Oesch Digitaalisten palvelujen tuottamisen perusta Heikki Sundquist Klaus Oesch 1 Sisällysluettelo: ALKUSANAT...3 JOHDANTO... 4 1. DATAJALOSTUKSEN TAUSTAA 1.1. Teollisen ajan käytännöistä tietoyhteiskuntaan...

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 8/2003. Klusteriohjelmatoiminnan kehittäminen

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 8/2003. Klusteriohjelmatoiminnan kehittäminen LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 8/2003 Klusteriohjelmatoiminnan kehittäminen Liikenne- ja viestintäministeriö Helsinki, 2003 2 JOHDON YHTEENVETO... 4 1 NAVI-OHJELMA... 8 1.1 LÄHTÖKOHTA...

Lisätiedot

Kohti yksilöllistä mediamaisemaa

Kohti yksilöllistä mediamaisemaa Kohti yksilöllistä mediamaisemaa Kuluttajatutkimukset-hanke Teknologiakatsaus 98/2000 Kohti yksilöllistä mediamaisemaa Kuluttajatutkimukset-hanke (Kultu) Teknologiakatsaus 98/2000 Helsinki 2000 Kilpailukykyä

Lisätiedot

Kohti kansainvälistä arvoverkottunutta rakentamista Towards Value Networks in Construction

Kohti kansainvälistä arvoverkottunutta rakentamista Towards Value Networks in Construction Kohti kansainvälistä arvoverkottunutta rakentamista Towards Value Networks in Construction Tapio Koivu, Hans Björnsson Teknologiakatsaus/Technology Review 137/2003 Kohti kansainvälistä arvoverkottunutta

Lisätiedot

Digitaalinen verkostotalous

Digitaalinen verkostotalous Digitaalinen verkostotalous Tietotekniikan mahdollisuudet liiketoiminnan kehittämisessä Juha Luomala, Juha Heikkinen, Karri Virkajärvi, Jukka Heikkilä, Anne Karjalainen, Anri Kivimäki, Timo Käkölä, Outi

Lisätiedot

Yrityksen tietojärjestelmät

Yrityksen tietojärjestelmät University of Vaasa, Department of Computer Science, Yrityksen tietojärjestelmät TITE 2060 Timo Mantere LUENTO 4: Internet of things, Augmented reality, Tietotekniikkapalvelun käytettävyys Kurssin vanha

Lisätiedot

tietoyhteiskuntaneuvoston raportti

tietoyhteiskuntaneuvoston raportti tietoyhteiskuntaneuvoston raportti helmikuu 2005 TIETOYHTEISKUNTANEUVOSTON RAPORTTI HALLITUKSELLE Tulevaisuuden verkottuva Suomi HELMIKUU 2005 4 tietoyhteiskuntaneuvoston raportti 2005 Esipuhe Valtioneuvosto

Lisätiedot

Living Lab -osaamisesta tehdään vientituote. Sivu 2. Yritykset soveltavat avoimempaa innovointitapaa. Sivu 4.

Living Lab -osaamisesta tehdään vientituote. Sivu 2. Yritykset soveltavat avoimempaa innovointitapaa. Sivu 4. Forum Virium Helsinki Helsinki on mitä oivallisin paikka rakentaa yritysten kanssa yhteistyötä ympäri maailmaa, sanoo Forum Virium Helsingin johtaja Jarmo "Elukka" Eskelinen Living Lab -osaamisesta tehdään

Lisätiedot

Silmät auki sosiaaliseen mediaan

Silmät auki sosiaaliseen mediaan Silmät auki sosiaaliseen mediaan Toimittaneet Terhi Aaltonen-Ogbeide, Pentti Saastamoinen, Heikki Rainio ja Tero Vartiainen 2 3 Silmät auki sosiaaliseen mediaan 4 5 Silmät auki sosiaaliseen mediaan Toimittaneet

Lisätiedot

KONEen Kati Hagros: Asioiden internet on jo täällä. nro 1 2015. 16 IoT luo uusia liiketoimintamalleja. 20 Millainen on 2100-luvun koulu?

KONEen Kati Hagros: Asioiden internet on jo täällä. nro 1 2015. 16 IoT luo uusia liiketoimintamalleja. 20 Millainen on 2100-luvun koulu? nro 1 2015 16 IoT luo uusia liiketoimintamalleja 20 Millainen on 2100-luvun koulu? 24 Microsoft Oy:n toimitusjohtaja Pekka Horo ja avaimet uuteen tuottavuuteen KONEen Kati Hagros: Asioiden internet on

Lisätiedot

Sosiaalinen media on kohtauspaikka. Mitä siellä tapahtuu?

Sosiaalinen media on kohtauspaikka. Mitä siellä tapahtuu? Silmät auki sosiaaliseen mediaan Sosiaalinen media on kohtauspaikka. Mitä siellä tapahtuu? Mitä se muuttaa? Kun jaan, niin saan, mutta mitä jakamalleni tiedolle tapahtuu, mihin sitä käytetään ja millaiseksi

Lisätiedot

Kumppanuudesta kilpailuetua

Kumppanuudesta kilpailuetua Tekesin katsaus 298/2013 Kumppanuudesta kilpailuetua Strategiset yrityskumppanuudet vesi-, metsä- ja kemian alan tulevaisuuden kilpailuedun rakentajina Julia Illman, Niina Hokkanen, Pekka Pokela, Tiina

Lisätiedot

Varsinais-suomen liitto Egentliga Finlands förbund Regional Council of southwest Finland. SULAUTUVA ICT sujuva yhteistyö

Varsinais-suomen liitto Egentliga Finlands förbund Regional Council of southwest Finland. SULAUTUVA ICT sujuva yhteistyö Varsinais-suomen liitto Egentliga Finlands förbund Regional Council of southwest Finland SULAUTUVA ICT sujuva yhteistyö Varsinais-Suomen tietoyhteiskuntastrategian päivitys 2010+ Esipuhe Elämme aikaa,

Lisätiedot

Automaatio ja Tekes. Näkökulma teollisen alan teknologiaohjelmatoimintaan. Tuomas Raivio, Mikko Syrjänen

Automaatio ja Tekes. Näkökulma teollisen alan teknologiaohjelmatoimintaan. Tuomas Raivio, Mikko Syrjänen 8 05 Arviointiraportti Lisätietoja Tuomas Raivio Gaia Group Oy tuomas.raivio@gaia.fi Sari Heinonen-Lindqvist Tekes, Vaikuttavuusarviointi sari.heinonen-lindqvist@tekes.fi Elokuu 2005 ISSN 1239-1336 ISBN

Lisätiedot

Toimialakohtainen selvitystyö projektoivan teollisuuden nykytilasta ja kehitystrendeistä

Toimialakohtainen selvitystyö projektoivan teollisuuden nykytilasta ja kehitystrendeistä Toimialakohtainen selvitystyö projektoivan teollisuuden nykytilasta ja kehitystrendeistä LAITOSTOIMITUKSET JA SUURET TOIMITUKSET Pekka Huuhka, Petri Merisaari, Mikael von Hertzen, Tommi Salonen Teknologiakatsaus

Lisätiedot

Virtuaalitilat. Tila-ohjelman tuloskatsaus

Virtuaalitilat. Tila-ohjelman tuloskatsaus Virtuaalitilat Tila-ohjelman tuloskatsaus Tila-ohjelma Tekesin Tila-ohjelma on edistänyt suomalaisten yritysten tiloihin liittyvää liiketoimintaa ja kansainvälistä kilpailukykyä. Ohjelmassa on kehitetty

Lisätiedot

Neljä näkökulmaa kestävän liiketoiminnan kehittämiseen. toimittaneet Heidi Korhonen Sirpa Kurppa Satu Korhonen Marja Seliger Minna Mikkola

Neljä näkökulmaa kestävän liiketoiminnan kehittämiseen. toimittaneet Heidi Korhonen Sirpa Kurppa Satu Korhonen Marja Seliger Minna Mikkola S VISIONS SCIENCE TECHNOLOGY RESEARCH HIGHLIGHT 205 Luo uudet markkinat! Neljä näkökulmaa kestävän liiketoiminnan kehittämiseen toimittaneet Heidi Korhonen Sirpa Kurppa Satu Korhonen Marja Seliger Minna

Lisätiedot

näköalat Ajankohtaista asiaa Tekesistä yrityksille Uusia eväitä teema opinportaille S. 10 Koulu vuonna 2040 S. 17 Yritystukikeskustelu eksyksissä S.

näköalat Ajankohtaista asiaa Tekesistä yrityksille Uusia eväitä teema opinportaille S. 10 Koulu vuonna 2040 S. 17 Yritystukikeskustelu eksyksissä S. näköalat Ajankohtaista asiaa Tekesistä yrityksille 2 2011 teema Uusia eväitä opinportaille S. 10 Koulu vuonna 2040 S. 17 Yritystukikeskustelu eksyksissä S. 6 Sisältö teema Apua oppimiseen 10 Oppiminen

Lisätiedot

Esteetön suunnittelu Suomessa

Esteetön suunnittelu Suomessa Aalto-yliopisto Teknillinen korkeakoulu Insinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekunta Konetekniikan tutkinto-ohjelma Esteetön suunnittelu Suomessa Kandidaatintyö 14.12.2010 Pauli Immonen AALTO-YLIOPISTO

Lisätiedot

Proaktiivinen tietotekniikka (PROACT)

Proaktiivinen tietotekniikka (PROACT) Suomen Akatemia Luonnontieteiden ja tekniikan tutkimuksen toimikunta Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta Terveyden tutkimuksen toimikunta 5.3.2002 Proaktiivinen tietotekniikka (PROACT) Esipuhe

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄT JA YRITYKSET INNOVAATIOYHTEISTYÖSSÄ

KÄYTTÄJÄT JA YRITYKSET INNOVAATIOYHTEISTYÖSSÄ KÄYTTÄJÄT JA YRITYKSET INNOVAATIOYHTEISTYÖSSÄ Tiina Mäkitalo-Keinonen Pia Arenius Sari Liikala Julkaisusarja A - Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö Nro A26/2008 ISSN 1459-1332 ISBN 978-951-564-949-2

Lisätiedot

Innovatiiviset kaupungit -ohjelma 2014 2020 OULUN OHJELMAESITYS

Innovatiiviset kaupungit -ohjelma 2014 2020 OULUN OHJELMAESITYS Innovatiiviset kaupungit -ohjelma 2014 2020 OULUN OHJELMAESITYS Innovatiiviset kaupungit -ohjelma 2014 2020 OULUN OHJELMAESITYS... 3 Johdanto... 5 Oulun INKA-ohjelman tavoitteet lyhyesti... 6 A.1.Hyvinvointi

Lisätiedot

21 polkua Kitkattomaan Suomeen

21 polkua Kitkattomaan Suomeen 21 polkua Kitkattomaan Suomeen ICT 2015 -työryhmän raportti 17.1.2013 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio-osasto 17.1.2013 Julkaistaan myöhemmin TEM:n julkaisuja sarjassa Sisällys Sisällys

Lisätiedot