B:1 Korhonen, Helena - Pakkala, Pasi: Ideasta opinnäytetyöksi. Luonnonvara-ala s.+ liitt.12 s. ISBN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "B:1 Korhonen, Helena - Pakkala, Pasi: Ideasta opinnäytetyöksi. Luonnonvara-ala.1997. 31 s.+ liitt.12 s. ISBN 951-588-007-6."

Transkriptio

1 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUJA B: Artikkeleita, opinnäytetöitä, tiedotteita ISSN B:1 Korhonen, Helena - Pakkala, Pasi: Ideasta opinnäytetyöksi. Luonnonvara-ala s.+ liitt.12 s. ISBN B:2 Rönty, Hannu: Kiinnitysten ja erityisten oikeuksien kirjaaminen sekä niiden käsitteleminen lohkomisessa s. ISBN B:3 Laiho, Esa-Matti - Mynttinen, Timo Toivakainen Tuija:Insinöörityön ohjeet. Tekniikka ja liikenne s. +liitt. 19 s. ISBN B:4 Opinnäytetyöohjeisto. Hallinto ja kauppa s. +liitt. 20 s. ISBN B:5 Ulmanen, Susan - Valjakka, Tarja: Vapaaehtoinen arvonlisäverovelvolliseksi kiinteistön luovutuksesta - esimerkkinä neljä case-yritystä s. ISBN B:6 Huittinen, Liisa - Kokkonen, Leena: Opinnäytetyön ja kirjoittamisen opas. Sosiaali- ja terveysala s. + liitt. 1 s. ja 35 s. + liitt. 3 s. ISBN B:7 Igonen, Elena - Minina, Irina: Kirjanpidon järjestäminen venäläisessä tytäryhtiössä s. + liitt. 10 s. ISBN B:8 Biotekniikka, geenitekniikka - uhka vai mahdollisuus? s. ISBN B:9 Korhonen, Helena: Autan - ohjaan - arvioin. Opinnäytetyön ohjaaminen ammattikorkeakoulussa s. + liitt. 18 s. ISBN B:10 Päiväkirurgisen hoitotyön lyhytkurssi VI. Opintosuunnitelma ja opiskelijan käsikirja s. + liitt. 2 s. ISBN B:11 Savola, Jukka: Miten pk-yritykset ja oppilaitokset voivat kehittää ympäristöasioitaan? s. + liitt. 10 s. ISBN B:12 Lumme-ympäristöauton opetusohjelmat s. + liitt. 23 s. ISBN B:13 Tasa-arvo tutuksi. Kouluttajan työkalupakki s. + liitt. 16 s. ISBN Ilmainen. B:14 Jauhiainen, Mari: Omapotilasopiskelija - ohjatun harjoittelun malli. Yksilövastuisen hoitotyön ilmeneminen opiskelupäiväkirjojen analyysissä s. ISBN X. B:15 Mikkelin ammattikorkeakoulun julkaisusarjojen julkaisuohje s. + liitt. 10 s. ISBN B:16 Paukkala, Maija: Hoitotyön johtaminen ja kehittäminen. Erikoistumisopintojen opetussuunnitelma s.+ liitt. 8 s. ISBN

2 B:17 Opinnäytetyöohjeisto. Hallinto ja kauppa. 2. uud. p s. + liitt 22 s. ISBN B:18 Sydäninfarktipotilaan konservatiivinen hoito ja hoitotyö s. ISBN B:19 Kaartinen, Paula : Reengineeringin soveltaminen pienyritykseen. CASE-yrityksenä Viitakosken Puu Oy s. + liitt. 9 s. ISBN B: 20 Lumme-ympäristöauton opetusohjelmat. 2. uud. p s. + liitt. 27 s. ISBN B:21 Diploma work guide s. + liitt. 19 s.isbn B:22 Smolander, Anna-Liisa: Metsäteollisuuden ympäristöraportointi, case-yrityksenä Stora Enso Oyj s. + liitt. 10 s. ISBN B:23 Teräväinen, Sirpa Salovaara-Pitkänen, Hanne: Työssä oppiminen siltaa ammattiin. Harjoitteluopas nuorisotyön ja kulttuurin kentälle s. + liitt. 14 s. ISBN B:24 Laukkanen, Timo Parkkola, Eero: Ympäristö tietous I : piirtoheitinkalvosarja nid. (20 kalvoa). ISBN B:25 Palonen, Marko: VOC-analysaattorin kalibrointimenetelmän validointi s. + liitt. 4 s. ISBN B:26 Airaksinen, Terhi: Otsonin käytön aiheuttamat turvallisuusriskit s. + liitt. 8 s. ISBN B: 27 Kippo-Pohjanvirta: Sovintoa edistävä puhe. Dialogin rakentaminen rikosten ja riitojen sovittelussa narratiivisessa orientaatiossa s. ISBN B: 28 Hallikainen, Minna: Päättymätön tarina. Maahanmuuttajien kotiutumisen ulkoiset ja sisäiset prosessit s. ISBN B: 29 Vinni, Pia-Maaria: Äitiysneuvolassa käytettävien kirjaamislomakkeiden toimivuuden ja jatkokehittämistyön kartoitus s. + liitt. 53 s. ISBN B: 30 Nurmela, Kaisu: Lisää ulkomaisia matkailijoita pikkupaikkakunnille. Tapaustutkimus Mikkelin seutu s. + liitt. 7 s. ISBN B: 31 Pitkonen, Anja Puputti, Seija: Diabeteshoitajan avainasema projekti s. + liitt. 3 s. ISBN B: 32 Murtonen, Liisa - Repo, Marja-Liisa: Näkökohtia terveydenhuollon tietotekniikka- ja tiedonhallintakoulutukseen s. + liitt. 5 s. ISBN B: 33 Paajanen, Raisa: Ideasta vaatteeksi. Vanhusten toimintakykyä tukeva monialainen tuotekehitysprojekti s. + liitt. 11 s. ISBN B: 34 Pihlaja, Leila (ed.): Programme and seminar presentations. Baltic-Finlad NuRsE-projekt Internetional Call Seminar. Mikkeli p. + app. 10 p. ISBN

3 B:35 Elme, Anna-Leena - Vänskä, Terhi: Luontomatkailukohteen kehittäminen s. + liitt. 11. ISBN B: 36 Jääskeläinen, Tarja: Totta vai tarua? Diskurssianalyyttinen tutkimus perhetukikeskusten raporttiteksteistä s. + liitt. 1 s. ISBN B:37 Mehtonen, Tuija: Elämä on seikkailuista suurin. GRIP Ote elämästä projekti s. ISBN B:38 Salovaara, Reija: Nuorisotiedostus ja neuvonta nuorisotyön työmuotona s. ISBN B:39 Nuutinen, Elisa: Teatterikriitikon polku. Kohti laadukasta kritiikkiä s. + liitt. 4 s. ISBN B:40 Ahonen, Minna - Eronen, Soile - Huoman, Tuija - Krogerus, Kati - Lampinen, Satu - Partanen, Sanna - Soininen, Heli: Esteittä tasa-arvoon. Kartoitus pyörätuolilla liikkuvan mahdollisuuksista asioida julkisissa palvelupisteissä Savonlinnassa ja Kerimäellä s. + liitt. 12 s. ISBN X. B:41 Hirvelä, Virpi - Nupponen, Maija - Partanen, Mari: Vaivaisenluuleikkauspotilaan pre- ja ja postoperativinen ohjaus päiväkirurgiassa s. + liitt. 14 s. ISBN B:42 Luukkonen Anne: Koettu terveys ihmisellä, jolla on pitkäaikainen terveysongelma. Yli 65- vuotiaiden tyypin 2 diabeetikoiden terveyskokemus s. + liitt. 2 s. ISBN B:43 Reinikainen Niina Salo Johanna: Mielenterveyskuntoutuja ja liikunta Kotilo ry:ssä s. + liitt. 29 s. ISBN B:44 Lapakko Laura: Tää on mun elämä. Nuorten naisten kokemuksia perheväkivallasta lapsuudenkodissaan s. + liitt. 3 s. ISBN B:45 Leskinen Janna Väisänen Hanne: Varmaankin kaikista kuvastuu halua kehittyä hyviksi terveydenhoitajiksi. Kuvaus terveydenhoito-opiskelijoiden ammatilliseen kasvuun vaikuttaneista merkittävistä oppimiskokemuksista s + liitt. 20 s. ISBN B:46 Heiskanen Marja Nuoramo Hanna Vehviläinen Minna : Päiväkodin varhaisen puuttumisen haasteet. Miten päiväkoti tukee lasta ja perhettä varhaisissa psykososiaalisissa ongelmissa? s. + liitt. 8 s. ISBN B:47 Mikkonen Mervi Heikkilä Marianne Pöntinen Anne: Meno paluu nykynuoruuteen s. + liitt. 5 s. ISBN B:48 Vellonen Tarja : Potilaan haavahoidon jatkuvuuden turvaaminen erikoissairaanhoidosta kotisairaanhoitoon s. + liitt. 9 s. ISBN B:49 Issakainen Tuula : Terveyttä kaikille Etelä-Savon kunnissa Pilottihankkeen eteneminen Rantasalmen kunnan päätöksentekoprosessissa s. + liitt. 40 s. ISBN

4 B:50 Viinikainen Riina : Lapsilähtöinen ohjaus kasvatuksen välineenä urheilussa s. + liitt. 9 s. ISBN B: 51 Henttinen Teija : Nukketeatterialan yritystoiminta Suomessa s. + liitt. 9 s. ISBN B:52 Kejonen Sari Käyhkö Eijaliisa Ronkainen Pirjo: Osastonsihteerien kokemuksia työssä jaksamisesta ja siihen liittyvistä tekijöistä s. + liitt. 9 s. ISBN B:53 Laamanen Kiti Sinkkonen Heta : Tapahtuman kehittäminen. Tapaus: Luston Metsäpäivät s. + liitt. 4 s. ISBN X. B:54 Kinnari-Ekinci Reetta Korhonen Tanja: Suuralueorganisaation rooli matkailun kehittämisessä. Tapaus: Saimaan Matkailu ry s. + liitt. 9 s. ISBN B:55 Hokkanen Timo: Ympäristöjärjestelmien laadintaa tukevien hankkeiden ( ) evaluointi ja ehdotus hankkeiden kehittämiseksi s. ISBN B:56 Koponen Jari : Tulin parkkiin. Pakko päästä rauhoittumaan! Parkki -toimintamallin kehittäminen osaksi peruskoulun rakenteita s s. ISBN X. B:57 Hyvönen Taina Hämeenniemi Maarit Jämsén Kaisa : Kouluterveydenhoitajan työ ja lasten yleisimmät tuki- ja liikuntaelinperäiset selkä- ja alaraajaongelmat s. + liitt. 17 s. ISBN B:58 Kärkkäinen Virpi Niskanen Mari Piisilä Sami : Tavoitteena Ulkoilu Liikunta Elämäntavaksi. Savonlinnan terveyskeskuksen TULE-kurssin kehittäminen s. + liitt. 6 s. ISBN B:59 Kainulainen Jaana: Oon saanu rohkeutta. Kuvaus sosiaalitoimen lastensuojelutyössä toteutetusta naisten ryhmästä s. + liitt. 5 s. ISBN B:60 Hotokka Anu : Mitäs me naapurukset Orijärven puutaloalueen asukkaiden kokemuksia yhteisöllisyydestä s. + liitt. 7 s. ISBN B:61 Albrecht, Elisa Parkkinen, Liisa: Perhehuone ja perushuolto Pesut ja pusut. Vanhempien ajatuksia ja kokemuksia perhekeskeisestä hoitotyöstä Mikkelin keskussairaalan lastenosastolla s. + liitt. 6 s. ISBN B:62 Partanen, Maria Pynnönen, Hanne: Vaikk ois sairaskin, niin tuntee ittensä terveeks ko viihtyy. Sairaalan esteettinen fyysinen hoitoympäristö s. + liitt. 6 s. ISBN B:63 Jauhiainen, Mari: Ammattikorkeakoulun terveysalan opiskelijoiden ohjaajille annetun työpaikkakoulutuksen vaikutus ohjauskäytäntöä koskeviin kysymyksiin s. + liitt. 4 s. ISBN B:64 Hämäläinen, Anniina Kinttu, Anu: Lähtökohta-analyysit Musiikkikaupunki Mikkeli brändin kehittämiseen s. + liitt. 94 s. ISBN

5 B: 65 Löppönen, Seija Tiimonen, Auli Turunen, Arja Viskari, Kirsi: Potilaiden kokemuksia oikeuksiensa toteuttamisesta Mikkelin keskussairaalan vuodeosastoilla s. + liitt. 10 s. ISBN B:66 Ikonen, Mervi Leikas, Maria Paasonen, Jaana: Tolkkua ja tukea kotiutumiseen. Tukea kotiin projektin väliraportti s. + liitt. 19 s. ISBN B:67 Manninen, Virpi Riutta, Anu Rouhiainen, Annukka: Keikkuen vakaammaksi. Tasapainoharjoittelujakson vaikutus kehitysvammaisten lasten tasapainoon s. + liitt. 51 s. ISBN B:68 Teräväinen, Sirpa Slovaara-Pitkänen, Hanne: Harjoittelu silta ammattiin. Nuorisotyön ja kulttuurin harjoitteluopas. 2. uud. p s. + liitt. 6 s. ISBN X. B:69 Henttonen, Anne Laakkonen, Aino Niemelä, Kaisa: Ohjatun harjoittelun opas terveysalan opiskeluun ja ohjaukseen s. + liitt. 9 s. ISBN B:70 Kallio, Hanna Leppänen, Anne Vepsäläinen, Satu: Pitäis vaan löytää keino elää sen kanssa. Raiskauksesta selviytyminen raiskattujen naisten kokemana s. + liitt. 8 s. ISBN B:71 Salo, Anne Tilaéus, Tiina: Havainnointitutkimus viisivuotiaiden päiväkotilasten vapaista leikeistä Tanskassa ja Suomessa s. + liitt. 5 s. ISBN B:72 Alakoski, Riitta: Cheerleadingkoulutuksen kehittäminen Suomessa s. + liitt. 12 s. ISBN B:73 Hokkanen, Anneli Laukkanen, Jukka: Terveydenhuoltolaitoksen Intranet s. + liitt. 8 s. ISBN B:74 Nevalainen, Eija: Tiedonhallinta prosessina. Opiskelijoiden käsitykset tiedonhallintataitojen ohjauksen kehittämisen välineenä s. + liitt. 36 s. ISBN B:75 Jaronen, Ari: Tapahtumat kaupunkikeskustan elävöittäjänä. tutkimus Kouvolan Ydinkeskusta ry:n tapahtumista s. + liitt. 16 s. ISBN B:76 Holopainen, Marja - Vatanen, Sari: Kivullako sinun pitää synnyttämän? Alateitse synnyttäneiden äitien tyytyväisyys synnytyskivun lievitykseen Savonlinnan keskussairaalassa s. + liitt. 26 s. ISBN B:77 Ihonen, Elina Tiainen, Anu: Ei ole ollenkaan hauska olla kiusattuna, joten mieti ensin ja tee sitten. Koulukiusaamisen ennaltaehkäiseminen toiminnallisin keinoin neljännellä luokalla s. + liitt. 20 s. ISBN X. B:78 Pulkkinen, Annu Sorri, Teija Vartiainen, Elina Vartiainen, Heli: Miten hoitohenkilökunta jaksaa? s + liitt. 18 s. ISBN B:79 Kinisjärvi, Eero Pöntinen, Ari: Aggressiivisen asiakkaan kohtaaminen päivystyspoliklinikalla. Ohjeisto henkilökunnalle s. + liitt. 16 s. ISBN

6 B:80 Hemminki, Antti Kapanen, Heikki Mäntylä, Kati: Lääkinnällisen harjoitusterapian vaikutus spondylolisteesipotilaan kipuun ja toimintakykyyn s. + liitt. 29 s. ISBN B:81 Kettunen, Pirjo: Alustavat hoitotyön kirjaamisen kriteerit vertaisarvioinnin pohjaksi s. + liitt. 28 s. ISBN B:82 Haapakorva, Marja-Liisa: Työtyytyväisyyskysely Hovinpellon hoitokodissa s. + liitt. 6 s. ISBN X. B:83 Kupiainen, Katja Naukkarinen, Jussi Numminen, Jari Summanen, Tarja: Sinä osaat. Aivohalvauspotilaan riisuutumisen ja pukeutumisen ohjausvideon laatimisprosessi s. + liitt. 31 s. ISBN B:84 Katainen, Raija: Oikeutta kaikille. Suomalainen eläinsuojelu- ja eläinoikeusliike s. ISBN B:85 Hannonen, Mari Nevalainen, Linda Nukari, Marita Takkinen, Mirva: Tavallisen tallaajan lenkkitossu. Urheiluvälinejalkinevalintaan vaikuttavia tekijöitä s. + liitt. 26 s. ISBN B:86 Jauhiainen, Taina: Päivähoidon laatu Punkaharjulla vanhempien arvioimana s. + liitt. 7 s. ISBN B:87 Heikkinen, Heli: Asiakastyytyväisyydestä asiakasuskollisuuteen. Case: Savonlinnan Balettijuhlat s. + liitt. 5 s. ISBN B:88 Hiltunen, Niina Lindström, Katja: Loma-asukkaiden rahankäytön välittömät taloudelliset vaikutukset. Case: Nastolan kunta s. + liitt. 17 s. ISBN B:89 Juhola, Jatta: Kulttuurihankkeet puntarissa. Kulttuurihankkeet Etelä-Savossa tavoite 6 - ohjelmakaudella vuosina s. + liitt. 6 s. ISBN B:90 Tiainen, Marja: Kaikki yhden ja yksi kaikkien puolesta? Selvitys Etelä-Savon kulttuuritapahtumien yhteistyöverkostoista s. + liitt. 10 s. ISBN B:91 Lehtinen, Heli Katja Partanen, Katja Helminen, Jaana Hiltunen, Meira Kaski, Sanna Käyhkö, Mari Lipponen, Johanna Otra-aho, Niina: Vuorovaikutus kehitysvammaisten nuorten kansainvälisellä leirillä. Moniammatillinen opinnäytetyö s. + liitt. 42 s. ISBN B:92 Kinnunen, Marja Tynkkynen, Tiina: Osastonsihteerin fyysisen työympäristön ergonomia s. + liitt. 4 s. ISBN B:93 Matiskainen, Katja Romo, katja: Työterveyshuollon palvelut. Asiakastyytyväisyyskysely Mikkelin ammattikorkeakoulun henkilökunnalle s. + liitt. 9 s. ISBN B:94 Kantonen, Heikki: Avarttia erilaisille. Tutkimus Avartin soveltuvuudesta Kaprakan erityisammattioppilaitoksessa s. + liitt. 21 s. ISBN

7 B:95 Kokkonen, Markus Räty, Timo: Plantaarifaskiitin venytyshoidot s. + liitt.24. ISBN X. B:96 Pakarinen, Tarja Seppänen, Seija: Työn vaativuuden arviointi. Case: Parikkalan ja Kirkkonummen kuntien toimistohenkilöstö s. + liitt. 16 s. ISBN B:97 Kivistö, Katja: Selviytyjät, Idolit ja Heikot lenkit Tosi-tv ohjelmien vastaanotto nuorten keskuudessa s. ISBN B:98 Rundström, Pia: Sisäisen laskennan soveltaminen kunnallisessa liikelaitoksessa. Case: Liikelaitos Puusampo s.+ liitt. 4 s. ISBN B:99 Kuikka Tiina Lubben van der Sonja: Alku uudelle elämälle.synnyttävän perheen tutustumiskäynti Savonlinnan keskussairaalan synnytysosastoon s. + liitt. 12 s. ISBN B:100 Gröhn, Esa Hirvonen Anna: Mitä kipu on? Pitkäaikaisesta kivusta kärsivien kuvauksia kivusta s. + liitt. 5 s. ISBN X. B:101 Sippola, Riikka: Aavan meren tällä puolen karaokekulttuuria Suomessa s. + liitt. 14 s. ISBN B:102 Ulmanen, Auvo: Huumereitiltä hoitopolulle. Yhteisön kautta yhteiskuntaan s. + liitt. 12 s. ISBN B:103 Laamanen, Sini: Maaseutumatkan valintaan vaikuttavat tekijät: s + liitt. 7 s. ISBN B:104 Lehén, Harri: Mikkelin ammattikorkeakoulun opaskarttojen tuotanto- ja ylläpitotiimi s. + liitt. 12 s. ISBN B:105 Iivanainen, Saara Soini, Pauliina: Terveysalan opiskelijoiden käsityksiä terveyden edistämisestä s. + liitt. 4 s. ISBN B:106 Holappa, Marke Saastamoinen, Tuula: Mikkelin ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehittämistoiminnan tarpeet ja odotukset Kirjasto- ja tietopalveluilta s. + liitt. 39 s. ISBN B:107 Miettinen, Tarja Rantasalo, Susanna: Tuotekustannukset toimintolaskennan avulla. Case: Kodinhoitoapu Kerimäen kunnassa s. + liitt. 7 s. ISBN B:108 Muhonen, Haija: Mikkelin ammattikorkeakoulun verkko-opetuksen ABC. WWW-sivujen toteuttaminen s. + liitt. 6 s. ISBN B:109 Eronen, Petra: Tunteiden tulkit Karrikoidut luonnenaamiot työvälineeksi näyttelijäntyöhön s. + liitt. 11 s. ISBN B:110 Suursalmi, Annika: Lilli Vehviläisen hienompi päiväpuku luvun pukukokonaisuus Savonlinnan maakuntamuseolle s. + liitt. 3 s. ISBN

8 B:111 Hynynen, Anna-Riikka Koivisto, Anna: Eteläsavolaisten matkailuyritysten kehittämistarpeet s. + liitt.3 s. ISBN B:112 Karhu, Panu: Kouvolan kaupungin siirtyminen EUREF-FIN-koordinaatistoon s. + liitt. 28 s. ISBN B:113 Nyqvist, Marko: Kohti viihtyisämpää lastenleiriä. Erityistä tukea tarvitsevien lasten sosiaalisen kanssakäymisen tukemisen merkitys lastenleirin ohjaustoiminnassa s. + liitt. 16 s. ISBN B:114 Juusela, Veera: Tarinoiden vaatteet s. + liitt. 6 s. ISBN B:115 Hirvonen, Anne Hämäläinen, Maarit Innanen, Annika Sirviö, Anu: Lasta odottavan perheen hyvinvointi ja arjen voimavarat. Kyselytutkimus lasta odottaville savonlinnalaisille lasta odottaville perheille s. + liitt. 9 s. ISBN B:116 Halme, Jarkko Kuivalainen, Kari Kupiainen, Petri Virolainen, Hanna: Voimaharjoittelun vaikutus ikääntyneiden liikkumiskykyyn s. + liitt. 11 s. ISBN B:117 Pekka Kähkönen: Puijon sairaalan sisäilmastoselvitys potilastilojen olosuhteiden parantaminen s. + liitt.19 s. ISBN B:118 Ritva Hänninen: Ehkäisevät kotikäynnit Juvalla vuotiaiden itsearvioitu terveys ja liikuntakyky s. +liitt. 19 s. ISBN B:119 Riikka Ruotsalainen: Muotoilu ja design matkailun markkinoinnissa. Vertaileva tutkimus Suomi - Tanska s. + liitt. 21 s. ISBN B:120 Riitta Hirsikangas Teija Mänttäri Kimmo Savola: Sairaanhoitajan ohjaajan roolia tukeva ja kehittävä palaute s. + liitt. 12 s. ISBN B:121 Miska Möttönen: Kulttuurituottajan muotokuva. Keski-Suomen kulttuuritoimijoiden mielikuvat kulttuurituottajien koulutuksesta, ammatillisesta osaamisesta sekä työhön sijoittumisesta s. + liitt. 9 s. ISBN B:122 Kukka-Maria Muurman Miska Tenkanen Eva-Maria Vauhkonen: Jalkaterapeuttien sijoittuminen ja työnkuva Suomessa s. + liitt. 11 s. ISBN B:123 Tarja Malinen Mervi Puoskari: Jalkaterapeuttiyrittäjäksi. Opas jalkaterapeuttiyrittäjäksi aikovalle s. + liitt. 55 s. ISBN B:124 Tea Karjalainen: Asiakastarpeista laitoshuollon tuotteistuksen kehittämiseen s. + liitt.21 s. ISBN B:125 Elisa Korhonen: ONHAN SE RIKKAUTTA Mikkelin alueen terveydenhoitajien kokemuksia kohdata ja hoitaa maahanmuuttajia s. + liitt. 10 s. ISBN B:126 Anna-Stiina Karppinen Satu Riikonen: Käsihygienian toteutuminen erään kuntoutuskeskuksen vuodeosastolla s. + liitt. 12 s. ISBN

9 B:127 Juha-Matti Kupiainen: Kiinteistökauppaa välittäjän avulla vai ilman s. + liitt. 18 s. ISBN B:128 Sanna Immonen: OXA-pöytämallisto. Konseptisuunnitteluprojekti Sisuwood Oy:lle s. + liitt. 33 s. ISBN B:129 Jonna Perälä Jenni Pylvänäinen: ILOMIELI ekodesign. Vaate- ja asustemallisto kierrätysmateriaaleista s. + liitt. 3 s. ISBN B:130 Raija Jääskeläinen: Yhdessä näkee kauemmas s. + liitt. 1 s. ISBN B:131 Ullamaija Harinen: Perhe- ja vanhempainvalmennuksen kehittäminen JJR kunnissa s. + liitt. 15 s. ISBN B:132 Soili Leinonen: Tavoitteena tasa-arvo. Savonlinnan seudun kuntayhtymän tasaarvosuunnitelma s. + liitt. 19 s. ISBN B:133 Mervi Naakka, Sanna Rasa (toim.): Tukipalvelujen tuottaminen maaseudulla - Artikkelisarja Hoivakantri -hankkeen toimijoiden näkökulmasta s. ISBN (PDF). B:134 Arto Hämäläinen: Sähköhybridilämmitys kaukolämmitetyissä kerros- ja rivitaloissa s. + liitt. 6 s. ISBN B:135 Sakari Sivonen: Sisustajan kaiutin kaiutinkonseptin jatkokehitys s. + liitt. 13 s. ISBN B:136 Eeva Karppinen Hanna Kinnunen Anne Paasonen: Murrosiän kynnyksellä s. + liitt. (63 s. CD-ROM). ISBN B:137 Esa Hannus: Hajautettu paikkatietojärjestelmä oppilaitoskäytössä Internet-GIS s. + liitt. 23 s. ISBN B:138 Satu Järvi: Työvaatteen uusi elämä s. + liitt. 11 s. ISBN Hinta 15,40. B:139 Susanna Liukkonen Sanna Loikkanen Minna Sahlsten Niko Teräsalmi: "Sisulla eteenpäin" Kartoitus kengitysseppien työn kuormittavuustekijöistä s. + liitt. 12 s. ISBN B:140 Jonna Iskala: Hieronnalla tukea varhaiseen vuorovaikutukseen ja kivunlievitykseen. Tuotekehityksenä vauvahieronnan opas s. + liitt. 3 s. ISBN B:141 Minna Puhakka: Yritysverkostot matkailun kehittämisen näkökulmasta. Saimaan Charmantit -matkailuverkosto s. + liitt. 21 s. ISBN B:142 Anne Hilden - Kristiina Ikonen - Tuija Johanson: Motivoiva haastattelu työmenetelmänä. Opas terveydenhoitajalle päihteitä käyttävän äidin kohtaamiseen äitiysneuvolassa s. ISBN

10 B:143 Leena Varo-Honkonen: Informaatiolukutaidon opetus Mikkelin ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalalla. Opetuksen pedagoginen kehittäminen s. + liit. 1 s. ISBN B:144 Emmi Kinnunen: SYDÄNASEET. Puvustus UV-valossa s. + liit. 5 s. ISBN B:145 Johanna Osmala Jenni Pousi: Hoitoon mennään vasta kun ei enää oikeasti pysty tanssimaan! Tanssinopettajaopiskelijoiden hoitoon hakeutuminen ja terveyspalveluiden käyttö s. + liit. 9 s. ISBN B:146 Marja Koski: Kunpa nukahtaisi pian! Vanhempien kokemuksia alle vuoden ikäisten lasten unesta ja unihäiriöistä sekä saamastaan tuesta ja ohjauksesta s + liit. 7 s. ISBN B:147 Päivi Akkanen Helena Naukkarinen Ani Närhi: Masennus on sitä, että kun pyörryttää. Lapsen ja vanhemman kokemus Auta leija lentoon projektin vertaisryhmätoiminnasta s. + liit. 18 s. ISBN B:148 Tuija Mehto Kirjoittamalla auki. Miten nuoret löytävät kirjoittamalla omia merkityksiä käsiteltävästä aineistosta. 63 s. + liit. 4 s. ISBN B:149 Susanna Turtiainen Elämän eväät Millaisia voimavaroja ikääntyneet kertovat saaneensa lapsuudestaan ja lapsuudenperheiltään. 85 s. + liitt. 7 s. ISBN B:150 Reetta Konttinen: Kuntoutus päihdeperheen voimaannuttajana s. + liitt. 16 s. ISBN B:151 Kaisa Vuorinen: Lähteä vai jäädä? Kulttuurintuottajaopiskelijoiden motiivit ja esteet ulkomailla opiskeluun s. + liitt. 3 s. ISBN B:152 Milja Leinonen: Palvelun laatu Varkauden lastenneuvoloissa s. + liitt. 8 s. ISBN B:153 Katri Kuvaja: Tarpeisto näytelmään Mistä pingviinit tulevat s. + liitt. 7 s. ISBN B:154 Suvi Ripatti: MSV-Hirsi- ja Puutavara Oy:n visuaalisen identiteetin kehittäminen s. + liitt. 8 s. ISBN B:157 Paula Mäkeläinen (toim.): Näkökulmia avannehoitajan työhön s. ISBN B:158 Jaana Venäläinen: Pitkäaikaistyöttömien kokemuksia ja ajatuksia terveydestä ja terveyspalveluista s. + liitt. 7 s. ISBN B:159 Eija-Riitta Hämäläinen: Osaamiskartoitusmallin laatiminen Sosterille ja sen pilotointi kotihoidossa s. + liitt. 13 s. ISBN

11 B:160 Miia Kierikki-Malinen: Liian vähän liikkuva lapsi fysioterapeutin asiakkaana. Lasten lihavuuden hoitoon liittyvän liikuntaohjauksen mallin kehittäminen Itä-Savon sairaanhhoitopiirissä s. + liitt. 24 s. ISBN B:161 Eila Huotari: Epilepsiaa sairastavan nuoren ohjaus ja hoitoon sitoutuminen. Kirjallisuuskatsaus s. + liitt. 4 s. ISBN B:162 Marika Fager: Vaihtoehtoinen metkailukohde - vastuullinen matkailija? Luomutila Gaijan kävijätutkimus s. + liitt. 7 s. ISBN B:163 Hanna Romo: Vierivä kivi ei sammaloidu. Tampereen Teatterikesä - Off Tampere s. + liitt. 8 s. ISBN B:164 Eeva Eerikkilä - Anna Kupila - Henna Kuronen: Terveysliikuntaprojektin vaikutus työikäisten liikuntamotivaatioon ja -käyttäytymiseen s. + liitt. 5 s. ISBN B:165 Juha Putkonen: Perinteisen thailääketieteen nykytila Thaimaassa - happy end? s. + liitt. 9 s. ISBN B:166 Sari Nyrhinen: Kehityskeskustelut osaamisen johtamisen työvälineenä s. + liitt. 14 s. ISBN B:167 Tiina Seppänen: Savonlinnan seudun muistiyhdistys ry:n merkitys asiakkaidensa hoidossa inhimillisestä ja taloudellisesta näkökulmasta tarkasteltuna s. + liitt.21 s. ISBN B:168 Sirpa Kemppainen. Verkko-opetusosaamisen koulutustarvekartoitus ammattikorkeakoulussa s. + liitt. 18. s. ISBN B:169 Paula Mäkeläinen (toim.). Avanneleikatun hoito ja ohjaus. Konkretiaa ammattilaisille s. + liitt. 2 s. ISBN B:170 Sofia Rekola. Sponsorointi osana yritysten liiketoimintaa ja markkinointia. Case Savcor Ballet tapahtuma s. + liitt. 11 s. ISBN

VAIKUTTAVAT OPPIMISYMPÄRISTÖT TERVEYSALALLA. Ensimmäinen terveysalan koulutuksen kansallinen konferenssi 30. 31.5.2011 Helsinki.

VAIKUTTAVAT OPPIMISYMPÄRISTÖT TERVEYSALALLA. Ensimmäinen terveysalan koulutuksen kansallinen konferenssi 30. 31.5.2011 Helsinki. VAIKUTTAVAT OPPIMISYMPÄRISTÖT TERVEYSALALLA Ensimmäinen terveysalan koulutuksen kansallinen konferenssi 30. 31.5.2011 Helsinki Abstraktit Metropolia Ammattikorkeakoulu, Terveysala Turun yliopisto, Hoitotieteen

Lisätiedot

JANUS. Journal of the Finnish Society for Social Policy Journal of the Finnish Association for Social Work Research Vol. 17, no 1, 2009 ISSN 1235-7812

JANUS. Journal of the Finnish Society for Social Policy Journal of the Finnish Association for Social Work Research Vol. 17, no 1, 2009 ISSN 1235-7812 78 English Summaries JANUS Journal of the Finnish Society for Social Policy Journal of the Finnish Association for Social Work Research Vol. 17, no 1, 2009 ISSN 1235-7812 Editor-in-chief: Marjo Kuronen

Lisätiedot

Nuorisotutkimuksen opinnäytteet 2007

Nuorisotutkimuksen opinnäytteet 2007 Nuorisotutkimuksen opinnäytteet 2007 Janne Poikolainen nuorisotutkimusverkosto Verkkojulkaisusarja Nuorisotutkimuksen opinnäytteet 2007 Janne Poikolainen Nuorisotutkimusverkosto/ Nuorisotutkimusseura Verkkojulkaisuja

Lisätiedot

Taitto ja ulkoasu Tapio Aalto Painopaikka Saarijärven Offset Oy 2007. Kannen paperi G-Print 150 g/m 2 Sivun paperi G-Print 90 g/m 2

Taitto ja ulkoasu Tapio Aalto Painopaikka Saarijärven Offset Oy 2007. Kannen paperi G-Print 150 g/m 2 Sivun paperi G-Print 90 g/m 2 Taitto ja ulkoasu Tapio Aalto Painopaikka Saarijärven Offset Oy 2007 Kannen paperi G-Print 150 g/m 2 Sivun paperi G-Print 90 g/m 2 Hyvä lukija! Oletko tutustunut ammattikorkeakoulujen julkaisutoimintaan?

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALA

SOSIAALI- JA TERVEYSALA O P P I M A T E R I A A L I T SOSIAALI- JA TERVEYSALA 2015 YHTEYSTIEDOT Ammatillisten oppimateriaalien markkinointi ja toimitus Sisällysluettelo Myynti ja markkinointi Monika Lahtinen markkinointiassistentti

Lisätiedot

EURAJOEN KUNNAN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYS- SUUNNITELMA

EURAJOEN KUNNAN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYS- SUUNNITELMA EURAJOEN KUNNAN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYS- SUUNNITELMA SISÄLTÖ OSA 1. PERUSTELU 1. Johdanto 2 2. Perusteet päihde- ja mielenterveystyön kehittämiseen 3 3. Kehittämistyön lähtökohdat 4 4. Periaatteet suunnittelutyössä

Lisätiedot

Taitoa työelämään osaamista tulevaan 2010 2011

Taitoa työelämään osaamista tulevaan 2010 2011 Taitoa työelämään osaamista tulevaan 2010 2011 Vuosikertomus 2010 2011 3 Kuntayhtymäjohtajan/rehtorin tervehdys 4 Opiskelijahuolto 5 Ammattistartti 6 Kansainvälisyys 7 Lukuvuonna 2010 2011 ammattiin valmistuneet

Lisätiedot

Kansi: Kaupan- ja hallinnon alan uudisrakennus, Hattelmalantie 6 Mietelauseet: Positiivarit

Kansi: Kaupan- ja hallinnon alan uudisrakennus, Hattelmalantie 6 Mietelauseet: Positiivarit Lukuvuoden 2002 2003 varrelta 2 Kansi: Kaupan- ja hallinnon alan uudisrakennus, Hattelmalantie 6 Mietelauseet: Positiivarit 3 S i s ä l l y s l u e t t e l o 1 Lukuvuosi 4 2 Ylläpitäjä 5 3 Hallinto 5 4

Lisätiedot

Savon ammatti ja aikuisopistosta helmi toukokuussa 2014 valmistuneet. Savon ammatti ja aikuisopisto, Iisalmi

Savon ammatti ja aikuisopistosta helmi toukokuussa 2014 valmistuneet. Savon ammatti ja aikuisopisto, Iisalmi Savon ammatti ja aikuisopistosta helmi toukokuussa 2014 valmistuneet Savon ammatti ja aikuisopisto, Iisalmi Liiketalouden perustutkinto, merkonomi Ahokas Lotta, Iisalmi Aminoff Carl, Iisalmi Arpiainen

Lisätiedot

OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA...7

OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA...7 Kv 17.6.2013 1 2 SISÄLLYSLUETTELO Mikkelin kehitys sai valtakunnallista huomiota... 5 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA...7 Luo amushenkilöorganisaa o... 10 Yleinen ja oman alueen taloudellinen

Lisätiedot

Ohjelma torstaina 12.3.15

Ohjelma torstaina 12.3.15 MEDIALLE Sairaanhoitajapäivät 2015 12. 13.3.2015 Messukeskus, Helsinki Sairaanhoitajapäivät on Suomen laajin hoitotyön ammattilaisille suunnattu koulutus- ja verkostoitumistapahtuma. Se on myös Sairaanhoitajaliiton

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1

SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1 HATTULAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1 KUNNAN ORGANISAATIO, HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 2 Kunnan hallinto-organisaatio... 2 Henkilöstömäärä ja palvelussuhteen päätoimisuus...

Lisätiedot

Vanhustyön vastuunkantajat kansallinen vanhustyön moniammatillinen kongressi

Vanhustyön vastuunkantajat kansallinen vanhustyön moniammatillinen kongressi KONGRESSIKIRJA Vanhustyön vastuunkantajat kansallinen vanhustyön moniammatillinen kongressi 13. 14.10.2011 Marina Congress Center, Helsinki www.vanhustyonvastuunkantajat.fi Kirjan toimitus: Riitta Eerola,

Lisätiedot

RINNAKKAISSESSIOIDEN OHJELMAT

RINNAKKAISSESSIOIDEN OHJELMAT KASVATUSTIETEEN PÄIVÄT Kasvatuksellinen mielikuvitus ja oppimisen tilat 25.-26.11.2010, Lapin yliopisto RINNAKKAISSESSIOIDEN OHJELMAT A1 KOULUHYVINVOINNIN EDISTÄMINEN Paikka: LS 2 Koordinaattorit: Sirpa

Lisätiedot

SUOMENKIELISET KIRJAT

SUOMENKIELISET KIRJAT Autismi- ja Aspergerliitto ry Junailijankuja 3 00520 Helsinki Puh. (09) 7742 770 Fax (09) 7742 7710 23.3.2006 KIRJASTO SUOMENKIELISET KIRJAT Sirkku Aho Lapsen minäkäsitys ja itsetunto Oy Edita Ab, Opetus

Lisätiedot

XV VALTAKUNNALLISET PÄIHDE

XV VALTAKUNNALLISET PÄIHDE XV VALTAKUNNALLISET PÄIHDE PÄIVÄT 16. 17.9.2008 KUOPIO, KUOPION MUSIIKKIKESKUS Inhimilliset ihanteet rutisevat rakenteet Rakenteellista voimaa Viimeisen puolentoista vuoden aikana maassamme on työstetty

Lisätiedot

Lukijalle. Mervi Savolainen Tuija Lindqvist

Lukijalle. Mervi Savolainen Tuija Lindqvist 1 2 Lukijalle Tätä terveydenhuollon ja sosiaalihuollon laatua käsittelevää kotimaista kirjallisuutta sisältävää koonnosta on julkaistu vuodesta 1993. Vuosittain tarkistettavaan painokseen lisätään aina

Lisätiedot

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖLEHTI. Hei taasko me muututaan s. 5 Päivärinteen muutoksen päivät s. 16

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖLEHTI. Hei taasko me muututaan s. 5 Päivärinteen muutoksen päivät s. 16 ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖLEHTI SOSTERIN 2/2010 Hei taasko me muututaan s. 5 Päivärinteen muutoksen päivät s. 16 2/2010 Sisältö 3 Johtajuuden haasteet 4 Organisaatiomuutos itseisarvo vai väline?

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto 15.6.2015 Liite 1 67 MIKKELIN KAUPUNGIN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014

Kaupunginvaltuusto 15.6.2015 Liite 1 67 MIKKELIN KAUPUNGIN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginvaltuusto 15.6.2015 Liite 1 67 MIKKELIN KAUPUNGIN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014 1 2 SISÄLLYSLUETTELO Kestävä kasvu ja hyvinvoin strategian painopisteinä... 5 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA

Lisätiedot

Suomen tietokirjailijat ry:n syyskokous järjestettiin

Suomen tietokirjailijat ry:n syyskokous järjestettiin Suomen tietokirjailijat ry JÄSENTIEDOTE 6/2014 Syyskokous valitsi hallituksen puheenjohtajan ja jäsenet Tietopöllö-palkinto myönnettiin Marjut Hjeltille Syksyn apurahoja jaettiin lähes 1,5 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Kesäkuussa 2014 tutkinnon suorittaneet: Savon ammatti ja aikuisopisto, Iisalmi

Kesäkuussa 2014 tutkinnon suorittaneet: Savon ammatti ja aikuisopisto, Iisalmi Kesäkuussa 2014 tutkinnon suorittaneet: Savon ammatti ja aikuisopisto, Iisalmi Liiketalouden perustutkinto, merkonomi Hartikainen Terhi, Iisalmi Huttunen Sinikka, Vieremä Pehkonen Marjut, Kiuruvesi Schulman

Lisätiedot

SAVON AMMATTI- JA AIKUISOPISTO, KUOPIO

SAVON AMMATTI- JA AIKUISOPISTO, KUOPIO 1 (13) SAVON AMMATTI- JA AIKUISOPISTO, KUOPIO Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen ammattitutkinto Heimonen Merja Marita, Kuopio Itkonen Maija-Liisa, Kuopio Podduikin Niina Pauliina, Kuopio Rantaeskola

Lisätiedot

Näyttely. Luento-ohjelma Näytteilleasettajaluettelo 14. 15.3.2013. Helsingin Messukeskus

Näyttely. Luento-ohjelma Näytteilleasettajaluettelo 14. 15.3.2013. Helsingin Messukeskus Näyttely 14. 15.3.2013 Helsingin Messukeskus Luento-ohjelma Näytteilleasettajaluettelo Avoinna: torstai klo 8.30 18.00, perjantai klo 8.30 15.00 Sisäänpääsy näyttelyyn: Kutsukortilla, luentokortilla tai

Lisätiedot

Vanhustyön vastuunkantajat

Vanhustyön vastuunkantajat KONGRESSIKIRJA Vanhustyön vastuunkantajat II kansallinen moniammatillinen kongressi 15. 16.5.2014, Finlandia-talo, Helsinki www.vanhustyonvastuunkantajat.fi Kirjan toimitus: tiedottaja Riitta Eerola, työvoimapoliittinen

Lisätiedot

ITK2015 osallistujaluettelo

ITK2015 osallistujaluettelo ITK2015 osallistujaluettelo Aalto Sari Turun ammatti-instituutti Aalto Päivi Turun yliopisto OKL Aalto Markus Oamk / Oulun Sivistys- ja kulttuuripalvelut Aaltonen Katri Haaga-Helia Ahlholm Ilpo Kauniaisten

Lisätiedot

Kulttuurintutkimus Pirkanmaalla - kohteena Pirkanmaa

Kulttuurintutkimus Pirkanmaalla - kohteena Pirkanmaa Kulttuurintutkimus Pirkanmaalla - kohteena Pirkanmaa 2 Kulttuurintutkimus Pirkanmaalla - kohteena Pirkanmaa Pirkanmaan liitto Julkaisu B 110 3 Pirkanmaan liitto Tampere 2009 Sarja B julkaisu nro 110 ISSN

Lisätiedot

Ryhmätyö-lehden artikkeliluettelo 1981-2013

Ryhmätyö-lehden artikkeliluettelo 1981-2013 Ryhmätyö-lehden artikkeliluettelo 1981-2013 Ryhmätyö-lehti on ilmestynyt yli 40 vuoden ajan. Lehdessä vuosina 1981-2013 ilmestyneet artikkelit ja referaatit on luetteloitu kronologisessa järjestyksessä.

Lisätiedot

Jyväskylän normaalikoulun VUOSIKERTOMUS 2008 2009 XXXVI

Jyväskylän normaalikoulun VUOSIKERTOMUS 2008 2009 XXXVI Jyväskylän normaalikoulun VUOSIKERTOMUS 2008 2009 XXXVI JYVÄSKYLÄN NORMAALIKOULUN YHTEYSTIEDOT Normaalikoulun johtava rehtori Pekka Ruuskanen (014) 260 1902 Kanslia (014) 260 1900 Rehtori, perusopetuksen

Lisätiedot

SISÄILMASTOSEMINAARI 11.3.2015

SISÄILMASTOSEMINAARI 11.3.2015 SISÄILMASTOSEMINAARI 11.3.2015 Messukeskus, Helsinki Sisäilmayhdistys ry Aalto-yliopisto Sisäilmastoseminaari 2015 1 Sisäilmapaja7 Alakko nää mua? Oulun Sisäilmapaja7 järjestetään 11.-12.11.2015 Hotelli

Lisätiedot

HATTULAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI

HATTULAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI HATTULAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 2 KUNNAN HENKILÖSTÖN ORGANISAATIO, MÄÄRÄ JA RAKENNE... 2 2.1. Kunnan hallinto-organisaatio... 2 2.2. Kunnan palveluksessa olevan

Lisätiedot