LAUKAAN KUNNAN PÄIVÄHOIDON TURVALLISUUSSUUNNITELMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAUKAAN KUNNAN PÄIVÄHOIDON TURVALLISUUSSUUNNITELMA 11.2 2011"

Transkriptio

1 LAUKAAN KUNNAN PÄIVÄHOIDON TURVALLISUUSSUUNNITELMA

2 LAUKAAN KUNTA PÄIVÄHOIDON TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2011 ESIPUHE... 4 JOHDANTO LAIT TURVALLISUUSSUUNNITELMAN TAUSTALLA YKSIKKÖKOHTAISET TIEDOT PÄIVÄHOITOYKSIKÖN TURVALLISUUSKANSION SISÄLTÖ PÄIVÄHOITOYKSIKÖN KÄYTTÄJÄT JA TIETOJEN KIRJAAMINEN... 5 Lapset... 5 Henkilökunta... 5 Lasten huoltajat... 5 Toimintayksikön tilojen muut käyttäjät... 5 Tiedottaminen häiriötilanteessa HENKILÖRISKIT HOIDOSSA OLEVIIN LAPSIIN KOHDISTUVAT RISKIT... 6 Päivähoitoon tutustuminen... 6 Lapsen tuominen ja hakeminen... 6 Päivähoidon esiopetuksesta yksin kulkeminen... 6 Jos lasta ei haeta päivähoidosta... 6 Päihtynyt tai väkivaltaisesti käyttäytyvä henkilö... 6 Huoltajuus, tapaamisoikeus ja lähestymiskielto... 7 Lastensuojeluilmoitus LASTEN SAIRAUDET JA TAPATURMAT... 7 Lapsen sairaus... 7 Lasten lääkintä... 7 Lapsen sairastuminen tai tapaturma kesken hoitopäivän... 8 Myrkytystapaukset... 8 Vakuutukset... 8 Hygienia... 8 Lasten tutit ja hampaiden hoito... 8 Vaipan vaihto ja wc-hygienia LASTEN ULKOILU... 8 Retket ja liikkuminen lasten kanssa toimintayksikön ulkopuolella... 9 Satunnainen yöpyminen päiväkodissa... 9 Lapsen katoaminen päivähoidosta TOIMINTAYKSIKÖN HENKILÖSTÖN RISKIT Päivähoidon työntekijän sairaus tai tapaturma Epäasiallinen kohtelu työpaikalla Päihderiippuvuus ja huumausainetestaus Lasten kanssa työskentelevän henkilön rikostaustan selvittäminen Kiinteistön muiden käyttäjien riskit TYÖNTEKIJÄÄ TUKEVAT TAHOT Työterveyshuolto Työsuojelu Työnohjaus TOIMINTARISKIT Henkilökunnan riittävyys ja kelpoisuus Yksintyöskentely päivähoidossa TUKITOIMINNOT Ruokahuolto Siivous Jätehuolto Ostopalvelut

3 4.2 KIINTEISTÖN TOIMINTA Ilmanvaihto ja sisäilman laatu Valaistus Äänenvoimakkuus ja akustiikka Sähkölaitteiden kunto ja käyttö Kemikaalien säilytys, kemikaaliluettelot ja käyttöturvallisuus Kalusteet, varusteet ja laitteet Lelut ja muut materiaalit Avainten käyttö ja hälytyslaitteet HUOLTO- JA KORJAUSTYÖT Kunnossapito-ohjelma Ilmastointi Kiinteistöpalvelu Sähkötyöt Nuohous, kiinteistöpalvelu Alkusammutusvälineet PIHA-ALUE Piha-alueen riskit Aidat ja portit Sisäänkäynnit, portaat ja ikkunat Toimintaympäristön esteettömyys Ympäristöstä aiheutuvat riskit MUUT TOIMINTARISKIT Tartuntatautiepidemiat Uskonnolliset ja etniset näkökohdat OMAISUUSRISKIT Rakennus Tulipalo Irtain omaisuus TIETORISKIT Tietosuoja ja työaseman turvallinen käyttö Asiakirjojen säilytys, luovuttaminen ja arkistointi Vaitiolovelvollisuus Lausunnot liittyen lapsen huoltajuuteen.. 18 Todistaminen oikeudessa LIITTEET LIITE 1 Esiopetuksessa olevan lapsen yksin kulkeminen LIITE 2 Lääkehoitosuunnitelma ja lääkehoidon toteuttaminen LIITE 3 Lupa insuliinipistoksen antamista varten LIITE 4 Päivähoitoyksikön lääkekaapin sisältö LIITE 5 Tietoa päivähoitoon tulevan lapsen huoltajille LIITE 6 Retkisuunnitelma LIITE 7 Lupa omalla autolla kuljettamiseen perhepäivähoidossa LIITE 8 Lapsen katoaminen LIITE 9 Laukaan kunnan avainten hallintaohjeet LIITE 10 Avainten valvontarekisteri LIITE 11 Yleisimmät myrkylliset kasvit LIITE 12 Yleiset toimintaohjeet vaaratilanlanteessa; kaasuvaara ja säteilyvaara LIITE 13 Toiminta väkivalta ja uhkatilanteissa LIITE 14 Laukaan kunnan terveyskeskuksen ohje tavallisimmista tartuntataudeista (2006) LIITE 15 Toiminta tulipalotilanteessa LIITE 16 Vaitiolovelvollisuus ja siitä johtava suojaaminen LIITE 17 Hätänumeroon soittaminen LIITE 18 Häiriötilanteessa tarvittavia yhteystietoja LIITE 19 Läheltä piti- tilanneilmoitus LIITE 20 Täi-info koteihin MUUT LIITTEET Esimerkkejä hyvistä käytänteistä 3

4 ESIPUHE TURVALLISET KUNNAT TULEVAISUUDEN MENESTYJÄT Valtakunnallinen paikallisen turvallisuuden seminaari Jyväskylässä Paikalliset turvallisuussuunnitelmat ovat kattanee koko maan vuoden 2010 lopussa (336 kuntaa). Tulevat painopistealueet: v vanhaa - vähän uutta - jatkuvuuden turvaaminen. Turvallisuussuunnitelman kytkentä aiempaa tiiviimmin osaksi perustyötä. Suunnittelun lähtökohtana tulisi aina olla oivallus; miksi tärkeää, mitä tulee ja voidaan saada aikaan paikallisuus huomioon. Johtamisen haltuunotto oman tahdon ja oivaltamisen kautta. Arjen turvallisuuden hallinta = hyvän maineen hallinta. Yhteinen tavoite: Suomi on Euroopan turvallisin maa vuoteen 2015 mennessä. Jokainen tekee omaa roolia, mutta autetaan toisia. Kädessäsi on Laukaan kunnan päivähoidon turvallisuussuunnitelma. Päivähoidon turvallisuus on kaikkien päivähoidon tehtävissä työskentelevien, päivähoidon toimintayksiköistä ja niiden tiloista vastaavien sekä lasten huoltajien yhteinen asia. Turvallisuussuunnitelman tavoitteena on auttaa päivähoidossa työskenteleviä varautumaan päivähoitotoiminnan häiriötilanteisiin; ehkäisemään niiden syntymistä, toimimaan niiden aikana ja niiden jälkeen. Päivähoidon turvallisuustyöryhmä on tehnyt määrätietoista ja järjestelmällistä turvallisuustoiminnan suunnittelua ja näin luoneet pohjaa varhaiskasvatusta tukevan ilmapiirin luomiseksi sekä lasten ja työntekijöiden hyvinvoinnin edistämiseksi, jolloin huoltajat voivat luottavaisin mielin tuoda lapset päivähoitoon. Työryhmän puheenjohtajana on toiminut vastaava ohjaaja Mika Hokkanen ja sihteerinä päivähoidon ohjaaja Eija Jormakka, sekä muina jäseninä päiväkodin johtaja Kerttu Laitinen, lastentarhanopettaja Maarit Kovanen, päivähoidon ohjaaja Maarit Jokela ja päivähoitaja Anu Hänninen. Turvallisuussuunnitelman laadintaan työryhmä on saanut apua asiantuntijoilta mm. työterveyshuollosta ja kiinteistöpalvelusta. Työryhmä kiittää edellä mainittuja asiantuntijoita sekä kaikkia niitä henkilöitä, jotka yksittäisissä kysymyksissä ovat auttaneet työn valmistumisessa tai olleet mukana työn painokuntoon saattamisessa. JOHDANTO Päivähoidon turvallisuudella tarkoitetaan päivähoidossa annettavan varhaiskasvatustyön turvallista toteuttamista. Tarkastelun piiriin kuuluvat toimintayksikön henkilöstö, toimintayksikössä päivähoidossa olevat lapset sekä satunnaisesti käymässä olevat henkilöt, toimintayksikön ulko- ja sisätilat, ympäristö sekä toimintavälineet. Tarkastelu kohdistuu lisäksi henkisiin tekijöihin, tiedonhallintaan, resursseihin sekä toiminnan laatua ja henkilökunnan vastuuta koskeviin seikkoihin. Turvallisuussuunnittelu tukeutuu seuraavassa kappaleessa esitettyihin lakeihin ja asetuksiin. Varhaiskasvatuksen riskienhallintaan kuuluvat toimintaan kohdistuvien uhkien tunnistaminen, niihin varautuminen, niiden välttäminen sekä vaaraa aiheuttavien tekijöiden poistaminen. Jokaisen yksikön toiminnan turvallisuuden seuraaminen ja säännöllinen kehittäminen on tärkeää. Päivähoidon riskit jaotellaan seuraavasti: henkilöriskit, toimintariskit, omaisuusriskit, tietoriskit ja muut riskit. 1 LAIT TURVALLISUUSSUUNNITELMAN TAUSTALLA Lasten päivähoidosta annetun lain (36/1973; päivähoitolaki) 2a :n mukaan päivähoidon tehtävänä on tukea päivähoidossa olevien lasten koteja kasvatustehtävässä sekä yhdessä perheiden kanssa edistää lapsen persoonallisuuden tasapainoista kehitystä ja tarjota lapselle turvalliset ihmissuhteet. Päivähoitolain 6 :n mukaan päivähoidon tulee terveydellisiltä ja muilta olosuhteiltaan tulee olla sopiva lapselle ja lapsen hoidolle sekä kasvatukselle. Lasten päivähoidosta annetun asetuksen (239/1973; päivähoitoasetus) 6 :ssä säädetään päiväkodissa hoito- ja kasvatustehtävissä olevien henkilöiden määristä ja ammatillisesta kelpoisuudesta suhteessa päivähoidossa olevien lasten määrään. Asetuksen 8 :ssä säädetään perhepäiväkodissa hoidossa olevien lasten määrästä ja hoidon henkilöstömitoituksesta. 4

5 Päivähoidon turvallisuussuunnitelmaa ohjaavat lisäksi seuraavat lait ja asetukset: Laki ja asetus yksityisen sosiaalipalvelun valvonnasta (603/1996;valvontalaki) Työturvallisuuslaki ja työsuojelu (738/2002), jotka nähtävillä yksiköiden ilmoitustaululla. Laki kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta (75/2004;Ku TuL) Terveydensuojelulaki (763/1994); TsLaki) Elintarvikelaki (23/2006) ja asetus (321/2006), joiden perusteella laadittu yksikkökohtainen omavalvontasuunnitelma. Pelastuslaki (468/2003) ja asetus (787/2003/). Pelastussuunnitelma on osa yksiköiden turvallisuussuunnitelmaa. 2 YKSIKKÖKOHTAISET TIEDOT 2.1 PÄIVÄHOITOYKSIKÖN TURVALLISUUSKANSION SISÄLTÖ Jokaisessa päivähoitoyksikössä on oma turvallisuuskansio. Kansiota säilytetään näkyvillä ja kaikkien yksikössä työskentelevien tulee olla tietoisia sen säilytyspaikasta ja sisällöstä. Turvallisuuskansio sisältää Laukaan päivähoidon turvallisuussuunnitelman täydennettynä seuraavilla yksikkökohtaisilla tiedoilla: Palo- ja pelastussuunnitelma Lähietsintäsuunnitelma Ulkovalvontasuunnitelma Retkisuunnitelma lähialueille tehtävistä retkistä Omavalvontasuunnitelma Siivousohjelma, kemikaaliluettelo ja kemikaalien käyttöturvallisuusohjeet Lisäksi turvallisuuskansiossa säilytetään kirjoja: Päivähoidon turvallisuussuunnittelu Infektioriskin vähentäminen päivähoidossa 2.2 PÄIVÄHOITOYKSIKÖN KÄYTTÄJÄT JA TIETOJEN KIRJAAMINEN Lapset Toimintayksikössä hoidossa olevien lasten henkilö- ja osoitetiedot syötetään päivähoidon Effica-ohjelmaan. Tiedot tulostetaan ja niitä säilytetään lähietsintäsuunnitelmassa sovitussa lukollisessa paikassa. Henkilökunta Kaikkien yksikön tiloissa työskentelevien tiedot kirjataan päivähoidon Effica-ohjelmaan. Yksikön esimies vastaa tietojen kirjaamisesta ja päivittämisestä. Tiedot tulostetaan ja niitä säilytetään lähietsintäsuunnitelmassa sovitussa lukollisessa paikassa. Tietoihin kirjataan myös henkilökunnan lähiomaisen nimi ja puhelinnumero. Lasten huoltajat Lasten huoltajien tiedot syötetään päivähoidon Effica-ohjelmaan. Tiedot kerätään lomakkeelle, johon kirjataan myös varahakijoiden nimet ja yhteystiedot. Lomake säilytetään lähietsintäsuunnitelmassa sovitussa lukollisessa paikassa. Toimintayksikön tilojen muut käyttäjät Muut käyttäjät kootaan lomakkeelle, jossa näkyy tilojen käyttöaika, tarkoitus ja yhteyshenkilön yhteystiedot. Tiedot liitetään turvallisuuskansioon. Yhteyshenkilö perehdytetään kiinteistön palo- ja pelastussuunnitelmaan, johon on myös kirjattu tiedot ulkopuolisesta käytöstä. 5

6 Tiedottaminen häiriötilanteessa Kriisitilanteesta on aina ilmoitettava ensin yksikön esimiehelle ja kriisin havaitsevalla henkilöllä on siitä ilmoitusvelvollisuus. Yksikössä tulee olla sovittu varahenkilö, jolle ilmoitetaan, jos omaa esimiestä ei saada kiinni. Päivähoidon tiedottamisesta vastaa kasvatustoiminnan johtaja. Tiedottamista vaativissa tilanteissa sovitaan aina erikseen yksikön esimiehen kanssa, miten tiedottaminen käytännössä järjestetään. Onnettomuustilanteissa tiedotusvastuu kuuluu aina pelastustointa johtavalle viranomaiselle (pelastuslaitos tai poliisi). Erityistilanteissa ja poikkeusoloissa kunnan tiedottamista hoitaa sama henkilöstö kuin normaaliaikana. Laukaan kunnassa tiedottajana toimii hallintojohtaja. Poikkeusolojen viestinnästä vastaa vss-organisaatio (Koliseva, Honkonen, Jokiranta ja Hiljanen) valmiussuunnitelman edellyttämällä tavalla. Yksikön esimies on vastuussa siitä, että henkilöstö on perehtynyt kunnan ohjeeseen tiedottamisesta. 3 HENKILÖRISKIT 3.1 HOIDOSSA OLEVIIN LAPSIIN KOHDISTUVAT RISKIT Päivähoitoon tutustuminen Lapsen päivähoitoon tutustuminen tapahtuu yhdessä huoltajien kanssa. Hoitosuhde alkaa ja vastuu lapsesta siirtyy päivähoidolle silloin, kun lapsi jää yksin ensimmäisen kerran. Lapsen tuominen ja hakeminen Päivähoidon aloitusvaiheessa täytetään palvelusopimus, johon kirjataan lapsen tuomiseen ja hakemiseen liittyvät yksityiskohdat kuten kuka lasta hakee, hakuajat sekä niihin liittyvät erityiset seikat. Työntekijän vastuu lapsesta alkaa, kun huoltaja luovuttaa lapsen päivähoitopaikkaan. Lapsen hakutilanteessa lapsi luovutetaan ainoastaan huoltajille tai heidän kirjallisesti valtuuttamilleen täysi-ikäisille henkilöille. Nimettyjen hakijoiden yhteys- ja henkilötiedot kirjataan palvelusopimukseen. Hakutilanteessa lapsi on henkilökunnan vastuulla pihasta/portista/ovesta lähtemiseen saakka. Huoltaja varmistaa, että lapsi ei poistu päivähoitopaikan pihasta/portista/ovesta ennen kuin hoitopaikan kanssa sovittu lähtemiskäytäntö on toteutunut, esim. kädestä käteen hei. Päivähoidon esiopetuksesta yksin kulkeminen Pelkässä esiopetuksessa oleva lapsi voi kulkea yksin kotiin/hoitopaikkaan (perusopetuslaki). Yksin kulkemista arvioidaan yhdessä huoltajien kanssa ja siitä sovitaan kirjallisesti (LIITE 1). Esiopetuksessa olevan lapsen yksin kulkeminen Perusoletuksena on, että päivähoidossa olevat lapset tuodaan hoitopaikkaan ja haetaan sieltä. Mikäli huoltajat esittävät esiopetuksessa olevan, myös päivähoitoa tarvitsevan lapsen kulkevan yksin tai alaikäisten seurassa, arvioidaan kotimatkan turvallisuutta tapauskohtaisesti yhdessä huoltajien kanssa. Keskustelussa käydään läpi mm. lapsen taidot suoriutua matkasta, matkan pituus ja liikenteestä aiheutuvat riskit sekä mahdollisen hakijan ikä. Sopimus tehdään kirjallisesti. Sovittua kotiinlähtöaikaa tulee noudattaa. Jos huoltajat lähettävät lapsen kulkemaan yksin päivähoitopaikkaan, on matka huoltajien vastuulla. Jos lapsi lasketaan kulkemaan yksin kotiin päivähoitopaikasta, on vastuu päivähoidolla. Yksin kotiin kulkevalla lapsella täytyy olla kotona vastaanottomassa huoltaja tai hänen valtuuttamansa henkilö. Jos lasta ei haeta päivähoidosta Mikäli lasta ei haeta päivähoidosta sulkemisaikaan mennessä, työntekijä ottaa ensisijaisesti yhteyttä huoltajiin. Jos heihin ei saada yhteyttä, yritetään tavoittaa palvelusopimukseen kirjattuja huoltajien valtuuttamia hakijoita. Viime kädessä, jos heihinkään ei saada yhteyttä, otetaan yhteyttä kriisikeskus Mobileen, puh , johon työntekijä ja lapsi menevät taksilla. Mukaan otetaan lapsen henkilötiedot ja palvelusopimuksessa olevat huoltajien ja varahakijoiden yhteystiedot. Työntekijä ei saa viedä lasta omaan kotiinsa. 6

7 Päihtynyt tai väkivaltaisesti käyttäytyvä henkilö Lasta ei saa luovuttaa päihtyneelle tai väkivaltaisesti käyttäytyvälle hakijalle. Tilanteessa selvitetään voiko toinen huoltaja tai palvelusopimukseen kirjattu varahakija noutaa lapsen. Tilanteesta tehdään lastensuojeluilmoitus. Tapahtumien jälkeen pidetään palaveri perheen kanssa, jossa sovitaan menettelystä vastaavan tilanteen välttämiseksi. Huoltajuus, tapaamisoikeus ja lähestymiskielto Lapsen perhetilanne selvitetään palvelusopimusta tehtäessä. Mikäli lapselle on merkitty yhteishuoltajuus, tarkistetaan tapaamisoikeus, tietojen antaminen lapsesta ja lapsen antaminen toiselle huoltajalle. Sovitut asiat kirjataan palvelusuunnitelmaan. Tiedon välittymisestä kaikille hoitopaikan hoito- ja kasvatushenkilöille, myös sijaisille, huolehditaan. Työntekijät eivät saa ottaa kantaa lasta koskeviin huoltajuusasioihin. Mikäli päivähoidon henkilöstön kielloista huolimatta toinen huoltaja vie lapsen muuna kuin sovittuna ajankohtana, ilmoitetaan siitä välittömästi toiselle huoltajalle sekä esimiehelle. Poliisille tehdään asiasta ilmoitus, mikäli toisen huoltajan kanssa on näin sovittu. Lähestymiskieltotapauksissa pyydetään huoltajilta kopio käräjäoikeuden lähestymiskieltopäätöksestä, josta tarkistetaan ketä kielto koskee, sen laajuus sekä voimassaoloaika. Mikäli lähestymiskieltoa rikotaan, siitä ilmoitetaan välittömästi poliisille ja sen jälkeen huoltajalle. Lastensuojeluilmoitus Päivähoitohenkilöstöllä on velvollisuus tehdä lastensuojeluilmoitus, jos on syytä epäillä puutteita lapsen hoidossa tai huolenpidossa tai olosuhteiden vaarantavan lapsen kehityksen. Epäily voi herätä myös lapsen käyttäytymisestä. Havaitsija ottaa yhteyttä omaan esimieheensä, joka tekee lastensuojeluilmoituksen. Huoltajille kerrotaan asiasta etukäteen. Intrassa: Turvaa lähisuhteisiin. Perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisemisen ja puuttumisen toimintamalli Laukaassa. 3.2 LASTEN SAIRAUDET JA TAPATURMAT Lapsen sairaus Lapsen allergiat, pitkäaikaiset sairaudet, vammat ja niiden hoito-ohjeet kirjataan lapsen palvelusopimukseen. Lapsen yleisimmät tartuntataudit ovat hengitystieinfektiot, ripuli, välikorvantulehdus, silmätulehdus, keuhkoputkentulehdus ja nielurisatulehdus. Näiden sekä eräiden muiden erityisesti lapsille tyypillisten tautien tarttuvuudesta, oireista ja niiden kestosta sekä päivähoidon poissaolon tarpeesta on esitetty lisää tietoa sosiaali- ja terveysministeriön julkaisussa Infektioriskin vähentäminen päivähoidossa (Sosiaali- ja terveysministeriö, Oppaita 2005:28). Intra: Ohje tavallisimmista tartuntataudeista Palvelusopimuksen täyttämisen yhteydessä keskustellaan huoltajien kanssa, että sairasta lasta ei voi tuoda päivähoitoon ja hoitopaikkaan on ilmoitettava lapsen sairauspäivistä. Tarttuvien sairauksien kohdalla myös päivähoidossa olevien sisarusten on hyvä olla poissa hoidosta. Lasten lääkintä Päivähoidossa annetaan vain lääkärin määräämiä lääkkeitä. Lapsen lääkitys hoidetaan pääsääntöisesti kotona, jos mahdollista (esim. antibiootit, yskänlääke, silmätipat). Vanhempien on sovittava erikseen päiväkodin hoito-, kasvatus- ja opetushenkilöstön kanssa päiväkodissa lapselle annettavista lääkkeistä, jolloin päiväkodin henkilökunta opastetaan ja perehdytetään lasta koskeviin hoitotoimenpiteisiin (esim. astma, diabetes, epilepsia). Päiväkodin henkilökunta ylläpitää omaa ammattitaitoaan erilaisilla koulutuksilla. Lääkehoitoa tarvitsevan lapsen tullessa päivähoitoon lääkehoidon osaaminen varmistetaan vanhempien antamalla perehdytyksellä ja/tai täsmäkoulutuksella. Henkilökohtaiset, lapsen omalla nimellä varustetut lääkkeet säilytetään lapsilta ulottumattomassa paikassa. Vanhemmat voivat annostella lääkkeen valmiiksi esimerkiksi ruiskuihin, mutta mukana on oltava resepti tai muu varmistus, jotta hoitaja tietää, mitä lääkettä on antamassa. Päivähoidon henkilökunta on vastuussa lääkkeiden antamisesta. Lääkkeen antamisen jälkeen seurataan lääkkeen vaikuttavuutta lapseen. 7

8 Hoito ja lääkkeiden säilytys kirjataan lääkehoitosuunnitelmaan (LIITE 2). Todistukset erikoisruokavaliota varten, lääkehoitosuunnitelma, Lupa insuliinipistoksen antamista varten (LIITE 3) ja muut lapsen terveyteen liittyvät asiakirjat liitetään palvelusopimukseen. Hätätapauksissa, esim. vakava allerginen reaktio, otetaan yhteyttä hätäkeskukseen puh. 112 Päivähoitopaikan lääkekaapin tulee olla lukollinen. (LIITE 4) Päivähoitoyksikön lääkekaapin sisältö Lapsen sairastuminen tai tapaturma kesken hoitopäivän Hoitopäivän aikana sairastuvalle lapselle osoitetaan rauhallinen paikka lepäämistä varten. Huoltajaan otetaan välittömästi yhteyttä ja sovitaan lapsen hakemisesta. Jos lapsi joudutaan viemään lääkäriin tai sairaalahoitoon huoltajille ilmoitetaan asiasta välittömästi. Saattajalla on oltava mukana lapsen henkilötiedot, tiedot mahdollisista sairauksista, allergioista tai yliherkkyyksistä sekä lapsen huoltajien yhteystiedot. Lapsi kuljetetaan tapauksesta riippuen taksilla tai ambulanssilla. Omaa autoa lapsen kuljettamiseen käytetään vain erityisen perustellusta syystä. Jokaisella työntekijällä tulee olla tarvittavat ensiaputaidot. Ensiaputaidot päivitetään kolmen vuoden välein, vuoronperään EA1 ja kertaus. Myrkytystapaukset Epäiltäessä myrkytystä, otetaan yhteys joko terveyskeskukseen puh: (vaihde) tai myrkytystietokeskukseen puh tilanteesta riippuen. Nettiosoite: Vakuutukset Julkisyhteisön vastuuvakuutus korvaa kunnan toiminnassa toiselle aiheutetut henkilö- ja esinevahingot, josta kunta on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa. Kunta vastaa työnantajana työntekijän työssään aiheuttamista vahingot, nämä siis korvataan julkisyhteisön vastuuvakuutuksesta. Korvausvelvollisuuden syntyminen edellyttää huolimattomuutta. Kaikki toiminnassa syntyvät vahingot eivät ole sellaisia, joista kunnalle syntyisi korvausvastuu, vaan nämä vahingot ovat tapaturmia Laukaan kunnallisessa päivähoidossa olevat lapset ovat tapaturmavakuutettu. Lapselle tapahtuvasta tapaturmasta tehdään vahinkoilmoitus. Ilmoitus lähetetään omalle esimiehelle, joka toimittaa sen edelleen päivähoidon toimistosihteerille, joka hoitaa asian eteenpäin vakuutusyhtiö IF:iin. Ilmoitus vakuutusyhtiölle tehdään, vaikka kuluja ei tapahtumahetkellä syntyisikään. Näin ennakoidaan mahdollisia myöhemmin ilmeneviä tapaturman oireita ja korvauskuluja. Hammasvahingoissa lapsi käytetään tarvittaessa hammaslääkärissä ja dokumentti hammaslääkärin lausunnosta liitetään vahinkoilmoitukseen. Mikäli tapaturmasta syntyy kuluja, lähetetään tositteet vanhempien maksamista laskuista päivähoidon ohjaajalle tai toimistosihteerille. Tapaturman vahinkoilmoituksia saa päivähoidon ohjaajalta sekä toimistosihteeriltä. Osastopäällikkö päättää vahingonkorvauksesta silloin, kun kunta katsotaan korvausvelvolliseksi. Pääsääntö on, että vahingon aiheuttaja korvaa (vahingonkorvauslaki). Jos työntekijä kuitenkin aiheuttaa lapselle vahingon huolimattomuudellaan, korvataan vahingot julkisyhteisön vakuutuksesta. Hoitolapsen toiselle hoitolapselle aiheuttamia vahinkoja ei lähtökohtaisesti korvata julkisyhteisön vastuuvakuutuksesta. Vakuutus korvaa vahingot ainoastaan siinä tapauksessa, että kunnan työntekijän huolimattomuus aiheutti vahingon. Liikennevakuutus korvaa liikenteessä aiheutuneet vahingot. Hygienia Hygieniasta huolehtiminen on paras suojautumiskeino infektioiden leviämiseen. Lapset ja henkilökunta pesevät kätensä päiväkotiin tultaessa, ennen ruokailua, wc käynnin jälkeen, vaipan vaihdon yhteydessä sekä ulkoilun ja nenän niistämisen jälkeen. Henkilökunnan on valvottava lasten käsienpesua. 8

9 Lasten tutit ja hampaiden hoito Huoltajat huolehtivat lasten tuttien pesusta. Lasten tutit tulee merkata ja säilyttää rasiassa lapsen omassa lokerossa. Lounaan jälkeen lapsille tarjotaan xylitolpastilli. Vaipan vaihto ja wc-hygienia Vaipat vaihdetaan sille varatulla paikalla. Lasta ei saa jättää hetkeksikään yksin hoitopöydälle. Alusta pyyhitään vaihdon jälkeen desinfioivalla aineella tai alustalla käytetään kertakäyttöpaperia. Vaipparoskakori on erillisenä wc-tiloissa ja kakkavaippa suljetaan lisäksi muovipussiin. Kestovaipat laitetaan pussissa perheen omaan kannelliseen ämpäriin. Likaiset vaipat viedään kotiin joka päivä. Henkilökunta käyttää suojakäsineitä kakkapesun yhteydessä ja huolehtii sen jälkeen käsien normaalista pesusta. Potat huuhdellaan käytön jälkeen ja desinfioidaan kerran päivässä. Wc:n siivouksesta ohjeistusta siivous-kappaleessa. (LIITE 5) Tietoa päivähoitoon tulevan lapsen huoltajille 3.3 LASTEN ULKOILU Kukin toimintayksikkö laatii ulkovalvontasuunnitelman. Kiinteistön alueesta tulee olla karttapiirros, jossa näkyy alueen rajat, rakennukset, aidat, portit, leikkialueet ja niillä sijaitsevat kiinteät kalusteet. Ulkoilu tapahtuu aina kasvatusvastuullisen työntekijän valvonnassa. Ulkovalvontasuunnitelmaan merkitään valvonnassa tarvittavien henkilöiden määrä ja piha suositellaan jaettavaksi vastuualueisiin. Työntekijöillä on päävastuu omasta lapsiryhmästä ja lasten tarkasta lukumäärästä. Kaikilla työntekijöillä on kokonaisvalvontavastuu. Siirtymätilanteet ovat aina turvallisuusriski ja ne on suunniteltava huolellisesti. Ulos mennään aina aikuisen kanssa ja sisälle tultaessa tarkistetaan lasten lukumäärä. Ulkoiltaessa käytetään tarvittavia turvavarusteita. Pienille lapsille ja varahoitolapsille suositellaan käytettäväksi heijastinliivejä. Lasten on käytettävä kypärää luisteltaessa ja jäällä käveltäessä. Myös pyöräiltäessä käytetään kypärää. Retket ja liikkuminen lasten kanssa toimintayksikön ulkopuolella Lasten kanssa voidaan tehdä retkiä lähellä sijaitseviin tuttuihin kohteisiin tai lähimaastoon. Toimintayksikkö laatii tällaisia retkiä varten yleisohjeen. Liikuttaessa lasten kanssa on pyrittävä valitsemaan turvalliset reitit. Mahdollisuuksien mukaan käytetään heijastinliivejä ja turvaköyttä. Mahdollinen avotulen tekeminen ja sen valvonta valtuutetaan kokonaisuudessaan yhdelle työntekijälle. Avotulen tekemisestä on oltava maanomistajan lupa. Vieraaseen ympäristöön suuntautuvien retkien turvallisuuden varmistamiseksi suositellaan laadittavaksi kirjallinen retkikohtainen suunnitelma. Siinä pyritään ennakoimaan retken aikana mahdollisesti ilmenevät häiriötilanteet ja sovitaan toimintatavoista niistä selviytymiseksi. Retkikohtaiseen suunnitelmaan kirjataan retkelle lähtevät lapset ja aikuiset, selvitetään mukanaolevien aikuisten vastuut retken aikana, retkikohteen ominaisuudet ja vaarat, siirtyminen retkikohteeseen ja takaisin, retkellä mukana tarvittavat varusteet sekä tiedottamistapa lasten huoltajille. Tarkempia ohjeita retkisuunnitelmien laatimiseen on Päivähoidon turvallisuussuunnittelu -kirjassa ja LIITTEESSÄ 6 Retkisuunnitelma Päivähoidon retkikuljetukset järjestetään aina julkisilla kulkuneuvoilla. Henkilökunta ei kuljeta lapsia omalla autollaan. Poikkeustapauksissa (esim. maaseutukylillä) voi perhepäivähoitaja satunnaisesti käyttää kuljetukseen omaa autoaan. Kuljetukseen täytyy olla kaikkien kyydissä olevien päivähoitolasten huoltajien kirjallinen suostumus (LIITE 7) ja päivähoidon ohjaajan lupa. Ajoneuvossa tulee olla riittävät, lasten ikään sopivat turvavarusteet (turvaistuimet), joita käytetään matkan aikana. Auton omistajan liikennevakuutus on ensisijainen korvaustaho mahdollisessa liikenneonnettomuudessa. Kunnan korvausvelvollisuus henkilövahingoissa ja hoitokuluissa on mahdollinen, jos kuljetuksissa ei ole huolehdittu asianmukaisesti turvallisuudesta. 9

10 Satunnainen yöpyminen päiväkodissa Jos lapset yöpyvät toimintayksikön tiloissa (ns. yöretki), toimintayksikkö tekee asiasta ilmoituksen paikalliselle pelastuslaitokselle mahdollisten turvaohjeiden saamista varten. Lapsen katoaminen päivähoidosta Jokaiseen toimintayksikköön laaditaan lähietsintäsuunnitelma lapsen katoamisen varalta. Suunnitelma kerrataan jokaisen toimintakauden alussa. Toimintayksikön lähietsintäsuunnitelmassa määritellään lähietsintäalue, kartoitetaan erityiset vaaranpaikat ja jaetaan alue karttaa apuna käyttäen etsintäsektoreihin. Siinä nimetään vastuuhenkilöt poliisille ja huoltajille ilmoittamiseen sekä apuvoimien pyytämiseen sekä sovitaan muiden hoidossa olevien lasten turvallisuuden järjestämisestä etsinnän aikana. Etsintää varten tarvittavat varusteet säilytetään henkilöstön yhteisesti sopimassa paikassa Varusteluettelo: lähialueen karttoja kynä ja paperia matkapuhelimet taskulamput poliisin ja pelastuslaitoksen etsintää johtavien puhelinnumerot sekä henkilökunnan puhelinnumerot elvytysohjeet valokuvat lapsista sähköisenä ja paperilla Jos lapsen huomataan puuttuvan, varmistetaan, ettei lapsi ole piiloutunut tarkistamalla yksikön sisä- ja ulkotilat. Katoamisen varmistuttua toimintayksikön esimies tai muu paikalla oleva henkilö tekee asiasta ilmoituksen poliisille yleiseen hätänumeroon 112. Tämän jälkeen hän ottaa viipymättä yhteyttä lapsen huoltajiin ja tiedustelee samalla lapsen löytämisen kannalta tärkeää tietoa lapsesta. Jos työntekijä on yksin lapsiryhmän kanssa, otetaan suoraan yhteys yleiseen hätänumeroon ja sen jälkeen toimitaan talon omien ohjeiden mukaan. Lähialueelle kohdistuva lähietsintä käynnistetään ennalta sovittujen ja harjoiteltujen menettelytapojen ja työnjaon mukaisesti. Tarvittaessa pyydetään etsintäapua lähipäiväkodeista. Jos lapsesta on saatavilla valokuva, niin siitä annetaan kopio etsijöille. Vastaantulijoilta kysytään mahdollisia havaintoja kadonneesta lapsesta ja pyydetään heitä tarkkailemaan ympäristöä. Etsinnän aikana tehdyt havainnot ja niitä vastaavat kellonajat suositellaan merkittäväksi muistiin. Lapsen huoltajia pidetään ajan tasalla tilanteen kehittymisestä. Lapsen löytymisestä ilmoitetaan heti etsinnän johtajalle. Katoamistilanteen selvittyä järjestetään tarpeellinen jälkihoito ja keskustellaan asiasta myös huoltajien kanssa. Myöhemmin suoritetaan henkilökunnan ja etsintään osallistuneiden kesken tilannetta koskeva jälkiarviointi. Ilmenneistä vaaratilanteista ilmoitetaan viipymättä kasvatustoiminnan johtajalle. (LIITE 8) Lapsen katoaminen 3.4 TOIMINTAYKSIKÖN HENKILÖSTÖN RISKIT Päivähoidon työntekijän sairaus tai tapaturma Työntekijällä on ilmoitusvelvollisuus esimiehelle, jos hän sairastuu äkillisesti ja on kykenemätön saapumaan työpaikalle. Toiminta sairastumis- tai tapaturmatilanteessa työajalla riippuu tilanteen arvioidusta kiireellisyydestä. Mikäli välitöntä ensiapua ei tarvita, työntekijä varaa ajan työterveyshuoltoon. Välittömässä ensiaputapauksessa työntekijä ilmoittaa esimiehelle tai lähimmälle työtoverille lapsiryhmän hoidon järjestämisestä ja hakeutuu työterveyshuoltoon / terveyskeskukseen taksilla tai ambulanssilla. Työtapaturmatapauksista tehdään aina työtapaturmailmoitus, vaikka tapaturma ei vaatisikaan lääkärinhoitoa. Työtapaturmailmoitus toimitetaan palkanlaskentaan. Läheltäpiti tilanteesta ilmoitetaan kirjallisesti esimiehelle Vaaratilanneilmoitus lomakkeella LIITE

11 Työnantajan on järjestettävä yksin työskenteleville mahdollisuus tarpeelliseen yhteydenpitoon sekä avun hälyttämiseen. Toimintayksikössä mietitään etukäteen miten tilanteessa toimitaan. Turvarannekkeen avulla voidaan parantaa yksintyöskentelevän henkilön turvallisuutta, jolla on kohonnut sairastumisriski. Mahdollinen päivittäinen soittorinki perhepäivähoidossa parantaa työntekijöiden turvallisuutta. Epäasiallinen kohtelu työpaikalla Intra: Häirinnän ja muun epäasiallisen kohtelun hallinta. Henkilöstöhallinnon toimintaohje Päihderiippuvuus ja huumausainetestaus Päihteiden väärinkäyttöä ei tule sallia työpaikalla ja päihteistä johtuvat ongelmat tulee katkaista mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Väärinkäyttöä on työpaikalla päihtyneenä esiintyminen, alkoholin käyttö työpaikalla tai työstä poissaolot päihteiden käytön vuoksi. Kunnassa on kunnanhallituksen hyväksymät ohjeet toimenpiteistä päihteiden väärinkäyttötapauksia varten. Päihtyneenä esiintyvä henkilö tulee aina poistaa työpaikalta. Seuraavat vaiheet ovat puhuttelu. Mikäli väärinkäyttö toistuu ja jatkuu seuraa, huomautus, varoitus ja hoitoonohjaus. Toimenpiteistä ja hoitoonohjauksesta on vastuussa asianomaisen henkilön esimies. Lasten kanssa työskentelevän henkilön rikostaustan selvittäminen Työntekijän on esitettävä rikosrekisteriote, kun hänen työsuhteensa yhden vuoden aikana kestävät enemmän kuin kolme kuukautta. Ote ei saa olla 6 kk vanhempi. Hakemuksen voi tulostaa netistä osoitteesta: Esimies hoitaa esittämisestä merkinnän työsopimukseen/päätökseen. Tupakointi Tupakointi on kielletty päivähoitopaikan sisätiloissa ja ulkoilualueilla. Kiinteistön muiden käyttäjien riskit Päiväkodeissa voi hoitopäivän aikana työskennellä ulkopuolisia toimijoita, kuten yksityisiä terapeutteja, kerhonohjaajia jne. Toimija vastaa toimintaan osallistuvien lasten turvallisuudesta. Kunnan vastuulla ovat tilat ja käytettävien kunnan välineiden turvallisuus. Vastuuasiat selvitetään huoltajille toiminnan alussa. Lapsen osallistuminen merkitään palvelusuunnitelmaan. 3.5 TYÖNTEKIJÄÄ TUKEVAT TAHOT Työterveyshuolto Työntekijät kuuluvat työterveyshuollon piiriin heti kun työsuhde alkaa. Työterveystarkastukset tehdään työsuhteen kestäessä 4kk tai sen yli. Työterveyshuolto pyrkii järjestämään terveystarkastukset 3 vuoden välein. Terveydenhoitajien sairausvastaanotto ilman ajanvarausta ma - pe klo Työterveyslääkärin ajanvaraus ma-to klo , pe klo , puh Työfysioterapeutin ajanvaraus, puh Työterveyshuollon toimipisteet: Laukaan terveyskeskus, Kantolantie 12 Työterveyslääkäri Hannu Järvinen, puh Työterveyshoitaja Raili Nurminen, puh , Puhelinaika klo Lievestuoreen terveysasema, Liepeentie 45, Lievestuore Työterveyslääkäri Hannu Järvinen ja työterveyshoitaja Johanna Nissinen, puh Intra: Työterveyshuollon toimintasuunnitelma Intra: Sosiaali- ja terveysosaston johtoryhmässä on sovittu yhteiset pelisäännöt sosiaali- ja terveysosaston työhyvinvointia edistävälle toiminnalle eli TYHY -toiminnalle Työsuojelu Kunnan yhteistyöryhmä toimii henkilöstön ja työnantajan välisenä toimielimenä sekä työsuojelutoimikuntana. Työsuojelun yhteistoiminnan organisaatioon kuuluvat em. yhteistoimintaelimen lisäksi (työsuojeluvaltuutettujen toimikausi ) Työsuojelupäällikkö Tuomas Tyrväinen ja työsuojeluvaltuutettu Erkki Nissinen (1.varavaltuutettu Eila Kerkelä-Rautiainen ja 2. varavaltuutettu Markku Hokkanen) sekä Markku Jaakkola (1. varavaltuutettu Sari Rytkönen ja 2. varavaltuutettu Reija Kovanen) 11

12 toimialueena koulut ja päiväkodit. Lisäksi joillekin työpaikoille on valittu työsuojeluasiamiehiä. Mikäli työsuojeluasiamiestä ei ole valittu, edustavat ko. työpaikan henkilöstöä myös työsuojeluasioissa työpaikan luottamusmiehet. Intra: Sosiaali- ja terveysosaston työsuojeluohje Työpaikkojen työsuojeluasiamiehet Leppäveden päiväkoti: Merja Toivola (lastentarhanopettaja) Kirkonkylän perhepäivähoito: Aira Pärnänen (perhepäivähoitaja) Kiinteistöpalvelut, Tapani Puttonen (kiinteistönhoitaja) Kunnallistekniikka (yhdyskuntatekniset palvelut, kunnallistekniikan rakentaminen sekä vesi- ja viemärilaitos, Jarkko Tervanen (maanrakennusammattimies) Siivoojat/yhdistelmätyöntekijät, Marja-Liisa Pöyhönen (ruokapalvelutyöntekijä-siivooja) Sydän-Laukaan koulu ja Laukaan lukio, Vesa Vekkeli (teknisentyön lehtori) Vihtavuoren koulu (ala- ja yläkoulu), Tommi Jääskeläinen (teknisentyön lehtori) Terveyskeskuksen vuodeosasto ja vastaanotto, Riitta Elomaa (sairaanhoitaja) Hoivaosasto, Sanna Valtoaho (perushoitaja) Ruokapalvelu, Tuija Hämäläinen (kokki) Työnohjaus Työnohjaus on yksilön, yhteisön ja organisaation kehittämisen väline. Työnohjauksessa tutkitaan ja jäsennetään työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyviä kysymyksiä. Työnohjaus perustuu ohjattavien kokemuksiin omasta työstä. Työnohjauksesta saatavia hyötyjä voivat olla esimerkiksi: perustehtävän kirkastaminen työkäytäntöjen kehittyminen muutoksen läpivieminen tiimityön kehittäminen vuorovaikutuksen parantuminen johtamisen ja johtajuuden selkiytyminen ja kehittyminen työssä oppimisen tehostuminen ammatillinen kehittyminen työhyvinvoinnin lisääntyminen Työnohjauksen muotoja ovat yhteisötyönohjaus, ryhmätyönohjaus, yksilötyönohjaus sekä johdon ja esimiesten työnohjaus. (Jyväskylän yliopisto täydennyskoulutuskeskus) Turvallisuusnäkökulmasta työnohjaus auttaa parhaimmillaan työyhteisön jäseniä tarkastelemaan yhdessä työtään ja toimimaan entistä paremmin ja tuloksellisemmin yhdessä sekä löytämään ratkaisuja työtilanteiden hallintaan. Työyhteisö tai yksilö voi tehdä esityksen työnohjauksen tarpeellisuudesta esimiehelleen. Työnohjaukselle määritellään tavoitteet päämäärän saavuttamiseksi ja sovitaan työnohjaajasta. 4 TOIMINTARISKIT Henkilökunnan riittävyys ja kelpoisuus Ammattitaitoisen hoito- ja kasvatushenkilöstön riittävä määrä on keskeisimpiä päivähoidon turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä. Päivähoitoasetuksessa säädetyn henkilöstömitoituksen tarkoitus on turvata lapsen hyvä hoito sekä vastata hänen yksilöllisiin tarpeisiinsa. Päiväkodissa tulee olla päivähoitoasetuksen 6 :n 1 ja 2 momentissa säädetyn suhdeluvun edellyttämä määrä hoito- ja kasvatushenkilöstöä hoitosuhteessa olevaan ja tosiasiassa päivähoitopaikkaa käyttävään lapsimäärään nähden. Suhdeluku on 1:4 alle kolmivuotiailla ja 1:7 yli kolmevuotiailla. Henkilöstön työajankäyttö tulee kohdentaa tarkoituksenmukaisella tavalla suhteessa lasten läsnäoloon. Henkilöstön määrä suhteessa lapsiin lasketaan päiväkodin kokonaislapsilukumäärän mukaan ja henkilöt kohdennetaan kulloisenkin ryhmä- tai yksikkötilanteen mukaisesti. Arvioinnista vastaa yksikön esimies. Erityispäivähoidon ohjaaja vastaa erityisavustajien sijoittumisesta päivähoitoryhmiin tarpeen mukaan. Poikkeukset 6 :n 1 ja 2 momentin henkilöstömäärästä on säädetty 6 :n 5 momentissa. 12

13 Perhepäivähoidon henkilöstörakenne on säädetty päivähoitoasetuksen 8 :ssä. Hoitajalla voi olla korkeintaan neljä alle kouluikäistä lasta sekä osapäiväisenä esikoululainen tai koululainen. Perhepäivähoidon suhdeluvusta poikkeaminen ei asetuksen mukaan ole mahdollista Lasten toiminnan suunnittelussa on muistettava perushoitoon ja toimintaan liittyvät turvallisuusnäkökohdat. Vastuu suunnittelusta kuuluu kasvatushenkilöstölle ja turvallinen toteutus kaikille työntekijöille. Erityisesti toimintaan liittyvissä siirtymätilanteissa on suuri tapaturmariski. Päivähoidon isot tapahtumat ja juhlatilaisuudet suunnitellaan ennalta turvallisuusasiat huomioiden. Kutsussa tulee mainita huoltajien vastuusta omista lapsistaan. Yksintyöskentely päivähoidossa Suositellaan, että yksin työskentelevä pitää toimintayksikön ovet lukossa. 4.1 TUKITOIMINNOT Ruokahuolto Ruokahuollosta laaditaan kirjallinen omavalvontasuunnitelma, jonka tarkoitus on tunnistaa toiminnan riskikohdat, joissa voi esiintyä hygieenisiä tai muita vaaroja. Suunnitelma pidetään ajan tasalla ja säilytetään toimipaikassa. Lapsen ruokailuun liittyvät rajoitukset kirjataan lapsikohtaiseen palvelusuunnitelmaan. Päivähoitohenkilöstö on vastuussa suunnitelmaan kirjattujen lapsen ruoka-aineallergioiden tiedottamisesta keittiöhenkilökunnalle ja varahoitopaikkaan. Tarvittaessa huoltajat toimittavat rajoitteista terveydenhoitajan tai lääkärin todistuksen. Siivous Lasten päivähoitopaikan siisteydellä ja järjestyksellä edistetään terveyttä, turvallisuutta, työn sujuvuutta ja viihtyisyyttä. Siivouspalvelu laatii päiväkotikohtaisen siivousohjelman ja vastaa kemikaaliluettelon päivittämisestä. Siivousohjelmaan kirjataan kylmälaitteiden vuosittainen taustojen imurointi. Siivouksen toimintamallit määräytyvät yksikkökohtaisesti. Hygieniaohjeistus: Wc-tilojen pesu päivittäin Pintojen (pöydät, penkit, hyllyt, ovenkahvat ja myös lattiat päiväkodeissa jne.) päivittäinen nihkeä/kosteapyyhintä. Pyyhkeiden vaihto viikoittain/päivittäin. Epidemian aikana suositellaan paperipyyhkeitä. Lattioiden puhdistuksessa suositellaan nihkeäpyyhintää vähintään kaksi kertaa viikossa ja tarvittaessa imurointi. Lakanoiden ja tyynyliinojen vaihto vähintään kerran kuukaudessa Lelut ja toimintavälineet puhdistetaan vähintään kerran kuukaudessa, epidemia-aikana useammin. Toimintakäytäntö kirjataan päivähoitoyksikön omavalvontasuunnitelmaan. Sähkölaitteiden ylä-, ala- ja taustapintojen puhdistamisesta huolehditaan. Ns. yläpölyyn tulisi kiinnittää huomiota. Tavaroiden varastointia korkeille avohyllyille tulisi välttää, koska tilojen puhtaanapito on vaikeaa. Siivous- ja pesuaineet tulee sijoittaa lasten ulottumattomiin tai lukolliseen kaappiin. Jätehuolto Toimintayksikön jätetilat ja jätehuolto järjestetään kunnan jätehuoltomääräysten mukaan. Jäteaitaus, -katos ja jätteiden keräilyvälineet sijoitetaan siten, että jäteautojen ei tarvitse liikkua alueilla, joilla lapset liikkuvat ja leikkivät. Lapsilta on estettävä pääsy jätetiloihin. Ostopalvelut Palvelujen tuottaja sitoutuu noudattamaan kunnan laatimia sopimuksia ja toimintayksikön turvallisuussuunnitelmaa. 13

14 4.2 KIINTEISTÖN TOIMINTA Päivähoidon hyvän työympäristön keskeisiä tekijöitä ovat käyttötarkoitukseen sopivat, riittävät tilat, kalusteet ja välineistö, valaistus, lämpötila ja ilmanvaihto sekä hyvä akustiikka. Työturvallisuuden kannalta oleellisia ovat myös järjestys ja siisteys, sähkölaitteiden kunto ja kemikaalien turvallinen säilytys. Tilojen toimivuuteen, turvallisuuteen ja terveellisyyteen liittyvissä asioissa on välttämätöntä tehdä yhteistyötä terveystarkastajan, paloviranomaisen, kiinteistön omistajan, rakentajan, työterveyshuollon ja työsuojelun kesken. Ilmanvaihto ja sisäilman laatu Päivähoidon toimitilan on oltava vedoton ja tasalämpöinen, n C astetta. Ilmanvaihto on säädettävä ja kohdennettava toiminnan luonteen mukaisesti. Toiminnan aikana paikalla tulee olla aina henkilö, joka osaa tarvittaessa pysäyttää ilmanvaihdon. Kun työntekijä havaitsee heikentyneen sisäilman laadun tai kosteusvaurion, hänen tulee viipymättä tehdä kirjallinen ilmoitus INTRA:sta löytyvällä sisäilmailmoituslomakkeella kasvatustoiminnan johtajalle, joka välittää tiedot tekniseen virastoon (sisäilmatyöryhmälle) ja työterveyshuoltoon. Valaistus Päivähoitopaikassa on oltava oikeantyyppinen ja riittävä yleis- ja kohdevalaistus. Suositeltava valoteho lasten pöytäpinnoilla on luxia. Poistumisteiden valaistuksen on oltava kunnossa. Äänenvoimakkuus ja akustiikka Rakennusmateriaaleilla ja tekstiileillä vähennetään päivähoitotilojen jälkikaiuntaa. Äänenvaimennusmateriaalia valittaessa on varmistettava, että se soveltuu myös allergisille ihmisille. Päivähoidossa toiminnasta syntyvää ääntä vähennetään hyvällä toiminnan ja tilankäytön suunnittelulla, lasten ohjauksella ja pienryhmätoiminnalla. Lapset ja aikuiset opettelevat normaalia äänenkäyttöä. Huonekalujen jalkoihin liimataan eristehuovat. Leikkivälineet valitaan siten, etteivät ne lisää tarpeettomasti melua. Työterveyshuollosta on lainattavissa melumittari äänen voimakkuuden määrittämiseksi. Sähkölaitteiden kunto ja käyttö Sähkölaitteiden ja valaisimien kuntoa on tarkkailtava jatkuvasti. Rikkinäiset laitteet ja valaisimet on toimitettava korjattavaksi tai hävitettäväksi. Valaisimissa tulee olla palamattomat suojakuvut, pistorasioissa tulpat, sähkölevyjen päällä suojat ja katkaisimien edessä suojaritilä. Kuivauskaappien ja sähköliesien päälliset eivät ole tavaroiden säilytyspaikkoja. Palotarkastajan suosituksesta sisätiloissa ei tulisi käyttää halogeenivalaisimia. Kaikki käytössä olevat ATK-laitteet kytketään maadoitettuun pistorasiaan. Päivähoidon tiloissa sähköjohdot sijoitetaan irti lattiasta. Johdot ja kytkentälaitteet eivät saa olla kiinni vesipattereissa tai muissa sähköä johtavissa rakenteissa. Kemikaalien säilytys, kemikaaliluettelot ja käyttöturvallisuus Luettelo kemikaaleista ja käyttöturvallisuusohjeet (pakkausmerkinnät, käyttötavat, varastointi, poistaminen) on tehtävä jokaiseen päivähoitoyksikköön. Siivouksessa, pyykin- ja astianpesussa käytettävät aineet säilytetään lasten ulottumattomissa. Hengityssuojaimia ja suojakäsineitä käytetään työtilanteissa, joissa käsitellään liuottimia kuten fiksatiivia (myrkyllinen karsinogeeni) lasten hiilitöihin. Lasten kanssa käytetään vesiliukoisia maaleja ja lakkoja Kalusteet, varusteet ja laitteet Vialliset kalusteet poistetaan tai lähetetään korjattavaksi. Kalusteiden hankinnassa huomioidaan työergonomia ja turvallisuus. Työtasojen, istuinten, näyttöjen ja näyttöpäätteiden korkeus tulee olla oikea. Lasten leikki- ja toimintavälineiden on oltava pedagogisesti oikein valittuja, kestäviä ja lapsen ikätasolle sopivia. Välineet säilytetään niille varatuissa paikoissa. Hyllyköt ja kaapit tulee olla kiinteästi asennettuina. Poistumistiet ja kulkureitit on pidettävä vapaina. Lapsille sattuvista tapaturmista valtaosa on kaatumisia, putoamisia ja törmäämisiä. Tämän vuoksi terävät kulmat on syytä suojata ja mattojen alla käytetään tarvittaessa liukuesteitä. Kuumat lämpöpatterit on suojattava ritilöillä. Vesipisteiden termostaattien tulee olla asennettuna 37 asteeseen. Sähköliesissä 14

15 suositellaan käytettäväksi keittotason suojaa.. Perhepäivähoitopaikassa mahdollisesti olevat aseet säilytetään määräysten mukaisissa lukituissa paikoissa. Lelut ja muut materiaalit Päivähoidossa käytettävien lelujen, toimintavälineiden ja materiaalien edellytetään olevan turvallisia, hygieenisiä, monipuolisia sekä ikä- ja kehitystason mukaisia. Lelut tarkistetaan kerran kuukaudessa ja vialliset lelut poistetaan välittömästi. Lasten kotoa päivähoitoon tuomia leluja koskevat samat kriteerit ja niistä tiedotetaan huoltajille. Lapsilta tavatut vaaralliset esineet, linkkuveitset, tulitikut jne. otetaan talteen ja luovutetaan huoltajille. Avainten käyttö ja hälytyslaitteet Kiinteistön kaikki avaimet merkitään avainten valvontarekisteriin. Kiinteistön avaimet numeroidaan ja kunkin avaimen kohdalle kuitataan avaimen luovutus ja palautus. Kukin käyttäjä vastaa henkilökohtaisesti kuittaamastaan avaimesta ja mm. mahdollisista lukkojenvaihtokustannuksista hävittäessään avaimen. Avainten valvontaan nimetään vastuuhenkilö, joka säilyttää avaimia ja huolehtii, että kukin avain kuitataan luovutuksen ja palautuksen yhteydessä. Avainten valvontarekisteristä vastaava henkilö huolehtii lisäksi käytöstä poistuneiden avainten (hävinneet, katkenneet jne.) merkitsemisestä avainten valvontarekisteriin sekä ilmoittaa asiasta kiinteistönhoitajalle, joka vastaa viallisten avainten hävittämisestä. Ensimmäisenä kiinteistöön saapuva sulkee hälytyslaitteet ja viimeisenä kiinteistöstä poistuva kytkee hälytyslaitteet toimintaan. (LIITE 9) Laukaan kunnan avainten hallintaohjeet (LIITE 10 ) Avainten valvontarekisteri 4.3 HUOLTO- JA KORJAUSTYÖT Kunnossapito-ohjelma Kiinteistöille tehdään vuosittainen kunnossapito-ohjelma. Kiinteistön käyttäjät huolehtivat mahdollisten korjaus- sekä muiden työtehtäväpyyntöjen kirjaamisesta kiinteistöpalvelun Help Deskiin. Kiinteistön huoltoa ja kunnossapitoa koskevat asiat kirjataan myös vuoden 2009 aikana käyttöön otettavaan kiinteistökohtaiseen sähköiseen huoltokirjaan. Huoltokirja toimii myös kiinteistöpalvelun työntekijöiden työvälineenä ja tehdyt työtehtävät kuitataan sinne. Kiinteistökohtaiset huolto- ja kunnostustyöt aikatauluineen sovitaan kiinteistöpalvelun sekä kiinteistössä työskentelevien työntekijöiden kesken. Ilmastointi kiinteistöpalvelu Suositusten mukaan tuloilmakanavien suodattimet on syytä vaihtaa 1-2 kertaa vuodessa ja ilmanvaihtokanavat on puhdistettava säännöllisesti vähintään 5 vuoden välein. Sähkötyöt Kiinteistöpalvelu suorittaa sähköasennusten kuntotarkastuksen määräajoin. Nuohous, kiinteistöpalvelu Tulisija ja sen hormit on nuohottava vuoden välein. Nuohouksen tarkoituksena on poistaa savuhormeihin ja tulisijoihin kertynyt palamisjäte, jotta se ei aiheuta palovaaraa. Alkusammutusvälineet Pelastuslain 22 mukaan huoneiston haltijan on huolehdittava, että viranomaisen määräämät alkusammutuslaitteet ovat toimintakunnossa sekä huollettu ja tarkastettu asianmukaisesti. Palovaroittimet tulisi tarkistaa ainakin kerran vuodessa. Hyvänä muistisääntönä on tarkistaa paristot hätänumeropäivänä tai seuraavana arkipäivänä. Palopostin sekä sammuttimien toimintakunto on tarkistettava määräajoin. Laukaan kunnassa Sisä-Suomen sammutinhuolto vastaa sammuttimien toimintakunnosta ja säännöllisestä huollosta. Sisällä lämpöisissä tiloissa olevien sammuttimien toimintakunto tulee tarkistaa kahden vuoden välein. Sammuttimille on suoritettava huolto: 15

16 huolto-ohjeen mukaan 5-10 vuoden välein jos painemittari on punaisella jokaisen käytön jälkeen jos sammutin on viritetty käyttövalmiuteen Henkilökunnan tulee harjoitella sammutuspeiton, paloletkun ja sammuttimien käyttöä. Tästä syystä työntekijät osallistuvat 3 vuoden välein alkusammutuskoulutukseen. 4.4 PIHA-ALUE Piha-alueen riskit Ulkoilu kuuluu tärkeänä osana päivähoidon arkeen. Leikkipihan tulee soveltua kaikenikäisille lapsille ja olla toimiva kaikkina vuodenaikoina. Pihan tulee olla helposti valvottava, niin ettei siihen jää katvealueita tai muita hankalasti valvottavia paikkoja. Lasten ulkoilua valvomassa on aina oltava riittävä määrä aikuisia suhteessa lasten lukumäärään. Päivähoitohenkilökunta ohjeistaa esim. vanhempainilloissa huoltajia turvallisesta lasten kanssa liikkumisesta hoitopaikan piha-alueella ja parkkipaikalla. Pihan vaaroja arvioitaessa on otettava huomioon pihassa sijaitsevat kiinteät rakennelmat, varastot ja palotikkaat sekä irrallisten tavaroiden säilytys. Ulkovalaistuksen tulee olla riittävä. Pihassa ei saa olla kasveja, puita tai pensaita, jotka ovat allergisoivia, myrkyllisiä tai muuten vaarallisia. (LIITE 11) Yleisimmät myrkylliset kasvit. Muita linkkejä: ja Talvella tulee kiinnittää erityistä huomiota räystäisiin ja katolle kertyvään lumeen ja jäähän. Katolle tulee olla asennettuna lumiesteet. Pihan leikkivälineiden tulee olla kestäviä, lasten ikätason mukaisia ja käyttöturvallisia. Leikkivälineiden alla tulee olla riittävä määrä oikeanlaista turvahiekkaa. Hiekkalaatikon hiekka tulee vaihtaa joka kevät. On suositeltavaa peittää hiekkalaatikko aina käytön jälkeen. Leikkipihan kunnosta, siisteydestä ja huollosta vastaavat päivähoidon henkilökunta ja kiinteistöpalvelu yhdessä. Aamulla ensimmäinen pihaan tai leikkipuistoon menevä aikuinen tarkistaa silmämääräisesti leikkivälineiden, porttien ja aidan kunnon. Mahdolliset alueella olevat roskat, ruiskut, kuolleet eläimet, tupakantumpit, koiran jätökset jne. kerätään pois. Päivähoidon henkilökunnan tulee ilmoittaa viallisista leikkivälineistä ja muista epäkohdista viipymättä yksikön esimiehelle ja kiinteistöpalveluun (Help Desk). Viallisia välineitä ei tule käyttää. Kiinteistönhoitajat huolehtivat päivähoidon leikki- ja muiden pihavälineiden säännöllisestä tarkastuksesta, tuholaistorjunnasta, säännöllisistä keinujen nostoista syksyisin ja laskuista keväisin sekä vuosittaisesta hiekkalaatikkojen hiekan vaihdosta. Lisäksi kiinteistönhoitaja vastaa aitojen ja porttien toimintakunnon tarkistamisesta, talvisesta hiekoittamisesta sekä tarvittavista lumiesteistä. Kunnan leikkipaikkojen turvallisuutta valvotaan ja välineet tarkastetaan määräajoin. Kesäaikaan leikkipaikkoja kunnossapidetään säännöllisesti. Viallisista välineistä tulee ilmoittaa viipymättä eikä niitä saa käyttää. Kunnan puistoista ja leikkipaikoista vastaavat puutarhuri Kalevi Lahtonen p ja tiemestari Kalevi Parkkonen p Sähköposti: Aidat ja portit Päivähoitopaikan pihan on oltava säännösten mukaan aidattu alue. Aidat on varustettava asianmukaisilla porteilla. Aidan suositeltu korkeus on vähintään 120cm. Tämän korkeuden on säilyttävä myös talviolosuhteissa. Aita tulee olla rakennettu riittävän tiiviiksi ja rakenteeltaan sellaiseksi, ettei se houkuta kiipeämään, vaakajuoksuja ei saa rakentaa aidan sisäpuolelle. Aidan alareunan ja maanpinnan väli ei saa olla yli 10 cm. Porttien lukituksien/säppien tulee olla sellaiset, ettei lapsi saa niitä helposti itse auki, esim. kaksoislukitus. Suositeltavaa on, että portti aukeaa pihaan päin. Portteihin on hyvä kiinnittää niiden kiinnipitämisen tärkeydestä muistuttavat kyltit. Lisäksi aidan ja porttien turvallisuusriskeistä tulisi keskustella sekä lasten että huoltajien kanssa. 16

17 Sisäänkäynnit, portaat ja ikkunat Päivähoidon sisäänkäyntien, kulkuteiden, piha- ja pysäköintialueiden ja portaiden turvallisuudesta huolehditaan asianmukaisesti. Talvella aurataan lumet pois ja hiekoitetaan liukkaat alueet. Ikkunoiden ja ovien turvallisuus varmistetaan tarkoituksenmukaisilla lisä- ja suojalaitteilla. Mahdollisiin rappusiin asennetaan turvaportit. Toimintaympäristön esteettömyys Toimintayksikön piha-alueen ja tilojen tulee olla riittävän esteettömät, toimivat ja turvalliset kaikkia käyttäjäryhmiä silmälläpitäen. Ympäristöstä aiheutuvat riskit Ympäristön ominaisuudet ja niihin liittyvät riskit huomioidaan palo- ja pelastussuunnitemassa sekä lähietsintäsuunnitelmassa. Paikallisissa onnettomuustilanteissa toimitaan kriisiohjeiden ja tiedotusvälineiden antamien ohjeiden mukaisesti LIITE 12 Yleiset toimintaohjeet vaaratilanteissa; kaasuvaara ja säteilyvaara. Toimintayksikön ympäristössä asiattomasti viivytteleviä henkilöitä tarkkaillaan ja tarvittaessa kysytään toimintaohjeita poliisilta. Väkivallan uhka on työpaikoilla tiedostettava ja ennakoitava työsuojeluasia. LIITE 13 Toiminta väkivalta- ja uhkatilanteissa 4.5 MUUT TOIMINTARISKIT Tartuntatautiepidemiat Jos lasten tai hoitohenkilökunnan sairastuvuus nousee toimintayksikössä merkittävästi ja syyksi epäillään epidemialuonteista infektiotautia, otetaan yhteys terveydenhoitajiin ja tartuntataudeista vastaavaan lääkäriin toimintaohjeiden varmentamiseksi. LIITE 14 Laukaan kunnan terveyskeskuksen ohje tavallisimmista tartuntataudeista (2006). Mikäli havaitaan tai epäillään lapsella olevan täitä, kihomatoja tai syyhyä, ilmoitetaan asiasta huoltajalle ja toimitaan taudin edellyttämällä tavalla. LIITE 15 Mikä on päätäi Päivähoitopaikassa tehostetaan käsienpesua ja siivousta hoidon ajaksi. Vuodevaatteet vaihdetaan, patjat imuroidaan, peitteet ja tyynyt tuuletetaan sekä päiväkodin unikaverit poistetaan käytöstä epidemian ajaksi. Kotoa ei tällöin tuoda leikkikaluja päiväkotiin. Oltaessa kosketuksessa veren tai muiden eritteiden kanssa käytetään suojakäsineitä veritartuntojen ehkäisemiseksi. Kädet pestään suojakäsineiden käytön jälkeen. Uskonnolliset ja etniset näkökohdat Päivähoidossa asiakkaiden ja henkilökunnan uskonnollisia ja etnisiä näkökohtia ja perinteitä on kunnioitettava toimintoja suunniteltaessa ja toteutettaessa. Esimerkiksi ruoan valmistajalle ja toimittajalle on ilmoitettava edellä mainituista seikoista ja niistä johtuvista mahdollisista rajoituksista. Huoltajan antama kielto osallistumisesta tiettyihin toimintoihin on otettava huomioon. Lasten vaatetusta koskevat ohjeistukset tulee myös huomioida. Rajoitukset ja muut yksilölliset toimintakäytännöt kirjataan lapsen palvelusuunnitelmaan. 5 OMAISUUSRISKIT Rakennus Päiväkodit on pääosin varustettu palohälytys- ja murtohälytyslaitteilla. Kiinteistöt on liitetty kunnan kaukovalvontaan. Jos päiväkotiin on murtauduttu, sisälle ei mennä vaan otetaan yhteyttä poliisiin. Jos työntekijä on ehtinyt sisälle on erityisen tärkeää, että mihinkään ei kosketa ennen poliisin saapumista. Tulipalo Toiminta tulipalotilanteessa. on kirjattuna toimintayksiköiden palo- ja pelastussuunnitelmaan / perhepäivähoidon pelastussuunnitelmaan. LIITE 16 Toimintaohjeet tulipalotilanteessa. 17

18 Tulitikut sekä muut tulentekovälineet tulee säilyttää lukitussa kaapissa tai muuten lasten ulottumattomissa. Kynttilöiden käyttö päiväkodeissa on kielletty, perhepäivähoidossa käytetään vain aikuisen valvonnassa. Tulisijoja lämmitettäessä ne suojataan siten, että lapselle ei aiheudu vaaraa. Irtain omaisuus Toimintayksikön henkilökunta on vastuussa irtaimen omaisuuden asiallisesta säilyttämisestä, käytöstä ja huollosta turvallisuusnäkökohdat huomioiden. 6 TIETORISKIT Tietosuojariskejä aiheutuu mm. asiakirjojen huolimattomasta käsittelystä, puutteellisesta säilyttämisestä ja hävittämisestä sekä sähköisten asiakirjojen käyttöympäristön turvattomuudesta ja käyttäjien tahattomista tai tahallisista virheistä. Tietosuoja ja työaseman turvallinen käyttö Työasema lukitaan tai suljetaan aina poistuttaessa sen luota. Käyttäjäoikeudet ja salasanat pidetään salassa. Työntekijällä on vastuu omien salasanojen salassa pysymisestä. Poistuessa työhuoneen ovi lukitaan, mikäli se on mahdollista. Tulostettaessa varmistetaan, että tulostin on valittu oikein. Asiakirjojen säilytys, luovuttaminen ja arkistointi Asiakastietoja käytetään päätösten tekemiseen, laskutukseen ja tilastointiin. Rekisteritiedot ovat salassa pidettäviä. Paperiasiakirjoja säilytetään lukitussa kaapissa ja niitä käsittelee vain päivähoidon esimies sekä kasvatus- ja hoitohenkilöstö. Huoltajien tulee tietää mihin rekisteriin heitä ja perhettä koskevat asiat päivähoidossa kirjataan. Rekisteriseloste löytyy kunnan internetsivuilta: kuntainfo -tietojärjestelmäselosteet - Effica Päivähoito. Asiakirjojen siirtämiseen tai luovuttamiseen tarvitaan huoltajan lupa. Lapsen päivähoidon päättyessä lapsen paperit säilytetään arkistossa arkistointiohjeiden mukaisesti ja sen jälkeen ne hävitetään arkisto-ohjeiden mukaisesti. Intra: AMS Lasten päivähoitopalvelut. Vaitiolovelvollisuus Kaikkien päivähoidossa olevien asiakasperheiden, työntekijöiden, työnantajan ja yhteistyötahojen asiat kuuluvat vaitiolovelvollisuuden piiriin. Lapseen liittyvistä asioista työntekijä ei saa antaa päivähoitopaikan ulkopuolelle minkäänlaisia tietoja ilman huoltajan lupaa. Isot kokoukset, kahvitilaisuudet tai lapsiryhmätila lasten läsnä ollessa eivät sovellu perheiden, lasten tai työyhteisön asioista keskustelemiseen. Vaitiolovelvollisuuden piiriin kuuluvista asioista ei puhuta myöskään julkisilla paikoilla. Työntekijän vaitiolovelvollisuus jatkuu virka- tai työsuhteen päätyttyä. Kaikkien päivähoidon työtekijöiden tulee allekirjoittaa vaitiolositoumus. LIITE 17 Vaitiolovelvollisuus ja siitä johtava suojaaminen Lasten hoitoon, kasvatukseen ja opetukseen liittyvistä asioista voi keskustella oman esimiehen, erityispäivähoidon ohjaajan tai alueen erityislastentarhanopettajan kanssa. Tämän lisäksi on mahdollista saada konsultaatiota muilta asiantuntijatahoilta esim. toiminta-, puhe-, ja fysioterapeutilta. Erityistyöntekijöiden käynnistä tiedotetaan yleisesti huoltajille. Mikäli erityislastentarhanopettajaa konsultoidaan yksittäisen lapsen asioissa, sovitaan siitä etukäteen lapsen huoltajien kanssa. Lausunnot liittyen lapsen huoltajuuteen Päivähoidon henkilöstön ei tule ottaa kantaa lapsen huoltajuuteen liittyviin asioihin. Heidän ei myöskään tule antaa lausuntoa oikeudenkäyntiä varten, vaikka huoltajat sitä pyytäisivät. Tarvittaessa lausuntoa päivähoidon henkilöstöltä voivat pyytää sosiaalityöntekijät. Lausunnossa päivähoidon henkilöstö kuvailee lapsen käyttäytymistä päivähoidossa. Lausunnot laaditaan yhteistyössä päivähoidon esimiehen kanssa. Huoltajalla on oikeus nähdä itseään ja alaikäistä lastaan koskevat asiakirjat. Todistaminen oikeudessa Jos päivähoidon työntekijä haastetaan oikeuteen todistajaksi asiassa, johon liittyvät tiedot hän on saanut työtehtäväänsä hoitaessaan, on hänen mentävä oikeuteen haasteessa ilmoitettuna aikana. Työntekijä tarkentaa toimintakäytännöt esimieheltään ennen oikeuteen menoa. 18

19 LAUKAAN KUNTA Sosiaali- ja terveysosasto Lasten päivähoitopalvelut LIITE 1 ESIOPETUKSESSA OLEVAN LAPSEN YKSIN KULKEMINEN Päivähoitoon tuotaessa lapsi on huoltajansa vastuulla kunnes henkilökunta on vastaanottanut hänet. Päivähoidosta haettaessa lapsi henkilökunnan vastuulla kunnes huoltaja tai hänen kirjallisesti valtuuttamansa täysi-ikäinen henkilö on hänet vastaanottanut. Tästä syystä lapsen tuo ja hakee hoidosta lapsen huoltaja tai hänen kirjallisesti valtuuttamansa täysi-ikäinen henkilö. Perusopetuslain 1 :n nojalla päivähoitopaikassa järjestettävään esiopetukseen sovelletaan perusopetuslain ja asetuksen säädöksiä. Opetusministeriön kannanoton mukaan esiopetusta saavaa oppilasta ei voida vaatia saatettavaksi opetuspaikkaan eikä noudettavaksi sieltä. Tämän perusteella ainoastaan esiopetukseen osallistuva lapsi voi kulkea itsenäisesti esiopetusmatkat. Olemme tänään keskustelleet lapsemme esiopetusmatkojen kulkemisesta, reitin turvallisuudesta ja lapsen taidoista suoriutua matkasta. Keskustelun pohjalta olemme arvioineet, että lapsemme voi kulkea itsenäisesti esiopetusmatkat.. Lapsen nimi ja syntymäaika: Esiopetukseen tuloaika: Kotiinlähtöaika: Puhelin, josta huoltajan tavoittaa välittömästi: Laukaassa / 20 Huoltajan/huoltajien allekirjoitus ja nimenselvennys Päivähoidon edustajan allekirjoitus ja ammattiasema

20 LAUKAAN KUNTA LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysosasto Lasten päivähoitopalvelut LIITE 2 Lapsen nimi Syntymäaika Hoitopaikka Annan luvan suorittaa lapselleni seuraavia sairaanhoidollisia toimenpiteitä (mm. lääkkeen käyttötarkoitus ja annostelu, kuvaus oireista, jolloin lääkettä tarvitaan): Päivähoidossa lääkkeitä ym. tarvikkeita säilytetään: Laukaassa / 20 Huoltajan allekirjoitus LAPSEN LÄÄKEHOIDON TOTEUTTAMINEN Lääkkeen nimi Lääkkeen määrä pvm klo Lääkkeen antaja Huomioita 2

PÄIVÄHOIDON TURVALLISUUSSUUNNITELMA

PÄIVÄHOIDON TURVALLISUUSSUUNNITELMA LAUKAAN KUNTA PÄIVÄHOIDON TURVALLISUUSSUUNNITELMA Päivitys 3.11.2015 1 LAUKAAN KUNTA PÄIVÄHOIDON TURVALLISUUSSUUNNITELMA JOHDANTO... 4 1 LAIT TURVALLISUUSSUUNNITELMAN TAUSTALLA... 4 2 YKSIKKÖKOHTAISET

Lisätiedot

PÄIVÄHOIDON TURVALLISUUSSUUNNITELMA

PÄIVÄHOIDON TURVALLISUUSSUUNNITELMA LAUKAAN KUNTA PÄIVÄHOIDON TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2013 Turvallisuustyöryhmä päivitys 23.3.2013 1 LAUKAAN KUNTA PÄIVÄHOIDON TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2011 ESIPUHE...4 JOHDANTO...5 1 LAIT TURVALLISUUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN TURVALLISUUSSUUNNITELMA

VARHAISKASVATUKSEN TURVALLISUUSSUUNNITELMA LAUKAAN KUNTA VARHAISKASVATUKSEN TURVALLISUUSSUUNNITELMA Päivitys 1.10.2017 1 LAUKAAN KUNTA VARHAISKASVATUKSEN TURVALLISUUSSUUNNITELMA JOHDANTO... 4 1 LAIT TURVALLISUUSSUUNNITELMAN TAUSTALLA... 4 2 YKSIKKÖKOHTAISET

Lisätiedot

Ohjeet palvelutuottajien hakumenettelyyn

Ohjeet palvelutuottajien hakumenettelyyn Ohjeet palvelutuottajien hakumenettelyyn Hakeminen palvelusetelilain mukaiseksi lasten päiväkoti/ryhmäperhepäivähoidon palveluntuottajaksi Hakulomake ja liitteet Palvelusetelillä toimivaksi palveluntuottajaksi

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNKI. Hyvinvoiva lapsi. Hygienia ja infektioiden torjunta perhepäivähoidossa

ROVANIEMEN KAUPUNKI. Hyvinvoiva lapsi. Hygienia ja infektioiden torjunta perhepäivähoidossa ROVANIEMEN KAUPUNKI Hyvinvoiva lapsi Hygienia ja infektioiden torjunta perhepäivähoidossa Varhaiskasvatuspalvelut 2015 Työryhmä: Ahlsved Matias, tartuntataudeista vastaava hoitaja, Rovaniemen kaupunki

Lisätiedot

Ryhmäperhepäivähoitokodissa hoidetaan samanaikaisesti 12 alle kouluikäistä kokopäiväistä lasta ja siellä työskentelee 3 ryhmäperhepäivähoitajaa.

Ryhmäperhepäivähoitokodissa hoidetaan samanaikaisesti 12 alle kouluikäistä kokopäiväistä lasta ja siellä työskentelee 3 ryhmäperhepäivähoitajaa. HYVÄT PERHEPÄIVÄHOITOLASTEN VANHEMMAT Lapsenne on saanut perhepäivähoitopaikan. Perhepäivähoito tarjoaa pienelle lapsiryhmälle kodinomaisen hoitomuodon. Perhepäiväkodin tarkoituksena on antaa turvallista

Lisätiedot

HOITOMUOTONA PERHEPÄIVÄHOITO

HOITOMUOTONA PERHEPÄIVÄHOITO HOITOMUOTONA PERHEPÄIVÄHOITO Perhepäivähoidossa lapsen hoitopaikkana on koti, jossa hän saa kasvaa ja kehittyä pienessä, enintään neljän kokopäiväisen ja yhden osapäiväisen hoitolapsen turvallisessa pienryhmässä.

Lisätiedot

KUNTAKOHTAINEN VARHAISKASVATUKSEN LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA. 14.8.2013 Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

KUNTAKOHTAINEN VARHAISKASVATUKSEN LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA. 14.8.2013 Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä KUNTAKOHTAINEN VARHAISKASVATUKSEN LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA 14.8.2013 Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 1 Suunnitelman perustana on ollut Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisema opas Turvallinen

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA Suunnitelman perustana ja lähteinä ovat olleet Sosiaali- ja terveysministeriön 2007 julkaisema opas Turvallinen lääkehoito, Valtakunnallinen opas lääkehoidon

Lisätiedot

PELASTUSVIRANOMAISEN ROOLI OLEMASSA OLEVAN VÄESTÖNSUOJAN TOIMINTAKUNTOISUUDEN VALVONNASSA

PELASTUSVIRANOMAISEN ROOLI OLEMASSA OLEVAN VÄESTÖNSUOJAN TOIMINTAKUNTOISUUDEN VALVONNASSA PELASTUSVIRANOMAISEN ROOLI OLEMASSA OLEVAN VÄESTÖNSUOJAN TOIMINTAKUNTOISUUDEN VALVONNASSA Palotarkastusinsinööri Tapio Stén Pirkanmaan pelastuslaitos, pvm. 27.9.2017 Pelastusviranomaisen rooli väestönsuojien

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN OHJAUS- JA VALVONTA-ASIAKIRJA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN OHJAUS- JA VALVONTA-ASIAKIRJA TAMPEREEN KAUPUNKI Sivu 1 (6) Hyvinvoinnin palvelualue Valvonta- ja ohjaustiimi KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN OHJAUS- JA VALVONTA-ASIAKIRJA PALVELUNTUOTTAJA: nimi: y-tunnus: ryhmän nimi: osoite:

Lisätiedot

Kangasalan kunta/ Varhaiskasvatus 18.11.2014 Sääntökirja päivähoidon palvelusetelipalvelujen tuottamisesta Sääntökirjan erityinen osa Liite 1

Kangasalan kunta/ Varhaiskasvatus 18.11.2014 Sääntökirja päivähoidon palvelusetelipalvelujen tuottamisesta Sääntökirjan erityinen osa Liite 1 PÄIVÄHOITOTOIMINNAN EHDOTTOMAT KELPOISUUSEHDOT JA LAATUVAATIMUKSET Palveluntuottajan on täytettävä kaikki kohdissa 1-3 laadulle asetetut laatukriteerit. Kelpoisuusehtoihin sisältyvät lainsäädännön vaatimukset

Lisätiedot

Yrityksille tietoa TTT-asioista

Yrityksille tietoa TTT-asioista Yrityksille tietoa TTT-asioista Työterveyshuolto, työsuojelutoiminta, perehdytys, riskienarviointi ja kemikaalit työpaikalla. 16.11.2010 Mika Valllius 1 Työterveyshuolto Työterveyshuolto Työterveyshuolto

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN TAPATURMAPÄIVÄ 13/08/2010 Arja Puska KUUDEN KOON MALLI PÄIVÄ HOIDOLLE JA KOULUILLE

VALTAKUNNALLINEN TAPATURMAPÄIVÄ 13/08/2010 Arja Puska KUUDEN KOON MALLI PÄIVÄ HOIDOLLE JA KOULUILLE VALTAKUNNALLINEN TAPATURMAPÄIVÄ 13/08/2010 Arja Puska KUUDEN KOON MALLI PÄIVÄ HOIDOLLE JA KOULUILLE Kuuden koon malli Tapaturmien ehkäisyn toimintamalli päiväkotiin ja kouluun LAPSEN TURVAKSI HANKE 2007

Lisätiedot

Esim. astmaan liittyvä hengenahdistus diabetes, lasten kohdalla toteutuu monipistoshoito epilepsia allergialääkkeet

Esim. astmaan liittyvä hengenahdistus diabetes, lasten kohdalla toteutuu monipistoshoito epilepsia allergialääkkeet LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA Suunnitelman perustana ja lähteinä on ollut Sosiaali- ja terveysministeriön 2007 julkaisema opas Turvallinen lääkehoito, Valtakunnallinen opas lääkehoidon toteuttamisesta Sosiaali-

Lisätiedot

Tuttu ympäristö yllättää. Perusasiat kuntoon.

Tuttu ympäristö yllättää. Perusasiat kuntoon. Tuttu ympäristö yllättää. Perusasiat kuntoon. PERUSASIAT KUNTOON työssä ja kotona Siisteys ja järjestys ehkäisevät tapaturmia, lisäävät työtehoa ja viihtyvyyttä merkittävästi niin työpaikalla kuin kotonakin.

Lisätiedot

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 Vesa Ullakonoja ü työpaikalla on yksi työpaikan kokonaisuutta hallitseva eli pääasiallista määräysvaltaa käyttävä

Lisätiedot

Koulussa noudatetaan järjestyssääntöjen lisäksi muuta sovellettavaa lainsäädäntöä.

Koulussa noudatetaan järjestyssääntöjen lisäksi muuta sovellettavaa lainsäädäntöä. Kalevankankaan koulu Henkilökuntakokous 25.5.2011 TURVALLINEN OPISKELUYMPÄRISTÖ JA JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 1. JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN TARKOITUS JA SOVELTAMISALUE Perusopetuslain 29 :n mukaan opetukseen osallistuvilla

Lisätiedot

26.4.2013 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ

26.4.2013 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ 26.4.2013 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ ERI VAIHTOEHDOT ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ Kotihoidon tuki

Lisätiedot

MERI-HALIKON PÄIVÄHOIDON ABC

MERI-HALIKON PÄIVÄHOIDON ABC MERI-HALIKON PÄIVÄHOIDON ABC Meri-Halikon päiväkoti Ryhmis Merituuli Tuupikkalantie 5 Tuupikkalantie 5 as 1 25210 Vartsala 25210 Vartsala p. 044 778 3486 Simpukat p. 044 778 3488 p. 044 778 3487 Meritähdet

Lisätiedot

Esitys ja malli päivähoidon / varhaiskasvatuksen lääkehoitosuunnitelman tuottamiseksi

Esitys ja malli päivähoidon / varhaiskasvatuksen lääkehoitosuunnitelman tuottamiseksi 15.12.2009 1 (5) Esitys ja malli päivähoidon / varhaiskasvatuksen lääkehoitosuunnitelman tuottamiseksi Sosiaali- ja terveysministeriön opas Turvallinen lääkehoito Valtakunnallinen opas lääkehoidon toteuttamisesta

Lisätiedot

Polvijärven päivähoito tarjoaa monipuoliset varhaiskasvatuspalvelut

Polvijärven päivähoito tarjoaa monipuoliset varhaiskasvatuspalvelut Polvijärven päivähoito tarjoaa monipuoliset varhaiskasvatuspalvelut Varhaiskasvatuspalvelumme tarjotaan Kirkonkylällä päiväkoti Peukaloisessa sekä Rukkitien ryhmäperhepäiväkodissa. Sotkumassa toimivat

Lisätiedot

MERI-HALIKON PÄIVÄHOIDON ABC

MERI-HALIKON PÄIVÄHOIDON ABC MERI-HALIKON PÄIVÄHOIDON ABC Meri-Halikon päiväkoti Tuupikkalantie 5 25210 Vartsala p. 044 778 3486 Simpukat p. 044 778 3487 Meritähdet p. 044 778 5937 keittiö sähköposti: merihalikko.paivakoti@salo.fi

Lisätiedot

Telkän esite 2007. Päiväkodin arvot, jotka on määritelty yhdessä vanhempien kanssa ohjaavat toimintaamme:

Telkän esite 2007. Päiväkodin arvot, jotka on määritelty yhdessä vanhempien kanssa ohjaavat toimintaamme: TERVETULOA TELKÄN PÄIVÄKOTIIN Telkän esite 2007 Telkän päiväkoti on perustettu 1980 keskelle Hervantaa lähelle Ahvenisjärveä. Päiväkoti on myös lähellä Suolijärveä, joten retkeily lähimaastossa on oleellinen

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen lääkehoitosuunnitelma

Varhaiskasvatuksen lääkehoitosuunnitelma Varhaiskasvatuksen lääkehoitosuunnitelma VARHAISKASVATUKSEN LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA Suunnitelman perustana ja lähteinä on ollut Sosiaali- ja terveysministeriön 2005 julkaisema opas Turvallinen lääkehoito,

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE VÄKIVALTATILANTEIDEN VARALLE RUOVEDEN KUNTA

TOIMINTAOHJE VÄKIVALTATILANTEIDEN VARALLE RUOVEDEN KUNTA TOIMINTAOHJE VÄKIVALTATILANTEIDEN VARALLE RUOVEDEN KUNTA 1. PEREHDYTYS Työturvallisuuslaki 14 Työnantajan on annettava työntekijälle riittävät tiedot työpaikan haitta- ja vaaratekijöistä sekä huolehdittava

Lisätiedot

TERVETULOA PILVIPAIMENIIN! Pilvipaimenet on vuorohoitoa tarjoava ryhmä puhelin:

TERVETULOA PILVIPAIMENIIN! Pilvipaimenet on vuorohoitoa tarjoava ryhmä puhelin: TERVETULOA PILVIPAIMENIIN! Pilvipaimenet on vuorohoitoa tarjoava ryhmä puhelin: 0400914479 osoite: Kuhatie 1, 54915 Saimaanharju sähköposti: pilvipaimenet@taipalsaari.fi Henkilökunta Ansku, Taru, Maarit,

Lisätiedot

METSÄTÄHDEN PÄIVÄKOTI

METSÄTÄHDEN PÄIVÄKOTI METSÄTÄHDEN PÄIVÄKOTI YHTEYSTIEDOT: Auratie 3 92140 Pattijoki Kissankellot 1-3v kissankellot(at)raahe.fi p. 040 830 3010 Päivänkakkarat 3-5v. paivankakkarat(at)raahe.fi p. 040 830 3150 päivähoidonohjaaja

Lisätiedot

Lääkehoitosuunnitelma päivähoidossa

Lääkehoitosuunnitelma päivähoidossa Lääkehoitosuunnitelma päivähoidossa 18.11.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 07.10.2014 Ylihoitaja Marjo Orava ja lastenneuvolan laaturyhmä 2 (8) Sisällysluettelo sivu 1. Lääkehoidon sisältö ja toimintatavat...

Lisätiedot

PÄIVÄKODISSA, KOULUSSA SEKÄ AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNASSA TOTEUTETTAVAN LÄÄKEHOIDON SUUNNITELMA. Rovaniemen kaupunki

PÄIVÄKODISSA, KOULUSSA SEKÄ AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNASSA TOTEUTETTAVAN LÄÄKEHOIDON SUUNNITELMA. Rovaniemen kaupunki PÄIVÄKODISSA, KOULUSSA SEKÄ AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNASSA TOTEUTETTAVAN LÄÄKEHOIDON SUUNNITELMA Rovaniemen kaupunki Päivähoidon palvelukeskus ja Koulupalvelukeskus 4.5.2011 LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA PÄIVÄHOIDOSSA,

Lisätiedot

Perhepäivähoidon hygieniaohjeet

Perhepäivähoidon hygieniaohjeet Perhepäivähoidon hygieniaohjeet Hygienia ja puhtaus Hygienia on aikuisen ja lasten henkilökohtaista hygieniaa sekä työympäristön-, lelujen ja elintarvikkeiden puhtautta. Hygienian tehostaminen päivähoidossa

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JA SOPIMUS Esitietoja päivähoidon aloitusvaiheessa

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JA SOPIMUS Esitietoja päivähoidon aloitusvaiheessa PALTAMON KUNTA 1 (4) Sivistyspalvelut / Lasten päivähoito LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JA SOPIMUS Esitietoja päivähoidon aloitusvaiheessa LAPSEN NIMI Syntymäaika Osoite Hoitopaikka ÄITI / HUOLTAJA

Lisätiedot

1.9.2012 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ

1.9.2012 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ 1.9.2012 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ ERI VAIHTOEHDOT ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ Kotihoidon tuki

Lisätiedot

Mutalan PÄIVÄKODIN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 2015 2016

Mutalan PÄIVÄKODIN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 2015 2016 Mutalan PÄIVÄKODIN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 2015 2016 Ylöjärvellä yksikkökohtainen esiopetuksen oppilashuoltosuunnitelma liitetään lukuvuosisuunnitelmaan. Päiväkodinjohtaja on vastuussa oppilashuoltosuunnitelmasta

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA (LAPSEN VASU)

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA (LAPSEN VASU) Lapsen nimi: LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA (LAPSEN VASU) Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma laaditaan jokaiselle varhaiskasvatuksessa olevalle lapselle yhdessä huoltajien kanssa. Se on henkilöstön ja

Lisätiedot

Käytäntöjä koulujen turvallisuuden suunnittelussa ja toteuttamisessa Palo- ja pelastusalan toimittajien ajankohtaispäivät 1.10.

Käytäntöjä koulujen turvallisuuden suunnittelussa ja toteuttamisessa Palo- ja pelastusalan toimittajien ajankohtaispäivät 1.10. Käytäntöjä koulujen turvallisuuden suunnittelussa ja toteuttamisessa Palo- ja pelastusalan toimittajien ajankohtaispäivät 1.10.2009 Kirta Nieminen Pt. tuntiopettaja, ruokapalvelut kirta.nieminen@seamk.fi

Lisätiedot

Vanhustyön vastuunkantajat kongressi 15-16.5.2014 Finlandia-talo

Vanhustyön vastuunkantajat kongressi 15-16.5.2014 Finlandia-talo Vanhustyön vastuunkantajat kongressi 15-16.5.2014 Finlandia-talo Henkilökunnan työturvallisuus Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojeluvastuualue, Paula Moilanen 1 Lainsäädännön tavoite Työturvallisuuslain(

Lisätiedot

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA 1 YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA Jari Korhonen Liikelaitoksen johtaja, työterveyshuollon erikoislääkäri Joensuun Työterveys Joensuu 26.4.2013 7.5.2013 Jari Korhonen, johtaja, Joensuun Työterveys 2 Mitä

Lisätiedot

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA SEKÄ AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNASSA

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA SEKÄ AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNASSA Suonenjoen kaupunki Koulutoimi / Varhaiskasvatus LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA SEKÄ AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNASSA Lääkehoitosuunnitelma perustuu Lääkelakiin ja Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI LOIKKELIININ LAATU- KÄSIKIRJA

PÄIVÄKOTI LOIKKELIININ LAATU- KÄSIKIRJA PÄIVÄKOTI LOIKKELIININ LAATU- KÄSIKIRJA PÄIVÄKOTI TIPITII OY PÄIVÄHOIDON LAADUNVARMISTUS 1.Lapsi Turvallisuus Lapsella on hyvät kasvun ja kehityksen edellytykset kodinomaisessa päiväkodissamme. Kasvatusympäristömme

Lisätiedot

27.2.2009 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ

27.2.2009 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ 27.2.2009 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ ERI VAIHTOEHDOT ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ Kotihoidon tuki

Lisätiedot

Työpaikan henkilöstöä koskevat suunnitelmat

Työpaikan henkilöstöä koskevat suunnitelmat 3.11.2016 Työpaikan henkilöstöä koskevat suunnitelmat Opetustoimen ajankohtainen juridiikka Kouluneuvos Petri Heikkilä Suunnitelma Säädösperusta Työsuojelun toimintaohjelma Työturvallisuuslaki 9 Häirinnän

Lisätiedot

VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ

VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ 2 ERI VAIHTOEHDOT ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ Kotihoidon tuki alle 3-vuotiaista

Lisätiedot

TERVETULOA PERHEPÄIVÄHOITOON

TERVETULOA PERHEPÄIVÄHOITOON TERVETULOA PERHEPÄIVÄHOITOON Perhepäivähoito tarjoaa kodinomaista, joustavaa ja yksilöllistä päivähoitoa hoitajan kotona. Selänteen alueella työskentelee noin 40 perhepäivähoitajaa. Hoitoryhmään voidaan

Lisätiedot

Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt

Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt 1 Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt Kasvatus- ja sivistyslautakunta 31.8.2011 64 2 SISÄLLYS 1. SÄÄNTÖJEN TARKOITUS JA SOVELTAMISALUE...3 1.1. Järjestyssääntöjen tarkoitus...3 1.2. Viittaukset

Lisätiedot

Työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyö

Työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyö Työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyö Työterveyshuolto = työnantajan järjestettäväksi säädettyä työterveyshuollon ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden toimintaa, jolla edistetään 1) työhön liittyvien

Lisätiedot

TURVALLISUUSSUUNNITELMA

TURVALLISUUSSUUNNITELMA TURVALLISUUSSUUNNITELMA Tapahtuma: Osallistujat: Taekwon-do Akatemian leiri noin 200 osallistujaa Ajankohta: 2.11.2007 4.11.2007 Tapahtumapaikka: Järjestäjä: Rajakylän koulu Taekwon-do Akatemia ry -----------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738

Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 2 luku Työnantajan yleiset velvollisuudet 8 Työnantajan yleinen huolehtimisvelvoite Työnantaja on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden

Lisätiedot

Muonion kunta Sivistystoimi AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

Muonion kunta Sivistystoimi AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta Sivistystoimi AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 30.11.2016 2 Sisällys 1. Toiminta-ajatus ja toiminnan tavoitteet 3 2. Aamu- ja iltapäivätoiminnan suunnittelu

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT

PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT TS AGILITYURHEILUKESKUS OY PELASTUSSUUNNITELMA 1 Johdanto: PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT Tämän pelastussuunnitelman tarkoituksena on antaa perusteita kohteessa oleskelevien henkilöiden

Lisätiedot

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena 07.02.2013 Rovaniemi ylilääkäri, työterveyslääkäri Heli Leino, Rovaniemen kaupungin työterveysliikelaitos Työterveyshuolto = työnantajan järjestettäväksi

Lisätiedot

Liite LEMIN KUNNAN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODEKSI 2016-2017. Hyväksytty sivistyslautakunnassa 11.5.2016 31

Liite LEMIN KUNNAN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODEKSI 2016-2017. Hyväksytty sivistyslautakunnassa 11.5.2016 31 Liite LEMIN KUNNAN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODEKSI 2016-2017 Hyväksytty sivistyslautakunnassa 11.5.2016 31 2 (5) 1. TOIMINTA-AJATUS JA TAVOITTEET Aamu- ja iltapäivätoiminta on perusopetuslain

Lisätiedot

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista?

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? Koulun ja päiväkodin sisäilmaongelma monialainen ratkaisu Työsuojeluinsinööri Sirkku Lehtimäki Etelä-Suomen Aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue 1 Työnantajan

Lisätiedot

Turvallisuuskasvatusilta päiväkodissa

Turvallisuuskasvatusilta päiväkodissa Mannerheimin Lastensuojeluliitto Lapsen turvaksi -hanke (2007 2009) Turvallisuuskasvatusilta päiväkodissa Päiväkodin antama turvallisuuskasvatus on osa varhaiskasvatusta. Lasta opastetaan toimimaan ja

Lisätiedot

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA JÄRVENPÄÄN VARHAISKASVATUKSESSA

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA JÄRVENPÄÄN VARHAISKASVATUKSESSA LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA JÄRVENPÄÄN VARHAISKASVATUKSESSA Lääkehoitosuunnitelman perustana on ollut Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmän laatima Turvallinen lääkehoito-opas (STM 2005:32) ja sen pohjalta

Lisätiedot

ALAIKÄISTEN KOSKEMATTOMUUS

ALAIKÄISTEN KOSKEMATTOMUUS ALAIKÄISTEN KOSKEMATTOMUUS Saku Rouvali Turvallisuuskoulutuspäällikkö Hämeen Pelastusliitto ry Jokivarren VPK ry Valitettavasti tämä on arkipäivää Miten tämä voidaan ehkäistä? Vaihtoehto 1 - Estetään alaikäisten

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi. Päiväys

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi. Päiväys Pelastussuunnitelma Kiinteistön nimi Päiväys Lomake on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tuottama mallilomake, jota voidaan käyttää asuinrakennuksen pelastussuunnitelman pohjana. Lomake noudattaa sisäasiainministeriön

Lisätiedot

SAVITAIPALEEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUODELLE 2015

SAVITAIPALEEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUODELLE 2015 1 Työsuojelu Työsuojelutoimikunta SAVITAIPALEEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUODELLE 2015 Työsuojelupäällikkö Virpi Kallio 2 TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA Toimipaikka: Savitaipaleen kunta 1. LÄHTÖKOHTA

Lisätiedot

Hoitohenkilöstön valvonta ja ammattioikeuksien varmistaminen

Hoitohenkilöstön valvonta ja ammattioikeuksien varmistaminen Hoitohenkilöstön valvonta ja ammattioikeuksien varmistaminen Työterveyshuollon kommenttipuheenvuoro Turku Petrea Marjo Sinokki, työterveysjohtaja Turun Työterveystalo/Turun kaupunki LT, työterveyshuollon

Lisätiedot

MainaRI - kokonaisturvallisuuden arviointi- ja kehittämismenetelmä työhyvinvoinnin edistämiseksi

MainaRI - kokonaisturvallisuuden arviointi- ja kehittämismenetelmä työhyvinvoinnin edistämiseksi MainaRI - kokonaisturvallisuuden arviointi- ja kehittämismenetelmä työhyvinvoinnin edistämiseksi PERUSTASO TAVOITETASO Perusasiat ja lainsäädäntö kunnossa Aktiivista ja tavoitteellista toimintaa Systemaattisesti

Lisätiedot

Katsaus päiväkodin puitteiden ja ympäristön

Katsaus päiväkodin puitteiden ja ympäristön Katsaus päiväkodin puitteiden ja ympäristön fyysisiin turvallisuusriskeihin Huomioita kentältä Tero Keitaanniemi työsuojelukonsultti / turvallisuusasiantuntija TurvaPro K&K www.turvaprokk.fi Tampere 1.9.2017

Lisätiedot

HOITOMUOTONA PERHEPÄIVÄHOITO

HOITOMUOTONA PERHEPÄIVÄHOITO HOITOMUOTONA PERHEPÄIVÄHOITO Perhepäivähoidossa lapsen hoitopaikkana on koti, jossa hän saa kasvaa ja kehittyä pienessä, turvallisessa ryhmässä, eri-ikäisten lasten kanssa omana itsenään ja omista tarpeistaan

Lisätiedot

Yksityisen perhepäivähoidon valvonta (ja ohjaus)

Yksityisen perhepäivähoidon valvonta (ja ohjaus) Yksityisen perhepäivähoidon valvonta (ja ohjaus) Oulussa Omassa kodissaan työskenteleviä yksityisiä perhepäivähoitajia 95 (kunnallisia hoitajia 120) Työsopimussuhteisia (yksityisen hoidon tuella palkattuja)

Lisätiedot

III Valtakunnalliset käsityönopetuksen. koulutuspäivät 19.11.2010 Tampere

III Valtakunnalliset käsityönopetuksen. koulutuspäivät 19.11.2010 Tampere III Valtakunnalliset käsityönopetuksen työturvallisuus- koulutuspäivät 19.11.2010 Tampere Antti Posio STM Ajankohtainen työsuojelulainsäädäntö Työsuojelusäännösten soveltaminen oppilaan työhön peruskoulussa

Lisätiedot

Ollahanpas ihimisiksi

Ollahanpas ihimisiksi Kunnanhallitus 2.5.2016 65 Ollahanpas ihimisiksi Toimintamalli häirinnän ja epäasiallisen kohtelun varalle Isojoen kunta Häirinnän ja epäasiallisen kohtelun hallinnan ohjeistus. Häirinnän ja epäasiallisen

Lisätiedot

SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA

SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA Voimassa 1.11.2014 alkaen 1 KOULUN ALUE, TILAT JA KOULUMATKAT Koulun alueena pidetään koulurakennusta, koulun pihaa sekä kaikkia,

Lisätiedot

Uudenkaupungin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen ohje työyksikköjen lääkehoitosuunnitelmaa

Uudenkaupungin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen ohje työyksikköjen lääkehoitosuunnitelmaa VARHAISKASVATUKSESSA 2.4.2013 päivähoidon johtaja Kirsi Häkkinen Hyväksytty liitteineen (1-4) 9.4.2013 va vastaava ylilääkäri Sanna Maula, Uudenkaupungin sosiaali- ja terveyskeskus Suunnitelman perustana

Lisätiedot

1 Rekisterinpitäjä. 2 Yhteyshenkilö. 3 Rekisterin nimi. 4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

1 Rekisterinpitäjä. 2 Yhteyshenkilö. 3 Rekisterin nimi. 4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 1 Rekisterinpitäjä Clementia Oy (2320280-1) Kiilakiventie 1, 90250 Oulu info@clementia.fi, 0403592019 2 Yhteyshenkilö Marko Heikkilä Kiilakiventie 1, 90250 Oulu marko@clementia.fi, 0403592019 3 Rekisterin

Lisätiedot

Sisäympäristöprosessit HUS:ssa. Marja Kansikas sisäilma-asiantuntija HUS-Kiinteistöt Oy

Sisäympäristöprosessit HUS:ssa. Marja Kansikas sisäilma-asiantuntija HUS-Kiinteistöt Oy Sisäympäristöprosessit HUS:ssa Marja Kansikas sisäilma-asiantuntija HUS-Kiinteistöt Oy HUS-Sisäympäristöohjausryhmä v toimii ns. ohjausryhmänä v työryhmä koostuu v HUS-Työsuojelusta v HUS-Työterveyshuollosta

Lisätiedot

Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Kukkapellon päiväkoti sijaitsee Tampereen eteläisellä alueella kauniin Arboretumin puutarhan välittömässä läheisyydessä. Päiväkoti on perustettu

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi. Päiväys

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi. Päiväys Pelastussuunnitelma Kiinteistön nimi Päiväys Lomake on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tuottama mallilomake, jota voidaan käyttää asuinrakennuksen pelastussuunnitelman pohjana. Lomake noudattaa sisäasiainministeriön

Lisätiedot

Tervetuloa perhepäivähoitoon. Varhaiskasvatuksen osasto

Tervetuloa perhepäivähoitoon. Varhaiskasvatuksen osasto Tervetuloa perhepäivähoitoon Varhaiskasvatuksen osasto 1.1.2015 2(5) Perhepäivähoitoon tulo Lapsen elämässä tapahtuu suuri muutos hänen siirtyessään kodista hoitopaikkaan toisten lasten joukkoon. Valmistathan

Lisätiedot

Tervetuloa perhepäivähoitoon!

Tervetuloa perhepäivähoitoon! Tervetuloa perhepäivähoitoon! Sivu1 HOITOSUHTEEN ALOITTAMINEN JA PERHEPÄIVÄKOTIIN TUTUSTUMINEN Hoidon aloitus on suuri muutos lapsen elämässä, hänen siirtyessään kodista hoitopaikkaan muiden lasten joukkoon.

Lisätiedot

KOTITYÖPALVELUYRITYKSEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Asiakaskoteihin tuotettavat tukipalvelut

KOTITYÖPALVELUYRITYKSEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Asiakaskoteihin tuotettavat tukipalvelut KOTITYÖPALVELUYRITYKSEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Asiakaskoteihin tuotettavat tukipalvelut 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Yrityksen nimi Y tunnus Toimintayksikön nimi (jos yrityksessä useita toimintayksiköitä)

Lisätiedot

Oamk Ammatillisen opettajakorkeakoulun turvallisuuskansio

Oamk Ammatillisen opettajakorkeakoulun turvallisuuskansio Oikarinen Pia Minustako rehtori -koulutus Yhteenveto kehittämistehtävän laatimisesta 1. KEHITTÄMISTEHTÄVÄN NIMI Oamk Ammatillisen opettajakorkeakoulun turvallisuuskansio 2. TEKIJÖIDEN NIMET Pia Oikarinen

Lisätiedot

PERINNERAKENTAMISEN PALOTURVALLISUUS. Palotarkastaja Raila Viljamaa. 24.4.2013 Pornainen

PERINNERAKENTAMISEN PALOTURVALLISUUS. Palotarkastaja Raila Viljamaa. 24.4.2013 Pornainen PERINNERAKENTAMISEN PALOTURVALLISUUS Palotarkastaja Raila Viljamaa 24.4.2013 Pornainen 1 KORJAUSRAKENTAMINEN Vanhan rakennuskannan moninaisuus ja eriaikaisten rakentamissäännösten vallitessa on aina tehnyt

Lisätiedot

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista?

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? KOULUN JA PÄIVÄKODIN SISÄILMAONGELMA MONIALAINEN RATKAISU Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? 18.11.2014 Kuopio Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue Vastuut

Lisätiedot

Ohje riskien arvioinnin työkalun käyttämiseksi

Ohje riskien arvioinnin työkalun käyttämiseksi Riskien arvioinnin työkalu ohjelmapalveluiden tuottajille Ohje riskien arvioinnin työkalun käyttämiseksi Tämä riskien arvioinnin työkalu on tarkoitettu matkailualan ohjelmapalveluja tarjoaville yrityksille.

Lisätiedot

TEHTÄVÄNKUVAUS 1/5 I TAUSTATIEDOT. Lastentarhanopettaja II YLEISKUVAUS TEHTÄVÄSTÄ

TEHTÄVÄNKUVAUS 1/5 I TAUSTATIEDOT. Lastentarhanopettaja II YLEISKUVAUS TEHTÄVÄSTÄ TEHTÄVÄNKUVAUS 1/5 I TAUSTATIEDOT Tehtävän nimike Lastentarhanopettaja Henkilön nimi Koulutus Työpaikka Fyysisen työympäristön kuvaus II YLEISKUVAUS TEHTÄVÄSTÄ Tehtävän tarkoitus Lastentarhanopettajalla

Lisätiedot

TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014

TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 Annaleena Rita ja Pertti Hautala 3.12.2013 2 SISÄLTÖ 1. Rautjärven kunnan toiminta-ajatus... 3 2. Työsuojelun toiminta-ajatus... 3 3. Rautjärven kunnan työsuojelun toimintaperiaatteet...

Lisätiedot

Varhaiskasvatuslain ja lasten päivähoidosta annetun asetuksen muutokset päivähoidossa

Varhaiskasvatuslain ja lasten päivähoidosta annetun asetuksen muutokset päivähoidossa Kasvatus- ja opetuslautakunta 14 27.01.2016 Kaupunginhallitus 51 08.02.2016 Kaupunginvaltuusto 17 17.02.2016 Varhaiskasvatuslain ja lasten päivähoidosta annetun asetuksen muutokset päivähoidossa 1242/05.10.00/2013

Lisätiedot

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Työsuojeluviranomaisen tehtävistä Valvoo työsuojelua koskevien säännösten ja määräyksien noudattamista valvonta toteutetaan pääsääntöisesti tarkastajien

Lisätiedot

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen.

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen. Turvallisuusohje 1 (5) 1 Turvallisuuden vähimmäisvaatimukset palveluntoimittajille Metsä Groupin tavoitteena on varmistaa turvallinen ja toimintavarma työympäristö joka päivä. Tavoite koskee niin Metsä

Lisätiedot

OHJEISTUS PALVELUSETELIÄ HAKEVILLE ASIAKKAILLE

OHJEISTUS PALVELUSETELIÄ HAKEVILLE ASIAKKAILLE OHJEISTUS PALVELUSETELIÄ HAKEVILLE ASIAKKAILLE Yleistä palvelusetelistä: Palveluseteli on yksi kuntien käytössä oleva varhaiskasvatuksen järjestämistapa. Hausjärvellä varhaiskasvatuksen palvelusetelin

Lisätiedot

Työhyvinvointia työpaikoille

Työhyvinvointia työpaikoille Työhyvinvointia työpaikoille 11.10.2016 Marja Heikkilä 1 Jamit kehittämistyö Työpaikat työkyvyn tukijoiksi 10 yritystä Uudellamaalla ja Pohjanmaalla 4 metalli- ja 6 hoiva-alan yritystä perustettu v.1951-

Lisätiedot

TIEDOKSI PERHEPÄIVÄHOITO

TIEDOKSI PERHEPÄIVÄHOITO TIEDOKSI PERHEPÄIVÄHOITO Perhepäivähoito on hoitajan kodissa, pienessä ryhmässä tapahtuvaa päivähoitoa. Perhepäivähoito tarjoaa lapselle kodinomaisen ja yksilöllisen kasvuympäristön, jossa lapsella on

Lisätiedot

Omavalvontasuunnitelma yksityissektorilla

Omavalvontasuunnitelma yksityissektorilla Omavalvontasuunnitelma yksityissektorilla Yksityissektorin edunvalvonnalliset päivät 2017 Tehy Yhteiskuntasuhteet ja kehittäminen toimiala 15.9.2017 1 Keskustele naapurisi kanssa: Onko työpaikallasi omavalvontasuunnitelma?

Lisätiedot

LAPSEMME / Esitietoja päivähoidon aloitusvaiheessa / Hoitosopimus

LAPSEMME / Esitietoja päivähoidon aloitusvaiheessa / Hoitosopimus LAPSEMME / Esitietoja päivähoidon aloitusvaiheessa / Hoitosopimus LAPSEMME NIMI Syntymäaika Kotiosoite HOITOPAIKKA HOITOSUHTEEN KESTO HOIDON ALKAMISPVM jatkuva määräaikainen - LAPSEN HOITOAIKA (päivähoidon

Lisätiedot

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa.

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Päivähoidon laatukriteerit Hakeminen Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Henkilökunta tuntee päivähoitoyksikkönsä

Lisätiedot

Tällä tiedotteella pyritään selventämään kunnille, mikä toiminta vastaa sellaista päivähoitoa, josta voidaan maksaa yksityisen hoidon tukea.

Tällä tiedotteella pyritään selventämään kunnille, mikä toiminta vastaa sellaista päivähoitoa, josta voidaan maksaa yksityisen hoidon tukea. Muistio Jarkko Lahtinen 27.6.2013 OSA-AIKAINEN LASTENHOITO JA YKSITYISEN HOIDON TUKI Tämän tiedotteen laatiminen on tullut ajankohtaiseksi, koska on ilmennyt epätietoisuutta, voidaanko yksityisen hoidon

Lisätiedot

kerrostaloasukkaalle Huolehdi paloturvallisuudesta!

kerrostaloasukkaalle Huolehdi paloturvallisuudesta! Paloturvallisuustietoa kerrostaloasukkaalle Huolehdi paloturvallisuudesta! Ohjeet asukkaalle Palovaroitin Asunnon jokainen kerros sekä niihin yhteydessä olevat kellarikerrokset ja ullakot on varustettava

Lisätiedot

Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa. 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö

Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa. 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa 1/2 Tutkinnon perusteisiin sisältyy erilaisia

Lisätiedot

Työnantajan ja työntekijöiden yhteistoiminta sisäilmaongelmien käsittelyssä

Työnantajan ja työntekijöiden yhteistoiminta sisäilmaongelmien käsittelyssä Työnantajan ja työntekijöiden yhteistoiminta sisäilmaongelmien käsittelyssä 1 Työnantajan velvollisuudet Työturvallisuuslaki (738/2002) Työnantaja velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta

Lisätiedot

Kampaamo, parturi, kauneushoitola, jalkahoitola tai tatuointi-/lävistysliike. Espoon seudun ympäristöterveys Ohje 27.4.2009

Kampaamo, parturi, kauneushoitola, jalkahoitola tai tatuointi-/lävistysliike. Espoon seudun ympäristöterveys Ohje 27.4.2009 Kampaamo, parturi, kauneushoitola, jalkahoitola tai tatuointi-/lävistysliike Espoon seudun ympäristöterveys Ohje 27.4.2009 ESPOON KAUPUNKI OHJE 2 (6) ESPOON SEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYS KAMPAAMON, PARTURIN,

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Klaukkalan avoin päiväkoti 2012-2013

Varhaiskasvatussuunnitelma. Klaukkalan avoin päiväkoti 2012-2013 Varhaiskasvatussuunnitelma Klaukkalan avoin päiväkoti 2012-2013 1. AVOIMEN VARHAISKASVATUKSEN PALVELUT Avoimet varhaiskasvatuspalvelut kunnassa on jaettu kolmeen päätaajamaan kirkonkylään, Rajamäkeen ja

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus.

Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus. Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus. Tredu Hyvinvointi 8.8.2014 Raili Hakala LaatuPeda-projekti Oppaan tarkoitus ja sisältö Turvallisen

Lisätiedot

Liite 1, Palvelukuvaus 1 (6) 3766/ / HANKINNAN TAUSTA

Liite 1, Palvelukuvaus 1 (6) 3766/ / HANKINNAN TAUSTA Liite 1, Palvelukuvaus 1 (6) 3766/02.08.00/2012 8.11.2012 1. HANKINNAN TAUSTA Espoon Kaupunki hakee tällä hankinalla yksityisiä päivähoitopalvelujen tuottajia kahteen päiväkotiin. Palveluntuottajia haetaan

Lisätiedot

Lastenhoitaja vastaa omalta osaltaan lapsen ja lapsiryhmän hoidosta, kasvatuksesta ja opetuksesta lapsen ikätason mukaan yhdessä perheiden kanssa.

Lastenhoitaja vastaa omalta osaltaan lapsen ja lapsiryhmän hoidosta, kasvatuksesta ja opetuksesta lapsen ikätason mukaan yhdessä perheiden kanssa. TEHTÄVÄNKUVAUS 1/5 I TAUSTATIEDOT Tehtävän nimike Lastenhoitaja Henkilön nimi Koulutus Työpaikka Fyysisen työympäristön kuvaus II YLEISKUVAUS TEHTÄVÄSTÄ Tehtävän tarkoitus Lastenhoitaja vastaa omalta osaltaan

Lisätiedot

Numero löytyy myös omalta hoitajalta ja eteisen ilmoitustaululta.

Numero löytyy myös omalta hoitajalta ja eteisen ilmoitustaululta. VARAHOIDON YHTEYSTIEDOT: puhelin: 050-5627822 osoite: Ketomaantie 19 Numero löytyy myös omalta hoitajalta ja eteisen ilmoitustaululta. Kun oma hoitaja on poissa töistä, kannattaa ottaa yhteyttä suoraan

Lisätiedot