Maksuperusteena on /tn kuljetusreiteittäin.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maksuperusteena on /tn kuljetusreiteittäin."

Transkriptio

1 PALVELUHANKINNAN SISÄLTÖ 1. Kohde Tässä palveluhankinnan sisällössä esitetyt asiat ovat toimeksiantoon sisältyviä minimivaatimuksia, joiden mukaisesti kuljetusliike tarjouksen tekemällä sitoutuu toimeksiannon toteuttamaan. Voittanut kuljetusliike velvoitetaan hyväksymään tämä palveluhankinnan sisältö sopimukseen sellaisenaan. Mikäli tässä hankinnan sisällössä tai sopimuksessa ei ole toisin sovittu, noudatetaan Julkisten Hankintojen Palveluiden Yleisiä Sopimusehtoja JYSE 2014 Palvelut POLTETTAVAN JÄTTEEN JA POHJAKUONAN SIIRTOKULJETUS PH002/2014/IL 1.1. Tiivistelmä toimeksiannon sisällöstä Alueelliset jäteyhtiöt Botniarosk Oy Ab, Millespakka Oy, Lakeuden Etappi Oy, Stormossen Ab Oy ja Vestia Oy omistavat Westenergy Oy:n jätevoimalan Mustasaaressa. Jätevoimala hyödyntää jäteyhtiöiden polttokelpoisen jätteen kaukolämmöksi ja sähköksi. Toimeksianto sisältää jätteen kuormaamisen neljän eri jäteyhtiön toimipaikassa, kuljettamisen jätevoimalaan ja purkamisen vastaanottobunkkeriin sekä kuonan kuljettamisen jätevoimalasta näissä asiakirjoissa mainittuun jäteyhtiöön ja kuonan purkamisen käsittelykentälle. Sopimus on viisivuotinen. Jätettä kuljetetaan n tn ja kuonaa n tn vuodessa. Maksuperusteena on /tn kuljetusreiteittäin. Kuljetusliikkeelle annetaan mahdollisuus suunnitella logistiikka parhaaksi katsomallaan tavalla. Tarjouspyyntöasiakirjoissa mainitut seikat on kuitenkin täytettävä.

2 2. Tilaajaorganisaatio 2.1. Hankintayksikkö Lakeuden Etappi Oy (Etappi) Laskunmäentie Pojanluoma 2.2. Jäteyhtiöt, jätteen noutopaikat Botniarosk Oy Ab (Botniarosk) Horontie Teuva Millespakka Oy (Millespakka) Kyyjärventie 1054, Alajärvi Vestia Oy (Vestia) Vestianväylä Ylivieska Lakeuden Etappi Oy Laskunmäentie Pojanluoma 2.3. Jätevoimala, purkupaikka. pohjakuonan kuormauspaikka Westenergy Oy (Westenergy) Energiatie Koivulahti 2.4. Pohjakuonan siirtokuormauspaikka (mikäli kuljetusliike haluaa siirtokuormata) Stormossen Ab Oy Stormossenintie Koivulahti 2.5. Pohjakuonan purkupaikka Lakeuden Etappi Oy Laskunmäentie Pojanluoma

3 3. Toiminta-alue Toimialueena on kohdassa 2 mainittujen jäteyhtiöiden toimialue. 4. Toimeksiannon suorittaminen Jäteyhtiöt vastaanottavat ja keräävät jätettä pääasiassa toimialueeltaan. Erityyppiset jätteet ohjataan jätekeskuksissa eri varastopaikkoihin. Tämän hankinnan piiriin kuuluvat poltettavat jätteet ohjataan siirtokuormaushalliin, tai muuhun jäteyhtiön käyttämään varastopaikkaan. Hallissa tai varastoalueella on asfaltti-, betoni- tai muu vastaava pinta. Kuljetettava poltettava jäte sisältää pääsääntöisesti yhdyskunta- ja rakennusjätettä sekä teollisuuden jätteitä soveltuvilta osin. Kuljetettavan jätteen noutopaikoittain painotettu keskimääräinen tilavuusmassa vuoden tarkastelujaksolla on ollut 270 kg / m 3 Jätteen tilavuusmassa saattaa vaihdella kuormaustavasta, jätteen koostumuksesta, olosuhteista ja vuodenajoista riippuen. Kuonan ominaismassa on n kg/m 3. Tarkastelujaksolla 34 % kuormista on ajettu koukkuautolla 3 * 30 m 3 ja 66 % sivukippiautolla 150 m 3. Massatiedot eivät ole tilaajaa sitovia Kuljetusliikkeen tehtävä Kuljetusliikkeen tehtävänä on kuormata kohdassa 2 mainittujen yhtiöiden jätekeskuksiinsa keräämä poltettava jäte sekä kuljettaa se jätevoimalaan ja purkaa kuorma bunkkeriin. Kuljetusliikkeen tehtävänä on kuljettaa jätevoimalassa siirtolavoille kuormattu pohjakuona Etappiin ja purkaa se käsittelyalueelle. Kuonalavoilla voidaan kuljettaa paluukuormina jätettä. Kuona voidaan vaihtoehtoisesti siirtokuormata Stormossenilla toiseen ajoneuvoon.

4 4.2. Toimeksiannon reunaehdot Jäteyhtiöt eivät pysty välittömästi vaikuttamaan asiakkailtaan vastaanotettavaan jätemäärään, vaan jätettä vastaanotetaan vuodenaikojen mukaan vaihtelevia määriä. Jäteyhtiöillä on siirtokuormauspaikat, joihin jäte kerätään. Siirtokuormauspaikka on kullakin yhtiöllä omaan toimintaan sovitettu sijainniltaan, kooltaan ja rakenteeltaan. Jätevoimalassa on vastaanottobunkkeri, johon sopii noin tn. Voimalaitos käyttää jätepolttoainetta noin 20 tn/h ja tuottaa kuonaa noin 4 tn/h. Kuljetusliike kuljettaa jätteet ajosuunnitelman mukaisesti. Ajosuunnitelmaa mukautetaan tilanteen mukaan siten, että varastot pysyvät hallinnassa. Muutoin kuljetusliike voi suunnitella kuljetukset haluamallaan tavalla logistisesti tehokkaaksi kokonaisuudeksi. Reunaehtoja on kuvattu tarkemmin kohdissa Nouto- ja purkupaikat Botniarosk Seuraavassa on kuvattu periaatteellisella tasolla nouto- ja purkupaikat. Noutopaikoissa on kuvatun kokoinen varastotila siirtokuormattavalle jätteelle. Kuljetusliikkeellä on mahdollisuus käyttää varastotilaa hyväkseen kuljetusten järjestelyssä. Yhtiöiden vastaanottama jätemäärä on mainittu kohdassa 4.4. Kuljetusliike vastaa siitä, että varasto ei täyty kapasiteetin yli. Kuljetusliikkeen on pyrittävä siihen, että jäte-erien varastointi aika on mahdollisimman lyhyt. Kuormat on punnittava sekä kuormauspaikoilla, että purkupaikalla toimipaikkakohtaisten ohjeiden mukaisesti. Kaikissa paikoissa on ajoneuvovaaka käytettävissä. Kuormauspaikkana toimii betonilattiainen ja peltiseinäinen siirtokuormaushalli. Välivarasto muodostuu hallin seinistä ja siirrettävillä betonielementeillä rajatusta varastotaskusta, täyttökorkeus

5 2-3 m, pinta-ala n. 150 m 2. Kuormaus tapahtuu hallissa sisällä, yhdistelmän kääntäminen vetoauton ja perävaunun kuormauksen välissä saattaa olla tarpeen. Poikkeustapauksissa voidaan lastaus suorittaa hallin edessä asfaltoidulla piha-alueella. Halli on vapaalta lattiaosaltaan n. 24 m leveä ja 15 m syvä, pitkä sivu on varustettu 2 rullaovella, ovien vapaa korkeus on n. 10 m ja leveys n. 8 m. Jätettä voi noutaa ympäri vuorokauden, mutta on huomioitava että lumenauraus ja liukkaudentorjunta tehdään aukioloaikoja silmällä pitäen. Kuljetusliike vastaa kuormauksesta ja sen siisteydestä niin, että jätettä ei jää varastotaskun ulkopuolelle kuormauksen yhteydessä Millespakka Siirtokuormaushallin välivaraston kapasiteetti on noin 100 tn, jonka puitteissa kuljetusliikkeen on mahdollista toimia. Kuljetusliikkeen on huolehdittava siitä, että varastossa olevien jäte-erien maksimi viipymä siirtokuormaushallissa on 6 vrk. Kuormauspaikkana toimii asfalttipohjainen ja peltiseinäinen siirtokuormaushalli. Kuormaus tapahtuu hallin edessä asfaltoidulla pihaalueella. Halli on n.12 m leveä ja 20 m syvä, varustettuna 2 rullaovella päädyssä, ovien vapaa korkeus on n. 5 m ja leveys n. 6 m. Jätettä voi noutaa ympäri vuorokauden, mutta lumityöt ja liukkauden torjunta tehdään vain aukioloaikoja silmällä pitäen. Kuljetusliike vastaa kuormauksesta ja sen siisteydestä niin, että jätettä ei jää varaston ulkopuolelle kuormauksen yhteydessä. Kuormauksen tapahtuessa jätteenkäsittelyaseman aukioloaikana ovat kuormia tuovat jäteautot etuoikeutettuja purkamaan kuormansa ensin. Kuormien purkaminen ja kuormaaminen samanaikaisesti ei ole mahdollista. Välivaraston kapasiteetti on noin 100 tonnia, jonka puitteissa kuljetusliikkeen on mahdollista toimia. Kuljetusliikkeen on huolehdittava siitä, että mikään jäte-erä ei jää siirtokuormauspaikalle yli 6 vrk:ksi Vestia Kuormauspaikkana toimii asfalttipohjainen siirtokuormaushalli. Halliin sopii moduulimittainen yhdistelmä (25,25 m) pitkittäin sisälle. Kuormaus tehdään hallin sisällä esimerkiksi pyöräkuormaajalla tai kaivinkoneella (vapaa korkeus noin 8 m.) Jätteen kuormaamisen helpottamiseksi varastotilan vähintään yhdellä sivulla on vasteseinä. Poikkeustapauksissa noutopaikkana voi olla siirtokuormaushallin viereinen asfalttikenttä. Kuljetusliike vastaa tällöin siitä, ettei kuormatessa jätteitä leviä ympäristöön.

6 Kuormaaminen on mahdollista, vaikka hallissa olisi samanaikaisesti jätettä tuova auto purkamassa kuormaa, tämä edellyttää varovaisuutta ja yhteistyötä. Saapuva jäteautoliikenne tapahtuu pääasiassa iltapäivisin klo välillä. Muiden asiakkaiden liikenne tapahtuu vain jätekeskuksen aukioloaikoina (tällä hetkellä klo 8-17 välillä). Vestia varaa oikeuden määrittää kuormauksen etusijajärjestystä, mikäli turvallinen työtapa sitä vaatii. Jätteen noutomahdollisuus on ympäri vuorokauden. (24/7). Kuljetusliikkeen on huomioitava, että jätekeskus on avoinna ma - pe Lumenauraus ja liukkaudentorjunta tehdään aukioloajaksi. Siirtokuormaushallin kapasiteetti on maksimissaan noin 200 tn, jonka puitteissa kuljetusliikkeen on mahdollista toimia. Hallin käytössä on huomioitava, että jätteen varastointi voi johtaa haittaeläin ongelmaan. Haittaa ehkäistäkseen urakoitsijan on ajettava halli tyhjäksi vähintään 4 kertaa vuodessa, tarvittaessa useammin. Vestia varaa oikeuden ottaa osan hallista omaan käyttöönsä esimerkiksi esilajittelua varten. Vestia vastaa käyttämästään osuudesta, eikä se häiritse siirtokuormaustoimintaa Lakeuden Etappi Kuormauspaikkana toimii asfalttipohjainen siirtokuormaushalli. Hallin pituus on 30 metriä ja leveys 20 metriä. Hallin toisella reunalla on ovet molemmissa päissä, joten noutavalla ajoneuvolla voidaan ajaa hallin läpi. Hallin vapaa korkeus on minimissään 8 metriä. Jätteen varastotilan kahdelle sivulle on asennettu vasteseinät kuormaamisen helpottamiseksi. Kuormat tehdään pääsääntöisesti hallin sisäpuolella. Poikkeustapauksissa kuormaaminen voidaan tehdä hallin ulkopuolella. Kuormaaminen on mahdollista, vaikka hallissa olisi samanaikaisesti jätettä tuova auto purkamassa kuormaa, tämä edellyttää varovaisuutta ja yhteistyötä. Pohjakuona puretaan kentälle. Kuonan vastaanottokapasiteetissa ei ole rajoituksia. Etapissa on jätteen noutomahdollisuus sekä kuonakuormien purkumahdollisuus ympäri vuorokauden. (24/7). Kuljetusliikkeen on huomioitava, että jätehuoltokeskus on avoinna ma - pe 6:30 19:00. Lumenauraus ja liukkaudentorjunta tehdään aukioloaikoja silmällä pitäen.

7 Westenergy (purkupaikka) Lakeuden Etapin siirtokuormaushallin kapasiteetti on maksimissaan noin 200 tn, jonka puitteissa kuljetusliikkeen on mahdollista toimia. Voimalassa on 5 kpl peräpurkulinjoja ja sivusta ajettaessa paikalle muodostuu yksi sivupurkulinja. Sivustapurkulinja vapautuu, kun on ko. auton vuoro purkaa kuorma, tällöin peräpurkulinjat ovat suljettuina. Perästä purettaessa voi käyttää kulloinkin vapaana olevaa peräpurkulinjaa. Hallin vapaa korkeus 11,00 metriä, ovien 5,00 metriä. Peräpurku Westenergyn purkuhallin pituus on 22,25 metriä topparista, mutta purku voidaan suorittaa myös hallin ovi auki. Sivupurku Purkuhallin leveys 30,00 metriä ja bunkkerin 24,00 metriä (sivupurku), purku voidaan suorittaa hallin ovi auki. Vaikka purkuaukon koko mahdollistaisi koko yhdistelmän purkamisen kerralla, varaudutaan tässä toimeksiannossa siihen, että purku tapahtuu kahdessa vaiheessa, ellei muuta ole purkuhetkellä sovittu. Tämä siksi, että käytännössä osa bunkkerista varataan muunlaiselle tavaralle. Näin ollen sekä vetoauton että perävaunun kuormat puretaan tiettyyn kohtaan eikä koko purkuaukon matkalle. Purku toiminnolle on laitoksella omat ohjausjärjestelmät ja liikenteenohjaus. Sivukippaus tapahtuu ajoneuvon vasemmalle puolelle. Hallin lattiaan on asennettu runkotartuntakoukut ja ketjut, joista on kytkettävä sivupurun yhteydessä ketjut auton ja perävaunun runkoon kippaamisen vakavoittamiseksi. Kuljetusliike vastaa kiinnittämisestä ja irrottamisesta Westenergy (kuonan kuormauspaikka) Kuonaa syntyy noin 4 tn tunnissa (24/7). Kuljetusliikkeen tehtävänä on hakea kuonahallin lähtöovelta kuonalava tyhjättäväksi niin usein, että kuonahallissa on jatkuvasti riittävästi vapaata lavakapasiteettia.

8 Kuonahallissa on 40 kpl koukulla varustettuja lavoja, joiden pituus on 6,0 m ja korkeus 2,85m. Lavan tilavuus on n. 30 m 3 ja lavan massa on arviolta 3,0 tn Syntyvä kuona siirretään kuljettimilla siirtolavalle. Kuonahallissa on ns. stakkeri eli lavanpinoamisjärjestelmä. Kun lava kuljettimen alla on täynnä, siirtää stakkeri täyttyneen kuonalavan automaattisesti pinovarastoon tai lähtöovelle sekä siirtää tyhjän lavan varastoon. Kun lava on käyty tyhjentämässä ja palautettu lähtöovelle, stakkeri siirtää tyhjän lavan pinovarastoon ja tuo pinovarastosta jälleen täyden lavan lähtöovelle. Lavoille täytetään kuljetusliikkeen kanssa sovittu määrä kuonaa (esim. 10tn), jotta lavan massa saadaan kuljetusliikkeelle sopivaksi, tällöin lavan täyttymisaika muuttuu Stormossen Kuljetusliikkeelle annetaan mahdollisuus siirtokuormata kuona siirtolavoilta toiseen kuljetusvälineeseen, mikäli se kuljetusliikkeen logistiikan kannalta nähdään järkeväksi. Kuonien siirtokuormaus on vapaaehtoinen toiminta, eikä siitä makseta erikseen korvausta. Paikka siirtokuormaukselle osoitetaan Stormossenin alueelta noin puolen kilometrin etäisyydeltä kuonalavojen noutopaikasta. Mikäli kuona siirtokuormataan Stormossenin alueella, on siirtokuormaustila 100 tn suuruinen Jätemäärät Vuosittain yhtiöistä toimitetaan jätevoimalaan tn jätettä, jätevoimalasta Etappiin tn kuonaa. Yhtiöiden vastaanottama jätemäärä vaihtelee vuoden sisällä siten, että tammi-maaliskuu on hiljaisin ja touko-kesäkuu vilkkain. Seuraavassa taulukossa on esitetty kuljetettavat jätemäärät paikkakohtaisesti. Taulukossa merkitty tarjouspyyntömäärä on todennäköisin kuljetettava määrä ja se otetaan huomioon tarjousten vertailussa.

9 VUOSIMÄÄRÄ (tn/a) YHTIÖ minimi maksimi TARJOUSPYYNTÖMÄÄRÄ Botnia Millespakka Vestia Etappi YHTEENSÄ Westenergy Tilaaja toimittaa kuljetusliikkeelle ajosuunnitelman, jonka mukaisesti kuljetus hoidetaan. Ajosuunnitelmaan on kirjattu noudettava jätemäärä viikkotasolla. Viikkorytmin on toteuduttava suunnitelman mukaisesti kahden viikon tarkastelujaksoissa ja varastopaikkojen kapasiteetin puitteissa. Kuonan kuljettamisen ajomäärät kuljetusliike organisoi siten, että stakkerissa on aina riittävä määrä tyhjiä lavoja (kts. kohta 4.3.6) 4.5. Ajoneuvokalusto ja kuljettaminen Urakassa käytettävien ajoneuvojen on oltava ehjiä, kyseiseen tehtävään soveltuvia ja täytettävä lakien, asetusten ja määräysten sille asettamat vaatimukset. Ajoneuvosta ei saa olla nestevuotoja. Ajoneuvon kuormatila on oltava ajon aikana suljettu. Vaatimus ei koske kuonan siirtoa voimalasta siirtokuormaukseen Stormossenin osoittamalle siirtokuormauspaikalle. Käytettäessä kuonalavoja kuonan kuljettamiseen siirtokuormauspaikkaa pidemmälle tai jätteenkuljetuksessa on käytettävä lavoissa olevaa hydraulista kuormapeittoa. Hankintayksikkö ei aseta muita vaatimuksia ajoneuvon tyypille, päällirakenteelle tai teknisille ominaisuuksille. Kuljetus suoritetaan sitä koskevan lainsäädännön mukaisesti

10 4.6. Kuormauskalusto ja kuormaaminen 4.7. Kuljettajat Kuljetusliike vastaa jätteen kuormaamisesta. Kuormaajan on osaltaan täytettävä kohdan 4.5. vaatimukset. Kaikissa noutopaikoissa on olemassa kuormauskalustoa sekä Stormossenilla lisäksi koukkulavalaittein varustettu kuorma-auto joko yhtiöiden omana tai alueella toimivan urakoitsijan koneena. Näiden koneiden käyttö ei sisälly tähän toimeksiantoon, vaan kuljetusliike neuvottelee halutessaan erikseen yhtiöiden tai urakoitsijoiden kanssa koneiden käytöstä. Koska kuormattava materiaali on palavaa, pölyävää sekä sellaista, joka tarttuu herkästi koneen rakenteisiin, on koneen kuntoon ja puhtauteen kiinnitettävä huomiota palovaaran minimoimiseksi. Konetta ei saa säilyttää siirtokuormaustiloissa, vaan sen lähellä tilaajan osoittamassa paikassa. Koneen sisäilmanotto on varustettava suodattimin. Kuljetusliikkeellä on oikeus järjestellä materiaalit siirtokuormauspaikalla siten, että kuormaaminen onnistuu helposti ja kuormista saadaan kuljetusliikkeen haluaman kokoisia ja painoisia. Kuitenkin on huomioitava, että siirtokuormauspaikalle on pystyttävä jatkuvasti tuomaan kuormia ja kaikki polttoon menevä materiaali on kuljetettava ilman merkittävää viipymää tai jäte-erää hyljeksimättä. Mikäli kuormauspaikalla on materiaaleja, joiden kuormaaminen käytössä olevalla kalustolla ei onnistu, on niistä ilmoitusvelvollisuus noutopaikan yhteyshenkilölle. Nämä jätteet pyritään kuormaamaan jäteyhtiön avustuksella, esim. kaivinkoneella tms. Tästä ei makseta lisäkorvausta. Jäteyhtiöt tarkastavat vastaanottamansa kuormat. Mikäli tarkastuksesta huolimatta kuljetusliike kuormatessaan havaitsee varastossa jotain polttoon soveltumatonta, on se poistettava, siirrettävä sivuun ja informoitava siitä ko. kuormauspaikan yhteyshenkilöä. Tällaisia jätteitä ovat mm. vaaralliset jätteet, sähkölaitteet ja muut erikseen toimeksiannon aikana annetuissa työohjeissa mainitut jätteet. Tehtävään osallistuvien kuljettajien on oltava ammattitaitoisia ja riittävät koulutukset ja pätevyydet omaavia. Kuljetusliike tai kuljettaja ei saa hyödyntää tai ilmaista muille tietoonsa saamia tilaajaorganisaation toimintamalleja, tai ammatti- ja liikesalaisuuksia.

11 Kuljetusliikkeellä on salassapitovelvollisuus niihin tietoihin, jotka koskevat tilaajan kuljetusliikkeen käyttöön luovuttamia tietoja/tiedostoja. Salassapitovelvollisuus tulee saattaa koko henkilökunnan tietoon. Kuormaus- ja purkupaikoilta tai kuormasta jätemateriaalin ottaminen tai vienti muualle kuin tässä tilaajan osoittamiin paikkoihin on kielletty. Kuormaus- ja purkupaikoilla on toimittava paikkakohtaisten toimintaohjeiden mukaisesti. Toimintaohjeet annetaan kuljetusliikkeelle ennen työn aloittamista. Kuljettajilla on näkyvä kuvallinen tunniste. Myös kuljettajia koskevat kohdassa 6.2 esitetyt vaatimukset 5. Tilaajan ja toimittajan velvollisuudet ja vastuut 5.1 Kuljetusliikkeen velvollisuudet ja vastuut Kuljetusliikkeen yleiset velvollisuudet ja vastuut Kuljetusliikkeellä tarkoitetaan itsenäistä yrittäjää, joka ottaa työn suorittaakseen ja vastaa yritykselle ja työnantajalle kuuluvista velvollisuuksista sekä häneen sopimussuhteessa olevien alihankkijoiden maksuista ja vastaavista velvoitteista. Kuljetusliike vastaa välittömistä omaisuus- ja henkilövahingoista sekä vahingon rajoittamisesta seuraavista kustannuksista, jotka kuljetusliikkeen tai hänen henkilöstönsä toiminnasta aiheutuvat hänelle itselleen, hänen henkilöstölleen, tilaajalle tai kolmannelle osapuolelle. Kuljetusliikkeen velvollisuutena on huoltaa ja kunnossapitää hänen käytössä olevat ajoneuvot, koneet ja laitteet sekä pitää ne lainsäädännön ja käyttötarkoituksen mukaisessa kunnossa. Ajoneuvojen tahallisesta väärinkäytöstä ja huollon laiminlyömisestä johtuvat vahingot on kuljetusliike velvollinen korvaamaan. Kuljetusliike vastaa siitä, että kuljetusliike ja kuljettajat toimivat sekä kuljettajia kohdellaan työntekijää, työn tekemistä ja työn teettämistä koskevan lainsäädännön ja käytettävän työehtosopimuksen mukaisesti. Kuljetusliike vastaa omien koneidensa ja laitteidensa huollosta, korjauksista, poltto- ja voiteluaineista.

12 Tehtävään liittyvät velvollisuudet ja vastuut Tilaajavastuu Kuljetusliike vastaa kuormaus- ja purkupaikkojen siisteydestä ja järjestyksestä oman toimintansa osalta. Kuormauksen aikana maahan ja hallin ulkopuolelle varisseet jätteet on siirrettävä takaisin varastokasaan. Purettaessa bunkkerin reunalle jääneet jätteet on siirrettävä bunkkeriin. Kuljetusliikkeen on sitouduttava noudattamaan tilaajaorganisaatiossa käytössä olevia laatu-, ympäristö- ja toimintajärjestelmiä. Kuljetusliike on velvollinen noudattamaan kuormaus- ja purkupaikoille annettuja lupia ja viranomaismääräyksiä. Kuljetusliike noudattaa omalta osaltaan kuormaus- ja purkupaikoille laadittuja suunnitelmia ja työohjeita. Kuljetusliikkeellä on tarvittavat luvat tämän kuljetustehtävän suorittamiseen tai se sitoutuu hankkimaan luvat mennessä. Kuljetusliike on ilmoittautunut jätetiedostoon tai sitoutuu hoitamaan liittymisen mennessä. Kuljetusliike vastaa työstään tilaajalle ja mahdollisen alihankkijan työstä kuin omastaan. Kuljetusliikkeen on toimitettava tilaajalle ennen toiminnan aloittamista ja sopimuskauden aikana 12 kuukauden välein voimassa olevan tilaajavastuulain mukaiset dokumentit. Toimitettavat dokumentit eivät saa olla 3 kk:ta vanhempia. Sopimuksen tekohetkellä mainitut dokumentit ovat selvitys siitä, onko yritys merkitty ennakkoperintälain (1118/1996) mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain (1501/1993) mukaiseen arvonlisävelvollisten rekisteriin, kaupparekisteriote, todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus taikka selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty, todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty; sekä selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista. Jos palvelua suorittaa kuljetusliikkeeseen työsuhteessa oleva lähetetty (ulkomaalainen) työntekijä, kuljetusliikkeen on toimitettava tilaajalle todistus lähetetyn työntekijän sosiaaliturvan määräytymisestä. Todistus on edellä mainitusta 12 kuukauden määräajasta poiketen toimitettava

13 viipymättä ja joka tapauksessa ennen kuin kyseinen lähetetty työntekijä aloittaa työnteon. Kuljetusliike vastaa myös siitä, että käyttämiensä alihankkijoiden lakisääteiset velvoitteet on hoidettu Tilaajalla on oikeus irtisanoa hankintasopimus päättymään välittömästi, jos kuljetusliike ei toimita määräajassa edellä mainittuja selvityksiä ja todistuksia tai selvityksen tai todistuksen mukaan kuljetusliike ei ole huolehtinut lakisääteisistä velvoitteista. Ennen sopimuksen irtisanomista tilaajan tulee kirjallisesti huomauttaa kuljetusliikettä laiminlyönnistä ja ilmoittaa sopimuksen irtisanomisen uhasta, ellei laiminlyöntiä korjata tilaajan vaatimassa kohtuullisessa ajassa. Mikäli kuljetusliike ei toimita mainittuja dokumentteja tilaajalle sovitulla tavalla ja tilaajalle langetetaan siitä syystä sanktiomaksu, laskuttaa tilaaja sakon suuruisen summan kuljetusliikkeeltä ja sen lisäksi 1000 (alv 0 %) käsittelymaksun Kuonalavojen kunnossapito Kuljetusliike on velvollinen käyttämään lavoja Westenergyn antamien ohjeiden mukaisesti. Kuljetusliike on velvollinen tarkkailemaan lavojen kuntoa. Mikäli kuljetusliike havaitsee lavoissa vikoja tai vauriota, on kuljetusliike velvollinen toimittamaan lavat Westenergyn osoittamaan huoltopaikkaan, joka sijaitsee enintään 10 km etäisyydellä Westenergyltä. Kuljetusliike on velvollinen suorittamaan lavojen päivittäishuollot, kuten rasvaukset. Välineet rasvaukseen on Westenergyllä Perehtyminen tehtävään Kuljetusliikkeillä on toimeksiannon tarjouksen tekovaiheessa mahdollista käydä tutustumassa kuormaus ja purkupaikkoihin tarjouspyynnön kohdassa 6 ilmoitettuina ajankohtina. Tilaajaorganisaatio perehdyttää kuljetusliikkeeltä yhden tai useamman vastuuhenkilön (1. koulutuspäivä), jotka vastaavat kuljettajien perehdyttämisestä ja siitä, että tehtävään ei tule siihen perehtymätöntä kuljettajaa.

14 Kuljetusliikkeen edustaja ja kuljettajat velvoitetaan osallistumaan tilaajaorganisaation järjestämiin koulutuksiin ilman eri korvausta enintään kahtena päivänä vuodessa Palvelutaso Työvälineet ja tarvikkeet Kuljetusliike hoitaa tehtävänsä siten, että tilaajaorganisaatio on jatkuvasti tietoinen toiminnan sujumisesta. Kuljetusliike on velvollinen käymään riittävää keskustelua nouto- ja purkupaikkojen vastuuhenkilöiden kanssa, että siirtokuljetus toimii sujuvasti. Kuljetusliike ottaa huomioon tilaajaorganisaation esittämät kehitysehdotukset. Toimeksiannon aikana voidaan ottaa käyttöön joko logistiikanohjausjärjestelmä tai varastonhallintajärjestelmä (jäljempänä ohjelmisto) jolla varastojen ja toimitusten määrää seurataan. Ohjelmiston valintaa ei ole vielä tehty. Kuljetusliikkeen tulee sitoutua käyttämään ohjelmistoa tilaajan ja ohjelmistotoimittajan antamien ohjeiden mukaisesti. Kuljetusliike vastaa tarvittavien laitteiden asentamisesta ajoneuvoihinsa ja tarvittavista tietoliikenneyhteyksistä. Tarvittavat laitteet ja ohjelmiston hankkii tilaajaorganisaatio. Kuljetusliike antaa kehitysehdotuksia tilaajaorganisaatiolle Kuljetusliike vastaa kaikista työssä tarvittavista työvälineistä ja tarvikkeista Tilaajaorganisaation velvollisuudet ja vastuut Tilaajaorganisaatio vastaa jätteen vastaanotosta kukin omalle siirtokuormauspaikalleen. Tilaajaorganisaatio vastaa toiminnasta omilla toimipaikoillaan ympäristöviranomaisille. Tilaajaorganisaatio vastaa, että siirtokuormauspaikoille kuormia tuovat ajoneuvot purkavat kuormansa kuljetusliikkeen noutopaikaksi osoitetuille purkupaikoille. Tilaajaorganisaatio osoittaa kunkin siirtokuormauspaikan välittömästä läheisyydestä lämmityspisteen kuormauskoneelle sekä paikan johon voi sijoittaa valuma-altaallisen polttoainesäiliön kuormauskonetta varten.

15 Tilaajaorganisaatio vastaa jätevoimalan vastaanottobunkkeriin puretuista kuormista kukin omalta osaltaan. Jäteyhtiöt vastaavat kukin toimittansa jätteen laadusta Westenergylle. 6. Tilaajan ja toimittajan organisaatio 6.1 Tilaajan organisaatio 6.2 Kuljetusliikkeen organisaatio 7. Laatu ja kehittäminen Sopimusasioista vastaa hankintaorganisaation nimeämä yhteyshenkilö. Lisäksi kaikissa yhtiöissä on vastuuhenkilöt, jotka vastaavat kuormien lähettämisestä, välivarastoinnista ja vastaanotosta. Kuljetusliikkeen on nimettävä organisaatiostaan sopimuksista, operoinnista, laadusta ja kuljettajien perehdytyksestä vastaavat henkilöt viimeistään 3 kk ennen kuljetusten aloittamista. Kuljetusliikkeen vastuuhenkilöillä ja kuljettajilla on oltava riittävä ammattitaito ja lain sekä määräysten mukainen pätevyys. Tilaaja sallii alihankkijoiden käytön ja työyhteenliittymien muodostamisen. Alihankkijoiden ja työyhteenliittymien kaikkien osakkaiden on täytettävä näiden hankinta-asiakirjojen vaatimukset. Käytettäessä alihankkijoita tai työyhteenliittymiä vastaa nimetty pääpalveluntarjoaja tilaajalle myös yhteistyökumppaneidensa toiminnasta, kuin omastaan. Toimeksiannon kielenä on suomi. Botniaroskilla, Stormossenilla ja Westenergyllä voidaan kommunikoida myös ruotsiksi. Kuljetusliike sitoutuu osallistumaan siirtokuormaus ja kuljetustoiminnan kehittämiseen tämän toiminnan osalta.

16 8. Ympäristö Ympäristöön liittyviä vaatimuksia on mainittu kohdassa 4. Sen lisäksi kaikissa nouto- ja purkupaikoissa toimintaa ohjaa ympäristölupa ja useissa paikoissa on ympäristöjärjestelmä. Kuljetusliike toimii osaltaan lupien ja järjestelmien edellyttämällä tavalla. 9. Turvallisuus 10. Toimintavarmuuden varmistaminen Kuljetusliike toimii työsuojelun valvontalain tarkoittamassa mielessä itsenäisenä yrittäjänä ja vastaa siten oman ja alihankkijansa työn turvallisuudesta ja tarvittavien ilmoitusten teosta. Tilaajalla on valvontaoikeus kuljetusliikkeen työhön ja siitä maksettavaan korvaukseen. Ennen sopimuksen allekirjoittamista ja sopimuskauden aikana tilaaja voi tarkistaa kuljetusliikkeen työsuojeluasiat kuljetusliikkeen yksikössä. Kuormaus- ja purkupaikoilla liikuttaessa, kuormattaessa ja kuormaa purettaessa edellytetään varovaisuutta ja paikkakohtaisten turvallisuusohjeiden noudattamista. Kuljettajalla on oltava käytettävissään huomiovaate (EN 471 Suojaluokka 2), turvakengät (pohja- ja kärkivahvistus), FFP3 luokan hengityssuojain sekä suojakypärä. Tupakointi on kuormaus- ja purkupaikoilla kielletty. Kuljetusliike on velvollinen ilmoittamaan tämän toimeksiannon suorittamisessa tapahtuneista vahingoista, tapaturmista ja läheltä piti tapauksista välittömästi sekä havaitsemistaan riskipaikoista tilaajalle kahden (2) työpäivän sisällä havainnosta. Vahingoista on toimitettava tilaajalle kirjallinen vahinkoraportti kolmen arkipäivän kuluessa tapahtuneesta. Raportin on sisällettävä tiedot ajasta, paikasta, olosuhteista, tapahtumasta, korjaavista toimenpiteistä ja tapahtuman uudelleen sattumisen estämisestä. Kuljetusliike toteuttaa varajärjestelmän siten, että toiminta pysyy tämän asiakirjan edellyttämällä tasolla. Toimintavarmuuden varmistamiseksi kuljetusliike on suunnitellut toimintansa siten, että organisaatio on varautunut hallitsemaan toimintaa häiritsevät tilanteet jatkamaan toimintaa hyväksyttävällä ennalta määritellyllä tasolla.

17 11. Oikeus kieltäytyä tehtävästä Kuljetusliikkeellä tai kuljetusliikkeen työntekijällä on oikeus kieltäytyä työtehtävästä, mikäli hän harkitsee siitä ilmeisesti aiheutuvan vahinkovaara joko hänelle itselleen, koneelle, muulle ajoneuvolle, tilaajalle tai kolmannelle. 12. Toimittajakatselmukset ja sopimuspalaverit 13. Työmäärän mittaus Toimittajakatselmus pidetään kerran vuodessa. Muut toimeksiantoa koskevat sopimuspalaverit pidetään, mikäli toiminnassa kohdassa 16 mainittuja muutoksia tai kohdassa 21 mainittu ylivoimainen este. Työmäärä mitataan kuljetettuina jätetonneina, määrämittaus tapahtuu jätevoimalan ajoneuvovaa an punnitustulosten perusteella. Tilaaja toimittaa kuukausittain kuljetusliikkeelle yhteenvedon kuukauden aikana kuljetetusta jätemäärästä 14. Maksut ja maksutavat Työsuorituksen maksaminen Jysen kohtia 9.1 ja ei käytetä tämän hankinnan ja toimeksiannon yhteydessä. Tilaaja toimittaa laskutusaineiston kuukausittain. Kuljetusliike laskuttaa tilaajaa. Laskutus tapahtuu noutopaikoittain poltettava jäte Botniarosk - Westenergy /tn poltettava jäte Etappi - Westenergy /tn poltettava jäte Millespakka - Westenergy /tn poltettava jäte Vestia - Westenergy /tn pohjakuona Westenergy - Etappi /tn

18 Yhteenvedossa ja laskutuksessa mahdollisesti esiintyvät virheellisyydet tulee ilmoittaa viikon kuluessa. Mahdolliset virheet korjataan seuraavan tilityksen yhteydessä. Maksuaika on 21 päivää netto. Viivästyskorko määräytyy korkolain mukaan Hinnantarkistukset Hinta sidotaan Tilastokeskuksen kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi täysperävaunuyhdistelmän kustannusindeksiin. (2010=100) Tarjoushinta sidotaan kesäkuun 2015 indeksin pistelukuun. Hinta tarkistetaan neljä kertaa vuodessa 1.1., 1.4., 1.7. ja 1.10 alkaen. Ensimmäinen hinnantarkastus tehdään Poikkeamat ja sanktiot Mikäli vuotuinen yhteenlaskettu kokonaisjätemäärä alittaa enemmän kuin 10 % kohdan 4.4 taulukon minimi- tai ylittää enemmän kuin 10 % maksimimäärän, ovat sopijapuolet velvollisia neuvottelemaan muutoksen vaikutuksesta hintaan. Mikäli muutosneuvottelussa ei päästä yksimielisyyteen, on sopijapuolilla mahdollisuus sanoa sopimus irti 6 kuukauden irtisanomisajalla. Irtisanomisaikana käytetään voimassa olleita hintoja ja sopimusehtoja. Jysen kohtia ja ei käytetä tässä toimeksiannossa Mikäli kuljetus viivästyy niin, että aiemmissa kohdissa määritetyt reunaehdot eivät täyty, järjestää tilaaja puuttuvan osan kuljetuksen kuljetusliikkeen kustannuksella. Poikkeusjärjestelystä peritään lisäksi alempana määrätty järjestelymaksu. Tämä koskee sekä jätteen, että kuonan kuljetusta. Mikäli Westenergy ei pysty vastaanottamaan jätettä esimerkiksi huoltokatkoksen vuoksi, järjestää tilaajaorganisaatio vaihtoehtoisen purkupaikan Stormossenin alueelta. Pyrkimyksenä on, että kuljetus voi toimia katkoitta myös jätevoimalan huoltojen aikana. Kuorman

19 purkamisesta vaihtoehtoiseen purkupaikkaan ei makseta erillistä korvausta. Westenergyn seisokkitilanteissa kuonaa ei synny, joten seisokkien aikana kuonakuljetuksia ei ole lukuun ottamatta stakkerissa olevia täysiä lavoja. Kuonakuljetusten keskeytymisestä ei makseta erillistä korvausta. Sanktiomaksulista kalusto ei ole sopimuksen mukainen (kohta 4.5 ja 4.6) ajosuunnitelmasta poikkeaminen (kohta 4.4) annettujen työohjeiden laiminlyönti (mm. kohta 5.1.2) siisteyden laiminlyönti (kohta 5.1.2) järjestelymaksu (kohta 15) jätemääräraportin virheisiin reagoimattomuus (kohta 14.1) vaaratilanneraportin toimittamisen laiminlyönti (kohta 9) punnituksen laiminlyönti (kohta 4.3) Muu sopimusasiakirjojen vastainen toiminta 500 / kuljetus 500 / kerta 200 / kerta työ laskutetaan 200 / kuorma 200 / kerta 200 / kerta 200 / kerta 200 / rike Tilaajavastuudokumenttien toimituksen laiminlyönti (Kohta 5.1.3) 1000 Lavojen kunnossapidon tai huoltoon viennin laiminlyönti (kohta 5.1.4) Lavan ohjeiden vastaisesta käytöstä aiheutuneet korjauskustannukset 200 / kerta työ laskutetaan Toistuvaan virheen sanktiomaksua korotetaan 50 %.

20 16. Muutokset Osapuolet sitoutuvat neuvottelemaan sopimukseen tehtävistä muutoksista, jos esimerkiksi lainsäädäntö tai viranomaismääräykset muuttuvat niin, että muutos vaikuttaa toimintaan vähäistä enemmän, nouto- tai purkupaikka muuttuu vähäistä enemmän, kuljetettava jätemäärä muuttuu olennaisesti toiminta-alue muuttuu oleellisesti jätteenkäsittelyssä tapahtuu oleellista kehittymistä, joka halutaan ottaa käyttöön kesken sopimuskauden. Mikäli neuvotteluissa ei päästä sopimukseen, on sopijapuolilla oikeus irtisanoa sopimus kohdan 18 mukaisesti. 17. Sopimuksen voimassaolo ja toimeksiannon kesto Sopimus astuu voimaan heti, kun molemmat sopijapuolet ovat sen allekirjoituksellaan hyväksyneet. Työ alkaa Sopimus päättyy Sopimuksen irtisanominen, purkaminen ja siirtäminen Tilaajalla on oikeus purkaa sopimus välittömästi, mikäli kuljetusliike tahallaan tai törkeällä huolimattomuudella oleellisesti laiminlyö tehtäviensä hoitamisen tai toimii muutoin oleellisesti vastoin sovittuja ohjeita tai määräyksiä tai, jos osoittautuu, ettei kuljetusliike kykene täyttämään velvoitteitaan. Kuljetusliikkeellä on oikeus purkaa sopimus välittömästi, mikäli tilaaja tahallaan tai törkeästä tuottamuksesta rikkoo olennaisesti tämän sopimuksen tai sen kirjallisten liitteiden ehtoja. Sopijapuolilla on oikeus irtisanoa sopimus päättymään kuuden (6) kuukauden irtisanomisajalla, jos

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä 1 SOPIMUSLUONNOS, AULAPALVELUT 1.1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Ympäristökeskus PL 500, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Käyntiosoite: Viikinkaari 2 a, 00790 Helsinki Y-tunnus: 0201256-6

Lisätiedot

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio 3 62500 EVIJÄRVI 16.11.2015 TARJOUSPYYNTÖ MAA-AINESTEN TOIMITTAMISESTA Evijärven kunnan tekninen lautakunta pyytää tarjouksia maa-ainesten toimittamisesta

Lisätiedot

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio 3 62500 EVIJÄRVI 11.11.2015 TARJOUSPYYNTÖ KAIVINKONETÖISTÄ Evijärven kunnan tekninen lautakunta pyytää tarjouksia kaivinkonetöistä 1.1.2016 31.12.2017. Kohde

Lisätiedot

Liite 2 tarjouspyyntöön H098-16, HEL Sydämen ultraäänitutkimuslaitteet vaativaan kardiologiseen käyttöön

Liite 2 tarjouspyyntöön H098-16, HEL Sydämen ultraäänitutkimuslaitteet vaativaan kardiologiseen käyttöön 1 (6) 1 SYDÄMEN ULTRAÄÄNITUTKIMUSLAITTEET VAATIVAAN KARDIOLOGISEEN KÄYTTÖÖN LUONNOS 1.1. Sopijapuolet Tilaaja: Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto PL 6000 00099 Helsingin kaupunki Y-tunnus:

Lisätiedot

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio 3 62500 EVIJÄRVI 26.10.2017 TARJOUSPYYNTÖ KUIVATUN PUHDISTAMOLIETTEEN KULJETUKSESTA Evijärven kunnan tekninen lautakunta pyytää tarjouksia kuivatun puhdistamolietteen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI SOPIMUSLUONNOS Liite 3 1(6) OPETUSVIRASTO 15.4.2015

HELSINGIN KAUPUNKI SOPIMUSLUONNOS Liite 3 1(6) OPETUSVIRASTO 15.4.2015 HELSINGIN KAUPUNKI SOPIMUSLUONNOS Liite 3 1(6) SOPIMUSLUONNOS, ERIKOISIKKUNOIDEN PESUPALVELU 1. Sopijapuolet Tilaaja: Helsingin kaupungin opetusvirasto, PL 3000, 00099 Helsingin kaupunki jäljempänä Tilaaja

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI SOPIMUS 1(5) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO HEL

HELSINGIN KAUPUNKI SOPIMUS 1(5) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO HEL HELSINGIN KAUPUNKI SOPIMUS 1(5) VALLILAN TYÖ- JA VALMENNUSKESKUKSEN ATERIAPALVELUT SEMPATIK OY:ltä 1 SOPIJAPUOLET Helsingin kaupunki (Tilaaja) Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto PL 6000, 00099

Lisätiedot

TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä

TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä LIITE 2 TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Tämä on tarjouslomake, joka on palautettava tarjouksen yhteydessä täytettynä. Tarjoajan on merkittävä lomakkeeseen täyttyykö kyseinen vaatimus. Kaikkiin

Lisätiedot

Biokaasulaitoksen paineastian käytönvalvoja PH001/2017/IL. Tilaajan yhteyshenkilönä toimii laitospäällikkö

Biokaasulaitoksen paineastian käytönvalvoja PH001/2017/IL. Tilaajan yhteyshenkilönä toimii laitospäällikkö PALVELUHANKINNAN SISÄLTÖ 14.12.2016 Tässä palveluhankinnan sisällössä esitetyt asiat ovat toimeksiantoon sisältyviä minimivaatimuksia, joiden mukaisesti palveluntuottaja tarjouksen tekemällä sitoutuu toimeksiannon

Lisätiedot

Y-tunnus 0201256-6 Puhelin: kirjaamo 09-310 xxxxx. xxxxxxx (jäljempänä Toimittaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx Y-tunnus

Y-tunnus 0201256-6 Puhelin: kirjaamo 09-310 xxxxx. xxxxxxx (jäljempänä Toimittaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx Y-tunnus HELSINGIN KAUPUNKI PUITESOPIMUS H064-11-1 1 (5) PUITESOPIMUS 1 Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Osoite: Helsingin kaupungin hallintokeskus PL 1, 00099 Helsingin kaupunki Y-tunnus 0201256-6

Lisätiedot

Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016

Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 Eurajoen kunnan koulutoimi pyytää tarjoustanne koululaiskuljetuksista lukuvuodelle 2015-2016. 1

Lisätiedot

V-S Pihakivi oy. Maansiirto Oy

V-S Pihakivi oy. Maansiirto Oy 1/10 TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO RAK_2120 2017 / Maanrakennuskaluston vuokrauspalvelut kuljettajan kanssa (Pisteytys kohderyhmittäin) Saapuneita tarjouksia yhteensä: 7 Kelvollisia tarjouksia yhteensä:

Lisätiedot

LASTENHOITOPALVELUJEN HANKINTA. Tilaaja: Helsingin kaupunki Opetusvirasto Stadin aikuisopisto PL Helsingin kaupunki Y-tunnus:

LASTENHOITOPALVELUJEN HANKINTA. Tilaaja: Helsingin kaupunki Opetusvirasto Stadin aikuisopisto PL Helsingin kaupunki Y-tunnus: 1 LASTENHOITOPALVELUJEN HANKINTA 1.1. Luonnos Sopijapuolet Tilaaja: Helsingin kaupunki Opetusvirasto Stadin aikuisopisto PL 00099 Helsingin kaupunki Y-tunnus: 0201256-6 Palveluntuottaja: xxxxxxx (jäljempänä

Lisätiedot

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 KH&I-YSE 2000 26.1.2000 1(6) KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 1 Soveltamisala Yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kiinteistönhoidossa ja kiinteistöjen isännöinnissä toimeksisaajan

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS H Ruotsinkielisten nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kilpailuttaminen

SOPIMUSLUONNOS H Ruotsinkielisten nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kilpailuttaminen Sopimus H053-16 1 (8) SOPIMUSLUONNOS H053-16 Ruotsinkielisten nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kilpailuttaminen 1 Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Osoite: Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus,

Lisätiedot

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli)

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) LIITE 5 1 KITEEN KAUPUNKI Sivistyskeskus OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) 1. Sopijapuolet Tilaaja: Yhteyshenkilö: Kiteen kaupunki Sivistyskeskus Kiteentie 25 82500 KITEE Perusopetuksen

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista varten tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista varten tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Sivu 1 / 6 Tarjouspyyntö 22.6.2015 MAARAKENNUSSIMULAATTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista

Lisätiedot

LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta

LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta Tarjous Lopen kunnan oppilas- ja palvelukuljetusten sekä asiointiliikenteen hankinnasta tehdään tällä asiakirjalla. Tarjoajan tulee täyttää tarjouspyynnön

Lisätiedot

5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen.

5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen. 1 (5) Tarjousnimike 5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen. OHJE Tarjoaja täyttää tarjoajan soveltuvuuslomakkeen kaikki kohdat sekä palauttaa

Lisätiedot

LIITE 2 1 (5) TARJOUSLOMAKE, ATERIA- JA LÄHETTIKULJETUKSET 11.1.2016 (tavoite) 31.12.2016 (+ optiovuodet)

LIITE 2 1 (5) TARJOUSLOMAKE, ATERIA- JA LÄHETTIKULJETUKSET 11.1.2016 (tavoite) 31.12.2016 (+ optiovuodet) LIITE 2 1 (5) TARJOUSLOMAKE, ATERIA- JA LÄHETTIKULJETUKSET 11.1.2016 (tavoite) 31.12.2016 (+ optiovuodet) Tarjouslomakkeen täyttöohje Tarjouslomaketta täyttäessä tulee ottaa huomioon seuraavat asiat: Palveluntuottajan

Lisätiedot

Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne

Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne Cityliikenteen tarjouskilpailu 2016 Diaarinumero TARJOUSPYYNNÖN LIITE 4 Tarjouslomake 1(5) Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne, Cityliikenteen tarjouskilpailu

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ HAUSJÄRVEN KUNNAN JA ERITYISESTI MONNIN KIINTEISTÖJEN JA YLEISTEN ALUEIDEN HOIDOSTA

TARJOUSPYYNTÖ HAUSJÄRVEN KUNNAN JA ERITYISESTI MONNIN KIINTEISTÖJEN JA YLEISTEN ALUEIDEN HOIDOSTA 10.10.2010 Sivu 1/5 Tilaaja: Keskustie 2-4 12100 Oitti Hanke: Monnin kiinteistöjen ja alueiden hoito TARJOUSPYYNTÖ HAUSJÄRVEN KUNNAN JA ERITYISESTI MONNIN KIINTEISTÖJEN JA YLEISTEN ALUEIDEN HOIDOSTA Kohdetiedot

Lisätiedot

Oulaisten kaupungin Tekninen keskus pyytää tarjoustanne kaupungin piha-alueiden auraamisesta (liite 2).

Oulaisten kaupungin Tekninen keskus pyytää tarjoustanne kaupungin piha-alueiden auraamisesta (liite 2). TARJOUSPYYNTÖ KIINTEISTÖJEN PIHA-ALUEIDEN AURAUS Oulaisten kaupungin pyytää tarjoustanne kaupungin piha-alueiden auraamisesta (liite 2). Tarjoushintaan ( /h) on sisällytettävä kaikki työhön liittyvät kone-

Lisätiedot

1. Tarjoajan perustiedot

1. Tarjoajan perustiedot LIITE 5. Tarjouslomake 1(6) Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne, Joukkoliikenteen tarjouskilpailu 2/2013 tarjous tehdään tällä asiakirjalla. Tarjotusta kalustosta tarjoajan tulee täyttää tarjouspyynnön

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNKI URAKKATARJOUSPYYNTÖ

HARJAVALLAN KAUPUNKI URAKKATARJOUSPYYNTÖ Sivu 1/5 Harjavallan kaupunki / Koulukeskuksen pysäköintialue Kokonaishintaurakka Arvoisa urakoitsija, Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan. Tarjous

Lisätiedot

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061 SOPIMUS OSOITE- JA POSTITUSPALVELUISTA TILAAJA Toiminimi Y-tunnus Kotipaikka Yhteyshenkilö Osoite Puhelin Sähköposti Maksuehdot 14 pv netto, laskutus 3-12 kk välein, 1. vuosi ennakkomaksu 240 e (hintaan

Lisätiedot

Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti

Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti TARJOUSPYYNTÖ Keittiön ruokasalin/taukotilan kalusteista Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti 1. Tilaaja Viitasaaren kaupunki/tilapalvelu Keskitie

Lisätiedot

2 kpl uusia pakettiautoja Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti

2 kpl uusia pakettiautoja Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti TARJOUSPYYNTÖ 2 kpl uusia pakettiautoja Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti 1. Tilaaja Viitasaaren kaupunki/tilapalvelu Keskitie 10 44500 VIITASAARI

Lisätiedot

Yhteyshenkilö sopimusasioissa: hankinta- ja taloussuunnittelija puh. muissa asioissa: sosiaaliohjaaja puh.

Yhteyshenkilö sopimusasioissa: hankinta- ja taloussuunnittelija puh. muissa asioissa: sosiaaliohjaaja puh. OSTOPALVELUSOPIMUSLUONNOS ERITYISOPPILAIDEN KULJETUKSET 1. Sopijapuolet Ostaja: JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Ytunnus 2220682-7 Yhteyshenkilö sopimusasioissa: hankinta- ja taloussuunnittelija

Lisätiedot

Helsingin kaupunki 1 (5) Kaupunkisuunnitteluvirasto Liikennesuunnitteluosasto 16.5.2014

Helsingin kaupunki 1 (5) Kaupunkisuunnitteluvirasto Liikennesuunnitteluosasto 16.5.2014 Helsingin kaupunki 1 (5) Tarjouspyyntö helsinkiläisten liikkumistottumuksia koskevasta henkilöhaastattelusta HEL 2014-006054 T 02 08 02 00 1. Tarjouspyynnön kohde Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston

Lisätiedot

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä Lapin Jätehuolto kuntayhtymä POLTTOKELPOISEN- JA RAKENNUSJÄTTEEN SIIRTOKULJETUS KITTILÄN, SODANKYLÄN, KEMIJÄRVEN JA IVALON SIIRTOKUORMAUSASEMILTA SEKÄ SAVUKOSKEN, PELKOSENNIEMEN, SALLAN, ENONTEKIÖN JA

Lisätiedot

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio 3 62500 EVIJÄRVI 26.10.2017 TARJOUSPYYNTÖ MAA-AINESTEN TOIMITTAMISESTA Evijärven kunnan tekninen lautakunta pyytää tarjouksia maa-ainesten toimittamisesta

Lisätiedot

A. Lastensuojelulain mukaista ympärivuorokautista laitoshoitoa, B. Perhekotihoitoa, C. Erityisyksikköhoitoa

A. Lastensuojelulain mukaista ympärivuorokautista laitoshoitoa, B. Perhekotihoitoa, C. Erityisyksikköhoitoa Sopimus lastensuojelulain mukaisesta ympärivuorokautisesta hoidosta. 1. Sopijapuolet Tilaaja PL 85 45101 Kouvola Y-tunnus 0161075-9 Yhteyshenkilö Palvelupäällikkö Sanna-Riitta Junnonen PL 85 45101 Kouvola

Lisätiedot

METSURIPALVELUT

METSURIPALVELUT HANKINTASOPIMUS 1 (5) METSURIPALVELUT 2014-2015 1. SOPIJAOSAPUOLET Tilaaja: Espoon kaupunki / Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos PL 6400 Teirinsyrjä 4 02070 ESPOON KAUPUNKI Yhteyshlö etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI Evijärven kunnan tekninen lautakunta pyytää tarjouksia kaivinkonetöistä.

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI Evijärven kunnan tekninen lautakunta pyytää tarjouksia kaivinkonetöistä. Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio 3 62500 EVIJÄRVI 26.10.2017 TARJOUSPYYNTÖ KAIVINKONETÖISTÄ Evijärven kunnan tekninen lautakunta pyytää tarjouksia kaivinkonetöistä. Kohde Tarjouspyyntö koskee

Lisätiedot

Koulukuljetukset alakouluille ja päiväkoteihin (taksikuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 (sekä optiona lukuvuodelle 2016-2017)

Koulukuljetukset alakouluille ja päiväkoteihin (taksikuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 (sekä optiona lukuvuodelle 2016-2017) Koulukuljetukset alakouluille ja päiväkoteihin (taksikuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 (sekä optiona lukuvuodelle 2016-2017) Eurajoen kunnan koulutoimi pyytää tarjoustanne koululaiskuljetuksista lukuvuodelle

Lisätiedot

KOULUKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 2

KOULUKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 2 Sivu 1/5 KOULUKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 2 TARJOUSKILPAILUN EHDOT KOULUKULJETUKSET 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Liikenneluvan automäärä 3. Yhteenliittymä 4. Alihankinta 5. Tiedot liikennöitsijästä

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI HANKINTASOPIMUS 1 (6) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO H LUONNOS liite 2 HEL

HELSINGIN KAUPUNKI HANKINTASOPIMUS 1 (6) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO H LUONNOS liite 2 HEL HELSINGIN KAUPUNKI HANKINTASOPIMUS 1 (6) SOPIMUS PALVELUTALON RUOKAPALVELUJEN HANKINNASTA 1. Sopijapuolet Tilaaja: Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto Yhteystiedot: PL 6000 00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Lisätiedot

TARJOUSYHTEENVETO TARJOAJA:... LIITE 3.1; KOTKAN PAIKALLIS- SEKÄ KOTKA-HAMINA LIIKENTEEN OSTOSOPIMUS 1.7.2016 ALKAEN

TARJOUSYHTEENVETO TARJOAJA:... LIITE 3.1; KOTKAN PAIKALLIS- SEKÄ KOTKA-HAMINA LIIKENTEEN OSTOSOPIMUS 1.7.2016 ALKAEN Vastaanottaja Kotkan kaupunki Tekniset palvelut PL 205 48101 KOTKA Asiakirjatyyppi Tarjous LIITE 3.1; KOTKAN PAIKALLIS- SEKÄ KOTKA-HAMINA LIIKENTEEN OSTOSOPIMUS 1.7.2016 ALKAEN TARJOUSYHTEENVETO TARJOAJA:...

Lisätiedot

1. Liikenneluvan voimassaolo

1. Liikenneluvan voimassaolo TARJOUSKILPAILUN EHDOT Tarjouspyynnön LIITE 2. 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Yhteenliittymä 3. Alihankkijan käyttäminen 4. Tiedot liikennöitsijästä 5. Kilpailukohteet 6. Liikennöinnissä käytettävä ajokalusto

Lisätiedot

Tarjouspyyntö kertakäyttötuotteiden hankinnasta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille

Tarjouspyyntö kertakäyttötuotteiden hankinnasta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille TARJOUSPYYN TÖ 29.5.2015 Tarjouspyyntö kertakäyttötuotteiden hankinnasta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille 1. Yleistä Viitasaaren kaupunki ja Pihtiputaan kunta toteuttavat

Lisätiedot

Tarjouspyyntö perunoiden toimittamisesta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille

Tarjouspyyntö perunoiden toimittamisesta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille Tarjouspyyntö perunoiden toimittamisesta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille 1. Yleistä Viitasaaren kaupunki ja Pihtiputaan kunta toteuttavat yhteisiä kuntapalveluja nimellä

Lisätiedot

Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti

Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti TARJOUSPYYNTÖ Rakennusteknisten töiden urakkatarjouspyyntö Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti 1. Tilaaja Tilapalvelu Keskitie 10 44500 Viitasaari

Lisätiedot

Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6)

Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6) Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6) KULJETUSPALVELUT OSTOLIIKENTEEN EHDOT Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen

Lisätiedot

PUITESOPIMUS METSURITÖISTÄ JA METSÄKULJETUKSISTA

PUITESOPIMUS METSURITÖISTÄ JA METSÄKULJETUKSISTA 1 (6) PUITESOPIMUS METSURITÖISTÄ JA METSÄKULJETUKSISTA 1. Sopijapuolet Palvelun ostaja: Äänekosken kaupunki (jäljempänä kaupunki) Pl 24 44101 Äänekoski Y 2045520-5 Yhteyshenkilö: Petri Konttimäki p. 020

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 14.10.2015

TARJOUSPYYNTÖ 14.10.2015 TARJOUSPYYNTÖ 14.10.2015 Tarjouspyyntö Pihtiputaan pesulan pyykkikuljetuksista Pihtipudas- Viitasaari- Pihtipudas viisi (5) kertaa viikossa sekä Pihtiputaalla kolme (3) kertaa viikossa. 1. Yleistä Viitasaaren

Lisätiedot

LIITE1. Palveluntuottajan nimi (yhteystiedot ilmoitetaan tämän tarjouslomakkeen sivulla 2)

LIITE1. Palveluntuottajan nimi (yhteystiedot ilmoitetaan tämän tarjouslomakkeen sivulla 2) Kokemäen kaupunki TARJOUSPYYNNÖN LIITE1 Dnro 232/045/2015 Kokemäen kaupungin Lähteenmäen koulun hakelämpölaitoksen ylläpitäminen, käyttäminen ja lämpöenergian tuottaminen ajalle 1.9.2015 31.8.2018 + 1

Lisätiedot

Hankintamenettely Pienhankinta Hankinnan arvo ei ylitä julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettua kansallista kynnysarvoa.

Hankintamenettely Pienhankinta Hankinnan arvo ei ylitä julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettua kansallista kynnysarvoa. 16.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ MASTONOSTIMESTA Äänekosken kaupunki pyytää Teiltä tarjouksen käytetystä siististä mastonostimesta tarjouspyyntöliitteen mukaisesti. Tarjous koskee kaupungin kulttuuritalolle (Kalevankatu

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. SUURTALOUSLAITTEEN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN KOHDE

Lisätiedot

Kokkolan Satama Oy pyytää tarjoustanne Kokkolan Syväsataman ja Kantasataman raiteiden kunnostustöistä.

Kokkolan Satama Oy pyytää tarjoustanne Kokkolan Syväsataman ja Kantasataman raiteiden kunnostustöistä. 07.05.2015 TARJOUSPYYNTÖ Kokkolan Sataman raiteiden kunnostustyöt 2015 Kokkolan Satama Oy pyytää tarjoustanne Kokkolan Syväsataman ja Kantasataman raiteiden kunnostustöistä. Toimituksen sisältö Toimitus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Sopimusluonnos 1 Sosiaali- ja terveysvirasto

Helsingin kaupunki Sopimusluonnos 1 Sosiaali- ja terveysvirasto Helsingin kaupunki Sopimusluonnos 1 Parturi- ja kampaamopalvelut 1 Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki Y-tunnus 0201256-6 xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja)

Lisätiedot

Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne

Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne Tarjouslomake 1(8) Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne Joukkoliikenteen tarjouskilpailu 1/2016 Diaarinumero Tarjouslomake, kohde 10 Tarjous jätettävä 26.9.2016 klo 12:00 mennessä Oulun toimivalta-alueen

Lisätiedot

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI.

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HINTATIEDUSTELU 1 (7) Asianumero 10.12.2012 4845/02.08.00/2012 SULKUPORTIT 2013 HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HANKINNAN KOHDE Espoon

Lisätiedot

NURMEKSEN KAUPUNKI. Jos liikennöitsijä tulee käyttämään alihankkijaa, tarjouksesta tulee ilmetä, mikä osuus liikenteestä hoidetaan alihankintana.

NURMEKSEN KAUPUNKI. Jos liikennöitsijä tulee käyttämään alihankkijaa, tarjouksesta tulee ilmetä, mikä osuus liikenteestä hoidetaan alihankintana. NURMEKSEN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUN EHDOT VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET Sisällysluettelo 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Alihankinta 3. Yhteenliittymä 4. Tiedot liikennöitsijästä 5. Kilpailukohteet

Lisätiedot

Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen

Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen 1 (5) LIITE 1 TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen Tarjoajan nimi: OHJEET Tämä on tarjouslomake, joka

Lisätiedot

Tilaajan yhteyshenkilö:

Tilaajan yhteyshenkilö: Sopimusmalli 1 SOPIMUS UIMAOPETUSPALVELUN TUOTTAMISESTA Sopimusosapuolet Yritys (jäljempänä palveluntuottaja) Osoite ja Kirkkonummen kunta/ sivistyspalvelut (jäljempänä tilaaja) Jäljempänä termillä sopimusosapuoli

Lisätiedot

Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne

Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne Tarjouslomake 1(9) Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne Joukkoliikenteen tarjouskilpailu 1/2016 Diaarinumero Tarjouslomake, kohde 11 Tarjous jätettävä 31.10.2016 klo 12:00 mennessä Oulun toimivalta-alueen

Lisätiedot

Palveluhankinnan sisältö

Palveluhankinnan sisältö Lakeuden Etappi Oy Palveluhankinnan sisältö Kiinteistöhuolto PH004-2017-IL Ilkka Letonsaari 8.9.2017 Sisällys Tilaaja... 2 Toimeksiannon suorituspaikka... 2 Toimeksiannon sisältö... 2 Tehtävän sisältö...

Lisätiedot

SOPIMUS TAVARAN X HANKINNASTA

SOPIMUS TAVARAN X HANKINNASTA LIITE 5A SOPIMUS SOPIMUS TAVARAN X HANKINNASTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Jyväskylän yliopisto Pl 35 40014 Jyväskylän yliopisto (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa:

Lisätiedot

Liite 3. Puitesopimusmalli

Liite 3. Puitesopimusmalli PUITESOPIMUS 1. PUITESOPIMUSTOIMITTAJA Pankkiyhteys: Yhteyshenkilö: Yhteystiedot: 2. TILAAJA Oy Helsingin Asuntohankinta Ab Yhteyshenkilö: Yhteystiedot: Tukholmankatu 2, 3. kerros, 00250 Helsinki 3. SOPIMUKSEN

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS)

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS) TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1(5) TARJOUSPYYNTÖ KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS) Hankinnan kohde ja kuvaus Pyydämme tuntihintaista tarjoustanne Kauniaisten kaupungin

Lisätiedot

TILAAJAVASTUULAKI MIKÄ MUUTTUU UUDISTUKSEN MYÖTÄ?

TILAAJAVASTUULAKI MIKÄ MUUTTUU UUDISTUKSEN MYÖTÄ? TILAAJAVASTUULAKI MIKÄ MUUTTUU UUDISTUKSEN MYÖTÄ? Tavoitteet ja aikataulu Työ- ja elinkeinoministeriö asetti 4.10.2012 työryhmän selvittämään uudistustarpeita Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2015.

Lisätiedot

SOPIMUS NRO 14/LXXX 1 (7) HEL LUONNOS JALANKULUN / PYÖRÄILYN AUTOMAATTISTEN LASKENTALAITTEIDEN HANKINTA, ASENNUS, TESTAUS JA KALIBROINTI

SOPIMUS NRO 14/LXXX 1 (7) HEL LUONNOS JALANKULUN / PYÖRÄILYN AUTOMAATTISTEN LASKENTALAITTEIDEN HANKINTA, ASENNUS, TESTAUS JA KALIBROINTI 1 (7) HEL 2014-007743 LUONNOS SOPIMUS NRO 14/LXXX HEL 2014-008130 JALANKULUN / PYÖRÄILYN AUTOMAATTISTEN LASKENTALAITTEIDEN HANKINTA, ASENNUS, TESTAUS JA KALIBROINTI 1. TEHTÄVÄN MÄÄRITTELY 2. SOIPIJAOSAPUOLET

Lisätiedot

Kosken Tl kunta, Härkätie 5, 31500 Koski Tl Yhteyshenkilö: Sanna Salo, email: sanna.salo@koski.fi

Kosken Tl kunta, Härkätie 5, 31500 Koski Tl Yhteyshenkilö: Sanna Salo, email: sanna.salo@koski.fi OSTOLIIKENTEEN TARJOUSPYYNTÖ KOULULAISKULJETUS Ostaja Kosken Tl kunta, Härkätie 5, 31500 Koski Tl Yhteyshenkilö: Sanna Salo, email: sanna.salo@koski.fi Sopimuskausi lukuvuosi 2015-2016 alkaen 21.9.2015

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ

TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ Äänekosken kaupunki pyytää tarjoustanne. Tuoteryhmä Tietokonepäätteet Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Hankintakausi Joulukuu 2012. Ohutpäätteiden

Lisätiedot

Ostajan ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tämän sopimuksen sekä siihen liittyvien seuraavien asiakirjojen perusteella:

Ostajan ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tämän sopimuksen sekä siihen liittyvien seuraavien asiakirjojen perusteella: KOULULAISKULJETUKSET OSTOLIIKENNESOPIMUS 1. Sopijapuolet Ostaja: Kunta............................................... Yhteystiedot:......................................... Ostajan edustaja:......................................

Lisätiedot

Puhelin: 040 335 4220

Puhelin: 040 335 4220 URAKKATARJOUSPYYNTÖ URJALAN KUNTA / TEKNINEN PALVELUKESKUS YHDYSVESIJOHTO KYLMÄKOSKI - URJALA RAKENNUTTAJA TAI TILAAJA Nimi: Osoite: Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien

Lisätiedot

Palvelusopimus. sähköpostiosoite ja fi

Palvelusopimus. sähköpostiosoite ja fi ehdin VIHDIN VEDEN JÄTEVEDENPUHDISTAMOIDEN LIETTEIDEN KÄSITTELY PALVELUSOPIMUS Hankinnan kohde Hankinnan kohteena on Vihdin jätevedenpuhdistamojen lietteiden käsittely palvelun tuottajan osoittamassa käsittelypaikassa

Lisätiedot

Palautetaan täytettynä liitteineen tarjouksen yhteydessä I. TARJOAJAN TIEDOT

Palautetaan täytettynä liitteineen tarjouksen yhteydessä I. TARJOAJAN TIEDOT 1(8) Palautetaan täytettynä liitteineen tarjouksen yhteydessä OHJE Tarjoajan on merkittävä lomakkeeseen täyttyykö kyseinen vaatimus. Joissakin kohdissa edellytetään myös asiakirja-aineiston tai selvitysten

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Katuvalaistuksen ohjausjärjestelmä Tarjouspyyntö Sivu 1/5 JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Hankittava kokonaisuus

Lisätiedot

VD/9119/02.08.00.00/2014

VD/9119/02.08.00.00/2014 VD/9119/02.08.00.00/2014 Vaarallisia kemikaaleja käsittelevien ja/tai varastoivien laitosten onnettomuuksien vaikutuksien arviointi kaavoituksen näkökulmasta Veromiehen ja Pakkalan alueella selvitystyön

Lisätiedot

KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Kauhajoen terveyskeskuksen peruskorjaus Alakattotyöt aliurakkana

KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Kauhajoen terveyskeskuksen peruskorjaus Alakattotyöt aliurakkana KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Kauhajoen terveyskeskuksen peruskorjaus Alakattotyöt aliurakkana Kauhajoen kaupunki Tarjouspyyntö 2/5 Kari Kulmala (040) Pyydämme urakkatarjoustanne Kauhajoen terveyskeskuksen

Lisätiedot

ATERIAKULJETUKSET LV 2015-2018, 10.8.2015 - koulujen. Kirkkonummen kunnan palvelutuotannon lautakunta pyytää tarjoustanne

ATERIAKULJETUKSET LV 2015-2018, 10.8.2015 - koulujen. Kirkkonummen kunnan palvelutuotannon lautakunta pyytää tarjoustanne KIRKKONUMMI KYEKSLATT TARJOUSPYYNTÖ 30.03.2015 ATERIAKULJETUKSET LV 2015-2018, 10.8.2015 - koulujen syyslukukauden alkuun 2018 Kirkkonummen kunnan palvelutuotannon lautakunta pyytää tarjoustanne tarjouspyynnön

Lisätiedot

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie 27 B, 60800 ILMAJOKI. Hankinta- ja taloussuunnittelija, p.

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie 27 B, 60800 ILMAJOKI. Hankinta- ja taloussuunnittelija, p. LIITE 2 SOPIMUS SOPIMUS HAMMASLÄÄKÄRITYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA VIIKONLOPPU- JA ARKIPYHÄILTOIHIN 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie

Lisätiedot

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut Asiantuntijapalvelut SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 1.1 Soveltaminen... 2 1.2 Työmenetelmät... 2 2 TOIMITTAJAN VELVOLLISUUDET... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tiedottaminen palvelun edistymisestä... 2 3 TILAAJAN

Lisätiedot

Tekniset palvelut Tarjouspyyntö Sivu 1/5 Heikinkuja Mäntsälä

Tekniset palvelut Tarjouspyyntö Sivu 1/5 Heikinkuja Mäntsälä Tekniset palvelut Tarjouspyyntö Sivu 1/5 TARJOUSPYYNTÖ 42/2017 MAA- JA KIVIAINESTEN HANKINTA VUODELLE 2018 Hankinnan kohde Mäntsälän kunta/tekniset palvelut/kuntatekniikka pyytää tarjouksia tarjousliitteen

Lisätiedot

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio 3 62500 EVIJÄRVI 26.10.2017 TARJOUSPYYNTÖ VAIHTOLAVA + AUTONOSTURIPALVELUISTA Evijärven kunnan tekninen lautakunta pyytää tarjouksia kahden eri kokoluokan

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS KEURUUN KAUPUNKI KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS 1. Osapuolet 1..1Keuruun kaupunki (jäljempänä Kaupunki ) Perusturva / työllisyyspalvelut työllisyyspäällikkö Erja Koivula Multiantie

Lisätiedot

TARRATEKSTIT KIINNITYKSINEEN VUOSILLE

TARRATEKSTIT KIINNITYKSINEEN VUOSILLE TARRATEKSTIT KIINNITYKSINEEN VUOSILLE 2015 2018 1. Sopijapuolet Tilaaja: Helsingin kaupungin taidemuseo PL 5400 00099 Helsingin kaupunki puh: 09-31087041 fax: 09-31087040 yhteyshenkilö: Pia Majava puh:

Lisätiedot

SOPIMUS luonnos 1 (5).18.2015

SOPIMUS luonnos 1 (5).18.2015 SOPIMUS luonnos 1 (5) Turku Touring Oy:n opastetut kiertoajelut Koiramäen lasten kaupunkikerros ja Turku sightseeing 1. Sopijapuolet Palveluntuottaja: Osoite Y-tunnus: Yhteyshenkilö: ja Tilaaja: Turku

Lisätiedot

JUUAN KUNTA

JUUAN KUNTA Tekninen palvelualue Kuntatekniikan päällikkö Seppo Portimo TARJOUSPYYNTÖ/AURAUS JA LIUKKAUDEN TORJUNTA Juuan kunnan tekninen palvelualue pyytää tarjouksia (alv 0 %) ajalle syksy 2014 kevät 2017 Aurausalueen

Lisätiedot

TOIMITUSSOPIMUS KIVIKON PÄIVÄKODIN OPPIMISYMPÄRISTÖN KALUSTEISTA

TOIMITUSSOPIMUS KIVIKON PÄIVÄKODIN OPPIMISYMPÄRISTÖN KALUSTEISTA Liite 5 Sopimusmalli (Kalusteet) TOIMITUSSOPIMUS KIVIKON PÄIVÄKODIN OPPIMISYMPÄRISTÖN KALUSTEISTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Kemin kaupunki Osoite: Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa:

Lisätiedot

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET KOULULAISKULJETUKSET Ostoliikennesopimuksen LIITE OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen

Lisätiedot

Tarjouksen tulee sisältää erilliset hinnat seuraavien jäteastioiden tyhjennyksistä:

Tarjouksen tulee sisältää erilliset hinnat seuraavien jäteastioiden tyhjennyksistä: 1 Keuruun kaupunki 2.6.2015 Keuruun Vuokra-asunnot liikelaitos Tarjouspyyntö jätekuljetuksista KIINTEISTÖJEN JÄTEKULJETUKSET Keuruun Vuokra-asunnot liikelaitos pyytää tarjoustanne kiinteistöjensä jätteidenkuljetuksista

Lisätiedot

KOULUKULJETUSTEN JA PALVELU- JA ASIOINTILIIKENTEEN TARJOUS

KOULUKULJETUSTEN JA PALVELU- JA ASIOINTILIIKENTEEN TARJOUS LIITE 4 TARJOUSLOMAKE 1 (6) KOULUKULJETUSTEN JA PALVELU- JA ASIOINTILIIKENTEEN TARJOUS Ostoliikenteen tarjous tehdään tällä asiakirjalla. Eri yhteenliittymät tekevät kukin oman tarjouksensa riippumatta

Lisätiedot

3 SOPIMUSKAUSI Sopimus on voimassa xx.yy.2017 xx.yy.2018 ja päättyy ilman erillistä irtisanomista.

3 SOPIMUSKAUSI Sopimus on voimassa xx.yy.2017 xx.yy.2018 ja päättyy ilman erillistä irtisanomista. KELTAISELLA MERKITYT PÄIVITETÄÄN LOPULLISEEN SOPIMUKSEEN. LUONNOS 1 SOPIMUS MATERIAALIN VASTAANOTOSTA JA LOPPUSIJOITUKSESTA Allekirjoittanut toimeksiantaja XXX (tilaaja) ja allekirjoittanut toiminnanharjoittaja

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 2

LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 2 LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 2 TARJOUSKILPAILUN EHDOT ASIOINTILIIKENNE / KIMPPAKYYTI Sisällysluettelo 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Alihankinta 3. Yhteenliittymä 4. Tiedot liikennöitsijästä

Lisätiedot

TEKNISTALOUDELLISET TUTKIMUKSET JA SUUNNITTELU

TEKNISTALOUDELLISET TUTKIMUKSET JA SUUNNITTELU L I I T E 2 1 (10) TEKNISTALOUDELLISET TUTKIMUKSET JA SUUNNITTELU PUITESOPIMUSLUONNOS xx.xx.201x xx.xx.201x.. Oy L I I T E 2 2 (10) KONSULTTISOPIMUS 1. SOPIMUKSEN OSAPUOLET Tämän sopimuksen osapuolia ovat

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. Viitasaaren Kaupunki Pihtiputaan Kunta

Tarjouspyyntö. Viitasaaren Kaupunki Pihtiputaan Kunta Tarjouspyyntö Kylmäaineita sisältävien jäähdytyslaitteiden määräaikaishuollosta ja pienkorjauksista Viitasaaren Kaupunki Pihtiputaan Kunta Tarjouspyyntö 1. Hankinnan kohde Kylmälaitteiden määräaikaistarkastukset

Lisätiedot

Tarjous tehdään tällä sekä liitteessä 3 olevalla lomakkeella. Puutteellisia tarjouksia ei käsitellä.

Tarjous tehdään tällä sekä liitteessä 3 olevalla lomakkeella. Puutteellisia tarjouksia ei käsitellä. TARJOUS JA TARJOUSHINTALOMAKE Tarjous tehdään tällä sekä liitteessä 3 olevalla lomakkeella. Puutteellisia tarjouksia ei käsitellä. Viitaten julkaistuun ostoliikenteen hoitamista koskevaan tarjouspyyntöönne,

Lisätiedot

LUMIKORVEN JÄTTEIDENKÄSITTELYALUEEN TYÖKONE-, SEKÄ JÄTELAVOJEN VUOKRAUS- JA TYHJENNYSPALVELUT

LUMIKORVEN JÄTTEIDENKÄSITTELYALUEEN TYÖKONE-, SEKÄ JÄTELAVOJEN VUOKRAUS- JA TYHJENNYSPALVELUT LUMIKORVEN JÄTTEIDENKÄSITTELYALUEEN TYÖKONE-, SEKÄ JÄTELAVOJEN VUOKRAUS- JA TYHJENNYSPALVELUT Urakka-alueet A, B ja C Pyydämme tarjoustanne Lumikorven jätteidenkäsittelyalueelle vastaanotettujen rakennus-

Lisätiedot

Vaalan kunta. Vaalantie 14 91700 VAALA

Vaalan kunta. Vaalantie 14 91700 VAALA Vaalan kunta Tekniset palvelut Vaalantie 14 91700 VAALA Tarjouspyyntö Vaalan Palvelutalosäätiön, Vaalan Vanhustentaloyhdistys ry:n, Kiinteistö Oy Vaalahakan, As Oy Vaalan Uitonkartanon ja Kiinteistö Oy

Lisätiedot

Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti.

Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti. 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ TAIMIKONHOITOTÖISTÄ 2013 Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti. Tuoteryhmä Taimikonhoitotyöt Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Hankintakausi 1.7.2013-31.12.2013.

Lisätiedot

Ypäjä-Loimaa siirtoviemäri ja varavesiyhteys

Ypäjä-Loimaa siirtoviemäri ja varavesiyhteys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A YPÄJÄN KUNTA JA LOIMAAN VESI -LIIKELAITOS Ypäjä-Loimaa siirtoviemäri ja varavesiyhteys Tarjouspyyntö FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy P25129 Tarjouspyyntö Kauko Marttila

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA

TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA 1/5 1.9.2016 TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA 1 HANKINNAN KOHDE Liedon kunta pyytää tarjouksia Liedon keskustaajamaan sijoittuvan Lietohallin palveluista ja Liedon lukion

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1.7.2015 RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ

Tarjouspyyntö 1.7.2015 RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ 1 Tarjouspyyntö 1.7.2015 Siivous-ruokapalveluyksikkö PL 33, 31761 Urjala RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ Urjalan kunnan siivous-ruokapalveluyksikkö pyytää tarjoustanne liitteenä olevan

Lisätiedot

Tarjous tehdään tällä sekä liitteessä 3 olevalla lomakkeella. Lisäksi tarjoajan tulee toimittaa pyydetyt liitteet ja selvitykset.

Tarjous tehdään tällä sekä liitteessä 3 olevalla lomakkeella. Lisäksi tarjoajan tulee toimittaa pyydetyt liitteet ja selvitykset. TARJOUS JA TARJOUSHINTALOMAKE Tarjous tehdään tällä sekä liitteessä 3 olevalla lomakkeella. Lisäksi tarjoajan tulee toimittaa pyydetyt liitteet ja selvitykset. Viitaten julkaistuun ostoliikenteen hoitamista

Lisätiedot

LIITE 8: TARJOUSLOMAKE

LIITE 8: TARJOUSLOMAKE LIITE 8: TARJOUSLOMAKE Tarjoavan yrityksen nimi 1. TARJOAJAN TUNNISTETIEDOT Tarjoajan osoite Yrityksen Y-tunnus (tai vastaava) Tarjoajan yhteyshenkilön nimi Yhteyshenkilön puhelinnumero ja sähköpostiosoite

Lisätiedot

Tilaaja: Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Sosiaali- ja terveysvirasto PL Helsingin kaupunki Y-tunnus:

Tilaaja: Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Sosiaali- ja terveysvirasto PL Helsingin kaupunki Y-tunnus: 1 Sensomotorisen pienpuiston suunnittelu ja laitteiden hankinta H054-16/HEL 2016-004997 Liite 4 Sopimusluonnos 1.1. Sopijapuolet Tilaaja: Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Sosiaali- ja terveysvirasto

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Henkilöstön merkkipäivien lahjatavaroiden yhteishankinta

Tarjouspyyntö Henkilöstön merkkipäivien lahjatavaroiden yhteishankinta Tarjouspyyntö Henkilöstön merkkipäivien lahjatavaroiden yhteishankinta 1. Hankinnan tausta ja tavoitteet Kyseessä on Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten ja Kokkolan kaupungin

Lisätiedot