Valituksen kohteena oleva päätös Saarijärven kaupunginhallituksen päätös , 123, Lanneveden koulun väistötilaelementtien

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valituksen kohteena oleva päätös Saarijärven kaupunginhallituksen päätös 15.6.2015, 123, Lanneveden koulun väistötilaelementtien"

Transkriptio

1 Sivu 1 / 8 PL Saarijärvi Markkinaoikeus PL HELSINKI Asia Vastine valitukseen Valituksen kohteena oleva päätös Saarijärven kaupunginhallituksen päätös , 123, Lanneveden koulun väistötilaelementtien hankinnasta Valittaja Suomen Vuokrakopit Oy, Raisio, co Asianajaja Jarkko Männistö, Kutomonkuja 2 B 1, Forssa Vastine vaatii, että Suomen Vuokrakopit Oy:n valitus ensisijaisesti jätetään tutkimatta ja toissijaisesti vaatimukset asiassa perusteettomina hylätään Perustelut 1 Valituksen tutkimatta jättäminen Hankintalain esitöissä (HE 50/2006, s ) tahoksi, jota asia koskee, on katsottu sellainen henkilö, jolla on oikeudellinen intressi saada muutos virheelliseen hankintamenettelyyn Hankintalain esitöissä ja vakiintuneessa oikeuskäytännössä asianosaisena on pidetty lähinnä alalla toimivaa yrittäjää, jolla on tai olisi ollut mahdollisuus saada oma tarjouksensa hyväksytyksi oikein toteutetussa hankintamenettelyssä on päätöksessä mainituin perustein toteuttanut hankinnan suorahankintana Ennen hankintaan ryhtymistä on toteutettu tekninen markkinakartoitus, jonka perusteella on asetettu tekniset ja suorituskykyä koskevat vähimmäisvaatimukset Suomen vuokrakopit Oy ja sen markkinoille tarjoamat tuotteet eivät täytä näitä vaatimuksia Jo tietopyyntövaiheessa vuokra-ajaksi ajateltiin joko viittä vuotta tai mahdollisesti jopa pitempää ajanjaksoa Tilaelementtikoulu nähtiin mahdollisesti osana pysyvästi toteutettavaa aluekoulua Rakennustekniset vaatimukset asetettiin tämän mukaisesti Yli viiden vuoden vuokrakäyttö edellyttää pysyvää rakennuslupaa Tällöin rakennuksen tulee täyttää maankäyttö- ja rakennuslain sekä Suomen rakentamismääräyskokoelman mukaiset uutta pysyvää rakennusta koskevat vaatimukset mm energiankulutusta ja lämmöneristeiden riittävyyttä osalta Suomen vuokrakoppien tarjouksen tuote ei täytä em vaatimuksia Saarijärven kaupungilla on aikaisempia huonoja kokemuksia teräsrunkoisista väistötiloista ja yhtenä vähimmäisvaatimuksena oli puurunkoinen rakennus Suomen Vuokrakopit Oy:n tarjouksesta sekä sen yhteistyökumppanin Touax Groupin yritystiedoista käy ilmi, että kaikki Suomen Vuokrakopit Oy:n tarjoamat ratkaisut ovat te-

2 Sivu 2 / 8 räsrakenteisia Näin kyseinen yritys ei olisi avoimessa kilpailutuksessa voinut osallistua tarjouskilpailuun eikä sillä olisi ollut mahdollisuutta saada omaa tarjoustaan hyväksytyksi Sitä ei ole pidettävä sellaisena tahona, jota asia koskee 2 Valituksen hylkääminen 21 Hankintaprosessin toteutuminen (Valituksen kohdat 6-9) Valituksessa esitetty tapahtumankuvaus ei vastaa kunnan päätöksentekoprosessia ja siihen johtaneita syitä Osittain valituksessa on siteerattu virheellisesti liiteaineistoa Kaikkien kyläkoulujen rakennuksiin tehtiin syksyllä 2014 kaupungin palvelustrategian päivitystä ja palveluverkon arviointia varten kuntoarviot ja niiden pohjalta rakenteellisista riskirakenteista tarkemmat kuntotutkimukset Tarkoituksena oli ennen toimipisteverkkoa koskevaa päätöksentekoa selvittää kunkin koulun kuntoarvion pohjalta mahdollisten riskirakenteiden kunto ja tarkempi korjaustarve Kuntoarviot ja kuntotutkimukset valmistuivat 1211 ja päivätyssä Inspectan kuntotutkimuksessa on todettu, että Lanneveden koululla käyttäjäkyselyn perusteella lähes kaikilla vastanneista esiintyy sisäilmaongelmiin viittaavaa oireilua Kyseinen havainto ei ollut sisällöltään sellainen, että se olisi edellyttänyt välittömiä toimenpiteitä väistötilojen hankintaa koskien Kuntotutkimuksessa määriteltiin toimenpide-ehdotukset (kohta 2), joihin sisältyi kuntotutkimuksen laatiminen valmistuneessa kuntotutkimuksessa (kohta 5) määriteltiin toimenpide-ehdotukset korjausten toteuttamiseksi Kuntotutkimuksesta kävi ilmi, että Lanneveden koululla oli havaittavissa erittäin merkittävät rakenteelliset korjaustarpeet Kuntoarviot ja kuntotutkimukset käsiteltiin sivistyslautakunnassa Sivistyslautakunta totesi kuntotutkimuksen tietojen perusteella, että Lanneveden koulun osalta väistötilakartoitus aloitetaan välittömästi Tekninen lautakunta käsitteli väistötilakartoitusta Lautakunnan mukaan tilatarpeesta tuli laatia ensin tarveselvitys, minkä jälkeen kartoitetaan Lanneveden kylällä olevat vapaat toimitilat ja niiden soveltuvuus koulukäyttöön Kartoituksessa tulee varmistaa, että väistötiloissa on terveellinen ja puhdas sisäilma, jotta väistötilojen käyttäjät eivät altistuisi uudestaan sisäilmahaitalle Tähän tarveselvitykseen liittyen kahdelle väistötiloja toimittavalle yritykselle lähetettiin tarjouspyynnön nimellä (valittajan liite 8) tietopyyntö niiden toteuttamista väistötilavaihtoehdoista Tarve- ja hankeselvityksessä todettiin, että alueella ei ole käytettävissä tilaa, joka voisi toimia väistötilana Ainoaksi tilavaihtoehdoksi osoittautui tilaelementtirakennuksen hankinta Sivistyslautakunta käsitteli väistötilaa koskevaa kysymystä ja Kokouksessaan se päätti esittää kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle väistötilojen hankintaa tilaelementteinä Kaupunginvaltuuston asiaa koskeva päätös tehtiin Sivistyslautakunnan sekä kaupunginhallituksen ja -valtuuston kokonaisarvio tilanteesta oli se, että korjaustoimenpiteiden toteuttaminen ei palveluverkkokokonaisuuskaan huomioon ottaen ole tarkoituksenmukaista Tästä syystä päädyttiin väistötilavaihtoehtoon

3 Sivu 3 / 8 Lanneveden koululla oli toteutettu Pohjoisen Keski-Suomen ympäristötarkastajan tarkastuskäynti Tässä tarkastuskäynnissä ei ollut todettu tilojen aiheuttamaa välitöntä terveysriskiä Työsuojeluvaltuutetun tarkastus koululle oli tehty Tässä tarkastuksessa oli huomioitu joitain ärsytysoireita Koulunjohtajan ilmoituksen mukaan oireilu koululla kuitenkin lisääntyi keväällä 2015, mitä osoitti yhden opettajan jääminen sairaslomalle sisäilmasta johtuvista syistä toukokuun alussa 2015 Aluehallintoviraston tarkastus koulun tiloissa tehtiin Tämän tarkastuksen perusteella AVI asetti kaupungille määräajan, , johon mennessä kaupungin tulee antaa selvitys vaarojen ja haittojen poistamista koskevista toimenpiteistä ja niiden aikataulusta Kaupungin johtoryhmä arvioi Lanneveden koulun tilojen terveysriskin käyneen hyvin nopeassa tahdissa erittäin vakavaksi Kaupunginvaltuuston hyväksymää väistötilojen hankintaa ei ollut enää mahdollista toteuttaa hankintalain tarkoittamia määräaikoja noudattaen saattamatta sekä oppilaita että koululla työskentelevää henkilökuntaa vakavaan terveydellisen vaaraan Perusteet suorahankinnan toteuttamiselle todettiin olevan Suorahankinta tehtiin edellä kuvatun väistötilakartoitusta varten laaditun markkinatiedustelun ja sen pohjalta laaditun väistötilaratkaisun pohjalta neuvottelumenettelynä, jossa mukana olivat Parmaco Oy ja Cramo Oy Neuvottelussa tarkennetut tekniset vaatimukset huomioon ottaen Parmaco Oy:n tilaelementtiratkaisu todettiin tilaohjelmaltaan ja teknisiltä ominaisuuksiltaan paremmaksi ja taloudellisesti edullisemmaksi Vaatimuksissa huomioitiin erityisesti se, että tiloihin siirtyvä henkilökunta on jo mahdollisesti altistunut sisäilmaongelmille, mikä asetti materiaaleille ja terveellisyysvaatimuksille erityisen painon Yhteenveto: Edellä kuvattu prosessi osoittaa, että lähtökohta kuntokartoituksiin ja kuntotutkimuksiin ei ole ollut erityisesti Lanneveden koululla esiintyneet terveysongelmat ja niiden ratkaisu Tutkimukset on tehty koko kouluverkkoa koskien ja perusteena on ollut strateginen palveluverkkotyö Lanneveden koulun terveysongelmat ovat tämän prosessin aikana nousseet erityisesti esiin ja kevään 2015 aikana kärjistyneet ennalta arvaamatta siten, että on jouduttu tekemään hyvin kiireellisiä ratkaisuja 22 Valituksen väite siitä, että sisäilmaongelma olisi ollut valittajan tiedossa jo pitkään ja viimeistään Useissa valituksen kohdissa viitataan siihen, että Inspecta Oy:n valmistuneen tutkimuksen mukaan lähes kaikilla vastanneista oli sisäilmaongelmiin viittaavaa oireilua Sisäilmaoireiluja ei erittäin laajan työsuojelu- ja terveysviranomaisten ohjeistuksen perusteella pidetä seikkana, joka sellaisenaan indikoisi vakavia rakenteellisia vikoja ja puutteita ja joka edellyttäisi välittömiä korjaus- tai väistötilatoimenpiteitä Muun muassa THL on tutkinut sekä ammattioppilaitosten että lukioiden erilaisia terveysriskejä Näistä tutkimuksista tehtyjen julkaisujen mukaan 49 %:ssa tutkituista ammattioppilaitoksista ja 41 %:ssa tutkituista lukioista ilmeni biologisia altisteita (sisäilma, home ym) (THL:n julkaisut Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen ammatil-

4 Sivu 4 / 8 lisissa oppilaitoksissa 2014 ja Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen lukioissa 2014) Lanneveden koulua koskevassa kuntotutkimuksessa on annettu toimenpidekehotus kuntotutkimukseen Tämä tutkimus toteutettiin välittömästi Ilman kuntotutkimusta mahdollisia rakenteiden yksilöityjä vikoja ja niiden edellyttämien korjaustoimenpiteiden laajuutta ei voitu arvioida valmistuneesta kuntoarviosta kävivät ilmi Lanneveden koulun alapohjarakenteiden vauriot, jotka olivat mittavat Myös mikrobianalyysit antoivat viitteitä vauriosta Kohdassa 5 on todettu toimenpide-ehdotukset, jotka sisältävät rakenteiden purkamisen ja uusimisen kokonaisvaltaisesti Kyseisen kuntoarvion perusteella oli pääteltävissä rakennuksen kunto sellaisella varmuudella, että konkreettisia toimenpiteitä on voitu ryhtyä suunnittelemaan 23 Valituksen väite siitä, että kaupunki olisi laiminlyönyt viranomaiselta vaadittavat toimenpiteet ja viivytellyt sisäilmaongelman hoitamisessa Sisäilmaongelmat ovat hyvin monitahoinen ongelmakokonaisuus Niiden syiden sekä jatkotoimenpiteiden selvittäminen ja hallinta edellyttävät aina kestoltaan vähintään useita kuukausia kestävää toimenpideprosessia Tämä on kuitenkin välttämätöntä, jotta oikeat toimenpidevaihtoehdot tulevat valittua Liitteenä on työterveyslaitoksen professori Kari Reijulan esitys Sisäympäristö- ja työsuojeluongelmien hallinnasta Se osoittaa ongelmien selvittämisen laajuuden ja vaikeusasteen Kunnissa toimenpiteet edellyttävät myös laillista päätöksentekoprosessia Kaupunki sai luotettavan tiedon Lanneveden koulun rakenteellista vioista ja puutteista sekä niiden edellyttämästä laajasta korjaustarpeesta Inspecta Oy:n kuntoarvion valmistuttua Sivistyslautakunta käsitteli kuntoarvion lähes välittömästi sekä päätti tarve- ja hankeselvityksen käynnistämisestä Päätöksentekoprosessi käynnistyi siis välittömästi Valituksessa useaan otteeseen mainitulla työturvallisuuslain 10 :n mukaisen riskiarviointimenettelyn aikataulutuksella ei ole näytetty olevan mitään relevanssia valituksen kohteena olevassa asiassa Työpaikkaselvityksen laatiminen on työterveyshuollon velvoite Työsuojeluvaltuutetun tarkastus oli viimeksi toteutettu , eikä tällaisia puutteita siinä dokumentoitu Sivistyslautakunnan ja tarve- ja hankeselvitystä laatineen työryhmän ensisijaisena tavoitteena oli sopivien väistötilojen löytyminen Lanneveden kylällä jo sijaitsevista julkisista tai vastaavista rakennuksista Kyseinen vaihtoehto olisi ollut ehdottomasti kustannustehokkain ja nopein ratkaisu Soveltuvia tiloja ei löytynyt, mistä syystä päädyttiin väistötilojen hankintaan Lanneveden koulun sisäilmaongelmien hallintaa koskevat toimenpiteet toteutettiin hyvinkin ripeällä tahdilla Kyse ei ole ollut ongelman pitkittämisestä vaan nopeasta reagoinnista 24 Valituksen väite siitä, että suorahankintaan olisi ryhdytty jo Väitteensä tueksi valittaja viittaa kunnossapitomestari Pasi Nikaran sähköpostiviestin liitteenä olleeseen tarjouspyynnöksi otsikoituun asiakirjaan, joka on päivätty päivämäärälle Kyse on virheestä: viesti on lähetetty ja tekni-

5 Sivu 5 / 8 nen johtaja Vesa Ronkainen on lähes välittömästi sen lähettämisen jälkeen lähettänyt korjauksen, jossa on todettu, että kyseessä on markkinatiedustelu eli tietopyyntö Kyseessä ei ollut hankintailmoitus eikä virallinen tarjouspyyntö, vaan tietopyyntö, jonka pohjalta kartoitettiin erilaisia koulun väistötilojen tilaratkaisuja ja hankintatapoja ja rahoitustarvetta Suorahankinta -menettelyä koskeva ratkaisu on tehty kappaleessa 21 kuvatun mukaisesti vasta toukokuun alussa Hankkeen lähtökohtana ei ollut suorahankinta Päätös siitä tehtiin vasta kun oli arvioitu tiloissa olevan akuutin terveysriskin 25 Yhteenveto suorahankinnan perusteista A Äärimmäinen kiire ja hankintasopimuksen välttämättömyys: Lanneveden koulun henkilökunnan sisäilmaperusteinen oireilu vakavoitui keväällä 2015 kappaleessa 21 kuvatuin tavoin sen jälkeen kun kuntotutkimusten lopputulokset annettiin julkisuuteen AVI:n toukokuussa antaman toimenpidekehotuksen perusteella kaupungin on pitänyt mennessä antaa selvitys työpaikalla ilmenneiden vaarojen ja haittojen poistamisesta Tällöin on käytössä ollut jo kaupunginvaltuuston päätös väistötilojen hankkimisesta, mutta kyseinen päätös ei ollut AVI:n mukaan ollut riittävä, vaan AVI edellytti konkreettisia toimenpiteitä Näin sisäilman aiheuttama terveysriski kärjistyi kevään 2015 aikana, ja aluehallintovirasto puuttui tilanteeseen Koulutoiminnan jatkaminen Lanneveden kylällä on välttämätöntä, koska kyseisen koulun oppilasmäärää ei kyetä sijoittamaan kaupungin muihin koulurakennuksiin Kylällä ei ole korvaavia tiloja Siirtyminen väistötiloihin pitää tehdä mahdollisimman pikaisesti ja toisaalta sen toteutus sovittaa koulutyöskentelyä ohjaavan lukuvuosiaikatauluun Edellä mainituilla perusteilla väistötilahankkeella on äärimmäinen kiire ja hankinta on tehtävä, jotta terveydelle vaarattomat korvaavat tilat pystytään toteuttamaan B Kiireen johtuminen hankintayksiköstä riippumattomasta ennalta arvaamattomasta syystä Valituksessa on esitetty oikeuskäytäntöön vedoten, että ainoastaan ulkopuolinen, lähinnä luonnonkatastrofiin verrattava tapahtuma täyttää julkisista hankinnoista annetun lain 27 :n 1 momentin 3-kohdan tarkoittaman kriteerin hankintayksiköstä riippumattomasta Päätös suorahankinnan toteuttamisesta perustui koulurakennuksen aiheuttamaan välittömään terveysriskiin siellä työskenteleville ja opiskeleville henkilöille Yksittäisen henkilön terveydentila ja siinä tapahtuvat muutokset on hankintayksiköstä riippumaton seikka Rakennevaurioiden syntyminen perustuu tavanomaisesti erittäin pitkäaikaisiin, aikoinaan myös rakentamisnormit täyttäneisiin ratkaisuihin Niiden pitkäaikaisia seuraamuksia tai niiden mahdollisesti tuottamia terveydellisiä haittoja ei ole silloin käytettävissä olevan tiedon puitteissa voitu ennakoida Mikäli syyseuraus suhteita ryhdytään tavoittamaan mahdollisista aiemmista rakentamis- tai vastaavista ratkaisuista, käytännössä mikään vallitsevien olosuhteiden muutos ei

6 Sivu 6 / 8 täytä lain tarkoittamaa riippumattomuus-kriteeriä Toimenpiteisiin kaupunki on ryhtynyt välittömästi saatuaan luotettavan tiedon sisäilmaongelmista ja niiden syystä 3 Hankintapäätöksen toimeenpano Kyse on EU-kynnysarvon alittavasta hankinnasta on toteuttanut hankinnan julkisista hankinnoista annetun lain säännösten mukaisesti Hankintapäätöksen perusteella hankintasopimus on tehty ja sopimuksen mukaisiin rakentamistoimenpiteisiin jo ryhdytty toteaa, että perusteita päätöksen kumoamiselle, päätöksen toimeenpanon kieltämiselle ja virheellisen menettelyn kieltämiselle ei ole Valituksessa vaadituilla toimenpiteillä aiheutettaisiin erittäin merkittävää haittaa koulutoiminnan järjestämiselle ja jopa vaarannettaisiin mahdollisuudet kaupungin lakisääteisen toiminnan toteuttamiseen Mikäli koulutyöskentelyä jatkettaisiin Lanneveden koulun tiloissa yhtään välttämätöntä pidempään, asetettaisiin sekä työntekijät että koululaiset tietoisesti ilmeisen terveysriskin vaaraan 4 Hyvitysmaksun määrääminen Julkisista hankinnoista annetun lain 95 :n mukaan mahdollista hyvitysmaksua määrättäessä otetaan huomioon hankintayksikön virheen tai laiminlyönnin laatu, valituksen kohteena olevan hankinnan arvo ja hakijalle aiheutuneet kustannukset ja vahinko Edellä on kaupungin puolesta otettu kantaa väitteeseen hankintayksikön virheestä tai laiminlyönnistä ja todettu, että tällaista virhettä tai laiminlyöntiä ei ole Perusteena hyvitysmaksua koskevalle vaatimukselleen valittaja on väittänyt, että sillä olisi ollut mahdollisuus voittaa tarjouskilpailu virheettömässä menettelyssä Väitteen perusteeksi Vuokrakopit on laatinut tarjouksen muotoon tilaelementtiratkaisun sekä sitä koskevan hintatarjouksen Kuten kohdassa 1 on todettu, Vuokrakopit ei olisi voinut osallistua kaupungin asettamilla kriteereillä tarjouskilpailuun, joten sen vaatimus on jo lähtökohtaisesti perusteeton Verrattaessa Vuokrakoppien tilaelementtiratkaisun suppeahkoa rakennustapaselostusta hyväksyttyyn Parmaco Oy:n tarjoukseen ja siihen sisältyvään rakennetapaselostukseen, on todettavissa, että kyseinen tilaelementtiratkaisu ei muutoinkaan täytä niitä teknisiä vaatimuksia, jotka kaupunki asetti hankinnalle Edellä kohdassa 1 on todettu hankintayksikön vaatimukset energiankulutusta ja lämmöneristeiden riittävyyttä osalta Näitä vaatimuksia Vuokrakoppien tilaelementtiratkaisu ei täytä Lanneveden väistötilat sijoittuvat maaseutuympäristöön nykyisen 1899 rakennetun puurakenteisen koulurakennuksen ja viereisten puurakenteisten rivitalorakennusten väliin Tästä syystä vähimmäisvaatimukseksi määriteltiin neuvotteluissa myös harjakattoinen lautaverhoiltu julkisivultaan miljööseen soveltuva rakennus Suomen vuokrakoppien tarjouksen tuote on tasa-\ viistokattoinen Se ei täytä kattomuodoltaan ja julkisivultaan asetettuja vähimmäisvaatimuksia

7 Sivu 7 / 8 Yhtenä käytännön erona suhteessa Parmacon hyväksyttyyn tarjoukseen on eristevahvuus: vuokrakoppien eristevahvuus on 100 mm Parmacon tarjouksessa eristevahvuus on 240 mm mm, joka edustaa Suomen Rakennusmääräyskokoelman määräystasoa Ottaen huomioon Parmaco Oy:n tarjouksesta ja sen liitteistä ilmenevät tekniset ratkaisut on ilmeistä, ettei Vuokrakoppien nyt esittämää tilaelementtiratkaisua olisi voitu avoimessa tarjouskilpailussa hyväksyä sellaisenaan Vuokrakopit Oy ei ole osoittanut, että sillä olisi ollut todellinen mahdollisuus voittaa mahdollista tarjouskilpailua Hyvitysvaatimukselle ei ole perusteita Määrällisesti Suomen Vuokrakopit Oy:n ,50 vaatimus ylittää määrällisesti julkisista hankinnoista annetun lain 95 :n 2 momentin tarkoittaman enimmäismäärän 5 Asianosais- ja oikeudenkäyntikulut pyytää, että vaatimus asianosais- ja oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta hylätään perusteettomana Ei ole mitään erityisiä syitä, joiden perusteella voitaisiin pitää kohtuuttomana sitä, että Vuokrakopit Oy joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan Selvitys markkinaoikeuden lisäkysymyksiin 1 Hankinta on toteutettu suorahankintana, eikä hankintailmoitusta ole julkistettu Hankintamenettely on aloitettu kaupungin johtoryhmän todettua terveysriskien kohonneen vaaran koulutiloissa Hankinnan arvonlisäveroton kokonaisarvo on ollut viiden vuoden vuokrasopimuksella euroa 2 Hankinnan sopimuskausi on 5 vuotta 3 Hankintapäätös on saatettu tiedoksi suorahankintaa koskevalla ilmoituksella, joka on julkaistu TED-tietokannassa Ilmoitus on liitteenä 4 Hankintasopimus on tehty Hankintailmoitusta ei ole julkaistu Hankinta on tehty suorahankintana julkisista hankinnoista annetun lain 27 :n 1 momentin 3 kohdan perusteella Kirjalliset todisteet, todistusteemat 1 Ote Saarijärven kaupunginvaltuuston päätöksestä todistusteema: päätöksentekoprosessi, Saarijärven kaupungin välitön reagoiminen ilmenneisiin sisäilmaongelmiin 2 Parmaco Oy:n tarjous 3 Vesa Ronkaisen yhteenveto Suomen Vuokrakopit Oy:lle/ Palmula hankinnan vähimmäisvaatimuksista asiakirjojen 2 ja 3 todistusteema: tilaelementtiratkaisulle määritellyt lopulliset tekniset ja rakenteita koskevat kriteerit 4 Vesa Ronkaisen sähköpostiviesti todistusteema: 103 lähetetty markkinatiedustelu eikä tarjouspyyntö

8 Sivu 8 / 8 5 Sisäympäristö ja työsuojelu ongelmien hallinta, Kari Reijula todistusteema: viranomaisten ohjeistus toimenpiteiden suunnittelulle työpaikan sisäilmaongelmissa 6 Terveystarkastajan tarkastusraportti Työsuojeluvaltuutetun tarkastusraportti asiakirjojen 6 ja 7 todistusteema: terveysoireiden muutos vuodesta 2014 vuoteen 2015 MUUT LIITTEET, Markkinaoikeuden pyytämät asiakirjat -TED-ilmoitus , hankintaa koskeva ilmoitus -Parmaco Oy:n tarjous kirjallinen todiste nro 2 -ote kaupunginhallituksen päätöksestä , hankintapäätös -hankintasopimus -erillistä lopullista tarjouspyyntöä ei ole Parmacon ja Cramon kesken on neuvoteltu tilaohjelma, pohjaluonnos ja julkisivut siten, että niiden tarjoukset ovat täyttäneet rakenteelliset ja toiminnalliset vähimmäisvaatimukset Saarijärvellä Timo Rusanen kaupunginjohtaja Olavi Vuori kaupunginhallituksen puheenjohtaja

KEMINMAAN KUNTA Kunnanhallitus

KEMINMAAN KUNTA Kunnanhallitus KEMINMAAN KUNTA Kunnanhallitus Markkinaoikeus PL 118 00131 Helsinki Viite: 483/09/JH KEMINMAAN KUNNAN VASTINE OULUN SÄHKÖNMYYNTI OY:N HAKEMUKSEEN Keminmaan kunta (hankintayksikkö) kiistää Oulun Sähkönmyynti

Lisätiedot

Yhtymähallitus 128 24.06.2015. Väistötilojen hankinta ja kilpailutus 324/02.08.03.01/2015. Yhall 24.06.2015 128. Yhall 12.5.2015

Yhtymähallitus 128 24.06.2015. Väistötilojen hankinta ja kilpailutus 324/02.08.03.01/2015. Yhall 24.06.2015 128. Yhall 12.5.2015 Yhtymähallitus 128 24.06.2015 Väistötilojen hankinta ja kilpailutus 324/02.08.03.01/2015 Yhall 24.06.2015 128 Yhall 12.5.2015 Valmistelija: hallintojohtaja Janne Niemeläinen, janne.niemelainen(at)ylasavonsote.fi,

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 7.6.2011 Taltionumero 1495 Diaarinumero 64/3/11 Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija Päätös, jota valitus koskee Tarjouspyyntö ja hankintapäätös

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 13.1.2011 Taltionumero 86 Diaarinumero 2098/2/09 Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija, Jyväskylä Päätös, jota valitus koske Selostus

Lisätiedot

Hissi jälkiasennuksena - Miten kilpailutan oikein?

Hissi jälkiasennuksena - Miten kilpailutan oikein? Hissi jälkiasennuksena - Miten kilpailutan oikein? Hallitusforum 6.10.2012 Helsingin Messukeskus Elina Skarra Lakimies Suomen Kiinteistöliitto ry Suomen Kiinteistöliitto ry Taloyhtiön velvollisuus kilpailuttaa

Lisätiedot

Hankintaoikaisu rakennusautomaatiotöiden valvonnan hankinnasta TRE:1043/ /2017

Hankintaoikaisu rakennusautomaatiotöiden valvonnan hankinnasta TRE:1043/ /2017 Tampere Viranhaltijapäätös 1 (5) Hankintaoikaisu rakennusautomaatiotöiden valvonnan hankinnasta TRE:1043/02.07.01/2017 Lisätietoja päätöksestä Toimitusjohtaja Petri Mölsä, puh. 040 543 4181, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätiedot

Suomen Terveystalo Oy (Y-tunnus 1093863-3) Hanna Seppänen, johtava lakimies, Suomen Terveystalo Oy. hanna.seppanen(5)tervevstalo.

Suomen Terveystalo Oy (Y-tunnus 1093863-3) Hanna Seppänen, johtava lakimies, Suomen Terveystalo Oy. hanna.seppanen(5)tervevstalo. HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI-JA TERVEYSLAUTAKUNNALLE Asia Julkisista hankinnoista annetussa laissa (348/2007) tarkoitettu hankintaoikaisuvaatimus Valittaja Suomen Terveystalo Oy (Y-tunnus 1093863-3) Kotipaikka:

Lisätiedot

Viranomaisyhteistyö sisäympäristöongelmissa. Ylitarkastaja, Vesa Pekkola, Sosiaali- ja terveysministeriö

Viranomaisyhteistyö sisäympäristöongelmissa. Ylitarkastaja, Vesa Pekkola, Sosiaali- ja terveysministeriö Viranomaisyhteistyö sisäympäristöongelmissa Ylitarkastaja, Vesa Pekkola, Sosiaali- ja terveysministeriö Osapuolia kosteus- ja homeongelmatapauksissa Asukas Rakennuk sen omistaja Työn tekijä Työn antaja

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä HANKINTAOHJE. Hyväksytty: Yhtymähallitus

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä HANKINTAOHJE. Hyväksytty: Yhtymähallitus Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä HANKINTAOHJE Hyväksytty: Yhtymähallitus 26.9.2017 36 Yleiset periaatteet Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän hankinnat toteutetaan tämän ohjeen mukaisesti. EU-kynnysarvon

Lisätiedot

TÄYDELLINEN PROSESSI

TÄYDELLINEN PROSESSI 14.11.2017 2 1 14.11.2017 3 TÄYDELLINEN PROSESSI Tarjouspyynnön läpikäynti Aiempiin tarjouksiin tutustuminen Analysointi Resurssien kartoitus Tarjouksen teko Tarjouksen lähettäminen Päätöspalaveri ja analysointi

Lisätiedot

ASIA Julkista hankintaa koskeva vastine Rakennusliike Porrokki Oy:n 4.6.2014 markkinaoikeudelle tekemän valituksen johdosta asiassa 2014/535.

ASIA Julkista hankintaa koskeva vastine Rakennusliike Porrokki Oy:n 4.6.2014 markkinaoikeudelle tekemän valituksen johdosta asiassa 2014/535. 1 (5) MARKKINAOIKEUDELLE ASIA Julkista hankintaa koskeva vastine Rakennusliike Porrokki Oy:n 4.6.2014 markkinaoikeudelle tekemän valituksen johdosta asiassa 2014/535. Vastine koskee valittajan tekemää,

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 7.6.2011 Taltionumero 1493 Diaarinumero 716/2/10 Asia Valittaja Oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskeva valitus Hakija Päätös, jota valitus koskee Asian

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki KAARINAN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ

Kaarinan kaupunki KAARINAN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ Kaarinan kaupunki KAARINAN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 Johtosäännön tarkoitus...1 2 Hankintakeskuksen tehtävä...1 3 Hankintojen toteutustapa...1 4 Hankintojen toteuttaminen kansallisen

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Poikkitien yritysalueen esirakentaminen Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää vertailuhintatarjoustanne Poikkitien yritysalueen esirakentamiseen liittyvistä töistä tämän

Lisätiedot

19 Sote-palveluiden kilpailutus - kilpailutuksen käynnistäminen - esitys valtuustolle (ohm. 7)

19 Sote-palveluiden kilpailutus - kilpailutuksen käynnistäminen - esitys valtuustolle (ohm. 7) Kunnanhallitus 39 06.02.2017 Kunnanvaltuusto 19 20.02.2017 19 Sote-palveluiden kilpailutus - kilpailutuksen käynnistäminen - esitys valtuustolle (ohm. 7) Khall 06.02.2017 39 Sote-kilpailutukseen asetettu

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Kaupunginhallitus Sj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Kaupunginhallitus Sj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (5) 266 Hankintaoikaisuvaatimus koskien tietokeskuksen johtajan päätöstä kaupunginarkiston arkistotietokannan hankinnasta HEL 2013-009044 T 02 08 01 00 Päätös päätti

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 13.1.2011 Taltionumero 87 Diaarinumero 1585/2/09 Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija Päätös, jota valitus koskee Markkinaoikeuden päätös

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 28.3.2011 Taltionumero 844 Diaarinumero 4055/3/10 Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija Päätös, jota valitus koskee Asian aikaisempi käsittely

Lisätiedot

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Työsuojeluviranomainen Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue. Valvoo työsuojelua koskevien säännösten ja määräyksien noudattamista Toimintaa

Lisätiedot

HANKINTAPÄÄTÖS KÄRSÄMÄEN TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUJA KOSKEVASSA TARJOUSKILPAILUSSA

HANKINTAPÄÄTÖS KÄRSÄMÄEN TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUJA KOSKEVASSA TARJOUSKILPAILUSSA 26.1.2015 Kärsämäen kunta Keskuskatu 14 86710 KÄRSÄMÄKI S-posti: karsamaen.kunta@karsamaki.fi Attendo ryhmittymä (Attendo Oy & Attendo Terveyspalvelu Oy) Ilmoitettu virallinen sähköposti: satu.karvonen@attendo.fi

Lisätiedot

Yhtymähallitus 72 26.08.2014. Hankintaoikaisu päihdepalvelujen hankintapäätökseen 45/02.08.00/2014. Yhtymähallitus 72. 1.Taustaa

Yhtymähallitus 72 26.08.2014. Hankintaoikaisu päihdepalvelujen hankintapäätökseen 45/02.08.00/2014. Yhtymähallitus 72. 1.Taustaa Yhtymähallitus 72 26.08.2014 Hankintaoikaisu päihdepalvelujen hankintapäätökseen 45/02.08.00/2014 Yhtymähallitus 72 1.Taustaa A-Klinikkasäätiö on tehnyt markkinaoikeuteen valituksen, joka koskee Espoon

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Sipoon Jokilaakson alueen muinaisjäännösten tasokaivauksista

Tarjouspyyntö Sipoon Jokilaakson alueen muinaisjäännösten tasokaivauksista Tarjouspyyntö Sipoon Jokilaakson alueen muinaisjäännösten tasokaivauksista Sipoon kunnan kehitys- ja kaavoituskeskus pyytää tarjoustanne Sipoon Jokilaakson asemakaava-alueen muinaisjäännösten tasokaivauksien

Lisätiedot

Valmistelija: kaupunginjohtaja Jari Rantala, puh

Valmistelija: kaupunginjohtaja Jari Rantala, puh Kaupunginhallitus 86 21.03.2016 Kaupunginhallitus 158 30.05.2016 Kaupunginhallitus 176 13.06.2016 Kaupunginhallitus 197 27.06.2016 Korvausvaade Hanhenpuiston asumisyksikön kustannuksista 821/10.03.02/2015

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/ (6) Teknisen palvelun lautakunta Stara/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/ (6) Teknisen palvelun lautakunta Stara/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (6) 98 Hankintaoikaisuvaatimuksen hylkääminen, kaupunkitekniikan rakentamisen yksikönjohtajan päätös 5.3.2015 15 HEL 2015-001355 T 02 08 03 00 Päätös päätti hylätä

Lisätiedot

MARKKINAOIKEUDELLE 20.8.2015. Vastine Wentelax OȔ:n valitukseen julkista hankintaa koskevassa asiassa Dnro

MARKKINAOIKEUDELLE 20.8.2015. Vastine Wentelax OȔ:n valitukseen julkista hankintaa koskevassa asiassa Dnro LUONNOS MARKKINAOIKEUDELLE 20.8.2015 ASIA Vastine Wentelax OȔ:n valitukseen julkista hankintaa koskevassa asiassa Dnro 2015/429 ASIANOSAISTIEDOT Vastauksen antaja Savon koulutuskuntayhtymä (jäljempänä

Lisätiedot

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Työsuojeluviranomaisen tehtävistä Valvoo työsuojelua koskevien säännösten ja määräyksien noudattamista valvonta toteutetaan pääsääntöisesti tarkastajien

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/2014 1 (5) 606 LTR Suunnittelu Oy:n hankintaoikaisuvaatimus koskien kiinteistölautakunnan hankintapäätöstä pienehköjen hankkeiden pää- ja arkkitehtisuunnittelupalvelujen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 9/ (5) Teknisen palvelun lautakunta Hank/

Helsingin kaupunki Esityslista 9/ (5) Teknisen palvelun lautakunta Hank/ Helsingin kaupunki Esityslista 9/2015 1 (5) 2 Hankintaoikaisuvaatimuksen hylkääminen, ilmanpuhdistimien vuokraus H009-15 HEL 2015-000940 T 02 08 01 00 Päätösehdotus Esittelijän perustelut Taustasäännökset

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Kaskela-Ylikeravan alueurakka 2014-2017 (+2 v optio)

TARJOUSPYYNTÖ. Kaskela-Ylikeravan alueurakka 2014-2017 (+2 v optio) Kaskela-Ylikeravan alueurakka 2014-2017 (+2 v optio) 15.3.2014 TARJOUSPYYNTÖ 1. Hankintayksikkö ja hankinnan kohde Keravan kaupunki Keravan Kaupunkitekniikka -liikelaitos PL 123 (Kauppakaari 11) 04201

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Taltionumero 843 Diaarinumero 2946/2/09. Markkinaoikeus nro 366/2009

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Taltionumero 843 Diaarinumero 2946/2/09. Markkinaoikeus nro 366/2009 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 28.3.2011 Taltionumero 843 Diaarinumero 2946/2/09 Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija Päätös, jota valitus koskee Selostus asiasta Markkinaoikeus

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ

TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ Pyydämme tarjoustanne tarjouspyynnössä ja sen liitteenä olevissa asiakirjoissa

Lisätiedot

POLTTOPUIDEN HANKINTA

POLTTOPUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ sivu 1 (5) 09.07.2015 1 POLTTOPUIDEN HANKINTA Hankinnan kohde Nokiankaupunkipyytäätarjoustatoimeentulotukiasiakkaiden polttopuista. Vuosittainenhankintamäärävaihtelee,arviolta10-30 irtokuutiometriävuodessa.

Lisätiedot

VIHERALUEIDEN (NURMIKOT) LEIKKUUTYÖT HOITOKAUDELLE Hankinta on jaettu seuraaviin osa-alueisiin: 1. Hoidettavat viheralueet

VIHERALUEIDEN (NURMIKOT) LEIKKUUTYÖT HOITOKAUDELLE Hankinta on jaettu seuraaviin osa-alueisiin: 1. Hoidettavat viheralueet 1 LIEDON KUNTA Tekniset ja ympäristöpalvelut PL 24 21421 Lieto TARJOUSPYYNTÖ VIHERALUEIDEN (NURMIKOT) LEIKKUUTYÖT HOITOKAUDELLE 2014-2015 1. Hankinnan kohde 2. Hankinnan sisältö 2.1. Hoidettavat viheralueet

Lisätiedot

Julkista hankintaa koskeva hankintaoikaisuvaatimus

Julkista hankintaa koskeva hankintaoikaisuvaatimus HEINOLAN KAU Kr;,-sano 2 6-11- 2013 Asianume u 110.03. HEINOLAN KAUPUNKI / TEKNINEN LAUTAKUNTA ASIA Julkista hankintaa koskeva hankintaoikaisuvaatimus HAKIJA Heinolan Keskuslukko Oy ("Hakija") Rajakatu

Lisätiedot

1(5) Osa-alue A Perusvarusteisilla ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut. Osa-alue B Esteettömillä ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut

1(5) Osa-alue A Perusvarusteisilla ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut. Osa-alue B Esteettömillä ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut 1(5) TARJOUSPYYNTÖ: Liedon kunnan vammaispalvelulain (VPL) ja sosiaalihuoltolain (SHL) mukaisten kuljetuspalveluiden sekä sotainvalidien kuljetuspalveluiden kilpailutus 1. Hankinnan kohde 2. Sopimuskausi

Lisätiedot

Uudet oikeusturvakeinot

Uudet oikeusturvakeinot Ajankohtaista oikeuskäytäntöä 12.9.2013 Pilvi Takala PTCServices Oy PTCServices Oy PTCServices Oy on julkisiin hankintoihin ja sopimusoikeuteen erikoistunut asiantuntijatoimisto www.ptcs.fi Hankintayksiköille

Lisätiedot

Ehnroosin koulun väistötilat ja Ehnroosin koulun suunnittelun käynnistäminen / lisämääräraha / väistötilojen tarjoukset

Ehnroosin koulun väistötilat ja Ehnroosin koulun suunnittelun käynnistäminen / lisämääräraha / väistötilojen tarjoukset Tekninen lautakunta 65 15.04.2014 Kunnanhallitus 118 22.04.2014 Kunnanvaltuusto 48 28.04.2014 Kunnanhallitus 188 23.06.2014 Kunnanhallitus 211 18.08.2014 Ehnroosin koulun väistötilat ja Ehnroosin koulun

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Rakentamispalvelu (Stara) 8/2014 Logistiikka Yksikönjohtaja

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Rakentamispalvelu (Stara) 8/2014 Logistiikka Yksikönjohtaja Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 8 Monikäyttöperävaunujen hankinta HEL 2014-002710 T 02 08 01 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti tilata logistiikan vuokraamolle 2 kpl Kronos monikäyttöperävaunuja

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (5) Teknisen palvelun lautakunta Stara/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (5) Teknisen palvelun lautakunta Stara/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2017 1 (5) 41 Hankintaoikaisuvaatimus teknisen palvelun lautakunnan päätökseen 16.2.2017 16 HEL 2016-009930 T 02 08 02 00 Päätös päätti hyväksyä esityslistatekstissä mainituin

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (6) Teknisen palvelun lautakunta Stara/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (6) Teknisen palvelun lautakunta Stara/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2012 1 (6) 77 Onninen Oy:n hankintaoikaisuvaatimus, muoviputkien ja -kaivojen hankinta, teknisen palvelun lautakunnan päätös 13 9.2.2012 HEL 2011-007391 T 02 08 01 00 Päätös

Lisätiedot

Maaningan kiinteistöjen koneelliset auraukset ajalla v + 1 v optio

Maaningan kiinteistöjen koneelliset auraukset ajalla v + 1 v optio Kuopion kaupunki Päätöspöytäkirja 1 (6) Hankinta- ym. sopimukset 17 / 2016 Maaningan kiinteistöjen koneelliset auraukset ajalla 1.10.2016-30.4.2019 + 1 v + 1 v optio Selostus ja perustelu Kuntatekniikkaliikelaitos

Lisätiedot

Ilmoitusasiat. Sosiaali- ja terveyslautakunta 329 28.09.2011 629/41/411/2010 631/41/411/2010 985/21/211/2011 STLTK 329

Ilmoitusasiat. Sosiaali- ja terveyslautakunta 329 28.09.2011 629/41/411/2010 631/41/411/2010 985/21/211/2011 STLTK 329 Sosiaali- ja terveyslautakunta 329 28.09.2011 Ilmoitusasiat 629/41/411/2010 631/41/411/2010 985/21/211/2011 STLTK 329 1) Julkista hankintaa; asu mis- ja hoivapalveluita koskeva markki naoi keuden päätös

Lisätiedot

Valtuustoaloite: Väistötilat lapsille, koululaisille ja henkilöstölle kaupungin kiinteistöjen uudisrakentamisen, huollon tai korjauksen ajaksi

Valtuustoaloite: Väistötilat lapsille, koululaisille ja henkilöstölle kaupungin kiinteistöjen uudisrakentamisen, huollon tai korjauksen ajaksi Kaupunginvaltuusto 99 08.12.2014 Kaupunginhallitus 379 15.12.2014 Tekninen lautakunta 13 04.02.2015 Tekninen lautakunta 46 06.05.2015 Valtuustoaloite: Väistötilat lapsille, koululaisille ja henkilöstölle

Lisätiedot

Lisätiedot Eeva Rantala, hankinta-asiantuntija, puhelin: eeva.rantala(a)hel.fi. 1 Salassa pidettävä (JulkL 24 1 mom 25 k.

Lisätiedot Eeva Rantala, hankinta-asiantuntija, puhelin: eeva.rantala(a)hel.fi. 1 Salassa pidettävä (JulkL 24 1 mom 25 k. Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) 23 Erikoishammaslääkäritasoisen proteettisen hoidon suorahankinta HEL 2015-008390 T 02 08 02 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti hyväksyä suorahankintalain 67 mukaisesti

Lisätiedot

KOULUN JA PÄIVÄKODIN SISÄILMAONGELMA -MONIALAINEN RATKAISU. Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista?

KOULUN JA PÄIVÄKODIN SISÄILMAONGELMA -MONIALAINEN RATKAISU. Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? KOULUN JA PÄIVÄKODIN SISÄILMAONGELMA -MONIALAINEN RATKAISU Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? Ulla Ahonen Ympäristöterveydenhuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto 2.12.2014 2.12.2014 1

Lisätiedot

Tarjouspyyntö kertakäyttötuotteiden hankinnasta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille

Tarjouspyyntö kertakäyttötuotteiden hankinnasta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille TARJOUSPYYN TÖ 29.5.2015 Tarjouspyyntö kertakäyttötuotteiden hankinnasta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille 1. Yleistä Viitasaaren kaupunki ja Pihtiputaan kunta toteuttavat

Lisätiedot

24.5.2011. Asia Oikaisuvaatimus koskien Kokkolan kaupungin päällystysurakkahankintaa

24.5.2011. Asia Oikaisuvaatimus koskien Kokkolan kaupungin päällystysurakkahankintaa äine n 1 (4) Kokkolan kaupungin tekniselle lautakunnalle OIKAISU VAATIMUS Asia Oikaisuvaatimus koskien Kokkolan kaupungin päällystysurakkahankintaa Päätös Oikaisuvaatimuksen tekijä Kokkolan kaupungin teknisen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2015 1 (6) 328 Painehaavoja ehkäisevien ja hoitavien patjojen vuokrauspalvelu ja hankinta HEL 2015-006533 T 02 08 01 00 Päätös päätti käydyn tarjouskilpailun ja esityslistalla

Lisätiedot

Ilmoittaminen ja sähköinen tietojenvaihto, määräajat

Ilmoittaminen ja sähköinen tietojenvaihto, määräajat Ilmoittaminen ja sähköinen tietojenvaihto, määräajat Hankinta-asiantuntija Marko Rossi Tarjouspyynnön asettaminen tarjoajien saataville Hankintayksikön on asetettava tarjouspyyntö, neuvottelukutsu ja niiden

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Tervanokan ruoppaus, Järvenpään kaupunki 2 Hankinnan yksilöinti 3 Hankintamenettely Järvenpään kaupungin Kaupunkitekniikka pyytää kokonaishintatarjoustanne, Tervanokan ruoppaukseen

Lisätiedot

Tarjouspyyntö perunoiden toimittamisesta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille

Tarjouspyyntö perunoiden toimittamisesta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille Tarjouspyyntö perunoiden toimittamisesta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille 1. Yleistä Viitasaaren kaupunki ja Pihtiputaan kunta toteuttavat yhteisiä kuntapalveluja nimellä

Lisätiedot

4. PUDASJÄRVEN KAUPUNGIN VASTINE SOITTIMET JA NIIDEN OSAT HANKINTA PÄÄTÖKSEEN (TARJOUSPYYNTÖ 970/04.05/2016)

4. PUDASJÄRVEN KAUPUNGIN VASTINE SOITTIMET JA NIIDEN OSAT HANKINTA PÄÄTÖKSEEN (TARJOUSPYYNTÖ 970/04.05/2016) VASTINE MARKKINAOIKEUS RADANRAKENTAJANTIE 5 00520 HELSINKI Viite: Dnro 2016/350 VASTINE MUSAMAAILMA OY:N VALITUKSEEN 1. VASTINEEN ANTAJA Pudasjärven kaupunki PL 10 93101 Pudasjärvi 2. VASTINEEN ANTAJAN

Lisätiedot

11.4.2014. Tarjousta pyydetään seuraavista työkoneista: kauhan kallistaja, routapiikki

11.4.2014. Tarjousta pyydetään seuraavista työkoneista: kauhan kallistaja, routapiikki Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Järvenpään kaupungin työkonepalvelut 2014-2015 2 Hankinnan yksilöinti Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne tarvitsemiensa yksikköhintaperusteisten työkonepalveluiden

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 28.3.2014

TARJOUSPYYNTÖ 28.3.2014 TARJOUSPYYNTÖ 28.3.2014 Tarjouspyyntö siivouspalveluiden hoitamisesta Pihtiputaan Muurasjärven koulun-, Muurasjärven neuvolan sekä Muurasjärven kotipalvelun tiloihin. 1. Yleistä Viitasaaren kaupunki ja

Lisätiedot

PIENET JA KIIREELLISET KATUVALAISTUKSEN SUUNNITTELUKOHTEET 2015 2016

PIENET JA KIIREELLISET KATUVALAISTUKSEN SUUNNITTELUKOHTEET 2015 2016 Tarjouspyyntö 1 (5) PIENET JA KIIREELLISET KATUVALAISTUKSEN SUUNNITTELUKOHTEET 2015 2016 1 Hankinnan yksilöinti Järvenpään kaupunki pyytää tarjoustanne pienten ja kiireellisten katuvalaistuskohteiden suunnittelusta.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Esityslista 21/2015 1 (6) Päätettävä tässä kokouksessa 4 Asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinta: CGI Suomi Oy:n hankintaoikaisuvaatimus HEL 2015-003057 T 02 08 02 00 Päätösehdotus

Lisätiedot

K/7/ /2017 Kaavoituksen ja kunnallistekniikan suunnittelupalveluiden puitesopimus 2018%2020

K/7/ /2017 Kaavoituksen ja kunnallistekniikan suunnittelupalveluiden puitesopimus 2018%2020 Asia K/7/02.08.00.06/2017 Kaavoituksen ja kunnallistekniikan suunnittelupalveluiden puitesopimus 2018%2020 1.1 Tarjouspyynnön kohde Hankintayksikkö on Imatran kaupunki / Kaupunkirakenne ja kunnallistekniikka.

Lisätiedot

Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016

Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016 Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016 Kaakkois-Suomen ELY-keskus Sivu 1 20.9.2017 Voimaantulo 1.1.2017 Ennen tämän lain voimaantuloa aloitettuihin lain voimaan tullessa vireillä

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) Liite K / / Kuntalain mukainen valitusosoitus (33 36 ) Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 20/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Esityslista 20/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Esityslista 20/2014 1 (5) 8 Seulontamammografiatutkimusten hankintaa koskeva hankintaoikaisu ja hankinnan väliaikainen järjestäminen hankintalain 93 :n nojalla HEL 2014-002513 T 02 08

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 21/2014 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/5 4.11.2014

Helsingin kaupunki Esityslista 21/2014 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/5 4.11.2014 Helsingin kaupunki Esityslista 21/2014 1 (5) 5 Oikaisuvaatimus rintamaveteraanien fysioterapiapalveluiden hankintapäätöksestä HEL 2014-005187 T 02 08 02 00 Päätösehdotus Esittelijän perustelut Oikaisuvaatimus

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: MÄNTYHARJUN PÄIVÄKODIN UUDISRAKENNUKSEN SÄHKÖURAKKA

TARJOUSPYYNTÖ: MÄNTYHARJUN PÄIVÄKODIN UUDISRAKENNUKSEN SÄHKÖURAKKA TARJOUSPYYNTÖ: MÄNTYHARJUN PÄIVÄKODIN UUDISRAKENNUKSEN SÄHKÖURAKKA Pyydämme tarjoustanne Mäntyharjun päiväkodin uudisrakennuksen sähköurakasta tarjouspyynnön ja sen liitteenä olevien asiakirjojen mukaisesti.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Rakentamispalvelu (Stara) 7/2014 Logistiikka 06.03.2014 Yksikönjohtaja

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Rakentamispalvelu (Stara) 7/2014 Logistiikka 06.03.2014 Yksikönjohtaja Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) 7 Lannoitteiden hankinta HEL 2014-001175 T 02 08 01 00 Päätös Päätöksen perustelut päätti hylätä Schetelig Oy:n ja S. G. Nieminen Oy:n liitteessä 1 mainitut osatarjoukset

Lisätiedot

IPT 2. Hankinta työpaja Uusi hankintalaki valituksien välttäminen tarjousten vertailussa

IPT 2. Hankinta työpaja Uusi hankintalaki valituksien välttäminen tarjousten vertailussa IPT 2 Hankinta työpaja 8.-9.6.2017 Uusi hankintalaki valituksien välttäminen tarjousten vertailussa Neuvottelumenettelyn läpivienti Hankinnalle määritetty selkeät tavoitteet Hankintaprosessin mukainen

Lisätiedot

VASTINE. Vastine hankinta-asiaa koskevaan valitukseen Dnro 2015/763

VASTINE. Vastine hankinta-asiaa koskevaan valitukseen Dnro 2015/763 VASTINE 21.12.2015 Markkinaoikeus Asia Valittaja Vastapuoli Vastine hankinta-asiaa koskevaan valitukseen Dnro 2015/763 Tamora Oy Lappeenrannan kaupunki Prosessiosoite: Lappeenrannan kaupunki PL 11 53101

Lisätiedot

Sisäilmaongelmien valvonta työsuojelun vastuualueella

Sisäilmaongelmien valvonta työsuojelun vastuualueella Sisäilmaongelmien valvonta työsuojelun vastuualueella Tarkastaja Ulla Riikonen Tarkastaja Marja Tereska-Korhonen Lounais-Suomen aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue Tarkastaja Ulla Riikonen 11.11.2015

Lisätiedot

Miten oirekyselyt ja erilaiset rakennukseen liittyvät tutkimukset linkitetään yhteen.

Miten oirekyselyt ja erilaiset rakennukseen liittyvät tutkimukset linkitetään yhteen. Miten oirekyselyt ja erilaiset rakennukseen liittyvät tutkimukset linkitetään yhteen. Jukka-Pekka Kärki Rakennusterveysasiantuntija Suomen Sisäilmakeskus Oy Sisäilmaongelmiin liittyvissä korjaushankkeissa

Lisätiedot

79 22.11.2011. Hankinnan kuvaus

79 22.11.2011. Hankinnan kuvaus Tarkastuslautakunta 1.1.2009-30.6.2013 79 22.11.2011 ERITYISTARKASTUSPALVELUN HANKINTA TARLAU 79 Hankinnan kuvaus Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 26.9.2011 antanut tarkastuslautakunnan tehtäväksi vihreiden

Lisätiedot

Valmistelija: toimitusjohtaja Esa Hakala. Asiaa esitellään tarkemmin kokouksessa.

Valmistelija: toimitusjohtaja Esa Hakala. Asiaa esitellään tarkemmin kokouksessa. Johtokunta 16 06.02.2014 Johtokunta 26 20.02.2014 Hankintaoikaisu päätökseen 13, 30.1.2014 23/02.08.00/2013 Johtokunta 06.02.2014 16 Valmistelija: toimitusjohtaja Esa Hakala PoSan johtokunta päätti kokouksessaan

Lisätiedot

Eväitä hyvän tarjouksen tekemiseen Iisalmi 4.6.2015

Eväitä hyvän tarjouksen tekemiseen Iisalmi 4.6.2015 Eväitä hyvän tarjouksen tekemiseen Iisalmi 4.6.2015 Minna Heikka Hankinta-asiamies p. 044 718 2921 minna.heikka@is-hankinta.fi Onnistuneen kaupankäynnin lähtökohtia: 2 Tunne tuotteesi Tunne kauppatapa

Lisätiedot

Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016

Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 Eurajoen kunnan koulutoimi pyytää tarjoustanne koululaiskuljetuksista lukuvuodelle 2015-2016. 1

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 18.1.2011. Terveyslautakunta päättänee esityslistalla esitetyin perustein hylätä

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 18.1.2011. Terveyslautakunta päättänee esityslistalla esitetyin perustein hylätä HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 14 KUNTOKASINO KY:N OIKAISUVAATIMUS RINTAMAVETERAANIEN FYSIOTERAPIAPALVELUJEN HANKINTAPÄÄTÖKSESTÄ Terke 2010-181 Esityslistan asia TJA/14 TJA Terveyslautakunta päätti

Lisätiedot

Tarjouspyyntö ja tarjousten tekeminen hankintalain mukaisesti

Tarjouspyyntö ja tarjousten tekeminen hankintalain mukaisesti Tarjouspyyntö ja tarjousten tekeminen hankintalain mukaisesti Markus Ukkola Lakimies, Julkisten hankintojen neuvontayksikkö Hankintalainsäädäntö ja -ohjeistus Laki julkisista hankinnoista (348/2007) Laki

Lisätiedot

Hankintaohje. Hankintaohje

Hankintaohje. Hankintaohje Hankintaohje Hankintaohje 1 Kaupunginhallituksen hyväksymä 1.7.2015 Sisällysluettelo 1. Yleiset periaatteet 3 2. Hankintojen ryhmäjako 3 2.1. Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat 3 2.2. Kansallisen

Lisätiedot

TEKNISTEN PALVELUJEN KILPAILUTTAMISEN HAASTEET. 17.02.2012 Markku Teppo Deveco Oy

TEKNISTEN PALVELUJEN KILPAILUTTAMISEN HAASTEET. 17.02.2012 Markku Teppo Deveco Oy TEKNISTEN PALVELUJEN KILPAILUTTAMISEN HAASTEET 17.02.2012 Markku Teppo Deveco Oy Kunnan teknisen toimen palvelut ovat tärkeitä asukkaille Kiristyneessä kuntataloudessa kunnilla on ollut vaikeuksia teknisen

Lisätiedot

Juha-Pekka Koho 13.11.2009

Juha-Pekka Koho 13.11.2009 Juha-Pekka Koho 13.11.2009 Hankinnat Tavaroiden ja palveluiden osto, vuokraus ja urakalla teettäminen Osamaksukaupat Leasing-sopimus Optiosopimus Lisätyöt Hankintalaki Voimaan 1.6.2007 Hankintalain tarkoitus

Lisätiedot

Lumenvastaanottopaikan talvikunnossapito

Lumenvastaanottopaikan talvikunnossapito Kuopion kaupunki Päätöspöytäkirja 1 (5) Lumenvastaanottopaikan talvikunnossapito Hankinta- ym. sopimukset 24 / 2017 Tarjouspyyntö Tarjoukset Urakoitsijan valinta Mestar pyysi tarjoukset Kumpusaaren lumenvastaanottopaikan

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 8.2.2011 Taltionumero 268 Diaarinumero 1146/2/09 Lyhyt ratkaisuseloste Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija Päätös, jota valitus koskee

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (6) Hankintakeskus

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (6) Hankintakeskus Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 (6) 3 Liikkumisen apuvälineet H018-14 HEL 2014-011257 T 02 08 01 00 Päätös päätti hyväksyä seuraavat tarjoukset kolmeksi (3) vuodeksi hinnaltaan edullisimpina. Algol-Trehab

Lisätiedot

HANKINTATOIMI JUHA-PEKKA KOHO 4.11.2010

HANKINTATOIMI JUHA-PEKKA KOHO 4.11.2010 HANKINTATOIMI JUHA-PEKKA KOHO 4.11.2010 HANKINNAT Tavaroiden ja palveluiden osto, vuokraus ja urakalla teettäminen Osamaksukaupat Leasing-sopimus Optiosopimus Lisätyöt Voimaan 1.6.2007 Hankintalain tarkoitus

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista varten tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista varten tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Sivu 1 / 6 Tarjouspyyntö 22.6.2015 MAARAKENNUSSIMULAATTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista

Lisätiedot

Sopimusehdot hankintaprosessissa ja sopimuksen synty. Varatuomari Leena Hoppu-Mäenpää Kuntaliitto / lakiyksikkö

Sopimusehdot hankintaprosessissa ja sopimuksen synty. Varatuomari Leena Hoppu-Mäenpää Kuntaliitto / lakiyksikkö Sopimusehdot hankintaprosessissa ja sopimuksen synty Varatuomari Leena Hoppu-Mäenpää Kuntaliitto / lakiyksikkö Julkinen hankinta Hankinnan suunnittelu ja toteutus Kilpailutus valmistelu Sopimuskausi, esim.

Lisätiedot

Oikeustapauksia - Teemana tarjoajan soveltuvuus

Oikeustapauksia - Teemana tarjoajan soveltuvuus Oikeustapauksia - Teemana tarjoajan soveltuvuus Kuntamarkkinat 13.-14.9.2017 hankinta-asiantuntija Olli Jylhä Tarjoajan soveltuvuus Hankintayksikkö voi asettaa vaatimuksia tarjoajan soveltuvuudelle Vaatimuksilla

Lisätiedot

Muutoksenhaku Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunkisuunnittelulautakunta

Muutoksenhaku Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunkisuunnittelulautakunta Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (10) 14 Liikennevalojen LED-opastimien hankinta vuosina 2015 ja 2016 HEL 2015-002727 T 02 08 01 00 Päätös Päätöksen perustelut Liikennesuunnittelupäällikkö päätti, että

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 13/ (5) Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) TJ/

Helsingin kaupunki Esityslista 13/ (5) Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) TJ/ Helsingin kaupunki Esityslista 13/2016 1 (5) 8 Neonpoint Oy:n hankintaoikaisuvaatimus metron opastusjärjestelmän uudistamista koskevasta hankinnasta HEL 2016-005939 T 02 08 01 00 Päätösehdotus Esittelijän

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Liikuntavirasto 8/2015 Kehittämisyksikkö Suunnittelupäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Liikuntavirasto 8/2015 Kehittämisyksikkö Suunnittelupäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 10 Eläintarhan skeittipuiston rakennustyön tilaaminen HEL 2015-009893 T 02 08 03 01 Päätös Päätöksen perustelut Vs. suunnittelupäällikkö päätti tilata Eläintarhan skeittipuiston

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 5/ (6) Teknisen palvelun lautakunta Stara/

Helsingin kaupunki Esityslista 5/ (6) Teknisen palvelun lautakunta Stara/ Helsingin kaupunki Esityslista 5/2015 1 (6) 4 Hankintaoikaisuvaatimuksen hylkääminen, teknisen palvelun lautakunnan päätös 5.3.2015 44 HEL 2015-004067 T 02 08 03 00 HEL 2014 013741 Päätösehdotus Esittelijän

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 14/ (6) Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) Tj/

Helsingin kaupunki Esityslista 14/ (6) Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) Tj/ Helsingin kaupunki Esityslista 14/2014 1 (6) 7 Soudoset Oy:n tietopyyntö koskien HKL:n tarjouskilpailua 31H-12 HEL 2013-000633 T 07 01 02 Päätösehdotus päättää hylätä Soudoset Oy:n tietopyynnön 12.12.2012,

Lisätiedot

Mitä yrittäjien on syytä huomioida julkisissa hankinnoissa? Webinaari Porissa 23.4.2014 LÄHTÖKOHTIA MENESTYMISEEN JULKISISSA HANKINNOISSA

Mitä yrittäjien on syytä huomioida julkisissa hankinnoissa? Webinaari Porissa 23.4.2014 LÄHTÖKOHTIA MENESTYMISEEN JULKISISSA HANKINNOISSA Mitä yrittäjien on syytä huomioida julkisissa hankinnoissa? Webinaari Porissa 23.4.2014 LÄHTÖKOHTIA MENESTYMISEEN JULKISISSA HANKINNOISSA Tarjouspyyntö ja sen velvoitteet Tarjousten käsittely Hankintapäätös

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 14.10.2015

TARJOUSPYYNTÖ 14.10.2015 TARJOUSPYYNTÖ 14.10.2015 Tarjouspyyntö Pihtiputaan pesulan pyykkikuljetuksista Pihtipudas- Viitasaari- Pihtipudas viisi (5) kertaa viikossa sekä Pihtiputaalla kolme (3) kertaa viikossa. 1. Yleistä Viitasaaren

Lisätiedot

Muutoksenhaku Muutoksenhaku hankintapäätökseen, Palvelukeskuksen johtokunta

Muutoksenhaku Muutoksenhaku hankintapäätökseen, Palvelukeskuksen johtokunta Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 2, paikannusrannekkeiden hankinta ja ylläpito HEL 2017-002561 T 02 08 01 00 Päätös Päätöksen perustelut päätti tarjouskilpailun jälkeen solmia hankintasopimuksen kokonaishinnaltaan

Lisätiedot

Tilaajavastuulain huomioiminen julkisissa hankinnoissa

Tilaajavastuulain huomioiminen julkisissa hankinnoissa Tilaajavastuulain huomioiminen julkisissa hankinnoissa Marko Rossi Hankinta-asiantuntija 8.3.2016 Tilaajavastuulain suhde hankintalakiin Tilaajavastuulaki ei lähtökohtaisesti vaikuta hankintalainsäädännön

Lisätiedot

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto, hankinnat Otteet Otteen liitteet

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto, hankinnat Otteet Otteen liitteet Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (5) 16 Hankintaoikaisuvaatimuksen peruuttaminen ja asian käsittelyn raukeaminen ajoneuvojen ja työkoneiden renkaiden hankintaa koskevassa asiassa, toimitusjohtajan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 75

Espoon kaupunki Pöytäkirja 75 10.10.2016 Sivu 1 / 1 3757/2016 10.03.02 70 5.9.2016 75 Jousenkaaren koulu (Pöydälle 5.9.2016) Valmistelijat / lisätiedot: Maija Lehtinen, puh. 046 877 3683 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Teknisen

Lisätiedot

Naantalin kaupunki. Tarjouspyyntö 30057 Päiväys 01.04.2015

Naantalin kaupunki. Tarjouspyyntö 30057 Päiväys 01.04.2015 1/5 TARJOUSPYYNTÖ 30057 Palvelutalo Kummelin korjaus- ja laajennustyöt, kokonaisurakka 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Pekka Alm Suomi puh. pekka.alm@naantali.fi Tarjoukset lähetettävä:

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 6/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ho/

Helsingin kaupunki Esityslista 6/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ho/ Helsingin kaupunki Esityslista 6/2014 1 (5) 1 Vison Alliance Partners Oy:n tekemä hankintaoikaisuvaatimus yleisten töiden lautakunnan päätöksestä, 10.12.2013 526, koskien infrahankkeiden projektinjohtopalveluiden

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta Asianro 1160/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta Asianro 1160/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) 24 Asianro 1160/00.02.03/2013 KTL tiedonannot 2013 Toimitusjohtaja, henkilöstöasiat 4 Henkilökohtaisen lisän myöntäminen / Terhi Holländer 5 Teknisen henkilöstön

Lisätiedot

Betoniputket ja -kaivot optiovuosi 2018

Betoniputket ja -kaivot optiovuosi 2018 Kuopion kaupunki Päätöspöytäkirja 1 (5) Betoniputket ja -kaivot optiovuosi 2018 Hankinta- ym. sopimukset 26 / 2017 Selostus ja perustelu Esitys Päätös Kuntatekniikkaliikelaitoksen rakentamisyksikkö pyysi

Lisätiedot

Tilaajavastuulaki ja hankintalaki

Tilaajavastuulaki ja hankintalaki Tilaajavastuulaki ja hankintalaki Suuntaviivoja tilaajavastuulain ja hankintalain velvoitteiden yhteensovittamiseen Julkisten hankintojen neuvontayksikkö Helsinki 7.7.2008 1 Tilaajavastuulain keskeinen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Sosiaali- ja terveysvirasto 11/2013 Perhe- ja sosiaalipalvelut Vammaistyön johtaja

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Sosiaali- ja terveysvirasto 11/2013 Perhe- ja sosiaalipalvelut Vammaistyön johtaja Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 20 Ryhmäkuljetusten suorahankinta Oskarinpuiston toimintakeskukseen HEL 2013-016039 T 02 08 02 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti hyväksyä Oskarinpuiston toimintakeskuksen

Lisätiedot