SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 114 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 226

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 114 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 225. 115 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 226"

Transkriptio

1 6/ Kaupunginhallitus TID - AIKA kl./klo 15:00-19:30 PLATS - PAIKKA Paraisten kaupungintalo, Ohjaamo 114 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valitseminen Esityslistan hyväksyminen Rolling Images in Business Startup hankerahoitushakemus Anomus avustuksesta Saaristolaistoria varten Kiintiöpakolaisten vastaanottaminen vuonna Selvitys Paraisten kaupungin perusopetuksen kouluverkosta Selvitys kaupungin teknisistä tukipalveluista Länsi-Turunmaan Vuokratalot Oy:n kirjelmä Korppoon aluekonttorin muuttamisesta vuokra-asunnoiksi Houtskarin teletalon myynti Alueen myyminen Gunnarsnäsistä Caruna Oy:lle Tilintarkastajan valitseminen Kalatalouden ja merenkulun koulutuksen edistämissäätiö rs:öön tilivuodeksi Kaupungintalon vahtimestarin kelpoisuusehdot Kaupunginvaltuuston kokouksessa 17. maaliskuuta 2015 tehtyjen päätösten täytäntöön paneminen 128 Eri lautakuntien, jaostojen ym. viranomaisten pöytäkirjojen tiedoksi merkitseminen Ilmoitusasiat Ajankohtaiset asiat Houtskarin terveysaseman viikonloppuvarallaolo 257 Det justerade protokollet med anvisning om rättelseyrkande och besvärsanvisning hålls offentligt framlagt i ori ginal i stadshuset i Pargas och som kopior på områdeskontoren i Na gu, Kor po, Houtskär och Iniö. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä alkuperäisenä kaupungintalolla Paraisilla ja jäljennöksenä Nauvon, Korppoon, Houtskarin ja Iniön aluekonttoreissa Ordförande/Puheenjohtaja: Mikael Holmberg

2 6/ Kaupunginhallitus TID - AIKA kl./klo 15:00-19:30 PLATS - PAIKKA Paraisten kaupungintalo, Ohjaamo NÄRVARANDE LEDAMÖTER - LÄSNÄ OLLEET JÄSENET Holmberg Mikael puheenjohtaja Colliander Cornelius Friis Christer Henriksson Carita Hilke Kaija Järvinen Hanna (poistui klo 19:05 130) Koskinen Regina Lundqvist Kurt Nyberg Widar Orell Markku Rinne Tarja ÖVRIGA NÄRVARANDE - MUUT LÄSNÄ OLLEET von Bergmann Andreas kaupunginvaltuuston puheenjohtaja (läsnä klo 15:30 lukien 131) Stolzmann Marianna kaupunginvaltuuston I varapuheenjohtaja (poistui klo 18:17 121) Bergman Ted kaupunginvaltuuston III varapuheenjohtaja (läsnä klo 15:20 lukien 131) Sundqvist Paula sosiaali- ja terveysjohtaja (läsnä klo 15:00-16:40 131) Pihl Seppo kiinteistöpäällikkö (läsnä klo 17:15-18:15 120) Nygrén Patrik kaupunginjohtaja (kokouksen esittelijä) Avellan Monica kaupunginlakimies (kokouksen pöytäkirjanpitäjä) FRÅNVARANDE - POISSA OLLEET Karlgren Fabian (varajäsen Friis Christer läsnä) UNDERSKRIFTER ALLEKIRJOITUKSET Mikael Holmberg Monica Avellan Ordförande/Puheenjohtaja Protokollförare/Pöytäkirjanpitäjä BEHANDLADE ÄRENDEN KÄSITELLYT ASIAT PROTOKOLLET JUSTERAT PÖYTÄKIRJA TARKASTETTU Cornelius Colliander Regina Koskinen on tarkastanut pöytäkirjan on tarkastanut pöytäkirjan sähköisesti sähköisesti PROTOKOLLET HAR VARIT FRAMLAGT Pargas stad / Paraisten kaupunki PÖYTÄKIRJA ON OLLUT NÄHTÄVÄNÄ Intygar/Todistaa: Carola Isaksson Ledningens sekr. / Johdon siht.

3 6/ Kaupunginhallitus Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kaupunginhallitus 114 Todettiin, että kokous oli laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

4 6/ Kaupunginhallitus Pöytäkirjantarkastajien valitseminen Kaupunginhallitus 115 Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Cornelius Colliander ja Regina Koskinen.

5 6/ Kaupunginhallitus Esityslistan hyväksyminen Kaupunginhallitus 116 Kaupunginhallitus päätti käsitellä :n 131 ensimmäisenä asiana. Esityslista hyväksyttiin.

6 6/ Kaupunginhallitus Rolling Images in Business Startup hankerahoitushakemus 1922/ /2015 Kaupunginhallitus 117 Valmistelija Elinkeinopäällikkö Tomas Eklund, puh Esittelijä Kaupunginjohtaja Patrik Nygrén, puh Yksi saariston haasteista on se, että nuoret muuttavat seudulta pois koulutuksen ja työn perässä. Koska ns. perinteisten työpaikkojen määrä vähenee, saariston nuoret tarvitsevat tietoa yrittäjyydestä, jotta he saisivat paremmat mahdollisuudet hankkia tulevaisuudessa toimeentulonsa saaristossa itsenäisesti. Rolling Images in Business Startup -hankkeen (hankkeesta on suunnitteluvaiheessa käytetty myös nimitystä International Models for Creating Business) päätavoitteena on parantaa nuorten tietämystä yrittäjyydestä. Paraisten ruotsinkielinen lukio Pargas svenska gymnasium on jo usean vuoden ajan profiloitunut tarjoamalla yrittäjyysaiheisia kursseja ja järjestänyt pari kertaa myös Get the deal -kilpailun. Hankkeen puitteissa kehitetään edelleen yrittäjyysaiheisia kursseja, jaetaan aikaisempia kokemuksiamme muille hankekumppaneille ja tarjotaan nuorillemme ja opettajillemme mahdollisuus työskennellä yrittäjyysteeman parissa kansainvälisessä verkostossa. Hanke toteutetaan Paraisten kaupunki toimii hankkeen hallinnoijana ja muut kumppanit ovat Film Stockholm (Ruotsi), Film på Gotland (Ruotsi), Skärgårdsungdomarnas intresseorganisation rf (Ahvenanmaa), Kinobuss (Viro), Kuressaaren kaupunki (Viro) ja Saaremaa development center (Viro). Kemiönsaaren kunta osallistuu hankkeeseen Paraisten yhteistyökumppanina, mutta sillä ei ole omaa osuutta budjetissa. Hankkeen kokonaisbudjetti on noin 1,8 miljoonaa euroa. Paraisten kaupungin osuus kokonaisbudjetista on euroa. Kaikki osapuolet vastaavat itsenäisesti omasta budjettiosuudestaan, eli Paraisten kaupunki ei vastaa toisten osapuolten kuluista tai rahoituksesta. Paraisten kaupungin osuuteen hankkeen budjetista sisältyy vuosittain yhteensä noin kaksi henkilötyövuotta Paraisilla. Henkilöresurssit jakautuvat hankkeen konkreettisiin toimenpiteisiin liittyviin projektinjohtotehtäviin, muun muassa yrittäjyysaiheisten kurssien toteuttamiseen tarvittaviin opettaja- ja ohjaajaresursseihin sekä Central Baltic -hankkeen hallinnoijalta vaadittavan projekti- ja taloushallinnon resursseihin.

7 6/ Kaupunginhallitus Paraisten kaupungin hankeosuuden rahoituslaskelma Central Baltic 75 % euroa Kansallinen rahoitus 25 %, josta - Varsinais-Suomen liitto 70 % euroa - Paraisten kaupunki 30 % euroa Yhteensä euroa Oheismateriaali Hankesuunnitelman tiivistelmä Vaikutusten arviointi 1 Vaikutusten arviointi ohessa Ehdotus Kaupunginhallitus päättää, että Paraisten kaupunki toimii Rolling Images in Business Startup -hankkeen hallinnoijana ja hakee hankkeelle Central Baltic -rahoitusta sillä edellytyksellä, että hakemus kansallisen vastinrahoituksen saamiseksi Varsinais-Suomen liitolta hyväksytään. Kaupunginhallitus päättää varata hanketta varten euron kunnallisen rahoituksen (vuotuinen jakauma on suurin piirtein 2015: euroa, 2016: euroa, 2017: euroa, 2018: euroa). Kunnallinen rahoitus otetaan elinkeinopalveluiden talousarviosta. Tiedoksianto Ehdotus hyväksyttiin. Elinkeinopäällikkö Tomas Eklund, hankekoordinaattori Teresia Blomberg

8 6/ Kaupunginhallitus Anomus avustuksesta Saaristolaistoria varten 2096/ /2015 Kaupunginhallitus 118 Valmistelija Kaupunginlakimies Monica Avellan, puh Esittelijä Kaupunginjohtaja Patrik Nygrén, puh Liite 2 Anomus Saaristolaistorin työryhmä anoo avustusta hanketta varten. Työryhmä anoo lisäksi oikeutta käyttää Ahosen kulmaa Saaristolaistorin tarkoituksiin, alueen kevätsiivousta kaupungin toimesta ja liikenteen kieltämistä alueella liikennemerkein Saaristolaistorin ajaksi klo Näistä asioista vain avustusanomus kuuluu kaupunginhallituksen toimivaltaan. Muilta osin anomus tulee käsitellä ympäristöosaston teknisessä yksikössä / ympäristölautakunnassa. Ehdotus Kaupunginhallitus ilmoittaa Saaristolaistorin työryhmälle, että työryhmän tulee jatkossa osoittaa anomuksensa oikeudesta käyttää torialuetta, alueen kevätsiivouksesta ja liikennemerkkien pystyttämisestä suoraan ympäristölautakunnalle. Kaupunginhallitus myöntää Saaristolaistoria varten avustuksen, joka määrältään on 800 euroa. Tiedoksianto Ehdotus hyväksyttiin. Saaristolaistorin työryhmä / Niclas Gestranius, ympäristöosaston tekninen yksikkö

9 6/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Kaupunginhallitus Kiintiöpakolaisten vastaanottaminen vuonna / /2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta Valmistelija Sosiaali- ja terveysjohtaja Paula Sundqvist, puh Esittelijä Sosiaali- ja terveysjohtaja Paula Sundqvist, puh Kaupunginvaltuusto teki päätöksen kiintiöpakolaisten vastaanottamisesta Paraisten kaupunki teki sopimuksen pakolaisten vastaanottamisesta ELY-keskuksen kanssa, jonka mukaan Paraisten kaupunki päättää vuosittain, ottaako se vastaan lisää kiintiöpakolaisia. Kiintiöpakolaiset saapuivat Paraisille Pakolaisten vastaanottamiseksi palkattiin pakolaisohjaaja alkaen. Pakolaisohjaaja on vastannut kiintiöpakolaisten vastaanoton käytännön järjestelyistä. Pakolaisten vastaanotosta on nyt kulunut kolme kuukautta ja vastaanotto on sujunut tähän mennessä hyvin. Pakolaisille on löydetty asunnot, vapaaehtoisia ystäväperheitä on löytynyt, avustuksia on saatu runsaasti ja pakolaiset ovat itse kokeneet tulleensa hyvin vastaanotetuiksi. Tämän pohjalta voidaan todeta, että kiintiöpakolaisia voitaisiin ottaa lisää vuonna Vastaanotettavien perheiden määrä voisi olla 1-2 perhettä. Perheiden vastaanottoajankohdaksi sopisi loppusyksy kuten vuonna Vastaanotosta saatujen kokemusten pohjalta voidaan todeta, että vaikka kiintiöpakolaisten vastaanottoon osallistui paljon vapaaehtoisia olisi kaupungin kuitenkin pitänyt varata vastaanottoa varten pakolaisohjaajan lisäksi erikseen terveydenhoitajien ja sosiaalihuollon perhetyöntekijöiden palveluresursseja. Kiintiöpakolaiset tulevat tarvitsemaan jatkossa vielä monenlaista tukea pidemmän ajan, jotta heidän kotoutumisensa suomalaiseen yhteiskuntaan onnistuisi. Sosiaali- ja terveydenhuollon osalta kiintiöpakolaisten kotoutumisessa yhteiskuntaan tarvitaan pakolaisohjaajan lisäksi myös sosiaalihuollon ammattilaisen tukea 2-3 päivää viikossa. Pakolaisten kotouttamiseen liittyy myös heidän työllistämisensä. Työttömyysturvalain voimaan tulleella lakimuutoksella asiakkaan kotikunta maksaa 50% asiakkaan työmarkkinatuesta 300 tukipäivän jälkeen ja 70% 1000 tukipäivän jälkeen. Tähän lasketaan mukaan myös kotoutumistukena maksettu työmarkkinatuki. Asiakaskohtainen kuntaosuus on 300 maksupäivän jälkeen esimerkiksi lapsettomalta henkilöltä 353 euroa/kk eli euroa vuodessa ja kolmilapsiselta henkilöltä 460 euroa/kk eli euroa vuodessa. Kunnan maksuosuus poistuu aktiivitoimenpiteen ajaksi. Aktiivitoimenpiteitä ovat mm. kielikoulutus, työelämävalmennus, palkkatuettu työ ja kuntouttava työtoiminta. Passiivisten työmarkkinapäivien laskenta nollautuu, mikäli työtön täyttää työssäoloehdon eli käytännössä työllistyy avoimille työmarkkinoille

10 6/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Kaupunginhallitus kuuden kuukauden ajaksi. Tämä tarkoittaa sitä, että asiakas voi tulla kunnan maksuosuuslistalle jo kotouttamisuunnielman (3-5 vuotta) toteuttamisaikana. Ely-keskus ei korvaa näitä sakkomaksulistalla olevien kiintiöpakolaisten menoja. Kotoutumislain mukaan valtio myöntää korvauksia kiintiöpakolaisista. Jos Paraisten kaupunki ottaa vastaan lisää kiintiöpakolaisia, kaupungille maksetaan laskennallinen korvaus, joka vuonna 2014 oli alle 7 vuotiaasta /vuosi ja 7-vuotiaasta ja sitä vanhemmasta /vuosi. Tämä korvaus myönnetään kiintiöpakolaisten ohjaukseen ja neuvontaan sekä heidän kotoutumistaan tukevan toiminnan järjestämiseen. Tällä hetkellä ei ole tiedossa, että kunta voisi saada lisärahoitusta kiintiöpakolaisten vastaanottoa varten. Ehdotus Sosiaali- ja terveyslautakunta suhtautuu myönteisesti 1-2 kiintiöpakolaisperheen vastaanottamiseen vuonna Vuoden 2016 talousarviossa tulee varautua kiintiöpakolaisten vastaanotosta aiheutuviin kustannuksiin. Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöön tarvitaan vuositasolla 1 pakolaisohjaaja, 0,5 sosiaalityöntekijää sekä 0,5 terveydenhoitajaa vastaanoton järjestämiseen ja pakolaisten kotouttamiseen. Sosiaali- ja terveyslautakunta ehdottaa kaupunginhallitukselle että se antaa ylläolevan lausunnon valtuustolle. hyväksyttiin. Tiedoksianto Kaupunginhallitus Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto Valmistelija Vt. opetuspäällikkö Harri Lehtinen, puh Esittelijä Vt. opetuspäällikkö Harri Lehtinen, puh Kaupunginvaltuusto teki päätöksen kiintiöpakolaisten vastaanottamisesta Paraisten kaupunki teki sopimuksen pakolaisten vastaanottamisesta ELY-keskuksen kanssa. Sopimuksen mukaan Paraisten kaupunki päättää vuosittain, ottaako se vastaan lisää kiintiöpakolaisia. Kiintiöpakolaiset saapuivat Paraisille Pakolaisten vastaanottamiseksi palkattiin pakolaisohjaaja alkaen. Pakolaisohjaaja on vastannut kiintiöpakolaisten vastaanoton käytännön järjestelyistä. Pakolaisten vastaanotosta on nyt kulunut kolme kuukautta ja vastaanotto on sujunut tähän mennessä hyvin. Pakolaisille on löydetty asunnot, vapaaehtoisia ystäväperheitä on löytynyt, avustuksia on saatu runsaasti ja pakolaiset ovat itse kokeneet tulleensa hyvin vastaanotetuiksi. Myös lasten koulunkäynti on lähtenyt hyvin alkuun, vaikka lasten ikäjakauma on ollut hyvin laaja (5-12v). Koivuhaan kouluun on perustettu valmistavan

11 6/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Kaupunginhallitus opetuksen luokka, johon on palkattu opettaja ja koulunkäyntiavustaja. Valmistavan opetuksen tarkoitus on antaa oppilaalle riittävät valmiudet, jotta hän voi siirtyä yleisopetuksen luokkaan. Tässä tavoitteessa edetään hyvää vauhtia, sillä osa oppilaista integroituu jo parina-kolmena tuntina viikossa yleisopetukseen. Tämän pohjalta voidaan todeta, että kiintiöpakolaisia voitaisiin ottaa lisää vuonna Vastaanotettavien perheiden määrä voisi olla 1-2 perhettä. Perheiden vastaanottoajankohdaksi sopisi loppusyksy kuten vuonna Nykyiseen valmistavan opetuksen ryhmään voidaan ottaa vuonna 2015 marras-joulukuussa mahdollisesti saapuvan 1-2:n pakolaisperheen lapset. Valmistavan opetuksen oppilaista opetuksen järjestäjä saa valtionosuuden, joka on kyseisen opetuksen järjestäjän perusopetuksen yksikköhinta kaksinkertaisena. Kustannukset korvataan opetuksen järjestäjille opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusjärjestelmän kautta Ehdotus Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto suhtautuu myönteisesti 1-2 kiintiöpakolaisperheen vastaanottamiseen loppusyksystä Perheiden lapset voidaan sijoittaa nykyiseen valmistavan opetuksen luokkaan. Lukuvuodeksi valmistavan opetuksen luokkaan tarvitaan tällöin 1 opettaja ja 1 avustaja. Tiedoksianto Ehdotus hyväksyttiin. Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus 119 Valmistelija Kaupunginlakimies Monica Avellan, puh Esittelijä Kaupunginjohtaja Patrik Nygrén, puh Sekä sosiaali- ja terveyslautakunta että sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto ovat suhtautuneet myönteisesti siihen, että Paraisten kaupunki vastaanottaa 1-2 kiintiöpakolaisperhettä, noin 10 henkeä, vuonna Syksyllä 2014 saapuneita kiintiöpakolaisia avustava pakolaisohjaaja voi hoitaa myös 1-2 lisäperheen vastaanottamiseen liittyvät käytännön järjestelyt. Pakolaisia varten jo nyt varatut sosiaalityöntekijäresurssit voisivat palvella vielä kahta uutta pakolaisperhettä. Terveydenhuollossa uusien pakolaisten vastaanottaminen merkitsee sitä, että tarvitaan puolikas terveydenhoitajan lisäresurssi. Koivuhaan koulu voisi ottaa vastaan vielä 1-2 kiintiöpakolaisperheen lapset nykyiseen valmistavan opetuksen opetusryhmään. Tämä merkitsee sitä, että henkilöstöresurssi olisi myös vuosina yksi opettaja ja yksi avustaja. Työttömyysturvalain mukaan asiakkaan kotikunta maksaa 50 % asiakkaan

12 6/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Kaupunginhallitus työmarkkinatuesta 300 tukipäivän jälkeen ja 70 % tukipäivän jälkeen. Asiakaskohtainen kuntaosuus on 300 maksupäivän jälkeen lapsettomalta henkilöltä 353 euroa ja kolmilapsiselta henkilöltä 460 euroa kuukaudessa. Kunnan maksuosuus poistuu kuitenkin aktiivitoimenpiteen, kuten kielikoulutuksen, työelämävalmennuksen, palkkatuetun työn tai kuntouttavan työtoiminnan ajaksi. Kotoutumisen edistämisestä annetun lain mukaan valtio myöntää korvausta kiintiöpakolaisten vastaanottamisesta. Laskennallinen korvaus vuonna 2014 oli alle 7-vuotiaasta euroa vuodessa ja yli 7-vuotiaasta euroa vuodessa. Vaikutusten arviointi Pienellä lisäyksellä vuonna 2014 saapuneita kiintiöpakolaisia varten varattuihin resursseihin on mahdollista vastaanottaa vielä 1-2 pakolaisperhettä vuonna Lisäksi lisäpakolaisten vastaanotto mahdollistaisi jo muuttaneiden kiintiöpakolaisten sosiaalisten verkostojen vahvistamisen edellyttäen, että kaupunki voi ottaa vastaan syyrialaisia kiintiöpakolaisia. Ellei vastaanotetuille kiintiöpakolaisille löydetä sopivaa työtä eivätkä he ole työmarkkinoilla aktiivitoimenpiteiden kohteena, asiakkaan kotikunnan on maksettava lakisääteinen osuutensa työmarkkinatuesta, joka tällä hetkellä voi olla kolmilapsiselta henkilöltä enintään euroa vuodessa. Ehdotus Kaupunginvaltuusto päättää, että Paraisten kaupunki vastaanottaa 1-2 kiintiöpakolaisperhettä, yhteensä noin 10 henkeä, vuonna Kaupunginvaltuusto päättää, että Paraisten kaupunki lopettaa tämän jälkeen kiintiöpakolaisten vastaanottamisen tältä erää. Esittelijä muutti ehdotustaan siten, että ehdotuksen viimeinen virke poistetaan. Keskustelun kuluessa Carita Henriksson ehdotti, että Paraisten kaupunki ei tässä vaiheessa ota vastaan lisää kiintiöpakolaisia. Puheenjohtaja totesi, että Henrikssonin ehdotus ei ollut saanut kannatusta eikä sitä sen vuoksi oteta äänestettäväksi. Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää, että Paraisten kaupunki vastaanottaa 1-2 kiintiöpakolaisperhettä, yhteensä noin 10 henkeä, vuonna Tiedoksianto Kaupunginvaltuuston päätös annetaan tiedoksi sosiaali- ja terveyslautakunnalle ja sivistyslautakunnan suomenkieliselle jaostolle täytäntöönpanoa varten.

13 6/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Selvitys Paraisten kaupungin perusopetuksen kouluverkosta 1501/ /2014 Kaupunginhallitus Valmistelija Vt. kaupunginjohtaja Monica Avellan, puh Esittelijä Vt. kaupunginjohtaja Monica Avellan, puh Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan yhtäältä, että Paraisten koko kouluverkosta, sekä suomen- että ruotsinkielisestä, tehdään ulkopuolinen selvitys, ja toisaalta, että Vånon, Sunnanbergin ja Skräbbölen koulujen yhdistämistä koskeva asia palautetaan lisäselvityksiä varten. Kaupunginhallitus kilpailutti selvitystyön ja valitsi Öppet bolag H&M Henricsonin tekemään selvityksen Paraisten kaupungin kouluverkosta. Selvitys on tehty ja se esitellään kaupunginhallitukselle, sivistyslautakunnalle ja sivistyslautakunnan jaostoille. Asia lähetetään lausuntokierrokselle lautakuntaan ja jaostoihin, minkä jälkeen kaupunginhallitus antaa ehdotuksensa kaupunginvaltuustolle, joka kokoontuu Liite 3 H&M Henricsonin selvitys perusopetuksen kouluverkosta Ehdotus Kaupunginhallitus pyytää lausuntoa Paraisten kaupungin perusopetuksen kouluverkkoa koskevasta selvityksestä ja toimenpiteistä, joihin selvityksen nojalla ryhdytään. Lausuntoa pyydetään sivistyslautakunnalta ja sivistyslautakunnan ruotsinkieliseltä ja suomenkieliseltä jaostolta. Lausunnot tulisi jättää hallintopalveluiden kirjaamoon mennessä kaupunginhallitukselle valmistelua varten. Kaupunginhallitus sai selvityksen tiedoksi. Puheenjohtaja ehdotti, että ehdotusta muutetaan siten, että lausunnot tulee jättää hallintopalveluiden kirjaamoon mennessä kaupunginhallitukselle valmistelua varten. Cornelius Colliander ehdotti, että lausuntoa pyydetään myös kaikilta aluelautakunnilta. Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen puheenjohtajan ja Cornelius Collianderin ehdottamilla lisäyksillä täydennettynä.

14 6/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Tiedoksianto Sivistyslautakunta ja sen ruotsinkielinen ja suomenkielinen jaosto, opetuspäällikkö Ulrika Lundberg, kiinteistöpäällikkö Seppo Pihl Kaupunginhallitus 120 Valmistelija Kaupunginlakimies Monica Avellan, puh Esittelijä Kaupunginlakimies Monica Avellan, puh Sivistyslautakunnalta ja sen ruotsin- ja suomenkieliseltä jaostolta on pyydetty lausuntoa H & M Henricsonin tekemästä Paraisten kaupungin perusopetuksen kouluverkkoa koskevasta selvityksestä. Jostain syystä aluelautakunnilta ei kuitenkaan ole pyydetty lausuntoja, vaikka kaupunginhallitus päätti niin tehtävän. Nauvon aluelautakunta on joka tapauksessa omasta aloitteestaan antanut lausunnon. Kun otetaan huomioon se, että sivistysosaston luottamuselimet ovat tehneet ainoastaan Paraisten kunta-aluetta koskevia ehdotuksia, asian käsittelyn kannalta ei ole suuri puute, että muita aluelautakuntia ei tässä vaiheessa ole kuultu. Paraisten kaupungin perusopetuksen kouluverkkoon ehdotetut muutokset eivät koske niitä. Jos muutokset muiden kunta-alueiden kouluverkossa tulevat ajankohtaisiksi, silloin myös aluelautakuntien uusi kuuleminen on tarpeen. Nauvon aluelautakunta ilmoittaa, ettei se yhdy selvitykseen ja sen loppupäätelmiin siltä osin kuin ne koskevat Kyrkbackens skolan vuosiluokkia 7-9. Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto toteaa, että selvityksestä puuttuu Storgårdin koulu. Lausuntopyyntöön on liitetty väärä versio H & M Henricsonin lausunnosta, ei lopullista versiota. Tämän takia sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto toteaa, että Storgårdin koulu puuttuu selvityksestä. Simonkylän koulun osalta jaosto toteaa, että koulu muuttaa yhteisiin tiloihin Kyrkbackens skolan kanssa syksyllä 2015, jolloin rakennuksen tilatehokkuus paranee. Sivistyslautakunnan ruotsinkielinen jaosto on äänestyksen jälkeen antanut seuraavan lausunnon: 1. Nauvon Kyrkbackens skolan luokkien 7-9 opetuksen osalta ei ehdoteta muutoksia. Opetus jatkuu nykyisenlaisena. 2. Vånon koulu yhdistetään Skräbbölen kouluun, kuitenkin niin, että kun Skräbbölen koulua laajennetaan, tilaa varataan Sunnanbergin koulun mahdolliselle tulevalle siirrolle Skräbböleen. Sunnanbergin koulu jää toistaiseksi ennalleen nykyiseen kuntoon eikä siihen tehdä mitään muutostöitä tai laajennuksia. 3. Laajennuksen suunnitteluun tulee varata riittävästi aikaa, jotta oppilaat, henkilöstö ja vanhemmat voivat aktiivisesti osallistua prosessiin.

15 6/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Sivistyslautakunta on äänestyksen jälkeen antanut seuraavan lausunnon: 1. Nauvon Kyrkbackens skolan luokkien 7-9 opetuksen osalta ei ehdoteta muutoksia. Opetus jatkuu nykyisenlaisena. 2. Sivistyslautakunta ehdottaa, että Vånon ja Skräbbölen koulut yhdistetään. Sunnanbergin koulun toiminnan jatkuminen edellyttää, että tarjolla on tarkoituksenmukaiset tilat, mistä syystä uudisrakennus on peruskorjausta parempi vaihtoehto. Oppilaaksiottoalueen rajoja tarkistetaan. 3. Laajennuksen suunnitteluun tulee varata riittävästi aikaa, jotta oppilaat, henkilöstö ja vanhemmat voivat aktiivisesti osallistua prosessiin. H & M Henricsonin selvitys sisältää analyysin Paraisten kaupungin perusopetuksen taloudellisista ja henkilöstöpoliittisista edellytyksistä. Sen lisäksi, että selvityksessä kuvataan toimintakulujen kasvua, korjausvelkaa ja kuntien rahoituksen heikentymistä, siinä korostetaan myös koulujen lisääntyneitä turvallisuusvaatimuksia. Selvityksessä painotetaan kuitenkin myös pedagogisia edellytyksiä ja oppilashuoltoa koskevia edellytyksiä. Henkilöstöresurssien tehokkaan hyödyntämisen mahdollistava kouluverkko hyödyttää oppilaiden oppimista ja oppilashuoltoa. Riittävän suuri opettajakunta antaa mahdollisuuden erikoistumiseen, vähentää henkilöriskejä ja lisää opettajien viihtyvyyttä. Oppilaiden kannalta suuri merkitys on myös oppilashuoltopalveluilla. Palveluiden tulee olla oppilaiden ja huoltajien helposti saavutettavissa, eikä asia ole näin pienistä kyläkouluista rakentuvassa kouluverkossa. Näitä näkökohtia ei ole analysoitu Skräbbölen, Vånon ja Sunnanbergin kouluista ja niiden mahdollisesta yhdistämisestä annettuja lausuntoja koskevissa päätöksissä. Koulurakennuksille on annettu lausunnoissa erittäin suuri paino, mutta oppilaiden ja henkilöstön kehittymismahdollisuuksista ei ole todettu mitään. Liite 3 H & M Henricsonin selvitys Paraisten kaupungin perusopetuksen kouluverkosta Nauvon aluelautakunnaan lausunto Sivistyslautakunnan suomenkielisen jaoston lausunto Sivistyslautakunnan ruotsinkielisen jaoston lausunto Sivistyslautakunnan lausunto Vaikutusten arviointi Tilatusta selvityksestä ja opetuspäällikkö Ulrika Lundbergin laatimasta asian valmistelusta käyvät ilmi kouluverkon kehittämisen eri vaihtoehtojen vaikutukset. Vånon, Skräbbölen ja Sunnanbergin koulujen yhdistäminen tuo pedagogisia hyötyjä ja mahdollisuuden parempaan oppilashuoltoon. Osalle oppilaista koulujen yhdistäminen merkitsee pitempiä koulukuljetuksia.

16 6/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Ehdotus Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että Paraisten kaupungin perusopetuksen kouluverkkoa muutetaan niin, että Vånon, Skräbbölen ja Sunnanbergin koulut yhdistetään uudeksi, Skräbböleen sijoitettavaksi kouluksi syksystä 2016 lukien tai heti Skräbbölen koulun remontin ja laajennuksen valmistuttua. Kaupunginjohtaja Patrik Nygrén ilmoitti esteellisyydestä; läheinen aloittaa syksyllä koulunkäynnin Sunnanbergin koulussa. Valtuuston varapuheenjohtaja Ted Bergman ilmoitti esteellisyydestä; läheinen käy Vånon koulua. Keskustelun kuluessa Kurt Lundqvist ehdotti Cornelius Collianderin, Markku Orellin ja Christer Friisin kannattamana, että Vånon koulu yhdistetään Skräbbölen kouluun. Muutostyöhön varataan euroa. Sunnanbergin koulu säilytetään. Tarvittaviin muutostöihin varataan euroa. Puheenjohtaja totesi, että Kurt Lundqvist oli tehnyt kannatetun vastaehdotuksen. Kaupunginhallituksen on sen vuoksi äänestettävä esittelijän ehdotuksesta ja Lundqvistin ehdotuksesta siten, että esittelijän ehdotusta kannattava äänestää Jaa ja Lundqvistin ehdotusta kannattava äänestää Ei. Äänestys toimitetaan nimenhuudolla. Kaupunginhallitus hyväksyi puheenjohtajan ehdottaman äänestysmenettelyn. Äänestyksessä annettiin Jaa-ääniä 1 Ei-ääniä 10 Liite 8 Äänestyspöytäkirja Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallitus oli päättänyt Lundqvistin ehdotuksen mukaisesti.

17 6/ Kaupunginhallitus Selvitys kaupungin teknisistä tukipalveluista 2125/ /2015 Kaupunginhallitus 121 Valmistelija Kaupunginjohtaja Patrik Nygrén, puh Esittelijä Kaupunginjohtaja Patrik Nygrén, puh Kaupungissa on vuosina useaan otteeseen pohdittu tarvetta ja mahdollisuuksia muuttaa kaupungin teknisten tukipalveluiden järjestämistapaa tehokkaammaksi ja paremmaksi. Raportteja, joissa on pyritty tunnistamaan ongelmat ja antamaan ehdotuksia, on tehty useita. Tekniset tukitoiminnot ovat tällä hetkellä seuraavalla tavalla hajanaiset: Kiinteistöjen, ruokapalvelun ja siivouksen vastuualueet muodostavat palvelutoimintojen toimialan, joka toimii kaupunginhallituksen alaisuudessa ja jonka poliittisesta ohjauksesta vastaa kaupunginhallituksen palvelutoimintojaosto. Puistojen ja yleisten alueiden, liikenneväylien (kadut ja tiet) ja vesihuollon vastuualueet toimivat ympäristölautakunnan alaisuudessa. Lisäksi liikuntalaitosten kunnossapito on tällä hetkellä osa kulttuuritoiminnan vastuualuetta. Teknisten tukitoimintojen keskittäminen yhteen organisaatioon merkitsisi huomattavia synergiaetuja, osaamisen keskittymistä ja parantamismahdollisuuksia sekä mahdollisuuksia tehokkaampaan resurssien käyttöön. Mahdolliset synergiaedut koskevat sekä ylläpitoa että investointeja. Uudelleenorganisointi voisi luoda paremmat edellytykset johtaa, koordinoida ja tehostaa ylläpitoa ja kehittää suunnittelu-, projektointi- ja hankintaosaamista. Tämän vuoksi on aiheellista teettää selvitys vaihtoehtoisista realistisista teknisten tukitoimintojen järjestämismalleista. Aikaisemmissa raporteissa on tuotu esille ajatus siitä, että vesihuollon eriyttäminen yhtiöittämällä toisi monia hyötyjä. Sitä, onko toiminnan eriyttämiselle liikelaitokseksi tai yhtiöksi olemassa hyvät ja riittävät perusteet, voidaan hyvin selvittää samalla kun selvitetään kysymystä tukitoimintojen järjestämistavasta. Perusteellinen tuotteistaminen on yksi edellytys organisaation ja sen ohjauksen kehittämistyössä. Se antaa kuvan käytettävistä resursseista ja tuotettavista palveluista ja niiden kokonaiskustannuksista. Tuotteistaminen on perusta kaikelle organisaation tulevalle kehittämistyölle ja se on siksi tärkeä ja välttämätön elementti tehtävässä selvityksessä. Ehdotus Kaupunginhallitus päättää, että kaupunki käyttää ulkoista selvitysmiestä, joka A. selvittää realistiset, vaihtoehtoiset mallit teknisten tukitoimintojen

18 6/ Kaupunginhallitus järjestämiselle sekä suosittelee Paraisten kaupungille yhtä mallia B. tuotteistaa teknisten tukitoimintojen toiminnan C. selvittää edellytykset vesihuoltotoiminnan eriyttämiselle liikelaitokseksi tai yhtiöksi. Kaupunginhallitus valitsee selvitystyötä varten pienen ohjausryhmän, jonka muodostavat esimerkiksi kaupunginjohtaja, hankintakoordinaattori sekä yksi luottamushenkilöedustaja kaupunginhallituksesta, ympäristölautakunnasta ja palvelutoimintojaostosta. Ohjausryhmä hoitaa ulkoisen selvitysmiehen hankinnan ja valinnan ja ohjaa selvitystyötä esimerkiksi antamalla selvitysmiehen käyttöön tarvittavan aineiston, täsmentämällä selvityksen tavoitteita ja pitämällä huolen siitä, että avainhenkilöitä haastatellaan. Ohjausryhmä kutsuu tarvittaessa työhön mukaan asiantuntijoita organisaation sisältä. Ohjausryhmä valvoo, että kaupunki saa selvityksestä irti suurimman mahdollisen hyödyn. Ohjausryhmä raportoi hallitukselle. Kaupunginhallitus päätti, että ohjausryhmän muodostavat kaupunginjohtaja, hankintakoordinaattori, Kurt Lundqvist kaupunginhallituksesta, Andreas Johansson ympäristölautakunnasta ja Markku Orell palvelutoimintojaostosta. Ehdotus hyväksyttiin.

19 6/ Kaupunginhallitus Länsi-Turunmaan Vuokratalot Oy:n kirjelmä Korppoon aluekonttorin muuttamisesta vuokra-asunnoiksi 1466/ /2014 Kaupunginhallitus 122 Valmistelija Kaupunginjohtaja Patrik Nygrén, puh Esittelijä Kaupunginjohtaja Patrik Nygrén, puh Kaupunginvaltuusto päätti seuraavaa Länsi-Turunmaan Vuokratalot Oy:n hakemuksen johdosta: "Kaupunginvaltuusto päätti luovuttaa Korppoon kunnanvirastorakennuksen apporttina Länsi-Turunmaan Vuokratalot Oy:lle, jotta yhtiö muuttaa rakennuksen vuokrahuoneistoiksi. Rakennuksen apportti tapahtuu osakepääoman korotusta vastaan suoritettavana maksuna. Apportti korottaa osakepääomaa rakennuksen kirjanpitoarvoa vastaavalla summalla (44 677,09 euroa vuodenvaihteessa ). Kiinteistön arvo arvioidaan ennen apporttia. Kaupunginvaltuusto päätti lisäksi osakepääoman korotuksella sijoittaa yhtiöön enintään euroa." Lisäksi kaupunginvaltuusto päätti seuraavaa: "Takaushakemus käsitellään omana asianaan Länsi-Turunmaan Vuokratalot Oy:n erillisen hakemuksen pohjalta. Myös maapohjaa koskeva vuokrasopimus käsitellään erillisenä asiana." Länsi-Turunmaan Vuokratalot Oy:n hallitus on kaupunginvaltuuston päätöksen jälkeen lähestynyt kaupunkia liitteen mukaisella kirjelmällä. Yhtiön hallitus ilmoittaa, että laskelma rakentamiskustannuksista ja 25 vuoden käyttökustannuksista on nyt päivitetty ja että alijäämäksi arvioidaan muodostuvan nyt euroa (aikaisempi arvio euroa). Lisäksi todetaan laskelman osoittavan, että yhtiö tarvitsisi alun perin anotun euron summan, jotta tämä yksittäinen projekti ei rasittaisi muita kiinteistöjä kohtuuttoman paljon. Yhtiön hallitus peräänkuuluttaa nyt Paraisten kaupunginhallitukselta suoria konserniohjeita siitä, miten yhtiön halutaan asiassa etenevän. Länsi-Turunmaan Vuokratalot Oy toteuttaa yhteiskuntavastuuta osin taantuvilla markkinoilla ja luo toiminnallaan kaupunkiin edellytyksiä vuokra-asumiselle. Paraisten kaupunki omistaa Länsi-Turunmaan Vuokratalot Oy:n 100-prosenttisesti ja yhtiö on osa kaupungin konsernia. Kaupunki edellyttää, että yhtiö toimii liiketaloudellisesti ja etsii jatkuvasti keinoja tehostaa käyttötaloutta. Yhtiö on vuosina kunnostanut rakennuksia euron arvosta merkittävällä omarahoitusosuudella ja yhtiö on nyt velaton. Maksuvalmius on ollut koko ajan hyvä eikä kassa ole vuosien mittaan mainittavasti pienentynyt. Myös tämän yksittäisen projektin kohdalla yhtiön tulee pyrkiä toimimaan liiketaloudellisesti. Vaaditaan jatkuvaa käyttötalouden tehostamista ja vuokratasojen tarkistamista.

20 6/ Kaupunginhallitus Oheismateriaali Ehdotus Länsi-Turunmaan Vuokratalot Oy:n kirjelmä Laskelma investointi- ja käyttökustannuksista muutettaessa Korppoon aluekonttori 11 asunnoksi Kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston ( ) aikaisemmat päätökset asiassa ovat perustuneet laskelmiin, jotka eivät sisällöltään tai summiltaan olennaisesti eroa Länsi-Turunmaan Vuokratalot Oy:n hallituksen nyt esittämistä laskelmista. Erotusta alijäämässä, joka investoinnista ja käyttökustannuksista arvioidaan 25 vuoden aikana syntyvän, on vain runsaat euroa. Projektin taloudellinen kantavuus ei siten ole olennaisesti muuttunut. Yhtiön rahoituksellinen asema tai velvoitteet eivät myöskään ole olennaisesti muuttuneet, kuten eivät myöskään Korppoon vuokramarkkinat. Kaupunginhallitus ei sen takia näe syytä viedä asiaa edelleen valtuuston päätettäväksi. Paraisten kaupunginhallitus kehottaa Länsi-Turunmaan Vuokratalot Oy:n hallitusta etenemään projektissa. Markku Orell ilmoitti esteellisyydestä; Länsi-Turunmaan Vuokratalot Oy:n hallituksen jäsen. Ehdotus hyväksyttiin.

21 6/ Ympäristölautakunta Kaupunginhallitus Houtskarin teletalon myynti 1843/ /2015 Ympäristölautakunta Valmistelija Kaupungingeodeetti Susanna Lönnberg, puh Esittelijä Kaupungingeodeetti Susanna Lönnberg, puh Houtskarissa sijaitseva teletalo sisältyi kaupunginvaltuuston listalle vuonna 2014 myytävistä kohteista. Ympäristölautakunta käsitteli viime vuonna useita kertoja saaristossa sijaitsevien kiinteistöjen myyntiä ja katsonut, että asiasta voitaisiin aloittaa keskustelut teletalon vuokralaisten kanssa. Teletalo muodostuu kiinteistöstä Houtskär telestation Kiinteistön pinta-ala on m2, ja sillä sijaitsee vuonna 1977 rakennettu ns. teletalo, jonka kerrosala on 341 m2. Rakennuksessa on 94 m2:n suuruinen asunto-osa, jota yrittäjä vuokraa aamiaismajoitustoimintaan. Toiminta on Houtskarille tärkeää, ja yrittäjällä on asiakkaita ympäri vuoden. Yrittäjälle on jo tullut kyselyjä ensi kesästä, ja kaupungin puolelta hänelle on luvattu, että toiminta voi jatkua ainakin tämän ajan. Olemassa olevat kaksi autotallia on vuokrattu yksityishenkilölle ja paikalliselle yrittäjälle, jolla on myös varastotilaa rakennuksessa. Unibase Oy:llä on puhelinvaihdetta ym. varten vuokralla kaksi yhteensä 33 m2:n suuruista tilaa. Sopimus on määräaikainen ja päättyy TeliaSonera Finland Oyj:iin fuusioidulla Unibase Oy:llä on rakennuksen vieressä, sen pohjoispuolella niin ikään Houtskarille erittäin tärkeä telemasto. Telemastoa varten on tehty määräaikainen, asti voimassa oleva maanvuokrasopimus (vastikkeeton). TSJ:llä on kiinteistön eteläpuolella hyötyjätteen keräysastiat ja kaupunki vuokraa sieltä paikkoja yksityisiä kimppajäteastioita varten. Tarkoituksena on, että vain kiinteistön pohjoisosa myydään. Houtskarin kunta osti kiinteistön TeliaSoneralta euron kauppahintaan vuonna Tuon jälkeen rakennuksessa ei ole suoritettu varsinaisia parannustöitä. Kiinteistö on liitetty pienoispuhdistamoon, joka palvelee myös Träskin koulua ja palloiluhallia. Kuormituksen tasaamiseksi kesäisin on hyvä, jos kiinteistö on myös jatkossa liitetty puhdistamoon. Arviointeja on tehty kaksi, toinen käsitti koko maa-alueen ja toinen noin m 2 :n suuruisen tontinosan. Houtskarissa on ollut yleisesti tiedossa, että kiinteistö on myyntilistalla. Tiedusteluja on tullut jonkin verran, mutta minkäänlaiseen sopimukseen ei ole päästy. Nykyisistä vuokralaisista vain TeliaSonera on osoittanut kiinnostusta kiinteistön

22 6/ Ympäristölautakunta Kaupunginhallitus ostamiseen, mieluiten kuitenkin pelkästään pohjoisosan. Yhtiö on hyväksynyt hinnan, joka mahtuu molempien arviointien rajoihin. Useat syyt tukevat kiinteistön myyntiä TeliaSoneralle: - Houtskarin teleliikenne - maston paikka turvattu tulevaisuudessa - ostaja tuntee kiinteistön - aamiaismajoitustoiminta voi jatkua - markkinointiin ei tarvita resursseja. Saaristoverkot Oy:llä on varustusta teletalossa ja taloon on vedetty kaupungin kuitukaapeli Träskin koulun kautta. Saaristoverkot on sopinut TeliaSoneran kanssa tarpeellisten tilojen vuokraamisesta ja tässä yhteydessä on otettu huomioon myös kaupungin tarpeet. Oheismateriaali Ehdotus Kartta, kuntotarkastus, kaksi arviointia Ympäristölautakunta katsoo, että kiinteistö on tässä tapauksessa tarkoituksenmukaista myydä suoraan ilman tarjouspyyntöjä. Lautakunta ehdottaa siten kaupunginhallitukselle, että kaupunginvaltuusto päättää myydä kiinteistön Houtskär telestation rakennuksineen TeliaSonera Finland Oyj:lle lukuun ottamatta kahta yhteensä noin m2:n suuruista aluetta karttaliitteen mukaisesti. Kauppahinta on euroa ja kaupan ehdot ovat seuraavat: - Ostaja saa oikeuden nykyisen sisääntulotien kautta kulkevaan tiehen. Ostaja vastaa itse kunnossapidosta. - Ostajan tulee edelleen vähintään viiden vuoden ajan olla liitettynä nykyiseen puhdistamoon, jota kaupunki pitää kunnossa. Vuotuinen maksu on 250 euroa. Viiden vuoden päästä sopimus voidaan neuvotella uusiksi molempien osapuolten toimesta. Kauppa on pantava täytäntöön kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun päätös on saanut lainvoiman. Ehdotus hyväksyttiin. _ Tiedoksianto Lopullisen päätöksen jälkeen TeliaSonera Finland Oyj, Susanna Lönnberg Kaupunginhallitus 123 Valmistelija Kaupunginlakimies Monica Avellan, puh Esittelijä Kaupunginjohtaja Patrik Nygrén, puh Liite 9 Kartta myytävästä kiinteistöstä 10 Kartta kaupungille jäävästä alueesta

23 6/ Ympäristölautakunta Kaupunginhallitus Kuntotarkastusraportti 12 Kiinteistöarviointitoimisto R. Rehnbergin arviolausunto 13 PS-Asunnot Oy:n arviolausunto Ehdotus Kaupunginvaltuusto päättää myydä kiinteistön Houtskär telestation rakennuksineen TeliaSonera Finland Oyj:lle lukuun ottamatta kahta yhteensä noin m 2 :n suuruista aluetta karttaliitteen mukaisesti. Kauppahinta on euroa ja kaupan ehdot ovat seuraavat: - Ostaja saa oikeuden kiinteistön nykyisen sisääntulotien kautta kulkevaan tiehen. Ostaja vastaa itse kunnossapidosta. - Ostajan tulee edelleen vähintään viiden vuoden ajan olla liitettynä nykyiseen puhdistamoon, jota kaupunki pitää kunnossa. Vuotuinen maksu on 250 euroa. Viiden vuoden päästä sopimus voidaan neuvotella uusiksi molempien osapuolten toimesta. Kauppa on pantava täytäntöön kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun päätös on saanut lainvoiman. Ehdotus hyväksyttiin.

24 6/ Ympäristölautakunta Kaupunginhallitus Alueen myyminen Gunnarsnäsistä Caruna Oy:lle 2087/ /2015 Ympäristölautakunta Valmistelija Kaupungingeodeetti Susanna Lönnberg, puh Esittelijä Kaupungingeodeetti Susanna Lönnberg, puh Sähkönsiirtoyhtiö Caruna suunnittelee uutta 110 kv:n voimajohtoa Paraisten, Nauvon ja Korppoon reitille. Paraisilla johto vedettäisiin rinnakkain nykyisen Stortervolandetin poikki kulkevan johdon kanssa. Yhtiö tarvitsee tarkoitusta varten uuden voima-aseman, ja kaupungin Gunnarsnäsissä omistama alue on logistisesti hyvä sijoituspaikka. Caruna on kiinnostunut noin 2 hehtaarin suuruisesta alueesta tilalla Lertag , joka sijaitsee Gunskogantien pohjoispuolella ja Tervsundintien länsipuolella. Aluetta rasittaa Fortum Sähkönsiirto Oy:n (nykyään Caruna Oy) oikeus 26 metrin levyiseen voimajohtoalueeseen. AO-Forestservicellä on tämän lisäksi maanvuokrasopimus noin m2:n suuruiseen alueeseen voimajohdon alapuolelta joulukuusten viljelyä varten. Sopimus umpeutuu Osapuolet ovat sopineet euron kauppahinnasta. Hinta pohjautuu Stortervolandetilla toteutuneisiin kauppoihin, ja hinnan arvioinnissa on otettu huomioon noin 1 hehtaarin suuruisen rakennuspaikan hinta sekä loppuosan osalta maa- ja metsätalousmaan hinta (ilman puita). Hehtaarin suuruisen rakennuspaikan keskihinta on noin euroa. Caruna toivoo, että kaupunki hakkaa puut koko alueelta. Hakkuut on parasta tehdä kaupan täytäntöönpanon jälkeen. Stortervolandetin osayleiskaavan laatimistyö on lähtökuopissa. Kaavassa otetaan huomioon uuden voima-aseman tarve. Ennen kaavan valmistumista voidaan uudisrakentamisen tarve ratkaista poikkeamispäätöksellä. Oheismateriaali Ehdotus Kartta Ympäristölautakunta ehdottaa kaupunginhallitukselle, että kaupunginvaltuusto päättää myydä Caruna Oy:lle noin 2,0 hehtaarin suuruisen alueen tilasta Lertag oheisen karttaliitteen mukaisesti ja seuraavin ehdoin: - Pinta-ala on ohjeellinen ja riippuu siitä, miten tien vastainen raja vahvistetaan lohkomistoimituksessa. -Kauppahinta on euroa ja kauppa tulee panna täytäntöön vuoden 2015 aikana. - Puut ovat kaupungin omaisuutta ja ne hakataan kaupan täytäntöönpanon jälkeen. Ajankohdasta sovitaan kaupan yhteydessä. - Kauppaan sisältyy AO-Forestservicen maanvuokrasopimus.

25 6/ Ympäristölautakunta Kaupunginhallitus Ostaja maksaa lohkomiskulut. Ehdotus hyväksyttiin. _ Tiedoksianto Lopullisen päätöksen jälkeen Caruna Oy / Teemu Kemppainen, kiinteistösihteeri Kaupunginhallitus 124 Valmistelija Kaupunginlakimies Monica Avellan, puh Esittelijä Kaupunginjohtaja Patrik Nygrén, puh Liite 14 Kartta Ehdotus Kaupunginvaltuusto päättää myydä Caruna Oy:lle noin 2,0 hehtaarin suuruisen alueen tilasta Lertag oheisen karttaliitteen mukaisesti ja seuraavin ehdoin: - Pinta-ala on ohjeellinen ja riippuu siitä, miten tien vastainen raja vahvistetaan lohkomistoimituksessa. -Kauppahinta on euroa ja kauppa tulee panna täytäntöön vuoden 2015 aikana. - Puut ovat kaupungin omaisuutta ja ne hakataan kaupan täytäntöönpanon jälkeen. Ajankohdasta sovitaan kaupan yhteydessä. - Kauppaan sisältyy AO-Forestservicen maanvuokrasopimus. - Ostaja maksaa lohkomiskulut. Ehdotus hyväksyttiin.

26 6/ Kaupunginhallitus Tilintarkastajan valitseminen Kalatalouden ja merenkulun koulutuksen edistämissäätiö rs:öön tilivuodeksi 2015 Valmistelija Kaupunginlakimies Monica Avellan, puh Esittelijä Kaupunginjohtaja Patrik Nygrén, puh Kalatalouden ja merenkulun koulutuksen edistämissäätiö rs pyytää Paraisten kaupunkia valitsemaan säätiölle yhden tilintarkastajan tilivuodeksi Liite 15 Säätiön hallituksen ilmoitus Ehdotus Tiedoksianto Kaupunginhallitus valitsee KHT-yhteisö BDO Oy:n Kalatalouden ja merenkulun koulutuksen edistämissäätiö rs:n tilintarkastajaksi tilivuodeksi Ehdotus hyväksyttiin. Kalatalouden ja merenkulun koulutuksen edistämissäätiö rs / hallituksen puheenjohtaja Kaj Mattsson

27 6/ Kaupunginhallitus Kaupungintalon vahtimestarin kelpoisuusehdot 2126/ /2015 Kaupunginhallitus 126 Valmistelija Kaupunginlakimies Monica Avellan, puh Esittelijä Kaupunginjohtaja Patrik Nygrén, puh Kaupungintalon vahtimestari jää eläkkeelle syksyllä Hallintopalveluiden palveluksessa oleva vahtimestari vastaa kaupungintalon kiinteistönhoidosta. Hän huolehtii siitä, että kaupungintalon kokoustilat ovat käytettävissä ja että niiden varustus toimii. Lisäksi vahtimestari hoitaa kaupungintalon kopiointikeskusta ja materiaalivarastoa. Hän on kaupungin yhteyshenkilö Postin suuntaan ja hän hoitaa myös Paraisten kunta-alueen sisäisen postin jakelun. Kaupunginlakimies ja kiinteistöpäällikkö ovat tarkistaneet vahtimestarin työsuhteen kelpoisuusehtoja ja työtehtäviä ennen uuden vahtimestarin palkkaamista. Myös muut kaupungintalolla toimivat esimiehet ovat esittäneet näkemyksiä, jotka on otettu huomioon. Ehdotus Vahtimestarin työsuhteen kelpoisuusehtona on kiinteistönhoitajan ammattitutkinto ja riittävä kokemus kiinteistönhoidosta tai muu vastaava tekninen koulutus ja hyvä kokemus kiinteistönhoidosta. Kielitaitovaatimuksena on ruotsin ja suomen kielen riittävä kielitaito. Tiedoksianto Ehdotus hyväksyttiin. Johtoryhmä

28 6/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuuston kokouksessa 17. maaliskuuta 2015 tehtyjen päätösten täytäntöön paneminen 2127/ /2015 Kaupunginhallitus 127 Valmistelija Kaupunginlakimies Monica Avellan, puh Esittelijä Kaupunginjohtaja Patrik Nygrén, puh Ehdotus Kaupunginhallitus merkitsee alla mainitut täytäntöönpanopäätökset tiedoksi: 12 koskien takaussitoumuksen uusimista, Fastighets Ab Brinkhaga Kiinteistö Oy, on annettu tiedoksi Valtiokonttorille, talousosastolle ja Fastighets Ab Brinkhaga Kiinteistö Oy:lle. 13 koskien ehdotusta Krokskärin ranta-asemakaavaksi on annettu tiedoksi kaavoitusyksikölle. 14 koskien ehdotusta Utön ranta-asemakaavaksi tiloille Enskär 8:3 ja Rönnskär 8:4 Utön kylässä Korppoossa on annettu tiedoksi kaavoitusyksikölle. 15 koskien kaupunginjohtajan palkan vahvistamista on annettu tiedoksi henkilöstöpäällikölle ja palkanlaskijalle. 16 koskien Ted Bergmanin aloitetta vaikutusten arvioinnin ulottamisesta valmisteluihin on annettu tiedoksi aloitteentekijälle ja kaupunginlakimiehelle. 17 koskien Cornelius Collianderin, Helena Särkijärven ja Sanni Impilän ym. aloitetta puhtaamman Saaristomeren puolesta on annettu tiedoksi aloitteentekijöille ja ympäristönsuojelupäällikölle. 18 koskien Jan-Erik Karlssonin ja Andreas Johanssonin aloitetta biokaasuselvityksestä on annettu tiedoksi aloitteentekijöille ja elinkeinopäällikölle. 19 koskien Jan Erikssonin aloitetta yleisten käymälöiden hankkimisesta kaupungin ydinkeskustaan on annettu tiedoksi aloitteentekijälle ja ympäristönsuojelupäällikölle. 20

29 6/ Kaupunginhallitus koskien Hanna Järvisen ym. aloitetta vessojen järjestämisestä Keskuspuiston lentopalloilijoille on annettu tiedoksi aloitteentekijälle ja ympäristönsuojelupäällikölle. 21 Ehdotus koskien Kai Nurron, Jarmo Takatuvan ja Staffan Lindemanin ym. aloitetta Paraisilla noudatettavasta vesiliittymän maksun laskentatavasta on annettu tiedoksi aloitteentekijöille ja kaupungininsinöörille. 22 koskien Kokoomuksen valtuustoryhmän ym. aloitetta siitä, että kaupunginhallitus käynnistää kaupungin talouden sopeuttamiseksi tarvittavat yhteistoimintaneuvottelut, on annettu tiedoksi Kokoomuksen ryhmäpuheenjohtajalle ja henkilöstöpäällikölle. 23 koskien Carita Henrikssonin ym. aloitetta työryhmän asettamisesta analysoimaan kaupungin hallinnollista henkilöstökapasiteettia on annettu tiedoksi aloitteentekijälle, henkilöstöpäällikölle, kaupungin johtoryhmälle ja pääluottamusmiehille. 24 koskien Carita Henrikssonin ja Kyösti Kurvisen aloitetta vanhustenhuollosta, kotisairaanhoidon ja kotihoidon yhteensovittamisesta sekä dementia-asumisen kasvavasta tarpeesta on annettu tiedoksi aloitteentekijöille, vanhustyön päällikölle ja sosiaali- ja terveysjohtajalle. 25 koskien Mikaela Luoman ym. aloitetta koulunkäyntiavustajan nimikkeen muuttamisesta koulunkäynninohjaajaksi on annettu tiedoksi aloitteentekijälle, henkilöstöpäällikölle, opetuspäällikölle ja pääluottamusmiehille. 26 koskien Kyösti Kurvisen ym. aloitetta mahdollisuudesta kuntoilla työajalla on annettu tiedoksi aloitteentekijälle ja henkilöstöpäällikölle. 27 koskien luetteloa käsittelemättä olevista aloitteista on annettu tiedoksi kaupungin johtoryhmälle. 28 Ehdotus koskien Carita Henrikssonin aloitetta ravintopoliittisesta ohjelmasta annetaan myöhemmin. 29 Ehdotus koskien Cornelius Collianderin ym. aloitetta myrkyllisten ftalaattien käytön vähentämisestä Paraisten päiväkodeissa annetaan myöhemmin.

30 6/ Kaupunginhallitus Ehdotus koskien Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmän aloitetta ensivastetoiminnan järjestämisestä Paraisten saaristoalueilla annetaan myöhemmin. 31 koskien talousarviomuutosta, kiinteistöt, on annettu tiedoksi talousosastolle. 32 Ehdotus koskien Cornelius Collianderin ym. pyyntöä valtuuston koolle kutsumisesta annetaan myöhemmin. Ehdotus hyväksyttiin.

31 6/ Kaupunginhallitus Eri lautakuntien, jaostojen ym. viranomaisten pöytäkirjojen tiedoksi merkitseminen Kaupunginhallitus 128 Valmistelija Kaupunginlakimies Monica Avellan, puh Esittelijä Kaupunginjohtaja Patrik Nygrén, puh Seuraavat pöytäkirjat on toimitettu kaupunginhallitukselle: Sosiaali- ja terveyslautakunta, Kulttuurilautakunta, Sivistyslautakunnan ruotsinkielinen jaosto, Sivistyslautakunta, Seuraavat viranhaltijapäätökset on toimitettu kaupunginhallitukselle: Kaupunginjohtaja: - nro 36/ , jonka mukana henkilöstön palkkaamiseen päivähoitoyksikköön alkaen on myönnetty lupa. Vt. kaupunginjohtaja: - nro 23/ , jonka mukaan Cornelius Collianderin ym. pyyntö valtuuston koolle kutsumisesta on lähetetty valmisteltavaksi sosiaali- ja terveysjohtaja Paula Sundqvistille. - nro 24/ , jonka mukaan kahden lähihoitajan palkkaamiseen Koivukotoon ja alkaen on myönnetty lupa. - nro 25/ , jonka mukaan lastensuojelun sosiaalityöntekijän viran julistamiseen haettavaksi Paraisten sosiaalikeskukseen alkaen on myönnetty lupa. - nro 26/ , jonka mukaan tuntiopettajana toimivan erityisopettajan palkkaamiseen Paraistenseudun ja Storgårdin kouluun ajaksi on myönnetty lupa. - nro 27/ , jonka mukaan osa-aikaisen koulukäyntiavustajan palkkaamiseen Koivuhaan kouluun toistaiseksi on myönnetty lupa. - nro 28/ , jonka mukaan päätoimisen tuntiopettajan palkkaamiseen Ulkosaariston kouluun hoitovapaan ajaksi on myönnetty lupa. - nro 29/ , jonka mukaan osa-aikaisen koulunkäyntiavustajan palkkaamiseen ajaksi Koivuhaan koulun valmistavaan opetukseen on myönnetty lupa. - nro 30/ , jonka mukaan opettajan palkkaamiseen ajaksi Koivuhaan koulun valmistavaan opetukseen on myönnetty lupa. - nro 31/ , jonka mukaan perusopetuksen lehtorin (kotitalous) palkkaamiseen äitiyslomasijaiseksi Paraistenseudun kouluun ajaksi on myönnetty lupa. - nro 32/ , jonka mukaan sosiaali- ja terveysjohtaja Paula Sundqvistille on annettu tehtäväksi laatia kaupunginhallitukselle lausuntoehdotus, joka osoitetaan Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitukselle ja johon sisältyy vaatimukset toimenpiteistä, jotka on mainittu RKP:n

Liite 3 H&M Henricsonin selvitys perusopetuksen kouluverkosta

Liite 3 H&M Henricsonin selvitys perusopetuksen kouluverkosta Kaupunginhallitus 36 09.02.2015 Kaupunginhallitus 120 20.04.2015 Kaupunginvaltuusto 39 05.05.2015 Selvitys Paraisten kaupungin perusopetuksen kouluverkosta 1501/12.00.00.01/2014 Kaupunginhallitus 09.02.2015

Lisätiedot

Kiintiöpakolaisten ja oleskeluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden vastaanottaminen vuosina

Kiintiöpakolaisten ja oleskeluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden vastaanottaminen vuosina Sosiaali- ja terveyslautakunta 15 30.01.2017 Kaupunginhallitus 61 27.03.2017 Kiintiöpakolaisten ja oleskeluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden vastaanottaminen vuosina 2017-2018 47/05.02.24/2017 Sosiaali-

Lisätiedot

Tekniset tukitoiminnot ovat tällä hetkellä seuraavalla tavalla hajanaiset:

Tekniset tukitoiminnot ovat tällä hetkellä seuraavalla tavalla hajanaiset: Kaupunginhallitus 121 20.04.2015 Kaupunginhallitus 128 06.06.2016 Kaupungin teknisten tukipalvelujen uudelleenorganisointi 2125/00.01.03/2015 Kaupunginhallitus 20.04.2015 121 Valmistelija Kaupunginjohtaja

Lisätiedot

Tekniset tukitoiminnot ovat tällä hetkellä seuraavalla tavalla hajanaiset:

Tekniset tukitoiminnot ovat tällä hetkellä seuraavalla tavalla hajanaiset: Kaupunginhallitus 121 20.04.2015 Kaupunginhallitus 128 06.06.2016 Kaupunginhallitus 185 05.09.2016 Kaupungin teknisten tukipalvelujen uudelleenorganisointi 2125/00.01.03/2015 Kaupunginhallitus 20.04.2015

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 79

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 79 3/2015 75 Kaupunginvaltuusto TID - AIKA 05.05.2015 kl./klo 17:00-21:35 PLATS - PAIKKA Paraisten kaupungintalo, Komentosilta 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 78 34 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Lausunto Turun hallinto-oikeudelle vesihuoltolaitoksen taksan tarkistamista koskevasta valituksesta

Lausunto Turun hallinto-oikeudelle vesihuoltolaitoksen taksan tarkistamista koskevasta valituksesta PARGAS STAD PARAISTEN KAUPUNKI UTDRAG UR PROTOKOLL OTE PÖYTÄKIRJASTA Kaupunginhallitus 29 27.02.2017 Lausunto Turun hallinto-oikeudelle vesihuoltolaitoksen taksan tarkistamista koskevasta valituksesta

Lisätiedot

Länsi-Turunmaan Vuokratalot Oy:n esitys Korppoon aluekonttorin muuttamisesta vuokra-asunnoiksi

Länsi-Turunmaan Vuokratalot Oy:n esitys Korppoon aluekonttorin muuttamisesta vuokra-asunnoiksi Kaupunginhallitus 214 20.10.2014 Kaupunginhallitus 235 03.11.2014 Länsi-Turunmaan Vuokratalot Oy:n esitys Korppoon aluekonttorin muuttamisesta vuokra-asunnoiksi 1466/10.03.02/2014 Kaupunginhallitus 20.10.2014

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 29 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 58

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 29 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 58 4/2015 55 TID - AIKA 13.08.2015 kl./klo 15:00-17:25 PLATS - PAIKKA Paraisten kaupungintalo, Ohjaamo 29 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 57 30 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Lisätiedot

Kertyneen ylijäämän arvioidaan suunnitelmavuoden 2019 jälkeen olevan 11,2 miljoonaa euroa.

Kertyneen ylijäämän arvioidaan suunnitelmavuoden 2019 jälkeen olevan 11,2 miljoonaa euroa. Kaupunginhallitus 250 28.11.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018-2019 taloussuunnitelma 3250/02.02.00/2016 Kaupunginhallitus 28.11.2016 250 Valmistelija Talouspäällikkö Maija Elenius, puh. 040

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Paraisten kaupungin hyvinvointikertomus

Sosiaali- ja terveyslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Paraisten kaupungin hyvinvointikertomus Sosiaali- ja terveyslautakunta 30 09.03.2017 Kaupunginhallitus 93 24.04.2017 Kaupunginvaltuusto 35 09.05.2017 75/00.04.00/2017, 200/05.07/2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 09.03.2017 30 Valmistelija

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Vesihuoltolaitoksen taksan tarkistaminen

Ympäristölautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Vesihuoltolaitoksen taksan tarkistaminen Ympäristölautakunta 179 16.11.2016 Kaupunginhallitus 258 28.11.2016 Kaupunginvaltuusto 130 13.12.2016 Vesihuoltolaitoksen taksan tarkistaminen 3476/02.05.00.00/2016 Ympäristölautakunta 16.11.2016 179 Valmistelija

Lisätiedot

Sivistyslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

Sivistyslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Sivistyslautakunta 26 11.04.2017 Kaupunginhallitus 95 24.04.2017 Kaupunginvaltuusto 37 09.05.2017 Varhaiskasvatuksen uudet asiakasmaksuperiaatteet 1.8.2017 alkaen 90/02.05.00.00/2017 Sivistyslautakunta

Lisätiedot

Kaupunginhallitus vahvistaa seuraavan suunnitelman ja aikataulun sosiaalitoimessa toteutettaville toimenpiteille:

Kaupunginhallitus vahvistaa seuraavan suunnitelman ja aikataulun sosiaalitoimessa toteutettaville toimenpiteille: Kaupunginhallitus 88 25.04.2016 Sosiaalitoimessa toteutettavat toimenpiteet 2819/01.00.00.01/2016 Kaupunginhallitus 25.04.2016 88 Valmistelija Kaupunginjohtaja Patrik Nygrén, puh. 040 511 4383 Esittelijä

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan suomenkielinen Sivistyslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

Sivistyslautakunnan suomenkielinen Sivistyslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Sivistyslautakunnan suomenkielinen 14 13.03.2017 jaosto Sivistyslautakunta 29 11.04.2017 Kaupunginhallitus 96 24.04.2017 Kaupunginvaltuusto 38 09.05.2017 Storgårdin koulun ja Paraistenseudun koulun yhdistäminen

Lisätiedot

Esitettyihin valitusperusteisiin kaupunginhallitus antaa seuraavan selvityksen:

Esitettyihin valitusperusteisiin kaupunginhallitus antaa seuraavan selvityksen: Kaupunginhallitus 156 23.06.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 77 28.08.2014 Selvitys Turun hallinto-oikeudelle Cornelius Collianderin ym. valituksen johdosta koskien sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöstä

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESKALLELSE KOKOUSKUTSU

SAMMANTRÄDESKALLELSE KOKOUSKUTSU 3/2011 1 TID - AIKA 04.07.2011 klo 18:00 PLATS - PAIKKA Nauvon aluekonttori 26 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2 27 Pöytäkrijantarkastajien valitseminen 3 28 Ilmoitusasiat 4 29

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2011 1 Iniön lähipalvelulautakunta TID - AIKA 10.06.2011 kl. 16:00-17:35 PLATS - PAIKKA Aluekonttori 10 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 11 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Lisätiedot

Monica Avellan ilmoitti esteellisyydestä; Paraisten Vesi Oy:n hallituksen jäsen.

Monica Avellan ilmoitti esteellisyydestä; Paraisten Vesi Oy:n hallituksen jäsen. Kaupunginhallitus 161 22.08.2016 Kaupunginhallitus 205 03.10.2016 Kaupunginvaltuusto 99 18.10.2016 Nordkalk Oy Ab:n omistuksen purkaminen Paraisten Vesi Oy:ssä 2185/00.01.00.03/2015 Kaupunginhallitus 22.08.2016

Lisätiedot

Sekä kohdan 13.2 Vapaa-ajan asuminen kokonaisuudessaan:

Sekä kohdan 13.2 Vapaa-ajan asuminen kokonaisuudessaan: Byggnämnden/Rakennuslautakunta 70 26.08.2015 Kaupunginhallitus 250 26.10.2015 Ehdotus Paraisten kaupungin rakennusjärjestyksen uudistamiseksi Byggnämnden/Rakennuslautakunta 26.08.2015 70 Valmistelija V.t

Lisätiedot

Päivähoidon kiinteistöt toimintavuonna 2014-2015 Paraisten kunta-alueella

Päivähoidon kiinteistöt toimintavuonna 2014-2015 Paraisten kunta-alueella Kaupunginhallitus 5 13.01.2014 Kaupunginvaltuusto 3 28.01.2014 Sivistyslautakunta 7 06.03.2014 Päivähoidon kiinteistöt toimintavuonna 2014-2015 Paraisten kunta-alueella 973/10.03.02/2014 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Liite: Ehdotus hallintosäännöksi

Liite: Ehdotus hallintosäännöksi Järjestelytoimikunta 32 07.05.2008 Järjestelytoimikunta 67 10.09.2008 Järjestelytoimikunta 83 01.10.2008 Järjestelytoimikunta 88 22.10.2008 HALLINTOSÄÄNNÖN HYVÄKSYMINEN 55/01/010/2008 JÄRJTOIM 32 Liite

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Iniön lähipalvelulautakunta TID - AIKA 06.08.2012 kl. 11:00 PLATS - PAIKKA Aluekonttori 26 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 27 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 4 28

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 278 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 547. 279 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 548

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 278 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 547. 279 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 548 15/2015 545 Kaupunginhallitus TID - AIKA 14.12.2015 kl./klo 15:00-16:40 PLATS - PAIKKA Paraisten kaupungintalo, Ohjaamo 278 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 547 279 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. MUUT Andersson Otto kv:n puheenjohtaja

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. MUUT Andersson Otto kv:n puheenjohtaja LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Kaupunginhallitus AIKA 28.06.2017 klo 17:35-18:36 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Heijnsbroek-Wirén Mia puheenjohtaja Isotalo Arja I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Sopimus kuntaan osoittamisesta ja kotoutumisen edistämisestä/ Uudenkaupugin kaupunki ja Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Sopimus kuntaan osoittamisesta ja kotoutumisen edistämisestä/ Uudenkaupugin kaupunki ja Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Kaupunginhallitus 175 16.05.2016 Kaupunginhallitus 195 23.05.2016 Kaupunginvaltuusto 43 13.06.2016 Sopimus kuntaan osoittamisesta kotoutumisen edistämisestä/ Uudenkaupugin kaupunki Varsinais-Suomen elinkeino-,

Lisätiedot

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginvaltuusto

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginvaltuusto Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginvaltuusto 105 10.6.2013 Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 218 6.11.2013 Kaupunginhallitus 84 29.3.2016 Asianro 677/04.03.01/2013 33 Valtuutettu Mika Koiviston

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 132 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 265. 133 Pöytäkirjatarkastajien valitseminen 266

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 132 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 265. 133 Pöytäkirjatarkastajien valitseminen 266 7/2015 263 Kaupunginhallitus TID - AIKA 25.05.2015 kl./klo 15:00-17:58 PLATS - PAIKKA Paraisten kaupungintalo, Ohjaamo 132 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 265 133 Pöytäkirjatarkastajien

Lisätiedot

Kemiönsaari Parainen-yhdistymisselvitys

Kemiönsaari Parainen-yhdistymisselvitys Ohjausryhmä 1 / 2014 10.4.2014 1 _ Kokousaika: Torstai 10. huhtikuuta 2014 klo 15.00 Kokouspaikka: Paraisten kaupungintalo, Ohjaamo Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Kutsutut: Ted Bergman Markku Orell Cornelius

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 53 14.10.2015

Sivistyslautakunta 53 14.10.2015 Sivistyslautakunta 53 14.10.2015 Ehdotus päivähoidon, ruotsinkielisen koulutuksen, suomenkielisen koulutuksen ja joukkoliikenteen vuoden 2016 talousarvioksi ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelmaksi 2391/02.02.00/2015

Lisätiedot

Nykyaikaisen lumitykin, jonka enimmäiskapasiteetti on noin 60 m 3 /h, kustannusarvio on noin 18 000 euroa, alv. 0 %. Lisäksi tulevat vielä

Nykyaikaisen lumitykin, jonka enimmäiskapasiteetti on noin 60 m 3 /h, kustannusarvio on noin 18 000 euroa, alv. 0 %. Lisäksi tulevat vielä Kulttuurilautakunta 55 10.10.2007 Kulttuurilautakunta 22 05.06.2008 Kaupunginhallitus 160 24.06.2008 PARGAS IF:N HIIHTOJAOSTON ANOMUS KAUPUNGILLE MÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMISESTÄ UUDEN LUMITYKIN HANKINTAA VARTEN

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kokousaika 25.5.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 141 142 143 144 145 146 147 148 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Nauvon ja Korppoon vuosiluokkien 7 9 opetuksen ja terveydenhuollon tilaratkaisuja selvittänyt työryhmä, Korppoon lautakunta

Nauvon ja Korppoon vuosiluokkien 7 9 opetuksen ja terveydenhuollon tilaratkaisuja selvittänyt työryhmä, Korppoon lautakunta Korppoon lautakunta 24 27.08.2014 Nauvon ja Korppoon vuosiluokkien 7 9 opetuksen ja terveydenhuollon tilaratkaisuja selvittänyt työryhmä, Korppoon lautakunta 1000/00.00.01.01/2014 Korppoon lautakunta 24

Lisätiedot

Keskiviikko 17.6.2015 klo 16.00-17.18

Keskiviikko 17.6.2015 klo 16.00-17.18 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 5/ 2015 Sivistyslautakunta Sivu 1 (12) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 17.6.2015 klo 16.00-17.18 Rautalammin lukio Anu Hotti Riitta Hiironen

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2008 1 Vesihuoltolaitoksen johtokunta 11.06.2008 TID - AIKA 17:30 PLATS - PAIKKA Kaupungintalo / Ohjaamo 17 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 3 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 18 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN

Lisätiedot

RKP:n valtuustoryhmän aloite pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden kotouttamisesta myös ruotsiksi

RKP:n valtuustoryhmän aloite pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden kotouttamisesta myös ruotsiksi Kaupunginvaltuusto 113 08.12.2015 Sivistyslautakunta 35 26.05.2016 Kaupunginhallitus 138 06.06.2016 Kaupunginvaltuusto 68 21.06.2016 RKP:n valtuustoryhmän aloite pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden kotouttamisesta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2016 talousarvio ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelma

Sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2016 talousarvio ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelma Sosiaali- ja terveyslautakunta 103 13.10.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 110 19.10.2015 Sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2016 talousarvio ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelma Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

Ennakkopäätös koskien rakentamisvelvoitteen täyttämistä; Tarkkalan Kuljetus Oy

Ennakkopäätös koskien rakentamisvelvoitteen täyttämistä; Tarkkalan Kuljetus Oy Ennakkopäätös koskien rakentamisvelvoitteen täyttämistä; Tarkkalan Kuljetus Oy Tekla 25.11.2014 307 Khall. 1.12.2014 465 Khall. 22.12.2014 498 Tekla 24.2.2015 68 Khall. 27.3.2015 141 Tekla 18.8.2015 192

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. 2 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 4

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. 2 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 4 1/2017 1 TID - AIKA 20.02.2017 kl./klo 15:00-17:48 PLATS - PAIKKA Paraisten kaupungintalo, Ohjaamo 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 2 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 4 3

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 58 21.03.2016 Kaupunginhallitus 73 04.04.2016. Kirjelmä Paraisten kaupungin sosiaalitoimesta 2819/01.00.00.

Kaupunginhallitus 58 21.03.2016 Kaupunginhallitus 73 04.04.2016. Kirjelmä Paraisten kaupungin sosiaalitoimesta 2819/01.00.00. Kaupunginhallitus 58 21.03.2016 Kaupunginhallitus 73 04.04.2016 Kirjelmä Paraisten kaupungin sosiaalitoimesta 2819/01.00.00.01/2016 Kaupunginhallitus 21.03.2016 58 Valmistelija Kaupunginjohtaja Patrik

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 12 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 21. 13 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 22

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 12 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 21. 13 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 22 2/2015 19 TID - AIKA 11.05.2015 kl./klo 15:30-17:25 PLATS - PAIKKA Paraisten kaupungintalo, Ohjaamo 12 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 21 13 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Lisätiedot

Muut osallistujat Kilpeläinen Veijo kaupunginhallituksen edustaja. Poissa Piispanen Eero varapuheenjohtaja

Muut osallistujat Kilpeläinen Veijo kaupunginhallituksen edustaja. Poissa Piispanen Eero varapuheenjohtaja -1, TELA 18.11.2014 17:00 OSALLISTUJAT Hynninen Raimo puheenjohtaja Päätöksentekijät Qvarnström Rauno Eero Piispasen varajäsen Ahvenainen Petra jäsen Hanhela Seppo Hentunen Kari Kekkonen Olli Liljasto

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 39 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 79

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 39 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 79 7/2014 76 TID - AIKA 17.11.2014 kl./klo 15:00-19:15 PLATS - PAIKKA Paraisten kaupungintalo, Kajuutta 39 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 78 40 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen palvelutoimintojaosto. Aluelautakunnat toimivat kaupunginhallituksen alaisuudessa.

Kaupunginhallituksen palvelutoimintojaosto. Aluelautakunnat toimivat kaupunginhallituksen alaisuudessa. Hallintosääntöön ehdotetut muutokset Lisäykset merkitty keltaisella Poistuva teksti merkitty yliviivauksella 2 Hallinnollinen jako ja luottamuselimet Kaupungin toiminnot on jaettu osastoihin ja palvelutoimialoihin.

Lisätiedot

Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00-17.06

Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00-17.06 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 7/ 2015 Sivistyslautakunta Sivu 1 (7) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00-17.06 Rautalammin lukio Anu Hotti Riitta Hiironen

Lisätiedot

JAKOBSTADS SKYTTEFÖRENING R.F: LAUNISAAREN AMPUMARATA-ALUE. Kh Jakobstads skytteförening r.f:n kirje 19.6.

JAKOBSTADS SKYTTEFÖRENING R.F: LAUNISAAREN AMPUMARATA-ALUE. Kh Jakobstads skytteförening r.f:n kirje 19.6. JAKOBSTADS SKYTTEFÖRENING R.F: LAUNISAAREN AMPUMARATA-ALUE Kh 25.6.2012 306 Jakobstads skytteförening r.f:n kirje 19.6.2012: Liite 306 Jakobstads skytteförening r.f. anoo, että kaupunginhallitus valitsee

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 10 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 17. 11 Pöytäkirjantarkastajien valinta 18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 10 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 17. 11 Pöytäkirjantarkastajien valinta 18 2/2015 15 Sivistyslautakunta TID - AIKA 01.04.2015 kl./klo 16:30-18:30 PLATS - PAIKKA Kaupungintalo, Ohjaamo 10 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 17 11 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. 2 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 4

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. 2 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 4 1/2014 1 Kaupunginhallitus TID - AIKA 13.01.2014 kl./klo 15:00-18:40 PLATS - PAIKKA Paraisten kaupungintalo, Ohjaamo 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2014 199 Kaupunginvaltuusto TID - AIKA 11.11.2014 kl./klo 17:00-21:25 PLATS - PAIKKA Paraisten kaupungintalo, Komentosilta 81 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 202 82 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Lautakunta toivoo, että kaupunki vielä harkitsee päätöstään hammaslääkärin laitteiden siirtämisestä pois Houtskarista.

Lautakunta toivoo, että kaupunki vielä harkitsee päätöstään hammaslääkärin laitteiden siirtämisestä pois Houtskarista. 5 11.03.2015 40 16.04.2015 18 11.05.2015 69 11.06.2015 29 25.11.2015 8 04.02.2016 15 21.03.2016 Houtskarin hammashoito 1770/05.08.01/2014 11.03.2015 5 Lautakunta toteaa, että kaupunginvaltuusto pienensi

Lisätiedot

Kiinteän omaisuuden myynti/määräala kiinteistöstä Gröndal 753-421-12-1 sekä kiinteistö 753-421-878-4/Louhintahiekka Oy

Kiinteän omaisuuden myynti/määräala kiinteistöstä Gröndal 753-421-12-1 sekä kiinteistö 753-421-878-4/Louhintahiekka Oy Valtuusto 65 18.06.2012 Kiinteän omaisuuden myynti/määräala kiinteistöstä Gröndal 753-421-12-1 sekä kiinteistö 753-421-878-4/Louhintahiekka Oy 299/10.00.02/2012 KAAVJAOS 39 Kaavoitusjaosto 28.03.2012 Valmistelija:

Lisätiedot

Keskiviikko klo

Keskiviikko klo RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 3/ 2017 Sivistyslautakunta Sivu 1 (10) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 22.3.2017 klo 16.00-17.15 Rautalammin lukio Anu Hotti Riitta Hiironen

Lisätiedot

22 Opetus- ja kulttuuriministeriön lukiokoulutuksen valtionosuuksien selvityspyynnön tilanne.

22 Opetus- ja kulttuuriministeriön lukiokoulutuksen valtionosuuksien selvityspyynnön tilanne. Mikkeli Pöytäkirja 3/2017 1 (15) Aika 14.12.2017, klo 16:59-18:27 Paikka Ravintola August, Jääkärinkatu 6-8, 50100 Mikkeli Käsitellyt asiat 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 17 Esityslistan hyväksyminen

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2012 1 Iniön lähipalvelulautakunta TID - AIKA 25.05.2012 kl. 16:00-16:50 PLATS - PAIKKA Aluekonttori 19 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 20 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Lisätiedot

Valtuutettu Mika Koiviston ym. valtuutettujen aloite seudullisen kotouttamisohjelman kustannusseurannasta

Valtuutettu Mika Koiviston ym. valtuutettujen aloite seudullisen kotouttamisohjelman kustannusseurannasta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginvaltuusto 106 10.6.2013 Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 220 6.11.2013 Kaupunginhallitus 412 18.11.2013 Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 62

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus 51 08.02.2016 Kaupunginhallitus 59 22.02.2016 Kaupunginvaltuusto 21 29.02.2016 Hyvinvointipalveluiden palvelualuejohtajan viran täyttäminen 483/02.022/2015 KH 08.02.2016 51 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Sivistyslautakunta

Sivistyslautakunta Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 6/2009 90 Sivistyslautakunta 15.09.2009 Aika 15.09.2009 klo 18:00-20:22 Paikka Haukkamäen koulu Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 92

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (10) Tarkastuslautakunta. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, 2. krs

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (10) Tarkastuslautakunta. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, 2. krs Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2017 1 (10) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, 2. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Hilkka

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kokousaika 14.4.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 86 87 88 89 90 91 92 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Raportointi henkilöstökustannusten vähentämiseen tähtäävistä henkilöstöpoliittisista toimenpiteistä

Raportointi henkilöstökustannusten vähentämiseen tähtäävistä henkilöstöpoliittisista toimenpiteistä Kaupunginhallitus 64 17.03.2014 Kaupunginhallitus 99 28.04.2014 Raportointi henkilöstökustannusten vähentämiseen tähtäävistä henkilöstöpoliittisista toimenpiteistä 1172/01.00.00.01/2014 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Esitettyihin valitusperusteisiin kaupunginhallitus antaa seuraavan selvityksen:

Esitettyihin valitusperusteisiin kaupunginhallitus antaa seuraavan selvityksen: Kaupunginhallitus 156 23.06.2014 Selvitys Turun hallinto-oikeudelle Cornelius Collianderin ym. valituksen johdosta koskien sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöstä Paraisten terveyskeskuksen päivystyksestä

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 1 KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 Tekninen lautakunta 13.12.2017 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet 13.12.2017 klo 17.00 Kunnanviraston kokoushuone

Lisätiedot

Päätös: Kunnanhallitus päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen.

Päätös: Kunnanhallitus päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen. Joutsan kunnanhallitus 167 09.06.2008 Kunnanvaltuusto 52 30.06.2008 Joutsan kunnanhallitus 202 07.07.2008 Joutsan kunnanhallitus 233 25.08.2008 Joutsan kunnanhallitus 92 16.03.2009 Kunnanvaltuusto 33 30.03.2009

Lisätiedot

Päivähoidon kiinteistöt toimintavuonna 2014-2015 Paraisten kunta-alueella

Päivähoidon kiinteistöt toimintavuonna 2014-2015 Paraisten kunta-alueella Kaupunginhallitus 5 13.01.2014 Kaupunginvaltuusto 3 28.01.2014 Sivistyslautakunta 7 06.03.2014 Sivistyslautakunta 16 16.04.2014 Päivähoidon kiinteistöt toimintavuonna 2014-2015 Paraisten kunta-alueella

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 / Perusturvalautakunta klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 / Perusturvalautakunta klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 / 2011 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 06.04.2011 klo 17.30 18.10 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Heinilä Päivi Koivisto

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2014. 20.05.2014 klo 17.00 18.55

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2014. 20.05.2014 klo 17.00 18.55 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2014 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 20.05.2014 klo 17.00 18.55 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Aittoniemi Helena Haveri

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Hyvinvointilautakunta 12.04.2016 AIKA 12.4.2016 klo 18:09 20:35 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 299 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 631. 300 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 632

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 299 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 631. 300 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 632 17/2013 628 Kaupunginhallitus TID - AIKA 16.12.2013 kl./klo 15:00-16:50 PLATS - PAIKKA Paraisten kaupungintalo, Ohjaamo 299 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 631 300 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

60 Kaupungin nimi 126

60 Kaupungin nimi 126 3/2008 119 Kaupunginhallitus TID - AIKA 16.12.2008 klo 16:30-16:50 PLATS - PAIKKA Paraisten kaupungintalo, Ohjaamo 56 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 122 57 valitseminen 123 58

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Kunnanhallitus. Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Kunnanhallitus. Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 11.5.2015 klo 17.00 19.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4. 2 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 5

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4. 2 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 5 1/2016 1 Kaupunginvaltuusto TID - AIKA 26.01.2016 kl./klo 17:00-19:09 PLATS - PAIKKA Paraisten kaupungintalo, Komentosilta 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Valtuutettu Mika Koiviston ym. valtuutettujen aloite seudullisen kotouttamisohjelman kustannusseurannasta

Valtuutettu Mika Koiviston ym. valtuutettujen aloite seudullisen kotouttamisohjelman kustannusseurannasta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginvaltuusto 106 10.6.2013 Asianro 679/05.11.00/2013 220 Valtuutettu Mika Koiviston ym. valtuutettujen aloite seudullisen kotouttamisohjelman kustannusseurannasta

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN PÖYTÄKIRJA 3/2011 1 PALMIA-LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA 17.3.2011. Läkkisepäntie 23, 00620 Helsinki, kokoustila Meikku

HELSINGIN KAUPUNGIN PÖYTÄKIRJA 3/2011 1 PALMIA-LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA 17.3.2011. Läkkisepäntie 23, 00620 Helsinki, kokoustila Meikku HELSINGIN KAUPUNGIN PÖYTÄKIRJA 3/2011 1 Kokousaika kello 16.03 17.00 Kokouspaikka Läkkisepäntie 23, 00620 Helsinki, kokoustila Meikku Läsnä Jäsenet Koski Olli puheenjohtaja Laine Hanna klo 16.10 ( 23)

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/12

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/12 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/12 Koulutuslautakunta Aika 02.05.2017 klo 17:00-18:20 Paikka Kunnanvirasto Käsitellyt asiat Asia Sivu 26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 27 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (8) Omistajaohjausjaosto. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (8) Omistajaohjausjaosto. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 (8) Julkinen Kokoustiedot Aika maanantai klo 12:00-13:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Leila Savolainen,

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto Kulttuurilautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kulttuurilautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 117 15.11.2016 Kulttuurilautakunta 42 11.04.2017 Kaupunginhallitus 102 24.04.2017 Kaupunginvaltuusto 45 09.05.2017 Kokoomuksen valtuustoryhmän aloite lasten harrastustakuusta 3492/12.05.00/2016

Lisätiedot

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä Iitin kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta 18.02.2015 Aika Keskiviikko 18.02.2015 klo 18:00-19:49 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Yli-Kaitala Markku Heinonen Sinikka

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Sivu 93 (97) Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Sivu 93 (97) Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Sivu 93 (97) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Torstai 2.5.2013 kello 20.00-21.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Harjurinteenteen koulu, lukusali, Ratakatu 1, Loviisa (käynti A-ovesta) Tenhunen Laura asiantuntija 5-7

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Harjurinteenteen koulu, lukusali, Ratakatu 1, Loviisa (käynti A-ovesta) Tenhunen Laura asiantuntija 5-7 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 AIKA 25.01.2017 klo 17:03-18:00 PAIKKA Harjurinteenteen koulu, lukusali, Ratakatu 1, Loviisa (käynti A-ovesta) LÄSNÄ Melamies Päivi puheenjohtaja Kekkonen Jari varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 13.4.2012 klo 9.00-14.20 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja, pöytäkirjanpitäjä 30 34 Tuomi Vilho varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Kaupungin virastotalo, Maaherrankatu 9-11, kokoushuone 3, 3. krs. 10 Mikkelin kaupungin taidemuseokiinteistön ns. graniittitalon myyminen

Kaupungin virastotalo, Maaherrankatu 9-11, kokoushuone 3, 3. krs. 10 Mikkelin kaupungin taidemuseokiinteistön ns. graniittitalon myyminen Mikkeli Pöytäkirja 3/2017 1 (8) Aika 09.03.2017, klo 16:30-17:18 Paikka Kaupungin virastotalo, Maaherrankatu 9-11, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 88 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 183

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 88 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 183 5/2017 180 Kaupunginhallitus TID - AIKA 24.04.2017 kl./klo 15:00-21:20 PLATS - PAIKKA Paraisten kaupungintalo, Ohjaamo 88 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 182 89 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 75 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 161

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 75 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 161 4/2017 158 Kaupunginhallitus TID - AIKA 10.04.2017 kl./klo 15:20-16:30 PLATS - PAIKKA Paraisten kaupungintalo, Ohjaamo 75 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 160 76 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. 2 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 4

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. 2 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 4 1/2015 1 TID - AIKA 09.03.2015 kl./klo 15:00-18:59 PLATS - PAIKKA Paraisten kaupungintalo, Kajuutta 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 2 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 4

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4. 2 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 5

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4. 2 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 5 1/2015 1 Kaupunginhallitus TID - AIKA 12.01.2015 kl./klo 14:00-17:10 PLATS - PAIKKA Paraisten kaupungintalo, Ohjaamo 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN. TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN. TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94 JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94 1 Sisältö TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ... 3 1 Soveltamisala... 3 1 LUKU PALKKIOT... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä

Lisätiedot

Kielellisten palvelujen toimikunta 15.06.2015 PÖYTÄKIRJA 1/2015

Kielellisten palvelujen toimikunta 15.06.2015 PÖYTÄKIRJA 1/2015 Kielellisten palvelujen toimikunta 15.06.2015 PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Kokouksen avaus 2 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 Pöytäkirjan tarkastajat 4 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 5 Ajankohtaiset

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 73 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 169. 74 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 170

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 73 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 169. 74 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 170 5/2014 167 Kaupunginhallitus TID - AIKA 31.03.2014 kl./klo 15:00-17:40 PLATS - PAIKKA Paraisten kaupungintalo, Ohjaamo 73 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 169 74 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 34 Sivistyslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 14.04.2016 klo 18:00-18:30 Paikka Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Flink Eija jäsen Salmela

Lisätiedot

RKP:n valtuustoryhmän aloite pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden kotouttamisesta myös ruotsiksi

RKP:n valtuustoryhmän aloite pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden kotouttamisesta myös ruotsiksi Kaupunginvaltuusto 113 08.12.2015 Sivistyslautakunta 35 26.05.2016 RKP:n valtuustoryhmän aloite pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden kotouttamisesta myös ruotsiksi 2645/04.03.01/2015 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Järvenpää Pöytäkirja 13/ (7) Kaupunginhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastus

Järvenpää Pöytäkirja 13/ (7) Kaupunginhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastus Järvenpää Pöytäkirja 13/2017 1 (7) Aika 13.11.2017, klo 16:35-16:56 Paikka Järvenpää-talo, Venny-kabinetti Käsitellyt asiat 134 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastus 135 Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2012 1 (7) Opetuslautakunta OTJ/6 30.10.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2012 1 (7) Opetuslautakunta OTJ/6 30.10.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2012 1 (7) 184 Suomalaisen Yhteiskoulun Osakeyhtiön laina-anomus HEL 2012-012276 T 02 05 03 00 Päätös päätti antaa Suomalaisen Yhteiskoulun Osakeyhtiön 245 000 euron suuruisesta

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Sopimuksen tarkistaminen pakolaisten kuntaan osoittamisesta ja kotoutumisen edistämisestä

Sopimuksen tarkistaminen pakolaisten kuntaan osoittamisesta ja kotoutumisen edistämisestä Valtuusto 85 14.12.2015 Sopimuksen tarkistaminen pakolaisten kuntaan osoittamisesta ja kotoutumisen edistämisestä 431/05.11.00/2013 SOSTEVLK 83 Sosiaali- ja terveysvaliokunta 18.11.2013 Valmistelija:Sosiaali-

Lisätiedot

Lisäksi päätettiin tehdä katselmus kaava-alueelle. Lisätietoja antaa kaavoitusinsinööri Juha Suominen, p.02.4745281

Lisäksi päätettiin tehdä katselmus kaava-alueelle. Lisätietoja antaa kaavoitusinsinööri Juha Suominen, p.02.4745281 Ympäristölautakunta 36 23.04.2013 Ympäristölautakunta 89 24.09.2013 Kaupunginhallitus 370 02.10.2013 Ympäristölautakunta 79 23.09.2014 Kaupunginhallitus 308 01.10.2014 HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, HYVÄKSYMINEN

Lisätiedot

PARGAS IDROTTSFÖRENING RF:N ANOMUS PAJBACKAN HIEKKAKENTÄN VUOKRAAMISESTA NS. KYLMÄÄ KEINONURMIKENTTÄÄ VARTEN

PARGAS IDROTTSFÖRENING RF:N ANOMUS PAJBACKAN HIEKKAKENTÄN VUOKRAAMISESTA NS. KYLMÄÄ KEINONURMIKENTTÄÄ VARTEN PARGAS IDROTTSFÖRENING RF:N ANOMUS PAJBACKAN HIEKKAKENTÄN VUOKRAAMISESTA NS. KYLMÄÄ KEINONURMIKENTTÄÄ VARTEN 1551/34.340/2006 KHALL 28.02.2007 79 Liitteet B3-6 Talousjohtaja: Pargas Idrottsförening rf

Lisätiedot

Perusterveydenhuollon taso Iniön, Houtskarin, Korppoon ja Nauvon kunta-alueilla, raportti

Perusterveydenhuollon taso Iniön, Houtskarin, Korppoon ja Nauvon kunta-alueilla, raportti Sosiaali- ja terveyslautakunta 123 19.11.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 22 10.03.2016 Kaupunginhallitus 89 25.04.2016 Perusterveydenhuollon taso Iniön, Houtskarin, Korppoon ja Nauvon kunta-alueilla,

Lisätiedot

-3, SIV 24.2.2015 17:00. Nivalan kaupunki. Sivistyslautakunta 24.2.2015

-3, SIV 24.2.2015 17:00. Nivalan kaupunki. Sivistyslautakunta 24.2.2015 -3, SIV 24.2.2015 17:00 Nivalan kaupunki Sivistyslautakunta 24.2.2015 Esityslista 2/2015 -2, SIV 24.2.2015 17:00 Kokousaika 24.2.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, valtuustosali VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON

Lisätiedot

Matti Lohen koulu, Rautalampi 30.11.2009

Matti Lohen koulu, Rautalampi 30.11.2009 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 9 / 2009 Sivistyslautakunta Sivu 1 (7) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 18.11.2009 klo 17.00 18.00 Matti Lohen koulu Sirpa Jalkanen Pertti

Lisätiedot

22 Arviointiseminaari , tarkastuslautakunta

22 Arviointiseminaari , tarkastuslautakunta Mikkeli Pöytäkirja 3/2017 1 (10) Aika 17.10.2017, klo 16:00-17:32 Paikka Kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone, 2. krs Käsitellyt asiat 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 18 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

3 Adressi Mäntyharjun kunnalle koskien Toivolan koulun keittiötä Laskujen asiatarkastajat ja hyväksyjät 2017 / tukipalvelulautakunta

3 Adressi Mäntyharjun kunnalle koskien Toivolan koulun keittiötä Laskujen asiatarkastajat ja hyväksyjät 2017 / tukipalvelulautakunta Mäntyharju Pöytäkirja 1/2017 1 (11) Aika 18.01.2017, klo 17:00-17:48 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Lahna Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Adressi Mäntyharjun

Lisätiedot