Kestävän kehityksen raportti 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kestävän kehityksen raportti 2014"

Transkriptio

1 Kestävän kehityksen raportti 2014 Sisällys Visiomme ja lähestymistapamme 3 Yhtiöstä 6 Kasvua läpi vuosikymmenten 8 Työntekijämme 10 Ympäristörasituksen minimointi 14 Terveys ja turvallisuus 19 Yhteisön tukeminen 22 Menettelyohjeet 24 Menettelyohjeemme toiminnassa 28 Yhteistyö tavarantoimittajiemme kanssa 30 Vastuu tuotteistamme 32 Myyntikonttorit 36 Raportin parametrit % 90 % 95 % 95 % Paransimme kierrätysastettamme 89 %:sta kaikesta vuonna 2011 tuottamastamme jätteestä 95 %:iin vuonna 2014

2 Tämän raportin laajuus Tämän raportin tiedot heijastavat yleisesti ottaen koko Mölnlycke Health Carea, mukaan lukien tuotantolaitoksemme ja pääkonttorimme. Työterveyttä ja -turvallisuutta sekä ympäristöä koskevat tiedot heijastavat myös jakelukeskuksia, joiden kanssa teemme yhteistyötä. Ympäristöraportointi ei kata puolalaisyritys JKT:tä, tehdastamme Ranskan Toulousessa eikä toimipisteitämme Mainen Brunswickissä ja Wiscassetissa USA:ssa. Henkilöstötiedot sisältävät koko yrityksen, vaikkakin osa yksityiskohtaisemmista tiedoista koskee vain tuotantolaitoksiamme. 2

3 VISIOMME JA LÄHESTYMISTAPAMME Mölnlycke Health Carella kestävyys ja vastuu ovat meillä DNA:ssa. Noudattamamme standardit heijastavat sitä, keitä olemme yrityksenä, mitä teemme ja mitä odotamme. Koska olemme elämän parantamiseen keskittynyt ruotsalainen yritys, ulkoisilla sidosryhmillä on kestävyysnäkökulmaamme liittyviä odotuksia. Muutaman vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna eettistä ja yhteiskuntavastuuta koskevia vaatimuksiamme valvotaan paljon tiukemmin kuin koskaan ennen, ja odotuksetkin ovat korkeammat. Samaan aikaan asiakkaamme etsivät keinoja kustannusten alentamiseen. Siksi meidän on löydettävä keinoja saavuttaa kestävyysnäkökulmamme muuten kuin kaupallisten realiteettien kustannuksella. Yleisön luottamus on keskeisen tärkeää liiketoimintamme jatkuvan menestyksen kannalta, joten pyrimme läpinäkyvyyteen. Pysyttelemme myös lähellä asiakkaitamme, työntekijöitämme, osakkaitamme ja ihmisiä yhteisöissä, joissa toimimme, voidaksemme varmistaa, että ymmärrämme meihin kohdistuvat odotukset ja pystymme vastaamaan niihin. Johtavat periaatteemme Noudatamme tarkasti lakeja ja asetuksia, kuten lääkinnällisistä laitteista annettua direktiiviä. Pyrimme myös täyttämään paikallisten ja maailmanlaajuisten standardien vaatimukset, kuten ISO ympäristöhallinnon ja ISO laadun osalta sekä OHSAS terveyden ja turvallisuuden osalta. Vaikka nämä standardit voisivat määrittää parametrit, joiden mukaan toimimme, emme ole tyytyväisiä nimelliseen vaatimustenmukaisuuteen. Sen sijaan vaadimme itseltämme enemmän. Yrityksemme arvojen - intohimon, oppimisen ja rehellisyyden - rinnalle olemme kehittäneet tiukat menettelyohjeet, jotka ohjaavat työntekijöidemme käyttäytymistä. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, ettemme aina voi käyttää kehittyvien markkinoiden tavarantoimittajia, jos heidän käytäntöihinsä kuuluu vaikkapa lahjonta tai lapsityövoiman käyttö. Olemme myös määrittäneet tavarantoimittajastandardin, jolla kannustamme tavarantoimittajiamme noudattamaan samoja eettisiä ja laatuperiaatteita kuin itsekin noudatamme. Saavutustemme taustaa Vuonna 2014 määritimme uuden ympäristö-, terveys- ja turvallisuusohjelman ajalle 1. tammikuuta joulukuuta Vaikka emme saavuttaneet kaikkea edellisellä ohjelmallamme tavoittelemaamme, onnistumiset ja epäonnistumiset opettivat meille paljon. Sen jälkeen olemme muun muassa määrittäneet kestävämmät prosessit. Niinpä suhtaudumme luottavaisemmin mielin raportoinnille määrittämiimme lähtötasomittauksiin. 3

4 VISIOMME JA LÄHESTYMISTAPAMME Aiemmissa tavoitteissamme ei huomioitu joitakin liiketoiminnan muutoksia ja niiden mahdollisia vaikutuksia tuloksiimme. Esimerkiksi yhtiön kasvu merkitsi sitä, että työajan menettämiseen johtaneita onnettomuuksia (LTA) mitattiin yli odotettua suuremmalta työtuntimäärältä. Laatutarkistustemme kiristyminen merkitsi, että hylkäsimme jonkin verran meille tullutta materiaalia, mikä puolestaan vaikeutti jätteelle asettamiemme tavoitteidemme saavuttamista. Uudessa ympäristö-, terveys- ja turvallisuusohjelmassa huomioidaan paremmin tällaisten trendien vaikutus tulokseen. Lyhyen aikavälin prioriteettimme tulevaisuuden kannalta Keskittymisemme kestävyyteen ja vastuuseen on perustavaa laatua oleva osa sitä, miten toimimme yrityksenä. Lyhyellä aikavälillä keskitymme uuden ympäristö-, terveys- ja turvallisuusohjelman pohjustamiseen. Pidämme menettelyohjeemme voimassa sekä työntekijöiden että tavarantoimittajien osalta. Etsimme eettisen kaupankäynnin aloitteen kaltaisia mahdollisuuksia, joiden avulla voimme hioa lähestymistapaamme ja sitoutumistamme eettiseen ja yhteiskuntavastuuseen. Työnantajana kehitämme maailmanluokan työvoimaa ja osaamista luomalla oppimisympäristön, joka tekee työntekijöistämme parempia työssään. Maksimoimme Mölnlycke & Me -oppimisenhallintajärjestelmän käytön portaalina kaikille oppimis- ja kehittämisresursseillemme ympäri maailmaa. Sen lisäksi, että maailmanluokan työvoiman ja osaamisen kehittäminen auttaa yritystämme, se tukee myös brändiämme työnantajana. Pitkän aikavälin prioriteettimme tulevaisuuden kannalta Pitkällä aikavälillä tarkastelemme ja päivitämme ympäristö-, terveys- ja turvallisuusohjelmaamme, kun asiakkaidemme odotukset ja ulkoiset tekijät muuttavat toimintatapaamme. Pyrimme edelleen täyttämään asiakkaidemme eettistä ja yhteiskuntavastuuta koskevat odotukset heidän edullisia kustannuksia koskevien toiveidensa lisäksi. Seuraava ohjelmamme alkaa tammikuussa Määritämme myös yrityksemme yhteiskuntavastuullisen lähestymistavan, ja odotuksenamme on pystyä kirjoittamaan se tarkemmin pidemmällä aikavälillä. Vuoteen 2020 mennessä pyrimme suosituksi työnantajaksi lääkinnällisten laitteiden alalla. Pyrimme vahvistamaan brändiämme työnantajana entisestään, niin että meitä arvostetaan sekä työntekijöidemme osaamisen että tarjoamiemme mahdollisuuksien vuoksi. 4

5 Kestävyysraporttimme 2014 Ulkoisista paineista huolimatta mikään ei muuta sisäistä painotustamme vastuuseen ja kestävyyteen. Pidämme itseämme edelleen vastuullisina kestävän tulevaisuuden tarjoamisesta Mölnlycke Health Carelle ja palvelimillemme yhteisöille. Rob Bennison Laki-, säädös- ja laatuasioista vastaava johtaja Saavutuksemme vuonna 2014 Olemme saavuttaneet viime vuoden aikana paljon: Vähemmän työajan menettämiseen johtaneita onnettomuuksia Työntekijöiden tyytyväisyys 5 % 4 % Työajan menetykseen johtaneiden tapaturmien määrä laski 5 %:lla vuoden ,9:stä vuoden ,8:aan miljoonaa työtuntia kohden. Pienemmät CO 2 -päästöt 17 % Pienensimme kuljetustemme CO 2 - päästöjä 17 %:lla valmiiden tuotteiden tuhatta kiloa kohti vuoteen 2012 verrattuna (tavoite oli 10 %). Vuosina työntekijöiden tyytyväisyysaste nousi 87 prosentista 91 prosenttiin. Kierrätysaste 6 % Kierrätysasteemme parani 89 %:sta kaikesta vuonna 2011 tuottamastamme jätteestä 95 %:iin vuonna

6 YHTIÖSTÄ Mölnlycke Health Care on maailman johtava kertakäyttöisten leikkauksissa ja haavanhoidossa tarvittavien tuotteiden valmistaja asiakkaille, terveydenhuollon ammattilaisille sekä potilaille. Tuotteemme Kehitämme ja tuomme markkinoille innovatiivisia haavanhoito- ja leikkaussalituotteita koko hoitoketjun alueella ennalta ehkäisevistä toimenpiteistä akuutteihin tilanteisiin ja niiden jälkeen. Tuotteitamme ovat: hellävaraiset ja tehokkaat Safetac -teknologiaa hyödyntävät sidokset, kuten Mepitel ja Mepilex, monenlaisten haavojen ehkäisemiseen, suojaamiseen ja parantamiseen turvalliset ja tehokkaat kertakäyttöiset leikkaussalituotteet, kuten Biogel - leikkauskäsineet ja ProcedurePak - pakkaukset infektioiden minimoimiseen ja tehokkuuden lisäämiseen leikkaussalissa ja sen ulkopuolella Avance alipaineimuhoitoon. Korkea laatu on meille tärkeää, koska asetamme potilaat ja asiakkaat etusijalle kaikessa mitä teemme. Tuotteidemme hinta-laatusuhde on erinomainen, ja tätä tukevat kliiniset ja terveystaloudelliset näytöt. Pyrimme myös löytämään uusia tapoja minimoida yhteisöstä ja sairaalasta saadut sairaudet. Sijaintipaikkamme Yritys perustettiin vuonna 1849 alun perin tekstiilivalmistajaksi, ja sen pääkonttori on Ruotsin Göteborgissa työntekijäämme toimivat ympäri maailmaa: meillä on 32 myyntikonttoria eri puolilla Eurooppaa, Lähi-idässä, Pohjois-Amerikassa, Tyynenmeren alueella ja uusi toimisto Brasiliassa. Meillä on 14 tuotantolaitosta: Belgiassa, Tšekissä, Puolassa, Suomessa, Ranskassa, Malesiassa, Thaimaassa, Isossa-Britanniassa ja Yhdysvalloissa. Toimintomme Valmistamme noin eri tuotenimikettä 14 tuotantolaitoksessamme. Vuonna 2014 teimme noin toimitusta kumppanille ympäri maailmaa. Käytämme yli 550 suoraa tavarantoimittajaa ja sopimusvalmistajaa. Valmistamme valtaosan tuotteistamme ja ratkaisuistamme, mutta ostamme raakaaineita ja komponentteja. Omistuksemme ja hallintomme Mölnlycke Health Care on osakeyhtiö, jonka Investor AB osti tammikuussa Nykyään Investor AB omistaa 99 % yhtiöstä, ja jäljelle jäävän vähemmistöosuuden omistaa yhtiön johto. Vuonna 2014 Mölnlycke Health Care laski liikkeeseen ensimmäisen joukkolainansa, jonka arvo oli 500 miljoonaa euroa. 6

7 Kestävyysraporttimme 2014 Mölnlycke Health Care toimi vuonna 2014 seitsemänjäsenisen hallituksen johdolla. Yhtiön hallitukseen kuuluivat viisi riippumatonta jäsentä, toimitusjohtajamme ja yksi Investor AB:n edustaja. Puheenjohtajana toimii yksi hallituksen riippumattomista jäsenistä. Vuonna 2014 hallitus piti yhdeksän kokousta. Seitsemänjäseninen johtoryhmä vastaa yrityksen jokapäiväisestä liiketoiminnasta. Yhtiön hallinnossa noudatamme Ruotsin yhtiölakia, jossa on tarkat määräykset eturistiriitojen välttämiseen korkeimmalla tasolla. Ruotsin lainsäädäntö vaatii meitä myös antamaan työntekijöillemme ja osakkaillemme mahdollisuuden osallistua päätöksentekoon hallinnon korkeimmalla tasolla. Sidosryhmämme Määrittelemme sidosryhmiin kuuluviksi kaikki, jotka omistavat osuuksia Mölnlycke Health Caresta tai ovat vuorovaikutuksessa sen kanssa. Olemme sitoutuneet hoitamaan liiketoimintaamme kestävällä tavalla kaikkien sidosryhmiemme eduksi: asiakkaidemme, kuluttajien, työntekijöiden, tavarantoimittajien, viranomaisten, yleishyödyllisten järjestöjen, median ja paikallisten yhteisöjen, joiden keskuudessa toimimme. Olemme sitoutuneet noudattamaan kaikkia asianmukaisia lakeja, asetuksia ja standardeja ympäri maailmaa. Tuotteidemme käyttäjien turvallisuus on tärkeintä, ja noudatamme lääkinnällisistä laitteista annettua direktiiviä ja muita tuotevastuuseen liittyviä standardeja. Asetamme myös tavoitteita ja pyrimme ehkäisemään työntekijöille ja muille toimipaikkoihimme tuleville aiheutuvia haittoja. Yhteisön tukemisen näkökulmamme on suunniteltu hyödyttämään sekä yhteisöjä ympäri maailmaa että paikallisia yhteisöjä siellä, missä yrityksemme toimii TOIMITUSTA KUMPPANIA Teimme vuonna toimitusta kumppaneillemme 7

8 KASVUA HALKI VUOSIKYMMENTEN luku Mölnlycke AB perustetaan tekstiilialan yritykseksi luvun alkuun mennessä yrityksestä tulee yksi suurimmista Ruotsin sairaaloihin harsoa toimittavista yrityksistä. Mölnlycke Health Care toimii uranuurtajana kuitukangastaitosten ja haavasidosten valmistuksessa Ruotsissa ja korvaa vähitellen sairaaloissa tehtävän käsityön valmiiksi pakatuilla tuotteilla luku 1960-luku Hoitajat ja potilaat valmistavat kuitukangastaitoksia ja sidoksia teollisesti valmistetusta harsosta. Likaista harsoa pestään ja käytetään uudelleen usein. Mölnlycke Health Care tuo markkinoille uusia materiaaleja ja tekniikoita, jotka on suunniteltu vähentämään bakteerien leviämistä. Yhtiö keskittyy edistämään siirtymää monikäyttöisistä tekstiileistä valmiiksi pakattuihin kertakäyttösidoksiin, -lakanoihin ja -leikkaustakkeihin. 8

9 Kestävyysraporttimme luku 2010-luku Biogel Reveal on ensimmäinen kaksinkertainen leikkauskäsine, jonka väriilmaisinjärjestelmä tunnistaa näkyvästi jopa 100 % rei istä. Ainutlaatuinen Biogel - pinnoite säilyttää maksimaalisen sormituntuman ja näppäryyden. Avance yhdistää alipaineimuhoidon edut ja Safetac -sidosten helpon irrottamisen mukavuuden. Järjestelmä merkitsee vähemmän kipua tuhansille traumaattisista ja kroonisista haavoista sekä leikkaushaavoista kärsiville potilaille luku 2000-luku Tomas Fabo keksii mullistavan Safetac -teknologian, joka vähentää kipua ja kudosvaurioita haavanhoidossa. Vuonna 1989 Mölnlycke tuo markkinoille Mepitel - sidoksen ensimmäisen Safetac - teknologiaa hyödyntävän tuotteen. ProcedurePak antaa mahdollisuuden tilata kaikki kirurgiseen toimenpiteeseen tarvittavat tuotteet yhdessä räätälöidyssä pakkauksessa. Mepilex, ensimmäinen Safetac - teknologiaa hyödyntävä antimikrobinen sidos, tuodaan markkinoille. 9

10 TYÖNTEKIJÄMME Mölnlycke Health Carella asiakkaat ovat etusijalla kaikessa mitä teemme. Jokaisella tekemällämme päätöksellä ja luomallamme tuotteella on vaikutusta ihmisten elämiin. Keskittymisemme maailmanluokan työntekijöihin ja osaamiseen ja monikulttuurinen työvoimamme ovat avainasemassa pyrkiessämme tekemään Mölnlycke Health Caresta menestyksekkään ja kestävän yrityksen. Työntekijämme Palkkaamme työntekijöitä, jotka yhdistävät tekemämme työn ja sen vaikutuksen sekä potilaisiin että asiakkaisiin. Tämä tarkoittaa ihmisiä, jotka ajattelevat eri tavalla, kyseenalaistavat nykyisen asiaintilan ja todella välittävät tekemästään vaikutuksesta huomioiden asiakkaan, joka ohjaa kaikkea tekemäämme työtä. Arvomme - intohimo, oppiminen ja rehellisyys - tukevat tapaa, jolla toimimme. Monikulttuurinen organisaatio Olemme monipuolinen ja monikulttuurinen organisaatio, ja panostamme paikallisiin työntekijöihin laajentaessamme uusille markkinoille tai alueille. Etsimme jatkuvasti hyviä työntekijöitä, joilta odotetaan erilaisia ominaisuuksia, kokemuksia, taustoja ja ajattelutapoja. Yli kaksi kolmasosaa työntekijöistämme on naisia, ja naisia on joissakin yhtiön ylimmistä tehtävistä. Työsuhteet asiakaskeskeisyytemme tukena Meillä on organisaationa kunnianhimoiset kasvusuunnitelmat, ja laajemman potilasja asiakaskunnan tavoittelu merkitsee, että meidän on oltava ketteriä ja avoimia muutokselle. Kannustamme avoimiin keskusteluihin yhtiön, työntekijöidemme, tehdasneuvostojemme ja liittojemme välillä ympäri maailmaa, niin että voimme jakaa yhteisen käsityksen ja sitoumuksen. Tämä vuoropuhelu tarjoaa meille mahdollisuuden keskittyä tärkeimpiin asioihimme, jotka pitävät asiakkaan keskeisellä sijalla kaikessa mitä teemme. Työehtosopimukset ja työneuvostot ovat käytössä monissa myyntikonttoreissamme ja monilla tehtaillamme ympäri maailmaa Thaimaa, Belgia ja Ruotsi ovat esimerkkejä tästä. Jos tällaisia sopimuksia ei ole käytössä, noudatamme aina kyseisen maan parhaita käytäntöjä. Sitoutuminen kehitykseen Menestyksekäs, kestävä liiketoiminta on tulosta panostamisesta työntekijöihimme. Niinpä kehitämme jatkuvasti työntekijöidemme taitoja ja osaamista heidän tietojensa ja kykyjensä mukaan. Luomalla oppimisympäristön, jossa yhdistyy 70 % työssä tapahtuvaa koulutusta, 20 % kehitystä kunkin työntekijän esimiehen johdolla ja 10 % ulkoisia kursseja, kannustamme työvoimaamme oppimiseen roolista tai tasosta riippumatta. 10

11 Kestävyysraporttimme 2014 Jatkuva panostaminen oppimisenhallintaportaaliimme tarkoittaa, että tehostamme oppimista ja kehitämme teknologiaa tehdäksemme oppimisesta nopeampaa ja helpompaa ja tuodaksemme sen saataville joka paikkaan. Varmistaaksemme vauhtimme säilymisen panostamme edelleen niihin tiimin jäseniin, joilla on potentiaalia ja halua tehdä enemmän, kehittämällä heidän kykyjään ja tukemalla heitä maailmanlaajuisilla johto-ohjelmilla ja mentorointiohjelmilla. Johtajuus on meille hyvin tärkeää kuten myös kyky hallita teknisesti työntekijöidemme työ, minkä vuoksi on yhtä tärkeää määrittää vankat tekniset kyvyt. Uusien hyvään tulokseen tähtäävien käyttäytymistapojen (HPB) käyttöönotto merkitsee, että meillä on puitekehys, johon voimme verrata itseämme ja joka mahdollistaa vahvuuksiemme hyödyntämisen ja jatkuvaan parannukseen pyrkimisen. Tämä yhdessä sisäisen työkalusarjamme kanssa auttaa meitä parantamaan tietoisuuttamme itsestämme ja saamaan rakentavaa palautetta profilointityökalujen avulla, joihin olemme panostaneet, kuten DiSCin ja 360 asteen palautteen avulla. Sitoutumisemme kehitykseen Työssä tapahtuva koulutus 70 % Kehittyminen esimiehen johdolla Ulkoiset kurssit 20 % 10 % 11

12 TYÖNTEKIJÄMME 91 % on tyytyväisiä työhönsä 90 % pitää työtään merkittävänä 86 % on ylpeitä yhtiössä työskentelystään 79 % uskoo, että he voivat vaikuttaa siihen, mitä työpaikalla tapahtuu 77 % uskoo, että yhtiö elää arvojensa mukaisesti 73 % on tyytyväisiä johtonsa laatuun Työntekijöiden sitoutuminen Lähes kaikki työntekijämme (98 %) vastasivat vuoden 2014 työntekijöiden sitoutumista koskeneeseen kyselyyn ja kertoivat mielipiteensä työstään, yrityksestä ja tavasta, jolla niitä johdetaan. Saimme Net Promoter -pistemääräksi (joka kuvaa meitä työnantajana suosittelevien määrää,) 16, kun vastaavien ja samalla alalla toimivien yritysten vertailuluku on 7. Saamme lisää jäsenneltyä työntekijäpalautetta uudesta työntekijäkyselystä, jota suunnitellaan vuoden 2016 kolmannelle neljännekselle, sekä ympäri vuoden järjestettävistä pulssimittauksista ja läpinäkyvistä keskusteluista linjajohdon kanssa. Jakautuma miehiin ja naisiin Yhteensä Miehiä 31 % Naisia 69 % Yhteensä

13 Kestävyysraporttimme 2014 Aseman mukaan 4,857 Sijainnin mukaan: Eurooppa 648 1, Valmistus Myynti ja markkinointi Innovaatiot ja teknologia 372 (sisältää klinikat) Varasto ja hankinta 228 Talous 220 Lakiasiat/säädökset/laadunvalvonta 219 Asiakaspalvelu 125 Tietotekniikka 106 Henkilöstö 101 Muut 92 Työntekijöitä yhteensä Tšekin tasavalta 648* Ruotsi 495 Suomi 455* Yhdistynyt kuningaskunta 371* Belgia 368* Ranska 250* Saksa 129 Puola 114* Espanja 97 Italia 79 Muut 177 Työntekijöitä yhteensä Sijainnin mukaan: Aasia ja Tyynenmeren alue Sijainnin mukaan: Amerikat Malesia 1 909* Thaimaa 1 676* Kiina 82 Australia 52 Japani 49 Singapore 31 Muut 47 Työntekijöitä yhteensä Yhdysvallat 452* Kanada 21 Latinalainen Amerikka 15 Työntekijöitä yhteensä 488 * Sisältää tuotantolaitokset 13

14 YMPÄRISTÖRASITUKSEN MINIMOINTI Työmme ympäristövaikutusten hallinta on Mölnlycke Health Carelle erittäin tärkeää. Teemme jatkuvasti töitä ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi ottamalla käyttöön ja noudattamalla parhaita käytäntöjä kaikissa toimipisteissämme ympäri maailmaa. Tämän tuloksena meille on myönnetty maailmanlaajuinen ISO sertifiointi ympäristöhallinnosta. Ympäristöohjelmamme ja -tavoitteemme Pyrkimyksenämme on minimoida työmme ympäristövaikutukset samalla, kun jatkamme turvallisten ja luotettavien tuotteiden ja palveluiden tarjoamista asiakkaillemme ja potilaille. Näin toimiessamme: määritämme ympäristötavoitteet ja valvomme niitä jatkuvasti, analysoiden tuloksia ja raportoiden niistä johdolle analysoimme kaikkien käyttämiemme materiaalien ja kemikaalien ympäristöriskit ja edut pyrimme aina parannukseen ja pidämme ympäristölainsäädäntöä vain minimivaatimuksena. Näkökulmamme ympäristöhallintoon Ympäristöhallinto on keskeinen osa Succeed-yrityshallintojärjestelmäämme. Maailmanlaajuisella tasolla kehitämme strategioita, ohjelmia ja tavoitteita vaatimustenmukaisuuden ja jatkuvien parannusten varmistamiseksi. Paikallisella tasolla kaikki toimipisteemme vastaavat ympäristölainsäädännön, yhtiön menettelyohjeen ja ympäristötavoitteidemme noudattamisesta. Jätteiden käsittelymenetelmät Pyrimme aina käyttämään materiaaleja tehokkaammin vähentääksemme tuottamamme mahdollisesti haitallisen jätteen määrää. Tähän sisältyy hankkimiemme materiaalien tyypin ja laadun sekä valmiiden tuotteiden valmistus- ja pakkaustapojen tarkastelu. Kaikilla tehtaillamme on määritetyt tavoitteet ja toimet, joilla ne pyrkivät jätteen vähentämiseen. Olemme sitoutuneet hyviin kierrätyskäytäntöihin, ja suosittelemme myös asiakkaillemme pakkausmateriaalien, kuten kartongin ja aaltopahvin, kierrättämistä. Materiaalit ja kemikaalit Poistamme mahdollisuuksien mukaan mahdollisesti haitalliset kemikaalit valmistusprosesseistamme ja tuotteistamme ja korvaamme ne vastaavilla mutta vähemmän haitallisilla vaihtoehdoilla. Noudatamme Euroopan unionin (EU) REACH-kemikaalilainsäädäntöä (Regulation, Evaluation and Authorisation of Chemicals), ja käytämme Britannian standardointilaitoksen (BSI) hyväksymää liikennevalojärjestelmää raaka-aineiden luokittelussa tuotekehityksen aikana. 14

15 Kestävyysraporttimme 2014 Se sisältää ympäristövaikutusten elinkaariarvioinnit joka vaiheessa, tuotannosta tuotteen käyttöön ja jätteiden käsittelyyn. Punaisiksi luokitellut materiaalit katsotaan ympäristölle haitallisiksi, ja niitä käytetään vain silloin, kun vaihtoehtoja ei ole teknisten, taloudellisten tai potilasturvallisuutta koskevien syiden vuoksi. Kaikilla tehtaillamme seurataan jatkuvasti käytettäviä kemikaaleja, jotta niiden kulutus pysyy varmasti mahdollisimman pienenä. Päästöjen vähentäminen Olemme vahvasti sitoutuneet kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen. Tavoitteen saavuttamiseksi olemme asettaneet paikallisia tavoitteita kuljetuksesta aiheutuvien päästöjen vähentämiseksi. Työskentelemme aktiivisesti lentorahtien vähentämiseksi ja rekkojen täyttöasteen nostamiseksi optimoimalla reittejä ja toimituksia asiakkaillemme, joten ajomatkoja tarvitaan vähemmän. Yhteistyössä kuljetuskumppaneidemme kanssa mittaamme CO 2 -päästöt, joita aiheutuu raaka-aineiden kuljetuksista tehtaalle, tuotteiden kuljetuksista tehtaiden välillä ja valmiiden tuotteiden kuljetuksista varastoihimme. Energiankulutus Meillä ei ole koko yhtiön laajuista tavoitetta energiankulutukselle. Me kuitenkin mittaamme ja tarkkailemme kulutusta ja pyrimme pienentämään tehtailla käyttämäämme energiamäärää aina, kun se on mahdollista. Jotkin laadukkaiden, steriilien lääkinnällisten ja leikkaussalituotteiden valmistuksessa tarvittavat prosessit kuluttavat runsaasti energiaa, ja keskitymme selvittämään, miten saamme niistä energiatehokkaampia. Ympäristökäytäntöjemme saavuttamiseksi olemme määrittäneet neljä keskeistä tavoitetta: Jätteiden käsittelymenetelmät Parantaaksemme jatkuvasti tapaamme käyttää materiaaleja valmistuksessa haitallisten jätteiden ja päästöjen vähentämiseksi. Kemikaalit Vähentääksemme jatkuvasti ympäristölle haitallisiksi luokiteltujen kemikaalien käyttöä. CO 2 Energiankulutus Pienentääksemme jatkuvasti tehtaillamme kulutettua energiamäärää tuhatta kiloa valmiita tuotteita kohden. Päästöt Pienentääksemme jatkuvasti tuottamaamme CO 2 - päästömäärää tuhatta kiloa valmiita tuotteita kohden 15

16 YMPÄRISTÖRASITUKSEN MINIMOINTI Miten onnistuimme Jäte Tavoite Vähentää tehtaidemme tuottaman jätteen kokonaismäärää 5 prosentilla suhteessa valmiiden tuotteiden painoon TAI lisätä jätteiden kierrätystä 10 prosentilla. Kierrätetty jäte prosentteina tuotetusta kokonaisjätemäärästä Tulos Paransimme kierrätysastettamme 89 %:sta kaikesta vuonna 2011 tuottamastamme jätteestä 95 %:iin vuonna Yhteensä jätettä tuotettiin tonnia tai 164 kg tuhatta kiloa valmiita tuotteita kohden. Kierrätystulos tavoitteeseen verrattuna % % % % % 2014 Tulos Tavoite Miten onnistuimme Energia Tavoite Vähentää energian kokonaiskulutusta tehtaissamme 10 prosentilla suhteessa valmiiden tuotteiden painoon. Tulos Vuodesta 2011 olemme onnistuneet vähentämään energian kokonaiskulutusta huolimatta joidenkin runsaasti energiaa kuluttavien prosessiemme asettamista haasteista. Esimerkiksi prosessiveden puute leikkauskäsineiden tuotannossa suurensi merkittävästi tuotettua tonnia kohden tarvittua energiamäärää kyseisellä alueella. 16

17 Kestävyysraporttimme 2014 Miten onnistuimme Energia Energiankulutus gigajouleina tuhatta kiloa valmiita tuotteita kohden tavoitteeseen verrattuna Gigajoulea 15,5 16,0 16,5 17,0 17,5 18,0 18,5 19,0 19, Tulos Tavoite Miten onnistuimme Vesi Tavoite Emme ole asettaneet tiettyä tavoitetta veden kulutukselle tehtaissamme, mutta pyrimme vähentämään käyttämäämme vesimäärää. Tulos Pienensimme tuhatta kiloa valmiita tuotteita kohden kulutettua tuorevesimäärää 8 prosentilla vuonna Puhtaan veden kulutus tuhatta kiloa valmiita tuotteita kohden M 3 30,5 31,0 31,5 32,0 32,5 33,0 33,5 34,0 33, Tulos 17

18 YMPÄRISTÖRASITUKSEN MINIMOINTI Miten onnistuimme Materiaalit ja kemikaalit Tavoite Poistamme ympäristölle haitalliset kemikaalit valmistusprosesseistamme ja tuotteistamme ja korvaamme ne vähemmän haitallisilla. Menestyksiämme: olemme luopuneet täysin ftalaattien käytöstä haavanhoitotuotteissamme Tulos Saavutimme huomattavaa edistystä mahdollisesti haitallisten kemikaalien poistamisessa prosesseistamme ja tuotteistamme olemme luopuneet liuotinpohjaisten kiinnitysaineiden käytöstä haavanhoitotuotteissa ja korvanneet ne vesipohjaisilla ja liuotinvapailla vaihtoehdoilla. CO 2 Miten onnistuimme Päästöt Tavoite Vähennämme kuljetuksissa syntyvien hiilidioksidipäästöjen määrää 10 prosentilla suhteessa valmiiden tuotteiden painoon. CO 2 -päästöt raaka-aineiden ja valmiiden tuotteiden kuljetuksista tuhatta kiloa valmiita tuotteita kohden Tulos Vähensimme CO 2 -päästöjen määrää tuhatta kiloa valmiita tuotteita kohden 17 prosentilla vuodesta Tämä vähennys saavutettiin huolimatta Mölnlycke Health Caren toiminnan laajentamisesta uusille alueille ja uusiin tuotteisiin jakson aikana, mikä lisäsi kuljetusten kokonaistarvetta. CO 2 -tulos tavoitteeseen verrattuna CO 2 (tonnia) 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 CO 2 CO 2 CO tonnia ,26 tonnia ,27 tonnia 2014 Tulos Tavoite 18

19 TERVEYS JA TURVALLISUUS Kestävyysraporttimme 2014 Mölnlycke Health Care on sitoutunut tarjoamaan työntekijöilleen, tavarantoimittajilleen ja vierailleen turvallisen ympäristön kaikissa toimipisteissään ympäri maailmaa. Teemme jatkuvasti töitä poistaaksemme mahdolliset riskit työpaikoilta sekä tarkkaillaksemme turvallisuutta ja noudattaaksemme sovellettavia lakeja kaikkialla missä toimimme. Suhtautumisemme terveyden ja turvallisuuden hallintaan Teemme jatkuvasti töitä terveyden ja turvallisuuden parantamiseksi aktiivisilla toimilla tapaturmien ehkäisemiseksi kaikissa toimipisteissämme. Asetamme myös etusijalle toimipisteidemme välisen yhteistyön, niin että voimme jakaa parhaita käytäntöjä ja saavuttaa parannuksia kaikkialla yhtiössä. Terveys- ja turvallisuusohjelmamme ja -tavoitteemme Terveys- ja turvallisuusohjelmamme on osa laajempaa tehtäväämme, haittojen ehkäisyä ja turvallisten terveydenhuoltoratkaisujen tarjoamista lääkäreille ja potilaille. Ohjelma sitoo meidät ylläpitämään työntekijöidemme ja yhteiskunnan terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia: noudattamalla kaikkia olennaisia työterveyttä ja -turvallisuutta koskevia lakeja ja asetuksia. varmistaen, että käytössä on menetelmät työntekijöiden terveys- ja turvallisuusongelmien esille tuomiseen ja koulutuksen antamiseen tietoisuuden parantamiseksi kaikkien työntekijöiden keskuudessa. määrittäen terveys- ja turvallisuustavoitteet ja käyden niitä läpi jatkuvien parannusten saavuttamiseksi ja riskien ja vaaratilanteiden minimoimiseksi. Tämän ohjelman seurauksena asetimme vuosille kuusi keskeistä tavoitetta: työajan menetykseen johtavien ja muiden tapaturmien vähentäminen terveyteen ja turvallisuuteen liittyvien KPI-tunnuslukujen määrittäminen ja niiden tehokas mittaaminen mahdollisten terveys- ja turvallisuusloukkausten estäminen terveyden ja turvallisuuden tekeminen yhdeksi ylimmän johdon prioriteetiksi ohjelmien ja toimien kehittäminen terveyden ja turvallisuuden parantamiseksi terveys- ja turvallisuustietoisuuden ja lääketurvatoiminnan edistäminen työntekijöiden keskuudessa. Jokaisella tehtaallamme on terveys- ja turvallisuustiimi, joka koostuu joukosta työntekijöitä, jotka kokoontuvat säännöllisesti käsittelemään terveys- ja turvallisuusasioita ja suosittelemaan toimia tapaturmien ehkäisemiseksi. 19

20 TERVEYS JA TURVALLISUUS Kaikkien toimipisteiden ympäristö-, terveysja turvallisuusedustajat (EHS) kokoontuvat myös joka kuukausi EHS-johdon kanssa keskustelemaan ongelmista ja ideoista. Terveys- ja turvallisuustuloksia tarkkaillaan ja mitataan kuukausittain. Kaikki mahdollisesti sattuneet vaaratilanteet ja tapaturmat raportoidaan. Raportissa selvitetään myös tapaturmien perimmäinen syy ja se, millaisiin korjaus- ja ennaltaehkäisytoimiin on ryhdytty riskien pienentämiseksi. Tärkeimmät saavutusten indikaattorit (KPI-tunnusluvut) Käytämme tulostemme mittaamiseen seuraavia KPI-tunnuslukuja: työajan menetykseen johtaneiden tapaturmien (LTA) määrä miljoonaa työtuntia kohden. LTA on tapaturma, joka johtaa poissaoloon töistä. tapaturmien vuoksi menetettyj en työpäivien (LTD) määrä miljoonaa työtuntia kohden. LTD-päivä on tapaturmien vuoksi menetetty aika muut raportoidut tapaturmat tai vaaratilanteet miljoonaa työtuntia kohden. 20 Miten onnistuimme Maailmanlaajuinen LTA-vähennystavoite : Vähentää maailmanlaajuisesti raportoitua työajan menetykseen johtaneiden tapaturmien määrää miljoonaa työtuntia kohden 25 prosentilla vuoteen 2010 verrattuna. Tulos 2014: Vuonna 2014 työajan menetykseen johtaneiden tapaturmien määrä miljoonaa työtuntia kohden laski 3,5 prosentilla 2,9:stä 2,8:aan. Tämä merkitsee 11 prosentin laskua vuodesta 2011, huolimatta työtuntien kokonaismäärän lisäyksestä :lla tämän jakson aikana. Tapaturmien vuoksi menetettyjen työpäivien (LTD) määrä miljoonaa työtuntia kohden oli 50. Vaikka emme päässeet tavoitteeseemme, nämä tulokset ovat hyviä huomioon ottaen, että ne mitattiin suhteessa noin ihmisen tekemiin 13,5 miljoonaan työtuntiin. LTA-vähennykseen liittyviä keskeisiä tietoja Joissakin tuotantolaitoksissamme on tehty suuria parannuksia. Waremmen tehtaamme (Belgiassa) on pienentänyt LTA-lukuaan 58 prosentilla vuodesta 2011, Mikkelin tehdas 35 prosentilla ja Wiscassetin tehdas (Yhdysvalloissa) 29 prosentilla. Waremme Belgia 58 % 35% 29 % Mikkeli Suomi Wiscasset USA

21 Kestävyysraporttimme 2014 Muut työtapaturmat miljoonaa työtuntia kohden Muiden ilmoitettujen tapaturmien tai loukkaantumisten määrä miljoonaa työtuntia kohden oli 12,4. 12,4 työtapaturmaa miljoonaa työtuntia kohden Malesian LTA-lukemat Toimipisteidemme parhaimmistoon kuuluvassa Malesiassa on sattunut vuosittain vain 0,33 työajan menettämiseen johtanutta tapaturmaa vuoden 2011 jälkeen. 0,33 Työajan menettämiseen johtaneita tapaturmia miljoonaa työtuntia kohden OHSAS sertifiointi Vuoden 2014 loppuun mennessä kuusi tuotantolaitostamme oli saanut OHSAS standardin (Occupational Health and Safety Advisory Services, työterveyden ja -turvallisuuden neuvontapalvelut) mukaisen sertifioinnin, ja tavoitteenamme on sertifikaattien saaminen kaikille toimipisteillemme seuraavien kahden vuoden aikana. 6toimipistettä sertifioitu OHSAS standardin mukaisesti 2015 ja sen jälkeen Osana pyrkimystämme parannukseen olemme kehittäneet uuden maailmanlaajuisen ympäristö-, terveys- ja turvallisuusohjelman, jossa asetetaan kunnianhimoiset tavoitteet, joihin pyritään vuoteen 2017 mennessä, kuten: enintään 2 työajan menettämiseen johtanutta tapaturmaa miljoonaa työtuntia kohden ei enempää kuin 20 tapaturmien vuoksi menetettyä työpäivää miljoonaa työtuntia kohden 75 % läheltä piti -turvallisuusriskin aiheuttaneista tapauksista korjattava yhden kuukauden kuluessa. 21

22 YHTEISÖN TUKEMINEN Johtavana terveydenhoitoalan toimijana Mölnlycke Health Care sitoutuu vahvasti sekä terveydenhuoltoalan ammattilaisiin että hoidettaviin potilaisiin. Lahjoittamalla aikaa, tuotteita ja rahaa autamme parantamaan potilaiden elämää ja tukemaan niitä, jotka heitä hoitavat. Tällainen työskentely yhteisön kanssa mahdollistaa myös liiketoimintamme ja tukemiemme organisaatioiden jatkuvan kestävyyden. Yhteisön tukemiskäytäntö Yhteisön tukeminen auttaa meitä toimimaan aktiivisesti yhteisön sisällä. Saamme runsaasti lahjoituspyyntöjä hyviin tarkoituksiin sekä maailmanlaajuisesti että paikallisella tasolla. Olemme sitoutuneet osallistumaan mahdollisimman moniin näistä silloin, kun se on asianmukaista, mahdollista ja käytännöllistä. Sen varmistamiseksi, että tukemme on asianmukaista, tukemiemme organisaatioiden tulisi täyttää nämä keskeiset vaatimukset. Niiden on: kerrottava selvästi tavoitteensa ja tarkoituksensa toimittava lääkintäalalla osallistuttava aktiivisesti potilaiden elämän parantamiseen, lääkintähenkilökunnan suojauksen parantamiseen tai tietämyksen lisäämiseen lääkintäalalla tehtävä luotettavaa ja mitattavissa olevaa tulosta tehtävä tieteellisiin faktoihin perustuvaa tutkimusta. Tukemiemme aloitteiden on myös oltava Advamedin tai Eucomedin ohjeiden mukaisia. Rekisterien ylläpitäminen Ylläpidämme rekistereitä maailmanlaajuisesta yhteisötuestamme pääkonttorissamme Göteborgissa. Rekistereistä käy ilmi, keitä tuemme, sekä se, kuinka paljon aikaa, tuotteita ja varoja lahjoitamme. Paikalliset konttorit pitävät kirjaa paikallisesta yhteisötuesta. Katastrofiapu Meillä on maailmanlaajuinen prosessi katastrofiavun tarjoamiseen luonnonkatastrofien yhteydessä. Tämä koordinoitu aloite tarjoaa meille mahdollisuuden reagoida rahalla ja tuotteilla, kohdistaa ulkoista viestintää ja arvioida sisäisiä kustannuksia. Maailmanlaajuinen yhteisötuki vuonna 2014 Vuonna 2014 lahjoitimme sekä rahaa että tuotteita eri organisaatioille ympäri maailmaa. 22

23 Kestävyysraporttimme 2014 Operation Smile Vuonna 2014 tuli täyteen kymmenen vuotta yhteistyötä maailmanlaajuisen hyväntekeväisyyskumppanimme Operation Smilen kanssa. Operation Smile on terveydenhuollon alalla toimiva vapaaehtoisjärjestö, joka tarjoaa korjaavaa kirurgiaa synnynnäisistä kasvojen epämuodostumista, kuten huuli- ja suulakihalkiosta, kärsiville lapsille. Tähän mennessä Mölnlycke Health Care on lahjoittanut lähes 1,4 miljoonaa paria Biogel -leikkauskäsineitä tälle organisaatiolle eikä tässä ole kaikki. Mölnlycke Health Caren Operation Smile -vapaaehtoisohjelman kautta työntekijämme voivat olla mukana Operation Smilen kampanjoissa auttaen antamaan lapsille hymyn, toivoa ja tulevaisuuden. Vuonna 2014 neljä työntekijää osallistui Operation Smilen toimintaan vapaaehtoisina. koskien ja hankalien tilanteiden rahan keräämiseksi järjestölle. Palovammaleirit Palovammaleirit antavat arvokasta apua palovammapotilaille tarjoten heille hoitoa ja virkistystä ja tilaisuuden jakaa kokemuksia ja yksinkertaisesti rentoutua ja pitää hauskaa. Mölnlycke Health Care tukee palovammaleirejä kaikkialla Yhdysvalloissa, sekä toimittamalla tuotteita, kuten rantapyyhkeitä, huulirasvoja ja vesipulloja, ja tarjoamalla työntekijöille tilaisuuden vapaaehtoistoimintaan esimerkiksi ohjaajina ja mentoreina. DEBRA Olemme tehneet huomattavia lahjoituksia myös DEBRA-järjestölle, joka auttaa perinnöllisestä rakkulaihotaudista epidermolysis bullosasta (EB) kärsiviä ihmisiä. Yhdysvalloissa tuemme useita aloitteita, joihin kuuluu muun muassa DEBRAn kuukausittainen haavanhoidon palvelukeskus, joka toimittaa tärkeitä haavanhoitotarvikkeita taloudellisissa vaikeuksissa oleville, ja järjestön perhekriisirahasto. Iso-Britanniassa Mölnlycke Health Caren viestintätiimi osallistui 24 mailin melontahaasteeseen ja selvitti tiensä läpi 23

24 MENETTELYOHJEET Kansainvälisenä yrityksenä meillä on erityinen velvollisuus kunnioittaa, edistää ja noudattaa eettisen ja sosiaalisen vastuun periaatteita, jotka liittyvät ihmisoikeuksiin, työskentelyolosuhteisiin, syrjintään, tasa-arvoon ja suhteisiin ympäröivän maailman kanssa. Mölnlycke Health Caren menettelyohje on kokoelma perussääntöjä, ohjeita ja kriteerejä, jotka vastaavat vakiintuneita kansainvälisiä standardeja ja täyttävät asiakkaidemme tarpeet ja odotukset. Odotamme myös tavarantoimittajiemme noudattavan menettelyohjettamme, ja olemme kehittäneet toimittajaohjeistuksen, joka perustuu menettelyohjeeseemme ja jossa puututaan erityisesti niihin seikkoihin, jotka ovat selkeimmin sovellettavissa tavarantoimittajiin. Suurena yhtiönä ja ostajana meillä on mahdollisuus vaikuttaa työskentelyolosuhteisiin positiivisesti ja edistää työntekijöiden oikeuksia suurimpien tavarantoimittajiemme tehtaissa. Työskentelemme aktiivisesti alihankkijoidemme kanssa varmistaaksemme, että toimivan suhteen lisäksi otamme huomioon ihmisoikeudet sekä terveyden ja turvallisuuden. Menettelyohjeet Yhtiön hallitus on ottanut käyttöön nämä menettelyohjeet yhtiömme sen hallituksen, vakituisten ja tilapäistyöntekijöiden sekä konsulttien toiminnan ohjaamiseksi. Jokaisen Mölnlycke Health Carea edustavan on perehdyttävä tähän ohjeeseen ja noudatettava sitä. Mikään ohje tai standardit ei voi kattaa kaikkia mahdollisia liiketoimintatilanteita, joita voi syntyä Mölnlycke Health Caren monimutkaisessa lainsäädännöllisessä toimintaympäristössä. Mölnlycke Health Care pitää tämän ohjeen noudattamista olennaisen tärkeänä. Yhtiön maine laadukkaiden ja korkeat vaatimukset täyttävien tuotteiden valmistajana ja intohimoinen suhtautumisemme tavoitteeseemme voidaan säilyttää vain kauttaaltaan rehellisellä ja eettisellä toiminnalla. Lain noudattaminen Mölnlycke Health Caren ja sen työntekijöiden tulee noudattaa kaikkia toiminta-alueella sovellettavia lakeja ja asetuksia. Toimimme mahdollisuuksien mukaan ennakoivasti, kuten Yhdysvalloissa voimaan tulleen yleisten asioiden avoimuutta koskevan lain (Sunshine Act) ja Isossa-Britanniassa lahjontaa koskevan lain (Bribery Act) osalta. Mikäli Mölnlycke Health Care ei voi osallistua johonkin liiketoimintatilaisuuteen vaarantamatta yhtiön menettelyohjetta, ei Mölnlycke Health Care osallistu kyseiseen liiketoimintatilaisuuteen. Työntekijän vastuu Yhtiön johtajien odotetaan tuntevan sovellettavat lait markkina-alueellaan, jolla Mölnlycke Health Care toimii, ja noudattavan niitä. Työntekijöiden odotetaan toimivan ko. lakien mukaisesti, ja esimiesten odotetaan varmistavan niiden noudattamisen. 24

25 Kestävyysraporttimme 2014 Yhtiönä me autamme tarjoamalla asianmukaista koulutusta ja resursseja. Yhtiön sosiaalinen ja eettinen vastuu Ohjeemme vastuista perustuvat periaatteisiin, jotka selostetaan seuraavissa asiakirjoissa: YK:n Agenda 21. ISO Yhteiskuntavastuuopas YK:n ihmisoikeuksien julistus YK:n yhteiskuntavastuualoite OECD:n toimintaohjeet monikansallisille yrityksille Asianmukaiset ILO-yleissopimukset (Kansainvälinen työjärjestö) Sitoumus koskee myös suhteitamme liikekumppaneihin, tavarantoimittajiin ja alihankkijoihin. Jos joku kumppaneistamme rikkoo ihmisoikeuksia, velvollisuutemme on auttaa sen varmistamisessa, että rikkomukset loppuvat, tai jos se ei onnistu, lopettaa yhteistyö kyseisen kumppanin kanssa. Työpaikalla Vahva ja vankkumaton, molemminpuoliseen kunnioitukseen ja itsekunnioitukseen perustuva suhde kaikkien työntekijöiden kanssa on erittäin tärkeä Mölnlycke Health Carelle. Arvomme intohimo, oppiminen ja rehellisyys ohjaavat työtämme ja käyttäytymistämme. Meidän on työskenneltävä aktiivisesti tasa-arvon edistämiseksi työpaikalla. Laitonta sukupuoleen, ikään, seksuaaliseen suuntautumiseen, rotuun, ihonväriin, uskontoon, etniseen tai yhteiskunnalliseen taustaan, vammaan tai poliittiseen mielipiteeseen perustuvaa syrjintää ei suvaita. ILO-yleissopimusten määritelmän mukaisen lapsityövoiman käyttö on kiellettyä. Mölnlycke Health Care noudattaa kaikkia sovellettavia lakeja pakkotyöstä, lapsityövoimasta, kansallisista minimipalkoista, työajoista, lomista ja ylitöistä sekä palkkojen säännöllisestä ja oikeasta maksamisesta. Työntekijöillä on vapaus ja oikeus perustaa ammattiyhdistyksiä ja/tai liittyä sellaisiin. Työntekijöillä on oltava mahdollisuus valittaa työoloistaan ilman, että sillä on negatiivisia seuraamuksia. Suhteet ympäröivään maailmaan Emme saa olla suoraan emmekä välillisesti osallisina tapahtumiin, joihin sisältyy ihmisoikeusrikkomuksia. Kunnioitus työpaikalla Työntekijät eivät saa joutua sanallisen tai fyysisen ahdistelun kohteiksi, eikä sellaista käytöstä suvaita. Mölnlycke Health Care on sitoutunut luomaan työympäristön, jossa ahdistelua ei esiinny missään muodossa. Kulttuurin, jossa tunnistetaan monipuolisen työvoiman edut ja arvostetaan niitä, sekä päätösprosessin, jolla pyritään varmistamaan, että työntekijöitä kohdellaan arvokkaasti ja kunnioittaen. Ympäristöhallinto Mölnlycke Health Care on sitoutunut ympäristön kannalta vastuulliseen liiketoimintaan ja pyrkii parantamaan toimiaan työntekijöidensä, asiakkaidensa, yhteisöjen, osakkaiden ja ympäristön eduksi. 25

26 MENETTELYOHJEET Terveys ja turvallisuus Mölnlycke Health Care on sitoutunut tarjoamaan työntekijöille ja tiloissamme kävijöille turvallisen ja terveellisen työympäristön, joka täyttää kaikkien sovellettavien lakien ja asetusten vaatimukset toimintamaissa sekä maailmanlaajuisten terveys- ja turvallisuuskäytänteidemme vaatimukset. Kaikkien työntekijöiden odotetaan omaksuvan ennakoiva ja yhteistyöhaluinen asenne terveys- ja turvallisuusasioihin kaikkialla yhtiössä. Asiakassuhteet Asiakkaille ei anneta etuja, jotka edellyttäisivät suoraan tai välillisesti Mölnlycke Health Care -tuotteiden käyttöä tai ostamista. Lahjoitukset, lahjat ja liikelahjat Lahjojen antaminen on yleisesti ottaen kiellettyä. Lahjoitusten asiakkaille tai asiakkaiden kanssa läheisessä yhteydessä oleville organisaatioille on oltava paikallisten lakien ja standardien mukaisia, ja niiden on edistettävä yhteiskunnan etua. Epäasianmukaiset maksut Lahjuksia, lahjoja tai muita laittomia maksuja ei saa maksaa hallituksen työntekijöille tai virkailijoille, asiakkaille tai muille tai heidän edukseen. Mölnlycke Health Caren työntekijät eivät saa myöskään hyväksyä tällaisia maksuja tai etuja. Maksut asiakkaille Mölnlycke Health Care voi korvata asiakkaille näiden tuottamia konsultointi-, tutkimus- ja muita laillisia palveluja ja niistä syntyneitä kohtuullisia kustannuksia silloin, kun palvelut ovat Mölnlycke Health Carelle arvokkaita ja ne tuotetaan kohtuulliseen markkinahintaan. Rajoitetuissa olosuhteissa Mölnlycke Health Care voi ottaa taloudellisen vastuun kliinisistä tutkimuksista tai jatkuvista koulutusohjelmista. Reilu kauppa Kaikkien työntekijöiden tulee harjoittaa reilua kaupankäyntiä Mölnlycke Health Caren asiakkaiden, tavarantoimittajien, kilpailijoiden ja työntekijöiden kanssa. Kukaan ei saa hyötyä toisista epärehellisesti manipuloimalla, salaamalla, käyttämällä luottamuksellista tietoa väärin, esittämällä asiatietoja virheellisesti tai tekemällä muulla tavalla epärehellistä kauppaa. Rekisterien ylläpitäminen Mölnlycke Health Caren yksiköt ylläpitävät tarkkaa yhtiön arkistoa ja kirjanpitoa varmistaakseen juridiset ja eettiset liiketoimintakäytännöt ja estääkseen vilpillisen toiminnan. Kartelli-/kilpailulait Mölnlycke Health Care tukee täysin Yhdysvaltojen kartellilakeja ja Yhdysvaltojen ulkopuolella sovellettavia kilpailulakeja vapaan ja avoimen kilpailun sallimiseksi markkinoilla. Mölnlycke Health Care ja sen työntekijät eivät saa rikkoa näitä lakeja. Eturistiriita Mölnlycke Health Caren työntekijät ovat vastuussa eturistiriitojen välttämisestä samoin kuin tällaisten ristiriitojen esiintymisestä. Immateriaalioikeus ja luottamukselliset tiedot Mölnlycke Health Care investoi huomattavasti varoja oman immateriaaliomaisuuden ja luottamuksellisen tiedon kehittä- 26

27 Kestävyysraporttimme 2014 miseen, jotka ovat molemmat tärkeitä yhtiön tulevan menestyksen kannalta. Mölnlycke Health Care suojaa immateriaaliomaisuuttaan hakemalla suojaa patenteilleen, tavaramerkeilleen tai kauppasalaisuuksilleen. Se suojelee luottamuksellisia tietojaan ryhtymällä varotoimiin tällaisten tietojen epäasianmukaisen paljastamisen tai häviämisen välttämiseksi. Kaikki työntekijät ovat yhdessä vastuussa yhtiön immateriaalioikeuksien ja luottamuksellisten tietojen suojaamisesta. Yhtiön hyödyntäminen Työntekijät eivät saa henkilökohtaisesti hyödyntää mahdollisuuksia, joita he saavat tietoonsa yhtiön omaisuutta, tietoja tai asemaa käyttämällä, eivätkä he saa käyttää yhtiön omaisuutta, tietoja tai asemaa omaksi hyödykseen tai Mölnlycke Health Caren kanssa kilpailemiseen. Yhtiön varojen suojeleminen ja asianmukainen käyttö Kaikkien työntekijöiden tulee suojella Mölnlycke Health Caren varoja ja edistää niiden tehokasta käyttöä. Varastelu, huolimattomuus ja tuhlaus vaikuttavat suoraan Mölnlycke Health Caren kannattavuuteen. Kaikkia Mölnlycke Health Caren omistamia varoja tulee käyttää vain laillisiin liiketoimintatarkoituksiin. Kliiniset, lainsäädännölliset ja laatuasiat Mölnlycke Health Caren tuotteet ovat valtion virastojen, terveysministeriöiden ja muiden lakia säätävien viranomaisten voimakkaan säätelyn alaisia. Mölnlycke Health Care on täysin sitoutunut varmistamaan, että kaikki tuotteemme ja palvelumme ovat laadultaan ja turvallisuudeltaan huippuluokkaa. Saavuttaaksemme tämän noudatamme huolellisesti sääntöjä, lainsäädäntöä ja vaatimuksia, joita on säädetty eri puolilla maailmaa. Poliittinen toiminta Yhtiön varoja tai muuta sen omaisuutta ei saa luovuttaa suoraan millekään poliittiselle puolueelle, poliittiselle toimikunnalle tai liittovaltio- tai valtiotason julkiseen virkaan pyrkivälle, ellei laki sitä salli, lukuun ottamatta varoja, joita käytetään yhtiön poliittisen toiminnan toimikunnan hallintoon. Mölnlycke Health Caren puolesta toimivat Mölnlycke Health Care odottaa itsenäisten jälleenmyyjiensä, maahantuojiensa ja edustajiensa noudattavan johdonmukaisesti tässä ohjeessa selostettuja toimintatapoja. Tällaisesta liikesuhteesta vastaavan Mölnlycke Health Caren johtajan on varmistettava, että liikesuhteen ehdot määritetään kirjallisessa sopimuksessa, toimitettava kopio ohjeesta ja vaadittava sen noudattamista kaikessa Mölnlycke Health Caren puolesta tapahtuvassa toiminnassa. Hallituksen, tutkijoiden ja median tiedustelut Mölnlycke Health Carelle on ilmoitettava kaikista hallitukselta, talous-/ tutkimusyhteisöltä tai medialta tulevista tiedusteluista, niin että se voi vastata niihin asianmukaisesti ja perusteellisesti. 27

28 MENETTELYOHJEEMME TOIMINNASSA Menettelyohjeemme ja toimittajastandardit eivät ole vain joukko periaatteita. Ne ovat olennaisen tärkeitä sen kannalta, miten hoidamme maailmanlaajuisia toimintojamme ja hallitsemme toimitusketjuamme. Mittaamme ja tarkkailemme jatkuvasti tuloksiamme vertaamalla niitä maailmanlaajuisen raportointialoitteen (Global Reporting Initiative, GRI) ohjeisiin. Koulutus ja tuki Koulutamme työntekijöitämme vuosittain varmistaaksemme, että he ovat tietoisia menettelyohjeistamme ja siitä, mitä heiltä vaaditaan. Aiomme laajentaa sitoumustamme tulevaisuudessa entisestään, laajentamalla tavarantoimittajiemme arviointiohjelmaa ja osallistumalla eettisen kaupankäynnin aloitteen kaltaisiin ohjelmiin. Tässä osassa selostetaan lähestymistapaamme toteutukseen sekä annetaan yleiskuva tuloksistamme keskeisillä alueilla vuonna Hyvien työsuhteiden edistäminen Työoikeuksien kunnioittaminen on keskeinen periaate sekä menettelyohjeessamme että toimittajastandardissamme. Tähän sisältyy työntekijöidemme oikeus järjestäytymiseen työpaikalla sekä työehtosopimusneuvotteluihin. Meillä on myös nollatoleranssi pakkotyövoiman käyttöön, ja tarkkailemme jatkuvasti tavarantoimittajiamme varmistaaksemme, ettei tällaista tapahdu. Tuloksemme Tavarantoimittaja-arvioinneissamme ei havaittu erityisiä työoikeuksien väärinkäytön riskejä. Missään toiminnoissamme tai tavarantoimittajillamme ei havaittu tilanteita, joissa olisi olemassa pakkotyön riski. Lakien ja asetusten noudattaminen Huolehdimme tarkkaan kaikkien sovellettavien lakien ja asetusten noudattamisesta jokaisessa maassa, jossa toimimme. Palkkaamme vaatimustenmukaisuudesta vastaavaa henkilökuntaa varmistaaksemme, että noudatamme kaikkia tarvittavia sääntöjä muun muassa työllistämisen ja ympäristövaikutusten alueilla sekä lahjonnan ja korruption vastaisia lakeja. Tuloksemme Emme saaneet merkittäviä sakkoja tai sanktioita lakien tai asetusten vastaisesta toiminnasta lahjonnan, korruption tai ympäristön osalta. Lapsityövoiman eliminointi Kansainvälisenä yhtiönä tiedostamme oman ja tavarantoimittajiemme vastuun lapsityövoiman eliminoinnin auttamisessa, missä ikinä toimimmekin. Tarkkailemme jatkuvasti tavarantoimittajiamme, ja jos on olemassa lapsityövoiman käytön riski, ryhdymme välittömästi toimiin varmistaaksemme, ettei sellaista tapahdu. 28

29 Kestävyysraporttimme 2014 Tuloksemme Tavarantoimittajiemme menettelyohjeen arvioinneissa ei havaittu lapsityövoimaan liittyviä tilanteita toimipisteissä. Korruption estäminen Ympäri maailmaa toimivana suurena yhtiönä meillä on tiukka lähestymistapa korruption estämiseen toimintamme tai tavarantoimittajiemme yhteydessä. Meillä on maailmanlaajuinen palvelupuhelinnumero, johon työntekijät voivat ilmoittaa mahdollisesta korruptiosta. Tutkimme kaikki meille ilmoitetut tapaukset, ja ryhdymme tarvittaessa asianmukaisiin kurinpitotoimiin. Tuloksemme Emoyhtiömme Investor AB suoritti vaatimustenmukaisuuteen liittyvien riskien arvioinnin koko liiketoiminnan osalta. Tutkimme kaikki meille ilmoitetut korruptiotilanteet ja ryhdyimme asianmukaisiin kurinpitotoimiin. Ihmisoikeuksien suojelu Jokaisella Mölnlycke Health Caren työntekijällä on oikeus samaan ihmisja työoikeuksien kunnioittamiseen riippumatta siitä, missä päin maailmaa he ovat. Emme tee yhteistyötä tavarantoimittajien kanssa, jotka eivät kunnioita työntekijöidensä oikeuksia. Pyydämme tavarantoimittajiamme allekirjoittamaan toimittajastandardimme ja suostumaan tarvittaessa ihmisoikeuksien seulontaan. Arvioimme virallisesti yli 50 % ensisijaisista tavarantoimittajistamme, mikä sisältää menettelyohjeemme mukaisen ihmisoikeusarvioinnin. Tuloksemme Emme saaneet ihmisoikeuksiin liittyviä valituksia. Mikään toiminnoistamme tai tavarantoimittajistamme ei joutunut ihmisoikeuksiin liittyvän tarkastelun tai vaikutusten arvioinnin kohteeksi. Mistään tavarantoimittajasopimuksistamme tai muista sopimuksistamme ei aiheutunut ihmisoikeuksiin liittyviä huolenaiheita. Yhteiskuntapolitiikkaan osallistuminen Edistämme aktiivisesti hyvää käytäntöä lääkintävälineiden hankinnan ja terveydenhuollon aloilla osallistumalla yhteiskuntapolitiikkaan. Laadimme yhteiskuntapoliittisia lausuntoja ja osallistumme vastuulliseen lobbaukseen lähinnä jäsenyytemme avulla Eucomed-järjestössä, joka tukee lääkintälaitealaa EU:ssa. Tuloksemme Vuonna 2014 yhtiö osallistui aktiivisesti Eucomedin hyväksymään ja vetämään lobbaukseen ja yhteiskuntapoliittiseen toimintaan. Tähän sisältyivät: pyrkimys terveydenhuollon ammattilaisten lääketieteellisiin koulutuskonferensseihin osallistumisen sponsoroinnin kitkemiseen; osallistuminen EU:n in vitro -diagnostiikkaan tarkoitetuista lääkinnällisistä laitteista annetun direktiivin (IVDD) ja lääkinnällisten laitteiden direktiivin (MDD) muokkaamiseen; kampanja lääkintälaiteteollisuuden laajemmasta arvosta tiedottamiseksi; ja osallistuminen Euroopan komission konsultointiin terveysteknologian arvioinnin (HTA) alueelta. 29

TOIMINTAOHJE VASTUU ON MEIDÄN

TOIMINTAOHJE VASTUU ON MEIDÄN TOIMINTAOHJE VASTUU ON MEIDÄN 2 JOHDANTO Visiomme 6 Ydinarvomme 6 Miksi toimintaohje tarvitaan 8 Speak Up -järjestelmä 9 1 TYÖPAIKALLA 1.1 Uskomme reiluihin työehtoihin ja -oloihin 12 1.2 Olemme sitoutuneet

Lisätiedot

CODE OF CONDUCT SÄÄNNÖT

CODE OF CONDUCT SÄÄNNÖT CODE OF CONDUCT SÄÄNNÖT Käännös viite: V4 Englanti Code of Conduct (Tehokas huhtikuu 2014) POTILAAN TURVALLISUUS JA ETU TUTKIMUS- JA TUOTEKEHITYSETIIKKA TUOTTEISTAMME TIEDOTTAMINEN YHTEYDET TERVEYDENHUOLLON

Lisätiedot

Moraalisuuden arvo. Liiketoiminnan eettiset säännöt

Moraalisuuden arvo. Liiketoiminnan eettiset säännöt 3330_SPC_COE_BTG_FIN_Layout 1 04/12/2012 10:49 Page 1 Moraalisuuden arvo Liiketoiminnan eettiset säännöt 3330_SPC_COE_BTG_FIN_Layout 1 04/12/2012 10:49 Page 2 3330_SPC_COE_BTG_FIN_Layout 1 04/12/2012 10:49

Lisätiedot

Globaalit liiketoiminnan menettelytavat

Globaalit liiketoiminnan menettelytavat Globaalit liiketoiminnan menettelytavat Ohjaavat meidän käyttäytymistä, päätöksentekoa ja toimintaa. Parkerin arvolauselma Me olemme Parker Yhtiömme toiminta perustuu reiluun kaupankäyntiin sekä asiakkaidemme

Lisätiedot

Liiketoiminnan eettinen säännöstö

Liiketoiminnan eettinen säännöstö Liiketoiminnan eettinen säännöstö Sisällys Johdanto 1 Rehellisyytemme suojeleminen 2 Sovellettavuus ja noudattaminen 2 Yritysostot 2 Yhteis- ja osakkuusyritykset 2 Säännöstön vastainen toiminta 3 Sisäinen

Lisätiedot

Moraalisuuden arvo. Liiketoiminnan eettiset säännöt

Moraalisuuden arvo. Liiketoiminnan eettiset säännöt Moraalisuuden arvo Liiketoiminnan eettiset säännöt 01 Pääjohtajan viesti... 02 Pääjohtajan viesti... 04 Sitoutuminen arvoihimme... 06 Eettisten sääntöjemme noudattaminen... 10 Velvollisuutemme... 14 Avun

Lisätiedot

Kestävän kehityksen raportti

Kestävän kehityksen raportti Koska me välitämme Kestävän kehityksen raportti eurooppa 2010 Sisällysluettelo Kestävän liiketoiminnan rakentaminen 5 Esipuhe 6 Menneen vuoden kohokohdat 7 Tietoa tästä raportista 8 Amway Euroopassa 12

Lisätiedot

EETTINEN OHJEISTO. Elämme arvojemme mukaisesti. Noudatamme korkeimpia eettisiä standardeja HUOLENPITO MAAILMANLAAJUINEN YHTEISTYÖ JATKUVA KEHITYS

EETTINEN OHJEISTO. Elämme arvojemme mukaisesti. Noudatamme korkeimpia eettisiä standardeja HUOLENPITO MAAILMANLAAJUINEN YHTEISTYÖ JATKUVA KEHITYS EETTINEN OHJEISTO Elämme arvojemme mukaisesti HUOLENPITO MAAILMANLAAJUINEN YHTEISTYÖ JATKUVA KEHITYS Noudatamme korkeimpia eettisiä standardeja 2 VIESTI PÄÄJOHTAJALTAMME JA HALLINTONEUVOSTON PUHEENJOHTAJALTAMME

Lisätiedot

Eettisen toiminnan ja hyvän liiketavan ohjeet CODEOFETHICSAND BUSINESSCONDUCT BUSINESSCONDUCT. www.ttigroup.com

Eettisen toiminnan ja hyvän liiketavan ohjeet CODEOFETHICSAND BUSINESSCONDUCT BUSINESSCONDUCT. www.ttigroup.com Eettisen toiminnan ja hyvän liiketavan ohjeet CODEOFETHICSAND CODEOFETHICSAND CODEOFETHICSAND CODEOFETHICSAND BUSINESSCONDUCT BUSINESSCONDUCT BUSINESSCONDUCT BUSINESSCONDUCT www.ttigroup.com Sisällysluettelo

Lisätiedot

EETTINEN OHJEISTO. Elämme arvojemme mukaisesti. Noudatamme korkeimpia eettisiä standardeja. Huolenpito maailmanlaajuinen yhteistyö jatkuva kehitys

EETTINEN OHJEISTO. Elämme arvojemme mukaisesti. Noudatamme korkeimpia eettisiä standardeja. Huolenpito maailmanlaajuinen yhteistyö jatkuva kehitys EETTINEN OHJEISTO Elämme arvojemme mukaisesti Huolenpito maailmanlaajuinen yhteistyö jatkuva kehitys Noudatamme korkeimpia eettisiä standardeja VIESTI PÄÄJOHTAJALTAMME JA HALLINTONEUVOSTON PUHEENJOHTAJALTAMME

Lisätiedot

SITOUTUNUT REHELLISYYTEEN

SITOUTUNUT REHELLISYYTEEN PARANTAA TERVEYTTÄ PARANTAA LUONTOA SITOUTUNUT REHELLISYYTEEN KUNNIANTUNTOON TASAPUOLISUUTEEN Kuva-alue Liiketoimintanormisto ROBERT F. FRIEL, HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA JA TOIMITUSJOHTAJA JOHDANTO PerkinElmer

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Viesti presidentiltämme ja toimitusjohtajaltamme. Kaizen on elämän tapamme. Perusarvomme. Johdanto

Sisällysluettelo. Viesti presidentiltämme ja toimitusjohtajaltamme. Kaizen on elämän tapamme. Perusarvomme. Johdanto menettelysäännöt Sisällysluettelo Viesti presidentiltämme ja toimitusjohtajaltamme Perusarvomme Johdanto Menettelysääntöjemme sovellettavuus Ristiriidat menettelysääntöjemme ja Danaher-yrityksen käytäntöjen

Lisätiedot

Liiketoiminnan menettelytapaohje. Compass Group PLC. Helmikuu 2011

Liiketoiminnan menettelytapaohje. Compass Group PLC. Helmikuu 2011 Liiketoiminnan menettelytapaohje Compass Group PLC Helmikuu 2011 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto Viesti Richard Cousinsilta 3 Liiketoiminnan menettelytapaohje 4 Avun ja neuvojen pyytäminen 5 Speak Up 6 Visiot

Lisätiedot

TAPA- JA LIIKETOIMINTASÄÄNNÖSTÖ

TAPA- JA LIIKETOIMINTASÄÄNNÖSTÖ TAPA- JA LIIKETOIMINTASÄÄNNÖSTÖ 1 ESIPUHE 02 Lainsäädännön 07 Henkilökohtaisten tietojen Arvoisat työntekijät, arvoisat toimihenkilöt, Olympuksen Euroopan yhtiöiden (kaikki Olympus Europa Holding SE:hen

Lisätiedot

Eettiset ohjeet. Solvay Group

Eettiset ohjeet. Solvay Group Eettiset ohjeet Solvay Group Eettiset ohjeet Sisällysluettelo 1. Viesti pääjohtajalta...2 2. Johdanto...4 Kuinka toimintaohjeita käytetään? 3. Etiikka ja rehellisyys työpaikalla...6 Terveys ja turvallisuus

Lisätiedot

vastuumme Arla Foods corporate social responsibility code of conduct

vastuumme Arla Foods corporate social responsibility code of conduct vastuumme Arla Foods corporate social responsibility code of conduct Arla Foods suhtautuu eettisiin laatuseikkoihin kestävällä ja vastuullisella tavalla taatakseen yrityksen maineen ja kannattavuuden.

Lisätiedot

Fujitsu Way Code of Conduct Global Business Standards

Fujitsu Way Code of Conduct Global Business Standards Fujitsu Way Code of Conduct Global Business Standards Contents Fujitsu Way / Fujitsun toimintatapa... 3 Fujitsu Way ja globaalit liiketoimintasäännöt... 3 Global Perspective / Globaali näkökulma... 4 Fujitsun

Lisätiedot

Code of Conduct Eettinen ohjeisto. Compliance Guideline Soveltamisohjeet

Code of Conduct Eettinen ohjeisto. Compliance Guideline Soveltamisohjeet Code of Conduct Eettinen ohjeisto Compliance Guideline Soveltamisohjeet Soveltamisohjeiden tarkoitus Skanskan liiketoiminta- ja raportointiyksiköiden (joita ovat yhdestä tai useammasta Skanska-konsernin

Lisätiedot

Eettiset säännöt. Yleisohjeet The Linde Groupissa noudatettavista rehellisyysvaatimuksista.

Eettiset säännöt. Yleisohjeet The Linde Groupissa noudatettavista rehellisyysvaatimuksista. Eettiset säännöt. Yleisohjeet The Linde Groupissa noudatettavista rehellisyysvaatimuksista. 0 Eettiset säännöt Sisältö Johtokunnan viesti........................................ 04 1. Eettiset periaatteet

Lisätiedot

Yritysvastuuraportti. Orion-konsernin

Yritysvastuuraportti. Orion-konsernin Orion-konsernin Yritysvastuuraportti 21.6.2010 Tämä PDF-tiedosto sisältää vuoden raportin tiedot. Raportti on julkaistu verkkoversiona Orionin internet-sivuilla osoitteessa www.orion.fi/vastuullisuus 2/84

Lisätiedot

Yleinen menettelytapasäännöstö

Yleinen menettelytapasäännöstö Yleinen menettelytapasäännöstö Ethics Line www.rolls-royce.com/ethicsline Voit esittää kysymyksen tai nostaa esiin huolenaiheesi milloin tahansa käyttämällä Rolls Roycen Ethics Line -palvelunumeroa. Viesti

Lisätiedot

Keitä olemme ja miten toimimme

Keitä olemme ja miten toimimme Hyvien toimintatapojen säännöt Keitä olemme ja miten toimimme Hyvien toimintatapojen sääntöjä koskeva kirje pääjohtajalta Tämä käsikirja sisältää AkzoNobelin hyvien toimintatapojen säännöt. AkzoNobel on

Lisätiedot

Canon Euroopan, Lähi-idän & Afrikan yhteiskuntavastuuraportti

Canon Euroopan, Lähi-idän & Afrikan yhteiskuntavastuuraportti Canon Euroopan, Lähi-idän & Afrikan yhteiskuntavastuuraportti 2012 canon-europe.com Canon Eurooppa Canon Europa N.V. on Japanin Canon Inc:in kokonaan omistama tytäryhtiö. Se vastaa Canon-tuotteiden, palveluiden

Lisätiedot

Liiketoiminnan Menettelytavat

Liiketoiminnan Menettelytavat 6 9 Huolenaiheista ilmoittaminen Ihmisoikeudet 14 18 Eturistiriita Lahjat ja kestitys 24 30 33 Luottamuksellisten tietojen suojelu ja käyttö Tietojen eheys Liikekumppanit 37 45 Liiketoiminnan lahjomattomuus

Lisätiedot

Eettiset säännöt. Luottamus. Kunnioitus. Rehellisyys.

Eettiset säännöt. Luottamus. Kunnioitus. Rehellisyys. Eettiset säännöt Luottamus. Kunnioitus. Rehellisyys. Sitoumuksemme UTC:n sitoumukset määrittävät sen, keitä olemme ja kuinka toimimme. Ne ovat työssämme keskeisiä ja vievät meitä eteenpäin. Toimintatapa

Lisätiedot

VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI

VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI SISÄLTÖ yritysvastuuraportti 2010 Raportoinnin kuvaus 04 Edita-konserni lyhyesti 04 Avainluvut 2010 05 Toimitusjohtajan katsaus 06 Edita-konsernin yritysvastuu 08 Hallinto

Lisätiedot

LIIKETOIMINNAN EETTINEN OHJEISTO

LIIKETOIMINNAN EETTINEN OHJEISTO LIIKETOIMINNAN EETTINEN OHJEISTO Hyvä kollega Yrityksemme maine ja tuleva menestys perustuvat päivittäisiin päätöksiimme ja toimiimme. Meidän on AbbVien työntekijöinä toimittava yrityksemme eettisten periaatteiden

Lisätiedot

Styronin eettinen ohjeisto

Styronin eettinen ohjeisto Styronin eettinen ohjeisto Eettiset käytännöt ja ohjeiden noudattaminen Sisällysluettelo Alustus s. 2 PÄÄJOHTAJAN ALKUSANAT Styronin eettinen ohjeisto 1. STYRONIN ARVOT s. 3 s. 3 Vastuullinen huolenpito

Lisätiedot

Liiketoiminnan eettinen säännöstö

Liiketoiminnan eettinen säännöstö Liiketoiminnan eettinen säännöstö Yleiskatsaus konsernin yleisistä toimintaperiaatteista ja ohjeista, jotka koskevat sekä keskinäistä käyttäytymistämme että suhteitamme ulkopuolisiin sidosryhmiin. Tarkempia

Lisätiedot

VASTUULLISUUS- RAPORTTI 2014. Vuokraaminen on lähtökohtaisesti kestävää. Ratkaisumme ovat kustannustehokkaita, ympäristöä säästäviä ja turvallisia.

VASTUULLISUUS- RAPORTTI 2014. Vuokraaminen on lähtökohtaisesti kestävää. Ratkaisumme ovat kustannustehokkaita, ympäristöä säästäviä ja turvallisia. VASTUULLISUUS- RAPORTTI 2014 Vuokraaminen on lähtökohtaisesti kestävää. Ratkaisumme ovat kustannustehokkaita, ympäristöä säästäviä ja turvallisia. 2 LAAJUUS: Vastuullisuusraportointimme perustuu Ramirentille

Lisätiedot