Vahingot ja varkaudet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vahingot ja varkaudet"

Transkriptio

1 CmpleteCare Yleistä Vahingt ja varkaudet Vakuutusturvan ehdt Tässä asiakirjassa eritellään vahinkturvan, varkausturvan ja niiden yhdistelmäturvan sisältö. Vakuutuskirjastanne ja saamastanne Dellin laskusta ilmenee, lettek staneet 1. vain vahinkturvan 2. vain varkausturvan, vaik 3. vahink- ja varkausturvan. Tuki, jihin teillä n ikeus, riippuu valitsemastanne turvasta, jka n määritetty vakuutuskirjassanne. Tämän CmpleteCare -spimuksen (jäljempänä "spimus") antajana n Lndn General Insurance Cmpany Limited (rekisterinumer ja rekisteröity site Integra Huse, Vicarage Rad, Egham, Surrey TW20 9JZ), jka n nimittänyt Dell Prducts -yhtiön (päätimipaikan site Raheen Industrial Estate, Limerick, Irlanti) edustajakseen myymään tätä vakuutustutetta sekä hitamaan tähän vakuutukseen perustuvia krvausvaatimuksia. Tähän vakuutukseen svelletaan rahituspalveluviranmaisen (FSA) säännöksiä. Hyväksymällä laskussanne mainitun CmpleteCare -vakuutusturvan, situdutte nudattamaan tässä asiakirjassa mainittuja ehtja, jtka hyväksytte sitviksi. Lukekaa tämä spimus kknaan. Nämä ehdt täydentävät teidän ja Dellin välillä mahdllisesti allekirjitettujen muiden spimusten ehtja (mukaan lukien rajituksetta Dellin avainasiakkaan vakistspimus) tai sellaisen spimuksen puuttuessa Dellin tavanmaisia laskutus- ja myyntiehtja. Tämä spimus n teidän ja Lndn General Insurance Cmpany Limited -yhtiön välinen, ja Dell vastaa spimuksen laskutuksesta. Kaikilla isin alkukirjaimin merkityillä ehdilla, jita ei le erikseen määritelty, n edellä mainitussa allekirjitetussa spimuksessa tai Dellin vakilaskutusehdissa määritelty merkitys. CmpleteCare -vakuutus n saatavissa vain Dellin nimellä varustetuille tutteille, mutta CmpleteCare vakuutuksen ttaminen Dellin tutteiden stamisen yhteydessä ei le välttämätöntä. Dellin teille timittamasta laskusta ilmenee, lettek stanut CmpleteCare -vakuutusturvan, ja se timii tsitteena. Tutteeseen kiinnitetään sarjanumerlla varustettu tarra, jsta ilmenee stamanne CmpleteCare -vakuutusturva (jäljempänä "palvelutarra"). Vakuutusturvan sisältö CmpleteCare-vahinkturva Turva n vimassa vain, js CmpleteCare-vahinkturva n stettu ja vakuutuskirjassa määritetty vakuutusmaksu maksettu. Mitä vakuutus krvaa? Js tutteellenne sattuu vahink vakuutusturvan vimassalaikana, krjaamme tai vaihdamme tutteen seuraavien ehtjen mukaisesti. Krjaaminen Js tute krjataan, se vidaan krjata minkä tahansa valmistajan uusilla tai käytetyillä silla. Vaihdetut sat timivat samalla tavalla kuin alkuperäiset sat. Vaihtaminen Js edustajamme päättää, että tute n vaihdettava, krvaava tute n vähintään Delliltä stettua alkuperäistä tutetta vastaava. Js samanlaista erityiskrvausta ei enään le saatavissa, vimme tarjta käteiskrvauksen jpa Dell tutteesi alkuperäiseen sthintaan, ainalla ja khtuullisella päätösikeudellamme.

2 Maailmanlaajuinen vakuutusturva Tämä spimus antaa turvan kaikkialla maailmassa sattuvien vahinkjen varalta seuraavin rajituksin: (i) (ii) Js tute n krjattava, se krjataan vain seuraavissa maissa: Itävalta, Belgia, Tsekin tasavalta, Tanska, Sumi, Ranska, Saksa, Kreikka, Irlanti, Italia, Luxemburg, Alankmaat, Nrja, Pula, Prtugali, Espanja, Etelä-Afrikka, Rutsi, Slvakia, Sveitsi ja Yhdistynyt Kuningaskunta. Js tute n vaihdettava, krvaava tute timitetaan vain jhnkin seuraavista maista: Itävalta, Belgia, Tsekin tasavalta, Tanska, Sumi, Ranska, Saksa, Kreikka, Irlanti, Italia, Luxemburg, Alankmaat, Nrja, Pula, Prtugali, Espanja, Etelä-Afrikka, Rutsi, Slvakia, Sveitsi ja Yhdistynyt Kuningaskunta. Js haluatte jättää krvaushakemuksen matkustaessanne näiden maiden ulkpulisissa maissa, vitte ttaa yhteyden sen maan edustajaan, jssa lette tutteen staneet, tai sen maan edustajaan, jssa lette matkustamassa, kunhan maa n mainittu edellä levassa luettelssa. Rajitukset Tämän vakuutusturvan vimassalaikana vi tehdä enintään klme hyväksyttävää vahingnkrvausvaatimusta. Vakuutus kskee vain laitteista. Mitä vakuutus ei krvaa? Tämä spimus ei kske seuraavia: 1. Vahinka, jka n aiheutunut heislaitteille, kuten telakintiasemat, ulkiset mdeemit, pelilaitteet, pelidisketit, lisämnitrit, ulkinen hiiri ja ulkiset näppäimistöt (muistikirjat ja kannettavat työasemat mukaan lukien, js ne n laskutettu sana järjestelmän sta), laatikita tai sia, jtka lukitellaan "lisätarvikkeiksi" tai "kulutustavariksi", mukaan lukien paristt, sähkölamput, heijastinlamput, pisheitettävät/vaihdettavat pain/mustekasetit pain- tai valkuvapaperit, muistidisketit, pisheitettävät muistilaitteet, kantlaukut, sitinkynät, ulkiset kaiuttimet, muut sat, jtka vaativat säännöllistä käyttöhulta, ja muut tietkneen sat, jtka eivät le tutteen sisällä; tämä luettel ei le tyhjentävä. 2. Vikaa tai vahinka (käsittäen ilman rajitusta viruksen aikaan saaman vahingn), jka aiheutuu ennalta ladatulle, tutteen mukana stetulle tai muutin tutteeseen ladatulle hjelmistlle, käsittäen ilman rajitusta esiladatut, räätälöidyt integridut sat. Tämä vakuutus ei kata heislaitteiden mukana timitettuja hjelmistja. 3. Tutteen vahinka tai vikaa, jka n vain ksmeettinen tai ei muuten vaikuta tutteen timintaan, käsittäen naarmut ja lmmt, jtka eivät käytännössä haittaa tutteesi käyttöä; tämä luettel ei le tyhjentävä. 4. Kulumisesta jhtuvia vauriita. 5. Tutetta, jta jku muu kuin edustajamme taikka meidän tai edustajamme valitsema henkilö n kettanut krjata. Js jku muu kuin me, edustajamme tai meidän valitsemamme henkilö n krjannut tai yrittänyt krjata tätä tutetta, siitä seuraa spimuksen lakkaaminen ilman vakuutusmaksun palautusta. Emme krvaa teille mitään krjauksia, jita te tai jku muu tekee tai yrittää tehdä tutteelle. 6. Tutteen katamista. 7. Tutteen varastamista (jllei CmpleteCare -varkausturvaa le stettu vakuutuskirjasta ilmenevällä tavalla). 8. Tutteen ulkpulelta tai tutteen sisältä alkunsa saaneen tulipaln tutteelle aiheuttamaa vahinka. 9. Tahallisesti aiheutettua vahinka. Js me tai edustajamme havaitsemme tdisteita tahallisesta vahingsta, emme le velvllisia krjaamaan tai vaihtamaan tutetta. 10. Terrrismin tai sdan vahingittamaa tutetta. 11. Tutteeseen tallennetun tiedn palauttamista tai siirta. Olette yksin vastuussa kaikesta tutteeseen tallennetusta tiedsta. Emme krvaa tämän vakuutuksen njalla mahdllista tiedn palautusta. Js kiintlevyn vaihtaminen uuteen n kuitenkin tarpeen, sillin ladataan velituksetta senhetkinen, ajantasainen versi siitä pääsvelluksesta ja käyttöjärjestelmästä, jnka alun perin stitte Delliltä. Vahingnkrvauksen hakeminen Hakiessanne krvausta vahingsta ttakaa yhteyttä vahinkja kskevia krvausvaatimuksia käsittelevälle sastlle, puh. Miten timin? (0) Kun sitatte, teknikk kysyy tutteessanne levassa palvelutarrassa mainittua numera. Palvelutarra n Dell- tutteenne takana tai alapulella, Delliltä saamassanne laskussa ja vakuutuskirjan etusivulla. Kun teknikk n varmentanut stamanne CmpleteCare -vakuutusturvan, teille tehdään jitakin kysymyksiä tutteenne vahingn suuruuden ja syyn selvittämiseksi.

3 Jtta saisitte tämän spimuksen mukaisen vakuutusturvan, teidän tulee timia yhteistyössä edustajamme kanssa varmistaen, että tute krjataan asianmukaisesti. Harkintansa mukaan edustajat järjestävät teille jk krvaavan san, jnka vitte asentaa tutteeseen, tai antavat teille hjeet tutteen timituksesta tai nudsta. Js nudatatte edustajamme antamia hjeita, me maksamme kaikki kulut, jtka vat aiheutuneet tutteen timittamisesta määrättyyn krjauspaikkaan. Kun tute n määritetyssä edustajamme krjauspaikassa, krjaamme tutteen tai edustajamme timittaa teille krvaavan tutteen, riippuen siitä, millaiseksi tutteelle aiheutunut vauri arviidaan. Tapauksissa, jissa puhelimitse vidaan tdeta, että tute n vaihdettava uuteen, edustajamme vi harkintansa mukaan timittaa teille krvaavan tutteen viipymättä. Js ette kuitenkaan timita vahingittunutta tutetta meille kknaisuudessaan, situdutte krvaamaan uuden tutteen vähittäishinnan. Tukea ei le saatavilla niinä yleisinä juhlapäivinä, jita vietetään siinä maassa, jssa hult n tarkitus surittaa. Me tai edustajamme emme le vastuussa häiriöistä tai viivästyksestä, jka aiheutuu meistä riippumattmista syistä. Vakuutusturvan sisältö CmpleteCare -varkausturva Turva n vimassa vain, js CmpleteCare-varkausturva n stettu ja vakuutuskirjassa määritetty vakuutusmaksu maksettu. Mitä vakuutus krvaa? Krvaaminen Js tute varastetaan vakuutusturvan vimassalaikana näiden vakuutusehtjen mukaisella tavalla, annamme vastaavan krvaavan kuin se, jnka alun perin stitte Delliltä, edustajamme khtuulliseksi katsman päätöksen perusteella. Js samanlaista erityiskrvausta ei enään le saatavissa, vimme tarjta käteiskrvauksen jpa Dell tutteesi alkuperäiseen sthintaan, ainalla ja khtuullisella päätösikeudellamme. Maailmanlaajuinen vakuutusturva Tämän spimuksen antama vakuutusturva n maailmanlaajuinen. Krvaamme tutteen kuitenkin vain, js lette jssakin seuraavista maissa: Itävalta, Belgia, Tšekki, Tanska, Sumi, Ranska, Saksa, Kreikka, Irlanti, Italia, Luxemburg, Alankmaat, Nrja, Pula, Prtugali, Espanja, Etelä-Afrikka, Rutsi, Slvakia, Sveitsi ja Yhdistynyt Kuningaskunta. Js tutteenne varastetaan tämän spimuksen mukaisella tavalla jssakin mainittujen maiden ulkpulisessa maassa, annamme teille krvaavan tutteen vain, js lette jssakin näistä maista. Rajitukset Tämä vakuutusturva rajittuu yhteen hyväksyttyyn varkautta kskevaan krvausvaatimukseen tämän vakuutuksen vimassalaikana. Vakuutus kattaa vain laitteistn. Mitä vakuutus ei krvaa? Tämä spimus ei kske seuraavia: 1. Ohjelmistn krjauskuluja. Kuitenkin senhetkinen, ajantasainen versi siitä pääsvelluksesta ja käyttöjärjestelmästä, jnka alun perin stitte Delliltä, ladataan tai timitetaan jkaisen krvaavan tutteen kanssa tämän varkausvakuutuksen perusteella velituksetta. 2. Varkautta, jllei se le klmannen sapulen surittamasta hyökkäyksestä tai murtautumisesta jhtunut varkaus. 3. Varasien ja kulutustavariden varastamista. 4. Tutteen varastamista, jllei le ryhdytty khtuullisiin timenpiteisiin tutteen varastamisen estämiseksi. 5. Tutteen varastamista, js tute li annettu klmannen sapulen haltuun tai käyttöön. 6. Tutteen varastamista ajneuvsta, ellei tute llut kätkettynä lukittuun tavarasujaan tai hansikaslkern eikä ajneuvn llut murtauduttu, mistä n esitettävä tdiste krvausvaatimusta esitettäessä. 7. Varkautta, kun tute n jätetty työpaikkaanne tai muuhun työpaikkaan, kuluun tai yleiseen paikkaan, jllei sitä le lukittu varmaan säilytyspaikkaan, tallelkern tai vastaavaan lukittuun paikkaan, jhn vain teillä n pääsy, ja jllei tähän säilytyspaikkaan le murtauduttu väkipaklla, jllin tästä murtautumisesta n esitettävä tdiste krvausvaatimusta esitettäessä. 8. Varkaustapausta, jsta ei le tehty ilmitusta pliisille 72 tunnin kuluessa tapahtuman havaitsemisesta. 9. Tutteen vaihtamista, kun tute n kadnnut tai jutunut hukkaan, vaikka kyseessä lisi frce majeure - tapahtuma (vastustamatn, ennalta aavistamatn ja ulkinen tapahtuma). 10. Varkautta, kun varkaus n tapahtunut teidän syystänne (tai teistä jhtuvasta syystä).

4 Varkauskrvauksen hakeminen Esittäessänne krvausvaatimuksen varkauden perusteella, vitte ttaa yhteyttä n-line - krvauspalveluumme web-sivuilla Näin esitetyt krvausvaatimukset vidaan hitaa mahdllisimman lyhyessä ajassa. Teidän tulee antaa tutteen palvelutarran/vakuutuksen numer, jka n mainittu vakuutuskirjassanne, ja täyttää ja lähettää n-line krvaushakemus. Tarkat yksityiskhdat krvausvaatimuksen esittämisestä löytyvät n-line -sivuilta. Vaihtehtisesti vitte sittaa varkauksia kskevia krvausvaatimuksia käsittelevälle sastlle, puh (0) Kun sitatte, arviija vaatii määrättyjä tietja vidakseen tunnistaa stamanne varkausvakuutusturvan, ja teille timitetaan krvaushakemus täytettäväksi. Se vidaan palauttaa faksilla, sähköpstitse tai pstitse. Varmistaaksenne, että krvausvaatimuksenne käsitellään mahdllisimman lyhyessä ajassa, käyttäkää faksia tai sähköpstia. Miten timin? 1. Tehkää ilmitus pliisiviranmaisille 72 tunnin kuluessa varkauden tapahtumisesta ja antakaa heille seuraavat tiedt: Yksityiskhdat varastetusta tutteesta käsittäen tutteen, mallin ja palvelutarraan merkityn sarjanumern. Palvelutarra sijaitsee Dell-tutteenne takana tai alapulella, Delliltä saamassanne laskussa ja vakuutuskirjan etusivulla. Varkauden yksityiskhdat 2. Ilmittakaa varkauksia kskevia krvausvaatimuksia käsittelevälle sastlle 10 työpäivän kuluessa varkauden tapahtumisesta ja antaa seuraavat asiapaperit varkauksia kskevia krvausvaatimuksia käsittelevälle sastlle: Täydellisesti täytetty krvaushakemus. Krvaushakemuksia n saatavissa web-sivuilta Alkuperäiskappale pliisin raprtista kskien tutteen varkautta ja sisältäen rikksen viitenumern. Murrn tai hyökkäyksen tdisteet. 3. Lisäksi teiltä vidaan pyytää seuraavat: a. Lääkärintdistus tai tdistajan lausunt, js varkauteen liittyi hyökkäys. Me pidätämme ikeuden vaatia alkuperäiset asiapaperit krvausvaatimuksen arviimiseksi. b. Arviinti tai kuitti varkauden yhteydessä aiheutuneen maisuusvaurin krjauksesta, mukaan lukien ajneuvlle, turvakaapelille, turvalkerlle, tallelkerille tai vastaaville lukittaville säilytyspaikille tapahtunut vauri, jka jhtuu klmannen sapulen murtautumisesta; tämä luettel ei le tyhjentävä. Me pidätämme ikeuden vaatia alkuperäiset asiapaperit krvausvaatimuksen arviimiseksi. c. Vahvistus siitä, että henkilökhtaisen tai työhön liittyvän maisuutenne tai autnne vakuuttajille n ilmitettu murrsta. Yleisehdt Sanjen merkitys Vahink: Mikä tahansa satunnainen, äkillinen ja dttamatn ulkinen tutteelle aiheutunut vahink, jka vaikuttaa tutteen timintaan.

5 Edustaja: Dell Prducts -yhtiö tai mikä tahansa sapuli, jnka lemme hyväksyneet krjaamaan tai vaihtamaan tutteen tai surittamaan tähän spimukseen kuuluvia palveluja. Hyökkäys: Mikä tahansa fyysinen uhkaus tai väkivaltainen timenpide klmannen sapulen tahlta tarkituksena ttaa tute teiltä. Murtautuminen: Minkä tahansa lukklaitteen käsitteleminen pakkkeinin, vauriittaminen tai rikkminen. Vakuutusturva: Tämän spimuksen antama valintanne mukainen vakuutusturva ja edut ilmenevät vakuutuskirjastanne, jssa: CmpleteCare-vahinkturva kattaa vahingn, sellaisena kuin se n määritetty asianmukaisessa spimuksen khdassa; CmpleteCare-varkausturva antaa varkauksia vastaan vakuutusturvan, sellaisena kuin se n määritetty asianmukaisessa spimuksen khdassa; ja jsta n suritettu asiaankuuluva maksu. Tute: Vakuutuskirjassa ja Dellin teille antamassa laskussa yksilöity(dyt) tute(-tteet), jsta(jista) n maksettu vakuutusmaksu. Vakuutusmaksu: Maksu, jnka lette maksanut spimuksestanne. Vakuutuskirja: Asiakirja, jssa vahvistetaan tämän spimuksen teille antama vakuutusturva. Varkaus: Tutteen menetys jhtuen väkivallasta tai murtautumisesta. Klmas sapuli: Jku muu henkilö kuin te itse, pulisnne tai vakinainen asuinkumppaninne, jälkeläisenne tai vanhempanne, työntekijänne, mikäli kyseessä n ikeushenkilö, tai kuka tahansa henkilö, jlle ette le antanut lupaa käyttää tutettanne. Me/Meitä/Meidän: Lndn General Insurance Cmpany Limited, rekisterinumer: Rahituspalveluviranmaisen FRN valtuuttama ja sääntelemä. Te/Teidän: Henkilö, yhtiö tai yksikkö, jka n mainittu vakuutuskirjassa vakuutuksen ttajana. Vastuun rajitus Sen enempää vakuutuksenantaja, sen tytäryhtiöt, yhtiökumppanit, timihenkilöt, jhtajat, työntekijät kuin edustajatkaan eivät le krvausvelvllisia teille tai tutteen myöhemmälle mistajalle tai muulle käyttäjälle satunnaisista tai välillisistä vahingista, mukaan lukien vastuuta tai vahinka siitä, että tute ei le käytettävissä, hjelmistjen tai tietjen häviämisestä tai turmeltumisesta, tutteen viasta aiheutuneesta lukkaantumisesta, kulemasta, muusta epäsurasta menetyksestä tai muusta satunnaisesta, epäsurasta, erityisestä tai välillisestä vahingista, jka aiheutuu tutetta käytettäessä, vaikka lisitte ilmittanut meille tällaisen vahingn mahdllisuudesta; tämä luettel ei le tyhjentävä. Tehdessänne tämän spimuksen te nimenmaan luvutte vaatimasta krvausta tässä kappaleessa mainituista vahingista. Te sustutte siihen ja ymmärrätte, että emme le vastuussa mistään tutteenne krvaavan vastaavan laitteen kknaishinnan ylittävistä vahingista minkään tämän spimuksen mukaisen krvausvaatimuksen yhteydessä. Emme le vastuussa arvnlisävern (ALV) maksuista, js teidät n rekisteröity ALV-velvlliseksi. CmpleteCare-turvan vimassal ja uudistaminen Tämä vakuutusturva alkaa sinä päivänä, kun saatte tutteen Delliltä tai kun statte spimuksen, sen mukaan, kumpi ajankhta n myöhempi, ja lakkaa vakuutuskirjassanne mainitun vimassalajan tai klmannen krvausvaatimuksen käsittelemisen jälkeen tai kun tute krvataan uudella tämän vakuutuksen varkausturvan perusteella, sen mukaan mikä näistä ajankhdista n ensin. Kummallakaan sapulella ei le velvllisuutta pidentää tai uusia spimusta. Luttamuksellisuus ja mistusikeus Sustutte siihen, että mikään tiet, jka n ilmaistu tai lähetetty edustajallemme tai meille jk puhelimitse, sähköisesti tai muulla tavin, ei le luttamuksellista tai teidän maisuuttanne. Siirrettävyys Mahdllinen vakuutusturvan käyttämätön sa vidaan siirtää tutteen seuraaville mistajille, kun siitä n tehty meille ilmitus ja lemme antaneet siihen luvan. Peruutus Tämä vakuutusturva n päivätty sille päivälle, kun saatte tutteen Delliltä tai statte spimuksen, sen mukaan, kumpi ajankhta n myöhempi. Vitte peruuttaa tämän spimuksen neljäntista (14) päivän kuluessa siitä, kun lette saanut tämän spimuksen, lähettämällä meille kirjallisen ilmituksen seuraavaan sitteeseen: CmpleteCare Service Department Lndn General Insurance Cmpany Limited Integra Huse Vicarage Rad Egham

6 Surrey TW20 9JZ United Kingdm Js peruutatte tämän spimuksen neljäntista (14) päivän kuluessa tämän vakuutusasiakirjan saamisesta, palautamme maksamanne vakuutusmaksun täysimääräisenä, paitsi js lette saanut krvausta spimuksesta, missä tapauksessa palautusta ei tule ja vakuutusturva peruuntuu autmaattisesti. Js peruutatte tämän spimuksen vasta neljäntista (14) päivän kuluttua tämän spimuksen saamisesta, mitään hyvitystä ei makseta. Me vimme peruuttaa tämän spimuksen, js ette maksa vakuutusmaksua sekä mahdllisia spimukseen liittyviä verja edustajamme laskutusehtjen mukaisesti, annatte virheellisiä tietja meille tai edustajallemme tai muulla tavin riktte tämän spimuksen mukaisia velvitteitanne. Emme peruuta tätä spimusta mistään muusta syystä. Js peruutamme tämän spimuksen, lähetämme teille kirjallisen ilmituksen peruutuksesta rekisterissämme levaan sitteeseen. Ilmitus sisältää peruuttamisen syyn ja peruutuksen vimaantulpäivän. Vakuutusmaksun palautus n yksinmaan meidän harkinnassamme. Kk spimus Nämä ehdt edustavat kknaisuudessaan välillämme tehdyn spimuksen sisältöä, eikä kukaan työntekijöistämme tai edustajamme vi suullisesti muuttaa tämän spimuksen ehtja. Edustusikeus Pidätämme ikeuden hakea hyvitystä pulestanne ja nstaa syytteen pulestanne teidän eduksenne krvausvaatimusten yhteydessä, ja meillä n täydellinen harkintavapaus ikeudenkäyntimenettelyissä. Teidän tulee antaa meille kaikki tarvittava tiet ja apu. Tietjen antaminen Js meille antamanne tiedt vat virheellisiä tai laiminlyötte sellaisten tietjen antamisen, jtka saattaisivat vaikuttaa päätökseemme myöntää teille vakuutusturva tai krvausvaatimuksenne arviintiin, tämän spimuksen sisältämä vakuutusturva lakkaa, eikä sen perusteella myönnetä enää mitään etuja eikä krvauksia. Muut ikeussujakeint Tämä vakuutusturva antaa teille tiettyjä ikeuksia. Tämän lisäksi teillä vi lla muita ikeuksia. Tämä vakuutusturva ei le takuusitumus. Delliltä stamallanne tutteella vi lla myös Dellin tai muun sellaisen valmistajan, jnka tutteita Dell myy, antama rajitettu takuu. Tutustukaa Dellin takuuasiakirjihin näiden rajitettujen takuusitumusten antamien ikeuksien ja ikeussujakeinjen salta. Svellettava laki Ellei erityisesti le tisin svittu, tähän vakuutusturvaan svelletaan Englannin lakia ja englantilaisilla tumiistuimilla n yksinmainen timivalta. Tietsuja Teillä n ikeus saada jäljennös meillä teistä levista henkilötiedista maksua vastaan. Asiakkaat, jilla n erityistarpeita Vimme pyynnöstä tarjta tiettyjä palveluja auttaaksemme asiakkaita jilla n erityistarpeita. Ilmittakaa meille, mikäli tivtte saavanne näitä palveluja, jtta vimme keskustella asiasta tarkemmin. Asiakastuki Mikäli haluatte tehdä valituksen jstakin, teidän tulee ensin ttaa yhteys jk Accidental Damage Claims Departmentiin (vahinkihin liittyviä krvausvaatimuksia käsittelevään sastn) (ks. khta Vahingnkrvauksen hakeminen) tai Theft Claims Departmentiin (varkauksiin liittyviä krvausvaatimuksia käsittelevään sastn) (ks. khta Varkauskrvauksen hakeminen) tilanteen mukaan. Js asiaa ei pystytä ratkaisemaan, vitte ttaa yhteyttä Lndn General Insurance Cmpany Limited -yhtiöön, s. Integra Huse, Vicarage Rad, Egham, Surrey TW20 9JZ, United Kingdm. Js haluatte pulueetnta neuvntaa kskien valitustanne, vitte ttaa yhteyttä kuluttaja-asiamieheen (Financial Ombudsman Service), s. Suth Quay Plaza, 183 Marsh Wall,, Lndn E14 9SR. Tämä menettely ei vaikuta laillisiin ikeuksiinne. Vakuutuksenantajat

7 CmpleteCare-spimuksen ("spimus") antaja n Lndn General Insurance Cmpany Limited, jka n yksityinen Englannissa rekisteröity sakeyhtiö ja jnka pääknttri ja rekisterisite n: Integra Huse, Vicarage Rad, Egham, Surrey TW20 9JZ, rekisterinumer Krvaus Rahitusalan palveluita kskevan krvaushjelman (Financial Services Cmpensatin Scheme) velvllisuutena n varmistaa, että tietty prsenttisuus summista, jtka vakuutusyhtiö n velkaa spimuksenhaltijille, maksetaan kyseisille spimuksenhaltijille vakuutusyhtiön jutuessa knkurssiin, js yhtiö ei itse pysty kknaan vastaamaan velvitteistaan. Krvausjärjestelmä n rajallinen, eikä se kske kaikkia spimuksenhaltijita. Lisätietja n saatavana pyynnöstä.

Vahinkovakuutus sekä vahinko- ja varkausvakuutus

Vahinkovakuutus sekä vahinko- ja varkausvakuutus Vahinkvakuutus sekä vahink- ja varkausvakuutus Vakuutusehdt Yleistä Tämä asiakirja sisältää tieta kahdesta erilaajuisesta vakuutuksesta -vahinkvakuutuksesta (Accidental Damage Prtectin) ja vahink- ja varkausvakuutuksesta

Lisätiedot

Huomio: Suomi 1 / 8. **Esim. yleensä kauemmin kuin n. 2 tunnin ajan.

Huomio: Suomi 1 / 8. **Esim. yleensä kauemmin kuin n. 2 tunnin ajan. Jhdant: FREEDOM60 -ruiskuinfuusijärjestelmä n liikuteltava ja helppkäyttöinen eikä se vaadi paristja tai sähköä. Virtausmäärää hjataan vain kahdella käyttönupilla sekä erityisellä tarkkuusletkustlla. FREEDOM60

Lisätiedot

SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006

SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006 HÄMEENLINNAN SEUDULLINEN YMPÄRISTÖTOIMI SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006 HÄMEENLINNAN SEUDULLISEN YMPÄRISTÖTOIMEN JULKAISUJA 16 Virta Riikka, Laine

Lisätiedot

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin johdanto ja yleinen osio

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin johdanto ja yleinen osio Yks, kaks timimaan! -materiaalin jhdant ja yleinen si Tämä n Kehittämiskeskus Opinkirjn tuttaman Yks, kaks timimaan! -materiaalin PDF-kirjastn tiedst. Linkki sähköiseen materiaaliin ja kaikki tukiaineistt

Lisätiedot

VAIHTOSOPIMUS RCI. Koska lomanne on meille tärkeä

VAIHTOSOPIMUS RCI. Koska lomanne on meille tärkeä VAIHTOSOPIMUS RCI Vaihtosopimus 2 Liite 1 - Vakiomuotoinen tietolomake vaihtosopimuksille 4 Liite 2 - Erillinen, vakiomuotoinen peruuttamislomake vaihtojärjestelmän jäsensopimuksen peruuttamisoikeuden

Lisätiedot

Mirja Mahkonen Liiku - leiki - kehity. Psykomotorinen pienryhmäkokeilu

Mirja Mahkonen Liiku - leiki - kehity. Psykomotorinen pienryhmäkokeilu Mirja Mahknen Liiku - leiki - kehity Psykmtrinen pienryhmäkkeilu Metrplia Ammattikrkeakulu Erikistumispinnt Psykmtriikka timinyakyvyn tukena Kehittämistyö 26.5.2011 Tiivistelmä Tekijä(t) Otsikk Sivumäärä

Lisätiedot

NUORET JA PÄIHTEET - Varhaisen puuttumisen neuvoja. Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä 2011

NUORET JA PÄIHTEET - Varhaisen puuttumisen neuvoja. Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä 2011 NUORET JA PÄIHTEET - Varhaisen puuttumisen neuvja Suuphjan peruspalveluliikelaitskuntayhtymä 2011 SISÄLLYS 1 VANHEMPIEN VASTUU 1 VANHEMIPIEN VASTUU 2 MITÄ LAKI SANOAA 3 TUPAKKA, ALHOKOHOLI JA MUUT RIIPPUVUUTTA

Lisätiedot

Turva. Tärkeät yhteystiedot. Nazar Turva Allianz Global Assistance + 358 9 37 47 74 30 assistance@falck.fi Vakuutusnumero:

Turva. Tärkeät yhteystiedot. Nazar Turva Allianz Global Assistance + 358 9 37 47 74 30 assistance@falck.fi Vakuutusnumero: Tärkeät yhteystiedot Asiakaspalvelu: (kyselyt matkavakuutuksestasi): Puhelinnumero: +35 306 22 75 75 Sähköpostiosoite: info@nazar.fi 2 tunnin hätäpalvelu: Puhelinnumero: +35 9 37 7 7 30 Sähköpostiosoite:

Lisätiedot

Valintaperiaatteet maratonmelonnan kansainvälisiin kilpailuihin 2013

Valintaperiaatteet maratonmelonnan kansainvälisiin kilpailuihin 2013 Sumen melnta- ja sutuliitt ry 6.2.2013 Valintaperiaatteet maratnmelnnan kansainvälisiin kilpailuihin 2013 Yleiset periaatteet Yleisenä pyrkimyksenä n täyttää kaikki kansainvälisissä kilpailuissa Sumen

Lisätiedot

YLEn palvelujen käyttö digitaalisissa televisiovastaanottimissa

YLEn palvelujen käyttö digitaalisissa televisiovastaanottimissa YLEn palvelujen käyttö digitaalisissa televisivastaanttimissa YLE lähettää neljää (4) televisipalvelua: YLE TV1, YLE TV2, YLE FST5 ja YLE TEEMA ja klmea (3) radipalvelua: YLE Puhe, YLEN KLASSINEN ja YLE

Lisätiedot

Suomalaisen julkishallinnon VETUMA-palvelu Kutsurajapinnan määrittely versio 2.1

Suomalaisen julkishallinnon VETUMA-palvelu Kutsurajapinnan määrittely versio 2.1 Sumalaisen julkishallinnn VETUMA-palvelu versi 2.1 VETUMA Verkktunnistus ja -maksaminen Sisällysluettel 1. Jhdant...3 2. VETUMA-rajapinnan yleiset minaisuudet...3 2.1 Kutsu- ja vastausviestien välitys...3

Lisätiedot

YKSITYISIÄ TILI- JA KORTTILUOTTOJA SEKÄ YKSITYISLAINOJA KOSKEVAT YLEISET EHDOT ( RBAV06 FINLAND )

YKSITYISIÄ TILI- JA KORTTILUOTTOJA SEKÄ YKSITYISLAINOJA KOSKEVAT YLEISET EHDOT ( RBAV06 FINLAND ) YKSITYISIÄ TILI- JA KORTTILUOTTOJA SEKÄ YKSITYISLAINOJA KOSKEVAT YLEISET EHDOT ( RBAV06 FINLAND ) Sivu 1 (8) Voimassa 15.1.2015 lukien A TIETOA RESURS BANK AB SUOMEN SIVULIIKKEESTÄ Resurs Bank AB on ruotsalainen

Lisätiedot

Yläluokka Alkuperäinen ilmaus/lausuma Pelkistetty ilmaus Alaluokka Perustietoja lähiliikuntahankkeesta. o o

Yläluokka Alkuperäinen ilmaus/lausuma Pelkistetty ilmaus Alaluokka Perustietoja lähiliikuntahankkeesta. o o Ylälukka Alkuperäinen ilmaus/lausuma Pelkistetty ilmaus Alalukka Perustietja Ensimmäinen lähtökhta li kulun remntin alitus Tinen näkemys li Yhteiskulun saneerausremntti lähiliikuntahankkeesta se, miten

Lisätiedot

YHTEENVETO 30.9.2013 VETOLAITTEIDEN OSALTA HUOMIOITAVAT ASIAT MITTA- JA MASSAMUUTOKSEN YHTEYDESSÄ

YHTEENVETO 30.9.2013 VETOLAITTEIDEN OSALTA HUOMIOITAVAT ASIAT MITTA- JA MASSAMUUTOKSEN YHTEYDESSÄ YHTEENVETO 30.9.2013 VETOLAITTEIDEN OSALTA HUOMIOITAVAT ASIAT MITTA- JA MASSAMUUTOKSEN YHTEYDESSÄ 1. LASKENTA BPW Kraatz Oy n timinut vetlaitteiden parissa j useamman vusikymmenen ajan ja edustamamme tutemerkit

Lisätiedot

HP ProLiant- ja X86 -palvelimet ja -ratkaisut. Maailmanlaajuista rajoitettua takuuta ja teknistä tukea koskevat ehdot 392512-039

HP ProLiant- ja X86 -palvelimet ja -ratkaisut. Maailmanlaajuista rajoitettua takuuta ja teknistä tukea koskevat ehdot 392512-039 HP ProLiant- ja X86 -palvelimet ja -ratkaisut Maailmanlaajuista rajoitettua takuuta ja teknistä tukea koskevat ehdot 392512-039 4.11.2011 Laitteiston rajoitettu takuu Yleiset ehdot Tämä on HP:n rajoitetun

Lisätiedot

Käyttöehdot. 1. Käyttäjän ja meidän välinen sopimus. Viimeksi päivitetty 10.7.2014

Käyttöehdot. 1. Käyttäjän ja meidän välinen sopimus. Viimeksi päivitetty 10.7.2014 Käyttöehdot Viimeksi päivitetty 10.7.2014 Disney Interactive tarjoaa käyttäjiensä käyttöön sivustonsa, ohjelmistonsa, sovelluksensa, sisältönsä, tuotteensa ja palvelunsa ( Disney-palvelut ), joiden tuotemerkki

Lisätiedot

THERMO FISHER SCIENTIFIC OY YLEISET MYYNTIEHDOT

THERMO FISHER SCIENTIFIC OY YLEISET MYYNTIEHDOT 1(5) THERMO FISHER SCIENTIFIC OY YLEISET MYYNTIEHDOT MIKÄLI KIRJALLISESTI EI OLE NIMENOMAISESTI MUUTOIN SOVITTU, NOUDATETAAN SEURAAVIA YLEISIÄ SOPIMUSEHTOJA THERMO FISHER SCIENTIFIC OY:N VALMISTAMIEN JA/TAI

Lisätiedot

Kouluttajan tukimateriaali Välkkäri koulutuksen toteuttamiseksi alakoulussa

Kouluttajan tukimateriaali Välkkäri koulutuksen toteuttamiseksi alakoulussa Kuluttajan tukimateriaali Välkkäri kulutuksen tteuttamiseksi alakulussa Alakulun Välkkäri-kulutuksen yleinen kuluttajan tukimateriaali 8.5.2014 Alakulun Välkkäri-kulutuksen yleinen kuluttajan tukimateriaali

Lisätiedot

Verkkokurssin suunnittelu

Verkkokurssin suunnittelu Verkkkurssin suunnittelu Yleistä Kun suunnittelet verkk-petusta ja -hjausta, lähde liikkeelle ensin mahdllisimman yksinkertaisesta tteutuksesta. Näin pääset npeasti liikkeelle ja piskelijat speutuvat mahdllisesti

Lisätiedot

Oikeus liikkua ja asua. vapaasti Euroopassa. Opas EU:n kansalaisen oikeuksista EUROOPAN KOMISSIO

Oikeus liikkua ja asua. vapaasti Euroopassa. Opas EU:n kansalaisen oikeuksista EUROOPAN KOMISSIO Oikeus liikkua ja asua vapaasti Euroopassa Opas EU:n kansalaisen oikeuksista EUROOPAN KOMISSIO Oikeusasioiden pääosasto 1 Tässä oppaassa kerrotaan, mitä oikeuksia EU:n kansalaisella on liikuttaessa Euroopan

Lisätiedot

Falck Oy. 00700 Helsinki Suomi

Falck Oy. 00700 Helsinki Suomi FLYING BLUE-MATKAVAKUUTUS VAKUUTUSERITTELY Saadaksenne apua välittömästi sairaus- tai kuolemantapauksissa tai Suomeen kuljettamisessa olkaaa hyvä ja ottakaa heti yhteys: Falck Oy, puh + 358 9 37 47 72

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT EHTO YLE 900.9, voimassa 1.1.2014

YLEISET SOPIMUSEHDOT EHTO YLE 900.9, voimassa 1.1.2014 Yleiset sopimusehdot perustuvat vakuutussopimuslakiin (543/94). Vakuutussopimukseen sovelletaan myös sellaisia vakuutussopimuslain säännöksiä, joita ei jäljempänä ole esitetty. Vakuutussopimuksen yleiset

Lisätiedot

TP VISION FINLAND OY YLEISET MYYNTIEHDOT

TP VISION FINLAND OY YLEISET MYYNTIEHDOT 1. TARJOUS, VAHVISTUS TAI SOPIMUS TP VISION FINLAND OY YLEISET MYYNTIEHDOT Näitä TP Vision Finland Oy myyntiehtoja (jäljempänä: "Ehdot ja Edellytykset") sovelletaan ja ne muodostavat erottamattoman osan

Lisätiedot

ADOBE Ohjelmiston käyttöoikeussopimus

ADOBE Ohjelmiston käyttöoikeussopimus ADOBE Ohjelmiston käyttöoikeussopimus TIEDOKSI KÄYTTÄJÄLLE: LUKEKAA TÄMÄ SOPIMUS HUOLELLISESTI. KOPIOIMALLA TAI ASENTAMALLA OHJELMISTON TAI SEN OSAN TAI KÄYTTÄMÄLLÄ OHJELMISTOA TAI JOTAKIN SEN OSAA HYVÄKSYTTE

Lisätiedot

SOPIMUS ORACLE-OHJELMIEN KÄYTTÖOIKEUKSISTA JA PALVELUISTA ( OLSA )

SOPIMUS ORACLE-OHJELMIEN KÄYTTÖOIKEUKSISTA JA PALVELUISTA ( OLSA ) SOPIMUS ORACLE-OHJELMIEN KÄYTTÖOIKEUKSISTA JA PALVELUISTA ( OLSA ) A. Sopimuksen määritelmät Te viittaa henkilöön tai organisaatioon, joka on allekirjoittanut tämän sopimuksen ( sopimus ) ja tilannut Oraclen

Lisätiedot

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen 1 (9) SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaille

Lisätiedot

Suomen Mielenterveysseura Rikosuhripäivystys. Käytännön OIKEUSOPAS. väkivaltarikoksen uhrille. Toimittanut Jaana Koivukangas

Suomen Mielenterveysseura Rikosuhripäivystys. Käytännön OIKEUSOPAS. väkivaltarikoksen uhrille. Toimittanut Jaana Koivukangas Suomen Mielenterveysseura Rikosuhripäivystys Käytännön OIKEUSOPAS väkivaltarikoksen uhrille Toimittanut Jaana Koivukangas Käytännön OIKEUSOPAS väkivaltarikoksen uhrille Toimittanut Jaana Koivukangas Julkaisijat:

Lisätiedot

Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot

Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot Voimassa alkaen 18.3.2015 1 / 5 Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot 1 Soveltamisala 1.1 Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Verifone Finland Oy:n

Lisätiedot

SONERAN PALVELUIDEN YLEISET TOIMITUSEHDOT KULUTTAJA-ASIAKKAILLE

SONERAN PALVELUIDEN YLEISET TOIMITUSEHDOT KULUTTAJA-ASIAKKAILLE SONERAN PALVELUIDEN YLEISET TOIMITUSEHDOT KULUTTAJA-ASIAKKAILLE 1 Soveltamisala 1.1 Toimitusehtojen soveltaminen. Näitä toimitusehtoja sovelletaan TeliaSonera Finland Oyj:n tai sen kanssa samaan konserniin

Lisätiedot