Liite 5. Kuntayhtymä Kaksineuvoinen OSAVUOSIKATSAUS. Raportti toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liite 5. Kuntayhtymä Kaksineuvoinen OSAVUOSIKATSAUS. Raportti toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta 1.1. 30.4."

Transkriptio

1 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Liite 5 OSAVUOSIKATSAUS Raportti toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta Yhtymähallitus

2 Sisällys 1 Osavuosikatsaus ajalla Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen tulosalueittain tammi huhtikuu Sosiaalipalvelujen tulosalue Ikäihmisten palvelujen tulosalue Terveyspalvelujen tulosalue Tukipalvelut Henkilöstö Talous Tammi huhtikuun tulos Toimintatuotot ja suoritetoteutuma Toimintakulut Investoinnit Ennuste Suorite ja maksuosuuksien toteutuminen

3 1 Osavuosikatsaus ajalla Kuntayhtymän toiminta on alkuvuoden aikana edennyt laaditun suunnitelman mukaisesti sekä toiminnallisesti että taloudellisesti. Palvelurakenteen kehittämistä kohti avohoitoista valtakunnalliset laatusuositukset täyttävää rakennetta on jatkettu nopealla tahdilla ja alkuvuoden aikana onkin saavutettu mm. vuodeosastostrategiassa asetetut tavoitteet. Alkuvuoden aikana on selvitetty Kauhavan terveysasemakiinteistön kuntoa ja mahdollisia väistötilaratkaisuita, mikäli kiinteistöstä joudutaan siirtymään pois. Toimintavuoden talousarvio alitti edellisen vuoden talousarvion 0,6 milj. eurolla ja alkuvuoden aikana asetetuissa taloudellisissa raameissa on pysytty. Palvelurakenteen muutokset näkyvät sekä perusterveydenhuollon että ikäihmisten palveluiden kustannusten laskuna edellisvuoteen verrattuna. Terveyspalveluiden palvelurakenteen muutos ei myöskään ole aiheuttanut paineita erikoissairaanhoitoon. Kaikkien jäsenkuntien erikoissairaanhoidon kustannukset ovat alle edellisvuoden vastaavan kauden kustannusten. Sekä lastensuojelun, että aikuissosiaalityön toimintaan vaikuttava sosiaalihuoltolain uudistus tulee voimaan asteittain vuosina 2015 ja Henkilöstö on perehtynyt uuden sosiaalihuoltolain sisältöön ja sen palvelutuotannolle asettamiin muutoksiin. Vuoden 2015 alusta lakimuutoksella toteutunut työmarkkinatuen kuntaosuuden (50 %) laajentaminen 300 päivää työttömänä olevien tukimenoihin sekä kuntien maksuosuuden nostaminen 1000 päivää työttömänä olleiden osalta 70 prosenttiin, on nostanut menoja ennakoitua enemmän. 2 Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen tulosalueittain tammi-huhtikuu Sosiaalipalvelujen tulosalue Psykososiaaliset palvelut/ perheneuvola, musiikkiterapia Perheneuvolapalveluja toteutetaan lähipalveluperiaatteella koko yhteistoiminta alueella. Toiminnan sisältöön on panostettu kehittämällä menetelmäosaamista ja monialaisen työn muotoja mm. erilaisissa ryhmätoiminnoissa ja verkostotyössä. Palvelut ovat toteutuneet asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Perheneuvolan pitkäaikaisen puheterapeutin eläköidyttyä, puheterapeutin toimen täyttäminen on osoittautunut haasteelliseksi. Lastensuojelun sosiaalityö ja perhetyö Lastensuojelun ja perhetyön tulosyksikkö on toiminut Kuntayhtymä Kaksineuvoisessa rakennetun avohuoltopainotteisen toimintamallin mukaisesti. Lastensuojelun menokehitys on vuoden 2015 ensimmäisellä vuosineljänneksellä ollut edellisten vuosien tapaan myönteinen. Kuntayhtymä Kaksineuvoinen on osallistunut aktiivisesti LASSE lastensuojelupalvelujen kehittämishankkeen toimintaan. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on päivitetty. Päivityksestä on vastannut kuntien sivistys ja vapaa aikatoimien, seurakuntien ja kuntayhtymän sosiaali ja terveyspalvelujen johtavista viranhaltijoista koostuva lapsiperhepalvelujen johtamisverkosto, jonka toiminta on vakiintunut. 3

4 Sekä lastensuojelun, että aikuissosiaalityön toimintaan vaikuttava sosiaalihuoltolain uudistus tulee voimaan asteittain vuosina 2015 ja Henkilöstö on perehtynyt uuden sosiaalihuoltolain sisältöön ja sen palvelutuotannolle asettamiin muutoksiin. Aikuissosiaalityö ja toimeentuloturva Työvoiman palveluohjaus, kuntouttava työtoiminta, nuoriin kohdistuva sosiaaliohjaus ja päihdepalvelujen sosiaalityö toimivat jalkautuvan toimintatavan mukaisesti koko kuntayhtymän alueella. Aikuissosiaalityö on osallistunut Etelä Pohjanmaan SOS II aikuissosiaalityön kehittämishankkeen (KASTE) toimintaan. Paikallisena kehittämispilottina toteutetaan palvelujen kehittämistä kehittäjäasiakkaiden ja aikuissosiaalityön työntekijöiden yhteistyönä. Aikuissosiaalityön johtavat viranhaltijat ovat osallistuneet Etelä Pohjanmaan TYP työvoiman monialaisen yhteispalveluverkoston toiminnan käynnistymiseen liittyvään valmistelutyöhön. Valmistautuminen vuoden 2017 alusta toteutuvaan perustoimeentulotuen käsittelyn KELA siirtoon on käynnistynyt. Vuoden 2015 alusta lakimuutoksella toteutunut työmarkkinatuen kuntaosuuden (50%) laajentaminen 300 päivää työttömänä olevien tukimenoihin sekä kuntien maksuosuuden nostaminen 1000 päivää työttömänä olleiden osalta 70 prosenttiin, on nostanut menoja ennakoitua enemmän etenkin Kauhavan kaupungin osalta. Aktivointia ja sen ehtona olevaa asiakaskohtaista yhteistyötä TE toimen kanssa vaikeuttaa edelleen TE toimen niukkenevat resurssit ja Kauhavan TE toimiston toiminnan jatkuvuuteen liittyvät uhkakuvat. Työllistymiseen liittyvistä palveluista on muodostumassa uusi kuntia velvoittava tehtävä, jonka hoitaminen edellyttäisi jäsenkuntien ja kuntayhtymän tiivistä yhteistyötä. Vammaispalvelut Valtioneuvosto on KEHAS työryhmän esityksestä linjannut, että kehitysvammaisten laitoshoito päättyy koko maassa vuoteen 2020 mennessä ja laitoshoitopaikkojen määrä supistuu merkittävästi jo vuoteen 2016 mennessä. Kuntayhtymän alueella on vastattu kehitysvammaisten tavallisissa asumisympäristöissä toteutettavan asumisen tarpeisiin käynnistämällä huhtikuussa 2015 Lappajärven Joelinkodin toiminta vuonna 2014 toimintansa aloittaneen Kauhavan Fransunpuiston lisäksi. Asiakkaat Joelinkotiin ovat ohjautuneet Eskoon laitoshoidon piiristä, toimintansa päättäneestä ryhmäkoti Antintuvasta Evijärveltä ja omista kodeistaan. Ympärivuorokautiset palvelut tarjoavan Joelinkodin toiminnan käynnistyminen on merkinnyt merkittävää parannusta kehitysvammaisten asumisessa Lappajärven ja Evijärven kuntien alueella. Kehitysvammaisten päivätoimintojen ja muiden vammaispalvelujen asiakasmäärät ovat kasvussa lukuun ottamatta vaikeavammaisten kuljetuspalveluja, joiden asiakasmäärän kasvu on pysähtynyt. Asiakkaita ohjataan enenevässä määrin käyttämään kutsuohjattua palveluliikennettä. Mielenterveyskuntoutujien palvelut Mielenterveyskuntoutujien palvelujen tavoitteena on tukea asiakkaiden osallisuutta ja arjen hallintaa ryhmäkodin, tuetun asumisen ja päivätoiminnan avulla. Ympärivuorokautiset asumispalvelut ostetaan yksityisiltä palvelujen tuottajilta. Kotona asumisen tukeen painottuvat palvelut ovat osoittaneet 4

5 kokonaistaloudellisen kannattavuutensa vähentämällä kustannuksia asumispalvelujen ostopalveluissa. Mielenterveyskuntoutujien päivätoiminnan asiakasmäärä on ollut kasvussa ja palvelun piiriin on edelleen pystytty siirtämään asiakkaita erikoissairaanhoidon päivätoiminnoista. 2.2 Ikäihmisten palvelujen tulosalue Uutena palveluna on otettu käyttöön huhtikuun alusta alkaen omaishoitajien terveys ja hyvinvointikäynnit. Palvelun toteuttavat vanhustyönohjaajat, ikäneuvola ja kotihoidon sairaanhoitajat. Terveydenhuollon strategiatyön linjauksen mukaisesti on kotihoidossa aloittanut kotikuntoutustiimit. Kotikuntoutustiimejä on kolme; Kanta Kauhavalla, Härmissä ja Lappajärvellä. Jokaisessa tiimissä työskentelee yksi sairaanhoitaja ja yksi lähihoitaja. Koko kuntayhtymän alueella yksi sairaanhoitaja päivystää viikonloppuisin. Tarkoitus on nopeuttaa kotiutuksia osastolta kotiin ja taata hoidon jatkuvuus sekä saattohoidon mahdollisuus kotioloissa. Kotikuntoutuksesta aiheutuvia kuluja ei ole tiedetty huomioida ikäihmisten palvelujen budjettia tehdessä. Yli 65 vuotiaiden omaishoidontuen saajien määrä on noussut alkuvuonna 11, joista yli 75 vuotiaiden uusien omaishoidontuen saajia on 9. Säännöllisen kotihoidon piirissä on yli 75 vuotiaista (Laatusuositus %): o Kauhavalla 17,1 % o Lappajärvellä 8,4 % (Palveluasumisen piirissä/ei ympärivuorokautinen hoito 5,6 %) o Evijärvellä 13,4 % Ympärivuorokautisen asumisen piirissä yli 75 vuotiaista (Laatusuositus 8 10 %): o Kauhavalla 9,7 % o Lappajärvellä 13,2 % o Evijärvellä 9,9 % Iltakello on päässyt asiakasmäärätavoitteeseen helmikuussa Laitoshoidon asteittainen purkaminen etenee ja Alahärmän hoivan toiminta loppuu kesäkuun aikana. Sitä ennen yksikön asiakkaat siirretään vapautuviin tehostetun palveluasumisen paikkoihin, suurin osa asukkaista siirtyy alakertaan Kaupinkodin tiloihin. Tämä vaatii Kaupinkodin henkilökunnan lisäämistä siksi aikaa, kun asukkaita on ylipaikalla. Alkuneljänneksessä kotihoidon henkilöstökulut ovat hiukan budjetoitua alemmat, mutta kotikuntoutustiimin toiminta lisää kuluja loppuvuoteen. Laitoshoidossa henkilöstökulut ovat huhtikuulla toteutuneet 43,9 %:sti. Laitoshoidon asteittaisen purkamisen vuoksi kulut ovat alkuvuosipainotteiset. Tehostetun palveluasumisen henkilöstökulut ovat ylittyneet 2,07 %. Ylitykset johtuvat sijaisten käytöstä, joita on jouduttu käyttämään runsaiden sairauslomien vuoksi. Budjettia laadittaessa on arvioitu sairauslomien laskevan esim. ergonomiakorttikoulutuksen vuoksi. Näin ei ole kuitenkaan käynyt. Tammimaaliskuulla on monissa yksiköissä kuten Antinhovissa, Kaislakodissa, Matintuvassa, Voltissa ja Kaupinkodissa sairauslomapäivien määrä kasvanut. Vuonna 2015 on tammi maaliskuussa tehostetun palveluasumisen henkilöstö ollut sairauslomilla 986 työpäivää, kun sama luku oli edellisvuonna samana ajanjaksona 772. Sairauslomien lisääntyminen 214 työpäivällä tammi maaliskuun aikana aiheuttaa noin lisäyksen tehostetun palveluasumisen henkilöstökuluihin. Henkilöstö on osallistunut koulutuksiin kuten Superin ja sairaanhoitajaliiton järjestämiin koulutuspäiviin, liikuntavastaavakoulutukseen, ergonomiakorttikoulutukseen ja vuodepotilaan suunhoitokoulutukseen. 5

6 2.3 Terveyspalvelujen tulosalue Terveyspalveluiden tavoitteet ovat toteutuneet alkuvuonna suunnitellusti. Vuodeosastostrategian mukaisen toiminnan tavoitteet saavutettiin heti alkuvuodesta. Kokonaisuudessa potilaspaikkoja terveyspalveluissa vähennettiin 14. Potilaspaikkoja lyhytaikaishoidonosastolla vähennettiin 9:llä ja potilasmäärät pysyivät alkuvuoden ajan hyvin suunnitellussa. Potilasvaihtuvuus oli keskimäärin 9,18/päivä ja keskimääräisen hoitoaika oli 5,5 päivää. Kuntoutusosaston paikkalukua laskettiin 2 potilaspaikalla ja toimintaa profiloitiin aikaisempaa enemmän alueen kuntoutuspotilaiden hoitoon. Intervallipotilaita oli edelleen vuorohoitojaksoilla Lappajärven kuntoutusosastolla, mutta tavoitteena on keskittää alueen intervallihoito vuoden loppuun mennessä Evijärvelle. Ylihärmän vuorohoito osastolla paikkalukua laskettiin niin ikään 3 potilaspaikalla. Alkuvuoden aikana yksikön toiminnan luonteeseen on vaikuttanut myös lääkärinpalvelujen väheneminen yhteen kertaan kahdessa viikossa. Kuntoutuksen (fysioterapian) rooli muutettiin avohoitopainotteisemmaksi ja yhden fysioterapeutin työpanos siirrettiin osastokuntoutuksesta kotikuntoutukseen. Vuoden alkuneljänneksen aikana hankittiin yksikköön myös tasapainon testaukseen tasapainolauta. Ennaltaehkäisevänä työmuotona aloitettiin 73 vuotiaiden seulonnat, jonka tavoitteena on löytää kaatumisriskissä olevat henkilöt. Avosairaanhoidossa toimintoja tehostettiin TeleQ järjestelmän avulla. Lisäksi voimaan tullut päivystysasetus vapautti resursseja illasta päiväaikaiseen toimintaan. Kaksi sairaanhoitajaa on koulutettu alkuvuoden aikana sisäisesti päivystäväksi sairaanhoitajaksi helpottamaan vastaanottotoimintaa. Avoterveydenhuollon tavoitteet ovat toteutuneet suunnitellusti. Vuoden alusta ikäneuvolan työntekijät aloittivat palvelutarpeen arviot sellaisille ikäihmisille, joilla ei vielä ollut hoitokontaktia mihinkään. Suun terveydenhuolto Suun terveydenhuollossa asiakkaat ovat päässeet hoitoon hoitotakuun edellytysten mukaisesti. Yksi hammaslääkärin virka on täyttämättä tilojen puutteen takia ja tästä syystä kutsujärjestelmä on ruuhkautunut, jonossa on 350 kutsuttavaa. Tilanne pyritään saamaan hallintaan kesäsijaisten avulla. Yksilölliseen hoitosuunnitelmaan perustuvaa kutsujärjestelmää on edelleen vakiinnutettu. Ilman perusteltua syytä tarkastusväli on vähintään kaksi vuotta. Riskipotilaat kuten diabetesta, reumaa, sydänsairauksia, syöpää tai vastaavia sairastavat, joille suun infektiot ovat erityisen vaarallisia, on syytä hoitaa tiuhemmin. Samoin lisääntyneen kariesriskin ja parodontaalisairauden omaavat. Kiireellisen ja kiireettömän hoidon kriteerejä on tarkennettu. Asiakkaille on pyritty antamaan hoitoaika heti ensimmäisellä soittokerralla. Virka ajan ulkopuolinen päivystys aloitettiin alkuvuodesta ja toteutetaan yhteistyönä Etelä Pohjanmaan ja Vaasan seudun kanssa. Suun terveydenhuollossa on alkuvuoden aikana pysytty talousarvion puitteissa. Työterveyshuolto Työterveyshuollon toiminta on edennyt alkuvuonna suunnitelman mukaisesti. Ostopalvelun myötä parantunut lääkäritilanne näkyy hoitojonojen lyhentymisenä. Asiakasyrityksistä 56:lla on sairaanhoitopalvelut ja 936:lla lakisääteinen sopimus, yhteensä kuntayhtymän työterveyshuollon palveluita 6

7 käyttää 992 työnantajaa. Sairaanhoidon piirissä on työntekijää ja lakisääteisen työntekijää, yhteensä työntekijää. Tällä hetkellä asiakkaita/hoitaja on yli 600. Hoitojonot ovat akuuttivastaanotolle työterveyshuollossa lyhyet. Vaativimpiin lausuntoihin suomenkieliselle lääkärille jonot ovat kolme neljä kuukautta. Työterveyshoitajien ennaltaehkäiseville ajoille pääsee kohtuullisessa ajassa, tosin vastaanotolle pääsyajat ovat pidentyneet sairaanhoidon kustannuksella. Työfysioterapeutille vastaanotolle Kauhavalla pääsee muutaman viikon kuukauden kuluessa. Työterveyshoitajien työtä hankaloittaa yhden työterveyshoitajan jääminen pois sekä se, että tilakysymys ei ole ratkennut. Työterveyshoitajille tulee paljon sairaanhoitoa, se näkyy terveystarkastusten ja työpaikkaselvitysten määrässä. Keskitetty työterveyshuolto toisi aikaa ennaltaehkäisevään työhön enemmän. Työfysioterapeutin aikaa on alkuvuodesta mennyt Ergonomiakorttikoulutukseen. Tarve myös muihin lyhyempiin ergonomiakoulutuksiin on olemassa. Kuntayhtymä Kaksineuvoiselle jatkuu työterveyshuollon suunnitelma ja työnantajan kanssa yhteistyössä toteuttama sairauslomien vähentämiseen ja työkyvyn lisääntymiseen liittyvä projekti, ensimmäinen kuntoutusryhmä on käynnissä ja toinen on aloittanut helmikuussa. Toukokuun 2015 alussa voimaan tulleessa kuntalaissa (10/2015) on yhtiöittämistä koskeva siirtymäsäännös 150, jonka mukaan kuntien on yhtiöitettävä työterveyshuollon sairaanhoitopalvelut viimeistään vuoden 2016 loppuun mennessä. 2.4 Tukipalvelut Talousarvio on toteutunut suunnitellusti. Vuodeosastostrategian mukaisesti kaksi sairaalahuoltajaa on siirretty pois lyhytaikaishoidon osastolta. Sisäilmaongelmat ja erilaiset väistötilaratkaisut ovat kuormittaneet siivousyksikköä. Välinehuollon keskitetty toiminta vakiintui alkuvuoden aikana Kauhavan ja Lappajärven terveysasemien yhteyteen. Ravintohuollon toiminta toteutui suunnitellusti. Kauhavan keittiön ateriamääriin vaikutti alentavasti Kauhava terveysaseman toimintojen muutokset ja henkilöstön siirtymiset väistötiloihin. 3 Henkilöstö Alkuvuodesta henkilöstöjohtamiseen kiinnitettiin erityistä huomiota. Henkilöstö ja hoitotyön johtaja aloitti tehtävässään JET koulutuksessa aloitti 12 esimiestä ja erillisiä kaikille esimiehille kohdennettuja esimiesvalmennuksia järjestettiin alkuvuoden aikana kaksi eri tilaisuutta. Lisäksi alkuvuoden aikana järjestettiin kolme erillistä henkilöstöinfoa. Kuntayhtymän vakinaisen henkilöstön määrä oli 676 henkilöä ja määräaikaisen henkilöstön 214. Omais ja perhehoitajien määrä oli 218 henkilöä. Tammi huhtikuun henkilöstökulut olivat 12,1 milj. euroa. Henkilöstökulujen talousarvion toteutumaprosentti oli 33,1 ja edellisvuodesta (ilman varhaiskasvatusta) henkilöstökulut ovat laskeneet 0,3 milj. euroa/ 2,4 %. Sijaisten palkkoja on tammi huhtikuussa maksettu 0,1 milj. euroa edellisvuoden vastaavaa aikaa vähemmän. 7

8 Henkilöstökulut 2014 ilman varhaiskasvatusta TA 2015 TA 2015 jaksotettu Sairauspoissaolojen vähenemisen osalta toiminnallisiin tavoitteisiin ei ole alkuvuoden aikana päästy, vaan sairauslomien määrä on pysynyt ennallaan. Tammi huhtikuussa sairauspoissaoloja oli kalenteripäivää, joista vakituisen henkilöstön sairauslomia päivää ja määräaikaisen henkilöstön 634 päivää. Edellisvuonna vastaavana aikana muun kuin varhaiskasvatuksen henkilöstön sairauspoissaolot olivat kalenteripäivää. Vakituisen henkilöstön sairauspoissaolot ovat lisääntyneet edellisvuodesta 180 päivällä ja sijaisten puolestaan vähentyneet 157 päivällä. Eniten sairauspoissaoloja aiheuttavat tuki ja liikuntaelinten sairaudet (29,4 %). Lyhytaikaisia esimiehen ja terveydenhoitajien myöntämiä sairauslomia on 16,9 % sairauspoissaoloista ja mielenterveyden häiriöt ovat syynä 13,6 % sairauslomista. 4 Talous 4.1 Tammi-huhtikuun tulos Kuntayhtymän tammi huhtikuun oikaistu tulos osoittaa alijäämää 0,5 milj. euroa. Katsauskauden toimintatuotot olivat 29,1 milj. euroa ja toimintakulut 29,3 milj. euroa. Tuottojen talousarvion toteutuma oli 32,3 prosenttia ja kulujen 32,7 prosenttia. Oman toiminnan kulujen talousarvion toteutumaprosentti oli tammi huhtikuussa 32,3 ja erikoissairaanhoidon ja Eskoon ostopalvelujen talousarvion toteutuma 33,8 prosenttia. Edellisvuodesta (ilman varhaiskasvatusta) toimintatuotot ovat laskeneet 0,3 milj. euroa/1,0 prosenttia. Toimintakulut ovat laskeneet edellisvuodesta 0,9 milj. euroa/2,9 %. Erikoissairaanhoidon ja Eskoon kulut 8

9 ovat laskeneet edellisvuodesta 0,5 milj. euroa/5,2 prosenttia ja oman toiminnan kulut 0,4 milj. euroa/1,8 prosenttia. TA kk Oikaistu tot 1-4/2015 TA tot-% oik.tulos Kirjanpidon tot 1-4/2014 ilman varh.kasvatusta Ero eur oik.tot 15- tot 14 Ero % Myyntituotot , ,9 Maksutuotot , ,1 Tuet ja avustukset , ,6 Muut toimintatuotot , ,2 TUOTOT YHTEENSÄ , ,0 Henkilöstökulut yhteensä , ,4 Asiakaspalvelut , ,5 Palvelujen ostot , ,5 Aineet ja tarvikkeet , ,7 Avustukset , ,3 Muut toimintakulut , ,2 KULUT YHTEENSÄ , ,9 TOIMINTAKATE , ,0 Rahoitustuotot ja -kulut , ,6 VUOSIKATE , ,2 Suunn.mukaiset poistot , TILIKAUDEN TULOS ,8 Erikoissairaanhoito ja Eskoo , ,2 Oman toiminnan tuotot , ,9 Oman toiminnan kulut , ,8 TOIMINTAKATE/OMA TOIMINTA , ,0 4.2 Toimintatuotot ja suoritetoteutuma Tammi huhtikuun toimintatuotot olivat 28,9 milj. euroa ja talousarvion toteutumaprosentti 32,1. Edellisvuoden vastaavan kauden tuotoista ilman varhaiskasvatusta toimintatuotot ovat laskeneet 1,4 prosenttia. Tammi huhtikuun kuntalaskutuksen talousarvion toteutumaprosentti on 32,3. Kuntien maksuosuudet on laskutettu talousarvion mukaisilla suoritehinnoilla. Kotihoidon ja perheneuvolan suoritteet eivät ole vertailukelpoisia edellisen vuoden suoritemääriin suoritekäsitteessä tapahtuneen muutoksen vuoksi. Kotihoidon ja perheneuvolan suoritteisiin tehdään alkuvuoden osalta vielä tarkastuksia. 9

10 Evijärven jäsenkuntalaskutus tammi huhtikuussa on talousarvion mukainen, ero arvioituun on 700 euroa. Kauhavan jäsenkuntalaskutus alittaa arvioidun euroa/3,4 %. Suurimmat alitukset suoritekäytössä ovat perusterveydenhuollossa. Lappajärven kuntalaskutus alittaa talousarviossa arvioidun tammihuhtikuussa 6,4 %/ eurolla, josta erikoissairaanhoidon alitus on euroa. Sosiaalipalvelujen maksuosuudet alittivat katsauskaudella arvioidun 5,4 prosentilla/ eurolla. Sosiaalipalvelujen suoritekäytössä suurimmat poikkeamat arvioituun on perheneuvolan lisäksi lastensuojelun laitos ja perhehoidossa sekä vammaisten ja mielenterveyskuntoutujien asumispalveluissa. Lastensuojelun perhe ja laitoshoidon hoitopäivät ovat vähentyneet edellisvuodesta ja alittavat arvioidun kymmenellä prosentilla. Sijoitettuna on alkuvuoden aikana ollut noin kolme lasta edellisvuotta ja arvioitua vähemmän. Vammaisten asumispalvelujen hoitopäivät alittavat arvioidun 11,7 prosenttia/2072 päivää. Osaltaan alitukseen vaikuttaa Lappajärvellä uutena yksikkönä asumispalveluissa huhtikuussa aloittaneen Joelinkodin viivästynyt käynnistyminen. Toimeentulotuen kuntaosuudet alittivat arvioidun 20,5 prosentilla alkuvuoden aikana. Työmarkkinatuki puolestaan ylitti arvioidun 23,2 %. työmarkkinatuen kuntaosuudet ovat kasvaneet edellisvuoden vastaavasta ajasta 123,2 prosenttia/ euroa. Ikäihmisten palvelujen kuntalaskutuksen maksuosuudet alittavat arvioidun tammi huhtikuussa 2,4 prosenttia/ euroa. Kotihoidon kuntalaskutettuihin suoritteisiin tehdään vielä tarkistuksia alkuvuoden osalta. Asumispalveluiden suoritteet ovat toteutuneet yhteensä arvioidun suuruisina. Laitoshoidon purkautuminen ei ole toteutunut suunnitellussa tahdissa ja laitoshoidossa on alkuvuoden aikana ollut 330 hoitovuorokautta suunniteltua enemmän. Terveyspalvelujen suoritteet alittavat arvioidun suun terveydenhuoltoa lukuun ottamatta ja tämän vuoksi kuntalaskutus alittaa arvioidun perusterveydenhuollon osalta 8,9 prosenttia/ euroa. Lyhytaikaishoidon osaston paikkamäärän vähentämisen johdosta hoitovuorokaudet ovat vähentyneet edellisvuodesta 26,4 % eli 1315 hoitovuorokautta ja alittavat arvioidun 624 vuorokaudella. Avoterveydenhuollon käynnit ovat vähentyneet edellisvuodesta 1725 käynnillä ja alittavat arvioidun noin 1000 käynnillä. Heikentynyt lääkäritilanne näkyy erityisesti Kauhavalla. Avosairaanhoidon käynnit alittavat arvioidun 1138 käynnillä ja lääkärikäyntejä on alkuvuoden aikana ollut 2769 käyntiä arvioitua vähemmän. Edellisvuoden tammi huhtikuusta avosairaanhoidonkäynnit ovat vähentyneet 1119 käynnillä. Erikoissairaanhoidon laskutus alittaa Lappajärven osalta arvioidun eurolla ja Kauhavan osalta ylittää eurolla. 4.3 Toimintakulut 10

11 TA Kauden tot Tot % Tot edv kasvu kasvu TOT 12/2014 eur % Toimintakulut ilman varhaiskasvatusta , , Varhaiskasvatus , , Toimintakulut yhteensä , , Erikoissairaanhoito , , Erityispalvelut/Eskoo , , Oman toiminnan kulut yht , , Vertailutiedot 2014 ilman varhaiskasvatusta TA kk Oikaistu tot 1-4/2015 TA tot-% oik.tulos Kirjanpidon tot 1-4/2014 ilman varh.kasvatusta Ero eur oik.tot 15- tot 14 Ero % Henkilöstökulut yhteensä , ,4 Asiakaspalvelut , ,5 Palvelujen ostot , ,5 Aineet ja tarvikkeet , ,7 Avustukset , ,3 Muut toimintakulut , ,2 KULUT YHTEENSÄ , ,9 Kuntayhtymän kokonaiskulut alittavat talousarvion kaikissa kuluryhmissä. Erikoissairaanhoidon menot ovat sekä Kauhavalla että Lappajärvellä olleet alkuvuonna edellisvuotta alhaisemmat. Vammaisten kuljetuspalvelut ovat kasvaneet edelleen edellisvuodesta ja talousarvion toteutumaprosentti on tammihuhtikuussa 36,3. Aineissa ja tarvikkeissa sekä avustuksissa on kauden käyttö ollut ennakoitua alhaisempaa. Avustuksissa työmarkkinatuki on ylittänyt arvioidun huomattavasti Kauhavalla ja Evijärvellä. Toimeentuloturvan menot ovat alkuvuonna alittaneet arvioidun erityisesti Kauhavalla. Kauhavan terveysaseman väistötilaratkaisujen vuoksi on alkuvuoden aikana aiheutunut ylimääräisiä budjetoimattomia vuokrakuluja noin euroa. Toimintakulut tulosyksiköittäin/tulosalueittain TA Kauden tot Tot % Tot edv kasvu kasvu TOT 12/2014 eur % Psykosos.työ , , Perusturvatoimisto , , Lastensuojelu , , Päihdepalvelut , , Vammaispalvelut , , Työpajat , ,0 0 11

12 Toimeentuloturva , , Hankkeet , , Sosiaalipalvelut yhteensä , , TA Kauden tot Tot % Tot edv kasvu kasvu TOT 12/2014 eur % Kotihoito , , Omaishoidon tuki , , Palveluasuminen , , Tehostettu palv.as , , Laitoshoito , , Ikäihm.palv. yhteiset , Hankkeet , , Ikäihmisten pelvelut yhteen , , TA Kauden tot Tot % Tot edv kasvu kasvu TOT 12/2014 eur % Lääkärit , , Sairaankuljetus 0 0 0, Lääkekeskus , , Eityistyöntekijät , , Terveyspalv. yhteiset , ,0 428 Avosairaanhoito , , Avoterveydenhuolto , , Fysioterapia , , Vuorohoito osasto , , Kuntoutusosasto , , Lyhytaikaishoidon os , , Suun terveydenhuolto , , Työterveyshuolto , , Hankkeet , Erikoissairaanhoito , , Terveyspalvelut yhteensä , ,

13 TA Kauden tot Tot % Tot edv kasvu kasvu TOT 12/2014 eur % Tulosyksikkö TA2014 TOT2015 Tot % Tot2014 Kasvu eur Kasvu %Tot1 12/2014 Hallinto , , Tukipalvelut , , Hankkeet , , Hallinto ja tukipalvelut yhtee , , Toimintakulut kuukausittain KULUT YHTEENSÄ 2014 ilman varhaiskasvatusta TA 2015 TA 2015 jaksotettu Investoinnit Tammi huhtikuussa toteutuneet investoinnit olivat ,88 eur, josta ,40 eur kohdistui Lappajärven Joelinkodin ensikertaiseen kalustamiseen. Muut ovat suunniteltuja kaluston korvausinvestointeja. Investointeihin on varattu talousarviovuodelle eur, joten investointien talousarvion toteutumaprosentti on 8, Ennuste 2015 Tammi huhtikuun toteutuman perusteella tehdyn laskennallisen ennusteen mukaan kuntayhtymän tilikauden 2015 toimintakulujen ennakoidaan toteutuvan hyväksytyn talousarvion raamissa. Ennusteeseen 13

14 liittyy kuitenkin vielä paljon epävarmuustekijöitä. Toimintatuottojen ennakoidaan kertyvän talousarvion mukaisesti. Ennusteessa erikoissairaanhoito sairaanhoitopiiriltä samoin kuin ostot Eskoon kuntayhtymältä on arvioitu talousarviossa arvioidun mukaisena sekä Kauhavan että Lappajärven osalta. Kuntayhtymän oman toiminnan kulujen ennakoidaan pysyvän talousarviossa suunnitellussa. Ennusteessa ei ole huomioitu mahdollisia Kauhavan terveysaseman väistökustannuksia tällä hetkellä käytössä olevia väistötiloja lukuun ottamatta. TA kk Tot 1-12/2014 Ilman varh.kasv, Lask. ennuste 1-12/2015 Ero % ENN/TOT14 TA:n tot-% ENNUSTE Myyntituotot ,5 99,95 Maksutuotot ,7 103,19 Tuet ja avustukset ,2 86,71 Muut toimintatuotot ,6 101,28 TUOTOT YHTEENSÄ ,5 99,99 Henkilöstökulut yhteensä ,8 99,92 Asiakaspalvelut ,7 100,40 Palvelujen ostot ,5 101,66 Aineet ja tarvikkeet ,9 98,10 Avustukset ,3 89,45 Muut toimintakulut ,5 99,21 KULUT YHTEENSÄ ,2 99,79 TOIMINTAKATE ,9 132,84 Erikoissairaanhoito ja Eskoo ,6 100,00 Oman toiminnan kulut ,9 99,70 TOIMINTAKATE/OMA TOIMINTA ,9 132,84 14

15 5 Suorite- ja maksuosuuksien toteutuminen SUORITEVERTAILU talousarvion mukaisilla suoritehinnoilla 2015 Kausi EVIJÄRVI TOT suoitteet/ kausi TA suoritteet/ kausi Erotus Ero-% Suoritehinta Tot. maksuosuus Arvioitu maksuosuus Erotus Ero-% SOSIAALIPALVELUT Perheneuvola ,3 % 161, ,3 % Musiikkiterapia , Lastensuojelunperhe ja laitoshoito ,2 % 159, ,2 % Roihan majakka , Vammaisten asumispalvelut ,5 % 93, ,5 % Työ- ja päivätoiminta ,5 % 66, ,5 % Sos.palvelujen suoritteet ,9 % ,2 % Lastensuojelun sos. Ja perhetyö ,0 % 52, ,0 % Päihdepalvelut ,0 % 6, ,0 % Vammaispalvelun sos. Työ ja avustajien pallkat ,0 % 89, ,0 % Aikuissosiaalityö ja työhön kun ,0 % 23, ,0 % Sos.palvelujen eur/as yht ,0 % ,0 % Eskoo Vammaisten omaishoidontuki ,2 % ,2 % Työmarkkinatuki ,6 % ,6 % Toimeentuloturva ,9 % ,9 % Sos.palvelujen läpilaskutus ,6 % ,6 % SOSIAALIPALVELUT YHTEENSÄ ,3 % VANHUSPALVELUT Kotihoito ,8 % 24, ,8 % Palveluasuminen , Tehostettu palveluasuminen ,5 % 94, ,5 % Laitoshoito ,9 % 125, ,9 % Vanhuspalvelujen suoritteet ,2 % ,7 % Omaishoidontuki ,7 % ,7 % VANHUSPALVELUTYHTEENSÄ ,1 % TERVEYSPALVELUT Avosairaanhoito ,6 % 70, ,6 % Lääkärikäynnit ,8 % 62, ,8 % Terveysneuvonta ,1 % 66, ,1 % Vuorohoito-osasto ,5 % 185, ,5 % Kuntoutusosasto ,0 % 205, ,0 % Sairaalaosasto ,9 % 270, ,9 % Suun terveydenhuolto ,6 % 80, ,6 % Terveyspalvelujen suoritteet ,7 % ,0 % Työterveyshuolto ,8 % 2, ,8 % TERVEYSPALVELUT YHTEENSÄ ,2 % KAIKKI YHTEENSÄ , , ,0 % 15

16 SUORITEVERTAILU talousarvion mukaisilla suoritehinnoilla 2015 Kausi KAUHAVA TOT suoitteet/ kausi TA suoritteet/ kausi Erotus Ero-% Suoritehinta Tot. maksuosuus Arvioitu maksuosuus Erotus Ero-% SOSIAALIPALVELUT Perheneuvola ,1 % 161, ,1 % Musiikkiterapia ,0 % 143, ,0 % Lastensuojelunperhe ja laitoshoito ,5 % 159, ,5 % Roihan majakka ,2 % 18, ,2 % Vammaisten asumispalvelut ,6 % 93, ,6 % Työ- ja päivätoiminta ,4 % 66, ,4 % Sos.palvelujen suoritteet ,4 % ,4 % Lastensuojelun sos. Ja perhetyö ,0 % 52, ,0 % Päihdepalvelut ,0 % 6, ,0 % Vammaispalvelun sos. Työ ja avustajien pallkat ,0 % 89, ,0 % Aikuissosiaalityö ja työhön kuntou ,0 % 23, ,0 % Sos.palvelujen eur/as yht ,0 % ,0 % Eskoo ,0 % ,0 % Vammaisten omaishoidontuki ,2 % ,2 % Työmarkkinatuki ,4 % ,4 % Toimeentuloturva ,5 % ,5 % Sos.palvelujen läpilaskutus ,9 % ,9 % SOSIAALIPALVELUT YHTEENSÄ ,9 % VANHUSPALVELUT Kotihoito ,8 % 24, ,8 % Palveluasuminen #JAKO/0! 47, #JAKO/0! Tehostettu palveluasuminen ,2 % 94, ,2 % Laitoshoito ,8 % 125, ,8 % Vanhuspalvelujen suoritteet ,6 % ,9 % Omaishoidontuki ,9 % ,9 % VANHUSPALVELUTYHTEENSÄ ,0 % TERVEYSPALVELUT Avosairaanhoito ,3 % 70, ,3 % Lääkärikäynnit ,7 % 62, ,7 % Terveysneuvonta ,4 % 66, ,4 % Vuorohoito-osasto ,1 % 185, ,1 % Kuntoutusosasto ,6 % 205, ,6 % Sairaalaosasto ,0 % 270, ,0 % Suun terveydenhuolto ,8 % 80, ,8 % Terveyspalvelujen suoritteet ,5 % ,4 % Työterveyshuolto ,0 % 2, ,0 % TERVEYSPALVELUT YHTEENSÄ ,4 % ERIKOISSAIRAANHOITO Erikoissairaanhoito /SHP ,8 % ,8 % Erikoissairaanhoito /muut palveluntuottajat ,4 % ,4 % ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEEN ,6 % ,6 % KAIKKI YHTEENSÄ , , ,4 % 16

17 SUORITEVERTAILU talousarvion mukaisilla suoritehinnoilla 2015 Kausi LAPPAJÄRVI TOT suoitteet/ kausi TA suoritteet/ kausi Erotus Ero-% Suoritehinta Tot. maksuosuus Arvioitu maksuosuus Erotus Ero-% SOSIAALIPALVELUT Perheneuvola ,5 % 161, ,5 % Musiikkiterapia #JAKO/0! 143, #JAKO/0! Lastensuojelunperhe ja laitoshoito ,5 % 159, ,5 % Roihan majakka #JAKO/0! 18, #JAKO/0! Vammaisten asumispalvelut ,5 % 93, ,5 % Työ- ja päivätoiminta ,9 % 66, ,9 % Sos.palvelujen suoritteet ,3 % ,6 % Lastensuojelun sos. Ja perhetyö ,0 % 52, ,0 % Päihdepalvelut ,0 % 6, ,0 % Vammaispalvelun sos. Työ ja avustajien pallkat ,0 % 89, ,0 % Aikuissosiaalityö ja työhön kun ,0 % 23, ,0 % Sos.palvelujen eur/as yht ,0 % ,0 % Eskoo ,1 % ,1 % Vammaisten omaishoidontuki ,8 % ,8 % Työmarkkinatuki ,4 % ,4 % Toimeentuloturva ,7 % ,7 % Sos.palvelujen läpilaskutus ,9 % ,9 % SOSIAALIPALVELUT YHTEENSÄ ,5 % VANHUSPALVELUT Kotihoito ,1 % 24, ,1 % Palveluasuminen ,3 % 47, ,3 % Tehostettu palveluasuminen ,7 % 94, ,7 % Laitoshoito ,2 % 125, ,2 % Vanhuspalvelujen suoritteet ,2 % ,2 % Omaishoidontuki ,6 % ,6 % VANHUSPALVELUTYHTEENSÄ ,1 % TERVEYSPALVELUT Avosairaanhoito ,4 % 70, ,4 % Lääkärikäynnit ,2 % 62, ,2 % Terveysneuvonta ,1 % 66, ,1 % Vuorohoito-osasto ,0 % 185, ,0 % Kuntoutusosasto ,4 % 205, ,4 % Sairaalaosasto ,8 % 270, ,8 % Suun terveydenhuolto ,8 % 80, ,8 % Terveyspalvelujen suoritteet ,0 % ,7 % Työterveyshuolto ,0 % 2, ,0 % TERVEYSPALVELUT YHTEENSÄ ,7 % ERIKOISSAIRAANHOITO Erikoissairaanhoito /SHP ,9 % ,9 % Erikoissairaanhoito /muut palveluntuottajat ,0 % ,0 % ERIKOISSAIRAANHOITO YHT ,6 % ,6 % KAIKKI YHTEENSÄ , , ,4 % 17

18 SUORITEVERTAILU talousarvion mukaisilla suoritehinnoilla 2015 Kausi TOT suoitteet/ kausi TA suoritteet/ kausi Erotus Ero-% Suoritehinta Tot. maksuosuus Arvioitu maksuosuus Erotus Ero-% SOSIAALIPALVELUT Perheneuvola ,1 % 161, ,1 % Musiikkiterapia ,0 % 143, ,0 % Lastensuojelunperhe ja laitoshoito ,1 % 159, ,1 % Roihan majakka ,2 % 18, ,2 % Vammaisten asumispalvelut ,7 % 93, ,7 % Työ- ja päivätoiminta ,3 % 66, ,3 % Sos.palvelujen suoritteet ,3 % ,6 % Lastensuojelun sos. Ja perhetyö ,0 % 52, ,0 % Päihdepalvelut ,0 % 6, ,0 % Vammaispalvelun sos. Työ ja avustajien pallkat ,0 % 89, ,0 % Aikuissosiaalityö ja työhön kuntoutus ,0 % 23, ,0 % Sos.palvelujen eur/as yht ,0 % ,0 % Eskoo ,4 % ,4 % Vammaisten omaishoidontuki ,3 % ,3 % Työmarkkinatuki ,2 % ,2 % Toimeentuloturva ,5 % ,5 % Sos.palvelujen läpilaskutus ,0 % ,0 % SOSIAALIPALVELUT YHTEENSÄ ,4 % VANHUSPALVELUT Kotihoito ,8 % 24, ,8 % Palveluasuminen ,3 % 47, ,3 % Tehostettu palveluasuminen ,3 % 94, ,3 % Laitoshoito ,9 % 125, ,9 % Vanhuspalvelujen suoritteet ,7 % ,1 % Omaishoidontuki ,7 % ,7 % VANHUSPALVELUTYHTEENSÄ ,4 % TERVEYSPALVELUT Avosairaanhoito ,0 % 70, ,0 % Lääkärikäynnit ,7 % 62, ,7 % Terveysneuvonta ,0 % 66, ,0 % Vuorohoito-osasto ,4 % 185, ,4 % Kuntoutusosasto ,3 % 205, ,3 % Sairaalaosasto ,6 % 270, ,6 % Suun terveydenhuolto ,7 % 80, ,7 % Terveyspalvelujen suoritteet ,1 % ,0 % Työterveyshuolto ,8 % 2, ,8 % TERVEYSPALVELUT YHTEENSÄ ,9 % ERIKOISSAIRAANHOITO Erikoissairaanhoito /SHP ,7 % ,7 % Erikoissairaanhoito /muut palveluntuottajat ,3 % ,3 % ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENS ,4 % ,4 % KAIKKI YHTEENSÄ , , ,6 % 18

Sote palveluverkkotyöryhmä

Sote palveluverkkotyöryhmä Sote palveluverkkotyöryhmä LOPPURAPORTTI 29.10.2014 Sisällysluettelo 1. Työryhmän työskentelyn tavoitteet... 3 1.1 Työryhmän kokoonpano ja työskentely... 3 2. Nykyinen palveluverkko ja toimipisteet...

Lisätiedot

TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI

TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1.1. 30.6.2013 SISÄLLYSLUETTELO Kaupunginjohtajan katsaus 1-2 Tulosennuste 3-4 Yleishallinto 5-22 virastopäällikön katsaus 5 Sosiaali- ja terveysvirasto 23-40 virastopäällikön

Lisätiedot

Liite 8. Talousarvio 2015. Talous ja rahoitussuunnitelma 2016 2017 Evijärvi, Kauhava, Lappajärvi

Liite 8. Talousarvio 2015. Talous ja rahoitussuunnitelma 2016 2017 Evijärvi, Kauhava, Lappajärvi Liite 8 Talousarvio 2015 Talous ja rahoitussuunnitelma 2016 2017 Evijärvi, Kauhava, Lappajärvi Yhtymähallitus 14.10.2014 Sisällysluettelo 1. Talousarviota ja taloussuunnitelmaa koskevat perustiedot...

Lisätiedot

SoTe kuntayhtymä. Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2015. Yh 21.5.2015

SoTe kuntayhtymä. Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2015. Yh 21.5.2015 SoTe kuntayhtymä Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2015 Yh 21.5.2015 YV 4.6.2015 2 SISÄLTÖ 1 TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA 3 2 TALOUDEN TOTEUTUMINEN 4 2.1 Toimintatuotot 4 2.2 Toimintamenot 4 2.3 Maksuosuuksien

Lisätiedot

TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI

TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1.1. - 30.6.2015 SISÄLLYS Tulosennuste 1 Yleinen 2-20 Sosiaali- ja terveystoimi 21-36 Sivistystoimi 37-48 Ympäristövirasto 49 68 Vahinkotilasto 69-70 Naantalin Energia Oy

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN 2011 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN Tilinpäätös 1.1.-31.12.2011 Tasekirja 31.12.2011 Toimintakertomus 2011 Tilinpäätöslaskelmat Tuloslaskelma 1.1.-31.12.2011 Rahoituslaskelma 1.1.-31.12.2011 Tase 31.12.2011

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 2/2012 1.1. 31.8.2012

OSAVUOSIKATSAUS 2/2012 1.1. 31.8.2012 OSAVUOSIKATSAUS 2/2012 1.1. 31.8.2012 Kaupunginhallitus 8.10.2012 562 Kansilehden kuva: Elina Paavola TARKASTUSLAUTAKUNTA 1.1.-31.8.2012 tot % ta 1.1.-31.8.2011 TP 2011 tot % tp Tehtäväalue TA 2012 TARKASTUSLAUTAKUNTA

Lisätiedot

Talousarvio 2015. Sosiaali- ja terveyslautakunta 2.10.2014

Talousarvio 2015. Sosiaali- ja terveyslautakunta 2.10.2014 Talousarvio 2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 2.10.2014 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN ALAISET KÄYTTÖTALOUDEN TEHTÄVÄALUEET YHTEENSÄ Lyhyt TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan osavuosikatsaus 1/2015

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan osavuosikatsaus 1/2015 Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan osavuosikatsaus 1/2015 Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala... 2 Talous- ja hallintopalvelut... 5 Erikoissairaanhoito... 7 Terveyspalvelut... 9 Perhepalvelut...

Lisätiedot

Mikkelin palvelutuotantoyksikkö

Mikkelin palvelutuotantoyksikkö Tuotantolautakunta LIITTEET 10.9.2014 Mikkelin palvelutuotantoyksikkö Toiminnan ja talouden seuranta 7/2014 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O Sivu Tuotantolautakunnan tuloskortti... 1 Talouden tilanne

Lisätiedot

Sisältö: Sivu 1 Hallinto 2 Varhaiskasvatus Hyvinvointipalvelut 4 Hoito- ja vanhustyön palvelut 5 Terveyden- ja sairaanhoidon avopalvelut

Sisältö: Sivu 1 Hallinto 2 Varhaiskasvatus Hyvinvointipalvelut 4 Hoito- ja vanhustyön palvelut 5 Terveyden- ja sairaanhoidon avopalvelut Osavuosikatsaus 1.1.-31.8.2014 Sisältö: 1 Hallinto 3 1.2 Tavoitteiden toteutuminen 3 2 Varhaiskasvatus 4 3 Hyvinvointipalvelut 5 3.1 Lastensuojelu 5 3.2 Neuvolapalvelut 6 3.3. Aikuissosiaalityö 7 3.4

Lisätiedot

1/16 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

1/16 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI 1/16 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Sosiaali- ja terveyslautakunta Jämsän kaupunki ja Kuhmoisten kunta ovat muodostaneet 1.1.2013 lähtien kuntalain 76 :n 2 momentin mukaisen sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alueen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2014

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2014 Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen palvelusopimus vuodelle 2014 LUONNOS Kiuruveden kaupunki Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhtymähallitus 29.10.2013 178 Yhtymähallitus 10.12.2013 Yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2013

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2013 0 Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu Yhtymähallitus 17.9. 161 Yhtymävaltuusto 24.9. 27 1 Sisällys Toimitusjohtajan katsaus... 2 Kuntayhtymän talous... 4 Tuloslaskelma ja ennuste... 4 Kuntien maksuosuus ja talousarvion

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2014

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2014 Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen palvelusopimus vuodelle 2014 Iisalmen kaupunki Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhtymähallitus 29.10.2013 178 Yhtymähallitus 10.12.2013 232 Yhtymävaltuusto 17.12.2013

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveysosasto KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 SEURANTARAPORTTI 31.12.2014

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveysosasto KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 SEURANTARAPORTTI 31.12.2014 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveysosasto KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 SEURANTARAPORTTI 31.12.2014 1 1. TOIMINTA-AJATUS Sosiaali- ja terveystoimi huolehtii siitä, että Kemijärven kaupungissa on laadukkaat

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI 10.8.2012 1

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI 10.8.2012 1 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI 10.8. 1 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN VUODEN SEURANTARAPORTTI I (KH/KV) TOIMINTAKATSAUS VUODEN ESPOO-STRATEGIAN TOTEUTUMINEN 1. Kaupunkikonsernin talous on kestävästi tasapainossa

Lisätiedot

Yhtymähallitus 22.3.2012 40 Tarkastuslautakunta 10.5.2012 43 1

Yhtymähallitus 22.3.2012 40 Tarkastuslautakunta 10.5.2012 43 1 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2011 Yhtymähallitus 22.3.2012 40 Tarkastuslautakunta 10.5.2012 43 1 Sisällysluettelo 1. Kuntayhtymän johtajan katsaus 3 2. Kuntayhtymän hallinto 4 3. Yleinen ja alueen kehitys

Lisätiedot

TOIMINNAN JA TALOUDEN KOLMANNESVUOSIRAPORTTI

TOIMINNAN JA TALOUDEN KOLMANNESVUOSIRAPORTTI Liite / KH 1.6.2015 TOIMINNAN JA TALOUDEN KOLMANNESVUOSIRAPORTTI 1.1. 30.4.2015 Hämeenlinnan kaupunki Talous- ja hallintopalvelut 2 SISÄLLYSLUETTELO Tilausbudjetin toteutuminen. 3 Tuloslaskelma.. 5 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta kokoontui vuoden 2014 aikana 11 kertaa ja käsitteli 132 julkista asiaa sekä 83 ei julkista yksilöasiaa.

Sosiaali- ja terveyslautakunta kokoontui vuoden 2014 aikana 11 kertaa ja käsitteli 132 julkista asiaa sekä 83 ei julkista yksilöasiaa. 1/23 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Sosiaali- ja terveyslautakunta jäsenet Jämsän kaupunki: Jorma Poti, puheenjohtaja Auli Salonen, varapuheenjohtaja Eija Aaltonen Lotta Ahola Antero Koivula Jyrki Kokko Pertti

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 Mikkelin kaupunki Sosiaali- ja terveyslautakunta TOIMINTAKERTOMUS 2011 Perhekuva: Paula Myöhänen SISÄLLYSLUETTELO Sosiaali- ja terveyslautakunta...5 sosiaali- ja terveyslautakunnan tuloskortti...8 sosiaali-

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 2 / 2013 ajalta 1.1. 31.8.2013

Osavuosikatsaus 2 / 2013 ajalta 1.1. 31.8.2013 Osavuosikatsaus 2 / ajalta 1.1. 31.8. Kunnanhallitus 30.9. 267 Kunnanvaltuusto 14.10. 122 Mäntsälän kunta Sisällysluettelo 1. Taustaa... 3 2. Tuloslaskelma... 5 3. Rahoituslaskelma... 6 4. Käyttötalouden

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 31.3.2015 2015 OSAVUOSIKATSAUS 31.3.2015 Sisällysluettelo 1. Kuntayhtymän johtajan katsaus... 1 2. Henkilöstöä koskevat yleiset tiedot... 2 3. Talouden yleinen toteutuminen... 4 4. Tulosryhmien ja liikelaitosten

Lisätiedot

Hyvinvointilautakunta

Hyvinvointilautakunta Hyv. ltk 28.2.2012 17, liite 3 Kiimingin kunta Hyvinvointilautakunta Toimintakertomus 1.1.-31.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO Hyvinvointilautakunnan tilinpäätös ja toimintakertomus 1.1.-31.12.2011 1. Yleistä

Lisätiedot

Yhtymähallituksen 17.10.2011 hyväksymä

Yhtymähallituksen 17.10.2011 hyväksymä Vuosisopimus ja talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2013-14 Yhtymähallituksen 17.10.2011 hyväksymä 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleisperustelut 3 2. Vuosisopimus 7 3. Käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa 26 4. Investointiosa

Lisätiedot

Koko sosiaali- ja terveyspalveluissa tuet ja avustukset toteutuvat talousarvion mukaisesti.

Koko sosiaali- ja terveyspalveluissa tuet ja avustukset toteutuvat talousarvion mukaisesti. Tuotantolautakunta LIITTEET 14.5.2014 Mikkelin kaupunki SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI TUOTANTOLAUTAKUNTA TALOUDEN TOTEUMINEN, SEURANTARAPORTTI 1.1.- 31.3.2014 TUOTANTOLAUTAKUNTA YHTEENSÄ SEKÄ MIKKELI Toimintatuottojen

Lisätiedot

Talousarvio 2014, toiminnan raportointi. Tammi - huhtikuu

Talousarvio 2014, toiminnan raportointi. Tammi - huhtikuu Talousarvio 2014, toiminnan raportointi Tammi - huhtikuu SISÄLLYS Tulosennuste 1 Yleinen 3-4 Sosiaali- ja terveystoimi 5-8 Sivistystoimi 9-10 Ympäristövirasto 11-13 Satama 14-15 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

1. KUNTAKOKOUS TALOUSSEMINAARI

1. KUNTAKOKOUS TALOUSSEMINAARI 1. KUNTAKOKOUS TALOUSSEMINAARI 28.5.2015 I KUNTAKOKOUS TALOUSSEMINAARI 28.5.2015 Ohjelma 8.30 Seminaarin avaus, yhtymävaltuuston puheenjohtaja Pertti Pitkänen 8.40 Johdanto ja tulevaisuuden näkymät Yhteenveto,

Lisätiedot

KOLMANNESVUOSIKATSAUS 2/2014

KOLMANNESVUOSIKATSAUS 2/2014 KOLMANNESVUOSIKATSAUS 2/2014 Sisällys 1 1 KOLMANNESVUOSIRAPORTTI 31.8.2014... 2 2 TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 3 3 VEROTULOJEN JA VALTIONOSUUKSIEN KEHITYS 2014... 5 4 TULOS- JA RAHOITUSSUUNNITELMA... 6 5 HENKILÖSTÖ...

Lisätiedot

SOSIAALI- TERVEYSKESKUS Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveysjohtaja Raija Harju

SOSIAALI- TERVEYSKESKUS Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveysjohtaja Raija Harju SOSIAALI- TERVEYSKESKUS Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveysjohtaja Raija Harju Vuonna 2009 aloitettiin yhteistyö perusterveydenhuollon ja kehitysvammahuollon palveluiden järjestämisestä isäntäkuntamallilla

Lisätiedot