K U N T A T I E D O T E 1 /

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "K U N T A T I E D O T E 1 / 25.1.2012"

Transkriptio

1 JULKINEN TIEDOTE K U N T A T I E D O T E 1 / YKSITYISTEN TEIDEN HALTIJAT JA TIEKUNNAT HUOMIO Siikalatvan kunnan tekninen lautakunta julistaa haettavaksi yli 200 m pitkien yksityisteiden kunnossapitoavustukset vuodelle Avustusta haetaan hakulomakkeella, joka tulee palauttaa kello mennessä lähimpään kunnan toimipisteeseen tai postitse osoitteella Siikalatvan kunta, yksityistiet, Keskustie 9, Piippola. Avustushakemus tulee jättää vuosittain, vaikka tie tai tiekunta olisi saanut avustusta jo aiemmin joko entiseltä kunnalta tai Siikalatvan kunnalta. Avustus edellyttää kaikkia avustusta saavia tiekuntia lakisääteisten kokousten pitämistä sekä yksityistielain mukaisten toimielimien yhteystietojen muutosten ilmoittamisen Siikalatvan kunnalle. Tästä johtuen vuoden 2012 yksityisteiden kunnossapitoavustuksen saamisen ehtona on tiekunnan kokousten lainmukainen pitäminen ja mahdollisten muuttuneiden toimihenkilöiden yhteystietojen ilmoittaminen kunnalle. Poikkeuksen tietysti edellä mainituista velvoitteista muodostavat sellaiset avustusta hakeneet yksityiset tiet, joille ei ole koskaan perustettu tiekuntaa. Tällaisia teitä ovat käytännössä yhden tai muutaman omistajan omat asutuksen pääsytiet sekä muutamien omistajien käytössä olevat ns. sopimustiet. Tarkempia tietoja avustuksen velvoitteista löytyy teknisen lautakunnan asiaa koskevasta päätöksestä Pykälä 48, mikä löytyy kunnan www-sivuilta osiosta pöytäkirjat. Hakemus tulee täyttää erityisen huolellisesti ja tarvittaessa sitä voi täydentää erillisin liittein tai asiakirjoin hakijan niin halutessaan. Puutteellisia tai myöhässä toimitettuja hakemuksia ei oteta käsittelyyn, vaan ne hylätään suoraan. Hakulomakkeita ja -ohjeita saa kaikista Siikalatvan kunnan toimipisteistä sekä kunnan wwwsivuilta. Lisätietoja ja -ohjeita voi tiedustella Maaseutujohtaja Mikko Äijälältä puh , tai Kehitys- ja tekninen johtaja Aimo Lehmikankaalta puh ,

2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus tiedottaa SUUNNITELMA KORTTEISEN TEKOJÄRVEN SÄÄNNÖSTELYN LOPETTAMISEKSI ON VALMISTUNUT Otsikon mukainen suunnitelman esittelytilaisuus pidetään Siikalatvan kunnan Pulkkilan hallintokeskuksessa (os: Pulkkilantie 4) klo alkaen. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa on valmistunut suunnitelma, jolla Lamujoen säännöstelyä muutetaan lopettamalla Kortteisen tekojärven säännöstely. Suunnitelmassa Kortteisen maapadon ohi rakennetaan noin 400 m pitkä luonnonpuromainen kalatie ja Kortteisen maapadossa oleva nykyinen ylivirtauskynnys alennetaan 44 m pitkäksi pohjapadoksi, jonka alaluiskan yli rakennetaan vapaa-aukoltaan 20 m pitkä teräsbetonisilta. Lisäksi padon routasuojausta parannetaan. Kortteisesta lähtevät vedet menisivät jatkossa Lamujokeen suunnitellun kalatien ja pohjapato-siltayhdistelmän kautta. Suunnitelluilla toimenpiteillä parannetaan Kortteisen tekojärven ja sen alapuolisen Lamujoen vedenlaatua. Suunnitelmaa tilaisuudessa esittelee projektipäällikkö Hannu Alatalo ja projekti-insinööri Ilkka Räihä Maveplan Oy:stä sekä diplomi-insinööri Kari Kuusela Ponvia Oy:stä. Kaikki asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita tilaisuuteen. Lisätietoja antaa rakennusmestari Veli-Pekka Latvala puh ja hydrobiologi Kimmo Aronsuu puh Siikalatvan kunnan Kestilän ja Piippolan kylien alueella sosiaaliasiamiehenä toimii yht.maist. Eero Karjalainen Hänet tavoittaa puhelimitse numerosta tai sähköpostitse osoitteella Sosiaaliasiamiehen toimintaa ohjaa laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista. Sosiaaliasiamiehen tehtävänä on: neuvoa asiakkaita em. lain soveltamiseen liittyvissä asioissa; avustaa asiakasta em. lain mukaisen muistutuksen tekemisessä; tiedottaa asiakkaan oikeuksista; toimia muutenkin asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi sekä seurata asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä kunnassa ja antaa siitä selvitys vuosittain kunnanhallitukselle. Sosiaaliasiamies

3 POLIISI Jokilaaksojen poliisilaitoksen Siikalatvan palvelupisteessä siirrytään alkaen samankaltaiseen ajanvarausjärjestelmään kuin muissakin poliisin lupapalvelupisteissä. Poiketen muista yksiköistä Siikalatvalla on edelleen joka viikko kiinteät palvelupäivät maanantai ja torstai klo 9-11 ja Palvelu perustuu ajanvaraukseen. Siikalatvan palvelupisteeseen voi edelleen jättää kaikkia poliisin lupahakemuksia esim. ajokortti, ampuma-ase, passi, henkilökortti, vammaisen pysäköintilupa, tavara-arpajaisja rahankeräyshakemukset sekä EU-kansalaisen rekisteröinti ja oleskeluluvan uusiminen. Ajan lupapalveluihin voi varata internetissä, "Ajanvaraus lupapalveluihin" tai soittamalla puhelinpalveluaikana klo 9-11 asiakaspalvelunumeroihin tai Jokilaaksojen poliisilaitos Lupayksikkö Ympäristöpalkinto haettavissa KUULUTUS Ympäristöpalvelut Helmen alueella Haapavedellä, Siikalatvalla ja Pyhännällä on haussa ympäristöpalkinnon saaja vuodelle Ympäristöpalkinto voidaan myöntää henkilölle tai taholle, joka omalla työllään edistää ympäristönsuojelua ja ei muutoin saa tunnustusta tekemälleen työlle. Palkinto voidaan myöntää myös ympäristöasioiden hoitoa aktiivisesti eteenpäin vievälle henkilölle tai taholle, joka ei kuitenkaan ole ympäristöalan ammattilainen. Palkinnon myöntämisperusteita ovat mm. tehokkaasti ympäristönsuojelua edistävät ja tukevat teot sekä ympäristönsuojelun vahva kehittäminen. Myöntämisperusteita ovat myös toimiminen aikansa edelläkävijänä ympäristönsuojelua edistävien prosessien hallinnassa, kuten esim. energian, veden jne. käytössä sekä aktiivinen ja menestyksekäs ympäristökasvatuksen ja ympäristövalistuksen toteuttaminen ja kehittäminen. Palkinnon saannin perusteeksi ei kuitenkaan riitä pelkkä ympäristönsuojelulainsäännön ja -määräysten noudattaminen. Palkitsemisen tavoitteena on lisätä kiinnostusta ja halukkuutta pohtia ja kehittää uusia ja toteuttamiskelpoisia tapoja ympäristönsuojelun edistämiseksi. Esityksiä vuoden 2012 ympäristöpalkinnon saajiksi otetaan vastaan marraskuun 2012 loppuun saakka. Ehdokkaan esittäminen tehdään kirjallisesti ja esityksen tulee olla perusteltu. Esitykset toimitetaan Ympäristöpalvelut Helmeen, os. Rynnäkkötie 1, 3. kerros, Haapavesi. Esitykset voi toimittaa myös sähköpostilla seuraavasti: tai Haapaveden kaupungin ympäristöterveyslautakunta valitsee ehdokkaan tehtyjen esitysten perusteella ja palkinto myönnetään lautakunnan kokouksessa joulukuussa 2012 tai viimeistään tammikuussa Lisätiedot: -ympäristösihteeri Eeva Heiska, puh ,

4 PÄIVÄHOITOPAIKKOJEN HAKEMINEN 2012 Oletteko suunnitelleet päivähoitopaikan hakemista lapsellenne ensi syksynä? Alle kouluikäisellä lapsella on subjektiivinen oikeus varhaiskasvatuspalveluihin, mikä tarkoittaa sitä, että hoitopaikka järjestetään riippumatta siitä, ovatko vanhemmat työelämässä, työttöminä tai opiskelemassa. Päivähoitopaikan järjestyminen edellyttää, että paikkaa on haettu ajoissa. Päivähoidosta peritään perheen tuloihin perustuva päivähoitomaksu. Yhtä aikaa ei voi saada samasta lapsesta kotihoidontukea. Lasten kotona tapahtuvaa perhepäivähoitoa voi saada alkaen vain, jos perheessä on neljä alle kouluikäistä lasta ja päivähoidon tarve johtuu työllistymisestä ja lisäksi vanhempien työajat ja/tai -matkat ovat lapsen kannalta epäedulliset. Myös lapsen vakava sairaus voi olla edellytys hoitajan kotiin saamiselle tai muut erityiset perusteet. Koululaisia varten Siikalatvan kunnassa järjestetään koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa (ei ole päivähoitoa), jota haetaan erikseen ja josta peritään erillinen tuloista riippumaton maksu. 1-2 luokkaa käyvät koululaiset voivat saada päivähoitoa syys,- joulu- ja hiihtolomalla, jolloin palvelusta peritään normaali päivähoitomaksu. Kesäisin koululaisille järjestetään päivähoitoa vain erityisin perustein. Myös vuorohoito myönnetään koululaisille vain tapauskohtaisesti erityisin perustein. Päivähoitopaikkaa tulee hakea viimeistään neljä kuukautta ennen kuin lapsi tarvitsee hoitopaikan, mikäli hoidontarve on tiedossa. Elokuulta alkava päivähoidon tarve edellyttää siis hoitopaikan hakemista mennessä. Mikäli hoidon tarvetta ei voida tässä vaiheessa ennakoida ja tarve syntyy yllättäen työllistymisen tai opiskelun vuoksi, järjestetään hoitopaikka kahden viikon kuluessa. Tämän hetkiset voimassaolevat päivähoitopaikat on myönnetty pysyvästi, joten niitä ei haeta uudelleen syksyä varten ellei välissä tapahdu päivähoitopaikan irtisanomista. Hakemuslomakkeita saa kirkonkylien päivähoitotoimistoista. Internetistä lomakkeet löytyvät osoitteesta Lomakkeet tulee toimittaa huolellisesti täytettynä seuraaviin toimipisteisiin mennessä: Kestilä: Päivähoitotoimisto/kunnanvirasto, Hallintotie 5, Kestilä Lisätietoja: päivähoidon johtaja Ulla-Maija Hepo-oja puh Piippola: Päivähoitotoimisto/Vaarintalon päiväkoti, Tenavatie 1, Piippola Lisätietoja: päiväkodinjohtaja Jaana Fält puh Pulkkila: Päivähoitotoimisto/Päiväkoti Hiirenkorva, Pulkkilantie 13 B, Pulkkila Lisätietoja: päivähoidonohjaaja Sirkka Kemppainen puh Rantsila: Päivähoitotoimisto/Lastentalo, Rantsilanraitti 7, Rantsila Lisätietoja: päivähoidonohjaaja Eila Arffman puh Koulutuslautakunta/varhaiskasvatus

5 SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMI Diabeetikkojen silmänpohjakuvaukset 2012 RANTSILAN KYLÄSSÄ SIIKALATVALLA KE JA Kuvaus on tarkoitettu Siikalatvan Rantsilan kylän diabeetikoille. Ne henkilöt, jotka on kuvattu v ja OYS on antanut suosituksen seuraavasta kuvauksesta, saavat kutsun kuvaukseen kirjeitse. Diabeetikot, joita ei ole aiemmin kuvattu tai kuvaus on ollut ennen vuotta 2009, voivat ottaa yhteyttä alla mainittuun numeroon. Kuvaukset suorittaa OYS:n liikkuva silmätutkimusyksikkö. Tutkimusyksikkö on Rantsilassa palolaitoksen paikoitusalueella. Tiedustelut ja ajanvaraus : TH Päivi Knuutti puh puh.aika ma-pe klo 8-9. SIIKALATVAN MUIDEN KYLIEN KUVAUKSET TULEVAT MAALISKUULLE. SEURAA KUNTATIEDOTTEEN ILMOITUKSIA. SÄILYTÄ TÄMÄ TIEDOTE! Johtava lääkäri KULTTUURITOIMEN AVUSTUKSET VUODELLE 2012 JULISTETAAN HAETTAVAKSI Siikalatvan kunnan kulttuuritoimelle varataan vuosittain määräraha jaettavaksi avustuksina kuntalaisille. Vuonna 2012 avustussumma on Kulttuuriavustusten jakoperusteet: Avustustoiminnan tehtävänä on edistää ja monipuolistaa Siikalatvan kunnan kulttuuritarjontaa, eri toimijoiden välistä yhteistyötä, nuoriso- ja kansalaistoimintaa sekä tukea harrastustoimintaa. Kulttuuritoiminnalla tarkoitetaan taiteen harjoittamista ja harrastamista, taidepalveluiden tarjontaa ja käyttöä, kotiseututyötä sekä paikallisen kulttuuriperinteen vaalimista ja edistämistä. Avustusta voivat hakea yksityiset henkilöt, työryhmät, yhdistykset ja muut yhteisöt, joilla on kotipaikkana Siikalatva. Eräissä tapauksissa avustusta voidaan myöntää muillekin, jos voidaan katsoa hankkeen hyödyntävän paikallista kulttuuritoimintaa. Työryhmän jäsenistä osalla voi olla kotipaikka muuallakin. Avustusten jaosta päättää kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta kulttuurisihteerin tai hänen esteellisenä olleessaan hänen esimiehensä esityksestä. Avustukset maksetaan jälkikäteen kuittia vastaan. Avustuksia haetaan kaavakkeella, jota on saatavissa kunnan virastotaloista joka kirkonkylältä kulttuuritoimistosta sekä kunnan kotisivulta netistä ja vapaa-aikapalvelut=> kulttuuritoimi=> avustushakemukset. Avustukset lähetetään osoitteella: Siikalatvan kunta, kulttuuritoimi, Hallintotie 5, Kestilä. Hakuaika päättyy klo Lisätietoja kulttuurisihteeriltä puh tai Kulttuurisihteeri

6 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta julistaa urheiluseurojen haettavaksi perusavustusmäärärahan vuoden 2012 toimintaan Jaettava summa on euroa. Perusavustusta voidaan myöntää siikalatvalaisille, rekisteröidyille urheiluseuroille, jotka harjoittavat liikuntatoimintaa. Perusavustuksen saamiseksi urheiluseuran tulee esittää toimintakertomus, tilinpäätös- ja tilintarkastuskertomus edelliseltä vuodelta. Lisäksi hakemukseen tulee liittää ko. vuoden toiminta- ja taloussuunnitelma. Perusavustuksen jakamisessa kiinnitetään huomiota seuran; - toiminnan määrä (urheilijoiden, joukkueiden, harrastajien, kilpailu- ja harjoitustilaisuuksien lukumäärä sekä järjestettyjen leirien luku- ja osanottomäärä) - toiminnan laatu ja laajuus (urheilijoiden ja joukkueiden taso, menestyminen ja saavutetut tulokset) - jäsenmäärä - muiden liikuntatilaisuuksien ja tapahtumien määrä sekä niiden osanottajamäärät Hakemuslomakkeita saa vapaa-aikatoimistoista ja kunnanvirastoilta sekä kunnan internet-sivulta. Hakemukset mennessä, osoitteella Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, PL 41, Rantsila. Lisätietoja antavat hallintosihteeri Erkki Salonkari puh ja vapaa-aikasihteeri Sinikka Lehtosaari puh NUORISOTOIMEN AVUSTUSHAKEMUKSET Kohdeavustusta myönnetään ns. non stop-periaatteella vapaa-aikatoimistoista saatavan, kirjallisen hakemuslomakkeen pohjalta. Avustusta maksetaan paikallisen nuorisoyhdistyksen tai muiden yhdistysten sekä nuorten itsensä järjestämään nuorisotoimintaan. Paikallisella nuorisoyhdistyksellä tarkoitetaan rekisteröityjä ja rekisteröimättömiä yhdistyksiä, joiden jäsenistä vähintään 2/3 on alle 29-vuotiaita. Järjestetty toiminta tulee olla suunnattu alle 29-vuotiaisiin Siikalatvan kuntalaisiin. Koska kyseessä on lasten ja nuorten parissa tehtävä työ, edellytetään toiminnan osalta seuraavaa: - kasvatuksellista otetta sekä hyvien tapojen ja lakien mukaista toimintaa - päihteettömyyttä - tapahtuman/toiminnan tulee olla kaikkien Siikalatvan nuorten saavutettavissa - leirien ja retkien osalta edellytetään täysi-ikäistä vastuuhenkilöä, joka vastaa toiminnasta Kohdeavustuksia voi saada: - kerhotoimintaan - leiritoimintaan - kurssi- ja koulutustoimintaan - erilaisten retkien järjestämiseen, jotka ovat suunnattu lapsille ja nuorille - tapahtumien järjestämiseen, jotka ovat suunnattu lapsille ja nuorille - esiintymismatkoihin, esiintymistapahtumiin - kansainväliseen toimintaan - muuhun edellä mainitsemattomaan, uuteen, nuorille suunnattuun toimintaan Hakemuslomakkeita ja tarkempia tietoja avustussäännöstä saa vapaa-aikatoimistoista sekä kunnan kotisivulta Palvelut/kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut/nuorisopalvelut/ nuorisoyhdistysten avustukset.

7 Haapaveden-Siikalatvan Omaishoitajat ja Läheiset ry / Tehoke-projekti Toimimme Haapaveden-Siikalatvan Omaishoitajat ja Läheiset ry:n hallinnoimana, RAY:n rahoittamana kolmivuotisena TEHOKE- projektina, alueellanne. Jos muistiasiat vaivaavat, hoidat omaistasi tai läheistäsi ja tarvitset em. asioista tietoa, ohjausta ja neuvontaa. Muistathan, että olet omaishoitaja vaikka hoitosuhteesi olisikin jostain syystä päättynyt! Tekemämme palvelukansio on nähtävillä Rantsilan terveyskeskuksessa ja muualla apteekissa. Käy tutustumassa kansioon. Palvelumme on ilmaista. Teemme ohjaus ja neuvontaa myös kotikäynteinä. Teemme Minimental- muistitestejä. Olemme paikkakunnilla seuraavasti: klo Maanantai Pulkkila seurakuntakoti Perjantai Kestilä seurakunnan kerhotalo. Huom! Muuttunut päivä. Keskiviikko Rantsila kirjasto Torstai Pyhäntä seurakuntatalo. Maanantai Piippola seurakuntatalo. Seuraavat ryhmät kokoontuvat sinä päivänä, kun olemme paikkakuntasi ohjaus- ja neuvontapisteessä. Omaishoitajain vertaisryhmä kokoontuu klo Aloitamme vuoden sukkatalkoilla. Kudomme sukkia Siikalatvan dementiaosastoille, lahjaksi saamillamme langoilla. Ota sukkapuikot mukaan. Tervetuloa! Muistivirikepiiri klo Omaishoitajien kuntosaliryhmä kerran kuukaudessa klo Kysy oman paikkakuntasi kuntosali Airalta puh Aira kuntosalilla. Omaishoitaja kotona -päivä klo Haapaveden opistolla. Haapaveden toimisto: Toivotamme Onnea Uudelle Vuodelle 2012! Pappilantie 2 A Haapavesi Toimiston ulko-ovi lukittuna, soita kun tulet, niin tulemme avaamaan oven. Tehoke-projekti: projektivastaava Aira Vatjus-Anttila puh Haapaveden - Siikalatvan Omaishoitajat ja Läheiset ry varapuheenjohtaja Anna-Maria Mattila puh sihteeri Orvokki Haarala puh Kotisivumme ovat:

8 Siikalatvan kirjastot Piippolan kirjastossa vuoden ensimmäinen RUNOPIIRI maanantaina klo Aiheena USKONNOLLISET RUNOT Tervetuloa uudet ja entiset runojen ystävät. ******************************************************************************* KIRJASTOPYHÄ Kaikki Siikalatvan kirjastot avoinna kirjastopyhänä klo KAHVITARJOILU! Tule viettämään rauhallista pyhäpäivää kirjastoon: lukemaan, lainaamaan ja juomaan kirkkokahvit. Tervetuloa! ********************************************************************************************* Pulkkilan kirjastossa A/B luokkien kuvataiteen ja äidinkielen yhteistyönä tehty OMA KIRJA - näyttely ********************************************************************************************** Näyttelyt helmikuussa: Kestilän kirjastossa Nuoret ja vuosituhattavoitteet - valokuvanäyttely. YK-liitto on julkaissut kahdeksan kauniin ja pysäyttävän valokuvan näyttelyn, jotka käsittelevät suomalaisia nuoria ja heidän rooliaan YK:n vuosituhattavoitteiden saavuttamisessa. Nuoren valokuvaajan Maria Soramon upeissa kuvissa vuosituhattavoitteita on lähestytty erityisesti nuorten näkökulmasta. YK:n kansainvälisen nuorten vuoden YK:n vuosituhatjulistuksessa vuonna 2000 maailman päättäjät sitoutuivat kahdeksaan vuosituhannen kehitystavoitteeseen paremman ja oikeudenmukaisemman maailman luomiseksi. Nämä ns. vuosituhattavoitteet (MDGs) on tarkoitus saavuttaa vuoteen 2015 mennessä. Lisätietoa: Kyseinen näyttely on maaliskuussa nähtävissä Rantsilan kirjastossa. Harrastatko käsitöitä, askartelua, maalausta tai piirtämistä, keräilyä tai muuta vastaavaa? Tuo työsi / keräilykohteesi kaikkien ihailtavaksi ja nähtäväksi. Varaa näyttelyaika Kestilän tai Rantsilan kirjastojen näyttelytiloihin. Tai anna vinkki mielenkiintoisesta näyttelystä. Ota yhteyttä kulttuurisihteeriin puh tai sähköpostilla

9 Uutta kirjastoissa kuuntele musiikkia verkossa Yleistä tietoa Naxosista Voit käyttää Naxos-verkkomusiikkipalvelua maksutta Kiri-kirjastojen (Haapajärvi, Haapavesi, Kärsämäki, Pyhäjärvi, Siikalatva) kirjastokortilla. Naxos-musiikkitietokannassa on yli albumia ja kappaletta valikoima sisältää enimmäkseen taidemusiikkia, mutta myös maailmanmusiikkia, jazzia, bluesia ja kansanmusiikkia joka kuukausi palveluun lisätään yli 500 uutta albumia mukana on myös säveltäjä- ja esittäjätietoja levytyksistä sisältää runsaasti materiaalia musiikinopiskelun avuksi Ohjeet kirjautumiseen kirjaudu palveluun Naxos-kuvakkeesta tai sen alla olevasta linkistä kirjoita kohtaan "Library Card Number" oman kirjastokorttisi viivakoodinumero (kortista riippuen joko viivakoodin ylä- tai alapuolella) ja paina Login-painiketta muista lopettaessasi kirjautua ulos Log out -painiketta painamalla Hakuohjeita: kirjoita hakusana aloitussivun Keyword Search -laatikkoon ja napsauta Search. Muuta: Kiri-kirjastojen alueella yhteensä viisi käyttäjää voi käyttää Naxosta yhtä aikaa jos palvelu on täynnä, yritä myöhemmin uudestaan asiakkaan kuuntelujakson maksimipituus on kaksi tuntia Jos kirjautuminen ei onnistu jos musiikki ei kuulu, tarkista, että tietokoneesi asetuksissa on sallittu ponnahdusikkunat Naxosin sivuilta jos kirjautuminen kirjastokortilla ei onnistu, ota yhteyttä kirjastoon Aikuinen, lapsiperheet tarvitsevat sinua! MLL etsii tukihenkilöitä lapsiperheille Kiinnostaako sinua vapaaehtoistyö lapsiperheiden parissa? Haluatko olla avuksi lapsiperheiden arjessa? Mannerheimin Lastensuojeluliiton Pohjois-Pohjanmaan piiri kouluttaa lapsiperheiden tukihenkilöitä sosiaali- ja terveyspiiri Helmen alueelle. Tukihenkilö voi olla apuna arjen askareissa tai keskustelukumppanina vanhemmalle. Tukihenkilökoulutuksen lisäksi saat ohjausta vapaaehtoistyöhön. Koulutus on maksuton. MLL:n lapsiperheiden tukihenkilökoulutus toteutetaan Haapaveden opistolla Lisätietoja toiminnasta ja koulutuksesta sekä ilmoittautumiset Pirkko Säily, puh tai

10 SIIKALATVAN MIELENTERVEYSYHDISTYS SUOPURSUT ry (Pulkkilantie 25, Pulkkila, vanha kunnantalo) Avoimet ovet joka torstai klo Myynnissä pikkurahalla valtavasti kierrätystavaraa, vaatteita, astioita, kirjoja Tule ja tuo tuttusikin penkomaan Tarvitsemme lahjoituksena kipeästi toimitiloihimme kierrätystavaroille: hyllyjä, vaaterekkejä, keittiön kaapistoa otamme myös muita lahjoituksia vastaan, kodintarvikkeita, huonekaluja yms Ota yhteyttä Ritvaan Valonpäivään liittyen torstaina klo Suopursut järjestää MUOTINÄYTÖKSEN Kahvitarjoilu, arvonta!!! Talon tavaroiden tyhjennys, kassillinen vaatteita 3!! PULKKILAN KÄSITYÖKESKUS Pulkkilantie 13, Pulkkila, puh avoinna MA - KE klo Tervetuloa - kutomaan kangaspuilla monenlaisia kankaita ja tekemään erilaisia kurssitöitä - hankkimaan materiaaleja, loimia, käsitöitä ym. - tutustumaan kurssitarjontaan, mallitöihin, myymälään Kurssit Pulkkilassa: Ke klo Silkkimerinohuivi Huovuttaen ohut, mutta ihanan lämmin silkkimerinohuivi. Hinta: 35 Ke klo Helmet kuin karkki Piristä itseäsi ja tule huovuttamaan persoonalliset helmet. Hinta: alkaen 15 Lisätietoja ja ilmoittautumiset viikkoa ennen: puh / NEULEILTA ke 1.2. klo Tunisialainen virkkaus: lapaset, tossut ja pussit. Perjantaisin klo 10 kokoonnumme SIPOLASSA Lehtosaarella erilaisten käsitöiden ja kangaspuiden ääressä. Käsityökerho alakouluikäisille maanantaisin klo alkaen Kerhomaksu 50 + materiaalit. Tervetuloa mukaan tekemisen iloon ja yhdessäoloon! Ohjaaja Kaija-Liisa Rantonen Suomen keskipisteen kyläyhdistys Leskelä ry Jäsenmaksu vuodelle 2012 on 10. Sen voi maksaa tilille Lisätietoja: tai

11 KESKIPISTEEN KOIRAHARRASTAJAT JÄRJESTÄÄ PIPA PÄRSSISEN LUENNON Lauantaina Siikalatvalla Piritta eli Pipa Pärssinen on oululais-kannuslainen koiraharrastaja ja kennellinjan opettaja. Pipa on pitkänlinjan koiraharrastaja jolta löytyy kokemusta monesta lajista. Luennosta kerrotaan tarkemmin koiraharrastajien nettisivuilla kun luennon aika ja paikka varmistuvat. Luento on Keskipisteen koiraharrastajien jäsenille ilmainen. Ulkopuolisille luento maksaa 10. Mahdolliset tiedustelut , Siikalatvan kulttuuri ry (Sikuri) Jäsenmaksut vuodelle 2012 voi maksaa tilille FI / kannattajajäsen, 50 / yhdistysjäsen, 100 / kuntayhtymäjäsen. Lisätietoja: Piippolan Maa- ja kotitalousseuran Yleinen kokous Piippolan toimipisteen kokoushuoneessa sunnuntaina klo Esillä sääntöjen määräämät asiat. Johtokunta kokoontuu klo Tervetuloa!! Lähde kanssamme Kajaaniin sunnuntaina , missä on SUURI KÄSITYÖTAPAHTUMA Kajaanin Kaukametsässä, musiikkiopiston aulassa. Tapahtumassa on monenlaisia työpajoja, Novitan "Tumppurekka", voit ostaa käsityömateriaaleja, lapsille on puuhapajoja ja paljon, paljon muuta. Lähdemme klo 9.00 Kestilästä Salen parkkialueelta ja paluumatka Kajaanista alkaa n. klo Ajamme Tavastkengän kautta. Matkan hinta 12,00 euroa/hlö. Ilmoittautumiset mennessä: puh /Aarne tai /Raili. Hyvölänrannan Nuorisoseura ry Kestilän Eräveikkojen talvikokous klo vanhalla seurakuntatalolla. Tervetuloa! Johtokunta Mäläskän Erä ry:n vuosikokous pidetään lahtivajalla sunnuntaina klo alkaen. Johtokunta kokoontuu klo Käsitellään vuosikokoukseen kuuluvat asiat. Tervetuloa! Sihteeri

12 Eläkeliitto Kestilän yhdistys Vuosi on vaihtunut, hyvää ja toiminnallista vuotta 2012 kaikille jäsenille, uusille ja vanhoille. Kerhot jatkuvat joka toinen maanantai, seuraavat kerhot 6.2., 20.2., 5.3. ja niin edelleen, kello alkaen. Jäsenmaksujen keräys on alkanut, kerääjät ovat liikkeellä (jäsenmaksu 8 /henkilö). Tervetuloa kerhoilemaan! KESTILÄN SOTAVETERAANIT RY:N JA NAISJAOSTON VUOSIKOKOUS pidetään ma klo Siikalatvan kunnan Kestilän toimistolla. Esillä sääntömääräiset asiat. Tervetuloa! Hallitus Kestilän veteraanikerhot alkavat ma klo vanhalla seurakuntatalolla ja jatkuvat normaalisti joka toinen maanantai. Kaikki lämpimästi tervetuloa! Toivotamme kaikille oikein hyvää alkanutta uutta vuotta. Sotaveteraanit ja naisjaosto Eläkeliiton Rantsilan yhdistys Kevätkauden kerhot: 24.1., 7.2., 21.2., 6.3., 20.3., 3.4., 17.4., 15.5., ja 29.5., kerhopäivä siis tiistaisin alkaen kello SRK-talolla. Vuoden vaihtuessa tapahtui myös hallituksen puheenjohtajan vaihto. Mauno Tuokkola on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja on Eero Haapakoski ja sihteerinä jatkaa Ritva Leppäluoto. Tiedoksi myös, että Eläkeliiton surunvalitteluadresseja saatte Salme Jurmulta. Tule jäseneksi, jos et vielä ole - jäsenyys antaa useita etuja jäsenilleen. Salme kiittää teitä jäsenet ja yhteistyökumppanit 5-vuotisesta yhteistyöstä. RANTSILAN OMAISHOITAJIEN YHDISTYKSEN VÄKI KIITTÄÄ SAAMISTAAN LAHJOITUKSISTA PUUROJUHLAAN SEURAAVIA: Siikalatvan seurakunta, Siikalatvan kunta, Siikalatvan Osuuspankki, Kylmänen Food Oy, Kauppayhtiö HannaTolonen, Sale Rantsila, Rantsilan apteekki, Kosmetologi & jalkahoitaja Rauni Auma-aho, Parturi kampaamo Susanna, Laina Orava, Riitta Laatikainen, Tuula Halmeentaus, Aune Lehtosaari, Heli Lindegvist, Elli Vähä, Martta Juntunen. Kiitos Anna-Liisa Kivimaa, Raili Kangas ja Rantsilan tilitoimisto Leila Seppälä. Meitä kävi juhlassa ilahduttamassa laulullaan Eila Kärppä ja maukasta puuroa ym. meille tarjoili Tarja ja Ritva, lämpimät kiitokset. Kiitos kaikille mukana olleille mukavasta juhlasta! Hyvää vuotta 2012! toivottaa Rantsilan omaishoitajien yhdistyksen väki pj. Helena Tuomaala

13 Rantsilan Maa- ja kotitalousseuran virkistys- ja kehittämispäivä Pökkylän Punaisella tuvalla la klo Ohjelmassa: Yrityksen esittely Yhteishenkeä ja yhteistoimintaa Herkullinen lounas Toiminnan ideointia ja paikallinen esimerkki aktiivisesta toiminnasta Päivän vetäjinä paikalliset hankeaktivaattorinaiset LEADER-toimintaryhmistä. Ilmoittautuminen mennessä, puh tai Kaikki jäsenet ja jäseniksi haluavat tervetuloa! Naisvoima-terveisin, Rantsilan Maa- ja kotitalousseura (Maa- ja kotitalousnaiset on maaseutuhenkisten naisten järjestö, jolla on lähes jäsentä. Jokainen on tervetullut toimintaan. Maa- ja kotitalousseurojen toiminta on myös miehille. Monimuotoisen järjestötoiminnan lisäksi järjestö tarjoaa asiantuntijapalveluja ruokaan, kotitalouteen, maaseudun maisemanhoitoon sekä maaseudun yritystoimintaan liittyen). Rantsilan MLL järjestää elokuvareissun Ouluun Stariin lauantaina näytöksenä RISTO RÄPPÄÄJÄ JA VIILEÄ VENLA Lähtö Rantsilan torilta klo (näytös alkaa klo 14; kesto 1 h 15 min) paluu Rantsilaan n. klo Matkan hinta 15, sis. matkan ja elokuvalipun. Ilmoittautumiset Jaanalle puh (iltaisin), RANTSILAN SYÖPÄKERHO Kiittää emäntiä apujoukkoineen yhdessä ja erikseen. Yhdessä saimme onnistuneen juhlan. Kerho ja vuosikokous seurakuntatalolla. Mankilan Maamiesseura ja naisosasto Järjestävät virkistyspäivän ROKUALLE la Mällisen liikenne lähtee kirkolta klo 9.00, kiertää Pason kautta Mankilaan ja takaisin kylälle, josta jatkamme Rokualle. Matkan hinta: alle 4 v. ilmaiseksi, 4-14 v. 11 euroa ja aikuiset 28 euroa. Hintaan sisältyy ruokailu, kahvitus ja allasosaston käyttö. Rokualla on myös mainiot ulkoiluolosuhteet. Ilmoittautumiset mennessä: Auli Laurila puh tai Kaarina Konola puh

14 Paritanssi-kurssit Pulkkilassa jatkuvat joka keskiviikko: ke Alkeet Jatko fusku foksi tango fusku 1.2. bugg tango 8.2. hidas valssi bugg rumba hidas valssi salsa rumba jive salsa * cha cha jive * fusku cha cha humppa fusku 4.4. bugg salsa jenkka bugg Kurssipaikkana Siikalatvan lukio, Turulantie 3, Pulkkila, * = kurssi pidetään peruskoululla yo-kirjoitusten vuoksi. Kurssimaksu 75 koko kevätlukukausi, kertamaksu 9. Opettajina Sari & Jari Aaltonen. ******************************************************************************************************. Tee oma tai KAJAKKI! Kurssi alkaa RANTSILAssa Taide- ja melontakeskus Pyörähyksen tiloissa Sipolassa pe klo Ilmoittaudu puh tai ************************************************************************************** Valmistamme ompelurasian, joka on alkuaan kiinalainen erikoisuus. Ompelutarvikepakkaus on sovellus vanhasta mallista, jota 1800-luvulla merimiehet ja sotilaat askartelivat. Sitova ilmoittautuminen mennessä tai puh Kurssi alkaa RANTSILAn kirjastossa. ********************************************************************************** PULKKILA Laakkolan koulu klo 18 Hyödynnämme erilaisia tekniikoita: ompelu, huovutus, neulonta ja virkkaus. Yhdistämme erilaisia materiaaleja. Voit korjata, paikata, uudistaa, tehdä kokonaan uuden joko vanhasta tai uudesta. Voit ottaa mukaasi kankaita, pieneksi jääneitä vaatteita, solkia, nappeja, nauhoja yms. joista suunnittelemme ja ideoimme uutta. Sitova ilmoittautuminen mennessä tai puh ************************************************************************************************** H U O M! Jokihelmen opistossa käy maksuvälineenä myös Smartum Liikunta- ja kulttuuriseteli ja Tyky-Kuntoseteli+ Lisätietoja Päivi Ruuska puh

15 SIIKAJOKILAAKSON HIIHTOCUP-2012 Siikajokilaakson hiihtocup-2012 hiihdetään seuraavan ohjelman ja sarjojen mukaisesti: Aika: Paikka: Hiihtotapa: - La klo 12,00 Pulkkila vapaa - To klo 18,30 Kestilä perinteinen - To klo 18,30 Rantsila vapaa - La klo 12,00 Pyhäntä perinteinen - To klo 18,30 Pulkkila perinteinen - To klo 18,30 Kestilä vapaa Sarjat ja matkat: T/P 8v (s.-04 ja nuoremmat) 1,0 km T/P 10v (s ) 1,5 km T/P 12v (s ) 1,5 km T 14v (s ) 2,0 km P 14v (s ) 3,0 km T/P 16v (s ) 3,0 km T/P 18v (s ) 3,0 km N 3,0 km M 5,0 km M40 3,0 km M50 3,0 km M60 3,0 km M70 3,0 km Pisteet kertyvät kuuden osakilpailun perusteella seuraavasti: 1.sija 25 pist., 2.sija 20 pist., 3.sija 15 pist., 4.sija 14 pist. jne... Cupin lopputulokset määräytyvät kuuden osakilpailun yhteenlaskettujen pisteiden perusteella. Tasatilanteessa sijoitukset ratkaisevat paremmuuden. Palkinnot: Kaikki kolmeen osakilpailuun osallistuneet palkitaan. Palkinnot jaetaan viimeisen osakilpailun jälkeen Kestilän Maksinharjun hiihtomajalla. Ilmoittautumiset: Ilmoittautuminen vain ensimmäiseen osallistumiseen. Osakilpailujen lähtölistat tehdään aina edellisten kilpailutietojen mukaan. Rantsila Sinikka Lehtosaari puh Kestilä Jussi Soini puh Pulkkila Sanna Toppinen puh Pyhäntä Paavo Hiltunen puh Huom!!! Kestilän Kangasjärven avantouintipaikalla olevaan lämpimään pukukoppiin saa avaimia Kestilän toimistolta 20 käyttö/panttihintaan. Panttipalautus on 10 avaimen palauttamisesta avantouintikauden jälkeen.

16 Tulossa ELOKUVAREISSU Ouluun pe LASKETTELUREISSU Vuokattiin tiistaina 6.3. (hiihtolomaviikolla) Vapaa-aikatoimi LESKELÄN KYLÄYHDISTYS JÄRJESTÄÄ TORSTAINA KUUTAMOHIIHDON TULE MUKAAN NAUTTIMAAN TUNNELMASTA JA TALVEN RIEMUISTA! Kaiken kansan talviliikuntatapahtuma järjestetään täydenkuun aikaan torstaina , alkaen kello 20 kelien salliessa. Lähtö tapahtuu Leskelästä, entisen ala-asteen pihalta (osoite on Alipääntie 205). Osallistumismaksu 3, sisältää makkaran ja mehun. Lisätiedot/ilmoittautumiset tai Kestilän Kisa-Veikot 1. Kiitos seuran juhlavuodesta Kisa-Veikot kiittää kaikkia mukana olleita seuran 80-juhlavuoden onnistuneesta toteutuksesta: 121:t Laskiaishiihdot, Kestilä-päivien tapahtumat, Kotiseutujuhla Kisapirtillä, Maailman ensimmäinen sauvakävelyn maastomaraton, Kunniakierroksen Suomen menestynein toteutus, Kauden palkitsemiset ja pikkujoulu, sekä seuran jäsenmääräennätys tekivät juhlavuodesta onnistuneen kokonaisuuden ja antoivat uskoa jatkaa toimintaa Kestilän hyväksi ja näkyvyydeksi. Suuri kiitos kaikille. 2. Jäsenasiat v seuran jäsenmäärä oli 301, joka on asukaslukuun suhteutettuna uusi komea ennätys. Jatketaan samalla linjalla, niin seuratoimintaa voidaan myös jatkaa jäsenistön aktiivisella tuella. Jäsenmaksut ovat entiset: aikuiset 10-, lapset 5- ja ainaisjäsenmaksu 100. Jäsenmaksut tilille no Laskiaishiihdot Sunnuntaina hiihdetään 122:t Laskiaishiihdot. Kestilän Laskiaishiihdot palkittiin vuoden 2011 urheilutapahtumana Pohjois-Pohjanmaan palkitsemisgaalassa. Perinteisesti yritysten lahjoittama palkintopöytä on aina ollut komea ja kiitelty. Myös yksityiset voivat lahjoittaa palkintoja, yhteydet seuran toimihenkilöihin. 4. Bingo Seuratoiminta perustuu täysin vapaaehtoistyöhön. Yksi merkittävä osa varainhankinassa on bingo. Pelaamalla bingoa voit tukea merkittävästi seuratoimintaa ja samalla saada itselle jännittäviä pelihetkiä. Bingoa pelataan Kisapirtillä perjantaisin klo

17 Rantsilan Raikas Rantsilan Raikkaan sählykerhot jatkuvat: 0-2 luokkalaiset pojat maanantaisin klo luokkalaiset pojat maanantaisin klo Ota mukaan sisäpelikengät, pelaajan pituuden suhteen sopiva maila ja suojalasit, vetäjänä Tapio Kantola puh ja Sami Kangas puh Rantsilan Raikkaan hiihtokoulu ( pakkasraja n. 15 astetta ) 1-3 luokkalaiset pojat ja tytöt keskiviikkona klo luokkalaiset pojat ja tytöt keskiviikkona klo tekniikka ja lauantaina klo 10 hiihtolenkki Ota mukaan hiihtovarustus ja sään mukainen riittävä vaatetus. -vetäjänä Taru Orava puh Liittymällä jäseneksi tuet toimintaamme ja saat osallistua kaikkiin kerhoihimme! Rantsilan Raikkaan jäsenmaksut v. 2012: 10 aikuiset 5 lapset Ainaisjäsenmaksu, joka on 100 yhteisöjäsenmaksu, joka on Kerhomaksu ei jäseniltä 5 /kerho Maksun voi käydä maksamassa Raikkaan tilille Tervetuloa mukaan toimintaan! Huom! Jäsenmaksu ei sisällä tapaturmavakuutusta. Ne kenellä ei ole henkilökohtaista vakuutusta voivat käydä netin kautta ostamassa itselleen hiihtoliiton sivuilta skipassin 10 e tai salibandyliiton sivuilta sählypassin 6 e. Vanhempien on huolehdittava itse lastensa tapaturmavakuutukset. URHEILUVÄLINEIDEN KIERRÄTYSPALVELU RANTSILAN RAIKKAALLA 4-H:N KIRPPIKSELLÄ. VOIT TUODA URHEILUVÄLINEESI MAKSUTTA MYYNTIIN. SAAT ITSELLESI TUOTOT MYYMISTÄSI VÄLINEISTÄ. KIRPPARI AUKI VIIKOLLA PÄIVITTÄIN KLO VIIKONLOPPUISIN SULJETTU.

18 EHDOTUKSET SIIKALATVAN KUNNAN VUODEN 2011 KUNTOURHEILIJAKSI (Kunnon kuntalainen) Kunnon kuntalaisen tunnuksen kriteerejä ovat: henkilön oma harrastuneisuus oman kunnon ylläpitäminen ja hoitaminen niin, että sitä voidaan pitää muille esimerkkinä henkilö on omalla toiminnallaan edistänyt muiden kuntalaisten kuntoilumahdollisuuksia Sama henkilö voi saada tämän tunnuksen vain kerran. Esityksen vuoden 2011 kuntourheilijasta (Kunnon kuntalainen) tulee tehdä alla olevalla lomakkeella, joka tulee toimittaa kulttuuri- ja vapaa-aikatoimistoon os. PL 41, Rantsila mennessä. Vuoden kuntourheilijan (Kunnon kuntalainen) valinnasta päättää kulttuuri- ja vapaaaikalautakunta. Lisätietoja antavat hallintosihteeri Erkki Salonkari puh ja vapaa-aikasihteeri Sinikka Lehtosaari puh SIIKALATVAN KUNNAN VUODEN KUNTOURHEILIJA (Kunnon kuntalainen) HUOMIONOSOITUKSEN HAKULOMAKE VUODEN KUNTOURHEILIJAN TIEDOT Nimi Osoite ANSIOITUNEEN KUNTOURHEILIJAN HARRASTUNEISUUS TAI KUNTOURHEILUA EDISTÄVÄ TEKO ESITYKSEN TEKIJÄN TIEDOT Nimi Osoite Siikalatva / 2012 allekirjoitus

19 Poltettavan jätteen keräys alkaa Vuoden alusta alkaa poltettavan jätteen keräys asuinkiinteistöiltä. Muutos ei juuri näy tavallisen kotitalouden elämässä eikä se muillakaan kiinteistöillä vaadi erityisiä toimenpiteitä. Poltettavan jätteen keräys ABC A) Kierrätys jatkuu entisellään paperin, lasin, metallin ja kartongin osalta. Kierrätettävät jätteet tuodaan entiseen tapaan ekopisteille ja taloyhtiöissä laitetaan kiinteistön omiin astioihin. Energiajätteen erilliskeräys loppuu ja muovin keräys ekopisteiltä loppuu. Jatkossa muovi voi laittaa kätevästi omalla kotipihalla jäteastiaan, josta me hoidamme sen eteenpäin poltettavaksi. Biojätteen lajittelu ja keräys jatkuu laitoskeittiöiltä ja isoilta asuinkiinteistöiltä (väh. 10 huoneisto tai yli) entiseen tapaan. Omakotitaloudessa biojätteen voi laittaa omaan jäteastiaan, mikäli ei kompostoi. B) Kiinteistöjen seka- ja energiajäteastiat ovat jatkossa poltettavan jätteen astioita. Tyhjennysvälit ja päivät pysyvät entisellään. Tyhjennysväli ja päivä noudattaa nykyistä sekajätteen tyhjennysrytmiä ja päivää. Asiakas voi halutessaan muuttaa poltettavan jätteen tyhjennysväliä ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme. C) Tyhjennyskertojen tarvetta kannattaa seurata alkuvaiheessa. Varsinkin taloyhtiöissä nykyiset energiajätteelle varatut astiat voivat jäädä ylimääräisiksi, sillä lähes kaikki kierrätyskelvottomat jätteet sopivat hyödynnettäväksi jätevoimalassa. Poltettavan jätteen lajittelu Poltettavaan jätteeseen käy kierrätyskelvoton, poltettava jäte. Polttoa haittaavia tai vaarallisia jätteitä ei saa olla sen joukossa. Lajittele poltettavaan jätteeseen esimerkiksi: - muovit, kuten elintarvikepakkaukset, muovipullot ja purkit, ämpärit, kanisterit jne. - vaipat, siteet ja muut hygieniatuotteet - tekstiilit, vaatteet, kengät, kumi ja nahka - likainen ja kierrätyskelvoton paperi, pahvi ja kartonki, lahjapaperit - imurin pölypussit - kodin tulipesien tuhka ja tupakantumpit jäähtyneinä ja pakattuina tiiviisti suljettuun pussiin - lemmikkien kuivikkeet (kissanhiekka, purut jne.) pakattuina tiiviisti suljettuun pussiin - ruoantähteet, jos ei ole biojätteen erilliskeräystä tai ei kompostoi Hehkulamput tai pienet peilin, lasin tai posliinin kappaleet eivät tämän hetken tiedon mukaan haittaa polttoa merkittävästi, joten nekin voi laittaa poltettavaan jätteeseen. jatkuu

20 Kaatopaikalle menevää jätettä ei voi enää laittaa jäteastiaan, kun poltettavan jätteen keräys alkaa. Käytännössä kaatopaikkajäte on palamatonta tai polttokelvotonta jätettä, esim. - PVC: tä sisältävä muovi, kuten letkut, useimmat viemäri- ja sähköasennusputket, lattiapäällysteet (muovimatot), johdot, pressut, lasten muoviset leikkikalut, muoviset puutarhakalusteet jne. - posliini, keramiikka (isot erät) - tekonahka - mineraalivilla (lasivilla, kivivilla, vuorivilla) - ikkunalasi, tasolasi - kipsilevy - lasikuitua sisältävät tuotteet (esim. sukset, kypärät) - vesivahinko- tai tulipalojäte - kattohuopa Kodin arjessa kaatopaikkajätettä syntyy erittäin vähän, lähinnä sitä tulee vain remonttien tai suursiivouksien yhteydessä. Kaatopaikkajätettä otetaan kotitalouksilta vastaan hyötyjäteasemilla ja Ylivieskan jätekeskuksessa peräkärrykuormia (25 /m 3 ). Sitä voi toimittaa jätekeskukseen myös vaihtolavakuljetuksina esim. rakennustyömailta. Vestia uusi ilmeensä Vestian ulkoinen ilme uudistuu vuoden vaihteessa. Se näkyy ensiksi kotitalouksille jaettavassa seinäkalenterissa. Myös nettisivut uusitaan kokonaan ja nekin avataan vuoden vaihteessa tutussa osoitteessa Kevään mittaan uusi ilme näkyy myös ekopisteillä ja Vestian toimipisteissä. Seinäkalenteri jaossa vuoden vaihteessa Odotettu Vestian seinäkalenteri jaetaan kotitalouksille mainospostin mukana vuoden vaihteessa. Tänä vuonna kalenterin kuvituksena on paikallisten valokuvaajien upeita kuvia. Mikäli asiakas tai taloyhtiö on kieltänyt ilmaisjakelut, kalenteria ei kanneta postilaatikkoon. Kalenteria (myös ylimääräisiä kappaleita) voi tilata maksutta asiakaspalvelustamme puh. (08) tai Neuvoja ja vastauksia kysymyksiin saa myös Vestia Roskasakkia Facebook-sivuilla ja blogissa. Internet: Blogissa: Facebookissa:

21 Terveyspalvelut Hallinto, Tähtelänkuja 1, PL Haapavesi, Haapaveden kaupungin vaihde (08) Faksi (08) Siikalatva Kestilän terveysasema, Tiinanmäki 5, Kestilä Faksi (08) Vastaanotto avoinna ma-ke Päivystysajanvaraus- ja neuvonta ma-pe 8-16 (08) Muina aikoina OYS yhteispäivystys (08) Kiireetön ajanvaraus ja laboratoriovastaukset ma-ke Laboratorion ajanvaraus Kestilästä ma-ke klo Pulkkilasta ma-to klo , pe klo Hammashoitola ajanvaraus ma-to klo , pe klo (08) päivystys viikonloppuisin ja arkipyhinä klo Aapistie 3, 1 krs, Oulu Lastenneuvola th. Arja Karjalainen (ma, ti, to klo ) Äitiysneuvola th. Kirsi Reinikka (ma-pe klo ) Kouluterveydenhuolto ja diabetesneuvola th. Raija Lotvonen (ma, ke, to klo ) Työttömien terveystarkastukset ja ennaltaehkäisevä diabeteshoitotyö th. Mirja Kotisaari Hoitotarvikejakelu ma klo Piippolan terveysasema, Anttilantie 6, Piippola Faksi (08) Vastaanotto avoinna normaalisti ma-ke (lääkärin ollessa ma-pe) Päivystysajanvaraus- ja neuvonta ma-pe 8-16 (08) Muina aikoina OYS yhteispäivystys (08) Kiireetön ajanvaraus ja laboratoriovastaukset ma-ke Laboratorion ajanvaraus Piippolasta ma-ke klo Pulkkilasta ma-to klo , pe klo Reumahoitaja, sairaanhoitaja Tarja Partanen Hammashoitola ajanvaraus ma-to klo , pe klo (08) päivystys viikonloppuisin ja arkipyhinä klo Aapistie 3, 1 krs, Oulu Lastenneuvola, koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto th. Petra Filppula (ma-to klo ) Äitiysneuvola th. Kirsi Reinikka (ma-pe klo ) Diabetes- ja hengityshoitaja (ma-to klo ) Työttömien terveystarkastukset ja ennaltaehkäisevä diabeteshoitotyö th. Mirja Kotisaari Hoitotarvikejakelu ma klo Pulkkilan terveysasema, Savonojantie 2, Pulkkila Faksi (08) Vastaanotto avoinna ma-pe Neuvonta, toimistosihteeri Anitta Anttila Päivystysajanvaraus- ja neuvonta ma-pe 8-16 (08) Muina aikoina OYS yhteispäivystys (08) Kiireetön ajanvaraus ja laboratoriovastaukset jatkuu

22 Hengityshoitaja Arja Piippo Laboratorio ajanvaraus , Röntgen ajanvaraus , , Hammashoitola ajanvaraus ma-to klo , pe klo (08) päivystys viikonloppuisin ja arkipyhinä klo Aapistie 3, 1 krs, Oulu Siikalatvan vuodeosasto Faksi (08) Osastonhoitaja Marge Fingerroos Apulaisosastonhoitaja, kotiutushoitaja Helena Paakki Hoitajat Osastosihteeri Inkeri Vatanen Kanslia , Äitiysneuvola th. Kirsi Reinikka (ma-pe klo ) Lastenneuvola th Arja Karjalainen (ma, ti, to klo ) Kouluterveydenhuolto th. Lea Kukkala ( ma-pe ) Diabeteshoitaja Satu Rimpeläinen (ma-to klo ) Työttömien terveystarkastukset ja ennaltaehkäisevä diabeteshoitotyö th. Mirja Kotisaari Hoitotarvikejakelu to Fysioterapia, puhelintunti ma-pe klo Apuvälinelainaus ma-to klo , Mielenterveysneuvola Psykiatrinen sh. Liisa Saarikoski ma-pe klo Psykiatrinen sh. Anne Kaikkonen ma-pe klo Psykiatrinen sh. Riitta Mankinen ma-pe klo Rantsila terveysasema, Keinontie 12, Rantsila Faksi (08) Vastaanotto avoinna ma-pe Neuvonta Hilkka Savela Päivystysajanvaraus- ja neuvonta ma-pe 8-16 (08) Muina aikoina OYS yhteispäivystys (08) Kiireetön ajanvaraus ja laboratoriovastaukset Hengityshoitaja, sairaanhoitaja Taru Orava Laboratorio ajanvaraus Hammashoitola ajanvaraus ma-to klo , pe klo (08) päivystys viikonloppuisin ja arkipyhinä klo Aapistie 3, 1 krs, Oulu Lastenneuvola ja kouluterveydenhuolto th. Anna-Maaria Keränen (ma-pe klo ) Äitiysneuvola ja perhesuunnittelu, diabetesneuvola th. Päivi Knuutti (ma-pe ) Työttömien terveystarkastukset ja ennaltaehkäisevä diabeteshoitotyö th. Mirja Kotisaari Hoitotarvikejakelu to klo Fysioterapia, puhelintunti ma-pe klo Apuvälinelainaus ma-to klo Mielenterveysneuvola Psykiatrinen sh. Hilkka Ojakoski ma-to Tukikeskus

23 Pyhäntä Pyhännän terveysasema, Antintie 8, Pyhäntä Faksi Vastaanotto avoinna pääasiallisesti ti-to Päivystysajanvaraus- ja neuvonta ma-pe 8-16 (08) Muina aikoina OYS yhteispäivystys (08) Kiireetön ajanvaraus ja laboratoriovastaukset Laboratorion ajanvaraus Pyhännältä ti-to klo Pulkkilasta ma-to klo , pe klo Hammashoitola ajanvaraus ma-to klo , pe klo (08) päivystys viikonloppuisin ja arkipyhinä klo Aapistie 3, 1 krs, Oulu Lastenneuvola ja diabeteshoitaja th. Maarit Kuusipalo (ma-pe ) Äitiysneuvola th. Kirsi Reinikka, (ma-pe klo ) Kouluterveydenhuolto, hengitys-, reuma ja sydänhoitaja th. Eeva Mahosenaho (ma, ke klo ) Työttömien terveystarkastukset ja ennaltaehkäisevä diabeteshoitotyö th. Mirja Kotisaari Hoitotarvikejakelu to Muistihoitaja Eija Paldan LÖYTÖELÄINTEN VASTAANOTTO Kunnan velvollisuutena on eläinsuojelulain 15 :n mukaisesti huolehtia irrallaan tavattujen ja talteen otettujen koirien ja kissojen sekä muiden vastaavien pienikokoisten seura- ja harrastuseläinten tilapäisen hoidon järjestämisestä. Talteenotettua eläintä on säilytettävä 15 päivän ajan, minkä jälkeen eläimelle etsitään uusi koti tai se lopetetaan. Siikalatvan alueen löytöeläimet vastaanottaa Pulkkilan koirahoitola/löytöeläinkoti os. Raahentie 812, Pulkkila, puh Järjestöt ja yleishyödylliset yhteisöt antakaa ilmoitukset sitä mukaa kun teillä asioita tulee, kuitenkin viimeistään Seuraava kuntatiedote ilmestyy pe puh puh puh puh Kuntatiedote luettavissa myös: Ajankohtaista / kuntatiedotteet

K U N T A T I E D O T E 2 / 24.2.2012

K U N T A T I E D O T E 2 / 24.2.2012 JULKINEN TIEDOTE K U N T A T I E D O T E 2 / 24.2.2012 KORJAUS- JA ENERGIA-AVUSTUSTEN HAKU VUODELLE 2012 KUNNAN MYÖNTÄMÄT AVUSTUKSET HAKUAIKA PÄÄTTYY 11.4.2012 1. Vanhusten ja vammaisten asuntojen korjausavustus

Lisätiedot

K U N T A T I E D O T E 3/25.3.2011

K U N T A T I E D O T E 3/25.3.2011 JULKINEN TIEDOTE K U N T A T I E D O T E 3/25.3.2011 EDUSKUNTAVAALIT 2011 Äänioikeusrekisteri Väestörekisterikeskus on perustanut äänioikeusrekisterin, johon otetaan jokainen väestötietojärjestelmän mukaan

Lisätiedot

KUNTATIEDOTE nro 1/21.1.2014

KUNTATIEDOTE nro 1/21.1.2014 1 KUNTATIEDOTE nro 1/21.1.2014 Siikalatvan kunta, Pulkkilantie 4, 92600 Pulkkila, puh. (08) 8118411, fax 8121292, www.siikalatva.fi Talvinen tervehdys! Lämpötila on laskenut celsius-asteikolla jo reilusti

Lisätiedot

Onko maalla mukavaa? KUNTATIEDOTE nro 2/17.2.2015 HUUTOKAUPPA. MAALISKUUN KUNTATIEDOTE ilmestyy tiistaina 17.3.2015.

Onko maalla mukavaa? KUNTATIEDOTE nro 2/17.2.2015 HUUTOKAUPPA. MAALISKUUN KUNTATIEDOTE ilmestyy tiistaina 17.3.2015. 1 KUNTATIEDOTE nro 2/17.2.2015 Siikalatvan kunta, Pulkkilantie 4, 92600 Pulkkila, puh. (08) 8118411, fax 8121292, www.siikalatva.fi Onko maalla mukavaa? Olemme menossa kohti kevättä ja valoa. Toivottavasti

Lisätiedot

K U N T A T I E D O T E 12 / 19.11.2010

K U N T A T I E D O T E 12 / 19.11.2010 JULKINEN TIEDOTE K U N T A T I E D O T E 12 / 19.11.2010 Itsenäisyyden 93 vuotisjuhlatilaisuudet Siikalatvan kunnassa 6.12.2010 Kestilä: Klo 10:00 Kokoontuminen sankarihaudoille Kunniavartio, Siikalatvan

Lisätiedot

K U N T A T I E D O T E 4/21.4.2011

K U N T A T I E D O T E 4/21.4.2011 JULKINEN TIEDOTE K U N T A T I E D O T E 4/21.4.2011 KANSALLINEN VETERAANIPÄIVÄ 27.4.2011 Viesti kulkee vetovastuu vaihtuu Sotiemme veteraaneille omistettua juhlapäivää vietetään vuosittain 27. päivänä

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNNAN KUNTATIEDOTE HELMIKUU 2012

PYHÄNNÄN KUNNAN KUNTATIEDOTE HELMIKUU 2012 Sisältö Löydetty avain... 1 Arpajaisluettelo... 1 Poliisi tiedottaa... 1 Tehoke-projekti tiedottaa... 2 Jokihelmen opisto tiedottaa... 3 Retki Iisalmen teatteriin... 3 Perttulinpäivät... 3 Kirjastossa

Lisätiedot

Kansallinen veteraanipäivä

Kansallinen veteraanipäivä 1 KUNTATIEDOTE nro 4/15.4.2014 Siikalatvan kunta, Pulkkilantie 4, 92600 Pulkkila, puh. (08) 8118411, fax 8121292, www.siikalatva.fi Kehitystä Kun kunnanjohtaja Tuomo Haapalahti pyysi minua kirjoittamaan

Lisätiedot

K U N T A T I E D O T E 13 / 17.12.2010

K U N T A T I E D O T E 13 / 17.12.2010 JULKINEN TIEDOTE K U N T A T I E D O T E 13 / 17.12.2010 Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2011! toivottaa Siikalatvan kunta SIIKALATVAN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2010 Kunnanvaltuusto Kokousaika MAANANTAI

Lisätiedot

TILITORI. TÄSSÄ LEHDESSÄ mm. Uuden Oulun juhlavuosi. Kuntoutuspalvelut. Ympäristövuosi. Kesäleirit. Veteraanijuhla.

TILITORI. TÄSSÄ LEHDESSÄ mm. Uuden Oulun juhlavuosi. Kuntoutuspalvelut. Ympäristövuosi. Kesäleirit. Veteraanijuhla. HAUKIPUTAAN KUNNAN TIEDOTUSLEHTI 2/2012 18.5.2012 Nro 87 1 JULKINEN TIEDOTE TÄSSÄ LEHDESSÄ mm. Uuden Oulun juhlavuosi Kuntoutuspalvelut Ympäristövuosi 2012 Kesäleirit Veteraanijuhla Puhdistusnäytelmä Kuva:

Lisätiedot

SIIKALATVAN KUNTA KUNTATIEDOTE 3/2009 19.3.2009

SIIKALATVAN KUNTA KUNTATIEDOTE 3/2009 19.3.2009 SIIKALATVAN KUNTA KUNTATIEDOTE 3/2009 19.3.2009 NUORTEN KESÄTYÖPAIKAT HAETTAVANA Siikalatvan kunta julistaa haettavaksi nuorten kesätyöpaikat 24.4.2009 klo 14.00 mennessä. Kesätyöpaikat on tarkoitettu

Lisätiedot

Terveisiä terveysasemalta!

Terveisiä terveysasemalta! SAVITAIPALEEN KUNTA 6140 11 www.savitaipale.fi, kunta@savitaipale.fi 1/2010 Terveisiä terveysasemalta! Savitaipaleen kunnan terveyspalvelut siirtyivät Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin, Eksoten,

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNNAN KUNTATIEDOTE SYYSKUU 2011

PYHÄNNÄN KUNNAN KUNTATIEDOTE SYYSKUU 2011 Sisältö Opiskelija-avustukset haettavana... 1 Jokihelmen opiston tiedote... 1 Sivistysosaston sijaisrekisteri... 1 Pyhännän kuntosaliryhmä ja apuvälineasiat... 2 Syysmyyjäiset... 2 Anna mulle aikaa päivä...

Lisätiedot

TILITORI. TÄSSÄ LEHDESSÄ mm. Vaalien tulokset. Kesätöitä nuorille. Haukipudashiihto. Uuden Oulun palveluja. Hiihtolomaviikko.

TILITORI. TÄSSÄ LEHDESSÄ mm. Vaalien tulokset. Kesätöitä nuorille. Haukipudashiihto. Uuden Oulun palveluja. Hiihtolomaviikko. HAUKIPUTAAN KUNNAN TIEDOTUSLEHTI 1/2012 24.2.2012 Nro 86 1 JULKINEN TIEDOTE TÄSSÄ LEHDESSÄ mm. Vaalien tulokset Kesätöitä nuorille Uuden Oulun palveluja Haukipudashiihto Hiihtolomaviikko Yksityistiet Kuva:

Lisätiedot

Kempeleen elinkeino- ja viestintäpalvelut uudistuivat

Kempeleen elinkeino- ja viestintäpalvelut uudistuivat Kuntatiedote 1 2015 11.2.2015 Kempeleen elinkeino- ja viestintäpalvelut uudistuivat Kempeleen kunnan yrittäjille tarjoamat palvelut kokivat vuoden vaihteessa merkittävän muutoksen, kun kunta luopui yrityspalveluidensa

Lisätiedot

Terveisiä kunnantuvalta 1/2008

Terveisiä kunnantuvalta 1/2008 SAVITAIPALEEN KUNTA 6140 11 www.savitaipale.fi, kunta@savitaipale.fi Terveisiä kunnantuvalta 1/2008 Kouluista ja koulurakentamisesta Kuntien palvelurakenneuudistuksessa, PARAS hankkeessa, on keskitytty

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNTATIEDOTE HELMIKUU 2013

PYHÄNNÄN KUNTATIEDOTE HELMIKUU 2013 PYHÄNNÄN KUNTATIEDOTE HELMIKUU 2013 1 Sisältö Valtuuston kokous... 1 Kirjastossa tapahtuu:... 1 Haettavana lasten kunnalliset vapautuvat hoitopaikat toimintakaudelle 2013-2014... 1 Esiopetukseen hakeminen...

Lisätiedot

PYLKÖNPOSTI. Kuvaaja Timo Tuhkio

PYLKÖNPOSTI. Kuvaaja Timo Tuhkio PYLKÖNPOSTI Kuvaaja Timo Tuhkio 1/2007 SISALLYSLUETTELO: KUNTALIITOSNEUVOTTELUT KÄYNNISTYVÄT...1 KESKUSHALLINTO TIEDOTTAA...3 EDUSKUNTAVAALIT 2007...3 PYLKÖNMÄEN KUNNAN PUHELINNUMEROT MUUTTUIVAT 1.12.2006...3

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNTATIEDOTE HELMIKUU 2014

PYHÄNNÄN KUNTATIEDOTE HELMIKUU 2014 1 PYHÄNNÄN KUNTATIEDOTE HELMIKUU 2014 Sisältö Valtuuston kokous... 1 Pulkkilan terveyskeskuksen vastaanotto on suljettuna 27.1.2014 alkaen muutostöiden vuoksi 1 Vertaistukiryhmä alkoholiongelmaisten läheisille

Lisätiedot

Kaiku. Kärsämäen kunta, kuukausijulkaisu 1 / 2015

Kaiku. Kärsämäen kunta, kuukausijulkaisu 1 / 2015 Kaiku Kärsämäen kunta, kuukausijulkaisu 1 / 2015 Kärsämäen kunta, Keskuskatu 14, 86710 Kärsämäki, puh. 044-445 6801, fax. 08 816 2800, www.karsamaki.fi Avoinna arkisin klo 9:00 15:00 Julkinen tiedote,

Lisätiedot

PYLKÖNMÄEN KUNTA Puh. 0400 265 611/VAIHDE www.pylkonmaki.fi sähköposti: pylkonmaenkunta@pylkonmaki.fi 43440 PYLKÖNMÄKI etunimi.sukunimi@pylkonmaki.

PYLKÖNMÄEN KUNTA Puh. 0400 265 611/VAIHDE www.pylkonmaki.fi sähköposti: pylkonmaenkunta@pylkonmaki.fi 43440 PYLKÖNMÄKI etunimi.sukunimi@pylkonmaki. Kuva: Iida Moisio PYLKÖNPOSTI 1/ 2008 25.2.2008 KUNNAN KUULUMISIA... 1 TALKOOHAASTE MEILLE KAIKILLE... 3 KESKUSHALLINTO TIEDOTTAA... 4 KUNNANTOIMISTON AUKIOLOAIKA ASIAKKAILLE... 4 PYLKÖNPOSTISSA ILMOITTAMINEN...

Lisätiedot

KUNTATIEDOTE 1/2015 LIIKENNETURVALLISUUTTA JA SISÄILMAA

KUNTATIEDOTE 1/2015 LIIKENNETURVALLISUUTTA JA SISÄILMAA KUNTATIEDOTE 1/2015 LIIKENNETURVALLISUUTTA JA SISÄILMAA Vuosi 2015 on lähtenyt käyntiin lumisissa merkeissä. Edellisen vuoden aikana Limingan kuntaan valmistui keskeinen kevyenliikenteen yhteys Tupoksesta

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNNAN KUNTATIEDOTE JOULUKUU 2011 KUNNANTALON PITÄMINEN SULJETTUNA 5.12.2011

PYHÄNNÄN KUNNAN KUNTATIEDOTE JOULUKUU 2011 KUNNANTALON PITÄMINEN SULJETTUNA 5.12.2011 Sisältö: Valtuuston kokouskutsu... 1 Kunnantalo suljettuna 5.12.2011... 1 Presidentin vaalit 2012... 1 Tehoke-projekti tiedottaa... 3 Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi tiedottaa joulun ajan toiminnasta...

Lisätiedot

Terveisiä kunnantuvalta! 1/2014

Terveisiä kunnantuvalta! 1/2014 SAVITAIPALEEN KUNTA 040 158 6542 www.savitaipale.fi, kunta@savitaipale.fi Terveisiä kunnantuvalta! 1/2014 Kehitystä ja kehittynyttä Savitaipaleella Savitaipaleen kunta palkkaa elinkeinoasiamiehen kokopäiväiseen

Lisätiedot

Salon kaupunki tiedottaa www.salo.fi 9 / 2010 13.9.2010 (Julkinen tiedote, jaetaan joka talouteen )

Salon kaupunki tiedottaa www.salo.fi 9 / 2010 13.9.2010 (Julkinen tiedote, jaetaan joka talouteen ) 1 Salon kaupunki tiedottaa www.salo.fi 9 / 2010 13.9.2010 (Julkinen tiedote, jaetaan joka talouteen ) ALUETOIMIKUNNAT Turuntien aluetoimikunta järjestää YHDISTYSILLAN HALIKOSSA Armfeltin koulussa 23.9.

Lisätiedot

Kaiku. Kärsämäen kunnan kuukausijulkaisu 4 / 2015

Kaiku. Kärsämäen kunnan kuukausijulkaisu 4 / 2015 Kaiku Kärsämäen kunnan kuukausijulkaisu 4 / 2015 Kärsämäen kunta puh. 044-445 6801 Viraston aukioloaika ma-pe 9-15 Keskuskatu 14 fax. 08 816 2800 Vastaava toimittaja: 86710 Kärsämäki www.karsamaki.fi kunnansihteeri,

Lisätiedot

Terveisiä kunnantuvalta 2/2008

Terveisiä kunnantuvalta 2/2008 SAVITAIPALEEN KUNTA 6140 11 www.savitaipale.fi, kunta@savitaipale.fi Terveisiä kunnantuvalta 2/2008 Vaalikauden päättyessä Näin vaalikauden päättyessä on hyvä katsoa hieman taaksepäin ja miettiä menneitä

Lisätiedot

Kempeleen vireä ja monipuolinen. kolmas sektori

Kempeleen vireä ja monipuolinen. kolmas sektori Kuntatiedote 4 2015 10.6.2015 Keväällä 2014 pidetyssä kunnan ja järjestöjen yhteistyön kehittämisillassa kartoitettiin järjestöjen sekä yhteisöjen kokemustietoa yhteistyömuotojen kehittämiseksi ja uudistamiseksi.

Lisätiedot

MARTTILA- TIEDOTE 1/2014

MARTTILA- TIEDOTE 1/2014 MARTTILA- TIEDOTE 1/2014 AURANMAAN YRITYSPALVELUT 1.1.2014 Auranmaan yrityspalvelut Auranmaan kuntien (Aura, Koski, Marttila, Oripää, Pöytyä ja Tarvasjoki) yhteinen yrityspalveluyksikkö aloitti toimintansa

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNNAN KUNTATIEDOTE HELMIKUU 2011

PYHÄNNÄN KUNNAN KUNTATIEDOTE HELMIKUU 2011 PYHÄNNÄN KUNNAN KUNTATIEDOTE HELMIKUU 2011 Asuntojen korjaus-avustukset... 1 Kunnan uudet nettisivut... 2 Haapaveden-Siikalatvan Omaishoitajat ja läheiset ry tiedottaa... 2 Piirikunnalliset hiihdot...

Lisätiedot