Vuonna 2009 Vasemmistofoorumi jatkaa tutkimus- ja julkaisutoimintaansa sekä yleisötilaisuuksien järjestämistä.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuonna 2009 Vasemmistofoorumi jatkaa tutkimus- ja julkaisutoimintaansa sekä yleisötilaisuuksien järjestämistä."

Transkriptio

1 VASEMMISTOFOORUMI RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE Yleistä Vuonna 2009 Vasemmistofoorumi jatkaa tutkimus- ja julkaisutoimintaansa sekä yleisötilaisuuksien järjestämistä. Yhdistyksen resurssit eivät ole kohentuneet, mutta tavoitteena siitä huolimatta on että rakennettua infrastruktuuria ei jouduta purkamaan. Yhdistys jatkaa puolentoista henkilön toimiston voimin ja pyrkii entistäkin voimakkaammin hakemaan rahoitusta relevanteilta tahoilta. Yhdistyksen toiveena on, että vasemmistolaisten toimijoiden piirissä ymmärrettäisiin entistäkin laajemmin, kuinka keskeistä Vasemmistofoorumin toiminta on vasemmistoliikkeen tulevaisuudelle. Vasemmistofoorumi pyrkii myös laajenevaan kotimaiseen yhteistyöhön esimerkiksi kansalaisjärjestöjen, poliittisten sivistysjärjestöjen ja muiden poliittisten think tankien kanssa. Vasemmistofoorumi on ollut aktiivisesti mukana Transform Europen kehittämisessä. Vasemmistofoorumi pyrkii hyödyntämään näin syntyneitä kansainvälisiä yhteistyökontakteja siten että yhdistys voisi olla mukana kansainvälisissä tutkimushankkeissa tai muissa yhteistyöhankkeissa joko itsenäisesti tai Transform Europen jäsenenä. 2. Varsinainen toiminta 2.1 Tutkimus, selvitys- ja julkaisutoiminta Vuonna 2007 muodostettu tutkijafoorumi toimii jatkossakin Vasemmistofoorumin tutkimus- ja selvitystoiminnan asiantuntijayhteisönä Tutkijafoorumin jäsenet osallistuvat myös työryhmätyöskentelyyn Vasemmistofoorumin projekteissa. Tällä hetkellä tällaisia työryhmiä ovat tutkimushankkeen Immateriaalinen tuotanto ja luokkasuhteet ohjausryhmä ja pian muodostettavat julkaisusarjan toimitusneuvosto sekä aloitehankkeen työryhmä (ks. alla). Myös uusi tutkimushanke saa oman ohjausryhmänsä Vuoden tutkimushanke Vapun alla ilmestyneestä kirjasta Vasemmisto etsii työtä on jo käännetty yksi luku englanniksi. Luku ilmestyi lyhennettynä Transform Europen aikakauskirjassa loppuvuodesta Lukua käytetään kirjan markkinoinnissa kansainvälisille kustantajille.

2 2.1.2 Vuoden tutkimushanke Vasemmistofoorumin johtokunta valitsi kokouksessaan uuden tutkimushankkeen toteuttajaksi tutkimusryhmän, johon kuuluvat YTT Ilkka Kauppinen, YTL Teppo Eskelinen, FM Hanna Kuusela ja valtiot. yo Otto Bruun. Tutkimushanke on nimeltään Immateriaalinen talous ja luokkasuhteet. Tutkimushankeetta seuraamaan on nimitetty 9-jäseninen eri alojen tutkijoista koostuva ohjausryhmä. Immateriaalinen talous liitetään perinteisesti keskusteluihin ympäristöystävällisestä taloudesta ja luovasta taloudesta. Ensimmäinen on tyypillinen vihreä argumentti, jossa katsotaan, että talouden kasvu tulisi keskittää aineettomaan tuotantoon ja kulutukseen. Tässä argumentissa jätetään kuitenkin ottamatta huomioon sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ongelma tai laajempi kulttuurikritiikki, eli esimerkiksi kysymys siitä, miten inhimillisen elämän laajempi taloudellistuminen vaikuttaa kulttuuriin. Jälkimmäisessä argumentissa taas nähdään, että taloudesta on tullut mukavaa, kun talous pyörii inhimillisen luovuuden voimalla. Tämä jäsennystapa kärsii hyvin samantyyppisistä ongelmista. Näiden jäsennysten sijaan tutkimushankkeessa etsitään 2000-luvun vasemmistolaista lähestymistapaa talouden immaterialisaatioon. Tässä prosessissa keskeisiä ovat luokkasuhteet, kapitalismin laajentuminen uusille elämänalueille, kulttuurikritiikki ja monopolikapitalismin vaikutus omistusrakenteeseen. Tutkimuksessa pyritään tuottamaan paitsi analyysia oikeudenmukaisuudesta immateriaalisen tuotannon aikakaudella, myös etsimään ulospääsyreittejä nykyisestä tilanteesta. Tutkimushankkeen tuloksena syntyy raportti, joka voidaan julkaista kirjana. Kohdeyleisönä ovat kaikki yhteiskuntapolitiikan kysymyksiä seuraavat. Kirja on tarkoitettu erityisesti vasemmistolaisesta yhteiskunta-analyysista ja uudesta vasemmiston tavoitteenasettelusta kiinnostuneille. Kirja julkaistaan syksyllä Tutkimushanke on edennyt mallikkaasti. Ensimmäinen käsikirjoitusversio johdanto- ja johtopäätöslukuja lukuun ottamatta on ollut hankkeen ohjausryhmän kommentoitavana helmikuun lopussa Kustantajalle toimitettavaksi käsikirjoitus valmistuu maaliskuun 2009 kuluessa Tutkimushanke Vasemmistofoorumi hakee rahoitusta vuosien uudelle tutkimushankkeelle Punavihreys konkreettiseksi politiikaksi. Nykyvasemmiston toimintaperiaatteita kutsutaan usein punavihreiksi. Sosialismin, kommunismin tai muiden vastaavien ideologioiden korostamisen sijaan puhutaan esimerkiksi ympäristöarvoista ja arvoliberalismista. Mitä tämä punavihreä politiikka käytännössä on, on kuitenkin jäänyt pitkälti määrittelemättä. Yksikään poliittinen puolue ei ole toistaiseksi ainakaan Suomessa onnistunut

3 luomaan johdonmukaisesti punavihreyteen pohjautuvaa poliittista ohjelmaa. Punavihreys konkreettiseksi politiikaksi hankkeessa etsitään sisältöä punavihreälle ajatustavalle Yhteiskunnallinen julkaisusarja Vapaan kansalaisyhteiskunnan poliittisen tietoisuuden kehittyminen edellyttää mahdollisuutta julkaista tekstejä erilaisista yhteiskunnallisista kysymyksistä tutkimukseen ja argumentaatioon nojaten sekä valtamedian luomasta normijärjestelmästä riippumatta. Siksi Suomeen tarvitaan uusi radikaali, yhteiskunnallinen julkaisusarja. Vasemmistofoorumi on vuonna 2008 aloittanut tällaisen internet-pohjaisen julkaisusarjan suunnittelun. Julkaisusarjan kohdeyleisönä ovat kaikki yhteiskunnallisesta keskustelusta ideologisella tasolla kiinnostuneet ihmiset. Tekstien aihepiirit tullaan valitsemaan niiden poliittisen ja yhteiskunnallisen kiinnostavuuden sekä luettavuuden perusteella. Julkaisusarjalla on siten edellytykset edistää yhteiskunnallista osallistumista ja demokratian kriisin ratkaisemista. Julkaisusarjan numerot tulevat ilmestymään Vasemmistofoorumin kotisivuilla internetissä. Tekstejä on myös tarkoitus painaa eripainoksiksi, joita voisi jakaa erilaisissa tapahtumissa ja tilaisuuksissa. Lisäksi sopivia tekstikokonaisuuksia voidaan myöhemmin koota kirjoiksi Opintotoiminta Viime aikoina markkinaliberalismin hegemonia on alkanut murtua ja aiempaa moniarvoisempi keskustelu on helpompaa. Syksyllä 2008 alkanut finanssi- ja talouskriisi vaikka kriisin taloudelliset seuraukset ovat useimpien ihmisten kannalta negatiivisia saattaa jopa parantaa yhteiskunnallisen keskustelun mahdollisuuksia sekä Suomessa että kansainvälisesti. Keskusteluun osallistuminen edellyttää kuitenkin kykyä argumentoida. Argumenttien rakentamiseen puolestaan tarvitaan tietoa ja asiantuntemusta. Erityisesti vasemmiston piirissä yhteiskunnallisen asiantuntemuksen taso ei tällä hetkellä riitä valtavirran uskottavaan haastamiseen ja uusliberaalin hegemonian kumoamiseen. Vasemmistolaisena think tankina Vasemmistofoorumilla on erinomaiset mahdollisuudet ryhtyä toimiin vaihtoehtoisen yhteiskunnallisen asiantuntijuuden rakentamiseksi. Lukeminen, ajattelu, kirjoittaminen ja keskustelu ovat keskeiset menetelmät, joilla asiantuntijuutta voidaan rakentaa. Oppiminen tapahtuu parhaiten kollektiivisena prosessina, joissa kunkin käsitykset opiskeltavasta asiasta testataan muiden vertaisryhmäläisten ymmärryksen valossa, diskursiivisessa ja reflektoivassa oppimistilanteessa. Perusidealtaan tämäntyyppiseen seminaarimuotoiseen oppimismenetelmään perustuu korkealaatuisin akateeminen koulutus maailmanlaajuisesti. Toisaalta vapaassa opintotoiminnassa voidaan vapautua akateemista yhteisöä dominoivista hierarkkisista opettaja-opiskelijasuhteista ja luoda suorituspakosta vapaa opiskeluympäristö.

4 Vuonna 2009 Vasemmistofoorumi käynnistää opintopiiritoiminnan, jossa luetaan vasemmiston kannalta kiinnostavia akateemisen tason englanninkielisiä artikkeleita ja kirjoja. Jokainen opintopiiriläinen alustaa vuorollaan päivän tekstin, jonka jälkeen käydään keskustelu. Opintopiiritoiminnan pohjalta voidaan ottaa askel muodoltaan yliopiston seminaareihin ja proseminaareihin rinnastettaviin opintojaksoihin, joissa kukin osallistuja laatii lyhyen esitelmän seminaarin aihealueelta ja keskustelu käydään opettajan vetämänä Aloite vasemmistolle Syksyllä 2008 käynnistyi kaikille avoin aloitteen kaappaus kirjoitushanke, jonka tarkoituksena on konkreettisten uudistusehdotusten avulla tuoda vasemmisto uudestaan aloitteentekijäksi yhteiskunnalliseen keskusteluun. Aloite-ehdotuksia saapui 30 kappaletta. Aloitekampanjan ohjausryhmä valikoi tammikuussa 2009 julkistettavasti yhteensä seitsemän aloitteen kokonaisuuden. Aloitteet julkistetaan tabloid-muotoisena lehtenä maaliskuussa Lehteä levitetään mm. kaikissa Vasemmistofoorumin tilaisuuksissa ja tarjotaan Vasemmistoliiton ja Vasemmistonuorten piirijärjestöille jaettavaksi Tutkimuksen hyödyntäminen poliittisessa sisältötyössä Vasemmistofoorumin tuottaman tiedon ja asiantuntijakontaktien soveltamista Vasemmistoliiton poliittiseen sisältötyöhön kehitetään vuoden 2009 aikana. Vasemmistofoorumi pyrkii tarvittaessa tarjoamaan asiantuntijuutta puolueen tavoitteiden ja kannanottojen muotoiluun Muu tutkimus-, selvitys- ja julkaisutoiminta Vasemmistofoorumi jatkaa perehtymistä vasemmistoa kiinnostaviin yhteiskunnallisiin aiheisiin ja pyrkii julkaisemaan kirjoituksia Kansan Uutisissa sekä muissa medioissa. Vasemmistofoorumi tuottaa ulkomailla pidetyistä konferensseista, Transform Europen toiminnasta (ks. 2.3 Kansainvälinen toiminta) ja muista kiinnostavista tapahtumista raportteja Kansan Uutisiin tai muihin medioihin. Vasemmistofoorumi laatii artikkeleita yhteistyökumppaneiden julkaisuprojekteihin. Vasemmisto etsii työtä pyritään kääntämään englanniksi ja julkaisemaan ulkomailla. 2.2 Seminaarit ja yleisötilaisuudet Kapitalismi 09

5 Kapitalismi 09 rakennetaan Kapitalismi 08:n menestyksen perustalle. Tapahtumaan kutsutaan lukuisia kansainvälisiä puhujavieraita. Ohjelmassa painotetaan paitsi ajankohtaisia teemoja, joita finanssikriisi tarjoaa runsaasti, myös kapitalismin pitkäaikaisten kehityskulkujen analyysiä. Keskusteluita pyritään jäsentämään aiempaa paremmin Muut tapahtumat Yhdistyksen niukat resurssit eivät mahdollista kovinkaan monien muiden tapahtumien järjestämistä, mutta yhdistys toteuttaa yhteistyössä Ajatuspaja e2:n ja Kansalaisfoorumin kanssa ainakin keskustelun talouskasvun ja hyvinvoinnin välisestä yhteydestä ja sen mahdollisesta katkeamisesta länsimaissa. Vasemmistofoorumi on mukana Vasemmistoliiton eurovaalitapahtumassa Tampereen Vabriikissa, Suomen sosiaalifoorumissa Helsingissä ja Tampereen sosiaalifoorumissa Syksyllä Vasemmistofoorumi järjestää yhteistyössä KSL:n kanssa kansainvälisen seminaarin Antonio Gramscin hegemoniakäsitteestä ja sen yhteydestä konkreettiseen poliittiseen toimintaan. Lisäksi Vasemmistofoorumi järjestää tiedotustilaisuuksia uusista aineistoista ja julkaisuista heti näiden ilmestyttyä. 2.3 Kansainvälinen toiminta Ainakin vuoden 2009 alkupuolen Vasemmistofoorumin toiminnanjohtaja jatkaa Transform Europen virallisena edustajana ja hallituksen jäsenenä. Erityistavoitteena on saattaa Vasemmistofoorumin pohjoismaiset sisarjärjestöt ja Transform yhteiseen neuvottelupöytään koskien vasemmiston yleiseurooppalaista sisältötyötä. Kapitalismi 09 tapahtuma (ks. yllä) pyritään järjestämään yhteistyössä Transform Europen kanssa. 3. Muu toiminta 3.1 Tiedotus Vasemmistofoorumilla on kaksi sähköpostilistaa tiedotusta varten, yleinen ja tutkijafoorumin. Lisäksi muuta sähköpostitiedotusta hyödynnetään aiempaan tapaan tehokkaasti. Uudistuneita verkkosivuja päivitetään aktiivisesti. Maksullista mainontaa hyödynnetään tarpeen mukaan.

6 Tiedotustilaisuus kutsutaan koolle aina kun on uutta tiedotettavaa. 3.2 Hallinto, työntekijät ja toimitilat Yhdistyksen ylimpänä päättävänä elimenä edustajiston kokousten välillä toimiva johtokunta kokoontuu toimikaudellaan tarpeen mukaan. Vasemmistofoorumin toimisto jatkaa KSL:n toimiston yhteydessä Hämeentie 36:ssa. Kirjanpito-, hallinto-, atk- ja toimistopalvelut järjestetään jatkossakin ostopalveluna KSL:n kautta. Tutkimusjohtajana jatkaa Ruurik Holm. Yhdistys pyrkii myös palkkaamaan puolipäiväisen tiedottajan koko vuodeksi Varainhankinta Vasemmistofoorumin tärkeimmät rahoituslähteet vuonna 2009 ovat todennäköisesti OPM, Palkansaajasäätiö, Työväen opintorahasto sekä Osuuskunta Tradeka-yhtymä. Lisärahoitusta pyritään aktiivisesti löytämään kaikilta relevanteilta tahoilta.

VASEMMISTOFOORUMI RY:N TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2008

VASEMMISTOFOORUMI RY:N TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2008 VASEMMISTOFOORUMI RY:N TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2008 1. Yleistä Vuonna 2008 Vasemmistofoorumi ry. saavutti keskeisimmän yhdistyksen strategiaan 2007-2008 kirjatun tavoitteen: Vasemmistofoorumi on julkisesti

Lisätiedot

Osallistuminen ja osallisuus lähidemokratiassa

Osallistuminen ja osallisuus lähidemokratiassa Niina Rahikka-Räsänen ja Sanna Ryynänen Osallistuminen ja osallisuus lähidemokratiassa Suomen Setlementtiliitto ry:n Uusi paikallisuus -hankkeen kehitysprojekti osallistumisen ja osallisuuden mahdollisuuksien

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Prometheus-leirin tuki ry Toimintasuunnitelma 2011 Hallituksen esitys yleiskokoukselle 7.11.2010 1 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Jäsenhankinta... 4 3.

Lisätiedot

Maailman musiikin keskus ry:n strategia 2014 2020

Maailman musiikin keskus ry:n strategia 2014 2020 Maailman musiikin keskus ry:n strategia 2014 2020 1. JOHDANTO Maailman musiikin keskus on yksi Suomen musiikki- instituuteista. Sen keskeinen tehtävä on koota, tallentaa ja jakaa tietoa maailman musiikkikulttuureista.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Lisätiedot

PIRAATTIPUOLUE 15.10.2009 1(2)

PIRAATTIPUOLUE 15.10.2009 1(2) PIRAATTIPUOLUE 15.10.2009 1(2) ESITYSLISTA Piraattipuolue r.p. Yhdistyksen ylimääräinen kokous Aika: 15.11.2009 kello 12.00 Paikka: Turun pääkirjaston tapahtumasali Studio, Linnankatu 2, 20100 Turku 1.

Lisätiedot

Kansallinen Sivistysliitto ry Toimintasuunnitelmaehdotus 2014. Esitys Kansallisen Sivistysliiton toimintasuunnitelmaksi

Kansallinen Sivistysliitto ry Toimintasuunnitelmaehdotus 2014. Esitys Kansallisen Sivistysliiton toimintasuunnitelmaksi Esitys Kansallisen Sivistysliiton toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2014 1. TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET... 4 1.1 JOHDANTO JA YLEISTÄ... 4 1.2 YHTEISKUNTAPOLIITTINEN YMPÄRISTÖ... 5 1.3 KOKOOMUSYHTEISÖ

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 1.1.-31.12.2012

TOIMINTAKERTOMUS 1.1.-31.12.2012 0 0 0 0 VASEMMISTONUORET RY VÄNSTERUNGA RF GURUT BEALE NUORAT RS Ärhäkkää punavihreää poliittista kansalaistoimintaa TOIMINTAKERTOMUS..-.. VASEMMISTONUORET VAIKUTTAA KADUILLA JA KABINETEISSA Vasemmistonuoret

Lisätiedot

Saatteeksi. Jorma Turunen

Saatteeksi. Jorma Turunen Saatteeksi Matti Vanhasen hallituksen ohjelmaan kuuluu neljä politiikkaohjelmaa, joista yksi on Kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelma. Sen tavoitteena on edistää aktiivista kansalaisuutta, kansalaisyhteiskunnan

Lisätiedot

Sateenkaariperheet ry

Sateenkaariperheet ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Sateenkaariperheet ry 1. Johdanto... 2 2. Yhdistyksen yhteiskunnalliset tavoitteet... 3 Tavoitetilan kuvaus (pitkän aikavälin tavoitteet)... 3 Nykytilan kuvaus... 3 Yhteiskunnalliset

Lisätiedot

Prometheus-leirin tuki ry

Prometheus-leirin tuki ry Prometheus-leirin tuki ry Toimintasuunnitelma 2010 Esitys syyskokoukselle SISÄLLYSLUETTELO 2 1. YLEISTÄ 3 2. HALLINTO 3 2.1. Yleinen hallinto 3 2.2. Jäsenhankinta 4 3. TALOUS 4 4. LEIRITOIMINTA 5 4.1.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2010

TOIMINTASUUNNITELMA 2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa r.y. Hallituksen esitys syyskokoukselle 21.11.2009 Esitys syyskokoukselle 21.11.2009 1 (17) Johdanto Toimintavuosi 2010 on Kepan uuden kolmivuotisen

Lisätiedot

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Hyväksytty syyskokouksessa 15.11.2008 Sisällys 1. Arvot, toiminta-ajatus ja yleiset periaatteet... 3 1.1. Arvot ja ihmiskäsitys... 3 1.2.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2007. Maan ystävät

Toimintasuunnitelma vuodelle 2007. Maan ystävät Toimintasuunnitelma vuodelle 2007 Maan ystävät hyväksytty Väentapaamisessa Porissa 12.11.2006 Sisällys 1 Johdanto: Monimuotoista järjestötoimintaa...3 1.1 Tausta... 3 1.2 Tavoitteet... 3 1.3 Keinot...3

Lisätiedot

ULKOPOLIITTINEN INSTITUUTTI TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

ULKOPOLIITTINEN INSTITUUTTI TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT ULKOPOLIITTINEN INSTITUUTTI TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2009 SISÄLTÖ 1. JOHDON KATSAUS 2. TOIMINTAKATSAUS 2.1 Asema ja tehtävät 2.2 Toiminnan päämäärä ja tavoitteet 2.3 Tutkimustoiminta ja

Lisätiedot

ALUKSI 2 2. OIKEUSMINISTERIÖN THINK TANK -KOKEILUN TAUSTA JA TAVOITTEET 8 3. THINK TANK -KOKEILUN ALAHANKKEET 12 4. VAIKUTTAVATKO THINK TANKIT?

ALUKSI 2 2. OIKEUSMINISTERIÖN THINK TANK -KOKEILUN TAUSTA JA TAVOITTEET 8 3. THINK TANK -KOKEILUN ALAHANKKEET 12 4. VAIKUTTAVATKO THINK TANKIT? Sisällys ALUKSI 2 1. THINK TANKIEN LYHYT HISTORIA 4 1.1 KEHITYS YHDYSVALLOISSA 4 1.2 KEHITYS EUROOPASSA 6 1.3 KEHITYS SUOMESSA 7 2. OIKEUSMINISTERIÖN THINK TANK -KOKEILUN TAUSTA JA TAVOITTEET 8 2.1 LÄHTÖASETELMA

Lisätiedot

Kun järjestöt mielistelevät viranomaisia, niin syntyy viranomaisia, jotka uskovat järjestöjen hommaksi mielistelyn.

Kun järjestöt mielistelevät viranomaisia, niin syntyy viranomaisia, jotka uskovat järjestöjen hommaksi mielistelyn. Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma Kun järjestöt mielistelevät viranomaisia, niin syntyy viranomaisia, jotka uskovat järjestöjen hommaksi mielistelyn. Tutkimus

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Toimintasuunnitelma 2015 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 24.-25.10.2014 Yhteystiedot: Pääsihteeri Verna Castrén +358 44 3311194 verna.castren@nuva.fi Suomen

Lisätiedot

Yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2006

Yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2006 Yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2006 1. Toiminnan tarkoitus Yhdistyksen sääntöjen mukaan yhdistyksen tarkoituksena on: edistää maaseudun kehittämistyötä sekä edistää ja kehittää suomalaista maaseutututkimusta.

Lisätiedot

TANSSIN TIEDOTUSKESKUS RY

TANSSIN TIEDOTUSKESKUS RY TANSSIN TIEDOTUSKESKUS RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Sisällysluettelo JOHDANTO VIESTINTÄ VIESTINNÄN KEHITTÄMINEN 2015 VERKKOSIVUSTO VERKKOSIVUSTON UUDISTUS TANSSIALAN ILMIÖIDEN JA TAPAHTUMIEN UUTISOINTI

Lisätiedot

Aivovammaliiton Toimintasuunnitelma 2012 Vuositeema 2011-12 Nuoret aikuiset

Aivovammaliiton Toimintasuunnitelma 2012 Vuositeema 2011-12 Nuoret aikuiset Aivovammaliiton Toimintasuunnitelma 2012 Vuositeema 2011-12 Nuoret aikuiset Sisällysluettelo 1. JOHDANTO 2. JÄRJESTÖTYÖ JA HALLINTO 2.1. Liittokokoukset, hallitus ja työryhmät 2.2. Henkilöstö 2.3. Toimitilat

Lisätiedot

PIRAATTIPUOLUE 15.11.2009 1(3)

PIRAATTIPUOLUE 15.11.2009 1(3) PIRAATTIPUOLUE 15.11.2009 1(3) PÖYTÄKIRJA Piraattipuolue r.p. Yhdistyksen ylimääräinen kokous Aika: 15.11.2009 kello 12.00 Paikka: Läsnä: Turun pääkirjaston tapahtumasali Studio, Linnankatu 2, 20100 Turku

Lisätiedot

Valtionhallinnon viestintäsuositus

Valtionhallinnon viestintäsuositus Valtionhallinnon viestintäsuositus Valtioneuvoston kanslian määräykset, ohjeet ja suositukset 2/2010 Valtionhallinnon viestintäsuositus Valtioneuvoston kanslian määräykset, ohjeet ja suositukset 2/2010

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset vaikutukset Arja Haapakorpi, Aija Kortesmaa ja Anu Väinölä Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

Tavikset tietoverkoissa kansalaisosallistumisen edellytyksiä ja mahdollisuuksia viestintävalmiuksien näkökulmasta

Tavikset tietoverkoissa kansalaisosallistumisen edellytyksiä ja mahdollisuuksia viestintävalmiuksien näkökulmasta TAMPEREEN YLIOPISTO Oili Salminen Tavikset tietoverkoissa kansalaisosallistumisen edellytyksiä ja mahdollisuuksia viestintävalmiuksien näkökulmasta Tiedotusopin lisensiaatintutkimus Joulukuu 2006 ii iii

Lisätiedot

Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7. Jari Stenvall

Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7. Jari Stenvall Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7 Jari Stenvall Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7 Jari Stenvall Opetus- ja

Lisätiedot

Lääkärin sosiaalinen vastuu ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Lääkärin sosiaalinen vastuu ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Lääkärin sosiaalinen vastuu ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Hyväksytty LSV:n vuosikokouksessa 13.12.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. VUODEN 2015 STRATEGISET TAVOITTEET 2.1. Yhteiset strategiset tavoitteet

Lisätiedot

Yhdistyksen toimintakertomus vuodelta 2005

Yhdistyksen toimintakertomus vuodelta 2005 Yhdistyksen toimintakertomus vuodelta 2005 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää suomalaista maaseutututkimusta sekä edistää maaseudun kehittämistyötä. Yhdistys toimii aktiivisena välittäjäorganisaationa

Lisätiedot

Eurooppanuoret ry on puoluepoliittisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö kaikille 15-35-vuotiaille Eurooppa- ja EU-asioista kiinnostuneille.

Eurooppanuoret ry on puoluepoliittisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö kaikille 15-35-vuotiaille Eurooppa- ja EU-asioista kiinnostuneille. OSAVUOSITOIMINTAKERTOMUS AJALTA 1.1. 30.9.2014 1. Yleistä Eurooppanuoret ry on puoluepoliittisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö kaikille 15-35-vuotiaille Eurooppa- ja EU-asioista kiinnostuneille. Eurooppanuorten

Lisätiedot

LAPSIASIAVALTUUTETTU Lapsiasiavaltuutetun toimiston toimintasuunnitelma vuodel e 2007

LAPSIASIAVALTUUTETTU Lapsiasiavaltuutetun toimiston toimintasuunnitelma vuodel e 2007 LAPSIASIAVALTUUTETTU Lapsiasiavaltuutetun toimiston toimintasuunnitelma vuodelle 2007 Sosiaali- ja terveysministeriön sisäiset julkaisut on internetjulkaisu, joka on luettavissa osoitteessa: www.lapsiasia.fi

Lisätiedot