VERTAISKEHITTÄMISPÄIVÄN RAPORTTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VERTAISKEHITTÄMISPÄIVÄN RAPORTTI 11.3.2013"

Transkriptio

1 VERTAISKEHITTÄMISPÄIVÄN RAPORTTI Vertaiskehittämisen kohde: Työssäoppimisen oppisopimus-metamalli Tampereen seudun ammattiopisto Koivistontie 31 (A-talo, neuvotteluhuone), Tampere Vertaiskehittämispäivä: Vertaiskehittämispäivään osallistujat: Koordinaattori: Terhi Puntila, Tredu Tutorit/kehittäjä: Jaakko Lainio, TAOS ja Liisa Uusitalo, Tredu Opettajat: Kimmo Murtonen, Tredu ja Petri Leimu, TAOS Tutoroitavat/havainnoijat: Hellevi Tervo, LAO ja Anna-Leena Heikkilä, LAO ja Päivi Suotunen, Winnova Koulutustarkastaja: Anja Rosblom, Salpaus Opiskelija: 1hlö Työelämä: 1hlö Organisaation johto: 1hlö SWOT Toimintamallin vahvuudet Opiskelija: - opiskelumotivaatio paranee - käytännönläheiset ja vaihtelevat työtehtävät

2 - taloudellisuus, opiskelukustannukset pienenevät - työllistymismahdollisuudet - sopii monenlaisille opiskelijoille, myös niille, jotka eivät pysty koulussa keskittymään kunnolla opiskeluun. Opettaja: - joustavuus työpaikan mukaan HOPS opiskelumotivaatio kohoaa opiskelu on palkallista - työelämän kanssa läheiset suhteet - pysytään ajan hermolla - näytöt tehdään työpaikalla Toimintamallin heikkoudet Opiskelija: - Työterveyshuolto ei täysin korvaa opiskelijaterveyshuoltoa (voi tulla kallimmaksi oppis.opiskelijalle) - Koulupäivinä ei saa kouluruokaa - Koulujen loma-ajat eivät kuulu oppis.opiskelijoille - Epätietoisuus siitä, jääkö jotain tärkeitä asioita oppimatta - Opiskelukavereita ei välttämättä näe edes vapaa-aikana (erit. vuorotyössä), työpaikalla ei ole aina ollenkaan saman ikäisiä työkavereita. Opettaja: - luokkakoko pienenee uhkana tunnien väheneminen - oppisopimuksen rahoitusmalli - opiskelija joka ei saa 80 ov täytteen ei pysty menemään oppisopimukseen, vaikka olisi kuinka hyvä työntekijä

3 - oppisopimuspaikalla yksipuoliset työtehtävät Toimintamallin uhat Opiskelija: - Yleinen tiedonpuute, esim. opettajat, opiskelijat, oppisopimuskeskukset, työnantajat jne. eivät ainakaan vielä tunnu tietävän tarpeeksi tästä mahdollisuudesta. Opettaja: - veneenrakennusala on pieni ala, TOP paikkoja rajallinen määrä seudulla, jos on yrityksessä oppisopimusopiskelija niin Top paikka voi mennä ja toisinpäin myös - johdon päätökset linjauksiin - Oppisopimuskoulutus loppuu helposti, jos oppilaitoksen rahatilanne heikkenee - metallissa suhdanteet vaikuttavat oppisopimusten määrään. Toimintamallin mahdollisuudet Opiskelija: - työnantajat kohtelevat oppisopimusopiskelijoita paremmin kuin muita työssäoppijoita. Opiskelijat saavat enemmän vastuuta, monipuolisempia tehtäviä jne. Opettaja: - yritys saa pohjakoulutuksen omaavan opiskelijan oppisopimusopiskelijaksi - yritys pystyy kouluttamaan työntekijän monipuoliseksi työntekijäksi vuoden aikana - mahdollisuus valita oppisopimus yritys - mahdollisuus palata takaisin oppilaitokseen, jos oppisopimuspaikalla ei ole

4 töitä tai muita esteitä tulee tulee ARVIOITIKOHTEET 2. OPISKELIJALÄHTÖISYYS JA YKSILÖLLISET OPINTOPOLUT Henkilökohtaistamisen aidot mahdollisuudet (HOPS, HOJKS, päivitys) Opiskelijan valmiuksien selvitys Oppimisen tavoitteet (kaikki osapuolet tuntevat/tietävät) Oppimisen/osaamisen arviointi (opiskelija tuntee periaatteet) Opettajien/oppimisen tukihenkilöiden rooli yksilöllisessä polussa Tiedotus laajennetusta työssäoppimisesta Opiskelijan näkökulmasta: Mitä aikaisemmin opiskelija tietää/päättää oppisopimustavoitteesta, sen paremmin voidaan yksilöllinen opintopolku suunnitella. Myös huoltajia on informoitava mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, mielellään jo perusasteen loppuvaiheessa. Opiskelijan henkilökohtainen opintopolku mahdollistuu. Hops päivitetään ennen oppisopimukseen siirtymistä ja sen aikana. Opiskelijan valintakriteerit pitää täyttyä: atot suoritettuna, ammatin perustiedot ja -taidot hallittava, itsenäinen ja vastuullinen. Opiskelijan pitää tietää mitä ja miten oppii ja arvioidaan työpaikassa.työehtosopimuksen tunteminen.opiskeija voi palata oppilaitokseen, jos oppisopimus purkautuu - Osaamisen laajentamista HOPS kautta - Opettajan rooli yksilöllisessä polussa erittäin tärkeä. Opettaja on tuki ja turva koulun ja työelämän välisissä asioissa.

5 - Koulun tavoitteet, kriteerit ja arviointi lomakkeet ovat selkeät - Oppisopimukseen perehdyttäminen jäi vähäiseksi ja kansion informaatio jäi omalle vastuulle Mistä kuulit ensimmäisen kerran mahdollisuudesta suorittaa koulutus loppu oppisopimuksella? - Yläasteella, eräs amiksen opiskelija kertoi tästä mahdollisuudesta. Tarjottiinko sinulle oppisopimuksen aikana mahdollisuutta itse vaikuttaa opintojen suorittamiseen, vai annettiinko sinulle oppilaitoksesta vain yksi tapa suorittaa ne? - Kyllä, tarjottiin useita eri mahdollisuuksia ja sain itse vaikuttaa opintojen suorittamiseen. Tarkistettiinko hopsiasi säännöllisesti oppisopimuksen aikana? - Kyllä, keskimäärin kerran kuussa. Onko oppilaitos ja yritys sitoutuneita oppisopimukseen? - Kyllä. Saanko vertaistukea toisilta opiskelijoilta? - Kyllä, sekä muut oppisopimusopiskelijat, että oppilaitoksessa opiskelevat ovat tukeneet opiskeluani työpaikalla. Tukiko oppisopimukseen siirtyminen opintojesi suorittamista - Kyllä, tuki ja paransi opintojen suorittamista. Saitko tarpeeksi tietoa opintojesi etenemisestä ja suorittamistavasta opintojesi aikana. Kyllä, opinto-ohjaaja ja oppilaitoksen opettaja pitivät minut hyvin ajan tasalla. Millaisille opiskelijoille oppisopimus sopii parhaiten? - Melkein kaikille. Niille, jotka haluavat tulla toimeen omillaan. Erityisesti myös

6 niille, jotka tuntevat itsensä koulussa jotenkin ulkopuoliseksi tai niille, joilla on koulussa käyttäytymisvaikeuksia tms. Myös monille sellaisille, jotka kaipaavat opiskeluun enemmän vaihtelua tai monipuolisuutta. Miten SOMEa voisi käyttää hyväksi oppisopimuskoulutuksessa? - Ainakin Facebookissa voisi olla jotakin tiedotusta. Työelämän näkökulmasta: Työnantaja kouluttaa oppisopimusopiskelijan työpaikan tarpeeseen ja mahdollisesti rekrytoi. Kouluttaminen tapahtuu tutkinnon tavoitteiden mukaisesti. Työnantaja mahdollistaa tutkinnon perusteiden mukaiset laaja-alaiset työtehtävät. Opettajan näkökulmasta: Opettaja tiedottaa mahdollisuudesta suorittaa tutkinto oppisopimuksella. Opettaja laatii yhdessä opiskelijan ja työnantajan kanssa henkilökohtaisen opiskeluohjelman, joka allekirjoitetaan oppisopimuksen solmimisen yhteydessä. Opettajan pitää tuntea työpaikan tarjoamat mahdollisuudet hyvin Koulutusorganisaation johdon näkökulmasta: Nuorten oppisopimusopiskelun tunteminen ja tiedottaminen. Mahdollistaa ja tukea uusopettajuutta sekä käsitystä siitä että työtä tekemällä työpaikalla oppii. - Oppisopimusopiskelijoiden valvontavastuun jakaminen luotettaville opettajille Pohdintoja yleisesti oppisopimuksen näkökulmasta: Opiskelijan tukeminen työpaikan etsimisessä/löytämisessä. Työnantajalle pitää tiedottaa seuraavat asiat: mitä on nuorten oppisopimus, työaika, palkkaus, lähiopetus, koulutuskorvaus,työterveyspalvelut

7 3. TYÖELÄMÄLÄHTÖISYYS/TUTKINNON PERUSTEET Työelämälähtöiset työtehtäväkokonaisuudet työelämä tietää opiskelijan tavoitteet/sisällöt Työelämän rooli tiedossa Työelämän tarpeet/mahdollisuudet Opiskelijan työelämätaidot Opiskelijan näkökulmasta: Työelämätaidoista pitää olla näyttöä ennen oppisopimuksen solmimista. - Työelämä tiesi etukäteen opiskelijan tavoitteista - Oppisopimus valmistaa paremmin opiskelijan työelämään kuin oppilaitos - Opiskelijan vastuun kantaminen korostuu - Kirjalliset tehtävät ja opinnäyte työelämälähtöisiä Työelämän näkökulmasta: Työpaikan soveltuvuus oppisopimuspaikaksi varmistetaan ennen sopimuksen solmimista vertaamalla työtehtäviä tutkinnon perusteissa kuvattuihin osaamisvaatimuksiin (työtehtäväkartoitus) Joustiko suunnitelmat työelämän tarpeen mukaan? työpaikka pystyy joustamaan, oppilas lähti kilpailutoimintaan mukaan, työtehtävät muutettiin tavoitteita haastavammaksi ja aikataulua muutettiin siten, että osallistuminen kilpailutoimintaan on mahdollista. Suunnittelitko oppilaitoksen ja oppilan kanssa opintojen etenemistä? yhteissuunnittelu kaikkien osapuolten kanssa? Katso kysymys 1. Oppisopimusopiskelija tutustuu etukäteen työpaikkaan työssäoppimisen kautta tai koulu tuntee työpaikan toiminnan niin hyvin, että voi suositella

8 opiskelijaa kyseiseen paikkaan. Meidän ravintolaan sopiva. Opiskelijan on oltava sellainen, jolla on motivaatiota oppia ne asiat mitkä siinä työpaikassa ovat mahdollisia. Työpaikalla pyritään järjestämään joku, jonka kanssa opiskelijan tekee opintojaan eli työpaikkakouluttaja/-ohjaaja. Hänen on oltava kokenut työntekijä, tunnettava opiskelijan tavoitteet ja miten ne pystytään toteuttamaan, riippuu oppilaan omista tavoitteista ja innosta, motivaatiosta. Oppisopimus alkaa ja jos tapahtuu käänne huonompaan suuntaan (motivaatio), selvitetään mikä on ongelma, onko ennakkotiedot työpaikasta väärät ja toimiiko henkilökemia. Työpaikkakouluttajan näkökulmasta: - Tunnettava opiskelijan tavoitteet ja tietopuolisen koulutuksen sisällöt. - Perehdyttävä ammattiosaamisen näyttöjen kriteereihin ja arviointiin. - Mahdollisuus työpaikkaohjaajakoulutukseen Opettajan näkökulmasta: Opettaja perehdyttää työpaikkakouluttaja tutkinnon perusteisiin ja arviointikriteereihin ja osallistuu ammattiosaamisen arviointiin. Opettaja laatii yhdessä opiskelijan kanssa opiskelijalle henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman. - Arvioidaan työpaikan soveltuvuus Koulutusorganisaation johdon näkökulmasta: - tiedottaminen oppissopimusopiskelusta - työssäoppimispaikkarekisteri ajan tasalla - opettajien työelämäjaksojen tukeminen; työelämän tuntemus, verkostoituminen, osaamisen päivittäminen Pohdintoja yleisesti oppisopimuksen näkökulmasta: - suhdannevaihtelut vaikuttaa työpaikkojen saatavuuteen

9 - työpaikkaohjaajien vaihtuvuus - oppilaitoksen ja työelämän edustajien vapaamuotoiset tapaamiset 7. OPPIMISYMPÄRISTÖN TURVALLISUUS JA RESURSSIT Vaarojen kartoitus ja riskien arviointi Työturvallisuus (mm. perehdytys, ohjeet, varusteet, laitteet) Opiskelijan työturvallisuus taitojen kartoitus (mm. työturvallisuuskortti) Nuoren työntekijän suojelu ja määräykset Tieto- ja viestintäteknologian tietoturva Tukipalvelujen käytettävyys työssäoppimisen aikana Opiskelijan näkökulmasta: Perehdyttävä työpaikan työturvallisuusohjeisiin ja noudatettava työpaikalta saamiaan ohjeita. Opiskelija on tietoinen oppisopimuksen aikaisista tukipalveluista, mitä saa työpaikalta, mitä oppilaitoksesta. - Yrityksellä on omat työturvallisuuskoulutukset ilman niitä ei pääse työskentelemään yrityksessä Työelämän näkökulmasta: Kriteeripohjaisia kysymyksiä max 5 kpl. Onko työpaikallasi/yrityksessäsi mahdollista solmia oppisopimus alle 18-vuotiaalle henkilölle? on Miten turvallisuusasiat käydään läpi opiskelijan kanssa? Koulusta tulee sopimus (opiskelijan paperit mitä saa kouluta mukaansa) missä

10 rastitetaan kaikki kohdat sitä mukaan miten ne on käyty läpi. Hankalat asiakaspalvelutilanteet: opiskelijat eivät ole yksin töissä, opiskelijoista pidetään huolta, kunkin talon omat turvallisuusasiat tarkastetaan päivittäin normikäytännön mukaan, opiskelija osallistuu turvallisuuskoulutukseen yhtenä työyhteisön jäsenenä, - Opettajan näkökulmasta: Opettajan tulee informoida opiskelijaa oppilaitoksen tarjoamista tukipalveluista oppisopimusopiskelun aikana. - oppisopimusopiskelija on työnantajan vakuutuksen piirissä Kriteeripohjaisia kysymyksiä max 5 kpl. Tunnetko omaan koulutusalaasi liittyvät nuorta työntekijää koskevat turvallisuusmääräykset ja ohjeistukset? Tunnetaan, koska emme voi opiskelijaa laittaa yritykseen jossa on ongelmia turvallisuusasioisssa Tehdäänkö koulussa turvallisuuskartoitus opiskelijoiden kanssa? Tehdään opiskelijoiden kanssa Saiko opettaja tarpeeksi tietoa opiskelijan perehdytyksestä? Kyllä saadaan työnantajalta riittävästi tietoa Oliko perehdytys työpaikan laitteisiin riittävää? Kyllä. Asia myös dokumentoidaan kirjallisesti Koulutusorganisaation johdon näkökulmasta: Kriteeripohjaisia kysymyksiä max 5 kpl. Mitä erityispiirteitä alle 18 -vuotiaiden oppisopimukseen sisältyy turvallisen oppimisympäristön näkökulmasta?

11 Tredu: on ollut alle 18 vuotias työssäoppijoita, Salpaus: ei? Lainsäädäntö määrää, opiskelija on yritykseen vastuulla, että laki on voimassa työelämässä. Oppisopimuskoulutuksen järjestäjän tehtävä on selvittää, että työpaikka on turvallinen nuorelle työntekijälle ja lain määräykset ovat työpaikalla tiedossa. Huom. laki nuorista työntekijöistä ja STM:n ohjeet nuorille vaarallisista työtehtävistä. Miten opiskeluun liittyvien tukipalveluiden saatavuus turvataan oppisopimusopiskelijoilla? Oppisopimus opiskelijat eivät ole oppilaitoksen palveluiden alaisena, kun opiskelija on eronnut oppilaitoksesta (erillinen oppisopimuskeskus). Jos oppilaitos hoitaa itse oppisopimusasiat, ehkä kuraattorin (?) palvelut eivät kuulu opiskelijan käyttöön. Työterveys tulee yrityksen puolesta. Tietopuoleisten opintojen ohessa selvitetään mm. jatko-opintomahdollisuudet. Uutta mallia otetaan käyttöön aina optisimman mallin mukaan, ongelmat aina opettavat. Tiedon kulku oppilaitoksen/oppisopimuksen/yrityksen välillä on hyvin tärkeää! Esim. ongelmia työpaikalla. Pitää on selvillä, kenen vastuulla on mitäkin. Pitää tuntea opiskelija, että onko hänestä opiskelijaksi oppisopimukseen. Miten oppisopimus-koulutus rahoitus taataan? Riittääkö VOS-rahoitus? Laskentapäivät vaikuttavat rahoitukseen, onko opiskelija oppisopimuksessa vai oppilaitoksessa. Malli pitää suunnitella siten, että VOS-raha riittää! Työnjako suunnitelmaa tarkastellaan pitkin vuotta eli jos opiskelijoita on enemmän tai vähemmän / opettaja tehdään tarvittavat muutokset työnjakosuunnitelmaan. Selvitä Liisalta

12 Tredun prosessikaavio muille jakoon. Lomautuksen aikana opiskelija siirtyy oppilaitoksen kirjoille (koska silloin oppisopimus keskeytyy väliaikaisesti), tällöin on oltava tarkkana laskentapäivänä, jotta hänestä saa todellisen rahoituksen. Kun aloituspaikkoja vähennetään, voidaan ottaa sama määrä opiskelijoista, heistä osa menee oppisopimuskoulutukseen. Eli ns. ylipaikkalaiset laitetaan oppisopimukseen. Pohdintoja yleisesti oppisopimuksen näkökulmasta: 4. PEDAGOGINEN KEHITTÄMISTOIMINTA Opetusjärjestelyt ja oppimisympäristö o aikaresurssi, ops, atto-aineet, valinnaisuus, some Ohjaus ja opetusmenetelmät o perehdytys ja ohjaus (opettaja/opiskelija, työelämä), aikataulutus, ohjaussuunnitelma, välineet, elinikäisen oppimisen avaintaidot Pedagoginen johtaminen o johdon tuki, työnjako, lukujärjestykset, osa strategiaa, työelämälähtöinen ops Opiskelijan näkökulmasta: Opiskelija tietää oppisopimuksen toimijat ja heidän roolinsa. Opiskelija tietää opintojen etenemisen suunnitelman. Tutkinnon perusteiden tunteminen. Oppimisen dokumentointi. Ammattiosaamisen näyttöihin perehtyminen.

13 Arvioinnin tunteminen: ketkä arvioivat työssäoppimista ja näyttöjä. Some mukana ohjauksessa ja dokumentoinnissa. - Valinnaisten opintojen valinta mahdollisuus - Aikataulutuksen hallinta ja joutavat tapaamisajat Työelämän näkökulmasta: Arvioinnin tunteminen: ketkä arvioivat työssäoppimista ja näyttöjä.tutkinnon perusteiden tunteminen.mahdollisuus osallistua työpaikkaohjaajakoulutukseen. Opettajan näkökulmasta: Kokonaisvaltainen pedagoginen suunnittelu, toteuttaminen ja kehittäminen palautteiden perusteella. Koulutusorganisaation johdon näkökulmasta: - Lukusuunnitelmat tehty 2+1 opiskelun helpottamiseksi - Opon, ryhmänohjaajan ja vastuuopettaja rooli ohjauksessa tärkeä monessa eri vaiheessa Kriteeripohjaisia kysymyksiä max 10 kpl. Onko oppisopimuskoulutukseen sopivien oppimisympäristöjen suunnittelussa ja hakemisessa tehty yhteistyösopimuksia, joilla työpaikat/yritykset ovat sitoutuneet pilotointiin ja kehittämiseen? Anja: 2+1 malli kokeiltiin käyttöön jo 2011 syksyllä (raksa). Ei tiedä, tuntuu että ei ole tehty kys. sopimuksia. Salpaus: parissa yrityksessä on samaan aikaan useampia oppisopimusopiskelijoita. Tällainen yritys olisi hyvä yhteistyökumppani kehittämiseen. Minkälaisena näette oppisopimuskoulutuksen roolin oppilaitoksenne ammatillisen perustutkintokoulutuksen järjestämisessä? Mitä uutta se

14 mahdollisesti tuo? Leena: On tullut jäädäkseen, erityisesti hyvien opiskelijoiden väylä. Oppisopimusta voitaisiin lisätä. Pitäisikö ylioppilaiden siirtyä suoraan oppisopimukseen? Kahden tutkinnon suorittajat ja toisen tutkinnon tekijät olisivat hyvä ryhmä myös oppisopimukseen. Oppisopimus hyvä työväli, yksi väylä jonka voi valita. Suhdanteet vaikuttavat suuresti juuri oppisopimusmalliin. Anja: työnantajat rupeavat kiinnostumaan asiasta, koska oppisopimus sitoo yrityksen vain yhdeksi vuodeksi (ei kolmeksi vuodeksi). Myös kaksoistutkinnon suorittaja voi suorittaa oppisopimuksen, oppisopimus voi pidentää kys. tutkintoa. Kaksoistutkinnossa voisi myös suorittaa oppisopimuksen, varsinkin kun tekee kahta ammatillista tutkintoa, lukion oppimäärä voi olla hieman hankalaa. Mikä on oppilaitoksen johdon rooli oppisopimusjärjestelmää luotaessa? Leena: vahvana tukena, tehdään koko järjestelmä mahdolliseksi, seurataan prosessin ajamista sisään. PAOssa oli opiskelijoita ylipaikoilla, joten rahoitus ei muuttunut. Juuri resurssista opettajat olivat huolissaan. Salpauksessa oppisopimus lähti opettajilta, kun taas PAOssa lähti johdolta eteenpäin. Varsinkin ylipaikkatilanne ajoi oppisopimukseen, jotta poistuu ilmaiset opiskelijat pois oppilaitoksesta. Leena: lähdettiin yhdellä mallilla liikkeelle, jotta ei olisi monia malleja -> ei anneta kaikkien kukkien kukkia. Minkälaisia vaikutuksia oppisopimuskoulutuksella on opettajien työnkuvaan ja miten mahdolliset muutokset on huomioitu/pitäisi huomioida työsuunnitelmissa ja muissa resurssoinneissa? Leena: tutkintoalalla (+toimipiste kohtaisesti) on yksi opettaja, joka hoitaa kaikki oppisopimusopiskelijat. NÄmä vastuu opettajat joutuvat tekemään työtä

15 hyvin yksinään. Opettajan on tietty resurssi/opiskelija, laitetaan työsuunnitelmaan. Heikkona kohtana on, että oppisopimus on yhden opettajan vastuulla, mitä sitten tapahtuu jos tämä opettaja vaihtaa työpaikkaa. Pitäisi kokeilla kys. asian kanssa ns. kollegavalmentaja ryhmää, joka kerran jaksossa jakavat yhdessä hyvät käytänteet + kehittää oppisopimusta eteenpäin. Osaako opettajat erottaa nuorten ja aikuisten oppisopimuksen? Tredussa ei ole pelkoa sekaantumisesta. Salpaus: oppisopimus opiskelijat liittyvät aikuiskoulutuksen (vain SOTE) oppisopimukseen mm. yhteiset tietopuoleiset opinnot. Tässä yhteistyössä on tullut pieniä solmukohtia. Leena: Oppisopimusrahoitus riittää myös kollegavalmentaja ryhmän työhön. Opettajan resurssi/opiskelija: opettajan tykkäävät suunnitelma työn kys. resurssin mukaan. Miten perehdytetään työpaikkoja oppisopimuksen/normaalin työssäoppimisen eroon? Tulee opettajan omasta kys resurssista. Oppisopimuskeskuksella on infomaatio flyereita työelämälle oppisopimukseen. Oppisopimuskeskuksen asia on ohjata työelämää oppisopimukseen! Oppilaitoksen rooli on se minkä oppisopimuskeskus ostaa oppilaitokselta (ohjaus, näytöt, tietopuoliset opinnot), paitsi jos oppilaitos tekee itse koko oppisopimuskoulutuksen. Joustiko malli erilaisiin työpaikkoihin ja opintoihin nähden Leena: on ollut vain yksi malli käytössä (2+1), kyllä malli jousti hyvin erilaisiin työpaikkoihin. Rajat tulevat omasta rajoittumisesta. Onko OPS:eja jouduttu muokkaamaan, kun opiskelija menee oppisopimusmalliin? Kyllä varmasti on jouduttu, todellista HOPS:ia on jouduttua tekemään. OPS:in ehkä opintojen järjestystä on jouduttu muuttamaan. Tredu: Oppisopimuksessa lähiopetus määrät riippuvat paljon alasta siis mallia sovelletaan asia aloilla.

16 Salpaus (SOTE): 30 lähipäivää/lukuvuosi viiden päivän jaksoissa. Pohdintoja yleisesti oppisopimuksen näkökulmasta: Lähipäivien sisällön pitää olla opiskelijalla merkityksellistä ja oikeaan aikaan. Kaikkien opettajien pitää tuntea oppisopimus koulutusmuotona. Ryhmänohjaajan pitää olla oppisopimukseen hakeutumisvaiheessa hereillä, jotta opiskelija ei keskeytä opintojaan. Tiedottaminen oppilaitoksessa nuorten oppisopimuksesta ryhmänohjaajatunneilla ja vanhempainilloissa jo ensimmäisellä luokalla. Työpaikan pitää tarjota monipuolisia oppimistehtäviä, jotta ammattiosaamisen näytöt voidaan antaa.työpaikkakouluttajan perehdyttäminen ja sitouttaminen opiskelijan ohjaukseen. Oppisopimusopiskelijan jatko- opintoinfo opon toimesta. 5. TYÖSSÄOPPIMINEN Työpaikkaohjaajan aika opiskelijalle ja oppilaitoksen tuki ohjaajalle Opettajan resurssit Työpaikkaohjaaja tietää opiskelijan tavoitteista Työpaikkaohjaajakoulutus Palaute ja sen avulla kehittäminen Työpaikkarekisteri? Monipuolinen ohjaus esim. some Opiskelijan näkökulmasta: - opiskelija sai riittävästi tukea ohjaajalta ja opettajalta - Osasi entuudestaan työmaan asiat - Palautetta tuli ns. jatkuvasti. - Oppisopimuskeskus ei aina hoitanut ajoillaan asioita.

17 - Työpaikkaohjaajaa/-kouluttajaa koulutetaan säännöllisesti - Työpaikkaohjaaja/-kouluttaja tietää opiskelijan tavoitteista ja pystyy ohjaamaan ja opettamaan - puhelimen välityksellä yhteydessä ja henkilökohtaisesti - Työelämän näkökulmasta: Oppisopimuksen laadinnan yhteydessä pitäisi sopia yhteydenpidosta. Alkuvaiheessa tarvitaan tiivistä yhteydenpitoa, myöhemmässä vaiheessa mahdollisesti vähemmän. Kriteeripohjaisia kysymyksiä 5-10 kpl. Onko yhteydenpito aktiivista kaikkien osapuolten välillä? Työpaikalla ei paljon koulun kanssa yhteydenpitoa, opiskelijan kautta tulee niitä asioita esille, koululta voisi olla enemmänkin yhteydenpitoa, mutta tämä työpaikka ei sitä kaipaa. Yhteystiedot ovat kaikilla ja he tietävät, että aina voi soittaa, jos on jotain epäselvää tms. Vastasiko työpaikan tarve ja oppilaan osaaminen, molempien osapuolten hyötyminen oppisopimuksesta? Oppisopimusopiskelijan työpanos hyvä, hektinen ravintola, ei ole varaa pitää kädestä kiinni, heidän pakko oppia talon tavoille mahdollisimman pian. Opiskelijan tavoitteiden ja ravintolan tarpeiden kohtaaminen on mietitty työtehtävien kartoituksessa ja molemmat täten hyötyvät toinen toisistaan. Opettajan näkökulmasta: - Työssäoppimisen ohjaajalla (kuka, mistä kenelle?) tiedotusvastuu oppisopimusasioiden tiedottamisesta

18 Koulutusorganisaation johdon näkökulmasta: - Tiedottaminen ja tiedonkulku on varmistettava, jotta kaikki osapuolet tietäisivät oppisopimukseen liittyvistä asioista ja niihin liittyvistä muutoksista. - Pohdintoja yleisesti oppisopimuksen näkökulmasta: 6. OPPIMISEN JA OSAAMISEN ARVIOINTI JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT Osaamisen ja oppimisen arviointi o työpaikkaohjaajan tietotaito o kannustus, motivointi o opiskelijan itsearviointi Työpaikalla opiskelijalla on mahdollisuus osoittaa ja arvioida osaamista Palautteen antaminen Näyttöjen dokumentointi materiaali/ohjeet saatavilla oppimisympäristössä/verkossa Näytöt mahdollisia aidossa työympäristössä, entä näyttöjen täydentäminen Dokumentoinnissa voidaan hyödyntää verkkoympäristöjä Opiskelijan näkökulmasta: - n. kerran kuukaudessa arviointi oppisopimuskeskukseen, mutta nettiyhteys ei toiminut kunnolla sen takia arvioinnit aina myöhässä - Oppisopimuskeskus ei informoinut kunnolla opintososiaalisista eduista - Arviointi toimi hyvin koulun puolesta

19 - Työelämän näkökulmasta: Perehdytettiinkö sinut oppisopimusopiskelijan tutkinnon ammattitaitovaatimuksiin ja kriteereihin riittävän hyvin? Koulun materiaalit käydään yhdessä läpi, arviointiasteikko 1-3 on haastava, 1-5 reilumpi opiskelijaa kohden, koulun ohjeitten mukaan, yleensä opiskelija on hyvin innokasta ja taitava, ulkomailta tulleet opiskelijat (vaihdossa olleet): heille annetaan yhtä haastavia tehtäviä kuin suomalaisillekin (taitojen mukaan). Jokainen oppii tiskaamaan ja kattamaan riippumatta siitä missä maassa sitä tehdään. Opiskelijat pyrkivät ammattiin ja sitä he yleensä ovat halukkaita oppimaan. - Näyttösuunnitelman tekeminen etukäteen ja sen hyväksyttäminen Opettajan näkökulmasta: Kriteeripohjaisia kysymyksiä max 10 kpl. Oletko saanut tiedon oppisopimusopiskelijan työssä oppimisen arvioinnin sisällöstä oppisopimuksen aikana, jos et ole voinut olla mukana väliarviointikeskusteluissa? Olemme saaneet tiedon ja työnantaja raportoi, jos tulee ongelmia opiskelijasta tai on muita haasteita Onko dokumentaation periaatteet selkeät kaikille osapuolille? Selkeät on, mutta aina välillä pitää muistuttaa dokumentoinnin aikataulusta ja samalla kerrata mitä dokumentoidaan Käytetäänkö oppimis- ja arviointitilanteissa verkko-oppimisympäristöä hyödyksi (kehitettävät ja hyvin hoidetut tehtävät tulevat näkyväksi kaikille osapuolille)?

20 Oppisopimuskeskus käyttää arvioinnissa verkkoympäristöä hyväksi Oliko työpaikalla mahdollista suorittaa kaikki ammattiosaamisen näytöt tarvittavassa laajuudessaan? Ehdottomasti kyllä Miten yhteistyö sujui työpaikan, opiskelijan ja oppilaitoksen välillä Toimii hyvin tietoa vaihdetaan hyvin koko oppisopimusajan. Työnantajilta aina liikenee aikaa keskusteluihin. Koulutusorganisaation johdon näkökulmasta: - Paremmat oppimistulokset ammattiosaamisen näytöissä koulutusmuodon vaikuttavuus on selvä Pohdintoja yleisesti oppisopimuksen näkökulmasta: Palautejärjestelmä ajan tasalla. Palautetta pitää kerätä kaikilta toimijoilta ja sen pohjalta tehdä kehittämistä. Vertaiskehittäjät ovat hyväksyneet raportin (pvm): Vertaiskehittämisraportti voidaan julkaista internetissä (X):

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon perusteiden ja koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman hierarkia Laki ja asetukset Ammatillisen

Lisätiedot

Opiskelijan palaute ammatillisen peruskoulutuksen toteutuksesta oppisopimuskoulutuksena (2+1-malli)

Opiskelijan palaute ammatillisen peruskoulutuksen toteutuksesta oppisopimuskoulutuksena (2+1-malli) Opiskelijan palaute ammatillis peruskoulutuks toteutuksesta oppisopimuskoulutuksa (2+1-malli) 1. Perustutkinto/koulutusohjelma 2. Oppisopimusaika 3. Oppisopimuspaikan hankinta * nmlkj hankin paikan itse

Lisätiedot

Lisätietoja ja syvempää tietoa työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta ja koulutuksesta ja

Lisätietoja ja syvempää tietoa työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta ja koulutuksesta  ja Starttikoulutus 1 Sisällys Mitä oppisopimuskoulutus tarkoittaa? 2 Yhteistyön osapuolet, roolit ja tehtävät 3-5 Oppisopimuksen alussa sovittavat asiat 7-8 Työpaikalla tapahtuvan koulutuksen suunnittelu

Lisätiedot

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi OPAS- TUSTA Työpaikoille Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi MITÄ OVAT AMMATTI- OSAAMISEN NÄYTÖT koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhdessä suunnittelemia, toteuttamia ja arvioimia työtehtäviä työssäoppimispaikassa

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen esittely

Oppisopimuskoulutuksen esittely Oppisopimuskoulutuksen esittely Jyväskylän oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus on työpaikalla käytännön työssä toteutettavaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään oppilaitoksessa järjestettävillä

Lisätiedot

Laajennettu työssäoppiminen

Laajennettu työssäoppiminen Laajennettu työssäoppiminen Liiketalouden perustutkinto Esityksen nimi / Tekijä 13.11.2013 1 Nykyisin käytössä olevat mallit Koulutuskeskus Sedu, Seinäjoki, Koulukatu, liiketalouden perustutkinto Tieto-

Lisätiedot

POHJOISEN KESKI-SUOMEN AMMATTIOPISTO

POHJOISEN KESKI-SUOMEN AMMATTIOPISTO POHJOISEN KESKI-SUOMEN AMMATTIOPISTO OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAPALAUTE kevät 2016 Vastausprosentti: 38,9 % Oppisopimuskoulutuksen järjestäjän toiminta (oppisopimuskeskus, oppisopimustoimisto tai

Lisätiedot

Valitsen ohjatusti työssäoppimis- ja näytön toteuttamista. Suunnittelee työssäoppimisen. Työssäoppimisjakson suunnitteleminen

Valitsen ohjatusti työssäoppimis- ja näytön toteuttamista. Suunnittelee työssäoppimisen. Työssäoppimisjakson suunnitteleminen PROSESSIKAAVIO ammattiosaamisen arviointi (näytöt) (luonnos 5) 15.8.2007 1 (7) OPISKELIJAN PROSESSI Valmentaudun topjaksoon Valitsen ohjatusti työssäoppimis- ja näyttöpaikan Suunnittelen työssäoppimisen

Lisätiedot

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 1. Y1 OPPILAITOS -Toimiala / yksikkö 2. Y2. Ikä 3. S0 Valmistutko tänä kevään? 4. S 1a Millaisen arvioit elämäntilanteesi olevan 4 kuukauden kuluttua valmistumisesi

Lisätiedot

Osahankkeen nimi Työssäoppimisen laajentaminen kokeilumallilla Hankkeen tavoitteet Kohderyhmät ja hyödynsaajat...

Osahankkeen nimi Työssäoppimisen laajentaminen kokeilumallilla Hankkeen tavoitteet Kohderyhmät ja hyödynsaajat... 1 (5) Päivämäärä: Suunnitelman laatija(t): Salme Lehtinen Osahankkeen nimi Työssäoppimisen laajentaminen kokeilumallilla 2 + 1 Valtionavustus 346/422/2008 13.10.2008 Hankkeen hallinnointi, kustannuspaikka,

Lisätiedot

Työssäoppimisen (TOP) prosessi. Omnian ammattiopisto. Päivitys Omnian ammattiopiston johtoryhmä

Työssäoppimisen (TOP) prosessi. Omnian ammattiopisto. Päivitys Omnian ammattiopiston johtoryhmä Työssäoppimisen (TOP) prosessi Omnian ammattiopisto Päivitys 11.11.2014 Omnian ammattiopiston johtoryhmä Työssäoppimisen (TOP) toteuttamisprosessi 1. SOVELTAMISALUE - Prosessia sovelletaan kaikissa Omnian

Lisätiedot

Nuorten Oppisopimuskoulutus

Nuorten Oppisopimuskoulutus Nuorten Oppisopimuskoulutus Oppisopimuksella tarkoitetaan työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä harjoitettavia ammatillisia opintoja, joita täydennetään tietopuolisilla opinnoilla. Työ + koulu

Lisätiedot

Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset

Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset Työssäoppimisen valmistelu ja suunnittelu Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset ver 21.11.2013 Taustamuuttujina opiskelijatiedoissa ovat mm. tutkinnon nimi, työssäoppimispaikan nimi, suoritetaanko

Lisätiedot

Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Arvioinnin kokonaisuus arvioinnin periaatteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen oppimisen

Lisätiedot

Hyvässä ohjauksessa opiskelija:

Hyvässä ohjauksessa opiskelija: Tuula Ritvanen 2013 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Osaamisen arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Tuula Ritvanen 2012 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa

Lisätiedot

Omnian oppisopimustoimisto järjestää työpaikkakouluttajille ilmaista koulutusta, joka tukee työpaikalla tapahtuvaa opiskelijan ohjausta.

Omnian oppisopimustoimisto järjestää työpaikkakouluttajille ilmaista koulutusta, joka tukee työpaikalla tapahtuvaa opiskelijan ohjausta. Yleistä oppisopimuksesta Oppisopimustoimisto laatii virallisen oppisopimuksen yhdessä työnantajan ja opiskelijan kanssa. Oppisopimus on juridisesti pätevä määräaikainen työsopimus, jossa noudatetaan normaaleja

Lisätiedot

Työelämälähtöisyyden lisääminen uudessa ops:ssa

Työelämälähtöisyyden lisääminen uudessa ops:ssa Työpaikkaohjaajakoulutus 1,5 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa arvioida opiskelijaa

Lisätiedot

Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja

Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja 050 434 0928 Markku.haurinen@jns.fi Yrityskansio sisältö Työllisyyden kuntakokeilu Koulutus- ja työhönvalmennus Työkokeilu Palkkatuki Esimerkkilaskelmat palkkatuesta

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Liiketalouden perustutkinto Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Haapajärven ammattiopisto Hyväksytty: 2 Sisällys JOHDANTO... 3 4. VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT...

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutus ammatillisen peruskoulutuksen osana (2+1 malli) luonnos /ar/mk/eo 1/8. Koulutustarkastaja

Oppisopimuskoulutus ammatillisen peruskoulutuksen osana (2+1 malli) luonnos /ar/mk/eo 1/8. Koulutustarkastaja Oppisopimuskoulutus ammatillisen perus osana (2+1 malli) luonnos 15.10.2013 /ar/mk/eo 1/8 Kun tarve herää Opiskeli Ryhmänoha Opinto-oha Opintosihteeri Koulutustarkasta Työnanta Työpaikkakoulutta Saa tietoa

Lisätiedot

Sopimus Opiskelija oppii työssä

Sopimus Opiskelija oppii työssä Oppisopimus Työpaikka/ työpaikkakouluttaja - kouluttaa - arvioi Sopimus Opiskelija oppii työssä Tietopuolinen koulutus oppilaitoksessa monimuotoisesti Opettaja koordinoi, ohjaa, arvioi Tutkintotodistus:

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen 19.3.2015 Messukeskus Aira Rajamäki, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus Oppimisen

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen tulevaisuus - Työssäoppimisen tavoitteet vs. toteutus. Lauri Kurvonen

Ammatillisen koulutuksen tulevaisuus - Työssäoppimisen tavoitteet vs. toteutus. Lauri Kurvonen Ammatillisen koulutuksen tulevaisuus - Työssäoppimisen tavoitteet vs. toteutus Lauri Kurvonen 14.5.2011 Sisällys Mitä on hyvä työssäoppiminen? Työssäoppimisen haasteet ja ongelmat Työssäoppimisen ja AM-

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMISEN LAATUKRITEERIT TYÖPAIKALLE Yhdessä tekemällä -hanke

TYÖSSÄOPPIMISEN LAATUKRITEERIT TYÖPAIKALLE Yhdessä tekemällä -hanke TYÖSSÄOPPIMISEN LAATUKRITEERIT TYÖPAIKALLE Yhdessä tekemällä -hanke Yhdessä tekemällä -hanke (S10924) 1 TYÖSSÄOPPIMISEN LAATUKRITEERIT TYÖPAIKALLE Työssäoppimisen laatukriteerit työpaikalle on laadittu

Lisätiedot

Oppimisen ja osaamisen arviointi. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Oppimisen ja osaamisen arviointi. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Oppimisen ja osaamisen arviointi Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppimisen (ammatillinen peruskoulutus) arvioinnin periaatteita kolmikantaisuus: työssäoppija, työpaikkaohjaaja

Lisätiedot

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Hyvinvointi Liike-elämä Palvelut Tekniikka ja taito Video Näyttötutkinnosta https://www.youtube.com/watch?v=4rg3c 3Krpko&feature=youtu.be Omnian aikuisopiston toimipisteet

Lisätiedot

Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi. Markku Kokkonen Opetushallitus

Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi. Markku Kokkonen Opetushallitus Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus L ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998, 8 ) Koulutuksen järjestäjä päättää näyttötutkintoon valmistavan

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa 12.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Oppimisen arviointi Oppimista arvioidaan antamalla opiskelijalle suullista tai

Lisätiedot

Salon seudun oppisopimuskeskus

Salon seudun oppisopimuskeskus Salon seudun oppisopimuskeskus Asiakaspalaute ajalta 9/2014 8/2015 SopimusPro Työsuhteiset opiskelijat Työnantajat/Työpaikkakouluttajat Yrittäjäopiskelijat Yrittäjäopiskelijoita ohjaavat yrittäjät Oppisopimusopiskelijan

Lisätiedot

Oppisopimuksella ammattiin

Oppisopimuksella ammattiin Oppisopimuksella ammattiin Video: oppisopimuskoulutus: Puualan perustutkinto https://www.youtube.com/watch?v=pvxiyx zaivm Oppisopimus on Työssä oppimista, jota täydennetään opiskelulla oppilaitoksessa

Lisätiedot

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ammattiosaaminen 2025 visio, AMKEn tulevaisuusvaliokunta Visio voi toteutua, jos 1. ammatillinen koulutus

Lisätiedot

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 27.8.2014 päivitetty Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 Jyväskylän koulutuskuntayhtymän yhteistyötavoitteet lukioiden ja peruskoulujen kanssa Jokaisen peruskoulunsa päättävän nuoren tulisi löytää

Lisätiedot

Opettaja/kouluttaja oppimisen ja osaamisen laadun varmistajana ja kehittäjänä, ryhmä B:n alustus

Opettaja/kouluttaja oppimisen ja osaamisen laadun varmistajana ja kehittäjänä, ryhmä B:n alustus Opettaja/kouluttaja oppimisen ja osaamisen laadun varmistajana ja kehittäjänä, ryhmä B:n alustus LAATUA LAIVALLA Laadunhallinta nyt ja kohti vuotta 2020 29.-31.8.2011 Laki 630/1998 ja 631/1998, asetus

Lisätiedot

Henkilökohtaistamista ja joustavaa oppimista

Henkilökohtaistamista ja joustavaa oppimista Henkilökohtaistamista ja joustavaa oppimista Jonna Kokkonen Laatu- ja kehityspäällikkö Itä-Savon koulutuskuntayhtymä/ Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto 1 SAMIedun organisaatio Yhteensä noin 5500 Opiskelijaa

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Datanomiopinnot Salpauksessa 120 ov

Datanomiopinnot Salpauksessa 120 ov Datanomiopinnot Salpauksessa 120 ov Taulukossa datanomiopiskelijan peruspolku, johon sisältyy 24 ov työssäoppimista. Jokaiselle opiskelijalle tehdään myös peruspolussa oma HOPS. Palvelutehtävissä toimiminen

Lisätiedot

Ohje työpaikkaohjaajalle

Ohje työpaikkaohjaajalle Ohje työpaikkaohjaajalle oppisopimusopiskelijan ammattitaidon arvioinnista Vain oppilaista voi tulla mestareita. (intialainen sananlasku) AJATUKSIA OPPISOPIMUSOPISKELIJAN AMMATTITAIDON KEHITTYMISEN ARVIOINNISTA

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Osaaminen arvioidaan työn tekemisestä pientalo - oppimisympäristössä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä

Lisätiedot

E S I K A T S E L U. Taustatiedot. Ohjaaminen, henkilökohtaistaminen ja ilmapiiri. Päättökysely syksy kevät Sukupuoli.

E S I K A T S E L U. Taustatiedot. Ohjaaminen, henkilökohtaistaminen ja ilmapiiri. Päättökysely syksy kevät Sukupuoli. Page 1 of 5 E S I K A T S E L U Päättökysely syksy 2013 - kevät 2014 Taustatiedot Sukupuoli Nainen Mies Äidinkieli Suomi Ruotsi Venäjä Muu Ikäryhmä Alle 18 vuotta 18-24 vuotta Yli 24 vuotta Koulutustausta

Lisätiedot

MYÖTÄTUULESSA - toimintaa ja tuloksia ammatilliseen koulutukseen

MYÖTÄTUULESSA - toimintaa ja tuloksia ammatilliseen koulutukseen MYÖTÄTUULESSA - toimintaa ja tuloksia ammatilliseen koulutukseen Uudistuva ammatillinen koulutus - työelämälähtöisiä toimintamalleja Hyvä muutos kuljettaa eteenpäin! Koulutusjohtaja Maarit Kuosa, Koulutuskeskus

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola 28.8.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

Arja Pietikäinen Savon ammatti- ja aikuisopisto

Arja Pietikäinen Savon ammatti- ja aikuisopisto ECVET Round Table 2016 Osaamisperusteisuus ja eurooppalaiset suositukset muutoksessa Arja Pietikäinen Savon ammatti- ja aikuisopisto Mitä tunnustettavaksi haettavat opinnot ja osaaminen voivat ammatillisessa

Lisätiedot

Reformi puheesta nostettua

Reformi puheesta nostettua Reformi puheesta nostettua Ammatillisen koulutuksen tavoitteet Kohottaa ja ylläpitää väestön ammatillista osaamista Antaa mahdollisuus ammattitaidon osoittamiseen sen hankkimistavasta riippumatta Kehittää

Lisätiedot

Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet

Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet Oppisopimuksen tulevaisuuden näkymiä -tilaisuus 15.6.2016 Satu Ågren Ketä EK edustaa? EK edustaa kattavasti kaikkia yksityisiä toimialoja ja kaikenkokoisia yrityksiä.

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 6.2.2013 M.Lahdenkauppi Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

Oppimisen aikainen arviointi Osallistumistodistukset

Oppimisen aikainen arviointi Osallistumistodistukset Oppimisen aikainen arviointi Osallistumistodistukset Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi L ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998,

Lisätiedot

Työpaikalla tapahtuva oppiminen Savon koulutuskuntayhtymässä. Sari Tarvainen

Työpaikalla tapahtuva oppiminen Savon koulutuskuntayhtymässä. Sari Tarvainen Työpaikalla tapahtuva oppiminen Savon koulutuskuntayhtymässä Sari Tarvainen Kehittämishanke 2015-2017 Toteuttaja Savon koulutuskuntayhtymä. Hanke on valmisteltu ja toteutetaan kiinteässä yhteistyössä Pohjois-Savon

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutusta koskevien selvitysten tuloksia Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund

Oppisopimuskoulutusta koskevien selvitysten tuloksia Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Oppisopimuskoulutusta koskevien selvitysten tuloksia 3.6.2015 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Käsiteltävät selvitykset: Selvitys nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen toimenpideohjelman tuloksellisuudesta

Lisätiedot

LAAJENNETTU TYÖSSÄOPPIMINEN

LAAJENNETTU TYÖSSÄOPPIMINEN LAAJENNETTU TYÖSSÄOPPIMINEN Miksi? Mitä? Miten? Milloin? I Anne Kytömäki I Koulutuskeskus Sedu I huhtikuu 2012 I 2008 I 2009 I 2010 I 2011 I 2012 Lupa kokeilla ja todeta, mikä toimii ja mikä taas ei! Jakaminen

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus

Työpaikkaohjaajakoulutus Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ilmoittautuminen: www.osao.fi/koulutuskalenteri Lisätietoja: Anu Hultqvist Koulutuspäällikkö, OSAO anu.hultqvist@osao.fi Koulutuksen toteutus Kontaktiopetuksena: Oppilaitoksella

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 2011 Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus uusissa perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

Tytöt LVI-alan opinnoissa

Tytöt LVI-alan opinnoissa Tytöt LVI-alan opinnoissa Mallissa on hyvä olla jokin kokonaiskaavio eli kuva. Tämän lisäksi mallia voi kuvata tekstillä. Ulkopuolisen pitää saada vastaukset ainakin seuraaviin kysymyksiin (avaa näitä

Lisätiedot

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp OPPIMISTAVOITTEET n opintokortin runko Työelämälähtöiset työtehtävät Arvioidaan S = oppimistavoite saavutettu Valmentautuminen ja raportointi Valmentautuminen työelämässä

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 19.11.2008 Marja Hollo ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

TEEMA 3 Opintojen alkuvaihe. Kolme kierrosta Learning cafe ta aikataulut ja tilat

TEEMA 3 Opintojen alkuvaihe. Kolme kierrosta Learning cafe ta aikataulut ja tilat TEEMA 3 Opintojen alkuvaihe Kolme kierrosta Learning cafe ta aikataulut ja tilat - Kierros I klo 10.15-11.10 (55 min) - Kierros II klo 11.15 11.45 (35 min) - Kierros III klo 11.50 12.20 (30 min) - Yhteenveto

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen Aikaisemmin hankittua osaamista verrataan perustutkinnon perusteissa määriteltyihin ammattitaitovaatimuksiin

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Urheilija osallistuu kilpailuihin ja toteuttaa omaa tehostettua lajiharjoittelua esim. harjoitusleirien aikana. Lisäksi urheilija tekee

Lisätiedot

LUOTSATEN TYÖSSÄOPPIMAAN

LUOTSATEN TYÖSSÄOPPIMAAN TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUSPROSESSI LUOTSATEN TYÖSSÄOPPIMAAN LaVaTo laatua ja valinnaisuutta työssäoppimiseen Loppuseminaari 15.11.2012 Hillevi Kivelä, Vaasanammattiopisto ammattiopisto Työssäoppimisen laatukriteereitä

Lisätiedot

NonStop malli aloittavat ja jatkavat opiskelijat opiskelevat ammattiin samassa ryhmässä

NonStop malli aloittavat ja jatkavat opiskelijat opiskelevat ammattiin samassa ryhmässä NonStop malli aloittavat ja jatkavat opiskelijat opiskelevat ammattiin samassa ryhmässä Ammatillisen koulutuksen parhaat käytännöt Hilton Helsinki Kalastajatorppa Ammattiopisto Nurmes Kaija Mattila NonStop

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto (sira)

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto (sira) VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Käsi ja taideteollisuusalan perustutkinto (sira) Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Piippolan ammatti ja kulttuuriopisto Hyväksytty: 2 Sisällys... 1 JOHDANTO... 3 4. VAPAASTI

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

Oppisopimuksella osaavaa työvoimaa

Oppisopimuksella osaavaa työvoimaa Oppisopimuksella osaavaa työvoimaa EK-foorumi, Oulu Satu Ågren Esityksen sisältö Oppisopimuskoulutusta yksilöllistyviin ja eriytyviin tarpeisiin Oppisopimuksen kehittäminen ammatillisen koulutuksen reformissa

Lisätiedot

KOULUTUSSUUNNITTELIJA OPPISOPIMUSTOIMISTOSSA

KOULUTUSSUUNNITTELIJA OPPISOPIMUSTOIMISTOSSA KOULUTUSSUUNNITTELIJA OPPISOPIMUSTOIMISTOSSA 1. Tehtävän vaatima koulutus ja työn kuvaus Korkeakoulututkinto sekä ajokortti 1.1 Oppisopimuksiin liittyvä operatiivinen, monialainen toiminta Koulutukseen

Lisätiedot

Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen

Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen Ammatillisen aikuiskoulutuksen ja näyttötutkintotoiminnan kehittämisseminaari Maaliskuu 2016 Markku Kokkonen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus

Lisätiedot

työpaikka oppisopmuskoulutus koulutus Ammatti tutkinto yrittäjä

työpaikka oppisopmuskoulutus koulutus Ammatti tutkinto yrittäjä työpaikka oppisopmuskoulutus koulutus Ammatti tutkinto yrittäjä Hanki tutkinto tai kehitä osaamistasi! OPISKELE AMMATTI OPPISOPIMUKSELLA. Oppisopimuskoulutus on työsuhteeseen tai yrittäjyyteen perustuvaa

Lisätiedot

Oppisopimus on HyväDiili

Oppisopimus on HyväDiili Oppisopimus on HyväDiili Nuoret osaajat yritysten voimavarana- Yritykset oppisopimuksen mahdollistajana Minna Sainio 040 868 0631 minna.sainio@sedu.fi OpsoDiili Länsi-Suomi 1.4.2015 31.12.2017 Nuorten

Lisätiedot

Osaamisperusteisuus ja henkilökohtaistaminen. Markku Kokkonen Ammatillinen koulutus ajassa seminaari Huhtikuu 2017

Osaamisperusteisuus ja henkilökohtaistaminen. Markku Kokkonen Ammatillinen koulutus ajassa seminaari Huhtikuu 2017 Osaamisperusteisuus ja henkilökohtaistaminen Markku Kokkonen Ammatillinen koulutus ajassa seminaari Huhtikuu 2017 Esityksen sisältö Osaamisperusteisuus ammatillisessa koulutuksessa Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Osaamisperusteisuutta vahvistamassa

Osaamisperusteisuutta vahvistamassa Osaamisperusteisuutta vahvistamassa 18.12.2015 opetusneuvos Hanna Autere ja yli-insinööri Kati Lounema, Opetushallitus Tutkintojärjestelmän kehittämisen tahtotila (TUTKE 2) osaamisperusteisuus työelämälähtöisyys

Lisätiedot

KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA

KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA Kansallisen seuranta-arvioinnin tavoitteet ja periaatteet Oppimistulosten seuranta-arvioinnit 2008 2009 Tiedotustilaisuus

Lisätiedot

Yleistietoa yrittäjän oppisopimuksesta - Unikan ja Omnian oppisopimustoimiston järjestämänä

Yleistietoa yrittäjän oppisopimuksesta - Unikan ja Omnian oppisopimustoimiston järjestämänä Yleistietoa yrittäjän oppisopimuksesta - Unikan ja Omnian oppisopimustoimiston järjestämänä Yrittäjän oppisopimus Parturi-kampaajan oppisopimuskoulutus on parturi-kampaamossa työn ohessa tapahtuvaa oppimista,

Lisätiedot

MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINTO

MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINTO MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINTO Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina 5 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen kansallinen

Lisätiedot

TYÖPAJOILLA SUORITETTAVIEN AMMATILLISTEN OPINTOJEN TOIMINTAMALLI OPPILAITOKSEN JA TYÖPAJOJEN VÄLILLÄ

TYÖPAJOILLA SUORITETTAVIEN AMMATILLISTEN OPINTOJEN TOIMINTAMALLI OPPILAITOKSEN JA TYÖPAJOJEN VÄLILLÄ TYÖPAJOILLA SUORITETTAVIEN AMMATILLISTEN OPINTOJEN TOIMINTAMALLI OPPILAITOKSEN JA TYÖPAJOJEN VÄLILLÄ Kohderyhmä: Opiskelijat, jotka tarvitsevat työvaltaista tapaa suorittaa ammatillisia opintoja Opiskelijat,

Lisätiedot

TEEMAHAASTATTELU / TYÖNANTAJA. Yleistä oppilaitosyhteistyöstä

TEEMAHAASTATTELU / TYÖNANTAJA. Yleistä oppilaitosyhteistyöstä TEEMAHAASTATTELU / TYÖNANTAJA Yleistä oppilaitosyhteistyöstä - Kokemukset oppilaitosyhteistyöstä - Yhteistyön muodot - Työssäoppimisjaksojen mahdollistaminen - Työssäoppimisjaksoon valmistautuminen työpaikalla

Lisätiedot

Työelämälähtöisyyden lisääminen uudessa ops:ssa

Työelämälähtöisyyden lisääminen uudessa ops:ssa 19.9. Työpaikkaohjaajakoulutus 1,5 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnitella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää osaamisensa ja osaa arvioida opiskelijaa kriteerilähtöisesti.

Lisätiedot

Opetushallitus HELSINKI 7/521/2008

Opetushallitus HELSINKI 7/521/2008 Opetushallitus Pvm 31.3.2008 PL 380 Dnro 00531 HELSINKI 7/521/2008 Asia: NUORTEN SYRJÄYTYMISEN EHKÄISYYN JA TYÖLLISYYDEN PARANTAMISEEN VALTION TALOUSARVIOSSA VUODELLE 2008 VARATUN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN

Lisätiedot

Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke

Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke Kokeilun päätavoitteet Tuottaa uusia testattuja toimintamalleja ja -tapoja laajamittaisen työssäoppimisen toteuttamiseen Tavoitteena on, Edistää työssäoppimisen

Lisätiedot

SATAEDU Satakunnan ammattiopisto, Satakunnan aikuiskoulutuskeskus

SATAEDU Satakunnan ammattiopisto, Satakunnan aikuiskoulutuskeskus SATAEDU Satakunnan ammattiopisto, Satakunnan aikuiskoulutuskeskus AIKUISTEN OPINTO-OHJAUS Koonti: Johanna Rantalainen opinto-ohjaaja, Harjavallan yksikkö AIKUISOPISKELIJOIDEN MÄÄRÄT SATAEDUSSA SATAKUNNAN

Lisätiedot

TUTKINTOKOHTAISTEN OPETUSSUUNNITELMIEN ARVIOINTIVÄLINE

TUTKINTOKOHTAISTEN OPETUSSUUNNITELMIEN ARVIOINTIVÄLINE TUTKINTOKOHTAISTEN OPETUSSUUNNITELMIEN ARVIOINTIVÄLINE Tämä väline on tarkoitettu tutkintokohtaisten opetussuunnitelmien arviointiin. Arviointivälineellä opetussuunnitelmavastaavat arvioivat laatimiaan

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto AIKUISKOULUTUKSEN LAATU- JA VAIKUTTAVUUS, OPISKELIJAPALAUTE kevät 2016 Vastausprosentti: 46,0 % Koulutuksen sisällöt ja tavoitteet Sivu 1 / 11 Koulutuksen sisällöt

Lisätiedot

VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11.

VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11. VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke 2012-2013 Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11.2013 7.11.2013 2 Miten vastataan työelämälähtöisyyteen?? 7.11.2013 3 7.11.2013

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina 1 15 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen

Lisätiedot

Digitarinat. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamat Nopso-hankkeet 2014 2015 Etelä-Kymenlaakson ammattiopistossa: Oppiminen on yhteispeliä

Digitarinat. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamat Nopso-hankkeet 2014 2015 Etelä-Kymenlaakson ammattiopistossa: Oppiminen on yhteispeliä Digitarinat Oppiminen on yhteispeliä Qr-koodi Youtube soittolistaan: Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamat Nopso-hankkeet 2014 2015 Etelä-Kymenlaakson ammattiopistossa: TYÖPAIKKAOHJAAJIEN KOULUTUS

Lisätiedot

Kuvasanakirja. näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta

Kuvasanakirja. näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta Kuvasanakirja näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta Suomen koulutusjärjestelmä Yliopisto- ja korkeakoulututkinnot Ammattikorkeakoulututkinnot Työelämä Erikoisammattitutkinnot Lukio/ Ylioppilastutkinto

Lisätiedot

AMMATILLINEN TUTKINTO JA URASUUNNITTELUN VAIHEET. Eeva-Kaisa Pakkala Opinto-ohjaaja, työelämävalmentaja Ttm

AMMATILLINEN TUTKINTO JA URASUUNNITTELUN VAIHEET. Eeva-Kaisa Pakkala Opinto-ohjaaja, työelämävalmentaja Ttm AMMATILLINEN TUTKINTO JA URASUUNNITTELUN VAIHEET Eeva-Kaisa Pakkala Opinto-ohjaaja, työelämävalmentaja Ttm Opintoihin hakeutumisvaihe on tärkeä vaihe opintojen henkilökohtaistamista ja urasuunnitelmaa.

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISTAMINEN NÄYTTÖTUTKINNOISSA 3 op

HENKILÖKOHTAISTAMINEN NÄYTTÖTUTKINNOISSA 3 op HENKILÖKOHTAISTAMINEN NÄYTTÖTUTKINNOISSA 3 op Koulutuksen sisältösuunnitelma Maanantai 22.11.2010 Klo 9-11.30 Koulutukseen osallistujat Koulutuksen tavoitteet ja sisällöt Ennakkotehtävä; mitä tiedän henkilökohtaistamisesta

Lisätiedot

Työpaikalla tapahtuva koulutus Oppisopimuksella ammattilaiseksi. Jyväskylän oppisopimuskeskus

Työpaikalla tapahtuva koulutus Oppisopimuksella ammattilaiseksi. Jyväskylän oppisopimuskeskus Työpaikalla tapahtuva koulutus Oppisopimuksella ammattilaiseksi 1 Jyväskylän oppisopimuskeskus HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUOHJELMA SUUNNITTELU OPPISOPIMUSKOULUTUS PÄHKINÄNKUORESSA TYÖSSÄ OPPIMINEN JA OHJAAMINEN

Lisätiedot

Osaamisperusteisuus kansainvälistymistä vahvistamassa

Osaamisperusteisuus kansainvälistymistä vahvistamassa Osaamisperusteisuus kansainvälistymistä vahvistamassa Kansainvälisyys tutkinnon perusteista OPSiin ja OPSista HOPSiin Hanna Autere Kv-strategian virkistyspäivä ammatilliselle koulutukselle 5.2.2016, Helsinki

Lisätiedot

Mestari oppipoika? - Ajankohtaista ammattipedagogista pohdintaa

Mestari oppipoika? - Ajankohtaista ammattipedagogista pohdintaa Mestari oppipoika? - Ajankohtaista ammattipedagogista pohdintaa Veijo Turpeinen, KT 2.2.2017 1 Tutkimus työpaikkaohjaajien työstä Työyhteisö Koulutustausta Yhteys ja tehtävä Työpaikkaohjaajakoulutus oppilaitokseen

Lisätiedot

OPPILAANOHJAUS PERUSOPETUKSESSA

OPPILAANOHJAUS PERUSOPETUKSESSA OPPILAANOHJAUS PERUSOPETUKSESSA Perusopetuksen yleisten tavoitteiden ja tuntijaon uudistustyöryhmälle 27.1.2010 Helena Kasurinen Osaamisen ja sivistyksen asialla OPPILAANOHJAUS PERUSOPETUKSESSA OHJAUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINTO

TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINTO TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINTO Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina 0 05 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Oulun TOPPI Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Anu Hultqvist OSAO, Koulutuspäällikkö TtM, Työelämäpedagogi, NTM Perustutkintojen tutkinnonperusteiden uudistuminen ja ammatillisen

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JA NÄYTTÖJEN KEHITTÄMINEN. Amiedu Hyvinvointitoimiala Heli Pispala-Tapio Kouluttaja, TtM

MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JA NÄYTTÖJEN KEHITTÄMINEN. Amiedu Hyvinvointitoimiala Heli Pispala-Tapio Kouluttaja, TtM MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JA NÄYTTÖJEN KEHITTÄMINEN Amiedu Hyvinvointitoimiala Heli Pispala-Tapio Kouluttaja, TtM 20.03.2009 1 Arvot ohjaavat toimintaamme LISÄÄ KUVA Yhteiskunnallinen vastuullisuus

Lisätiedot

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet:

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osallistuu tuote- tai asiakasvastuualueen toimenpide-

Lisätiedot