Vahingot ja varkaudet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vahingot ja varkaudet"

Transkriptio

1 CmpleteCare Yleistä Vahingt ja varkaudet Vakuutusturvan ehdt Tässä asiakirjassa eritellään vahinkturvan, varkausturvan ja niiden yhdistelmäturvan sisältö. Vakuutuskirjastanne ja saamastanne Dellin laskusta ilmenee, lettek staneet 1. vain vahinkturvan 2. vain varkausturvan, vaik 3. vahink- ja varkausturvan. Tuki, jihin teillä n ikeus, riippuu valitsemastanne turvasta, jka n määritetty vakuutuskirjassanne. Tämän CmpleteCare -spimuksen (jäljempänä "spimus") antajana n Lndn General Insurance Cmpany Limited (rekisterinumer ja rekisteröity site Integra Huse, Vicarage Rad, Egham, Surrey TW20 9JZ), jka n nimittänyt Dell Prducts -yhtiön (päätimipaikan site Raheen Industrial Estate, Limerick, Irlanti) edustajakseen myymään tätä vakuutustutetta sekä hitamaan tähän vakuutukseen perustuvia krvausvaatimuksia. Tähän vakuutukseen svelletaan rahituspalveluviranmaisen (FSA) säännöksiä. Hyväksymällä laskussanne mainitun CmpleteCare -vakuutusturvan, situdutte nudattamaan tässä asiakirjassa mainittuja ehtja, jtka hyväksytte sitviksi. Lukekaa tämä spimus kknaan. Nämä ehdt täydentävät teidän ja Dellin välillä mahdllisesti allekirjitettujen muiden spimusten ehtja (mukaan lukien rajituksetta Dellin avainasiakkaan vakistspimus) tai sellaisen spimuksen puuttuessa Dellin tavanmaisia laskutus- ja myyntiehtja. Tämä spimus n teidän ja Lndn General Insurance Cmpany Limited -yhtiön välinen, ja Dell vastaa spimuksen laskutuksesta. Kaikilla isin alkukirjaimin merkityillä ehdilla, jita ei le erikseen määritelty, n edellä mainitussa allekirjitetussa spimuksessa tai Dellin vakilaskutusehdissa määritelty merkitys. CmpleteCare -vakuutus n saatavissa vain Dellin nimellä varustetuille tutteille, mutta CmpleteCare vakuutuksen ttaminen Dellin tutteiden stamisen yhteydessä ei le välttämätöntä. Dellin teille timittamasta laskusta ilmenee, lettek stanut CmpleteCare -vakuutusturvan, ja se timii tsitteena. Tutteeseen kiinnitetään sarjanumerlla varustettu tarra, jsta ilmenee stamanne CmpleteCare -vakuutusturva (jäljempänä "palvelutarra"). Vakuutusturvan sisältö CmpleteCare-vahinkturva Turva n vimassa vain, js CmpleteCare-vahinkturva n stettu ja vakuutuskirjassa määritetty vakuutusmaksu maksettu. Mitä vakuutus krvaa? Js tutteellenne sattuu vahink vakuutusturvan vimassalaikana, krjaamme tai vaihdamme tutteen seuraavien ehtjen mukaisesti. Krjaaminen Js tute krjataan, se vidaan krjata minkä tahansa valmistajan uusilla tai käytetyillä silla. Vaihdetut sat timivat samalla tavalla kuin alkuperäiset sat. Vaihtaminen Js edustajamme päättää, että tute n vaihdettava, krvaava tute n vähintään Delliltä stettua alkuperäistä tutetta vastaava. Js samanlaista erityiskrvausta ei enään le saatavissa, vimme tarjta käteiskrvauksen jpa Dell tutteesi alkuperäiseen sthintaan, ainalla ja khtuullisella päätösikeudellamme.

2 Maailmanlaajuinen vakuutusturva Tämä spimus antaa turvan kaikkialla maailmassa sattuvien vahinkjen varalta seuraavin rajituksin: (i) (ii) Js tute n krjattava, se krjataan vain seuraavissa maissa: Itävalta, Belgia, Tsekin tasavalta, Tanska, Sumi, Ranska, Saksa, Kreikka, Irlanti, Italia, Luxemburg, Alankmaat, Nrja, Pula, Prtugali, Espanja, Etelä-Afrikka, Rutsi, Slvakia, Sveitsi ja Yhdistynyt Kuningaskunta. Js tute n vaihdettava, krvaava tute timitetaan vain jhnkin seuraavista maista: Itävalta, Belgia, Tsekin tasavalta, Tanska, Sumi, Ranska, Saksa, Kreikka, Irlanti, Italia, Luxemburg, Alankmaat, Nrja, Pula, Prtugali, Espanja, Etelä-Afrikka, Rutsi, Slvakia, Sveitsi ja Yhdistynyt Kuningaskunta. Js haluatte jättää krvaushakemuksen matkustaessanne näiden maiden ulkpulisissa maissa, vitte ttaa yhteyden sen maan edustajaan, jssa lette tutteen staneet, tai sen maan edustajaan, jssa lette matkustamassa, kunhan maa n mainittu edellä levassa luettelssa. Rajitukset Tämän vakuutusturvan vimassalaikana vi tehdä enintään klme hyväksyttävää vahingnkrvausvaatimusta. Vakuutus kskee vain laitteista. Mitä vakuutus ei krvaa? Tämä spimus ei kske seuraavia: 1. Vahinka, jka n aiheutunut heislaitteille, kuten telakintiasemat, ulkiset mdeemit, pelilaitteet, pelidisketit, lisämnitrit, ulkinen hiiri ja ulkiset näppäimistöt (muistikirjat ja kannettavat työasemat mukaan lukien, js ne n laskutettu sana järjestelmän sta), laatikita tai sia, jtka lukitellaan "lisätarvikkeiksi" tai "kulutustavariksi", mukaan lukien paristt, sähkölamput, heijastinlamput, pisheitettävät/vaihdettavat pain/mustekasetit pain- tai valkuvapaperit, muistidisketit, pisheitettävät muistilaitteet, kantlaukut, sitinkynät, ulkiset kaiuttimet, muut sat, jtka vaativat säännöllistä käyttöhulta, ja muut tietkneen sat, jtka eivät le tutteen sisällä; tämä luettel ei le tyhjentävä. 2. Vikaa tai vahinka (käsittäen ilman rajitusta viruksen aikaan saaman vahingn), jka aiheutuu ennalta ladatulle, tutteen mukana stetulle tai muutin tutteeseen ladatulle hjelmistlle, käsittäen ilman rajitusta esiladatut, räätälöidyt integridut sat. Tämä vakuutus ei kata heislaitteiden mukana timitettuja hjelmistja. 3. Tutteen vahinka tai vikaa, jka n vain ksmeettinen tai ei muuten vaikuta tutteen timintaan, käsittäen naarmut ja lmmt, jtka eivät käytännössä haittaa tutteesi käyttöä; tämä luettel ei le tyhjentävä. 4. Kulumisesta jhtuvia vauriita. 5. Tutetta, jta jku muu kuin edustajamme taikka meidän tai edustajamme valitsema henkilö n kettanut krjata. Js jku muu kuin me, edustajamme tai meidän valitsemamme henkilö n krjannut tai yrittänyt krjata tätä tutetta, siitä seuraa spimuksen lakkaaminen ilman vakuutusmaksun palautusta. Emme krvaa teille mitään krjauksia, jita te tai jku muu tekee tai yrittää tehdä tutteelle. 6. Tutteen katamista. 7. Tutteen varastamista (jllei CmpleteCare -varkausturvaa le stettu vakuutuskirjasta ilmenevällä tavalla). 8. Tutteen ulkpulelta tai tutteen sisältä alkunsa saaneen tulipaln tutteelle aiheuttamaa vahinka. 9. Tahallisesti aiheutettua vahinka. Js me tai edustajamme havaitsemme tdisteita tahallisesta vahingsta, emme le velvllisia krjaamaan tai vaihtamaan tutetta. 10. Terrrismin tai sdan vahingittamaa tutetta. 11. Tutteeseen tallennetun tiedn palauttamista tai siirta. Olette yksin vastuussa kaikesta tutteeseen tallennetusta tiedsta. Emme krvaa tämän vakuutuksen njalla mahdllista tiedn palautusta. Js kiintlevyn vaihtaminen uuteen n kuitenkin tarpeen, sillin ladataan velituksetta senhetkinen, ajantasainen versi siitä pääsvelluksesta ja käyttöjärjestelmästä, jnka alun perin stitte Delliltä. Vahingnkrvauksen hakeminen Hakiessanne krvausta vahingsta ttakaa yhteyttä vahinkja kskevia krvausvaatimuksia käsittelevälle sastlle, puh. Miten timin? (0) Kun sitatte, teknikk kysyy tutteessanne levassa palvelutarrassa mainittua numera. Palvelutarra n Dell- tutteenne takana tai alapulella, Delliltä saamassanne laskussa ja vakuutuskirjan etusivulla. Kun teknikk n varmentanut stamanne CmpleteCare -vakuutusturvan, teille tehdään jitakin kysymyksiä tutteenne vahingn suuruuden ja syyn selvittämiseksi.

3 Jtta saisitte tämän spimuksen mukaisen vakuutusturvan, teidän tulee timia yhteistyössä edustajamme kanssa varmistaen, että tute krjataan asianmukaisesti. Harkintansa mukaan edustajat järjestävät teille jk krvaavan san, jnka vitte asentaa tutteeseen, tai antavat teille hjeet tutteen timituksesta tai nudsta. Js nudatatte edustajamme antamia hjeita, me maksamme kaikki kulut, jtka vat aiheutuneet tutteen timittamisesta määrättyyn krjauspaikkaan. Kun tute n määritetyssä edustajamme krjauspaikassa, krjaamme tutteen tai edustajamme timittaa teille krvaavan tutteen, riippuen siitä, millaiseksi tutteelle aiheutunut vauri arviidaan. Tapauksissa, jissa puhelimitse vidaan tdeta, että tute n vaihdettava uuteen, edustajamme vi harkintansa mukaan timittaa teille krvaavan tutteen viipymättä. Js ette kuitenkaan timita vahingittunutta tutetta meille kknaisuudessaan, situdutte krvaamaan uuden tutteen vähittäishinnan. Tukea ei le saatavilla niinä yleisinä juhlapäivinä, jita vietetään siinä maassa, jssa hult n tarkitus surittaa. Me tai edustajamme emme le vastuussa häiriöistä tai viivästyksestä, jka aiheutuu meistä riippumattmista syistä. Vakuutusturvan sisältö CmpleteCare -varkausturva Turva n vimassa vain, js CmpleteCare-varkausturva n stettu ja vakuutuskirjassa määritetty vakuutusmaksu maksettu. Mitä vakuutus krvaa? Krvaaminen Js tute varastetaan vakuutusturvan vimassalaikana näiden vakuutusehtjen mukaisella tavalla, annamme vastaavan krvaavan kuin se, jnka alun perin stitte Delliltä, edustajamme khtuulliseksi katsman päätöksen perusteella. Js samanlaista erityiskrvausta ei enään le saatavissa, vimme tarjta käteiskrvauksen jpa Dell tutteesi alkuperäiseen sthintaan, ainalla ja khtuullisella päätösikeudellamme. Maailmanlaajuinen vakuutusturva Tämän spimuksen antama vakuutusturva n maailmanlaajuinen. Krvaamme tutteen kuitenkin vain, js lette jssakin seuraavista maissa: Itävalta, Belgia, Tšekki, Tanska, Sumi, Ranska, Saksa, Kreikka, Irlanti, Italia, Luxemburg, Alankmaat, Nrja, Pula, Prtugali, Espanja, Etelä-Afrikka, Rutsi, Slvakia, Sveitsi ja Yhdistynyt Kuningaskunta. Js tutteenne varastetaan tämän spimuksen mukaisella tavalla jssakin mainittujen maiden ulkpulisessa maassa, annamme teille krvaavan tutteen vain, js lette jssakin näistä maista. Rajitukset Tämä vakuutusturva rajittuu yhteen hyväksyttyyn varkautta kskevaan krvausvaatimukseen tämän vakuutuksen vimassalaikana. Vakuutus kattaa vain laitteistn. Mitä vakuutus ei krvaa? Tämä spimus ei kske seuraavia: 1. Ohjelmistn krjauskuluja. Kuitenkin senhetkinen, ajantasainen versi siitä pääsvelluksesta ja käyttöjärjestelmästä, jnka alun perin stitte Delliltä, ladataan tai timitetaan jkaisen krvaavan tutteen kanssa tämän varkausvakuutuksen perusteella velituksetta. 2. Varkautta, jllei se le klmannen sapulen surittamasta hyökkäyksestä tai murtautumisesta jhtunut varkaus. 3. Varasien ja kulutustavariden varastamista. 4. Tutteen varastamista, jllei le ryhdytty khtuullisiin timenpiteisiin tutteen varastamisen estämiseksi. 5. Tutteen varastamista, js tute li annettu klmannen sapulen haltuun tai käyttöön. 6. Tutteen varastamista ajneuvsta, ellei tute llut kätkettynä lukittuun tavarasujaan tai hansikaslkern eikä ajneuvn llut murtauduttu, mistä n esitettävä tdiste krvausvaatimusta esitettäessä. 7. Varkautta, kun tute n jätetty työpaikkaanne tai muuhun työpaikkaan, kuluun tai yleiseen paikkaan, jllei sitä le lukittu varmaan säilytyspaikkaan, tallelkern tai vastaavaan lukittuun paikkaan, jhn vain teillä n pääsy, ja jllei tähän säilytyspaikkaan le murtauduttu väkipaklla, jllin tästä murtautumisesta n esitettävä tdiste krvausvaatimusta esitettäessä. 8. Varkaustapausta, jsta ei le tehty ilmitusta pliisille 72 tunnin kuluessa tapahtuman havaitsemisesta. 9. Tutteen vaihtamista, kun tute n kadnnut tai jutunut hukkaan, vaikka kyseessä lisi frce majeure - tapahtuma (vastustamatn, ennalta aavistamatn ja ulkinen tapahtuma). 10. Varkautta, kun varkaus n tapahtunut teidän syystänne (tai teistä jhtuvasta syystä).

4 Varkauskrvauksen hakeminen Esittäessänne krvausvaatimuksen varkauden perusteella, vitte ttaa yhteyttä n-line - krvauspalveluumme web-sivuilla Näin esitetyt krvausvaatimukset vidaan hitaa mahdllisimman lyhyessä ajassa. Teidän tulee antaa tutteen palvelutarran/vakuutuksen numer, jka n mainittu vakuutuskirjassanne, ja täyttää ja lähettää n-line krvaushakemus. Tarkat yksityiskhdat krvausvaatimuksen esittämisestä löytyvät n-line -sivuilta. Vaihtehtisesti vitte sittaa varkauksia kskevia krvausvaatimuksia käsittelevälle sastlle, puh (0) Kun sitatte, arviija vaatii määrättyjä tietja vidakseen tunnistaa stamanne varkausvakuutusturvan, ja teille timitetaan krvaushakemus täytettäväksi. Se vidaan palauttaa faksilla, sähköpstitse tai pstitse. Varmistaaksenne, että krvausvaatimuksenne käsitellään mahdllisimman lyhyessä ajassa, käyttäkää faksia tai sähköpstia. Miten timin? 1. Tehkää ilmitus pliisiviranmaisille 72 tunnin kuluessa varkauden tapahtumisesta ja antakaa heille seuraavat tiedt: Yksityiskhdat varastetusta tutteesta käsittäen tutteen, mallin ja palvelutarraan merkityn sarjanumern. Palvelutarra sijaitsee Dell-tutteenne takana tai alapulella, Delliltä saamassanne laskussa ja vakuutuskirjan etusivulla. Varkauden yksityiskhdat 2. Ilmittakaa varkauksia kskevia krvausvaatimuksia käsittelevälle sastlle 10 työpäivän kuluessa varkauden tapahtumisesta ja antaa seuraavat asiapaperit varkauksia kskevia krvausvaatimuksia käsittelevälle sastlle: Täydellisesti täytetty krvaushakemus. Krvaushakemuksia n saatavissa web-sivuilta Alkuperäiskappale pliisin raprtista kskien tutteen varkautta ja sisältäen rikksen viitenumern. Murrn tai hyökkäyksen tdisteet. 3. Lisäksi teiltä vidaan pyytää seuraavat: a. Lääkärintdistus tai tdistajan lausunt, js varkauteen liittyi hyökkäys. Me pidätämme ikeuden vaatia alkuperäiset asiapaperit krvausvaatimuksen arviimiseksi. b. Arviinti tai kuitti varkauden yhteydessä aiheutuneen maisuusvaurin krjauksesta, mukaan lukien ajneuvlle, turvakaapelille, turvalkerlle, tallelkerille tai vastaaville lukittaville säilytyspaikille tapahtunut vauri, jka jhtuu klmannen sapulen murtautumisesta; tämä luettel ei le tyhjentävä. Me pidätämme ikeuden vaatia alkuperäiset asiapaperit krvausvaatimuksen arviimiseksi. c. Vahvistus siitä, että henkilökhtaisen tai työhön liittyvän maisuutenne tai autnne vakuuttajille n ilmitettu murrsta. Yleisehdt Sanjen merkitys Vahink: Mikä tahansa satunnainen, äkillinen ja dttamatn ulkinen tutteelle aiheutunut vahink, jka vaikuttaa tutteen timintaan.

5 Edustaja: Dell Prducts -yhtiö tai mikä tahansa sapuli, jnka lemme hyväksyneet krjaamaan tai vaihtamaan tutteen tai surittamaan tähän spimukseen kuuluvia palveluja. Hyökkäys: Mikä tahansa fyysinen uhkaus tai väkivaltainen timenpide klmannen sapulen tahlta tarkituksena ttaa tute teiltä. Murtautuminen: Minkä tahansa lukklaitteen käsitteleminen pakkkeinin, vauriittaminen tai rikkminen. Vakuutusturva: Tämän spimuksen antama valintanne mukainen vakuutusturva ja edut ilmenevät vakuutuskirjastanne, jssa: CmpleteCare-vahinkturva kattaa vahingn, sellaisena kuin se n määritetty asianmukaisessa spimuksen khdassa; CmpleteCare-varkausturva antaa varkauksia vastaan vakuutusturvan, sellaisena kuin se n määritetty asianmukaisessa spimuksen khdassa; ja jsta n suritettu asiaankuuluva maksu. Tute: Vakuutuskirjassa ja Dellin teille antamassa laskussa yksilöity(dyt) tute(-tteet), jsta(jista) n maksettu vakuutusmaksu. Vakuutusmaksu: Maksu, jnka lette maksanut spimuksestanne. Vakuutuskirja: Asiakirja, jssa vahvistetaan tämän spimuksen teille antama vakuutusturva. Varkaus: Tutteen menetys jhtuen väkivallasta tai murtautumisesta. Klmas sapuli: Jku muu henkilö kuin te itse, pulisnne tai vakinainen asuinkumppaninne, jälkeläisenne tai vanhempanne, työntekijänne, mikäli kyseessä n ikeushenkilö, tai kuka tahansa henkilö, jlle ette le antanut lupaa käyttää tutettanne. Me/Meitä/Meidän: Lndn General Insurance Cmpany Limited, rekisterinumer: Rahituspalveluviranmaisen FRN valtuuttama ja sääntelemä. Te/Teidän: Henkilö, yhtiö tai yksikkö, jka n mainittu vakuutuskirjassa vakuutuksen ttajana. Vastuun rajitus Sen enempää vakuutuksenantaja, sen tytäryhtiöt, yhtiökumppanit, timihenkilöt, jhtajat, työntekijät kuin edustajatkaan eivät le krvausvelvllisia teille tai tutteen myöhemmälle mistajalle tai muulle käyttäjälle satunnaisista tai välillisistä vahingista, mukaan lukien vastuuta tai vahinka siitä, että tute ei le käytettävissä, hjelmistjen tai tietjen häviämisestä tai turmeltumisesta, tutteen viasta aiheutuneesta lukkaantumisesta, kulemasta, muusta epäsurasta menetyksestä tai muusta satunnaisesta, epäsurasta, erityisestä tai välillisestä vahingista, jka aiheutuu tutetta käytettäessä, vaikka lisitte ilmittanut meille tällaisen vahingn mahdllisuudesta; tämä luettel ei le tyhjentävä. Tehdessänne tämän spimuksen te nimenmaan luvutte vaatimasta krvausta tässä kappaleessa mainituista vahingista. Te sustutte siihen ja ymmärrätte, että emme le vastuussa mistään tutteenne krvaavan vastaavan laitteen kknaishinnan ylittävistä vahingista minkään tämän spimuksen mukaisen krvausvaatimuksen yhteydessä. Emme le vastuussa arvnlisävern (ALV) maksuista, js teidät n rekisteröity ALV-velvlliseksi. CmpleteCare-turvan vimassal ja uudistaminen Tämä vakuutusturva alkaa sinä päivänä, kun saatte tutteen Delliltä tai kun statte spimuksen, sen mukaan, kumpi ajankhta n myöhempi, ja lakkaa vakuutuskirjassanne mainitun vimassalajan tai klmannen krvausvaatimuksen käsittelemisen jälkeen tai kun tute krvataan uudella tämän vakuutuksen varkausturvan perusteella, sen mukaan mikä näistä ajankhdista n ensin. Kummallakaan sapulella ei le velvllisuutta pidentää tai uusia spimusta. Luttamuksellisuus ja mistusikeus Sustutte siihen, että mikään tiet, jka n ilmaistu tai lähetetty edustajallemme tai meille jk puhelimitse, sähköisesti tai muulla tavin, ei le luttamuksellista tai teidän maisuuttanne. Siirrettävyys Mahdllinen vakuutusturvan käyttämätön sa vidaan siirtää tutteen seuraaville mistajille, kun siitä n tehty meille ilmitus ja lemme antaneet siihen luvan. Peruutus Tämä vakuutusturva n päivätty sille päivälle, kun saatte tutteen Delliltä tai statte spimuksen, sen mukaan, kumpi ajankhta n myöhempi. Vitte peruuttaa tämän spimuksen neljäntista (14) päivän kuluessa siitä, kun lette saanut tämän spimuksen, lähettämällä meille kirjallisen ilmituksen seuraavaan sitteeseen: CmpleteCare Service Department Lndn General Insurance Cmpany Limited Integra Huse Vicarage Rad Egham

6 Surrey TW20 9JZ United Kingdm Js peruutatte tämän spimuksen neljäntista (14) päivän kuluessa tämän vakuutusasiakirjan saamisesta, palautamme maksamanne vakuutusmaksun täysimääräisenä, paitsi js lette saanut krvausta spimuksesta, missä tapauksessa palautusta ei tule ja vakuutusturva peruuntuu autmaattisesti. Js peruutatte tämän spimuksen vasta neljäntista (14) päivän kuluttua tämän spimuksen saamisesta, mitään hyvitystä ei makseta. Me vimme peruuttaa tämän spimuksen, js ette maksa vakuutusmaksua sekä mahdllisia spimukseen liittyviä verja edustajamme laskutusehtjen mukaisesti, annatte virheellisiä tietja meille tai edustajallemme tai muulla tavin riktte tämän spimuksen mukaisia velvitteitanne. Emme peruuta tätä spimusta mistään muusta syystä. Js peruutamme tämän spimuksen, lähetämme teille kirjallisen ilmituksen peruutuksesta rekisterissämme levaan sitteeseen. Ilmitus sisältää peruuttamisen syyn ja peruutuksen vimaantulpäivän. Vakuutusmaksun palautus n yksinmaan meidän harkinnassamme. Kk spimus Nämä ehdt edustavat kknaisuudessaan välillämme tehdyn spimuksen sisältöä, eikä kukaan työntekijöistämme tai edustajamme vi suullisesti muuttaa tämän spimuksen ehtja. Edustusikeus Pidätämme ikeuden hakea hyvitystä pulestanne ja nstaa syytteen pulestanne teidän eduksenne krvausvaatimusten yhteydessä, ja meillä n täydellinen harkintavapaus ikeudenkäyntimenettelyissä. Teidän tulee antaa meille kaikki tarvittava tiet ja apu. Tietjen antaminen Js meille antamanne tiedt vat virheellisiä tai laiminlyötte sellaisten tietjen antamisen, jtka saattaisivat vaikuttaa päätökseemme myöntää teille vakuutusturva tai krvausvaatimuksenne arviintiin, tämän spimuksen sisältämä vakuutusturva lakkaa, eikä sen perusteella myönnetä enää mitään etuja eikä krvauksia. Muut ikeussujakeint Tämä vakuutusturva antaa teille tiettyjä ikeuksia. Tämän lisäksi teillä vi lla muita ikeuksia. Tämä vakuutusturva ei le takuusitumus. Delliltä stamallanne tutteella vi lla myös Dellin tai muun sellaisen valmistajan, jnka tutteita Dell myy, antama rajitettu takuu. Tutustukaa Dellin takuuasiakirjihin näiden rajitettujen takuusitumusten antamien ikeuksien ja ikeussujakeinjen salta. Svellettava laki Ellei erityisesti le tisin svittu, tähän vakuutusturvaan svelletaan Englannin lakia ja englantilaisilla tumiistuimilla n yksinmainen timivalta. Tietsuja Teillä n ikeus saada jäljennös meillä teistä levista henkilötiedista maksua vastaan. Asiakkaat, jilla n erityistarpeita Vimme pyynnöstä tarjta tiettyjä palveluja auttaaksemme asiakkaita jilla n erityistarpeita. Ilmittakaa meille, mikäli tivtte saavanne näitä palveluja, jtta vimme keskustella asiasta tarkemmin. Asiakastuki Mikäli haluatte tehdä valituksen jstakin, teidän tulee ensin ttaa yhteys jk Accidental Damage Claims Departmentiin (vahinkihin liittyviä krvausvaatimuksia käsittelevään sastn) (ks. khta Vahingnkrvauksen hakeminen) tai Theft Claims Departmentiin (varkauksiin liittyviä krvausvaatimuksia käsittelevään sastn) (ks. khta Varkauskrvauksen hakeminen) tilanteen mukaan. Js asiaa ei pystytä ratkaisemaan, vitte ttaa yhteyttä Lndn General Insurance Cmpany Limited -yhtiöön, s. Integra Huse, Vicarage Rad, Egham, Surrey TW20 9JZ, United Kingdm. Js haluatte pulueetnta neuvntaa kskien valitustanne, vitte ttaa yhteyttä kuluttaja-asiamieheen (Financial Ombudsman Service), s. Suth Quay Plaza, 183 Marsh Wall,, Lndn E14 9SR. Tämä menettely ei vaikuta laillisiin ikeuksiinne. Vakuutuksenantajat

7 CmpleteCare-spimuksen ("spimus") antaja n Lndn General Insurance Cmpany Limited, jka n yksityinen Englannissa rekisteröity sakeyhtiö ja jnka pääknttri ja rekisterisite n: Integra Huse, Vicarage Rad, Egham, Surrey TW20 9JZ, rekisterinumer Krvaus Rahitusalan palveluita kskevan krvaushjelman (Financial Services Cmpensatin Scheme) velvllisuutena n varmistaa, että tietty prsenttisuus summista, jtka vakuutusyhtiö n velkaa spimuksenhaltijille, maksetaan kyseisille spimuksenhaltijille vakuutusyhtiön jutuessa knkurssiin, js yhtiö ei itse pysty kknaan vastaamaan velvitteistaan. Krvausjärjestelmä n rajallinen, eikä se kske kaikkia spimuksenhaltijita. Lisätietja n saatavana pyynnöstä.

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista.

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista. 11 Tilitysmenettely Kelalta tai työpaikkakassalta tilitettävä kustannus syntyy sillin, kun lääkkeet luvutetaan asiakkaalle sairausvakuutuslain mukaisella krvauksella vähennettyyn hintaan. Kun lääkkeet

Lisätiedot

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007).

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007). TARJOUSPYYNTÖ 1(7) 22.8.2014 Dnr OUKA/7126/02.08.00/2014 OULUNSALON KIRJASTON PALAUTUSAUTOMAATTI Hankinnan tausta ja tarkitus Oulun kaupunginkirjast-maakuntakirjast (hankintayksikkö/tilaaja) pyytää tarjustanne

Lisätiedot

3. Rekisterin nimi Lappeenrannan kaupungin joukkoliikenteen matkakorttijärjestelmän asiakasrekisteri

3. Rekisterin nimi Lappeenrannan kaupungin joukkoliikenteen matkakorttijärjestelmän asiakasrekisteri Rekisteriselste, laatimispäivä 8.6.2015 Henkilötietlaki (523/1999) 10 1. Rekisterinpitäjä Yhteystiedt Lappeenrannan kaupunki Lappeenrannan kaupunki, Tekninen timi, kadut ja ympäristö Villimiehenkatu 1

Lisätiedot

Lahden seudun joukkoliikenteen rekisteriseloste

Lahden seudun joukkoliikenteen rekisteriseloste Lahden seudun jukkliikenteen rekisteriselste 22.9.2015 Lahden seudun jukkliikenneviranmainen Rekisteriselste, laatimispäivä 30.7.2014 Henkilötietlaki (523/1999) 10 1. Rekisterinpitäjä Yhteystiedt Lahden

Lisätiedot

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje Esittelijä Nurttila Annika Sivu/sivut 1 / 6 Maahantujat: mavalvntasuunnitelman ja sen tteutumisen tarkastuslmakkeen käyttöhje Tarkastuksen tavitteena n selvittää, nk maahantujalla mavalvntasuunnitelmassaan

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU PÖYTÄKIRJA VIESTINNÄN KESKUSLIITTO SUOMEN JOURNALISTILIITTO KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 3.6.2016 Paikka Eteläranta 10, Helsinki Läsnä Elina Nissi edustaen VKL:a Ltta

Lisätiedot

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka -tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta vusina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT FI_Annex III_mnbeneficiary_valmis.dc I. JOHDANTO LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululukissa. Nämä tarkennukset

Lisätiedot

Eurovac 200T Purunpoistolaite

Eurovac 200T Purunpoistolaite Eurvac 200T Purunpistlaite Käyttö- ja hult-hje Sumen Imurikeskus Oy Tehtaankatu 18 38700 Kankaanpää Puh. +358 (0)2 576 700 Fax. +358 (0)2 576 7010 www.sumenimurikeskus.fi eurvac@sumenimurikeskus.fi Krnr

Lisätiedot

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1. Hallituksen tehtävien ja timinnan perusta Hallituksen tehtävät ja timintaperiaatteet perustuvat Sumen lainsäädäntöön, erityisesti sakeyhtiölakiin ja arvpaperimarkkinalakiin

Lisätiedot

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 1 (25) MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 Sisällysluettel OSA I: ELÄKEMENOTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE... 3 YLEISTÄ...

Lisätiedot

Suomi 100 -tukiohjelma

Suomi 100 -tukiohjelma Sumi 100 -tukihjelma 1. Tavitteet Sumen valtillisen itsenäisyyden satavutisjuhlavutta vietetään vunna 2017. Valtineuvstn kanslian asettama Sumi 100 -hanke vastaa juhlavuden hjelman rakentamisesta. Ohjelman

Lisätiedot

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011.

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011. SUOJAVAATEPALVELUHANKINTA Peruspalvelukeskus Oiva liikelaits kuuluu Hlllan kunnan rganisaatin ja tuttaa ssiaali- ja perusterveydenhullnpalvelut yhteistiminta-alueen kuntien (Asikkala, Hllla, Hämeenkski,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016 Kupin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) 7 Asianr 201/10.00.02.01/2016 Puijnlaaksn etelärinteen tnttien luvutusehdt Kiinteistöjhtaja Jari Kyllönen Maamaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut Tekninen lautakunta

Lisätiedot

SwegnCASATM 650 ja 850 Asennus-, käyttö- ja hult-hje Käyttöhje 1. Ilmanvaihtlaite käynnistetään ja pysäytetään etupaneelin ikeassa reunassa levasta ON/OFF-kytkimestä. Ilmanvaihdn teh valitaan puhaltimien

Lisätiedot

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA HELSINGIN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA HELSINGIN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3 Sisällysluettel 1 Menettelytapahje ja sen käyttö... 2 2 Hankinta... 2 2.1 Urakan valmistelu ja kilpailutus... 2 2.2 Tarjus... 3 2.3 Tilaus... 3 2.4 Lisä- ja muutstyöt... 3 3 Valvnta... 4 4 Vastaantt...

Lisätiedot

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä.

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä. KITI - kilpailu anmuksesta ajn Ohjeistus kilpailujen anmisesta ja mukkaamisesta KITIssä. Kilpailun anminen kalenteriin KITIssä Kilpailun vi ana kalenteriin KITIssä henkilö, jlla n jäsenrekisterin ylläpitäjän

Lisätiedot

Fysiikan labra Powerlandissa

Fysiikan labra Powerlandissa Fysiikan labra Pwerlandissa Bumper Cars Bumper Cars n suuri autrata jka spii niin vanhille kuin nurillekin kuljettajille. Autt vat varustetut turvavöin ja autja vi ajaa yksin tai pareittain. Lievemmät

Lisätiedot

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa.

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa. FINLAND_Decisin_Making_March_3_4cuntry_study(1) Tämä kysely n sa neljän maan vertailututkimusta, jssa tutkitaan päätöksenteka lastensujelussa Nrjassa, Sumessa, Englannissa ja Yhdysvallissa. Samat kysymykset

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

Domperidonin hyväksytyt käyttöaiheet, jotka on lueteltu alkuperäisvalmisteen CDS-asiakirjassa, ovat seuraavat:

Domperidonin hyväksytyt käyttöaiheet, jotka on lueteltu alkuperäisvalmisteen CDS-asiakirjassa, ovat seuraavat: Liite II Tieteelliset jhtpäätökset ja perusteet myyntilupien peruuttamiselle tai myyntilupien ehtjen muuttamiselle sveltuvin sin sekä yksityiskhtainen selvitys lääketurvallisuuden riskinarviintikmitean

Lisätiedot

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA KAUNIAISTEN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA KAUNIAISTEN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3 VESIHUOLLON RAKENNUTTAMISEN ERITYISPIIRTEET Sisällysluettel 1 Menettelytapahje ja sen käyttö... 2 2 Hankinta... 2 2.1 Urakan valmistelu ja kilpailutus... 2 2.2 Tarjus... 3 2.3 Tilaus... 3 2.4 Lisä- ja

Lisätiedot

Hävitä kaikki käyttämättömät säiliöt, joita tämä markkinoilta poistaminen koskee.

Hävitä kaikki käyttämättömät säiliöt, joita tämä markkinoilta poistaminen koskee. 5.7.2013 Medtrnic-viite: FA586 Hyvä Paradigm-insuliinipumpun käyttäjä Tällä kirjeellä ilmitamme, että Medtrnic MiniMed pistaa vapaaehtisesti markkinilta Paradigminsuliinipumpuissamme käytettävien MMT-326A-mallin

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.10.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.10.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Aika 20.10.2014 kl 17:15-18:36 Paikka Perheasiain neuvttelukeskus Osallistujat Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjhtaja Andreassn, Kari Hankela, Jussi

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA 1 (6) Vivi 1110/230/2013 DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA [Liikesalaisuudet merkitty hakasulkein]

Lisätiedot

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys Aktia-knsernin palkka- ja palkkiselvitys Tämä selvitys nudattaa hallinnintikdin (1.10.2010) susitusta 47, jnka mukaan Aktian tulee selvittää Aktia Pankki Oyj:n (Aktia) timitusjhtajalle, muulle knserninjhdlle,

Lisätiedot

Nämä sopimusehdot yhdessä vakuutuskirjan kanssa määrittävät vahinkovakuutuksen ja vahinko- ja varkausvakuutuksen vakuutusturvan sisällön.

Nämä sopimusehdot yhdessä vakuutuskirjan kanssa määrittävät vahinkovakuutuksen ja vahinko- ja varkausvakuutuksen vakuutusturvan sisällön. Vahinkovakuutus ( Accidental Damage Protection) tai Vahinko- ja varkausvakuutus (Accidental Damage with Theft Protection) Vakuutusehdot Nämä sopimusehdot yhdessä vakuutuskirjan kanssa määrittävät vahinkovakuutuksen

Lisätiedot

Läsnä Seppänen Hannes puheenjohtaja Matero Riina-Maria talouspäällikkö, sihteeri. Juntunen Johanna varajäsen Kinnunen Pirjo-Riitta jäsen Köngäs Martti

Läsnä Seppänen Hannes puheenjohtaja Matero Riina-Maria talouspäällikkö, sihteeri. Juntunen Johanna varajäsen Kinnunen Pirjo-Riitta jäsen Köngäs Martti 1(5) Aika Keskiviikkna 30.3.2016 kl 17 Paikka Seurakuntasali, Pulanka Läsnä Seppänen Hannes puheenjhtaja Mater Riina-Maria taluspäällikkö, sihteeri Milanen Erkki varapuheenjhtaja Herukka Terttu Juntunen

Lisätiedot

- Lähettää kasvulohkotiedot sähköiseen tukihakuun tai tulostaa paperille. - Lähettää kylvöalailmoituksen tiedot sähköiseen tukihakuun

- Lähettää kasvulohkotiedot sähköiseen tukihakuun tai tulostaa paperille. - Lähettää kylvöalailmoituksen tiedot sähköiseen tukihakuun 1 Sähköinen tukihaku Pelttuki-hjelmalla 8.4.2014, hjelmaversi 2014.11 Yleiskuvaus Pelttuki-hjelmasta n lemassa kaksi eri laajuista versita, maksullinen Pelttuki Pr ja ilmaiseksi käyttöön saatava Pelttuki

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1 Ajankhtaiskatsaus, Pelttuki 2016.1 Sftsal Oy huhtikuu 2016 Seuraa Pelttuen alkuruudun Tiedtteet-timinta ja sivustn www.sftsal.fi ajankhtaistiedtteita! Lyhyesti Muista palauttaa 5 vuden viljelysuunnitelma

Lisätiedot

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 1(5) HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 YLEISTÄ Liikunnallisen iltapäivätiminnan kehittämishankkeiden tukemiseen liittyviä valtinavustuksia jaettaessa

Lisätiedot

KAKSIKÄYTTÖTUOTTEIDEN VIENTIVALVONTA ASIOINTIPALVELUN AVULLA

KAKSIKÄYTTÖTUOTTEIDEN VIENTIVALVONTA ASIOINTIPALVELUN AVULLA ULKOASIAINMINISTERIÖ 10.1.2014 1(5) OHJE KAKSIKÄYTTÖTUOTTEIDEN VIENTIVALVONTA ASIOINTIPALVELUN AVULLA Kaksikäyttötutteiden vientivalvntaan liittyvät ilmitukset ja hakemukset jätetään sähköisiä lmakkeita

Lisätiedot

TURVALLISEN OPISKELUYMPÄRISTÖN EDISTÄMINEN JA SORA- LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KEMI-TORNION AMMATTIKOR- KEAKOULUSSA

TURVALLISEN OPISKELUYMPÄRISTÖN EDISTÄMINEN JA SORA- LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KEMI-TORNION AMMATTIKOR- KEAKOULUSSA TURVALLISEN OPISKELUYMPÄRISTÖN EDISTÄMINEN JA SORA- LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KEMI-TORNION AMMATTIKOR- KEAKOULUSSA Ammattikrkeakulun hallitus hyväksynyt 28.8.2013 2 Sisällysluettel Jhdant... 3 1. Kaikkia

Lisätiedot

IZAR RECEIVER DISPLAY LANGATON NÄYTTÖLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS

IZAR RECEIVER DISPLAY LANGATON NÄYTTÖLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS IZAR RECEIVER DISPLAY LANGATON NÄYTTÖLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS Saint-Gbain Pipe Systems Oy Merstlantie 16 29200 Harjavalta Finland Tel. +358 (0) 207 424 600 Fax +358 (0) 207 424 601 www.sgps.fi Nuijamiestentie

Lisätiedot

KUULEMINEN KURINPITOMENETTELYSSÄ

KUULEMINEN KURINPITOMENETTELYSSÄ www.ylikraka.fi KUULEMINEN KURINPITOMENETTELYSSÄ Urheilujuridiikan päivä 5.11.2015 asianajaja Antti Linna Esityksen aiheet Vastapulen kuulemisen periaate Sääntely Oikea ja riittävä kuuleminen Case H vs.

Lisätiedot

Tunnistetietojen merkitseminen tarkentaviin VES- /TES -asiakirjoihin ja asiakirjojen toimittaminen Valtiokonttoriin

Tunnistetietojen merkitseminen tarkentaviin VES- /TES -asiakirjoihin ja asiakirjojen toimittaminen Valtiokonttoriin Kumttu 9.12.2015 hjeella Valtiknttri Ohje 1 (5) VK/1043/00.01/2015 Hallinnn hjaus 11.2.2011 Dnr 88/03/2011 Valtin virastt ja laitkset Tunnistetietjen merkitseminen tarkentaviin VES- /TES -asiakirjihin

Lisätiedot

Ohjelmistokäsikirja. GoPal Navigator -versio 4

Ohjelmistokäsikirja. GoPal Navigator -versio 4 Ohjelmistkäsikirja GPal Navigatr -versi 4 GPal Navigatr -versi 4 Sisällysluettel LUKU 1. JOHDANTO... 1 Tervehdys...1 CD/DVD-levyn sisältö...1 Järjestelmävaatimukset...3 Käytännöt tässä käsikirjassa...3

Lisätiedot

Fy06 Koe 20.5.2014 Kuopion Lyseon lukio (KK) 1/6

Fy06 Koe 20.5.2014 Kuopion Lyseon lukio (KK) 1/6 Fy06 Ke 0.5.04 Kupin Lysen luki (KK) /6 6p/tehtävä.. Kaksi varattua palla rikkuu lankjen varassa lähellä tisiaan. Pallt vetävät tisiaan puleensa 0,66 N vimalla. Pienemmän palln varaus n kaksinkertainen

Lisätiedot

Kuva 1: Kojeen rakenne

Kuva 1: Kojeen rakenne 1-10 V -kiertptentimetri Tilausnr. : 2891 10 1-10 V -painikekiertptentimetri, 1s ksketin Tilausnr. : 2896 10 1-10 V -kiertptentimetri peitelevyllä Tilausnr. : 9 2891.. Käyttö- ja asennushje 1 Turvallisuushjeet

Lisätiedot

Ohje viranomaisille 3/ (5)

Ohje viranomaisille 3/ (5) Ohje viranmaisille 3/2010 1 (5) Dnr 7043/11.02.04.00.05/2010 Jakelussa mainituille Ulkalueilla järjestettäviä yleisiä tilaisuuksia kskeva tupakintikielt Taustaa Yleiset tilaisuudet Ssiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

LOPEN VUOKRATALOT OY LIITE 1 ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT

LOPEN VUOKRATALOT OY LIITE 1 ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT LOPEN VUOKRATALOT OY ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO LIITE 1 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT Tarkituksena n hulehtia yhtiön päättävien elinten kanssa tarvittavien päätösten tekemisestä ja tehtyjen päätösten täytäntöönpansta.

Lisätiedot

KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016

KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016 TEOS TUMA Palvelukuvaus Liite 1 KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016 Palvelukuvaus Liite 1 Kela KANSANELÄKELAITOS FOLKPENSIONSANSTALTEN 0 (31) PL 450,

Lisätiedot

1. HAKIJAN TIEDOT Sukunimi Etunimet (alleviivaa puhuttelunimi) Syntymäaika

1. HAKIJAN TIEDOT Sukunimi Etunimet (alleviivaa puhuttelunimi) Syntymäaika Pätevyyden tteamisjärjestelmä mudstuu pätevyydet tteavista pätevyyslautakunnista ja niitä hitavista sihteerijärjestöistä sekä pätevyyslautakunnat nimittävästä ja pätevyydet rekisteröivästä FISE Oy:stä.

Lisätiedot

Omaishoitajienkuntoutuskurssit

Omaishoitajienkuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Omaishitajienkuntutuskurssit Omaishitajien kuntutuskurssit, Omaishitajien kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

Korjaus- ja energia-avustusohje 2016

Korjaus- ja energia-avustusohje 2016 Krjaus- ja energia-avustushje 2016 28.1.2016 SOVELTAMISALA JA VOIMAANTULO Vuden 2016 krjausavustuksia myönnettäessä nudatetaan lakia asuntjen krjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista (1184/2005),

Lisätiedot

HYVÄ USL-JÄSEN! 25.7.2008 Jäsentiedote nro 7

HYVÄ USL-JÄSEN! 25.7.2008 Jäsentiedote nro 7 HYVÄ USL-JÄSEN! 25.7.2008 Jäsentiedte nr 7 OSA A YLEISTÄ KUORMA-AUTOLIIKENTEESTÄ - Timenpiteet, jihin kuljetusyrityksillä n ikeus kustannusmuutksissa - Kustannusindeksi - Pikkeuksia aj- ja lepaikamääräyksiin

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a )

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) YLEINEN TUKI Yleinen tuki n jkaiselle lapselle annettavaa esipetusta, jssa hänen yksilölliset tarpeensa ja ppimisedellytyksensä humiidaan yhteistyössä

Lisätiedot

Taulukkolaskenta ja analytiikka (A30A01000) Excel-harjoitus 9 1/8 Avoin yliopisto Huhtikuu 2016

Taulukkolaskenta ja analytiikka (A30A01000) Excel-harjoitus 9 1/8 Avoin yliopisto Huhtikuu 2016 Taulukklaskenta ja analytiikka (A30A01000) Excel-harjitus 9 1/8 Avin ylipist Huhtikuu 2016 Oppimistavitteet: - Krk- ja kannattavuuslaskelmia Excelillä, NPV- ja IRR-funktit - Datan siistiminen pistamalla

Lisätiedot

Vakuutusalan ja AKE:n ATJ-työryhmän kokous 1/2007 (31.1.2007)

Vakuutusalan ja AKE:n ATJ-työryhmän kokous 1/2007 (31.1.2007) Minna Laaksnen n kkus 1/2007 (31.1.2007) Aika: 31.1.2007 kl 13 15 Paikka: AKE nh. Kytkin Osallistujat: Jaana Järvelin /Phjla, Raine Järvinen /Lähivakuutus, Kim Kalpi /Nrdea, Lauri Linna /Vakes, Harri Ljungdell

Lisätiedot

Sisällysluettelo OHJE 2811.2011 ---

Sisällysluettelo OHJE 2811.2011 --- Ohje henkilökunnalle 28.11.2011 1 Sisällysluettel Yleistä... 2 Hitympäristön siisteys... 3 Puhtaiden haavjen hit... 4 Alle 24 tuntia... 4 Yli 24 tuntia... 4 Infektituneiden haavjen hit... 4 Ompeleiden

Lisätiedot

Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista.

Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista. EKOTUKIKITOIMINNAN PERUSKOULUTUS OSA II MAANANTAI 13.2.2012 Kulutustilaisuudessa tehtiin klme ryhmätyötä. Seuraavassa n knti ryhmätöiden tulksista. Alussa phdittiin mitä tulee mieleen kestävästä kuluttamisesta.

Lisätiedot

1.1.2015. Toimituskohteen paikka määritellään mittauslaitteiston sijainnin mukaan.

1.1.2015. Toimituskohteen paikka määritellään mittauslaitteiston sijainnin mukaan. 1 (5 ) Gasum Energiapalvelut Oy TEHOTEMPO ALKAEN (svelletaan yli 1,2 MW:n laitksiin) 1. KAASULIITTYMÄ 1.1 Timituskhde ja timitusraja Timituskhteen paikka määritellään mittauslaitteistn sijainnin mukaan.

Lisätiedot

ERASMUS INTENSIIVIKURSSIT - Erasmus Intensive Programmes (IP)

ERASMUS INTENSIIVIKURSSIT - Erasmus Intensive Programmes (IP) ERASMUS INTENSIIVIKURSSIT - Erasmus Intensive Prgrammes (IP) Hakuhje Talussi ja budjetinlasku 2012/13 INTENSIIVIKURSSIN TALOUSSÄÄNNÖT Intensiivikurssin tuen piiriin laskettavat kulut n vitava tdeta jälkikäteen

Lisätiedot

Maaret Botska. Asiakirjahallinto ja asiakirjatiedon turvaaminen kunnallisten organisaatioiden muutostilanteissa

Maaret Botska. Asiakirjahallinto ja asiakirjatiedon turvaaminen kunnallisten organisaatioiden muutostilanteissa Maaret Btska Asiakirjahallint ja asiakirjatiedn turvaaminen kunnallisten rganisaatiiden muutstilanteissa TEKIJÄ Btska Maaret 1. pains ISBN 978-952-213-879-8 (pdf) Sumen Kuntaliitt Helsinki 2012 Sumen Kuntaliitt

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely

Lausuntopyyntökysely SOSIAALI-JA 1 0 TERVEYSMINISTERIÖ Lausuntpyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylmakkeessa vi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkeita. Kyselyssä n mahdllista edetä vastaamatta

Lisätiedot

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI Tampellan esplanadi 6, 33100 Tampere, puh. 010 841 1880, fax 010 841 1888, www.pallliitt.fi/tampere Jaettu vastuu auttaa yhteisöä kehittymään Ihmisyhteisöt rakentuvat

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ. TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISOHJEET 1.9.2009 alkaen

PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ. TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISOHJEET 1.9.2009 alkaen PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISOHJEET 1.9.2009 alkaen Vahvistettu hallituksen jastssa 19.8.2009 15 Liite nr 2/2009 2 Sisällysluettel: 1. Timeentultuen

Lisätiedot

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja piskelijahulln palvelurakenteen ja laadun kehittäminen Oppilashult ja turvallisuuden edistäminen Kdin ja kulun yhteistyö Heidi Peltnen, petusneuvs 29.9.2010,

Lisätiedot

2. Kun kohdassa 1. mainitut tehtävät on tehty, luo asiointitili käyttöösi osoitteessa

2. Kun kohdassa 1. mainitut tehtävät on tehty, luo asiointitili käyttöösi osoitteessa KAKSIKÄYTTÖTUOTTEIDEN VIENTIVALVONTA ASIOINTIPALVELUN AVULLA Kaksikäyttötutteiden vientivalvntaan liittyvät ilmitukset ja hakemukset jätetään sähköisiä lmakkeita käyttäen ulkasiainministeriön asiintipalvelun

Lisätiedot

TOIMEKSIANTOSOPIMUS RAKENNUSHANKKEESEEN LIITTYVÄSTÄ TAIDETEOKSESTA LUONNOS / TAITEILIJA VASTAA TEOKSEN VALMISTAMISESTA JA VALMISTUTTAMISESTA

TOIMEKSIANTOSOPIMUS RAKENNUSHANKKEESEEN LIITTYVÄSTÄ TAIDETEOKSESTA LUONNOS / TAITEILIJA VASTAA TEOKSEN VALMISTAMISESTA JA VALMISTUTTAMISESTA TOIMEKSIANTOSOPIMUS RAKENNUSHANKKEESEEN LIITTYVÄSTÄ TAIDETEOKSESTA LUONNOS / TAITEILIJA VASTAA TEOKSEN VALMISTAMISESTA JA VALMISTUTTAMISESTA 1. SOPIJAOSAPUOLET Taiteilija Taiteilijan nimi Y-tunnus Osite

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- ja SOPIMUSSÄÄNNÖT. Erasmus+-Youth in Action Avaintoimi 3 Nuorten ja nuorisoalan päättäjien väliset tapaamiset

LIITE III RAHOITUS- ja SOPIMUSSÄÄNNÖT. Erasmus+-Youth in Action Avaintoimi 3 Nuorten ja nuorisoalan päättäjien väliset tapaamiset LIITE III RAHOITUS- ja SOPIMUSSÄÄNNÖT Erasmus+-Yuth in Actin Avaintimi 3 Nurten ja nurisalan päättäjien väliset tapaamiset I. YKSIKKÖKORVAUKSIIN PERUSTUVIIN BUDJETTIKOHTIIN SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT I.1 Yksikkökrvausten

Lisätiedot

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 Khderyhmä: Alkupetuksen 1- lukkien pettajat Opettaja vi lisäksi nimetä työkavereistaan 1-2 pettajaa/erityispettajaa seuraamaan verkkluentja Millin:

Lisätiedot

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4 VIHI-Frssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innvaatiiden kehittäminen (2012-2013) Pisttekstiilit 2012, Wrkshp -ryhmät 1-4 HAMK Frssa 24.5.2012 1. Suljetun tekstiilimateriaalin kierrn kehittäminen

Lisätiedot

EKOKEM 1 TAPANA TURVALLISUUS. Kehittämisprojektin toiminta vuonna 2010. Toteutettu Työsuojelurahaston tuella

EKOKEM 1 TAPANA TURVALLISUUS. Kehittämisprojektin toiminta vuonna 2010. Toteutettu Työsuojelurahaston tuella EKOKEM 1 TAPANA TURVALLISUUS Kehittämisprjektin timinta vunna 2010 Tteutettu Työsujelurahastn tuella 1 EKOKEM 2 Alkusanat Tapana turvallisuus prjekti n jatka turvallisuusjhtamisen arviintiprjektille, jka

Lisätiedot

SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA

SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY 2 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Sisällysluettel 1. HALLINTO JA TALOUS, LIITON KOKOUKSET... 4 1.1. Hallint...

Lisätiedot

RAPI: Reaaliaikaisen tiedonluovutusrajapinnan mahdollisuudet ja haasteet

RAPI: Reaaliaikaisen tiedonluovutusrajapinnan mahdollisuudet ja haasteet RAPI: Reaaliaikaisen tiednluvutusrajapinnan mahdllisuudet ja haasteet Lppuraprtti Tiednluvutusrajapinnan esiselvitys Versi 1.0H Laatija Tiednluvutusrajapinnan esiselvitys -prjekti 13.3.2012 Sisällysluettel

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNGIN AVUSTUSOHJE

LIEKSAN KAUPUNGIN AVUSTUSOHJE 1 KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA / Kaupunginhallitus hyväksynyt 16.11.1981 1358 Päivitetty 7.3.2016, 16.1.2017 LIEKSAN KAUPUNGIN AVUSTUSOHJE Lieksan kaupungin avustukset yhteisöille... 2 1. Yleistä... 2 2.

Lisätiedot

Aineistoa hankitaan laajasti ja monipuolisesti asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Suosituksena on hankkia 300-400 kirjaa/1000 asukasta.

Aineistoa hankitaan laajasti ja monipuolisesti asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Suosituksena on hankkia 300-400 kirjaa/1000 asukasta. Liite 1: Rvaniemen kaupunginkirjastn kkelmahjeet Kkelmahjeet Kirjast n lemassa asiakkaita varten ja sen aineistn tulee heijastaa heidän tarpeitaan ja tiveitaan. Kirjastlla n myös vanhat sivistykselliset

Lisätiedot

Käyttö. HiPath 3000 OpenStage 15 T. Käyttöohje. Communication for the open minded. Siemens Enterprise Communications www.siemens.

Käyttö. HiPath 3000 OpenStage 15 T. Käyttöohje. Communication for the open minded. Siemens Enterprise Communications www.siemens. Käyttö HiPath 3000 OpenStage 15 T Käyttöhje Cmmunicatin fr the pen minded Siemens Enterprise Cmmunicatins www.siemens.fi/enterprise Tärkeitä hjeita Tärkeitä hjeita Q Turvallisuussyistä puhelimen virransyöttö

Lisätiedot

Liikunta- ja ympäristölautakunnan päätös 3.2.2016 3 on kumottava

Liikunta- ja ympäristölautakunnan päätös 3.2.2016 3 on kumottava Heinlan kaupunki liikunta- ja kulttuurilautakunta Oikaisuvaatimus Liikunta- ja ympäristölautakunnan päätös 3.2.2016 3 pöytäkirja asetettu yleisesti nähtäville 10.2.2016 Vaatimus: Liikunta- ja ympäristölautakunnan

Lisätiedot

SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA

SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY 2 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Sisällysluettel TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016... 4 1. HALLINTO JA TALOUS,

Lisätiedot

Valtuutettu Antero Aulakosken valtuustoaloite Fennovoiman hankkeeseen valmistautumisesta

Valtuutettu Antero Aulakosken valtuustoaloite Fennovoiman hankkeeseen valmistautumisesta Valtuutettu Anter Aulaksken valtuustalite Fennviman hankkeeseen valmistautumisesta Valtuustalite Valtuutettu Anter Aulaksken valtuustkysymys 31.8.2015/Selntek Fennviman hankkeesta ja siihen valmistautumisesta:

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN SELVITYS

POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN SELVITYS PHJIS - KAR JALA SAIRAAHIT - 1 (2) JA SSIAALIPALVLUJ KUTAYHTYM Ä Jhtajaylilääkäri Itä-Sumen aluehallintvirast Kirjaam PL 5 511 MIKKLI Viite: AVI: n lausunt - ja selv ityspyyntö 15.9.214 Dnr ISAVI/443/5.7.5/213

Lisätiedot

Testaustyövälineen kilpailutus tietopyyntö

Testaustyövälineen kilpailutus tietopyyntö T 1 (6) Tietpyyntö Tietpyyntö Testaustyövälineen kilpailutus tietpyyntö Valtin tiet- ja viestintätekniikkakeskus Valtri www.valtri.fi T 2 (6) Tietpyyntö Sisällysluettel 1 Tausta... 3 2 Hankinta, jhn tietpyyntö

Lisätiedot

1.2 Tästä syystä Elenian työntekijöiden on toimittava varovaisesti suhteessa liiketoimintakumppaneihinsa ja noudatettava aina lakia.

1.2 Tästä syystä Elenian työntekijöiden on toimittava varovaisesti suhteessa liiketoimintakumppaneihinsa ja noudatettava aina lakia. 1 Lahjnnanvastaiset hjeet 1. Tarkitus 1.1 Elenia Oy ja sen tytäryhtiöt ( Elenia ) nudattavat niin santtua nllatleranssia suhteessa lahjntaan. Lahjnnan- ja krruptinvastaisessa timinnassaan Elenia n situtunut

Lisätiedot

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm OHJEITA PUNOMO.FI:N TEEITSE-SIVUSTON JULKAISIJOILLE Tällä pääset alkuun! 4.8.2013 Pirj Sinerv qwertyuipasdfghjklzxcv Sisällys OHJEITA PUNOMO.FI:N TEEITSE-SIVUSTON JULKAISIJOILLE... 0 1. JULKAISUOIKEUDEN

Lisätiedot

LAUSU NTOPYYNTO PARAS-LAIN VELVOITTEI DE N JATKAMISESTA

LAUSU NTOPYYNTO PARAS-LAIN VELVOITTEI DE N JATKAMISESTA LAUSU NTOPYYNTO PARAS-LAIN VELVOITTEI DE N JATKAMISESTA Ssiaali- ja terveysministerid n valmistellut esityksen laiksi Paras-lain velvitteiden jatkamisesta. Kunta-ja palvelurakenneuudistuksesta annetussa

Lisätiedot

Tietosuojaseloste. Henkilötietolaki (523/99) 10 ja

Tietosuojaseloste. Henkilötietolaki (523/99) 10 ja Tietsujaselste -yhdistetty rekisteriselste ja infrmaatiasiakirja Henkilötietlaki (523/99) 10 ja 24 31.12.15 1.Rekisterinpitäjä Nurmijärven ssiaali- ja terveyslautakunta PL 7, 01901 NURMIJÄRVI (käyntisite

Lisätiedot

pienempää, joten vektoreiden välinen kulma voidaan aina rajoittaa välille o. Erikoisesti on

pienempää, joten vektoreiden välinen kulma voidaan aina rajoittaa välille o. Erikoisesti on 5 Pistetul ja sen svellutuksia Kun kahdella vektrilla, a ja b n hteinen alkupiste, niiden määräämät pulisurat jakavat tasn kahteen saan, kahteen kulmaan, jtka vat tistensa eksplementtikulmia, siis kulmia,

Lisätiedot

TOIMEKSIANTOSOPIMUS RAKENNUSHANKKEESEEN LIITTYVÄSTÄ TAIDETEOKSESTA

TOIMEKSIANTOSOPIMUS RAKENNUSHANKKEESEEN LIITTYVÄSTÄ TAIDETEOKSESTA TOIMEKSIANTOSOPIMUS RAKENNUSHANKKEESEEN LIITTYVÄSTÄ TAIDETEOKSESTA LUONNOS / tilaaja maksaa teksen valmistamisen ja valmistuttamisen 1. SOPIJAOSAPUOLET Taiteilija Taiteilijan nimi Y-tunnus Osite Puhelinnumer

Lisätiedot

Automaatiojärjestelmät 18.3.2010 Timo Heikkinen

Automaatiojärjestelmät 18.3.2010 Timo Heikkinen Autmaatijärjestelmät 18.3.2010 Tim Heikkinen AUT8SN Malliratkaisu 1 Kerr muutamalla lauseella termin tarkittamasta asiasta! (2 p / khta, yhteensä 6 p) 1.1 Hajautus (mitä tarkittaa, edut, haitat) Hajautuksella

Lisätiedot

Yrityksen nimi ja yhteyshenkilö

Yrityksen nimi ja yhteyshenkilö JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI HAKEMUS HAKEMUS PALVELUSETELIPALVELUN TUOTTAJAKSI Lyhytaikaisen palveluasumisen palveluseteli Tällä hakemuksella ssiaali- ja/tai terveysalan yritys vi hakeutua Jyväskylän kaupungin

Lisätiedot

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti KR-Tukefin 2011-2012 Krjausrakentamiseen uusia timintamalleja ARA ja TEKES Lppuraprtti Sisältö Tiivistelmä sivu 1. KR-Tukefin tuttavuushanke 3 1.1. KR-Tukefin- hanke ja sen tavitteet 3 1.2. Hankkeen eteneminen

Lisätiedot

Asennus ja asetukset -ohje. Tikon 6.5.0

Asennus ja asetukset -ohje. Tikon 6.5.0 Tukkuu 2015 1 (6) Aditr Tikn Wrker palvelu (service) Sisällysluettel 1. Yleistä... 1 2. Rinnakkaisen instanssin asentaminen... 2 3. Rinnakkaisen instanssin pist... 4 4. Aditr Tikn Wrker palvelun Windws

Lisätiedot

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston toiseen verkostoseminaariin! #liikkujanpolku

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston toiseen verkostoseminaariin! #liikkujanpolku Tervetula Liikkujan plku verkstn tiseen verkstseminaariin! #liikkujanplku Liikkujan plku -verkst Tässä ja nyt jälleen huikea prukka kasassa! #liikkujanplku Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt?

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ KYMENLAAKSON MAAKUNTAHISTORIATEOKSEN KUSTANTAMISESTA

TARJOUSPYYNTÖ KYMENLAAKSON MAAKUNTAHISTORIATEOKSEN KUSTANTAMISESTA 1 TARJOUSPYYNTÖ KYMENLAAKSON MAAKUNTAHISTORIATEOKSEN KUSTANTAMISESTA 1. Hankinnan khde Pyydämme tarjustanne Kymenlaaksn maakuntahistriateksen kustantamisesta. Tarkemmat tiedt vat seuraavat: Laajuus: Frmaatti:

Lisätiedot

APD710T Käyttöohje. o o. o o. o o. o o. o o o o

APD710T Käyttöohje. o o. o o. o o. o o. o o o o APD710T Käyttöhje Index 1. Käyttötarkitus 2. Turvallisuus 2.1. Tämän käyttöppaan tarrat 2.2. Yleiset turvallisuushjeet 3. Käyttööntn valmistelu 3.1. Pakkauksesta purkaminen 3.2. Pakkauksen sisältö 4. Asennus

Lisätiedot

Kestävän kehityksen Toimenpideohjelma 2010-2014

Kestävän kehityksen Toimenpideohjelma 2010-2014 Kestävän kehityksen Timenpidehjelma 2010-2014 Kuva: Arkkitehtitimist Harri Hagan Sisältö JOHDANTO... 2 TOIMENPIDEOHJELMAN PERIAATTEET... 3 HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTI... 5 HANKINNAT... 6 RAKENNUTTAMINEN

Lisätiedot

Parikkalan kunta. Uukuniemen yleiskaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavamuutosalue

Parikkalan kunta. Uukuniemen yleiskaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavamuutosalue 83657 Parikkalan kunta Uukuniemen yleiskaavan muuts Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 9.3.0 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja, jssa

Lisätiedot

Mallit on julkaistu yhteistyössä Arvopaperimarkkinayhdistyksen kanssa yhdistyksen internetsivuilla (www.cgfinland.fi).

Mallit on julkaistu yhteistyössä Arvopaperimarkkinayhdistyksen kanssa yhdistyksen internetsivuilla (www.cgfinland.fi). 1 TIEDONANTOPOLITIIKKA MALLI 1 Jhdant Pörssiyhtiöiden, viranmaisten ja pörssin mudstama työryhmä n yhteistyössä IR-yhdistys r.y:n edustajien kanssa laatinut yleisen tiednantplitiikka-mallin ja päätöksentekpuita

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA 1 TARJOUSPYYNTÖ LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA Tarjus pyydetään kuntalain 14 luvun mukaisesta hallinnn ja taluden tarkastuksesta tilikausien 2017 2020 vastaavilta

Lisätiedot

Kiekun Lomasuunnittelu-sovelluksen muutokset virka- ja esimiehille

Kiekun Lomasuunnittelu-sovelluksen muutokset virka- ja esimiehille Valtiknttri Yhteenvet 1 (7) Kiekun Lmasuunnittelu-svelluksen muutkset virka- ja esimiehille 25.2.2015 Sörnäisten rantatie 13, Helsinki PL 14, 00054 VALTIOKONTTORI Puh. 0295 50 2000, Faksi 0295 50 3333,

Lisätiedot

Tuloste: Omistajien yhteystietoja

Tuloste: Omistajien yhteystietoja Määrittely (kierrs 1) 1(5) KIOStp/mä-prjekti Versi 0.1 Tulste: Omistajien yhteystietja 1 Yleiskuvaus Tute, jlla luetellaan annettujen kiinteistöjen tai määräaljen mistajien nimet ja sitteet. Tutteen saa

Lisätiedot

Opus Dental -julkaisutiedot Versio

Opus Dental -julkaisutiedot Versio Opus Dental -julkaisutiedt 23.6.2016 Versi 7.1.356 Versi 7.1.356 (versin 7.1.348 jälkeen) Hum! Opus Internet ajanvarauksen käyttäjät! Opus Dental 7.1.356 vaatii Opus Online Clientin päivittämisen versin

Lisätiedot

Sopimus asiakas- ja potilastietojärjestelmästä Liite 3 Käyttöönotto

Sopimus asiakas- ja potilastietojärjestelmästä Liite 3 Käyttöönotto Spimus asiakas- ja ptilastietjärjestelmästä Liite 3 Käyttööntt 21.11.2016 1(5) Sisällysluettel 1. Jhdant... 2 2. Tavitteet... 2 3. Organisaati ja hallintmalli...2 4. Lpputulkset, situs, aikataulu, vastuut...2

Lisätiedot

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia Mediatalon neuvotteluhuone, Urheilukatu 6, Tornio

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia Mediatalon neuvotteluhuone, Urheilukatu 6, Tornio POHJOISEN KULTTUURI-INSTITUUTTI Jhtryhmä 5/2013 PÖYTÄKIRJA Aika 16.10.2013 kl 10.00 12.33 Paikka Kemi-Trninlaaksn kulutuskuntayhtymä Lappia Mediataln neuvtteluhune, Urheilukatu 6, Trni Osallistujat VARSINAINEN

Lisätiedot

29.3.2016. Eduskunnan sivistysvaliokunnalle

29.3.2016. Eduskunnan sivistysvaliokunnalle 29.3.2016 Eduskunnan sivistysvalikunnalle Re: lausuntpyyntö E 13/2016 vp Valtineuvstn selvitys: Kmissin julkinen kuuleminen, EU:n tellis- ja tekijänikeuksien täytäntöönpana kskeva lainsäädäntökehys EU:N

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta tiiviimpään

Lisätiedot