B:1 Korhonen, Helena - Pakkala, Pasi: Ideasta opinnäytetyöksi. Luonnonvara-ala s.+ liitt.12 s. ISBN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "B:1 Korhonen, Helena - Pakkala, Pasi: Ideasta opinnäytetyöksi. Luonnonvara-ala.1997. 31 s.+ liitt.12 s. ISBN 951-588-007-6."

Transkriptio

1 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUJA B: Artikkeleita, opinnäytetöitä, tiedotteita ISSN B:1 Korhonen, Helena - Pakkala, Pasi: Ideasta opinnäytetyöksi. Luonnonvara-ala s.+ liitt.12 s. ISBN B:2 Rönty, Hannu: Kiinnitysten ja erityisten oikeuksien kirjaaminen sekä niiden käsitteleminen lohkomisessa s. ISBN B:3 Laiho, Esa-Matti - Mynttinen, Timo Toivakainen Tuija:Insinöörityön ohjeet. Tekniikka ja liikenne s. +liitt. 19 s. ISBN B:4 Opinnäytetyöohjeisto. Hallinto ja kauppa s. +liitt. 20 s. ISBN B:5 Ulmanen, Susan - Valjakka, Tarja: Vapaaehtoinen arvonlisäverovelvolliseksi kiinteistön luovutuksesta - esimerkkinä neljä case-yritystä s. ISBN B:6 Huittinen, Liisa - Kokkonen, Leena: Opinnäytetyön ja kirjoittamisen opas. Sosiaali- ja terveysala s. + liitt. 1 s. ja 35 s. + liitt. 3 s. ISBN B:7 Igonen, Elena - Minina, Irina: Kirjanpidon järjestäminen venäläisessä tytäryhtiössä s. + liitt. 10 s. ISBN B:8 Biotekniikka, geenitekniikka - uhka vai mahdollisuus? s. ISBN B:9 Korhonen, Helena: Autan - ohjaan - arvioin. Opinnäytetyön ohjaaminen ammattikorkeakoulussa s. + liitt. 18 s. ISBN B:10 Päiväkirurgisen hoitotyön lyhytkurssi VI. Opintosuunnitelma ja opiskelijan käsikirja s. + liitt. 2 s. ISBN B:11 Savola, Jukka: Miten pk-yritykset ja oppilaitokset voivat kehittää ympäristöasioitaan? s. + liitt. 10 s. ISBN B:12 Lumme-ympäristöauton opetusohjelmat s. + liitt. 23 s. ISBN B:13 Tasa-arvo tutuksi. Kouluttajan työkalupakki s. + liitt. 16 s. ISBN Ilmainen. B:14 Jauhiainen, Mari: Omapotilasopiskelija - ohjatun harjoittelun malli. Yksilövastuisen hoitotyön ilmeneminen opiskelupäiväkirjojen analyysissä s. ISBN X. B:15 Mikkelin ammattikorkeakoulun julkaisusarjojen julkaisuohje s. + liitt. 10 s. ISBN B:16 Paukkala, Maija: Hoitotyön johtaminen ja kehittäminen. Erikoistumisopintojen opetussuunnitelma s.+ liitt. 8 s. ISBN

2 B:17 Opinnäytetyöohjeisto. Hallinto ja kauppa. 2. uud. p s. + liitt 22 s. ISBN B:18 Sydäninfarktipotilaan konservatiivinen hoito ja hoitotyö s. ISBN B:19 Kaartinen, Paula : Reengineeringin soveltaminen pienyritykseen. CASE-yrityksenä Viitakosken Puu Oy s. + liitt. 9 s. ISBN B: 20 Lumme-ympäristöauton opetusohjelmat. 2. uud. p s. + liitt. 27 s. ISBN B:21 Diploma work guide s. + liitt. 19 s.isbn B:22 Smolander, Anna-Liisa: Metsäteollisuuden ympäristöraportointi, case-yrityksenä Stora Enso Oyj s. + liitt. 10 s. ISBN B:23 Teräväinen, Sirpa Salovaara-Pitkänen, Hanne: Työssä oppiminen siltaa ammattiin. Harjoitteluopas nuorisotyön ja kulttuurin kentälle s. + liitt. 14 s. ISBN B:24 Laukkanen, Timo Parkkola, Eero: Ympäristö tietous I : piirtoheitinkalvosarja nid. (20 kalvoa). ISBN B:25 Palonen, Marko: VOC-analysaattorin kalibrointimenetelmän validointi s. + liitt. 4 s. ISBN B:26 Airaksinen, Terhi: Otsonin käytön aiheuttamat turvallisuusriskit s. + liitt. 8 s. ISBN B: 27 Kippo-Pohjanvirta: Sovintoa edistävä puhe. Dialogin rakentaminen rikosten ja riitojen sovittelussa narratiivisessa orientaatiossa s. ISBN B: 28 Hallikainen, Minna: Päättymätön tarina. Maahanmuuttajien kotiutumisen ulkoiset ja sisäiset prosessit s. ISBN B: 29 Vinni, Pia-Maaria: Äitiysneuvolassa käytettävien kirjaamislomakkeiden toimivuuden ja jatkokehittämistyön kartoitus s. + liitt. 53 s. ISBN B: 30 Nurmela, Kaisu: Lisää ulkomaisia matkailijoita pikkupaikkakunnille. Tapaustutkimus Mikkelin seutu s. + liitt. 7 s. ISBN B: 31 Pitkonen, Anja Puputti, Seija: Diabeteshoitajan avainasema projekti s. + liitt. 3 s. ISBN B: 32 Murtonen, Liisa - Repo, Marja-Liisa: Näkökohtia terveydenhuollon tietotekniikka- ja tiedonhallintakoulutukseen s. + liitt. 5 s. ISBN B: 33 Paajanen, Raisa: Ideasta vaatteeksi. Vanhusten toimintakykyä tukeva monialainen tuotekehitysprojekti s. + liitt. 11 s. ISBN B: 34 Pihlaja, Leila (ed.): Programme and seminar presentations. Baltic-Finlad NuRsE-projekt Internetional Call Seminar. Mikkeli p. + app. 10 p. ISBN

3 B:35 Elme, Anna-Leena - Vänskä, Terhi: Luontomatkailukohteen kehittäminen s. + liitt. 11. ISBN B: 36 Jääskeläinen, Tarja: Totta vai tarua? Diskurssianalyyttinen tutkimus perhetukikeskusten raporttiteksteistä s. + liitt. 1 s. ISBN B:37 Mehtonen, Tuija: Elämä on seikkailuista suurin. GRIP Ote elämästä projekti s. ISBN B:38 Salovaara, Reija: Nuorisotiedostus ja neuvonta nuorisotyön työmuotona s. ISBN B:39 Nuutinen, Elisa: Teatterikriitikon polku. Kohti laadukasta kritiikkiä s. + liitt. 4 s. ISBN B:40 Ahonen, Minna - Eronen, Soile - Huoman, Tuija - Krogerus, Kati - Lampinen, Satu - Partanen, Sanna - Soininen, Heli: Esteittä tasa-arvoon. Kartoitus pyörätuolilla liikkuvan mahdollisuuksista asioida julkisissa palvelupisteissä Savonlinnassa ja Kerimäellä s. + liitt. 12 s. ISBN X. B:41 Hirvelä, Virpi - Nupponen, Maija - Partanen, Mari: Vaivaisenluuleikkauspotilaan pre- ja ja postoperativinen ohjaus päiväkirurgiassa s. + liitt. 14 s. ISBN B:42 Luukkonen Anne: Koettu terveys ihmisellä, jolla on pitkäaikainen terveysongelma. Yli 65- vuotiaiden tyypin 2 diabeetikoiden terveyskokemus s. + liitt. 2 s. ISBN B:43 Reinikainen Niina Salo Johanna: Mielenterveyskuntoutuja ja liikunta Kotilo ry:ssä s. + liitt. 29 s. ISBN B:44 Lapakko Laura: Tää on mun elämä. Nuorten naisten kokemuksia perheväkivallasta lapsuudenkodissaan s. + liitt. 3 s. ISBN B:45 Leskinen Janna Väisänen Hanne: Varmaankin kaikista kuvastuu halua kehittyä hyviksi terveydenhoitajiksi. Kuvaus terveydenhoito-opiskelijoiden ammatilliseen kasvuun vaikuttaneista merkittävistä oppimiskokemuksista s + liitt. 20 s. ISBN B:46 Heiskanen Marja Nuoramo Hanna Vehviläinen Minna : Päiväkodin varhaisen puuttumisen haasteet. Miten päiväkoti tukee lasta ja perhettä varhaisissa psykososiaalisissa ongelmissa? s. + liitt. 8 s. ISBN B:47 Mikkonen Mervi Heikkilä Marianne Pöntinen Anne: Meno paluu nykynuoruuteen s. + liitt. 5 s. ISBN B:48 Vellonen Tarja : Potilaan haavahoidon jatkuvuuden turvaaminen erikoissairaanhoidosta kotisairaanhoitoon s. + liitt. 9 s. ISBN B:49 Issakainen Tuula : Terveyttä kaikille Etelä-Savon kunnissa Pilottihankkeen eteneminen Rantasalmen kunnan päätöksentekoprosessissa s. + liitt. 40 s. ISBN

4 B:50 Viinikainen Riina : Lapsilähtöinen ohjaus kasvatuksen välineenä urheilussa s. + liitt. 9 s. ISBN B: 51 Henttinen Teija : Nukketeatterialan yritystoiminta Suomessa s. + liitt. 9 s. ISBN B:52 Kejonen Sari Käyhkö Eijaliisa Ronkainen Pirjo: Osastonsihteerien kokemuksia työssä jaksamisesta ja siihen liittyvistä tekijöistä s. + liitt. 9 s. ISBN B:53 Laamanen Kiti Sinkkonen Heta : Tapahtuman kehittäminen. Tapaus: Luston Metsäpäivät s. + liitt. 4 s. ISBN X. B:54 Kinnari-Ekinci Reetta Korhonen Tanja: Suuralueorganisaation rooli matkailun kehittämisessä. Tapaus: Saimaan Matkailu ry s. + liitt. 9 s. ISBN B:55 Hokkanen Timo: Ympäristöjärjestelmien laadintaa tukevien hankkeiden ( ) evaluointi ja ehdotus hankkeiden kehittämiseksi s. ISBN B:56 Koponen Jari : Tulin parkkiin. Pakko päästä rauhoittumaan! Parkki -toimintamallin kehittäminen osaksi peruskoulun rakenteita s s. ISBN X. B:57 Hyvönen Taina Hämeenniemi Maarit Jämsén Kaisa : Kouluterveydenhoitajan työ ja lasten yleisimmät tuki- ja liikuntaelinperäiset selkä- ja alaraajaongelmat s. + liitt. 17 s. ISBN B:58 Kärkkäinen Virpi Niskanen Mari Piisilä Sami : Tavoitteena Ulkoilu Liikunta Elämäntavaksi. Savonlinnan terveyskeskuksen TULE-kurssin kehittäminen s. + liitt. 6 s. ISBN B:59 Kainulainen Jaana: Oon saanu rohkeutta. Kuvaus sosiaalitoimen lastensuojelutyössä toteutetusta naisten ryhmästä s. + liitt. 5 s. ISBN B:60 Hotokka Anu : Mitäs me naapurukset Orijärven puutaloalueen asukkaiden kokemuksia yhteisöllisyydestä s. + liitt. 7 s. ISBN B:61 Albrecht, Elisa Parkkinen, Liisa: Perhehuone ja perushuolto Pesut ja pusut. Vanhempien ajatuksia ja kokemuksia perhekeskeisestä hoitotyöstä Mikkelin keskussairaalan lastenosastolla s. + liitt. 6 s. ISBN B:62 Partanen, Maria Pynnönen, Hanne: Vaikk ois sairaskin, niin tuntee ittensä terveeks ko viihtyy. Sairaalan esteettinen fyysinen hoitoympäristö s. + liitt. 6 s. ISBN B:63 Jauhiainen, Mari: Ammattikorkeakoulun terveysalan opiskelijoiden ohjaajille annetun työpaikkakoulutuksen vaikutus ohjauskäytäntöä koskeviin kysymyksiin s. + liitt. 4 s. ISBN B:64 Hämäläinen, Anniina Kinttu, Anu: Lähtökohta-analyysit Musiikkikaupunki Mikkeli brändin kehittämiseen s. + liitt. 94 s. ISBN

5 B: 65 Löppönen, Seija Tiimonen, Auli Turunen, Arja Viskari, Kirsi: Potilaiden kokemuksia oikeuksiensa toteuttamisesta Mikkelin keskussairaalan vuodeosastoilla s. + liitt. 10 s. ISBN B:66 Ikonen, Mervi Leikas, Maria Paasonen, Jaana: Tolkkua ja tukea kotiutumiseen. Tukea kotiin projektin väliraportti s. + liitt. 19 s. ISBN B:67 Manninen, Virpi Riutta, Anu Rouhiainen, Annukka: Keikkuen vakaammaksi. Tasapainoharjoittelujakson vaikutus kehitysvammaisten lasten tasapainoon s. + liitt. 51 s. ISBN B:68 Teräväinen, Sirpa Slovaara-Pitkänen, Hanne: Harjoittelu silta ammattiin. Nuorisotyön ja kulttuurin harjoitteluopas. 2. uud. p s. + liitt. 6 s. ISBN X. B:69 Henttonen, Anne Laakkonen, Aino Niemelä, Kaisa: Ohjatun harjoittelun opas terveysalan opiskeluun ja ohjaukseen s. + liitt. 9 s. ISBN B:70 Kallio, Hanna Leppänen, Anne Vepsäläinen, Satu: Pitäis vaan löytää keino elää sen kanssa. Raiskauksesta selviytyminen raiskattujen naisten kokemana s. + liitt. 8 s. ISBN B:71 Salo, Anne Tilaéus, Tiina: Havainnointitutkimus viisivuotiaiden päiväkotilasten vapaista leikeistä Tanskassa ja Suomessa s. + liitt. 5 s. ISBN B:72 Alakoski, Riitta: Cheerleadingkoulutuksen kehittäminen Suomessa s. + liitt. 12 s. ISBN B:73 Hokkanen, Anneli Laukkanen, Jukka: Terveydenhuoltolaitoksen Intranet s. + liitt. 8 s. ISBN B:74 Nevalainen, Eija: Tiedonhallinta prosessina. Opiskelijoiden käsitykset tiedonhallintataitojen ohjauksen kehittämisen välineenä s. + liitt. 36 s. ISBN B:75 Jaronen, Ari: Tapahtumat kaupunkikeskustan elävöittäjänä. tutkimus Kouvolan Ydinkeskusta ry:n tapahtumista s. + liitt. 16 s. ISBN B:76 Holopainen, Marja - Vatanen, Sari: Kivullako sinun pitää synnyttämän? Alateitse synnyttäneiden äitien tyytyväisyys synnytyskivun lievitykseen Savonlinnan keskussairaalassa s. + liitt. 26 s. ISBN B:77 Ihonen, Elina Tiainen, Anu: Ei ole ollenkaan hauska olla kiusattuna, joten mieti ensin ja tee sitten. Koulukiusaamisen ennaltaehkäiseminen toiminnallisin keinoin neljännellä luokalla s. + liitt. 20 s. ISBN X. B:78 Pulkkinen, Annu Sorri, Teija Vartiainen, Elina Vartiainen, Heli: Miten hoitohenkilökunta jaksaa? s + liitt. 18 s. ISBN B:79 Kinisjärvi, Eero Pöntinen, Ari: Aggressiivisen asiakkaan kohtaaminen päivystyspoliklinikalla. Ohjeisto henkilökunnalle s. + liitt. 16 s. ISBN

6 B:80 Hemminki, Antti Kapanen, Heikki Mäntylä, Kati: Lääkinnällisen harjoitusterapian vaikutus spondylolisteesipotilaan kipuun ja toimintakykyyn s. + liitt. 29 s. ISBN B:81 Kettunen, Pirjo: Alustavat hoitotyön kirjaamisen kriteerit vertaisarvioinnin pohjaksi s. + liitt. 28 s. ISBN B:82 Haapakorva, Marja-Liisa: Työtyytyväisyyskysely Hovinpellon hoitokodissa s. + liitt. 6 s. ISBN X. B:83 Kupiainen, Katja Naukkarinen, Jussi Numminen, Jari Summanen, Tarja: Sinä osaat. Aivohalvauspotilaan riisuutumisen ja pukeutumisen ohjausvideon laatimisprosessi s. + liitt. 31 s. ISBN B:84 Katainen, Raija: Oikeutta kaikille. Suomalainen eläinsuojelu- ja eläinoikeusliike s. ISBN B:85 Hannonen, Mari Nevalainen, Linda Nukari, Marita Takkinen, Mirva: Tavallisen tallaajan lenkkitossu. Urheiluvälinejalkinevalintaan vaikuttavia tekijöitä s. + liitt. 26 s. ISBN B:86 Jauhiainen, Taina: Päivähoidon laatu Punkaharjulla vanhempien arvioimana s. + liitt. 7 s. ISBN B:87 Heikkinen, Heli: Asiakastyytyväisyydestä asiakasuskollisuuteen. Case: Savonlinnan Balettijuhlat s. + liitt. 5 s. ISBN B:88 Hiltunen, Niina Lindström, Katja: Loma-asukkaiden rahankäytön välittömät taloudelliset vaikutukset. Case: Nastolan kunta s. + liitt. 17 s. ISBN B:89 Juhola, Jatta: Kulttuurihankkeet puntarissa. Kulttuurihankkeet Etelä-Savossa tavoite 6 - ohjelmakaudella vuosina s. + liitt. 6 s. ISBN B:90 Tiainen, Marja: Kaikki yhden ja yksi kaikkien puolesta? Selvitys Etelä-Savon kulttuuritapahtumien yhteistyöverkostoista s. + liitt. 10 s. ISBN B:91 Lehtinen, Heli Katja Partanen, Katja Helminen, Jaana Hiltunen, Meira Kaski, Sanna Käyhkö, Mari Lipponen, Johanna Otra-aho, Niina: Vuorovaikutus kehitysvammaisten nuorten kansainvälisellä leirillä. Moniammatillinen opinnäytetyö s. + liitt. 42 s. ISBN B:92 Kinnunen, Marja Tynkkynen, Tiina: Osastonsihteerin fyysisen työympäristön ergonomia s. + liitt. 4 s. ISBN B:93 Matiskainen, Katja Romo, katja: Työterveyshuollon palvelut. Asiakastyytyväisyyskysely Mikkelin ammattikorkeakoulun henkilökunnalle s. + liitt. 9 s. ISBN B:94 Kantonen, Heikki: Avarttia erilaisille. Tutkimus Avartin soveltuvuudesta Kaprakan erityisammattioppilaitoksessa s. + liitt. 21 s. ISBN

7 B:95 Kokkonen, Markus Räty, Timo: Plantaarifaskiitin venytyshoidot s. + liitt.24. ISBN X. B:96 Pakarinen, Tarja Seppänen, Seija: Työn vaativuuden arviointi. Case: Parikkalan ja Kirkkonummen kuntien toimistohenkilöstö s. + liitt. 16 s. ISBN B:97 Kivistö, Katja: Selviytyjät, Idolit ja Heikot lenkit Tosi-tv ohjelmien vastaanotto nuorten keskuudessa s. ISBN B:98 Rundström, Pia: Sisäisen laskennan soveltaminen kunnallisessa liikelaitoksessa. Case: Liikelaitos Puusampo s.+ liitt. 4 s. ISBN B:99 Kuikka Tiina Lubben van der Sonja: Alku uudelle elämälle.synnyttävän perheen tutustumiskäynti Savonlinnan keskussairaalan synnytysosastoon s. + liitt. 12 s. ISBN B:100 Gröhn, Esa Hirvonen Anna: Mitä kipu on? Pitkäaikaisesta kivusta kärsivien kuvauksia kivusta s. + liitt. 5 s. ISBN X. B:101 Sippola, Riikka: Aavan meren tällä puolen karaokekulttuuria Suomessa s. + liitt. 14 s. ISBN B:102 Ulmanen, Auvo: Huumereitiltä hoitopolulle. Yhteisön kautta yhteiskuntaan s. + liitt. 12 s. ISBN B:103 Laamanen, Sini: Maaseutumatkan valintaan vaikuttavat tekijät: s + liitt. 7 s. ISBN B:104 Lehén, Harri: Mikkelin ammattikorkeakoulun opaskarttojen tuotanto- ja ylläpitotiimi s. + liitt. 12 s. ISBN B:105 Iivanainen, Saara Soini, Pauliina: Terveysalan opiskelijoiden käsityksiä terveyden edistämisestä s. + liitt. 4 s. ISBN B:106 Holappa, Marke Saastamoinen, Tuula: Mikkelin ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehittämistoiminnan tarpeet ja odotukset Kirjasto- ja tietopalveluilta s. + liitt. 39 s. ISBN B:107 Miettinen, Tarja Rantasalo, Susanna: Tuotekustannukset toimintolaskennan avulla. Case: Kodinhoitoapu Kerimäen kunnassa s. + liitt. 7 s. ISBN B:108 Muhonen, Haija: Mikkelin ammattikorkeakoulun verkko-opetuksen ABC. WWW-sivujen toteuttaminen s. + liitt. 6 s. ISBN B:109 Eronen, Petra: Tunteiden tulkit Karrikoidut luonnenaamiot työvälineeksi näyttelijäntyöhön s. + liitt. 11 s. ISBN B:110 Suursalmi, Annika: Lilli Vehviläisen hienompi päiväpuku luvun pukukokonaisuus Savonlinnan maakuntamuseolle s. + liitt. 3 s. ISBN

8 B:111 Hynynen, Anna-Riikka Koivisto, Anna: Eteläsavolaisten matkailuyritysten kehittämistarpeet s. + liitt.3 s. ISBN B:112 Karhu, Panu: Kouvolan kaupungin siirtyminen EUREF-FIN-koordinaatistoon s. + liitt. 28 s. ISBN B:113 Nyqvist, Marko: Kohti viihtyisämpää lastenleiriä. Erityistä tukea tarvitsevien lasten sosiaalisen kanssakäymisen tukemisen merkitys lastenleirin ohjaustoiminnassa s. + liitt. 16 s. ISBN B:114 Juusela, Veera: Tarinoiden vaatteet s. + liitt. 6 s. ISBN B:115 Hirvonen, Anne Hämäläinen, Maarit Innanen, Annika Sirviö, Anu: Lasta odottavan perheen hyvinvointi ja arjen voimavarat. Kyselytutkimus lasta odottaville savonlinnalaisille lasta odottaville perheille s. + liitt. 9 s. ISBN B:116 Halme, Jarkko Kuivalainen, Kari Kupiainen, Petri Virolainen, Hanna: Voimaharjoittelun vaikutus ikääntyneiden liikkumiskykyyn s. + liitt. 11 s. ISBN B:117 Pekka Kähkönen: Puijon sairaalan sisäilmastoselvitys potilastilojen olosuhteiden parantaminen s. + liitt.19 s. ISBN B:118 Ritva Hänninen: Ehkäisevät kotikäynnit Juvalla vuotiaiden itsearvioitu terveys ja liikuntakyky s. +liitt. 19 s. ISBN B:119 Riikka Ruotsalainen: Muotoilu ja design matkailun markkinoinnissa. Vertaileva tutkimus Suomi - Tanska s. + liitt. 21 s. ISBN B:120 Riitta Hirsikangas Teija Mänttäri Kimmo Savola: Sairaanhoitajan ohjaajan roolia tukeva ja kehittävä palaute s. + liitt. 12 s. ISBN B:121 Miska Möttönen: Kulttuurituottajan muotokuva. Keski-Suomen kulttuuritoimijoiden mielikuvat kulttuurituottajien koulutuksesta, ammatillisesta osaamisesta sekä työhön sijoittumisesta s. + liitt. 9 s. ISBN B:122 Kukka-Maria Muurman Miska Tenkanen Eva-Maria Vauhkonen: Jalkaterapeuttien sijoittuminen ja työnkuva Suomessa s. + liitt. 11 s. ISBN B:123 Tarja Malinen Mervi Puoskari: Jalkaterapeuttiyrittäjäksi. Opas jalkaterapeuttiyrittäjäksi aikovalle s. + liitt. 55 s. ISBN B:124 Tea Karjalainen: Asiakastarpeista laitoshuollon tuotteistuksen kehittämiseen s. + liitt.21 s. ISBN B:125 Elisa Korhonen: ONHAN SE RIKKAUTTA Mikkelin alueen terveydenhoitajien kokemuksia kohdata ja hoitaa maahanmuuttajia s. + liitt. 10 s. ISBN B:126 Anna-Stiina Karppinen Satu Riikonen: Käsihygienian toteutuminen erään kuntoutuskeskuksen vuodeosastolla s. + liitt. 12 s. ISBN

9 B:127 Juha-Matti Kupiainen: Kiinteistökauppaa välittäjän avulla vai ilman s. + liitt. 18 s. ISBN B:128 Sanna Immonen: OXA-pöytämallisto. Konseptisuunnitteluprojekti Sisuwood Oy:lle s. + liitt. 33 s. ISBN B:129 Jonna Perälä Jenni Pylvänäinen: ILOMIELI ekodesign. Vaate- ja asustemallisto kierrätysmateriaaleista s. + liitt. 3 s. ISBN B:130 Raija Jääskeläinen: Yhdessä näkee kauemmas s. + liitt. 1 s. ISBN B:131 Ullamaija Harinen: Perhe- ja vanhempainvalmennuksen kehittäminen JJR kunnissa s. + liitt. 15 s. ISBN B:132 Soili Leinonen: Tavoitteena tasa-arvo. Savonlinnan seudun kuntayhtymän tasaarvosuunnitelma s. + liitt. 19 s. ISBN B:133 Mervi Naakka, Sanna Rasa (toim.): Tukipalvelujen tuottaminen maaseudulla - Artikkelisarja Hoivakantri -hankkeen toimijoiden näkökulmasta s. ISBN (PDF). B:134 Arto Hämäläinen: Sähköhybridilämmitys kaukolämmitetyissä kerros- ja rivitaloissa s. + liitt. 6 s. ISBN B:135 Sakari Sivonen: Sisustajan kaiutin kaiutinkonseptin jatkokehitys s. + liitt. 13 s. ISBN B:136 Eeva Karppinen Hanna Kinnunen Anne Paasonen: Murrosiän kynnyksellä s. + liitt. (63 s. CD-ROM). ISBN B:137 Esa Hannus: Hajautettu paikkatietojärjestelmä oppilaitoskäytössä Internet-GIS s. + liitt. 23 s. ISBN B:138 Satu Järvi: Työvaatteen uusi elämä s. + liitt. 11 s. ISBN Hinta 15,40. B:139 Susanna Liukkonen Sanna Loikkanen Minna Sahlsten Niko Teräsalmi: "Sisulla eteenpäin" Kartoitus kengitysseppien työn kuormittavuustekijöistä s. + liitt. 12 s. ISBN B:140 Jonna Iskala: Hieronnalla tukea varhaiseen vuorovaikutukseen ja kivunlievitykseen. Tuotekehityksenä vauvahieronnan opas s. + liitt. 3 s. ISBN B:141 Minna Puhakka: Yritysverkostot matkailun kehittämisen näkökulmasta. Saimaan Charmantit -matkailuverkosto s. + liitt. 21 s. ISBN B:142 Anne Hilden - Kristiina Ikonen - Tuija Johanson: Motivoiva haastattelu työmenetelmänä. Opas terveydenhoitajalle päihteitä käyttävän äidin kohtaamiseen äitiysneuvolassa s. ISBN

10 B:143 Leena Varo-Honkonen: Informaatiolukutaidon opetus Mikkelin ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalalla. Opetuksen pedagoginen kehittäminen s. + liit. 1 s. ISBN B:144 Emmi Kinnunen: SYDÄNASEET. Puvustus UV-valossa s. + liit. 5 s. ISBN B:145 Johanna Osmala Jenni Pousi: Hoitoon mennään vasta kun ei enää oikeasti pysty tanssimaan! Tanssinopettajaopiskelijoiden hoitoon hakeutuminen ja terveyspalveluiden käyttö s. + liit. 9 s. ISBN B:146 Marja Koski: Kunpa nukahtaisi pian! Vanhempien kokemuksia alle vuoden ikäisten lasten unesta ja unihäiriöistä sekä saamastaan tuesta ja ohjauksesta s + liit. 7 s. ISBN B:147 Päivi Akkanen Helena Naukkarinen Ani Närhi: Masennus on sitä, että kun pyörryttää. Lapsen ja vanhemman kokemus Auta leija lentoon projektin vertaisryhmätoiminnasta s. + liit. 18 s. ISBN B:148 Tuija Mehto Kirjoittamalla auki. Miten nuoret löytävät kirjoittamalla omia merkityksiä käsiteltävästä aineistosta. 63 s. + liit. 4 s. ISBN B:149 Susanna Turtiainen Elämän eväät Millaisia voimavaroja ikääntyneet kertovat saaneensa lapsuudestaan ja lapsuudenperheiltään. 85 s. + liitt. 7 s. ISBN B:150 Reetta Konttinen: Kuntoutus päihdeperheen voimaannuttajana s. + liitt. 16 s. ISBN B:151 Kaisa Vuorinen: Lähteä vai jäädä? Kulttuurintuottajaopiskelijoiden motiivit ja esteet ulkomailla opiskeluun s. + liitt. 3 s. ISBN B:152 Milja Leinonen: Palvelun laatu Varkauden lastenneuvoloissa s. + liitt. 8 s. ISBN B:153 Katri Kuvaja: Tarpeisto näytelmään Mistä pingviinit tulevat s. + liitt. 7 s. ISBN B:154 Suvi Ripatti: MSV-Hirsi- ja Puutavara Oy:n visuaalisen identiteetin kehittäminen s. + liitt. 8 s. ISBN B:157 Paula Mäkeläinen (toim.): Näkökulmia avannehoitajan työhön s. ISBN B:158 Jaana Venäläinen: Pitkäaikaistyöttömien kokemuksia ja ajatuksia terveydestä ja terveyspalveluista s. + liitt. 7 s. ISBN B:159 Eija-Riitta Hämäläinen: Osaamiskartoitusmallin laatiminen Sosterille ja sen pilotointi kotihoidossa s. + liitt. 13 s. ISBN

11 B:160 Miia Kierikki-Malinen: Liian vähän liikkuva lapsi fysioterapeutin asiakkaana. Lasten lihavuuden hoitoon liittyvän liikuntaohjauksen mallin kehittäminen Itä-Savon sairaanhhoitopiirissä s. + liitt. 24 s. ISBN B:161 Eila Huotari: Epilepsiaa sairastavan nuoren ohjaus ja hoitoon sitoutuminen. Kirjallisuuskatsaus s. + liitt. 4 s. ISBN B:162 Marika Fager: Vaihtoehtoinen metkailukohde - vastuullinen matkailija? Luomutila Gaijan kävijätutkimus s. + liitt. 7 s. ISBN B:163 Hanna Romo: Vierivä kivi ei sammaloidu. Tampereen Teatterikesä - Off Tampere s. + liitt. 8 s. ISBN B:164 Eeva Eerikkilä - Anna Kupila - Henna Kuronen: Terveysliikuntaprojektin vaikutus työikäisten liikuntamotivaatioon ja -käyttäytymiseen s. + liitt. 5 s. ISBN B:165 Juha Putkonen: Perinteisen thailääketieteen nykytila Thaimaassa - happy end? s. + liitt. 9 s. ISBN B:166 Sari Nyrhinen: Kehityskeskustelut osaamisen johtamisen työvälineenä s. + liitt. 14 s. ISBN B:167 Tiina Seppänen: Savonlinnan seudun muistiyhdistys ry:n merkitys asiakkaidensa hoidossa inhimillisestä ja taloudellisesta näkökulmasta tarkasteltuna s. + liitt.21 s. ISBN B:168 Sirpa Kemppainen. Verkko-opetusosaamisen koulutustarvekartoitus ammattikorkeakoulussa s. + liitt. 18. s. ISBN B:169 Paula Mäkeläinen (toim.). Avanneleikatun hoito ja ohjaus. Konkretiaa ammattilaisille s. + liitt. 2 s. ISBN B:170 Sofia Rekola. Sponsorointi osana yritysten liiketoimintaa ja markkinointia. Case Savcor Ballet tapahtuma s. + liitt. 11 s. ISBN

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT Lista päivitetään noin kuukauden välein Numero PA26 AALTONEN, Virpi Marjatta 17.12.2019 PA6 AHLGREN, Mari Johanna PA49 AHONEN, Minna Susanna PA21 AHTIALA-HUOTARI, Elina

Lisätiedot

VUODEN 2013 VIRALLISTEN KISOJEN TALKOOVUOROT Päivitetty 31.5.2013 Sivu 1/5

VUODEN 2013 VIRALLISTEN KISOJEN TALKOOVUOROT Päivitetty 31.5.2013 Sivu 1/5 VUODEN 2013 VIRALLISTEN KISOJEN TALKOOVUOROT Päivitetty 31.5.2013 Sivu 1/5 TYÖNTEKIJÄLISTA MAALISKUU LAUANTAI 02.03.2013 3 LK Anne Laine Jenni Sokura Satu Tolonen Anni Rämä Linda Laurikainen Sonja Meuronen

Lisätiedot

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70 100 m: 10,93 Tero Heikkinen -94 11,18 Hannu Hokkanen -84 11,1 Tapani Nykänen -80 11,44 Pasi Tervonen -90 11,2 Kalevi Vauhkonen -70 11,54 Jari Pynnönen -87 11,57 Reijo Erkkilä -84 11,4 Seppo Kupila -56

Lisätiedot

PROVINSSIROCK 2008 PERJANTAI

PROVINSSIROCK 2008 PERJANTAI PERJANTAI 13.06.2008 15. 21.00 1 Joni Renko H 2 Janna Renko H 3 Laura Raninen H 4 Antti-Pekka Valli H 5 Riina Yli-Ojanperä H 6 Sanna Peltoniemi H 7 Reijo Pulli H 8 Tiina Korkonen H 9 Kari Hautamäki H 10

Lisätiedot

Y-tunnus 21744500 Siltakatu 4, Joensuu

Y-tunnus 21744500 Siltakatu 4, Joensuu Yrityksen nimi Pohjois-Karjalan Osuuspankki Yhtiömuoto Osuuspankki Y-tunnus 21744500 Osoite Siltakatu 4, Joensuu E-mail joensuu@op.fi Puhelinnumero 0102564201 Perustamisvuosi 2008 Yhtiön kotipaikka Joensuu

Lisätiedot

Kainuun Maakuntahiihto, pm ja HS

Kainuun Maakuntahiihto, pm ja HS Kainuun Maakuntahiihto, pm ja HS T U L O K S E T Miehet 15 vuotta 3 km V 1. Tommi Härkönen Paltamon Urheilijat 7.23,7 2. Antti Huusko Ristijärven Pyry 7.23,8 0.00,1-5. 30834424 Mikko Haverinen Kuhmo-Ski

Lisätiedot

Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne )

Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne ) Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne 15.4.2015) 1 Marko van den Berg Helsingin normaalilyseo 2 Jani Kiviharju Helsingin normaalilyseo 3 Tuula Koskimies-Sirén Helsingin normaalilyseo 4 Veli-Pekka

Lisätiedot

S E U R A E N N Ä T Y K S E T

S E U R A E N N Ä T Y K S E T S E U R A E N N Ä T Y K S E T Tytöt 9 40m 6.97 Inka Hyttinen 2006 24.7. Varkaus 60m 9.4h Jaana Mähönen 1992 3.8. Siilinjärvi 100m 16.0h Sanna Nevalainen 1977 1.9. Lapinlahti 150m 25.7h Siiri Auvinen 2002

Lisätiedot

Suur-Savon maakuntaviesti Mikkeli, tulokset

Suur-Savon maakuntaviesti Mikkeli, tulokset Suur-Savon maakuntaviesti 22.3.2009 Mikkeli, tulokset 1 Mikkeli I 2:21:34.5 1 Antti Lampinen 24:35.5 2 Esko Hänninen 14:22.1 3 Teemu Pöntinen 8:50.7 4 Netta Tuhkanen 9:30.1 5 Milla Harsia 8:09.7 6 Virpi

Lisätiedot

Kuopion Keilailuliitto 06.07.2016 Rauhalahti Bowling

Kuopion Keilailuliitto 06.07.2016 Rauhalahti Bowling Sivu 1 1. Sami Päiväniemi Veljmiehet 742 (3) + 732 (3) 1474 (6) 2. Samuli Haverinen Veljmiehet 750 (54) + 681 (54) 1431 (108) 3. Joonas Jehkinen Mainarit 719 (0) + 702 (0) 1421 (0) 4. Tomas Käyhkö Mainarit

Lisätiedot

VUODEN 2012 VIRALLISTEN KISOJEN TALKOOVUOROT Päivitetty

VUODEN 2012 VIRALLISTEN KISOJEN TALKOOVUOROT Päivitetty VUODEN 2012 VIRALLISTEN KISOJEN TALKOOVUOROT Päivitetty 7.6.2012 TYÖNTEKIJÄLISTA MAALISKUU LAUANTAI 03.03.2012 3 LK Minna Itkonen, Anne Laine Sirpa Hynninen, Satu Tolonen, Sanna Hämäläinen Maija Karhu

Lisätiedot

Kainuun piirinmestaruushiihdot, maakuntahiihto ja hopeasomman aluekilpailu Kajaanissa 14.2.2015

Kainuun piirinmestaruushiihdot, maakuntahiihto ja hopeasomman aluekilpailu Kajaanissa 14.2.2015 M12 11:00:00 3 Eetu Vimpari 40145859 Kajaanin Hiihtäjät 11:00:00 4 Konsta Korhonen 40129190 Kainuun Hiihtoseura 11:00:00 5 Topias Törmäkanga 40114888 Sotkamon Jymy 11:00:00 6 Tommi Huusko 40082728 Ristijärven

Lisätiedot

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 KiU KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 JOUKKUEET: 1920 Luku Kiteenkylän pesäpallojoukkue Hakulinen Heikki Hakulinen Onni Hakulinen Simo Hakulinen Toivo Hakulinen Viljo Hirvonen Arvi Kosonen Juho Lipponen Toivo

Lisätiedot

Luokka/ohjaaja Aineenopettaja/didaktikko 1A Kuusisto, Anttila, Risto eao

Luokka/ohjaaja Aineenopettaja/didaktikko 1A Kuusisto, Anttila, Risto eao OKLS511 Ohjattu Soveltava harjoittelu 5opintopistettä Tiedotustilaisuus harjoittelusta Amandassa 30.3.2009 kello 14.15-16.00 Harjoittelujakso 14.4. 29.5. 2009 16 h OKLS511 harjoittelussa Luokka/ohjaaja

Lisätiedot

LIITE : Sivistys- ja vapaa-aikaltk

LIITE : Sivistys- ja vapaa-aikaltk 1 S I V I S T Y S- JA V A P A A - A I K A L A U T A K U N T A : Laskujen hyväksyjät, käyttövaltuudet ja hankintarajat sekä laskujen vastaanottajat vuonna 2015 Sijaisuusjärjestelyissä noudatetaan muutoksista

Lisätiedot

ESPORT WOMEN'S CUP NETISSÄ SIVU 1 LOHKO 1 LOHKO 1 * VOIN PELATA PÄIVISIN VIIMEINEN PELIPÄIVÄ 19.4.2015 LOHKO 2 LOHKO 2

ESPORT WOMEN'S CUP NETISSÄ SIVU 1 LOHKO 1 LOHKO 1 * VOIN PELATA PÄIVISIN VIIMEINEN PELIPÄIVÄ 19.4.2015 LOHKO 2 LOHKO 2 ESPORT WOMEN'S CUP NETISSÄ SIVU 1 LOHKO 1 LOHKO 1 24 050-3137549 meri_loyttyniemi@hotmail.com MERI LÖYTTYNIEMI 3310 040-5900 557 * SELENE MARCKW ORT 3169 044-0111326 * ANNIKA SAJALINNA 3134 0 0 050-3858154

Lisätiedot

nro nimi lasten ikä lähtöpaikka

nro nimi lasten ikä lähtöpaikka 21.01.2010 klo 15.30 yhteyshenkilö Makkonen Yrjö puh.0400570255 BUSSI NRO1 nro nimi lasten ikä lähtöpaikka 49kpl LAPINLAHTI S-MARKET klo 8:50 bussivastaava 2 Kolehmainen Mika Peltosalmi 044-3020514 18

Lisätiedot

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat 1 (5) Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat Myönnetyt luvat 18.12.2015 Lappeenrannan 5. apteekki apteekkari, farmasian tohtori Hannu Tapani Taipale Loviisan apteekki apteekkari,

Lisätiedot

Itä-Suomen mestaruuskilpailut Joroinen

Itä-Suomen mestaruuskilpailut Joroinen http://kesa.sporttisaitti.com Itä-Suomen mestaruuskilpailut Joroinen 28.06.2014 Päivitetty Lopputulokset 28.6.2014 20:46 Sarja M 1 54 MARKO HOLOPAINEN M PK 19 22 41 0 2 61 JUHA HEIKKILÄ M PK 20 18 38 1

Lisätiedot

Lista: Ehdokas: Äänimäärä: Sijoitus Vertausluku: 87 Yliperttula Marjo (Harju Kirsi) Sippola Elisa (Huttunen

Lista: Ehdokas: Äänimäärä: Sijoitus Vertausluku: 87 Yliperttula Marjo (Harju Kirsi) Sippola Elisa (Huttunen Helsingin yliopisto 27.11.2006 FARMASIAN TIEDEKUNTA FARMASIAN TIEDEKUNNAN tiedekuntaneuvosto Valittavien lukumäärä: 3 (ainakin yhden jäsenen ja varajäsenen tulee olla opettaja ja ainakin yhden jäsenen

Lisätiedot

Jaettu asiantuntijuus tulevaisuuden opettajankoulutuksen voimavarana enorssin kevätseminaari Turussa

Jaettu asiantuntijuus tulevaisuuden opettajankoulutuksen voimavarana enorssin kevätseminaari Turussa Osallistujat yksiköittäin Jani Kiviharju Olli Hyvönen Ilomaki-Keisala Ulla Riia Palmqvist Okkonen-Sotka Päivi Anja Huurinainen-Kosunen Tapani Saarinen Sari Muhonen Ari Myllyviita Merja Auvinen Sampo Forsström

Lisätiedot

KYSTERI Leppävirta Nilakka Koillis-Savo Leppävirta Pielavesi Keitele Tervo Vesanto Juankoski Kaavi Rautavaara

KYSTERI Leppävirta Nilakka Koillis-Savo Leppävirta Pielavesi Keitele Tervo Vesanto Juankoski Kaavi Rautavaara KYSTERIN HANKINTAORGANISAATIO 1 Organisaatiomalli PALVELUALUE Merja Matilainen KYS/Kysteri Pl 1777 70211 Kuopio KYSTERI PALVELUYKSIKÖT Leppävirta Heli Markkanen vastuukäyttäjä Nilakka Martta Kolehmainen

Lisätiedot

VALITUIKSI TULLEET EHDOKKAAN VERTAUSLUKUJEN MUKAISESSA JÄRJESTYKSESSÄ JÄSENALUEITTAIN

VALITUIKSI TULLEET EHDOKKAAN VERTAUSLUKUJEN MUKAISESSA JÄRJESTYKSESSÄ JÄSENALUEITTAIN Sivu 1 OSUUSKAUPPA MAAKUNNAN EDUSTAJISTON VAALIT 1.3. - 16.3.2012 VALITUIKSI TULLEET EHDOKKAAN VERTAUSLUKUJEN MUKAISESSA JÄRJESTYKSESSÄ JÄSENALUEITTAIN JÄSENALUE 1: KAJAANI, PALTAMO, RISTIJÄRVI VALITUIKSI

Lisätiedot

Suomen Cup - Keuruu Naiset 5,4 km

Suomen Cup - Keuruu Naiset 5,4 km 11.1.014-700 m 1 75 318518 Heini Hokkanen 6:51. (1) 13:3.0 0.0 68 3185343 Susanna Saapunki 6:59.4 (3) 13:46.1 +14.1 3 90 3185114 Laura Mononen 6:57.0 () 13:57.4 +5.4 4 81 3185089 Maija Hakala 7:07.0 (4)

Lisätiedot

Pielisen Osuuspankki Edustajiston vaali 2009

Pielisen Osuuspankki Edustajiston vaali 2009 Sivu: 1 P1 Lieksan vaalipiiri Lähetetty: 7469 Äänestys%: 36,1 Hyväksytty: 2612 Hyväksytty%: 96,8 Hylätty: 85 Hylätty%: 3,2 Valitaan: 20 Varoja puuttuu: 3 L1 Ehdokaslista A : 378 %: 14,5 ja: 3 ja%: 15,0

Lisätiedot

tulokset.txt MIKV avoin aluekilpailu 1 Urheilupuisto 5/19/2014 TULOKSET M 100 m Tuuli: -1,2

tulokset.txt MIKV avoin aluekilpailu 1 Urheilupuisto 5/19/2014 TULOKSET M 100 m Tuuli: -1,2 MIKV avoin aluekilpailu 1 Urheilupuisto 5/19/2014 tulokset.txt TULOKSET M 100 m Tuuli: -1,2 1. Mikko Rummukainen 1992 RistU 11,75 2. Otto Takala JoutsPo 12,10 3. Mikko Henttonen 1989 KouvU 12,51 4. Manninen

Lisätiedot

Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012

Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012 1 Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012 H21 3.0 km (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Aaro Asikainen Kalevan Rasti 15.57 2. Santeri Silvennoinen Kalevan Rasti 16.55 +58 3.

Lisätiedot

Pohjois-Savon Piirinmestaruusviesti, Siilinjärvi : Tulokset

Pohjois-Savon Piirinmestaruusviesti, Siilinjärvi : Tulokset Pohjois-Savon Piirinmestaruusviesti, Siilinjärvi 19.2.2012: Tulokset NYL (2 x 3 x 1 km klo 11:00) 1 2 Puijon Hiihtoseura 21.10,6 +0,0 1. osuus: Elsa Airaksinen 3.28,5 1 3.28,5 1 2. osuus: Susanna Porela-Tiihonen

Lisätiedot

Sijoitus Sarja/Nimi/Seura Loppuaika 1 puolimaraton M / Gharbi Sellami / Karsija ja RRR 01:20:48

Sijoitus Sarja/Nimi/Seura Loppuaika 1 puolimaraton M / Gharbi Sellami / Karsija ja RRR 01:20:48 Sarja: Miehet, yleinen Sijoitus Sarja/Nimi/Seura Loppuaika 1 puolimaraton M / Gharbi Sellami / Karsija ja RRR 01:20:48 2 puolimaraton M / Hyttinen Antti / Fenestra Rytky 01:20:54 3 puolimaraton M / Hämäläinen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 19.9.2012 Hallinto Sosiaali- ja terveysjohtaja Sanna-Tuulia Lehtomäki - henkilöstöasiat 182 190 Johtava ylilääkäri Katariina Korkeila - henkilöstöasiat/maksusitoumukset

Lisätiedot

ISTUMALENTOPALLON 34. KOTKA-TURNAUS

ISTUMALENTOPALLON 34. KOTKA-TURNAUS ISTUMALENTOPALLON 34. KOTKA-TURNAUS Karhulan liikuntahallilla lauantaina 6.2.2016 KANSAINVÄLINEN ISTUMALENTOPALLOTURNAUS VUODESTA 1983 Kuva: KSI/Juha Parkko 34. Kotka-turnauksen voittajat - KSI Kotka T

Lisätiedot

ISM ja SM-esikisat 2016

ISM ja SM-esikisat 2016 ISM ja SM-esikisat 2016 Vesanto, 10.07.2016 Yksilökilpailut M 1. Seppä Timo 9 SS 300 (20:19) 292 (0m/-4m) 564 (94) 1156 2. Hiltunen Petri 29 PK 283 (23:09) 278 (+5m/+6m) 594 (99) 1155 3. Mikkonen Harri

Lisätiedot

Hirvenjuoksun ISM-kisa

Hirvenjuoksun ISM-kisa Hirvenjuoksun ISM-kisa Juuka, 04.07.2015 Yksilökilpailut Kävelijät Sarjalle ei lasketa aikapisteitä. Sarjassa on 4 arviomatkaa. Nimi Nro Piiri Arviointi Ammunta Pisteet 1. Lemmetty Tuomas 164 PS 548 (+9m/+3m/+8m/+6m)

Lisätiedot

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 0:09:02 Harri Hakola 7,8 4 12:35:06 0:09:10 Harri Hakola

Lisätiedot

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 0:09:02 Harri Hakola 7,8 4 12:35:06 0:09:10 Harri Hakola

Lisätiedot

Norssiope.fi juhlaseminaari ja enorssin kevätseminaari, osallistujaluettelo (27.4.2016)

Norssiope.fi juhlaseminaari ja enorssin kevätseminaari, osallistujaluettelo (27.4.2016) Norssiope.fi juhlaseminaari ja enorssin kevätseminaari, osallistujaluettelo (27.4.2016) 1 Kiviharju Jani Helsingin normaalilyseo 2 Hyvönen Olli Helsingin normaalilyseo 3 van den Berg Marko Helsingin normaalilyseo

Lisätiedot

KAINUUN PIIRIN YLEISURHEILUN ENNÄTYKSET (PÄIV KH)

KAINUUN PIIRIN YLEISURHEILUN ENNÄTYKSET (PÄIV KH) KAINUUN PIIRIN YLEISURHEILUN ENNÄTYKSET (PÄIV 29.10.2014 KH) MIEHET 100 M 10,54 JARI HAVERINEN KAJKI 1994 200 M 21,46 MATTI RUSANEN KUKI 1980 400 M 46,65 MATTI RUSANEN KUKI 1983 800 M 1.49,38 ESKO HUTTU

Lisätiedot

E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa

E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa Suunta-Jurva 1(5) E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa 17.2.2013 Lopputulokset H21 (2+2+2+2+2+2) 1) Pohjankyrön Rasti 1 52:47 (Saari Petri 8:18/2., Heiska Samu 9:25/1., Saari Petri 8:59/2., Heiska

Lisätiedot

Linkopallo Naiset 1 Anne Karvinen Heinävesi 18, Heinävesi 2 Marja-Leena Ukkonen LepU 17, Leväniemi 3 Paula Kaivoselkä Varkaus

Linkopallo Naiset 1 Anne Karvinen Heinävesi 18, Heinävesi 2 Marja-Leena Ukkonen LepU 17, Leväniemi 3 Paula Kaivoselkä Varkaus Linkopallo Naiset 1 Anne Karvinen Heinävesi 18,89 15.5.2013 Heinävesi 2 Marja-Leena Ukkonen LepU 17,15 24.5.2013 Leväniemi 3 Paula Kaivoselkä Varkaus 16,90 7.5.2013 Varkaus 4 Pirjo Venäläinen Varkaus 16,32

Lisätiedot

Ylä-Savon ammattiopisto, Aikuiskoulutus, tutkinnon suorittaneita 1.1.2015-31.5.2015

Ylä-Savon ammattiopisto, Aikuiskoulutus, tutkinnon suorittaneita 1.1.2015-31.5.2015 Ylä-Savon ammattiopisto, Aikuiskoulutus, tutkinnon suorittaneita 1.1.2015-31.5.2015 Automaatioasentajan ammattitutkinto Harmoinen Jukka Tapio, Iisalmi Heikkilä-Luiro Mirja Sisko, Iisalmi Honkanen Harri

Lisätiedot

TEA:n henkilökohtaiset suunnistusmestaruuskilpailut 2009 Kalajärvi Miehet H21 (5.2 km)

TEA:n henkilökohtaiset suunnistusmestaruuskilpailut 2009 Kalajärvi Miehet H21 (5.2 km) TEA:n henkilökohtaiset suunnistusmestaruuskilpailut 2009 Kalajärvi 22.9.2009 Miehet H21 (5.2 km) Sija Nimi Työpaikka Aika 1 Malinen Juha Tieto 38:34 2 Szanto Istvan Ericsson 42:09 3 Tanska Harri Espoon

Lisätiedot

Ahonkylän koulun johtokunta

Ahonkylän koulun johtokunta 1 KOULUJEN JOHTOKUNNAT 2013-2016 Ahonkylän koulun johtokunta Puheenjohtaja Toni Lahti Lassi-Matti Rauhala Varapuheenjohtaja Anne Mäenpää Johan Mäenpää Jäsen Marjut Lahti Matti Ylisaukko-Oja Jäsen Marja

Lisätiedot

Alueelliset metsäsertifiointitoimikunnat 2016 2020. Eteläinen metsäsertifiointitoimikunta

Alueelliset metsäsertifiointitoimikunnat 2016 2020. Eteläinen metsäsertifiointitoimikunta Alueelliset metsäsertifiointitoimikunnat 2016 2020 Eteläinen metsäsertifiointitoimikunta Stefan Borgman, pj Mauri Nousiainen Mikael Rosenberg Samuli Hujo Antero Lehti Erkki Penkari Markus Niemelä Kimmo

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 156/00.02.04/2014 131 Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 27.8.2014 Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg 20.8.2014: Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

SOTE-valmistelun alatyöryhmät

SOTE-valmistelun alatyöryhmät SOTE-valmistelun alatyöryhmät Etelä-Savon sote-ryhmän alle on perustettu seuraavat alatyöryhmät sosiaali- ja perhepalvelut terveyspalvelut vanhuspalvelut vammaispalvelut mielenterveys- ja päihdepalvelut

Lisätiedot

69. KESKI-SUOMEN MAAKUNTAVIESTI 21.2.2016 ÄÄNEKOSKI 69. KESKI-SUOMEN MAAKUNTAVIESTI 21.2.2016 - ÄÄNEKOSKI OSUUSTULOKSET OSUUSTULOKSET 1.

69. KESKI-SUOMEN MAAKUNTAVIESTI 21.2.2016 ÄÄNEKOSKI 69. KESKI-SUOMEN MAAKUNTAVIESTI 21.2.2016 - ÄÄNEKOSKI OSUUSTULOKSET OSUUSTULOKSET 1. 69. KESKI-SUOMEN MAAKUNTAVIESTI 21.2.2016 ÄÄNEKOSKI OSUUSTULOKSET OSUUSTULOKSET 1.OSUUS 1 48 JOUTSA-1 Räsänen Veli-Matti 22.56,8 2 6 SAARIJÄRVI-1 Vertanen Olli 22.59,1 3 3 JYVÄSKYLÄ-1 Mikkonen Tomi 23.04,8

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 1035/00.02.04/2014 164 Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 5.10.2015 Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg 28.9.2015: Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Duodecim - Valtuuskunnan vaalit Tulos vertailulukujärjestyksessä Liitto: I - Turunmaan Duodecimin vaaliliitto

Duodecim - Valtuuskunnan vaalit Tulos vertailulukujärjestyksessä Liitto: I - Turunmaan Duodecimin vaaliliitto Liitto: I - Turunmaan Duodecimin vaaliliitto 2 7 Pirilä Laura 125 1 639,000 2 1609,000 63871964 12 10 Viikari Paula 101 2 319,500 7 459,714 12016565 20 5 Korkeila Jyrki 100 3 213,000 11 292,545 31927015

Lisätiedot

LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015

LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015 LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015 MIEHET 100 m 11,10 Joonas Kokko 2015 200 m 22,55 Joonas Kokko 2015 400 m 48,53 Jukka Latva-Rasku -97 800 m 1.51,78 Pekka Passinen -94 1000 m 2.26,94 Ville Hautala -91 1500

Lisätiedot

ESPORT WOMEN'S CUP LOHKO 1 LOHKO 1 VIIMEINEN PELIPÄIVÄ 24.4.2016 LOHKO 2 LOHKO 2

ESPORT WOMEN'S CUP LOHKO 1 LOHKO 1 VIIMEINEN PELIPÄIVÄ 24.4.2016 LOHKO 2 LOHKO 2 ESPORT WOMEN'S CUP LOHKO 1 LOHKO 1 050-3030280 / mari.kimanen@gmail.com * MARI KIMANEN 3159 050-3552550 / heidi.johansson@patrol.fi HEIDI JOHANSSON 3230 040-5900 557 * SELENE MARCKWORT 3199 0 0 0500-425200

Lisätiedot

Ryhmäkeskustelujen esittely

Ryhmäkeskustelujen esittely Ryhmäkeskustelujen esittely Helena Dahlbo, SYKE Tekstiilijätteen kierrätyksen edistäminen, workshop 28.10.2013 Suomen ympäristökeskus Ryhmäkeskustelujen kulku, yleisesti 6 ryhmää 3. ja 4. kerroksen neuvotteluhuoneissa

Lisätiedot

1 (5) Vuonna 2014 myönnetyt apteekkiluvat. Myönnetyt luvat 16.12.2014. Kokkolan 3. apteekki apteekkari Birgitta Karita Måsabacka

1 (5) Vuonna 2014 myönnetyt apteekkiluvat. Myönnetyt luvat 16.12.2014. Kokkolan 3. apteekki apteekkari Birgitta Karita Måsabacka 1 (5) Vuonna 2014 myönnetyt apteekkiluvat Myönnetyt luvat 16.12.2014 Kokkolan 3. apteekki apteekkari Birgitta Karita Måsabacka Paimion apteekki apteekkari Päivi Johanna Saarikivi Myönnetyt luvat 26.11.2014

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 1035/00.02.04/2014 122 Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 2.9.2015 Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg 21.8.2015: Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Nuoret: Naiset: 1 Lehikoinen Kirsi Liperin urheilukalastajat 2798 2 Ovaskainen Heidi Pielisen pilkkijät 2236. Miehet:

Nuoret: Naiset: 1 Lehikoinen Kirsi Liperin urheilukalastajat 2798 2 Ovaskainen Heidi Pielisen pilkkijät 2236. Miehet: SM-lohipilkki 20.3.2016 Pirttilahdella Osallistujia oli 560 Pakkasta oli aamulla kymmenisen astetta, mutta päiväksi lämpeni -2 asteeseen Kaloja nousi yhteensä 175,796 kg Nuoret: 1 Hirvonen Niilo Outokumpu

Lisätiedot

Linkopallo Naiset 1 Anne Karvinen Heinävesi 18, Heinävesi 2 Marja-Leena Ukkonen LepU 17, Raahe 3 Lilli Korhonen LepU 17,25

Linkopallo Naiset 1 Anne Karvinen Heinävesi 18, Heinävesi 2 Marja-Leena Ukkonen LepU 17, Raahe 3 Lilli Korhonen LepU 17,25 Linkopallo Naiset 1 Anne Karvinen Heinävesi 18,89 15.5.2013 Heinävesi 2 Marja-Leena Ukkonen LepU 17,36 25.5.2013 Raahe 3 Lilli Korhonen LepU 17,25 25.5.2013 Raahe 4 Paula Kaivoselkä Varkaus 16,90 7.5.2013

Lisätiedot

Piirinmestaruuskilpailut/piiricup IV Juuan Suurin tulos KKP:n Otto Huovisella 3892 g. Osallistujia 139.

Piirinmestaruuskilpailut/piiricup IV Juuan Suurin tulos KKP:n Otto Huovisella 3892 g. Osallistujia 139. Piirinmestaruuskilpailut/piiricup IV Juuan 24.3.2013. Suurin tulos KKP:n Otto Huovisella 3892 g. Osallistujia 139. NU12 NU15 NU18 1. Issakainen Iida PKUK 656 g 2. Lintunen Riku PP 246 g 1. Väistö Jalmari

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 1035/00.02.04/2014 25 Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 18.2.2015 Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg 11.2.2015: Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 1035/00.02.04/2014 146 Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 23.9.2015 Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg 16.9.2015: Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

NAISTEN PUOLIVÄLIERÄT 2010

NAISTEN PUOLIVÄLIERÄT 2010 NAISTEN PUOLIVÄLIERÄT 2010 Kolmella voitolla välieriin Puolivälierien historia Puolivälieriä on pelattu vuosina 1991 2003, 2009. Vuosina 1991 1994 jatkoon pääsi kahdella voitolla. Vuosina 1995 2003, 2009

Lisätiedot

PUNKAHARJUN KOULUJEN YLEISURHEILUKILPAILUJEN TULOKSET

PUNKAHARJUN KOULUJEN YLEISURHEILUKILPAILUJEN TULOKSET PUNKAHARJUN KOULUJEN YLEISURHEILUKILPAILUJEN TULOKSET 4.9.13 T 8-40 M 1. ERÄ 1 Saga Kyhyräinen Punkasalmi 7,7 2 Noora Suomalainen Punkasalmi 8,5 3 Alina Jaatinen Punkasalmi 8,6 4 Emilia Kosonen Punkasalmi

Lisätiedot

EL:n PILKKIMESTARUUSKILPAILUT Anttola TULOS. MIEHET ALLE 70 VUOTTA 30 Parasta

EL:n PILKKIMESTARUUSKILPAILUT Anttola TULOS. MIEHET ALLE 70 VUOTTA 30 Parasta 1 MIEHET ALLE 70 VUOTTA 30 Parasta 1 1948 Heiskanen Veijo Pohjois-Pohjanmaan piiri alle 70 2 1881 Lindberg Kari Keski-Suomen piiri alle 70 3 1786 Neuvonen Mikko Etelä-Savon piiri alle 70 4 1374 Myyry Pertti

Lisätiedot

Hassen Lokamaratooonin ( ) tulokset. Maraton

Hassen Lokamaratooonin ( ) tulokset. Maraton Hassen Lokamaratooonin (03.10.2015) tulokset Maraton 1.Ollila Veikko 3.49.06 (M 60/1) 2.Shelepen Viatseslav 3.52.13 (M 50/1) 3.Tetri Eino 3.54.10 (M 50/2) 4.Bäckström Miikka 3.57.26 (M alle 40/1) 5.Tints

Lisätiedot

OSUUSKAUPPA SUUR-SAVON HALLINTO 2016

OSUUSKAUPPA SUUR-SAVON HALLINTO 2016 OSUUSKAUPPA SUUR-SAVON HALLINTO 2016 JOROINEN RANTASALMI ENON- KOSKI SAVONRANTA KERIMÄKI SULKAVA HIRVENSALMI PERTUN- MAA RISTIINA PUUMALA HALLITUS 2016 Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Hämäläinen Heikki

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO 1

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO 1 Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO 1 Kokousaika kello 14:00 16:00 Kokouspaikka Partalan kuninkaankartano, Juva Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen 4 3 Maakunta-

Lisätiedot

Nro Nimi seura 1 tulos 2 tulos 3 tulos paras sija 109 Pirjo Kekäle 5,08 5,48 5,86 5, Rosanna Kiiramo Anttolan ryhmäkoti 5,63 5,29 5,21 5,63 2

Nro Nimi seura 1 tulos 2 tulos 3 tulos paras sija 109 Pirjo Kekäle 5,08 5,48 5,86 5, Rosanna Kiiramo Anttolan ryhmäkoti 5,63 5,29 5,21 5,63 2 Laji: Kuula NAISET Nro Nimi seura 1 tulos 2 tulos 3 tulos paras sija 109 Pirjo Kekäle 5,08 5,48 5,86 5,86 1 102 Rosanna Kiiramo Anttolan ryhmäkoti 5,63 5,29 5,21 5,63 2 92 Riikka Sysmäläinen Kaarisilta

Lisätiedot

Suomen Cup - Vantaa. Vantaa. Naiset 3 x 3,3 km (V) TULOKSET. 3,3 km TD: Apulais-TD: Kilpailun johtaja: m m m m

Suomen Cup - Vantaa. Vantaa. Naiset 3 x 3,3 km (V) TULOKSET. 3,3 km TD: Apulais-TD: Kilpailun johtaja: m m m m Suoen Cup - Naiset x, k (V), k - 11:1:00 Tuoarineuvosto, k 00 1 2 4 5 6 7 8 Nr Joukkue / Nii 11 Oulun Hiihtoseura 11-1 Ruut Vähäetsä 11-2 Eeva Palosaari 11 - Riitta-Liisa Roponen Kangasnieen Kalske - 1

Lisätiedot

LAPPEENRANTA 2010 JOUKKUETULOKSET

LAPPEENRANTA 2010 JOUKKUETULOKSET LAPPEENRANTA 2010 JOUKKUETULOKSET Sij. Seura Nimi Slope Out In Yht. J-tulos 1 Golf Porrassalmi Seppo Jantunen 18 13 20 33 Alice Virtanen, kapt. 19 15 16 31 Anne Kulju 12 17 14 31 Lasse Miettinen 9 16 14

Lisätiedot

M35. Poliisien SM suunnistuskilpailut Raaseporissa. Lähtöluettelo. N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos:

M35. Poliisien SM suunnistuskilpailut Raaseporissa. Lähtöluettelo. N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos: Poliisien SM suunnistuskilpailut 22.8.2013 Raaseporissa Lähtöluettelo N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos: M 61 10:30 Risto Vesaluoma 97688 Jokilaaksojen poliisilaitos 62 10:32 Janne Vasenius

Lisätiedot

Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Pirjo Saukkonen LepU 45, Leppävirta 2 Tuija Salonen Ronttoset 44, Leppävirta 3 Heidi Korkalainen

Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Pirjo Saukkonen LepU 45, Leppävirta 2 Tuija Salonen Ronttoset 44, Leppävirta 3 Heidi Korkalainen Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Pirjo Saukkonen LepU 45,37 6.8.2011 Leppävirta 2 Tuija Salonen Ronttoset 44,69 6.8.2011 Leppävirta 3 Heidi Korkalainen PieSa 41,15 26.6.2011 Leppävirta 4 Meri-Tuulia Kouhia LepU

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 26.1.2016 4 No Kustannuspaikka Asiatarkistus/varatarkastaja Tiliöijät/varatilijöijä Hyväksyjä/varahyväksyjä

Perusturvalautakunta 26.1.2016 4 No Kustannuspaikka Asiatarkistus/varatarkastaja Tiliöijät/varatilijöijä Hyväksyjä/varahyväksyjä 5000 Lautakunta 5010 Hallinto 5020 Lakkautettu sosiaalitoimi 5030 Lakkautettu terveystoimi 5040 Hellin purkusopimus 5050 Potilas- ja sosiaaliasiamies 5060 Ympäristöterveydenhuolto 5070 Rääkkylä lask (jako

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 94/00.02.04/2013 132 Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 22.5.2013 Vt. sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korkeila 14.5.2013 Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Heinävesi, 5-kunnan kilpailut

Heinävesi, 5-kunnan kilpailut Heinävesi, 5-kunnan kilpailut 8.9.2011 Seurojen väliset yhteispisteet Heinävesi 139 Savonranta 105 Punkaharju 222 Kerimäki 255 Enonkoski 151 P14 100m 1 Aleksi Sairanen Kerimäki 13.9 2 Jouni Laamanen Punkaharju

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 94/00.02.04/2013 181 Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 11.9.2013 Vt. sosiaali- ja terveysjohtaja Markku Liimatainen 6.9.2013: Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Dementiahoitokoti Aatos OY (kotihoito) 0400 185 308 Kirkkotie 347 C 82600 TOHMAJÄRVI (päivitetty 24.8.15)

Dementiahoitokoti Aatos OY (kotihoito) 0400 185 308 Kirkkotie 347 C 82600 TOHMAJÄRVI (päivitetty 24.8.15) TOHMAJÄRVEN KUNTA / ATTENDO OY PL 5352 70701 KUOPIO YKSITYISET KOTITALOUSPALVELUIDEN TUOTTAJAT Yrittäjä Puhelinnumero Dementiahoitokoti Aatos OY (kotihoito) 0400 185 308 Kirkkotie 347 C 82600 TOHMAJÄRVI

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 156/00.02.04/2014 115 Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 11.6.2014 Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg 4.6.2014: Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Vapaa-ajankalastajapiiri Onkicup 2011

Pohjois-Karjalan Vapaa-ajankalastajapiiri Onkicup 2011 sijoitus Miehet Tulos Tulos Tulos Tulos Tulos osakisat tulos g osakilpailun sijoitus 1. Heikki Matikainen PKUK 9 2900 8 1710 4 325 2,5 565 9 3014 32,5 8514 30 1. 2. Juuso Piiroinen PKUK 7 2820 10 2262

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 121/00.02.04/2016 48 Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 16.3.2016 Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg 9.3.2016: Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

RHY:n hirvenhiihtokisa

RHY:n hirvenhiihtokisa RHY:n hirvenhiihtokisa Juuka, 05.03.2016 Yksilökilpailut Kilpasarja Miehet alle Nimi Nro Seura Hiihto Arviointi Ammunta Pisteet 1. Nousiainen Jarno 102 Petrovaaran Metsästysseura 2. Hirvonen Jarkko 101

Lisätiedot

Pm-hirvenjuoksu. Yksilökilpailut. Kävely. Nilsiä,

Pm-hirvenjuoksu. Yksilökilpailut. Kävely. Nilsiä, Pm-hirvenjuoksu Nilsiä, 18.07.2015 Yksilökilpailut Kävely Sarjalle ei lasketa aikapisteitä. Sarjassa on 4 arviomatkaa. Nimi Nro Seura Arviointi Ammunta Pisteet 1. Lemmetty Tuomas 80 Haapamäen Hs 558 (-1m/+12m/-6m/-2m)

Lisätiedot

TULOSLUETTELO SIJOITUS NUMERO NIMI YHDISTYS SYNTYMÄV. TEORIA TAITO TULOS TULOSLUETTELO. RÄÄKKYLÄ Hevostaituri vuotiaat (synt.

TULOSLUETTELO SIJOITUS NUMERO NIMI YHDISTYS SYNTYMÄV. TEORIA TAITO TULOS TULOSLUETTELO. RÄÄKKYLÄ Hevostaituri vuotiaat (synt. Hevostaituri 10-12-vuotiaat (synt.2000-02) NUMERO NIMI YHDISTYS SYNTYMÄV. TEORIA TAITO TULOS 1. PUISTO JANNIKA LIPERI 2000 62 13 75 2. TURUNEN MARJAANA LIPERI 2000 57 13 70 3. MAJOINEN PETRA JOENSUU 2002

Lisätiedot

Pm-kisat M ja N19 ja M ja N, Oulu 31.8.2012. Pm-kisat M/N Raatin stadion 31.8.2012 TULOKSET. Tuuli: +0.3

Pm-kisat M ja N19 ja M ja N, Oulu 31.8.2012. Pm-kisat M/N Raatin stadion 31.8.2012 TULOKSET. Tuuli: +0.3 Pm-kisat M/N Raatin stadion 31.8.2012 Pm-kisat M ja N19 ja M ja N, Oulu 31.8.2012 TULOKSET M 100 m finaali Tuuli: +0.3 1. Juho Arpi 1994 AlatPi 11,86 2. Jyri Kangasharju 1996 OulPy 12,18 3. Janne Keskikastari

Lisätiedot

Kansanedustaja Eduskuntaryhmä Päivämäärä ja kellonaika Poissaolon peruste Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 22.4.2016 13:00 sairaus Aalto Touko

Kansanedustaja Eduskuntaryhmä Päivämäärä ja kellonaika Poissaolon peruste Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 22.4.2016 13:00 sairaus Aalto Touko Kansanedustaja Eduskuntaryhmä Päivämäärä ja kellonaika Poissaolon peruste Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 22.4.2016 13:00 sairaus Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 21.4.2016 16:00 sairaus Aalto Touko

Lisätiedot

Suur-Helsingin Golf ry Tulokset Sia & Altia Avio- ja avopari Open

Suur-Helsingin Golf ry Tulokset Sia & Altia Avio- ja avopari Open Suur-Helsingin Golf ry Tulokset Sia & Altia Avio- ja avopari Open 9.7.2011 Sarja: 18 hcp gs pb +scr, Pistebogey Hcp, Keltainen / Punainen Kierros 1: Luukki # Pelaaja Seura Slope Out In Tulos 1 Virkki Anna-Liisa

Lisätiedot

Nimi Seura Sarja Painoluokka Riitta Evisalmi kiilat hockey LC 16 kg -63 kg Riikka Viiala K4 Center LC 16 kg -63 kg Ida Maasalo Ryhti LC 16 kg -63 kg

Nimi Seura Sarja Painoluokka Riitta Evisalmi kiilat hockey LC 16 kg -63 kg Riikka Viiala K4 Center LC 16 kg -63 kg Ida Maasalo Ryhti LC 16 kg -63 kg Nimi Seura Sarja Painoluokka Riitta Evisalmi kiilat hockey LC 16 kg -63 kg Riikka Viiala K4 Center LC 16 kg -63 kg Ida Maasalo Ryhti LC 16 kg -63 kg Minna Salokannel Lahden Gentai LC 16 kg -63 kg Heli

Lisätiedot

Pilkkikilpailut v Vilkjärvi. NAISET 1 Pirjo Huopainen 2500gr 2 Martta Huuskonen 1585gr 3 Varpu Korhonen 925gr

Pilkkikilpailut v Vilkjärvi. NAISET 1 Pirjo Huopainen 2500gr 2 Martta Huuskonen 1585gr 3 Varpu Korhonen 925gr Pilkkikilpailut v. 2007 29.12.2007 Vilkjärvi 1 Pirjo Huopainen 2500gr 2 Martta Huuskonen 1585gr 3 Varpu Korhonen 925gr 1 Juha Pohjonen 2520gr 2 Matti Hiltunen 1855gr 3 Timo Tujula 1750gr 4 Mika Kärmeniemi

Lisätiedot

Laukkala- Sulkava

Laukkala- Sulkava URMAS-CUP 1. päivä Iisalmi 17.5.2014 Sarja N Paras aika 23.51 1. Annunen Enni K-P 275 268 570 1113 2. Tiainen Tarja K-P 261 288 552 1101 3. Jaakola-Kääriä Kati Oulu 261 288 546 1095 4. Jänkälä Niina Lappi

Lisätiedot

Leena Valkeeniemi-Tasanen. terveydenhoitaja Tampere. Marika Tasanen väyläsuunnittelija Tampere. Matti Hirvonen järjestelmäsuunnittelija Tampere

Leena Valkeeniemi-Tasanen. terveydenhoitaja Tampere. Marika Tasanen väyläsuunnittelija Tampere. Matti Hirvonen järjestelmäsuunnittelija Tampere 112 113 114 115 A Timo Malmi FL, kirjailija Leena Valkeeniemi-Tasanen terveydenhoitaja Mauri Poussa toimitusjohtaja, työyhteisövalmentaja Pirjo Kokkonen kotitalousteknikko 116 117 118 119 120 Ilkka Nikander,

Lisätiedot

1. Petteri Monni JyvKU 10,7 2. Martti Haavisto JyvKU 12,1 3. Ville Hämäläinen LaukU 12,4 4. Benjami Hautanen KivijK 12,4 5. Taneli Monni JyvKU 12,7

1. Petteri Monni JyvKU 10,7 2. Martti Haavisto JyvKU 12,1 3. Ville Hämäläinen LaukU 12,4 4. Benjami Hautanen KivijK 12,4 5. Taneli Monni JyvKU 12,7 SUL:n K-S:n piiriin 17-19 pm kilpailut Viitasaari 7.8.2007 Viitasaaren Viesti/ Suolahden Urho sää: + 27 TULOKSET M17 100 m finaali -0,9 1. Petteri Monni JyvKU 10,92 2. Juho Kaihlajärvi JyvKU 11,33 3. Jooel

Lisätiedot

Fite Club Pool (Tennis) Kierros 3/2013,

Fite Club Pool (Tennis) Kierros 3/2013, Sivu 1 (6) LOHKO A / TASO A A B C D E F G Pist. A Leppo Aleksi A-A 11-7 7-5 6-6 12-3 13-6 9 B Barthélémy David 7-11 B-B 10-2 7-7 6-6 8-5 10-3 8 C Pesonen Jarkko 5-7 2-10 C-C 11-5 7-6 13-4 6 D Korhonen

Lisätiedot

P15 korkeus. 1 Eeki Kokkonen Lieksan Urheilijat Niklas Kärkkäinen Lieksan Urheilijat Pekka Kärkkäinen Lieksan Urheilijat 125

P15 korkeus. 1 Eeki Kokkonen Lieksan Urheilijat Niklas Kärkkäinen Lieksan Urheilijat Pekka Kärkkäinen Lieksan Urheilijat 125 P15 korkeus 1 Eeki Kokkonen Lieksan Urheilijat 160 2 Niklas Kärkkäinen Lieksan Urheilijat 125 3 Pekka Kärkkäinen Lieksan Urheilijat 125 P15 kuula 4kg 1 Eeki Kokkonen Lieksan Urheilijat 11,91 2 Simo Näykki

Lisätiedot

50m kiväärin SM-kilpailu Y ja N sarjat 2013

50m kiväärin SM-kilpailu Y ja N sarjat 2013 Mikkeli Kyrönpellon ampumarata 10. - 22:07:12 50m Kivääri 60 ls, makuu, sarja Y 1. Juho Kurki KaA 99 99 99 100 99 100 596 2. Tommi Tella JA 99 99 99 100 100 98 595 3. Teemu Mesiäinen KuusA 100 98 99 100

Lisätiedot

PYKÄLÄ RY: N PÖYTÄKIRJA 12/2006 ULKOASIAINVALIOKUNNAN KOKOUS

PYKÄLÄ RY: N PÖYTÄKIRJA 12/2006 ULKOASIAINVALIOKUNNAN KOKOUS PYKÄLÄ RY: N PÖYTÄKIRJA 12/2006 ULKOASIAINVALIOKUNNAN KOKOUS 30.11.2006 Aika: torstai 30.11.2006 Paikka: Läsnä: Yhdistyksen huoneisto Sörnäisten rantatie 33 Antti Laitila, puheenjohtaja Eero Blåfield,

Lisätiedot

Tulos vertailulukujärjestyksessä

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 I Vaalipiiri 1 Viitasalo Mikko 10 Kokoomus 975 5197,00 valittu 2 Leppiniemi Raili 12 Sitoutumattomat 1674 3262,00 valittu 3 Rautava Risto 8 Kokoomus 737 2598,50 valittu 4 Heinäluoma Eero 16 SDP 1299

Lisätiedot

IX Kalevi Hämäläisen muistohiihdot Juva

IX Kalevi Hämäläisen muistohiihdot Juva IX Kalevi Hämäläisen muistohiihdot 7.1.2017 Juva MIEHET 10 V 2 KM V 1 1 Veikka Huuskonen Rantasalmen Urh 140654 08:11,6 2 2 Nuutti Seppänen Sulkavan Urh-41 345398 08:55,9 0:44,3 3 4 Johannes Kääriö Sulkavan

Lisätiedot

Hassen 6/10 Tervasaari-hölkkämaratoonin tulokset ( ) Maraton

Hassen 6/10 Tervasaari-hölkkämaratoonin tulokset ( ) Maraton Hassen 6/10 Tervasaari-hölkkämaratoonin tulokset (07.03.2015) Maraton 1.Ollila Veikko 3.37.40 (M 60/1) 2.Saarinen Janne 3.54.09 (M alle 40/1) 3.Kemiläinen Juha 4.10.53 (M 55/1) 4.Palenius Juha 4.18.58

Lisätiedot

ILOMANTSIN KOULULAITOKSEN VIRAT

ILOMANTSIN KOULULAITOKSEN VIRAT ILOMANTSIN KOULULAITOKSEN VIRAT Virka-n Virka Sijoi tus kou lu Viranhaltija umero 01 Luokanopetta ja Hatun koulu Antti Immonen Hatun koulu Päivi Pesonen 03 Luokanopettaja Hatun koulu Haetaan täyttölupaa

Lisätiedot

Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet

Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet 1. Sosiaali- ja terveysryhmä Aulis Laaksonen, pj. Pori Terttu Nordman Eija Kuokka Hanna-Leena Markki Harjavalta Jaana Karrimaa Eero Mattsson Pomarkku

Lisätiedot

Poomseliigan IV osakilpailu Turku

Poomseliigan IV osakilpailu Turku Poomseliigan IV osakilpailu 17.5.2008 Turku Junior pojat 1. Aki Haapio Kokemäen Taekwondo 16.47 2. Niko Hakkarainen Budokwai/TTT 16.40 3. Retu Repo Budokwai/TTT 15.97 4. Simo Siltanen Taekwondo Lahti 15.57

Lisätiedot

KIRJOLAN KOULU/YU 2014 Haasteyleisurheiluottelu Parikkala-Rautjärvi-Ruokolahti PISTEET YHT. PLA RJ RUO

KIRJOLAN KOULU/YU 2014 Haasteyleisurheiluottelu Parikkala-Rautjärvi-Ruokolahti PISTEET YHT. PLA RJ RUO KIRJOLAN KOULU/YU 2014 Haasteyleisurheiluottelu Parikkala-Rautjärvi-Ruokolahti PISTEET YHT. PLA RJ RUO 141,5 183,5 244 LAJI 100M TYTÖT 7.LK PISTEET Venla Pirinen Pla 15.9 3 Aida Venjärvi Pla 16.0 2 Tea

Lisätiedot