KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Yhtymähallitus 6/2010 1(26) Kokousaika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Yhtymähallitus 6/2010 1(26) Kokousaika"

Transkriptio

1 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 6/2010 1(26) Kokousaika Tiistaina klo Kokouspaikka Raahen sairaalan 5. kerroksen kokoushuone Saapuvilla olleet: Varsinaiset jäsenet: Läsnä: Varsinaiset jäsenet: Läsnä: Puheenjohtaja Lumiaho Kauko x Jäsen Pekkala Sari x I varapuheenjohtaja Kiviniitty Kalevi x Jäsen Pelkonen Reijo x II varapuheenjohtaja Flink Vesa x Jäsen Ronkainen Eero x Jäsen Ala-aho Ulla x Jäsen Törmänen Maarit x Jäsen Aunola Eija x Jäsen Hirsikorpi Vilho x Jäsen Hirvonen Maija-Leena - Varajäsen Kananen Auli x Jäsen Lintunen Pirkko x Jäsen Pahkala Matti x Muut saapuvilla olleet: Läsnä: Läsnä: Kuntayhtymän johtaja Kallunki Hannu x Hallinto- ja tukip:n tulosalu- Heikkinen Hannu x een johtaja, sihteeri Perusth:n tulosalueen joht. Tuunanen Jari - Erikoissh:n tulosalueen joht. Honkala Virpi - Hoitotyön tulosalueen joht. Alatalo Minna x Esh:n tulosalueen joht. sij. Hakala Antti x saapui klo asian 1 aikana. Pth:n tulosalueen joht. sij. Nal Heini x Asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajien valinta Valittiin Eija Aunola ja Vilho Hirsikorpi. Allekirjoitus Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja on tarkastettu Kauko Lumiaho Aika ja paikka Raahe Hannu Heikkinen EIJA AUNOLA VILHO HIRSIKORPI Pöytäkirjan nähtävänäpito Yhtymähallituksen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kuntayhtymähallinnon tiloissa, 4. krs:ssa kokousta seuraavan viikon tiistaina klo Pöytäkirja on ollut yleisesti Aika ja paikka nähtävänä Todistaa: virka-asema allekirjoitus

2 2 2. HENKILÖSTÖJOHTAJAN VIRAN PERUSTAMINEN Yhtymähall.48. Sosiaalitoimen siirtyessä vuoden 2011 alusta kuntayhtymän järjestämisvastuulle jäsenkunnista siirtyy kuntayhtymän palvelukseen 415 vakinaista viranhaltijaa / työntekijää. Siirron jälkeen kuntayhtymässä on yli 1000 vakinaista työntekijää ja sijaisten kanssa henkilöstömäärä on noin Henkilöstöhallinnon kehittäminen, yhtenäisen henkilöstöpolitiikan luominen ja sen koordinointi on kuntayhtymän tuloksellisen toiminnan kannalta keskeisessä asemassa. Henkilöstösopimuksen mukaan palkkojen harmonisointi on tehtävä kahden vuoden kuluessa. Tätä varten kuntayhtymässä on uudistettava sekä tehtäväkohtaisten palkkojen että henkilökohtaisten palkkojen arviointijärjestelmät, joiden on sovelluttava eri ammattiryhmien palkkojen arviointiin. Voimassa olevaan virka- ja työehtosopimukseen sisältyy jo nyt tulospalkkauserä ja henkilöstön saatavuuden turvaamiseksi on todennäköistä, että tulospalkkauksen käyttö tulee lisääntymään. Tulospalkkaukseen siirtyminen tulee vaatimaan merkittävää kehittämispanostusta henkilöstöpalveluissa lähivuosina. Ammattitaitoisen henkilöstön saatavuus vaikeutuu olennaisesti kuntaalan henkilöstön suuren eläkepoistuman seurauksena. Henkilöstön rekrytointi ja siihen liittyen kuntayhtymän kehittäminen henkilöstölle haluttavaksi työpaikaksi vaatii lähivuosina tulosalueiden oman toiminnan kehittämisen lisäksi myös merkittävästi kehittämistyötä keskitetyiltä henkilöstöpalveluilta. Henkilöstöpolitiikassa, henkilöstöstrategian luomisessa sekä työhyvinvointiin ja työsuojeluun liittyvissä toimenpiteissä on onnistuttava henkilöstön saatavuuden ja pysyvyyden turvaamiseksi. Edellä mainituissa tavoitteissa ja tehtävissä onnistumiseksi kuntayhtymän henkilöstöpalveluihin tarvitaan ammattitaitoinen vastuuvetäjä. Yhtymähallitus päättää perustaa kuntayhtymään henkilöstöjohtajan viran ja hyväksyy viralle seuraavat kelpoisuusehdot: Virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja kokemusta vaativista kehittämistehtävistä tai henkilöstöhallinnosta.

3 3 Yhtymähallitus päättää, että virka julistetaan välittömästi haettavaksi. 1. asia päätettiin siirtää käsiteltäväksi viimeisenä. Esitys hyväksyttiin.

4 4 3. OSA-AIKAISEN (50 %) FYSIOTERAPEUTIN TOIMEN PERUSTAMINEN Yhtymähall.49. Tulosyksikköjohtaja esittää osa-aikaisen (50 %) fysioterapeutin toimen perustamista työterveyshuoltoon alkaen. Työikäinen väestö ikääntyy ja tuki- ja liikuntaelimistön vaivat lisääntyvät. Työergonomian huomioiminen ja yksilöllisen ohjauksen ja neuvonnan merkitys painottuvat entistä enemmän. Työterveyshuollossa työskentelee tällä hetkellä yksi kokopäiväinen työfysioterapeutti, mutta hänen työpanoksensa ei ole riittänyt tarpeeseen. Työterveyshuollon asiakasmäärä on n työntekijää (kesäkuu 2010). Keskimääräinen asiakasmäärä esim. liikelaitoksissa on n asiakasta/ fysioterapeutti eli asiakasmäärään nähden työterveyshuollossa on selkeä tarve lisätä työfysioterapeutin työpanosta. Työterveyshuollossa sopimustyönantajat maksavat fysioterapeutin palveluista, joten lisäkustannuksia ei tule kansanterveystyöhön. Perusterveydenhuollon tulosalueen johtajan esitys: Yhtymähallitus hyväksyy tulosyksikköjohtajan esityksen. Yhtymähallitus hyväksyy tulosalueen johtajan esityksen. Esitys hyväksyttiin.

5 5 4. VIRKAVALINTA Yhtymähall.50. Hammaslääkärin viran hakuaika päättyi klo Hakemuksia yksi. Ylihammaslääkärin päätöksellä hammaslääkärin virkaan valittiin hll Marleena Ojala-Alasuutari. Yhtymähallitus merkitsee virkavalinnan tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

6 6 5. VIRAN TÄYTTÖLUPA Yhtymähall.51. Neurologian ylilääkäri ( ) on irtisanoutunut lukien virastaan. Erikoissairaanhoidon tulosalueen johtajan esitys: Yhtymähallitus hyväksyy irtisanoutumisen ja antaa luvan viran vakinaiseen täyttämiseen alkaen. Yhtymähallitus hyväksyy irtisanoutumisen, mutta virkaa ei toistaiseksi julisteta haettavaksi. Esitys hyväksyttiin.

7 7 6. KUNTAYHTYMÄN JOHTAJA HANNU KALLUNGIN VUOSILOMA Yhtymähall.52. Kuntayhtymän johtaja Hannu Kallunki anoo vuosilomansa pidettäväksi ajalla ja Puheenjohtajan esitys: Yhtymähallitus hyväksyy kuntayhtymän johtaja Hannu Kallungin vuosiloman ajalle ja Esitys hyväksyttiin.

8 8 7. TOIMIALAJOHTAJIEN SIJAISTEN MÄÄRÄÄMINEN Yhtymähall.53. Kuntayhtymän hallintosäännön mukaan tulosalueen johtajat ja heidän sijaisensa määrää kuntayhtymän hallitus määräämäkseen ajaksi tai toistaiseksi. Kuntayhtymän hallitus on määrännyt tulosaluejohtajat ajalle Sijaisten määrääminen jäi myöhempään vaiheeseen. Tulosaluejohtajien sijaisista on tulosaluejohtajat tehneet esitykset samalla, kun ovat valmistelleet tulosyksiköiden johtajien valintaa. Yhtymähallitus päättää määrätä tulosalueen johtajille sijaiset seuraavasti: Tulosalue Johtaja Sijainen Lapsi- ja perhepalvelut Kirsti Isokoski Satu Rättyä Aikuissosiaalityön palvelut Irma Heikkinen Maija Laitila Mielenterveys- ja päihdepalvelut Antti Tornberg Terveyden ja sairaanhoidon palvelut Virpi Honkala Minna Alatalo Vanhuspalvelut Mervi Koski Sanna Tuori Hallinto- ja tukipalvelut Hannu Heikkinen Pekka Kastell Tulosalueen johtajan sijaisuus on voimassa saman ajan kuin tulosalueen johtajankin määräys. Esitys hyväksyttiin.

9 9 8. VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET AJALTA Yhtymähall.54. Esityslistan mukana on luettelo viranhaltijapäätöksistä ajalta Yhtymähallitus merkitsee päätökset tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

10 10 9. SIVUTOIMI-ILMOITUS Yhtymähall.55. Esityslistan mukana lähetetään jäljennös sivutoimi-ilmoituksesta. Yhtymähallitus merkitsee sivutoimi-ilmoituksen tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

11 11 Yhtymähallitus SOPIMUKSEN TARKISTAMINEN KOSKIEN PERUSTERVEYDENHUOLLON VUODEOSASTO- PALVELUJEN OSTAMISTA OULAISTEN KAUPUNGILTA Yhtymähall.26. Oulaisten kaupungin kanssa kuntayhtymä on tehnyt yhdessä Vihannin kunnan kanssa sopimuksen perusterveydenhuollon vuodeosastopalvelujen ostamisesta. Sopimus on voimassa Yhtymähallitus on hyväksynyt sopimuksen Sopimuksen tarkistamisesta on neuvoteltu Oulaisten kaupungin edustajien kanssa tavoitteena vähentää ostettavien vuodeosastopäivien määrää. Neuvottelussa päädyttiin sopimuksen tarkistamiseen alkaen siten, että ostettavat akuuttihoidon päivät pysyvät edelleen hoitopäivässä vuodessa ja pitkäaikaissairaiden vuodeosastopäivät vähenevät hoitopäivään aikaisemman sopimuksen hoitopäivästä. Samalla sovittiin pitkäaikaishoitopäivien hinnan tarkistamisesta vuoden 2009 toteutuneiden kustannusten mukaan. Esityslistan mukana lähetetään ote asian käsittelystä Oulaisten kaupungin perusturvalautakunnassa ja kaupunginhallituksessa, mihin sisältyy myös uusi sopimus. Sopimukseen sisältyy nyt maininta siitä, että kuntayhtymän on maksettava vähintään sopimuksessa mainittu hoitopäivien vähimmäismäärä. Henkilöstön osalta sopimukseen sisältyy lisäys, jonka mukaan Vihannin henkilöstö siirtyy Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän henkilöstöksi , vastaamaan tämän sopimuksen palvelujen määrää. Tämän kohdan tulkinnasta Oulaisten kaupungin perusturvajohtaja Rainer Kolppanen on myöhemmin kysyttäessä vastannut, ettei sopimus merkitse henkilöstön siirtymistä , koska Vihannin sijoitetusta henkilöstöstä neljä työntekijää on siirtynyt muihin tehtäviin. Vihannin kunnanhallitus on omalta osaltaan hyväksynyt sopimustarkistukset Yhtymähallitus hyväksyy sopimustarkistukset. Esitys hyväksyttiin.

12 12 Yhtymähallitus Yhtymähall.56. Esityslistan mukana on käydystä neuvottelusta muistio liitteenään käyttö- ja laskutustilastot koskien Vihannin vuodeosastopalvelujen ostamista Oulaisten kaupungilta. Yhtymähallitus merkitsee käydyn neuvottelun muistion liitteineen tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

13 13 Yhtymähallitus LAUSUNNON ANTAMINEN VANHUSPALVELUJEN TULOSALUEEN JOHTAJAN VALINNASTA TEHDYN VALITUKSEN JOHDOSTA Yhtymähall.38. Kuntayhtymän hallitus on kokouksessaan valinnut kuntayhtymän vanhuspalvelujen tulosalueen johtajan tehtävään Siikajoen vanhustyön johtajan, sh Mervi Kosken. Tehtävän toinen hakija oli YTM Maija Laitila. Maija Laitila on jättänyt kirjallisen oikaisuvaatimuksen yhtymähallituksen päätöksestä pyytäen yhtymähallitusta kumoamaan päätöksen kelpoisuuslain 255/2005 vastaisena ja suorittamaan valinnan kelpoisuuslakia soveltaen. Oikaisuvaatimuskirjelmä on esityslistan liitteenä (LIITE 1). Sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005) 3 :n mukaan kelpoisuusvaatimuksena sosiaalityöntekijän tehtäviin on ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu pääaineopinnot tai pääainetta vastaavat yliopistolliset opinnot sosiaalityössä. Kelpoisuusvaatimuksena kunnan tai kuntayhtymän sosiaalihuollon tai sosiaali- ja terveydenhuollon pääasiassa hallinnollisiin johtotehtäviin on 3 :n mukainen kelpoisuus tai tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja alan tuntemus sekä niiden lisäksi riittävä johtamistaito. Kuntayhtymän hallintosäännön 4 :n mukaan kuntayhtymän organisaatio jakautuu yhtymähallituksen päättämällä tavalla tulosalueisiin. Tulosalueen johtajat ja heidän sijaisensa määrää kuntayhtymän hallitus määräämäkseen ajaksi tai toistaiseksi. Hallintosäännön mukaan tulosalueen johtajan tulee olla kuntayhtymän viranhaltija ja hänellä tulee olla tehtävän edellyttämä koulutus ja osaaminen. Kuntayhtymän hallitus on valinnut tehtävää hakeneiden joukosta ajalle kuntayhtymän vanhuspalvelujen tulosalueen johtajaksi Siikajoen kunnan vanhustyön johtajana toimivan, sh Mervi Kosken. Molemmat tehtävää hakeneet henkilöt ovat ansioituneita vanhustyön ammattilaisia ja molemmilla hakijoilla on myös sekä johtamiskoulutusta että -kokemusta. Maija Laitilalla on suoritettuna ylempi korkeakoulututkinto ja tehtävään valitulla Mervi Koskella on terveystieteen maisterin opinnoista suoritettuna 223 opintopistettä.

14 14 Yhtymähallitus Kuntayhtymän toiminnan laajentuminen kattamaan myös sosiaalitoimen tehtävät on kuntien yhteistoiminnan kannalta haastava tehtävä, jossa kuntien erilaisten toimintakäytäntöjen tuloksellinen soveltaminen edellyttää myös johtamiskokemuksen monipuolisuutta kuntayhtymän tulosalueiden johdossa. Yhtymähallitus on tulosalueiden johtajia valitessaan huomioinut ensisijaisesti kyseisen tulosalueen johtamisen asettamat vaatimukset, mutta ottanut huomioon myös koko kuntayhtymän johtamiskokonaisuuden. Molemmat hakijat täyttävät kuntayhtymän hallintosäännön edellyttämät kelpoisuusehdot. Yhtymähallitus toteaa, että vanhuspalvelujen tulosalueen johtajan tehtävä on määräaikainen tehtävä, johon kuntayhtymän hallitus nimeää määräajaksi henkilön, jolla tulee olla tehtävän edellyttämä koulutus ja osaaminen. Kuntayhtymän tulosalueen johtajien tehtävät ovat olleet sisäisesti haettavana niin, että niihin ovat voineet hakea sekä kuntayhtymän että jäsenkuntien sosiaalitoimen palveluksessa olevat viranhaltijat. Vanhuspalvelujen tulosalueen johtajaa hakeneen kahden hakijan joukosta yhtymähallitus on suorittamansa haastattelun ja arvioinnin perusteella valinnut Mervi Kosken, jolla on tehtävän edellyttämä koulutus ja osaaminen. Yhtymähallitus katsoo, että valintapäätös on syntynyt laillisessa järjestyksessä ja valittu täyttää määräaikaiselle tulosalueen johtamistehtävän hoitamiselle asetetut vaatimukset. Yhtymähallitus pitää tekemänsä valintapäätöksen voimassa ja hylkää Maija Laitilan tekemän oikaisuvaatimuksen. Esitys hyväksyttiin. Yhtymähall.57. Vanhuspalvelujen tulosaluejohtajan tehtävää hakenut Maija Laitila on valittanut kuntayhtymän päätöksestä Oulun hallintooikeuteen vaatien hallinto-oikeutta kumoamaan yhtymähallituksen päätöksen sillä perusteella, että tulosaluejohtajan määräaikaiseen tehtävään valittu Mervi Koski ei täytä sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005) 10 :n 1 momentin mukaista kelpoisuusvaatimusta.

15 15 Yhtymähallitus Valituskirjelmä on esityslistan liitteenä (LIITE 1). Oulun hallinto-oikeus on päivätyllä lähetekirjelmällä pyytänyt kuntayhtymän hallitusta antamaan valituksen johdosta selityksen mennessä sekä liittämään asiakirjoihin valituksenalaisen päätöksen perusteena olevat asiakirjat: - viranhakuilmoituksen - yhteenveto hakijoista - Maija Laitilan ja Mervi Kosken hakemusasiakirjat - hakijoille mahdollisesti tehdystä soveltuvuus- ja psykologisesta testistä laadittu yhteenveto - päätös valinnasta - Laitilan oikaisuvaatimus - lisäksi käsittelyyn liittyvät muut asiakirjat Kuntayhtymän hallitus toteaa, että kuntayhtymän hallintosäännön mukaan kuntayhtymän toiminta jakaantuu yhtymähallituksen päättämällä tavalla tulosalueisiin. Yhtymähallitus on päättänyt jakaa kuntayhtymän toiminnan kuuteen tulosalueeseen, joista yksi on vanhuspalvelujen tulosalue. Hallintosäännön mukaan kuntayhtymän hallitus määrää tulosalueille johtajat ja heidän sijaisensa määräämäkseen ajaksi tai toistaiseksi. Tulosalueen johtajan tulee olla kuntayhtymän viranhaltija ja hänellä tulee olla tehtävän edellyttämä koulutus ja osaaminen. Tulosalueen johtajien tehtävät on ilmoitettu sisäisesti haettavaksi siten, että tehtäviä ovat voineet hakea kuntayhtymän ja jäsenkuntien sosiaalitoimen vakinaisessa virassa olevat henkilöt. Hakuilmoitus on julkaistu kuntayhtymän ekstranetissä ja sitä on jaettu myös sähköpostin välityksellä henkilöstölle kuntayhtymän sisällä ja kuntien sosiaalitoimessa. Tulosalueen johtajan tehtävä ei ole erillinen virka, vaan määräaikainen johtamistehtävä. Tulosalueet jakaantuvat tulosyksiköihin. Vanhuspalvelut jakaantuu kahteen tulosyksikköön: Kotona asumisen tuki sekä Asumisja hoivapalvelut. Tulosaluejohtaja on suoraan kuntayhtymän johtajan alainen.

16 Yhtymähallitus Kuntayhtymän hallitus on valinnut vanhuspalvelujen tulosaluejohtajan tehtävään sairaanhoitaja Mervi Kosken, jolla on sairaanhoitajan tutkinnon lisäksi suoritettuna terveystieteen maisterin tutkintoon vaadittavia opintoja yhteensä 259 opintopistettä ja myös johtamisen erikoisammattitutkinto. Mervi Koski on toiminut Ruukin osaston osastonhoitajana vuodesta 1996 alkaen ja samaan aikaan Siikajoen kunnan vanhustyön johtajana alkaen. Yhtymähallitus on haastatellut molemmat vanhuspalvelujen tulosalueen johtajan tehtävää hakeneet henkilöt Maija Laitilan ja Mervi Kosken. Tulosaluejohtajien tehtävien täyttämisessä lähtökohtana on ollut, että neljän kunnan sosiaalitoimen yhdistyessä kuntayhtymän järjestämäksi sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudeksi nykyinen henkilöstö ja sen osaaminen voidaan hyödyntää mahdollisimman monipuolisesti ja myös jäsenkuntien erilainen osaaminen ja toimintakulttuuri huomioiden. Kuntayhtymän hallitus on hakijoiden koulutus- ja osaamistausta huomioiden, suorittamiensa haastattelujen ja henkilöiden aikaisemmasta työhistoriasta käytettävissä olevien kokemusten perusteella arvioinut, että tässä muutostilanteessa hakijoista Mervi Koskella on parhaat edellytykset vanhuspalvelujen tulosalueen menestykselliseen johtamiseen. Hakijoille ei ole suoritettu soveltuvuus- tai psykologisia testejä eikä hakijoista ole myöskään laadittu erillistä yhteenvetoa. Yhtymähallitus huomioiden kuntayhtymän muutostilanteen, tulosaluejohtajien tehtävien luonteen ja määräaikaisuuden, toteaa, että vanhuspalvelujen tulosaluejohtajan tehtävään Mervi Koski täyttää kuntayhtymän hallintosäännössä tulosalueen johtajalle asetetut vaatimukset sekä koulutuksensa että osaamisensa osalta. Edellä olevan perusteella kuntayhtymän hallitus esittää, että valintapäätöstä koskeva valitus hylätään aiheettomana ja valituksenalainen päätös pidetään voimassa. Esitys hyväksyttiin.

17 LAUSUNNON ANTAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖLLE Yhtymähall.58. Sosiaali- ja terveysministeriön asettaman sosiaalihuollon lainsäädännön uudistamistyöryhmän väliraportti sosiaalihuollon lainsäädännön uudistamisen linjauksista on valmistunut. Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoa väliraportista mennessä. Raportti on esityslistan mukana. Yhtymähallitus antaa väliraportista seuraavan lausunnon: Yhtymähallitus pitää sosiaalihuollon uudistamisen periaatteita ja linjauksia hyvänä lähtökohtana uudistukselle. Tärkeätä on ohjata lainsäädännön kautta toimintaa asiakaslähtöisyyteen ja ihmisten omatoimisuuden edistämiseen sekä ongelmien ennaltaehkäisyyn. Erityisen tärkeätä on tukea perheitä siihen, että ne kykenevät hoitamaan vanhemmuuteen liittyvät tehtävät niin, että lasten ja nuorten terve kasvu ja kehitys voidaan varmistaa. Varsinaisessa lainsäädännössä tulee pyrkiä selkeyteen ja yksiselitteisyyteen. Yhtymähallitus pitää tärkeänä, että lainsäädäntöuudistuksen taloudelliset vaikutukset selvitetään huolella ja sen toimeenpanoon tulee turvata kunnille riittävä rahoitus. Kuntien taloudellinen tilanne ei mahdollista uusia velvoitteita ilman lisärahoitusta. Esitys hyväksyttiin.

18 TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON TOIMIN- TOJEN SIIRTÄMINEN ALUEELLISEEN PALVELU- TOIMISTOON Yhtymähall.59. Raahen seutukunnassa on tehty selvityksiä alueellisen talous- ja henkilöstöhallinnon palvelutoimiston muodostamisesta. Kuntayhtymä on osaltaan tehnyt päätöksen aiesopimuksen solmimisesta valtakunnalliseen palvelukeskukseen mukaan menemisestä. Vastaavan päätöksen on tehnyt myös Raahen kaupunki. Kuntayhtymän ja Raahen kaupungin välillä kevään aikana käydyissä neuvotteluissa on sovittu, että talous- ja henkilöstöhallinnon toiminnat kootaan alkaen yhteiseen, Raahen kaupungin organisaatioon kuuluvaan palvelutoimistoon, johon kaikilla seutukunnan kunnilla on mahdollisuus tulla mukaan. Palvelutoimiston muodostamisessa pidetään kuitenkin edelleen tavoitteena mennä myöhemmin mukaan valtakunnalliseen palvelukeskukseen edellyttäen, että palvelutoimisto säilyy Raahessa. Talous- ja henkilöstöhallinnon toimintojen kokoamisella yhteen tavoitellaan selkeitä kustannussäästöjä toiminnan tehostamisen ja rationalisoinnin kautta. Raahen kaupungin kanssa käydyissä neuvotteluissa on sovittu, että palvelutoimiston muodostamisesta valmistellaan syksyn aikana yksityiskohtainen toteutussuunnitelma henkilöstö- ja tilaratkaisuineen sekä kustannuslaskelmineen. Lähtökohtana on, että palvelut tuotteistetaan ja kustannukset laskutetaan palvelujen käyttäjiltä todellisten kustannusten mukaan. Raahen kaupunki tuottaa jo kuntayhtymälle tukipalveluista ateriapalvelut ja atk-palvelut. Näiden palvelujen sekä myös uusien yhteisten palvelujen suunnittelua sekä käytön ja kustannusten seurantaa varten on muodostettu yhteinen ohjausryhmä, jossa käsitellään toimintoja koskevat muutokset, talousarviot ja niiden toteutuminen. Tällä tavoin käyttäjätaho pääsee vaikuttamaan palvelujen järjestämiseen. Yhtymähallitus hyväksyy talous- ja henkilöstöhallinnon palvelujen siirtämisen Raahen kaupungin organisaatioon muodostettavaan palvelutoimistoon vuoden 2011 alusta. Toimintojen siirtämisestä tehdään yksityiskohtainen toteuttamissuunnitelma ja palvelujen käytöstä erillinen palvelusopimus. Esitys hyväksyttiin.

19 RAAHEN SAIRAANKULJETUKSEN JÄRJESTÄMINEN Yhtymähall.60. Raahen seudun terveydenhuollon kuntayhtymän hallitus on kokouksessaan tehnyt palvelutarvepäätöksen kuntayhtymän toimintaalueen ambulanssimäärästä, sijoituspaikoista, hoitotasosta ja valmiusajoista. Sairaankuljetusyksiköiden määrä pysyy ennallaan. Yksiköitä tarvitaan kolme, kahden sijoituspaikka on Raahe ja yhden Siikajoen kuntakeskus. Raahen ensimmäinen yksikkö on hoitotasolla ja se on välittömässä lähtövalmiudessa 24 tuntia vuorokaudessa. Tämä yksikkö lähtee ensisijaisesti ensihoitotehtäviin. Raahen toinen yksikkö on perustasolla. Sen lähtövalmius on välitön arkisin klo 8-16 ja muuna aikana lähtövalmius on 15 minuuttia. Tämä yksikkö ajaa ensisijaisesti yksiköiden välisiä siirtokyytejä. Siikajoen yksikkö on perustasolla. Sen lähtövalmius on välitön arkisin klo 8 16 ja muuna aikana lähtövalmius on 15 minuuttia. Tarjouspyynnön mukaisesti hankintamuotona käytetään avointa menettelyä. Hankinnasta on ilmoitettu Hilma-tietokannassa. Tarjousten jättöaika päättyi kello 15:00. Työryhmän esityksestä kuntayhtymähallitus valitsi tarjouspyynnössä esitettyjen hinta- ja laatuperusteiden perusteella kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjoajan SafeSec Oy:n Raahen kahden sairaankuljetusyksikön palveluntuottajaksi vuosiksi SafeSec OY on myöhemmin muuttanut toiminimensä Safemedi OY:ksi. Safemedi Oy:n toiminta on ollut tilaajaa tyydyttävää ja sopimuksen mukaista koko toimintansa ajan lähtien. Yritys on hoitanut sopimuksen moitteetta. Tarjouksen laskeminen on ollut haasteellista ja tarjouksissa olikin haitaria 12 tuhannesta 50 tuhanteen. Voittajayritystä pyydettiin kirjallisesti tarkastamaan tarjouksen oikeellisuus ennen hankintapäätöksen tekoa.

20 20 Tästä tarkastustoimesta huolimatta kustannusarvio toiminnan pyörittämisessä on ollut Safemedi Oy:llä virheellinen. Suurimpana yllätyksenä yrittäjälle on tullut hoitotason (jatkuvassa valmiudessa oleva yksikkö) sairaankuljetusyksikön suuret työajan korvaukset. Korvaukset ovat ylittäneet 30 % suunnitellun pidimme neuvottelun Safemedi Oy:n johdon kanssa. Tuossa palaverissa totesimme toiminnan olevan laadukasta ja ilmaisimme tyytyväisyytemme. Palveluntuottaja toi esille talousvaikeutensa tuossa vaiheessa ja pyysi korottamaan korvaustasoa. Tuohon korotusesitykseen emme hankintalain perusteella voineet lähteä mukaan. Yrityksen kannattavuus on talven aikana yrittäjällä selkeytynyt. Työaikalainsäädännön takia tehtyjen työaikajärjestelyjen ja palkankorotusten vuoksi työnteon kustannukset ovat kasvaneet edellisestä vuodesta. Tänä vuonna tulevat myös kesälomat pidettäväksi ja tarvitaan kesälomasijaisia pidettiin toinen neuvottelu Safemedi Oy:n kanssa. Yrityksen tilanne analysoitiin tarkkaan. Ainoaksi mahdollisuudeksi jäi hankintalain tarkka tulkinta, ja vaikeuksissa olevaa yritystä ei voida auttaa sopimuksen korvaustasoa korottamalla meille ilmoitettiin sähköpostitse, että Safemedi Oy on asetettu selvitystilaan kuntayhtymähallituksen kokouksessa informoitiin kuntayhtymän hallitusta sairaankuljetuksen järjestämisestä omana toimintana. Hallituksessa käydyn keskustelun perusteella on valmisteltu sairaankuljetustoiminnan aloittamista omana toimintana. Safemed Oy on mennyt konkurssiin Henkilöstö on irtisanottu Sairaankuljetus konkurssipesän toimintana on loppunut tällä samalla päivämäärällä jouduttiin nopeasti iltapäivän aikana aloittamaan Raahen alueen sairaankuljetus kuntayhtymän omana toimintana. Henkilöstö, joka oli Safemedi Oy:ssä työssä konkurssihetkellä, on palkattu kuntayhtymän palvelukseen määräaikaisena työntekijänä vuoden loppuun asti (uusina työntekijöinä). Kesälle suunnitellut kesäsijaiset on palkattu tarvittaviin kesäsijaisuuksiin. (LIITE 2).

21 21 Alkuun vuokrattiin ambulanssit Jokilaaksojen pelastuslaitokselta. Oma sairaankuljetuskalusto jouduttiin hankkimaan virkamiespäätöksenä. (LIITE 3). Päivystystilat jatkuvassa valmiudessa oleville sairaankuljettajille on järjestetty kuntayhtymän omasta rivitalokiinteistöstä sairaala-alueelta. Toisen sairaankuljetusyksikön päivystys on iltaisin ja viikonloppuisin kotivarallaoloa. (LIITE 4, Sairaankuljettajan tehtävät). Sairaankuljetuksen talousarvio on investointien osalta noin Kuluvan vuoden toiminnan käyttömenot arvioidaan olevan , josta kuntien maksuosuudeksi jää Vuoden 2011 käyttömenot sairaankuljetuksessa arvioidaan olevan Kuntien maksuosuudeksi jää (LIITE 5). Perusterveydenhuollon tulosalueen johtajan esitys: Raahen sairaankuljetus otetaan hoidettavaksi kuntayhtymän omana toimintana yllä olevan selostuksen mukaisesti. Yhtymähallitus hyväksyy peruterveydenhuollon tulosalueen johtajan esityksen. Esitys hyväksyttiin.

22 TIEDOKSIANTOASIAT Yhtymähall Raahen kaupunginhallitus , 193: Tarkastuslautakunnan arviointikertomus/raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä - Raahen kaupunginhallitus , 194: Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän vuoden 2009 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen - Suomen Kuntaliitto, yleiskirje , 8/80/2010: Työterveyshuollon kustannusten korvattavuus laajenee sairaanhoitopiiriltä hankittuihin tutkimuskustannuksiin sekä maatalousyrittäjien työterveyshuoltoon liittyviä asioita - Suomen Kuntaliitto, yleiskirje , 10/80/2010: Hankintalain muutokset voimaan Suomen Kuntaliitto, yleiskirje , 11/80/2010: Kuntien maksuosuudet Kunnallisen työmarkkinalaitoksen 2009 nettokuluista - Suomen Kuntaliitto, yleiskirje , 12/80/2010: Kuntien yleisten hankintaohjeiden uusiminen - Terveyden ja hyvinvoinnin laitos : Raportti lasten terveysseurantatutkimuksen keskeisistä tuloksista Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen palaute sähköpostilla : Tilasto: perusterveydenhuollon hoitoonpääsy keväällä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos: Yhteystietomme ovat muuttuneet; oikeuslääketieteellistä kuolemansyyn selvittämistä koskevat asiat - Valvira tiedottaa sähköpostilla : Opiskelijoiden tilapäinen toiminta laillistetun terveydenhuollon ammattihenkilön tehtävissä - Kunnallinen työmarkkinalaitos, yleiskirje , 12/2010: Lappeenranta-seminaari Kunnallinen työmarkkinalaitos, yleiskirje , 13/2010: Työhyvinvointi ja tuloksellinen palvelutoiminta tukea työssä jaksamiseen - Kunnallinen työmarkkinalaitos, yleiskirje , 14/2010: Kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta noudatetaan myös Tehy ry:n jäseniin - Oulaskankaan sairaala, tiedote 6/2010, : Kesäajan toiminta - Oulun hallinto-oikeus, päätös , numero 10/0252/1: Kunnallisvalitus Oulaisten seudun kansanterveystyön kuntayhtymän yhtymähallituksen päätöksestä - Kuntien eläkevakuutus, yleiskirje , 1/2010: Vuoden 2011 KuEL-maksut ja ennakkotietoja vuosien maksuista - Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, ilmoitus , PSAVI /So-35: Palvelujentuottajan toiminimen muutos

23 23 Yhtymähallitus merkitsee asiat tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

24 24 1. TOIMINTA- JA TALOUSTIETOJA TAMMI- TOUKOKUULTA 2010 Yhtymähall.62. Taloustietoja tammi-toukokuulta 2010 on esityslistan mukana. Toimintaja taloustietoja esitellään tarkemmin kokouksessa. Yhtymähallitus merkitsee toiminta- ja taloustiedot tammitoukokuulta 2010 tiedoksi. Tämä asia päätettiin käsitellä viimeisenä. Merkittiin tiedoksi.

25 Kunta / kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu Hallitus / lautakunta Yhtymähallitus MUUTOKSENHAKUKIELLOT Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös Kieltojen perusteet koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 50 52, ja Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1. mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät 48 49, 53 ja HvalL 3 :n 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Yhtymähallitus Rantakatu 4 PL 25, RAAHE Pykälät 48 49, 53 ja Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksiannosta. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Liitetään pöytäkirjaan

26 VALITUSOSOITUS 26 Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Oulun hallinto-oikeus Isokatu 4 PL 189, OULU Kunnallisvalitus, pykälät Hallinto-oikeus Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusaika 30 päivää Valitusaika päivää Valituskirja Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasia kirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle Liitetään pöytäkirjaan

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Yhtymähallitus 5/2010 1(11) Kokousaika

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Yhtymähallitus 5/2010 1(11) Kokousaika Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 5/2010 1(11) Kokousaika Tiistaina 25.5.2010 klo 16.00 17.45 Kokouspaikka Raahen sairaalan 5. kerroksen kokoushuone Saapuvilla olleet: Varsinaiset jäsenet:

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.2.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 17.5.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 1.3.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Yhtymähallitus 1/2010 1(13) Kokousaika

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Yhtymähallitus 1/2010 1(13) Kokousaika Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 1/2010 1(13) Kokousaika Tiistaina 26.1.2010 klo 14.00 17.00 Kokouspaikka Raahen sairaalan 5. kerroksen kokoushuone Saapuvilla olleet: Varsinaiset jäsenet:

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.6.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 7.11.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 2.5.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 6.6.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2011 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 22.6.2011 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Kokouskutsu / Esityslista Nro 4/2017 1 (6) KOKOUSAIKA 31.08.2017 Klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2010 16 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.6.2010 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski, Jouko Savikoski, Marko Törmälehto, LAILLISUUS JA Vapaa-aikatoiminnan lautakunta totesi kokouksen laillisesti

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski, Jouko Savikoski, Marko Törmälehto, LAILLISUUS JA Vapaa-aikatoiminnan lautakunta totesi kokouksen laillisesti HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 5/2009 32 KOKOUSAIKA Tiistai 27.10. 2009 klo 14-14.20 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokousaika Keskiviikko 22.5.2013 klo 9.00 15.30 Kokouspaikka Harjulinna, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 9 Arviointikertomus vuodelta

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2017 1 (9) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika tiistai klo 10:00-15:45 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1.

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Simo Saastamoinen, Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen Marko Törmälehto, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Simo Saastamoinen, Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen Marko Törmälehto, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2011 24 KOKOUSAIKA Keskiviikko 31.8. 2011 klo 14-15.30 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2009 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 10.6.2009 klo 14.35-15.10 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1 Kunnanhallitus Aika 11.11.2011 klo 8:30-9:40 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 262 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010 1/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Tiistaina klo 15.30-16.45 Kokouspaikka: Vretaantie 19 Päättäjät: Lars Nummelin Jörgen Törnqvist Merja Juvonen Kia Lundqvist Jari Lehtivaara Tomas Stenström puheenjohtaja

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/2017 28 Tarkastuslautakunta Kokousaika 30.08.2017 klo 07:00-08:50 Kokouspaikka Kirjolan koulu,neuvotteluhuone, Kirjolankatu 5, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 15

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 13.01.2017 Aika 13.01.2017 klo 14:00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema PELKOSENNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Maanantai 23.04.2012 klo 18.00 18.55 KOKOUSPAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Sivu Asia 26 49 27 49 28 49

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 09.03.2017 klo 15:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 22 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 10.04.2017 Aika 10.04.2017 klo 09:00-09:20 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 33 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja PÖYTÄKIRJA 8/2009 Kokousaika klo 11.00 12.30, 13.00 14.20 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Muut osallistujat Unto Valpas esittelijä, puheenjohtaja sihteeri 53 Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Tarkastuslautakunta 15.01.2018 AIKA 15.01.2018 klo 12:00-15:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Merja Kolehmainen, Raili Kyllönen. kaupunginhallituksen edustaja. Sisko Isokoski, kulttuurisihteeri, esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä

Merja Kolehmainen, Raili Kyllönen. kaupunginhallituksen edustaja. Sisko Isokoski, kulttuurisihteeri, esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 6/2008 44 KOKOUSAIKA Torstai 18.12.2008 klo 18-18.40 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (9 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (9 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 (9 ) Tarkastuslautakunta 14.03.2017 AIKA 14.03.2017 klo 14:33-16:33 PAIKKA Valtuustosali 9. krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 09.04.2017 Aika 09.04.2017 klo 17:00-21:10 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 28 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2015 1 Keskusvaalilautakunta Aika 19.04.2015 klo 20:00-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Asialista/ Pöytäkirja. Kaupunginhallituksen kokoushuone. Pykälä Asia Sivu. 22 SOTE-valmistelun kansallinen tilanne 4

Asialista/ Pöytäkirja. Kaupunginhallituksen kokoushuone. Pykälä Asia Sivu. 22 SOTE-valmistelun kansallinen tilanne 4 Asialista/ Pöytäkirja Nro 5/2015 1 Kokoustiedot Kokousaika kello 12.35 13.30 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Asia 21 Kokouksen avaus 3 22 SOTE-valmistelun kansallinen

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 29.10.2012 klo 09:00-11:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 57 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 8/2010 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika 25.8.2010 klo 13.00-15.02 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 101 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kokousaika 1.10.2014 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Esityslista 5 / 2017 Sivistyslautakunta

Kosken Tl kunta Esityslista 5 / 2017 Sivistyslautakunta Kokousaika Keskiviikko 6.9. 2017 klo 18.15 Kokouspaikka Kosken Päiväkoti Naavatassu Saapuvilla olleet jäsenet varajäsenet Muut saapuvilla Jalli Marja pj. :t 62- Hägg Anna Mikkola Laura vpj. :t 62- Mikkola

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 04.04.2016 AIKA 04.04.2016 klo 17:05-20:45 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone, 2 krs. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48 Maaseutuelinkeinolautakunta Kokousaika 18.12.2013 klo 13:00-13:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Lisätiedot

Asialista/ Pöytäkirja. Pykälä Asia Sivu. 18 Projektinjohtajan määräaikaisen toimen täyttäminen Muut asiat 6

Asialista/ Pöytäkirja. Pykälä Asia Sivu. 18 Projektinjohtajan määräaikaisen toimen täyttäminen Muut asiat 6 Asialista/ Pöytäkirja Nro 4/2015 1 Kokoustiedot Kokousaika kello 10.00 11.10 Kokouspaikka Alvarinkulma, 2. kerros Käsitellyt asiat Pykälä Asia 17 Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 3 18 Projektinjohtajan

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 21 Elinkeinotoimikunta 27.11.2017 AIKA 17:00-19:30 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 23 12 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen, Marko Törmälehto. Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen, Marko Törmälehto. Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 1/2010 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko 20.1.2010 klo 14-14.40 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 34 Sivistyslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 14.04.2016 klo 18:00-18:30 Paikka Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Flink Eija jäsen Salmela

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstöjaosto 16.05.2017 AIKA 16.05.2017 klo 12:00-13:42 PAIKKA Villa Hakkari KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 33 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2015 1 (10) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 13:00-16:05 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10,

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 28.10.2012 klo 18:30-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016 MULTIAN KUNTA Lupa- ja valvontajaosto Lupa- ja valvontajaoston kokous torstaina 06.10.2016 klo 18.28 ASIAT: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien vaali 3 Heikki Kotivuoren

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Elinkeinolautakunta Aika 05.05.2014 klo 16:00-18:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2011 1 Keskusvaalilautakunta Aika 15.04.2011 klo 17:00-20:40 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Aika: 26.02.2014 klo 16:30-19:40 Paikka: Terveysasema LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 5 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 6 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 10.04.2017 klo 12:00-14:25 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 36 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Yhtymähallitus 8/2010 1(20) Kokousaika

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Yhtymähallitus 8/2010 1(20) Kokousaika Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 8/2010 1(20) Kokousaika Tiistaina 28.9.2010 klo 14.00 18.00 Kokouspaikka Raahen sairaalan 5. kerroksen kokoushuone Saapuvilla olleet: Varsinaiset jäsenet:

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA ESITYSLISTA 2/ Vapaa-aikalautakunta Kokousaika Tiistaina klo 18.00

MARTTILAN KUNTA ESITYSLISTA 2/ Vapaa-aikalautakunta Kokousaika Tiistaina klo 18.00 MARTTILAN KUNTA ESITYSLISTA 2/2017 1 Kokousaika Tiistaina 7.3.2017 klo 18.00 Kokouspaikka Marttilan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone 1 Osa-aikainen nuoriso-ohjaajan työsuhde 2 Muutoksenhaku Pöytäkirjan

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 63 26.05.2016 Aika 26.05.2016 klo 18:30-20:17 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 65 39 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1 Tekninen lautakunta Nro 1/2017 KOKOUSAIKA Torstaina 2.2.2017 klo 17 17.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Kokousaika 10.04.2012 klo 19.00 19.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ (9 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ (9 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (9 ) Tarkastuslautakunta 22.03.2016 AIKA 22.03.2016 klo 14:30-17:14 PAIKKA Kaupungintalon 3. krs kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 19 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Perjantai 09.07.2015 klo 09.00-9.16

Perjantai 09.07.2015 klo 09.00-9.16 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Läsnä Perjantai klo 09.00-9.16 Puhelinkokous Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Mirva Möttönen, puheenjohtaja Raija-Liisa Lahti, varajäsen Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen, saapui klo 14.20, 19.

Mirva Möttönen, puheenjohtaja Raija-Liisa Lahti, varajäsen Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen, saapui klo 14.20, 19. HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 6/2009 39 KOKOUSAIKA Torstai 17.12.2009 klo 14-14.45 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 Tarkastuslautakunta 29.04.2016 AIKA 29.04.2016 klo 16:00-19:15 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 31.10.2012 klo 18:00-18:45 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 62 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/ Jari Koukka, puheenjohtaja, esittelijä Päivi Määttä,

Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/ Jari Koukka, puheenjohtaja, esittelijä Päivi Määttä, HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/2009 26 KOKOUSAIKA 13.5.2009 klo 19.00-20.42 KOKOUSPAIKKA hallituksen huone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Jari Koukka, puheenjohtaja,

Lisätiedot

Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen

Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen PÖYTÄKIRJA 7/2009 Kokousaika klo 09.08 10.43 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen Liisa Siikaluoma

Lisätiedot