VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011"

Transkriptio

1 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011

2 Aittorinteen päiväkoti Aittorinteen päiväkoti Yläaitankatu Jyväskylä Päiväkodin johtaja Seppo Leinonen / Päiväkodin varajohtaja Päivi Peltonen / LAPSIRYHMÄT: Päiväkodissamme on viisi lapsiryhmää, joista esiopetusryhmä toimii Lokintiellä, Halssilan koulun yhteydessä. LILLIPUTIT 0-3 v / VIIKARIT 2-4 v / ONNIMANNIT 3-5 v / PILVILINNA 3-5 v / LOKINTIEN ESIOPETUSRYHMÄ 6 v / PERHEPÄIVÄHOIDON VARAHOITO TIITIÄISET / Aittorinteen alueella toimii päiväkoti ja perhepäivähoitajia. Aittorinteen päiväkoti sijaitsee luonnonkauniilla Aittovuoren alueella. Päiväkodin välittömässä läheisyydessä on metsämaastoa, luontopolku ja pururata. Päiväkoti on valmistunut vuonna 1992 ja päiväkodin piha-aluetta on peruskorjattu Aittorinteen päiväkoti on avoinna maanantaista perjantaihin klo Henkilökunnan lisäksi päiväkodissamme työskentelee ruokapalveluvastaava, siistijä, työelämään tutustujia ja alan opiskelijoita. 1. TOIMINTA-AJATUS Toiminnan tarkoituksena on tarjota lapsille laadukasta ja yksilöllistä varhaiskasvatusta yhteistyössä vanhempien kanssa. 2. ARVOPOHJA Kunnioitus toista ihmistä kohtaan Toisen ihmisen huomioon ottaminen Suvaitsevaisuus Yksilöllisyyden huomioiminen ja ryhmässä toimiminen Ilo ja riemu yhteisistä onnistumisista Yhteistyö perheen kanssa. Kasvatuskumppanuus. Lapsuuden arvostaminen. Sinä olet tärkeä!

3 3. RYHMÄT LILLIPUTIT Lilliputtien ryhmä on alle 3-vuotiaiden lasten hoitoryhmä, jossa työskentelee yksi lastentarhanopettaja ja kaksi lastenhoitajaa. Tavoitteena on luoda ryhmään turvallinen ja oppimiselle sekä kasvatukselle myönteinen ilmapiiri tarjoamalla syliä ja yhdessäolon hetkiä. Päivittäinen työskentelymme tapahtuu pienryhmissä tai yksilöllisesti lapsen kanssa. Perushoitotilanteet ovat tärkeä osa päivittäistä opetus- ja kasvatustyötä kuten esim. ruokailutilanteissa harjoittelemme itsenäistä syömistä, mukin ja lusikan käyttöä, pyytämistä ja kiittämistä sekä yleisesti hyviä ruokailutapoja. Opettelemme myös maistelemaan eri ruokia. Harjoittelemme myös omatoimista pukemista ja riisumista. Opettelemme myös wc:ssä käymistä sekä henkilökohtaisesta hygieniasta huolehtimista kuten käsien ja kasvojen pesua. Ryhmässä toimimisen pääpaino on leikissä. Leikki vahvistaa lapsen kehityksen eri osaalueita monipuolisesti. Karkea- ja hienomotoriset taidot kehittyvät sekä lapsen omat taidot vahvistuvat päivittäisissä askareissa. Lapsen kielen kehittymistä tuetaan nimeämällä ja toistamalla asioita. Ryhmässä harjoittelemme erityisesti sosiaalisten taitojen kehittymistä eli yhdessä olemisen taitoja, kuten oman vuoron odottamista, lelujen jakamista sekä hyviä tapoja kuten toisten kuuntelemista. Lasten kanssa työskenneltäessä pyrimme kiireettömyyteen ja iloon omasta osaamisesta. Havainnoimme lapsia päivittäin. VIIKARIT Viikari- ryhmässä työskentelee 1 lastentarhanopettaja sekä 2 lastenhoitajaa. Ryhmässä on 15, 2-4-vuotiasta lasta. Viikareissa opetellaan positiivisella asenteella omatoimisuutta, vuorovaikutustaitoja ja päiväkotiarkea. Pyrimme tarjoamaan jokaiselle ikätasonsa mukaista toimintaa sekä pienryhmissä että koko porukalla ilakoiden. ONNIMANNIT Onnimannien ryhmässä on n. 21, 3-5 -vuotiasta lasta. Ryhmässä työskentelee kaksi lastentarhanopettajaa sekä lastenhoitaja. Päivittäistä toimintaamme toteutamme (useimmiten) jakamalla lapsia pienempiin ryhmiin. Viikoittaiseen ohjelmaan kuuluu paljon leikkiä, musiikkihetkiä, kädentöitä, liikkumista ja liikuntaa, ulkoilua ja viisi -vuotiaille omaa Viskari -toimintaa. Tutussa porukassa lasten on turvallista harjoitella ryhmässä olemisen taitoja, kaveruussuhteita ja vuorovaikutusta toisten ihmisten kanssa.

4 PILVILINNA Pilvilinnan ryhmässä on n. 21 hoitopaikkaa 3-5-vuotiaille lapsille. Ryhmässä työskentelee kaksi lastentarhanopettajaa ja lastenhoitaja. Ryhmämme tarjoama varhaiskasvatus tukee lapsen kokonaispersoonallisuuden ja itsetunnon kehittymistä turvallisessa ja erilaisuutta hyväksyvässä ilmapiirissä leikin ja muun toiminnan avulla. Kannustamme lasta itsenäiseen ajatteluun ja tutkivaan ja kokeilevaan oppimiseen yksin ja toisten kanssa. Pyrimme luomaan iloisen, avoimen, rohkaisevan ja vuorovaikutusta tukevan ilmapiirin. LOKINTIEN ESIOPETUSRYHMÄ Lokintien esiopetusryhmä sijaitsee Halssilan koulun vieressä Halssilan kirjastorakennuksessa. Eskarilaiset käyvät ruokailemassa koulun ruokasalissa ja ulkoilevat koulun pihaalueella. Käytössämme on viikoittain koulun jumppasali ja osallistumme koulun yhteisiin tilaisuuksiin (esim. konsertit). Käytämme ahkerasti kirjaston palveluja lainaamalla ja tutkimalla kirjoja sekä käymällä satutunneilla ja muissa kirjaston järjestämissä tapahtumissa. Liikunta ja leikki ovat tärkeitä toimintamuotoja esiopetusryhmässämme. Kannustamme eskarilaisiamme itsenäiseen ajatteluun, omatoimisuuteen ja toisten kunnioittamiseen. Kaikessa toiminnassamme jaamme eskarilaisemme pienryhmiin. Pyrimme luomaan turvallisen, rohkaisevan ja avoimen ilmapiirin, joka antaa hyvät valmiudet tulevalle koululaiselle. Esiopetuksemme sisältöalueet: 1. Fyysinen ja motorinen kehitys lapsilla mahdollisuus vapaaseen ja ohjattuun liikkumiseen sisällä ja ulkona Halssilan koulun metsäinen piha-alue tarjoaa monipuolisen leikkiympäristön jumpat viikoittain koulun salissa hiihto ja luistelu Halssilan liikuntapuistossa ja koulun ympäristössä 2. Kieli ja vuorovaikutus rohkaistaan lapsia ilmaisemaan itseään myös ryhmässä vuorovaikutuksen perustaitojen, ohjeen mukaan toimimisen ja oman vuoron odottamisen harjoittelua herätetään lapsen mielenkiinto lukemaan ja kirjoittamaan oppimiseen kirjallisuudesta kiinnostuminen, käytämme paljon kirjastomme palveluja

5 3. Matematiikka lasta ohjataan mahdollisimman monipuolisesti näkemään matemaattisia ilmiöitä ja kiinnostumaan niistä arkipäivässä toteutustapojamme esim. pelit, kalenterin seuraaminen, kotitaloustyöt, dramatisointi, liikkuminen, laulut, leikit, lorut 4. Taide ja kulttuuri 4.1. Draama lasten omat esitykset teatterikäynnit mahdollisuuksien mukaan 4.2. Kuvataide monipuolisesti eri tekniikoihin tutustuminen pienet projektit 4.3. Musiikki, tanssi soittaminen, laulaminen, tanssiminen, kuuntelu konsertit koululla 4.4. Mediakasvatus sanomalehtiviikkoon osallistuminen elokuvien katselu, niistä keskustelu 4.5. Luonto- ja ympäristökasvatus retket lähimetsään ja Jyväsjärven ympäristöön poliisin vierailu ryhmässämme keväällä, liikennekasvatus kestävän kehityksen aiheet esillä päivittäin ympäri vuoden, esim. ruoka, materiaalit, vesi 4.6. Etiikka ja katsomuskasvatus eettisen kasvumme pohjana yhteisö, jossa voi tuntea että jokaista kuunnellaan ja arvostetaan pyhäkoulut, joulu- ja pääsiäiskirkko Lisäksi eskarilaisemme tutustuvat koulunkäyntiin vierailemalla erityisopettajan tunnilla omana ryhmänään useaan otteeseen keväisin.

6 PERHEPÄIVÄHOIDON VARAHOITO TIITIÄISET Perhepäivähoidon varahoito toimii Aittorinteen päiväkodin tiloissa. Varahoidossa pyritään luomaan turvallinen ympäristö myös silloin, kun varsinainen perhepäivähoitopaikka ei ole käytettävissä. Perhepäivähoidon varahoidossa työskentelee 1-2 lastenhoitajaa. PERHEPÄIVÄHOITO Perhepäivähoitoa järjestetään Aittorinteen ja Halssilan alueella pääsääntöisesti hoitajan omassa kodissa tai sopimuksen mukaan myös lapsen kotona. Perhepäivähoitajalla on hoidossaan enintään neljä kokopäiväistä ja yksi osapäiväinen esiopetusikäinen lapsi mukaan luettuna hoitajan omat alle kouluikäiset lapset. Perhepäivähoitoa suositellaan erityisesti pienille lapsille, koska ryhmäkoko on pieni ja hoitajalla on mahdollisuus tarjota rauhallinen hoitopaikka lapsille. Perhepäivähoito on kodinomaista, pienessä ryhmässä tapahtuvaa päivähoitoa, jossa korostuvat perushoito ja leikki. Pienessä ryhmässä hoitaja ja lapset oppivat tuntemaan toisensa hyvin. Tunteminen luo turvallisuutta ja antaa lapsille mahdollisuuden saada yksilöllistä hoitoa ja kasvatusta. Lapsi tulee kuulluksi, huomatuksi ja hänen toiveensa pystytään ottamaan paremmin huomioon. Lapsella on mahdollisuus kiireettömään sekä oman kehitystasonsa mukaiseen toimintaan. Alueen tiivis perhepäivähoitajien yhteistyö mahdollistaa myös suurempien lapsiryhmien yhdessä olon ulkoilun ja erilaisten tapahtumien merkeissä. Perhepäivähoitajat tekevät yhteistyötä alueen päiväkotien, koulun, kirjaston, neuvolan, kerhon ja kirkon kanssa. Päivittäiset kuulumisten vaihdot vanhempien kanssa ylläpitävät hyvää kasvatuskumppanuutta ja tasavertaista yhteistyötä. Lapselle laaditaan lapsen varhaiskasvatussuunnitelma. Vanhempien omaa lasta koskevaa asiantuntemusta yhdessä lapsen varhaiskasvatussuunnitelman kanssa hyödynnetään lapsen yksilöllisen kasvun tukemiseen ja pidetään tavoitteellisen varhaiskasvatustyön lähtökohtana. 4. KASVATUSKUMPPANUUS Kasvatuskumppanuudessa pyritään avoimeen, vastavuoroiseen ja tasavertaiseen vuorovaikutukseen vanhempien ja päiväkodin kasvatushenkilökunnan kanssa. Lapsen aloittaessa päivähoidon pyrimme tarjoamaan perheelle mahdollisuuden rauhalliseen ja kiireettömään molemminpuoliseen tutustumiseen. Pyrimme tukemaan vanhempia heidän kasvatustehtävässään kuuntelemalla ja keskustelemalla lapsen asioista päivittäin. Henkilökuntaamme koulutetaan jatkuvasti hyvään kasvatuskumppanuuteen. Jokaiselle lapselle tehdään oma varhaiskasvatussuunnitelma (=VASU). Vasuun vanhemmat ja lapsen hoitohenkilökunta kirjaavat havaintoja ja yhteisiä sopimuksia lapsen kasvatuksesta. Varhaiskasvatussuunnitelmakeskusteluja käydään vanhempien kanssa vähintään kerran vuodessa. Lapsen vasusta voidaan seurata lapsen kehityksen eri osa-alueiden etenemistä ja näin se toimii yhtenä työvälineenä kasvatushenkilökunnalle. Saamme tarvittaessa tukea kasvatustyöhömme eri yhteistyötahoilta. Lisäksi ryhmissämme henkilökuntaa konsultoi alueen kiertävä erityislastentarhanopettaja Kaarina Parikka.

7 Yhteistyökumppaneitamme ovat mm. Halssilan kirjasto, Halssilan koulu, alueen seurakunnan lapsityö, alan oppilaitokset ja neuvola. 5. LAPSELLE OMINAISET TAVAT TOIMIA Lapsi toimii päivähoidossa oman ikä- ja kehitystasonsa mukaisesti. Turvallinen kasvuympäristö mahdollistaa lapsen sopeutumisen lapsiryhmään. Iän ja kehitystason mukaan lapsesta tulee vähitellen aktiivinen toimija. Lapselle ominaisimpia tapoja toimia ja ajatella ovat leikkiminen, liikkuminen, tutkiminen ja taiteellinen kokeminen ja ilmaiseminen. Vuorovaikutuksessa aikuisten ja lasten kanssa lapsi oppii kielen, jonka avulla hän tulee osaksi omaa ryhmäänsä. Lapsi laajentaa omaa maailmankuvaansa ikänsä ja kehitystasonsa mukaisesti. 1. Leikkiminen Lapset leikkivät leikkimisen vuoksi. Aikuisen rooli leikeissä korostuu erityisesti pienten lasten ryhmässä, vertaisryhmän merkitys taas lasten siirtyessä rinnakkaisleikistä yhteisleikkiin. Lapset käyttävät leikkinsä aineksina kaikkea näkemäänsä, kuulemaansa ja kokemaansa. Leikissään lapset jäljittelevät ja luovat uutta, harjoittelevat erilaisten tunteiden käsittelemistä, sosiaalisia taitoja ja kielellisiä valmiuksia. Lasten leikin tukeminen vaatii huolellista havainnointia ja kykyä eritellä leikkitilanteita. Kasvattajat antavat leikkiville lapsille vapautta, mutta onnistunut leikki vaatii usein myös suoraa ja epäsuoraa ohjausta. Lasten iästä, leikkimisen taidoista, leikistä ja muista tilannetekijöistä riippuen kasvattajan tehtävä vaihtelee leikkiin osallistumisesta ulkopuoliseen havainnoimiseen. 2. Liikkuminen Liikkumisella ja motorisella kehityksellä on suuri merkitys lapsen kokonaiskehitykselle ja oppimiselle. Liikkumalla lapsi oppii kehon hallintaa, perusliikkeitä ja oikeita käsitteitä. Hän oppii tekemään yhdessä, oivaltamaan itse ja kokemaan onnistumisen elämyksiä. Hyvinvoivalla lapsella, joka on saanut riittävästi ruokaa, lepoa ja liikuntaa, on erinomaiset edellytykset oppia, leikkiä ja liikkua yhdessä kavereiden kanssa. Ohjatut, monipuoliset liikuntatuokiot, retket ja päivittäiset ulkoilut kuuluvat päiväkotimme liikuntakasvatukseen. Mahdollisuuden monipuolisille liikuntakokemuksille tarjoaa lähimetsä ja talomme hyvä jumppasali. 3. Tutkiminen Lapsille tarjotaan välineitä ja mahdollisuuksia tutkia ympäristöä sisällä ja ulkona eri aistein. 4. Taiteellinen kokeminen ja ilmaiseminen

8 Lapsille tarjotaan mahdollisuus monipuolisiin taide-elämyksiin. Oman ryhmän taidekasvatuksen ohella järjestämme päiväkodin yhteisiä laulu- ja näytelmähetkiä sekä retkiä. Tämän lisäksi päiväkodissamme käy myös ulkopuolisia esiintyjiä. 6. PÄIVÄHOIDON KASVATUKSELLISET SISÄLLÖT 6.1 Matematiikka Arkielämän matematiikka on läsnä päivittäin jokaisen lapsen arjessa. Matemaattisia käsitteitä opetellaan lapsen ikätaso huomioon ottaen. Lukumäärä Järjestys (ensimmäinen, toinen ) Lajittelu Tilavuus (paljon/vähän, tyhjä/täynnä, painava/kevyt) Muodot Aika (heti/vähän ajan päästä, aamu-/iltapäivä, aamupalan jälkeen) Mitta (lyhyt/pitkä) Avaruudellinen hahmottaminen (etäisyydet: lähellä/kaukana, ylhäällä/alhaalla) paikan suunnat (edessä/takana) 6.2 Luonnontiede Lapsen maailmankuva laajenee havaintojen ja kokemusten pohjalta omasta itsestä kohti yhteisöä ja ympäristöä. Lasten kanssa retkeillään ja havainnoidaan lähiympäristöä ryhmän ikätaso huomioon ottaen. Lapsella on mahdollisuus harjoitella sosiaalisia ja emotionaalisia taitoja vuorovaikutuksessa toisten lasten ja aikuisten kanssa päivittäin. Lapsi oppii leikkiessään ja ohjatuissa tilanteissa yhteiselämän taitoja. Näin hän oppii kunnioittamaan toisia ja ympäristöään. Toiminta rakentuu vuodenaikojen ja luonnonilmiöiden seuraamiseen. 6.3 Historiallis- yhteiskunnallinen näkökulma Historiallis- yhteiskunnallinen näkökulma toteutuu päiväkodissamme perinteisin saduin, lauluin, leikein ja loruin. Huomioimme toiminnassamme kalenterivuoden tapahtumia ja juhlapyhiä. 6.4 Estetiikka Etiikka Lapsella on paljon mahdollisuuksia harjoitella ja toteuttaa hyviä käytöstapoja. Pohdimme yhdessä lapsen kanssa mikä on oikein ja mikä väärin. Opetamme lapselle vuorovaikutustaitoja, käsittelemään tunteita pettymyksissä ja ristiriitatilanteissa ja toimimaan yhteisesti hyväksyttävällä tavalla. Opettelemme sopimaan erimielisyydet; pyydämme ja annamme anteeksi. Kauniit tavat, tapa puhutella tai lähestyä kavereita, luo hyvät lähtökohdat vuorovaikutussuhteiden kehittymiseen. Lapsi saa monipuolisesti toteuttaa taiteellista ilmaisuaan maalaten, muotoillen, muovaillen, soittaen, laulaen, liikkuen ja rakennellen käyttäen eri materiaaleja, tekniikoita ja välineitä. Opettelemme keskustelemaan erilaisista töistä ja arvostamaan jokaisen omaa tuotosta.

9 Ympäristön siisteys lisää viihtyvyyttä ja hyvinvointia. Jokainen lapsi yksin ja ryhmän jäsenenä voi vaikuttaa siihen. Myös omasta itsestä, tavaroista ja vaatteista opetellaan huolehtimaan. 6.5 Uskonto ja elämänkatsomus Päiväkodin uskontokasvatus perustuu suomalaiseen kulttuuriperinteeseen, jolloin huomioidaan kirkolliset juhlat: joulu ja pääsiäinen. Seurakunnan lastenohjaaja käy pyydettäessä pitämässä pyhäkoulua lauluin ja kertomuksin. Osallistumme myös muihin seurakunnan tarjoamiin kirkollisiin tilaisuuksiin. Toiminnassamme kunnioitamme kaikkien perheiden vakaumusta.

... PllLITIEN PAIVAKODIN VARHAISKASVATUS.SUUNNITELMA

... PllLITIEN PAIVAKODIN VARHAISKASVATUS.SUUNNITELMA .... PllLITIEN PAIVAKODIN VARHAISKASVATUS.SUUNNITELMA PORIN PÄIVÄHOIDON TOIMINTA-AJATUS Päivähoidon toiminnan tarkoituksena on vastata joustavasti erilaisiin päivähoidon tarpeisiin Porin muuttuvissa olosuhteissa

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SISÄLLYS... 1 1 PÄIVÄKODIN ESITTELY... 1 1.1 Johdanto... 1 1.2 Toiminta-ajatus ja kasvatustavoitteet... 2 1.3 Lapsiryhmät... 3 1.3.1 Valloittajat 1-2v... 3 1.3.2 Seikkailijat

Lisätiedot

KUOKKAVASU Kuokkalan päiväkodin, Yrttisuon perhepuiston ja Kuokkalan keskustan perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma

KUOKKAVASU Kuokkalan päiväkodin, Yrttisuon perhepuiston ja Kuokkalan keskustan perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma KUOKKAVASU Kuokkalan päiväkodin, Yrttisuon perhepuiston ja Kuokkalan keskustan perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Jos ajattelet vuotta eteenpäin, kasvatat viljaa. Jos ajattelet sataa vuotta, kasvatat

Lisätiedot

TIKAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Tikkavasu 2014-2015

TIKAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Tikkavasu 2014-2015 TIKAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Tikkavasu 2014-2015 Varhaiskasvatuspalvelut Tikan päiväkoti Toritie 22 40520 Jyväskylä 40100 Jyväskylä www.jyvaskyla.fi SISÄLLYS 1. TIKAN PÄIVÄKODIN TOIMINTA-AJATUS...

Lisätiedot

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1 PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2013 2 SISÄLTÖ JOHDANTO 1 VARHAISKASVATUS PIEKSÄMÄEN KAUPUN- GISSA 1.1. Mitä varhaiskasvatus on? 1.2. Varhaiskasvatuksen arvopohja 1.3. Palvelumuodot 2

Lisätiedot

MÄNTYSALON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012

MÄNTYSALON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012 MÄNTYSALON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012 JOHDANTO Mäntysalon päiväkoti sijaitsee pientaloalueella Klaukkalan pohjoispuolella Mäntysalossa. Päiväkoti on rakennettu 1996 ja siinä on tilat neljälle

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Päiväkoti Satumetsä Hyvinkää SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 1. Painopisteet Satumetsän toiminnassa 1.1. Hyvä arki ja kodinomaisuus 1.2. Turvallisuus 1.3. Kiireettömyys 1.4. Luonnon

Lisätiedot

VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 PÄIVÄKOTI PILVILINNAN KUVAUS... 3 3 PÄIVÄKOTIMME TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT... 4 3.1 PÄIVÄKOTIMME TOIMINTA-AJATUS... 4 3.2 ARVOT... 4 4 ARKIKÄYTÄNNÖT...

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Kuitinmäen päiväkoti Kuunsäde 6D 02210 Espoo puh. 09-8030150

Varhaiskasvatussuunnitelma. Kuitinmäen päiväkoti Kuunsäde 6D 02210 Espoo puh. 09-8030150 Varhaiskasvatussuunnitelma Kuitinmäen päiväkoti Kuunsäde 6D 02210 Espoo puh. 09-8030150 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 VARHAISKASVATUS KUITINMÄEN PÄIVÄKODISSA... 4 2.1 TOIMINTA-AJATUS... 5 2.2 ARVOT... 5 2.3

Lisätiedot

KORTEPOHJAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KORTEPOHJAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KORTEPOHJAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Kortevasu www.jyvaskyla.fi 1. PÄIVÄHOITOYKSIKKÖMME TOIMINTA-AJATUS JA ARVOPOHJA... 3 1.1TOIMINTA-AJATUS... 3 1.2 ARVOPOHJA... 3 2. YKSIKKÖMME PALVELUMUODOT...

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Raunistulan yksikkö

Varhaiskasvatussuunnitelma. Raunistulan yksikkö Varhaiskasvatussuunnitelma Raunistulan yksikkö 2014 1 PÄIVÄKOTI PEPPIINAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SISÄLTÖ Johdanto 1 Päiväkoti Peppiinan erityispiirteet 2 Toiminta-ajatus ja arvot 3 Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI MAININGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYKSY 2010

PÄIVÄKOTI MAININGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYKSY 2010 PÄIVÄKOTI MAININGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYKSY 2010 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 3 1. 1 PÄIVÄKOTI MAININGIN KUVAUS... 3 1.2 TOIMINTA-AJATUS... 3 1.3 ARVOT PÄIVÄKOTI MAININGISSA... 4 1.2 KASVATUSTAVOITTEET...

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1. TERVARÖLLIN PÄIVÄKOTI. 1.1. Fyysinen ympäristö 1.2. Henkilökunta 2. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1. TERVARÖLLIN PÄIVÄKOTI. 1.1. Fyysinen ympäristö 1.2. Henkilökunta 2. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1. TERVARÖLLIN PÄIVÄKOTI 1.1. Fyysinen ympäristö 1.2. Henkilökunta 2. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT 2.1. Turvallisuus 2.2. Asiakaslähtöisyys 2.3. Lapsilähtöisyys

Lisätiedot

Jämsän ja Jämsänkosken VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

Jämsän ja Jämsänkosken VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Jämsän ja Jämsänkosken VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2006 1 SAATTEEKSI Seudullinen päivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma on viimeisin saavutus Jämsän ja Jämsänkosken kunnallisen päivähoidon yhteistyössä.

Lisätiedot

1. PÄIVÄKOTI TAMMENTERHO 2 2. TOIMINTA-AJATUKSEMME JA ARVOT 3 3. PÄIVÄKOTI TAMMENTERHON PÄIVÄJÄRJESTYS 3 4. KASVATUS JA OPPIMINEN 4 4.

1. PÄIVÄKOTI TAMMENTERHO 2 2. TOIMINTA-AJATUKSEMME JA ARVOT 3 3. PÄIVÄKOTI TAMMENTERHON PÄIVÄJÄRJESTYS 3 4. KASVATUS JA OPPIMINEN 4 4. 0 SISÄLLYS sivu 1. PÄIVÄKOTI TAMMENTERHO 2 2. TOIMINTA-AJATUKSEMME JA ARVOT 3 3. PÄIVÄKOTI TAMMENTERHON PÄIVÄJÄRJESTYS 3 4. KASVATUS JA OPPIMINEN 4 4.1 Kasvatuskäsitys 4 4.2 Oppimiskäsitys 4 5. PERUSHOITO

Lisätiedot

SATUMAAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SATUMAA

SATUMAAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SATUMAA SATUMAAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SATUMAA KOULUTIE 7 AS. 1-3 04500 KELLOKOSKI Sisällys Johdanto Meidän päiväkodin toiminta-ajatus...1 Perustehtävä...1 Meidän päiväkodin arvot...2 Oikeudenmukaisuus...2

Lisätiedot

ALHONNIITUN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

ALHONNIITUN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA ALHONNIITUN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Alhonniitun päiväkodin Varhaiskasvatussuunnitelma 1/9 ALHONNIITUN PÄIVÄKODIN TOIMINTA-AJATUS Tarjoamme hoitoa, kasvatusta ja opetusta myönteisessä ilmapiirissä,

Lisätiedot

VESANIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

VESANIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VESANIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Päivitetty 2015 1. Johdanto.. 3 2. Tervetuloa Vesaniemeen. 4 3. Vesaniemen päiväkodin arvot.. 5 4. Kasvatuskumppanuus... 6 5. Lapsen päivä Vesaniemessä

Lisätiedot

Tuuliviirin Päiväkoti. Varhaiskasvatus- suunnitelma

Tuuliviirin Päiväkoti. Varhaiskasvatus- suunnitelma Tuuliviirin Päiväkoti Varhaiskasvatus- suunnitelma Nurmijärvi 22.6.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUULIVIIRIN PÄIVÄKOTI 2. VARHAISKASVATUKSEN MÄÄRITTELYÄ 2.1. TOIMINTAKULTTUURI: ARVOT ja TOIMINTA-AJATUS 2.1.1.

Lisätiedot

TIKKAVASU Tikan päiväkodin ja perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 2011

TIKKAVASU Tikan päiväkodin ja perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 2011 TIKKAVASU Tikan päiväkodin ja perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 2011 Ydintehtävänä on huolehtia lapsen hyvinvoinnista järjestämällä lapsiperheille laadukkaita ja monipuolisia päivähoito- ja varhaiskasvatuspalveluita.

Lisätiedot

- Mukaelma Kirsi Kunnaksen runosta Sadan lapsen talo -

- Mukaelma Kirsi Kunnaksen runosta Sadan lapsen talo - 2012 Tässäpä talossa vasta on vilskettä, melskettä, molsketta, jossa juoksee viisikymmentä lasta. Yksi kun yskän saa ja köhisee, heti kaikki yskimässä röhisee, että koko talo töhisee. Tässäpä talossa vasta

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen oppimis- ja opetussuunnitelma. Seutulan päivähoidon toimintayksikkö

Varhaiskasvatuksen oppimis- ja opetussuunnitelma. Seutulan päivähoidon toimintayksikkö Varhaiskasvatuksen oppimis- ja opetussuunnitelma Seutulan päivähoidon toimintayksikkö 2 Sisällys: 1 Lähtökohdat 3 1.1 Arvot 3 1.2 Lapsi ja oppimiskäsitys 3 1.3 Toimintayksikkö 4 2. Varhaiskasvatus- ja

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma

Varhaiskasvatussuunnitelma Varhaiskasvatussuunnitelma 1. Tavoitteet ja päämäärät Lankilan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelman tarkoituksena on tuoda esiin päiväkodin ominaispiirteitä, henkilökunnan ajatusmaailmaa sekä lasten

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

JOENSUUN KAUPUNGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JOENSUUN KAUPUNKI SOSIAALI JA TERVEYSTOIMI JOENSUUN KAUPUNGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2007 Ilo elää Joensuussa 2 Sisällysluettelo Saatteeksi 1.Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 1.1 Varhaiskasvatussuunnitelman

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA IDA VALPURIN JA PIKKU-IIDAN PÄIVÄKOTEIHIN. Varhaiskasvatuksen valtakunnallisen linjauksen mukaan

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA IDA VALPURIN JA PIKKU-IIDAN PÄIVÄKOTEIHIN. Varhaiskasvatuksen valtakunnallisen linjauksen mukaan VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA IDA VALPURIN JA PIKKU-IIDAN PÄIVÄKOTEIHIN Varhaiskasvatuksen valtakunnallisen linjauksen mukaan Hyvä kasvatus sytyttää joka päivä 2014 SISÄLLYS 1. SAATTEEKSI 2.PÄIVÄKOTIEN ESITTELY

Lisätiedot

Peurankadun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Peurankadun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Peurankadun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Sisällysluettelo Saatteeksi KOKKOLAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Varhaiskasvatus on hoitoa, kasvatusta ja opetusta 1.Toiminta-ajatus ja arvopohja 2. Varhaiskasvatuspalvelut

Lisätiedot

Sastamalan kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma

Sastamalan kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma Sastamalan kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma Sisällys Sisällys... 2 1.Johdanto... 3 2.Varhaiskasvatus Sastamalassa... 4 2.1Varhaiskasvatuksen arvot... 6 2.2Varhaiskasvatuksen päämäärät ja tavoitteet...

Lisätiedot

Haapahuhdan ja Kirjauksen päiväkotien varhaiskasvatussuunnitelma

Haapahuhdan ja Kirjauksen päiväkotien varhaiskasvatussuunnitelma Haapahuhdan ja Kirjauksen päiväkotien varhaiskasvatussuunnitelma Sisällysluettelo Johdanto... 2 1 Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet... 2 2 Varhaiskasvatus... 2 2.1 Mitä varhaiskasvatus on?... 2 2.2

Lisätiedot

JOUPIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

JOUPIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA JOUPIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA 2013 1 Joupin päiväkoti on Seinäjoen kaupungin omistama ja ylläpitämä päiväkoti, joka on perustettu vuonna 1990. Joupin päiväkoti kuuluu Jouppi - Katajalaakson

Lisätiedot

KARVETIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KARVETIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KARVETIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1 Sisällysluettelo 1. PÄIVÄKODIN TIEDOT...3 2. OPPIMISYMPÄRISTÖ...3 3. VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTAMUODOT...5 3.1 Perushoito...5 3.2 Ulkoilu...5 3.3 Leikki...7

Lisätiedot