Vahingot ja varkaudet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vahingot ja varkaudet"

Transkriptio

1 CmpleteCare Yleistä Vahingt ja varkaudet Vakuutusturvan ehdt Tässä asiakirjassa eritellään vahinkturvan, varkausturvan ja niiden yhdistelmäturvan sisältö. Vakuutuskirjastanne ja saamastanne Dellin laskusta ilmenee, lettek staneet 1. vain vahinkturvan 2. vain varkausturvan, vaik 3. vahink- ja varkausturvan. Tuki, jihin teillä n ikeus, riippuu valitsemastanne turvasta, jka n määritetty vakuutuskirjassanne. Tämän CmpleteCare -spimuksen (jäljempänä "spimus") antajana n Lndn General Insurance Cmpany Limited (rekisterinumer ja rekisteröity site Integra Huse, Vicarage Rad, Egham, Surrey TW20 9JZ), jka n nimittänyt Dell Prducts -yhtiön (päätimipaikan site Raheen Industrial Estate, Limerick, Irlanti) edustajakseen myymään tätä vakuutustutetta sekä hitamaan tähän vakuutukseen perustuvia krvausvaatimuksia. Tähän vakuutukseen svelletaan rahituspalveluviranmaisen (FSA) säännöksiä. Hyväksymällä laskussanne mainitun CmpleteCare -vakuutusturvan, situdutte nudattamaan tässä asiakirjassa mainittuja ehtja, jtka hyväksytte sitviksi. Lukekaa tämä spimus kknaan. Nämä ehdt täydentävät teidän ja Dellin välillä mahdllisesti allekirjitettujen muiden spimusten ehtja (mukaan lukien rajituksetta Dellin avainasiakkaan vakistspimus) tai sellaisen spimuksen puuttuessa Dellin tavanmaisia laskutus- ja myyntiehtja. Tämä spimus n teidän ja Lndn General Insurance Cmpany Limited -yhtiön välinen, ja Dell vastaa spimuksen laskutuksesta. Kaikilla isin alkukirjaimin merkityillä ehdilla, jita ei le erikseen määritelty, n edellä mainitussa allekirjitetussa spimuksessa tai Dellin vakilaskutusehdissa määritelty merkitys. CmpleteCare -vakuutus n saatavissa vain Dellin nimellä varustetuille tutteille, mutta CmpleteCare vakuutuksen ttaminen Dellin tutteiden stamisen yhteydessä ei le välttämätöntä. Dellin teille timittamasta laskusta ilmenee, lettek stanut CmpleteCare -vakuutusturvan, ja se timii tsitteena. Tutteeseen kiinnitetään sarjanumerlla varustettu tarra, jsta ilmenee stamanne CmpleteCare -vakuutusturva (jäljempänä "palvelutarra"). Vakuutusturvan sisältö CmpleteCare-vahinkturva Turva n vimassa vain, js CmpleteCare-vahinkturva n stettu ja vakuutuskirjassa määritetty vakuutusmaksu maksettu. Mitä vakuutus krvaa? Js tutteellenne sattuu vahink vakuutusturvan vimassalaikana, krjaamme tai vaihdamme tutteen seuraavien ehtjen mukaisesti. Krjaaminen Js tute krjataan, se vidaan krjata minkä tahansa valmistajan uusilla tai käytetyillä silla. Vaihdetut sat timivat samalla tavalla kuin alkuperäiset sat. Vaihtaminen Js edustajamme päättää, että tute n vaihdettava, krvaava tute n vähintään Delliltä stettua alkuperäistä tutetta vastaava. Js samanlaista erityiskrvausta ei enään le saatavissa, vimme tarjta käteiskrvauksen jpa Dell tutteesi alkuperäiseen sthintaan, ainalla ja khtuullisella päätösikeudellamme.

2 Maailmanlaajuinen vakuutusturva Tämä spimus antaa turvan kaikkialla maailmassa sattuvien vahinkjen varalta seuraavin rajituksin: (i) (ii) Js tute n krjattava, se krjataan vain seuraavissa maissa: Itävalta, Belgia, Tsekin tasavalta, Tanska, Sumi, Ranska, Saksa, Kreikka, Irlanti, Italia, Luxemburg, Alankmaat, Nrja, Pula, Prtugali, Espanja, Etelä-Afrikka, Rutsi, Slvakia, Sveitsi ja Yhdistynyt Kuningaskunta. Js tute n vaihdettava, krvaava tute timitetaan vain jhnkin seuraavista maista: Itävalta, Belgia, Tsekin tasavalta, Tanska, Sumi, Ranska, Saksa, Kreikka, Irlanti, Italia, Luxemburg, Alankmaat, Nrja, Pula, Prtugali, Espanja, Etelä-Afrikka, Rutsi, Slvakia, Sveitsi ja Yhdistynyt Kuningaskunta. Js haluatte jättää krvaushakemuksen matkustaessanne näiden maiden ulkpulisissa maissa, vitte ttaa yhteyden sen maan edustajaan, jssa lette tutteen staneet, tai sen maan edustajaan, jssa lette matkustamassa, kunhan maa n mainittu edellä levassa luettelssa. Rajitukset Tämän vakuutusturvan vimassalaikana vi tehdä enintään klme hyväksyttävää vahingnkrvausvaatimusta. Vakuutus kskee vain laitteista. Mitä vakuutus ei krvaa? Tämä spimus ei kske seuraavia: 1. Vahinka, jka n aiheutunut heislaitteille, kuten telakintiasemat, ulkiset mdeemit, pelilaitteet, pelidisketit, lisämnitrit, ulkinen hiiri ja ulkiset näppäimistöt (muistikirjat ja kannettavat työasemat mukaan lukien, js ne n laskutettu sana järjestelmän sta), laatikita tai sia, jtka lukitellaan "lisätarvikkeiksi" tai "kulutustavariksi", mukaan lukien paristt, sähkölamput, heijastinlamput, pisheitettävät/vaihdettavat pain/mustekasetit pain- tai valkuvapaperit, muistidisketit, pisheitettävät muistilaitteet, kantlaukut, sitinkynät, ulkiset kaiuttimet, muut sat, jtka vaativat säännöllistä käyttöhulta, ja muut tietkneen sat, jtka eivät le tutteen sisällä; tämä luettel ei le tyhjentävä. 2. Vikaa tai vahinka (käsittäen ilman rajitusta viruksen aikaan saaman vahingn), jka aiheutuu ennalta ladatulle, tutteen mukana stetulle tai muutin tutteeseen ladatulle hjelmistlle, käsittäen ilman rajitusta esiladatut, räätälöidyt integridut sat. Tämä vakuutus ei kata heislaitteiden mukana timitettuja hjelmistja. 3. Tutteen vahinka tai vikaa, jka n vain ksmeettinen tai ei muuten vaikuta tutteen timintaan, käsittäen naarmut ja lmmt, jtka eivät käytännössä haittaa tutteesi käyttöä; tämä luettel ei le tyhjentävä. 4. Kulumisesta jhtuvia vauriita. 5. Tutetta, jta jku muu kuin edustajamme taikka meidän tai edustajamme valitsema henkilö n kettanut krjata. Js jku muu kuin me, edustajamme tai meidän valitsemamme henkilö n krjannut tai yrittänyt krjata tätä tutetta, siitä seuraa spimuksen lakkaaminen ilman vakuutusmaksun palautusta. Emme krvaa teille mitään krjauksia, jita te tai jku muu tekee tai yrittää tehdä tutteelle. 6. Tutteen katamista. 7. Tutteen varastamista (jllei CmpleteCare -varkausturvaa le stettu vakuutuskirjasta ilmenevällä tavalla). 8. Tutteen ulkpulelta tai tutteen sisältä alkunsa saaneen tulipaln tutteelle aiheuttamaa vahinka. 9. Tahallisesti aiheutettua vahinka. Js me tai edustajamme havaitsemme tdisteita tahallisesta vahingsta, emme le velvllisia krjaamaan tai vaihtamaan tutetta. 10. Terrrismin tai sdan vahingittamaa tutetta. 11. Tutteeseen tallennetun tiedn palauttamista tai siirta. Olette yksin vastuussa kaikesta tutteeseen tallennetusta tiedsta. Emme krvaa tämän vakuutuksen njalla mahdllista tiedn palautusta. Js kiintlevyn vaihtaminen uuteen n kuitenkin tarpeen, sillin ladataan velituksetta senhetkinen, ajantasainen versi siitä pääsvelluksesta ja käyttöjärjestelmästä, jnka alun perin stitte Delliltä. Vahingnkrvauksen hakeminen Hakiessanne krvausta vahingsta ttakaa yhteyttä vahinkja kskevia krvausvaatimuksia käsittelevälle sastlle, puh. Miten timin? (0) Kun sitatte, teknikk kysyy tutteessanne levassa palvelutarrassa mainittua numera. Palvelutarra n Dell- tutteenne takana tai alapulella, Delliltä saamassanne laskussa ja vakuutuskirjan etusivulla. Kun teknikk n varmentanut stamanne CmpleteCare -vakuutusturvan, teille tehdään jitakin kysymyksiä tutteenne vahingn suuruuden ja syyn selvittämiseksi.

3 Jtta saisitte tämän spimuksen mukaisen vakuutusturvan, teidän tulee timia yhteistyössä edustajamme kanssa varmistaen, että tute krjataan asianmukaisesti. Harkintansa mukaan edustajat järjestävät teille jk krvaavan san, jnka vitte asentaa tutteeseen, tai antavat teille hjeet tutteen timituksesta tai nudsta. Js nudatatte edustajamme antamia hjeita, me maksamme kaikki kulut, jtka vat aiheutuneet tutteen timittamisesta määrättyyn krjauspaikkaan. Kun tute n määritetyssä edustajamme krjauspaikassa, krjaamme tutteen tai edustajamme timittaa teille krvaavan tutteen, riippuen siitä, millaiseksi tutteelle aiheutunut vauri arviidaan. Tapauksissa, jissa puhelimitse vidaan tdeta, että tute n vaihdettava uuteen, edustajamme vi harkintansa mukaan timittaa teille krvaavan tutteen viipymättä. Js ette kuitenkaan timita vahingittunutta tutetta meille kknaisuudessaan, situdutte krvaamaan uuden tutteen vähittäishinnan. Tukea ei le saatavilla niinä yleisinä juhlapäivinä, jita vietetään siinä maassa, jssa hult n tarkitus surittaa. Me tai edustajamme emme le vastuussa häiriöistä tai viivästyksestä, jka aiheutuu meistä riippumattmista syistä. Vakuutusturvan sisältö CmpleteCare -varkausturva Turva n vimassa vain, js CmpleteCare-varkausturva n stettu ja vakuutuskirjassa määritetty vakuutusmaksu maksettu. Mitä vakuutus krvaa? Krvaaminen Js tute varastetaan vakuutusturvan vimassalaikana näiden vakuutusehtjen mukaisella tavalla, annamme vastaavan krvaavan kuin se, jnka alun perin stitte Delliltä, edustajamme khtuulliseksi katsman päätöksen perusteella. Js samanlaista erityiskrvausta ei enään le saatavissa, vimme tarjta käteiskrvauksen jpa Dell tutteesi alkuperäiseen sthintaan, ainalla ja khtuullisella päätösikeudellamme. Maailmanlaajuinen vakuutusturva Tämän spimuksen antama vakuutusturva n maailmanlaajuinen. Krvaamme tutteen kuitenkin vain, js lette jssakin seuraavista maissa: Itävalta, Belgia, Tšekki, Tanska, Sumi, Ranska, Saksa, Kreikka, Irlanti, Italia, Luxemburg, Alankmaat, Nrja, Pula, Prtugali, Espanja, Etelä-Afrikka, Rutsi, Slvakia, Sveitsi ja Yhdistynyt Kuningaskunta. Js tutteenne varastetaan tämän spimuksen mukaisella tavalla jssakin mainittujen maiden ulkpulisessa maassa, annamme teille krvaavan tutteen vain, js lette jssakin näistä maista. Rajitukset Tämä vakuutusturva rajittuu yhteen hyväksyttyyn varkautta kskevaan krvausvaatimukseen tämän vakuutuksen vimassalaikana. Vakuutus kattaa vain laitteistn. Mitä vakuutus ei krvaa? Tämä spimus ei kske seuraavia: 1. Ohjelmistn krjauskuluja. Kuitenkin senhetkinen, ajantasainen versi siitä pääsvelluksesta ja käyttöjärjestelmästä, jnka alun perin stitte Delliltä, ladataan tai timitetaan jkaisen krvaavan tutteen kanssa tämän varkausvakuutuksen perusteella velituksetta. 2. Varkautta, jllei se le klmannen sapulen surittamasta hyökkäyksestä tai murtautumisesta jhtunut varkaus. 3. Varasien ja kulutustavariden varastamista. 4. Tutteen varastamista, jllei le ryhdytty khtuullisiin timenpiteisiin tutteen varastamisen estämiseksi. 5. Tutteen varastamista, js tute li annettu klmannen sapulen haltuun tai käyttöön. 6. Tutteen varastamista ajneuvsta, ellei tute llut kätkettynä lukittuun tavarasujaan tai hansikaslkern eikä ajneuvn llut murtauduttu, mistä n esitettävä tdiste krvausvaatimusta esitettäessä. 7. Varkautta, kun tute n jätetty työpaikkaanne tai muuhun työpaikkaan, kuluun tai yleiseen paikkaan, jllei sitä le lukittu varmaan säilytyspaikkaan, tallelkern tai vastaavaan lukittuun paikkaan, jhn vain teillä n pääsy, ja jllei tähän säilytyspaikkaan le murtauduttu väkipaklla, jllin tästä murtautumisesta n esitettävä tdiste krvausvaatimusta esitettäessä. 8. Varkaustapausta, jsta ei le tehty ilmitusta pliisille 72 tunnin kuluessa tapahtuman havaitsemisesta. 9. Tutteen vaihtamista, kun tute n kadnnut tai jutunut hukkaan, vaikka kyseessä lisi frce majeure - tapahtuma (vastustamatn, ennalta aavistamatn ja ulkinen tapahtuma). 10. Varkautta, kun varkaus n tapahtunut teidän syystänne (tai teistä jhtuvasta syystä).

4 Varkauskrvauksen hakeminen Esittäessänne krvausvaatimuksen varkauden perusteella, vitte ttaa yhteyttä n-line - krvauspalveluumme web-sivuilla Näin esitetyt krvausvaatimukset vidaan hitaa mahdllisimman lyhyessä ajassa. Teidän tulee antaa tutteen palvelutarran/vakuutuksen numer, jka n mainittu vakuutuskirjassanne, ja täyttää ja lähettää n-line krvaushakemus. Tarkat yksityiskhdat krvausvaatimuksen esittämisestä löytyvät n-line -sivuilta. Vaihtehtisesti vitte sittaa varkauksia kskevia krvausvaatimuksia käsittelevälle sastlle, puh (0) Kun sitatte, arviija vaatii määrättyjä tietja vidakseen tunnistaa stamanne varkausvakuutusturvan, ja teille timitetaan krvaushakemus täytettäväksi. Se vidaan palauttaa faksilla, sähköpstitse tai pstitse. Varmistaaksenne, että krvausvaatimuksenne käsitellään mahdllisimman lyhyessä ajassa, käyttäkää faksia tai sähköpstia. Miten timin? 1. Tehkää ilmitus pliisiviranmaisille 72 tunnin kuluessa varkauden tapahtumisesta ja antakaa heille seuraavat tiedt: Yksityiskhdat varastetusta tutteesta käsittäen tutteen, mallin ja palvelutarraan merkityn sarjanumern. Palvelutarra sijaitsee Dell-tutteenne takana tai alapulella, Delliltä saamassanne laskussa ja vakuutuskirjan etusivulla. Varkauden yksityiskhdat 2. Ilmittakaa varkauksia kskevia krvausvaatimuksia käsittelevälle sastlle 10 työpäivän kuluessa varkauden tapahtumisesta ja antaa seuraavat asiapaperit varkauksia kskevia krvausvaatimuksia käsittelevälle sastlle: Täydellisesti täytetty krvaushakemus. Krvaushakemuksia n saatavissa web-sivuilta Alkuperäiskappale pliisin raprtista kskien tutteen varkautta ja sisältäen rikksen viitenumern. Murrn tai hyökkäyksen tdisteet. 3. Lisäksi teiltä vidaan pyytää seuraavat: a. Lääkärintdistus tai tdistajan lausunt, js varkauteen liittyi hyökkäys. Me pidätämme ikeuden vaatia alkuperäiset asiapaperit krvausvaatimuksen arviimiseksi. b. Arviinti tai kuitti varkauden yhteydessä aiheutuneen maisuusvaurin krjauksesta, mukaan lukien ajneuvlle, turvakaapelille, turvalkerlle, tallelkerille tai vastaaville lukittaville säilytyspaikille tapahtunut vauri, jka jhtuu klmannen sapulen murtautumisesta; tämä luettel ei le tyhjentävä. Me pidätämme ikeuden vaatia alkuperäiset asiapaperit krvausvaatimuksen arviimiseksi. c. Vahvistus siitä, että henkilökhtaisen tai työhön liittyvän maisuutenne tai autnne vakuuttajille n ilmitettu murrsta. Yleisehdt Sanjen merkitys Vahink: Mikä tahansa satunnainen, äkillinen ja dttamatn ulkinen tutteelle aiheutunut vahink, jka vaikuttaa tutteen timintaan.

5 Edustaja: Dell Prducts -yhtiö tai mikä tahansa sapuli, jnka lemme hyväksyneet krjaamaan tai vaihtamaan tutteen tai surittamaan tähän spimukseen kuuluvia palveluja. Hyökkäys: Mikä tahansa fyysinen uhkaus tai väkivaltainen timenpide klmannen sapulen tahlta tarkituksena ttaa tute teiltä. Murtautuminen: Minkä tahansa lukklaitteen käsitteleminen pakkkeinin, vauriittaminen tai rikkminen. Vakuutusturva: Tämän spimuksen antama valintanne mukainen vakuutusturva ja edut ilmenevät vakuutuskirjastanne, jssa: CmpleteCare-vahinkturva kattaa vahingn, sellaisena kuin se n määritetty asianmukaisessa spimuksen khdassa; CmpleteCare-varkausturva antaa varkauksia vastaan vakuutusturvan, sellaisena kuin se n määritetty asianmukaisessa spimuksen khdassa; ja jsta n suritettu asiaankuuluva maksu. Tute: Vakuutuskirjassa ja Dellin teille antamassa laskussa yksilöity(dyt) tute(-tteet), jsta(jista) n maksettu vakuutusmaksu. Vakuutusmaksu: Maksu, jnka lette maksanut spimuksestanne. Vakuutuskirja: Asiakirja, jssa vahvistetaan tämän spimuksen teille antama vakuutusturva. Varkaus: Tutteen menetys jhtuen väkivallasta tai murtautumisesta. Klmas sapuli: Jku muu henkilö kuin te itse, pulisnne tai vakinainen asuinkumppaninne, jälkeläisenne tai vanhempanne, työntekijänne, mikäli kyseessä n ikeushenkilö, tai kuka tahansa henkilö, jlle ette le antanut lupaa käyttää tutettanne. Me/Meitä/Meidän: Lndn General Insurance Cmpany Limited, rekisterinumer: Rahituspalveluviranmaisen FRN valtuuttama ja sääntelemä. Te/Teidän: Henkilö, yhtiö tai yksikkö, jka n mainittu vakuutuskirjassa vakuutuksen ttajana. Vastuun rajitus Sen enempää vakuutuksenantaja, sen tytäryhtiöt, yhtiökumppanit, timihenkilöt, jhtajat, työntekijät kuin edustajatkaan eivät le krvausvelvllisia teille tai tutteen myöhemmälle mistajalle tai muulle käyttäjälle satunnaisista tai välillisistä vahingista, mukaan lukien vastuuta tai vahinka siitä, että tute ei le käytettävissä, hjelmistjen tai tietjen häviämisestä tai turmeltumisesta, tutteen viasta aiheutuneesta lukkaantumisesta, kulemasta, muusta epäsurasta menetyksestä tai muusta satunnaisesta, epäsurasta, erityisestä tai välillisestä vahingista, jka aiheutuu tutetta käytettäessä, vaikka lisitte ilmittanut meille tällaisen vahingn mahdllisuudesta; tämä luettel ei le tyhjentävä. Tehdessänne tämän spimuksen te nimenmaan luvutte vaatimasta krvausta tässä kappaleessa mainituista vahingista. Te sustutte siihen ja ymmärrätte, että emme le vastuussa mistään tutteenne krvaavan vastaavan laitteen kknaishinnan ylittävistä vahingista minkään tämän spimuksen mukaisen krvausvaatimuksen yhteydessä. Emme le vastuussa arvnlisävern (ALV) maksuista, js teidät n rekisteröity ALV-velvlliseksi. CmpleteCare-turvan vimassal ja uudistaminen Tämä vakuutusturva alkaa sinä päivänä, kun saatte tutteen Delliltä tai kun statte spimuksen, sen mukaan, kumpi ajankhta n myöhempi, ja lakkaa vakuutuskirjassanne mainitun vimassalajan tai klmannen krvausvaatimuksen käsittelemisen jälkeen tai kun tute krvataan uudella tämän vakuutuksen varkausturvan perusteella, sen mukaan mikä näistä ajankhdista n ensin. Kummallakaan sapulella ei le velvllisuutta pidentää tai uusia spimusta. Luttamuksellisuus ja mistusikeus Sustutte siihen, että mikään tiet, jka n ilmaistu tai lähetetty edustajallemme tai meille jk puhelimitse, sähköisesti tai muulla tavin, ei le luttamuksellista tai teidän maisuuttanne. Siirrettävyys Mahdllinen vakuutusturvan käyttämätön sa vidaan siirtää tutteen seuraaville mistajille, kun siitä n tehty meille ilmitus ja lemme antaneet siihen luvan. Peruutus Tämä vakuutusturva n päivätty sille päivälle, kun saatte tutteen Delliltä tai statte spimuksen, sen mukaan, kumpi ajankhta n myöhempi. Vitte peruuttaa tämän spimuksen neljäntista (14) päivän kuluessa siitä, kun lette saanut tämän spimuksen, lähettämällä meille kirjallisen ilmituksen seuraavaan sitteeseen: CmpleteCare Service Department Lndn General Insurance Cmpany Limited Integra Huse Vicarage Rad Egham

6 Surrey TW20 9JZ United Kingdm Js peruutatte tämän spimuksen neljäntista (14) päivän kuluessa tämän vakuutusasiakirjan saamisesta, palautamme maksamanne vakuutusmaksun täysimääräisenä, paitsi js lette saanut krvausta spimuksesta, missä tapauksessa palautusta ei tule ja vakuutusturva peruuntuu autmaattisesti. Js peruutatte tämän spimuksen vasta neljäntista (14) päivän kuluttua tämän spimuksen saamisesta, mitään hyvitystä ei makseta. Me vimme peruuttaa tämän spimuksen, js ette maksa vakuutusmaksua sekä mahdllisia spimukseen liittyviä verja edustajamme laskutusehtjen mukaisesti, annatte virheellisiä tietja meille tai edustajallemme tai muulla tavin riktte tämän spimuksen mukaisia velvitteitanne. Emme peruuta tätä spimusta mistään muusta syystä. Js peruutamme tämän spimuksen, lähetämme teille kirjallisen ilmituksen peruutuksesta rekisterissämme levaan sitteeseen. Ilmitus sisältää peruuttamisen syyn ja peruutuksen vimaantulpäivän. Vakuutusmaksun palautus n yksinmaan meidän harkinnassamme. Kk spimus Nämä ehdt edustavat kknaisuudessaan välillämme tehdyn spimuksen sisältöä, eikä kukaan työntekijöistämme tai edustajamme vi suullisesti muuttaa tämän spimuksen ehtja. Edustusikeus Pidätämme ikeuden hakea hyvitystä pulestanne ja nstaa syytteen pulestanne teidän eduksenne krvausvaatimusten yhteydessä, ja meillä n täydellinen harkintavapaus ikeudenkäyntimenettelyissä. Teidän tulee antaa meille kaikki tarvittava tiet ja apu. Tietjen antaminen Js meille antamanne tiedt vat virheellisiä tai laiminlyötte sellaisten tietjen antamisen, jtka saattaisivat vaikuttaa päätökseemme myöntää teille vakuutusturva tai krvausvaatimuksenne arviintiin, tämän spimuksen sisältämä vakuutusturva lakkaa, eikä sen perusteella myönnetä enää mitään etuja eikä krvauksia. Muut ikeussujakeint Tämä vakuutusturva antaa teille tiettyjä ikeuksia. Tämän lisäksi teillä vi lla muita ikeuksia. Tämä vakuutusturva ei le takuusitumus. Delliltä stamallanne tutteella vi lla myös Dellin tai muun sellaisen valmistajan, jnka tutteita Dell myy, antama rajitettu takuu. Tutustukaa Dellin takuuasiakirjihin näiden rajitettujen takuusitumusten antamien ikeuksien ja ikeussujakeinjen salta. Svellettava laki Ellei erityisesti le tisin svittu, tähän vakuutusturvaan svelletaan Englannin lakia ja englantilaisilla tumiistuimilla n yksinmainen timivalta. Tietsuja Teillä n ikeus saada jäljennös meillä teistä levista henkilötiedista maksua vastaan. Asiakkaat, jilla n erityistarpeita Vimme pyynnöstä tarjta tiettyjä palveluja auttaaksemme asiakkaita jilla n erityistarpeita. Ilmittakaa meille, mikäli tivtte saavanne näitä palveluja, jtta vimme keskustella asiasta tarkemmin. Asiakastuki Mikäli haluatte tehdä valituksen jstakin, teidän tulee ensin ttaa yhteys jk Accidental Damage Claims Departmentiin (vahinkihin liittyviä krvausvaatimuksia käsittelevään sastn) (ks. khta Vahingnkrvauksen hakeminen) tai Theft Claims Departmentiin (varkauksiin liittyviä krvausvaatimuksia käsittelevään sastn) (ks. khta Varkauskrvauksen hakeminen) tilanteen mukaan. Js asiaa ei pystytä ratkaisemaan, vitte ttaa yhteyttä Lndn General Insurance Cmpany Limited -yhtiöön, s. Integra Huse, Vicarage Rad, Egham, Surrey TW20 9JZ, United Kingdm. Js haluatte pulueetnta neuvntaa kskien valitustanne, vitte ttaa yhteyttä kuluttaja-asiamieheen (Financial Ombudsman Service), s. Suth Quay Plaza, 183 Marsh Wall,, Lndn E14 9SR. Tämä menettely ei vaikuta laillisiin ikeuksiinne. Vakuutuksenantajat

7 CmpleteCare-spimuksen ("spimus") antaja n Lndn General Insurance Cmpany Limited, jka n yksityinen Englannissa rekisteröity sakeyhtiö ja jnka pääknttri ja rekisterisite n: Integra Huse, Vicarage Rad, Egham, Surrey TW20 9JZ, rekisterinumer Krvaus Rahitusalan palveluita kskevan krvaushjelman (Financial Services Cmpensatin Scheme) velvllisuutena n varmistaa, että tietty prsenttisuus summista, jtka vakuutusyhtiö n velkaa spimuksenhaltijille, maksetaan kyseisille spimuksenhaltijille vakuutusyhtiön jutuessa knkurssiin, js yhtiö ei itse pysty kknaan vastaamaan velvitteistaan. Krvausjärjestelmä n rajallinen, eikä se kske kaikkia spimuksenhaltijita. Lisätietja n saatavana pyynnöstä.

Vahinkovakuutus sekä vahinko- ja varkausvakuutus

Vahinkovakuutus sekä vahinko- ja varkausvakuutus Vahinkvakuutus sekä vahink- ja varkausvakuutus Vakuutusehdt Yleistä Tämä asiakirja sisältää tieta kahdesta erilaajuisesta vakuutuksesta -vahinkvakuutuksesta (Accidental Damage Prtectin) ja vahink- ja varkausvakuutuksesta

Lisätiedot

Henkilökohtaisen tietokoneen vakuutussopimus - Ehdot. CompleteCare

Henkilökohtaisen tietokoneen vakuutussopimus - Ehdot. CompleteCare Henkilökohtaisen tietokoneen vakuutussopimus - Ehdot CompleteCare 1. Johdanto Edut, joihin olette oikeutettu, riippuvat valitsemanne vakuutusturvan kattavuudesta, sellaisena kuin se ilmenee vakuutuskirjastanne.

Lisätiedot

Piilovirhevakuutus. 1. Vakuutuksenantaja. 2. Ketä vakuutus koskee. 3. Kuntotarkastusta koskevat vaatimukset. 4. Mitä vakuutus kattaa

Piilovirhevakuutus. 1. Vakuutuksenantaja. 2. Ketä vakuutus koskee. 3. Kuntotarkastusta koskevat vaatimukset. 4. Mitä vakuutus kattaa Piilvirhevakuutuksen vakuutusehdt 2015, Sumi Omaktitalt Piilvirhevakuutus 1. Vakuutuksenantaja Tätä vakuutusta tarjavat tietyt Canpius Managing Agents Limitedin hallinnimat vakuuttajat Llyd silla. Canpius

Lisätiedot

Plus500CY Ltd. Tietosuoja- ja evästekäytäntö

Plus500CY Ltd. Tietosuoja- ja evästekäytäntö Plus500CY Ltd. Tietsuja- ja evästekäytäntö Tietsuja- ja evästekäytäntö Tämä verkksivust n Plus500CY Ltd:n ( me, meille, meidän ) perima. Me kunniitamme tietjen luttamuksellisuutta ja ihmisten yksityisyyttä.

Lisätiedot

Palvelun kuvaus. Palvelun yhteenveto. Copilot Optimize -palvelun puitteet. Copilot Optimize CAA-1000. Puitteet

Palvelun kuvaus. Palvelun yhteenveto. Copilot Optimize -palvelun puitteet. Copilot Optimize CAA-1000. Puitteet Palvelun kuvaus Cpilt Optimize CAA-1000 Palvelun yhteenvet Tämä palvelukuvaus ("palvelukuvaus") slmitaan sinun, asiakkaan ("sinä" tai "asiakas"), ja sen Dellin timipisteen kanssa, jka tämän palvelun maksukuitissa

Lisätiedot

Tietosuoja 22.4.2013. Tietosuojaperiaatteet Tietosuojaperiaatteemme ovat seuraavat:

Tietosuoja 22.4.2013. Tietosuojaperiaatteet Tietosuojaperiaatteemme ovat seuraavat: 1 Tietsuja 22.4.2013 Yksityisyytesi sujaaminen n Genwrth Financialille erittäin tärkeää. Arvstamme luttamustasi ja haluamme kerta, miten keräämme, sujaamme ja käytämme henkilötietjasi. Miten käytämme ja

Lisätiedot

LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEEN JA YRITYKSEN MUUTOSTILANTEISIIN LIITTYVÄT PALVELUT

LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEEN JA YRITYKSEN MUUTOSTILANTEISIIN LIITTYVÄT PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ 1(4) LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEEN JA YRITYKSEN MUUTOSTILANTEISIIN LIITTYVÄT PALVELUT Lestijärven kunta Kaustisen seutukunta ja sen hallinnima InnKas -prjekti (S 12115) tarjaa prjektissa mukana

Lisätiedot

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista.

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista. 11 Tilitysmenettely Kelalta tai työpaikkakassalta tilitettävä kustannus syntyy sillin, kun lääkkeet luvutetaan asiakkaalle sairausvakuutuslain mukaisella krvauksella vähennettyyn hintaan. Kun lääkkeet

Lisätiedot

Uudenkaupungin kaupungin terveyskeskus pyytää kirjallista tarjoustanne ultraäänilaiteesta

Uudenkaupungin kaupungin terveyskeskus pyytää kirjallista tarjoustanne ultraäänilaiteesta 1 (11) Uudenkaupungin kaupungin terveyskeskus pyytää kirjallista tarjustanne ultraäänilaiteesta Uudenkaupungin terveyskeskus pyytää tarjustanne ultraäänilaitteesta heisen hankintapyynnön mukaisesti. Ultraäänilaite

Lisätiedot

Ylälinjasi johtaja on:

Ylälinjasi johtaja on: Tärkeää tieta sinulle jka let PM:n Teampartner Me pyrimme ylläpitämään krkeaa palvelutasa, jtta vimme pitää tästä kiinni n tärkeää, että hyödynnät seuraavaa infrmatita. Lue tämä tarkasti ja käy nämä asiat

Lisätiedot

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007).

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007). TARJOUSPYYNTÖ 1(7) 22.8.2014 Dnr OUKA/7126/02.08.00/2014 OULUNSALON KIRJASTON PALAUTUSAUTOMAATTI Hankinnan tausta ja tarkitus Oulun kaupunginkirjast-maakuntakirjast (hankintayksikkö/tilaaja) pyytää tarjustanne

Lisätiedot

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje Esittelijä Nurttila Annika Sivu/sivut 1 / 6 Maahantujat: mavalvntasuunnitelman ja sen tteutumisen tarkastuslmakkeen käyttöhje Tarkastuksen tavitteena n selvittää, nk maahantujalla mavalvntasuunnitelmassaan

Lisätiedot

3. Rekisterin nimi Lappeenrannan kaupungin joukkoliikenteen matkakorttijärjestelmän asiakasrekisteri

3. Rekisterin nimi Lappeenrannan kaupungin joukkoliikenteen matkakorttijärjestelmän asiakasrekisteri Rekisteriselste, laatimispäivä 8.6.2015 Henkilötietlaki (523/1999) 10 1. Rekisterinpitäjä Yhteystiedt Lappeenrannan kaupunki Lappeenrannan kaupunki, Tekninen timi, kadut ja ympäristö Villimiehenkatu 1

Lisätiedot

Lahden seudun joukkoliikenteen rekisteriseloste

Lahden seudun joukkoliikenteen rekisteriseloste Lahden seudun jukkliikenteen rekisteriselste 22.9.2015 Lahden seudun jukkliikenneviranmainen Rekisteriselste, laatimispäivä 30.7.2014 Henkilötietlaki (523/1999) 10 1. Rekisterinpitäjä Yhteystiedt Lahden

Lisätiedot

Tämä liite täydentää sopimuksessa määriteltyjä ehtoja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululuokissa. Nämä tarkennukset löytyvät II osasta.

Tämä liite täydentää sopimuksessa määriteltyjä ehtoja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululuokissa. Nämä tarkennukset löytyvät II osasta. FIN_Annex III_mnbeneficiary_v20140604.dc KA 1 Yleissivistävälle kulutukselle LIITE III TALOUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT I. JOHDANTO Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen

Lisätiedot

KACE 2000 -sarjan käyttöönottoon liittyvä rajoitettu konsultointipalvelu (2 päivää asiakkaan toimipaikalla)

KACE 2000 -sarjan käyttöönottoon liittyvä rajoitettu konsultointipalvelu (2 päivää asiakkaan toimipaikalla) Palvelun kuvaus KACE 2000 -sarjan käyttöönttn liittyvä rajitettu knsultintipalvelu (2 päivää asiakkaan timipaikalla) Palveluspimuksen esittely Tämä knsultintipalvelu ("palvelu") sisältää Dell KACE K2000

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka -tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta vusina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta

Lisätiedot

Tuusulan kunta ei sitoudu sopimusajalla kiinteisiin vähimmäishankintamääriin, vaan tuotteita hankitaan hallin tarpeita vastaavasti.

Tuusulan kunta ei sitoudu sopimusajalla kiinteisiin vähimmäishankintamääriin, vaan tuotteita hankitaan hallin tarpeita vastaavasti. (1)6 TARJOUSPYYNTÖ UIMAHALLIN KEMIKAALEISTA Tuusulan kunnan liikuntapalvelut pyytää tarjustanne tämän tarjuspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti Tuusulan uimahallissa käytettävistä vedenpuhdistuskemikaaleista

Lisätiedot

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU PÖYTÄKIRJA VIESTINNÄN KESKUSLIITTO SUOMEN JOURNALISTILIITTO KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 3.6.2016 Paikka Eteläranta 10, Helsinki Läsnä Elina Nissi edustaen VKL:a Ltta

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT FI_Annex III_mnbeneficiary_valmis.dc I. JOHDANTO LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululukissa. Nämä tarkennukset

Lisätiedot

Palvelun kuvaus Proaktiivinen huolto

Palvelun kuvaus Proaktiivinen huolto Palvelun kuvaus Praktiivinen hult Palvelun yleiskuvaus Praktiivisessa hultpalvelussa asiakkaalle tutetaan tuettujen tutteiden hulttapahtuma ("palvelu" tai "palvelut") tässä palvelunkuvauksessa jäljempänä

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNÖT

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNÖT FINvs3_Annex III_mnbeneficiary_updated_with_v300714.dc KA 1 Yleissivistävälle kulutukselle I. JOHDANTO LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNÖT Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä

Lisätiedot

Kattoturvatuotteet - Kattopollarit, talotikkaat, lumiesteet ja katon vaakaturvakiskot 2.7.2014

Kattoturvatuotteet - Kattopollarit, talotikkaat, lumiesteet ja katon vaakaturvakiskot 2.7.2014 Kattturvatutteet - Kattpllarit, taltikkaat, lumiesteet ja katn vaakaturvakiskt 2.7.2014 Sisällysluettel 1. Sveltamisala... 2 2. Tutekuvaus... 2 3. Tutteen vaatimukset... 2 4. Suritustasn pysyvyyden arviinti

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 1(5) Projektiin osallistuu 50 alueen kasvuhakuista, innovoivaa ja/tai kansainvälistyvää yritystä.

TARJOUSPYYNTÖ 1(5) Projektiin osallistuu 50 alueen kasvuhakuista, innovoivaa ja/tai kansainvälistyvää yritystä. TARJOUSPYYNTÖ 1(5) KASVUINNO-PROJEKTIN GRAAFISEN ILMEEN JA MARKKINOINTIMATERIAALIEN SEKÄ KASVUINNO- PROJEKTIN WWW SIVUSTON SUUNNITTELU JA TEKNINEN TOTEUTUS Hankkeen päätteuttajana timii Lestijärven kunta

Lisätiedot

Eurovac 200T Purunpoistolaite

Eurovac 200T Purunpoistolaite Eurvac 200T Purunpistlaite Käyttö- ja hult-hje Sumen Imurikeskus Oy Tehtaankatu 18 38700 Kankaanpää Puh. +358 (0)2 576 700 Fax. +358 (0)2 576 7010 www.sumenimurikeskus.fi eurvac@sumenimurikeskus.fi Krnr

Lisätiedot

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1. Hallituksen tehtävien ja timinnan perusta Hallituksen tehtävät ja timintaperiaatteet perustuvat Sumen lainsäädäntöön, erityisesti sakeyhtiölakiin ja arvpaperimarkkinalakiin

Lisätiedot

Suomi 100 -tukiohjelma

Suomi 100 -tukiohjelma Sumi 100 -tukihjelma 1. Tavitteet Sumen valtillisen itsenäisyyden satavutisjuhlavutta vietetään vunna 2017. Valtineuvstn kanslian asettama Sumi 100 -hanke vastaa juhlavuden hjelman rakentamisesta. Ohjelman

Lisätiedot

B2C KOHDERYHMÄPALVELUT PALVELUKUVAUS

B2C KOHDERYHMÄPALVELUT PALVELUKUVAUS PALVELUKUVAUS 1 (5) 14.5.2012 Ulkinen B2C KOHDERYHMÄPALVELUT PALVELUKUVAUS Itella Psti Oy Osite Puh. 020 4511 Asiakas- ja verkkratkaisut PL 6 Ktipaikka: Helsinki Khderyhmä- ja rekisteripalvelut 00011 ITELLA

Lisätiedot

TARVITSEMASI PALVELUT PAIKASTA RIIPPUMATTA

TARVITSEMASI PALVELUT PAIKASTA RIIPPUMATTA TARVITSEMASI PALVELUT PAIKASTA RIIPPUMATTA Palveludirektiivin tarkituksena n tuda kuluttajille enemmän valinnanvaraa, enemmän vastinetta rahille ja paremmat mahdllisuudet käyttää palveluja eri pulilta

Lisätiedot

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011.

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011. SUOJAVAATEPALVELUHANKINTA Peruspalvelukeskus Oiva liikelaits kuuluu Hlllan kunnan rganisaatin ja tuttaa ssiaali- ja perusterveydenhullnpalvelut yhteistiminta-alueen kuntien (Asikkala, Hllla, Hämeenkski,

Lisätiedot

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 1 (25) MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 Sisällysluettel OSA I: ELÄKEMENOTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE... 3 YLEISTÄ...

Lisätiedot

Asiakastiedote hinnaston ja tietojärjestelmän uudistumisesta sekä uudistuksien vaikutuksista

Asiakastiedote hinnaston ja tietojärjestelmän uudistumisesta sekä uudistuksien vaikutuksista Asiakastiedte hinnastn ja tietjärjestelmän uudistumisesta sekä uudistuksien vaikutuksista 1.Hinnastn uudistamisen yleiset periaatteet 2.1.9.2015 vimaan tulevat harjittelumaksut ja etuhinnittelu 3.Hinnastn

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016 Kupin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) 7 Asianr 201/10.00.02.01/2016 Puijnlaaksn etelärinteen tnttien luvutusehdt Kiinteistöjhtaja Jari Kyllönen Maamaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut Tekninen lautakunta

Lisätiedot

Palvelujen tuottaja ja toinen sopijaosapuoli on Eteva kuntayhtymä

Palvelujen tuottaja ja toinen sopijaosapuoli on Eteva kuntayhtymä Palveluspimus 1 (4) 1 Spijasapulet 1.1 Tilaaja Palvelujen tilaajana timii Frssan kaupunki 1.2 Tuttaja Palvelujen tuttaja ja tinen spijasapuli n 2 Spimuksen rajaus 2.1 Spimus perustuu Tämä palveluspimus

Lisätiedot

SwegnCASATM 650 ja 850 Asennus-, käyttö- ja hult-hje Käyttöhje 1. Ilmanvaihtlaite käynnistetään ja pysäytetään etupaneelin ikeassa reunassa levasta ON/OFF-kytkimestä. Ilmanvaihdn teh valitaan puhaltimien

Lisätiedot

HAKUOPAS. Maataloustuotteiden vientituki - hakuopas

HAKUOPAS. Maataloustuotteiden vientituki - hakuopas HAKUOPAS Maatalustutteiden vientituki - hakupas Sisältö 2 1 Yleistä vientituista... 5 1.1 Tutteen vientitukinimikkeen selvittäminen... 5 1.2 Vientitukiikeus... 5 1.3 Tukiikeuden syntyhetki... 6 1.4 Tutteen

Lisätiedot

Ominaisuus- ja toimintokuvaus Idea/Kehityspankki - sovelluksesta

Ominaisuus- ja toimintokuvaus Idea/Kehityspankki - sovelluksesta www.penspace.fi inf@penspace.fi 15.6.2015 1 Ominaisuus- ja timintkuvaus Idea/Kehityspankki - svelluksesta 1. Yleistä Kun jäljempänä puhutaan prjektista, tarkitetaan sillä mitä tahansa kehittämishjelmaa

Lisätiedot

Koulutoimi Henkilötietolaki (523/99) 10, 24. Tarkoitettu asiakkaille Laatimispvm: 26.6.2014

Koulutoimi Henkilötietolaki (523/99) 10, 24. Tarkoitettu asiakkaille Laatimispvm: 26.6.2014 1 PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI Kulutimi REKISTERISELOSTE Henkilötietlaki (523/99) 10, 24 Tarkitettu asiakkaille Laatimispvm: 26.6.2014 1. REKISTERIN NIMI AURA - Kulukuraattrien ja psyklgien asiakastietjärjestelmä,

Lisätiedot

Sivistysvirasto Henkilötietolaki (523/99) 10, 24. Tarkoitettu asiakkaille Laatimispvm: 22.10.2012

Sivistysvirasto Henkilötietolaki (523/99) 10, 24. Tarkoitettu asiakkaille Laatimispvm: 22.10.2012 1 Naantalin kaupunki Sivistysvirast REKISTERISELOSTE Henkilötietlaki (523/99) 10, 24 Tarkitettu asiakkaille Laatimispvm: 22.10.2012 1. REKISTERIN NIMI AURA - Kulukuraattrien ja psyklgien asiakastietjärjestelmä,

Lisätiedot

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA Kangasalan varhaiskasvatus tarjaa lapsen ja perheen tarvitsemat varhaiskasvatuspalvelut perheen tilanteen ja tarpeen mukaisesti; kkpäivähita, sapäivähita, perhepäivähita,

Lisätiedot

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä.

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä. KITI - kilpailu anmuksesta ajn Ohjeistus kilpailujen anmisesta ja mukkaamisesta KITIssä. Kilpailun anminen kalenteriin KITIssä Kilpailun vi ana kalenteriin KITIssä henkilö, jlla n jäsenrekisterin ylläpitäjän

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELI

VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELI Liite 20 Opetus- ja kasvatuslautakunta 18.11.2015 Ulvilan kaupunki VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELI Päiväktihidn sääntökirja 2016 Sisältö 1. PALVELUSETELI... 4 2. SÄÄNTÖKIRJA... 4 3. MÄÄRITELMÄT... 4 4.

Lisätiedot

Tilaustenhallinnan kokonaispalvelu 9.2 Tilha-ohje toimittajille

Tilaustenhallinnan kokonaispalvelu 9.2 Tilha-ohje toimittajille Valtiknttri Asiakirja 1 (17) Hallinnn hjaus Valtiknttri 28.9.2011 Tilaustenhallinnan kknaispalvelu 9.2 Tilha-hje timittajille Sörnäisten rantatie 13, Helsinki PL 18, 00054 VALTIOKONTTORI Puh. (09) 77251,

Lisätiedot

OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA

OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA elkuu 2015 OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA OPPILAAN SÄÄNNÖLLISEN KOULUNKÄYNNIN TURVAAMINEN JA TUKEMINEN Kulun aikuisten tehtävä n tukea tasapulisesti jkaista ppilasta tämän kasvussa ja kehityksessä

Lisätiedot

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA HELSINGIN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA HELSINGIN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3 Sisällysluettel 1 Menettelytapahje ja sen käyttö... 2 2 Hankinta... 2 2.1 Urakan valmistelu ja kilpailutus... 2 2.2 Tarjus... 3 2.3 Tilaus... 3 2.4 Lisä- ja muutstyöt... 3 3 Valvnta... 4 4 Vastaantt...

Lisätiedot

Tulityöt: järjestäminen ja suunnittelu

Tulityöt: järjestäminen ja suunnittelu Tulityöt: järjestäminen ja suunnittelu 2012 Tulitöitä vat kaikki työt, jssa n syttymän aiheuttaja (esim. kipinöinti, hitsaus, avtuli, kuuma ilma) sekä ympäristössä leva palvaara Tulityökrtti ei le lakisääteinen,

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.10.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.10.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Aika 20.10.2014 kl 17:15-18:36 Paikka Perheasiain neuvttelukeskus Osallistujat Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjhtaja Andreassn, Kari Hankela, Jussi

Lisätiedot

ROUTE 66 Mobile 7. Ensimmäinen GPS-navigointiratkaisu autoon Symbian S60 älypuhelinta varten. Käyttöohje Versio 1.6 Toukokuu 2006

ROUTE 66 Mobile 7. Ensimmäinen GPS-navigointiratkaisu autoon Symbian S60 älypuhelinta varten. Käyttöohje Versio 1.6 Toukokuu 2006 Ensimmäinen GPS-navigintiratkaisu autn Symbian S60 älypuhelinta varten Käyttöhje Versi 1.6 Tukkuu 2006 ROUTE 66: Best by a Mile! Cpyright 1993-2006 ROUTE 66. Kaikki ikeudet pidätetään. ROUTE 66 ja ROUTE

Lisätiedot

VAIKEAVAMMAISTEN KULJETUSPALVELUN MYÖNTÄMISPERUSTEET SUONENJOEN KAUPUNGISSA 1.10.2014 ALKAEN 1. YLEISTÄ

VAIKEAVAMMAISTEN KULJETUSPALVELUN MYÖNTÄMISPERUSTEET SUONENJOEN KAUPUNGISSA 1.10.2014 ALKAEN 1. YLEISTÄ SUONENJOEN KAUPUNKI VAIKEAVAMMAISTEN KULJETUSPALVELUN MYÖNTÄMISPERUSTEET SUONENJOEN KAUPUNGISSA 1.10.2014 ALKAEN 1. YLEISTÄ Kuljetuspalveluja myönnetään hakemuksesta sellaiselle vaikeavammaiselle henkilölle,

Lisätiedot

KTJkii-aineistoluovutuksen tietosisältö

KTJkii-aineistoluovutuksen tietosisältö KTJkii-aineistluvutuksen tietsisältö 2008-02-12 Versi 1.05 2009-02-10 Versi 1.06 2010-02-16 Versi 1.07 2011-02-14 Versi 1.08 2012-02-13 Versi 1.09 2013-02-25 Versi 1.10 2014-02-10 Versi 1.11 Yleistä Ominaisuustietjen

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNÖT

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNÖT 5_ FI_Annex III_mnbeneficiary_updated_with_v300714 I. JOHDANTO LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNÖT Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululukissa. Nämä

Lisätiedot

Ohje viranomaisille 8/2012 1 (6)

Ohje viranomaisille 8/2012 1 (6) Ohje viranmaisille 8/2012 1 (6) Dnr 7845/06.10.06.00/2012 Jakelussa mainituille Tupakkalaki ulkalueilla järjestettävissä yleisötilaisuuksissa Taustaa Tämä hje n päivitys Ssiaali- ja terveysalan lupa- ja

Lisätiedot

ARVOPAPERIEN KAUPANKÄYNTISÄÄNNÖT. Nasdaq Nordic -säännöt, VERSIO 2.7

ARVOPAPERIEN KAUPANKÄYNTISÄÄNNÖT. Nasdaq Nordic -säännöt, VERSIO 2.7 NASDAQ OMX HELSINKI OY 1 (78) Tämä asiakirja sisältää valtivarainministeriön vahvistamat arvpaperien kaupankäyntisäännöt. Säännöt n kirjitettu teknisesti myös Nasdaq Nrdic -pörssien yhteisen sääntökirjan

Lisätiedot

DYNAFLEET ja NAVIGOINTI

DYNAFLEET ja NAVIGOINTI Sivu 1/27 DYNAFLEET ja NAVIGOINTI Jälkimarkkina-asennus Dynafleet auttaa kuljetusyrityksiä pitämään kuljetustehtävät ja ajneuvkalustn hallinnassa. Dynafleet n yritysten tuttavuuden kehittämiseen tarkitettu

Lisätiedot

ARVOPAPERIEN KAUPANKÄYNTISÄÄNNÖT. NASDAQ OMX Nordic -säännöt, VERSIO 2.0

ARVOPAPERIEN KAUPANKÄYNTISÄÄNNÖT. NASDAQ OMX Nordic -säännöt, VERSIO 2.0 NASDAQ OMX HELSINKI OY 1 (78) Tämä asiakirja sisältää valtivarainministeriön vahvistamat arvpaperien kaupankäyntisäännöt. Säännöt n kirjitettu teknisesti myös NASDAQ OMX Nrdic -pörssien yhteisen sääntökirjan

Lisätiedot

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa.

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa. FINLAND_Decisin_Making_March_3_4cuntry_study(1) Tämä kysely n sa neljän maan vertailututkimusta, jssa tutkitaan päätöksenteka lastensujelussa Nrjassa, Sumessa, Englannissa ja Yhdysvallissa. Samat kysymykset

Lisätiedot

Domperidonin hyväksytyt käyttöaiheet, jotka on lueteltu alkuperäisvalmisteen CDS-asiakirjassa, ovat seuraavat:

Domperidonin hyväksytyt käyttöaiheet, jotka on lueteltu alkuperäisvalmisteen CDS-asiakirjassa, ovat seuraavat: Liite II Tieteelliset jhtpäätökset ja perusteet myyntilupien peruuttamiselle tai myyntilupien ehtjen muuttamiselle sveltuvin sin sekä yksityiskhtainen selvitys lääketurvallisuuden riskinarviintikmitean

Lisätiedot

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA KAUNIAISTEN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA KAUNIAISTEN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3 VESIHUOLLON RAKENNUTTAMISEN ERITYISPIIRTEET Sisällysluettel 1 Menettelytapahje ja sen käyttö... 2 2 Hankinta... 2 2.1 Urakan valmistelu ja kilpailutus... 2 2.2 Tarjus... 3 2.3 Tilaus... 3 2.4 Lisä- ja

Lisätiedot

Opiskeluoikeusohje. 1 Ohjeen tarkoitus. Tämä ohje perustuu seuraaviin ammattikorkeakoulun toimintaa ohjaaviin säädöksiin:

Opiskeluoikeusohje. 1 Ohjeen tarkoitus. Tämä ohje perustuu seuraaviin ammattikorkeakoulun toimintaa ohjaaviin säädöksiin: Opiskeluikeushje Ohje piskeluikeudesta perustuu allaleviin säädöksiin ja sen tarkituksena n sveltaa säädöksiä Metrplia Ammattikrkeakulun pintasiissa, tukea Metrplian yhtenäisiä timintatapja ja piskeluun

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 12.5.2014

NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 12.5.2014 NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 12.5.2014 BDO Oy Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki Keskus 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bd.fi BDO Oy, a limited liability cmpany

Lisätiedot

GOLFMATKA PRAHA KEVÄT 2015/SS

GOLFMATKA PRAHA KEVÄT 2015/SS Glf Resrt Knpiste GOLFMATKA PRAHA KEVÄT 2015/SS KOSKI ARI Henkilömäärä: Nimi: 5 + PRO KOSKI ARI Sähköpsti: ari.kski@utlk.cm FINNAIRIN SUORAT LENNOT Lähtöpäivä Lähtöaika Saapuminen Lennn numer Reitti 26.4.2015

Lisätiedot

HENKKARIKLUBI. Mepco HRM uudet ominaisuudet vinkkejä eri osa-alueisiin 1 (16) 28.5.2015. Lomakkeen kansiorakenne

HENKKARIKLUBI. Mepco HRM uudet ominaisuudet vinkkejä eri osa-alueisiin 1 (16) 28.5.2015. Lomakkeen kansiorakenne 1 (16) Mepc HRM uudet minaisuudet vinkkejä eri sa-alueisiin Khta: Kuvaus: Lmakkeen kansirakenne Lmakkeen kansirakenne Lmakkeet vidaan kategrisida tiettyyn lmakekategriaan. Tämä helpttaa käyttäjiä hakemaan

Lisätiedot

Aloite toimitusvelvollisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta

Aloite toimitusvelvollisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta SÄHKÖKAUPPA ALOITE 1(5) Heinimäki, Leht 19.6.2014 Työ- ja elinkeinministeriö Art Rajala Alite timitusvelvllisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta Energiatellisuus ry ehdttaa muutsta timitusvelvllisen

Lisätiedot

Tarjottujen laitteiden tulee olla yhteensopivia lentoaseman pilottiin osoittamien laitteiden ja ohjelmistojen

Tarjottujen laitteiden tulee olla yhteensopivia lentoaseman pilottiin osoittamien laitteiden ja ohjelmistojen UBIIKKI HELSINKI-VANTAA, PILOTTI 2 VAIHTOMATKUSTAJAPROSESSIN OHJAUS Airprt Cluster Finland pyytää tarjustanne tämän tarjuspyynnön mukaisesti Helsinki-Vantaan lentasemalla piltitavasta visuaalisesta matkustajahjauskrtista

Lisätiedot

Hoitopalkkion korotus lapsen tavanomaista suuremman hoitoisuuden perusteella:

Hoitopalkkion korotus lapsen tavanomaista suuremman hoitoisuuden perusteella: 1 Limaan kaupunki PALKKIOT JA KULUKOR VAUS 1.1.2014 ALKAEN LASTENSUOJELULAIN MUKAISESSA PERHEHOIDOSSA HOITOPALKKIO Perushitpalkki 1240 41,33 Hitpalkkin vähimmäismäärä 1.1.2014 alkaen 679,71 22,66 Hitpalkkin

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI REKISTERISELOSTE Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut Psykososiaalinen oppilashuolto Henkilötietolaki (523/99) 10, 24

IMATRAN KAUPUNKI REKISTERISELOSTE Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut Psykososiaalinen oppilashuolto Henkilötietolaki (523/99) 10, 24 1 IMATRAN KAUPUNKI REKISTERISELOSTE Hyvinvintipalvelut Lasten ja nurten palvelut Psykssiaalinen ppilashult Henkilötietlaki (523/99) 10, 24 Tarkitettu asiakkaille Laatimispvm: 30.10.2014 1. REKISTERIN NIMI

Lisätiedot

Hävitä kaikki käyttämättömät säiliöt, joita tämä markkinoilta poistaminen koskee.

Hävitä kaikki käyttämättömät säiliöt, joita tämä markkinoilta poistaminen koskee. 5.7.2013 Medtrnic-viite: FA586 Hyvä Paradigm-insuliinipumpun käyttäjä Tällä kirjeellä ilmitamme, että Medtrnic MiniMed pistaa vapaaehtisesti markkinilta Paradigminsuliinipumpuissamme käytettävien MMT-326A-mallin

Lisätiedot

7920/16 mn/sj/vb 1 DG F 2C

7920/16 mn/sj/vb 1 DG F 2C Eurpan uninin neuvst Bryssel, 14. huhtikuuta 2016 (OR. en) Timielinten välinen asia: 2012/0011 (COD) 7920/16 ILMOITUS Asia: Äänestystuls VOTE 18 INF 61 PUBLIC 20 CODEC 450 Eurpan parlamentin ja neuvstn

Lisätiedot

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä.

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä. KITI - kilpailu anmuksesta ajn Ohjeistus kilpailujen anmisesta ja mukkaamisesta KITIssä. Kilpailun anminen kalenteriin KITIssä Kilpailun vi ana kalenteriin KITIssä henkilö, jlla n jäsenrekisterin ylläpitäjän

Lisätiedot

AvoHILMO-aineistojen mukainen hoitoonpääsyn odotusaika raportti

AvoHILMO-aineistojen mukainen hoitoonpääsyn odotusaika raportti 1 AvHILMO-aineistjen mukainen hitnpääsyn dtusaika raprtti 26.5.2014 Käyttöhjeisiin n kttu lyhyesti keskeisiä asiita AvHILMO aineiststa kstetuista perusterveydenhulln hitnpääsyn raprteista, niissä liikkumisesta,

Lisätiedot

VASTAUS 85 Toimittajien huoltomiehillä tulee olla sähköasennuksiin tarvittavat koulutukset sekä toimintaan kuuluvat oikeudet sekä kortit.

VASTAUS 85 Toimittajien huoltomiehillä tulee olla sähköasennuksiin tarvittavat koulutukset sekä toimintaan kuuluvat oikeudet sekä kortit. LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN Lisäkysymyksiä ja vastauksia 1 (5) SIIVOUSAINEET JA -VÄLINEET TARJOUSPYYNTÖ nr 20/2012, 15.8.2012 KYSYMYS 83 Js peritään rahti "pudtusmaksuna", nk tämä vaikuttava tekijä

Lisätiedot

Fysiikan labra Powerlandissa

Fysiikan labra Powerlandissa Fysiikan labra Pwerlandissa Bumper Cars Bumper Cars n suuri autrata jka spii niin vanhille kuin nurillekin kuljettajille. Autt vat varustetut turvavöin ja autja vi ajaa yksin tai pareittain. Lievemmät

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ Puitesopimus 2015-2016

TARJOUSPYYNTÖ Puitesopimus 2015-2016 1(9) 25.03.2015 Saarijärven kaupunki / tuttajapalvelut Perusturvaliikelaits Saarikka SSYP Kiinteistöt Oy TARJOUSPYYNTÖ Puitespimus 2015-2016 Tuntivelitusphjaiset rakennus-, sähkö-, LV- ja IV-työt Pyydämme

Lisätiedot

Opetushallitus pyytää tarjoustanne tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Opetushallitus pyytää tarjoustanne tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. OPETUSHALLITUS TARJOUSPYYNTÖ TEKNINEN IT-KONSULTOINTI Sivu 1 Dnr 21/021/2011 Hajautetun hjelmisttutantprsessin hjauspalvelut (Dnr 21/021/2011) 1. PERUSTIEDOT Opetushallitus pyytää tarjustanne tämän tarjuspyynnön

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

1. JOHDANTO Tähän tiedotteeseen on koottu sijoituspalvelulain ja sen nojalla annetun viranomaissääntelyn mukaiset tiedot

1. JOHDANTO Tähän tiedotteeseen on koottu sijoituspalvelulain ja sen nojalla annetun viranomaissääntelyn mukaiset tiedot 1. JOHDANTO Tähän tiedtteeseen n kttu sijituspalvelulain ja sen njalla annetun viranmaissääntelyn mukaiset tiedt a) Privanet Capital Markets Oy:stä ja sen sidnnaisasiamiehistä; b) asiakkaille tarjttavista

Lisätiedot

Porrastuotejärjestelmät

Porrastuotejärjestelmät Prrastutejärjestelmät 2.7.2014 Sisällysluettel 1. Sveltamisala... 2 2. Tutekuvaus... 2 3. Tutteen vaatimukset... 2 4. Suritustasn pysyvyyden arviinti ja varmentaminen... 2 4.1. Lähtötietjen tarkastus...

Lisätiedot

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA 1 (6) Vivi 1110/230/2013 DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA [Liikesalaisuudet merkitty hakasulkein]

Lisätiedot

VANHUSTENHUOLLON TIETOJÄRJESTELMÄ

VANHUSTENHUOLLON TIETOJÄRJESTELMÄ TARJOUSSAATE 47576 1 (1) Turun kaupungin ssiaalikeskus Itäinen avpalvelutimist Vs. avpalvelujhtaja Taina Kaila Nisse Kavn katu 3 20610 TURKU antti.nieminen@turku.fi taina.kaila@turku.fi Viite Lgica Sumi

Lisätiedot

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys Aktia-knsernin palkka- ja palkkiselvitys Tämä selvitys nudattaa hallinnintikdin (1.10.2010) susitusta 47, jnka mukaan Aktian tulee selvittää Aktia Pankki Oyj:n (Aktia) timitusjhtajalle, muulle knserninjhdlle,

Lisätiedot

Muutokset asetukseen ajoneuvon käytöstä tiellä, ajoneuvon tai yhdistelmän käyttöä koskevat säännöt

Muutokset asetukseen ajoneuvon käytöstä tiellä, ajoneuvon tai yhdistelmän käyttöä koskevat säännöt Tiedte 1(5) 24.2.2017 Muutkset asetukseen ajneuvn käytöstä tiellä, ajneuvn tai yhdistelmän käyttöä kskevat säännöt Asetusta ajneuvn käytöstä tiellä 1257/1992 (käyttöasetus) n muutettu asetuksella 47/2017

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUKI SOITESSA

OMAISHOIDON TUKI SOITESSA OMAISHOIDON TUKI SOITESSA Omaishidn tuen määritelmä Laissa (Laki maishidn tuesta 2.12.2005/937) n määritelty seuraavasti; Omaishit n iäkkään, vammaisen tai sairaan henkilön hidn järjestämistä

Lisätiedot

Melonta- ja soutuliiton yleisiä periaatteita koskien valintoja

Melonta- ja soutuliiton yleisiä periaatteita koskien valintoja Sumen melnta- ja sutuliitt ry 20.2.2014 Melnta- ja sutuliitn yleisiä periaatteita kskien valintja a. Valinnat ja taludellinen tuki Valinnat hyväksyy SMSL:n Kilpailu- ja valmennusvalikunta lajivastaavan

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

Tunnistetietojen merkitseminen tarkentaviin VES- /TES -asiakirjoihin ja asiakirjojen toimittaminen Valtiokonttoriin

Tunnistetietojen merkitseminen tarkentaviin VES- /TES -asiakirjoihin ja asiakirjojen toimittaminen Valtiokonttoriin Kumttu 9.12.2015 hjeella Valtiknttri Ohje 1 (5) VK/1043/00.01/2015 Hallinnn hjaus 11.2.2011 Dnr 88/03/2011 Valtin virastt ja laitkset Tunnistetietjen merkitseminen tarkentaviin VES- /TES -asiakirjihin

Lisätiedot

Opetushallitus pyytää tarjoustanne tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Opetushallitus pyytää tarjoustanne tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. OPETUSHALLITUS TARJOUSPYYNTÖ TEKNINEN IT-KONSULTOINTI Sivu 1 Ohjelmist- ja järjestelmätestauspalvelut (Dnr 32/021/2011) 1. PERUSTIEDOT Opetushallitus pyytää tarjustanne tämän tarjuspyynnön ja sen liitteiden

Lisätiedot

SAAPUNUT... /... /... PL29 00023 Valtioneuvosto Dnro... mdvmhku8uepon2hatzdzzkaiatq=

SAAPUNUT... /... /... PL29 00023 Valtioneuvosto Dnro... mdvmhku8uepon2hatzdzzkaiatq= KOULUTUSKESKUS SALPAUS J'"',;;.. :2fJ1 ~ Opetus- ja kulttuuriministeriö SAAPUUT. / /.. PL29 00023 Valtineuvst Dnr.. Päijät-Hämeen kulutusknserni Paasikiven katu 7 15110LAHTI TIEDOKSI j(an nl /c"-. kuus;",

Lisätiedot

Läsnä Seppänen Hannes puheenjohtaja Matero Riina-Maria talouspäällikkö, sihteeri. Juntunen Johanna varajäsen Kinnunen Pirjo-Riitta jäsen Köngäs Martti

Läsnä Seppänen Hannes puheenjohtaja Matero Riina-Maria talouspäällikkö, sihteeri. Juntunen Johanna varajäsen Kinnunen Pirjo-Riitta jäsen Köngäs Martti 1(5) Aika Keskiviikkna 30.3.2016 kl 17 Paikka Seurakuntasali, Pulanka Läsnä Seppänen Hannes puheenjhtaja Mater Riina-Maria taluspäällikkö, sihteeri Milanen Erkki varapuheenjhtaja Herukka Terttu Juntunen

Lisätiedot

LISÄYS EHDOTUKSEEN PÖYTÄKIRJAKSI 1 Asia: Euroopan unionin neuvoston istunto (TALOUS- ja RAHOITUSASIAT) Luxemburg, 7.

LISÄYS EHDOTUKSEEN PÖYTÄKIRJAKSI 1 Asia: Euroopan unionin neuvoston istunto (TALOUS- ja RAHOITUSASIAT) Luxemburg, 7. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 26. kesäkuuta 2006 (01.08) (OR. fr) 10225/06 ADD 1 PV/CONS 32 ECON 205 LISÄYS EHDOTUKSEEN PÖYTÄKIRJAKSI 1 Asia: Eurpan uninin neuvstn 2734. istunt (TALOUS- ja RAHOITUSASIAT)

Lisätiedot

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 1(5) HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 YLEISTÄ Liikunnallisen iltapäivätiminnan kehittämishankkeiden tukemiseen liittyviä valtinavustuksia jaettaessa

Lisätiedot

Nämä sopimusehdot yhdessä vakuutuskirjan kanssa määrittävät vahinkovakuutuksen ja vahinko- ja varkausvakuutuksen vakuutusturvan sisällön.

Nämä sopimusehdot yhdessä vakuutuskirjan kanssa määrittävät vahinkovakuutuksen ja vahinko- ja varkausvakuutuksen vakuutusturvan sisällön. Vahinkovakuutus ( Accidental Damage Protection) tai Vahinko- ja varkausvakuutus (Accidental Damage with Theft Protection) Vakuutusehdot Nämä sopimusehdot yhdessä vakuutuskirjan kanssa määrittävät vahinkovakuutuksen

Lisätiedot

KAKSIKÄYTTÖTUOTTEIDEN VIENTIVALVONTA ASIOINTIPALVELUN AVULLA

KAKSIKÄYTTÖTUOTTEIDEN VIENTIVALVONTA ASIOINTIPALVELUN AVULLA ULKOASIAINMINISTERIÖ 10.1.2014 1(5) OHJE KAKSIKÄYTTÖTUOTTEIDEN VIENTIVALVONTA ASIOINTIPALVELUN AVULLA Kaksikäyttötutteiden vientivalvntaan liittyvät ilmitukset ja hakemukset jätetään sähköisiä lmakkeita

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1 Ajankhtaiskatsaus, Pelttuki 2016.1 Sftsal Oy huhtikuu 2016 Seuraa Pelttuen alkuruudun Tiedtteet-timinta ja sivustn www.sftsal.fi ajankhtaistiedtteita! Lyhyesti Muista palauttaa 5 vuden viljelysuunnitelma

Lisätiedot

- Lähettää kasvulohkotiedot sähköiseen tukihakuun tai tulostaa paperille. - Lähettää kylvöalailmoituksen tiedot sähköiseen tukihakuun

- Lähettää kasvulohkotiedot sähköiseen tukihakuun tai tulostaa paperille. - Lähettää kylvöalailmoituksen tiedot sähköiseen tukihakuun 1 Sähköinen tukihaku Pelttuki-hjelmalla 8.4.2014, hjelmaversi 2014.11 Yleiskuvaus Pelttuki-hjelmasta n lemassa kaksi eri laajuista versita, maksullinen Pelttuki Pr ja ilmaiseksi käyttöön saatava Pelttuki

Lisätiedot

TURVALLISEN OPISKELUYMPÄRISTÖN EDISTÄMINEN JA SORA- LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KEMI-TORNION AMMATTIKOR- KEAKOULUSSA

TURVALLISEN OPISKELUYMPÄRISTÖN EDISTÄMINEN JA SORA- LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KEMI-TORNION AMMATTIKOR- KEAKOULUSSA TURVALLISEN OPISKELUYMPÄRISTÖN EDISTÄMINEN JA SORA- LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KEMI-TORNION AMMATTIKOR- KEAKOULUSSA Ammattikrkeakulun hallitus hyväksynyt 28.8.2013 2 Sisällysluettel Jhdant... 3 1. Kaikkia

Lisätiedot

OHJE ASIAKASKUTSUJÄRJESTELMÄ EVENTALEN KÄYTTÖÖN Yleisesittely

OHJE ASIAKASKUTSUJÄRJESTELMÄ EVENTALEN KÄYTTÖÖN Yleisesittely OHJE ASIAKASKUTSUJÄRJESTELMÄ EVENTALEN KÄYTTÖÖN 20.9.2017 Yleisesittely Vit lähettää asiakaskutsut asiakkaillesi sähköpstilla tai tulstaa kutsut ja lähettää ne pstitse. Kutsun paperikk n A4. Kutsu vi lla

Lisätiedot

PERIAATTEITA VIKA- JA HÄIRIÖTILAN- TEIDEN SELVITTÄMISEKSI

PERIAATTEITA VIKA- JA HÄIRIÖTILAN- TEIDEN SELVITTÄMISEKSI SÄHKÖVERKKO EL 12.11.2008 Muisti Periaatteita vika ja häiriötilanteiden selvittämiseksi PERIAATTEITA VIKA- JA HÄIRIÖTILAN- TEIDEN SELVITTÄMISEKSI 2008 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...3 2 VIKA- JA HÄIRIÖTILANTEET...4

Lisätiedot

Tuikki.fi ohjeistus Sisältö

Tuikki.fi ohjeistus Sisältö Tuikki.fi hjeistus Sisältö Yleistä Rekisteröinti Sisäänkirjautuminen Unhditk salasanan timint Saalispalaute rekisteröityneelle käyttäjälle Saalispalaute ilman sisäänkirjautumista Prfiili Päiväkirjani Valkuvat

Lisätiedot

Ohjelmistokäsikirja. GoPal Navigator -versio 4

Ohjelmistokäsikirja. GoPal Navigator -versio 4 Ohjelmistkäsikirja GPal Navigatr -versi 4 GPal Navigatr -versi 4 Sisällysluettel LUKU 1. JOHDANTO... 1 Tervehdys...1 CD/DVD-levyn sisältö...1 Järjestelmävaatimukset...3 Käytännöt tässä käsikirjassa...3

Lisätiedot