K U N T A T I E D O T E 1 /

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "K U N T A T I E D O T E 1 / 25.1.2012"

Transkriptio

1 JULKINEN TIEDOTE K U N T A T I E D O T E 1 / YKSITYISTEN TEIDEN HALTIJAT JA TIEKUNNAT HUOMIO Siikalatvan kunnan tekninen lautakunta julistaa haettavaksi yli 200 m pitkien yksityisteiden kunnossapitoavustukset vuodelle Avustusta haetaan hakulomakkeella, joka tulee palauttaa kello mennessä lähimpään kunnan toimipisteeseen tai postitse osoitteella Siikalatvan kunta, yksityistiet, Keskustie 9, Piippola. Avustushakemus tulee jättää vuosittain, vaikka tie tai tiekunta olisi saanut avustusta jo aiemmin joko entiseltä kunnalta tai Siikalatvan kunnalta. Avustus edellyttää kaikkia avustusta saavia tiekuntia lakisääteisten kokousten pitämistä sekä yksityistielain mukaisten toimielimien yhteystietojen muutosten ilmoittamisen Siikalatvan kunnalle. Tästä johtuen vuoden 2012 yksityisteiden kunnossapitoavustuksen saamisen ehtona on tiekunnan kokousten lainmukainen pitäminen ja mahdollisten muuttuneiden toimihenkilöiden yhteystietojen ilmoittaminen kunnalle. Poikkeuksen tietysti edellä mainituista velvoitteista muodostavat sellaiset avustusta hakeneet yksityiset tiet, joille ei ole koskaan perustettu tiekuntaa. Tällaisia teitä ovat käytännössä yhden tai muutaman omistajan omat asutuksen pääsytiet sekä muutamien omistajien käytössä olevat ns. sopimustiet. Tarkempia tietoja avustuksen velvoitteista löytyy teknisen lautakunnan asiaa koskevasta päätöksestä Pykälä 48, mikä löytyy kunnan www-sivuilta osiosta pöytäkirjat. Hakemus tulee täyttää erityisen huolellisesti ja tarvittaessa sitä voi täydentää erillisin liittein tai asiakirjoin hakijan niin halutessaan. Puutteellisia tai myöhässä toimitettuja hakemuksia ei oteta käsittelyyn, vaan ne hylätään suoraan. Hakulomakkeita ja -ohjeita saa kaikista Siikalatvan kunnan toimipisteistä sekä kunnan wwwsivuilta. Lisätietoja ja -ohjeita voi tiedustella Maaseutujohtaja Mikko Äijälältä puh , tai Kehitys- ja tekninen johtaja Aimo Lehmikankaalta puh ,

2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus tiedottaa SUUNNITELMA KORTTEISEN TEKOJÄRVEN SÄÄNNÖSTELYN LOPETTAMISEKSI ON VALMISTUNUT Otsikon mukainen suunnitelman esittelytilaisuus pidetään Siikalatvan kunnan Pulkkilan hallintokeskuksessa (os: Pulkkilantie 4) klo alkaen. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa on valmistunut suunnitelma, jolla Lamujoen säännöstelyä muutetaan lopettamalla Kortteisen tekojärven säännöstely. Suunnitelmassa Kortteisen maapadon ohi rakennetaan noin 400 m pitkä luonnonpuromainen kalatie ja Kortteisen maapadossa oleva nykyinen ylivirtauskynnys alennetaan 44 m pitkäksi pohjapadoksi, jonka alaluiskan yli rakennetaan vapaa-aukoltaan 20 m pitkä teräsbetonisilta. Lisäksi padon routasuojausta parannetaan. Kortteisesta lähtevät vedet menisivät jatkossa Lamujokeen suunnitellun kalatien ja pohjapato-siltayhdistelmän kautta. Suunnitelluilla toimenpiteillä parannetaan Kortteisen tekojärven ja sen alapuolisen Lamujoen vedenlaatua. Suunnitelmaa tilaisuudessa esittelee projektipäällikkö Hannu Alatalo ja projekti-insinööri Ilkka Räihä Maveplan Oy:stä sekä diplomi-insinööri Kari Kuusela Ponvia Oy:stä. Kaikki asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita tilaisuuteen. Lisätietoja antaa rakennusmestari Veli-Pekka Latvala puh ja hydrobiologi Kimmo Aronsuu puh Siikalatvan kunnan Kestilän ja Piippolan kylien alueella sosiaaliasiamiehenä toimii yht.maist. Eero Karjalainen Hänet tavoittaa puhelimitse numerosta tai sähköpostitse osoitteella Sosiaaliasiamiehen toimintaa ohjaa laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista. Sosiaaliasiamiehen tehtävänä on: neuvoa asiakkaita em. lain soveltamiseen liittyvissä asioissa; avustaa asiakasta em. lain mukaisen muistutuksen tekemisessä; tiedottaa asiakkaan oikeuksista; toimia muutenkin asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi sekä seurata asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä kunnassa ja antaa siitä selvitys vuosittain kunnanhallitukselle. Sosiaaliasiamies

3 POLIISI Jokilaaksojen poliisilaitoksen Siikalatvan palvelupisteessä siirrytään alkaen samankaltaiseen ajanvarausjärjestelmään kuin muissakin poliisin lupapalvelupisteissä. Poiketen muista yksiköistä Siikalatvalla on edelleen joka viikko kiinteät palvelupäivät maanantai ja torstai klo 9-11 ja Palvelu perustuu ajanvaraukseen. Siikalatvan palvelupisteeseen voi edelleen jättää kaikkia poliisin lupahakemuksia esim. ajokortti, ampuma-ase, passi, henkilökortti, vammaisen pysäköintilupa, tavara-arpajaisja rahankeräyshakemukset sekä EU-kansalaisen rekisteröinti ja oleskeluluvan uusiminen. Ajan lupapalveluihin voi varata internetissä, "Ajanvaraus lupapalveluihin" tai soittamalla puhelinpalveluaikana klo 9-11 asiakaspalvelunumeroihin tai Jokilaaksojen poliisilaitos Lupayksikkö Ympäristöpalkinto haettavissa KUULUTUS Ympäristöpalvelut Helmen alueella Haapavedellä, Siikalatvalla ja Pyhännällä on haussa ympäristöpalkinnon saaja vuodelle Ympäristöpalkinto voidaan myöntää henkilölle tai taholle, joka omalla työllään edistää ympäristönsuojelua ja ei muutoin saa tunnustusta tekemälleen työlle. Palkinto voidaan myöntää myös ympäristöasioiden hoitoa aktiivisesti eteenpäin vievälle henkilölle tai taholle, joka ei kuitenkaan ole ympäristöalan ammattilainen. Palkinnon myöntämisperusteita ovat mm. tehokkaasti ympäristönsuojelua edistävät ja tukevat teot sekä ympäristönsuojelun vahva kehittäminen. Myöntämisperusteita ovat myös toimiminen aikansa edelläkävijänä ympäristönsuojelua edistävien prosessien hallinnassa, kuten esim. energian, veden jne. käytössä sekä aktiivinen ja menestyksekäs ympäristökasvatuksen ja ympäristövalistuksen toteuttaminen ja kehittäminen. Palkinnon saannin perusteeksi ei kuitenkaan riitä pelkkä ympäristönsuojelulainsäännön ja -määräysten noudattaminen. Palkitsemisen tavoitteena on lisätä kiinnostusta ja halukkuutta pohtia ja kehittää uusia ja toteuttamiskelpoisia tapoja ympäristönsuojelun edistämiseksi. Esityksiä vuoden 2012 ympäristöpalkinnon saajiksi otetaan vastaan marraskuun 2012 loppuun saakka. Ehdokkaan esittäminen tehdään kirjallisesti ja esityksen tulee olla perusteltu. Esitykset toimitetaan Ympäristöpalvelut Helmeen, os. Rynnäkkötie 1, 3. kerros, Haapavesi. Esitykset voi toimittaa myös sähköpostilla seuraavasti: tai Haapaveden kaupungin ympäristöterveyslautakunta valitsee ehdokkaan tehtyjen esitysten perusteella ja palkinto myönnetään lautakunnan kokouksessa joulukuussa 2012 tai viimeistään tammikuussa Lisätiedot: -ympäristösihteeri Eeva Heiska, puh ,

4 PÄIVÄHOITOPAIKKOJEN HAKEMINEN 2012 Oletteko suunnitelleet päivähoitopaikan hakemista lapsellenne ensi syksynä? Alle kouluikäisellä lapsella on subjektiivinen oikeus varhaiskasvatuspalveluihin, mikä tarkoittaa sitä, että hoitopaikka järjestetään riippumatta siitä, ovatko vanhemmat työelämässä, työttöminä tai opiskelemassa. Päivähoitopaikan järjestyminen edellyttää, että paikkaa on haettu ajoissa. Päivähoidosta peritään perheen tuloihin perustuva päivähoitomaksu. Yhtä aikaa ei voi saada samasta lapsesta kotihoidontukea. Lasten kotona tapahtuvaa perhepäivähoitoa voi saada alkaen vain, jos perheessä on neljä alle kouluikäistä lasta ja päivähoidon tarve johtuu työllistymisestä ja lisäksi vanhempien työajat ja/tai -matkat ovat lapsen kannalta epäedulliset. Myös lapsen vakava sairaus voi olla edellytys hoitajan kotiin saamiselle tai muut erityiset perusteet. Koululaisia varten Siikalatvan kunnassa järjestetään koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa (ei ole päivähoitoa), jota haetaan erikseen ja josta peritään erillinen tuloista riippumaton maksu. 1-2 luokkaa käyvät koululaiset voivat saada päivähoitoa syys,- joulu- ja hiihtolomalla, jolloin palvelusta peritään normaali päivähoitomaksu. Kesäisin koululaisille järjestetään päivähoitoa vain erityisin perustein. Myös vuorohoito myönnetään koululaisille vain tapauskohtaisesti erityisin perustein. Päivähoitopaikkaa tulee hakea viimeistään neljä kuukautta ennen kuin lapsi tarvitsee hoitopaikan, mikäli hoidontarve on tiedossa. Elokuulta alkava päivähoidon tarve edellyttää siis hoitopaikan hakemista mennessä. Mikäli hoidon tarvetta ei voida tässä vaiheessa ennakoida ja tarve syntyy yllättäen työllistymisen tai opiskelun vuoksi, järjestetään hoitopaikka kahden viikon kuluessa. Tämän hetkiset voimassaolevat päivähoitopaikat on myönnetty pysyvästi, joten niitä ei haeta uudelleen syksyä varten ellei välissä tapahdu päivähoitopaikan irtisanomista. Hakemuslomakkeita saa kirkonkylien päivähoitotoimistoista. Internetistä lomakkeet löytyvät osoitteesta Lomakkeet tulee toimittaa huolellisesti täytettynä seuraaviin toimipisteisiin mennessä: Kestilä: Päivähoitotoimisto/kunnanvirasto, Hallintotie 5, Kestilä Lisätietoja: päivähoidon johtaja Ulla-Maija Hepo-oja puh Piippola: Päivähoitotoimisto/Vaarintalon päiväkoti, Tenavatie 1, Piippola Lisätietoja: päiväkodinjohtaja Jaana Fält puh Pulkkila: Päivähoitotoimisto/Päiväkoti Hiirenkorva, Pulkkilantie 13 B, Pulkkila Lisätietoja: päivähoidonohjaaja Sirkka Kemppainen puh Rantsila: Päivähoitotoimisto/Lastentalo, Rantsilanraitti 7, Rantsila Lisätietoja: päivähoidonohjaaja Eila Arffman puh Koulutuslautakunta/varhaiskasvatus

5 SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMI Diabeetikkojen silmänpohjakuvaukset 2012 RANTSILAN KYLÄSSÄ SIIKALATVALLA KE JA Kuvaus on tarkoitettu Siikalatvan Rantsilan kylän diabeetikoille. Ne henkilöt, jotka on kuvattu v ja OYS on antanut suosituksen seuraavasta kuvauksesta, saavat kutsun kuvaukseen kirjeitse. Diabeetikot, joita ei ole aiemmin kuvattu tai kuvaus on ollut ennen vuotta 2009, voivat ottaa yhteyttä alla mainittuun numeroon. Kuvaukset suorittaa OYS:n liikkuva silmätutkimusyksikkö. Tutkimusyksikkö on Rantsilassa palolaitoksen paikoitusalueella. Tiedustelut ja ajanvaraus : TH Päivi Knuutti puh puh.aika ma-pe klo 8-9. SIIKALATVAN MUIDEN KYLIEN KUVAUKSET TULEVAT MAALISKUULLE. SEURAA KUNTATIEDOTTEEN ILMOITUKSIA. SÄILYTÄ TÄMÄ TIEDOTE! Johtava lääkäri KULTTUURITOIMEN AVUSTUKSET VUODELLE 2012 JULISTETAAN HAETTAVAKSI Siikalatvan kunnan kulttuuritoimelle varataan vuosittain määräraha jaettavaksi avustuksina kuntalaisille. Vuonna 2012 avustussumma on Kulttuuriavustusten jakoperusteet: Avustustoiminnan tehtävänä on edistää ja monipuolistaa Siikalatvan kunnan kulttuuritarjontaa, eri toimijoiden välistä yhteistyötä, nuoriso- ja kansalaistoimintaa sekä tukea harrastustoimintaa. Kulttuuritoiminnalla tarkoitetaan taiteen harjoittamista ja harrastamista, taidepalveluiden tarjontaa ja käyttöä, kotiseututyötä sekä paikallisen kulttuuriperinteen vaalimista ja edistämistä. Avustusta voivat hakea yksityiset henkilöt, työryhmät, yhdistykset ja muut yhteisöt, joilla on kotipaikkana Siikalatva. Eräissä tapauksissa avustusta voidaan myöntää muillekin, jos voidaan katsoa hankkeen hyödyntävän paikallista kulttuuritoimintaa. Työryhmän jäsenistä osalla voi olla kotipaikka muuallakin. Avustusten jaosta päättää kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta kulttuurisihteerin tai hänen esteellisenä olleessaan hänen esimiehensä esityksestä. Avustukset maksetaan jälkikäteen kuittia vastaan. Avustuksia haetaan kaavakkeella, jota on saatavissa kunnan virastotaloista joka kirkonkylältä kulttuuritoimistosta sekä kunnan kotisivulta netistä ja vapaa-aikapalvelut=> kulttuuritoimi=> avustushakemukset. Avustukset lähetetään osoitteella: Siikalatvan kunta, kulttuuritoimi, Hallintotie 5, Kestilä. Hakuaika päättyy klo Lisätietoja kulttuurisihteeriltä puh tai Kulttuurisihteeri

6 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta julistaa urheiluseurojen haettavaksi perusavustusmäärärahan vuoden 2012 toimintaan Jaettava summa on euroa. Perusavustusta voidaan myöntää siikalatvalaisille, rekisteröidyille urheiluseuroille, jotka harjoittavat liikuntatoimintaa. Perusavustuksen saamiseksi urheiluseuran tulee esittää toimintakertomus, tilinpäätös- ja tilintarkastuskertomus edelliseltä vuodelta. Lisäksi hakemukseen tulee liittää ko. vuoden toiminta- ja taloussuunnitelma. Perusavustuksen jakamisessa kiinnitetään huomiota seuran; - toiminnan määrä (urheilijoiden, joukkueiden, harrastajien, kilpailu- ja harjoitustilaisuuksien lukumäärä sekä järjestettyjen leirien luku- ja osanottomäärä) - toiminnan laatu ja laajuus (urheilijoiden ja joukkueiden taso, menestyminen ja saavutetut tulokset) - jäsenmäärä - muiden liikuntatilaisuuksien ja tapahtumien määrä sekä niiden osanottajamäärät Hakemuslomakkeita saa vapaa-aikatoimistoista ja kunnanvirastoilta sekä kunnan internet-sivulta. Hakemukset mennessä, osoitteella Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, PL 41, Rantsila. Lisätietoja antavat hallintosihteeri Erkki Salonkari puh ja vapaa-aikasihteeri Sinikka Lehtosaari puh NUORISOTOIMEN AVUSTUSHAKEMUKSET Kohdeavustusta myönnetään ns. non stop-periaatteella vapaa-aikatoimistoista saatavan, kirjallisen hakemuslomakkeen pohjalta. Avustusta maksetaan paikallisen nuorisoyhdistyksen tai muiden yhdistysten sekä nuorten itsensä järjestämään nuorisotoimintaan. Paikallisella nuorisoyhdistyksellä tarkoitetaan rekisteröityjä ja rekisteröimättömiä yhdistyksiä, joiden jäsenistä vähintään 2/3 on alle 29-vuotiaita. Järjestetty toiminta tulee olla suunnattu alle 29-vuotiaisiin Siikalatvan kuntalaisiin. Koska kyseessä on lasten ja nuorten parissa tehtävä työ, edellytetään toiminnan osalta seuraavaa: - kasvatuksellista otetta sekä hyvien tapojen ja lakien mukaista toimintaa - päihteettömyyttä - tapahtuman/toiminnan tulee olla kaikkien Siikalatvan nuorten saavutettavissa - leirien ja retkien osalta edellytetään täysi-ikäistä vastuuhenkilöä, joka vastaa toiminnasta Kohdeavustuksia voi saada: - kerhotoimintaan - leiritoimintaan - kurssi- ja koulutustoimintaan - erilaisten retkien järjestämiseen, jotka ovat suunnattu lapsille ja nuorille - tapahtumien järjestämiseen, jotka ovat suunnattu lapsille ja nuorille - esiintymismatkoihin, esiintymistapahtumiin - kansainväliseen toimintaan - muuhun edellä mainitsemattomaan, uuteen, nuorille suunnattuun toimintaan Hakemuslomakkeita ja tarkempia tietoja avustussäännöstä saa vapaa-aikatoimistoista sekä kunnan kotisivulta Palvelut/kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut/nuorisopalvelut/ nuorisoyhdistysten avustukset.

7 Haapaveden-Siikalatvan Omaishoitajat ja Läheiset ry / Tehoke-projekti Toimimme Haapaveden-Siikalatvan Omaishoitajat ja Läheiset ry:n hallinnoimana, RAY:n rahoittamana kolmivuotisena TEHOKE- projektina, alueellanne. Jos muistiasiat vaivaavat, hoidat omaistasi tai läheistäsi ja tarvitset em. asioista tietoa, ohjausta ja neuvontaa. Muistathan, että olet omaishoitaja vaikka hoitosuhteesi olisikin jostain syystä päättynyt! Tekemämme palvelukansio on nähtävillä Rantsilan terveyskeskuksessa ja muualla apteekissa. Käy tutustumassa kansioon. Palvelumme on ilmaista. Teemme ohjaus ja neuvontaa myös kotikäynteinä. Teemme Minimental- muistitestejä. Olemme paikkakunnilla seuraavasti: klo Maanantai Pulkkila seurakuntakoti Perjantai Kestilä seurakunnan kerhotalo. Huom! Muuttunut päivä. Keskiviikko Rantsila kirjasto Torstai Pyhäntä seurakuntatalo. Maanantai Piippola seurakuntatalo. Seuraavat ryhmät kokoontuvat sinä päivänä, kun olemme paikkakuntasi ohjaus- ja neuvontapisteessä. Omaishoitajain vertaisryhmä kokoontuu klo Aloitamme vuoden sukkatalkoilla. Kudomme sukkia Siikalatvan dementiaosastoille, lahjaksi saamillamme langoilla. Ota sukkapuikot mukaan. Tervetuloa! Muistivirikepiiri klo Omaishoitajien kuntosaliryhmä kerran kuukaudessa klo Kysy oman paikkakuntasi kuntosali Airalta puh Aira kuntosalilla. Omaishoitaja kotona -päivä klo Haapaveden opistolla. Haapaveden toimisto: Toivotamme Onnea Uudelle Vuodelle 2012! Pappilantie 2 A Haapavesi Toimiston ulko-ovi lukittuna, soita kun tulet, niin tulemme avaamaan oven. Tehoke-projekti: projektivastaava Aira Vatjus-Anttila puh Haapaveden - Siikalatvan Omaishoitajat ja Läheiset ry varapuheenjohtaja Anna-Maria Mattila puh sihteeri Orvokki Haarala puh Kotisivumme ovat:

8 Siikalatvan kirjastot Piippolan kirjastossa vuoden ensimmäinen RUNOPIIRI maanantaina klo Aiheena USKONNOLLISET RUNOT Tervetuloa uudet ja entiset runojen ystävät. ******************************************************************************* KIRJASTOPYHÄ Kaikki Siikalatvan kirjastot avoinna kirjastopyhänä klo KAHVITARJOILU! Tule viettämään rauhallista pyhäpäivää kirjastoon: lukemaan, lainaamaan ja juomaan kirkkokahvit. Tervetuloa! ********************************************************************************************* Pulkkilan kirjastossa A/B luokkien kuvataiteen ja äidinkielen yhteistyönä tehty OMA KIRJA - näyttely ********************************************************************************************** Näyttelyt helmikuussa: Kestilän kirjastossa Nuoret ja vuosituhattavoitteet - valokuvanäyttely. YK-liitto on julkaissut kahdeksan kauniin ja pysäyttävän valokuvan näyttelyn, jotka käsittelevät suomalaisia nuoria ja heidän rooliaan YK:n vuosituhattavoitteiden saavuttamisessa. Nuoren valokuvaajan Maria Soramon upeissa kuvissa vuosituhattavoitteita on lähestytty erityisesti nuorten näkökulmasta. YK:n kansainvälisen nuorten vuoden YK:n vuosituhatjulistuksessa vuonna 2000 maailman päättäjät sitoutuivat kahdeksaan vuosituhannen kehitystavoitteeseen paremman ja oikeudenmukaisemman maailman luomiseksi. Nämä ns. vuosituhattavoitteet (MDGs) on tarkoitus saavuttaa vuoteen 2015 mennessä. Lisätietoa: Kyseinen näyttely on maaliskuussa nähtävissä Rantsilan kirjastossa. Harrastatko käsitöitä, askartelua, maalausta tai piirtämistä, keräilyä tai muuta vastaavaa? Tuo työsi / keräilykohteesi kaikkien ihailtavaksi ja nähtäväksi. Varaa näyttelyaika Kestilän tai Rantsilan kirjastojen näyttelytiloihin. Tai anna vinkki mielenkiintoisesta näyttelystä. Ota yhteyttä kulttuurisihteeriin puh tai sähköpostilla

9 Uutta kirjastoissa kuuntele musiikkia verkossa Yleistä tietoa Naxosista Voit käyttää Naxos-verkkomusiikkipalvelua maksutta Kiri-kirjastojen (Haapajärvi, Haapavesi, Kärsämäki, Pyhäjärvi, Siikalatva) kirjastokortilla. Naxos-musiikkitietokannassa on yli albumia ja kappaletta valikoima sisältää enimmäkseen taidemusiikkia, mutta myös maailmanmusiikkia, jazzia, bluesia ja kansanmusiikkia joka kuukausi palveluun lisätään yli 500 uutta albumia mukana on myös säveltäjä- ja esittäjätietoja levytyksistä sisältää runsaasti materiaalia musiikinopiskelun avuksi Ohjeet kirjautumiseen kirjaudu palveluun Naxos-kuvakkeesta tai sen alla olevasta linkistä kirjoita kohtaan "Library Card Number" oman kirjastokorttisi viivakoodinumero (kortista riippuen joko viivakoodin ylä- tai alapuolella) ja paina Login-painiketta muista lopettaessasi kirjautua ulos Log out -painiketta painamalla Hakuohjeita: kirjoita hakusana aloitussivun Keyword Search -laatikkoon ja napsauta Search. Muuta: Kiri-kirjastojen alueella yhteensä viisi käyttäjää voi käyttää Naxosta yhtä aikaa jos palvelu on täynnä, yritä myöhemmin uudestaan asiakkaan kuuntelujakson maksimipituus on kaksi tuntia Jos kirjautuminen ei onnistu jos musiikki ei kuulu, tarkista, että tietokoneesi asetuksissa on sallittu ponnahdusikkunat Naxosin sivuilta jos kirjautuminen kirjastokortilla ei onnistu, ota yhteyttä kirjastoon Aikuinen, lapsiperheet tarvitsevat sinua! MLL etsii tukihenkilöitä lapsiperheille Kiinnostaako sinua vapaaehtoistyö lapsiperheiden parissa? Haluatko olla avuksi lapsiperheiden arjessa? Mannerheimin Lastensuojeluliiton Pohjois-Pohjanmaan piiri kouluttaa lapsiperheiden tukihenkilöitä sosiaali- ja terveyspiiri Helmen alueelle. Tukihenkilö voi olla apuna arjen askareissa tai keskustelukumppanina vanhemmalle. Tukihenkilökoulutuksen lisäksi saat ohjausta vapaaehtoistyöhön. Koulutus on maksuton. MLL:n lapsiperheiden tukihenkilökoulutus toteutetaan Haapaveden opistolla Lisätietoja toiminnasta ja koulutuksesta sekä ilmoittautumiset Pirkko Säily, puh tai

10 SIIKALATVAN MIELENTERVEYSYHDISTYS SUOPURSUT ry (Pulkkilantie 25, Pulkkila, vanha kunnantalo) Avoimet ovet joka torstai klo Myynnissä pikkurahalla valtavasti kierrätystavaraa, vaatteita, astioita, kirjoja Tule ja tuo tuttusikin penkomaan Tarvitsemme lahjoituksena kipeästi toimitiloihimme kierrätystavaroille: hyllyjä, vaaterekkejä, keittiön kaapistoa otamme myös muita lahjoituksia vastaan, kodintarvikkeita, huonekaluja yms Ota yhteyttä Ritvaan Valonpäivään liittyen torstaina klo Suopursut järjestää MUOTINÄYTÖKSEN Kahvitarjoilu, arvonta!!! Talon tavaroiden tyhjennys, kassillinen vaatteita 3!! PULKKILAN KÄSITYÖKESKUS Pulkkilantie 13, Pulkkila, puh avoinna MA - KE klo Tervetuloa - kutomaan kangaspuilla monenlaisia kankaita ja tekemään erilaisia kurssitöitä - hankkimaan materiaaleja, loimia, käsitöitä ym. - tutustumaan kurssitarjontaan, mallitöihin, myymälään Kurssit Pulkkilassa: Ke klo Silkkimerinohuivi Huovuttaen ohut, mutta ihanan lämmin silkkimerinohuivi. Hinta: 35 Ke klo Helmet kuin karkki Piristä itseäsi ja tule huovuttamaan persoonalliset helmet. Hinta: alkaen 15 Lisätietoja ja ilmoittautumiset viikkoa ennen: puh / NEULEILTA ke 1.2. klo Tunisialainen virkkaus: lapaset, tossut ja pussit. Perjantaisin klo 10 kokoonnumme SIPOLASSA Lehtosaarella erilaisten käsitöiden ja kangaspuiden ääressä. Käsityökerho alakouluikäisille maanantaisin klo alkaen Kerhomaksu 50 + materiaalit. Tervetuloa mukaan tekemisen iloon ja yhdessäoloon! Ohjaaja Kaija-Liisa Rantonen Suomen keskipisteen kyläyhdistys Leskelä ry Jäsenmaksu vuodelle 2012 on 10. Sen voi maksaa tilille Lisätietoja: tai

11 KESKIPISTEEN KOIRAHARRASTAJAT JÄRJESTÄÄ PIPA PÄRSSISEN LUENNON Lauantaina Siikalatvalla Piritta eli Pipa Pärssinen on oululais-kannuslainen koiraharrastaja ja kennellinjan opettaja. Pipa on pitkänlinjan koiraharrastaja jolta löytyy kokemusta monesta lajista. Luennosta kerrotaan tarkemmin koiraharrastajien nettisivuilla kun luennon aika ja paikka varmistuvat. Luento on Keskipisteen koiraharrastajien jäsenille ilmainen. Ulkopuolisille luento maksaa 10. Mahdolliset tiedustelut , Siikalatvan kulttuuri ry (Sikuri) Jäsenmaksut vuodelle 2012 voi maksaa tilille FI / kannattajajäsen, 50 / yhdistysjäsen, 100 / kuntayhtymäjäsen. Lisätietoja: Piippolan Maa- ja kotitalousseuran Yleinen kokous Piippolan toimipisteen kokoushuoneessa sunnuntaina klo Esillä sääntöjen määräämät asiat. Johtokunta kokoontuu klo Tervetuloa!! Lähde kanssamme Kajaaniin sunnuntaina , missä on SUURI KÄSITYÖTAPAHTUMA Kajaanin Kaukametsässä, musiikkiopiston aulassa. Tapahtumassa on monenlaisia työpajoja, Novitan "Tumppurekka", voit ostaa käsityömateriaaleja, lapsille on puuhapajoja ja paljon, paljon muuta. Lähdemme klo 9.00 Kestilästä Salen parkkialueelta ja paluumatka Kajaanista alkaa n. klo Ajamme Tavastkengän kautta. Matkan hinta 12,00 euroa/hlö. Ilmoittautumiset mennessä: puh /Aarne tai /Raili. Hyvölänrannan Nuorisoseura ry Kestilän Eräveikkojen talvikokous klo vanhalla seurakuntatalolla. Tervetuloa! Johtokunta Mäläskän Erä ry:n vuosikokous pidetään lahtivajalla sunnuntaina klo alkaen. Johtokunta kokoontuu klo Käsitellään vuosikokoukseen kuuluvat asiat. Tervetuloa! Sihteeri

12 Eläkeliitto Kestilän yhdistys Vuosi on vaihtunut, hyvää ja toiminnallista vuotta 2012 kaikille jäsenille, uusille ja vanhoille. Kerhot jatkuvat joka toinen maanantai, seuraavat kerhot 6.2., 20.2., 5.3. ja niin edelleen, kello alkaen. Jäsenmaksujen keräys on alkanut, kerääjät ovat liikkeellä (jäsenmaksu 8 /henkilö). Tervetuloa kerhoilemaan! KESTILÄN SOTAVETERAANIT RY:N JA NAISJAOSTON VUOSIKOKOUS pidetään ma klo Siikalatvan kunnan Kestilän toimistolla. Esillä sääntömääräiset asiat. Tervetuloa! Hallitus Kestilän veteraanikerhot alkavat ma klo vanhalla seurakuntatalolla ja jatkuvat normaalisti joka toinen maanantai. Kaikki lämpimästi tervetuloa! Toivotamme kaikille oikein hyvää alkanutta uutta vuotta. Sotaveteraanit ja naisjaosto Eläkeliiton Rantsilan yhdistys Kevätkauden kerhot: 24.1., 7.2., 21.2., 6.3., 20.3., 3.4., 17.4., 15.5., ja 29.5., kerhopäivä siis tiistaisin alkaen kello SRK-talolla. Vuoden vaihtuessa tapahtui myös hallituksen puheenjohtajan vaihto. Mauno Tuokkola on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja on Eero Haapakoski ja sihteerinä jatkaa Ritva Leppäluoto. Tiedoksi myös, että Eläkeliiton surunvalitteluadresseja saatte Salme Jurmulta. Tule jäseneksi, jos et vielä ole - jäsenyys antaa useita etuja jäsenilleen. Salme kiittää teitä jäsenet ja yhteistyökumppanit 5-vuotisesta yhteistyöstä. RANTSILAN OMAISHOITAJIEN YHDISTYKSEN VÄKI KIITTÄÄ SAAMISTAAN LAHJOITUKSISTA PUUROJUHLAAN SEURAAVIA: Siikalatvan seurakunta, Siikalatvan kunta, Siikalatvan Osuuspankki, Kylmänen Food Oy, Kauppayhtiö HannaTolonen, Sale Rantsila, Rantsilan apteekki, Kosmetologi & jalkahoitaja Rauni Auma-aho, Parturi kampaamo Susanna, Laina Orava, Riitta Laatikainen, Tuula Halmeentaus, Aune Lehtosaari, Heli Lindegvist, Elli Vähä, Martta Juntunen. Kiitos Anna-Liisa Kivimaa, Raili Kangas ja Rantsilan tilitoimisto Leila Seppälä. Meitä kävi juhlassa ilahduttamassa laulullaan Eila Kärppä ja maukasta puuroa ym. meille tarjoili Tarja ja Ritva, lämpimät kiitokset. Kiitos kaikille mukana olleille mukavasta juhlasta! Hyvää vuotta 2012! toivottaa Rantsilan omaishoitajien yhdistyksen väki pj. Helena Tuomaala

13 Rantsilan Maa- ja kotitalousseuran virkistys- ja kehittämispäivä Pökkylän Punaisella tuvalla la klo Ohjelmassa: Yrityksen esittely Yhteishenkeä ja yhteistoimintaa Herkullinen lounas Toiminnan ideointia ja paikallinen esimerkki aktiivisesta toiminnasta Päivän vetäjinä paikalliset hankeaktivaattorinaiset LEADER-toimintaryhmistä. Ilmoittautuminen mennessä, puh tai Kaikki jäsenet ja jäseniksi haluavat tervetuloa! Naisvoima-terveisin, Rantsilan Maa- ja kotitalousseura (Maa- ja kotitalousnaiset on maaseutuhenkisten naisten järjestö, jolla on lähes jäsentä. Jokainen on tervetullut toimintaan. Maa- ja kotitalousseurojen toiminta on myös miehille. Monimuotoisen järjestötoiminnan lisäksi järjestö tarjoaa asiantuntijapalveluja ruokaan, kotitalouteen, maaseudun maisemanhoitoon sekä maaseudun yritystoimintaan liittyen). Rantsilan MLL järjestää elokuvareissun Ouluun Stariin lauantaina näytöksenä RISTO RÄPPÄÄJÄ JA VIILEÄ VENLA Lähtö Rantsilan torilta klo (näytös alkaa klo 14; kesto 1 h 15 min) paluu Rantsilaan n. klo Matkan hinta 15, sis. matkan ja elokuvalipun. Ilmoittautumiset Jaanalle puh (iltaisin), RANTSILAN SYÖPÄKERHO Kiittää emäntiä apujoukkoineen yhdessä ja erikseen. Yhdessä saimme onnistuneen juhlan. Kerho ja vuosikokous seurakuntatalolla. Mankilan Maamiesseura ja naisosasto Järjestävät virkistyspäivän ROKUALLE la Mällisen liikenne lähtee kirkolta klo 9.00, kiertää Pason kautta Mankilaan ja takaisin kylälle, josta jatkamme Rokualle. Matkan hinta: alle 4 v. ilmaiseksi, 4-14 v. 11 euroa ja aikuiset 28 euroa. Hintaan sisältyy ruokailu, kahvitus ja allasosaston käyttö. Rokualla on myös mainiot ulkoiluolosuhteet. Ilmoittautumiset mennessä: Auli Laurila puh tai Kaarina Konola puh

14 Paritanssi-kurssit Pulkkilassa jatkuvat joka keskiviikko: ke Alkeet Jatko fusku foksi tango fusku 1.2. bugg tango 8.2. hidas valssi bugg rumba hidas valssi salsa rumba jive salsa * cha cha jive * fusku cha cha humppa fusku 4.4. bugg salsa jenkka bugg Kurssipaikkana Siikalatvan lukio, Turulantie 3, Pulkkila, * = kurssi pidetään peruskoululla yo-kirjoitusten vuoksi. Kurssimaksu 75 koko kevätlukukausi, kertamaksu 9. Opettajina Sari & Jari Aaltonen. ******************************************************************************************************. Tee oma tai KAJAKKI! Kurssi alkaa RANTSILAssa Taide- ja melontakeskus Pyörähyksen tiloissa Sipolassa pe klo Ilmoittaudu puh tai ************************************************************************************** Valmistamme ompelurasian, joka on alkuaan kiinalainen erikoisuus. Ompelutarvikepakkaus on sovellus vanhasta mallista, jota 1800-luvulla merimiehet ja sotilaat askartelivat. Sitova ilmoittautuminen mennessä tai puh Kurssi alkaa RANTSILAn kirjastossa. ********************************************************************************** PULKKILA Laakkolan koulu klo 18 Hyödynnämme erilaisia tekniikoita: ompelu, huovutus, neulonta ja virkkaus. Yhdistämme erilaisia materiaaleja. Voit korjata, paikata, uudistaa, tehdä kokonaan uuden joko vanhasta tai uudesta. Voit ottaa mukaasi kankaita, pieneksi jääneitä vaatteita, solkia, nappeja, nauhoja yms. joista suunnittelemme ja ideoimme uutta. Sitova ilmoittautuminen mennessä tai puh ************************************************************************************************** H U O M! Jokihelmen opistossa käy maksuvälineenä myös Smartum Liikunta- ja kulttuuriseteli ja Tyky-Kuntoseteli+ Lisätietoja Päivi Ruuska puh

15 SIIKAJOKILAAKSON HIIHTOCUP-2012 Siikajokilaakson hiihtocup-2012 hiihdetään seuraavan ohjelman ja sarjojen mukaisesti: Aika: Paikka: Hiihtotapa: - La klo 12,00 Pulkkila vapaa - To klo 18,30 Kestilä perinteinen - To klo 18,30 Rantsila vapaa - La klo 12,00 Pyhäntä perinteinen - To klo 18,30 Pulkkila perinteinen - To klo 18,30 Kestilä vapaa Sarjat ja matkat: T/P 8v (s.-04 ja nuoremmat) 1,0 km T/P 10v (s ) 1,5 km T/P 12v (s ) 1,5 km T 14v (s ) 2,0 km P 14v (s ) 3,0 km T/P 16v (s ) 3,0 km T/P 18v (s ) 3,0 km N 3,0 km M 5,0 km M40 3,0 km M50 3,0 km M60 3,0 km M70 3,0 km Pisteet kertyvät kuuden osakilpailun perusteella seuraavasti: 1.sija 25 pist., 2.sija 20 pist., 3.sija 15 pist., 4.sija 14 pist. jne... Cupin lopputulokset määräytyvät kuuden osakilpailun yhteenlaskettujen pisteiden perusteella. Tasatilanteessa sijoitukset ratkaisevat paremmuuden. Palkinnot: Kaikki kolmeen osakilpailuun osallistuneet palkitaan. Palkinnot jaetaan viimeisen osakilpailun jälkeen Kestilän Maksinharjun hiihtomajalla. Ilmoittautumiset: Ilmoittautuminen vain ensimmäiseen osallistumiseen. Osakilpailujen lähtölistat tehdään aina edellisten kilpailutietojen mukaan. Rantsila Sinikka Lehtosaari puh Kestilä Jussi Soini puh Pulkkila Sanna Toppinen puh Pyhäntä Paavo Hiltunen puh Huom!!! Kestilän Kangasjärven avantouintipaikalla olevaan lämpimään pukukoppiin saa avaimia Kestilän toimistolta 20 käyttö/panttihintaan. Panttipalautus on 10 avaimen palauttamisesta avantouintikauden jälkeen.

16 Tulossa ELOKUVAREISSU Ouluun pe LASKETTELUREISSU Vuokattiin tiistaina 6.3. (hiihtolomaviikolla) Vapaa-aikatoimi LESKELÄN KYLÄYHDISTYS JÄRJESTÄÄ TORSTAINA KUUTAMOHIIHDON TULE MUKAAN NAUTTIMAAN TUNNELMASTA JA TALVEN RIEMUISTA! Kaiken kansan talviliikuntatapahtuma järjestetään täydenkuun aikaan torstaina , alkaen kello 20 kelien salliessa. Lähtö tapahtuu Leskelästä, entisen ala-asteen pihalta (osoite on Alipääntie 205). Osallistumismaksu 3, sisältää makkaran ja mehun. Lisätiedot/ilmoittautumiset tai Kestilän Kisa-Veikot 1. Kiitos seuran juhlavuodesta Kisa-Veikot kiittää kaikkia mukana olleita seuran 80-juhlavuoden onnistuneesta toteutuksesta: 121:t Laskiaishiihdot, Kestilä-päivien tapahtumat, Kotiseutujuhla Kisapirtillä, Maailman ensimmäinen sauvakävelyn maastomaraton, Kunniakierroksen Suomen menestynein toteutus, Kauden palkitsemiset ja pikkujoulu, sekä seuran jäsenmääräennätys tekivät juhlavuodesta onnistuneen kokonaisuuden ja antoivat uskoa jatkaa toimintaa Kestilän hyväksi ja näkyvyydeksi. Suuri kiitos kaikille. 2. Jäsenasiat v seuran jäsenmäärä oli 301, joka on asukaslukuun suhteutettuna uusi komea ennätys. Jatketaan samalla linjalla, niin seuratoimintaa voidaan myös jatkaa jäsenistön aktiivisella tuella. Jäsenmaksut ovat entiset: aikuiset 10-, lapset 5- ja ainaisjäsenmaksu 100. Jäsenmaksut tilille no Laskiaishiihdot Sunnuntaina hiihdetään 122:t Laskiaishiihdot. Kestilän Laskiaishiihdot palkittiin vuoden 2011 urheilutapahtumana Pohjois-Pohjanmaan palkitsemisgaalassa. Perinteisesti yritysten lahjoittama palkintopöytä on aina ollut komea ja kiitelty. Myös yksityiset voivat lahjoittaa palkintoja, yhteydet seuran toimihenkilöihin. 4. Bingo Seuratoiminta perustuu täysin vapaaehtoistyöhön. Yksi merkittävä osa varainhankinassa on bingo. Pelaamalla bingoa voit tukea merkittävästi seuratoimintaa ja samalla saada itselle jännittäviä pelihetkiä. Bingoa pelataan Kisapirtillä perjantaisin klo

17 Rantsilan Raikas Rantsilan Raikkaan sählykerhot jatkuvat: 0-2 luokkalaiset pojat maanantaisin klo luokkalaiset pojat maanantaisin klo Ota mukaan sisäpelikengät, pelaajan pituuden suhteen sopiva maila ja suojalasit, vetäjänä Tapio Kantola puh ja Sami Kangas puh Rantsilan Raikkaan hiihtokoulu ( pakkasraja n. 15 astetta ) 1-3 luokkalaiset pojat ja tytöt keskiviikkona klo luokkalaiset pojat ja tytöt keskiviikkona klo tekniikka ja lauantaina klo 10 hiihtolenkki Ota mukaan hiihtovarustus ja sään mukainen riittävä vaatetus. -vetäjänä Taru Orava puh Liittymällä jäseneksi tuet toimintaamme ja saat osallistua kaikkiin kerhoihimme! Rantsilan Raikkaan jäsenmaksut v. 2012: 10 aikuiset 5 lapset Ainaisjäsenmaksu, joka on 100 yhteisöjäsenmaksu, joka on Kerhomaksu ei jäseniltä 5 /kerho Maksun voi käydä maksamassa Raikkaan tilille Tervetuloa mukaan toimintaan! Huom! Jäsenmaksu ei sisällä tapaturmavakuutusta. Ne kenellä ei ole henkilökohtaista vakuutusta voivat käydä netin kautta ostamassa itselleen hiihtoliiton sivuilta skipassin 10 e tai salibandyliiton sivuilta sählypassin 6 e. Vanhempien on huolehdittava itse lastensa tapaturmavakuutukset. URHEILUVÄLINEIDEN KIERRÄTYSPALVELU RANTSILAN RAIKKAALLA 4-H:N KIRPPIKSELLÄ. VOIT TUODA URHEILUVÄLINEESI MAKSUTTA MYYNTIIN. SAAT ITSELLESI TUOTOT MYYMISTÄSI VÄLINEISTÄ. KIRPPARI AUKI VIIKOLLA PÄIVITTÄIN KLO VIIKONLOPPUISIN SULJETTU.

18 EHDOTUKSET SIIKALATVAN KUNNAN VUODEN 2011 KUNTOURHEILIJAKSI (Kunnon kuntalainen) Kunnon kuntalaisen tunnuksen kriteerejä ovat: henkilön oma harrastuneisuus oman kunnon ylläpitäminen ja hoitaminen niin, että sitä voidaan pitää muille esimerkkinä henkilö on omalla toiminnallaan edistänyt muiden kuntalaisten kuntoilumahdollisuuksia Sama henkilö voi saada tämän tunnuksen vain kerran. Esityksen vuoden 2011 kuntourheilijasta (Kunnon kuntalainen) tulee tehdä alla olevalla lomakkeella, joka tulee toimittaa kulttuuri- ja vapaa-aikatoimistoon os. PL 41, Rantsila mennessä. Vuoden kuntourheilijan (Kunnon kuntalainen) valinnasta päättää kulttuuri- ja vapaaaikalautakunta. Lisätietoja antavat hallintosihteeri Erkki Salonkari puh ja vapaa-aikasihteeri Sinikka Lehtosaari puh SIIKALATVAN KUNNAN VUODEN KUNTOURHEILIJA (Kunnon kuntalainen) HUOMIONOSOITUKSEN HAKULOMAKE VUODEN KUNTOURHEILIJAN TIEDOT Nimi Osoite ANSIOITUNEEN KUNTOURHEILIJAN HARRASTUNEISUUS TAI KUNTOURHEILUA EDISTÄVÄ TEKO ESITYKSEN TEKIJÄN TIEDOT Nimi Osoite Siikalatva / 2012 allekirjoitus

19 Poltettavan jätteen keräys alkaa Vuoden alusta alkaa poltettavan jätteen keräys asuinkiinteistöiltä. Muutos ei juuri näy tavallisen kotitalouden elämässä eikä se muillakaan kiinteistöillä vaadi erityisiä toimenpiteitä. Poltettavan jätteen keräys ABC A) Kierrätys jatkuu entisellään paperin, lasin, metallin ja kartongin osalta. Kierrätettävät jätteet tuodaan entiseen tapaan ekopisteille ja taloyhtiöissä laitetaan kiinteistön omiin astioihin. Energiajätteen erilliskeräys loppuu ja muovin keräys ekopisteiltä loppuu. Jatkossa muovi voi laittaa kätevästi omalla kotipihalla jäteastiaan, josta me hoidamme sen eteenpäin poltettavaksi. Biojätteen lajittelu ja keräys jatkuu laitoskeittiöiltä ja isoilta asuinkiinteistöiltä (väh. 10 huoneisto tai yli) entiseen tapaan. Omakotitaloudessa biojätteen voi laittaa omaan jäteastiaan, mikäli ei kompostoi. B) Kiinteistöjen seka- ja energiajäteastiat ovat jatkossa poltettavan jätteen astioita. Tyhjennysvälit ja päivät pysyvät entisellään. Tyhjennysväli ja päivä noudattaa nykyistä sekajätteen tyhjennysrytmiä ja päivää. Asiakas voi halutessaan muuttaa poltettavan jätteen tyhjennysväliä ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme. C) Tyhjennyskertojen tarvetta kannattaa seurata alkuvaiheessa. Varsinkin taloyhtiöissä nykyiset energiajätteelle varatut astiat voivat jäädä ylimääräisiksi, sillä lähes kaikki kierrätyskelvottomat jätteet sopivat hyödynnettäväksi jätevoimalassa. Poltettavan jätteen lajittelu Poltettavaan jätteeseen käy kierrätyskelvoton, poltettava jäte. Polttoa haittaavia tai vaarallisia jätteitä ei saa olla sen joukossa. Lajittele poltettavaan jätteeseen esimerkiksi: - muovit, kuten elintarvikepakkaukset, muovipullot ja purkit, ämpärit, kanisterit jne. - vaipat, siteet ja muut hygieniatuotteet - tekstiilit, vaatteet, kengät, kumi ja nahka - likainen ja kierrätyskelvoton paperi, pahvi ja kartonki, lahjapaperit - imurin pölypussit - kodin tulipesien tuhka ja tupakantumpit jäähtyneinä ja pakattuina tiiviisti suljettuun pussiin - lemmikkien kuivikkeet (kissanhiekka, purut jne.) pakattuina tiiviisti suljettuun pussiin - ruoantähteet, jos ei ole biojätteen erilliskeräystä tai ei kompostoi Hehkulamput tai pienet peilin, lasin tai posliinin kappaleet eivät tämän hetken tiedon mukaan haittaa polttoa merkittävästi, joten nekin voi laittaa poltettavaan jätteeseen. jatkuu

20 Kaatopaikalle menevää jätettä ei voi enää laittaa jäteastiaan, kun poltettavan jätteen keräys alkaa. Käytännössä kaatopaikkajäte on palamatonta tai polttokelvotonta jätettä, esim. - PVC: tä sisältävä muovi, kuten letkut, useimmat viemäri- ja sähköasennusputket, lattiapäällysteet (muovimatot), johdot, pressut, lasten muoviset leikkikalut, muoviset puutarhakalusteet jne. - posliini, keramiikka (isot erät) - tekonahka - mineraalivilla (lasivilla, kivivilla, vuorivilla) - ikkunalasi, tasolasi - kipsilevy - lasikuitua sisältävät tuotteet (esim. sukset, kypärät) - vesivahinko- tai tulipalojäte - kattohuopa Kodin arjessa kaatopaikkajätettä syntyy erittäin vähän, lähinnä sitä tulee vain remonttien tai suursiivouksien yhteydessä. Kaatopaikkajätettä otetaan kotitalouksilta vastaan hyötyjäteasemilla ja Ylivieskan jätekeskuksessa peräkärrykuormia (25 /m 3 ). Sitä voi toimittaa jätekeskukseen myös vaihtolavakuljetuksina esim. rakennustyömailta. Vestia uusi ilmeensä Vestian ulkoinen ilme uudistuu vuoden vaihteessa. Se näkyy ensiksi kotitalouksille jaettavassa seinäkalenterissa. Myös nettisivut uusitaan kokonaan ja nekin avataan vuoden vaihteessa tutussa osoitteessa Kevään mittaan uusi ilme näkyy myös ekopisteillä ja Vestian toimipisteissä. Seinäkalenteri jaossa vuoden vaihteessa Odotettu Vestian seinäkalenteri jaetaan kotitalouksille mainospostin mukana vuoden vaihteessa. Tänä vuonna kalenterin kuvituksena on paikallisten valokuvaajien upeita kuvia. Mikäli asiakas tai taloyhtiö on kieltänyt ilmaisjakelut, kalenteria ei kanneta postilaatikkoon. Kalenteria (myös ylimääräisiä kappaleita) voi tilata maksutta asiakaspalvelustamme puh. (08) tai Neuvoja ja vastauksia kysymyksiin saa myös Vestia Roskasakkia Facebook-sivuilla ja blogissa. Internet: Blogissa: Facebookissa:

21 Terveyspalvelut Hallinto, Tähtelänkuja 1, PL Haapavesi, Haapaveden kaupungin vaihde (08) Faksi (08) Siikalatva Kestilän terveysasema, Tiinanmäki 5, Kestilä Faksi (08) Vastaanotto avoinna ma-ke Päivystysajanvaraus- ja neuvonta ma-pe 8-16 (08) Muina aikoina OYS yhteispäivystys (08) Kiireetön ajanvaraus ja laboratoriovastaukset ma-ke Laboratorion ajanvaraus Kestilästä ma-ke klo Pulkkilasta ma-to klo , pe klo Hammashoitola ajanvaraus ma-to klo , pe klo (08) päivystys viikonloppuisin ja arkipyhinä klo Aapistie 3, 1 krs, Oulu Lastenneuvola th. Arja Karjalainen (ma, ti, to klo ) Äitiysneuvola th. Kirsi Reinikka (ma-pe klo ) Kouluterveydenhuolto ja diabetesneuvola th. Raija Lotvonen (ma, ke, to klo ) Työttömien terveystarkastukset ja ennaltaehkäisevä diabeteshoitotyö th. Mirja Kotisaari Hoitotarvikejakelu ma klo Piippolan terveysasema, Anttilantie 6, Piippola Faksi (08) Vastaanotto avoinna normaalisti ma-ke (lääkärin ollessa ma-pe) Päivystysajanvaraus- ja neuvonta ma-pe 8-16 (08) Muina aikoina OYS yhteispäivystys (08) Kiireetön ajanvaraus ja laboratoriovastaukset ma-ke Laboratorion ajanvaraus Piippolasta ma-ke klo Pulkkilasta ma-to klo , pe klo Reumahoitaja, sairaanhoitaja Tarja Partanen Hammashoitola ajanvaraus ma-to klo , pe klo (08) päivystys viikonloppuisin ja arkipyhinä klo Aapistie 3, 1 krs, Oulu Lastenneuvola, koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto th. Petra Filppula (ma-to klo ) Äitiysneuvola th. Kirsi Reinikka (ma-pe klo ) Diabetes- ja hengityshoitaja (ma-to klo ) Työttömien terveystarkastukset ja ennaltaehkäisevä diabeteshoitotyö th. Mirja Kotisaari Hoitotarvikejakelu ma klo Pulkkilan terveysasema, Savonojantie 2, Pulkkila Faksi (08) Vastaanotto avoinna ma-pe Neuvonta, toimistosihteeri Anitta Anttila Päivystysajanvaraus- ja neuvonta ma-pe 8-16 (08) Muina aikoina OYS yhteispäivystys (08) Kiireetön ajanvaraus ja laboratoriovastaukset jatkuu

22 Hengityshoitaja Arja Piippo Laboratorio ajanvaraus , Röntgen ajanvaraus , , Hammashoitola ajanvaraus ma-to klo , pe klo (08) päivystys viikonloppuisin ja arkipyhinä klo Aapistie 3, 1 krs, Oulu Siikalatvan vuodeosasto Faksi (08) Osastonhoitaja Marge Fingerroos Apulaisosastonhoitaja, kotiutushoitaja Helena Paakki Hoitajat Osastosihteeri Inkeri Vatanen Kanslia , Äitiysneuvola th. Kirsi Reinikka (ma-pe klo ) Lastenneuvola th Arja Karjalainen (ma, ti, to klo ) Kouluterveydenhuolto th. Lea Kukkala ( ma-pe ) Diabeteshoitaja Satu Rimpeläinen (ma-to klo ) Työttömien terveystarkastukset ja ennaltaehkäisevä diabeteshoitotyö th. Mirja Kotisaari Hoitotarvikejakelu to Fysioterapia, puhelintunti ma-pe klo Apuvälinelainaus ma-to klo , Mielenterveysneuvola Psykiatrinen sh. Liisa Saarikoski ma-pe klo Psykiatrinen sh. Anne Kaikkonen ma-pe klo Psykiatrinen sh. Riitta Mankinen ma-pe klo Rantsila terveysasema, Keinontie 12, Rantsila Faksi (08) Vastaanotto avoinna ma-pe Neuvonta Hilkka Savela Päivystysajanvaraus- ja neuvonta ma-pe 8-16 (08) Muina aikoina OYS yhteispäivystys (08) Kiireetön ajanvaraus ja laboratoriovastaukset Hengityshoitaja, sairaanhoitaja Taru Orava Laboratorio ajanvaraus Hammashoitola ajanvaraus ma-to klo , pe klo (08) päivystys viikonloppuisin ja arkipyhinä klo Aapistie 3, 1 krs, Oulu Lastenneuvola ja kouluterveydenhuolto th. Anna-Maaria Keränen (ma-pe klo ) Äitiysneuvola ja perhesuunnittelu, diabetesneuvola th. Päivi Knuutti (ma-pe ) Työttömien terveystarkastukset ja ennaltaehkäisevä diabeteshoitotyö th. Mirja Kotisaari Hoitotarvikejakelu to klo Fysioterapia, puhelintunti ma-pe klo Apuvälinelainaus ma-to klo Mielenterveysneuvola Psykiatrinen sh. Hilkka Ojakoski ma-to Tukikeskus

23 Pyhäntä Pyhännän terveysasema, Antintie 8, Pyhäntä Faksi Vastaanotto avoinna pääasiallisesti ti-to Päivystysajanvaraus- ja neuvonta ma-pe 8-16 (08) Muina aikoina OYS yhteispäivystys (08) Kiireetön ajanvaraus ja laboratoriovastaukset Laboratorion ajanvaraus Pyhännältä ti-to klo Pulkkilasta ma-to klo , pe klo Hammashoitola ajanvaraus ma-to klo , pe klo (08) päivystys viikonloppuisin ja arkipyhinä klo Aapistie 3, 1 krs, Oulu Lastenneuvola ja diabeteshoitaja th. Maarit Kuusipalo (ma-pe ) Äitiysneuvola th. Kirsi Reinikka, (ma-pe klo ) Kouluterveydenhuolto, hengitys-, reuma ja sydänhoitaja th. Eeva Mahosenaho (ma, ke klo ) Työttömien terveystarkastukset ja ennaltaehkäisevä diabeteshoitotyö th. Mirja Kotisaari Hoitotarvikejakelu to Muistihoitaja Eija Paldan LÖYTÖELÄINTEN VASTAANOTTO Kunnan velvollisuutena on eläinsuojelulain 15 :n mukaisesti huolehtia irrallaan tavattujen ja talteen otettujen koirien ja kissojen sekä muiden vastaavien pienikokoisten seura- ja harrastuseläinten tilapäisen hoidon järjestämisestä. Talteenotettua eläintä on säilytettävä 15 päivän ajan, minkä jälkeen eläimelle etsitään uusi koti tai se lopetetaan. Siikalatvan alueen löytöeläimet vastaanottaa Pulkkilan koirahoitola/löytöeläinkoti os. Raahentie 812, Pulkkila, puh Järjestöt ja yleishyödylliset yhteisöt antakaa ilmoitukset sitä mukaa kun teillä asioita tulee, kuitenkin viimeistään Seuraava kuntatiedote ilmestyy pe puh puh puh puh Kuntatiedote luettavissa myös: Ajankohtaista / kuntatiedotteet

PYHÄNNÄN KUNNAN KUNTATIEDOTE KESÄKUU 2011

PYHÄNNÄN KUNNAN KUNTATIEDOTE KESÄKUU 2011 SISÄLTÖ Valtuuston kokous. 1 Löydetty silmälasit. 1 Kirpputoritapahtuma.. 1 Sosiaali ja terveyspiiri Helmen kesätiedote. 1 5 Sivistysosasto tiedottaa.. 5 Kirjasto avoinna 1.6. 31.8.2011. 6 Taidenäyttely..

Lisätiedot

Kiuruveden kaupunki Sivistyspalvelukeskus. Avustushakemus Kulttuuri- ja nuorisotoimi. Kulttuuritoimen avustus Nuorisotoimen avustus.

Kiuruveden kaupunki Sivistyspalvelukeskus. Avustushakemus Kulttuuri- ja nuorisotoimi. Kulttuuritoimen avustus Nuorisotoimen avustus. Kiuruveden kaupunki Sivistyspalvelukeskus Avustushakemus Kulttuuri- ja nuorisotoimi Vuosi 20 Kohdeavustus Toiminta-avustus Kulttuuritoimen avustus Nuorisotoimen avustus Saapunut:.. (käsittelijä täyttää)

Lisätiedot

Sievin vapaa-aikalautakunta 6.5.2014 12 Liite 1 SIEVIN KUNNAN VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ

Sievin vapaa-aikalautakunta 6.5.2014 12 Liite 1 SIEVIN KUNNAN VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ Sievin vapaa-aikalautakunta 6.5.2014 12 Liite 1 SIEVIN KUNNAN VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ VA:6/010/2014 AVUSTUKSET YLEISTÄ Kulttuuritoiminnan, nuorisotoiminnan ja liikuntatoiminnan tukemiseksi

Lisätiedot

NUORISOPALVELUT AVUSTUSOHJE

NUORISOPALVELUT AVUSTUSOHJE NUORISOPALVELUT AVUSTUSOHJE MIKKELIN KAUPUNGIN NUORISOPALVELUIDEN AVUSTUSOHJE Nuorisolain mukaan nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin. Kunnan tulee paikalliset olosuhteet huomioon ottaen

Lisätiedot

OHJEET KUNTOSALIN KÄYTTÄJILLE!

OHJEET KUNTOSALIN KÄYTTÄJILLE! OHJEET KUNTOSALIN KÄYTTÄJILLE! 8.2.2016 Kuntosali sijaitsee Monitoimitalolla, os. Kristiinantie 17 A, 64900 Isojoki Kuntosalille päästäksesi tarvitset oman poletin Kuntosalin käyttövuorot ovat luettavissa

Lisätiedot

TOIMINTA- KALENTERI Päivitetty

TOIMINTA- KALENTERI Päivitetty TOIMINTA- KALENTERI Päivitetty 10.11.2016 Tuolijumppa Olohuoneessa torstaisin klo 12.00-12.30 vapaaehtoisemme ohjauksessa ja jumpan jälkeen on kahvittelua, ei osall.maksua! Kuntosalivuorot Loimaalla Tuulensuun

Lisätiedot

Avustukset paikallisille kulttuurijärjestöille 2017, avustusmäärärahan jako eri avustusmuotoihin ja avustusten käsittely

Avustukset paikallisille kulttuurijärjestöille 2017, avustusmäärärahan jako eri avustusmuotoihin ja avustusten käsittely Sivistyslautakunta 7 25.01.2017 Avustukset paikallisille kulttuurijärjestöille 2017, avustusmäärärahan jako eri avustusmuotoihin ja avustusten käsittely 966/02.05.01.01/2016 Sivistyslautakunta 25.01.2017

Lisätiedot

TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö. Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset

TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö. Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset Tuusulan sosiaali- ja terveyslautakunta PL 60 04301 Tuusula

Lisätiedot

Pyhäjoen LASTEN- JA NUORTEN KESÄLOMATIEDOTE 2016

Pyhäjoen LASTEN- JA NUORTEN KESÄLOMATIEDOTE 2016 Hyvää kesää toivottaa; Vapaaaikatoimi Pyhäjoen LASTEN- JA NUORTEN KESÄLOMATIEDOTE 2016 Ohjattua leikkikenttätoimintaa 6.-30.06.2016 Kielosaari klo 13-16, Vanhatie 73 Saaren koulu klo 10-13, Koulutie 9

Lisätiedot

Khall / 136

Khall / 136 Karstulan kunnanvaltuusto varaa vuotuiseen talousarvioon määrärahan harkinnanvaraisia avustuksia varten, joilla tuetaan ja luodaan edellytyksiä paikalliselle kansalais-, liikunta-, nuoriso-, ja kulttuuritoiminnalle.

Lisätiedot

Siikajokilaakson hiihtocup 2015, Pulkkilan tulokset

Siikajokilaakson hiihtocup 2015, Pulkkilan tulokset Siikajokilaakson hiihtocup 2015, Pulkkilan tulokset 24.1.2015 Siikajokilaakson hiihtocupin tulokset Pulkkilasta. Hiihtotyyli vapaa. Sarja T10 1 km 1. Saija Nordström RaRa 5,46 2. Milla Tuomaala KKV 6,05

Lisätiedot

Näitä avustuksia myönnetään kylä- tai asukasyhdistyksille ja muille yleishyödyllistä vapaaehtoistyötä tekeville yhdistyksille

Näitä avustuksia myönnetään kylä- tai asukasyhdistyksille ja muille yleishyödyllistä vapaaehtoistyötä tekeville yhdistyksille 10.11.2015 1 Karstulan kunnanvaltuusto varaa vuotuiseen talousarvioon määrärahan harkinnanvaraisia avustuksia varten, joilla tuetaan ja luodaan edellytyksiä paikalliselle kansalais-, liikunta-, nuoriso-,

Lisätiedot

LIIKUNTATOIMEN AVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET JA HAKUOHJEET VUODELLE 2017

LIIKUNTATOIMEN AVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET JA HAKUOHJEET VUODELLE 2017 PARIKKALAN KUNTA Sivistyslautakunta 1/5 LIIKUNTATOIMEN AVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET JA HAKUOHJEET VUODELLE 2017 Avustusten jakaminen Avustusten jako tapahtuu kunnanvaltuuston vuosittain myöntämien määrärahojen

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN AVUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2016 ALKAEN

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN AVUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2016 ALKAEN HYVINKÄÄN KAUPUNGIN LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN AVUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2016 ALKAEN Hyväksytty kulttuuri- ja vapaaaikalautakunnassa 13.12.2012 86 SISÄLLYSLUETTELO LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN AVUSTUSSÄÄNTÖ

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö

Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö Kurikan vapaa-aikalautakunnan 16.3.2016 hyväksymä Voimaantulo, kun vapaa-aikalautakunnan päätös on lainvoimainen. Vuoden 2016 haettavat avustukset käsitellään hyväksytyn

Lisätiedot

Lasten ja nuorten palvelualue/nuorisotyö Hallintokatu Järvenpää

Lasten ja nuorten palvelualue/nuorisotyö Hallintokatu Järvenpää Lasten ja nuorten palvelualue/nuorisotyö Hallintokatu 2 04400 Järvenpää 09.03.2016 VUODEN 2016 NUORISOAVUSTUSTEN HAKEMINEN JA VUODEN 2015 AVUSTUSTEN TILITTÄMINEN Nuorisoyhdistysten ja muun nuorten toimintaryhmien

Lisätiedot

JÄSENKIRJE 1/2017. Rauman MTY Friski Tuult ry. Eteläkatu 7 A 4-5, Rauma puh. (02) ,

JÄSENKIRJE 1/2017. Rauman MTY Friski Tuult ry. Eteläkatu 7 A 4-5, Rauma puh. (02) , JÄSENKIRJE 1/2017 Rauman MTY Friski Tuult ry Eteläkatu 7 A 4-5, 26100 Rauma puh. (02) 821 1065, www.friskituult.fi, friski@friskituult.fi Sisällys Sääntömääräinen Kevätkokous... 2 Kirpputori matka Poriin

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNTATIEDOTE TOUKOKUU 2016

PYHÄNNÄN KUNTATIEDOTE TOUKOKUU 2016 1 PYHÄNNÄN KUNTATIEDOTE TOUKOKUU 2016 Sisältö: Valtuuston kokous... 1 Kunnantalon sulkupäivät... 1 Kaavan voimaantulokuulutus... 1 Löytöeläimet... 1 Päivähoidon kesä... 2 Taidenäyttely... 2 Tarjouspyyntö

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan viikko 1.- 7.12.2008 Kumppanuuskeskuksessa

Vapaaehtoistoiminnan viikko 1.- 7.12.2008 Kumppanuuskeskuksessa Vapaaehtoistoiminnan viikko 1.- 7.12.2008 Kumppanuuskeskuksessa Vapaaehtoistoiminnan viikko 1. - 7.12.2008 Oulussa Viikon aikana tehdään vapaaehtoistoimintaa tunnetuksi osallistumisen väylänä ja mielekkään

Lisätiedot

Kulttuuriavustussääntö 2016

Kulttuuriavustussääntö 2016 Kulttuuriavustussääntö 2016 www.nurmijarvi.fi SISÄLTÖ NURMIJÄRVEN KUNNAN KULTTUURIAVUSTUSSÄÄNTÖ Sivistyslautakunta 28.01.2016 3 1. YLEISET PERIAATTEET... 3 1. YLEISET PERIAATTEET 2. AVUSTUKSET... 4 2.1

Lisätiedot

Yhdistyksille myönnettävät avustukset

Yhdistyksille myönnettävät avustukset Yhdistyksille myönnettävät avustukset Säännöt ja ohjeet KFN 6, 11.02.2014 VÖYRIN KUNTA Kulttuuri- ja vapaa-aikaosasto Sivu 1. Yleistietoa yhdistysten avustuksista... 3 Tarkoitukset, joihin ei myönnetä

Lisätiedot

KAUNIAISLAISEN NUORISOTOIMINNAN AVUSTUSOHJE

KAUNIAISLAISEN NUORISOTOIMINNAN AVUSTUSOHJE 0 KAUNIAISTEN KAUPUNKI Nuorisolautakunta KAUNIAISLAISEN NUORISOTOIMINNAN AVUSTUSOHJE Nuorisolautakunnan 23.6.1999 31 vahvistama, päivitetty 16.2.2006 14 1 1. JOHDANTO... 2 2. NUORISOTOIMINTA, JOTA NUORISOLAUTAKUNTA

Lisätiedot

Hakuaika on klo mennessä.

Hakuaika on klo mennessä. 1 2 Hakija täyttää hakemukseen seuraavat tiedot yhdistyksestä: yhdistyksen nimi, osoitetiedot, pankkitiedot, yhdistyksen rekisteröintipäivämäärä, kotipaikka sekä yhdistyksen toimivat alaosastot / -jaostot.

Lisätiedot

lapset - nuoret perheet

lapset - nuoret perheet lapset - nuoret perheet Hyvinkään seurakunnassa syksy 2016 PERHEMESSUT 7.8. Hyvinkään kirkossa klo 18.00 (Tulevien 1 lk. siunaus) 4.9. Hyvinkään kirkossa klo 10.00 (Koululaisten iltakerhonohjaajien siunaaminen)

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ

SIVISTYSLAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ SIVISTYSLAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ Sivistyslautakunta 26.11.2013 113 KULTTUURIAVUSTUKSET 1. KOHDEAVUSTUS YHTEISÖILLE Kohdeavustusta voidaan myöntää sellaiselle tervolalaiselle yhdistykselle, yhteisölle

Lisätiedot

Kesäleirit 2016 Järvenpään seurakunta

Kesäleirit 2016 Järvenpään seurakunta Kesäleirit 2016 Järvenpään seurakunta Hei kotiväki! Kesä on tulossa ja sen mukana Järvenpään seurakunnan kesäleirit. Tervetuloa mukaan! Leireillä oppii paljon uusia asioita ja tapaa uusia ja vanhoja kavereita

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoitus on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä

Lisätiedot

Tervehdys kaikille sulkapallon harrastajille! Vuoden alkuun tiivistelmää kevätkauden 2017 keskeisimmistä asioista:

Tervehdys kaikille sulkapallon harrastajille! Vuoden alkuun tiivistelmää kevätkauden 2017 keskeisimmistä asioista: Sulkasato Iisalmi Jäsentiedote 1 /2017 Tervehdys kaikille sulkapallon harrastajille! Vuoden alkuun tiivistelmää kevätkauden 2017 keskeisimmistä asioista: Pelivuorot: Sulkasadon pelivuorot pelataan Kirkonsalmen

Lisätiedot

4. YLEISAVUSTUKSEN ENNAKKO 6 4A. Miten ennakkoa haetaan 7

4. YLEISAVUSTUKSEN ENNAKKO 6 4A. Miten ennakkoa haetaan 7 0 SISÄLTÖ: 1. YLEISTÄ 1 1A. Avustusmuodot 1 2. KAIKKIA AVUSTUSMUOTOJA KOSKEVAT EHDOT 1 2A. Myöntämisen edellytykset 1 2B. Myöntämisessä otetaan huomioon 2 2C. Avustettavien yhteisöjen määritelmät 2 2D.

Lisätiedot

LEMIN KUNTA 2/2010 9 Sivistyslautakunta. 15.2.2010 klo 18.00 19.22. Kunnanvirasto 1, valtuustosali

LEMIN KUNTA 2/2010 9 Sivistyslautakunta. 15.2.2010 klo 18.00 19.22. Kunnanvirasto 1, valtuustosali 2/2010 9 Sivistyslautakunta 15.2.2010 klo 18.00 19.22 Kunnanvirasto 1, valtuustosali Risto Pietiläinen Mervi Rings Jari Heikka Hannu Hakonen Tarja Kohonen Ari Alaoutinen Raija Liisa Tikka puheenjohtaja

Lisätiedot

Näkövammaistyö Syksy 2015 Kesä

Näkövammaistyö Syksy 2015 Kesä Näkövammaistyö Syksy 2015 Kesä 2016 1 Tervetuloa mukaan! Espoon seurakunnat järjestävät näkövammaisille monenlaisia kohtaamisen paikkoja. Tästä esitteestä löydät kaikki tiedot näkövammaisten syksyn 2015

Lisätiedot

Avoimien palveluiden kokonaisuus lapsiperheiden tueksi. KUKKANIEMEN PERHEKESKUS HAAPAJÄRVI ja REISJÄRVEN PERHEKESKUS

Avoimien palveluiden kokonaisuus lapsiperheiden tueksi. KUKKANIEMEN PERHEKESKUS HAAPAJÄRVI ja REISJÄRVEN PERHEKESKUS Avoimien palveluiden kokonaisuus lapsiperheiden tueksi KUKKANIEMEN PERHEKESKUS HAAPAJÄRVI ja REISJÄRVEN PERHEKESKUS 1.9.2016 PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNTEEN PERHEKESKUSMALLI Visio: Perhekeskustoimintaan

Lisätiedot

Jämijärven kunta JÄRJESTÖJEN AVUSTUSHAKEMUS (1/7)

Jämijärven kunta JÄRJESTÖJEN AVUSTUSHAKEMUS (1/7) Jämijärven kunta JÄRJESTÖJEN AVUSTUSHAKEMUS (1/7) Peijarintie a Mitä on muuttunut? Tällä lomakkeella hakevat toiminta-avustusta kaikki muut yhdistykset ja yhteisöt paitsi veteraanitoimikunnalle osoitetut

Lisätiedot

Espoon seurakuntien NÄKÖVAMMAISET

Espoon seurakuntien NÄKÖVAMMAISET Espoon seurakuntien NÄKÖVAMMAISET syksy 2012 1 Haluatko jutella? 3 Uudet ryhmät 4 Viikoittaiset 5 Tapahtumia 6 Vapaaehtoistyö 6 Opaspalaverit ja koulutukset 7 2 Espoon seurakuntien näkövammaistyö tarjoaa

Lisätiedot

NASTOLAN ALUEJOHTOKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ

NASTOLAN ALUEJOHTOKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginhallituksen toimiala NASTOLAN ALUEJOHTOKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ Nastolan aluejohtokunta 23.02.2016 12 1 NASTOLAN ALUEJOHTOKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ Sisällysluettelo Sivu 1. Avustuksen saajat... 2 2. Avustuksen

Lisätiedot

Torstai 26.09.2013 klo 19.00 Kunnantalo, kokoushuone 2

Torstai 26.09.2013 klo 19.00 Kunnantalo, kokoushuone 2 Vapaa-aikalautakunta Torstai 26.09.2013 klo 19.00 Kunnantalo, kokoushuone 2 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 Asialistan hyväksyminen 5 Katselmuskäynti

Lisätiedot

VÄHIKSEN VÄKI RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2011

VÄHIKSEN VÄKI RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2011 VÄHIKSEN VÄKI RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2011 Aika: Maanantai 29.8.2011 klo 18.00 Paikka: Vähä-Heikkilän yksikön ruokala Läsnä: Katrine Arbol-Lilleberg (saapui klo 18.35), Mia Enlund, Sanna Ketonen-Oksi,

Lisätiedot

JUVAN KUNNAN KULTTUURITOIMEN AVUSTUSTEN JA STIPENDIEN MYÖNTÄMISOHJE

JUVAN KUNNAN KULTTUURITOIMEN AVUSTUSTEN JA STIPENDIEN MYÖNTÄMISOHJE 1 JUVAN KUNNAN KULTTUURITOIMEN AVUSTUSTEN JA STIPENDIEN MYÖNTÄMISOHJE 1.3.2013 ALKAEN 2 KULTTUURITOIMEN AVUSTUKSET JA STIPENDIT YLEISTÄ Sivistyslautakunta on hyväksynyt nämä avustussäännöt kokouksessaan

Lisätiedot

Oheismateriaali Kult

Oheismateriaali Kult KANGASALAN KUNTA Avustustoiminnan yleiset periaatteet 1. Johdanto Tähän Kangasalan kunnan avustustoiminnan yleiset periaatteetasiakirjaan on koottu Kangasalan kunnan avustusten myöntämiseen liittyviä ohjeita,

Lisätiedot

TUUSNIEMEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/11 Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta

TUUSNIEMEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/11 Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/11 Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta KOKOUSAIKA 26.4.2011 KELLO 17.00-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Väliaikaiset nuorisotilat, Poikkitie, Tuusniemi Juha Pitkänen,

Lisätiedot

2. ROVANIEMEN KAUPUNGIN AVUSTUKSET PAIKALLISTEN NUORISOJÄRJESTÖJEN JA MUUN NUORISOTOIMINNAN TUKEMISEEN

2. ROVANIEMEN KAUPUNGIN AVUSTUKSET PAIKALLISTEN NUORISOJÄRJESTÖJEN JA MUUN NUORISOTOIMINNAN TUKEMISEEN 1. YLEISET MÄÄRÄYKSET Nuorisolain (2006) 1 2 :n tavoitteena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten

Lisätiedot

OHJE NUORISOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSISTA. Nuorisopalvelut Vanha Suurtori 7, 20500 Turku Puh. (02) 2623 112 PL1000, 20501 Turku www.turku.

OHJE NUORISOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSISTA. Nuorisopalvelut Vanha Suurtori 7, 20500 Turku Puh. (02) 2623 112 PL1000, 20501 Turku www.turku. 1 OHJE NUORISOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSISTA Nuorisopalvelut Vanha Suurtori 7, 20500 Turku Puh. (02) 2623 112 PL1000, 20501 Turku www.turku.fi/nuoriso 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä avustuksista 2. Mihin tarkoituksiin

Lisätiedot

2016 LIIKUNTA-, NUORISO-

2016 LIIKUNTA-, NUORISO- Julistetaan haettavaksi vuodelle 2016 LIIKUNTA-, NUORISO- ja KULTTUURITOIMINNAN TOIMINTA-AVUSTUKSET - liikuntajärjestöille - nuorisojärjestöille ja nuorten toimintaryhmille - kulttuurijärjestöille Järjestöjen

Lisätiedot

Jämijärven kunta JÄRJESTÖJEN AVUSTUSHAKEMUS (1/7) Peijarintie 5 a Jämijärvi Vaaleankeltaiset alueet vapaa-aikasihteeri täyttää

Jämijärven kunta JÄRJESTÖJEN AVUSTUSHAKEMUS (1/7) Peijarintie 5 a Jämijärvi Vaaleankeltaiset alueet vapaa-aikasihteeri täyttää Jämijärven kunta JÄRJESTÖJEN AVUSTUSHAKEMUS (1/7) Peijarintie a HAKIJA: Tällä pohjavärillä olevat tiedot, saa laittaa näkyviin kunnan tiedotteisiin (kotisivut, harrasteoppaat ) Liikunta Nuoriso Kulttuuri

Lisätiedot

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan!

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan! SELKOESITE Tule mukaan toimintaan! MLL:n Uudenmaan piiri Asemapäällikönkatu 12 C 00520 Helsinki Tel. +358 44 0470 407 uudenmaan.piiri@mll.fi uudenmaanpiiri.mll.fi Mannerheimin Lastensuojeluliitto Mannerheimin

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 3 / 2015

JÄSENTIEDOTE 3 / 2015 JÄSENTIEDOTE 3 / 2015 JYTYN TASKUKALENTERI 2016 - TILAUSOHJEET Vuoden 2016 kalenterissa tulee olemaan laadukas, kuten on ollut aikaisemminkin. AIKATAULUT ja MUUTA HUOMIOITAVAA Aikataulut ovat tänä vuonna

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI Liikuntatoimi LIIKUNTATOIMEN AVUSTUS- JA PALKINTOSÄÄNTÖ 1. YLEISTÄ

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI Liikuntatoimi LIIKUNTATOIMEN AVUSTUS- JA PALKINTOSÄÄNTÖ 1. YLEISTÄ VALKEAKOSKEN KAUPUNKI Liikuntatoimi LIIKUNTATOIMEN AVUSTUS- JA PALKINTOSÄÄNTÖ 1. YLEISTÄ Paikallisen liikuntatoiminnan tukemiseksi Valkeakosken kaupungin liikuntatoimi myöntää vuosittain perusavustusta

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (5) 74 Pääkaupunkiseudun Helsingin Selkäyhdistys ry:n oikaisuvaatimus sosiaali- ja terveyslautakunnan avustuspäätöksestä HEL 2015-000578 T 02 05 01 00 Päätös päätti

Lisätiedot

Hakija Tarkoitus Anottu summa Saanut v.2014 Esitys Lieksan Kuuloyhdistys ry

Hakija Tarkoitus Anottu summa Saanut v.2014 Esitys Lieksan Kuuloyhdistys ry 1 AVUSTUKSET 2014 toiminta-avustukset Lieksan Kuuloyhdistys ry jäs. 151 Yhdistys toimii alueensa kuulonhuollon hyväksi jakaen tietoutta apuvälineistä ja niiden käytöstä sekä ohjaten jäseniään hakemaan

Lisätiedot

UUTISKIRJE TOUKOKUU 2016

UUTISKIRJE TOUKOKUU 2016 UUTISKIRJE TOUKOKUU 2016 HSY:n kompostointikurssi Aiheuttaako kompostointi päänvaivaa? Oletko suunnitellut kompostin perustamista? Tule käytännölliselle ja maksuttomalle kompostointikurssille ma 2.5.2016

Lisätiedot

Hakemukset ja niiden arviointi

Hakemukset ja niiden arviointi Sivistyslautakunta 80 28.10.2015 Avustukset paikallisille kulttuurijärjestöille 2015, kohdeavustukset, hakuaika 30.9.2015 mennessä 983/02.05.01.01/2014 Sivistyslautakunta 80 Kirkkonummen kunnan hallintosäännön

Lisätiedot

LASTEN & NUORTEN KESÄTÖPINÄT 2016. Raahen nuorisotoimi

LASTEN & NUORTEN KESÄTÖPINÄT 2016. Raahen nuorisotoimi LASTEN & NUORTEN KESÄTÖPINÄT 2016 Raahen nuorisotoimi Sisältö Sisältö: Nuorisotoimen tervehdys Nuorisotoimen tapahtumat Nuorisotilojen aukioloajat Kaupunginlahden liikennepuisto Järjestöjen tarjonta Nuorisotoimen

Lisätiedot

UUTISKIRJE HELMIKUU 2016

UUTISKIRJE HELMIKUU 2016 UUTISKIRJE HELMIKUU 2016 Satuhetki Saduttaako? Joka kuukauden ensimmäinen tiistai on hyvä aika suunnistaa kirjastoon kuuntelemaan millaisia jänniä tarinoita satutäti Katrilla on tällä kertaa kerrottavana.

Lisätiedot

Puheenjohtaja: Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Puheenjohtaja: Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 1 Pöytäkirja 5/2012 KULTTUURILAUTAKUNNAN KOKOUS Aika: Maanantai 3.12.2012 klo 17.00 Paikka: Kosken Tl Kirjasto Läsnä: Almgren Lassi (x) Hämäläinen Risto ( ) Pihlajamäki Anu (x) Kulo Eija-Liisa ( ) Salonen

Lisätiedot

Kaupunginhallitus. Yleiset avustusperiaatteet Avustukset yhdistyksille ja muille toimijoille. Ohjeet ovat voimassa alkaen

Kaupunginhallitus. Yleiset avustusperiaatteet Avustukset yhdistyksille ja muille toimijoille. Ohjeet ovat voimassa alkaen Kaupunginhallitus Yleiset avustusperiaatteet Avustukset yhdistyksille ja muille toimijoille Ohjeet ovat voimassa 1.1.2017 alkaen Sisällys 1 Yleiset periaatteet... 3 2 Avustusmuodot ja hakeminen... 3 2.1.

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN AVUSTUSSÄÄNTÖ ALKAEN

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN AVUSTUSSÄÄNTÖ ALKAEN HYVINKÄÄN KAUPUNGIN LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN AVUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2017 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN AVUSTUSSÄÄNTÖ 1. AVUSTUSKELPOISUUS 1 1.1. Avustukseen ja vuokravapauteen

Lisätiedot

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden avustus- ja stipendisääntö

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden avustus- ja stipendisääntö Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden avustus- ja stipendisääntö Hyväksytty 9.12.2008 Muutokset hyväksytty: Kulttuuri- ja kansalaistoiminnan lautakunta 19.1.2016 1, liite 1 Liiikuntalautakunta 19.1.2016

Lisätiedot

UUTISKIRJE MAALISKUU 2016

UUTISKIRJE MAALISKUU 2016 Satutunti UUTISKIRJE MAALISKUU 2016 Saduttaako? Joka kuukauden ensimmäinen tiistai on hyvä aika suunnistaa kirjastoon kuuntelemaan millaisia jänniä tarinoita satutäti Katrilla on tällä kertaa kerrottavana.

Lisätiedot

LASKIAISRIEHA LESTIN KOULULLA su 14.2. klo 13.30-15.30

LASKIAISRIEHA LESTIN KOULULLA su 14.2. klo 13.30-15.30 Lestijärven kunta Lestintie 39 69440 Lestijärvi p. 06 8889111 JULKINEN TIEDOTE Jaetaan kaikkiin talouksiin LASKIAISRIEHA LESTIN KOULULLA su 14.2. klo 13.30-15.30 Myytävänä hernekeittoa (paikanpäällä ja

Lisätiedot

KERHOT TIISTAI: MAANANTAI: KOKKIKERHO luokkalaisille tiistaisin klo Temppeliaukion kirkon kerhotilat, Temppelikatu 16 B

KERHOT TIISTAI: MAANANTAI: KOKKIKERHO luokkalaisille tiistaisin klo Temppeliaukion kirkon kerhotilat, Temppelikatu 16 B Töölön seurakunta KERHOT MAANANTAI: KOKKIKERHO 1.-4. luokkalaisille maanantaisin klo. 16.00-17.30 Töölön kirkko, Topeliuksenkatu 4 Kerhossa opetellaan leipomaan ja kokkailemaan erilaisia herkkuja. Kerhomaksu

Lisätiedot

ISONKYRÖN LAPSIPERHEIDEN TOIMINTAKALENTERI, KESÄKUU 2016

ISONKYRÖN LAPSIPERHEIDEN TOIMINTAKALENTERI, KESÄKUU 2016 ISONKYRÖN LAPSIPERHEIDEN TOIMINTAKALENTERI, KESÄKUU 2016 6.6. maanantai 7.6. tiistai 8.6. keskiviikko 9.6. torstai 10.6. perjantai Seurakunnan Kesäkerhot arkisin ma-pe 6.6.-17.6. Pappilassa Pienten Isojen

Lisätiedot

NUORISOAVUSTUSHAKEMUS

NUORISOAVUSTUSHAKEMUS NUORISOAVUSTUSHAKEMUS Opetus- ja kasvatuslautakunta Vuosiavustus Kohdeavustus Hakija Seura / Yhdistys / Ryhmä Kotipaikka Rekisteröintivuosi Maksaneita jäseniä 31.12. Pankki ja tilin numero Asiaa hoitaa

Lisätiedot

Torstai 23.05.2013 klo 19.00 Kunnantalo, kokoushuone 2

Torstai 23.05.2013 klo 19.00 Kunnantalo, kokoushuone 2 Vapaa-aikalautakunta Torstai 23.05.2013 klo 19.00 Kunnantalo, kokoushuone 2 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 Asialistan hyväksyminen 5 Talousarvion

Lisätiedot

Kokouspaikka: Rantsilan seurakuntatalo

Kokouspaikka: Rantsilan seurakuntatalo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2015 Sivu 1 Kirkkovaltuusto ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kokousaika: Keskiviikko 14.1.2015

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNTATIEDOTE KESÄKUU 2016

PYHÄNNÄN KUNTATIEDOTE KESÄKUU 2016 1 PYHÄNNÄN KUNTATIEDOTE KESÄKUU 2016 Sisältö: Valtuuston kokous... 1 Kunnantalon sulkupäivät... 1 Viemärityöt Pyhännällä kesällä... 1 Museo... 1 Korpelainen avoinna... 2 Kirjasto tiedottaa... 2 Pyhännän

Lisätiedot

Anniina Merikanto-Vuoti Projektipäällikkö

Anniina Merikanto-Vuoti Projektipäällikkö Anniina Merikanto-Vuoti Projektipäällikkö Kuidut Käyttöön -hanke Hankeaika: 1.1.2016-30.6.2017 Hankealue: Haapavesi, Pyhäntä ja Siikalatva Hallinnoija: Haapaveden- Siikalatvan seudun kuntayhtymä Rahoittaja:

Lisätiedot

LIIKUNTATOIMINTA-AVUSTUKSET

LIIKUNTATOIMINTA-AVUSTUKSET LIIKUNTATOIMINTA-AVUSTUKSET 1. YLEISTÄ Järvenpään kaupungin hallintosäännön 5.3.2013 25 mukaisesti sivistys- ja vapaa-aikalautakunta päättää avustusmäärärahojen jakamisesta. Tekniset korjaukset liikuntalautakunnan

Lisätiedot

TIEDOTTEESSA KÄSITELTÄVÄT AIHEET VUOSIKOKOUS JA SUKUSEURAN 15-VUOTISJUHLA 9.7.2016...2 VUOSIKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS...3

TIEDOTTEESSA KÄSITELTÄVÄT AIHEET VUOSIKOKOUS JA SUKUSEURAN 15-VUOTISJUHLA 9.7.2016...2 VUOSIKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS...3 1/6,Kuva: http://www.maija.palvelee.fi/ TIEDOTTEESSA KÄSITELTÄVÄT AIHEET sivu VUOSIKOKOUS JA SUKUSEURAN 15-VUOTISJUHLA 9.7.2016...2 VUOSIKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS...3 SUKUSEURAN KOTISIVUISTA MIELENKIINTOISET

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNTATIEDOTE MARRASKUU 2016

PYHÄNNÄN KUNTATIEDOTE MARRASKUU 2016 1 PYHÄNNÄN KUNTATIEDOTE MARRASKUU 2016 Sisältö: Valtuuston kokous... 1 Seuraava kuntatiedote... 1 Lamujoki Ojalankylä Kyläyhdistys tiedottaa... 1 Perinteinen joululauluilta... 1 Tarjouspyyntö siivouksesta...

Lisätiedot

Kunnan avustus rekisteröidyille järjestöille/yhdistyksille/seuroille 07500 Askola Toimintavuosi Puh. (019) 529 100/vaihde www.askola.

Kunnan avustus rekisteröidyille järjestöille/yhdistyksille/seuroille 07500 Askola Toimintavuosi Puh. (019) 529 100/vaihde www.askola. Askolan kunta HAKEMUS Askolantie 30 Kunnan avustus rekisteröidyille järjestöille/yhdistyksille/seuroille 07500 Askola Toimintavuosi Puh. (019) 529 100/vaihde www.askola.fi Kulttuuripalvelut Liikuntapalvelut

Lisätiedot

OAJ:N TORNION PAIKALLISYHDISTYS TIEDOTTAA 4.4.2016

OAJ:N TORNION PAIKALLISYHDISTYS TIEDOTTAA 4.4.2016 TORNION OAY:N TIEDOTE 4.4.2016 OAJ:N TORNION PAIKALLISYHDISTYS TIEDOTTAA 4.4.2016 1. Toiminnallinen tasa-arvosuunnittelu ja Tasa-arvotyö on taitolaji -julkaisu 2. TVA-neuvottelijat 3. OPI-tiedote 4. Kevään

Lisätiedot

Juniori KuPS. KuPS Veikkausliigajoukkueella mahdollisuus mitaleille.

Juniori KuPS. KuPS Veikkausliigajoukkueella mahdollisuus mitaleille. JÄSENKIRJE SYYSKUU 2016 Juniori KuPS nyt myös Facebookissa TYKKÄÄ www.facebook.com/juniorikups KuPS Veikkausliigajoukkueella mahdollisuus mitaleille. KuPS seuraavat kotiottelut Savon Sanomat Areenalla

Lisätiedot

POSION VAMMAIS-JA VANHUSNEUVOSTO TOIMINTAKERTOMUS

POSION VAMMAIS-JA VANHUSNEUVOSTO TOIMINTAKERTOMUS POSION VAMMAIS-JA VANHUSNEUVOSTO TOIMINTAKERTOMUS 2015 2 VAMMAIS-JA VANHUSNEUVOSTON KOKOONPANO 2015 Pirkko Mäkelä, puheenjohtaja 23.6.2015 lähtien, Eläkeliiton Posion yhdistys ry Sari Ylisirniö, sihteeri23.6.2015

Lisätiedot

Lasten ja nuorten paikalliseen harrastustoimintaan tarkoitetun valtionavustuksen käyttö Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnissa vuonna 2010

Lasten ja nuorten paikalliseen harrastustoimintaan tarkoitetun valtionavustuksen käyttö Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnissa vuonna 2010 Lasten ja nuorten paikalliseen harrastustoimintaan tarkoitetun valtionavustuksen käyttö Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnissa vuonna 2010 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana Omakotiyhdistyksen säännöt Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Saarenkylän Omakotiyhdistys ry. Sen kotipaikka on Rovaniemi ja toimialue on Saarenkylä. Näissä säännöissä käytetään nimitystä

Lisätiedot

kevät 2016 Kuva: Anna Rytkönen Vuoden tunnus: Kaikki, minkä teette, tehkää rakastavin mielin! 1. Kor. 16:14

kevät 2016 Kuva: Anna Rytkönen Vuoden tunnus: Kaikki, minkä teette, tehkää rakastavin mielin! 1. Kor. 16:14 kevät 2016 Kuva: Anna Rytkönen Vuoden tunnus: Kaikki, minkä teette, tehkää rakastavin mielin! 1. Kor. 16:14 Tervehdys Turun NNKY jäsen Taas saimme käyntiin uuden toimintavuoden. Tämä vuosi on juhlavuotemme.

Lisätiedot

Koulutustuki Perustoimintatuet Kohdennetut tuet Parhaat. Paimion kaupunki, sivistys- ja vapaa-aikalautakunta

Koulutustuki Perustoimintatuet Kohdennetut tuet Parhaat. Paimion kaupunki, sivistys- ja vapaa-aikalautakunta Koulutustuki Perustoimintatuet Kohdennetut tuet Parhaat Paimion kaupunki, sivistys- ja vapaa-aikalautakunta Aiemmin jaettu avustuksia nyt tukia Säännöt on koottu Hakijan oppaaseen ja tukiperiaatteet ovat

Lisätiedot

HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 1 /2016 Kokousaika

HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 1 /2016 Kokousaika Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 1 /2016 Kokousaika Kokouspaikka Käsiteltävät asiat 1 liite Torstai 28.1.2016 klo 14.00 15.30 Siikalatvan kunnantalo, valtuustosali, Pulkkila Ajankohtaiskatsaus Oulun Eteläisen

Lisätiedot

TUUSNIEMEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/10 Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta

TUUSNIEMEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/10 Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/10 Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta KOKOUSAIKA 27.4.2010 KELLO 18.00 21.02 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Nuorisotila Päätalo, Tuusniemi Juha Pitkänen, puheenjohtaja Timo

Lisätiedot

Asiakasmaksujen käsittely ja laskutus

Asiakasmaksujen käsittely ja laskutus Asiakasmaksujen käsittely ja laskutus Nivalan varhaiskasvatuspalvelut Hyväksytty Nivalan kaupungin sivistyslautakunnassa 21.6.2016, 58 Tiedote päivähoitomaksuista 1.8.2016 31.7.2018 Välttyäksenne takautuvilta

Lisätiedot

KERIMÄEN URHEILIJOIDEN HIIHTOKOULU!

KERIMÄEN URHEILIJOIDEN HIIHTOKOULU! KERIMÄEN URHEILIJOIDEN HIIHTOKOULU! MAANANTAISIN HARJUMAJALLA KLO 18.00. KOULU ON TARKOITETTU ALLE 12-VUOTIAILLE TYTÖILLE JA POJILLE. HIIHTOKOULU SISÄLTÄÄ HIIHTOHARJOITTELUA JA LEIKKEJÄ. HIIHTOKOULUN PAKKASRAJA

Lisätiedot

Kunnallislain 26 :n mukaan vapaa-aikalautakunnan kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.

Kunnallislain 26 :n mukaan vapaa-aikalautakunnan kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. 26 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Vapaa-aikaltk. 24 Kunnallislain 26 :n mukaan vapaa-aikalautakunnan kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Vapaa-aikalautakunnan

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN KUNTOUTTAVA PÄIVÄTOIMINTA HÄMEENLINNASSA

IKÄIHMISTEN KUNTOUTTAVA PÄIVÄTOIMINTA HÄMEENLINNASSA IKÄIHMISTEN KUNTOUTTAVA PÄIVÄTOIMINTA HÄMEENLINNASSA Päivätoiminta on kotihoidon tukipalvelu, joka on tarkoitettu: hoivaa tarvitseville tai muistisairaille virkistykseksi ja vertaistueksi, toimintakykyä

Lisätiedot

KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖSLUETTELO 3 3 ILTAPÄIVÄKERHON TILANNE 3

KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖSLUETTELO 3 3 ILTAPÄIVÄKERHON TILANNE 3 Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA 5/2014 Aika Paikka 13.5.2014 klo 16.30 Tapiolan kirkon seurakuntasali KÄSITELTÄVÄT ASIAT: KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

SPEK POHJOIS-SUOMEN / POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITON AJANKOHTAISTIEDOTE Moi! kiertue kävi Oulussa!

SPEK POHJOIS-SUOMEN / POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITON AJANKOHTAISTIEDOTE Moi! kiertue kävi Oulussa! Moi! SPEK POHJOIS-SUOMEN / Tässä on vuoden kolmas ajankohtaistiedote: - Palokuntien toiminta - Kampanjat - Taloyhtiöiden ja yritysten turvallisuuskoulutus - Pohjois-Suomen pelastusliitto - Toimintakalenteri

Lisätiedot

SIVISTYSPALVELUIDEN AVUSTUKSET, PALKINNOT JA STIPENDIT

SIVISTYSPALVELUIDEN AVUSTUKSET, PALKINNOT JA STIPENDIT Sivu 1/6 Siviltk 10.2.2015, 12, Liite 1 SIVISTYSPALVELUIDEN AVUSTUKSET, PALKINNOT JA STIPENDIT AVUSTUKSET JA PALKKIOT KÄYTTÖTARKOITUS HAKUAIKA VUOSITTAIN 1. TOIMINTA-AVUSTUS järjestöjen sääntömääräisen

Lisätiedot

Jäsenkirje / Kevät 2016

Jäsenkirje / Kevät 2016 Jäsenkirje / Kevät 2016 Hei MLL Kaarinan jäsen! Kiitos, että kuulut paikallisyhdistykseemme. Uusi jäsenyyskausi on startattu käyntiin osittain uudella hallituksella. Uusien ja vanhojen jäsenten yhteystiedot

Lisätiedot

5. Toimittajan Fanny Segerfelt vierailu/haastattelut. 8. Street-tanssi alkaa koulun salissa 18.1.2016

5. Toimittajan Fanny Segerfelt vierailu/haastattelut. 8. Street-tanssi alkaa koulun salissa 18.1.2016 TOIMINTAKAUSI 2016-2017 Leikkipuisto Kesanto Koululaisten talokokous Talokokous 12.1.2016 /1 Asialista: 1. Osallistujalista 2. Edellisen kokouksen muistion kertaus 3. Apuohjaajien ja pihapoliisien tehtävät

Lisätiedot

SuLVIn toimiston työnjako ota rohkeasti yhteyttä!

SuLVIn toimiston työnjako ota rohkeasti yhteyttä! Pelisäännöt kuntoon SuLVIn toimiston työnjako ota rohkeasti yhteyttä! Operatiivinen johto: toiminnanjohtaja Tiina Strand tiina.strand@sulvi.fi, 040 505 5445 Viestintä, kotisivut, tapahtumat, some yms:

Lisätiedot

KYLÄILTA KELLO 18.30

KYLÄILTA KELLO 18.30 KYLÄILTA 10.10.2016 KELLO 18.30 Kahvia ja kastettavaa Oppilaiden turvallisuustyöt esillä ja niistä parhaat palkitaan illan aikana Tervetuliaissanat Taivalkunnan kylät ry:n pj. Kyläyhdistyksen puheenjohtajan

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Maakuntaviestit Lappeenrannassa

Etelä-Karjalan Maakuntaviestit Lappeenrannassa Etelä-Karjalan Maakuntaviestit Lappeenrannassa Joutsenon Kullervo ja Lappeenrannan kaupunki toivottavat hiihdon ystävät tervetulleiksi 66. maakuntaviesteihin. Ajankohta maanantai 6.1.2015 klo 11.00 Kisapaikka

Lisätiedot

Rautalampi 18.2.2015

Rautalampi 18.2.2015 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 1/ 2015 Sivistyslautakunta Sivu 1 (13) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 18.2.2015 klo 16.00-17.00 Rautalammin lukio Anu Hotti Riitta Hiironen

Lisätiedot

OHJE SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN VUODEN 2017 TOIMINTA-AVUSTUKSEN SÄHKÖISEN HAKEMUKSEN TÄYTTÄMISEEN

OHJE SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN VUODEN 2017 TOIMINTA-AVUSTUKSEN SÄHKÖISEN HAKEMUKSEN TÄYTTÄMISEEN HELSINGIN KAUPUNKI 1 (10) OHJE SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN VUODEN 2017 TOIMINTA-AVUSTUKSEN SÄHKÖISEN HAKEMUKSEN TÄYTTÄMISEEN Täydentää Helsingin kaupungin sähköisen asioinnin ohjetta, joka löytyy täältä:

Lisätiedot

Info Yt-neuvottelujen seurauksena irtisanotuille. Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto

Info Yt-neuvottelujen seurauksena irtisanotuille. Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto Info Yt-neuvottelujen seurauksena irtisanotuille Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto 1 31.3.2015 Johdanto Tämä info on tarkoitettu tuotannollisista ja taloudellisista syistä irtisanotuille työntekijöille

Lisätiedot

Pienikin apu arjessa voi helpottaa päivääsi!

Pienikin apu arjessa voi helpottaa päivääsi! Pienikin apu arjessa voi helpottaa päivääsi! Lapsiparkkiin ovat tervetulleita 0-6 vuotiaat lapset. Lapsiparkissa hoitajina toimivat perhetyöntekijät. Tee rauhassa ruokaostokset, piipahda vaatekaupassa

Lisätiedot

VAPLTK Vapaa-aikalautakunta on hyväksynyt voimassa olevan avus tus säännön kokouksessaan

VAPLTK Vapaa-aikalautakunta on hyväksynyt voimassa olevan avus tus säännön kokouksessaan Vapaa-aikalautakunta 14 11.05.2016 Vapaa-aikalautakunta 29 19.05.2016 Vapaa-aikalautakunnan yleisavustukset 2016 VAPLTK 14 11.5.2016 Vapaa-aikalautakunta on hyväksynyt voimassa olevan avus tus säännön

Lisätiedot

Ryhmäkalenteri. Hyvinvointia tukevaa ryhmätoimintaa ikääntyville Kauhavalla

Ryhmäkalenteri. Hyvinvointia tukevaa ryhmätoimintaa ikääntyville Kauhavalla Ryhmäkalenteri Hyvinvointia tukevaa ryhmätoimintaa ikääntyville Kauhavalla Kevät 2016 Lukijalle Tähän Ryhmäkalenteriin on koottu tietoa Kauhavan alueella toimivista ikäihmisille suunnatuista ryhmistä.

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA. DOMIK v. 2014/2015

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA. DOMIK v. 2014/2015 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA DOMIK v. 2014/2015 Vuosi Domikissa etenee viikoittain vaihtuvien teemojen mukaan. Domikissa toteutetaan uutta varhaiskasvatussuunnitelmaa, joka on laadittu kaksikielistä perhepäiväkotia

Lisätiedot

Läsnä: Liisa Temisevä puh.joht. Eläkeliitto Leivonmäen yhd. Joutsan seudun Parkinsson-kerho

Läsnä: Liisa Temisevä puh.joht. Eläkeliitto Leivonmäen yhd. Joutsan seudun Parkinsson-kerho PÖYTÄKIRJA Vanhus- ja vammaisneuvosto Aika 26.6.2015 klo: 13.00 14.40 Paikka Palvelukeskus Jousi, Myllytie 14 19650 Joutsa Läsnä: Liisa Temisevä puh.joht. Eläkeliitto Leivonmäen yhd. Tapio Lankia Taisto

Lisätiedot