305 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 186 * 306 Kotojärven toisen vaiheen asemakaavan käynnistäminen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "305 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 186 * 306 Kotojärven toisen vaiheen asemakaavan käynnistäminen"

Transkriptio

1 PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 12/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Torstai klo KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 305 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 305 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 186 * 306 Kotojärven toisen vaiheen asemakaavan käynnistäminen Kari ja Noora Seitaniemelle myytyä omakotitonttia koskevan kauppakirjan hyväksyminen Anssi ja Marja Nurmelalle myytyä omakotitonttia koskevan kauppakirjan hyväksyminen 189 * 310 Kuntien harkinnanvaraisten rahoitusavustusten hakeminen vuonna Itä-Uudenmaan maakuntakaavaluonnos, lausunto 191 * 314 Kunnan vakuutuskilpailun uusiminen Kunnan www-sivujen uusiminen Vaakunan käyttöoikeuden myöntäminen Genimap Oy:lle Takauksen myöntäminen Etelä-Pornaisten Vesiosuuskunnalle/ Velkakirjan hyväksyminen ja muut takaukseen liittyvät asiat Verkko-osuuskunta Kajon anomus 196 * 324 Kivihuopintien nimen muutos 197 * 325 Yksityistien nimeäminen Mäntykaareksi Ilmoitusasiat Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

2 PORNAISTEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Torstai klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnanvirasto KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12/2005 Sivu 305 Lempinen Tapani puheenjohtaja Janhunen Sari, poissa Nurmi Keijo Rantala Markku Rusi Tuula Tanner Tuula Virkki Juha, poistui klo Mattila Kaj, Sari Janhusen varajäsen Runolinna Pertti, Tuula Rusin varajäsen :n 194 aikana klo MUUT SAAPUVILLA OL- LEET (ja läsnäolon peruste) LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS Leivoja Matti kvalt pj Peltoniemi Jouni, poistui klo kvalt I vpj Yrtti Seppo kvalt II vpj Vähähyyppä Juhani kunnanjohtaja Marttila Seija hallintojohtaja Kaikkonen Timo kamreeri, asiantuntijana :n 192 aikana klo Mallenius Juuso asiantuntijana :n 192 aikana klo Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUSTAPA (tarkastuspaikka ja aika sekä tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta) Pöytäkirja tarkastetaan Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Markku Rantala ja Tuula Rusi. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIR- JOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUSTOIMITUS PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Tapani Lempinen Keijo Nurmi puheenjohtajana :n 194 aikana Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Pornainen Allekirjoitukset Seija Marttila Juhani Vähähyyppä pöytäkirjanpitäjänä :n 194 aikana Markku Rantala Tuula Rusi Juha Virkki Kaj Mattila :n 194 aikana :n 194 aikana Aika ja paikka Pornainen Virka-asema Hallintojohtaja Seija Marttila

3 Kunnanhallitus Kunnanhallitus KOTOJÄRVEN TOISEN VAIHEEN ASEMAKAAVAN KÄYNNISTÄMINEN Khall 18 Karttaako Oy ilmoittaa päivätyllä kirjeellään, että Marcus Fredrikssonin ja Karttaako Oy:n kesken on laadittu sopimus asemakaavan laatimisesta Kotojärven alueelle. Sopimus nojautuu kunnanhallituksen :n kohdalla tekemään päätökseen ja sen liitteenä olevaan allekirjoitettuun sopimukseen asemakaavoituksen käynnistämisestä. Kyseisen sopimuksen mukaan asemakaavan valmistelu käynnistetään vuoden kuluessa sopimuksen allekirjoittamisesta kunnan hyväksymän konsultin (kaavan laatijan) toimesta sopimusalueella. Tavoitteena on saada asemakaavoitus valtuuston käsiteltäväksi viimeistään kahden vuoden kuluessa sopimuksen voimaantulosta eli käytännössä sen allekirjoittamisesta. Konsulttisopimukselle on haettava kunnan hyväksyntä ennen sen allekirjoittamista. Karttaako Oy esittää myös, että kunnanhallitus tekee asemakaavan laatimista koskevan päätöksen ja hyväksyy kaavan laatijaksi DI Pertti Hartikaisen Karttaako Oy:stä. Karttaako ilmoittaa, että maanomistaja vastaa kaavan laatimiskustannuksista. Karttaako Oy:n kirje liitteineen ja kunnanhallituksen päätös niin ikään liitteineen jaetaan esityslistan mukana. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että Kotojärven toisen vaiheen asemakaavan laatiminen voidaan käynnistää heti, kun kunnanhallituksen hyväksymä sopimus asemakaavoituksen käynnistämisestä on allekirjoitettu. Marcus Fredrikssonin ja Karttaako Oy:n välinen konsulttisopimus hyväksytään niin ikään. Kaavan laatijaksi hyväksytään DI Pertti Hartikainen Karttaako Oy:stä. puh. (019) tai

4 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Khall 18./.. Asia päätettiin yksimielisesti jättää pöydälle, asiaan palataan valtuustoseminaarin jälkeen. Khall 186 Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että Kotojärven toisen vaiheen asemakaavan laatiminen voidaan käynnistää heti, kun kunnanhallituksen hyväksymä sopimus asemakaavoituksen käynnistämisestä on allekirjoitettu. Marcus Fredrikssonin ja Karttaako Oy:n välinen konsulttisopimus hyväksytään niin ikään. Kaavan laatijaksi hyväksytään DI Pertti Hartikainen Karttaako Oy:stä. Jäljennös kunnanhallituksen hyväksymästä sopimuksesta ja jäljennös Marcus Fredrikssonin ja Karttaako Oy:n välisestä konsulttisopimuksesta jaetaan esityslistan mukana. puh. (019) tai

5 Kunnanhallitus KARI JA NOORA SEITANIEMELLE MYYTYÄ OMAKOTITONTTIA KOSKEVAN KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN Khall 187, liite 22 Pornaisten kunta on päivätyllä kauppakirjalla myynyt Kari Tapani Seitaniemelle ja Noora Sabina Seitaniemelle asuntotarkoitukseen Pornaisten kunnan Kirveskosken kylässä sijaitsevaan Lintukallio RN:o 15:34 nimiseen tilaan kuuluvan noin 1573 m 2 :n suuruisen määräalan ,34 :n kauppahinnasta ja muutoin kauppakirjasta ilmenevillä ehdoilla. Määräala on Kirveskosken asemakaavassa merkitty kortteliin AO 110 tontti 1. Kari ja Noora Seitaniemi ovat jättäneet päivätyn tarjouksen, jossa he ovat tarjonneet korttelin 110 tontista 1 30,06 :n neliöhinnan. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että tämä hyväksyy Pornaisten kunnan sekä Kari ja Noora Seitaniemen välillä allekirjoitetun kauppakirjan liitteen nro 22 mukaisena. puh. (019) tai _

6 Kunnanhallitus ANSSI JA MARJA NURMELALLE MYYTYÄ OMAKOTITONTTIA KOSKEVAN KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN Khall 188, liite 23 Pornaisten kunta on päivätyllä kauppakirjalla myynyt Anssi Timo Tapani Nurmelalle ja Marja Tellervo Nurmelalle asuntotarkoitukseen Pornaisten kunnan Kirveskosken kylässä sijaitsevaan Lintukallio RN:o 15:34 nimiseen tilaan ja M601 nimiseen määräalaan kuuluvan, noin 1376 m 2 :n suuruisen määräalan (Lintukallio RN:o 15:34 tilasta 1079 m 2 ja M601 nimisestä määräalasta 297 m 2 ) ,00 :n kauppahinnasta ja muutoin kauppakirjasta ilmenevillä ehdoilla. Määräala on Kirveskosken asemakaavassa merkitty kortteliin AO 111 tontti 8. Anssi ja Marja Nurmela ovat jättäneet päivätyn tarjouksen, jossa he ovat tarjonneet korttelin 111 tontista 8 27,00 :n neliöhinnan. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että tämä hyväksyy Pornaisten kunnan sekä Anssi ja Marja Nurmelan välillä allekirjoitetun kauppakirjan liitteen nro 23 mukaisena. puh. (019) tai Merkittiin, että Juha Virkki poistui kokouksesta klo

7 Kunnanhallitus KUNTIEN HARKINNANVARAISTEN RAHOITUSAVUSTUSTEN HAKEMINEN VUONNA 2005 Khall 189 Sisäasiainministeriö toteaa kirjeessään , että harkinnanvaraista rahoitusavustusta voidaan kuntien valtionosuuslain 13 :n mukaan myöntää kunnalle, joka ensisijaisesti tai tilapäisten kunnallistaloudellisten vaikeuksien vuoksi on lisätyn taloudellisen tuen tarpeessa. Sen arvioinnissa otetaan huomioon myös paikalliset eritysolosuhteet. Valtionapuviranomainen voi asettaa avustuksen myöntämiselle ja käytölle kunnan talouden tervehdyttämistä koskevia ehtoja. Avustukseen on käytettävissä euroa, Kuntien valtionosuuslain 16 :n 3 momentin mukaan valtionosuushakemus tulee jättää viimeistään elokuun loppuun mennessä. Hakemusten käsittelyn nopeuttamiseksi kuntia pyydetään toimittamaan hakemukset jo kesäkuun loppuun mennessä sisäasiainministeriön kuntaosastolle. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että kunta hakee kuntien harkinnanvaraista rahoitusavustusta kunnan voimakkaasta kasvusta johtuvien menojen kattamiseen. Rahoitusavustushakemus lähetetään esityslistan mukana. puh. (019) tai

8 Kunnanhallitus ITÄ-UUDENMAAN MAAKUNTAKAAVALUONNOS, LAUSUNTO Khall 190 Maakuntahallituksen tekemän päätöksen perusteella Itä- Uudenmaan liitto pyytää lausuntoa Pornaisten kunnalta Itä-Uudenmaan maakunta-kaavaluonnoksesta mennessä. Maakuntakaava ohjaa kuntien kaavoitusta Maakuntakaava on yleispiirteinen suunnitelma maakunnan alueiden käytöstä. Siinä esitetään maakunnan yhdyskuntarakenteen ja alueiden käytön perusratkaisut pitkällä aikavälillä. Maakuntakaavan laatii ja hyväksyy maakunnan liitto. Maakuntakaavaa tarvitaan ratkaistaessa useamman kunnan alueelle vaikuttavia alueidenkäyttökysymyksiä; maakuntakaavassa ei käsitellä sellaisia alueidenkäyttökysymyksiä, jotka ovat yksinomaan kunnan sisäisiä. Maakuntakaava kuitenkin ohjaa kuntien kaavoitusta ja tietyissä tapauksissa myös suoraan rakentamista ja muuta alueiden käyttöä. Maakuntakaavan reunojen yhteensovittamiseksi tulee tehdä yhteistyötä yli maakuntarajojen. Maakuntakaava ei ole voimassa oikeusvaikutteisen yleiskaavan eikä asemakaavan alueella muutoin kuin kaavojen muuttamista koskevan vaikutuksen osalta. Itä-Uudenmaan maakuntakaavaluonnos Itä-Uudenmaan maakuntahallitus päätti kokonaismaakuntakaavan laatimisesta tavoitteena saada koko liiton alue MRL:n mukaisen maakuntakaavan piiriin. Itä-Uudenmaan liiton vuonna 2000 hyväksytyn väestönarvion mukaan vuoteen 2020 mennessä Itä-Uudellamaalla asuu henkeä. Väestönkasvusta 93 % kohdistuu kahteen kuntaan: Porvooseen ja Sipooseen. Maakuntakaavaluonnos käsittää kartan, jossa on esitetty maakunnalliset alue- ja kohdevaraukset sekä luettelon kaavamerkinnöistä niitä tarkentavin suunnittelumääräyksin. Kaavaselostus on sanallinen, karttaa täydentävä perusteluteksti kaavaratkaisun sisällöstä. Maakuntakaavaluonnos, kaavamerkinnät ja -määräykset sekä kaavaselostus on nähtävissä ennen kokousta teknisellä osastolla sekä kokouksessa../..

9 Kunnanhallitus Khall 190./.. Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää antaa lausuntonaan seuraavaa: Pornaisissa on vireillä oikeusvaikutteiset osayleiskaavat Kirkonkylän alueella sekä pohjoisissa kylissä ja eteläisissä kylissä. Nämä kaavat kattavat laajasti Itä-Uudenmaan maakuntakaavan reuna-alueita sen luoteiskulmassa. Osayleiskaavoista Kirkonkylä on ollut jo luonnoksena nähtävillä ja kylien osayleiskaavat tulevat syksyllä luonnosvaiheeseen. Osayleiskaavaratkaisut tulevat täydentämään kunnan lausuntoa maakuntakaavan ehdotusvaiheessa. Pornaisten kunta on mukana laatimassa KUUMA-kuntien yhteistä ympäristö- ja kehityskuvaa. Työn 1. vaiheessa on pyritty luomaan yhteistä käsitystä KUUMA-alueen yhdyskuntarakenteen ja maankäytön muutosvoimista ja kehi-tysmahdollisuuksista. Kehityskuva palvelee myös keskinäisen vuorovaikutuksen tiivistämistä ja YTV-alueen kuntien kanssa käytävää jatkuvaa vuoropuhelua. Lisäksi kehityskuva on merkittävä väline suhteutettaessa KUUMA-alueen kehityskysymyksiä koko Helsingin metropolialueen kaupunkipoliittisiin haasteisiin. Edelleen kehityskuvan avulla pyritään valmistautumaan Uudenmaan liiton koko Uudenmaan kehityskuvan laadintaan. Työ on kesken ympäristö- ja kehityskuvatyö tulee täydentämään kunnan lausuntoa maakuntakaavan ehdotusvaiheessa. Pornainen on osa Itä-Uudenmaan liikenneverkkostartegiaa. Muilla Keski-Uudenmaan kunnilla on oma liikenneverkkollisia ratkaisuja kehittävä strategiansa. Itä-Uudenmaan maakuntakaavassa tulee tehdä yhteistyötä Uudenmaan liiton kanssa erityisesti yhteystarpeiden kehittämiseksi yli maakuntarajojen. Erityisesti tulee kiinnittää huomiota seudulla samanaikaisesti vireillä olevien useiden suunnitteluhankkeiden yhteensovittamiseen maakunnan rajoilla. Sipooseen merkityt kalliokiviaineksenottoalueet (EOk) sijoittuvat aivan Pornaisten kunnan länsirajalle. Pornaisissa asutusta sijoittuu ko. aluetta lähemmäksi kuin Sipoon puolella. Vireillä olevassa eteläisten kylien osayleiskaavassa on tällä kohdalla lähelle kunnan rajaa määritelty asumisen kannalta edullinen vyöhyke, joka mahdollistaa Jokimäen kylään tukeutuvan asumisen tiivistämisen ja laajentamisen. Louhinnan vaikutukset asutukseen tulee selvittää. Maakuntakaavaan varatut aluerajaukset on oltava sellaiset, että lupamenettelyssä voidaan määritellä riittävät ehdot toiminnasta aiheutuvien haittojen poistamiseksi tai vähentämiseksi.

10 Kunnanhallitus Khall 190./.. puh. (019) tai

11 Kunnanhallitus KUNNAN VAKUUTUSKILPAILUN UUSIMINEN Khall 191 Kunnanhallitus on kokouksessaan päättänyt kilpailuttaa kunnan vakuutukset. Vakuutusten kilpailuttajaksi valittiin Optimiriskit Ky/Lauri Laitila. Vakuutuksista on saatu tarjoukset mennessä neljältä vakuutusyhtiöltä. Tarjoukset esitellään kokouksessa. Lauri Laitila on esittänyt, että saadut tarjoukset hylätään ja vakuutusten hankintamenettely uusitaan koska, 1) tarjoukset poikkesivat vakuutusmuodoltaan, omavastuiltaan ja tarjotuilta vakuutuksiltaan siinä määrin tarjouspyynnöstä, että tarjouspyynnössä annetuilla perusteilla kokonaistaloudellisen edullisuusvertailun tekeminen on vaikeaa. 2) Uudessa tarjouspyynnössä on annettujen tarjousten perusteella tarvetta täsmentää kokonaistaloudellisen edullisuusvertailun laskentaperusteita. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää hylätä kaikki tarjoukset edellä esitetyin perustein ja antaa Optimiriskit Ky/Lauri Laitilalle tehtäväksi järjestää uusi tarjouskilpailu. Lauri Laitilan sähköpostiviesti jaetaan esityslistan mukana. puh (019) tai

12 Kunnanhallitus KUNNAN WWW-SIVUJEN UUSIMINEN Khall 192, liite 24 Kunnanhallitus on kokouksessaan asettanut johtoryhmälle tavoitteeksi uusia kunnan nettisivut kuluvan vuoden kesäkuun loppuun mennessä. Kunnan www-sivujen uusimisesta on pyydetty tarjoukset Pertti Runolinnalta, Optinet Oy:ltä, Solinet Oy:ltä, emedia Oy:ltä ja Tiina Mikonmäeltä/Femit Oy. Määräaikaan, , mennessä tarjouksensa jättivät Porstua-tiimi (Pertti Runolinna), Optinet Oy, Solinet Oy ja emedia Oy. Pääedellytyksenä tarjouspyynnössä pidettiin sitä, että sivujen ylläpito ja päivitykset on voitava tehdä kunnan oman henkilöstön toimesta jolloin sivut olisivat mahdollisimman hyvin ajan tasalla. Juuso Mallenius Nicemediasta on tehnyt tarjouksista yhteenvedon. Johtoryhmä on tutustunut tarjouksiin ja esitettyihin mallisivuihin. Yksimielisenä kantanaan johtoryhmä esittää, että kunnan uudet wwwsivut tilataan tarjouksen mukaisesti Solinet Oy:ltä. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että kunnan uudet www-sivut tilataan tarjouksen mukaisesti Solinet Oy:ltä, jonka tarjous on edullisin tarjouspyynnön mukaisista tarjouksista. puh (019) tai

13 Kunnanhallitus VAAKUNAN KÄYTTÖOIKEUDEN MYÖNTÄMINEN GENIMAP OY:LLE Khall 193 Genimap Oy kertoo olevansa Suomen johtava karttakustantaja, jonka julkaisemia tuotteita ovat mm. GT-kartat ja autoilijan tiekartat. Tie- ja ulkoilukarttojen lisäksi Genimap julkaisee karttakirjoja sekä karttoihin ja maantieteeseen liittyviä tietokirjoja. Genimap ilmoittaa hankkineensa käyttöönsä Suomen Kuntaliitolta Suomen kuntien ja kaupunkien vaakunoiden kuvat. Genimap pyytää Pornaisten kunnalta lupaa saada käyttää kunnan vaakunan kuvaa sekä tarvittaessa vaakunan selitettä Suomen muiden suurten kustantamojen tapaan tuotteissaan, kuten matkailu-, kartta- ja tietokirjoissaan. Vaakuna aiotaan esittää alkuperäisessä muodossaan, eikä sitä aiota muokata. Kunnan vaakunaa aiotaan käyttää sellaisissa yhteyksissä, jossa esim. kerrotaan kunnan tilasto- tai matkailutietoja. Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää myöntää Genimap Oy:lle luvan käyttää Pornaisten kunnan vaakunaa edellä selostetulla tavalla. Lupa on voimassa siihen saakka kun asiasta toisin päätetään. puh (019) tai

14 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN ETELÄ-PORNAISTEN VESIOSUUSKUNNALLE/ VELKAKIRJAN HYVÄKSYMINEN JA MUUT TAKAUKSEEN LIITTYVÄT ASIAT Khall 89 Etelä-Pornaisten Vesiosuuskunta on päivätyllä kirjeellään esittänyt, että Pornaisten kunta antaisi takauksen 3,1 milj.euron suuruiselle lainalle. Vuonna 2005 kunta takaisi 1,3 milj.euron lainan, vuonna ,1 milj.euron lainan ja vuonna ,7 milj.euron lainan.vuosien 2006 ja 2007 taattavien lainojen suuruus tarkistettaisiin edellisen vuoden marraskuun 15. päivään mennessä. Etelä-Pornaisten Vesiosuuskunnan investoinnit vuosina ovat yhteensä 5,75 milj.euroa ja osuuskunnan tulot kyseisenä ajankohtana ovat 2,74 milj.euroa. Tulot koostuvat liittyjiltä perittävistä liittymismaksuista (1,43 milj.euroa) sekä kunnan ja valtion (Uudenmaan TEkeskus, Uudenmaan ympäristökeskus) avustuksista. Vuoden 2005 investointikustannukset ovat seuraavat: - Vähälaukkoski I (alkanut vuonna 2004) Laukkoski II Laukkoski I Niinikoski Mätikistö (jatkuu vuonna 2006) Yhteensä Pornaisten kunta on tehnyt periaatepäätöksen enintään 25 % avustuksen antamisesta osuuskunnan investointikustannuksille. Uudenmaan TEkeskus on luvannut kahdelle hankkeelle (Laukkoski II ja Laukkoski I) avustusta noin 10 % ( euroa). Uudenmaan ympäristökeskus esittää avustuksen myöntämistä vuoden 2005 määrärahoista kahdelle hankkeelle (Niinikoski ja Mätikistö). Ympäristökeskus käsittelee avustusasian helmikuun aikana. Arvio ympäristökeskuksen avustuksesta on noin % kustannuksista ( euroa). Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se antaisi omavelkaisen takauksen Etelä-Pornaisten Vesiosuuskunnalle vuonna miljoonan euron lainalle 15 vuoden maksuajalle. Vuosina 2006 ja 2007 päätetään periaatteessa antaa yhteensä 2,1 miljoonan euron suuruinen takaus. Mikäli investoinnit kestävät suunniteltua useamman vuoden ajan, siirtyy lainan takaus investointeja vastaaville vuosille../..

15 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Khall 89./.. Ehtoja lainan takaukselle ovat: - investointihankkeet toteutuvat vuosittain suunniteltuina ja kunnanhallituksen hyväksyminä kokonaisuuksina ja aikatauluina - kunnanhallitus hyväksyy velkakirjat ennen takauksen allekirjoittamista - kunta perii lainan takauksesta vuosittain 0,1 %:n takausprovision taatun lainan maksamattomasta pääomasta - laina on kilpailutettava julkisista hankinnoista annetun lain mukaisesti. Takauksen saajan on vuoden 2005 rakentamishankkeiden valmistumisen jälkeen toimitettava kunnalle kirjallinen selvitys toteutuneista kustannuksista. Kunnalla on oikeus tarkastaa myös tositteet. Mikäli nyt myönnetty takaus osoittautuu loppuselvityksessä tehtyjä investointeja suuremmaksi huomioiden kunnalta ja valtiolta saadut avustukset sekä liittyjien maksamat liittymismaksut, vähennetään ylitys mahdollisesti myöhemmin myönnettävästä takauksesta. Etelä-Pornaisten Vesiosuuskunta sitoutuu takauksen saatuaan huolehtimaan toimialueensa vesihuollosta. Kunta määrää osuuskunnalle toimialueen sen jälkeen, kun osuuskunnan verkko on saatu toimimaan sekä puhtaan veden että jäteveden osalta. Kunnalla on oikeus asettaa osuuskunnan hallituksen kokouksiin edustajansa valvomaan osuuskunnan toimintaa ja avustuksen käyttöä. puh. (019) tai Merkittiin, että Tapani Lempinen poistui esteellisenä kokouksesta asiasta käydyn keskustelun ja päätöksenteon ajaksi. Puheenjohtajana toimi varapuheenjohtaja Tuula Rusi../..

16 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Khall 89./.. Toiseksi pöytäkirjan tarkastajaksi Tuula Rusin tilalle valittiin Tuula Tanner tämän pykälän ajaksi. Kvalt 43 Kunnanvaltuuston päätös: Khall 194 Velkakirjan hyväksyminen ja muuta takaukseen liittyvät asiat: Etelä-Pornaisten Vesiosuuskunta on toimittanut kunnalle seuraavat asiakirjat: 1. Velkakirja. Velan antaja OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj. Velan numero Velan yleiset ehdot. Käytössä alkaen. 3. Nostoilmoitus 4. Suoraveloitusvaltakirja 5. Liite velkakirjaan 6. Perustietolomake. Euroopan Investointipankin luotot 7. Takaussitoumus erityistakaus 8. Takausehdot 9. Sopimus Porvoon Osuuspankin ja Etelä-Pornaisten Vesiosuuskunnan välillä koskevien vesiosuuskunnan maksuliikenteen ja maksuliikennetilien hinnoittelua sekä osakkaitten lainoitusta 10. Etelä-Pornaisten Vesiosuuskunnan hallituksen pöytäkirja Tarjouspyyntöasiakirjat. Edellä luetellut asiakirjat sisältävät siinä määrin yksityisen vesiosuuskunnan liike- ja ammattisalaisuuksia, että tiedon antaminen niistä aiheuttaisi osuuskunnalle taloudellisia vahinkoja. Tästä syystä johtuen asiakirjat ovat viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 :n 20 kohdan nojalla salassa pidettäviä asiakirjoja. Niistä annetaan ulkopuolisille tietoja vain siltä osin, kun laki kuntaa tähän velvoittaa. Kunnanhallituksen kokouksessa asiakirjat esitellään kalvoilla../..

17 Kunnanhallitus Khall 194./.. Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä velkakirjat allekirjoitettavaksi. Velkakirjat allekirjoitetaan sen jälkeen, kun kaikki asiaa koskevat päätökset ovat saaneet lain voiman. Kunnanhallitukselle toimitettujen selvitysten perusteella laina on kilpailutettu julkisista hankinnoista annetun lain mukaisesti. puh (019) tai Kunnanhallitus totesi tämän pykälän käsittelyn osalta esteellisiksi Tapani Lempisen, Markku Rantalan, Tuula Rusin, Tuula Tannerin, Jouni Peltoniemen ja Seija Marttilan. Kokous valitsi tämän pykälän osalta puheenjohtajaksi Keijo Nurmen ja pöytäkirjanpitäjäksi Juhani Vähähyypän. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin tämän pykälän osalta Juha Virkki ja Kaj Mattila. Merkittiin, että Jouni Peltoniemi poistui kokouksesta klo _

18 Kunnanhallitus Kunnanhallitus VERKKO-OSUUSKUNTA KAJON ANOMUS Khall 107 Verkko-osuuskunta Kajo ilmoittaa päivätyllä kirjeellään rakentavansa eteläiseen Mäntsälään ja Pornaisiin valokuitupohjaista monipalveluverkkoa yhteistyössä Mustijoen ja Etelä-Pornaisten vesiosuuskuntien kanssa. Verkko-osuuskunta Kajo ilmoittaa hakevansa taloudellisia etuja alueella käynnissä olevasta vesi- ja viemärirakentamisesta. Rakentamisen kerrotaan olevan vesiosuuskuntien aikataulujen mukainen. Rakentamisen ilmoitetaan kohdistuvan vuosiin ja se kattaa tällä hetkellä Mustijoen ja Etelä-Pornaisten vesiosuuskuntien koko toimialueen. Myöhemmässä vaiheessa tarkoituksena on kattaa myös Pornaisten taajama-alue ja Mäntsälässä vesiosuuskunta Suonen alue Halkiassa, Haarajoella ja edelleen Arola-Jokelan seudulla. Valokaapelihankkeelle kerrotaan esisuunnittelua varten kanavoituneen Laukkoskelaiset ry:n ja SAMPo ry:n kautta euroa eli 100 %:n tukiosuus. Ensimmäisen vaiheen rakentamiseen Mäntsälän Mettiöntien ja Pornaisten Vähä-Laukkosken alueelle on saatu SAMPo ry:n hallitukselta 50 %:n tukipäätös euron hankkeelle, jossa toteutetaan myös verkon toiminnallinen käyttöönotto vuoden 2005 aikana. Verkon rakentamista varten Verkko-osuuskunta Kajo ilmoittaa pyytäneensä lainatarjoukset rahoituslaitoksilta ja on saanut tarjoukset Osuuspankkien Keskusosakepankilta Mäntsälän ja Porvoon Osuuspankin kautta sekä Nordean Mäntsälän konttorilta. Lainojen myöntämisen ehtona on Pornaisten ja Mäntsälän kuntien takaukset. Rahoituksen tarve on euroa, joka painottuu verkon rakentamisen alkuvuosiin. Verkko-osuuskunta Kajo ilmoittaa hakevansa myös tuleviin rakennusvaiheisiin valtion ja Euroopan Unionin tukia mm. TE-keskuksen kautta. Verkko-osuuskunta Kajo esittää, että Mäntsälän ja Pornaisten kunnat takaisivat Verkko-osuuskunta Kajon lainan yhteisvastuullisesti, Pornainen 70 %:n osalta ja Mäntsälä 40 %:n osalta ja varautuisivat Pornainen 65 %:n osalta ja Mäntsälä 35 %:n osalta TE-keskuksen kautta myönnettävien tukien osalta ns. 25 %:n kuntarahaosuuteen tulevien vuosien kustannusarvioissaan. Tulevan rakentamisen osalta Verkko-osuuskunta Kajo olettaa saavansa 20 %:n tuen. Lisäksi Verkko-osuuskunta Kajo esittää, että kunnat tukisivat Verkko-osuuskunta Kajon ensimmäistä SAMPo ry:n kautta toteutettavaa hanketta Kajo-verkko 1, Pornaisten-Nummisten valokaapeliverkko, 1. vaiheen rakentaminen eurolla suhteessa Pornainen 71 %:n osalta ja Mäntsälä 29 %:n osalta. SAMPo ry:n tuki on euroa../..

19 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Khall 107./.. Takaus on suurimmillaan loppuvuonna 2008 ja vähenee 2009 alkaen noin euroa vuodessa. Rakentaminen aiotaan kuolettaa 16 vuodessa. Pornaisilta anotaan takausta vuonna euroa, vuonna euroa, vuonna euroa ja vuonna euroa. Taattavat lainat olisivat yhteensä euroa. Kuntarahaa Pornaisilta toivotaan yhteensä euroa. Pornaisten kunnan vuoden 2005 talousarviossa sen enempää kuin vuosien taloussuunnitelmassakaan ei ole varauduttu Verkkoosuuskunta Kajon hankkeeseen. Kunnalla ei ole myöskään päätöksiä takausten myöntämisestä. Verkko-osuuskunta Kajon anomus esitellään tarkemmin kokouksessa. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää siirtää asian käsittelyn siihen saakka, kun kuntastrategia on hyväksytty. Kunnanjohtajalle annetaan oikeus neuvotella asiasta Mäntsälän kunnan edustajien kanssa. puh. (019) tai Khall 195 Strategiapalaverissa kuntapäättäjät katsoivat, ettei heillä ole riittäviä tietoja Verkko-osuuskunta Kajon anomuksesta. Näin ollen he eivät ottaneet asiaan kantaa. KUUMA-kunnissa on vireillä langaton laajakaista Keski-Uudellemaalle niminen hanke. Sitä koskeva raportti on jaettu kunnanhallituksen jäsenille. KUUMA-komissiossa asian käsittely on kesken../..

20 Kunnanhallitus Khall 195./.. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää siirtää edelleen asian käsittelyn siihen saakka, kun langaton laajakaistahanke on KUUMA-komissiossa selvitetty. puh (019) tai

21 Kunnanhallitus KIVIHUOPINTIEN NIMEN MUUTOS Khall 196 Kivihuopintien tiehoitokunta on päättänyt pidetyssä vuosikokouksessa, että tienhoitokunnan puheenjohtaja laatii muutosesityksen Kivihuopintien nimiasiassa. Nykyisellään karttaan merkitty Kivihuopintie koskee vain tien alkuosaa, joka mäen päältä kääntyy vasemmalle. Loppuosa eli mäen päältä suoraan jatkuva tienosa käsittää neljä taloutta ja kaksi kesäasuntoa. Kivihuopintien tienhoitokunnan vuosikokouksen päätöksen mukaisesti tienhoitokunnan puheenjohtaja Jyrki Hämäläinen ja sihteeri Mikko Kanerva esittävät, että karttaan merkittäisiin Kivihuopintieksi tien alkuosa ja nimetön osuus. Vasemmalle kääntyvä haara nimettäisiin Kivihuopinkujaksi. Tien nimenmuutoksen seurauksena postinumerot tulevat muuttumaan ainakin tien loppupään asukkaiden osalta yksiselitteisemmiksi osoitenumeroiksi ilman väliviivoja. Numeroiden muuttuminen on asukkaiden tiedossa ja asiaa pidetään pelkästään hyvänä verrattuna nykyiseen tilanteeseen. Uusien numeroiden osalta tienhoitokunta toivoo yhteydenottoa ennen uusien numeroiden päättämistä. Rakennustarkastaja Matti Männikkö on ottanut kirjeellään kantaa asiaan. Hänen mukaansa voitaisiin toimia Kivihuopintien tienhoitokunnan puheenjohtajan ja sihteerin esittämällä tavalla. Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy Kivihuopintien nimen muutoksen tienhoitokunnan puheenjohtajan ja sihteerin esittämällä tavalla. Tekniselle sektorille annetaan tehtäväksi olla yhteydessä tienhoitokuntaan ennen uusien numeroiden päättämistä. Kivihuopintien tienhoitokunnan kirje jaetaan esityslistan mukana. puh. (019) tai

22 Kunnanhallitus YKSITYISTIEN NIMEÄMINEN MÄNTYKAAREKSI Khall 197 Tarmo Kukkonen, Elina Gardin-Kukkonen, Eino Kukkonen, Irja Kukkonen, Pentti Ovaskainen ja Paula Ovaskainen esittävät kirjeellään yksityistielle nimeä. Kyseinen yksityistie sijaitsee Vähä- Laukkoskentien ja Hyötinmäen risteyksessä. He esittävät tien nimeksi joko Mäntykaari tai Metsätie. Tienviitan he ilmoittavat voivansa itse hankkia. Rakennustarkastaja Matti Männikkö esittää tien nimeksi Mäntykaari. Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus nimeää kyseisen yksityistien Mäntykaareksi. Asukkaiden kirje jaetaan esityslistan mukana. puh. (019) tai

23 Kunnanhallitus ILMOITUSASIAT Khall 198 Kunnanhallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi: Sosiaali- ja terveysministeriön kirje : Yhteenveto terveyskeskusten seutuyhteistyön etenemisestä. Ympäristöministeriön päätös dnro YM4/512/2005, : Aluearkkitehtitoimintaan myönnettävä valtionavustus. Korkeimman hallinto-oikeuden päätös dnro 1516/1/04, taltionumero 1431, : Vesitalousasiaa koskeva valitus. Kuntaliiton yleiskirje 8/80/2005, : Yhteiset matkapalvelukeskuksen henkilökuljetusten ja joukkoliikenteen järjestämisen avuksi. Kuntaliiton yleiskirje 9/80/2005, : Kunnan velvollisuudesta pitää yllä kiinteistörekisterin tietoja sekä oikeudesta saada korvauksetta käyttöönsä kiinteistötietojärjestelmän tietoja. Kunnallisen työmarkkinalaitoksen yleiskirje 21/ : Tasa-arvolain uudistus. Uudenmaan ympäristökeskuksen kirje dnro UUS-2005-R-13-56, : Uudenmaan ympäristökeskuksen toimialueen vesienhoidon yhteistyöryhmä. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri: Toiminnan ja talouden seurantaraportti tammi-huhtikuulta Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kirje dnro 438/10/2004, : HUS:n perussopimuksen muuttaminen. Valtion asuntorahaston kirje 12066/721/05, : Asuinrakennusten ja asuntojen korjaustoimintaan myönnettävien avustusten valtuusosuudet. Etelä-Suomen lääninhallituksen kirje LNH991A, : Etelä- Suomen lääninhallituksen joukkoliikennemäärärahan käyttösuunnitelma vuodelle /..

24 Kunnanhallitus Khall 198./.. Etelä-Suomen lääninhallituksen kirje PTH62B, : Kysely varautumiskoulutuksen tarpeesta. Etelä-Suomen lääninhallituksen päätös LNU2478A, : Joukkoliikenteen valtionavustuspäätös. Etelä-Suomen lääninhallituksen linjaliikennelupa nro 17582, / Linjaliike A.E. Koskinen & Pojat Oy, voimassa Uudenmaan liiton edustajainkokouksen pöytäkirja Oy Audiator Ab: Kunnan vastuunalainen tilintarkastajana toimii JHTT Oiva Myllyntaus. Tuusulan kunnan vuoden 2004 tilinpäätös ja henkilöstötilinpäätös. Kuntarahoitus Oyj : Korkovahvistus. Tiedoksi Pornaisten kunnalle Kotojärvi Golfin kirje Tiehallinnolle : Turvallisuuden parantaminen maantiellä no 1494 Kotojärven kohdalla Pornaisissa. Pornaisten yläasteen ja Kirveskosken koulun kiitoksen lahjoituksesta ja vuosikertomukset. Laukkosken ja Jokimäen koulujen vuosikertomus Historiatoimikunnan pöytäkirja 2/2004, ja siihen liittyvä pöytäkirjanote. Perusturvalautakunnan pöytäkirja 6/2005, Rakennuslautakunnan pöytäkirja 6/05, Rakennustarkastajan pöytäkirja 7/05, Tarkastuslautakunnan pöytäkirjat 1/05, , 2/05, ja 3/05, Vihdin kunnanvaltuuston pöytäkirjanote : Helsingin seudun kuntien yhteistyösopimus.

25 Kunnanhallitus Khall 198./.. Ari Åbergin kiitoskortti. Merkittiin. _

26 Kunta/kuntayhtymä Pornainen OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Hallitus/lautakunta Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu Kunnanhallitus MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain perusteet valmistelua tai täytäntöönpanoa Pykälät 189, 190, 195, Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät 186, 187, 188, 191, 192, 193, 194, 196, 197 HLL 5 :n./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviran- Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite. Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. omainen ja aika Pornaisten kunnanhallitus Kirkkotie 176, PL Pornainen Lautakunta/hallitus Pykälät 186, 187, 188, 191, 192, 193, 194, 196, 197 Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Liitetään pöytäkirjaan

27 330 VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Helsingin hallinto-oikeus PL Helsinki Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät - Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite - Pykälät Valitusaika 30 päivää Valitusaika 30 päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valitusasiakirjojen toimittaminen Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava 1 ): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Pornaisten kunnanviraston aukioloajat: ma - ke to pe Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 80 euroa. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1 ) Jos toimitettava

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Asialista 6/2011 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Maanantai 28.3.2011 kunnanvaltuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 122 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 21/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 2/2014 Sivistyslautakunta Lähettämispäivä 5.2.2014 KOKOUSAIKA Torstai 13.2.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

Kunnan virasto, kokoushuone. Terhi Niinikoski Hannu Kolehmainen. Markku Rantala

Kunnan virasto, kokoushuone. Terhi Niinikoski Hannu Kolehmainen. Markku Rantala PORNAISTEN KUNTA Leirikeskustoimikunta KOKOUSAIKA Tiistai 16.11.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnan virasto, kokoushuone Seppo Yrtti

Lisätiedot

Kunnantoimisto, kunnanhallituksen huone. Jokinen Eija-Sisko seurakunnan edustaja Karhunen Otto seurakunnan edustaja

Kunnantoimisto, kunnanhallituksen huone. Jokinen Eija-Sisko seurakunnan edustaja Karhunen Otto seurakunnan edustaja PORNAISTEN KUNTA Leirikeskustoimikunta KOKOUSAIKA Tiistai 20.11.2012 kello 18.00-18.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnantoimisto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

Pornaisten Yhtenäiskoulu, käynti ovesta K. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Pornaisten Yhtenäiskoulu, käynti ovesta K. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 8/2015 Sivistyslautakunta Lähettämispäivä 25.9.2015 KOKOUSAIKA Torstai 1.10.2015 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Pornaisten Yhtenäiskoulu, käynti ovesta K KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 429 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

Kunnanhallitus. 429 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 16/2007 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 3.9.2007 klo 19.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 429 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 28.3.2014. 26 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Tekninen lautakunta 28.3.2014. 26 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 4/2014 Päivämäärä Tekninen lautakunta 28.3.2014 KOKOUSAIKA Tiistai 1.4.2014 klo 18.00 18.30 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 26 Kokouksen

Lisätiedot

84 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 84 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

84 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 84 Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Asialista 6/2016 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Keskiviikko 30.3.2016 kunnanvaltuuston kokouksen jälkeen KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu (seuraava liite = ) 84

Lisätiedot

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokousaika Keskiviikko 22.5.2013 klo 9.00 15.30 Kokouspaikka Harjulinna, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 9 Arviointikertomus vuodelta

Lisätiedot

205 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 205 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

205 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 205 Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 13/2015 Lähettämispäivä Kunnanhallitus 13.8.2015 KOKOUSAIKA Maanantai 17.8.2015 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu (seuraava liite = )

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. 131 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. 131 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 10/2016 Sivistyslautakunta Lähettämispäivä 11.11.2016 KOKOUSAIKA Torstai 17.11.2016 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Asialista 1/2017 Kunnanhallitus Kuntakehitysjaosto KOKOUSAIKA Keskiviikko 23.8.2017 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu

Lisätiedot

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta. vuosille

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta. vuosille PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 9/2016 Sivistyslautakunta Lähettämispäivä 20.10.2016 KOKOUSAIKA Torstai 27.10.2016 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodelle 2008

Kunnanhallitus Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodelle 2008 PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 21/2007 Lähettämispäivä Kunnanhallitus 24.10.2007 KOKOUSAIKA Maanantai 29.10.2007 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 536 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Kokouskutsu / Esityslista Nro 4/2017 1 (6) KOKOUSAIKA 31.08.2017 Klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 153 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

Kunnanhallitus. 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 153 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 7/2009 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 30.3.2009 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2011. Kunnanvaltuusto Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2011. Kunnanvaltuusto Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2011 Lähettämispäivä Kunnanvaltuusto 22.8.2011 KOKOUSAIKA Maanantai 29.8.2011 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 47 Kokouksen

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 21 Elinkeinotoimikunta 27.11.2017 AIKA 17:00-19:30 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 23 12 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 4/2006. Kunnanvaltuuston istuntosali. 41 80 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 4/2006. Kunnanvaltuuston istuntosali. 41 80 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 4/2006 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 29.5.2006klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 41 80 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Tikkanen Joija (17.30 alkaen) Ruskeepää Mika Saarinen Maria

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Tikkanen Joija (17.30 alkaen) Ruskeepää Mika Saarinen Maria PORNAISTEN KUNTA Kunnanhallitus kuntakehitysjaosto KOKOUSAIKA Keskiviikko 25.10.2017 klo 17.00-19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) KOKOUSPÖYTÄKIRJA

Lisätiedot

Vapaa-ajanlautakunta. Vapaa-aikatoimen toimisto Pankki. 46 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Vapaa-ajanlautakunta. Vapaa-aikatoimen toimisto Pankki. 46 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Asialista 5/2012 Vapaa-ajanlautakunta KOKOUSAIKA Torstai 27.9.2012 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Vapaa-aikatoimen toimisto Pankki KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 46 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 30.4.2014. 31 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Tekninen lautakunta 30.4.2014. 31 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 5/2014 Päivämäärä Tekninen lautakunta 30.4.2014 KOKOUSAIKA Tiistai 6.5.2014 klo 17.35 19.15 KOKOUSPAIKKA Parkkojan koulu KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 31 Kokouksen

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Mika Waltari koulun lämmöntuotanto- ja toimitussopimus

Tekninen lautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Mika Waltari koulun lämmöntuotanto- ja toimitussopimus PORNAISTEN KUNTA Asialista 2/2014 Päivämäärä Tekninen lautakunta 5.2.2014 KOKOUSAIKA Tiistai 11.2.2014 klo 17.35 18.10 KOKOUSPAIKKA Jokimäen koulu KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 11 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016 MULTIAN KUNTA Lupa- ja valvontajaosto Lupa- ja valvontajaoston kokous torstaina 06.10.2016 klo 18.28 ASIAT: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien vaali 3 Heikki Kotivuoren

Lisätiedot

Vapaa-aikatoimen toimisto Pankki, Pornainen

Vapaa-aikatoimen toimisto Pankki, Pornainen PORNAISTEN KUNTA Vapaa-aikalautakunta KOKOUSAIKA Torstai 13.12.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄ- SENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Vapaa-aikatoimen toimisto Pankki,

Lisätiedot

Sivistyslautakunta Pöytäkirjan tarkastajien valinta. Palkallinen opintovapaa / Tanja Qvintus. Taru Lamminmäen irtisanoutuminen

Sivistyslautakunta Pöytäkirjan tarkastajien valinta. Palkallinen opintovapaa / Tanja Qvintus. Taru Lamminmäen irtisanoutuminen PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 9/2011 Lähettämispäivä Sivistyslautakunta 8.12.2011 KOKOUSAIKA torstai 15.12.2011 klo 18.00-19.02 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Parkkojan koulu 139 Kokouksen

Lisätiedot

379 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

379 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 15/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 5.9.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 379 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

15 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 15 * 17 Revontien kevyenliikenteenväylä ja Paalantien suojatiejärjestelyt

15 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 15 * 17 Revontien kevyenliikenteenväylä ja Paalantien suojatiejärjestelyt PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2011 Päivämäärä Tekninen lautakunta 30.3.2011 KOKOUSAIKA Tiistai 5.4.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 15 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

125 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

125 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 8 / 2008 Sivistyslautakunta KOKOUSAIKA Torstai 9.10.2008 klo 18.30 21.20 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 125 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.6.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 8/2010 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika 25.8.2010 klo 13.00-15.02 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 101 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.2.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 17.5.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 1.3.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 43 * 58 Kiinteistönhoitajan työsuhteen täyttäminen

Tekninen lautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 43 * 58 Kiinteistönhoitajan työsuhteen täyttäminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 6/2011 Päivämäärä Tekninen lautakunta 12.10.2011 KOKOUSAIKA Torstai 20.10.2011 klo 18.00 18.15 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 57 Kokouksen

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 6/2012 Lähettämispäivä Kunnanhallitus 22.3.2012 KOKOUSAIKA Torstai 29.3.2012 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 108 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

22 37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Ylijoen alueen omakotitonttien kampanjahinnoittelu

22 37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Ylijoen alueen omakotitonttien kampanjahinnoittelu PORNAISTEN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2017 Lähettämispäivä Kunnanvaltuusto 19.4.2017 KOKOUSAIKA Tiistai 25.4.2017 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA Kunnanvaltuuston istuntosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Seuraava

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2013. Kunnanvaltuusto Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2013. Kunnanvaltuusto Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2013 Lähettämispäivä Kunnanvaltuusto 20.8.2013 KOKOUSAIKA Keskiviikko 28.8.2013 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 86

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 11 Elinkeinotoimikunta 06.09.2017 AIKA 17:10-19:50 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 5 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 13 6 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

Sivistyslautakunta. 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Sivistyslautakunta. 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 3/2010 Sivistyslautakunta KOKOUSAIKA Keskiviikko 24.3.2010 klo 18.00 - KOKOUSPAIKKA Laukkosken koulu KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 114 Kunnanhallitus 04.03.2015 AIKA 17:45-17:49 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 62 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 116 63 ERON MYÖNTÄMINEN MIRA YLETYISELLE

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 7.11.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

122 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 98 46 123 Opetussuunnitelman muutos / Käyttäytymisen arviointi

122 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 98 46 123 Opetussuunnitelman muutos / Käyttäytymisen arviointi PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 7 / 2009 Sivistyslautakunta KOKOUSAIKA Torstai 26.11.2009 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 122 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 7/2013 Sivistyslautakunta Lähettämispäivä 19.11.2013 KOKOUSAIKA Tiistai 26.11.2013 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 28.10.2010 klo 19.00 20.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Tekninen lautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 8/2014 Päivämäärä Tekninen lautakunta 12.11.2014 KOKOUSAIKA Tiistai 18.11.2014 klo 17.15 18.35 KOKOUSPAIKKA Mika Waltari koulu KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 51 Kokouksen

Lisätiedot

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema PELKOSENNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Maanantai 23.04.2012 klo 18.00 18.55 KOKOUSPAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Sivu Asia 26 49 27 49 28 49

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2012. Kunnanvaltuusto Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2012. Kunnanvaltuusto Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2012 Lähettämispäivä Kunnanvaltuusto 21.2.2012 KOKOUSAIKA Maanantai 27.2.2012 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 1 2 Kokouksen

Lisätiedot

Asialista/ Pöytäkirja. Kaupunginhallituksen kokoushuone. Pykälä Asia Sivu. 22 SOTE-valmistelun kansallinen tilanne 4

Asialista/ Pöytäkirja. Kaupunginhallituksen kokoushuone. Pykälä Asia Sivu. 22 SOTE-valmistelun kansallinen tilanne 4 Asialista/ Pöytäkirja Nro 5/2015 1 Kokoustiedot Kokousaika kello 12.35 13.30 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Asia 21 Kokouksen avaus 3 22 SOTE-valmistelun kansallinen

Lisätiedot

91 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

91 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Asialista 7/2016 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 4.4.2016 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu (seuraava liite = ) 91 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/2017 28 Tarkastuslautakunta Kokousaika 30.08.2017 klo 07:00-08:50 Kokouspaikka Kirjolan koulu,neuvotteluhuone, Kirjolankatu 5, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 15

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 2.5.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

25 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Oikaisuvaatimus hankintapäätökseen/terveyskeskuksen ulkomaalaus

25 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Oikaisuvaatimus hankintapäätökseen/terveyskeskuksen ulkomaalaus PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 3/2011 Päivämäärä Tekninen lautakunta 5.5.2011 KOKOUSAIKA Torstai 12.5.2011 klo 18.00 18.40 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 25 Kokouksen

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2011 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 22.6.2011 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

89 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 89 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

89 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 89 Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 6/2017 Lähettämispäivä Kunnanhallitus 24.3.2017 KOKOUSAIKA Torstai 30.3.2017 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu (seuraava liite = ) 89

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Mika Waltari koulun urakkalaskenta-asiakirjat

Tekninen lautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Mika Waltari koulun urakkalaskenta-asiakirjat PORNAISTEN KUNTA Asialista 2/2013 Päivämäärä Tekninen lautakunta 20.3.2013 KOKOUSAIKA Tiistai 26.3.2013 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 20 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Tarkastuslautakunta 15.01.2018 AIKA 15.01.2018 klo 12:00-15:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Kokousaika 27.10.2009 klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kunnanhallitus. Maanantai valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto. 235 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. Maanantai valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto. 235 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Asialista 11/2013 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Maanantai 20.5.2013 valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu (seuraava liite = 14) 235 Kokouksen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

401 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 401 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

401 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 401 Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Asialista 22/2016 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 19.12.2016 kunnanvaltuuston kokouksen jälkeen KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu (seuraava liite = ) 401

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

1 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 2 3 Valtuuston kokouksien koollekutsuminen kevätkaudella

1 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 2 3 Valtuuston kokouksien koollekutsuminen kevätkaudella PORNAISTEN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2017 Lähettämispäivä Kunnanvaltuusto 23.1.2017 KOKOUSAIKA Maanantai 30.1.2017 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA Kunnanvaltuuston istuntosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Seuraava

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2010 16 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.6.2010 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 09.03.2017 klo 15:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 22 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 12/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 12/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 12/2017 KOKOUSAIKA 3.7.2017 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Hilkka Tiilikainen, puheenjohtaja Antti Miettinen

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2015 1 Keskusvaalilautakunta Aika 19.04.2015 klo 20:00-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 6.6.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kunnanhallitus 12.3.2014. 79 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus 12.3.2014. 79 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 5/2014 Lähettämispäivä Kunnanhallitus 12.3.2014 KOKOUSAIKA Maanantai 17.3.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu (seuraava liite = 9)

Lisätiedot

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2009 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 10.6.2009 klo 14.35-15.10 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

12 18 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

12 18 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Asialista 2/2015 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 23.3.2015 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 12 18 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1 Tekninen lautakunta Nro 1/2017 KOKOUSAIKA Torstaina 2.2.2017 klo 17 17.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 13 / 2017 Kunnanhallitus

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 13 / 2017 Kunnanhallitus PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 13 / 2017 Kokousaika Maanantai 21. elokuuta 2017 klo 15.00 Kokouspaikka Kuntala, valtuustosali 129 Vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelman laadintaohjeet...

Lisätiedot