Liite 5. Kuntayhtymä Kaksineuvoinen OSAVUOSIKATSAUS. Raportti toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liite 5. Kuntayhtymä Kaksineuvoinen OSAVUOSIKATSAUS. Raportti toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta 1.1. 30.4."

Transkriptio

1 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Liite 5 OSAVUOSIKATSAUS Raportti toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta Yhtymähallitus

2 Sisällys 1 Osavuosikatsaus ajalla Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen tulosalueittain tammi huhtikuu Sosiaalipalvelujen tulosalue Ikäihmisten palvelujen tulosalue Terveyspalvelujen tulosalue Tukipalvelut Henkilöstö Talous Tammi huhtikuun tulos Toimintatuotot ja suoritetoteutuma Toimintakulut Investoinnit Ennuste Suorite ja maksuosuuksien toteutuminen

3 1 Osavuosikatsaus ajalla Kuntayhtymän toiminta on alkuvuoden aikana edennyt laaditun suunnitelman mukaisesti sekä toiminnallisesti että taloudellisesti. Palvelurakenteen kehittämistä kohti avohoitoista valtakunnalliset laatusuositukset täyttävää rakennetta on jatkettu nopealla tahdilla ja alkuvuoden aikana onkin saavutettu mm. vuodeosastostrategiassa asetetut tavoitteet. Alkuvuoden aikana on selvitetty Kauhavan terveysasemakiinteistön kuntoa ja mahdollisia väistötilaratkaisuita, mikäli kiinteistöstä joudutaan siirtymään pois. Toimintavuoden talousarvio alitti edellisen vuoden talousarvion 0,6 milj. eurolla ja alkuvuoden aikana asetetuissa taloudellisissa raameissa on pysytty. Palvelurakenteen muutokset näkyvät sekä perusterveydenhuollon että ikäihmisten palveluiden kustannusten laskuna edellisvuoteen verrattuna. Terveyspalveluiden palvelurakenteen muutos ei myöskään ole aiheuttanut paineita erikoissairaanhoitoon. Kaikkien jäsenkuntien erikoissairaanhoidon kustannukset ovat alle edellisvuoden vastaavan kauden kustannusten. Sekä lastensuojelun, että aikuissosiaalityön toimintaan vaikuttava sosiaalihuoltolain uudistus tulee voimaan asteittain vuosina 2015 ja Henkilöstö on perehtynyt uuden sosiaalihuoltolain sisältöön ja sen palvelutuotannolle asettamiin muutoksiin. Vuoden 2015 alusta lakimuutoksella toteutunut työmarkkinatuen kuntaosuuden (50 %) laajentaminen 300 päivää työttömänä olevien tukimenoihin sekä kuntien maksuosuuden nostaminen 1000 päivää työttömänä olleiden osalta 70 prosenttiin, on nostanut menoja ennakoitua enemmän. 2 Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen tulosalueittain tammi-huhtikuu Sosiaalipalvelujen tulosalue Psykososiaaliset palvelut/ perheneuvola, musiikkiterapia Perheneuvolapalveluja toteutetaan lähipalveluperiaatteella koko yhteistoiminta alueella. Toiminnan sisältöön on panostettu kehittämällä menetelmäosaamista ja monialaisen työn muotoja mm. erilaisissa ryhmätoiminnoissa ja verkostotyössä. Palvelut ovat toteutuneet asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Perheneuvolan pitkäaikaisen puheterapeutin eläköidyttyä, puheterapeutin toimen täyttäminen on osoittautunut haasteelliseksi. Lastensuojelun sosiaalityö ja perhetyö Lastensuojelun ja perhetyön tulosyksikkö on toiminut Kuntayhtymä Kaksineuvoisessa rakennetun avohuoltopainotteisen toimintamallin mukaisesti. Lastensuojelun menokehitys on vuoden 2015 ensimmäisellä vuosineljänneksellä ollut edellisten vuosien tapaan myönteinen. Kuntayhtymä Kaksineuvoinen on osallistunut aktiivisesti LASSE lastensuojelupalvelujen kehittämishankkeen toimintaan. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on päivitetty. Päivityksestä on vastannut kuntien sivistys ja vapaa aikatoimien, seurakuntien ja kuntayhtymän sosiaali ja terveyspalvelujen johtavista viranhaltijoista koostuva lapsiperhepalvelujen johtamisverkosto, jonka toiminta on vakiintunut. 3

4 Sekä lastensuojelun, että aikuissosiaalityön toimintaan vaikuttava sosiaalihuoltolain uudistus tulee voimaan asteittain vuosina 2015 ja Henkilöstö on perehtynyt uuden sosiaalihuoltolain sisältöön ja sen palvelutuotannolle asettamiin muutoksiin. Aikuissosiaalityö ja toimeentuloturva Työvoiman palveluohjaus, kuntouttava työtoiminta, nuoriin kohdistuva sosiaaliohjaus ja päihdepalvelujen sosiaalityö toimivat jalkautuvan toimintatavan mukaisesti koko kuntayhtymän alueella. Aikuissosiaalityö on osallistunut Etelä Pohjanmaan SOS II aikuissosiaalityön kehittämishankkeen (KASTE) toimintaan. Paikallisena kehittämispilottina toteutetaan palvelujen kehittämistä kehittäjäasiakkaiden ja aikuissosiaalityön työntekijöiden yhteistyönä. Aikuissosiaalityön johtavat viranhaltijat ovat osallistuneet Etelä Pohjanmaan TYP työvoiman monialaisen yhteispalveluverkoston toiminnan käynnistymiseen liittyvään valmistelutyöhön. Valmistautuminen vuoden 2017 alusta toteutuvaan perustoimeentulotuen käsittelyn KELA siirtoon on käynnistynyt. Vuoden 2015 alusta lakimuutoksella toteutunut työmarkkinatuen kuntaosuuden (50%) laajentaminen 300 päivää työttömänä olevien tukimenoihin sekä kuntien maksuosuuden nostaminen 1000 päivää työttömänä olleiden osalta 70 prosenttiin, on nostanut menoja ennakoitua enemmän etenkin Kauhavan kaupungin osalta. Aktivointia ja sen ehtona olevaa asiakaskohtaista yhteistyötä TE toimen kanssa vaikeuttaa edelleen TE toimen niukkenevat resurssit ja Kauhavan TE toimiston toiminnan jatkuvuuteen liittyvät uhkakuvat. Työllistymiseen liittyvistä palveluista on muodostumassa uusi kuntia velvoittava tehtävä, jonka hoitaminen edellyttäisi jäsenkuntien ja kuntayhtymän tiivistä yhteistyötä. Vammaispalvelut Valtioneuvosto on KEHAS työryhmän esityksestä linjannut, että kehitysvammaisten laitoshoito päättyy koko maassa vuoteen 2020 mennessä ja laitoshoitopaikkojen määrä supistuu merkittävästi jo vuoteen 2016 mennessä. Kuntayhtymän alueella on vastattu kehitysvammaisten tavallisissa asumisympäristöissä toteutettavan asumisen tarpeisiin käynnistämällä huhtikuussa 2015 Lappajärven Joelinkodin toiminta vuonna 2014 toimintansa aloittaneen Kauhavan Fransunpuiston lisäksi. Asiakkaat Joelinkotiin ovat ohjautuneet Eskoon laitoshoidon piiristä, toimintansa päättäneestä ryhmäkoti Antintuvasta Evijärveltä ja omista kodeistaan. Ympärivuorokautiset palvelut tarjoavan Joelinkodin toiminnan käynnistyminen on merkinnyt merkittävää parannusta kehitysvammaisten asumisessa Lappajärven ja Evijärven kuntien alueella. Kehitysvammaisten päivätoimintojen ja muiden vammaispalvelujen asiakasmäärät ovat kasvussa lukuun ottamatta vaikeavammaisten kuljetuspalveluja, joiden asiakasmäärän kasvu on pysähtynyt. Asiakkaita ohjataan enenevässä määrin käyttämään kutsuohjattua palveluliikennettä. Mielenterveyskuntoutujien palvelut Mielenterveyskuntoutujien palvelujen tavoitteena on tukea asiakkaiden osallisuutta ja arjen hallintaa ryhmäkodin, tuetun asumisen ja päivätoiminnan avulla. Ympärivuorokautiset asumispalvelut ostetaan yksityisiltä palvelujen tuottajilta. Kotona asumisen tukeen painottuvat palvelut ovat osoittaneet 4

5 kokonaistaloudellisen kannattavuutensa vähentämällä kustannuksia asumispalvelujen ostopalveluissa. Mielenterveyskuntoutujien päivätoiminnan asiakasmäärä on ollut kasvussa ja palvelun piiriin on edelleen pystytty siirtämään asiakkaita erikoissairaanhoidon päivätoiminnoista. 2.2 Ikäihmisten palvelujen tulosalue Uutena palveluna on otettu käyttöön huhtikuun alusta alkaen omaishoitajien terveys ja hyvinvointikäynnit. Palvelun toteuttavat vanhustyönohjaajat, ikäneuvola ja kotihoidon sairaanhoitajat. Terveydenhuollon strategiatyön linjauksen mukaisesti on kotihoidossa aloittanut kotikuntoutustiimit. Kotikuntoutustiimejä on kolme; Kanta Kauhavalla, Härmissä ja Lappajärvellä. Jokaisessa tiimissä työskentelee yksi sairaanhoitaja ja yksi lähihoitaja. Koko kuntayhtymän alueella yksi sairaanhoitaja päivystää viikonloppuisin. Tarkoitus on nopeuttaa kotiutuksia osastolta kotiin ja taata hoidon jatkuvuus sekä saattohoidon mahdollisuus kotioloissa. Kotikuntoutuksesta aiheutuvia kuluja ei ole tiedetty huomioida ikäihmisten palvelujen budjettia tehdessä. Yli 65 vuotiaiden omaishoidontuen saajien määrä on noussut alkuvuonna 11, joista yli 75 vuotiaiden uusien omaishoidontuen saajia on 9. Säännöllisen kotihoidon piirissä on yli 75 vuotiaista (Laatusuositus %): o Kauhavalla 17,1 % o Lappajärvellä 8,4 % (Palveluasumisen piirissä/ei ympärivuorokautinen hoito 5,6 %) o Evijärvellä 13,4 % Ympärivuorokautisen asumisen piirissä yli 75 vuotiaista (Laatusuositus 8 10 %): o Kauhavalla 9,7 % o Lappajärvellä 13,2 % o Evijärvellä 9,9 % Iltakello on päässyt asiakasmäärätavoitteeseen helmikuussa Laitoshoidon asteittainen purkaminen etenee ja Alahärmän hoivan toiminta loppuu kesäkuun aikana. Sitä ennen yksikön asiakkaat siirretään vapautuviin tehostetun palveluasumisen paikkoihin, suurin osa asukkaista siirtyy alakertaan Kaupinkodin tiloihin. Tämä vaatii Kaupinkodin henkilökunnan lisäämistä siksi aikaa, kun asukkaita on ylipaikalla. Alkuneljänneksessä kotihoidon henkilöstökulut ovat hiukan budjetoitua alemmat, mutta kotikuntoutustiimin toiminta lisää kuluja loppuvuoteen. Laitoshoidossa henkilöstökulut ovat huhtikuulla toteutuneet 43,9 %:sti. Laitoshoidon asteittaisen purkamisen vuoksi kulut ovat alkuvuosipainotteiset. Tehostetun palveluasumisen henkilöstökulut ovat ylittyneet 2,07 %. Ylitykset johtuvat sijaisten käytöstä, joita on jouduttu käyttämään runsaiden sairauslomien vuoksi. Budjettia laadittaessa on arvioitu sairauslomien laskevan esim. ergonomiakorttikoulutuksen vuoksi. Näin ei ole kuitenkaan käynyt. Tammimaaliskuulla on monissa yksiköissä kuten Antinhovissa, Kaislakodissa, Matintuvassa, Voltissa ja Kaupinkodissa sairauslomapäivien määrä kasvanut. Vuonna 2015 on tammi maaliskuussa tehostetun palveluasumisen henkilöstö ollut sairauslomilla 986 työpäivää, kun sama luku oli edellisvuonna samana ajanjaksona 772. Sairauslomien lisääntyminen 214 työpäivällä tammi maaliskuun aikana aiheuttaa noin lisäyksen tehostetun palveluasumisen henkilöstökuluihin. Henkilöstö on osallistunut koulutuksiin kuten Superin ja sairaanhoitajaliiton järjestämiin koulutuspäiviin, liikuntavastaavakoulutukseen, ergonomiakorttikoulutukseen ja vuodepotilaan suunhoitokoulutukseen. 5

6 2.3 Terveyspalvelujen tulosalue Terveyspalveluiden tavoitteet ovat toteutuneet alkuvuonna suunnitellusti. Vuodeosastostrategian mukaisen toiminnan tavoitteet saavutettiin heti alkuvuodesta. Kokonaisuudessa potilaspaikkoja terveyspalveluissa vähennettiin 14. Potilaspaikkoja lyhytaikaishoidonosastolla vähennettiin 9:llä ja potilasmäärät pysyivät alkuvuoden ajan hyvin suunnitellussa. Potilasvaihtuvuus oli keskimäärin 9,18/päivä ja keskimääräisen hoitoaika oli 5,5 päivää. Kuntoutusosaston paikkalukua laskettiin 2 potilaspaikalla ja toimintaa profiloitiin aikaisempaa enemmän alueen kuntoutuspotilaiden hoitoon. Intervallipotilaita oli edelleen vuorohoitojaksoilla Lappajärven kuntoutusosastolla, mutta tavoitteena on keskittää alueen intervallihoito vuoden loppuun mennessä Evijärvelle. Ylihärmän vuorohoito osastolla paikkalukua laskettiin niin ikään 3 potilaspaikalla. Alkuvuoden aikana yksikön toiminnan luonteeseen on vaikuttanut myös lääkärinpalvelujen väheneminen yhteen kertaan kahdessa viikossa. Kuntoutuksen (fysioterapian) rooli muutettiin avohoitopainotteisemmaksi ja yhden fysioterapeutin työpanos siirrettiin osastokuntoutuksesta kotikuntoutukseen. Vuoden alkuneljänneksen aikana hankittiin yksikköön myös tasapainon testaukseen tasapainolauta. Ennaltaehkäisevänä työmuotona aloitettiin 73 vuotiaiden seulonnat, jonka tavoitteena on löytää kaatumisriskissä olevat henkilöt. Avosairaanhoidossa toimintoja tehostettiin TeleQ järjestelmän avulla. Lisäksi voimaan tullut päivystysasetus vapautti resursseja illasta päiväaikaiseen toimintaan. Kaksi sairaanhoitajaa on koulutettu alkuvuoden aikana sisäisesti päivystäväksi sairaanhoitajaksi helpottamaan vastaanottotoimintaa. Avoterveydenhuollon tavoitteet ovat toteutuneet suunnitellusti. Vuoden alusta ikäneuvolan työntekijät aloittivat palvelutarpeen arviot sellaisille ikäihmisille, joilla ei vielä ollut hoitokontaktia mihinkään. Suun terveydenhuolto Suun terveydenhuollossa asiakkaat ovat päässeet hoitoon hoitotakuun edellytysten mukaisesti. Yksi hammaslääkärin virka on täyttämättä tilojen puutteen takia ja tästä syystä kutsujärjestelmä on ruuhkautunut, jonossa on 350 kutsuttavaa. Tilanne pyritään saamaan hallintaan kesäsijaisten avulla. Yksilölliseen hoitosuunnitelmaan perustuvaa kutsujärjestelmää on edelleen vakiinnutettu. Ilman perusteltua syytä tarkastusväli on vähintään kaksi vuotta. Riskipotilaat kuten diabetesta, reumaa, sydänsairauksia, syöpää tai vastaavia sairastavat, joille suun infektiot ovat erityisen vaarallisia, on syytä hoitaa tiuhemmin. Samoin lisääntyneen kariesriskin ja parodontaalisairauden omaavat. Kiireellisen ja kiireettömän hoidon kriteerejä on tarkennettu. Asiakkaille on pyritty antamaan hoitoaika heti ensimmäisellä soittokerralla. Virka ajan ulkopuolinen päivystys aloitettiin alkuvuodesta ja toteutetaan yhteistyönä Etelä Pohjanmaan ja Vaasan seudun kanssa. Suun terveydenhuollossa on alkuvuoden aikana pysytty talousarvion puitteissa. Työterveyshuolto Työterveyshuollon toiminta on edennyt alkuvuonna suunnitelman mukaisesti. Ostopalvelun myötä parantunut lääkäritilanne näkyy hoitojonojen lyhentymisenä. Asiakasyrityksistä 56:lla on sairaanhoitopalvelut ja 936:lla lakisääteinen sopimus, yhteensä kuntayhtymän työterveyshuollon palveluita 6

7 käyttää 992 työnantajaa. Sairaanhoidon piirissä on työntekijää ja lakisääteisen työntekijää, yhteensä työntekijää. Tällä hetkellä asiakkaita/hoitaja on yli 600. Hoitojonot ovat akuuttivastaanotolle työterveyshuollossa lyhyet. Vaativimpiin lausuntoihin suomenkieliselle lääkärille jonot ovat kolme neljä kuukautta. Työterveyshoitajien ennaltaehkäiseville ajoille pääsee kohtuullisessa ajassa, tosin vastaanotolle pääsyajat ovat pidentyneet sairaanhoidon kustannuksella. Työfysioterapeutille vastaanotolle Kauhavalla pääsee muutaman viikon kuukauden kuluessa. Työterveyshoitajien työtä hankaloittaa yhden työterveyshoitajan jääminen pois sekä se, että tilakysymys ei ole ratkennut. Työterveyshoitajille tulee paljon sairaanhoitoa, se näkyy terveystarkastusten ja työpaikkaselvitysten määrässä. Keskitetty työterveyshuolto toisi aikaa ennaltaehkäisevään työhön enemmän. Työfysioterapeutin aikaa on alkuvuodesta mennyt Ergonomiakorttikoulutukseen. Tarve myös muihin lyhyempiin ergonomiakoulutuksiin on olemassa. Kuntayhtymä Kaksineuvoiselle jatkuu työterveyshuollon suunnitelma ja työnantajan kanssa yhteistyössä toteuttama sairauslomien vähentämiseen ja työkyvyn lisääntymiseen liittyvä projekti, ensimmäinen kuntoutusryhmä on käynnissä ja toinen on aloittanut helmikuussa. Toukokuun 2015 alussa voimaan tulleessa kuntalaissa (10/2015) on yhtiöittämistä koskeva siirtymäsäännös 150, jonka mukaan kuntien on yhtiöitettävä työterveyshuollon sairaanhoitopalvelut viimeistään vuoden 2016 loppuun mennessä. 2.4 Tukipalvelut Talousarvio on toteutunut suunnitellusti. Vuodeosastostrategian mukaisesti kaksi sairaalahuoltajaa on siirretty pois lyhytaikaishoidon osastolta. Sisäilmaongelmat ja erilaiset väistötilaratkaisut ovat kuormittaneet siivousyksikköä. Välinehuollon keskitetty toiminta vakiintui alkuvuoden aikana Kauhavan ja Lappajärven terveysasemien yhteyteen. Ravintohuollon toiminta toteutui suunnitellusti. Kauhavan keittiön ateriamääriin vaikutti alentavasti Kauhava terveysaseman toimintojen muutokset ja henkilöstön siirtymiset väistötiloihin. 3 Henkilöstö Alkuvuodesta henkilöstöjohtamiseen kiinnitettiin erityistä huomiota. Henkilöstö ja hoitotyön johtaja aloitti tehtävässään JET koulutuksessa aloitti 12 esimiestä ja erillisiä kaikille esimiehille kohdennettuja esimiesvalmennuksia järjestettiin alkuvuoden aikana kaksi eri tilaisuutta. Lisäksi alkuvuoden aikana järjestettiin kolme erillistä henkilöstöinfoa. Kuntayhtymän vakinaisen henkilöstön määrä oli 676 henkilöä ja määräaikaisen henkilöstön 214. Omais ja perhehoitajien määrä oli 218 henkilöä. Tammi huhtikuun henkilöstökulut olivat 12,1 milj. euroa. Henkilöstökulujen talousarvion toteutumaprosentti oli 33,1 ja edellisvuodesta (ilman varhaiskasvatusta) henkilöstökulut ovat laskeneet 0,3 milj. euroa/ 2,4 %. Sijaisten palkkoja on tammi huhtikuussa maksettu 0,1 milj. euroa edellisvuoden vastaavaa aikaa vähemmän. 7

8 Henkilöstökulut 2014 ilman varhaiskasvatusta TA 2015 TA 2015 jaksotettu Sairauspoissaolojen vähenemisen osalta toiminnallisiin tavoitteisiin ei ole alkuvuoden aikana päästy, vaan sairauslomien määrä on pysynyt ennallaan. Tammi huhtikuussa sairauspoissaoloja oli kalenteripäivää, joista vakituisen henkilöstön sairauslomia päivää ja määräaikaisen henkilöstön 634 päivää. Edellisvuonna vastaavana aikana muun kuin varhaiskasvatuksen henkilöstön sairauspoissaolot olivat kalenteripäivää. Vakituisen henkilöstön sairauspoissaolot ovat lisääntyneet edellisvuodesta 180 päivällä ja sijaisten puolestaan vähentyneet 157 päivällä. Eniten sairauspoissaoloja aiheuttavat tuki ja liikuntaelinten sairaudet (29,4 %). Lyhytaikaisia esimiehen ja terveydenhoitajien myöntämiä sairauslomia on 16,9 % sairauspoissaoloista ja mielenterveyden häiriöt ovat syynä 13,6 % sairauslomista. 4 Talous 4.1 Tammi-huhtikuun tulos Kuntayhtymän tammi huhtikuun oikaistu tulos osoittaa alijäämää 0,5 milj. euroa. Katsauskauden toimintatuotot olivat 29,1 milj. euroa ja toimintakulut 29,3 milj. euroa. Tuottojen talousarvion toteutuma oli 32,3 prosenttia ja kulujen 32,7 prosenttia. Oman toiminnan kulujen talousarvion toteutumaprosentti oli tammi huhtikuussa 32,3 ja erikoissairaanhoidon ja Eskoon ostopalvelujen talousarvion toteutuma 33,8 prosenttia. Edellisvuodesta (ilman varhaiskasvatusta) toimintatuotot ovat laskeneet 0,3 milj. euroa/1,0 prosenttia. Toimintakulut ovat laskeneet edellisvuodesta 0,9 milj. euroa/2,9 %. Erikoissairaanhoidon ja Eskoon kulut 8

9 ovat laskeneet edellisvuodesta 0,5 milj. euroa/5,2 prosenttia ja oman toiminnan kulut 0,4 milj. euroa/1,8 prosenttia. TA kk Oikaistu tot 1-4/2015 TA tot-% oik.tulos Kirjanpidon tot 1-4/2014 ilman varh.kasvatusta Ero eur oik.tot 15- tot 14 Ero % Myyntituotot , ,9 Maksutuotot , ,1 Tuet ja avustukset , ,6 Muut toimintatuotot , ,2 TUOTOT YHTEENSÄ , ,0 Henkilöstökulut yhteensä , ,4 Asiakaspalvelut , ,5 Palvelujen ostot , ,5 Aineet ja tarvikkeet , ,7 Avustukset , ,3 Muut toimintakulut , ,2 KULUT YHTEENSÄ , ,9 TOIMINTAKATE , ,0 Rahoitustuotot ja -kulut , ,6 VUOSIKATE , ,2 Suunn.mukaiset poistot , TILIKAUDEN TULOS ,8 Erikoissairaanhoito ja Eskoo , ,2 Oman toiminnan tuotot , ,9 Oman toiminnan kulut , ,8 TOIMINTAKATE/OMA TOIMINTA , ,0 4.2 Toimintatuotot ja suoritetoteutuma Tammi huhtikuun toimintatuotot olivat 28,9 milj. euroa ja talousarvion toteutumaprosentti 32,1. Edellisvuoden vastaavan kauden tuotoista ilman varhaiskasvatusta toimintatuotot ovat laskeneet 1,4 prosenttia. Tammi huhtikuun kuntalaskutuksen talousarvion toteutumaprosentti on 32,3. Kuntien maksuosuudet on laskutettu talousarvion mukaisilla suoritehinnoilla. Kotihoidon ja perheneuvolan suoritteet eivät ole vertailukelpoisia edellisen vuoden suoritemääriin suoritekäsitteessä tapahtuneen muutoksen vuoksi. Kotihoidon ja perheneuvolan suoritteisiin tehdään alkuvuoden osalta vielä tarkastuksia. 9

10 Evijärven jäsenkuntalaskutus tammi huhtikuussa on talousarvion mukainen, ero arvioituun on 700 euroa. Kauhavan jäsenkuntalaskutus alittaa arvioidun euroa/3,4 %. Suurimmat alitukset suoritekäytössä ovat perusterveydenhuollossa. Lappajärven kuntalaskutus alittaa talousarviossa arvioidun tammihuhtikuussa 6,4 %/ eurolla, josta erikoissairaanhoidon alitus on euroa. Sosiaalipalvelujen maksuosuudet alittivat katsauskaudella arvioidun 5,4 prosentilla/ eurolla. Sosiaalipalvelujen suoritekäytössä suurimmat poikkeamat arvioituun on perheneuvolan lisäksi lastensuojelun laitos ja perhehoidossa sekä vammaisten ja mielenterveyskuntoutujien asumispalveluissa. Lastensuojelun perhe ja laitoshoidon hoitopäivät ovat vähentyneet edellisvuodesta ja alittavat arvioidun kymmenellä prosentilla. Sijoitettuna on alkuvuoden aikana ollut noin kolme lasta edellisvuotta ja arvioitua vähemmän. Vammaisten asumispalvelujen hoitopäivät alittavat arvioidun 11,7 prosenttia/2072 päivää. Osaltaan alitukseen vaikuttaa Lappajärvellä uutena yksikkönä asumispalveluissa huhtikuussa aloittaneen Joelinkodin viivästynyt käynnistyminen. Toimeentulotuen kuntaosuudet alittivat arvioidun 20,5 prosentilla alkuvuoden aikana. Työmarkkinatuki puolestaan ylitti arvioidun 23,2 %. työmarkkinatuen kuntaosuudet ovat kasvaneet edellisvuoden vastaavasta ajasta 123,2 prosenttia/ euroa. Ikäihmisten palvelujen kuntalaskutuksen maksuosuudet alittavat arvioidun tammi huhtikuussa 2,4 prosenttia/ euroa. Kotihoidon kuntalaskutettuihin suoritteisiin tehdään vielä tarkistuksia alkuvuoden osalta. Asumispalveluiden suoritteet ovat toteutuneet yhteensä arvioidun suuruisina. Laitoshoidon purkautuminen ei ole toteutunut suunnitellussa tahdissa ja laitoshoidossa on alkuvuoden aikana ollut 330 hoitovuorokautta suunniteltua enemmän. Terveyspalvelujen suoritteet alittavat arvioidun suun terveydenhuoltoa lukuun ottamatta ja tämän vuoksi kuntalaskutus alittaa arvioidun perusterveydenhuollon osalta 8,9 prosenttia/ euroa. Lyhytaikaishoidon osaston paikkamäärän vähentämisen johdosta hoitovuorokaudet ovat vähentyneet edellisvuodesta 26,4 % eli 1315 hoitovuorokautta ja alittavat arvioidun 624 vuorokaudella. Avoterveydenhuollon käynnit ovat vähentyneet edellisvuodesta 1725 käynnillä ja alittavat arvioidun noin 1000 käynnillä. Heikentynyt lääkäritilanne näkyy erityisesti Kauhavalla. Avosairaanhoidon käynnit alittavat arvioidun 1138 käynnillä ja lääkärikäyntejä on alkuvuoden aikana ollut 2769 käyntiä arvioitua vähemmän. Edellisvuoden tammi huhtikuusta avosairaanhoidonkäynnit ovat vähentyneet 1119 käynnillä. Erikoissairaanhoidon laskutus alittaa Lappajärven osalta arvioidun eurolla ja Kauhavan osalta ylittää eurolla. 4.3 Toimintakulut 10

11 TA Kauden tot Tot % Tot edv kasvu kasvu TOT 12/2014 eur % Toimintakulut ilman varhaiskasvatusta , , Varhaiskasvatus , , Toimintakulut yhteensä , , Erikoissairaanhoito , , Erityispalvelut/Eskoo , , Oman toiminnan kulut yht , , Vertailutiedot 2014 ilman varhaiskasvatusta TA kk Oikaistu tot 1-4/2015 TA tot-% oik.tulos Kirjanpidon tot 1-4/2014 ilman varh.kasvatusta Ero eur oik.tot 15- tot 14 Ero % Henkilöstökulut yhteensä , ,4 Asiakaspalvelut , ,5 Palvelujen ostot , ,5 Aineet ja tarvikkeet , ,7 Avustukset , ,3 Muut toimintakulut , ,2 KULUT YHTEENSÄ , ,9 Kuntayhtymän kokonaiskulut alittavat talousarvion kaikissa kuluryhmissä. Erikoissairaanhoidon menot ovat sekä Kauhavalla että Lappajärvellä olleet alkuvuonna edellisvuotta alhaisemmat. Vammaisten kuljetuspalvelut ovat kasvaneet edelleen edellisvuodesta ja talousarvion toteutumaprosentti on tammihuhtikuussa 36,3. Aineissa ja tarvikkeissa sekä avustuksissa on kauden käyttö ollut ennakoitua alhaisempaa. Avustuksissa työmarkkinatuki on ylittänyt arvioidun huomattavasti Kauhavalla ja Evijärvellä. Toimeentuloturvan menot ovat alkuvuonna alittaneet arvioidun erityisesti Kauhavalla. Kauhavan terveysaseman väistötilaratkaisujen vuoksi on alkuvuoden aikana aiheutunut ylimääräisiä budjetoimattomia vuokrakuluja noin euroa. Toimintakulut tulosyksiköittäin/tulosalueittain TA Kauden tot Tot % Tot edv kasvu kasvu TOT 12/2014 eur % Psykosos.työ , , Perusturvatoimisto , , Lastensuojelu , , Päihdepalvelut , , Vammaispalvelut , , Työpajat , ,0 0 11

12 Toimeentuloturva , , Hankkeet , , Sosiaalipalvelut yhteensä , , TA Kauden tot Tot % Tot edv kasvu kasvu TOT 12/2014 eur % Kotihoito , , Omaishoidon tuki , , Palveluasuminen , , Tehostettu palv.as , , Laitoshoito , , Ikäihm.palv. yhteiset , Hankkeet , , Ikäihmisten pelvelut yhteen , , TA Kauden tot Tot % Tot edv kasvu kasvu TOT 12/2014 eur % Lääkärit , , Sairaankuljetus 0 0 0, Lääkekeskus , , Eityistyöntekijät , , Terveyspalv. yhteiset , ,0 428 Avosairaanhoito , , Avoterveydenhuolto , , Fysioterapia , , Vuorohoito osasto , , Kuntoutusosasto , , Lyhytaikaishoidon os , , Suun terveydenhuolto , , Työterveyshuolto , , Hankkeet , Erikoissairaanhoito , , Terveyspalvelut yhteensä , ,

13 TA Kauden tot Tot % Tot edv kasvu kasvu TOT 12/2014 eur % Tulosyksikkö TA2014 TOT2015 Tot % Tot2014 Kasvu eur Kasvu %Tot1 12/2014 Hallinto , , Tukipalvelut , , Hankkeet , , Hallinto ja tukipalvelut yhtee , , Toimintakulut kuukausittain KULUT YHTEENSÄ 2014 ilman varhaiskasvatusta TA 2015 TA 2015 jaksotettu Investoinnit Tammi huhtikuussa toteutuneet investoinnit olivat ,88 eur, josta ,40 eur kohdistui Lappajärven Joelinkodin ensikertaiseen kalustamiseen. Muut ovat suunniteltuja kaluston korvausinvestointeja. Investointeihin on varattu talousarviovuodelle eur, joten investointien talousarvion toteutumaprosentti on 8, Ennuste 2015 Tammi huhtikuun toteutuman perusteella tehdyn laskennallisen ennusteen mukaan kuntayhtymän tilikauden 2015 toimintakulujen ennakoidaan toteutuvan hyväksytyn talousarvion raamissa. Ennusteeseen 13

14 liittyy kuitenkin vielä paljon epävarmuustekijöitä. Toimintatuottojen ennakoidaan kertyvän talousarvion mukaisesti. Ennusteessa erikoissairaanhoito sairaanhoitopiiriltä samoin kuin ostot Eskoon kuntayhtymältä on arvioitu talousarviossa arvioidun mukaisena sekä Kauhavan että Lappajärven osalta. Kuntayhtymän oman toiminnan kulujen ennakoidaan pysyvän talousarviossa suunnitellussa. Ennusteessa ei ole huomioitu mahdollisia Kauhavan terveysaseman väistökustannuksia tällä hetkellä käytössä olevia väistötiloja lukuun ottamatta. TA kk Tot 1-12/2014 Ilman varh.kasv, Lask. ennuste 1-12/2015 Ero % ENN/TOT14 TA:n tot-% ENNUSTE Myyntituotot ,5 99,95 Maksutuotot ,7 103,19 Tuet ja avustukset ,2 86,71 Muut toimintatuotot ,6 101,28 TUOTOT YHTEENSÄ ,5 99,99 Henkilöstökulut yhteensä ,8 99,92 Asiakaspalvelut ,7 100,40 Palvelujen ostot ,5 101,66 Aineet ja tarvikkeet ,9 98,10 Avustukset ,3 89,45 Muut toimintakulut ,5 99,21 KULUT YHTEENSÄ ,2 99,79 TOIMINTAKATE ,9 132,84 Erikoissairaanhoito ja Eskoo ,6 100,00 Oman toiminnan kulut ,9 99,70 TOIMINTAKATE/OMA TOIMINTA ,9 132,84 14

15 5 Suorite- ja maksuosuuksien toteutuminen SUORITEVERTAILU talousarvion mukaisilla suoritehinnoilla 2015 Kausi EVIJÄRVI TOT suoitteet/ kausi TA suoritteet/ kausi Erotus Ero-% Suoritehinta Tot. maksuosuus Arvioitu maksuosuus Erotus Ero-% SOSIAALIPALVELUT Perheneuvola ,3 % 161, ,3 % Musiikkiterapia , Lastensuojelunperhe ja laitoshoito ,2 % 159, ,2 % Roihan majakka , Vammaisten asumispalvelut ,5 % 93, ,5 % Työ- ja päivätoiminta ,5 % 66, ,5 % Sos.palvelujen suoritteet ,9 % ,2 % Lastensuojelun sos. Ja perhetyö ,0 % 52, ,0 % Päihdepalvelut ,0 % 6, ,0 % Vammaispalvelun sos. Työ ja avustajien pallkat ,0 % 89, ,0 % Aikuissosiaalityö ja työhön kun ,0 % 23, ,0 % Sos.palvelujen eur/as yht ,0 % ,0 % Eskoo Vammaisten omaishoidontuki ,2 % ,2 % Työmarkkinatuki ,6 % ,6 % Toimeentuloturva ,9 % ,9 % Sos.palvelujen läpilaskutus ,6 % ,6 % SOSIAALIPALVELUT YHTEENSÄ ,3 % VANHUSPALVELUT Kotihoito ,8 % 24, ,8 % Palveluasuminen , Tehostettu palveluasuminen ,5 % 94, ,5 % Laitoshoito ,9 % 125, ,9 % Vanhuspalvelujen suoritteet ,2 % ,7 % Omaishoidontuki ,7 % ,7 % VANHUSPALVELUTYHTEENSÄ ,1 % TERVEYSPALVELUT Avosairaanhoito ,6 % 70, ,6 % Lääkärikäynnit ,8 % 62, ,8 % Terveysneuvonta ,1 % 66, ,1 % Vuorohoito-osasto ,5 % 185, ,5 % Kuntoutusosasto ,0 % 205, ,0 % Sairaalaosasto ,9 % 270, ,9 % Suun terveydenhuolto ,6 % 80, ,6 % Terveyspalvelujen suoritteet ,7 % ,0 % Työterveyshuolto ,8 % 2, ,8 % TERVEYSPALVELUT YHTEENSÄ ,2 % KAIKKI YHTEENSÄ , , ,0 % 15

16 SUORITEVERTAILU talousarvion mukaisilla suoritehinnoilla 2015 Kausi KAUHAVA TOT suoitteet/ kausi TA suoritteet/ kausi Erotus Ero-% Suoritehinta Tot. maksuosuus Arvioitu maksuosuus Erotus Ero-% SOSIAALIPALVELUT Perheneuvola ,1 % 161, ,1 % Musiikkiterapia ,0 % 143, ,0 % Lastensuojelunperhe ja laitoshoito ,5 % 159, ,5 % Roihan majakka ,2 % 18, ,2 % Vammaisten asumispalvelut ,6 % 93, ,6 % Työ- ja päivätoiminta ,4 % 66, ,4 % Sos.palvelujen suoritteet ,4 % ,4 % Lastensuojelun sos. Ja perhetyö ,0 % 52, ,0 % Päihdepalvelut ,0 % 6, ,0 % Vammaispalvelun sos. Työ ja avustajien pallkat ,0 % 89, ,0 % Aikuissosiaalityö ja työhön kuntou ,0 % 23, ,0 % Sos.palvelujen eur/as yht ,0 % ,0 % Eskoo ,0 % ,0 % Vammaisten omaishoidontuki ,2 % ,2 % Työmarkkinatuki ,4 % ,4 % Toimeentuloturva ,5 % ,5 % Sos.palvelujen läpilaskutus ,9 % ,9 % SOSIAALIPALVELUT YHTEENSÄ ,9 % VANHUSPALVELUT Kotihoito ,8 % 24, ,8 % Palveluasuminen #JAKO/0! 47, #JAKO/0! Tehostettu palveluasuminen ,2 % 94, ,2 % Laitoshoito ,8 % 125, ,8 % Vanhuspalvelujen suoritteet ,6 % ,9 % Omaishoidontuki ,9 % ,9 % VANHUSPALVELUTYHTEENSÄ ,0 % TERVEYSPALVELUT Avosairaanhoito ,3 % 70, ,3 % Lääkärikäynnit ,7 % 62, ,7 % Terveysneuvonta ,4 % 66, ,4 % Vuorohoito-osasto ,1 % 185, ,1 % Kuntoutusosasto ,6 % 205, ,6 % Sairaalaosasto ,0 % 270, ,0 % Suun terveydenhuolto ,8 % 80, ,8 % Terveyspalvelujen suoritteet ,5 % ,4 % Työterveyshuolto ,0 % 2, ,0 % TERVEYSPALVELUT YHTEENSÄ ,4 % ERIKOISSAIRAANHOITO Erikoissairaanhoito /SHP ,8 % ,8 % Erikoissairaanhoito /muut palveluntuottajat ,4 % ,4 % ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEEN ,6 % ,6 % KAIKKI YHTEENSÄ , , ,4 % 16

17 SUORITEVERTAILU talousarvion mukaisilla suoritehinnoilla 2015 Kausi LAPPAJÄRVI TOT suoitteet/ kausi TA suoritteet/ kausi Erotus Ero-% Suoritehinta Tot. maksuosuus Arvioitu maksuosuus Erotus Ero-% SOSIAALIPALVELUT Perheneuvola ,5 % 161, ,5 % Musiikkiterapia #JAKO/0! 143, #JAKO/0! Lastensuojelunperhe ja laitoshoito ,5 % 159, ,5 % Roihan majakka #JAKO/0! 18, #JAKO/0! Vammaisten asumispalvelut ,5 % 93, ,5 % Työ- ja päivätoiminta ,9 % 66, ,9 % Sos.palvelujen suoritteet ,3 % ,6 % Lastensuojelun sos. Ja perhetyö ,0 % 52, ,0 % Päihdepalvelut ,0 % 6, ,0 % Vammaispalvelun sos. Työ ja avustajien pallkat ,0 % 89, ,0 % Aikuissosiaalityö ja työhön kun ,0 % 23, ,0 % Sos.palvelujen eur/as yht ,0 % ,0 % Eskoo ,1 % ,1 % Vammaisten omaishoidontuki ,8 % ,8 % Työmarkkinatuki ,4 % ,4 % Toimeentuloturva ,7 % ,7 % Sos.palvelujen läpilaskutus ,9 % ,9 % SOSIAALIPALVELUT YHTEENSÄ ,5 % VANHUSPALVELUT Kotihoito ,1 % 24, ,1 % Palveluasuminen ,3 % 47, ,3 % Tehostettu palveluasuminen ,7 % 94, ,7 % Laitoshoito ,2 % 125, ,2 % Vanhuspalvelujen suoritteet ,2 % ,2 % Omaishoidontuki ,6 % ,6 % VANHUSPALVELUTYHTEENSÄ ,1 % TERVEYSPALVELUT Avosairaanhoito ,4 % 70, ,4 % Lääkärikäynnit ,2 % 62, ,2 % Terveysneuvonta ,1 % 66, ,1 % Vuorohoito-osasto ,0 % 185, ,0 % Kuntoutusosasto ,4 % 205, ,4 % Sairaalaosasto ,8 % 270, ,8 % Suun terveydenhuolto ,8 % 80, ,8 % Terveyspalvelujen suoritteet ,0 % ,7 % Työterveyshuolto ,0 % 2, ,0 % TERVEYSPALVELUT YHTEENSÄ ,7 % ERIKOISSAIRAANHOITO Erikoissairaanhoito /SHP ,9 % ,9 % Erikoissairaanhoito /muut palveluntuottajat ,0 % ,0 % ERIKOISSAIRAANHOITO YHT ,6 % ,6 % KAIKKI YHTEENSÄ , , ,4 % 17

18 SUORITEVERTAILU talousarvion mukaisilla suoritehinnoilla 2015 Kausi TOT suoitteet/ kausi TA suoritteet/ kausi Erotus Ero-% Suoritehinta Tot. maksuosuus Arvioitu maksuosuus Erotus Ero-% SOSIAALIPALVELUT Perheneuvola ,1 % 161, ,1 % Musiikkiterapia ,0 % 143, ,0 % Lastensuojelunperhe ja laitoshoito ,1 % 159, ,1 % Roihan majakka ,2 % 18, ,2 % Vammaisten asumispalvelut ,7 % 93, ,7 % Työ- ja päivätoiminta ,3 % 66, ,3 % Sos.palvelujen suoritteet ,3 % ,6 % Lastensuojelun sos. Ja perhetyö ,0 % 52, ,0 % Päihdepalvelut ,0 % 6, ,0 % Vammaispalvelun sos. Työ ja avustajien pallkat ,0 % 89, ,0 % Aikuissosiaalityö ja työhön kuntoutus ,0 % 23, ,0 % Sos.palvelujen eur/as yht ,0 % ,0 % Eskoo ,4 % ,4 % Vammaisten omaishoidontuki ,3 % ,3 % Työmarkkinatuki ,2 % ,2 % Toimeentuloturva ,5 % ,5 % Sos.palvelujen läpilaskutus ,0 % ,0 % SOSIAALIPALVELUT YHTEENSÄ ,4 % VANHUSPALVELUT Kotihoito ,8 % 24, ,8 % Palveluasuminen ,3 % 47, ,3 % Tehostettu palveluasuminen ,3 % 94, ,3 % Laitoshoito ,9 % 125, ,9 % Vanhuspalvelujen suoritteet ,7 % ,1 % Omaishoidontuki ,7 % ,7 % VANHUSPALVELUTYHTEENSÄ ,4 % TERVEYSPALVELUT Avosairaanhoito ,0 % 70, ,0 % Lääkärikäynnit ,7 % 62, ,7 % Terveysneuvonta ,0 % 66, ,0 % Vuorohoito-osasto ,4 % 185, ,4 % Kuntoutusosasto ,3 % 205, ,3 % Sairaalaosasto ,6 % 270, ,6 % Suun terveydenhuolto ,7 % 80, ,7 % Terveyspalvelujen suoritteet ,1 % ,0 % Työterveyshuolto ,8 % 2, ,8 % TERVEYSPALVELUT YHTEENSÄ ,9 % ERIKOISSAIRAANHOITO Erikoissairaanhoito /SHP ,7 % ,7 % Erikoissairaanhoito /muut palveluntuottajat ,3 % ,3 % ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENS ,4 % ,4 % KAIKKI YHTEENSÄ , , ,6 % 18

OSAVUOSIKATSAUS. Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Raportti toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta

OSAVUOSIKATSAUS. Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Raportti toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta Kh 13.6.2016 128 liite Kv 20.6.2016 40 liite Kuntayhtymä Kaksineuvoinen OSAVUOSIKATSAUS Raportti toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta 1.1. 30.4.2016 Yhtymähallitus 9.6.2016 Sisällys

Lisätiedot

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015 Raportointi jäsenkunnille Tammi-maaliskuu 2015 Eksoten tulos Q1 2015 Kausi Jäsenkuntien maksuosuudet Toimintakate Tulos Alijäämä Raportointikokous BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN 3/2014

Lisätiedot

Tammi-toukokuun tulos 2017

Tammi-toukokuun tulos 2017 Tammi-toukokuun tulos 2017 Eksote Toukokuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-toukokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 183,4 183,4 0,0 440,2

Lisätiedot

PoSan talouden toteutuminen ajalla Kustannuskehitys. Toiminta ja suoritemäärät

PoSan talouden toteutuminen ajalla Kustannuskehitys. Toiminta ja suoritemäärät PoSan talouden toteutuminen ajalla 1.1. 31.3.2017 Kustannuskehitys Talousarvion mukaisista tuotoista toteutui 24,9% ja ulkoisista kuluista 23,5%. Toimintatuotot laskivat -1,0% verrattuna edelliseen vuoteen.

Lisätiedot

Tammi-heinäkuun tulos 2016

Tammi-heinäkuun tulos 2016 Tammi-heinäkuun tulos 2016 Eksote Tammi-heinäkuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-heinäkuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 263,2 263,0 0,2

Lisätiedot

Tammi-helmikuun tulos 2016

Tammi-helmikuun tulos 2016 Tammi-helmikuun tulos 2016 Eksote yhteensä EKSOTE 1000 EUR 2016 Tammi-helmikuu 2016 Koko vuosi TP Muutos E2016 vs. TP Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot

Lisätiedot

Tammi-syyskuun tulos 2016

Tammi-syyskuun tulos 2016 Tammi-syyskuun tulos Eksote Tammi-syyskuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-syyskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 338,4 338,1 0,2 451,1 450,8 0,3 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT Vastaanottopalvelut + 0,9 me Hoitoonpääsy ja yhteydensaanti parantunut Tavoite 90 %:n vastausprosentti lokakuussa > tason ylläpitäminen ja parantaminen Siilaisen vastaanottotilojen

Lisätiedot

Tammi-lokakuun tulos 2016

Tammi-lokakuun tulos 2016 Tammi-lokakuun tulos Eksote Tammi-lokakuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-lokakuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 376,0 375,7 0,3 451,1 450,8 0,3 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

Tammi-helmikuun tulos 2017

Tammi-helmikuun tulos 2017 Tammi-helmikuun tulos 2017 Eksote Tammikuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-helmikuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 73,4 73,4 0,0 440,2 440,2

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus 23.9. Eksote yhteensä tammi-elokuu EKSOTE 1000 EUR Muutos Tammi-elokuu Koko vuosi TP 2014 E vs. TP 2014 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR

Lisätiedot

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen.

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen. Kuntayhtymähallitus 17 28.02.2013 Tarkastuslautakunta 28 16.05.2013 Tarkastuslautakunta 35 28.05.2013 Tilinpäätös vuodelta 2012 23/02.02.02/2013 KYHALL 28.02.2013 17 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen

Lisätiedot

Toimintakate ,4. TA 2014 TP 2014 Jäljellä Tot. % Toimintakate ,5

Toimintakate ,4. TA 2014 TP 2014 Jäljellä Tot. % Toimintakate ,5 Sos.- ja terv.lautakunta 12 23.02.2016 Sosiaali- ja terveysosaston talousarvion toteutuma 438/04/041/2014 STL 12 1.TOIMINTAKATTEEN SITOVUUS VALTUUSTOON NÄHDEN Tulosalue Hallinto ja projektit Työllisyyden

Lisätiedot

Tammikuun tulos 2017 ETE T LÄ-KAR - J KAR ALAN J SOSIAALI- JA J TE T RVEYSPIIRI Y

Tammikuun tulos 2017 ETE T LÄ-KAR - J KAR ALAN J SOSIAALI- JA J TE T RVEYSPIIRI Y Tammikuun tulos 2017 Eksote Tammikuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 36,7 36,7 0,0 440,2 440,2 0,0

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos 2016

Tammi-elokuun tulos 2016 Tammi-elokuun tulos 2016 Eksote Tammi-elokuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-elokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 300,8 300,6 0,2 451,1

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Tammi-huhtikuun tulos 2016

Tammi-huhtikuun tulos 2016 Tammi-huhtikuun tulos 2016 Eksote Tammi-huhtikuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-huhtikuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 150,1 150,3-0,1

Lisätiedot

+ / - ed.v % MB 2015 % TP 2014 EST 2015. ERO TA15 EST Tot % TOIMINTATUOTOT 1 151 4 973 0 634 102 100,0 294 597 634 102 0 0,2

+ / - ed.v % MB 2015 % TP 2014 EST 2015. ERO TA15 EST Tot % TOIMINTATUOTOT 1 151 4 973 0 634 102 100,0 294 597 634 102 0 0,2 SIILINJÄRVEN KUNTA / SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Kuukausiraportti TULOSALUEET TAMMI - HELMIKUU 2015 YHTEISET PALVELUT 16,67 Tot % voisi olla + / - ed.v TOIMINTATUOTOT 1 151 4 973 0 634 102 100,0 294 597

Lisätiedot

Eksoten palvelut 2010-2013. 28.7.2014 Annaleena Rita

Eksoten palvelut 2010-2013. 28.7.2014 Annaleena Rita Eksoten palvelut 2010-2013 28.7.2014 Annaleena Rita 1 PALVELUJEN PEITTÄVYYS JA KUSTANNUSKEHITYS 28.7.2014 Annaleena Rita 2 Lasten ja nuorten palvelut 2010-2013; suoritteet 2010 2011 2012 2013 Lastensuojelun

Lisätiedot

Toimintakulut 2011/ Toimintatuotot 2011/

Toimintakulut 2011/ Toimintatuotot 2011/ Osavuosikatsaus tammi-marraskuu 211 Mb 211 Ennuste Liikevaihto 79 224 752 73 135 176 92,3 8 862 68 72 719 384 89,9 1, 43 321 768 39 264 98 9,6 1, Liikeylijäämä / -alijäämä 1 597 226 ####### Sisäiset kulut

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät 20.03.2013 Sivu 1 / 1 890/00.01.01/2013 30 terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät Valmistelijat / lisätiedot: Hietanen Tommi, puh. (09) 816 23001 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 100 18.11.2014. 100 Asianro 7402/02.02.00/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 100 18.11.2014. 100 Asianro 7402/02.02.00/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) 100 Asianro 7402/02.02.00/2014 Talousarviomuutokset 2014 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Perusturvan ja terveydenhuollon vuoden 2014 talousarvion

Lisätiedot

Talousarvio 2013 (valtuusto) Tilinpäätös 2012

Talousarvio 2013 (valtuusto) Tilinpäätös 2012 Asiakas: Joensuu Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS -05-05 %:a Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 7 697 8 000 5 877 73 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4. Omistajaohjausryhmä/Kuntajohto 15.06.2015 Yhtymähallitus 22.06.2015 Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus

Lisätiedot

LAUSUNTO ESKOON SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTOJEN KEHITTÄMISESTÄ VUOSINA 2016-2018

LAUSUNTO ESKOON SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTOJEN KEHITTÄMISESTÄ VUOSINA 2016-2018 LAUSUNTO ESKOON SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTOJEN KEHITTÄMISESTÄ VUOSINA 216-218 Lausuntopyyntö Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä on perussopimuksensa 13 :n mukaan pyytänyt jäsenkuntien esityksiä

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä 1.1.2014 Raahe-Siikajoki-Pyhäjoki Väestö 34.570 Henkilöstö

Lisätiedot

Poikkeama. Kunnallisvero ,5. Yhteisövero ,9

Poikkeama. Kunnallisvero ,5. Yhteisövero ,9 1000 TA Ennuste 07/ Erotus 2015/ Muut. % Kunnallisvero 42.950 43.015 65 20.345 20.450 106 0,5 Yhteisövero 2.000 2.079 79 1.332 1.254-78 -5,9 Kiinteistövero 2.750 2.801 51 36 77 41 114,0 Yhteensä 47.700

Lisätiedot

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Tätä haluamme olla Edistämme kokonaisvaltaisesti ja ennakoivasti ihmisten terveyttä, toimintakykyä

Lisätiedot

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , ,

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , , Lasten, nuorten ja TP 2013 TA 2014 Menot ajalta 1.1-31.3.2014 TP 2014 arvio josta perheiden palvelut Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä Vihti Karkkila Tuote Suorite Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot

Lisätiedot

Tilausten toteutuminen

Tilausten toteutuminen Tilausten toteutuminen Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2015 Poikkeamaraportti ja keskeiset huomiot Yksityiskohtaiset tilaustaulukoiden toteutumat raportoitu asianomaisille lauta- ja johtokunnille Sosiaali- ja

Lisätiedot

Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus - Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsansanslag

Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus - Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsansanslag Kaupunginhallitus 508 19.10.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 192 04.11.2015 Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus - Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsansanslag

Lisätiedot

Tämän hetkisen arvion mukaan talousarvio on ylittymässä noin 1 058 300, josta erikoissairaanhoidon osuus on 670 000.

Tämän hetkisen arvion mukaan talousarvio on ylittymässä noin 1 058 300, josta erikoissairaanhoidon osuus on 670 000. 1 PERUSTURVALAUTAKUNTA Yleistä perusturvan taloudesta ajalta 1-4/2016: Perusturvan toimintakulut 1-4/2016 ovat 8 193 995 (käyttö 102,6%) ja toimintakulujen ylitys 208 325. Ylitystä selittää suurimmaksi

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 1 KÄYTTÖTALOUS 1.1 Raportointi talousarvion toteutumasta Talousarvion toteutumista seurataan kuukausittaisella raportoinnilla, joka toteutetaan kaupunginhallitus

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1 3 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-3 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 26,2 verrattuna talousarviolukuun ja kasvanut

Lisätiedot

Toteuma 2013-11 285 229 81 %

Toteuma 2013-11 285 229 81 % Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS TA %:a Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 8 000 7 515 94 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 207 161 78 % Vastaanotto /

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.1.27 Liite nro: 1 TOIMINTATUOTOT Maakunnan talousarvion (MV 23.4.7) (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 27

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013. 312,6 vakanssia (303,6/1v/1ma/8avoinna)

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013. 312,6 vakanssia (303,6/1v/1ma/8avoinna) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA YKSILÖJAOSTO HYVINVOINTIJAOSTO SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Perusturva HALLINTO Perusturva Toimistopalvelut Talousasiat Terveyspalvelujen

Lisätiedot

TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI. Tehtäväalueet TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017

TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI. Tehtäväalueet TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Toimintatuotot 18 061 797 18 489 000 17 599 200 17 049 200 17 049 200 Myyntituotot 5 896 589 6 763 900 6 379 100 6

Lisätiedot

2016 PUOLIVUOTISRAPORTTI

2016 PUOLIVUOTISRAPORTTI 2016 PUOLIVUOTISRAPORTTI 2 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Talousarvion toteutuminen... 3 2.1 Nuva-kuntayhtymä... 3 2.2 Sosiaali ja terveyspalvelujen talouden toteutuminen 1.1. 30.6.2016... 6 3. Toiminnan

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.212 ALUSTAVA ARVIO Maakunnan talousarvio 212 ja toimintasuunnitelma 213 215 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 28.11.211 62. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 29.6.216] KUUKAUSIRAPORTTI TOUKOKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Toukokuu 216 TOUKOKUU PÄHKINÄNKUORESSA Toukokuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur Perusturvan hallinto

Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur Perusturvan hallinto Mäntyharjun kunta Sivu 1 004110 Perusturvan hallinto TOIMINTAKULUT -321 910-107 303-89 494 83,4-17 810 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -321 910-107 303-89 494 83,4-17 810 004111 Seutu-sote TOIMINTAKULUT -32 000-10

Lisätiedot

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0,

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0, 00002110 TOIMEENTULOTUKI (04) Tuet ja avustukset 258.712 296.446 267.000 3,2-9,9 267.000 3,2-9,9 267.000 267.000 267.000 Muut toimintatuotot 31.858 30.000 20.000-37,2-33,3 20.000-37,2-33,3 20.000 20.000

Lisätiedot

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-syyskuu 2014

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-syyskuu 2014 Raportointi jäsenkunnille Tammi-syyskuu 2014 Eksoten tulos Tammi-syyskuu 2014 Muutos 2014 Tammi-syyskuu 2014 Koko vuosi TP 2013 EKSOTE YHTEENSÄ 1000 EUR E2014 vs. TP 2013 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste

Lisätiedot

TILIKAUDEN TULOS

TILIKAUDEN TULOS K:\sairaala\Taloustoimisto\KPITO\JYTA\JYTA kk-raportiti.xls/13.11.2009 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Suunnitelma Toteutunut Tot. % 2009 2009 KUSTANNUKSET 1.1-31.10.2009

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhteistoiminta-alueverkoston XII tapaaminen 21.10.2010 Toimitusjohtaja Leila Pekkanen Kuntayhtymän toiminta-alue Toiminta-alueen väestö n.40.100 Iisalmi 22.223 Kiuruvesi 9.403

Lisätiedot

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 07.06.2016 2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS Lautakuntaa on tarkoitus tässä kokouksessa informoida

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Talousarviomuutokset 2013 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Kaupungin talousarvion sitovuusmääräysten mukaan bruttobudjetoiduilla

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511 00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330

Lisätiedot

Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsanslag

Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsanslag Sosiaali- ja terveyslautakunta 180 23.09.2015 Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsanslag 985/02/02/02/2014 SosTe 180 Valmistelija:

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 1.9.216] KUUKAUSIRAPORTTI HEINÄKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Heinäkuu 216 HEINÄKUU PÄHKINÄNKUORESSA Heinäkuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

Perheneuvolaan on saatu avoimiksi tuleviin toimiin pätevät työntekijät ja perheneuvolan kaikki toimet saadaan täytettyä.

Perheneuvolaan on saatu avoimiksi tuleviin toimiin pätevät työntekijät ja perheneuvolan kaikki toimet saadaan täytettyä. PERUSTURVALAUTAKUNTA, TALOUDEN JA TOIMINNAN TOTEUTUMINEN 1.1. 30.4.2016 TALOUS Perusturvalautakunta 1000 TAM 2016 Ennuste 2016 Poikkeama enn./tam Tot 04/2015 Tot 04/2016 Tot-% tot/tam Kasvu % 2015-2016

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat

Sitovuustason määrärahat Yhtymähallitus 27.4. / 78 LIITE NRO 8 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-3 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-3 kk Talousjohtajan katsaus Talousjohtaja Tero Mäkiranta 20.4.: Laskutuksessa

Lisätiedot

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 2014 TA TA 2016 TA 2017 TA 2018 00004100 SOSIAALITOIMISTO Myyntituotot 2 610 2 400,00 Muut toimintatuotot 364 2 974 2 400,00 Henkilöstökulut -63 570-69 047,00-63 761,00 Palvelujen

Lisätiedot

Tehtäväalue Toiminto Säästö vuonna 2014 Säästö vuonna 2015 Hallinto Perusturvajohtajan työpanoksen myynti Pöytyän kansanterveystyön

Tehtäväalue Toiminto Säästö vuonna 2014 Säästö vuonna 2015 Hallinto Perusturvajohtajan työpanoksen myynti Pöytyän kansanterveystyön SELVITYS TALOUSTOIMIKUNNALLE PERUSTURVAPALVELUT/Eeva-Sirkku Pöyhönen TOTEUTUNEET SÄÄSTÖT 2014 2015 Tehtäväalue Toiminto Säästö vuonna 2014 Säästö vuonna 2015 Hallinto Perusturvajohtajan työpanoksen myynti

Lisätiedot

Perusturvatoimen vuoden 2016 talousarvion muuttaminen - esitys valtuustolle (ohm. 120)

Perusturvatoimen vuoden 2016 talousarvion muuttaminen - esitys valtuustolle (ohm. 120) Perusturvalautakunta 73 25.08.2016 Kunnanhallitus 167 12.09.2016 Perusturvalautakunta 85 29.09.2016 Kunnanhallitus 207 17.10.2016 Perusturvatoimen vuoden 2016 talousarvion muuttaminen - esitys valtuustolle

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Yhtymävaltuuston seminaari Talousjohtaja Elisa Kusmin

TILINPÄÄTÖS Yhtymävaltuuston seminaari Talousjohtaja Elisa Kusmin TILINPÄÄTÖS 2015 Yhtymävaltuuston seminaari 14. 15.6.2016 Talousjohtaja Elisa Kusmin Tilinpäätös 2015 Ylijäämä 699 821,59 Taseessa edellisten tilikausien ylijäämää 1 761 646,24, joten taseessa ylijäämä

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Marraskuu 2016

Oulunkaaren taloustiedote Marraskuu 2016 Oulunkaaren taloustiedote Marraskuu 2016 Julkaistu 21.12.2016 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 %

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUKIPALVELUT

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUKIPALVELUT SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUKIPALVELUT Sosiaali- ja terveyspalvelujen tukipalvelut on eriytetty omaksi talousarviokohdakseen vuoden 2015 talousarvioon. Tiedot eivät ole

Lisätiedot

Paraisten kaupunki Kolmannesvuosiraportti elokuu 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO

Paraisten kaupunki Kolmannesvuosiraportti elokuu 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Katariina Korhonen HÄLSOVÅRD / Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Prognos / Social- och hälsovårdsnämnden Käyttö % Ennuste Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tilauksen toteutuminen

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tilauksen toteutuminen Sosiaali- ja terveyspalveluiden tilauksen toteutuminen Osavuosikatsaus 03/2014 Keskeiset huomiot Yksityiskohtaiset tilaustaulukon toteumat raportoitu kaupunginhallitukselle, löydettävissä kaupungin nettisivuilta

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (5) Perusturva- ja terveyslautakunta Asianro 1343/ /2017

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (5) Perusturva- ja terveyslautakunta Asianro 1343/ /2017 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2017 1 (5) 17 Asianro 1343/02.02.00/2017 Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden talousarvio 2017 / kehittämisrahan hakeminen kaupunginhallitukselta Vuoden talousarvion

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ. TUNNUSLUVUT TALOUSARVIO 2015 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ. TUNNUSLUVUT TALOUSARVIO 2015 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Henkilöstöresurssiyksikkö TUNNUSLUVUT TALOUSARVIO 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Vakinaiset virat/toimet 631 638 573 615,2 568,4 Ulkopuolelta ostettu työvoima/päivät 833 2 330 1 360 470 400 HENKILÖSTÖRESURSSI-

Lisätiedot

Talouden seuranta. Toukokuu 2014

Talouden seuranta. Toukokuu 2014 Talouden seuranta Toukokuu 2014 Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma - lisäksi %-vertailu edelliseen vuoteen Rullaava 12 kk - sisältää 12 kuukauden toteutuneet eurot Koko kunta:

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 3.11.215] KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Lokakuu 215 LOKAKUU PÄHKINÄNKUORESSA Lokakuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa: Lääkäripalvelujen

Lisätiedot

JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE kunnanvaltuuston päätöksen mukaisena

JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE kunnanvaltuuston päätöksen mukaisena 1 STLTK 26.02.2015 Liite 3 A JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2016 2017 kunnanvaltuuston 16.12.2014 päätöksen mukaisena SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN OSUUS 2 Toiminnan

Lisätiedot

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 5.1.216] KUUKAUSIRAPORTTI MARRASKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Marraskuu 215 MARRASKUU PÄHKINÄNKUORESSA Marraskuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa:

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistamista koskeva kysely 8.6.2015

Sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistamista koskeva kysely 8.6.2015 Sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistamista koskeva kysely 8.6.2015 Sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistuksia koskeva kysely Kysely suunnattiin kaikille Manner-Suomen kunnille sekä sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 2.6.215] KUUKAUSIRAPORTTI HUHTIKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Huhtikuu 215 HUHTIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Huhtikuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa: lastensuojelun

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen

Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Tulos / Mittari / arviointikriteeri Seuranta 31.10. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus paranee vähintään 1,8 % Kotihoidon asiakaspalvelutunnin

Lisätiedot

ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ

ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ 60 ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ Ulkoiset tuotot yht. 73 008 349,00 77 208 349,00 4 200 000,00 TOIMINTATUOTOT YHT. 73 008 349,00 77 208 349,00 4 200 000,00 Ulkoiset kulut yht. -51 982 441,00-56 182 441,00-4

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -09-09 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 52 90 51 57% asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

Tammi-joulukuun 2016 tulos. * Tarvittaessa tehdään vielä pieniä korjauksia tiliryhmien välillä

Tammi-joulukuun 2016 tulos. * Tarvittaessa tehdään vielä pieniä korjauksia tiliryhmien välillä Tammi-joulukuun 2016 tulos * Tarvittaessa tehdään vielä pieniä korjauksia tiliryhmien välillä Eksote Tammi-joulukuun 2016 tulos EKSOTE 2016 Koko vuosi milj. EUR Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 24.5.2012 Talousarvion toteumavertailu Hirvensalmi Hirvensalmi Hirvensalmi Talousarvio 2012 (valtuusto) 0 Toteuma 2012-03 TILAUS Aikuispsykososiaaliset

Lisätiedot

Vairinen-Salmela, Johanna, j. 7 Paasonen, Jaana, vj. - Sosiaali- ja terveyslautakunta. TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Toiminta-ajatus

Vairinen-Salmela, Johanna, j. 7 Paasonen, Jaana, vj. - Sosiaali- ja terveyslautakunta. TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Toiminta-ajatus TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Vastuuhenkilö Sosiaali- ja terveyslautakunta Hallinto Pentti Taimen Toiminta-ajatus Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtävänä on vastata tarpeellisten sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 6.4.215] KUUKAUSIRAPORTTI HELMIKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Helmikuu 216 HELMIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Helmikuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

Erikoissairaanhoito - Specialiserad sjukvård Palvelujen ostot - Köp av tjänster 7 704 7 051 5 545 79 % -4,2 7890

Erikoissairaanhoito - Specialiserad sjukvård Palvelujen ostot - Köp av tjänster 7 704 7 051 5 545 79 % -4,2 7890 SOSIAALI JA TERVEYSTOIMI TP TA Toteutuma Toteutuma Muutos % Ennuste SOCIAL OCH HÄLSOVÅRD Bokslut Budget Utfall Utfall Förändring % Prognos (1000 ) 2013 2014 1-4 2014 % 1-4/13-14 2014 Myyntituotot- Försäljningsinkomster

Lisätiedot

Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet 2014-2016

Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet 2014-2016 1 2 3 Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet 2014-2016 Alla olevassa taulukossa: TA2014 = talousarviokirjassa raportoidut toimenpiteet TOT = merkitään paljonko raporttijaksolla on toteutunut

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Elokuu 2014

Oulunkaaren taloustiedote Elokuu 2014 Oulunkaaren taloustiedote Elokuu 2014 Julkaistu 24.9.2014 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2015 ja TP

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2015 ja TP Horisontti 6 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja 5 000 4 000 3 000 1 000 1 161 649 263 600 518 271 1 749 542 960 2 288 1 384 4 348 960 3 261 120 365 600 2 165 14 TP14 14

Lisätiedot

HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA. Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén

HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA. Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén 23.4.2015 maaliskuu 2015 1 28.4.2015 HYKS aloitti sairaanhoitoalueena vuonna 2006. Deflatoitu

Lisätiedot

Tehtäväalueen toiminnot ovat alkuvuonna toteutuneet talousarvion tavoitteiden ja perustelujen mukaisesti.

Tehtäväalueen toiminnot ovat alkuvuonna toteutuneet talousarvion tavoitteiden ja perustelujen mukaisesti. NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 Perusturvajohtaja Sosiaali- ja terveystoimen tammi - huhtikuun toimintaraportti SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisten tehtäväalueiden

Lisätiedot

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -03-03 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 52 90 29 32% asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

Palvelutuotannon raportointi, tammi-maaliskuu 2012

Palvelutuotannon raportointi, tammi-maaliskuu 2012 Oulunkaaren kuntayhtymä Palvelutuotannon raportointi, tammi-maaliskuu 2012 Utajärven kunta Hyvinvointia ihmistä lähellä Sisältö 1 Järjestämissopimusten toimeenpano palvelualoittain... 3 1.1 Perhepalvelut...

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia)

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

*** TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0, ,92 70 PERUSTERVEYDENHUOLTO

*** TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0, ,92 70 PERUSTERVEYDENHUOLTO Itä-Savon shp/11.11.2016 Talousarvio Vuoden alusta Toteutuma-arvio YLI / ALI muutettu 2016 tammi-syyskuu syyskuun mukaan 2016 60 ERIKOISSAIRAANHOITO Talousarvion ylityksessä/alituksessa huomioidaan vain

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 seuranta

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 seuranta OPERATIIVINEN SOPIMUS seuranta 1.1.-30.6. Vanhus- ja vammaispalvelut Taloudelliset tavoitteet 1.1 Määrärahat 1.000 TP 15 TAM Ennuste Tulot 34 738 33 824 33 891 Menot 179 494 180 299 180 326 Netto 144 756

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot