Ennuste koko vuodelle 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ennuste koko vuodelle 2014"

Transkriptio

1 NURMIJÄRVEN KUNTA JOHDON KK-RAPORTTI KOKONAISTALOUS Kausi/vuosi Laatija: Tuula Valtonen / Anna-Miia Liimatta Jakson keskimääräinen käyttö: 83,3 TULOSLASKELMA, Talousarvion käyttösuunnitelma muutokset Toteutuminen kaudella Käyttö- 214 Ennuste koko vuodelle 214 Toteutuminen kaudella Käyttö- 213 Kauden muutos- edelliseen vuoteen nähd. Tp 213 Koko vuoden ennusteen muutos- edelliseen tp:een Myyntituotot , ,3-2, ,3 Maksutuotot , ,4 3, ,6 Maankäyttökorvaukst ( ) Tuet ja avustukset , ,1 1, ,8 Myyntivoitot ,8 Maankäyttösop. ennakkomaksujen tuloutus Muut toimintatuotot , ,4 -, ,1 Yht. toimintatuotot (+) , ,6-9, ,1 Palkat ja palkkiot , ,, ,4 Henkilösivukulut , ,8, ,8 Palvelujen ostot , ,4-3, ,1 Aineet ja tarvikkeet , ,9 1, ,9 Avustukset , ,1 3, ,6 Muut toimintakulut , ,8 1, ,1 Yht. toimintakulut (-) , ,2 -, ,7 Toimintakate(-) , ,8 3, ,5 Verotulot , ,4 5, ,3 Valtionosuudet , ,4-8, ,1 Verorahoitus yht , , ,4 Korkotuotot , , ,9 Muut rahoitustuotot , ,4 -, ,3 Korkokulut , ,5 7, ,2 Muut rahoituskulut , , -1, ,2 Vuosikate , ,5 3, ,1 Vuosikate /asukas Poistot , ,3 9, ,8 Vuosikate/poistot, Tilikauden tulos, ylij. +/alij ,2 Asukasluku ,3 JOHDON KK_RAPORTTI_KOKO_KUNTA_lokakuu

2 Talousjohtajan katsaus: Käyttötalous Lokakuun lopun tilanteen mukaan ja toimialojen ennusteisiin perustuen koko vuoden vuosikate alittaa alkuperäisen talousarvion 12,3 M :n vuosikatteen 6 M :lla, jolloin kate jää 6,3 M :oon. Näin alunperinkin talousarviossa ollut 2,8 M :n alijäämäinen tulos heikkenisi 8 M :oon. OVK II:ssa arvio oli 9,8 M. Myyntivoitot ja tontinvuokratulot ylittänevät muutetun talousarvion,5 M, korkokulut jäänevät,4 M alle vähennetyn määrärahan ja poistojen määrä jäänee,5 M alle aikaisemman arvion. Sivistystoimialan nettokulujen ylittymisuhka,2 M saattaakin toteutua. Koulutuspalveluiden ylitys,6 M saadaan katettua varhaiskasvatuksen netttokulujen alituksella. Määrärahojen mahdollinen muutosesitys tulee käsittelyyn joulukuussa. Nettokulujen arviointi: Toimintakatteen arvioidaan toteutuvan lähes muutetun talousarvion mukaisena JOHDON KK_RAPORTTI_KOKO_KUNTA_lokakuu

3 Talousarvion käyttösuunnitelma muutokset Toteutuminen kaudella Käyttö- 214 Ennuste koko vuodelle 214 Toteutuminen kaudella Tp 213 Toiminnan rahavirta Vuosikate , Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot , Maankäyttösop. muk. kirjanpidoll. ostot Rahoitusosuudet investointeihin Investointien luovutustulot Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäys Antolainasaamisten vähennys Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys , Lyhytaikaisten lainojen muutos Lainojen lisäys +/ vähennys Vaikutus maksuvalmiuteen Vesilaitoksen liittymismaksut Maankäyttösop. kirjanpidollinen tuloutus Yhteensä vaikutus maksuvalmiuteen Lainamäärä , euroa Lainamäärä, euroa/as Lainamäärä , euroa Talousjohtajan katsaus: Kunnallistekniikan rakentamisessa määrärahojen alitus muutettuun talousarvioon nähden on 2,3 M ja talonrakennuksen 1 M. Vesilaitoksen investoinnit saattavat jäädä alle talousarvion,95 M, jolloin liikelaitoksen lainanotto vähenisi vastaavasti. Investoinnit jäänevät yhteensä alle muutetun talousarvion 4,4 M. Kunnan lainamäärä oli /asukas vuoden alussa. Vuoden lopussa se olisi tämän ennusteen mukaan noin 2 8 /asukas, jos lisärahoitustarve noin 3,5 M pystytään kattamaan kassavaroin. Lainanottoon ei esitetä muutosta tässä vaiheessa. Lainamäärän suojausaste on noin 2. Joulukuussa konvertoidaan lyhytaikaista lainaa pitkäaikaiseksi ja suojausastetta korotetaan sen jälkeen. JOHDON KK_RAPORTTI_KOKO_KUNTA_lokakuu

4 t Kulut kuukausittain Ennuste Tot./kk t /kk Ennuste Tot./kk t Tuotot kuukausittain Ennuste Tot./kk t /kk Ennuste Tot./kk t Verotulot kuukausittain Ennuste Tot./kk t /kk Ennuste Tot./kk t Valtionosuudet kuukausittain Ennuste Tot./kk t /kk Ennuste Tot./kk JOHDON KK_RAPORTTI_KOKO_KUNTA_lokakuu

5 Johdon kuukausiraportti lokakuu 214_Ylin pt Johdon kuukausiraportti Ylin päätöksenteko Kausi Laatija: SK/MA/AP/LK-R Jakson keskimääräinen käyttöaste - 83,3 Käyttötalous Ennuste koko vuosi 214 Toimintatuotot (+) Toimintakulut (-) Toimintakate(+/-) Erotus (käyttösuun. vs. ennuste) -5 Investoinnit (kulut-/tuotot+) Ennuste koko vuosi 214 Maa-alueiden hankinta, kulut Maa-alueiden hankinta, tuotot Osakkeiden hankinta, kulut Kunnantalon remontti/kalusto Toimialan/keskuksen johtajan katsaus ja toimenpide-esitys Koko toimiala/ liikelaitos: Tuotot: tuottoihin aktivoimatta maaomaisuuden myyntivoittoa noin Myyntivoittoja arvioidaan toteutuvan 1 45 eli 35 yli talousarvioon muutetun 1,1 milj. euroa. Maankäyttösopimusten kirjaamisista tehtyjen tuottojen arvioidaan hieman ylittävän käyttösuunnitelman. Kulut: alittaa käyttösuunnitelman, OVK II:ssa esitetyn mukaisesti euroa. Toimintakate: alittaa käyttösuunnitelman. Omaisuuden tuotot/kulut Myyntivoitot: Tuottoja kirjaamatta noin e, talousarvioon muutettu 1 1, on ylittymässä noin 35 euroa. Maankäyttökorvaukset tuotot: 1 3, arvioidaan toteutuvan n Omaisuuden vuokratuotot: 8, ylittynevät noin 18 eurolla, toteutumaksi arvioitu 98 euroa. Johdon kuukausiraportti lokakuu 214_Ylin pt

6 Investoinnit Johdon kuukausiraportti lokakuu 214_Ylin pt Maa-alueiden hankinta tuotot: 1 58, tuottoja aktivoimatta , tuotot ylittynevät 52 Maa-alueiden hankinta kulut: 1 15, josta maa-alueiden hankintaan varattu 2 5 e ja maankäyttösopimuksilla hankittaviin maa-alueisiin 7 65 e. Maaalueiden hankintaan varattu 2 5 e on ylittymässä 2 e. Yhteiset toiminnot: Tuotot: KS 74 48, ylittyy n euroa arvonlisäverotuksen palutuksia edellisiltä vuosilta Kulut: KS , OVKII yhteydessä esitetään poistettavaksi palkkavarauksista euroa. Ennuste euroa. Toimintakate: KS , vastaavasti muuttaa ennustetta euroon. Investoinnit: Toteutuu suunnitellusti. Graafit: graafeihin datatiedot näkyviin ennusteen ja toteutumisen osalta Julkaistaan I-levyllä graafit ilman datataulukkoa Kulut per kuukausi * v.-13 toteuma/kk v.-14 ennuste kk v.-14 tot./kk Johdon kuukausiraportti lokakuu 214_Ylin pt

7 Johdon kuukausiraportti lokakuu 214_Elku Johdon kuukausiraportti Elinkeino- ja kuntakehityskeskus Kausi Laatija: AK/SK Jakson keskimääräinen käyttöaste - 83,3 Käyttötalous Ennuste koko vuosi 214 Toimintatuotot (+) Toimintakulut (-) Toimintakate(+/-) Erotus (käyttösuun. vs. ennuste) Toimialan/keskuksen johtajan katsaus ja toimenpide-esitys Koko toimiala/ liikelaitos: Tuotot: toteutuvat käyttösuunnitelman mukaisesti. Kulut: toteutuvat käyttösuunnitelman mukaisesti. Toimintakate: toteutuu käyttösuunnitelman mukaisesti. Elinkeinotoimi, sis. maaseututoimi 118 Tuotot: Kulut: , toteutuvat käyttösuunnitelman mukaisesti. Toimintakate: , toteutuu käyttösuunnitelman mukaisesti (käyttöprosentti 1/214: 72,). Kuntakehitys ja kuntasuunnittelulautakunta Tuotot: Kulut: , toteutuvat käyttösuunnitelman mukaisesti. Toimintakate: , toteutuu käyttösuunnitelman mukaisesti (käyttöprosentti 1/214: 79,8). Maanhankinta Tuotot: Kulut: , toteutuvat käyttösuunnitelman mukaisesti. Toimintakate: , toteutuu käyttösuunnitelman mukaisesti (käyttöprosentti 1/214: 85,1). Yleiskaavoitus Tuotot: 3 15, toteutuvat käyttösuunnitelman mukaisesti. Kulut: , toteutuvat käyttösuunnitelman mukaisesti. Toimintakate: , toteutuu käyttösuunnitelman mukaisesti (käyttöprosentti 1/214: 79,8). Johdon kuukausiraportti lokakuu 214_Elku

8 Johdon kuukausiraportti lokakuu 214_Elku Graafit: graafeihin datatiedot näkyviin ennusteen ja toteutumisen osalta Julkaistaan I-levyllä graafit ilman datataulukkoa Kulut per kuukausi * v.-13 toteuma/kk v.-14 ennuste kk v.-14 tot./kk Johdon kuukausiraportti lokakuu 214_Elku

9 keskushallinto lokakuu Johdon kuukausiraportti Keskushallinnon toimila Kausi 1 /214 Laatija: Jukka Anttila Jakson keskimääräinen käyttöaste - 68, Käyttötalous Ennuste koko vuosi 214 Toimintatuotot (+) Toimintakulut (-) Toimintakate(+/-) Erotus (käyttösuun. vs. ennuste) Investoinnit Ennuste koko vuosi 214 Hanke toimialan mukaan Tietotekniikka Toimialajohtajan katsaus ja toimenpide-esitys Keskushallinnon toimiala: Tuotot: Toteutunee suunnitellusti paitsi tietotekniikkakulut jäävät alle talousarvion ja niitä ei veloiteta toimialoilta joulukuulta (hyvitys yhteensä n. 163 ). Kulut: Toteutunee suunnitellusti. Toimintakate: Toteutuu suunnitellusti. Investoinnit: Tietotekniikkan investoinneista jää toteutumatta 1 euroa. Tulosalue : Hallintopalvelut Tuotot : toteutuu talousarvion mukaisesti. Kulut: toteutuuu talousarvion mukaisesti. Toimintakate: toteutuu talousarvion mukaisesti. Tulosalue : Henkilöstöpalvelut Tuotot : toteutuu talousarvion mukaisesti. Kulut: toteutuu talousarvion mukaisesti. Toimintakate: toteutuu talousarvion mukaisesti. keskushallinto lokakuu

10 keskushallinto lokakuu Tulosalue : Talouspalvelut Tuotot : toteutuu talousarvion mukaisesti. Kulut: Kulut ovat kasvaneet Kuntapro Oy:n talouspaveluiden ostopalvelun kustannusten ollessa ennakoitua korkeammat. Toimintakate: Toteutuu suunnitellusti. Investoinnit:Tietotekniikkan investoinneista jää toteutumatta eri järjestelmähankkeita noin 1 eurolla. Graafit: graafeihin datatiedot näkyviin ennusteen ja toteutumisen osalta Julkaistaan I-levyllä graafit ilman datataulukkoa Kulut per kuukausi * v.-13 toteuma/kk v.-14 ennuste kk v.-14 tot./kk keskushallinto lokakuu

11 Lokakuu Johdon kuukausiraportti Aleksia liikelaitos Kausi 1 /214 Laatija: Anu Savander-Hämäläinen Jakson keskimääräinen käyttöaste - 83,3 Käyttötalous Ennuste koko vuosi 214 Toimintatuotot (+) , Toimintakulut (-) , Toimintakate(+/-) Tulos(+/-) Erotus (käyttösuun. vs. tulosennuste) Investoinnit (kulut-/tuotot+) Ennuste koko vuosi 213 Ruokapalvelujen laiteinvestoinnit ,5 2 Liikelaitoksen johtajan katsaus ja toimenpide-esitys Koko liikelaitos: Tuotot: Tuottoja kertynyt suunnitellusti. Kulut: Kuluissa on tapahtunut alitusta kaikilla tileillä. Siivouspalvelujen osalta kulut tulevat alittunemaan myös loppuvuoden aikana.investoinnit toteuvat suunnitellusti. Tulos: Tulos tulee toteutumaan suunnitellusti. Asiakkille tultaneen tekemään hyvityksiä vuoden vaihteessa mm. palvelutarpeen muutoksista johtuen. Tulosyksikkö : Ruokapalvelut Tuotot : e ( 83,8) Kulut: e (79,8 ) Toimintakate: e Tulosyksikkö : Siivouspalvelut Tuotot : e (81,9 ) Kulut: e (72,7 ) Toimintakate: e Tulosyksikkö: Kiinteistöpalvelut Tuotot: e (1 ) Kulut: e ( 1 ) Toimintakate: e Lokakuu

12 Lokakuu Graafit: graafeihin datatiedot näkyviin ennusteen ja toteutumisen osalta Julkaistaan I-levyllä graafit ilman datataulukkoa Kulut per kuukausi * v.-13 toteuma/kk v.-14 ennuste kk v.-14 tot./kk Tulot per kuukausi * v.-13 toteuma/kk v.-14 ennuste kk v.-14 tot./kk Lokakuu

13 Johdon kuukausiraportti lokakuu 214 JÄÄHALLI Johdon kuukausiraportti Kausi 1 /214 Laatija: Mika Vänni Jakson keskimääräinen käyttöaste - 83,3 Käyttötalous Ennuste koko vuosi 214 Toimintatuotot (+) Toimintakulut (-) Toimintakate(+/-) Erotus (käyttösuun. vs. ennuste) 4 32 Liikelaitoksilla tulos(+/-) Erotus (käyttösuun. vs. ennuste) 4 32 Investoinnit Ennuste koko vuosi 214 Rahoitusosuus Kulut Investoinnit Klaukkalan jäähalli Toimialan/keskuksen johtajan katsaus ja toimenpide-esitys Koko toimiala/ liikelaitos: Tuotot: Tulotavoite tulee toteutumaan budjetoitua paremmin. Kulut: Käyttökulut ovat tässä vaiheessa olleet hieman arvioitua pienemmät. Esimerkiksi sähkönkulutuksen kasvu kahden jään ja hallin osalta on ollut n.5 (arvio oli 65) vanhan hallin kulutukseen verrattuna, joka on seurausta lämmöneristyksen parantamisesta ja hyvästä jäänhoidosta. Investointien osalta tilanne oli ,16, jonka lisäksi avoimia tai kiistanalaisia laskuja. Tarkennettu laskelma investointikustannuksista ja lisämäärärahan tarpeesta esitetään jäähallin johtokunnalle Toimintakate: Toteutuu suunnitellusti Johdon kuukausiraportti lokakuu 214 JÄÄHALLI

14 Johdon kuukausiraportti lokakuu 214 JÄÄHALLI Graafit: graafeihin datatiedot näkyviin ennusteen ja toteutumisen osalta Julkaistaan I-levyllä graafit ilman datataulukkoa Kulut per kuukausi * v.-13 toteuma/kk v.-14 ennuste kk v.-14 tot./kk v.-13 toteuma/kk v.-14 ennuste kk Tulot per kuukausi v.-14 tot./kk Johdon kuukausiraportti lokakuu 214 JÄÄHALLI

15 Kuukausiraportti 214 Työterveys-liikelaitos Kausi *) 1 /214 Laatija: Eija Alatalo Jakson keskimääräinen käyttöaste - 354, Käyttötalous Ennuste koko vuosi 214 Toimintatuotot (+) Toimintakulut (-) Liikelaitoksilla tulos(+/-) Erotus (käyttösuun. vs. ennuste) 29 Toimialan/keskuksen johtajan katsaus ja toimenpide-esitys Lokakuu toteutui suunnitelman mukaisesti. Joulukuussa on n. kaksi viikkoa, jolloin toimintatuottoja ei saada juhlapyhien ja lomien vuoksi. Tämä tulee alentamaan syksyn aikana kerättyä tulosta 6-8 euroa. Graafit: graafeihin datatiedot näkyviin ennusteen ja toteutumisen osalta Julkaistaan I-levyllä graafit ilman datataulukkoa tth raportti lokakuu

16 Kulut per kuukausi * v.-13 toteuma/kk v.-14 ennuste kk v.-14 tot./kk Tulot per kuukausi * kuuka usi v.-13 toteuma/kk v.-14 ennuste kk v.-14 tot./kk tth raportti lokakuu

17 Soteli_johdon kuukausiraportti_lokakuu Johdon kuukausiraportti Sosiaali- ja terveystoimen toimiala Lokakuu 1 /214 Laatija: Jaana Hietanoro Jakson keskimääräinen käyttöaste - 83,3 Käyttötalous Ennuste koko vuosi 214 Toimintatuotot (+) Toimintakulut (-) Toimintakate(+/-) Erotus (käyttösuun. vs. ennuste) 239 Investoinnit Ennuste koko vuosi 214 Kalustoinvestoinnit Toimialan/keskuksen johtajan katsaus ja toimenpide-esitys Koko toimiala: Toimialan toimintakatteen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Tulosalue : hallinto- ja talouspalvelut Tuotot : toteutunut 5 275,82 euroa (3, ) Kulut: toteutunut euroa (79,6 ) Toimintakate: toteutunut euroa (87,3 ). Ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Tuotot toteutuvat kirjanpitoon vasta vuoden vaihteessa työterveyspalveluiden perusteella tehtävän kela-korvausarvion myötä. Tulosalue : perhe- ja sosiaalipalvelut Tuotot : toteutunut euroa (76,9 ) Kulut: toteutunut euroa (8,4 ) Toimintakate: toteutunut euroa (8,8 ) Ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Tulosalue : terveyspalvelut Tuotot : toteutunut euroa (75,6 ) Kulut: toteutunut euroa (81,2 ) Toimintakate: toteutunut euroa (81,7 ) Ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Terveyspalvelut tulosalue sisältää erikoissairaanhoidon: tuotot/toteutuneet euroa (61,4 ) ja kulut/toteutuneet euroa (8,3 ). Toimintakate toteutunut euroa (8,4 ). Erikoissairaanhoidon ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Tulosalue: liikuntapalvelut Tuotot: 177 toteutunut euroa (59,8 ) Kulut: toteutunut euroa (81,4 ) Toimintakate: toteutunut euroa (86,7 ). Ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Soteli_johdon kuukausiraportti_lokakuu

18 Soteli_johdon kuukausiraportti_lokakuu Sosiaali- ja terveystoimen toimiala Kulut per kuukausi * v.-13 toteuma/kk v.-14 ennuste kk v.-14 tot./kk Soteli_johdon kuukausiraportti_lokakuu

19 Johdon kuukausiraportti_lokakuu Johdon kuukausiraportti Sivistystoimi Kausi /214 Laatija: Kirsi Hyvämäki Jakson keskimääräinen käyttöaste - 83,3 Käyttötalous Käyttöaste Ennuste koko vuosi 214 Toimintatuotot (+) Toimintakulut (-) Toimintakate(+/-) Erotus (käyttösuun. vs. ennuste) Investoinnit Käyttöaste Ennuste koko vuosi 214 Koulujen kalustoinvestoinnit Päiväkotien kalusto Nuorisopalveluiden kalustoinvestoinnit Kirjaston kalustoinvestoinnit Toimialan johtajan katsaus ja toimenpide-esitys Koko toimiala: Tuotot: Tällä hetkellä ennusteen mukaan tuotot toteutuvat suunnitellusti. Investoinnit: Vendlaskolan laajennuksen kalustomäärärahoja esitetään siirrettäväksi 5 152,42 euroa ja kirjaston kalustoinvestoinneista kirjastoautoon liittyvää määrärahaa euroa vuodelle 215. Graafit: graafeihin datatiedot näkyviin ennusteen ja toteutumisen osalta Julkaistaan I-levyllä graafit ilman datataulukkoa Kulut per kuukausi * Kulut: Tällä hetkellä ennusteen mukaan koulutuspalveluiden kulut ylittyvät budjetoidusta ja varhaiskasvatuspalveluiden kulut alittuvat budjetoidusta. Toimintakate: Toimialan toimintakate toteutuu suunnitellusti. Tiukan tarkastelun johdosta kuitenkin esimerkiksi asiakaspalveluiden ostot ja koulukuljetuskustannukset saattavat ylittyä tämän hetken arviosta, jolloin toimialan toimintakate voi ylittyä 2-3 euroa. Tulosalueiden välinen rahansiirto esitetään tehtäväksi varhaiskasvatuksen tulosalueen ja koulutuspalveluiden tulosalueiden välillä siten, että varhaiskasvatuksen palkkoihin varatusta määrärahasta siirretään 6 euroa koulutuspalveluiden palkkamäärärahoihin. Tulosalue : Hallinto- ja talouspalvelut Tuotot: 236 budjetoidusta. Ylitys johtuu sivistystoimen harjoittelijasta, josta saatiin korvausta Tampereen yliopistolta. Kulut: 78 budjetoidusta. Toimintakate: Toteutuu budjetoidusti. Tulosalue : Koulutuspalvelut Tuotot: 15,1 budjetoidusta. Tuotot tulevat ylittymään 1. Kulut: 84,9 budjetoidusta. Kulut tulevat ylittymään tämän hetkisen arvion mukaan 7. Ylitys johtuu budjetoitua korkeammista henkilöstökuluista ja kasvaneista asiakaspalveluiden ostoista. Toimintakate: Toimintakate tulee ylittymään 6. Tulosalue : Varhaiskasvatuspalvelut Tuotot: 66,6 budjetoidusta. Tuotot tulevat alittumaan 5. Kulut: 8 budjetoidusta. Kulut tulevat alittumaan tämän hetkisen arvion mukaan 1 1 henkilöstökulujen ja lasten hoidon tukien alittumisen myötä. Toimintakate: Toimintakate tulee alittumaan 6. Tulosalue : Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Tuotot: 11,7 budjetoidusta. Tuotoissa on mukana OKM:lta saatuja toiminnan kehittämiseen tarkoitettuja avustuksia. Osa avustusrahoista siirtyy vuodelle 215. Kulut: 81,7 budjetoidusta. Toimintakate: Toteutuu budjetoidusti. Tulosalue : Nuorisopalvelut Tuotot: 156,3 budjetoidusta. Kulut: 96,4 budjetoidusta. Toimintakate: Toteutuu budjetoidusti v.-13 toteuma/kk v.-14 ennuste kk v.-14 tot./kk Johdon kuukausiraportti_lokakuu

20 Ympäristötoimiala lokakuu 214 Johdon kuukausiraportti Ympäristötoimiala Kausi Laatija: Leena Vuorenpää Jakson keskimääräinen käyttöaste - 83 Käyttötalous Ennuste koko vuosi 214 Toimintatuotot (+) Toimintakulut (-) Toimintakate(+/-) Erotus (käyttösuun. vs. ennuste) -9 Investoinnit Tot- Ennuste koko vuosi 214 Talonrakennus Kunnallistekniikka Liikunta- ja virkistyskohteet Koneet ja kalusto Yhteensä Erotus (käyttösuun. vs. ennuste) Toimialajohtajan katsaus ja toimenpide-esitys Koko toimiala: Tuotot: Toteutunevat vajaan 1 euroa alle käyttösuunnitelman tilojen vajaakäyttö-asteesta ja rakennuslupien vähenemisestä johtuen. Kulut: Toteutunevat budjetoidusti. Toimintakate: Katteen ennustetaan toteutuvan lähes budjetoidusti. Toimenpide-esitys: Ei toimenpide-esitystä tässä vaiheessa. Investointien toteutuminen: Investoinneista näyttäisi jäävän määrärahaa käyttämättä reilu 3 milj. euroa. Osa määrärahoista on esitetty budjetoitavaksi uudelleen vuodelle 215. Hankekohtainen määräraha ylittyy kunnanviraston muutostöissä noin 95 eurolla. Kunnallistekniikan rakentamisessa jää määrärahaa käyttämättä noin 2,3 Me. Luhtajoentien paalulaatta -1,3 Me Ilvesvuori - 35 e Mikäli työt päästään aloittamaan joulukuussa, niin määrärahaa käytetään noin 7 e. Hankkeen ARA-avustuksen (8 e) maksatusta ei voida hakea ennen kaavan vahvistumista. Maisemointityöhön saatiin säästöä mm. käyttämällä Krannilan liikuntapuistossa ollutta multamaata viheralueiden kasvualustana Laidunalueen yritysalue - 24 e Urakka toteutui kustannusarviota alhaisempana.

21 Ympäristötoimiala lokakuu 214 Rajamäen koirapuisto -7 e Useat pienet hankkeet - 38 e Suunnitelmasta valitettu hallinto-oikeuteen. Eivät ole käynnistyneet suunnitellussa aikataulussa. Talonrakennushankkeissa jää määrärahaa käyttämättä noin 1 Me. Monitoimitalo - 3 e Vendlanskolan - 21 e Rajamäen terveysasema - 75 e Perhetukikeskus - 9 e Syrjälän päiväkoti ja koulu -5 e Karhunkorven koulu -15 e Kirkonkylän liikuntapuiston pukutilat - 1 e Tiiran uimarannan pukutilat - 6 e Suunnitteluratkaisun kustannustehokkaammaksi saaminen on hidastanut suunnittelua. Työt pysähtyneet, Tuusulan käräjäoikeus on asettanut urakoitsijan konkurssiin Työt käynnistyvät uudelleen marraskuussa. Suunnittelu ei ole edennyt odotetussa aikataulussa. Arkkitehtisuunnittelu on käynnissä. Hankesuunnittelu keskeytetty kh:n päätöksellä Kaukolämpö tuotu kiinteistöryhmään syyskuussa 214. Muilta osin hanke käynnistyy tulevina vuosina, huomioitu taesityksessä. Suunnittelu ei ole käynnistynyt odotetussa aikataulussa. Jatkuu vuonna 215. Toteutus jatkuu vuoden 215 puolelle. Hanke valmistunut. Toimenpide-esitys, investoinnit: Ei toimenpide-esitystä tässä vaiheessa. Tulosalue : Rakennusvalvonta Tuotot: e, toteutunut 73 Kulut: e, toteutunut 81 Toimintakate: e, toteutunut 41 Toteutuu noin 4 e budjetoitua huonompana. Rakennuslupia ei ole haettu ennustetun mukaisesti. Toteutuu budjetoidusti. Toteutuu noin 4 e alle budjetoidun. Tulosalue : Asemakaavoitus- ja tekninen suunnittelu Tuotot: e, toteutunut 68 Toteutuu budjetoidusti. Kulut: e, toteutunut 77 Toteutuu budjetoidusti. Toimintakate: e, toteutunut 8 Tulosalue : Tekninen keskus Tuotot: e, toteutunut 87 Kulut: e, toteutunut 8 Toimintakate: e, toteutunut 72 Toteutuu budjetoidusti. Toteutuu budjetoidusti. Toteutuu budjetoidusti. Toteutuu budjetoidusti.

22 Ympäristötoimiala lokakuu 214 Tulosalue : Tilakeskus Tuotot: e, toteutunut 82 Kulut: euroa, toteutunut 71 Toimintakate: e, toteutunut 9 Toteutunee lähes budjetoidusti. Tilojen vajaakäyttöasteesta johtuen tuotot saattavat jäädä noin 5 euroa budjetoitua alhaisemmiksi. Toteutuu budjetoidusti. Toteutuu budjetoidusti. Tulosalue : Hallinto- ja talouspalvelut Tuotot: e, toteutunut 71 Kulut: e, toteutunut 81 Toimintakate: e, toteutunut 82 Toteutuu budjetoidusti. Toteutuu budjetoidusti. Toteutuu budjetoidusti. Tulosyksikkö: Keski-Uudenmaan pelastuslaitos Kulut: e, toteutunut 83 Toteutuu budjetoidusti. Tulosyksikkö: Keski-Uudenmaan ympäristökeskus Kulut: - 66 e, toteutunut 74 Toteutunee budjetoidusti. Sopijakuntien maksuosuudet määräytyvät tilinpäätösvaiheessa kuntakohtaisesti kohdennettujen palveluiden sekä maksuosuuksia kompensoivien maksutulojen perusteella. Ympäristötoimialan kulut per kuukausi * 1 e v.-13/kk v.-14 ennuste kk v.-14 tot./kk

23 Vesilaitos lokakuu 214 Johdon kuukausiraportti Nurmijärven Vesi Kausi 1 /214 Laatija: Johanna Sahlstedt Jakson keskimääräinen käyttöaste - 83 Käyttötalous Ennuste koko vuosi 214 Toimintatuotot (+) Toimintakulut (-) Toimintakate Tulos(+/-) Erotus (käyttösuun. vs. ennuste) -8 Investoinnit Ennuste koko vuosi Erotus (käyttösuun. vs. ennuste) 95 Liittymismaksutuotot Ennuste koko vuosi Lainakannan muutokset Ennuste koko vuosi Määrärahojen riittävyyden ja tuloarvioiden toteutumisen arviointi koko vuodelle: Tuotot: Vuonna 213 veden kulutus kääntyi laskuun ja tätä laskua ei ole ennustettu tuottojen osalta talousarvioon. Tuottojen ja vedenkulutuksen kehitystä seurataan ja tuotto-odotusta alennetaan tarpeen mukaan myöhemmässä vaiheessa vuotta. Tuotot ovat tällä hetkellä ennusteen mukaiset ja tämän hetkisen arvion mukaan tuotto-odotusta ei tarvitse alentaa. Kulut : Kulujen arvioidaan toteutuvan n. 5 yli ennusteen. Toimintakate: Toimintakatteen arvioidaan toteutuvan 5 alle ennusteen. Tulos: Tuloksen arvioidaan toteutuvan hiukan budjetoitua parempana alhaisemmista poistoista ja korkokuluista johtuen. Liittymismaksujen toteutumisarvio: Liittymismaksujen arvioidaan toteutuvan yli ennusteen. Lainakannan muutokset: Nettolainanotto noin 1 Me euroa suunniteltu alhaisempi.

24 Vesilaitos lokakuu 214 Investoinnit: Investoinneista arvioidaan jäävän toteutumatta n. 95. Uudisverkoston osalta Krannilan alueen urakka siirtyy suurimmaksi osaksi vuoden 215 puolelle. Pikimetsän, Lintumetsän laajennusalueen ja Nummitien alueen urakoiden kustannukset ovat arvioitua suuremmat. Viirinlaakson urakka siirtyy ja tämän vuoden puolella toteutetaan korkeintaan 15 arvoinen työosuus. Viirinlaakson mahdollinen siirtyminen voi pienentää toteutuvien investointien määrää nyt arvioidusta. Kuusimäentien siirron vesihuoltotyöt siirtyivät vuodelta 213 vuoteen 214. Kirkkotien - Jokihaantien välinen himanit-putken uusinta siirtyy, koska risteyksen liikenneympyrän rakentaminen siirtyy. Verkoston peruskorjauksen osalta Järvitien vesijohdon ja jätevesiviemärin saneeraus on alkuperäistä arviota suurempi, koska työn laajuus on kasvanut. Vesilaitoksen kohdentamaton investointivaraus on purettu ja osa varauksesta on siirretty viemäreiden pieniin peruskorjauksiin. Investointi kohdistetaan viemärisujutuksiin. Loppu varauksesta raukeaa. Palomäentien pääviemärin sujutus siirtyy, koska työ pitää tehdä talvityönä. Osa Kumpurantien-Onnelantien urakasta siirtyy vuodelle 215. Rajamäki-Hyvinkää yhdysputken toteutus siirtyy. Teilinummen tekopohjavesitutkimuksiin varataan aiempaa arvioitua enemmän, mutta vastaavasti Salmelanmäen tutkimuksia siirretään myöhemmäksi. Klaukkalan jätevedenpuhdistamon lietteenkuivauksen muutostyöt siirtyivät viime vuodelta vuoteen 214. Myös osa Nummenpään kaivosaneerauksen kustannuksista siirtyi vuoteen 214. Käyttötalous Kulut per kuukausi * Tuotot per kuukausi *1 v.-13/kk v.-14 ennuste kk v.-14 tot./kk v.-13/kk v.-14 ennuste kk v.-14 tot./kk

25 NÄKYMIÄ LOKAKUU 214 UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen p Lokakuun työllisyyskatsaus 1/214 Julkaisuvapaa tiistaina klo 9. Työttömiä työnhakijoita 14 enemmän kuin vuotta aiemmin Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskuksen) kuntien alueella oli lokakuun lopussa työttömiä työnhakijoita lomautetut mukaan lukien Vuosi sitten lokakuun lopussa työttömänä oli henkilöä. Vuoden aikana työttömien määrä lisääntyi henkilöllä eli 14,2. 1 Yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita pitkäaikaistyöttömiä oli lokakuun lopussa 25 98, mikä on henkilöä (39,6 ) enemmän kuin vuotta aiemmin. Lokakuun aikana Uudenmaan ELY-keskuksen alueella oli uutta avointa työpaikkaa, jotka oli ilmoitettu avoimeksi TE-toimistoon. Kuun lopussa oli avoinna 1 3 työpaikkaa, mikä on 66 paikkaa (6,4 ) enemmän kuin vuoden 213 lokakuun lopussa. Eniten avoimia paikkoja kuukauden lopussa oli palvelu- ja myyntityöntekijöiden (3 518), muiden työntekijöiden 2 (1 632) ja asiantuntijoiden (1 512) ammattiryhmissä. Seuraavassa kuviossa on esitetty työttömien ja avoimien työpaikkojen määrän kehitys kuukausittain vuosina Uudenmaan ELY-keskuksen alueella. 9 Työttömät työnhakijat Avoimet työpaikat Työttömyyteen liittyy säännönmukaista kausivaihtelua. Työttömyys lisääntyy yleensä kesäisin ja vuodenvaihteessa johtuen esim. koulujen päättymisestä ja määräaikaisten työsuhteiden loppumisista. Kausivaihtelun takia työttömyyslukuja verrataan yleensä vuodentakaiseen tilanteeseen. 2 Tähän ammattiryhmään kuuluvat mm. toimisto- ja laitossiivoojat, rahdinkäsittelijät ja varastotyöntekijät sekä sanomalehtien jakajat, lähetit ja kantajat

26 Uudenmaan ELY-keskuksen alueella oli lokakuun lopussa työtöntä työnhakijaa kokoaikaisesti lomautetut mukaan lukien. Edelliseen kuukauteen verrattuna työttömien määrä vähentyi 69 henkilöllä. Vuoden aikana eli lokakuusta 213 lokakuuhun 214 työttömien määrä lisääntyi henkilöllä (14,2 ). Työttömyysaste oli Uudenmaan ELY-keskuksen alueella lokakuussa 1,. 3 Lomautettujen määrä lisääntyi syyskuusta 354 henkilöllä ja oli lokakuun lopussa Lomautettujen määrä oli 788 henkilöä (22,3 ) suurempi kuin vuosi sitten. 4 Koko maassa oli lokakuun lopussa työttömänä työnhakijana lomautetut mukaan lukien henkilöä ja työttömyysaste oli 12,2. Lokakuuhun 213 verrattuna työttömyys lisääntyi koko maassa henkilöllä eli 1,5. Uusia avoimia työpaikkoja TE-toimistoihin ilmoitettiin koko maassa lokakuun aikana Seuraavassa taulukossa on esitetty työttömien määrät ammattiryhmittäin lokakuun lopussa ja muutokset kuukauden (lokakuu 214/syyskuu 214) ja vuoden (lokakuu 214/lokakuu 213) aikana Uudenmaan ELY-keskuksen alueella. 5 Työttömät ammattiryhmittäin Lokakuu Syyskuu Muutos Lokakuu Muutos määrä 213 määrä 1 Johtajat , ,4 2 Erityisasiantuntijat , ,2 3 Asiantuntijat , ,1 4 Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät , ,4 5 Palvelu- ja myyntityöntekijät , ,6 6 Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym , , 7 Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät , ,7 8 Prosessi- ja kuljetustyöntekijät , , 9 Muut työntekijät , ,4 Sotilaat , ,8 X Ammatteihin luokittelemattomat ryhmät , ,5 YHTEENSÄ , ,2 Vuoden aikana työttömyys lisääntyi kaikissa ammattiryhmissä. Suhteellisesti eniten työttömyys lisääntyi palvelu- ja myyntityöntekijöiden (2,6 ), johtajien (18,4 ) sekä erityisasiantuntijoiden (17,2 ) ryhmissä. Naisten työttömyys vähentyi lokakuussa 418 henkilöllä. Edellisen vuoden lokakuuhun verrattuna naisten työttömyys lisääntyi henkilöllä (15,6 ). Lokakuun lopussa naisten osuus työttömistä työnhakijoista oli 44,5 (36 54 henkilöä). Miesten työttömyys vähentyi lokakuussa 191 henkilöllä. Vuoden takaisesta miesten työttömyys lisääntyi henkilöllä (13, ). Alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli lokakuun lopussa Uudenmaan ELY-keskuksen alueella 8 734, joista 1 98 oli alle 2-vuotiaita. Alle 25-vuotiaiden työttömien määrä vähentyi edelliseen kuukauteen verrattuna 566 henkilöllä. Vuoden aikana alle 25-vuotiaiden nuorten työttömyys lisääntyi henkilöllä (15,4 ). Yli 5-vuotiaita oli lokakuun lopussa työttömänä 28 38, mikä on henkilöä (13,4 ) enemmän kuin vuosi sitten. Yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita pitkäaikaistyöttömiä oli lokakuun lopussa 25 98, mikä on henkilöä (39,6 ) enemmän kuin vuotta aiemmin. Pitkäaikaistyöttömien osuus oli 31,7 alueen työttömistä työnhakijoista ja 3,2 alueen työvoimasta. Uudenmaan ELY-keskuksen alueen kunnista (ks. taulukko sivulla 4) korkein työttömyysaste lokakuun lopussa oli Hangossa (13,1 ). Matalin työttömyysaste oli Sipoossa (5,7 ). Kuntataulukkoon on laskettu työttömyysasteet myös seutukunnittain. 3 Tässä työllisyyskatsauksessa esitetyt työttömien työnhakijoiden osuudet työvoimasta ovat työ- ja elinkeinohallinnon tilastointitavan mukaisia. Suomen viralliset työttömyysasteet saadaan Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksesta. 4 Työnvälitystilaston lomautettujen lukumäärä sisältää kaikki henkilökohtaisesti TE-toimistoon ilmoittautuneet lomautetut. Heinäkuun 1. päivästä 213 alkaen lomautetuiksi tulleet ovat ilmoittautuneet itse TE-toimistoon, kun aiemmin työnantaja ilmoitti lomautetut tapauksissa, joissa lomautus koski vähintään 1 henkilöä ja se oli määräaikainen (ns. ryhmälomautetut). Tämän muutoksen takia lomautettujen määrä ei ole täysin vertailukelpoinen vuodentakaiseen verrattuna. 5 Työnvälitystilastossa on otettu käyttöön uusi ISCO-pohjainen ammattiluokitus. 2

27 Uudenmaan ELY-keskuksen alueella oli lokakuun lopussa 1 3 avointa työpaikkaa, mikä on 247 paikkaa vähemmän kuin edellisen kuukauden lopussa, mutta 66 paikkaa (6,4 ) enemmän kuin vuoden 213 lokakuun lopussa. Runsaasti avoimia paikkoja kuukauden lopussa oli esimerkiksi seuraavissa ammattiryhmissä: myyjät ja kauppiaat (1 518), palvelutyöntekijät (1 268) sekä liike-elämän ja hallinnon asiantuntijat (1 66). Seuraavassa taulukossa on esitetty Uudenmaan ELY-keskuksen alueella avoinna olleiden työpaikkojen määrät ammattiryhmittäin lokakuun lopussa ja muutokset kuukauden (lokakuu 214/syyskuu 214) ja vuoden (lokakuu 214/lokakuu 213) aikana. Avoimet työpaikat Lokakuu Syyskuu Muutos Lokakuu Muutos ammattiryhmittäin määrä 213 määrä 1 Johtajat , ,5 2 Erityisasiantuntijat , ,5 3 Asiantuntijat , ,2 4 Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät , ,2 5 Palvelu- ja myyntityöntekijät , ,8 6 Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym , ,3 7 Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät , ,3 8 Prosessi- ja kuljetustyöntekijät , ,2 9 Muut työntekijät , , Sotilaat X Ammatteihin luokittelemattomat ryhmät , ,9 YHTEENSÄ , ,4 Viime vuoden lokakuuhun verrattuna avoimien työpaikkojen määrä lisääntyi suhteellisesti eniten muiden työntekijöiden (88, ), johtajien (45,5 ) sekä prosessi- ja kuljetustyöntekijöiden (41,2 ) ammattiryhmissä. Aktiivisen työvoimapolitiikan palveluissa oli lokakuun lopussa henkilöä, mikä on 3,8 Uudenmaan ELYkeskuksen alueen työvoimasta. Työvoimapoliittisissa palveluissa olevien henkilöiden määrä lisääntyi viime vuoden lokakuuhun verrattuna henkilöllä (2,7 ). Työllistettynä oli lokakuun lopussa 8 65 henkilöä eli 1 57 enemmän kuin vuosi sitten. Aloittavan yrittäjän tueksi suunnattua starttirahaa sai henkilöä. Starttirahan saajista 842 ei ollut rekisteröitynyt työttömäksi työnhakijaksi ennen starttirahan saamista. Työvoimakoulutuksessa oli henkilöä, mikä on 3 henkilöä enemmän kuin edellisen vuoden lokakuussa. Työ- tai koulutuskokeilussa oli lokakuun lopussa henkilöä, vuorotteluvapaasijaisena 1 16 henkilöä, kuntouttavassa työtoiminnassa henkilöä ja omaehtoisessa opiskelussa työttömyysetuudella oli henkilöä. NÄKYMIÄ LOKAKUU 214 LOKAKUUN TYÖLLISYYSKAKATSAUS TYÖTTÖMIÄ TYÖNHAKIJOITA 14 ENEMMÄN KUIN VUOTTA AIEMMIN Marraskuun 214 tiedot julkaistaan tiistaina Uudenmaan ELY-keskuksen työllilokakatsaus ilmestyy myös Internetissä osoitteessa Työllisyyskatsaus on mahdollista saada myös sähköpostitse ilmoittamalla yhteystiedot Jouni Nupposelle Avoimista työpaikoista ja työnhakijoista saa lisätietoa Internetistä osoitteesta Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilasto

28 TK14A TYÖNVÄLITYSTILASTO, TILANNEKATSAUS TYÖTTÖMÄT TYÖNHAKIJAT JA AVOIMET TYÖPAIKAT KUNNITTAIN ELY-KESKUS: UUSIMAA KUNTA TYÖ- TYÖTTÖ- TYÖTTÖMÄT TYÖNHAKIJAT VAMM. JA AVOIMET VOIMA* MIEN YHTEENSÄ MIEHET NAISET ALLE 25- YLI 5- PITKÄAIK.- PITKÄAIK. TYÖ- OSUUS VUOTIAAT VUOTIAAT TYÖTTÖMÄT SAIRAAT PAIKAT TYÖVOIM. Helsingin seutukunta ESPOO , HELSINKI , VANTAA , HYVINKÄÄ , JÄRVENPÄÄ , KARKKILA , KAUNIAINEN , KERAVA , KIRKKONUMMI , LOHJA , MÄNTSÄLÄ , NURMIJÄRVI , PORNAINEN 255 6, SIPOO , SIUNTIO , TUUSULA , VIHTI , Yht , Raaseporin seutukunta HANKO , INKOO , RAASEPORI , Yht , Porvoon seutukunta ASKOLA , MYRSKYLÄ , PUKKILA 986 7, PORVOO , Yht , Loviisan seutukunta LAPINJÄRVI 135 1, LOVIISA , Yht , YHTEENSÄ , * Tiedot työvoiman määrästä ovat Tilastokeskuksen työssäkäyntitilastosta. 4

29 1 Työttömät työnhakijat kuukauden lopussa Uudenmaan ELYkeskuksen alueen kunnissa vuosina Kokoaikaisesti lomautetut* kuukauden lopussa Uudenmaan ELYkeskuksen alueen kunnissa vuosina *Sisältää alkaen kaikki kokoaikaiset lomautetut, siihen asti vain henkilökohtaisesti lomautetut 21 Avoimet työpaikat kuukauden lopussa Uudenmaan ELY-keskuksen alueen kunnissa vuosina

30 NURMIJÄRVEN KUNTA Väestönmuutokset Nurmijärvellä 214 ennakkotietoja Lokakuu Lkm 15 Ennakkotiedot vuosien 213 ja 214 väestönmuutosten kertymästä Kuukausi Synt. enemmyys -14 Nettomuutto -14 Nettomaahanmuutto -14 Väestönmuutos -13 Väestönmuutos -14 Väestönmuutokset tapahtumakuukausittain Nurmijärvellä - ennakkotietoja Vuosi Synty- Kuol- Synty- Kuntien välinen muutto Netto- Väestönkuukausi neet leet neiden maahan- muutos enem- Nurmijär- Nurmijär- Netto- muutto myys velle veltä muutto 214 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu ta-loka ta-loka Ennakkoväkiluku Väkiluku Lopullinen tieto Lähde:Tilastokeskus / SK

31 NURMIJÄRVEN KUNTA Väestönmuutokset KUUMA-kunnissa 214 ennakkotietoja Lokakuu Hyvinkää ,3 Järvenpää ,7 Kerava , Kirkkonummi ,8 Mäntsälä ,3 Nurmijärvi ,7 Pornainen ,3 Sipoo ,6 Tuusula ,1 Vihti ,4 Yhteensä , Hyvinkää Järvenpää Kerava VÄKILUKU JA VÄKILUVUN MUUTOSPROSENTTI 214 lokakuu Vuosi Synty- Kuol- Synty- Kuntien välinen muutto Netto- Väestön Väkiluku Väkiluku Väki- 214 neet leet neiden maahan- muutos luvun enem- Tulo- Lähtö- Netto muutto muutos myys muutto muutto muutto Kirkkonummi Mäntsälä Nurmijärvi Pornainen Sipoo Tuusula Vihti Väkiluku Muutos- 1,1 1,,9,8,7,6,5,4,3,2,1, Lähde:Tilastokeskus / SK

TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI

TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI 1.1.-30.4.2015 Kaupunginhallitus 26.5.2014 SISÄLLYSLUETTELO Kajaanin kaupungin talous ja henkilöstö 1.1. 30.4.2015...1 Talous... 1 Verotulot 2013 2015... 10 Verotulot...

Lisätiedot

Seurantaraportti I/2014. Valtuusto 8.9.2014. Strategia ja talous -yksikkö

Seurantaraportti I/2014. Valtuusto 8.9.2014. Strategia ja talous -yksikkö Seurantaraportti I/ Valtuusto 8.9. Strategia ja talous -yksikkö ESPOON KAUPUNKI Seurantaraportti I/ Sisällysluettelo 1 JOHDON YHTEENVETO 1 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 1.2 Toimintaympäristö 2 2 ESPOO-STRATEGIAN

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI 1.1.-31.8.2014

Kajaanin kaupunki TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI 1.1.-31.8.2014 TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI 1.1.-31.8.2014 upunginhallitus 23.9.2014 Ka SISÄLLYSLUETTELO KAJAANIN KAUPUNGIN TALOUS JA HENKILÖSTÖ 1.1. 31.8.2014... 1 Talous...1 VEROTULOT 2012 2014... 8 Verotulot...8

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan tilinpäätös 2014

Nurmijärven kunnan tilinpäätös 2014 Nurmijärven kunnan tilinpäätös 2014 Valtuusto 27.5.2015 Sisällysluettelo Tasekirja 1. Kunnanjohtajan katsaus I-V 2. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 2.1 Kunnan hallinto ja toimintaorganisaatio

Lisätiedot

RAPORTIN TOIMITUSKUNTA OSAVUOSIKATSAUKSEN VASTUUHENKILÖT. talousarviopäällikkö

RAPORTIN TOIMITUSKUNTA OSAVUOSIKATSAUKSEN VASTUUHENKILÖT. talousarviopäällikkö Osavuosikatsaus 2/2014 22.9.2014 RAPORTIN TOIMITUSKUNTA Kari Nenonen Patrik Marjamaa Pia Ojavuo Päivi Kunnas kaupunginjohtaja talousjohtaja talousarviopäällikkö taloussihteeri OSAVUOSIKATSAUKSEN VASTUUHENKILÖT

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 3/2010

Osavuosikatsaus 3/2010 Osavuosikatsaus 3/2010 15.11.2010 RAPORTIN TOIMITUSKUNTA Juhani Paajanen Patrik Marjamaa Raila Paukku Päivi Kontiola kaupunginjohtaja talousarviopäällikkö kaupunkistrategiapäällikkö taloussihteeri RAPORTIN

Lisätiedot

Seurantaraportti I/2013. Valtuusto 9.9.2013. Strategia ja talous -yksikkö

Seurantaraportti I/2013. Valtuusto 9.9.2013. Strategia ja talous -yksikkö Seurantaraportti I/ Valtuusto 9.9. Strategia ja talous -yksikkö ESPOON KAUPUNKI Seurantaraportti I/ Sisällysluettelo 1 JOHDON YHTEENVETO 1 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 1.2 Toimintaympäristö 2 2 ESPOO-STRATEGIAN

Lisätiedot

Kuopion kaupunki. Vuoden 2015 kuukausiseuranta (maaliskuu) ja koko vuoden toteumaennuste

Kuopion kaupunki. Vuoden 2015 kuukausiseuranta (maaliskuu) ja koko vuoden toteumaennuste Kuopion kaupunki Vuoden 2015 kuukausiseuranta (maaliskuu) ja koko vuoden toteumaennuste Sisällysluettelo 1. Talousarvion seuranta ja ennuste... 3 2. Henkilötyövuosien seuranta... 11 3. Sairaus ja tapaturmapoissaolot...

Lisätiedot

VUODEN 2010 TOINEN SEURANTARAPORTTI

VUODEN 2010 TOINEN SEURANTARAPORTTI Hallinto- ja kehittämiskeskus, Talous- ja strategiapalvelu 11.10.2010 Kuopion kaupunki, Seurantajulkaisut SE 2010:3 ISSN 0785-0344 VUODEN 2010 TOINEN SEURANTARAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO SIVU Toimintaympäristö

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI 1.1.-30.4.2014

Kajaanin kaupunki TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI 1.1.-30.4.2014 TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI 1.1.-30.4.2014 Kaupunginhallitus 27.5.2014 SISÄLLYSLUETTELO KAJAANIN KAUPUNGIN TALOUS JA HENKILÖSTÖ 1.1. 30.4.2014... 1 Talous...1 VEROTULOT 2012 2014... 9 Verotulot...9

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki. Osavuosikatsaus Tammi elokuu 2014

Kouvolan kaupunki. Osavuosikatsaus Tammi elokuu 2014 Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus Tammi elokuu Sisällysluettelo 1 Toimintaympäristö... 1 2 Talouden kehitys... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tuloslaskelma ja vuoden tilinpäätösennuste... 3 2.3 Rahoituslaskelma...

Lisätiedot

Seurantaraportti I/2014. Kaupunginhallitus 25.8.2014. Strategia ja talous -yksikkö

Seurantaraportti I/2014. Kaupunginhallitus 25.8.2014. Strategia ja talous -yksikkö Seurantaraportti I/ Kaupunginhallitus 25.8. Strategia ja talous -yksikkö ESPOON KAUPUNKI Seurantaraportti I/ Sisällysluettelo 1 JOHDON YHTEENVETO 1 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 1.2 Toimintaympäristö

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS III/2014 Talousennuste

OSAVUOSIKATSAUS III/2014 Talousennuste OSAVUOSIKATSAUS III/2014 Talousennuste 10.11.2014 Turun kaupunki Sisällys 1. Kaupunginjohtajan katsaus... 2 2. Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset... 3 3. Varsinais-Suomen ja Turun seutukunnan

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 2/2010

Osavuosikatsaus 2/2010 Osavuosikatsaus 2/2010 23.8.2010 RAPORTIN TOIMITUSKUNTA Juhani Paajanen Patrik Marjamaa Raila Paukku Päivi Kontiola kaupunginjohtaja talousarviopäällikkö kaupunkistrategiapäällikkö taloussihteeri RAPORTIN

Lisätiedot

1. Yleinen ja oman talousalueen kehitys

1. Yleinen ja oman talousalueen kehitys Turun kaupunki ENNUSTE 3/ /2012 TURUN KAUPUNGIN VUODEN 2012 TALOUSARVION MENOJENN JA TULOJEN TOTEUTUMISENNUSTE 1.11.2012 1. Yleinen ja oman talousalueen kehitys Epävarmuus talouden suunnasta on pysynyt

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA Liite /Kh 25.5.2015 TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA 2010 2014 Kunnanhallitus 25.5.2015 28.3.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset... 5 1.2. Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 2 / 2014. ajalta 1.1. 31.8.2014

Osavuosikatsaus 2 / 2014. ajalta 1.1. 31.8.2014 Osavuosikatsaus 2 / ajalta 1.1. 31.8. Kunnanhallitus 13.10. Kunnanvaltuusto 27.10. Sisällysluettelo 1. Mäntsälän kunnan väestön kehitys... 2 2. Mäntsälän työllisyys... 3 3. Mäntsälän kunnan henkilöstö...

Lisätiedot

Vuoden 2011 talousarvion. menojen ja tulojen kolmas. toteutumisennuste

Vuoden 2011 talousarvion. menojen ja tulojen kolmas. toteutumisennuste Vuoden 2011 talousarvion menojen ja tulojen kolmas toteutumisennuste 1. Yleinen ja oman talousalueen kehitys...1 2. Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset...1 3. Olennaiset muutokset kaupungin

Lisätiedot

TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI

TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1.1. 30.6.2013 SISÄLLYSLUETTELO Kaupunginjohtajan katsaus 1-2 Tulosennuste 3-4 Yleishallinto 5-22 virastopäällikön katsaus 5 Sosiaali- ja terveysvirasto 23-40 virastopäällikön

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 2 / 2013 ajalta 1.1. 31.8.2013

Osavuosikatsaus 2 / 2013 ajalta 1.1. 31.8.2013 Osavuosikatsaus 2 / ajalta 1.1. 31.8. Kunnanhallitus 30.9. 267 Kunnanvaltuusto 14.10. 122 Mäntsälän kunta Sisällysluettelo 1. Taustaa... 3 2. Tuloslaskelma... 5 3. Rahoituslaskelma... 6 4. Käyttötalouden

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti 3/2010. Vuoden 2010 talousarvion menojen ja tulojen kolmas toteutumisennuste

Talouden seurantaraportti 3/2010. Vuoden 2010 talousarvion menojen ja tulojen kolmas toteutumisennuste Vuoden 2010 talousarvion menojen ja tulojen kolmas toteutumisennuste 1 1. Yleinen taloudellinen tilanne Valtiovarainministeriön budjettikatsaus 2011, 19.11.2010 mm.: ---- Tavoitteena julkisen talouden

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...1 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA

SISÄLLYSLUETTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...1 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA TASEKIRJA 2012 SISÄLLYSLUETTELO sivu I TOIMINTAKERTOMUS KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...1 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 1.1 Sipoon kunnan hallinto...2 1.2 Yleinen taloudellinen kehitys...4

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI 5 67 2 34 5 67 2 34 5 67 2 34 5 67 2 34 5 67 2 34 5 67 KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 2014 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-toukokuussa

Lisätiedot

Liite 1/Kh 24.3.2014 62

Liite 1/Kh 24.3.2014 62 Liite 1/Kh 24.3.2014 62 TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS 20102013 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 28.3.201124.3.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 6 1.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset... 6 1.2.

Lisätiedot

Mäntsälän kunta Osavuosikatsaus 01/2015 0. Osavuosikatsaus 01/2015. ajalta 1.1.-30.4.2015

Mäntsälän kunta Osavuosikatsaus 01/2015 0. Osavuosikatsaus 01/2015. ajalta 1.1.-30.4.2015 Osavuosikatsaus 01/ 0 Osavuosikatsaus 01/ ajalta 1.1.-30.4. Kunnanhallitus 8.6. Kunnanvaltuusto 15.6. 1 Osavuosikatsaus 01/ Sisällysluettelo 1. Mäntsälän kunnan väestön kehitys... 2 2. Mäntsälän työllisyys...

Lisätiedot

VUODEN 2008 TOINEN SEURANTARAPORTTI

VUODEN 2008 TOINEN SEURANTARAPORTTI Hallinto- ja kehittämiskeskus, Talous- ja strategiapalvelu 29.9.2008 Kuopion kaupunki, Seurantajulkaisut SE 2008:3 ISSN 0785-0344 VUODEN 2008 TOINEN SEURANTARAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO SIVU Toimintaympäristö

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...1 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA...2

SISÄLLYSLUETTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...1 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA...2 TASEKIRJA 2013 SISÄLLYSLUETTELO sivu I TOIMINTAKERTOMUS KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...1 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA...2 1.1 Sipoon kunnan hallinto...2 1.2 Yleinen taloudellinen kehitys...4

Lisätiedot

Kuopion kaupunki. Vuoden 2015 kuukausiseuranta (toukokuu) ja koko vuoden toteumaennuste

Kuopion kaupunki. Vuoden 2015 kuukausiseuranta (toukokuu) ja koko vuoden toteumaennuste Kuopion kaupunki Vuoden 2015 kuukausiseuranta (toukokuu) ja koko vuoden toteumaennuste Sisällysluettelo 1. Talousarvion seuranta ja ennuste... 3 2. Henkilötyövuosien seuranta... 12 3. Työllistämisvaroin

Lisätiedot

Talousarvio 2014, toiminnan raportointi. Tammi - huhtikuu

Talousarvio 2014, toiminnan raportointi. Tammi - huhtikuu Talousarvio 2014, toiminnan raportointi Tammi - huhtikuu SISÄLLYS Tulosennuste 1 Yleinen 3-4 Sosiaali- ja terveystoimi 5-8 Sivistystoimi 9-10 Ympäristövirasto 11-13 Satama 14-15 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Kempeleen kunta Osavuosikatsaus 31.8.2014

Kempeleen kunta Osavuosikatsaus 31.8.2014 Osavuosikatsaus 31.08.2014 2 Sisällysluettelo KUNNANJOHTAJAN KATSAUS ALKUVUOTEEN 2014 3 YLEINEN TALOUDELLINEN KATSAUS 5 VÄESTÖ 6 TYÖTTÖMYYS 6 TULOSLASKELMA 8 TULOSLASKELMAN ANALYSOINTI 8 Toimintatuotot

Lisätiedot