Valintasi Terveyden edelläkävijä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valintasi Terveyden edelläkävijä"

Transkriptio

1 Valintasi Terveyden edelläkävijä

2 Toimitusjohtajan katsaus Laatua ja läpinäkyvyyttä terveydenhuoltoon Terveydenhuoltoa potilaan ehdoilla Suomalainen terveydenhuolto on perinteisesti keskittynyt asiakkaiden sijaan potilaisiin, ja toimintaa on ohjannut järjestelmäkeskeisyys. Me Terveystalossa uskomme, että palveluiden ja palveluprosessien asiakaskeskeinen kehittäminen ja aktiivinen toimintaympäristöön vaikuttaminen ovat kilpailukykymme perusta. Myös teknologinen edelläkävijyytemme on vauhdittanut meitä markkinoita nopeampaan kasvuun. Terveydenhuollon ongelmien ratkaiseminen on yhteinen asia Terveydenhuollon rakenteiden uudistaminen on hallinnut julkista keskustelua Suomessa jo pitkään. Terveydenhuoltoon käytetyt menot ovat kasvaneet reilusta 12 miljardista eurosta 16 miljardiin vuosien välillä, ja ne tulevat jatkuvasti kasvamaan väestön ikääntymisen seurauksena. Terveydenhuollon kustannusten kasvaminen kansantulon kasvua nopeammin vaatii palveluiden tuottamiseen uudenlaisia ja innovatiivisia ratkaisuja. Uudistuspaineiden vuoksi julkinen sektori tarvitsee yksityisen sektorin kumppanuutta yhä enemmän. Myöskään käytettävissä oleva työvoima ei tule riittämään, mikäli tuotamme palvelut nykyisillä tuotantotavoilla. Oikeus laadukkaaseen ja riittävän nopeaan hoitoon toteutuu vain, jos julkiset palvelut pystytään tarjoamaan potilaille tehokkaasti ja nopeasti. Potilaan vastuuta omasta terveydestä on pystyttävä lisäämään ja potilaan valinnanvapautta edistämään. Tämä edellyttää koko toimialalta avoimuutta ja läpinäkyvyyttä muun muassa palveluiden hinnan ja laadun osalta sekä yhteisiä pelisääntöjä kaikille toimijoille. Meillä on jo runsaasti hyviä ja toimivia kokemuksia julkisena tarjotuista, mutta yksityisesti tuotetuista palveluista esimerkiksi leikkaustoiminnan, seulontojen ja erikoissairaanhoidon hoitoketjujen osalta. Yksityisellä sektorilla olisi myös tarjottavana koko toimialalle tehokkaita ja asiakaslähtöisiä ratkaisuja esimerkiksi ajanvarausjärjestelmien ja etädiagnostiikan osalta. Tulevaisuudessa voisimmekin entistä laajemmin jakaa resursseja ja tiloja sen sijaan, että rakennamme maahan kahta päällekkäistä järjestelmää. Edelläkävijä haastaa muutokseen Terveystalo on tuonut merkittävästi lisäarvoa suomalaiseen terveydenhuoltoon varmistamalla yksityisten terveyspalveluiden säilymisen ympäri maata, luomalla 2 Terveystalo 2012

3 Neljän yksityisen lääkärikeskuksen yhteenliittymästä on 12 vuodessa kasvanut koko maan kattava terveyspalveluyritys, jolla on merkittävä asema suomalaisessa terveydenhuollossa. Taloudelliset tunnusluvut sekä brändi-, henkilöstö- ja asiakkuusmittarimme osoittavat strategiset valintamme oikeiksi. Terveystalo kasvaa markkinoita nopeammin ja se on muutamassa vuodessa noussut toimialansa markkinajohtajaksi ja sähköisten palveluiden edelläkävijäksi. toimialalle uusia työpaikkoja sekä tarjoamalla julkista terveydenhuoltoa täydentäviä palveluita. Menestyksemme on tarkoittanut sitä, että kasvun myötä olemme pystyneet työllistämään lisää terveydenhuollon ammattilaisia ja investoimaan vahvasti laitteisiin sekä osaamisen, palveluiden ja verkoston kehittämiseen. Yksityisen terveydenhuollon toimijana meihin kohdistuu julkista sektoriakin enemmän odotuksia. Siksi toimintamme täytyy rakentua eettisesti kestävälle pohjalle. Olemme tietoisesti valinneet itsellemme roolin käydä niin julkista kuin poliittista keskustelua, sillä uskomme keskustelun vievän suomalaista terveydenhuoltoa eteenpäin. Haluamme olla muutoksille altis toimija ja sitä kautta kirittää koko toimialaa. Jatkuvan vastakkainasettelun sijaan olisi edistettävä keinoja, joilla voimme taata hyvinvointipalvelut jatkossakin. Malli, jossa julkinen taho terveydenhuoltomme toimivimmat osat säilyttäen määrittelisi palveluiden kustannus- ja laatutason, mutta hyödyntäisi markkinoita ja avointa kilpailua kustannustehokkuuden parantamiseksi, takaisi suomalaisille mahdollisimman tasavertaisen terveydenhuollon. Esimerkkiä voisimme ottaa muualta Euroopasta ja Pohjoismaista. Terveydenhuollosta puuttuu läpinäkyvyys niin laadun kuin kustannusten osalta Missiomme tuottaa terveys- ja hyvinvointipalveluja ihmisen ja yhteiskunnan parhaaksi kiteytyy laatuun. Kaiken sen mitä teemme täytyy olla laadultaan ensiluokkaista, tarkastelemmepa sitten kliinistä hoitoa tai asiakaspalvelua. Terveydenhuollon toimijoiden pitäisi selvemmin pystyä myös näyttämään toiminnan vaikuttavuus, joka on muutakin kuin kustannukset. Terveystalo on lähtenyt edelläkävijänä kehittämään laadun ja hoidon vaikuttavuuden mittaamista ja niihin liittyvien tulosten julkaisemista. Uskomme myös, että terveyspalveluja voidaan tulevaisuudessa tuottaa vain asiakkaan ehdoilla. Eurooppalainen kehitys osoittaa, että potilaan valinnanvapaus kasvaa ja sen myötä terveydenhuollon toimijoiden on avattava toimintansa vaikutukset aivan uudella tavalla. Tämä läpinäkyvyys ei koske vain yksityisiä, vaan myös kaikkia julkisia toimijoita. Yrjö Närhinen toimitusjohtaja 2012 Terveystalo 3

4 Terveystalon strategia Laadukkaat ja asiakaslähtöiset palvelumme edistävät suomalaisten terveyttä ja samalla koko suomalaisen yhteiskunnan hyvinvointia. Arvomme osaaminen ja välittäminen ohjaavat toimintaamme sen kaikilla tasoilla. 4 Terveystalo 2012

5 Systemaattinen, koko hoitoketjun kattava laadunseuranta on tehokkain tapa toiminnan laadun parantamisessa ja hoidon vaikuttavuuden ymmärtämisessä. Ylivertainen palvelukokemus Asiakaskokemus rakentuu jokaisessa kohtaamisessa potilaan koko hoitoprosessin ajan. Meille pääsee nopeasti hoitoon, ja takaamme, että palvelumme on korkeatasoista ja yksilöllistä. Yhtenäiset prosessimme varmistavat, että palvelu on yhtä laadukasta kaikissa toimipisteissämme. Vahvimmat asiakassuhteet Tarjoamme asiakkaillemme Suomen monipuolisimmat terveys- ja hyvinvointipalvelut ja kattavimman palveluverkoston. Vastaamme asiakkaiden yksilöllisiin tarpeisiin. Vuonna 2012 hoidimme noin 4 miljoonaa potilaskäyntiä ja huolehdimme noin joka viidennen työikäisen suomalaisen työterveydestä. Halutuin työntekopaikka osaajille Annamme terveysalan osaajille parhaat eväät ammatilliseen kehittymiseen ja kouluttautumiseen. Yrityskulttuurimme on kannustava ja palkitsemme hyvistä suorituksista. Kaikkiaan palveluksessamme on jo lähes terveydenhuollon ammattilaista ympäri Suomen. Yli 90 % Terveystalossa työskentelevistä ilmoittaa olevansa tyytyväinen tai erittäin tyytyväinen työtehtäviinsä. Taitavin konseptoija ja toteuttaja Investoimme voimakkaasti asiakaslähtöisten palveluiden kehittämiseen ja otamme aktiivisesti käyttöön alan uusimpia hoito- ja tutkimusmenetelmiä. Uskomme, että yhtenäiset prosessit ja uudet sähköiset palvelut edistävät sekä terveydenhoidon tehokkuutta että asiakkaiden tyytyväisyyttä. Tahdomme olla toimialan kirittäjä ja tuoda vaihtoehtoja ja uusia toimintatapoja julkisten palveluiden rinnalle. Alan edelläkävijä ja vastuullinen yhteiskunnallinen uudistaja Haluamme olla laaja-alaisesti mukana kehittämässä suomalaista terveydenhuoltoa ja edistämässä suomalaisten hyvinvointia. Rakennamme potilaslähtöisiä yhteistyömalleja yhdessä julkisen sektorin kanssa ja käymme aktiivista yhteiskunnallista keskustelua terveysalan päättäjien ja vaikuttajien kanssa. Uskomme, että suomalainen terveydenhuolto tarvitsee laaja-alaista keskustelua potilaan valinnanvapaudesta, hoidon laadusta ja toiminnan läpinäkyvyydestä, ja Suomella olisi näissä asioissa paljon opittavaa muilta EU- ja Pohjoismailta Terveystalo 5

6 Terveystalolla on Inspecta Sertifiointi Oy:n myöntämä SFS-EN ISO 9001:2008 -laatujärjestelmäsertifikaatti, joka kattaa lääkärikeskus-, sairaala-, työterveys- ja seulontapalvelut sekä kuvantamisen, laboratoriotoiminnan, asiakaspalvelun ja konsernitoiminnot. Terveystalo investoi hoidon laadun ja vaikuttavuuden seurantaan Terveystalon tavoitteena on olla valtakunnallinen edelläkävijä potilastyytyväisyyden ohella myös hoitoketjujen tehostamisessa sekä laadun ja hoidon vaikuttavuuden jatkuvassa kehittämisessä. 6 Terveystalo 2012

7 Säännölliset arvioinnit kehittävät palvelun laatua Terveystalossa on aloitettu hoidon laadun ja vaikuttavuuden seuranta uusien sähköisten hoitopolkuratkaisujen avulla. Ensimmäisessä vaiheessa Terveystalo keskittyy ortopedisen tähystyskirurgian ja tekonivelkirurgian laatuseurantaan. Tähystyskirurgian ArtuX-järjestelmän avulla voidaan seurata hoidon etenemistä potilaan hoitoon hakeutumisesta aina toipumiseen asti sekä raportoida hoidon tuloksia potilaille ja yhteistyökumppaneille, kuten vakuutusyhtiöille. Järjestelmä on otettu käyttöön useilla paikkakunnilla. Hoitoketjun systemaattisen seurannan avulla saadaan tietoa siitä, mikä hoitomuoto toimii parhaiten ja miten toimintaa voidaan parantaa. Laadun seuranta on tärkeää myös ammatillisen kehittymisen kannalta, sanoo kehitystyössä mukana oleva ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri Kalle Rahi Terveystalo Pulssista. Järjestelmän avulla saadaan vertailukelpoista aineistoa tuloksista sekä tulosten julkaisun tuomaa läpinäkyvyyttä. Lisäksi Terveystalon asiakkaiden on mahdollista osallistua omaan hoitoonsa ja seurata vointinsa kehittymistä Oma Terveys -palvelussa. Vuonna 2012 Terveystalon hoidoista tehtiin yhteensä 230 vahinkoilmoitusta potilasvakuutuskeskukseen, joista keskimäärin noin kolmasosa todettiin todellisiksi korvauksiin oikeutetuiksi vahingoiksi. Potilasvahinkojen määrä Terveystalossa alittaa käynteihin suhteutettuna toimialan yleisen valtakunnallisen keskiarvon. T avoitteenamme on, että asiakkaamme saavat meiltä aina sekä toiminnallisesti, kokemuksellisesti että lääketieteellisesti laadukasta palvelua. Arvioimme toimintaamme sekä palvelujamme säännöllisesti, ja seuraamme laadun toteutumista muun muassa sisäisen ja ulkoisen auditoinnin avulla. Sisäisiin auditointeihin kuuluvat muun muassa johdon katselmus, toiminnan havainnointi ja henkilökunnan haastattelut. Niissä arvioidaan Terveystalon yhteisten toimintatapojen ja laatuedellytysten toteutumista arjen työssä. Tällä turvataan muun muassa toiminnan tasalaatuisuus eri toimipisteissä. Arvioinnissa esiin nousseet kehityskohteet priorisoidaan, toimenpiteet vastuutetaan sekä sovitaan niille toteutusaikataulu ja seurantamenettely. Ulkoisen auditoinnin tekee akkreditoitu auditoija. Auditoinnin tarkoituksena on arvioida ja todentaa ISO sertifikaatin edellytysten toteutuminen Terveystalon toiminnassa, kuten esimerkiksi potilasturvallisuus- ja tietosuojakäytännöissä. Myös toiminnan asiakaslähtöisyys arvioidaan ja varmennetaan, että henkilöstön osaamisesta ja täydennyskoulutuksesta pidetään huolta. Lääketieteellistä laatua seurataan ja arvioidaan esimerkiksi poikkeumaseurannalla, johon merkitään muun muassa vahinko- ja vaaratilanteet sekä kehitetään ennakoivat toimenpiteet niiden estämiseksi. Asiakaskokemuksen laadusta pidetään huolta keräämällä laajasti asiakaspalautetta ja tekemällä tyytyväisyyskyselyjä. Kaikissa Terveystalon toimipisteissä on määritelty laatuvastaava, joka koordinoi toimipaikan palautekokonaisuutta. Terveystalo ottaa liiketoiminnassaan huomioon myös ympäristövaikutukset. Parhaillaan rakenteilla on ISO 14001:2004 -standardin edellytysten mukainen ympäristöohjelma. Vuonna 2012 Terveystalon tärkeimmät ympäristötoimenpiteet koskivat matkustamista ja paperinkulutusta. Matkustamista vähennettiin muun muassa videoneuvotteluiden ja verkkokoulutuksen avulla. Sähköisten ohjelmien käyttöönotto, e-laskut ja uusi intranet ovat vähentäneet paperinkulutusta. Terveystalon vuosittaisten tavara- ja palveluhankintojen arvo on noin 130 miljoonaa euroa. Käytössämme on valtakunnallisesti keskitetty hankintastrategia, jonka avulla varmistamme hankintojen laadun, tehokkuuden ja vastuullisuustavoitteiden täyttymisen Terveystalo 7

8 Asiakaslähtöisyyttä terveyspalveluihin Terveystalo on kansainvälinen edelläkävijä terveydenhuollon sähköisten palvelujen kehittämisessä ja käyttöönotossa. Sähköisten palvelujen avulla voidaan paitsi vastata asiakkaiden toiveisiin myös toimia entistä tehokkaammin sekä parantaa potilasturvallisuutta. 8 Terveystalo 2012

9 Jo noin puolet ajanvarauksista tehdään verkossa tai mobiililaitteilla. Terveystalon www-sivujen kävijöistä jo lähes 20 % käyttää sivuja mobiililaitteilla. Terveystalon verkkosivujen käyntimäärät kasvoivat 29 % vuonna T erveydenhuollossa sähköisiä palveluja on kehitetty muihin palvelutoimialoihin verrat- tuna hitaammin. Yksityiset terveyspalvelujen tarjoajat ovat olleet kehitystyön edelläkävijöitä. Terveystalo on jo vuosia investoinut voimakkaasti sähköisten järjestelmien kehittämiseen ja palvelujen saatavuuden parantamiseen. Esimerkiksi etäradiologia mahdollistaa huippuosaajien diagnoosit myös alueilla, joilla on lääkäripulaa. Sähköisten palvelujen kehitystyömme taustalla on Suomen suurin valtakunnallinen potilastietojärjestelmä, jossa on yli 3,2 miljoonan suomalaisen potilastiedot. Potilaan hoitotietojen näkyminen kaikille häntä hoitaville terveydenhuollon ammattilaisille mahdollistaa oikeaan, täsmälliseen ja ajantasaiseen tietoon perustuvat tutkimus- ja hoitopäätökset, asioi potilas missä tahansa toimipaikassamme. Asiakaspalvelun kehittämisen ohella uudet sähköiset ratkaisut helpottavat ja tehostavat terveydenhuollon ammattilaisten työtä. Sähköinen ajanvaraus antaa hoitohenkilöstölle mahdollisuuden keskittyä vaativampiin hoitotehtäviin ja ajanvaraushenkilöstö voi palvella asiakkaita myös monipuolisissa neuvontaasioissa. Asiakkaalle palvelu on käytettävissä vuorokauden ympäri verkosta tai mobiililaitteista. Vuonna 2012 toimme uusien verkko- ja mobiiliajanvarausratkaisujen lisäksi muun muassa sähköisen Oma Terveys -palvelun, jonka kautta asiakkaamme voivat tarkastella itseään koskevaa terveystietoa. Palvelu mahdollistaa omien terveystietojen, kuten reseptien, laboratoriotutkimusten tuloksien ja vastaanottoaikojen tarkastelun internetin välityksellä. Lääkäreille omat sähköiset palvelut Lääkäreiden extranet-palvelu Strada syntyi vastauksena lääkärikunnan tarpeeseen hoitaa omaan työhön liittyviä, esimerkiksi hallinnollisia asioita, myös etäyhteyksin. Lääkärit olivatkin mukana kehittämässä palvelua, joka mahdollistaa muun muassa omien työlistojen ja palkkioiden hallinnan, ammatillisen oppimateriaalin hyödyntämisen ja suoran yhteydenpidon Terveystalon kanssa. T erveyspalvelujen tarjonta kehittyy ja laajenee jatkuvasti. Monimutkaistuvassa maailmassa haluamme tarjota asiakkaillemme selkeitä ja korkealaatuisia palveluita, jotka auttavat heitä huolehtimaan terveydestään kokonaisvaltaisesti ja ennaltaehkäisevästi. Sport-palvelumme ovat esimerkki tuloksellisesta palvelukehityksestä. Sport-palvelun ytimessä ovat tutkimustieto, lajiymmärrys, huippuosaaminen ja nykyaikaiset menetelmät. Palvelukokonaisuus tarjoaa kattavat terveydenhuollon palvelut kaikille liikkujille huippu-urheilijoista harrastajiin, junioreista senioreihin ja yksilöistä urheiluseuroihin. Meillä on valtakunnanlaajuisesti yhteistyösopimus jo noin sadan urheiluseuran kanssa eri lajeissa. Sport-palveluiden tavoitteena on auttaa liikkujia puuttumaan syvällisesti terveysongelmien syihin ja välttämään loukkaantumiset. Yhdistämällä lääkäreiden, fysio- ja ravitsemusterapeuttien sekä muiden terveydenhuollon ammattilaisten osaaminen pyrimme muodostamaan laajan hoitoketjun ja tarjoamaan liikkujille kokonaisvaltaiset palvelut. Hoitoketjuun kuuluu ennaltaehkäisevän hoidon, kuten terveystarkastusten ja konsultointipalveluiden lisäksi lääkärin vastaanottopalvelut, laboratorio- ja kuvantamispalvelut sekä tarvittaessa tapaturmapäivystys, leikkaukset ja kuntoutus. Viime vuonna kehitimme myös muun muassa senioripalveluja, perheiden kokonaisvaltaisia terveyspalveluja ja työterveyspalveluja Terveystalo 9

10 Noin 90 prosenttia työntekijöistä toivoo työterveydeltä monipuolisempia palveluita, kuten fysioterapiaa tai ravitsemusterapeutin palveluita. Työterveyspalveluilla rakennetaan Suomeen työtulevaisuutta Työterveyden avulla voidaan vaikuttaa merkittävästi työntekijöiden hyvinvointiin ja yrityksen tuottavuuteen. Laadukkaat työterveyspalvelut ovat myös rekrytointivaltti tulevina vuosina työvoiman saannin kiristyessä. 10 Terveystalo 2012

11 Työntekijän työkyvystä pidetään huolta yhdessä Sairausvakuutus- ja työterveyshuoltolaki kannustaa työnantajaa, työntekijää ja työterveyshuoltoa pohtimaan yhdessä osatyökykyisen työntekijän tilannetta ja työjärjestelyjä, jotta sairauspoissaolon jälkeinen työhön paluu onnistuisi hyvin. Kutsu terveystarkastukseen Työnantaja ilmoittaa 30 päivää yhden vuoden aikana kestäneestä sairauspoissaolosta sekä yhtäjaksoisista että lyhyiden poissaolojen kertymistä työterveyshuollolle. Työkykyneuvottelussa selvitetään työhön paluun mahdollisuudet Työkykyneuvottelussa selvitetään mahdollisuudet työn muokkaukseen, toisiin työtehtäviin ja/tai osapäiväratkaisuihin. Työnantajan pitää hakea Kelalta sairauspäivärahaa ja/tai osasairauspäivärahaa 60 päivän kuluessa siitä päivästä, josta korvausta halutaan saada. Työterveyslääkärin lausunto Kelaan Työkyvyttömyyden jatkuessa yli 90 arkipäivää, on Kelaan toimitettava työterveyslääkärin lausunto, jossa kuvataan edellä mainitun työkykyneuvottelun johtopäätökset ja työssä jatkamisen mahdollisuudet. Sairauspäivärahan maksatus voi jatkua, mikäli työhön paluun mahdollisuutta ei tässä vaiheessa ole. * Terveystalon teettämässä työuratutkimuksessa kysyttiin yli työssäkäyvältä suomalaiselta ja 200 yritysten johtotehtävissä työskentelevältä heidän näkemyksiään työurien pidentämisestä ja työssä jaksamisesta. Tutkimuksen toteutti toukokuussa 2012 Design Tutkimus. T yöterveyden perustehtävä on pitää työntekijät hyvinvoivina, jotta työnteko on tuottavaa ja työurat mahdollisimman pitkiä. Laadukkaisiin työterveyspalveluihin kannattaa investoida myös siksi, että työntekijät arvostavat niitä. Tämä nousi esiin Terveystalon teettämässä tutkimuksessa, joka kartoitti suomalaisten näkemyksiä työterveydestä. * Tutkimus paljastaa, että työntekijöistä kuitenkin vain noin puolet katsoo saavansa tällä hetkellä riittävästi työterveyspalveluita. Tutkimuksen mukaan erityisesti nuoremmat työntekijät haluavat lisää ennaltaehkäiseviä työterveyspalveluita työssä jaksamisen tueksi. He pitävät myös työilmapiiriä ja työelämän joustoja tärkeinä keinoina pidentää työuria. Samalla työntekijät toivovat myös lisää terveystarkastuksia. Tällä hetkellä työterveystarkastuksia tehdään tyypillisesti kolmen tai viiden vuoden välein, kun tutkimuksen mukaan työntekijät toivovat terveystarkastuksia vuosittain. Työkyvyn ja työurien pidentämisen eteen voidaan tehdä paljon työterveyden kautta. Työntekijä itse ja hänen asennoitumisensa työssäjatkamiseen ovat kuitenkin keskeisessä roolissa. Onnistuneet työterveyspalvelut tukevat työ- ja toimintakyvyn ylläpitämistä ja edistävät muun muassa sairaslomalta paluuta, sanoo Tanja Vuorela, työterveyden asiantuntijaylilääkäri. Terveystalo tarjoaa monipuolisia ja kokonaisvaltaisia työterveyspalveluita yli sadassa toimipaikassa. Työterveyspalvelut sisältävät lakisääteisen työterveyshuollon lisäksi työhyvinvoinnin parantamiseen ja kehittämiseen tähtääviä palveluja, työkykyriskin varhaista tunnistamista, työterveyspainotteista sairaanhoitoa, tutkimus- ja toimenpidepalveluja sekä muuta terveydenhoitoa, esimerkiksi erikoislääkäripalveluita ja rokotuksia Terveystalo 11

12 Vuonna 2012 Terveystalo solmi uusia asiakassopimuksia yli tuhannen organisaation kanssa ja työterveyshuollon huollettavien määrä kasvoi noin työntekijällä. Yrityksen tuottavuutta parantamassa Työkykyinen ja työhaluinen henkilöstö on yritykselle ehdoton kilpailuetu. Terveystalossa asiakkaat saavat kaiken, mitä työterveyteen ja työtulevaisuuden rakentamiseen tarvitaan. 12 Terveystalo 2012

13 Suomen paras työterveys vuonna 2015 Terveystalo kysyi työnantajilta heidän näkemyksiään ja odotuksiaan työterveyspalveluiden roolista sekä siitä millaista on Suomen paras työterveyspalvelu vuonna Vastauksissa korostui tarve työterveyskumppanille, joka ymmärtää liiketoimintaa ja tuloksellisuutta yhdistettynä kokonaisvaltaisempaan työterveystoimintaan. 97 % työnantajista on sitä mieltä, että hyvin hoidettu työterveys parantaa yrityksen tuloksentekokykyä pitkällä tähtäimellä. 91 % katsoo, että työhyvinvointipalveluilla voidaan vaikuttaa tuottavuuden parantamiseen. 86 % katsoo, että hyvin hoidettu työterveys on keskeinen tekijä työssä suoriutumisen kannalta. 74 % on sitä mieltä, että työterveyskumppanilla tulisi olla laajempi rooli työhyvinvointipalvelujen tuottajana. O ikein valittuina ja kohdistettuina yksittäisen organisaation panostukset työterveyteen ja työhyvinvointiin voivat tuottaa jopa kymmenkertaisesti kustannussäästöinä ja liiketoiminnan potentiaalin kasvuna. Tuottavuuden kannalta onkin tärkeää tunnistaa organisaatiokohtaiset työhyvinvoinnin mittarit ja analysoida niitä liiketoiminnan tunnuslukujen rinnalla. Näin tuottavuutta kehittäviä toimenpiteitä voidaan kohdentaa paremmin. Terveystalo Tuottavuus -palvelu paneutuu kokonaisvaltaisesti työn, terveyden, työyhteisön, johtamisen ja organisaation kehittämiseen ja tuo yritysjohdolle tietoa päätöksenteon tueksi. Yhdessä valtakunnallisten työterveyspalveluidemme kanssa pystymme tarjoamaan kokonaisvaltaisen ratkaisun yritysten ja julkisyhteisöjen työterveyden, työhyvinvoinnin ja henkilöstötuottavuuden liiketoimintalähtöiseen kehittämiseen. Terveystalo on Suomen suurin ja tunnetuin työterveyspalvelujen tuottaja. Meillä on laaja-alaista tietoa suomalaisten terveydestä sekä suomalaisesta työnteosta, sillä asiakkainamme on lähes yritystä ja työntekijää. Laaja verkostomme on etu suurille yrityksille, mutta siitä hyötyvät myös pkyritykset. Valtakunnallisuus ja laaja osaamisverkosto Tekemättömän työn kustannusten arvioidaan olevan 2 14 % yritysten palkkakustannuksista, paljastaa Työterveyslaitoksen vuonna 2012 teettämä tutkimus. Tämän perusteella työhyvinvointipanostuksilla voidaan saavuttaa 4,5 miljardin euron vuosittainen hyöty yrityksissä. antavat meille mahdollisuuden kehittää henkilöstön osaamista ja prosesseja sekä investoida uusimpaan diagnostiikkaan ja välineisiin. Työterveyden lisäksi voimme tarjota erikoislääkäripalvelut sekä tutkimusja hoitotoimenpiteet näin työntekijän hoitopolku nopeutuu ja myös työterveystieto kulkee sujuvammin yrityksen HR:n ja työterveyden välillä. Terveystalolla on myös näyttöä ja kokemusta työterveyden vaikuttavuudesta ja tehokkuudesta. Yhteistyössä asiakkaiden ja eläkevakuutusyhtiöiden kanssa olemme parhaimmillaan pystyneet laskemaan esimerkiksi vuosina Lassila & Tikanojan sairauspoissaoloja yli 2 prosenttiyksikköä ja työkyvyttömyys- ja tapaturmaeläkkeiden kustannuksia 40 prosenttia sekä nostaneet henkilöstön keskimääräistä eläköitymisikää jopa neljällä vuodella. Vastaamme lähes suomalaisen työntekijän työterveydestä. Asiakasyritystemme tuottavuusvaikutus Suomen bruttokansantuotteeseen on vuositasolla jopa 40 miljardia euroa Terveystalo 13

14 Terveystalon vuosi 2012 Terveystalo tarjoaa palveluita jo yli 150 toimipaikassa eri puolilla Suomea. Vuonna 2012 toimintamme vahvistui sekä uusien toimipaikkojen että palveluiden kautta. Lääkäriasema Pulssi siirtyy osaksi Terveystaloa Yhdistyminen vahvistaa etenkin erikoislääkärija sairaalatarjontaa sekä Terveystalon markkina-asemaa Varsinais-Suomessa. Tammisaaren keskustaan avataan lääkäriasema Terveystalon lääkäriasema parantaa alueen asukkaiden ja yritysten terveyspalveluiden saatavuutta ja täydentää julkisia palveluita. Tammikuu Helmikuu Huhtikuu Tampereen Hervantaan Duo-kauppakeskukseen avataan täyden palvelun lääkärikeskus Palveluita tarjotaan Tampereella lähellä asiakasta. Hervannan toimipaikka on neljäs lääkärikeskuksemme Tampereella. Terveystalo toteuttaa mahasyövän moniseulonnat Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän kanssa Mahasyöpäseulonnat ovat esimerkki yksityisen sektorin yhteistyöstä julkisen terveydenhuollon kanssa. 14 Terveystalo 2012

15 Yksityiset terveydenhuoltopalvelut Kuusamoon Terveystalon ja Condian yhdistyminen laajentaa Kuusamossa terveydenhuollon palvelut työterveysasiakkaiden lisäksi yksityisasiakkaille. Marskin Lääkärikeskus osaksi Terveystaloa Terveystalo vahvistaa osaamistansa ja palvelutarjontaansa Etelä-Savossa. Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Condia siirtyy osaksi Terveystaloa Yhdistyminen vahvistaa valtakunnallista työterveyshuollon osaamista ja palvelutarjontaa Pohjois-Suomessa. LastenKlinikka aloittaa Oulussa Terveystalon LastenKlinikka tarjoaa lapsipotilaille kattavammat erikoislääkäripalvelut sekä diagnostiset tutkimukset. Terveystalo ja Auron solmivat puitesopimuksen fysioterapiapalveluista Yhteistyöllä kehitetään valtakunnallisesti fysioterapiapalveluiden laatua sekä laajennetaan palveluiden saatavuutta. Terveystalo tuo markkinoille työterveyden Tuottavuus-palvelun Ihmisten henkilökohtainen terveys ja työyhteisön kokonaisvaltainen hyvinvointi vaikuttavat merkittävästi yrityksen tai julkisyhteisön tuottavuuteen. Terveystalo on kehittänyt analyysityökalun, jonka avulla tuottavuuteen vaikuttava tekijät voidaan tunnistaa ja analysoida ja sitä kautta johtaa ja kehittää niin työtä, ihmisiä kuin koko organisaatiota paremmin Terveystalo 15

16 Panostukset työhyvinvointiin näkyvät myös yrityksen tuottavuudessa. Terveystalossa uskomme, että työhyvinvointi alkaa hyvästä johtamistyöstä. Kun työntekijät viihtyvät töissä, kääntyy se nopeasti myös hyväksi palveluksi ja asiakaskohtaamisiksi. Johanna Karppi Terveystalon henkilöstöjohtaja Yli 90 prosenttia terveystalolaisista on tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä työhönsä Tavoitteenamme on olla halutuin työntekopaikka osaajille. Laadukas esimiestyö nähdään meillä tienä toimivaan työyhteisöön sekä parempaan kilpailukykyyn. 16 Terveystalo 2012

17 Lääkärit valitsivat Terveystalon kiinnostavimmaksi yksityisen terveydenhuoltoalan työnantajaksi Mediuutisten työnantajamielikuvatutkimuksessa vuonna Kalle Rahi kirurgi, ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri, Terveystalo Pulssi, Turku Työskentelen Turun Terveystalossa olkapäiden, polvien ja kyynärpäiden tähystyskirurgiaan erikoistuneena ortopedina. Meillä on hyvä työporukka ja keskinäinen yhteistyö toimii hyvin. Välineet ja puitteet ovat kunnossa, joten omaan työhön keskittyminen on helppoa. On mielekästä, kun voi keskittyä omaan erikoisalaansa ja kehittää ammattitaitoaan. Olemme työporukassa myös huolehtineet siitä, että kaikki käyvät alan koulutuksissa riittävästi. Kaikki ortopedimme osallistuvat myös oman erikoisalamme mukaisten hoitolinjojen kehittämiseen. Sunneva Petrov vastaava työterveyshoitaja, Terveystalo, Vantaa Olen ollut terveystalolainen vuodesta 2006, ja viihdyn työssäni edelleen erinomaisesti. Työyhteisömme on tiivis ja perustuu hyvään yhteishenkeen. Arvostamme toistemme osaamista ja jaamme asiakaslähtöisen työskentelyotteen. Samalla myös työnantajamme pitää meistä huolta järjestämällä koulutuksia sekä kiinnittämällä huomiota työhyvinvointiimme. Hyvänä esimerkkinä voisi mainita työterveyshoitajan työnkehittämisprojektin. Kehittämällä omaa osaamistamme pystymme tarjoamaan parasta myös asiakkaillemme. M eille on tärkeää, että työntekijämme ovat aina parhaan tiedon äärellä sekä jatkuvasti valmiina uusiin haasteisiin ja muuttuvaan maailmaan. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että panostamme sekä henkilöstön kehittämiseen ja työyhteisön toimivuuteen että työhyvinvointiin. Tarjoamme laajat koulutusmahdollisuudet kaikille halukkaille. Ammatillisten koulutusten ohella painopisteinä ovat olleet asiakaspalvelu-, johtamis- ja esimieskoulutukset sekä IT-koulutus. Asiakaspalvelukulttuuria olemme kehittäneet eri ammattiryhmille suunnatun Parhaissa Käsissä -ohjelmamme avulla. Työntekijöidemme käytössä on muun muassa sähköinen oppimisalusta, joka mahdollistaa osaamisen kartuttamisen ajasta ja paikasta riippumatta. Lisäksi järjestämme eri ammattiryhmille useita valtakunnallisia tapahtumia ammatilliseen koulutukseen ja verkostoitumiseen, kuten Terveystalon lääkäripäivät ja Työterveysakatemia. Esimiestyön ja johtamisen kehittämiseksi olemme perustaneet esimies- sekä johtamisakatemiat. Esimiesakatemiassa keskitytään työsuhteisiin, prosesseihin ja viestintään, ja se on suunnattu kaikille esimiestehtävissä oleville. Johtamisakatemiassa keskitytään puolestaan strategiseen johtamiseen ja sen tavoitteena on parantaa johtamistaitoja jo perustaidot omaavien esimiesten keskuudessa. Aalto-yliopiston kanssa olemme aloittaneet Tulevaisuuden esimies -kehitysohjelman. Uusien johtajakykyjen löytämiseen ja kasvattamiseen räätälöity vuoden mittainen ohjelma kehitettiin yhteistyössä johtoryhmän jäsenten, esimiesten, lääkäreiden ja hoitajien kanssa. Ohjelmaan valitaan sellaisia terveystalolaisia hoitajia ja lääkäreitä, joilla on halua syventää terveys- ja hyvinvointialan liiketoiminnan ymmärtämistä. Käynnissä on myös työyhteisötaitaja-projekti, jossa kehitetään lääkärikeskustemme toimintaa. Ohjelman tavoitteena on kehittää työyhteisöä ja sen toimivuutta osallistamalla koko yhteisö mukaan. Vaikka Terveystalo tarjoaa työnantajana paljon erilaisia etuja, ovat ne pienemmässä roolissa kun puhutaan aidosta työviihtyvyydestä. Tärkeintä meillä on osallistamisen ja keskustelun kulttuuri. Näin jokainen voi käytännössä tuntea, että omalla äänellä on merkitystä, sanoo Eija Jokinen Terveystalon pääluottamushenkilö. Terveystalo mielletään joustavaksi sekä työntekijää arvostavaksi ja kunnioittavaksi työnantajaksi. Terveystalo antaa tilaa kehittää ja kehittyä. Henkilöstötyytyväisyys on parantunut tasaisesti kaikkien mitattujen tutkimusvuosien aikana (2008, ). Työilmapiiriä pidetään yleisesti ottaen positiivisena ja kannustavana. Yhtiön toiminta koetaan kokonaisuudessaan monipuoliseksi ja kehitysmyönteiseksi, ja henkilöstöllä koetaan olevan hyvät mahdollisuudet edetä urallaan. Myös koulutusmahdollisuuksia arvostetaan Terveystalo 17

18 Teesejä suomalaisesta terveydenhuollosta 1. Johtava ylilääkäri, dosentti Juha Tuominen 1 2 Tarvitaan vaihtoehtoja terveydenhuollon rahoitusmalleille Yksityinen terveydenhuolto täydentää julkista terveydenhuoltoa K un terveydenhuoltojärjestelmämme kehittäminen viime vuosisadalla aloitettiin, oli Suomi köyhä maa, jolla oli vähän valinnanvaraa. Tämän johdosta maassamme päätettiin yhdistää kaksi eurooppalaista tapaa; saksalainen sairaskassamalli, jossa rahoittaja, vakuutettu ja tuotanto ovat toisistaan irrallaan sekä brittiläinen julkisen rahoituksen malli, jossa valtio kerää rahoituksen ja määrittelee potilaan huollon. Yhdistelmämallin avulla Suomi pystyi pitämään huolen kaikista, sillä se ohjasi osan ihmisistä luovuttamaan paikkansa julkisessa terveydenhuollossa ja siirtymään pientä tukea, eli Kela-korvausta, vastaan yksityiselle. Mallin avulla julkisen sektorin kustannukset ja potilaskuormitus pienentyivät. Tämän järjestelmän kehittämisestä on liki 40 vuotta, ja se kaipaa uudistusta. Sitä olisi hyvä kehittää siten, että se vastaisi paremmin nykypäivän vaatimuksia ja varmistaisi kaikkien suomalaisten laadukkaan hoidon. K aiken kaikkiaan koko julkisen terveydenhuollon palveluista noin 5 prosenttia ostetaan yksityisiltä terveydenhuollon tarjoajilta. Ostopalveluilla haetaan tehokkaampaa ja parasta mahdollista terveydenhuoltoa. Suomessa valtio ja kunnat huolehtivat rahoituksen keräämisestä julkiseen terveydenhuoltoon ja niiden tehtävänä on pitää huoli siitä, että kaikilla on pääsy terveyspalvelujen piiriin. Toisiaan täydentäen julkinen ja yksityinen sektori takaavat suomalaisille parhaan mahdollisen hoidon. Kansalaisille tarjotaan jo monia julkisia palveluja lähes kokonaan yksityisen sektorin tuottamana, kuten lakisääteisiä mammografiaseulontoja. 18 Terveystalo 2012

19 Kela-sairausvakuutuskorvauksista valtaosa menee sairauspäivärahoihin, matkakorvauksiin ja lääkekustannusten korvaamiseen. Potilaille Kelan korvauksia maksetaan lääkärinpalkkioista ja tutkimussekä hoitokuluista. Näiden osuus Kelan maksamista korvauksista on vain 7,5 prosenttia. Vastaanotto- ja laboratoriopalkkioiden Kela-korvauksilla ylläpidettäisiin julkista sairaanhoitoa alle kaksi vuorokautta. 3 4 Kansalaisilla tulisi olla oikeus vertailla terveyspalvelutuottajia ja palveluiden laatua Myös yksityinen terveydenhuolto pitää huolta yhteiskunnasta T erveystalossa on vuosittain lähes 4 miljoonaa asiakaskäyntiä. Altistamme itsemme koko ajan avoimesti arvostelulle. Toimintamme elinehto on asiakkaiden kuunteleminen ja toiminnan kehittäminen. Meille on ensiarvoisen tärkeää seurata tarkasti sekä lääketieteellisen laadun tunnusmittareita että asiakaspalvelun laatua ja kertoa niiden tuloksista. Investoimme koko ajan niin kliinisen laadun kuin hoidon vaikuttavuudenkin seurantaan. Uusimpina hankkeinamme ovat ortopedisen toiminnan tunnuslukujen ja laatukriteerien määritteleminen ja mittaaminen sekä diabeteksen hoitotulosten valtakunnallinen seuranta ja vertailu. T erveystalo työllistää Suomessa tuhansia henkilöitä sekä suoraan että välillisesti. Paitsi työntekijöidensä palkkatulojen kautta, toisin kuin valtaosa muusta terveydenhuollosta, Terveystalo maksaa veroja esimerkiksi arvonlisäveron muodossa. Olemme suomalainen yritys, emmekä maksa palkkioita ulkomaille. Terveystalo on viime vuosien aikana investoinut satoja miljoonia euroja suomalaisen terveydenhuollon kehittämiseen. Teemme merkityksellistä työtä suomalaisten terveyden ja hyvinvoinnin eteen. Pitämällä huolta yksilöistä vaikutamme suoraan yksittäisten ihmisten hyvinvointiin, yritysten toimivuuteen ja kilpailukykyyn sekä koko suomalaisen yhteiskunnan toimivuuteen Terveystalo 19

20 Investoimme vuosittain merkittävästi suomalaisen terveydenhuollon palveluiden rakentamiseen ja kehittämiseen. Kannamme vastuuta Suomesta ja suomalaisista Avoin keskustelu, investoinnit ja laadun parantaminen ovat Terveystalon työkaluja suomalaisen terveydenhuoltojärjestelmän kehittämiseksi. 20 Terveystalo 2012

21 Terveystalossa hoidetaan vuosittain noin 2 miljoonaa lääkärikäyntiä, mikä on enemmän kuin Suomen suurimmassa sairaanhoitopiirissä, HUSissa. T oimiva terveydenhuolto on hyvinvointivaltion perusta. Tällä hetkellä suomalainen terveydenhuolto on yleisesti kansainvälisissä OECDvertailuissa vain Euroopan keskitasoa tai sen alle (WHO, Euro Health Consumer Index ja Newsweek), ja meillä on Euroopan pisimmät hoitojonot. Tulevaisuuden kannalta on ratkaisevaa käydä keskustelua potilaan valinnanvapaudesta, terveyspalveluiden saatavuudesta ja tasavertaisuudesta sekä terveydenhuollon kustannustehokkuudesta ja laadusta. Pyrimme kaikessa toiminnassamme tuomaan terveydenhuoltoon avoimuutta ja potilaslähtöisyyttä. Terveystalon toimintaa ohjaavat arvot ovat osaaminen ja välittäminen. Korostamme keskinäistä luottamusta ja arvostusta, asiakkaiden tarpeisiin vastaamista, innovatiivisuutta, pyrkimystä parhaaseen tulokseen sekä laatua, luotettavuutta ja turvallisuutta. Näitä periaatteita noudatamme henkilöstön, ammatinharjoittajien, yhteistyökumppaneiden ja muiden sidosryhmien kanssa. Terveystalon toiminnalla on merkittävä vaikutus yhteiskunnan toimivuuteen ja Suomen kansantalouteen niin työllistäjänä, työikäisten työkyvyn ylläpitäjänä kuin kansanterveydellisesti. Toiminnallamme pystymme vaikuttamaan sekä sairauspoissaoloista aiheutuviin kustannuksiin että työurien pituuteen. Vastaamme muun muassa puolen miljoonan työikäisen suomalaisen työterveydestä, mikä on 20 prosenttia työvoimasta. Terveystalo-konsernin kaikki yhtiöt ovat kirjoilla Suomessa ja maksavat veronsa Suomeen. Olemme valinneet kehitysstrategian, jossa investoimme kaiken liiketuloksen yhtiöön, henkilöstön osaamisen kehittämiseen, palvelukehitykseen, laiteinvestointeihin ja toimipaikkaverkostoon. Terveystalo maksaa merkittävissä määrin veroja Suomeen. Vuonna 2012 Terveystalo-konsernin verorasitus oli yhteensä 15,6 miljoonaa euroa, josta suurin osa liittyy arvonlisäveroihin. Yhteisöverojen osuus summasta oli 0,7 miljoonaa euroa. Olemme Suomen 15. suurin työnantaja, ja meillä työskentelee yli työntekijää ja yli ammatinharjoittajaa Terveystalo 21

22 58 % 14 % Terveystalon palvelut julkiselle sektorille vuonna % 11 % 5 % Kotisairaala ja vuodeosastot Kuvantamispalvelut Vastaanottopalvelut Leikkaustoiminta Laboratoriotoiminta Turvallisesti kotona Terveystalon palvelutarjonta on laajentunut kattamaan lääkärin vastaanotto- ja leikkauspalveluiden lisäksi myös vuodeosasto- ja kotisairaalapalveluja. Oulun Kotisairaalassa annetaan lääkärijohtoista, osastotasoista hoitoa potilaan kotona. Sairaalahoitoa tarvitseva potilas voi halutessaan valita hoidon kotonaan, mikäli lääkärin arvioi kotihoidon toteuttamisen turvalliseksi. Terveystalon lääkäri ja hoitaja käyvät potilaan kotona yksilöllisesti sovitun hoitosuunnitelman mukaisesti. Vuonna 2012 kotisairaalahoidon kotikäyntejä tehtiin yli Julkisen terveydenhuollon kumppani Terveystalo täydentää julkisia terveyspalveluita siellä, missä se pystyy tuottamaan palveluita tehokkaammin ja edullisemmin tai tuottamaan sellaisia terveydenhuollon palveluita, joita julkinen sektori ei tarjoa. 22 Terveystalo 2012

23 Yhdessä hyvinvointia kehittämässä Yksityisten toimijoiden osuus terveyspalvelumarkkinoista on Suomessa noin 20 % Kuntien ja sairaanhoitopiirien yksityiseltä sektorilta ostetun palvelutuotannon osuus on alle 3 % terveydenhuollon kokonaismenoista. Terveystalo tekee 80 % naisten lakisääteisistä mammografiaseulonnoista. J ulkisen sektorin kumppanina tarjoamme useilla paikkakunnilla kattavan valikoiman kuvantamispalveluja, kuten magneetti-, seulonta-, röntgen- ja ultraäänitutkimuksia. Vuoden 2012 aikana Terveystalo tuotti julkiselle sektorille yhteensä magneettikuvausta. Esimerkiksi Varsinais- Suomen sairaanhoitopiiri, joka vastaa kuvantamispalveluista TYKS:ssä ja ympäristön aluesairaaloissa, osti Terveystalolta 40 prosenttia kaikista alueen magneettikuvauksista. Terveystalossa tuotetaan myös valtaosa julkisista rintasyöpäseulonnoista. Kutsumme Suomessa vuosittain noin naista mammografiaseulontoihin, ja heistä lähes 90 prosenttia osallistuu tutkimuksiin. Laadukkaan seulonnan ansiosta vuosittain löydetään noin varhaisessa vaiheessa olevaa rintasyöpää, mikä on reilu neljäsosa Suomessa vuosittain todettavista uusista rintasyövistä. Mammografia-seulonnat ovat laadultaan EU-vertailuiden huipputasoa, ja niin sanottujen turhien leikkausten määrä on minimitasolla. Potilaille Terveystalo tarjoaa valinnanmahdollisuutta, sillä kutsuttu voi itse valita hänelle parhaiten sopivan ajankohdan ja kuvantamispaikan. Syksyllä 2012 käynnistettiin Satakunnassa 55-vuotiaille suunnattu vatsasyövän seulonnan pilottihanke, joka on kansainvälisesti ainutlaatuinen yhteishanke julkisen sektorin kanssa. Terveystalossa toteutettuun pilottiin osallistui syksyn aikana noin 350 henkilöä. Yksityiset palveluntuottajat tehostavat ja kehittävät julkista palvelutuotantoa, luovat kokonaan uusia palveluita ja tuovat toimintaan läpinäkyvyyttä sekä ennen kaikkea auttavat purkamaan julkisia potilasjonoja. Yhdessä lisääntyvien elintapasairauksien kanssa väestörakenteen ikääntyminen kasvattaa merkittävästi terveyspalvelujen kysyntää. Terveystalo on mukana kehittämässä suomalaisia terveydenhuoltopalveluita ja -järjestelmää asiakaslähtöisempään suuntaan, jossa resurssit käytetään järkevästi ja kustannustehokkaasti. Yhteistyössä julkisen sektorin kanssa painotamme pelkkien palvelujen tilaamisen sijaan kumppanuutta, jossa tasavertaisina toimijoina voimme hyödyntää molempien vahvuuksia ja osaamista sekä esimerkiksi yhdistää resursseja, kuten henkilöstöä ja tiloja. Julkisen sektorin kanssa kehitimme yhteistyössä myös muun muassa ortopedistä sekä korva-, nenä-, ja kurkkutautien hoitoketjua. Terveystalo ja julkinen maksaja kantavat yhteisen vastuun potilaiden hoidosta ja sitoudumme pitämään kustannukset nykyisellä tai alhaisemmalla tasolla. Potilastyytyväisyys hoitoketjuihin on ollut erittäin korkea (4,6/5,0) hyvän laadun ja nopeutuneen hoitoon pääsyn seurauksena. Terveystalo solmi vuonna 2012 valtakunnallisen sopimuksen Maahanmuuttoviraston kanssa maahantulijoiden terveystarkastuksista. Vastaamme turvapaikanhakijoiden ja muiden vastaanottokeskusten palvelujen piirissä olevien maahanmuuttajien terveyspalveluiden tuottamisesta kaikilla alueilla Etelä-Suomea lukuun ottamatta. Terveystalo tarjoaa työterveyspalveluita myös kunnille, sairaanhoitopiireille ja valtion laitoksille. Valtakunnallinen työterveysosaamisemme täydentyi Condia Oy:n yhdistyessä Terveystaloon syksyllä Terveystalo 23

24 Terveystalo on valinnut asiakaskokemuksen tärkeimmäksi tekijäksi, jonka avulla erottautua kilpailijoista. Asiakastyytyväisyyttä seurataan erilaisilla palautejärjestelmillä ja laajemmilla vuosittaisilla kyselyillä. Asiakastyytyväisyys 2012 Vuonna 2012 saimme asiakaspalautteita yhteensä Palautteiden kokonaismäärä on kasvanut edellisvuoteen verrattuna 16 prosenttia. Asiakastyytyväisyysindeksi oli parantunut viime vuoteen verrattuna 0,03 yksikköä ja oli tänä vuonna 3,57 (1=kriittinen, 4=positiivinen). 99 % vastanneista suosittelisi Terveystalon palveluita ja 99 prosenttia vastanneista oli halukkaita käyttämään palveluita myös jatkossa. Asiakkaiden arvioiden mukaan palveluidemme keskiarvo on kouluarvosana-asteikolla 9- Terveystalossa asiakas on Parhaissa Käsissä Ylivertaisen palvelukokemuksen tarjoaminen on Terveystalolle strateginen valinta. Tämä tarkoittaa sitä, että kuuntelemme asiakkaitamme ja kehitämme palveluitamme heidän ehdoillaan. 24 Terveystalo 2012

25 Suomalaiset valitsivat Terveystalon vuonna 2012 Suomen 3. merkittävimmäksi hyvinvointipalvelubrandiksi (Terveys.fi). Anne Riska, asiakaskokemusjohtaja Y Jokaiseen kohtaamiseen panostaen P livertaisen kokemuksen rakentaminen edellyttää saumatonta sisäistä yhteistyötä esimerkiksi ajanvarauksen ja toimipaikkojen sekä eri ammattiryhmien välillä. Yhteiset ja sujuvat toimintamallit luovat vakaan perustan vahvalle asiakaskokemukselle, ja ne näkyvät asiakkaille tasalaatuisena palveluna. Jokainen asiakaskohtaaminen on meille tärkeä ja tavoitteenamme on ylittää asiakkaiden odotukset. Seuraamme jatkuvasti asiakkaidemme tyytyväisyyttä sekä kehitämme palvelujamme vastaamaan asiakkaiden tarpeita ja odotuksia. Tulosten perusteella toimintaa voidaan kehittää sekä konsernitasolla että paikallisesti. Viime vuosina olemme myös kehittäneet asiakaspalvelua tukevia prosesseja sekä tuoneet Parhaissa Käsissä -toimintamallin asiakaskohtaamisiin. arhaissa Käsissä -toimintamallissa kehitämme kaikkien terveystalolaisten valmiuksia asiakaskohtaamisiin. Tarkoituksena on vastata asiakkaiden odotuksiin palveluketjun eri vaiheissa aina ajanvarauksesta laskutukseen saakka. Parhaissa Käsissä -työpajavalmennuksiin voivat osallistua kaikki ammattiryhmät, ja malli on kehitetty yhteistyössä henkilöstön kanssa. Onnistuneiden asiakaskohtaamisten tarjoaminen on meille yhtä tärkeää kuin lääketieteellisen laadun ylläpitäminen. Haluamme panostaa jokaiseen asiakaskohtaamiseen, sillä lupaus hyvästä palvelusta lunastetaan jokaisessa kohtaamisessa uudelleen. Kuuntelemalla tarkasti asiakkaitamme ja panostamalla asiakkaan huomiointiin ja henkilökohtaiseen kohtaamiseen voimme erottautua muista alan toimijoista. Poimintoja asiakaspalautteista Terveystalon vahvuus on mielestäni palveluiden nopea saatavuus. Arvostan myös asiantuntijoiden ja palveluiden kattavuutta. Verkkoajanvaraus toimi todella hienosti. Olen käyttänyt teidän työterveyspalveluja usean vuoden ajan. Olen saanut tarvitsemaani apua nopeasti. Palvelunne on luotettavaa ja asiallista. Teette arvokasta työtä. Jaksamista Teille! Mittaamme ja tarkkailemme asiakaskokemusta muun muassa kansainvälisen suositteluindeksin eli Net Promoter Scoren avulla. Tekstiviestillä toteutettavassa kyselyssä asiakkaalta kysytään suositteluhalukkuutta ja kerätään avointa palautetta. Tulokset antavat toimipaikoillemme arvokasta tietoa asiakaskokemuksessa onnistumisesta ja kehityksestä. Olen saanut ammattitaitoista, ystävällistä ja hyvää palvelua niin Terveystalon vastaanotossa kuin terveydenhoitajalta ja lääkäreiltä. Arvostan suuresti henkilökohtaista palvelua ja kiireetöntä tunnelmaa. Kiitos kaikille! 2012 Terveystalo 25

26 Avainhenkilöt Yrjö Närhinen toimitusjohtaja Matti Paasovaara Pohjois-Suomen liiketoiminta-alue Juha Tuominen johtava ylilääkäri Anne Mykkänen julkisen sektorin asiakkuudet konsernin yhteiset palvelut Tuomas Kahri yksityis- ja vakuutusasiakkuudet asiakaskokemus ja brändi Etelä-Suomen liiketoiminta-alue Jari Onniselkä talous Johanna Karppi henkilöstö Susanna Kinnari viestintä Ilkka Lehto valtakunnallinen verkosto Länsi- ja Lounais-Suomen liiketoiminta-alue Pasi Papunen yritysasiakkuudet työterveyspalvelut Pekka Manninen Keski- ja Itä-Suomen liiketoiminta-alue 26 Terveystalo 2012

27 Terveystalo 2012 Henkilöstö ja toimipaikat Terveystalossa työskentelee terveydenhuollon ammattilaista. Heistä yli on ammatinharjoittajia ja yli työsuhteisia miljoonaa lääkärikäyntiä miljoonaa potilaskäyntiä lääkärikeskussairaalaa toimipaikkaa työterveysasiakasta 3,3 miljoonan suomalaisen potilastiedot valtakunnallisessa potilastietojärjestelmässä Omistus Terveystalon omistusta hallinnoi brittiläinen pääomasijoitusyhtiö Bridgepoint rahastonsa kautta. Rahastosijoittajia ovat pääosin institutionaaliset sijoittajat, joiden joukossa on mm. merkittäviä suomalaisia eläkevakuutusyhtiöitä. Bridgepointilla on laaja kokemus eurooppalaisten terveyspalveluiden kehittämisestä yli 50 terveydenhuoltoalan yrityksen omistajana yli 25 vuoden ajalta. Myynti asiakasryhmittäin 2012 Kokonaismyynti yhteensä 455 milj. euroa Julkinen sektori 9 % Verot ja investoinnit Vuonna 2012 konsernin verorasitus oli yhteensä 15,6 miljoonaa euroa, josta suurin osa liittyy arvonlisäveroihin. Yhteisöverojen osuus summasta oli 0,7 miljoonaa euroa. Investointeja tehtiin yhteensä 27,3 miljoonalla eurolla. Vakuutusyhtiöt 13 % Yksityisasiakkaat 29 % Työterveys 49 % Terveystalo on Suomen 15. suurin työnantaja, ja suomalaisen työllistämisen kautta välillinen vaikutus valtion verotuloihin on lähes 100 miljoonaa euroa. Terveystalo ei ole jakanut konserniavustusta tai voittoja ulkomaille. Omistajalle ei ole myöskään maksettu investoinneista tai pääomalainoista korkoja. Avainluvut Myynnin kehitys (milj. ) Liikevaihto (milj. ) Käyttökate (milj. )

28 Palvelun laatu Vuoden 2012 asiakastyytyväisyyskyselyssä 99 % vastanneista suosittelisi Terveystalon palveluita. Asiakaspalautteiden tyypit prosentuaalisesti % vastanneista on halukkaita käyttämään Terveystalon palveluita myös jatkossa Asiakkaiden arvioiden mukaan palveluidemme keskiarvo on 8, Valitus Asiakaspalautteita kirjattiin seuraavasti: Kiitos vuonna kpl vuonna kpl Ehdotus Lääketieteellinen laatu Suomen Terveystalo Oy:llä on Inspecta Sertifiointi Oy:n myöntämä SFS-EN ISO 9001:2008 -laatujärjestelmäsertifikaatti (nro ). Sertifikaatti kattaa lääkärikeskuspalvelut, sairaalapalvelut, työterveyspalvelut, seulontapalvelut, kuvantamisen, laboratoriotoiminnan, asiakaspalvelun ja konsernitoiminnot. Sähköisten palvelujen edelläkävijä Vuonna 2012 Terveystalon verkkosivujen kävijämäärät kasvoivat 29 % Vuoden 2012 lääkärikäyntien (1,9 miljoonaa) määrään suhteutettuna 0,0023 % Muistutukset (43 kpl) 0,79 % Leikkausalueen infektiot (149 kpl) Verkkojanvarausten osuus kaikista ajanvarauksista 47 % 0,012 % Potilasvahinkoilmoitukset (230 kpl) Potilasvahingoiksi todetut 38 kpl, kesken 130 kpl ( ). Potilasvahinkojen määrä Terveystalossa alittaa käynteihin suhteutettuna toimialan yleisen valtakunnallisen keskiarvon. Terveystalon www-sivujen käyttäjistä jo lähes käyttää sivuja mobiililaitteilla. 20 %

29 Jaakonkatu 3 B, 3.krs Helsinki Vaihde: Asiakaspalvelu: Puhelun hinta lankaliittymästä 8,28 snt/puhelu + 3,2 snt/min, matkapuhelinliittymästä 19,2 snt/min.

1. Sosiaali- ja terveysalan toimijat kunnioittavat asiakkaidensa ja potilaidensa ihmisarvoa ja perusoikeuksia

1. Sosiaali- ja terveysalan toimijat kunnioittavat asiakkaidensa ja potilaidensa ihmisarvoa ja perusoikeuksia 1. Sosiaali- ja terveysalan toimijat kunnioittavat asiakkaidensa ja potilaidensa ihmisarvoa ja perusoikeuksia Ihmisarvon kunnioittaminen ja siihen liittyen yhdenvertaisuus, syrjimättömyys ja yksityisyyden

Lisätiedot

Työterveysyhteistyön uudistus

Työterveysyhteistyön uudistus Työterveysyhteistyön uudistus Parempaa työterveyttä- ja hyvinvointia yhteisin tavoittein 24.11.2015 Leena Kreus, henkilöstöjohtaja, Mainio Vire Oy Antti Lastunen, operatiivinen johtaja, Emkine Oy Mainio

Lisätiedot

Terveys ja talous 2016

Terveys ja talous 2016 Terveys ja talous 2016 15.9.2016 Tehokkuutta osaamisen kehittämiseen Oppiportin hyödyntämisen mahdollisuuksista Digidigi Digitalisaatio haastaa perinteiset toimintamallit ja muuttaa maailmaa, sosiaali-

Lisätiedot

Johanna Paavolainen, LL, liiketoimintajohtaja Mainio Vire Oy

Johanna Paavolainen, LL, liiketoimintajohtaja Mainio Vire Oy Omavalvonta osana oman toiminnan systemaattista laadunhallintaa Valvira 25.8.2015 Johanna Paavolainen, LL, liiketoimintajohtaja Mainio Vire Oy Mainiossa Vireessä jo 15 vuotta Tarjoamme sosiaali- ja hoivapalveluja

Lisätiedot

HOITOTYÖTÄ POTILAAN PARHAAKSI

HOITOTYÖTÄ POTILAAN PARHAAKSI HOITOTYÖTÄ POTILAAN PARHAAKSI HUS:n hoitotyön ammatillinen toimintamalli noudattaa magneettisairaalaviitekehystä. 58 mm HUS:n hoitotyön ammatillinen toimintamalli on ensimmäinen kokonaisvaltainen kuvaus

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

YRITYKSEN KOMMENTTI Lasse Männistö Palvelujohtaja, Yhteiskuntasuhteiden johtaja Mehiläinen Oy

YRITYKSEN KOMMENTTI Lasse Männistö Palvelujohtaja, Yhteiskuntasuhteiden johtaja Mehiläinen Oy YRITYKSEN KOMMENTTI 5.9.2016 Lasse Männistö Palvelujohtaja, Yhteiskuntasuhteiden johtaja Mehiläinen Oy 2 5.9.2016 Mehiläinen MEHILÄISEN TEHTÄVÄ Hoitaa. Hoivaa. Huolehtii. Rakennamme SINÄ JA PERHEESI yhdessä

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja johtaminen

Työhyvinvointi ja johtaminen Työhyvinvointi ja johtaminen Johtaja 2012 forum Riihimäen-Hyvinkään Kauppakamari 13.9.2012 Aino-Marja Halonen Vastaava työterveyshoitaja Riihimäen Työterveys ry Riihimäen Työterveys ry Perustettu 1981

Lisätiedot

ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet!

ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! 18.5.2016 Kanta-liittymisen ja -hyödyntämisen tukiprojekti yksityisessä sosiaali- ja terveydenhuollossa Kanta-palveluiden

Lisätiedot

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA 2017-2021 Työeläke on keskeinen osa hyvinvointia ja siihen luotetaan. Se on rahoituksellisesti kestävä, edistää talouden vakautta ja on tehokkaasti järjestetty. on lakisääteinen

Lisätiedot

Työhyvinvointi yrityksesi elinvoima

Työhyvinvointi yrityksesi elinvoima Työhyvinvointi yrityksesi elinvoima Hyvinvoivat työntekijät tekevät työnsä hyvin Kun yrityksesi työntekijät kokevat työnsä mielekkääksi ja palkitsevaksi, he panostavat sen tekemiseen. Näet tuloksen osaamisena

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: Erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä (kuntayhtymä) TULOS-/VASTUUYKSIKKÖ: koko kuntayhtymä VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti.

Lisätiedot

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä?

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? Kestävä kehitys Kelassa 2012 Sisältö 1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? 3 Painopisteenä kestävyys 3 Ohjelman perusta ja tavoite 3 Yhteinen globaali haaste 3 Kestävyys on monien asioiden summa 4 2

Lisätiedot

Omavalvonta, laadunhallinta ja potilasturvallisuus Terveystalossa

Omavalvonta, laadunhallinta ja potilasturvallisuus Terveystalossa Omavalvonta, laadunhallinta ja potilasturvallisuus Terveystalossa laatukoordinaattori Sanna Lämsä potilasturvallisuuspäällikkö/potilasasiamies Sanna Sarin Sisällys Yleistä Terveystalosta Terveystalon laatu

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

VALINNANVAPAUS. sosiaali- ja terveyspalveluissa mitä, miten ja miksi?

VALINNANVAPAUS. sosiaali- ja terveyspalveluissa mitä, miten ja miksi? VALINNANVAPAUS sosiaali- ja terveyspalveluissa mitä, miten ja miksi? 1 VALINNANVAPAUS enemmän terveyttä samalla rahalla Sote-uudistuksen tavoitteena on kaventaa ihmisten hyvinvointi- ja terveyseroja, parantaa

Lisätiedot

Työelämä kaikille - yhteiskuntatakuu näkyväksi -seminaari Uudenlaista kasvuyrittäjyyttä ja ajattelua Katja Noponen, Katja Noponen Oy Espoo

Työelämä kaikille - yhteiskuntatakuu näkyväksi -seminaari Uudenlaista kasvuyrittäjyyttä ja ajattelua Katja Noponen, Katja Noponen Oy Espoo Työelämä kaikille - yhteiskuntatakuu näkyväksi -seminaari 31.8.2012 Uudenlaista kasvuyrittäjyyttä ja ajattelua Katja Noponen, Katja Noponen Oy Espoo 31.8.2012 KATJA NOPONEN OY 2011 Tulevaisuuspolku-palveluiden

Lisätiedot

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle STRATEGIA 2016-2018 Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle 19.11.2015 1 STRATEGISET TAVOITTEET 2016-2018 VISIO 2020 MISSIO ARVOT RIL on arvostetuin rakennetun ympäristön ammattilaisten verkosto.

Lisätiedot

Kuntoutuksen uudistaminen osana sote -uudistusta

Kuntoutuksen uudistaminen osana sote -uudistusta Kuntoutuksen uudistaminen osana sote -uudistusta Ylitarkastaja Hanna Nyfors STM sosiaali- ja terveyspalveluosasto 19.2.2016 19.2.2016 1 Sote- uudistuksen tavoitteet Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisen

Lisätiedot

Sote-uudistus ja Kuntaliiton tuki kuntien tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantamisessa

Sote-uudistus ja Kuntaliiton tuki kuntien tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantamisessa Sote-uudistus ja Kuntaliiton tuki kuntien tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantamisessa DRG-käyttäjäpäivät 2015 Lahti 4.12.2015 toimitusjohtaja Kuntaliitto Sote palvelurakenneuudistuksen tavoitteet Luoda

Lisätiedot

CAF JA DIGITALISAATIO - PALVELUKETJUT KESKIÖSSÄ

CAF JA DIGITALISAATIO - PALVELUKETJUT KESKIÖSSÄ CAF JA DIGITALISAATIO - PALVELUKETJUT KESKIÖSSÄ Kansallisen arviointi- ja laatuverkoston seminaari 1.9.2016 Jussi Kleemola TÄMÄ ON SOLITA. Liikevaihto 2015 49,7 miljoonaa euroa Yli 430 ammattilaista Yli

Lisätiedot

Viestinnän ja johtamisen yhteispeli. TAMK, Teiskontie 33, Tampere klo Tuottavuus ja viestintä

Viestinnän ja johtamisen yhteispeli. TAMK, Teiskontie 33, Tampere klo Tuottavuus ja viestintä Viestinnän ja johtamisen yhteispeli TAMK, Teiskontie 33, Tampere 31.05.3007 klo 12.00 Tuottavuus ja viestintä Teknologiayhteiskunnan haaste Tehokkuuden tavoittelu on aina ohjannut kehitystämme. Ihmisen

Lisätiedot

HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa

HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa Kaikille oikeus terveelliseen ja turvalliseen elämään Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen lähtökohtana ovat

Lisätiedot

Työpaikalta terveyttä elämään itseään ja organisaatiota johtamalla

Työpaikalta terveyttä elämään itseään ja organisaatiota johtamalla Työpaikalta terveyttä elämään itseään ja organisaatiota johtamalla KKI Päivät 2016 Oulu 16.-17.3.2016 Oili Ojala, työhyvinvointipäällikkö Tuottaa Pohjois-Suomen asukkaille korkeatasoiset erikoissairaanhoidon

Lisätiedot

JÄRJESTÄJÄN JA TUOTTAJAN EROTTAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISSA MITÄ, MIKSI, MITEN?

JÄRJESTÄJÄN JA TUOTTAJAN EROTTAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISSA MITÄ, MIKSI, MITEN? JÄRJESTÄJÄN JA TUOTTAJAN EROTTAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISSA MITÄ, MIKSI, MITEN? Kuntamarkkinat tietoisku 14.9.2016 SOTE-UUDISTUKSEN TAVOITTEET JA NIIDEN SAAVUTTAMINEN Sote-uudistuksen tavoitteet,

Lisätiedot

Uusi hyvä työterveyshuoltokäytäntö Kolmas kerta toden sanoo

Uusi hyvä työterveyshuoltokäytäntö Kolmas kerta toden sanoo Uusi hyvä työterveyshuoltokäytäntö Kolmas kerta toden sanoo HTTHK webinaari 26.9.2014 Finlandiatalo Sosiaali- ja terveysministeriön puheenvuoro lääkintöneuvos Arto Laine Hyvä työterveyshuoltokäytäntö -

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

Kuntoutus ja soteuudistus. - kohti vaikuttavampaa ja ihmiskeskeisempää palvelua. Alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti 17.3.2016 17.3.

Kuntoutus ja soteuudistus. - kohti vaikuttavampaa ja ihmiskeskeisempää palvelua. Alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti 17.3.2016 17.3. Kuntoutus ja soteuudistus - kohti vaikuttavampaa ja ihmiskeskeisempää palvelua Alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti 17.3.2016 17.3.2016 1 Sote -uudistus on toiminnallinen uudistus, jossa keskiössä ihminen ja

Lisätiedot

Tutkimushaku Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelma. Pekka Kahri, Toimialajohtaja Palvelut ja hyvinvointi, Tekes.

Tutkimushaku Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelma. Pekka Kahri, Toimialajohtaja Palvelut ja hyvinvointi, Tekes. Tutkimushaku 2013 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelma Pekka Kahri, Toimialajohtaja Palvelut ja hyvinvointi, Tekes DM 1098753 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tutkimushaku 2013

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Suomen työterveyslääkäriyhdistys 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Katri Tiitola 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi

Lisätiedot

Strategia Siun sote hallitus Siun soten valtuusto

Strategia Siun sote hallitus Siun soten valtuusto Strategia 2017-2018 Siun sote hallitus 22.11.2016 Siun soten valtuusto 8.12.2016 Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Taustaa Suomi on satavuotisen historiansa aikana kehittynyt

Lisätiedot

Koukkuniemi 2020- hanke. Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä

Koukkuniemi 2020- hanke. Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä Koukkuniemi 2020- hanke Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä Hankkeen tavoitteet 1. Yhteiskunnallisen yrityksen perustaminen vanhustenhuollon

Lisätiedot

Torstai Mikkeli

Torstai Mikkeli Torstai 14.2.2013 Mikkeli OSUVA (2012 2014) - Osallistuva innovaatiotoiminta ja sen johtamista edistävät tekijät sosiaali- ja terveydenhuollossa. hanke tutkii minkälaisilla innovaatiojohtamisen toimintatavoilla

Lisätiedot

Merkityksellisyys. työn uusi trendi. Jokke Eljala Suomalaisen Työn Liitto Tieke / Slush

Merkityksellisyys. työn uusi trendi. Jokke Eljala Suomalaisen Työn Liitto Tieke / Slush Merkityksellisyys työn uusi trendi Jokke Eljala Suomalaisen Työn Liitto 1.12.2016 Tieke / Slush Suomalaisen Työn Liiton tehtävänä on edistää työn arvostusta. Avainlippu vuodesta 1965 Design from Finland

Lisätiedot

Turvallisuuskulttuurikysely

Turvallisuuskulttuurikysely Turvallisuuskulttuurikysely Kuntayhtymähallitus 21.1.2014 Maijaterttu Tiainen Ylihoitaja, potilasturvallisuuskoordinaattori Turvallisuuskulttuuri On organisaation kykyä ja tahtoa ymmärtää: Millaista turvallinen

Lisätiedot

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia 2017-2021 suomen taiteilijaseuran strategia 2017 2021 VISIOMME Visiomme on vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija. Suomen

Lisätiedot

Työterveyshuollon toiminnallinen integraatio soteen?

Työterveyshuollon toiminnallinen integraatio soteen? Työterveyshuollon toiminnallinen integraatio soteen?, dos., lääkintöneuvos Työsuojeluosasto Sosiaali- ja terveysministeriö 1 20.1.2017 Keskusteluteemat 14.12.2016 Säätytalo Maakunnan oman henkilöstön työterveyshuollon

Lisätiedot

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen Työkaluja esimiestyön tehostamiseen 7.5.2009 Anna-Maija Sorvoja, HR Management Consultant Aditro Ohjelma 1. Esimiestyön haasteita 2. Työkaluja haasteiden kohtaamiseen, 3. Yhteenveto case-esimerkkejä 2

Lisätiedot

Keliakialiiton strategia

Keliakialiiton strategia Keliakialiiton strategia 2016 2020 Keliakialiitto ry Kuvat ja taitto: Sonja Tuomi Painopaikka: Waasa Graphics Oy, 2015 Keliakialiiton strategia 2016 2020 Visio 2020... 4 Toiminta-ajatus... 6 Toimintaympäristön

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN TULOSTEN JALOSTAMINEN Henkilöstöjohtaja Kirsi Matero, Lassila & Tikanoja Oyj Back-to-Basics, Katajanokka 7.5.

HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN TULOSTEN JALOSTAMINEN Henkilöstöjohtaja Kirsi Matero, Lassila & Tikanoja Oyj Back-to-Basics, Katajanokka 7.5. HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN TULOSTEN JALOSTAMINEN Henkilöstöjohtaja Kirsi Matero, Lassila & Tikanoja Oyj Back-to-Basics, Katajanokka 7.5.2014 Lassila & Tikanoja Oyj 1 TÄNÄÄN KÄYMME LÄPI 1. Taustaa henkilöstökyselylle

Lisätiedot

JIK-HANKE. Liikelaitoskuntayhtymän perustaminen 14.2.2008

JIK-HANKE. Liikelaitoskuntayhtymän perustaminen 14.2.2008 JIK-HANKE Liikelaitoskuntayhtymän perustaminen 14.2.2008 Asialista NHG:n esittely Sosiaali- ja terveydenhuollon yleisiä haasteita Projektin sisältö Toimeksianto ja tavoitteet Toteutus Aikataulu Keskustelu

Lisätiedot

Ulkomaalaisten potilaiden palvelumahdollisuudet. Jorma Penttinen

Ulkomaalaisten potilaiden palvelumahdollisuudet. Jorma Penttinen Ulkomaalaisten potilaiden palvelumahdollisuudet Jorma Penttinen Terveysmatkailu Kuopion matkailustrategiassa 2005-2012 Terve Kuopio ohjelma / Terveysmatkailu 11.11.2004 Terveysmatkailu on uutta liiketoimintaa

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

Rohkeita ratkaisuja yhdessä toimien!

Rohkeita ratkaisuja yhdessä toimien! Rohkeita ratkaisuja yhdessä toimien! Valinnanvapaus haastaa toimimaan toisin Mia Lindberg Riitta Pylvänen 17.1.2017 Sisältö Mitä valinnanvapauskokeilu tarkoittaa, taustat Mitä kokeillaan? Kuinka valinnanvapauskokeilu

Lisätiedot

Jyväskylän hakeutuminen valinnanvapauskokeiluun. Riitta Pylvänen

Jyväskylän hakeutuminen valinnanvapauskokeiluun. Riitta Pylvänen Jyväskylän hakeutuminen valinnanvapauskokeiluun Riitta Pylvänen 13.10.2016 13.10.2016 Hallituksen kärkihankkeet Hallituskauden aikana tavoitteita toteutetaan kaikkiaan 26 kärkihankkeella. Viisi niistä

Lisätiedot

Uudistamme rohkeasti. Toimimme vastuullisesti. Vaikutamme verkostoissa

Uudistamme rohkeasti. Toimimme vastuullisesti. Vaikutamme verkostoissa Uudistamme rohkeasti Uudistaminen on sitä, että reagoimme muuttuvaan toimintaympäristöön aiempaa herkemmin. Kehitämme ammattitaitoamme, kokeilemme rohkeasti uusia toimintatapoja ja opimme yhdessä luottaen

Lisätiedot

OSUUSKAUPPA HÄMEENMAA. Suomi ja työtulevaisuus Työhyvinvointipäällikkö Jaana Alenius & työterveyslääkäri Kaisu Norbäck, Terveystalo

OSUUSKAUPPA HÄMEENMAA. Suomi ja työtulevaisuus Työhyvinvointipäällikkö Jaana Alenius & työterveyslääkäri Kaisu Norbäck, Terveystalo OSUUSKAUPPA HÄMEENMAA Suomi ja työtulevaisuus 16.3.2016 Työhyvinvointipäällikkö Jaana Alenius & työterveyslääkäri Kaisu Norbäck, Terveystalo Hämeenmaa on yksi 20 S-ryhmän alueosuuskaupasta 2 Hämeenmaalla

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Kuormituksen hallinta ja toimintakyvyn ylläpito työpaikoilla , Tampere Esittäjän nimi / 8.2.

Hyvinvointia työstä. Kuormituksen hallinta ja toimintakyvyn ylläpito työpaikoilla , Tampere Esittäjän nimi / 8.2. Hyvinvointia työstä 1 Kuormituksen hallinta ja toimintakyvyn ylläpito työpaikoilla 20.4.2015, Tampere Rauno Hanhela, johtava asiantuntija, aluevastaava 2 Esittäjän nimi / 8.2.2011 1 Ihmisen mittainen työ

Lisätiedot

Monitoimijayhteistyöllä uusiin haasteisiin

Monitoimijayhteistyöllä uusiin haasteisiin 1 Monitoimijayhteistyöllä uusiin haasteisiin Pisara koordinaatio Oulun kaupunki Projektijohtaja Koordinaattori Minna Angeria Vastuullinen johtaja Keijo Koski 29.4 2010 Hymykin on herkässä kun on kumppani

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TOIMIALUE: Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja Ilkka Luoma yhdessä johtoryhmän kanssa TOIMINTA-AJATUS: Sosiaali- ja terveydenhuollon syvään toiminnalliseen

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TOIMIALUE: Kehitysvammahuolto ja vammaispalvelut PALVELU-/VASTUUALUE: Kehityspoliklinikka ja vammaispalvelun sosiaalityö VASTUUHENKILÖ: Miia Luokkanen TOIMINTA-AJATUS: Vammaispalvelut tuottavat asiakkaidensa

Lisätiedot

ETU SEMINAARI Helsinki, Säätytalo

ETU SEMINAARI Helsinki, Säätytalo ETU SEMINAARI 10.5.2012 Helsinki, Säätytalo Terveydenhuolto osana tulevaisuuden laatujärjestelmiä ja auditointeja Tuija Lilja Kehityspäällikkö, laatutoiminnot SAARIOINEN OY Tuotantoeläinten terveydenhuolto

Lisätiedot

Työkyvyttömyyden hinta ja sen estämiskeinot strategisella tasolla

Työkyvyttömyyden hinta ja sen estämiskeinot strategisella tasolla Lapin liitto ja Suomen Kuntaliitto Kuntapäivä, Pyhätunturi 24.9.2013 Työkyvyttömyyden hinta ja sen estämiskeinot strategisella tasolla Pekka Alanen Keva Keva Tänään työssä hyvän huomisen puolesta KuEL

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Ylilääkärii Työterveyshuolto tekee työtä työsuhteessa olevien terveyden edistämiseksi, työtapaturmien

Lisätiedot

3/21/2016. Kuka tukee yksilön työuraa tulevaisuudessa?

3/21/2016. Kuka tukee yksilön työuraa tulevaisuudessa? Kuka tukee yksilön työuraa tulevaisuudessa? Alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti 17.3.2016 21.3.2016 1 Sote -uudistus on toiminnallinen uudistus, jossa keskiössä ihminen ja tämän mahdollisuus saada asiakaskeskeisiä,

Lisätiedot

ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! Kohti valinnanvapautta Jyväskylässä Anja Mursu 16.8.

ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! Kohti valinnanvapautta Jyväskylässä Anja Mursu 16.8. ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! Kohti valinnanvapautta Jyväskylässä Anja Mursu 16.8.2016 10.6.2016 Kanta-liittymisen tukiprojekti Miksi? Auttaa liittymisen

Lisätiedot

Asiakkaan valinnanvapaus laajenee alkaen

Asiakkaan valinnanvapaus laajenee alkaen Asiakkaan valinnanvapaus laajenee 1.1.2019 alkaen Uudet maakunnat alkavat vastata sosiaali ja terveyspalvelujen järjestämisestä alueensa asukkaille 1.1.2019. Asiakas voi valita palvelun julkisen, yksityisen

Lisätiedot

Oulun Työterveys liikelaitoksen esittely uudelle valtuustolle. to 17.1.2013 klo 19.15 19.45 Oulun Työterveys, johtaja Tuomas Kopperoinen

Oulun Työterveys liikelaitoksen esittely uudelle valtuustolle. to 17.1.2013 klo 19.15 19.45 Oulun Työterveys, johtaja Tuomas Kopperoinen Oulun Työterveys liikelaitoksen esittely uudelle valtuustolle to 17.1.2013 klo 19.15 19.45 Oulun Työterveys, johtaja Tuomas Kopperoinen Työterveyshuoltoa koskevia säädöksiä Jokaisen työnantajan on järjestettävä

Lisätiedot

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena 07.02.2013 Rovaniemi ylilääkäri, työterveyslääkäri Heli Leino, Rovaniemen kaupungin työterveysliikelaitos Työterveyshuolto = työnantajan järjestettäväksi

Lisätiedot

Kansalaisten ja asiakkaiden näkemykset valinnanvapaudesta ja palvelujen integraatiosta

Kansalaisten ja asiakkaiden näkemykset valinnanvapaudesta ja palvelujen integraatiosta Kansalaisten ja asiakkaiden näkemykset valinnanvapaudesta ja palvelujen integraatiosta Anna-Mari Aalto ja Laura Hietapakka Mitä valinnanvapaus tuo tullessaan näkökulmia sote-uudistukseen seminaari 15.3.2016

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ VASTUUHENKILÖ: Toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti. ASIAKAS- JA POTILASNÄKÖKULMA

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE

HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE HOITOTYÖN TOIMINTAMALLI VISIOMME VUOTEEN 2019 Tavoitteenamme on, että hoitotyön yhteisömme on alueellisesti vetovoimainen

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

TE4 Terveystiedon abikurssi. Terveydenhuolto ja Suomi

TE4 Terveystiedon abikurssi. Terveydenhuolto ja Suomi TE4 Terveystiedon abikurssi Terveydenhuolto ja Suomi TERVEYSPALVELUJÄRJESTELMÄN RAKENNE SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Kansanterveyslaki SAIRAANHOITOPIIRIT KUNNALLISET TERVEYS- PALVELUT YLIOPISTOLLISET

Lisätiedot

Sote- ja maakuntauudistus ja valinnanvapaus: suomalaisen valinnanvapausmallin rahoitus?

Sote- ja maakuntauudistus ja valinnanvapaus: suomalaisen valinnanvapausmallin rahoitus? Sote ja maakuntauudistus ja valinnanvapaus: suomalaisen valinnanvapausmallin rahoitus? 1 31.1.2017 Sote uudistuksen pilarit I /II 1. Vahva järjestäjä maakunta 18 maakuntaa kuntaorganisaatioiden sijasta

Lisätiedot

KYS organisaatio uudistui Miten tämä vaikuttaa potilaaseen? Kirsi Leivonen palvelualueylihoitaja Kliiniset hoitopalvelut

KYS organisaatio uudistui Miten tämä vaikuttaa potilaaseen? Kirsi Leivonen palvelualueylihoitaja Kliiniset hoitopalvelut KYS organisaatio uudistui Miten tämä vaikuttaa potilaaseen? Kirsi Leivonen palvelualueylihoitaja Kliiniset hoitopalvelut Miksi sairaalan pitää uudistua? toimintaympäristö muuttuu nopeasti väestö ikääntyy

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu. Riitta Konkola

Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu. Riitta Konkola Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu Riitta Konkola 26.4.2016 Metropolia lyhyesti Monialainen ammattikorkeakoulu Osakeyhtiö; omistajat Helsinki, Espoo, Vantaa,

Lisätiedot

Valinnanvapaus on kuntoutujan mahdollisuus

Valinnanvapaus on kuntoutujan mahdollisuus Valinnanvapaus on kuntoutujan mahdollisuus Kuntoutusverkosto KUVE Sitaatit Kuntoutussäätiön ja SOSTE Suomen sosiaali- ja terveys ry:n kyselystä toukokuu 2016 1. Ihmiskeskeinen kuntoutus rakennetaan yhdessä

Lisätiedot

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA 1 SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA Sairauspoissaolo tarkoittaa työstä poissaoloa sairaudesta, vammasta tai tapaturmasta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi. Sairauspoissaolojen hallinnan keskeinen tavoite on

Lisätiedot

Kanta-palveluiden rooli uudistusten tukena. Kehittämispäällikkö Anna Kärkkäinen Terveydenhuollon ATK-päivät

Kanta-palveluiden rooli uudistusten tukena. Kehittämispäällikkö Anna Kärkkäinen Terveydenhuollon ATK-päivät Kanta-palveluiden rooli uudistusten tukena Kehittämispäällikkö Anna Kärkkäinen Terveydenhuollon ATK-päivät 24.5.2016 Sisältö Soten toimintaympäristö muuttuu miten muuttuu tiedonhallinta Kanta-palveluiden

Lisätiedot

Hoito- ja hoivapalvelualan tila ja tulevaisuudennäkymät OTE

Hoito- ja hoivapalvelualan tila ja tulevaisuudennäkymät OTE Hoito- ja hoivapalvelualan tila ja tulevaisuudennäkymät OTE Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja TEM raportteja 3/2015 26 4.5 Yksityisen sektorin asema Nykyisessä sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmässä

Lisätiedot

Espoo Catering -liikelaitos Kohokohtia arjesta juhlaan

Espoo Catering -liikelaitos Kohokohtia arjesta juhlaan Espoo Catering -liikelaitos Kohokohtia arjesta juhlaan Haluamme palvella asiakkaitamme Espoo Catering -liikelaitos järjestää Espoon kaupungin ateriapalvelut. Palveluhenkiset alan ammattilaiset tuottavat

Lisätiedot

Hymyn hinta. tutkimus palvelukulttuurin kehittämisestä Suomessa

Hymyn hinta. tutkimus palvelukulttuurin kehittämisestä Suomessa Hymyn hinta tutkimus palvelukulttuurin kehittämisestä Suomessa Kuinka voimme kehittää suomalaista palvelukulttuuria? Panostamalla henkilökohtaiseen palveluun Erinomainen palvelukokemus on mieleenpainuva

Lisätiedot

Mitä valinnanvapaus tarkoittaa minulle?

Mitä valinnanvapaus tarkoittaa minulle? Mitä valinnanvapaus tarkoittaa minulle? Valinnanvapauslain luonnoksen mukaisesti 21.12.2016 1 21.12.2016 Valinnanvapaus on osa soteuudistusta Soteuudistuksen tavoitteena on varmistaa ihmisille yhdenvertaiset

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA

TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA Minna Pihlajamäki työterveyshuollon erikoislääkäri vastaava työterveyslääkäri Terveystalo Seinäjoki Työterveys Kuormituksen hallinta ja toimintakyvyn ylläpito

Lisätiedot

MUUTTUVAT HOITOPROSESSIT YKSITYISSEKTORIN NÄKÖKULMASTA

MUUTTUVAT HOITOPROSESSIT YKSITYISSEKTORIN NÄKÖKULMASTA MUUTTUVAT HOITOPROSESSIT YKSITYISSEKTORIN NÄKÖKULMASTA Päivi Metsäniemi Kehittämisylilääkäri, Vastaanottotoiminnan palvelujohtaja Terveystalo 2016 14.3.2016 1 Esittely ja sidonnaisuudet LL 2003 Helsinki

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ VASTUUHENKILÖ: Toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti. ASIAKAS- JA POTILASNÄKÖKULMA

Lisätiedot

Kelan työkykyneuvojaverkosto ja heidän tehtävänsä

Kelan työkykyneuvojaverkosto ja heidän tehtävänsä Kelan työkykyneuvojaverkosto ja heidän tehtävänsä Työ- ja toimintakykyetuuksien osaamiskeskus Ismo Hiljanen KYKY -työkykyprosessin kehittämisohjelman tausta KYKY-hankkeen (työkykyprosessin kehittämisohjelma

Lisätiedot

KH KV

KH KV Kiteen kaupungin palveluohjelma 2010 KH 10.5.2010 112 KV 17.5.2010 26 Sisältö 1. Palveluohjelman tarkoitus ja suhde kaupunkistrategiaan... 1-2 2. Palveluohjelman oleellisimmat päämäärät, toteuttaminen

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke

Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke Työhyvinvointia työkaarelle Työkaari kantaa on teknologiateollisuuden työnantaja- ja palkansaajajärjestöjen yhteishanke, jonka päätavoitteena on

Lisätiedot

Mitä sote-uudistus tarkoittaa minulle

Mitä sote-uudistus tarkoittaa minulle Mitä soteuudistus tarkoittaa minulle Sosiaali ja terveyspalvelut vuonna 2019 hallituksen esitysluonnoksen mukaisesti 11/2016 1 18.11.2016 Tämä on soteuudistus Soteuudistuksessa koko julkinen sosiaali ja

Lisätiedot

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä.

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Edunvalvonta Toimintaympäristön seuranta Osaamisen ja kilpailukyvyn kehittäminen Ratkaisumyynti: mahdollisuuksia

Lisätiedot

Valinnanvapaus on kuntoutujan mahdollisuus

Valinnanvapaus on kuntoutujan mahdollisuus Valinnanvapaus on kuntoutujan mahdollisuus Kuntoutusverkosto KUVE Sitaatit Kuntoutussäätiön ja SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n kyselystä toukokuu 2016 1. Ihmiskeskeinen kuntoutus rakennetaan yhdessä

Lisätiedot

Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita

Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita Erkki Auvinen, STTK 7. 4. 2 0 1 6 Työpaikan kehittämistä ei saa unohtaa vaikeinakaan aikoina Työpaikan kehittämistä ei saa haudata mukamas tärkeämpien

Lisätiedot

Evli Pankki Oyj. Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja

Evli Pankki Oyj. Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja Evli Pankki Oyj Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja 31.8.2016 Evli on sijoittamiseen erikoistunut yksityispankki, joka auttaa yksityishenkilöitä ja yhteisöjä kasvattamaan varallisuuttaan. Evli pähkinänkuoressa

Lisätiedot

Hoidon vaikuttavuuden ja potilasturvallisuuden tutkimuskeskittymä. RECEPS Research Centre for Comparative Effectiveness and Patient Safety

Hoidon vaikuttavuuden ja potilasturvallisuuden tutkimuskeskittymä. RECEPS Research Centre for Comparative Effectiveness and Patient Safety Hoidon vaikuttavuuden ja potilasturvallisuuden tutkimuskeskittymä RECEPS Research Centre for Comparative Effectiveness and Patient Safety Itä-Suomen yliopisto Terveystieteiden tiedekunta sekä Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

MAAHANMUUTTOVIRASTON. Strateg a

MAAHANMUUTTOVIRASTON. Strateg a MAAHANMUUTTOVIRASTON Strateg a 2013 2017 VISIO 2017 Maahanmuutosta kansalaisuuteen johtava asiantuntija, yhteistyökumppani ja palveluosaaja. Maahanmuuttovirasto on johtava toimija oleskeluluvan käsittelystä

Lisätiedot

Lapset puheeksi Oulussa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä

Lapset puheeksi Oulussa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Lapset puheeksi Oulussa 6.5.2014 Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Hyvinvointikuntayhtymän strategia Toimintaympäristössä, olosuhteissa ja tarpeissa tapahtuvat muutokset

Lisätiedot

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto 2016-2020 Iholiiton Kevätpäivät 19.3.2016 Tampere Ajattelulle annettava aikaa - strategia ei synny sattumalta, vaan riittävän vuorovaikutuksen tuloksena Miten

Lisätiedot

Miten työpaikan esimiestä voidaan tukea kohtaamaan osatyökykyinen työntekijä

Miten työpaikan esimiestä voidaan tukea kohtaamaan osatyökykyinen työntekijä Miten työpaikan esimiestä voidaan tukea kohtaamaan osatyökykyinen työntekijä Kuormittavuuden hallinta työssä seminaari, Orton 10.11.2011 FL, projektipäällikkö Pirkko Mäkelä-Pusa Kuntoutussäätiö Työurien

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

ETÄPALVELUT TUKEVAT ENNALTAEHKÄISYÄ JA MILLÄ TAVALLA DIABETEKSEN HOITOA? Päivi Metsäniemi, Kehittämisylilääkäri, Terveystalo Diabetespäivä

ETÄPALVELUT TUKEVAT ENNALTAEHKÄISYÄ JA MILLÄ TAVALLA DIABETEKSEN HOITOA? Päivi Metsäniemi, Kehittämisylilääkäri, Terveystalo Diabetespäivä MILLÄ TAVALLA ETÄPALVELUT TUKEVAT DIABETEKSEN ENNALTAEHKÄISYÄ JA HOITOA? Päivi Metsäniemi, Kehittämisylilääkäri, Terveystalo Diabetespäivä 23.11.2016 22.11.2016 1 Esittely ja sidonnaisuudet LL 2003 Helsinki

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysryhmä

Sosiaali- ja terveysryhmä Porin seudun kuntarakenneuudistus TOIMEKSIANTO: Sosiaali- ja terveysryhmä Johtopäätökset sosiaali- ja terveyspalveluiden nykytilan arvioinnista Sosiaalipalvelujen visio ja tavoitteet uudessa kunnassa Sosiaali-

Lisätiedot

Transaktioista arvoihin työterveyttä vaikuttavasti

Transaktioista arvoihin työterveyttä vaikuttavasti Transaktioista arvoihin työterveyttä vaikuttavasti Erikoislääkärikoulutuksen valtakunnallinen seminaari 23.11.2010, Helsingin yliopisto Pääjohtaja Harri Vainio, Työterveyslaitos Maailma muuttuu pysyykö

Lisätiedot

Ajatuksia sote-integraatiosta Yhtymäjohtaja Juha Heino

Ajatuksia sote-integraatiosta Yhtymäjohtaja Juha Heino Ajatuksia sote-integraatiosta Yhtymäjohtaja Juha Heino 24.11.2015 Väittämiä Organisaation strategia on pragmaattinen kuvaus tulevien vuosien keskeisistä linjauksista Sote-integraatio tuottaa nopeasti konkreettisia

Lisätiedot

Kuntaesimerkkinä Oulu

Kuntaesimerkkinä Oulu Kuntaesimerkkinä Oulu 20.3.2012 Yritysyhteistyön koordinaattori, Tekijäpuu palvelu / Tuvilta Työelämään hanke / Konsernipalvelut Satu Kaattari-Manninen Sosiaaliset näkökulmat julkisissa hankinnoissa Vaikka

Lisätiedot

Ylivoimainen asiakaskokemus. Kari Korkiakoski Futurelab Finland

Ylivoimainen asiakaskokemus. Kari Korkiakoski Futurelab Finland Ylivoimainen asiakaskokemus Kari Korkiakoski Futurelab Finland Futurelab Finland on asiakaskokemuksen strategisen kehittämisen konsulttitoimisto Futurelabin missio on auttaa suomalaisia yrityksiä menestymään

Lisätiedot

Yrittäjien malli sote- ja maakuntauudistukseen. Suomen Yrittäjät

Yrittäjien malli sote- ja maakuntauudistukseen. Suomen Yrittäjät Yrittäjien malli sote- ja maakuntauudistukseen Suomen Yrittäjät 1. Maakunnan tehtävät Maakunnista vahvoja elinkeinotoimijoita 1. Palvelulupaus asiakaslähtöisyys, digitaalisuus ja kustannustehokkaat palveluratkaisut

Lisätiedot

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma 2012 2018 Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa. Intoa ja osaamista Loistava

Lisätiedot