TOSI-TV OSANA DOKUMENTARISMIA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOSI-TV OSANA DOKUMENTARISMIA"

Transkriptio

1 TOSI-TV OSANA DOKUMENTARISMIA Juha Aarikka Opinnäytetyö, syksy 2004 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Turun yksikkö Viestinnän koulutusohjelma Medianomi(AMK)

2 TIIVISTELMÄ Aarikka, Juha Tosi-tv osana dokumentarismia, Turku syksy 2004, 34 s Diakonia-ammattikorkeakoulu, Turun yksikkö, medianomi(amk). Opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia tosi-tv:n ja dokumentin yhtäläisyyksiä. Niillä on selkeitä yhteisiä sisällöllisiä ja työmetodillisia samankaltaisuuksia. Käsittelen myös tositv:n käsikirjoittamista ja ohjaamista esimerkkeinä työmetodien samankaltaisuudesta. Tosi-tv:n ohjaajan rooli eroaa perinteisestä ohjaajakäsityksestä, koska lähtökohtana, että todellisuutta ei voi ohjata. Sitä voi suunnitella ja ennakoida. Tosi-tv on tutkimusalue, josta ei ole juurikaan tehty tutkimuksia. Tämän vuoksi kirjalliset lähteeni käsittelevät dokumentarismia. Toisena informaation lähteenä käytän teemahaastatteluita. Haastatteluiden tarkoituksena on selvittää sekä alan ammattilaisten näkemystä tosi-tv:n suhteesta dokumentarismiin ja muihin ohjelmatyyppeihin että työmetodeja. Haastateltavina ovat tosi-tv-ohjaajat Kim Finn ja Tuomas Summanen. dokumentaristi Jean Bitar ja elokuva- ja televisiotieteen dosentti Veijo Hietala. Tutkielmani todistaa tosi-tv:n ja dokumentarismin suhteen, mutta tuo esiin vahvan yhtäläisyyden fiktion kanssa. Tosi-tv:llä on molempien ohjelmatyyppien kanssa yhtenäisyyksiä lähinnä työtavoissa. Tämä osoittaa tosi-tv:n jakautuneen useaan erilaiseen alalajiin, joita yhdistää ainoastaan sana tosi-tv. Dokumentarismi on tällä hetkellä nousemassa aiempaa suurempaan suosioon ja saa jatkuvasti uusia variaatioita. Tosi-tv saa vaikutteita dokumenteista ja samalla dokumentti saa vaikutteita tosi-tv:stä. On arvioitu, että henkilövetoinen dokumenttikerronta yleistyy myös suomalaisessa dokumenttikulttuurissa. Tosi-tv:n ohjaamisen ymmärtäminen on yksi työkalu, millä uuden dokumenttikulttuurin luominen on mahdollista. Asiasanat: viestintä, tosi-tv, dokumentti, fiktio, viihde, käsikirjoittaminen

3 ABSTRACT Aarikka, Juha. Reality Tv as part of Documentarism, Turku, Autumn 2004, Language: Finnish, 34 pages. Diaconia Polytechnic, Turku Unit, Degree Programme in Communication and Media Arts, Media Artist. Reality TV is a well known television format. It has a significant amount of similarities with documentaries. The aim of this study is to define these similarities and analyze their relation with reality TV. To do this, two general definitions must be made. One, there is no exact definition what reality TV is and two there are no definitions for different genres inside reality TV. The idea of directing reality TV is foggy. How can anyone direct reality? My purpose is to give tools how to direct reality TV. I am not trying to write a definitive manual, only to point out the main tools of the director. There is not much written data about reality TV. Therefore I had to rely on literature dealing with documentary realism and ways of directing. My other source of information was interviewing directors and media scientist. The form of study was qualitative. For the study I interviewed reality TV directors Kim Finn, and Tuomas Summanen, documentary director Jean Bitar and PhD Veijo Hietala, docent in Media Studies. The main results of the study, points out similarities between documentary and reality TV manuscripts. Writing a documentary manuscript and planning actions for reality TV are based on the same idea and purpose, to stress the chosen point of view of the program. Reality TV is a television genre that can be considered as a hybrid of several different genres. It adapts qualities from documentaries, fiction and music videos therefore it does not have to create its own way of screenwriting. The overall narration follows traditional storytelling to please those who watch it for entertainment. Key words: reality TV, documentary, fiction, entertainment, qualitative

4 Sisältö 1 JOHDANTO MITÄ TOSI-TV ON Kilpailuohjelmat Sosiaaliset kilpailut Seurantaohjelmat SYYT TOSI-TV:N SUOSIOON Tuotantoteknologia Tosi-tv-tuotannon kustannukset Tarinan miellyttävyys TOSI-TV: SUHDE PERINTEISIIN OHJELMATYYPPEIHIN Tosi-tv ja dokumentti Dokumentin käsikirjoittaminen suhteessa tosi-tv:n suunnitteluun Tosi-tv:n käsikirjoittaminen Casting eli henkilöiden valinta Tieto takaa laatua Tosi-tv ei ole todellista Tosi-tv ja cinéma vérité Tosi-tv ja fiktio Tosi-tv ja dokusoap OHJAAJAN ROOLI Ohjaajan perinteiset määritelmät Ohjaaja tosi-tv:sä Konsepti ja formaatti Kuvaustilanteen ohjaaminen JOHTOPÄÄTELMÄT LÄHTEET... 33

5 1 JOHDANTO Työskennellessäni tosi-tv:n parissa, huomasin sen sukulaisuuden dokumentarismiin. Tosi-tv:llä on selkeitä yhtäläisyyksiä dokumentarismiin, kuten seurannallisen materiaalin käyttö. Siinä käytetään suurta materiaalimäärää, josta leikataan eheä draamallinen kokonaisuus. Tämä muistuttaa seurantadokumentin menetelmiä ja suunnittelemattomuudessaan cinéma véritén periaatteita. Muodostin väittämän, että tositv on dokumentarismin viihteellinen alalaji, joka saa vaikutteita dokumentarismin eri osa-alueilta. Tutkielmani ensimmäinen lähtökohta on selvittää tosi-tv:n ja dokumentarismin suhdetta. Toisena lähtökohtana on selvittää tosi-tv:n ohjaajan roolia. Perinteisesti ohjaaja käyttää tuotannon taiteellista valtaa ja vastaa tuotteen sisällöllisistä ratkaisuista. Nämä väittämät pitävät paikkaansa myös tosi-tv:ssä, mutta kysymys onkin kuinka tämä tapahtuu. Varsinainen kysymys on, kuinka ohjaaja voi ohjata todellisuutta. Onko se vain leikkausvaiheessa tapahtuvaa draamankaaren muodostamista? Lopputyöni tuoteosana ohjasin pilottijakson tosi-tv-sarjalle Love Boat. Se sai muotonsa ja draamansa leikkausvaiheessa. Oman ohjaajakokemukseni kautta muodostin toisen väittämän, että tosi-tv syntyy leikkausvaiheessa. Tähän mennessä tosi-tv:n määritelmät ovat olleet hyvin laveita ja tarkka määritelmä, mitä tosi-tv on, puuttuu. Koko ohjelmatyypin ja sen alla olevien alatyyppien määrittely on tärkeä osa, jotta voi käsitellä kokonaisen lajityypin suhdetta sekä dokumentarismiin että ohjaamiskäytäntöön. Tutkielmassani pyrin antamaan kuvan mitä tosi-tv on ja kuinka ohjaajan toiminta poikkeaa ohjaajan roolista fiktion ja dokumentin suhteen. Ohjaajan osuutta lukuun ottamatta tosi-tv on perinteisesti toimivaa televisiotuotantoa. Opinnäytetyön tarkoituksena on antaa kuva, mitä tosi-tv tällä hetkellä on ja mitkä ovat ohjaajan työkalut ja työskentelytavat. Tosi-tv on ohjelmatyyppi, mikä on jatkuvan muutoksen tilassa. Siitä kehitettään jatkuvasti erilaisia variaatioita. Tästä huolimatta ohjaajan toiminta pysyy samankaltaisena. Valitessani haastateltavia lopputyötäni varten, tärkein kriteerini oli haastateltavien erilaiset taustat. Halusin haastateltavaksi ohjaajia, joilla on takanaan erilainen määrä

6 6 tosi-tv-ohjelmia. Tuomas Summasella tosi-tv:n ohjaustöitä on useita ja Kim Finn on ohjannut yhden ja työstää toista. Halusin mukaan myös dokumentaristin ja päädyin Jean Bitariin, koska hän on ohjannut monenlaisia dokumentteja ja viimeisimpänä seurantadokumentin Minä ja Itä-Hakkila. Tutkijan näkökulma oli mielestäni saatava mukaan, joten päädyin Veijo Hietalaan. Hän on kirjoittanut aiheesta ja tunnustautunut tosi-tv-faniksi. Haastateltavien määrä oli ainoastaan neljä johtuen lopputyön laajuudesta. Neljän haastateltavan ryhmä saattaa antaa värittyneen kuvan aiheesta, mutta uskon erilaiset taustat ja toimenkuvat omaavien haastateltavien antavan laajan informaatiopohjan aiheesta. Värittynyttä kuvaa tosi-tv:seen saattaa antaa myös subjektiivinen analyysini alan kirjallisuuteen. Dokumentarismista kertovan kirjallisuuden analysointi ja vertaaminen tosi-tv:seen on subjektiivinen näkemykseni aiheeseen.

7 7 2 MITÄ TOSI-TV ON Vielä viisi vuotta sitten tosi-tv tarkoitti lähinnä hauskoja kotivideoita joita näytettiin niille varatuissa lyhyissä viihdeohjelmissa. Erityisesti Suomessa Nelosen esittämän Tositv nimisen ohjelman kautta kyseinen käsite oli vallalla ennen nykyisten tosi-tvohjelmien suosiota. Tositv näytti katsojien lähettämiä kotivideoita todellisesta elämästä. Muista kotivideo-ohjelmista se poikkesi näyttämällä muutakin kuin hupivideoita. Tositv näytti myös dokumentaarisia selviytymistarinoita vaarallisista tilanteista. Tuosta ajasta on tultu paljon eteenpäin aikaan, jolloin tosi-tv on suurta yksi suosituimpia ohjelmatyyppejä televisiossa ja nykystandardin mukaisia tosi-tv-ohjelmia näyttävät lähes kaikki televisionkanavat (Finnpanel Oy 2004, elektroninen materiaali). Tosi-tv:n alkumuotoina voidaan pitää esimerkiksi brittiläistä Crime Watch UK (1984) ja NBC:n Unsolved Mysteries (1987). Sarjojen seuraajina tuli Suomessakin edelleen esitettävä Cops, Rescue 911 ja Real Life Heroes. (Hietala 2000, 32). Jon Dovey on määritellyt tosi-tv:n laajalla näkökulmalla. Hänen mukaansa tosi-tv:ksi täytyy lukea talk-show:t, dokusoap-ohjelmat, järjestetyt dokumentit kuten Selviytyjät. (Dovey 2001, 135). Tosi-tv:n määritelmää hankaloittaa tosi-tv:n sekoittuminen muihin ohjelmatyyppeihin. Varsinkin lehdistössä tosi-tv:nä pidetään monen tyyppisiä ohjelmia. Kirsikka Saari pitää Noriko-show:ta tosi-tv:nä (Saari 2004, 18). Ainoa asia mikä siinä on totta, on se että siinä höynäytetään julkisuuden ihmisiä Candid Cameran (1949) tyyliin, jota on pidetty tosi-tv:n yhtenä alkumuotona (Hietala 2000, 32). Tämän tyyppisiä ohjelmia voi yhtä hyvin kutsua perinteiseksi televisioviihteeksi ilman tosi-tv liitettä. Tosi-tv:n voi määritellä monella tavalla, koska lajityyppi jakautuu moneen eri alatyyppiin. Yleismääritteenä voisi olla, että tosi-tv on televisio-ohjelmatyyppi, jossa seurataan tavallisten ihmisten toimia ja kokemuksia erilaisissa luonnollisissa tai järjestetyissä ympäristöissä. (Finn 2004, haastattelu). Määritelmä on hyvin laaja, koska ohjelmien kirjo on valtava.

8 8 Ohjelmat poikkeavat toisistaan paljon, minkä vuoksi voidaankin määritellä erilaisia alatyyppejä tosi-tv:lle. Tosi-tv:n eri alatyypeille ei ole vakiintuneita nimiä, joten muodostin oman kolmeen eri alatyyppiin jakautuvan luokittelun. Luokat ovat kilpailuohjelmat, seurantaohjelmat ja sosiaaliset kilpailut. Tosi-tv:n ollessa suhteellisen nuori ohjelmatyyppi, sille ei ole muodostunut vakiintunutta termistöä. Tämän vuoksi esittämäni nimitys sosiaalinen kilpailu on oma termini. 2.1 Kilpailuohjelmat Kilpailuohjelmissa on yleensä suuri palkinto tavoiteltavana. Puhdasta kilpailuohjelmatyyppiä edustaa Fear Factor (Pelkokerroin). Siinä valitut kilpailijat tavoittelevat kymmentätuhatta dollaria kohtaamalla monia haasteita, kuten torakoiden syöminen, pilvenpiirtäjän katonreunalla tasapainoilu ja nopeuskilpailuna kuolleiden rottien kuljettaminen suussa korista toiseen. Tehtävistä nopeimmin suoriutunut kilpailija saa koko palkinnon. Suomessa tuotetuista ohjelmista Australialaiseen formaattiin perustuva Yllytyshullut on kilpailutyypin selkein edustaja. 2.2 Sosiaaliset kilpailut Kaikkein seuratuimmat tosi-tv-tyypin ohjelmat eivät ole puhtaasti kilpailuohjelmia eivätkä seurantaohjelmiakaan. Ne ovat sosiaalisia kilpailuja, joissa kilpaillaan osakilpailuissa ja sosiaalisessa taktikoinnissa muita kilpailijoita vastaan. Tunnetuimpia ohjelmia ovat Big Brother ja Survivors (Selviytyjät). Suomessa tuotetuista tosi-tvohjelmista tätä lajityyppiä edustavat Suuri Seikkailu, Idols ja Suomen Robinson. Oleellisena osana tätäkin ohjelmatyyppiä on suuri palkinto. Se vaihtelee muutamista tuhansista dollareista jopa miljooniin dollareihin, uraan menestyvässä yrityksessä tai levytyssopimukseen suureen levy-yhtiöön. Voisikin sanoa, että mitä pidempi on ohjelman kesto kilpailijaa kohden, sitä suurempi palkinto on tiedossa. MTV3:n Suuri

9 9 Seikkailu kestää kolmekymmentä päivää ja palkkiona on kolmekymmentätuhatta euroa. Yhdysvaltalainen Survivor palkitsee menestyneimmän kilpailijan miljoonalla dollarilla. Sosiaalisiin kilpailuihin liittyy oleellisesti kilpailijoiden tiputtaminen pois kilpailusta äänestämällä. Ohjelmaformaatista riippuen äänestäjinä ovat katsojat tai kanssakilpailijat. Kilpailijoiden tiputtaminen luo mahdollisuuden taktikoinnille, erilaisten liittojen tekemiselle ja kieroilulle. Tämä sosiaalinen kanssakäyminen tekee tästä tosi-tv-tyypistä suositun (Finnpanel Oy 2004, elektroninen aineisto). 2.3 Seurantaohjelmat Seurantaohjelmissa seurataan kohteen tai kohteiden elämää heidän omassa tai osittain järjestetyssä ympäristössä. Tosi-tv-lajityypin mukaisesti seurantaohjelmatkin jakautuvat kahteen alatyyppiin, kuuluisuuksien seuraamiseen ja tavallisten ihmisten seuraamiseen. Kuuluisuuksien seuraamisesta selkeimpinä esimerkkeinä ovat MTV:n The Osbournes, Nelosella pyörivät Ann Nicole Smith Show sekä Ron Jeremy ja himmeet tähdet. MTV on esittänyt vuoden 2004 aikana ohjelmia kuuluisista pareista, jotka ovat menossa naimisiin ja heidän hääprosessinsa seurannasta. Heistä esimerkkinä muusikko Dave Navarro ja malli Carmen Electra. The McCoys Show oli suomalainen versio kuuluisuuksien seuraamisesta. Ohjelmassa seurattiin muusikkopariskunta Andy ja Angela McCoyn elämää. Tosi-tv:lle tyypillisen tavan mukaan esimerkiksi The Osbournes ja Ron Jeremy ja himmeet tähdet ovat lajityyppien rajalla. Niissä seurataan ihmisten toimintaa, mutta ne vaikuttavat liian järjestetyiltä ollakseen puhtaasti tosi-tv:tä. Ohjaaja Kim Finn luokitteleekin kyseiset ohjelmat perinteiseen sitcomiin, tilannekomediaan (Finn 2004, haastattelu). Tavallisten ihmisten seuraaminen on ollut jo vuosia brittiläisen Real Life at Ibiza ohjelman kantava idea. Siinä seuraillaan Ibizalla lomailevien brittinuorten villiä lomailua ja lomakohteissa työskentelevien brittien elämää. Samasta aihepiiristä kertoi

10 10 Sub Marine, Subtv:llä syksyllä 2003 esitetty nuorten juhlintaohjelma. Siinä seurailtiin kahden erillisen nuorisoryhmän vuorokauden mittaista risteilyä. Seurantaohjelmiin voi luokitella myös Miljonääri-Jussi ja Unelmien poikamies. Ne ovat seurannallisia ohjelmia, mutta sisältävät kuitenkin elementtejä myös sosiaalisista kilpailuista. Miljonääri-Jussissa ja Unelmien poikamiehessä oleellisena osana ohjelmaa on oletettu palkinto, joka näissä tapauksissa on avioliitto. Miljonääri-Jussi kyseessä oli kuitenkin huijaus, mutta tavoite oli sama kuin Unelmien poikamiehessä, missä tavoitteena on unelmien kumppanin saaminen. Nämä ohjelmat kuuluvat seurantaohjelmiin myös siksi, että niissä katsojat tai kilpakumppanit eivät äänestä ketään pois ohjelmasta. Ohjelmasta poistamiset tekee Jussi tai tavoiteltava poikamies. MTV on ollut tosi-tv:n pioneereja monilla eri sarjoillaan. Vuonna 1992 MTV aloitti sarjansa The Real World. Se esitti tavallisten nuorien elämää New Yorkissa heille vuokratussa asunnossa. (Aslama 2002, 163). Heidän elämäänsä kuvattiin kolmen kuukauden ajan. The Real World on siis eräänlainen seurannallinen esiaste Big Brotherille.

11 11 3 SYYT TOSI-TV:N SUOSIOON Tosi-tv on viime vuosina ollut suurin menestystarina televisiomaailmassa kaikkialla maailmassa. Tosi-tv:n maailmasta kertovan sivuston mukaan Amerikassa on esitetty noin kahtasataa, Britanniassa liki sataa ja Suomessakin on lukuisia tosi-tv-ohjelmia. Sivuston laskelmia ei voi pitää täysin totuudellisina, mutta silti ne antavat hyvän kuvan tosi-tv:n suuresta tuotantomäärästä. Sarjojen suosio Suomessa selviää television katselumääriä mittaavan Finnpanel Oy:n neljännesvuositutkimuksesta. Aikavälillä huhtikuu-kesäkuu 2004, kotimaisia tosi-tvohjelmia on katsotuimpien kahdenkymmenen ohjelman joukossa kolme. Miljönääri- Jussia katsoi parhaimmillaan , Suurta Seikkailua ja Suomen Robinsonia katsojaa. Katsotuin ohjelma tutkimusaikana oli jääkiekon MMkilpailuiden esitetty ottelu saaden katsojaa. Toiseksi katsotuin oli YLE:n Tv-uutiset saaden katsojaa. Kolmanneksi suosituin oli jääkiekon MM-kilpailuiden esitetty ottelu saaden katsojaa. Miljonääri-Jussin esitetty jakso sijoittui neljänneksi. (Finnpanel Oy 2004, elektroninen aineisto). 3.1 Tuotantoteknologia Minna Aslaman mukaan suuri tekijä tosi-tv:n suosiossa on viestintäteknologinen kehittyminen. Videokameroiden tekninen kehittyminen on johtanut ihmisten tottumiseen hieman rosoiseen kuvaan. Televisioon kelvollista kuvaa voidaan tuottaa vain hieman kuluttajahintoja kalliimmilla kameroilla. Aslama käyttää tästä joskus rosoisesta kerronnasta määritelmää kevyen kuvauskaluston estetiikka (Aslama 2002, 167). Tätä samaa esteettistä kokonaisuutta pohtii myös Kim Finn (Finn 2004, haastattelu). Hänen mukaansa tosi-tv:n kuvallinen laatu on jopa hirveää. Esimerkiksi Big Brotherissa taloa tarkkaillaan kauko-ohjattavilla kameroilla ja valvontakameroilla, joiden kuvallinen

12 12 laatu ei voi olla yhtä hyvää kuin perinteisesti ammattikuvaajan käsissä olevan kameran kuva. Valvontakameroiden käyttö on ollut osana ohjelman tyyliä alusta alkaen. Tämä on aiheuttanut katsojien tottumisen tällaiseen estetiikkaan. Katsoja hyväksyy tämän osana tosi-tv:tä, koska teknisesti täydellinen kuva aiheuttaisi epäilyjä kuvan aitoudesta. Liian hyvä kuva näyttää liian järjestetyltä fiktiokerronnalta. (Finn 2004, haastattelu). Myös dokumenttikerronnassa on käytetty ja käytetään kevyttä videokalustoa. Jean Bitarin Minä ja Itä-Hakkila (Bitar Films Oy 2003) on kuvattu kokonaan yhdellä pienellä kuluttajatasoisella videokameralla. Ohjaaja Bitarin mielestä tämä mahdollisti ihmisten kohtaamisen aivan eri tasolla kuin suuren kuvauskaluston kanssa. Hän kykeni menemään naapurinsa luo vain juttelemaan kamera kädessään. Se ei olisi ollut yhtä helppoa, jos mukana olisi ollut kuvaaja ja äänittäjä (Bitar 2004, haastattelu.) Kevyen kuvauskaluston käyttäminen saattaa auttaa kuvausvaiheessa saamaan nauhalle muuten mahdottomia tilanteita. Se kuitenkin aiheuttaa jälkikäsittelyyn lisätyötä (Bitar 2004, haastattelu). Varsinkin äänet vaativat paljon käsittelyä johtuen kameroiden huonoista mikrofonitasoista. Esimerkiksi Minä ja Itä-Hakkila on hetkittäin vaikeaa katsottavaa tekniikan puutteiden vuoksi, mutta tarinan mukana huomion kiinnittäminen tekniikkaan katoaa. Myös fiktiossa on käytetty kevyenkaluston menetelmää. The Blair Witch Project (1999) loi kotivideomaisen hittielokuvan heiluvalla kameralla ja perinteisessä mielessä huonolla äänitekniikalla. Elokuvassa äänet kuuluivat, kuten elokuvan hahmot olisivat kuulleet ne. Perinteisessä fiktiossa äänet pääsääntöisesti optimoidaan katsojan mukaan. Tämä kotivideomainen kerronta sai aikaan elokuvan, josta keskusteltiin paljon ja sai aikaa kohua realistisuudellaan. Jarmo Valkolan (Valkola 2002, 68) mukaan modernin taiteen esteettinen kieli mukailee aina käytettävissä olevan välineistön fyysisiä ominaisuuksia. Valkolan mukaan se luo fenomenologisen yhteyden teoksen ja katsojan välille eli ajan ilmiön, nykyisen tekniikan hyväksynnän (Valkola 2002, 68). Ensimmäisen äänielokuva, The Jazz Singer (1927), oli menestys, koska se tarjosi jotain uutta. Samoin uutta tarjosi Star Wars IV: The New Hope (1977). Se tarjosi ennen näkemättömiä tehosteita. Tosi-tv tarjoaa

13 nykyaikaisen välineistön mahdollistamaa läsnäoloa. Mielestäni tosi-tv on siis vai osa teknisentuotannon jatkumoa Tosi-tv-tuotannon kustannukset Jo vuonna 1998 Iso-Britanniassa tosi-tv ja tosi-tv:n lahkoon laskettava dokusoapohjelmat saivat enemmän katsojia kuin perinteinen draama. Dokusoap:n voi lyhyesti määritellä ohjelmaksi, mikä yhdistää dokumentarismin vakavuuden ja saippuaoopperan viihteellisyyden. Esimerkkinä dokuasoapista on Suomessakin esitettyä Vet School. Vuonna 1998 BBC:n dokumenttiosaston johtaja Paul Hamann sanoikin niiden olevan kanavajohtajille ja tuottajille ylitsepääsemätön houkutin halvempaan tuotantoon. Hamannin mukaan ne ovat kolme kertaa edullisempia tuottaa kuin perinteinen draama. (Bruzzi 2001, 132). Tuotannon edullisuus ei enää välttämättä pidä paikkaansa. Tällä hetkellä menestyvimmät tosi-tv-ohjelmat ovat pitkiä projekteja, jotka sitovat tekijänsä siihen mittavaksi ajaksi. Yhden ohjelman suunnitteluprosessi saattaa viedä suunnitteluryhmältä vuoden päivittäistä työaikaa. Myös kuvauspaikkajärjestelyt ovat suosituimmissa sarjoissa massiivisia ja samalla kalliita. Kuvattavien ja työryhmän sijoittaminen hienoon linnaan Ranskassa on kallista jopa suomalaisen elokuvatuotannon mittakaavassa. (Summanen 2004, haastattelu). 3.3 Tarinan miellyttävyys Viihteen tarkoituksena on antaa nautintoa katsojalleen. On todettu, että tietynlaiset tarinat miellyttävät katsojia enemmän kuin toiset. Tarinassa on olava tiettyjä elementtejä. Konfliktia pidetään yhtenä hyvän draaman elementtinä. Sinällään konfliktin esittäminen ei ole kovin erikoista eikä katsojille mielihyvää tuottavaa. Oleellisia ovat konfliktin vaikutukset sen osapuolille. Katsojan konfliktista saama mielihyvä riippuu kuinka aktiivisesti hän on kiintynyt konfliktin osapuoliin. Katsojan

14 14 suosikin päästessä konfliktissa voitolle, voi katsoja elää hänen riemunsa kanssa. Vastaavasti häviölle jääneen puolella oleva suree häviäjän kanssa. (Hiltunen 1999, 80-81). Oma suosikin tunteiden mukana elämiseen perustuu myös sosiaalisten kilpailuiden viehätys. Tuomas Summasen mukaan kaikissa tosi-tv-ohjelmissa on luotava henkilökohtainen suhde kilpailijoihin ja erityisesti on valittava yksi suosikki. Ohjelman edetessä katsoja toivoo oman suosikkinsa pärjäävän kilpailun luonteesta riippuen mahdollisimman hyvin. (Summanen 2004, haastattelu). Oman suosikin valinta perustuu samastumiseen ja haluun kokea toisen kanssa asioita. Michael Rabingerin mukaan katsojat eivät ainoastaan halua katsoa ohjelmaa tai elokuvaa, vaan haluavat kuvitella itsensä samaan tilanteeseen. Katsojat haluavat tuntea olevansa mukana näkemässään tilanteessa (Rabinger 1997, 12). Mielestäni tätä voi katsoa Aristoteleen katharsiksen saavuttamiseksi. On oltava jännitys ja vapautuminen katharsiksen toteutumiselle (Hiltunen 1999, 42). Katsoja haluaa jännittää suosikkinsa puolesta ja hänen onnistuessaan tai epäonnistuessa katsoja saavuttaa katharsiksen. Aristoteelisesti sanoen moraalisesti hyvä henkilö joutui mahdollisimman intensiivisen epäoikeudenmukaisen kärsimyksen kohteeksi, mutta kärsimys päättyi kuitenkin moraalisesti oikeudenmukaisella tavalla. Tällainen moraalinen rakenne vastaa emotionaalista rakennetta, jossa toisiaan seuraavat mahdollisimman voimakas samastuminen, jännitys ja äkillinen jännityksen vapautuminen. (Hiltunen 1999, 81). Tosi-tv:n suosioon ja miellyttävyyteen Veijo Hietalan mukaan on kulttuurihistoriallinen syy. Kyse on uusromantiikan aikakaudesta, mitä hänen mukaansa nyt elämme. Romantiikan aikakaudella tunteet ja niiden erilainen esittäminen oli kulttuurillisesti arvossa. Hietalan mukaan nykyään kaikki tunteet nostetaan etualalle ja halutaan elää niitä television kautta. Ei pelkästään rakkauteen liittyvät tunteet, vaan vihan purkaukset, aggressiot (Hietala 2004, haastattelu). Ajateltaessa tämän väitteen suhdetta tosi-tv:n ohjelmatarjontaan on huomattavissa yhteneväisyys. Suuri osa tosi-tv-ohjelmista yrittää saada katsojan mukaan äärimmäisiin tunteisiin. Parinhakuun perustuvat ohjelmat haluavat herättää rakkauteen liittyviä tunteita, toimintaan perustuvat, kuten Fear Factor,

15 15 taas käsittelevät pelon ja inhon tunteita ja seikkailuun keskittyvät ohjelmat käyttävät laajaa kirjoa vihasta, selviytymisen pelosta epätietoisuuteen. Näitä kaikki tunteita välitetään katsojalle, joilla on mahdollisuus elää mukana näitä tunteita.

16 16 4 TOSI-TV: SUHDE PERINTEISIIN OHJELMATYYPPEIHIN Tosi-tv luo uudenlaista televisiokulttuuria. Useimmiten uuden luominen on ainakin osittain vanhalta lainaamista ja muokkaamista sen hetkiseen käyttötarkoitukseen. Dokumenttiohjaaja Jean Bitar sanoo, että eri toimintamallien suhteen tulisi olla avarakatseinen. Hänen mielestään ei tulisi rajoittaa minkään ohjelmatyypin kehittymistä, koska kaikki uusi rikastuttaa kuvakerrontaa luoden aikakauteen sopivaa tyyliä (Bitar 2004, haastattelu.) Ohjaaja Kim Finn vertaa dokumentin, fiktion ja tosi-tv:n tekemistä keskenään. Hänen mielestään kaikki ammentavat toisistaan elementtejä. Dokumentit saavat jatkuvasti uusia radikaalimpia muotoja lainatessaan kuvakerrontaa fiktiosta. Tosi-tv taas lainaa elementtejä sekä fiktiolta ja musiikkivideoilta että dokumenteilta luoden uutta visuaalista kulttuuria. Esimerkiksi Vetelehtijät ja Sub Marine olivat hetkellisesti puhdasta musiikkivideotyyliä. Sopivaan musiikkiin oli leikattu katsojan silmille vyöryviä kuvamontaaseja. (Finn 2004, haastattelu). Yhteisenä nimittäjänä tosi-tv:llä, fiktiolla ja dokumentilla on dramatisointi. Ohjaaja Paul Rotha on sanonut, että dokumentin olemus on materiaalin dramatisoinnissa (Rosenthal 1988, 21). Tämä kiteyttää ohjaamisen periaatteen, irrallisesta materiaalista tulee dramatisoida eheä kokonaisuus. Fiktiossa kuvatut kohtaukset useine kuvakulmineen ja kokoineen ovat leikkausvaiheessa paikalleen pudotettavia tarinan osia. Leikkauksen rytmillä otokset dramatisoidaan kokonaisuudeksi. Dokumenteissa ja tosi-tv:ssä materiaalin määrä vaihtelee, mutta kaikki on irrallista dramatisoitavaa materiaalia. Tosi-tv on siis yhdistelmä perinteisiä juonikaavioita, tarinan sisäisiä koukkuja ja leikkaustapoja. Se itsessään ei luo paljon uutta vaan yhdistää uudella tavalla. Olemme tottuneet fiktiokerrontaan, koska televisio ja elokuvat ovat suuri osa arkipäiväämme. Vaikka dokumentteja esitetään paljon, niitä pidetään taiteellisempina ja siksi vaikeampina. Ihmisen luontoon kuuluu etsiä helppoja selityksiä näkemilleen tarinoille vaikka ne olisivatkin dokumentteja. Tämän vuoksi etsimme meille tuttuja hahmotyyppejä niin dokumenteista kuin fiktioistakin. Tosi-tv ei tee tässä poikkeusta

17 17 vaan fiktion tapaan rakentaa näitä etsimiämme hahmoja. Tutut hahmotyypit helpottavat katselukokemusta (Hiltunen 1999, 28). Tosi-tv:n perimmäinen tarkoitus on viihdyttää ja helpot hahmotyypit ovat luonnollinen instrumentti katsojan viihdyttämiselle. Tosi-tv:n suunnittelulla ja dokumentin käsikirjoittamisella on paljon yhteneväisyyksiä. Käsittelen niiden suhdetta käyttäen John Websterin (1996, elektroninen aineisto) mallia dokumentin käsikirjoittamiseen. Vertailen teoriaa ohjaamaani tosi-tv-ohjelman Love Boat pilottijaksoon ja Suomen Robinsonin suunnittelua pohjautuen ohjaaja Tuomas Summasen haastatteluun. 4.1 Tosi-tv ja dokumentti Tosi-tv:llä ja dokumenteilla on paljon yhtenäisyyksiä. Molemmat käyttävät paljon seurannallista materiaalia, lopputulosta ei voi tarkasti tietää ja molemmat kertovat tarinaa valitun premissin kautta. Tosi-tv:tä voi mielestäni pitää dokumentarismin viihteellisenä alalajina. Suosituimmat tosi-tv-ohjelmat, kuten Selviytyjät, Miljonääri- Jussi ja Suomen Robinson, perustuvat pitkäaikaiseen dokumentaariseen seurantaan. Tuomas Summanen pitää pitkäaikaista seurantaa jopa edellytyksenä suurelle suosiolle (Summanen 2004, haastattelu). Tästä materiaalista ei leikata reilun tunnin mittaista dokumenttielokuvaa vaan tosi-tv:tä. Sen perimmäisenä tarkoituksena on viihdyttää, ei luoda korkeakulttuurillista taidetta. Viihteellisyys ei kuitenkaan sulje pois dokumentaarista otetta. Cambridgen yliopiston professori John Corner on määritellyt dokumenteille kaksi eri tasoa. Corner määritelmän mukaan on thick text ja thin text dokumentteja, paksun ja ohuen tekstin tai sisällön dokumentteja. Paksun tekstin dokumentit ovat nimensä mukaan paksuja ja aiheiltaan vakavia. Sen tunnusmerkkeinä on tarkkaan suunniteltu kerronta, nykyään suosittujen dramatisaatioiden puuttuminen ja vain päähenkilön tarinaan luottaminen ilman kertojan osuutta (Corner 2001, ). Ohuen tekstin dokumentit Cornerin mukaan pelaavat televisiokerronnasta tuttujen elementtien kanssa. Näitä elementtejä on reportaasimaisuus ja seurannan

18 18 hyväksikäyttäminen. Cornerin mukaan suuri osa ohuista dokumenteista on juuri televisiodokumentteja, ei suurta taiteellista maalia tavoittelevia vakavia dokumentteja vaan enemmän viihdyttäviä (Corner 2001, ). Tässä tosi-tv on lähellä Cornerin mainitsemaa ohutta dokumenttia. Cornerin määritelmien mukaan tosi-tv:n sekä sosiaaliset kilpailut että seurannalliset ohjelmat ovat ohuita dokumentteja. Ne täyttävät Cornerin määritelmän lähes sanatarkasti. Niissä kummassakin käytettään seurannallista tyyliä, jossa kamera seuraa päähenkilöitä herkeämättä. Ne myös käyttävät reportaasiin tyypillisiä tunnustuksellisia kohtia, joissa henkilöt juttelevat kameralle kuin ystävälleen. 4.2 Dokumentin käsikirjoittaminen suhteessa tosi-tv:n suunnitteluun Vertailtaessa dokumenttielokuvan käsikirjoittamista ja tosi-tv:n suunnittelua voi huomata suuren yhtenevyyden. Perusajatus on, että täytyy ennakoida, miten saa tulevilla kohtauksilla kerrottua haluamansa asian. Tilanteita ei voi varsinaisesti hallita, eikä voi tietää kuinka kuvattavat reagoivat tilanteissa, mutta niitä voi kuitenkin järjestää. Käytän vertailun pohjana John Websterin artikkelia Dokumenttielokuvan käsikirjoittamisesta. Vertailen Websterin artikkelissaan esittämää teoriaa, Tuomas Summasen ohjaamaa tosi-tv-sarjaa Suomen Robinson ja ohjaamaani tosi-tv-ohjelma Love Boatin pilottijaksoa. Näistä kaikista on löydettävissä Websterin käsikirjoitusmalli, jonka lähtökohtana on, että dokumentaarinen ohjelma tulee aina käsikirjoittaa ja aiheesta on tiedettävä mahdollisimman paljon toisin kuin cinéma véritéssä (Webster 1996, elektroninen materiaali). Ennen vertailua on määriteltävä mitä tosi-tv:n käsikirjoittaminen on. Love Boat oli Bluemedia Oy:n keväällä 2004 tuottama pilottijakso kuusitoistaosaiselle tosi-tv-sarjalle. Neljän hengen ryhmä toisilleen tuntemattomia nuoria vietiin vuorokauden mittaiselle risteilylle Itämerelle. Ryhmään kuului kaksi naista ja kaksi miestä, juontaja ja hänen viikoittain vaihtuva avustajansa. Nämä toisilleen tuntemattomat henkilöt menivät treffeille vuoronperään vastakkaisen sukupuolen

19 19 edustajien kanssa. Treffien jälkeen tytöt päättivät kumman kanssa haluavat jatkotreffeille pidempään illanviettoon. Pilottijakson ohjaaminen on lopputyöni tuoteosa Tosi-tv:n käsikirjoittaminen Tuomas Summanen määrittelee tosi-tv:n siten, että kerätään joukko mielenkiintoisia ihmisiä ja keksitään kehys, minkä sisällä heidät yritetään saada toimimaan oletetun kaavan mukaan (Summanen 2004, haastattelu). Tämä pitää sisällään tosi-tv:n valmiiksi suunnitellun, käsikirjoitetun luonteen. Käytettäessä nimitystä käsikirjoittaminen, tapahtuma viittaa fiktion kirjoittamiseen. Tuomas Summanen käytti ohjaajasta määritelmää sisällöntuottaja laajan toimenkuvan vuoksi (Summanen 2004, haastattelu) Samasta syystä käsikirjoittajista voi mielestäni käyttää määritelmä sisällöntuottaja. Normaalisti ohjaaja on aktiivisesti mukana käsikirjoittamisessa ja tämän vuoksi ohjaajan rooli, lopullisen draamallisen rakenteen muokkaajana, on käsikirjoitusvaiheessa tärkeä. Tosi-tv:n käsikirjoittaminen on yhdistelmä erilaisista käsikirjoitustavoista. Kim Finnin mukaan useissa ohjelmissa on useita käsikirjoittajia tuotannon suuruudesta riippuen. Käsikirjoittajat suunnittelevat jaksokohtaisesti minkälaisia kohtauksia tulee olemaan ja miten ne johtavat seuraaviin tapahtumiin. Tapahtumat toki ovat tosia, mutta ne on osittain ohjattu tapahtumaan spontaanin näköisesti (Finn 2004, haastattelu). Suunnittelussa pyritään varmistamaan, että esiintyjät toimivat oletetulla tavalla, jotta saadaan draamallinen kokonaisuus. Esiintyjät eivät varsinaisesti tee mitään erityistä ja kiinnostavaa ellei heille tarjota virikkeitä. Esimerkiksi autiolla saarella olevalle ihmisryhmälle täytyy antaa esineitä ja tehtäviä, jotta he tekisivät jotain kiinnostavaa. Esimerkiksi Suomen Robinsonissa kilpailijoille annettiin peilejä heidän oltua autiolla saarella useita viikkoja. Tällöin he kauhistelivat oman kehon muutoksia ja miettivät nälän vaikutuksia itseensä ja kanssakilpailijoihin. (Summanen 2004, haastattelu) Tosi-tv:n käsikirjoitusprosessi on erilainen, johtuen erilaisesta luonteesta. Tosi-tv on viihdettä, joka useimmiten on sarjamuotoista. Sarjojen yleisenä tunnusmerkkinä voi

20 20 pitää samankaltaisena pysyvää muotoa, jota varioidaan. Esimerkkinä voisi käyttää australialaista formaattia The Block, joka alkaa suomessa syksyllä 2004 nimellä Unelmakämppä. Myös tosi-tv:n hahmojen todellisuudesta on eriäviä mielipiteitä. Tuomas Summasen mukaan tosi-tv sarjojen henkilöt ovat tavallisia ihmisiä, jotka toimivat järjestetyssä, käsikirjoitetussa kontekstissa (Summanen 2004, haastattelu). Kim Finnin mukaan koko sarja on käsikirjoitettua fiktiota, jossa ammattinäyttelijöiden sijasta käytetään oikeita ihmisiä. Näitä tavallisia ihmisiä Finn nimittää amatöörinäyttelijöiksi (Finn 2004, haastattelu) Casting eli henkilöiden valinta Webster painottaa oikean ihmisen tai oikeiden ihmisten löytämistä, jotka kertovat tarinasi parhaiten (Webster 1996, elektroninen materiaali). Tosi-tv:ssä on taas kyse sopivien ihmisten löytämisestä viihdyttävyyden ja ohjelmaan sopivuuden kannalta. Suurissa formaatteihin perustuvissa tosi-tv-ohjelmissa, kuten Suomen Robinson ja Unelmakämppä, on ohjelmakonseptissa määritelty, minkä tyyppisiä ihmisiä ohjelmaan olisi hyvä ottaa mukaan (Summanen 2004, haastattelu). Tämä takaa konfliktien, draaman perusaineksen, syntymisen (Hiltunen 1999, 26). Tavoitteena on aina saada mahdollisimman eheä kokonaisuus ja henkilöt ovat tässä avainasemassa. Websterin mukaan henkilöt ratkaisevat tarinan menestyksen, koska katsojat samaistuvat henkilöihin ja haluavat tietää miten heille käy (Webster 1996, elektroninen materiaali). Samaa logiikkaa noudattaa myös tosi-tv. Katsoja täytyy saada viihtymään ja samastumaan ohjelman hahmoihin. Tärkeintä on saada katsoja elämään hahmojen mukana, valitsemaan suosikkinsa ja luomaan suhteen häneen (Summanen 2004, haastattelu). Love Boat -pilottijakso oli hieman erilaisessa tilanteessa verrattuna laajoihin tosi-tvsarjoihin ja dokumenttielokuviin. Pilotin lyhyessä ajassa hahmoilla tuli kertoa myyvä tarina, josta ohjelman ostajat ja yhteistyökumppanit pitäisivät. Tärkeää oli siis valita jo entuudestaan tiedettyjä puheliaita ja meneviä tyyppejä, joilta varmasti tulisi

21 21 mielenkiintoista keskustelua ja tapahtumia. Pilottituotannossa henkilövalintaan ei ole mahdollista käyttää rahaa ja aikaa, vaan sen on tapahduttava ennalta hankittujen tietojen perusteella Tieto takaa laatua Webster painottaa myös, että kuvattavasta kohteesta tulisi tietää mahdollisimman paljon ennen kuvausten aloittamista. Pitkässä tutustumisvaiheessa hänen mukaansa saattaa tulla ilmi tietoa millaisia kohtauksia elokuva rakenteellisesti tarvitsee (Webster 1996, elektroninen materiaali). Suomen Robinsoniin hakijoita oli kokonaisuudessa 3100, joista valittiin erilaisten haastatteluiden perusteella 18 kilpailijaa (Nelonen 2004, elektroninen aineisto). Tuomas Summasen mukaan osa Suomen Robinsonin tekijöistä oppi tuntemaan sarjan henkilöt varsin hyvin jo ennen kuvauksia. Tämän tuntemisen pohjalta saattoi olettaa miten he käyttäytyvät eristyksissä autiolla saarella. Se oli kuitenkin vain oletus, koska ennakkoon ei voi tietää miten ihminen käyttäytyy. (Summanen 2004, haastattelu). Tiedon voi määritellä myös kuvausympäristön kautta. Love Boat pilotin tuottaja oli edellisenä vuonna tuottanut samassa ympäristössä Sub Marine nimistä tosi-tv-ohjelmaa. Tieto kuvauspaikan mahdollisuuksista ja rajoitteista luo mahdollisuuden sijoittaa kuvaustilanteet niille sopiville paikoille Tosi-tv ei ole todellista Dokumentarismi kuvaa maailmaa sellaisena kuin se on. Se voi värittää ja kärjistää totuutta, mutta sen tarkoituksena ei ole muuttaa totuutta. Tämä on dokumentarismin ja tosi-tv:n suurin eroavaisuus. Tosi-tv ei tunne vastuuta kohteistaan, vaan käyttää heitä viihteen elementteinä. Tosi-tv:ssä on aina kyse viihteestä, vaikka kerronta saattaisikin käyttää dokumentaarisia keinoja. Jos hyväksymme sen, ettemme voi kertoa mistään aiheesta koko totuutta, vaan vain osan siitä, niin meidän pitää olla yhtä lailla

22 22 realistisia silloinkin kun teema on abstrakti: voimme lähestyä sitä vain teeman yhden näkökulman kautta. Ja tämän näkökulman kautta saatamme pystyä kertomaan jotain kokonaisuudesta - meidän pitäisi pyrkiä kuvailemaan makrokosmosta ymmärtämämme mikrokosmoksen kautta. (Webster 2001, elektroninen aineisto). Tosi-tv:llä ei koskaan ole ollutkaan totuuden aspektia vaikka nimi väittää aivan toista. Kaikki materiaali alistetaan tarinalle ilman huolta kronologisesta kerronnasta ja totuuden filosofiasta. Tärkeintä on saada katsoja viihtymään. Kim Finn on sitä mieltä, että katsoja ymmärtää tämän ja hyväksyy osana tosi-tv:n luonnetta (Finn 2004, haastattelu). Veijo Hietalan mukaan tosi-tv on katsojille niin tuttua, että he ymmärtävät minkä on totta ja mikä ei välittämättä pienestä huijauksesta (Hietala 2004, haastattelu). Huijauksella tarkoitetaan esimerkiksi kuvien yhdistelemistä toisiin kuviin, joihin alkuperäisellä kuvalla ei ole yhteyttä. Seurantadokumenteissa seurataan valittua kohdetta ohjaajan premissin mukaan. Oleellisena seikkana on, että koskaan ei kokonaan voi tietää mitä tuleman pitää, päähenkilöstä voi ilmetä aivan uusia puolia tai tapahtumia. Joskus tapahtumat ovat kokonaan tai osittain järjestettyjä. Mielestäni tätä voi sanoa premissin mukaiseksi manipuloimiseksi. 4.3 Tosi-tv ja cinéma vérité Alan Rosenthal (1996, 225) määrittelee cinéma véritén helpommaksi dokumentarismin muodoksi kuin käsikirjoitetun dokumenttielokuvan. Hänen mukaansa siitä puuttuvat kaikki laadun takaavat elementit, kuten ennakkosuunnittelu ja taustatutkimus. Visuaalisesti cinéma vérité jää paitsi elokuvankerronnan hienouksista. Tilanteen mukainen valaistus, suunnitellut kamerakulmat ja äänitys jäävät toissijaisiksi. Rosenthal painottaa itsekin, ettei tämä ole totta kaikissa vérité perinteen mukaisissa elokuvissa. Rosenthalin mukaan yhdeksänkymmentä prosenttia vérité-elokuvista syntyy editointivaiheessa. Oleellista on myös avoimuus ja vaatimus asioiden käsittelyyn

23 23 henkilökohtaisella tasolla. Tarinan aineksia eli kohdetta kuvataan kaikkialla ja milloin vain, mielenkiintoiset asiat tapahtuvat milloin vain ilman ennakkovaroituksia. Kuvatun materiaalin määrä on aina valtava. Se saattaa kivuta jopa suhteeseen viisikymmentä yhteen. Kommenttiraitoja ei juuri käytetä tai pyritään mahdollisimman pieneen määrään. (Rosenthal 1996, ). Rosenthalin antamat määritteet vérité:stä ovat paikkansa pitäviä myös tosi-tv:n osalta. Erityisesti seurantamalliset tosi-tv-ohjelmat täyttävät määritelmät. Helpoimmin havaittavat yhtenäisyydet ovat kuvatun materiaalin määrä ja varsinaisen tarinan syntyminen editoidessa. Sub Marinessa puolen tunnin jaksoa kohti materiaalia kertyi noin neljäkymmentä tuntia. Tämä myös vahvistaa Rosenthalin väitteen, että vérité eli seurannalliset ohjelmat syntyvät editoidessa. Ohjaajalla ei ole mahdollisuutta nähdä kaikkia kuvattuja tapauksia paikan päällä, joten materiaaliin tutustutaan jälkikäteen. Sub Marinen ohjaaja Kim Finn (2004, haastattelu) sanoikin materiaalin katsomisen olleen varsin rankka urakka. Katsomisen jälkeen hän muodosti kohtausluettelon, mitä tultaisiin leikatessa käyttämään ohjenuorana. Tämäkin suunnitelma heitettiin usein romukoppaan, kun siltä tuntui. Rosenthal (1996, 229) esittää ajatuksen, että ohjaajalla on usein materiaalia katsomaan mennessä ajatus, mitä hän haluaa sanoa. Rosenthal kuitenkin painottaa, että tämän tyyppisessä kerronnassa on aina edettävä materiaalin ehdoilla. Se saattaa viedä ohjaajansa kuitenkin sivuun alkuperäisestä suunnitelmastaan. Cinéma véritéstä poiketen seurannalliset ohjelmat käyttävät paljon kommenttiraitoja. Niiden merkitys saattaa nousta jopa oleelliseksi tarinan kuljettelussa. Seurantamallisissa ohjelmissa valaistusolosuhteet eivät ole aina parhaat mahdolliset verrattuna esimerkiksi haastatteluvetoiseen dokumenttiin. Kameramies seuraa kuvattavia kaikkialle ja vaihdokset esimerkiksi kadulta yökerhoon aiheuttavat kuvanlaatuun suuria ongelmia. Tällaisiin tyyliin tottumattomalle katsojalle se saattaa aiheuttaa kiinnostuksen heikkenemistä.

24 Tosi-tv ja fiktio Sosiaaliset kilpailut ovat tosi-tv:n tyyleistä lähimpänä fiktiota. Sitä ilmentää eniten ohjelmien valmistelu, joka on hyvin lähellä fiktion työtapoja. Sosiaalikilpailut ovat tarkkaan strukturoituja ja käsikirjoitettuja kokonaisuuksia kuten fiktiotuotteet. Tarinakaaviot on valmisteltu kattamaan koko sarjan kaikki jaksot. Kim Finnin mukaan ohjelmat syntyisivät ilman yhtään yllättävää spontaania käännettä (Finn 2004, haastattelu). Tätä voisi verrata fiktioelokuviin tai sarjoihin, joissa kohtaukset ovat selkeitä ja niistä muodostuu ohjelma. Huolimatta yhtenäisyyksistä fiktioon sosiaaliset kilpailut ovat myös lähellä dokumenttia. Niiden suunnittelu on läheisessä suhteessa dokumentin käsikirjoittamiseen. Usein sosiaaliset kilpailut perustuvat kansainväliseen formaattiin. Formaattiohjelmissa tuotantosuunnittelu perustuu alkuperäisohjelman perusteella tehtyyn formaattikansioon. Siinä on määriteltynä ohjelman rakenne, kuvaus- ja leikkaustyyli, kerronnan rytmi sekä mahdollisesti myös jaksokohtaiset rakenteet. Formaattikansio on siis tekijöiden ohjekirja, jota sovelletaan kuhunkin maahan sopiviksi. Joissain maissa formaatteja muokataan hyvinkin paljon, koska formaatteja ei valvota järjestelmällisesti. Samaan formaattiin perustuvat Survivor ja Suomen Robinson näyttävät varsin erilaisilta vaikka formaatti ja kuvauspaikatkin ovat samankaltaisia. 4.5 Tosi-tv ja dokusoap Kim Finnin (2004, haastattelu) mielestä sosiaaliset kilpailut ovat eksploataation, riistämisen ja hyväksi käyttämisen, muotoja käyttävä tapa kertoa todellisuudesta. Finnin mukaan ne muistuttavat eniten saippuaoopperaa. Ohjelmatyyppiä voisi siis kutsua myös vakiintuneella termillä dokusoap. (Finn 2004, haastattelu). Big Brother -formaatin kehittänyt Endemol kutsuu tätä ohjelmatyyppiä nykyään Real Life Soap:iksi. Termiä dokusoap alettiin käyttää 1990-luvulla kuvaamaan viihteellisiä dokumentaarisia ohjelmia, jotka saavuttivat parhaaseen katselu aikaan draaman kanssa kilpailukykyisen katsojakunnan. Dokusoap:n voi lyhyesti määritellä ohjelmaksi, mikä yhdistää

25 25 dokumentarismin vakavuuden ja saippuaoopperan viihteellisyyden. (Bruzzi 2001, 132). Dokusoap tyylisessä tosi-tv:ssä suurimpana koukkuna katsojille ovat juuri tavalliset ihmiset, joihin katsoja voi samaistua. Finnin mukaan pienistä asioista saadaan isoja asioita kun ne sijoitetaan televisionruutuun. Esimerkiksi Big Brotherissa ruuanlaitosta saadaan iso tapahtuma, koska sillä voidaan kertoa kilpailijoiden sosiaalisista suhteista. Hyvät kokkaajat mainitaan aina ja heille luodaan katsojien silmissä hyvän tyypin leimaa. Samoin kanojen ruokkiminen saattaa olla jännittävä tapahtuma varsinkin kaupunkilaiselle yleisölle. Dokusoap ilmenee kerronnallisesti ja käsikirjoittamisenkin puolesta. Jännitettä luodaan jakson ajan ja se katkaistaan juuri ratkaisevalla hetkellä ennen mainoskatkoa tai jakson päättymistä (Finn 2004, haastattelu). Tätä menetelmää kutsutaan cliffhangeriksi, koukuksi jolla katsoja saadaan pidettyä kanavalla mainosten ajan tai palaamaan seuraavan jakson ajaksi television ääreen. Mainoskatkon jälkeisen osuuden tai seuraavan jakson huippukohdan vilauttaminen on meille tuttua monista ohjelmista. Salatut elämät käyttää samaa menetelmää vaihtamalla lopun cliffhangerin värin siniseksi. Dokusoap on maailmalla ja suomessakin menestynyt ohjelmatyyppi. Esimerkiksi Suomessa esitetyt Vet School ja Vet In Practise keräsivät briteissä jopa kymmenen miljoonan yleisön (Bruzzi 2001, 132). Tavallisista eläinlääketieteen opiskelijoista ei tullut mielenkiintoisia sosiaalisen asemansa vuoksi, vaan he olivat mielenkiintoisia henkilöinä mielenkiintoisessa ammatissa.

26 26 5 OHJAAJAN ROOLI Ohjaajan rooli on tosi-tv:ssä yhtä merkittävä kuin missä tahansa ohjelmatuotannossa. Ohjaaja hallitsee tuotannon laadusta huolimatta korkeinta taiteellista päätäntävaltaa. Fiktiossa ohjaaja hallitsee koko kuvaustilannetta, dokumentissa ja dokusoapissa ohjaaja hallitsee kokonaisuutta ilman täydellistä kontrollia kuvaustilanteen keskellä. Tässä luvussa määrittelen ohjaajan roolin, kuten se perinteisessä mielessä käsitetään. Määrittelen myös millainen on tosi-tv:n ohjaajan roolista. 5.1 Ohjaajan perinteiset määritelmät Perinteisesti ohjaaja ohjaa tuotannon taiteellisuutta käsikirjoituksen ja oman näkemyksensä mukaiseksi. Hän vastaa näyttelijöiden suorituksesta, tarinan etenemisestä ja kuvaajan kanssa visuaalisesta tyylistä. Hän vastaa kaikista tuotannon luovista ja taiteellisista ratkaisuista tuottajan antamien resurssien mukaisesti. (Rabinger 1997, 326) Michael Rabinger määrittelee ohjaajan tärkeimmäksi ominaisuudeksi vahvan ja selkeän taiteellisen identiteetin (Rabinger 1997, 3). Tämän lisäksi Rabingerin mukaan ohjaajan velvollisuuksia ovat: - Visioida elokuvan laajuutta, pyrkimyksiä, identiteettiä ja tarkoitusta - Etsiä kuvauspaikkoja - Käsikirjoittaa tai työskennellä käsikirjoittajien kanssa - Järjestää koe-esiintymiset - Koota näyttelijäkaartin ja kuvausryhmän (yleensä tuottajan tehtävänä) - Valmentaa ja parantaa näyttelijöitä ja käsikirjoitusta harjoitusten kautta - Valvoa kuvausaikataulun valmistumista

27 27 - Ohjata näyttelijöitä ja kuvausryhmää kuvausten aikana - Johtaa leikkausta ja projektin loppuun saattamista. (Rabinger 1997, ) Ohjaaja on taiteellinen voima ja viimeinen ratkaisujen tekijä. Ohjaajasta voisi käyttää yritysmaailmasta tuttua termiä COO, Chief Operating Officer, joka on korkein toimiva johtaja ennen pääjohtajaa, tuottajaa. 5.2 Ohjaaja tosi-tv:sä Tosi-tv:n ohjaaja täyttää samat määritelmät kuin perinteisesti fiktio- ja dokumenttiohjaaja Rabingerin määritelmien mukaan. Ainoastaan tosi-tv:n ohjaajan toiminnan painotuspisteet ovat erilaisia. Ohjaaja ei voi suoraan laittaa kuvattavaansa tekemään jotakin, vaan kuvattavalle syötetään ideoita mitä hän lopulta alkaa pitää ominaan. (Finn 2004, haastattelu). Ohjaajan rooli riippuu tosi-tv:n tyypistä. Ohjelman ollessa seurantamateriaalista leikattu, ohjaajan työ on hyvin erilainen verrattuna hyvin strukturoituun kilpailuohjelmaan. Seurannallisessa mallissa ohjaajan työ painottuu enemmän leikkausvaiheeseen kuin perinteisessä ohjaajakäsityksessä. Draama muodostuu usein vasta leikkausvaiheessa. Sosiaalisissa kilpailuissa ohjaajan rooli on monipuolisempi. Tuomas Summanen määritteli ohjaajan roolin Suomen Robinsonissa sisältäneen tuottajan, käsikirjoittajan ja ohjaajan tehtäviä. Tämän hybridiroolin Summanen määritteli sisällöntuottajaksi. (Summanen 2004, haastattelu). Sisällöntuottajana hänen täytyi järjestää kilpailijoille kaikki toiminta, koska autiolla saarella ei varsinaisesti tapahdu mitään ilman valmisteltuja tehtäviä.

28 Konsepti ja formaatti Ohjaajan työskentelyä määrittelee ohjelmaformaatti, jos kyseessä on ostettuun formaattiin perustuva ohjelma. Formaattia edeltää aina konseptivaihe. Konsepti on ohjelman runko, perusajatus. Käsitettä konsepti käytettään yleensä ohjelmasta, joka on kehittelyvaiheessa. Käsikirjoitustermien mukaan konseptia voi pitää treatmenttinä, joka esittelee ohjelman sisällön ja tyylin. Konseptin pohjalta saattaa lopulta kehittyä ohjelmaformaatti. Formaateista puhutaan yleisesti kun kyse on ohjelmasta, jonka oikeudet omistaa ja käyttöoikeuden myy jokin toinen tuotantoyhtiö. Esimerkkejä ohjelmaformaateista on Suomen Robinson, Unelmakämppä, Uutisvuoto ja Idols. Kaikki nämä ovat ulkomailta ostettuja ohjelmaformaatteja, jotka on sovitettu Suomeen. Konsepti saattaa olla vain muutaman ranskalaisen viivan muistio tai se voi olla useiden sivujen mittainen selvitys ohjelmasta. Konsepti kertoo toteuttajalleen mistä ohjelmassa on kysymys ja minkälaisia kohtauksia ohjelmaan tulee. Se ei välttämättä sisällä tarkempia suunnitelmia tapahtumista, vaan ennemminkin se kertoo mihin suuntaan asiaa kuljetetaan. Konsepti on kokoelma toimintatavoista, joilla päästään haluttuihin tuloksiin. Ohjelmaformaatin lokalisointi, eli sovittaminen toiseen kulttuurin oloihin ja sen sekä tarinankerronnallisen että visuaalisen ymmärtämyksen mukaiseksi, on oleellinen osa ohjelman onnistumista erikulttuureissa. Eri maissa kuvattavat ihmiset reagoivat ja toimivat eri tavoin. Ennen kaikkea katsojat reagoivat eri tavoin. (Finn 2004, haastattelu). Tämän vuoksi formaatin muokkaaminen kulttuurilliseen taustaan sopivaksi on erittäin oleellista. Suomalaiset ovat tosi-tv:n hahmoina jopa tylsiä ja todella harkitsevia kuvattavia. Heille tulee tarjota paljon erilaisia virikkeitä ja ideoita, jotta ohjelmasta tulisi toiminnallinen. (Summanen 2004, haastattelu). Tätä voi käyttää esimerkkinä formaatin lokalisoinnista.

29 Kuvaustilanteen ohjaaminen Perinteisesti ohjaaja vastaa viime kädessä kuvausryhmän toiminnasta kuvauspaikalla. Hänen tehtävänään on varmistaa, että kuvausryhmä ymmärtänyt tehtävänsä ja vastata kuvausten aikaisesta työskentelystä. Tosi-tv:ssä kuvausryhmä voi olla hieman erilainen kuin mihin on totuttu normaalisti. On jopa mahdollista, että ohjaaja ei ole mukana kuvaustilanteissa, jolloin kuvausryhmä ohjaaminen on ennakkovalmistelua. Unelmakämppä-sarjassa ohjaajalla ei ollut minkäänlaista kontaktia kuvattaviin, vaan hän toimi ainoastaan monitorointijärjestelmän kautta ohjaamosta. Ohjaajan ja kuvattavien välissä oli kuvaaja ja toimittaja, jotka ohjaajan ohjeiden mukaan työskentelivät kuvattavien kanssa (Finn 2004, haastattelu). Samanlaista toimintamallia käytettiin myös Suomen Robinsonin kuvauksissa. Ohjaaja Tuomas Summanen päätti jokaisen kuvauspäivän jälkeen minkälaisia haastatteluita ja kuvia hän halusi seuraavalta päivältä. Kuvattavien ryhmien kanssa autiolla saarella olivat vain kuvaaja ja toimittaja, jotka tekivät haastattelut. (Summanen 2004, haastattelu). Kuvaajan tai toimittajan työskentely kuvattavien kanssa on avainasemassa tosi-tvtuotannoissa. Sub Marinessa kuvaajat ainoastaan raportoivat ohjaajalle radiopuhelimien ja kuvaussihteerin kautta tapahtumista. He toimivat itsenäisesti kuvaustilanteessa ja ainoastaan ongelmatilanteissa pyysivät konsultointia ohjaajalta tai tuottajalta. (Finn 2004, haastattelu.) Fyysisen etäisyyden lisäksi henkinen etäisyys kuvattavaan on huomioitava. Kun ollaan henkisesti liian lähellä kohdetta, saattaa se alkaa vaikuttaa päätösten tekemiseen. Liian läheisestä hahmosta ei välttämättä halua näyttää ratkaisevan ilkeitä kohtauksia. Dokumenttien ohjaamisessa kyseessä on ohjaajan vastuu kuvattavastaan. Tosi-tv:ssä kysymys on viihteellisen arvon laskemisesta, jos ohjaaja ei henkilökohtaisista syistä halua käyttää joitain otoksia. Tällainen tilanne vaikuttaa suoraan tuotteen eli viihdeohjelman laatuun, mikä ohjaajalle on kuitenkin tärkein asia (Finn 2004, haastattelu.) Tosi-tv:n ohjaaminen on yhdistelmä erilaisia ohjaustapoja ja käyttää erilaisia painopisteitä riippuen mitä tosi-tv:n alalajia ohjelma edustaa. Alalajista huolimatta

VISUAALINEN KÄYNTIKORTTI. The Ride -lyhytelokuva

VISUAALINEN KÄYNTIKORTTI. The Ride -lyhytelokuva VISUAALINEN KÄYNTIKORTTI The Ride -lyhytelokuva Jonathan Rankle Opinnäytetyö Toukokuu 2011 Viestinnän koulutusohjelma Käsikirjoittamisen ja kuvallisen ilmaisun suuntautumisvaihtoehto Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

DOKUMENTAARISEN RADIO-OHJELMAN KÄSIKIRJOITTAMINEN

DOKUMENTAARISEN RADIO-OHJELMAN KÄSIKIRJOITTAMINEN DOKUMENTAARISEN RADIO-OHJELMAN KÄSIKIRJOITTAMINEN Saara Henriksson Opinnäytetyö, syksy 2005 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Turun yksikkö Viestinnän koulutusohjelma Medianomi (AMK) TIIVISTELMÄ Henriksson,

Lisätiedot

Dokumentin myynnin draama

Dokumentin myynnin draama Dokumentin myynnin draama - ohjeita aloittelevalle dokumentaristille Pekka Kallionpää Opinnäytetyö, syksy 2003 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Turun yksikkö Viestinnän koulutusohjelma Medianomi (AMK) 2 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Digitaalista taikuutta

Digitaalista taikuutta Digitaalista taikuutta Visuaalisen tehosteen matka käsikirjoituksesta valkokankaalle Rakas viholliseni -lyhytelokuva Tero Malinen Kulttuurialan opinnäytetyö Viestinnän koulutusohjelma Medianomi (AMK )

Lisätiedot

ELOKUVAA KOULUSSA JOHDATUS ELOKUVAKASVATUKSEEN

ELOKUVAA KOULUSSA JOHDATUS ELOKUVAKASVATUKSEEN 1 ELOKUVAA KOULUSSA JOHDATUS ELOKUVAKASVATUKSEEN TOMMI NEVALA ELOKUVAKASVATUS SODANKYLÄSSÄ -PROJEKTI 2006 2 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO: ELOKUVAA KOULUSSA MITÄ ELOKUVAKASVATUS ON? KATSOJASTA TEKIJÄKSI ELOKUVA

Lisätiedot

Antti Ojala DOKUMENTTIELOKUVAAJAN ILMAISULLISET KEINOT Kuvaajan rooli performatiivisessa dokumenttielokuvassa

Antti Ojala DOKUMENTTIELOKUVAAJAN ILMAISULLISET KEINOT Kuvaajan rooli performatiivisessa dokumenttielokuvassa Antti Ojala DOKUMENTTIELOKUVAAJAN ILMAISULLISET KEINOT Kuvaajan rooli performatiivisessa dokumenttielokuvassa Pro gradu -tutkielma Lapin yliopisto Taiteiden tiedekunta Audiovisuaalinen mediakulttuuri Syksy

Lisätiedot

PROJEKTINHALLINTA TV-TUOTANNOISSA

PROJEKTINHALLINTA TV-TUOTANNOISSA PROJEKTINHALLINTA TV-TUOTANNOISSA Tuotantopäällikön työn haasteet ja menetelmät Tampereen ammattikorkeakoulu Viestinnän koulutusohjelman opinnäytetyö Mediatuottaminen Toukokuu 2010 Noora Haatainen OPINNÄYTTEEN

Lisätiedot

BIG BROTHER -KILPAILIJOIDEN AJATUKSIA JA KOKEMUKSIA ESIINTYMISESTÄ

BIG BROTHER -KILPAILIJOIDEN AJATUKSIA JA KOKEMUKSIA ESIINTYMISESTÄ BIG BROTHER -KILPAILIJOIDEN AJATUKSIA JA KOKEMUKSIA ESIINTYMISESTÄ Anna Kuitunen Puheviestinnän pro gradu -tutkielma Kevät 2009 Puheopin laitos Tampereen yliopisto TAMPEREEN YLIOPISTO Tiedekunta Faculty

Lisätiedot

MEDIANOMI 99n TYÖELÄMÄKOKEMUKSIA:

MEDIANOMI 99n TYÖELÄMÄKOKEMUKSIA: MEDIANOMI 99n TYÖELÄMÄKOKEMUKSIA: - Miten Diakonia-ammattikorkeakoulun monimediatoimittajakoulutus vastaa työelämän käytäntöjä? Liisa Nenonen Opinnäytetyö, syksy 2003 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Turun

Lisätiedot

SYDÄMESTÄ KANKAALLE KÄSIKIRJOITUS VS. VALMIS ELOKUVA

SYDÄMESTÄ KANKAALLE KÄSIKIRJOITUS VS. VALMIS ELOKUVA SYDÄMESTÄ KANKAALLE KÄSIKIRJOITUS VS. VALMIS ELOKUVA Tampereen ammattikorkeakoulu Viestinnän koulutusohjelman opinnäytetyö Kuvauksen suuntautumisvaihtoehto Syksy 2008 Ville Rissanen 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

VIDEOITA SANOMALEHDEN NETTISIVUILLE

VIDEOITA SANOMALEHDEN NETTISIVUILLE Greta Sofia Virranniemi VIDEOITA SANOMALEHDEN NETTISIVUILLE Miten ja millaisia videoita maakuntalehti Lapin Kansan nettisivuille tehdään nyt ja kuinka toimittajat voisivat parantaa videoiden laatua ja

Lisätiedot

TV-OHJELMAFORMAATIN UUDISTAMINEN SUOMESSA

TV-OHJELMAFORMAATIN UUDISTAMINEN SUOMESSA TV-OHJELMAFORMAATIN UUDISTAMINEN SUOMESSA Kuinka Hullu juttu Antiikkia, antiikkia voi olla? LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Viestinnän koulutusohjelma Multimediatuotanto Opinnäytetyö Kevät 2013 Jannika Leinonen

Lisätiedot

Toni Jyvälä. Koomikon rooli. Ajatuksia stand up -komiikasta

Toni Jyvälä. Koomikon rooli. Ajatuksia stand up -komiikasta Toni Jyvälä Koomikon rooli Ajatuksia stand up -komiikasta Metropolia Ammattikorkeakoulu Teatteri-ilmaisun ohjaaja Esittävän taiteen koulutusohjelma Opinnäytetyö 25.4.2013 Tekijä Otsikko Toni Jyvälä Koomikon

Lisätiedot

TUOTTAJAN ROOLIT JA TOIMENKUVA DOKUMETTISARJAN KRIGENS PRIS TUOTANNOSSA

TUOTTAJAN ROOLIT JA TOIMENKUVA DOKUMETTISARJAN KRIGENS PRIS TUOTANNOSSA TUOTTAJAN ROOLIT JA TOIMENKUVA DOKUMETTISARJAN KRIGENS PRIS TUOTANNOSSA SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 1.1. Krigens Pris Sodan hinta... 3 1.2. Tutkimusongelma ja tutkimusmenetelmä... 6 1.3. Keskeiset

Lisätiedot

Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa

Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa Jaakkola, Okko; Juutinen, Joni 2015 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa Jaakkola, Okko; Juutinen, Joni

Lisätiedot

Pienryhmäkoti Suvantopaikan nuoret oppijoina

Pienryhmäkoti Suvantopaikan nuoret oppijoina MEDIAKASVATUSTA NUORILLE Pienryhmäkoti Suvantopaikan nuoret oppijoina Petri Mäkinen Opinnäytetyö, kevät 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu Turun toimipaikka Viestinnän koulutusohjelma Medianomi (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

KILPAILUVALTTI VAI RISKISIJOITUS? Uutisvideot sanomalehtien verkkopalveluissa

KILPAILUVALTTI VAI RISKISIJOITUS? Uutisvideot sanomalehtien verkkopalveluissa KILPAILUVALTTI VAI RISKISIJOITUS? Uutisvideot sanomalehtien verkkopalveluissa Hanna Kolvanki Opinnäytetyötyö, syksy 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Turun toimipaikka Viestinnän koulutusohjelma Medianomi

Lisätiedot

Myyntivalmentajan valmennusopas. Kalle Ek

Myyntivalmentajan valmennusopas. Kalle Ek Myyntivalmentajan valmennusopas Kalle Ek Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 21.11.2011 Tiivistelmä Liiketalouden koulutusohjelma 20.10.2011 Tekijä tai tekijät Kalle Ek Raportin nimi Myyntivalmentajan

Lisätiedot

GRAAFINEN SUUNNITTELU

GRAAFINEN SUUNNITTELU GRAAFINEN SUUNNITTELU Näin tehtiin Anselmi nuori ihmissusi making of -dokumentti Miika Huikuri Opinnäytetyö Maaliskuu 2013 Viestinnän koulutusohjelma Käsikirjoittamisen ja kuvallisen ilmaisun suuntautumisvaihtoehto

Lisätiedot

JOURNALISMI DIGITAALISEN TELEVISION LISÄARVOPALVELUISSA

JOURNALISMI DIGITAALISEN TELEVISION LISÄARVOPALVELUISSA JOURNALISMI DIGITAALISEN TELEVISION LISÄARVOPALVELUISSA Jussi-Pekka Panttila Opinnäytetyö, Syksy 2004 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Turun yksikkö Viestinnän koulutusohjelma Medianomi (AMK) TIIVISTELMÄ Panttila,

Lisätiedot

Sosiaalisen median käyttö markkinointikeinona Turun keskustan ravintoloissa

Sosiaalisen median käyttö markkinointikeinona Turun keskustan ravintoloissa Sosiaalisen median käyttö markkinointikeinona Turun keskustan ravintoloissa Fager, Tuomas 2012 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Hyvinkää Sosiaalisen median käyttö markkinointikeinona Turun keskustan

Lisätiedot

Tuntemattomasta taudiksi

Tuntemattomasta taudiksi Turun ammattikorkeakoulun raportteja 81 NOORA WAHLSTEN Tuntemattomasta taudiksi Sanomalehden tradenomitutkimuksesta välittämät mielikuvat Turun ammattikorkeakoulun raportteja 81 Turun ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

TIEDOTUSPALVELUIDEN KÄYTTÖ JA KIINNOSTAVUUS Viestintätoimisto Deski Oy

TIEDOTUSPALVELUIDEN KÄYTTÖ JA KIINNOSTAVUUS Viestintätoimisto Deski Oy TIEDOTUSPALVELUIDEN KÄYTTÖ JA KIINNOSTAVUUS Viestintätoimisto Deski Oy Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Visamäki, kevät 2014 Tiina Pullinen aikka TIIVISTELMÄ VISAMÄKI Liiketalouden

Lisätiedot

KUNPA VOISI OLLA MONESSA PAIKASSA SAMAAN AIKAAN

KUNPA VOISI OLLA MONESSA PAIKASSA SAMAAN AIKAAN Vilma Kokko KUNPA VOISI OLLA MONESSA PAIKASSA SAMAAN AIKAAN Millainen on matkalaukkulapsuus kokemuksena? Opinnäytetyö Kansalaistoiminta ja nuorisotyö Marraskuu 2013 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

VISUAALISUUS URHEILUTAPAHTUMASTA TUOTETUSSA MEDIAVIRRASSA SM VAAKUNA-RALLI 2007

VISUAALISUUS URHEILUTAPAHTUMASTA TUOTETUSSA MEDIAVIRRASSA SM VAAKUNA-RALLI 2007 Santeri Lähteensuo VISUAALISUUS URHEILUTAPAHTUMASTA TUOTETUSSA MEDIAVIRRASSA SM VAAKUNA-RALLI 2007 Opinnäytetyö Tietojenkäsittely Marraskuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 30.11.2007 Tekijä(t)

Lisätiedot

MGM-MEDIA.NET Vaihtoehtoisen musiikkijournalismin verkkojournalismiprojekti

MGM-MEDIA.NET Vaihtoehtoisen musiikkijournalismin verkkojournalismiprojekti MGM-MEDIA.NET Vaihtoehtoisen musiikkijournalismin verkkojournalismiprojekti Juho Niemelä Opinnäytetyö, syksy 2006 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Turun yksikkö Viestinnän koulutusohjelma Medianomi (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

AVUSTAJIEN REKRYTOINTI DRAAMATUOTANNOSSA

AVUSTAJIEN REKRYTOINTI DRAAMATUOTANNOSSA AVUSTAJIEN REKRYTOINTI DRAAMATUOTANNOSSA Kokemukseni Uudisraivaajassa Viestinnän koulutusohjelma Audiovisuaalisen mediatuotannon suuntautumisvaihtoehto Opinnäytetyö 22.5.2007 Mari Näätänen Kulttuuriala

Lisätiedot

Kättä pidempää Elokuvaajan esivisualisointityökalut

Kättä pidempää Elokuvaajan esivisualisointityökalut Roosa Tikanoja Kättä pidempää Elokuvaajan esivisualisointityökalut Metropolia Ammattikorkeakoulu Medianomi Elokuva ja televisio Opinnäytetyö 18.2.2015 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä Aika Roosa Tikanoja

Lisätiedot

Facebookin hyödyntäminen pankki- ja vakuutusalan yrityksessä

Facebookin hyödyntäminen pankki- ja vakuutusalan yrityksessä Saimaan ammattikorkeakoulu Koulutusalan nimi Lappeenranta Liiketalouden koulutusohjelma Markkinointi Sara Anttonen Facebookin hyödyntäminen pankki- ja vakuutusalan yrityksessä Opinnäytetyö 2013 Tiivistelmä

Lisätiedot

MYYNNIN KEHITTÄMINEN MYYNTIKILPAILUJEN AVULLA

MYYNNIN KEHITTÄMINEN MYYNTIKILPAILUJEN AVULLA Opinnäytetyö (AMK) Myyntityön koulutusohjelma Myynnin johtaminen 2011 Emmi-Maria Hellstén MYYNNIN KEHITTÄMINEN MYYNTIKILPAILUJEN AVULLA OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Myyntityön

Lisätiedot