YSTEA-lehti 1 / Julkaisija:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YSTEA-lehti 1 / 2015. Julkaisija:"

Transkriptio

1 YSTEA-lehti 1 / 2015 Julkaisija: Yksityisen Sosiaali- ja Terveysalan Ammattilaiset ry:n jäsenlehti YSTEA ry on Toimihenkilöliitto ERTO ry:n jäsenyhdistys, YSTEA on myös Facebookissa Mediakortti: Päätoimittaja: Virva Ryynänen, varapuheenjohtaja YSTEA ry p: Toimitussihteeri: Reijo Partanen, lehtivastaava p: Viestintätyöryhmä: Teuvo Kaartti pj, Soili Vivolin, Tarja Nieminen, Virva Ryynänen, Reijo Partanen Ulkoasu ja taitto: Vitale Ay, Taina Leino Painopaikka: KTMP Ykkös-Offset, Vaasa ISSN-L X ISSN X (Painettu) ISSN (Verkkolehti) Kannen kuva: Bixabay Balloon (sivu 2.) PÄÄKIRJOITUS

2 YSTEA on jäsentä varten Olemme jäsentä varten ja toimimme jäsenen hyväksi! YSTEA haluaa toimia lähellä juuri Sinua, jäsenemme. Tämän vuoksi olemme antaumuksella käyneet läpi joulukuussa tehtyä jäsenkyselyä. Kiitos vastaajille, vastauksia kertyi yli 600 kpl! YSTEA kuuntelee jäseniä ja kehittää ja painottaa toimintaa jäsenkyselyn tulosten perusteella. Jäsenkyselystä nousi erityisesti työehtosopimuksen tärkeys sekä jäsenpalvelujen merkitys. TES:sin lisäksi työpaikkatoiminta ja lomatuki sekä koulutus ovat jäsenille tärkeitä. YSTEAN jäsenet ilmoittivat kyselyssä myös muita toiveitaan. Toiveet on kuultu ja niistä hyvin moneen tullaan vielä vastaamaan. Jäsenkyselyn tuloksista voit lukea lisää tämän lehden jäsenkysely-jutusta. Jäsenkyselystä ilmeni, että YSTEA ja ERTO sekä niiden tehtävät eivät ole kaikille jäsenille ihan selkeät. YSTEA on valtakunnallinen ammattiyhdistys, joka hoitaa ja valvoo jäsentensä taloudellisia, oikeudellisia ja sosiaalisia etuja työelämässä. Tiedotuksen ja koulutuksen avulla lisätään jäsenten tietoisuutta ja mahdollisuuksia valvoa oikeuksiaan työpaikoilla. Tätä tehtävää edistävät toimiminen Toimihenkilöliitto ERTO ry:n jäsenyhdistyksenä sekä keskusjärjestömme STTK:n kautta. Olethan huomannut, että YSTEA ei peri erillistä jäsenmaksua, vaan YSTEAAN pääsee kuulumalla ERTOON. Tiesitkö, että YSTEAN hallituksen jäsenet toimivat hallituksessa vapaaehtoistoimijoina? YSTEASSA ei ole palkattuja työntekijöitä. Onneksi meillä on kattojärjestö ERTO, jossa on töissä rautaisia ammattilaisia meitä jäseniä varten! Jäsenkyselystä ilmeni, että hyvin moni jäsen punnitsee erittäin tarkkaan jäsenyytensä edut ja laskee panos-tuotossuhteen jäsenyytensä osalta. Ammattini puolesta järjestötyössä toimivana pohdin, mikä on omaan ammattijärjestöön kuulumisen arvo ja merkitys. Onko jäsenyys vain etuja, vai onko se myös vaikuttamista ja kannanotto siihen, että työelämässä tulee kuulua myös työntekijän ääni ja työn tekemisen on oltava mielekästä? Työmarkkinaedunvalvonta on yhdistyksen ensisijainen tehtävä. Työmarkkinoiden toimintakulttuuri on murroksessa, kun työnantajaliitot haluavat siirtää sopimustoiminnan painopisteen työpaikoille ja jopa yksilötasolle. YSTEAN ja ERTON jäsen saa jotain erityistä: vaikutusvaltaa alansa työehtosopimukseen. TES:n sisältöön voi vaikuttaa vain jäsenenä. Minusta ammattijärjestön jäsenyys on oikeuksien ja etujen valvonnan lisäksi arvokysymys ja etenkin kannanotto paremman työelämän puolesta! Toiminnan merkitystä ja jäsenyyden iloa hehkuttaen, YSTEAN varapuheenjohtaja Virva Mietitkö, ketkä siellä YSTEAn hallituksessa jäsenten etuja ajavat? Hallituksen jäsenet löydät YSTEAN Internet -sivuita. Sieltä löytyy myös kaikki alaamme koskevat työehtosopimukset sekä jäsenedut.

3 Jäsenet toivoivat entistä enemmän sähköistä viestintää. Käytä hetki surffailemalla YSTEAn sivuilla, tutustu jäsenetuihisi jotta saat niistä kaiken hyödyn irti! (sivu 3.) Uusi uljas keskusjärjestö ERTO tavoittelee nykyisten kolmen keskusjärjestön lakkauttamista ja uuden keskusliiton perustamista. STTK:n, SAK:n ja Akavan korvaava uusi keskusjärjestö voisi aloittaa toimintansa Uudella järjestöllä ei olisi vaikutusta ERTOn tai sen yhdistysten itsenäisyyteen tai sopimusoikeuksiin. ERTO neuvottelee jatkossakin mm. sosiaalialan järjestöjen työehtosopimuksen. Samaten olemme jatkossakin mukana muissa sosiaali- ja terveysalan sopimuksissa. Uudistuksella ei olisi myöskään vaikutusta sinun jäsenyyteesi ERTOssa. Uusi keskusliitto olisi kuitenkin nykyisiä keskusjärjestöjä vahvempi ja tehostaisi palkansaajien yleistä edunvalvontaa. ERTO osaavien ammattilaisten liitto ERTOn jäsenet ovat oman alansa osaavia ammattilaisia. Työelämän kehittyessä on myös koulutustaso nousussa. Esim. viimeisen viiden vuoden aikana YSTEAan liittyneistä 30 %:lla oli vähintään ammattikorkeakoulututkinto, 40 %:lla oli ammatillinen ja 14 %:lla entinen opistotason tutkinto. 13 % YSTEAn jäsenistä on esimiehiä. Palkansaajien tarpeet työelämässä ovat koulutus- ja palkkatasosta riippumatta hyvin samanlaisia. Kaikkien liittojen jäsenten haasteita ovat mm. pätkätyöt, harmaat ylityöt, tasa-arvo, irtisanomiset ja työssä jaksaminen. Kun haasteet ovat samoja, niin miksi niitä ei korjattaisi yhdessä. Työnantajapuolella ymmärrettiin keskittää valtakunnallinen edunvalvonta yhteen organisaatioon jo vuosia sitten. Miksi kolmen palkansaajien keskusjärjestön puheenjohtajat juoksevat nyt rinta rinnan EUkokouksissa? Tai miksi kolmen keskusjärjestön asiamiehet tapaavat vuorotellen samat poliitikot lobatakseen vaikkapa työhyvinvointiin liittyviä uudistuksia? Työtä ja edistettäviä asioita on paljon, mutta nykyisessä mallissa palkansaajien resurssit eivät ole tehokkaassa käytössä. Järjestörakenteiden tehtävä on tuottaa lisäarvoa jäsenille. Jos jäsenten etu nostetaan itsekkään järjestöllisen edunvalvonnan suojaamisen edelle, on nykyisten keskusjärjestöjen korvaaminen uudella keskusliitolla itsestään selvää. Hinnalla millä hyvänsä? Uutta keskusjärjestöä pitää selvittää avoimesti tavoitteella jäsenten ja Suomen etu. Taiten toteutettuna uuden keskusjärjestön perustaminen on järkiteko. Itsetarkoitus ei kuitenkaan voi olla sen enempää uuden keskusliiton perustaminen kuin sen perustamatta jättäminen. Onnistuakseen uuden järjestön pitää olla aidosti puolueista riippumaton ja demokraattinen. Järjestön pitää myös aidosti kuunnella jäsenten ääntä. Ilman em. edellytysten täyttymistä järjestöuudistuksessa ei ole järkeä. Uskon käynnissä olevan keskusjärjestömallin selvitystyön johtavan kaikkien palkansaajien edun mukaiseen lopputulemaan ja uuden keskusjärjestön perustamiseen. Lopullisen päätöksen ERTOn eroamisesta nykyisestä keskusjärjestöstämme STTKsta ja liittymisestä mahdolliseen uuteen järjestöön tekee ERTOn edustajisto. YSTEAlaiset varsinaiset jäsenet

4 edustajistossa ovat Kaija Raatikainen, Raili Martin, Raija Similä, Reijo Partanen, Anna- Greta Koort ja Anne Baffour. Keväisin terveisin, Juri Aaltonen (sivut 4-5) YSTEASSA kuunnellaan jäsentä YSTEA teki jäsenilleen vuoden vaihteessa kyselyn, johon yli 600 jäsentä vastasi. Alkuvuodesta YSTEASSA on analysoitu jäsenten vastauksia. YSTEA kuuntelee jäseniä ja suuntaa toimintaa jäsenkyselyn vastausten perusteella. YSTEASSA jäsenet päättävät YSTEAN ylintä päätösvaltaa käyttää keväisin ja syksyisin pidettävä jäsenkokous. Nyt toteutetun jäsenkyselyn avulla myös kokouksista pois olleet pääsivät sanomaan sanansa ja vaikuttamaan toimintaan. Vastaamalla kyselyyn jäsenet ohjasivat YSTEAN hallituksen päätöksentekoa. Esimerkkejä toimintaan vaikuttamisesta kyselyyn vastaamalla ovat mm. jäsenkokouksen ajankohta ja jäsenmatkan kohde sekä YSTEA-lehden muoto. Jäsenet valitsivat kevätkokouksen ajankohdaksi Useat jäsenet ilmoittivat haluavansa Tallinnaan jäsenmatkalle kokouksen yhteydessä, joten lähdemme jäsenristeilylle. Mitä jäsenet haluavat? Vastausten perusteella jäsenet toivoivat viestinnän sähköistämistä hyvinkin laajasti. Jäsenet haluavat YSTEAN viestit sähköpostiin lyhyesti linkkien kera sekä nettiin luettavaksi. Toisaalta perinteitäkin kannatetaan: Kun piti valita vain joko sähköinen tai paperinen versio: 56% jäsenistä ilmoitti haluavansa edelleen YSTEA lehden jatkossakin paperisena postin kotiin kantamana. Tämän vuoksi YSTEA lehteä saa tänä vuonna sekä postitse että jäsenkirjeen linkin kautta ja netissä selailtavana E-lehtenä. Huhtikuussa jäsen saa E-lehden linkin sähköpostiin tulevan jäsenkirjeen mukana. Näin jäsenet voivat lukea sähköistä versiota paperisen rinnalla. Käy sivulla ja kokeile lukea tämä lehti myös E-lehtenä. Anna palautetta, miten se toimii! Jäsenten toiminnalle antamia suuntaviivoja Selkeästi tärkeimmäksi asiaksi jäsenkyselyn perusteella nostettiin työehtosopimus. Se on se tärkein syy kuulua YSTEAAN ja YSTEAN tärkein tehtävä: jäsenen etujen valvonta työelämässä. Yleensäkin lakisääteiset ja edunvalvonnalliset tehtävät sekä lakisääteiset ja ammatilliset koulutukset nähtiin tärkeäksi tehtäväksi. Näihin YSTEA jäsenten ohjaamana tulee painottamaan toimintaansa. Työpaikkatoiminta nähtiin tärkeänä ystealaisen toiminnan tukimuotona. Lomatuki koettiin myös merkittävänä etuna. Muut toiminnat tulivat näiden jälkeen: esim. sääntömääräisiä

5 jäsenkokouksia ei nähty tärkeimpien joukossa, vaikka ne ovat yhdistyksen ylin päättävä elin ja jäsenten vaikuttamisen paikka. Toivelistalla on myös vähemmän tärkeäksi koettuja ja perinteisiä asioita Painoalueina vähemmän tärkeinä jäsenet ilmoittivat pitävänsä 55 Plus- sekä kansainvälistä toimintaa. Jäsenmatkojen osalta mielipiteet jakautuivat: osa ei nähnyt niitä lainkaan tarpeellisina ammattiyhdistyksen toiminnan muotoina, mutta tarkemmin asiaa kysyttäessä hyvin monet jäsenet halusivat tänäkin vuonna jäsenristeilylle kevätkokouksen yhteydessä ja perinteikäs Tallinna voitti uudet kohteet. Mikä on YSTEA mikä on ERTO ja sitten vielä on joku aluejärjestökin? Etenkin avoimien vastausten perusteella näyttää, että YSTEAN ja ERTON eroja ja toiminnan tasoja on vaikea hahmottaa. ERTO liittona, ERTON aluejärjestötoiminta sekä YSTEAN yhdistystoiminta ovat vastausten perusteella iloisesti sekaisin jäsenen mielessä. Tähän viestiin on jo kattojärjestössämme ERTOSSA reagoitu ja siihen vastataan selkeyttämällä viestintää sekä yhtenäistämällä ilmettä. Jäsenkyselyn anti on YSTEAN toiminnan kehittämiselle suuri ja palaamme tuloksiin vielä vuoden aikana. Jäseniä kuullaan jatkossakin: jäsenet antoivat toimintaan paljon hyviä kehittämisehdotuksia ja evästyksiä. Lämmin kiitos kaikille kyselyyn vastanneille! Jäsenen ääntä innolla kuullen, YSTEAN hallituksen puolesta jäsenkyselyn vastaavana toiminut varapuheenjohtaja Virva Ryynänen YSTEAN jäsenenä voit aina antaa palautetta ja esittää toiveita toiminnalle. Laita postia Puheenjohtajalta Vannoutuneena Euroviisujen fanina olen iloinen, että punkbändi Pertti Kurikan Nimipäivät valittiin ylivoimaisella äänimäärällä edustamaan Suomea toukokuussa Itävallan Wienissä järjestettävään Eurovision laulukilpailuun. Kyseinen yhtye on alkuvuodesta ollut reippaasti julkisuudessa ja raivannut tietä kehitysvammaisten henkilöiden tasa-arvoisen kohtelun puolesta. Tietyllä tavalla tämän ansiosta on jo voitettu, kävipä sitten maailman suurimmassa laulukilpailussa miten tahansa. Tasa-arvo on ollut teemana esillä vahvasti suomalaisessa yhteiskunnassa muutenkin viime aikoina. Tämän kevään tulevat eduskuntavaalit ovat monella tapaa tasa-arvovaalit. Nyt päättymäisillään olevan eduskunnan valtakauden lopulla on käsitelty asioita, jotka liittyvät vahvasti tasa-arvoon ja yhdenvertaiseen palveluiden saamiseen. Monia uudistuksia on jäänyt tekemättä. Tämän takia tulevalla eduskuntakaudella tasa-arvon työlista ei ole suinkaan lyhyt, vaan tekemistä riittää yllin kyllin.

6 Uudistettavien asioiden listalta löytyy sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmää sekä työelämää. Toisaalta on jaettava vanhemmuuden kustannuksia, hoivavastuuta ja parannettava naisten asemaa työelämässä. Tässä on tavoitteita kerrakseen uudelle hallitukselle. ERTO on nostanut jo vuosia esille ura, perhe ja vapaus-teemoja. Vanhemmuuden ja työelämän tulisi olla paremmin ja joustavammin yhteen sovitettavissa, olen kuullut usean kaverini toteavan viime vuosien aikana. Työelämän tasa-arvoa parannetaan, kun vanhemmuudesta syntyneitä kustannuksia jaetaan tasaisemmin työantajien kesken. Nykytilanteessa työnantajat pitävät naisen palkkaamista valitettavasti taloudellisena riskinä ja erityisesti nuorten naisten työllistyminen kärsii nykyisestä järjestelmästä. Uudistuksella vähennetään naisten määräaikaisia työsopimuksia sekä poistetaan naisten yrittäjyyden esteitä. Haluamme tukea naisia työelämässä ja miehiä hoivavastuun jakamisessa. Ura, perhe ja vapaus-teemat ovat edelleen ajankohtaisia. Yksityiseltä sosiaali- ja terveysalan sektorilta jatkuva leikkaaminen on heikkoa tasaarvopolitiikkaa ja vaarantaa ihmisten yhdenvertaisen palveluiden saannin. Tulevalla eduskunnalla on paljon tehtävää. Tasa-arvo ei tule itsestään - kaikkia tarvitaan mukaan yhteisen hyvän- talkoisiin. Monilla arkipäivän päätöksillä on myös selkeitä tasaarvovaikutuksia. Tasa-arvon edistymiseen voit sinäkin vaikuttaa. Vie tämä lehti työpaikallesi! Näytä työkavereillesi lehden avulla, miten monissa asioissa ammattiliitosta ja ammattiyhdistyksestä on hyötyä, iloa ja tukea. Tule mukaan tasa-arvoisiin yhteisen hyvän talkoisiin omalta osaltasi. Äänestä ja vaikuta, olipa sitten kyse Euroviisuista tai eduskuntavaaleista. Pekka Laukkanen YSTEA ry:n puheenjohtaja (sivut 6-9) ASLAK KURSSILLA KUNTOUDUTAAN! Me kymmenen YSTEA:n sosiaalialan ammattilaista saimme tilaisuuden paikata kuntoamme ja jaksamistamme työelämän mittelöissä neljä viikkoa kestävällä kuntoutusjaksolla. Aloitimme maaliskuussa 2014 Karjalohjan kuntoutumiskeskuksessa Päiväkummussa ja ympyrä sulkeutui maaliskuussa Olimme kuulleet tarinoita ASLAK-kuntoutuksen läpikäyneistä, jotka saapuivat kotiin lihakset jumissa liikuntapainotteisen viikon jälkeen. Huhut kertoivat myös yömyöhään juhlinnasta ja tanssimisesta pikkutunneille asti. Notkuvat ruokapöydät ja säännölliset kattaukset olivat osa legendaa, josta nyt itse kävimme selvää ottamaan. Päiväkirjaotteita ASLAK-kurssiltamme: Tästä se alkaa, mittanauhat ja vaaka odottavat suljetun oven takana, johon jokainen vuorollamme pääsemme kroppaamme esittelemään. Sairaanhoitaja varmistaa myös, että olemme kelpoja iltapäivän lihaskuntotesteihin ja seuraavan aamun UKK-kävelytestiin.

7 Ohjelmassa lukee ulkoliikuntaa, missä tulemme tutuksi värikkäiden frisbeegolfkiekkojen kanssa. Kiekot sujahtelevat vikkelästi ympäri nurmikkoa, kuusiaitakin saa osansa. Maa on kostea ja reissun saldona ripustamme kuivumaan 10 paria märkiä sukkia. Psyykkistä olemustamme on tsempattu psykologin avustuksella. Pöydälle on nostettu työpaikan manipuloijat, kantelukulttuuri ja narisijat. Aseena käytämme asian esille ottoa ja vastuun siirtämistä niille, joita se koskee. Huonoa omaatuntoa ei tarvitse kantaa, jos ei kaikkien ongelmia pysty ratkomaan edes esimiesasemassa. Hyvä itsetuntemus on plussaa ja sitähän käymme kehittämään. Fysioterapeutti aukaisee tiedon hanat kehoomme kertomalla, että noin 600 lihasta odottaa aktivoivaa toimintaa, jotta pysyisimme viime metreille saakka mahdollisimman hyvässä kuosissa. Yksipuoliset työasennot kuormittavat ja vastaliikkeet ovat tarpeen, jos emme halua olla kyssäniskaisia rollaattorimummeleita ennen aikojaan. Nukkumisen 3/3/3 sääntö tulee tutuksi sairaanhoitajan luennolla. Jos heräät yli 3x yössä, sinulla on uniongelmia 3 x viikossa tai uniongelmat ovat jatkuneet 3 kuukautta, tohtorin pakeilla on syytä käydä. Esimerkiksi hiilihydraattiaineenvaihdunnan häiriöt voivat olla seurausta huonon unen aiheuttamasta tulehdustilasta elimistössä ja syynä myös lihomiseen. Tämä luento ei ole lainkaan nukuttava ja uusia ajatuksia alkaa versoa ikääntyneessäkin päässä. Vaikka kuva hermoverkosta eri ikä-kausina onkin melko harvanlainen meillä keski-ikäisillä verrattuna 25 -vuotiaisiin nuoriin, joilla muhevimmillaan, niin elämänkokemus paikkaa puutetta. Naisen aivot ovat herkemmät kuin miehen ja he käyttävät niitä kokonaisvaltaisesti, selviää niillekin, joille tämä asia ei ole vielä aiemmin tuttu. Kolmas päivä Karjalohjalla eikä vieläkään Fitness mitoissa! Lieneekö osuutta runsailla seisovan pöydän antimilla, jotka meille kolmasti päivässä tarjoillaan. Torstai alkaa sossun kanssa koulutustukien merkeissä. Asian ytimeen pääsemme hetken lämmittelyn jälkeen, kun pureudumme omaan hyvinvointiimme. Mistä saamme jämäkkyyttä pitää puoliamme tuntematta syyllisyyttä? Miten kiltti kahvinkeittäjä ja työpaikan jees-nainen muuttuu omat rajansa tunnustavaksi yksilöksi. Vastapuolen suuttuminen voi olla ensireaktio, joka on vain kestettävä. Vahva olo ja siitä seuraava hyvinvointi estää meitä kehittymästä katkeriksi vanhoiksi akoiksi, joiden päätehtävä on pilata toisten päivä näykkimällä milloin mistäkin pikkuasioista. Iltapäivällä pääsemme etsimään sisäisiä vatsalihaksiamme. Ja kai ne siellä jossain rasvakerroksen alla piileksivät. Sitä vaan ihmettelen, kuinka niin pienikin liike voi tuottaa niin suuren tuskan? Pyyherullakin voi olla oiva apuväline niskan taakse asetettuna venytyksessä. Lopuksi hieromme kipeitä lihaksia pilates rullilla, jota suositellaan lihaskireyksien poistamiseen. Bingo on illan kohokohta, jo edellisen kurssiviikon perusteella tiedämme, että Karjalohjan eläkeläiset saapuvat pienen käsikäyttöisen laitteensa kanssa pyörittämään numeroita. Kannatamme jokainen 5 :lla kassaa, mutta toisaalta palkintojakin osuu kiitettävästi kohdallemme. Piparit ja kahvipaketit vaihtavat omistajaa kahdesti kohdallamme ja 1 :n ostolappujakin kertyy jokunen. Illan päätteeksi eniten jännittänyt mummo pöydästämme

8 saa lahjoituksena voittoisalta pelaajaltamme kaffetta ja piparipaketin, josta on kovasti hyvillään. Osa painelee vielä saunomaan ja uimaan raikkaaseen järviveteen. Itse tunnustelen, josko levytansseissa olisi vientiä. Viisi mummoa ja pari pappaa ei kuitenkaan isompaa vauhtia lavalle tuota. Ilta päättyy lyhyesti, oma pieni rivitaloyksiö kutsuu tyynyineen. Perjantai ja viimeiset mehut kropasta, ampiaisvyötärö on jo lähellä. Keppijumppaa nostaen, soudellen, kääntäen, vääntäen. Kotona harjanvarsikin käy mainiosti. Puolen tunnin venytykset ovat vielä jäljellä superkunto aamussamme. Vaikka suurin osa makuulla tehdäänkin, niin lepokodista olo on kaukana. Kädet ja jalat venyvät, toisilla enemmän, toisilla vähemmän. Omaa kroppaa pitää kuunnella ja tehdä sen sallimissa rajoissa. Itsensä likoon laittaneet, punakat kuntoutujat poistuvat suihkuun ja pakkaamaan. Vielä kerran pääsemme nauttimaan noutopöydän antimista, huomenna on taas otettava soppakauha omaan käteen. Paljon on ajatuksia virinnyt, miten voimme parantaa hyvinvointiamme ja jaksamistamme. Ryhmän tuki ja tsemppi yhdessä loistavien ohjaajien kanssa on jättänyt lähtemättömät jäljet. Kotikylän kuntosalit yksinäisine puurtamisineen kalpenevat tämän kokemuksen rinnalla. Irtautuminen arjesta ja ryhmäytyminen onnistuivat, koska saimme viettää työ- ja kotihuolista vapaan viikon Karjalohjan hyvässä hoivassa ASLAKista AURA Vuoden 2016 alusta Kelan ASLAK- ja TYK-kuntoutuksen korvaa uusi AURA-kuntoutus. Samalla hakumenettely muuttuu. Lomake Ku 119 poistuu ja hakeminen muuttuu sähköiseksi ja jatkuvaksi. Sähköinen hakusovellus avautuu loppuvuodesta Linkki MUISTA myös ryhmämuotoiset 1askel hyvinvointijaksot työikäisille aikuisille, joita järjestetään ympäri Suomea. Karjalohjan Aslakki Tarja Nieminen Tien kiemuraisen päästä löysin sen mun kuntoni uuden mahdollisuuden. Mut tarkkaan syyniin laitettiin ja kilot kaikki punnittiin. Mitattiin ja testattiin, käyttökelpoiseksi havaittiin. Karjalohjan Aslakki tee musta ehompi. Karjalohjan Aslakki innosta mun kehoni!

9 Kuminauhat venyvät värkit sisään menevät. Löydän vatsalihakset sisäiset ja ulkoiset. Kahvakuulaa pyöritän säryn jätän ikävän. Karjalohjan Aslakki Sossu mua opastaa etujani paimentaa. Psykologi, fyssari tiedon oivan lahjoitti. Pomolta nyt anelen tuolin ergonomisen. Ongelmani projisoin työni vaikka delegoin. Karjalohjan Aslakki tee musta ehompi. Karjalohjan Aslakki kohenna mun mieleni. Kohtaamisia ja kisailua M/S SOSTE-risteilyllä ERTO:n tiimille menestystä myös Humakin kisassa Yli tuhat sosiaali- ja terveysalan järjestöjen ja sidosryhmien edustajaa kohtasi lokakuisella M/S SOSTE-risteilyllä. Monipuoliseen ohjelmaan sisältyi luentoja ajankohtaisista teemoista, tietoiskuja ja viihteellistä ohjelmaa. Parasta antia risteilyllä olivat erilaiset kohtaamiset. Vanhoja tuttuja tavattiin ja uusia verkostoja luotiin innokkaasti. Humanistisen ammattikorkeakoulun eli Humakin esittelypisteellä päivystäneet opiskelijat värväsivät järjestöjen edustajia keskustelemaan järjestömaailman haasteista. Keskustelujen lomassa risteilyväki etsi ratkaisua järjestömaailman haasteiden lisäksi monimutkaiseen palikkatestiin eli H-pulmaleluun. Molempiin haasteisiin löydettiin useita luovia ratkaisuja. Humakin opiskelijat vauhdittivat vuorovaikutusta myös pop-up pisteissä M/S SOSTE:n käytävillä Tähtää Humakiin -tarkkuusheittokisan avulla. Kisan konsepti on yksinkertainen: viisi reikää lakanassa, kaksi opiskelijaa pitelee lakanaa välissään ja kisailija heittää palloa lakanan reikien läpi. Pisteet laskettiin organisaatioittain: pistemäärä suhteutettiin organisaatioittain kisaan osallistuneiden määrään, joten myös yksittäiset henkilöt pystyivät osallistumaan. Tunnelma oli huikea ja onnistumisen riemu raikasi. Jutustelua kanssakilpailijan kanssa oli helppo jatkaa vielä kisan jälkeen. Tarkimmin Humakiin tähtäsi ERTO:n joukkue. Joukkueen yritteliäisyyttä ei voi muuta kuin ihailla. ERTO:n edustajilla oli voitontahdon lisäksi pilkettä silmäkulmassa ja positiivista huomiota herättäviä heittotyylejä. Tiukan kisan tuloslaskennan jälkeen opiskelijat jakoivat palkinnon juhlallisesti Humakin näyttelypisteellä. ERTO:laiset Johanna Tingvall, Pekka Laukkanen, Juri Aaltonen ja Joonatan Juhajoki vastaanottivat Humakin huikean

10 palkintosetin. Pekka Laukkasen mukaan Kilpailussa ERTO:n tiimin vahvuutena olivat huikeat yksilösuoritukset ja mahtava yhteishenki. Kiitokset palkinnosta sekä omastani että ertolaisten puolesta. Kirjoittajat: Minna Rajalin ja Satu Riikonen Kirjoittajat työskentelevät Humanistisessa ammattikorkeakoulussa (sivu 10.) 55 Plus toiminta yhdistetty YSTEAN edunvalvontaan YSTEAN syyskokous 2014 Oulussa hyväksyi toimintasuunnitelman, jossa yhtenä edunvalvonnan sektorina on 55 Plus toiminta. Todetaan, että YSTEALLA toimii aktiivinen 55 Plus työryhmä. 55 Plus työryhmä seuraa toimialaansa liittyvän lainsäädännön kehitystyötä ja puuttuu siihen tarpeen mukaan yhteistyössä YSTEAN hallituksen kanssa. Ja edelleen että YSTEAN 55 Plus tapaamisia järjestetään kevät- ja syyskokouksien yhteydessä. YSTEAN hallitus järjestäytymiskokouksessaan yhdisti 55 Plus toiminnan osaksi laajempaa edunvalvonta- ja yhteiskuntavaikuttamisen työryhmää. Vuosien varrella toiminta on kokenut muutoksia. Aluksi seniorityöryhmäksi nimetty toiminta lähti siitä, että jo eläkkeellä oleville ja eläkeikää lähestyville tarvitaan omaa harrastus- ja edunvalvontatoimintaa. Vuosi vuodelta ikärajaa alennettiin koskemaan yhä nuorempia ja nuorempia jäsenryhmiä. Tänään 55 Plus otsikon alle sopisi jo valtaosa YSTEA -aktiiveista! Eräs viisi vitonen jäsenemme ihmetteli, että kun hän osallistui 55 Plus porukan kokoontumisiin, hämmästyksekseen huomasi olevansa eläkeläisten porukassa. Tämähän on totta, eläkeläisjäsenemme ovat aktiivisinta jäsenryhmäämme, ja ymmärrän hyvin viisikymppisen reaktion! Viimeisin vaihe on sitten se, että hallitus yhdisti 55 Plus porukan osaksi YSTEAN yhteistä edunvalvontaa! Mielenkiintoista on nähdä minkälaisen roolin eläkeikäisten ja eläkeikää lähestyvien asiat saavat jatkossa! Eläkeikäisistä en ole huolissani. Heitä varten on kymmenkunta valtakunnallista eläkeläisjärjestöä paikallisyhdistyksineen. Niistä jokainen löytää omien mieltymystensä mukaisen toimintayhteisön. Nämä järjestöt ovat Suomessa tällä hetkellä aktiivisimpia yhteisöjä ja edunvalvontajärjestöjä. Minua huolettaa kuinka YSTEAN edunvalvonta- ja yhteiskuntavaikuttamisen työryhmä osallistaa ja palvelee eläkeikää lähestyviä jäseniään heidän ongelmissaan ja osallistumistarpeissaan. Nuoruus on haihtuvaa, mutta ikääntyminen ikuista! Heimo Liimatainen Suutariksi on osoittautunut puheet eläkepommista.

11 Pari vuotta sitten YSTEA lehden numerossa 2/2013 käsittelin senhetkistä kuumaa perunaa eli eläkejärjestelmämme kestävyyttä. Tuolloin puhuttiin eläkepommista, ja siitä ettei hoivaan riitä voimavaroja jatkossa. Päädyin päätelmään, että mikäli rahoitussuunnitelmasta pidetään kiinni, järjestelmä toimii myös tulevaisuudessa. On aika pohtia mitä pommille on mahtanut? Jo ennen viimeisintä ehdotusta eläkeuudistukseksi oli eläkemaksujen nostopaine tämän vuosisadan aikana vain vajaan prosenttiyksikön luokkaa; joka jakaantui vielä työnantajien ja työntekijöiden kesken. Työmarkkinajärjestöjen neuvotteleman uudistuksen jälkeen ei tätäkään nousupainetta ole, koska nykyisellä maksutasolla selvittään lakisääteisten eläkkeiden maksusta vuoteen 2080 asti. On myös syytä muistaa, että nyt jo 170 miljardin euron suuruisten ja edelleen kasvavien rahastojen tuotoilla voidaan työeläkkeistä maksaa koko ajan suureneva osa. Tämä kehitys on laajemminkin tajuttu ja se on merkinnyt eläkepommiuhkailujen hiipumista. Minun mielestäni meidän YSTEASSAKIN on toimittava siten, että ikääntyneiden kasvavaan hoivan tarpeeseen ohjataan riittävästi yhteiskunnan resursseja. Nuorempien eläkeläisten, vuotiaiden toimintakyky on aikaisempia sukupolvia parempi. Sen sijaan yli 85- vuotiaiden määrä ja avun tarve kasvaa, kun toimintakyky heikkenee monien sairauksien seurauksena. Eläkeläisten suuri enemmistö, 87 prosenttia yli 63-vuotiaista, on yhteiskunnalle yhä suurempi voimavara. Kun toimintakyky säilyy yhä pidempään niin tämä voimavara vain kasvaa. YSTEAN on sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten etujärjestönä kannettava vastuunsa, että yhä vanhemmiksi ja vanhemmiksi elävillä, ympärivuorokautista hoitoa tarvitsevilla on riittävästi hoitoa tarjoavia hoivapaikkoja ja niihin riittävästi hoitohenkilökuntaa. Tarvitaan siis selvä säädös hoitajamitoituksesta. Omaishoitajat myös tekevät pyyteettömästi arvokasta työtään, ja heitä on tuettava ja heidän jaksamisestaan on pidettävä parempaa huolta. YSTEA valvoo ja vaikuttaa! Heimo Liimatainen (sivu 11.) Jatkuuko urasesi? Ruotsalainen talousasiantuntijapolitiikko on tutkinut suomalaista talouselämää ja julkaisi raportin yhdessä suomalaisen politiikkoasiantuntijan kanssa. Hän kertoi, että muissa pohjoismaissa yli 55 vuotiaat osallistuvat työelämään useita kymmeniä prosentteja suuremmalla panoksella kuin meillä täällä ja ihmetteli kovasti, kun he poistuvat niin aikaisin työelämästä, vaikka palkka on paljon suurempi kuin työttömyysavustus ja työelämästä poistumisesta seuraa monta huonoa asiaa elämään. Ehdotus kuului, että työttömyysputki on poistettava. Näin työvoiman tarjonta lisääntyisi, joka aiheuttaisi

12 talouden elpymistä. Samaan roskikseen joutaisi vuorotteluvapaa ja palkkojen valtakunnallinen sopiminen. Naapurustossa, tutuilla työpaikoilla ja täällä kehäkolmosen paremmalla puolella yli viisikymppinen saa lähteä, olipa hän millainen ihmemies tai nainen hyvänsä. Monet johtajat (miehet) vakuuttavat, ettei juuri siihen hommaan kannata jäädä pysyvästi, vaan uran kannalta on mielekästä vaihtaa työpaikkaa vähintään seitsemän vuoden välein. Tosin on todettu, että yli viisikymppiset ovat menneen talven lumia ja ongelmajätettä. Heitä ei enää huolita ilmaiseksikaan työmarkkinoille ja se vaihtaminen on himpun ylimainostettu juttu. Kun työ loppuu vanhassa työpaikassa, kituillaan erilaisissa sijaisuuksissa ja muissa työllistämistöissä, pannaan elämä ja kulutus köyhän sabluunaan, kunnes huomataan, että putki häämöttää. Putken päässä ei häämötä valo vaan eläke. Putkihan on viime aikoina hiottu varsin ohueksi, eikä sen todellisuutta tunne Vartiainen, Borgista puhumattakaan. Mutta megatalous on eri asia kuin oma talous. Monet talousasiantuntijat, mm. Jaakko Kiander eivät ymmärrä kuinka työvoiman lisätarjonta vähentäisi työttömyyttä. Halvempaa työvoimaa se toki markkinoille toisi, mutta eläisikö niillä markkinoilla huutokaupattavat. Palkkojen paikallinen sopiminen aiheuttaisi nälkätyömarkkinat. Toisilla työttömyyden pitkittyessä on tosin alkanut se toinen putki. Se onkin menoa kauemmaksi työelämästä. Miten sieltä sitten noustaisiin työmarkkinoiden käytettäväksi, ainoa keino tuntuu olevan Ilkka Taipaleen malli; huonokuntoisimmat eläkkeelle. Eri asia on osatyökykyiset. Naapurissa asuu nuori, pyörätuolissa liikkuva nainen, pursuaa elämäniloa. Hän meni väkisin töihin kuntosalille ja nytpä hän on kansanedustajaehdokas Keski-Suomessa. Ei voi kuin kunnioittaa vapaa-ajallaan pääsääntöisesti harrastuksenaan sängystä sohvalle siirtyvä vammaton hyväkuntoinen mies. Osatyökykyisiä useimmiten palkataan 9 euron päiväpalkalla. Revi siitä sitten työn iloa. Jokin aika sitten ennustettiin, että Suomeen tulee hirvittävä työvoimapula. Ekonomistit kertoivat, että kaikki revitään mukaan työelämään, koulutetaan, palkataan ja ura on jokaisen edessä. Ei revitty, vaan kävi päinvastoin. Jopa tohtoristason ihmiset ovat myös työttöminä.juuri nyt näyttää siltä, että vaikka suuret ikäluokat poistuvat hautuumaille, ei sekään vuoden 2030 jälkeen helpota tilannetta. Tarvittaisiin uudenlaisia työpaikkoja, olkoon ne it, bioenergia, palvelualoja tai ihan uutta. Helpointa olisi luoda juuri nyt erilaisia avustajajärjestelmiä vanhuksille, vammaisille ja muillekin, joihin suhteellisen lyhyellä koulutuksella pääsisi töihin. Mutta kun se ei käy. Ilmeisesti siksi, että nämä henkilöt eivät olisikaan vientiteollisuuden työnantajien käytössä. Nykyiset avustajajärjestelmätkin on tupeloitu työnantajanollasopimusnälkäpalkka kikkailuihin. Muuten laskeskelin juuri, että jos nuori työtön palkattaisiin täysipäiväiseksi avustajaksi, hän maksaisi yhteiskunnalle vähemmän kuin ollessaan työttömänä. Aivan viime aikoina on saatu tuta myös, että Ray on ottanut tiukan kannan järjestöjen toimiin. Eräiltä järjestöiltä on otettu miljoonia pois verrattuna aikaisempaan toimintaan. Monet järjestöt ovat ihmeissään, kuinka tässä näin kävi. Ray selittää, että se on oikeudenmukaista. Lähellä haastattelin työntekijöitä, tieto on siis subjektiivinen. Kuuloliitossa siis on kuukausien lomautukset, Kuurojen liitossa on samoin,

13 Näkövammaisilla pelkäävät lukuisia irtisanomisia. Täällä se varmaan aiheuttaisi käytännössä koko toiminnan lopahtamisen. Ray on varmaan miettinyt koko touhun, näin sen pitää mennä. Mutta kuka on Ray, joka miettii ja onko se sitten oikeutettu tekemään tämmöisen yhteiskuntapoliittisen muutoksen. Eikö vastuu ole poliittisilla toimijoilla. Niin sen tulisi olla, ettei pelimonopolimme murru ja saa koko touhusta sellaista imagoa, ettei muutakaan toimintaa voi jatkaa. Mutta jatka tässä sitten sitä ruotsalaisen politiikon tahtomaa työuraa. Leo Turunen ps: Ruotsissa työttömyys on suurempi kuin Suomessa ja varsinkin nuorisotyöttömyys. Eläkkeet ovat pienemmät, sosiaaliturva huonompi kuin täällä. Niin ja ne koulut pilattiin tämän talousasiantuntijan kaudella. Mutta joku siellä täytyy olla paremmin kuin täällä, se on kai se vientiteollisuus. (sivu 12.) Aluetoiminnan arvostus on kohdallaan ERTO on omaleimainen ammattiliitto ja ERTOon kuuluvat yhdistykset edustavat hyvin erilaisia ja toisistaan poikkeavia toimialoja. Se on liittomme rikkaus, mutta myös haaste. Se miten saadaan toimialat puhaltamaan yhteen hiileen ja tukemaan toisiaan, tapahtuu kahdella tavalla. Ensinnäkin ERTOn hallituksen sisällä ja edustajistossa, joissa kaikilla yhdistyksillä on edustus ja toiseksi aluetoiminnan tasolla, jossa eri yhdistysten edustajat tekevät yhteistyötä paikallisesti. Aluetoiminnan kautta päästään lähelle jäseniä, kuullaan kentän ääni ja alueiden kautta tuodaan tietoa liittoon ja yhdistyksille. Aluejärjestö on toimielin, jonka kautta tieto kulkee kahteen suuntaan, jäseniltä liittoon ja liitosta jäsenille. Aluejärjestöt ovat tuki paikallisille luottamusmiehille alueellisen luottamusmiesverkoston vahvistamisessa. Työpaikkaosastot voivat myös verkostoitua aluejärjestöjen avulla. YSTEAn piirissä tehdään voimakasta työpaikkaosastojen ja työpaikkaklubien kehittämistyötä. On käynyt aivan selväksi, että työpaikkaosastoissa tehdään todella tärkeää työtä jäsenkunnan hyväksi ja sieltä kumpuavat myös uudet aloitteet ja ideat edunvalvonnan kehittämiseksi. Uusvanha ja iloinen asia on ERTOn alueellinen kesäpäivä. Vuonna 2010 vanha kesäpäiväperinne herätettiin henkiin uudessa kuosissa. Kesäpäivä muuttui ensin alueelliseksi jäsenpäiväksi ja myöhemmin uudelleen alueelliseksi kesäpäivätapahtumaksi. Vuonna 2010 oltiin Suomenlinnassa Helsingissä ja 2011 Kuopiossa, 2012 Oulussa, 2013 Jyväskylässä, 2014 Naantalissa ja 2015 tapahtuma on Tampereella. Ko. alueen aluejärjestö on vastuussa tapahtuman järjestelyistä. Tapahtumaan voidaan tulla pidemmältäkin, mutta matkakulut maksetaan itse. Muut aluejärjestöt voivat järjestää vaikka kesäretken kesäpäivätapahtumaan. Liittomme ERTO tukee tapahtumaa määrärahalla. Joka vuosi syksyllä järjestetään Järjestöpäivät, jossa tapahtumassa nimenomaan keskitytään aluetoiminnan kehittämiseen ja ylläpitämiseen. Järjestöpäivät olivat yhdessä vaiheessa unohduksissa, mutta ovat onneksi palanneet säännölliseen ohjelmaan, mikä on

14 aivan upeaa. Aluejärjestötoimintaan pitäisi saada hyvät resurssit, koska siellä ollaan paljon vartijoita. Myös aluejärjestöjen hallitusten jaksamiseen on panostettava, jotta työtä jaksetaan tehdä arki-iltoina, oman työpäivän jälkeen ja omalla vapaa-ajalla ja siksi järjestöpäivien ohjelmassa tähän puoleen pitäisikin kiinnittää huomiota. Aluejärjestötoiminta on aina ollut omaa sydäntäni lähellä ja on suuri ilo huomata, että tämän toiminnan arvo on ymmärretty. On kaikkien meidän aktiivien jäsenten käsissä, miten tämä toiminta tulevaisuudessa hoidetaan. Lämpöisiä ajatuksia kaikille aluetoiminnassa ahkeroiville! Te teette todella arvokasta työtä! Arja Lehtonen (sivu 13.) Yhteistä ja mukavaa TYÖPAIKALLA! Mitä silloin tehdään? No, perustetaan oma työpaikkaosasto/klubi. Työpaikoilla ollaan vuorovaikutuksessa työkavereihin ja käsitellään työpaikan arkisia asioita. Työpaikkaosastotoimintaan kuuluu myös mukavaa yhdessäoloa ja voimaantumista. Jos Sinun työpaikallasi ei vielä ole työpaikkaosasto tai klubia niin nyt on aika perustaa sellainen! Toiminta on vapaamuotoista yhdessä tekemistä. Työpaikkaosaston/työpaikkaklubin toiminnan tavoitteet: - parantaa ja ylläpitää ystealaisten keskinäistä yhteishenkeä - seurata, että työpaikoilla noudatetaan lakeja ja työehtosopimuksia - ottaa kantaa työpaikan henkilöstöpoliittisiin asioihin ja tuoda epäkohdat esille - tiedottaa tarvittaessa liitolle ja yhdistykselle työpaikan asioista - edistää työpaikoilla järjestäytymistä YSTEAAN ja kattojärjestöömme ERTOON -j ärjestää toimintaa ja tilaisuuksia jäsenille - toimeenpanna henkilöstön edustajien vaalit Työpaikkaosaston perustamisohjeet Työpaikkaosaston perustaminen käynnistyy perustamiskokouksella, jonka voi kutsua koolle luottamushenkilö tai kuka tahansa asian tehtäväkseen ottanut ERTON jäsen. Työpaikkaosasto tai -klubi on epävirallinen ystealaisten yhteinen keskustelu- ja vaikuttamisfoorumi. Tarkemmat ohjeet ja lomakkeet löydät YSTEAN nettisivuilta. Perustakaa työpaikkaosasto tai työpaikkaklubi ja tehkää toimintatukihakemus! Toimintatukihakemus lähetetään sähköpostitse tai kirjeitse työpaikkaosastovastaavalle, joka antaa lisätietoja hakemisesta.

15 Tukihakemukset käsitellään hallituksen kokouksessa. Raija Similä, Kanavaranta 9 A 3, OULU Työpaikkaosastotoimintaan lämpimästi kannustaen, YSTEAn hallitus KLIKKAA KUVA! JA VOITA VUODEN TYÖPAIKKAOSASTO/KLUBI TITTELI JA PALKINTO Klikkaa kuva klubisi/työpaikkaosastosi yhteisestä kivasta tekemisestä tai toiminnasta. Lähetä kuva YSTEAn työpaikkaosastovastaava Raija Similälle mennessä. Paras kuva palkitaan. Lisätietoja Raijalta p (sivu 14.) PARASTA AIKOIHIN EMMA-AKATEMIA! Emma-akatemian perustaminen ja koulutusten tarjoaminen jäsenille on ollut valtavan hieno ratkaisu. Näin oma ammattijärjestömme voi tarjota jäsenilleen juuri niitä kursseja, joita jäsenet haluavat ja tarvitsevat työelämässä. Jäsenet voivat valita heille parhaat ja työuralla ajankohtaiset kurssit. Kurssien avulla jäsen saa lisää osaamista, voi parantaa ammattitaitoa ja lisätä omaa työmarkkina-arvoaan. Tasokasta koulutusta Kurssit ovat tarjolla myös työttömille ja edullisempaan hintaan kuin työssä oleville jäsenille. Tämä on sitä oikeaa solidaarisuutta niitä kohtaan, joille sillä hetkellä ei aurinko paista. Koulutus luo uusia mahdollisuuksia työllistyä ja osaamisen voi osoittaa myös todistuksen kera. Emma-akatemia ostaa kurssit ammattikorkeakouluista, ammattiopistoista ja aikuiskoulutuskeskuksista, joissa on hyvää osaamista koulutuspalveluista. Jäsenet saavat varmasti hyvätasoista koulutusta. Kursseja voidaan tarjota eri puolilla maata ja kaikki osallistujat saavat samantasoista koulutusta. Oppilaitosten kanssa sovitaan kurssien sisällöistä ja tasosta. Emma-akatemia valvoo kurssien tasoa seuraamalla koulutuspalautteita ja jos syytä on puuttua johonkin ongelmaan, oppilaitokseen otetaan yhteyttä ja keskustellaan asian korjaamisesta. Joustavaa ja uudistuvaa koulutustarjontaa Emma-akatemia ei ole sidoksissa mihinkään oppilaitokseen, vaan voi vaihtaa kurssien tarjoajaa silloin, kun tarvetta on tai halutaan kokemuksia uusista palvelujen tarjoajista. Uusilla toimijoilla saattaa olla sellaista uutta tarjontaa, jota halutaan kohdistaa ERTOn jäseniin. Kurssit ovat tarjolla myös työnantajille eli Emma-akatemian hinnoilla työnantaja voi kouluttaa henkilöstöään laadukkaasti ja edullisesti. Yksityisiltä koulutusyrityksiltä ostettuna samat kurssit ovat paljon kalliimpia. Ertolaisten kannattaakin ehdottomasti kertoa

16 esimiehilleen näistä koulutuksista ja lähteä kurssille vaikka porukalla, jos vaan työn puolesta onnistuu. Kursseilla on koneet ja tekniikka käytettävissä eli mitään omia koneita ei tarvitse ottaa mukaan. Joskus saattaa olla sellainenkin kurssi, jossa nimenomaan pitää olla oma kone mukana, mutta se on kuitenkin erikois- ja yksittäistapaus. Kurssitarjonta monipuolistuu Emma-akatemian kurssit ovat koko ajan uudistuneet ja kurssipalautteita seurataan, jotta voidaan toteuttaa jäsenten toiveita ja saada oikea kuva koulutustarpeista. Kaikkien kursseille osallistuneiden kannattaa ehdottomasti vastata kurssikyselyyn. Se on kaikkien ertolaisten etu. Kursseille osallistujien määrä on koko ajan kasvussa ja täydet kurssit takaavat hyvän koulutustoiminnan jatkossakin. Pidetään yhdessä huolta siitä, että meillä on tällainen arvokas jäsenetu käytettävissämme jatkossakin! Arja Lehtonen (sivu 15.) Kesätyömailla Taisin olla 11-vuotias kun huomasin, että vaarin tiluksilla kasvaa tosi isoja ja makeita karviaisia ja viinimarjoja ihan liikaa omiin tarpeisiin. Siskon kanssa poimittiin sitten kipot täyteen vaarin luvalla ja pistettiin myyntipöytä pystyyn Tammelan torille. Hyvinhän kauppa kävi ja ensimmäiset itse ansaitut 30 markkaa kilahtivat rahakukkaroon. Kotikulmani R- kioski taisi niistä suurimman hyödyn saada, tuo suu kun ei koskaan ole ollut pahvista. 13-vuotiaana pesti tuli lapsenvahdiksi yläkerran vuokralaisellemme. Äitini jakoi vastuun ja varmasti suuren osan työstäkin, mutta hyvää oppia kuitenkin sain. Muistoissani aurinko paistaa ja nurmikko vihertää kun keinutan vaunuja tai leikin hoitolapseni kanssa. Ensimmäinen oikea työpaikka irtosi Pysäköintitalon grillikioskista 17-vuotiaana. Läpäisin haastattelun ja tulin valituksi useamman hakijan joukosta. Hampurilaispihvit paistettiin grillilevyllä ja syödäkin sai yhden aterian päivän aikana. Grillin haju seurasi kotiin saakka työpäivän jälkeen ja vaatteita piti jatkuvasti pyykätä. Sinä kesänä äitini yllätti minut myös tupakoimasta kioskin takaa, kun tuli yllätysvierailulle. 18-kesäisenä rohkaistuimme koulukaverini kanssa laittamaan paperit vetämään Tukholmaan siivoushommiin. Långbro Sjukhuset otti tarjouksen vastaan ja kotiväen vastustuksesta huolimatta seuraavan kesän paransimme kielitaitoamme toisella kotimaisella. Asuntola, jossa majailimme neljännessä kerroksessa, oli mielenkiintoinen paikka. Meidän ja muiden kesätyöntekijöiden lisäksi alemmissa kerroksissa asustelivat mielisairaalan, niin kuin niitä silloin kutsuttiin, asukkaat. Kännyköitä ei siihen aikaan ollut, joten jonotimme kerrosten välissä oleviin puhelimiin joskus pitkänkin tovin kun asukit pitivät puhelimia varattuina kuunnellen pelkkää hälytysääntä

17 Seuraava kesä menikin tiskarina Rusthollin ravintolassa. Siellä lisäansioita pystyi halutessaan hankkimaan siivoamalla asiakkaan oksennukset salista. Työ oli kiivastahtista, lounasaikaan pöytä notkui astioista, vaikka hitaus ei ole koskaan ollut hyveeni. Tästä työpaikasta jäi mieleen erityisesti omistaja, vanha herra Linkosuo, joka kävi tervehtimässä kädestä pitäen jokaista työntekijää. Kesätyöurallani olin vielä tarjoilijana ravintola Haarikassa sekä ylioppilaskirjoitusten jälkeisen kesän Ylisen keskuslaitoksessa hoitoapulaisena. Ylisellä näki monenlaista ja joskus jopa pelottikin, kun pienellä järjellä varustetut isokokoiset miehet hermostuivat ja alkoivat paiskia tavaroita ympäriinsä. Tutustumiskierroksella tapasin työlleen omistautuneita hoitajia, jotka kohtelivat lempeydellä hoidokkeja. Niitäkin pieniä myttyjä, joista ei paljon ollut ihmistä jäljellä. Kaikki nämä kokemukset ovat muokanneet minua ja antaneet maamerkkejä uralleni sosiaalialalla. Itse tienaamillani rahoilla on ollut eri arvo kuin kotoa saaduilla koska niiden eteen on tehty työtä. Työmarkkinat ovat kiristyneet ja jokainen kesätyöpaikkakin on kiven alla. Olkoon lippulaivana kuitenkin teille (kesä)työpaikan etsijöille YouTubesta löytyvä video lannistumaton, joka lupaa, että ei koskaan kannata anna periksi! teksti Tarja Nieminen (Sivut ) Nysse tulee ERTOn kesäpäivät Tampereella nääs.

18 Ilmottauru ny heti! Kesäpäiviä vietetään Varalan Urheiluopistossa, joka sijaitsee noin 3 km:n päässä keskustasta Pyhäjärven rannalla. Päivän ohjelma alkaa klo ilmoittautumisella ja loppuu klo 17.00, jonka jälkeen iltaa voi vielä jatkaa rantasaunoilla saunoen ja seurustellen klo asti. Tarjolla on myös pientä iltapalaa. Paitsi mukavaa yhdessäoloa, sujautamme joukkoon vähän asiaa ja pikkuisen hauskuutta. Herkullinen lounaspöytä on katettu ja tarjolla myös keholle liikettä joka lähtöön. Haluaisitko mukaan lattaritunnille, frisbeegolfiin tai kulttuurikävelylle Pispalaan? Ilmoittaudu itseäsi kiinnostavaan vaihtoehtoon, paikkoja on rajoitetusti. Osallistu kirkkovenesoutukisailuun, joka käydään kahdella 14- paikkaisella kirkkoveneellä. Laita päähäsi kiva hattu niin on tuplasti hauskempaa. Matka kestää noin puoli tuntia/suunta. Kannustusjoukot mukaan! ERTO kustantaa jäsenille päivän ohjelman, lounaan, kahvit ja iltapalan. Perheenjäsenille on varattu mahdollisuus lounaaseen, kahviin ja iltapalaan. Lounas14 /hlö, lapset 5-12v. 7 /hlö. Iltapala 9,50 /hlö, lapset 5-12v. 5,5 /hlö. Majoituksen ja matkat jokainen varaa itse. Pyynikin kesäteatterista on varattu 28+2 pyörätuolipaikka- lippua Avioliittosimulaattorinäytökseen klo hintaan 35 /lippu. Sitovat varaukset, nopeimmat ehtivät ensin, näytelmä on loppuunmyyty! Särkänniemi avoinna la ja su klo Varalasta mahdollisuus ostaa 3 euron alennuksella rannekkeita, lippuhinnoista lisätietoa Majoitukseen on varattu Varalasta 30 paikkaa, suositellaan lapsiperheille. Lisäksi kilometrin päässä sijaitsevasta Scandic Hotel Rosendahlista 50 paikkaa 94 /2hh ja 118 /3hh. Molemmat majoitusvaraukset/maksut Varalan varausjärjestelmän kautta ilmoittaudu kurssille. Kiintiömajoitusvaraukset ovat voimassa asti. Kaikki ERTOn jäsenet perheineen tehkää niin kuin Simo Frangen, lähtekää Tampereelle! Sitovat ilmoittautumiset mennessä vain ja ainoastaan ERTOn nettisivuilla lomakkeen kautta. EI OO HÄPEE OLLA NOPEE! ERTO KESÄPÄIVÄ OHJELMA Ilmoittautuminen Urheiluopisto Varalan aulassa ja majoittuminen ( Varalankatu 36, Tampere)

19 Kesäpäivä-tapahtuman lounas - Ravintola Säde Ohjelma Varala-salissa (Huom! samaan aikaan lasten temppurata halli 1 - ohjaajat paikalla) Tampereen kaupungin tervehdys ERTOn puheenjohtajan Juri Aaltosen tervehdys Tilaisuuden sponsoreiden puheenvuorot Kehon kieli - teatteriohjaaja Marja-Leena Haapasen mukaansatempaava luentoesitys Ilmaisutaito on ammattitaitoa työyhteisössä yhteistyö perustuu ihmisen kohtaamiseen, tietojen välittämiseen ja vaihtuvien tilanteiden ymmärtämiseen - siis vuorovaikutukseen. Vuorovaikutus on joukkuepeliä! Iltapäiväkahvit ravintola Säde ja valmistautuminen iloisiin liikuntatapahtumiin Ennakkoilmoittautuneiden liikunnallista ohjelmaa kirkkovenesoutu, frisbeegolf, lattaritanssi, kulttuurikävely Pispalaan Varalan rantasaunat 1 ja 2 lämpiminä > Rantasaunalla tarjolla pientä iltapalaa Pyynikin kesäteatteri/avioliittosimulaattori (Joselininniemi Jalkasaarentie 3, Tampere) (sivu 18.) YSTEAN ETUJA SUORAAN JÄSENILLE JA TYÖPAIKOILLE! Merkittävin jäsenetusi on työsuhdeturva sekä vaikutusvalta työehtosopimukseesi. Lisäksi YSTEALLA on muita mukavia etuja sekä arkeen että lomahetkiin! YSTEAN lomamökki on juuri siellä missä Sinä haluat YSTEALAISENA Sinun ei ole pakko mennä samaan ammattiliiton nuutuneeseen lomamökkiin joka vuosi. Voit valita juuri mieleisesi kotimaan lomapaikan ja hakea siihen lomatukea! Ystean lomatuki on 20 euroa/vrk ja sitä saa 1-5 ensimmäiseltä majoitusvuorokaudelta. Lomatukiohjeet löytyvät /www.ystea.fi/liity/lomatuki/

20 YSTEAN työpaikkatoiminnan tuki on 18 euroa / jäsen YSTEAN työpaikkatoiminnan tuki on 18 euroa / jäsen vuodelle Jos vuoden varrella saatte työpaikkaosastoon uusia jäseniä, voitte hakea tukeen täydennystä vaikka loppuvuodesta uusien jäsenten osalta. Jäsenhankinta edistää myös työpaikkaosaston toimintaa ja vahvistaa ääntänne työpaikalla. Tutustu työpaikkatoimintaan YSTEA ja ERTO panostaa jäsenten koulutukseen ERTON EMMA-akatemia tarjoaa laadukasta ja erittäin edullista täydennyskoulutusta jäsenille. YSTEALAISENA saat myös koulutusta henkilöstön edustajille ja työehtosopimuksiin liittyen. Lisäksi YSTEA myöntää vuosittain stipendejä itseään kouluttaville jäsenille. Koulutustoiminnan löydät YSTEAN kautta tukea työssä jaksamiseen YSTEA pitää jäsentensä työhyvinvoinnin ylläpitämistä tärkeänä, YSTEAN nettisivuille on koottu ystealaisia ajatellen tietoa ja linkkejä ajankohtaisiin työkykyä ja hyvinvointia ylläpitäviin kursseihin ja lomiin.useimmat kurssit ja lomat eivät ole varsinaisia jäsenetuja, vaan YSTEA välittää jäsenistään välittämällä lomista tietoa jäsenilleen. Tämän vuoksi voit hakeutua lomille myös perheesi tai vaikka YSTEAAN kuulumattoman työkaverisi kanssa. Hyvinvointia tukeviin kursseihin ja lomiin pääset tutustumaan Työelämän neuvontapuhelin auttaa työpaikan päihdeongelmissa Päihdehaitta voi ilmaantua työpaikalla hyvinkin odottamatta, eikä kaikkiin tilanteisiin voi aina ennakolta varautua. Miten otan ongelman puheeksi ja miten voin parhaiten auttaa työtoveriani? Saako työnantaja puhalluttaa työpaikalla? Voidaanko huumetestit tehdä kaikille? Tarvitaanko työpaikalle päihdeohjelmaa? Mitä päihdeohjelmaan pitäisi sisältyä? Esimerkiksi näihin kysymyksiin on saatavilla vastauksia. EHYT ry:n aikuistyö on käynnistänyt työelämän päihdeneuvontapuhelimen, joka toimii työpaikkojen tukena päihdekysymyksissä. Palvelu on käytössä maanantaisin klo välillä, numerossa Työelämän päihdeneuvonta toimii myös tekstiviestillä. Lähetä kysymyksesi numeroon Kirjoita viestin alkuun HUUGOKYSY ja sen perään kysymyksesi. Puhelimeen vastaavat aikuisten ehkäisevän päihdetyön työelämäkysymyksiin erikoistuneet ammattilaiset, jotka tarjoavat apua, vastauksia ja tukea päihteistä koituviin pulmiin. Palveluun ei kuulu juridinen neuvonta tai oikeusapu. (sivu 19.)

21 Hei, Olen Nina, 40+ ja asun Itä-Helsingissä lähellä hyviä ulkoilumaastoja, vain kivenheiton päästä merenrannasta. Olen koko elämäni asunut pääkaupunkiseudulla, mutta myös maaseudun rauha ja navettatyöt ovat tulleet tutuiksi lapsuusaikana. Perheeseeni kuuluu aviomies, teini-ikäinen tytär sekä koira ja neitokakadu. Olemme yhdessä matkailleet ympäri maailmaa ja vuorotteluvapaalla ( ) asuneet Espanjassa. Nykyään matkailu on lähinnä suuntautunut Eurooppaan ja kotimaahan, liekö ikä tehnyt tehtävänsä vai onko sitä alkanut katsomaan asioita eritavalla. Jokaisesta matkasta ja lomasta on kuitenkin nautittu. Olen kouluttanut itseni aikuisiällä mm. merkonomiksi ja katsonut ettei koskaan ole liian myöhäistä oppia uutta tai päivittää osaamista. Työskennellessäni terveyspalvelualalla Diacorissa olen huomannut kuinka tietotekniikka kehittyy ja yhä enemmän siirrytään sähköisiin palveluihin, joten omien tietojen päivittäminen on tärkeää, jotta pysytään kehityksessä mukana. Asiakaspalvelu, joka on pääasiallista työtäni on entistä vaativampaa, asiakkaat odottavat henkilökohtaisempaa palvelua ja asiantuntevuus pitää näkyä myös palvelussa. Kiireinen työtahti verottaa asiakaspalvelutilanteita ja kanssakäyminen asiakkaan kanssa ei ehkä täyty aina odotusten mukaan. Tämä taitaa kuitenkin olla nykypäivää jokaisessa yrityksessä, kun henkilökuntaa vähennetään jatkuvasti ja yritetään pärjätä pienemmällä porukalla. Vastapainoksi kiireisille ja työntäyteiselle työviikolle käyn kuntosalilla ja ulkoilen koiramme kanssa pitkiä lenkkejä. En ole koskaan ollut suuri kirjojen lukija, vaan tykkään enemmän käydä elokuvissa, messuilla ja erilaisilla bändi keikoilla. Myös monenlaiset tapahtumat ovat aina kiinnostaneet minua. YSTEAN jäsenenä olen ollut vuodesta Olen aina ollut tyytyväinen ERTOn ja YSTEAn toimintaan. Ajankohtaiset tapahtumat, koulutukset ja palvelut ovat YSTEA:n sivuilla helposti luettavissa. Ystea myös tukee monia kansainvälisiä järjestöjä, joka on minusta hyvä asia. Toivoisin että Suomessa työllisyystilanne paranisi ja nuoret pääsisivät töihin mahdollisimman pian valmistumisen jälkeen. Koska olen jälleen saanut yhden tutkinnon suoritettua, voi olla että opiskelu kärpänen jälleen puraisee ja lähden jatko opiskelemaan syksyllä. Kevät ja kesä ovat viimein pitkän talven jälkeen tuloillaan, joten toivottakoon siitä lämmintä ja aurinkoista. Hyvää kevättä ja terveisiä kaikille YSTEA:n jäsenille, sekä iso kiitos YSTEA:n hallitukselle joka ympäri vuoden jaksaa puurtaa meidän hyväksi! Nina (sivu 20.)

Kutsu kevät kokoukseen! s. 22 1/15

Kutsu kevät kokoukseen! s. 22 1/15 Yksityisen Sosiaali- ja Terveysalan Ammattilaiset ry 1/15 JÄSENLEHTI Tässä numerossa mm. 4 YSTEAssa kuunnellaan jäsentä 6 ASLAK-kurssilla kuntoudutaan! 12 Aluetoiminnan arvostus on kohdallaan Kutsu kevät

Lisätiedot

Ystea-lehti 1/2011. Pääkirjoitus Matti Ojamo. Työhyvinvoinnin monet lähteet

Ystea-lehti 1/2011. Pääkirjoitus Matti Ojamo. Työhyvinvoinnin monet lähteet Ystea-lehti 1/2011 julkaisija: Yksityisen Sosiaali- ja Terveysalan Ammattilaiset ry:n jäsenlehti. YSTEA ry on Erityisalojen toimihenkilöliitto ERTO ry:n jäsenyhdistys. www.ystea.fi Päätoimittaja: Matti

Lisätiedot

1/11 JÄSENLEHTI. Yksityisen Sosiaali- ja Terveysalan Ammattilaiset ry

1/11 JÄSENLEHTI. Yksityisen Sosiaali- ja Terveysalan Ammattilaiset ry Yksityisen Sosiaali- ja Terveysalan Ammattilaiset ry 1/11 JÄSENLEHTI 4 YT- ja Tyhy-toiminta työyhteisön parhaaksi 6 Ystean senioritoiminta on nyt 50+ -toimintaa 10 Vuoden työpaikkaosasto 2010 22 Kutsu

Lisätiedot

Kevätkokous 14.5.2015 Lahdessa s. 3 Palkkasuositukset 1.5.2015 alkaen s. 4 6 Työministeri Lauri Ihalainen: Työelämä muuttuu s. 11

Kevätkokous 14.5.2015 Lahdessa s. 3 Palkkasuositukset 1.5.2015 alkaen s. 4 6 Työministeri Lauri Ihalainen: Työelämä muuttuu s. 11 Erityistoimihenkilöt ET ry:n jäsenlehti 1/2015 YHTEISÖLLISYYS VOIMAVARANA Kevätkokous 14.5.2015 Lahdessa s. 3 Palkkasuositukset 1.5.2015 alkaen s. 4 6 Työministeri Lauri Ihalainen: Työelämä muuttuu s.

Lisätiedot

Kutsu syyskokoukseen!

Kutsu syyskokoukseen! Yksityisen Sosiaali- ja Terveysalan Ammattilaiset ry 2/14 JÄSENLEHTI Kutsu syyskokoukseen! s. 22 Tässä numerossa mm. 4 Työhyvinvointia hyvällä hallinnolla? 6 Työeläkettä vai työtä eläkkeettä 8 Koskeeko

Lisätiedot

TOSITE. LUOVUUS SYNTYY YHDESSÄ MOTIVOI JA VÄHENTÄÄ VIRHEITÄ SEMINAARINMÄEN MIESLAULAJAT HYVÄ PEREHDYTYS VINKKEJÄ NUORELLE TYÖNHAKIJALLE

TOSITE. LUOVUUS SYNTYY YHDESSÄ MOTIVOI JA VÄHENTÄÄ VIRHEITÄ SEMINAARINMÄEN MIESLAULAJAT HYVÄ PEREHDYTYS VINKKEJÄ NUORELLE TYÖNHAKIJALLE TOSITE. TA L O U S H A L L INN ON AM M AT T IL AIS ET RY: N J ÄSE NL E HTI 1/ 2015 HYVÄ PEREHDYTYS MOTIVOI JA VÄHENTÄÄ VIRHEITÄ SEMINAARINMÄEN MIESLAULAJAT LUOVUUS SYNTYY YHDESSÄ VINKKEJÄ NUORELLE TYÖNHAKIJALLE

Lisätiedot

2/12. Yksityisen Sosiaali- ja Terveysalan Ammattilaiset ry JÄSENLEHTI. Kutsu syyskokoukseen ja teatteriin! s. 26

2/12. Yksityisen Sosiaali- ja Terveysalan Ammattilaiset ry JÄSENLEHTI. Kutsu syyskokoukseen ja teatteriin! s. 26 Yksityisen Sosiaali- ja Terveysalan Ammattilaiset ry 2/12 JÄSENLEHTI Kutsu syyskokoukseen ja teatteriin! s. 26 PUHEENJOHTAJALTA Henkilöstömitoitusten on koskettava koko henkilökuntaa Ystea-lehti julkaisija:

Lisätiedot

Henkilöstömitoitusten on koskettava koko henkilökuntaa

Henkilöstömitoitusten on koskettava koko henkilökuntaa Ystea-lehti 2/2012 Julkaisija: Yksityisen Sosiaali- ja Terveysalan Ammattilaiset ry:n jäsenlehti Ystea ry on Toimihenkilöliitto Erto ry:n jäsenyhdistys, www.ystea.fi Ystea on myös Facebookissa. Päätoimittaja:

Lisätiedot

1 /10. 4 Vuoden työpaikkaosasto 8 Tulevaisuus haastaa 11 Kuopiolainen perheyritys Muista kevätkokous! jäsenlehti

1 /10. 4 Vuoden työpaikkaosasto 8 Tulevaisuus haastaa 11 Kuopiolainen perheyritys Muista kevätkokous! jäsenlehti Yksityisen Sosiaali- ja Terveysalan Ammattilaiset ry 1 /10 jäsenlehti 4 Vuoden työpaikkaosasto 8 Tulevaisuus haastaa 11 Kuopiolainen perheyritys Muista kevätkokous! Puheenjohtajalta Puheenjohtajalta Tärkeintä

Lisätiedot

1/12 JÄSENLEHTI. Yksityisen Sosiaali- ja Terveysalan Ammattilaiset ry

1/12 JÄSENLEHTI. Yksityisen Sosiaali- ja Terveysalan Ammattilaiset ry Yksityisen Sosiaali- ja Terveysalan Ammattilaiset ry 1/12 JÄSENLEHTI Tässä numerossa mm. 4 Hedien hemmottelua ja muita herkkuja 8 Navigoi itsesi uudelle uralle 10 Aslak-kuntoutus oli upea kokemus 12 Kummilapsemme

Lisätiedot

sottilainen 4 Tulevaisuus yhdessä 6 Uusi palkkausjärjestelmä 10 Marokon erilaiset työolot 18 Nepalin lapset töissä 21 Kokoukseen ja risteilylle!

sottilainen 4 Tulevaisuus yhdessä 6 Uusi palkkausjärjestelmä 10 Marokon erilaiset työolot 18 Nepalin lapset töissä 21 Kokoukseen ja risteilylle! sottilainen Sosiaali- ja Terveysalan Järjestöjen Työntekijät ry:n jäsenlehti 1 /2008 4 Tulevaisuus yhdessä 6 Uusi palkkausjärjestelmä 10 Marokon erilaiset työolot 18 Nepalin lapset töissä 21 Kokoukseen

Lisätiedot

KUTSU SYYSKOKOUKSEEN. 6 Millainen on hyvä työsopimus? 10 Työssä lääkäriasemalla 16 Ystea aloittaa senioritoiminnan 19 Mukavia muistoja kesäpäivältä

KUTSU SYYSKOKOUKSEEN. 6 Millainen on hyvä työsopimus? 10 Työssä lääkäriasemalla 16 Ystea aloittaa senioritoiminnan 19 Mukavia muistoja kesäpäivältä Yksityisen Sosiaali- ja Terveysalan Ammattilaiset ry 2 /09 JÄSENLEHTI 6 Millainen on hyvä työsopimus? 10 Työssä lääkäriasemalla 16 Ystea aloittaa senioritoiminnan 19 Mukavia muistoja kesäpäivältä KUTSU

Lisätiedot

Erityistoimihenkilöt ET ry:n jäsenlehti 2/2014 NÄHDÄÄ. Syyskokous s. 3 Eläkeuudistus 2017 s. 6 7 Asiaa nuorisolle s. 13 16

Erityistoimihenkilöt ET ry:n jäsenlehti 2/2014 NÄHDÄÄ. Syyskokous s. 3 Eläkeuudistus 2017 s. 6 7 Asiaa nuorisolle s. 13 16 Erityistoimihenkilöt ET ry:n jäsenlehti 2/2014 SYYSESSA S K U O K O K N! NÄHDÄÄ Syyskokous s. 3 Eläkeuudistus 2017 s. 6 7 Asiaa nuorisolle s. 13 16 PUHEENJOHTAJALTA SISÄLLYS Puheenjohtajalta 2 Syyskokous

Lisätiedot

logistiikan toimihenkilöiden ammattilehti 1/2014 KOULUTUS kannattaa

logistiikan toimihenkilöiden ammattilehti 1/2014 KOULUTUS kannattaa logistiikan toimihenkilöiden ammattilehti 1/2014 KOULUTUS kannattaa 2 1/2014 Koulutus kannattaa Julkaisija: Logistiikan toimihenkilöt ry Asemamiehenkatu 4 00520 Helsinki Puh. 09-613 231 Telefax 020 1130

Lisätiedot

Kellokas. Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Keski-Suomi ry:n jäsenlehti 2/2013. Tässä lehdessä: Juttusarja jatkuu VIG? Facebook-valokuvakilpailu

Kellokas. Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Keski-Suomi ry:n jäsenlehti 2/2013. Tässä lehdessä: Juttusarja jatkuu VIG? Facebook-valokuvakilpailu Kellokas Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Keski-Suomi ry:n jäsenlehti 2/2013 Tässä lehdessä: Juttusarja jatkuu VIG? Facebook-valokuvakilpailu Jäsenkyselyn tulokset Kellokas 2/2013 Syksy saa! Julkaisija

Lisätiedot

NonSordino. Justimus nousi YouTubesta julkisuuteen. Vrouw Marian viimeinen matka. Mitä sinä tiedät YouTubesta? Vuoden graafikko. Kaikki on sattumaa

NonSordino. Justimus nousi YouTubesta julkisuuteen. Vrouw Marian viimeinen matka. Mitä sinä tiedät YouTubesta? Vuoden graafikko. Kaikki on sattumaa NonSordino www.mamary.fi Markkinointiviestinnän, -tutkimuksen ja digimedia-alan ammattilaiset MaMa ry:n jäsenlehti 1 Meditaatio kohtaa markkinatalouden» s. 26 /2015 Kaikki on sattumaa» s. 22 Ammattilaiset

Lisätiedot

logistiikan toimihenkilöiden ammattilehti 4/2010 työn JÄLKEEN

logistiikan toimihenkilöiden ammattilehti 4/2010 työn JÄLKEEN logistiikan toimihenkilöiden ammattilehti 4/2010 työn JÄLKEEN 2 4/2010 Työn jälkeen Julkaisija: Logistiikan toimihenkilöt ry Asemamiehenkatu 4 00520 Helsinki Puh. 09-613 231 Telefax 020 1130 201 Logistiikan

Lisätiedot

Tutkija. VALTIOTIETEILIJÄ Koulutus Tieto Vastuu Valta. bisnesmiehen puvussa 4-2011. työajan vaikea hallinta. downshifting selviytymisen strategia?

Tutkija. VALTIOTIETEILIJÄ Koulutus Tieto Vastuu Valta. bisnesmiehen puvussa 4-2011. työajan vaikea hallinta. downshifting selviytymisen strategia? VALTIOTIETEILIJÄ Koulutus Tieto Vastuu Valta 4-2011 työajan vaikea hallinta downshifting selviytymisen strategia? Tutkija bisnesmiehen puvussa Jäsenkysely 2011 tätä mieltä liitosta Yhteiskuntatieteilijä

Lisätiedot

logistiikan toimihenkilöiden ammattilehti 1/2015 PERHEET pinnistelevät

logistiikan toimihenkilöiden ammattilehti 1/2015 PERHEET pinnistelevät logistiikan toimihenkilöiden ammattilehti 1/2015 PERHEET pinnistelevät 2 1/2015 Perhe Julkaisija: Logistiikan toimihenkilöt ry Asemamiehenkatu 4 00520 Helsinki Puh. 09-613 231 Telefax 020 1130 201 Logistiikan

Lisätiedot

Kyltti. 4 Mitä tapahtui vuonna 2007? 8 Tulevaisuus yhdessä 10 Uusi palkkausjärjestelmä 14 Marokon erilaiset työolot 21 Kokoukseen ja risteilylle!

Kyltti. 4 Mitä tapahtui vuonna 2007? 8 Tulevaisuus yhdessä 10 Uusi palkkausjärjestelmä 14 Marokon erilaiset työolot 21 Kokoukseen ja risteilylle! Kyltti Yksityisten lääkintä- ja terveyspalvelulaitosten työntekijät YLTT ry:n jäsenlehti 1/2008 4 Mitä tapahtui vuonna 2007? 8 Tulevaisuus yhdessä 10 Uusi palkkausjärjestelmä 14 Marokon erilaiset työolot

Lisätiedot

Kellokas 1/2014 Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Keski-Suomi ry:n jäsenlehti

Kellokas 1/2014 Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Keski-Suomi ry:n jäsenlehti 1/2014 Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Keski-Suomi ry:n jäsenlehti Tässä lehdessä: YT-tilanne Päivähoidon laatua uhkaavat säästötalkoot, ei opettajan väärä korkeakoulutausta Sosiaalityöntekijä-sosionomi-työparityöskentely

Lisätiedot

4 optisen alan ammattilaisia 6 Masennus voi viedä työkyvyn 10 Mitä ensi vuonna? 14 YLTT ja sott ne yhteen sopii

4 optisen alan ammattilaisia 6 Masennus voi viedä työkyvyn 10 Mitä ensi vuonna? 14 YLTT ja sott ne yhteen sopii Kyltti Yksityisten lääkintä- ja terveyspalvelulaitosten työntekijät YLTT ry:n jäsenlehti /00 4 optisen alan ammattilaisia 6 Masennus voi viedä työkyvyn 10 Mitä ensi vuonna? 14 YLTT ja sott ne yhteen sopii

Lisätiedot

Tieto 105 JHL. Maaliskuu 2012. Sähköinen äänestys järjestetään osoitteessa http://www.jhl.fi/vaalit

Tieto 105 JHL. Maaliskuu 2012. Sähköinen äänestys järjestetään osoitteessa http://www.jhl.fi/vaalit Tieto 105 Maaliskuu 2012 Sähköinen äänestys järjestetään osoitteessa http://www.jhl.fi/vaalit JHL Edustajistovaalit 12.-28.3.2012 NOKIAN JHL RY 105 HALLITUKSEN JÄSENET V. 2012-2014 Puheenjohtaja: Vaimare

Lisätiedot

Työkalut HUIPULLE (Mutta O-P Karjalaiselle kelpaa nyt vain moukari) VALTIOTIETEILIJÄ Koulutus Tieto Vastuu Valta 3-2010. Häirintä pilaa työyhteisön

Työkalut HUIPULLE (Mutta O-P Karjalaiselle kelpaa nyt vain moukari) VALTIOTIETEILIJÄ Koulutus Tieto Vastuu Valta 3-2010. Häirintä pilaa työyhteisön VALTIOTIETEILIJÄ Koulutus Tieto Vastuu Valta 3-2010 Häirintä pilaa työyhteisön Onko irtisanominen kriisi vai mahdollisuus Työkalut HUIPULLE (Mutta O-P Karjalaiselle kelpaa nyt vain moukari) 2 Valtiotieteilijä

Lisätiedot

1 /09 VUOSI YHDESSÄ. 2 Kevätkokoukseen! 5 YT-neuvottelut tulossa?

1 /09 VUOSI YHDESSÄ. 2 Kevätkokoukseen! 5 YT-neuvottelut tulossa? Yksityisen Sosiaali- ja Terveysalan Ammattilaiset ry 1 /09 JÄSENLEHTI 2 Kevätkokoukseen! 5 YT-neuvottelut tulossa? Kuulumisia aluejärjestöistä ja työpaikkaosastoista: 8 Kanta-Hämeen terveiset 9 Sampola

Lisätiedot

Kuljetus- ja huolinta-alan. toimihenkilöt

Kuljetus- ja huolinta-alan. toimihenkilöt 1 Kuljetus- ja huolinta-alan toimihenkilöt KHT ry No 3/2005 Tarjolla KHTeetä ja ay-tiet -tietoutta 2 Uusia tuulia Jokaisen järjestön, yhdistyksen sen ja ammatti- liiton tärkeimpiä tavoitteita on saada

Lisätiedot

Tietoa. 14 Työehtosopimusneuvottelut. 18 Bisnesenkeleitä, Accenture Services Oy:n luottamusmies: Työnantaja ymmärtää, että meistä on myös hyötyä.

Tietoa. 14 Työehtosopimusneuvottelut. 18 Bisnesenkeleitä, Accenture Services Oy:n luottamusmies: Työnantaja ymmärtää, että meistä on myös hyötyä. TIETOALAN TOIMIHENKILÖT RY:N JÄSENLEHTI 1 : 2013 Tietoa. 18 Bisnesenkeleitä, onko heitä? Suomalaisten kasvuyritysten taustalta saattaa löytyä yllättäviä tekijöitä. 14 Työehtosopimusneuvottelut käynnistyvät

Lisätiedot

Kellokas. Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Keski-Suomi ry:n jäsenlehti 2/2014. Tässä lehdessä: Pitkäaikaishoitoa vai tuettua elämistä?

Kellokas. Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Keski-Suomi ry:n jäsenlehti 2/2014. Tässä lehdessä: Pitkäaikaishoitoa vai tuettua elämistä? Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Keski-Suomi ry:n jäsenlehti 2/2014 Tässä lehdessä: Pitkäaikaishoitoa vai tuettua elämistä? Eläkeläisen Talentia Työryhmien kuulumiset Kutsu syyskokoukseen Pekka Palomies

Lisätiedot

logistiikan toimihenkilöiden ammattilehti 4/2011 LÄMMINTÄ kättä

logistiikan toimihenkilöiden ammattilehti 4/2011 LÄMMINTÄ kättä logistiikan toimihenkilöiden ammattilehti 4/2011 LÄMMINTÄ kättä 2 4/2011 Lämmintä kättä Julkaisija: Logistiikan toimihenkilöt ry Asemamiehenkatu 4 00520 Helsinki Puh. 09-613 231 Telefax 020 1130 201 Logistiikan

Lisätiedot

250 Tampere 3/2013. Yhdistyksen syyskokous: 28.11.2013 Virkeätä syksyä! Osallistu JHL-tapahtumiin! Tule mukaan aktiiviseen ay-toimintaan!

250 Tampere 3/2013. Yhdistyksen syyskokous: 28.11.2013 Virkeätä syksyä! Osallistu JHL-tapahtumiin! Tule mukaan aktiiviseen ay-toimintaan! 250 Tampere 3/2013 Yhdistyksen syyskokous: 28.11.2013 Virkeätä syksyä! Osallistu JHL-tapahtumiin! Tule mukaan aktiiviseen ay-toimintaan! Lehden aikataulu JHL 250 Tampere nro 4/2013 ilmestyy viikolla 50.

Lisätiedot