K U N T A T I E D O T E 1 /

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "K U N T A T I E D O T E 1 / 25.1.2012"

Transkriptio

1 JULKINEN TIEDOTE K U N T A T I E D O T E 1 / YKSITYISTEN TEIDEN HALTIJAT JA TIEKUNNAT HUOMIO Siikalatvan kunnan tekninen lautakunta julistaa haettavaksi yli 200 m pitkien yksityisteiden kunnossapitoavustukset vuodelle Avustusta haetaan hakulomakkeella, joka tulee palauttaa kello mennessä lähimpään kunnan toimipisteeseen tai postitse osoitteella Siikalatvan kunta, yksityistiet, Keskustie 9, Piippola. Avustushakemus tulee jättää vuosittain, vaikka tie tai tiekunta olisi saanut avustusta jo aiemmin joko entiseltä kunnalta tai Siikalatvan kunnalta. Avustus edellyttää kaikkia avustusta saavia tiekuntia lakisääteisten kokousten pitämistä sekä yksityistielain mukaisten toimielimien yhteystietojen muutosten ilmoittamisen Siikalatvan kunnalle. Tästä johtuen vuoden 2012 yksityisteiden kunnossapitoavustuksen saamisen ehtona on tiekunnan kokousten lainmukainen pitäminen ja mahdollisten muuttuneiden toimihenkilöiden yhteystietojen ilmoittaminen kunnalle. Poikkeuksen tietysti edellä mainituista velvoitteista muodostavat sellaiset avustusta hakeneet yksityiset tiet, joille ei ole koskaan perustettu tiekuntaa. Tällaisia teitä ovat käytännössä yhden tai muutaman omistajan omat asutuksen pääsytiet sekä muutamien omistajien käytössä olevat ns. sopimustiet. Tarkempia tietoja avustuksen velvoitteista löytyy teknisen lautakunnan asiaa koskevasta päätöksestä Pykälä 48, mikä löytyy kunnan www-sivuilta osiosta pöytäkirjat. Hakemus tulee täyttää erityisen huolellisesti ja tarvittaessa sitä voi täydentää erillisin liittein tai asiakirjoin hakijan niin halutessaan. Puutteellisia tai myöhässä toimitettuja hakemuksia ei oteta käsittelyyn, vaan ne hylätään suoraan. Hakulomakkeita ja -ohjeita saa kaikista Siikalatvan kunnan toimipisteistä sekä kunnan wwwsivuilta. Lisätietoja ja -ohjeita voi tiedustella Maaseutujohtaja Mikko Äijälältä puh , tai Kehitys- ja tekninen johtaja Aimo Lehmikankaalta puh ,

2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus tiedottaa SUUNNITELMA KORTTEISEN TEKOJÄRVEN SÄÄNNÖSTELYN LOPETTAMISEKSI ON VALMISTUNUT Otsikon mukainen suunnitelman esittelytilaisuus pidetään Siikalatvan kunnan Pulkkilan hallintokeskuksessa (os: Pulkkilantie 4) klo alkaen. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa on valmistunut suunnitelma, jolla Lamujoen säännöstelyä muutetaan lopettamalla Kortteisen tekojärven säännöstely. Suunnitelmassa Kortteisen maapadon ohi rakennetaan noin 400 m pitkä luonnonpuromainen kalatie ja Kortteisen maapadossa oleva nykyinen ylivirtauskynnys alennetaan 44 m pitkäksi pohjapadoksi, jonka alaluiskan yli rakennetaan vapaa-aukoltaan 20 m pitkä teräsbetonisilta. Lisäksi padon routasuojausta parannetaan. Kortteisesta lähtevät vedet menisivät jatkossa Lamujokeen suunnitellun kalatien ja pohjapato-siltayhdistelmän kautta. Suunnitelluilla toimenpiteillä parannetaan Kortteisen tekojärven ja sen alapuolisen Lamujoen vedenlaatua. Suunnitelmaa tilaisuudessa esittelee projektipäällikkö Hannu Alatalo ja projekti-insinööri Ilkka Räihä Maveplan Oy:stä sekä diplomi-insinööri Kari Kuusela Ponvia Oy:stä. Kaikki asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita tilaisuuteen. Lisätietoja antaa rakennusmestari Veli-Pekka Latvala puh ja hydrobiologi Kimmo Aronsuu puh Siikalatvan kunnan Kestilän ja Piippolan kylien alueella sosiaaliasiamiehenä toimii yht.maist. Eero Karjalainen Hänet tavoittaa puhelimitse numerosta tai sähköpostitse osoitteella Sosiaaliasiamiehen toimintaa ohjaa laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista. Sosiaaliasiamiehen tehtävänä on: neuvoa asiakkaita em. lain soveltamiseen liittyvissä asioissa; avustaa asiakasta em. lain mukaisen muistutuksen tekemisessä; tiedottaa asiakkaan oikeuksista; toimia muutenkin asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi sekä seurata asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä kunnassa ja antaa siitä selvitys vuosittain kunnanhallitukselle. Sosiaaliasiamies

3 POLIISI Jokilaaksojen poliisilaitoksen Siikalatvan palvelupisteessä siirrytään alkaen samankaltaiseen ajanvarausjärjestelmään kuin muissakin poliisin lupapalvelupisteissä. Poiketen muista yksiköistä Siikalatvalla on edelleen joka viikko kiinteät palvelupäivät maanantai ja torstai klo 9-11 ja Palvelu perustuu ajanvaraukseen. Siikalatvan palvelupisteeseen voi edelleen jättää kaikkia poliisin lupahakemuksia esim. ajokortti, ampuma-ase, passi, henkilökortti, vammaisen pysäköintilupa, tavara-arpajaisja rahankeräyshakemukset sekä EU-kansalaisen rekisteröinti ja oleskeluluvan uusiminen. Ajan lupapalveluihin voi varata internetissä, "Ajanvaraus lupapalveluihin" tai soittamalla puhelinpalveluaikana klo 9-11 asiakaspalvelunumeroihin tai Jokilaaksojen poliisilaitos Lupayksikkö Ympäristöpalkinto haettavissa KUULUTUS Ympäristöpalvelut Helmen alueella Haapavedellä, Siikalatvalla ja Pyhännällä on haussa ympäristöpalkinnon saaja vuodelle Ympäristöpalkinto voidaan myöntää henkilölle tai taholle, joka omalla työllään edistää ympäristönsuojelua ja ei muutoin saa tunnustusta tekemälleen työlle. Palkinto voidaan myöntää myös ympäristöasioiden hoitoa aktiivisesti eteenpäin vievälle henkilölle tai taholle, joka ei kuitenkaan ole ympäristöalan ammattilainen. Palkinnon myöntämisperusteita ovat mm. tehokkaasti ympäristönsuojelua edistävät ja tukevat teot sekä ympäristönsuojelun vahva kehittäminen. Myöntämisperusteita ovat myös toimiminen aikansa edelläkävijänä ympäristönsuojelua edistävien prosessien hallinnassa, kuten esim. energian, veden jne. käytössä sekä aktiivinen ja menestyksekäs ympäristökasvatuksen ja ympäristövalistuksen toteuttaminen ja kehittäminen. Palkinnon saannin perusteeksi ei kuitenkaan riitä pelkkä ympäristönsuojelulainsäännön ja -määräysten noudattaminen. Palkitsemisen tavoitteena on lisätä kiinnostusta ja halukkuutta pohtia ja kehittää uusia ja toteuttamiskelpoisia tapoja ympäristönsuojelun edistämiseksi. Esityksiä vuoden 2012 ympäristöpalkinnon saajiksi otetaan vastaan marraskuun 2012 loppuun saakka. Ehdokkaan esittäminen tehdään kirjallisesti ja esityksen tulee olla perusteltu. Esitykset toimitetaan Ympäristöpalvelut Helmeen, os. Rynnäkkötie 1, 3. kerros, Haapavesi. Esitykset voi toimittaa myös sähköpostilla seuraavasti: tai Haapaveden kaupungin ympäristöterveyslautakunta valitsee ehdokkaan tehtyjen esitysten perusteella ja palkinto myönnetään lautakunnan kokouksessa joulukuussa 2012 tai viimeistään tammikuussa Lisätiedot: -ympäristösihteeri Eeva Heiska, puh ,

4 PÄIVÄHOITOPAIKKOJEN HAKEMINEN 2012 Oletteko suunnitelleet päivähoitopaikan hakemista lapsellenne ensi syksynä? Alle kouluikäisellä lapsella on subjektiivinen oikeus varhaiskasvatuspalveluihin, mikä tarkoittaa sitä, että hoitopaikka järjestetään riippumatta siitä, ovatko vanhemmat työelämässä, työttöminä tai opiskelemassa. Päivähoitopaikan järjestyminen edellyttää, että paikkaa on haettu ajoissa. Päivähoidosta peritään perheen tuloihin perustuva päivähoitomaksu. Yhtä aikaa ei voi saada samasta lapsesta kotihoidontukea. Lasten kotona tapahtuvaa perhepäivähoitoa voi saada alkaen vain, jos perheessä on neljä alle kouluikäistä lasta ja päivähoidon tarve johtuu työllistymisestä ja lisäksi vanhempien työajat ja/tai -matkat ovat lapsen kannalta epäedulliset. Myös lapsen vakava sairaus voi olla edellytys hoitajan kotiin saamiselle tai muut erityiset perusteet. Koululaisia varten Siikalatvan kunnassa järjestetään koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa (ei ole päivähoitoa), jota haetaan erikseen ja josta peritään erillinen tuloista riippumaton maksu. 1-2 luokkaa käyvät koululaiset voivat saada päivähoitoa syys,- joulu- ja hiihtolomalla, jolloin palvelusta peritään normaali päivähoitomaksu. Kesäisin koululaisille järjestetään päivähoitoa vain erityisin perustein. Myös vuorohoito myönnetään koululaisille vain tapauskohtaisesti erityisin perustein. Päivähoitopaikkaa tulee hakea viimeistään neljä kuukautta ennen kuin lapsi tarvitsee hoitopaikan, mikäli hoidontarve on tiedossa. Elokuulta alkava päivähoidon tarve edellyttää siis hoitopaikan hakemista mennessä. Mikäli hoidon tarvetta ei voida tässä vaiheessa ennakoida ja tarve syntyy yllättäen työllistymisen tai opiskelun vuoksi, järjestetään hoitopaikka kahden viikon kuluessa. Tämän hetkiset voimassaolevat päivähoitopaikat on myönnetty pysyvästi, joten niitä ei haeta uudelleen syksyä varten ellei välissä tapahdu päivähoitopaikan irtisanomista. Hakemuslomakkeita saa kirkonkylien päivähoitotoimistoista. Internetistä lomakkeet löytyvät osoitteesta Lomakkeet tulee toimittaa huolellisesti täytettynä seuraaviin toimipisteisiin mennessä: Kestilä: Päivähoitotoimisto/kunnanvirasto, Hallintotie 5, Kestilä Lisätietoja: päivähoidon johtaja Ulla-Maija Hepo-oja puh Piippola: Päivähoitotoimisto/Vaarintalon päiväkoti, Tenavatie 1, Piippola Lisätietoja: päiväkodinjohtaja Jaana Fält puh Pulkkila: Päivähoitotoimisto/Päiväkoti Hiirenkorva, Pulkkilantie 13 B, Pulkkila Lisätietoja: päivähoidonohjaaja Sirkka Kemppainen puh Rantsila: Päivähoitotoimisto/Lastentalo, Rantsilanraitti 7, Rantsila Lisätietoja: päivähoidonohjaaja Eila Arffman puh Koulutuslautakunta/varhaiskasvatus

5 SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMI Diabeetikkojen silmänpohjakuvaukset 2012 RANTSILAN KYLÄSSÄ SIIKALATVALLA KE JA Kuvaus on tarkoitettu Siikalatvan Rantsilan kylän diabeetikoille. Ne henkilöt, jotka on kuvattu v ja OYS on antanut suosituksen seuraavasta kuvauksesta, saavat kutsun kuvaukseen kirjeitse. Diabeetikot, joita ei ole aiemmin kuvattu tai kuvaus on ollut ennen vuotta 2009, voivat ottaa yhteyttä alla mainittuun numeroon. Kuvaukset suorittaa OYS:n liikkuva silmätutkimusyksikkö. Tutkimusyksikkö on Rantsilassa palolaitoksen paikoitusalueella. Tiedustelut ja ajanvaraus : TH Päivi Knuutti puh puh.aika ma-pe klo 8-9. SIIKALATVAN MUIDEN KYLIEN KUVAUKSET TULEVAT MAALISKUULLE. SEURAA KUNTATIEDOTTEEN ILMOITUKSIA. SÄILYTÄ TÄMÄ TIEDOTE! Johtava lääkäri KULTTUURITOIMEN AVUSTUKSET VUODELLE 2012 JULISTETAAN HAETTAVAKSI Siikalatvan kunnan kulttuuritoimelle varataan vuosittain määräraha jaettavaksi avustuksina kuntalaisille. Vuonna 2012 avustussumma on Kulttuuriavustusten jakoperusteet: Avustustoiminnan tehtävänä on edistää ja monipuolistaa Siikalatvan kunnan kulttuuritarjontaa, eri toimijoiden välistä yhteistyötä, nuoriso- ja kansalaistoimintaa sekä tukea harrastustoimintaa. Kulttuuritoiminnalla tarkoitetaan taiteen harjoittamista ja harrastamista, taidepalveluiden tarjontaa ja käyttöä, kotiseututyötä sekä paikallisen kulttuuriperinteen vaalimista ja edistämistä. Avustusta voivat hakea yksityiset henkilöt, työryhmät, yhdistykset ja muut yhteisöt, joilla on kotipaikkana Siikalatva. Eräissä tapauksissa avustusta voidaan myöntää muillekin, jos voidaan katsoa hankkeen hyödyntävän paikallista kulttuuritoimintaa. Työryhmän jäsenistä osalla voi olla kotipaikka muuallakin. Avustusten jaosta päättää kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta kulttuurisihteerin tai hänen esteellisenä olleessaan hänen esimiehensä esityksestä. Avustukset maksetaan jälkikäteen kuittia vastaan. Avustuksia haetaan kaavakkeella, jota on saatavissa kunnan virastotaloista joka kirkonkylältä kulttuuritoimistosta sekä kunnan kotisivulta netistä ja vapaa-aikapalvelut=> kulttuuritoimi=> avustushakemukset. Avustukset lähetetään osoitteella: Siikalatvan kunta, kulttuuritoimi, Hallintotie 5, Kestilä. Hakuaika päättyy klo Lisätietoja kulttuurisihteeriltä puh tai Kulttuurisihteeri

6 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta julistaa urheiluseurojen haettavaksi perusavustusmäärärahan vuoden 2012 toimintaan Jaettava summa on euroa. Perusavustusta voidaan myöntää siikalatvalaisille, rekisteröidyille urheiluseuroille, jotka harjoittavat liikuntatoimintaa. Perusavustuksen saamiseksi urheiluseuran tulee esittää toimintakertomus, tilinpäätös- ja tilintarkastuskertomus edelliseltä vuodelta. Lisäksi hakemukseen tulee liittää ko. vuoden toiminta- ja taloussuunnitelma. Perusavustuksen jakamisessa kiinnitetään huomiota seuran; - toiminnan määrä (urheilijoiden, joukkueiden, harrastajien, kilpailu- ja harjoitustilaisuuksien lukumäärä sekä järjestettyjen leirien luku- ja osanottomäärä) - toiminnan laatu ja laajuus (urheilijoiden ja joukkueiden taso, menestyminen ja saavutetut tulokset) - jäsenmäärä - muiden liikuntatilaisuuksien ja tapahtumien määrä sekä niiden osanottajamäärät Hakemuslomakkeita saa vapaa-aikatoimistoista ja kunnanvirastoilta sekä kunnan internet-sivulta. Hakemukset mennessä, osoitteella Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, PL 41, Rantsila. Lisätietoja antavat hallintosihteeri Erkki Salonkari puh ja vapaa-aikasihteeri Sinikka Lehtosaari puh NUORISOTOIMEN AVUSTUSHAKEMUKSET Kohdeavustusta myönnetään ns. non stop-periaatteella vapaa-aikatoimistoista saatavan, kirjallisen hakemuslomakkeen pohjalta. Avustusta maksetaan paikallisen nuorisoyhdistyksen tai muiden yhdistysten sekä nuorten itsensä järjestämään nuorisotoimintaan. Paikallisella nuorisoyhdistyksellä tarkoitetaan rekisteröityjä ja rekisteröimättömiä yhdistyksiä, joiden jäsenistä vähintään 2/3 on alle 29-vuotiaita. Järjestetty toiminta tulee olla suunnattu alle 29-vuotiaisiin Siikalatvan kuntalaisiin. Koska kyseessä on lasten ja nuorten parissa tehtävä työ, edellytetään toiminnan osalta seuraavaa: - kasvatuksellista otetta sekä hyvien tapojen ja lakien mukaista toimintaa - päihteettömyyttä - tapahtuman/toiminnan tulee olla kaikkien Siikalatvan nuorten saavutettavissa - leirien ja retkien osalta edellytetään täysi-ikäistä vastuuhenkilöä, joka vastaa toiminnasta Kohdeavustuksia voi saada: - kerhotoimintaan - leiritoimintaan - kurssi- ja koulutustoimintaan - erilaisten retkien järjestämiseen, jotka ovat suunnattu lapsille ja nuorille - tapahtumien järjestämiseen, jotka ovat suunnattu lapsille ja nuorille - esiintymismatkoihin, esiintymistapahtumiin - kansainväliseen toimintaan - muuhun edellä mainitsemattomaan, uuteen, nuorille suunnattuun toimintaan Hakemuslomakkeita ja tarkempia tietoja avustussäännöstä saa vapaa-aikatoimistoista sekä kunnan kotisivulta Palvelut/kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut/nuorisopalvelut/ nuorisoyhdistysten avustukset.

7 Haapaveden-Siikalatvan Omaishoitajat ja Läheiset ry / Tehoke-projekti Toimimme Haapaveden-Siikalatvan Omaishoitajat ja Läheiset ry:n hallinnoimana, RAY:n rahoittamana kolmivuotisena TEHOKE- projektina, alueellanne. Jos muistiasiat vaivaavat, hoidat omaistasi tai läheistäsi ja tarvitset em. asioista tietoa, ohjausta ja neuvontaa. Muistathan, että olet omaishoitaja vaikka hoitosuhteesi olisikin jostain syystä päättynyt! Tekemämme palvelukansio on nähtävillä Rantsilan terveyskeskuksessa ja muualla apteekissa. Käy tutustumassa kansioon. Palvelumme on ilmaista. Teemme ohjaus ja neuvontaa myös kotikäynteinä. Teemme Minimental- muistitestejä. Olemme paikkakunnilla seuraavasti: klo Maanantai Pulkkila seurakuntakoti Perjantai Kestilä seurakunnan kerhotalo. Huom! Muuttunut päivä. Keskiviikko Rantsila kirjasto Torstai Pyhäntä seurakuntatalo. Maanantai Piippola seurakuntatalo. Seuraavat ryhmät kokoontuvat sinä päivänä, kun olemme paikkakuntasi ohjaus- ja neuvontapisteessä. Omaishoitajain vertaisryhmä kokoontuu klo Aloitamme vuoden sukkatalkoilla. Kudomme sukkia Siikalatvan dementiaosastoille, lahjaksi saamillamme langoilla. Ota sukkapuikot mukaan. Tervetuloa! Muistivirikepiiri klo Omaishoitajien kuntosaliryhmä kerran kuukaudessa klo Kysy oman paikkakuntasi kuntosali Airalta puh Aira kuntosalilla. Omaishoitaja kotona -päivä klo Haapaveden opistolla. Haapaveden toimisto: Toivotamme Onnea Uudelle Vuodelle 2012! Pappilantie 2 A Haapavesi Toimiston ulko-ovi lukittuna, soita kun tulet, niin tulemme avaamaan oven. Tehoke-projekti: projektivastaava Aira Vatjus-Anttila puh Haapaveden - Siikalatvan Omaishoitajat ja Läheiset ry varapuheenjohtaja Anna-Maria Mattila puh sihteeri Orvokki Haarala puh Kotisivumme ovat:

8 Siikalatvan kirjastot Piippolan kirjastossa vuoden ensimmäinen RUNOPIIRI maanantaina klo Aiheena USKONNOLLISET RUNOT Tervetuloa uudet ja entiset runojen ystävät. ******************************************************************************* KIRJASTOPYHÄ Kaikki Siikalatvan kirjastot avoinna kirjastopyhänä klo KAHVITARJOILU! Tule viettämään rauhallista pyhäpäivää kirjastoon: lukemaan, lainaamaan ja juomaan kirkkokahvit. Tervetuloa! ********************************************************************************************* Pulkkilan kirjastossa A/B luokkien kuvataiteen ja äidinkielen yhteistyönä tehty OMA KIRJA - näyttely ********************************************************************************************** Näyttelyt helmikuussa: Kestilän kirjastossa Nuoret ja vuosituhattavoitteet - valokuvanäyttely. YK-liitto on julkaissut kahdeksan kauniin ja pysäyttävän valokuvan näyttelyn, jotka käsittelevät suomalaisia nuoria ja heidän rooliaan YK:n vuosituhattavoitteiden saavuttamisessa. Nuoren valokuvaajan Maria Soramon upeissa kuvissa vuosituhattavoitteita on lähestytty erityisesti nuorten näkökulmasta. YK:n kansainvälisen nuorten vuoden YK:n vuosituhatjulistuksessa vuonna 2000 maailman päättäjät sitoutuivat kahdeksaan vuosituhannen kehitystavoitteeseen paremman ja oikeudenmukaisemman maailman luomiseksi. Nämä ns. vuosituhattavoitteet (MDGs) on tarkoitus saavuttaa vuoteen 2015 mennessä. Lisätietoa: Kyseinen näyttely on maaliskuussa nähtävissä Rantsilan kirjastossa. Harrastatko käsitöitä, askartelua, maalausta tai piirtämistä, keräilyä tai muuta vastaavaa? Tuo työsi / keräilykohteesi kaikkien ihailtavaksi ja nähtäväksi. Varaa näyttelyaika Kestilän tai Rantsilan kirjastojen näyttelytiloihin. Tai anna vinkki mielenkiintoisesta näyttelystä. Ota yhteyttä kulttuurisihteeriin puh tai sähköpostilla

9 Uutta kirjastoissa kuuntele musiikkia verkossa Yleistä tietoa Naxosista Voit käyttää Naxos-verkkomusiikkipalvelua maksutta Kiri-kirjastojen (Haapajärvi, Haapavesi, Kärsämäki, Pyhäjärvi, Siikalatva) kirjastokortilla. Naxos-musiikkitietokannassa on yli albumia ja kappaletta valikoima sisältää enimmäkseen taidemusiikkia, mutta myös maailmanmusiikkia, jazzia, bluesia ja kansanmusiikkia joka kuukausi palveluun lisätään yli 500 uutta albumia mukana on myös säveltäjä- ja esittäjätietoja levytyksistä sisältää runsaasti materiaalia musiikinopiskelun avuksi Ohjeet kirjautumiseen kirjaudu palveluun Naxos-kuvakkeesta tai sen alla olevasta linkistä kirjoita kohtaan "Library Card Number" oman kirjastokorttisi viivakoodinumero (kortista riippuen joko viivakoodin ylä- tai alapuolella) ja paina Login-painiketta muista lopettaessasi kirjautua ulos Log out -painiketta painamalla Hakuohjeita: kirjoita hakusana aloitussivun Keyword Search -laatikkoon ja napsauta Search. Muuta: Kiri-kirjastojen alueella yhteensä viisi käyttäjää voi käyttää Naxosta yhtä aikaa jos palvelu on täynnä, yritä myöhemmin uudestaan asiakkaan kuuntelujakson maksimipituus on kaksi tuntia Jos kirjautuminen ei onnistu jos musiikki ei kuulu, tarkista, että tietokoneesi asetuksissa on sallittu ponnahdusikkunat Naxosin sivuilta jos kirjautuminen kirjastokortilla ei onnistu, ota yhteyttä kirjastoon Aikuinen, lapsiperheet tarvitsevat sinua! MLL etsii tukihenkilöitä lapsiperheille Kiinnostaako sinua vapaaehtoistyö lapsiperheiden parissa? Haluatko olla avuksi lapsiperheiden arjessa? Mannerheimin Lastensuojeluliiton Pohjois-Pohjanmaan piiri kouluttaa lapsiperheiden tukihenkilöitä sosiaali- ja terveyspiiri Helmen alueelle. Tukihenkilö voi olla apuna arjen askareissa tai keskustelukumppanina vanhemmalle. Tukihenkilökoulutuksen lisäksi saat ohjausta vapaaehtoistyöhön. Koulutus on maksuton. MLL:n lapsiperheiden tukihenkilökoulutus toteutetaan Haapaveden opistolla Lisätietoja toiminnasta ja koulutuksesta sekä ilmoittautumiset Pirkko Säily, puh tai

10 SIIKALATVAN MIELENTERVEYSYHDISTYS SUOPURSUT ry (Pulkkilantie 25, Pulkkila, vanha kunnantalo) Avoimet ovet joka torstai klo Myynnissä pikkurahalla valtavasti kierrätystavaraa, vaatteita, astioita, kirjoja Tule ja tuo tuttusikin penkomaan Tarvitsemme lahjoituksena kipeästi toimitiloihimme kierrätystavaroille: hyllyjä, vaaterekkejä, keittiön kaapistoa otamme myös muita lahjoituksia vastaan, kodintarvikkeita, huonekaluja yms Ota yhteyttä Ritvaan Valonpäivään liittyen torstaina klo Suopursut järjestää MUOTINÄYTÖKSEN Kahvitarjoilu, arvonta!!! Talon tavaroiden tyhjennys, kassillinen vaatteita 3!! PULKKILAN KÄSITYÖKESKUS Pulkkilantie 13, Pulkkila, puh avoinna MA - KE klo Tervetuloa - kutomaan kangaspuilla monenlaisia kankaita ja tekemään erilaisia kurssitöitä - hankkimaan materiaaleja, loimia, käsitöitä ym. - tutustumaan kurssitarjontaan, mallitöihin, myymälään Kurssit Pulkkilassa: Ke klo Silkkimerinohuivi Huovuttaen ohut, mutta ihanan lämmin silkkimerinohuivi. Hinta: 35 Ke klo Helmet kuin karkki Piristä itseäsi ja tule huovuttamaan persoonalliset helmet. Hinta: alkaen 15 Lisätietoja ja ilmoittautumiset viikkoa ennen: puh / NEULEILTA ke 1.2. klo Tunisialainen virkkaus: lapaset, tossut ja pussit. Perjantaisin klo 10 kokoonnumme SIPOLASSA Lehtosaarella erilaisten käsitöiden ja kangaspuiden ääressä. Käsityökerho alakouluikäisille maanantaisin klo alkaen Kerhomaksu 50 + materiaalit. Tervetuloa mukaan tekemisen iloon ja yhdessäoloon! Ohjaaja Kaija-Liisa Rantonen Suomen keskipisteen kyläyhdistys Leskelä ry Jäsenmaksu vuodelle 2012 on 10. Sen voi maksaa tilille Lisätietoja: tai

11 KESKIPISTEEN KOIRAHARRASTAJAT JÄRJESTÄÄ PIPA PÄRSSISEN LUENNON Lauantaina Siikalatvalla Piritta eli Pipa Pärssinen on oululais-kannuslainen koiraharrastaja ja kennellinjan opettaja. Pipa on pitkänlinjan koiraharrastaja jolta löytyy kokemusta monesta lajista. Luennosta kerrotaan tarkemmin koiraharrastajien nettisivuilla kun luennon aika ja paikka varmistuvat. Luento on Keskipisteen koiraharrastajien jäsenille ilmainen. Ulkopuolisille luento maksaa 10. Mahdolliset tiedustelut , Siikalatvan kulttuuri ry (Sikuri) Jäsenmaksut vuodelle 2012 voi maksaa tilille FI / kannattajajäsen, 50 / yhdistysjäsen, 100 / kuntayhtymäjäsen. Lisätietoja: Piippolan Maa- ja kotitalousseuran Yleinen kokous Piippolan toimipisteen kokoushuoneessa sunnuntaina klo Esillä sääntöjen määräämät asiat. Johtokunta kokoontuu klo Tervetuloa!! Lähde kanssamme Kajaaniin sunnuntaina , missä on SUURI KÄSITYÖTAPAHTUMA Kajaanin Kaukametsässä, musiikkiopiston aulassa. Tapahtumassa on monenlaisia työpajoja, Novitan "Tumppurekka", voit ostaa käsityömateriaaleja, lapsille on puuhapajoja ja paljon, paljon muuta. Lähdemme klo 9.00 Kestilästä Salen parkkialueelta ja paluumatka Kajaanista alkaa n. klo Ajamme Tavastkengän kautta. Matkan hinta 12,00 euroa/hlö. Ilmoittautumiset mennessä: puh /Aarne tai /Raili. Hyvölänrannan Nuorisoseura ry Kestilän Eräveikkojen talvikokous klo vanhalla seurakuntatalolla. Tervetuloa! Johtokunta Mäläskän Erä ry:n vuosikokous pidetään lahtivajalla sunnuntaina klo alkaen. Johtokunta kokoontuu klo Käsitellään vuosikokoukseen kuuluvat asiat. Tervetuloa! Sihteeri

12 Eläkeliitto Kestilän yhdistys Vuosi on vaihtunut, hyvää ja toiminnallista vuotta 2012 kaikille jäsenille, uusille ja vanhoille. Kerhot jatkuvat joka toinen maanantai, seuraavat kerhot 6.2., 20.2., 5.3. ja niin edelleen, kello alkaen. Jäsenmaksujen keräys on alkanut, kerääjät ovat liikkeellä (jäsenmaksu 8 /henkilö). Tervetuloa kerhoilemaan! KESTILÄN SOTAVETERAANIT RY:N JA NAISJAOSTON VUOSIKOKOUS pidetään ma klo Siikalatvan kunnan Kestilän toimistolla. Esillä sääntömääräiset asiat. Tervetuloa! Hallitus Kestilän veteraanikerhot alkavat ma klo vanhalla seurakuntatalolla ja jatkuvat normaalisti joka toinen maanantai. Kaikki lämpimästi tervetuloa! Toivotamme kaikille oikein hyvää alkanutta uutta vuotta. Sotaveteraanit ja naisjaosto Eläkeliiton Rantsilan yhdistys Kevätkauden kerhot: 24.1., 7.2., 21.2., 6.3., 20.3., 3.4., 17.4., 15.5., ja 29.5., kerhopäivä siis tiistaisin alkaen kello SRK-talolla. Vuoden vaihtuessa tapahtui myös hallituksen puheenjohtajan vaihto. Mauno Tuokkola on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja on Eero Haapakoski ja sihteerinä jatkaa Ritva Leppäluoto. Tiedoksi myös, että Eläkeliiton surunvalitteluadresseja saatte Salme Jurmulta. Tule jäseneksi, jos et vielä ole - jäsenyys antaa useita etuja jäsenilleen. Salme kiittää teitä jäsenet ja yhteistyökumppanit 5-vuotisesta yhteistyöstä. RANTSILAN OMAISHOITAJIEN YHDISTYKSEN VÄKI KIITTÄÄ SAAMISTAAN LAHJOITUKSISTA PUUROJUHLAAN SEURAAVIA: Siikalatvan seurakunta, Siikalatvan kunta, Siikalatvan Osuuspankki, Kylmänen Food Oy, Kauppayhtiö HannaTolonen, Sale Rantsila, Rantsilan apteekki, Kosmetologi & jalkahoitaja Rauni Auma-aho, Parturi kampaamo Susanna, Laina Orava, Riitta Laatikainen, Tuula Halmeentaus, Aune Lehtosaari, Heli Lindegvist, Elli Vähä, Martta Juntunen. Kiitos Anna-Liisa Kivimaa, Raili Kangas ja Rantsilan tilitoimisto Leila Seppälä. Meitä kävi juhlassa ilahduttamassa laulullaan Eila Kärppä ja maukasta puuroa ym. meille tarjoili Tarja ja Ritva, lämpimät kiitokset. Kiitos kaikille mukana olleille mukavasta juhlasta! Hyvää vuotta 2012! toivottaa Rantsilan omaishoitajien yhdistyksen väki pj. Helena Tuomaala

13 Rantsilan Maa- ja kotitalousseuran virkistys- ja kehittämispäivä Pökkylän Punaisella tuvalla la klo Ohjelmassa: Yrityksen esittely Yhteishenkeä ja yhteistoimintaa Herkullinen lounas Toiminnan ideointia ja paikallinen esimerkki aktiivisesta toiminnasta Päivän vetäjinä paikalliset hankeaktivaattorinaiset LEADER-toimintaryhmistä. Ilmoittautuminen mennessä, puh tai Kaikki jäsenet ja jäseniksi haluavat tervetuloa! Naisvoima-terveisin, Rantsilan Maa- ja kotitalousseura (Maa- ja kotitalousnaiset on maaseutuhenkisten naisten järjestö, jolla on lähes jäsentä. Jokainen on tervetullut toimintaan. Maa- ja kotitalousseurojen toiminta on myös miehille. Monimuotoisen järjestötoiminnan lisäksi järjestö tarjoaa asiantuntijapalveluja ruokaan, kotitalouteen, maaseudun maisemanhoitoon sekä maaseudun yritystoimintaan liittyen). Rantsilan MLL järjestää elokuvareissun Ouluun Stariin lauantaina näytöksenä RISTO RÄPPÄÄJÄ JA VIILEÄ VENLA Lähtö Rantsilan torilta klo (näytös alkaa klo 14; kesto 1 h 15 min) paluu Rantsilaan n. klo Matkan hinta 15, sis. matkan ja elokuvalipun. Ilmoittautumiset Jaanalle puh (iltaisin), RANTSILAN SYÖPÄKERHO Kiittää emäntiä apujoukkoineen yhdessä ja erikseen. Yhdessä saimme onnistuneen juhlan. Kerho ja vuosikokous seurakuntatalolla. Mankilan Maamiesseura ja naisosasto Järjestävät virkistyspäivän ROKUALLE la Mällisen liikenne lähtee kirkolta klo 9.00, kiertää Pason kautta Mankilaan ja takaisin kylälle, josta jatkamme Rokualle. Matkan hinta: alle 4 v. ilmaiseksi, 4-14 v. 11 euroa ja aikuiset 28 euroa. Hintaan sisältyy ruokailu, kahvitus ja allasosaston käyttö. Rokualla on myös mainiot ulkoiluolosuhteet. Ilmoittautumiset mennessä: Auli Laurila puh tai Kaarina Konola puh

14 Paritanssi-kurssit Pulkkilassa jatkuvat joka keskiviikko: ke Alkeet Jatko fusku foksi tango fusku 1.2. bugg tango 8.2. hidas valssi bugg rumba hidas valssi salsa rumba jive salsa * cha cha jive * fusku cha cha humppa fusku 4.4. bugg salsa jenkka bugg Kurssipaikkana Siikalatvan lukio, Turulantie 3, Pulkkila, * = kurssi pidetään peruskoululla yo-kirjoitusten vuoksi. Kurssimaksu 75 koko kevätlukukausi, kertamaksu 9. Opettajina Sari & Jari Aaltonen. ******************************************************************************************************. Tee oma tai KAJAKKI! Kurssi alkaa RANTSILAssa Taide- ja melontakeskus Pyörähyksen tiloissa Sipolassa pe klo Ilmoittaudu puh tai ************************************************************************************** Valmistamme ompelurasian, joka on alkuaan kiinalainen erikoisuus. Ompelutarvikepakkaus on sovellus vanhasta mallista, jota 1800-luvulla merimiehet ja sotilaat askartelivat. Sitova ilmoittautuminen mennessä tai puh Kurssi alkaa RANTSILAn kirjastossa. ********************************************************************************** PULKKILA Laakkolan koulu klo 18 Hyödynnämme erilaisia tekniikoita: ompelu, huovutus, neulonta ja virkkaus. Yhdistämme erilaisia materiaaleja. Voit korjata, paikata, uudistaa, tehdä kokonaan uuden joko vanhasta tai uudesta. Voit ottaa mukaasi kankaita, pieneksi jääneitä vaatteita, solkia, nappeja, nauhoja yms. joista suunnittelemme ja ideoimme uutta. Sitova ilmoittautuminen mennessä tai puh ************************************************************************************************** H U O M! Jokihelmen opistossa käy maksuvälineenä myös Smartum Liikunta- ja kulttuuriseteli ja Tyky-Kuntoseteli+ Lisätietoja Päivi Ruuska puh

15 SIIKAJOKILAAKSON HIIHTOCUP-2012 Siikajokilaakson hiihtocup-2012 hiihdetään seuraavan ohjelman ja sarjojen mukaisesti: Aika: Paikka: Hiihtotapa: - La klo 12,00 Pulkkila vapaa - To klo 18,30 Kestilä perinteinen - To klo 18,30 Rantsila vapaa - La klo 12,00 Pyhäntä perinteinen - To klo 18,30 Pulkkila perinteinen - To klo 18,30 Kestilä vapaa Sarjat ja matkat: T/P 8v (s.-04 ja nuoremmat) 1,0 km T/P 10v (s ) 1,5 km T/P 12v (s ) 1,5 km T 14v (s ) 2,0 km P 14v (s ) 3,0 km T/P 16v (s ) 3,0 km T/P 18v (s ) 3,0 km N 3,0 km M 5,0 km M40 3,0 km M50 3,0 km M60 3,0 km M70 3,0 km Pisteet kertyvät kuuden osakilpailun perusteella seuraavasti: 1.sija 25 pist., 2.sija 20 pist., 3.sija 15 pist., 4.sija 14 pist. jne... Cupin lopputulokset määräytyvät kuuden osakilpailun yhteenlaskettujen pisteiden perusteella. Tasatilanteessa sijoitukset ratkaisevat paremmuuden. Palkinnot: Kaikki kolmeen osakilpailuun osallistuneet palkitaan. Palkinnot jaetaan viimeisen osakilpailun jälkeen Kestilän Maksinharjun hiihtomajalla. Ilmoittautumiset: Ilmoittautuminen vain ensimmäiseen osallistumiseen. Osakilpailujen lähtölistat tehdään aina edellisten kilpailutietojen mukaan. Rantsila Sinikka Lehtosaari puh Kestilä Jussi Soini puh Pulkkila Sanna Toppinen puh Pyhäntä Paavo Hiltunen puh Huom!!! Kestilän Kangasjärven avantouintipaikalla olevaan lämpimään pukukoppiin saa avaimia Kestilän toimistolta 20 käyttö/panttihintaan. Panttipalautus on 10 avaimen palauttamisesta avantouintikauden jälkeen.

16 Tulossa ELOKUVAREISSU Ouluun pe LASKETTELUREISSU Vuokattiin tiistaina 6.3. (hiihtolomaviikolla) Vapaa-aikatoimi LESKELÄN KYLÄYHDISTYS JÄRJESTÄÄ TORSTAINA KUUTAMOHIIHDON TULE MUKAAN NAUTTIMAAN TUNNELMASTA JA TALVEN RIEMUISTA! Kaiken kansan talviliikuntatapahtuma järjestetään täydenkuun aikaan torstaina , alkaen kello 20 kelien salliessa. Lähtö tapahtuu Leskelästä, entisen ala-asteen pihalta (osoite on Alipääntie 205). Osallistumismaksu 3, sisältää makkaran ja mehun. Lisätiedot/ilmoittautumiset tai Kestilän Kisa-Veikot 1. Kiitos seuran juhlavuodesta Kisa-Veikot kiittää kaikkia mukana olleita seuran 80-juhlavuoden onnistuneesta toteutuksesta: 121:t Laskiaishiihdot, Kestilä-päivien tapahtumat, Kotiseutujuhla Kisapirtillä, Maailman ensimmäinen sauvakävelyn maastomaraton, Kunniakierroksen Suomen menestynein toteutus, Kauden palkitsemiset ja pikkujoulu, sekä seuran jäsenmääräennätys tekivät juhlavuodesta onnistuneen kokonaisuuden ja antoivat uskoa jatkaa toimintaa Kestilän hyväksi ja näkyvyydeksi. Suuri kiitos kaikille. 2. Jäsenasiat v seuran jäsenmäärä oli 301, joka on asukaslukuun suhteutettuna uusi komea ennätys. Jatketaan samalla linjalla, niin seuratoimintaa voidaan myös jatkaa jäsenistön aktiivisella tuella. Jäsenmaksut ovat entiset: aikuiset 10-, lapset 5- ja ainaisjäsenmaksu 100. Jäsenmaksut tilille no Laskiaishiihdot Sunnuntaina hiihdetään 122:t Laskiaishiihdot. Kestilän Laskiaishiihdot palkittiin vuoden 2011 urheilutapahtumana Pohjois-Pohjanmaan palkitsemisgaalassa. Perinteisesti yritysten lahjoittama palkintopöytä on aina ollut komea ja kiitelty. Myös yksityiset voivat lahjoittaa palkintoja, yhteydet seuran toimihenkilöihin. 4. Bingo Seuratoiminta perustuu täysin vapaaehtoistyöhön. Yksi merkittävä osa varainhankinassa on bingo. Pelaamalla bingoa voit tukea merkittävästi seuratoimintaa ja samalla saada itselle jännittäviä pelihetkiä. Bingoa pelataan Kisapirtillä perjantaisin klo

17 Rantsilan Raikas Rantsilan Raikkaan sählykerhot jatkuvat: 0-2 luokkalaiset pojat maanantaisin klo luokkalaiset pojat maanantaisin klo Ota mukaan sisäpelikengät, pelaajan pituuden suhteen sopiva maila ja suojalasit, vetäjänä Tapio Kantola puh ja Sami Kangas puh Rantsilan Raikkaan hiihtokoulu ( pakkasraja n. 15 astetta ) 1-3 luokkalaiset pojat ja tytöt keskiviikkona klo luokkalaiset pojat ja tytöt keskiviikkona klo tekniikka ja lauantaina klo 10 hiihtolenkki Ota mukaan hiihtovarustus ja sään mukainen riittävä vaatetus. -vetäjänä Taru Orava puh Liittymällä jäseneksi tuet toimintaamme ja saat osallistua kaikkiin kerhoihimme! Rantsilan Raikkaan jäsenmaksut v. 2012: 10 aikuiset 5 lapset Ainaisjäsenmaksu, joka on 100 yhteisöjäsenmaksu, joka on Kerhomaksu ei jäseniltä 5 /kerho Maksun voi käydä maksamassa Raikkaan tilille Tervetuloa mukaan toimintaan! Huom! Jäsenmaksu ei sisällä tapaturmavakuutusta. Ne kenellä ei ole henkilökohtaista vakuutusta voivat käydä netin kautta ostamassa itselleen hiihtoliiton sivuilta skipassin 10 e tai salibandyliiton sivuilta sählypassin 6 e. Vanhempien on huolehdittava itse lastensa tapaturmavakuutukset. URHEILUVÄLINEIDEN KIERRÄTYSPALVELU RANTSILAN RAIKKAALLA 4-H:N KIRPPIKSELLÄ. VOIT TUODA URHEILUVÄLINEESI MAKSUTTA MYYNTIIN. SAAT ITSELLESI TUOTOT MYYMISTÄSI VÄLINEISTÄ. KIRPPARI AUKI VIIKOLLA PÄIVITTÄIN KLO VIIKONLOPPUISIN SULJETTU.

18 EHDOTUKSET SIIKALATVAN KUNNAN VUODEN 2011 KUNTOURHEILIJAKSI (Kunnon kuntalainen) Kunnon kuntalaisen tunnuksen kriteerejä ovat: henkilön oma harrastuneisuus oman kunnon ylläpitäminen ja hoitaminen niin, että sitä voidaan pitää muille esimerkkinä henkilö on omalla toiminnallaan edistänyt muiden kuntalaisten kuntoilumahdollisuuksia Sama henkilö voi saada tämän tunnuksen vain kerran. Esityksen vuoden 2011 kuntourheilijasta (Kunnon kuntalainen) tulee tehdä alla olevalla lomakkeella, joka tulee toimittaa kulttuuri- ja vapaa-aikatoimistoon os. PL 41, Rantsila mennessä. Vuoden kuntourheilijan (Kunnon kuntalainen) valinnasta päättää kulttuuri- ja vapaaaikalautakunta. Lisätietoja antavat hallintosihteeri Erkki Salonkari puh ja vapaa-aikasihteeri Sinikka Lehtosaari puh SIIKALATVAN KUNNAN VUODEN KUNTOURHEILIJA (Kunnon kuntalainen) HUOMIONOSOITUKSEN HAKULOMAKE VUODEN KUNTOURHEILIJAN TIEDOT Nimi Osoite ANSIOITUNEEN KUNTOURHEILIJAN HARRASTUNEISUUS TAI KUNTOURHEILUA EDISTÄVÄ TEKO ESITYKSEN TEKIJÄN TIEDOT Nimi Osoite Siikalatva / 2012 allekirjoitus

19 Poltettavan jätteen keräys alkaa Vuoden alusta alkaa poltettavan jätteen keräys asuinkiinteistöiltä. Muutos ei juuri näy tavallisen kotitalouden elämässä eikä se muillakaan kiinteistöillä vaadi erityisiä toimenpiteitä. Poltettavan jätteen keräys ABC A) Kierrätys jatkuu entisellään paperin, lasin, metallin ja kartongin osalta. Kierrätettävät jätteet tuodaan entiseen tapaan ekopisteille ja taloyhtiöissä laitetaan kiinteistön omiin astioihin. Energiajätteen erilliskeräys loppuu ja muovin keräys ekopisteiltä loppuu. Jatkossa muovi voi laittaa kätevästi omalla kotipihalla jäteastiaan, josta me hoidamme sen eteenpäin poltettavaksi. Biojätteen lajittelu ja keräys jatkuu laitoskeittiöiltä ja isoilta asuinkiinteistöiltä (väh. 10 huoneisto tai yli) entiseen tapaan. Omakotitaloudessa biojätteen voi laittaa omaan jäteastiaan, mikäli ei kompostoi. B) Kiinteistöjen seka- ja energiajäteastiat ovat jatkossa poltettavan jätteen astioita. Tyhjennysvälit ja päivät pysyvät entisellään. Tyhjennysväli ja päivä noudattaa nykyistä sekajätteen tyhjennysrytmiä ja päivää. Asiakas voi halutessaan muuttaa poltettavan jätteen tyhjennysväliä ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme. C) Tyhjennyskertojen tarvetta kannattaa seurata alkuvaiheessa. Varsinkin taloyhtiöissä nykyiset energiajätteelle varatut astiat voivat jäädä ylimääräisiksi, sillä lähes kaikki kierrätyskelvottomat jätteet sopivat hyödynnettäväksi jätevoimalassa. Poltettavan jätteen lajittelu Poltettavaan jätteeseen käy kierrätyskelvoton, poltettava jäte. Polttoa haittaavia tai vaarallisia jätteitä ei saa olla sen joukossa. Lajittele poltettavaan jätteeseen esimerkiksi: - muovit, kuten elintarvikepakkaukset, muovipullot ja purkit, ämpärit, kanisterit jne. - vaipat, siteet ja muut hygieniatuotteet - tekstiilit, vaatteet, kengät, kumi ja nahka - likainen ja kierrätyskelvoton paperi, pahvi ja kartonki, lahjapaperit - imurin pölypussit - kodin tulipesien tuhka ja tupakantumpit jäähtyneinä ja pakattuina tiiviisti suljettuun pussiin - lemmikkien kuivikkeet (kissanhiekka, purut jne.) pakattuina tiiviisti suljettuun pussiin - ruoantähteet, jos ei ole biojätteen erilliskeräystä tai ei kompostoi Hehkulamput tai pienet peilin, lasin tai posliinin kappaleet eivät tämän hetken tiedon mukaan haittaa polttoa merkittävästi, joten nekin voi laittaa poltettavaan jätteeseen. jatkuu

20 Kaatopaikalle menevää jätettä ei voi enää laittaa jäteastiaan, kun poltettavan jätteen keräys alkaa. Käytännössä kaatopaikkajäte on palamatonta tai polttokelvotonta jätettä, esim. - PVC: tä sisältävä muovi, kuten letkut, useimmat viemäri- ja sähköasennusputket, lattiapäällysteet (muovimatot), johdot, pressut, lasten muoviset leikkikalut, muoviset puutarhakalusteet jne. - posliini, keramiikka (isot erät) - tekonahka - mineraalivilla (lasivilla, kivivilla, vuorivilla) - ikkunalasi, tasolasi - kipsilevy - lasikuitua sisältävät tuotteet (esim. sukset, kypärät) - vesivahinko- tai tulipalojäte - kattohuopa Kodin arjessa kaatopaikkajätettä syntyy erittäin vähän, lähinnä sitä tulee vain remonttien tai suursiivouksien yhteydessä. Kaatopaikkajätettä otetaan kotitalouksilta vastaan hyötyjäteasemilla ja Ylivieskan jätekeskuksessa peräkärrykuormia (25 /m 3 ). Sitä voi toimittaa jätekeskukseen myös vaihtolavakuljetuksina esim. rakennustyömailta. Vestia uusi ilmeensä Vestian ulkoinen ilme uudistuu vuoden vaihteessa. Se näkyy ensiksi kotitalouksille jaettavassa seinäkalenterissa. Myös nettisivut uusitaan kokonaan ja nekin avataan vuoden vaihteessa tutussa osoitteessa Kevään mittaan uusi ilme näkyy myös ekopisteillä ja Vestian toimipisteissä. Seinäkalenteri jaossa vuoden vaihteessa Odotettu Vestian seinäkalenteri jaetaan kotitalouksille mainospostin mukana vuoden vaihteessa. Tänä vuonna kalenterin kuvituksena on paikallisten valokuvaajien upeita kuvia. Mikäli asiakas tai taloyhtiö on kieltänyt ilmaisjakelut, kalenteria ei kanneta postilaatikkoon. Kalenteria (myös ylimääräisiä kappaleita) voi tilata maksutta asiakaspalvelustamme puh. (08) tai Neuvoja ja vastauksia kysymyksiin saa myös Vestia Roskasakkia Facebook-sivuilla ja blogissa. Internet: Blogissa: Facebookissa:

21 Terveyspalvelut Hallinto, Tähtelänkuja 1, PL Haapavesi, Haapaveden kaupungin vaihde (08) Faksi (08) Siikalatva Kestilän terveysasema, Tiinanmäki 5, Kestilä Faksi (08) Vastaanotto avoinna ma-ke Päivystysajanvaraus- ja neuvonta ma-pe 8-16 (08) Muina aikoina OYS yhteispäivystys (08) Kiireetön ajanvaraus ja laboratoriovastaukset ma-ke Laboratorion ajanvaraus Kestilästä ma-ke klo Pulkkilasta ma-to klo , pe klo Hammashoitola ajanvaraus ma-to klo , pe klo (08) päivystys viikonloppuisin ja arkipyhinä klo Aapistie 3, 1 krs, Oulu Lastenneuvola th. Arja Karjalainen (ma, ti, to klo ) Äitiysneuvola th. Kirsi Reinikka (ma-pe klo ) Kouluterveydenhuolto ja diabetesneuvola th. Raija Lotvonen (ma, ke, to klo ) Työttömien terveystarkastukset ja ennaltaehkäisevä diabeteshoitotyö th. Mirja Kotisaari Hoitotarvikejakelu ma klo Piippolan terveysasema, Anttilantie 6, Piippola Faksi (08) Vastaanotto avoinna normaalisti ma-ke (lääkärin ollessa ma-pe) Päivystysajanvaraus- ja neuvonta ma-pe 8-16 (08) Muina aikoina OYS yhteispäivystys (08) Kiireetön ajanvaraus ja laboratoriovastaukset ma-ke Laboratorion ajanvaraus Piippolasta ma-ke klo Pulkkilasta ma-to klo , pe klo Reumahoitaja, sairaanhoitaja Tarja Partanen Hammashoitola ajanvaraus ma-to klo , pe klo (08) päivystys viikonloppuisin ja arkipyhinä klo Aapistie 3, 1 krs, Oulu Lastenneuvola, koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto th. Petra Filppula (ma-to klo ) Äitiysneuvola th. Kirsi Reinikka (ma-pe klo ) Diabetes- ja hengityshoitaja (ma-to klo ) Työttömien terveystarkastukset ja ennaltaehkäisevä diabeteshoitotyö th. Mirja Kotisaari Hoitotarvikejakelu ma klo Pulkkilan terveysasema, Savonojantie 2, Pulkkila Faksi (08) Vastaanotto avoinna ma-pe Neuvonta, toimistosihteeri Anitta Anttila Päivystysajanvaraus- ja neuvonta ma-pe 8-16 (08) Muina aikoina OYS yhteispäivystys (08) Kiireetön ajanvaraus ja laboratoriovastaukset jatkuu

22 Hengityshoitaja Arja Piippo Laboratorio ajanvaraus , Röntgen ajanvaraus , , Hammashoitola ajanvaraus ma-to klo , pe klo (08) päivystys viikonloppuisin ja arkipyhinä klo Aapistie 3, 1 krs, Oulu Siikalatvan vuodeosasto Faksi (08) Osastonhoitaja Marge Fingerroos Apulaisosastonhoitaja, kotiutushoitaja Helena Paakki Hoitajat Osastosihteeri Inkeri Vatanen Kanslia , Äitiysneuvola th. Kirsi Reinikka (ma-pe klo ) Lastenneuvola th Arja Karjalainen (ma, ti, to klo ) Kouluterveydenhuolto th. Lea Kukkala ( ma-pe ) Diabeteshoitaja Satu Rimpeläinen (ma-to klo ) Työttömien terveystarkastukset ja ennaltaehkäisevä diabeteshoitotyö th. Mirja Kotisaari Hoitotarvikejakelu to Fysioterapia, puhelintunti ma-pe klo Apuvälinelainaus ma-to klo , Mielenterveysneuvola Psykiatrinen sh. Liisa Saarikoski ma-pe klo Psykiatrinen sh. Anne Kaikkonen ma-pe klo Psykiatrinen sh. Riitta Mankinen ma-pe klo Rantsila terveysasema, Keinontie 12, Rantsila Faksi (08) Vastaanotto avoinna ma-pe Neuvonta Hilkka Savela Päivystysajanvaraus- ja neuvonta ma-pe 8-16 (08) Muina aikoina OYS yhteispäivystys (08) Kiireetön ajanvaraus ja laboratoriovastaukset Hengityshoitaja, sairaanhoitaja Taru Orava Laboratorio ajanvaraus Hammashoitola ajanvaraus ma-to klo , pe klo (08) päivystys viikonloppuisin ja arkipyhinä klo Aapistie 3, 1 krs, Oulu Lastenneuvola ja kouluterveydenhuolto th. Anna-Maaria Keränen (ma-pe klo ) Äitiysneuvola ja perhesuunnittelu, diabetesneuvola th. Päivi Knuutti (ma-pe ) Työttömien terveystarkastukset ja ennaltaehkäisevä diabeteshoitotyö th. Mirja Kotisaari Hoitotarvikejakelu to klo Fysioterapia, puhelintunti ma-pe klo Apuvälinelainaus ma-to klo Mielenterveysneuvola Psykiatrinen sh. Hilkka Ojakoski ma-to Tukikeskus

23 Pyhäntä Pyhännän terveysasema, Antintie 8, Pyhäntä Faksi Vastaanotto avoinna pääasiallisesti ti-to Päivystysajanvaraus- ja neuvonta ma-pe 8-16 (08) Muina aikoina OYS yhteispäivystys (08) Kiireetön ajanvaraus ja laboratoriovastaukset Laboratorion ajanvaraus Pyhännältä ti-to klo Pulkkilasta ma-to klo , pe klo Hammashoitola ajanvaraus ma-to klo , pe klo (08) päivystys viikonloppuisin ja arkipyhinä klo Aapistie 3, 1 krs, Oulu Lastenneuvola ja diabeteshoitaja th. Maarit Kuusipalo (ma-pe ) Äitiysneuvola th. Kirsi Reinikka, (ma-pe klo ) Kouluterveydenhuolto, hengitys-, reuma ja sydänhoitaja th. Eeva Mahosenaho (ma, ke klo ) Työttömien terveystarkastukset ja ennaltaehkäisevä diabeteshoitotyö th. Mirja Kotisaari Hoitotarvikejakelu to Muistihoitaja Eija Paldan LÖYTÖELÄINTEN VASTAANOTTO Kunnan velvollisuutena on eläinsuojelulain 15 :n mukaisesti huolehtia irrallaan tavattujen ja talteen otettujen koirien ja kissojen sekä muiden vastaavien pienikokoisten seura- ja harrastuseläinten tilapäisen hoidon järjestämisestä. Talteenotettua eläintä on säilytettävä 15 päivän ajan, minkä jälkeen eläimelle etsitään uusi koti tai se lopetetaan. Siikalatvan alueen löytöeläimet vastaanottaa Pulkkilan koirahoitola/löytöeläinkoti os. Raahentie 812, Pulkkila, puh Järjestöt ja yleishyödylliset yhteisöt antakaa ilmoitukset sitä mukaa kun teillä asioita tulee, kuitenkin viimeistään Seuraava kuntatiedote ilmestyy pe puh puh puh puh Kuntatiedote luettavissa myös: Ajankohtaista / kuntatiedotteet

******************************************************************************** Huom! Uusi vertaisryhmä käynnistyy.

******************************************************************************** Huom! Uusi vertaisryhmä käynnistyy. ELOKUU TAPAHTUMAT: To 6.8. Klo 11.00-14.30.Virkistyspäivä Pyhännän Ahvenjärvellä. Mukana Anne Happo, Muistiluotsista. Lähtö Haapaveden toimiston pihalta klo 9.00. Mahdollisuus on nousta matkan varrelta

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNNAN KUNTATIEDOTE LOKAKUU 2010

PYHÄNNÄN KUNNAN KUNTATIEDOTE LOKAKUU 2010 Valtuuston kokouskutsu... 1 Kuulutus Leiviskänkankaan kaavasta... 1 Jätevesiasiaa... 2 Vanhustenviikko 3.-10.10.2010... 2 Hiljaiset taiteilijat Siikalatvalla ja Pyhännällä.. 2 Kirjaston aukioloajat...

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNNAN KUNTATIEDOTE KESÄKUU 2011

PYHÄNNÄN KUNNAN KUNTATIEDOTE KESÄKUU 2011 SISÄLTÖ Valtuuston kokous. 1 Löydetty silmälasit. 1 Kirpputoritapahtuma.. 1 Sosiaali ja terveyspiiri Helmen kesätiedote. 1 5 Sivistysosasto tiedottaa.. 5 Kirjasto avoinna 1.6. 31.8.2011. 6 Taidenäyttely..

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNNAN KUNTATIEDOTE MARRASKUU 2011

PYHÄNNÄN KUNNAN KUNTATIEDOTE MARRASKUU 2011 Sisältö Valtuuston kokouskutsu... 1 Influenssarokotukset Pyhännän asukkaille... 1 Rintamaveteraanien kuntoutus... 2 Rintamaveteraanien syyskokous... 2 Valokuvanäyttely... 3 Muumilaakson joulu-lastenelokuva...

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNNAN KUNTATIEDOTE JOULUKUU 2011 KUNNANTALON PITÄMINEN SULJETTUNA 5.12.2011

PYHÄNNÄN KUNNAN KUNTATIEDOTE JOULUKUU 2011 KUNNANTALON PITÄMINEN SULJETTUNA 5.12.2011 Sisältö: Valtuuston kokouskutsu... 1 Kunnantalo suljettuna 5.12.2011... 1 Presidentin vaalit 2012... 1 Tehoke-projekti tiedottaa... 3 Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi tiedottaa joulun ajan toiminnasta...

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNNAN KUNTATIEDOTE MAALISKUU 2011

PYHÄNNÄN KUNNAN KUNTATIEDOTE MAALISKUU 2011 PYHÄNNÄN KUNNAN KUNTATIEDOTE MAALISKUU 2011 Sisältö Eduskuntavaalit 2011... 1 Opiskelija-avustukset haettavana... 2 Palvelu-asunto vuokrattavana... 3 Nuohoustiedote... 3 Jokihelmen opisto... 3 Elokuva

Lisätiedot

Kulttuurilautakunnan päätös

Kulttuurilautakunnan päätös IISALMEN KAUPUNGIN KULTTUURITOIMEN AVUSTUSSÄÄNTÖ Kulttuurilautakunnan päätös 20.1.2011 7 1. YLEISPERIAATTEET Kulttuurilautakunta esittää vuosittain kaupungin talousarvioon määrärahan käytettäväksi paikallisten

Lisätiedot

LIIKUNTATOIMEN AVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET JA HAKUOHJEET VUODELLE 2015

LIIKUNTATOIMEN AVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET JA HAKUOHJEET VUODELLE 2015 Sivistyslautakunta/liikuntatoimi 1/1 LIIKUNTATOIMEN AVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET JA HAKUOHJEET VUODELLE 2015 Avustusten jako tapahtuu kunnanvaltuuston vuosittain myöntämien määrärahojen puitteissa. Avustukset

Lisätiedot

VAPAA-AIKA- JA KULTTUURITOIMEN AVUS- TUSSÄÄNTÖ

VAPAA-AIKA- JA KULTTUURITOIMEN AVUS- TUSSÄÄNTÖ VAPAA-AIKA- JA KULTTUURITOIMEN AVUS- TUSSÄÄNTÖ Sivistyslautakunta 29.9.2011 37 SISÄLLYSLUETTELO Vapaa-aika- ja kulttuuritoimen avustusten muodot 1 Hakukelpoisuus avustukseen ja avustuksen määrä 1 Avustuksen

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNTATIEDOTE LOKAKUU 2016

PYHÄNNÄN KUNTATIEDOTE LOKAKUU 2016 1 PYHÄNNÄN KUNTATIEDOTE LOKAKUU 2016 Sisältö: Seuraava kuntatiedote... 1 Valtuuston kokous... 1 Viemärilaitoksen päivystys... 1 Avoin luento/ Pääasia muistista... 1 MTK-Pyhäntä tiedottaa... 1 Eläkeliitto

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNGIN NUORISOPALVELUIDEN AVUSTUSOHJE

MIKKELIN KAUPUNGIN NUORISOPALVELUIDEN AVUSTUSOHJE MIKKELIN KAUPUNGIN NUORISOPALVELUIDEN AVUSTUSOHJE Nuorisolain mukaan kunnan yhtenä tehtävänä on tukea nuorisojärjestöjä ja nuorten toimintaryhmiä. Laki edellyttää myös kuntia toimimaan yhteistyössä nuorisojärjestöjen

Lisätiedot

LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMEN AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JA MYÖNTÄMISMENETTELY

LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMEN AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JA MYÖNTÄMISMENETTELY VIRTAIN KAUPUNKI Liikunta- ja nuorisotoimi 15.02.2012 LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMEN AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JA MYÖNTÄMISMENETTELY Virtain kaupungin liikunta- ja nuorisotoimi myöntää vuosittain liikuntatoimintaan

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN AVUSTUSMUODOT SEKÄ JAKOPERUSTEET

ORIMATTILAN KAUPUNKI LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN AVUSTUSMUODOT SEKÄ JAKOPERUSTEET LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN AVUSTUSMUODOT SEKÄ JAKOPERUSTEET Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 18.11.2014 146 Kaupunginhallitus 24.11.2014 404 AVUSTUSMUODOT 1. Toiminta-avustus 2. Koulutusavustus 3. Tilavuokra-avustus

Lisätiedot

Kiuruveden kaupunki Sivistyspalvelukeskus. Avustushakemus Kulttuuri- ja nuorisotoimi. Kulttuuritoimen avustus Nuorisotoimen avustus.

Kiuruveden kaupunki Sivistyspalvelukeskus. Avustushakemus Kulttuuri- ja nuorisotoimi. Kulttuuritoimen avustus Nuorisotoimen avustus. Kiuruveden kaupunki Sivistyspalvelukeskus Avustushakemus Kulttuuri- ja nuorisotoimi Vuosi 20 Kohdeavustus Toiminta-avustus Kulttuuritoimen avustus Nuorisotoimen avustus Saapunut:.. (käsittelijä täyttää)

Lisätiedot

Järjestöilta 3.2.2015 kauppalantalolla klo 18.30 alkaen. 4.2.2015 Avustustiimi 2

Järjestöilta 3.2.2015 kauppalantalolla klo 18.30 alkaen. 4.2.2015 Avustustiimi 2 Järjestöilta 3.2.2015 kauppalantalolla klo 18.30 alkaen 4.2.2015 Avustustiimi 2 Ohjelma Kahvitarjoilu Esittäytyminen Järjestöavustusten haku 2015 Hakuohjeet ja periaatteet Vuosiavustukset, lomake Kohdeavustukset,

Lisätiedot

Sievin vapaa-aikalautakunta 6.5.2014 12 Liite 1 SIEVIN KUNNAN VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ

Sievin vapaa-aikalautakunta 6.5.2014 12 Liite 1 SIEVIN KUNNAN VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ Sievin vapaa-aikalautakunta 6.5.2014 12 Liite 1 SIEVIN KUNNAN VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ VA:6/010/2014 AVUSTUKSET YLEISTÄ Kulttuuritoiminnan, nuorisotoiminnan ja liikuntatoiminnan tukemiseksi

Lisätiedot

Siikalatvalla 2012. to 10.5. K-market Eväsreppu, klo 10.30, salaattilounas Apteekilla klo 12-15 terveydenhoitaja tekee diabetesriskitestejä

Siikalatvalla 2012. to 10.5. K-market Eväsreppu, klo 10.30, salaattilounas Apteekilla klo 12-15 terveydenhoitaja tekee diabetesriskitestejä Siikalatvalla 2012 Kestilä: ma 7.5. Kestilän peruskoulu, liikuntasali, Jokihelmen opiston lajiesittelyt: klo 19.00-19.45 Lasten liikunta, Minna Huhmarniemi klo 19.45-20.30 Funktional training, Minna Huhmarniemi

Lisätiedot

Siikajokilaakson hiihtocup 2015, Pulkkilan tulokset

Siikajokilaakson hiihtocup 2015, Pulkkilan tulokset Siikajokilaakson hiihtocup 2015, Pulkkilan tulokset 24.1.2015 Siikajokilaakson hiihtocupin tulokset Pulkkilasta. Hiihtotyyli vapaa. Sarja T10 1 km 1. Saija Nordström RaRa 5,46 2. Milla Tuomaala KKV 6,05

Lisätiedot

Hyvä Isokyröläinen! Perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen

Hyvä Isokyröläinen! Perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen PÄIVITETTY 2016 Hyvä Isokyröläinen! Perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen perusteella Seinäjoen kaupunki. Tässä esitteessä kerrotaan järjestettävien

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNNAN LIIKUNTALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ AVUSTUKSEN MÄÄRITTELY

NURMIJÄRVEN KUNNAN LIIKUNTALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ AVUSTUKSEN MÄÄRITTELY NURMIJÄRVEN KUNNAN LIIKUNTALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ AVUSTUKSEN MÄÄRITTELY 1 Nurmijärven kunnan liikuntalautakunta jakaa vuosittain lautakunnan johtosäännön 4 :n 2. kohdan mukaisesti avustuksia paikallisen

Lisätiedot

NUORISO-, LIIKUNTA-, KULTTUURITOIMEN JA KUNTA-AVUSTUKSEN AVUSTUSOHJEET

NUORISO-, LIIKUNTA-, KULTTUURITOIMEN JA KUNTA-AVUSTUKSEN AVUSTUSOHJEET NUORISO-, LIIKUNTA-, KULTTUURITOIMEN JA KUNTA-AVUSTUKSEN AVUSTUSOHJEET 1. YLEISTÄ Mäntsälässä nuoriso-, liikunta-, kulttuuri- ja muuta toimintaa harjoittavien yhdistysten tukemisesta ja avustamisesta vastaa

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan kulttuuriavustussääntö

Nurmijärven kunnan kulttuuriavustussääntö Nurmijärven kunnan kulttuuriavustussääntö www.nurmijarvi.fi 2 NURMIJÄRVEN KUNNAN KULTTUURIAVUSTUSSÄÄNTÖ 1.YLEISET PERIAATTEET 2. AVUSTUKSET 2.1 Tuotantotuki 2.2 Yhdistyksen vuokra-avustus 2.3 Työskentelyapuraha

Lisätiedot

YLEISAVUSTUS yhdistyksen sääntömääräisen toiminnan tukemiseen

YLEISAVUSTUS yhdistyksen sääntömääräisen toiminnan tukemiseen ASIKKALAN KUNNAN AVUSTUKSET Asikkalan vapaa-aikalautakunta hyväksytty 4.3.2009 4 1 Kunnan vapaa-aikalautakunnan tehtävänä mm. on huolehtia nuoriso-, liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemisesta ja kehittämisestä.

Lisätiedot

VAPAA-AIKATOIMEN AVUSTUSSÄÄNTÖ

VAPAA-AIKATOIMEN AVUSTUSSÄÄNTÖ VAPAA-AIKATOIMEN AVUSTUSSÄÄNTÖ Sivistyslautakunta 14.2.2011 17 SISÄLLYSLUETTELO Vapaa-aikatoimen avustusten muodot 1 Hakukelpoisuus avustukseen ja avustuksen määrä 1 Avustuksen haettavaksi julistaminen

Lisätiedot

KEVÄTKAUDEN TANSSIKURSSIOHJELMA

KEVÄTKAUDEN TANSSIKURSSIOHJELMA JÄSENLEHTI 1/2013 KEVÄTKAUDEN TANSSIKURSSIOHJELMA Keski-Suomen Tanssin Ystävät KESTÄVÄT ry 1 KESKI-SUOMEN TANSSIN YSTÄVÄT KESTÄVÄT RY:N HALLITUS YLÄRIVI: Markku Kärkkäinen, jäsen, äänentoistolaitteet,

Lisätiedot

29.11.2013 70 ORIVEDEN KAUPUNGIN ELÄMÄNLAATULAUTAKUNNAN AVUSTUSOHJEET

29.11.2013 70 ORIVEDEN KAUPUNGIN ELÄMÄNLAATULAUTAKUNNAN AVUSTUSOHJEET ORIVEDEN KAUPUNKI Elämänlaatulautakunta 29.11.2013 70 Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuripalvelut 01.02.2014 ORIVEDEN KAUPUNGIN ELÄMÄNLAATULAUTAKUNNAN AVUSTUSOHJEET Ohjeiden tarkoitus on antaa suuntaviivoja

Lisätiedot

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen.

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen. Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2014 www.mikkelinkvtuki.fi Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2015 www.mikkelinkvtuki.fi Syksyn hehku on lupaus tulevasta.

Lisätiedot

NUORISOPALVELUT AVUSTUSOHJE

NUORISOPALVELUT AVUSTUSOHJE NUORISOPALVELUT AVUSTUSOHJE MIKKELIN KAUPUNGIN NUORISOPALVELUIDEN AVUSTUSOHJE Nuorisolain mukaan nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin. Kunnan tulee paikalliset olosuhteet huomioon ottaen

Lisätiedot

RIIHIMÄEN KAUPUNGIN KULTTUURI-JA VAPAA-AIKATOIMEN AVUSTUSSÄÄNTÖ 1.3.2012 ALKAEN

RIIHIMÄEN KAUPUNGIN KULTTUURI-JA VAPAA-AIKATOIMEN AVUSTUSSÄÄNTÖ 1.3.2012 ALKAEN RIIHIMÄEN KAUPUNGIN KULTTUURI-JA VAPAA-AIKATOIMEN AVUSTUSSÄÄNTÖ 1.3.2012 ALKAEN Hyväksytty kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnassa 27/29.2.2012 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleisperiaatteet 3 2 Kulttuuritoiminnan

Lisätiedot

Jämijärven kunta JÄRJESTÖJEN AVUSTUSHAKEMUS (1/7) Peijarintie 5 a Jämijärvi Vaaleankeltaiset alueet vapaa-aikasihteeri täyttää

Jämijärven kunta JÄRJESTÖJEN AVUSTUSHAKEMUS (1/7) Peijarintie 5 a Jämijärvi Vaaleankeltaiset alueet vapaa-aikasihteeri täyttää Jämijärven kunta JÄRJESTÖJEN AVUSTUSHAKEMUS (1/7) Peijarintie a HAKIJA: Tällä pohjavärillä olevat tiedot, saa laittaa näkyviin kunnan tiedotteisiin (kotisivut, harrasteoppaat ) Liikunta Nuoriso Kulttuuri

Lisätiedot

TOIMINTA- KALENTERI Päivitetty

TOIMINTA- KALENTERI Päivitetty TOIMINTA- KALENTERI Päivitetty 10.11.2016 Tuolijumppa Olohuoneessa torstaisin klo 12.00-12.30 vapaaehtoisemme ohjauksessa ja jumpan jälkeen on kahvittelua, ei osall.maksua! Kuntosalivuorot Loimaalla Tuulensuun

Lisätiedot

OHJEET KUNTOSALIN KÄYTTÄJILLE!

OHJEET KUNTOSALIN KÄYTTÄJILLE! OHJEET KUNTOSALIN KÄYTTÄJILLE! 8.2.2016 Kuntosali sijaitsee Monitoimitalolla, os. Kristiinantie 17 A, 64900 Isojoki Kuntosalille päästäksesi tarvitset oman poletin Kuntosalin käyttövuorot ovat luettavissa

Lisätiedot

EURAJOEN KULTTUURIKAVERI-PALVELU

EURAJOEN KULTTUURIKAVERI-PALVELU EURAJOEN KULTTUURIKAVERI-PALVELU Kulttuurikaverin kanssa voit lähteä niin konserttiin kuin pesäpallo-otteluunkin! Eurajoen kulttuuritoimi Eurajoen sosiaalitoimi Kulttuurikaverin tilaaminen on helppoa:

Lisätiedot

KARIJOEN KUNNAN Liikuntalautakunta ja Nuorisolautakunta julistavat paikallisten järjestöjen haettavaksi seuraavat AVUSTUKSET.

KARIJOEN KUNNAN Liikuntalautakunta ja Nuorisolautakunta julistavat paikallisten järjestöjen haettavaksi seuraavat AVUSTUKSET. TIEDOTE KUULUTUS / 2013 KARIJOEN KUNNAN Liikuntalautakunta ja Nuorisolautakunta julistavat paikallisten järjestöjen haettavaksi seuraavat AVUSTUKSET. 2013 URHEILUSEUROJEN VUOSIAVUSTUKSET (6700 euroa )

Lisätiedot

Khall / 136

Khall / 136 Karstulan kunnanvaltuusto varaa vuotuiseen talousarvioon määrärahan harkinnanvaraisia avustuksia varten, joilla tuetaan ja luodaan edellytyksiä paikalliselle kansalais-, liikunta-, nuoriso-, ja kulttuuritoiminnalle.

Lisätiedot

Avustukset paikallisille kulttuurijärjestöille 2017, avustusmäärärahan jako eri avustusmuotoihin ja avustusten käsittely

Avustukset paikallisille kulttuurijärjestöille 2017, avustusmäärärahan jako eri avustusmuotoihin ja avustusten käsittely Sivistyslautakunta 7 25.01.2017 Avustukset paikallisille kulttuurijärjestöille 2017, avustusmäärärahan jako eri avustusmuotoihin ja avustusten käsittely 966/02.05.01.01/2016 Sivistyslautakunta 25.01.2017

Lisätiedot

UTAJÄRVEN KUNNAN YHDISTYSAVUSTUSTEN OHJEISTUS

UTAJÄRVEN KUNNAN YHDISTYSAVUSTUSTEN OHJEISTUS UTAJÄRVEN KUNNAN YHDISTYSAVUSTUSTEN OHJEISTUS 1 Sisällys 1. YLEISTÄ... 2 2. AVUSTAMISEN PIIRIIN KUULUVA TOIMINTA... 2 2.1. Kunnanhallituksen talousarviosta maksettavat avustukset.... 2 2.2. Kulttuuritoimen

Lisätiedot

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 12.2.2014 LIITE 3 LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN AVUSTUSMUODOT SEKÄ JAKO- JA PALKITSEMIS-PERUSTEET

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 12.2.2014 LIITE 3 LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN AVUSTUSMUODOT SEKÄ JAKO- JA PALKITSEMIS-PERUSTEET KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 12.2.2014 LIITE 3 LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN AVUSTUSMUODOT SEKÄ JAKO- JA PALKITSEMIS-PERUSTEET Kulttuuri-ja vapaa-aikalautakunta AVUSTUSMUODOT 1. Toiminta-avustus 2. Koulutusavustus

Lisätiedot

SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014

SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014 1 SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014 Sateenkaaritalon tapahtumia syksyllä 2014 muun muassa: Kuva internetistä. Kuvaaja Teuvo Vehkalahti. BBQ-Elolystit 9.9. klo 10-14 Hietalahden Villassa Sieni- ja marjaretki

Lisätiedot

LIIKUNTATOIMEN AVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET JA HAKUOHJEET VUODELLE 2017

LIIKUNTATOIMEN AVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET JA HAKUOHJEET VUODELLE 2017 PARIKKALAN KUNTA Sivistyslautakunta 1/5 LIIKUNTATOIMEN AVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET JA HAKUOHJEET VUODELLE 2017 Avustusten jakaminen Avustusten jako tapahtuu kunnanvaltuuston vuosittain myöntämien määrärahojen

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNTATIEDOTE KESÄKUU 2015

PYHÄNNÄN KUNTATIEDOTE KESÄKUU 2015 PYHÄNNÄN KUNTATIEDOTE KESÄKUU 2015 Sisältö: Valtuuston kokous 1 Sosiaali- ja terveyspiiri Helmen kesätiedote 2015 1 Pyhännän maa- ja kotitalousseura ry tiedottaa3 Kirjasto tiedottaa 3 Pyhäntä-aiheinen

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan kulttuuriavustussääntö

Nurmijärven kunnan kulttuuriavustussääntö Nurmijärven kunnan kulttuuriavustussääntö www.nurmijarvi.fi 2 NURMIJÄRVEN KUNNAN KULTTUURIAVUSTUSSÄÄNTÖ 1.YLEISET PERIAATTEET 2. AVUSTUKSET 2.1 Tuotantotuki 2.2 Yhdistyksen vuokra-avustus 2.3 Työskentelyapuraha

Lisätiedot

Pyhäjoen LASTEN- JA NUORTEN KESÄLOMATIEDOTE 2016

Pyhäjoen LASTEN- JA NUORTEN KESÄLOMATIEDOTE 2016 Hyvää kesää toivottaa; Vapaaaikatoimi Pyhäjoen LASTEN- JA NUORTEN KESÄLOMATIEDOTE 2016 Ohjattua leikkikenttätoimintaa 6.-30.06.2016 Kielosaari klo 13-16, Vanhatie 73 Saaren koulu klo 10-13, Koulutie 9

Lisätiedot

Näitä avustuksia myönnetään kylä- tai asukasyhdistyksille ja muille yleishyödyllistä vapaaehtoistyötä tekeville yhdistyksille

Näitä avustuksia myönnetään kylä- tai asukasyhdistyksille ja muille yleishyödyllistä vapaaehtoistyötä tekeville yhdistyksille 10.11.2015 1 Karstulan kunnanvaltuusto varaa vuotuiseen talousarvioon määrärahan harkinnanvaraisia avustuksia varten, joilla tuetaan ja luodaan edellytyksiä paikalliselle kansalais-, liikunta-, nuoriso-,

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNNAN KUNTATIEDOTE HELMIKUU 2010

PYHÄNNÄN KUNNAN KUNTATIEDOTE HELMIKUU 2010 PYHÄNNÄN KUNNAN KUNTATIEDOTE HELMIKUU 2010 SISÄLTÖ Kuntatiedotteista... 1 Valtuuston kokouskutsu... 1 112-päivä Pyhännällä... 2 Mitä haluaisit opiskella kansalaisopistossa... 2 Pyhännän rintamaveteraanien

Lisätiedot

TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö. Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset

TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö. Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset Tuusulan sosiaali- ja terveyslautakunta PL 60 04301 Tuusula

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNTATIEDOTE TOUKOKUU 2016

PYHÄNNÄN KUNTATIEDOTE TOUKOKUU 2016 1 PYHÄNNÄN KUNTATIEDOTE TOUKOKUU 2016 Sisältö: Valtuuston kokous... 1 Kunnantalon sulkupäivät... 1 Kaavan voimaantulokuulutus... 1 Löytöeläimet... 1 Päivähoidon kesä... 2 Taidenäyttely... 2 Tarjouspyyntö

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN AVUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2016 ALKAEN

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN AVUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2016 ALKAEN HYVINKÄÄN KAUPUNGIN LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN AVUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2016 ALKAEN Hyväksytty kulttuuri- ja vapaaaikalautakunnassa 13.12.2012 86 SISÄLLYSLUETTELO LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN AVUSTUSSÄÄNTÖ

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUIDEN AVUSTUSMUODOT JA JAKOPERUSTEET. - Kouvolan kaupungin yhteisesti sovitut periaatteet - Kulttuurijärjestöjen avustukset

HYVINVOINTIPALVELUIDEN AVUSTUSMUODOT JA JAKOPERUSTEET. - Kouvolan kaupungin yhteisesti sovitut periaatteet - Kulttuurijärjestöjen avustukset HYVINVOINTIPALVELUIDEN AVUSTUSMUODOT JA JAKOPERUSTEET - Kouvolan kaupungin yhteisesti sovitut periaatteet - Kulttuurijärjestöjen avustukset TOIMIALOJEN AVUSTUSTEN YHTEISET JAKOPERUSTEET Kouvolan kaupunki

Lisätiedot

Yhdistystiedote 1/2016

Yhdistystiedote 1/2016 Yhdistystiedote 1/2016 Tärkeimmät: Aivoituksen aineistopäivä on pe 29.1. Raha-automaattiyhdistys (RAY) myönsi meille jälleen jäsenjärjestöavustuksen Jäsenmäärä kasvoi 2015 vuonna 12% Ystäväkurssilla vielä

Lisätiedot

SIIKAISTEN KUNNAN LIIKUNNAN SEKÄ NUORISO- JA KULTTUURITYÖN AVUSTUSTEN JALKOPERUSTEET

SIIKAISTEN KUNNAN LIIKUNNAN SEKÄ NUORISO- JA KULTTUURITYÖN AVUSTUSTEN JALKOPERUSTEET Liite 3/ Siv.ltk 14.3.2017/ 23 SIIKAISTEN KUNNAN LIIKUNNAN SEKÄ NUORISO- JA KULTTUURITYÖN AVUSTUSTEN JALKOPERUSTEET Liikunnan ja urheilun toiminta-avustus Nuorisotoiminnan avustus Kulttuuritoiminnan avustus

Lisätiedot

JÄSENKIRJE 1/2017. Rauman MTY Friski Tuult ry. Eteläkatu 7 A 4-5, Rauma puh. (02) ,

JÄSENKIRJE 1/2017. Rauman MTY Friski Tuult ry. Eteläkatu 7 A 4-5, Rauma puh. (02) , JÄSENKIRJE 1/2017 Rauman MTY Friski Tuult ry Eteläkatu 7 A 4-5, 26100 Rauma puh. (02) 821 1065, www.friskituult.fi, friski@friskituult.fi Sisällys Sääntömääräinen Kevätkokous... 2 Kirpputori matka Poriin

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Klaukkalan avoin päiväkoti 2012-2013

Varhaiskasvatussuunnitelma. Klaukkalan avoin päiväkoti 2012-2013 Varhaiskasvatussuunnitelma Klaukkalan avoin päiväkoti 2012-2013 1. AVOIMEN VARHAISKASVATUKSEN PALVELUT Avoimet varhaiskasvatuspalvelut kunnassa on jaettu kolmeen päätaajamaan kirkonkylään, Rajamäkeen ja

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan viikko 1.- 7.12.2008 Kumppanuuskeskuksessa

Vapaaehtoistoiminnan viikko 1.- 7.12.2008 Kumppanuuskeskuksessa Vapaaehtoistoiminnan viikko 1.- 7.12.2008 Kumppanuuskeskuksessa Vapaaehtoistoiminnan viikko 1. - 7.12.2008 Oulussa Viikon aikana tehdään vapaaehtoistoimintaa tunnetuksi osallistumisen väylänä ja mielekkään

Lisätiedot

KOULULAISILLE! syksy 2015. kevät 2016

KOULULAISILLE! syksy 2015. kevät 2016 KOULULAISILLE! syksy 2015 & kevät 2016 Koululaisten kerhot kokoontuvat kirkonkylän seurakuntatalossa, Nummelan seurakuntakeskuksessa ja Ojakkalan kerhohuoneella. Kerhot muuttuvat syksystä alkaen jaksoihin,

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö

Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö Kurikan vapaa-aikalautakunnan 16.3.2016 hyväksymä Voimaantulo, kun vapaa-aikalautakunnan päätös on lainvoimainen. Vuoden 2016 haettavat avustukset käsitellään hyväksytyn

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN ELÄMÄNLAATULAUTAKUNNAN AVUSTUSOHJEET

ORIVEDEN KAUPUNGIN ELÄMÄNLAATULAUTAKUNNAN AVUSTUSOHJEET ORIVEDEN KAUPUNKI Elämänlaatulautakunta 27.09.2015 47 Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuripalvelut 27.09.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN ELÄMÄNLAATULAUTAKUNNAN AVUSTUSOHJEET Ohjeiden tarkoitus on antaa suuntaviivoja

Lisätiedot

Kulttuuriavustussääntö 2017

Kulttuuriavustussääntö 2017 Kulttuuriavustussääntö 2017 www.nurmijarvi.fi NURMIJÄRVEN KUNNAN KULTTUURIAVUSTUSSÄÄNTÖ Sivistyslautakunta 28.01.2016 3 Sisältö 1. YLEISET PERIAATTEET... 3 2. AVUSTUKSET... 4 2.1 Tuotantotuki... 4 2.2

Lisätiedot

Kulttuuriavustussääntö 2016

Kulttuuriavustussääntö 2016 Kulttuuriavustussääntö 2016 www.nurmijarvi.fi SISÄLTÖ NURMIJÄRVEN KUNNAN KULTTUURIAVUSTUSSÄÄNTÖ Sivistyslautakunta 28.01.2016 3 1. YLEISET PERIAATTEET... 3 1. YLEISET PERIAATTEET 2. AVUSTUKSET... 4 2.1

Lisätiedot

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 25 23.04.2015 43 08.10.2015 Kulttuurijärjestöjen toiminta- ja kohdeavustukset 480/02.03.01/2014 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Lisätiedot

VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNNÖT

VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNNÖT VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNNÖT Karkkilan kaupungin vapaa-aikalautakunta 27.9.2016 2 Yleistä Karkkilan kaupunki varaa vuosittain talousarviossaan määrärahaa kohdeavustusten (myöh. avustus) jakamiseen.

Lisätiedot

Lasten ja nuorten palvelualue/nuorisotyö Hallintokatu Järvenpää

Lasten ja nuorten palvelualue/nuorisotyö Hallintokatu Järvenpää Lasten ja nuorten palvelualue/nuorisotyö Hallintokatu 2 04400 Järvenpää 09.03.2016 VUODEN 2016 NUORISOAVUSTUSTEN HAKEMINEN JA VUODEN 2015 AVUSTUSTEN TILITTÄMINEN Nuorisoyhdistysten ja muun nuorten toimintaryhmien

Lisätiedot

Keskiviikko 14.05.2008 kello 18.00 Paloaseman johtokeskus 1. 8 KESÄN 2008 TYÖNTEKIJÄSELVITYS 2. 9 KESÄTOIMINTA JA MAKSUJEN MÄÄRITTÄMINEN

Keskiviikko 14.05.2008 kello 18.00 Paloaseman johtokeskus 1. 8 KESÄN 2008 TYÖNTEKIJÄSELVITYS 2. 9 KESÄTOIMINTA JA MAKSUJEN MÄÄRITTÄMINEN VAPAA AJAN LAUTAKUNTA KOKOUS 3/2008 Keskiviikko 14.05.2008 kello 18.00 Paloaseman johtokeskus 1. 8 KESÄN 2008 TYÖNTEKIJÄSELVITYS 2. 9 KESÄTOIMINTA JA MAKSUJEN MÄÄRITTÄMINEN 3. 10 TALOUDEN TOTEUMA 4. 11

Lisätiedot

Hakuaika on klo mennessä.

Hakuaika on klo mennessä. 1 2 Hakija täyttää hakemukseen seuraavat tiedot yhdistyksestä: yhdistyksen nimi, osoitetiedot, pankkitiedot, yhdistyksen rekisteröintipäivämäärä, kotipaikka sekä yhdistyksen toimivat alaosastot / -jaostot.

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 2/2015. Lahden Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry. Tässä tiedotteessa

JÄSENTIEDOTE 2/2015. Lahden Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry. Tässä tiedotteessa Lahden Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry JÄSENTIEDOTE 2/2015 Tässä tiedotteessa Yhdistyskuulumiset... 2 Hallituksen kokoukset... 2 Toimiston kesäloma... 2 Lahden Seudun me itse... 2 Vapaa-ajan toiminta...

Lisätiedot

NUORISO-, LIIKUNTA-, KULTTUURI- JA KANSALAISTOIMINNAN AVUSTUSOHJEET 1.1.2014 alkaen

NUORISO-, LIIKUNTA-, KULTTUURI- JA KANSALAISTOIMINNAN AVUSTUSOHJEET 1.1.2014 alkaen NUORISO-, LIIKUNTA-, KULTTUURI- JA KANSALAISTOIMINNAN AVUSTUSOHJEET 1.1.2014 alkaen 1. YLEISTÄ Mäntsälässä nuoriso-, liikunta-, kulttuuri- ja muuta toimintaa harjoittavien yhdistysten tukemisesta ja avustamisesta

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNGIN NUORISOTOIMIALAN AVUSTUSSÄÄNTÖ

KOUVOLAN KAUPUNGIN NUORISOTOIMIALAN AVUSTUSSÄÄNTÖ KOUVOLAN KAUPUNGIN NUORISOTOIMIALAN AVUSTUSSÄÄNTÖ 2 Sisällys Johdanto... 3 1. Toiminta-avustus... 3 1.1. Hakukelpoisuus avustukseen... 3 1.2. Toiminta-avustuksen hakeminen... 4 1.3. Toiminta-avustusten

Lisätiedot

Avustushakemus Kaupungin avustus seuralle/yhdistykselle. Vuosi. Yleishallinto. Seura/Yhdistys/Ryhmä. Osoite. Pankki ja tilin n:o.

Avustushakemus Kaupungin avustus seuralle/yhdistykselle. Vuosi. Yleishallinto. Seura/Yhdistys/Ryhmä. Osoite. Pankki ja tilin n:o. Avustushakemus Kaupungin avustus seuralle/yhdistykselle Vuosi Yleishallinto Hakija Seura/Yhdistys/Ryhmä Osoite Pankki ja tilin n:o Y-tunnus Kotipaikka Rekisteröitymisvuosi Toimihenkilöt Puheenjohtaja Puh.nro

Lisätiedot

Lakeudenportin opisto Ilmoittautumiset netissä www.alavus.fi>kansalaisopisto>ilmoittautuminen

Lakeudenportin opisto Ilmoittautumiset netissä www.alavus.fi>kansalaisopisto>ilmoittautuminen Maalis/2015 Töysän 4H yhdistys ry:n VUOSIKOKOUS ke 11.03.2015 alk. klo 18.30 Iivarin koulun ruokasalissa Ohjelmassa nuorten palkitsemiset sekä sääntömääräiset vuosikokousasiat. Tilaisuuden alussa mehu-

Lisätiedot

lapset - nuoret perheet

lapset - nuoret perheet lapset - nuoret perheet Hyvinkään seurakunnassa syksy 2016 PERHEMESSUT 7.8. Hyvinkään kirkossa klo 18.00 (Tulevien 1 lk. siunaus) 4.9. Hyvinkään kirkossa klo 10.00 (Koululaisten iltakerhonohjaajien siunaaminen)

Lisätiedot

KAUNIAISLAISEN NUORISOTOIMINNAN AVUSTUSOHJE

KAUNIAISLAISEN NUORISOTOIMINNAN AVUSTUSOHJE 0 KAUNIAISTEN KAUPUNKI Nuorisolautakunta KAUNIAISLAISEN NUORISOTOIMINNAN AVUSTUSOHJE Nuorisolautakunnan 23.6.1999 31 vahvistama, päivitetty 16.2.2006 14 1 1. JOHDANTO... 2 2. NUORISOTOIMINTA, JOTA NUORISOLAUTAKUNTA

Lisätiedot

POWER PARKIIN TÖYSÄN 4H-YHDISTYS. 4H-yhdistyksen kautta saatavana kotipalveluapua siivouksiin. Lasten Lauluilta. Leikkipuistoon! Leikkipuistoon!

POWER PARKIIN TÖYSÄN 4H-YHDISTYS. 4H-yhdistyksen kautta saatavana kotipalveluapua siivouksiin. Lasten Lauluilta. Leikkipuistoon! Leikkipuistoon! Nro 6/2013 TÖYSÄN 4H-YHDISTYS Kotisivumme ovat uudistuneet. Osoitteesta www.toysa.4h.fi löydät tietoa 4H tapahtumista, kerhoista, kotipalvelusta ym. Meidät löydät myöskin Facebookista > Töysän NeljäHoo.

Lisätiedot

Pohjois-Savon AVH-yhdistys ry Tulliportinkatu 25 B 20 II krs pihan puoli 2/2015 70100 KUOPIO 13.4.2015 HYVÄT JÄSENET

Pohjois-Savon AVH-yhdistys ry Tulliportinkatu 25 B 20 II krs pihan puoli 2/2015 70100 KUOPIO 13.4.2015 HYVÄT JÄSENET Pohjois-Savon AVH-yhdistys ry JÄSENKIRJE Tulliportinkatu 25 B 20 II krs pihan puoli 2/2015 70100 KUOPIO 13.4.2015 HYVÄT JÄSENET PÄIVYSTYSAJAT TOIMISTOLLA Kuukauden ensimmäinen maanantai klo 12.00-14.00

Lisätiedot

ma-pe 13:05-13:40 ma-pe 15:05-15:40 (Vornasta palataan joen eteläpuolta Pihkalan sillalle asti, jossa ajetaan joen pohjoispuolelle)

ma-pe 13:05-13:40 ma-pe 15:05-15:40 (Vornasta palataan joen eteläpuolta Pihkalan sillalle asti, jossa ajetaan joen pohjoispuolelle) Joukkoliikenteen (koulukuljetukset, asiointiliikenne) aikataulut Siikalatvan kunnassa ajalla 2.1. - 31.7.2015 KESTILÄ (Kestilässä kevätlukukausi alkaa 5.1.2015!) Koulukuljetukset (koulupäivinä) Kestilä-Hyvölänranta-Kestilä

Lisätiedot

Kesäleirit 2016 Järvenpään seurakunta

Kesäleirit 2016 Järvenpään seurakunta Kesäleirit 2016 Järvenpään seurakunta Hei kotiväki! Kesä on tulossa ja sen mukana Järvenpään seurakunnan kesäleirit. Tervetuloa mukaan! Leireillä oppii paljon uusia asioita ja tapaa uusia ja vanhoja kavereita

Lisätiedot

Hämeenlinnan Reumayhdistys ry

Hämeenlinnan Reumayhdistys ry Hämeenlinnan Reumayhdistys ry Jäsentiedote 1/2017 1 HALLITUS V. 2017 Puheenjohtaja Tuiri Iso-Hollo tuiri.iso-hollo@elisanet.fi p. 050-3016043 Varapuheenjohtaja Rainer Paakkonen rainer.paakkonen@pp.inet.fi

Lisätiedot

K A R V I A I S E N PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ TÄRKEIMPIÄ PUHELINNUMEROITA JA YHTEYSTIETOJA. Tiedot on tarkoitettu lähinnä vihtiläisille ikäihmisille.

K A R V I A I S E N PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ TÄRKEIMPIÄ PUHELINNUMEROITA JA YHTEYSTIETOJA. Tiedot on tarkoitettu lähinnä vihtiläisille ikäihmisille. PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ K A R V I A I S E N TÄRKEIMPIÄ PUHELINNUMEROITA JA YHTEYSTIETOJA Tiedot on tarkoitettu lähinnä vihtiläisille ikäihmisille. Tiedot on koottu Karviaisen 27.4.2010 päivittämästä palveluoppaasta.

Lisätiedot

Yhdistyksille myönnettävät avustukset

Yhdistyksille myönnettävät avustukset Yhdistyksille myönnettävät avustukset Säännöt ja ohjeet KFN 6, 11.02.2014 VÖYRIN KUNTA Kulttuuri- ja vapaa-aikaosasto Sivu 1. Yleistietoa yhdistysten avustuksista... 3 Tarkoitukset, joihin ei myönnetä

Lisätiedot

Liikuntajärjestöjen avustusohjeet

Liikuntajärjestöjen avustusohjeet HEINOLAN KAUPUNKI LIIKUNTAPALVELUT Liikuntajärjestöjen avustusohjeet Heinolan liikunta- ja kulttuurilautakunta 12.2.2013 (4.11.2014 74 säännöt urheiluasioiden palkitsemisesta, 3.6.2015 33 3. Kohdeavustukset)

Lisätiedot

Kulttuuripalvelujen kohdeavustukset:

Kulttuuripalvelujen kohdeavustukset: Vapaa-aikalautakunta 31 28.04.2015 Vapaa-aikalautakunta 44 27.05.2015 Kulttuuripalvelujen vuoden 2015 avustukset Vapla 28.04.2015 31 Valmistelija: kulttuurisihteeri Juhani Heinonen, puh. 02 761 1210 Vapaa-aikalautakunta

Lisätiedot

Avustushakemus 4.2.2013. Saapumispvm HAKEMUS KERAVAN NUORISOPALVELUILLE. Kohdeavustuksen saamiseksi yhdistykselle tai yhteisölle

Avustushakemus 4.2.2013. Saapumispvm HAKEMUS KERAVAN NUORISOPALVELUILLE. Kohdeavustuksen saamiseksi yhdistykselle tai yhteisölle Dnro Saapumispvm HAKEMUS KERAVAN NUORISOPALVELUILLE Kohdeavustuksen saamiseksi yhdistykselle tai yhteisölle Hakemus koskee rastilla merkittyä rastilla merkittyä kohdeavustusta Palkkausavustus Avustus kansainväliseen

Lisätiedot

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden harkinnanvaraiset avustukset

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden harkinnanvaraiset avustukset Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden harkinnanvaraiset avustukset Harkinnanvaraisilla avustuksilla luodaan edellytyksiä iittiläiselle kulttuuri-, liikunta-, nuoriso-, ja kansalaistoiminnalle ja kannustetaan

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ

SIVISTYSLAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ SIVISTYSLAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ Sivistyslautakunta 26.11.2013 113 KULTTUURIAVUSTUKSET 1. KOHDEAVUSTUS YHTEISÖILLE Kohdeavustusta voidaan myöntää sellaiselle tervolalaiselle yhdistykselle, yhteisölle

Lisätiedot

PERUSAVUSTUSHAKEMUS Vuosi 1(7) Huom! Yleisseura jättää yhden virallisen hakemuksen, jonka liitteenä voi olla jaostokohtaiset hakemuslomakkeet.

PERUSAVUSTUSHAKEMUS Vuosi 1(7) Huom! Yleisseura jättää yhden virallisen hakemuksen, jonka liitteenä voi olla jaostokohtaiset hakemuslomakkeet. PERUSAVUSTUSHAKEMUS Vuosi 1(7) Huom! Yleisseura jättää yhden virallisen hakemuksen, jonka liitteenä voi olla jaostokohtaiset hakemuslomakkeet. 1. HAKIJA Seura/yhdistys Lähiosoite Postitoimipaikka Pankki

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUIDEN AVUSTUSMUODOT JA JAKOPERUSTEET. - Kouvolan kaupungin yhteisesti sovitut periaatteet - Liikuntajärjestöjen avustukset

HYVINVOINTIPALVELUIDEN AVUSTUSMUODOT JA JAKOPERUSTEET. - Kouvolan kaupungin yhteisesti sovitut periaatteet - Liikuntajärjestöjen avustukset HYVINVOINTIPALVELUIDEN AVUSTUSMUODOT JA JAKOPERUSTEET - Kouvolan kaupungin yhteisesti sovitut periaatteet - Liikuntajärjestöjen avustukset TOIMIALOJEN AVUSTUSTEN YHTEISET JAKOPERUSTEET Kouvolan kaupunki

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI Nuorisopalvelut AVUSTUSSÄÄNTÖ

KOKKOLAN KAUPUNKI Nuorisopalvelut AVUSTUSSÄÄNTÖ KOKKOLAN KAUPUNKI Nuorisopalvelut AVUSTUSSÄÄNTÖ 2 AVUSTUSSÄÄNTÖ Nuorisopalvelut vastuualueen tehtävänä on luoda edellytyksiä nuorisotoiminnalle Kokkolassa. Kulttuuri- ja nuorisolautakunta päättää niiden

Lisätiedot

VUOSIAVUSTUSHAKEMUS vuodelle 2011 Palautus 31.3 2011 klo 15.00 Kulttuuri- ja Vapaa-aikalautakunta PL 50, 36201 Kangasala

VUOSIAVUSTUSHAKEMUS vuodelle 2011 Palautus 31.3 2011 klo 15.00 Kulttuuri- ja Vapaa-aikalautakunta PL 50, 36201 Kangasala VUOSIAVUSTUSHAKEMUS vuodelle 2011 Palautus 31.3 2011 klo 15.00 Kulttuuri- ja Vapaa-aikalautakunta mennessä. PL 50, 36201 Kangasala Avustusta haetaan (rasti): Liikuntaan Nuorisotyöhön 1. Hakija Seura /

Lisätiedot

Torstaina 4.6. Puolustusvoimain lippujuhlan päivä

Torstaina 4.6. Puolustusvoimain lippujuhlan päivä TOIMINTAOHJELMA 1.6.-7.6.2015 PALVELUKESKUS AVOINNA; MA-TO 7.30-15.00, PE 7.30-15.00 ja LA 7.30-12.00 PALVELUKESKUS SIIRTYY KESÄAIKAAN! SULJEMME 1.6.-30.8. MAANANTAISTA PERJANTAIHIN KLO 15.00. Maanantaina

Lisätiedot

LEMIN KUNTA 2/2010 9 Sivistyslautakunta. 15.2.2010 klo 18.00 19.22. Kunnanvirasto 1, valtuustosali

LEMIN KUNTA 2/2010 9 Sivistyslautakunta. 15.2.2010 klo 18.00 19.22. Kunnanvirasto 1, valtuustosali 2/2010 9 Sivistyslautakunta 15.2.2010 klo 18.00 19.22 Kunnanvirasto 1, valtuustosali Risto Pietiläinen Mervi Rings Jari Heikka Hannu Hakonen Tarja Kohonen Ari Alaoutinen Raija Liisa Tikka puheenjohtaja

Lisätiedot

LÖYDETTY MUSTA NOKIAN SIMPUKKAKÄNNYKKÄ

LÖYDETTY MUSTA NOKIAN SIMPUKKAKÄNNYKKÄ PYHÄNNÄN KUNNAN KUNTATIEDOTE HEINÄKUU 2012 Sisältö Löydetty abloy-avain... 1 Löydetty musta Nokian simpukkakännykkä... 1 Lakeuksien kivikisa... 1 Tehoke-projekti tiedottaa... 2 Näyttely kirjastolla...

Lisätiedot

OHJEISTUS PALVELUSETELIÄ HAKEVILLE ASIAKKAILLE

OHJEISTUS PALVELUSETELIÄ HAKEVILLE ASIAKKAILLE OHJEISTUS PALVELUSETELIÄ HAKEVILLE ASIAKKAILLE Yleistä palvelusetelistä: Palveluseteli on yksi kuntien käytössä oleva varhaiskasvatuksen järjestämistapa. Hausjärvellä varhaiskasvatuksen palvelusetelin

Lisätiedot

Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunnan toiminta-avustusten suuntaamisperusteet vuodelle 2015

Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunnan toiminta-avustusten suuntaamisperusteet vuodelle 2015 Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunnan toiminta-avustusten suuntaamisperusteet vuodelle 2015 Sosiaali -ja terveydenhuollon ja potilasyhdistysten, ehkäisevän päihdetyön, eläinsuojelutyön ja

Lisätiedot

Vehmaan kunnan vapaa-aikalautakunta 01/2015 PÖYTÄKIRJA ASIALISTA. Kokousaika: 19.3.2015 kello 17 18.04. Vapaa-aikasihteeri/ Pöytäkirjanpitäjä

Vehmaan kunnan vapaa-aikalautakunta 01/2015 PÖYTÄKIRJA ASIALISTA. Kokousaika: 19.3.2015 kello 17 18.04. Vapaa-aikasihteeri/ Pöytäkirjanpitäjä 1 Vehmaan kunnan vapaa-aikalautakunta 01/2015 PÖYTÄKIRJA ASIALISTA Kokousaika: 19.3.2015 kello 17 18.04 Kokouspaikka: Liikuntahallin kokoustila 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 ntarkastajien

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoitus on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä

Lisätiedot

Terveysasemien toimistot ovat avoinna normaalisti klo 8.00-15.00. Yhteystiedot liitteessä 1.

Terveysasemien toimistot ovat avoinna normaalisti klo 8.00-15.00. Yhteystiedot liitteessä 1. TERVEYSKESKUKSEN TOIMINTA KESÄLLÄ 2008 Hämeenlinnan kaupungissa, Hauholla, Parolassa, Kalvolassa ja Rengossa terveysasemat ovat auki koko kesän. Pappilanniemen terveysasema on suljettu 23.6.- 3.8.2008.

Lisätiedot

Kesäleirit 2014 Järvenpään seurakunta

Kesäleirit 2014 Järvenpään seurakunta Kesäleirit 2014 Järvenpään seurakunta Sisällys LASTEN PÄIVÄLEIRIT I & II Leiriniemessä 07 09 syntyneet tytöt ja pojat LASTEN PÄIVÄLEIRI III Leiriniemessä 05 07 syntyneet tytöt ja pojat LASTEN YÖLEIRIT

Lisätiedot

Kyläyhdistyksen terveiset 3. Jäsenmaksu 3. Kyläyhdistys vuokraa 4. 100 -vuotias koulumme 5. 30 -vuotias kyläyhdistys 6. Nettisivut 7.

Kyläyhdistyksen terveiset 3. Jäsenmaksu 3. Kyläyhdistys vuokraa 4. 100 -vuotias koulumme 5. 30 -vuotias kyläyhdistys 6. Nettisivut 7. VUOSITIEDOTE 2009 Levikki 400 kpl 1 Sisältö: Kyläyhdistyksen terveiset 3 Jäsenmaksu 3 Kyläyhdistys vuokraa 4 100 -vuotias koulumme 5 30 -vuotias kyläyhdistys 6 Nettisivut 7 Tapahtumat 7-9 Hallituksen jäsenet

Lisätiedot

Näkövammaistyö Syksy 2015 Kesä

Näkövammaistyö Syksy 2015 Kesä Näkövammaistyö Syksy 2015 Kesä 2016 1 Tervetuloa mukaan! Espoon seurakunnat järjestävät näkövammaisille monenlaisia kohtaamisen paikkoja. Tästä esitteestä löydät kaikki tiedot näkövammaisten syksyn 2015

Lisätiedot

VÄRT SI LÄN TAPAHTUMAKALENTERI MESSU VÄRTSILÄN KIRKOSSA

VÄRT SI LÄN TAPAHTUMAKALENTERI MESSU VÄRTSILÄN KIRKOSSA VÄRTSILÄN TAPAHTUMAKALENTERI VÄRT SI LÄN KYL ÄT IEDO T E t alvi 2013 /20 14 www. vart sila.f i Värtsilän kirkossa tapahtuu! 04.12. klo 18 Jouluaskartelu perheille seurakuntakodilla. 08.12. klo 17-19 Myyjäiset

Lisätiedot