Toimivia ohjauskäytäntöjä muualta Euroopasta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimivia ohjauskäytäntöjä muualta Euroopasta"

Transkriptio

1 Tieto-, neuvonta- ja ohjaustyön ammattilaisille Toimivia ohjauskäytäntöjä muualta Euroopasta Suomalaiset ohjaus- ja neuvontatyön ammattilaiset osallistuivat keväällä 2013 eri puolella Eurooppaa toteutettuihin Academia -ohjelman opintovierailuihin. Osallistujat tulivat vierailuilta takaisin voimaantuneina, innostuneina ja mieli virkistyneenä ja reppu ideoita pullollaan. Anniina Järvinen ja Satu Alatalo Helsingistä kiteyttivät Ranskaan suuntautuneen opintovierailunsa annin seuraavasti: Academia matka oli antoisa kokemus saada maistiaisia kansainvälisistä ohjauskonteksteista. Olemme vakuuttuneita siitä, että ajattelemme työtämme matkan jälkeen paljon monipuolisemmin ja suuremman viitekehyksen läpi. Moni asia sai perspektiiviä. Keväällä 2013 Academia -opintovierailuihin osallistuneet suomalaiset ohjaus- ja neuvontatyön ammattilaiset kertovat tässä koosteessa toimivista ohjauskäytännöistä, joihin he tutustuivat opintovierailujen aikana. Alla he kuvaavat valitsemansa käytännön ja perustelevat miksi se on hyvä hyödynnettävä heidän omassa työssään ja miten sitä voisi soveltaa Suomessa. Jokaiseen Academia -opintovierailuun osallistuu ohjausalalla toimivia eri maista, joten käytännöt voivat olla joko vierailukohteesta tai samalle vierailulle osallistuneelta kollegalta opittua. Koosteen ohjauskäytännöt: 1. Espanja: työelämätietoutta kouluihin eri tavoilla 2. Espanja: messut nuorille eri opiskelumahdollisuuksista ja työllistymisestä 3. Tanska: rohkeasti yhteistyötä yrityselämän ja koulutuksen välillä 4. Storbritannien: handledningsmodeller i ett nätverk 5. Irlanti: välivuodesta (transition year) elämänhallintataitojen kehittämistä ja löytämistä 6. Irlanti: sinisessä huoneessa rauhoittumista 7. Slovenia: "Elämäni kirja -menetelmällä työstetään ajatuksia menneisyydestä, nykyisyydestä ja tulevaisuudesta 8. Norja: asiakkaan tarina ja ohjaajan rooli - menetelmä aktiivisesta kuuntelusta 9. Ranska: nuorten aikuisten maahanmuuttajien palvelut ohjauskeskuksessa 10. Ranska: kansainvälisyys nuorisotyössä 11. Islanti: sähköinen ajanvarausjärjestelmä opinto-ohjaajalle 12. Islanti: opinto-ohjaajan rooli opetusjärjestelmässä 13. Italia: palvelut ja tuki eri hankkeille 14. Luxemburg: tehokas tiedonkulku etsivässä nuorisotyössä Academia-ohjelma saa tukea EU:n Elinikäisen oppimisen ohjelmasta (Leonardo da Vinci ohjelma) Lisätietoja: 1

2 14 TOIMIVAA OHJAUSKÄYTÄNTÖÄ MUULTA EUROOPASTA 1. ESPANJA, Katalonia, Barcelona/Nina Enkkelä, Siilinjärven lukio Tutustuimme kaupungissa toimivaan, moderniin ohjauskeskukseen, jossa annetaan non-stopohjausta talous-, työllisyys- ja liiketoiminta-asioissa työttömille, opiskelijoille, ammatinvaihtajille jne. Keskuksessa on useita kymmeniä tietokoneita asiakkaiden vapaasti käytettävissä sekä kymmeniä opetustiloja workshop-infoihin. Perehdyimme tarkemmin Professional Life Project-projektiin, joka on suunnattu kouluille. Keskuksen psykologit (ja muut ohjaajat?) pitävät tietoiskuja koululaisryhmille, suunnittelevat aiheet opettajien kanssa yhteistyössä, vierailevat kouluilla jne. Tavoitteena on työelämätietouden ja opiskeluvaihtoehtojen lisääminen, koulukeskeyttämisten ehkäisy (Katalonian keskeyttämisprosentti 30 % kaikilla kouluasteilla!) ja uravalinnoissa päätöksenteon helpottaminen. Työmenetelminä käytetään workshop-tietoiskuja koululaisryhmille, yksilöohjausta nonstopperiaatteella, vahvuuksien tunnistamista, oppimisen työkaluja, työelämän, ammattien ja yrittäjyyden esittelyjä erilaisin keinoin, testejä, vierailijoita, tapahtumia jne. Lukuvuonna projekti tavoitti opiskelijaa / koululaista, 350 opettajaa ja 200 koulua, pääosin yläkouluja. Projektia rahoittavat Barcelonan kaupunki, EU ja työministeriö. Useissa Katalonian kouluissa, joissa vierailimme, ei tullut esille mitään merkittävää tai edistyksellistä Suomen kouluihin nähden. Tämä koulun ulkopuolinen TE-keskus ja PLF-projekti esiteltiin meille selkeästi, vaikutti toimivalta ja tulokselliselta projektilta. Mielestäni suomalaiset koulut voisivat tehdä paljon enemmän yhteistyötä TE-toimistojen kanssa. Sieltä löytyy paljon asiantuntemusta, resurssia, materiaalia jne. koululaisten käyttöön. Uskon, että koululaiset ja opiskelijat eivät kovin helposti käy TE-toimistoissa asiakkaina, joten nuoret tavoitettaisiin paremmin kouluilta. Suomessa koulujen opinto-ohjaajat tekevät pitkälti samaa työtä kuin tässä barcelonalaisessa TEkeskuksessa, mutta suomalaisista TE-keskuksista löytyisi psykologeja ja muiden alojen asiantuntijoita, jotka voisivat auttaa nuoria esim. ammatinvalinnassa yhteistyössä koulujen ja opinto-ohjaajien kanssa. 2

3 2. ESPANJA/Tiina Pursiainen Pohjois-Savon ELY-keskus, Uraohjaamo-hanke Vierailimme Mataron kunnassa Barcelonan lähellä. Kunta järjestää vuosittain viikon mittaisen tapahtuman liittyen eri opiskelumahdollisuuksiin. Mukana järjestämässä oli paikallinen Council of vocational training sekä yrityksiä, oppilaitoksia jne., riippuen kunkin vuoden painotuksista. Messujen teemoja olleet mm. liikkuvuus ja yrittäjyys. Tapahtuman pääasiallista kohderyhmää ovat peruskoulun viimeiset luokat, lukiot ja ammatillisia opintoja suorittavat nuoret. Mukaan kannustetaan myös opiskelijoiden vanhempia. Tapahtuman aikana myös vanhemmat saavat tietoa eri jatkokoulutusmahdollisuuksista ja heitä sitoutetaan nuoren tulevaisuudensuunnitelmiin. Vastaavanlaisia messuja on järjestetty Suomessa mutta Kuopiossa niitä ei ole järjestetty ainakaan viime vuosina. Jos messujen järjestämiseen osallistuu useampia nuorten parissa toimivia organisaatioita (oppilaitokset, TE-toimisto, hankkeet, järjestöt ), tutustuvat järjestäjät myös toistensa toimintaan. Messuille osallistui myös yrityksiä ja samalla heräteltiin yritysten yhteiskuntavastuuta koskien nuorten koulutusta ja työllistymistä. [Suomessa] Messut voisi toteuttaa eri toimijoiden yhteistyönä. Vanhempien osallistumisen mahdollistamiseksi ohjelmaa pitäisi olla myös ilta-aikaan. 3. TANSKA, Århus/Liisa Hämäläinen, joustavan perusopetuksen (JOPO)-opettaja, Vihdin yhteiskoulu, Vihti ja Airi Sundvall-Huhtinen, oppilaanohjaaja, Otalammen yhtenäiskoulu, Vihti, sekä opintojen ohjaus etsivässä nuorisotyössä Vimmassa Aivan Århusin keskustan satama-alueella toimii yksi Production Schoolin toimipisteistä, Enter price center for young people. Keskuksen tavoitteena on tarjota koulutussuuntaansa etsiville nuorille kokemus työelämästä oikeassa työpaikassa. Århusin satamaan rakennetaan Mediaspacenimistä uudisrakennusta, joka valmistuttuaan tulee toimimaan kaupunkilaisten olohuoneena, kulttuurikeskuksena ja erilaisten mediatoimintojen keskuksena. Lisäksi rakennukseen tulee Euroopan modernein pysäköintitila haasteellisesti meren pintaa alemmalle tasolle. Rakennuttajan toimii NCC ja rakennuksen odotetaan valmistuvan vuoden 2015 aikana. Århus on Euroopan kulttuuripääkaupunki vuonna 2017 ja koko satama-alue tullaan uudistamaan juhlavuotta varten. Production Schoolin on onnistunut rakentamaan yhteistyötä NCC:n kanssa siten, että 10 oppilaan ryhmä toimii osana tätä valtavaa rakennusprojektia. Ryhmästä huolehtii koulun puolelta kaksi aikuista, ohjaaja ja opettaja. Kun nuori osoittaa kykenevänsä olemaan paikalla aamuisin 6.45 ja on halukas työntekoon, hän pääse osaksi rakennusmiesten ryhmää, joka opastaa työnteossa ja toimii samalla mallina työnteon kulttuurista. Pääsimme kiertämään rakennustyömaalle ja melkoista huvittuneisuutta herätti asianmukainen varustus turvakenkineen, kypärineen ja huomioliiveineen. Oppaina kierroksella toimi kaksi oppilasta ja oli innostavaa kokea se ylpeys, jolla he kertoivat olevansa osa tämän ison projektin 3

4 toteutusta. Pojat kertoivat itse, miten he alussa olivat aika hukassa työnteon suhteen, mutta nyt he puolen vuoden kokemuksella pystyvät jo toimimaan osana työtiimiä. Molemmat pojat olivat hakeneet opiskelemaan tekniselle alalle ja ammatilliset heidän kohdallaan alkavat elokuussa. Tämä vierailu jäi erityisesti mieleen ansiokkaana esimerkkinä siitä, miten rohkeasti yhteistyötä on rakennettu yrityselämän ja koulutuksen välille. Koulun ja yrityksen välisestä yhteistyöstä NCC:n antama palaute kertoi, että tällaisesta yhteistyöstä hyötyvät kaikki osapuolet, win-win-win - tilanne, jossa sekä nuori, oppilaitos että yritys hyötyvät. Tässä mallissa toteutetaan rohkeasti yhteistyön mahdollisuuksia oppilaitoksen ja yritysmaailman välillä. Raja-aitojen rikkominen ennakkoluulottomasti toisi meille Suomeen/kuntiin lisää mahdollisuuksia kehittää uusia toimintamalleja ilman isoja kustannuksia. Itse toimimme kasvukunnassa Vihdissä, jossa kunta joutuu rakentamaan uusia tiloja, esim. vuosittain yhden uuden päiväkodin. Olisi hienoa, jos kunnan rakennushankkeisiin jo kilpailuttamisvaiheessa kirjattaisiin ehto, että työmaalle luodaan työssäoppimismahdollisuuksia alaa vielä etsiville kouluttautumattomille nuorille, tai koulutetuille, vailla vakituista työtä oleville nuorille. Näin urakoitsijat olisivat velvollisia tarjoamaan työssäoppimismahdollisuuksia nuorille, esim. nuorten työpajan alaisuudessa, eikä tästä aiheutuisi mitään uusia kustannuksia. Jo nyt nuorten työpajalla toimii nuoria, mutta haastavaa on ollut löytää heille oikeita töitä. Samoin joustavan perusopetuksen oppilaat voisivat toimia ohjattuina työpaikalla oman ohjausresurssinsa turvin. Rakenteisiin vaikuttamalla ja tällaisia toimintatapoja avaamalla saataisiin luontevia keinoja avuksi nuorisotakuun toteutumiseksi. 4. STORBRITANNIEN/Pia Lustig, Vasa övningsskolas gymnasium och Ann-Sofie Nygård, Yrkeshögskolan Novia Vi bekantade oss en hel del med hur den uppsökande verksamheten fungerar i England. I Bradford har det satsats på ett nytt, fint, stort hus för just denna verksamhet, Bradford Connexions and Culture Fusion. Här kan ungdomarna, som av olika anledningar inte klarar av att följa undervisningen i vanliga skolan, få smågruppsundervisning i såväl teoretiska som praktiska ämnen. Det fanns exempelvis både rum för huslig ekonomi och för slöjd. I huset hade ungdomarna också möjlighet att köpa billig mat, gå på gym och till och med övernatta vid behov! Det förutom lärare finns det även handledare i huset. Dessa hjälper med råd och stöd angående utbildning och arbete. Lärarna har ett samarbete med ungdomarnas skolor och i mån av möjlighet även med föräldrarna. Ofta har dock föräldrarna själva problem. Målet med verksamheten är naturligtivs att ge ungdomarna en grund att stå på så att de får en god självkänsla på vägen ut i det vuxna livet. Smågruppshandledning och smågruppspedagogik är något att satsa på för dessa ungdomar. Vi blev imponerade över hur mycket resurser som satsas på att hjälpa ungdomar som löper en stor risk för marginalisering. Vi tror att HANDLEDNINGSMODELLER I ETT NÄTVERK är nyckeln. Här måste en ungdom gå till många olika instanser för att få hjälp. I Bradford fanns all hjälp att få under ett och samma tak och de vuxna kände ungdomarna. 4

5 Vi tror det är bra att kunna erbjuda ungdomarna en helhetslösning. Men de utrymmen som nu existerar för uppsökande ungdomsverksamhet är inte planerade på det sättet. Här behövs en förbättring, men det så skulle då kräva att nya utrymmen byggs. 5. IRLANTI/Tiina Rautalin, Laanilan Lukio, Oulu St Mary s school: - tyttökoulu, jossa oppilaita noin 750 iältään osa-aikaista opinto-ohjaajaa - opot pitivät opon tunteja ja antoivat henkilökohtaista ohjausta oppilaille - yhteistyötä vanhempien, aineen opettajien, koulun johdon (rehtori ja apulaisrehtori), terveydenhoitajan ja sosiaalityöntekijän, myös erityisopettajan kanssa tehdään yhteistyötä sekä jatko-opintopaikkojen kanssa - opinto-ohjaajilla selkeä vuosityökello eri ikäluokille Irlantilaisessa koulujärjestelmässä secondary school on jaettu periaatteessa kahteen osaan ja vuotiaisiin. Secondary school on yhtenäinen koulu, mutta halutessaan voi pitää ns. välivuoden ensimmäisen 3-vuotisen (junior) koulun jälkeen. Välivuoden aikana voi opiskella joitain akateemisia aineita, pääpaino on kuitenkin elämäntaitojen ja omien vahvuuksien löytämisessä eli opiskelija voi ottaa kursseja esim. kotitaloudessa, urheilussa, ensiavussa, ehostuksessa Suurin osa opiskelijoista ottaa tämän välivuoden. Opiskelija ja vanhemmat käyvät opon kanssa keskustelua siitä, onko välivuoden ottaminen tarpeen. Useimmat ottavat sen ja kasvavat välivuoden jälkeen ja jaksavat opiskella akateemisia aineita seuraavat 3 vuotta (senior vuosi). Minusta tämä voisi olla sellainen malli, mitä myös Suomeen voisi miettiä. [Valitsin tämän ohjauskäytännön] sen takia, että välivuosi yläasteen ja lukion välissä voisi olla myös Suomessa hyvä käytäntö. Moni opiskelija saisi kaipaamaansa lisäaikaa ja sen vuoden aikana nuori tekee päätöksen jatkaako opintojaan ammatillisella puolella vai lukiossa. Välivuosi ei olisi pelkästään peruskoulun arvosanojen korottamista, vaan myös elämänhallintataitojen kehittämistä ja löytämistä. Opinto-ohjaajan rooli on tärkeä, kun nuori yhdessä vanhempien kanssa miettii, mitä hän opiskelisi välivuoden aikana. Yhdessä keskustelemalla ja eri vaihtoehtoja miettimällä, nuoren mahdollisuudet valita oikea jatko-opintopaikka parantuisi. 6. IRLANTI/ Tuula Lindholm, palveluohjaaja OpinOvi Etelä-Savo hankkeesta, Pieksämäki Irlannin koulutusjärjestelmässä secondary school vastaa meidän yläkoulua ja lukiota, siellä oppilaat ovat iältään vuotiaita. Vierailin Colaiste pobail Setanta -koululla, missä oli vain yksi opinto-ohjaaja ja koulussa 600 oppilasta! Opinto-ohjaajalla oli huoneensa oven edessä postilaatikko, minne oppilaat saivat laittaa viestinsä, mikäli he eivät omista tietokonetta. Opinto- 5

6 ohjaaja ottaa oppilaaseen yhteyttä mahdollisimman pian. Tämä yhteydenpito tuntui toimivan heillä hyvin. Opiskelen tällä hetkellä erityisopettajaksi, joka täydentää opinto-ohjaajan koulutustani sekä vahvistaa omaa ammatillisuuttani liikunnanopettajana. Siksi katsoin vierailun aikana asioita monesti myös erityistä tukea tarvitsevan nuoren kannalta. Tässä oppilaitoksessa oli rakennettu erillinen huone, Blue room, jonne ylivilkkaat tai aggressiivisesti käyttäytyvät oppilaat vietiin ohjaajan mukana rauhoittumaan hetkeksi. Huoneessa oli pehmeät matot, siniseksi maalatut seinät, patjoja, missä lekotella, tunnelmavalaistus sekä tietenkin rauhoittavaa musiikkia. Luin juuri artikkelin Helsingin Sanomista, missä erityisopettajat kaipasivat rauhoittavia tiloja oppilaille, joiden käyttäytyminen häiritsee muita oppilaita. Kannatan tällaisia Sinisiä huoneita myös Suomen kouluihin! 7. SLOVENIA/ Timo Juntunen, Pääskytien koulu, Porvoo ja Jarmo Veijalainen, Porvoon kaupunki, nuorisotoimi Tutustuimme psykologi Peter Gabovin pitämiin workshop-harjoituksiin, jotka on suunnattu pitkäaikaistyöttömille. Ikäjakauma on vuotta. Workshoppiin sisältyi viisi tapaamista (1krt/vkossa 2h tunnin ajan). Workshoppiin osallistuminen on täysin vapaaehtoista. Workshopin tavoitteena on aktivoida pitkäaikaistyöttömiä etsimään itselle koulutus- tai työpaikkaa. Peter hyödynsi workshopissa erilaisia työmenetelmiä kuten piirtämistä, tarinoita ja tunteista puhumista. Esittelen seuraavaksi Elämäni kirja harjoituksen. Elämäni kirja-harjoitus toteutetaan ensimmäisenä workshop tapaamisella. Osallistujat saavat itselleen värikyniä ja A4-paperiarkin. Aluksi ohjaaja pyytää osallistujia piirtämään mitä tahansa paperille. Se voi olla pelkkien muotojen hahmottamista. Aikaa tähän käytetään n minuuttia. Sen jälkeen ohjaaja jakaa osallistujille toisen A4-paperin, jonka osallistujat taittavat kaksi kertaa puoliksi. Ohjaaja kertoo, että ensimmäiselle sivulle osallistujat kirjoittavat tai piirtävät oman elämänsä otsikon. Ohjaaja kysyy, mikä otsikko kuvaa elämääsi parhaiten? Sivuille kaksi ja kolme osallistujat kuvaavat oman menneisyytensä ja nykyhetken merkittäviä tapahtumia (syntymästä tähän hetkeen). Sivulle neljä kuvataan tulevaisuuden toiveita. Tyyli on vapaa. Osallistujat saavat kirjoittaa tai piirtää haluamallaan tavalla tärkeitä asioita elämänsä kirjaan. Aikaa elämänkirjan suunnitteluun ja toteutukseen käytetään n. 45 minuuttia. Ensimmäinen workshop-tapaaminen päättyy siihen, että osallistujat saavat elämänkirjansa valmiiksi. Toisella workshopin tapaamiskerralla osallistujat kertovat omasta elämänkirjastaan toisille. Aikaa tähän käytetään Peterin mukaan n. puoli tuntia, mikä itsestäni tuntuu lyhyeltä ajalta. Joka tapauksessa elämänkirjaharjoitus on hyvä tapa hahmottaa omaa tämän hetkistä elämää ja jakaa tätä tietoa myös muille ryhmän jäsenille. Valitsin tämän käytännön siksi, että pystyn soveltamaan sitä omassa opon työssäni. Se oli myös hyvin selkeä harjoitus, jossa hyödynnetään mukavalla tavalla piirtämistä, kirjoittamista ja lopuksi puhumista. 6

7 Omassa työssäni peruskoulun oppilaanohjaajana voin soveltaa Elämänkirja-harjoitusta pienryhmäohjauksessa. Olen aiempina vuosina pitänyt 9. luokkalaisille oppilaille vapaaehtoista pienryhmää, jonka tavoitteena on käsitellä koulunkäyntiin, elämään ja tulevaisuuteen liittyviä asioita pienryhmässä. Elämänkirja-harjoitus sopisi hyvin pienryhmätapaamiseen siinä vaiheessa kun osallistujien välille on syntynyt luottamuksellinen ilmapiiri. Harjoitus sopii juuri sellaisille ryhmän jäsenille, jotka haluavat käsitellä elämänsä asioita mieluummin piirtäen. Elämänkirjaharjoituksen avulla voidaan käsitellä nuorten ajatuksia menneisyydestä, nykyisyydestä ja tulevaisuudesta. 8. NORJA/Anne Roponen, kuraattori, Ylä-Savon sote-kuntayhtymä, perhepalvelut ja Tellervo Suhonen, opo, Juhani Ahon (ylä)koulu, Iisalmi Poiminta ohjaustilanteesta ja tarinan kertomisesta/hyvän kokemuksen jakamisesta professori Tron Inglarin luennolta: Ohjaaja pyytää ryhmästä vapaaehtoisen, joka jakaa ryhmälle jonkun muistamansa hyvän kokemuksen, jossa ohjattavalla on ollut mukavaa tai hän on suoriutunut hyvin. Yleensä vapaaehtoisia ei löydy, jolloin ohjaaja käskee kaikkia nousemaan ylös, huitomaan käsiään ja huutamaan Minä haluan, minä haluan!. Yleisön nauraessa ohjaaja sanoo, että onko kenelläkään nyt tosiaan mitään vastaan jakaa joku hyvä kokemus. Yleensä silloin löytyy ainakin joku vapaaehtoinen. Kun ohjattava tulee, kättele ja kysy nimi. Tärkeää on saada tuntemaan ohjattavan olo mukavaksi ja rennoksi. Ei istuta vastakkain vaan kulmittain. Kertoja ei ole vastakkain yleisön eikä ohjaajan kanssa vaan voi katsella esim. seinälle tai ikkunasta ulos. Ohjattava alkaa kertoa muistamaansa hyvää kokemusta. Ohjaaja käyttää aktiivista kuuntelua (toistaa, kysyy, peesaa kertojan kehon kieltä, ei kerro itsestään ja täytä aikaa sillä), passiivisempaa kuuntelua (nyökkäilee, sanoo mmm). Kun hän on lopettanut, kosketa häntä olkapäähän ja sano, kiitos, että jaoit tämän meidän kanssamme. Tämän jälkeen ohjaaja kysyy yleisöltä, mitä tiedämme tämän kertomuksen perusteella tästä ihmisestä ja kirjaa huomiot ylös. Ohjaaja voi kysellä vielä yleisöltä, oliko hän rohkea, oliko hän hyvä tarinankertoja, oliko huumoria, millaisia ominaisuuksia yleisö pystyi päättelemään ohjattavasta. Kysy lopuksi ohjattavalta oliko se mitä yleisö sanoi, olla jossain määrin totta. Viimeinen vaihe: ohjaaja kysyy yleisöltä omasta toiminnastaan tilanteessa: mitä ohjaaja sanoi, mitä teki. Kirjoittaa oman nimensä taululle, jonka alle kirjaa yleisön kommentteja. Lopuksi kertoo niistä tekniikoista, joita ohjaustilanteessa käytti. (Prof. Tron Inglar oli ohjaajana) [Valitsin käytännön koska] sitä pystyy työssä käyttämään. Luennoitsija oli asiantuntija mm. opojen kouluttaja Norjassa. 7

8 9. RANSKA: Kaisu Lager-Ruuti, Tampereen aikuislukio ja Ritva Lintonen, Tampereen aikuislukio Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten aikuisten maahanmuuttajien ohjauksen koordinointi koko Alcaacen alueella oli hyvin järjestetty. Tätä toimintaa koordinoi ohjauskeskuksessa työskentelevä koordinaattori ja hänellä oli oma budjetti organisoida ohjaus, opetus, tilat ja opettajat toisen asteen tutkinnon suorittamiseksi. Koordinaattori teki paljon yhteistyötä opettajien, työvoimaviranomaisten ja sosiaalityöntekijöiden kanssa. Mielenkiintoista oli opiskelijoiden koulumotivaation lisääntyminen kun he saivat opiskella yliopiston tiloissa muiden aikuisten joukossa. Aikuislukiossamme opiskelee perusopetuksessa n. 60 maahanmuuttajaopiskelijaa, joilla ei ole perusopetuksen päättötodistusta. Meillä on myös suomen kieltä opiskelemassa n. 250 maahanmuuttajaa, joilla pääsääntöisesti on korkea-asteen koulutus omasta maasta. Heidän lisäkseen meillä on lukio-opinnoissa n. 10 maahanmuuttajataustaista nuorta ja määrä on kasvussa. [Suomessa] yhteistyötä ja koordinointia tulisi lisätä kaupungin, työvoimatoimiston, Kelan ja sosiaalitoimen kanssa. Opiskelijoiden koulutustarpeet tulisi huomioida riittävän aikaisin, ettei kotoutumisaika käy liian lyhyeksi. Maahanmuuttajien taidot matematiikassa ja kielissä tulisi nopeasti testata, että saadaan heidät ohjattua oikean tasoisille kursseille. Meillä on myös kantaväestöön kuuluvia nuoria, joilta on jäänyt peruskoulu kesken. Heidät tulisi myös tavoittaa ja saattaa kesken jääneet opinnot loppuun. Tähän tarvitaan koordinointia sekä ohjausalan ammattilaisia, koska etsivää toimintaa eivät tee opinto-ohjaajat vaan nuoriso- ja vapaaajanohjaajat. 10. RANSKA, Dijon/Anniina Järvinen, Etu-Töölön lukio, Helsinki ja Satu Alatalo, Länsi-Helsingin lukio Projekti, jossa syrjäytymisvaarassa olevat nuoret tekevät yhteisen matkan Saksaan. Matkan tarkoituksena on, että nuoret ottavat matkan suunnittelussa osa-alueen, josta ovat vastuussa. Osa-alueita olivat mm. kohdemaan vierailukohteiden etsiminen ja kontaktien luominen, matkan rahoitus, kuljetukset yms. Projektia vetämään oli valittu innostunut nuori mies, joka auttoi nuoria tavoitteiden saavuttamisessa, mutta odotti myös sitoutumista asiaan. Ohjauskäytäntö kuulosti mahdolliselta toteuttaa myös Suomessa esimerkiksi starttipajojen yhteistyönä. [Tällöin] pajan päätös olisi matka, jonka nuoret ovat itse suunnitelleet, toteuttaneet ja rahoittaneet. 11. ISLANTI: Eija Wilmi, Jyväskylän aikuislukio Islannissa peruskoulun opinto-ohjaajalla oli käytössä sähköinen ajanvarausjärjestelmä, jossa opiskelija saattoi varata ajan opinto-ohjaajalle netin kautta. Järjestelmä vaikutti selkeältä ja helppotoimiselta ja helpotti kaikkien toimintaa, koska opiskelija näki vapaat ajat ja saattoi etsiä 8

9 itselleen sopivan ajan. Vastaavaa toimintaa voisi kehittää esim. oppilashallinnon ohjelmien puitteissa. 12. ISLANTI: Markku Leskelä, Voionmaan lukio, Jyväskylä Tutustuimme moniin eri oppilaitoksiin, myös lukioon. Siellä opiskelijoilla oli sähköinen ajanvaraus opinto-ohjaajalle, mikä oli mielenkiintoinen. Mutta opiskelijoilla oli vain oikeus mennä opintoohjaajan pakeille, velvollisuutta ei ollut. Tämän vuoksi monet opiskelijat menevät lukion läpi niin vähällä kuin mahdollista ja tekevät tietämättään vääriä aine- ja kurssivalintoja. Useimpiin yliopiston koulutuksiin ei ole valintakokeita ja kaikki opiskelijat pääsevät koulutukseen. Kuitenkin monet opiskelijat jättävät jatkokoulutuksen kesken juuri mm sen takia, että lukiossa on tullut tehtyä vääriä kurssivalintoja!! Tapa, että opiskelijalla on oikeuksia, mutta ei välttämättä velvollisuuksia tuntui oudolta. Pani toisaalta miettimään, että hyysätäänkö meillä opiskelijat pilalle eikä luoteta opiskelijoiden omaan vastuuseen. [Suomessa] Sähköinen ilmoittautuminen opolle! Jälkiohjaustapoihin lukion jälkeen kiinnitettävä huomiota ja siihen suuntaan olen koulutukseen hakeutunutkin. 13. ITALIA/Anu Gynther ja Merja Juuti-Kohonen/Etelä-Savon ELY/Nuorten Tenho-hanke Tutustuimme Italiassa, Torinossa, Kairos- hankkeesseen (consortum of social coopetarives), joka on voittoa tavoittelematon, erilaisia hankkeita ja sosiaalisia yhteistoimijoita organisoiva keskus. Täällä saimme mm. kuulla ja nähdä toimivasta hankeorganisoinnista Torinossa on muutama projekti (neuvonta ja ohjaus, yritysyhteistyö, opastaminen ja toiminta), joiden palvelut ovat kaikkien hankkeiden käytössä tasapuolisesti. Näin hankkeet pääsevät enemmän keskittymään omaan aiheeseensa/substanssiinsa ja esim. hallinnointi hoituu yhteisessä keskitetyssä yksikössä. Tämän lisäksi hankkeet ovat onnistuneet sitouttamaan esim. työnantajia toimintaansa tarjoamalla ns. vastapalveluja työnantajille jos työnantaja ottaa hankkeen asiakkaan harjoitteluun/töihin, saa työnantaja käyttöönsä hankkeiden hankkimia terveyspalveluja. Myös Italian valtio on sitouttanut yrityksiä vaikeammin työllistyvien työllistämiseen nk. sakkomaksulla yrityksen täytyy työllistää yrityksen koosta riippuen tietty määrä vajaakuntoisia yritykseensä. Jos yritys ei sitä tee, se joutuu maksamaan sakkomaksuja, josta saadut rahat käytetään vajaakuntoisten työllistämiseen. 9

10 Toimimme itse tällä hetkellä hankkeessa ja tiivis yhteistyö sekä yhteiset palvelut eri hankkeiden välillä kuulostivat todella hyviltä ja toimivilta. Suomessa hanketyössä erilaisiin byrokratian koukeroihin menee paljon tehokasta työaikaa ja jo hankkeen aloittaminen vie oman aikansa kun kaikki aloitetaan alusta tarvikkeiden ja esim. puhelimen hankinnasta alkaen. Hankkeiden välinen käytännön yhteistyö saa parhaimmillaan aikaan positiivista synergiaa. Suomessakin olisi hyödyllistä miettiä yhteiskuntavastuuta erilaisten ihmisten työllistämisessä. Miten yritykset saataisiin työllistämään heikommassa työmarkkinatilanteessa olevia ihmisiä. Voisiko hanketyön hallinnointia ja byrokratiaa keventää Suomessa jotenkin hankkeiden yhteistyötä vielä lisäämällä. 14. LUXEMBURG/ Heli Toivonen, Vantaan ammattiopisto Varia ja Jussi Turunen, Sotungin lukio Etsivää nuorisotyötä toteutetaan Luxemburgissa koulujen viikoittain lähettämällä tiedolla koulusta eronneista/koulun keskeyttäneistä alaikäisistä opiskelijoista koulutusasioista vastaavaan ministeriöön, josta lista koulupudokkaista toimitetaan kyseisten nuorten kotikuntien etsivään nuorisotyöhön. Etsivällä nuorisotyöllä on käytettävissään laaja määrä erilaisia työkaluja, joilla nuori pyritään saamaan koulutuksen tai työelämän piiriin. Muutamia esimerkkejä näistä ovat työpaikkaverkosto mahdollisiin työkokeiluihin ja leirit, joilla pyritään tukemaan nuoren toimijuutta ja aktiivisuutta. Suomalainen etsivä nuorisotyö on mielestämme tärkeä työmuoto nuorisotakuun toteuttamiseksi ja Luxemburgin vahvalla perinteellä tässä asiassa voisi olla annettavaa myös meidän etsivän nuorisotyömme kehittämiselle. Malli koulupudokkaiden ilmoittamisesta suoraan nuoren kotikunnan etsivään nuorisotyöhön on tehokas. Etsivän nuorisotyön resurssit ja monipuoliset työkalut ovat Luxemburgissa hyvällä tasolla ja heidän työskentelytavoistaan olisi meillä oppimista. Eikö ollutkin kiinnostavaa? Lue lisää hyviä ohjauskäytäntöjä Euroguidancen verkkosivuilta ja lähde itse etsimään uusia ideoita työhösi Academiaopintovierailulta! Lisätietoja 10

Oppilaitosnuorisotyö Tredussa nuoren tukeminen opintojen rinnalla. TPY:n symposium 27.5.2014

Oppilaitosnuorisotyö Tredussa nuoren tukeminen opintojen rinnalla. TPY:n symposium 27.5.2014 Oppilaitosnuorisotyö Tredussa nuoren tukeminen opintojen rinnalla TPY:n symposium 27.5.2014 OIVA - Ohjauksen interventioilla vaikuttavuutta läpäisyn tehostamiseen 1.9.2013-31.12.2014 OIVA on osa Opetushallituksen

Lisätiedot

Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa

Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa Seinäjoki, 13.3.2013 Nuorisotakuun taustoja Perusasteen varassa olevat nuoret Työttömät alle 30-vuotiaat nuoret Työn ja koulutuksen

Lisätiedot

Opintovierailut. Euroopan unionin. poikittaisohjelma. opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille

Opintovierailut. Euroopan unionin. poikittaisohjelma. opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille Opintovierailut Euroopan unionin poikittaisohjelma opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille Opintovierailut-ohjelma Opintovierailut on osa Elinikäisen oppimisen ohjelman poikittaisohjelmaa. Ohjelman

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus

Ammatillinen koulutus Ammatillinen koulutus pähkinänkuoressa AMMA projekti, 2005. Ammatillinen koulutus maahanmuuttajille. YLIOPISTOT 4-7 vuotta Suomen koulutusjärjestelmä AMMATTIKORKEA- KOULUT, 4 vuotta Suomessa kaikki käyvät

Lisätiedot

Kipinä-uraohjausmalli. Minna Kattelus Opinto-ohjaaja

Kipinä-uraohjausmalli. Minna Kattelus Opinto-ohjaaja Kipinä-uraohjausmalli Minna Kattelus Opinto-ohjaaja Ohjausideologia Kipinä-uraohjausmallin taustalla Kipinä-uraohjausmallin pohjana on ratkaisu- ja voimavarakeskeinen sekä sosiodynaaminen lähestymistapa

Lisätiedot

Ammatillisen verkoston kehittämisen hyvät käytännöt

Ammatillisen verkoston kehittämisen hyvät käytännöt Ammatillisen verkoston kehittämisen hyvät käytännöt Tuettu Oppisopimus Itä-Uudenmaan oppisopimuskeskus SISÄLLYS 1 AMMATILLISEN VERKOSTON KEHITTÄMISEN PROSESSI 1 2 HYVÄT KÄYTÄNNÖT 2 2.1 Yritysten kanssa

Lisätiedot

Kohti Ohjaamoa projekti 3.2. 31.10.2014

Kohti Ohjaamoa projekti 3.2. 31.10.2014 Kohti Ohjaamoa projekti 3.2. 31.10.2014 Projektin rahoitus ja toteuttajat Rahoitus ESR/ Keski-Suomen ELY-keskus Päätoteuttajana Jyväskylän ammattikorkeakoulun ammatillinen opettajakorkeakoulu (työaikaresurssi

Lisätiedot

Valmentaudu tuleviin opintoihin!

Valmentaudu tuleviin opintoihin! Valmentaudu tuleviin opintoihin! Perusopetuksen jälkeinen valmistava koulutus 2015 2016 Koe tekemisen, osaamisen ja onnistumisen iloa! Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus (Valma) Valmentavassa

Lisätiedot

Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Ammattistartti 20-40

Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Ammattistartti 20-40 Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Ammattistartti 20-40 Ammattistartti on valtakunnallisesti ja paikallisesti suunnattu ratkaisemaan ongelmia, jotka syntyvät nuoren uravalinnan

Lisätiedot

Apop Aikuisten perusopinnot ja ETEVÄKSI-hanke

Apop Aikuisten perusopinnot ja ETEVÄKSI-hanke Apop Aikuisten perusopinnot ja ETEVÄKSI-hanke Apop Aikuisten perusopinnot Kohderyhmä Ne syrjäytymisvaarassa olevat nuoret ja aikuiset, joilta puuttuu peruskoulun päättötodistus tai joiden jatko-opintoihin

Lisätiedot

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 27.8.2014 päivitetty Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 Jyväskylän koulutuskuntayhtymän yhteistyötavoitteet lukioiden ja peruskoulujen kanssa Jokaisen peruskoulunsa päättävän nuoren tulisi löytää

Lisätiedot

APULAISOPETTAJAHARJOITTELU

APULAISOPETTAJAHARJOITTELU Comenius Euroopan unionin ohjelma kouluopetukselle APULAISOPETTAJAHARJOITTELU Comenius-ohjelma Kouluopetuksen Comenius-ohjelma tarjoaa kansainvälistymismahdollisuuksia kaikille kouluyhteisöön kuuluville

Lisätiedot

OPPILAITOS- NUORISOTYÖ LÄPÄISYN TEHOSTAJANA

OPPILAITOS- NUORISOTYÖ LÄPÄISYN TEHOSTAJANA OPPILAITOS- NUORISOTYÖ LÄPÄISYN TEHOSTAJANA HISTORIA Idea lähtenyt kehittymään Pirkon erityisopettajan Sanna-Mari Jalavan opinnäytetyöstä Toisen asteen yhteys Ammatillisen koulutuksen ja nuorisotyön yhteiset

Lisätiedot

Taustatilaisuus nuorisotakuusta. Varatoimitusjohtaja Tuula Haatainen 3.4.2013

Taustatilaisuus nuorisotakuusta. Varatoimitusjohtaja Tuula Haatainen 3.4.2013 Taustatilaisuus nuorisotakuusta Varatoimitusjohtaja Tuula Haatainen 3.4.2013 Nuorisotakuu on tapa toimia uudella tavalla Nuorisotakuu ei ole laki vaan tapa toimia saumattomassa yhteistyössä Toteutus nykyjärjestelmää

Lisätiedot

Opintojen suunnittelu ja opinto-ohjaus

Opintojen suunnittelu ja opinto-ohjaus 1 Opintojen suunnittelu ja opinto-ohjaus Tutustuminen jatko-opintovaihtoehtoihin ja alustava jatko-opintosuunnitelma Perehtyminen valintakriteereihin TET-päivät työpaikoille jatko-opintopaikkoihin Lukiosuunnitelman

Lisätiedot

NUORISOTAKUU ON NUOREN PUOLELLA!

NUORISOTAKUU ON NUOREN PUOLELLA! NUORISOTAKUU ON NUOREN PUOLELLA! Sisällys Mikä nuorisotakuu? Miksi nuorisotakuu? Nuorisotakuun tavoitteet ja viestit Ketkä toteuttavat nuorisotakuuta? Nuorisotakuun tuloksia Nuorisotakuun kehittämistarpeita

Lisätiedot

Ohjausta palveleva eurooppalainen verkosto

Ohjausta palveleva eurooppalainen verkosto Euroguidance Ohjausta palveleva eurooppalainen verkosto Euroguidance Eurooppalainen Euroguidance-verkosto tukee ohjausalan ammattilaisia kansainväliseen liikkuvuuteen liittyvissä kysymyksissä ja vahvistaa

Lisätiedot

TET työelämä tutuksi. Juniori kohtaa seniorin

TET työelämä tutuksi. Juniori kohtaa seniorin TET työelämä tutuksi Juniori kohtaa seniorin Työelämä tutuksi TET eli työelämään tutustuminen on yläasteen ja lukion oppilaille järjestettävä opetussuunnitelman mukainen työelämään tutustumisjakso. Sen

Lisätiedot

Tutkimus nuorten tulevaisuuden suunnitelmista TIIVISTELMÄ PÄÄRAPORTISTA

Tutkimus nuorten tulevaisuuden suunnitelmista TIIVISTELMÄ PÄÄRAPORTISTA 2014 Tutkimus nuorten tulevaisuuden suunnitelmista TIIVISTELMÄ PÄÄRAPORTISTA Kun koulu loppuu -tutkimuksen toteutus Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää yläkoululaisten ja lukiolaisten tulevaisuuden suunnitelmia,

Lisätiedot

Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset 18.10.2012 koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi

Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset 18.10.2012 koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset 18.10.2012 koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi Ehdotukset valmisteltu työurasopimuksen pohjalta käynnistetyssä työryhmässä keskusjärjestötasolla. Neuvottelut

Lisätiedot

AINA KANNATTAA YRITTÄÄ

AINA KANNATTAA YRITTÄÄ AINA KANNATTAA YRITTÄÄ www.yrittajat.fi futureimagebank.com futureimagebank.com futureimagebank.com AINA KANNATTAA YRITTÄÄ ohjeita esityksen pitäjälle futureimagebank.com futureimagebank.com futureimagebank.com

Lisätiedot

Tervolan lukion ohjaussuunnitelma

Tervolan lukion ohjaussuunnitelma Tervolan lukion ohjaussuunnitelma Sisällys: 1. Ohjaustoiminnan tavoitteet... 3 2. Ohjauksen järjestäminen, työmuodot ja tehtävien jakautuminen... 3 3. Kodin ja oppilaitoksen yhteistyö... 5 4. Keskeiset

Lisätiedot

Ryhmätoiminnan menetelmäopas Aikuissosiaalityön päivä 21.5.2013. Minna Latonen Hilla-Maaria Sipilä

Ryhmätoiminnan menetelmäopas Aikuissosiaalityön päivä 21.5.2013. Minna Latonen Hilla-Maaria Sipilä Ryhmätoiminnan menetelmäopas Aikuissosiaalityön päivä 21.5.2013 Minna Latonen Hilla-Maaria Sipilä Nuorten Kipinä -kehittämisryhmä Tausta Hankkeiden (Ester, Koppi, sähköinen asiointi) yhteiset tavoitteet

Lisätiedot

TE-hallinnon ja työelämän yhteistyö

TE-hallinnon ja työelämän yhteistyö TE-hallinnon ja työelämän yhteistyö Nuorisotakuun retoriikkaa ja todellisuutta 26.09.2013 Ylöjärvi, Valo Vesa Jouppila johtaja, Pirkanmaan TE-toimisto Toiminta-ajatuksemme Pirkanmaan TE-toimisto toteuttaa

Lisätiedot

KAKSI PÄÄTOIMISTA OPINTO-OHJAAJAA

KAKSI PÄÄTOIMISTA OPINTO-OHJAAJAA KAKSI PÄÄTOIMISTA OPINTO-OHJAAJAA n. 275 ohjattavaa / opo 13/14ABC-ryhmät ja 15DEF-ryhmät Tapani Pikkarainen Wilma-viesti tapani.pikkarainen(at)espoo.fi 0438245895 13/14DEF-ryhmät ja 15ABC-ryhmät Sami

Lisätiedot

YOYO-hankkeen väliarviointiseminaari 30.11.2011 Opinto-ohjaajat Laura Juuti ja Kaija Kumpukallio Itäkeskuksen lukio

YOYO-hankkeen väliarviointiseminaari 30.11.2011 Opinto-ohjaajat Laura Juuti ja Kaija Kumpukallio Itäkeskuksen lukio Pienryhmäohjauksen mahdollisuuksia lukiossa - kokemuksia Itäkeskuksen lukiosta YOYO-hankkeen väliarviointiseminaari 30.11.2011 Opinto-ohjaajat Laura Juuti ja Kaija Kumpukallio Itäkeskuksen lukio Lukion

Lisätiedot

ALAKOULUSTA YLÄKOULUUN. Mitä nivelvaiheen aikana tapahtuu 2/2

ALAKOULUSTA YLÄKOULUUN. Mitä nivelvaiheen aikana tapahtuu 2/2 ALAKOULUSTA YLÄKOULUUN Mitä nivelvaiheen aikana tapahtuu 2/2 TULEVAN SEISKALUOKKALAISEN MUISTILISTA Minun on annettava itselleni aikaa tutustua uuteen koulurakennukseen, koulukavereihin ja opettajiin.

Lisätiedot

Miten siinä on onnistuttu Pohjois- Savossa? Tulevaisuusseminaari 11.11.2013 Kuopio Ylijohtaja Kari Virranta

Miten siinä on onnistuttu Pohjois- Savossa? Tulevaisuusseminaari 11.11.2013 Kuopio Ylijohtaja Kari Virranta Miten siinä on onnistuttu Pohjois- Savossa? Tulevaisuusseminaari 11.11.2013 Kuopio Ylijohtaja Kari Virranta Nuorisotakuu 2013 -määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle

Lisätiedot

Nuorisotakuu määritelmä

Nuorisotakuu määritelmä Mitä on ohjaus nuorisotakuussa Elise Virnes 25.9.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

Paikka Kaikille, eli yhteistyö opiskelijoiden valintavaiheessa

Paikka Kaikille, eli yhteistyö opiskelijoiden valintavaiheessa KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ Paikka Kaikille, eli yhteistyö opiskelijoiden valintavaiheessa Yhteishaussa ilman paikkaa jääneille, 10-luokalle, Ammattistarttiin ja Aikalisään hakeneille löytyisi jokaista

Lisätiedot

TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS

TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS Toisen asteen koulutukseen kuuluu lukio ja ammatillinen koulutus. Toisen asteen koulutukseen voi hakea vain kaksi kertaa vuodessa eli keväällä ja

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN Opiskelijakunta Lamko 2014 SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 Tutortuntien suunnittelu... 2 Tutortuntien sisältö... 3 Jokaisella kerralla:... 3 Ensimmäiset tutortunnit... 3 Teemat... 3

Lisätiedot

OPUS projektisuunnitelma

OPUS projektisuunnitelma OPUS projektisuunnitelma PROJEKTISUUNNITLEMA 1(5) Taustaa Sotek on ollut mukana vuosina 2012-2013 toteutettavassa, myös Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamassa Tiet työhön 2 hankkeessa. Tiet työhön

Lisätiedot

1. Oppimisen ohjaamisen osaamisalue. o oppijaosaaminen o ohjausteoriaosaaminen o ohjausosaaminen. 2. Toimintaympäristöjen kehittämisen osaamisalue

1. Oppimisen ohjaamisen osaamisalue. o oppijaosaaminen o ohjausteoriaosaaminen o ohjausosaaminen. 2. Toimintaympäristöjen kehittämisen osaamisalue Sivu 1 / 5 Tässä raportissa kuvaan Opintojen ohjaajan koulutuksessa oppimaani suhteessa koulutukselle asetettuihin tavoitteisiin ja osaamisalueisiin. Jokaisen osaamisalueen kohdalla pohdin, miten saavutin

Lisätiedot

Ammatillisten opintojen suorittaminen työpajalla

Ammatillisten opintojen suorittaminen työpajalla Ammatillisten opintojen suorittaminen työpajalla Ammatillisten oppilaitosten ja työpajojen välinen yhteistyön toimintamalli Hämeenlinnan seudulla Tämä julkaisu on toteutettu osana Yty-hankkeen toimintaa.

Lisätiedot

Välittämistä ja konkretiaa Nuorten ja ammattilaisten kohtaamisia koulutuksen ja työelämän rajapinnoilla. Laura Halonen & Elina Nurmikari

Välittämistä ja konkretiaa Nuorten ja ammattilaisten kohtaamisia koulutuksen ja työelämän rajapinnoilla. Laura Halonen & Elina Nurmikari Välittämistä ja konkretiaa Nuorten ja ammattilaisten kohtaamisia koulutuksen ja työelämän rajapinnoilla Laura Halonen & Elina Nurmikari Nuorisotakuun hankekokonaisuus Millaiseen tarpeeseen hanke syntyi

Lisätiedot

Petra-projekti Nuorten työllistymisen tukeminen. Työllisyyspalvelut, Vantaan kaupunki Hankevastaava Annukka Jamisto 14.5.2014

Petra-projekti Nuorten työllistymisen tukeminen. Työllisyyspalvelut, Vantaan kaupunki Hankevastaava Annukka Jamisto 14.5.2014 Petra-projekti Nuorten työllistymisen tukeminen Työllisyyspalvelut, Vantaan kaupunki Hankevastaava Annukka Jamisto 14.5.2014 Petra-projektit Petra Nuoret työhön ja kouluun: 1.3.2010-31.10.2013 Petra Nuoret

Lisätiedot

Mun tulevaisuus! Nuorisokyselyn ensimmäiset tulokset

Mun tulevaisuus! Nuorisokyselyn ensimmäiset tulokset Mun tulevaisuus! Nuorisokyselyn ensimmäiset tulokset Kyselyn tavoite selvittää nuorten tulevaisuuden suunnitelmia ammattiin, opiskeluun sekä opintojen sisältöihin ja oppimisympäristöihin (Mun koulu!) liittyviä

Lisätiedot

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN 1(5) NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN Ammattitaitovaatimukset : tunnistaa sosiaalista vahvistamista tarvitsevan nuoren ja/tai hallitsee varhaisen tukemisen ja kohtaamisen menetelmiä pystyy toimimaan moniammatillisessa

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJANUOREN KOULUTUSPOLUN MONET MUTKAT SUORIKSI 13.12.2011. Projektikoordinaattori Anu Parantainen Maahanmuuttajanuorten VaSkooli -hanke

MAAHANMUUTTAJANUOREN KOULUTUSPOLUN MONET MUTKAT SUORIKSI 13.12.2011. Projektikoordinaattori Anu Parantainen Maahanmuuttajanuorten VaSkooli -hanke MAAHANMUUTTAJANUOREN KOULUTUSPOLUN MONET MUTKAT SUORIKSI 13.12.2011 Projektikoordinaattori Anu Parantainen Maahanmuuttajanuorten VaSkooli -hanke 1 Esityksen rakenne Maahanmuuttajanuorten koulutusmahdollisuuksien

Lisätiedot

Opinto-ohjaussuunnitelma ohjauksen kehittämisen välineenä

Opinto-ohjaussuunnitelma ohjauksen kehittämisen välineenä Opinto-ohjaussuunnitelma ohjauksen kehittämisen välineenä Satu Hekkala Johdanto Tämä artikkeli kertoo Oulun Diakoniaopiston opinto-ohjaussuunnitelman kehittämistyöstä ja esittelee lyhyesti opinto-ohjaussuunnitelman

Lisätiedot

KOTOUTUMISKOULUTUS MAAHANMUUTTAJILLE - OHJAUS KOTOUTUMISEN TUKENA. Sanna Matikainen OAKK

KOTOUTUMISKOULUTUS MAAHANMUUTTAJILLE - OHJAUS KOTOUTUMISEN TUKENA. Sanna Matikainen OAKK KOTOUTUMISKOULUTUS MAAHANMUUTTAJILLE - OHJAUS KOTOUTUMISEN TUKENA Sanna Matikainen OAKK 30.5.2016 MAAHANMUUTTAJAKOULUTUS OAKK:SSA OAKK:n maahanmuuttajakoulutukseen on osallistunut vuodesta 1989 alkaen

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin 18 henkilölle, joista

Lisätiedot

Ohjauksen tilanne, haasteet ja ratkaisuehdotuksia. Opinto-ohjaaja Satu Haime Helsingin kaupungin opetusvirasto

Ohjauksen tilanne, haasteet ja ratkaisuehdotuksia. Opinto-ohjaaja Satu Haime Helsingin kaupungin opetusvirasto Ohjauksen tilanne, haasteet ja ratkaisuehdotuksia Opinto-ohjaaja Satu Haime Helsingin kaupungin opetusvirasto Ohjauksen tilanne tällä hetkellä Ammatillisen koulutuksen suosio kasvanut, jolloin monille

Lisätiedot

Nuorten matalan kynnyksen ohjausmalli

Nuorten matalan kynnyksen ohjausmalli Nuorten matalan kynnyksen ohjausmalli 2009-2011 Iina Peltomaa Toukokuu 2009 Nuorten matalan kynnyksen ohjausmalli: toimijatahot Rahoitus ja hallinnointi Osatoteuttajat Pilotit ja toimintaympäristö Nuorten

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Pirilän toimintakeskus- ajattelun taustalla

Pirilän toimintakeskus- ajattelun taustalla h Pirilän toimintakeskus- ajattelun taustalla Syrjäytymisen uhka Nuorisotyöttömyyden lisääntyminen Lasten ja nuorten psyykkisen pahoinvoinnin lisääntyminen Päihteiden käytön lisääntyminen Ammattitaitoisen

Lisätiedot

Nivelvaihe peruskoulun päättäville nuorille HENKILÖKUNNAN OPAS

Nivelvaihe peruskoulun päättäville nuorille HENKILÖKUNNAN OPAS Nivelvaihe peruskoulun päättäville nuorille HENKILÖKUNNAN OPAS Vantaan nivelvaihe peruskoulun päättäville nuorille Peruskoulun päättyminen on tärkeä askel nuoren elämässä. Siirtyminen jatko-opintoihin

Lisätiedot

OPPILAANOHJAUKSEN KEHITTÄMINEN 2009 2010 / TOIMINTASUUNNITELMA:

OPPILAANOHJAUKSEN KEHITTÄMINEN 2009 2010 / TOIMINTASUUNNITELMA: OPPILAANOHJAUKSEN KEHITTÄMINEN 2009 2010 / TOIMINTASUUNNITELMA: Pälkäneen kunta Perusopetuksen luokat 6-9, Pälkäneen lukio Koordinaattori: Jussi Vilanen-Arkimies Opetuksen järjestäjän (koulu/ kunta/seutu)

Lisätiedot

Tiinan tarina. - polkuni työelämään

Tiinan tarina. - polkuni työelämään Tiinan tarina - polkuni työelämään Tiinan tarina on syntynyt Aspa-säätiön Silta työhön -projektissa (ESR, STM). Tarina kertoo projektin toimintamalleista sekä tositapahtumiin pohjautuvista kokemuksista.

Lisätiedot

TOTEUTUNEET OHJAAJAKOULUTUKSET 2009-

TOTEUTUNEET OHJAAJAKOULUTUKSET 2009- TOTEUTUNEET OHJAAJAKOULUTUKSET 2009- Päivämäärä Koulutuksen nimi Kohderyhmä Laajuus 12.3.2014 MOD2 Ohjauksen erilaisia mahdollisuuksia 4/4 n, Itä-Suomen ja Tampereen yliopiston 11.3.2014 Moduuli 3 (Joensuu)

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden kummiyritystoiminta

Teknologiateollisuuden kummiyritystoiminta Teknologiateollisuuden kummiyritystoiminta Kummiyritystoiminta on konseptoitu ja pilotoitu Tulevaisuuden ammattiosaajat pk-yrityksissä Etelä-Pohjanmaalla -hankkeessa vuosina 2012-2014 Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Lohjan kokemuksia nivelvaiheen ohjauksesta ja toteutuksesta

Lohjan kokemuksia nivelvaiheen ohjauksesta ja toteutuksesta Lohjan kokemuksia nivelvaiheen ohjauksesta ja toteutuksesta Oppilaan- ja opinto-ohjauksen kansallinen kehittämispäivä 20.4.2011 Katri Kalske Lohjan sivistysjohtaja Tiivis verkostoyhteistyö Säännölliset

Lisätiedot

Jaana Walldén jaana.wallden(at)minedu.fi

Jaana Walldén jaana.wallden(at)minedu.fi Monialainen viranomaisverkosto, etsivä nuorisotyö ja nuorten työpajatoiminta. Tuloksia vuodesta 2012 14.5.2013 Jaana Walldén jaana.wallden(at)minedu.fi Paikallisten viranomaisten monialainen yhteistyö

Lisätiedot

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta A2-kielen valinnoista ja opetuksesta Kielten nimitykset perusasteella ja lukiossa A-kieli (A1) on peruskoulun ensimmäinen vieras kieli, joka alkaa 2. luokalla. Oulun kaupungissa kaikki oppilaat opiskelevat

Lisätiedot

Alueellisen elinikäisen ohjauksen yhteistyöryhmän tehtävät, alueellinen koordinointi ja rahoitus. Salmia 4.-5.11.2013

Alueellisen elinikäisen ohjauksen yhteistyöryhmän tehtävät, alueellinen koordinointi ja rahoitus. Salmia 4.-5.11.2013 Alueellisen elinikäisen ohjauksen yhteistyöryhmän tehtävät, alueellinen koordinointi ja rahoitus Salmia 4.-5.11.2013 Elinikäinen ohjaus Elinikäiseen oppimiseen liittyvällä ohjauksella tarkoitetaan erilaisia

Lisätiedot

Yhteiskunta-ja koulutustakuu. Seminaari /Projektipäällikkö Timo Kettunen

Yhteiskunta-ja koulutustakuu. Seminaari /Projektipäällikkö Timo Kettunen Yhteiskunta-ja koulutustakuu Seminaari 17.1.2013/Projektipäällikkö Timo Kettunen Yhteiskunta- ja koulutustakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle

Lisätiedot

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten?

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Taustaksi toisen asteen tutkinto edellytys jatko-opinnoille ja/tai siirtymiselle työelämään tavoite, että kaikki jatkavat peruskoulusta toiselle

Lisätiedot

ETSIVÄ NUORISOTYÖ JA NUORTEN TALO NEET-nuorten palvelut Keravalla

ETSIVÄ NUORISOTYÖ JA NUORTEN TALO NEET-nuorten palvelut Keravalla Keravan nuorisopalvelut ETSIVÄ NUORISOTYÖ JA NUORTEN TALO NEET-nuorten palvelut Keravalla 16.3.2017 Etsivän nuorisotyön asiakkaat NEET-nuoret ovat etsivän nuorisotyön tyypillistä kohderyhmää ikä 16-29

Lisätiedot

OPO-ops T Tavoitealue 7. lk sisältöalueet 8. lk sisältöalueet T1 auttaa oppilasta

OPO-ops T Tavoitealue 7. lk sisältöalueet 8. lk sisältöalueet T1 auttaa oppilasta OPO-ops 7.11.2015 T Tavoitealue 7. lk sisältöalueet 8. lk sisältöalueet T1 auttaa oppilasta Osallisuus ja S1: Oppiminen ja opiskelu muodostamaan kokonaiskäsitys aktiivinen toiinta vuosiluokkien 7-9 -Nivelvaihe

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto NUORTEN KOULUTUKSEN VALMISTUVIEN OPISKELIJOIDEN PALAUTE kevät 2016 Vastausprosentti: 87,6 % Työ, työnhaku ja työllistyminen Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten

Lisätiedot

Galactor and the Codebreakers: - oppimispeli online maailman sudenkuopista

Galactor and the Codebreakers: - oppimispeli online maailman sudenkuopista Galactor and the Codebreakers: - oppimispeli online maailman sudenkuopista Eija Kuoppa-aho Opettaja Alajärven kaupunki Taina Mäntylä Ylitarkastaja Kuluttajavirasto Millainen peli on kyseessä? Kuluttajaviranomaisten

Lisätiedot

Omnian avoin ammattiopisto Mahdollistaa yksilöllisiä ja joustavia polkuja

Omnian avoin ammattiopisto Mahdollistaa yksilöllisiä ja joustavia polkuja Omnian aoin ammattiopisto Mahdollistaa yksilöllisiä ja joustaia polkuja Marja Muukkonen ja Jaanamari Österman Aoin ammattiopisto Mahdollisuus suorittaa ammattiopiston ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelman

Lisätiedot

VALITSE LUKIO-OPINNOT

VALITSE LUKIO-OPINNOT VALITSE LUKIO-OPINNOT OVI MAHDOLLISUUKSIEN MAAILMAAN. Lukio on tärkeä ponnahduslauta tulevaisuuteesi. Se tarjoaa Sinulle hyvät valmiudet ja suoran väylän eri alojen jatko-opintoihin sekä lisäaikaa tulevaisuutesi

Lisätiedot

Kimmo Koskinen, Rolf Malmelin, Ulla Laitinen ja Anni Salmela

Kimmo Koskinen, Rolf Malmelin, Ulla Laitinen ja Anni Salmela Olipa kerran köyhä maanviljelijä Kimmo Koskinen, Rolf Malmelin, Ulla Laitinen ja Anni Salmela 1 1 Johdanto Tässä raportissa esittelemme ratkaisukeinon ongelmalle, joka on suunnattu 7 12-vuotiaille oppilaille

Lisätiedot

Valmistaudu tuleviin opintoihin!

Valmistaudu tuleviin opintoihin! Valmistaudu tuleviin opintoihin! Perusopetuksen jälkeinen valmistava koulutus 2017 2018 Oletko vailla opiskelupaikkaa? Ei hätää, tarjolla on useita mahdollisuuksia! Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava

Lisätiedot

Nuorisotakuu koskee kaikkia nuoria. Elise Virnes

Nuorisotakuu koskee kaikkia nuoria. Elise Virnes Nuorisotakuu koskee kaikkia nuoria Elise Virnes 29.5.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma Lisäopetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.10.2010 88 www.nurmijarvi.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus... 3 2. Lisäopetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Suomen lasten ja nuorten säätiö Myrsky-hanke projektipäällikkö Riikka Åstrand. Valtakunnalliset sjaishuollon päivät Tampere 2.10.

Suomen lasten ja nuorten säätiö Myrsky-hanke projektipäällikkö Riikka Åstrand. Valtakunnalliset sjaishuollon päivät Tampere 2.10. Suomen lasten ja nuorten säätiö Myrsky-hanke projektipäällikkö Riikka Åstrand Valtakunnalliset sjaishuollon päivät Tampere 2.10.2013 MYRSKY-HANKE mahdollistaa nuorille suunnattuja, nuorten omia voimavaroja

Lisätiedot

SEISKALUOKKA. Itsetuntemus ja sukupuoli

SEISKALUOKKA. Itsetuntemus ja sukupuoli SEISKALUOKKA Itsetuntemus ja sukupuoli Tavoite ja toteutus Tunnin tavoitteena on, että oppilaat pohtivat sukupuolen vaikutusta kykyjensä ja mielenkiinnon kohteidensa muotoutumisessa. Tarkastelun kohteena

Lisätiedot

Ammattiopiston näkökulma. Erityisopettaja Tuula Niskanen Keski-Uudenmaan ammattiopisto 1.12.2015

Ammattiopiston näkökulma. Erityisopettaja Tuula Niskanen Keski-Uudenmaan ammattiopisto 1.12.2015 Ammattiopiston näkökulma Erityisopettaja Tuula Niskanen Keski-Uudenmaan ammattiopisto 1.12.2015 Mitä tukea nuoret haluavat vanhemmilta ja koululta? En oo tajunnu koskaan peruskoulussa matikkaa. Opettajan

Lisätiedot

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9 LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9 Normaalikoulun paikallinen sisältö 1 SISÄLLYSLUETTELO: LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9 15.3 Vuosiluokkien 7-9 opetus Rauman normaalikoulussa... 3 15.3.1 Siirtyminen kuudennelta luokalta

Lisätiedot

ERASMUS KOULUISSA 12.9.2013. Stefano De Luca Eurooppalainen Suomi ry

ERASMUS KOULUISSA 12.9.2013. Stefano De Luca Eurooppalainen Suomi ry ERASMUS KOULUISSA Eurooppalainen Vapaaehtoispalvelu - EVS volunteers 18-30 v. nuori tulee Suomeen vapaaehtoispalveluun suomalaiselle yleishyödyllisille organisaatioille (esim. järjestöjä, kunnallisia toimijoita,

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto NUORTEN KOULUTUKSEN VALMISTUVIEN OPISKELIJOIDEN PALAUTE 2016 Vastausprosentti: 82,2 % I Työ, työnhaku ja työllistyminen Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten

Lisätiedot

11.02.2015/ Anna-Liisa Lämsä. Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä

11.02.2015/ Anna-Liisa Lämsä. Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä Työnantajakysely ja työnantajien haastattelut Vuoden 2014 alussa työnantajille tehty työnantajakysely 161 vastaajaa 51 työnantajan

Lisätiedot

Kanta-Hämeen lähitutormalli pieni tarina 200 tukea tarvitsevan nuoren ohjaamisesta elämässään eteenpäin

Kanta-Hämeen lähitutormalli pieni tarina 200 tukea tarvitsevan nuoren ohjaamisesta elämässään eteenpäin Kanta-Hämeen lähitutormalli pieni tarina 200 tukea tarvitsevan nuoren ohjaamisesta elämässään eteenpäin Nuorten tuetut opinpolut -ohjelman esittely 9.12.2010 Verkatehdas, Hämeenlinna Esityksen sisältö

Lisätiedot

Paras paikka rakentaa tulevaisuuttasi! Kuva: Lea Kallio

Paras paikka rakentaa tulevaisuuttasi! Kuva: Lea Kallio Paras paikka rakentaa tulevaisuuttasi! Kuva: Lea Kallio Opiskelu lukiossa Vaatii hyvän pohjatason äidinkielestä, matematiikasta, ruotsista ja englannista Vaatii itsenäistä otetta opiskeluun ja vastuun

Lisätiedot

Nuorisotakuu nuorisotoimen näkökulmasta Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi

Nuorisotakuu nuorisotoimen näkökulmasta Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi Nuorisotakuu nuorisotoimen näkökulmasta 23.09.2014 1 Nuorisotakuu osana nuorisotoimea 1. Nuorten työpajatoiminta 2. Etsivä nuorisotyö 3. Monialainen yhteistyö 2 1. Nuorten työpajat Nuorten työpajoilla

Lisätiedot

Reisjärven lukion ohjaussuunnitelma

Reisjärven lukion ohjaussuunnitelma Reisjärven lukion ohjaussuunnitelma OPPIMISEN OHJAUKSEN TAVOITE Ohjauksen tavoitteena on tukea opiskelijan kehittymistä oppijana, sekä ohjata opiskelijaa itsenäisyyteen ja vastuullisuuteen. Häntä ohjataan

Lisätiedot

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Kaija Miettinen FT, johtaja Bovallius-ammattiopisto Opetushallitus 17.1.2012 Klo 10.20 11.30 16.1.2012 kaija.miettinen@bovallius.fi

Lisätiedot

Bryssel 13. toukokuuta 2011 Nuoret liikkeellä -hanketta koskeva Flash-Eurobarometri

Bryssel 13. toukokuuta 2011 Nuoret liikkeellä -hanketta koskeva Flash-Eurobarometri MEMO/11/292 Bryssel 13. toukokuuta 2011 Bryssel 13. toukokuuta 2011 Nuoret liikkeellä -hanketta koskeva Flash-Eurobarometri Nuorista eurooppalaisista 53 prosenttia muuttaisi ulkomaille töihin Yli puolet

Lisätiedot

PRE-DP VANHEMPAINILTA. Pre-DP, IB1, IB2

PRE-DP VANHEMPAINILTA. Pre-DP, IB1, IB2 PRE-DP VANHEMPAINILTA Pre-DP, IB1, IB2 Keitä me olemme? Suvi Tirkkonen, 0447184568 suvi.tirkkonen@opedu.kuopio.fi opettajat Mitä me teemme ja miten me teemme? IB-koordinaattori, historianopettaja, ro,

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto NUORTEN KOULUTUKSEN VALMISTUVIEN OPISKELIJOIDEN PALAUTE kevät 2017 Vastausprosentti: 83,8 % I Työ, työnhaku ja työllistyminen Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa

Lisätiedot

Oulun seudun etsivän nuorisotyön ohjaus- ja neuvontapalvelut. Virpi Huittinen, Sanna Lakso ja Anna Visuri

Oulun seudun etsivän nuorisotyön ohjaus- ja neuvontapalvelut. Virpi Huittinen, Sanna Lakso ja Anna Visuri Oulun seudun etsivän nuorisotyön ohjaus- ja neuvontapalvelut Virpi Huittinen, Sanna Lakso ja Anna Visuri Oulun seudun etsivän nuorisotyön ohjaajat Hailuoto: vapaa-aikasihteeri Satu Rahkola Haukipudas:

Lisätiedot

CASE LASTEN JA NUORTEN ERITYISOHJAAJAN AMMATTITUTKINTO. Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy Paula Helakari ja Marja Keväjärvi 10.2.2015

CASE LASTEN JA NUORTEN ERITYISOHJAAJAN AMMATTITUTKINTO. Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy Paula Helakari ja Marja Keväjärvi 10.2.2015 CASE LASTEN JA NUORTEN ERITYISOHJAAJAN AMMATTITUTKINTO Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy Paula Helakari ja Marja Keväjärvi 10.2.2015 KOULUTTAJAN MERKITYS Tiedän omaavani taidot, joita ohjaamiseen tarvitaan

Lisätiedot

Virtuaalinen ohjaus paljon mahdollistajana. Ohjattu etäopiskelun malli aikuisten perusopetuksessa

Virtuaalinen ohjaus paljon mahdollistajana. Ohjattu etäopiskelun malli aikuisten perusopetuksessa Virtuaalinen ohjaus paljon mahdollistajana Ohjattu etäopiskelun malli aikuisten perusopetuksessa Päivi Peltoniemi ja Paula Santapakka Raudaskylän Kristillinen Opisto 2013 Aikuisten perusopetus Raudaskylän

Lisätiedot

Jatko-opintosuunnitelman ohjaaminen

Jatko-opintosuunnitelman ohjaaminen Jatko-opintosuunnitelman ohjaaminen 19.4.2013 Oppilaan- ja opinto-ohjauksen kansalliset kehittämispäivät Anu Turunen Lyseonpuiston lukio Taustaa Syksyllä 2010 OKM myönsi rahoituksen lukioiden opintoohjauksen

Lisätiedot

Sisäänotettavien opiskelijoiden määrä tulisi suhteuttaa työmarkkinoiden tarpeiden mukaan

Sisäänotettavien opiskelijoiden määrä tulisi suhteuttaa työmarkkinoiden tarpeiden mukaan Sisäänotettavien opiskelijoiden määrä tulisi suhteuttaa työmarkkinoiden tarpeiden mukaan Monet vastavalmistuneista hakeutuvat jatko-opintoihin Studentumin tutkimus nuorten hakeutumisesta koulutukseen keväällä

Lisätiedot

O H J A U S H E N K I L Ö S T Ö L L E klo Omnia Sampola rehtori Maija Aaltola

O H J A U S H E N K I L Ö S T Ö L L E klo Omnia Sampola rehtori Maija Aaltola O M N I A N I N F O O H J A U S H E N K I L Ö S T Ö L L E 23.9.2016 klo 11.30-15.00 Omnia Sampola rehtori Maija Aaltola OHJELMA Uudistuva Omnia, yksi oppilaitos Opiskelijatilanne syksyllä 2016 Ammatilliset

Lisätiedot

Maahanmuuttajien saaminen työhön

Maahanmuuttajien saaminen työhön Maahanmuuttajien saaminen työhön Maahanmuuttajien kotoutumisessa kielitaito ja jo olemassa olevan osaamisen tunnistaminen ovat merkittävässä roolissa oikeiden koulutuspolkujen löytämiseksi ja maahanmuuttajien

Lisätiedot

Ohjaus maahanmuuttajien lukioon valmistavassa koulutuksessa. Opinto-ohjaaja Satu Haime Helsingin kuvataidelukio

Ohjaus maahanmuuttajien lukioon valmistavassa koulutuksessa. Opinto-ohjaaja Satu Haime Helsingin kuvataidelukio Ohjaus maahanmuuttajien lukioon valmistavassa koulutuksessa Opinto-ohjaaja Satu Haime Helsingin kuvataidelukio Ohjauksen osa-alueet Kasvun ja kehityksen tukeminen Itsetunto Itsetuntemus Oppimaan oppiminen

Lisätiedot

1. luokan kielivalinta. A1-kieli Pia Bärlund Palvelupäällikkö

1. luokan kielivalinta. A1-kieli Pia Bärlund Palvelupäällikkö 1. luokan kielivalinta A1-kieli Pia Bärlund Palvelupäällikkö 014-266 4889 pia.barlund@jkl.fi 21.3.2017 21.3.2017 2 Yleistietoa Jyväskylässä valittavissa A1-kieleksi saksa, ruotsi, venäjä ja englanti. Opetuksen

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! Lahden alueen kyselyn kohderyhmänä olivat Lahdessa opiskelevat nuoret. Vastaajat opiskelevat ammattikorkeakoulussa

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -Seinäjoen raportissa käsitellään sekä Tamperelaisten että Seinäjokelaisten nuorten vastauksia.

Lisätiedot

Matalan kynnyksen keskus, josta nuoret saavat tarvitsemansa asiakaslähtöiset, helposti saavutettavat, monialaiset ja poikkihallinnolliset palvelut

Matalan kynnyksen keskus, josta nuoret saavat tarvitsemansa asiakaslähtöiset, helposti saavutettavat, monialaiset ja poikkihallinnolliset palvelut Matalan kynnyksen keskus, josta nuoret saavat tarvitsemansa asiakaslähtöiset, helposti saavutettavat, monialaiset ja poikkihallinnolliset palvelut alle 30-vuotiaat oululaiset nuoret yhden luukun periaate

Lisätiedot

ROMANILASTEN PERUSOPETUKSEN TUKEMISEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

ROMANILASTEN PERUSOPETUKSEN TUKEMISEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA ROMANILASTEN PERUSOPETUKSEN TUKEMISEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO 1. Romanioppilaiden määrä ja opetuksen vastuutahot kunnassa 3 2. Romanioppilaan kohtaaminen 4 3. Suvaitsevaisuuden ja hyvien

Lisätiedot

OPPILAANOHJAUKSEN KEHITTÄMINEN / TOIMINTASUUNNITELMA:

OPPILAANOHJAUKSEN KEHITTÄMINEN / TOIMINTASUUNNITELMA: OPPILAANOHJAUKSEN KEHITTÄMINEN 2009 2010 / TOIMINTASUUNNITELMA: Pälkäneen kunta Perusopetuksen luokat 6-9, Pälkäneen lukio Koordinaattori: Jussi Vilanen-Arkimies Opetuksen järjestäjän (koulu/ kunta/seutu)

Lisätiedot

Miten saadaan tytöt kiinnostumaan tekniikasta? Tytöt ja teknologia hanke

Miten saadaan tytöt kiinnostumaan tekniikasta? Tytöt ja teknologia hanke Miten saadaan tytöt kiinnostumaan tekniikasta? Tytöt ja teknologia hanke Janne Ahtinen, Opinto-ohjaaja Tietotekniikan ja elektroniikan koulutusohjelmat Degree Programme in Information Technology Juha Kontio,

Lisätiedot

Tukea opiskelijan työllistymiseen tietoa opettajalle

Tukea opiskelijan työllistymiseen tietoa opettajalle Tukea opiskelijan työllistymiseen tietoa opettajalle 2 Milloin opiskelija voi tarvita tukea työllistymiseen? Miten oppilaitoksessa voidaan ohjata työllistymisessä? Ammatillisen koulutuksen tavoitteena

Lisätiedot