Heikki Halla-aho, jäsen, poissa 86 klo Marjaana Laitila-Säily, jäsen Päivi Määttä, Seija Ristimaa, jäsen. Heino Vuorenmaa, jäsen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Heikki Halla-aho, jäsen, poissa 86 klo 14.35-14.40 Marjaana Laitila-Säily, jäsen Päivi Määttä, Seija Ristimaa, jäsen. Heino Vuorenmaa, jäsen"

Transkriptio

1 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 9/ KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA Kaupungintalo Erkki Rytky, puheenjohtaja Heikki Halla-aho, jäsen, poissa 86 klo Marjaana Laitila-Säily, jäsen Päivi Määttä, jäsen Martti Repo, jäsen Seija Ristimaa, jäsen Viljo Saukko, jäsen Ritva Vatjus, jäsen Esko Vinkki, jäsen Heino Vuorenmaa, jäsen MUUT SAAPUVILLA Antti Rantakangas, kaupunginvaltuuston pj., poissa 86 OLLEET klo Mervi Niemelä, kaupunginvaltuuston I vpj. Anita Niemi, kaupunginvaltuuston II vpj., poissa 86 klo Jouko Luukkonen, kaupunginjohtaja, esittelijä, pöytäkirjanpitäjä :t 89 (klo ) ja 92 (klo ) Maria Isosalo, vs. hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä, poissa :t 89 (klo ) ja 92 (klo ) Antti-Jussi Vahteala, talousjohtaja, paikalla 85, klo LAILLISUUS JA Kaupunginhallitus totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PÄÄTÖSVALTAISUUS ASIAT :t PÖYTÄKIRJAN Kaupunginhallitus valitsi kokouksesta laadittavan pöytäkirjan tarkastajiksi TARKASTUSTAPA Seija Ristimaan ja Esko Vinkin. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Erkki Rytky Pöytäkirjanpitäjä Maria Isosalo PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS TARKASTUSAIKA ALLEKIRJOITUKSET Jouko Luukkonen, :t 89 ja 92 Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Todistaa Seija Ristimaa Haapavedellä Ilmoitustaulunhoitaja Esko Vinkki Leena Pirttikangas

2 Kaupunginhallitus Asiat: Asia nro Liite nro Asia Sivu 85 56, 57 Kuntien ICT sekä talous - ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen perustaminen , 58a, 58b Vastaus Oulun hallinto-oikeudelle Anita Niemen valituksen johdosta , 60 Esko Leinosen ym. oikaisuvaatimus kaupunginhallituksen päätöksestä 53/ Otto-oikeuden käyttäminen/ Perusturvalautakunnan päätös 27/2010 Väliaikainen sairaankuljetussopimus Vakanssien täyttöluvat Johtoryhmän jäsenten palkantarkistus Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 91 Kirjelmät Hallintojohtajan virka Eron myöntäminen luottamustehtävästä/patrik Lindholm Muut asiat 180 Oikaisuvaatimus ja valitusosoitus Kaupunginhallituksen puheenjohtajan esityksestä työjärjestystä muutettiin yksimielisesti siten, että :t 85 (Hallintojohtajan virka) ja 86 (Eron myöntäminen luottamustehtävästä/patrik Lindholm) käsiteltiin toiseksi viimeisenä ja viimeisenä pykälänä. Pykälänumerointi muutettiin käsittelyjärjestystä vastaavaksi.

3 Kaupunginhallitus KUNTIEN ICT SEKÄ TALOUS - JA HENKILÖSTÖHALLINNON PALVELUKESKUKSEN PERUSTAMINEN (Valm. talousjohtaja) Sitra on joulukuusta 2009 alkaen valmistellut yhteistyössä 157 kunnan ja 27 kuntayhtymän, valtionvarainministeriön ja kuntaliiton kanssa kuntien ICTsekä talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen perustamista. Haapaveden kaupunki on ollut näissä neuvotteluissa mukana. Kuntien ICT palvelukeskuksesta KPK ICT Oy mahdollistaa kunnan tarjoaminen palveluiden laadun parantamisen hilliten kustannusten nousua. Tavoitteena on tukea prosessien ja tietojärjestelmien uudistamista mahdollistaa uusia palveluja erityisesti sähköisen asioinnin näkökulmasta. Kuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskukseksi perustettavan KOK THH Oy:n tavoitteena on varmistaa palveluiden saatavuus ja kehittää talous- ja henkilöstöhallinnon prosesseja mukaan lukien johdon raportointipalvelut. Kaupungin saaman selvityksen mukaan ICT palvelukeskus vastaa hyvin kaupungin tulevaisuuden haasteisiin. Sen tavoitteena on hakea tehokkuutta ja osaamista koko kuntasektorista erilaisten ICT hankkeiden läpiviemiseksi ja ostajaosaamiseksi. Samalla on tarkoitus kehittää verkostomainen osaajakokonaisuus koko suomeen ja jakaa erilaisten ohjelmistojen hankinta ja toteutusosaamista niin, ettei kaikkien mukana olevien kuntien tarvitse erikseen toteuttaa samoja hankkeita. Perustettavan osakeyhtiön osakkeita merkittäisiin yhdellä eurolla asukasta kohden. Lisäksi tulisi takausvastuita, jotka tarkentuvat sopimuksen luonnosteluvaiheessa. Kaupungin tähän mennessä saaman selvityksen mukaan KPK THH Oy selvitys ei vielä ole siinä vaiheessa että kaupungin mukaan liittymisen hyödyt tai haitat olisivat tarkoin kuvattavissa. Hankkeen tavoitteena on perustaa alueellisia toimijoita talous- ja henkilöstöhallintoon, mutta esimerkiksi kuntakohtaisia kustannusvaikutuksia ei ole vielä saatavilla. Haapaveden kaupungille on esitetty molempien perustettavien osakeyhtiöiden perustamiseen liittyvän aiesopimuksen allekirjoittamista.(liitteet nro 56/2010 ja 57/2010) Aiesopimus ei sido kaupunkia mitenkään perustettavaan yhtiöön, vaan toimii ikään kuin tahdon ilmaisuna yhtiön perustamiseksi. Kaupunginjohtajan ehdotus: Haapaveden kaupunki allekirjoittaa aiesopimuksen KPK ICT Oy:n perustamisesta (liite nro 56/2010). Haapaveden kaupunki ei tässä vaiheessa allekirjoita aiesopimusta KPK THH Oy:n perustamisesta, mikäli saatavat lisäselvitykset antavat aihetta

4 Kaupunginhallitus jatkaa hankkeessa mukana oloa tehdään tästä erillinen päätös (liite nro 57/2010). Päätös: Hyväksyttiin. Merk. Talousjohtaja Antti-Jussi Vahteala oli paikalla tämän pykälän käsittelyn ajan klo

5 Kaupunginhallitus VASTAUS OULUN HALLINTO-OIKEUDELLE ANITA NIEMEN VALITUKSEN JOHDOSTA (Valm. vs. hallintojohtaja) Anita Niemi on tehnyt kunnallisvalituksen Oulun hallinto-oikeudelle Haapaveden kaupunginvaltuuston päätöksestä Kunnallisvalitus on esityslistan liitteenä nro 58/2010. Oulun hallinto-oikeus on pyytänyt Haapaveden kaupungilta vastausta valitukseen mennessä (alun perin määräaika oli mennessä, mutta siihen on saatu lisäaikaa hallintooikeuden kirjaamosta). Vastineluonnos Haapaveden kaupungin vastaukseksi valituksen johdosta jaetaan kokouksessa. Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus päättää antaa kokouksessa jaettavan vastineen mukaisen vastauksen Oulun hallinto-oikeudelle Anitan Niemen tekemän päätöstä koskevan kunnallisvalituksen johdosta. Käsittely: Kokouksessa jaettiin liitteen nro 58a/2010 mukainen vastine. Martti Repo esitti, että asia jätetään pöydälle. Martti Revon esitystä ei kannatettu. Päätös: Kaupunginjohtajan esitys hyväksyttiin. Merk. Anita Niemi, Heikki Halla-aho, Antti Rantakangas poistuivat kokouksesta esteellisinä asian käsittelyn ajaksi klo Martti Repo jätti asiasta eriävän mielipiteen, joka on pöytäkirjan liitteenä nro 58b/2010.

6 Kaupunginhallitus ESKO LEINOSEN YM. OIKAISUVAATIMUS KAUPUNGINHALLITUKSEN PÄÄTÖKSESTÄ 53/ OTTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMINEN / PERUSTURVALAUTAKUNNAN PÄÄTÖS 27/2010 VÄLIAIKAINEN SAIRAANKULJETUSSOPIMUS 2010 (Valm. vs. hallintojohtaja) Esko Leinonen, Aaro Vikki, Matti Hilli, Ilmari Ojakoski ja Erkki Hammar ovat tehneet valituksen Oulun hallinto-oikeudelle Haapaveden kaupunginhallituksen päätöksestä 53/ Otto-oikeuden käyttäminen / Perusturvalautakunnan päätös 27/2010 Väliaikainen sairaankuljetussopimus Oulun hallinto-oikeus on palauttanut valituskirjelmän Haapaveden kaupungille hallintolainkäyttölain 29 :n 1 mom. nojalla, koska ko. päätökseen ei oikaisuvaatimusohjeen mukaisesti saanut hakea muutosta valittamalla, vaan tuli tehdä oikaisuvaatimus Haapaveden kaupunginhallitukselle. Hallinto-oikeus on hallintolain palveluperiaatteen mukaisesti siirtänyt asian toimivaltaiselle viranomaiselle. Hallintolain 14 luvun 17 :n mukaisesti asiakirjan toimittaminen toimivaltaiselle viranomaiselle on lähettäjän vastuulla. Valituskirjelmä on esityslistan liitteenä nro 59/2010. Haapaveden kaupunginhallitus on jo kokouksessaan (81 ) käsitellyt 13 Siikalatvan kunnanvaltuutetun tekemän oikaisuvaatimuksen samasta asiasta. Esko Leinonen, Aaro Vikki, Matti Hilli, Ilmari Ojakoski ja Erkki Hammar olivat myös allekirjoittaneet käsitellyn oikaisuvaatimuksen. Haapaveden kaupunginhallitus on hylännyt ko. oikaisuvaatimuksen sillä perusteella, että oikaisuvaatimuksen tekijöillä ei ole ollut oikaisuvaatimusoikeutta. Kaupunginhallituksen päätös / 81 on esityslistan liitteenä nro 60/2010. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus ei käsittele Esko Leinosen, Aaro Vikin, Matti Hillin, Ilmari Ojakosken ja Erkki Hammarin tekemää oikaisuvaatimusta, koska asia on jo käsitelty kokouksessa ( 81). Päätös: Hyväksyttiin.

7 Kaupunginhallitus VAKANSSIEN TÄYTTÖLUVAT (Valm. vs. hallintojohtaja) 1. Esiopetuksen päätoiminen tuntiopettaja ajalle Lastenhoitajan toimi alkaen toistaiseksi (Paakkilan päiväkoti). 3. Lastentarhanopettajan hoitovapaan sijaisuus (Ahjolan päiväkoti). 4. Lastentarhanopettajan sijaisuus (Ahjolan päiväkoti). 5. Ryhmäavustaja, osa-aikainen työaika 19,12 t/vko (Ahjolan päiväkoti). 6. Henkilökohtainen avustaja, määräaikainen toimi (Ahjolan päiväkoti). 7. Henkilökohtainen avustaja, määräaikainen toimi (Ahjolan päiväkoti). Täyttölupa-anomukset ovat oheismateriaalina. Päiväkodeissa on tämän hetken tiedon mukaan varattu hoitopaikat lapsille niin, että jokaisen vastuuhenkilön (lastentarhanopettajat, lastenhoitajat) työpanos on välttämätön. Samoin osa-aikainen ryhmäavustaja sekä henkilökohtaiset avustajat tarvitaan, jotta voimme antaa erityistä hoitoa ja kasvatusta tarvitseville lapsille tarvittavan tuen heidän kehityksensä sekä hyvinvoinnin edistämiseksi. Päivähoidossa on tulossa myös muita täyttölupahakemuksia, mutta ne jäävät tässä vaiheessa vielä odottamaan päivähoidon eri yksiköiden kokonaistilanteen ja tarpeen selviämistä. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus myöntää em. vakanssille täyttöluvan Käsittely: Kaupunginjohtaja täydensi kokouksessa esitystää siten, että kaupunginhallitus myöntää täyttöluvan myös johtavan ylilääkärin viralle sekä luvan käynnistää hakuprosessit perusturvan 10 vakanssille.

8 Kaupunginhallitus Päätös: Hyväksyttiin kaupunginjohtajan täydentämä ehdotus.

9 Kaupunginhallitus JOHTORYHMÄN JÄSENTEN PALKANTARKISTUS (Valm. kaupunginjohtaja) voimaan tulleen uuden kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaan palkkahinnoittelun ulkopuolisille on käytettävissä 0,5 % suuruinen järjestelyerä lukien. Tämä erä on 105 johtoryhmän osalta. Haapaveden kaupungin hallintosäännön 17 ja 19 :n nojalla kaupunginhallitus päättää johtoryhmän jäsenten palkkauksesta. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginjohtaja antoi kokouksessa liitteen nro 62/2010 mukaisen ehdotuksen. Päätös: Hyväksyttiin. Merk. Vs. hallintojohtaja Maria Isosalo poistui esteellisenä paikalta tämän pykälän käsittelyn ajaksi klo Jouko Luukkonen toimi tämän pykälän ajan pöytäkirjanpitäjänä.

10 Kaupunginhallitus

11 Kaupunginhallitus

12 Kaupunginhallitus KIRJELMÄT (Valm. vs. hallintojohtaja) 1. Kansaneläkelaitos: Päätös työnantajan järjestämän työterveyshuollon kustannusten korvaamisesta tilikaudelta Saapunut Keskipiste-Leader r.y.: Tiedoksi Leader-tuen kuntaosuuden maksatustilanne. Saapunut Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus: Työllisyyskatsaus maaliskuu Saapunut Haapaveden seurakunta: Haapaveden historiatoimikunnan kahden edustajan valinta. Saapunut Pohjois-Pohjanmaan liitto: pidettävän maakuntavaltuuston kokouksen esityslista. Saapunut Pohjois-Suomen aluehallintovirasto: Ehdotukset väestönsuojelun ansiomitalin myöntämiseksi. Saapunut Koy Haapaveden Kauppa-Matti: Kokouskutsu pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen. Saapunut Kunnallinen työmarkkinalaitos: Yleiskirje 11/2010; Kunta-alan työmarkkinaseminaari Raumalla Saapunut Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus merkitsee em. kirjelmät tiedoksi. Päätös: Hyväksyttiin.

13 Kaupunginhallitus HALLINTOJOHTAJAN VIRKA Khall (Valm. kaupunginjohtaja) Hallintojohtaja Patrik Lindholm on irtisanoutunut virastaan alkaen toisen työnantajan palvelukseen siirtymisen vuoksi. Hallintosäännön 17 :n mukaan kaupunginhallitus päättää hallintojohtajan eron myöntämisestä. Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää: 1. myöntää Patrik Lindholmille eron hallintojohtajan virasta alkaen ja 2. päättää julistaa viran haettavaksi hakuajalla siten, että hakuaika päättyy klo Hakuilmoitus julkaistaan kuntalain mukaisesti kaupungin ilmoitustaululla sekä työvoimahallinnon verkkosivuilla. Käsittely: Vs. hallintojohtaja Maria Isosalo jääväsi itsensä tämän asian käsittelyn ajaksi klo Päätös: Hyväksyttiin. Khall (Valm. kaupunginjohtaja) Kaupunginhallitus päätti julistaa hallintojohtajan viran haettavaksi Patrik Lindholmin siirryttyä toisiin tehtäviin. Hakuaika hallintojohtajan virkaan päättyy klo Hakuilmoitus on julkaistu kaupungin ilmoitustaululla ja työvoimahallinnon verkkosivuilla. Oheismateriaalina on viranhakuilmoitus. Kokouksessa jaetaan yhteenveto hakijoista. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus: 1. toteaa, että hallintojohtajan virkaa ovat hakeneet: - Oikeustieteen kandidaatti Markku Hämäläinen, Joensuu - Oikeustieteen maisteri Maria Isosalo, Haapavesi

14 Kaupunginhallitus Hallintotieteiden maisteri Antti Manninen, Haapavesi - Kasvatustieteiden maisteri Liisa Mäenpää, Rovaniemi - Yhteiskuntatieteiden maisteri Jarkko Seppälä, Karkkila 2. valitsee hallintojohtajan virkaan oikeustieteen maisteri Maria Isosalon Haapavedeltä. Valinnassa ei noudateta koeaikaa eikä vaadita lääkärintodistusta, koska Isosalo on hoitanut virkaa viransijaisena n. 9 kuukautta ja toimittanut hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan ottaessaan vastaan ao. viransijaisuuden. Vahvistaa hallintojohtaja Maria Isosalon tehtäväkohtaiseksi palkaksi euroa. Päätös: Hyväksyttiin. Merk. Vs. hallintojohtaja Maria Isosalo poistui esteellisenä paikalta tämän pykälän käsittelyn ajaksi klo Jouko Luukkonen toimi tämän ajan pöytäkirjanpitäjänä.

15 Kaupunginhallitus ERON MYÖNTÄMINEN LUOTTAMUSTEHTÄVÄSTÄ/PATRIK LINDHOLM (Valm. kaupunginjohtaja) Patrik Lindholm on pyytänyt eroa liitteenä nro 55/2010 olevalla kirjeellä Haapaveden kaupungin luottamustehtävistä paikkakunnalta poismuuton vuoksi. Patrik Lindholm on toiminut keskusvaalilautakunnan puheenjohtajana. Hallintosäännön 6 :n mukaan toimielinten jäsenet valitsee kaupunginvaltuusto. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että valtuusto 1. myöntää Patrik Lindholmille eron keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan tehtävistä ja 2. valitsee keskusvaalilautakunnan puheenjohtajaksi uuden henkilön jäljellä olevaksi toimikaudeksi Päätös: Hyväksyttiin.

16 Kaupunginhallitus MUUT ASIAT Martti Repo teki liitteen nro 63/2010 mukaisen kyselyn.

17 Kaupunginhallitus OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 86, 91, 93, 94 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät 85, 88, 89, 90, 92 HallintolainkäyttöL 5 :n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimus viranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, sähköposti, faksi Haapaveden kaupunginhallitus, Tähtelänkuja 1, HAAPAVESI / PL 40, HAAPAVESI sähköposti: faksi: Pykälät 85, 88, 89, 90, 92 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Oikaisuvaatimuskirjelmän sisältö ja toimittaminen Ks. jäljempänä Liitetään pöytäkirjaan

18 Kaupunginhallitus VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, faksi Oulun hallinto-oikeus, Isokatu 4, OULU / PL 189, OULU sähköposti: faksi: Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika päivää Hallintovalitus, pykälät Valitusaika Oikaisuvaatimus-/ valituskirjelmän sisältö ja toimittaminen 30 päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, faksi Pykälät Valitusaika Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. päivää Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan nimi ja kotikunta. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen/valituksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle/valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys oikaisuvaatimus-/valitusajan alkamisen ajankohdasta. Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä/valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin hallintolain 12 :ssä/hll 21 :ssä säädetään. Oikaisuvaatimusasiakirjat/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusviranomaiselle viimeistään oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimus-/valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Pykälät Lisätietoja Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 89 euroa. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. Liitetään pöytäkirjaan

Heikki Halla-aho, Marjaana Laitila-Säily, Päivi Määttä. Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa,

Heikki Halla-aho, Marjaana Laitila-Säily, Päivi Määttä. Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa, HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 10/2009 243 KOKOUSAIKA 11.5.2009 klo 14.00 14.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA Kanteleen Voima Erkki Rytky, Heikki Halla-aho, Marjaana

Lisätiedot

Leirikeskus Hammasniemi. Heikki Halla-aho, jäsen Marjaana Laitila-Säily, jäsen. Seija Ristimaa, jäsen. Erkki Torkkola, varajäsen

Leirikeskus Hammasniemi. Heikki Halla-aho, jäsen Marjaana Laitila-Säily, jäsen. Seija Ristimaa, jäsen. Erkki Torkkola, varajäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 16/2010 295 KOKOUSAIKA 13.9.2010 klo 14.10-14.58 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Leirikeskus Hammasniemi Erkki Rytky, puheenjohtaja Heikki

Lisätiedot

Marjaana Laitila-Säily. Päivi Määttä. Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa,

Marjaana Laitila-Säily. Päivi Määttä. Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa, HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 6/2011 114 KOKOUSAIKA 31.3.2011 klo 13.00 14.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaupungintalo Erkki Rytky, Tiina Kemppinen, Marjaana Laitila-Säily,

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 6/2011 61. Jussi Leinonen. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Helinä Niemelä, jäsen

Tekninen lautakunta 6/2011 61. Jussi Leinonen. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Helinä Niemelä, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 6/2011 61 KOKOUSAIKA 16.11.2011 klo 18.00-18.45 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kahvio SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Hannu Riuttanen, Jussi Leinonen,

Lisätiedot

Heikki Halla-aho Marjaana Laitila-Säily, Päivi Määttä, Seija Ristimaa. Heino Vuorenmaa,

Heikki Halla-aho Marjaana Laitila-Säily, Päivi Määttä, Seija Ristimaa. Heino Vuorenmaa, HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 18/2009 369 KOKOUSAIKA 5.10.2009 klo 14.00 15.06 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA Kaupungintalo Erkki Rytky, Heikki Halla-aho Marjaana

Lisätiedot

Marjaana Laitila-Säily. Heino Vuorenmaa, jäsen

Marjaana Laitila-Säily. Heino Vuorenmaa, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 17/2011 303 KOKOUSAIKA 10.10.2011 klo 16.00-18.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaupungintalo Erkki Rytky, puheenjohtaja, poissa 163 klo

Lisätiedot

Heino Vuorenmaa, jäsen Raili Soukkamäki, varajäsen Mikko Laitala, varajäsen, läsnä 142 (klo 16.10-16.25) POISSA Marjaana Laitila-Säily, jäsen

Heino Vuorenmaa, jäsen Raili Soukkamäki, varajäsen Mikko Laitala, varajäsen, läsnä 142 (klo 16.10-16.25) POISSA Marjaana Laitila-Säily, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 12/2009 271 KOKOUSAIKA 8.6.2009 klo 16.00-18.12 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET Erkki Rytky, puheenjohtaja, poissa 142 (klo 16.10-16.25)

Lisätiedot

Heikki Halla-aho, jäsen. Marjaana Laitila-Säily. Päivi Määttä, Seija Ristimaa, jäsen

Heikki Halla-aho, jäsen. Marjaana Laitila-Säily. Päivi Määttä, Seija Ristimaa, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 6/2009 151 KOKOUSAIKA 30.3.2009 klo 13.30 16.50. KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA MUUT SAAPUVILLA OLLEET Kaupungintalo Erkki Rytky,

Lisätiedot

Heikki Halla-aho. Marjaana Laitila-Säily, Päivi Määttä. Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa,

Heikki Halla-aho. Marjaana Laitila-Säily, Päivi Määttä. Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa, HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 7/2010 131 KOKOUSAIKA 19.4.2010 klo 14.00-15.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA Kaupungintalo Erkki Rytky, Heikki Halla-aho, Marjaana

Lisätiedot

Marjaana Laitila-Säily. Päivi Määttä,

Marjaana Laitila-Säily. Päivi Määttä, HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 14/2010 261 KOKOUSAIKA 16.8.2010 klo 14.00-16.04 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA Kaupungintalo Erkki Rytky, puheenjohtaja Heikki

Lisätiedot

Haapavedellä 24.11.2009 Ilmoitustaulunhoitaja

Haapavedellä 24.11.2009 Ilmoitustaulunhoitaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 22/2009 435 KOKOUSAIKA 23.11.2009 klo 18.05-20.22 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaupungintalo Erkki Rytky, puheenjohtaja Heikki Halla-aho,

Lisätiedot

Haapavedellä 9.6.2011 Ilmoitustaulunhoitaja

Haapavedellä 9.6.2011 Ilmoitustaulunhoitaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 11/2011 196 KOKOUSAIKA 6.6.2011 klo 14.00-17.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaupungintalo Erkki Rytky, puheenjohtaja, poissa 104 klo

Lisätiedot

Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 6/2011 97 KOKOUSAIKA Torstai 12.5.2011 klo 09.00-10.17. Haapaveden kaupungintalo

Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 6/2011 97 KOKOUSAIKA Torstai 12.5.2011 klo 09.00-10.17. Haapaveden kaupungintalo HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA/JULKINEN Nro Sivu Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 6/2011 97 KOKOUSAIKA Torstai 12.5.2011 klo 09.00-10.17 KOKOUSPAIKKA Haapaveden kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 8/2014 105 (-112) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Sivistyslautakunta 8/2014 105 (-112) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi PÖYTÄKIRJA Sivistyslautakunta 8/2014 105 (-112) Aika Tiistaina 2.12.2014 klo 18.30-19.55 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 Sivistyslautakunta

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 Sivistyslautakunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 Sivistyslautakunta Asialista 49. Viranhaltijapäätökset...77 50. Sivistystoimen taloudellinen osavuosikatsaus ajalta 1.1. - 17.6.2015...78 51. Eron myöntäminen luokanopettajan virasta

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA Mervi Niemelä, Eino Jokitulppo, Esko Kalapudas,

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 3/2009 27. Kirsi Karttunen, varajäsen Helinä Niemelä, jäsen Anneli Partanen, jäsen Seija Sainkangas, jäsen. Jussi Leinonen, jäsen

Tekninen lautakunta 3/2009 27. Kirsi Karttunen, varajäsen Helinä Niemelä, jäsen Anneli Partanen, jäsen Seija Sainkangas, jäsen. Jussi Leinonen, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 3/2009 27 KOKOUSAIKA 9.6.2009 klo 18.00-19.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kahvio SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Hannu Riuttanen, puheenjohtaja, poissa

Lisätiedot

Kunnanhallitus 18/2010 551 (- 561) KOKOUSAIKA Tiistaina 7. joulukuuta 2010 klo 12.00-14.00

Kunnanhallitus 18/2010 551 (- 561) KOKOUSAIKA Tiistaina 7. joulukuuta 2010 klo 12.00-14.00 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 18/2010 551 (- 561) KOKOUSAIKA Tiistaina 7. joulukuuta 2010 klo 12.00-14.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Pöytäkirja 2/2015 11. Tarkastuslautakunta 20.04.2015. Hakemisto

Pöytäkirja 2/2015 11. Tarkastuslautakunta 20.04.2015. Hakemisto Pöytäkirja 2/2015 11 Tarkastuslautakunta 20.04.2015 Hakemisto Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 13 8 Pöytäkirjan tarkastajat 14 9 Selonteko vuoden 2014 tilinpäätöksestä 15 10 Havaintoja sisäisestä

Lisätiedot

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kunnanhallitus 5.5.2014 Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 69. Merkkipäivälista 2014...87 70. Eksoten kuntalaskutusmallin uudistaminen...72 71. Vanhan pappilan ohjausryhmän kokoonpano...73

Lisätiedot

Marjaana Laitila-Säily. Päivi Määttä, Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa,

Marjaana Laitila-Säily. Päivi Määttä, Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa, HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 7/2009 173 KOKOUSAIKA 20.4.2009 klo 14.00-16.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA Kaupungintalo Erkki Rytky, Heikki Halla-aho, Marjaana

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2012 88

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2012 88 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2012 88 Tekninen lautakunta 30.10.2012 AIKA 30.10.2012 klo 18:00-19:05 PAIKKA Kaupungintalo, kahvio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 1/2011 1. Helinä Niemelä, jäsen Anneli Partanen, jäsen Seija Sainkangas, jäsen

Tekninen lautakunta 1/2011 1. Helinä Niemelä, jäsen Anneli Partanen, jäsen Seija Sainkangas, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 1/2011 1 KOKOUSAIKA 17.2.2011 klo 18.00-19.00 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kahvio SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Hannu Riuttanen, puheenjohtaja Esko

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 3/2011 30. Helinä Niemelä, Anneli Partanen, Seija Sainkangas

Tekninen lautakunta 3/2011 30. Helinä Niemelä, Anneli Partanen, Seija Sainkangas HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 3/2011 30 KOKOUSAIKA 22.6.2011 klo 18.00-18.25 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kahvio SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Hannu Riuttanen, Esko Hautala, Aulis

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Kokousaika 27.10.2009 klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 5/2015 68 (-88) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Sivistyslautakunta 5/2015 68 (-88) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Sivistyslautakunta 5/2015 68 (-88) Aika Keskiviikkona 20.5.2015 klo 18.30-21.38 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Muut

Lisätiedot

Torstaina 11.04.2013 klo 9.00-11.00 sosiaali- ja terveystoimistossa

Torstaina 11.04.2013 klo 9.00-11.00 sosiaali- ja terveystoimistossa Sosiaali- ja terveyslautakunta 3/2013 43 (-56) Aika Torstai 04.04.2013 klo 17.00-18.20 Paikka Terveyskeskuksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Korhonen Osmo Eronen Sinikka

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 2/2014 22 (32) Välitie 2, neuvotteluhuone

Tekninen lautakunta 2/2014 22 (32) Välitie 2, neuvotteluhuone Tekninen lautakunta 2/2014 22 (32) Aika Tiistai 4.3.2014 klo 18.00 19.15 Paikka Välitie 2, neuvotteluhuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Hirvonen Veijo Hyytiäinen Päivi Kettunen

Lisätiedot

Irja Haaranen Leila Karttunen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen Leila Karttunen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 242) 7/2005 224 (- KOKOUSAIKA Maanantaina 18. huhtikuuta 2005 klo 18.30-19.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet nro sivu

Lisätiedot