Maksuperusteena on /tn kuljetusreiteittäin.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maksuperusteena on /tn kuljetusreiteittäin."

Transkriptio

1 PALVELUHANKINNAN SISÄLTÖ 1. Kohde Tässä palveluhankinnan sisällössä esitetyt asiat ovat toimeksiantoon sisältyviä minimivaatimuksia, joiden mukaisesti kuljetusliike tarjouksen tekemällä sitoutuu toimeksiannon toteuttamaan. Voittanut kuljetusliike velvoitetaan hyväksymään tämä palveluhankinnan sisältö sopimukseen sellaisenaan. Mikäli tässä hankinnan sisällössä tai sopimuksessa ei ole toisin sovittu, noudatetaan Julkisten Hankintojen Palveluiden Yleisiä Sopimusehtoja JYSE 2014 Palvelut POLTETTAVAN JÄTTEEN JA POHJAKUONAN SIIRTOKULJETUS PH002/2014/IL 1.1. Tiivistelmä toimeksiannon sisällöstä Alueelliset jäteyhtiöt Botniarosk Oy Ab, Millespakka Oy, Lakeuden Etappi Oy, Stormossen Ab Oy ja Vestia Oy omistavat Westenergy Oy:n jätevoimalan Mustasaaressa. Jätevoimala hyödyntää jäteyhtiöiden polttokelpoisen jätteen kaukolämmöksi ja sähköksi. Toimeksianto sisältää jätteen kuormaamisen neljän eri jäteyhtiön toimipaikassa, kuljettamisen jätevoimalaan ja purkamisen vastaanottobunkkeriin sekä kuonan kuljettamisen jätevoimalasta näissä asiakirjoissa mainittuun jäteyhtiöön ja kuonan purkamisen käsittelykentälle. Sopimus on viisivuotinen. Jätettä kuljetetaan n tn ja kuonaa n tn vuodessa. Maksuperusteena on /tn kuljetusreiteittäin. Kuljetusliikkeelle annetaan mahdollisuus suunnitella logistiikka parhaaksi katsomallaan tavalla. Tarjouspyyntöasiakirjoissa mainitut seikat on kuitenkin täytettävä.

2 2. Tilaajaorganisaatio 2.1. Hankintayksikkö Lakeuden Etappi Oy (Etappi) Laskunmäentie Pojanluoma 2.2. Jäteyhtiöt, jätteen noutopaikat Botniarosk Oy Ab (Botniarosk) Horontie Teuva Millespakka Oy (Millespakka) Kyyjärventie 1054, Alajärvi Vestia Oy (Vestia) Vestianväylä Ylivieska Lakeuden Etappi Oy Laskunmäentie Pojanluoma 2.3. Jätevoimala, purkupaikka. pohjakuonan kuormauspaikka Westenergy Oy (Westenergy) Energiatie Koivulahti 2.4. Pohjakuonan siirtokuormauspaikka (mikäli kuljetusliike haluaa siirtokuormata) Stormossen Ab Oy Stormossenintie Koivulahti 2.5. Pohjakuonan purkupaikka Lakeuden Etappi Oy Laskunmäentie Pojanluoma

3 3. Toiminta-alue Toimialueena on kohdassa 2 mainittujen jäteyhtiöiden toimialue. 4. Toimeksiannon suorittaminen Jäteyhtiöt vastaanottavat ja keräävät jätettä pääasiassa toimialueeltaan. Erityyppiset jätteet ohjataan jätekeskuksissa eri varastopaikkoihin. Tämän hankinnan piiriin kuuluvat poltettavat jätteet ohjataan siirtokuormaushalliin, tai muuhun jäteyhtiön käyttämään varastopaikkaan. Hallissa tai varastoalueella on asfaltti-, betoni- tai muu vastaava pinta. Kuljetettava poltettava jäte sisältää pääsääntöisesti yhdyskunta- ja rakennusjätettä sekä teollisuuden jätteitä soveltuvilta osin. Kuljetettavan jätteen noutopaikoittain painotettu keskimääräinen tilavuusmassa vuoden tarkastelujaksolla on ollut 270 kg / m 3 Jätteen tilavuusmassa saattaa vaihdella kuormaustavasta, jätteen koostumuksesta, olosuhteista ja vuodenajoista riippuen. Kuonan ominaismassa on n kg/m 3. Tarkastelujaksolla 34 % kuormista on ajettu koukkuautolla 3 * 30 m 3 ja 66 % sivukippiautolla 150 m 3. Massatiedot eivät ole tilaajaa sitovia Kuljetusliikkeen tehtävä Kuljetusliikkeen tehtävänä on kuormata kohdassa 2 mainittujen yhtiöiden jätekeskuksiinsa keräämä poltettava jäte sekä kuljettaa se jätevoimalaan ja purkaa kuorma bunkkeriin. Kuljetusliikkeen tehtävänä on kuljettaa jätevoimalassa siirtolavoille kuormattu pohjakuona Etappiin ja purkaa se käsittelyalueelle. Kuonalavoilla voidaan kuljettaa paluukuormina jätettä. Kuona voidaan vaihtoehtoisesti siirtokuormata Stormossenilla toiseen ajoneuvoon.

4 4.2. Toimeksiannon reunaehdot Jäteyhtiöt eivät pysty välittömästi vaikuttamaan asiakkailtaan vastaanotettavaan jätemäärään, vaan jätettä vastaanotetaan vuodenaikojen mukaan vaihtelevia määriä. Jäteyhtiöillä on siirtokuormauspaikat, joihin jäte kerätään. Siirtokuormauspaikka on kullakin yhtiöllä omaan toimintaan sovitettu sijainniltaan, kooltaan ja rakenteeltaan. Jätevoimalassa on vastaanottobunkkeri, johon sopii noin tn. Voimalaitos käyttää jätepolttoainetta noin 20 tn/h ja tuottaa kuonaa noin 4 tn/h. Kuljetusliike kuljettaa jätteet ajosuunnitelman mukaisesti. Ajosuunnitelmaa mukautetaan tilanteen mukaan siten, että varastot pysyvät hallinnassa. Muutoin kuljetusliike voi suunnitella kuljetukset haluamallaan tavalla logistisesti tehokkaaksi kokonaisuudeksi. Reunaehtoja on kuvattu tarkemmin kohdissa Nouto- ja purkupaikat Botniarosk Seuraavassa on kuvattu periaatteellisella tasolla nouto- ja purkupaikat. Noutopaikoissa on kuvatun kokoinen varastotila siirtokuormattavalle jätteelle. Kuljetusliikkeellä on mahdollisuus käyttää varastotilaa hyväkseen kuljetusten järjestelyssä. Yhtiöiden vastaanottama jätemäärä on mainittu kohdassa 4.4. Kuljetusliike vastaa siitä, että varasto ei täyty kapasiteetin yli. Kuljetusliikkeen on pyrittävä siihen, että jäte-erien varastointi aika on mahdollisimman lyhyt. Kuormat on punnittava sekä kuormauspaikoilla, että purkupaikalla toimipaikkakohtaisten ohjeiden mukaisesti. Kaikissa paikoissa on ajoneuvovaaka käytettävissä. Kuormauspaikkana toimii betonilattiainen ja peltiseinäinen siirtokuormaushalli. Välivarasto muodostuu hallin seinistä ja siirrettävillä betonielementeillä rajatusta varastotaskusta, täyttökorkeus

5 2-3 m, pinta-ala n. 150 m 2. Kuormaus tapahtuu hallissa sisällä, yhdistelmän kääntäminen vetoauton ja perävaunun kuormauksen välissä saattaa olla tarpeen. Poikkeustapauksissa voidaan lastaus suorittaa hallin edessä asfaltoidulla piha-alueella. Halli on vapaalta lattiaosaltaan n. 24 m leveä ja 15 m syvä, pitkä sivu on varustettu 2 rullaovella, ovien vapaa korkeus on n. 10 m ja leveys n. 8 m. Jätettä voi noutaa ympäri vuorokauden, mutta on huomioitava että lumenauraus ja liukkaudentorjunta tehdään aukioloaikoja silmällä pitäen. Kuljetusliike vastaa kuormauksesta ja sen siisteydestä niin, että jätettä ei jää varastotaskun ulkopuolelle kuormauksen yhteydessä Millespakka Siirtokuormaushallin välivaraston kapasiteetti on noin 100 tn, jonka puitteissa kuljetusliikkeen on mahdollista toimia. Kuljetusliikkeen on huolehdittava siitä, että varastossa olevien jäte-erien maksimi viipymä siirtokuormaushallissa on 6 vrk. Kuormauspaikkana toimii asfalttipohjainen ja peltiseinäinen siirtokuormaushalli. Kuormaus tapahtuu hallin edessä asfaltoidulla pihaalueella. Halli on n.12 m leveä ja 20 m syvä, varustettuna 2 rullaovella päädyssä, ovien vapaa korkeus on n. 5 m ja leveys n. 6 m. Jätettä voi noutaa ympäri vuorokauden, mutta lumityöt ja liukkauden torjunta tehdään vain aukioloaikoja silmällä pitäen. Kuljetusliike vastaa kuormauksesta ja sen siisteydestä niin, että jätettä ei jää varaston ulkopuolelle kuormauksen yhteydessä. Kuormauksen tapahtuessa jätteenkäsittelyaseman aukioloaikana ovat kuormia tuovat jäteautot etuoikeutettuja purkamaan kuormansa ensin. Kuormien purkaminen ja kuormaaminen samanaikaisesti ei ole mahdollista. Välivaraston kapasiteetti on noin 100 tonnia, jonka puitteissa kuljetusliikkeen on mahdollista toimia. Kuljetusliikkeen on huolehdittava siitä, että mikään jäte-erä ei jää siirtokuormauspaikalle yli 6 vrk:ksi Vestia Kuormauspaikkana toimii asfalttipohjainen siirtokuormaushalli. Halliin sopii moduulimittainen yhdistelmä (25,25 m) pitkittäin sisälle. Kuormaus tehdään hallin sisällä esimerkiksi pyöräkuormaajalla tai kaivinkoneella (vapaa korkeus noin 8 m.) Jätteen kuormaamisen helpottamiseksi varastotilan vähintään yhdellä sivulla on vasteseinä. Poikkeustapauksissa noutopaikkana voi olla siirtokuormaushallin viereinen asfalttikenttä. Kuljetusliike vastaa tällöin siitä, ettei kuormatessa jätteitä leviä ympäristöön.

6 Kuormaaminen on mahdollista, vaikka hallissa olisi samanaikaisesti jätettä tuova auto purkamassa kuormaa, tämä edellyttää varovaisuutta ja yhteistyötä. Saapuva jäteautoliikenne tapahtuu pääasiassa iltapäivisin klo välillä. Muiden asiakkaiden liikenne tapahtuu vain jätekeskuksen aukioloaikoina (tällä hetkellä klo 8-17 välillä). Vestia varaa oikeuden määrittää kuormauksen etusijajärjestystä, mikäli turvallinen työtapa sitä vaatii. Jätteen noutomahdollisuus on ympäri vuorokauden. (24/7). Kuljetusliikkeen on huomioitava, että jätekeskus on avoinna ma - pe Lumenauraus ja liukkaudentorjunta tehdään aukioloajaksi. Siirtokuormaushallin kapasiteetti on maksimissaan noin 200 tn, jonka puitteissa kuljetusliikkeen on mahdollista toimia. Hallin käytössä on huomioitava, että jätteen varastointi voi johtaa haittaeläin ongelmaan. Haittaa ehkäistäkseen urakoitsijan on ajettava halli tyhjäksi vähintään 4 kertaa vuodessa, tarvittaessa useammin. Vestia varaa oikeuden ottaa osan hallista omaan käyttöönsä esimerkiksi esilajittelua varten. Vestia vastaa käyttämästään osuudesta, eikä se häiritse siirtokuormaustoimintaa Lakeuden Etappi Kuormauspaikkana toimii asfalttipohjainen siirtokuormaushalli. Hallin pituus on 30 metriä ja leveys 20 metriä. Hallin toisella reunalla on ovet molemmissa päissä, joten noutavalla ajoneuvolla voidaan ajaa hallin läpi. Hallin vapaa korkeus on minimissään 8 metriä. Jätteen varastotilan kahdelle sivulle on asennettu vasteseinät kuormaamisen helpottamiseksi. Kuormat tehdään pääsääntöisesti hallin sisäpuolella. Poikkeustapauksissa kuormaaminen voidaan tehdä hallin ulkopuolella. Kuormaaminen on mahdollista, vaikka hallissa olisi samanaikaisesti jätettä tuova auto purkamassa kuormaa, tämä edellyttää varovaisuutta ja yhteistyötä. Pohjakuona puretaan kentälle. Kuonan vastaanottokapasiteetissa ei ole rajoituksia. Etapissa on jätteen noutomahdollisuus sekä kuonakuormien purkumahdollisuus ympäri vuorokauden. (24/7). Kuljetusliikkeen on huomioitava, että jätehuoltokeskus on avoinna ma - pe 6:30 19:00. Lumenauraus ja liukkaudentorjunta tehdään aukioloaikoja silmällä pitäen.

7 Westenergy (purkupaikka) Lakeuden Etapin siirtokuormaushallin kapasiteetti on maksimissaan noin 200 tn, jonka puitteissa kuljetusliikkeen on mahdollista toimia. Voimalassa on 5 kpl peräpurkulinjoja ja sivusta ajettaessa paikalle muodostuu yksi sivupurkulinja. Sivustapurkulinja vapautuu, kun on ko. auton vuoro purkaa kuorma, tällöin peräpurkulinjat ovat suljettuina. Perästä purettaessa voi käyttää kulloinkin vapaana olevaa peräpurkulinjaa. Hallin vapaa korkeus 11,00 metriä, ovien 5,00 metriä. Peräpurku Westenergyn purkuhallin pituus on 22,25 metriä topparista, mutta purku voidaan suorittaa myös hallin ovi auki. Sivupurku Purkuhallin leveys 30,00 metriä ja bunkkerin 24,00 metriä (sivupurku), purku voidaan suorittaa hallin ovi auki. Vaikka purkuaukon koko mahdollistaisi koko yhdistelmän purkamisen kerralla, varaudutaan tässä toimeksiannossa siihen, että purku tapahtuu kahdessa vaiheessa, ellei muuta ole purkuhetkellä sovittu. Tämä siksi, että käytännössä osa bunkkerista varataan muunlaiselle tavaralle. Näin ollen sekä vetoauton että perävaunun kuormat puretaan tiettyyn kohtaan eikä koko purkuaukon matkalle. Purku toiminnolle on laitoksella omat ohjausjärjestelmät ja liikenteenohjaus. Sivukippaus tapahtuu ajoneuvon vasemmalle puolelle. Hallin lattiaan on asennettu runkotartuntakoukut ja ketjut, joista on kytkettävä sivupurun yhteydessä ketjut auton ja perävaunun runkoon kippaamisen vakavoittamiseksi. Kuljetusliike vastaa kiinnittämisestä ja irrottamisesta Westenergy (kuonan kuormauspaikka) Kuonaa syntyy noin 4 tn tunnissa (24/7). Kuljetusliikkeen tehtävänä on hakea kuonahallin lähtöovelta kuonalava tyhjättäväksi niin usein, että kuonahallissa on jatkuvasti riittävästi vapaata lavakapasiteettia.

8 Kuonahallissa on 40 kpl koukulla varustettuja lavoja, joiden pituus on 6,0 m ja korkeus 2,85m. Lavan tilavuus on n. 30 m 3 ja lavan massa on arviolta 3,0 tn Syntyvä kuona siirretään kuljettimilla siirtolavalle. Kuonahallissa on ns. stakkeri eli lavanpinoamisjärjestelmä. Kun lava kuljettimen alla on täynnä, siirtää stakkeri täyttyneen kuonalavan automaattisesti pinovarastoon tai lähtöovelle sekä siirtää tyhjän lavan varastoon. Kun lava on käyty tyhjentämässä ja palautettu lähtöovelle, stakkeri siirtää tyhjän lavan pinovarastoon ja tuo pinovarastosta jälleen täyden lavan lähtöovelle. Lavoille täytetään kuljetusliikkeen kanssa sovittu määrä kuonaa (esim. 10tn), jotta lavan massa saadaan kuljetusliikkeelle sopivaksi, tällöin lavan täyttymisaika muuttuu Stormossen Kuljetusliikkeelle annetaan mahdollisuus siirtokuormata kuona siirtolavoilta toiseen kuljetusvälineeseen, mikäli se kuljetusliikkeen logistiikan kannalta nähdään järkeväksi. Kuonien siirtokuormaus on vapaaehtoinen toiminta, eikä siitä makseta erikseen korvausta. Paikka siirtokuormaukselle osoitetaan Stormossenin alueelta noin puolen kilometrin etäisyydeltä kuonalavojen noutopaikasta. Mikäli kuona siirtokuormataan Stormossenin alueella, on siirtokuormaustila 100 tn suuruinen Jätemäärät Vuosittain yhtiöistä toimitetaan jätevoimalaan tn jätettä, jätevoimalasta Etappiin tn kuonaa. Yhtiöiden vastaanottama jätemäärä vaihtelee vuoden sisällä siten, että tammi-maaliskuu on hiljaisin ja touko-kesäkuu vilkkain. Seuraavassa taulukossa on esitetty kuljetettavat jätemäärät paikkakohtaisesti. Taulukossa merkitty tarjouspyyntömäärä on todennäköisin kuljetettava määrä ja se otetaan huomioon tarjousten vertailussa.

9 VUOSIMÄÄRÄ (tn/a) YHTIÖ minimi maksimi TARJOUSPYYNTÖMÄÄRÄ Botnia Millespakka Vestia Etappi YHTEENSÄ Westenergy Tilaaja toimittaa kuljetusliikkeelle ajosuunnitelman, jonka mukaisesti kuljetus hoidetaan. Ajosuunnitelmaan on kirjattu noudettava jätemäärä viikkotasolla. Viikkorytmin on toteuduttava suunnitelman mukaisesti kahden viikon tarkastelujaksoissa ja varastopaikkojen kapasiteetin puitteissa. Kuonan kuljettamisen ajomäärät kuljetusliike organisoi siten, että stakkerissa on aina riittävä määrä tyhjiä lavoja (kts. kohta 4.3.6) 4.5. Ajoneuvokalusto ja kuljettaminen Urakassa käytettävien ajoneuvojen on oltava ehjiä, kyseiseen tehtävään soveltuvia ja täytettävä lakien, asetusten ja määräysten sille asettamat vaatimukset. Ajoneuvosta ei saa olla nestevuotoja. Ajoneuvon kuormatila on oltava ajon aikana suljettu. Vaatimus ei koske kuonan siirtoa voimalasta siirtokuormaukseen Stormossenin osoittamalle siirtokuormauspaikalle. Käytettäessä kuonalavoja kuonan kuljettamiseen siirtokuormauspaikkaa pidemmälle tai jätteenkuljetuksessa on käytettävä lavoissa olevaa hydraulista kuormapeittoa. Hankintayksikkö ei aseta muita vaatimuksia ajoneuvon tyypille, päällirakenteelle tai teknisille ominaisuuksille. Kuljetus suoritetaan sitä koskevan lainsäädännön mukaisesti

10 4.6. Kuormauskalusto ja kuormaaminen 4.7. Kuljettajat Kuljetusliike vastaa jätteen kuormaamisesta. Kuormaajan on osaltaan täytettävä kohdan 4.5. vaatimukset. Kaikissa noutopaikoissa on olemassa kuormauskalustoa sekä Stormossenilla lisäksi koukkulavalaittein varustettu kuorma-auto joko yhtiöiden omana tai alueella toimivan urakoitsijan koneena. Näiden koneiden käyttö ei sisälly tähän toimeksiantoon, vaan kuljetusliike neuvottelee halutessaan erikseen yhtiöiden tai urakoitsijoiden kanssa koneiden käytöstä. Koska kuormattava materiaali on palavaa, pölyävää sekä sellaista, joka tarttuu herkästi koneen rakenteisiin, on koneen kuntoon ja puhtauteen kiinnitettävä huomiota palovaaran minimoimiseksi. Konetta ei saa säilyttää siirtokuormaustiloissa, vaan sen lähellä tilaajan osoittamassa paikassa. Koneen sisäilmanotto on varustettava suodattimin. Kuljetusliikkeellä on oikeus järjestellä materiaalit siirtokuormauspaikalla siten, että kuormaaminen onnistuu helposti ja kuormista saadaan kuljetusliikkeen haluaman kokoisia ja painoisia. Kuitenkin on huomioitava, että siirtokuormauspaikalle on pystyttävä jatkuvasti tuomaan kuormia ja kaikki polttoon menevä materiaali on kuljetettava ilman merkittävää viipymää tai jäte-erää hyljeksimättä. Mikäli kuormauspaikalla on materiaaleja, joiden kuormaaminen käytössä olevalla kalustolla ei onnistu, on niistä ilmoitusvelvollisuus noutopaikan yhteyshenkilölle. Nämä jätteet pyritään kuormaamaan jäteyhtiön avustuksella, esim. kaivinkoneella tms. Tästä ei makseta lisäkorvausta. Jäteyhtiöt tarkastavat vastaanottamansa kuormat. Mikäli tarkastuksesta huolimatta kuljetusliike kuormatessaan havaitsee varastossa jotain polttoon soveltumatonta, on se poistettava, siirrettävä sivuun ja informoitava siitä ko. kuormauspaikan yhteyshenkilöä. Tällaisia jätteitä ovat mm. vaaralliset jätteet, sähkölaitteet ja muut erikseen toimeksiannon aikana annetuissa työohjeissa mainitut jätteet. Tehtävään osallistuvien kuljettajien on oltava ammattitaitoisia ja riittävät koulutukset ja pätevyydet omaavia. Kuljetusliike tai kuljettaja ei saa hyödyntää tai ilmaista muille tietoonsa saamia tilaajaorganisaation toimintamalleja, tai ammatti- ja liikesalaisuuksia.

11 Kuljetusliikkeellä on salassapitovelvollisuus niihin tietoihin, jotka koskevat tilaajan kuljetusliikkeen käyttöön luovuttamia tietoja/tiedostoja. Salassapitovelvollisuus tulee saattaa koko henkilökunnan tietoon. Kuormaus- ja purkupaikoilta tai kuormasta jätemateriaalin ottaminen tai vienti muualle kuin tässä tilaajan osoittamiin paikkoihin on kielletty. Kuormaus- ja purkupaikoilla on toimittava paikkakohtaisten toimintaohjeiden mukaisesti. Toimintaohjeet annetaan kuljetusliikkeelle ennen työn aloittamista. Kuljettajilla on näkyvä kuvallinen tunniste. Myös kuljettajia koskevat kohdassa 6.2 esitetyt vaatimukset 5. Tilaajan ja toimittajan velvollisuudet ja vastuut 5.1 Kuljetusliikkeen velvollisuudet ja vastuut Kuljetusliikkeen yleiset velvollisuudet ja vastuut Kuljetusliikkeellä tarkoitetaan itsenäistä yrittäjää, joka ottaa työn suorittaakseen ja vastaa yritykselle ja työnantajalle kuuluvista velvollisuuksista sekä häneen sopimussuhteessa olevien alihankkijoiden maksuista ja vastaavista velvoitteista. Kuljetusliike vastaa välittömistä omaisuus- ja henkilövahingoista sekä vahingon rajoittamisesta seuraavista kustannuksista, jotka kuljetusliikkeen tai hänen henkilöstönsä toiminnasta aiheutuvat hänelle itselleen, hänen henkilöstölleen, tilaajalle tai kolmannelle osapuolelle. Kuljetusliikkeen velvollisuutena on huoltaa ja kunnossapitää hänen käytössä olevat ajoneuvot, koneet ja laitteet sekä pitää ne lainsäädännön ja käyttötarkoituksen mukaisessa kunnossa. Ajoneuvojen tahallisesta väärinkäytöstä ja huollon laiminlyömisestä johtuvat vahingot on kuljetusliike velvollinen korvaamaan. Kuljetusliike vastaa siitä, että kuljetusliike ja kuljettajat toimivat sekä kuljettajia kohdellaan työntekijää, työn tekemistä ja työn teettämistä koskevan lainsäädännön ja käytettävän työehtosopimuksen mukaisesti. Kuljetusliike vastaa omien koneidensa ja laitteidensa huollosta, korjauksista, poltto- ja voiteluaineista.

12 Tehtävään liittyvät velvollisuudet ja vastuut Tilaajavastuu Kuljetusliike vastaa kuormaus- ja purkupaikkojen siisteydestä ja järjestyksestä oman toimintansa osalta. Kuormauksen aikana maahan ja hallin ulkopuolelle varisseet jätteet on siirrettävä takaisin varastokasaan. Purettaessa bunkkerin reunalle jääneet jätteet on siirrettävä bunkkeriin. Kuljetusliikkeen on sitouduttava noudattamaan tilaajaorganisaatiossa käytössä olevia laatu-, ympäristö- ja toimintajärjestelmiä. Kuljetusliike on velvollinen noudattamaan kuormaus- ja purkupaikoille annettuja lupia ja viranomaismääräyksiä. Kuljetusliike noudattaa omalta osaltaan kuormaus- ja purkupaikoille laadittuja suunnitelmia ja työohjeita. Kuljetusliikkeellä on tarvittavat luvat tämän kuljetustehtävän suorittamiseen tai se sitoutuu hankkimaan luvat mennessä. Kuljetusliike on ilmoittautunut jätetiedostoon tai sitoutuu hoitamaan liittymisen mennessä. Kuljetusliike vastaa työstään tilaajalle ja mahdollisen alihankkijan työstä kuin omastaan. Kuljetusliikkeen on toimitettava tilaajalle ennen toiminnan aloittamista ja sopimuskauden aikana 12 kuukauden välein voimassa olevan tilaajavastuulain mukaiset dokumentit. Toimitettavat dokumentit eivät saa olla 3 kk:ta vanhempia. Sopimuksen tekohetkellä mainitut dokumentit ovat selvitys siitä, onko yritys merkitty ennakkoperintälain (1118/1996) mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain (1501/1993) mukaiseen arvonlisävelvollisten rekisteriin, kaupparekisteriote, todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus taikka selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty, todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty; sekä selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista. Jos palvelua suorittaa kuljetusliikkeeseen työsuhteessa oleva lähetetty (ulkomaalainen) työntekijä, kuljetusliikkeen on toimitettava tilaajalle todistus lähetetyn työntekijän sosiaaliturvan määräytymisestä. Todistus on edellä mainitusta 12 kuukauden määräajasta poiketen toimitettava

13 viipymättä ja joka tapauksessa ennen kuin kyseinen lähetetty työntekijä aloittaa työnteon. Kuljetusliike vastaa myös siitä, että käyttämiensä alihankkijoiden lakisääteiset velvoitteet on hoidettu Tilaajalla on oikeus irtisanoa hankintasopimus päättymään välittömästi, jos kuljetusliike ei toimita määräajassa edellä mainittuja selvityksiä ja todistuksia tai selvityksen tai todistuksen mukaan kuljetusliike ei ole huolehtinut lakisääteisistä velvoitteista. Ennen sopimuksen irtisanomista tilaajan tulee kirjallisesti huomauttaa kuljetusliikettä laiminlyönnistä ja ilmoittaa sopimuksen irtisanomisen uhasta, ellei laiminlyöntiä korjata tilaajan vaatimassa kohtuullisessa ajassa. Mikäli kuljetusliike ei toimita mainittuja dokumentteja tilaajalle sovitulla tavalla ja tilaajalle langetetaan siitä syystä sanktiomaksu, laskuttaa tilaaja sakon suuruisen summan kuljetusliikkeeltä ja sen lisäksi 1000 (alv 0 %) käsittelymaksun Kuonalavojen kunnossapito Kuljetusliike on velvollinen käyttämään lavoja Westenergyn antamien ohjeiden mukaisesti. Kuljetusliike on velvollinen tarkkailemaan lavojen kuntoa. Mikäli kuljetusliike havaitsee lavoissa vikoja tai vauriota, on kuljetusliike velvollinen toimittamaan lavat Westenergyn osoittamaan huoltopaikkaan, joka sijaitsee enintään 10 km etäisyydellä Westenergyltä. Kuljetusliike on velvollinen suorittamaan lavojen päivittäishuollot, kuten rasvaukset. Välineet rasvaukseen on Westenergyllä Perehtyminen tehtävään Kuljetusliikkeillä on toimeksiannon tarjouksen tekovaiheessa mahdollista käydä tutustumassa kuormaus ja purkupaikkoihin tarjouspyynnön kohdassa 6 ilmoitettuina ajankohtina. Tilaajaorganisaatio perehdyttää kuljetusliikkeeltä yhden tai useamman vastuuhenkilön (1. koulutuspäivä), jotka vastaavat kuljettajien perehdyttämisestä ja siitä, että tehtävään ei tule siihen perehtymätöntä kuljettajaa.

14 Kuljetusliikkeen edustaja ja kuljettajat velvoitetaan osallistumaan tilaajaorganisaation järjestämiin koulutuksiin ilman eri korvausta enintään kahtena päivänä vuodessa Palvelutaso Työvälineet ja tarvikkeet Kuljetusliike hoitaa tehtävänsä siten, että tilaajaorganisaatio on jatkuvasti tietoinen toiminnan sujumisesta. Kuljetusliike on velvollinen käymään riittävää keskustelua nouto- ja purkupaikkojen vastuuhenkilöiden kanssa, että siirtokuljetus toimii sujuvasti. Kuljetusliike ottaa huomioon tilaajaorganisaation esittämät kehitysehdotukset. Toimeksiannon aikana voidaan ottaa käyttöön joko logistiikanohjausjärjestelmä tai varastonhallintajärjestelmä (jäljempänä ohjelmisto) jolla varastojen ja toimitusten määrää seurataan. Ohjelmiston valintaa ei ole vielä tehty. Kuljetusliikkeen tulee sitoutua käyttämään ohjelmistoa tilaajan ja ohjelmistotoimittajan antamien ohjeiden mukaisesti. Kuljetusliike vastaa tarvittavien laitteiden asentamisesta ajoneuvoihinsa ja tarvittavista tietoliikenneyhteyksistä. Tarvittavat laitteet ja ohjelmiston hankkii tilaajaorganisaatio. Kuljetusliike antaa kehitysehdotuksia tilaajaorganisaatiolle Kuljetusliike vastaa kaikista työssä tarvittavista työvälineistä ja tarvikkeista Tilaajaorganisaation velvollisuudet ja vastuut Tilaajaorganisaatio vastaa jätteen vastaanotosta kukin omalle siirtokuormauspaikalleen. Tilaajaorganisaatio vastaa toiminnasta omilla toimipaikoillaan ympäristöviranomaisille. Tilaajaorganisaatio vastaa, että siirtokuormauspaikoille kuormia tuovat ajoneuvot purkavat kuormansa kuljetusliikkeen noutopaikaksi osoitetuille purkupaikoille. Tilaajaorganisaatio osoittaa kunkin siirtokuormauspaikan välittömästä läheisyydestä lämmityspisteen kuormauskoneelle sekä paikan johon voi sijoittaa valuma-altaallisen polttoainesäiliön kuormauskonetta varten.

15 Tilaajaorganisaatio vastaa jätevoimalan vastaanottobunkkeriin puretuista kuormista kukin omalta osaltaan. Jäteyhtiöt vastaavat kukin toimittansa jätteen laadusta Westenergylle. 6. Tilaajan ja toimittajan organisaatio 6.1 Tilaajan organisaatio 6.2 Kuljetusliikkeen organisaatio 7. Laatu ja kehittäminen Sopimusasioista vastaa hankintaorganisaation nimeämä yhteyshenkilö. Lisäksi kaikissa yhtiöissä on vastuuhenkilöt, jotka vastaavat kuormien lähettämisestä, välivarastoinnista ja vastaanotosta. Kuljetusliikkeen on nimettävä organisaatiostaan sopimuksista, operoinnista, laadusta ja kuljettajien perehdytyksestä vastaavat henkilöt viimeistään 3 kk ennen kuljetusten aloittamista. Kuljetusliikkeen vastuuhenkilöillä ja kuljettajilla on oltava riittävä ammattitaito ja lain sekä määräysten mukainen pätevyys. Tilaaja sallii alihankkijoiden käytön ja työyhteenliittymien muodostamisen. Alihankkijoiden ja työyhteenliittymien kaikkien osakkaiden on täytettävä näiden hankinta-asiakirjojen vaatimukset. Käytettäessä alihankkijoita tai työyhteenliittymiä vastaa nimetty pääpalveluntarjoaja tilaajalle myös yhteistyökumppaneidensa toiminnasta, kuin omastaan. Toimeksiannon kielenä on suomi. Botniaroskilla, Stormossenilla ja Westenergyllä voidaan kommunikoida myös ruotsiksi. Kuljetusliike sitoutuu osallistumaan siirtokuormaus ja kuljetustoiminnan kehittämiseen tämän toiminnan osalta.

16 8. Ympäristö Ympäristöön liittyviä vaatimuksia on mainittu kohdassa 4. Sen lisäksi kaikissa nouto- ja purkupaikoissa toimintaa ohjaa ympäristölupa ja useissa paikoissa on ympäristöjärjestelmä. Kuljetusliike toimii osaltaan lupien ja järjestelmien edellyttämällä tavalla. 9. Turvallisuus 10. Toimintavarmuuden varmistaminen Kuljetusliike toimii työsuojelun valvontalain tarkoittamassa mielessä itsenäisenä yrittäjänä ja vastaa siten oman ja alihankkijansa työn turvallisuudesta ja tarvittavien ilmoitusten teosta. Tilaajalla on valvontaoikeus kuljetusliikkeen työhön ja siitä maksettavaan korvaukseen. Ennen sopimuksen allekirjoittamista ja sopimuskauden aikana tilaaja voi tarkistaa kuljetusliikkeen työsuojeluasiat kuljetusliikkeen yksikössä. Kuormaus- ja purkupaikoilla liikuttaessa, kuormattaessa ja kuormaa purettaessa edellytetään varovaisuutta ja paikkakohtaisten turvallisuusohjeiden noudattamista. Kuljettajalla on oltava käytettävissään huomiovaate (EN 471 Suojaluokka 2), turvakengät (pohja- ja kärkivahvistus), FFP3 luokan hengityssuojain sekä suojakypärä. Tupakointi on kuormaus- ja purkupaikoilla kielletty. Kuljetusliike on velvollinen ilmoittamaan tämän toimeksiannon suorittamisessa tapahtuneista vahingoista, tapaturmista ja läheltä piti tapauksista välittömästi sekä havaitsemistaan riskipaikoista tilaajalle kahden (2) työpäivän sisällä havainnosta. Vahingoista on toimitettava tilaajalle kirjallinen vahinkoraportti kolmen arkipäivän kuluessa tapahtuneesta. Raportin on sisällettävä tiedot ajasta, paikasta, olosuhteista, tapahtumasta, korjaavista toimenpiteistä ja tapahtuman uudelleen sattumisen estämisestä. Kuljetusliike toteuttaa varajärjestelmän siten, että toiminta pysyy tämän asiakirjan edellyttämällä tasolla. Toimintavarmuuden varmistamiseksi kuljetusliike on suunnitellut toimintansa siten, että organisaatio on varautunut hallitsemaan toimintaa häiritsevät tilanteet jatkamaan toimintaa hyväksyttävällä ennalta määritellyllä tasolla.

17 11. Oikeus kieltäytyä tehtävästä Kuljetusliikkeellä tai kuljetusliikkeen työntekijällä on oikeus kieltäytyä työtehtävästä, mikäli hän harkitsee siitä ilmeisesti aiheutuvan vahinkovaara joko hänelle itselleen, koneelle, muulle ajoneuvolle, tilaajalle tai kolmannelle. 12. Toimittajakatselmukset ja sopimuspalaverit 13. Työmäärän mittaus Toimittajakatselmus pidetään kerran vuodessa. Muut toimeksiantoa koskevat sopimuspalaverit pidetään, mikäli toiminnassa kohdassa 16 mainittuja muutoksia tai kohdassa 21 mainittu ylivoimainen este. Työmäärä mitataan kuljetettuina jätetonneina, määrämittaus tapahtuu jätevoimalan ajoneuvovaa an punnitustulosten perusteella. Tilaaja toimittaa kuukausittain kuljetusliikkeelle yhteenvedon kuukauden aikana kuljetetusta jätemäärästä 14. Maksut ja maksutavat Työsuorituksen maksaminen Jysen kohtia 9.1 ja ei käytetä tämän hankinnan ja toimeksiannon yhteydessä. Tilaaja toimittaa laskutusaineiston kuukausittain. Kuljetusliike laskuttaa tilaajaa. Laskutus tapahtuu noutopaikoittain poltettava jäte Botniarosk - Westenergy /tn poltettava jäte Etappi - Westenergy /tn poltettava jäte Millespakka - Westenergy /tn poltettava jäte Vestia - Westenergy /tn pohjakuona Westenergy - Etappi /tn

18 Yhteenvedossa ja laskutuksessa mahdollisesti esiintyvät virheellisyydet tulee ilmoittaa viikon kuluessa. Mahdolliset virheet korjataan seuraavan tilityksen yhteydessä. Maksuaika on 21 päivää netto. Viivästyskorko määräytyy korkolain mukaan Hinnantarkistukset Hinta sidotaan Tilastokeskuksen kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi täysperävaunuyhdistelmän kustannusindeksiin. (2010=100) Tarjoushinta sidotaan kesäkuun 2015 indeksin pistelukuun. Hinta tarkistetaan neljä kertaa vuodessa 1.1., 1.4., 1.7. ja 1.10 alkaen. Ensimmäinen hinnantarkastus tehdään Poikkeamat ja sanktiot Mikäli vuotuinen yhteenlaskettu kokonaisjätemäärä alittaa enemmän kuin 10 % kohdan 4.4 taulukon minimi- tai ylittää enemmän kuin 10 % maksimimäärän, ovat sopijapuolet velvollisia neuvottelemaan muutoksen vaikutuksesta hintaan. Mikäli muutosneuvottelussa ei päästä yksimielisyyteen, on sopijapuolilla mahdollisuus sanoa sopimus irti 6 kuukauden irtisanomisajalla. Irtisanomisaikana käytetään voimassa olleita hintoja ja sopimusehtoja. Jysen kohtia ja ei käytetä tässä toimeksiannossa Mikäli kuljetus viivästyy niin, että aiemmissa kohdissa määritetyt reunaehdot eivät täyty, järjestää tilaaja puuttuvan osan kuljetuksen kuljetusliikkeen kustannuksella. Poikkeusjärjestelystä peritään lisäksi alempana määrätty järjestelymaksu. Tämä koskee sekä jätteen, että kuonan kuljetusta. Mikäli Westenergy ei pysty vastaanottamaan jätettä esimerkiksi huoltokatkoksen vuoksi, järjestää tilaajaorganisaatio vaihtoehtoisen purkupaikan Stormossenin alueelta. Pyrkimyksenä on, että kuljetus voi toimia katkoitta myös jätevoimalan huoltojen aikana. Kuorman

19 purkamisesta vaihtoehtoiseen purkupaikkaan ei makseta erillistä korvausta. Westenergyn seisokkitilanteissa kuonaa ei synny, joten seisokkien aikana kuonakuljetuksia ei ole lukuun ottamatta stakkerissa olevia täysiä lavoja. Kuonakuljetusten keskeytymisestä ei makseta erillistä korvausta. Sanktiomaksulista kalusto ei ole sopimuksen mukainen (kohta 4.5 ja 4.6) ajosuunnitelmasta poikkeaminen (kohta 4.4) annettujen työohjeiden laiminlyönti (mm. kohta 5.1.2) siisteyden laiminlyönti (kohta 5.1.2) järjestelymaksu (kohta 15) jätemääräraportin virheisiin reagoimattomuus (kohta 14.1) vaaratilanneraportin toimittamisen laiminlyönti (kohta 9) punnituksen laiminlyönti (kohta 4.3) Muu sopimusasiakirjojen vastainen toiminta 500 / kuljetus 500 / kerta 200 / kerta työ laskutetaan 200 / kuorma 200 / kerta 200 / kerta 200 / kerta 200 / rike Tilaajavastuudokumenttien toimituksen laiminlyönti (Kohta 5.1.3) 1000 Lavojen kunnossapidon tai huoltoon viennin laiminlyönti (kohta 5.1.4) Lavan ohjeiden vastaisesta käytöstä aiheutuneet korjauskustannukset 200 / kerta työ laskutetaan Toistuvaan virheen sanktiomaksua korotetaan 50 %.

20 16. Muutokset Osapuolet sitoutuvat neuvottelemaan sopimukseen tehtävistä muutoksista, jos esimerkiksi lainsäädäntö tai viranomaismääräykset muuttuvat niin, että muutos vaikuttaa toimintaan vähäistä enemmän, nouto- tai purkupaikka muuttuu vähäistä enemmän, kuljetettava jätemäärä muuttuu olennaisesti toiminta-alue muuttuu oleellisesti jätteenkäsittelyssä tapahtuu oleellista kehittymistä, joka halutaan ottaa käyttöön kesken sopimuskauden. Mikäli neuvotteluissa ei päästä sopimukseen, on sopijapuolilla oikeus irtisanoa sopimus kohdan 18 mukaisesti. 17. Sopimuksen voimassaolo ja toimeksiannon kesto Sopimus astuu voimaan heti, kun molemmat sopijapuolet ovat sen allekirjoituksellaan hyväksyneet. Työ alkaa Sopimus päättyy Sopimuksen irtisanominen, purkaminen ja siirtäminen Tilaajalla on oikeus purkaa sopimus välittömästi, mikäli kuljetusliike tahallaan tai törkeällä huolimattomuudella oleellisesti laiminlyö tehtäviensä hoitamisen tai toimii muutoin oleellisesti vastoin sovittuja ohjeita tai määräyksiä tai, jos osoittautuu, ettei kuljetusliike kykene täyttämään velvoitteitaan. Kuljetusliikkeellä on oikeus purkaa sopimus välittömästi, mikäli tilaaja tahallaan tai törkeästä tuottamuksesta rikkoo olennaisesti tämän sopimuksen tai sen kirjallisten liitteiden ehtoja. Sopijapuolilla on oikeus irtisanoa sopimus päättymään kuuden (6) kuukauden irtisanomisajalla, jos

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644.

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644. Palvelun ehdot [N:o] 1 (15) Palvelun ehdot Palvelun ehdot 2 (15) konsernin ehdot palveluille Näitä Konsernin Palvelun ehtoja sovelletaan konserniin kuuluvan yhtiön ( Asiakas ) hankkiessa palveluita hankintasopimuksessa

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita...4 Julkisten palveluhankintojen yleiset

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT)

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Marraskuu 2009 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin 09 16001 (vaihde) Internet:

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita... 4 Julkisten tavarahankintojen yleiset

Lisätiedot

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen 1 (9) SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaille

Lisätiedot

TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä

TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan Teleyrityksen palveluiden toimi tuksiin yritys- ja yhteisöasiakkaille (asiakas), ellei muuta ole erikseen sovittu.

Lisätiedot

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille 1. Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Porrasinfo Oy:n (jäljempänä Porrasinfo ) asiakkaalle toimittamiin palveluihin,

Lisätiedot

Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010

Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010 Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010 Sisällys: A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja aloittaminen, suhde verkkopalveluun, vastuukysymyksiä B.

Lisätiedot

SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2010. www.lahtienergia.fi. Energiateollisuus ry:n suosittelemat

SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2010. www.lahtienergia.fi. Energiateollisuus ry:n suosittelemat Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2010 www.lahtienergia.fi Sisällys: A. Yleistä, sähköntoimitussopimuksen tekeminen ja palvelun edellytykset B. Mittaus, laskutus ja sähkötoimituksen

Lisätiedot

Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry on vahvistanut nämä rakennusurakan. jotka on valmisteltu yhteistyössä Rakennusteollisuuden

Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry on vahvistanut nämä rakennusurakan. jotka on valmisteltu yhteistyössä Rakennusteollisuuden RT 16-10660 LVI 03-10277 Ratu 417-T KH 20-00241 ohjetiedosto maaliskuu 1998 1 (19) RAKENNUSURAKAN YLEISET SOPIMUSEHDOT Allmänna avtalsvillkor för byggnadsentreprenader General conditions for building contracts

Lisätiedot

1(13) TARJOUSPYYNTÖ NRO 1.8/2012. 12.6.2012, korjattu 15.6.2012 PERUNAT

1(13) TARJOUSPYYNTÖ NRO 1.8/2012. 12.6.2012, korjattu 15.6.2012 PERUNAT PERUNAT Seutukeskus Oy Häme ja KuntaPro Oy toimivat julkisten hankintojen yhteishankintayksikkönä Hämeenlinnan seudulla ja sen lähialueilla sekä valikoidusti suuremmallakin maantieteellisellä alueella.

Lisätiedot

Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot

Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot Voimassa alkaen 18.3.2015 1 / 5 Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot 1 Soveltamisala 1.1 Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Verifone Finland Oy:n

Lisätiedot

JYSEn käyttämisopas. JYSE 2009 PALVELUT (Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa 21.10.2010) LEX LEX

JYSEn käyttämisopas. JYSE 2009 PALVELUT (Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa 21.10.2010) LEX LEX JYSEn käyttämisopas JYSE 2009 PALVELUT (Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa 21.10.2010) LEX LEX JYSEn käyttämisopas JYSE 2009 PALVELUT (Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

IT2010 YSE YLEISET SOPIMUSEHDOT

IT2010 YSE YLEISET SOPIMUSEHDOT IT2010 YSE YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 SOVELTAMINEN 1.1 Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan tietotekniikan tuotteiden kauppaan ja käyttöoikeuden luovutukseen sekä palveluihin. 2 MÄÄRITELMÄT 2.1 Avoin lähdekoodi

Lisätiedot

RT 13-11143 LVI 03-10544 KH X4-00540 SIT 16-610097 Infra 054-710129 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013

RT 13-11143 LVI 03-10544 KH X4-00540 SIT 16-610097 Infra 054-710129 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013 Nämä konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot soveltuvat käytettäviksi tilaajan ja konsultin välisissä toimeksiannoissa mm. muotoilun, tuotekehitystyön,

Lisätiedot

VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010

VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010 Energiateollisuus ry:n suosittelemat VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010 Sisällys: A. Yleistä, verkkosopimuksen tekeminen, palvelun edellytykset ja aloittaminen B. Mittaus, laskutus ja keskeyttäminen C. Verkkopalvelun

Lisätiedot

Energiateollisuus ry:n suosittelemat VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010

Energiateollisuus ry:n suosittelemat VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010 Energiateollisuus ry:n suosittelemat VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010 Sisällys: A. Yleistä, verkkosopimuksen tekeminen, palvelun edellytykset ja aloittaminen B. Mittaus, laskutus ja keskeyttäminen C. Verkkopalvelun

Lisätiedot

URAKKAMAAILMA.FI PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT

URAKKAMAAILMA.FI PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT URAKKAMAAILMA OY Voimassa 15.1.2015 lukien 1 (10) URAKKAMAAILMA.FI PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT 1. SOVELTAMINEN JA KOHDE 1.1 Näitä Sopimusehtoja sovelletaan Urakkamaailma Oy:n (Urakkamaailma on Remonttibulevardi

Lisätiedot

KSE 1995 RT 13-10574 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT SISÄLLYSLUETTELO

KSE 1995 RT 13-10574 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT SISÄLLYSLUETTELO RT 13-10574 ohjetiedosto huhtikuu 1995 korvaa RT 13-10214 1(8) KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT Allmänna avtalsvillkor för konsultverksamhet KSE 1995 General conditions for consulting KSE 1995 KSE

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT TILAAJAYHTEYKSIEN VUOKRAAMISESTA RINNAKKAISKÄYTTÖÖN SEKÄ LAITETILOJEN VUOKRASTA

YLEISET SOPIMUSEHDOT TILAAJAYHTEYKSIEN VUOKRAAMISESTA RINNAKKAISKÄYTTÖÖN SEKÄ LAITETILOJEN VUOKRASTA 1 YLEISET SOPIMUSEHDOT TILAAJAYHTEYKSIEN VUOKRAAMISESTA RINNAKKAISKÄYTTÖÖN SEKÄ LAITETILOJEN VUOKRASTA 1. Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan, kun televerkkoyritys Kemiön Puhelosakeyhtiö vuokraa tilaajayhteyttä

Lisätiedot

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon.

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon. Tarjouspyyntö 1 (7) KIVIAINESTEN HANKINTA Järvenpään kaupungin tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne kaupunkitekniikan vastuualueen käyttämistä kiviaineksista puitejärjestelynä sopimuskaudelle 1.4.2014-31.12.2015.

Lisätiedot

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT Näitä toimitusehtoja sovelletaan, kun Wippies, joka on osa Saunalahti Group Oyj:tä, tai sen kanssa samaan konserniin kuuluva yhtiö (jäljempänä Wippies, me ja niiden johdannaiset)

Lisätiedot

SONERAN PALVELUIDEN YLEISET TOIMITUSEHDOT KULUTTAJA-ASIAKKAILLE

SONERAN PALVELUIDEN YLEISET TOIMITUSEHDOT KULUTTAJA-ASIAKKAILLE SONERAN PALVELUIDEN YLEISET TOIMITUSEHDOT KULUTTAJA-ASIAKKAILLE 1 Soveltamisala 1.1 Toimitusehtojen soveltaminen. Näitä toimitusehtoja sovelletaan TeliaSonera Finland Oyj:n tai sen kanssa samaan konserniin

Lisätiedot

LIITTYMISEHDOT LE 2014

LIITTYMISEHDOT LE 2014 Energiateollisuus ry:n suosittelemat LIITTYMISEHDOT LE 2014 1. Liittymisehtojen soveltaminen 1.1 Nämä liittymisehdot (LE 2014) liitetään liittymissopimukseen, joka koskee sähkönkäyttöpaikan liittymistä

Lisätiedot

5. Työn johtaminen 15 Kuka johtaa työn tekemistä? 15 Jos työhön kuuluu matkustamista, kuka päättää matkalle lähdöstä? 15

5. Työn johtaminen 15 Kuka johtaa työn tekemistä? 15 Jos työhön kuuluu matkustamista, kuka päättää matkalle lähdöstä? 15 OpasVuokratyöopas Sisältö 1. Johdanto 4 2. Yleistä vuokratyöstä 5 Mitä vuokratyö tarkoittaa? 5 Miten vuokratyö poikkeaa muista työsuhteista? 5 Milloin vuokratyötä voi käyttää? 6 Saako vuokratyöntekijältä

Lisätiedot

2) xxxx työvoimatoimisto (työvoimaviranomaisen nimi) Osoite - mahdollinen yhteyshenkilö ja puh

2) xxxx työvoimatoimisto (työvoimaviranomaisen nimi) Osoite - mahdollinen yhteyshenkilö ja puh TYÖMINISTERIÖ Sopijaosapuolet Palvelun myyjä PUITESOPIMUSPOHJA LIITE 3 1) Nimi (Ytunnus) Osoite mahdollinen yhteyshenkilö ja puh Palvelun ostaja 2) xxxx työvoimatoimisto (työvoimaviranomaisen nimi) Osoite

Lisätiedot

Maakaasun toimitusehdot

Maakaasun toimitusehdot Maakaasun toimitusehdot Sisältö Maakaasun toimitusehdot 1.3.2006 1 Soveltamisala ja määritelmät... 3 2 Maakaasun toimitussopimuksen tekeminen ja muut tarvittavat sopimukset... 3 3 Maakaasuputkistot ja

Lisätiedot

Asiakas, joka tilaa palvelun pääasiassa muuhun tarkoitukseen kuin elinkeinotoimintaansa varten.

Asiakas, joka tilaa palvelun pääasiassa muuhun tarkoitukseen kuin elinkeinotoimintaansa varten. MAXISAT OY:N MAXIVISION-PALVELUN YLEISET SOPIMUSEHDOT 01.03.2015 1. SOVELTAMISALA 1.1. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Maxisatin asiakkaalle tarjoamiin Maxivision tuotteisiin ja palveluihin ja

Lisätiedot

LIITTYMISEHDOT LE 05. 1. Liittymisehtojen soveltaminen. 2.8. Liittämiskohta on jakeluverkon ja liittyjän sähkölaitteistojen

LIITTYMISEHDOT LE 05. 1. Liittymisehtojen soveltaminen. 2.8. Liittämiskohta on jakeluverkon ja liittyjän sähkölaitteistojen LIITTYMISEHDOT LE 05 1. Liittymisehtojen soveltaminen 1.1. Nämä ehdot liitetään liittymissopimukseen, joka koskee sähkönkäyttöpaikan liittymistä nimellisjännitteeltään enintään 20 kilovoltin sähkönjakeluverkkoon

Lisätiedot

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä Työsuojeluoppaita- ja ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä Työsuojeluhallinto Tampere 2006 SSN 1456-257X ISBN 952-479-034-3 Kirjapaino Hermes, Tampere 2006 18. uusittu painos Sisällysluettelo

Lisätiedot