Toimivia ohjauskäytäntöjä muualta Euroopasta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimivia ohjauskäytäntöjä muualta Euroopasta"

Transkriptio

1 Tieto-, neuvonta- ja ohjaustyön ammattilaisille Toimivia ohjauskäytäntöjä muualta Euroopasta Suomalaiset ohjaus- ja neuvontatyön ammattilaiset osallistuivat keväällä 2013 eri puolella Eurooppaa toteutettuihin Academia -ohjelman opintovierailuihin. Osallistujat tulivat vierailuilta takaisin voimaantuneina, innostuneina ja mieli virkistyneenä ja reppu ideoita pullollaan. Anniina Järvinen ja Satu Alatalo Helsingistä kiteyttivät Ranskaan suuntautuneen opintovierailunsa annin seuraavasti: Academia matka oli antoisa kokemus saada maistiaisia kansainvälisistä ohjauskonteksteista. Olemme vakuuttuneita siitä, että ajattelemme työtämme matkan jälkeen paljon monipuolisemmin ja suuremman viitekehyksen läpi. Moni asia sai perspektiiviä. Keväällä 2013 Academia -opintovierailuihin osallistuneet suomalaiset ohjaus- ja neuvontatyön ammattilaiset kertovat tässä koosteessa toimivista ohjauskäytännöistä, joihin he tutustuivat opintovierailujen aikana. Alla he kuvaavat valitsemansa käytännön ja perustelevat miksi se on hyvä hyödynnettävä heidän omassa työssään ja miten sitä voisi soveltaa Suomessa. Jokaiseen Academia -opintovierailuun osallistuu ohjausalalla toimivia eri maista, joten käytännöt voivat olla joko vierailukohteesta tai samalle vierailulle osallistuneelta kollegalta opittua. Koosteen ohjauskäytännöt: 1. Espanja: työelämätietoutta kouluihin eri tavoilla 2. Espanja: messut nuorille eri opiskelumahdollisuuksista ja työllistymisestä 3. Tanska: rohkeasti yhteistyötä yrityselämän ja koulutuksen välillä 4. Storbritannien: handledningsmodeller i ett nätverk 5. Irlanti: välivuodesta (transition year) elämänhallintataitojen kehittämistä ja löytämistä 6. Irlanti: sinisessä huoneessa rauhoittumista 7. Slovenia: "Elämäni kirja -menetelmällä työstetään ajatuksia menneisyydestä, nykyisyydestä ja tulevaisuudesta 8. Norja: asiakkaan tarina ja ohjaajan rooli - menetelmä aktiivisesta kuuntelusta 9. Ranska: nuorten aikuisten maahanmuuttajien palvelut ohjauskeskuksessa 10. Ranska: kansainvälisyys nuorisotyössä 11. Islanti: sähköinen ajanvarausjärjestelmä opinto-ohjaajalle 12. Islanti: opinto-ohjaajan rooli opetusjärjestelmässä 13. Italia: palvelut ja tuki eri hankkeille 14. Luxemburg: tehokas tiedonkulku etsivässä nuorisotyössä Academia-ohjelma saa tukea EU:n Elinikäisen oppimisen ohjelmasta (Leonardo da Vinci ohjelma) Lisätietoja: 1

2 14 TOIMIVAA OHJAUSKÄYTÄNTÖÄ MUULTA EUROOPASTA 1. ESPANJA, Katalonia, Barcelona/Nina Enkkelä, Siilinjärven lukio Tutustuimme kaupungissa toimivaan, moderniin ohjauskeskukseen, jossa annetaan non-stopohjausta talous-, työllisyys- ja liiketoiminta-asioissa työttömille, opiskelijoille, ammatinvaihtajille jne. Keskuksessa on useita kymmeniä tietokoneita asiakkaiden vapaasti käytettävissä sekä kymmeniä opetustiloja workshop-infoihin. Perehdyimme tarkemmin Professional Life Project-projektiin, joka on suunnattu kouluille. Keskuksen psykologit (ja muut ohjaajat?) pitävät tietoiskuja koululaisryhmille, suunnittelevat aiheet opettajien kanssa yhteistyössä, vierailevat kouluilla jne. Tavoitteena on työelämätietouden ja opiskeluvaihtoehtojen lisääminen, koulukeskeyttämisten ehkäisy (Katalonian keskeyttämisprosentti 30 % kaikilla kouluasteilla!) ja uravalinnoissa päätöksenteon helpottaminen. Työmenetelminä käytetään workshop-tietoiskuja koululaisryhmille, yksilöohjausta nonstopperiaatteella, vahvuuksien tunnistamista, oppimisen työkaluja, työelämän, ammattien ja yrittäjyyden esittelyjä erilaisin keinoin, testejä, vierailijoita, tapahtumia jne. Lukuvuonna projekti tavoitti opiskelijaa / koululaista, 350 opettajaa ja 200 koulua, pääosin yläkouluja. Projektia rahoittavat Barcelonan kaupunki, EU ja työministeriö. Useissa Katalonian kouluissa, joissa vierailimme, ei tullut esille mitään merkittävää tai edistyksellistä Suomen kouluihin nähden. Tämä koulun ulkopuolinen TE-keskus ja PLF-projekti esiteltiin meille selkeästi, vaikutti toimivalta ja tulokselliselta projektilta. Mielestäni suomalaiset koulut voisivat tehdä paljon enemmän yhteistyötä TE-toimistojen kanssa. Sieltä löytyy paljon asiantuntemusta, resurssia, materiaalia jne. koululaisten käyttöön. Uskon, että koululaiset ja opiskelijat eivät kovin helposti käy TE-toimistoissa asiakkaina, joten nuoret tavoitettaisiin paremmin kouluilta. Suomessa koulujen opinto-ohjaajat tekevät pitkälti samaa työtä kuin tässä barcelonalaisessa TEkeskuksessa, mutta suomalaisista TE-keskuksista löytyisi psykologeja ja muiden alojen asiantuntijoita, jotka voisivat auttaa nuoria esim. ammatinvalinnassa yhteistyössä koulujen ja opinto-ohjaajien kanssa. 2

3 2. ESPANJA/Tiina Pursiainen Pohjois-Savon ELY-keskus, Uraohjaamo-hanke Vierailimme Mataron kunnassa Barcelonan lähellä. Kunta järjestää vuosittain viikon mittaisen tapahtuman liittyen eri opiskelumahdollisuuksiin. Mukana järjestämässä oli paikallinen Council of vocational training sekä yrityksiä, oppilaitoksia jne., riippuen kunkin vuoden painotuksista. Messujen teemoja olleet mm. liikkuvuus ja yrittäjyys. Tapahtuman pääasiallista kohderyhmää ovat peruskoulun viimeiset luokat, lukiot ja ammatillisia opintoja suorittavat nuoret. Mukaan kannustetaan myös opiskelijoiden vanhempia. Tapahtuman aikana myös vanhemmat saavat tietoa eri jatkokoulutusmahdollisuuksista ja heitä sitoutetaan nuoren tulevaisuudensuunnitelmiin. Vastaavanlaisia messuja on järjestetty Suomessa mutta Kuopiossa niitä ei ole järjestetty ainakaan viime vuosina. Jos messujen järjestämiseen osallistuu useampia nuorten parissa toimivia organisaatioita (oppilaitokset, TE-toimisto, hankkeet, järjestöt ), tutustuvat järjestäjät myös toistensa toimintaan. Messuille osallistui myös yrityksiä ja samalla heräteltiin yritysten yhteiskuntavastuuta koskien nuorten koulutusta ja työllistymistä. [Suomessa] Messut voisi toteuttaa eri toimijoiden yhteistyönä. Vanhempien osallistumisen mahdollistamiseksi ohjelmaa pitäisi olla myös ilta-aikaan. 3. TANSKA, Århus/Liisa Hämäläinen, joustavan perusopetuksen (JOPO)-opettaja, Vihdin yhteiskoulu, Vihti ja Airi Sundvall-Huhtinen, oppilaanohjaaja, Otalammen yhtenäiskoulu, Vihti, sekä opintojen ohjaus etsivässä nuorisotyössä Vimmassa Aivan Århusin keskustan satama-alueella toimii yksi Production Schoolin toimipisteistä, Enter price center for young people. Keskuksen tavoitteena on tarjota koulutussuuntaansa etsiville nuorille kokemus työelämästä oikeassa työpaikassa. Århusin satamaan rakennetaan Mediaspacenimistä uudisrakennusta, joka valmistuttuaan tulee toimimaan kaupunkilaisten olohuoneena, kulttuurikeskuksena ja erilaisten mediatoimintojen keskuksena. Lisäksi rakennukseen tulee Euroopan modernein pysäköintitila haasteellisesti meren pintaa alemmalle tasolle. Rakennuttajan toimii NCC ja rakennuksen odotetaan valmistuvan vuoden 2015 aikana. Århus on Euroopan kulttuuripääkaupunki vuonna 2017 ja koko satama-alue tullaan uudistamaan juhlavuotta varten. Production Schoolin on onnistunut rakentamaan yhteistyötä NCC:n kanssa siten, että 10 oppilaan ryhmä toimii osana tätä valtavaa rakennusprojektia. Ryhmästä huolehtii koulun puolelta kaksi aikuista, ohjaaja ja opettaja. Kun nuori osoittaa kykenevänsä olemaan paikalla aamuisin 6.45 ja on halukas työntekoon, hän pääse osaksi rakennusmiesten ryhmää, joka opastaa työnteossa ja toimii samalla mallina työnteon kulttuurista. Pääsimme kiertämään rakennustyömaalle ja melkoista huvittuneisuutta herätti asianmukainen varustus turvakenkineen, kypärineen ja huomioliiveineen. Oppaina kierroksella toimi kaksi oppilasta ja oli innostavaa kokea se ylpeys, jolla he kertoivat olevansa osa tämän ison projektin 3

4 toteutusta. Pojat kertoivat itse, miten he alussa olivat aika hukassa työnteon suhteen, mutta nyt he puolen vuoden kokemuksella pystyvät jo toimimaan osana työtiimiä. Molemmat pojat olivat hakeneet opiskelemaan tekniselle alalle ja ammatilliset heidän kohdallaan alkavat elokuussa. Tämä vierailu jäi erityisesti mieleen ansiokkaana esimerkkinä siitä, miten rohkeasti yhteistyötä on rakennettu yrityselämän ja koulutuksen välille. Koulun ja yrityksen välisestä yhteistyöstä NCC:n antama palaute kertoi, että tällaisesta yhteistyöstä hyötyvät kaikki osapuolet, win-win-win - tilanne, jossa sekä nuori, oppilaitos että yritys hyötyvät. Tässä mallissa toteutetaan rohkeasti yhteistyön mahdollisuuksia oppilaitoksen ja yritysmaailman välillä. Raja-aitojen rikkominen ennakkoluulottomasti toisi meille Suomeen/kuntiin lisää mahdollisuuksia kehittää uusia toimintamalleja ilman isoja kustannuksia. Itse toimimme kasvukunnassa Vihdissä, jossa kunta joutuu rakentamaan uusia tiloja, esim. vuosittain yhden uuden päiväkodin. Olisi hienoa, jos kunnan rakennushankkeisiin jo kilpailuttamisvaiheessa kirjattaisiin ehto, että työmaalle luodaan työssäoppimismahdollisuuksia alaa vielä etsiville kouluttautumattomille nuorille, tai koulutetuille, vailla vakituista työtä oleville nuorille. Näin urakoitsijat olisivat velvollisia tarjoamaan työssäoppimismahdollisuuksia nuorille, esim. nuorten työpajan alaisuudessa, eikä tästä aiheutuisi mitään uusia kustannuksia. Jo nyt nuorten työpajalla toimii nuoria, mutta haastavaa on ollut löytää heille oikeita töitä. Samoin joustavan perusopetuksen oppilaat voisivat toimia ohjattuina työpaikalla oman ohjausresurssinsa turvin. Rakenteisiin vaikuttamalla ja tällaisia toimintatapoja avaamalla saataisiin luontevia keinoja avuksi nuorisotakuun toteutumiseksi. 4. STORBRITANNIEN/Pia Lustig, Vasa övningsskolas gymnasium och Ann-Sofie Nygård, Yrkeshögskolan Novia Vi bekantade oss en hel del med hur den uppsökande verksamheten fungerar i England. I Bradford har det satsats på ett nytt, fint, stort hus för just denna verksamhet, Bradford Connexions and Culture Fusion. Här kan ungdomarna, som av olika anledningar inte klarar av att följa undervisningen i vanliga skolan, få smågruppsundervisning i såväl teoretiska som praktiska ämnen. Det fanns exempelvis både rum för huslig ekonomi och för slöjd. I huset hade ungdomarna också möjlighet att köpa billig mat, gå på gym och till och med övernatta vid behov! Det förutom lärare finns det även handledare i huset. Dessa hjälper med råd och stöd angående utbildning och arbete. Lärarna har ett samarbete med ungdomarnas skolor och i mån av möjlighet även med föräldrarna. Ofta har dock föräldrarna själva problem. Målet med verksamheten är naturligtivs att ge ungdomarna en grund att stå på så att de får en god självkänsla på vägen ut i det vuxna livet. Smågruppshandledning och smågruppspedagogik är något att satsa på för dessa ungdomar. Vi blev imponerade över hur mycket resurser som satsas på att hjälpa ungdomar som löper en stor risk för marginalisering. Vi tror att HANDLEDNINGSMODELLER I ETT NÄTVERK är nyckeln. Här måste en ungdom gå till många olika instanser för att få hjälp. I Bradford fanns all hjälp att få under ett och samma tak och de vuxna kände ungdomarna. 4

5 Vi tror det är bra att kunna erbjuda ungdomarna en helhetslösning. Men de utrymmen som nu existerar för uppsökande ungdomsverksamhet är inte planerade på det sättet. Här behövs en förbättring, men det så skulle då kräva att nya utrymmen byggs. 5. IRLANTI/Tiina Rautalin, Laanilan Lukio, Oulu St Mary s school: - tyttökoulu, jossa oppilaita noin 750 iältään osa-aikaista opinto-ohjaajaa - opot pitivät opon tunteja ja antoivat henkilökohtaista ohjausta oppilaille - yhteistyötä vanhempien, aineen opettajien, koulun johdon (rehtori ja apulaisrehtori), terveydenhoitajan ja sosiaalityöntekijän, myös erityisopettajan kanssa tehdään yhteistyötä sekä jatko-opintopaikkojen kanssa - opinto-ohjaajilla selkeä vuosityökello eri ikäluokille Irlantilaisessa koulujärjestelmässä secondary school on jaettu periaatteessa kahteen osaan ja vuotiaisiin. Secondary school on yhtenäinen koulu, mutta halutessaan voi pitää ns. välivuoden ensimmäisen 3-vuotisen (junior) koulun jälkeen. Välivuoden aikana voi opiskella joitain akateemisia aineita, pääpaino on kuitenkin elämäntaitojen ja omien vahvuuksien löytämisessä eli opiskelija voi ottaa kursseja esim. kotitaloudessa, urheilussa, ensiavussa, ehostuksessa Suurin osa opiskelijoista ottaa tämän välivuoden. Opiskelija ja vanhemmat käyvät opon kanssa keskustelua siitä, onko välivuoden ottaminen tarpeen. Useimmat ottavat sen ja kasvavat välivuoden jälkeen ja jaksavat opiskella akateemisia aineita seuraavat 3 vuotta (senior vuosi). Minusta tämä voisi olla sellainen malli, mitä myös Suomeen voisi miettiä. [Valitsin tämän ohjauskäytännön] sen takia, että välivuosi yläasteen ja lukion välissä voisi olla myös Suomessa hyvä käytäntö. Moni opiskelija saisi kaipaamaansa lisäaikaa ja sen vuoden aikana nuori tekee päätöksen jatkaako opintojaan ammatillisella puolella vai lukiossa. Välivuosi ei olisi pelkästään peruskoulun arvosanojen korottamista, vaan myös elämänhallintataitojen kehittämistä ja löytämistä. Opinto-ohjaajan rooli on tärkeä, kun nuori yhdessä vanhempien kanssa miettii, mitä hän opiskelisi välivuoden aikana. Yhdessä keskustelemalla ja eri vaihtoehtoja miettimällä, nuoren mahdollisuudet valita oikea jatko-opintopaikka parantuisi. 6. IRLANTI/ Tuula Lindholm, palveluohjaaja OpinOvi Etelä-Savo hankkeesta, Pieksämäki Irlannin koulutusjärjestelmässä secondary school vastaa meidän yläkoulua ja lukiota, siellä oppilaat ovat iältään vuotiaita. Vierailin Colaiste pobail Setanta -koululla, missä oli vain yksi opinto-ohjaaja ja koulussa 600 oppilasta! Opinto-ohjaajalla oli huoneensa oven edessä postilaatikko, minne oppilaat saivat laittaa viestinsä, mikäli he eivät omista tietokonetta. Opinto- 5

6 ohjaaja ottaa oppilaaseen yhteyttä mahdollisimman pian. Tämä yhteydenpito tuntui toimivan heillä hyvin. Opiskelen tällä hetkellä erityisopettajaksi, joka täydentää opinto-ohjaajan koulutustani sekä vahvistaa omaa ammatillisuuttani liikunnanopettajana. Siksi katsoin vierailun aikana asioita monesti myös erityistä tukea tarvitsevan nuoren kannalta. Tässä oppilaitoksessa oli rakennettu erillinen huone, Blue room, jonne ylivilkkaat tai aggressiivisesti käyttäytyvät oppilaat vietiin ohjaajan mukana rauhoittumaan hetkeksi. Huoneessa oli pehmeät matot, siniseksi maalatut seinät, patjoja, missä lekotella, tunnelmavalaistus sekä tietenkin rauhoittavaa musiikkia. Luin juuri artikkelin Helsingin Sanomista, missä erityisopettajat kaipasivat rauhoittavia tiloja oppilaille, joiden käyttäytyminen häiritsee muita oppilaita. Kannatan tällaisia Sinisiä huoneita myös Suomen kouluihin! 7. SLOVENIA/ Timo Juntunen, Pääskytien koulu, Porvoo ja Jarmo Veijalainen, Porvoon kaupunki, nuorisotoimi Tutustuimme psykologi Peter Gabovin pitämiin workshop-harjoituksiin, jotka on suunnattu pitkäaikaistyöttömille. Ikäjakauma on vuotta. Workshoppiin sisältyi viisi tapaamista (1krt/vkossa 2h tunnin ajan). Workshoppiin osallistuminen on täysin vapaaehtoista. Workshopin tavoitteena on aktivoida pitkäaikaistyöttömiä etsimään itselle koulutus- tai työpaikkaa. Peter hyödynsi workshopissa erilaisia työmenetelmiä kuten piirtämistä, tarinoita ja tunteista puhumista. Esittelen seuraavaksi Elämäni kirja harjoituksen. Elämäni kirja-harjoitus toteutetaan ensimmäisenä workshop tapaamisella. Osallistujat saavat itselleen värikyniä ja A4-paperiarkin. Aluksi ohjaaja pyytää osallistujia piirtämään mitä tahansa paperille. Se voi olla pelkkien muotojen hahmottamista. Aikaa tähän käytetään n minuuttia. Sen jälkeen ohjaaja jakaa osallistujille toisen A4-paperin, jonka osallistujat taittavat kaksi kertaa puoliksi. Ohjaaja kertoo, että ensimmäiselle sivulle osallistujat kirjoittavat tai piirtävät oman elämänsä otsikon. Ohjaaja kysyy, mikä otsikko kuvaa elämääsi parhaiten? Sivuille kaksi ja kolme osallistujat kuvaavat oman menneisyytensä ja nykyhetken merkittäviä tapahtumia (syntymästä tähän hetkeen). Sivulle neljä kuvataan tulevaisuuden toiveita. Tyyli on vapaa. Osallistujat saavat kirjoittaa tai piirtää haluamallaan tavalla tärkeitä asioita elämänsä kirjaan. Aikaa elämänkirjan suunnitteluun ja toteutukseen käytetään n. 45 minuuttia. Ensimmäinen workshop-tapaaminen päättyy siihen, että osallistujat saavat elämänkirjansa valmiiksi. Toisella workshopin tapaamiskerralla osallistujat kertovat omasta elämänkirjastaan toisille. Aikaa tähän käytetään Peterin mukaan n. puoli tuntia, mikä itsestäni tuntuu lyhyeltä ajalta. Joka tapauksessa elämänkirjaharjoitus on hyvä tapa hahmottaa omaa tämän hetkistä elämää ja jakaa tätä tietoa myös muille ryhmän jäsenille. Valitsin tämän käytännön siksi, että pystyn soveltamaan sitä omassa opon työssäni. Se oli myös hyvin selkeä harjoitus, jossa hyödynnetään mukavalla tavalla piirtämistä, kirjoittamista ja lopuksi puhumista. 6

7 Omassa työssäni peruskoulun oppilaanohjaajana voin soveltaa Elämänkirja-harjoitusta pienryhmäohjauksessa. Olen aiempina vuosina pitänyt 9. luokkalaisille oppilaille vapaaehtoista pienryhmää, jonka tavoitteena on käsitellä koulunkäyntiin, elämään ja tulevaisuuteen liittyviä asioita pienryhmässä. Elämänkirja-harjoitus sopisi hyvin pienryhmätapaamiseen siinä vaiheessa kun osallistujien välille on syntynyt luottamuksellinen ilmapiiri. Harjoitus sopii juuri sellaisille ryhmän jäsenille, jotka haluavat käsitellä elämänsä asioita mieluummin piirtäen. Elämänkirjaharjoituksen avulla voidaan käsitellä nuorten ajatuksia menneisyydestä, nykyisyydestä ja tulevaisuudesta. 8. NORJA/Anne Roponen, kuraattori, Ylä-Savon sote-kuntayhtymä, perhepalvelut ja Tellervo Suhonen, opo, Juhani Ahon (ylä)koulu, Iisalmi Poiminta ohjaustilanteesta ja tarinan kertomisesta/hyvän kokemuksen jakamisesta professori Tron Inglarin luennolta: Ohjaaja pyytää ryhmästä vapaaehtoisen, joka jakaa ryhmälle jonkun muistamansa hyvän kokemuksen, jossa ohjattavalla on ollut mukavaa tai hän on suoriutunut hyvin. Yleensä vapaaehtoisia ei löydy, jolloin ohjaaja käskee kaikkia nousemaan ylös, huitomaan käsiään ja huutamaan Minä haluan, minä haluan!. Yleisön nauraessa ohjaaja sanoo, että onko kenelläkään nyt tosiaan mitään vastaan jakaa joku hyvä kokemus. Yleensä silloin löytyy ainakin joku vapaaehtoinen. Kun ohjattava tulee, kättele ja kysy nimi. Tärkeää on saada tuntemaan ohjattavan olo mukavaksi ja rennoksi. Ei istuta vastakkain vaan kulmittain. Kertoja ei ole vastakkain yleisön eikä ohjaajan kanssa vaan voi katsella esim. seinälle tai ikkunasta ulos. Ohjattava alkaa kertoa muistamaansa hyvää kokemusta. Ohjaaja käyttää aktiivista kuuntelua (toistaa, kysyy, peesaa kertojan kehon kieltä, ei kerro itsestään ja täytä aikaa sillä), passiivisempaa kuuntelua (nyökkäilee, sanoo mmm). Kun hän on lopettanut, kosketa häntä olkapäähän ja sano, kiitos, että jaoit tämän meidän kanssamme. Tämän jälkeen ohjaaja kysyy yleisöltä, mitä tiedämme tämän kertomuksen perusteella tästä ihmisestä ja kirjaa huomiot ylös. Ohjaaja voi kysellä vielä yleisöltä, oliko hän rohkea, oliko hän hyvä tarinankertoja, oliko huumoria, millaisia ominaisuuksia yleisö pystyi päättelemään ohjattavasta. Kysy lopuksi ohjattavalta oliko se mitä yleisö sanoi, olla jossain määrin totta. Viimeinen vaihe: ohjaaja kysyy yleisöltä omasta toiminnastaan tilanteessa: mitä ohjaaja sanoi, mitä teki. Kirjoittaa oman nimensä taululle, jonka alle kirjaa yleisön kommentteja. Lopuksi kertoo niistä tekniikoista, joita ohjaustilanteessa käytti. (Prof. Tron Inglar oli ohjaajana) [Valitsin käytännön koska] sitä pystyy työssä käyttämään. Luennoitsija oli asiantuntija mm. opojen kouluttaja Norjassa. 7

8 9. RANSKA: Kaisu Lager-Ruuti, Tampereen aikuislukio ja Ritva Lintonen, Tampereen aikuislukio Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten aikuisten maahanmuuttajien ohjauksen koordinointi koko Alcaacen alueella oli hyvin järjestetty. Tätä toimintaa koordinoi ohjauskeskuksessa työskentelevä koordinaattori ja hänellä oli oma budjetti organisoida ohjaus, opetus, tilat ja opettajat toisen asteen tutkinnon suorittamiseksi. Koordinaattori teki paljon yhteistyötä opettajien, työvoimaviranomaisten ja sosiaalityöntekijöiden kanssa. Mielenkiintoista oli opiskelijoiden koulumotivaation lisääntyminen kun he saivat opiskella yliopiston tiloissa muiden aikuisten joukossa. Aikuislukiossamme opiskelee perusopetuksessa n. 60 maahanmuuttajaopiskelijaa, joilla ei ole perusopetuksen päättötodistusta. Meillä on myös suomen kieltä opiskelemassa n. 250 maahanmuuttajaa, joilla pääsääntöisesti on korkea-asteen koulutus omasta maasta. Heidän lisäkseen meillä on lukio-opinnoissa n. 10 maahanmuuttajataustaista nuorta ja määrä on kasvussa. [Suomessa] yhteistyötä ja koordinointia tulisi lisätä kaupungin, työvoimatoimiston, Kelan ja sosiaalitoimen kanssa. Opiskelijoiden koulutustarpeet tulisi huomioida riittävän aikaisin, ettei kotoutumisaika käy liian lyhyeksi. Maahanmuuttajien taidot matematiikassa ja kielissä tulisi nopeasti testata, että saadaan heidät ohjattua oikean tasoisille kursseille. Meillä on myös kantaväestöön kuuluvia nuoria, joilta on jäänyt peruskoulu kesken. Heidät tulisi myös tavoittaa ja saattaa kesken jääneet opinnot loppuun. Tähän tarvitaan koordinointia sekä ohjausalan ammattilaisia, koska etsivää toimintaa eivät tee opinto-ohjaajat vaan nuoriso- ja vapaaajanohjaajat. 10. RANSKA, Dijon/Anniina Järvinen, Etu-Töölön lukio, Helsinki ja Satu Alatalo, Länsi-Helsingin lukio Projekti, jossa syrjäytymisvaarassa olevat nuoret tekevät yhteisen matkan Saksaan. Matkan tarkoituksena on, että nuoret ottavat matkan suunnittelussa osa-alueen, josta ovat vastuussa. Osa-alueita olivat mm. kohdemaan vierailukohteiden etsiminen ja kontaktien luominen, matkan rahoitus, kuljetukset yms. Projektia vetämään oli valittu innostunut nuori mies, joka auttoi nuoria tavoitteiden saavuttamisessa, mutta odotti myös sitoutumista asiaan. Ohjauskäytäntö kuulosti mahdolliselta toteuttaa myös Suomessa esimerkiksi starttipajojen yhteistyönä. [Tällöin] pajan päätös olisi matka, jonka nuoret ovat itse suunnitelleet, toteuttaneet ja rahoittaneet. 11. ISLANTI: Eija Wilmi, Jyväskylän aikuislukio Islannissa peruskoulun opinto-ohjaajalla oli käytössä sähköinen ajanvarausjärjestelmä, jossa opiskelija saattoi varata ajan opinto-ohjaajalle netin kautta. Järjestelmä vaikutti selkeältä ja helppotoimiselta ja helpotti kaikkien toimintaa, koska opiskelija näki vapaat ajat ja saattoi etsiä 8

9 itselleen sopivan ajan. Vastaavaa toimintaa voisi kehittää esim. oppilashallinnon ohjelmien puitteissa. 12. ISLANTI: Markku Leskelä, Voionmaan lukio, Jyväskylä Tutustuimme moniin eri oppilaitoksiin, myös lukioon. Siellä opiskelijoilla oli sähköinen ajanvaraus opinto-ohjaajalle, mikä oli mielenkiintoinen. Mutta opiskelijoilla oli vain oikeus mennä opintoohjaajan pakeille, velvollisuutta ei ollut. Tämän vuoksi monet opiskelijat menevät lukion läpi niin vähällä kuin mahdollista ja tekevät tietämättään vääriä aine- ja kurssivalintoja. Useimpiin yliopiston koulutuksiin ei ole valintakokeita ja kaikki opiskelijat pääsevät koulutukseen. Kuitenkin monet opiskelijat jättävät jatkokoulutuksen kesken juuri mm sen takia, että lukiossa on tullut tehtyä vääriä kurssivalintoja!! Tapa, että opiskelijalla on oikeuksia, mutta ei välttämättä velvollisuuksia tuntui oudolta. Pani toisaalta miettimään, että hyysätäänkö meillä opiskelijat pilalle eikä luoteta opiskelijoiden omaan vastuuseen. [Suomessa] Sähköinen ilmoittautuminen opolle! Jälkiohjaustapoihin lukion jälkeen kiinnitettävä huomiota ja siihen suuntaan olen koulutukseen hakeutunutkin. 13. ITALIA/Anu Gynther ja Merja Juuti-Kohonen/Etelä-Savon ELY/Nuorten Tenho-hanke Tutustuimme Italiassa, Torinossa, Kairos- hankkeesseen (consortum of social coopetarives), joka on voittoa tavoittelematon, erilaisia hankkeita ja sosiaalisia yhteistoimijoita organisoiva keskus. Täällä saimme mm. kuulla ja nähdä toimivasta hankeorganisoinnista Torinossa on muutama projekti (neuvonta ja ohjaus, yritysyhteistyö, opastaminen ja toiminta), joiden palvelut ovat kaikkien hankkeiden käytössä tasapuolisesti. Näin hankkeet pääsevät enemmän keskittymään omaan aiheeseensa/substanssiinsa ja esim. hallinnointi hoituu yhteisessä keskitetyssä yksikössä. Tämän lisäksi hankkeet ovat onnistuneet sitouttamaan esim. työnantajia toimintaansa tarjoamalla ns. vastapalveluja työnantajille jos työnantaja ottaa hankkeen asiakkaan harjoitteluun/töihin, saa työnantaja käyttöönsä hankkeiden hankkimia terveyspalveluja. Myös Italian valtio on sitouttanut yrityksiä vaikeammin työllistyvien työllistämiseen nk. sakkomaksulla yrityksen täytyy työllistää yrityksen koosta riippuen tietty määrä vajaakuntoisia yritykseensä. Jos yritys ei sitä tee, se joutuu maksamaan sakkomaksuja, josta saadut rahat käytetään vajaakuntoisten työllistämiseen. 9

10 Toimimme itse tällä hetkellä hankkeessa ja tiivis yhteistyö sekä yhteiset palvelut eri hankkeiden välillä kuulostivat todella hyviltä ja toimivilta. Suomessa hanketyössä erilaisiin byrokratian koukeroihin menee paljon tehokasta työaikaa ja jo hankkeen aloittaminen vie oman aikansa kun kaikki aloitetaan alusta tarvikkeiden ja esim. puhelimen hankinnasta alkaen. Hankkeiden välinen käytännön yhteistyö saa parhaimmillaan aikaan positiivista synergiaa. Suomessakin olisi hyödyllistä miettiä yhteiskuntavastuuta erilaisten ihmisten työllistämisessä. Miten yritykset saataisiin työllistämään heikommassa työmarkkinatilanteessa olevia ihmisiä. Voisiko hanketyön hallinnointia ja byrokratiaa keventää Suomessa jotenkin hankkeiden yhteistyötä vielä lisäämällä. 14. LUXEMBURG/ Heli Toivonen, Vantaan ammattiopisto Varia ja Jussi Turunen, Sotungin lukio Etsivää nuorisotyötä toteutetaan Luxemburgissa koulujen viikoittain lähettämällä tiedolla koulusta eronneista/koulun keskeyttäneistä alaikäisistä opiskelijoista koulutusasioista vastaavaan ministeriöön, josta lista koulupudokkaista toimitetaan kyseisten nuorten kotikuntien etsivään nuorisotyöhön. Etsivällä nuorisotyöllä on käytettävissään laaja määrä erilaisia työkaluja, joilla nuori pyritään saamaan koulutuksen tai työelämän piiriin. Muutamia esimerkkejä näistä ovat työpaikkaverkosto mahdollisiin työkokeiluihin ja leirit, joilla pyritään tukemaan nuoren toimijuutta ja aktiivisuutta. Suomalainen etsivä nuorisotyö on mielestämme tärkeä työmuoto nuorisotakuun toteuttamiseksi ja Luxemburgin vahvalla perinteellä tässä asiassa voisi olla annettavaa myös meidän etsivän nuorisotyömme kehittämiselle. Malli koulupudokkaiden ilmoittamisesta suoraan nuoren kotikunnan etsivään nuorisotyöhön on tehokas. Etsivän nuorisotyön resurssit ja monipuoliset työkalut ovat Luxemburgissa hyvällä tasolla ja heidän työskentelytavoistaan olisi meillä oppimista. Eikö ollutkin kiinnostavaa? Lue lisää hyviä ohjauskäytäntöjä Euroguidancen verkkosivuilta ja lähde itse etsimään uusia ideoita työhösi Academiaopintovierailulta! Lisätietoja 10

Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa

Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa Seinäjoki, 13.3.2013 Nuorisotakuun taustoja Perusasteen varassa olevat nuoret Työttömät alle 30-vuotiaat nuoret Työn ja koulutuksen

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 27.8.2014 päivitetty Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 Jyväskylän koulutuskuntayhtymän yhteistyötavoitteet lukioiden ja peruskoulujen kanssa Jokaisen peruskoulunsa päättävän nuoren tulisi löytää

Lisätiedot

Tervolan lukion ohjaussuunnitelma

Tervolan lukion ohjaussuunnitelma Tervolan lukion ohjaussuunnitelma Sisällys: 1. Ohjaustoiminnan tavoitteet... 3 2. Ohjauksen järjestäminen, työmuodot ja tehtävien jakautuminen... 3 3. Kodin ja oppilaitoksen yhteistyö... 5 4. Keskeiset

Lisätiedot

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN 1(5) NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN Ammattitaitovaatimukset : tunnistaa sosiaalista vahvistamista tarvitsevan nuoren ja/tai hallitsee varhaisen tukemisen ja kohtaamisen menetelmiä pystyy toimimaan moniammatillisessa

Lisätiedot

TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS

TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS Toisen asteen koulutukseen kuuluu lukio ja ammatillinen koulutus. Toisen asteen koulutukseen voi hakea vain kaksi kertaa vuodessa eli keväällä ja

Lisätiedot

Opinto-ohjaussuunnitelma ohjauksen kehittämisen välineenä

Opinto-ohjaussuunnitelma ohjauksen kehittämisen välineenä Opinto-ohjaussuunnitelma ohjauksen kehittämisen välineenä Satu Hekkala Johdanto Tämä artikkeli kertoo Oulun Diakoniaopiston opinto-ohjaussuunnitelman kehittämistyöstä ja esittelee lyhyesti opinto-ohjaussuunnitelman

Lisätiedot

1. Oppimisen ohjaamisen osaamisalue. o oppijaosaaminen o ohjausteoriaosaaminen o ohjausosaaminen. 2. Toimintaympäristöjen kehittämisen osaamisalue

1. Oppimisen ohjaamisen osaamisalue. o oppijaosaaminen o ohjausteoriaosaaminen o ohjausosaaminen. 2. Toimintaympäristöjen kehittämisen osaamisalue Sivu 1 / 5 Tässä raportissa kuvaan Opintojen ohjaajan koulutuksessa oppimaani suhteessa koulutukselle asetettuihin tavoitteisiin ja osaamisalueisiin. Jokaisen osaamisalueen kohdalla pohdin, miten saavutin

Lisätiedot

Nuorisotakuu määritelmä

Nuorisotakuu määritelmä Mitä on ohjaus nuorisotakuussa Elise Virnes 25.9.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

O H J A U S H E N K I L Ö S T Ö L L E klo Omnia Sampola rehtori Maija Aaltola

O H J A U S H E N K I L Ö S T Ö L L E klo Omnia Sampola rehtori Maija Aaltola O M N I A N I N F O O H J A U S H E N K I L Ö S T Ö L L E 23.9.2016 klo 11.30-15.00 Omnia Sampola rehtori Maija Aaltola OHJELMA Uudistuva Omnia, yksi oppilaitos Opiskelijatilanne syksyllä 2016 Ammatilliset

Lisätiedot

Valmistaudu tuleviin opintoihin!

Valmistaudu tuleviin opintoihin! Valmistaudu tuleviin opintoihin! Perusopetuksen jälkeinen valmistava koulutus 2017 2018 Oletko vailla opiskelupaikkaa? Ei hätää, tarjolla on useita mahdollisuuksia! Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava

Lisätiedot

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9 LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9 Normaalikoulun paikallinen sisältö 1 SISÄLLYSLUETTELO: LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9 15.3 Vuosiluokkien 7-9 opetus Rauman normaalikoulussa... 3 15.3.1 Siirtyminen kuudennelta luokalta

Lisätiedot

Aasian kieliä ja kulttuureita tutkimassa. Paja

Aasian kieliä ja kulttuureita tutkimassa. Paja Esittäytyminen Helpottaa tulevan päivän kulkua. Oppilaat saavat lyhyesti tietoa päivästä. Ohjaajat ja oppilaat näkevät jatkossa toistensa nimet nimilapuista, ja voivat kutsua toisiaan nimillä. Maalarinteippi,

Lisätiedot

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten?

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Taustaksi toisen asteen tutkinto edellytys jatko-opinnoille ja/tai siirtymiselle työelämään tavoite, että kaikki jatkavat peruskoulusta toiselle

Lisätiedot

Nuorten matalan kynnyksen ohjausmalli

Nuorten matalan kynnyksen ohjausmalli Nuorten matalan kynnyksen ohjausmalli 2009-2011 Iina Peltomaa Toukokuu 2009 Nuorten matalan kynnyksen ohjausmalli: toimijatahot Rahoitus ja hallinnointi Osatoteuttajat Pilotit ja toimintaympäristö Nuorten

Lisätiedot

Sartoneva Hanna - OhjausPiste

Sartoneva Hanna - OhjausPiste Sartoneva Hanna - OhjausPiste..2 OhjausPisteen esittely OVI OSAAMISEEN? Vuodesta 8 syvennetty alueellista yhteistyötä aikuisten ohjauksessa ja neuvonnassa Itä-Uudenmaan Opin Ovi, osana kansallista projektiverkostoa

Lisätiedot

KOTOUTUMISKOULUTUS EDUPOLISSA Porvoo

KOTOUTUMISKOULUTUS EDUPOLISSA Porvoo KOTOUTUMISKOULUTUS EDUPOLISSA Porvoo 22.11. 2016 KOTOUTUMISKOULUTUS Kotoutumiskoulutus toteutetaan Opetushallituksen kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaan (OPH 1/011/2012) Toteutuksessa

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto NUORTEN KOULUTUKSEN VALMISTUVIEN OPISKELIJOIDEN PALAUTE kevät 2016 Vastausprosentti: 87,6 % Työ, työnhaku ja työllistyminen Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten

Lisätiedot

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta A2-kielen valinnoista ja opetuksesta Kielten nimitykset perusasteella ja lukiossa A-kieli (A1) on peruskoulun ensimmäinen vieras kieli, joka alkaa 2. luokalla. Oulun kaupungissa kaikki oppilaat opiskelevat

Lisätiedot

Lohjan kokemuksia nivelvaiheen ohjauksesta ja toteutuksesta

Lohjan kokemuksia nivelvaiheen ohjauksesta ja toteutuksesta Lohjan kokemuksia nivelvaiheen ohjauksesta ja toteutuksesta Oppilaan- ja opinto-ohjauksen kansallinen kehittämispäivä 20.4.2011 Katri Kalske Lohjan sivistysjohtaja Tiivis verkostoyhteistyö Säännölliset

Lisätiedot

Virtuaalinen ohjaus paljon mahdollistajana. Ohjattu etäopiskelun malli aikuisten perusopetuksessa

Virtuaalinen ohjaus paljon mahdollistajana. Ohjattu etäopiskelun malli aikuisten perusopetuksessa Virtuaalinen ohjaus paljon mahdollistajana Ohjattu etäopiskelun malli aikuisten perusopetuksessa Päivi Peltoniemi ja Paula Santapakka Raudaskylän Kristillinen Opisto 2013 Aikuisten perusopetus Raudaskylän

Lisätiedot

Jaana Walldén jaana.wallden(at)minedu.fi

Jaana Walldén jaana.wallden(at)minedu.fi Monialainen viranomaisverkosto, etsivä nuorisotyö ja nuorten työpajatoiminta. Tuloksia vuodesta 2012 14.5.2013 Jaana Walldén jaana.wallden(at)minedu.fi Paikallisten viranomaisten monialainen yhteistyö

Lisätiedot

KE TU 2011 Keskeytynyt opiskelu tutkinnoksi. Sini Sarvilahti

KE TU 2011 Keskeytynyt opiskelu tutkinnoksi. Sini Sarvilahti KE TU 2011 Keskeytynyt opiskelu tutkinnoksi Sini Sarvilahti 11.3.2013 Projektin taustaa Opiskelijoiden kyselyt mahdollisuudesta saattaa opinnot loppuun ja valmistua Työelämän imu vie mennessään Oma opiskeluporukka

Lisätiedot

Monialaiset verkostot - käytännön kokemuksia yhteistyöstä. Suvi Nuppola kuraattori TREDU Tampereen seudun ammattiopisto

Monialaiset verkostot - käytännön kokemuksia yhteistyöstä. Suvi Nuppola kuraattori TREDU Tampereen seudun ammattiopisto Monialaiset verkostot - käytännön kokemuksia yhteistyöstä Suvi Nuppola kuraattori TREDU Tampereen seudun ammattiopisto TREDU lukuina Yksi Suomen suurimpia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä Opiskelijoita

Lisätiedot

LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6

LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6 LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6 Normaalikoulun paikallinen sisältö 1 SISÄLLYSLUETTELO: LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6 14.3 Vuosiluokkien 3-6 opetus Rauman normaalikoulussa... 3 14.3.1 Siirtyminen kuudennelta luokalta

Lisätiedot

Ohje työpaikkaohjaajalle

Ohje työpaikkaohjaajalle Ohje työpaikkaohjaajalle oppisopimusopiskelijan ammattitaidon arvioinnista Vain oppilaista voi tulla mestareita. (intialainen sananlasku) AJATUKSIA OPPISOPIMUSOPISKELIJAN AMMATTITAIDON KEHITTYMISEN ARVIOINNISTA

Lisätiedot

Nivelvaihe peruskoulun päättäville nuorille HENKILÖKUNNAN OPAS

Nivelvaihe peruskoulun päättäville nuorille HENKILÖKUNNAN OPAS Nivelvaihe peruskoulun päättäville nuorille HENKILÖKUNNAN OPAS Vantaan nivelvaihe peruskoulun päättäville nuorille Peruskoulun päättyminen on tärkeä askel nuoren elämässä. Siirtyminen jatko-opintoihin

Lisätiedot

OPINTOVIERAILUJEN JÄRJESTÄMINEN. Tiedotustilaisuus, Helsinki Paula Tyrväinen/CIMO

OPINTOVIERAILUJEN JÄRJESTÄMINEN. Tiedotustilaisuus, Helsinki Paula Tyrväinen/CIMO OPINTOVIERAILUJEN JÄRJESTÄMINEN Tiedotustilaisuus, Helsinki 7.9.2009 Paula Tyrväinen/CIMO Miksi järjestää opintovierailu? Opintovierailun järjestäminen mahdollistaa: verkostoitumisen eurooppalaisten kollegojen

Lisätiedot

Yhtäläinen tavoite, erilaiset toimintatavat. Liisa Sahi Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Yhtäläinen tavoite, erilaiset toimintatavat. Liisa Sahi Etelä-Suomen aluehallintovirasto Yhtäläinen tavoite, erilaiset toimintatavat Liisa Sahi Etelä-Suomen aluehallintovirasto 21.8.2014 Nuorisotakuu 2013 -määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle

Lisätiedot

LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2

LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 Normaalikoulun paikallinen sisältö 1 SISÄLLYSLUETTELO: LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 13.3 Vuosiluokkien 1-2 opetus Rauman normaalikoulussa... 3 13.3.1 Siirtyminen esiopetuksesta perusopetukseen

Lisätiedot

Miten autan nuoren opintoihin? Palvelujohtaja Mari Tuomikoski

Miten autan nuoren opintoihin? Palvelujohtaja Mari Tuomikoski Miten autan nuoren opintoihin? Palvelujohtaja Mari Tuomikoski z Ohjaako palkka ammatinvalintaa? 2 10.3.2015 Entä auringonlaskun ammatit ja suosikkiammatit? 3 10.3.2015 Verkkopalveluissa on saatavilla laajasti

Lisätiedot

Jatko-opintosuunnitelman ohjaaminen

Jatko-opintosuunnitelman ohjaaminen Jatko-opintosuunnitelman ohjaaminen 19.4.2013 Oppilaan- ja opinto-ohjauksen kansalliset kehittämispäivät Anu Turunen Lyseonpuiston lukio Taustaa Syksyllä 2010 OKM myönsi rahoituksen lukioiden opintoohjauksen

Lisätiedot

Reisjärven lukion ohjaussuunnitelma

Reisjärven lukion ohjaussuunnitelma Reisjärven lukion ohjaussuunnitelma OPPIMISEN OHJAUKSEN TAVOITE Ohjauksen tavoitteena on tukea opiskelijan kehittymistä oppijana, sekä ohjata opiskelijaa itsenäisyyteen ja vastuullisuuteen. Häntä ohjataan

Lisätiedot

OPS Minna Lintonen OPS

OPS Minna Lintonen OPS 26.4.2016 Uuden opetussuunnitelman on tarkoitus muuttaa koulu vastaamaan muun yhteiskunnan jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. MINNA LINTONEN Oppilaat kasvavat maailmaan, jossa nykyistä suuremmassa määrin

Lisätiedot

Miten kavennamme terveyseroja tehokkaasti kohdentaen Koulupudokkuuden ehkäisy

Miten kavennamme terveyseroja tehokkaasti kohdentaen Koulupudokkuuden ehkäisy Terveyden edistämisen ajankohtaispäivä Miten kavennamme terveyseroja tehokkaasti kohdentaen 22.5.2012 Koulupudokkuuden ehkäisy Arja Kukkonen, ohjauspalveluiden päällikkö Opetusvirasto, nuoriso- ja aikuiskoulutuslinja

Lisätiedot

Opsotäppä X. Vastaus asiakaslähtöisyyteen. Taitajapedagogiikkaa parhaimmillaan. Lisäarvoa asiakkaille opiskelijalle ja työnantajalle.

Opsotäppä X. Vastaus asiakaslähtöisyyteen. Taitajapedagogiikkaa parhaimmillaan. Lisäarvoa asiakkaille opiskelijalle ja työnantajalle. Opsotäppä X Vastaus asiakaslähtöisyyteen. Taitajapedagogiikkaa parhaimmillaan. Lisäarvoa asiakkaille opiskelijalle ja työnantajalle. https://www.youtube.com/watch?v=hudvcsibcyo https://www.youtube.com/playlist?list=plmhprup4imy4hrconl7cujhtcjl5ygerf

Lisätiedot

Harjoittelun uudistaminen biologian tutkinto-ohjelmassa

Harjoittelun uudistaminen biologian tutkinto-ohjelmassa Harjoittelun uudistaminen biologian tutkinto-ohjelmassa 10.10.2016 Karita Saravesi Oulun yliopisto Turun yliopisto Lapin yliopisto Aalto-yliopisto Tampereen teknillinen yliopisto Lappeenrannan teknillinen

Lisätiedot

Kenelle? Opettajat ja koulun muu henkilöstö esi- ja perusopetuksessa, lukiossa ja ammatillisessa peruskoulutuksessa

Kenelle? Opettajat ja koulun muu henkilöstö esi- ja perusopetuksessa, lukiossa ja ammatillisessa peruskoulutuksessa etwinning 7.10.2009 Mikä etwinning on? Komission hanke, jolla halutaan antaa mahdollisimman monille opettajille ja oppilaille mahdollisuus tutustua ja työskennellä muiden EU-maiden oppilaiden kanssa tieto-

Lisätiedot

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia 2010-2015 Satakunnan YES-keskus Projektipäällikkö Jenni Rajahalme Miksi maakunnallinen strategia? - OKM:n linjaukset 2009 herättivät kysymyksen:

Lisätiedot

Kun polku opiskelemaan ja työelämään on mutkainen. 09.02.2015 Marita Rimpeläinen-Karvonen, palvelujohtaja

Kun polku opiskelemaan ja työelämään on mutkainen. 09.02.2015 Marita Rimpeläinen-Karvonen, palvelujohtaja Kun polku opiskelemaan ja työelämään on mutkainen 09.02.2015 Marita Rimpeläinen-Karvonen, palvelujohtaja Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta kun alle 25-vuotias nuori on ollut

Lisätiedot

Nuorisotakuu nuorisotoimen näkökulmasta Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi

Nuorisotakuu nuorisotoimen näkökulmasta Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi Nuorisotakuu nuorisotoimen näkökulmasta 23.09.2014 1 Nuorisotakuu osana nuorisotoimea 1. Nuorten työpajatoiminta 2. Etsivä nuorisotyö 3. Monialainen yhteistyö 2 1. Nuorten työpajat Nuorten työpajoilla

Lisätiedot

Opintovierailun järjestäminen Suomessa Tiedotustilaisuus Helsinki Paula Tyrväinen/CIMO

Opintovierailun järjestäminen Suomessa Tiedotustilaisuus Helsinki Paula Tyrväinen/CIMO Opintovierailun järjestäminen Suomessa 2012-2013 Tiedotustilaisuus Helsinki 1.9.2011 Paula Tyrväinen/CIMO Miksi järjestää opintovierailu? Vierailu mahdollistaa verkostoitumisen eurooppalaisten kollegojen

Lisätiedot

Elinikäisen ohjauksen strategiset linjaukset

Elinikäisen ohjauksen strategiset linjaukset Elinikäisen ohjauksen strategiset linjaukset Elinikäiseen oppimiseen liittyvällä ohjauksella tarkoitetaan erilaisia toimia, joiden avulla kaikenikäiset kansalaiset voivat määritellä valmiutensa, taitonsa

Lisätiedot

Oulun kaupungin nuorten työpajatoiminnan ja ammatillisen koulutuksen välinen yhteistyö 2.5.2012. Anu Anttila

Oulun kaupungin nuorten työpajatoiminnan ja ammatillisen koulutuksen välinen yhteistyö 2.5.2012. Anu Anttila Oulun kaupungin nuorten työpajatoiminnan ja ammatillisen koulutuksen välinen yhteistyö 2.5.2012 Anu Anttila Yhteistyö ammatillisen koulutuksen kanssa on kiteytetty viiteen toimintamalliin 1. Työpajalla

Lisätiedot

Nuorisotakuu koulutus Nuorisotakuun toteuttaminen Pohjois-Suomen alueella nuorisotoimen näkökulmasta

Nuorisotakuu koulutus Nuorisotakuun toteuttaminen Pohjois-Suomen alueella nuorisotoimen näkökulmasta Nuorisotakuu koulutus 21.3.2014 Nuorisotakuun toteuttaminen Pohjois-Suomen alueella nuorisotoimen näkökulmasta Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi 25.3.2014 1 Nuorisotakuun toteuttaminen Nuorisotakuusta

Lisätiedot

Vertaistuutori Lapin ammattiopisto, aikuiskoulutus. VÄYLÄ -hanke Taina Koskinen Kaisa Suomalainen

Vertaistuutori Lapin ammattiopisto, aikuiskoulutus. VÄYLÄ -hanke Taina Koskinen Kaisa Suomalainen Vertaistuutori Lapin ammattiopisto, aikuiskoulutus VÄYLÄ -hanke Taina Koskinen Kaisa Suomalainen 24.10.2013 2 (8) Sisältö 1. Vertaistuutori aikuiskoulutuksessa... 3 3. Kenestä vertaistuutori... 4 Vertaistuutori

Lisätiedot

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot Lukuvuosi 2016-2017 Kahden tutkinnon suorittaminen - ammatillinen perustutkinto ja yo-tutkinto Opiskelijalla on mahdollisuus sisällyttää ammatilliseen perustutkintoonsa

Lisätiedot

WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014

WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014 WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014 Kansainvälinen pitkäkestoinen koulukyselytutkimus, jossa tarkastellaan kouluikäisten lasten ja nuorten terveyskäyttäytymistä ja elämäntyylejä eri konteksteissa.

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Yhdessä koulutustakuuseen tietoa ja toimivia työkaluja. Projektipäällikkö Anu Heinonen Uudenmaan liitto

Yhdessä koulutustakuuseen tietoa ja toimivia työkaluja. Projektipäällikkö Anu Heinonen Uudenmaan liitto tietoa ja toimivia työkaluja Projektipäällikkö Anu Heinonen Uudenmaan liitto 14.10.2016 Hankepartnerit Espoon seudun koulutuskuntayhtymä / Omnia Haaga Instituutti-säätiö Helmi Liiketalousopisto Oy Helsingin

Lisätiedot

Nuorisotakuun toteuttaminen

Nuorisotakuun toteuttaminen Nuorisotakuun toteuttaminen Hyvinvointi- ja turvallisuuspalveluja sekä nuorisotakuun toteutumista koskeva kehittämisneuvottelu 4.8.2013 Saariselkä Lapin ELY-keskus Tiina Keränen 11.9.2013 Nuorisotakuu

Lisätiedot

TOTEUTTAJAT: RAHOITTAJA: KOKONAISBUDJETTI. Etelä-Savon ammattiopisto ja Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto. Etelä-Savon ELY-keskus.

TOTEUTTAJAT: RAHOITTAJA: KOKONAISBUDJETTI. Etelä-Savon ammattiopisto ja Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto. Etelä-Savon ELY-keskus. TOTEUTTAJAT: RAHOITTAJA: KOKONAISBUDJETTI Etelä-Savon ammattiopisto ja Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto Etelä-Savon ELY-keskus 676 690 euroa 1/9 KESKEINEN TAVOITE: Matalan kynnyksen koulutustarjonnan

Lisätiedot

Aktivointikorvaus [Aktivitetsersättning] koulunkäynnin pitkittyessä [ vid förlängd skolgång]

Aktivointikorvaus [Aktivitetsersättning] koulunkäynnin pitkittyessä [ vid förlängd skolgång] Tietoa Vakuutuskassalta 1/1 2010 Aktivointikorvaus [Aktivitetsersättning] koulunkäynnin pitkittyessä [ vid förlängd skolgång] Jos koulunkäyntisi pitkittyy toimintarajoitteen vuoksi, voit saada aktivointikorvausta

Lisätiedot

Nuorten yhteiskuntatakuu eli nuorisotakuu 2013

Nuorten yhteiskuntatakuu eli nuorisotakuu 2013 Nuorten yhteiskuntatakuu eli nuorisotakuu 2013 24.10.2012 Turku Kjell Henrichson Yhteiskuntatakuun taustoja 110 000 perusasteen varassa olevaa alle 30-vuotiasta. 55 000 työtöntä alle 30-vuotiasta, joista

Lisätiedot

TEEMA 2: Sisäiset organisatoriset muutokset

TEEMA 2: Sisäiset organisatoriset muutokset TEEMA 2: Sisäiset organisatoriset muutokset Kolme kierrosta Learning cafe ta aikataulut ja tilat - Kierros I klo 10.15-11.10 (55 min) - Kierros II klo 11.15 11.45 (35 min) - Kierros III klo 11.50 12.20

Lisätiedot

VASTAUS ALOITTEESEEN KOSKIEN PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAA OPETUSTA RUOTSIN KIELELLÄ

VASTAUS ALOITTEESEEN KOSKIEN PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAA OPETUSTA RUOTSIN KIELELLÄ Sivistyslautakunta 49 12.05.2016 Kaupunginhallitus 258 05.09.2016 VASTAUS ALOITTEESEEN KOSKIEN PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAA OPETUSTA RUOTSIN KIELELLÄ 108/40.400/2016 SIVLK 12.05.2016 49 Valmistelu ja lisätiedot:

Lisätiedot

URHEILIJOIDEN OHJAUS. Jonna Miettinen

URHEILIJOIDEN OHJAUS. Jonna Miettinen URHEILIJOIDEN OHJAUS Jonna Miettinen URHEILIJOIDEN OHJAUKSEN ERITYISPIIRTEIDEN KARTOITTAMINEN Urheilijoiden ohjaus käsitteenä vieras tutkimuskohde Akatemiaoppilaitoksissa syntynyt tarve tutkimustiedolle

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit n kriteerit 1. Oman opetus- ja ohjausosaamisen jatkuva kehittäminen Erinomaisuus näkyy mm. siten, että opettaja arvioi ja kehittää systemaattisesti opettamiseen ja ohjaukseen liittyvää omaa toimintaansa

Lisätiedot

Kuopion kaupunki / Kasvun ja oppimisen palvelualue / Lukiokoulutus

Kuopion kaupunki / Kasvun ja oppimisen palvelualue / Lukiokoulutus Kuopion kaupunki / Kasvun ja oppimisen palvelualue / Lukiokoulutus Tilastotietoja lukioista lukuvuonna 2012-2013 Sisällys Kuopion lukioiden opiskelijavalinta 2012... 3 Kuopion lukioiden opiskelijat 20.9.2012...

Lisätiedot

Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten parempi integrointi nuorisotakuuseen Tuija Oivo Ylijohtaja TEM/ Työllisyys- ja yrittäjyysosasto

Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten parempi integrointi nuorisotakuuseen Tuija Oivo Ylijohtaja TEM/ Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten parempi integrointi nuorisotakuuseen 7.11.2013 Tuija Oivo Ylijohtaja TEM/ Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Nuorten työttömyys on kasvanut 2012 Syyskuun lopussa 29 721

Lisätiedot

Omin Jaloin -menetelmäkoulutuksen palaute Copy

Omin Jaloin -menetelmäkoulutuksen palaute Copy Omin Jaloin -menetelmäkoulutuksen palaute Copy 1. Koulutusryhmä johon osallistuin (mikäli osallistuit päiviin eri ryhmistä vastaa 1. koulutuspäivän osalta) 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 17: Turku 6. ja

Lisätiedot

Hakuinfo Mäntsälän lukio

Hakuinfo Mäntsälän lukio Hakuinfo 2017 Mäntsälän lukio Millaista on opiskelu lukiossa? Lukio = lukemalla opiskelua Tavoitteena hankkia valmiudet korkeakouluopiskeluun (yliopisto + ammattikorkeakoulu) Millaista on opiskelu lukiossa?

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

Järjestöt kotoutumista tukemassa 1.3.2016. Mina Zandkarimi Monikulttuurisuuden asiantuntija mina.zandkarimi@vaestoliitto.

Järjestöt kotoutumista tukemassa 1.3.2016. Mina Zandkarimi Monikulttuurisuuden asiantuntija mina.zandkarimi@vaestoliitto. Järjestöt kotoutumista tukemassa 1.3.2016 Mina Zandkarimi Monikulttuurisuuden asiantuntija mina.zandkarimi@vaestoliitto.fi Puh:0503256450 4.3.2016 Maahanmuutto on siirtymä Valtava sosiokulttuurinen muutos,

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen esittely

Oppisopimuskoulutuksen esittely Oppisopimuskoulutuksen esittely Jyväskylän oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus on työpaikalla käytännön työssä toteutettavaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään oppilaitoksessa järjestettävillä

Lisätiedot

Anu Turunen TYÖELÄMÄTAIDOT

Anu Turunen TYÖELÄMÄTAIDOT Anu Turunen 24.8.2016 TYÖELÄMÄTAIDOT ERI HANKKEISIIN OSALLISTUMINEN Tulevaisuutta koulutusneuvonnalla 2003-2006 Opinto-ohjauksen kehittämishanke 2004-2006 Oppilas- ja opiskelijahuollon kehittämishanke

Lisätiedot

LAITURI-projekti - toimintaa ja tuloksia

LAITURI-projekti - toimintaa ja tuloksia LAITURI-projekti - toimintaa ja tuloksia Alueellisten TNO-asiantuntijoiden koulutus 11.-12.11.2014 LAITURI-projekti LAITURI projektin tavoite ja tuloksia Tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittämisen

Lisätiedot

KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMA PÄHKINÄNKUORESSA PROGRAMMET FÖR UTBILDNINGSTJÄNSTERNA I ETT NÖTSKAL

KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMA PÄHKINÄNKUORESSA PROGRAMMET FÖR UTBILDNINGSTJÄNSTERNA I ETT NÖTSKAL TIINA VÄLIKANGAS Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMA 2015-2017 PÄHKINÄNKUORESSA PROGRAMMET FÖR UTBILDNINGSTJÄNSTERNA 2015-2017 I ETT NÖTSKAL KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMAN

Lisätiedot

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma SISÄLLYS 1 Ohjauksen järjestämisen rakenteet, sisällöt, tavoitteet ja toimintatavat... 4 1.1 Vuosiluokat 1-2... 4 1.1.1 Tavoitteet... 4 1.1.2 Sisällöt

Lisätiedot

Nuorten Oppisopimuskoulutus

Nuorten Oppisopimuskoulutus Nuorten Oppisopimuskoulutus Oppisopimuksella tarkoitetaan työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä harjoitettavia ammatillisia opintoja, joita täydennetään tietopuolisilla opinnoilla. Työ + koulu

Lisätiedot

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta A2-kielen valinnoista ja opetuksesta A2-kieli A2-kieli alkaa 5. luokalta ja sitä opiskellaan kaksi tuntia viikossa viidennellä ja kuudennella luokalla. Opiskelu jatkuu 9. luokan loppuun saakka. Metsokankaan

Lisätiedot

Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä

Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä JOPO Joustava perusopetus 1/2 Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä Uudenmaankatu 17 Rehtori Janne Peräsalmi 05800 Hyvinkää Vehkojan koulu 0400-756276 janne.peräsalmi@hyvinkää.fi

Lisätiedot

Vertaistuutorointi Lapin ammattiopisto, aikuiskoulutus. Yksin opintonsa aloittavan vertaistuutorointi

Vertaistuutorointi Lapin ammattiopisto, aikuiskoulutus. Yksin opintonsa aloittavan vertaistuutorointi Vertaistuutorointi Lapin ammattiopisto, aikuiskoulutus Yksin opintonsa aloittavan vertaistuutorointi VÄYLÄ -hanke 17.1.2012 2 (15) Sisältö 1. Vertaistuutori aikuiskoulutuksessa... 3 2. Miksi tarvitaan

Lisätiedot

Opintopolku.fi. Ajankohtaista ohjauksen näkökulmasta. Elinikäinen ohjaus Suomessa 2013 -seminaari 7.10.2013 Ritva Sammalkivi. Opintopolku.

Opintopolku.fi. Ajankohtaista ohjauksen näkökulmasta. Elinikäinen ohjaus Suomessa 2013 -seminaari 7.10.2013 Ritva Sammalkivi. Opintopolku. Ajankohtaista ohjauksen näkökulmasta Elinikäinen ohjaus Suomessa 2013 -seminaari 7.10.2013 Ritva Sammalkivi Oppija ja elinikäinen oppiminen Hakeutujan palvelut Opintojen aikaiset palvelut Siirtymävaiheen

Lisätiedot

TOIMINNAN HAVAINNOINTI. Kysely Orimattilan ja Myrskylän perusopetuksen opettajille syksyllä 2015

TOIMINNAN HAVAINNOINTI. Kysely Orimattilan ja Myrskylän perusopetuksen opettajille syksyllä 2015 TOIMINNAN HAVAINNOINTI Kysely Orimattilan ja Myrskylän perusopetuksen opettajille syksyllä 2015 HAVAINNOINNIN TAVOITE Kehittämistyön alkukartoitus Laadun arvioinnin työkalu kysely uusitaan vuosittain Uuden

Lisätiedot

Nuorten tilanne ja nuorisotakuu Pohjois-Savossa

Nuorten tilanne ja nuorisotakuu Pohjois-Savossa Nuorten tilanne ja nuorisotakuu Pohjois-Savossa - nuorten määrä - koulutus ja opiskelu - työttömyys, työnhaku ja työvoimapalvelut - työpajat ja etsivä nuorisotyö Tietoja vuositasolla Pohjois-Savon ELY-keskus

Lisätiedot

Adoptiomaatapaamisen järjestäminen

Adoptiomaatapaamisen järjestäminen Adoptiomaatapaamisen järjestäminen 2016 Aina tulee yllätyksiä. Hyvällä suunnittelulla turvaa paljon, reagointikyvyllä ja hyvillä hermoilla pelastaa kaiken. Tekijä: Julia Kurki 2 Vapaaehtoistyö tapahtuman

Lisätiedot

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA!

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! SUJUVAT SIIRTYMÄT ALOITUSSEMINAARI 16.2.2016 Elise Virnes 1 Etunimi Sukunimi Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet 2014-2020 Erityistavoite

Lisätiedot

Harppaa elämäsi muutokseen!

Harppaa elämäsi muutokseen! Bongaa putoava Harppaa elämäsi muutokseen! Miksi en juuri minä? Odotatko ihmettä? Toiveista todeksi? KEVÄÄN 2012 TOIMINTA OSAAVA OHJAUS KEVÄÄN 2012 UUDET RYHMÄT Tietokone tutuksi, opiskelutaidot käyttöön!

Lisätiedot

Itä-Suomen alueelliset nuorisotyöpäivät Mikkeli Heta Malinen

Itä-Suomen alueelliset nuorisotyöpäivät Mikkeli Heta Malinen Itä-Suomen alueelliset nuorisotyöpäivät Mikkeli 3.9.2015 Heta Malinen Nuorten tieto- ja neuvontatyö nuorisotyön tavoitteellisena peruspalveluna sisältää Ammattitaitoista tietoa, neuvontaa ja ohjausta kaikissa

Lisätiedot

Lapin ammattiopistossa

Lapin ammattiopistossa VALMA JA TELMA Lapin ammattiopistossa Mitä on Valma? Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavassa koulutuksessa (VALMA) on yhdistetty neljä aiempaa eri kohderyhmille suunnattua valmistavaa, valmentavaa,

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys. Uusi Ennakkoluuloton Elinvoimainen Pudasjärvi

Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys. Uusi Ennakkoluuloton Elinvoimainen Pudasjärvi Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys Uusi Ennakkoluuloton Elinvoimainen Pudasjärvi Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys Pudasjärveläisiä ratkaisuja maahanmuuttajien koulutuskysymyksiin Lappi kodiksi

Lisätiedot

Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016

Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016 Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016 Kempeleen kunta Nuorisopalvelut xx.xx.2015 Johdanto Nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin (Nuorisolaki, Kuntien nuorisotyö ja

Lisätiedot

Tässä nipussa ohjeita sekä kaksi paperia, jotka palautat opolle: Tet-muistiinpanolomake: oma työskentely ja ammatin esittely (kaksipuolinen paperi)

Tässä nipussa ohjeita sekä kaksi paperia, jotka palautat opolle: Tet-muistiinpanolomake: oma työskentely ja ammatin esittely (kaksipuolinen paperi) Oppilaan nimi Luokka: Ohjeet tet-jaksolle Tässä nipussa ohjeita sekä kaksi paperia, jotka palautat opolle: Tiedote sinulle ja huoltajalle: ei tarvitse palauttaa kenellekään. Tet-muistiinpanolomake: oma

Lisätiedot

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillisen koulutuksen mielikuvatutkimus 20..2007 Opetusministeriö Kohderyhmä: TYÖELÄMÄ Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillinen koulutus kiinnostaa yhä useampaa nuorta. Ammatilliseen

Lisätiedot

Zestmark! - merkityksellinen elämä nuorille!!

Zestmark! - merkityksellinen elämä nuorille!! Zestmark! - merkityksellinen elämä nuorille!! www.zestmark.fi! www.zestmark.fi ZestMark auttaa nuoria rakentamaan omaa tulevaisuuttansa kohtaamisten ja valmennusten avulla.! www.zestmark.fi Visiona: 100

Lisätiedot

Miten tehdä tästä tilasta.. joustava ja innostava oppimisympäristö?

Miten tehdä tästä tilasta.. joustava ja innostava oppimisympäristö? Miten tehdä tästä tilasta.. joustava ja innostava oppimisympäristö? Kuva: Kristian Roos Kuva: Arkkitehtitoimisto Kouvo & Partanen Arkkitehdin ensimmäinen luonnos Pictures by Loop.bz - Mie Guldbaek Broens

Lisätiedot

Nuorten Keski-Suomi ry

Nuorten Keski-Suomi ry Oppilaitos ja opiskelija rasite, resurssi vai yhteistyökumppani? Eeva-Liisa Tilkanen Toiminnanjohtaja Nuorten Keski-Suomi ry Nuorten Keski-Suomi ry Nuorten toimintamahdollisuuksien ja -valmiuksien lisääminen

Lisätiedot

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ammattiosaaminen 2025 visio, AMKEn tulevaisuusvaliokunta Visio voi toteutua, jos 1. ammatillinen koulutus

Lisätiedot

AIKUISTEN OHJAUS JA NEUVONTATYÖ, 30 op ESITE

AIKUISTEN OHJAUS JA NEUVONTATYÖ, 30 op ESITE AIKUISTEN OHJAUS JA NEUVONTATYÖ, 30 op ESITE Aikuisten ohjaus ja neuvontatyö, 30 op ERKKERI on aikuisten ohjaus- ja neuvontatyötä tekevän henkilöstön ohjausosaamista sekä moniammatillista verkostotyötä

Lisätiedot

MOOC linjakkaan digiopetuksen muotona. Kokeilu kulttuuriperinnön opetuksessa. PedaForum-päivät, Jyväskylä,

MOOC linjakkaan digiopetuksen muotona. Kokeilu kulttuuriperinnön opetuksessa. PedaForum-päivät, Jyväskylä, MOOC linjakkaan digiopetuksen muotona Kokeilu kulttuuriperinnön opetuksessa PedaForum-päivät, Jyväskylä, 17.8.2016 Visa Immonen Apulaisprofessori Helsingin yliopisto Joanna Veinio Koulutussuunnittelija

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous

Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous 8.3.2016 Vapaamuotoinen palaute ELO-kyselyyn Kokouksien järjestelyt hyviä Asiat ovat sujuneet

Lisätiedot

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio www.osyk.fi - esittely peruskoulun 9. luokkalaisia varten ( MKE 4.12.2015) Lukiomme vahvuudet Runsaasti oppimista tukevia tekijöitä keskusteleva toimintakulttuuri,

Lisätiedot

SATAEDU Satakunnan ammattiopisto, Satakunnan aikuiskoulutuskeskus

SATAEDU Satakunnan ammattiopisto, Satakunnan aikuiskoulutuskeskus SATAEDU Satakunnan ammattiopisto, Satakunnan aikuiskoulutuskeskus AIKUISTEN OPINTO-OHJAUS Koonti: Johanna Rantalainen opinto-ohjaaja, Harjavallan yksikkö AIKUISOPISKELIJOIDEN MÄÄRÄT SATAEDUSSA SATAKUNNAN

Lisätiedot

Osaamispisteet. Vapaasti valittava

Osaamispisteet. Vapaasti valittava Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammattiopiskelun S2 3 osp Osaaminen arvioidaan opiskelijan keräämän oman alan sanaston sekä portfolion avulla. Oman alan sanavaraston Tekstien ymmärtäminen Luku- ja opiskelustrategioiden

Lisätiedot

Itä-Lapin Ammattiopisto Nuorten Aikalisä

Itä-Lapin Ammattiopisto Nuorten Aikalisä Itä-Lapin Ammattiopisto Nuorten Aikalisä 30.3.2009 Itä-Lapin Ammattioppilaitos 30.3.2009 Sirkku Valve, Mt ja Päihdehanke ja Erkki Vartiainen, LaPsyKe-hanke Kuva: Sirkku Valve Sirkku Valve ja Erkki Vartiainen

Lisätiedot

Rakennerahastokausi millaista toimintaa rahoitetaan? Timo Ollila ELY-keskus

Rakennerahastokausi millaista toimintaa rahoitetaan? Timo Ollila ELY-keskus Rakennerahastokausi 2014-2020 - millaista toimintaa rahoitetaan? ELY-keskus 22.1.2015 Hankkeita on käynnissä Hakemuksia ELY-keskukselle maakunnassa ESR 43, EAKR 7 kpl, ESR hakemuksista 16% ylialueellisia

Lisätiedot

Jaksovinkit 6. Rehtori. Ainevastaavat. Panu Kela puh. 044-7039 388 Rehtori on varmimmin tavattavissa ma to klo 10.00 17.

Jaksovinkit 6. Rehtori. Ainevastaavat. Panu Kela puh. 044-7039 388 Rehtori on varmimmin tavattavissa ma to klo 10.00 17. Jaksovinkit 6 Iltaopetus 7.4. 13.5. Iltaopetuksen kokeet 6. jaksossa: B-koodi: 14.5. D-koodi: 19.5. C-koodi: 15.5. E-koodi: 20.5. Kokeiden palautus: 21.5. Rehtori Panu Kela puh. 044-7039 388 Rehtori on

Lisätiedot

JOPO VUOSIKELLO

JOPO VUOSIKELLO Marraskuu -Suunnitelmat jatkoopiskelupaikoista -Opintovierailut/tutustumiset - 2.leirikoulu Lokakuu -1.työpaikkaopiskelu -syysloma Oppimissuunnitelman laadinta (huoltaja mukana), -TAVOITTEET! Syyskuu -Ensimmäisten

Lisätiedot