305 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 186 * 306 Kotojärven toisen vaiheen asemakaavan käynnistäminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "305 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 186 * 306 Kotojärven toisen vaiheen asemakaavan käynnistäminen"

Transkriptio

1 PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 12/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Torstai klo KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 305 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 305 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 186 * 306 Kotojärven toisen vaiheen asemakaavan käynnistäminen Kari ja Noora Seitaniemelle myytyä omakotitonttia koskevan kauppakirjan hyväksyminen Anssi ja Marja Nurmelalle myytyä omakotitonttia koskevan kauppakirjan hyväksyminen 189 * 310 Kuntien harkinnanvaraisten rahoitusavustusten hakeminen vuonna Itä-Uudenmaan maakuntakaavaluonnos, lausunto 191 * 314 Kunnan vakuutuskilpailun uusiminen Kunnan www-sivujen uusiminen Vaakunan käyttöoikeuden myöntäminen Genimap Oy:lle Takauksen myöntäminen Etelä-Pornaisten Vesiosuuskunnalle/ Velkakirjan hyväksyminen ja muut takaukseen liittyvät asiat Verkko-osuuskunta Kajon anomus 196 * 324 Kivihuopintien nimen muutos 197 * 325 Yksityistien nimeäminen Mäntykaareksi Ilmoitusasiat Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

2 PORNAISTEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Torstai klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnanvirasto KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12/2005 Sivu 305 Lempinen Tapani puheenjohtaja Janhunen Sari, poissa Nurmi Keijo Rantala Markku Rusi Tuula Tanner Tuula Virkki Juha, poistui klo Mattila Kaj, Sari Janhusen varajäsen Runolinna Pertti, Tuula Rusin varajäsen :n 194 aikana klo MUUT SAAPUVILLA OL- LEET (ja läsnäolon peruste) LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS Leivoja Matti kvalt pj Peltoniemi Jouni, poistui klo kvalt I vpj Yrtti Seppo kvalt II vpj Vähähyyppä Juhani kunnanjohtaja Marttila Seija hallintojohtaja Kaikkonen Timo kamreeri, asiantuntijana :n 192 aikana klo Mallenius Juuso asiantuntijana :n 192 aikana klo Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUSTAPA (tarkastuspaikka ja aika sekä tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta) Pöytäkirja tarkastetaan Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Markku Rantala ja Tuula Rusi. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIR- JOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUSTOIMITUS PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Tapani Lempinen Keijo Nurmi puheenjohtajana :n 194 aikana Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Pornainen Allekirjoitukset Seija Marttila Juhani Vähähyyppä pöytäkirjanpitäjänä :n 194 aikana Markku Rantala Tuula Rusi Juha Virkki Kaj Mattila :n 194 aikana :n 194 aikana Aika ja paikka Pornainen Virka-asema Hallintojohtaja Seija Marttila

3 Kunnanhallitus Kunnanhallitus KOTOJÄRVEN TOISEN VAIHEEN ASEMAKAAVAN KÄYNNISTÄMINEN Khall 18 Karttaako Oy ilmoittaa päivätyllä kirjeellään, että Marcus Fredrikssonin ja Karttaako Oy:n kesken on laadittu sopimus asemakaavan laatimisesta Kotojärven alueelle. Sopimus nojautuu kunnanhallituksen :n kohdalla tekemään päätökseen ja sen liitteenä olevaan allekirjoitettuun sopimukseen asemakaavoituksen käynnistämisestä. Kyseisen sopimuksen mukaan asemakaavan valmistelu käynnistetään vuoden kuluessa sopimuksen allekirjoittamisesta kunnan hyväksymän konsultin (kaavan laatijan) toimesta sopimusalueella. Tavoitteena on saada asemakaavoitus valtuuston käsiteltäväksi viimeistään kahden vuoden kuluessa sopimuksen voimaantulosta eli käytännössä sen allekirjoittamisesta. Konsulttisopimukselle on haettava kunnan hyväksyntä ennen sen allekirjoittamista. Karttaako Oy esittää myös, että kunnanhallitus tekee asemakaavan laatimista koskevan päätöksen ja hyväksyy kaavan laatijaksi DI Pertti Hartikaisen Karttaako Oy:stä. Karttaako ilmoittaa, että maanomistaja vastaa kaavan laatimiskustannuksista. Karttaako Oy:n kirje liitteineen ja kunnanhallituksen päätös niin ikään liitteineen jaetaan esityslistan mukana. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että Kotojärven toisen vaiheen asemakaavan laatiminen voidaan käynnistää heti, kun kunnanhallituksen hyväksymä sopimus asemakaavoituksen käynnistämisestä on allekirjoitettu. Marcus Fredrikssonin ja Karttaako Oy:n välinen konsulttisopimus hyväksytään niin ikään. Kaavan laatijaksi hyväksytään DI Pertti Hartikainen Karttaako Oy:stä. puh. (019) tai

4 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Khall 18./.. Asia päätettiin yksimielisesti jättää pöydälle, asiaan palataan valtuustoseminaarin jälkeen. Khall 186 Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että Kotojärven toisen vaiheen asemakaavan laatiminen voidaan käynnistää heti, kun kunnanhallituksen hyväksymä sopimus asemakaavoituksen käynnistämisestä on allekirjoitettu. Marcus Fredrikssonin ja Karttaako Oy:n välinen konsulttisopimus hyväksytään niin ikään. Kaavan laatijaksi hyväksytään DI Pertti Hartikainen Karttaako Oy:stä. Jäljennös kunnanhallituksen hyväksymästä sopimuksesta ja jäljennös Marcus Fredrikssonin ja Karttaako Oy:n välisestä konsulttisopimuksesta jaetaan esityslistan mukana. puh. (019) tai

5 Kunnanhallitus KARI JA NOORA SEITANIEMELLE MYYTYÄ OMAKOTITONTTIA KOSKEVAN KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN Khall 187, liite 22 Pornaisten kunta on päivätyllä kauppakirjalla myynyt Kari Tapani Seitaniemelle ja Noora Sabina Seitaniemelle asuntotarkoitukseen Pornaisten kunnan Kirveskosken kylässä sijaitsevaan Lintukallio RN:o 15:34 nimiseen tilaan kuuluvan noin 1573 m 2 :n suuruisen määräalan ,34 :n kauppahinnasta ja muutoin kauppakirjasta ilmenevillä ehdoilla. Määräala on Kirveskosken asemakaavassa merkitty kortteliin AO 110 tontti 1. Kari ja Noora Seitaniemi ovat jättäneet päivätyn tarjouksen, jossa he ovat tarjonneet korttelin 110 tontista 1 30,06 :n neliöhinnan. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että tämä hyväksyy Pornaisten kunnan sekä Kari ja Noora Seitaniemen välillä allekirjoitetun kauppakirjan liitteen nro 22 mukaisena. puh. (019) tai _

6 Kunnanhallitus ANSSI JA MARJA NURMELALLE MYYTYÄ OMAKOTITONTTIA KOSKEVAN KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN Khall 188, liite 23 Pornaisten kunta on päivätyllä kauppakirjalla myynyt Anssi Timo Tapani Nurmelalle ja Marja Tellervo Nurmelalle asuntotarkoitukseen Pornaisten kunnan Kirveskosken kylässä sijaitsevaan Lintukallio RN:o 15:34 nimiseen tilaan ja M601 nimiseen määräalaan kuuluvan, noin 1376 m 2 :n suuruisen määräalan (Lintukallio RN:o 15:34 tilasta 1079 m 2 ja M601 nimisestä määräalasta 297 m 2 ) ,00 :n kauppahinnasta ja muutoin kauppakirjasta ilmenevillä ehdoilla. Määräala on Kirveskosken asemakaavassa merkitty kortteliin AO 111 tontti 8. Anssi ja Marja Nurmela ovat jättäneet päivätyn tarjouksen, jossa he ovat tarjonneet korttelin 111 tontista 8 27,00 :n neliöhinnan. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että tämä hyväksyy Pornaisten kunnan sekä Anssi ja Marja Nurmelan välillä allekirjoitetun kauppakirjan liitteen nro 23 mukaisena. puh. (019) tai Merkittiin, että Juha Virkki poistui kokouksesta klo

7 Kunnanhallitus KUNTIEN HARKINNANVARAISTEN RAHOITUSAVUSTUSTEN HAKEMINEN VUONNA 2005 Khall 189 Sisäasiainministeriö toteaa kirjeessään , että harkinnanvaraista rahoitusavustusta voidaan kuntien valtionosuuslain 13 :n mukaan myöntää kunnalle, joka ensisijaisesti tai tilapäisten kunnallistaloudellisten vaikeuksien vuoksi on lisätyn taloudellisen tuen tarpeessa. Sen arvioinnissa otetaan huomioon myös paikalliset eritysolosuhteet. Valtionapuviranomainen voi asettaa avustuksen myöntämiselle ja käytölle kunnan talouden tervehdyttämistä koskevia ehtoja. Avustukseen on käytettävissä euroa, Kuntien valtionosuuslain 16 :n 3 momentin mukaan valtionosuushakemus tulee jättää viimeistään elokuun loppuun mennessä. Hakemusten käsittelyn nopeuttamiseksi kuntia pyydetään toimittamaan hakemukset jo kesäkuun loppuun mennessä sisäasiainministeriön kuntaosastolle. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että kunta hakee kuntien harkinnanvaraista rahoitusavustusta kunnan voimakkaasta kasvusta johtuvien menojen kattamiseen. Rahoitusavustushakemus lähetetään esityslistan mukana. puh. (019) tai

8 Kunnanhallitus ITÄ-UUDENMAAN MAAKUNTAKAAVALUONNOS, LAUSUNTO Khall 190 Maakuntahallituksen tekemän päätöksen perusteella Itä- Uudenmaan liitto pyytää lausuntoa Pornaisten kunnalta Itä-Uudenmaan maakunta-kaavaluonnoksesta mennessä. Maakuntakaava ohjaa kuntien kaavoitusta Maakuntakaava on yleispiirteinen suunnitelma maakunnan alueiden käytöstä. Siinä esitetään maakunnan yhdyskuntarakenteen ja alueiden käytön perusratkaisut pitkällä aikavälillä. Maakuntakaavan laatii ja hyväksyy maakunnan liitto. Maakuntakaavaa tarvitaan ratkaistaessa useamman kunnan alueelle vaikuttavia alueidenkäyttökysymyksiä; maakuntakaavassa ei käsitellä sellaisia alueidenkäyttökysymyksiä, jotka ovat yksinomaan kunnan sisäisiä. Maakuntakaava kuitenkin ohjaa kuntien kaavoitusta ja tietyissä tapauksissa myös suoraan rakentamista ja muuta alueiden käyttöä. Maakuntakaavan reunojen yhteensovittamiseksi tulee tehdä yhteistyötä yli maakuntarajojen. Maakuntakaava ei ole voimassa oikeusvaikutteisen yleiskaavan eikä asemakaavan alueella muutoin kuin kaavojen muuttamista koskevan vaikutuksen osalta. Itä-Uudenmaan maakuntakaavaluonnos Itä-Uudenmaan maakuntahallitus päätti kokonaismaakuntakaavan laatimisesta tavoitteena saada koko liiton alue MRL:n mukaisen maakuntakaavan piiriin. Itä-Uudenmaan liiton vuonna 2000 hyväksytyn väestönarvion mukaan vuoteen 2020 mennessä Itä-Uudellamaalla asuu henkeä. Väestönkasvusta 93 % kohdistuu kahteen kuntaan: Porvooseen ja Sipooseen. Maakuntakaavaluonnos käsittää kartan, jossa on esitetty maakunnalliset alue- ja kohdevaraukset sekä luettelon kaavamerkinnöistä niitä tarkentavin suunnittelumääräyksin. Kaavaselostus on sanallinen, karttaa täydentävä perusteluteksti kaavaratkaisun sisällöstä. Maakuntakaavaluonnos, kaavamerkinnät ja -määräykset sekä kaavaselostus on nähtävissä ennen kokousta teknisellä osastolla sekä kokouksessa../..

9 Kunnanhallitus Khall 190./.. Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää antaa lausuntonaan seuraavaa: Pornaisissa on vireillä oikeusvaikutteiset osayleiskaavat Kirkonkylän alueella sekä pohjoisissa kylissä ja eteläisissä kylissä. Nämä kaavat kattavat laajasti Itä-Uudenmaan maakuntakaavan reuna-alueita sen luoteiskulmassa. Osayleiskaavoista Kirkonkylä on ollut jo luonnoksena nähtävillä ja kylien osayleiskaavat tulevat syksyllä luonnosvaiheeseen. Osayleiskaavaratkaisut tulevat täydentämään kunnan lausuntoa maakuntakaavan ehdotusvaiheessa. Pornaisten kunta on mukana laatimassa KUUMA-kuntien yhteistä ympäristö- ja kehityskuvaa. Työn 1. vaiheessa on pyritty luomaan yhteistä käsitystä KUUMA-alueen yhdyskuntarakenteen ja maankäytön muutosvoimista ja kehi-tysmahdollisuuksista. Kehityskuva palvelee myös keskinäisen vuorovaikutuksen tiivistämistä ja YTV-alueen kuntien kanssa käytävää jatkuvaa vuoropuhelua. Lisäksi kehityskuva on merkittävä väline suhteutettaessa KUUMA-alueen kehityskysymyksiä koko Helsingin metropolialueen kaupunkipoliittisiin haasteisiin. Edelleen kehityskuvan avulla pyritään valmistautumaan Uudenmaan liiton koko Uudenmaan kehityskuvan laadintaan. Työ on kesken ympäristö- ja kehityskuvatyö tulee täydentämään kunnan lausuntoa maakuntakaavan ehdotusvaiheessa. Pornainen on osa Itä-Uudenmaan liikenneverkkostartegiaa. Muilla Keski-Uudenmaan kunnilla on oma liikenneverkkollisia ratkaisuja kehittävä strategiansa. Itä-Uudenmaan maakuntakaavassa tulee tehdä yhteistyötä Uudenmaan liiton kanssa erityisesti yhteystarpeiden kehittämiseksi yli maakuntarajojen. Erityisesti tulee kiinnittää huomiota seudulla samanaikaisesti vireillä olevien useiden suunnitteluhankkeiden yhteensovittamiseen maakunnan rajoilla. Sipooseen merkityt kalliokiviaineksenottoalueet (EOk) sijoittuvat aivan Pornaisten kunnan länsirajalle. Pornaisissa asutusta sijoittuu ko. aluetta lähemmäksi kuin Sipoon puolella. Vireillä olevassa eteläisten kylien osayleiskaavassa on tällä kohdalla lähelle kunnan rajaa määritelty asumisen kannalta edullinen vyöhyke, joka mahdollistaa Jokimäen kylään tukeutuvan asumisen tiivistämisen ja laajentamisen. Louhinnan vaikutukset asutukseen tulee selvittää. Maakuntakaavaan varatut aluerajaukset on oltava sellaiset, että lupamenettelyssä voidaan määritellä riittävät ehdot toiminnasta aiheutuvien haittojen poistamiseksi tai vähentämiseksi.

10 Kunnanhallitus Khall 190./.. puh. (019) tai

11 Kunnanhallitus KUNNAN VAKUUTUSKILPAILUN UUSIMINEN Khall 191 Kunnanhallitus on kokouksessaan päättänyt kilpailuttaa kunnan vakuutukset. Vakuutusten kilpailuttajaksi valittiin Optimiriskit Ky/Lauri Laitila. Vakuutuksista on saatu tarjoukset mennessä neljältä vakuutusyhtiöltä. Tarjoukset esitellään kokouksessa. Lauri Laitila on esittänyt, että saadut tarjoukset hylätään ja vakuutusten hankintamenettely uusitaan koska, 1) tarjoukset poikkesivat vakuutusmuodoltaan, omavastuiltaan ja tarjotuilta vakuutuksiltaan siinä määrin tarjouspyynnöstä, että tarjouspyynnössä annetuilla perusteilla kokonaistaloudellisen edullisuusvertailun tekeminen on vaikeaa. 2) Uudessa tarjouspyynnössä on annettujen tarjousten perusteella tarvetta täsmentää kokonaistaloudellisen edullisuusvertailun laskentaperusteita. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää hylätä kaikki tarjoukset edellä esitetyin perustein ja antaa Optimiriskit Ky/Lauri Laitilalle tehtäväksi järjestää uusi tarjouskilpailu. Lauri Laitilan sähköpostiviesti jaetaan esityslistan mukana. puh (019) tai

12 Kunnanhallitus KUNNAN WWW-SIVUJEN UUSIMINEN Khall 192, liite 24 Kunnanhallitus on kokouksessaan asettanut johtoryhmälle tavoitteeksi uusia kunnan nettisivut kuluvan vuoden kesäkuun loppuun mennessä. Kunnan www-sivujen uusimisesta on pyydetty tarjoukset Pertti Runolinnalta, Optinet Oy:ltä, Solinet Oy:ltä, emedia Oy:ltä ja Tiina Mikonmäeltä/Femit Oy. Määräaikaan, , mennessä tarjouksensa jättivät Porstua-tiimi (Pertti Runolinna), Optinet Oy, Solinet Oy ja emedia Oy. Pääedellytyksenä tarjouspyynnössä pidettiin sitä, että sivujen ylläpito ja päivitykset on voitava tehdä kunnan oman henkilöstön toimesta jolloin sivut olisivat mahdollisimman hyvin ajan tasalla. Juuso Mallenius Nicemediasta on tehnyt tarjouksista yhteenvedon. Johtoryhmä on tutustunut tarjouksiin ja esitettyihin mallisivuihin. Yksimielisenä kantanaan johtoryhmä esittää, että kunnan uudet wwwsivut tilataan tarjouksen mukaisesti Solinet Oy:ltä. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että kunnan uudet www-sivut tilataan tarjouksen mukaisesti Solinet Oy:ltä, jonka tarjous on edullisin tarjouspyynnön mukaisista tarjouksista. puh (019) tai

13 Kunnanhallitus VAAKUNAN KÄYTTÖOIKEUDEN MYÖNTÄMINEN GENIMAP OY:LLE Khall 193 Genimap Oy kertoo olevansa Suomen johtava karttakustantaja, jonka julkaisemia tuotteita ovat mm. GT-kartat ja autoilijan tiekartat. Tie- ja ulkoilukarttojen lisäksi Genimap julkaisee karttakirjoja sekä karttoihin ja maantieteeseen liittyviä tietokirjoja. Genimap ilmoittaa hankkineensa käyttöönsä Suomen Kuntaliitolta Suomen kuntien ja kaupunkien vaakunoiden kuvat. Genimap pyytää Pornaisten kunnalta lupaa saada käyttää kunnan vaakunan kuvaa sekä tarvittaessa vaakunan selitettä Suomen muiden suurten kustantamojen tapaan tuotteissaan, kuten matkailu-, kartta- ja tietokirjoissaan. Vaakuna aiotaan esittää alkuperäisessä muodossaan, eikä sitä aiota muokata. Kunnan vaakunaa aiotaan käyttää sellaisissa yhteyksissä, jossa esim. kerrotaan kunnan tilasto- tai matkailutietoja. Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää myöntää Genimap Oy:lle luvan käyttää Pornaisten kunnan vaakunaa edellä selostetulla tavalla. Lupa on voimassa siihen saakka kun asiasta toisin päätetään. puh (019) tai

14 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN ETELÄ-PORNAISTEN VESIOSUUSKUNNALLE/ VELKAKIRJAN HYVÄKSYMINEN JA MUUT TAKAUKSEEN LIITTYVÄT ASIAT Khall 89 Etelä-Pornaisten Vesiosuuskunta on päivätyllä kirjeellään esittänyt, että Pornaisten kunta antaisi takauksen 3,1 milj.euron suuruiselle lainalle. Vuonna 2005 kunta takaisi 1,3 milj.euron lainan, vuonna ,1 milj.euron lainan ja vuonna ,7 milj.euron lainan.vuosien 2006 ja 2007 taattavien lainojen suuruus tarkistettaisiin edellisen vuoden marraskuun 15. päivään mennessä. Etelä-Pornaisten Vesiosuuskunnan investoinnit vuosina ovat yhteensä 5,75 milj.euroa ja osuuskunnan tulot kyseisenä ajankohtana ovat 2,74 milj.euroa. Tulot koostuvat liittyjiltä perittävistä liittymismaksuista (1,43 milj.euroa) sekä kunnan ja valtion (Uudenmaan TEkeskus, Uudenmaan ympäristökeskus) avustuksista. Vuoden 2005 investointikustannukset ovat seuraavat: - Vähälaukkoski I (alkanut vuonna 2004) Laukkoski II Laukkoski I Niinikoski Mätikistö (jatkuu vuonna 2006) Yhteensä Pornaisten kunta on tehnyt periaatepäätöksen enintään 25 % avustuksen antamisesta osuuskunnan investointikustannuksille. Uudenmaan TEkeskus on luvannut kahdelle hankkeelle (Laukkoski II ja Laukkoski I) avustusta noin 10 % ( euroa). Uudenmaan ympäristökeskus esittää avustuksen myöntämistä vuoden 2005 määrärahoista kahdelle hankkeelle (Niinikoski ja Mätikistö). Ympäristökeskus käsittelee avustusasian helmikuun aikana. Arvio ympäristökeskuksen avustuksesta on noin % kustannuksista ( euroa). Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se antaisi omavelkaisen takauksen Etelä-Pornaisten Vesiosuuskunnalle vuonna miljoonan euron lainalle 15 vuoden maksuajalle. Vuosina 2006 ja 2007 päätetään periaatteessa antaa yhteensä 2,1 miljoonan euron suuruinen takaus. Mikäli investoinnit kestävät suunniteltua useamman vuoden ajan, siirtyy lainan takaus investointeja vastaaville vuosille../..

15 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Khall 89./.. Ehtoja lainan takaukselle ovat: - investointihankkeet toteutuvat vuosittain suunniteltuina ja kunnanhallituksen hyväksyminä kokonaisuuksina ja aikatauluina - kunnanhallitus hyväksyy velkakirjat ennen takauksen allekirjoittamista - kunta perii lainan takauksesta vuosittain 0,1 %:n takausprovision taatun lainan maksamattomasta pääomasta - laina on kilpailutettava julkisista hankinnoista annetun lain mukaisesti. Takauksen saajan on vuoden 2005 rakentamishankkeiden valmistumisen jälkeen toimitettava kunnalle kirjallinen selvitys toteutuneista kustannuksista. Kunnalla on oikeus tarkastaa myös tositteet. Mikäli nyt myönnetty takaus osoittautuu loppuselvityksessä tehtyjä investointeja suuremmaksi huomioiden kunnalta ja valtiolta saadut avustukset sekä liittyjien maksamat liittymismaksut, vähennetään ylitys mahdollisesti myöhemmin myönnettävästä takauksesta. Etelä-Pornaisten Vesiosuuskunta sitoutuu takauksen saatuaan huolehtimaan toimialueensa vesihuollosta. Kunta määrää osuuskunnalle toimialueen sen jälkeen, kun osuuskunnan verkko on saatu toimimaan sekä puhtaan veden että jäteveden osalta. Kunnalla on oikeus asettaa osuuskunnan hallituksen kokouksiin edustajansa valvomaan osuuskunnan toimintaa ja avustuksen käyttöä. puh. (019) tai Merkittiin, että Tapani Lempinen poistui esteellisenä kokouksesta asiasta käydyn keskustelun ja päätöksenteon ajaksi. Puheenjohtajana toimi varapuheenjohtaja Tuula Rusi../..

16 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Khall 89./.. Toiseksi pöytäkirjan tarkastajaksi Tuula Rusin tilalle valittiin Tuula Tanner tämän pykälän ajaksi. Kvalt 43 Kunnanvaltuuston päätös: Khall 194 Velkakirjan hyväksyminen ja muuta takaukseen liittyvät asiat: Etelä-Pornaisten Vesiosuuskunta on toimittanut kunnalle seuraavat asiakirjat: 1. Velkakirja. Velan antaja OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj. Velan numero Velan yleiset ehdot. Käytössä alkaen. 3. Nostoilmoitus 4. Suoraveloitusvaltakirja 5. Liite velkakirjaan 6. Perustietolomake. Euroopan Investointipankin luotot 7. Takaussitoumus erityistakaus 8. Takausehdot 9. Sopimus Porvoon Osuuspankin ja Etelä-Pornaisten Vesiosuuskunnan välillä koskevien vesiosuuskunnan maksuliikenteen ja maksuliikennetilien hinnoittelua sekä osakkaitten lainoitusta 10. Etelä-Pornaisten Vesiosuuskunnan hallituksen pöytäkirja Tarjouspyyntöasiakirjat. Edellä luetellut asiakirjat sisältävät siinä määrin yksityisen vesiosuuskunnan liike- ja ammattisalaisuuksia, että tiedon antaminen niistä aiheuttaisi osuuskunnalle taloudellisia vahinkoja. Tästä syystä johtuen asiakirjat ovat viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 :n 20 kohdan nojalla salassa pidettäviä asiakirjoja. Niistä annetaan ulkopuolisille tietoja vain siltä osin, kun laki kuntaa tähän velvoittaa. Kunnanhallituksen kokouksessa asiakirjat esitellään kalvoilla../..

17 Kunnanhallitus Khall 194./.. Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä velkakirjat allekirjoitettavaksi. Velkakirjat allekirjoitetaan sen jälkeen, kun kaikki asiaa koskevat päätökset ovat saaneet lain voiman. Kunnanhallitukselle toimitettujen selvitysten perusteella laina on kilpailutettu julkisista hankinnoista annetun lain mukaisesti. puh (019) tai Kunnanhallitus totesi tämän pykälän käsittelyn osalta esteellisiksi Tapani Lempisen, Markku Rantalan, Tuula Rusin, Tuula Tannerin, Jouni Peltoniemen ja Seija Marttilan. Kokous valitsi tämän pykälän osalta puheenjohtajaksi Keijo Nurmen ja pöytäkirjanpitäjäksi Juhani Vähähyypän. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin tämän pykälän osalta Juha Virkki ja Kaj Mattila. Merkittiin, että Jouni Peltoniemi poistui kokouksesta klo _

18 Kunnanhallitus Kunnanhallitus VERKKO-OSUUSKUNTA KAJON ANOMUS Khall 107 Verkko-osuuskunta Kajo ilmoittaa päivätyllä kirjeellään rakentavansa eteläiseen Mäntsälään ja Pornaisiin valokuitupohjaista monipalveluverkkoa yhteistyössä Mustijoen ja Etelä-Pornaisten vesiosuuskuntien kanssa. Verkko-osuuskunta Kajo ilmoittaa hakevansa taloudellisia etuja alueella käynnissä olevasta vesi- ja viemärirakentamisesta. Rakentamisen kerrotaan olevan vesiosuuskuntien aikataulujen mukainen. Rakentamisen ilmoitetaan kohdistuvan vuosiin ja se kattaa tällä hetkellä Mustijoen ja Etelä-Pornaisten vesiosuuskuntien koko toimialueen. Myöhemmässä vaiheessa tarkoituksena on kattaa myös Pornaisten taajama-alue ja Mäntsälässä vesiosuuskunta Suonen alue Halkiassa, Haarajoella ja edelleen Arola-Jokelan seudulla. Valokaapelihankkeelle kerrotaan esisuunnittelua varten kanavoituneen Laukkoskelaiset ry:n ja SAMPo ry:n kautta euroa eli 100 %:n tukiosuus. Ensimmäisen vaiheen rakentamiseen Mäntsälän Mettiöntien ja Pornaisten Vähä-Laukkosken alueelle on saatu SAMPo ry:n hallitukselta 50 %:n tukipäätös euron hankkeelle, jossa toteutetaan myös verkon toiminnallinen käyttöönotto vuoden 2005 aikana. Verkon rakentamista varten Verkko-osuuskunta Kajo ilmoittaa pyytäneensä lainatarjoukset rahoituslaitoksilta ja on saanut tarjoukset Osuuspankkien Keskusosakepankilta Mäntsälän ja Porvoon Osuuspankin kautta sekä Nordean Mäntsälän konttorilta. Lainojen myöntämisen ehtona on Pornaisten ja Mäntsälän kuntien takaukset. Rahoituksen tarve on euroa, joka painottuu verkon rakentamisen alkuvuosiin. Verkko-osuuskunta Kajo ilmoittaa hakevansa myös tuleviin rakennusvaiheisiin valtion ja Euroopan Unionin tukia mm. TE-keskuksen kautta. Verkko-osuuskunta Kajo esittää, että Mäntsälän ja Pornaisten kunnat takaisivat Verkko-osuuskunta Kajon lainan yhteisvastuullisesti, Pornainen 70 %:n osalta ja Mäntsälä 40 %:n osalta ja varautuisivat Pornainen 65 %:n osalta ja Mäntsälä 35 %:n osalta TE-keskuksen kautta myönnettävien tukien osalta ns. 25 %:n kuntarahaosuuteen tulevien vuosien kustannusarvioissaan. Tulevan rakentamisen osalta Verkko-osuuskunta Kajo olettaa saavansa 20 %:n tuen. Lisäksi Verkko-osuuskunta Kajo esittää, että kunnat tukisivat Verkko-osuuskunta Kajon ensimmäistä SAMPo ry:n kautta toteutettavaa hanketta Kajo-verkko 1, Pornaisten-Nummisten valokaapeliverkko, 1. vaiheen rakentaminen eurolla suhteessa Pornainen 71 %:n osalta ja Mäntsälä 29 %:n osalta. SAMPo ry:n tuki on euroa../..

19 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Khall 107./.. Takaus on suurimmillaan loppuvuonna 2008 ja vähenee 2009 alkaen noin euroa vuodessa. Rakentaminen aiotaan kuolettaa 16 vuodessa. Pornaisilta anotaan takausta vuonna euroa, vuonna euroa, vuonna euroa ja vuonna euroa. Taattavat lainat olisivat yhteensä euroa. Kuntarahaa Pornaisilta toivotaan yhteensä euroa. Pornaisten kunnan vuoden 2005 talousarviossa sen enempää kuin vuosien taloussuunnitelmassakaan ei ole varauduttu Verkkoosuuskunta Kajon hankkeeseen. Kunnalla ei ole myöskään päätöksiä takausten myöntämisestä. Verkko-osuuskunta Kajon anomus esitellään tarkemmin kokouksessa. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää siirtää asian käsittelyn siihen saakka, kun kuntastrategia on hyväksytty. Kunnanjohtajalle annetaan oikeus neuvotella asiasta Mäntsälän kunnan edustajien kanssa. puh. (019) tai Khall 195 Strategiapalaverissa kuntapäättäjät katsoivat, ettei heillä ole riittäviä tietoja Verkko-osuuskunta Kajon anomuksesta. Näin ollen he eivät ottaneet asiaan kantaa. KUUMA-kunnissa on vireillä langaton laajakaista Keski-Uudellemaalle niminen hanke. Sitä koskeva raportti on jaettu kunnanhallituksen jäsenille. KUUMA-komissiossa asian käsittely on kesken../..

20 Kunnanhallitus Khall 195./.. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää siirtää edelleen asian käsittelyn siihen saakka, kun langaton laajakaistahanke on KUUMA-komissiossa selvitetty. puh (019) tai

21 Kunnanhallitus KIVIHUOPINTIEN NIMEN MUUTOS Khall 196 Kivihuopintien tiehoitokunta on päättänyt pidetyssä vuosikokouksessa, että tienhoitokunnan puheenjohtaja laatii muutosesityksen Kivihuopintien nimiasiassa. Nykyisellään karttaan merkitty Kivihuopintie koskee vain tien alkuosaa, joka mäen päältä kääntyy vasemmalle. Loppuosa eli mäen päältä suoraan jatkuva tienosa käsittää neljä taloutta ja kaksi kesäasuntoa. Kivihuopintien tienhoitokunnan vuosikokouksen päätöksen mukaisesti tienhoitokunnan puheenjohtaja Jyrki Hämäläinen ja sihteeri Mikko Kanerva esittävät, että karttaan merkittäisiin Kivihuopintieksi tien alkuosa ja nimetön osuus. Vasemmalle kääntyvä haara nimettäisiin Kivihuopinkujaksi. Tien nimenmuutoksen seurauksena postinumerot tulevat muuttumaan ainakin tien loppupään asukkaiden osalta yksiselitteisemmiksi osoitenumeroiksi ilman väliviivoja. Numeroiden muuttuminen on asukkaiden tiedossa ja asiaa pidetään pelkästään hyvänä verrattuna nykyiseen tilanteeseen. Uusien numeroiden osalta tienhoitokunta toivoo yhteydenottoa ennen uusien numeroiden päättämistä. Rakennustarkastaja Matti Männikkö on ottanut kirjeellään kantaa asiaan. Hänen mukaansa voitaisiin toimia Kivihuopintien tienhoitokunnan puheenjohtajan ja sihteerin esittämällä tavalla. Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy Kivihuopintien nimen muutoksen tienhoitokunnan puheenjohtajan ja sihteerin esittämällä tavalla. Tekniselle sektorille annetaan tehtäväksi olla yhteydessä tienhoitokuntaan ennen uusien numeroiden päättämistä. Kivihuopintien tienhoitokunnan kirje jaetaan esityslistan mukana. puh. (019) tai

22 Kunnanhallitus YKSITYISTIEN NIMEÄMINEN MÄNTYKAAREKSI Khall 197 Tarmo Kukkonen, Elina Gardin-Kukkonen, Eino Kukkonen, Irja Kukkonen, Pentti Ovaskainen ja Paula Ovaskainen esittävät kirjeellään yksityistielle nimeä. Kyseinen yksityistie sijaitsee Vähä- Laukkoskentien ja Hyötinmäen risteyksessä. He esittävät tien nimeksi joko Mäntykaari tai Metsätie. Tienviitan he ilmoittavat voivansa itse hankkia. Rakennustarkastaja Matti Männikkö esittää tien nimeksi Mäntykaari. Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus nimeää kyseisen yksityistien Mäntykaareksi. Asukkaiden kirje jaetaan esityslistan mukana. puh. (019) tai

23 Kunnanhallitus ILMOITUSASIAT Khall 198 Kunnanhallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi: Sosiaali- ja terveysministeriön kirje : Yhteenveto terveyskeskusten seutuyhteistyön etenemisestä. Ympäristöministeriön päätös dnro YM4/512/2005, : Aluearkkitehtitoimintaan myönnettävä valtionavustus. Korkeimman hallinto-oikeuden päätös dnro 1516/1/04, taltionumero 1431, : Vesitalousasiaa koskeva valitus. Kuntaliiton yleiskirje 8/80/2005, : Yhteiset matkapalvelukeskuksen henkilökuljetusten ja joukkoliikenteen järjestämisen avuksi. Kuntaliiton yleiskirje 9/80/2005, : Kunnan velvollisuudesta pitää yllä kiinteistörekisterin tietoja sekä oikeudesta saada korvauksetta käyttöönsä kiinteistötietojärjestelmän tietoja. Kunnallisen työmarkkinalaitoksen yleiskirje 21/ : Tasa-arvolain uudistus. Uudenmaan ympäristökeskuksen kirje dnro UUS-2005-R-13-56, : Uudenmaan ympäristökeskuksen toimialueen vesienhoidon yhteistyöryhmä. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri: Toiminnan ja talouden seurantaraportti tammi-huhtikuulta Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kirje dnro 438/10/2004, : HUS:n perussopimuksen muuttaminen. Valtion asuntorahaston kirje 12066/721/05, : Asuinrakennusten ja asuntojen korjaustoimintaan myönnettävien avustusten valtuusosuudet. Etelä-Suomen lääninhallituksen kirje LNH991A, : Etelä- Suomen lääninhallituksen joukkoliikennemäärärahan käyttösuunnitelma vuodelle /..

24 Kunnanhallitus Khall 198./.. Etelä-Suomen lääninhallituksen kirje PTH62B, : Kysely varautumiskoulutuksen tarpeesta. Etelä-Suomen lääninhallituksen päätös LNU2478A, : Joukkoliikenteen valtionavustuspäätös. Etelä-Suomen lääninhallituksen linjaliikennelupa nro 17582, / Linjaliike A.E. Koskinen & Pojat Oy, voimassa Uudenmaan liiton edustajainkokouksen pöytäkirja Oy Audiator Ab: Kunnan vastuunalainen tilintarkastajana toimii JHTT Oiva Myllyntaus. Tuusulan kunnan vuoden 2004 tilinpäätös ja henkilöstötilinpäätös. Kuntarahoitus Oyj : Korkovahvistus. Tiedoksi Pornaisten kunnalle Kotojärvi Golfin kirje Tiehallinnolle : Turvallisuuden parantaminen maantiellä no 1494 Kotojärven kohdalla Pornaisissa. Pornaisten yläasteen ja Kirveskosken koulun kiitoksen lahjoituksesta ja vuosikertomukset. Laukkosken ja Jokimäen koulujen vuosikertomus Historiatoimikunnan pöytäkirja 2/2004, ja siihen liittyvä pöytäkirjanote. Perusturvalautakunnan pöytäkirja 6/2005, Rakennuslautakunnan pöytäkirja 6/05, Rakennustarkastajan pöytäkirja 7/05, Tarkastuslautakunnan pöytäkirjat 1/05, , 2/05, ja 3/05, Vihdin kunnanvaltuuston pöytäkirjanote : Helsingin seudun kuntien yhteistyösopimus.

25 Kunnanhallitus Khall 198./.. Ari Åbergin kiitoskortti. Merkittiin. _

26 Kunta/kuntayhtymä Pornainen OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Hallitus/lautakunta Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu Kunnanhallitus MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain perusteet valmistelua tai täytäntöönpanoa Pykälät 189, 190, 195, Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät 186, 187, 188, 191, 192, 193, 194, 196, 197 HLL 5 :n./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviran- Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite. Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. omainen ja aika Pornaisten kunnanhallitus Kirkkotie 176, PL Pornainen Lautakunta/hallitus Pykälät 186, 187, 188, 191, 192, 193, 194, 196, 197 Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Liitetään pöytäkirjaan

27 330 VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Helsingin hallinto-oikeus PL Helsinki Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät - Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite - Pykälät Valitusaika 30 päivää Valitusaika 30 päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valitusasiakirjojen toimittaminen Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava 1 ): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Pornaisten kunnanviraston aukioloajat: ma - ke to pe Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 80 euroa. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1 ) Jos toimitettava

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 21/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnantoimisto, kunnanhallituksen huone. Jokinen Eija-Sisko seurakunnan edustaja Karhunen Otto seurakunnan edustaja

Kunnantoimisto, kunnanhallituksen huone. Jokinen Eija-Sisko seurakunnan edustaja Karhunen Otto seurakunnan edustaja PORNAISTEN KUNTA Leirikeskustoimikunta KOKOUSAIKA Tiistai 20.11.2012 kello 18.00-18.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnantoimisto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

205 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 205 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

205 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 205 Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 13/2015 Lähettämispäivä Kunnanhallitus 13.8.2015 KOKOUSAIKA Maanantai 17.8.2015 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu (seuraava liite = )

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 28.3.2014. 26 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Tekninen lautakunta 28.3.2014. 26 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 4/2014 Päivämäärä Tekninen lautakunta 28.3.2014 KOKOUSAIKA Tiistai 1.4.2014 klo 18.00 18.30 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 26 Kokouksen

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 153 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

Kunnanhallitus. 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 153 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 7/2009 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 30.3.2009 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 30.4.2014. 31 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Tekninen lautakunta 30.4.2014. 31 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 5/2014 Päivämäärä Tekninen lautakunta 30.4.2014 KOKOUSAIKA Tiistai 6.5.2014 klo 17.35 19.15 KOKOUSPAIKKA Parkkojan koulu KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 31 Kokouksen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 4/2006. Kunnanvaltuuston istuntosali. 41 80 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 4/2006. Kunnanvaltuuston istuntosali. 41 80 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 4/2006 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 29.5.2006klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 41 80 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

379 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

379 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 15/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 5.9.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 379 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Sivistyslautakunta. 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Sivistyslautakunta. 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 3/2010 Sivistyslautakunta KOKOUSAIKA Keskiviikko 24.3.2010 klo 18.00 - KOKOUSPAIKKA Laukkosken koulu KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

15 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 15 * 17 Revontien kevyenliikenteenväylä ja Paalantien suojatiejärjestelyt

15 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 15 * 17 Revontien kevyenliikenteenväylä ja Paalantien suojatiejärjestelyt PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2011 Päivämäärä Tekninen lautakunta 30.3.2011 KOKOUSAIKA Tiistai 5.4.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 15 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Kokousaika 27.10.2009 klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 28.10.2010 klo 19.00 20.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

122 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 98 46 123 Opetussuunnitelman muutos / Käyttäytymisen arviointi

122 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 98 46 123 Opetussuunnitelman muutos / Käyttäytymisen arviointi PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 7 / 2009 Sivistyslautakunta KOKOUSAIKA Torstai 26.11.2009 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 122 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kunnanhallitus 12.3.2014. 79 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus 12.3.2014. 79 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 5/2014 Lähettämispäivä Kunnanhallitus 12.3.2014 KOKOUSAIKA Maanantai 17.3.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu (seuraava liite = 9)

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2011 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 22.6.2011 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 22.11.2006. 76 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 62 79 Kiinteistöjohtamisen alueelliset yhteistyömuodot

Tekninen lautakunta 22.11.2006. 76 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 62 79 Kiinteistöjohtamisen alueelliset yhteistyömuodot PORNAISTEN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2006 Päivämäärä Tekninen lautakunta 22.11.2006 KOKOUSAIKA Tiistai 28.11.2006 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 76 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Kokousaika 10.04.2012 klo 19.00 19.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 89 184 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanvaltuuston istuntosali. 89 184 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 8/2008 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 13.10.2008 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 89 184 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2009 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 10.6.2009 klo 14.35-15.10 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 460 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 460 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 20/2008 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 3.11.2008 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 460 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kokousaika 1.10.2014 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

14 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 12 15-16 Talousarvion 2011 menojen ja tulojen alitukset sekä ylitykset

14 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 12 15-16 Talousarvion 2011 menojen ja tulojen alitukset sekä ylitykset PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2012 Päivämäärä Tekninen lautakunta 8.3.2012 KOKOUSAIKA Tiistai 13.3.2012 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 14 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Kokousaika 16.6.2011 klo 19.30-18.55 Kokouspaikka Kunnantalo, Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KOKOUSAIKA Torstai 11.2.2016 kello 15.15 16.10 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto, Äyräpääntie 2, 72600 Keitele SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

533 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 321 536 Rakennusliike PTTR Oy/ Tmi Petri Rajalan tekemä tontinostotarjous

533 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 321 536 Rakennusliike PTTR Oy/ Tmi Petri Rajalan tekemä tontinostotarjous PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 23/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Keskiviikko 7.12.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 533 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 28.10.2012 klo 18:30-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ASIALISTA NRO 3/2014 Kokousaika 14.11.2014 klo 10 13.22 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48 Maaseutuelinkeinolautakunta Kokousaika 18.12.2013 klo 13:00-13:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 19 KANSALAISALOITE RAUHALANTIEN KUNNOSTA (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 19 KANSALAISALOITE RAUHALANTIEN KUNNOSTA (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 Kokousaika 14.08.2012 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Puheenjohtaja Mika Munkki

Puheenjohtaja Mika Munkki Kunnanhallitus Kokous 549 Nro 17 Kokoustiedot Aika: Maanantai 10.11.2014, valtuuston kokouksen jälkeen, klo 18.45 19.15. Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 286 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010 1/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Tiistaina klo 15.30-16.45 Kokouspaikka: Vretaantie 19 Päättäjät: Lars Nummelin Jörgen Törnqvist Merja Juvonen Kia Lundqvist Jari Lehtivaara Tomas Stenström puheenjohtaja

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 3/2009. Kunnanvaltuusto. 39 59 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 3/2009. Kunnanvaltuusto. 39 59 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 3/2009 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 18.3.2009 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 39 59 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 48 URAKKATARJOUKSET KATUVALAISTUSKESKUKSIEN UUSIMISESTA (LIITE 1) 49 KIRJEITÄ TIEDOKSI 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 48 URAKKATARJOUKSET KATUVALAISTUSKESKUKSIEN UUSIMISESTA (LIITE 1) 49 KIRJEITÄ TIEDOKSI 4 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 Kokousaika 7.10.2014 klo 18.00 20.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy 134 Kokousaika Tiistai 28.6.2011 kello 17.50 18.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite 98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 3.9.2014. 43 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 33 44 Kaukolämmön kulutusmaksun tarkistaminen

Tekninen lautakunta 3.9.2014. 43 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 33 44 Kaukolämmön kulutusmaksun tarkistaminen PORNAISTEN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2014 Päivämäärä Tekninen lautakunta 3.9.2014 KOKOUSAIKA Keskiviikko 10.9.2014 klo 17.00 - KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 43 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Vammaisneuvosto 04.05.2015 AIKA 17:00-19:05 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 10 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 11 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2008. Perusturvalautakunta 2.9.2008. 144 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2008. Perusturvalautakunta 2.9.2008. 144 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 2.9.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 7.10.2008 klo 18.00 21,30 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 144 Kokouksen

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

264 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 126 265 Muut asiat / JUKOn pääluottamusmiehen vaihtuminen

264 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 126 265 Muut asiat / JUKOn pääluottamusmiehen vaihtuminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 11/2008 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 19.5.2008 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 264 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1. Kunnanvirasto, valtuustosali. 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1. Kunnanvirasto, valtuustosali. 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1 KOKOUSAIKA Perjantai 08.04.2016 klo 10.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen Kokouksen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 Ympäristölautakunta Kokousaika: 23.11.2015 ke llo 18.00-18.35 Kokouspaikka: Kunnanhallitukse n kokoushuone Saapuvilla olleet: Jäsenet: Varajäsenet: X Kangas Antti

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

EDUPOLI, Ammattitie 1, Porvoo

EDUPOLI, Ammattitie 1, Porvoo 18.10.2012 1 KOKOUSAIKA 18.10.2012 klo 17.15-18.58 KOKOUSPAIKKA EDUPOLI, Ammattitie 1, Porvoo KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no Yh 123 : Kokouksen avaus... 3 Yh 124 : Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Vammaisneuvosto 31.08.2015 AIKA 17:00-18:40 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 18 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

478 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 287 482 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

478 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 287 482 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 19/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 31.10.2005 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 478 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Aika: 26.02.2014 klo 16:30-19:40 Paikka: Terveysasema LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 5 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 6 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

Lisätiedot

Merja Kolehmainen, Raili Kyllönen. kaupunginhallituksen edustaja. Sisko Isokoski, kulttuurisihteeri, esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä

Merja Kolehmainen, Raili Kyllönen. kaupunginhallituksen edustaja. Sisko Isokoski, kulttuurisihteeri, esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 6/2008 44 KOKOUSAIKA Torstai 18.12.2008 klo 18-18.40 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 3/2015 21 29

Tekninen lautakunta 3/2015 21 29 SIIKAISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta 3/2015 21 29 Aika Keskiviikko 22.04.2015 klo 18.00 19.00 Paikka Kunnanvirasto Läsnä Harju Tero puheenjohtaja Söderbacka Sari varapuheenjohtaja Järvenpää

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Vanhusneuvosto Aika Paikka 24.11.2015 klo 10:00-12:00 Toimintakeskus Suvanto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Lisätiedot

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Kunnanhallitus 24.02.2014 Aika 24.02.2014 klo 16:30-16:35 Paikka Liperin kunnanvirasto Käsitellyt asiat :t 44-46 Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013. Korsmalmin hoitokoti, Parantolantie 71, 07800 Lapinjärvi KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013. Korsmalmin hoitokoti, Parantolantie 71, 07800 Lapinjärvi KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 7.10.2013 klo 18.30 22.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Korsmalmin hoitokoti, Parantolantie 71, 07800 Lapinjärvi KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 49 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 49 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 3/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 1.3.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 49 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. Tallink City hotelli, Tallinna. 411 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. Tallink City hotelli, Tallinna. 411 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 20/2009 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Perjantai 9.10.2009 klo 11.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Tallink City hotelli, Tallinna 411 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2012 1 Tekninen lautakunta Aika 13.07.2012 klo 10:00-11:02 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 74 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti

Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti 266 Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kutsutut jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila Hilkka

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 1 Rakennuslupa, Teuvan kunta/hammashoitolan väistötilat... 2 2 Ilmoitusasiat, rak.ltk 16.1.2013... 3 9998 Oikaisuvaatimusohjeet

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1 Kunnanhallitus Aika 11.11.2011 klo 8:30-9:40 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 262 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 14.10.2010 klo 18.30-19.10 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2009 Kokousaika 17.03.2008 klo 18.00 19.48 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Aurinkomäen palvelukeskus. 628 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Aurinkomäen palvelukeskus. 628 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 23/2006 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistai 19.12.2006 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Aurinkomäen palvelukeskus 628 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

MULTIAN KUNTA Kunnanhallituksen kokous tiistaina 01.09.2015 alkaen klo 17.30

MULTIAN KUNTA Kunnanhallituksen kokous tiistaina 01.09.2015 alkaen klo 17.30 MULTIAN KUNTA Kunnanhallitus Kunnanhallituksen kokous tiistaina 01.09.2015 alkaen klo 17.30 ASIAT 187 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 188 Pöytäkirjan tarkastajien vaali 189 Takauksen myöntäminen

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 Kokousaika 8.10.2013 klo 18.00 21.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SUOMENKIELEN KOULUJA- OSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA määrä Nro 1/2012 1/1 Kokousaika Torstaina, klo 18.00-18.28 Kokouspaikka Ravintola Marina s Etelä Teerijärventie 10 Jäsenet: Varajäsenet: Saajoranta, Pekka Forsander,

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 24.09.2012 klo 16:00-17:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Keskusvaalilautakunta Aika 17.04.2015 klo 17:00-20:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 11 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

116 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 116 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

116 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 116 Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 8/2015 Lähettämispäivä Kunnanhallitus 16.4.2015 KOKOUSAIKA Maanantai 20.4.2015 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu (seuraava liite = 116

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 8/2014 Ympäristölautakunta Sivu 148. Tiistai 16.12.2014 klo 18.30 19.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen huone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 8/2014 Ympäristölautakunta Sivu 148. Tiistai 16.12.2014 klo 18.30 19.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen huone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 8/2014 Ympäristölautakunta Sivu 148 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 16.12.2014 klo 18.30 19.00 Isonkyrön

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 Maaseutulautakunta 26.04.2011 AIKA 26.04.2011 klo 19:00-19:25 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 Tarkastuslautakunta 29.04.2016 AIKA 29.04.2016 klo 16:00-19:15 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2015 1 (10) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 13:00-16:05 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10,

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 108 167 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanvaltuuston istuntosali. 108 167 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2005 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 12.12.2005 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 108 167 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 49 PERUSTURVAPALVELUT / VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA VUOSIEN

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 49 PERUSTURVAPALVELUT / VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA VUOSIEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 8/2014 Kokousaika 22.10.2014 klo 16.00 21.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot