VERTAISKEHITTÄMISPÄIVÄN RAPORTTI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VERTAISKEHITTÄMISPÄIVÄN RAPORTTI 11.3.2013"

Transkriptio

1 VERTAISKEHITTÄMISPÄIVÄN RAPORTTI Vertaiskehittämisen kohde: Työssäoppimisen oppisopimus-metamalli Tampereen seudun ammattiopisto Koivistontie 31 (A-talo, neuvotteluhuone), Tampere Vertaiskehittämispäivä: Vertaiskehittämispäivään osallistujat: Koordinaattori: Terhi Puntila, Tredu Tutorit/kehittäjä: Jaakko Lainio, TAOS ja Liisa Uusitalo, Tredu Opettajat: Kimmo Murtonen, Tredu ja Petri Leimu, TAOS Tutoroitavat/havainnoijat: Hellevi Tervo, LAO ja Anna-Leena Heikkilä, LAO ja Päivi Suotunen, Winnova Koulutustarkastaja: Anja Rosblom, Salpaus Opiskelija: 1hlö Työelämä: 1hlö Organisaation johto: 1hlö SWOT Toimintamallin vahvuudet Opiskelija: - opiskelumotivaatio paranee - käytännönläheiset ja vaihtelevat työtehtävät

2 - taloudellisuus, opiskelukustannukset pienenevät - työllistymismahdollisuudet - sopii monenlaisille opiskelijoille, myös niille, jotka eivät pysty koulussa keskittymään kunnolla opiskeluun. Opettaja: - joustavuus työpaikan mukaan HOPS opiskelumotivaatio kohoaa opiskelu on palkallista - työelämän kanssa läheiset suhteet - pysytään ajan hermolla - näytöt tehdään työpaikalla Toimintamallin heikkoudet Opiskelija: - Työterveyshuolto ei täysin korvaa opiskelijaterveyshuoltoa (voi tulla kallimmaksi oppis.opiskelijalle) - Koulupäivinä ei saa kouluruokaa - Koulujen loma-ajat eivät kuulu oppis.opiskelijoille - Epätietoisuus siitä, jääkö jotain tärkeitä asioita oppimatta - Opiskelukavereita ei välttämättä näe edes vapaa-aikana (erit. vuorotyössä), työpaikalla ei ole aina ollenkaan saman ikäisiä työkavereita. Opettaja: - luokkakoko pienenee uhkana tunnien väheneminen - oppisopimuksen rahoitusmalli - opiskelija joka ei saa 80 ov täytteen ei pysty menemään oppisopimukseen, vaikka olisi kuinka hyvä työntekijä

3 - oppisopimuspaikalla yksipuoliset työtehtävät Toimintamallin uhat Opiskelija: - Yleinen tiedonpuute, esim. opettajat, opiskelijat, oppisopimuskeskukset, työnantajat jne. eivät ainakaan vielä tunnu tietävän tarpeeksi tästä mahdollisuudesta. Opettaja: - veneenrakennusala on pieni ala, TOP paikkoja rajallinen määrä seudulla, jos on yrityksessä oppisopimusopiskelija niin Top paikka voi mennä ja toisinpäin myös - johdon päätökset linjauksiin - Oppisopimuskoulutus loppuu helposti, jos oppilaitoksen rahatilanne heikkenee - metallissa suhdanteet vaikuttavat oppisopimusten määrään. Toimintamallin mahdollisuudet Opiskelija: - työnantajat kohtelevat oppisopimusopiskelijoita paremmin kuin muita työssäoppijoita. Opiskelijat saavat enemmän vastuuta, monipuolisempia tehtäviä jne. Opettaja: - yritys saa pohjakoulutuksen omaavan opiskelijan oppisopimusopiskelijaksi - yritys pystyy kouluttamaan työntekijän monipuoliseksi työntekijäksi vuoden aikana - mahdollisuus valita oppisopimus yritys - mahdollisuus palata takaisin oppilaitokseen, jos oppisopimuspaikalla ei ole

4 töitä tai muita esteitä tulee tulee ARVIOITIKOHTEET 2. OPISKELIJALÄHTÖISYYS JA YKSILÖLLISET OPINTOPOLUT Henkilökohtaistamisen aidot mahdollisuudet (HOPS, HOJKS, päivitys) Opiskelijan valmiuksien selvitys Oppimisen tavoitteet (kaikki osapuolet tuntevat/tietävät) Oppimisen/osaamisen arviointi (opiskelija tuntee periaatteet) Opettajien/oppimisen tukihenkilöiden rooli yksilöllisessä polussa Tiedotus laajennetusta työssäoppimisesta Opiskelijan näkökulmasta: Mitä aikaisemmin opiskelija tietää/päättää oppisopimustavoitteesta, sen paremmin voidaan yksilöllinen opintopolku suunnitella. Myös huoltajia on informoitava mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, mielellään jo perusasteen loppuvaiheessa. Opiskelijan henkilökohtainen opintopolku mahdollistuu. Hops päivitetään ennen oppisopimukseen siirtymistä ja sen aikana. Opiskelijan valintakriteerit pitää täyttyä: atot suoritettuna, ammatin perustiedot ja -taidot hallittava, itsenäinen ja vastuullinen. Opiskelijan pitää tietää mitä ja miten oppii ja arvioidaan työpaikassa.työehtosopimuksen tunteminen.opiskeija voi palata oppilaitokseen, jos oppisopimus purkautuu - Osaamisen laajentamista HOPS kautta - Opettajan rooli yksilöllisessä polussa erittäin tärkeä. Opettaja on tuki ja turva koulun ja työelämän välisissä asioissa.

5 - Koulun tavoitteet, kriteerit ja arviointi lomakkeet ovat selkeät - Oppisopimukseen perehdyttäminen jäi vähäiseksi ja kansion informaatio jäi omalle vastuulle Mistä kuulit ensimmäisen kerran mahdollisuudesta suorittaa koulutus loppu oppisopimuksella? - Yläasteella, eräs amiksen opiskelija kertoi tästä mahdollisuudesta. Tarjottiinko sinulle oppisopimuksen aikana mahdollisuutta itse vaikuttaa opintojen suorittamiseen, vai annettiinko sinulle oppilaitoksesta vain yksi tapa suorittaa ne? - Kyllä, tarjottiin useita eri mahdollisuuksia ja sain itse vaikuttaa opintojen suorittamiseen. Tarkistettiinko hopsiasi säännöllisesti oppisopimuksen aikana? - Kyllä, keskimäärin kerran kuussa. Onko oppilaitos ja yritys sitoutuneita oppisopimukseen? - Kyllä. Saanko vertaistukea toisilta opiskelijoilta? - Kyllä, sekä muut oppisopimusopiskelijat, että oppilaitoksessa opiskelevat ovat tukeneet opiskeluani työpaikalla. Tukiko oppisopimukseen siirtyminen opintojesi suorittamista - Kyllä, tuki ja paransi opintojen suorittamista. Saitko tarpeeksi tietoa opintojesi etenemisestä ja suorittamistavasta opintojesi aikana. Kyllä, opinto-ohjaaja ja oppilaitoksen opettaja pitivät minut hyvin ajan tasalla. Millaisille opiskelijoille oppisopimus sopii parhaiten? - Melkein kaikille. Niille, jotka haluavat tulla toimeen omillaan. Erityisesti myös

6 niille, jotka tuntevat itsensä koulussa jotenkin ulkopuoliseksi tai niille, joilla on koulussa käyttäytymisvaikeuksia tms. Myös monille sellaisille, jotka kaipaavat opiskeluun enemmän vaihtelua tai monipuolisuutta. Miten SOMEa voisi käyttää hyväksi oppisopimuskoulutuksessa? - Ainakin Facebookissa voisi olla jotakin tiedotusta. Työelämän näkökulmasta: Työnantaja kouluttaa oppisopimusopiskelijan työpaikan tarpeeseen ja mahdollisesti rekrytoi. Kouluttaminen tapahtuu tutkinnon tavoitteiden mukaisesti. Työnantaja mahdollistaa tutkinnon perusteiden mukaiset laaja-alaiset työtehtävät. Opettajan näkökulmasta: Opettaja tiedottaa mahdollisuudesta suorittaa tutkinto oppisopimuksella. Opettaja laatii yhdessä opiskelijan ja työnantajan kanssa henkilökohtaisen opiskeluohjelman, joka allekirjoitetaan oppisopimuksen solmimisen yhteydessä. Opettajan pitää tuntea työpaikan tarjoamat mahdollisuudet hyvin Koulutusorganisaation johdon näkökulmasta: Nuorten oppisopimusopiskelun tunteminen ja tiedottaminen. Mahdollistaa ja tukea uusopettajuutta sekä käsitystä siitä että työtä tekemällä työpaikalla oppii. - Oppisopimusopiskelijoiden valvontavastuun jakaminen luotettaville opettajille Pohdintoja yleisesti oppisopimuksen näkökulmasta: Opiskelijan tukeminen työpaikan etsimisessä/löytämisessä. Työnantajalle pitää tiedottaa seuraavat asiat: mitä on nuorten oppisopimus, työaika, palkkaus, lähiopetus, koulutuskorvaus,työterveyspalvelut

7 3. TYÖELÄMÄLÄHTÖISYYS/TUTKINNON PERUSTEET Työelämälähtöiset työtehtäväkokonaisuudet työelämä tietää opiskelijan tavoitteet/sisällöt Työelämän rooli tiedossa Työelämän tarpeet/mahdollisuudet Opiskelijan työelämätaidot Opiskelijan näkökulmasta: Työelämätaidoista pitää olla näyttöä ennen oppisopimuksen solmimista. - Työelämä tiesi etukäteen opiskelijan tavoitteista - Oppisopimus valmistaa paremmin opiskelijan työelämään kuin oppilaitos - Opiskelijan vastuun kantaminen korostuu - Kirjalliset tehtävät ja opinnäyte työelämälähtöisiä Työelämän näkökulmasta: Työpaikan soveltuvuus oppisopimuspaikaksi varmistetaan ennen sopimuksen solmimista vertaamalla työtehtäviä tutkinnon perusteissa kuvattuihin osaamisvaatimuksiin (työtehtäväkartoitus) Joustiko suunnitelmat työelämän tarpeen mukaan? työpaikka pystyy joustamaan, oppilas lähti kilpailutoimintaan mukaan, työtehtävät muutettiin tavoitteita haastavammaksi ja aikataulua muutettiin siten, että osallistuminen kilpailutoimintaan on mahdollista. Suunnittelitko oppilaitoksen ja oppilan kanssa opintojen etenemistä? yhteissuunnittelu kaikkien osapuolten kanssa? Katso kysymys 1. Oppisopimusopiskelija tutustuu etukäteen työpaikkaan työssäoppimisen kautta tai koulu tuntee työpaikan toiminnan niin hyvin, että voi suositella

8 opiskelijaa kyseiseen paikkaan. Meidän ravintolaan sopiva. Opiskelijan on oltava sellainen, jolla on motivaatiota oppia ne asiat mitkä siinä työpaikassa ovat mahdollisia. Työpaikalla pyritään järjestämään joku, jonka kanssa opiskelijan tekee opintojaan eli työpaikkakouluttaja/-ohjaaja. Hänen on oltava kokenut työntekijä, tunnettava opiskelijan tavoitteet ja miten ne pystytään toteuttamaan, riippuu oppilaan omista tavoitteista ja innosta, motivaatiosta. Oppisopimus alkaa ja jos tapahtuu käänne huonompaan suuntaan (motivaatio), selvitetään mikä on ongelma, onko ennakkotiedot työpaikasta väärät ja toimiiko henkilökemia. Työpaikkakouluttajan näkökulmasta: - Tunnettava opiskelijan tavoitteet ja tietopuolisen koulutuksen sisällöt. - Perehdyttävä ammattiosaamisen näyttöjen kriteereihin ja arviointiin. - Mahdollisuus työpaikkaohjaajakoulutukseen Opettajan näkökulmasta: Opettaja perehdyttää työpaikkakouluttaja tutkinnon perusteisiin ja arviointikriteereihin ja osallistuu ammattiosaamisen arviointiin. Opettaja laatii yhdessä opiskelijan kanssa opiskelijalle henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman. - Arvioidaan työpaikan soveltuvuus Koulutusorganisaation johdon näkökulmasta: - tiedottaminen oppissopimusopiskelusta - työssäoppimispaikkarekisteri ajan tasalla - opettajien työelämäjaksojen tukeminen; työelämän tuntemus, verkostoituminen, osaamisen päivittäminen Pohdintoja yleisesti oppisopimuksen näkökulmasta: - suhdannevaihtelut vaikuttaa työpaikkojen saatavuuteen

9 - työpaikkaohjaajien vaihtuvuus - oppilaitoksen ja työelämän edustajien vapaamuotoiset tapaamiset 7. OPPIMISYMPÄRISTÖN TURVALLISUUS JA RESURSSIT Vaarojen kartoitus ja riskien arviointi Työturvallisuus (mm. perehdytys, ohjeet, varusteet, laitteet) Opiskelijan työturvallisuus taitojen kartoitus (mm. työturvallisuuskortti) Nuoren työntekijän suojelu ja määräykset Tieto- ja viestintäteknologian tietoturva Tukipalvelujen käytettävyys työssäoppimisen aikana Opiskelijan näkökulmasta: Perehdyttävä työpaikan työturvallisuusohjeisiin ja noudatettava työpaikalta saamiaan ohjeita. Opiskelija on tietoinen oppisopimuksen aikaisista tukipalveluista, mitä saa työpaikalta, mitä oppilaitoksesta. - Yrityksellä on omat työturvallisuuskoulutukset ilman niitä ei pääse työskentelemään yrityksessä Työelämän näkökulmasta: Kriteeripohjaisia kysymyksiä max 5 kpl. Onko työpaikallasi/yrityksessäsi mahdollista solmia oppisopimus alle 18-vuotiaalle henkilölle? on Miten turvallisuusasiat käydään läpi opiskelijan kanssa? Koulusta tulee sopimus (opiskelijan paperit mitä saa kouluta mukaansa) missä

10 rastitetaan kaikki kohdat sitä mukaan miten ne on käyty läpi. Hankalat asiakaspalvelutilanteet: opiskelijat eivät ole yksin töissä, opiskelijoista pidetään huolta, kunkin talon omat turvallisuusasiat tarkastetaan päivittäin normikäytännön mukaan, opiskelija osallistuu turvallisuuskoulutukseen yhtenä työyhteisön jäsenenä, - Opettajan näkökulmasta: Opettajan tulee informoida opiskelijaa oppilaitoksen tarjoamista tukipalveluista oppisopimusopiskelun aikana. - oppisopimusopiskelija on työnantajan vakuutuksen piirissä Kriteeripohjaisia kysymyksiä max 5 kpl. Tunnetko omaan koulutusalaasi liittyvät nuorta työntekijää koskevat turvallisuusmääräykset ja ohjeistukset? Tunnetaan, koska emme voi opiskelijaa laittaa yritykseen jossa on ongelmia turvallisuusasioisssa Tehdäänkö koulussa turvallisuuskartoitus opiskelijoiden kanssa? Tehdään opiskelijoiden kanssa Saiko opettaja tarpeeksi tietoa opiskelijan perehdytyksestä? Kyllä saadaan työnantajalta riittävästi tietoa Oliko perehdytys työpaikan laitteisiin riittävää? Kyllä. Asia myös dokumentoidaan kirjallisesti Koulutusorganisaation johdon näkökulmasta: Kriteeripohjaisia kysymyksiä max 5 kpl. Mitä erityispiirteitä alle 18 -vuotiaiden oppisopimukseen sisältyy turvallisen oppimisympäristön näkökulmasta?

11 Tredu: on ollut alle 18 vuotias työssäoppijoita, Salpaus: ei? Lainsäädäntö määrää, opiskelija on yritykseen vastuulla, että laki on voimassa työelämässä. Oppisopimuskoulutuksen järjestäjän tehtävä on selvittää, että työpaikka on turvallinen nuorelle työntekijälle ja lain määräykset ovat työpaikalla tiedossa. Huom. laki nuorista työntekijöistä ja STM:n ohjeet nuorille vaarallisista työtehtävistä. Miten opiskeluun liittyvien tukipalveluiden saatavuus turvataan oppisopimusopiskelijoilla? Oppisopimus opiskelijat eivät ole oppilaitoksen palveluiden alaisena, kun opiskelija on eronnut oppilaitoksesta (erillinen oppisopimuskeskus). Jos oppilaitos hoitaa itse oppisopimusasiat, ehkä kuraattorin (?) palvelut eivät kuulu opiskelijan käyttöön. Työterveys tulee yrityksen puolesta. Tietopuoleisten opintojen ohessa selvitetään mm. jatko-opintomahdollisuudet. Uutta mallia otetaan käyttöön aina optisimman mallin mukaan, ongelmat aina opettavat. Tiedon kulku oppilaitoksen/oppisopimuksen/yrityksen välillä on hyvin tärkeää! Esim. ongelmia työpaikalla. Pitää on selvillä, kenen vastuulla on mitäkin. Pitää tuntea opiskelija, että onko hänestä opiskelijaksi oppisopimukseen. Miten oppisopimus-koulutus rahoitus taataan? Riittääkö VOS-rahoitus? Laskentapäivät vaikuttavat rahoitukseen, onko opiskelija oppisopimuksessa vai oppilaitoksessa. Malli pitää suunnitella siten, että VOS-raha riittää! Työnjako suunnitelmaa tarkastellaan pitkin vuotta eli jos opiskelijoita on enemmän tai vähemmän / opettaja tehdään tarvittavat muutokset työnjakosuunnitelmaan. Selvitä Liisalta

12 Tredun prosessikaavio muille jakoon. Lomautuksen aikana opiskelija siirtyy oppilaitoksen kirjoille (koska silloin oppisopimus keskeytyy väliaikaisesti), tällöin on oltava tarkkana laskentapäivänä, jotta hänestä saa todellisen rahoituksen. Kun aloituspaikkoja vähennetään, voidaan ottaa sama määrä opiskelijoista, heistä osa menee oppisopimuskoulutukseen. Eli ns. ylipaikkalaiset laitetaan oppisopimukseen. Pohdintoja yleisesti oppisopimuksen näkökulmasta: 4. PEDAGOGINEN KEHITTÄMISTOIMINTA Opetusjärjestelyt ja oppimisympäristö o aikaresurssi, ops, atto-aineet, valinnaisuus, some Ohjaus ja opetusmenetelmät o perehdytys ja ohjaus (opettaja/opiskelija, työelämä), aikataulutus, ohjaussuunnitelma, välineet, elinikäisen oppimisen avaintaidot Pedagoginen johtaminen o johdon tuki, työnjako, lukujärjestykset, osa strategiaa, työelämälähtöinen ops Opiskelijan näkökulmasta: Opiskelija tietää oppisopimuksen toimijat ja heidän roolinsa. Opiskelija tietää opintojen etenemisen suunnitelman. Tutkinnon perusteiden tunteminen. Oppimisen dokumentointi. Ammattiosaamisen näyttöihin perehtyminen.

13 Arvioinnin tunteminen: ketkä arvioivat työssäoppimista ja näyttöjä. Some mukana ohjauksessa ja dokumentoinnissa. - Valinnaisten opintojen valinta mahdollisuus - Aikataulutuksen hallinta ja joutavat tapaamisajat Työelämän näkökulmasta: Arvioinnin tunteminen: ketkä arvioivat työssäoppimista ja näyttöjä.tutkinnon perusteiden tunteminen.mahdollisuus osallistua työpaikkaohjaajakoulutukseen. Opettajan näkökulmasta: Kokonaisvaltainen pedagoginen suunnittelu, toteuttaminen ja kehittäminen palautteiden perusteella. Koulutusorganisaation johdon näkökulmasta: - Lukusuunnitelmat tehty 2+1 opiskelun helpottamiseksi - Opon, ryhmänohjaajan ja vastuuopettaja rooli ohjauksessa tärkeä monessa eri vaiheessa Kriteeripohjaisia kysymyksiä max 10 kpl. Onko oppisopimuskoulutukseen sopivien oppimisympäristöjen suunnittelussa ja hakemisessa tehty yhteistyösopimuksia, joilla työpaikat/yritykset ovat sitoutuneet pilotointiin ja kehittämiseen? Anja: 2+1 malli kokeiltiin käyttöön jo 2011 syksyllä (raksa). Ei tiedä, tuntuu että ei ole tehty kys. sopimuksia. Salpaus: parissa yrityksessä on samaan aikaan useampia oppisopimusopiskelijoita. Tällainen yritys olisi hyvä yhteistyökumppani kehittämiseen. Minkälaisena näette oppisopimuskoulutuksen roolin oppilaitoksenne ammatillisen perustutkintokoulutuksen järjestämisessä? Mitä uutta se

14 mahdollisesti tuo? Leena: On tullut jäädäkseen, erityisesti hyvien opiskelijoiden väylä. Oppisopimusta voitaisiin lisätä. Pitäisikö ylioppilaiden siirtyä suoraan oppisopimukseen? Kahden tutkinnon suorittajat ja toisen tutkinnon tekijät olisivat hyvä ryhmä myös oppisopimukseen. Oppisopimus hyvä työväli, yksi väylä jonka voi valita. Suhdanteet vaikuttavat suuresti juuri oppisopimusmalliin. Anja: työnantajat rupeavat kiinnostumaan asiasta, koska oppisopimus sitoo yrityksen vain yhdeksi vuodeksi (ei kolmeksi vuodeksi). Myös kaksoistutkinnon suorittaja voi suorittaa oppisopimuksen, oppisopimus voi pidentää kys. tutkintoa. Kaksoistutkinnossa voisi myös suorittaa oppisopimuksen, varsinkin kun tekee kahta ammatillista tutkintoa, lukion oppimäärä voi olla hieman hankalaa. Mikä on oppilaitoksen johdon rooli oppisopimusjärjestelmää luotaessa? Leena: vahvana tukena, tehdään koko järjestelmä mahdolliseksi, seurataan prosessin ajamista sisään. PAOssa oli opiskelijoita ylipaikoilla, joten rahoitus ei muuttunut. Juuri resurssista opettajat olivat huolissaan. Salpauksessa oppisopimus lähti opettajilta, kun taas PAOssa lähti johdolta eteenpäin. Varsinkin ylipaikkatilanne ajoi oppisopimukseen, jotta poistuu ilmaiset opiskelijat pois oppilaitoksesta. Leena: lähdettiin yhdellä mallilla liikkeelle, jotta ei olisi monia malleja -> ei anneta kaikkien kukkien kukkia. Minkälaisia vaikutuksia oppisopimuskoulutuksella on opettajien työnkuvaan ja miten mahdolliset muutokset on huomioitu/pitäisi huomioida työsuunnitelmissa ja muissa resurssoinneissa? Leena: tutkintoalalla (+toimipiste kohtaisesti) on yksi opettaja, joka hoitaa kaikki oppisopimusopiskelijat. NÄmä vastuu opettajat joutuvat tekemään työtä

15 hyvin yksinään. Opettajan on tietty resurssi/opiskelija, laitetaan työsuunnitelmaan. Heikkona kohtana on, että oppisopimus on yhden opettajan vastuulla, mitä sitten tapahtuu jos tämä opettaja vaihtaa työpaikkaa. Pitäisi kokeilla kys. asian kanssa ns. kollegavalmentaja ryhmää, joka kerran jaksossa jakavat yhdessä hyvät käytänteet + kehittää oppisopimusta eteenpäin. Osaako opettajat erottaa nuorten ja aikuisten oppisopimuksen? Tredussa ei ole pelkoa sekaantumisesta. Salpaus: oppisopimus opiskelijat liittyvät aikuiskoulutuksen (vain SOTE) oppisopimukseen mm. yhteiset tietopuoleiset opinnot. Tässä yhteistyössä on tullut pieniä solmukohtia. Leena: Oppisopimusrahoitus riittää myös kollegavalmentaja ryhmän työhön. Opettajan resurssi/opiskelija: opettajan tykkäävät suunnitelma työn kys. resurssin mukaan. Miten perehdytetään työpaikkoja oppisopimuksen/normaalin työssäoppimisen eroon? Tulee opettajan omasta kys resurssista. Oppisopimuskeskuksella on infomaatio flyereita työelämälle oppisopimukseen. Oppisopimuskeskuksen asia on ohjata työelämää oppisopimukseen! Oppilaitoksen rooli on se minkä oppisopimuskeskus ostaa oppilaitokselta (ohjaus, näytöt, tietopuoliset opinnot), paitsi jos oppilaitos tekee itse koko oppisopimuskoulutuksen. Joustiko malli erilaisiin työpaikkoihin ja opintoihin nähden Leena: on ollut vain yksi malli käytössä (2+1), kyllä malli jousti hyvin erilaisiin työpaikkoihin. Rajat tulevat omasta rajoittumisesta. Onko OPS:eja jouduttu muokkaamaan, kun opiskelija menee oppisopimusmalliin? Kyllä varmasti on jouduttu, todellista HOPS:ia on jouduttua tekemään. OPS:in ehkä opintojen järjestystä on jouduttu muuttamaan. Tredu: Oppisopimuksessa lähiopetus määrät riippuvat paljon alasta siis mallia sovelletaan asia aloilla.

16 Salpaus (SOTE): 30 lähipäivää/lukuvuosi viiden päivän jaksoissa. Pohdintoja yleisesti oppisopimuksen näkökulmasta: Lähipäivien sisällön pitää olla opiskelijalla merkityksellistä ja oikeaan aikaan. Kaikkien opettajien pitää tuntea oppisopimus koulutusmuotona. Ryhmänohjaajan pitää olla oppisopimukseen hakeutumisvaiheessa hereillä, jotta opiskelija ei keskeytä opintojaan. Tiedottaminen oppilaitoksessa nuorten oppisopimuksesta ryhmänohjaajatunneilla ja vanhempainilloissa jo ensimmäisellä luokalla. Työpaikan pitää tarjota monipuolisia oppimistehtäviä, jotta ammattiosaamisen näytöt voidaan antaa.työpaikkakouluttajan perehdyttäminen ja sitouttaminen opiskelijan ohjaukseen. Oppisopimusopiskelijan jatko- opintoinfo opon toimesta. 5. TYÖSSÄOPPIMINEN Työpaikkaohjaajan aika opiskelijalle ja oppilaitoksen tuki ohjaajalle Opettajan resurssit Työpaikkaohjaaja tietää opiskelijan tavoitteista Työpaikkaohjaajakoulutus Palaute ja sen avulla kehittäminen Työpaikkarekisteri? Monipuolinen ohjaus esim. some Opiskelijan näkökulmasta: - opiskelija sai riittävästi tukea ohjaajalta ja opettajalta - Osasi entuudestaan työmaan asiat - Palautetta tuli ns. jatkuvasti. - Oppisopimuskeskus ei aina hoitanut ajoillaan asioita.

17 - Työpaikkaohjaajaa/-kouluttajaa koulutetaan säännöllisesti - Työpaikkaohjaaja/-kouluttaja tietää opiskelijan tavoitteista ja pystyy ohjaamaan ja opettamaan - puhelimen välityksellä yhteydessä ja henkilökohtaisesti - Työelämän näkökulmasta: Oppisopimuksen laadinnan yhteydessä pitäisi sopia yhteydenpidosta. Alkuvaiheessa tarvitaan tiivistä yhteydenpitoa, myöhemmässä vaiheessa mahdollisesti vähemmän. Kriteeripohjaisia kysymyksiä 5-10 kpl. Onko yhteydenpito aktiivista kaikkien osapuolten välillä? Työpaikalla ei paljon koulun kanssa yhteydenpitoa, opiskelijan kautta tulee niitä asioita esille, koululta voisi olla enemmänkin yhteydenpitoa, mutta tämä työpaikka ei sitä kaipaa. Yhteystiedot ovat kaikilla ja he tietävät, että aina voi soittaa, jos on jotain epäselvää tms. Vastasiko työpaikan tarve ja oppilaan osaaminen, molempien osapuolten hyötyminen oppisopimuksesta? Oppisopimusopiskelijan työpanos hyvä, hektinen ravintola, ei ole varaa pitää kädestä kiinni, heidän pakko oppia talon tavoille mahdollisimman pian. Opiskelijan tavoitteiden ja ravintolan tarpeiden kohtaaminen on mietitty työtehtävien kartoituksessa ja molemmat täten hyötyvät toinen toisistaan. Opettajan näkökulmasta: - Työssäoppimisen ohjaajalla (kuka, mistä kenelle?) tiedotusvastuu oppisopimusasioiden tiedottamisesta

18 Koulutusorganisaation johdon näkökulmasta: - Tiedottaminen ja tiedonkulku on varmistettava, jotta kaikki osapuolet tietäisivät oppisopimukseen liittyvistä asioista ja niihin liittyvistä muutoksista. - Pohdintoja yleisesti oppisopimuksen näkökulmasta: 6. OPPIMISEN JA OSAAMISEN ARVIOINTI JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT Osaamisen ja oppimisen arviointi o työpaikkaohjaajan tietotaito o kannustus, motivointi o opiskelijan itsearviointi Työpaikalla opiskelijalla on mahdollisuus osoittaa ja arvioida osaamista Palautteen antaminen Näyttöjen dokumentointi materiaali/ohjeet saatavilla oppimisympäristössä/verkossa Näytöt mahdollisia aidossa työympäristössä, entä näyttöjen täydentäminen Dokumentoinnissa voidaan hyödyntää verkkoympäristöjä Opiskelijan näkökulmasta: - n. kerran kuukaudessa arviointi oppisopimuskeskukseen, mutta nettiyhteys ei toiminut kunnolla sen takia arvioinnit aina myöhässä - Oppisopimuskeskus ei informoinut kunnolla opintososiaalisista eduista - Arviointi toimi hyvin koulun puolesta

19 - Työelämän näkökulmasta: Perehdytettiinkö sinut oppisopimusopiskelijan tutkinnon ammattitaitovaatimuksiin ja kriteereihin riittävän hyvin? Koulun materiaalit käydään yhdessä läpi, arviointiasteikko 1-3 on haastava, 1-5 reilumpi opiskelijaa kohden, koulun ohjeitten mukaan, yleensä opiskelija on hyvin innokasta ja taitava, ulkomailta tulleet opiskelijat (vaihdossa olleet): heille annetaan yhtä haastavia tehtäviä kuin suomalaisillekin (taitojen mukaan). Jokainen oppii tiskaamaan ja kattamaan riippumatta siitä missä maassa sitä tehdään. Opiskelijat pyrkivät ammattiin ja sitä he yleensä ovat halukkaita oppimaan. - Näyttösuunnitelman tekeminen etukäteen ja sen hyväksyttäminen Opettajan näkökulmasta: Kriteeripohjaisia kysymyksiä max 10 kpl. Oletko saanut tiedon oppisopimusopiskelijan työssä oppimisen arvioinnin sisällöstä oppisopimuksen aikana, jos et ole voinut olla mukana väliarviointikeskusteluissa? Olemme saaneet tiedon ja työnantaja raportoi, jos tulee ongelmia opiskelijasta tai on muita haasteita Onko dokumentaation periaatteet selkeät kaikille osapuolille? Selkeät on, mutta aina välillä pitää muistuttaa dokumentoinnin aikataulusta ja samalla kerrata mitä dokumentoidaan Käytetäänkö oppimis- ja arviointitilanteissa verkko-oppimisympäristöä hyödyksi (kehitettävät ja hyvin hoidetut tehtävät tulevat näkyväksi kaikille osapuolille)?

20 Oppisopimuskeskus käyttää arvioinnissa verkkoympäristöä hyväksi Oliko työpaikalla mahdollista suorittaa kaikki ammattiosaamisen näytöt tarvittavassa laajuudessaan? Ehdottomasti kyllä Miten yhteistyö sujui työpaikan, opiskelijan ja oppilaitoksen välillä Toimii hyvin tietoa vaihdetaan hyvin koko oppisopimusajan. Työnantajilta aina liikenee aikaa keskusteluihin. Koulutusorganisaation johdon näkökulmasta: - Paremmat oppimistulokset ammattiosaamisen näytöissä koulutusmuodon vaikuttavuus on selvä Pohdintoja yleisesti oppisopimuksen näkökulmasta: Palautejärjestelmä ajan tasalla. Palautetta pitää kerätä kaikilta toimijoilta ja sen pohjalta tehdä kehittämistä. Vertaiskehittäjät ovat hyväksyneet raportin (pvm): Vertaiskehittämisraportti voidaan julkaista internetissä (X):

14.10.2013 Päivi Yli-Karro WinNova,

14.10.2013 Päivi Yli-Karro WinNova, Oppisopimustoiminnan i i i ajankohtaiskatsaus k t 14.10.2013 Päivi Yli-Karro WinNova, Henkilöstö 3 ½ koulutustarkastajaa 4 ½ koulutussihteeriä Toimipisteet Otavankatu 5A, Pori ja Satamakatu 17, Rauma Eniten

Lisätiedot

Oppisopimus -toimintamallin arviointi - Perusraportti

Oppisopimus -toimintamallin arviointi - Perusraportti Oppisopimus toimintamallin arviointi Perusraportti 1. Olen Vastaajien määrä: 8 0 1 2 3 työelämän edustaja opiskelija opettaja koulutusorganisaation johtoa 2. Yllä olevan oppisopimusmallin (kuva) selkeys

Lisätiedot

OPPISOPIMUSFOORUMI 21.11.2013

OPPISOPIMUSFOORUMI 21.11.2013 OPPISOPIMUSFOORUMI 21.11.2013 1. 2+1 TOTEUTUKSEN KRITEERIT 2. 2+1 MALLIN TOTEUTUS RAKENNUSALALLA 3. OPPIMISPOLKUJA 4. POSITIIVISTA / POHDITTAVAA Oppisopimusfoorumi Hannu Rinne TUTKINNON TAVOITTEET KOLMELLE

Lisätiedot

Jyväskylän koulutuskuntayhtymän 2+1 -malli. Vastuut toimijoiden kesken

Jyväskylän koulutuskuntayhtymän 2+1 -malli. Vastuut toimijoiden kesken Jyväskylän koulutuskuntayhtymän 2+1 -malli Vastuut toimijoiden kesken 2 + 1 malliin siirtymisen edellytykset Opiskelijalla tulee olla: ammattitaito täydentävät opinnot (20 ov) suoritettu 18 v ikä, pääsääntöisesti

Lisätiedot

Tervetuloa työpaikkakouluttajien valmennukseen!

Tervetuloa työpaikkakouluttajien valmennukseen! OPPISOPIMUS Tervetuloa työpaikkakouluttajien valmennukseen! KEUDA 1 1.4.2015 OPPISOPIMUS Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Omistajakunnat Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Tuusula sekä

Lisätiedot

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Kaikissa toisen asteen

Lisätiedot

Opiskelijan palaute ammatillisen peruskoulutuksen toteutuksesta oppisopimuskoulutuksena (2+1-malli)

Opiskelijan palaute ammatillisen peruskoulutuksen toteutuksesta oppisopimuskoulutuksena (2+1-malli) Opiskelijan palaute ammatillis peruskoulutuks toteutuksesta oppisopimuskoulutuksa (2+1-malli) 1. Perustutkinto/koulutusohjelma 2. Oppisopimusaika 3. Oppisopimuspaikan hankinta * nmlkj hankin paikan itse

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin

Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin YHDESSÄ Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin AMISTO 2.1.2014 Anu Raudasoja HAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu 1.1.2014 YHDESSÄ Teemat: 1. Tutkinnon perusteista OPSiin 2. OPSista HOPSiin

Lisätiedot

Oppisopimuksia ammattikoululaisille

Oppisopimuksia ammattikoululaisille Oppisopimuksia ammattikoululaisille Jaakko Lainio 20.3.2014 Viimeinen vuosi oppisopimuksella Erinomainen yhdistelmämahdollisuus! Opiskellaan ensin perustaidot koulussa ja siirrytään välillä oppisopimuksella

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammatilliset tutkinnot Yhteensä yli 350 kpl erilaisia tutkintoja

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Suunnittelun lähtökohdat Suunnittelun pohjana aina voimassa oleva

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN ERITYISPIIRTEET. Omnian oppisopimustoimisto Tarmo Välikoski, oppisopimusjohtaja

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN ERITYISPIIRTEET. Omnian oppisopimustoimisto Tarmo Välikoski, oppisopimusjohtaja OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN ERITYISPIIRTEET Omnian oppisopimustoimisto Tarmo Välikoski, oppisopimusjohtaja Oppisopimuskoulutus on käytännönläheistä Oppisopimuskoulutus on ammatillisen koulutuksen järjestämismuoto,

Lisätiedot

Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa. Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10.

Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa. Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10. Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10.2011 Sisältö 1. WinNova 2. Opiskelijoiden perehdyttäminen arviointiin 3.

Lisätiedot

Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset 18.10.2012 koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi

Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset 18.10.2012 koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset 18.10.2012 koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi Ehdotukset valmisteltu työurasopimuksen pohjalta käynnistetyssä työryhmässä keskusjärjestötasolla. Neuvottelut

Lisätiedot

Oppisopimusopiskelijan arviointi työpaikalla

Oppisopimusopiskelijan arviointi työpaikalla OPPISOPIMUS Oppisopimusopiskelijan arviointi työpaikalla Palaute jokapäiväisessä työssä Työssä oppimisen arviointi - työpaikkakouluttaja Tutkinnon suorittaminen Aikuisilla tutkintotilaisuudet Nuorilla

Lisätiedot

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon perusteiden ja koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman hierarkia Laki ja asetukset Ammatillisen

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen esittely

Oppisopimuskoulutuksen esittely Oppisopimuskoulutuksen esittely Jyväskylän oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus on työpaikalla käytännön työssä toteutettavaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään oppilaitoksessa järjestettävillä

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii Oppisopimuskoulutus Tekemällä oppii Sopii kuin nakutettu Perustietoa oppisopimuksesta Oppisopimus on käytännöllinen tapa kouluttautua ja kouluttaa yritykseen ammattitaitoista henkilöstöä sekä kehittää

Lisätiedot

Lisätietoja ja syvempää tietoa työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta ja koulutuksesta ja

Lisätietoja ja syvempää tietoa työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta ja koulutuksesta  ja Starttikoulutus 1 Sisällys Mitä oppisopimuskoulutus tarkoittaa? 2 Yhteistyön osapuolet, roolit ja tehtävät 3-5 Oppisopimuksen alussa sovittavat asiat 7-8 Työpaikalla tapahtuvan koulutuksen suunnittelu

Lisätiedot

Yhteistyö tutkinnon järjestäjän ja vankilan välillä. Näyttötutkintojen arviointi

Yhteistyö tutkinnon järjestäjän ja vankilan välillä. Näyttötutkintojen arviointi Yhteistyö tutkinnon järjestäjän ja vankilan välillä Näyttötutkintojen arviointi Sirpa Rintala Tekemällä oppii -projekti TEKEMÄLLÄ OPPII 1.8.2010-31.12.2013 Vankeudesta vapauteen ja opiskelusta työpaikalle

Lisätiedot

OPPISOPIMUS. www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen

OPPISOPIMUS. www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen OPPISOPIMUS www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen OPPISOPIMUSKOULUTUS TYÖSSÄ OPPIMINEN TEORIAOPINNOT TUTKINTOTILAISUUDET työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettäviä

Lisätiedot

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä. Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio. tori

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä. Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio. tori SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio tori t Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 www.sakky.fi/oppisopimuskoulutus etunimi.sukunimi(at)sakky.fi

Lisätiedot

POHJOISEN KESKI-SUOMEN AMMATTIOPISTO

POHJOISEN KESKI-SUOMEN AMMATTIOPISTO POHJOISEN KESKI-SUOMEN AMMATTIOPISTO OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAPALAUTE kevät 2016 Vastausprosentti: 38,9 % Oppisopimuskoulutuksen järjestäjän toiminta (oppisopimuskeskus, oppisopimustoimisto tai

Lisätiedot

Laajennettu työssäoppiminen

Laajennettu työssäoppiminen Laajennettu työssäoppiminen Liiketalouden perustutkinto Esityksen nimi / Tekijä 13.11.2013 1 Nykyisin käytössä olevat mallit Koulutuskeskus Sedu, Seinäjoki, Koulukatu, liiketalouden perustutkinto Tieto-

Lisätiedot

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi OPAS- TUSTA Työpaikoille Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi MITÄ OVAT AMMATTI- OSAAMISEN NÄYTÖT koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhdessä suunnittelemia, toteuttamia ja arvioimia työtehtäviä työssäoppimispaikassa

Lisätiedot

Ajankohtaista ministeriöstä - Nuorten oppisopimuskoulutuksen kehittäminen. Opso ry syysseminaari 19.11.2013 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund

Ajankohtaista ministeriöstä - Nuorten oppisopimuskoulutuksen kehittäminen. Opso ry syysseminaari 19.11.2013 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Ajankohtaista ministeriöstä - Nuorten oppisopimuskoulutuksen kehittäminen Opso ry syysseminaari 19.11.2013 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Vuoden 2014 oppisopimuskoulutuksen lisäkoulutuksen paikat Päätös

Lisätiedot

Ammatillisten oppilaitosten ja yritysten yhteistyö

Ammatillisten oppilaitosten ja yritysten yhteistyö Ammatillisten oppilaitosten ja yritysten yhteistyö Ammattilaisen kädenjälki 8.11.2017 Helsinki Kiertotalous ja kestävän kehityksen osaaminen koulutusreformissa Kiertotalous ja kestävän kehityksen osaaminen

Lisätiedot

ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVAN OPISKELIJAN OHJAAMINEN TYÖELÄMÄÄN- TOIMINTAMALLI

ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVAN OPISKELIJAN OHJAAMINEN TYÖELÄMÄÄN- TOIMINTAMALLI ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVAN OPISKELIJAN OHJAAMINEN TYÖELÄMÄÄN- TOIMINTAMALLI Valmis -hanke Salon seudun ammattiopisto Toimintamalli Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan ohjaaminen työelämään hotelli-,

Lisätiedot

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ja yksilöllisyyden mahdollistaminen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman toimeenpanossa 17.4.

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ja yksilöllisyyden mahdollistaminen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman toimeenpanossa 17.4. Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ja yksilöllisyyden mahdollistaminen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman toimeenpanossa 17.4.2015 Opetusneuvos, M. Lahdenkauppi Tutkintojärjestelmän kehittämisen

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttö Ammatillisiin perustutkintoihin on liitetty ammattiosaamisen näytöt osaksi opiskelijan arviointia

Lisätiedot

POHJOISEN KESKI-SUOMEN AMMATTIOPISTO

POHJOISEN KESKI-SUOMEN AMMATTIOPISTO POHJOISEN KESKI-SUOMEN AMMATTIOPISTO OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAPALAUTE vuosi 2016 Vastausprosentti: 33,5 % I Oppisopimuskoulutuksen järjestäjän toiminta (oppisopimuskeskus, oppisopimustoimisto tai

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Työssäoppiminen: työssä, oppimassa vai pakkotöissä. Lauri Kurvonen 29.1.2011

Työssäoppiminen: työssä, oppimassa vai pakkotöissä. Lauri Kurvonen 29.1.2011 Työssäoppiminen: työssä, oppimassa vai pakkotöissä Lauri Kurvonen 29.1.2011 Sisällys Mitä on työssäoppiminen? Työssäoppimisen haasteet ja ongelmat Työssäoppimisen ja AM-näyttöjen rahoitus Opiskelijoiden

Lisätiedot

NUORTEN OPPISOPIMUS 2+1 MALLI POINT COLLEGESSA

NUORTEN OPPISOPIMUS 2+1 MALLI POINT COLLEGESSA NUORTEN OPPISOPIMUS 2+1 MALLI POINT COLLEGESSA 2 + 1 MALLIIN SIIRTYMISEN EDELLYTYKSET Opiskelijalla tulee olla: ammattitaito täydentävät opinnot (35 op) suoritettu kahden vuoden opinnot suoritettuna tai

Lisätiedot

Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke

Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke Kokeilua kolme vuotta Tavoitteena tuottaa uusia testattuja toimintamalleja ja -tapoja laajamittaisen työssäoppimisen toteuttamiseen Lupa kokeilla ja todeta, mikä

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformitiedotus jatkaville opiskelijoille siirtymävaiheessa. Jyväskylän koulutuskuntayhtymä syksy 2017

Ammatillisen koulutuksen reformitiedotus jatkaville opiskelijoille siirtymävaiheessa. Jyväskylän koulutuskuntayhtymä syksy 2017 Ammatillisen koulutuksen reformitiedotus jatkaville opiskelijoille siirtymävaiheessa Jyväskylän koulutuskuntayhtymä syksy 2017 Mikä on ammatillisen koulutuksen reformi? Nuoria koskeva ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

26.4.2012. HARVA-kehttämishanke Merja Tuomola Tiina Garcia 2011-2012

26.4.2012. HARVA-kehttämishanke Merja Tuomola Tiina Garcia 2011-2012 HARVA-kehttämishanke Merja Tuomola Tiina Garcia 2011-2012 Oppisopimusopiskelija voi saavuttaa mahdollisimman hyvin tutkinnon ammattitaitovaatimukset ja selviytyä työtehtävistään oppimisvaikeuksistaan tai

Lisätiedot

Nuorten Oppisopimuskoulutus

Nuorten Oppisopimuskoulutus Nuorten Oppisopimuskoulutus Oppisopimuksella tarkoitetaan työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä harjoitettavia ammatillisia opintoja, joita täydennetään tietopuolisilla opinnoilla. Työ + koulu

Lisätiedot

Työpaikoilla oppimisen monet muodot Määrä lisääntyy laatua kehittämällä?

Työpaikoilla oppimisen monet muodot Määrä lisääntyy laatua kehittämällä? Työpaikoilla oppimisen monet muodot Määrä lisääntyy laatua kehittämällä? Sampon neuvottelukuntien seminaari, Imatra 6.9.2017 Projektipäällikkö Maija Savolainen, Savon ammatti- ja aikuisopisto maija.savolainen@sakky.fi

Lisätiedot

Satakunnan oppisopimuskeskus

Satakunnan oppisopimuskeskus Satakunnan oppisopimuskeskus Henkilöstö Koulutustarkastajat Janne Koskela, Riitta Lehtonen, Juha Nurmi, Anne Nurmimäki (Rauma) Koulutussihteerit: Sirpa Häyhtiö, Kirsi Aulapalo, Kirsi Jokisuo, Satu Uusi-Uola

Lisätiedot

MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos. www.facebook.com/mercuria.fi

MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos. www.facebook.com/mercuria.fi MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos www.facebook.com/mercuria.fi FAKTAA MERCURIASTA sijaitsee Länsi-Vantaalla Martinlaaksossa hyvien kulkuyhteyksien päässä perustettu vuonna 1908 omistajina Vantaan

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä - Keuda

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä - Keuda Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä - Keuda Omistajakunnat Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Tuusula, Sipoo Opiskelijoita noin 7 000, henkilökuntaa noin 620 12 koulutusyksikköä (Järvenpää,

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi ja kestävä kehitys. Petri Sotarauta

Ammatillisen koulutuksen reformi ja kestävä kehitys. Petri Sotarauta Ammatillisen koulutuksen reformi ja kestävä kehitys Petri Sotarauta 28.11.2017 2 #AMISREFORMI REFORMI PÄHKINÄNKUORESSA Uusi laki ammatillisesta koulutuksesta voimaan 1.1.2018 Yksi näyttöön perustuva ja

Lisätiedot

Opiskelija siirtyy suorittamaan ammatillisen perustutkinnon loppuun oppisopimuskoulutuksena (2+1 malli)

Opiskelija siirtyy suorittamaan ammatillisen perustutkinnon loppuun oppisopimuskoulutuksena (2+1 malli) Opiskelija siirtyy suorittamaan ammatillisen perustutkinnon loppuun oppisopimuskoulutuksena (2+1 malli) Aloitusvaihe Opinto-ohjaaja tiedottaa opiskelijaryhmiä mahdollisuudesta tehdä tutkinto loppuun oppisopimuskoulutuksena

Lisätiedot

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 Kuntoutuksen mahdollisuudet ja rooli syrjäytymisen ehkäisyssä 17.2.2011 Pirjo Kannisto Opetusministeriön linjauksia tulevaisuuden oppisopimuskoulutukseen

Lisätiedot

Yhteystiedot. Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, 40101 Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15

Yhteystiedot. Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, 40101 Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15 Yhteystiedot Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, 40101 Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15 Nuorten oppisopimuskoulutus Tarja Orellana, koulutustarkastaja p. 040 341 5189 tarja.orellana@jao.fi

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutus ja tarkastukset - käytännön esimerkkejä ja mitä niistä olisi opittavaa? Tuija Laukkanen Syksy 2013

Oppisopimuskoulutus ja tarkastukset - käytännön esimerkkejä ja mitä niistä olisi opittavaa? Tuija Laukkanen Syksy 2013 Oppisopimuskoulutus ja tarkastukset - käytännön esimerkkejä ja mitä niistä olisi opittavaa? Tuija Laukkanen Syksy 2013 Käytännön esimerkit ja mitä niistä olisi opittavaa? Tarkastuskohteet ja päätökset;

Lisätiedot

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 1. Y1 OPPILAITOS -Toimiala / yksikkö 2. Y2. Ikä 3. S0 Valmistutko tänä kevään? 4. S 1a Millaisen arvioit elämäntilanteesi olevan 4 kuukauden kuluttua valmistumisesi

Lisätiedot

Työssäoppimisen (TOP) palaute 2014-2015

Työssäoppimisen (TOP) palaute 2014-2015 Työssäoppimisen (TOP) palaute 2014-2015 TOP palaute Työssäoppimisesta palautetta antoi yhteensä 431 opiskelijaa ja 16 työpaikkaohjaajaa Kokonaisarvio työssäoppimisesta asteikolla 1-5: opiskelijat 4,19

Lisätiedot

OPPISOPIMUS on HYVÄ DIILI!

OPPISOPIMUS on HYVÄ DIILI! OPPISOPIMUS on DIILI! HYVÄ Oppisopimuksella osaajaksi stadissa. Työelämälähtöistä oppisopimuskoulutusta Keski- Uudellamaalla. Oppisopimukset Itä- Uudellamaalla. OPPISOPIMUS Viikkotyöaika: min. 25h/vko

Lisätiedot

Työelämälähtöinen opetussuunnitelma uraohjauksen tukena

Työelämälähtöinen opetussuunnitelma uraohjauksen tukena Työelämälähtöinen opetussuunnitelma uraohjauksen tukena Kiinni Työelämässä Mahis työhön projektin väliseminaari 11.11.2009 Liisa Metsola Ammattikoulutuksen kehittäminen - yksikkö Opetushallitus Ammatillisten

Lisätiedot

Sopimus Opiskelija oppii työssä

Sopimus Opiskelija oppii työssä Oppisopimus Työpaikka/ työpaikkakouluttaja - kouluttaa - arvioi Sopimus Opiskelija oppii työssä Tietopuolinen koulutus oppilaitoksessa monimuotoisesti Opettaja koordinoi, ohjaa, arvioi Tutkintotodistus:

Lisätiedot

Sisältö Mitä muuta merkitään?

Sisältö Mitä muuta merkitään? HOKSin rakenne Asetuksen (673/2017, 9 ) kohta Koulutuksen järjestäjä merkitsee opiskelijan henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan ainakin seuraavat tiedot: 1) suoritettava tutkinto tai valmentava

Lisätiedot

Työelämäpedagogi. Mitä työelämäpedagogiikka on?

Työelämäpedagogi. Mitä työelämäpedagogiikka on? Työelämäpedagogi Mitä työelämäpedagogiikka on? millaisilla menetelmillä ja ratkaisuilla päästään siihen tavoitteeseen joka on asetettu ja tai olemassa toimitaan yhteistyössä koulutuksen järjestäjän ja

Lisätiedot

TYÖPAIKKAOHJAAJIEN KOULUTUS 3 OV

TYÖPAIKKAOHJAAJIEN KOULUTUS 3 OV TYÖPAIKKAOHJAAJIEN KOULUTUS 3 OV Määräykset ja ohjeet 2012:41 Opetushallitus ja tekijät Määräykset ja ohjeet 2012:41 ISBN 978-952-13-5271-3 (nid.) ISBN 978-952-13-5272-0 (pdf) ISSN-L 1798-887X ISSN 1798-887X

Lisätiedot

Ennakkojaksot ja VALMA 26.3.2015. Virpi Spangar / Oppisopimusyksikkö

Ennakkojaksot ja VALMA 26.3.2015. Virpi Spangar / Oppisopimusyksikkö Ennakkojaksot ja VALMA 26.3.2015 Virpi Spangar / Oppisopimusyksikkö MITÄ on VALMA? Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus (vakinaistui 2010, perusteet), Ammattistartti Maahanmuuttajien

Lisätiedot

Osahankkeen nimi Työssäoppimisen laajentaminen kokeilumallilla Hankkeen tavoitteet Kohderyhmät ja hyödynsaajat...

Osahankkeen nimi Työssäoppimisen laajentaminen kokeilumallilla Hankkeen tavoitteet Kohderyhmät ja hyödynsaajat... 1 (5) Päivämäärä: Suunnitelman laatija(t): Salme Lehtinen Osahankkeen nimi Työssäoppimisen laajentaminen kokeilumallilla 2 + 1 Valtionavustus 346/422/2008 13.10.2008 Hankkeen hallinnointi, kustannuspaikka,

Lisätiedot

ARVIOINTIKOHTEET JA KRITEERIT

ARVIOINTIKOHTEET JA KRITEERIT Sedu: autoala, elintarvikeala, sosiaali- ja terveysala, matkailuala,liikeala, puuala Työssäoppimisen mielekäs laajentaminen ja sen monipuolisempi hyödyntäminen Opiskelijan yksilöllisten mahdollisuuksien

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Elektroniikka-asentaja, ICT-asentaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Laatija Tila Tieto- ja tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS. Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio. Asiakaspalvelu p. 044 785 3067

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS. Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio. Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 www.sakky.fi/oppisopimuskoulutus etunimi.sukunimi(at)sakky.fi tai oppisopimuskeskus@sakky.fi

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin 18 henkilölle, joista

Lisätiedot

Suositus henkilökohtaistamisen ohjaukseen näyttötutkinnon eri vaiheissa

Suositus henkilökohtaistamisen ohjaukseen näyttötutkinnon eri vaiheissa Suositus henkilökohtaistamisen ohjaukseen näyttötutkinnon eri vaiheissa Ohjauksen palvelutuokiot Satakunnan Opin ovi ja yhteistyötä koulutukseen! Satakunnan Opin ovi ja yhteistyötä koulutukseen! projektit

Lisätiedot

Työssäoppimisen (TOP) prosessi. Omnian ammattiopisto. Päivitys Omnian ammattiopiston johtoryhmä

Työssäoppimisen (TOP) prosessi. Omnian ammattiopisto. Päivitys Omnian ammattiopiston johtoryhmä Työssäoppimisen (TOP) prosessi Omnian ammattiopisto Päivitys 11.11.2014 Omnian ammattiopiston johtoryhmä Työssäoppimisen (TOP) toteuttamisprosessi 1. SOVELTAMISALUE - Prosessia sovelletaan kaikissa Omnian

Lisätiedot

Valitsen ohjatusti työssäoppimis- ja näytön toteuttamista. Suunnittelee työssäoppimisen. Työssäoppimisjakson suunnitteleminen

Valitsen ohjatusti työssäoppimis- ja näytön toteuttamista. Suunnittelee työssäoppimisen. Työssäoppimisjakson suunnitteleminen PROSESSIKAAVIO ammattiosaamisen arviointi (näytöt) (luonnos 5) 15.8.2007 1 (7) OPISKELIJAN PROSESSI Valmentaudun topjaksoon Valitsen ohjatusti työssäoppimis- ja näyttöpaikan Suunnittelen työssäoppimisen

Lisätiedot

Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Arvioinnin kokonaisuus arvioinnin periaatteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen oppimisen

Lisätiedot

www.facebook.com/mercuria.fi MERCURIA

www.facebook.com/mercuria.fi MERCURIA www.facebook.com/mercuria.fi MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos FAKTAA MERCURIASTA perustettu 1908 ylläpitäjänä Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy (osakkaina Vantaan kaupunki ja Helsingin Kauppiaitten

Lisätiedot

Muutokset 1.8.2015 alkaen

Muutokset 1.8.2015 alkaen Muutokset 1.8.2015 alkaen Laki ammatillisesta peruskoulutuksesta (L630/1998, muutos L787/2014) tuli voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle

Lisätiedot

Oppisopimuksella ammattiin

Oppisopimuksella ammattiin Oppisopimuksella ammattiin Video: oppisopimuskoulutus: Puualan perustutkinto https://www.youtube.com/watch?v=pvxiyx zaivm Oppisopimus on Työssä oppimista, jota täydennetään opiskelulla oppilaitoksessa

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN TOTEUTUS VANAJAN VANKILALLA

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN TOTEUTUS VANAJAN VANKILALLA OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN TOTEUTUS VANAJAN VANKILALLA YLEISTÄ OPPISOPIMUKSESTA Hämeenlinnan seudun oppisopimustoimiston tehtävänä on palvella alueensa (Hämeenlinna, Hattula, Janakkala) elinkeinoelämää ja

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutus ammatillisen peruskoulutuksen osana (2+1 malli) luonnos /ar/mk/eo 1/8. Koulutustarkastaja

Oppisopimuskoulutus ammatillisen peruskoulutuksen osana (2+1 malli) luonnos /ar/mk/eo 1/8. Koulutustarkastaja Oppisopimuskoulutus ammatillisen perus osana (2+1 malli) luonnos 15.10.2013 /ar/mk/eo 1/8 Kun tarve herää Opiskeli Ryhmänoha Opinto-oha Opintosihteeri Koulutustarkasta Työnanta Työpaikkakoulutta Saa tietoa

Lisätiedot

Tervetuloa. oppisopimuskoulutukseen

Tervetuloa. oppisopimuskoulutukseen Tervetuloa oppisopimuskoulutukseen Stadin oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus Tervetuloa oppisopimuskoulutukseen! Kun haluat yhdistää työnteon ja opiskelun, oppisopimuskoulutus on juuri sinulle sopiva

Lisätiedot

POHJOISEN KESKI-SUOMEN AMMATTIOPISTO

POHJOISEN KESKI-SUOMEN AMMATTIOPISTO POHJOISEN KESKI-SUOMEN AMMATTIOPISTO OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAPALAUTE kevät 2017 Vastausprosentti: 35,8 % I Oppisopimuskoulutuksen järjestäjän toiminta (oppisopimustoimisto) eri 1. Saan tarvittaessa

Lisätiedot

Asiakirjahallinto oppisopimustoimistossa. Anne Tuomoja koulutussihteeri

Asiakirjahallinto oppisopimustoimistossa. Anne Tuomoja koulutussihteeri Asiakirjahallinto oppisopimustoimistossa Anne Tuomoja koulutussihteeri Oppisopimuskoulutus Noin 80 oppisopimuskoulutuksen järjestäjää Julkishallinnollisia ja yksityisiä 80 % Oppisopimustoimiston tehtävät

Lisätiedot

Näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen suunnittelu ja organisointi

Näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen suunnittelu ja organisointi Näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen suunnittelu ja organisointi Luokka Ydinprosessit Prosessin tarkoitus Valmistavan koulutuksen järjestäminen tutkinnon suorittajan ja työelämän tarpeisiin Prosessin

Lisätiedot

AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET

AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET Ammatillisen tutkinnon suorittamista ja ammatillista koulutusta koskevat yleiset siirtymäsäännökset Vuoden 2018 alusta

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUS Kouluttaudu ammattiin työtä tekemällä.

OPPISOPIMUSKOULUTUS Kouluttaudu ammattiin työtä tekemällä. OPPISOPIMUSKOULUTUS Kouluttaudu ammattiin työtä tekemällä. MITÄ OPPISOPIMUKSELLA VOI OPISKELLA? Oppisopimus on työssäoppimista ja opiskelua oppilaitoksessa Oppisopimuksen avulla voit suorittaa perustutkinnon

Lisätiedot

Ammatillisten opintojen suorittaminen työpajalla

Ammatillisten opintojen suorittaminen työpajalla Ammatillisten opintojen suorittaminen työpajalla Ammatillisten oppilaitosten ja työpajojen välinen yhteistyön toimintamalli Hämeenlinnan seudulla Tämä julkaisu on toteutettu osana Yty-hankkeen toimintaa.

Lisätiedot

Yleistä ajankohtaista ja oppisopimuskoulutus

Yleistä ajankohtaista ja oppisopimuskoulutus Yleistä ajankohtaista ja oppisopimuskoulutus Vankilaopetuspäivät 7.-8.10.2015 Tampere Riikka Vacker opetusneuvos Ammatillisen perus- ja aikuiskoulutus yksikkö 1.8.2015 alkaen, työn alla juuri nyt näyttötutkintoihin

Lisätiedot

TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011

TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011 TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011 TI 1.2.2011 TYÖSSÄ OPPIMISEN OHJAAMINEN 8.00 -> Linjastoaamiainen (ruokala, Rustholli) 9.00 -> Työpaikkaohjaajan tietoperusta 9.30 -> Oppimis- ja

Lisätiedot

Pirkanmaan oppisopimuskeskus - TEKEMÄLLÄ OPPII -

Pirkanmaan oppisopimuskeskus - TEKEMÄLLÄ OPPII - Pirkanmaan oppisopimuskeskus - TEKEMÄLLÄ OPPII - Pirkanmaan oppisopimuskeskus p Perus, ammatti- ja erikoisammattitutkintokoulutusta Yhteistyöoppilaitokset 17 kuntaa Valittavana yli 360 tutkintoa Tietopuolinen

Lisätiedot

Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus

Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus Sisältö 1. Suomen koulutusjärjestelmä 2. Ammattitaidon hankkiminen (näyttötutkinto ja ammatillinen peruskoulutus) 3. Arviointi KORKEAKOULUTUTKINTO

Lisätiedot

Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset

Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset Työssäoppimisen valmistelu ja suunnittelu Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset ver 21.11.2013 Taustamuuttujina opiskelijatiedoissa ovat mm. tutkinnon nimi, työssäoppimispaikan nimi, suoritetaanko

Lisätiedot

Omnian oppisopimustoimisto järjestää työpaikkakouluttajille ilmaista koulutusta, joka tukee työpaikalla tapahtuvaa opiskelijan ohjausta.

Omnian oppisopimustoimisto järjestää työpaikkakouluttajille ilmaista koulutusta, joka tukee työpaikalla tapahtuvaa opiskelijan ohjausta. Yleistä oppisopimuksesta Oppisopimustoimisto laatii virallisen oppisopimuksen yhdessä työnantajan ja opiskelijan kanssa. Oppisopimus on juridisesti pätevä määräaikainen työsopimus, jossa noudatetaan normaaleja

Lisätiedot

Hakeminen ja hakeutuminen oppisopimuskoulutukseen

Hakeminen ja hakeutuminen oppisopimuskoulutukseen Hakeminen ja hakeutuminen oppisopimuskoulutukseen Luokka Prosessin tarkoitus Prosessin omistaja Prosessin asiakkaat ja sidosryhmät Prosessin asiakastarpeet ja -odotukset Prosessin lähtötilanne Prosessin

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMISEN LAATUKRITEERIT TYÖPAIKALLE Yhdessä tekemällä -hanke

TYÖSSÄOPPIMISEN LAATUKRITEERIT TYÖPAIKALLE Yhdessä tekemällä -hanke TYÖSSÄOPPIMISEN LAATUKRITEERIT TYÖPAIKALLE Yhdessä tekemällä -hanke Yhdessä tekemällä -hanke (S10924) 1 TYÖSSÄOPPIMISEN LAATUKRITEERIT TYÖPAIKALLE Työssäoppimisen laatukriteerit työpaikalle on laadittu

Lisätiedot

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Osa 1: Kestävän kehityksen asioiden johtaminen Arvot ja strategiat KRITEERI 1 Kestävä kehitys sisältyy oppilaitoksen arvoihin, ja niiden sisältöä

Lisätiedot

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja

Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja 050 434 0928 Markku.haurinen@jns.fi Yrityskansio sisältö Työllisyyden kuntakokeilu Koulutus- ja työhönvalmennus Työkokeilu Palkkatuki Esimerkkilaskelmat palkkatuesta

Lisätiedot

Näyttötutkintojärjestelmän keskeisiä periaatteita

Näyttötutkintojärjestelmän keskeisiä periaatteita Näyttötutkintojärjestelmän keskeisiä periaatteita Näyttötutkintojärjestelmän yksi keskeisistä periaatteista on kolmikantaisuus Missä kolmikantaisuus näkyy tutkintojen perusteiden laadinnassa koulutustoimikunnissa

Lisätiedot

Salon seudun oppisopimuskeskus

Salon seudun oppisopimuskeskus Salon seudun oppisopimuskeskus Asiakaspalaute ajalta 9/2014 8/2015 SopimusPro Työsuhteiset opiskelijat Työnantajat/Työpaikkakouluttajat Yrittäjäopiskelijat Yrittäjäopiskelijoita ohjaavat yrittäjät Oppisopimusopiskelijan

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen tulevaisuus - Työssäoppimisen tavoitteet vs. toteutus. Lauri Kurvonen

Ammatillisen koulutuksen tulevaisuus - Työssäoppimisen tavoitteet vs. toteutus. Lauri Kurvonen Ammatillisen koulutuksen tulevaisuus - Työssäoppimisen tavoitteet vs. toteutus Lauri Kurvonen 14.5.2011 Sisällys Mitä on hyvä työssäoppiminen? Työssäoppimisen haasteet ja ongelmat Työssäoppimisen ja AM-

Lisätiedot

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 27.8.2014 päivitetty Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 Jyväskylän koulutuskuntayhtymän yhteistyötavoitteet lukioiden ja peruskoulujen kanssa Jokaisen peruskoulunsa päättävän nuoren tulisi löytää

Lisätiedot

Teemaryhmä 1: Osaamisperusteinen opetus ja ohjaus, ECVET laadun varmistajana, ryhmän vetäjä Riitta Karusaari.

Teemaryhmä 1: Osaamisperusteinen opetus ja ohjaus, ECVET laadun varmistajana, ryhmän vetäjä Riitta Karusaari. Teemaryhmä 1: Osaamisperusteinen opetus ja ohjaus, ECVET laadun varmistajana, ryhmän vetäjä Riitta Karusaari. Osaamisperusteinen opetus ja ohjaus; työelämän näkökulmaa tutorit ja ohjaus vahvistettava työpaikkaohjaajien

Lisätiedot

LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA

LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA Oppisopimuskoulutus on ammatillista peruskoulutusta, joka koostuu työnopetuksesta työpaikalla ja tietopuolisesta opetuksesta oppilaitoksessa sekä ohjatuista

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Liiketalouden perustutkinto Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Haapajärven ammattiopisto Hyväksytty: 2 Sisällys JOHDANTO... 3 4. VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT...

Lisätiedot

Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen. (työpaja 4) Oulu Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja

Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen. (työpaja 4) Oulu Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen (työpaja 4) Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja Oulu 27.9.2017 Keskeiset käsitteet Henkilökohtaistaminen = toiminta, jossa tunnistetaan ja

Lisätiedot

Hyvässä ohjauksessa opiskelija:

Hyvässä ohjauksessa opiskelija: Tuula Ritvanen 2013 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Osaamisen arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa

Lisätiedot

Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi. Markku Kokkonen Opetushallitus

Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi. Markku Kokkonen Opetushallitus Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus L ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998, 8 ) Koulutuksen järjestäjä päättää näyttötutkintoon valmistavan

Lisätiedot

Työelämälähtöisyyden lisääminen uudessa ops:ssa

Työelämälähtöisyyden lisääminen uudessa ops:ssa Työpaikkaohjaajakoulutus 1,5 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa arvioida opiskelijaa

Lisätiedot