Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 7 / 2014 Sivu 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 7 / 2014 Sivu 1"

Transkriptio

1 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 7 / 2014 Sivu 1 Rakennuslautakunta Kokoustiedot Aika Torstai klo Paikka Kaupungin virastotalo, kokoushuone 2, II kerros Saapuvilla olleet jäsenet Himanen Vesa, puheenjohtaja Väisänen Kauko, varapuheenjohtaja Puntanen Pia Kortelainen Hannu Haukijärvi Erja Liikanen Kari Savander Susanna Arnell Kalevi Piispa Matti Suutari-Piispa Eija Muut saapuvilla olleet Väänänen Jaakko, kaupunginhallituksen edustaja, poistui kello jälkeen Mikkola Risto, johtava rakennustarkastaja/esittelijä Muuronen Viljo, kaupunginpuutarhuri Ruuth Juha, hallintopäällikkö/sihteeri Poissa Kervinen Jaana Asiat Allekirjoitukset Puheenjohtaja Sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Himanen Vesa Ruuth Juha Pöytäkirja on tarkastettu ja oikeaksi todettuna hyväksytään. Savander Susanna Arnell Kalevi Pöytäkirjan nähtävänäolo

2 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 7 / 2014 Sivu 2 Pöytäkirja pidettiin edeltäpäin toimitetun ilmoituksen jälkeen nähtävänä kaupungin asiointipisteessä Hallintopäällikkö Ruuth Juha

3 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 7 / 2014 Sivu 3 Käsitellyt asiat 1 / 40 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 / 41 Pöytäkirjantarkastajien valinta 3 / 42 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus 4 / 43 Ilmoitusasiat 5 / 44 Liite 1 Talouden seuranta 10/ / 45 Liite 2-6 Oikaisuvaatimus johtavan rakennustarkastajan päätöksestä 678/ , varasto-puuvajan, laavun ja käymälän rakentaminen Montolan kylän tilalle Västäräkki RN:o 3:2 7 / 46 Liite 7 Rakennusvalvontataksan tarkistaminen 8 / 47 Lautakunnan edustaja rekrytoitavan rakennustarkastajan haastatteluihin

4 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 1 Sivu 4 Rakennuslautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Ehdotus Päätös Rakennuslautakunta: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 2 Sivu 5 Rakennuslautakunta Pöytäkirjantarkastajien valinta Ehdotus Päätös Rakennuslautakunta: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Susanna Savander ja Kalevi Arnell.

6 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 3 Sivu 6 Rakennuslautakunta Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus Lautakunnalle on toimitettu seuraavat viranhaltijoiden tekemät päätöspöytäkirjat: Ehdotus Hallintopäällikkö: Lautakunta päättää olla käyttämättä otto-oikeuttaan, koska pöytäkirjoista ei ole havaittu mitään sellaista mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle. Päätös Rakennuslautakunta: Hyväksyttiin.

7 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 4 Sivu 7 Rakennuslautakunta Ilmoitusasiat Lautakunnalle on toimitettu seuraavat ilmoitusluontoiset asiat: Johtava rakennustarkastaja: 18 Asuinrakennuksen käyttökielto majoitustilana 25 Rakennustarkastaja Sari Valjakan silmälasit näyttöpäätetyöskentelyyn Kaupunginpuutarhuri: 64, 74-77, 81, 84 Kiinteistöittäisen jätehuoltomaksun vapautus/kohtuullistaminen 78-80, 82, 83 Kiinteistökohtainen jätteenkeräys/yhdyskuntajätteen tyhjennysvälin pidennys Ehdotus Johtava rakennustarkastaja: Merkitään tiedoksi. Päätös Rakennuslautakunta: Merkittiin.

8 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 5 Sivu 8 Rakennuslautakunta / 040 / 2013 Talouden seuranta 10/2014 Valmistelijat: johtava rakennustarkastaja Risto Mikkola puhelin ja taloussuunnittelija Marja-Liisa Hämäläinen puhelin Kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle annetaan viimeinen selvitys taloudesta 10/2014 seurannan yhteydessä. Tässä yhteydessä tehdään myös anomukset lisämäärärahoista ja tuloista, joita ei olla budjetoitu tai tulokehitys on ollut talousarviossa arvioitua suurempaa. Seurannan yhteydessä tehdään lisämäärärahaesitykset sekä muut määrärahamuutokset menoihin ja tuloihin. Lisäksi raportoidaan kaupungin tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelman toimenpiteiden toteutumistilanne koskien vuotta Seuranta on valmisteltu ja lähetetty talouspalveluille liitettäväksi koko kaupungin seurantaraporttiin, määräaikaan mennessä. Rakennuslautakunnan osalta ei lisämäärärahaesityksiä eikä määrärahasiirtoja tarvitse tehdä. Tilinpäätösennusteen mukaan menot alittuvat n euroa ja tulot ylittyvät n euroa. Rakennuslautakunnan talouden toteutuminen on seuraava: Johdon raportointi ja tilinpäätösennuste sekä tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelman toteutuminen on esitetty liitteenä olevassa seurantaraportissa.

9 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 5 Sivu 9 Talouden seuranta 10/2014 Liite 1 Ehdotus Johtava rakennustarkastaja: Rakennuslautakunta merkitsee tiedoksi talouden seurannan 10/2014. Päätös Rakennuslautakunta: Hyväksyttiin. Tiedoksi Talouspalvelut Jari Laitinen ja Tiina Viskari

10 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 6 Sivu 10 Rakennuslautakunta / 021 / 2014 Oikaisuvaatimus johtavan rakennustarkastajan päätöksestä 678/ , varasto-puuvajan, laavun ja käymälän rakentaminen Montolan kylän tilalle Västäräkki RN:o 3:2 Valmistelijat: johtava rakennustarkastaja Risto Mikkola puhelin Erkki Rantalainen sekä Kari ja Tarja Rantalainen alaikäisen Johanna Rantalaisen huoltajina ovat tehneet rakennuslautakunnalle saapuneen oikaisuvaatimuksen johtavan rakennustarkastajan päätöksestä 678/ , jolla on hylätty heidän rakennuslupahakemuksensa Montolan kylän tilalla Västäräkki RN:o 3:2 olevien laavun ja käymälän pitämiseksi paikallaan ja uuden varasto-puuvajan rakentamiseksi sekä määrätty purkamaan luvattomat rakennelmat ja toimittamaan purkujätteet, rakennustarvikkeet ja muu irtain tavara pois saaresta mennessä. Oikaisuvaatimus päätöksestä on tehty säädetyn määräajan kuluessa. Päätös, asemapiirustus ja oikaisuvaatimus ovat liitteenä. Rakennusvalvontaan on keväällä 2014 tehty ilmoitus, että edellä mainitulle tilalle on rakennettu laavu ja WC ilman lupaa ja että näiden käytöstä aiheutuu haittaa ympäristölle, koska niitä käytetään tilan haltijan matkailuyrityksen tarpeisiin suoritetussa tarkastuksessa on todettu, että näiden rakennelmien lisäksi tilalle oli varastoitu rakennuspuutavaraa ja kuivabetonisäkkejä, mikä viittasi siihen, että rakentamista oli tarkoitus jatkaa. Tila sijaitsee rantayleiskaava-alueella ja muodostuu 2872 m2:n kokoisesta saaresta. Yleiskaavassa alueen käyttötarkoitus on M-1, maa- ja metsätalousalue, jolta rakennusoikeus on siirretty muille alueille. Tilan omistaa Johanna Rantalainen. Erkki Rantalaisella on tilaan täysi käyttö- ja hallintaoikeus, jonka hän on pidättänyt itsellään lahjoittaessaan tilan Johanna Rantalaiselle vuonna Erkki Rantalaiselle sekä alaikäisen Johanna Rantalaisen vanhemmille Kari ja Tarja Rantalaiselle on lähetetty kirje, jossa heitä on kehotettu purkamaan luvattomat rakennelmat ja poistamaan saareen tuodut rakennustarvikkeet. Samalla heille on varattu tilaisuus antaa rakennusvalvontaan selityksensä asian johdosta 14 vuorokauden kuluessa kirjeen tiedoksisaannista. Erkki Rantalaiselta on saapunut vastine, joka on liitteenä. Vastineen mukaan laavu ja WC ovat olleet saaressa jo kymmenen vuotta ja palvelleet Rantaharjun loman asiakkaiden virkistyskäyttöä. Tarvikkeista on ollut tarkoitus rakentaa varasto polttopuille ja tarvittaville varusteille. Sille oli tarkoitus hakea lupa, mutta tätä ei oltu ehditty vielä hoitaa.

11 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 6 Sivu 11 Rantalaisen mukaan rakennelmista ja niiden käytöstä ei ole voinut olla haittaa naapureille, koska etäisyys naapureihin on pitkä ja saaren käyttöaste vähäinen. Erkki Rantalainen on toimittanut rakennusvalvontaan lupahakemuksen noin 7 neliömetrin kokoisen varasto-puuvajan, 4 neliömetrin kokoisen laavun ja WC:n rakentamiseksi. Hakemuksen johdosta on kuultu lähinaapurit, koska saari sijaitsee lähimmillään vain 50 metrin etäisyydellä mantereesta ja rakentamisen on katsottava koskevan myös naapureiden etua. Suurin osa naapureista vastusti luvan myöntämistä. Johtava rakennustarkastaja on hylännyt lupahakemuksen päätöksellään Kielteinen päätöksen perusteluina on se, että yleiskaavan mukaan rakennusoikeus saaresta on siirretty muille alueille, saaren läheisyydessä mantereella on useita lomarakennuspaikkoja ja naapureista suurin osa on vastustanut luvan myöntämistä, saaren pieni koko ja rakennelmien käyttäminen matkailuyritystoimintaan. Oikaisuvaatimuksessa Rantalaiset ilmoittavat luopuvansa varastorakennuksen rakentamisesta ja pyytävät, että laavu ja käymälä saisivat jäädä saareen. Oikaisuvaatimuksessa ei ole kiistetty johtavan rakennustarkastajan päätöksen perusteita, mutta on esitetty, että laavu ja käymälä sallittaisiin, koska niiden ei katsota aiheuttava haittaa naapureille. Lisäksi on vedottu siihen, että kiinteistöverotuksessa saari on katsottu rakennuspaikaksi ja verotettu sen mukaisesti. Luvan myöntäminen ei voi perustua siihen, kuinka paljon rakennusta tai rakennelmaa kerrotaan käytettävän tai onko sen käytöstä tullut aikaisempia valituksia ympäristöstä. Jos alueella ei ole rakennusoikeutta, ei lupaa voida myöntää pienellekään tai vähäisessäkään käytössä olevalle rakennukselle tai rakennelmalle. Ympäristön kannalta suurin haitta aiheutunee siitä, että rakennukset ja rakennelmat kasvattavat merkittävästi saaren matkailukäyttöä ja jatkuvasti vaihtuvat kävijät lisäävät melua ja liikennettä alueella. Se, millä tavalla tilaa on käsitelty verotuksessa, ei vaikuta sen rakennusoikeuteen ja rakennusvalvonnan lupien myöntämiseen. Muut asiaan liittyvät asiakirjat esitellään tarvittaessa kokouksessa. kehotuskirje, vastine, lupapäätös, asemapiirustus, oikaisuvaatimus Liite 2-6 Ehdotus Johtava rakennustarkastaja: Rakennuslautakunta päättää hylätä johtavan rakennustarkastajan päätöksestä 678/ tehdyn oikaisuvaatimuksen, koska siinä ole esitetty mitään sellaista, mikä antaisi aihetta muuttaa päätöstä. Erkki Rantalainen velvoitetaan purkamaan ilman lupaa rakennetut

12 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 6 Sivu 12 rakennelmat ja toimittamaan purkujätteet, rakennustarvikkeet ja muu irtain tavara pois saaresta mennessä. Päätös Rakennuslautakunta: Hyväksyttiin. Tiedoksi Erkki Rantalainen, Kari ja Tarja Rantalainen

13 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 7 Sivu 13 Rakennuslautakunta / 031 / 2014 Rakennusvalvontataksan tarkistaminen Valmistelijat: johtava rakennustarkastaja Risto Mikkola puhelin Rakennusvalvonnan maksuja on kaupungin yleistä linjaa noudattaen korotettu maltillisesti, pyrkien maksuissa loogisiin tasasummiin. Rakennusvalvonnan tulokertymä muodostuu pääosin rakennuslupien kohtien 2.1 ja 2.2 kokonaisalaan sidotusta maksusta, jota korotetaan 5,70 > 5,80 /m² (n. 1,75 %). Luvattomaan ja välinpitämättömään rakentamisen sekä ympäristöhäiriöihin puuttumisen tehostamiseksi rakennusvalvonnan antaman kirjallisen kehotuksen tai määräyksen (17.1) sekä ulkopuolisen tarkastuksen (18.2) maksua on korotettu 110 > 230. Uutena kohtana taksaan on lisätty mm. töiltään keskeneräisen rauenneen luvan tilalle haettavan uuden luvan maksu (2.7). Talotekniikan remontteihin on lisätty alennusperuste kohtuullistamaan osaremontteja (2.6). Koko taksan osalla asioiden järjestystä on hiukan muokattu sekä joitain sanamuotoja selkeytetty. Rakennusvalvontataksa 2015 Liite 7 Ehdotus Johtava rakennustarkastaja: Rakennuslautakunta päättää hyväksyä rakennusvalvontataksan liitteenä olevassa muodossa ja määrää sen tulemaan voimaan Päätös Rakennuslautakunta: Matti Piispa teki keskustelun aikana esityksen, että lautakunta ei korota muita kuin taksan 17 :ssä mainittuja maksuja. Talous pidetään tasapainossa tehostamalla toimintaa. Piispan esitystä ei kannatettu, joten se raukesi. Lautakunta hyväksyi esittelijän päätösehdotuksen. Matti Piispa jätti päätökseen eriävän mielipiteen.

14 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 8 Sivu 14 Rakennuslautakunta / 110 / 2014 Lautakunnan edustaja rekrytoitavan rakennustarkastajan haastatteluihin Valmistelijat: johtava rakennustarkastaja Risto Mikkola puhelin Rakennusvalvonnassa on rekrytointi käynnissä uuden rakennustarkastajan palkkaamiseksi. Viimeinen hakupäivä on Haastattelut on tarkoitus pitää viikolla 50, joihin rakennuslautakunnalla on mahdollisuus asettaa edustajansa. Ehdotus Johtava rakennustarkastaja: Rakennuslautakunta nimeää edustajansa haastatteluihin. Päätös Rakennuslautakunta: Rakennuslautakunnan edustajaksi haastatteluihin nimettiin Kauko Väisänen ja Erja Haukijärvi.

15 MIKKELIN KAUPUNKI RAKENNUSLAUTAKUNTA TALOUDEN SEURANTA 10/2014

16 Rakennuslautakunnan johdon analyysi Lokakuu 2014 Toimintatuottojen / liikevaihdon kehitys Myyntituotot Toteutuma euroa pienempi johtuen jätehuollon tehtävistä, jotka laskutetaan toteutuneiden kulujen mukaan Metsäsairila Oy:ltä. Kuluissa vastaava säästö. Ennuste euroa Maksutuotot Rakennusvalvonnan lupien määrä on ollut ennakoitua suurempi, joten tulo-odotus loppuvuodeksi on budjetoitua parempi. Ennuste euroa Muut tuotot Ennuste 600 euroa Tuet ja avustukset Työterveyshuollon korvaukset kirjataan vasta vuoden lopussa. Ennuste euroa Toimintamenojen kehitys Henkilöstömenojen kehitys ja ennuste LVI-tarkastajan virka on täytetty alkaen. Alkuvuoden palkkamäärärahasta jää jonkin verran säästöä. Pitkien sairauslomien ja kesälomakauden palvelutason säilyttämiseksi palkattiin määräaikainen rakennustarkastaja, jonka palkkakuluihin osa säästöstä kohdennettiin. LVI-avustaja toimi rakennusvalvonnassa maaliskuusta elokuun alkupuolelle työharjoitteluluonteisissa tehtävissä. Harjoittelijan palkkamäärärahasta jäi huomattava osa säästöön. Jätehuoltotarkastajan virkaa ei täytetä tänä vuonna. Yksi rakennustarkastaja jää vanhuuseläkkeelle joulukuun alusta 2014 lukien. Korvaava rekrytointi sijoittuu vuodelle Henkilöstömenoissa tulossa n euron säästö. Ennuste euroa Palveluiden oston kehitys ja ennuste Säästöä jäämässä jätehuollon asiantuntijapalveluista. Ennuste euroa Aineet, tarvikkeet ja tavarat Tulossa hieman ylitystä mm. uusien näyttöjen hankinnan myötä. Ennuste euroa Muiden kulujen kehitys Toteutuu suunnitellusti Ennuste euroa Johdon toimenpiteet Erityisille toimenpiteille ei ole tarvetta. Tuloissa n euron ylitysennuste, menoissa n euron alitusennuste. Tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelman toteutuminen Rakennusvalvonta tarjoaa palveluja yhä laajemmin sähköisen asiointikanavan kautta. Lupien hakemisen lisäksi maaliskuussa on aloitettu sähköisen palvelun käyttöönotto työnjohtajien hyväksynnästä ja rakennusaikaisesta valvonnasta. Kiitoksena aktiivisena kehittäjänä toimimisesta Mikkelin rakennusvalvonta on vapautettu Lupapiste palvelun käyttömaksusta. Katselmusten määrää on vähennetty, sekä aikaisemmin maksuttomat puunkaatokatselmukset ovat muutettu maksullisiksi. Vapautuvaa aikaresurssia on ohjattu asiakaspalvelun ennakkoneuvontaan ja kehittämiseen. Pitkät ennakoimattomat poissaolot heijastuivat alkuvuoden aikana toiminnan ajoittaiseen ruuhkautumiseen ja etäpalvelupisteiden palvelutarjontaan. Kesälomakausi on aiheuttanut joidenkin työtehtävien siirtämistä eteenpäin, mm. kehittämisprojekteihin sekä lupien laskutukseen on tullut viivettä. Tehokkaan ja tuloksellisen toiminnan varmistamiseksi sekä henkilöstön eläköitymisestä johtuen keskitetään rakennusvalvonnan palvelut Mikkelin virastotaloon Haukivuoren osalta alkaen ja Anttolan osalta alkuvuodesta 2015.

17 RAKENNUSLAUTAKUNTA MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 10/ 2014, ulkoiset ja sisäiset erät Lokakuun Lokakuun Laskennal. Johdon Johdon Johdon Loka tot. TULOSLASKELMA JA TP TA toteuma toteuma ennuste ennuste ennuste / ennuste / 14/Loka TOTEUTUMISENNUSTE TA 2014 TP 2013 tot Toimintatuotot Myyntituotot ,7 % 120,5 % Maksutuotot ,9 % 98,9 % 104,1 % Tuet ja avustukset ,7 % Muut toimintatuotot ,0 % 76,2 % 53,2 % Toimintatuotot yhteensä ,5 % 101,3 % 104,1 % Valmistus omaan käyttöön ,9 % 10,6 % Toimintakulut Henkilöstömenot ,2 % 104,0 % 102,6 % Palkat ja palkkiot ,5 % 109,5 % 108,2 % Henkilöstösivukulut ,2 % 86,9 % 85,1 % Eläkekulut ,9 % 89,5 % 87,6 % Muut henkilöstösivukulut ,7 % 72,7 % 72,0 % Palvelujen ostot ,7 % 106,2 % 65,7 % josta ulkoiset ,0 % 134,5 % 59,9 % josta sisäiset ,5 % -94,3 % 109,6 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,5 % 99,6 % 136,8 % Avustukset Muut toimintakulut ,2 % 91,1 % 107,8 % Toimintakulut yhteensä ,6 % 103,3 % 96,0 % Toimintakate ,8 % 130,7 % 49,0 % NETTOENNUSTE TP 2013 TA 2014 Toteuma 10/2013 Toteuma 10/2014 Laskennal. ennuste Johdon ennuste Laskenn. Enn. - TA 2014 Johdon Enn. - TA 2014 Toimintatuotot + omavalm Toimintakulut Toimintakate HENKILÖSTÖMENOJEN KASVU Toteuma 10/2013 Toteuma 10/2014 Tot. kasvu Euroina Toteutunut kasvu % TA 2014 Kasvu % Kasvu % Ero Johdon Enn.- TA 2014 Henkilöstömenot ,56 % 111,69 % 9,13 % Palkat ja palkkiot ,25 % 115,85 % 7,60 % Henkilöstösivukulut ,13 % 98,60 % 13,46 % Eläkekulut ,60 % 93,31 % 5,71 % Muut henkilöstösivukulut ,03 % 128,12 % 56,09 % PALVELUJEN OSTOT, KASVU Toteuma 10/2013 Toteuma 10/2014 Tot. kasvu Euroina Toteutunut kasvu % TA 2014 Kasvu % Kasvu % Ero Johdon Enn.- TA 2014 Palvelujen ostot ,65 % 129,93 % 64,27 % josta ulkoiset ,93 % 134,46 % 74,54 % josta sisäiset ,59 % 97,75 % -11,84 %

18

19

20

21

22

23

24

25

26 MIKKELIN KAUPUNKI RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT 2015

27 SISÄLTÖ JA RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN YKSITYISKOHTAISET MAKSUPERUSTEET 1 Yleistä 2 Rakennusluvat 3 Toimenpideluvat 4 Ilmoitukset 5 Purkamisluvat 6 Maisematyöluvat 7 Poikkeaminen 8 Vireillä tai voimassa olevaan lupaan liittyvät toimenpiteet 9 Rakennusvalvontaviranomaiselta pyydetty lausunto, arvio tai vaihetodistus 10 Pelastuslain mukaiset päätökset 11 Rakennusrasitteet 12 Viranomaisen antama päätös, mm. johtojen, putkien ja kiinnikkeiden sekä muiden laitteiden sijoittamisesta, kiinteistöjen yhteisjärjestelyistä ja luonnollisen vedenjuoksun muuttamisesta kiinteistöllä 13 Lupa naapurin alueen käyttämiseen hakijalle välttämättömän rakennustyön tai muun toimenpiteen suorittamisen 14 Kokoontumistilan tai alueen enimmäishenkilömäärän vahvistaminen erillisellä päätöksellä 15 Rakennuksen paikan ja korkeusaseman maalle merkitseminen sekä sijaintikatselmuksen toimittaminen 16 Viranomaisen suorittama katselmus ja kuuleminen 17 Jatkuva valvonta ja hallinnolliset pakkokeinot 18 Päätös rakennuttajavalvonnasta ja valvontasuunnitelmasta, asiantuntijatarkastuksesta sekä ulkopuolisesta tarkastuksesta 19 Lupapäätös esittelypiirustusten pohjalta 20 Sähköisen asioinnin alennettu maksu 21 Taksan soveltaminen 22 Maksun suorittaminen ja palauttaminen 23 Muistutukset ja oikaisuvaatimus maksusta 24 Maksujen hyväksyminen ja voimaantulo

28 MIKKELIN KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONNAN MAKSUT MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN SEKÄ -ASETUKSEN VIRANOMAISTEHTÄVISSÄ Hyväksytty: Rakennuslautakunta XX Voimaantulo: YLEISTÄ Maankäyttö- ja rakennuslain 145 :n mukaan luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittaman viranomaistehtävistä kunnalle maksun, jonka perusteet määrätään tässä taksassa. Maksu voidaan periä ennalta. Jos toimenpide jää kokonaan tai osittain suorittamatta, maksu voidaan palauttaa hakemuksesta kohdan 22.2 mukaisesti. Jos tarkastus- ja valvontatehtävät johtuvat luvattomasta tai luvanvastaisesta rakentamisesta taikka siitä, että luvanhakija tai toimintaan velvollinen on laiminlyönyt hänelle kuuluvan tehtävän tai katselmuksen pyytämisen, maksu voidaan periä korotettuna ottaen huomioon suoritetuista toimista kunnalle aiheutuneet kulut. Erääntyneelle maksulle on suoritettava korkoa siten kuin korkolaissa säädetään. Maksut voidaan periä siinä järjestyksessä kuin verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annetussa laissa (706/2007) säädetään. 2 RAKENNUSLUVAT/UUDISRAKENTAMINEN JA SIIHEN VERRATTAVAT MUUTOSTYÖT (MRL 125 ) Maksuun sisältyy korvaus rakennushanketietojen käsittelystä, rakenne- ja lvi-suunnitelmien tarkastamisesta, vastaavien työnjohtajien hyväksymisestä, aloituskokouksesta ja lupapäätöksessä mainittujen katselmusten pitämisestä luvan voimassa ollessa. Paikan merkitsemisen ja sijaintikatselmuksen maksu lisäksi kohtien 15.1 ja 15.2 mukaan. Katselmuksen uusimisesta maksu kohdan 16.1 mukaan. Sähköisen asioinnin alennetuista maksuista (-10 %) on määrätty kohdassa Uuden rakennuksen tai rakennuksen laajennuksen rakentaminen tai rakennuksen uudestaan rakentaminen: - rakennusta kohti lisäksi rakennuksen/laajennuksen kokonaisalan mukaan 5,80 /m 2 Mikäli kyse on alle 30 m² laajennuksesta, peritään rakennuskohtaisena maksuna 250 Kohdan 2.1 mukaisen rakennusluvan yhteydessä ei peritä erillistä maksua hankkeeseen liittyvistä seuraavista toimenpiteistä - (3.5) Aitaaminen - (3.6) Mainoslaite - (3.8) Energiakaivon tai keruupiirin rakentaminen

29 - (3.9) Kiinteistökohtainen jätevesijärjestelmä 2.2 Talousrakennuksen, autokatoksen, PVC-hallin tai rakenteiltaan ja varusteiltaan yksinkertaisen alle 50 m² lomarakennuksen rakentaminen tai laajentaminen: - rakennusta kohti lisäksi rakennuksen/laajennuksen kokonaisalan tai autokatoksen pinta-alan mukaan 5,80 /m² 2.3 Rakenteiltaan ja varusteiltaan yksinkertaisen rakennuksen, rakennelman tai katoksen rakentaminen, laajentaminen tai uudelleen rakentaminen: - rakennusta/rakennelmaa/katosta kohti lisäksi rakennuksen/rakennelman kokonaisalan tai katoksen pinta-alan mukaan 2,40 /m² - kylmäasema ja mittarikatos; ravintolaterassi tai -teltta; laituri (suurikokoinen); masto, tuulivoimala, mainospyloni tai piippu tms. korkeus vähintään 30 m Rakennuksen rakentamiseen verrattava tai käyttäjien turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin vaikuttava korjaus- tai muutostyö: - rakennusta kohti lisäksi muutettavan rakennuksen tai sen osan kokonaisalan mukaan 4,10 /m² 2.5 Rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennainen muutos toiseen tarkoitukseen kuin mihin sitä on käytetty tai rakennuslupa osoittaa: - rakennusta kohti lisäksi muutettavan rakennuksen tai sen osan kokonaisalan mukaan 2,40 /m² 2.6 Rakennuksen vesi- ja viemärijohtojen, lämmitysjärjestelmän, ilmanvaihto/jäähdytyslaitteiston tai sprinklerilaitteiston rakennus- tai muutostyöt - rakennusta tai porraskäytävää kohti lisäksi muutettavan rakennuksen osan kokonaisalan mukaan 2,40 /m² - enintään kaksi asuntoa käsittävän asuinrakennuksen osalta 250 Mikäli kohdan 2.6 mukaisessa rakennus- tai muutostyössä jätetään korjaamatta jokin seuraavista osa-alueista: vesi-, viemäri- tai ilmanvaihtolaitteistot; myönnetään kokonaisalan mukaan laskettavasta maksusta (2,40 /m²) 20 % alennus yhdestä puuttuvasta korjaustoimenpiteestä. Alennus on kuitenkin enintään 40 %. 2.7 Uuden rakennusluvan hakeminen töiltään keskeneräisen rauenneen luvan tilalle 500 Luvan voimassaoloaika on yksi vuosi. Lisäksi muutosten osalta maksu 2 mukaan. Luvan voimassaolon pidentämisestä työn loppuun saattamista varten peritään maksu 8.3 mukaan. Voimassaolon pidentämistä on haettava luvan voimassa ollessa. 2.8 Muut toimenpiteet, jotka edellyttävät rakennuslupaa 350 (esim. kattomuodon muutos)

30 3 TOIMENPIDELUVAT/MUUT LUVANVARAISET TOIMENPITEET (MRL 126 ja 126 a ) Maksuun sisältyy korvaus rakennushanketietojen käsittelystä, rakenne- ja lvi-suunnitelmien tarkastamisesta, vastaavien työnjohtajien hyväksymisestä ja lupapäätöksessä mainittujen katselmusten pitämisestä luvan voimassa ollessa. Paikan merkitsemisen ja sijaintikatselmuksen maksu lisäksi kohtien 15.1 ja 15.2 mukaan. Katselmuksen uusimisesta maksu kohdan 16.1 mukaan. Sähköisen asioinnin alennetuista maksuista (-10 %) on määrätty kohdassa Julkisivun muuttaminen rakennusta kohti - rakennusta kohti enintään kaksi asuntoa käsittävän rakennuksen osalta kuitenkin Kevytrakenteinen rakennelma 175 (ei kiinteää perustusta, kooltaan pieni) 3.3 Laituri tai muu vesirajalaite Ravintolaterassi tai teltta Aitaaminen Mainoslaite Masto, tuulivoimala, mainospyloni tai piippu tms. korkeus alle 30 m Energiakaivon tai keruupiirin rakentaminen - toimenpidettä kohti enintään kaksi asuntoa käsittävän rakennuksen osalta kuitenkin Kiinteistökohtainen jätevesijärjestelmä - toimenpidettä kohti enintään kaksi asuntoa käsittävän rakennuksen osalta kuitenkin Muut toimenpiteet rakentamista tai toimenpidettä kohti 230 (esim. puistomuuntamo tai tulisija toimenpidelupana) 4 ILMOITUKSET/ILMOITUKSENVARAISET TOIMENPITEET Sähköisen asioinnin alennetuista maksuista (-10 %) on määrätty kohdassa Rakennusjärjestyksen mukaisen toimenpideilmoituksen käsittely 115 Rakennuksen purkamisilmoituksen käsittely kohdan 5.2 mukaan.

31 5 PURKAMISLUVAT Sähköisen asioinnin alennetuista maksuista (-10 %) on määrätty kohdassa Rakennuksen purkamislupa - rakennuksen tai sen osan purkamislupa, purettavan kokonaisalan ylittäessä 200 m² rakennuksen tai sen osan purkamislupa, purettavan kokonaisalan ollessa enintään 200 m² mikäli rakennuksella on suojelullista, kulttuurihistoriallista tai rakennustaiteellista arvoa, peritään lisäksi Rakennuksen purkamisilmoituksen käsittely 115 Purkamisluvan tai ilmoituksen maksu peritään myös rakennus- ja toimenpideluvan yhteydessä. 6 MAISEMATYÖLUVAT Sähköisen asioinnin alennetuista maksuista (-10 %) on määrätty kohdassa Maisematyölupien käsittely: - puiden kaataminen, kaivamis-, louhimis-, tasoittamis- tai täyttämistyö yksittäinen rakennuspaikka, alle 0,5 ha alalle kohdistuvat toimenpiteet 350 Katselmus tai tarkastuskäynti toimenpiteen vähäisyyden tai maisematyöluvan tarpeen arvioimiseksi kohdan 16.1 mukaan. Mikäli hankkeen todetaan edellyttävän maisematyöluvan, sisältää maisematyöluvan maksu yhden (1) katselmuksen tai tarkastuskäynnin. 7 POIKKEAMINEN 7.1 MRL 175 :n mukaisen vähäisen poikkeamisen käsittely lupa-asian yhteydessä - yleensä 230 /poikkeama - enintään kaksi asuntoa käsittävän rakennuksen osalta kuitenkin 115 /poikkeama sekä lisäksi: - määrätyn rakennusoikeuden ylittävän kerrosalan osalta 20 /m² Viranomaisen toimesta tapahtuvasta naapureiden kuulemisesta peritään eri maksu 16 :n mukaisesti.

32 8 VIREILLÄ TAI VOIMASSA OLEVAAN LUPAAN LIITTYVÄT TOIMENPITEET 8.1 Lupa rakennustyön suorittamiseen ennen päätöksen lainvoimaisuutta (MRL 144 ) Rakennuttajan tai toimenpiteen suorittajan perustellusta pyynnöstä annettu lupa töiden suorittamiseen uudisrakennuksen tai laajennuksen osalta ennen kuin lupaa koskeva päätös on saanut lainvoiman muut kuin enintään kahden asunnon pientalot ja niiden talousrakennukset lisäksi kokonaisalan mukaan 1,0 /m Päätöksen lainvoimaisuuden tarkistaminen 80 esim. hallinto-oikeudesta tai korkeimmasta hallinto-oikeudesta 8.3 Luvan voimassaoloajan pidentäminen työn aloittamista tai loppuunsaattamista varten (MRL 143 ) 175 /alkava vuosi Haettava luvan voimassa ollessa. 8.4 Lupapäätöksessä asetetun määräajan tai lupaehdon muuttaminen Rakennustyön aikainen muutos - rakennusta kohti enintään kaksi asuntoa käsittävän rakennuksen osalta kuitenkin lisäksi muutettavan rakennuksen tai sen osan kokonaisalan mukaan 2,40 /m² - laajennuksen osalta maksu 2 mukaisesti ( /m²) 8.6 Istutus-, työmaa tms. erityissuunnitelman käsittely 115 /suunnitelma 8.7 Asiakirjojen kopiointi paperisen arkistoinnin vaatimusten täyttämiseksi - todellisten kopiointikustannusten mukaan, kuitenkin vähintään 2 /kopio - lisäksi tuntiveloitus 50 /h 9 RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISELTA PYYDETTY LAUSUNTO, ARVIO TAI VAIHETODISTUS 9.1 Rakennustoimenpiteeseen ryhtyvän pyynnöstä annettava kirjallinen ennakkolausunto tai arvio toimenpiteeseen liittyvästä, laajuudeltaan rajatusta asiasta (esim. sopeutumisesta ympäristöön, lujuudesta tai turvallisuudesta) 310 Maksusta hyvitetään 100 varsinaisen rakennusvalvontamaksun yhteydessä, mikäli ennakkolausunnolla olleiden suunnitelmien perusteella haetaan rakennuslupaa. Katselmus tai tarkastuskäynti asian selvittämiseksi kohdan 16.1 mukaan. 9.2 Rakennusvalvontaviranomaiselta pyydetty rakentamisen vaihetodistus 115

33 10 PELASTUSLAIN MUKAISET PÄÄTÖKSET 10.1 Poikkeuksen myöntäminen väestönsuojalle asetuksessa tai rakenteellisissa määräyksissä asetetuista teknisistä vaatimuksista tai koko- ja sijaintivaatimuksista Yhteisen väestösuojan hyväksyminen kahta tai useampaa rakennusta tai kiinteistöä varten RAKENNUSRASITTEET (MRL ) 11.1 Rakennusrasitteen perustaminen - enintään kaksi asuntoa käsittävän pientalon rakennuspaikan hyväksi enintään kaksi asuntoa käsittävän pientalon rakennuspaikan hyväksi, useampi rasite muun rakennuspaikan hyväksi, yksi rasite muun rakennuspaikan hyväksi, useampi rasite Rakennusrasitteen poistaminen tai muuttaminen VIRANOMAISEN ANTAMA PÄÄTÖS, MM. JOHTOJEN, PUTKIEN JA KIINNIKKEIDEN SEKÄ MUIDEN LAITTEIDEN SIJOITTAMISESTA, KIINTEISTÖJEN YHTEISJÄRJESTELYSTÄ JA LUONNOLLISEN VEDENJUOKSUN MUUTTAMISESTA KIINTEISTÖLLÄ Viranomaisen toimesta tapahtuvasta naapureiden ja muiden asianosaisten kuulemisesta ja tarvittavista katselmuksista tai tarkastuskäynneistä peritään eri maksu 16 :n mukaisesti MRL :n mukainen päätös Määräys kiinteistöjen yhteisjärjestelystä (MRL 164 ) - enintään kaksi asuntoa käsittävät rakennuspaikat muut rakennuspaikat Luonnollisen vedenjuoksun muuttaminen kiinteistöllä (MRL 165 ) Hakemuksesta kiinteistön omistajalle tai haltijalle annettu määräys vedenjuoksun muuttamisesta aiheutuneen haitan korjaamisesta tai poistamisesta - vähintään tuntiveloitus 100 /h - kuitenkin enintään 500 Maksu peritään siltä, jonka todetaan laiminlyöneen huolehtimisvelvollisuutensa tai siltä, jonka hakemus ei johda määräyksen antamiseen Hakemuksesta annettu määräys aidan rakentamisvelvollisuudesta ja/tai aidan laadusta, sijoituksesta sekä kustannusten jakautumisesta naapurien kesken 230

34 12.5 Postilaatikon sijoittamista koskeva päätös (Postilaki 44 ) LUPA NAAPURIN ALUEEN KÄYTTÄMISEEN HAKIJALLE VÄLTTÄMÄTTÖMÄN RAKENNUSTYÖN TAI MUUN TOIMENPITEEN SUORITTAMISEEN (MRL 149 a ) KOKOONTUMISTILAN TAI ALUEEN ENIMMÄISHENKILÖMÄÄRÄN VAHVISTAMINEN ERILLISELLÄ PÄÄTÖKSELLÄ (MRA 54 ) RAKENNUKSEN PAIKAN JA KORKEUSASEMAN MAALLE MERKITSEMINEN SEKÄ SIJAINTIKATSELMUKSEN TOIMITTAMINEN 15.1 Mittaus ja tontit -yksikön suorittama a) Rakennuksen paikan ja korkeusaseman maalle merkitseminen sekä sijaintikatselmuksen toimittaminen - kultakin pisteeltä 87 - kuitenkin vähintään 348 Kun kysymyksessä on pohjapinta-alaltaan enintään olemassa olevan rakennuksen suuruinen laajennus tai kevytrakenteinen katos, on maksu puolet edellä mainitusta. Maksu on suoritettava, kun maalle merkitseminen on tehty. Mikäli sijaintikatselmusta ei suoriteta, peritään maksusta 70 %. b) Pihamaan korkeuksien tarkastaminen ennen loppukatselmusta 78 c) Aidan paikan maalle merkitseminen tai sijaintikatselmuksen toimittaminen kutakin alkavaa aidan 200 metriä kohden Rakennusvalvonnan suorittama rakennuksen paikan merkitseminen VIRANOMAISEN SUORITTAMA KATSELMUS JA KUULEMINEN 16.1 Muun kuin lupahakemuksen edellyttämän tai lupaehdoissa vaaditun katselmuksen tai tarkastuksen toimittaminen ja siitä tiedottaminen - yleensä katselmuksen pitäminen luvan voimassaolon päätyttyä lupapäätöksessä määrätyn viranomaiskatselmuksen uusiminen puiden kaatamisen vähäisyyden tai maisematyöluvan tarpeen arviointi yksittäisen rakennuspaikan tai vastaavan osalta (esim. taloyhtiö) puiden kaatamisen vähäisyyden tai maisematyöluvan tarpeen arviointi enintään kaksi asuntoa käsittävän rakennuspaikan tai vastaavan osalta 55

35 Mikäli katselmus tai tarkastuskäynti edellyttää järjestelyjä (esim. veneen vuokraus), joista aiheutuu tavanomaista selvästi suuremmat kulut, peritään todellisia kuluja vastaava maksu 16.2 Naapurin tai muun asianosaisen kuuleminen hakemuksen johdosta (MRL 133 ja 173 ) - kuultavaa kohti 80 - enintään yhtä hakemusta kohti, elleivät todelliset kulut ole suuremmat lehtikuulutuksen laatiminen 120 Kuulutuksen julkaisemisesta tai sellaisesta naapurin kuulemisesta, josta aiheutuu tavanomaista selvästi suuremmat kulut, peritään todellisia kuluja vastaava maksu 16.3 Naapurin tai muun asianosaisen selvittäminen hakijan pyynnöstä naapuria tai asianosaista kohden JATKUVA VALVONTA JA HALLINNOLLISET PAKKOKEINOT 17.1 Rakennusvalvonnan antama kirjallinen kehotus tai määräys Korttelialueen järjestelyä koskeva määräys Keskeneräinen rakennustyö, velvoitepäätös työn loppuun saattamiseksi tai muihin toimenpiteisiin ryhtymisestä Päätös toimenpiteen kieltämisestä, keskeyttämisestä tai poistamisesta 350 /kerta 17.5 Uhan asettamispäätös 350 /kerta 17.6 Uhan tuomitsemis- tai täytäntöönpanopäätös 350 /kerta 18 PÄÄTÖS RAKENNUTTAJAVALVONNASTA JA VALVONTASUUNNITELMASTA, ASIANTUNTIJATARKASTUKSESTA SEKÄ ULKOPUOLISESTA TARKASTUKSESTA 18.1 Päätös valvontasuunnitelmasta (151 ) tai asiantuntijatarkastuksesta (150 b ) 350 Mikäli viranomainen päättää, että olennainen osa rakennusvalvontaan liittyvistä tehtävistä, jää maankäyttö- ja rakennuslain 151 :n nojalla rakennuttajan tehtäväksi, voi viranomainen päättää vastaavasta rakennusvalvontamaksun alentamisesta. Alennus on enintään 30 % 2 :n mukaisista maksuista. Jos rakennuttajalle myönnetty valvontaoikeus peruutetaan, on rakennusvalvontamaksu suoritettava alentamattomana, ellei viranomainen erityisistä syistä toisin päätä Päätös ulkopuolisesta tarkastuksesta (150 c ) 230

36 Rakennushankkeeseen ryhtyvä vastaa asiantuntijan antaman lausunnon kustannuksista. 19 LUPAPÄÄTÖS ESITTELYPIIRUSTUKSEN POHJALTA (MRL 134 ) 19.1 Mikäli rakennuslupa käsitellään muun selvityksen (esittelypiirustusten) pohjalta kuin MRL131 :n 1 momentin mukaisten asiakirjojen perusteella, rakennusvalvontamaksu määrätään tämän taksan perusteella ja maksu tarkistetaan myöhemmin lopullisten suunnitelmien mukaan. Mikäli lopullisiin suunnitelmiin on tullut olennaisia muutoksia selvitykseen (esittelypiirustukseen) perustuneen käsittelyn jälkeen, sovelletaan maksun tarkistamiseen muita tämän taksan kohtia soveltuvin osin. 20 SÄHKÖISEN ASIOINNIN ALENNETTU MAKSU 20.1 Mikäli lupahakemus haetaan ja lupapäätös tehdään Lupapiste.fi -palvelun kautta, myönnetään taksan 2-6 mukaisista maksuista 10 % alennus. Alennusta ei tarvitse erikseen pyytää. 21 TAKSAN SOVELTAMINEN 21.1 Maksun määrääminen korotettuna Jos viranomaisen tarkastus- tai valvontatehtävät johtuvat luvattomasta tai luvanvastaisesta rakentamisesta taikka siitä, että rakennuttaja tai toimenpiteen suorittaja muutoin on laiminlyönyt hänelle kuuluvat velvollisuutensa, lisätään rakennustyön tai toimenpiteen mukaan määräytyvään maksuun viranomaiselle aiheutuvat ylimääräiset kustannukset 100 euron tuntiveloitusta noudattaen. - tämä koskee myös ilmoitusvelvollisuuden alaisia muuten maksuttomia toimenpiteitä ja rakennustöiden aloittamista ennen päätöksen antamista tai sen lainvoimaisuutta - mikäli luvattoman tai luvanvastaisen rakentamisen tai muun toimenpiteen johdosta joudutaan suorittamaan ylimääräisiä tarkastuksia tai katselmuksia, peritään niistä kohdan 16.1 mukaiset maksut - mahdollisista hallinnollisista pakkokeinoasioista peritään aina lisäksi kohdan 17 mukaiset maksut 21.2 Kokonaisalan laskenta Rakennuksen kokonaisalaan lasketaan kerrosten, kellarikerroksen ja käyttöullakon pinta-ala ulkoseinän ulkopintojen mukaan. Kokonaisalaan ei kuitenkaan lasketa alle 1,6 metriä matalampia tiloja. Myöskään rakennuksen parvekkeita ja vähäisiä katoksia ei lasketa kokonaisalaan. Rakennuksen tai rakennuksen osan korjaus- ja muutosalueiden pinta-ala lasketaan soveltuvin osin kokonaisalan laskemista koskevien periaatteiden mukaan. Tätä määritelmää soveltaen lasketaan myös säiliön, katoksen tai vastaavan kokonaisala.

37 Jos rakennuksen tai sen osan kokonaisala ylittää 5000 m², niin ylittävältä osalta otetaan huomioon 75 % kokonaisalasta maksua määrättäessä. Jos kokonaisala ylittää m², niin ylittävältä osalta otetaan huomioon 50 % kokonaisalasta maksua määrättäessä Maksun kohtuullistaminen Mikäli edellä olevien perusteiden mukaan määräytyvä maksu muodostuu kohtuuttoman korkeaksi/alhaiseksi suhteessa toimenpiteen laatuun ja laajuuteen sekä viranomaisilta vaadittavaan työmäärään, voidaan maksua erityisestä syystä alentaa/korottaa, kuitenkin enintään 50 %. Alennetunkin maksun tulee aina kattaa viranomaiselle aiheutuneet todelliset kustannukset. 22 MAKSUN SUORITTAMINEN JA PALAUTTAMINEN 22.1 Maksun suorittaminen Kun lupapäätös on tehty tai muu viranomaistehtävä on suoritettu, niin näiden maksujen mukainen maksu on maksettava laskussa määrätyssä ajassa. Jos maksua ei makseta laskussa määrätyssä ajassa, erääntyneelle maksulle on maksettava viivästyskorkoa siten, kuin korkolaissa on määrätty. Korkolain mukainen viivästyskorkoprosentti merkitään kuhunkin laskuun. Asiakirjojen lunastusmaksu sisältyy maksuun. Jos näiden maksujen mukaisia laskuja ei makseta määräajassa, maksut ovat maankäyttö- ja rakennuslain 145 :n mukaisesti ulosottokelpoisia Maksun palauttaminen Luvan raukeaminen Milloin rakennuslupa tai muu lupa tai ilmoituksenvarainen toimenpide on rauennut tai hakija luvan tai ilmoituksen voimassa ollessa luopuu siitä, luvan haltijalle tai ilmoituksen jättäjälle palautetaan hakemuksesta 50 % suoritetusta maksusta. Palautus suoritetaan, jos luvassa tai ilmoituksessa tarkoitettu työ on aloittamatta. Maksun palautusta on haettava kahden vuoden kuluessa ilmoituksesta luopua luvasta. Jo suoritetuista tarkastuksista, katselmuksista ja muista näiden maksuperusteiden mukaan erikseen maksullisista toimenpiteistä suoritettuja maksuja tai kohdan 21.1 mukaisia maksuja aiheutetuista ylimääräisistä kustannuksista ei palauteta Uuden luvan tai ilmoituksen käsittely vanhan ollessa voimassa Jos rakennuttaja rakennusluvan tai ilmoituksen voimassa ollessa luopuu siitä ja hakee lupaa suorittaa rakennustyö uusien rakennuslupapiirustusten tai uuden ilmoituksen mukaisesti, hyvitetään 50 % aikaisemmin suoritetusta maksusta uuden hakemuksen maksua määrättäessä. Hyvitystä ei myönnetä kohdan 21.1 mukaan aiheutettujen ylimääräisten

38 kustannusten johdosta perittävistä maksuista Myönnetyn luvan toteutuminen osittain Mikäli rakennuslupa tai ilmoitus koskee useita rakennuksia ja lupa tai ilmoitus on osittain rauennut, määrätään palautettavan maksun suuruus siitä valvontamaksun osasta, joka vastaa luvan tai ilmoituksen rauenneesta osasta määrättyä maksua. Milloin rakennuslupa, joka ei koske uutta rakennusta, tai muu lupa kuin rakennuslupa, on rauennut, noudatetaan maksua palautettaessa soveltuvin osin tämän kohdan määräyksiä Hakemuksen peruuttaminen tai hylkääminen Mikäli lupahakemus hylätään tai hakija peruuttaa hakemuksen ennen päätöksen antamista, peritään 50 % maksuperusteiden mukaisesta maksusta. Jo suoritetuista tarkastuksista, katselmuksista ja muista näiden maksuperusteiden mukaan erikseen maksullisista toimenpiteistä peritään kuitenkin täysimääräinen maksu. Jos ilmoituksen sijaan vaaditaan rakennus- tai toimenpideluvan hakemista, ei ilmoitusmenettelystä peritä eri maksua. 23 MUISTUTUKSET JA OIKAISUVAATIMUS MAKSUSTA Tämän taksan perusteella määrättyä maksua koskevat muistutukset on tehtävä laskusta ilmenevässä ajassa rakennusvalvonnalle. Rakennusvalvonta voi muistutuksen johdosta korjata laskussa olevan virheen. Mikäli laskua ei muistutuksen johdosta korjata, voi asian saattaa oikaisuvaatimuksella Mikkelin rakennuslautakunnan päätettäväksi. 24 MAKSUJEN HYVÄKSYMINEN JA VOIMAANTULO Nämä maksut on Mikkelin kaupungin rakennuslautakunta hyväksynyt ja ne tulevat voimaan Rakennusvalvontamaksu määräytyy hakemuksen tai ilmoituksen saapumispäivänä tai niihin liittymättömän viranomaistoimen suorittamispäivänä voimassa olevien maksuperusteiden mukaan. Tämän taksan mukaan määrätyt maksut eivät ole arvonlisäverollisia.

MIKKELIN KAUPUNKI RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

MIKKELIN KAUPUNKI RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT MIKKELIN KAUPUNKI RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT 2014 SISÄLTÖ JA RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN YKSITYISKOHTAISET MAKSUPERUSTEET

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNKI RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

MIKKELIN KAUPUNKI RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT MIKKELIN KAUPUNKI RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT 2015 SISÄLTÖ JA RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN YKSITYISKOHTAISET MAKSUPERUSTEET

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

LAPUAN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT LAPUAN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT 1 YLEISTÄ Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNNAN RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEIDEN TAKSA

ASIKKALAN KUNNAN RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEIDEN TAKSA ASIKKALAN KUNNAN RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEIDEN TAKSA Ympäristölautakunta 4.3.2014 16 Sisällys 1 Yleistä... 2 2 Rakentamisen ja siihen verrattavien muutoksien valvonta (MRL 125

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

NURMIJÄRVEN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT 1 NURMIJÄRVEN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT SISÄLLYSLUETTELO sivu 1 Yleistä... 2 2 Rakentamisen ja siihen verrattavien

Lisätiedot

RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT VIHDIN KUNNASSA, MAKSUTAKSA

RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT VIHDIN KUNNASSA, MAKSUTAKSA ympa 11.3.2015 14 ympa liite 2 RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT VIHDIN KUNNASSA, MAKSUTAKSA Voimaantulo 1.5.2015 1 Yleistä Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan

Lisätiedot

Ymp.ltk. 13.12.2011 Liite 10 RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET

Ymp.ltk. 13.12.2011 Liite 10 RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET 1 Ymp.ltk. 13.12.2011 Liite 10 RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET 2 1 YLEISTÄ Rakennuttaja tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan rakennustyön toteuttamiseksi tarpeellisista

Lisätiedot

RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT VIHDIN KUNNASSA, MAKSUTAKSA

RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT VIHDIN KUNNASSA, MAKSUTAKSA ympa 8.11.2011 92 ympa liite 1 RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT VIHDIN KUNNASSA, MAKSUTAKSA Voimaantulo 1.1.2012 1 Yleistä Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan

Lisätiedot

Rakentamisen valvonta ja neuvonta

Rakentamisen valvonta ja neuvonta 1 Uudisrakentamisen ja siihen verrattavien muutoksien valvonta (MRL) rakentaminen ja laajentaminen vapaa-ajan asunto tai sen laajentaminen tai saunan rakentaminen yksinkertainen rakennus korjaus- ja muutostyö

Lisätiedot

Kokkolan kaupungissa rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut.

Kokkolan kaupungissa rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut. Maksut 01.01.2014 alkaen Kokkolan kaupungissa rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut. 1 YLEISTÄ Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja

Lisätiedot

Äänekosken kaupungissa rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut.

Äänekosken kaupungissa rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut. 1 Äänekosken kaupungissa rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut. Vahvistettu 14.12.2010, Ymp.ltk 111 Voimaantulopäivä 1.1.2011 1 YLEISTÄ

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

KANGASALAN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT KANGASALAN KUNTA 1(6) KANGASALAN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT 1 MAKSUPERUSTEET Rakennuttaja, toimenpiteen suorittaja

Lisätiedot

PYHÄJÄRVISEUDUN YMPÄRISTÖTOIMISTO

PYHÄJÄRVISEUDUN YMPÄRISTÖTOIMISTO PYHÄJÄRVISEUDUN YMPÄRISTÖTOIMISTO RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET EURAN, KÖYLIÖN JA SÄKYLÄN KUNTIEN ALUEELLA Hyväksytty Pyhäjärviseudun ympäristölautakunnassa 20.5. 2014 74 Maksuperusteet

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

KANGASALAN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT KANGASALAN KUNTA 1(8) KANGASALAN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT 1 MAKSUPERUSTEET Rakennuttaja, toimenpiteen suorittaja

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNKI RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

ROVANIEMEN KAUPUNKI RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT ROVANIEMEN KAUPUNKI RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT 1 YLEISTÄ Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

LAPUAN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT LAPUAN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT 1 YLEISTÄ Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUT

RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUT 1 HYVINKÄÄN KAUPUNKI 20.11.2014 95 Rakennusvalvonta RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUT 1 YLEISTÄ Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastus- ja valvontatehtävistä

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI MAKSULUETTELO Rakentamisen valvonta ja neuvonta Luettelossa esitetään yleiset maksutiedot, ei sopimuskohtaisia

NAANTALIN KAUPUNKI MAKSULUETTELO Rakentamisen valvonta ja neuvonta Luettelossa esitetään yleiset maksutiedot, ei sopimuskohtaisia 1 Uudisrakentamisen ja siihen verrattavien muutoksien valvonta (MRL) rakentaminen ja laajentaminen + 4,50 /m 2 vapaa-ajan asunto tai sen laajentaminen tai saunan rakentaminen 400,00 + 4,50 /m 2 (vapaa-ajan

Lisätiedot

VETELIN KUNTA RAKENNUSVALVONTATAKSA

VETELIN KUNTA RAKENNUSVALVONTATAKSA VETELIN KUNTA RAKENNUSVALVONTATAKSA 2 RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT 1. YLEISTÄ Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUT ASKOLA, MYRSKYLÄ, PORNAINEN, PUKKILA

RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUT ASKOLA, MYRSKYLÄ, PORNAINEN, PUKKILA ASKOLAN RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 5.2.2015 4 RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUT ASKOLA, MYRSKYLÄ, PORNAINEN, PUKKILA 1 YLEISTÄ Maankäyttö- ja rakennuslain 145 :n mukaan luvan hakija tai

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAIS- TEHTÄVISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT MUHOKSEN KUNNASSA

RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAIS- TEHTÄVISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT MUHOKSEN KUNNASSA MUHOKSEN KUNTA Asematie 14 PL 39 91501 Muhos Puh. (08) 55870302 www.muhos.fi RAKENNUSVALVONTATAKSA 1.4.2010 RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAIS- TEHTÄVISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT MUHOKSEN

Lisätiedot

HUITTISTEN KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISEN TEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET 1.1.2015 ALKAEN

HUITTISTEN KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISEN TEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET 1.1.2015 ALKAEN Liite nro 25 Kv 56 /2014 HUITTISTEN KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISEN TEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET 1.1.2015 ALKAEN Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 56 Voimaantulo 1.1.2015 2 Sisältö 1 Yleistä

Lisätiedot

KOSKEN TL KUNTA RAKENNUSVALVONTA TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

KOSKEN TL KUNTA RAKENNUSVALVONTA TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT KOSKEN TL KUNTA RAKENNUSVALVONTA TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT Päivitetty 26.10.2015 Hyväksytty Kunnanhallitus 18.1.2016 Hyväksytty Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT Kunnanvaltuusto hyväksynyt 25.5.2015 Voimaantulo 29.6.2015 1 YLEISTÄ Luvan hakija tai toimenpiteen

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET KITTILÄN KUNNASSA

RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET KITTILÄN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET KITTILÄN KUNNASSA VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET KITTILÄN KUNNASSA Sisällysluettelo: 1 yleistä 2 rakentamisen ja siihen verrattavien muutoksien

Lisätiedot

LIITE 8/2012 RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUT HAAPAVEDEN KAUPUNGISSA

LIITE 8/2012 RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUT HAAPAVEDEN KAUPUNGISSA LIITE 8/2012 RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUT HAAPAVEDEN KAUPUNGISSA 1 RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUT HAAPAVEDEN KAUPUNGISSA Sisällysluettelo: Rakennusvalvonnan tarkastus- ja

Lisätiedot

Sastamalan kaupungissa rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut

Sastamalan kaupungissa rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut Sastamalan kaupungissa rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut 1 YLEISTÄ Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT PERTUNMAAN KUNTA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT 1 YLEISTÄ Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan

Lisätiedot

SIMON KUNTA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTA- TEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

SIMON KUNTA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTA- TEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT SIMON KUNTA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTA- TEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT Simon kunnanvaltuuston 28.01.2013 hyväksymät Voimaan 01.03.2013 Sisällysluettelo:

Lisätiedot

TAIVALKOSKEN KUNNAN RAKENNUSVALVONNAN MAKSUT

TAIVALKOSKEN KUNNAN RAKENNUSVALVONNAN MAKSUT 1(10) TAIVALKOSKEN KUNNAN RAKENNUSVALVONNAN MAKSUT Hyväksytty Kunnanvaltuustossa 28.01.2016 8 Voimaantulo 01.03.2016 2(10) RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ

Lisätiedot

Rakennusvalvonnan lupa-, tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut.

Rakennusvalvonnan lupa-, tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut. RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUT OULAISTEN KAUPUNGISSA Sisällysluettelo: Rakennusvalvonnan lupa-, tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut. 1 Yleistä

Lisätiedot

RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT 1.1.2013 RAYMLTK, 70, 1.11.2012

RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT 1.1.2013 RAYMLTK, 70, 1.11.2012 RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT 1.1.2013 RAYMLTK, 70, 1.11.2012 Loviisan kaupungissa rakennusvalvonnan tarkistus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut.

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET

RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET K A U H A J O E N K A U P U N K I RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET VOIMAANTULO 1.1.2015 Kauhajoen kaupungissa rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä

Lisätiedot

TEKN.LTK 29.10.2014 77 LIITE 1. RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT KINNULAN KUNNASSA

TEKN.LTK 29.10.2014 77 LIITE 1. RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT KINNULAN KUNNASSA TEKN.LTK 29.10.2014 77 LIITE 1. RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT KINNULAN KUNNASSA SISÄLLYSLUETTELO Pykälä 1 YLEISTÄ...3 2 RAKENTAMISEN JA SIIHEN VERRATTAVIEN MUUTOKSIEN VALVONTA

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONNAN MAKSUT

RAKENNUSVALVONNAN MAKSUT RAKENNUSVALVONNAN MAKSUT Puolangan kunnassa rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut 1 YLEISTÄ Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on

Lisätiedot

SOTKAMON KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VAL- VONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORI- TETTAVAT MAKSUT

SOTKAMON KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VAL- VONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORI- TETTAVAT MAKSUT 1 Sotkamon kunta Rakennusvalvonta SOTKAMON KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VAL- VONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORI- TETTAVAT MAKSUT 1 YLEISTÄ Luvan hakija tai toimenpiteen

Lisätiedot

2 RAKENTAMISEN JA SIIHEN VERRATTAVAN MUUTOKSEN VALVONTA (MRL) 125

2 RAKENTAMISEN JA SIIHEN VERRATTAVAN MUUTOKSEN VALVONTA (MRL) 125 RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA PERITTÄVÄT MAKSUT KARIJOEN KUNNASSA 1 YLEISTÄ Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä

Lisätiedot

VAALAN KUNTA Ymp.ltk 4.12.2013

VAALAN KUNTA Ymp.ltk 4.12.2013 VAALAN KUNTA Ymp.ltk 4.12.2013 RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUT Liite 79 Vaalan kunnassa rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut.

Lisätiedot

LIEKSAN JA NURMEKSEN TEKNISEN VIRASTON RAKENNUSVALVONTATAKSA

LIEKSAN JA NURMEKSEN TEKNISEN VIRASTON RAKENNUSVALVONTATAKSA LIEKSAN JA NURMEKSEN TEKNISEN VIRASTON RAKENNUSVALVONTATAKSA Rakennus- ja ympäristölautakunta hyväksynyt 14.2.2013 Taksa tulee voimaan 1.3.2013 Sisältö Sivu 1 Yleistä 1 2 Rakennusluvat 1 3 Toimenpideluvat

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT Riihimäen kaupunki TAKSAT RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 18.8.2014 Voimaantulo 1.10.2014 1 YLEISTÄ

Lisätiedot

Hyväksytty kv 24.11.2014 74 SISÄLLYS

Hyväksytty kv 24.11.2014 74 SISÄLLYS 1 SISÄLLYS 1 Yleistä 2 Rakennuslupa 3 Toimenpidelupa 4 Voimassa olevaan lupaan liittyvät päätökset ja katselmukset 5 Purkamislupa ja -ilmoitus 6 Maisematyölupa 7 Suunnittelutarveratkaisu ja poikkeamisen

Lisätiedot

KERIMÄEN KUNNAN RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET

KERIMÄEN KUNNAN RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET KERIMÄEN KUNNAN RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET Sisällysluettelo: 1 Yleistä 2 Rakentamisen ja siihen verrattavien muutoksien valvonta 3 Rakennusluvan erityisten edellytysten olemassaolon

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungissa rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut

Seinäjoen kaupungissa rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut Seinäjoen kaupungissa rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut Valtuuston 10.11.2008 hyväksymä. 1 Yleistä Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja

Lisätiedot

Rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä. viranomaistehtävistä. viranomaistehtävistä suoritettavat maksut. Loimaan kaupungissa

Rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä. viranomaistehtävistä. viranomaistehtävistä suoritettavat maksut. Loimaan kaupungissa Rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä Rakennusvalvonnan sekä muista viranomaistehtävistä tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä maksut muista Loimaan suoritettavat kaupungissa viranomaistehtävistä

Lisätiedot

Lempäälän kunnassa rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä

Lempäälän kunnassa rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä Lempäälän kunnassa rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut 1 Yleistä Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan

Lisätiedot

SIUNTION KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

SIUNTION KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT 1 TAKSA SIUNTION KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT 1 YLEISTÄ Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan

Lisätiedot

MAKSUPERUSTEET Voimassa olevat hinnat suluissa ( )

MAKSUPERUSTEET Voimassa olevat hinnat suluissa ( ) MAKSUPERUSTEET Voimassa olevat hinnat suluissa ( ) Porvoon kaupungissa rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut 1 YLEISTÄ Luvan hakija tai

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET

RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET Sisällysluettelo: 1 Yleistä 2 Rakentamisen ja siihen verrattavien muutoksien valvonta 3 Rakennusluvan erityisten edellytysten olemassaolon ratkaiseminen

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

PUDASJÄRVEN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT Viranomaislautakunta 05.11.2014 94 Liite 1 Kaupunginhallitus 18.11.2014 398 PUDASJÄRVEN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

Lisätiedot

Maksut maankäyttö- ja rakennuslain sekä -asetuksen viranomaistehtävissä (rakennusvalvontaviranomainen)... 4 1 Yleistä... 4 2 Rakennusluvat...

Maksut maankäyttö- ja rakennuslain sekä -asetuksen viranomaistehtävissä (rakennusvalvontaviranomainen)... 4 1 Yleistä... 4 2 Rakennusluvat... Kurikan kaupunki Rakennusvalvonnan taksat 1.3.2016 Sivu 2/13 Sisällysluettelo: Maksut maankäyttö- ja rakennuslain sekä -asetuksen viranomaistehtävissä (rakennusvalvontaviranomainen)... 4 1 Yleistä... 4

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMIALA

SAVONLINNAN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMIALA SAVONLINNAN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMIALA RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVIEN MAKSUJEN TAKSA Rakennus- ja ympäristölautakunta hyväksynyt 18.9.2013 189 Taksa astuu voimaan 1.1.2014 1 YLEISTÄ Luvan hakija

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

ULVILAN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT ULVILAN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT Hyväksytty: 17.12.2010 Voimaantulo: 1.1.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ......

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET PELLON KUNNASSA

RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET PELLON KUNNASSA Tekninen lautakunta 15.1.2003 21 RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET PELLON KUNNASSA Valtuuston 29.4.2002 hyväksymä Maksujen korottaminen 1.3.2003 alkaen: Tekninen lautakunta 15.1.2003

Lisätiedot

2 RAKENTAMISEN JA SIIHEN VERRATTAVIEN MUUTOKSIEN VALVONTA. Perusmaksu rakennusta / huoneistoa kohti 300,00 (sis. lupakäsittely, loppukatselmus yms.

2 RAKENTAMISEN JA SIIHEN VERRATTAVIEN MUUTOKSIEN VALVONTA. Perusmaksu rakennusta / huoneistoa kohti 300,00 (sis. lupakäsittely, loppukatselmus yms. 1 Rantasalmen kunta Rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä perittävät maksut Rantasalmen kunnanvaltuuston 27.1.2014 / 2 hyväksymä. Voimassa 1.2.2014 alkaen

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2015 Nro 10

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2015 Nro 10 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2015 Nro 10 RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT (Hyväksytty ympäristölautakunnassa 07.05.2015) 1 Yleistä

Lisätiedot

KITEE RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET TAKSA

KITEE RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET TAKSA KITEE RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET TAKSA Voimaan 1.1.2015 Ympäristölautakunta 4.12.2014 RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET, KITEE Sisällysluettelo: sivu 1 Yleistä

Lisätiedot

LEPPÄVIRRAN KUNNAN RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTA- TEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT

LEPPÄVIRRAN KUNNAN RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTA- TEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT LEPPÄVIRRAN KUNTA Rakennusvalvonta LEPPÄVIRRAN KUNNAN RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTA- TEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT Rakennusvalvontajaosto Taksa voimassa 1.1.2013

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET. 1.4.2015 26 Pälkäneen kunta Rakennuslautakunta

RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET. 1.4.2015 26 Pälkäneen kunta Rakennuslautakunta RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET 1.4.2015 26 Pälkäneen kunta Rakennuslautakunta Voimaan 1.5.2015 20120 1 Sisältö 1. YLEISTÄ... 2 2. RAKENTAMISEN JA SIIHEN VERRATTAVIEN MUUTOKSIEN VALVONTA

Lisätiedot

PALTAMON KUNNAN RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISEN MAKSUT

PALTAMON KUNNAN RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISEN MAKSUT Paltamon kunta Rakennusvalvonta PALTAMON KUNNAN RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISEN MAKSUT Hyväksytty kunnanhallituksessa Voimassa alkaen 1 YLEISTÄ Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 4.11.2014 140 VOIMAAN 1.1.2015 ALKAEN RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT 2015 ORIVEDEN KAUPUNKI 1 ORIVEDEN KAUPUNKI 2015 Sisällysluettelo 1 Yleistä... 2 2 Rakentamisen

Lisätiedot

Tämä taksa on kokonaisuus ja eri toimenpiteiden maksut on sijoitettu omiksi ryhmikseen, joista muodostuu lopullinen maksu.

Tämä taksa on kokonaisuus ja eri toimenpiteiden maksut on sijoitettu omiksi ryhmikseen, joista muodostuu lopullinen maksu. ILMAJOEN KUNNAN RAKENNUSVALVONTATAKSA Maksut maankäyttö- ja rakennuslain sekä -asetuksen viranomaistehtävissä (rakennusvalvontaviranomainen) Sisältö 1 Yleistä 2 Rakennusluvat 3 Toimenpideluvat ja -ilmoitukset

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VAL- VONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTA- VAT MAKSUT

HAMINAN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VAL- VONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTA- VAT MAKSUT 1 LIITE 1 HAMINAN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VAL- VONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTA- VAT MAKSUT 1 YLEISTÄ Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONTATAKSA

RAKENNUSVALVONTATAKSA RAKENNUSVALVONTATAKSA Pyhännän kunnassa rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut 1 YLEISTÄ Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET. Paimio Maankäyttö- ja rakennuslautakunta

RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET. Paimio Maankäyttö- ja rakennuslautakunta RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET Paimio Maankäyttö- ja rakennuslautakunta Sisällysluettelo 1 Yleistä 2 Rakentamisen ja siihen verrattavien muutoksien valvonta 3 Rakennusluvan erityisten

Lisätiedot

Rakennusvalvonnan taksa. Taksa voimassa 1.4.2014 alkaen

Rakennusvalvonnan taksa. Taksa voimassa 1.4.2014 alkaen Rakennusvalvonnan taksa Taksa voimassa 1.4.2014 alkaen KARKKILAN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT 1 Yleistä 2 2 Rakentamisen

Lisätiedot

Ilomantsin kunta Rakennusvalvontataksa

Ilomantsin kunta Rakennusvalvontataksa Ilomantsin kunta Rakennusvalvontataksa Sisältö 1 Yleistä 2 Rakennusluvat 3 Toimenpideluvat ja -ilmoitukset 4 Purkamisluvat 5 Maisematyöluvat 6 Muita lupakäsittelyn ja rakennustyön valvonnan viranomaistehtäviä

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN RAKENNUSVALVONNAN TAKSA

TAMMELAN KUNNAN RAKENNUSVALVONNAN TAKSA TAMMELAN KUNNAN RAKENNUSVALVONNAN TAKSA Ympäristölautakunta 30.9.2015 2 Rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut Sisällys 1 Yleistä... 3

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin maksut maankäyttö- ja rakennuslain sekä -asetuksen viranomaistehtävissä (rakennusvalvontaviranomainen)

Seinäjoen kaupungin maksut maankäyttö- ja rakennuslain sekä -asetuksen viranomaistehtävissä (rakennusvalvontaviranomainen) 1 Seinäjoen kaupungin maksut maankäyttö- ja rakennuslain sekä -asetuksen viranomaistehtävissä (rakennusvalvontaviranomainen) 1 Yleistä Maankäyttö- ja rakennuslain 145 :n mukaan luvan hakija tai toimenpiteen

Lisätiedot

Rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä perittävät maksut

Rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä perittävät maksut 1 Rantasalmen kunta Rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä perittävät maksut XXXXX kunnanvaltuuston pvm / pykälä hyväksymä Voimassa xx.xx.2013 alkaen 1 YLEISTÄ

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT 1.1.2014 ALKAEN

RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT 1.1.2014 ALKAEN PYHÄRANNAN KUNTA 1 RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT 1.1.2014 ALKAEN MAKSUPERUSTEET Pyhärannan kunnassa rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA RAKENNUSVALVONNAN TAKSAT 1.1.2013

JALASJÄRVEN KUNTA RAKENNUSVALVONNAN TAKSAT 1.1.2013 1 JALASJÄRVEN KUNTA RAKENNUSVALVONNAN TAKSAT 1.1.2013 2 Sisältö 1 Yleistä 2 Rakennusluvat 3 Toimenpideluvat ja -ilmoitukset 4 Purkamisluvat 5 Maisematyöluvat 6 Muita lupakäsittelyn ja rakennustyön valvonnan

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET

RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET TOHMAJÄRVI RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET Voimaan 1.1.2015 voimassa 2015-2016 Ymp.lk. 09.09.2014 / 96 Khall 20.10.2014 / 287 Kvalt 10.11.2014 / 54 RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONTATAKSA. Taksasäännön liite nro 2. Valtuusto hyväksynyt 23.10.2013 Voimassa 1.1.2014 alkaen

RAKENNUSVALVONTATAKSA. Taksasäännön liite nro 2. Valtuusto hyväksynyt 23.10.2013 Voimassa 1.1.2014 alkaen RAKENNUSVALVONTATAKSA Valtuusto hyväksynyt 23.10.2013 Voimassa 1.1.2014 alkaen Sisältö 1 Yleistä... 3 2 Rakennusluvat... 3 3 Toimenpideluvat ja -ilmoitukset... 5 4 Purkamisluvat... 6 5 Maisematyöluvat...

Lisätiedot

Rakennusvalvontaviranomaisen taksa 2014 Salon kaupungissa

Rakennusvalvontaviranomaisen taksa 2014 Salon kaupungissa Rakennusvalvontaviranomaisen taksa 2014 Salon kaupungissa Salon kaupunginvaltuusto hyväksynyt 27. tammikuuta 2014. Sisältö 1 Yleistä 2 Rakennusluvat 3 Toimenpideluvat ja -ilmoitukset 4 Purkamisluvat ja

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET. 3 Rakennusluvan erityisten edellytysten olemassaolon ratkaiseminen suunnittelutarvealueella

RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET. 3 Rakennusluvan erityisten edellytysten olemassaolon ratkaiseminen suunnittelutarvealueella LUVIAN KUNTA Voimaantulo 1. 6. 2001 RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET Sisällysluettelo: 1 Yleistä 2 Rakentamisen ja siihen verrattavien muutoksien valvonta 3 Rakennusluvan erityisten

Lisätiedot

Rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä ja palveluista suoritettavat maksut Vieremän kunnassa

Rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä ja palveluista suoritettavat maksut Vieremän kunnassa Valtuusto 29.2.2016 7 Liite 4 1 Rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä ja palveluista suoritettavat maksut Vieremän kunnassa Sisältö 1 Yleistä 2 Rakennusluvat

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUT KAUS- TISEN KUNNASSA

RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUT KAUS- TISEN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUT KAUS- TISEN KUNNASSA Sisällysluettelo Rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut 1 Yleistä 2 Rakentamisen

Lisätiedot

VEHMAAN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

VEHMAAN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT VEHMAAN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT 1 YLEISTÄ Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD

KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD Kauniaisten kaupungin taksa rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista rakentamiseen liittyvistä viranomaistehtävistä Voimassa alkaen 1.7.2014 (KV 28.4.2014 20), 25 1.1.2015 lukien

Lisätiedot

Kokemäen kaupunki RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SEKÄ RAKENNUSVALVONNAN MUISTA PALVELUISTA SUORITETTAVAT MAKSUT

Kokemäen kaupunki RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SEKÄ RAKENNUSVALVONNAN MUISTA PALVELUISTA SUORITETTAVAT MAKSUT Kokemäen kaupunki RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SEKÄ RAKENNUSVALVONNAN MUISTA PALVELUISTA SUORITETTAVAT MAKSUT Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 14.11.2011 53 Voimaantulo 01.01.2012 RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SEKÄ

Lisätiedot

POHJOISEN KESKI-SUOMEN YMPÄRISTÖTOIMI KANNONKOSKEN KUNNAN, KIVIJÄRVEN KUNNAN, PIHTIPUTAAN KUNNAN JA VIITASAAREN KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONTATAKSA

POHJOISEN KESKI-SUOMEN YMPÄRISTÖTOIMI KANNONKOSKEN KUNNAN, KIVIJÄRVEN KUNNAN, PIHTIPUTAAN KUNNAN JA VIITASAAREN KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONTATAKSA Hyväksytty: Ympäristölautakunta 18.9.2013 107 Voimaantulo: 1.1.2014 POHJOISEN KESKI-SUOMEN YMPÄRISTÖTOIMI KANNONKOSKEN KUNNAN, KIVIJÄRVEN KUNNAN, PIHTIPUTAAN KUNNAN JA VIITASAAREN KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONTATAKSA

Lisätiedot

RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA JA KATUALUEEN AITAAMISESTA SUORITETTAVAT MAKSUT

RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA JA KATUALUEEN AITAAMISESTA SUORITETTAVAT MAKSUT RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA JA KATUALUEEN AITAAMISESTA SUORITETTAVAT MAKSUT 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä 2 Rakentamisen ja siihen verrattavien muutosten valvonta 3 Rakennusluvan erityisten edellytysten ratkaiseminen

Lisätiedot

PUNKALAITUMEN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

PUNKALAITUMEN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT PUNKALAITUMEN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT 1 YLEISTÄ Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT IITIN KUNNASSA

RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT IITIN KUNNASSA 1 405/02.03.00/2014 Rakltk 4.6.2014 53 RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT IITIN KUNNASSA Kunnanvaltuusto Voimaantulo xx.xx.2014 1 IITIN

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KV 15.12.2008 2008 RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT 1 Yleistä Maankäyttö- ja rakennuslain 145 :n mukaan luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on

Lisätiedot

RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA PERITTÄVÄT MAKSUT KARIJOEN KUNNASSA. Sisällysluettelo

RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA PERITTÄVÄT MAKSUT KARIJOEN KUNNASSA. Sisällysluettelo RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA PERITTÄVÄT MAKSUT KARIJOEN KUNNASSA Sisällysluettelo 1 Yleistä 2 Rakentamisen ja siihen verrattavan muutoksen valvonta 3 Rakennusluvan erityisten edellytysten olemassaolon ratkaiseminen

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KV 12.11.2012 2012 VALKEAKOSKEN KAUPUNKI, RAKENNUSVALVONTA TAKSAT Sisältö 1 Yleistä 2 Rakennusluvat 3 Toimenpideluvat ja -ilmoitukset 4 Purkamisluvat 5 Maisematyöluvat

Lisätiedot

Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien maksut Suonenjoen kaupungissa 2015

Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien maksut Suonenjoen kaupungissa 2015 Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien maksut Suonenjoen kaupungissa 2015 Sisältö 1 Yleistä 2 Rakennusluvat 3 Toimenpideluvat ja -ilmoitukset 4 Purkamisluvat 5 Maisematyöluvat 6 Muita lupakäsittelyn ja

Lisätiedot

Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien maksut Varkauden kaupungissa 2015

Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien maksut Varkauden kaupungissa 2015 Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien maksut Varkauden kaupungissa 2015 Sisältö 1 Yleistä 2 Rakennusluvat 3 Toimenpideluvat ja -ilmoitukset 4 Purkamisluvat 5 Maisematyöluvat 6 Muita lupakäsittelyn ja

Lisätiedot

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET Nakkilan kunta Voimaantulo 1.6.2015 1 SISÄLTÖ 1 Yleistä... 2 2 Rakennusluvat... 3 3 Toimenpideluvat ja -ilmoitukset... 4

Lisätiedot

1/8 RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUT MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGISSA

1/8 RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUT MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGISSA 1/8 RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUT MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGISSA Mänttä-Vilppulan kaupungin rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat

Lisätiedot

Rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä perittävät maksut

Rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä perittävät maksut 1 JJR-KUNNAT/Juva Rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä perittävät maksut 1 YLEISTÄ Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastus-

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONNAN VIRAN- OMAISTEHTÄVIEN MAKSUT JA MAKSUPERUSTEET

RAKENNUSVALVONNAN VIRAN- OMAISTEHTÄVIEN MAKSUT JA MAKSUPERUSTEET RAKENNUSVALVONNAN VIRAN- OMAISTEHTÄVIEN MAKSUT JA MAKSUPERUSTEET Siikalatvan kunta Rakennus- ja ympäristölautakunta SISÄLLYSLUETTELO: 1 Yleistä 2 Rakentamisen ja siihen verrattavien muutoksien valvonta

Lisätiedot

TEUVAN KUNNAN RAKENNUS- VALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET. Voimaantulo 1.1.2008. Kh 10.12.2007 328, lisäys kh 13.1.2014 11 ja 27.1.

TEUVAN KUNNAN RAKENNUS- VALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET. Voimaantulo 1.1.2008. Kh 10.12.2007 328, lisäys kh 13.1.2014 11 ja 27.1. TEUVAN KUNNAN RAKENNUS- VALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET Voimaantulo 1.1.2008 Kh 10.12.2007 328, lisäys kh 13.1.2014 11 ja 27.1.2014 39 TEUVAN KUNTA RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET

Lisätiedot