B:1 Korhonen, Helena - Pakkala, Pasi: Ideasta opinnäytetyöksi. Luonnonvara-ala s.+ liitt.12 s. ISBN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "B:1 Korhonen, Helena - Pakkala, Pasi: Ideasta opinnäytetyöksi. Luonnonvara-ala.1997. 31 s.+ liitt.12 s. ISBN 951-588-007-6."

Transkriptio

1 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUJA B: Artikkeleita, opinnäytetöitä, tiedotteita ISSN B:1 Korhonen, Helena - Pakkala, Pasi: Ideasta opinnäytetyöksi. Luonnonvara-ala s.+ liitt.12 s. ISBN B:2 Rönty, Hannu: Kiinnitysten ja erityisten oikeuksien kirjaaminen sekä niiden käsitteleminen lohkomisessa s. ISBN B:3 Laiho, Esa-Matti - Mynttinen, Timo Toivakainen Tuija:Insinöörityön ohjeet. Tekniikka ja liikenne s. +liitt. 19 s. ISBN B:4 Opinnäytetyöohjeisto. Hallinto ja kauppa s. +liitt. 20 s. ISBN B:5 Ulmanen, Susan - Valjakka, Tarja: Vapaaehtoinen arvonlisäverovelvolliseksi kiinteistön luovutuksesta - esimerkkinä neljä case-yritystä s. ISBN B:6 Huittinen, Liisa - Kokkonen, Leena: Opinnäytetyön ja kirjoittamisen opas. Sosiaali- ja terveysala s. + liitt. 1 s. ja 35 s. + liitt. 3 s. ISBN B:7 Igonen, Elena - Minina, Irina: Kirjanpidon järjestäminen venäläisessä tytäryhtiössä s. + liitt. 10 s. ISBN B:8 Biotekniikka, geenitekniikka - uhka vai mahdollisuus? s. ISBN B:9 Korhonen, Helena: Autan - ohjaan - arvioin. Opinnäytetyön ohjaaminen ammattikorkeakoulussa s. + liitt. 18 s. ISBN B:10 Päiväkirurgisen hoitotyön lyhytkurssi VI. Opintosuunnitelma ja opiskelijan käsikirja s. + liitt. 2 s. ISBN B:11 Savola, Jukka: Miten pk-yritykset ja oppilaitokset voivat kehittää ympäristöasioitaan? s. + liitt. 10 s. ISBN B:12 Lumme-ympäristöauton opetusohjelmat s. + liitt. 23 s. ISBN B:13 Tasa-arvo tutuksi. Kouluttajan työkalupakki s. + liitt. 16 s. ISBN Ilmainen. B:14 Jauhiainen, Mari: Omapotilasopiskelija - ohjatun harjoittelun malli. Yksilövastuisen hoitotyön ilmeneminen opiskelupäiväkirjojen analyysissä s. ISBN X. B:15 Mikkelin ammattikorkeakoulun julkaisusarjojen julkaisuohje s. + liitt. 10 s. ISBN B:16 Paukkala, Maija: Hoitotyön johtaminen ja kehittäminen. Erikoistumisopintojen opetussuunnitelma s.+ liitt. 8 s. ISBN

2 B:17 Opinnäytetyöohjeisto. Hallinto ja kauppa. 2. uud. p s. + liitt 22 s. ISBN B:18 Sydäninfarktipotilaan konservatiivinen hoito ja hoitotyö s. ISBN B:19 Kaartinen, Paula : Reengineeringin soveltaminen pienyritykseen. CASE-yrityksenä Viitakosken Puu Oy s. + liitt. 9 s. ISBN B: 20 Lumme-ympäristöauton opetusohjelmat. 2. uud. p s. + liitt. 27 s. ISBN B:21 Diploma work guide s. + liitt. 19 s.isbn B:22 Smolander, Anna-Liisa: Metsäteollisuuden ympäristöraportointi, case-yrityksenä Stora Enso Oyj s. + liitt. 10 s. ISBN B:23 Teräväinen, Sirpa Salovaara-Pitkänen, Hanne: Työssä oppiminen siltaa ammattiin. Harjoitteluopas nuorisotyön ja kulttuurin kentälle s. + liitt. 14 s. ISBN B:24 Laukkanen, Timo Parkkola, Eero: Ympäristö tietous I : piirtoheitinkalvosarja nid. (20 kalvoa). ISBN B:25 Palonen, Marko: VOC-analysaattorin kalibrointimenetelmän validointi s. + liitt. 4 s. ISBN B:26 Airaksinen, Terhi: Otsonin käytön aiheuttamat turvallisuusriskit s. + liitt. 8 s. ISBN B: 27 Kippo-Pohjanvirta: Sovintoa edistävä puhe. Dialogin rakentaminen rikosten ja riitojen sovittelussa narratiivisessa orientaatiossa s. ISBN B: 28 Hallikainen, Minna: Päättymätön tarina. Maahanmuuttajien kotiutumisen ulkoiset ja sisäiset prosessit s. ISBN B: 29 Vinni, Pia-Maaria: Äitiysneuvolassa käytettävien kirjaamislomakkeiden toimivuuden ja jatkokehittämistyön kartoitus s. + liitt. 53 s. ISBN B: 30 Nurmela, Kaisu: Lisää ulkomaisia matkailijoita pikkupaikkakunnille. Tapaustutkimus Mikkelin seutu s. + liitt. 7 s. ISBN B: 31 Pitkonen, Anja Puputti, Seija: Diabeteshoitajan avainasema projekti s. + liitt. 3 s. ISBN B: 32 Murtonen, Liisa - Repo, Marja-Liisa: Näkökohtia terveydenhuollon tietotekniikka- ja tiedonhallintakoulutukseen s. + liitt. 5 s. ISBN B: 33 Paajanen, Raisa: Ideasta vaatteeksi. Vanhusten toimintakykyä tukeva monialainen tuotekehitysprojekti s. + liitt. 11 s. ISBN B: 34 Pihlaja, Leila (ed.): Programme and seminar presentations. Baltic-Finlad NuRsE-projekt Internetional Call Seminar. Mikkeli p. + app. 10 p. ISBN

3 B:35 Elme, Anna-Leena - Vänskä, Terhi: Luontomatkailukohteen kehittäminen s. + liitt. 11. ISBN B: 36 Jääskeläinen, Tarja: Totta vai tarua? Diskurssianalyyttinen tutkimus perhetukikeskusten raporttiteksteistä s. + liitt. 1 s. ISBN B:37 Mehtonen, Tuija: Elämä on seikkailuista suurin. GRIP Ote elämästä projekti s. ISBN B:38 Salovaara, Reija: Nuorisotiedostus ja neuvonta nuorisotyön työmuotona s. ISBN B:39 Nuutinen, Elisa: Teatterikriitikon polku. Kohti laadukasta kritiikkiä s. + liitt. 4 s. ISBN B:40 Ahonen, Minna - Eronen, Soile - Huoman, Tuija - Krogerus, Kati - Lampinen, Satu - Partanen, Sanna - Soininen, Heli: Esteittä tasa-arvoon. Kartoitus pyörätuolilla liikkuvan mahdollisuuksista asioida julkisissa palvelupisteissä Savonlinnassa ja Kerimäellä s. + liitt. 12 s. ISBN X. B:41 Hirvelä, Virpi - Nupponen, Maija - Partanen, Mari: Vaivaisenluuleikkauspotilaan pre- ja ja postoperativinen ohjaus päiväkirurgiassa s. + liitt. 14 s. ISBN B:42 Luukkonen Anne: Koettu terveys ihmisellä, jolla on pitkäaikainen terveysongelma. Yli 65- vuotiaiden tyypin 2 diabeetikoiden terveyskokemus s. + liitt. 2 s. ISBN B:43 Reinikainen Niina Salo Johanna: Mielenterveyskuntoutuja ja liikunta Kotilo ry:ssä s. + liitt. 29 s. ISBN B:44 Lapakko Laura: Tää on mun elämä. Nuorten naisten kokemuksia perheväkivallasta lapsuudenkodissaan s. + liitt. 3 s. ISBN B:45 Leskinen Janna Väisänen Hanne: Varmaankin kaikista kuvastuu halua kehittyä hyviksi terveydenhoitajiksi. Kuvaus terveydenhoito-opiskelijoiden ammatilliseen kasvuun vaikuttaneista merkittävistä oppimiskokemuksista s + liitt. 20 s. ISBN B:46 Heiskanen Marja Nuoramo Hanna Vehviläinen Minna : Päiväkodin varhaisen puuttumisen haasteet. Miten päiväkoti tukee lasta ja perhettä varhaisissa psykososiaalisissa ongelmissa? s. + liitt. 8 s. ISBN B:47 Mikkonen Mervi Heikkilä Marianne Pöntinen Anne: Meno paluu nykynuoruuteen s. + liitt. 5 s. ISBN B:48 Vellonen Tarja : Potilaan haavahoidon jatkuvuuden turvaaminen erikoissairaanhoidosta kotisairaanhoitoon s. + liitt. 9 s. ISBN B:49 Issakainen Tuula : Terveyttä kaikille Etelä-Savon kunnissa Pilottihankkeen eteneminen Rantasalmen kunnan päätöksentekoprosessissa s. + liitt. 40 s. ISBN

4 B:50 Viinikainen Riina : Lapsilähtöinen ohjaus kasvatuksen välineenä urheilussa s. + liitt. 9 s. ISBN B: 51 Henttinen Teija : Nukketeatterialan yritystoiminta Suomessa s. + liitt. 9 s. ISBN B:52 Kejonen Sari Käyhkö Eijaliisa Ronkainen Pirjo: Osastonsihteerien kokemuksia työssä jaksamisesta ja siihen liittyvistä tekijöistä s. + liitt. 9 s. ISBN B:53 Laamanen Kiti Sinkkonen Heta : Tapahtuman kehittäminen. Tapaus: Luston Metsäpäivät s. + liitt. 4 s. ISBN X. B:54 Kinnari-Ekinci Reetta Korhonen Tanja: Suuralueorganisaation rooli matkailun kehittämisessä. Tapaus: Saimaan Matkailu ry s. + liitt. 9 s. ISBN B:55 Hokkanen Timo: Ympäristöjärjestelmien laadintaa tukevien hankkeiden ( ) evaluointi ja ehdotus hankkeiden kehittämiseksi s. ISBN B:56 Koponen Jari : Tulin parkkiin. Pakko päästä rauhoittumaan! Parkki -toimintamallin kehittäminen osaksi peruskoulun rakenteita s s. ISBN X. B:57 Hyvönen Taina Hämeenniemi Maarit Jämsén Kaisa : Kouluterveydenhoitajan työ ja lasten yleisimmät tuki- ja liikuntaelinperäiset selkä- ja alaraajaongelmat s. + liitt. 17 s. ISBN B:58 Kärkkäinen Virpi Niskanen Mari Piisilä Sami : Tavoitteena Ulkoilu Liikunta Elämäntavaksi. Savonlinnan terveyskeskuksen TULE-kurssin kehittäminen s. + liitt. 6 s. ISBN B:59 Kainulainen Jaana: Oon saanu rohkeutta. Kuvaus sosiaalitoimen lastensuojelutyössä toteutetusta naisten ryhmästä s. + liitt. 5 s. ISBN B:60 Hotokka Anu : Mitäs me naapurukset Orijärven puutaloalueen asukkaiden kokemuksia yhteisöllisyydestä s. + liitt. 7 s. ISBN B:61 Albrecht, Elisa Parkkinen, Liisa: Perhehuone ja perushuolto Pesut ja pusut. Vanhempien ajatuksia ja kokemuksia perhekeskeisestä hoitotyöstä Mikkelin keskussairaalan lastenosastolla s. + liitt. 6 s. ISBN B:62 Partanen, Maria Pynnönen, Hanne: Vaikk ois sairaskin, niin tuntee ittensä terveeks ko viihtyy. Sairaalan esteettinen fyysinen hoitoympäristö s. + liitt. 6 s. ISBN B:63 Jauhiainen, Mari: Ammattikorkeakoulun terveysalan opiskelijoiden ohjaajille annetun työpaikkakoulutuksen vaikutus ohjauskäytäntöä koskeviin kysymyksiin s. + liitt. 4 s. ISBN B:64 Hämäläinen, Anniina Kinttu, Anu: Lähtökohta-analyysit Musiikkikaupunki Mikkeli brändin kehittämiseen s. + liitt. 94 s. ISBN

5 B: 65 Löppönen, Seija Tiimonen, Auli Turunen, Arja Viskari, Kirsi: Potilaiden kokemuksia oikeuksiensa toteuttamisesta Mikkelin keskussairaalan vuodeosastoilla s. + liitt. 10 s. ISBN B:66 Ikonen, Mervi Leikas, Maria Paasonen, Jaana: Tolkkua ja tukea kotiutumiseen. Tukea kotiin projektin väliraportti s. + liitt. 19 s. ISBN B:67 Manninen, Virpi Riutta, Anu Rouhiainen, Annukka: Keikkuen vakaammaksi. Tasapainoharjoittelujakson vaikutus kehitysvammaisten lasten tasapainoon s. + liitt. 51 s. ISBN B:68 Teräväinen, Sirpa Slovaara-Pitkänen, Hanne: Harjoittelu silta ammattiin. Nuorisotyön ja kulttuurin harjoitteluopas. 2. uud. p s. + liitt. 6 s. ISBN X. B:69 Henttonen, Anne Laakkonen, Aino Niemelä, Kaisa: Ohjatun harjoittelun opas terveysalan opiskeluun ja ohjaukseen s. + liitt. 9 s. ISBN B:70 Kallio, Hanna Leppänen, Anne Vepsäläinen, Satu: Pitäis vaan löytää keino elää sen kanssa. Raiskauksesta selviytyminen raiskattujen naisten kokemana s. + liitt. 8 s. ISBN B:71 Salo, Anne Tilaéus, Tiina: Havainnointitutkimus viisivuotiaiden päiväkotilasten vapaista leikeistä Tanskassa ja Suomessa s. + liitt. 5 s. ISBN B:72 Alakoski, Riitta: Cheerleadingkoulutuksen kehittäminen Suomessa s. + liitt. 12 s. ISBN B:73 Hokkanen, Anneli Laukkanen, Jukka: Terveydenhuoltolaitoksen Intranet s. + liitt. 8 s. ISBN B:74 Nevalainen, Eija: Tiedonhallinta prosessina. Opiskelijoiden käsitykset tiedonhallintataitojen ohjauksen kehittämisen välineenä s. + liitt. 36 s. ISBN B:75 Jaronen, Ari: Tapahtumat kaupunkikeskustan elävöittäjänä. tutkimus Kouvolan Ydinkeskusta ry:n tapahtumista s. + liitt. 16 s. ISBN B:76 Holopainen, Marja - Vatanen, Sari: Kivullako sinun pitää synnyttämän? Alateitse synnyttäneiden äitien tyytyväisyys synnytyskivun lievitykseen Savonlinnan keskussairaalassa s. + liitt. 26 s. ISBN B:77 Ihonen, Elina Tiainen, Anu: Ei ole ollenkaan hauska olla kiusattuna, joten mieti ensin ja tee sitten. Koulukiusaamisen ennaltaehkäiseminen toiminnallisin keinoin neljännellä luokalla s. + liitt. 20 s. ISBN X. B:78 Pulkkinen, Annu Sorri, Teija Vartiainen, Elina Vartiainen, Heli: Miten hoitohenkilökunta jaksaa? s + liitt. 18 s. ISBN B:79 Kinisjärvi, Eero Pöntinen, Ari: Aggressiivisen asiakkaan kohtaaminen päivystyspoliklinikalla. Ohjeisto henkilökunnalle s. + liitt. 16 s. ISBN

6 B:80 Hemminki, Antti Kapanen, Heikki Mäntylä, Kati: Lääkinnällisen harjoitusterapian vaikutus spondylolisteesipotilaan kipuun ja toimintakykyyn s. + liitt. 29 s. ISBN B:81 Kettunen, Pirjo: Alustavat hoitotyön kirjaamisen kriteerit vertaisarvioinnin pohjaksi s. + liitt. 28 s. ISBN B:82 Haapakorva, Marja-Liisa: Työtyytyväisyyskysely Hovinpellon hoitokodissa s. + liitt. 6 s. ISBN X. B:83 Kupiainen, Katja Naukkarinen, Jussi Numminen, Jari Summanen, Tarja: Sinä osaat. Aivohalvauspotilaan riisuutumisen ja pukeutumisen ohjausvideon laatimisprosessi s. + liitt. 31 s. ISBN B:84 Katainen, Raija: Oikeutta kaikille. Suomalainen eläinsuojelu- ja eläinoikeusliike s. ISBN B:85 Hannonen, Mari Nevalainen, Linda Nukari, Marita Takkinen, Mirva: Tavallisen tallaajan lenkkitossu. Urheiluvälinejalkinevalintaan vaikuttavia tekijöitä s. + liitt. 26 s. ISBN B:86 Jauhiainen, Taina: Päivähoidon laatu Punkaharjulla vanhempien arvioimana s. + liitt. 7 s. ISBN B:87 Heikkinen, Heli: Asiakastyytyväisyydestä asiakasuskollisuuteen. Case: Savonlinnan Balettijuhlat s. + liitt. 5 s. ISBN B:88 Hiltunen, Niina Lindström, Katja: Loma-asukkaiden rahankäytön välittömät taloudelliset vaikutukset. Case: Nastolan kunta s. + liitt. 17 s. ISBN B:89 Juhola, Jatta: Kulttuurihankkeet puntarissa. Kulttuurihankkeet Etelä-Savossa tavoite 6 - ohjelmakaudella vuosina s. + liitt. 6 s. ISBN B:90 Tiainen, Marja: Kaikki yhden ja yksi kaikkien puolesta? Selvitys Etelä-Savon kulttuuritapahtumien yhteistyöverkostoista s. + liitt. 10 s. ISBN B:91 Lehtinen, Heli Katja Partanen, Katja Helminen, Jaana Hiltunen, Meira Kaski, Sanna Käyhkö, Mari Lipponen, Johanna Otra-aho, Niina: Vuorovaikutus kehitysvammaisten nuorten kansainvälisellä leirillä. Moniammatillinen opinnäytetyö s. + liitt. 42 s. ISBN B:92 Kinnunen, Marja Tynkkynen, Tiina: Osastonsihteerin fyysisen työympäristön ergonomia s. + liitt. 4 s. ISBN B:93 Matiskainen, Katja Romo, katja: Työterveyshuollon palvelut. Asiakastyytyväisyyskysely Mikkelin ammattikorkeakoulun henkilökunnalle s. + liitt. 9 s. ISBN B:94 Kantonen, Heikki: Avarttia erilaisille. Tutkimus Avartin soveltuvuudesta Kaprakan erityisammattioppilaitoksessa s. + liitt. 21 s. ISBN

7 B:95 Kokkonen, Markus Räty, Timo: Plantaarifaskiitin venytyshoidot s. + liitt.24. ISBN X. B:96 Pakarinen, Tarja Seppänen, Seija: Työn vaativuuden arviointi. Case: Parikkalan ja Kirkkonummen kuntien toimistohenkilöstö s. + liitt. 16 s. ISBN B:97 Kivistö, Katja: Selviytyjät, Idolit ja Heikot lenkit Tosi-tv ohjelmien vastaanotto nuorten keskuudessa s. ISBN B:98 Rundström, Pia: Sisäisen laskennan soveltaminen kunnallisessa liikelaitoksessa. Case: Liikelaitos Puusampo s.+ liitt. 4 s. ISBN B:99 Kuikka Tiina Lubben van der Sonja: Alku uudelle elämälle.synnyttävän perheen tutustumiskäynti Savonlinnan keskussairaalan synnytysosastoon s. + liitt. 12 s. ISBN B:100 Gröhn, Esa Hirvonen Anna: Mitä kipu on? Pitkäaikaisesta kivusta kärsivien kuvauksia kivusta s. + liitt. 5 s. ISBN X. B:101 Sippola, Riikka: Aavan meren tällä puolen karaokekulttuuria Suomessa s. + liitt. 14 s. ISBN B:102 Ulmanen, Auvo: Huumereitiltä hoitopolulle. Yhteisön kautta yhteiskuntaan s. + liitt. 12 s. ISBN B:103 Laamanen, Sini: Maaseutumatkan valintaan vaikuttavat tekijät: s + liitt. 7 s. ISBN B:104 Lehén, Harri: Mikkelin ammattikorkeakoulun opaskarttojen tuotanto- ja ylläpitotiimi s. + liitt. 12 s. ISBN B:105 Iivanainen, Saara Soini, Pauliina: Terveysalan opiskelijoiden käsityksiä terveyden edistämisestä s. + liitt. 4 s. ISBN B:106 Holappa, Marke Saastamoinen, Tuula: Mikkelin ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehittämistoiminnan tarpeet ja odotukset Kirjasto- ja tietopalveluilta s. + liitt. 39 s. ISBN B:107 Miettinen, Tarja Rantasalo, Susanna: Tuotekustannukset toimintolaskennan avulla. Case: Kodinhoitoapu Kerimäen kunnassa s. + liitt. 7 s. ISBN B:108 Muhonen, Haija: Mikkelin ammattikorkeakoulun verkko-opetuksen ABC. WWW-sivujen toteuttaminen s. + liitt. 6 s. ISBN B:109 Eronen, Petra: Tunteiden tulkit Karrikoidut luonnenaamiot työvälineeksi näyttelijäntyöhön s. + liitt. 11 s. ISBN B:110 Suursalmi, Annika: Lilli Vehviläisen hienompi päiväpuku luvun pukukokonaisuus Savonlinnan maakuntamuseolle s. + liitt. 3 s. ISBN

8 B:111 Hynynen, Anna-Riikka Koivisto, Anna: Eteläsavolaisten matkailuyritysten kehittämistarpeet s. + liitt.3 s. ISBN B:112 Karhu, Panu: Kouvolan kaupungin siirtyminen EUREF-FIN-koordinaatistoon s. + liitt. 28 s. ISBN B:113 Nyqvist, Marko: Kohti viihtyisämpää lastenleiriä. Erityistä tukea tarvitsevien lasten sosiaalisen kanssakäymisen tukemisen merkitys lastenleirin ohjaustoiminnassa s. + liitt. 16 s. ISBN B:114 Juusela, Veera: Tarinoiden vaatteet s. + liitt. 6 s. ISBN B:115 Hirvonen, Anne Hämäläinen, Maarit Innanen, Annika Sirviö, Anu: Lasta odottavan perheen hyvinvointi ja arjen voimavarat. Kyselytutkimus lasta odottaville savonlinnalaisille lasta odottaville perheille s. + liitt. 9 s. ISBN B:116 Halme, Jarkko Kuivalainen, Kari Kupiainen, Petri Virolainen, Hanna: Voimaharjoittelun vaikutus ikääntyneiden liikkumiskykyyn s. + liitt. 11 s. ISBN B:117 Pekka Kähkönen: Puijon sairaalan sisäilmastoselvitys potilastilojen olosuhteiden parantaminen s. + liitt.19 s. ISBN B:118 Ritva Hänninen: Ehkäisevät kotikäynnit Juvalla vuotiaiden itsearvioitu terveys ja liikuntakyky s. +liitt. 19 s. ISBN B:119 Riikka Ruotsalainen: Muotoilu ja design matkailun markkinoinnissa. Vertaileva tutkimus Suomi - Tanska s. + liitt. 21 s. ISBN B:120 Riitta Hirsikangas Teija Mänttäri Kimmo Savola: Sairaanhoitajan ohjaajan roolia tukeva ja kehittävä palaute s. + liitt. 12 s. ISBN B:121 Miska Möttönen: Kulttuurituottajan muotokuva. Keski-Suomen kulttuuritoimijoiden mielikuvat kulttuurituottajien koulutuksesta, ammatillisesta osaamisesta sekä työhön sijoittumisesta s. + liitt. 9 s. ISBN B:122 Kukka-Maria Muurman Miska Tenkanen Eva-Maria Vauhkonen: Jalkaterapeuttien sijoittuminen ja työnkuva Suomessa s. + liitt. 11 s. ISBN B:123 Tarja Malinen Mervi Puoskari: Jalkaterapeuttiyrittäjäksi. Opas jalkaterapeuttiyrittäjäksi aikovalle s. + liitt. 55 s. ISBN B:124 Tea Karjalainen: Asiakastarpeista laitoshuollon tuotteistuksen kehittämiseen s. + liitt.21 s. ISBN B:125 Elisa Korhonen: ONHAN SE RIKKAUTTA Mikkelin alueen terveydenhoitajien kokemuksia kohdata ja hoitaa maahanmuuttajia s. + liitt. 10 s. ISBN B:126 Anna-Stiina Karppinen Satu Riikonen: Käsihygienian toteutuminen erään kuntoutuskeskuksen vuodeosastolla s. + liitt. 12 s. ISBN

9 B:127 Juha-Matti Kupiainen: Kiinteistökauppaa välittäjän avulla vai ilman s. + liitt. 18 s. ISBN B:128 Sanna Immonen: OXA-pöytämallisto. Konseptisuunnitteluprojekti Sisuwood Oy:lle s. + liitt. 33 s. ISBN B:129 Jonna Perälä Jenni Pylvänäinen: ILOMIELI ekodesign. Vaate- ja asustemallisto kierrätysmateriaaleista s. + liitt. 3 s. ISBN B:130 Raija Jääskeläinen: Yhdessä näkee kauemmas s. + liitt. 1 s. ISBN B:131 Ullamaija Harinen: Perhe- ja vanhempainvalmennuksen kehittäminen JJR kunnissa s. + liitt. 15 s. ISBN B:132 Soili Leinonen: Tavoitteena tasa-arvo. Savonlinnan seudun kuntayhtymän tasaarvosuunnitelma s. + liitt. 19 s. ISBN B:133 Mervi Naakka, Sanna Rasa (toim.): Tukipalvelujen tuottaminen maaseudulla - Artikkelisarja Hoivakantri -hankkeen toimijoiden näkökulmasta s. ISBN (PDF). B:134 Arto Hämäläinen: Sähköhybridilämmitys kaukolämmitetyissä kerros- ja rivitaloissa s. + liitt. 6 s. ISBN B:135 Sakari Sivonen: Sisustajan kaiutin kaiutinkonseptin jatkokehitys s. + liitt. 13 s. ISBN B:136 Eeva Karppinen Hanna Kinnunen Anne Paasonen: Murrosiän kynnyksellä s. + liitt. (63 s. CD-ROM). ISBN B:137 Esa Hannus: Hajautettu paikkatietojärjestelmä oppilaitoskäytössä Internet-GIS s. + liitt. 23 s. ISBN B:138 Satu Järvi: Työvaatteen uusi elämä s. + liitt. 11 s. ISBN Hinta 15,40. B:139 Susanna Liukkonen Sanna Loikkanen Minna Sahlsten Niko Teräsalmi: "Sisulla eteenpäin" Kartoitus kengitysseppien työn kuormittavuustekijöistä s. + liitt. 12 s. ISBN B:140 Jonna Iskala: Hieronnalla tukea varhaiseen vuorovaikutukseen ja kivunlievitykseen. Tuotekehityksenä vauvahieronnan opas s. + liitt. 3 s. ISBN B:141 Minna Puhakka: Yritysverkostot matkailun kehittämisen näkökulmasta. Saimaan Charmantit -matkailuverkosto s. + liitt. 21 s. ISBN B:142 Anne Hilden - Kristiina Ikonen - Tuija Johanson: Motivoiva haastattelu työmenetelmänä. Opas terveydenhoitajalle päihteitä käyttävän äidin kohtaamiseen äitiysneuvolassa s. ISBN

10 B:143 Leena Varo-Honkonen: Informaatiolukutaidon opetus Mikkelin ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalalla. Opetuksen pedagoginen kehittäminen s. + liit. 1 s. ISBN B:144 Emmi Kinnunen: SYDÄNASEET. Puvustus UV-valossa s. + liit. 5 s. ISBN B:145 Johanna Osmala Jenni Pousi: Hoitoon mennään vasta kun ei enää oikeasti pysty tanssimaan! Tanssinopettajaopiskelijoiden hoitoon hakeutuminen ja terveyspalveluiden käyttö s. + liit. 9 s. ISBN B:146 Marja Koski: Kunpa nukahtaisi pian! Vanhempien kokemuksia alle vuoden ikäisten lasten unesta ja unihäiriöistä sekä saamastaan tuesta ja ohjauksesta s + liit. 7 s. ISBN B:147 Päivi Akkanen Helena Naukkarinen Ani Närhi: Masennus on sitä, että kun pyörryttää. Lapsen ja vanhemman kokemus Auta leija lentoon projektin vertaisryhmätoiminnasta s. + liit. 18 s. ISBN B:148 Tuija Mehto Kirjoittamalla auki. Miten nuoret löytävät kirjoittamalla omia merkityksiä käsiteltävästä aineistosta. 63 s. + liit. 4 s. ISBN B:149 Susanna Turtiainen Elämän eväät Millaisia voimavaroja ikääntyneet kertovat saaneensa lapsuudestaan ja lapsuudenperheiltään. 85 s. + liitt. 7 s. ISBN B:150 Reetta Konttinen: Kuntoutus päihdeperheen voimaannuttajana s. + liitt. 16 s. ISBN B:151 Kaisa Vuorinen: Lähteä vai jäädä? Kulttuurintuottajaopiskelijoiden motiivit ja esteet ulkomailla opiskeluun s. + liitt. 3 s. ISBN B:152 Milja Leinonen: Palvelun laatu Varkauden lastenneuvoloissa s. + liitt. 8 s. ISBN B:153 Katri Kuvaja: Tarpeisto näytelmään Mistä pingviinit tulevat s. + liitt. 7 s. ISBN B:154 Suvi Ripatti: MSV-Hirsi- ja Puutavara Oy:n visuaalisen identiteetin kehittäminen s. + liitt. 8 s. ISBN B:157 Paula Mäkeläinen (toim.): Näkökulmia avannehoitajan työhön s. ISBN B:158 Jaana Venäläinen: Pitkäaikaistyöttömien kokemuksia ja ajatuksia terveydestä ja terveyspalveluista s. + liitt. 7 s. ISBN B:159 Eija-Riitta Hämäläinen: Osaamiskartoitusmallin laatiminen Sosterille ja sen pilotointi kotihoidossa s. + liitt. 13 s. ISBN

11 B:160 Miia Kierikki-Malinen: Liian vähän liikkuva lapsi fysioterapeutin asiakkaana. Lasten lihavuuden hoitoon liittyvän liikuntaohjauksen mallin kehittäminen Itä-Savon sairaanhhoitopiirissä s. + liitt. 24 s. ISBN B:161 Eila Huotari: Epilepsiaa sairastavan nuoren ohjaus ja hoitoon sitoutuminen. Kirjallisuuskatsaus s. + liitt. 4 s. ISBN B:162 Marika Fager: Vaihtoehtoinen metkailukohde - vastuullinen matkailija? Luomutila Gaijan kävijätutkimus s. + liitt. 7 s. ISBN B:163 Hanna Romo: Vierivä kivi ei sammaloidu. Tampereen Teatterikesä - Off Tampere s. + liitt. 8 s. ISBN B:164 Eeva Eerikkilä - Anna Kupila - Henna Kuronen: Terveysliikuntaprojektin vaikutus työikäisten liikuntamotivaatioon ja -käyttäytymiseen s. + liitt. 5 s. ISBN B:165 Juha Putkonen: Perinteisen thailääketieteen nykytila Thaimaassa - happy end? s. + liitt. 9 s. ISBN B:166 Sari Nyrhinen: Kehityskeskustelut osaamisen johtamisen työvälineenä s. + liitt. 14 s. ISBN B:167 Tiina Seppänen: Savonlinnan seudun muistiyhdistys ry:n merkitys asiakkaidensa hoidossa inhimillisestä ja taloudellisesta näkökulmasta tarkasteltuna s. + liitt.21 s. ISBN B:168 Sirpa Kemppainen. Verkko-opetusosaamisen koulutustarvekartoitus ammattikorkeakoulussa s. + liitt. 18. s. ISBN B:169 Paula Mäkeläinen (toim.). Avanneleikatun hoito ja ohjaus. Konkretiaa ammattilaisille s. + liitt. 2 s. ISBN B:170 Sofia Rekola. Sponsorointi osana yritysten liiketoimintaa ja markkinointia. Case Savcor Ballet tapahtuma s. + liitt. 11 s. ISBN

VUODEN 2013 VIRALLISTEN KISOJEN TALKOOVUOROT Päivitetty 31.5.2013 Sivu 1/5

VUODEN 2013 VIRALLISTEN KISOJEN TALKOOVUOROT Päivitetty 31.5.2013 Sivu 1/5 VUODEN 2013 VIRALLISTEN KISOJEN TALKOOVUOROT Päivitetty 31.5.2013 Sivu 1/5 TYÖNTEKIJÄLISTA MAALISKUU LAUANTAI 02.03.2013 3 LK Anne Laine Jenni Sokura Satu Tolonen Anni Rämä Linda Laurikainen Sonja Meuronen

Lisätiedot

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70 100 m: 10,93 Tero Heikkinen -94 11,18 Hannu Hokkanen -84 11,1 Tapani Nykänen -80 11,44 Pasi Tervonen -90 11,2 Kalevi Vauhkonen -70 11,54 Jari Pynnönen -87 11,57 Reijo Erkkilä -84 11,4 Seppo Kupila -56

Lisätiedot

Y-tunnus 21744500 Siltakatu 4, Joensuu

Y-tunnus 21744500 Siltakatu 4, Joensuu Yrityksen nimi Pohjois-Karjalan Osuuspankki Yhtiömuoto Osuuspankki Y-tunnus 21744500 Osoite Siltakatu 4, Joensuu E-mail joensuu@op.fi Puhelinnumero 0102564201 Perustamisvuosi 2008 Yhtiön kotipaikka Joensuu

Lisätiedot

Kuntalaisaloite / Invånarinitiativ Kuopio / Kuopio

Kuntalaisaloite / Invånarinitiativ Kuopio / Kuopio Kuntalaisaloite / Invånarinitiativ / Aloite lähetetty kuntaan / Initiativet skickats till kommun 10.11.2014 20:46:11 Aloitteen otsikko / Initiativets titel n kouluverkostoselvitys on tehtävä huolellisesti

Lisätiedot

Piirinmestaruus hiihdot Joroinen L Ä H T Ö L I S T A 23.1.2008 Joroisten Urheilijat ------------------- 21:12. Lähtö Sarja Nro Lis.

Piirinmestaruus hiihdot Joroinen L Ä H T Ö L I S T A 23.1.2008 Joroisten Urheilijat ------------------- 21:12. Lähtö Sarja Nro Lis. Miehet 12 vuotta 3 km V 11.01.30 4 29769352 Arttu Pajunen Kangasniemen Kalske 11.01.30 16 xxx Aaro Puttonen Ristiinan Urheilijat 11.01.30 32 24202842 Sami Roos Mikkelin Hiihtäjät 11.01.30 33 30134124 Juho

Lisätiedot

LUUMÄEN PERUSKOULUJEN JA LUKION HENKILÖSTÖ 2014 2015

LUUMÄEN PERUSKOULUJEN JA LUKION HENKILÖSTÖ 2014 2015 LUUMÄEN PERUSKOULUJEN JA LUKION HENKILÖSTÖ 2014 2015 KANGASVARREN KOULU Rehtori Timo Piesanen Opettajat Luokat Maija Parkkari-Räty Maaret Liikkanen Kaisa Jääskeläinen Tarja Käyhty Simo Jääskeläinen Timo

Lisätiedot

Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta

Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta Työntekijän nimi Nykyinen virka- tai toiminimike 31.12.2010 Palvelussuhteen luonne 31.12.2010 Palvelussuhteen luonne 1.1.2011 Virka- tai toiminimike 1.1.2011

Lisätiedot

Bussiin nousulista ==============

Bussiin nousulista ============== 1/6 Bussiin nousulista ============== Grp. Metallin ao. 148 r.y. Päivitetty lista 28.1.2009 Virkistysviikonloppumatka Kuusamoon 31.1. - 1.2.2009 (la-su/2 pv) "Holiday Club Kuusamon tropiikki" Bussi nro

Lisätiedot

Kainuun piirinmestaruushiihdot, maakuntahiihto ja hopeasomman aluekilpailu Kajaanissa 14.2.2015. SIJA M12 3km TULOS

Kainuun piirinmestaruushiihdot, maakuntahiihto ja hopeasomman aluekilpailu Kajaanissa 14.2.2015. SIJA M12 3km TULOS SIJA M12 3km TULOS 1. 4 Konsta Korhonen 40129190 Kainuun Hiihtoseura 0:09:13 2. 6 Tommi Huusko 40082728 Ristijärven Pyry 0:09:15 3. 8 Tuukka Tolkkinen 40231813 Sotkamon Jymy 0:09:17 4. 5 Topias Törmäkanga

Lisätiedot

S E U R A E N N Ä T Y K S E T

S E U R A E N N Ä T Y K S E T S E U R A E N N Ä T Y K S E T Tytöt 9 40m 6.97 Inka Hyttinen 2006 24.7. Varkaus 60m 9.4h Jaana Mähönen 1992 3.8. Siilinjärvi 100m 16.0h Sanna Nevalainen 1977 1.9. Lapinlahti 150m 25.7h Siiri Auvinen 2002

Lisätiedot

Kuopion Keilailuliitto 06.07.2016 Rauhalahti Bowling

Kuopion Keilailuliitto 06.07.2016 Rauhalahti Bowling Sivu 1 1. Sami Päiväniemi Veljmiehet 742 (3) + 732 (3) 1474 (6) 2. Samuli Haverinen Veljmiehet 750 (54) + 681 (54) 1431 (108) 3. Joonas Jehkinen Mainarit 719 (0) + 702 (0) 1421 (0) 4. Tomas Käyhkö Mainarit

Lisätiedot

Kainuun piirinmestaruushiihdot, maakuntahiihto ja hopeasomman aluekilpailu Kajaanissa 14.2.2015

Kainuun piirinmestaruushiihdot, maakuntahiihto ja hopeasomman aluekilpailu Kajaanissa 14.2.2015 M12 11:00:00 3 Eetu Vimpari 40145859 Kajaanin Hiihtäjät 11:00:00 4 Konsta Korhonen 40129190 Kainuun Hiihtoseura 11:00:00 5 Topias Törmäkanga 40114888 Sotkamon Jymy 11:00:00 6 Tommi Huusko 40082728 Ristijärven

Lisätiedot

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht.

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht. OPM-Cup 2013 Lopullinen tulosluettelo OPM cupin lisenssejä lunastettu 169 kpl. Harri Nikula teki kovat pohjat heti alkukaudesta, ja voittaa cupin Tuurin hauki kisassa suurin hauki 10435 g, Sami Aittokallion

Lisätiedot

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 KiU KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 JOUKKUEET: 1920 Luku Kiteenkylän pesäpallojoukkue Hakulinen Heikki Hakulinen Onni Hakulinen Simo Hakulinen Toivo Hakulinen Viljo Hirvonen Arvi Kosonen Juho Lipponen Toivo

Lisätiedot

LIITE : Sivistys- ja vapaa-aikaltk

LIITE : Sivistys- ja vapaa-aikaltk 1 S I V I S T Y S- JA V A P A A - A I K A L A U T A K U N T A : Laskujen hyväksyjät, käyttövaltuudet ja hankintarajat sekä laskujen vastaanottajat vuonna 2015 Sijaisuusjärjestelyissä noudatetaan muutoksista

Lisätiedot

Luokka/ohjaaja Aineenopettaja/didaktikko 1A Kuusisto, Anttila, Risto eao

Luokka/ohjaaja Aineenopettaja/didaktikko 1A Kuusisto, Anttila, Risto eao OKLS511 Ohjattu Soveltava harjoittelu 5opintopistettä Tiedotustilaisuus harjoittelusta Amandassa 30.3.2009 kello 14.15-16.00 Harjoittelujakso 14.4. 29.5. 2009 16 h OKLS511 harjoittelussa Luokka/ohjaaja

Lisätiedot

KYSTERI Leppävirta Nilakka Koillis-Savo Leppävirta Pielavesi Keitele Tervo Vesanto Juankoski Kaavi Rautavaara

KYSTERI Leppävirta Nilakka Koillis-Savo Leppävirta Pielavesi Keitele Tervo Vesanto Juankoski Kaavi Rautavaara KYSTERIN HANKINTAORGANISAATIO 1 Organisaatiomalli PALVELUALUE Merja Matilainen KYS/Kysteri Pl 1777 70211 Kuopio KYSTERI PALVELUYKSIKÖT Leppävirta Heli Markkanen vastuukäyttäjä Nilakka Martta Kolehmainen

Lisätiedot

nro nimi lasten ikä lähtöpaikka

nro nimi lasten ikä lähtöpaikka 21.01.2010 klo 15.30 yhteyshenkilö Makkonen Yrjö puh.0400570255 BUSSI NRO1 nro nimi lasten ikä lähtöpaikka 49kpl LAPINLAHTI S-MARKET klo 8:50 bussivastaava 2 Kolehmainen Mika Peltosalmi 044-3020514 18

Lisätiedot

ESPORT WOMEN'S CUP NETISSÄ SIVU 1 LOHKO 1 LOHKO 1 * VOIN PELATA PÄIVISIN VIIMEINEN PELIPÄIVÄ 19.4.2015 LOHKO 2 LOHKO 2

ESPORT WOMEN'S CUP NETISSÄ SIVU 1 LOHKO 1 LOHKO 1 * VOIN PELATA PÄIVISIN VIIMEINEN PELIPÄIVÄ 19.4.2015 LOHKO 2 LOHKO 2 ESPORT WOMEN'S CUP NETISSÄ SIVU 1 LOHKO 1 LOHKO 1 24 050-3137549 meri_loyttyniemi@hotmail.com MERI LÖYTTYNIEMI 3310 040-5900 557 * SELENE MARCKW ORT 3169 044-0111326 * ANNIKA SAJALINNA 3134 0 0 050-3858154

Lisätiedot

356631 KALLIO VESA TAMPERE 050 382 1310 vesa.kallio@uta.fi POHJOIS-HÄMEEN KENNELPIIRI R.Y.

356631 KALLIO VESA TAMPERE 050 382 1310 vesa.kallio@uta.fi POHJOIS-HÄMEEN KENNELPIIRI R.Y. Toim.nro Nimi Postitmp Puhelin Puhelin 2 Sähköposti Kennelpiiri 463405 ASIKAINEN PIA SÄYNÄTSALO 040 1866 116 asikainen.pia@gmail.com KESKI-SUOMEN KENNELPIIRI 851276 EKEGREN ANU ESPOO 040 735 6836 anu.ekegren@gmail.com

Lisätiedot

Suomen avantouintiliitto SM-Kisat 08.03.2008. A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija

Suomen avantouintiliitto SM-Kisat 08.03.2008. A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija Junila Sandra Tampereen Talviuimarit 13:20 4. 26,53 1 Virta Sini Katismaan Avantouimarit 13:20 2. 32,13 2 B Miehet 20-29 v. Heinämäki Janne Apian

Lisätiedot

MINIMAAKUNTAVIESTI 18.3.2008 KERIMÄKI 1 1 MIKKELI I 1:38:17.7 1 9:11.3 2 9:51.1 3 9:24.8 4 12:26.6 5 10:28.4 6 11:18.0 7 8:05.3 8 10:51.

MINIMAAKUNTAVIESTI 18.3.2008 KERIMÄKI 1 1 MIKKELI I 1:38:17.7 1 9:11.3 2 9:51.1 3 9:24.8 4 12:26.6 5 10:28.4 6 11:18.0 7 8:05.3 8 10:51. MINIMAAKUNTAVIESTI 18.3.2008 KERIMÄKI 1 1 MIKKELI I 1:38:17.7 1 Teemu Pöntinen 9:11.3 2 Rosa Liukkonen 9:51.1 3 Sami Roos 9:24.8 4 Sanni Marttinen 12:26.6 5 Arttu Harjuntausta 10:28.4 6 Saana Lahdelma

Lisätiedot

ESPORT WOMEN'S CUP LOHKO 1 LOHKO 1 VIIMEINEN PELIPÄIVÄ 25.10.2015 LOHKO 2 LOHKO 2

ESPORT WOMEN'S CUP LOHKO 1 LOHKO 1 VIIMEINEN PELIPÄIVÄ 25.10.2015 LOHKO 2 LOHKO 2 ESPORT WOMEN'S CUP LOHKO 1 LOHKO 1 0500-425200 * ANNA MAIJA MÄKELÄ 3240 040-5274547 SAIJA SUNDE N 3138 050-4129867 * JANE HEPWORTH 3133 0 0 050-5292599 / maria.itkonen@pihavisio.fi * MARIA ITKONEN 2960

Lisätiedot

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat 1 (5) Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat Myönnetyt luvat 18.12.2015 Lappeenrannan 5. apteekki apteekkari, farmasian tohtori Hannu Tapani Taipale Loviisan apteekki apteekkari,

Lisätiedot

VALITUIKSI TULLEET EHDOKKAAN VERTAUSLUKUJEN MUKAISESSA JÄRJESTYKSESSÄ JÄSENALUEITTAIN

VALITUIKSI TULLEET EHDOKKAAN VERTAUSLUKUJEN MUKAISESSA JÄRJESTYKSESSÄ JÄSENALUEITTAIN Sivu 1 OSUUSKAUPPA MAAKUNNAN EDUSTAJISTON VAALIT 1.3. - 16.3.2012 VALITUIKSI TULLEET EHDOKKAAN VERTAUSLUKUJEN MUKAISESSA JÄRJESTYKSESSÄ JÄSENALUEITTAIN JÄSENALUE 1: KAJAANI, PALTAMO, RISTIJÄRVI VALITUIKSI

Lisätiedot

Pielisen Osuuspankki Edustajiston vaali 2009

Pielisen Osuuspankki Edustajiston vaali 2009 Sivu: 1 P1 Lieksan vaalipiiri Lähetetty: 7469 Äänestys%: 36,1 Hyväksytty: 2612 Hyväksytty%: 96,8 Hylätty: 85 Hylätty%: 3,2 Valitaan: 20 Varoja puuttuu: 3 L1 Ehdokaslista A : 378 %: 14,5 ja: 3 ja%: 15,0

Lisätiedot

tulokset.txt MIKV avoin aluekilpailu 1 Urheilupuisto 5/19/2014 TULOKSET M 100 m Tuuli: -1,2

tulokset.txt MIKV avoin aluekilpailu 1 Urheilupuisto 5/19/2014 TULOKSET M 100 m Tuuli: -1,2 MIKV avoin aluekilpailu 1 Urheilupuisto 5/19/2014 tulokset.txt TULOKSET M 100 m Tuuli: -1,2 1. Mikko Rummukainen 1992 RistU 11,75 2. Otto Takala JoutsPo 12,10 3. Mikko Henttonen 1989 KouvU 12,51 4. Manninen

Lisätiedot

Jos olet ilmoittautunut vapaaehtoiseksi mutta nimesi puuttuu listalta ota yhteyttä suoraan ryhmäsi vetäjään. Sprintin toimitsijat Tilanne 9.9.

Jos olet ilmoittautunut vapaaehtoiseksi mutta nimesi puuttuu listalta ota yhteyttä suoraan ryhmäsi vetäjään. Sprintin toimitsijat Tilanne 9.9. Jos olet ilmoittautunut vapaaehtoiseksi mutta nimesi puuttuu listalta ota yhteyttä suoraan ryhmäsi vetäjään Sprintin toimitsijat Tilanne 9.9.2014 Nimi Helanterä Antero Laine Jukka Nuuttila Marja-Leena

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan 67. MKV

Pohjois-Karjalan 67. MKV Pohjois-Karjalan 67. MKV T U L O K S E T Kiteen Urheilijat MKV; MKVA-1; MKVA-2; MKVA-3; MKVA-4; MKVA-5; MKVA-6; MKVA-7; MKV; MKVB-1; MKVB-2; MKVB-3; MKVB-4; MKVB-5; MKVB-6; MKVB-7; MKV A P-K MKV A-sarja

Lisätiedot

Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012

Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012 1 Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012 H21 3.0 km (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Aaro Asikainen Kalevan Rasti 15.57 2. Santeri Silvennoinen Kalevan Rasti 16.55 +58 3.

Lisätiedot

Jämsänkosken Ilves ry Päivitetty 12.10.2015 1930-2015

Jämsänkosken Ilves ry Päivitetty 12.10.2015 1930-2015 N yl. 100 m 12,43 Kristiina Peltola -98 N yl. 200 m 25,66 Kristiina Peltola -98 N yl. 400 m 59,49 Teija Ikonen -87 N yl. 800 m 2.19,21 Merja Järvinen -89 N yl. 100 m aj. 14,7 Eeva Vierikko -74 N yl. 400

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 19.9.2012 Hallinto Sosiaali- ja terveysjohtaja Sanna-Tuulia Lehtomäki - henkilöstöasiat 182 190 Johtava ylilääkäri Katariina Korkeila - henkilöstöasiat/maksusitoumukset

Lisätiedot

Norssiope.fi juhlaseminaari ja enorssin kevätseminaari, osallistujaluettelo (27.4.2016)

Norssiope.fi juhlaseminaari ja enorssin kevätseminaari, osallistujaluettelo (27.4.2016) Norssiope.fi juhlaseminaari ja enorssin kevätseminaari, osallistujaluettelo (27.4.2016) 1 Kiviharju Jani Helsingin normaalilyseo 2 Hyvönen Olli Helsingin normaalilyseo 3 van den Berg Marko Helsingin normaalilyseo

Lisätiedot

Sijoitus Sarja/Nimi/Seura Loppuaika 1 puolimaraton M / Gharbi Sellami / Karsija ja RRR 01:20:48

Sijoitus Sarja/Nimi/Seura Loppuaika 1 puolimaraton M / Gharbi Sellami / Karsija ja RRR 01:20:48 Sarja: Miehet, yleinen Sijoitus Sarja/Nimi/Seura Loppuaika 1 puolimaraton M / Gharbi Sellami / Karsija ja RRR 01:20:48 2 puolimaraton M / Hyttinen Antti / Fenestra Rytky 01:20:54 3 puolimaraton M / Hämäläinen

Lisätiedot

Etunimi Sukunimi Tehtävänimike Virpi Lyytimäki Erikoissuunnittelija Juulia Tuominen Projektipäällikkö Silja Sarkkinen Kouluttaja Anu Salo kestävän

Etunimi Sukunimi Tehtävänimike Virpi Lyytimäki Erikoissuunnittelija Juulia Tuominen Projektipäällikkö Silja Sarkkinen Kouluttaja Anu Salo kestävän Etunimi Sukunimi Tehtävänimike Virpi Lyytimäki Erikoissuunnittelija Juulia Tuominen Projektipäällikkö Silja Sarkkinen Kouluttaja Anu Salo kestävän kehityksen koordinaattori katri närhi kouluttaja Kati

Lisätiedot

Hirvenjuoksun ISM-kisa

Hirvenjuoksun ISM-kisa Hirvenjuoksun ISM-kisa Juuka, 04.07.2015 Yksilökilpailut Kävelijät Sarjalle ei lasketa aikapisteitä. Sarjassa on 4 arviomatkaa. Nimi Nro Piiri Arviointi Ammunta Pisteet 1. Lemmetty Tuomas 164 PS 548 (+9m/+3m/+8m/+6m)

Lisätiedot

KAINUUN PIIRIN YLEISURHEILUN ENNÄTYKSET (PÄIV KH)

KAINUUN PIIRIN YLEISURHEILUN ENNÄTYKSET (PÄIV KH) KAINUUN PIIRIN YLEISURHEILUN ENNÄTYKSET (PÄIV 29.10.2014 KH) MIEHET 100 M 10,54 JARI HAVERINEN KAJKI 1994 200 M 21,46 MATTI RUSANEN KUKI 1980 400 M 46,65 MATTI RUSANEN KUKI 1983 800 M 1.49,38 ESKO HUTTU

Lisätiedot

Juankosken kaupunki (päiv. 26.4.2012)

Juankosken kaupunki (päiv. 26.4.2012) Juankosken kaupunki (päiv. 26.4.2012) Hallinto-osasto Kaupunginjohtaja Petri Kangasperko 0400-678080 Hallintojohtaja Kaisu Matinniemi 040-5409813 Hallituksen puheenjohtaja Jouko Lösönen 050-5414928 Markkinointisihteeri

Lisätiedot

Teht. Pist. Ikä Hyv.

Teht. Pist. Ikä Hyv. Kilpailu: Puumieskesätaitokilpailu 2013 Järjestäjä: Mikkelin Seudun Puumiehet ry Päivämäärä: 21.9.2013, Anttolanhovi, Mikkeli Miesten kilpasarja Ikä Hyv. Pisteet 1 Pekka Repo P-Savo 88 17 72 177 29:10

Lisätiedot

ISTUMALENTOPALLON 34. KOTKA-TURNAUS

ISTUMALENTOPALLON 34. KOTKA-TURNAUS ISTUMALENTOPALLON 34. KOTKA-TURNAUS Karhulan liikuntahallilla lauantaina 6.2.2016 KANSAINVÄLINEN ISTUMALENTOPALLOTURNAUS VUODESTA 1983 Kuva: KSI/Juha Parkko 34. Kotka-turnauksen voittajat - KSI Kotka T

Lisätiedot

LAPPEENRANTA 2010 JOUKKUETULOKSET

LAPPEENRANTA 2010 JOUKKUETULOKSET LAPPEENRANTA 2010 JOUKKUETULOKSET Sij. Seura Nimi Slope Out In Yht. J-tulos 1 Golf Porrassalmi Seppo Jantunen 18 13 20 33 Alice Virtanen, kapt. 19 15 16 31 Anne Kulju 12 17 14 31 Lasse Miettinen 9 16 14

Lisätiedot

Ylä-Savon ammattiopisto, Aikuiskoulutus, tutkinnon suorittaneita 1.1.2015-31.5.2015

Ylä-Savon ammattiopisto, Aikuiskoulutus, tutkinnon suorittaneita 1.1.2015-31.5.2015 Ylä-Savon ammattiopisto, Aikuiskoulutus, tutkinnon suorittaneita 1.1.2015-31.5.2015 Automaatioasentajan ammattitutkinto Harmoinen Jukka Tapio, Iisalmi Heikkilä-Luiro Mirja Sisko, Iisalmi Honkanen Harri

Lisätiedot

SOTE-valmistelun alatyöryhmät

SOTE-valmistelun alatyöryhmät SOTE-valmistelun alatyöryhmät Etelä-Savon sote-ryhmän alle on perustettu seuraavat alatyöryhmät sosiaali- ja perhepalvelut terveyspalvelut vanhuspalvelut vammaispalvelut mielenterveys- ja päihdepalvelut

Lisätiedot

ESPORT WOMEN'S CUP NETISSÄ SIVU 1 LOHKO 1 LOHKO 1 * VOIN PELATA PÄIVISIN VIIMEINEN PELIPÄIVÄ 29.11.2015 LOHKO 2 LOHKO 2

ESPORT WOMEN'S CUP NETISSÄ SIVU 1 LOHKO 1 LOHKO 1 * VOIN PELATA PÄIVISIN VIIMEINEN PELIPÄIVÄ 29.11.2015 LOHKO 2 LOHKO 2 ESPORT WOMEN'S CUP NETISSÄ SIVU 1 LOHKO 1 LOHKO 1 25 0500-425200 * ANNA MAIJA MÄKELÄ 3280 050-4129867 * JANE HEPW ORTH 3187 050-3858154 / niina.salminen@metsagroup.com NIINA SALMINEN 3139 0 0 040-5900

Lisätiedot

ISTUMALENTOPALLON SUOMEN CUP 2015

ISTUMALENTOPALLON SUOMEN CUP 2015 ISTUMALENTOPALLON SUOMEN CUP 2015 Homenokka-turnauksessa Istumalentopallon Suomen Cupia on pelattu vuodesta 1985 TULOKSET ry 31. SUOMEN CUP Jyväskylässä 26.-27.9.2015 L O P P U T U L O K S E T NAISTEN

Lisätiedot

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 0:09:02 Harri Hakola 7,8 4 12:35:06 0:09:10 Harri Hakola

Lisätiedot

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 0:09:02 Harri Hakola 7,8 4 12:35:06 0:09:10 Harri Hakola

Lisätiedot

Kuhmolainen Maraton 2015

Kuhmolainen Maraton 2015 Kuhmolainen Maraton 2015 T U L O K S E T Kilpailun sarjat: MYLM; NYLM; M40M; N40M; M50M; M60M; MP; NP; M40P; N40P; M50P; N50P; M60P; N60P; M10; N10; MYLM Miehet Maraton 42.2 km 1. Daniel Kannapinn Selbstläufer

Lisätiedot

30 SIVISTYSLAUTAKUNTA 300 HALLINTOPALVELUT

30 SIVISTYSLAUTAKUNTA 300 HALLINTOPALVELUT 30 SIVISTYSLAUTAKUNTA 300 HALLINTOPALVELUT 300 Hallintopalvelut Markku Kankkunen 3001 Sivistyslautakunta Markku Kankkunen Tuija Kauppinen, Marja-Liisa Brunou 3002 Hallinto, koulutoimi Markku Kankkunen

Lisätiedot

ESPORT WOMEN'S CUP NETISSÄ SIVU 1 LOHKO 1 LOHKO 1 * VOIN PELATA PÄIVISIN VIIMEINEN PELIPÄIVÄ 14.2.2016 LOHKO 2 LOHKO 2

ESPORT WOMEN'S CUP NETISSÄ SIVU 1 LOHKO 1 LOHKO 1 * VOIN PELATA PÄIVISIN VIIMEINEN PELIPÄIVÄ 14.2.2016 LOHKO 2 LOHKO 2 ESPORT WOMEN'S CUP NETISSÄ SIVU 1 LOHKO 1 LOHKO 1 25 0500-425200 * ANNA MAIJA MÄKELÄ 3310 050-3552550 / heidi.johansson@patrol.fi HEIDI JOHANSSON 3199 040-5900 557 * SELENE MARCKW ORT 3193 0 0 050-4129867

Lisätiedot

Ahonkylän koulun johtokunta

Ahonkylän koulun johtokunta 1 KOULUJEN JOHTOKUNNAT 2013-2016 Ahonkylän koulun johtokunta Puheenjohtaja Toni Lahti Lassi-Matti Rauhala Varapuheenjohtaja Anne Mäenpää Johan Mäenpää Jäsen Marjut Lahti Matti Ylisaukko-Oja Jäsen Marja

Lisätiedot

ESPORT WOMEN'S CUP NETISSÄ SIVU 1 LOHKO 1 LOHKO 1 * VOIN PELATA PÄIVISIN VIIMEINEN PELIPÄIVÄ 10.1.2016 LOHKO 2 LOHKO 2

ESPORT WOMEN'S CUP NETISSÄ SIVU 1 LOHKO 1 LOHKO 1 * VOIN PELATA PÄIVISIN VIIMEINEN PELIPÄIVÄ 10.1.2016 LOHKO 2 LOHKO 2 ESPORT WOMEN'S CUP NETISSÄ SIVU 1 LOHKO 1 LOHKO 1 25 0500-425200 * ANNA MAIJA MÄKELÄ 3300 050-3552550 / heidi.johansson@patrol.fi HEIDI JOHANSSON 3157 040-5357359 * EEVA HINTTALA 3140 0 0 050-5292599 /

Lisätiedot

Kokoonpano 1998-1999. 1. varapuheenjohtaja Jarno Moisala 2. varapuheenjohtaja Paula Mattila 3. varapuheenjohtaja Janne Jounila

Kokoonpano 1998-1999. 1. varapuheenjohtaja Jarno Moisala 2. varapuheenjohtaja Paula Mattila 3. varapuheenjohtaja Janne Jounila ------------------ Raahen nuorisovaltuuston kokoonpanot vuosina 1998-2007 Raahen nuorisovaltuustoon kuuluu 20 nuorta, iältään 14-25 vuotta. 10 jäsentä valitaan joka vuosi marras-joulukuussa toimitettavissa

Lisätiedot

Alueelliset metsäsertifiointitoimikunnat 2016 2020. Eteläinen metsäsertifiointitoimikunta

Alueelliset metsäsertifiointitoimikunnat 2016 2020. Eteläinen metsäsertifiointitoimikunta Alueelliset metsäsertifiointitoimikunnat 2016 2020 Eteläinen metsäsertifiointitoimikunta Stefan Borgman, pj Mauri Nousiainen Mikael Rosenberg Samuli Hujo Antero Lehti Erkki Penkari Markus Niemelä Kimmo

Lisätiedot

ESPORT WOMEN'S CUP LOHKO 1 LOHKO 1 VIIMEINEN PELIPÄIVÄ 24.4.2016 LOHKO 2 LOHKO 2

ESPORT WOMEN'S CUP LOHKO 1 LOHKO 1 VIIMEINEN PELIPÄIVÄ 24.4.2016 LOHKO 2 LOHKO 2 ESPORT WOMEN'S CUP LOHKO 1 LOHKO 1 050-3030280 / mari.kimanen@gmail.com * MARI KIMANEN 3159 050-3552550 / heidi.johansson@patrol.fi HEIDI JOHANSSON 3230 040-5900 557 * SELENE MARCKWORT 3199 0 0 0500-425200

Lisätiedot

1 (5) Vuonna 2014 myönnetyt apteekkiluvat. Myönnetyt luvat 16.12.2014. Kokkolan 3. apteekki apteekkari Birgitta Karita Måsabacka

1 (5) Vuonna 2014 myönnetyt apteekkiluvat. Myönnetyt luvat 16.12.2014. Kokkolan 3. apteekki apteekkari Birgitta Karita Måsabacka 1 (5) Vuonna 2014 myönnetyt apteekkiluvat Myönnetyt luvat 16.12.2014 Kokkolan 3. apteekki apteekkari Birgitta Karita Måsabacka Paimion apteekki apteekkari Päivi Johanna Saarikivi Myönnetyt luvat 26.11.2014

Lisätiedot

PUNKAHARJUN KOULUJEN YLEISURHEILUKILPAILUJEN TULOKSET

PUNKAHARJUN KOULUJEN YLEISURHEILUKILPAILUJEN TULOKSET PUNKAHARJUN KOULUJEN YLEISURHEILUKILPAILUJEN TULOKSET 4.9.13 T 8-40 M 1. ERÄ 1 Saga Kyhyräinen Punkasalmi 7,7 2 Noora Suomalainen Punkasalmi 8,5 3 Alina Jaatinen Punkasalmi 8,6 4 Emilia Kosonen Punkasalmi

Lisätiedot

KÄRRY-SM JÄMI 2015 TULOKSET 17. 18.10.2015

KÄRRY-SM JÄMI 2015 TULOKSET 17. 18.10.2015 KÄRRY-SM JÄMI 2015 TULOKSET 17. 18.10.2015 SM-luokat: DR6, 6-koiran kärryluokka 2 x 6,0 km 1. Kaivola Teemu, L-SVU 20:47.8 10:22.7 10:25.1 34.621 x 2. Lehtomäki Vesa-Pekka, KVKS 22:29.2 11:14.9 11:14.3

Lisätiedot

Liite S1. Hankkeeseen osallistuvien tahojen yhteystiedot 1.2.2012. Etelä-Suomen vakuutusalue. Terveydenhuolto

Liite S1. Hankkeeseen osallistuvien tahojen yhteystiedot 1.2.2012. Etelä-Suomen vakuutusalue. Terveydenhuolto Liite S1. Hankkeeseen osallistuvien tahojen yhteystiedot 1.2.2012 Etelä-Suomen vakuutusalue Kirsi Koljonen, kuntoutusylilääkäri, vastuuhenkilö, Espoo kirsi.koljonen@espoo.fi Terttu Linna-Kantor, kuntoutussuunnittelija,

Lisätiedot

69. KESKI-SUOMEN MAAKUNTAVIESTI 21.2.2016 ÄÄNEKOSKI 69. KESKI-SUOMEN MAAKUNTAVIESTI 21.2.2016 - ÄÄNEKOSKI OSUUSTULOKSET OSUUSTULOKSET 1.

69. KESKI-SUOMEN MAAKUNTAVIESTI 21.2.2016 ÄÄNEKOSKI 69. KESKI-SUOMEN MAAKUNTAVIESTI 21.2.2016 - ÄÄNEKOSKI OSUUSTULOKSET OSUUSTULOKSET 1. 69. KESKI-SUOMEN MAAKUNTAVIESTI 21.2.2016 ÄÄNEKOSKI OSUUSTULOKSET OSUUSTULOKSET 1.OSUUS 1 48 JOUTSA-1 Räsänen Veli-Matti 22.56,8 2 6 SAARIJÄRVI-1 Vertanen Olli 22.59,1 3 3 JYVÄSKYLÄ-1 Mikkonen Tomi 23.04,8

Lisätiedot

Duodecim - Valtuuskunnan vaalit Tulos vertailulukujärjestyksessä Liitto: I - Turunmaan Duodecimin vaaliliitto

Duodecim - Valtuuskunnan vaalit Tulos vertailulukujärjestyksessä Liitto: I - Turunmaan Duodecimin vaaliliitto Liitto: I - Turunmaan Duodecimin vaaliliitto 2 7 Pirilä Laura 125 1 639,000 2 1609,000 63871964 12 10 Viikari Paula 101 2 319,500 7 459,714 12016565 20 5 Korkeila Jyrki 100 3 213,000 11 292,545 31927015

Lisätiedot

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus 3. 4.5.2011/18 Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011 EDUSKUNNAN VIIKKO Toimittanut eduskuntatiedotus SISÄLLYSLUETTELO Muuta.................... 41 MUUTA Tiistai 3.5.2011 Valiokuntien vaaleissa

Lisätiedot

työ- ja elinkeinotoimiston johtaja Raivio Tuula 050 396 2966 johdon sihteeri, henkilöstöasiat

työ- ja elinkeinotoimiston johtaja Raivio Tuula 050 396 2966 johdon sihteeri, henkilöstöasiat KESKI-PIRKANMAAN TE- TOIMISTO Asiakaspalvelu klo 9-15.45 poikkeuksena Ikaalisten yhteispalvelupiste, asiakaspalvelu klo 10-12 ja 13-15. HUOM! ks. lounastuntien sulkuajat toimipaikoittain! Virkailijoiden

Lisätiedot

Piirinmestaruuskilpailut/piiricup IV Juuan Suurin tulos KKP:n Otto Huovisella 3892 g. Osallistujia 139.

Piirinmestaruuskilpailut/piiricup IV Juuan Suurin tulos KKP:n Otto Huovisella 3892 g. Osallistujia 139. Piirinmestaruuskilpailut/piiricup IV Juuan 24.3.2013. Suurin tulos KKP:n Otto Huovisella 3892 g. Osallistujia 139. NU12 NU15 NU18 1. Issakainen Iida PKUK 656 g 2. Lintunen Riku PP 246 g 1. Väistö Jalmari

Lisätiedot

TULOKSET SM-PILKKI 2009 28.2.2009 Voionmaan opisto

TULOKSET SM-PILKKI 2009 28.2.2009 Voionmaan opisto TULOKSET SM-PILKKI 2009 28.2.2009 Voionmaan opisto TKEK = Työväen Kala- ja Eräkerho Kirkkonummi = Kirkkonummen Kala- ja Metsämiehet H-linna = Hämeenlinnan Kala ja Erä ry TEM = Tesoman Erämiehet ry TULOKSET

Lisätiedot

OSUUSKAUPPA SUUR-SAVON HALLINTO 2016

OSUUSKAUPPA SUUR-SAVON HALLINTO 2016 OSUUSKAUPPA SUUR-SAVON HALLINTO 2016 JOROINEN RANTASALMI ENON- KOSKI SAVONRANTA KERIMÄKI SULKAVA HIRVENSALMI PERTUN- MAA RISTIINA PUUMALA HALLITUS 2016 Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Hämäläinen Heikki

Lisätiedot

LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015

LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015 LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015 MIEHET 100 m 11,10 Joonas Kokko 2015 200 m 22,55 Joonas Kokko 2015 400 m 48,53 Jukka Latva-Rasku -97 800 m 1.51,78 Pekka Passinen -94 1000 m 2.26,94 Ville Hautala -91 1500

Lisätiedot

Henkilökohtaiset SM-mitalit ajanjaksolla 1921 2010 (mukana myös joukkuemitalit)

Henkilökohtaiset SM-mitalit ajanjaksolla 1921 2010 (mukana myös joukkuemitalit) Henkilökohtaiset SM-mitalit ajanjaksolla 1921 2010 (mukana myös joukkuemitalit) Nimi Kulta Hopea Pronssi Yhteensä Aila Virkberg 15 17 9 41 Teija Virkberg 21 7 8 36 Petri Keskitalo 25 4 3 32 Arto Peltoniemi

Lisätiedot

Tutkintopäivä 28.5.2014

Tutkintopäivä 28.5.2014 Tutkintopäivä 28.5.2014 Koulutusala Sosiaali- ja terveys Kuntoutuksen koulutusohjelmasta valmistuu tutkintonimikkeellä sairaanhoitaja Saari Suvi, Kouvola Sosiaaliala- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen

Lisätiedot

NAISTEN PUOLIVÄLIERÄT 2010

NAISTEN PUOLIVÄLIERÄT 2010 NAISTEN PUOLIVÄLIERÄT 2010 Kolmella voitolla välieriin Puolivälierien historia Puolivälieriä on pelattu vuosina 1991 2003, 2009. Vuosina 1991 1994 jatkoon pääsi kahdella voitolla. Vuosina 1995 2003, 2009

Lisätiedot

Linkopallo Naiset 1 Anne Karvinen Heinävesi 18, Heinävesi 2 Marja-Leena Ukkonen LepU 17, Raahe 3 Lilli Korhonen LepU 17,25

Linkopallo Naiset 1 Anne Karvinen Heinävesi 18, Heinävesi 2 Marja-Leena Ukkonen LepU 17, Raahe 3 Lilli Korhonen LepU 17,25 Linkopallo Naiset 1 Anne Karvinen Heinävesi 18,89 15.5.2013 Heinävesi 2 Marja-Leena Ukkonen LepU 17,36 25.5.2013 Raahe 3 Lilli Korhonen LepU 17,25 25.5.2013 Raahe 4 Paula Kaivoselkä Varkaus 16,90 7.5.2013

Lisätiedot

EL:n PILKKIMESTARUUSKILPAILUT Anttola TULOS. MIEHET ALLE 70 VUOTTA 30 Parasta

EL:n PILKKIMESTARUUSKILPAILUT Anttola TULOS. MIEHET ALLE 70 VUOTTA 30 Parasta 1 MIEHET ALLE 70 VUOTTA 30 Parasta 1 1948 Heiskanen Veijo Pohjois-Pohjanmaan piiri alle 70 2 1881 Lindberg Kari Keski-Suomen piiri alle 70 3 1786 Neuvonen Mikko Etelä-Savon piiri alle 70 4 1374 Myyry Pertti

Lisätiedot

Suomen Cup - Vantaa. Vantaa. Naiset 3 x 3,3 km (V) TULOKSET. 3,3 km TD: Apulais-TD: Kilpailun johtaja: m m m m

Suomen Cup - Vantaa. Vantaa. Naiset 3 x 3,3 km (V) TULOKSET. 3,3 km TD: Apulais-TD: Kilpailun johtaja: m m m m Suoen Cup - Naiset x, k (V), k - 11:1:00 Tuoarineuvosto, k 00 1 2 4 5 6 7 8 Nr Joukkue / Nii 11 Oulun Hiihtoseura 11-1 Ruut Vähäetsä 11-2 Eeva Palosaari 11 - Riitta-Liisa Roponen Kangasnieen Kalske - 1

Lisätiedot

KOUVOLAN HYVINVOINTIPALVELUT

KOUVOLAN HYVINVOINTIPALVELUT Asiakkaan osallisuus Asiakkaiden tarpeet ja ennakointi Strategia, arvot ja visio PALVELUOHJAUS Elämän alkupolku Opin polku Toiminnan seuranta ja arviointi Tyytyväiset asiakkaat ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Lisätiedot

Kuntayhtymän organisaatio ja esimiesten määrääminen vuodelle 2014. Organisaatioon ei esitetä muutoksia vuodelle 2014.

Kuntayhtymän organisaatio ja esimiesten määrääminen vuodelle 2014. Organisaatioon ei esitetä muutoksia vuodelle 2014. Yhtymähallitus 191 16.12.2013 Kuntayhtymän organisaatio ja esimiesten määrääminen vuodelle 2014 356/1.12.120/2013 Yhtymähallitus 191 Kuntayhtymän johtosäännön 2 :n mukaan yhtymähallitus määrää kuntayhtymän

Lisätiedot

Vakanssi Nimi Nykyinen nimike Uusi nimike 142081 Hyttinen Jouni rehtori virka rehtori 142082 Kazera Maija luokanopettaja virka Luokanopettaja 142083

Vakanssi Nimi Nykyinen nimike Uusi nimike 142081 Hyttinen Jouni rehtori virka rehtori 142082 Kazera Maija luokanopettaja virka Luokanopettaja 142083 Vakanssi Nimi Nykyinen nimike Uusi nimike 142081 Hyttinen Jouni rehtori virka rehtori 142082 Kazera Maija luokanopettaja virka Luokanopettaja 142083 Kosonen Juha luokanopettaja virka Luokanopettaja 142084

Lisätiedot

Virtain Soutu 24.5.2014 T U L O K S E T 24.5.2014 Virtain Urheilijat --------------- 16:29. Sija Nimi Seura Loppuaika Ero

Virtain Soutu 24.5.2014 T U L O K S E T 24.5.2014 Virtain Urheilijat --------------- 16:29. Sija Nimi Seura Loppuaika Ero Virtain Soutu 24.5.2014 T U L O K S E T 24.5.2014 Virtain Urheilijat --------------- 16:29 Sija Nimi Seura Loppuaika Ero Kirkkovene miehet 10 km Joukkue ================================== 1. Kuopion Soutajat

Lisätiedot

Miehet 11 vuotta 2 km V 1) Juho Virkajärvi JämsänkIlves 7.48,3, 2) Otto Hirvilampi ÄhtärUrh 7.52,6, 3) Elmeri Seppänen JämsänkIlves 8.

Miehet 11 vuotta 2 km V 1) Juho Virkajärvi JämsänkIlves 7.48,3, 2) Otto Hirvilampi ÄhtärUrh 7.52,6, 3) Elmeri Seppänen JämsänkIlves 8. Keuruun Hiihdot 8.3.2015 Tuloksia Naiset 10 vuotta 2 km V 1) Lotta Salonen KaipVire 7.26,4, 2) Heta Virkajärvi KaipVire 7.46,7, 3) Inka Lakanen PerhKiri 7.51,4, 4) Melia Palsinajärvi KaipVire 7.59,7, 5)

Lisätiedot

Kansaneläkelaitos Etelä-Suomen vakuutusalue Espoon vakuutuspiiri 31.1.2011 Dnro 9/331/2010

Kansaneläkelaitos Etelä-Suomen vakuutusalue Espoon vakuutuspiiri 31.1.2011 Dnro 9/331/2010 Kansaneläkelaitos Etelä-Suomen vakuutusalue Espoon vakuutuspiiri 31.1.2011 Dnro 9/331/2010 VALITUT PALVELUNTUOTTAJAT Kelan vaikeavammaisten avoterapiapalveluiden palveluntuottajat Espoon vakuutuspiirissä

Lisätiedot

Nuoret: Naiset: 1 Lehikoinen Kirsi Liperin urheilukalastajat 2798 2 Ovaskainen Heidi Pielisen pilkkijät 2236. Miehet:

Nuoret: Naiset: 1 Lehikoinen Kirsi Liperin urheilukalastajat 2798 2 Ovaskainen Heidi Pielisen pilkkijät 2236. Miehet: SM-lohipilkki 20.3.2016 Pirttilahdella Osallistujia oli 560 Pakkasta oli aamulla kymmenisen astetta, mutta päiväksi lämpeni -2 asteeseen Kaloja nousi yhteensä 175,796 kg Nuoret: 1 Hirvonen Niilo Outokumpu

Lisätiedot

Nro Nimi seura 1 tulos 2 tulos 3 tulos paras sija 109 Pirjo Kekäle 5,08 5,48 5,86 5, Rosanna Kiiramo Anttolan ryhmäkoti 5,63 5,29 5,21 5,63 2

Nro Nimi seura 1 tulos 2 tulos 3 tulos paras sija 109 Pirjo Kekäle 5,08 5,48 5,86 5, Rosanna Kiiramo Anttolan ryhmäkoti 5,63 5,29 5,21 5,63 2 Laji: Kuula NAISET Nro Nimi seura 1 tulos 2 tulos 3 tulos paras sija 109 Pirjo Kekäle 5,08 5,48 5,86 5,86 1 102 Rosanna Kiiramo Anttolan ryhmäkoti 5,63 5,29 5,21 5,63 2 92 Riikka Sysmäläinen Kaarisilta

Lisätiedot

TAHKO 2009 JOUKKUETULOKSET, PISTEBOGEY-KILPAILU

TAHKO 2009 JOUKKUETULOKSET, PISTEBOGEY-KILPAILU Joukkuetulokset, sivu 1 (7) TAHKO 29 JOUKKUETULOKSET, PISTEBOGEY-KILPAILU Sij. Seura Nimi Slope 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 Yht. J-tulos 1 TGS Anu Puustinen 15,5 4 5 7 4 3 4 4 4 7 5 5 4

Lisätiedot

LAPPEENRANTA 2010 JOUKKUETULOKSET

LAPPEENRANTA 2010 JOUKKUETULOKSET LAPPEENRANTA 2010 JOUKKUETULOKSET Sij. Seura Nimi Slope Out In Yht. J-tulos 1 Golf Porrassalmi Seppo Jantunen 18 13 20 33 Alice Virtanen, kapt. 19 15 16 31 Anne Kulju 12 17 14 31 Lasse Miettinen 9 16 14

Lisätiedot

(Lähti: 1 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 1 1. Hulkkonen Mikko Pihkan 41.00

(Lähti: 1 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 1 1. Hulkkonen Mikko Pihkan 41.00 H6 (Lähti: 6 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 6. Sorsa Aleksi Pihkan 23.2 2. Hakuli Tommi KeU 24.02 +50 3. Pietiläinen Aleksi Pihkan 26.54 +3.42 4. Koikkalainen Severi Pihkan 2.46 +4.34 5. Koivisto Antton KeU

Lisätiedot

Heinävesi, 5-kunnan kilpailut

Heinävesi, 5-kunnan kilpailut Heinävesi, 5-kunnan kilpailut 8.9.2011 Seurojen väliset yhteispisteet Heinävesi 139 Savonranta 105 Punkaharju 222 Kerimäki 255 Enonkoski 151 P14 100m 1 Aleksi Sairanen Kerimäki 13.9 2 Jouni Laamanen Punkaharju

Lisätiedot

M35. Poliisien SM suunnistuskilpailut Raaseporissa. Lähtöluettelo. N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos:

M35. Poliisien SM suunnistuskilpailut Raaseporissa. Lähtöluettelo. N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos: Poliisien SM suunnistuskilpailut 22.8.2013 Raaseporissa Lähtöluettelo N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos: M 61 10:30 Risto Vesaluoma 97688 Jokilaaksojen poliisilaitos 62 10:32 Janne Vasenius

Lisätiedot

EUROPARLAMENTTIVAALIT 2014 kh 7.4.2014 190

EUROPARLAMENTTIVAALIT 2014 kh 7.4.2014 190 EUROPARLAMENTTIVAALIT 2014 kh 7.4.2014 190 001. ÄÄNESTYSALUEEN VAALILAUTAKUNTA, KAUPUNGINTALO, OLAVINKATU 27 Pankakari Panu pj. Kok Linnamurto Erja jäsen SDP Vuorinen Eeva vpj KESK Helvilä Inka-Mari jäsen

Lisätiedot

Hassen Lokamaratooonin ( ) tulokset. Maraton

Hassen Lokamaratooonin ( ) tulokset. Maraton Hassen Lokamaratooonin (03.10.2015) tulokset Maraton 1.Ollila Veikko 3.49.06 (M 60/1) 2.Shelepen Viatseslav 3.52.13 (M 50/1) 3.Tetri Eino 3.54.10 (M 50/2) 4.Bäckström Miikka 3.57.26 (M alle 40/1) 5.Tints

Lisätiedot

Kokouksen esityslista liitteineen on saatavana Pohjois-Savon liiton www-sivuilta: www.pohjois-savo.fi/myr

Kokouksen esityslista liitteineen on saatavana Pohjois-Savon liiton www-sivuilta: www.pohjois-savo.fi/myr Esityslista 1/2016 1 (5) KIRJALLINEN KOKOUSMENETTELY (n työjärjestys 19) Vastausaika tulee vireille, kun jäsenet saavat kokousaineiston sähköpostitse. Jäsenillä on viisi (5) työpäivää aikaa reagoida (11.

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Vapaa-ajankalastajapiiri Onkicup 2011

Pohjois-Karjalan Vapaa-ajankalastajapiiri Onkicup 2011 sijoitus Miehet Tulos Tulos Tulos Tulos Tulos osakisat tulos g osakilpailun sijoitus 1. Heikki Matikainen PKUK 9 2900 8 1710 4 325 2,5 565 9 3014 32,5 8514 30 1. 2. Juuso Piiroinen PKUK 7 2820 10 2262

Lisätiedot

Dementiahoitokoti Aatos OY (kotihoito) 0400 185 308 Kirkkotie 347 C 82600 TOHMAJÄRVI (päivitetty 24.8.15)

Dementiahoitokoti Aatos OY (kotihoito) 0400 185 308 Kirkkotie 347 C 82600 TOHMAJÄRVI (päivitetty 24.8.15) TOHMAJÄRVEN KUNTA / ATTENDO OY PL 5352 70701 KUOPIO YKSITYISET KOTITALOUSPALVELUIDEN TUOTTAJAT Yrittäjä Puhelinnumero Dementiahoitokoti Aatos OY (kotihoito) 0400 185 308 Kirkkotie 347 C 82600 TOHMAJÄRVI

Lisätiedot

Kauden parhaat kotimaa 2009-10 Päivitetty 27.3.2010 Naiset 100 m

Kauden parhaat kotimaa 2009-10 Päivitetty 27.3.2010 Naiset 100 m Kauden parhaat kotimaa 2009-10 Päivitetty 27.3.2010 Naiset 100 m Kauden paras Sukunimi Etunimi Seura Synt.aika Paikkakunta 1 Risku Elina SU 070392 11,31 Seinäjoki 26.11.2009 2 Hyttinen Saana SU 011191

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 26.1.2016 4 No Kustannuspaikka Asiatarkistus/varatarkastaja Tiliöijät/varatilijöijä Hyväksyjä/varahyväksyjä

Perusturvalautakunta 26.1.2016 4 No Kustannuspaikka Asiatarkistus/varatarkastaja Tiliöijät/varatilijöijä Hyväksyjä/varahyväksyjä 5000 Lautakunta 5010 Hallinto 5020 Lakkautettu sosiaalitoimi 5030 Lakkautettu terveystoimi 5040 Hellin purkusopimus 5050 Potilas- ja sosiaaliasiamies 5060 Ympäristöterveydenhuolto 5070 Rääkkylä lask (jako

Lisätiedot

Haapakoski Marjaana Pääsihteeri Oulun seudun ammattikorkeakoulun osako.ps@students.oamk.fi

Haapakoski Marjaana Pääsihteeri Oulun seudun ammattikorkeakoulun osako.ps@students.oamk.fi OPINNÄYTETÖIDEN NYKYTILA JA KEHITTÄMISHAASTEET Työseminaari 11.2.2005 klo 9.00 15.30, auditorio 221, II kerros Ilmoittautuneet yhteensä 63 henkilöä [päivitetty 9.2.2005] Nimi Työtehtävä Organisaatio Sähköposti

Lisätiedot

Nuoret 28.4.2012 29.4.2012 1.5.2012 Kokonaistulos Ville Lappi Pielavesi 9665 Janne Lappi Pielavesi 8830 Mikko Juurikka Pudasjärvi 5892

Nuoret 28.4.2012 29.4.2012 1.5.2012 Kokonaistulos Ville Lappi Pielavesi 9665 Janne Lappi Pielavesi 8830 Mikko Juurikka Pudasjärvi 5892 32617 16751 49368 Nuoret 1 Ville Lappi Pielavesi 9665 4858 14523 2 Janne Lappi Pielavesi 8830 3843 12673 3 Mikko Juurikka Pudasjärvi 5892 4050 9942 4 Elina Luokkanen Taivalkoski 4424 2402 6826 5 Tuomas

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 94/00.02.04/2013 181 Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 11.9.2013 Vt. sosiaali- ja terveysjohtaja Markku Liimatainen 6.9.2013: Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Laukkala- Sulkava

Laukkala- Sulkava URMAS-CUP 1. päivä Iisalmi 17.5.2014 Sarja N Paras aika 23.51 1. Annunen Enni K-P 275 268 570 1113 2. Tiainen Tarja K-P 261 288 552 1101 3. Jaakola-Kääriä Kati Oulu 261 288 546 1095 4. Jänkälä Niina Lappi

Lisätiedot

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht.

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht. OPM-Cup 2014 lopputulokset Cupiin ilmoittautui 198 maksanutta. Jarkko Kalliomäki keräsi huippupisteet ja voitti cupin. Kisa oli kaikkiaan hurjan tasokas. SM-kisoihin selvisi varmuudella yli 230 pisteen

Lisätiedot

Luettelo voittajista ja voitoista Huomisen Rakenta -tukiryhmän arpajaisissa 1 Akvarellimaalaus: Päivi Riihinen 600,00 657 Hannu Hokkanen Jyskä 1

Luettelo voittajista ja voitoista Huomisen Rakenta -tukiryhmän arpajaisissa 1 Akvarellimaalaus: Päivi Riihinen 600,00 657 Hannu Hokkanen Jyskä 1 Luettelo voittajista ja voitoista Huomisen Rakenta -tukiryhmän arpajaisissa 1 Akvarellimaalaus: Päivi Riihinen 600,00 657 Hannu Hokkanen Jyskä 1 Akvarellimaalaus: Päivi Riihinen 600,00 1311 Sirpa Martins

Lisätiedot

RHY:n hirvenhiihtokisa

RHY:n hirvenhiihtokisa RHY:n hirvenhiihtokisa Juuka, 05.03.2016 Yksilökilpailut Kilpasarja Miehet alle Nimi Nro Seura Hiihto Arviointi Ammunta Pisteet 1. Nousiainen Jarno 102 Petrovaaran Metsästysseura 2. Hirvonen Jarkko 101

Lisätiedot