305 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 186 * 306 Kotojärven toisen vaiheen asemakaavan käynnistäminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "305 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 186 * 306 Kotojärven toisen vaiheen asemakaavan käynnistäminen"

Transkriptio

1 PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 12/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Torstai klo KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 305 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 305 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 186 * 306 Kotojärven toisen vaiheen asemakaavan käynnistäminen Kari ja Noora Seitaniemelle myytyä omakotitonttia koskevan kauppakirjan hyväksyminen Anssi ja Marja Nurmelalle myytyä omakotitonttia koskevan kauppakirjan hyväksyminen 189 * 310 Kuntien harkinnanvaraisten rahoitusavustusten hakeminen vuonna Itä-Uudenmaan maakuntakaavaluonnos, lausunto 191 * 314 Kunnan vakuutuskilpailun uusiminen Kunnan www-sivujen uusiminen Vaakunan käyttöoikeuden myöntäminen Genimap Oy:lle Takauksen myöntäminen Etelä-Pornaisten Vesiosuuskunnalle/ Velkakirjan hyväksyminen ja muut takaukseen liittyvät asiat Verkko-osuuskunta Kajon anomus 196 * 324 Kivihuopintien nimen muutos 197 * 325 Yksityistien nimeäminen Mäntykaareksi Ilmoitusasiat Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

2 PORNAISTEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Torstai klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnanvirasto KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12/2005 Sivu 305 Lempinen Tapani puheenjohtaja Janhunen Sari, poissa Nurmi Keijo Rantala Markku Rusi Tuula Tanner Tuula Virkki Juha, poistui klo Mattila Kaj, Sari Janhusen varajäsen Runolinna Pertti, Tuula Rusin varajäsen :n 194 aikana klo MUUT SAAPUVILLA OL- LEET (ja läsnäolon peruste) LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS Leivoja Matti kvalt pj Peltoniemi Jouni, poistui klo kvalt I vpj Yrtti Seppo kvalt II vpj Vähähyyppä Juhani kunnanjohtaja Marttila Seija hallintojohtaja Kaikkonen Timo kamreeri, asiantuntijana :n 192 aikana klo Mallenius Juuso asiantuntijana :n 192 aikana klo Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUSTAPA (tarkastuspaikka ja aika sekä tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta) Pöytäkirja tarkastetaan Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Markku Rantala ja Tuula Rusi. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIR- JOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUSTOIMITUS PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Tapani Lempinen Keijo Nurmi puheenjohtajana :n 194 aikana Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Pornainen Allekirjoitukset Seija Marttila Juhani Vähähyyppä pöytäkirjanpitäjänä :n 194 aikana Markku Rantala Tuula Rusi Juha Virkki Kaj Mattila :n 194 aikana :n 194 aikana Aika ja paikka Pornainen Virka-asema Hallintojohtaja Seija Marttila

3 Kunnanhallitus Kunnanhallitus KOTOJÄRVEN TOISEN VAIHEEN ASEMAKAAVAN KÄYNNISTÄMINEN Khall 18 Karttaako Oy ilmoittaa päivätyllä kirjeellään, että Marcus Fredrikssonin ja Karttaako Oy:n kesken on laadittu sopimus asemakaavan laatimisesta Kotojärven alueelle. Sopimus nojautuu kunnanhallituksen :n kohdalla tekemään päätökseen ja sen liitteenä olevaan allekirjoitettuun sopimukseen asemakaavoituksen käynnistämisestä. Kyseisen sopimuksen mukaan asemakaavan valmistelu käynnistetään vuoden kuluessa sopimuksen allekirjoittamisesta kunnan hyväksymän konsultin (kaavan laatijan) toimesta sopimusalueella. Tavoitteena on saada asemakaavoitus valtuuston käsiteltäväksi viimeistään kahden vuoden kuluessa sopimuksen voimaantulosta eli käytännössä sen allekirjoittamisesta. Konsulttisopimukselle on haettava kunnan hyväksyntä ennen sen allekirjoittamista. Karttaako Oy esittää myös, että kunnanhallitus tekee asemakaavan laatimista koskevan päätöksen ja hyväksyy kaavan laatijaksi DI Pertti Hartikaisen Karttaako Oy:stä. Karttaako ilmoittaa, että maanomistaja vastaa kaavan laatimiskustannuksista. Karttaako Oy:n kirje liitteineen ja kunnanhallituksen päätös niin ikään liitteineen jaetaan esityslistan mukana. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että Kotojärven toisen vaiheen asemakaavan laatiminen voidaan käynnistää heti, kun kunnanhallituksen hyväksymä sopimus asemakaavoituksen käynnistämisestä on allekirjoitettu. Marcus Fredrikssonin ja Karttaako Oy:n välinen konsulttisopimus hyväksytään niin ikään. Kaavan laatijaksi hyväksytään DI Pertti Hartikainen Karttaako Oy:stä. puh. (019) tai

4 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Khall 18./.. Asia päätettiin yksimielisesti jättää pöydälle, asiaan palataan valtuustoseminaarin jälkeen. Khall 186 Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että Kotojärven toisen vaiheen asemakaavan laatiminen voidaan käynnistää heti, kun kunnanhallituksen hyväksymä sopimus asemakaavoituksen käynnistämisestä on allekirjoitettu. Marcus Fredrikssonin ja Karttaako Oy:n välinen konsulttisopimus hyväksytään niin ikään. Kaavan laatijaksi hyväksytään DI Pertti Hartikainen Karttaako Oy:stä. Jäljennös kunnanhallituksen hyväksymästä sopimuksesta ja jäljennös Marcus Fredrikssonin ja Karttaako Oy:n välisestä konsulttisopimuksesta jaetaan esityslistan mukana. puh. (019) tai

5 Kunnanhallitus KARI JA NOORA SEITANIEMELLE MYYTYÄ OMAKOTITONTTIA KOSKEVAN KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN Khall 187, liite 22 Pornaisten kunta on päivätyllä kauppakirjalla myynyt Kari Tapani Seitaniemelle ja Noora Sabina Seitaniemelle asuntotarkoitukseen Pornaisten kunnan Kirveskosken kylässä sijaitsevaan Lintukallio RN:o 15:34 nimiseen tilaan kuuluvan noin 1573 m 2 :n suuruisen määräalan ,34 :n kauppahinnasta ja muutoin kauppakirjasta ilmenevillä ehdoilla. Määräala on Kirveskosken asemakaavassa merkitty kortteliin AO 110 tontti 1. Kari ja Noora Seitaniemi ovat jättäneet päivätyn tarjouksen, jossa he ovat tarjonneet korttelin 110 tontista 1 30,06 :n neliöhinnan. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että tämä hyväksyy Pornaisten kunnan sekä Kari ja Noora Seitaniemen välillä allekirjoitetun kauppakirjan liitteen nro 22 mukaisena. puh. (019) tai _

6 Kunnanhallitus ANSSI JA MARJA NURMELALLE MYYTYÄ OMAKOTITONTTIA KOSKEVAN KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN Khall 188, liite 23 Pornaisten kunta on päivätyllä kauppakirjalla myynyt Anssi Timo Tapani Nurmelalle ja Marja Tellervo Nurmelalle asuntotarkoitukseen Pornaisten kunnan Kirveskosken kylässä sijaitsevaan Lintukallio RN:o 15:34 nimiseen tilaan ja M601 nimiseen määräalaan kuuluvan, noin 1376 m 2 :n suuruisen määräalan (Lintukallio RN:o 15:34 tilasta 1079 m 2 ja M601 nimisestä määräalasta 297 m 2 ) ,00 :n kauppahinnasta ja muutoin kauppakirjasta ilmenevillä ehdoilla. Määräala on Kirveskosken asemakaavassa merkitty kortteliin AO 111 tontti 8. Anssi ja Marja Nurmela ovat jättäneet päivätyn tarjouksen, jossa he ovat tarjonneet korttelin 111 tontista 8 27,00 :n neliöhinnan. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että tämä hyväksyy Pornaisten kunnan sekä Anssi ja Marja Nurmelan välillä allekirjoitetun kauppakirjan liitteen nro 23 mukaisena. puh. (019) tai Merkittiin, että Juha Virkki poistui kokouksesta klo

7 Kunnanhallitus KUNTIEN HARKINNANVARAISTEN RAHOITUSAVUSTUSTEN HAKEMINEN VUONNA 2005 Khall 189 Sisäasiainministeriö toteaa kirjeessään , että harkinnanvaraista rahoitusavustusta voidaan kuntien valtionosuuslain 13 :n mukaan myöntää kunnalle, joka ensisijaisesti tai tilapäisten kunnallistaloudellisten vaikeuksien vuoksi on lisätyn taloudellisen tuen tarpeessa. Sen arvioinnissa otetaan huomioon myös paikalliset eritysolosuhteet. Valtionapuviranomainen voi asettaa avustuksen myöntämiselle ja käytölle kunnan talouden tervehdyttämistä koskevia ehtoja. Avustukseen on käytettävissä euroa, Kuntien valtionosuuslain 16 :n 3 momentin mukaan valtionosuushakemus tulee jättää viimeistään elokuun loppuun mennessä. Hakemusten käsittelyn nopeuttamiseksi kuntia pyydetään toimittamaan hakemukset jo kesäkuun loppuun mennessä sisäasiainministeriön kuntaosastolle. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että kunta hakee kuntien harkinnanvaraista rahoitusavustusta kunnan voimakkaasta kasvusta johtuvien menojen kattamiseen. Rahoitusavustushakemus lähetetään esityslistan mukana. puh. (019) tai

8 Kunnanhallitus ITÄ-UUDENMAAN MAAKUNTAKAAVALUONNOS, LAUSUNTO Khall 190 Maakuntahallituksen tekemän päätöksen perusteella Itä- Uudenmaan liitto pyytää lausuntoa Pornaisten kunnalta Itä-Uudenmaan maakunta-kaavaluonnoksesta mennessä. Maakuntakaava ohjaa kuntien kaavoitusta Maakuntakaava on yleispiirteinen suunnitelma maakunnan alueiden käytöstä. Siinä esitetään maakunnan yhdyskuntarakenteen ja alueiden käytön perusratkaisut pitkällä aikavälillä. Maakuntakaavan laatii ja hyväksyy maakunnan liitto. Maakuntakaavaa tarvitaan ratkaistaessa useamman kunnan alueelle vaikuttavia alueidenkäyttökysymyksiä; maakuntakaavassa ei käsitellä sellaisia alueidenkäyttökysymyksiä, jotka ovat yksinomaan kunnan sisäisiä. Maakuntakaava kuitenkin ohjaa kuntien kaavoitusta ja tietyissä tapauksissa myös suoraan rakentamista ja muuta alueiden käyttöä. Maakuntakaavan reunojen yhteensovittamiseksi tulee tehdä yhteistyötä yli maakuntarajojen. Maakuntakaava ei ole voimassa oikeusvaikutteisen yleiskaavan eikä asemakaavan alueella muutoin kuin kaavojen muuttamista koskevan vaikutuksen osalta. Itä-Uudenmaan maakuntakaavaluonnos Itä-Uudenmaan maakuntahallitus päätti kokonaismaakuntakaavan laatimisesta tavoitteena saada koko liiton alue MRL:n mukaisen maakuntakaavan piiriin. Itä-Uudenmaan liiton vuonna 2000 hyväksytyn väestönarvion mukaan vuoteen 2020 mennessä Itä-Uudellamaalla asuu henkeä. Väestönkasvusta 93 % kohdistuu kahteen kuntaan: Porvooseen ja Sipooseen. Maakuntakaavaluonnos käsittää kartan, jossa on esitetty maakunnalliset alue- ja kohdevaraukset sekä luettelon kaavamerkinnöistä niitä tarkentavin suunnittelumääräyksin. Kaavaselostus on sanallinen, karttaa täydentävä perusteluteksti kaavaratkaisun sisällöstä. Maakuntakaavaluonnos, kaavamerkinnät ja -määräykset sekä kaavaselostus on nähtävissä ennen kokousta teknisellä osastolla sekä kokouksessa../..

9 Kunnanhallitus Khall 190./.. Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää antaa lausuntonaan seuraavaa: Pornaisissa on vireillä oikeusvaikutteiset osayleiskaavat Kirkonkylän alueella sekä pohjoisissa kylissä ja eteläisissä kylissä. Nämä kaavat kattavat laajasti Itä-Uudenmaan maakuntakaavan reuna-alueita sen luoteiskulmassa. Osayleiskaavoista Kirkonkylä on ollut jo luonnoksena nähtävillä ja kylien osayleiskaavat tulevat syksyllä luonnosvaiheeseen. Osayleiskaavaratkaisut tulevat täydentämään kunnan lausuntoa maakuntakaavan ehdotusvaiheessa. Pornaisten kunta on mukana laatimassa KUUMA-kuntien yhteistä ympäristö- ja kehityskuvaa. Työn 1. vaiheessa on pyritty luomaan yhteistä käsitystä KUUMA-alueen yhdyskuntarakenteen ja maankäytön muutosvoimista ja kehi-tysmahdollisuuksista. Kehityskuva palvelee myös keskinäisen vuorovaikutuksen tiivistämistä ja YTV-alueen kuntien kanssa käytävää jatkuvaa vuoropuhelua. Lisäksi kehityskuva on merkittävä väline suhteutettaessa KUUMA-alueen kehityskysymyksiä koko Helsingin metropolialueen kaupunkipoliittisiin haasteisiin. Edelleen kehityskuvan avulla pyritään valmistautumaan Uudenmaan liiton koko Uudenmaan kehityskuvan laadintaan. Työ on kesken ympäristö- ja kehityskuvatyö tulee täydentämään kunnan lausuntoa maakuntakaavan ehdotusvaiheessa. Pornainen on osa Itä-Uudenmaan liikenneverkkostartegiaa. Muilla Keski-Uudenmaan kunnilla on oma liikenneverkkollisia ratkaisuja kehittävä strategiansa. Itä-Uudenmaan maakuntakaavassa tulee tehdä yhteistyötä Uudenmaan liiton kanssa erityisesti yhteystarpeiden kehittämiseksi yli maakuntarajojen. Erityisesti tulee kiinnittää huomiota seudulla samanaikaisesti vireillä olevien useiden suunnitteluhankkeiden yhteensovittamiseen maakunnan rajoilla. Sipooseen merkityt kalliokiviaineksenottoalueet (EOk) sijoittuvat aivan Pornaisten kunnan länsirajalle. Pornaisissa asutusta sijoittuu ko. aluetta lähemmäksi kuin Sipoon puolella. Vireillä olevassa eteläisten kylien osayleiskaavassa on tällä kohdalla lähelle kunnan rajaa määritelty asumisen kannalta edullinen vyöhyke, joka mahdollistaa Jokimäen kylään tukeutuvan asumisen tiivistämisen ja laajentamisen. Louhinnan vaikutukset asutukseen tulee selvittää. Maakuntakaavaan varatut aluerajaukset on oltava sellaiset, että lupamenettelyssä voidaan määritellä riittävät ehdot toiminnasta aiheutuvien haittojen poistamiseksi tai vähentämiseksi.

10 Kunnanhallitus Khall 190./.. puh. (019) tai

11 Kunnanhallitus KUNNAN VAKUUTUSKILPAILUN UUSIMINEN Khall 191 Kunnanhallitus on kokouksessaan päättänyt kilpailuttaa kunnan vakuutukset. Vakuutusten kilpailuttajaksi valittiin Optimiriskit Ky/Lauri Laitila. Vakuutuksista on saatu tarjoukset mennessä neljältä vakuutusyhtiöltä. Tarjoukset esitellään kokouksessa. Lauri Laitila on esittänyt, että saadut tarjoukset hylätään ja vakuutusten hankintamenettely uusitaan koska, 1) tarjoukset poikkesivat vakuutusmuodoltaan, omavastuiltaan ja tarjotuilta vakuutuksiltaan siinä määrin tarjouspyynnöstä, että tarjouspyynnössä annetuilla perusteilla kokonaistaloudellisen edullisuusvertailun tekeminen on vaikeaa. 2) Uudessa tarjouspyynnössä on annettujen tarjousten perusteella tarvetta täsmentää kokonaistaloudellisen edullisuusvertailun laskentaperusteita. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää hylätä kaikki tarjoukset edellä esitetyin perustein ja antaa Optimiriskit Ky/Lauri Laitilalle tehtäväksi järjestää uusi tarjouskilpailu. Lauri Laitilan sähköpostiviesti jaetaan esityslistan mukana. puh (019) tai

12 Kunnanhallitus KUNNAN WWW-SIVUJEN UUSIMINEN Khall 192, liite 24 Kunnanhallitus on kokouksessaan asettanut johtoryhmälle tavoitteeksi uusia kunnan nettisivut kuluvan vuoden kesäkuun loppuun mennessä. Kunnan www-sivujen uusimisesta on pyydetty tarjoukset Pertti Runolinnalta, Optinet Oy:ltä, Solinet Oy:ltä, emedia Oy:ltä ja Tiina Mikonmäeltä/Femit Oy. Määräaikaan, , mennessä tarjouksensa jättivät Porstua-tiimi (Pertti Runolinna), Optinet Oy, Solinet Oy ja emedia Oy. Pääedellytyksenä tarjouspyynnössä pidettiin sitä, että sivujen ylläpito ja päivitykset on voitava tehdä kunnan oman henkilöstön toimesta jolloin sivut olisivat mahdollisimman hyvin ajan tasalla. Juuso Mallenius Nicemediasta on tehnyt tarjouksista yhteenvedon. Johtoryhmä on tutustunut tarjouksiin ja esitettyihin mallisivuihin. Yksimielisenä kantanaan johtoryhmä esittää, että kunnan uudet wwwsivut tilataan tarjouksen mukaisesti Solinet Oy:ltä. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että kunnan uudet www-sivut tilataan tarjouksen mukaisesti Solinet Oy:ltä, jonka tarjous on edullisin tarjouspyynnön mukaisista tarjouksista. puh (019) tai

13 Kunnanhallitus VAAKUNAN KÄYTTÖOIKEUDEN MYÖNTÄMINEN GENIMAP OY:LLE Khall 193 Genimap Oy kertoo olevansa Suomen johtava karttakustantaja, jonka julkaisemia tuotteita ovat mm. GT-kartat ja autoilijan tiekartat. Tie- ja ulkoilukarttojen lisäksi Genimap julkaisee karttakirjoja sekä karttoihin ja maantieteeseen liittyviä tietokirjoja. Genimap ilmoittaa hankkineensa käyttöönsä Suomen Kuntaliitolta Suomen kuntien ja kaupunkien vaakunoiden kuvat. Genimap pyytää Pornaisten kunnalta lupaa saada käyttää kunnan vaakunan kuvaa sekä tarvittaessa vaakunan selitettä Suomen muiden suurten kustantamojen tapaan tuotteissaan, kuten matkailu-, kartta- ja tietokirjoissaan. Vaakuna aiotaan esittää alkuperäisessä muodossaan, eikä sitä aiota muokata. Kunnan vaakunaa aiotaan käyttää sellaisissa yhteyksissä, jossa esim. kerrotaan kunnan tilasto- tai matkailutietoja. Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää myöntää Genimap Oy:lle luvan käyttää Pornaisten kunnan vaakunaa edellä selostetulla tavalla. Lupa on voimassa siihen saakka kun asiasta toisin päätetään. puh (019) tai

14 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN ETELÄ-PORNAISTEN VESIOSUUSKUNNALLE/ VELKAKIRJAN HYVÄKSYMINEN JA MUUT TAKAUKSEEN LIITTYVÄT ASIAT Khall 89 Etelä-Pornaisten Vesiosuuskunta on päivätyllä kirjeellään esittänyt, että Pornaisten kunta antaisi takauksen 3,1 milj.euron suuruiselle lainalle. Vuonna 2005 kunta takaisi 1,3 milj.euron lainan, vuonna ,1 milj.euron lainan ja vuonna ,7 milj.euron lainan.vuosien 2006 ja 2007 taattavien lainojen suuruus tarkistettaisiin edellisen vuoden marraskuun 15. päivään mennessä. Etelä-Pornaisten Vesiosuuskunnan investoinnit vuosina ovat yhteensä 5,75 milj.euroa ja osuuskunnan tulot kyseisenä ajankohtana ovat 2,74 milj.euroa. Tulot koostuvat liittyjiltä perittävistä liittymismaksuista (1,43 milj.euroa) sekä kunnan ja valtion (Uudenmaan TEkeskus, Uudenmaan ympäristökeskus) avustuksista. Vuoden 2005 investointikustannukset ovat seuraavat: - Vähälaukkoski I (alkanut vuonna 2004) Laukkoski II Laukkoski I Niinikoski Mätikistö (jatkuu vuonna 2006) Yhteensä Pornaisten kunta on tehnyt periaatepäätöksen enintään 25 % avustuksen antamisesta osuuskunnan investointikustannuksille. Uudenmaan TEkeskus on luvannut kahdelle hankkeelle (Laukkoski II ja Laukkoski I) avustusta noin 10 % ( euroa). Uudenmaan ympäristökeskus esittää avustuksen myöntämistä vuoden 2005 määrärahoista kahdelle hankkeelle (Niinikoski ja Mätikistö). Ympäristökeskus käsittelee avustusasian helmikuun aikana. Arvio ympäristökeskuksen avustuksesta on noin % kustannuksista ( euroa). Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se antaisi omavelkaisen takauksen Etelä-Pornaisten Vesiosuuskunnalle vuonna miljoonan euron lainalle 15 vuoden maksuajalle. Vuosina 2006 ja 2007 päätetään periaatteessa antaa yhteensä 2,1 miljoonan euron suuruinen takaus. Mikäli investoinnit kestävät suunniteltua useamman vuoden ajan, siirtyy lainan takaus investointeja vastaaville vuosille../..

15 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Khall 89./.. Ehtoja lainan takaukselle ovat: - investointihankkeet toteutuvat vuosittain suunniteltuina ja kunnanhallituksen hyväksyminä kokonaisuuksina ja aikatauluina - kunnanhallitus hyväksyy velkakirjat ennen takauksen allekirjoittamista - kunta perii lainan takauksesta vuosittain 0,1 %:n takausprovision taatun lainan maksamattomasta pääomasta - laina on kilpailutettava julkisista hankinnoista annetun lain mukaisesti. Takauksen saajan on vuoden 2005 rakentamishankkeiden valmistumisen jälkeen toimitettava kunnalle kirjallinen selvitys toteutuneista kustannuksista. Kunnalla on oikeus tarkastaa myös tositteet. Mikäli nyt myönnetty takaus osoittautuu loppuselvityksessä tehtyjä investointeja suuremmaksi huomioiden kunnalta ja valtiolta saadut avustukset sekä liittyjien maksamat liittymismaksut, vähennetään ylitys mahdollisesti myöhemmin myönnettävästä takauksesta. Etelä-Pornaisten Vesiosuuskunta sitoutuu takauksen saatuaan huolehtimaan toimialueensa vesihuollosta. Kunta määrää osuuskunnalle toimialueen sen jälkeen, kun osuuskunnan verkko on saatu toimimaan sekä puhtaan veden että jäteveden osalta. Kunnalla on oikeus asettaa osuuskunnan hallituksen kokouksiin edustajansa valvomaan osuuskunnan toimintaa ja avustuksen käyttöä. puh. (019) tai Merkittiin, että Tapani Lempinen poistui esteellisenä kokouksesta asiasta käydyn keskustelun ja päätöksenteon ajaksi. Puheenjohtajana toimi varapuheenjohtaja Tuula Rusi../..

16 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Khall 89./.. Toiseksi pöytäkirjan tarkastajaksi Tuula Rusin tilalle valittiin Tuula Tanner tämän pykälän ajaksi. Kvalt 43 Kunnanvaltuuston päätös: Khall 194 Velkakirjan hyväksyminen ja muuta takaukseen liittyvät asiat: Etelä-Pornaisten Vesiosuuskunta on toimittanut kunnalle seuraavat asiakirjat: 1. Velkakirja. Velan antaja OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj. Velan numero Velan yleiset ehdot. Käytössä alkaen. 3. Nostoilmoitus 4. Suoraveloitusvaltakirja 5. Liite velkakirjaan 6. Perustietolomake. Euroopan Investointipankin luotot 7. Takaussitoumus erityistakaus 8. Takausehdot 9. Sopimus Porvoon Osuuspankin ja Etelä-Pornaisten Vesiosuuskunnan välillä koskevien vesiosuuskunnan maksuliikenteen ja maksuliikennetilien hinnoittelua sekä osakkaitten lainoitusta 10. Etelä-Pornaisten Vesiosuuskunnan hallituksen pöytäkirja Tarjouspyyntöasiakirjat. Edellä luetellut asiakirjat sisältävät siinä määrin yksityisen vesiosuuskunnan liike- ja ammattisalaisuuksia, että tiedon antaminen niistä aiheuttaisi osuuskunnalle taloudellisia vahinkoja. Tästä syystä johtuen asiakirjat ovat viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 :n 20 kohdan nojalla salassa pidettäviä asiakirjoja. Niistä annetaan ulkopuolisille tietoja vain siltä osin, kun laki kuntaa tähän velvoittaa. Kunnanhallituksen kokouksessa asiakirjat esitellään kalvoilla../..

17 Kunnanhallitus Khall 194./.. Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä velkakirjat allekirjoitettavaksi. Velkakirjat allekirjoitetaan sen jälkeen, kun kaikki asiaa koskevat päätökset ovat saaneet lain voiman. Kunnanhallitukselle toimitettujen selvitysten perusteella laina on kilpailutettu julkisista hankinnoista annetun lain mukaisesti. puh (019) tai Kunnanhallitus totesi tämän pykälän käsittelyn osalta esteellisiksi Tapani Lempisen, Markku Rantalan, Tuula Rusin, Tuula Tannerin, Jouni Peltoniemen ja Seija Marttilan. Kokous valitsi tämän pykälän osalta puheenjohtajaksi Keijo Nurmen ja pöytäkirjanpitäjäksi Juhani Vähähyypän. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin tämän pykälän osalta Juha Virkki ja Kaj Mattila. Merkittiin, että Jouni Peltoniemi poistui kokouksesta klo _

18 Kunnanhallitus Kunnanhallitus VERKKO-OSUUSKUNTA KAJON ANOMUS Khall 107 Verkko-osuuskunta Kajo ilmoittaa päivätyllä kirjeellään rakentavansa eteläiseen Mäntsälään ja Pornaisiin valokuitupohjaista monipalveluverkkoa yhteistyössä Mustijoen ja Etelä-Pornaisten vesiosuuskuntien kanssa. Verkko-osuuskunta Kajo ilmoittaa hakevansa taloudellisia etuja alueella käynnissä olevasta vesi- ja viemärirakentamisesta. Rakentamisen kerrotaan olevan vesiosuuskuntien aikataulujen mukainen. Rakentamisen ilmoitetaan kohdistuvan vuosiin ja se kattaa tällä hetkellä Mustijoen ja Etelä-Pornaisten vesiosuuskuntien koko toimialueen. Myöhemmässä vaiheessa tarkoituksena on kattaa myös Pornaisten taajama-alue ja Mäntsälässä vesiosuuskunta Suonen alue Halkiassa, Haarajoella ja edelleen Arola-Jokelan seudulla. Valokaapelihankkeelle kerrotaan esisuunnittelua varten kanavoituneen Laukkoskelaiset ry:n ja SAMPo ry:n kautta euroa eli 100 %:n tukiosuus. Ensimmäisen vaiheen rakentamiseen Mäntsälän Mettiöntien ja Pornaisten Vähä-Laukkosken alueelle on saatu SAMPo ry:n hallitukselta 50 %:n tukipäätös euron hankkeelle, jossa toteutetaan myös verkon toiminnallinen käyttöönotto vuoden 2005 aikana. Verkon rakentamista varten Verkko-osuuskunta Kajo ilmoittaa pyytäneensä lainatarjoukset rahoituslaitoksilta ja on saanut tarjoukset Osuuspankkien Keskusosakepankilta Mäntsälän ja Porvoon Osuuspankin kautta sekä Nordean Mäntsälän konttorilta. Lainojen myöntämisen ehtona on Pornaisten ja Mäntsälän kuntien takaukset. Rahoituksen tarve on euroa, joka painottuu verkon rakentamisen alkuvuosiin. Verkko-osuuskunta Kajo ilmoittaa hakevansa myös tuleviin rakennusvaiheisiin valtion ja Euroopan Unionin tukia mm. TE-keskuksen kautta. Verkko-osuuskunta Kajo esittää, että Mäntsälän ja Pornaisten kunnat takaisivat Verkko-osuuskunta Kajon lainan yhteisvastuullisesti, Pornainen 70 %:n osalta ja Mäntsälä 40 %:n osalta ja varautuisivat Pornainen 65 %:n osalta ja Mäntsälä 35 %:n osalta TE-keskuksen kautta myönnettävien tukien osalta ns. 25 %:n kuntarahaosuuteen tulevien vuosien kustannusarvioissaan. Tulevan rakentamisen osalta Verkko-osuuskunta Kajo olettaa saavansa 20 %:n tuen. Lisäksi Verkko-osuuskunta Kajo esittää, että kunnat tukisivat Verkko-osuuskunta Kajon ensimmäistä SAMPo ry:n kautta toteutettavaa hanketta Kajo-verkko 1, Pornaisten-Nummisten valokaapeliverkko, 1. vaiheen rakentaminen eurolla suhteessa Pornainen 71 %:n osalta ja Mäntsälä 29 %:n osalta. SAMPo ry:n tuki on euroa../..

19 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Khall 107./.. Takaus on suurimmillaan loppuvuonna 2008 ja vähenee 2009 alkaen noin euroa vuodessa. Rakentaminen aiotaan kuolettaa 16 vuodessa. Pornaisilta anotaan takausta vuonna euroa, vuonna euroa, vuonna euroa ja vuonna euroa. Taattavat lainat olisivat yhteensä euroa. Kuntarahaa Pornaisilta toivotaan yhteensä euroa. Pornaisten kunnan vuoden 2005 talousarviossa sen enempää kuin vuosien taloussuunnitelmassakaan ei ole varauduttu Verkkoosuuskunta Kajon hankkeeseen. Kunnalla ei ole myöskään päätöksiä takausten myöntämisestä. Verkko-osuuskunta Kajon anomus esitellään tarkemmin kokouksessa. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää siirtää asian käsittelyn siihen saakka, kun kuntastrategia on hyväksytty. Kunnanjohtajalle annetaan oikeus neuvotella asiasta Mäntsälän kunnan edustajien kanssa. puh. (019) tai Khall 195 Strategiapalaverissa kuntapäättäjät katsoivat, ettei heillä ole riittäviä tietoja Verkko-osuuskunta Kajon anomuksesta. Näin ollen he eivät ottaneet asiaan kantaa. KUUMA-kunnissa on vireillä langaton laajakaista Keski-Uudellemaalle niminen hanke. Sitä koskeva raportti on jaettu kunnanhallituksen jäsenille. KUUMA-komissiossa asian käsittely on kesken../..

20 Kunnanhallitus Khall 195./.. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää siirtää edelleen asian käsittelyn siihen saakka, kun langaton laajakaistahanke on KUUMA-komissiossa selvitetty. puh (019) tai

21 Kunnanhallitus KIVIHUOPINTIEN NIMEN MUUTOS Khall 196 Kivihuopintien tiehoitokunta on päättänyt pidetyssä vuosikokouksessa, että tienhoitokunnan puheenjohtaja laatii muutosesityksen Kivihuopintien nimiasiassa. Nykyisellään karttaan merkitty Kivihuopintie koskee vain tien alkuosaa, joka mäen päältä kääntyy vasemmalle. Loppuosa eli mäen päältä suoraan jatkuva tienosa käsittää neljä taloutta ja kaksi kesäasuntoa. Kivihuopintien tienhoitokunnan vuosikokouksen päätöksen mukaisesti tienhoitokunnan puheenjohtaja Jyrki Hämäläinen ja sihteeri Mikko Kanerva esittävät, että karttaan merkittäisiin Kivihuopintieksi tien alkuosa ja nimetön osuus. Vasemmalle kääntyvä haara nimettäisiin Kivihuopinkujaksi. Tien nimenmuutoksen seurauksena postinumerot tulevat muuttumaan ainakin tien loppupään asukkaiden osalta yksiselitteisemmiksi osoitenumeroiksi ilman väliviivoja. Numeroiden muuttuminen on asukkaiden tiedossa ja asiaa pidetään pelkästään hyvänä verrattuna nykyiseen tilanteeseen. Uusien numeroiden osalta tienhoitokunta toivoo yhteydenottoa ennen uusien numeroiden päättämistä. Rakennustarkastaja Matti Männikkö on ottanut kirjeellään kantaa asiaan. Hänen mukaansa voitaisiin toimia Kivihuopintien tienhoitokunnan puheenjohtajan ja sihteerin esittämällä tavalla. Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy Kivihuopintien nimen muutoksen tienhoitokunnan puheenjohtajan ja sihteerin esittämällä tavalla. Tekniselle sektorille annetaan tehtäväksi olla yhteydessä tienhoitokuntaan ennen uusien numeroiden päättämistä. Kivihuopintien tienhoitokunnan kirje jaetaan esityslistan mukana. puh. (019) tai

22 Kunnanhallitus YKSITYISTIEN NIMEÄMINEN MÄNTYKAAREKSI Khall 197 Tarmo Kukkonen, Elina Gardin-Kukkonen, Eino Kukkonen, Irja Kukkonen, Pentti Ovaskainen ja Paula Ovaskainen esittävät kirjeellään yksityistielle nimeä. Kyseinen yksityistie sijaitsee Vähä- Laukkoskentien ja Hyötinmäen risteyksessä. He esittävät tien nimeksi joko Mäntykaari tai Metsätie. Tienviitan he ilmoittavat voivansa itse hankkia. Rakennustarkastaja Matti Männikkö esittää tien nimeksi Mäntykaari. Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus nimeää kyseisen yksityistien Mäntykaareksi. Asukkaiden kirje jaetaan esityslistan mukana. puh. (019) tai

23 Kunnanhallitus ILMOITUSASIAT Khall 198 Kunnanhallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi: Sosiaali- ja terveysministeriön kirje : Yhteenveto terveyskeskusten seutuyhteistyön etenemisestä. Ympäristöministeriön päätös dnro YM4/512/2005, : Aluearkkitehtitoimintaan myönnettävä valtionavustus. Korkeimman hallinto-oikeuden päätös dnro 1516/1/04, taltionumero 1431, : Vesitalousasiaa koskeva valitus. Kuntaliiton yleiskirje 8/80/2005, : Yhteiset matkapalvelukeskuksen henkilökuljetusten ja joukkoliikenteen järjestämisen avuksi. Kuntaliiton yleiskirje 9/80/2005, : Kunnan velvollisuudesta pitää yllä kiinteistörekisterin tietoja sekä oikeudesta saada korvauksetta käyttöönsä kiinteistötietojärjestelmän tietoja. Kunnallisen työmarkkinalaitoksen yleiskirje 21/ : Tasa-arvolain uudistus. Uudenmaan ympäristökeskuksen kirje dnro UUS-2005-R-13-56, : Uudenmaan ympäristökeskuksen toimialueen vesienhoidon yhteistyöryhmä. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri: Toiminnan ja talouden seurantaraportti tammi-huhtikuulta Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kirje dnro 438/10/2004, : HUS:n perussopimuksen muuttaminen. Valtion asuntorahaston kirje 12066/721/05, : Asuinrakennusten ja asuntojen korjaustoimintaan myönnettävien avustusten valtuusosuudet. Etelä-Suomen lääninhallituksen kirje LNH991A, : Etelä- Suomen lääninhallituksen joukkoliikennemäärärahan käyttösuunnitelma vuodelle /..

24 Kunnanhallitus Khall 198./.. Etelä-Suomen lääninhallituksen kirje PTH62B, : Kysely varautumiskoulutuksen tarpeesta. Etelä-Suomen lääninhallituksen päätös LNU2478A, : Joukkoliikenteen valtionavustuspäätös. Etelä-Suomen lääninhallituksen linjaliikennelupa nro 17582, / Linjaliike A.E. Koskinen & Pojat Oy, voimassa Uudenmaan liiton edustajainkokouksen pöytäkirja Oy Audiator Ab: Kunnan vastuunalainen tilintarkastajana toimii JHTT Oiva Myllyntaus. Tuusulan kunnan vuoden 2004 tilinpäätös ja henkilöstötilinpäätös. Kuntarahoitus Oyj : Korkovahvistus. Tiedoksi Pornaisten kunnalle Kotojärvi Golfin kirje Tiehallinnolle : Turvallisuuden parantaminen maantiellä no 1494 Kotojärven kohdalla Pornaisissa. Pornaisten yläasteen ja Kirveskosken koulun kiitoksen lahjoituksesta ja vuosikertomukset. Laukkosken ja Jokimäen koulujen vuosikertomus Historiatoimikunnan pöytäkirja 2/2004, ja siihen liittyvä pöytäkirjanote. Perusturvalautakunnan pöytäkirja 6/2005, Rakennuslautakunnan pöytäkirja 6/05, Rakennustarkastajan pöytäkirja 7/05, Tarkastuslautakunnan pöytäkirjat 1/05, , 2/05, ja 3/05, Vihdin kunnanvaltuuston pöytäkirjanote : Helsingin seudun kuntien yhteistyösopimus.

25 Kunnanhallitus Khall 198./.. Ari Åbergin kiitoskortti. Merkittiin. _

26 Kunta/kuntayhtymä Pornainen OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Hallitus/lautakunta Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu Kunnanhallitus MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain perusteet valmistelua tai täytäntöönpanoa Pykälät 189, 190, 195, Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät 186, 187, 188, 191, 192, 193, 194, 196, 197 HLL 5 :n./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviran- Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite. Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. omainen ja aika Pornaisten kunnanhallitus Kirkkotie 176, PL Pornainen Lautakunta/hallitus Pykälät 186, 187, 188, 191, 192, 193, 194, 196, 197 Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Liitetään pöytäkirjaan

27 330 VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Helsingin hallinto-oikeus PL Helsinki Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät - Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite - Pykälät Valitusaika 30 päivää Valitusaika 30 päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valitusasiakirjojen toimittaminen Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava 1 ): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Pornaisten kunnanviraston aukioloajat: ma - ke to pe Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 80 euroa. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1 ) Jos toimitettava

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 1 2 Vuoden 2009 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 1 2 Vuoden 2009 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 1/2009 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 12.1.2009 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Hirvihaaran kartano 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 403 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 190 405 Järjestö- ja seurataloavustusten myöntäminen vuonna 2008

Kunnanhallitus. 403 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 190 405 Järjestö- ja seurataloavustusten myöntäminen vuonna 2008 PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 18/2008 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistai 30.9.2008 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 403 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 89 184 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanvaltuuston istuntosali. 89 184 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 8/2008 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 13.10.2008 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 89 184 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 92 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 45 * 95 Pornaisten Portin yritysalueen KTY-1 tonttien hinnoittelu

Kunnanhallitus. 92 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 45 * 95 Pornaisten Portin yritysalueen KTY-1 tonttien hinnoittelu PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 4/2008 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 3.3.2008 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 92 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 2 Kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 2 Kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 1/2008 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 14.1.2008 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 21/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

517 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

517 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 22/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 21.11.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 517 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 14/2007 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Keskiviikko 15.8.2007 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Aurinkomäen palvelukeskus. 628 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Aurinkomäen palvelukeskus. 628 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 23/2006 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistai 19.12.2006 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Aurinkomäen palvelukeskus 628 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 66 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 33 * 67 Lahti Seppo, suunnittelutarveratkaisuhakemusta koskeva lausunto

Kunnanhallitus. 66 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 33 * 67 Lahti Seppo, suunnittelutarveratkaisuhakemusta koskeva lausunto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 3/2008 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 18.2.2008 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 66 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 15 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanvaltuuston istuntosali. 15 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2007 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 19.3.2007 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 15 33 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Aurinkomäen palvelukeskus. 565 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 263 566 Takauksen myöntäminen Vesiosuuskunta Mustijoelle

Aurinkomäen palvelukeskus. 565 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 263 566 Takauksen myöntäminen Vesiosuuskunta Mustijoelle PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 21/2006 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 27.11.2006 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Aurinkomäen palvelukeskus 565 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 60 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 39 62 Edustajan valitseminen Kuntarahoitus Oyj:n yhtiökokoukseen

Kunnanhallitus. 60 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 39 62 Edustajan valitseminen Kuntarahoitus Oyj:n yhtiökokoukseen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 4/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 15.3.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 60 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 104 16 173 Uudenmaan liiton perussopimuksen muutoksen hyväksyminen

Kunnanhallitus. 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 104 16 173 Uudenmaan liiton perussopimuksen muutoksen hyväksyminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 8/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 17.5.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 153 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

Kunnanhallitus. 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 153 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 7/2009 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 30.3.2009 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 11/2006. 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 11/2006. 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 11/2006 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 22.5.2006 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 16 35 Hallinto-osaston ja kunnanhallituksen laskujen hyväksyminen 2006

34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 16 35 Hallinto-osaston ja kunnanhallituksen laskujen hyväksyminen 2006 PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2006 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 23.1.2006 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 220 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 220 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 10/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 28.6.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 220 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus 1.12.2010. 405 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus 1.12.2010. 405 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 18/2010 Lähettämispäivä Kunnanhallitus 1.12.2010 KOKOUSAIKA Tiistai 7.12.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 405 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 197 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 99 * 200 Tien nimeäminen Metsä-Nikulantieksi

Kunnanhallitus. 197 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 99 * 200 Tien nimeäminen Metsä-Nikulantieksi PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 8/2007 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Keskiviikko 25.4.2007 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 197 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 91 160 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanvaltuuston istuntosali. 91 160 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 8/2006 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 18.12.2006 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 91 160 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

264 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 126 265 Muut asiat / JUKOn pääluottamusmiehen vaihtuminen

264 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 126 265 Muut asiat / JUKOn pääluottamusmiehen vaihtuminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 11/2008 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 19.5.2008 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 264 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 325 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 154 22 326 Pornaisten kunnan kaavoitusohjelma vuosille 2008 2012

Kunnanhallitus. 325 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 154 22 326 Pornaisten kunnan kaavoitusohjelma vuosille 2008 2012 PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 14/2008 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 30.6.2008 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 325 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 264 448 Erikoissairaanhoidon määrärahaylitys

447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 264 448 Erikoissairaanhoidon määrärahaylitys PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 18/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 17.10.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 1 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanvaltuuston istuntosali. 1 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 1/2008 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 28.1.2008 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 1 2 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

267 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 165 268 Menettely työkyvyttömyyden osoittamiseksi

267 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 165 268 Menettely työkyvyttömyyden osoittamiseksi PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 11/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 6.6.2005 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 267 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 16 37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 6 40 Rakennuskielto osayleiskaavojen johdosta

Kunnanvaltuuston istuntosali. 16 37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 6 40 Rakennuskielto osayleiskaavojen johdosta PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2006 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 6.3.2006klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 16 37 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. Tallink City hotelli, Tallinna. 411 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. Tallink City hotelli, Tallinna. 411 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 20/2009 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Perjantai 9.10.2009 klo 11.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Tallink City hotelli, Tallinna 411 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 34 Käyttökustannusten valtionosuuspäätökset vuodelle 2008

Kunnanhallitus. 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 34 Käyttökustannusten valtionosuuspäätökset vuodelle 2008 PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2008 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 4.2.2008 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 548 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 266 554 Mönttinen Pauli, poikkeamishakemusta koskeva lausunto

Kunnanhallitus. 548 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 266 554 Mönttinen Pauli, poikkeamishakemusta koskeva lausunto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 23/2008 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 15.12.2008 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 548 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot