Maksuperusteena on /tn kuljetusreiteittäin.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maksuperusteena on /tn kuljetusreiteittäin."

Transkriptio

1 PALVELUHANKINNAN SISÄLTÖ 1. Kohde Tässä palveluhankinnan sisällössä esitetyt asiat ovat toimeksiantoon sisältyviä minimivaatimuksia, joiden mukaisesti kuljetusliike tarjouksen tekemällä sitoutuu toimeksiannon toteuttamaan. Voittanut kuljetusliike velvoitetaan hyväksymään tämä palveluhankinnan sisältö sopimukseen sellaisenaan. Mikäli tässä hankinnan sisällössä tai sopimuksessa ei ole toisin sovittu, noudatetaan Julkisten Hankintojen Palveluiden Yleisiä Sopimusehtoja JYSE 2014 Palvelut POLTETTAVAN JÄTTEEN JA POHJAKUONAN SIIRTOKULJETUS PH002/2014/IL 1.1. Tiivistelmä toimeksiannon sisällöstä Alueelliset jäteyhtiöt Botniarosk Oy Ab, Millespakka Oy, Lakeuden Etappi Oy, Stormossen Ab Oy ja Vestia Oy omistavat Westenergy Oy:n jätevoimalan Mustasaaressa. Jätevoimala hyödyntää jäteyhtiöiden polttokelpoisen jätteen kaukolämmöksi ja sähköksi. Toimeksianto sisältää jätteen kuormaamisen neljän eri jäteyhtiön toimipaikassa, kuljettamisen jätevoimalaan ja purkamisen vastaanottobunkkeriin sekä kuonan kuljettamisen jätevoimalasta näissä asiakirjoissa mainittuun jäteyhtiöön ja kuonan purkamisen käsittelykentälle. Sopimus on viisivuotinen. Jätettä kuljetetaan n tn ja kuonaa n tn vuodessa. Maksuperusteena on /tn kuljetusreiteittäin. Kuljetusliikkeelle annetaan mahdollisuus suunnitella logistiikka parhaaksi katsomallaan tavalla. Tarjouspyyntöasiakirjoissa mainitut seikat on kuitenkin täytettävä.

2 2. Tilaajaorganisaatio 2.1. Hankintayksikkö Lakeuden Etappi Oy (Etappi) Laskunmäentie Pojanluoma 2.2. Jäteyhtiöt, jätteen noutopaikat Botniarosk Oy Ab (Botniarosk) Horontie Teuva Millespakka Oy (Millespakka) Kyyjärventie 1054, Alajärvi Vestia Oy (Vestia) Vestianväylä Ylivieska Lakeuden Etappi Oy Laskunmäentie Pojanluoma 2.3. Jätevoimala, purkupaikka. pohjakuonan kuormauspaikka Westenergy Oy (Westenergy) Energiatie Koivulahti 2.4. Pohjakuonan siirtokuormauspaikka (mikäli kuljetusliike haluaa siirtokuormata) Stormossen Ab Oy Stormossenintie Koivulahti 2.5. Pohjakuonan purkupaikka Lakeuden Etappi Oy Laskunmäentie Pojanluoma

3 3. Toiminta-alue Toimialueena on kohdassa 2 mainittujen jäteyhtiöiden toimialue. 4. Toimeksiannon suorittaminen Jäteyhtiöt vastaanottavat ja keräävät jätettä pääasiassa toimialueeltaan. Erityyppiset jätteet ohjataan jätekeskuksissa eri varastopaikkoihin. Tämän hankinnan piiriin kuuluvat poltettavat jätteet ohjataan siirtokuormaushalliin, tai muuhun jäteyhtiön käyttämään varastopaikkaan. Hallissa tai varastoalueella on asfaltti-, betoni- tai muu vastaava pinta. Kuljetettava poltettava jäte sisältää pääsääntöisesti yhdyskunta- ja rakennusjätettä sekä teollisuuden jätteitä soveltuvilta osin. Kuljetettavan jätteen noutopaikoittain painotettu keskimääräinen tilavuusmassa vuoden tarkastelujaksolla on ollut 270 kg / m 3 Jätteen tilavuusmassa saattaa vaihdella kuormaustavasta, jätteen koostumuksesta, olosuhteista ja vuodenajoista riippuen. Kuonan ominaismassa on n kg/m 3. Tarkastelujaksolla 34 % kuormista on ajettu koukkuautolla 3 * 30 m 3 ja 66 % sivukippiautolla 150 m 3. Massatiedot eivät ole tilaajaa sitovia Kuljetusliikkeen tehtävä Kuljetusliikkeen tehtävänä on kuormata kohdassa 2 mainittujen yhtiöiden jätekeskuksiinsa keräämä poltettava jäte sekä kuljettaa se jätevoimalaan ja purkaa kuorma bunkkeriin. Kuljetusliikkeen tehtävänä on kuljettaa jätevoimalassa siirtolavoille kuormattu pohjakuona Etappiin ja purkaa se käsittelyalueelle. Kuonalavoilla voidaan kuljettaa paluukuormina jätettä. Kuona voidaan vaihtoehtoisesti siirtokuormata Stormossenilla toiseen ajoneuvoon.

4 4.2. Toimeksiannon reunaehdot Jäteyhtiöt eivät pysty välittömästi vaikuttamaan asiakkailtaan vastaanotettavaan jätemäärään, vaan jätettä vastaanotetaan vuodenaikojen mukaan vaihtelevia määriä. Jäteyhtiöillä on siirtokuormauspaikat, joihin jäte kerätään. Siirtokuormauspaikka on kullakin yhtiöllä omaan toimintaan sovitettu sijainniltaan, kooltaan ja rakenteeltaan. Jätevoimalassa on vastaanottobunkkeri, johon sopii noin tn. Voimalaitos käyttää jätepolttoainetta noin 20 tn/h ja tuottaa kuonaa noin 4 tn/h. Kuljetusliike kuljettaa jätteet ajosuunnitelman mukaisesti. Ajosuunnitelmaa mukautetaan tilanteen mukaan siten, että varastot pysyvät hallinnassa. Muutoin kuljetusliike voi suunnitella kuljetukset haluamallaan tavalla logistisesti tehokkaaksi kokonaisuudeksi. Reunaehtoja on kuvattu tarkemmin kohdissa Nouto- ja purkupaikat Botniarosk Seuraavassa on kuvattu periaatteellisella tasolla nouto- ja purkupaikat. Noutopaikoissa on kuvatun kokoinen varastotila siirtokuormattavalle jätteelle. Kuljetusliikkeellä on mahdollisuus käyttää varastotilaa hyväkseen kuljetusten järjestelyssä. Yhtiöiden vastaanottama jätemäärä on mainittu kohdassa 4.4. Kuljetusliike vastaa siitä, että varasto ei täyty kapasiteetin yli. Kuljetusliikkeen on pyrittävä siihen, että jäte-erien varastointi aika on mahdollisimman lyhyt. Kuormat on punnittava sekä kuormauspaikoilla, että purkupaikalla toimipaikkakohtaisten ohjeiden mukaisesti. Kaikissa paikoissa on ajoneuvovaaka käytettävissä. Kuormauspaikkana toimii betonilattiainen ja peltiseinäinen siirtokuormaushalli. Välivarasto muodostuu hallin seinistä ja siirrettävillä betonielementeillä rajatusta varastotaskusta, täyttökorkeus

5 2-3 m, pinta-ala n. 150 m 2. Kuormaus tapahtuu hallissa sisällä, yhdistelmän kääntäminen vetoauton ja perävaunun kuormauksen välissä saattaa olla tarpeen. Poikkeustapauksissa voidaan lastaus suorittaa hallin edessä asfaltoidulla piha-alueella. Halli on vapaalta lattiaosaltaan n. 24 m leveä ja 15 m syvä, pitkä sivu on varustettu 2 rullaovella, ovien vapaa korkeus on n. 10 m ja leveys n. 8 m. Jätettä voi noutaa ympäri vuorokauden, mutta on huomioitava että lumenauraus ja liukkaudentorjunta tehdään aukioloaikoja silmällä pitäen. Kuljetusliike vastaa kuormauksesta ja sen siisteydestä niin, että jätettä ei jää varastotaskun ulkopuolelle kuormauksen yhteydessä Millespakka Siirtokuormaushallin välivaraston kapasiteetti on noin 100 tn, jonka puitteissa kuljetusliikkeen on mahdollista toimia. Kuljetusliikkeen on huolehdittava siitä, että varastossa olevien jäte-erien maksimi viipymä siirtokuormaushallissa on 6 vrk. Kuormauspaikkana toimii asfalttipohjainen ja peltiseinäinen siirtokuormaushalli. Kuormaus tapahtuu hallin edessä asfaltoidulla pihaalueella. Halli on n.12 m leveä ja 20 m syvä, varustettuna 2 rullaovella päädyssä, ovien vapaa korkeus on n. 5 m ja leveys n. 6 m. Jätettä voi noutaa ympäri vuorokauden, mutta lumityöt ja liukkauden torjunta tehdään vain aukioloaikoja silmällä pitäen. Kuljetusliike vastaa kuormauksesta ja sen siisteydestä niin, että jätettä ei jää varaston ulkopuolelle kuormauksen yhteydessä. Kuormauksen tapahtuessa jätteenkäsittelyaseman aukioloaikana ovat kuormia tuovat jäteautot etuoikeutettuja purkamaan kuormansa ensin. Kuormien purkaminen ja kuormaaminen samanaikaisesti ei ole mahdollista. Välivaraston kapasiteetti on noin 100 tonnia, jonka puitteissa kuljetusliikkeen on mahdollista toimia. Kuljetusliikkeen on huolehdittava siitä, että mikään jäte-erä ei jää siirtokuormauspaikalle yli 6 vrk:ksi Vestia Kuormauspaikkana toimii asfalttipohjainen siirtokuormaushalli. Halliin sopii moduulimittainen yhdistelmä (25,25 m) pitkittäin sisälle. Kuormaus tehdään hallin sisällä esimerkiksi pyöräkuormaajalla tai kaivinkoneella (vapaa korkeus noin 8 m.) Jätteen kuormaamisen helpottamiseksi varastotilan vähintään yhdellä sivulla on vasteseinä. Poikkeustapauksissa noutopaikkana voi olla siirtokuormaushallin viereinen asfalttikenttä. Kuljetusliike vastaa tällöin siitä, ettei kuormatessa jätteitä leviä ympäristöön.

6 Kuormaaminen on mahdollista, vaikka hallissa olisi samanaikaisesti jätettä tuova auto purkamassa kuormaa, tämä edellyttää varovaisuutta ja yhteistyötä. Saapuva jäteautoliikenne tapahtuu pääasiassa iltapäivisin klo välillä. Muiden asiakkaiden liikenne tapahtuu vain jätekeskuksen aukioloaikoina (tällä hetkellä klo 8-17 välillä). Vestia varaa oikeuden määrittää kuormauksen etusijajärjestystä, mikäli turvallinen työtapa sitä vaatii. Jätteen noutomahdollisuus on ympäri vuorokauden. (24/7). Kuljetusliikkeen on huomioitava, että jätekeskus on avoinna ma - pe Lumenauraus ja liukkaudentorjunta tehdään aukioloajaksi. Siirtokuormaushallin kapasiteetti on maksimissaan noin 200 tn, jonka puitteissa kuljetusliikkeen on mahdollista toimia. Hallin käytössä on huomioitava, että jätteen varastointi voi johtaa haittaeläin ongelmaan. Haittaa ehkäistäkseen urakoitsijan on ajettava halli tyhjäksi vähintään 4 kertaa vuodessa, tarvittaessa useammin. Vestia varaa oikeuden ottaa osan hallista omaan käyttöönsä esimerkiksi esilajittelua varten. Vestia vastaa käyttämästään osuudesta, eikä se häiritse siirtokuormaustoimintaa Lakeuden Etappi Kuormauspaikkana toimii asfalttipohjainen siirtokuormaushalli. Hallin pituus on 30 metriä ja leveys 20 metriä. Hallin toisella reunalla on ovet molemmissa päissä, joten noutavalla ajoneuvolla voidaan ajaa hallin läpi. Hallin vapaa korkeus on minimissään 8 metriä. Jätteen varastotilan kahdelle sivulle on asennettu vasteseinät kuormaamisen helpottamiseksi. Kuormat tehdään pääsääntöisesti hallin sisäpuolella. Poikkeustapauksissa kuormaaminen voidaan tehdä hallin ulkopuolella. Kuormaaminen on mahdollista, vaikka hallissa olisi samanaikaisesti jätettä tuova auto purkamassa kuormaa, tämä edellyttää varovaisuutta ja yhteistyötä. Pohjakuona puretaan kentälle. Kuonan vastaanottokapasiteetissa ei ole rajoituksia. Etapissa on jätteen noutomahdollisuus sekä kuonakuormien purkumahdollisuus ympäri vuorokauden. (24/7). Kuljetusliikkeen on huomioitava, että jätehuoltokeskus on avoinna ma - pe 6:30 19:00. Lumenauraus ja liukkaudentorjunta tehdään aukioloaikoja silmällä pitäen.

7 Westenergy (purkupaikka) Lakeuden Etapin siirtokuormaushallin kapasiteetti on maksimissaan noin 200 tn, jonka puitteissa kuljetusliikkeen on mahdollista toimia. Voimalassa on 5 kpl peräpurkulinjoja ja sivusta ajettaessa paikalle muodostuu yksi sivupurkulinja. Sivustapurkulinja vapautuu, kun on ko. auton vuoro purkaa kuorma, tällöin peräpurkulinjat ovat suljettuina. Perästä purettaessa voi käyttää kulloinkin vapaana olevaa peräpurkulinjaa. Hallin vapaa korkeus 11,00 metriä, ovien 5,00 metriä. Peräpurku Westenergyn purkuhallin pituus on 22,25 metriä topparista, mutta purku voidaan suorittaa myös hallin ovi auki. Sivupurku Purkuhallin leveys 30,00 metriä ja bunkkerin 24,00 metriä (sivupurku), purku voidaan suorittaa hallin ovi auki. Vaikka purkuaukon koko mahdollistaisi koko yhdistelmän purkamisen kerralla, varaudutaan tässä toimeksiannossa siihen, että purku tapahtuu kahdessa vaiheessa, ellei muuta ole purkuhetkellä sovittu. Tämä siksi, että käytännössä osa bunkkerista varataan muunlaiselle tavaralle. Näin ollen sekä vetoauton että perävaunun kuormat puretaan tiettyyn kohtaan eikä koko purkuaukon matkalle. Purku toiminnolle on laitoksella omat ohjausjärjestelmät ja liikenteenohjaus. Sivukippaus tapahtuu ajoneuvon vasemmalle puolelle. Hallin lattiaan on asennettu runkotartuntakoukut ja ketjut, joista on kytkettävä sivupurun yhteydessä ketjut auton ja perävaunun runkoon kippaamisen vakavoittamiseksi. Kuljetusliike vastaa kiinnittämisestä ja irrottamisesta Westenergy (kuonan kuormauspaikka) Kuonaa syntyy noin 4 tn tunnissa (24/7). Kuljetusliikkeen tehtävänä on hakea kuonahallin lähtöovelta kuonalava tyhjättäväksi niin usein, että kuonahallissa on jatkuvasti riittävästi vapaata lavakapasiteettia.

8 Kuonahallissa on 40 kpl koukulla varustettuja lavoja, joiden pituus on 6,0 m ja korkeus 2,85m. Lavan tilavuus on n. 30 m 3 ja lavan massa on arviolta 3,0 tn Syntyvä kuona siirretään kuljettimilla siirtolavalle. Kuonahallissa on ns. stakkeri eli lavanpinoamisjärjestelmä. Kun lava kuljettimen alla on täynnä, siirtää stakkeri täyttyneen kuonalavan automaattisesti pinovarastoon tai lähtöovelle sekä siirtää tyhjän lavan varastoon. Kun lava on käyty tyhjentämässä ja palautettu lähtöovelle, stakkeri siirtää tyhjän lavan pinovarastoon ja tuo pinovarastosta jälleen täyden lavan lähtöovelle. Lavoille täytetään kuljetusliikkeen kanssa sovittu määrä kuonaa (esim. 10tn), jotta lavan massa saadaan kuljetusliikkeelle sopivaksi, tällöin lavan täyttymisaika muuttuu Stormossen Kuljetusliikkeelle annetaan mahdollisuus siirtokuormata kuona siirtolavoilta toiseen kuljetusvälineeseen, mikäli se kuljetusliikkeen logistiikan kannalta nähdään järkeväksi. Kuonien siirtokuormaus on vapaaehtoinen toiminta, eikä siitä makseta erikseen korvausta. Paikka siirtokuormaukselle osoitetaan Stormossenin alueelta noin puolen kilometrin etäisyydeltä kuonalavojen noutopaikasta. Mikäli kuona siirtokuormataan Stormossenin alueella, on siirtokuormaustila 100 tn suuruinen Jätemäärät Vuosittain yhtiöistä toimitetaan jätevoimalaan tn jätettä, jätevoimalasta Etappiin tn kuonaa. Yhtiöiden vastaanottama jätemäärä vaihtelee vuoden sisällä siten, että tammi-maaliskuu on hiljaisin ja touko-kesäkuu vilkkain. Seuraavassa taulukossa on esitetty kuljetettavat jätemäärät paikkakohtaisesti. Taulukossa merkitty tarjouspyyntömäärä on todennäköisin kuljetettava määrä ja se otetaan huomioon tarjousten vertailussa.

9 VUOSIMÄÄRÄ (tn/a) YHTIÖ minimi maksimi TARJOUSPYYNTÖMÄÄRÄ Botnia Millespakka Vestia Etappi YHTEENSÄ Westenergy Tilaaja toimittaa kuljetusliikkeelle ajosuunnitelman, jonka mukaisesti kuljetus hoidetaan. Ajosuunnitelmaan on kirjattu noudettava jätemäärä viikkotasolla. Viikkorytmin on toteuduttava suunnitelman mukaisesti kahden viikon tarkastelujaksoissa ja varastopaikkojen kapasiteetin puitteissa. Kuonan kuljettamisen ajomäärät kuljetusliike organisoi siten, että stakkerissa on aina riittävä määrä tyhjiä lavoja (kts. kohta 4.3.6) 4.5. Ajoneuvokalusto ja kuljettaminen Urakassa käytettävien ajoneuvojen on oltava ehjiä, kyseiseen tehtävään soveltuvia ja täytettävä lakien, asetusten ja määräysten sille asettamat vaatimukset. Ajoneuvosta ei saa olla nestevuotoja. Ajoneuvon kuormatila on oltava ajon aikana suljettu. Vaatimus ei koske kuonan siirtoa voimalasta siirtokuormaukseen Stormossenin osoittamalle siirtokuormauspaikalle. Käytettäessä kuonalavoja kuonan kuljettamiseen siirtokuormauspaikkaa pidemmälle tai jätteenkuljetuksessa on käytettävä lavoissa olevaa hydraulista kuormapeittoa. Hankintayksikkö ei aseta muita vaatimuksia ajoneuvon tyypille, päällirakenteelle tai teknisille ominaisuuksille. Kuljetus suoritetaan sitä koskevan lainsäädännön mukaisesti

10 4.6. Kuormauskalusto ja kuormaaminen 4.7. Kuljettajat Kuljetusliike vastaa jätteen kuormaamisesta. Kuormaajan on osaltaan täytettävä kohdan 4.5. vaatimukset. Kaikissa noutopaikoissa on olemassa kuormauskalustoa sekä Stormossenilla lisäksi koukkulavalaittein varustettu kuorma-auto joko yhtiöiden omana tai alueella toimivan urakoitsijan koneena. Näiden koneiden käyttö ei sisälly tähän toimeksiantoon, vaan kuljetusliike neuvottelee halutessaan erikseen yhtiöiden tai urakoitsijoiden kanssa koneiden käytöstä. Koska kuormattava materiaali on palavaa, pölyävää sekä sellaista, joka tarttuu herkästi koneen rakenteisiin, on koneen kuntoon ja puhtauteen kiinnitettävä huomiota palovaaran minimoimiseksi. Konetta ei saa säilyttää siirtokuormaustiloissa, vaan sen lähellä tilaajan osoittamassa paikassa. Koneen sisäilmanotto on varustettava suodattimin. Kuljetusliikkeellä on oikeus järjestellä materiaalit siirtokuormauspaikalla siten, että kuormaaminen onnistuu helposti ja kuormista saadaan kuljetusliikkeen haluaman kokoisia ja painoisia. Kuitenkin on huomioitava, että siirtokuormauspaikalle on pystyttävä jatkuvasti tuomaan kuormia ja kaikki polttoon menevä materiaali on kuljetettava ilman merkittävää viipymää tai jäte-erää hyljeksimättä. Mikäli kuormauspaikalla on materiaaleja, joiden kuormaaminen käytössä olevalla kalustolla ei onnistu, on niistä ilmoitusvelvollisuus noutopaikan yhteyshenkilölle. Nämä jätteet pyritään kuormaamaan jäteyhtiön avustuksella, esim. kaivinkoneella tms. Tästä ei makseta lisäkorvausta. Jäteyhtiöt tarkastavat vastaanottamansa kuormat. Mikäli tarkastuksesta huolimatta kuljetusliike kuormatessaan havaitsee varastossa jotain polttoon soveltumatonta, on se poistettava, siirrettävä sivuun ja informoitava siitä ko. kuormauspaikan yhteyshenkilöä. Tällaisia jätteitä ovat mm. vaaralliset jätteet, sähkölaitteet ja muut erikseen toimeksiannon aikana annetuissa työohjeissa mainitut jätteet. Tehtävään osallistuvien kuljettajien on oltava ammattitaitoisia ja riittävät koulutukset ja pätevyydet omaavia. Kuljetusliike tai kuljettaja ei saa hyödyntää tai ilmaista muille tietoonsa saamia tilaajaorganisaation toimintamalleja, tai ammatti- ja liikesalaisuuksia.

11 Kuljetusliikkeellä on salassapitovelvollisuus niihin tietoihin, jotka koskevat tilaajan kuljetusliikkeen käyttöön luovuttamia tietoja/tiedostoja. Salassapitovelvollisuus tulee saattaa koko henkilökunnan tietoon. Kuormaus- ja purkupaikoilta tai kuormasta jätemateriaalin ottaminen tai vienti muualle kuin tässä tilaajan osoittamiin paikkoihin on kielletty. Kuormaus- ja purkupaikoilla on toimittava paikkakohtaisten toimintaohjeiden mukaisesti. Toimintaohjeet annetaan kuljetusliikkeelle ennen työn aloittamista. Kuljettajilla on näkyvä kuvallinen tunniste. Myös kuljettajia koskevat kohdassa 6.2 esitetyt vaatimukset 5. Tilaajan ja toimittajan velvollisuudet ja vastuut 5.1 Kuljetusliikkeen velvollisuudet ja vastuut Kuljetusliikkeen yleiset velvollisuudet ja vastuut Kuljetusliikkeellä tarkoitetaan itsenäistä yrittäjää, joka ottaa työn suorittaakseen ja vastaa yritykselle ja työnantajalle kuuluvista velvollisuuksista sekä häneen sopimussuhteessa olevien alihankkijoiden maksuista ja vastaavista velvoitteista. Kuljetusliike vastaa välittömistä omaisuus- ja henkilövahingoista sekä vahingon rajoittamisesta seuraavista kustannuksista, jotka kuljetusliikkeen tai hänen henkilöstönsä toiminnasta aiheutuvat hänelle itselleen, hänen henkilöstölleen, tilaajalle tai kolmannelle osapuolelle. Kuljetusliikkeen velvollisuutena on huoltaa ja kunnossapitää hänen käytössä olevat ajoneuvot, koneet ja laitteet sekä pitää ne lainsäädännön ja käyttötarkoituksen mukaisessa kunnossa. Ajoneuvojen tahallisesta väärinkäytöstä ja huollon laiminlyömisestä johtuvat vahingot on kuljetusliike velvollinen korvaamaan. Kuljetusliike vastaa siitä, että kuljetusliike ja kuljettajat toimivat sekä kuljettajia kohdellaan työntekijää, työn tekemistä ja työn teettämistä koskevan lainsäädännön ja käytettävän työehtosopimuksen mukaisesti. Kuljetusliike vastaa omien koneidensa ja laitteidensa huollosta, korjauksista, poltto- ja voiteluaineista.

12 Tehtävään liittyvät velvollisuudet ja vastuut Tilaajavastuu Kuljetusliike vastaa kuormaus- ja purkupaikkojen siisteydestä ja järjestyksestä oman toimintansa osalta. Kuormauksen aikana maahan ja hallin ulkopuolelle varisseet jätteet on siirrettävä takaisin varastokasaan. Purettaessa bunkkerin reunalle jääneet jätteet on siirrettävä bunkkeriin. Kuljetusliikkeen on sitouduttava noudattamaan tilaajaorganisaatiossa käytössä olevia laatu-, ympäristö- ja toimintajärjestelmiä. Kuljetusliike on velvollinen noudattamaan kuormaus- ja purkupaikoille annettuja lupia ja viranomaismääräyksiä. Kuljetusliike noudattaa omalta osaltaan kuormaus- ja purkupaikoille laadittuja suunnitelmia ja työohjeita. Kuljetusliikkeellä on tarvittavat luvat tämän kuljetustehtävän suorittamiseen tai se sitoutuu hankkimaan luvat mennessä. Kuljetusliike on ilmoittautunut jätetiedostoon tai sitoutuu hoitamaan liittymisen mennessä. Kuljetusliike vastaa työstään tilaajalle ja mahdollisen alihankkijan työstä kuin omastaan. Kuljetusliikkeen on toimitettava tilaajalle ennen toiminnan aloittamista ja sopimuskauden aikana 12 kuukauden välein voimassa olevan tilaajavastuulain mukaiset dokumentit. Toimitettavat dokumentit eivät saa olla 3 kk:ta vanhempia. Sopimuksen tekohetkellä mainitut dokumentit ovat selvitys siitä, onko yritys merkitty ennakkoperintälain (1118/1996) mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain (1501/1993) mukaiseen arvonlisävelvollisten rekisteriin, kaupparekisteriote, todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus taikka selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty, todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty; sekä selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista. Jos palvelua suorittaa kuljetusliikkeeseen työsuhteessa oleva lähetetty (ulkomaalainen) työntekijä, kuljetusliikkeen on toimitettava tilaajalle todistus lähetetyn työntekijän sosiaaliturvan määräytymisestä. Todistus on edellä mainitusta 12 kuukauden määräajasta poiketen toimitettava

13 viipymättä ja joka tapauksessa ennen kuin kyseinen lähetetty työntekijä aloittaa työnteon. Kuljetusliike vastaa myös siitä, että käyttämiensä alihankkijoiden lakisääteiset velvoitteet on hoidettu Tilaajalla on oikeus irtisanoa hankintasopimus päättymään välittömästi, jos kuljetusliike ei toimita määräajassa edellä mainittuja selvityksiä ja todistuksia tai selvityksen tai todistuksen mukaan kuljetusliike ei ole huolehtinut lakisääteisistä velvoitteista. Ennen sopimuksen irtisanomista tilaajan tulee kirjallisesti huomauttaa kuljetusliikettä laiminlyönnistä ja ilmoittaa sopimuksen irtisanomisen uhasta, ellei laiminlyöntiä korjata tilaajan vaatimassa kohtuullisessa ajassa. Mikäli kuljetusliike ei toimita mainittuja dokumentteja tilaajalle sovitulla tavalla ja tilaajalle langetetaan siitä syystä sanktiomaksu, laskuttaa tilaaja sakon suuruisen summan kuljetusliikkeeltä ja sen lisäksi 1000 (alv 0 %) käsittelymaksun Kuonalavojen kunnossapito Kuljetusliike on velvollinen käyttämään lavoja Westenergyn antamien ohjeiden mukaisesti. Kuljetusliike on velvollinen tarkkailemaan lavojen kuntoa. Mikäli kuljetusliike havaitsee lavoissa vikoja tai vauriota, on kuljetusliike velvollinen toimittamaan lavat Westenergyn osoittamaan huoltopaikkaan, joka sijaitsee enintään 10 km etäisyydellä Westenergyltä. Kuljetusliike on velvollinen suorittamaan lavojen päivittäishuollot, kuten rasvaukset. Välineet rasvaukseen on Westenergyllä Perehtyminen tehtävään Kuljetusliikkeillä on toimeksiannon tarjouksen tekovaiheessa mahdollista käydä tutustumassa kuormaus ja purkupaikkoihin tarjouspyynnön kohdassa 6 ilmoitettuina ajankohtina. Tilaajaorganisaatio perehdyttää kuljetusliikkeeltä yhden tai useamman vastuuhenkilön (1. koulutuspäivä), jotka vastaavat kuljettajien perehdyttämisestä ja siitä, että tehtävään ei tule siihen perehtymätöntä kuljettajaa.

14 Kuljetusliikkeen edustaja ja kuljettajat velvoitetaan osallistumaan tilaajaorganisaation järjestämiin koulutuksiin ilman eri korvausta enintään kahtena päivänä vuodessa Palvelutaso Työvälineet ja tarvikkeet Kuljetusliike hoitaa tehtävänsä siten, että tilaajaorganisaatio on jatkuvasti tietoinen toiminnan sujumisesta. Kuljetusliike on velvollinen käymään riittävää keskustelua nouto- ja purkupaikkojen vastuuhenkilöiden kanssa, että siirtokuljetus toimii sujuvasti. Kuljetusliike ottaa huomioon tilaajaorganisaation esittämät kehitysehdotukset. Toimeksiannon aikana voidaan ottaa käyttöön joko logistiikanohjausjärjestelmä tai varastonhallintajärjestelmä (jäljempänä ohjelmisto) jolla varastojen ja toimitusten määrää seurataan. Ohjelmiston valintaa ei ole vielä tehty. Kuljetusliikkeen tulee sitoutua käyttämään ohjelmistoa tilaajan ja ohjelmistotoimittajan antamien ohjeiden mukaisesti. Kuljetusliike vastaa tarvittavien laitteiden asentamisesta ajoneuvoihinsa ja tarvittavista tietoliikenneyhteyksistä. Tarvittavat laitteet ja ohjelmiston hankkii tilaajaorganisaatio. Kuljetusliike antaa kehitysehdotuksia tilaajaorganisaatiolle Kuljetusliike vastaa kaikista työssä tarvittavista työvälineistä ja tarvikkeista Tilaajaorganisaation velvollisuudet ja vastuut Tilaajaorganisaatio vastaa jätteen vastaanotosta kukin omalle siirtokuormauspaikalleen. Tilaajaorganisaatio vastaa toiminnasta omilla toimipaikoillaan ympäristöviranomaisille. Tilaajaorganisaatio vastaa, että siirtokuormauspaikoille kuormia tuovat ajoneuvot purkavat kuormansa kuljetusliikkeen noutopaikaksi osoitetuille purkupaikoille. Tilaajaorganisaatio osoittaa kunkin siirtokuormauspaikan välittömästä läheisyydestä lämmityspisteen kuormauskoneelle sekä paikan johon voi sijoittaa valuma-altaallisen polttoainesäiliön kuormauskonetta varten.

15 Tilaajaorganisaatio vastaa jätevoimalan vastaanottobunkkeriin puretuista kuormista kukin omalta osaltaan. Jäteyhtiöt vastaavat kukin toimittansa jätteen laadusta Westenergylle. 6. Tilaajan ja toimittajan organisaatio 6.1 Tilaajan organisaatio 6.2 Kuljetusliikkeen organisaatio 7. Laatu ja kehittäminen Sopimusasioista vastaa hankintaorganisaation nimeämä yhteyshenkilö. Lisäksi kaikissa yhtiöissä on vastuuhenkilöt, jotka vastaavat kuormien lähettämisestä, välivarastoinnista ja vastaanotosta. Kuljetusliikkeen on nimettävä organisaatiostaan sopimuksista, operoinnista, laadusta ja kuljettajien perehdytyksestä vastaavat henkilöt viimeistään 3 kk ennen kuljetusten aloittamista. Kuljetusliikkeen vastuuhenkilöillä ja kuljettajilla on oltava riittävä ammattitaito ja lain sekä määräysten mukainen pätevyys. Tilaaja sallii alihankkijoiden käytön ja työyhteenliittymien muodostamisen. Alihankkijoiden ja työyhteenliittymien kaikkien osakkaiden on täytettävä näiden hankinta-asiakirjojen vaatimukset. Käytettäessä alihankkijoita tai työyhteenliittymiä vastaa nimetty pääpalveluntarjoaja tilaajalle myös yhteistyökumppaneidensa toiminnasta, kuin omastaan. Toimeksiannon kielenä on suomi. Botniaroskilla, Stormossenilla ja Westenergyllä voidaan kommunikoida myös ruotsiksi. Kuljetusliike sitoutuu osallistumaan siirtokuormaus ja kuljetustoiminnan kehittämiseen tämän toiminnan osalta.

16 8. Ympäristö Ympäristöön liittyviä vaatimuksia on mainittu kohdassa 4. Sen lisäksi kaikissa nouto- ja purkupaikoissa toimintaa ohjaa ympäristölupa ja useissa paikoissa on ympäristöjärjestelmä. Kuljetusliike toimii osaltaan lupien ja järjestelmien edellyttämällä tavalla. 9. Turvallisuus 10. Toimintavarmuuden varmistaminen Kuljetusliike toimii työsuojelun valvontalain tarkoittamassa mielessä itsenäisenä yrittäjänä ja vastaa siten oman ja alihankkijansa työn turvallisuudesta ja tarvittavien ilmoitusten teosta. Tilaajalla on valvontaoikeus kuljetusliikkeen työhön ja siitä maksettavaan korvaukseen. Ennen sopimuksen allekirjoittamista ja sopimuskauden aikana tilaaja voi tarkistaa kuljetusliikkeen työsuojeluasiat kuljetusliikkeen yksikössä. Kuormaus- ja purkupaikoilla liikuttaessa, kuormattaessa ja kuormaa purettaessa edellytetään varovaisuutta ja paikkakohtaisten turvallisuusohjeiden noudattamista. Kuljettajalla on oltava käytettävissään huomiovaate (EN 471 Suojaluokka 2), turvakengät (pohja- ja kärkivahvistus), FFP3 luokan hengityssuojain sekä suojakypärä. Tupakointi on kuormaus- ja purkupaikoilla kielletty. Kuljetusliike on velvollinen ilmoittamaan tämän toimeksiannon suorittamisessa tapahtuneista vahingoista, tapaturmista ja läheltä piti tapauksista välittömästi sekä havaitsemistaan riskipaikoista tilaajalle kahden (2) työpäivän sisällä havainnosta. Vahingoista on toimitettava tilaajalle kirjallinen vahinkoraportti kolmen arkipäivän kuluessa tapahtuneesta. Raportin on sisällettävä tiedot ajasta, paikasta, olosuhteista, tapahtumasta, korjaavista toimenpiteistä ja tapahtuman uudelleen sattumisen estämisestä. Kuljetusliike toteuttaa varajärjestelmän siten, että toiminta pysyy tämän asiakirjan edellyttämällä tasolla. Toimintavarmuuden varmistamiseksi kuljetusliike on suunnitellut toimintansa siten, että organisaatio on varautunut hallitsemaan toimintaa häiritsevät tilanteet jatkamaan toimintaa hyväksyttävällä ennalta määritellyllä tasolla.

17 11. Oikeus kieltäytyä tehtävästä Kuljetusliikkeellä tai kuljetusliikkeen työntekijällä on oikeus kieltäytyä työtehtävästä, mikäli hän harkitsee siitä ilmeisesti aiheutuvan vahinkovaara joko hänelle itselleen, koneelle, muulle ajoneuvolle, tilaajalle tai kolmannelle. 12. Toimittajakatselmukset ja sopimuspalaverit 13. Työmäärän mittaus Toimittajakatselmus pidetään kerran vuodessa. Muut toimeksiantoa koskevat sopimuspalaverit pidetään, mikäli toiminnassa kohdassa 16 mainittuja muutoksia tai kohdassa 21 mainittu ylivoimainen este. Työmäärä mitataan kuljetettuina jätetonneina, määrämittaus tapahtuu jätevoimalan ajoneuvovaa an punnitustulosten perusteella. Tilaaja toimittaa kuukausittain kuljetusliikkeelle yhteenvedon kuukauden aikana kuljetetusta jätemäärästä 14. Maksut ja maksutavat Työsuorituksen maksaminen Jysen kohtia 9.1 ja ei käytetä tämän hankinnan ja toimeksiannon yhteydessä. Tilaaja toimittaa laskutusaineiston kuukausittain. Kuljetusliike laskuttaa tilaajaa. Laskutus tapahtuu noutopaikoittain poltettava jäte Botniarosk - Westenergy /tn poltettava jäte Etappi - Westenergy /tn poltettava jäte Millespakka - Westenergy /tn poltettava jäte Vestia - Westenergy /tn pohjakuona Westenergy - Etappi /tn

18 Yhteenvedossa ja laskutuksessa mahdollisesti esiintyvät virheellisyydet tulee ilmoittaa viikon kuluessa. Mahdolliset virheet korjataan seuraavan tilityksen yhteydessä. Maksuaika on 21 päivää netto. Viivästyskorko määräytyy korkolain mukaan Hinnantarkistukset Hinta sidotaan Tilastokeskuksen kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi täysperävaunuyhdistelmän kustannusindeksiin. (2010=100) Tarjoushinta sidotaan kesäkuun 2015 indeksin pistelukuun. Hinta tarkistetaan neljä kertaa vuodessa 1.1., 1.4., 1.7. ja 1.10 alkaen. Ensimmäinen hinnantarkastus tehdään Poikkeamat ja sanktiot Mikäli vuotuinen yhteenlaskettu kokonaisjätemäärä alittaa enemmän kuin 10 % kohdan 4.4 taulukon minimi- tai ylittää enemmän kuin 10 % maksimimäärän, ovat sopijapuolet velvollisia neuvottelemaan muutoksen vaikutuksesta hintaan. Mikäli muutosneuvottelussa ei päästä yksimielisyyteen, on sopijapuolilla mahdollisuus sanoa sopimus irti 6 kuukauden irtisanomisajalla. Irtisanomisaikana käytetään voimassa olleita hintoja ja sopimusehtoja. Jysen kohtia ja ei käytetä tässä toimeksiannossa Mikäli kuljetus viivästyy niin, että aiemmissa kohdissa määritetyt reunaehdot eivät täyty, järjestää tilaaja puuttuvan osan kuljetuksen kuljetusliikkeen kustannuksella. Poikkeusjärjestelystä peritään lisäksi alempana määrätty järjestelymaksu. Tämä koskee sekä jätteen, että kuonan kuljetusta. Mikäli Westenergy ei pysty vastaanottamaan jätettä esimerkiksi huoltokatkoksen vuoksi, järjestää tilaajaorganisaatio vaihtoehtoisen purkupaikan Stormossenin alueelta. Pyrkimyksenä on, että kuljetus voi toimia katkoitta myös jätevoimalan huoltojen aikana. Kuorman

19 purkamisesta vaihtoehtoiseen purkupaikkaan ei makseta erillistä korvausta. Westenergyn seisokkitilanteissa kuonaa ei synny, joten seisokkien aikana kuonakuljetuksia ei ole lukuun ottamatta stakkerissa olevia täysiä lavoja. Kuonakuljetusten keskeytymisestä ei makseta erillistä korvausta. Sanktiomaksulista kalusto ei ole sopimuksen mukainen (kohta 4.5 ja 4.6) ajosuunnitelmasta poikkeaminen (kohta 4.4) annettujen työohjeiden laiminlyönti (mm. kohta 5.1.2) siisteyden laiminlyönti (kohta 5.1.2) järjestelymaksu (kohta 15) jätemääräraportin virheisiin reagoimattomuus (kohta 14.1) vaaratilanneraportin toimittamisen laiminlyönti (kohta 9) punnituksen laiminlyönti (kohta 4.3) Muu sopimusasiakirjojen vastainen toiminta 500 / kuljetus 500 / kerta 200 / kerta työ laskutetaan 200 / kuorma 200 / kerta 200 / kerta 200 / kerta 200 / rike Tilaajavastuudokumenttien toimituksen laiminlyönti (Kohta 5.1.3) 1000 Lavojen kunnossapidon tai huoltoon viennin laiminlyönti (kohta 5.1.4) Lavan ohjeiden vastaisesta käytöstä aiheutuneet korjauskustannukset 200 / kerta työ laskutetaan Toistuvaan virheen sanktiomaksua korotetaan 50 %.

20 16. Muutokset Osapuolet sitoutuvat neuvottelemaan sopimukseen tehtävistä muutoksista, jos esimerkiksi lainsäädäntö tai viranomaismääräykset muuttuvat niin, että muutos vaikuttaa toimintaan vähäistä enemmän, nouto- tai purkupaikka muuttuu vähäistä enemmän, kuljetettava jätemäärä muuttuu olennaisesti toiminta-alue muuttuu oleellisesti jätteenkäsittelyssä tapahtuu oleellista kehittymistä, joka halutaan ottaa käyttöön kesken sopimuskauden. Mikäli neuvotteluissa ei päästä sopimukseen, on sopijapuolilla oikeus irtisanoa sopimus kohdan 18 mukaisesti. 17. Sopimuksen voimassaolo ja toimeksiannon kesto Sopimus astuu voimaan heti, kun molemmat sopijapuolet ovat sen allekirjoituksellaan hyväksyneet. Työ alkaa Sopimus päättyy Sopimuksen irtisanominen, purkaminen ja siirtäminen Tilaajalla on oikeus purkaa sopimus välittömästi, mikäli kuljetusliike tahallaan tai törkeällä huolimattomuudella oleellisesti laiminlyö tehtäviensä hoitamisen tai toimii muutoin oleellisesti vastoin sovittuja ohjeita tai määräyksiä tai, jos osoittautuu, ettei kuljetusliike kykene täyttämään velvoitteitaan. Kuljetusliikkeellä on oikeus purkaa sopimus välittömästi, mikäli tilaaja tahallaan tai törkeästä tuottamuksesta rikkoo olennaisesti tämän sopimuksen tai sen kirjallisten liitteiden ehtoja. Sopijapuolilla on oikeus irtisanoa sopimus päättymään kuuden (6) kuukauden irtisanomisajalla, jos

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä 1 SOPIMUSLUONNOS, AULAPALVELUT 1.1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Ympäristökeskus PL 500, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Käyntiosoite: Viikinkaari 2 a, 00790 Helsinki Y-tunnus: 0201256-6

Lisätiedot

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio 3 62500 EVIJÄRVI 16.11.2015 TARJOUSPYYNTÖ MAA-AINESTEN TOIMITTAMISESTA Evijärven kunnan tekninen lautakunta pyytää tarjouksia maa-ainesten toimittamisesta

Lisätiedot

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio 3 62500 EVIJÄRVI 11.11.2015 TARJOUSPYYNTÖ KAIVINKONETÖISTÄ Evijärven kunnan tekninen lautakunta pyytää tarjouksia kaivinkonetöistä 1.1.2016 31.12.2017. Kohde

Lisätiedot

LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta

LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta Tarjous Lopen kunnan oppilas- ja palvelukuljetusten sekä asiointiliikenteen hankinnasta tehdään tällä asiakirjalla. Tarjoajan tulee täyttää tarjouspyynnön

Lisätiedot

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli)

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) LIITE 5 1 KITEEN KAUPUNKI Sivistyskeskus OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) 1. Sopijapuolet Tilaaja: Yhteyshenkilö: Kiteen kaupunki Sivistyskeskus Kiteentie 25 82500 KITEE Perusopetuksen

Lisätiedot

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 KH&I-YSE 2000 26.1.2000 1(6) KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 1 Soveltamisala Yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kiinteistönhoidossa ja kiinteistöjen isännöinnissä toimeksisaajan

Lisätiedot

5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen.

5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen. 1 (5) Tarjousnimike 5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen. OHJE Tarjoaja täyttää tarjoajan soveltuvuuslomakkeen kaikki kohdat sekä palauttaa

Lisätiedot

Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne

Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne Cityliikenteen tarjouskilpailu 2016 Diaarinumero TARJOUSPYYNNÖN LIITE 4 Tarjouslomake 1(5) Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne, Cityliikenteen tarjouskilpailu

Lisätiedot

Biokaasulaitoksen paineastian käytönvalvoja PH001/2017/IL. Tilaajan yhteyshenkilönä toimii laitospäällikkö

Biokaasulaitoksen paineastian käytönvalvoja PH001/2017/IL. Tilaajan yhteyshenkilönä toimii laitospäällikkö PALVELUHANKINNAN SISÄLTÖ 14.12.2016 Tässä palveluhankinnan sisällössä esitetyt asiat ovat toimeksiantoon sisältyviä minimivaatimuksia, joiden mukaisesti palveluntuottaja tarjouksen tekemällä sitoutuu toimeksiannon

Lisätiedot

LASTENHOITOPALVELUJEN HANKINTA. Tilaaja: Helsingin kaupunki Opetusvirasto Stadin aikuisopisto PL Helsingin kaupunki Y-tunnus:

LASTENHOITOPALVELUJEN HANKINTA. Tilaaja: Helsingin kaupunki Opetusvirasto Stadin aikuisopisto PL Helsingin kaupunki Y-tunnus: 1 LASTENHOITOPALVELUJEN HANKINTA 1.1. Luonnos Sopijapuolet Tilaaja: Helsingin kaupunki Opetusvirasto Stadin aikuisopisto PL 00099 Helsingin kaupunki Y-tunnus: 0201256-6 Palveluntuottaja: xxxxxxx (jäljempänä

Lisätiedot

1. Tarjoajan perustiedot

1. Tarjoajan perustiedot LIITE 5. Tarjouslomake 1(6) Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne, Joukkoliikenteen tarjouskilpailu 2/2013 tarjous tehdään tällä asiakirjalla. Tarjotusta kalustosta tarjoajan tulee täyttää tarjouspyynnön

Lisätiedot

KOULUKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 2

KOULUKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 2 Sivu 1/5 KOULUKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 2 TARJOUSKILPAILUN EHDOT KOULUKULJETUKSET 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Liikenneluvan automäärä 3. Yhteenliittymä 4. Alihankinta 5. Tiedot liikennöitsijästä

Lisätiedot

1. Liikenneluvan voimassaolo

1. Liikenneluvan voimassaolo TARJOUSKILPAILUN EHDOT Tarjouspyynnön LIITE 2. 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Yhteenliittymä 3. Alihankkijan käyttäminen 4. Tiedot liikennöitsijästä 5. Kilpailukohteet 6. Liikennöinnissä käytettävä ajokalusto

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. SUURTALOUSLAITTEEN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN KOHDE

Lisätiedot

Koulukuljetukset alakouluille ja päiväkoteihin (taksikuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 (sekä optiona lukuvuodelle 2016-2017)

Koulukuljetukset alakouluille ja päiväkoteihin (taksikuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 (sekä optiona lukuvuodelle 2016-2017) Koulukuljetukset alakouluille ja päiväkoteihin (taksikuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 (sekä optiona lukuvuodelle 2016-2017) Eurajoen kunnan koulutoimi pyytää tarjoustanne koululaiskuljetuksista lukuvuodelle

Lisätiedot

Hankintamenettely Pienhankinta Hankinnan arvo ei ylitä julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettua kansallista kynnysarvoa.

Hankintamenettely Pienhankinta Hankinnan arvo ei ylitä julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettua kansallista kynnysarvoa. 16.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ MASTONOSTIMESTA Äänekosken kaupunki pyytää Teiltä tarjouksen käytetystä siististä mastonostimesta tarjouspyyntöliitteen mukaisesti. Tarjous koskee kaupungin kulttuuritalolle (Kalevankatu

Lisätiedot

Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6)

Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6) Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6) KULJETUSPALVELUT OSTOLIIKENTEEN EHDOT Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen

Lisätiedot

NURMEKSEN KAUPUNKI. Jos liikennöitsijä tulee käyttämään alihankkijaa, tarjouksesta tulee ilmetä, mikä osuus liikenteestä hoidetaan alihankintana.

NURMEKSEN KAUPUNKI. Jos liikennöitsijä tulee käyttämään alihankkijaa, tarjouksesta tulee ilmetä, mikä osuus liikenteestä hoidetaan alihankintana. NURMEKSEN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUN EHDOT VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET Sisällysluettelo 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Alihankinta 3. Yhteenliittymä 4. Tiedot liikennöitsijästä 5. Kilpailukohteet

Lisätiedot

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä Lapin Jätehuolto kuntayhtymä POLTTOKELPOISEN- JA RAKENNUSJÄTTEEN SIIRTOKULJETUS KITTILÄN, SODANKYLÄN, KEMIJÄRVEN JA IVALON SIIRTOKUORMAUSASEMILTA SEKÄ SAVUKOSKEN, PELKOSENNIEMEN, SALLAN, ENONTEKIÖN JA

Lisätiedot

Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne

Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne Tarjouslomake 1(8) Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne Joukkoliikenteen tarjouskilpailu 1/2016 Diaarinumero Tarjouslomake, kohde 10 Tarjous jätettävä 26.9.2016 klo 12:00 mennessä Oulun toimivalta-alueen

Lisätiedot

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI.

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HINTATIEDUSTELU 1 (7) Asianumero 10.12.2012 4845/02.08.00/2012 SULKUPORTIT 2013 HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HANKINNAN KOHDE Espoon

Lisätiedot

Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen

Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen 1 (5) LIITE 1 TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen Tarjoajan nimi: OHJEET Tämä on tarjouslomake, joka

Lisätiedot

Palautetaan täytettynä liitteineen tarjouksen yhteydessä I. TARJOAJAN TIEDOT

Palautetaan täytettynä liitteineen tarjouksen yhteydessä I. TARJOAJAN TIEDOT 1(8) Palautetaan täytettynä liitteineen tarjouksen yhteydessä OHJE Tarjoajan on merkittävä lomakkeeseen täyttyykö kyseinen vaatimus. Joissakin kohdissa edellytetään myös asiakirja-aineiston tai selvitysten

Lisätiedot

Liite 3. Puitesopimusmalli

Liite 3. Puitesopimusmalli PUITESOPIMUS 1. PUITESOPIMUSTOIMITTAJA Pankkiyhteys: Yhteyshenkilö: Yhteystiedot: 2. TILAAJA Oy Helsingin Asuntohankinta Ab Yhteyshenkilö: Yhteystiedot: Tukholmankatu 2, 3. kerros, 00250 Helsinki 3. SOPIMUKSEN

Lisätiedot

Ostajan ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tämän sopimuksen sekä siihen liittyvien seuraavien asiakirjojen perusteella:

Ostajan ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tämän sopimuksen sekä siihen liittyvien seuraavien asiakirjojen perusteella: KOULULAISKULJETUKSET OSTOLIIKENNESOPIMUS 1. Sopijapuolet Ostaja: Kunta............................................... Yhteystiedot:......................................... Ostajan edustaja:......................................

Lisätiedot

Kosken Tl kunta, Härkätie 5, 31500 Koski Tl Yhteyshenkilö: Sanna Salo, email: sanna.salo@koski.fi

Kosken Tl kunta, Härkätie 5, 31500 Koski Tl Yhteyshenkilö: Sanna Salo, email: sanna.salo@koski.fi OSTOLIIKENTEEN TARJOUSPYYNTÖ KOULULAISKULJETUS Ostaja Kosken Tl kunta, Härkätie 5, 31500 Koski Tl Yhteyshenkilö: Sanna Salo, email: sanna.salo@koski.fi Sopimuskausi lukuvuosi 2015-2016 alkaen 21.9.2015

Lisätiedot

SOPIMUS NRO 14/LXXX 1 (7) HEL LUONNOS JALANKULUN / PYÖRÄILYN AUTOMAATTISTEN LASKENTALAITTEIDEN HANKINTA, ASENNUS, TESTAUS JA KALIBROINTI

SOPIMUS NRO 14/LXXX 1 (7) HEL LUONNOS JALANKULUN / PYÖRÄILYN AUTOMAATTISTEN LASKENTALAITTEIDEN HANKINTA, ASENNUS, TESTAUS JA KALIBROINTI 1 (7) HEL 2014-007743 LUONNOS SOPIMUS NRO 14/LXXX HEL 2014-008130 JALANKULUN / PYÖRÄILYN AUTOMAATTISTEN LASKENTALAITTEIDEN HANKINTA, ASENNUS, TESTAUS JA KALIBROINTI 1. TEHTÄVÄN MÄÄRITTELY 2. SOIPIJAOSAPUOLET

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Katuvalaistuksen ohjausjärjestelmä Tarjouspyyntö Sivu 1/5 JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Hankittava kokonaisuus

Lisätiedot

Puhelin: 040 335 4220

Puhelin: 040 335 4220 URAKKATARJOUSPYYNTÖ URJALAN KUNTA / TEKNINEN PALVELUKESKUS YHDYSVESIJOHTO KYLMÄKOSKI - URJALA RAKENNUTTAJA TAI TILAAJA Nimi: Osoite: Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien

Lisätiedot

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET KOULULAISKULJETUKSET Ostoliikennesopimuksen LIITE OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS)

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS) TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1(5) TARJOUSPYYNTÖ KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS) Hankinnan kohde ja kuvaus Pyydämme tuntihintaista tarjoustanne Kauniaisten kaupungin

Lisätiedot

JUUAN KUNTA

JUUAN KUNTA Tekninen palvelualue Kuntatekniikan päällikkö Seppo Portimo TARJOUSPYYNTÖ/AURAUS JA LIUKKAUDEN TORJUNTA Juuan kunnan tekninen palvelualue pyytää tarjouksia (alv 0 %) ajalle syksy 2014 kevät 2017 Aurausalueen

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 2

LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 2 LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 2 TARJOUSKILPAILUN EHDOT ASIOINTILIIKENNE / KIMPPAKYYTI Sisällysluettelo 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Alihankinta 3. Yhteenliittymä 4. Tiedot liikennöitsijästä

Lisätiedot

Palvelusopimus. sähköpostiosoite ja fi

Palvelusopimus. sähköpostiosoite ja fi ehdin VIHDIN VEDEN JÄTEVEDENPUHDISTAMOIDEN LIETTEIDEN KÄSITTELY PALVELUSOPIMUS Hankinnan kohde Hankinnan kohteena on Vihdin jätevedenpuhdistamojen lietteiden käsittely palvelun tuottajan osoittamassa käsittelypaikassa

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie 27 B, 60800 ILMAJOKI. Hankinta- ja taloussuunnittelija, p.

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie 27 B, 60800 ILMAJOKI. Hankinta- ja taloussuunnittelija, p. LIITE 2 SOPIMUS SOPIMUS HAMMASLÄÄKÄRITYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA VIIKONLOPPU- JA ARKIPYHÄILTOIHIN 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA

TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA 1/5 1.9.2016 TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA 1 HANKINNAN KOHDE Liedon kunta pyytää tarjouksia Liedon keskustaajamaan sijoittuvan Lietohallin palveluista ja Liedon lukion

Lisätiedot

LV-TYÖT JA TARVIKKEET

LV-TYÖT JA TARVIKKEET 29.1.2016 Sivu 1/5 Dnro: 22/2016 Tilaaja: Tila- ja aluepalvelut Juttilantie 1 14200 TURENKI Hanke: Janakkalan kunnan LV-työt ja niissä käytettävät tarvikkeet 4.4.2016 3.4.2019 + 1 optiovuosi LV-TYÖT JA

Lisätiedot

TARRATEKSTIT KIINNITYKSINEEN VUOSILLE

TARRATEKSTIT KIINNITYKSINEEN VUOSILLE TARRATEKSTIT KIINNITYKSINEEN VUOSILLE 2015 2018 1. Sopijapuolet Tilaaja: Helsingin kaupungin taidemuseo PL 5400 00099 Helsingin kaupunki puh: 09-31087041 fax: 09-31087040 yhteyshenkilö: Pia Majava puh:

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1/5 JOUTSAN KUNNAN KATUJEN ASFALTOINTI 2015 Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1. Hankintamenettely ja hankinnasta

Lisätiedot

Tarjous tehdään tällä sekä liitteessä 3 olevalla lomakkeella. Lisäksi tarjoajan tulee toimittaa pyydetyt liitteet ja selvitykset.

Tarjous tehdään tällä sekä liitteessä 3 olevalla lomakkeella. Lisäksi tarjoajan tulee toimittaa pyydetyt liitteet ja selvitykset. TARJOUS JA TARJOUSHINTALOMAKE Tarjous tehdään tällä sekä liitteessä 3 olevalla lomakkeella. Lisäksi tarjoajan tulee toimittaa pyydetyt liitteet ja selvitykset. Viitaten julkaistuun ostoliikenteen hoitamista

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ

LOIMAAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ PURKU-URAKKAAN Hanke numero 004500 Tilaaja Loimaan kaupungin tekninen lautakunta / rakennuttamispalvelut pyytää urakkatarjoustanne alla mainitusta kohteesta liitteenä olevien asiakirjojen mukaisesti. Tarjous

Lisätiedot

KOULULAISKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 2 TARJOUSKILPAILUN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET

KOULULAISKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 2 TARJOUSKILPAILUN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET KOULULAISKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 2 TARJOUSKILPAILUN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Liikenneluvan automäärä 3. Yhteenliittymä 4. Alihankinta 5. Tiedot liikennöitsijästä

Lisätiedot

Vaalan kunta. Vaalantie 14 91700 VAALA

Vaalan kunta. Vaalantie 14 91700 VAALA Vaalan kunta Tekniset palvelut Vaalantie 14 91700 VAALA Tarjouspyyntö Vaalan Palvelutalosäätiön, Vaalan Vanhustentaloyhdistys ry:n, Kiinteistö Oy Vaalahakan, As Oy Vaalan Uitonkartanon ja Kiinteistö Oy

Lisätiedot

LUMIKORVEN JÄTTEIDENKÄSITTELYALUEEN TYÖKONE-, SEKÄ JÄTELAVOJEN VUOKRAUS- JA TYHJENNYSPALVELUT

LUMIKORVEN JÄTTEIDENKÄSITTELYALUEEN TYÖKONE-, SEKÄ JÄTELAVOJEN VUOKRAUS- JA TYHJENNYSPALVELUT LUMIKORVEN JÄTTEIDENKÄSITTELYALUEEN TYÖKONE-, SEKÄ JÄTELAVOJEN VUOKRAUS- JA TYHJENNYSPALVELUT Urakka-alueet A, B ja C Pyydämme tarjoustanne Lumikorven jätteidenkäsittelyalueelle vastaanotettujen rakennus-

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5

LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5 LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5 OSTOLIIKENTEEN EHDOT ASIOINTILIIKENNE / KIMPPAKYYTI Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Ehtoja noudatetaan ostoliikenteen järjestämisessä, jollei

Lisätiedot

Hankinta on jaettu kahteen hankinnan kohteeseen seuraavasti:

Hankinta on jaettu kahteen hankinnan kohteeseen seuraavasti: KOTALAN JA KURJENKYLÄN ALUEEN OSTOPALVELULIIKENNE 1. HANKINTAYKSIKKÖ JA YHTEYSHENKILÖ Hankintayksikkö Virtain kaupunki Sivistyslautakunta Virtaintie 26 34800 VIRRAT Y-tunnus: 0206333-9 2. HANKINNAN KOHDE

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1.7.2015 RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ

Tarjouspyyntö 1.7.2015 RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ 1 Tarjouspyyntö 1.7.2015 Siivous-ruokapalveluyksikkö PL 33, 31761 Urjala RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ Urjalan kunnan siivous-ruokapalveluyksikkö pyytää tarjoustanne liitteenä olevan

Lisätiedot

TEKNISTALOUDELLISET TUTKIMUKSET JA SUUNNITTELU

TEKNISTALOUDELLISET TUTKIMUKSET JA SUUNNITTELU L I I T E 2 1 (10) TEKNISTALOUDELLISET TUTKIMUKSET JA SUUNNITTELU PUITESOPIMUSLUONNOS xx.xx.201x xx.xx.201x.. Oy L I I T E 2 2 (10) KONSULTTISOPIMUS 1. SOPIMUKSEN OSAPUOLET Tämän sopimuksen osapuolia ovat

Lisätiedot

LUONNOS LIITE 6 SOPIMUS OPPILASKULJETUSTEN SEKÄ PALVELU- JA ASIOINTILIIKENTEEN HANKINNASTA

LUONNOS LIITE 6 SOPIMUS OPPILASKULJETUSTEN SEKÄ PALVELU- JA ASIOINTILIIKENTEEN HANKINNASTA LUONNOS LIITE 6 SOPIMUS OPPILASKULJETUSTEN SEKÄ PALVELU- JA ASIOINTILIIKENTEEN HANKINNASTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Lopen kunta (jäljempänä Tilaaja ) Y-tunnus: 0150919-1 Tilaajan yhteyshenkilö

Lisätiedot

SOPIMUS JUUPAJOEN ROTKON POLUSTON KUNNOSTUSSUUNNITELMAN HANKINNASTA

SOPIMUS JUUPAJOEN ROTKON POLUSTON KUNNOSTUSSUUNNITELMAN HANKINNASTA Liite 3 Sopimusmalli SOPIMUS JUUPAJOEN ROTKON POLUSTON KUNNOSTUSSUUNNITELMAN HANKINNASTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Juupajoen kunta (jäljempänä myös Tilaaja ) Y-tunnus: Osoite: Tilaajan yhteyshenkilö

Lisätiedot

Harmaa talous haastaa toimimaan

Harmaa talous haastaa toimimaan Hansel-Senaatti-kiinteistöt Toimitilapäivät Harmaa talous haastaa toimimaan 14.3.2013 Tu o m m e t i l a l l e r a t k a i s u t Pekka Muinonen, Vero 14.3.2013 2 # 222359 Verovelkaiset toimialoittain (Verohallinto

Lisätiedot

LIITE 7 1 (1) Dnro 378/2016

LIITE 7 1 (1) Dnro 378/2016 Sopijapuolet Tilaaja Tilaaja: Osoite: Yhteyshenkilö Laskutusosoite: Liikennöitsijä: Liikennöitsijän nimi: Osoite: Yhteyshenkilö: Liikenteestä vastaava henkilö: 1. Sopimuksen tarkoitus ja sisältö Tällä

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Tarjouspyyntö 5.2.2016 LIIKENNETRAKTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ

HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ 2 TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 1 TARJOUSPYYNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 OSTAJA... 3 2 HANKINTAMENETTELY... 3 3 TARJOUSPYYNNÖN KOHDE... 3 4 TARJOAJAN KELPOISUUS...

Lisätiedot

2) Liikennöintivelvollisuus 3) Liikennöitsijän vastuu 4) Liikennöitsijän vastuun rajoittaminen 5) Liikenteestä vastaava henkilö

2) Liikennöintivelvollisuus 3) Liikennöitsijän vastuu 4) Liikennöitsijän vastuun rajoittaminen 5) Liikenteestä vastaava henkilö Palveluliikenne 1/6 OMAT SOPIMUSEHDOT PALVELULIIKENNE SISÄLLYSLUETTELO YHTEISTYÖN PERIAATE 1) Yhteistyösitoumus LIIKENNÖITSIJÄN ASEMA OSTAJAN ASEMA 2) Liikennöintivelvollisuus 3) Liikennöitsijän vastuu

Lisätiedot

NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET

NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Ehtoja noudatetaan ostoliikenteen järjestämisessä, jollei ostoliikennesopimuksessa

Lisätiedot

KATEAINEIDEN HANKINTA 2012

KATEAINEIDEN HANKINTA 2012 TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) KATEAINEIDEN HANKINTA 2012 Hankintayksikkö Espoon kaupunki,., 02070 ESPOON KAUPUNKI. Tarjouspyyntö Espoon Kaupunkitekniikka-liikelaitos pyytää tarjoustanne viheralueiden rakentamiseen

Lisätiedot

Vuokranantaja on Helsingin kaupunki, rakennusvirasto. Vuokralainen on xxxxxxxxxxxxxxx(y-tunnus ),xxxxxxxxxxxxxxx

Vuokranantaja on Helsingin kaupunki, rakennusvirasto. Vuokralainen on xxxxxxxxxxxxxxx(y-tunnus ),xxxxxxxxxxxxxxx VUOKRASOPIMUS 1 (5) LIIKEHUONEISTON VUOKRASOPIMUS Vuokranantaja on Helsingin kaupunki, rakennusvirasto. Yhteyshenkilö puhelin Vuokralainen on xxxxxxxxxxxxxxx(y-tunnus ),xxxxxxxxxxxxxxx Osoite Postinumero

Lisätiedot

Toimittajan Kohteeseen toimittama kuituverkon liittymä mahdollistaa palvelukuvauksessa tarkoitetut viestintäverkon

Toimittajan Kohteeseen toimittama kuituverkon liittymä mahdollistaa palvelukuvauksessa tarkoitetut viestintäverkon 1 (5) MPY Mikonkatu 16 50100 Mikkeli MPY PALVELUT OYJ:N KUITULIITTYMIEN ERITYISEHDOT 1.6.2015 1. Yleistä Näillä sopimusehdoilla määritellään sopimuksen kohteena olevan kiinteistön, rakennuksen, huoneiston

Lisätiedot

MONIPALVELULIITTYMÄVERKKOON LIITTYMISEN ERITYISEHDOT. 1. Yleistä

MONIPALVELULIITTYMÄVERKKOON LIITTYMISEN ERITYISEHDOT. 1. Yleistä MONIPALVELULIITTYMÄVERKKOON LIITTYMISEN ERITYISEHDOT 1. Yleistä Näillä sopimusehdoilla määritellään sopimuksen kohteena olevan kiinteistön, rakennuksen, huoneiston tai vastaavan kohteen (jäljempänä Kohde)

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 1 (5) Kelpoisuusehdot / KESKITETTY TUETTU ASUMINEN 1982/ /

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 1 (5) Kelpoisuusehdot / KESKITETTY TUETTU ASUMINEN 1982/ / TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 1 (5) PITKÄAIKAISASUNNOTTOMIEN KESKITETTY Tarjoajan nimi Tarjoajan posti- ja sähköpostiosoite (johon esim. päätös lähetetään tiedoksi) Valintaperusteena on halvin hinta. Vertailuvaiheeseen

Lisätiedot

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU 1/7 TARJOUSPYYNTÖ 7.9.2012 TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn liikennemallitarkastelun laadinnasta tässä tarjouspyynnössä ja tarjouspyynnön liitteissä kuvatulla

Lisätiedot

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1 (5) SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Tilaajan yhteyshenkilö Toimittaja: Y-tunnus: Toimittajan yhteyshenkilö 2. Sovellettavat

Lisätiedot

REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO

REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO POSELY/387/2016 22.3.2016 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO 1. Sopijapuolet Tilaaja: Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus 1 TARJOUSPYYNTÖ OMPELUKONEIDEN JA SAUMUREIDEN KORJAUS- JA HUOLTOPALVELUISTA (puitejärjestely) 1. Hankinnan kuvaus Nurmijärven kunta pyytää tarjoustanne kunnan eri toimipisteisiin hankittujen ompelukoneiden

Lisätiedot

Urjalan kunnan talvikunnossapitotöiden hankinta talvikausille sekä optiotalvikaudelle

Urjalan kunnan talvikunnossapitotöiden hankinta talvikausille sekä optiotalvikaudelle Urjalan kunta TARJOUSPYYNNÖN LIITE 1 Urjalan kunnan talvikunnossapitotöiden hankinta talvikausille 2016 2017 + 2017 2018 + 2018 2019 sekä optiotalvikaudelle 2019 2020 TARJOUS Tarjoan/tarjoamme Urjalan

Lisätiedot

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA Inarin kunta pyytää tarjoustanne kirjastoauton korityöstä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kirjastoauto hankitaan Inarin kunnankirjaston käyttöön (www.inari.fi/kirjasto).

Lisätiedot

Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere

Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere 1 Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupunki / Kaupunkiympäristön kehittäminen pyytää tarjoustanne Tohlopinkadun saneeraamisesta tämän tarjouspyyntökirjeen

Lisätiedot

Sopimus koskee Nurmijärven kunnan kouluterveydenhuollon tarvitsemia optikon ja silmälääkärin suorittamia näöntutkimuspalveluja.

Sopimus koskee Nurmijärven kunnan kouluterveydenhuollon tarvitsemia optikon ja silmälääkärin suorittamia näöntutkimuspalveluja. SOPIMUS NÄÖNTUTKIMUSPALVELUN HANKINNASTA KOULUTERVEYDENHUOLTOON 1. Sopijaosapuolet Tilaaja: Nurmijärven kunta Keskustie 2 B/PL 37 01901 Nurmijärvi Y-tunnus: 9014643-2 Yhteyshenkilöt: Sopimusasiat: hankintajohtaja

Lisätiedot

Asiakkaan sopimuksen nojalla Parkkihallissa pysäköimään oikeutettujen ajoneuvojen rekisteritunnukset ovat Asiakkaan ilmoituksen mukaisesti seuraavat:

Asiakkaan sopimuksen nojalla Parkkihallissa pysäköimään oikeutettujen ajoneuvojen rekisteritunnukset ovat Asiakkaan ilmoituksen mukaisesti seuraavat: SOPIMUS PYSÄKÖINTIOIKEUDESTA OSAPUOLET Pysäköintitilan ylläpitäjä Helsingin Seudun Isännöitsijät Oy Y-tunnus: 0467438-7 Ratakatu 1 b A 7, 00120 Helsinki Sähköpostiosoite: asiakaspalvelu@hsi.fi jäljempänä

Lisätiedot

PERHERYHMÄKOTI SOPIMUSLUONNOS

PERHERYHMÄKOTI SOPIMUSLUONNOS LIITE 4 PERHERYHMÄKOTI SOPIMUSLUONNOS 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Sipoon kunta PL 7, 04131 Sipoo Y-tunnus: 0203533-8 Yhteyshenkilö: Palveluntuottaja:? Y-tunnus: Yhteyshenkilö: Perheryhmäkoti

Lisätiedot

1 / 5. Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä myös Osapuoli tai yhdessä Osapuolet

1 / 5. Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä myös Osapuoli tai yhdessä Osapuolet 1 / 5 SOPIMUS Helsinki-lähettiläsvalmennuksen mentorointi 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä myös Osapuoli tai yhdessä Osapuolet Tilaaja Helsingin kaupunki, Oiva Akatemia -liikelaitos

Lisätiedot

I SOPIMUKSEN PÄÄKOHDAT

I SOPIMUKSEN PÄÄKOHDAT 1 SOPIMUSLUONNOS HELSINGIN KAUPUNGIN VIRALLISISTA LEHTI-ILMOITUKSISTA JA KUULUTUKSISTA I SOPIMUKSEN PÄÄKOHDAT 1. Sopijapuolet Tilaaja Helsingin kaupungin virasto, osoite, puhelin, sähköposti, fax, yhteyshenkilö

Lisätiedot

SIRKKA - KITTILÄ - SIRKKA KOULUKULJETUS TARJOUSPYYNTÖ

SIRKKA - KITTILÄ - SIRKKA KOULUKULJETUS TARJOUSPYYNTÖ SIRKKA - KITTILÄ - SIRKKA KOULUKULJETUS TARJOUSPYYNTÖ 2 TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 1 TARJOUSPYYNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 OSTAJA... 3 2 HANKINTAMENETTELY... 3 3 TARJOUSPYYNNÖN KOHDE... 3 4 KALUSTOLLE ASETETTAVAT

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS LIITE 3 1(6) 1.11.2012 Dnro KULTTUURI 5665/2012

SOPIMUSLUONNOS LIITE 3 1(6) 1.11.2012 Dnro KULTTUURI 5665/2012 SOPIMUSLUONNOS LIITE 3 1(6) Oulun kaupunki/ Palveluntuottaja Oy Pohjoissuomalaisten kirjastojen kirjastoaineiston kuljetuspalvelun hankinta ajalle 1.1.2013-31.12.2014 ja mahdollisena optiona ajalle 1.1.2015-31.12.2015

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ RAUTJÄRVEN KUNNAN HARJAANTUMISOPETUKSEN KOULUKULJE- TUKSESTA LUKUVUODELLE 2014-15 (+OPTIO 2015-16)

TARJOUSPYYNTÖ RAUTJÄRVEN KUNNAN HARJAANTUMISOPETUKSEN KOULUKULJE- TUKSESTA LUKUVUODELLE 2014-15 (+OPTIO 2015-16) Rautjärven kunta 1 TARJOUSPYYNTÖ RAUTJÄRVEN KUNNAN HARJAANTUMISOPETUKSEN KOULUKULJE- TUKSESTA LUKUVUODELLE 2014-15 (+OPTIO 2015-16) Pyydämme tarjoustanne Rautjärven kunnan harjaantumisopetuksen koulukuljetuksesta

Lisätiedot

Hankintasopimus (luonnos) Liite 4.

Hankintasopimus (luonnos) Liite 4. 1 Hankintasopimus (luonnos) Liite 4. Allekirjoittaneet Mäntsälän kunta/ Mustijoen perusturva, jota tässä sopimuksessa nimitetään tilaajaksi ja Toimittaja Oy, jota tässä sopimuksessa nimitetään toimittajaksi,

Lisätiedot

Keuruun kaupunki Päivä 5.4.2016 Tilapalvelu

Keuruun kaupunki Päivä 5.4.2016 Tilapalvelu 1 Keuruun kaupunki Päivä 5.4.2016 Tilapalvelu Tarjouspyyntö jätekuljetuksista KIINTEISTÖJEN JÄTEKULJETUKSET Keuruun kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne kiinteistöjensä jätteidenkuljetuksista sekä

Lisätiedot

REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO

REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO LIITE 1 KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO 1. Sopijapuolet Tilaaja: Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PL 36,

Lisätiedot

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin.

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) SISÄLLYS 1. Yleistä 1 2. Hankinnan kohde 1 3. Hankintamenettely 2 4. Tehtävät 2 5. Aikataulu 2 6. Osatarjous 2 7. Vaihtoehtoiset tarjoukset 2 9. Tarjouspyyntöasiakirjat 2 10. Rakennusaikaiset

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009 KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) ALUSTAVA PUITESOPIMUS HOITAJATYÖVOIMAN HANKINNASTA (LUONNOS) SOPIJAOSAPUOLET XXX, jäljempänä Palveluntuottaja Y-tunnus ja Kirkkonummen kunta,, jäljempänä Tilaaja 02401

Lisätiedot

HATTULA KALLIOLANTIE

HATTULA KALLIOLANTIE HATTULA KALLIOLANTIE rakentaminen kokonaisurakkana URAKKATARJOUSPYYNTÖ 26.5.2016 Urakkatarjouspyyntö Kalliolantie 2016 1/6 URAKKATARJOUSPYYNTÖ HATTULAN KALLIOLANTIEN MUUTTAMI- NEN KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄKSI

Lisätiedot

KUNNAN OSTAMIEN KULJETUKSIEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ (NRO 1)

KUNNAN OSTAMIEN KULJETUKSIEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ (NRO 1) KUNNAN OSTAMIEN KULJETUKSIEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ (NRO 1) 2 TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 1 TARJOUSPYYNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 OSTAJA... 3 2 HANKINTAMENETTELY... 3 3 TARJOUSPYYNNÖN KOHDE... 3 4 TARJOAJAN

Lisätiedot

Dynaaminen hankintajärjestelmä KASSU 2016-2018 EHDOT

Dynaaminen hankintajärjestelmä KASSU 2016-2018 EHDOT Dynaaminen hankintajärjestelmä KASSU 2016-2018 EHDOT 7.1.2016 KASELY/21/2016 Tilaaja Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Palvelu Dynaaminen hankintajärjestelmä KASSU 2016-2018 2 (8)

Lisätiedot

TARJOUSLOMAKE, liite 3 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ nro 26/2014 21.8.2014. Perustiedot. Tarjoajan nimi. Y-tunnus. Osoite. Yhteyshenkilö

TARJOUSLOMAKE, liite 3 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ nro 26/2014 21.8.2014. Perustiedot. Tarjoajan nimi. Y-tunnus. Osoite. Yhteyshenkilö TARJOUSLOMAKE, liite 3 1 (5) Perustiedot Tarjoajan nimi Y-tunnus Osoite Yhteyshenkilö Yhteyshenkilön sähköposti ja puhelinnumero Tarjouksen allekirjoitus Olen tutustunut tarjouspyyntöasiakirjoihin ja sitoudun

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. myyjän toimipaikassa Suomessa, käyttö- ja huoltokoulutus ostajan ilmoittama paikka Kotikyläntie 254, IISALMI

Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. myyjän toimipaikassa Suomessa, käyttö- ja huoltokoulutus ostajan ilmoittama paikka Kotikyläntie 254, IISALMI TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) MIDIKAIVUKONEEN HANKINTA Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. Hankintamenettely Avoin. Tarjouspyyntö on julkaistu kuntayhtymän internetsivuilla osoitteessa http:///hankinnat. Hankintailmoitus

Lisätiedot

YHTEISTYÖSOPIMUS NUORISOLAIN MUKAISEN ETSIVÄN NUORISOTYÖN JÄRJESTÄMISESTÄ. Palveluntuottaja (jäljempänä palveluntuottaja Nimi: Osoite: y-tunnus:

YHTEISTYÖSOPIMUS NUORISOLAIN MUKAISEN ETSIVÄN NUORISOTYÖN JÄRJESTÄMISESTÄ. Palveluntuottaja (jäljempänä palveluntuottaja Nimi: Osoite: y-tunnus: Sivu 1 / 7 YHTEISTYÖSOPIMUS NUORISOLAIN MUKAISEN ETSIVÄN NUORISOTYÖN JÄRJESTÄMISESTÄ 1. Sopijapuolet Helsingin kaupungin opetusvirasto (jäljempänä opetusvirasto) Opetusvirasto, Nuoriso- ja aikuiskoulutuslinja

Lisätiedot

Nurmijärven kunta TARJOUSPYYNTÖ 1(6) PL37 01901 Nurmijärvi 30.1.2014

Nurmijärven kunta TARJOUSPYYNTÖ 1(6) PL37 01901 Nurmijärvi 30.1.2014 Nurmijärven kunta TARJOUSPYYNTÖ 1(6) TAKYMETRIN HANKINTA Hankinnan kohde Hankinnan kuvaus Takymetri GNSS antennivarustuksella Pyydämme tarjoustanne käyttökiintopisteiden mittauksessa sekä kartoitus- ja

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 TOIMISTOTILAN VUOKRAAMINEN LIIKUNTAMYLLYSTÄ SALIBANDYSEURA VIIKINGIT RY:LLE Vuokranantaja Vuokralainen Helsingin kaupungin liikuntavirasto PL 4800, Toivonkatu 2 A 00099

Lisätiedot

Tilaajan ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tämän sopimuksen sekä siihen liittyvien seuraavien asiakirjojen perusteella:

Tilaajan ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tämän sopimuksen sekä siihen liittyvien seuraavien asiakirjojen perusteella: SOPIMUS Toimintakeskus Palokin kuljetus 1. Sopijapuolet Tilaaja: Yhteyshenkilö: Kiteen kaupunki Perusturvakeskus Savikontie 15 82500 Kitee xxxx Liikennöitsijä: xxx osoite puh. sähköposti: Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

Tarjouksen tulee olla voimassa jättämispäivästä helmikuun 2016 loppuun.

Tarjouksen tulee olla voimassa jättämispäivästä helmikuun 2016 loppuun. Perusturvakeskus TARJOUSPYYNTÖ PÄIVÄHOIDON OSTOPALVELUSTA Oulaisten kaupungin perusturvalautakunta pyytää tarjousta ostopalveluna hankittavasta lasten päivähoidosta päiväkotihoidon osalta ajalle 1.1.2016-31.12.2017

Lisätiedot

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX Hankinta: USB-muistitikut sähköiseen ylioppilaskokeeseen, dnro 1/221/2016 TARJOUSPYYNNÖN LIITE 1, SOPIMUSEHDOT SOPIMUS USB-MUISTITIKKUJEN TOIMITTAMISESTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta

Lisätiedot

12.5.2015. Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä: info@mestar.fi

12.5.2015. Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä: info@mestar.fi TARJOUSPYYNTÖ Koulutus 1. Hankintayksikön perustiedot Yhteystiedot: Mestar Varikkokatu 2 70620 Kuopio www.mestar.fi Osoite, josta saa lisätietoja: Katso edellä hankintayksikön yhteystiedot Osoite, johon

Lisätiedot

(Muut kunnat tekevät hankinnasta oman sopimuksensa soveltaen tätä sopimusluonnospohjaa ja muuttavat kuntakohtaiset tiedot omia vastaaviksi)

(Muut kunnat tekevät hankinnasta oman sopimuksensa soveltaen tätä sopimusluonnospohjaa ja muuttavat kuntakohtaiset tiedot omia vastaaviksi) SOPIMUSLUONNOS 1(5) LIITE 7 HANKINTASOPIMUS / KÄSIPYYHEAUTOMAATTI-, KÄSIPYYHERULLA- JA VAIHTOMATTOPALVELUT 1. SOPIJAOSAPUOLET Tilaaja: Nurmijärven kunta/seudullinen hankintapalvelukeskus Y-tunnus 9014643-2

Lisätiedot

Tarjouspyyntö asiointiliikenteen henkilökuljetusten järjestämisestä

Tarjouspyyntö asiointiliikenteen henkilökuljetusten järjestämisestä 1 Tarjouspyyntö asiointiliikenteen henkilökuljetusten järjestämisestä 1. Hankintayksikkö Rautjärven kunta Kunnanhallitus 56800 Simpele Yhteyshenkilö ja lisätietoja talouspäällikkö Paula Hinkkanen puh.

Lisätiedot

Palveluntuottaja: nn (jäljempänä Palveluntuottaja ) Y-tunnus: Palveluntuottajan yhteyshenkilö sopimusasioissa:

Palveluntuottaja: nn (jäljempänä Palveluntuottaja ) Y-tunnus: Palveluntuottajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: LIITE 5A SOPIMUS SOPIMUS OPPILASKULJETUSTEN HANKINNASTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: nn (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: Palveluntuottaja: nn (jäljempänä Palveluntuottaja

Lisätiedot

Palveluntarjoaja: XXX, (jäljempänä Palveluntarjoaja) Y-tunnus: XXX Osoite: XXX Yhteyshenkilö: XXX sähköpostiosoite: XXX puh.: XXX

Palveluntarjoaja: XXX, (jäljempänä Palveluntarjoaja) Y-tunnus: XXX Osoite: XXX Yhteyshenkilö: XXX sähköpostiosoite: XXX puh.: XXX JANAKKALAN KUNTA METSÄOMAISUUDEN HOITO SOPIJAOSAPUOLET Tilaaja: Janakkalan kunta, (jäljempänä Tilaaja) Y-tunnus: 0147510-4 Osoite: Juttilantie 1, 14200 Turenki Yhteyshenkilö: XXX sähköpostiosoite: XXX

Lisätiedot

I Kohta: Hankintaviranomainen. I.1) Nimi ja osoitteet. I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi

I Kohta: Hankintaviranomainen. I.1) Nimi ja osoitteet. I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi 1/14 20160728 I Kohta: Hankintaviranomainen I.1) Nimi ja osoitteet Virallinen nimi Kansallinen yritys- ja Postiosoite Postitoimipaikka Porvoo Postinumero 06100 Maa Suomi Tarja Juvonen +358 407522998 NUTS-koodi

Lisätiedot