Ennuste koko vuodelle 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ennuste koko vuodelle 2014"

Transkriptio

1 NURMIJÄRVEN KUNTA JOHDON KK-RAPORTTI KOKONAISTALOUS Kausi/vuosi Laatija: Tuula Valtonen / Anna-Miia Liimatta Jakson keskimääräinen käyttö: 83,3 TULOSLASKELMA, Talousarvion käyttösuunnitelma muutokset Toteutuminen kaudella Käyttö- 214 Ennuste koko vuodelle 214 Toteutuminen kaudella Käyttö- 213 Kauden muutos- edelliseen vuoteen nähd. Tp 213 Koko vuoden ennusteen muutos- edelliseen tp:een Myyntituotot , ,3-2, ,3 Maksutuotot , ,4 3, ,6 Maankäyttökorvaukst ( ) Tuet ja avustukset , ,1 1, ,8 Myyntivoitot ,8 Maankäyttösop. ennakkomaksujen tuloutus Muut toimintatuotot , ,4 -, ,1 Yht. toimintatuotot (+) , ,6-9, ,1 Palkat ja palkkiot , ,, ,4 Henkilösivukulut , ,8, ,8 Palvelujen ostot , ,4-3, ,1 Aineet ja tarvikkeet , ,9 1, ,9 Avustukset , ,1 3, ,6 Muut toimintakulut , ,8 1, ,1 Yht. toimintakulut (-) , ,2 -, ,7 Toimintakate(-) , ,8 3, ,5 Verotulot , ,4 5, ,3 Valtionosuudet , ,4-8, ,1 Verorahoitus yht , , ,4 Korkotuotot , , ,9 Muut rahoitustuotot , ,4 -, ,3 Korkokulut , ,5 7, ,2 Muut rahoituskulut , , -1, ,2 Vuosikate , ,5 3, ,1 Vuosikate /asukas Poistot , ,3 9, ,8 Vuosikate/poistot, Tilikauden tulos, ylij. +/alij ,2 Asukasluku ,3 JOHDON KK_RAPORTTI_KOKO_KUNTA_lokakuu

2 Talousjohtajan katsaus: Käyttötalous Lokakuun lopun tilanteen mukaan ja toimialojen ennusteisiin perustuen koko vuoden vuosikate alittaa alkuperäisen talousarvion 12,3 M :n vuosikatteen 6 M :lla, jolloin kate jää 6,3 M :oon. Näin alunperinkin talousarviossa ollut 2,8 M :n alijäämäinen tulos heikkenisi 8 M :oon. OVK II:ssa arvio oli 9,8 M. Myyntivoitot ja tontinvuokratulot ylittänevät muutetun talousarvion,5 M, korkokulut jäänevät,4 M alle vähennetyn määrärahan ja poistojen määrä jäänee,5 M alle aikaisemman arvion. Sivistystoimialan nettokulujen ylittymisuhka,2 M saattaakin toteutua. Koulutuspalveluiden ylitys,6 M saadaan katettua varhaiskasvatuksen netttokulujen alituksella. Määrärahojen mahdollinen muutosesitys tulee käsittelyyn joulukuussa. Nettokulujen arviointi: Toimintakatteen arvioidaan toteutuvan lähes muutetun talousarvion mukaisena JOHDON KK_RAPORTTI_KOKO_KUNTA_lokakuu

3 Talousarvion käyttösuunnitelma muutokset Toteutuminen kaudella Käyttö- 214 Ennuste koko vuodelle 214 Toteutuminen kaudella Tp 213 Toiminnan rahavirta Vuosikate , Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot , Maankäyttösop. muk. kirjanpidoll. ostot Rahoitusosuudet investointeihin Investointien luovutustulot Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäys Antolainasaamisten vähennys Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys , Lyhytaikaisten lainojen muutos Lainojen lisäys +/ vähennys Vaikutus maksuvalmiuteen Vesilaitoksen liittymismaksut Maankäyttösop. kirjanpidollinen tuloutus Yhteensä vaikutus maksuvalmiuteen Lainamäärä , euroa Lainamäärä, euroa/as Lainamäärä , euroa Talousjohtajan katsaus: Kunnallistekniikan rakentamisessa määrärahojen alitus muutettuun talousarvioon nähden on 2,3 M ja talonrakennuksen 1 M. Vesilaitoksen investoinnit saattavat jäädä alle talousarvion,95 M, jolloin liikelaitoksen lainanotto vähenisi vastaavasti. Investoinnit jäänevät yhteensä alle muutetun talousarvion 4,4 M. Kunnan lainamäärä oli /asukas vuoden alussa. Vuoden lopussa se olisi tämän ennusteen mukaan noin 2 8 /asukas, jos lisärahoitustarve noin 3,5 M pystytään kattamaan kassavaroin. Lainanottoon ei esitetä muutosta tässä vaiheessa. Lainamäärän suojausaste on noin 2. Joulukuussa konvertoidaan lyhytaikaista lainaa pitkäaikaiseksi ja suojausastetta korotetaan sen jälkeen. JOHDON KK_RAPORTTI_KOKO_KUNTA_lokakuu

4 t Kulut kuukausittain Ennuste Tot./kk t /kk Ennuste Tot./kk t Tuotot kuukausittain Ennuste Tot./kk t /kk Ennuste Tot./kk t Verotulot kuukausittain Ennuste Tot./kk t /kk Ennuste Tot./kk t Valtionosuudet kuukausittain Ennuste Tot./kk t /kk Ennuste Tot./kk JOHDON KK_RAPORTTI_KOKO_KUNTA_lokakuu

5 Johdon kuukausiraportti lokakuu 214_Ylin pt Johdon kuukausiraportti Ylin päätöksenteko Kausi Laatija: SK/MA/AP/LK-R Jakson keskimääräinen käyttöaste - 83,3 Käyttötalous Ennuste koko vuosi 214 Toimintatuotot (+) Toimintakulut (-) Toimintakate(+/-) Erotus (käyttösuun. vs. ennuste) -5 Investoinnit (kulut-/tuotot+) Ennuste koko vuosi 214 Maa-alueiden hankinta, kulut Maa-alueiden hankinta, tuotot Osakkeiden hankinta, kulut Kunnantalon remontti/kalusto Toimialan/keskuksen johtajan katsaus ja toimenpide-esitys Koko toimiala/ liikelaitos: Tuotot: tuottoihin aktivoimatta maaomaisuuden myyntivoittoa noin Myyntivoittoja arvioidaan toteutuvan 1 45 eli 35 yli talousarvioon muutetun 1,1 milj. euroa. Maankäyttösopimusten kirjaamisista tehtyjen tuottojen arvioidaan hieman ylittävän käyttösuunnitelman. Kulut: alittaa käyttösuunnitelman, OVK II:ssa esitetyn mukaisesti euroa. Toimintakate: alittaa käyttösuunnitelman. Omaisuuden tuotot/kulut Myyntivoitot: Tuottoja kirjaamatta noin e, talousarvioon muutettu 1 1, on ylittymässä noin 35 euroa. Maankäyttökorvaukset tuotot: 1 3, arvioidaan toteutuvan n Omaisuuden vuokratuotot: 8, ylittynevät noin 18 eurolla, toteutumaksi arvioitu 98 euroa. Johdon kuukausiraportti lokakuu 214_Ylin pt

6 Investoinnit Johdon kuukausiraportti lokakuu 214_Ylin pt Maa-alueiden hankinta tuotot: 1 58, tuottoja aktivoimatta , tuotot ylittynevät 52 Maa-alueiden hankinta kulut: 1 15, josta maa-alueiden hankintaan varattu 2 5 e ja maankäyttösopimuksilla hankittaviin maa-alueisiin 7 65 e. Maaalueiden hankintaan varattu 2 5 e on ylittymässä 2 e. Yhteiset toiminnot: Tuotot: KS 74 48, ylittyy n euroa arvonlisäverotuksen palutuksia edellisiltä vuosilta Kulut: KS , OVKII yhteydessä esitetään poistettavaksi palkkavarauksista euroa. Ennuste euroa. Toimintakate: KS , vastaavasti muuttaa ennustetta euroon. Investoinnit: Toteutuu suunnitellusti. Graafit: graafeihin datatiedot näkyviin ennusteen ja toteutumisen osalta Julkaistaan I-levyllä graafit ilman datataulukkoa Kulut per kuukausi * v.-13 toteuma/kk v.-14 ennuste kk v.-14 tot./kk Johdon kuukausiraportti lokakuu 214_Ylin pt

7 Johdon kuukausiraportti lokakuu 214_Elku Johdon kuukausiraportti Elinkeino- ja kuntakehityskeskus Kausi Laatija: AK/SK Jakson keskimääräinen käyttöaste - 83,3 Käyttötalous Ennuste koko vuosi 214 Toimintatuotot (+) Toimintakulut (-) Toimintakate(+/-) Erotus (käyttösuun. vs. ennuste) Toimialan/keskuksen johtajan katsaus ja toimenpide-esitys Koko toimiala/ liikelaitos: Tuotot: toteutuvat käyttösuunnitelman mukaisesti. Kulut: toteutuvat käyttösuunnitelman mukaisesti. Toimintakate: toteutuu käyttösuunnitelman mukaisesti. Elinkeinotoimi, sis. maaseututoimi 118 Tuotot: Kulut: , toteutuvat käyttösuunnitelman mukaisesti. Toimintakate: , toteutuu käyttösuunnitelman mukaisesti (käyttöprosentti 1/214: 72,). Kuntakehitys ja kuntasuunnittelulautakunta Tuotot: Kulut: , toteutuvat käyttösuunnitelman mukaisesti. Toimintakate: , toteutuu käyttösuunnitelman mukaisesti (käyttöprosentti 1/214: 79,8). Maanhankinta Tuotot: Kulut: , toteutuvat käyttösuunnitelman mukaisesti. Toimintakate: , toteutuu käyttösuunnitelman mukaisesti (käyttöprosentti 1/214: 85,1). Yleiskaavoitus Tuotot: 3 15, toteutuvat käyttösuunnitelman mukaisesti. Kulut: , toteutuvat käyttösuunnitelman mukaisesti. Toimintakate: , toteutuu käyttösuunnitelman mukaisesti (käyttöprosentti 1/214: 79,8). Johdon kuukausiraportti lokakuu 214_Elku

8 Johdon kuukausiraportti lokakuu 214_Elku Graafit: graafeihin datatiedot näkyviin ennusteen ja toteutumisen osalta Julkaistaan I-levyllä graafit ilman datataulukkoa Kulut per kuukausi * v.-13 toteuma/kk v.-14 ennuste kk v.-14 tot./kk Johdon kuukausiraportti lokakuu 214_Elku

9 keskushallinto lokakuu Johdon kuukausiraportti Keskushallinnon toimila Kausi 1 /214 Laatija: Jukka Anttila Jakson keskimääräinen käyttöaste - 68, Käyttötalous Ennuste koko vuosi 214 Toimintatuotot (+) Toimintakulut (-) Toimintakate(+/-) Erotus (käyttösuun. vs. ennuste) Investoinnit Ennuste koko vuosi 214 Hanke toimialan mukaan Tietotekniikka Toimialajohtajan katsaus ja toimenpide-esitys Keskushallinnon toimiala: Tuotot: Toteutunee suunnitellusti paitsi tietotekniikkakulut jäävät alle talousarvion ja niitä ei veloiteta toimialoilta joulukuulta (hyvitys yhteensä n. 163 ). Kulut: Toteutunee suunnitellusti. Toimintakate: Toteutuu suunnitellusti. Investoinnit: Tietotekniikkan investoinneista jää toteutumatta 1 euroa. Tulosalue : Hallintopalvelut Tuotot : toteutuu talousarvion mukaisesti. Kulut: toteutuuu talousarvion mukaisesti. Toimintakate: toteutuu talousarvion mukaisesti. Tulosalue : Henkilöstöpalvelut Tuotot : toteutuu talousarvion mukaisesti. Kulut: toteutuu talousarvion mukaisesti. Toimintakate: toteutuu talousarvion mukaisesti. keskushallinto lokakuu

10 keskushallinto lokakuu Tulosalue : Talouspalvelut Tuotot : toteutuu talousarvion mukaisesti. Kulut: Kulut ovat kasvaneet Kuntapro Oy:n talouspaveluiden ostopalvelun kustannusten ollessa ennakoitua korkeammat. Toimintakate: Toteutuu suunnitellusti. Investoinnit:Tietotekniikkan investoinneista jää toteutumatta eri järjestelmähankkeita noin 1 eurolla. Graafit: graafeihin datatiedot näkyviin ennusteen ja toteutumisen osalta Julkaistaan I-levyllä graafit ilman datataulukkoa Kulut per kuukausi * v.-13 toteuma/kk v.-14 ennuste kk v.-14 tot./kk keskushallinto lokakuu

11 Lokakuu Johdon kuukausiraportti Aleksia liikelaitos Kausi 1 /214 Laatija: Anu Savander-Hämäläinen Jakson keskimääräinen käyttöaste - 83,3 Käyttötalous Ennuste koko vuosi 214 Toimintatuotot (+) , Toimintakulut (-) , Toimintakate(+/-) Tulos(+/-) Erotus (käyttösuun. vs. tulosennuste) Investoinnit (kulut-/tuotot+) Ennuste koko vuosi 213 Ruokapalvelujen laiteinvestoinnit ,5 2 Liikelaitoksen johtajan katsaus ja toimenpide-esitys Koko liikelaitos: Tuotot: Tuottoja kertynyt suunnitellusti. Kulut: Kuluissa on tapahtunut alitusta kaikilla tileillä. Siivouspalvelujen osalta kulut tulevat alittunemaan myös loppuvuoden aikana.investoinnit toteuvat suunnitellusti. Tulos: Tulos tulee toteutumaan suunnitellusti. Asiakkille tultaneen tekemään hyvityksiä vuoden vaihteessa mm. palvelutarpeen muutoksista johtuen. Tulosyksikkö : Ruokapalvelut Tuotot : e ( 83,8) Kulut: e (79,8 ) Toimintakate: e Tulosyksikkö : Siivouspalvelut Tuotot : e (81,9 ) Kulut: e (72,7 ) Toimintakate: e Tulosyksikkö: Kiinteistöpalvelut Tuotot: e (1 ) Kulut: e ( 1 ) Toimintakate: e Lokakuu

12 Lokakuu Graafit: graafeihin datatiedot näkyviin ennusteen ja toteutumisen osalta Julkaistaan I-levyllä graafit ilman datataulukkoa Kulut per kuukausi * v.-13 toteuma/kk v.-14 ennuste kk v.-14 tot./kk Tulot per kuukausi * v.-13 toteuma/kk v.-14 ennuste kk v.-14 tot./kk Lokakuu

13 Johdon kuukausiraportti lokakuu 214 JÄÄHALLI Johdon kuukausiraportti Kausi 1 /214 Laatija: Mika Vänni Jakson keskimääräinen käyttöaste - 83,3 Käyttötalous Ennuste koko vuosi 214 Toimintatuotot (+) Toimintakulut (-) Toimintakate(+/-) Erotus (käyttösuun. vs. ennuste) 4 32 Liikelaitoksilla tulos(+/-) Erotus (käyttösuun. vs. ennuste) 4 32 Investoinnit Ennuste koko vuosi 214 Rahoitusosuus Kulut Investoinnit Klaukkalan jäähalli Toimialan/keskuksen johtajan katsaus ja toimenpide-esitys Koko toimiala/ liikelaitos: Tuotot: Tulotavoite tulee toteutumaan budjetoitua paremmin. Kulut: Käyttökulut ovat tässä vaiheessa olleet hieman arvioitua pienemmät. Esimerkiksi sähkönkulutuksen kasvu kahden jään ja hallin osalta on ollut n.5 (arvio oli 65) vanhan hallin kulutukseen verrattuna, joka on seurausta lämmöneristyksen parantamisesta ja hyvästä jäänhoidosta. Investointien osalta tilanne oli ,16, jonka lisäksi avoimia tai kiistanalaisia laskuja. Tarkennettu laskelma investointikustannuksista ja lisämäärärahan tarpeesta esitetään jäähallin johtokunnalle Toimintakate: Toteutuu suunnitellusti Johdon kuukausiraportti lokakuu 214 JÄÄHALLI

14 Johdon kuukausiraportti lokakuu 214 JÄÄHALLI Graafit: graafeihin datatiedot näkyviin ennusteen ja toteutumisen osalta Julkaistaan I-levyllä graafit ilman datataulukkoa Kulut per kuukausi * v.-13 toteuma/kk v.-14 ennuste kk v.-14 tot./kk v.-13 toteuma/kk v.-14 ennuste kk Tulot per kuukausi v.-14 tot./kk Johdon kuukausiraportti lokakuu 214 JÄÄHALLI

15 Kuukausiraportti 214 Työterveys-liikelaitos Kausi *) 1 /214 Laatija: Eija Alatalo Jakson keskimääräinen käyttöaste - 354, Käyttötalous Ennuste koko vuosi 214 Toimintatuotot (+) Toimintakulut (-) Liikelaitoksilla tulos(+/-) Erotus (käyttösuun. vs. ennuste) 29 Toimialan/keskuksen johtajan katsaus ja toimenpide-esitys Lokakuu toteutui suunnitelman mukaisesti. Joulukuussa on n. kaksi viikkoa, jolloin toimintatuottoja ei saada juhlapyhien ja lomien vuoksi. Tämä tulee alentamaan syksyn aikana kerättyä tulosta 6-8 euroa. Graafit: graafeihin datatiedot näkyviin ennusteen ja toteutumisen osalta Julkaistaan I-levyllä graafit ilman datataulukkoa tth raportti lokakuu

16 Kulut per kuukausi * v.-13 toteuma/kk v.-14 ennuste kk v.-14 tot./kk Tulot per kuukausi * kuuka usi v.-13 toteuma/kk v.-14 ennuste kk v.-14 tot./kk tth raportti lokakuu

17 Soteli_johdon kuukausiraportti_lokakuu Johdon kuukausiraportti Sosiaali- ja terveystoimen toimiala Lokakuu 1 /214 Laatija: Jaana Hietanoro Jakson keskimääräinen käyttöaste - 83,3 Käyttötalous Ennuste koko vuosi 214 Toimintatuotot (+) Toimintakulut (-) Toimintakate(+/-) Erotus (käyttösuun. vs. ennuste) 239 Investoinnit Ennuste koko vuosi 214 Kalustoinvestoinnit Toimialan/keskuksen johtajan katsaus ja toimenpide-esitys Koko toimiala: Toimialan toimintakatteen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Tulosalue : hallinto- ja talouspalvelut Tuotot : toteutunut 5 275,82 euroa (3, ) Kulut: toteutunut euroa (79,6 ) Toimintakate: toteutunut euroa (87,3 ). Ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Tuotot toteutuvat kirjanpitoon vasta vuoden vaihteessa työterveyspalveluiden perusteella tehtävän kela-korvausarvion myötä. Tulosalue : perhe- ja sosiaalipalvelut Tuotot : toteutunut euroa (76,9 ) Kulut: toteutunut euroa (8,4 ) Toimintakate: toteutunut euroa (8,8 ) Ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Tulosalue : terveyspalvelut Tuotot : toteutunut euroa (75,6 ) Kulut: toteutunut euroa (81,2 ) Toimintakate: toteutunut euroa (81,7 ) Ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Terveyspalvelut tulosalue sisältää erikoissairaanhoidon: tuotot/toteutuneet euroa (61,4 ) ja kulut/toteutuneet euroa (8,3 ). Toimintakate toteutunut euroa (8,4 ). Erikoissairaanhoidon ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Tulosalue: liikuntapalvelut Tuotot: 177 toteutunut euroa (59,8 ) Kulut: toteutunut euroa (81,4 ) Toimintakate: toteutunut euroa (86,7 ). Ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Soteli_johdon kuukausiraportti_lokakuu

18 Soteli_johdon kuukausiraportti_lokakuu Sosiaali- ja terveystoimen toimiala Kulut per kuukausi * v.-13 toteuma/kk v.-14 ennuste kk v.-14 tot./kk Soteli_johdon kuukausiraportti_lokakuu

19 Johdon kuukausiraportti_lokakuu Johdon kuukausiraportti Sivistystoimi Kausi /214 Laatija: Kirsi Hyvämäki Jakson keskimääräinen käyttöaste - 83,3 Käyttötalous Käyttöaste Ennuste koko vuosi 214 Toimintatuotot (+) Toimintakulut (-) Toimintakate(+/-) Erotus (käyttösuun. vs. ennuste) Investoinnit Käyttöaste Ennuste koko vuosi 214 Koulujen kalustoinvestoinnit Päiväkotien kalusto Nuorisopalveluiden kalustoinvestoinnit Kirjaston kalustoinvestoinnit Toimialan johtajan katsaus ja toimenpide-esitys Koko toimiala: Tuotot: Tällä hetkellä ennusteen mukaan tuotot toteutuvat suunnitellusti. Investoinnit: Vendlaskolan laajennuksen kalustomäärärahoja esitetään siirrettäväksi 5 152,42 euroa ja kirjaston kalustoinvestoinneista kirjastoautoon liittyvää määrärahaa euroa vuodelle 215. Graafit: graafeihin datatiedot näkyviin ennusteen ja toteutumisen osalta Julkaistaan I-levyllä graafit ilman datataulukkoa Kulut per kuukausi * Kulut: Tällä hetkellä ennusteen mukaan koulutuspalveluiden kulut ylittyvät budjetoidusta ja varhaiskasvatuspalveluiden kulut alittuvat budjetoidusta. Toimintakate: Toimialan toimintakate toteutuu suunnitellusti. Tiukan tarkastelun johdosta kuitenkin esimerkiksi asiakaspalveluiden ostot ja koulukuljetuskustannukset saattavat ylittyä tämän hetken arviosta, jolloin toimialan toimintakate voi ylittyä 2-3 euroa. Tulosalueiden välinen rahansiirto esitetään tehtäväksi varhaiskasvatuksen tulosalueen ja koulutuspalveluiden tulosalueiden välillä siten, että varhaiskasvatuksen palkkoihin varatusta määrärahasta siirretään 6 euroa koulutuspalveluiden palkkamäärärahoihin. Tulosalue : Hallinto- ja talouspalvelut Tuotot: 236 budjetoidusta. Ylitys johtuu sivistystoimen harjoittelijasta, josta saatiin korvausta Tampereen yliopistolta. Kulut: 78 budjetoidusta. Toimintakate: Toteutuu budjetoidusti. Tulosalue : Koulutuspalvelut Tuotot: 15,1 budjetoidusta. Tuotot tulevat ylittymään 1. Kulut: 84,9 budjetoidusta. Kulut tulevat ylittymään tämän hetkisen arvion mukaan 7. Ylitys johtuu budjetoitua korkeammista henkilöstökuluista ja kasvaneista asiakaspalveluiden ostoista. Toimintakate: Toimintakate tulee ylittymään 6. Tulosalue : Varhaiskasvatuspalvelut Tuotot: 66,6 budjetoidusta. Tuotot tulevat alittumaan 5. Kulut: 8 budjetoidusta. Kulut tulevat alittumaan tämän hetkisen arvion mukaan 1 1 henkilöstökulujen ja lasten hoidon tukien alittumisen myötä. Toimintakate: Toimintakate tulee alittumaan 6. Tulosalue : Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Tuotot: 11,7 budjetoidusta. Tuotoissa on mukana OKM:lta saatuja toiminnan kehittämiseen tarkoitettuja avustuksia. Osa avustusrahoista siirtyy vuodelle 215. Kulut: 81,7 budjetoidusta. Toimintakate: Toteutuu budjetoidusti. Tulosalue : Nuorisopalvelut Tuotot: 156,3 budjetoidusta. Kulut: 96,4 budjetoidusta. Toimintakate: Toteutuu budjetoidusti v.-13 toteuma/kk v.-14 ennuste kk v.-14 tot./kk Johdon kuukausiraportti_lokakuu

20 Ympäristötoimiala lokakuu 214 Johdon kuukausiraportti Ympäristötoimiala Kausi Laatija: Leena Vuorenpää Jakson keskimääräinen käyttöaste - 83 Käyttötalous Ennuste koko vuosi 214 Toimintatuotot (+) Toimintakulut (-) Toimintakate(+/-) Erotus (käyttösuun. vs. ennuste) -9 Investoinnit Tot- Ennuste koko vuosi 214 Talonrakennus Kunnallistekniikka Liikunta- ja virkistyskohteet Koneet ja kalusto Yhteensä Erotus (käyttösuun. vs. ennuste) Toimialajohtajan katsaus ja toimenpide-esitys Koko toimiala: Tuotot: Toteutunevat vajaan 1 euroa alle käyttösuunnitelman tilojen vajaakäyttö-asteesta ja rakennuslupien vähenemisestä johtuen. Kulut: Toteutunevat budjetoidusti. Toimintakate: Katteen ennustetaan toteutuvan lähes budjetoidusti. Toimenpide-esitys: Ei toimenpide-esitystä tässä vaiheessa. Investointien toteutuminen: Investoinneista näyttäisi jäävän määrärahaa käyttämättä reilu 3 milj. euroa. Osa määrärahoista on esitetty budjetoitavaksi uudelleen vuodelle 215. Hankekohtainen määräraha ylittyy kunnanviraston muutostöissä noin 95 eurolla. Kunnallistekniikan rakentamisessa jää määrärahaa käyttämättä noin 2,3 Me. Luhtajoentien paalulaatta -1,3 Me Ilvesvuori - 35 e Mikäli työt päästään aloittamaan joulukuussa, niin määrärahaa käytetään noin 7 e. Hankkeen ARA-avustuksen (8 e) maksatusta ei voida hakea ennen kaavan vahvistumista. Maisemointityöhön saatiin säästöä mm. käyttämällä Krannilan liikuntapuistossa ollutta multamaata viheralueiden kasvualustana Laidunalueen yritysalue - 24 e Urakka toteutui kustannusarviota alhaisempana.

21 Ympäristötoimiala lokakuu 214 Rajamäen koirapuisto -7 e Useat pienet hankkeet - 38 e Suunnitelmasta valitettu hallinto-oikeuteen. Eivät ole käynnistyneet suunnitellussa aikataulussa. Talonrakennushankkeissa jää määrärahaa käyttämättä noin 1 Me. Monitoimitalo - 3 e Vendlanskolan - 21 e Rajamäen terveysasema - 75 e Perhetukikeskus - 9 e Syrjälän päiväkoti ja koulu -5 e Karhunkorven koulu -15 e Kirkonkylän liikuntapuiston pukutilat - 1 e Tiiran uimarannan pukutilat - 6 e Suunnitteluratkaisun kustannustehokkaammaksi saaminen on hidastanut suunnittelua. Työt pysähtyneet, Tuusulan käräjäoikeus on asettanut urakoitsijan konkurssiin Työt käynnistyvät uudelleen marraskuussa. Suunnittelu ei ole edennyt odotetussa aikataulussa. Arkkitehtisuunnittelu on käynnissä. Hankesuunnittelu keskeytetty kh:n päätöksellä Kaukolämpö tuotu kiinteistöryhmään syyskuussa 214. Muilta osin hanke käynnistyy tulevina vuosina, huomioitu taesityksessä. Suunnittelu ei ole käynnistynyt odotetussa aikataulussa. Jatkuu vuonna 215. Toteutus jatkuu vuoden 215 puolelle. Hanke valmistunut. Toimenpide-esitys, investoinnit: Ei toimenpide-esitystä tässä vaiheessa. Tulosalue : Rakennusvalvonta Tuotot: e, toteutunut 73 Kulut: e, toteutunut 81 Toimintakate: e, toteutunut 41 Toteutuu noin 4 e budjetoitua huonompana. Rakennuslupia ei ole haettu ennustetun mukaisesti. Toteutuu budjetoidusti. Toteutuu noin 4 e alle budjetoidun. Tulosalue : Asemakaavoitus- ja tekninen suunnittelu Tuotot: e, toteutunut 68 Toteutuu budjetoidusti. Kulut: e, toteutunut 77 Toteutuu budjetoidusti. Toimintakate: e, toteutunut 8 Tulosalue : Tekninen keskus Tuotot: e, toteutunut 87 Kulut: e, toteutunut 8 Toimintakate: e, toteutunut 72 Toteutuu budjetoidusti. Toteutuu budjetoidusti. Toteutuu budjetoidusti. Toteutuu budjetoidusti.

22 Ympäristötoimiala lokakuu 214 Tulosalue : Tilakeskus Tuotot: e, toteutunut 82 Kulut: euroa, toteutunut 71 Toimintakate: e, toteutunut 9 Toteutunee lähes budjetoidusti. Tilojen vajaakäyttöasteesta johtuen tuotot saattavat jäädä noin 5 euroa budjetoitua alhaisemmiksi. Toteutuu budjetoidusti. Toteutuu budjetoidusti. Tulosalue : Hallinto- ja talouspalvelut Tuotot: e, toteutunut 71 Kulut: e, toteutunut 81 Toimintakate: e, toteutunut 82 Toteutuu budjetoidusti. Toteutuu budjetoidusti. Toteutuu budjetoidusti. Tulosyksikkö: Keski-Uudenmaan pelastuslaitos Kulut: e, toteutunut 83 Toteutuu budjetoidusti. Tulosyksikkö: Keski-Uudenmaan ympäristökeskus Kulut: - 66 e, toteutunut 74 Toteutunee budjetoidusti. Sopijakuntien maksuosuudet määräytyvät tilinpäätösvaiheessa kuntakohtaisesti kohdennettujen palveluiden sekä maksuosuuksia kompensoivien maksutulojen perusteella. Ympäristötoimialan kulut per kuukausi * 1 e v.-13/kk v.-14 ennuste kk v.-14 tot./kk

23 Vesilaitos lokakuu 214 Johdon kuukausiraportti Nurmijärven Vesi Kausi 1 /214 Laatija: Johanna Sahlstedt Jakson keskimääräinen käyttöaste - 83 Käyttötalous Ennuste koko vuosi 214 Toimintatuotot (+) Toimintakulut (-) Toimintakate Tulos(+/-) Erotus (käyttösuun. vs. ennuste) -8 Investoinnit Ennuste koko vuosi Erotus (käyttösuun. vs. ennuste) 95 Liittymismaksutuotot Ennuste koko vuosi Lainakannan muutokset Ennuste koko vuosi Määrärahojen riittävyyden ja tuloarvioiden toteutumisen arviointi koko vuodelle: Tuotot: Vuonna 213 veden kulutus kääntyi laskuun ja tätä laskua ei ole ennustettu tuottojen osalta talousarvioon. Tuottojen ja vedenkulutuksen kehitystä seurataan ja tuotto-odotusta alennetaan tarpeen mukaan myöhemmässä vaiheessa vuotta. Tuotot ovat tällä hetkellä ennusteen mukaiset ja tämän hetkisen arvion mukaan tuotto-odotusta ei tarvitse alentaa. Kulut : Kulujen arvioidaan toteutuvan n. 5 yli ennusteen. Toimintakate: Toimintakatteen arvioidaan toteutuvan 5 alle ennusteen. Tulos: Tuloksen arvioidaan toteutuvan hiukan budjetoitua parempana alhaisemmista poistoista ja korkokuluista johtuen. Liittymismaksujen toteutumisarvio: Liittymismaksujen arvioidaan toteutuvan yli ennusteen. Lainakannan muutokset: Nettolainanotto noin 1 Me euroa suunniteltu alhaisempi.

24 Vesilaitos lokakuu 214 Investoinnit: Investoinneista arvioidaan jäävän toteutumatta n. 95. Uudisverkoston osalta Krannilan alueen urakka siirtyy suurimmaksi osaksi vuoden 215 puolelle. Pikimetsän, Lintumetsän laajennusalueen ja Nummitien alueen urakoiden kustannukset ovat arvioitua suuremmat. Viirinlaakson urakka siirtyy ja tämän vuoden puolella toteutetaan korkeintaan 15 arvoinen työosuus. Viirinlaakson mahdollinen siirtyminen voi pienentää toteutuvien investointien määrää nyt arvioidusta. Kuusimäentien siirron vesihuoltotyöt siirtyivät vuodelta 213 vuoteen 214. Kirkkotien - Jokihaantien välinen himanit-putken uusinta siirtyy, koska risteyksen liikenneympyrän rakentaminen siirtyy. Verkoston peruskorjauksen osalta Järvitien vesijohdon ja jätevesiviemärin saneeraus on alkuperäistä arviota suurempi, koska työn laajuus on kasvanut. Vesilaitoksen kohdentamaton investointivaraus on purettu ja osa varauksesta on siirretty viemäreiden pieniin peruskorjauksiin. Investointi kohdistetaan viemärisujutuksiin. Loppu varauksesta raukeaa. Palomäentien pääviemärin sujutus siirtyy, koska työ pitää tehdä talvityönä. Osa Kumpurantien-Onnelantien urakasta siirtyy vuodelle 215. Rajamäki-Hyvinkää yhdysputken toteutus siirtyy. Teilinummen tekopohjavesitutkimuksiin varataan aiempaa arvioitua enemmän, mutta vastaavasti Salmelanmäen tutkimuksia siirretään myöhemmäksi. Klaukkalan jätevedenpuhdistamon lietteenkuivauksen muutostyöt siirtyivät viime vuodelta vuoteen 214. Myös osa Nummenpään kaivosaneerauksen kustannuksista siirtyi vuoteen 214. Käyttötalous Kulut per kuukausi * Tuotot per kuukausi *1 v.-13/kk v.-14 ennuste kk v.-14 tot./kk v.-13/kk v.-14 ennuste kk v.-14 tot./kk

25 NÄKYMIÄ LOKAKUU 214 UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen p Lokakuun työllisyyskatsaus 1/214 Julkaisuvapaa tiistaina klo 9. Työttömiä työnhakijoita 14 enemmän kuin vuotta aiemmin Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskuksen) kuntien alueella oli lokakuun lopussa työttömiä työnhakijoita lomautetut mukaan lukien Vuosi sitten lokakuun lopussa työttömänä oli henkilöä. Vuoden aikana työttömien määrä lisääntyi henkilöllä eli 14,2. 1 Yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita pitkäaikaistyöttömiä oli lokakuun lopussa 25 98, mikä on henkilöä (39,6 ) enemmän kuin vuotta aiemmin. Lokakuun aikana Uudenmaan ELY-keskuksen alueella oli uutta avointa työpaikkaa, jotka oli ilmoitettu avoimeksi TE-toimistoon. Kuun lopussa oli avoinna 1 3 työpaikkaa, mikä on 66 paikkaa (6,4 ) enemmän kuin vuoden 213 lokakuun lopussa. Eniten avoimia paikkoja kuukauden lopussa oli palvelu- ja myyntityöntekijöiden (3 518), muiden työntekijöiden 2 (1 632) ja asiantuntijoiden (1 512) ammattiryhmissä. Seuraavassa kuviossa on esitetty työttömien ja avoimien työpaikkojen määrän kehitys kuukausittain vuosina Uudenmaan ELY-keskuksen alueella. 9 Työttömät työnhakijat Avoimet työpaikat Työttömyyteen liittyy säännönmukaista kausivaihtelua. Työttömyys lisääntyy yleensä kesäisin ja vuodenvaihteessa johtuen esim. koulujen päättymisestä ja määräaikaisten työsuhteiden loppumisista. Kausivaihtelun takia työttömyyslukuja verrataan yleensä vuodentakaiseen tilanteeseen. 2 Tähän ammattiryhmään kuuluvat mm. toimisto- ja laitossiivoojat, rahdinkäsittelijät ja varastotyöntekijät sekä sanomalehtien jakajat, lähetit ja kantajat

26 Uudenmaan ELY-keskuksen alueella oli lokakuun lopussa työtöntä työnhakijaa kokoaikaisesti lomautetut mukaan lukien. Edelliseen kuukauteen verrattuna työttömien määrä vähentyi 69 henkilöllä. Vuoden aikana eli lokakuusta 213 lokakuuhun 214 työttömien määrä lisääntyi henkilöllä (14,2 ). Työttömyysaste oli Uudenmaan ELY-keskuksen alueella lokakuussa 1,. 3 Lomautettujen määrä lisääntyi syyskuusta 354 henkilöllä ja oli lokakuun lopussa Lomautettujen määrä oli 788 henkilöä (22,3 ) suurempi kuin vuosi sitten. 4 Koko maassa oli lokakuun lopussa työttömänä työnhakijana lomautetut mukaan lukien henkilöä ja työttömyysaste oli 12,2. Lokakuuhun 213 verrattuna työttömyys lisääntyi koko maassa henkilöllä eli 1,5. Uusia avoimia työpaikkoja TE-toimistoihin ilmoitettiin koko maassa lokakuun aikana Seuraavassa taulukossa on esitetty työttömien määrät ammattiryhmittäin lokakuun lopussa ja muutokset kuukauden (lokakuu 214/syyskuu 214) ja vuoden (lokakuu 214/lokakuu 213) aikana Uudenmaan ELY-keskuksen alueella. 5 Työttömät ammattiryhmittäin Lokakuu Syyskuu Muutos Lokakuu Muutos määrä 213 määrä 1 Johtajat , ,4 2 Erityisasiantuntijat , ,2 3 Asiantuntijat , ,1 4 Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät , ,4 5 Palvelu- ja myyntityöntekijät , ,6 6 Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym , , 7 Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät , ,7 8 Prosessi- ja kuljetustyöntekijät , , 9 Muut työntekijät , ,4 Sotilaat , ,8 X Ammatteihin luokittelemattomat ryhmät , ,5 YHTEENSÄ , ,2 Vuoden aikana työttömyys lisääntyi kaikissa ammattiryhmissä. Suhteellisesti eniten työttömyys lisääntyi palvelu- ja myyntityöntekijöiden (2,6 ), johtajien (18,4 ) sekä erityisasiantuntijoiden (17,2 ) ryhmissä. Naisten työttömyys vähentyi lokakuussa 418 henkilöllä. Edellisen vuoden lokakuuhun verrattuna naisten työttömyys lisääntyi henkilöllä (15,6 ). Lokakuun lopussa naisten osuus työttömistä työnhakijoista oli 44,5 (36 54 henkilöä). Miesten työttömyys vähentyi lokakuussa 191 henkilöllä. Vuoden takaisesta miesten työttömyys lisääntyi henkilöllä (13, ). Alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli lokakuun lopussa Uudenmaan ELY-keskuksen alueella 8 734, joista 1 98 oli alle 2-vuotiaita. Alle 25-vuotiaiden työttömien määrä vähentyi edelliseen kuukauteen verrattuna 566 henkilöllä. Vuoden aikana alle 25-vuotiaiden nuorten työttömyys lisääntyi henkilöllä (15,4 ). Yli 5-vuotiaita oli lokakuun lopussa työttömänä 28 38, mikä on henkilöä (13,4 ) enemmän kuin vuosi sitten. Yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita pitkäaikaistyöttömiä oli lokakuun lopussa 25 98, mikä on henkilöä (39,6 ) enemmän kuin vuotta aiemmin. Pitkäaikaistyöttömien osuus oli 31,7 alueen työttömistä työnhakijoista ja 3,2 alueen työvoimasta. Uudenmaan ELY-keskuksen alueen kunnista (ks. taulukko sivulla 4) korkein työttömyysaste lokakuun lopussa oli Hangossa (13,1 ). Matalin työttömyysaste oli Sipoossa (5,7 ). Kuntataulukkoon on laskettu työttömyysasteet myös seutukunnittain. 3 Tässä työllisyyskatsauksessa esitetyt työttömien työnhakijoiden osuudet työvoimasta ovat työ- ja elinkeinohallinnon tilastointitavan mukaisia. Suomen viralliset työttömyysasteet saadaan Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksesta. 4 Työnvälitystilaston lomautettujen lukumäärä sisältää kaikki henkilökohtaisesti TE-toimistoon ilmoittautuneet lomautetut. Heinäkuun 1. päivästä 213 alkaen lomautetuiksi tulleet ovat ilmoittautuneet itse TE-toimistoon, kun aiemmin työnantaja ilmoitti lomautetut tapauksissa, joissa lomautus koski vähintään 1 henkilöä ja se oli määräaikainen (ns. ryhmälomautetut). Tämän muutoksen takia lomautettujen määrä ei ole täysin vertailukelpoinen vuodentakaiseen verrattuna. 5 Työnvälitystilastossa on otettu käyttöön uusi ISCO-pohjainen ammattiluokitus. 2

27 Uudenmaan ELY-keskuksen alueella oli lokakuun lopussa 1 3 avointa työpaikkaa, mikä on 247 paikkaa vähemmän kuin edellisen kuukauden lopussa, mutta 66 paikkaa (6,4 ) enemmän kuin vuoden 213 lokakuun lopussa. Runsaasti avoimia paikkoja kuukauden lopussa oli esimerkiksi seuraavissa ammattiryhmissä: myyjät ja kauppiaat (1 518), palvelutyöntekijät (1 268) sekä liike-elämän ja hallinnon asiantuntijat (1 66). Seuraavassa taulukossa on esitetty Uudenmaan ELY-keskuksen alueella avoinna olleiden työpaikkojen määrät ammattiryhmittäin lokakuun lopussa ja muutokset kuukauden (lokakuu 214/syyskuu 214) ja vuoden (lokakuu 214/lokakuu 213) aikana. Avoimet työpaikat Lokakuu Syyskuu Muutos Lokakuu Muutos ammattiryhmittäin määrä 213 määrä 1 Johtajat , ,5 2 Erityisasiantuntijat , ,5 3 Asiantuntijat , ,2 4 Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät , ,2 5 Palvelu- ja myyntityöntekijät , ,8 6 Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym , ,3 7 Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät , ,3 8 Prosessi- ja kuljetustyöntekijät , ,2 9 Muut työntekijät , , Sotilaat X Ammatteihin luokittelemattomat ryhmät , ,9 YHTEENSÄ , ,4 Viime vuoden lokakuuhun verrattuna avoimien työpaikkojen määrä lisääntyi suhteellisesti eniten muiden työntekijöiden (88, ), johtajien (45,5 ) sekä prosessi- ja kuljetustyöntekijöiden (41,2 ) ammattiryhmissä. Aktiivisen työvoimapolitiikan palveluissa oli lokakuun lopussa henkilöä, mikä on 3,8 Uudenmaan ELYkeskuksen alueen työvoimasta. Työvoimapoliittisissa palveluissa olevien henkilöiden määrä lisääntyi viime vuoden lokakuuhun verrattuna henkilöllä (2,7 ). Työllistettynä oli lokakuun lopussa 8 65 henkilöä eli 1 57 enemmän kuin vuosi sitten. Aloittavan yrittäjän tueksi suunnattua starttirahaa sai henkilöä. Starttirahan saajista 842 ei ollut rekisteröitynyt työttömäksi työnhakijaksi ennen starttirahan saamista. Työvoimakoulutuksessa oli henkilöä, mikä on 3 henkilöä enemmän kuin edellisen vuoden lokakuussa. Työ- tai koulutuskokeilussa oli lokakuun lopussa henkilöä, vuorotteluvapaasijaisena 1 16 henkilöä, kuntouttavassa työtoiminnassa henkilöä ja omaehtoisessa opiskelussa työttömyysetuudella oli henkilöä. NÄKYMIÄ LOKAKUU 214 LOKAKUUN TYÖLLISYYSKAKATSAUS TYÖTTÖMIÄ TYÖNHAKIJOITA 14 ENEMMÄN KUIN VUOTTA AIEMMIN Marraskuun 214 tiedot julkaistaan tiistaina Uudenmaan ELY-keskuksen työllilokakatsaus ilmestyy myös Internetissä osoitteessa Työllisyyskatsaus on mahdollista saada myös sähköpostitse ilmoittamalla yhteystiedot Jouni Nupposelle Avoimista työpaikoista ja työnhakijoista saa lisätietoa Internetistä osoitteesta Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilasto

28 TK14A TYÖNVÄLITYSTILASTO, TILANNEKATSAUS TYÖTTÖMÄT TYÖNHAKIJAT JA AVOIMET TYÖPAIKAT KUNNITTAIN ELY-KESKUS: UUSIMAA KUNTA TYÖ- TYÖTTÖ- TYÖTTÖMÄT TYÖNHAKIJAT VAMM. JA AVOIMET VOIMA* MIEN YHTEENSÄ MIEHET NAISET ALLE 25- YLI 5- PITKÄAIK.- PITKÄAIK. TYÖ- OSUUS VUOTIAAT VUOTIAAT TYÖTTÖMÄT SAIRAAT PAIKAT TYÖVOIM. Helsingin seutukunta ESPOO , HELSINKI , VANTAA , HYVINKÄÄ , JÄRVENPÄÄ , KARKKILA , KAUNIAINEN , KERAVA , KIRKKONUMMI , LOHJA , MÄNTSÄLÄ , NURMIJÄRVI , PORNAINEN 255 6, SIPOO , SIUNTIO , TUUSULA , VIHTI , Yht , Raaseporin seutukunta HANKO , INKOO , RAASEPORI , Yht , Porvoon seutukunta ASKOLA , MYRSKYLÄ , PUKKILA 986 7, PORVOO , Yht , Loviisan seutukunta LAPINJÄRVI 135 1, LOVIISA , Yht , YHTEENSÄ , * Tiedot työvoiman määrästä ovat Tilastokeskuksen työssäkäyntitilastosta. 4

29 1 Työttömät työnhakijat kuukauden lopussa Uudenmaan ELYkeskuksen alueen kunnissa vuosina Kokoaikaisesti lomautetut* kuukauden lopussa Uudenmaan ELYkeskuksen alueen kunnissa vuosina *Sisältää alkaen kaikki kokoaikaiset lomautetut, siihen asti vain henkilökohtaisesti lomautetut 21 Avoimet työpaikat kuukauden lopussa Uudenmaan ELY-keskuksen alueen kunnissa vuosina

30 NURMIJÄRVEN KUNTA Väestönmuutokset Nurmijärvellä 214 ennakkotietoja Lokakuu Lkm 15 Ennakkotiedot vuosien 213 ja 214 väestönmuutosten kertymästä Kuukausi Synt. enemmyys -14 Nettomuutto -14 Nettomaahanmuutto -14 Väestönmuutos -13 Väestönmuutos -14 Väestönmuutokset tapahtumakuukausittain Nurmijärvellä - ennakkotietoja Vuosi Synty- Kuol- Synty- Kuntien välinen muutto Netto- Väestönkuukausi neet leet neiden maahan- muutos enem- Nurmijär- Nurmijär- Netto- muutto myys velle veltä muutto 214 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu ta-loka ta-loka Ennakkoväkiluku Väkiluku Lopullinen tieto Lähde:Tilastokeskus / SK

31 NURMIJÄRVEN KUNTA Väestönmuutokset KUUMA-kunnissa 214 ennakkotietoja Lokakuu Hyvinkää ,3 Järvenpää ,7 Kerava , Kirkkonummi ,8 Mäntsälä ,3 Nurmijärvi ,7 Pornainen ,3 Sipoo ,6 Tuusula ,1 Vihti ,4 Yhteensä , Hyvinkää Järvenpää Kerava VÄKILUKU JA VÄKILUVUN MUUTOSPROSENTTI 214 lokakuu Vuosi Synty- Kuol- Synty- Kuntien välinen muutto Netto- Väestön Väkiluku Väkiluku Väki- 214 neet leet neiden maahan- muutos luvun enem- Tulo- Lähtö- Netto muutto muutos myys muutto muutto muutto Kirkkonummi Mäntsälä Nurmijärvi Pornainen Sipoo Tuusula Vihti Väkiluku Muutos- 1,1 1,,9,8,7,6,5,4,3,2,1, Lähde:Tilastokeskus / SK

Marraskuun työllisyyskatsaus 11/2014

Marraskuun työllisyyskatsaus 11/2014 NÄKYMIÄ MARRASKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen p. 0295 021 117 Marraskuun työllisyyskatsaus 11/ Julkaisuvapaa tiistaina 23.12. klo 9.00 Työttömyyden kasvu tasaantunut avoimia työpaikkoja

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS 2008 '09 '10 '11 '12 '13 '14

TYÖLLISYYSKATSAUS 2008 '09 '10 '11 '12 '13 '14 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: SYYSKUU 214 puh. 29 54 85 Julkistettavissa 21.1.214 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 4 ' 35 3 25 (1) 2 15 1 5 (2) 28 '9 '1 '11 '12 '13

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS 2008 '09 '10 '11 '12 '13 '14

TYÖLLISYYSKATSAUS 2008 '09 '10 '11 '12 '13 '14 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: KESÄKUU 214 puh. 29 4 8 Julkistettavissa 22.7.214 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 4 ' 3 3 2 (1) 2 1 1 (2) Kuvio 1. Työttömät työnhakijat

Lisätiedot

Kesäkuun työllisyyskatsaus 6/2014

Kesäkuun työllisyyskatsaus 6/2014 NÄKYMIÄ KESÄKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Tuunia Keränen 0295 020 914 Kesäkuun työllisyyskatsaus 6/ Julkaisuvapaa torstaina 31.7. klo 9.00 Työttömyys edelleen kasvussa Uudellamaalla Uudenmaan elinkeino-,

Lisätiedot

Satakunnan työllisyyskatsaus 8/2015

Satakunnan työllisyyskatsaus 8/2015 NÄKYMIÄ ELOKUU 2015 SATAKUNNAN ELY-KESKUS Satakunnan työllisyyskatsaus 8/2015 Julkaisuvapaa tiistaina 22.9.2015 klo 9.00 Työttömien määrä vähentyi elokuussa Satakunnassa Työnhakijat Satakunnan elinkeino-,

Lisätiedot

Satakunnan työllisyyskatsaus 7/2015

Satakunnan työllisyyskatsaus 7/2015 NÄKYMIÄ HEINÄKUU 2015 SATAKUNNAN ELY-KESKUS Satakunnan työllisyyskatsaus 7/2015 Julkaisuvapaa tiistaina 25.8.2015 klo 9.00 Työttömien määrä lisääntyi heinäkuussa Satakunnassa Työnhakijat Satakunnan elinkeino-,

Lisätiedot

Satakunnan työllisyyskatsaus 6/2015

Satakunnan työllisyyskatsaus 6/2015 NÄKYMIÄ KESÄKUU 2015 SATAKUNNAN ELY-KESKUS Satakunnan työllisyyskatsaus 6/2015 Julkaisuvapaa tiistaina 21.7.2015 klo 9.00 Työttömyys kohosi Satakunnassa Työnhakijat Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsaus syyskuu 2015

Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsaus syyskuu 2015 NÄKYMIÄ LOKAKUU 2015 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsaus syyskuu 2015 Julkaisuvapaa 20.10.2015 kello 9.00 Työttömyys kasvoi Hämeessä, mutta maltillisemmin kuin maassa keskimäärin Kanta-

Lisätiedot

Satakunnan työllisyyskatsaus 5/2015

Satakunnan työllisyyskatsaus 5/2015 NÄKYMIÄ TOUKOKUU 2015 SATAKUNNAN ELY-KESKUS Satakunnan työllisyyskatsaus 5/2015 Julkaisuvapaa keskiviikkona 24.6.2015 klo 9.00 Avoimia työpaikkoja enemmän kuin vuosi sitten Satakunnassa Työnhakijat Satakunnan

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsaus elokuu 2015

Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsaus elokuu 2015 NÄKYMIÄ SYYSKUU 2015 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsaus elokuu 2015 Julkaisuvapaa 22.9.2015 kello 9.00 Hämeessä elokuussa työttömänä työnhakijana yli 24 000 henkilöä Kanta- ja Päijät-Hämeen

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013 KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset 31.12. Väkiluvun kehitys 54800 Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain 1.1. lukien (joulukuun 2012 luvussa on myös Ristiina ja Suomenniemi vertailun

Lisätiedot

Liite Kh 92. Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria

Liite Kh 92. Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria Liite Kh 92 Kangasalan kunta n kolmannesvuotisseuranta Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria Kh 16.6. Kangasala Kolmannesvuosiseuranta Sisällysluettelo

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014 Osavuosikatsaus 1.1. 2014 Väestömäärä syyskuussa 75 024 Joensuun väestömäärä oli syyskuun lopussa 75 024. Vuodenvaihteen 2013-2014 tilanteeseen nähden väestömäärä kasvoi 553 henkilöllä ja edellisen vuoden

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS 2008 '09 '10 '11 '12 '13

TYÖLLISYYSKATSAUS 2008 '09 '10 '11 '12 '13 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: JOULUKUU 2013 puh. 029 504 8050 ja 029 504 8051 Julkistettavissa 21.1.2014 klo 9.00 www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 350 '000 300 250 200 (1)

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.1.27 Liite nro: 1 TOIMINTATUOTOT Maakunnan talousarvion (MV 23.4.7) (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 27

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015 Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015 Väestömäärä vuodenvaihteessa 75 041 Joensuun virallinen väestömäärä vuoden 2014-2015 vaihteessa oli 75 041. Väestömäärä kasvoi 570 henkilöllä (0,8 %) edelliseen vuoden vaihteeseen

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS 2008 '09 '10 '11 '12 '13

TYÖLLISYYSKATSAUS 2008 '09 '10 '11 '12 '13 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: SYYSKUU 213 puh. 29 54 85 ja 29 54 851 Julkistettavissa 22.1.213 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 35 ' 3 25 2 (1) 15 1 5 (2) 28 '9 '1

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen työllisyyskatsaus toukokuu 2015

Kaakkois-Suomen työllisyyskatsaus toukokuu 2015 NÄKYMIÄ TOUKOKUU 2015 KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUS Kaakkois-Suomen työllikatsaus kuu 2015 Julkaisuvapaa keskiviikkona 24.6.2015 klo 9.00 Parikkala Ruokolahti Rautjärvi Savitaipale Taipalsaari Imatra Lemi

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

POIKKEAMA TA TOT. 1-8/2015 - T0T 1- VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) 1 000

POIKKEAMA TA TOT. 1-8/2015 - T0T 1- VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) 1 000 TA 2015 POIKKEAMA TA TOT. 1-8/2015 - T0T 1- VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA 8/2014 8/2015 1 000 4/2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015 Asunnot % % % % % %

Lisätiedot

2014:23 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 2. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014

2014:23 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 2. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014 TILASTOJA 2014:23 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 2. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014 Helsingin työllisyysaste säilyi vuoden 2014 toisella neljänneksellä samalla tasolla kuin vuosi sitten, huhti-kesäkuussa

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Lapin työllisyyskatsaus joulukuu 2013

Lapin työllisyyskatsaus joulukuu 2013 NÄKYMIÄ TAMMIKUU 2014 LAPIN ELY-KESKUS Lapin työllisyyskatsaus joulukuu 2013 Julkaisuvapaa tiistaina 21.1.2014 klo 9.00 Työttömien osuus työvoimasta Alle 10 % 10-14,9 % 15-19,9 % 20-24,9 % 25 % ja yli

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan työllisyyskatsaus 11/2015

Pohjois-Karjalan työllisyyskatsaus 11/2015 NÄKYMIÄ JOULUKUU 2015 POHJOIS-KARJALAN ELY-KESKUS Pohjois-Karjalan työllisyyskatsaus 11/2015 Julkaisuvapaa tiistaina 22.12.2015 klo 9.00 Työttömiä pohjoiskarjalaisia 600 enemmän kuin vuosi sitten Pohjois-Karjalassa

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014 14 2014 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä 71,8 prosenttia. Naisilla työllisyysaste oli 72,2 prosenttia

Lisätiedot

Talouden seuranta. Toukokuu 2014

Talouden seuranta. Toukokuu 2014 Talouden seuranta Toukokuu 2014 Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma - lisäksi %-vertailu edelliseen vuoteen Rullaava 12 kk - sisältää 12 kuukauden toteutuneet eurot Koko kunta:

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.9.2015 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2015 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI 30.9.2013 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2013 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia)

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 15 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä 72,6 prosenttia. Työllisyysaste putosi vuoden takaisesta prosenttiyksikön

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta

Lisätiedot

Helmikuun työllisyyskatsaus 2/2014

Helmikuun työllisyyskatsaus 2/2014 NÄKYMIÄ HELMIKUU 2014 Helmikuun työllisyyskatsaus 2/2014 Julkaisuvapaa tiistaina 25.3.2014 klo 9.00 Kaakkois-Suomen työllisyyskatsaus kuu 2014 Työttömyyden peruskuva on säilynyt ennallaan. Työttömien määrä

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsaus joulukuu 2013

Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsaus joulukuu 2013 NÄKYMIÄ TAMMIKUU 2014 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsaus joulukuu 2013 Julkaisuvapaa 21.1.2014 kello 9.00 Teollisten työpaikkojen suuri määrä vähenee jatkuvasti ja tämä näkyy joulukuun

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015

Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015 Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015 Julkaistu 22.10.2015 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, joulukuu 2014. Tutkija Linnea Alho Uudenmaan ELY-keskus

Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, joulukuu 2014. Tutkija Linnea Alho Uudenmaan ELY-keskus Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, joulukuu 2014 Tutkija Linnea Alho Uudenmaan ELY-keskus 1 Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan

Lisätiedot

Tammikuun työllisyyskatsaus 1/2013

Tammikuun työllisyyskatsaus 1/2013 NÄKYMIÄ TAMMIKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Santtu Sundvall 050 380 6231 Jouni Nupponen 050 395 5170 Tammikuun työllisyyskatsaus 1/ Julkaisuvapaa tiistaina 26.2. klo 9.00 Nuorisotyöttömiä lähes viidennes

Lisätiedot

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT 1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31

Lisätiedot

Väestökatsaus. Heinäkuu 2015

Väestökatsaus. Heinäkuu 2015 Väestökatsaus Heinäkuu 2015 Turun ennakkoväkiluku oli heinäkuun lopussa 183975, jossa kasvua vuodenvaihteesta 151 henkeä. Elävänä syntyneet 1 159 Kuolleet 1 038 Syntyneiden enemmyys 121 Kuntien välinen

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 Kh:n käsittely 26.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-3 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.9.2015 4 Käyttötalousosan toteutumisvertailu

Lisätiedot

2015:5 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014

2015:5 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014 2015:5 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2014 neljännellä neljänneksellä 71,3 prosenttia. Vuonna 2014 keskimääräinen työllisyysaste oli

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ========================================

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== KUNNAN TALOUS TULOSLASKELMA 30.4.2015 Pöytyän kunta Tuloslaskelma Tp 2014 Ta 2015 Käyttö Alitus/ylitys Tot-%

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 31.5.2015 Väestö 0,00 Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.448, josta Lieksassa 12.052, Nurmeksessa 8.049 ja Valtimolla 2.347 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.111. Toukokuussa Nurmeksen

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 3. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 3. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013 34 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 3. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä 73,3 prosenttia. Työllisyysaste on ollut laskussa vuoden 2012 alusta

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

Omaehtoisen koulutuksen työttömyysturvalla aloittaneita Etelä- Savossa tänä vuonna jo lähes 700. Työllisyyskatsaus, syyskuu 2012 23.10.2012 klo 9.

Omaehtoisen koulutuksen työttömyysturvalla aloittaneita Etelä- Savossa tänä vuonna jo lähes 700. Työllisyyskatsaus, syyskuu 2012 23.10.2012 klo 9. NÄKYMIÄ LOKAKUU 2012 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Omaehtoisen koulutuksen työttömyysturvalla aloittaneita Etelä- Savossa tänä vuonna jo lähes 700 Työllisyyskatsaus, syyskuu 2012 23.10.2012 klo 9.00 Omaehtoisen

Lisätiedot

Väestökatsaus. Kesäkuu 2015

Väestökatsaus. Kesäkuu 2015 Väestökatsaus Kesäkuu 2015 Mikäli väestö kehittyy loppuvuodesta samoin kuin vuosina 2012-2014 keskimäärin, kaupungin väkiluku on vuoden lopussa noin 185 600. 185 000 184 000 183 790 183 824 183 000 182

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

Keski-Suomen työllisyyskatsaus 30.6.2015

Keski-Suomen työllisyyskatsaus 30.6.2015 NÄKYMIÄ KESÄKUU 2015 KESKI-SUOMEN ELY-KESKUS Keski-Suomen työllisyyskatsaus 30.6.2015 Julkaisuvapaa tiistaina 21.7.2015 klo 9:00 Työnhakijat Keski-Suomessa oli työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) prosenttia 12/ 1 (9) 31.12. Väestö Vuoden lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 89, josta Lieksassa 11 77, Nurmeksessa 7998 ja Valtimolla 2.321 asukasta. Juuan väkimäärä oli 536. Pielisen Karjalan

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

Huhtikuun työllisyyskatsaus 4/2014

Huhtikuun työllisyyskatsaus 4/2014 NÄKYMIÄ HUHTIKUU 2014 Huhtikuun työllisyyskatsaus 4/2014 Julkaisuvapaa tiistaina 20.5.2014 klo 9.00 Kaakkois-Suomen työllisyyskatsaus huhtikuu 2014 Kaakkois-Suomen työttömien työnhakijoiden määrä on lisääntynyt

Lisätiedot

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS TALOUSKAT SAUS i.i. - 31.i.ZOiS Khall 9.2.2015 T A LO UD EL L IN EN T I LANN E 1. 1. - 3 1.1.2015 Yleinen tilanne Kansainvälisen talous kasvoi vuonna 2014 hitaanlaisesti. Eu-alueella talous kasvoi vajaan

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011 Talousarv io-osat ISONKYRÖN KUNTA Talousarvio-osat 2011 1000 euroa Osuus Menot Tulot Netto Käyttötalous 88 % 28 650 4 949-23701 Investoinnit 11 % 3 659 691-2968 Rahoitus

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

2015:24 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 2. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2015

2015:24 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 2. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2015 2015:24 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 2. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2015 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2015 toisella neljänneksellä 73,3 prosenttia, mikä oli 0,8 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS. Lisätiedot: Ennakkotiedot: KESÄKUU 2009 puh. 010 604 8050 ja 010 604 8051 Julkistettavissa 21.7.2009 klo 9.

TYÖLLISYYSKATSAUS. Lisätiedot: Ennakkotiedot: KESÄKUU 2009 puh. 010 604 8050 ja 010 604 8051 Julkistettavissa 21.7.2009 klo 9. TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: KESÄKUU 29 puh. 1 64 85 ja 1 64 851 Julkistettavissa 21.7.29 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 35 ' 3 25 2 (1) 15 1 5 (2) 21 '2 '3 '4

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

Satakunnan työllisyyskatsaus 10/2015

Satakunnan työllisyyskatsaus 10/2015 NÄKYMIÄ LOKAKUU 2015 SATAKUNNAN ELY-KESKUS Satakunnan työllisyyskatsaus 10/2015 Julkaisuvapaa tiistaina 24.11.2015 klo 9.00 Avoimet työpaikat lisääntyivät vuoden takaisesta Satakunnassa Työnhakijat Satakunnan

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Väestökatsaus. Toukokuu 2015

Väestökatsaus. Toukokuu 2015 Väestökatsaus Toukokuu 2015 Väestönmuutokset tammi-toukokuussa 2015 Elävänä syntyneet 810 Kuolleet 767 Syntyneiden enemmyys 43 Kuntien välinen tulomuutto 3 580 Kuntien välinen lähtömuutto 3 757 Kuntien

Lisätiedot

Maaliskuun työllisyyskatsaus 3/2014

Maaliskuun työllisyyskatsaus 3/2014 NÄKYMIÄ MAALISKUU Maaliskuun työllisyyskatsaus 3/ Julkaisuvapaa torstaina 24.4. klo 9.00 Kaakkois-Suomen työllisyyskatsaus maaliskuu Työttömyys kasvaa edelleen, mutta Kaakkois-Suomessa hitaammin kuin Suomessa

Lisätiedot

Nuorisotyöttömien lasku taittunut, avoimia työpaikkoja runsaasti

Nuorisotyöttömien lasku taittunut, avoimia työpaikkoja runsaasti Uusimaa TIEDOTE Lisätiedot: Jaakko Pesola 040 725 5814 Jouni Nupponen 050 395 5170 Työllisyyskatsaus, tammikuu Julkaisuvapaa 21.2. klo 9.00 Nuorisotyöttömien lasku taittunut, avoimia työpaikkoja runsaasti

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen Kuntien välinen Netto- Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys muuttoliike maahan-

Lisätiedot

TAMPEREEEN TYÖLLISYYS TAMMI KESÄKUUSSA 2008

TAMPEREEEN TYÖLLISYYS TAMMI KESÄKUUSSA 2008 TILASTOTIEDOTE Sivu 1 / 6 TAMPEREEEN TYÖLLISYYS TAMMI KESÄKUUSSA 2008 Tampereen työllisyyden kehitys jatkoi hidastumistaan Työnvälitysrekisteritietojen mukaan Tampereella oli tämän vuoden puolivälissä

Lisätiedot

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto)

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TP09 TA10 TPE10 TA11HK ehd TA11KV TS12 TS13 TS14 1 000 eur 1 000 eur 1 000 eur HK11 / TPE10 KHehd11 / TPE10 TOIMINTATUOTOT ulk. 29 451 950 30 856 981 31 660 981 33 948 085

Lisätiedot

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Keskushallinto Palkanlaskentapalvelut Tuotemäärä jää arvioidusta 3550 palkkatapahtumaa, totetuma-arvio 3272, alkuperäinen

Lisätiedot

2015:16 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2015

2015:16 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2015 2015:16 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2015 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä 71,5 prosenttia, mikä oli 0,4 prosenttiyksikköä pienempi kuin

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN 30.9.2014

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN 30.9.2014 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN 30.9.2014 Kaupunginhallitus 4.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 SISÄLLYSLUETTELO Asukasluvun kehitys 2 Työttömyysasteen

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYS KÄÄNTYI LASKUUN TAMMIKUUSSA

TYÖTTÖMYYS KÄÄNTYI LASKUUN TAMMIKUUSSA TYÖTTÖMYYS KÄÄNTYI LASKUUN TAMMIKUUSSA Julkaistavissa 23.02.2010 klo 09:00 TILANNEKATSAUS (ennakkotiedot) Tammikuu 2010 Tilannekatsaus: www.ely-keskus.fi/hame Kanta- ja Päijät-Hämeen maakuntien (Hämeen

Lisätiedot

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ Toimintatuotot 131 560 173 120 560 112 118 608 123 124 373 835 128 387 026 4 013 191 3,2 Myyntituotot 121 894 210 111 817 005 110 311 606 118 661 161 121 513 475 2 852

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan työllisyyskatsaus 10/2015

Pohjois-Pohjanmaan työllisyyskatsaus 10/2015 NÄKYMIÄ LOKAKUU 2015 POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUS Pohjois-Pohjanmaan työllisyyskatsaus 10/2015 Julkaisuvapaa tiistaina 24.11.2015 klo 9.00 Työllisyyden trendit Pohjois-Pohjanmaalla Uusia avoimia työpaikkoja

Lisätiedot

Valtuustoseminaari 11 10. 2011.

Valtuustoseminaari 11 10. 2011. Valtuustoseminaari 11.10.201110 Vuoden 2012 talousarvion lähtökohdat Talouden näkymät heikentyneet kesän jälkeen ja epävarmuus lisääntynyt. Valtion budjetti tehty tietyin t i kasvuodotuksin, k mutta silti

Lisätiedot

Asukasilta 28.9.2010. Juhani Paajanen kaupunginjohtaja

Asukasilta 28.9.2010. Juhani Paajanen kaupunginjohtaja Asukasilta Juhani Paajanen kaupunginjohtaja Vantaan aluemuutoksia Pitäjän rajat vuonna 1578 Vantaa Vantaan kaupungin rajat vuonna 2008 Helsinki Vantaan kaupunki, esityksen tekijä 2 Vuoden 2009 alusta Vantaan

Lisätiedot

VUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto

VUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto VUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto Hoitopalvelut Tilinpäätös 2012 11.2.2013 Tuotettujen palvelujen määrä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna, lukuun ottamatta hoitopäiviä, joiden määrä väheni suunniteltua

Lisätiedot

TILASTOJA 2014:30. Väestön ja väestönmuutosten. seudulla tammi-syyskuussa 2014. www.hel.fi/tietokeskus

TILASTOJA 2014:30. Väestön ja väestönmuutosten. seudulla tammi-syyskuussa 2014. www.hel.fi/tietokeskus TILASTOJA 2014:30 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-syyskuussa 2014 Tilastoja ISSN-L 1455-7231 ISSN 1796-721X Lisätietoja: Tea Tikkanen Puh. 09 310 36386 Etunimi.sukunimi@hel.fi

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013 16 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013 Helsingin llisyysaste oli vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä 71,6 prosenttia. Työllisyysaste putosi vuoden takaisesta prosenttiyksikön.

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot