YSTEA-lehti 1 / Julkaisija:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YSTEA-lehti 1 / 2015. Julkaisija:"

Transkriptio

1 YSTEA-lehti 1 / 2015 Julkaisija: Yksityisen Sosiaali- ja Terveysalan Ammattilaiset ry:n jäsenlehti YSTEA ry on Toimihenkilöliitto ERTO ry:n jäsenyhdistys, YSTEA on myös Facebookissa Mediakortti: Päätoimittaja: Virva Ryynänen, varapuheenjohtaja YSTEA ry p: Toimitussihteeri: Reijo Partanen, lehtivastaava p: Viestintätyöryhmä: Teuvo Kaartti pj, Soili Vivolin, Tarja Nieminen, Virva Ryynänen, Reijo Partanen Ulkoasu ja taitto: Vitale Ay, Taina Leino Painopaikka: KTMP Ykkös-Offset, Vaasa ISSN-L X ISSN X (Painettu) ISSN (Verkkolehti) Kannen kuva: Bixabay Balloon (sivu 2.) PÄÄKIRJOITUS

2 YSTEA on jäsentä varten Olemme jäsentä varten ja toimimme jäsenen hyväksi! YSTEA haluaa toimia lähellä juuri Sinua, jäsenemme. Tämän vuoksi olemme antaumuksella käyneet läpi joulukuussa tehtyä jäsenkyselyä. Kiitos vastaajille, vastauksia kertyi yli 600 kpl! YSTEA kuuntelee jäseniä ja kehittää ja painottaa toimintaa jäsenkyselyn tulosten perusteella. Jäsenkyselystä nousi erityisesti työehtosopimuksen tärkeys sekä jäsenpalvelujen merkitys. TES:sin lisäksi työpaikkatoiminta ja lomatuki sekä koulutus ovat jäsenille tärkeitä. YSTEAN jäsenet ilmoittivat kyselyssä myös muita toiveitaan. Toiveet on kuultu ja niistä hyvin moneen tullaan vielä vastaamaan. Jäsenkyselyn tuloksista voit lukea lisää tämän lehden jäsenkysely-jutusta. Jäsenkyselystä ilmeni, että YSTEA ja ERTO sekä niiden tehtävät eivät ole kaikille jäsenille ihan selkeät. YSTEA on valtakunnallinen ammattiyhdistys, joka hoitaa ja valvoo jäsentensä taloudellisia, oikeudellisia ja sosiaalisia etuja työelämässä. Tiedotuksen ja koulutuksen avulla lisätään jäsenten tietoisuutta ja mahdollisuuksia valvoa oikeuksiaan työpaikoilla. Tätä tehtävää edistävät toimiminen Toimihenkilöliitto ERTO ry:n jäsenyhdistyksenä sekä keskusjärjestömme STTK:n kautta. Olethan huomannut, että YSTEA ei peri erillistä jäsenmaksua, vaan YSTEAAN pääsee kuulumalla ERTOON. Tiesitkö, että YSTEAN hallituksen jäsenet toimivat hallituksessa vapaaehtoistoimijoina? YSTEASSA ei ole palkattuja työntekijöitä. Onneksi meillä on kattojärjestö ERTO, jossa on töissä rautaisia ammattilaisia meitä jäseniä varten! Jäsenkyselystä ilmeni, että hyvin moni jäsen punnitsee erittäin tarkkaan jäsenyytensä edut ja laskee panos-tuotossuhteen jäsenyytensä osalta. Ammattini puolesta järjestötyössä toimivana pohdin, mikä on omaan ammattijärjestöön kuulumisen arvo ja merkitys. Onko jäsenyys vain etuja, vai onko se myös vaikuttamista ja kannanotto siihen, että työelämässä tulee kuulua myös työntekijän ääni ja työn tekemisen on oltava mielekästä? Työmarkkinaedunvalvonta on yhdistyksen ensisijainen tehtävä. Työmarkkinoiden toimintakulttuuri on murroksessa, kun työnantajaliitot haluavat siirtää sopimustoiminnan painopisteen työpaikoille ja jopa yksilötasolle. YSTEAN ja ERTON jäsen saa jotain erityistä: vaikutusvaltaa alansa työehtosopimukseen. TES:n sisältöön voi vaikuttaa vain jäsenenä. Minusta ammattijärjestön jäsenyys on oikeuksien ja etujen valvonnan lisäksi arvokysymys ja etenkin kannanotto paremman työelämän puolesta! Toiminnan merkitystä ja jäsenyyden iloa hehkuttaen, YSTEAN varapuheenjohtaja Virva Mietitkö, ketkä siellä YSTEAn hallituksessa jäsenten etuja ajavat? Hallituksen jäsenet löydät YSTEAN Internet -sivuita. Sieltä löytyy myös kaikki alaamme koskevat työehtosopimukset sekä jäsenedut.

3 Jäsenet toivoivat entistä enemmän sähköistä viestintää. Käytä hetki surffailemalla YSTEAn sivuilla, tutustu jäsenetuihisi jotta saat niistä kaiken hyödyn irti! (sivu 3.) Uusi uljas keskusjärjestö ERTO tavoittelee nykyisten kolmen keskusjärjestön lakkauttamista ja uuden keskusliiton perustamista. STTK:n, SAK:n ja Akavan korvaava uusi keskusjärjestö voisi aloittaa toimintansa Uudella järjestöllä ei olisi vaikutusta ERTOn tai sen yhdistysten itsenäisyyteen tai sopimusoikeuksiin. ERTO neuvottelee jatkossakin mm. sosiaalialan järjestöjen työehtosopimuksen. Samaten olemme jatkossakin mukana muissa sosiaali- ja terveysalan sopimuksissa. Uudistuksella ei olisi myöskään vaikutusta sinun jäsenyyteesi ERTOssa. Uusi keskusliitto olisi kuitenkin nykyisiä keskusjärjestöjä vahvempi ja tehostaisi palkansaajien yleistä edunvalvontaa. ERTO osaavien ammattilaisten liitto ERTOn jäsenet ovat oman alansa osaavia ammattilaisia. Työelämän kehittyessä on myös koulutustaso nousussa. Esim. viimeisen viiden vuoden aikana YSTEAan liittyneistä 30 %:lla oli vähintään ammattikorkeakoulututkinto, 40 %:lla oli ammatillinen ja 14 %:lla entinen opistotason tutkinto. 13 % YSTEAn jäsenistä on esimiehiä. Palkansaajien tarpeet työelämässä ovat koulutus- ja palkkatasosta riippumatta hyvin samanlaisia. Kaikkien liittojen jäsenten haasteita ovat mm. pätkätyöt, harmaat ylityöt, tasa-arvo, irtisanomiset ja työssä jaksaminen. Kun haasteet ovat samoja, niin miksi niitä ei korjattaisi yhdessä. Työnantajapuolella ymmärrettiin keskittää valtakunnallinen edunvalvonta yhteen organisaatioon jo vuosia sitten. Miksi kolmen palkansaajien keskusjärjestön puheenjohtajat juoksevat nyt rinta rinnan EUkokouksissa? Tai miksi kolmen keskusjärjestön asiamiehet tapaavat vuorotellen samat poliitikot lobatakseen vaikkapa työhyvinvointiin liittyviä uudistuksia? Työtä ja edistettäviä asioita on paljon, mutta nykyisessä mallissa palkansaajien resurssit eivät ole tehokkaassa käytössä. Järjestörakenteiden tehtävä on tuottaa lisäarvoa jäsenille. Jos jäsenten etu nostetaan itsekkään järjestöllisen edunvalvonnan suojaamisen edelle, on nykyisten keskusjärjestöjen korvaaminen uudella keskusliitolla itsestään selvää. Hinnalla millä hyvänsä? Uutta keskusjärjestöä pitää selvittää avoimesti tavoitteella jäsenten ja Suomen etu. Taiten toteutettuna uuden keskusjärjestön perustaminen on järkiteko. Itsetarkoitus ei kuitenkaan voi olla sen enempää uuden keskusliiton perustaminen kuin sen perustamatta jättäminen. Onnistuakseen uuden järjestön pitää olla aidosti puolueista riippumaton ja demokraattinen. Järjestön pitää myös aidosti kuunnella jäsenten ääntä. Ilman em. edellytysten täyttymistä järjestöuudistuksessa ei ole järkeä. Uskon käynnissä olevan keskusjärjestömallin selvitystyön johtavan kaikkien palkansaajien edun mukaiseen lopputulemaan ja uuden keskusjärjestön perustamiseen. Lopullisen päätöksen ERTOn eroamisesta nykyisestä keskusjärjestöstämme STTKsta ja liittymisestä mahdolliseen uuteen järjestöön tekee ERTOn edustajisto. YSTEAlaiset varsinaiset jäsenet

4 edustajistossa ovat Kaija Raatikainen, Raili Martin, Raija Similä, Reijo Partanen, Anna- Greta Koort ja Anne Baffour. Keväisin terveisin, Juri Aaltonen (sivut 4-5) YSTEASSA kuunnellaan jäsentä YSTEA teki jäsenilleen vuoden vaihteessa kyselyn, johon yli 600 jäsentä vastasi. Alkuvuodesta YSTEASSA on analysoitu jäsenten vastauksia. YSTEA kuuntelee jäseniä ja suuntaa toimintaa jäsenkyselyn vastausten perusteella. YSTEASSA jäsenet päättävät YSTEAN ylintä päätösvaltaa käyttää keväisin ja syksyisin pidettävä jäsenkokous. Nyt toteutetun jäsenkyselyn avulla myös kokouksista pois olleet pääsivät sanomaan sanansa ja vaikuttamaan toimintaan. Vastaamalla kyselyyn jäsenet ohjasivat YSTEAN hallituksen päätöksentekoa. Esimerkkejä toimintaan vaikuttamisesta kyselyyn vastaamalla ovat mm. jäsenkokouksen ajankohta ja jäsenmatkan kohde sekä YSTEA-lehden muoto. Jäsenet valitsivat kevätkokouksen ajankohdaksi Useat jäsenet ilmoittivat haluavansa Tallinnaan jäsenmatkalle kokouksen yhteydessä, joten lähdemme jäsenristeilylle. Mitä jäsenet haluavat? Vastausten perusteella jäsenet toivoivat viestinnän sähköistämistä hyvinkin laajasti. Jäsenet haluavat YSTEAN viestit sähköpostiin lyhyesti linkkien kera sekä nettiin luettavaksi. Toisaalta perinteitäkin kannatetaan: Kun piti valita vain joko sähköinen tai paperinen versio: 56% jäsenistä ilmoitti haluavansa edelleen YSTEA lehden jatkossakin paperisena postin kotiin kantamana. Tämän vuoksi YSTEA lehteä saa tänä vuonna sekä postitse että jäsenkirjeen linkin kautta ja netissä selailtavana E-lehtenä. Huhtikuussa jäsen saa E-lehden linkin sähköpostiin tulevan jäsenkirjeen mukana. Näin jäsenet voivat lukea sähköistä versiota paperisen rinnalla. Käy sivulla ja kokeile lukea tämä lehti myös E-lehtenä. Anna palautetta, miten se toimii! Jäsenten toiminnalle antamia suuntaviivoja Selkeästi tärkeimmäksi asiaksi jäsenkyselyn perusteella nostettiin työehtosopimus. Se on se tärkein syy kuulua YSTEAAN ja YSTEAN tärkein tehtävä: jäsenen etujen valvonta työelämässä. Yleensäkin lakisääteiset ja edunvalvonnalliset tehtävät sekä lakisääteiset ja ammatilliset koulutukset nähtiin tärkeäksi tehtäväksi. Näihin YSTEA jäsenten ohjaamana tulee painottamaan toimintaansa. Työpaikkatoiminta nähtiin tärkeänä ystealaisen toiminnan tukimuotona. Lomatuki koettiin myös merkittävänä etuna. Muut toiminnat tulivat näiden jälkeen: esim. sääntömääräisiä

5 jäsenkokouksia ei nähty tärkeimpien joukossa, vaikka ne ovat yhdistyksen ylin päättävä elin ja jäsenten vaikuttamisen paikka. Toivelistalla on myös vähemmän tärkeäksi koettuja ja perinteisiä asioita Painoalueina vähemmän tärkeinä jäsenet ilmoittivat pitävänsä 55 Plus- sekä kansainvälistä toimintaa. Jäsenmatkojen osalta mielipiteet jakautuivat: osa ei nähnyt niitä lainkaan tarpeellisina ammattiyhdistyksen toiminnan muotoina, mutta tarkemmin asiaa kysyttäessä hyvin monet jäsenet halusivat tänäkin vuonna jäsenristeilylle kevätkokouksen yhteydessä ja perinteikäs Tallinna voitti uudet kohteet. Mikä on YSTEA mikä on ERTO ja sitten vielä on joku aluejärjestökin? Etenkin avoimien vastausten perusteella näyttää, että YSTEAN ja ERTON eroja ja toiminnan tasoja on vaikea hahmottaa. ERTO liittona, ERTON aluejärjestötoiminta sekä YSTEAN yhdistystoiminta ovat vastausten perusteella iloisesti sekaisin jäsenen mielessä. Tähän viestiin on jo kattojärjestössämme ERTOSSA reagoitu ja siihen vastataan selkeyttämällä viestintää sekä yhtenäistämällä ilmettä. Jäsenkyselyn anti on YSTEAN toiminnan kehittämiselle suuri ja palaamme tuloksiin vielä vuoden aikana. Jäseniä kuullaan jatkossakin: jäsenet antoivat toimintaan paljon hyviä kehittämisehdotuksia ja evästyksiä. Lämmin kiitos kaikille kyselyyn vastanneille! Jäsenen ääntä innolla kuullen, YSTEAN hallituksen puolesta jäsenkyselyn vastaavana toiminut varapuheenjohtaja Virva Ryynänen YSTEAN jäsenenä voit aina antaa palautetta ja esittää toiveita toiminnalle. Laita postia Puheenjohtajalta Vannoutuneena Euroviisujen fanina olen iloinen, että punkbändi Pertti Kurikan Nimipäivät valittiin ylivoimaisella äänimäärällä edustamaan Suomea toukokuussa Itävallan Wienissä järjestettävään Eurovision laulukilpailuun. Kyseinen yhtye on alkuvuodesta ollut reippaasti julkisuudessa ja raivannut tietä kehitysvammaisten henkilöiden tasa-arvoisen kohtelun puolesta. Tietyllä tavalla tämän ansiosta on jo voitettu, kävipä sitten maailman suurimmassa laulukilpailussa miten tahansa. Tasa-arvo on ollut teemana esillä vahvasti suomalaisessa yhteiskunnassa muutenkin viime aikoina. Tämän kevään tulevat eduskuntavaalit ovat monella tapaa tasa-arvovaalit. Nyt päättymäisillään olevan eduskunnan valtakauden lopulla on käsitelty asioita, jotka liittyvät vahvasti tasa-arvoon ja yhdenvertaiseen palveluiden saamiseen. Monia uudistuksia on jäänyt tekemättä. Tämän takia tulevalla eduskuntakaudella tasa-arvon työlista ei ole suinkaan lyhyt, vaan tekemistä riittää yllin kyllin.

6 Uudistettavien asioiden listalta löytyy sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmää sekä työelämää. Toisaalta on jaettava vanhemmuuden kustannuksia, hoivavastuuta ja parannettava naisten asemaa työelämässä. Tässä on tavoitteita kerrakseen uudelle hallitukselle. ERTO on nostanut jo vuosia esille ura, perhe ja vapaus-teemoja. Vanhemmuuden ja työelämän tulisi olla paremmin ja joustavammin yhteen sovitettavissa, olen kuullut usean kaverini toteavan viime vuosien aikana. Työelämän tasa-arvoa parannetaan, kun vanhemmuudesta syntyneitä kustannuksia jaetaan tasaisemmin työantajien kesken. Nykytilanteessa työnantajat pitävät naisen palkkaamista valitettavasti taloudellisena riskinä ja erityisesti nuorten naisten työllistyminen kärsii nykyisestä järjestelmästä. Uudistuksella vähennetään naisten määräaikaisia työsopimuksia sekä poistetaan naisten yrittäjyyden esteitä. Haluamme tukea naisia työelämässä ja miehiä hoivavastuun jakamisessa. Ura, perhe ja vapaus-teemat ovat edelleen ajankohtaisia. Yksityiseltä sosiaali- ja terveysalan sektorilta jatkuva leikkaaminen on heikkoa tasaarvopolitiikkaa ja vaarantaa ihmisten yhdenvertaisen palveluiden saannin. Tulevalla eduskunnalla on paljon tehtävää. Tasa-arvo ei tule itsestään - kaikkia tarvitaan mukaan yhteisen hyvän- talkoisiin. Monilla arkipäivän päätöksillä on myös selkeitä tasaarvovaikutuksia. Tasa-arvon edistymiseen voit sinäkin vaikuttaa. Vie tämä lehti työpaikallesi! Näytä työkavereillesi lehden avulla, miten monissa asioissa ammattiliitosta ja ammattiyhdistyksestä on hyötyä, iloa ja tukea. Tule mukaan tasa-arvoisiin yhteisen hyvän talkoisiin omalta osaltasi. Äänestä ja vaikuta, olipa sitten kyse Euroviisuista tai eduskuntavaaleista. Pekka Laukkanen YSTEA ry:n puheenjohtaja (sivut 6-9) ASLAK KURSSILLA KUNTOUDUTAAN! Me kymmenen YSTEA:n sosiaalialan ammattilaista saimme tilaisuuden paikata kuntoamme ja jaksamistamme työelämän mittelöissä neljä viikkoa kestävällä kuntoutusjaksolla. Aloitimme maaliskuussa 2014 Karjalohjan kuntoutumiskeskuksessa Päiväkummussa ja ympyrä sulkeutui maaliskuussa Olimme kuulleet tarinoita ASLAK-kuntoutuksen läpikäyneistä, jotka saapuivat kotiin lihakset jumissa liikuntapainotteisen viikon jälkeen. Huhut kertoivat myös yömyöhään juhlinnasta ja tanssimisesta pikkutunneille asti. Notkuvat ruokapöydät ja säännölliset kattaukset olivat osa legendaa, josta nyt itse kävimme selvää ottamaan. Päiväkirjaotteita ASLAK-kurssiltamme: Tästä se alkaa, mittanauhat ja vaaka odottavat suljetun oven takana, johon jokainen vuorollamme pääsemme kroppaamme esittelemään. Sairaanhoitaja varmistaa myös, että olemme kelpoja iltapäivän lihaskuntotesteihin ja seuraavan aamun UKK-kävelytestiin.

7 Ohjelmassa lukee ulkoliikuntaa, missä tulemme tutuksi värikkäiden frisbeegolfkiekkojen kanssa. Kiekot sujahtelevat vikkelästi ympäri nurmikkoa, kuusiaitakin saa osansa. Maa on kostea ja reissun saldona ripustamme kuivumaan 10 paria märkiä sukkia. Psyykkistä olemustamme on tsempattu psykologin avustuksella. Pöydälle on nostettu työpaikan manipuloijat, kantelukulttuuri ja narisijat. Aseena käytämme asian esille ottoa ja vastuun siirtämistä niille, joita se koskee. Huonoa omaatuntoa ei tarvitse kantaa, jos ei kaikkien ongelmia pysty ratkomaan edes esimiesasemassa. Hyvä itsetuntemus on plussaa ja sitähän käymme kehittämään. Fysioterapeutti aukaisee tiedon hanat kehoomme kertomalla, että noin 600 lihasta odottaa aktivoivaa toimintaa, jotta pysyisimme viime metreille saakka mahdollisimman hyvässä kuosissa. Yksipuoliset työasennot kuormittavat ja vastaliikkeet ovat tarpeen, jos emme halua olla kyssäniskaisia rollaattorimummeleita ennen aikojaan. Nukkumisen 3/3/3 sääntö tulee tutuksi sairaanhoitajan luennolla. Jos heräät yli 3x yössä, sinulla on uniongelmia 3 x viikossa tai uniongelmat ovat jatkuneet 3 kuukautta, tohtorin pakeilla on syytä käydä. Esimerkiksi hiilihydraattiaineenvaihdunnan häiriöt voivat olla seurausta huonon unen aiheuttamasta tulehdustilasta elimistössä ja syynä myös lihomiseen. Tämä luento ei ole lainkaan nukuttava ja uusia ajatuksia alkaa versoa ikääntyneessäkin päässä. Vaikka kuva hermoverkosta eri ikä-kausina onkin melko harvanlainen meillä keski-ikäisillä verrattuna 25 -vuotiaisiin nuoriin, joilla muhevimmillaan, niin elämänkokemus paikkaa puutetta. Naisen aivot ovat herkemmät kuin miehen ja he käyttävät niitä kokonaisvaltaisesti, selviää niillekin, joille tämä asia ei ole vielä aiemmin tuttu. Kolmas päivä Karjalohjalla eikä vieläkään Fitness mitoissa! Lieneekö osuutta runsailla seisovan pöydän antimilla, jotka meille kolmasti päivässä tarjoillaan. Torstai alkaa sossun kanssa koulutustukien merkeissä. Asian ytimeen pääsemme hetken lämmittelyn jälkeen, kun pureudumme omaan hyvinvointiimme. Mistä saamme jämäkkyyttä pitää puoliamme tuntematta syyllisyyttä? Miten kiltti kahvinkeittäjä ja työpaikan jees-nainen muuttuu omat rajansa tunnustavaksi yksilöksi. Vastapuolen suuttuminen voi olla ensireaktio, joka on vain kestettävä. Vahva olo ja siitä seuraava hyvinvointi estää meitä kehittymästä katkeriksi vanhoiksi akoiksi, joiden päätehtävä on pilata toisten päivä näykkimällä milloin mistäkin pikkuasioista. Iltapäivällä pääsemme etsimään sisäisiä vatsalihaksiamme. Ja kai ne siellä jossain rasvakerroksen alla piileksivät. Sitä vaan ihmettelen, kuinka niin pienikin liike voi tuottaa niin suuren tuskan? Pyyherullakin voi olla oiva apuväline niskan taakse asetettuna venytyksessä. Lopuksi hieromme kipeitä lihaksia pilates rullilla, jota suositellaan lihaskireyksien poistamiseen. Bingo on illan kohokohta, jo edellisen kurssiviikon perusteella tiedämme, että Karjalohjan eläkeläiset saapuvat pienen käsikäyttöisen laitteensa kanssa pyörittämään numeroita. Kannatamme jokainen 5 :lla kassaa, mutta toisaalta palkintojakin osuu kiitettävästi kohdallemme. Piparit ja kahvipaketit vaihtavat omistajaa kahdesti kohdallamme ja 1 :n ostolappujakin kertyy jokunen. Illan päätteeksi eniten jännittänyt mummo pöydästämme

8 saa lahjoituksena voittoisalta pelaajaltamme kaffetta ja piparipaketin, josta on kovasti hyvillään. Osa painelee vielä saunomaan ja uimaan raikkaaseen järviveteen. Itse tunnustelen, josko levytansseissa olisi vientiä. Viisi mummoa ja pari pappaa ei kuitenkaan isompaa vauhtia lavalle tuota. Ilta päättyy lyhyesti, oma pieni rivitaloyksiö kutsuu tyynyineen. Perjantai ja viimeiset mehut kropasta, ampiaisvyötärö on jo lähellä. Keppijumppaa nostaen, soudellen, kääntäen, vääntäen. Kotona harjanvarsikin käy mainiosti. Puolen tunnin venytykset ovat vielä jäljellä superkunto aamussamme. Vaikka suurin osa makuulla tehdäänkin, niin lepokodista olo on kaukana. Kädet ja jalat venyvät, toisilla enemmän, toisilla vähemmän. Omaa kroppaa pitää kuunnella ja tehdä sen sallimissa rajoissa. Itsensä likoon laittaneet, punakat kuntoutujat poistuvat suihkuun ja pakkaamaan. Vielä kerran pääsemme nauttimaan noutopöydän antimista, huomenna on taas otettava soppakauha omaan käteen. Paljon on ajatuksia virinnyt, miten voimme parantaa hyvinvointiamme ja jaksamistamme. Ryhmän tuki ja tsemppi yhdessä loistavien ohjaajien kanssa on jättänyt lähtemättömät jäljet. Kotikylän kuntosalit yksinäisine puurtamisineen kalpenevat tämän kokemuksen rinnalla. Irtautuminen arjesta ja ryhmäytyminen onnistuivat, koska saimme viettää työ- ja kotihuolista vapaan viikon Karjalohjan hyvässä hoivassa ASLAKista AURA Vuoden 2016 alusta Kelan ASLAK- ja TYK-kuntoutuksen korvaa uusi AURA-kuntoutus. Samalla hakumenettely muuttuu. Lomake Ku 119 poistuu ja hakeminen muuttuu sähköiseksi ja jatkuvaksi. Sähköinen hakusovellus avautuu loppuvuodesta Linkki MUISTA myös ryhmämuotoiset 1askel hyvinvointijaksot työikäisille aikuisille, joita järjestetään ympäri Suomea. Karjalohjan Aslakki Tarja Nieminen Tien kiemuraisen päästä löysin sen mun kuntoni uuden mahdollisuuden. Mut tarkkaan syyniin laitettiin ja kilot kaikki punnittiin. Mitattiin ja testattiin, käyttökelpoiseksi havaittiin. Karjalohjan Aslakki tee musta ehompi. Karjalohjan Aslakki innosta mun kehoni!

9 Kuminauhat venyvät värkit sisään menevät. Löydän vatsalihakset sisäiset ja ulkoiset. Kahvakuulaa pyöritän säryn jätän ikävän. Karjalohjan Aslakki Sossu mua opastaa etujani paimentaa. Psykologi, fyssari tiedon oivan lahjoitti. Pomolta nyt anelen tuolin ergonomisen. Ongelmani projisoin työni vaikka delegoin. Karjalohjan Aslakki tee musta ehompi. Karjalohjan Aslakki kohenna mun mieleni. Kohtaamisia ja kisailua M/S SOSTE-risteilyllä ERTO:n tiimille menestystä myös Humakin kisassa Yli tuhat sosiaali- ja terveysalan järjestöjen ja sidosryhmien edustajaa kohtasi lokakuisella M/S SOSTE-risteilyllä. Monipuoliseen ohjelmaan sisältyi luentoja ajankohtaisista teemoista, tietoiskuja ja viihteellistä ohjelmaa. Parasta antia risteilyllä olivat erilaiset kohtaamiset. Vanhoja tuttuja tavattiin ja uusia verkostoja luotiin innokkaasti. Humanistisen ammattikorkeakoulun eli Humakin esittelypisteellä päivystäneet opiskelijat värväsivät järjestöjen edustajia keskustelemaan järjestömaailman haasteista. Keskustelujen lomassa risteilyväki etsi ratkaisua järjestömaailman haasteiden lisäksi monimutkaiseen palikkatestiin eli H-pulmaleluun. Molempiin haasteisiin löydettiin useita luovia ratkaisuja. Humakin opiskelijat vauhdittivat vuorovaikutusta myös pop-up pisteissä M/S SOSTE:n käytävillä Tähtää Humakiin -tarkkuusheittokisan avulla. Kisan konsepti on yksinkertainen: viisi reikää lakanassa, kaksi opiskelijaa pitelee lakanaa välissään ja kisailija heittää palloa lakanan reikien läpi. Pisteet laskettiin organisaatioittain: pistemäärä suhteutettiin organisaatioittain kisaan osallistuneiden määrään, joten myös yksittäiset henkilöt pystyivät osallistumaan. Tunnelma oli huikea ja onnistumisen riemu raikasi. Jutustelua kanssakilpailijan kanssa oli helppo jatkaa vielä kisan jälkeen. Tarkimmin Humakiin tähtäsi ERTO:n joukkue. Joukkueen yritteliäisyyttä ei voi muuta kuin ihailla. ERTO:n edustajilla oli voitontahdon lisäksi pilkettä silmäkulmassa ja positiivista huomiota herättäviä heittotyylejä. Tiukan kisan tuloslaskennan jälkeen opiskelijat jakoivat palkinnon juhlallisesti Humakin näyttelypisteellä. ERTO:laiset Johanna Tingvall, Pekka Laukkanen, Juri Aaltonen ja Joonatan Juhajoki vastaanottivat Humakin huikean

10 palkintosetin. Pekka Laukkasen mukaan Kilpailussa ERTO:n tiimin vahvuutena olivat huikeat yksilösuoritukset ja mahtava yhteishenki. Kiitokset palkinnosta sekä omastani että ertolaisten puolesta. Kirjoittajat: Minna Rajalin ja Satu Riikonen Kirjoittajat työskentelevät Humanistisessa ammattikorkeakoulussa (sivu 10.) 55 Plus toiminta yhdistetty YSTEAN edunvalvontaan YSTEAN syyskokous 2014 Oulussa hyväksyi toimintasuunnitelman, jossa yhtenä edunvalvonnan sektorina on 55 Plus toiminta. Todetaan, että YSTEALLA toimii aktiivinen 55 Plus työryhmä. 55 Plus työryhmä seuraa toimialaansa liittyvän lainsäädännön kehitystyötä ja puuttuu siihen tarpeen mukaan yhteistyössä YSTEAN hallituksen kanssa. Ja edelleen että YSTEAN 55 Plus tapaamisia järjestetään kevät- ja syyskokouksien yhteydessä. YSTEAN hallitus järjestäytymiskokouksessaan yhdisti 55 Plus toiminnan osaksi laajempaa edunvalvonta- ja yhteiskuntavaikuttamisen työryhmää. Vuosien varrella toiminta on kokenut muutoksia. Aluksi seniorityöryhmäksi nimetty toiminta lähti siitä, että jo eläkkeellä oleville ja eläkeikää lähestyville tarvitaan omaa harrastus- ja edunvalvontatoimintaa. Vuosi vuodelta ikärajaa alennettiin koskemaan yhä nuorempia ja nuorempia jäsenryhmiä. Tänään 55 Plus otsikon alle sopisi jo valtaosa YSTEA -aktiiveista! Eräs viisi vitonen jäsenemme ihmetteli, että kun hän osallistui 55 Plus porukan kokoontumisiin, hämmästyksekseen huomasi olevansa eläkeläisten porukassa. Tämähän on totta, eläkeläisjäsenemme ovat aktiivisinta jäsenryhmäämme, ja ymmärrän hyvin viisikymppisen reaktion! Viimeisin vaihe on sitten se, että hallitus yhdisti 55 Plus porukan osaksi YSTEAN yhteistä edunvalvontaa! Mielenkiintoista on nähdä minkälaisen roolin eläkeikäisten ja eläkeikää lähestyvien asiat saavat jatkossa! Eläkeikäisistä en ole huolissani. Heitä varten on kymmenkunta valtakunnallista eläkeläisjärjestöä paikallisyhdistyksineen. Niistä jokainen löytää omien mieltymystensä mukaisen toimintayhteisön. Nämä järjestöt ovat Suomessa tällä hetkellä aktiivisimpia yhteisöjä ja edunvalvontajärjestöjä. Minua huolettaa kuinka YSTEAN edunvalvonta- ja yhteiskuntavaikuttamisen työryhmä osallistaa ja palvelee eläkeikää lähestyviä jäseniään heidän ongelmissaan ja osallistumistarpeissaan. Nuoruus on haihtuvaa, mutta ikääntyminen ikuista! Heimo Liimatainen Suutariksi on osoittautunut puheet eläkepommista.

11 Pari vuotta sitten YSTEA lehden numerossa 2/2013 käsittelin senhetkistä kuumaa perunaa eli eläkejärjestelmämme kestävyyttä. Tuolloin puhuttiin eläkepommista, ja siitä ettei hoivaan riitä voimavaroja jatkossa. Päädyin päätelmään, että mikäli rahoitussuunnitelmasta pidetään kiinni, järjestelmä toimii myös tulevaisuudessa. On aika pohtia mitä pommille on mahtanut? Jo ennen viimeisintä ehdotusta eläkeuudistukseksi oli eläkemaksujen nostopaine tämän vuosisadan aikana vain vajaan prosenttiyksikön luokkaa; joka jakaantui vielä työnantajien ja työntekijöiden kesken. Työmarkkinajärjestöjen neuvotteleman uudistuksen jälkeen ei tätäkään nousupainetta ole, koska nykyisellä maksutasolla selvittään lakisääteisten eläkkeiden maksusta vuoteen 2080 asti. On myös syytä muistaa, että nyt jo 170 miljardin euron suuruisten ja edelleen kasvavien rahastojen tuotoilla voidaan työeläkkeistä maksaa koko ajan suureneva osa. Tämä kehitys on laajemminkin tajuttu ja se on merkinnyt eläkepommiuhkailujen hiipumista. Minun mielestäni meidän YSTEASSAKIN on toimittava siten, että ikääntyneiden kasvavaan hoivan tarpeeseen ohjataan riittävästi yhteiskunnan resursseja. Nuorempien eläkeläisten, vuotiaiden toimintakyky on aikaisempia sukupolvia parempi. Sen sijaan yli 85- vuotiaiden määrä ja avun tarve kasvaa, kun toimintakyky heikkenee monien sairauksien seurauksena. Eläkeläisten suuri enemmistö, 87 prosenttia yli 63-vuotiaista, on yhteiskunnalle yhä suurempi voimavara. Kun toimintakyky säilyy yhä pidempään niin tämä voimavara vain kasvaa. YSTEAN on sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten etujärjestönä kannettava vastuunsa, että yhä vanhemmiksi ja vanhemmiksi elävillä, ympärivuorokautista hoitoa tarvitsevilla on riittävästi hoitoa tarjoavia hoivapaikkoja ja niihin riittävästi hoitohenkilökuntaa. Tarvitaan siis selvä säädös hoitajamitoituksesta. Omaishoitajat myös tekevät pyyteettömästi arvokasta työtään, ja heitä on tuettava ja heidän jaksamisestaan on pidettävä parempaa huolta. YSTEA valvoo ja vaikuttaa! Heimo Liimatainen (sivu 11.) Jatkuuko urasesi? Ruotsalainen talousasiantuntijapolitiikko on tutkinut suomalaista talouselämää ja julkaisi raportin yhdessä suomalaisen politiikkoasiantuntijan kanssa. Hän kertoi, että muissa pohjoismaissa yli 55 vuotiaat osallistuvat työelämään useita kymmeniä prosentteja suuremmalla panoksella kuin meillä täällä ja ihmetteli kovasti, kun he poistuvat niin aikaisin työelämästä, vaikka palkka on paljon suurempi kuin työttömyysavustus ja työelämästä poistumisesta seuraa monta huonoa asiaa elämään. Ehdotus kuului, että työttömyysputki on poistettava. Näin työvoiman tarjonta lisääntyisi, joka aiheuttaisi

12 talouden elpymistä. Samaan roskikseen joutaisi vuorotteluvapaa ja palkkojen valtakunnallinen sopiminen. Naapurustossa, tutuilla työpaikoilla ja täällä kehäkolmosen paremmalla puolella yli viisikymppinen saa lähteä, olipa hän millainen ihmemies tai nainen hyvänsä. Monet johtajat (miehet) vakuuttavat, ettei juuri siihen hommaan kannata jäädä pysyvästi, vaan uran kannalta on mielekästä vaihtaa työpaikkaa vähintään seitsemän vuoden välein. Tosin on todettu, että yli viisikymppiset ovat menneen talven lumia ja ongelmajätettä. Heitä ei enää huolita ilmaiseksikaan työmarkkinoille ja se vaihtaminen on himpun ylimainostettu juttu. Kun työ loppuu vanhassa työpaikassa, kituillaan erilaisissa sijaisuuksissa ja muissa työllistämistöissä, pannaan elämä ja kulutus köyhän sabluunaan, kunnes huomataan, että putki häämöttää. Putken päässä ei häämötä valo vaan eläke. Putkihan on viime aikoina hiottu varsin ohueksi, eikä sen todellisuutta tunne Vartiainen, Borgista puhumattakaan. Mutta megatalous on eri asia kuin oma talous. Monet talousasiantuntijat, mm. Jaakko Kiander eivät ymmärrä kuinka työvoiman lisätarjonta vähentäisi työttömyyttä. Halvempaa työvoimaa se toki markkinoille toisi, mutta eläisikö niillä markkinoilla huutokaupattavat. Palkkojen paikallinen sopiminen aiheuttaisi nälkätyömarkkinat. Toisilla työttömyyden pitkittyessä on tosin alkanut se toinen putki. Se onkin menoa kauemmaksi työelämästä. Miten sieltä sitten noustaisiin työmarkkinoiden käytettäväksi, ainoa keino tuntuu olevan Ilkka Taipaleen malli; huonokuntoisimmat eläkkeelle. Eri asia on osatyökykyiset. Naapurissa asuu nuori, pyörätuolissa liikkuva nainen, pursuaa elämäniloa. Hän meni väkisin töihin kuntosalille ja nytpä hän on kansanedustajaehdokas Keski-Suomessa. Ei voi kuin kunnioittaa vapaa-ajallaan pääsääntöisesti harrastuksenaan sängystä sohvalle siirtyvä vammaton hyväkuntoinen mies. Osatyökykyisiä useimmiten palkataan 9 euron päiväpalkalla. Revi siitä sitten työn iloa. Jokin aika sitten ennustettiin, että Suomeen tulee hirvittävä työvoimapula. Ekonomistit kertoivat, että kaikki revitään mukaan työelämään, koulutetaan, palkataan ja ura on jokaisen edessä. Ei revitty, vaan kävi päinvastoin. Jopa tohtoristason ihmiset ovat myös työttöminä.juuri nyt näyttää siltä, että vaikka suuret ikäluokat poistuvat hautuumaille, ei sekään vuoden 2030 jälkeen helpota tilannetta. Tarvittaisiin uudenlaisia työpaikkoja, olkoon ne it, bioenergia, palvelualoja tai ihan uutta. Helpointa olisi luoda juuri nyt erilaisia avustajajärjestelmiä vanhuksille, vammaisille ja muillekin, joihin suhteellisen lyhyellä koulutuksella pääsisi töihin. Mutta kun se ei käy. Ilmeisesti siksi, että nämä henkilöt eivät olisikaan vientiteollisuuden työnantajien käytössä. Nykyiset avustajajärjestelmätkin on tupeloitu työnantajanollasopimusnälkäpalkka kikkailuihin. Muuten laskeskelin juuri, että jos nuori työtön palkattaisiin täysipäiväiseksi avustajaksi, hän maksaisi yhteiskunnalle vähemmän kuin ollessaan työttömänä. Aivan viime aikoina on saatu tuta myös, että Ray on ottanut tiukan kannan järjestöjen toimiin. Eräiltä järjestöiltä on otettu miljoonia pois verrattuna aikaisempaan toimintaan. Monet järjestöt ovat ihmeissään, kuinka tässä näin kävi. Ray selittää, että se on oikeudenmukaista. Lähellä haastattelin työntekijöitä, tieto on siis subjektiivinen. Kuuloliitossa siis on kuukausien lomautukset, Kuurojen liitossa on samoin,

13 Näkövammaisilla pelkäävät lukuisia irtisanomisia. Täällä se varmaan aiheuttaisi käytännössä koko toiminnan lopahtamisen. Ray on varmaan miettinyt koko touhun, näin sen pitää mennä. Mutta kuka on Ray, joka miettii ja onko se sitten oikeutettu tekemään tämmöisen yhteiskuntapoliittisen muutoksen. Eikö vastuu ole poliittisilla toimijoilla. Niin sen tulisi olla, ettei pelimonopolimme murru ja saa koko touhusta sellaista imagoa, ettei muutakaan toimintaa voi jatkaa. Mutta jatka tässä sitten sitä ruotsalaisen politiikon tahtomaa työuraa. Leo Turunen ps: Ruotsissa työttömyys on suurempi kuin Suomessa ja varsinkin nuorisotyöttömyys. Eläkkeet ovat pienemmät, sosiaaliturva huonompi kuin täällä. Niin ja ne koulut pilattiin tämän talousasiantuntijan kaudella. Mutta joku siellä täytyy olla paremmin kuin täällä, se on kai se vientiteollisuus. (sivu 12.) Aluetoiminnan arvostus on kohdallaan ERTO on omaleimainen ammattiliitto ja ERTOon kuuluvat yhdistykset edustavat hyvin erilaisia ja toisistaan poikkeavia toimialoja. Se on liittomme rikkaus, mutta myös haaste. Se miten saadaan toimialat puhaltamaan yhteen hiileen ja tukemaan toisiaan, tapahtuu kahdella tavalla. Ensinnäkin ERTOn hallituksen sisällä ja edustajistossa, joissa kaikilla yhdistyksillä on edustus ja toiseksi aluetoiminnan tasolla, jossa eri yhdistysten edustajat tekevät yhteistyötä paikallisesti. Aluetoiminnan kautta päästään lähelle jäseniä, kuullaan kentän ääni ja alueiden kautta tuodaan tietoa liittoon ja yhdistyksille. Aluejärjestö on toimielin, jonka kautta tieto kulkee kahteen suuntaan, jäseniltä liittoon ja liitosta jäsenille. Aluejärjestöt ovat tuki paikallisille luottamusmiehille alueellisen luottamusmiesverkoston vahvistamisessa. Työpaikkaosastot voivat myös verkostoitua aluejärjestöjen avulla. YSTEAn piirissä tehdään voimakasta työpaikkaosastojen ja työpaikkaklubien kehittämistyötä. On käynyt aivan selväksi, että työpaikkaosastoissa tehdään todella tärkeää työtä jäsenkunnan hyväksi ja sieltä kumpuavat myös uudet aloitteet ja ideat edunvalvonnan kehittämiseksi. Uusvanha ja iloinen asia on ERTOn alueellinen kesäpäivä. Vuonna 2010 vanha kesäpäiväperinne herätettiin henkiin uudessa kuosissa. Kesäpäivä muuttui ensin alueelliseksi jäsenpäiväksi ja myöhemmin uudelleen alueelliseksi kesäpäivätapahtumaksi. Vuonna 2010 oltiin Suomenlinnassa Helsingissä ja 2011 Kuopiossa, 2012 Oulussa, 2013 Jyväskylässä, 2014 Naantalissa ja 2015 tapahtuma on Tampereella. Ko. alueen aluejärjestö on vastuussa tapahtuman järjestelyistä. Tapahtumaan voidaan tulla pidemmältäkin, mutta matkakulut maksetaan itse. Muut aluejärjestöt voivat järjestää vaikka kesäretken kesäpäivätapahtumaan. Liittomme ERTO tukee tapahtumaa määrärahalla. Joka vuosi syksyllä järjestetään Järjestöpäivät, jossa tapahtumassa nimenomaan keskitytään aluetoiminnan kehittämiseen ja ylläpitämiseen. Järjestöpäivät olivat yhdessä vaiheessa unohduksissa, mutta ovat onneksi palanneet säännölliseen ohjelmaan, mikä on

14 aivan upeaa. Aluejärjestötoimintaan pitäisi saada hyvät resurssit, koska siellä ollaan paljon vartijoita. Myös aluejärjestöjen hallitusten jaksamiseen on panostettava, jotta työtä jaksetaan tehdä arki-iltoina, oman työpäivän jälkeen ja omalla vapaa-ajalla ja siksi järjestöpäivien ohjelmassa tähän puoleen pitäisikin kiinnittää huomiota. Aluejärjestötoiminta on aina ollut omaa sydäntäni lähellä ja on suuri ilo huomata, että tämän toiminnan arvo on ymmärretty. On kaikkien meidän aktiivien jäsenten käsissä, miten tämä toiminta tulevaisuudessa hoidetaan. Lämpöisiä ajatuksia kaikille aluetoiminnassa ahkeroiville! Te teette todella arvokasta työtä! Arja Lehtonen (sivu 13.) Yhteistä ja mukavaa TYÖPAIKALLA! Mitä silloin tehdään? No, perustetaan oma työpaikkaosasto/klubi. Työpaikoilla ollaan vuorovaikutuksessa työkavereihin ja käsitellään työpaikan arkisia asioita. Työpaikkaosastotoimintaan kuuluu myös mukavaa yhdessäoloa ja voimaantumista. Jos Sinun työpaikallasi ei vielä ole työpaikkaosasto tai klubia niin nyt on aika perustaa sellainen! Toiminta on vapaamuotoista yhdessä tekemistä. Työpaikkaosaston/työpaikkaklubin toiminnan tavoitteet: - parantaa ja ylläpitää ystealaisten keskinäistä yhteishenkeä - seurata, että työpaikoilla noudatetaan lakeja ja työehtosopimuksia - ottaa kantaa työpaikan henkilöstöpoliittisiin asioihin ja tuoda epäkohdat esille - tiedottaa tarvittaessa liitolle ja yhdistykselle työpaikan asioista - edistää työpaikoilla järjestäytymistä YSTEAAN ja kattojärjestöömme ERTOON -j ärjestää toimintaa ja tilaisuuksia jäsenille - toimeenpanna henkilöstön edustajien vaalit Työpaikkaosaston perustamisohjeet Työpaikkaosaston perustaminen käynnistyy perustamiskokouksella, jonka voi kutsua koolle luottamushenkilö tai kuka tahansa asian tehtäväkseen ottanut ERTON jäsen. Työpaikkaosasto tai -klubi on epävirallinen ystealaisten yhteinen keskustelu- ja vaikuttamisfoorumi. Tarkemmat ohjeet ja lomakkeet löydät YSTEAN nettisivuilta. Perustakaa työpaikkaosasto tai työpaikkaklubi ja tehkää toimintatukihakemus! Toimintatukihakemus lähetetään sähköpostitse tai kirjeitse työpaikkaosastovastaavalle, joka antaa lisätietoja hakemisesta.

15 Tukihakemukset käsitellään hallituksen kokouksessa. Raija Similä, Kanavaranta 9 A 3, OULU Työpaikkaosastotoimintaan lämpimästi kannustaen, YSTEAn hallitus KLIKKAA KUVA! JA VOITA VUODEN TYÖPAIKKAOSASTO/KLUBI TITTELI JA PALKINTO Klikkaa kuva klubisi/työpaikkaosastosi yhteisestä kivasta tekemisestä tai toiminnasta. Lähetä kuva YSTEAn työpaikkaosastovastaava Raija Similälle mennessä. Paras kuva palkitaan. Lisätietoja Raijalta p (sivu 14.) PARASTA AIKOIHIN EMMA-AKATEMIA! Emma-akatemian perustaminen ja koulutusten tarjoaminen jäsenille on ollut valtavan hieno ratkaisu. Näin oma ammattijärjestömme voi tarjota jäsenilleen juuri niitä kursseja, joita jäsenet haluavat ja tarvitsevat työelämässä. Jäsenet voivat valita heille parhaat ja työuralla ajankohtaiset kurssit. Kurssien avulla jäsen saa lisää osaamista, voi parantaa ammattitaitoa ja lisätä omaa työmarkkina-arvoaan. Tasokasta koulutusta Kurssit ovat tarjolla myös työttömille ja edullisempaan hintaan kuin työssä oleville jäsenille. Tämä on sitä oikeaa solidaarisuutta niitä kohtaan, joille sillä hetkellä ei aurinko paista. Koulutus luo uusia mahdollisuuksia työllistyä ja osaamisen voi osoittaa myös todistuksen kera. Emma-akatemia ostaa kurssit ammattikorkeakouluista, ammattiopistoista ja aikuiskoulutuskeskuksista, joissa on hyvää osaamista koulutuspalveluista. Jäsenet saavat varmasti hyvätasoista koulutusta. Kursseja voidaan tarjota eri puolilla maata ja kaikki osallistujat saavat samantasoista koulutusta. Oppilaitosten kanssa sovitaan kurssien sisällöistä ja tasosta. Emma-akatemia valvoo kurssien tasoa seuraamalla koulutuspalautteita ja jos syytä on puuttua johonkin ongelmaan, oppilaitokseen otetaan yhteyttä ja keskustellaan asian korjaamisesta. Joustavaa ja uudistuvaa koulutustarjontaa Emma-akatemia ei ole sidoksissa mihinkään oppilaitokseen, vaan voi vaihtaa kurssien tarjoajaa silloin, kun tarvetta on tai halutaan kokemuksia uusista palvelujen tarjoajista. Uusilla toimijoilla saattaa olla sellaista uutta tarjontaa, jota halutaan kohdistaa ERTOn jäseniin. Kurssit ovat tarjolla myös työnantajille eli Emma-akatemian hinnoilla työnantaja voi kouluttaa henkilöstöään laadukkaasti ja edullisesti. Yksityisiltä koulutusyrityksiltä ostettuna samat kurssit ovat paljon kalliimpia. Ertolaisten kannattaakin ehdottomasti kertoa

16 esimiehilleen näistä koulutuksista ja lähteä kurssille vaikka porukalla, jos vaan työn puolesta onnistuu. Kursseilla on koneet ja tekniikka käytettävissä eli mitään omia koneita ei tarvitse ottaa mukaan. Joskus saattaa olla sellainenkin kurssi, jossa nimenomaan pitää olla oma kone mukana, mutta se on kuitenkin erikois- ja yksittäistapaus. Kurssitarjonta monipuolistuu Emma-akatemian kurssit ovat koko ajan uudistuneet ja kurssipalautteita seurataan, jotta voidaan toteuttaa jäsenten toiveita ja saada oikea kuva koulutustarpeista. Kaikkien kursseille osallistuneiden kannattaa ehdottomasti vastata kurssikyselyyn. Se on kaikkien ertolaisten etu. Kursseille osallistujien määrä on koko ajan kasvussa ja täydet kurssit takaavat hyvän koulutustoiminnan jatkossakin. Pidetään yhdessä huolta siitä, että meillä on tällainen arvokas jäsenetu käytettävissämme jatkossakin! Arja Lehtonen (sivu 15.) Kesätyömailla Taisin olla 11-vuotias kun huomasin, että vaarin tiluksilla kasvaa tosi isoja ja makeita karviaisia ja viinimarjoja ihan liikaa omiin tarpeisiin. Siskon kanssa poimittiin sitten kipot täyteen vaarin luvalla ja pistettiin myyntipöytä pystyyn Tammelan torille. Hyvinhän kauppa kävi ja ensimmäiset itse ansaitut 30 markkaa kilahtivat rahakukkaroon. Kotikulmani R- kioski taisi niistä suurimman hyödyn saada, tuo suu kun ei koskaan ole ollut pahvista. 13-vuotiaana pesti tuli lapsenvahdiksi yläkerran vuokralaisellemme. Äitini jakoi vastuun ja varmasti suuren osan työstäkin, mutta hyvää oppia kuitenkin sain. Muistoissani aurinko paistaa ja nurmikko vihertää kun keinutan vaunuja tai leikin hoitolapseni kanssa. Ensimmäinen oikea työpaikka irtosi Pysäköintitalon grillikioskista 17-vuotiaana. Läpäisin haastattelun ja tulin valituksi useamman hakijan joukosta. Hampurilaispihvit paistettiin grillilevyllä ja syödäkin sai yhden aterian päivän aikana. Grillin haju seurasi kotiin saakka työpäivän jälkeen ja vaatteita piti jatkuvasti pyykätä. Sinä kesänä äitini yllätti minut myös tupakoimasta kioskin takaa, kun tuli yllätysvierailulle. 18-kesäisenä rohkaistuimme koulukaverini kanssa laittamaan paperit vetämään Tukholmaan siivoushommiin. Långbro Sjukhuset otti tarjouksen vastaan ja kotiväen vastustuksesta huolimatta seuraavan kesän paransimme kielitaitoamme toisella kotimaisella. Asuntola, jossa majailimme neljännessä kerroksessa, oli mielenkiintoinen paikka. Meidän ja muiden kesätyöntekijöiden lisäksi alemmissa kerroksissa asustelivat mielisairaalan, niin kuin niitä silloin kutsuttiin, asukkaat. Kännyköitä ei siihen aikaan ollut, joten jonotimme kerrosten välissä oleviin puhelimiin joskus pitkänkin tovin kun asukit pitivät puhelimia varattuina kuunnellen pelkkää hälytysääntä

17 Seuraava kesä menikin tiskarina Rusthollin ravintolassa. Siellä lisäansioita pystyi halutessaan hankkimaan siivoamalla asiakkaan oksennukset salista. Työ oli kiivastahtista, lounasaikaan pöytä notkui astioista, vaikka hitaus ei ole koskaan ollut hyveeni. Tästä työpaikasta jäi mieleen erityisesti omistaja, vanha herra Linkosuo, joka kävi tervehtimässä kädestä pitäen jokaista työntekijää. Kesätyöurallani olin vielä tarjoilijana ravintola Haarikassa sekä ylioppilaskirjoitusten jälkeisen kesän Ylisen keskuslaitoksessa hoitoapulaisena. Ylisellä näki monenlaista ja joskus jopa pelottikin, kun pienellä järjellä varustetut isokokoiset miehet hermostuivat ja alkoivat paiskia tavaroita ympäriinsä. Tutustumiskierroksella tapasin työlleen omistautuneita hoitajia, jotka kohtelivat lempeydellä hoidokkeja. Niitäkin pieniä myttyjä, joista ei paljon ollut ihmistä jäljellä. Kaikki nämä kokemukset ovat muokanneet minua ja antaneet maamerkkejä uralleni sosiaalialalla. Itse tienaamillani rahoilla on ollut eri arvo kuin kotoa saaduilla koska niiden eteen on tehty työtä. Työmarkkinat ovat kiristyneet ja jokainen kesätyöpaikkakin on kiven alla. Olkoon lippulaivana kuitenkin teille (kesä)työpaikan etsijöille YouTubesta löytyvä video lannistumaton, joka lupaa, että ei koskaan kannata anna periksi! teksti Tarja Nieminen (Sivut ) Nysse tulee ERTOn kesäpäivät Tampereella nääs.

18 Ilmottauru ny heti! Kesäpäiviä vietetään Varalan Urheiluopistossa, joka sijaitsee noin 3 km:n päässä keskustasta Pyhäjärven rannalla. Päivän ohjelma alkaa klo ilmoittautumisella ja loppuu klo 17.00, jonka jälkeen iltaa voi vielä jatkaa rantasaunoilla saunoen ja seurustellen klo asti. Tarjolla on myös pientä iltapalaa. Paitsi mukavaa yhdessäoloa, sujautamme joukkoon vähän asiaa ja pikkuisen hauskuutta. Herkullinen lounaspöytä on katettu ja tarjolla myös keholle liikettä joka lähtöön. Haluaisitko mukaan lattaritunnille, frisbeegolfiin tai kulttuurikävelylle Pispalaan? Ilmoittaudu itseäsi kiinnostavaan vaihtoehtoon, paikkoja on rajoitetusti. Osallistu kirkkovenesoutukisailuun, joka käydään kahdella 14- paikkaisella kirkkoveneellä. Laita päähäsi kiva hattu niin on tuplasti hauskempaa. Matka kestää noin puoli tuntia/suunta. Kannustusjoukot mukaan! ERTO kustantaa jäsenille päivän ohjelman, lounaan, kahvit ja iltapalan. Perheenjäsenille on varattu mahdollisuus lounaaseen, kahviin ja iltapalaan. Lounas14 /hlö, lapset 5-12v. 7 /hlö. Iltapala 9,50 /hlö, lapset 5-12v. 5,5 /hlö. Majoituksen ja matkat jokainen varaa itse. Pyynikin kesäteatterista on varattu 28+2 pyörätuolipaikka- lippua Avioliittosimulaattorinäytökseen klo hintaan 35 /lippu. Sitovat varaukset, nopeimmat ehtivät ensin, näytelmä on loppuunmyyty! Särkänniemi avoinna la ja su klo Varalasta mahdollisuus ostaa 3 euron alennuksella rannekkeita, lippuhinnoista lisätietoa Majoitukseen on varattu Varalasta 30 paikkaa, suositellaan lapsiperheille. Lisäksi kilometrin päässä sijaitsevasta Scandic Hotel Rosendahlista 50 paikkaa 94 /2hh ja 118 /3hh. Molemmat majoitusvaraukset/maksut Varalan varausjärjestelmän kautta ilmoittaudu kurssille. Kiintiömajoitusvaraukset ovat voimassa asti. Kaikki ERTOn jäsenet perheineen tehkää niin kuin Simo Frangen, lähtekää Tampereelle! Sitovat ilmoittautumiset mennessä vain ja ainoastaan ERTOn nettisivuilla lomakkeen kautta. EI OO HÄPEE OLLA NOPEE! ERTO KESÄPÄIVÄ OHJELMA Ilmoittautuminen Urheiluopisto Varalan aulassa ja majoittuminen ( Varalankatu 36, Tampere)

19 Kesäpäivä-tapahtuman lounas - Ravintola Säde Ohjelma Varala-salissa (Huom! samaan aikaan lasten temppurata halli 1 - ohjaajat paikalla) Tampereen kaupungin tervehdys ERTOn puheenjohtajan Juri Aaltosen tervehdys Tilaisuuden sponsoreiden puheenvuorot Kehon kieli - teatteriohjaaja Marja-Leena Haapasen mukaansatempaava luentoesitys Ilmaisutaito on ammattitaitoa työyhteisössä yhteistyö perustuu ihmisen kohtaamiseen, tietojen välittämiseen ja vaihtuvien tilanteiden ymmärtämiseen - siis vuorovaikutukseen. Vuorovaikutus on joukkuepeliä! Iltapäiväkahvit ravintola Säde ja valmistautuminen iloisiin liikuntatapahtumiin Ennakkoilmoittautuneiden liikunnallista ohjelmaa kirkkovenesoutu, frisbeegolf, lattaritanssi, kulttuurikävely Pispalaan Varalan rantasaunat 1 ja 2 lämpiminä > Rantasaunalla tarjolla pientä iltapalaa Pyynikin kesäteatteri/avioliittosimulaattori (Joselininniemi Jalkasaarentie 3, Tampere) (sivu 18.) YSTEAN ETUJA SUORAAN JÄSENILLE JA TYÖPAIKOILLE! Merkittävin jäsenetusi on työsuhdeturva sekä vaikutusvalta työehtosopimukseesi. Lisäksi YSTEALLA on muita mukavia etuja sekä arkeen että lomahetkiin! YSTEAN lomamökki on juuri siellä missä Sinä haluat YSTEALAISENA Sinun ei ole pakko mennä samaan ammattiliiton nuutuneeseen lomamökkiin joka vuosi. Voit valita juuri mieleisesi kotimaan lomapaikan ja hakea siihen lomatukea! Ystean lomatuki on 20 euroa/vrk ja sitä saa 1-5 ensimmäiseltä majoitusvuorokaudelta. Lomatukiohjeet löytyvät /www.ystea.fi/liity/lomatuki/

20 YSTEAN työpaikkatoiminnan tuki on 18 euroa / jäsen YSTEAN työpaikkatoiminnan tuki on 18 euroa / jäsen vuodelle Jos vuoden varrella saatte työpaikkaosastoon uusia jäseniä, voitte hakea tukeen täydennystä vaikka loppuvuodesta uusien jäsenten osalta. Jäsenhankinta edistää myös työpaikkaosaston toimintaa ja vahvistaa ääntänne työpaikalla. Tutustu työpaikkatoimintaan YSTEA ja ERTO panostaa jäsenten koulutukseen ERTON EMMA-akatemia tarjoaa laadukasta ja erittäin edullista täydennyskoulutusta jäsenille. YSTEALAISENA saat myös koulutusta henkilöstön edustajille ja työehtosopimuksiin liittyen. Lisäksi YSTEA myöntää vuosittain stipendejä itseään kouluttaville jäsenille. Koulutustoiminnan löydät YSTEAN kautta tukea työssä jaksamiseen YSTEA pitää jäsentensä työhyvinvoinnin ylläpitämistä tärkeänä, YSTEAN nettisivuille on koottu ystealaisia ajatellen tietoa ja linkkejä ajankohtaisiin työkykyä ja hyvinvointia ylläpitäviin kursseihin ja lomiin.useimmat kurssit ja lomat eivät ole varsinaisia jäsenetuja, vaan YSTEA välittää jäsenistään välittämällä lomista tietoa jäsenilleen. Tämän vuoksi voit hakeutua lomille myös perheesi tai vaikka YSTEAAN kuulumattoman työkaverisi kanssa. Hyvinvointia tukeviin kursseihin ja lomiin pääset tutustumaan Työelämän neuvontapuhelin auttaa työpaikan päihdeongelmissa Päihdehaitta voi ilmaantua työpaikalla hyvinkin odottamatta, eikä kaikkiin tilanteisiin voi aina ennakolta varautua. Miten otan ongelman puheeksi ja miten voin parhaiten auttaa työtoveriani? Saako työnantaja puhalluttaa työpaikalla? Voidaanko huumetestit tehdä kaikille? Tarvitaanko työpaikalle päihdeohjelmaa? Mitä päihdeohjelmaan pitäisi sisältyä? Esimerkiksi näihin kysymyksiin on saatavilla vastauksia. EHYT ry:n aikuistyö on käynnistänyt työelämän päihdeneuvontapuhelimen, joka toimii työpaikkojen tukena päihdekysymyksissä. Palvelu on käytössä maanantaisin klo välillä, numerossa Työelämän päihdeneuvonta toimii myös tekstiviestillä. Lähetä kysymyksesi numeroon Kirjoita viestin alkuun HUUGOKYSY ja sen perään kysymyksesi. Puhelimeen vastaavat aikuisten ehkäisevän päihdetyön työelämäkysymyksiin erikoistuneet ammattilaiset, jotka tarjoavat apua, vastauksia ja tukea päihteistä koituviin pulmiin. Palveluun ei kuulu juridinen neuvonta tai oikeusapu. (sivu 19.)

21 Hei, Olen Nina, 40+ ja asun Itä-Helsingissä lähellä hyviä ulkoilumaastoja, vain kivenheiton päästä merenrannasta. Olen koko elämäni asunut pääkaupunkiseudulla, mutta myös maaseudun rauha ja navettatyöt ovat tulleet tutuiksi lapsuusaikana. Perheeseeni kuuluu aviomies, teini-ikäinen tytär sekä koira ja neitokakadu. Olemme yhdessä matkailleet ympäri maailmaa ja vuorotteluvapaalla ( ) asuneet Espanjassa. Nykyään matkailu on lähinnä suuntautunut Eurooppaan ja kotimaahan, liekö ikä tehnyt tehtävänsä vai onko sitä alkanut katsomaan asioita eritavalla. Jokaisesta matkasta ja lomasta on kuitenkin nautittu. Olen kouluttanut itseni aikuisiällä mm. merkonomiksi ja katsonut ettei koskaan ole liian myöhäistä oppia uutta tai päivittää osaamista. Työskennellessäni terveyspalvelualalla Diacorissa olen huomannut kuinka tietotekniikka kehittyy ja yhä enemmän siirrytään sähköisiin palveluihin, joten omien tietojen päivittäminen on tärkeää, jotta pysytään kehityksessä mukana. Asiakaspalvelu, joka on pääasiallista työtäni on entistä vaativampaa, asiakkaat odottavat henkilökohtaisempaa palvelua ja asiantuntevuus pitää näkyä myös palvelussa. Kiireinen työtahti verottaa asiakaspalvelutilanteita ja kanssakäyminen asiakkaan kanssa ei ehkä täyty aina odotusten mukaan. Tämä taitaa kuitenkin olla nykypäivää jokaisessa yrityksessä, kun henkilökuntaa vähennetään jatkuvasti ja yritetään pärjätä pienemmällä porukalla. Vastapainoksi kiireisille ja työntäyteiselle työviikolle käyn kuntosalilla ja ulkoilen koiramme kanssa pitkiä lenkkejä. En ole koskaan ollut suuri kirjojen lukija, vaan tykkään enemmän käydä elokuvissa, messuilla ja erilaisilla bändi keikoilla. Myös monenlaiset tapahtumat ovat aina kiinnostaneet minua. YSTEAN jäsenenä olen ollut vuodesta Olen aina ollut tyytyväinen ERTOn ja YSTEAn toimintaan. Ajankohtaiset tapahtumat, koulutukset ja palvelut ovat YSTEA:n sivuilla helposti luettavissa. Ystea myös tukee monia kansainvälisiä järjestöjä, joka on minusta hyvä asia. Toivoisin että Suomessa työllisyystilanne paranisi ja nuoret pääsisivät töihin mahdollisimman pian valmistumisen jälkeen. Koska olen jälleen saanut yhden tutkinnon suoritettua, voi olla että opiskelu kärpänen jälleen puraisee ja lähden jatko opiskelemaan syksyllä. Kevät ja kesä ovat viimein pitkän talven jälkeen tuloillaan, joten toivottakoon siitä lämmintä ja aurinkoista. Hyvää kevättä ja terveisiä kaikille YSTEA:n jäsenille, sekä iso kiitos YSTEA:n hallitukselle joka ympäri vuoden jaksaa puurtaa meidän hyväksi! Nina (sivu 20.)

Kutsu kevät kokoukseen! s. 22 1/15

Kutsu kevät kokoukseen! s. 22 1/15 Yksityisen Sosiaali- ja Terveysalan Ammattilaiset ry 1/15 JÄSENLEHTI Tässä numerossa mm. 4 YSTEAssa kuunnellaan jäsentä 6 ASLAK-kurssilla kuntoudutaan! 12 Aluetoiminnan arvostus on kohdallaan Kutsu kevät

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta JHL 103 edustaa Jyväskylän kaupungilla ja osakeyhtiöissä työskenteleviä,

Lisätiedot

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Ammattina hyvinvointi Tiedotuslehti Lehden toimitus: Levikki: Kohderyhmä: Merja Patokoski Vesa Vento 200 kpl Opetustoimen henkilöstö, pois lukien

Lisätiedot

Yleisesti puhutaan liiton jäsenyydestä, mutta oikeasti homma menee näin:

Yleisesti puhutaan liiton jäsenyydestä, mutta oikeasti homma menee näin: Yleisesti puhutaan liiton jäsenyydestä, mutta oikeasti homma menee näin: Sinä olet jäsen ammattiosastossa eli Jyväskylän Kirjatyöntekijäin Yhdistyksessä (JKY) JKY ja noin 300 muuta ammattiosastoa ovat

Lisätiedot

TYÖPAIKKATOIMINTA. Ohjeistus työpaikkatoiminnasta

TYÖPAIKKATOIMINTA. Ohjeistus työpaikkatoiminnasta TYÖPAIKKATOIMINTA Ohjeistus työpaikkatoiminnasta Työpaikkatoiminta Työpaikkatoiminnalla tarkoitetaan toimintaa joka kattaa samassa työpaikassa työskentelevät Logistiikan toimihenkilöiden jäsenet. Työpaikkatoiminnan

Lisätiedot

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ VOIKUKKIA 2015 PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ Hei hyvä vanhempi! Kiitos osallistumisestasi vanhempien VOIKUKKIA-vertaistukiryhmään. Haluaisimme tietää millaisia tunnelmia ja ajatuksia vertaistukiryhmäkokemus

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

Mahdollisuuksien kirkko Annmari Salmela / Vapaaehtoistyo.fi Facebook:

Mahdollisuuksien kirkko Annmari Salmela / Vapaaehtoistyo.fi  Facebook: Mahdollisuuksien kirkko Annmari Salmela / Vapaaehtoistyo.fi annmari.salmela@vapaaehtoistyo.fi Twitter: @AnnmariSa / @Vapaaehtoistyo Facebook: Vapaaehtoistyofi.fi Trendit uutta yhteisyyttä kohti Seurakunnat

Lisätiedot

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ VOIKUKKIA 2014 PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ Hei hyvä vanhempi! Kiitos osallistumisestasi vanhempien VOIKUKKIA-vertaistukiryhmään. Haluaisimme tietää millaisia tunnelmia ja ajatuksia vertaistukiryhmäkokemus

Lisätiedot

JÄSENKIRJE 2/2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY 13.9.2013

JÄSENKIRJE 2/2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY 13.9.2013 JÄSENKIRJE 2/2013 13.9.2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY Syksyn tuuli jo puissa puhaltelee ja on tullut aika ryhtyä hommiin. Syksyn toimintakalenteriin on koottu tuttuun tapaan yritysvierailuja ja

Lisätiedot

Verkkoaivoriihi: Mihin Suomessa tulisi keskittyä työurien pidentämiseksi?

Verkkoaivoriihi: Mihin Suomessa tulisi keskittyä työurien pidentämiseksi? Verkkoaivoriihi: Mihin Suomessa tulisi keskittyä työurien pidentämiseksi? Pauli Forma, Keva Toteuttaneet: Kalle Mäkinen & Tuomo Lähdeniemi, Fountain Park Verkkoaivoriihi, taustatietoa Tavoite: selvittää

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2011 Carita Bardakci 24.11.2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

VARHAISEN PUUTTUMISEN MERKIT KYSELYN TULOKSET MINNA IIVONEN SUSANNA VILAMAA HEIDI VIRTANEN NUVAV14S

VARHAISEN PUUTTUMISEN MERKIT KYSELYN TULOKSET MINNA IIVONEN SUSANNA VILAMAA HEIDI VIRTANEN NUVAV14S VARHAISEN PUUTTUMISEN MERKIT KYSELYN TULOKSET MINNA IIVONEN SUSANNA VILAMAA HEIDI VIRTANEN NUVAV14S PAIKALLA OLI ASIANTUNTIJOINA TOIMENSA PUOLESTA PAIKALLA OLIVAT HELI MANTILA A- KLINIKKA, TERO RÖNKKÖ

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Me Itse ry Toimintasuunnitelma 2015 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL n julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2017 Pääkohdat 1 / 2 Järjestötoiminta Liitto JHL;n 2017 toimintasuunnitelma ja sen strategiset tavoitteet ohjaavat myös toimintaamme.

Lisätiedot

LAUSEEN KIRJOITTAMINEN. Peruslause. aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia.

LAUSEEN KIRJOITTAMINEN. Peruslause. aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia. LAUSEEN KIRJOITTAMINEN Peruslause aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia. minä - täti - ja - setä - asua Kemi Valtakatu Minun täti ja setä asuvat

Lisätiedot

YHTEISTYÖSSÄ ON VALOVOIMAA

YHTEISTYÖSSÄ ON VALOVOIMAA YHTEISTYÖSSÄ ON VALOVOIMAA TORJUNTAVOITTOJA JA BANAANIPOTKUJA ROHKEITA PELINAVAUKSIA JYTY PELAA SUJUVASTI MONILLA PELIKENTILLÄ JA TEKEE ROHKEITA PELINAVAUKSIA JÄSENTENSÄ HYÖDYKSI. ME EMME TYYDY VAIN TURVAAMAAN

Lisätiedot

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi.

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi. Juhan naapuri Juha tulee töistä kotiin puoli kahdelta. Pihalla on tumma mies pienen tytön kanssa. Tyttö leikkii hiekkalaatikolla. Mies istuu penkillä ja lukee sanomalehteä. Terve! Moi! Sä oot varmaan uusi

Lisätiedot

MIEHEN ROOLIEN MUUTOKSET JA PERHE SIIRTOLAISUUDESSA Palvelujärjestelmän kohtaaminen

MIEHEN ROOLIEN MUUTOKSET JA PERHE SIIRTOLAISUUDESSA Palvelujärjestelmän kohtaaminen Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus VASSO MIEHEN ROOLIEN MUUTOKSET JA PERHE SIIRTOLAISUUDESSA Palvelujärjestelmän kohtaaminen Mies Suomessa, Suomi miehessä-luentosarja Helsinki 26.11.2008 MERJA

Lisätiedot

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1 SISÄLLYS 1. YHDISTYKSEN TOIMINNAN TAVOITTEET 2 2. HALLITUS JA SEN KOKOONTUMINEN 2 3. JÄSENTOIMINTA 2 4. JÄRJESTÖ- JA PAIKALLISOSASTOTOIMINTA 3 5. OPISKELIJATOIMINTA

Lisätiedot

50+ TYÖELÄMÄSSÄ Kokemus Esiin 50+ -Seminaari

50+ TYÖELÄMÄSSÄ Kokemus Esiin 50+ -Seminaari 50+ TYÖELÄMÄSSÄ Kokemus Esiin 50+ -Seminaari 22.4.2015 Vantaa Kirsi Rasinaho koulutus- ja työvoimapoliittinen asiantuntija SAK ry 22.4.2015 SAK 1 IKÄÄNTYNEIDEN JAKSAMINEN SAK:LAISILLA TYÖPAIKOILLA 22.4.2015

Lisätiedot

Työhyvinvointikorttikoulutuksen vaikuttavuus koulutuksen käyneiden kokemuksia ja kehittämisehdotuksia. Katri Wänninen Veritas Eläkevakuutus 2015

Työhyvinvointikorttikoulutuksen vaikuttavuus koulutuksen käyneiden kokemuksia ja kehittämisehdotuksia. Katri Wänninen Veritas Eläkevakuutus 2015 Työhyvinvointikorttikoulutuksen vaikuttavuus koulutuksen käyneiden kokemuksia ja kehittämisehdotuksia. Katri Wänninen Veritas Eläkevakuutus 2015 Kyselyn toteutus Työhyvinvointikorttikoulutuksia on toteutettu

Lisätiedot

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ VOIKUKKIA 03/2017 PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ Hei hyvä vanhempi! Kiitos osallistumisestasi vanhempien VOIKUKKIA-vertaistukiryhmään. Haluaisimme tietää millaisia tunnelmia ja ajatuksia vertaistukiryhmäkokemus

Lisätiedot

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Petri Kallio Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Asiantuntijaryhmän jäsen Petra Tiihonen Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Henkilökohtainen avustajatoiminta Syyskuu 2014

Lisätiedot

Struktuurista vuorovaikutukseen. Tietotekniikka- ja kommunikaatiokeskus, Kaisa Laine, puheterapeutti

Struktuurista vuorovaikutukseen. Tietotekniikka- ja kommunikaatiokeskus, Kaisa Laine, puheterapeutti Struktuurista vuorovaikutukseen Tietotekniikka- ja kommunikaatiokeskus, Kaisa Laine, puheterapeutti Termeistä Ihminen, jolla on puhevamma = ei pärjää arjessa puhuen, tarvitsee kommunikoinnissa puhetta

Lisätiedot

MENOSSA MUKANA INSINÖÖRIN KOMPASSI NÄYTTÄÄ SUUNNAN

MENOSSA MUKANA INSINÖÖRIN KOMPASSI NÄYTTÄÄ SUUNNAN MENOSSA MUKANA INSINÖÖRIN KOMPASSI NÄYTTÄÄ SUUNNAN OPISKELIJAELÄMÄÄ UUDENMAAN INSINÖÖRIOPISKELIJAT UIO RY Onnittelut opiskelupaikasta! Aloittavien opiskelijoiden infossa kannattaa käväistä Opiskelun ei

Lisätiedot

Aito HSO ry. Hyvä sijoitus osaamiseen

Aito HSO ry. Hyvä sijoitus osaamiseen Aito HSO ry Hyvä sijoitus osaamiseen Aidossa elämässä tarvitaan oikeaa kumppania Työelämä on iso osa elämäämme. Se kulkee aivan samoin periaattein kuin muukin meitä ympäröivä maailma. Siellä on haasteita,

Lisätiedot

Suomen suurin ja vaikuttavin elinkeinoelämän järjestö

Suomen suurin ja vaikuttavin elinkeinoelämän järjestö Suomen suurin ja vaikuttavin elinkeinoelämän järjestö Yrittäjien oma järjestö Paikallisyhdistykset Aluejärjestöt Toimialajärjestöt 400 20 54 Jäsenyrityksiä 116 000 Luottamushenkilöt yli 4 000 Jäseniä kuntien

Lisätiedot

Löydä oma ammattiliittosi. www.liitot.fi

Löydä oma ammattiliittosi. www.liitot.fi Löydä oma ammattiliittosi www.liitot.fi Miksi juuri sinun kannattaa liittyä ammattiliittoon? Ammattiliiton toiminnan ydin on työpaikoilla, jossa ammattiliittojen ja työnantajien yhdessä sopimia työehtoja

Lisätiedot

TYÖPAIKKA- TOIMINNAN OHJEET

TYÖPAIKKA- TOIMINNAN OHJEET TYÖPAIKKA- TOIMINNAN OHJEET Toimintasäännöt hyväksytty 23.9.2006 hallituksen kokouksessa. TYÖPAIKKATOIMINNAN OHJE Mitä on työpaikkatoiminta? Työpaikkaosaston tehtävänä on yhdessä henkilöstöedustajien kanssa

Lisätiedot

KOULUTUKSEN YHTEYTTÄ ALAN AMMATTIEN TYÖNKUVIIN ON VAIKEA NÄHDÄ

KOULUTUKSEN YHTEYTTÄ ALAN AMMATTIEN TYÖNKUVIIN ON VAIKEA NÄHDÄ KOULUTUKSEN YHTEYTTÄ ALAN AMMATTIEN TYÖNKUVIIN ON VAIKEA NÄHDÄ Studentum.fi:n tutkimus koulutukseen hakeutumisesta keväällä 2013 TIETOA TUTKIMUKSESTA Studentum.fi Studentum.fi aloitti toimintansa vuoden

Lisätiedot

Toimenpide Toteutus Tekijät Aikataulu

Toimenpide Toteutus Tekijät Aikataulu TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 29.10.2016 esitettäväksi syyskokoukselle 19.11.2016 YLEISTÄ Yksityisen sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ry, YSTEA, on valtakunnallinen

Lisätiedot

Suomalainen. työelämätietous. Pikku-koto kurssi

Suomalainen. työelämätietous. Pikku-koto kurssi Suomalainen työelämätietous Pikku-koto kurssi Työelämätietoutta - Suomalaisia pidetään ahkerasti työtä tekevänä kansana. - Erityisen haluttuja työntekijöitä tulee Pohjanmaalta. - Nykyisin Suomessa on paljon

Lisätiedot

Työllistyminen taloushallintoalalla. 3.9.2013 LEAD messut ERTOn puheenjohtaja, OTL Juri Aaltonen

Työllistyminen taloushallintoalalla. 3.9.2013 LEAD messut ERTOn puheenjohtaja, OTL Juri Aaltonen Työllistyminen taloushallintoalalla 3.9.2013 LEAD messut ERTOn puheenjohtaja, OTL Juri Aaltonen Toimihenkilöliitto ERTO ry 17.000 jäsentä 6 jäsenyhdistystä Taloushallinnon ammattilaiset ry Erityistoimihenkilöt

Lisätiedot

Liite 1 HAMINAN JHL RY TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Liite 1 HAMINAN JHL RY TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Liite 1 Me HAMINAN JHL RY TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1. EDUNVALVONTA TAVOITE MITÄ TEHDÄÄN MISSÄ JA MILLÄ VÄLINEELLÄ työsuhdeturva palvelurakennemuutoksessa jäsenten palkkojen oikeudenmukaisuus paikallinen

Lisätiedot

Osaaja tekee. Shutterstock. Liity Verovirkailijain Liittoon!

Osaaja tekee. Shutterstock. Liity Verovirkailijain Liittoon! Osaaja tekee. Shutterstock Liity Verovirkailijain Liittoon! Verovirkailijain Liitto tukenasi työelämässä VISIO Verovirkailijain Liitto on Verohallinnon suurin ja vaikuttavin henkilöstöjärjestö, joka neuvottelee

Lisätiedot

Puskaputtaajat seurakyselyn yhteenveto

Puskaputtaajat seurakyselyn yhteenveto Puskaputtaajat seurakyselyn yhteenveto Summary1/2 59 vastausta (vastanneista naisia 8 ja miehiä 51) Kysely oli avoinna 2 viikkoa (11.2. 25.2.2015) 78% vastanneista kuului ikäryhmään 18-39 49% vastanneista

Lisätiedot

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -kyselyn kohderyhmänä olivat Savon ammattija aikuisopistossa sekä Savonia ammattikorkeakoulussa opiskelevat

Lisätiedot

Jäsenenä ammattiliitto Prossa

Jäsenenä ammattiliitto Prossa Jäsenenä ammattiliitto Prossa Jäsenyys Pron on toimihenkilötyön ammattilaisten asiantuntijoiden, esimiesten ja toimihenkilöiden oma etujärjestö. Jäseneksi voi liittyä koulutuksesta, ammattinimikkeestä,

Lisätiedot

YRITTÄJIEN HYVINVOINTI

YRITTÄJIEN HYVINVOINTI YRITTÄJIEN HYVINVOINTI Yrittäjien työhyvinvointikysely 2013 tulokset 4.9.2013 Kati Huoponen, Mari Merilampi ja Jouni Vatanen TAUSTAA Kysely lähetettiin yli 10 000:lle Ilmarisen yrittäjäasiakkaalle Kyselyyn

Lisätiedot

Klikkaa itsellesi virtuaalinen isyyspakkaus!

Klikkaa itsellesi virtuaalinen isyyspakkaus! Klikkaa itsellesi virtuaalinen isyyspakkaus! Onneksi olkoon odottava isä! Missä olit kun kuulit että sinusta tulee isä? Mitä toiveita / odotuksia / haaveita / pelkoja sinulla on lapseen liittyen? Millainen

Lisätiedot

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240 /Maire Korkeamäki JHL ry. 240 2 (7) TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 1. JOHDANTO Tämä toimintasuunnitelma on laadittu

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

U N E L M +1 +1. Motivaatio Hyvinvointi. Pohdintakortti

U N E L M +1 +1. Motivaatio Hyvinvointi. Pohdintakortti ONKS U N E L M I? I! Motivaatio Hyvinvointi Raha Pohdintakortti KÄDEN TAIDOT Käden taidot ovat nykyään tosi arvostettuja. Työssäoppimisjakso vakuutti, että tää on mun ala ja on siistii päästä tekee just

Lisätiedot

MILLAINEN VÄKI TÄÄLLÄ TÄNÄÄN PAIKALLA?

MILLAINEN VÄKI TÄÄLLÄ TÄNÄÄN PAIKALLA? MIKÄ NUORTA AUTTAA? MILLAINEN VÄKI TÄÄLLÄ TÄNÄÄN PAIKALLA? KUN ITSE OLIN NUORI? KUINKA MONI KÄYNYT ITSE TERAPIASSA TAI SAANUT APUA? Innostunut, olen mukana kaikessa ikä Teen työni hyvin, ei muuta Oven

Lisätiedot

AKTIIVINEN IKÄÄNTYMINEN. Jaakko Kiander & Yrjö Norilo & Jouni Vatanen 9.2.2012

AKTIIVINEN IKÄÄNTYMINEN. Jaakko Kiander & Yrjö Norilo & Jouni Vatanen 9.2.2012 AKTIIVINEN IKÄÄNTYMINEN Jaakko Kiander & Yrjö Norilo & Jouni Vatanen 9.2.2012 KESKEISET TULOKSET Henkilöt jäivät eläkkeelle ensisijaisesti, koska tunsivat tehneensä osuutensa työelämässä. Eläkkeelle jääneet

Lisätiedot

Lapsi ja perhe tilanteensa kuvaajana yhteiskehittämisen osuus

Lapsi ja perhe tilanteensa kuvaajana yhteiskehittämisen osuus Lapsi ja perhe tilanteensa kuvaajana yhteiskehittämisen osuus Yhteistoiminnalla kohti vammaisen lapsen ja perheen hyvää elämää -innopaja 9.4.2013 Riihimäki Työskentelyn ohjeistus Alun puheenvuoroissa esiteltiin

Lisätiedot

Järjestötoimintaan sitoutumisen haasteet ja mahdollisuudet

Järjestötoimintaan sitoutumisen haasteet ja mahdollisuudet Järjestötoimintaan sitoutumisen haasteet ja mahdollisuudet Sanoista tekoihin tavoitteena turvalliset, elinvoimaiset ja hyvinvoivat alueet seminaari 16.-17.2.2011 Tutkimuksen puheenvuoro Arjen turvaa kylissä

Lisätiedot

Tässä alueellisen toiminnan aluejakoa sekä henkilöitä työn takana. Varmasti monet olette jo tehneetkin paljon yhteistyötä

Tässä alueellisen toiminnan aluejakoa sekä henkilöitä työn takana. Varmasti monet olette jo tehneetkin paljon yhteistyötä 1 2 Tässä alueellisen toiminnan aluejakoa sekä henkilöitä työn takana. Varmasti monet olette jo tehneetkin paljon yhteistyötä 3 Terveys ry siirtää toimintansa uudelle Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:lle Yhdessä

Lisätiedot

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole.

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole. 1 Unelma-asiakas Ohjeet tehtävän tekemiseen 1. Ota ja varaa itsellesi omaa aikaa. Mene esimerkiksi kahvilaan yksin istumaan, ota mukaasi nämä tehtävät, muistivihko ja kynä tai kannettava tietokone. Varaa

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Työhyvinvointikysely 2014 Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 Yleistä Työhyvinvointikyselyyn 2014 vastasi 629 työntekijää (579 vuonna 2013) Vastausprosentti oli 48,7 % (vuonna

Lisätiedot

EROKUMPPANIT. Nalleperhe Karhulan tarina

EROKUMPPANIT. Nalleperhe Karhulan tarina EROKUMPPANIT Nalleperhe Karhulan tarina Avuksi vanhempien eron käsittelyyn lapsen kanssa Ulla Sauvola 1 ALKUSANAT Tämä kirja on tarkoitettu avuksi silloin, kun vanhemmat eroavat ja asiasta halutaan keskustella

Lisätiedot

Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset

Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset Riikka Niemi, projektipäällikkö ja Pauliina Hytönen, projektityöntekijä, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

AJANILMAISUT AJAN ILMAISUT KOULUTUSKESKUS SALPAUS MODUULI 3

AJANILMAISUT AJAN ILMAISUT KOULUTUSKESKUS SALPAUS MODUULI 3 AJAN ILMAISUT AJAN ILMAISUT 1. PÄIVÄ, VIIKONPÄIVÄ 2. VUOROKAUDENAIKA 3. VIIKKO 4. KUUKAUSI 5. VUOSI 6. VUOSIKYMMEN, VUOSISATA, VUOSITUHAT 7. VUODENAIKA 8. JUHLAPÄIVÄT MILLOIN? 1. 2. 3. 4. maanantai, tiistai,

Lisätiedot

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Espoon Merenkävijät

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Espoon Merenkävijät Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Espoon Merenkävijät 1. Joukkue / ryhmä, jossa lapsi on mukana - EMK / zoom - EMK - EMK - Vihreät - Sininen - Punainen - EMK juniorit - ZOOM - zoom8 - EMK

Lisätiedot

Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä

Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä Omaishoitajat ja läheiset liitto ry:n neuvottelupäivät Vantaa 29.8.2013 Janne Juvakka Janne Juvakka 1 SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry Valtakunnallinen sosiaali-

Lisätiedot

U N E L M. Motivaatio Hyvinvointi. Elämäkortti

U N E L M. Motivaatio Hyvinvointi. Elämäkortti Raha HYVÄ RUOKA Söit aamulla kunnon aamupalan ja koulussakin oli hyvää ruokaa. Raha -1 E HUVTA MKÄÄN Oikein mikään ei huvita. Miksi en saa mitään aikaiseksi? Raha RKAS SUKULANEN Sori, etten oo pitänyt

Lisätiedot

LAPSEN HAASTATTELULOMAKE (alle 10-vuotiaalle)

LAPSEN HAASTATTELULOMAKE (alle 10-vuotiaalle) LAPSEN HAASTATTELULOMAKE (alle 10-vuotiaalle) Lapsi Haastattelija Päivä ja paikka 1 LAPSI JA HÄNEN PERHEENSÄ Vanhempasi ovat varmaankin kertoneet Sinulle syyn siihen, miksi olen halunnut tavata Sinua.

Lisätiedot

Jäsenmaksu on 1,4 % veronalaisesta palkasta ja sen voi vähentää verotuksessa.

Jäsenmaksu on 1,4 % veronalaisesta palkasta ja sen voi vähentää verotuksessa. Liittymällä Sähköliiton jäseneksi olet hyvässä seurassa. Meitä sähköliittolaisia on noin 36 000 ajamassa parempia työehtoja kaikille. Meitä on niin rakennustyömailla, voimalaitoksissa ja tehtaissa kuin

Lisätiedot

1.ASKEL HYVINVOINTIJAKSOT OTA TALTEEN! OTA 1.ASKEL HYVINVOINTIISI. HYVINVOINTIJAKSOT AIKUISILLE HYVINVOINTIJAKSOT PERHEILLE. Hyvinvointijaksot 2014 1

1.ASKEL HYVINVOINTIJAKSOT OTA TALTEEN! OTA 1.ASKEL HYVINVOINTIISI. HYVINVOINTIJAKSOT AIKUISILLE HYVINVOINTIJAKSOT PERHEILLE. Hyvinvointijaksot 2014 1 OTA OTA TALTEEN! HYVINVOINTIISI. TUTUSTU JA HAE WWW.PHT.FI AIKUISILLE PERHEILLE Hyvinvointijaksot 1 VUODEN -HYVINVOINTIJAKSOJEN HAKU HAKU ALKAA 15.10.2013 TUTUSTU UUSIIN JAKSOIHIN JA TARJONTAAMME VERKKOSIVUILLAMME

Lisätiedot

Teollisuusliiton opiskelijajäseneksi

Teollisuusliiton opiskelijajäseneksi Teollisuusliiton opiskelijajäseneksi www.operaatiovakiduuni.fi www.taisteluamisopetuksesta.fi 14.9.2016 Jussi-Pekka Ahonen 1 Teollisuusliitto Metalliliitosta tuli Teollisuusliitto vuonna 2017 Perustettu

Lisätiedot

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade. Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007 Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.fi Esityksen sisältö: Toteutus ja menetelmä 3 Tutkimuksen

Lisätiedot

Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon paketti laajennetulle työssäoppijoille

Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon paketti laajennetulle työssäoppijoille Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon paketti laajennetulle työssäoppijoille 1. Tässä opintojaksossa painotetaan työelämätaitoja ja yrittäjyyttä. Lisäksi käsitellään lyhyesti oman talouden suunnittelua.

Lisätiedot

Yksityisen sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009

Yksityisen sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 Yksityisen sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 Yksityisen sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset YSTEA ry on valtakunnallinen ammattiyhdistys, jonka tehtävänä on

Lisätiedot

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN Opiskelijakunta Lamko 2014 SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 Tutortuntien suunnittelu... 2 Tutortuntien sisältö... 3 Jokaisella kerralla:... 3 Ensimmäiset tutortunnit... 3 Teemat... 3

Lisätiedot

Lahjan Päivä 2006: Lahjoita iloa kaikille aisteille

Lahjan Päivä 2006: Lahjoita iloa kaikille aisteille Lahjan Päivä 2006: Lahjoita iloa kaikille aisteille Kerro kokemuksia ja mielipiteitä Lahjan Päivästä. Tänä vuonna kampanjaa vietetään uudella konseptilla ja senkin vuoksi on tärkeää kuulla sinun mielipiteesi

Lisätiedot

Jaa jaa. Sarihan kävi Lyseon lukion, kun ei tuosta keskiarvosta ollut kiinni.

Jaa jaa. Sarihan kävi Lyseon lukion, kun ei tuosta keskiarvosta ollut kiinni. Welcome to my life Kohtaus X: Vanhempien tapaaminen Henkilöt: Sari Lehtipuro Petra, Sarin äiti Matti, Sarin isä Paju (Lehtipurot ja Paju istuvat pöydän ääressä syömässä) Mitäs koulua sinä Paju nyt käyt?

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen

Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen Tavoite Oppia menetelmä, jonka avulla työyhteisöt voivat yhdessä kehittää työkäytäntöjään. Milloin työkäytäntöjä kannattaa kehittää? Työkäytäntöjä

Lisätiedot

veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot

veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot Jag vill veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot Tämä esite on tarkoitettu nuorille, joilla on suojatut henkilötiedot. Sen ovat laatineet yhdessä Rikosuhriviranomainen (Brottsoffermyndigheten)

Lisätiedot

ANNA JA ALEKSI SETELINVÄÄRENTÄJIEN JÄLJILLÄ

ANNA JA ALEKSI SETELINVÄÄRENTÄJIEN JÄLJILLÄ EURO RUN -PELI www.uudet-eurosetelit.eu ANNA JA ALEKSI SETELINVÄÄRENTÄJIEN JÄLJILLÄ - 2 - Anna ja Aleksi ovat samalla luokalla ja parhaat kaverit. Heillä on tapana joutua erilaisiin seikkailuihin. Taas

Lisätiedot

ANNA JA ALEKSI SETELINVÄÄRENTÄJIEN JÄLJILLÄ

ANNA JA ALEKSI SETELINVÄÄRENTÄJIEN JÄLJILLÄ EURO RUN -PELI www.uudet-eurosetelit.eu ANNA JA ALEKSI SETELINVÄÄRENTÄJIEN JÄLJILLÄ Anna ja Aleksi ovat samalla luokalla ja parhaat kaverit. Heillä on tapana joutua erilaisiin seikkailuihin. Taas alkaa

Lisätiedot

Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta. Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit

Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta. Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti Lääketeollisuus ry:n toimeksiannosta tutkimuksen suomalaisten

Lisätiedot

KirjautuminenPro+ PIKA OPAS PRO+ KÄYTTÖÖN

KirjautuminenPro+ PIKA OPAS PRO+ KÄYTTÖÖN KirjautuminenPro+ 1) Ammattiliitto Pro:n sivuilla, sivun oikeassa reunassa on Pro+ jäsenille. 1) Klikkaamalla logoa, pääset kirjautumaan Pro+ sivuille. Oman profiilin julkaisu Pro+ 2) 2) Kun olet kirjautunut

Lisätiedot

Doodle helppoa aikatauluttamista

Doodle helppoa aikatauluttamista Doodle helppoa aikatauluttamista Kuinka käytän Doodlea? -vaiheittainen opas käyttöön ja aikataulukyselyn luomiseen http://www.doodle.com/ Doodle on ohjelma joka auttaa sinua aikatauluttamaan kokouksia

Lisätiedot

SYYTÄ KUULUA LIITTOON!

SYYTÄ KUULUA LIITTOON! SYYTÄ KUULUA LIITTOON! Onneksi tuo kaveri ei kuulu liittoon ja kirjoitti nimensä työsopimukseen. Muutenhan se sais ne kymmenet edut, jotka SEL on jäsenilleen taistellut. Olisiko duunari yksin neuvotellut

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 2/2012 JHL 012

JÄSENTIEDOTE 2/2012 JHL 012 JÄSENTIEDOTE 2/2012 JHL 012 Hyvääsyksynalkuakaikillejäsenillemme! KävimmeelokuunlopussaretkelläPorvoossajaHangossa.Oliupeasääjamuutenkin reissuolionnistunut.kuvassaistunmustionlinnankartanonportaikolla.enollutkäynytsiellä

Lisätiedot

kampanjaopas #kunnontyönpäivä

kampanjaopas #kunnontyönpäivä kampanjaopas #kunnontyönpäivä mistä on kyse? Kansainvälistä kunnon työn päivää juhlitaan 7.10. Satoja tapahtumia yli 60 eri maassa. Juhlimme onnistumisia sekä muistamme, että korjattavaa löytyy vielä niin

Lisätiedot

Pohjois-Savon munuais- ja maksayhdistys ry:n jäsenkysely. kevät 2011

Pohjois-Savon munuais- ja maksayhdistys ry:n jäsenkysely. kevät 2011 Pohjois-Savon munuais- ja maksayhdistys ry:n jäsenkysely kevät 2011 Vastaajamäärä yhteensä 32 kpl. Vastaajien ikäjakauma Ikä Vastaajien lkm % Alle 20 v. 0 0 21-25 v. 0 0 26 30 v. 3 10,0 31 35 v. 0 0 36

Lisätiedot

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille Kysely Europassin käyttäjille Kyselyn tuloksia Kyselyllä haluttiin tietoa Europass-fi nettisivustolla kävijöistä: siitä, miten vastaajat käyttävät Europassia, mitä mieltä he ovat Europassista ja Europassin

Lisätiedot

Hän oli myös koulullamme muutaman sunnuntain ohjeistamassa meitä. Pyynnöstämme hän myös naksautti niskamme

Hän oli myös koulullamme muutaman sunnuntain ohjeistamassa meitä. Pyynnöstämme hän myös naksautti niskamme Kiinaraportti Sain kuulla lähdöstäni Kiinaan 3 viikkoa ennen matkan alkua ja siinä ajassa en ehtinyt edes alkaa jännittää koko matkaa. Meitä oli reissussa 4 muuta opiskelijaa lisäkseni. Shanghaihin saavuttua

Lisätiedot

Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan Rakennusinsinöörit ja arkkitehdit RIA ry

Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan Rakennusinsinöörit ja arkkitehdit RIA ry ETELÄ-POHJANMAA 2015 KESÄKUUN NUMEROSSA 3 Yhdistyksen toimintakalenteri & STTK tiedottaa 4 Puheenjohtajan palsta 5 Toukokuun RIA-ilta 6 RIA-viesti 6/2015 7 Syysmatka Amsterdamiin info ja ilmoittautuminen

Lisätiedot

ASIAKAS- TYYTYVÄISYYS- TUTKIMUS 2014

ASIAKAS- TYYTYVÄISYYS- TUTKIMUS 2014 KUNNON TYÖMIEHIÄ» WWW.BRIKO.FI 1 ASIAKAS- TYYTYVÄISYYS- TUTKIMUS 2014 ASIAKKAAT ARVIOIVAT BRIKON PARHAAKSI RAKENNUSALAN HENKILÖSTÖVUOKRAAJAKSI JO TOISENA VUONNA PERÄKKÄIN Lue, mitä mieltä asiakkaat olivat

Lisätiedot

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Asiakaspalvelukysely 2012 Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Osallistu kyselyyn ja vaikuta Jyväskylän kaupungin asiakaspalvelun kehittämiseen!

Lisätiedot

Sihteeriyhdistys Sekreterarföreningen ry. Ilo toimia yhdessä!

Sihteeriyhdistys Sekreterarföreningen ry. Ilo toimia yhdessä! Sihteeriyhdistys Sekreterarföreningen ry Ilo toimia yhdessä! 7.1.2016 Sihteeriyhdistys - Sekreterarföreningen ry Voittoa tavoittelematon ammatillinen yhdistys ja kollegaverkosto. Yhdistyksemme tarkoituksena

Lisätiedot

6. Vastaa kysymyksiin Onko sinulla isoveli? Oletko sinä lyhyt? Minkä väriset hiukset sinulla on? Onko sinulla siniset silmät? Oletko nyt iloinen?

6. Vastaa kysymyksiin Onko sinulla isoveli? Oletko sinä lyhyt? Minkä väriset hiukset sinulla on? Onko sinulla siniset silmät? Oletko nyt iloinen? 5. Vastaa kysymyksiin (kpl1) Onko sinulla sisaruksia? Asuuko sinun perhe kaukana? Asutko sinä keskustan lähellä? Mitä sinä teet viikonloppuna? Oletko sinä viikonloppuna Lahdessa? Käytkö sinä usein ystävän

Lisätiedot

Aivovammaliitto ry Sosiaalinen media Pia Warvas ja Asta Hietanen Lokakuu 2015

Aivovammaliitto ry Sosiaalinen media Pia Warvas ja Asta Hietanen Lokakuu 2015 Aivovammaliitto ry Sosiaalinen media Pia Warvas ja Asta Hietanen Lokakuu 2015 Sisältö Sosiaalinen media järjestöissä Twitter Blogit Instagram Lähteet: Sosiaalinen media koulutus Oulussa 2.9.2015 sekä oma

Lisätiedot

laukaan seurakunta www.laukaasrk.fi tervetuloa 2015!

laukaan seurakunta www.laukaasrk.fi tervetuloa 2015! laukaan seurakunta www.laukaasrk.fi tervetuloa 2015! Rippikoulu on ajankohtainen asia sinulle, joka täytät 15 vuotta vuonna 2015. Tässä asiassa et ole yksin, joka vuosi n. 90 % laukaalaisista ikäisistäsi

Lisätiedot

Yhdistystiedote 3/2015

Yhdistystiedote 3/2015 Yhdistystiedote 3/2015 Tervehdys yhdistysaktiivi, Kevät etenee hyvää vauhtia. Useimpien kanssa tapasimmekin jo liittokokouksessa. Tässä yhdistystiedotteessa on koottu tärkeimpiä liiton kuulumisia teille

Lisätiedot

Yhdistystoiminnan ilta 3.3.2015

Yhdistystoiminnan ilta 3.3.2015 Yhdistystoiminnan ilta 3.3.2015 Yhteisökoordinaattori Soile-Maria Linnemäki / Yhdistysverkosto Pj. Jonna Marttinen / Kinnarin koulun vanhempainkerho Pj. Terttu Kanninen / Luodaan Yhdessä ry OTA KORTTI

Lisätiedot

Valitse alla olevista tunnetiloista ne 3, jotka PARHAITEN kuvaavat viimeaikaisia vallitsevia fiiliksiäsi töissä.

Valitse alla olevista tunnetiloista ne 3, jotka PARHAITEN kuvaavat viimeaikaisia vallitsevia fiiliksiäsi töissä. Osio 1 - Taustatiedot Toimitko esimiestehtävissä? Kyllä En Osio 2 - Fiilikset Valitse alla olevista tunnetiloista ne 3, jotka PARHAITEN kuvaavat viimeaikaisia vallitsevia fiiliksiäsi töissä. Ihan ok, tässähän

Lisätiedot

Sihteeriyhdistys Sekreterarföreningen ry. Ilo toimia yhdessä!

Sihteeriyhdistys Sekreterarföreningen ry. Ilo toimia yhdessä! Sihteeriyhdistys Sekreterarföreningen ry Ilo toimia yhdessä! 10.11.2014 Sihteeriyhdistys - Sekreterarföreningen ry Voittoa tavoittelematon ammatillinen yhdistys ja kollegaverkosto. Yhdistyksemme tarkoituksena

Lisätiedot

Objektiharjoituksia. Harjoitus 2 Tässä on lyhyitä dialogeja. Pane objektit oikeaan muotoon. 1) - Vien... TÄMÄ KIRJE postiin.

Objektiharjoituksia. Harjoitus 2 Tässä on lyhyitä dialogeja. Pane objektit oikeaan muotoon. 1) - Vien... TÄMÄ KIRJE postiin. Objektiharjoituksia Harjoitus 1 Pane objekti oikeaan muotoon. 1. Ensin te kirjoitatte... TÄMÄ TESTI ja sitten annatte... PAPERI minulle. 2. Haluan... KUPPI - KAHVI. 3. Ostan... TUO MUSTA KENKÄ (mon.).

Lisätiedot

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin.

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin. Yhdessä enemmän Ei jätetä ketään yksin. Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Vapaaehtoistoiminta ja auttaminen tuottavat iloa ja tekevät onnelliseksi Onnelliseksi voit tehdä monella tavalla. Yksi tapa on tulla

Lisätiedot

Aikuisten ryhmäliikunnan palautekysely 2014-2015

Aikuisten ryhmäliikunnan palautekysely 2014-2015 Mäntsälän Voimistelijat Aikuisten ryhmäliikunnan palautekysely 2014-2015 1. TAUSTATIEDOT Kuinka vanha olet? 10 8 6 4 2 58,6 % 31,0 % 10,3 % alle 19 v 19-25 v 26-45 v 45-60 v yli 61 v Kaikki (KA:3.79, Hajonta:0.61)

Lisätiedot

SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER. Työtä lähellä ihmistä

SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER. Työtä lähellä ihmistä SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER Työtä lähellä ihmistä SuPer Lähi- ja perushoitajan oma liitto Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer on Suomen suurin sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatusalan

Lisätiedot

YHTÄ ELIITTIÄ? Datanarratiiveja opiskelijoiden sosiaalisesta hyvinvoinnista

YHTÄ ELIITTIÄ? Datanarratiiveja opiskelijoiden sosiaalisesta hyvinvoinnista YHTÄ ELIITTIÄ? Datanarratiiveja opiskelijoiden sosiaalisesta hyvinvoinnista Elina Nurmikari kehittämispäällikkö Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö 26.10.2016 Tämän päivän köyhä opiskelija on tulevaisuuden

Lisätiedot

Näin me työskentelemme ja palvelemme asiakkaita / A

Näin me työskentelemme ja palvelemme asiakkaita / A 1 Otteita osallistujalle jaettavasta materiaalista Näin me työskentelemme ja palvelemme asiakkaita / A Nimi Päivämäärä TUTUSTUMINEN NAAPURIIN Naapurin kertomat tiedot itsestään TOTUUDEN HETKI o Totuuden

Lisätiedot

Maahanmuuttajien saaminen työhön

Maahanmuuttajien saaminen työhön Maahanmuuttajien saaminen työhön Maahanmuuttajien kotoutumisessa kielitaito ja jo olemassa olevan osaamisen tunnistaminen ovat merkittävässä roolissa oikeiden koulutuspolkujen löytämiseksi ja maahanmuuttajien

Lisätiedot

TEE OIKEIN. Minun naapuri on (rikas) kuin minä. Hänellä on (iso) asunto ja (hieno) auto.

TEE OIKEIN. Minun naapuri on (rikas) kuin minä. Hänellä on (iso) asunto ja (hieno) auto. TEE OIKEIN Kumpi on (suuri), Rovaniemi vai Ylitornio? Tämä talo on paljon (valoisa) kuin teidän vanha talo. Pusero on (halpa) kuin takki. Tämä tehtävä on vähän (helppo) kuin tuo. Minä olen (pitkä) kuin

Lisätiedot