Koskilinnan nuorisotilat (Käynti Korkomäentien kautta)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Koskilinnan nuorisotilat (Käynti Korkomäentien kautta)"

Transkriptio

1 ASIALISTA Sivistyslautakunnan kokous 5/2014 Kokousaika , klo Paikka Koskilinnan nuorisotilat (Käynti Korkomäentien kautta) Asiat Liikunta- ja nuorisopalveluiden uudet työntekijät nuoriso-ohjaaja Kaisa Honkala ja liikunnanohjaajat Elisa Heikkinen ja Tommi Vienola esittäytyvät kello alkaen. Johtava erityisopettaja Terhikki Hulkko-Haavisto, varhaiskasvatuksen johtaja Päivi Kantonen ja liikunta- ja nuorisosihteeri Mika Lehtinen ovat paikalla kokouksessa. Asialista 57 Perusopetus: Oppimisen ja koulunkäynnin tukiresurssin jakaminen Perusopetus: Oppilaskuljetusten hankinta Liikunta- ja nuorisopalvelut: Urheiluseurojen perusavustusten jako vuodelle Liikunta- ja nuorisopalvelut: Nuorisoyhdistysten yleisavustukset vuodelle Sivistyslautakunnan suorittama lukuvuoden ja toimikauden palvelujen arviointi Sivistyslautakunnan alaiset palveluyksiköt Ei julkinen Ilmoitukset Viranhaltijapäätökset

2 PÖYTÄKIRJA 5/ Sivistyslautakunta KOKOUSAIKA , klo KOKOUSPAIKKA Koskilinnan nuorisotilat Saapuvilla olleet jäsenet pj Kauko Autio vj Jarkko Härkki I vpj Pasi Eloranta vj Tero Linnainmaa j Jouni Laaksonen vj Mari Karvinen j Hannele Nordfors vj Teija Halkola j Ida Viitaniemi vj Tarja Hätönen j Kati Seppä vj Sirpa Tuohela j Jouni Lampinen vj Jari Suhonen j Raija Westergård vj Ville-Veikko Ponkiniemi j Harri Mäkelä vj Harri Haraholma Muut saapuvilla olleet Jouni Ovaska hallituksen puheenjohtaja Maarit Lepistö kunnanhallituksen edustaja Eeva Linnainmaa nuorisovaltuuston edustaja Viranhaltijat Antero Alenius kunnanjohtaja Kati Halonen sivistysjohtaja, esittelijä Maarit Huhtinen hallintopäällikkö, pöytäkirjanpitäjä Terhikki Hulkko-Haavisto johtava erityisopettaja, asiantuntija Mika Lehtinen liikunta- ja nuorisosihteeri, asiantuntija Päivi Kantonen varhaiskasvatuksen johtaja, asiantuntija LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS ASIAT :t Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT Lautakunta valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Kati Sepän ja Harri Mäkelän. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Kauko Autio Pöytäkirjanpitäjä Maarit Huhtinen PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Tarkastusaika , klo 9.00 mennessä. PÖYTÄKIRJA ON KOKOUKSEN KULUN MUKAINEN Kati Seppä Harri Mäkelä PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ , klo sivistystoimistossa, toimistosihteerin huoneessa. Silja Heikkinen

3 PERUSOPETUS: OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKIRESURSSIN JA- KAMINEN Sivistyslautakunta , 57 Johtava erityisopettaja Terhikki Hulkko-Haavisto ( ) Liite Sivistyslautakunta on päättänyt koulujen perusopetusryhmien määrästä kokouksessaan ja kokonaistuntikehyksestä Osa-aikaiselle erityisopetukselle lautakunta päätti hyväksyessään kokonaistuntikehyksen osoittaa 79 vuosiviikkotuntia ja samanaikaisopetukselle 24. Vuosiluokkien 1-6 tukiopetukseen on osoitettu 0,5 h/perusopetusryhmä +1h. Osa-aikaisen erityisopetuksen, samanaikaisopetuksen ja koulunkäynnin tueksi osoitettavan koulunkäyntiohjaajan resurssin mahdollisimman tarkoituksenmukaisen jakamisen taustalla ovat sivistyslautakunnan edellisten kokousten koulujen opetusryhmiä ja tuntikehystä koskevien päätösten lisäksi lukuvuosien 2013 ja 2014 seurantasuunnitelman mukaiset huolipisteet yleisopetuksen ryhmissä opiskelevat tehostettua ja erityistä tukea saavat oppilaat rehtorien laatimat koulunkäyntiohjaajan tarvekartoitukset keskustelut osa-aikaisten erityisopettajien ja koulujen rehtoreiden kanssa. Liikkumavaraa tuntien käyttöön tarvitaan jonkin verran lukuvuoden aikana johtuen mm muuttoliikkeestä ja muista tässä vaiheessa ennakoimattomista taustamuuttujista sekä koulujaon muutosten vaikutusten ennakoimattomuudesta. Osa-aikaisen erityisopetuksen osalta se tarkoittaa yhden tunnin kohdentumisen vahvistamista vasta syyslukukauden aikana ja mahdollisesti tunnin vaihtamista koululta toiselle. Koulunkäyntiohjaajien ja samanaikaisopetuksen kohdalla mahdollisten akuuttitilanteiden vaikutusta tuntien käyttöön. Liite: 1. Yksityiskohtainen esitys lukuvuoden perusopetuksen koulunkäynnin tukiresurssin jakamiseksi.

4 174 Lausunto, johtava erityisopettaja Terhikki Hulkko-Haavisto: Sivistyslautakunta päättää 1. hyväksyä lukuvuodelle osa-aikaisen erityisopetuksen, samanaikaisopetuksen ja avustajaresurssin koulukohtaisen jakamisen seuraavasti: Arvio Avustaja määrä Sam. Opp.määrä POR Tuntikehys Osa eo Heinijärvi , Kaipio , Kirkonkylä, yleisopetus Kirkonkylän pienluokat Kirkonkylä kons Kyröskoski, yleisopetus Kyröskosken pienluokka ,5 13 Kyröskoski kons ,5 5 Mahnala kons Pinsiö ,5 6 Yhteensä 1-6 lk vara 15,5 + 1 vara 24 Yhteiskoulu, yleisopetus 21 Yhteiskoulun erityisryhmät 3 Yhteiskoulu Yhteensä ,5 Taulukon lyhenteet ja selitykset: POR= Perusopetusryhmä Osa eo= osa-aikaisen erityisopetuksen tunnit Avustaja= koulunkäyntiohjaaja Sam= samanaikaisopetuksen tunnit / resurssiopettaja 2. oikeuttaa sivistysjohtajan päättämään tuen kohdentamisen perustellusta muutoksesta lukuvuoden aikana (sivistysjohtajan ratkaisuvaltaan kuuluu sivistyspalveluiden johtosäännön 6 kohdan 6.1/12 mukaan tehdä kaikki erityisen tuen siirtopäätökset)

5 175 Esitys, sivistysjohtaja Kati Halonen: Sivistyslautakunta päättää johtavan erityisopettajan lausunnon mukaisesti. Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi esityksen yksimielisesti. Ote:. koulujen rehtorit. johtava erityisopettaja

6 PERUSOPETUS: OPPILASKULJETUSTEN HANKINTA Sivistyslautakunta , 58 Hallintopäällikkö Maarit Huhtinen ( ) Liite Hämeenkyrön kunta/sivistyspalvelut on kilpailuttanut seuraavat koulujen oppilaskuljetukset: Jumesniemi, Lavajärvi sekä Vesajärvi-Kaipio- Yhteiskoulu. Kilpailutuksen kohteena ovat kuljetukset, joilla täydennetään avointa joukkoliikennettä. Tarjouskilpailu on ollut avoin kaikille henkilöliikennelain mukaisen joukkoliikenne- tai taksiluvan haltijoille. 1. Hankintamenettely Hankinta on EU-kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankintamenettelynä on käytetty avointa menettelyä. Hankintailmoitus kaikkine tarjousasiakirjoineen on julkaistu HILMA:ssa HILMA on työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämä maksuton, sähköinen ilmoituskanava. Lisäksi tarjouskilpailusta ilmoitettiin Hämeenkyrön kunnan internetsivuilla ja virallisella ilmoitustaululla sekä Hämeenkyrön Sanomissa. 2. Hankintakohde ja sopimuskausi Tarjouskilpailu on koskenut peruskoulujen oppilaskuljetuksien hoitamista taksi- tai joukkoliikenneluvan nojalla Sopimusta voidaan jatkaa molempien osapuolten suostumuksella enintään yhdellä optiovuodella. Kohde 1 Kohde 2 Kohde 3 Lavajärven alueen koululaisten kuljetukset Jumesniemen alueen koululaisten kuljetukset Kaipion koulun ja Yhteiskoulun oppilaskuljetuksia palveleva linja-autovuoro reitille Vesajärvi Kintus Kaipio Kyröskoski Hämeenkyrö. 3.Tarjousten käsittely ja tarjousvertailu Tarjoukset liitteineen on tullut toimittaa kuntaan klo mennessä. Määräaikaan mennessä saapui seuraavat 3 tarjousta: Länsilinjat Oy Taksi- ja tilausliikenne Ketola Oy Tilausliikenne Are Oy

7 177 Tarjouskilpailu ratkaistaan määräaikaan mennessä saapuneiden tarjousten kesken. Tarjousten tulee täyttää tarjouspyynnössä asetetut ehdot ja tarjousten tulee olla tarjouspyynnön mukaiset. Kilpailutusasiakirjat ja saapuneet tarjoukset ovat nähtävissä ennen kokousta hallintopäällikön työhuoneessa ja kokoustilassa kokousaikana. Liite: 2. Tarjouspyyntö liitteineen 3. Tarjousten avauspöytäkirja 4. Tarjousten vertailu Lausunto asian ratkaisemiseksi, hallintopäällikkö Maarit Huhtinen: Sivistyslautakunta päättää hyväksyä tarjousvertailun perusteella (halvin hinta) seuraavat tarjoukset: Kohde 1. Kohde 2. Kohde 3. Lavajärven alueen koululaisten kuljetukset/ Taksi- ja tilausliikenne Ketola Oy Jumesniemen alueen koululaisten kuljetukset/ Tilausliikenne ARE Oy Kaipion koulun ja Yhteiskoulun oppilaskuljetuksia palveleva linja-autovuoro reitille Vesajärvi Kintus Kaipio Kyröskoski Hämeenkyrö/ Länsilinjat Oy Liikennöintialue ja reitit Esitys, sivistysjohtaja Kati Halonen: Kilpailutuksen kohteet perustuvat tarjouspyyntöä laadittaessa käytössä olleisiin tietoihin. Ennen kuljetusten käynnistymistä ja sopimuskauden aikana kohteisiin tulee vielä muutoksia. Muutoksia voivat aiheuttaa esim. uudet tai poistuvat oppilaat, tuntikehyksen/lukujärjestysten muuttuminen, kouluverkon supistuminen tai linja-autoliikenteen tarjonnassa tapahtuvat muutokset. Sivistyslautakunta päättää hallintopäällikön lausunnon mukaisesti. Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi esityksen yksimielisesti.

8 178 Keskustelun kuluessa jäsen Lampinen esitti, että sivistyslautakunnan tulee käsitellä muutokset, mikäli pisin matka-aika reitillä kasvaa enemmän, kuin 15 minuuttia suuntaansa. Lampisen esitystä ei kannatettu. Ote:. Tilausliikenne ARE Oy. Taksi- ja tilausliikenne Ketola Oy. Länsilinjat Oy. Heinijärven koulu. Kaipion koulu. Kirkonkylän koulu. Yhteiskoulu

9 LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUT: URHEILUSEUROJEN PERUSAVUS- TUSTEN JAKO VUODELLE 2014 Sivistyslautakunta , 59 Liikunta- ja nuorisosihteeri Mika Lehtinen ( ) Liite Urheiluseurojen perusavustukset on ilmoitettu yleisesti haettavaksi to klo mennessä Hämeenkyrön Sanomissa ja julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Perusavustus on tarkoitettu urheiluseurojen ja erityisryhmien liikuntaa järjestävien yhdistysten toiminnan tukemiseen. Talousarviossa on varattu euron määräraha yleisavustuksiin. Määräaikaan mennessä saapui 8 urheiluseuran hakemukset. Kaksi hakemusta saapui myöhässä. Erityisryhmien liikuntaan ei tullut hakemuksia. Hakijoiden toimintatilastot on liitteenä. Hakemukset ovat nähtävillä liikunta- ja nuorisopalveluissa liikunta- ja nuorisosihteeri Mika Lehtisen työtilassa sekä kokouksessa. Liite: 5. Urheiluseurojen toimintatilasto 2013 Liikunta- ja nuorisosihteerin lausunto asian ratkaisemiseksi: Esitys, sivistysjohtaja Kati Halonen: Sivistyslautakunta päättää myöntää urheiluseurojen vuoden 2014 perusavustukset liitteen 5 mukaisesti. Mahdollisesti myöntämättä jäävä 5000 euromäärä voidaan jakaa myöhemmin syksyllä 2014 urheiluseurojen kohdeavustuksena, joka on suunnattu valmentajien koulutuskulujen avustamiseen. Sivistyslautakunta päättää liikunta- ja nuorisosihteerin lausunnon mukaisesti. Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi esityksen yksimielisesti. Hannele Nordfors jätti päätökseen eriävän mielipiteen. Liikuntasihteerin mukaan Kyrön Kiepin ja Hämeenkyrön Räpsän hakemukset ovat tulleet hakuajan jälkeen.

10 180 Kyseiset seurat liikuttavat erityisesti lapsia ja nuoria, eikä mielestäni heitä voida rangaista näin kovalla kädellä siitä, jos aikuiset eivät ole hoitaneet asioitaan kunnolla. Jäsen Laaksonen poistui esteellisenä kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo Esteellisyysperuste: Hämeenkyrön urheiluautoilijat ry:n hallituksen varajäsen. Ote:. avustuksia hakeneet. liikunta- ja nuorisosihteeri (täytäntöönpanovastuu)

11 LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUT: NUORISOYHDISTYSTEN YLEISAVUS- TUKSET VUODELLE 2014 Sivistyslautakunta , 60 Liikunta- ja nuorisosihteeri Mika Lehtinen ( ) Liite Nuorisoyhdistysten yleisavustukset on ilmoitettu yleisesti haettavaksi to klo mennessä Hämeenkyrön Sanomissa ja julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Talousarviosta on varattu euron määräraha yleisavustuksiin. Vuosiavustusta haki määräaikaan mennessä kaksi yhdistystä. Hakijoiden toimintatilasto on liitteenä. Hakemukset ovat nähtävillä liikunta- ja nuorisopalveluissa liikunta- ja nuorisosihteeri Mika Lehtisen työtilassa sekä kokouksessa. Liite: 6. Nuorisoyhdistysten toimintatilasto 2013 Liikunta- ja nuorisosihteerin lausunto asian ratkaisemiseksi: Esitys, sivistysjohtaja Kati Halonen: Sivistyslautakunta päättää myöntää nuorisoyhdistysten vuoden 2014 yleisavustukset liitteen 6 mukaisesti. Sivistyslautakunta päättää liikunta- ja nuorisosihteerin lausunnon mukaisesti. Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi esityksen yksimielisesti. Ote:. avustusta hakeneet. liikunta- ja nuorisosihteeri (täytäntöönpanovastuu)

12 SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUORITTAMA LUKUVUODEN JA TOIMIKAUDEN PALVELUJEN ARVIOINTI Sivistyslautakunta , 61 Hallintopäällikkö Maarit Huhtinen ( ) Liite Sivistyslautakunta on kokouksessaan päättänyt seuraavista palvelujen arviointikohteista toimikaudelle Yhteiset hallintopalvelut Arviointikohde Toimistotiimin tiimityön perustehtävät - tiimin tehtävät ja tavoitteet Lautakunnan itsearviointi 2. Varhaiskasvatus ja esiopetus Arviointikohde Laadun arviointi Henkilöstöstrategia Tilakysymykset 3. Koulutuspalvelut Perusopetus Arviointikohde Laadun kehittäminen Opetusryhmän koko Tuntikehyksen kohdentaminen Koulun turvallisuus Laatukriteeristön käyttöön ottaminen Esiopetuksen hallinnollinen siirto perusopetukseen Perusopetuslain (oppimisen ja koulunkäynnin tuen) muutoksen vaikutukset (seuranta) Opetusteknologian käyttäminen Wilma Sähköiset oppimisympäristöt (esim. OPIT) Dokumenttikamerat, älytaulut, tabletit, matkapuhelimet tms. Hallinto-ohjelmat

13 183 F.E. Sillanpään lukio Arviointikohde Lähtötason (I vuosikurssi) ja tuloksen (III vuosikurssi) vertailu Kansalaisopisto Arviointikohde Kysynnän ja tarjonnan kohtaaminen kurssitarjonnassa Taiteen perusopetuksen arvioinnin kehittäminen Kurssien keskeyttämisen syyt 4. Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Kulttuuripalvelut Arviointikohde Toiminnan taloudellisuus Kirjastopalvelut Arviointikohde Kirjastopalveluiden käyttöä ja saatavuutta koskevien suositusten toteutuminen Kirjaston ja koulujen yhteistyösuunnitelman toteutuminen, jatkoseuranta Liikunta- ja nuorisopalvelut Arviointikohde Liikunnanohjaustoiminnan yleinen käynnistyminen vuonna 2013 tehtyjen uudistusten jälkeen 1. Nuorten osallisuus: Nuorisovaltuuston toiminta 2. Perusnuorisotyö: Nuorisotilojen käyttö ja sen valvonta 3. Erityisnuorisotyö: Etsivän nuorisotyöhankkeen ja nuorisofoorumin toimenpiteet Hämeenkyrössä (useaa palvelualuetta koskeva asia)

14 Ruokapalvelut asti Arviointikohde Asiakaskysely Yhteiskoulun ja lukion oppilaille. Lähiraaka-aineiden käyttöasteen kasvattaminen elintarvikkeiden kilpailutuksen myötä Palvelupäälliköiden laatimat arviointiraportit on tullut palauttaa hallintopäällikölle mennessä. Liite: 7. Arviointiraportit Lausunto asian ratkaisemiseksi, hallintopäällikkö Maarit Huhtinen: Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi palvelujen arviointiraportit ja edellyttää, että palveluyksiköiden toiminnassa havaitut epäkohdat ja puutteet pyritään korjaamaan seuraavalla arviointikaudella. Esitys, sivistysjohtaja Kati Halonen: Sivistyslautakunta päättää hallintopäällikön lausunnon mukaisesti. Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi esityksen yksimielisesti. Ote:. sivistyspalveluiden palvelupäälliköt

15 SIVISTYSLAUTAKUNNAN ALAISET PALVELUYKSIKÖT Sivistyslautakunta , 54 Hallintopäällikkö Maarit Huhtinen ( ) 1. Sivistyspalvelujen johtosääntö Sivistyspalvelujen johtosääntö on hyväksytty valtuustossa , 49. Johtosääntö on tullut voimaan Johtosäännön 2 :ssä on esitetty sivistyslautakunnan palvelutehtävät. Sivistyslautakunta huolehtii seuraavien palvelujen järjestämisestä tai tuottamisesta, johtamisesta, laadun kehittämisestä, sisäisestä valvonnasta, riskien hallinnasta, valmiussuunnittelusta ja jatkuvasta valmiustoimintakyvystä. Varhaiskasvatus/päivähoito Esiopetus Perusopetus Lukio Muu 2 asteen koulutus Kansalaisopisto Taiteen perusopetus Musiikkioppilaitokset Muu koulutustoiminta Kirjasto Nuoriso Liikunta Kulttuuri Matkailu Sivistyspalvelujen johtosäännön :n 5 kohdan 3 mukaan lautakunnan ratkaisuvaltaan kuuluu päättää palveluyksiköistä ja niiden johtamisesta. Palveluyksikkö on tällä hetkellä valtuuston hyväksymässä talousarviossa se taso, jolle valtuusto myöntää määrärahat ja nettomenot.

16 186 Sivistyslautakunnan alaiset palveluyksiköt ovat tällä hetkellä seuraavat: Palveluyksikkö Talousarvio 2014 nettomenot, euroa Yhteiset palvelut Esi- ja perusopetus F.E. Sillanpään lukio Kansalaisopisto Muu koulutustoiminta Ammatillinen koulutus Kulttuuripalvelut Kirjastopalvelut Liikunta- ja nuorisopalvelut Varhaiskasvatus Hallinto- ja johtosääntöuudistus Kunnassa on meneillään hallinto- ja johtosääntöuudistus. Sääntöuudistus on tarkoitus viedä valtuuston hyväksyttäväksi vuoden 2014 aikana. 3. Sivistyslautakunnan alaiset palveluyksiköt Vuoden 2015 talousarviorakenteen tekemistä ja johtosääntöuudistusta varten sivistyslautakunnalle esitetään palveluyksiköihin seuraavia muutoksia alkaen: Hallinto- ja toimistopalvelut - Yksikköön kuuluvat kustannuspaikat Hallinto- ja toimistopalvelut Koulukuraattori- ja psykologipalvelut Ammatillinen koulutus - Muutokset: Yhteiset palvelut -yksikön nimi muutetaan Hallinto- ja toimistopalveluiksi. Palveluyksikkö Ammatillinen koulutus siirretään tähän palveluyksikköön. Ammatilliselle koulutukselle perustetaan oma kustannuspaikka menojen seuraamiseksi. Esi- ja perusopetus Esi- ja perusopetuksen hankkeet Heinijärven koulu

17 187 Kaipion koulu Kirkonkylän koulu Kyröskosken koulu Mahnalan koulu Pinsiön koulu Yhteiskoulu Esiopetus Koululaisten iltapäivätoiminta Muualla tapahtuva opetus Lukiokoulutus - Yksikköön kuuluva kustannuspaikka F.E. Sillanpään lukio - Muutos: Yksikön nimi muutetaan F.E. Sillanpään lukio Lukiokoulutus.. Xx palvelut - Yksikköön kuuluvat seuraavat kustannuspaikat: Kansalaisopisto Musiikkiopisto Muu koulutustoiminta Kulttuuripalvelut Museot Pääkirjasto Kirjastoauto Liikuntapalvelut Nuorisopalvelut - Muutos: Perustetaan uusi palveluyksikkö, jonka nimestä päättää lautakunta. Varhaiskasvatus - Yksikköön kuuluvat seuraavat kustannuspaikat Varhaiskasvatuksen yhteiset palvelut Heinijärven päiväkoti Kirkonkylän päiväkoti Kyröskosken päiväkoti Sasin päiväkoti Lasten kotihoidontuki Työryhmä, johon kuuluvat kansalaisopiston rehtori Pirkko Pilvinen, kirjastotoimenjohtaja Liisa Mäntylä sekä liikunta- ja nuorisosihteeri Mika Lehtinen, on kevään 2014 aikana valmistellut uuden palveluyksikön muodostamista. Tähän uuteen palveluyksikköön kuuluisi kansalaisopisto, musiikkiopisto, muu koulutustoiminta, kulttuuripalvelut,

18 188 museot, kirjastopalvelut, liikuntapalvelut ja nuorisopalvelut. Työryhmä esittää uuden yksikön nimeksi Vapaa-aikapalvelut Elämänlaatupalvelut tai Jokin muu lautakunnan päättämä yksikön nimi. 4. Sivistyslautakunnan alaiset palveluyksiköt ja niiden johtaminen Sivistyspalvelujen johtosäännön mukaan lautakunnan ratkaisuvaltaan kuuluu päättää myös palveluyksiköiden johtamisesta. Kun lautakunta on ensin päättänyt palveluyksiköistä, tuodaan sen jälkeen lautakunnan päätettäväksi esitys palvelupäälliköistä.. Lausunto asian ratkaisemiseksi, hallintopäällikkö Maarit Huhtinen: Sivistyslautakunta päättää Esitys, sivistysjohtaja Kati Halonen: 1. hyväksyä alkaen seuraavat lautakunnan alaiset palveluyksiköt: Hallinto- ja toimistopalvelut Esi- ja perusopetus Lukiokoulutus Uusi yksikkö, jonka nimen lautakunta päättää Varhaiskasvatus ja 2. uuden palveluyksikön nimestä. Työryhmän esityksenä yksikön nimeksi on Vapaa-aikapalvelut, Elämänlaatupalvelut tai jokin muu lautakunnan päättämä yksikön nimi. Sivistyslautakunta päättää hallintopäällikön lausunnon mukaisesti. Päätös: Jäsen Lampisen esityksestä lautakunta päätti yksimielisesti siirtää tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon seuraavaan kokoukseen. Ote:. palvelupäälliköt Sivistyslautakunta , 62 Hallintopäällikkö Maarit Huhtinen ( )

19 189 Oheismateriaali: 1. Uuden palveluyksiön nimivaihtoehtoja Lausunto asian ratkaisemiseksi, hallintopäällikkö Maarit Huhtinen: Sivistyslautakunta päättää 1. hyväksyä alkaen seuraavat lautakunnan alaiset palveluyksiköt: Hallinto- ja toimistopalvelut Esi- ja perusopetus Lukiokoulutus Uusi yksikkö, jonka nimen lautakunta päättää Varhaiskasvatus ja 2. uuden palveluyksikön nimestä. Työryhmän esityksenä yksikön nimeksi on Vapaa-aikapalvelut, Elämänlaatupalvelut tai jokin muu lautakunnan päättämä yksikön nimi. Esitys, sivistysjohtaja Kati Halonen: Sivistyslautakunta päättää hallintopäällikön lausunnon mukaisesti. Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti sivistysjohtajan esityksen mukaisesti sivistyslautakunnan alaiset palveluyksiköt alkaen. Jäsen Westergård esitti uuden palveluyksikön nimeksi elämänlaatupalvelut. Jäsen Mäkelä kannatti Westergårdin esitystä. Jäsen Viitaniemi esitti uuden palveluyksikön nimeksi KUVA-palvelut. Jäsen Nordfors kannatti Viitaniemen esitystä. Puheenjohtaja totesi, koska uuden yksikön nimeksi on tehty kaksi esitystä, on asiasta äänestettävä. Lautakunta hyväksyi puheenjohtajan äänestysesityksen ja tavan yksimielisesti (Westergårdin esitys Elämänlaatupalvelut kyllä, Viitaniemen esitys KUVApalvelut ei). Lautakunta antoi nimenhuutoäänestyksessä (6) kuusi kyllä-ääntä Westergårdin esityksen puolesta (Autio, Eloranta, Lampinen, Mäkelä, Seppä ja Westergård) ja (3) kolme ei-ääntä Viitaniemen esityksen puolesta (Laaksonen, Nordfors ja Viitaniemi), joten puheenjohtaja

20 190 totesi jäsen Westergårdin esityksen tulleen lautakunnan päätökseksi. Ote:. sivistyspalveluiden palvelupäälliköt

21 EI JULKINEN Sivistyslautakunta , 63 Liite

22 ILMOITUKSET Sivistyslautakunta , 64 Hallintopäällikkö Maarit Huhtinen ( ) Esitys, sivistysjohtaja Kati Halonen: 1. Opetushallitus : Valtionavustuksen myöntäminen Hämeenkyrön kansalaisopistolle opintoseteliavustuksena Muut ilmoitukset Oheismateriaalina talousarvion toteutuma ajalta Oheismateriaali 3. Kestävän kehityksen kasvatus Hämeenkyrön varhaiskasvatuksessa. Hämeenkyrön varhaiskasvatuksen Keke-opas jaetaan kokouksessa. Sivistyslautakunta merkitsee asiat tiedoksi. Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi esityksen yksimielisesti.

23 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET Sivistyslautakunta , 65 Hallintopäällikkö Maarit Huhtinen ( ) Esitys, sivistysjohtaja Kati Halonen: Heinijärven rehtori: Päätoimisen määräaikaisen tuntiopettajan valinta lukuvuodeksi Kyröskosken koulun rehtori: A 3 / : Määräaikaisen koulunkäynninohjaajan ottaminen A 5 / : Sijaisen ottaminen erityisopettajan virkaan ajalle B 105 / : Tilankäyttöanomus / Parkunmäen Apassit Yhteiskoulun rehtori: A 6 / : Perusopetuksen (vuosiluokat 7-9) luokkamuotoista erityisopetusta antava erityisopetuksen tuntiopettaja F. E. Sillanpään lukion rehtori: B 11 / : Koulutilojen vuokraaminen ulkopuoliseen käyttöön: Hämeenkyrön kunta Varhaiskasvatus B 12 / : Koulutilojen vuokraaminen ulkopuoliseen käyttöön: Kyrön Kieppi B 13 / : Koulutilojen vuokraaminen ulkopuoliseen käyttöön: Tanssikoulu Dance Actions Päätöksissä ei ole mukana - yksilöön kohdistuvia opetustoimen päätöksiä, koska niitä ei saa ottaa ylemmän toimielimen käsiteltäväksi eikä - POPULUS henkilöstöhallinto-ohjelmalla tehtyjä päätöksiä lukuun ottamatta henkilöstön ottamista, siirtämistä ja erottamista. Lautakunta ei käytä edellä mainituissa henkilöstöasioissa otto-oikeuttaan, jos kysymys on alle yhden vuoden pituisista palvelusuhteeseen ottamisista. Sivistyslautakunta toteaa, ettei johtosäännön antamalla toimivallalla tehdyissä viranhaltijapäätöksissä ole lautakunnan käsiteltäväksi siirrettäviä päätöksiä ja merkitsee päätökset tiedoksi.

24 194 Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi esityksen yksimielisesti.

25 195 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: 61, 64, 65 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisu-vaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: 57, 58, 59, 60, 62 HallintolainkäyttöL 5 :n/ muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet: Oikaisuvaatimusohjeet Valitusosoitus Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Hämeenkyrön kunta Sivistyslautakunta Härkikuja HÄMEENKYRÖ Pykälät: 57, 58, 59, 60, 62 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava Päätös on lähetetty tiedoksi kirjeellä (Kuntalaki 95 ). Annettu postin kuljetettavaksi /.2014 Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Hämeenlinnan hallinto-oikeus Käynti- ja postiosoite: Raatihuoneenkatu 1, Hämeenlinna Puhelin , Telekopio , Virastoposti:

26 196 Kunnallisvalitus, pykälä 63 Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälä Valitusaika päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Wolffintie 35, PL 200, VAASA Pykälä Valitusaika 14 päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Valituskirjelmä Valituskirjelmässä on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jo valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja koti-kunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin HLL 21 :ssä säädetään. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arki-lauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Oikeudenkäyntimaksut Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 97 euroa.

Asiantuntijoiksi ennen kokousta on kutsuttu varhaiskasvatuksen johtaja Päivi Kantonen ja palvelupäällikkö Mari Kola.

Asiantuntijoiksi ennen kokousta on kutsuttu varhaiskasvatuksen johtaja Päivi Kantonen ja palvelupäällikkö Mari Kola. ASIALISTA Sivistyslautakunnan kokous 8/2013 Kokousaika 17.10.2013, klo 17.00 (kahvit klo 16.30) Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat 75-79 Asiantuntijoiksi ennen kokousta on kutsuttu varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 5/2015 68 (-88) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Sivistyslautakunta 5/2015 68 (-88) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Sivistyslautakunta 5/2015 68 (-88) Aika Keskiviikkona 20.5.2015 klo 18.30-21.38 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Muut

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Kokousaika 27.10.2009 klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 8/2014 105 (-112) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Sivistyslautakunta 8/2014 105 (-112) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi PÖYTÄKIRJA Sivistyslautakunta 8/2014 105 (-112) Aika Tiistaina 2.12.2014 klo 18.30-19.55 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 Sivistyslautakunta

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 Sivistyslautakunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 Sivistyslautakunta Asialista 49. Viranhaltijapäätökset...77 50. Sivistystoimen taloudellinen osavuosikatsaus ajalta 1.1. - 17.6.2015...78 51. Eron myöntäminen luokanopettajan virasta

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 6/2011 61. Jussi Leinonen. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Helinä Niemelä, jäsen

Tekninen lautakunta 6/2011 61. Jussi Leinonen. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Helinä Niemelä, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 6/2011 61 KOKOUSAIKA 16.11.2011 klo 18.00-18.45 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kahvio SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Hannu Riuttanen, Jussi Leinonen,

Lisätiedot

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 UIMAHALLIN JOULUAJAN AUKIOLOAIKA 3

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 UIMAHALLIN JOULUAJAN AUKIOLOAIKA 3 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 Kokousaika 27.10.2010 klo 18.00-19.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Sivistystoimistossa 14.7.2014 klo 8-12

Sivistystoimistossa 14.7.2014 klo 8-12 Viranomainen Sivistyslautakunta KOKOUSKUTSU kokouksen n:o/vuosi 6 / 2014 Kokousaika 18.6.2014 klo 18 Kokouspaikka Kirjaston kokoustila Käsiteltävät asiat Asia Liite 37 1 38 2 39 3 40 4 41 42 5-6 43 Lukuvuoden

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kokousaika 30.5.2013 klo 18.30 19.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanvirasto, yhteispalvelupiste KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2015 1/13

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2015 1/13 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2015 1/13 Koulutuslautakunta Aika 05.01.2015 klo 17:00-18:30 Paikka Käsitellyt asiat Asia Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 272 Nro 11 Kokoustiedot Aika: Torstai 27.6.3013, klo 18.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 272 Nro 11 Kokoustiedot Aika: Torstai 27.6.3013, klo 18.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 272 Nro 11 Kokoustiedot Aika: Torstai 27.6.3013, klo 18.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 190 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 273 191 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Sivistyslautakunta 14.01.2014 AIKA 14.01.2014 klo 14:30-15:45 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Aika: Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 232 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 415

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 2/2014 22 (32) Välitie 2, neuvotteluhuone

Tekninen lautakunta 2/2014 22 (32) Välitie 2, neuvotteluhuone Tekninen lautakunta 2/2014 22 (32) Aika Tiistai 4.3.2014 klo 18.00 19.15 Paikka Välitie 2, neuvotteluhuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Hirvonen Veijo Hyytiäinen Päivi Kettunen

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (11)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (11) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (11) Tekninen lautakunta 20.08.2015 AIKA 20.08.2015 klo 18:30-20:30 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 29 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 30 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kunnanhallitus 18/2010 551 (- 561) KOKOUSAIKA Tiistaina 7. joulukuuta 2010 klo 12.00-14.00

Kunnanhallitus 18/2010 551 (- 561) KOKOUSAIKA Tiistaina 7. joulukuuta 2010 klo 12.00-14.00 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 18/2010 551 (- 561) KOKOUSAIKA Tiistaina 7. joulukuuta 2010 klo 12.00-14.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 Kokousaika 19.8.2014 klo 18.00 20.20 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 3/2009 27. Kirsi Karttunen, varajäsen Helinä Niemelä, jäsen Anneli Partanen, jäsen Seija Sainkangas, jäsen. Jussi Leinonen, jäsen

Tekninen lautakunta 3/2009 27. Kirsi Karttunen, varajäsen Helinä Niemelä, jäsen Anneli Partanen, jäsen Seija Sainkangas, jäsen. Jussi Leinonen, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 3/2009 27 KOKOUSAIKA 9.6.2009 klo 18.00-19.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kahvio SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Hannu Riuttanen, puheenjohtaja, poissa

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 Kokousaika 19.07.2011 klo 19.00-20.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Käsittellyt asiat. 92 Hallintojohtajan viran täyttäminen 171. 93 Elinkeino- ja kehittämisrahaston sääntöjen muutos sekä käyttövaltuus 174

Käsittellyt asiat. 92 Hallintojohtajan viran täyttäminen 171. 93 Elinkeino- ja kehittämisrahaston sääntöjen muutos sekä käyttövaltuus 174 Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 6/2008 Kokousaika Tiistai 26.03.2008 klo 13.00 15.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kh:n kokoushuone Käsittellyt asiat sivu Asia no 91 Järjestäytymisasiat 170 92 Hallintojohtajan

Lisätiedot

Leirikeskus Hammasniemi. Heikki Halla-aho, jäsen Marjaana Laitila-Säily, jäsen. Seija Ristimaa, jäsen. Erkki Torkkola, varajäsen

Leirikeskus Hammasniemi. Heikki Halla-aho, jäsen Marjaana Laitila-Säily, jäsen. Seija Ristimaa, jäsen. Erkki Torkkola, varajäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 16/2010 295 KOKOUSAIKA 13.9.2010 klo 14.10-14.58 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Leirikeskus Hammasniemi Erkki Rytky, puheenjohtaja Heikki

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Sivistyslautakunta AIKA 12.02.2014 klo 16:00-17:05 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan seuraavat tarkastusvuorossa olevat jäsenet Keijo Sakari ja Tapio Uusitalo

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan seuraavat tarkastusvuorossa olevat jäsenet Keijo Sakari ja Tapio Uusitalo ISOJOEN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA nro 2/2003 KOKOUSAIKA: Torstaina 12.06.2003 klo 10.00 11.45 KOKOUSPAIKKA: Isojoen kunnanvirasto, kunnanhallitus kokoussali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET: Juha Piikkilä,

Lisätiedot

Vehmaan kunta Koululautakunta Kokous 12 Nro 2

Vehmaan kunta Koululautakunta Kokous 12 Nro 2 Koululautakunta Kokous 12 Nro 2 Kokoustiedot Aika: Torstai 6.6.2013 klo 18.00 Paikka: Vinkkilän koulu Asialista: Sivu 9 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 14 10 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 112. Sivistyslautakunta 02.10.2013. Aika 02.10.2013 klo 18:00-18:30. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 112. Sivistyslautakunta 02.10.2013. Aika 02.10.2013 klo 18:00-18:30. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 112 Sivistyslautakunta 02.10.2013 Aika 02.10.2013 klo 18:00-18:30 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 63 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 114 64 Pöytäkirjan

Lisätiedot

-2, SIV 8.4.2014 17:00

-2, SIV 8.4.2014 17:00 -2, SIV 8.4.2014 17:00 Kokousaika 8.4.2014 klo 17.00-20.35 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013. Päiväkoti Peikkolaakso, Lukkarinpolku 5F KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013. Päiväkoti Peikkolaakso, Lukkarinpolku 5F KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 Kokousaika 13.6.2013 klo 18.30 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Päiväkoti Peikkolaakso, Lukkarinpolku 5F KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 242 Nro 8 Kokoustiedot Aika: Maanantai 18.05.2015, klo 17.30 20.00. Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 242 Nro 8 Kokoustiedot Aika: Maanantai 18.05.2015, klo 17.30 20.00. Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 242 Nro 8 Kokoustiedot Aika: Maanantai 18.05.2015, klo 17.30 20.00. Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 130 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 244 131 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot