PÖYTÄKIRJA. Maanantai klo Tiistai Marika Pitkänen, Katja Suhonen 180 Pekka Ruotsalainen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÖYTÄKIRJA. Maanantai 21.09.2015 klo 17.00-19.15. Tiistai 22.09.2015. Marika Pitkänen, Katja Suhonen 180 Pekka Ruotsalainen"

Transkriptio

1 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 13/2015 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Maanantai klo Kunnanviraston valtuustosali SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAI- SUUS ASIAT PÖYTÄKIRJAN TAR- KASTUSTAPA PÖYTÄKIRJAN AL- LEKIRJOITUS JA VARMENNUS Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Erkki Pääkkönen, pj. *) Pirjo Hänninen, vpj. Maarit Tarvainen Katja Suhonen Sami Lempinen Marika Pitkänen Pekka Ruotsalainen Matti Tarvainen, kv. pj. **) Jouko Paretskoi, kv. 1 vpj. Hannu Ylönen, kv. 2. vpj. Taisto Jäntti Maire Nissinen Seija Korhonen Anne Jaakkola Pentti Mali Jarmo Tarkkonen Matti Liimatainen Petteri Ristikangas, kunnanj. esittelijä, ei :t 180,183, 188 ja 192 Kaija Tarvainen, hallintojoht. pöytäkirjanpitäjä, ei :t 177,180, 181,188 Lari Hölttä, vs. ymp.terv.joht. Pekka Manninen Anna Kuhmonen, perust.joht. Jukka Korhonen, tekn.joht. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjät PÖYTÄKIRJAN TAR- KASTUS Erkki Pääkkönen Tarkastusaika Allekirjoitukset Tiistai Kaija Tarvainen Erkki Pääkkönen :t 177, 180, 181, 188 Marika Pitkänen, Katja Suhonen 180 Pekka Ruotsalainen PÖYTÄKIRJA ON PI- DETTY YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Paikka ja pvm Virka-asema Kunnanvirastossa keskiviikkona klo Allekirjoitus toimistosihteeri Saini Malinen *) esittelijä :t 180,183, 188 ja 192 **) paikalla klo , :t ;

2 Kunnanhallitus KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall. 175 Kunnanvaltuusto (Kvalt ) on määritellyt kunnanhallituk - sen kokouksista ilmoittamisesta toimikaudella seuraavaa: Kunnanhallituksen ilmoitusten laillisuuteen vaikuttavat ilmoitukset julkaistaan vain kunnan virallisella ilmoitustaululla. Kunnanhallituksen harkintaan jätetään, milloin ilmoitus on julkaistava julkisten kuulutusten ilmoitustaulun lisäksi myös paikallislehti Sisä-Savossa, valtakunnallisessa tai maakunnallisessa sanomalehdessä tai alan ammattilehdessä. Laillisuuteen vaikuttamatta ilmoitukset julkaistaan myös kunnan internet-sivustolla. Tervon kunnan hallintosäännön (Kvalt ) III luvun 7 :n mukaan: Kunnanhallitus päättää puolivuosittain varsinaisten kokoustensa ajan ja paikan, joista ilmoitetaan siten kuin kunnallisten ilmoitusten julkaisemisessa Tervon kunnassa on päätetty. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai, kun enemmistö jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. 8 ja 9 mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja ja hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kunnanhallituksen päätöksen ( ) 274 mukaan kunnanhallituksen kokouskutsun antaa neljä päivää ennen kokousta sähköpostilla puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouksen laillisuuteen vaikuttamatta voidaan kokous kutsua koolle myös lyhyemmällä kutsumisajalla ja tarvittaessa puhelimitse ja/tai sähköpostilla. Kokouskutsu lähetetään jäsenille, valtuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajille sekä paikallislehti Sisä-Savolle, Savon Sanomille, Oy Yleisradio Oy:lle ja Iskelmä Oikea Asemalle. Kuntalain ( /365) 58 :n mukaan kunnanhallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kunnanjohtajan päätösesitys: Kokouksen puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

3 Kunnanhallitus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN Khall. 176 Tervon kunnan hallintosäännön (Kvalt ) 19.n mukaan pöytäkirja tarkistetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Marika Pitkänen ja Pekka Ruotsalainen. Kunnanjohtajan päätösesitys: Kunnanhallitus valitsee kaksi jäsentä kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Marika Pitkänen ja Pekka Ruotsalainen.

5 Kunnanhallitus TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Khall. 177 Tervon kunnan hallintosäännön (Kvalt )11 :n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Kunnanjohtajan päätösesitys: Kunnanhallitus päättää asialistan hyväksymisestä. Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. Lisäksi päätettiin käsitellä :ssä 181 Etuosto-oikeuden käyttäminen Tervon kuntaan tullut kiinteistönluovtusilmoitus n:ro Hallintojohtaja ei osallistunut asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon, (Hallintolaki 434/ ja 28 :n kohta 1, asianosaisjääviys). Pöytäkirjanpitäjänä toimi kunnanhallituksen puheenjohtaja.

6 Kunnanhallitus KUNNANJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS Khall. 178 Kunnanjohtaja esittelee ajankohtaisia asioita. Kunnanjohtajan päätösesitys: Merkitään tiedoksi. Esityksen mukainen.

7 Kunnanhallitus AJANKOHTAISET JA TIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIAT Khall Valtion viranomaiset Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 1) Kysely taksilupamäärien vahvistamiseksi vuodelle 2016, ; Hallintojohtajan vastaus ELY-lle : Pidetään taksilupien määrä ennallaan eli yhteensä 8 (Henkilöautoluvat 6 ja Esteettömät luvat 2). 2) Ilmoitus kiinteistökaupasta; Dnro POSELY/1036/2015, Pohjois-Savon työ- ja elinkeinotoimisto 1) Iisalmen seudun työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun johtoryhmän asettaminen ; POS/ELY/870/ Kuntien yhteiset viranomaiset Suomen Kuntaliitto 1) Gramex ry:n uudistettu kuntasopimus; Yleiskirje 14/2015, Kunnallinen työmarkkinalaitos 1) Kunnallisen lääkärien virkaehtosopimuksen toista jaksoa koskeva virkaehtosopimus; Yleiskirje 9/2015, ) Kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksen toista jaksoa koskevan työehtosopimuksen palkantarkistukset lukien; Yleiskirje 10/2015, Pohjois-Savon liitto 1) Maakuntavaltuuston hyväksymä kaupan maakuntakaava 2030; 69/ /2012, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri 1) Perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon tilaajatoimikunnan pöytäkirja 2/2015, ) Talousraportoinnin kehittämistyöryhmän pöytäkirjanote 52, Vaalijalan kuntayhtymä 1) Hallituksen pöytäkirja 6/2015, Savon koulutuskuntayhtymä 1) Yhtymähallituksen pöytäkirja 10/2015, ) Yhtymävaltuuston esityslista 2/2015, ) Yhtymävaltuuston pöytäkirja 2/2015,

8 Kunnanhallitus Pohjois-Savon pelastuslaitos 1) Pohjois-Savon aluepelastuslautakunnan kokouskutsu 7/2015, ) Pohjois-Savon aluepelastuslautakunnan pöytäkirja 7/2015, ) Pohjois-Savon aluepelastuslautakunnan pöytäkirjanote ; Pohjois-Savon pelastuslaitoksen vuoden 2016 talousarvio Savo-Pielisen jätelautakunta 1) Kokouskutsu 2/2015, ) Pöytäkirja 2/2015, ) Lausuntopyyntö ja kuulutuksen nähtävillä pitäminen jätehuoltomääräysten uudistamisesta; Tehtävä ; Asianro 5131/2015, IS-Hankinta Oy 1) Tiedote vuosimaksuista, Muut Vesannon kunta 1) Kunnanvaltuuston pöytäkirjanote ; Nilakan kuntaliitossopimusneuvottelujen keskeyttäminen toistaiseksi Tervon kunta 1) Ympäristölautakunnan kokouskutsu Kunnanjohtajan päätösesitys: Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi. Esityksen mukainen.

9 Kunnanhallitus VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANOKELPOISUUS Khall. 180 Kuntalain ( /365) 51.1 :n mukaan hallitus voi ottaa käsiteltäväkseen asian, joka on tämän lain nojalla tai hallintosäännössä siirretty hallituksen alaisen viranomaisen toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen. Tervon kunnan hallintosäännön (Kvalt ) IV luvun 23 :n mukaan kunnanhallituksen puheenjohtaja ratkaisee kunnanjohtajan osalta asiat, jotka koskevat vuosiloman myöntämistä, virkavapauden ja työvapaan myöntämistä silloin, kun siihen on lain tai virkaehtosopimuksen nojalla ehdoton oikeus. Kunnanhallitus on päättänyt, että kunnanhallitus ei käytä otto-oikeuttaan seuraavien asioiden ja asiaryhmien osalta: - sellaiset virkavapaudet ja työvapaat, jonka saamiseen viranhaltijalla tai työntekijällä on lainsäädännön, virka- tai työehtosopimuksen nojalla ehdoton oikeus - harkinnanvaraiset palkattomat virkavapaudet tai työvapaat, joiden kesto on enintään 30 kalenteripäivää kerrallaan - vuosilomaa ja lomarahavapaata koskevat päätökset - henkilöstön koulutus- ja kehittämistoiminta - henkilöstölle myönnettäviä henkilökohtaisen lisän vuosisidonnaisia osia ja määrävuotiskorotuksia koskevat asiat - eron myöntäminen virka- tai työsuhteesta - sijaisen ottaminen enintään 1 vuoden määräajaksi ja valitun palkkaus - työ- ja yms. harjoittelua koskevat sopimukset - sivutoimi-ilmoitukset - henkilöstön työtehtäviin ja työaikoihin liittyvät päätökset - henkilökohtaisen lisän maksaminen ja määräaikainen peruspalkan tarkistaminen tehtävien olennaisesti muuttuessa. Hallituksen kokouksessa ovat nähtävillä kunnanhallituksen puheenjohtajan, kunnanjohtajan ja hallintojohtajan viranhaltijapäätökset. Päätösluettelot ovat luettavissa kunnanvirastolla ja kokouksessa. Tervon kunnan hallintosääntö (Kvalt ). Kunnanhallituksen puheenjohtajan päätösesitys: Kunnanhallitus päättää käyttääkö se otto-oikeuttaan em. viranhaltijapäätösten kohdalla.

10 Kunnanhallitus Kunnanjohtaja ja hallintojohtaja eivät osallistu asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon, (Hallintolaki 434/ ja 28 :n kohta 1, asianosaisjääviys). Pöytäkirjanpitäjänä toimii kunnanhallituksen puheenjohtaja. Kunnanhallitus päätti, ettei se käytä otto-oikeuttaan ko. viranhaltijapäätösten kohdalla. Kunnanjohtaja, hallintojohtaja sekä kunnanhallituksen jäsenet Marika Pitkänen ja Sami Lempinen eivät osallistuneet asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon, (Hallintolaki 434/ ja 28 :n kohta 1, asianosaisjääviys). Pöytäkirjanpitäjänä toimi kunnanhallituksen puheenjohtaja. Pöytäkirjantarkastajaksi ko. pykälän osalle valittiin Katja Suhonen.

11 Kunnanhallitus ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMINEN Khall. 181 Kunnalla on Etuostolain (608/1977) mukaisesti etuosto-oikeus kunnassa sijaitsevan kiinteistön kaupassa ( /654). Tällöin kunnalla on oikeus lunastaa myyty kiinteistö. Etuosto-oikeutta voidaan käyttää maan hankkimiseksi yhdyskuntarakentamista sekä virkistys- ja suojelutarkoituksia varten ( /289). Etuosto-oikeutta ei ole milloin - kiinteistö käsittää tai, jos samalla luovutuskirjalla tai muutoin luovutuksin, jotka on katsottavissa samaksi kaupaksi, myydään eri kiinteistöjä, nämä yhdessä käsittävät 5000 neliömetriä tai sitä vähemmän - ostajan on myyjän puoliso tai henkilö, joka perintökaaren (40/65) 2. ja 4. luvun säännösten mukaan voisi periä myyjän, taikka tällaisen henkilön puoliso - ostajana on valtio, valtion liikelaitos tai muu valtion laitos ( /471) - myynti tapahtuu pakkohuutokaupalla. Em. maapinta-alaa laskettaessa otetaan huomioon myös kahden viimeksi kuluneen vuoden aikana saman ostajan ja saman myyjän välillä samassa kunnassa tehdyt kiinteistökaupat sekä kaupat, jossa kiinteistönluovuttajana tai luovutuksensaajana on yhteisö, josta ostaja tai myyjä omistaa yli puolet, samoin kuin kaupat, jossa kiinteistö on kolmannen kautta siirtynyt samalta myyjältä samalle ostajalle ( /654). Kunnalla on etuosto-oikeus maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 110 :ssä tarkoitetulla kehittämisalueella, kun asiasta on mainitun lain 111 ja 112 :n nojalla päätetty ( /140). Etuosto-oikeutta ei ole, milloin sen käyttämistä, huomioon ottaen ostaja ja myyjän välinen suhde, luovutuksen ehdot tai muut olosuhteet, on pidettävä ilmeisen kohtuuttomana. Etuosto-oikeutta ei myöskään ole kun valtio, valtion liikelaitos tai muu valtion laitos myy kiinteistön: - eduskunnan kaupalle antamassa suostumuksessa nimeämälle luovutuksensaajalle tai - sellaiselle yhtiölle, jossa valtiolla on määräysvalta, valtion rahastolle tai julkisoikeudellista tehtävää hoitavalle säätiölle niiden omaa käyttöä varten ( /471). Julkiselta kaupanvahvistajalta on saatu seuraavat ilmoitukset kiinteistökaupoista:

12 Kunnanhallitus Luovutuslaji: jakosopimus Sopijaosapuolet: Häkkinen Sulo Eemil 50/100, Häkkinen Jorma Antero 32/100, Häkkinen Terho Pauli Tapani 18/100 Jaon kohde: koko kiinteistö, , Juurikkaniemi, Jaakkola, m 2 2. Luovutuslaji: kauppa Luovuttajat: Jääskeläinen Pauli Pietari ja Jääskeläinen Lea Kirsti Luovutuksen saaja: Aro Mirja Sinikka Luovutuksen kohde: koko kiinteistö, , Utrianlahti, Puro, m 2 3. Luovutuslaji: kauppa Luovuttaja: Vauhkonen Timo Yrjö Juhani Luovutuksen saaja: Suomen valtio/pohjois-savon ELY-keskus Luovutuksen kohde: määräala (uusi), , Hautalahti, Huttula, m 2 Tervon kunnan hallintosääntö (Kvalt ). Kunnanjohtajan päätösesitys: Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi kaupanvahvistajan ilmoitukset kiinteistökaupoista ja harkitsee, käyttääkö kunta etuostolain mukaista etuosto-oikeutta ko. kiinteistökaupoissa. Kunnanhallitus merkitsi tiedoksi kaupanvahvistajan ilmoitukset kiinteistökaupoista mukaan lukien kiinteistökauppa n:ro 4: 4. Luovutuslaji: jakosopimus Luovuttajat: Laukkanen Leena Annikki, Tarvainen Matti Antero, ja Tarvainen Maija-Liiisa Luovutuksen saajat: Laukkanen Leena Annikki, Tarvainen Matti Antero, ja Tarvainen Maija-Liiisa Luovutuksen kohde: koko kiinteistö, , Tiala, m 2 Kunnanhallitus päätti, että kunta ei käytä Etuostolain mukaista etuostooikeutta ko. kiinteistökaupoissa. Hallintojohtaja ei osallistunut asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon, (Hallintolaki 434/ ja 28 :n kohta 1, asianosaisjääviys). Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Matti Tarvainen ei ollut paikalla asian kä-

13 Kunnanhallitus sittelyn eikä päätöksenteon aikana.pöytäkirjanpitäjänä toimi kunnanhallituksen puheenjohtaja.

14 Kunnanhallitus TERVON KUNNAN YMPÄRISTÖTERVEYSJOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN Khall. 182 Kvalt. 37 ( ) Khall. 157 ( ) Kvalt. 28 ( ) Khall. 107 ( ) Tervon kunnanhallitus päätti täyttää ympäristöterveysjohtajan viran vakinaisesti (Khall ) myönnettyään eron ko. viranhaltijalle (Khall ). Kunnanhallitus päätti ympäristöterveyslautakunnan esityksen mukaisesti jättää ympäristöterveysjohtajan virka täyttämättä vakinaisesti. Tehtäviä jaettiin määräaikaisesti vs. ympäristöterveysjohtajalle ja vs. vastaavalle eläinlääkärille (Khall ). Tervon kunnan vuoden 2015 talousarviossa ympäristöterveyslautakunnan yleisenä tavoitteena on johtamisen määräaikaisjärjestelyjen purkaminen ja toiminnan vakiinnuttaminen (Kvalt ). Tervon kunnan hallintosäännön mukaan valtuusto päättää toimistopäälliköiden valinnasta (Kvalt ). Avoinna olevasta virasta ilmoitettiin kunnan virallisella ilmoitustaululla, Työ- ja elinkeinotoimiston internet-sivuilla, Eläinlääkäriliiton internet-sivuilla, Eläinlääkäri-lehdessä ja Savon Sanomissa. Hakemukset ansioluetteloineen tuli toimittaa Tervon kunnanhallitukselle klo mennessä. Viran kelpoisuusvaatimukset on määritelty Kansanterveyslaissa (66/1972 muutoksineen 41). Ympäristöterveydenhuollon toiminnasta vastaavalla johtajalla on oltava alalle soveltuva korkeakoulututkinto. Johtajalla tulee olla myös riittävä kokemus ja asiantuntemus ympäristöterveydenhuollon toimeenpanoon liittyvistä tehtävistä. Hakuilmoituksessa mainitulla tavalla virkaan valittavalta odotetaan riittävää kokemusta ja asiantuntemusta kaikista ympäristöterveydenhuollon osaalueista ja toimeenpanoon liittyvistä tehtävistä. Viranhoidon vaatimuksena on sujuva suomen kielen taito. Laillistetun eläinlääkärin tutkinto katsotaan eduksi. Tehtäväkuvaan kuuluu koko ympäristöterveyshuollon (terveysvalvonta ja eläinlääkintähuolto) hallinto, toiminnan organisointi, toimintaedellytysten ylläpito ja kehittäminen. Ympäristöterveysjohtaja toimii ympäristöterveyslautakunnan esittelijänä sekä kunnan johtoryhmän jäsenenä.

15 Kunnanhallitus Palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n ja kunnallisen lääkärien virkaehtosopimuksen mukaisesti. Palkkaus määräytyy L5EL3000 hinnoittelutunnuksen mukaisesti. Hakija voi esittää oman palkkatoiveensa. Valinnassa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Virkaan valittavan on ennen valinnan vahvistamista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Virka täytetään vakinaisena sopimuksen mukaan. Viran toimipaikkana on Tervon kunta. Avoinna olevaa virkaa haki määräaikaan mennessä yhdeksän hakijaa. Hakemusasiakirjojen perusteella hakijoista laadittiin koulutuksen ja työkokemuksen mukainen yhteenveto / alustava ansiovertailu, jonka perusteella kutsuttiin haastatteluihin viisi hakijaa. Suoritetussa esikarsinnassa kiinnitettiin huomiota Kansanterveyslaissa (66/1972 muutoksineen 41) määriteltyihin viran kelpoisuusvaatimuksiin sekä perustuslain (731/1999, 125 ) mukaisiin yleisiin nimitysperusteisiin taidon osalta ja järjestettyihin haastatteluihin kutsuttiin Seija Pikkarainen, Juha Heikkinen, Inka Heikkinen, Lari Hölttä ja Heidi Kangas. Haastattelijoina toimivat kunnanvaltuuston ja ympäristöterveyslautakunnan puheenjohtaja Matti Tarvainen, ympäristöterveyslautakunnan varapuheenjohtaja Mikko Suihkonen, kunnanhallituksen puheenjohtaja Erkki Pääkkönen, vs. vastaava eläinlääkäri Tanja Lehtolainen ja hallintojohtaja Kaija Tarvainen. Haastattelussa kiinnitettiin huomiota seuraaviin ympärisöterveysjohtajan virkatehtäviin liittyviin osa-alueisiin: - ympäristöterveydenhuollon toiminnan organisointi, toimintaedellytysten ylläpito ja kehittäminen palvelutarpeiden, lakien, talouden, asiakkaiden ja yhteistyötahojen näkökulmista - ympäristöterveydenhuollon kokonaisuuden hahmottaminen, kehittäminen ja johtaminen - henkilöstöjohtaminen ja työyhteisötaidot sekä - kuntahallinnon ja kunnallisen päätöksenteon tuntemus. Haastattelun yhteydessä annetulla henkilöstötehtävällä kartoitettiin haastateltavien eläinlääkintähuollon hahmottamista sekä näkemystä henkilöstöresurssista ja henkilöstön työhyvinvoinnista. Tehtävässä suoriutuminen otettiin huomioon ansiovertailun osatekijänä. Haastatteluissa käytettiin samaa haastattelurunkoa kaikille haastateltaville. Haastattelun jälkeen laadittiin hakijoista ansiovertailu, jossa otettiin huomioon kelpoisuusvaatimusten ja yleisten nimitysperusteiden lisäksi hakuilmoituksessa kuvatut viran menestyksellistä hoitoa tukevat seikat

16 Kunnanhallitus (Laki kunnallisesta viranhaltijasta (304/2003, 6 ), liite 4. Hallintolain (434/2003, 45) mukaan viranhaltijan valintapäätös on perusteltava. Päätöksen perustelut voidaan jättää esittämättä, jos päätös koskee kunnallisen monijäsenisen toimielimen toimittamaa vaalia. Perusteluissa on ilmoitettava, mitkä seikat ja selvitykset ovat vaikuttaneet ratkaisuun sekä mainittava sovelletut säännökset. Julkisesti haettavana olleeseen virkaan voidaan viranhaltijalain 5 :n mukaan ottaa vain henkilö, joka on hakenut sitä kirjallisesti ennen hakuajan päättymistä ja silloin täyttää kelpoisuusvaatimukset. Kunnan viranomaisella on lähtökohtaisesti laaja harkintavalta valita kenet tahansa kelpoisuusvaatimukset täyttävistä hakijoista. Tätä harkintavaltaa käytettäessä on otettava huomioon julkisten virkojen yleiset nimitysperusteet, taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto. Taito tarkoittaa koulutuksen ja työkokemuksen avulla hankittuja tietoja ja taitoja. Kyky viittaa henkilön tuloksellisen työskentelyn edellyttämiin henkilökohtaisiin ominaisuuksiin, kuten luontaiseen lahjakkuuteen, järjestelykykyyn, aloitteellisuuteen ja muihin vastaaviin tehtävien hoitamisen kannalta tarpeellisiin kykyihin. Koeteltu kansalaiskunto tarkoittaa yleisessä kansalaistoiminnassa saatuja viran hoidon kannalta merkityksellisiä ansioita sekä nuhteetonta käytöstä. Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 12 :ssä säädetty syrjintäkiellon mukaan työnantaja ei saa virkasuhteeseen ottaessaan ilman hyväksyttävää perustetta asettaa hakijoita eri asemaan iän, terveydentilan, vammaisuuden, kansallisen tai etnisen alkuperän, kansalaisuuden, sukupuolisen suuntautuneisuuden, kielen, uskonnon, mielipiteen, vakaumuksen, perhesuhteiden, ammattiyhdistystoiminnan, poliittisen toiminnan tai muun näihin verrattavan seikan vuoksi. Välittömän ja välillisen syrjinnän kiellosta ja sisällöstä sekä myös siitä, mikä ei ole syrjintää, säädetään täsmällisemmin yhdenvertaisuuslaissa (6, 7 ). Sekä välitön että välillinen syrjintä sukupuolen perusteella on tasa-arvolain (609/1986) 7 :n mukaan kielletty. Koulutuksen ja työkokemuksen ohella on arvioitava viran hoitamisen kannalta merkityksellisiä henkilökohtaisia ominaisuuksia. Tämän haastatteluun ja ansiovertailuun perustuvan kokonaisharkinnan perusteella valitaan ansioitunein hakija. Kuntalain (365/1995) 90 :ssä määritellään päätöksen muutoksenhausta kunnallisvalituksella ja 95 :ssä päätöksen tiedoksiannosta. Kunnanjohtajan päätösesitys: Päätösesitys annetaan kokouksessa. Kunnanjohtajan kokouksessa antama päätösesitys:

17 Kunnanhallitus Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle seuraavaa: Kunnanvaltuusto valitsee Tervon kunnan ympäristöterveysjohtajan virkaan lukien toistaiseksi Lari Höltän. Varalle valitaan FL, KTM Seija Pikkarainen. Kokonaisarvioon perustuen Lari Höltällä on virkaa hakeneista parhaat edellytykset ympäristöterveysjohtajan viran menestykselliseen hoitamiseen. Hänellä on virkaan vaadittava, soveltuva koulutus ja suuntautuneisuus, työkokemus sekä haastattelussa esiin tulleet viranhoidon kannalta merkitykselliset henkilökohtaiset ominaisuudet. Hölttä on suorittanut ympäristöteknologian koulutusohjelman ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon vuonna 2010, rakennusterveysasiantuntijan henkilösertifikaatin vuonna 2014 sekä henkilöstöjohtamisen opintoja. Hänellä on sujuva suomen kielen taito. Hölttä on toiminut ympäristöterveysvalvonnan työtehtävissä reilun kahdeksan vuoden ajan ja ympäristöterveydenhuollon johtamistehtävissä reilun kahden vuoden ajan. Hänellä on kuntahallinnon tuntemusta eri kunnista sekä tuntemusta kuuden kunnan ympäristöterveyshuollon yhteistoiminta-alueen ympäristöterveysvalvonnasta ja isäntäkunnan roolista ympäristöterveyshuollon palveluiden tuottajana. Vs. ympäristöterveysjohtajana Hölttä on ansiokkaasti vastannut osaltaan palveluiden tuottamisesta ja organisaation kehittämisestä. Erityisesti hallinnon ja talouden hoitoon liittyvät tehtävät hän on hoitanut huolellisesti ja perusteellisesti taustoihin, lakisäädöksiin ja ohjeisiin perehtyen. Palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n ja kunnallisen lääkärien virkaehtosopimuksen mukaisesti. Palkkaus määräytyy L5EL3000 hinnoittelutunnuksen mukaisesti. KT-asiantuntija Petteri Ristikangas valtuutetaan käymään palkkaneuvottelu virkaan valitun kanssa. Valinnassa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Virkaan valittavan on ennen valinnan vahvistamista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Viran toimipaikkana on Tervon kunta. Kunnanjohtajan kokouksessa antaman päätösesityksen mukainen. Kvalt. 28 Varalle valittavaksi esitetty FL, KTM Seija Pikkarainen on perunut hakemuksensa , liite 2.

18 Kunnanhallitus Kunnanjohtaja esitteli Tervon kunnan ympäristöterveysjohtajan viran täyttämisen tähänastiset rekrytointiprosessin vaiheet. Puheenjohtajan avattua keskustelun valtuutettu Janne Korhonen esitti asian pöydällepanoa. Valtuutettu Pekka Nuutinen kannatti esitystä. Puheenjohtaja rajasi asian käsittelyn koskemaan pöydällepanoehdotusta. Pöydällepanoa vastustavia ehdotuksia ei tullut, joten puheenjohtaja totesi kunnanvaltuuston hyväksyneen asian pöydällepanoehdotuksen ja keskeytti asian käsittelyn. Khall. 157 Vs. ympäristöterveysjohtaja Lari Höltälle on annettu kunnanvaltuuston pöydällepanopäätös tiedoksi Samassa yhteydessä hänelle on esitetty mahdollisuus esittää mennessä kunnanhallitukselle kirjallisesti omat näkemyksensä yhteistyötahojen esiin nostamista asioista. Kunnanjohtaja Petteri Ristikangas ja Kehitysyhtiö SavoGrow'n toimitusjohtaja Olli Tiainen järjestävät paikallisten yrittäjien sekä Tervon kunnan ympäristöterveyslautakunnan ja viranhaltijoiden edustajien välisen neuvottelun yhteistyökäytänteistä Kunnanjohtajan päätösesitys: 1. Kunnanhallitus saa tietoonsa vs. ympäristöterveysjohtaja Lari Höltän näkemykset yhteistyötahojen esiin nostamista asioista sekä järjestettävässä neuvottelussa esiin nousevat näkemykset asiasta. 2. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle ympäristöterveysjohtajan viran rekrytointiprosessin jatkamista kunnanjohtajan kokouksessa antaman päätösesityksen mukaisesti. Kohta 1: Esityksen mukainen. Kohta 2: Kunnanjohtajan kokouksessa antama päätösesitys: Kunnanhallituksen päätösesityksen mukaisesti kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle seuraavaa: Kunnanvaltuusto valitsee Tervon kunnan ympäristöterveysjohtajan virkaan lukien toistaiseksi Lari Höltän kunnanhallituksen päätösesityksessä esitetyin perustein ja palvelussuhde-ehdoin.

19 Kunnanhallitus Kvalt. 37 Kunnanvaltuuston puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen päätösesityksen ja avasi keskustelun. Valtuutettu Sami Lempinen esitti, että valtuusto pitää lyhyen neuvottelutauon. Esitys hyväksyttiin. Kokous jatkui 10 minuutin neuvottelutauon jälkeen. Puheenjohtaja totesi keskustelun jatkuvan. Valtuutettu Janne Korhonen esitti asian palauttamista uudelleen valmisteluun. Valtuutetut Pirjo Hänninen, Pekka Ruotsalainen ja Marika Pitkänen kannattivat Korhosen esitystä. Muita esityksiä ei keskustelun aikana tullut. Puheenjohtaja päätti keskustelun ja totesi, että keskustelun aikana on tullut kunnanhallituksen päätösesityksestä poikkeava kannatettu esitys, joten on suoritettava äänestys kunnanhallituksen päätösesityksen ja kannatetun vastaesityksen välillä. Puheenjohtaja esitti, että ne valtuutetut, jotka kannattavat kunnanhallituksen päätösesitystä äänestävät JAA ja ne valtuutetut, jotka kannattavat vastaesitystä, äänestävät EI. Äänestystapa hyväksyttiin. Suoritettiin avoin äänestys kunnanvaltuuston nimenhuutojärjestyksen mukaisessa järjestyksessä. JAA äänestivät valtuutetut Erkki Pääkkönen, Matti Tarvainen ja Juhani Tähtivaara. EI äänestivät Arvo Alajoki, Pirjo Hänninen, Janne Korhonen, Sami Lempinen, Pentti Mali, Maire Nissinen, Pekka Nuutinen, Jouko Paretskoi, Marika Pitkänen, Pekka Ruotsalainen, Katja Suhonen, Maarit Tarvainen ja Hannu Ylönen. Puheenjohtaja totesi äänestystuloksen olevan JAA-ääniä kolme (3) ja EI-ääniä 13, joten kunnanvaltuuston päätös on palauttaa asia uudelleen valmisteluun eikä näin ollen virkavaalia suoriteta. Khall. 182 Kunnanjohtajan päätösesitys: Kunnanhallitus päättää, että ympäristöterveysjohtajan viranhakuaikaa jatketaan. Entiset hakijat otetaan huomioon. Kunnanhallitus valtuuttaa hallintojohtaja Kaija Tarvaisen ja vastaavan eläinlääkärin Tanja Lehtolaisen valmistelemaan asiaa.

20 Kunnanhallitus Esityksen mukainen.

21 Kunnanhallitus VUOROTTELUVAPAAN MYÖNTÄMINEN / KORHONEN JUKKA Khall. 183 Tekninen johtaja Jukka Korhonen hakenut vuorotteluvapaata ja välisiksi ajoiksi, liite 1, salassa pidettävä. Kunnanjohtaja puoltaa vuorotteluvapaan myöntämistä Jukka Korhoselle. Vuorotteluvapaalaki ( /1305) ja muutokset, viimeisimmät ( /659) määrittelevät vuorotteluvapaan ehdot. Vuorotteluvapaa on järjestely, jossa työntekijä työnantajansa kanssa tekemän vuorottelusopimuksen mukaisesti määräaikaisesti vapautetaan palvelussuhteeseen kuuluvien tehtävien suorittamisesta ja jossa työnantaja samalla sitoutuu vastaavaksi ajaksi palkkaamaan työ- ja elinkeinotoimistossa työttömyysturvalain 2 luvun 1 :ssä tarkoitetun työttömänä työnhakijana olevan henkilön. Vuorotteluvapaalle jäävän on oltava työsuhteessa tai virkasuhteessa taikka siihen verrattavassa palvelussuhteessa. Vuorottelijan täytyy olla kokoaikatyöntekijä tai hänen työaikansa on oltava yli 75 % alan kokoaikaisen työntekijän työajasta. Vuorotteluvapaan edellytyksenä on, että henkilö on hankkinut työssäoloaikaa ennen vuorotteluvapaan alkamista vähintään 16 vuotta. Jos henkilö on aiemmin saanut vuorottelukorvausta, työssäoloaikaa on oltava vähintään viisi vuotta edellisen vuorotteluvapaan päättymisestä. Vuorotteluvapaan edellytyksenä on, että vuorottelijan työssäolo ja palvelussuhde samaan työnantajaan on yhdenjaksoisesti kestänyt välittömästi ennen vuorotteluvapaan alkamista vähintään 13 kuukautta, johon voi sisältyä enintään 30 kalenteripäivää palkatonta poissaoloa. Sairaudesta tai tapaturmasta johtuva poissaolo rinnastetaan tätä säännöstä sovellettaessa työssäoloon. Vuorotteluvapaata ei voi aloittaa sen kalenterikuukauden päättymisen jälkeen, jonka aikana vuorottelija täyttää iän, joka vastaa työntekijän eläkelain mukaista vanhuuseläkkeen alkamisen alaikärajaa vähennettynä kolmella vuodella. Vuorotteluvapaan kesto on vähintään 100 kalenteripäivää yhdenjaksoisesti ja yhteensä enintään 360 kalenteripäivää.vuorotteluvapaan jaksottamisesta on sovittava vuorottelusopimuksessa ennen vapaan aloittamista. Vuorotteluvapaata jaksotettaessa kunkin jakson vähimmäispituus on 100 kalenteripäivää. Vuorotteluvapaa on kuitenkin pidettävä kokonaisuudessaan kahden vuoden kuluessa sen alkamisesta eikä sen yhteenlaskettu kesto saa ylittää vuorotteluvapaan enimmäiskestoa.

22 Kunnanhallitus Työnantajan tulee tehdä vuorottelijan kanssa kirjallinen vuorottelusopimus, jossa työnantaja sitoutuu palkkaamaan sijaisen. Vuorottelusopimus on toimitettava työ- ja elinkeinotoimistolle ennen vuorotteluvapaan alkamista. Lisäksi työsopimus tai muu luotettava selvitys siitä, että sijainen on palkattu vuorotteluvapaan ajaksi, on toimitettava työ- ja elinkeinotoimistolle ennen vuorotteluvapaan alkamista tai viipymättä vuorotteluvapaan alkamisen jälkeen. Sijaiseksi on palkattava sellainen työ- ja elinkeinotoimistossa työttömänä työnhakijana oleva, joka on ollut työttömänä työnhakijana yhdenjaksoisesti tai osissa vähintään 90 kalenteripäivää vuorotteluvapaan alkamista edeltäneiden 14 kuukauden aikana. Sijaiseksi palkattavan on oltava työttömänä työnhakijana välittömästi ennen vuorotteluvapaan alkamista. Sijaiseksi voidaan palkata alle 30-vuotias työ- ja elinkeinotoimistossa työttömänä työnhakijana oleva, jonka ammatti- tai korkeakoulututkinnon suorittamisesta on kulunut enintään yksi vuosi taikka työtön työnhakija, joka vuorotteluvapaan alkaessa on alle 25-vuotias tai yli 55- vuotias. Sijaiseksi ei voida palkata henkilöä, jota pidetään työttömyysturvalain 2 luvun 10 :ssä tarkoitettuna päätoimisena opiskelijana. Sijaisen työajan tulee olla vähintään vuorottelijan säännöllisen työajan pituinen. Jos työnantajan palveluksessa oleva osa-aikainen työntekijä on työttömänä kokoaikatyön hakijana työ- ja elinkeinotoimistossa ja hänet palkataan vuorotteluvapaan johdosta vapaaksi tulleeseen työhön, voidaan vuorotteluvapaa toteuttaa ottamalla näin vapaaksi jäävään työhön työ- ja elinkeinotoimistoon ilmoittautunut työtön työnhakija työsopimuslain 2 luvun 5 :n estämättä. Tällöin näiden työntekijöiden yhteisen työajan lisäyksen tulee olla vähintään vuorottelijan säännöllisen työajan pituinen. Kunnanjohtaja on selvittänyt yhdessä palkanlaskijan kanssa, että hakijan vuorotteluvapaan myöntämisen edellytykset täyttyvät. Tervon kunnan hallintosäännön (Kvalt ) 32 :n mukaan virkavapaan ja työvapaan myöntää sekä tarvittaessa määrää se viranomainen, joka päättää viranhaltijan tai työntekijän valitsemisesta. Kunnanhallituksen puheenjohtajan päätösesitys: 1. Kunnanhallitus myöntää Jukka Korhoselle vuorotteluvapaan ja välisiksi ajoiksi ja sitoutuu palkkaamaan em. ajalle työ- ja elinkeinotoimistossa työttömänä työnhakijana olevan henkilön. 2. Kunnanhallitus valtuuttaa kunnanjohtaja Petteri Ristikankaan ja hallintojohtaja Kaija Tarvaisen järjestämään sijaisjärjestelyt ja palkkaamaan työ- ja elinkeinotoimistossa työttömänä työnhakijana olevan henkilön ko. ajalle.

23 Kunnanhallitus Esityksen mukainen.

24 Kunnanhallitus TERVON KUNNAN RUOKAPALVELUKESKUKSEN ATERIAHINNAT LUKIEN Khall. 184 Ruoka- ja siivouspalveluiden esimies on esittänyt kunnanhallitukselle ateriahintojen hyväksymistä lukien liitteen 1 mukaisesti. Tervon kunnan hallintosäännön (Kvalt ) 42 :n mukaan maksuista ja niiden yksityiskohtaisista perusteista päättää kunnanhallitus. Kunnanjohtajan päätösesitys: Kunnanhallitus hyväksyy liitteen 1 mukaiset Tervon kunnan ruokapalvelukeskuksen ateriahinnat lukien. Esityksen mukainen.

25 Kunnanhallitus YRITYSMATKAILUN KEHITTÄMISHANKE Khall. 185 Khall. 174 ( ) Tervossa on kehitetty matkailua viime vuosina intensiivisesti. Tervon kunta toteutti Talvi- ja kulttuurimatkailua Tervoon hankkeen , jonka aikaan laadittiin mm. Tervon matkailuelinkeinosuunnitelma vuosille , kehitettiin talviajoharjoitteluratatoiminta sekä Luontokuvakesä tapahtumakokonaisuutta ja avustettiin golfkentän markkinoinnin ja liiketoiminnan kehittämissuunnitelmissa. SavoGrow Oy:n kuuden kunnan alueella toteutettu vuoden mittainen Luontomatkailun elinvoimahanke ( ) jatkoi matkailutuotteiden kehittämistyötä mm. metsästys- ja muiden luontomatkailuohjelmapalveluiden osalta. Edellisessä hankkeessa syntyneitä tuote- ja yritysideoita on tarpeen edistää ja edelleen selvittää ja kiinnostusta niiden toteuttamiseen on virinnyt nimenomaan Tervon ja Vesannon alueella. Järvikalastus-, maasto- ja veneajokoulu- sekä metsästysohjelmapalveluissa on käyty alustavia neuvotteluja. Tervon ja Vesannon alueelle on suunnitteilla uusi matkailuhanke. Hankkeen hallinnoijaksi tullee Tervon kunta. Kuntaparin välille tehdään yhteistyösopimus, koska hanke toteutetaan niin sanottuna yhteistyöhankkeena. Yhteistyöhankkeessa voi olla kumppaneina myös yrityksiä ja muita yhteisöjä. Hankkeen kumppaneiksi tulee mm. alueen pienyrityksiä, Lohimaa sekä auto- ja venevalmistajia / maahantuojia sekä mahdollisesti tulevia asiakasyrityksiä, joille palveluja kehitetään. Hakemus jätetään Mansikka ry:lle viikolla 37 ja hanke pyritään aloittamaan rahoituspäätöksen saatua vielä kuluvan syksyn aikana. Hanke ei vaadi erikseen neuvoteltua kuntarahaa, Mansikka ry:n rahoitus on noin 80 % ja loppu on yksityisrahoitusta. Yksityisrahaosuuksista on alustavasti neuvoteltu mahdollisten kumppaneiden kanssa. Matkailun kehittämistä on jatkettava pitkäjänteisesti ja pääpaino on uusien kumppanuuksien hakemisessa alueen ulkopuolelta markkina- ja asiakastuntemuksen lisäämiseksi. Oheismateriaali 3: tiivistelmä hankesuunnitelmasta ja luonnos kustannusarvioksi. Kunnanjohtajan päätösesitys: 1. Kunnanhallitus saa tietoonsa ja hyväksyy Yritysmatkailun kehittämishankesuunnitelman. 2. Kunnanhallitus päättää osoittaa hankehakemuksen Mansikka ry:lle. 3. Kunnanhallitus päättää, että Tervon kunta hakee hankkeelle 80 prosentin rahoitusta Mansikka ry:ltä.

26 Kunnanhallitus Esityksen mukainen. Khall. 185 Mansikka ry:n kiristyneiden rahoitusehtojen johdosta hankkeessa on 10 prosentin kuntarahaosuus. Tervon kunnan tulee varautua enimmillään 10 prosentin kuntarahaosuuden maksamiseen. Prosenttiosuus tarkentuu Tervon ja Vesannon välisessä neuvotteluissa. Kunnanjohtajan päätösesitys: Kunnanhallitus päättää, että Tervon kunta osallistuu hankkeen rahoittamiseen enimmillään 10 prosentin kuntarahaosuudella. Esityksen mukainen.

27 Kunnanhallitus SUOMEN SININEN TIE RY:N PUSKURILAINAHAKEMUS SUOMEN SINISEN TIEN ELINKEI- NOLLISEN KEHITTÄMISHANKKEEN TOTEUTTAMISEKSI Khall. 186 Khall. 119 ( ) Suomen Sininen Tie ry pyytää päivätyllä kirjeellä Suomen Sininen Tie ry:n jäsenkunnilta euron määräaikaista puskurilainaa tammikuussa 2013 käynnistyneen elinkeinollisen kehittämishankkeen toteutuksen varmistamiseksi. Suomen Sininen Tie ry on saanut Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta euron hankerahoituksen Suomen Sinisen Tien Palveluyhteistyöverkoston kehittäminen hankkeelle (päätös / päätösnumero 30557, hankkeen numero 18375). Hyväksytystä hankerahoituksesta Eu-osuus on euroa ja valtion osuus euroa, yksityisen rahan osuus on euroa. Hanke on alueiden välinen ja sitä ovat rahoittamassa omilla osuuksillaan kaikki Sinisen Tien varren ELYkeskukset. Käynnistyvä kehittämishanke on erittäin merkittävä koko Sinisen Tien väylän matkailun kehittämisen kannalta. Hankkeen avulla alueiden matkailupalveluille ja yrityksille tarjotaan sähköinen markkinointi- ja myyntikanava yhteistyössä eri maakuntien matkailuyhtiöiden kanssa. Siniselle Tielle laaditaan ajantasainen opastussuunnitelma, luodaan mobiiliopastusjärjestelmä, vahvistetaan Sinisen Tien matkailuyritysten verkottumista ja matkailupalveluiden tuotekehitystä sekä vahvistetaan Sinisen Tien brändimarkkinointia. Hankkeen projektipäällikkönä toimii Heikki Kähärä. Hankkeen kautta Suomen Sinisen Tien palveluiden näkyminen, saatavuus ja tien vetovoimaisuus nousee aivan uudelle tasolle. Tien kehittämistä tukevat myös oleellisesti parantunut Merenkurkun lauttaliikenne ja Venäjältä Suomeen suuntautuva kasvava matkailupalveluiden kysyntä. Suomen Sinisen Tien tieyhdistyksen ongelmana on hankkeen suuri koko suhteessa yhdistyksen perustoimintaan. Koska hankeaika on lyhyt (vuodet ), EU-hankkeiden maksatuksissa on huomattavia, jopa vuoden mittaisia, viiveitä ja koska viimeisen maksatushakemuksen tulee olla vähintään 30 % hankerahoituksesta, tarvitaan hankkeen loppuvaiheessa jopa yli euron hankepuskuri. Ennakkorahoituksena Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselta yhdistys on saanut euroa (10 % julkisen tuen osuudesta) ja tämän lisäksi yhdistyksellä on taseessaan n euron puskuri. Näitten lisäksi yhdistys tarvitsee euron määräaikaisen hankepuskurin. Yhdistyksen hallitus on päättänyt pyytää Sinisen Tien jäsenkunnilta - kultakin erikseen - puskurilainoja kahden prosentin korolla vuoteen

28 Kunnanhallitus asti oheisen taulukon mukaisesti. Puskurilaina-anomuksia on painotettu jonkin verran kuntien koon mukaisesti. Jäsenkunta lainaosuus euroa Tohmajärvi Tuusniemi Tervo Maaninka Pielavesi Keitele Vesanto Viitasaari Kannonkoski Kyyjärvi Karstula Lapua Alajärvi Laihia Mustasaari Vaasa Isokyrö Yhteensä Laina maksetaan takaisin välittömästi, kun kehittämishankkeen viimeinen maksatus on saatu. Koska puskurilainaa haetaan kaikilta jäsenkunnilta, yksittäisen kunnan luototusriski jää erittäin pieneksi. Kuntien myöntämät puskurilainat ovat ratkaisevassa roolissa tämän erittäin merkittävän matkailullisen kehittämishankkeen toteuttamisessa. Suomen Sininen Tie ry:n keskiviikkona kokoontunut vuosikokous toivoo kunnilta myönteistä suhtautumista. Suomen Sinisen Tien Palveluyhteistyöverkoston kehittämisen hankesuunnitelma nähtävillä kokouksessa. Kunnanjohtajan päätösesitys: Kunnanhallitus päättää myöntää Suomen Sininen Tie ry:lle euron puskurilainan Suomen Sinisen Tien Palveluyhteistyöverkoston kehittäminen hankkeen varmistamiseksi, enintään saakka. Lainan korko on 2 %. Esityksen mukainen. Khall. 186 Suomen Sininen Tie ry on saanut Tervon kunnalta euron mää-

29 Kunnanhallitus räaikaisen puskurilainan vuonna Lainan noston yhteydessä yhdistys on sopimut lainan takaisinmaksuajaksi Yhdistys on nostanut hanketta varten yhteensä euroa 14 kunnalta. Hankkeen loppumaksatus on saatu Etelä-Pohjanmaan ELY:ltä täysimääräisenä toukokuussa Yhdistyksen tase heikkeni kuitenkin merkittävästi suuren hankkeen omarahoitusosuuden ( euroa) vuoksi. Hankkeen osana toteutetusta matkailutieopasteiden uusimisesta aiheutui ylimääräisiä kuluja vanhojen taulujen arvioitua huonomman kunnon vuoksi. Myös hankkeessa toteutetun uuden Sininentie.fi -verkkopalvelun lanseeraus ja ylläpito aiheuttavat yhdistykselle huomattavia kuluja vuosina Tämän vuoksi Suomen Sininen Tie ry esittää puskurilainan ehtojen muuttamista seuraavasti: 1. Sininen Tie ry maksaa euroa 80 % puskurilainasta viimeistään Yhdistys maksaa loput euroa viimeistään Kunnanjohtajan päätösesitys: Kunnanhallitus hyväksyy Suomen Sininen Tie ry:n esittämän puskurilainojen ehtojen muuttamisen yhdistyksen esittämällä tavalla. Sininen Tie ry maksaa euroa 80 % puskurilainasta viimeistään ja loput euroa viimeistään Esityksen mukainen.

30 Kunnanhallitus VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN SAARISTOKUNNISTA JA KUNTIEN SAARISTO-OSISTA UUSIMINEN Khall. 187 Voimassa oleva valtioneuvoston asetus saaristokunnista ja kuntien saaristo-osista (1296/2011, 857/2012) päättyy vuoden 2015 lopussa. Voimassa olevan asetuksen mukaan maassa on 8 saaristokuntaa ja 37 ns. saaristo-osakuntaa. Asetus perustuu lakiin saariston kehityksen edistämisestä (494/81, 1138/93). Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää kunnilta lausuntoa a) halukkuudesta jatkaa saaristokuntana tai saaristo-osakuntana ja b) mahdollista muutostarpeista voimassa olevaan asetukseen mennessä. Saaristopolitiikkaa koskevia tietoja sisältää Valtakunnallinen saaristopoliittinen toimenpideohjelma , joka hyväksyttiin 2012 (TEM:n julkaisu 30/2012). Kunnat voivat käyttää asian valmistelussa hyödykseen mm. saaristoasiain neuvottelukunnan vuonna 2010 julkaisemaa selvitystä Ilman kiinteää tieyhteyttä olevat pysyvästi asutut saaret (TEM:n julkaisuja, aluekehittäminen 26/2010) ja vuonna 2011 julkaistua selvitystä Ilman kiinteää tieyhteyttä olevat vapaa-ajan asumissaaret. Selvitysten mukaan maassa on n ilman kiinteää tieyhteyttä olevaa saarta, joissa on joko kokoaikaista tai osa-aikaista asutusta. Edellä mainitut selvitykset löytyvät osoitteesta Saaristolain 3 :n mukaan saaristoalueisiin voi kuulua paitsi ilman kiinteää tieyhteyttä olevat pysyvästi asutut saaret myös muut saaret ja mantereen alueet, jotka ovat muutoin olosuhteiltaan saaristoon verrattavia. Pääosa asetuksen mukaisesta saaristoväestöstä asuu kiinteän tieyhteyden saaristoalueilla. Saaristoa on maan kaikissa maakunnissa ja lähes kaikissa kunnissa. Saaristokuntien ja saaristo-osakuntien nimeämiskriteeri on saaristolain 9 :n mukaan saariston vakinaisen väestön määrä ja sen osuus kunnan väestöstä sekä liikenneolot ja peruspalvelujen saannin vaikeus. Pyydämmekin liittämään lausuntoon tiedot saaristoväestön määrästä ja osuudesta kunnan asukasluvusta. Liitteenä 2 Tervon kunnan lausunto. Kunnanjohtajan päätösesitys:

31 Kunnanhallitus Kunnanhallitus antaa Työ- ja elinkeinoministeriölle liitteen 2 mukaisen lausunnon koskien valtioneuvoston asetuksen saaristokunnista ja kuntien saaristo-osista uusimista. Esityksen mukainen.

32 Kunnanhallitus ASUNTO-OSAKKEIDEN OSTAMINEN PERUSTETTAVALTA ASUNTO OSAKEYHTIÖ TER- VON SILTAVAHDILTA Khall. 188 Kvalt. 19 ( ) Khall. 139 ( ) Lifthouse Oy, Heimo Huttunen rakentaa Koskentie 3, Tervo - osoitteeseen betonirakenteisen, 2-kerroksisen 4 taloa käsittävän rivitalokokonaisuuden. Asunto-osakeyhtiön perustamiskokous on pidetty Asunto Osakeyhtiön rekisteröinti tapahtuu osakkailta perittävän osakepääoman maksamisen jälkeen. Esisopimukset osakkeiden hankinnasta voidaan tehdä Asunto Osakeyhtiön rekisteröinnin jälkeen. Rakentaminen aloitetaan kesällä Asunto Osakeyhtiö Tervon Siltavahti -rivitalossa ovat myynnissä - A-talon Asunto 2:n osakkeet nro:t , jotka oikeuttavat kahden huoneen, tupakeittiön, saunan, ison parvekkeen, lämpimän varaston ja autokatospaikan sisältävän asuinhuoneiston hallintaan. Huoneiston pinta-ala on 62,3 neliömetriä. Velaton kauppahinta on satakuusikymmentäkahdeksantuhatta kaksisataa kymmenen euroa ( euroa). - B-talon Asunto 3:n osakkeet nro , jotka oikeuttavat kahden huoneen,tupakeittiön,saunan, ison terassin, lämpimän varaston ja autokatospaikan sisältävän asuinhuoneiston hallintaan. Huoneiston pintaala on 62,5 neliömetriä. Velaton kauppahinta on satakuusikymmentäkahdeksantuhatta seitsemänsataa viisikymmentä euroa ( euroa). Kauppahinnat eivät ole pinta-alaperusteisia. Tervon kunnan vuoden 2014 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman (Kvalt ) toiminta-ajatukseen sisältyy vaihtoehtoisten ja innovatiivisten asumisratkaisujen mahdollistaminen. Toiminta-ajatuksen mukaan kunta tukee uusien innovatiivisten asumisratkaisujen toteuttamista yhteistyössä rakennusliikkeiden ja muiden toimijoiden kanssa. Tervon kunnan hallintosääntö (Kvalt ). Kunnanhallituksen puheenjohtajan päätösesitys: Tervon kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle seuraavaa: 1. Tervon kunta ostaa euron hinnalla perustettavalta Asunto Osakeyhtiö Tervon Siltavahdilta rivitalohuoneiston (A-talon Asunto 2) osoitteesta Koskentie 3, Tervo.

33 Kunnanhallitus Tervon kunta ostaa euron hinnalla perustettavalta Asunto Osakeyhtiö Tervon Siltavahdilta rivitalohuoneiston (B-talon Asunto 3) osoitteesta Koskentie 3, Tervo. 3. Tervon kunta tekee esisopimuksen rivitalo-osakkeiden kaupoista perustettavan Asunto Osakeyhtiö Tervon Siltavahdin kanssa. 4. Tervon kunnan puolesta esisopimuksen ja myöhemmin tehtävän kauppakirjan allekirjoittavat hallintojohtaja ja kunnanjohtaja. 5. Kunnanhallitus ja valtuusto saavat tietoonsa, että ko. osakkeiden Tervon kunnan osakepääoma ( x 0,88 euroa = 1 098, 24 euroa) on maksettu kunnanjohtajan hyväksymänä laskuna Asunto Osakeyhtiö Tervon Siltavahdille laskun (nro 20142) mukaisesti. Osakepääoma on tullut maksaa ennen Asunto Osakeyhtiön rekisteröintiä. Kunnanjohtaja ja hallintojohtaja eivät osallistu asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon. Esittelijänä ja pöytäkirjanpitäjänä toimii kunnanhallituksen puheenjohtaja. Esityksen mukainen. Kunnanjohtaja ja hallintojohtaja eivät osallistuneet asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon. Esittelijänä ja pöytäkirjanpitäjänä toimi kunnanhallituksen puheenjohtaja. Kvalt. 19 Kunnanhallituksen esityksen mukainen. Kunnanjohtaja ja hallintojohtaja eivät osallistuneet asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon (hallintolaki 434/ kohta, toimeksiantojääviys). Pöytäkirjanpitäjänä toimi kunnanvaltuuston puheenjohtaja. Khall. 188 Tervon kunta ja Lifthouse Oy:n Heimo Huttunen ovat neuvotelleet kolmannen rivitalohuoneiston osakkeiden ostamisesta Tervon kunnalle perustettavalta Asunto Osakeyhtiö Tervon Siltavahdilta. Kunnanhallituksen puheenjohtajan päätösesitys:

34 Kunnanhallitus Tervon kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle seuraavaa: 1. Tervon kunta ostaa euron hinnalla perustettavalta Asunto Osakeyhtiö Tervon Siltavahdilta C-talon Asunnon 3: rivitalohuoneiston osakkeet osoitteesta Koskentie 3, Tervo. Osakkeet oikeuttavat tupakeittiön, yhden makuuhuoneen, kodinhoitohuoneen, kylpyhuoneen, saunan, ison terassin, lämpimän varaston ja autokatospaikan sisältävän asuinhuoneiston hallintaan. Huoneiston pinta-ala on 70,2 neliömetriä. 2. Tervon kunnan puolesta kauppakirjan allekirjoittavat hallintojohtaja ja kunnanjohtaja. 3. Osakekauppa rahoitetaan kunnan kassavaroista ja purkamalla kunnan rahastosijoituksia. Kunnanjohtaja ja hallintojohtaja eivät osallistu asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon, (Hallintolaki 434/ ja 28 :n kohta 1, asianosaisjääviys). Pöytäkirjanpitäjänä toimii kunnanhallituksen puheenjohtaja. Esityksen mukainen.

35 Kunnanhallitus VAALIEN, TILINTARKASTUKSEN, KUNNANHALLITUKSEN JA KUNNANHALLITUKSEN ELINKEINOJAOSTON / TERVON KUNNAN TALOUSARVION 2015 TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN SEKÄ MÄÄRÄRAHOJEN JA TALOUS- ARVIOIDEN TOTEUTUMISVERTAILU Khall. 189 Selvitys vaalien, tilintarkastuksen, kunnanhallituksen ja kunnanhallituksen elinkeinojaoston talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta sekä määrärahojen ja talousarvioiden toteutumisvertailu oheismateriaalina 1. Kunnanjohtajan päätösesitys: Kunnanhallitus saa tietoonsa vaalien, tilintarkastuksen, kunnanhallituksen ja kunnanhallituksen elinkeinojaoston vuoden 2015 talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden sekä määrärahojen toteutumisen Esityksen mukainen.

36 Kunnanhallitus TÄYTTÖLUVAN HAKEMINEN KUNNANHALLITUKSELTA RUOKA- JA SIIVOUSPALVELUI- DEN ESIMIEHEN VIRAN VAKINAISEEN TÄYTTÄMISEEN LUKIEN TERVON KUN- NAN RUOKA- JA SIIVOUSPALVELUISSA Khall. 190 Kunnanhallitus on myöntänyt palkattoman virkavapauden ruoka- ja siivouspalveluiden esimies Irma Martikaiselle (Khall ). Kunnanjohtaja on myöntänyt Martikaiselle eron virasta hakemuksen mukaisesti alkaen (Kunnanjohtaja ). Virkaa on hoidettu määräaikaisin järjestelyin marraskuusta 2014 alkaen. Tervon kunnan hallintosäännön (Kvalt ) 23 :n mukaan kunnanhallitus päättää luvan myöntämisestä vakinaisten virkojen täyttämiseen. 27 :n mukaan kunnanhallitus päättää alaisensa henkilön palvelukseen ottamisesta. Palkkauksesta valinnan yhteydessä päättää valitseva viranomainen neuvoteltuaan asiasta KT-asiantuntijan kanssa ennen palkkauksen vahvistamista. 28 :n mukaan viran julistaa haettavaksi kunnanhallituksen valitseman viranhaltijan osalta kunnanjohtaja. 26 :n mukaan henkilöstön kelpoisuudesta on voimassa, mitä niistä virkaa tai tointa perustettaessa tai muutoin on päätetty taikka säädetty ja niistä pidetään erillistä luetteloa. Viran kelpoisuusvaatimuksena on suurtalousaesimiehn tutkinto tai vastaava aikaisempi koulutus. Esimiehellä tulee olla myös riittävä kokemus ja asiantuntemus ruoka- siivouspalveluiden toimeenpanoon liittyvistä tehtävistä. Viranhoidon vaatimuksena on sujuva suomen kielen taito. Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kvtes mukaisesti. Palkkaus määräytyy liitteen 6 2 :n 06RUO040-hinnoittelutunnuksen mukaisesti. Valinnassa noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa. Virkaan valittavan on ennen valinnan vahvistamista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä esitettävä Lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rekisteriote. Kunnanjohtajan päätösesitys: Kunnanhallitus päättää täyttää ruoka- ja siivouspalveluiden esimiehen viran vakinaisesti lukien Tervon kunnan ruoka- ja siivouspalveluissa. Esityksen mukainen.

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pekka Puranen ja Steven Law.

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pekka Puranen ja Steven Law. Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 7/2015 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Torstai 26.11.2015 klo 17.15-17.45 Huttulan navetta Jäsen Paikalla

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston kokoushuone, Tervontie 4 (uusi kokoushuone)

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston kokoushuone, Tervontie 4 (uusi kokoushuone) ympäristölautakunta Tervontie 4, 72210 Tervo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 2/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA TERVON KUNTA 3/2012. Tiistai 20.3.2012 klo 18.30-20.10. Kunnanjohtajan työhuone. Kumpulainen Tanja, varapj.

KOKOUSPÖYTÄKIRJA TERVON KUNTA 3/2012. Tiistai 20.3.2012 klo 18.30-20.10. Kunnanjohtajan työhuone. Kumpulainen Tanja, varapj. KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2012 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tiistai 20.3.2012 klo 18.30-20.10 Kunnanjohtajan työhuone Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta 8/2014 1. Tiistai 9.12.2014 klo 17.30-20.30. Kunnantoimiston uusi kokoushuone

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta 8/2014 1. Tiistai 9.12.2014 klo 17.30-20.30. Kunnantoimiston uusi kokoushuone Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 8/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tiistai 9.12.2014 klo 17.30-20.30 Kunnantoimiston uusi kokoushuone

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. esittelijä, pöytäkirjan pitäjä, Kuhmonen Anna vs. perusturvajohtaja KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. esittelijä, pöytäkirjan pitäjä, Kuhmonen Anna vs. perusturvajohtaja KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Ruotsalainen Pekka

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta 3/2016 1. Ti 19.4.2016 klo 17.30-18.00. Kunnanvirasto, hallituksen ja lautakuntien kokoushuone

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta 3/2016 1. Ti 19.4.2016 klo 17.30-18.00. Kunnanvirasto, hallituksen ja lautakuntien kokoushuone Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2016 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Ti 19.4.2016 klo 17.30-18.00 Kunnanvirasto, hallituksen ja lautakuntien

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Maanantai 10.10.2011 klo 18:30-20:55. Kumpulainen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Maanantai 10.10.2011 klo 18:30-20:55. Kumpulainen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 8/2011 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 10.10.2011 klo 18:30-20:55 Kunnnanviraston kokoushuone Jäsen Paikalla Varajäsen

Lisätiedot

Hakuajan päättymiseen mennessä virkaa hakivat seuraavat henkilöt:

Hakuajan päättymiseen mennessä virkaa hakivat seuraavat henkilöt: Kunnanhallitus 154 19.06.2012 Kunnanhallitus 177 07.08.2012 Hallintojohtajan viran täyttäminen // KHALL 154 Hallintojohtaja Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 17.04.2012 julistaa hallintojohtajan viran

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen Tuula Jääskeläinen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Torstai 11.06.2015

PÖYTÄKIRJA. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Torstai 11.06.2015 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 09/2015 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Torstai 11.06.2015 klo 17.00-17.55 Kunnanviraston valtuustosali Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 16.01.2015 klo 09.00-12.35. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 16.01.2015 klo 09.00-12.35. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 1/2015 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 16.01.2015 klo 09.00-12.35 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 14.02.2014 klo 09.00-13.40. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 14.02.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 14.02.2014 klo 09.00-13.40. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 14.02.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 1/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 14.02.2014 klo 09.00-13.40 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai klo Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie TERVO

PÖYTÄKIRJA. Perjantai klo Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie TERVO Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 2/2015 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 20.02.2015 klo 09.00-13.05 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA ympäristölautakunta Tervontie 4, Tervo 2/2015. Tiistai klo

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA ympäristölautakunta Tervontie 4, Tervo 2/2015. Tiistai klo ympäristölautakunta Tervontie 4, 72210 Tervo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 2/2015 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tiistai 28.04.2015 klo 18.00-19.08 Kunnanviraston

Lisätiedot

Hakuajan päättymiseen mennessä virkaa hakivat seuraavat henkilöt:

Hakuajan päättymiseen mennessä virkaa hakivat seuraavat henkilöt: Kunnanhallitus 154 19.06.2012 Kunnanhallitus 177 07.08.2012 Kunnanvaltuusto 57 27.08.2012 Hallintojohtajan viran täyttäminen // KHALL 154 Hallintojohtaja Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 17.04.2012

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 6/ 2017 Kirkkoneuvosto 56-67

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 6/ 2017 Kirkkoneuvosto 56-67 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 6/ 2017 Kirkkoneuvosto 56-67 Aika Tiistai 16.5.2017 kello 16.00 17.05 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Minna Rossi

Lisätiedot

Riitta Pulli Anja Farin Juhani Tähtivaara Paikka ja pvm Tervo

Riitta Pulli Anja Farin Juhani Tähtivaara Paikka ja pvm Tervo 1 (8) KOKOUSAIKA 16.12.2016 klo 9.00-12.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanviraston kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS PÖYTÄKIRJAN ALLE-

Lisätiedot

17 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

17 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 0 ASIALISTA Asiat 17 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 18 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 19 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 20 Vastaavan sairaanhoitajan valinta

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 11.05.2015 klo 17.00-18.35

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 11.05.2015 klo 17.00-18.35 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 07/2015 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 11.05.2015 klo 17.00-18.35 Kunnanviraston valtuustosali Jäsen Paikalla

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 25.08.2014 klo 16.00-18.10

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 25.08.2014 klo 16.00-18.10 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 11/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 25.08.2014 klo 16.00-18.10 Kunnanviraston valtuustosali Jäsen Paikalla

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 24.02.2014 klo 17.00-18.20

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 24.02.2014 klo 17.00-18.20 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Maanantai 24.02.2014 klo 17.00-18.20 Kunnanviraston kokoushuone SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 20.04.2015 klo 17.00-18.45

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 20.04.2015 klo 17.00-18.45 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 06/2015 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 20.04.2015 klo 17.00-18.45 Kunnanviraston valtuustosali Jäsen Paikalla

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kokousaika 14.4.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 86 87 88 89 90 91 92 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta 2/2014 1. Tiistai 18.3.2014 klo 17.30-19.30. Kunnantoimiston uusi kokoushuone

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta 2/2014 1. Tiistai 18.3.2014 klo 17.30-19.30. Kunnantoimiston uusi kokoushuone Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 2/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tiistai 18.3.2014 klo 17.30-19.30 Kunnantoimiston uusi kokoushuone

Lisätiedot

Määräaikaan mennessä virkaa haki kaksi (2) hakijaa.

Määräaikaan mennessä virkaa haki kaksi (2) hakijaa. TERVON KUNTA VIRANHALTIJAN PÄÄTÖS Perusturvajohtaja 26.9.2017 35/2017 SOSIAALITYÖNTEKIJÄN VAKINAISEN VIRAN TÄYTTÄMINEN 1.10.2017 ALKAEN Tervon kunnan hallintosäännön (Kvalt. 29.5.2017) 25 :n mukaan toimistopäällikkö

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 24/2017. Torstai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 24/2017. Torstai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 24/2017 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 2.11.2017 klo 17.00 17.45 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

TERVON KUNNAN KOTIHOIDON KOTISAIRAANHOITAJAN VIRAN- SIJAISUUS VÄLISELLÄ AJALLA

TERVON KUNNAN KOTIHOIDON KOTISAIRAANHOITAJAN VIRAN- SIJAISUUS VÄLISELLÄ AJALLA TERVON KUNTA VIRANHALTIJAN PÄÄTÖS Perusturvajohtaja 53/2017 15.12.2017 ASIA: ASIASELOSTUS: TERVON KUNNAN KOTIHOIDON KOTISAIRAANHOITAJAN VIRAN- SIJAISUUS 18.12.2017. 31.12.2018 VÄLISELLÄ AJALLA Kotisairaanhoitajan

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KY. Yhtymävaltuusto 29.10.2015

TERVEYDENHUOLLON KY. Yhtymävaltuusto 29.10.2015 MUONION-ENONTEKIÖN ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Kokousaika To 29.10.2015 klo 19.00 19.32 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Muonion kunnasta: Hietala Kosti, I vpj. Kangosjärvi Ulla-Maija

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 AIKA 15.11.2017 klo 13:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMISTOIMET

Lisätiedot

Lausunto Aulikki Imporannan valitukseen Kemijärven kaupunginvaltuuston päätöksestä 31.3.2015 32

Lausunto Aulikki Imporannan valitukseen Kemijärven kaupunginvaltuuston päätöksestä 31.3.2015 32 Lausunto Aulikki Imporannan valitukseen Kemijärven kaupunginvaltuuston päätöksestä 31.3.2015 32 Kemijärven kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 31.3.2015 32 valinnut kaupunginjohtajan virkaan Atte Rantasen.

Lisätiedot

YHTYMÄHALLITUKSEN ESITYSLISTA 7/2017. Kokousaika 8. elokuuta 2017 klo

YHTYMÄHALLITUKSEN ESITYSLISTA 7/2017. Kokousaika 8. elokuuta 2017 klo YHTYMÄHALLITUKSEN ESITYSLISTA 7/2017 Kokousaika 8. elokuuta 2017 klo 9.00 16.00 Kokouspaikka Sähköpostikokous KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 Kokouksen avaus... 1 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen...

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 24/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 24/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 24/2017 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 2.11.2017 klo 17.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu 388 389

Lisätiedot

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 No 1/2008 KOKOUSAIKA Perjantaina 18.01.2008 kello 13.00-14.00 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanviraston, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

RUOKAPALVELUTYÖNTEKIJÄN VIRANSIJAISUUS VÄ- LISEKSI AJAKSI

RUOKAPALVELUTYÖNTEKIJÄN VIRANSIJAISUUS VÄ- LISEKSI AJAKSI TERVON KUNTA VIRANHALTIJAN PÄÄTÖS Hallintojohtaja 3.7.2017 31/2017 RUOKAPALVELUTYÖNTEKIJÄN VIRANSIJAISUUS 7.8.2017-31.5.2019 VÄ- LISEKSI AJAKSI Tervon kunnan hallintosäännön (Kvalt. 29.5.2017) 25 :n mukaan

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015. KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015. KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40 PÖYTÄKIRJA KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015 KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40 KOKOUSPAIKKA: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kilpukan ruokala Jäsenet paikalla: Varajäsenet järjest.: paikalla: Alaranta Juhani

Lisätiedot

Pöytäkirja 1 (11) Tervon kunta Vanhus- ja vammaisneuvosto

Pöytäkirja 1 (11) Tervon kunta Vanhus- ja vammaisneuvosto 1 KOKOUSAIKA 7.9.2017 klo 15:02-15:58 KOKOUSPAIKKA Tervon kunnanvirasto, Hallituksen ja lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS ASIAT :t

Lisätiedot

Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15

Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2012 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA TERVON KUNTA 2/2012. Tiistai 28.2.2012 klo 18.30-20.15. Kunnanviraston kokoushuone. Kumpulainen Tanja, varapj.

KOKOUSPÖYTÄKIRJA TERVON KUNTA 2/2012. Tiistai 28.2.2012 klo 18.30-20.15. Kunnanviraston kokoushuone. Kumpulainen Tanja, varapj. KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 2/2012 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tiistai 28.2.2012 klo 18.30-20.15 Kunnanviraston kokoushuone Jäsen Paikalla Varajäsen

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanhallitus 4/2016 52

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanhallitus 4/2016 52 ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanhallitus 4/2016 52 Kokousaika 11.4.2016 kello 18.00 18.55 Kokouspaikka kunnantalo Läsnä Matti Kulmanen Tero Kuosa Pertti Liinoja Heikki Mäkinen, pj. Taru Ojanperä

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 1 KOKOUSAIKA 22.5.2017 klo 17.00 17.05 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Hallituksen ja lautakuntien uusi kokoushuone (Akvaario) SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta 8/2012 77

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta 8/2012 77 8/2012 77 Kokousaika Torstai 28.06.2012 klo 18.30 19.20 Kokouspaikka Kunnanviraston valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet x

Lisätiedot

Keskiviikko klo Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin

Keskiviikko klo Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Viranomainen KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA Nro 11/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Keskiviikko 26.10.2016

Lisätiedot

48 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

48 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 0 ASIALISTA Asiat 48 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 49 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 50 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 51 Sosiaalilautakunnalle tiedoksi 52

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA Nro Sivu Tekninen lautakunta 06/

KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA Nro Sivu Tekninen lautakunta 06/ KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA Nro Sivu Tekninen lautakunta 06/2017 25 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 25.10.2017 kello 17.30 KOKOUSPAIKKA Uuden virastotalon kokoushuone, Laituritie 1, 72600 Keitele SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Tekninen lautakunta 2/2013. torstai 23.5.2013 klo 18.30-19.30. Sillankorvan kokoushuone. Petteri Ristikangas, kunnanjohtaja

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Tekninen lautakunta 2/2013. torstai 23.5.2013 klo 18.30-19.30. Sillankorvan kokoushuone. Petteri Ristikangas, kunnanjohtaja Tekninen lautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 2/2013 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA torstai 23.5.2013 klo 18.30-19.30 Sillankorvan kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla

Lisätiedot

Kunnanvirasto 20.3.2014 klo 9-12

Kunnanvirasto 20.3.2014 klo 9-12 Viranomainen No 2/2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivistyslautakunta Sivu 22 KOKOUSAIKA Keskiviikko 12.3.2014 18.00 19.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnanvirasto,

Lisätiedot

10 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

10 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 0 ASIALISTA Asiat 10 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 11 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 12 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 13 Sosiaalilautakunnalle tiedoksi 14

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta 7/2013 1. Tiistai 10.12.2013 klo 17.30-18.30. Kunnantoimiston uusi kokoushuone

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta 7/2013 1. Tiistai 10.12.2013 klo 17.30-18.30. Kunnantoimiston uusi kokoushuone Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 7/2013 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tiistai 10.12.2013 klo 17.30-18.30 Kunnantoimiston uusi kokoushuone

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 13/2014 Kunnanhallitus 14.07.2014

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 13/2014 Kunnanhallitus 14.07.2014 KOKOUSKUTSU NRO 13/2014 Kunnanhallitus 14.07.2014 KOKOUSAIKA Perjantai 18.7.2014 klo 10.00 - KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT: Asia Sivu Liite 1 361 187 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kokousaika 25.5.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 141 142 143 144 145 146 147 148 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Tekninen lautakunta 3/12. Tiistai 30.10.2012 klo 18.30-20.10. Sillankorvan kokoushuone. Petteri Ristikangas, kunnanjohtaja

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Tekninen lautakunta 3/12. Tiistai 30.10.2012 klo 18.30-20.10. Sillankorvan kokoushuone. Petteri Ristikangas, kunnanjohtaja Tekninen lautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/12 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tiistai 30.10.2012 klo 18.30-20.10 Sillankorvan kokoushuone Jäsen Paikalla

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN ESITYSLISTA 03/2016

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN ESITYSLISTA 03/2016 AIKA Torstai 22.9.2016 kello 16.00 PAIKKA Microkadun kampus, B-osan 2. kerroksen kokoustila B2031 käyntiosoite: Technopolis, Microkatu 1, 70210 Kuopio KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Liite/Viite * Asia 1 KOKOUKSEN

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 5. Kunnanhallitus. Maanantai klo 9.00 (kj haastattelut) Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 5. Kunnanhallitus. Maanantai klo 9.00 (kj haastattelut) Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 5. Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Maanantai 15.2.2016 klo 9.00 (kj haastattelut) Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Tekninen lautakunta. Petteri Ristikangas, kunnanjohtaja 21-27 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA. Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Tekninen lautakunta. Petteri Ristikangas, kunnanjohtaja 21-27 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA. Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tekninen lautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Jarmo Mäki-Penttilä, pj. Tarja Tupala, vpj.

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 28.04.2014 klo 17.00-18.30. Erkki Pääkkönen, pj.esitt. 91

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 28.04.2014 klo 17.00-18.30. Erkki Pääkkönen, pj.esitt. 91 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 6/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Maanantai 28.04.2014 klo 17.00-18.30 Kunnanviraston valtuustosali SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2017. Kunnanvirasto, valtuustosali. Valtuutettujen esteet ja varajäsenten kutsuminen

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2017. Kunnanvirasto, valtuustosali. Valtuutettujen esteet ja varajäsenten kutsuminen RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2017 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Tiistai 28.2.2017 klo 19.00 - KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Liite nro Asia Kunnanvirasto, valtuustosali 9 10 11 12 13 1 Valtuutettujen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2010 Kunnanhallitus. Perjantai 8.10.2010 klo 17.00 17.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2010 Kunnanhallitus. Perjantai 8.10.2010 klo 17.00 17.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2010 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Perjantai 8.10.2010 klo 17.00 17.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Ympäristöterveyslautakunta. vs. ympäristöterveysjohtaja KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA. Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Ympäristöterveyslautakunta. vs. ympäristöterveysjohtaja KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA. Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Ympäristöterveyslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Matti Tarvainen, pj. Erkki Pääkkönen Mikko Suihkonen, vpj Kirsi

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 6/ (5) Opetuslautakunta POL/

Helsingin kaupunki Esityslista 6/ (5) Opetuslautakunta POL/ Helsingin kaupunki Esityslista 6/2017 1 (5) 3 Oikaisuvaatimus englannin ja espanjan kielen lehtorin virkaan ottamisesta HEL 2017-004372 T 01 01 01 01 Päätösehdotus Esittelijän perustelut päättää kuntalain

Lisätiedot

ESITYSLISTA/ KOKOUSKUTSU

ESITYSLISTA/ KOKOUSKUTSU Perusturvalautakunta ESITYSLISTA/ KOKOUSKUTSU Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen

Lisätiedot

Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 12.12.2013.

Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 12.12.2013. KOKOUSKUTSU Elinkeinolautakunta 12.12.2013 KOKOUSAIKA Keskiviikko 18.12.2013 klo 10.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 54 34 Kuopion uusyrityskeskuksen

Lisätiedot

Pelkosenniemen hallintosäännön mukaan kokouskutsu on toimitettava jäsenille viimeistään neljä (4) päivää ennen kokousta.

Pelkosenniemen hallintosäännön mukaan kokouskutsu on toimitettava jäsenille viimeistään neljä (4) päivää ennen kokousta. Sosiaalilautakunta 28. 9.2011 67 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Sos. ltk 52 Pelkosenniemen hallintosäännön mukaan kokouskutsu on toimitettava jäsenille viimeistään neljä (4) päivää ennen kokousta.

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 15.05.2012 80

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 15.05.2012 80 Kunnanhallitus 15.05.2012 80 Kunnanhallitus 46, 47, 48 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall 46 Valtuuston 11.12.2008 hyväksymän hallintosäännön 5 mukaan kokouskutsu kunnanhallituksen jäsenille

Lisätiedot

Opettajien valintaprosessi Virve Kemppi 26.2.2013

Opettajien valintaprosessi Virve Kemppi 26.2.2013 Opettajien valintaprosessi Virve Kemppi 26.2.2013 Opettajavirkojen täyttäminen peruskouluissa ja lukioissa Opettajavirkojen ja tuntiopettajan tehtävien täyttäminen vakinaisesti 1.8.2013 alkaen Koulut antoivat

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 30.11.2012 klo 14.30-14.45. Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 30.11.2012 klo 14.30-14.45. Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Tekninen lautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 4/12 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Perjantai 30.11.2012 klo 14.30-14.45 Sähköposti- ja puhelinkokous Jäsen Paikalla

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 4/ Kokousaika kello

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 4/ Kokousaika kello ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 4/2016 38 Kokousaika 10.10.2016 kello 18.00 18.40 Kokouspaikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Halkivaha, Erkki Isotalo, Päivi Kolari, Kari Juhala-Nuutila,

Lisätiedot

Pelkosenniemen hallintosäännön mukaan kokouskutsu on toimitettava jäsenille viimeistään neljä (4) päivää ennen kokousta.

Pelkosenniemen hallintosäännön mukaan kokouskutsu on toimitettava jäsenille viimeistään neljä (4) päivää ennen kokousta. Sosiaalilautakunta 3.10.2012 72 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Sos. ltk 62 Pelkosenniemen hallintosäännön mukaan kokouskutsu on toimitettava jäsenille viimeistään neljä (4) päivää ennen kokousta.

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Sivu 29 (37) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 2 varavaltuutettua

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Sivu 29 (37) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 2 varavaltuutettua KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Sivu 29 (37) Valtuusto KOKOUSAIKA Tiistai 28.4.2015 kello 18.00-18.15 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 23.05.2012 15

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 23.05.2012 15 SIVISTYSLAUTAKUNTA 23.05.2012 15 ASIALISTA KOKOUSAIKA Keskiviikkona 23.05.2012 klo 17.00 18.08 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 11 17 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanhallitus 5/

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanhallitus 5/ . ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanhallitus 5/2017 67 Kokousaika 25.4.2017 kello 16.30 20.12 Kokouspaikka kunnantalo Läsnä Matti Kulmanen Tero Kuosa Pertti Liinoja Pekka Markula Taru Ojanperä

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 1/ JUUPAJOEN KUNTA JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS TARKASTUSLAUTAKUNTA SISÄLLYSLUETTELO

PÖYTÄKIRJA 1/ JUUPAJOEN KUNTA JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS TARKASTUSLAUTAKUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN VAALIN TOTEAMINEN... 3 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 4 3 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ESITYSLISTAN TOIMITTAMINEN, PÖYTÄKIRJANPITÄJÄN VALINTA, PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 13/2014 Kunnanhallitus 14.07.2014

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 13/2014 Kunnanhallitus 14.07.2014 KOKOUSKUTSU NRO 13/2014 Kunnanhallitus 14.07.2014 KOKOUSAIKA Perjantai 18.7.2014 klo 10.00 - KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT: Asia Sivu Liite 1 364 188 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 67

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 67 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 67 Kunnanvaltuusto 06.08.2014 AIKA 06.08.2014 klo 14:00-14:06 PAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 31 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSLAUTAKUNTA 26.03.2013 12 ASIALISTA KOKOUSAIKA Tiistaina 26.03.2013 klo 18.00 19.13 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 10 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 91 Kokousaika 16.9.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 50 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 Pöytäkirjantarkastajien valinta 52 Esityslistan

Lisätiedot

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk)

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 310 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 15/2009 KOKOUSAIKA Perjantaina 04.12.2009 kello 15.00 15.40 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Konneveden kunta Kokouspäivämäärä Sivu Valtuusto 28.4.2015 30

Konneveden kunta Kokouspäivämäärä Sivu Valtuusto 28.4.2015 30 Valtuusto 28.4.2015 30 1. MÄÄRÄALAN MYYMINEN RISTO MOISIOLLE Kh. 20.4.2015 35 Esityslistan liite 1 Risto Moisio haluaisi ostaa kunnalta määräalan Konneveden kunnan Siikakosken kylässä sijaitsevasta Simola-nimisestä

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Sivu 93 (97) Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Sivu 93 (97) Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Sivu 93 (97) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Torstai 2.5.2013 kello 20.00-21.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

-3, KH 5.10.2015 16:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 5.10.2015

-3, KH 5.10.2015 16:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 5.10.2015 -3, KH 5.10.2015 16:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 5.10.2015 Esityslista 21/2015 -2, KH 5.10.2015 16:00 Kokousaika Maanantai 5.10.2015 klo 16.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 18.02.2013 klo 9.00 11.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 18-24 Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Lea Harjumäki ja Pekka Puranen.

PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 18-24 Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Lea Harjumäki ja Pekka Puranen. Perusturvalautakunta PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2015 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tiistai 12.5.2015 klo 17.30-18.45 Kunnantoimiston kahvihuone Jäsen

Lisätiedot

KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 113 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen jäsen ja varajäsen sekä tarkastuslautakunnan

KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 113 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen jäsen ja varajäsen sekä tarkastuslautakunnan YPÄJÄN KUNTA Kunnanhallitus ASIALUETTELO 11/2017 KOKOUSAIKA 28.6.2017 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 113 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 15. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Seppo Alatörmänen

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 15. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Seppo Alatörmänen ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 15. Kunnanhallitus Kokousaika Maanantai 9.10.2017 klo 14 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Janne Näkkäläjärvi

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 16.5.2016 kello 18.00-19.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

1 40 33 Ravitsemis- ja siivouspalvelupäällikön viran täyttäminen/viran täyttämistä koskevan päätöksen kumoaminen

1 40 33 Ravitsemis- ja siivouspalvelupäällikön viran täyttäminen/viran täyttämistä koskevan päätöksen kumoaminen KOKOUSKUTSU Sivistyslautakunta 19.6.2013 KOKOUSAIKA Keskiviikko 19.6.2013 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 40 33 Ravitsemis- ja siivouspalvelupäällikön

Lisätiedot

Valintaprosessin lainsäädännölliset haasteet

Valintaprosessin lainsäädännölliset haasteet Valintaprosessin lainsäädännölliset haasteet Rekrytoija 2010 9.-10.11.2010 Oulu henkilöstöjohtaja Juha Jääskeläinen PPSHP Kunnan henkilöstö Kuntalaki 44 Kunnan palveluksessa oleva henkilöstö on virkasuhteessa

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet: Linna Ilpo Kinnunen Virve Vasalampi Maija Suominen Antti Voutila Reijo. (x) (-) (x) (x) (x) (-) (-) (x) (x)

Henkilökohtaiset varajäsenet: Linna Ilpo Kinnunen Virve Vasalampi Maija Suominen Antti Voutila Reijo. (x) (-) (x) (x) (x) (-) (-) (x) (x) KINNULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu Nro 4 5.7.2017 26 Kokousaika 5.7.2017 klo 19-20.25 Kokouspaikka Kunnanvirasto, neuvotteluhuone Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 8/2013 Sivistyslautakunta

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 8/2013 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Kokoustiedot Aika 7.11.2013 klo 18.00-19.05 Paikka Yläkoulun opettajainhuone Asiat 100 Kokouksen avaaminen 101 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 102 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lisätiedot

VI TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA

VI TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA VI TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA 45 Henkilöstöpolitiikka ja henkilöstöjohtaminen Kunnan henkilöstöpolitiikka perustuu kunnanvaltuuston hyväksymään henkilöstöstrategiaan. Käytännön toteutuksesta ja seurannasta

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet: Linna Ilpo Kinnunen Virve Vasalampi Maija Suominen Antti Voutila Reijo () () () () () () () () ()

Henkilökohtaiset varajäsenet: Linna Ilpo Kinnunen Virve Vasalampi Maija Suominen Antti Voutila Reijo () () () () () () () () () KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA Sivu Nro 4 5.7.2017 26 Kokousaika 5.7.2017 klo 19- Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x = läsnä

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/ Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2013 57 Sivistyslautakunta 25.09.2013 AIKA 25.09.2013 klo 18:30-18:55 PAIKKA Kunnanviraston johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta 3 27.01.2016. 3 Asianro 7479/01.01.

Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta 3 27.01.2016. 3 Asianro 7479/01.01. Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 1/2016 1 (1) 3 Asianro 7479/01.01.01/2015 Oikaisuvaatimus / Palomiehen viran valinta alkusijoituspaikkana Riistaveden paloasema Henkilöstö- ja hallintopäällikkö

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen PÖYTÄKIRJA Nro 2/2015 TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta KOKOUSAIKA Maanantai 16.03.2015 klo 10.00 11.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 1 Sivistyslautakunta 23.12.2015 AIKA 23.12.2015 klo 10:00-10:52 PAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 88 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/2015 1 Kokousaika 12.1.2015 kello 18.00 18.06 Kokouspaikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Halkivaha, Erkki Isotalo, Päivi Jokinen, Olli Juhala,

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 15 / 2015 Aika Tiistaina 15.12.2015 klo 17.00 17.40 Kokoushuone 1 (khall)

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 15 / 2015 Aika Tiistaina 15.12.2015 klo 17.00 17.40 Kokoushuone 1 (khall) Pöytäkirja Kokousnumero 15 / 2015 Aika Tiistaina 15.12.2015 klo 17.00 17.40 Paikka Kokoushuone 1 (khall) KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Tiistaina 15.12.2015 klo 17.00-17.40 Kokoushuone 1 (khall) Nro 15 / 2015

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2010 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2010 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2010 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 9.12.2010 klo 17.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot