VERTAISKEHITTÄMISPÄIVÄN RAPORTTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VERTAISKEHITTÄMISPÄIVÄN RAPORTTI 11.3.2013"

Transkriptio

1 VERTAISKEHITTÄMISPÄIVÄN RAPORTTI Vertaiskehittämisen kohde: Työssäoppimisen oppisopimus-metamalli Tampereen seudun ammattiopisto Koivistontie 31 (A-talo, neuvotteluhuone), Tampere Vertaiskehittämispäivä: Vertaiskehittämispäivään osallistujat: Koordinaattori: Terhi Puntila, Tredu Tutorit/kehittäjä: Jaakko Lainio, TAOS ja Liisa Uusitalo, Tredu Opettajat: Kimmo Murtonen, Tredu ja Petri Leimu, TAOS Tutoroitavat/havainnoijat: Hellevi Tervo, LAO ja Anna-Leena Heikkilä, LAO ja Päivi Suotunen, Winnova Koulutustarkastaja: Anja Rosblom, Salpaus Opiskelija: 1hlö Työelämä: 1hlö Organisaation johto: 1hlö SWOT Toimintamallin vahvuudet Opiskelija: - opiskelumotivaatio paranee - käytännönläheiset ja vaihtelevat työtehtävät

2 - taloudellisuus, opiskelukustannukset pienenevät - työllistymismahdollisuudet - sopii monenlaisille opiskelijoille, myös niille, jotka eivät pysty koulussa keskittymään kunnolla opiskeluun. Opettaja: - joustavuus työpaikan mukaan HOPS opiskelumotivaatio kohoaa opiskelu on palkallista - työelämän kanssa läheiset suhteet - pysytään ajan hermolla - näytöt tehdään työpaikalla Toimintamallin heikkoudet Opiskelija: - Työterveyshuolto ei täysin korvaa opiskelijaterveyshuoltoa (voi tulla kallimmaksi oppis.opiskelijalle) - Koulupäivinä ei saa kouluruokaa - Koulujen loma-ajat eivät kuulu oppis.opiskelijoille - Epätietoisuus siitä, jääkö jotain tärkeitä asioita oppimatta - Opiskelukavereita ei välttämättä näe edes vapaa-aikana (erit. vuorotyössä), työpaikalla ei ole aina ollenkaan saman ikäisiä työkavereita. Opettaja: - luokkakoko pienenee uhkana tunnien väheneminen - oppisopimuksen rahoitusmalli - opiskelija joka ei saa 80 ov täytteen ei pysty menemään oppisopimukseen, vaikka olisi kuinka hyvä työntekijä

3 - oppisopimuspaikalla yksipuoliset työtehtävät Toimintamallin uhat Opiskelija: - Yleinen tiedonpuute, esim. opettajat, opiskelijat, oppisopimuskeskukset, työnantajat jne. eivät ainakaan vielä tunnu tietävän tarpeeksi tästä mahdollisuudesta. Opettaja: - veneenrakennusala on pieni ala, TOP paikkoja rajallinen määrä seudulla, jos on yrityksessä oppisopimusopiskelija niin Top paikka voi mennä ja toisinpäin myös - johdon päätökset linjauksiin - Oppisopimuskoulutus loppuu helposti, jos oppilaitoksen rahatilanne heikkenee - metallissa suhdanteet vaikuttavat oppisopimusten määrään. Toimintamallin mahdollisuudet Opiskelija: - työnantajat kohtelevat oppisopimusopiskelijoita paremmin kuin muita työssäoppijoita. Opiskelijat saavat enemmän vastuuta, monipuolisempia tehtäviä jne. Opettaja: - yritys saa pohjakoulutuksen omaavan opiskelijan oppisopimusopiskelijaksi - yritys pystyy kouluttamaan työntekijän monipuoliseksi työntekijäksi vuoden aikana - mahdollisuus valita oppisopimus yritys - mahdollisuus palata takaisin oppilaitokseen, jos oppisopimuspaikalla ei ole

4 töitä tai muita esteitä tulee tulee ARVIOITIKOHTEET 2. OPISKELIJALÄHTÖISYYS JA YKSILÖLLISET OPINTOPOLUT Henkilökohtaistamisen aidot mahdollisuudet (HOPS, HOJKS, päivitys) Opiskelijan valmiuksien selvitys Oppimisen tavoitteet (kaikki osapuolet tuntevat/tietävät) Oppimisen/osaamisen arviointi (opiskelija tuntee periaatteet) Opettajien/oppimisen tukihenkilöiden rooli yksilöllisessä polussa Tiedotus laajennetusta työssäoppimisesta Opiskelijan näkökulmasta: Mitä aikaisemmin opiskelija tietää/päättää oppisopimustavoitteesta, sen paremmin voidaan yksilöllinen opintopolku suunnitella. Myös huoltajia on informoitava mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, mielellään jo perusasteen loppuvaiheessa. Opiskelijan henkilökohtainen opintopolku mahdollistuu. Hops päivitetään ennen oppisopimukseen siirtymistä ja sen aikana. Opiskelijan valintakriteerit pitää täyttyä: atot suoritettuna, ammatin perustiedot ja -taidot hallittava, itsenäinen ja vastuullinen. Opiskelijan pitää tietää mitä ja miten oppii ja arvioidaan työpaikassa.työehtosopimuksen tunteminen.opiskeija voi palata oppilaitokseen, jos oppisopimus purkautuu - Osaamisen laajentamista HOPS kautta - Opettajan rooli yksilöllisessä polussa erittäin tärkeä. Opettaja on tuki ja turva koulun ja työelämän välisissä asioissa.

5 - Koulun tavoitteet, kriteerit ja arviointi lomakkeet ovat selkeät - Oppisopimukseen perehdyttäminen jäi vähäiseksi ja kansion informaatio jäi omalle vastuulle Mistä kuulit ensimmäisen kerran mahdollisuudesta suorittaa koulutus loppu oppisopimuksella? - Yläasteella, eräs amiksen opiskelija kertoi tästä mahdollisuudesta. Tarjottiinko sinulle oppisopimuksen aikana mahdollisuutta itse vaikuttaa opintojen suorittamiseen, vai annettiinko sinulle oppilaitoksesta vain yksi tapa suorittaa ne? - Kyllä, tarjottiin useita eri mahdollisuuksia ja sain itse vaikuttaa opintojen suorittamiseen. Tarkistettiinko hopsiasi säännöllisesti oppisopimuksen aikana? - Kyllä, keskimäärin kerran kuussa. Onko oppilaitos ja yritys sitoutuneita oppisopimukseen? - Kyllä. Saanko vertaistukea toisilta opiskelijoilta? - Kyllä, sekä muut oppisopimusopiskelijat, että oppilaitoksessa opiskelevat ovat tukeneet opiskeluani työpaikalla. Tukiko oppisopimukseen siirtyminen opintojesi suorittamista - Kyllä, tuki ja paransi opintojen suorittamista. Saitko tarpeeksi tietoa opintojesi etenemisestä ja suorittamistavasta opintojesi aikana. Kyllä, opinto-ohjaaja ja oppilaitoksen opettaja pitivät minut hyvin ajan tasalla. Millaisille opiskelijoille oppisopimus sopii parhaiten? - Melkein kaikille. Niille, jotka haluavat tulla toimeen omillaan. Erityisesti myös

6 niille, jotka tuntevat itsensä koulussa jotenkin ulkopuoliseksi tai niille, joilla on koulussa käyttäytymisvaikeuksia tms. Myös monille sellaisille, jotka kaipaavat opiskeluun enemmän vaihtelua tai monipuolisuutta. Miten SOMEa voisi käyttää hyväksi oppisopimuskoulutuksessa? - Ainakin Facebookissa voisi olla jotakin tiedotusta. Työelämän näkökulmasta: Työnantaja kouluttaa oppisopimusopiskelijan työpaikan tarpeeseen ja mahdollisesti rekrytoi. Kouluttaminen tapahtuu tutkinnon tavoitteiden mukaisesti. Työnantaja mahdollistaa tutkinnon perusteiden mukaiset laaja-alaiset työtehtävät. Opettajan näkökulmasta: Opettaja tiedottaa mahdollisuudesta suorittaa tutkinto oppisopimuksella. Opettaja laatii yhdessä opiskelijan ja työnantajan kanssa henkilökohtaisen opiskeluohjelman, joka allekirjoitetaan oppisopimuksen solmimisen yhteydessä. Opettajan pitää tuntea työpaikan tarjoamat mahdollisuudet hyvin Koulutusorganisaation johdon näkökulmasta: Nuorten oppisopimusopiskelun tunteminen ja tiedottaminen. Mahdollistaa ja tukea uusopettajuutta sekä käsitystä siitä että työtä tekemällä työpaikalla oppii. - Oppisopimusopiskelijoiden valvontavastuun jakaminen luotettaville opettajille Pohdintoja yleisesti oppisopimuksen näkökulmasta: Opiskelijan tukeminen työpaikan etsimisessä/löytämisessä. Työnantajalle pitää tiedottaa seuraavat asiat: mitä on nuorten oppisopimus, työaika, palkkaus, lähiopetus, koulutuskorvaus,työterveyspalvelut

7 3. TYÖELÄMÄLÄHTÖISYYS/TUTKINNON PERUSTEET Työelämälähtöiset työtehtäväkokonaisuudet työelämä tietää opiskelijan tavoitteet/sisällöt Työelämän rooli tiedossa Työelämän tarpeet/mahdollisuudet Opiskelijan työelämätaidot Opiskelijan näkökulmasta: Työelämätaidoista pitää olla näyttöä ennen oppisopimuksen solmimista. - Työelämä tiesi etukäteen opiskelijan tavoitteista - Oppisopimus valmistaa paremmin opiskelijan työelämään kuin oppilaitos - Opiskelijan vastuun kantaminen korostuu - Kirjalliset tehtävät ja opinnäyte työelämälähtöisiä Työelämän näkökulmasta: Työpaikan soveltuvuus oppisopimuspaikaksi varmistetaan ennen sopimuksen solmimista vertaamalla työtehtäviä tutkinnon perusteissa kuvattuihin osaamisvaatimuksiin (työtehtäväkartoitus) Joustiko suunnitelmat työelämän tarpeen mukaan? työpaikka pystyy joustamaan, oppilas lähti kilpailutoimintaan mukaan, työtehtävät muutettiin tavoitteita haastavammaksi ja aikataulua muutettiin siten, että osallistuminen kilpailutoimintaan on mahdollista. Suunnittelitko oppilaitoksen ja oppilan kanssa opintojen etenemistä? yhteissuunnittelu kaikkien osapuolten kanssa? Katso kysymys 1. Oppisopimusopiskelija tutustuu etukäteen työpaikkaan työssäoppimisen kautta tai koulu tuntee työpaikan toiminnan niin hyvin, että voi suositella

8 opiskelijaa kyseiseen paikkaan. Meidän ravintolaan sopiva. Opiskelijan on oltava sellainen, jolla on motivaatiota oppia ne asiat mitkä siinä työpaikassa ovat mahdollisia. Työpaikalla pyritään järjestämään joku, jonka kanssa opiskelijan tekee opintojaan eli työpaikkakouluttaja/-ohjaaja. Hänen on oltava kokenut työntekijä, tunnettava opiskelijan tavoitteet ja miten ne pystytään toteuttamaan, riippuu oppilaan omista tavoitteista ja innosta, motivaatiosta. Oppisopimus alkaa ja jos tapahtuu käänne huonompaan suuntaan (motivaatio), selvitetään mikä on ongelma, onko ennakkotiedot työpaikasta väärät ja toimiiko henkilökemia. Työpaikkakouluttajan näkökulmasta: - Tunnettava opiskelijan tavoitteet ja tietopuolisen koulutuksen sisällöt. - Perehdyttävä ammattiosaamisen näyttöjen kriteereihin ja arviointiin. - Mahdollisuus työpaikkaohjaajakoulutukseen Opettajan näkökulmasta: Opettaja perehdyttää työpaikkakouluttaja tutkinnon perusteisiin ja arviointikriteereihin ja osallistuu ammattiosaamisen arviointiin. Opettaja laatii yhdessä opiskelijan kanssa opiskelijalle henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman. - Arvioidaan työpaikan soveltuvuus Koulutusorganisaation johdon näkökulmasta: - tiedottaminen oppissopimusopiskelusta - työssäoppimispaikkarekisteri ajan tasalla - opettajien työelämäjaksojen tukeminen; työelämän tuntemus, verkostoituminen, osaamisen päivittäminen Pohdintoja yleisesti oppisopimuksen näkökulmasta: - suhdannevaihtelut vaikuttaa työpaikkojen saatavuuteen

9 - työpaikkaohjaajien vaihtuvuus - oppilaitoksen ja työelämän edustajien vapaamuotoiset tapaamiset 7. OPPIMISYMPÄRISTÖN TURVALLISUUS JA RESURSSIT Vaarojen kartoitus ja riskien arviointi Työturvallisuus (mm. perehdytys, ohjeet, varusteet, laitteet) Opiskelijan työturvallisuus taitojen kartoitus (mm. työturvallisuuskortti) Nuoren työntekijän suojelu ja määräykset Tieto- ja viestintäteknologian tietoturva Tukipalvelujen käytettävyys työssäoppimisen aikana Opiskelijan näkökulmasta: Perehdyttävä työpaikan työturvallisuusohjeisiin ja noudatettava työpaikalta saamiaan ohjeita. Opiskelija on tietoinen oppisopimuksen aikaisista tukipalveluista, mitä saa työpaikalta, mitä oppilaitoksesta. - Yrityksellä on omat työturvallisuuskoulutukset ilman niitä ei pääse työskentelemään yrityksessä Työelämän näkökulmasta: Kriteeripohjaisia kysymyksiä max 5 kpl. Onko työpaikallasi/yrityksessäsi mahdollista solmia oppisopimus alle 18-vuotiaalle henkilölle? on Miten turvallisuusasiat käydään läpi opiskelijan kanssa? Koulusta tulee sopimus (opiskelijan paperit mitä saa kouluta mukaansa) missä

10 rastitetaan kaikki kohdat sitä mukaan miten ne on käyty läpi. Hankalat asiakaspalvelutilanteet: opiskelijat eivät ole yksin töissä, opiskelijoista pidetään huolta, kunkin talon omat turvallisuusasiat tarkastetaan päivittäin normikäytännön mukaan, opiskelija osallistuu turvallisuuskoulutukseen yhtenä työyhteisön jäsenenä, - Opettajan näkökulmasta: Opettajan tulee informoida opiskelijaa oppilaitoksen tarjoamista tukipalveluista oppisopimusopiskelun aikana. - oppisopimusopiskelija on työnantajan vakuutuksen piirissä Kriteeripohjaisia kysymyksiä max 5 kpl. Tunnetko omaan koulutusalaasi liittyvät nuorta työntekijää koskevat turvallisuusmääräykset ja ohjeistukset? Tunnetaan, koska emme voi opiskelijaa laittaa yritykseen jossa on ongelmia turvallisuusasioisssa Tehdäänkö koulussa turvallisuuskartoitus opiskelijoiden kanssa? Tehdään opiskelijoiden kanssa Saiko opettaja tarpeeksi tietoa opiskelijan perehdytyksestä? Kyllä saadaan työnantajalta riittävästi tietoa Oliko perehdytys työpaikan laitteisiin riittävää? Kyllä. Asia myös dokumentoidaan kirjallisesti Koulutusorganisaation johdon näkökulmasta: Kriteeripohjaisia kysymyksiä max 5 kpl. Mitä erityispiirteitä alle 18 -vuotiaiden oppisopimukseen sisältyy turvallisen oppimisympäristön näkökulmasta?

11 Tredu: on ollut alle 18 vuotias työssäoppijoita, Salpaus: ei? Lainsäädäntö määrää, opiskelija on yritykseen vastuulla, että laki on voimassa työelämässä. Oppisopimuskoulutuksen järjestäjän tehtävä on selvittää, että työpaikka on turvallinen nuorelle työntekijälle ja lain määräykset ovat työpaikalla tiedossa. Huom. laki nuorista työntekijöistä ja STM:n ohjeet nuorille vaarallisista työtehtävistä. Miten opiskeluun liittyvien tukipalveluiden saatavuus turvataan oppisopimusopiskelijoilla? Oppisopimus opiskelijat eivät ole oppilaitoksen palveluiden alaisena, kun opiskelija on eronnut oppilaitoksesta (erillinen oppisopimuskeskus). Jos oppilaitos hoitaa itse oppisopimusasiat, ehkä kuraattorin (?) palvelut eivät kuulu opiskelijan käyttöön. Työterveys tulee yrityksen puolesta. Tietopuoleisten opintojen ohessa selvitetään mm. jatko-opintomahdollisuudet. Uutta mallia otetaan käyttöön aina optisimman mallin mukaan, ongelmat aina opettavat. Tiedon kulku oppilaitoksen/oppisopimuksen/yrityksen välillä on hyvin tärkeää! Esim. ongelmia työpaikalla. Pitää on selvillä, kenen vastuulla on mitäkin. Pitää tuntea opiskelija, että onko hänestä opiskelijaksi oppisopimukseen. Miten oppisopimus-koulutus rahoitus taataan? Riittääkö VOS-rahoitus? Laskentapäivät vaikuttavat rahoitukseen, onko opiskelija oppisopimuksessa vai oppilaitoksessa. Malli pitää suunnitella siten, että VOS-raha riittää! Työnjako suunnitelmaa tarkastellaan pitkin vuotta eli jos opiskelijoita on enemmän tai vähemmän / opettaja tehdään tarvittavat muutokset työnjakosuunnitelmaan. Selvitä Liisalta

12 Tredun prosessikaavio muille jakoon. Lomautuksen aikana opiskelija siirtyy oppilaitoksen kirjoille (koska silloin oppisopimus keskeytyy väliaikaisesti), tällöin on oltava tarkkana laskentapäivänä, jotta hänestä saa todellisen rahoituksen. Kun aloituspaikkoja vähennetään, voidaan ottaa sama määrä opiskelijoista, heistä osa menee oppisopimuskoulutukseen. Eli ns. ylipaikkalaiset laitetaan oppisopimukseen. Pohdintoja yleisesti oppisopimuksen näkökulmasta: 4. PEDAGOGINEN KEHITTÄMISTOIMINTA Opetusjärjestelyt ja oppimisympäristö o aikaresurssi, ops, atto-aineet, valinnaisuus, some Ohjaus ja opetusmenetelmät o perehdytys ja ohjaus (opettaja/opiskelija, työelämä), aikataulutus, ohjaussuunnitelma, välineet, elinikäisen oppimisen avaintaidot Pedagoginen johtaminen o johdon tuki, työnjako, lukujärjestykset, osa strategiaa, työelämälähtöinen ops Opiskelijan näkökulmasta: Opiskelija tietää oppisopimuksen toimijat ja heidän roolinsa. Opiskelija tietää opintojen etenemisen suunnitelman. Tutkinnon perusteiden tunteminen. Oppimisen dokumentointi. Ammattiosaamisen näyttöihin perehtyminen.

13 Arvioinnin tunteminen: ketkä arvioivat työssäoppimista ja näyttöjä. Some mukana ohjauksessa ja dokumentoinnissa. - Valinnaisten opintojen valinta mahdollisuus - Aikataulutuksen hallinta ja joutavat tapaamisajat Työelämän näkökulmasta: Arvioinnin tunteminen: ketkä arvioivat työssäoppimista ja näyttöjä.tutkinnon perusteiden tunteminen.mahdollisuus osallistua työpaikkaohjaajakoulutukseen. Opettajan näkökulmasta: Kokonaisvaltainen pedagoginen suunnittelu, toteuttaminen ja kehittäminen palautteiden perusteella. Koulutusorganisaation johdon näkökulmasta: - Lukusuunnitelmat tehty 2+1 opiskelun helpottamiseksi - Opon, ryhmänohjaajan ja vastuuopettaja rooli ohjauksessa tärkeä monessa eri vaiheessa Kriteeripohjaisia kysymyksiä max 10 kpl. Onko oppisopimuskoulutukseen sopivien oppimisympäristöjen suunnittelussa ja hakemisessa tehty yhteistyösopimuksia, joilla työpaikat/yritykset ovat sitoutuneet pilotointiin ja kehittämiseen? Anja: 2+1 malli kokeiltiin käyttöön jo 2011 syksyllä (raksa). Ei tiedä, tuntuu että ei ole tehty kys. sopimuksia. Salpaus: parissa yrityksessä on samaan aikaan useampia oppisopimusopiskelijoita. Tällainen yritys olisi hyvä yhteistyökumppani kehittämiseen. Minkälaisena näette oppisopimuskoulutuksen roolin oppilaitoksenne ammatillisen perustutkintokoulutuksen järjestämisessä? Mitä uutta se

14 mahdollisesti tuo? Leena: On tullut jäädäkseen, erityisesti hyvien opiskelijoiden väylä. Oppisopimusta voitaisiin lisätä. Pitäisikö ylioppilaiden siirtyä suoraan oppisopimukseen? Kahden tutkinnon suorittajat ja toisen tutkinnon tekijät olisivat hyvä ryhmä myös oppisopimukseen. Oppisopimus hyvä työväli, yksi väylä jonka voi valita. Suhdanteet vaikuttavat suuresti juuri oppisopimusmalliin. Anja: työnantajat rupeavat kiinnostumaan asiasta, koska oppisopimus sitoo yrityksen vain yhdeksi vuodeksi (ei kolmeksi vuodeksi). Myös kaksoistutkinnon suorittaja voi suorittaa oppisopimuksen, oppisopimus voi pidentää kys. tutkintoa. Kaksoistutkinnossa voisi myös suorittaa oppisopimuksen, varsinkin kun tekee kahta ammatillista tutkintoa, lukion oppimäärä voi olla hieman hankalaa. Mikä on oppilaitoksen johdon rooli oppisopimusjärjestelmää luotaessa? Leena: vahvana tukena, tehdään koko järjestelmä mahdolliseksi, seurataan prosessin ajamista sisään. PAOssa oli opiskelijoita ylipaikoilla, joten rahoitus ei muuttunut. Juuri resurssista opettajat olivat huolissaan. Salpauksessa oppisopimus lähti opettajilta, kun taas PAOssa lähti johdolta eteenpäin. Varsinkin ylipaikkatilanne ajoi oppisopimukseen, jotta poistuu ilmaiset opiskelijat pois oppilaitoksesta. Leena: lähdettiin yhdellä mallilla liikkeelle, jotta ei olisi monia malleja -> ei anneta kaikkien kukkien kukkia. Minkälaisia vaikutuksia oppisopimuskoulutuksella on opettajien työnkuvaan ja miten mahdolliset muutokset on huomioitu/pitäisi huomioida työsuunnitelmissa ja muissa resurssoinneissa? Leena: tutkintoalalla (+toimipiste kohtaisesti) on yksi opettaja, joka hoitaa kaikki oppisopimusopiskelijat. NÄmä vastuu opettajat joutuvat tekemään työtä

15 hyvin yksinään. Opettajan on tietty resurssi/opiskelija, laitetaan työsuunnitelmaan. Heikkona kohtana on, että oppisopimus on yhden opettajan vastuulla, mitä sitten tapahtuu jos tämä opettaja vaihtaa työpaikkaa. Pitäisi kokeilla kys. asian kanssa ns. kollegavalmentaja ryhmää, joka kerran jaksossa jakavat yhdessä hyvät käytänteet + kehittää oppisopimusta eteenpäin. Osaako opettajat erottaa nuorten ja aikuisten oppisopimuksen? Tredussa ei ole pelkoa sekaantumisesta. Salpaus: oppisopimus opiskelijat liittyvät aikuiskoulutuksen (vain SOTE) oppisopimukseen mm. yhteiset tietopuoleiset opinnot. Tässä yhteistyössä on tullut pieniä solmukohtia. Leena: Oppisopimusrahoitus riittää myös kollegavalmentaja ryhmän työhön. Opettajan resurssi/opiskelija: opettajan tykkäävät suunnitelma työn kys. resurssin mukaan. Miten perehdytetään työpaikkoja oppisopimuksen/normaalin työssäoppimisen eroon? Tulee opettajan omasta kys resurssista. Oppisopimuskeskuksella on infomaatio flyereita työelämälle oppisopimukseen. Oppisopimuskeskuksen asia on ohjata työelämää oppisopimukseen! Oppilaitoksen rooli on se minkä oppisopimuskeskus ostaa oppilaitokselta (ohjaus, näytöt, tietopuoliset opinnot), paitsi jos oppilaitos tekee itse koko oppisopimuskoulutuksen. Joustiko malli erilaisiin työpaikkoihin ja opintoihin nähden Leena: on ollut vain yksi malli käytössä (2+1), kyllä malli jousti hyvin erilaisiin työpaikkoihin. Rajat tulevat omasta rajoittumisesta. Onko OPS:eja jouduttu muokkaamaan, kun opiskelija menee oppisopimusmalliin? Kyllä varmasti on jouduttu, todellista HOPS:ia on jouduttua tekemään. OPS:in ehkä opintojen järjestystä on jouduttu muuttamaan. Tredu: Oppisopimuksessa lähiopetus määrät riippuvat paljon alasta siis mallia sovelletaan asia aloilla.

16 Salpaus (SOTE): 30 lähipäivää/lukuvuosi viiden päivän jaksoissa. Pohdintoja yleisesti oppisopimuksen näkökulmasta: Lähipäivien sisällön pitää olla opiskelijalla merkityksellistä ja oikeaan aikaan. Kaikkien opettajien pitää tuntea oppisopimus koulutusmuotona. Ryhmänohjaajan pitää olla oppisopimukseen hakeutumisvaiheessa hereillä, jotta opiskelija ei keskeytä opintojaan. Tiedottaminen oppilaitoksessa nuorten oppisopimuksesta ryhmänohjaajatunneilla ja vanhempainilloissa jo ensimmäisellä luokalla. Työpaikan pitää tarjota monipuolisia oppimistehtäviä, jotta ammattiosaamisen näytöt voidaan antaa.työpaikkakouluttajan perehdyttäminen ja sitouttaminen opiskelijan ohjaukseen. Oppisopimusopiskelijan jatko- opintoinfo opon toimesta. 5. TYÖSSÄOPPIMINEN Työpaikkaohjaajan aika opiskelijalle ja oppilaitoksen tuki ohjaajalle Opettajan resurssit Työpaikkaohjaaja tietää opiskelijan tavoitteista Työpaikkaohjaajakoulutus Palaute ja sen avulla kehittäminen Työpaikkarekisteri? Monipuolinen ohjaus esim. some Opiskelijan näkökulmasta: - opiskelija sai riittävästi tukea ohjaajalta ja opettajalta - Osasi entuudestaan työmaan asiat - Palautetta tuli ns. jatkuvasti. - Oppisopimuskeskus ei aina hoitanut ajoillaan asioita.

17 - Työpaikkaohjaajaa/-kouluttajaa koulutetaan säännöllisesti - Työpaikkaohjaaja/-kouluttaja tietää opiskelijan tavoitteista ja pystyy ohjaamaan ja opettamaan - puhelimen välityksellä yhteydessä ja henkilökohtaisesti - Työelämän näkökulmasta: Oppisopimuksen laadinnan yhteydessä pitäisi sopia yhteydenpidosta. Alkuvaiheessa tarvitaan tiivistä yhteydenpitoa, myöhemmässä vaiheessa mahdollisesti vähemmän. Kriteeripohjaisia kysymyksiä 5-10 kpl. Onko yhteydenpito aktiivista kaikkien osapuolten välillä? Työpaikalla ei paljon koulun kanssa yhteydenpitoa, opiskelijan kautta tulee niitä asioita esille, koululta voisi olla enemmänkin yhteydenpitoa, mutta tämä työpaikka ei sitä kaipaa. Yhteystiedot ovat kaikilla ja he tietävät, että aina voi soittaa, jos on jotain epäselvää tms. Vastasiko työpaikan tarve ja oppilaan osaaminen, molempien osapuolten hyötyminen oppisopimuksesta? Oppisopimusopiskelijan työpanos hyvä, hektinen ravintola, ei ole varaa pitää kädestä kiinni, heidän pakko oppia talon tavoille mahdollisimman pian. Opiskelijan tavoitteiden ja ravintolan tarpeiden kohtaaminen on mietitty työtehtävien kartoituksessa ja molemmat täten hyötyvät toinen toisistaan. Opettajan näkökulmasta: - Työssäoppimisen ohjaajalla (kuka, mistä kenelle?) tiedotusvastuu oppisopimusasioiden tiedottamisesta

18 Koulutusorganisaation johdon näkökulmasta: - Tiedottaminen ja tiedonkulku on varmistettava, jotta kaikki osapuolet tietäisivät oppisopimukseen liittyvistä asioista ja niihin liittyvistä muutoksista. - Pohdintoja yleisesti oppisopimuksen näkökulmasta: 6. OPPIMISEN JA OSAAMISEN ARVIOINTI JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT Osaamisen ja oppimisen arviointi o työpaikkaohjaajan tietotaito o kannustus, motivointi o opiskelijan itsearviointi Työpaikalla opiskelijalla on mahdollisuus osoittaa ja arvioida osaamista Palautteen antaminen Näyttöjen dokumentointi materiaali/ohjeet saatavilla oppimisympäristössä/verkossa Näytöt mahdollisia aidossa työympäristössä, entä näyttöjen täydentäminen Dokumentoinnissa voidaan hyödyntää verkkoympäristöjä Opiskelijan näkökulmasta: - n. kerran kuukaudessa arviointi oppisopimuskeskukseen, mutta nettiyhteys ei toiminut kunnolla sen takia arvioinnit aina myöhässä - Oppisopimuskeskus ei informoinut kunnolla opintososiaalisista eduista - Arviointi toimi hyvin koulun puolesta

19 - Työelämän näkökulmasta: Perehdytettiinkö sinut oppisopimusopiskelijan tutkinnon ammattitaitovaatimuksiin ja kriteereihin riittävän hyvin? Koulun materiaalit käydään yhdessä läpi, arviointiasteikko 1-3 on haastava, 1-5 reilumpi opiskelijaa kohden, koulun ohjeitten mukaan, yleensä opiskelija on hyvin innokasta ja taitava, ulkomailta tulleet opiskelijat (vaihdossa olleet): heille annetaan yhtä haastavia tehtäviä kuin suomalaisillekin (taitojen mukaan). Jokainen oppii tiskaamaan ja kattamaan riippumatta siitä missä maassa sitä tehdään. Opiskelijat pyrkivät ammattiin ja sitä he yleensä ovat halukkaita oppimaan. - Näyttösuunnitelman tekeminen etukäteen ja sen hyväksyttäminen Opettajan näkökulmasta: Kriteeripohjaisia kysymyksiä max 10 kpl. Oletko saanut tiedon oppisopimusopiskelijan työssä oppimisen arvioinnin sisällöstä oppisopimuksen aikana, jos et ole voinut olla mukana väliarviointikeskusteluissa? Olemme saaneet tiedon ja työnantaja raportoi, jos tulee ongelmia opiskelijasta tai on muita haasteita Onko dokumentaation periaatteet selkeät kaikille osapuolille? Selkeät on, mutta aina välillä pitää muistuttaa dokumentoinnin aikataulusta ja samalla kerrata mitä dokumentoidaan Käytetäänkö oppimis- ja arviointitilanteissa verkko-oppimisympäristöä hyödyksi (kehitettävät ja hyvin hoidetut tehtävät tulevat näkyväksi kaikille osapuolille)?

20 Oppisopimuskeskus käyttää arvioinnissa verkkoympäristöä hyväksi Oliko työpaikalla mahdollista suorittaa kaikki ammattiosaamisen näytöt tarvittavassa laajuudessaan? Ehdottomasti kyllä Miten yhteistyö sujui työpaikan, opiskelijan ja oppilaitoksen välillä Toimii hyvin tietoa vaihdetaan hyvin koko oppisopimusajan. Työnantajilta aina liikenee aikaa keskusteluihin. Koulutusorganisaation johdon näkökulmasta: - Paremmat oppimistulokset ammattiosaamisen näytöissä koulutusmuodon vaikuttavuus on selvä Pohdintoja yleisesti oppisopimuksen näkökulmasta: Palautejärjestelmä ajan tasalla. Palautetta pitää kerätä kaikilta toimijoilta ja sen pohjalta tehdä kehittämistä. Vertaiskehittäjät ovat hyväksyneet raportin (pvm): Vertaiskehittämisraportti voidaan julkaista internetissä (X):

TOPLAAJA - Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke - Keskeiset tulokset -

TOPLAAJA - Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke - Keskeiset tulokset - TOPLAAJA - Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke - Keskeiset tulokset - Nina Eskola Petra Palo-oja Sirpa Pursiainen Pirkanmaan ammattiopisto Kevät 2012 2 Sisällysluettelo 1. Kokeiluhankkeen tausta ja

Lisätiedot

Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt opas työpaikoille

Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt opas työpaikoille Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt opas työpaikoille 1 Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt opas työpaikoille Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry Ammatillisen edunvalvonnan tiimi

Lisätiedot

Hyvä uusi työpaikkaohjaaja

Hyvä uusi työpaikkaohjaaja Hyvä uusi työpaikkaohjaaja Sinä olet yhteistyön tärkeä ja vahva lenkki ohjatessasi nuoria ja aikuisia opiskelijoita ammatillisen kasvun polulla. Tulet huomaamaan, että opiskelijoiden perehdyttäminen ei

Lisätiedot

TYÖVALTA S86134 LAADULLINEN RAPORTTI

TYÖVALTA S86134 LAADULLINEN RAPORTTI TYÖVALTA S86134 LAADULLINEN RAPORTTI Työvalta- työssäoppiminen tutkinnoksi tai sen osaksi S86134 Laadullinen raportti Toimittaja: Jari Kalliokoski Taitto: Jari Kalliokoski Projektin toteuttajaorganisaatiot:

Lisätiedot

Tarja Frisk Pekka Antila. Kohti työssäoppimisen hyviä käytäntöjä

Tarja Frisk Pekka Antila. Kohti työssäoppimisen hyviä käytäntöjä Tarja Frisk Pekka Antila Kohti työssäoppimisen hyviä käytäntöjä 2. painos Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muutt. 712/96) ja valokuvalain (495/61, muutt. 446/95) mukaisesti kielletty

Lisätiedot

OPAS. Työssäoppimisen. työpaikalle

OPAS. Työssäoppimisen. työpaikalle OPAS Työssäoppimisen työpaikalle SISÄLTÖ Lukijalle 1. TYÖSSÄOPPIMINEN TYÖPAIKALLA ON OSA AMMATILLISTA KOULUTUSTA... 4 Mitä on työssäoppiminen? Nuoria ammattilaisia tarvitaan lisää Työssäoppimisella ja

Lisätiedot

UUDET TUULET OSAAMINEN RATKAISEE

UUDET TUULET OSAAMINEN RATKAISEE SISÄLLYS 1 Ammatillisen koulutuksen uudet tuulet osaaminen ratkaisee... 4 2 Oppisopimuksen lähtökohdat ja edellytykset... 6 Oppisopimuskoulutuksen rahoitus... 8 Yrittäjän oppisopimus... 9 3 Suomalainen

Lisätiedot

TOPLAAJA Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeet VÄLIRAPORTIT

TOPLAAJA Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeet VÄLIRAPORTIT TOPLAAJA Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeet VÄLIRAPORTIT Vuonna 2008 Laajennetun työssäoppimisen kokeiluun valtionapua saaneiden hankkeiden väliraporttien yhteenveto Tilanne 31.12.2009 Nina Eskola

Lisätiedot

SELVITYS USEAN TYÖNANTAJAN KANSSA JÄRJESTETTÄVÄSTÄ OPPISOPIMUSKOULUTUKSESTA

SELVITYS USEAN TYÖNANTAJAN KANSSA JÄRJESTETTÄVÄSTÄ OPPISOPIMUSKOULUTUKSESTA Dno 37/041/2013 Monityönantajaisen oppisopimuksen selvitystyöryhmä SELVITYS USEAN TYÖNANTAJAN KANSSA JÄRJESTETTÄVÄSTÄ OPPISOPIMUSKOULUTUKSESTA 31.1.2014 SISÄLLYS SISÄLLYS... 1 1 JOHDANTO... 2 2 USEAN TYÖNANTAJAN

Lisätiedot

TOPLAAJA Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeen väliraportti

TOPLAAJA Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeen väliraportti TOPLAAJA Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeen väliraportti Sirpa Pursiainen Pirkanmaan ammattiopisto Kevät 2012 Päivitetty kevään 2011 koontiraportin pohjalta (Eskola & Pursiainen) Sisällysluettelo

Lisätiedot

Näyttöä on? Keudis ja Hoksu duunissa.

Näyttöä on? Keudis ja Hoksu duunissa. Näyttöä on? Keudis ja Hoksu duunissa. Erityistä 2012 Tervehdys! Tämä opus kertoo nuorista nimeltä Keudis ja Hoksu. Keudis on lempinimi, jonka kaverit (silloin kun niitä on) ovat antaneet päähenkilöllemme,

Lisätiedot

Työssäoppimisen opas. työpaikoille

Työssäoppimisen opas. työpaikoille Työssäoppimisen opas työpaikoille Alkusanat Työssäoppiminen työpaikalla on osa ammatillista koulutusta.................1 Mitä on työssäoppiminen? Nuoria ammattilaisia tarvitaan lisää Työssäoppimisella

Lisätiedot

TO-opas; Stadin Ammattiopisto, Palvelu ja viestintä, Muotoilijakadun toimipaikka AV-viestinnän osasto TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUSPAKETTI OPISKELIJALLE

TO-opas; Stadin Ammattiopisto, Palvelu ja viestintä, Muotoilijakadun toimipaikka AV-viestinnän osasto TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUSPAKETTI OPISKELIJALLE TO-opas; Stadin Ammattiopisto, Palvelu ja viestintä, Muotoilijakadun toimipaikka AV-viestinnän osasto TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUSPAKETTI OPISKELIJALLE Stadin Ammattiopisto, Palvelu ja viestintä, Muotoilijakadun

Lisätiedot

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O OPETUSHALLITUS IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen

Oppisopimuskoulutuksen Oppisopimuskoulutuksen opas - opiskelijalle, työpaikkakouluttajalle ja työnantajalle Oppisopimuspalvelut Ketunpolku 1 Tieto 1 87100 Kajaani www.kao.fi/oppisopimuskoulutus 1 Oppisopimus on nykyaikainen

Lisätiedot

Näyttötutkintojen arvioijan perehdyttäminen

Näyttötutkintojen arvioijan perehdyttäminen Näyttötutkintojen arvioijan perehdyttäminen Anita Aalto-Setälä Eeva-Kaarina Aurila Pertti Huhtanen Teija Ripattila Anna Tolonen 13.3.2007 Näyttötutkintojen järjestämisen kehittämiskoulutus Näyttötutkintomestari

Lisätiedot

Tietoa oppisopimusmatkan varrelle. Valmiina lähtöön! Oppimismatka voi alkaa. Onnea matkaan!

Tietoa oppisopimusmatkan varrelle. Valmiina lähtöön! Oppimismatka voi alkaa. Onnea matkaan! Valmiina lähtöön! Tietoa oppisopimusmatkan varrelle Oppimismatka voi alkaa. Onnea matkaan! w Alkumetrit Matkalla Loppusuora Huoltamo Oppisopimuksen alkaessa Ammattitaito kasvussa Maali häämöttää Edut ja

Lisätiedot

Miten ohjaat työssäoppijoita

Miten ohjaat työssäoppijoita Miten ohjaat työssäoppijoita Miten ohjaat työssäoppijoita Terttu-projekteissa kehitetty koulutusmateriaali työpaikkojen ja yritysten työpaikkaohjaajille Pirjo Lehtoranta Harri Leivo Seija Haapasalo Miten

Lisätiedot

Opetussuunnitelman. yhteinen osa

Opetussuunnitelman. yhteinen osa Opetussuunnitelman yhteinen osa Keudan opetussuunnitelman yhteinen osa Sisällys 1. Johdanto...4 1.1 Keudan toiminta-ajatus, visio, arvot ja strategiat 1.2 Toimintaa ohjaavat periaatteet 1.3 Pedagoginen

Lisätiedot

Opas työpaikkaohjaajille. Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla

Opas työpaikkaohjaajille. Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla Opas työpaikkaohjaajille Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla SISÄLTÖ Lukijalle... 3 1. Työssäoppiminen yrityksen näkökulmasta... 4 Työssäoppimisella yritys varmistaa tulevaisuuden osaamisen Työssäoppimisesta

Lisätiedot

Opas työssäoppimisen ohjaamiseen

Opas työssäoppimisen ohjaamiseen Opas työssäoppimisen ohjaamiseen ESR-Momu-toko Monimuotoinen työpaikkaohjaajien koulutusprojekti SEINÄJOEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Tämä teos on tuotettu Euroopan sosiaalirahaston myöntämällä tuella. Teoksen

Lisätiedot

Pvm, diaarinumero tai pykälä. OPH:n määräykset OPH:n määräys M 32/011/2005, 30.9.2005 OPH:n määräykset tutkintojen ja koulutusten perusteista

Pvm, diaarinumero tai pykälä. OPH:n määräykset OPH:n määräys M 32/011/2005, 30.9.2005 OPH:n määräykset tutkintojen ja koulutusten perusteista Opetussuunnitelman yhteinen osa 2008 2 Opetussuunnitelman yhteinen osa Opetussuunnitelmaan liittyvät tiedot Opetussuunnitelmaan liittyvät tiedot Pvm, diaarinumero tai pykälä OPH:n määräykset OPH:n määräys

Lisätiedot

Hyvä oppisopimusopiskelija, työpaikkakouluttaja ja työnantaja

Hyvä oppisopimusopiskelija, työpaikkakouluttaja ja työnantaja Oppisopimus on nykyaikainen ja työelämälähtöinen tapa hankkia tai lisätä ammattitaitoa Hyvä oppisopimusopiskelija, työpaikkakouluttaja ja työnantaja Tämän oppaan tarkoitus on palvella teitä entistä paremmin.

Lisätiedot

Työpaikkakouluttajan opas

Työpaikkakouluttajan opas Työpaikkakouluttajan opas Hyvä työpaikkakouluttaja! Sinulle on tarjoutunut antoisa ja haastava tehtävä. Työpaikkakouluttajana olet mukana niin koulutuksen suunnittelussa kuin opiskelijan ohjauksessa ja

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelijaksi Mynämäen käsi- ja taideteollisuusopistoon!

Tervetuloa opiskelijaksi Mynämäen käsi- ja taideteollisuusopistoon! Opiskelijan opas 2014 2015 1 Tervetuloa opiskelijaksi Mynämäen käsi- ja taideteollisuusopistoon! Lämpimät onnittelut saavuttamastasi opiskelupaikasta. Henkilökunta toivottaa Sinulle menestystä opinnoissasi.

Lisätiedot

OPAS. oppisopimusta harkitsevalle oppisopimusopiskelijalle työpaikkakouluttajalle työnantajalle yrittäjälle OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN

OPAS. oppisopimusta harkitsevalle oppisopimusopiskelijalle työpaikkakouluttajalle työnantajalle yrittäjälle OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN n perustutkinto baarimest erikoisammattitutkinto eläintenhoitaja sähköasentajan oppisopimuskoulutus lähihoitaja ja viestintätekniikan perustutkinto kaukolämpöasentajan ammattitutkinto markkinointiviestinnän

Lisätiedot

Tuetun OPPISOPIMUKSEN opas

Tuetun OPPISOPIMUKSEN opas Tuetun OPPISOPIMUKSEN opas SISÄLLYS 1. Johdanto OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN SÄÄDÖKSIÄ Opetustoimi Työoikeus Nuori työntekijä 2. TUETTU OPPISOPIMUS Tuetun oppisopimuksen käsitteet Tuettu oppisopimus Henkilökohtainen

Lisätiedot

Sari Roth ja Timo Myllymäki KANSALLISTEN NÄYTTÖAINEISTOJEN KÄYTTÖKELPOISUUS

Sari Roth ja Timo Myllymäki KANSALLISTEN NÄYTTÖAINEISTOJEN KÄYTTÖKELPOISUUS Sari Roth ja Timo Myllymäki KANSALLISTEN NÄYTTÖAINEISTOJEN KÄYTTÖKELPOISUUS Sari Roth ja Timo Myllymäki KANSALLISTEN NÄYTTÖAINEISTOJEN KÄYTTÖKELPOISUUS Opetushallitus ja tekijä Taitto: Edita Prima Oy ISBN

Lisätiedot

MAKE. Maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden tukitoimien kehittäminen valmistavassa koulutuksessa

MAKE. Maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden tukitoimien kehittäminen valmistavassa koulutuksessa 1 MAKE Maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden tukitoimien kehittäminen valmistavassa koulutuksessa 2 Sisällysluettelo 1 Alkusanat 5 2 Lyhyt katsaus Tampereen Aikuiskoulutuskeskukseen 6 3 Maahanmuuttajat

Lisätiedot

Oppisopimusopas OPPISOPIMUS

Oppisopimusopas OPPISOPIMUS Oppisopimusopas OPPISOPIMUS Mitä oppisopimus on? Oppisopimuskoulutus on työelämälähtöisin koulutusmuoto, koska suurin osa opiskelusta ja oppimisesta tapahtuu työpaikalla työtä tehden. Työtehtävien on oltava

Lisätiedot