YHTEISÖLLISET TYÖTILAT: HYVÄN TYÖN ELEMENTIT EILEN JA TÄNÄÄN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YHTEISÖLLISET TYÖTILAT: HYVÄN TYÖN ELEMENTIT EILEN JA TÄNÄÄN"

Transkriptio

1 YHTEISÖLLISET TYÖTILAT: HYVÄN TYÖN ELEMENTIT EILEN JA TÄNÄÄN TeT, dosentti, Pia Houni, Työterveyslaitos YTT Mikko Jakonen, Jyväskylän yliopisto TEKES HYVE projekti

2 HYVE2020: Työ, yhteisöllisyys ja kestävä kehitys

3 SISÄLTÖ Ihmiset ovat aina työskennelleet yhdessä. Usein ihmiset ovat rakentaneet tätä varten käytännöllisiä tiloja, olivat ne sitten kouluja, käsityöpajoja, tehtaita tai toimistoja. Mutta työtilat myös muokkaavat itse työtä ja muuttavat käsityksiämme työtovereista ja elämästä. Työtilat ovat siksi paljon muutakin kuin työpaikkoja: ne ovat kokonaisia maailmoja, ajattelutapoja ja keinoja vaikuttaa arkipäiväiseen toimintaamme. Tarkastelemme tässä esityksessä ensiksikin työtilojen historiaa keskiajalta nykypäivään. Keskitymme erityisesti toimistotyön ja toimistotilojen historiaan, sillä nykyaikaisen tietotyön kehityksessä toimisto ja sen muutokset ovat keskeisiä. Toiseksi paneudumme yhteen mielenkiintoisimmista nykytyön trendeistä, nimittäin yhteisöllisiin työtiloihin. Yhteisölliset työtilat ovat kansainvälinen uuteen työhön liittyvä liike, joka korostaa avoimuutta, hierarkioiden poistamista, rentoutta ja vaivatonta kommunikaatiota itsenäisten työntekijöiden kesken. Trendin vaikutukset näkyvät myös uusien avoimien toimistotilojen suunnittelussa niin suuryrityksissä kuin julkisyhteisöjen ja koulujen tiloissa. Esityksessä kysymme, kuinka uudenlaiset yhteisölliset työtilat voivat luoda hyvää työtä, yhteisöllisyyttä ja kuinka nämä ajatukset poikkeavat perinteisistä työhön liitetyistä hyveistä.

4 TOIMISTOTYÖN LYHYT HISTORIA

5 AJATTELIJOIDEN YHTEISÖT: INTELLEKTUELLIT ATEENASSA

6 KESKIAIKAINEN (YHTEISÖLLINEN) TYÖTILA

7 TOIMISTON SYNTY: PALAZZO UFFIZZI, FIRENZE

8 TIETEELLISEN TYÖNJOHDON JÄRJESTÄMÄ TOIMISTO, TAYLORISTINEN TOIMISTO 1900 LUVUN ALKU

9 ENSIMMÄISET TOIMISTORAKENNUKSET

10 HAWTHORNE EFFECT

11 KUUTIOMERI THE SEA OF CUBICLES

12 JACQUES TATI: PLAYTIME (1967), MONSIEUR HULOT SEIKKAILEE MODERNISSA TOIMISTOSSA

13 BÜROLANDSCHAFT, OSRAMIN TOIMISTO, MÜNCHEN 1963

14 ACTION OFFICE, HERMAN MILLER LUKU JOTAIN AVOIMEN JA SULJETUN VÄLILLÄ = JOUSTAVAA JA INHIMILLISTÄ

15 LUOVA TOIMISTO 1950/60 -LUKU

16 THE TOYOTA WAY, > Toyota believes that an effective workplace is one that allows people of different ages, genders, ethnic groups and cultural backgrounds to work together as a team. We believe in challenges and the importance of decisions based on personal investigation, efficient factfinding and indepth analysis. Working at Toyota is also an exercise in long-term thinking.

17 VARHAISET TIETOKONE- JA OHJELMISTOTYÖLÄISET (MUKANA MYÖS MR. JOBS)

18 CENTRAAL BEHEER, APELDOORN

19 OFFICE, UK

20 NYKYAIKAINEN TOIMISTO, FACEBOOK

21 YHTEISÖLLISTEN TYÖTILOJEN KEHITYS

22 LONTOON KAHVIHUONEET 1700 LUKU, MODERNIN JULKISUUDEN SYNTY

23 PARIISIN ÄLYKKÖKAHVILAT 1800 / LUKU

24 JULKISET JA YKSITYISET KIRJASTOT

25 MIKÄ ON YHTEISÖLLINEN TYÖTILA? Yhteisöllinen työtila on fyysinen paikka, josta useammat yritykset tai yksityiset henkilöt vuokraavat tilaa työskentelyä varten. Tilaa vuokrataan pitkäkestoisuuden periaatteella ja siellä toteutetaan itsetyöllistymisen kautta solmittuja työtehtäviä: tyypillisimmillään erilaisia luovan työn muotoja. Tyypillisesti liitetty luovien alojen toimijoiden miljööksi Hyvän tilan rakentamista myös joissakin suuryrityksissä Yhteisön tunnuspiirteenä on luoda tilasta myös yksilöllinen ja myönteistä työilmapiiriä välittävä miljöö. Aineistossamme: Tilat ovat avotiloja, joissa ei omia työpisteitä Yhteisinä tiloina neuvotteluhuone ja keittiö Sijaitsevat pääasiassa kantakaupungissa eri tyyppisissä kiinteistöissä Pienyritys, joka työllistää noin 20 hlöä; freelancereita; mikroyrityksiä Myös suurempi yritys, joka ollut edelläkävijä tilojen suhteen Ensin ihmiset, sitten rakenne

26 C-BASE, BERLIINI 1995

27 COWORKING, BERNIE DEKOVEN 1999

28 42 WEST 24, NEW YORK 1999

29 SCHRAUBENFABRIK, WIEN 1999

30 HUB, ISLINGTON / ANGEL, LONTOO 2006

31 CITIZEN SPACE, SAN FRANCISCO 2005

32 ST. OBERHOLZ, 2005, BERLIINI

33 JELLY, 2006

34 COWORKING BOOMI Coworking pioneerit mm. Berliinissä, Wienissä, San Franciscossa ja New Yorkissa 2006 Coworking Wiki: Coworking Wikipediassa: > Global Coworking Unconference Conference: > #Coworking Day Noin 30 yhteisöllisestä työtilasta vuonna 2006 yli 3000 yhteisölliseen työtilaan vuonna 2014 Käyttäjiä vuonna 2014 arvioidaan olevan ainakin Coworking on maailmanlaajuinen trendi: UK, Saksa, Ranska, USA, Suomi, Tanska, Venäjä, Eesti, Ruotsi, Kiina, Tunisia, Madagasgar, Australia jne. Corporate coworking suuntaus suuryrityksissä

35 COWORKING -LIIKE? Coworking liike suosii seuraavia arvoja Yhteistyö - Collaboration Avoimuus - Openness Yhteisö / Yhteisöllisyys - Community Saavutettavuus - Accessibility Kestävyys - Sustainability > Jakamistalous, Commons, uudet osuuskunnat

36 YHTEISÖLLISET TYÖTILAT YHTEISÖJÄ JA UUDEN TYÖN HYVEITÄ

37 HYVÄ TILA - YHTEISÖLLISYYS Tilaan muodostuva yhteisö Yhteisö on olemassa, koska kaikilla siihen kuuluvilla on tarve työtilaan ja yhteisöllisyyteen Moniammatillinen, löyhärajainen, työhön perustuva, riippuvainen yhteisistä rakenteista ja toisten olemassaolosta, mutta ei toisista henkilöinä Ei yhteisiä päämääriä Kaikki eivät tunne toisiaan tai tiedä toistensa töistä

38 HYVÄ TILA - YKSILÖLLISYYS Mitä yksilö tekee tilassa? Ensisijaisesti omaa työtään Paikan valinta ohjaa useimpia etsimään edullista työtilaa, mutta myös saman henkistä seuraa Tavoitteena verkostoituminen, uusien työtarjousten etsiminen Osallistuu omilla valinnoillaan myös työtilan arvojen ja toimintakulttuurin ylläpitämiseen ja kehittämiseen (arvot usein elämäntyylivalintoja, esim. ekologisia)

39 HYVÄ TILA YHDESSÄ TEKEMINEN JA JAKAMINEN Jakaa tilaa > neuvottelee tilan käytön säännöistä ja rakenteista, huolehtii tilaan liittyvistä yhteisistä asioista Osallistuu samaan suljettuun esim. Facebook-ryhmään Juttelee arjen asioista Juttelee työn asioista, pyytää, saa ja antaa apua Tekee yhdessä työtä Syö yhdessä Juhlii yhdessä Jakaa yhteisiä arvoja Osallistuu yhteisön ja työtilan brändin rakentamiseen Tuottaa ideaalia yhteisöllisyydestä, jota kuitenkin haastavat löyhä sitoutuminen, ihmisten vaihtuvuus, yhteisten kosketuspintojen puute

40 TILA

41 YHTEISATERIA

42 TYÖ

43 LUOVAA KELAILUA - TYÖN MERKITYS Arvopohja työn merkityksessä (vrt. työ elinkeinona tai yhteiskunnallisen aseman tuojana) TYÖ/MINÄ Itsemääräämisoikeus Itsensä toteuttaminen, ilmaiseminen ja kehittäminen Työ antaa merkityksiä elämälle ja on osa itseä INTENTIO Vapaus Luovuus Yhteinen hyvä JUURTUMISTA KOHTI Samanhenkisyys Onnistumisen ja epäonnistumisen voima, johon saa tukea toisilta (yhteisöllisyys?) Työympäristön merkitys ASEMOITUMINEN Työ sovitetaan tasapainoisesti osaksi elämää ja kohtuullistetaan siihen käytetty aika Liikkuvuus ja joustavuus Kontrolloimattomuus ja luottamus

44 MITÄ HYVEET TARKOITTAVAT TYÖSSÄ TILASSA? Pelkkä ajatus hyvästä elämästä tai hyvinvoinnista ei riitä kannattelemaan mielekästä työtä Hyveet ovat pyrkimystä kestävämpiin arvoihin, mielen kehittämistä suhteessa toisiin ja toisten kanssa Hyveet eivät ole markkinavoima, mutta niitä harjoittavat ihmiset ja työyhteisö saattavat pystyä tekemään asioista mielekkäitä ja sitä kautta onnistuneita Kestävän kehityksen edellytys

45 HYVÄN TYÖN ELEMENTIT ENNEN JA NYT Työtilalla on aina ollut suuri merkitys niin työyhteisöjen kuin työsuorituksen rakentumiselle Teollisen aikakauden ihanteena oli tehdä suorittavan työn tekijöistä korvattavissa olevia koneen osia ja hävittää heidän yksilöllisyytensä ja työn sosiaalinen ja kommunikatiivinen luonne Hyvä työntekijä oli ennen nopeisiin ja tehokkaisiin toimiin kykenevä kuka tahansa, joka noudatti tarkasti ohjeita ja työprosessin kulkua Toisen maailmansodan jälkeen työstä on tullut enemmän yksilöllistä ja persoonallista ratkaisukykyä korostavaa Yksilöllistymistendenssi saavutti huippunsa 1990 luvulla ja 2000 luvun taitteessa, jolloin tietoteknisillä apuvälineiden nopean kehityksen seurauksena työtä ajateltiin pystyttävän tekemään täysin yksilöllisesti ajasta ja tilasta riippumatta 2010 luvun hyvän työn tendenssi näyttää olevan yhteisön ja yhteisöllisyyden palaaminen työelämään tosin itse työyhteisön käsite on nykyisin huomattavasti monipuolisempi kuin aiemmin Hyvä työ on nykyisin itsenäisesti ja omaehtoisesti tehtyä työtä hyvässä ja inspiroivassa työtilassa mukavien, asiantuntevien, avoimien ja inspiroivien työyhteisön jäsenten kanssa, ilman turhia hierarkioita tai kontrollimekanismeja

46 COWORKING KIRJALLISUUDESSA 2009 Drew Jones, Todd Sundsted and Tony Bacigalupo: I m Outta Here: how co-working is making the office obsolete (NotanMBA Press) 2011 Genevieve Deguzmann: Working in the UnOffice: A Guide to Coworking for Indie Workers, Small Businesses and Nonprofits (Night Owl Press) 2012 Kyo Satan, Kenichi Nakaya and Yutaka Fujiki: Coworking: Working as Partying, (PAXi publishing) 2014 Ramon Suorez: The Coworking Handbook: The Guide for Owners and Operators: Learn How to Run a Succesful Coworking Space (Serenpidity Accelerator TM). Artikkeli: Clay Spinuzzi: Working Alone Together: Coworking as Emergent Collaborative Activity + lukuja ja artikkeleita siellä täällä

47 KIITOS! Kaikkien kuvien tekijänoikeudet kuvien alkuperäisillä ottajilla ja nykyisillä omistajilla. Älä käytä tai kopioi kuvia näistä dioista!

Sosiaalinen media suomalaisissa yrityksissä

Sosiaalinen media suomalaisissa yrityksissä Antti Inkeroinen Sosiaalinen media suomalaisissa yrityksissä Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin tutkintoa

Lisätiedot

Arja Vimpari ALHAALTA YLÖSPÄIN ETENEVÄ TYÖYHTEISÖVIESTINTÄ JA ALAISTAIDOT TYÖHYVINVOINNISSA Pro Gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2013

Arja Vimpari ALHAALTA YLÖSPÄIN ETENEVÄ TYÖYHTEISÖVIESTINTÄ JA ALAISTAIDOT TYÖHYVINVOINNISSA Pro Gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2013 Arja Vimpari ALHAALTA YLÖSPÄIN ETENEVÄ TYÖYHTEISÖVIESTINTÄ JA ALAISTAIDOT TYÖHYVINVOINNISSA Pro Gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2013 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: Alhaalta

Lisätiedot

Tavoitteellinen ja toimiva työyhteisö Case: Ferenda & Justitum

Tavoitteellinen ja toimiva työyhteisö Case: Ferenda & Justitum Tavoitteellinen ja toimiva työyhteisö Case: Ferenda & Justitum Pörsti, Jenna Rautio, Anni 2013 Tikkurila Laurea-ammattikorkeakoulu Tikkurila Tavoitteellinen ja toimiva työyhteisö Case: Ferenda & Justitum

Lisätiedot

Työn 1 / 2014. tuuli. Yksilöllisyys, yhteisöllisyys, yhteisvastuu.

Työn 1 / 2014. tuuli. Yksilöllisyys, yhteisöllisyys, yhteisvastuu. Työn 1 / 2014 tuuli Yksilöllisyys, yhteisöllisyys, yhteisvastuu. Työn tuuli Työn Tuuli -aikakauskirjan toimitusneuvosto: Professori Matti Vartiainen, Aalto-yliopisto, Perustieteiden korkeakoulu Professori

Lisätiedot

KERROSHOITAJIEN TYÖHYVINVOINTI

KERROSHOITAJIEN TYÖHYVINVOINTI KERROSHOITAJIEN TYÖHYVINVOINTI Case: Scandic LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Matkailun ala Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma Majoitustoiminta Opinnäytetyö Kevät 2015 Henna-Riikka Niutanen Lahden ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Merkityksellistä ja arvokasta työtä työntekijöille 3. Sisäisesti avoin 7. Ulkoisesti avoin 12. Teknologiapohjainen 18. Ihmiset kohtaava 23

SISÄLTÖ. Merkityksellistä ja arvokasta työtä työntekijöille 3. Sisäisesti avoin 7. Ulkoisesti avoin 12. Teknologiapohjainen 18. Ihmiset kohtaava 23 MERKITYKSELLINEN JA ARVOKAS TYÖ: TYÖYHTEISÖN JA TYÖNTEKIJÄN NÄKÖKULMA SISÄLTÖ Merkityksellistä ja arvokasta työtä työntekijöille 3 Sisäisesti avoin 7 Ulkoisesti avoin 12 Teknologiapohjainen 18 Ihmiset

Lisätiedot

Hajautetun työn fyysiset edellytykset: mitä hajautetun tietotyön tekeminen edellyttää työympäristöltä

Hajautetun työn fyysiset edellytykset: mitä hajautetun tietotyön tekeminen edellyttää työympäristöltä Hajautetun työn fyysiset edellytykset: mitä hajautetun tietotyön tekeminen edellyttää työympäristöltä Jouni Virtaharju Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu BIT Tutkimuskeskus Sisällysluettelo Johdanto...2

Lisätiedot

KOKOUS RYHMÄN TYÖRUKKASENA

KOKOUS RYHMÄN TYÖRUKKASENA KOKOUS RYHMÄN TYÖRUKKASENA Keskiössä kokoustyöskentely eräässä ammattikorkeakoulussa Tiina Häkkinen Opinnäytetyö Toukokuu 2014 Palveluliiketoiminnan koulutusohjelma, ylempi amk Matkailu-, ravitsemis- ja

Lisätiedot

Sosiaalisen median opetuskäyttö

Sosiaalisen median opetuskäyttö Sosiaalisen median opetuskäyttö Oppimisen teoriaa ja kokemuksia DevelOPE-hankkeesta Toimittaneet Harto Pönkä, Niina Impiö & Venla Vallivaara OULU 2012 4 Oulun yliopiston oppimateriaalia Didascalica Universitatis

Lisätiedot

Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä

Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä PROGRESS/APPLICATION FOR PROGRAMME VP/2007/005/371 RESTRUCTURING, WELL-BEING AT WORK AND FINANCIAL PARTICIPATION Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖ. Tarjotaanko vakuutus vai myös jotain muuta?

OPINNÄYTETYÖ. Tarjotaanko vakuutus vai myös jotain muuta? OPINNÄYTETYÖ Tarjotaanko vakuutus vai myös jotain muuta? Muuttuvia motivaatiotekijöitä etujärjestömaailmassa Amalia Ojanen Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön ko (210op) 11 / 2013 www.humak.fi HUMANISTINEN

Lisätiedot

Nyt tämä on minun ikkuna

Nyt tämä on minun ikkuna Nyt tämä on minun ikkuna Kansainvälinen Naisten Tapaamispaikka Naistari monikulttuurisena olohuoneena Katri Savolainen Opinnäytetyö Maaliskuu 2009 Sosiaalialan koulutusohjelma Sosiaalisen kuntoutuksen

Lisätiedot

Luovista ideoista innovatiivisiin toteutuksiin: Sisältökehityksen johtaminen mediaorganisaatioissa ja niiden verkostoissa

Luovista ideoista innovatiivisiin toteutuksiin: Sisältökehityksen johtaminen mediaorganisaatioissa ja niiden verkostoissa Väliraportti Viestintäalan tutkimussäätiölle 27.10.2014 Lyhennelmä verkkosivulle Sari Virta sari.virta@kotikone.fi Luovista ideoista innovatiivisiin toteutuksiin: Sisältökehityksen johtaminen mediaorganisaatioissa

Lisätiedot

Voimaantuminen identiteettityönä vahvaksi työssä? Salme Hänninen

Voimaantuminen identiteettityönä vahvaksi työssä? Salme Hänninen Voimaantuminen identiteettityönä vahvaksi työssä? Salme Hänninen Johdanto Työelämän muutos koskettaa uudella tavalla ammatillista, persoonallista ja sosiaalista identiteettiä. Se, kuka olen, mihin kuulun

Lisätiedot

Tilallisuuden teoria työn ja sen muutoksen tutkimisessa. Paikat ja tilat muokkaavat toimintaamme, vuorovaikutustamme

Tilallisuuden teoria työn ja sen muutoksen tutkimisessa. Paikat ja tilat muokkaavat toimintaamme, vuorovaikutustamme ALUE JA YMPÄRISTÖ Laura Toivo & Maija Vähämäki Tilallisuus työssä ja sen muutoksessa Kotihoidon työn ja organisaatioyhdistymisen tarkastelu fyysisinä, sosiaalisina ja mentaalisina tiloina Spatiality at

Lisätiedot

Tie UUTEEN OPETUS- SUUNNITELMAAN OPETUS- SUUNNI- LIISA MARTTILA (TOIM.)

Tie UUTEEN OPETUS- SUUNNITELMAAN OPETUS- SUUNNI- LIISA MARTTILA (TOIM.) Tie uuteen Tie UUTEEN OPETUS- OPETUS- SUUNNI- SUUNNITELMAAN T E L M A A N LIISA MARTTILA (TOIM.) Tie UUTEEN OPETUS- SUUNNI- T E L M A A N LIISA MARTTILA (TOIM.) Ulkoasu ja taitto: Mene Creative Oy Tampereen

Lisätiedot

A TUTKIMUKSIA 40. Päivi Thitz. Diakonia-ammattikorkeakoulu. Seurakunta osallisuuden yhteisönä

A TUTKIMUKSIA 40. Päivi Thitz. Diakonia-ammattikorkeakoulu. Seurakunta osallisuuden yhteisönä Diakonia-ammattikorkeakoulu A TUTKIMUKSIA 40 Päivi Thitz Seurakunta osallisuuden yhteisönä Päivi Thitz Seurakunta osallisuuden yhteisönä AKATEEMINEN VÄITÖSKIRJA Esitetään Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tuotantotalouden tiedekunta Diplomityö Petri Keronen VALMENTAVA JOHTAMINEN JA SEN KEHITTÄMINEN KOULUTUSORGANISAATIOSSA Työn tarkastajat: Professori Helinä Melkas Professori

Lisätiedot

Geokätköilijät sosiaalisena yhteisönä

Geokätköilijät sosiaalisena yhteisönä Geokätköilijät sosiaalisena yhteisönä Itä-Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Sosiaalipsykologian pro gradu -tutkielma Sinikka Karjalainen (op nro 204643) Toukokuu 2015

Lisätiedot

HYVÄÄ TYÖPÄIVÄÄ TUOTTAJA!

HYVÄÄ TYÖPÄIVÄÄ TUOTTAJA! nea leo (toim.): HYVÄÄ TYÖPÄIVÄÄ TUOTTAJA! Ajatuksia esittävien taiteiden tuottajien työolosuhteista ja työhyvinvoinnista TAIVEX 2 -JULKAISUJA 3/2014 1 TAIVEX²-julkaisuja 3/2014 TINFO - Teatterin tiedotuskeskus

Lisätiedot

KOULUTTAJANA TOIMIMISEN KOKEMUKSET OMAN TYÖN OHELLA

KOULUTTAJANA TOIMIMISEN KOKEMUKSET OMAN TYÖN OHELLA Ritva Heiskanen Proseminaari / 4.10.2008 Kasvatustieteen aineopinnot 55 op. Helsingin avoin yliopisto/ Vantaan toimipiste KOULUTTAJANA TOIMIMISEN KOKEMUKSET OMAN TYÖN OHELLA Ohjaaja Professori Merja Ikonen

Lisätiedot

Finanssialan kyvykkyydet 2020 Luotaus tulevaisuuteen

Finanssialan kyvykkyydet 2020 Luotaus tulevaisuuteen Finanssialan kyvykkyydet 2020 Luotaus tulevaisuuteen raportti 20. 1. 2012 Finanssialan kyvykkyydet 2020 Luotaus tulevaisuuteen 1 Finanssialan kyvykkyydet 2020 Luotaus tulevaisuuteen raportti Teksti Ritva

Lisätiedot

VASTUULLISELLA TYÖVUOROSUUNNITTELULLA KOHTI TYÖHYVINVOINTIA

VASTUULLISELLA TYÖVUOROSUUNNITTELULLA KOHTI TYÖHYVINVOINTIA Marja Kilpeläinen VASTUULLISELLA TYÖVUOROSUUNNITTELULLA KOHTI TYÖHYVINVOINTIA Fenomenografinen tutkimus Oulun yliopistollisessa sairaalassa Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2014 Lapin yliopisto,

Lisätiedot

VALMENTAVAN JOHTAMISEN HYÖDYNTÄMINEN ETÄJOHTAMISESSA YHTEYSKESKUSALALLA

VALMENTAVAN JOHTAMISEN HYÖDYNTÄMINEN ETÄJOHTAMISESSA YHTEYSKESKUSALALLA POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden Koulutusohjelma Henna Viljanen VALMENTAVAN JOHTAMISEN HYÖDYNTÄMINEN ETÄJOHTAMISESSA YHTEYSKESKUSALALLA Opinnäytetyö Helmikuu 2010 OPINNÄYTETYÖ Helmikuu

Lisätiedot

Etätyöt kolmansissa paikoissa hyödyt ja haitat työntekijän näkökulmasta

Etätyöt kolmansissa paikoissa hyödyt ja haitat työntekijän näkökulmasta Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu Kiinteistötalouden tutkinto-ohjelma Etätyöt kolmansissa paikoissa hyödyt ja haitat työntekijän näkökulmasta Kandidaatintyö 9.12.2011 Kati Korhonen AALTO-YLIOPISTO

Lisätiedot

Sosiaalinen media työyhteisöviestinnässä

Sosiaalinen media työyhteisöviestinnässä Sosiaalinen media työyhteisöviestinnässä Itella Oy:n ja Metropolian Mikromod-hanke Mediatuottamisen Koulutusohjelma (Ylempi AMK) Opinnäytetyö 18.12.2009 Päivi-Pauliina Väntönen Kulttuurialat TIIVISTELMÄSIVU

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin vaikutus työntekijöiden vaihtuvuuteen Fennian Contact Centerissä. Juho Jokinen

Työhyvinvoinnin vaikutus työntekijöiden vaihtuvuuteen Fennian Contact Centerissä. Juho Jokinen Työhyvinvoinnin vaikutus työntekijöiden vaihtuvuuteen Fennian Contact Centerissä Juho Jokinen Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2011 Tiivistelmä Liiketalouden koulutusohjelma 26.1.2011 Tekijä

Lisätiedot

Käyttäjälähtöiset tilat. Uutta ajattelua tilojen suunnitteluun

Käyttäjälähtöiset tilat. Uutta ajattelua tilojen suunnitteluun Käyttäjälähtöiset tilat Uutta ajattelua tilojen suunnitteluun ISBN 978-952-457-531-7 Toimitustyö, graafinen suunnittelu ja taitto: Teonsana Oy Paino: Kirjapaino Markprint Oy Kannen kuva: Jari Härkönen

Lisätiedot

Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä

Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä Suvi Vesa Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto Menestyvät organisaatiot ja työhyvinvointi tietointensiivisessä

Lisätiedot

GREAT PLACE TO WORK CULTURE AUDIT Osa 2: Avoimet kysymykset

GREAT PLACE TO WORK CULTURE AUDIT Osa 2: Avoimet kysymykset GREAT PLACE TO WORK CULTURE AUDIT Osa 2: Avoimet kysymykset AVOIMET KYSYMYKSET: 1. Taustatiedot Kuvatkaa lyhyesti organisaationne toimintaa mukaan lukien organisaationne toimiala, tuotteet/palvelut sekä

Lisätiedot