Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 4.2.2013 1"

Transkriptio

1 Kunnanhallitus Kunnanhallituksen kokoushuone kello Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 3 Työjärjestyksen hyväksyminen 4 Kunnanhallituksen varsinaiset kokoukset vuonna Kunnanhallituksen pöytäkirjan nähtävänä pitäminen vuonna Laskujen hyväksyjät vuonna Tilinkäyttöoikeuden myöntäminen Kunnan arvopostin kuittaus vuonna Rahavarojen ja arvopapereiden tarkastus 10 Kunnanhallituksen edustajat lautakunnissa 11 Edustajan nimeäminen Vaalijalan kuntayhtymän yhtymäkokoukseen 12 Edustajan nimeäminen Mikkelin Seudun Matkailupalvelu ry:n sääntömääräisiin kokouksiin 13 Edustajan valitseminen Mikkelin Musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n sääntömääräisiin kokouksiin 14 Kunnan edustus yhteisöissä 15 Kunnan edustajat kutsuntalautakunnassa 16 Seudullisen sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenen valitseminen 17 Mikkelin palvelutuotantoyksikön sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunnan jäsenten valinta Jäsenten valitseminen yhteistyötoimikuntaan 19 Jäsenen valitseminen Juvan ajoharjoitteluratasäätiön edustajistoon 20 Edustajien nimeäminen vanhus- ja vammaisneuvostoon 21 Työsuojelupäällikön tehtävien hoito/työsuojelupäällikön valinta 22 Urheilukentän vaihtoehtoratkaisuja 23 Rantalan ranta-asemakaavan muutos, Kilkinkylän tilat Rantala 6:38 (0sa), Tuulenpesä 6:89, Koivuranta 8:95 24 Yleiskaavakustannusten periminen ranta-alueilla 25 Toimitilojen vuokraus Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimelle 26 Lausunnon antaminen Jukka-Pekka Heikkisen ja Julia Silbergin poikkeamishakemukseen Hirvensalmen kylässä tilalla Takasuo- Kangas rn:o 2:32/luvan myöntäminen 27 Suonteen vesiosuuskunnan maksatushakemus III rakennusvaihe 2. osa 28 Pakolaisten vastaanottaminen Hirvensalmelle 29 Vuokrasopimus/ Superot Oy 30 Tilannekatsaus/ Kiinteistö Oy Tammilehto 31 Kunnanvaltuuston ja päätösten tarkastaminen ja täytäntöönpano 32 Ilmoitusasiat Pöytäkirjan nähtävänäpito Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä

2 Kunnanhallitus Aika: klo Paikka: Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä olleet jäsenet: Esko Kekkonen pj. Sigita Herrala Pepe Hölttä Jukka Manninen esteellinen 30, poistui käsittelyn ajaksi Maritta Oinonen Seija Väisänen Muut läsnäolijat: Heidi Honkanen kunnanvaltuuston pj. Ari Kämppi kunnanvaltuuston I vpj. Juhani Manninen kunnanvaltuuston II vpj. Seppo Ruhanen kunnanjohtaja, esittelijä Heli Rummukainen pöytäkirjanpitäjä Pentti Pylkkänen Risto Pesosen varajäsen Asko Viljanen tekninen johtaja 22, 30 klo Heikki Isokääntä elinkeinoasiamies 22, 30 klo Poissa Risto Pesonen 1 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 2 Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sigita Herrala ja Pepe Hölttä. Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Esko Kekkonen puheenjohtaja Heli Rummukainen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastajat, tarkastusaika Sigita Herrala Pepe Hölttä Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Heli Rummukainen

3 Kunnanhallitus TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Khall 3/ Kunnanhallitus hyväksyy tämän esityslistan asioiden käsittelyjärjestykseksi. Työjärjestykseen lisättiin 33 Malvaan koulun myyminen ja 34 Kunnanjohtajan informaatioasiat. Työjärjestys hyväksyttiin näillä lisäyksillä.

4 Kunnanhallitus KUNNANHALLITUKSEN VARSINAISET KOKOUKSET VUONNA Khall 4/ Kunnan hallintosäännön 4. luvun 25 :n mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Hallintosäännön 4. luvun 26 :n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä, mikäli mahdollista, siinä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Toimielin voi ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu esityslistassa. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus ja -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Kunnanhallitus päättää, että kunnanhallituksen kokoukset pidetään kunnanhallituksen kokoushuoneessa pääsääntöisesti kolmen viikon välein maanantaisin kello 16 alkaen. Kesä-, heinä- ja elokuussa pidetään kokouksia tarvittaessa. Hyväksyttiin.

5 Kunnanhallitus KUNNANHALLITUKSEN PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄ PITÄMINEN VUONNA Khall 5/ Kuntalain 63 :n mukaan kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan pöytäkirja siihen liittyvine oikaisuvaatimusohjeineen ja valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten kuin siitä on ennakolta ilmoitettu. Ilmoittaminen tapahtuu siten, kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan. Kunnanhallitus päättää, että kunnanhallituksen varsinaisten kokousten pöytäkirjat tarkastetaan ja allekirjoitetaan viimeistään kokousta seuraavana maanantaina. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kokousta seuraavan viikon tiistaina hallintotoimistossa viraston aukioloaikoina. Hyväksyttiin.

6 Kunnanhallitus LASKUJEN HYVÄKSYJÄT VUONNA Khall 6/ Kunnanhallituksen on määrättävä ne henkilöt, jotka hyväksyvät kunnan puolesta tositteet. Kunnanhallitus päättää myöntää vuodelle laskujen hyväksymisoikeudet seuraavasti: Kunnanjohtaja Seppo Ruhaselle: 14 Talous- ja kuntasuunnittelu 16 Elinkeinoelämän kehittäminen 70 Tuloslaskelmaosa 81 Kunnanhallitus (investointiosa) 99 Rahoitusosa Vs. hallintojohtaja Heli Rummukaiselle: 10 Vaalit 13 Yleishallinto 15 Henkilöstöhallinto 18 Edunvalvonta 24 Kulttuuritoimi 25 Liikuntapalvelut 26 Nuorisotyö 81 Kunnanhallitus (investointiosa) Tekninen johtaja Asko Viljaselle 1400 Korjausavustusten tili Lisäksi kunnanhallitus myöntää kunnanjohtaja Seppo Ruhaselle, vs. hallintojohtaja Heli Rummukaiselle, pääkirjanpitäjä Anne Soikkelille ja toimistosihteeri Marja Hämäläiselle yleisen hyväksymisoikeuden muidenkin lautakuntien menokohtien alaisten laskujen hyväksymiselle silloin, kun ao. lautakunnan hyväksyjä on esteellinen hyväksymään laskua. Hyväksyttiin.

7 Kunnanhallitus TILINKÄYTTÖOIKEUDEN MYÖNTÄMINEN Khall 7/ Kunnanhallituksen tulee määrätä tilinkäyttäjät. Kunnanhallitus määrää tilinkäyttäjiksi kunnanjohtajan lisäksi vs. hallintojohtaja Heli Rummukaisen, pääkirjanpitäjä Anne Soikkelin sekä toimistosihteeri Marja Hämäläisen. Hyväksyttiin.

8 Kunnanhallitus KUNNAN ARVOPOSTIN KUITTAUS VUONNA Khall 8/ Kunnanhallitus valtuuttaa kunnanjohtaja Seppo Ruhasen, vs. hallintojohtaja Heli Rummukaisen, kanslisti Maija Tiilikaisen, kanslisti Auli Relander-Ukkosen kuittaamaan ja nostamaan kaiken kunnalle tulevan arvopostin ja muut arvolähetykset. Hyväksyttiin.

9 Kunnanhallitus RAHAVAROJEN JA ARVOPAPEREIDEN TARKASTUS Khall 9/ Kunnanhallituksen on valittava keskuudestaan kaksi jäsentä vähintään kerran vuodessa tarkastamaan ennalta ilmoittamatta kaikki hallinto/taloustoimiston rahavarat, arvopaperit ja vakuudet. Jos lautakunnan alaisen viraston tai toimiston hallussa on edellä mainittuja varoja tai asiakirjoja, sen on vastaavalla tavalla huolehdittava niiden tarkastamisesta. Taloustoimiston sekä muun maksuliikennettä hoitavan viraston tai toimiston päällikön on tarkastettava tai tarkistutettava tarvittaessa, kuitenkin vähintään puolivuosittain kassan tai alitilittäjän rahavarat. Kassanhoitajan tai alitilittäjän asemassa olevan henkilön vaihtuessa on aina toimitettava kassantarkastus. Tarkistuksesta on annettava kertomus kunnanhallitukselle tai asianomaiselle lautakunnalle. Kunnanhallitus valitsee rahavarojen ja arvopapereiden tarkastajat toimikaudeksi Kunnanhallitus valitsi rahavarojen ja arvopapereiden tarkastajiksi kaudelle Seija Väisänen ja Pepe Hölttä.

10 Kunnanhallitus KUNNANHALLITUKSEN EDUSTAJAT LAUTAKUNNISSA Khall 10/ Kunnan hallintosäännön 4. luvun 33 :n mukaan kunnanhallitus päättää harkintansa mukaan siitä, mihin toimielimiin se haluaa määrätä edustajansa, joilla on läsnäolo- ja puheoikeus toimielimen kokouksessa. Edustajaksi voidaan määrätä myös kunnanhallituksen varajäsen tai kunnanjohtaja. Hallintosäännön 4. luvun 32 :n mukaan kunnanhallituksen puheenjohtajalla ja kunnanjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus lautakuntien kokouksissa. Edustajaa ei kuitenkaan valita eikä läsnäolo-oikeutta ole tarkastuslautakunnan, keskusvaalilautakunnan eikä vaalilautakunnan kokouksissa. Kunnanhallitus nimeää toimikaudeksi edustajansa seuraaviin toimielimiin: - rakennuslautakunta - sivistyslautakunta - tekninen lautakunta Kunnanhallitus nimesi edustajakseen rakennuslautakuntaan Jukka Mannisen, sivistyslautakuntaan Pepe Höltän sekä tekniseen lautakuntaan Risto Pesosen.

11 Kunnanhallitus EDUSTAJAN NIMEÄMINEN VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄN YHTYMÄKOKOUKSEEN Khall 11/ Vaalijalan kuntayhtymän perussopimuksen 11 :n mukaan jäsenkunnat käyttävät kuntayhtymässä päätösvaltaansa yhtymäkokouksessa, johon kukin jäsenkunta nimeää yhden (1) edustajan. Kunnan äänimäärän ylittäessä yhden sadasosan (1/100) kuntien yhteenlasketusta äänimäärästä, voi kunta nimetä kaksi (2) edustajaa. Kullekin edustajalle voidaan valita henkilökohtainen varajäsen. Vaalijalan kuntayhtymä on ilmoittanut kirjeellään , että Hirvensalmen kunta voi valita joko yhden tai kaksi edustajaa yhtymäkokoukseen. Kunta päättää harkintansa mukaan yhtymäkokousedustajan toimikauden pituudesta. Kunnanhallitus päättää, että se nimeää toimikaudekseen yhden edustajan ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen Vaalijalan kuntayhtymän yhtymäkokoukseen. Kunnanhallitus nimesi varsinaiseksi jäseneksi Timo Marttisen, varalle Sigita Herralan.

12 Kunnanhallitus EDUSTAJAN NIMEÄMINEN MIKKELIN SEUDUN MATKAILUPALVELU RY:N SÄÄNTÖ- MÄÄRÄISIIN KOKOUKSIIN Khall 12/ Hirvensalmen kunta on jäsenenä Mikkelin Seudun Matkailupalvelu ry:ssä. Yhdistyksen kokouksiin jäsenet ovat oikeutettuja lähettämään edustajia seuraavasti. Kaikilla jäsenillä on vähintään yksi (1) ja enintään kuusi (6) edustajaa: Mikkelin kaupungilla on kuusi (6) edustajaa, muilla jäsenkunnilla kolme (3) edustajaa ja muilla yhdistyksillä yksi (1) edustaja. Kullakin edustajalla ja henkilöstöjäsenenä olevalla on kokouksessa yksi ääni. Asiat ratkaistaan yhdistyksen kokouksessa yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa arpa. Kunnanhallitus nimeää kolme edustajaa Mikkelin Seudun Matkailupalvelu ry:n kokouksiin toimikaudeksi Kunnanhallitus nimesi edustajaksi kunnanjohtaja Seppo Ruhasen, Ari Kämpin ja Pertti Höltän varsinaisiksi jäseniksi, ja heille henkilökohtaisiksi varahenkilöiksi järjestyksessä elinkeinoasiamies Heikki Isokäännän, Risto Pesosen ja Juhani Mannisen.

13 Kunnanhallitus EDUSTAJAN VALITSEMINEN MIKKELIN MUSIIKKIOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄISIIN KOKOUKSIIN Khall 13/ Hirvensalmen kunta on jäsenenä Mikkelin Musiikkiopiston Kannatusyhdistys ry:ssä. Kunnanhallitus valitsee edustajansa Mikkelin Musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n sääntömääräisiin kokouksiin toimikaudeksi Kunnanhallitus valitsi edustajakseen Markku Kivisaaren.

14 Kunnanhallitus KUNNAN EDUSTUS YHTEISÖISSÄ Khall 14/ Kunnanhallituksen johtosäännön 1. luvun 7 :n mukaan kunnanhallituksen tehtävänä on kunnan etua valvoessaan määrätä tarvittaessa edustaja käyttämään kunnan puhevaltaa, edustamaan kuntaa yhteisöissä ja tekemään oikeustoimia. Valtuutus koskee niitä yhteisöjä, joiden osakas tai jäsen kunta on. Kunnanhallitus päättää, että kuntaa edustaa 1. osakaskuntien kokouksissa tekninen johtaja Asko Viljanen, varalla rakennustarkastaja Petri Luukkonen 2. kiinteistö- ja lohkomistoimituksissa tekninen johtaja Asko Viljanen, varalla rakennustarkastaja Petri Luukkonen 3. asunto- ja kiinteistöyhtiöiden kokouksissa vs. hallintojohtaja Heli Rummukainen 4. Hirvensalmen Vesi Oy:ssä ja Hirvensalmen Energia Oy:ssä vs. hallintojohtaja Heli Rummukainen 5. Hirvensalmen Vanhustentuki ry:n kokouksissa vs. hallintojohtaja Heli Rummukainen 6. Kauppakamarin yhteyshenkilönä toimii elinkeinoasiamies Heikki Isokääntä Lisäksi kunnanhallitus nimeää edustajansa 7. Tervaleppäyhdistyksen ja 8. Itä-Suomen Pelastushelikopterin Tuki ry:n kokouksiin. Kunnanhallitus hyväksyi edustajat kohtiin 1-6 sekä nimesi edustajikseen Tervaleppäyhdistykseen Seija Väisäsen ja Itä-Suomen Pelastushelikopterin Tuki ry:hyn Maritta Oinosen.

15 Kunnanhallitus KUNNAN EDUSTAJAT KUTSUNTALAUTAKUNNASSA Khall 15/ Kunnanhallitus valitsee kunnan edustajan ja hänelle varamiehen kutsuntalautakuntaan toimikaudeksi Kutsuntalautakuntaan kaudelle valittiin Juhani Manninen ja varalle Pertti Hölttä.

16 Kunnanhallitus SEUDULLISEN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JÄSENEN VALITSEMINEN Khall 16/ Mikkelin kaupungin kansliapalveluiden kirje : Seudullisessa sosiaali- ja terveyslautakunnassa on kaikkien sopijapuolina olevien kuntien edustus ja Etelä-Savon sairaanhoitopiirillä sekä yhteistoiminta-alueen kunnanjohtajilla, hallituksen puheenjohtajilla ja Mikkelin kaupunginhallituksen valitsemalla edustajalla puhe- ja läsnäolo-oikeus. Seudullisen sosiaali- ja terveyslautakunnan asettamisesta päättää Mikkelin kaupunginvaltuusto ottaen huomioon sopijapuolina olevien kuntien valtuustojen päätökset lautakunnan jäseniksi ja heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen nimeämisestä. Seudullisessa sosiaali- ja terveyslautakunnassa on yhteensä kymmenen (10) jäsentä. Mikkelin kaupungilla on lautakunnassa viisi (5) jäsentä ja muilla yhteistoiminta-alueen kunnilla yksi jäsen kullakin. Mikkelin kaupunginvaltuusto nimeää lautakunnan jäsenet toimikaudekseen Mikkelin kaupunginhallitus pyytää, että sopijaosapuolina olevat kunnat tekisivät esityksen Mikkelin kaupunginhallitukselle lautakuntaan nimettävistä henkilöistä. Esitykset pyydetään toimittamaan Ari Liikaselle viimeistään Kunnanhallitus nimeää jäsenehdokkaansa ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenehdokkaan seudulliseen sosiaali- ja terveyslautakuntaan edustamaan Hirvensalmen kuntaa. Mikkelin kaupunginvaltuusto nimeää lautakunnan jäsenet toimintakaudekseen Kunnanhallitus nimesi jäsenehdokkaakseen Susanna Leppäsen ja varajäsenehdokkaaksi Leila Saleniuksen.

17 Kunnanhallitus MIKKELIN PALVELUTUOTANTOYKSIKÖN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TUOTANTOLAUTAKUNNAN JÄSENTEN VALINTA Khall 17/ Mikkelin kaupungin kansliapalveluiden kirje : Kuntien hyväksymän yhteistoimintasopimuksen perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon tehtävien järjestämisestä sekä palvelutuotannosta 6 :ssä todetaan, että Mikkelin palvelutuotantoyksikön sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunnassa on jäseninä Mikkelin kaupungin, Hirvensalmen ja Puumalan kunnan luottamushenkilöt. Mikkelin kaupungin hallintosäännön 2 :n mukaan sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunnassa on 15 jäsentä. Mikkelin kaupungilla on lautakunnassa kolmetoista (13) jäsentä ja muilla yhteistoiminta-alueen kunnilla yksi jäsen kullakin. Mikkelin kaupunginvaltuusto nimeää lautakunnan jäsenet toimikaudekseen Mikkelin kaupunginhallitus pyytää, että Hirvensalmen ja Puumalan kunnat tekisivät esityksen Mikkelin kaupunginhallitukselle lautakuntaan nimettävistä henkilöistä. Esitykset pyydetään toimittamaan Ari Liikaselle viimeistään Kunnanhallitus nimeää jäsenehdokkaansa ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenehdokkaan Mikkelin palvelutuotantoyksikön sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakuntaan edustamaan Hirvensalmen kuntaa. Mikkelin kaupunginvaltuusto nimeää lautakunnan jäsenet toimintakaudekseen Kunnanhallitus nimesi jäsenehdokkaakseen Maritta Oinosen ja varajäsenehdokkaaksi Timo Marttisen.

18 Kunnanhallitus JÄSENTEN VALITSEMINEN YHTEISTYÖTOIMIKUNTAAN Khall 18/ Kunnanhallituksen hyväksymän yhteistoimintasopimuksen mukaan työnantajan tulee nimetä yhteistyötoimikuntaan työsuojelupäällikön lisäksi kaksi jäsentä sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet. Kunnanhallitus nimeää edustajikseen yhteistyötoimikuntaan vuosiksi vs. hallintojohtaja Heli Rummukaisen sekä hänelle varahenkilöksi perusopetuksen rehtori Petteri Lahdelman sekä keskuudestaan kunnanhallituksen edustajan ja hänelle varahenkilön. Kunnanhallitus nimesi edustajikseen vs. hallintojohtaja Heli Rummukaisen ja hänelle varahenkilöksi perusopetuksen rehtori Petteri Lahdelman sekä edustajaksi Esko Kekkosen ja varahenkilöksi Risto Pesosen.

19 Kunnanhallitus JÄSENEN VALITSEMINEN JUVAN AJOHARJOITTELURATASÄÄTIÖN EDUSTAJIS- TOON Khall 19/ Juvan ajoharjoitteluratasäätiön edustajistoon kuuluu 19 jäsentä. Edustajiston jäsenet valitaan neljäksi vuodeksi kerallaan siten, että Juvan kunta nimeää edustajistoon kolme jäsentä, Mikkelin läänin autokouluyhdistys ry kaksi jäsentä, Suomen Autokoululiitto ry yhden jäsenen sekä muut jäsenyhteisöt kukin yhden jäsenen. Kunnanhallitus valitsee edustajan Juvan ajoharjoitteluratasäätön edustajistoon toimikaudeksi Kunnanhallitus valitsi edustajakseen Jukka Mannisen.

20 Kunnanhallitus EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN VANHUS- JA VAMMAISNEUVOSTOON Khall 20/ Vanhus- ja vammaisneuvoston kirje : Vanhus- ja vammaisneuvosto pyytää Hirvensalmen kuntaa nimeämään edustajansa toimikaudelle vanhus- ja vammaisneuvostoon. Kunnalta tulee yksi (1) luottamushenkilö ja hänelle varahenkilö. Yksi (1) virkamiesedustaja ja hänelle varahenkilö. Kunnanhallitus valitsee edustajakseen yhden luottamushenkilön sekä hänelle varahenkilön, ja pyytää seudullista sosiaali- ja terveyslautakuntaa nimeämään yhden virkamiesedustajan sekä hänelle varahenkilön. Kunnanhallitus valitsi edustajakseen Heidi Honkasen ja varalle Pentti Pylkkäsen. Lisäksi kunnanhallitus pyytää seudullista sosiaali- ja terveyslautakuntaa nimeämään yhden virkamiesedustajan ja hänelle varahenkilön.

21 Kunnanhallitus TYÖSUOJELUPÄÄLLIKÖN TEHTÄVIEN HOITO/TYÖSUOJELUPÄÄLLIKÖN VALINTA Khall 57 / Työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain (44/2006) 28 :n mukaan työnantajan on nimettävä edustajansa työsuojelupäälliköksi lain 5 luvussa tarkoitettua työpaikan työsuojelun yhteistoimintaa varten, jollei työnantaja itse hoida tätä tehtävää. Työsuojelupäällikön tehtävänä on avustaa työnantajaa ja esimiehiä tehtävissä, jotka liittyvät työsuojelun asiantuntemuksen hankintaan sekä yhteistyöhön työntekijöiden ja työsuojeluviranomaisten kanssa. Työsuojelupäällikkö ryhtyy tarpeellisiin toimenpiteisiin työnantajan ja työntekijöiden välisen yhteistoiminnan järjestämiseksi ja ylläpitämiseksi työpaikalla sekä toimii työsuojelua koskevan yhteistoiminnan kehittämiseksi. Työsuojelupäällikön tulee olla työpaikan ja työn luonne sekä työpaikan sekä työpaikan laajuus huomioon ottaen riittävän pätevä ja hänellä on oltava riittävän hyvä perehtyneisyys työsuojelusäännöksiin ja työpaikan olosuhteisiin sekä muutoinkin asianmukaiset edellytykset 26 ;ssä tarkoitettujen asioiden käsittelyyn ja yhteistoiminnan järjestämiseen. Tehtäväjärjestelyistä johtuen on ilmennyt tarve nimetä työsuojelupäällikölle varahenkilö. Asiasta on neuvoteltu rakennustarkastaja Petri Luukkosen kanssa ja hän on antanut suostumuksensa tehtävään. Kunnanhallitus valitsee rakennustarkastaja Petri Luukkosen varatyösuojelupäälliköksi. Hyväksyttiin. Khall 21/ Varsinaisen työsuojelutarkastajan jäätyä eläkkeelle tulee kunnanhallituksen nimetä työsuojelupäällikkö sekä varatyösuojelupäällikkö. Kunnanhallitus nimeää työsuojelupäälliköksi rakennustarkastaja Petri Luukkosen. Varatyösuojelupäällikkö nimetään myöhemmin. Hyväksyttiin.

22 Kunnanhallitus URHEILUKENTÄN VAIHTOEHTORATKAISUJA Tekn.ltk Tekninen lautakunta valitsi urheilukentän peruskorjauksen suunnittelutehtävään Ramboll Finland Oy:n Mikkelistä. Suunnittelun tekee projektipäällikkö Mika Valkonen. Urheilukentän korjaamisesta on valmisteltu vaihtoehtoratkaisuja kustannusarvioineen. Kunnanhallitus on esittänyt valtuustolle euron määrärahan vuodelle Hankkeelle tullaan hakemaan Itä-Suomen aluehallintovirastolta (AVI) liikuntapaikka-avustusta. Avustus tulee hakea vuoden 2012 loppuun mennessä. Projektipäällikkö Mika Valkonen esitteli urheilukentän tekniset vaihtoehdot kustannusarvioineen. Ramboll Oy/Mika Valkosen selvitykset, liite nro 4. Tekn.joht. Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi urheilukentän tekniset vaihtoehdot kustannusarvioineen. Hyväksyttiin. Lautakunta esittää, että sivistyslautakunta/vapaa-aikapalvelut valmistelisi selvityksen urheilukentän käytöstä lopullisen rakentamispäätöksen pohjaksi. Lisäksi lautakunta esittää kunnanhallitukselle harkittavaksi, tulisiko perustaa valmisteluun työryhmä, johon valittaisiin edustajat kunnanhallituksesta, sivistyslautakunnasta ja teknisestä lautakunnasta. Khall 22/ Liite 1 Tekninen johtaja esittelee urheilukentän suunnitteluvaihetta kokouksessa. Kunnanhallitus päättää perustaa 6-henkisen työryhmän, jonka tehtävänä on valmistella kunnanhallitukselle esitys urheilukentän rakentamistasosta ja varustuksesta huomioiden kunnanvaltuuston talousarviossa päättämän määrärahan. Kunnanhallitus nimeää keskuudestaan työryhmään kaksi jäsentä, ja heistä toisen puheenjohtajaksi sekä pyytää teknistä ja sivistyslautakuntaa kumpaakin nimeämään ryhmään kaksi jäsentä. Työryhmän sihteerinä toimii tekninen johtaja Asko Viljanen. Työryhmä voi tarvittaessa kuulla asiantuntijoita.

23 Kunnanhallitus Teknisen johtajan Asko Viljasen esitys merkittiin tiedoksi. Kunnanhallitus nimesi edustajikseen työryhmään Esko Kekkosen, puheenjohtajaksi ja toiseksi edustajaksi Pertti Höltän.

24 Kunnanhallitus RANTALAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS, KILKIN KYLÄN TILAT RANTALA 6:38 (OSA), TUULENPESÄ 6:89, KOIVURANTA 6:95 Tekn.ltk Kaavamuutosalue muodostuu Hirvensalmen kunnan Kilkin kylän tiloista Rantala 6:38 (osa), Tuulenpesä 6:89 ja Koivuranta 6:95. Alueelle on laadittu aiemmin Rantalan ja Huovilan tilojen rantaasemakaava, joka on vahvistettu Aloite kaavan laatimiseen on tullut tilojen maanomistajilta. Viranomaisneuvottelu pidettiin kaavoittajan, kunnan ja ELYkeskuksen edustajien kanssa. Kaavoituksen vireillepanosta tiedotettiin kaavoituskatsauksessa Ranta-asemakaavan muutoksella käsitellään hyväksytyn kaavan RH-korttelialueita 4 (6 tonttia), 6 (1 tontti) ja 7 (1 tontti) sekä niitä ympäröiviä maa- ja metsätalousalueita (M). Maanomistajien tavoitteena on siirtää yksi tontti mantereella selkeästi pohjoisemmaksi sekä muotoilla muitakin tontteja nykyisten rakennuspaikkojen mukaisiksi ja paremmin maastoon istuviksi. Siirrettävän tontin käyttötarkoitus muutetaan loma-asumisesta (RA) ympärivuotiseen asumiseen (AO). Lisäksi alueelle osoitetaan lisärakennusoikeutta ympäristöseikat ja kunnan nykyinen rakennusjärjestys huomioon ottaen. Voimassa olevassa rantaasemakaavassa on rakennusoikeutta ainoastaan 110 k-m² / tontti. Kaavamuutoksella osoitetaan suunnittelualueelle uutta rakennusoikeutta 520 k-m² (110 -> 150/160 k-m² /RA-tontit ja 110 -> 300 k- m² AO-tontti) kunnan rakennusjärjestyksen, ympäristönäkökohtien ja maastotarkastelun perusteella. Kaavamuutoksella ei muodosteta uusia rakennuspaikkoja eli rakennuspaikkojen lukumäärä säilyy ennallaan. Vapaan rantaviivan määrä pysyy lähes ennallaan. Tonttien rajoja on yhden selkeän siirron lisäksi hieman tarkistettu (mm. saaritontit lohkomisrajojen mukaisiksi) sekä syvennetty rannasta sisämaahan päin. Kullekin RA-tontille saa rakentaa yhden yksiasuntoisen lomarakennuksen ja AO-tontille asuinrakennuksen. Erillisten talousrakennusten enimmäismäärä on neljä. Kaava-asiakirjat, liite nro 6.

25 Kunnanhallitus Tekn.joht. Tekninen lautakunta asettaa Rantalan ranta-asemakaavan muutosehdotuksen nähtäville 30 vuorokauden ajaksi, MRA 27 ja pyytää siitä tarvittavat viranomaislausunnot, MRA 28. Hyväksyttiin. Tekn.ltk Ranta-asemakaavan muutosehdotus oli nähtävillä Viranomaislausuntoja pyydettiin Etelä-Savon ELY-keskukselta, Etelä-Savon maakuntaliitolta, Mikkelin Seudun Ympäristöpalveluilta ja rakennuslautakunnalta. Lausunnot ja maanomistajan muistutus, liite nro 1. Vastine ranta-asemakaavan muutosehdotuksesta saatuihin lausuntoihin ja muistutukseen, liite nro 2. Kaava-asiakirjat, liite nro 3. Tekn.joht. Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle Rantalan rantaasemakaavan muutoksen hyväksymistä, MRL 52. Muutos koskee Kilkin kylän tiloja Rantala 6:38 (osa), Tuulenpesä 6:89 ja Koivuranta 6:95. Hyväksyttiin. Khall 23/ Liitteet 2-4 Lausunnot ja maanomistajan muistutus, liite nro 2. Vastine ranta-asemakaavan muutosehdotuksesta saatuihin lausuntoihin ja muistutukseen, liite nro 3. Kaava-asiakirjat, liite nro 4. Asian ratkaisu siirtyy kunnanhallituksen tehtäväksi kunnanhallituksen johtosäännön mukaisesti. Kunnanhallitus hyväksyy Rantalan ranta-asemakaavan muutoksen MRL 52. Muutos koskee Kilkin kylän tiloja Rantala 6:38 (osa), Tuulenpesä 6:89 ja Koivuranta 6:95. Hyväksyttiin.

26 Kunnanhallitus YLEISKAAVAKUSTANNUSTEN PERIMINEN RANTA-ALUEILLA Tekn.ltk Maankäyttö- ja rakennuslain 76 :n mukaan rantoja käsittelevä yleiskaava laaditaan pääasiallisesti loma-asutuksen järjestämiseksi. Kunta hyväksyy kaava-aluekohtaisesti perittävän maksun periaatteet ja maksun perimistavan ja -ajan. Rantayleiskaavamuutoksessa ei erikoistapauksia lukuun ottamatta tule lisää rakennusoikeutta, vaan kysymyksessä on rakennuspaikan siirtäminen toiseen kohtaan saman maanomistajan alueella. Kunnanvaltuusto on kokouksessaan päättänyt, että kaavoituskustannukset kunnan alueella rantayleiskaavoituksen muutosten osalta peritään maanomistajalta, jos muutos on tullut vireille maanomistajan aloitteesta, alv 23 %/muutos/maanomistaja käsittäen kaikki kaavamuutoksen kustannukset. Maksu peritään, kun kaavamuutos on kunnanvaltuustossa käsitelty. Naapureiden kuuleminen hakijan toimesta ei alenna hintaa. Laajemmat rantayleiskaavan muutokset edellyttävät pääsääntöisesti ranta-asemakaavaa. Viime aikoina on tehty lukuisia muutoksia em. kaavoihin. Pienetkin muutokset vaativat kaavanlaatijan työpanosta, minimissään kolme kuulutusta (ehdotus-, päätös- ja voimaantulovaihe) ja niistä aiheutuu kopiointi- ja kokouskustannuksia sekä valmistelutyötä. Tekn.joht. Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja valtuustolle, että kaavoituskustannukset kunnan alueella rantayleiskaavoituksen muutosten osalta peritään maanomistajalta, jos muutos on tullut vireille maanomistajan aloitteesta seuraavasti: Maanomistaja maksaa Hirvensalmen kunnalle rantayleiskaavan hallinto- ym. kustannuksista 760,00 + alv 24 % (kulloinkin voimassa oleva alv). Maanomistaja maksaa edellä mainitusta summasta 70 %, kun kaavaehdotus on laitettu nähtäville ja 30 %, kun kaavamuutos on lainvoimainen. Maanomistaja tekee sopimuksen kaavoittajan kanssa ja maksaa kaavan muuttamisesta aiheutuneet kustannukset suoraan kaavoittajalle.

27 Kunnanhallitus Naapureiden kuuleminen hakijan toimesta ei alenna hintaa. Laajemmat rantayleiskaavan muutokset edellyttävät pääsääntöisesti ranta-asemakaavaa. Khall 24/ Hyväksyttiin siten, että vähintään kaksi tai useampi kaavamuutos tulee valmistella yhtä aikaa. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kaavoituskustannukset kunnan alueella rantayleiskaavoituksen muutosten osalta peritään maanomistajalta, jos muutos on tullut vireille maanomistajan aloitteesta seuraavasti: Maanomistaja maksaa Hirvensalmen kunnalle rantayleiskaavan hallinto- ym. kustannuksista 760,00 + alv 24 % (kulloinkin voimassa oleva alv). Maanomistaja maksaa edellä mainitusta summasta 70 %, kun kaavaehdotus on laitettu nähtäville ja 30 %, kun kaavamuutos on lainvoimainen. Maanomistaja tekee sopimuksen kaavoittajan kanssa ja maksaa kaavan muuttamisesta aiheutuneet kustannukset suoraan kaavoittajalle. Naapureiden kuuleminen hakijan toimesta ei alenna hintaa. Laajemmat rantayleiskaavan muutokset edellyttävät pääsääntöisesti ranta-asemakaavaa. Hyväksyttiin.

28 Kunnanhallitus TOIMITILOJEN VUOKRAUS MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMELLE Khall 25/ Hirvensalmen kunnan ja Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoi- Liitteet 5 ja 6 men välillä on allekirjoitettu vuokrasopimukset, joilla Hirvensalmen kunta vuokraa Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimelle Heikinkodista 482 m2:n suuruiset tilat piha-alueineen ja huoneiston m2. Kunnanhallitus hyväksyy Hirvensalmen kunnan ja Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimen väliset liitteiden 5 ja 6 mukaiset vuokrasopimukset. Hyväksyttiin.

29 Kunnanhallitus LAUSUNNON ANTAMINEN JUKKA-PEKKA HEIKKISEN JA JULIA SILBERGIN POIK- KEAMISHAKEMUKSEEN HIRVENSALMEN KYLÄSSÄ TILALLA TAKASUO-KANGAS RN:O 2:32/LUVAN MYÖNTÄMINEN Rak.ltk Jukka-Pekka Heikkinen ja Julia Silberg hakevat poikkeamislupaa Hirvensalmen kunnan Hirvensalmen kylän tilalla Takasuo-Kangas RN:o 2:32 olemassa olevan koulurakennuksen muutos- ja korjaustöille sekä käyttötarkoituksen muutokselle asuinrakennukseksi. Tila on taajaman yleiskaavassa PY-alueella. Kaavamääräyksissä PY alue on määritelty julkisten palvelujen ja hallinnon alueeksi. Yleiskaavaa ollaan muuttamassa ja kaavoitustyö on käynnissä. Muuttuvassa kaavassa kyseinen alue on luonnoksessa määritelty P-1 alueeksi. Kaavoittaja on määräyksissä esittämässä seuraavaa: P-1 on palvelujen alue, jolle saa myös sijoittaa asuntoja. Lisäksi rakennus on niin vanhassa kuin muuttuneessa kaavassa luokiteltu arvokkaaksi rakennukseksi (ar). Kaavamääräyksissä rakennukseen kohdistuvat toimenpiteet on määritelty seuraavasti: MRL 127 nojalla määrätään, että rakennuksia ei saa purkaa ilman rakennusvalvontaviranomaisen myöntämää purkamislupaa. Luvasta on myös pyydettävä museoviranomaisen lausunto. Lupa on myös tarpeen kun purkamista haetaan uudisrakentamisen yhteydessä. Purkamisluvan edellytyksistä määrätään MRL 139 :ssä. Ote kaavakarttaluonnoksesta Lupahakemuksen liitteessä olevissa pääpiirustuksissa rakennukseen on esitetty vähäisiä muutoksia niin huonetilaratkaisuihin kuin julkisivumuutoksiinkin. Hakemuksesta on pyydetty museoviranomaisen lausunto. Rakennukseen on tehty vesikaton korjaustöitä kuluvana syksynä. Ennalta ehkäisevä korjaaminen, silloin kun kantaviin rakenteisiin,

30 Kunnanhallitus ulkonäköön, materiaaliin tai muuhun sellaisiin ei tehdä muutoksia, on sallittua ilman lupaa. Naapurikiinteistöjä on kuultu 4 kpl. Ei huomautettavaa. Rak.tark. Rakennuslautakunta toteaa maankäyttö- ja rakennuslain 172 :n mukaisesta poikkeamishakemuksesta lausuntonaan kunnanhallitukselle, että se puoltaa hakemusta. Toimenpiteelle tulee hakea rakennuslupa. Perustelut: Hyväksyttiin. Poikkeaminen ei tuota haittaa kaavoituksen toteuttamiselle eikä alueiden käytön muullekaan järjestämiselle. Khall 26/ Poikkeamislupahakemusasiakirjat esillä kokouksessa. Kunnanhallitus myöntää luvan rakennuslautakunnan esittämin perustein. Hyväksyttiin.

31 Kunnanhallitus SUONTEEN VESIOSUUSKUNNAN MAKSATUSHAKEMUS/ IV RAKENNUSVAIHE Khall 27/ Suonteen vesiosuuskunta on lähettänyt Hirvensalmen kunnalle vesiosuuskunnan rakennushankkeen IV-vaiheen maksatushakemuksen. Suonteen vesiosuuskunta aloitti rakentamaan vesi- ja viemäriverkostoa vesihuollon hankesuunnitelman mukaisesti haja-asutusalueelle Pöyryn kylästä Kuitulaan. Koko hankkeen kustannukset ovat olleet ,68, joista ELY-keskuksen hankkeelle hyväksymiä kustannuksia on ollut Hirvensalmen kunta on päättänyt avustaa hanketta 15%:lla Ely-keskuksen maksatushakemuksessa hyväksymistä kustannuksista. Kunta on maksanut aiemmin avustusta I-III vaiheista yhteensä Kaikkiaan ELY-keskuksen ja Hirvensalmen kunnan avustukset IV-vaiheen maksatuksen jälkeen ovat yhteensä ,15. Koko hankkeen aikana, vaiheet I-IV, on rakennettu yhteensä vesi- ja viemärilaitosverkkoa metriä. Kiinteistöjä on liittynyt vesiosuuskuntaan yhteensä 145 kappaletta. Keskimäärin verkoston rakentaminen on maksanut 52 /juoksumetri (alv 0%). Hirvensalmen kunnanvaltuusto on kokouksessaan päättänyt vesihuollon avustusperiaatteista. Niiden mukaan kunta avustaa vesihuollon kehittämishankkeita rakentamisen ja suunnittelun osalta 15 prosentin tuella. Tukea on myönnetty mm. Ripatin ja Hintikan vesiosuuskunnille. Hyväksyttävissä kustannuksissa on noudatettu EU-osarahoituksen määräyksiä. Kunnanhallitus on kokouksessaan päättänyt myöntää valtuuston hyväksymien avustusperiaatteiden mukaisesti Suonteen vesiosuuskunnan vesihuoltohankkeen IV-vaiheelle avustusta 15 prosenttia III-vaiheen hyväksyttävistä suunnittelu- ja rakentamiskustannuksista, enintään IV-vaiheen maksatushakemusten myötä vaiheen kokonaiskulut ovat selvillä. Koska kunta on päättänyt, että tuki on enintään 15% ELY-keskuksen hyväksymistä kustannuksista, voi kunta päätöksen mukaisesti hyväksyä IV-vaiheen maksatuksen kustannuksia kunnan tukeen oikeuttaviksi enintään ,15. Maksatushakemus on kokonaisuudessaan esillä kokouksessa.

32 Kunnanhallitus Kunnanhallitus hyväksyy Suonteen vesiosuuskunnan IV-vaiheen maksatushakemuksen ja maksaa kunnan osuutena vesiosuuskunnalle 70769,15 Hyväksyttiin.

33 Kunnanhallitus PAKOLAISTEN VASTAANOTTAMINEN AN Khall Suomessa valtiolla on päävastuu pakolaispolitiikasta. Suomi ottaa vastaan kiintiöpakolaisia YK:n pakolaisjärjestön UNHCR:n (United Nations High Commissioner for Refugees) esityksen pohjalta vuosittain 750 henkilöä. Lisäksi Suomi voi myöntää turvapaikanhakijalle turvapaikan tai oleskeluluvan kansainvälisen suojelun perusteella tai muulla ulkomaalaislaissa mainitulla perusteella. Suuren ryhmän muodostavat edellä mainittujen henkilöiden perheenjäsenet, jotka tulevat Suomeen perheenyhdistämisen kautta. Suomeen on lisäksi muuttanut entisen Neuvostoliiton alueelta suomalaiset sukujuuret omaavia inkerinsuomalaisia paluumuuttajia. Kunnat voivat halutessaan ottaa vastaan pakolaisia tai oleskeluluvan saaneita turvapaikanhakijoita ELY-keskusten kanssa tehtyjen sopimusten nojalla. Kunnat voivat saada valtiolta korvausta pakolaisten vastaanotosta aiheutuviin kustannuksiin. Kunta saa valtiolta korvausta yli 7-vuotiaasta pakolaisesta euroa ja sitä nuoremmasta euroa vuodessa kolmen vuoden ajan. Lisäksi kunnalle korvataan tiettyjä erityiskustannuksia, muun muassa tulkkipalvelun kustannuksia ja pitkäaikaisen sairauden aiheuttamia huomattavia kuluja, jos henkilö on ollut hoidon tarpeessa Suomeen tullessaan. Pakolaisten vastaanotosta maksettavien korvausten lisäksi kunnat kohdistavat omia voimavarojaan maahanmuuttajien erityispalveluihin. Pakolaisia on tähän mennessä sijoitettu noin 150 kuntaan. Etelä-Savossa Mikkeli ja Savonlinna vastaanottavat vuosittain pakolaisia kiintiöidensä mukaan. Vuonna 2009 Suomi vastaanotti 350 irakilaista, 150 kongolaista, 120 myanmarilaista, 100 hätätapausta sekä 30 Romaniaan saapunutta pakolaista. Noin 400 pakolaista odottaa kuntapaikkaa keskuksissa, vaikka heillä on jo myönteinen oleskelulupapäätös. Kunnat voivat vastaanottaa pakolaisia tai oleskeluluvan saaneita turvapaikanhakijoita. Hirvensalmen kunta on vastaanottanut pakolaisia 1990-luvun alussa. Tuolloin kunnassa oli albaaneja. Hirvensalmen kunta ja Mäntyharjun kunta ovat ilmaisseet kiinnostuksensa selvittää mahdollisuudet pakolaisten vastaanottoon ELYkeskuksen tekemässä kyselyssä kunnille. Edellytyksenä mahdollisten pakolaisten vastaanottoon kunnat ovat asettaneet yhteistyön kuntien kesken.

34 Kunnanhallitus Päätöksen pakolaisten vastaanotosta tekee kunnanvaltuusto. Sopimus pakolaisten vastaanotosta laaditaan erikseen Etelä-Savon ELY-keskuksen kanssa.. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Hirvensalmen kunta ottaa pakolaisia. Kunnan vuosittainen pakolaiskiintiö on enintään 25 henkeä. Valtuusto valtuuttaa kunnanhallituksen sopimaan vastaanoton yksityiskohdista. Hyväksyttiin. Lisäksi päätettiin, että asian tiimoilta järjestetään valtuutetuille iltakoulu kesäkuussa Merkittiin pöytäkirjaan, että kokoomus ilmoitti suhtautuvansa asiaan kriittisesti. Kvalt / 21 Muistio pidetystä pakolaisasioiden keskustelu- ja informaatiotilaisuudesta on liitteenä 6. Khall esitys Kunnanvaltuusto päättää, että Hirvensalmen kunta ottaa pakolaisia. Kunnan vuosittainen pakolaiskiintiö on enintään 25 henkeä. Valtuusto valtuuttaa kunnanhallituksen sopimaan vastaanoton yksityiskohdista. Keskustelun aikana valtuutettu Juhani Manninen esitti Riikka Kiesilän kannattamana päätösesitykseksi, että: Kunnanvaltuusto päättää, ettei se valtuuta kunnanhallitusta sopimaan pakolaisten vastaanotosta. Khall 28/ Koska oli esitetty kunnanhallituksen pohjaesityksestä poikkeava kannatettu esitys, totesi puheenjohtaja äänestysmenettelyn. Ne, jotka kannattavat kunnanhallituksen esitystä, äänestävät nimenhuutoäänestyksessä Jaa ja ne, jotka kannattavat Juhani Mannisen esitystä äänestävät Ei. Äänestysmenettely hyväksyttiin. Toimitetussa äänestyksessä annettiin 20 ääntä jakautuen 12 JAA ja 8 EI ääneen. Äänestysluettelo on pöytäkirjan liitteenä 10. Puheenjohtaja totesi hallituksen esityksen tulleen valtuuston päätökseksi. Etelä-Savo toteuttaa yhtenä maakuntana Itä-Suomen kiintiöpakolaisten vastaanottoa. Suomi ottaa vuosittain vastaan pakolaisia kiintiössä 700 henkilöä. Itä-Suomen vastaanottotavoite on tästä 200 ns. kiintiöpakolaisia /vuosi. Etelä-Savolla ja sen suurimmilla kaupungeilla Savonlinnalla ja Mikkelillä on tässä merkittävä

35 Kunnanhallitus rooli tavoitteen toteutumisessa, mutta myös pienten kuntien pakolaisten vastaanotto on merkittävä ja arvokas asia kokonaisuuden toteuttamisessa. Etelä-Savon ELY-keskus pyytää Hirvensalmen kuntaa tekemään päätöksen vuoden 2013 osalta vastaanottaa ns. kiintiöpakolaisia pakolaista/vuosi, eli vastaavalla kiintiöllä kuin vuonna Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että pakolaisten kokonaismäärä pidetään 25 henkilössä myös vuonna Mikäli määrä pienenee, voidaan tällöin ottaa lisää pakolaisia kokonaismäärän pysyessä maksimissaan 25 henkilössä. Keskustelun aikana Pepe Hölttä esitti Jukka Mannisen kannattamana päätösesitykseksi, että: Hirvensalmen kunta ei ota vastaan vuonna 2013 uutta kiintiöpakolaisryhmää tai uusia kiintiöpakolaisia poismuuttaneiden tilalle. Koska oli tehty kunnanjohtajan pohjaesityksestä poikkeava kannatettu esitys, totesi puheenjohtaja äänestysmenettelyn. Ne, jotka kannattavat kunnanjohtajan pohjaesitystä, äänestävät JAA, ja ne, jotka kannattavat Pepe Höltän esitystä äänestävät EI. Äänestysmenettely hyväksyttiin. Äänestys toimitettiin kädennostoäänestyksenä. Toimitetussa äänestyksessä annettiin 0 JAA - ja 6 EI ääntä (Seija Väisänen, Jukka Manninen, Maritta Oinonen, Pepe Hölttä, Sigita Herrala ja Esko Kekkonen). Yksi äänesti tyhjää (Pentti Pylkkänen). Puheenjohtaja totesi Pepe Höltän esityksen tulleen hallituksen päätökseksi. Näin ollen kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, ettei vuonna 2013 oteta uusia kiintiöpakolaisryhmiä tai lisää kiintiöpakolaisia mahdollisesti kunnasta poismuuttaneiden tilalle.

36 Kunnanhallitus VUOKRASOPIMUS/ SUPEROT OY Khall 29/ Superot Oy tarvitsee väliseksi ajaksi hallitilaa tilapäiseen rakentamis- ja maalaustoimintaan. Vuokrasopimusluonnos on nähtävänä kokouksessa. Vuokrataan Superot Oy:lle tiloja vastaanottohallista ajalle Hyväksyttiin.

37 Kunnanhallitus TILANNEKATSAUS/ KIINTEISTÖ OY TAMMILEHTO Khall 30/ Kiinteistö Oy Tammilehto on kunnan 100 %:sti omistama kiinteistöyhtiö, jonka tehtävänä rakentaa ja vuokrata toimitiloja yritystoiminnan tarpeisiin. Yritys omistaa Uutelassa 5-tien varressa 2127 m2:n suuruisen teollisuushallin, joka valmistui tammikuussa Kiinteistössä on kolmelle yritykselle rakennetut toimitilat. Kiinteistöllä toimii tehtaan myymälä, jossa on esillä useiden hirvensalmelaisten yritysten tuotteita. Teollisuushallin rakentamiskustannukset olivat 2,45 milj.euroa, joka rahoitettiin ELY-keskuksen myöntämällä investointituella ja Hirvensalmen Osuuspankin myöntämällä 2,5 milj. euron lainalla. Lainalla on kunnan myöntämä omavelkainen takaus. Yrityksen tarkoitus on vuokratuloilla huolehtia lainanhoitokuluista sekä kiinteistön ylläpitokuluista. Yrityksen toimiloista on tällä hetkellä vuokrattuna Aten Marjaaitalle 1079 m2 (50,65 %). Muilta osin toimitilat ovat tyhjänä. Yhtiön toimitusjohtaja Heikki Isokääntä selostaa Kiinteistö Oy Tammilehdon tilannetta tarkemmin kokouksessa.. Kunnanhallitus merkitsee asian tietoonsa. Merkittiin tiedoksi. Jukka Manninen totesi olevansa esteellinen osallistumaan elinkeinoasiamies Heikki Isokäännän esityksen jälkeen virinneeseen keskusteluun, ja poistui kokouksesta keskustelun ja päätöksenteon ajaksi.

38 Kunnanhallitus KUNNANVALTUUSTON ja PÄÄTÖSTEN TARKASTAMINEN JA TÄYTÄNTÖÖNPANO Khall 31/ KuntaL 23 Kunnanhallitus Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. KuntaL 56 1 mom. Valtuuston päätösten laillisuuden valvonta Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa, tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi. Kunnanhallitus panee kunnanvaltuuston päätökset ja täytäntöön. Hyväksyttiin.

39 Kunnanhallitus ILMOITUSASIAT Khall 32/ Kunnanhallituksen tiedoksi saatetaan seuraavat valtionviranomaisten päätökset ja kirjeet sekä muiden yhteisöjen ym. asiakirjat tai kirjeet: 1.Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös perustoimeentulotuen maksettavasta valtionosuusennakosta v Hirvensalmen kunnan osuus 7 934,00. 2.Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen työllisyyskatsaus marraskuulta Etelä-Savon koulutuksen ky:n 3. tarkastuslautakunnan pöytäkirja hallituksen pöytäkirja Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen: 5. sosiaali- ja terveyslautakunnan pöytäkirja tuotantolautakunnan pöytäkirjat ja Mikkelin ympäristölautakunnan pöytäkirja Etelä-Savon sairaanhoitopiirin ky:n valtuuston pöytäkirja Etelä-Savon maakuntaliiton 10.maakuntahallituksen pöytäkirja maakuntavaltuuston pöytäkirja Hallinto- ja taloustoimiston rahavarojen, arvopapereiden ja vakuuksien tarkastajien tarkastuskertomus Tarkastuslautakunnan pöytäkirja Teknisen lautakunnan pöytäkirja Rakennuslautakunnan pöytäkirja Valtiovarainministeriön päätökset: 16. Peruspalvelujen valtionosuudesta ja päätös kunnan verotuloihin perustuvan valtionosuuksien tasauksen vahvistamisesta v peruspalvelujen valtinosuuden lisäämisestä määrärahasiirron johdosta v

40 Kunnanhallitus kotikuntakorvauksen perusosista v Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuksien yksikköhinnoista ja käyttökustannuksista. 20.Vaalijalan ky:n hallituksen pöytäkirja Rakennuslautakunnan pöytäkirja Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös pakolaisten vastaanotosta kunnalle aiheutuneiden kustannusten korvaamisesta Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös sivistystoimen käyttökustannusten valtionavusta. 24. Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen työllisyyskatsaus joulukuulta Mikkelin kaupungin seutuvaliokunnan pöytäkirjaote Etelä-Savon ELY keskuksen ja Mikkelin seudun kuntien välisen aiesopimuksen solmimisesta. 26. Etelä-Savon pelastuslautakunnan pöytäkirja Tarkastuslautakunnan pöytäkirja Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi. Muut asiakirjat ja kirjeet eivät aiheuta enempiä toimenpiteitä. Merkittiin tiedoksi.

41 Kunnanhallitus MALVAAN KOULUN MYYMINEN Khall 179/ Hirvensalmen kunta omistaa Malvaniemen kylässä tilan Rn:o nimeltään Kansakoulu 1:13. Tilalla on toiminut aiemmin Malvaan koulu. Tilan pinta-ala on n. 1,5ha ja sillä sijaitsee luvulla rakennettu lautarakenteinen koulurakennus, joka on tyydyttävässä kunnossa. Lisäksi tilalla on ilmeisesti samanaikaisesti rakennettu, tyydyttävässä kunnossa oleva talousrakennus, joka on toiminut vuodesta 1998 lähtien koulun liikuntatilana. Päärakennuksen huoneistoala on 264m2 ja kokonaisala 472m2. Tila ei rajoitu rantaan. Tilalla on sähköliittymä ja laajakaistaliittymä. Tila on ollut julkisessa myynnissä, ja siitä on jätetty kaksi (2) tarjousta. Ostotarjouksen ovat jättäneet 1) Heidi ja Esa Ruhanen Otavasta, Tarjouksen mukaan heidän 4-henkinen perhe ostaisi tilan asumistarkoituksessa ja lisäksi myös tukikohdaksi ammattikalastusta Puulalla harjoittavalle Tmi Esa Ruhaselle. 2) Birgitta ja Markku Pyykönen sekä Petteri Lepistö ja Hannele Pettinen Hirvensalmelta, Tarjouksen mukaan he ostaisivat tilan lastensuojelun perhekodiksi. Suunnitteilla on aluksi 6-paikkainen, mutta myöhemmin laajentuva pienryhmäkoti kouluikäisten lasten hoitamiseksi. Tarjouksen jättäneet pystyisivät siirtymään perhekodin perustamisen myötä Hirvensalmelle töihin, ja lisäksi he työllistäisivät 2 ulkopuolista henkilöä. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kunta myy Birgitta ja Markku Pyyköselle sekä Petteri Lepistölle ja Hannele Pettiselle Malvaniemen kylässä sijaitsevan tilan Rn:o nimeltään Kansakoulu 1:13 tilan liittymineen euron kauppahinnasta. Samalla valtuusto päättää antaa kunnanhallitukselle valtuuden hyväksyä kaupan muut ehdot. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti esittää kunnanvaltuustolle, että kunta myy Heidi ja Esa Ruhaselle Malvaniemen kylässä sijaitsevan tilan Rn:o nimeltään Kansakoulu 1:13 tilan liittymineen euron kauppahinnasta. Samalla valtuusto päättää antaa kunnanhallitukselle valtuuden hyväksyä kaupan muut ehdot.

42 Kunnanhallitus Kvalt 63/ Khall Kunnanvaltuusto päättää myydä Heidi ja Esa Ruhaselle Malvaesitys niemen kylässä sijaitsevan tilan Rn:o nimeltään Kansakoulu 1:13 tilan liittymineen euron kauppahinnasta. Samalla valtuusto päättää antaa kunnanhallitukselle valtuuden hyväksyä kaupan muut ehdot. Hyväksyttiin. Khall 33/ Malvaan koulun kauppakirjaluonnos liitteenä. Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan kauppakirjaluonnoksen, jolla Hirvensalmen kunta myy Heidi ja Esa Ruhaselle Hirvensalmen kunnan Malvaniemen kylästä tilan Kansakoulu 1:13 rakennuksineen ja liittyminen euron kauppahinnasta. Hyväksyttiin.

43 Kunnanhallitus KUNNANJOHTAJAN INFORMAATIOASIAT Khall 34/ Suur-Savon Sähkö Oy on ilmoittanut Pertunmaan seurakunnan myymistä osakekirjoista D 1672 ja H 877, joilla on myyty 5 Suur- Savon Sähkö Oy:n osaketta Keräilyliike Osake & Kirja Oy:lle. Suur-Savon Sähkö Oy:n osakejärjestyksen 13 mukaan osakkaina olevilla kunnilla on ensisijainen oikeus lunastaa uudelle osakkeen omistajalle siirtyneet osakkeet. Kyseessä olevien 5 osakkeen hinnaksi on sovittu luovuttajan ja siirronsaajan kesken euroa, mikä tarkoittaa 4000 kappalehintaa. Kunta ei käytä etuosto-oikeuttaan näihin osakkeisiin keskihintaa korkeamman hinnan vuoksi.

44 Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT / Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua ja täytäntöönpanoa. Pykälät: 1-5,22, 24, 28, Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: 6-20, 21, 25, 27, 29 HVal 3 :n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla Pykälät ja valituskieltojen perusteet: Hankintaoikaisu- ja valitusosoitus hankintalain mukaan: Pykälät: Aika: 14 päivää Markkinaoikeus Osoite: Radanrakentajantie 5, Helsinki Puhelin: Faksi: Sähköposti: Valitusosoitus maankäyttö- ja rakennuslain 193 :n mukaan: Pykälät: 23,26 Aika: 30 päivää Kuopion hallinto-oikeus Postiosoite: PL 1744, Kuopio Käyntiosoite: Puijonkatu 29 A, 2 krs, Kuopio Puhelin: Faksi: Sähköposti: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite, postiosoite ja sähköpostiosoite. Hirvensalmen kunnanhallitus Osoite: Keskustie 2, Hirvensalmi Puhelin: (015) Faksi: (015) Sähköposti: Pykälät: 6-20, 21, 25, 27, 29 Aika:14 päivää Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Liitetään pöytäkirjaan Pöytäkirjanotteeseen liitetään yksityiskohtaisempi oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus

Viranomainen Päivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA 7.12.2015 PÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 235

Viranomainen Päivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA 7.12.2015 PÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 235 Kunnanhallitus 235 Aika 7.12.2015 klo 16.00-16.17 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 157 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 158 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 159 Työjärjestyksen

Lisätiedot

1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen..

1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.. Tekninen lautakunta 21.1.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 1 / 2015 Kokousaika 21.1.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIAT 1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..2 2.

Lisätiedot

Kunnanhallitus

Kunnanhallitus Kunnanhallitus 23.1.2017 1 kunnanhallituksen kokoushuone klo 16.00-17.35 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 3 Työjärjestyksen hyväksyminen 4 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Kunnanhallitus

Kunnanhallitus Kunnanhallitus 24.4.2017 61 Aika 24.4.2017 klo 16.00 16.30 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat: 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 43 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 44

Lisätiedot

Kunnanhallituksen kokoushuone Kokouksen jälkeen klo 14-14:30 tutustuttiin Elomaan koulun opetuskeittiöön

Kunnanhallituksen kokoushuone Kokouksen jälkeen klo 14-14:30 tutustuttiin Elomaan koulun opetuskeittiöön Tekninen lautakunta 17.02.2017 1 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 1 / 2017 Kokousaika Perjantai 17.02.2017 klo 13:00-13:40 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone Kokouksen jälkeen klo 14-14:30 tutustuttiin

Lisätiedot

Kunnanhallitus

Kunnanhallitus Kunnanhallitus 26.6.2017 100 Aika 26.6.2017 klo 16.00 17.10 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat: 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 80 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 81

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 18.3.2013 62

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 18.3.2013 62 Kunnanhallitus 18.3.2013 62 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.00 48 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 49 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 50 Työjärjestyksen hyväksyminen 51 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Kunnanhallitus

Kunnanhallitus Kunnanhallitus 13.02.2017 13 Aika 13.2.2017 klo 16.00 16:30 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat: 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 11 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 12

Lisätiedot

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 3.2.2015

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 3.2.2015 HIRVENSALMEN KUNTA 26.1.2015 1 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.00 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 3 Työjärjestyksen hyväksyminen 4 Kunnanhallituksen

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA Tarkastuslautakunta

HIRVENSALMEN KUNTA Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA 6/2017 Tarkastuslautakunta KOKOUSAIKA 31.08.2017 klo 15.00 17.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET Gynther Timo puh.johtaja JÄSENET Manninen Juhani varapuh.johtaja Salenius Leila

Lisätiedot

Kunnanhallitus

Kunnanhallitus Kunnanhallitus 30.05.2016 102 Aika 30.5.2016 klo 16.00-17.20 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat: 69 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 70 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) KOKOUSAIKA Tiistai 2.3.2010 kello 9.00 13.00 KOKOUSPAIKKA Kuhmon kaupungintalo Kaupunginhallituksen kokoushuone, Joki 88900 KUHMO SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen 3

1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen 3 Rakennuslautakunta 17.1.2017 1 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 1 / 2017 Kokousaika Tiistai 17.1.2017 klo 15.00 15:30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

1. 26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..30. 2. 27 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen.30. 3. 28 Työjärjestyksen hyväksyminen 31

1. 26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..30. 2. 27 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen.30. 3. 28 Työjärjestyksen hyväksyminen 31 Tekninen lautakunta 07.04.2015 29 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 4/2015 Kokousaika 07.04.2015 klo 15.00 16.22 Kokouspaikka Heikinniemi, Heikinkoti ASIAT 1. 26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..30

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Kunnanhallitus

Kunnanhallitus Kunnanhallitus 29.1.2018 1 kunnanhallituksen kokoushuone klo 16.00 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 3 Työjärjestyksen hyväksyminen 4 Kunnanvaltuuston 18.12.2017

Lisätiedot

Maanantai klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Muut esille tulevat asiat

Maanantai klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Muut esille tulevat asiat KOKOUSKUTSU LUHANGAN KUNTA 2 /2014 Kaavatoimikunta Kokousaika Maanantai 3.2.2014 klo 16.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat 6 7 8 9 sivu 7 7 8 9 Kunnantalo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Valitaan

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ ESITYSLISTA N:o 16/2017 Tarkastuslautakunta ( ) PHKS Karpalo-kabinetti

PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ ESITYSLISTA N:o 16/2017 Tarkastuslautakunta ( ) PHKS Karpalo-kabinetti PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ ESITYSLISTA N:o 16/2017 Tarkastuslautakunta (2017-2020) KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 18.10.2017 klo 14.00 - Paikka PHKS Karpalo-kabinetti KÄSITELTÄVÄT ASIAT 59 Kokouksen

Lisätiedot

KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 113 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen jäsen ja varajäsen sekä tarkastuslautakunnan

KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 113 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen jäsen ja varajäsen sekä tarkastuslautakunnan YPÄJÄN KUNTA Kunnanhallitus ASIALUETTELO 11/2017 KOKOUSAIKA 28.6.2017 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 113 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 9.5.2016 90

Kunnanhallitus 9.5.2016 90 Kunnanhallitus 9.5.2016 90 Aika 9.5.2016 klo 16.00-17.01 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat: 60 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 61 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 62 Työjärjestyksen

Lisätiedot

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi.

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta KOKOUSAIKA 31.03.2015 klo 15.00 17.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo jäsen Väisänen Raija jäsen MUUT

Lisätiedot

1. 66 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 66 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Tekninen lautakunta 04.11.2015 79 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 8 / 2015 Kokousaika Keskiviikko 04.11.2015 klo 15:00 16:30 Kokouspaikka Kunnanhallituksen huone. 1. 66 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.80

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Elinvoima- ja konsernijaosto 11.09.2017 Aika 11.09.2017 klo 12:30-13:54 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kunnanhallitus

Kunnanhallitus Kunnanhallitus 9.10.2017 160 Aika 9.10.2017 klo 16.00 17.00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat: 125 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 126 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 16.5.2017 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen Muut osallistujat: Mikko Luoma, tilintarkastaja

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Tekninen lautakunta 6.3.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 6.3.2014 klo 16.30 17.55 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Päivi Heinilä Irja Keskinen

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanvaltuusto 4.3.2013 37

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanvaltuusto 4.3.2013 37 Kunnanvaltuusto 4.3.2013 37 Valtuustosali maanantaina 4.3.2013 kello 17.00 25 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 26 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 27 Työjärjestyksen hyväksyminen 28 Vuoden

Lisätiedot

1. 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..20. 2. 18 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen.21. 3. 19 Työjärjestyksen hyväksyminen...

1. 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..20. 2. 18 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen.21. 3. 19 Työjärjestyksen hyväksyminen... Tekninen lautakunta 17.03.2015 19 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3/2015 Kokousaika 17.03.2015 klo 15.00 16.20 Kokouspaikka Kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..20

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kokousaika 25.5.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 141 142 143 144 145 146 147 148 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Kokouskutsu / Esityslista Nro 4/2017 1 (6) KOKOUSAIKA 31.08.2017 Klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 8.4.2016 kello 16.00 17.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Kunnanhallitus 18.1.2016 1

Kunnanhallitus 18.1.2016 1 Kunnanhallitus 18.1.2016 1 Aika 18.1.2016 klo 16.00-17.40 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 3 Työjärjestyksen

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015. KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015. KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40 PÖYTÄKIRJA KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015 KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40 KOKOUSPAIKKA: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kilpukan ruokala Jäsenet paikalla: Varajäsenet järjest.: paikalla: Alaranta Juhani

Lisätiedot

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema PELKOSENNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Maanantai 23.04.2012 klo 18.00 18.55 KOKOUSPAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Sivu Asia 26 49 27 49 28 49

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 10.4.2014

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 10.4.2014 1 Kokousaika To 10.4.2014 klo 15.00 16.15 Paikka Muonion terveyskeskus, ruokasali Jäsenet: Läsnä Keimiöniemi Anne-Mari, pj. Malila Kari Eira Birgitta Kurkela Outi, vj. Poissa Pettissalo Petri Muut saapuvilla

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 16.5.2016 kello 18.00-19.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 5.11.2013 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna Yngve Bergman, jäsen, poistui 16.45 Markku Fabritius, jäsen Jari Tuukkanen, jäsen

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 8.4.2013 nro 2/2013

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 8.4.2013 nro 2/2013 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Maanantai 8.4.2013 kello 9.00 10.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, ruokalan vieressä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

Sivistyslautakunta

Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta 5.10.2016 40 Aika: 5.10.2016 klo 17.00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Asiat 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 28 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 29 Työjärjestyksen hyväksyminen

Lisätiedot

1 Rakennuslautakunnan kokoukset 2016, kokouskutsut ja pöytäkirjan nähtävänä pito 2. Viranhaltijapäätökset. Saapuneet asiakirjat

1 Rakennuslautakunnan kokoukset 2016, kokouskutsut ja pöytäkirjan nähtävänä pito 2. Viranhaltijapäätökset. Saapuneet asiakirjat YPÄJÄN KUNTA Rakennuslautakunta ASIALUETTELO 1 / 2016 KOKOUSAIKA 3.3.2016 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 1 Rakennuslautakunnan kokoukset 2016, kokouskutsut

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 3/2014

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 3/2014 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Keskiviikko 2.4.2014 kello 14.00 15.50 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2017 1 (9) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika tiistai klo 10:00-15:45 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1.

Lisätiedot

1. 36 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus --------------------52. 2. 37 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen --------------------52

1. 36 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus --------------------52. 2. 37 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen --------------------52 Tekninen lautakunta 18.6.2013 51 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 4 / 2013 Kokousaika 18.6.2013 klo 15.00-15.50 Kokouspaikka Kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 36 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus --------------------52

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Osmo Pylkkö puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä

Osmo Pylkkö puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä Lemin kunta 1 Aika klo 16.00-16.30 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanvirasto Pylkkö Osmo Huttunen Matti Pesari Markku puheenjohtaja varapuheenjohtaja varajäsen Muut saapuvilla olleet - Laillisuus

Lisätiedot

SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo varapuh.johtaja

SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo varapuh.johtaja PÖYTÄKIRJA 1/2016 Tarkastuslautakunta KOKOUSAIKA 23.03.2016 klo 15.00 16.45 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo varapuh.johtaja Jyrälä Arja

Lisätiedot

Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymävaltuusto

Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymävaltuusto Raision seudun koulutuskuntayhtymä Esityslista 30.8.2017 RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ YHTYMÄVALTUUSTO ESITYSLISTA 2/2017 YHTYMÄVALTUUSTON ESITYSLISTA 2/2017 Aika Keskiviikko 30.8.2017 klo 17.00 Paikka

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Keskiviikko 14.4.2010 kello 8.00 10.15 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 26.4.2017 1 Kokousaika Pe 28.4.2017 klo 16.00 19.10 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja

Lisätiedot

1. 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...100. 2. 66 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen...100. 3. 67 Työjärjestyksen hyväksyminen...

1. 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...100. 2. 66 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen...100. 3. 67 Työjärjestyksen hyväksyminen... Tekninen lautakunta 15.10.2014 99 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 7 / 2014 Kokousaika 15.10.2014 klo 16.00 Paikka Kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...100 2. 66 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 5/2014. KOKOUSAIKA 3.9.2014 klo 18.00. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE

Tekninen lautakunta 5/2014. KOKOUSAIKA 3.9.2014 klo 18.00. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE YPÄJÄN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU 5/2014 KOKOUSAIKA 3.9.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 27 Saapuneet asiakirjat 28 Viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Varastokatu KAJAANI Hallituksen kokous nro 3/2006

Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Varastokatu KAJAANI Hallituksen kokous nro 3/2006 Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 24.3.2006 kello 12.00 KOKOUSPAIKKA Kainuun Jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87100 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 AIKA 15.11.2017 klo 13:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMISTOIMET

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

1. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..37. 2. 34 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen..37. 3. 35 Työjärjestyksen hyväksyminen..

1. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..37. 2. 34 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen..37. 3. 35 Työjärjestyksen hyväksyminen.. Tekninen lautakunta 17.6.2015 36 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 5/2015 Kokousaika 17.6.2015 klo 15.00-16.20 Kokouspaikka Kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..37 2.

Lisätiedot

1 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA 2/ Christer Friskopf. Nina Schulman jäsen

1 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA 2/ Christer Friskopf. Nina Schulman jäsen 1 KOKOUSAIKA klo 9.10 12.35 KOKOUSPAIKKA Saksankatu 27 A-rakennus, kokoushuone 1014 LÄSNÄ Pauli Marttila puheenjohtaja Tuija Näppinen varapuheenjohtaja Christer Friskopf jäsen Nina Schulman jäsen POISSA

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Tarkastuslautakunta 15.01.2018 AIKA 15.01.2018 klo 12:00-15:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kunnanhallitus

Kunnanhallitus Kunnanhallitus 29.2.2016 36 Aika 29.2.2016 klo 16.00-17.30 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat: 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 28 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 29

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 3/2011

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 3/2011 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Keskiviikko 13.4.2011 kello 9.00 10.50 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, ruokalan vieressä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 15.05.2012 80

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 15.05.2012 80 Kunnanhallitus 15.05.2012 80 Kunnanhallitus 46, 47, 48 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall 46 Valtuuston 11.12.2008 hyväksymän hallintosäännön 5 mukaan kokouskutsu kunnanhallituksen jäsenille

Lisätiedot

Laihia Pöytäkirja 1/ (15) Vapaa-aikalautakunta

Laihia Pöytäkirja 1/ (15) Vapaa-aikalautakunta Laihia Pöytäkirja 1/2017 1 (15) Aika 24.01.2017, klo 18:25-18:45 Paikka Nuorisotoimisto, Rauhalantie 2 Käsitellyt asiat 1 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Kokouksen pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 17.12.2013

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 17.12.2013 Kunnanhallitus 9.12.2013 279 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.00 192 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 193 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 194 Työjärjestyksen hyväksyminen 195 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 26.4.2017 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen Jukka Panu, jäsen Muut osallistujat:

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 30.10.2013 63

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 30.10.2013 63 KOKOUSKUTSU ASIALISTA SIVISTYSLAUTAKUNTA 30.10.2013 63 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 30.10.2013 klo 18.00-19.15 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koulu KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 46 65 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/2015 1 Kokousaika 12.1.2015 kello 18.00 18.06 Kokouspaikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Halkivaha, Erkki Isotalo, Päivi Jokinen, Olli Juhala,

Lisätiedot

Kokouskäytännöistä. 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri

Kokouskäytännöistä. 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri Kokouskäytännöistä 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri Kokousmenettelyt Tavoitteena yhdenmukaiset menettelyt toimielimissä Käsitellään toimielimen ensimmäisessä kokouksessa Päätetään

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Hankintapalvelut, Tullitie 7 D, LAPPEENRANTA. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä

Etelä-Karjalan Hankintapalvelut, Tullitie 7 D, LAPPEENRANTA. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä Lemin kunta 1 Aika klo 9-9.10 Paikka Etelä-Karjalan Hankintapalvelut, Tullitie 7 D, 53500 LAPPEENRANTA Saapuvilla olleet jäsenet Pylkkö Osmo Huttunen Matti Värtö Veijo puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet: Linna Ilpo Kinnunen Virve Vasalampi Maija Suominen Antti Voutila Reijo. (x) (-) (x) (x) (x) (-) (-) (x) (x)

Henkilökohtaiset varajäsenet: Linna Ilpo Kinnunen Virve Vasalampi Maija Suominen Antti Voutila Reijo. (x) (-) (x) (x) (x) (-) (-) (x) (x) KINNULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu Nro 4 5.7.2017 26 Kokousaika 5.7.2017 klo 19-20.25 Kokouspaikka Kunnanvirasto, neuvotteluhuone Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x

Lisätiedot

Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti

Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Kaupunginhallitus 41 21.01.2013 Kaupunginvaltuusto 23 28.01.2013 Kaupunginhallitus 151 22.04.2013 Kaupunginvaltuuston päätöksen 28.1.2013 23 Jäsenten valitseminen Perusturvakuntayhtymä Karviaisen yhtymähallitukseen

Lisätiedot

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 18.12.2007

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 18.12.2007 Kunnanhallitus 10.12.2007 409 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 285 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 286 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 287 Työjärjestyksen hyväksyminen 288 Kunnanhallituksen

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 16.06.2015 klo 16:00-19:20 Paikka Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 50 Kokouksen

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 7/2011 Tekninen lautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 7/2011 Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta 09.11.2011 KOKOUSAIKA 09.11.2011 klo 17.00-17.17 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 32 ILMOITUSASIAT 48 33 SIIVOUSURAKOITSIJAN VALINTA 49 Tekninen lautakunta 09.11.2011

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone 17.5.2017 1 (5) Tarkastuslautakunnan kokous 17.5.2017 Aika keskiviikko 17.5.2017 klo 9.00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia ja otsikko 1. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA

ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA TERVEYDENHUOLON KY. Kokousaika [Ti klo17. 00-18.50 Paikka Muonion kunnanvirasto, alakerran kahvio Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 114 Kunnanhallitus 04.03.2015 AIKA 17:45-17:49 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 62 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 116 63 ERON MYÖNTÄMINEN MIRA YLETYISELLE

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston kokoushuone, Tervontie 4 (uusi kokoushuone)

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston kokoushuone, Tervontie 4 (uusi kokoushuone) ympäristölautakunta Tervontie 4, 72210 Tervo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 2/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA

KIVIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA ESITYSLISTA Kokousnumero 7/2015 Aika Pe 10.07.2015 klo 15.00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIALISTA Perjantaina 10.07.2015 Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 7/2015 ASIA LIITE 50 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

ASIAT 1. 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.. 25. 2. 17 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen.. 25. 3. 18 Työjärjestyksen hyväksyminen..

ASIAT 1. 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.. 25. 2. 17 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen.. 25. 3. 18 Työjärjestyksen hyväksyminen.. Rakennuslautakunta 17.2.2015 24 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 2 / 2015 Kokousaika 17.2.2015 klo 15.00 15.25 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 Tarkastuslautakunta 2009 2012 PÖYTÄKIRJA 5/2012 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 27.4.2012 klo 9.00 13.30 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho

Lisätiedot

1. 43 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 47. 2. 44 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 47. 3. 45 Työjärjestyksen hyväksyminen 48

1. 43 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 47. 2. 44 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 47. 3. 45 Työjärjestyksen hyväksyminen 48 Tekninen lautakunta 16.7.2015 46 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 6/2015 Kokousaika Torstaina 16.7.2015 klo 15.00 15.45 Kokouspaikka Kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 43 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 8/2011 Tekninen lautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 8/2011 Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta 15.12.2011 KOKOUSAIKA 15.12.2011 klo 17.00-18.42 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 34 ILMOITUSASIAT 51 35 MAA-AINESLUPA, LEMMINKÄINEN INFRA OY 52 36 AMMATTIMIEHEN

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 3/2015

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 3/2015 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Keskiviikko 15.4.2015 kello 16.30 17.50 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA Sivistyslautakunta 7.8.2013 43

HIRVENSALMEN KUNTA Sivistyslautakunta 7.8.2013 43 Sivistyslautakunta 7.8.2013 43 Aika: 7.8.2013 klo 17.00-17.05 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Asiat 1 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 28 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 3 29 Työjärjestyksen

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2014

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2014 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Keskiviikko 21.5.2014 kello 14.00 15.20 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä

Lisätiedot

KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA

KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA 1 KOSKEN TL KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 TARKASTUSLAUTAKUNTA Aika: 9.9.2016 klo 9.00 12.25 Paikka: Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Läsnä: Marja Jalli puheenjohtaja Timo Hacklin varapuheenjohtaja

Lisätiedot