KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Yhtymähallitus 6/2010 1(26) Kokousaika

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Yhtymähallitus 6/2010 1(26) Kokousaika"

Transkriptio

1 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 6/2010 1(26) Kokousaika Tiistaina klo Kokouspaikka Raahen sairaalan 5. kerroksen kokoushuone Saapuvilla olleet: Varsinaiset jäsenet: Läsnä: Varsinaiset jäsenet: Läsnä: Puheenjohtaja Lumiaho Kauko x Jäsen Pekkala Sari x I varapuheenjohtaja Kiviniitty Kalevi x Jäsen Pelkonen Reijo x II varapuheenjohtaja Flink Vesa x Jäsen Ronkainen Eero x Jäsen Ala-aho Ulla x Jäsen Törmänen Maarit x Jäsen Aunola Eija x Jäsen Hirsikorpi Vilho x Jäsen Hirvonen Maija-Leena - Varajäsen Kananen Auli x Jäsen Lintunen Pirkko x Jäsen Pahkala Matti x Muut saapuvilla olleet: Läsnä: Läsnä: Kuntayhtymän johtaja Kallunki Hannu x Hallinto- ja tukip:n tulosalu- Heikkinen Hannu x een johtaja, sihteeri Perusth:n tulosalueen joht. Tuunanen Jari - Erikoissh:n tulosalueen joht. Honkala Virpi - Hoitotyön tulosalueen joht. Alatalo Minna x Esh:n tulosalueen joht. sij. Hakala Antti x saapui klo asian 1 aikana. Pth:n tulosalueen joht. sij. Nal Heini x Asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajien valinta Valittiin Eija Aunola ja Vilho Hirsikorpi. Allekirjoitus Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja on tarkastettu Kauko Lumiaho Aika ja paikka Raahe Hannu Heikkinen EIJA AUNOLA VILHO HIRSIKORPI Pöytäkirjan nähtävänäpito Yhtymähallituksen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kuntayhtymähallinnon tiloissa, 4. krs:ssa kokousta seuraavan viikon tiistaina klo Pöytäkirja on ollut yleisesti Aika ja paikka nähtävänä Todistaa: virka-asema allekirjoitus

2 2 2. HENKILÖSTÖJOHTAJAN VIRAN PERUSTAMINEN Yhtymähall.48. Sosiaalitoimen siirtyessä vuoden 2011 alusta kuntayhtymän järjestämisvastuulle jäsenkunnista siirtyy kuntayhtymän palvelukseen 415 vakinaista viranhaltijaa / työntekijää. Siirron jälkeen kuntayhtymässä on yli 1000 vakinaista työntekijää ja sijaisten kanssa henkilöstömäärä on noin Henkilöstöhallinnon kehittäminen, yhtenäisen henkilöstöpolitiikan luominen ja sen koordinointi on kuntayhtymän tuloksellisen toiminnan kannalta keskeisessä asemassa. Henkilöstösopimuksen mukaan palkkojen harmonisointi on tehtävä kahden vuoden kuluessa. Tätä varten kuntayhtymässä on uudistettava sekä tehtäväkohtaisten palkkojen että henkilökohtaisten palkkojen arviointijärjestelmät, joiden on sovelluttava eri ammattiryhmien palkkojen arviointiin. Voimassa olevaan virka- ja työehtosopimukseen sisältyy jo nyt tulospalkkauserä ja henkilöstön saatavuuden turvaamiseksi on todennäköistä, että tulospalkkauksen käyttö tulee lisääntymään. Tulospalkkaukseen siirtyminen tulee vaatimaan merkittävää kehittämispanostusta henkilöstöpalveluissa lähivuosina. Ammattitaitoisen henkilöstön saatavuus vaikeutuu olennaisesti kuntaalan henkilöstön suuren eläkepoistuman seurauksena. Henkilöstön rekrytointi ja siihen liittyen kuntayhtymän kehittäminen henkilöstölle haluttavaksi työpaikaksi vaatii lähivuosina tulosalueiden oman toiminnan kehittämisen lisäksi myös merkittävästi kehittämistyötä keskitetyiltä henkilöstöpalveluilta. Henkilöstöpolitiikassa, henkilöstöstrategian luomisessa sekä työhyvinvointiin ja työsuojeluun liittyvissä toimenpiteissä on onnistuttava henkilöstön saatavuuden ja pysyvyyden turvaamiseksi. Edellä mainituissa tavoitteissa ja tehtävissä onnistumiseksi kuntayhtymän henkilöstöpalveluihin tarvitaan ammattitaitoinen vastuuvetäjä. Yhtymähallitus päättää perustaa kuntayhtymään henkilöstöjohtajan viran ja hyväksyy viralle seuraavat kelpoisuusehdot: Virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja kokemusta vaativista kehittämistehtävistä tai henkilöstöhallinnosta.

3 3 Yhtymähallitus päättää, että virka julistetaan välittömästi haettavaksi. 1. asia päätettiin siirtää käsiteltäväksi viimeisenä. Esitys hyväksyttiin.

4 4 3. OSA-AIKAISEN (50 %) FYSIOTERAPEUTIN TOIMEN PERUSTAMINEN Yhtymähall.49. Tulosyksikköjohtaja esittää osa-aikaisen (50 %) fysioterapeutin toimen perustamista työterveyshuoltoon alkaen. Työikäinen väestö ikääntyy ja tuki- ja liikuntaelimistön vaivat lisääntyvät. Työergonomian huomioiminen ja yksilöllisen ohjauksen ja neuvonnan merkitys painottuvat entistä enemmän. Työterveyshuollossa työskentelee tällä hetkellä yksi kokopäiväinen työfysioterapeutti, mutta hänen työpanoksensa ei ole riittänyt tarpeeseen. Työterveyshuollon asiakasmäärä on n työntekijää (kesäkuu 2010). Keskimääräinen asiakasmäärä esim. liikelaitoksissa on n asiakasta/ fysioterapeutti eli asiakasmäärään nähden työterveyshuollossa on selkeä tarve lisätä työfysioterapeutin työpanosta. Työterveyshuollossa sopimustyönantajat maksavat fysioterapeutin palveluista, joten lisäkustannuksia ei tule kansanterveystyöhön. Perusterveydenhuollon tulosalueen johtajan esitys: Yhtymähallitus hyväksyy tulosyksikköjohtajan esityksen. Yhtymähallitus hyväksyy tulosalueen johtajan esityksen. Esitys hyväksyttiin.

5 5 4. VIRKAVALINTA Yhtymähall.50. Hammaslääkärin viran hakuaika päättyi klo Hakemuksia yksi. Ylihammaslääkärin päätöksellä hammaslääkärin virkaan valittiin hll Marleena Ojala-Alasuutari. Yhtymähallitus merkitsee virkavalinnan tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

6 6 5. VIRAN TÄYTTÖLUPA Yhtymähall.51. Neurologian ylilääkäri ( ) on irtisanoutunut lukien virastaan. Erikoissairaanhoidon tulosalueen johtajan esitys: Yhtymähallitus hyväksyy irtisanoutumisen ja antaa luvan viran vakinaiseen täyttämiseen alkaen. Yhtymähallitus hyväksyy irtisanoutumisen, mutta virkaa ei toistaiseksi julisteta haettavaksi. Esitys hyväksyttiin.

7 7 6. KUNTAYHTYMÄN JOHTAJA HANNU KALLUNGIN VUOSILOMA Yhtymähall.52. Kuntayhtymän johtaja Hannu Kallunki anoo vuosilomansa pidettäväksi ajalla ja Puheenjohtajan esitys: Yhtymähallitus hyväksyy kuntayhtymän johtaja Hannu Kallungin vuosiloman ajalle ja Esitys hyväksyttiin.

8 8 7. TOIMIALAJOHTAJIEN SIJAISTEN MÄÄRÄÄMINEN Yhtymähall.53. Kuntayhtymän hallintosäännön mukaan tulosalueen johtajat ja heidän sijaisensa määrää kuntayhtymän hallitus määräämäkseen ajaksi tai toistaiseksi. Kuntayhtymän hallitus on määrännyt tulosaluejohtajat ajalle Sijaisten määrääminen jäi myöhempään vaiheeseen. Tulosaluejohtajien sijaisista on tulosaluejohtajat tehneet esitykset samalla, kun ovat valmistelleet tulosyksiköiden johtajien valintaa. Yhtymähallitus päättää määrätä tulosalueen johtajille sijaiset seuraavasti: Tulosalue Johtaja Sijainen Lapsi- ja perhepalvelut Kirsti Isokoski Satu Rättyä Aikuissosiaalityön palvelut Irma Heikkinen Maija Laitila Mielenterveys- ja päihdepalvelut Antti Tornberg Terveyden ja sairaanhoidon palvelut Virpi Honkala Minna Alatalo Vanhuspalvelut Mervi Koski Sanna Tuori Hallinto- ja tukipalvelut Hannu Heikkinen Pekka Kastell Tulosalueen johtajan sijaisuus on voimassa saman ajan kuin tulosalueen johtajankin määräys. Esitys hyväksyttiin.

9 9 8. VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET AJALTA Yhtymähall.54. Esityslistan mukana on luettelo viranhaltijapäätöksistä ajalta Yhtymähallitus merkitsee päätökset tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

10 10 9. SIVUTOIMI-ILMOITUS Yhtymähall.55. Esityslistan mukana lähetetään jäljennös sivutoimi-ilmoituksesta. Yhtymähallitus merkitsee sivutoimi-ilmoituksen tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

11 11 Yhtymähallitus SOPIMUKSEN TARKISTAMINEN KOSKIEN PERUSTERVEYDENHUOLLON VUODEOSASTO- PALVELUJEN OSTAMISTA OULAISTEN KAUPUNGILTA Yhtymähall.26. Oulaisten kaupungin kanssa kuntayhtymä on tehnyt yhdessä Vihannin kunnan kanssa sopimuksen perusterveydenhuollon vuodeosastopalvelujen ostamisesta. Sopimus on voimassa Yhtymähallitus on hyväksynyt sopimuksen Sopimuksen tarkistamisesta on neuvoteltu Oulaisten kaupungin edustajien kanssa tavoitteena vähentää ostettavien vuodeosastopäivien määrää. Neuvottelussa päädyttiin sopimuksen tarkistamiseen alkaen siten, että ostettavat akuuttihoidon päivät pysyvät edelleen hoitopäivässä vuodessa ja pitkäaikaissairaiden vuodeosastopäivät vähenevät hoitopäivään aikaisemman sopimuksen hoitopäivästä. Samalla sovittiin pitkäaikaishoitopäivien hinnan tarkistamisesta vuoden 2009 toteutuneiden kustannusten mukaan. Esityslistan mukana lähetetään ote asian käsittelystä Oulaisten kaupungin perusturvalautakunnassa ja kaupunginhallituksessa, mihin sisältyy myös uusi sopimus. Sopimukseen sisältyy nyt maininta siitä, että kuntayhtymän on maksettava vähintään sopimuksessa mainittu hoitopäivien vähimmäismäärä. Henkilöstön osalta sopimukseen sisältyy lisäys, jonka mukaan Vihannin henkilöstö siirtyy Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän henkilöstöksi , vastaamaan tämän sopimuksen palvelujen määrää. Tämän kohdan tulkinnasta Oulaisten kaupungin perusturvajohtaja Rainer Kolppanen on myöhemmin kysyttäessä vastannut, ettei sopimus merkitse henkilöstön siirtymistä , koska Vihannin sijoitetusta henkilöstöstä neljä työntekijää on siirtynyt muihin tehtäviin. Vihannin kunnanhallitus on omalta osaltaan hyväksynyt sopimustarkistukset Yhtymähallitus hyväksyy sopimustarkistukset. Esitys hyväksyttiin.

12 12 Yhtymähallitus Yhtymähall.56. Esityslistan mukana on käydystä neuvottelusta muistio liitteenään käyttö- ja laskutustilastot koskien Vihannin vuodeosastopalvelujen ostamista Oulaisten kaupungilta. Yhtymähallitus merkitsee käydyn neuvottelun muistion liitteineen tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

13 13 Yhtymähallitus LAUSUNNON ANTAMINEN VANHUSPALVELUJEN TULOSALUEEN JOHTAJAN VALINNASTA TEHDYN VALITUKSEN JOHDOSTA Yhtymähall.38. Kuntayhtymän hallitus on kokouksessaan valinnut kuntayhtymän vanhuspalvelujen tulosalueen johtajan tehtävään Siikajoen vanhustyön johtajan, sh Mervi Kosken. Tehtävän toinen hakija oli YTM Maija Laitila. Maija Laitila on jättänyt kirjallisen oikaisuvaatimuksen yhtymähallituksen päätöksestä pyytäen yhtymähallitusta kumoamaan päätöksen kelpoisuuslain 255/2005 vastaisena ja suorittamaan valinnan kelpoisuuslakia soveltaen. Oikaisuvaatimuskirjelmä on esityslistan liitteenä (LIITE 1). Sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005) 3 :n mukaan kelpoisuusvaatimuksena sosiaalityöntekijän tehtäviin on ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu pääaineopinnot tai pääainetta vastaavat yliopistolliset opinnot sosiaalityössä. Kelpoisuusvaatimuksena kunnan tai kuntayhtymän sosiaalihuollon tai sosiaali- ja terveydenhuollon pääasiassa hallinnollisiin johtotehtäviin on 3 :n mukainen kelpoisuus tai tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja alan tuntemus sekä niiden lisäksi riittävä johtamistaito. Kuntayhtymän hallintosäännön 4 :n mukaan kuntayhtymän organisaatio jakautuu yhtymähallituksen päättämällä tavalla tulosalueisiin. Tulosalueen johtajat ja heidän sijaisensa määrää kuntayhtymän hallitus määräämäkseen ajaksi tai toistaiseksi. Hallintosäännön mukaan tulosalueen johtajan tulee olla kuntayhtymän viranhaltija ja hänellä tulee olla tehtävän edellyttämä koulutus ja osaaminen. Kuntayhtymän hallitus on valinnut tehtävää hakeneiden joukosta ajalle kuntayhtymän vanhuspalvelujen tulosalueen johtajaksi Siikajoen kunnan vanhustyön johtajana toimivan, sh Mervi Kosken. Molemmat tehtävää hakeneet henkilöt ovat ansioituneita vanhustyön ammattilaisia ja molemmilla hakijoilla on myös sekä johtamiskoulutusta että -kokemusta. Maija Laitilalla on suoritettuna ylempi korkeakoulututkinto ja tehtävään valitulla Mervi Koskella on terveystieteen maisterin opinnoista suoritettuna 223 opintopistettä.

14 14 Yhtymähallitus Kuntayhtymän toiminnan laajentuminen kattamaan myös sosiaalitoimen tehtävät on kuntien yhteistoiminnan kannalta haastava tehtävä, jossa kuntien erilaisten toimintakäytäntöjen tuloksellinen soveltaminen edellyttää myös johtamiskokemuksen monipuolisuutta kuntayhtymän tulosalueiden johdossa. Yhtymähallitus on tulosalueiden johtajia valitessaan huomioinut ensisijaisesti kyseisen tulosalueen johtamisen asettamat vaatimukset, mutta ottanut huomioon myös koko kuntayhtymän johtamiskokonaisuuden. Molemmat hakijat täyttävät kuntayhtymän hallintosäännön edellyttämät kelpoisuusehdot. Yhtymähallitus toteaa, että vanhuspalvelujen tulosalueen johtajan tehtävä on määräaikainen tehtävä, johon kuntayhtymän hallitus nimeää määräajaksi henkilön, jolla tulee olla tehtävän edellyttämä koulutus ja osaaminen. Kuntayhtymän tulosalueen johtajien tehtävät ovat olleet sisäisesti haettavana niin, että niihin ovat voineet hakea sekä kuntayhtymän että jäsenkuntien sosiaalitoimen palveluksessa olevat viranhaltijat. Vanhuspalvelujen tulosalueen johtajaa hakeneen kahden hakijan joukosta yhtymähallitus on suorittamansa haastattelun ja arvioinnin perusteella valinnut Mervi Kosken, jolla on tehtävän edellyttämä koulutus ja osaaminen. Yhtymähallitus katsoo, että valintapäätös on syntynyt laillisessa järjestyksessä ja valittu täyttää määräaikaiselle tulosalueen johtamistehtävän hoitamiselle asetetut vaatimukset. Yhtymähallitus pitää tekemänsä valintapäätöksen voimassa ja hylkää Maija Laitilan tekemän oikaisuvaatimuksen. Esitys hyväksyttiin. Yhtymähall.57. Vanhuspalvelujen tulosaluejohtajan tehtävää hakenut Maija Laitila on valittanut kuntayhtymän päätöksestä Oulun hallintooikeuteen vaatien hallinto-oikeutta kumoamaan yhtymähallituksen päätöksen sillä perusteella, että tulosaluejohtajan määräaikaiseen tehtävään valittu Mervi Koski ei täytä sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005) 10 :n 1 momentin mukaista kelpoisuusvaatimusta.

15 15 Yhtymähallitus Valituskirjelmä on esityslistan liitteenä (LIITE 1). Oulun hallinto-oikeus on päivätyllä lähetekirjelmällä pyytänyt kuntayhtymän hallitusta antamaan valituksen johdosta selityksen mennessä sekä liittämään asiakirjoihin valituksenalaisen päätöksen perusteena olevat asiakirjat: - viranhakuilmoituksen - yhteenveto hakijoista - Maija Laitilan ja Mervi Kosken hakemusasiakirjat - hakijoille mahdollisesti tehdystä soveltuvuus- ja psykologisesta testistä laadittu yhteenveto - päätös valinnasta - Laitilan oikaisuvaatimus - lisäksi käsittelyyn liittyvät muut asiakirjat Kuntayhtymän hallitus toteaa, että kuntayhtymän hallintosäännön mukaan kuntayhtymän toiminta jakaantuu yhtymähallituksen päättämällä tavalla tulosalueisiin. Yhtymähallitus on päättänyt jakaa kuntayhtymän toiminnan kuuteen tulosalueeseen, joista yksi on vanhuspalvelujen tulosalue. Hallintosäännön mukaan kuntayhtymän hallitus määrää tulosalueille johtajat ja heidän sijaisensa määräämäkseen ajaksi tai toistaiseksi. Tulosalueen johtajan tulee olla kuntayhtymän viranhaltija ja hänellä tulee olla tehtävän edellyttämä koulutus ja osaaminen. Tulosalueen johtajien tehtävät on ilmoitettu sisäisesti haettavaksi siten, että tehtäviä ovat voineet hakea kuntayhtymän ja jäsenkuntien sosiaalitoimen vakinaisessa virassa olevat henkilöt. Hakuilmoitus on julkaistu kuntayhtymän ekstranetissä ja sitä on jaettu myös sähköpostin välityksellä henkilöstölle kuntayhtymän sisällä ja kuntien sosiaalitoimessa. Tulosalueen johtajan tehtävä ei ole erillinen virka, vaan määräaikainen johtamistehtävä. Tulosalueet jakaantuvat tulosyksiköihin. Vanhuspalvelut jakaantuu kahteen tulosyksikköön: Kotona asumisen tuki sekä Asumisja hoivapalvelut. Tulosaluejohtaja on suoraan kuntayhtymän johtajan alainen.

16 Yhtymähallitus Kuntayhtymän hallitus on valinnut vanhuspalvelujen tulosaluejohtajan tehtävään sairaanhoitaja Mervi Kosken, jolla on sairaanhoitajan tutkinnon lisäksi suoritettuna terveystieteen maisterin tutkintoon vaadittavia opintoja yhteensä 259 opintopistettä ja myös johtamisen erikoisammattitutkinto. Mervi Koski on toiminut Ruukin osaston osastonhoitajana vuodesta 1996 alkaen ja samaan aikaan Siikajoen kunnan vanhustyön johtajana alkaen. Yhtymähallitus on haastatellut molemmat vanhuspalvelujen tulosalueen johtajan tehtävää hakeneet henkilöt Maija Laitilan ja Mervi Kosken. Tulosaluejohtajien tehtävien täyttämisessä lähtökohtana on ollut, että neljän kunnan sosiaalitoimen yhdistyessä kuntayhtymän järjestämäksi sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudeksi nykyinen henkilöstö ja sen osaaminen voidaan hyödyntää mahdollisimman monipuolisesti ja myös jäsenkuntien erilainen osaaminen ja toimintakulttuuri huomioiden. Kuntayhtymän hallitus on hakijoiden koulutus- ja osaamistausta huomioiden, suorittamiensa haastattelujen ja henkilöiden aikaisemmasta työhistoriasta käytettävissä olevien kokemusten perusteella arvioinut, että tässä muutostilanteessa hakijoista Mervi Koskella on parhaat edellytykset vanhuspalvelujen tulosalueen menestykselliseen johtamiseen. Hakijoille ei ole suoritettu soveltuvuus- tai psykologisia testejä eikä hakijoista ole myöskään laadittu erillistä yhteenvetoa. Yhtymähallitus huomioiden kuntayhtymän muutostilanteen, tulosaluejohtajien tehtävien luonteen ja määräaikaisuuden, toteaa, että vanhuspalvelujen tulosaluejohtajan tehtävään Mervi Koski täyttää kuntayhtymän hallintosäännössä tulosalueen johtajalle asetetut vaatimukset sekä koulutuksensa että osaamisensa osalta. Edellä olevan perusteella kuntayhtymän hallitus esittää, että valintapäätöstä koskeva valitus hylätään aiheettomana ja valituksenalainen päätös pidetään voimassa. Esitys hyväksyttiin.

17 LAUSUNNON ANTAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖLLE Yhtymähall.58. Sosiaali- ja terveysministeriön asettaman sosiaalihuollon lainsäädännön uudistamistyöryhmän väliraportti sosiaalihuollon lainsäädännön uudistamisen linjauksista on valmistunut. Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoa väliraportista mennessä. Raportti on esityslistan mukana. Yhtymähallitus antaa väliraportista seuraavan lausunnon: Yhtymähallitus pitää sosiaalihuollon uudistamisen periaatteita ja linjauksia hyvänä lähtökohtana uudistukselle. Tärkeätä on ohjata lainsäädännön kautta toimintaa asiakaslähtöisyyteen ja ihmisten omatoimisuuden edistämiseen sekä ongelmien ennaltaehkäisyyn. Erityisen tärkeätä on tukea perheitä siihen, että ne kykenevät hoitamaan vanhemmuuteen liittyvät tehtävät niin, että lasten ja nuorten terve kasvu ja kehitys voidaan varmistaa. Varsinaisessa lainsäädännössä tulee pyrkiä selkeyteen ja yksiselitteisyyteen. Yhtymähallitus pitää tärkeänä, että lainsäädäntöuudistuksen taloudelliset vaikutukset selvitetään huolella ja sen toimeenpanoon tulee turvata kunnille riittävä rahoitus. Kuntien taloudellinen tilanne ei mahdollista uusia velvoitteita ilman lisärahoitusta. Esitys hyväksyttiin.

18 TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON TOIMIN- TOJEN SIIRTÄMINEN ALUEELLISEEN PALVELU- TOIMISTOON Yhtymähall.59. Raahen seutukunnassa on tehty selvityksiä alueellisen talous- ja henkilöstöhallinnon palvelutoimiston muodostamisesta. Kuntayhtymä on osaltaan tehnyt päätöksen aiesopimuksen solmimisesta valtakunnalliseen palvelukeskukseen mukaan menemisestä. Vastaavan päätöksen on tehnyt myös Raahen kaupunki. Kuntayhtymän ja Raahen kaupungin välillä kevään aikana käydyissä neuvotteluissa on sovittu, että talous- ja henkilöstöhallinnon toiminnat kootaan alkaen yhteiseen, Raahen kaupungin organisaatioon kuuluvaan palvelutoimistoon, johon kaikilla seutukunnan kunnilla on mahdollisuus tulla mukaan. Palvelutoimiston muodostamisessa pidetään kuitenkin edelleen tavoitteena mennä myöhemmin mukaan valtakunnalliseen palvelukeskukseen edellyttäen, että palvelutoimisto säilyy Raahessa. Talous- ja henkilöstöhallinnon toimintojen kokoamisella yhteen tavoitellaan selkeitä kustannussäästöjä toiminnan tehostamisen ja rationalisoinnin kautta. Raahen kaupungin kanssa käydyissä neuvotteluissa on sovittu, että palvelutoimiston muodostamisesta valmistellaan syksyn aikana yksityiskohtainen toteutussuunnitelma henkilöstö- ja tilaratkaisuineen sekä kustannuslaskelmineen. Lähtökohtana on, että palvelut tuotteistetaan ja kustannukset laskutetaan palvelujen käyttäjiltä todellisten kustannusten mukaan. Raahen kaupunki tuottaa jo kuntayhtymälle tukipalveluista ateriapalvelut ja atk-palvelut. Näiden palvelujen sekä myös uusien yhteisten palvelujen suunnittelua sekä käytön ja kustannusten seurantaa varten on muodostettu yhteinen ohjausryhmä, jossa käsitellään toimintoja koskevat muutokset, talousarviot ja niiden toteutuminen. Tällä tavoin käyttäjätaho pääsee vaikuttamaan palvelujen järjestämiseen. Yhtymähallitus hyväksyy talous- ja henkilöstöhallinnon palvelujen siirtämisen Raahen kaupungin organisaatioon muodostettavaan palvelutoimistoon vuoden 2011 alusta. Toimintojen siirtämisestä tehdään yksityiskohtainen toteuttamissuunnitelma ja palvelujen käytöstä erillinen palvelusopimus. Esitys hyväksyttiin.

19 RAAHEN SAIRAANKULJETUKSEN JÄRJESTÄMINEN Yhtymähall.60. Raahen seudun terveydenhuollon kuntayhtymän hallitus on kokouksessaan tehnyt palvelutarvepäätöksen kuntayhtymän toimintaalueen ambulanssimäärästä, sijoituspaikoista, hoitotasosta ja valmiusajoista. Sairaankuljetusyksiköiden määrä pysyy ennallaan. Yksiköitä tarvitaan kolme, kahden sijoituspaikka on Raahe ja yhden Siikajoen kuntakeskus. Raahen ensimmäinen yksikkö on hoitotasolla ja se on välittömässä lähtövalmiudessa 24 tuntia vuorokaudessa. Tämä yksikkö lähtee ensisijaisesti ensihoitotehtäviin. Raahen toinen yksikkö on perustasolla. Sen lähtövalmius on välitön arkisin klo 8-16 ja muuna aikana lähtövalmius on 15 minuuttia. Tämä yksikkö ajaa ensisijaisesti yksiköiden välisiä siirtokyytejä. Siikajoen yksikkö on perustasolla. Sen lähtövalmius on välitön arkisin klo 8 16 ja muuna aikana lähtövalmius on 15 minuuttia. Tarjouspyynnön mukaisesti hankintamuotona käytetään avointa menettelyä. Hankinnasta on ilmoitettu Hilma-tietokannassa. Tarjousten jättöaika päättyi kello 15:00. Työryhmän esityksestä kuntayhtymähallitus valitsi tarjouspyynnössä esitettyjen hinta- ja laatuperusteiden perusteella kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjoajan SafeSec Oy:n Raahen kahden sairaankuljetusyksikön palveluntuottajaksi vuosiksi SafeSec OY on myöhemmin muuttanut toiminimensä Safemedi OY:ksi. Safemedi Oy:n toiminta on ollut tilaajaa tyydyttävää ja sopimuksen mukaista koko toimintansa ajan lähtien. Yritys on hoitanut sopimuksen moitteetta. Tarjouksen laskeminen on ollut haasteellista ja tarjouksissa olikin haitaria 12 tuhannesta 50 tuhanteen. Voittajayritystä pyydettiin kirjallisesti tarkastamaan tarjouksen oikeellisuus ennen hankintapäätöksen tekoa.

20 20 Tästä tarkastustoimesta huolimatta kustannusarvio toiminnan pyörittämisessä on ollut Safemedi Oy:llä virheellinen. Suurimpana yllätyksenä yrittäjälle on tullut hoitotason (jatkuvassa valmiudessa oleva yksikkö) sairaankuljetusyksikön suuret työajan korvaukset. Korvaukset ovat ylittäneet 30 % suunnitellun pidimme neuvottelun Safemedi Oy:n johdon kanssa. Tuossa palaverissa totesimme toiminnan olevan laadukasta ja ilmaisimme tyytyväisyytemme. Palveluntuottaja toi esille talousvaikeutensa tuossa vaiheessa ja pyysi korottamaan korvaustasoa. Tuohon korotusesitykseen emme hankintalain perusteella voineet lähteä mukaan. Yrityksen kannattavuus on talven aikana yrittäjällä selkeytynyt. Työaikalainsäädännön takia tehtyjen työaikajärjestelyjen ja palkankorotusten vuoksi työnteon kustannukset ovat kasvaneet edellisestä vuodesta. Tänä vuonna tulevat myös kesälomat pidettäväksi ja tarvitaan kesälomasijaisia pidettiin toinen neuvottelu Safemedi Oy:n kanssa. Yrityksen tilanne analysoitiin tarkkaan. Ainoaksi mahdollisuudeksi jäi hankintalain tarkka tulkinta, ja vaikeuksissa olevaa yritystä ei voida auttaa sopimuksen korvaustasoa korottamalla meille ilmoitettiin sähköpostitse, että Safemedi Oy on asetettu selvitystilaan kuntayhtymähallituksen kokouksessa informoitiin kuntayhtymän hallitusta sairaankuljetuksen järjestämisestä omana toimintana. Hallituksessa käydyn keskustelun perusteella on valmisteltu sairaankuljetustoiminnan aloittamista omana toimintana. Safemed Oy on mennyt konkurssiin Henkilöstö on irtisanottu Sairaankuljetus konkurssipesän toimintana on loppunut tällä samalla päivämäärällä jouduttiin nopeasti iltapäivän aikana aloittamaan Raahen alueen sairaankuljetus kuntayhtymän omana toimintana. Henkilöstö, joka oli Safemedi Oy:ssä työssä konkurssihetkellä, on palkattu kuntayhtymän palvelukseen määräaikaisena työntekijänä vuoden loppuun asti (uusina työntekijöinä). Kesälle suunnitellut kesäsijaiset on palkattu tarvittaviin kesäsijaisuuksiin. (LIITE 2).

21 21 Alkuun vuokrattiin ambulanssit Jokilaaksojen pelastuslaitokselta. Oma sairaankuljetuskalusto jouduttiin hankkimaan virkamiespäätöksenä. (LIITE 3). Päivystystilat jatkuvassa valmiudessa oleville sairaankuljettajille on järjestetty kuntayhtymän omasta rivitalokiinteistöstä sairaala-alueelta. Toisen sairaankuljetusyksikön päivystys on iltaisin ja viikonloppuisin kotivarallaoloa. (LIITE 4, Sairaankuljettajan tehtävät). Sairaankuljetuksen talousarvio on investointien osalta noin Kuluvan vuoden toiminnan käyttömenot arvioidaan olevan , josta kuntien maksuosuudeksi jää Vuoden 2011 käyttömenot sairaankuljetuksessa arvioidaan olevan Kuntien maksuosuudeksi jää (LIITE 5). Perusterveydenhuollon tulosalueen johtajan esitys: Raahen sairaankuljetus otetaan hoidettavaksi kuntayhtymän omana toimintana yllä olevan selostuksen mukaisesti. Yhtymähallitus hyväksyy peruterveydenhuollon tulosalueen johtajan esityksen. Esitys hyväksyttiin.

22 TIEDOKSIANTOASIAT Yhtymähall Raahen kaupunginhallitus , 193: Tarkastuslautakunnan arviointikertomus/raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä - Raahen kaupunginhallitus , 194: Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän vuoden 2009 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen - Suomen Kuntaliitto, yleiskirje , 8/80/2010: Työterveyshuollon kustannusten korvattavuus laajenee sairaanhoitopiiriltä hankittuihin tutkimuskustannuksiin sekä maatalousyrittäjien työterveyshuoltoon liittyviä asioita - Suomen Kuntaliitto, yleiskirje , 10/80/2010: Hankintalain muutokset voimaan Suomen Kuntaliitto, yleiskirje , 11/80/2010: Kuntien maksuosuudet Kunnallisen työmarkkinalaitoksen 2009 nettokuluista - Suomen Kuntaliitto, yleiskirje , 12/80/2010: Kuntien yleisten hankintaohjeiden uusiminen - Terveyden ja hyvinvoinnin laitos : Raportti lasten terveysseurantatutkimuksen keskeisistä tuloksista Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen palaute sähköpostilla : Tilasto: perusterveydenhuollon hoitoonpääsy keväällä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos: Yhteystietomme ovat muuttuneet; oikeuslääketieteellistä kuolemansyyn selvittämistä koskevat asiat - Valvira tiedottaa sähköpostilla : Opiskelijoiden tilapäinen toiminta laillistetun terveydenhuollon ammattihenkilön tehtävissä - Kunnallinen työmarkkinalaitos, yleiskirje , 12/2010: Lappeenranta-seminaari Kunnallinen työmarkkinalaitos, yleiskirje , 13/2010: Työhyvinvointi ja tuloksellinen palvelutoiminta tukea työssä jaksamiseen - Kunnallinen työmarkkinalaitos, yleiskirje , 14/2010: Kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta noudatetaan myös Tehy ry:n jäseniin - Oulaskankaan sairaala, tiedote 6/2010, : Kesäajan toiminta - Oulun hallinto-oikeus, päätös , numero 10/0252/1: Kunnallisvalitus Oulaisten seudun kansanterveystyön kuntayhtymän yhtymähallituksen päätöksestä - Kuntien eläkevakuutus, yleiskirje , 1/2010: Vuoden 2011 KuEL-maksut ja ennakkotietoja vuosien maksuista - Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, ilmoitus , PSAVI /So-35: Palvelujentuottajan toiminimen muutos

23 23 Yhtymähallitus merkitsee asiat tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

24 24 1. TOIMINTA- JA TALOUSTIETOJA TAMMI- TOUKOKUULTA 2010 Yhtymähall.62. Taloustietoja tammi-toukokuulta 2010 on esityslistan mukana. Toimintaja taloustietoja esitellään tarkemmin kokouksessa. Yhtymähallitus merkitsee toiminta- ja taloustiedot tammitoukokuulta 2010 tiedoksi. Tämä asia päätettiin käsitellä viimeisenä. Merkittiin tiedoksi.

25 Kunta / kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu Hallitus / lautakunta Yhtymähallitus MUUTOKSENHAKUKIELLOT Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös Kieltojen perusteet koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 50 52, ja Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1. mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät 48 49, 53 ja HvalL 3 :n 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Yhtymähallitus Rantakatu 4 PL 25, RAAHE Pykälät 48 49, 53 ja Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksiannosta. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Liitetään pöytäkirjaan

26 VALITUSOSOITUS 26 Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Oulun hallinto-oikeus Isokatu 4 PL 189, OULU Kunnallisvalitus, pykälät Hallinto-oikeus Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusaika 30 päivää Valitusaika päivää Valituskirja Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasia kirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle Liitetään pöytäkirjaan

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Yhtymähallitus 3/2010 1(18) Kokousaika

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Yhtymähallitus 3/2010 1(18) Kokousaika Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 3/2010 1(18) Kokousaika Tiistaina 30.3.2010 klo 14.00 16.15. Kokouspaikka Raahen sairaalan 5. kerroksen kokoushuone Saapuvilla olleet: Varsinaiset

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Yhtymähallitus 5/2010 1(11) Kokousaika

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Yhtymähallitus 5/2010 1(11) Kokousaika Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 5/2010 1(11) Kokousaika Tiistaina 25.5.2010 klo 16.00 17.45 Kokouspaikka Raahen sairaalan 5. kerroksen kokoushuone Saapuvilla olleet: Varsinaiset jäsenet:

Lisätiedot

Yhtymähallitus 8/2011 1(32) Kokousaika

Yhtymähallitus 8/2011 1(32) Kokousaika Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 8/2011 1(32) Kokousaika Kokouspaikka 27.9.2011 klo 14.00 18.15 Gellman G rakennus, Rantakatu 4, Raahe Saapuvilla olleet: Varsinaiset jäsenet: Läsnä:

Lisätiedot

Yhtymähallitus 10/2011 1(22) Kokousaika. 22.11.2011 klo 14.00 17.15

Yhtymähallitus 10/2011 1(22) Kokousaika. 22.11.2011 klo 14.00 17.15 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 10/2011 1(22) Kokousaika Kokouspaikka 22.11.2011 klo 14.00 17.15 Gellman G rakennus, Rantakatu 4, Raaahe Saapuvilla olleet: Varsinaiset jäsenet: Läsnä:

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu. Yhtymähallitus 23. 2.2010

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu. Yhtymähallitus 23. 2.2010 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 2/2010 1(21) Kokousaika Tiistaina 23.2.2010 klo 14.00 16.00 Kokouspaikka Siikajoen kunnan valtuustosali Saapuvilla olleet: Varsinaiset jäsenet: Läsnä:

Lisätiedot

Otsikko Sivu 64 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 122 65 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä

Otsikko Sivu 64 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 122 65 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä PÖYTÄKIRJA 4/2014 119 Kuntayhtymähallitus 22.05.2014 AIKA 22.05.2014 klo 09:00-11:30 PAIKKA Kärsämäki, kunnantalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 64 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 122 65 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa

Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 4/2015 1 Yhtymähallitus 21.04.2015 Aika 21.04.2015 17:00-17:30 Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa Käsitellyt

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN PÖYTÄKIRJA/ Nro Sivu KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA Hallitus 3 / 2014 46

PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN PÖYTÄKIRJA/ Nro Sivu KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA Hallitus 3 / 2014 46 PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN PÖYTÄKIRJA/ Nro Sivu KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA Hallitus 3 / 2014 46 KOKOUSTIEDOT Aika 17.9.2014 klo 17.00 18.15 Paikka Terveyskeskuksen kokoushuone, Pelkosenniemi

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 194 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 194 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 12/2007 Kokousaika 11.12.2007 kello 15.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät

Lisätiedot

Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 266 140 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä

Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 266 140 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä PÖYTÄKIRJA 10/2014 263 Kuntayhtymähallitus 16.10.2014 AIKA 16.10.2014 klo 09:00-12:45 PAIKKA Haapajärvi, kaupungintalo, hallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 5/2007 Kokousaika 29.5.2007 kello 14.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 6/2014 113

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 6/2014 113 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 6/2014 113 Kokousaika 11.6.2014 klo 15.00-17.15 Kokouspaikka Harjavallan pääterveysasema, kokoushuone Läsnä olleet jäsenet Korkeaoja Juha

Lisätiedot

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 4/2014 64. Henttinen Kari jäsen

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 4/2014 64. Henttinen Kari jäsen KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 4/2014 64 Kokousaika 23.4.2014 klo 15.00-17.10 Kokouspaikka Harjavallan pääterveysasema, kokoushuone Läsnä olleet jäsenet Korkeaoja Juha yhtymähallituksen

Lisätiedot

-2, KH 30.6.2015 15:00

-2, KH 30.6.2015 15:00 -2, KH 30.6.2015 15:00 Kokousaika Maanantai 30.6.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Otsikko Sivu 60 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 102 61 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä

Otsikko Sivu 60 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 102 61 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä PÖYTÄKIRJA 4/2015 99 Kuntayhtymähallitus 22.04.2015 AIKA 22.04.2015 klo 09:00-13:15 PAIKKA Reisjärvi, kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 60 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen huone

Kaupunginhallituksen huone -2, KH 18.6.2012 14:00 Kokousaika Maanantai 18.6.2012 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA VIRHE.

Lisätiedot

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 1/2014 1

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 1/2014 1 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 1/2014 1 Kokousaika 29.1.2014 klo 12.00-14.10 Kokouspaikka Harjavallan pääterveysasema, kokoushuone Läsnä olleet jäsenet Korkeaoja Juha yhtymähallituksen

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 9/2010 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika klo 08.30-11.41 Kokouspaikka Kuusamo Asian no Asia Sivu 104 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 105 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 135 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 135 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 9/2006 Kokousaika 31.10.2006 kello 17.00 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

Otsikko Sivu 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 77 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä

Otsikko Sivu 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 77 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 Kuntayhtymähallitus 18.06.2014 AIKA 18.06.2014 klo 09:00-11:55 PAIKKA Pyhäjärvi, kaupungintalo, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 7/2015 145. Henttinen Kari jäsen

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 7/2015 145. Henttinen Kari jäsen KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 7/2015 145 Kokousaika 16.7.2015 klo 13.00 15.00 Kokouspaikka Scandic Pori, kokoushuone Karhu 1 Läsnä olleet jäsenet Korkeaoja Juha yhtymähallituksen

Lisätiedot

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen A.Töllin varajäs. kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja laskentapäällikkö

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen A.Töllin varajäs. kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja laskentapäällikkö -1, KH 16.8.2010 14:00 Kokousaika 16.8.2010 kello 14.00-16.22. Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Jarmo Vuolteenaho

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 45. Perusturvalautakunta. Aika 10.04.2015 klo 10:25-12:15. Kunnanvirasto, valtuustosali.

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 45. Perusturvalautakunta. Aika 10.04.2015 klo 10:25-12:15. Kunnanvirasto, valtuustosali. Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 45 Perusturvalautakunta Aika 10.04.2015 klo 10:25-12:15 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 24 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 48 25 Pöytäkirjan

Lisätiedot

28.2.2013 1 Yhtymähallitus 2/2013. Amisto POMO-talo, Aleksanterinkatu 20, Porvoo

28.2.2013 1 Yhtymähallitus 2/2013. Amisto POMO-talo, Aleksanterinkatu 20, Porvoo 28.2.2013 1 KOKOUSAIKA 28.2.2013 klo 17.15- KOKOUSPAIKKA Amisto POMO-talo, Aleksanterinkatu 20, Porvoo KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no Yh 15 : Kokouksen avaus... 3 Yh 16 : Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 15/2012

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 15/2012 Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 15/2012 KOKOUSAIKA 15.10.2012 klo 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Räsänen Jorma, puheenjohtaja

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1. Paikka Uudenkaupungin virastotalo, Välskärintie 2 C, kokoushuone 426

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1. Paikka Uudenkaupungin virastotalo, Välskärintie 2 C, kokoushuone 426 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1 Terveyslautakunta 28.04.2015 Aika 28.04.2015 klo 17:30-20:03 Paikka Uudenkaupungin virastotalo, Välskärintie 2 C, kokoushuone 426 Luettelo käsitellyistä asioista

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2011 318. Maanantaina 12.12.2011 klo 17.30 - Marttilan kunnantalo

MARTTILAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2011 318. Maanantaina 12.12.2011 klo 17.30 - Marttilan kunnantalo MARTTILAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2011 318 Kokousaika Maanantaina 12.12.2011 klo 17.30 - Kokouspaikka Marttilan kunnantalo Käsiteltävät asiat: 217 218 219 220 221 222 Musiikin esityskorvaukset Teostolle vuosina

Lisätiedot

15.10.2013 klo 09.00 13.22. yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340

15.10.2013 klo 09.00 13.22. yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 PÖYTÄKIRJA 10/2013 Kokousaika Kokouspaikka 15.10.2013 klo 09.00 13.22 yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Osallistujat Poissa 146 Läsnä :t 141-152 (kesken) Poissa 147 (kesken) Läsnä :t 141-145 (kesken)

Lisätiedot